Vous êtes sur la page 1sur 115

Old martial arts traditions of Japan by region and

prefecture
HOKKAIDO (6)......................................................................................................................................... 6
Matsumae-han (6).................................................................................................................................. 6
TOHOKU (548) ..................................................................................................................................... 6
Hirosaki (49) ......................................................................................................................................... 6
Kuroishi (1) ........................................................................................................................................... 7
Hachinohe (23) ..................................................................................................................................... 7
Morioka (52) ......................................................................................................................................... 8
Ichizeki (4) ............................................................................................................................................ 9
Sendai (137) ........................................................................................................................................... 9
Akita (56) ............................................................................................................................................ 13
Honjou (2) ........................................................................................................................................... 14
Ushu Matsuyama (11) ................................................................................................................. 14
Shonai (21) .......................................................................................................................................... 15
Shinjou (12) ......................................................................................................................................... 15
Yamagata (8) ....................................................................................................................................... 16
Yonezawa (26) .................................................................................................................................... 16
Nakamura (13)..................................................................................................................................... 17
Fukushima (8)...................................................................................................................................... 17
Shimotedo (1) .................................................................................................................................. 17
Nihonmatsu (15) ............................................................................................................................... 17
Aizu (81) ............................................................................................................................................. 18
Miharu (14) ......................................................................................................................................... 20
Moriyama (1)....................................................................................................................................... 20
Taira (3) ................................................................................................................................................... 20
Izumi (1) .................................................................................................................................................. 21
Shirakawa (5) ...................................................................................................................................... 21
Tanagura (4) ........................................................................................................................................ 21
KANTO (405) ............................................................................................................................................... 21
Mito ryo Matsuoka (6)............................................................................................................. 21
Mito (73) ............................................................................................................................................. 21
Kazama (23) ........................................................................................................................................ 23
Shimodate (2) ...................................................................................................................................... 24
Tsuchiura (6) ....................................................................................................................................... 24
Yatabe (3) ........................................................................................................................................ 24
Asou (3) ............................................................................................................................................... 24
Kurohane (3)........................................................................................................................................ 24

Kitsuregawa (12) .............................................................................................................................. 24


Karasuyama (8) ................................................................................................................................... 25
Utsunomiya (16) ............................................................................................................................. 25
Motegi (4) ............................................................................................................................................ 25
Mibu (9) .............................................................................................................................................. 25
Sano (7) ............................................................................................................................................... 26
Numata (11)......................................................................................................................................... 26
Maebashi (20) ...................................................................................................................................... 26
Tatebayashi (27) ................................................................................................................................... 27
Izesaki (11) ...................................................................................................................................... 28
Takasaki (8) ......................................................................................................................................... 28
Annaka (11) ......................................................................................................................................... 28
Yoshii (5)............................................................................................................................................ 28
Obata (1) .............................................................................................................................................. 29
Nanokaichi (10) ............................................................................................................................... 29
Koga /Furukawa (22)............................................................................................................................ 29
Sekiyado (2) ......................................................................................................................................... 30
Sakura (17) .......................................................................................................................................... 30
Ootaki (1) ........................................................................................................................................ 30
Kururi (4)......................................................................................................................................... 30
Tateyama (1)........................................................................................................................................ 30
Okabe (3) ............................................................................................................................................. 30
Oshi (22).................................................................................................................................................. 31
Iwatsuki (8) ......................................................................................................................................... 31
Kawagoe (16) ....................................................................................................................................... 31
Hitotsubashi-ke (2) .............................................................................................................................. 32
Hachioji Sennin Doshin (7) ................................................................................................. 32
Odawara (24) .................................................................................................................................. 32
KOSHINETSU (372) ............................................................................................................................... 33
Iwamurada (3) ................................................................................................................................. 33
Komoro (5) .......................................................................................................................................... 33
Ueda (16).......................................................................................................................................................... 33
Matsudai (37) ................................................................................................................................................... 34
Suzaka (1)......................................................................................................................................................... 35
Iiyama (10) ....................................................................................................................................................... 35
Takashima (3)................................................................................................................................................... 35
Matsumoto (21) ................................................................................................................................................ 35
Kouen (5) ......................................................................................................................................................... 36
Iida (5) .............................................................................................................................................................. 36
Owari han ryo (1) ............................................................................................................................................. 36
Murakami-han (35) ............................................................................................................................. 36
Shibata-han (29) .............................................................................................................................. 37
Muramatsu(7) ....................................................................................................................................... 39
Numadu han ryo (1) ......................................................................................................................................... 40

Nagaoka (58) ........................................................................................................................................ 40


Yoita-han (1) ........................................................................................................................................ 41
Kuwana-han (2) .................................................................................................................... 41
Takada-han (48) ................................................................................................................................... 41
Itoigawa-han (1) .............................................................................................................................. 43
Sado (28) .................................................................................................................................................. 43
Kurokawa-han (11)............................................................................................................................... 44
Mitsukaichi-han (1) .......................................................................................................................... 44
Mineyama-han (1) ........................................................................................................................... 44
Shiya-han (1) ....................................................................................................................................... 44
Sonohoka others (26) ......................................................................................................................... 44

Niigata-shi ........................................................................................................... 44
TOUKAI (379)...................................................................................................................................................... 45
Numadu (5) ...................................................................................................................................................... 45
Sunpu (2) .......................................................................................................................................................... 45
Tanaka(23) ....................................................................................................................................................... 45
Hamamatsu (5) ................................................................................................................................................. 46
Mikawa Yoshida (19) ....................................................................................................................................... 46
Tahara / Tawara (9) .......................................................................................................................................... 47
Koromo (21) ..................................................................................................................................................... 47
Okazaki (11) ........................................................................................................................................ 47
Nishio (12) ....................................................................................................................................................... 48
Kariya (6) ......................................................................................................................................................... 48
Owari (121) ............................................................................................................................................ 48
Owari Inuyama (4) ........................................................................................................................................... 51
Owari Imao (1) ................................................................................................................................................. 51
Naegi (3)........................................................................................................................................................... 52
Iwamura (6) ...................................................................................................................................................... 52
Takasu (11)....................................................................................................................................................... 52
Gujo Yahata (2) ................................................................................................................................................ 53
Kanou (1) ......................................................................................................................................................... 53
Oogaki (5) ........................................................................................................................................................ 53
Oogaki Shinden (1) .......................................................................................................................................... 53
Nagashima (1) .................................................................................................................................................. 53
Kuwana (11) ..................................................................................................................................................... 53
Komono (4) ...................................................................................................................................................... 53
Koube (1) ......................................................................................................................................................... 54
Ise Kameyama (7) ............................................................................................................................................ 54
Kishu Shirako (1) ............................................................................................................................................. 54
Anotsu (35)....................................................................................................................................................... 54
Tsu Iga Ueno (20) ............................................................................................................................................ 55
Isekyu Kyo (19)................................................................................................................................................ 55
Kishu Tamaru (4) ............................................................................................................................................. 56
Toba (8) ............................................................................................................................................................ 56
HOKURIKU (195) ................................................................................................................................................ 56
Niigata (2) ........................................................................................................................................................ 56
Nagano (4) ........................................................................................................................................................ 57
Chubu (7) ......................................................................................................................................................... 57
Ishikawa (1) ...................................................................................................................................................... 57
Toyama (31) ..................................................................................................................................................... 57
Kanazawa (61).................................................................................................................................................. 58
Daishouji (27)................................................................................................................................................... 59
Katsuyama (7) .................................................................................................................................................. 60
Echizenono (7) ................................................................................................................................................. 60
Maruoka (4) ...................................................................................................................................................... 61
Fukui (27) ......................................................................................................................................................... 61
Sabae (11)......................................................................................................................................................... 61
Obama (16)....................................................................................................................................................... 62

KANSAI/KINKI (310).......................................................................................................................................... 63
Hikone/Omi (29) .............................................................................................................................................. 63
Nishioro (8) ...................................................................................................................................................... 64
Zeze (20) .......................................................................................................................................................... 64
Yagyu (3) ......................................................................................................................................................... 65
Yamato Koriyama (27)..................................................................................................................................... 65
Takatori (5)....................................................................................................................................................... 65
Totsukawa Sato (9)........................................................................................................................................... 66
Yodo (1) ........................................................................................................................................................... 66
Takatsuki (8) .................................................................................................................................................... 66
Asada (2) .......................................................................................................................................................... 66
Sayama (6) ....................................................................................................................................................... 66
Kishiwada (3) ................................................................................................................................................... 67
Kishu/Kii/Wakayama (45) ............................................................................................................................... 67
Kishu Tanabe (1) .............................................................................................................................................. 68
Kishu Shingu (2) .............................................................................................................................................. 68
Amagasaki (16) ................................................................................................................................................ 68
Mita (3)............................................................................................................................................................. 69
Tamba Kameyama (19) .................................................................................................................................... 69
Sonobe (2) ........................................................................................................................................................ 69
Tamba Shinoyama (21) .................................................................................................................................... 70
Ayabe (2) .......................................................................................................................................................... 70
Kashiwabara (4) ............................................................................................................................................... 70
Fukuchiyama (3) .............................................................................................................................................. 71
Tanabe (1) ........................................................................................................................................................ 71
Miyadu (3) ........................................................................................................................................................ 71
Izushi (13) ........................................................................................................................................................ 71
Toyoka (1) ........................................................................................................................................................ 71
Sankusa (6) ....................................................................................................................................................... 71
Ono (2) ............................................................................................................................................................. 72
Akashi (14) ....................................................................................................................................................... 72
Himeji (13) ....................................................................................................................................................... 73
Anji (1) ............................................................................................................................................................. 73
Yamazaki (8) .................................................................................................................................................... 73
Hayashida (2) ................................................................................................................................................... 74
Tatsuno (16) ..................................................................................................................................................... 74
Mikazuki (8) ..................................................................................................................................................... 75
Akou-han (5) .................................................................................................................................................... 75
Mie (9).............................................................................................................................................................. 75
CHUGOKU (369) ................................................................................................................................................. 76
Okayama (46) ................................................................................................................................................... 76
Tsuyama (28).................................................................................................................................................... 77
Katsuyama (8) .......................................................................................................................................... 79
Niwase (7) ................................................................................................................................................ 79
Ashimori (4) ............................................................................................................................................ 79
Okada (8) .......................................................................................................................................................... 79
Bichu Matsuyama (19) .................................................................................................................... 80
Nariwa (5) ................................................................................................................................................ 80
Niimi (7) ........................................................................................................................................................... 80
Kamogata (1) .................................................................................................................................................... 81
Tottori Inshu (57) ................................................................................................................... 81
Hirose (10) ....................................................................................................................................................... 82
Mori (9) ............................................................................................................................................................ 82
Majo (21).......................................................................................................................................................... 83
Fukuyama (19) ................................................................................................................................................. 83
Hiroshima Mihara (13) ..................................................................................................................................... 84
Hiroshima (43) ................................................................................................................................................. 84
Tsuwano (21).................................................................................................................................................... 85

Iwakuni (14) ..................................................................................................................................................... 86


Tokuyama (12) ................................................................................................................................................. 87
Hagi (25) .......................................................................................................................................................... 87
Nagafu (8) ........................................................................................................................................................ 88
SHIKOKU (249) ................................................................................................................................................... 88
Kochi (2) .......................................................................................................................................................... 88
Tokushima (32) ................................................................................................................................................ 88
Takamatsu (40)................................................................................................................................................. 89
Marugame (16) ................................................................................................................................................. 90
Tadotsu (6) ....................................................................................................................................................... 90
Saijou (15) ........................................................................................................................................................ 90
Komatsu (9) ...................................................................................................................................................... 91
Imabari (14) ...................................................................................................................................................... 91
Iyo Matsuyama (20) ......................................................................................................................................... 91
Oosu (24) .......................................................................................................................................................... 92
Iyo Yoshida (12)............................................................................................................................................... 93
Uwajima (22).................................................................................................................................................... 93
Tosa (37) .......................................................................................................................................................... 93
KYUSHU (660) .................................................................................................................................................... 94
Nagasaki (29) ................................................................................................................................................... 94
Nakatsu (29) ..................................................................................................................................................... 95
Fukuoka (47) .................................................................................................................................................... 96
Shugetsu (30).................................................................................................................................................... 97
Sayoshimi (50) ................................................................................................................................................. 98
Ogi (8) .............................................................................................................................................................. 99
Haisuke (10) ................................................................................................................................................... 100
Kashima (10) .................................................................................................................................................. 100
Omura (8) ....................................................................................................................................................... 100
Karatsu (6) ...................................................................................................................................................... 100
Tsushima (6)................................................................................................................................................... 101
Hirado (19) ..................................................................................................................................................... 101
Shimabara (22) ............................................................................................................................................... 101
Fukue (8) ........................................................................................................................................................ 102
Kurubei (26) ................................................................................................................................................... 102
Yanakawa (22) ............................................................................................................................................... 103
Kitsuki (11) .................................................................................................................................................... 103
Nisshutsu (9) .................................................................................................................................................. 104
Mori (10) ........................................................................................................................................................ 104
Funai (15) ....................................................................................................................................................... 104
Kyusho (20) .................................................................................................................................................... 104
Saeki (4) ......................................................................................................................................................... 105
Oka (28) ......................................................................................................................................................... 105
Kumamoto Tsurusaki (17).............................................................................................................................. 106
Kumamoto (48) .............................................................................................................................................. 106
Udo (13) ......................................................................................................................................................... 107
Kumamoto Hachidai Shirobanshi (27) ........................................................................................................... 108
Hitoyoshi (7) .................................................................................................................................................. 108
Nobeoka (21) .................................................................................................................................................. 109
Takanabe (21)................................................................................................................................................. 109
Sadowara (10) ................................................................................................................................................ 110
Obi (17) .......................................................................................................................................................... 110
Kagoshima (42) .............................................................................................................................................. 110
Kagoshima Toshikiho (1) ............................................................................................................................... 111
Kagoshima Tanagashima (9) .......................................................................................................................... 112
KOBUSHO (23).................................................................................................................................................. 112
SOURCES - ....................................................................................................................................... 113

HOKKAIDO (6)
Matsumae-han (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jikinshinkage Ryu Odani ha Kenjutsu -


Shinto Munen Ryu Kenjutsu
Kashima Shinto Ryu Makimura ha Kenjutsu
Hozoin ryu Takada ha Sojutsu
Hozoin ryu Nushiba ha Sojutsu
Shinseki ryu jujutsu

TOHOKU (548)
Hirosaki (49)
1. Chikurin ryu kyujutsu
2. Heki ryu kyujutsu
3. Ishidou chikurin ha fuji ka ichiryu kyujutsu
4. Ozaki ryu kyujutsu
5. Ootsubo hachi jou ryu bajutsu
6. Shukura ryu bajutsu
7. Gotou ryu bajutsu
8. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
9. Kaji-ha Itto ryu kenjutsu
10. Toda ryu kenjutsu, sojutsu, naginata jutsu, bojutsu
11. Arakage Osamu Gen ryu kenjutsu, kenpo
12. Bokuden ryu kenjutsu
( Hachiman Daibosatsu ryu ).
13. Shinmusou Hayashizaki ryu iai
14. Kaneku ryu kenjutsu
15. Jikishinkage ryu kenjutsu
16. Marume ryu kenjutsu
17. Yamada ryu kenjutsu
18. Heishuu ryu kenjutsu . shuriken jutsu . torite
19. Shinmyou ryu kenjutsu
20. Daigaku ryu kenjutsu . Jujutsu . Hankyujutsu
( Sasaki ryu )
21. Shinmusou Hayashizaki ryu iai
Hayashizaki Shinmusou ryu
Chuwa ryu torite
22. Hishin ryu battou jutsu
23. Hozoin ryu sojutsu
24. Kama Hozoin ryu sojutsu

25. Muhen ryu soujutsu


26. Jinshin ryu sojutsu
27. Jizouin Isshin Juto ryu soujutsu
28. Shin minami ryu soujutsu. , boujutsu
29. Naomoto ryu naginata
30. Horiuchi Genshi ryu konaginata jutsu
31. Toda ryu bojutsu
32. Akutsu ryu boujutsu
33. Shinriki Marume ryu boujutsu
34. Shibukawa ryu jutte jutsu
35. Yagyuu ryu kusarigama jutsu
36. Tsujitani ryu kusarigama jutsu
37. Hongaku Kokki ryu yawara. , kenjutsu
38. Nichi shitashin ryu jujutsu
39. Choutan han motome ryu hojutsu
40. Inoue soto ki ryu hojutsu
41. Horiguchi ryu wa jutsu
42. Shinno shintou ryu jujutsu
43. Sanka Ittou Shintou ryu jujutsu
44. Kishi no wada ryu hojutsu
45. Yasu sakari ryu hojutsu
46. Ichigen ryu otsutsu
47. Takashima ryu hojutsu
48. Kobori ryu suijutsu
49. Nakagawa ryu ninjutsu?

Kuroishi (1)
1. Itto Ryu Kenjutsu

Hachinohe (23)
1. Yoshida Inzai ryu kyujutsu
2. Heki ryu kyujutsu
3. Chikurin ryu kyujutsu.,
Taishin ryu kyujutsu
4. Oie ryu bajutsu , kisha ( Tokura ryu
5. Hachi jou ryu bajutsu
6. Higashi Gunshintou ryu kenjutsu
7. Shintou doori shin ryu kenjutsu
8. Hon Itari ryu kenjutsu
9. Rikka ryu kenjutsu
10. Itari shin ryu kenjutsu
11. Shintou munen ryu kenjutsu
12. Mizoguchi ryu iai

13. Anazawa ryu naginatajutsu


14. Yasumi ryu hojutsu
15. Sasaki ryu hojutsu
16. Kizaki ryu hojutsu
17. Okutani ryu hojutsu
18. Shintou ryu soujutsu Honma ryu
19. Yume shou ryu soujutsu
20. Ichitou ryu wa ,
Toude kiyomi ryu boujutsu
21. Kawasaki ryu yawara
22. Ban ryu yawara
23. Shoshou ryu wajutsu

Morioka (52)
1. Hioki ryu Yoshida Inzai ha kyujutsu
2. Inzai ryu kyujutsu
3. Hioki ryu Inzai ha kyujutsu
4. Hioki ryu Doyuki ha kyujutsu
5. Ichiwa ryu bajutsu
6. Ootsubo ryu bajutsu
7. Shingan ryu kenjutsu
8. Shinto ryu kenjutsu Honma Shinto ryu
9. Yagyu ryu kenjutsu Musashi santoku Yagyu ryu
10. Toda Isshin ryu kenjutsu
11. Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu
12. Jikishinkage ryu kenjutsu
13. Hokushin Itto ryu kenjutsu
14. Higashigun Shinto ryu kenjutsu
15. Kobujitsuyo ryu kenjutsu , Iai , Jujutsu ,
Shuriken jutsu
16. Yagyu Shingan ryu kenjutsu , bojutsu , jujutsu
17. Toboku Isshin ryu kenjutsu ,
Okuse ryu sojutsu
18. Muso ryu kenjutsu
19. Goin ryu kenjutsu
20. Ueno Yojin ryu kenjutsu
21. Rikka ryu kenjutsu
22. Kurama ryu kenjutsu
23. Tamiya ryu Iai
24. Ichinomiyato ryu iai
25. Ishitoto Maishi ryu iai , jujutsu , sojutsu , bojutsu ,
jutte jutsu
26. Shosho ryu wajutsu
27. Yagyu Shingan ryu

28. Yamato ryu kumiai


29. Sekiguchi ryu jujutsu
30. Araki ryu wajutsu
31. Muso ryu jujutsu
32. Shinto ryu sojutsu Honma ryu
33. Hozoin ryu kamasojutsu Hozoin ryu kaseki-ha
34. Enden ryu sojutsu
35. Kagami satoshi ryu sojutsu
36. Sanuno ryu sojutsu
37. Imei ryu naginata jutsu
38. Muhen Youme ryu bojutsu ,
39. Shoshou ryu betsuden nawajutsu
40. Fuhen ryu sojutsu , naginata jutsu , jujutsu , iai
41. Maru ryu bojutsu
42. Ichien ryu kamajutsu
43. Negai ritsu ryu shuriken jutsu
44. Ichihi ryu hojutsu
45. Tanegashima ryu hojutsu
46. Inatomi ryu hojutsu
47. Shinteki myoka ryu hojutsu
48. Akamatsu ryu hojutsu
49. Ogino ryu hojutsu
50. Nakajima ryu hojutsu
51. Gosoden hojutsu
52. Mimei ryu hojutsu

Ichizeki (4)
1.
2.
3.
4.

Shinkage ryu kenjutsu


Ono-ha Itto ryu kenjutsu
Hokushin Itto ryu kenjutsu
Kama Hozoin ryu sojutsu

Sendai (137)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Semakawa-ha Shinkage ryu kenjutsu


Shibuya Shinkage ryu kenjutsu
Nagai Shinkage ryu kenjutsu
Hokushin Itto ryu kenjutsu
Ono-ha Itto ryu kenjutsu
Kageyama nito ryu kenjutsu
Yonken ryu kenjutsu
Katori Shinto ryu kenjutsu , iai
Kentoku ryu kenjutsu , bojutsu , kamajutsu , torite kogusoku
, nawajutsu , sojutsu , naginata jutsu

10. Shooto Taishi ryu otachi jutsu


11. Negai ritsu ryu kenjutsu , shuriken jutsu
12. Hachijou ryu kenjutsu
Kashima muso ryu
13. Yagyu To ryu kenjutsu
14. Yagyu Shingan ryu kenjutsu
15. Toda ryu kenjutsu , sojutsu
16. Shinkage Yagyu ryu kenjutsu
17. Yagyu Kan ryu kenjutsu
18. Jusho Yanagi Uma ryu kenjutsu
19. Shinto ryu kenjutsu
20. Mamori ichi ryu kenjutsu
21. Rikata Ichize ryu kenjutsu
Tensei Ichize ryu
22. Ichido ryu kenjutsu
Itto ryu
23. Hayashizaki Muso ryu kenjutsu , iai
24. Ichinen ryu kenjutsu
25. Shingari men ryu kenjutsu
26. Yamazaki ryu tachi jutsu , kogusoku
27. Imagawa ryu kenjutsu
28. Sanjo ryu kenjutsu , torite
29. Muhen ryu kenjutsu , sojutsu
30. Muhen ryu kenjutsu
31. Tekishin ryu kenjutsu
32. Kyogai ryu kenjutsu
33. Mitomi ryu kenjutsu
34. Zenki ryu kenjutsu
35. Shuza ryu kenjutsu
36. Ten ryu tojutsu
37. Ten ryu Zaka no Ka ryu Hachi Kumi kidachi
38. Nagaoka ken ryu kenjutsu
39. En ryu kenjutsu
40. Kusunokiko Iwao ryu kenjutsu
41. Toda ryu kenjutsu
42. Toda Muso ryu kenjutsu
43. Daien Kagami Satoshi ryu kenjutsu
44. Toda Shinchi ryu kenjutsu
45. Shunjitsu Muso ryu heijutsu
46. Imagawa ken-ry kenjutsu
Nagaoka ken-ry iai
47. Santoku-ry kenjutsu
48. Ch-i-ritsu kenjutsu
49. Chwa-ry kenjutsu

50. Oyama Itto ryu kenjutsu


51. Umi-jutsu-ry kenjutsu
52. Ryugo-ry kenjutsu , naginata-jutsu
53. zaka-ry kenjutsu
54. da-ry kenjutsu
55. Ittan nagare kenjutsu
56. Kazunori-ry kenjutsu
57. T Matsu Nen-ry kenjutsu
58. Sh tengu-ry-hei-jutsu-shu-haku
Sei tengu-ry
59. Shin kage-ry nito iai
60. Imaeda ryu iai
61. Kageyama-ry iai kenjutsu bjutsu naginata-jutsu
sjutsu kogusoku kusarigama-jutsu
62. Ichinomiya-ry iai
63. Shin Kageyama-ry iai kenjutsu
64. Miya-ry iai kenjutsu jjutsu bjutsu
65. Shin goku ken-ry iai
66. Koshi Kaori shin-ry iai
67. Ishin ry iai kenjutsu jjutsu
68. Shuu Ichiry iai
69. Imagawa-ry iai
70. Zen-shin-ry iai bjutsu torite
71. Shin Satoshi-ry iai
72. Zenki-ry iai jjutsu
73. Hayashi-ry iai kenjutsu
74. Michi hitsujisaru ta miya-ry iai kidachi Kant b
75. Shsei-ry iai
76. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
77. Taneta-ry Hirata-ha sjutsu
78. Hikita-ry sjutsu
79. Kaze Tsut-ry sjutsu
80. Kusaka ichi mune-ry sjutsu
81. Okano ryu sojutsu
82. T muhen-ry sjutsu
83. Kama Hozoin ryu sojutsu
84. Kiyoshi ken-ry sjutsu
85. shima-ry sjutsu
86. Yagyu Shingan ryu sojutsu
87. Shint-ry sjutsu
88. Ken tsuki-ry sjutsu
89. Yamamoto muhen-ry sjutsu naginata-jutsu
90. Isshin muto-ry sjutsu

91. Muhen Maruya Tsu kura-ry sjutsu


Hara-ry naginata-jutsu
92. T ken-ry sjutsu kenjutsu
93. Seih-in-ry sjutsukenjutsu
94. Sakaguchi-ry sjutsu
Higashi-gun muteki-ry
95. Suzuka-ry naginata-jutsu
96. Anazawa ryu naginatajutsu
97. Sei-ry keishi-den naginata-jutsu
98. Sabi kage-ry naginata-jutsu
99. Naga Sakari-ry bjutsu
100. Ichiki ryu hanbojutsu
101. Yuiitsu-shin-ry bjutsu
102. Kumagai-ry bjutsu kodachi jojutsu kama-jutsu
103. Fujita-ry kama-jutsu bjutsu
104. Ichi itari-ry kama-jutsu
105. Sunp-ry kama-jutsu
106. Yuki ni-ry kyjutsu
107. Heki ryu kyujutsu
108. Inzai-ry kyjutsu
109. Try hanky-hi yumi i-kata-den
110. Krai hachi-j-ry bajutsu
111. Go rygi tepp
Gai-ki-ry
112. Titsu-ry hjutsu
113. Sankokuden Tojo kyujutsu
114. Fueki-ry hjutsu
115. Ch tsutsu-ry hjutsu
116. Nanban Chichinogi-ry hjutsu
117. Nama-ry toki Toshiyuki-h hjutsu
118. Tanegashima-ry Maruda-ka hjutsu
119. Yasu Sakari-ry hjutsu
120. Taisei-ry hjutsukenjutsu
121. Shin kyoku-ry jjutsukenjutsu
122. Seigou ryu yawara
123. Seih-in Takeyasu-ry musha tori jjutsu
124. Shiten ryu jujutsu
125. Kusaka mus-ry jjutsuhoshu
126. Suiry jjutsuhoshu
127. Zenki-ry jjutsu
128. Kikumaru ryu jjutsu
129. Araki ryu torite
130. Zenke mei-den-ry torite nawa-jutsu

131. Fud mus-ry torite


Kand-ry bjutsu
Take no fushi-ry nawa-jutsu
132. Yagyu Shingan ryu kogusoku torite
133. Shin iwa-ry torite iai
134. Mus-ry torite kogusoku
135. Yanagi-shin kai kabuto-ry jjutsu
136. Shibata-ry katch hon-den kumiuchi ran tori
137. Tait-ry jjutsu

Akita (56)
(Kubata han )
1. Heki ryu kyujutsu
2. Yoshida kura-ry kyjutsu Okura-ha
3. S-ry kyjutsu
4. tsubo honry bajutsu
5. Shin chokury bajutsu
6. tsubo-ry bajutsu
7. Ten-ry kenjutsu sjutsu naginata-jutsu bjutsu
8. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
9. Shinkage Yagy-ry kenjutsu
10. Jikishinkage ryu kenjutsu
11. Muzan-ry kenjutsusjutsu
12. Tachiuchi-ry kenjutsu
13. Kyokgawa ryu kenjutsu
14. Toda Itto ryu kenjutsu
15. Ichi fu ry kenjutsusjutsu jjutsu
16. Musashimaru nitry kenjutsu
17. Try kenjutsu
18. Kashiwa Kinagase katch Tachiuchi
19. Ippa-ry kenjutsu
20. Naginata ichi mune-ry kenjutsu
21. Shinden ryu gekken
22. Aizu Kage ryu kenjutsu , sojutsu
23. Suyama Yagy-ry kenjutsu
24. Shinato ryu kenjutsu
25. Yoshitsune-ry kenjutsu
26. Shinkage-ry kenjutsu
27. Tsu no mori-ry kenjutsu
28. Nichi kary kenjutsuiai jjutsu shuriken-jutsu
29. Sakurada-ry kenjutsu
30. Jigen ryu kenjutsu

31. Hayashizaki-ry iai-jutsu


32. Hayashizaki shin mus-ry iai-jutsu
33. Shinten-ry sjutsukenjutsu
34. Muhen-ry sjutsukenjutsu
35. uchi muhen-ry sjutsu
36. Ka kyoku-ry sjutsu
37. Hozoin ryu sojutsu
38. Shimazaki Shinten-ry sjutsu
39. Haguro Shinten-ry sjutsu
40. Yamamoto muhen-ry sjutsu
41. Sakuraba muhen-ry sjutsu kenjutsu jjutsu bjutsu
42. Fuhen ryu bojutsu , jujutsu , naginatajutsu , iai
43. Nichi Shitashin-ry jjutsu, sjutsu , shuriken-jutsu
44. Nisshin-ry jjutsu)
(Neda-ry
45. Tome-shin-ry jjutsu
46. Kusaka Shin-ry jjutsu, tanken-jutsu
47. yaru jjutsu
48. Ichi itari-ry kumiuchi
49. Inadome-ry kozutsu
50. Yasumi-ry kozutsu , zutsu
51. Ogino-ry zutsu
52. San zen ryu zutsu
53. Hoshiyama ry hjutsu
54. Kzan ry hjutsu
55. Ky ry hjutsu
56. Yoshikawa ry hjutsu
57. Haguro ryu ninjutsu
BRDJT

Honjou (2)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Ono-ha Itto ryu kenjutsu

Ushu Matsuyama (11)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tenshin seiden-ry kenjutsu


En teru-ry kenjutsu
Shin shinkage-ry Naganuma-ha kenjutsu
Tamiya ryu Iai
Muhen mu kyoku-ry sjutsu
Jikishi ry sjutsu
Heki ryu kyujutsu

8.
9.
10.
11.

tsubo-ry bajutsu
Ogino-ry hjutsu
If-ry hjutsu
Shishin ryu jujutsu ,
Chikubushima ryu bojutsu

Shonai (21)
1. Muhen mu kyoku-ry sjutsu
2. uchi muhen-ry sjutsu
3. Hozoin ryu sojutsu
4. Jikishin ryu sojutsu
5. Shin ky-ry kenjutsu
6. Shin kage-ry kenjutsu
7. Kashiki ryu kenjutsu
8. Tamiya ryu Iai
9. Taniguchi mus-ry tachi-jutsu , Kazunobu
10. Hokushin Itto ryu kenjutsu
11. Shinkei-ry iai
12. Yoshitsune-ry sh naginata-jutsu
13. Sakamaki-ry Kazunobu Shibukawa ryu jujutsu
14. Shishin ryu torite , Chikubushima ryu bojutsu
15. Shamon-ry jjutsu
16. Tanegashima-ry hjutsu
17. Inuma-ry hjutsu
18. Ogino-ry hjutsu
19. kura-ry kyjutsu Hioki-ry kura-ha
20. tsubo-ry bajutsu
21. Hitomi-ry bajutsu

Shinjou (12)
1.Hioki-ry-d yuki-ha kyjutsu
2.tsubo-ry bajutsu
3.Itto ryu kenjutsu
4.Yagy-ry kenjutsu
5.Hayashizaki shin mus-ry iai-jutsu
Ichinomiya Nagaretani-ha
6.shima-ry sjutsu
Taneta-ry sjutsu
7.Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
8.Anazawa ryu naginata jutsu
9.Shin kei-ry bjutsu
10. Koma Neki-ry hjutsu

11. Ogino-ry hjutsu


12. Y-ry hjutsu

Yamagata (8)
1.Ono-ha Itto ryu kenjutsu
2.Itto ryu kenjutsu
3.Shin'ei-ry kenjutsu
4.Shint munen-ry kenjutsu
5.Honma-ry sjutsu
6.Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
7.Tenshin Shinnou ryu jujutsu
8.Haguro ryu ninjutsu

Yonezawa (26)
1.Yume Satoru-ry-ch tachi ichi sora-ry
2.Kokochi-ry kenjutsu
Bokudenry kenjutsu
3.Masora-ry kenjutsu
4.Mitou ryu kenjutsu
5.Itto ryu iai
6.Issei ryu iai , bojutsu
7.It-ry sjutsu
8.Sa fu-ry sjutsu
9.Kusaka
10.
Shimazu ryu sojutsu
11.
Bokuden makki-ry naginatajutsu
12.
Isshin ryu naginata jutsu , bojutsu
13.
Kashima ryu bojutsu
14.
Buttai-ry nawa-jutsu , bjutsu
15.
Mukyoku shinry kusarigamajutsu
16.
Inzai-ry kyjutsu
17.
Yuki ni-ry kyjutsu
18.
Heki ryu kyujutsu
19.
Hito mi-ry bajutsu
20.
Moto kura-ry bajutsu
21.
Tanegashima-ry hjutsu kasumi-ry
22.
Inatomi ryu hojutsu
23.
Kishiwada-ry hjutsu
24.
Ikkan ryu hojutsu
25.
Morishige ryu hojutsu Morishige ryu

Nakamura (13)
1.Yo ry kenjutsu
2.Shin'in ry kenjutsu
3.Shin no kokoro in ry kenjutsu
4.Ono-ha Itto ryu kenjutsu Nakanishi-ha
5.Hozoin ryu sojutsu
6.Honma shint ry sjutsu
7.Heki ryu kyujutsu
8.Inzai-ry kyjutsu
9.Yuki ni-ry kyjutsu
10. O-ry kyjutsu
11. Seki ryu hojutsu
12. tsubo ry bajutsu
13. tsubo try bajutsu

Fukushima (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hioki kory kyjutsu


Otsubohon ryu Bajutsu
Tabikawa-ry sjutsu
Shin try sjutsu
Shinkagery kenjutsu
Shingoku-ry jjutsu
Nakajima-ry hjutsu
Morishige ryu hojutsu

Shimotedo (1)
1. ishi shinkage ry kenjutsu

Nihonmatsu (15)
1. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
(Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu )
2. Hayashizaki-ry kenjutsu
Hayashizaki musry iai
3. Chyaha Itto ryu kenjutsu
4. Tenshindokumeiry kenjutsu
5. Negoro-ry kenjutsu
6. Kage-ry iai
7. It-ry sjutsu
8. Hozoin ryu sojutsu
9. Hioki-ry Inzai ha kyujutsu
10. Hioki-ry yukibana-ha kyjutsu
11. Ootsubonhon ryu bajutsu

12. Hachijo ryu bajutsu


13. Yoshin ryu jujutsu
Sakii ry naginatajutsu , kusarigamajutsu
14. Geki-ry hjutsu
15. Takee ryu hojtusu

Aizu (81)
1. Doyuki ha kyujutsu
Kasuya sakon ha
2. Heki ryu kyujutsu
Inzai ha
3. Heki Toyohide ryu kyujutsu
4. Heki Yoshida ryu kyujutsu
5. Yukini ha kyujutsu
6. Ootsubo koryu bajutsu
7. Ootsubo Shin ryu bajutsu
8. Aizu den Itto ryu Mizokuchi ha kenjutsu
9. Yasumitsu ryu kenjutsu,
Shinsei ryu kenjutsu
10. Taishi ryu kenjutsu , naginata jutsu
Shinsei ryu kenjutsu
11. Shinten ryu kenjutsu
12. Shintou Shiragebu ryu kenjutsu , jujutsu , shurikenjutsu
13. Ten ryu heiho
14. Daido ryu kenjutsu
15. Hokushin Itto ryu kenjutsu
16. Koten ryu kenjutsu
17. Shinten ryu kenjutsu
18. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
19. Shinto ryu kenjutsu
20. Yabuhigashi Ichi ryu kenjutsu
21. Shinkei ryu kenjutsu
22. Hokushin Itto ryu kenjutsu
23. Shin Musou Itto ryu kenjutsu
Magoko Shinkisei ryu kenjutsu
Shin Musou Muraku ryu iaijutsu
24. Togun ryu kenjutsu
25. Ono ryu kenjutsu
26. Tenshin shirai ryu kenjutsu
27. Shin Musou Shin ryu kenjutsu
28. Shinkage Machisha ryu kenjutsu
29. Man ryu kenjutsu
30. Oohashi maki ryu kenjutsu
31. Kisei ryu kenjutsu

32. Jokuni ryu kenjutsu , sojutsu, jujutsu


(Ippu ryu
33. Shinkyu ryu kenjutsu
34. Jikishinkage ryu kenjutsu
35. Muraku ryu iaijutsu
36. Imaikei ryu iai
37. Araki tou ryu iai
38. Hayashizaki Shin Musou ryu iai
39. Ikku ryu iai
40. Shinkei ryu iai
41. Hanso ryu iai jutsu
42. Shin musou Kiraku ryu iaijutsu
43. Hayashizaki Myoujin ryu iai jutsu
44. Muso Muraku ryu iaijutsu
45. Sanya ryu dan jutsu : plattforms jutsu??
46. Oouchi ryu sojutsu
47. Hozoin ryu Takada ha sojutsu
48. Ichimune ryu sojutsu
49. Tamura ryu sojutsu
50. Nuhen ryu sojutsu
51. Sei ryu naginata jutsu
52. Anazawa ryu naginata jutsu
53. Shintou Museki ryu naginata jutsu
54. Kashima ryu bojutsu
55. Shoshin ryu bojutsu , torite
56. Kaname ryu bojutsu
57. Oodama ryu bojutsu
58. Zuihen ryu jojutsu
59. Date ryu jojutsu
60. Jiyuu toki ryu hojutsu
61. Ogino ryu hojutsu
62. Nagata ryu hojutsu
63. Inadome ryu hojutsu
Inatomi ryu
64. Tanegashima ryu hojutsu .
Touitsu ryu tan tou
65. Chite ryu hojutsu
66. Ichimi ryu hojutsu
67. Shinkaku ryu hojutsu, bohiya jutsu
68. Shokuzu ryu hojutsu
69. Takashima ryu hojutsu
70. Musou ryu hojutsu
71. Ishibashi ryu ya teppou doku hiya jutsu
72. Kenhi ryu Shimo ho

73. Houjou ryu hojutsu


74. Shirai ryu shubojutsu
(eda koppo?)
There is a bakumatsu period martial artist called KUROKCHI Dengor Kanenori
, retainer of Aizu fief, who masters numerous bugei. Among them there is Shirairy shub-jutsu. Shirai-ry is a shuriken-jutsu school.
shub-jutsu is also called shub-shuriken-jutsu , I presume that shub must be
a kind of b-shuriken

75. Mizuno Shintou ryu jujutsu , iai


76. Shinmyou ryu jujutsu
77. Inakami Shinmyou ryu jujutsu
78. Yumeai ryu jujutsu
79. Aoyagi ryu torite jutsu , boujutsu
80. Ko you ryu taizajutsu (kropps brytning)
81. Mukai ryu suihou
82. Koyama ryu jujutsu , nagamaki

Miharu (14)
Hozoin ryu sojutsu
Ichimune ryu sojutsu
Bukoo Hanareshou ryu sojutsu
Itoo ryu sojutsuKenkou ryu
Jikishinkage ryu kenjutsu
Shin Shin ryu kenjutsu , iai , sojutsu , jujutsu
Yamamoto kankai ryu kenjutsu , jujutsu , bojutsu , hojutsu
, kyujutsu
8. Hioki koryu kyujutsu
9. Ootsubo ryu bajutsu
10. Nakajima ryu hojutsu
11. Muso ryu hojutsu
12. Seiyo ryu hojutsu
13. Toda ryu jujutsu
14. Yoshin ryu jujutsu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moriyama (1)
1. Hokushin Itto ryu kenjutsu

Taira (3)
1. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
2. Yuishin Itto ryu kenjutsu
3. Katayama Hoki ryu iaijutsu

Izumi (1)
1. Itto ryu kenjutsu

Shirakawa (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu


Shinto Munen ryu kenjutsu
Tamiya ryu Iai , kenjutsu
Honshin Kagami Satoshi ryu
Munen ryu sojutsu

Tanagura (4)
1. Itto ryu kenjutsu
2. Tamiya ryu Iai
3. Shinto Munen ryu kenjutsu
4. Taneta ryu sojutsu

KANTO (405)
Fuku satoshi ryu ninjutsu
Matsumoto ryu ninjutsu

Mito ryo Matsuoka (6)


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Itto ryu kenjutsu


Shin Tamiya ryu Iai
Hozoin ryu sojutsu
Nippon ryu kyujutsu
Otsubo ryu bajutsu
Shimamura ryu suiren
Suifu ryu ; koppo

Mito (73)
1. Hokushin Itto ryu kenjutsu ,
Mitoden shurikenjutsu
2. Shinden Munen ryu kenjutsu
(Kashima Shinto ryu Ogo ryu
3. Suifu ryu kenjutsu
(Mito ha Itto ryu , Shinkage ryu , Shin age ryu
4. Togun ryu kenjutsu Hougan ryu Ogou ryu
5. Chouken ryu e tachi jutsu
(Hachijuu kaki ryu . Ryoten Satoshi Sei ryu . Natsuka ryu )
6. Ryoken Jichu ryu kenjutsu
7. Ten ryu kenjutsu

8. Kongo ryu kenjutsu


9. Seijou suzu ken ryu kenjutsu
10. Genkikyo ryu kenjutsu
11. Ganritsu ryu kenjutsu
12. Tetsunaka ryu kenjutsu
13. Ryugo ryu Okada ha kenjutsu
14. Maniwa Nen ryu kenjutsu
15. Kashima Shinto koryu kenjutsu
16. Tamiya ryu Iai
17. Ni Tamiya ryu iai
18. Ichinomiya ryu iai
19. Mukei ryu iai
20. Manji ryu shikenjutsu
21. Zeden ryu shikenjutsu
22. Saburi ryu sojutsu
23. Hozoin ryu Nakamura ha sojutsu
24. Kama Houzouin ryu sojutsu
25. Taneta ryu sojutsu
26. Muhen ryu soujutsu
27. Sakuwa ryu soujutsu
28. Takayama ryu hojutsu (Inoue Sotoki ryu
29. Taketani ryu hojutsu (Hasegawa ryu
30. Ishikawa ryu hojutsu
31. Seki ryu hojutsu
32. Ogino ryu hojutsu (Amayama ryu
33. Shinhatsu ryu hojutsu , kihou , kisha
34. Hongou ryu gunyou hi jutsu
35. Tsuda ryu hojutsu
36. Kishiwada ryu hojutsu
37. Yuishin ryu hi jutsu , bou hiya
38. Tabuse ryu hojutsu
39. Kasumi ryu hojutsu
40. Tanegashima ryu hojutsu
41. Inatomi ryu hojutsu
42. Jitoku ryu hojutsu
43. Hioki ryu shajutsu
44. Yukini ha shajutsu
45. Inzai ha shajutsu
46. Yamato ryu shajutsu
47. Michi yuki ha kyujutsu
48. Ishidou Chikurin ha kyujutsu
49. Ookura ha kyujutsu
50. Shuu toki ryu kyujutsu
51. Ootsubo ryu bajutsu

52. Ootsubo Hon ryu bajutsu


53. Akuuma Shintou ryu bajutsu
54. Moto kura ryu bajutsu
55. Shin hachijou ryu bajutsu
56. Chousen ryu you bajutsu
57. Shimoichi Suifu ryu suijutsu Komatsu ryu
58. Kamiichi Suifu ryu suijutsu Shimamura ryu
59. Anazawa ryu naginata
60. Tsuneyama ryu naginata jutsu
61. Sanwa ryu jujutsu
62. Asayama ryu jujutsu
63. Asayama Ichiden ryu jujutsu
64. Asayama Ichiden Koryu jujutsu
65. Yoshioka ryu jujutsu
66. Sanwa muteki ryu jujutsu
67. Mizuno ryu jujutsu
68. Kito ryu jujutsu
69. Kihara ryu jujutsu
70. Bokuden ryu jojutsu, kodachi , yawara
71. Anba Shinden Zuisei ryu jojutsu
72. Muhi muteki ryu jojutsu ,
Iga ryu-ha Katsushin ryu jujutsu
byt ego ryu ha
73. Sekiguchi ryu jinkama

Kazama (23)
1. Hioki ryuu Yukini ha kyuujutsu
2. Ootsubo honryuu bajutsu
3. Yuishin Itto ryu kenjutsu
4. Jigen ryuu kenjutsu
5. Sugiura Itto ryu kenjutsu
6. Hokushin Itto ryu kenjutsu
7. Katori Shintou ryuu kenjutsu
8. Shintou munen ryuu kenjutsu
9. Jigen Itto ryu kenjutsu
10. Kashiwara ryuu soujutsu
11. Yaku ryu sojutsu
12. Honshin Kagami Satoshi ryuu soujutsu ,
13. Tsukiyama ryuu soujutsu , naginata jutsu
14. Ogino chaku ryuu houjutsu
15. Shinhatsu ryuu houjutsu
16. Shibukawa ryu jujutsu
17. Seigou ryu jujutsu
18. Houki ryuu iai

19. Shuusei ryuu iai


20. Katori ryuu naginata jutsu , boujutsu , torite
21. En ryuu naginata jutsu , boujutsu , torite
22. Zuihen ryuu naginata jutsu , boujutsu , torite
23. Wagatoku ryuu naginata jutsu , boujutsu , torite

Shimodate (2)
1. Katsura Kinagase kenjutsu
2. Jigen ryuu kenjutsu

Tsuchiura (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jikishin Seitou ryu kenjutsu


Shinshin Kage ryuu Odani-ha kenjutsu
Hokushin Itto ryu kenjutsu
Houzouin ryuu Takada-ha soujutsu
Nanban ryu hojutsu Seki ryu
Seiyou ryuu houjutsu

Yatabe (3)
1. Shingyoto ryu kenjutsu
2. Shinei ryu kenjutsu
3. Jigen ryu kenjutsu

Asou (3)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Ootsubo ryu bajutsu
3. Morishige ryu hojutsu

Kurohane (3)
1. Shinto Munen ryu kenjutsu
2. Chosoku ryu bajutsu Choiki ryu
3. Takashima ryu hojutsu

Kitsuregawa (12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bish-ry kyjutsu
Chikurin-ry kyjutsu
tsubo honry bajutsu
Isshi ryu sojutsu
Honshin Kamgami Satoshi ryu sojutsu
Hozoin ryu sojutsu
Yuishin Itto ryu kenjutsu

8. Jigen ryu kenjutsu


9. Buei-ry hjutsu
10. Sakakibara-ry hjutsu
11. Tsutsumi Houzan ryu jujutsu
12. Yagyu ry jjutsu

Karasuyama (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heki ryu kyujutsu


Chikurin-ry kyjutsu
tsubo ry bajutsu
Ono-ha Itto ryu kenjutsu
shima ry sjutsu
Hozoin ryu sojutsu
Buei ry hjutsu
Nakagawa ryu hojutsu

Utsunomiya (16)
1. Shin Shin ryu kenjutsu , iai , sojutsu , jujutsu
2. Jikishinkage ryu kenjutsu
3. K chokury kenjutsu
4. Hokushin Itto ryu kenjutsu
5. Shigetaka-ry kenjutsu
6. Hayashizaki Jinsuke-ry iai
7. Toda ryu bojutsu
8. Muhi muteki ry jojutsu
9. Fune umi mijin ry jjutsu, kenjutsu
10. Takahashi dai kumo b ry tai-jutsu
11. Heki ryu kyujutsu
12. kura-ry kyjutsu
13. tsubo ry bajutsu
14. Jitoku-ry hjutsu
15. Ogino ry hjutsu
16. Buei-ry hjutsu

Motegi (4)
1.
2.
3.
4.

Yoshida ryu kyjutsu


tsubo ry bajutsu
Shigenry kenjutsu
Hozoin ryu sojutsu

Mibu (9)
1. Shtokutaishi-ry kenjutsu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Shirafu ry kenjutsu Ichi-en-ry


Shintmunen ry kenjutsu
Chokushi ry kenjutsu
Itto ryu kenjutsu
Ichimune ryu sojutsu
Dai kumo ry jjutsu
Ran-shiki hjutsu
tsubo honry bajutsu

Sano (7)
1. Hitagokoro kage-ry kenjutsu
2. Hzin-ry sjutsu
3. Hioki-ry kyjutsu
4. Krai hachi-j-ry bajutsu
5. Okoshi Jjutsu
6. Ofunate-ry suiren
7. Nisshin-ry hjutsu

Numata (11)
1. Jikishinkagery Naganuma-ha kenjutsu
2. Mijinry kenjutsu
3. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
4. Shinto Isshin ryu kenjutsu
5. Katayama Hoki ryu iai
6. Jitoku-ki-ry sjutsu
7. Taneda Nagareyama Oka-ha sjutsu
8. Toda ryu naginata jutsu
9. Isshin ryu bojutsu
10. Yukibana-ry kyjutsu Sekka-ha
11. Tsutsumi Houzan ryu jujutsu

Maebashi (20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kanemaki-gai tary kenjutsu


Yasumitsu ry kenjutsu
T ry kenjutsu
Imai kei ry iai
Shintmunen ry kenjutsu
Mugai ryu kenpo
Araki ryu kenjutsu
Maniwanen ry kenjutsu

9. H jin ry kenp , naginata-jutsu


10. Hokushin Itto ryu kenjutsu
11. Hozoin ryu sojutsu
12. Ichimune ryu sojutsu
13. Kito ryu jujutsu
14. Ogino ry hjutsu
15. Geki-ry hjutsu
16. Takashima ryu hojutsu
17. Inzai ha kyujutsu
18. Yazawa-ry kyjutsu
19. Hachijo ryu bajutsu
20. Shinto ryu bajutsu

Tatebayashi (27)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Yuki ni-ry kyjutsu
3. tsubo ry bajutsu
4. Hachijo ryu bajutsu
5. Chsoku-ry gyojutsu
6. Honshin Kyochi ryu sojutsu
7. Taneda-ry sjutsu
8. Tabikawa-ry sjutsu
9. Isshi ryu sojutsu
10. Jikishinkagery Odani-ha kenjutsu
11. Hokushin Itto ryu kenjutsu
12. Asayama Ichiden ryu kenjutsu , iai
13. Isshin ryu kenjutsu
14. Hjinry kenp, naginata-jutsu
15. Jigen-ry iai
16. Tsune Maki-ry iai, nawa-jutsu
17. Kyushin ryu taijutsu
18. Kito ryu jujutsu
19. Goha ryu bojutsu
20. Jijinry bjutsu
21. Akazawa-ry hjutsu
22. Morishige ryu hojutsu
23. Ogino ry hjutsu
24. Takashima ryu hojutsu
25. Miki-ry Hjutsu
26. Seiyshin ryu hjutsu
27. Makita-ry hjutsu

Izesaki (11)
1. Togun ryu kenjutsu
2. Jikishinkage ryu Naganuma ha kenjutsu
3. Araki ryu Heiho
4. Mugai ryu kenjutsu
5. Taneta ryu sojutsu
6. Hozoin ryu sojutsu
7. Kusunoki ryu sojutsu
8. Katori koryu naginata
9. Kiraku ryu jujutsu , bojutsu
10. Sasaki ryu Hijutsu
11. Ogino ryu hojutsu

Takasaki (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onoha Itto ryu kenjutsu


Tenshin Itto ryu kenjutsu
Kasumi shin ryu kenjutsu
Kama Hozoin ryu sojutsu
Nakamura ha kenjutsu Hozouin ryu Nakamura ha
Kyoshin ryu nagae kama
Tenshin Shinnou ryu
Kiraku ryu jujutsu, bojutsu

Annaka (11)
1. Araki ryu kenjutsu ,
Negishi ryu naginatajutsu , shurikenjutsu
2. Hokushin Itto ryu kenjutsu
3. Gakushin ryu kenjutsu
4. Ooshima ryu sojutsu ,
Houzoin ryu sojutsu
5. Shin no shindo ryu jujutsu
6. Takemamoru ryu hojutsu
7. Takashima ryu hojutsu
8. Heki ryu Chikurinha kyujutsu
9. Heki ryu Jutokuha kyujutsu
10. Ootsubo ryu bajutsu
11. Ogasawara ryu kisha

Yoshii (5)
1. Maniwa Nen ryu kenjutsu., soujutsu
2. Gakushin ryu kenjutsu
3. Chikurin ryu kyujutsu Chikurin ha

4. Ootsubo ryu bajutsu


5. Takashima ryu hojutsu

Obata (1)
1. Jishin ryu kenjutsu

Nanokaichi (10)
1. Maniwa Nen ryu kenjutsu , sojutsu
2. Shinto Munen ryu kenjutsu
3. Araki ryu kenjutsu
4. Jishin ryu kenjutsu
5. Seiki ryu kenjutsu
6. Hozoin ryu hojutsu
7. Takemoriryu hojutsu
8. Heki ryu kyujutsu
9. Chikurin ryu kyujutsuChikurin ha
10. Ootsubo honryu bajutsu

Koga /Furukawa (22)


1. Togun ryu kenjutsu
2. Shinmei ry kenjutsu
3. Shinkata ryu kenjutsu
4. Muso ryu kenjutsu
5. Jikishinkage ryu kenjutsu
6. Taneda ry sjutsu
7. Takeuchi ryu sojutsu Fuden ryu
8. Kito ryu jujutsu
9. Iga ry jjutsu
10. Araki ryu jujutsu
11. Daion ry jjutsu
12. Katori ry bjutsu
13. Buei ry hjutsu
14. Tatsuki ry hjutsu
15. Ogino ry hjutsu
16. Sanbon ryu hojutsu
17. Yonemura-ry hjutsu
18. Seiy-ry hjutsu Takashima-ry
19. Heki ryu kyujutsu
20. Michi yukiru kyjutsu
21. kura ry kyjutsu
22. tsubo ry bajutsu

Sekiyado (2)
1. Kagamishin ryu kenjutsu
2. Houzoin ryu Takada-ha soujutsu

Sakura (17)
Heki ryu kyujutsu
Otsubo ryu bajutsu
Hachijo ryu bajutsu
Muteitai shinry kenjutsu ,
Kyshinmeichi ry kenjutsu
5. Tatsumi ryu heiho
6. Chwa ry kenjutsu
7. Sakura Ichiden ryu kenjutsu , iai , torite , bojutsu
Asayama Ichiden ryu
8. Imagawa-ry kenjutsu , iai , torite , bojutsu ,
Hokushin Itto ryu kenjutsu
9. Seishin ry sjutsu
10. Saburi kory sjutsu
11. Saburi shin ryu sjutsu
12. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
13. Saku wa-ry sjutsu
14. Buei-ry hjutsu
15. Mukai Ry suijutsu
16. Shinmei sakkatsu ry jjutsu
17. Araki ryu , bojutsu
1.
2.
3.
4.

Ootaki (1)
1. Taneda ryu soujutsu

Kururi (4)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Ogino-ryu hojutsu
3. Sanada-ryu hojutsu
4. Takemori ryu hojutsu

Tateyama (1)
1. Honshin Kagami Satoshi ryu soujutsu

Okabe (3)
1. Mugenry kenjutsu

2. Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu


3. Kougen Itto ryu kenjutsu

Oshi (22)
1. Hanry kyjutsu
2. Chikurin-ry kyjutsu Chikurin-ha
3. tsubo honry bajutsu
4. Shinkata ryu kenjutsu
5. Asayama Ichiden ryu kenjutsu
6. Ono-ha Itto ryu kenjutsu Nakanishi-ha Itto ryu
7. Kyshinmeichi ry kenjutsu
8. Kougen Itto ryu kenjutsu
9. Maniwanen ry kenjutsu
10. Hokushin Itto ryu kenjutsu
11. Yamamoto-ry iai
12. Tatsumi ryu iai
13. shima ry sjutsu
14. Hozoin ryu sojutsu
15. Muhen mukyoku-ry sjutsu
16. Buei-ry hjutsu
17. Takashima ryu hojutsu
18. Egawa-ry hjutsu
19. Ogino ry hjutsu
20. Musry jjutsu
21. Seishin-ry jjutsu
22. Buttai-ry jjutsu

Iwatsuki (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jikishinkage ryu kenjutsu


Taneda-ry sjutsu
tsubo honry bajutsu
Inoue ryu hojutsu
Ogino ry hjutsu
Katakai-ry kyjutsu
Heki ryu kyujutsu
Seki ryu suiren

Kawagoe (16)
1.
2.
3.
4.
5.

Shint Tsjin ry kenjutsu


Jikishinkage ryu kenjutsu
Muteki-ry kenjutsu
Tamiya ryu Iai
Taneda-ry sjutsu

6. Hozoin ryu sojutsu


7. zasa-ry naginatajutsu
8. Yoshin ryu jujutsu
9. tsubo honry bajutsu
10. Nitsu no ue shint sanj ry bjutsu
11. Mus ten-ry bjutsu
12. Yuki ni-ry kyjutsu
13. Hioki-ry dsetsuha kyjutsu
14. Nakajima-ry hjutsu
15. Takashima ryu hojutsu
16. Tatsuki-ry hjutsu

Hitotsubashi-ke (2)
1. Shinto Isshin ryu kenjutsu ,
Toda ryu naginatajutsu
2. Kougen Itto ryu kenjutsu

Hachioji Sennin Doshin (7)


1. Taihei shinkagami ry kenjutsu , iai ,
naginata-jutsu , jjutsu
2. Kougen Itto ryu kenjutsu
3. Tennen Rishin ryu kenjutsu
4. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
5. Yagyu Shingan ryu kenjutsu
6. Ryg ry kenjutsu
7. Hokushin Itto ryu kenjutsu

Odawara (24)
1. Heki ry Insai-ha kyjutsu
2. Chikurin-ry kyjutsu
3. kura-ry kyjutsu
4. tsubo honry bajutsu
5. Kagamishin Itto ryu kenjutsu
6. Shingyoto ryu kenjutsu
7. Shintmunen ry kenjutsu
8. Mitsuboshi-ry Kenjutsu
9. Fuka shin ry kenjutsu
10. Fukai shint ry kenjutsu
11. Kama hz-in try sjutsu
(Kama hzinry , Try
12. Ichi mune Ry Sjutsu

13. Kit ry jjutsu


14. Musry jjutsu
15. Kama hz-in try sjutsu
16. Ichi mune Ry Sjutsu
17. Kito ryu jujutsu
18. Satoruen ry jjutsu
19. T hoko ry bjutsu
20. Hisashi tsuchi-ry bjutsu
21. Ogino ry hjutsu
22. Akira Tru-ry hjutsu
23. Asazawa-ry hjutsu
24. Chi fu-ry hjutsu

KOSHINETSU (372)
Iwamurada (3)
1. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
2. Shinto ryu kenjutsu
3. Yushin Itto ryu kenjutsu

Komoro (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Hokushin Itto ryu kenjutsu


Muso ryu iai
Nen ryu kenjutsu
Ono-ha Itto ryu kenjutsu
Kan ryu sojutsu.,
Sugawara honryu kodachi

Ueda (16)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Kotobuki isao ryu kyujutsu
3. Yukini ryu kyujutsu
4. Shinto ryu kenjutsu
5. Jikishinkage ryu kenjutsu
6. Kokki ryu kenjutsu
7. Houzouin ryu Takada-ha sojutsu
8. Hikita ryu sojutsu
9. Saburi ryu sojutsu
10. Yoshin ryu jujutsu
11. Sekiguchi ryu jujutsu
12. Shibukawa ryu jujutsu (ur Sekiguchi ryu)
13. Ootsubohon ryu bajutsu

14. Tsuge ryu hojutsu


15. Takemamoru ryu hojutsu
16. Fujioka ryu hojutsu

Matsudai (37)
1. Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu
2. Kagami Shinmeichi ryu kenjustu
3. Shinto Munen ryu kenjutsu
4. Shinto ryu kenjutsu
5. Makagami ryu kenjutsu
6. Togun ryu kenjutsu
7. Tsukahara Bokuden ryu kenjutsu
8. Jikishinkage ryu kenjutsu
9. Hokushin Itto ryu kenjutsu
10. Kawahara Shoshin ryu kenjutsu
11. Ichiakrira ryu kenjutsu
12. Jikidenhon ryu kenjutsu iai sojutsu
13. Shinto ryu sojutsu
14. Tsukahara Bokuden ryu sojutsu
15. Satoshi Ten ryu sojutsu
16. Saburi ryu sojutsu
17. Taneta ryu sojutsu
18. Nichinoka ryu sojutsu, jujutsu , shurikenjutsu
19. Shunjitsu ryu naginata jutsu
20. Tamiya ryu nagamaki ryu
21. Muso Jikiden ryu sojutsu , jujutsu , iai , kenjutsu ,
naginata jutsu , kamajutsu
22. Sekiguchi Shinshin ryu jujutsy
23. Kito ryu judo
24. Tsukahara Bokuden ryu koshimawari
25. Muteki ryu wa ryoku
26. Hasegawa ryu wajutsu ,
Seitsugi ryu boujutsu , kenjutsu
27. Kosei Kiraku ryu iai
28. Seiyo Shinden ryu hojutsu
29. Egawa ryu hojutsu
30. Tessai ryu hojutsu
31. Ogino ryu hojutsu
32. Takemori ryu hojutsu
33. Yoshida ryu Okida-ha kyujutsu
34. Hioki ryu Okura-ha kyujutsu
35. Hioki ryu Inzai ha kyujutsu
36. Kouki ryu suijutsu
37. Ichiteki ryu suijutsu

Suzaka (1)
1. Itto ryu kenjutsu Jikishin Kage ryu

Iiyama (10)
1. Yukini ha kyujutsu
2. Ookura ha kyujutsu
3. Inzai ha kyujutsu
4. Ootsubo ryu bajutsu
5. Ootsubo hon ryu bajutsu
6. Todoshinden ryu kenjutsu
7. Hozoin ryu sojutsu
8. Nakajima ryu hojutsu
9. Kito ryu jujutsu
10. Kiichi ryu jujutsu

Takashima (3)
1. Shinto Isshin ryu kenjutsu
2. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
3. Shinden Fudo ryu
Kataoka Kenji

Matsumoto (21)
1. Shinto Munen ryu kenjutsu
2. Sotoya ryu kenjutsu
3. Teishin ryu kenjutsu, jujutsu
4. Jiben ryu kenjutsu, iai, kogusoku jutsu
5. Araki ryu kenjutsu
6. Chomaki ryu kenjutsu
7. Niten Tatsujin ryu kenjutsu
8. Ogoshi ryu kenjutsu , taijutsu Mahiraki ryu
9. Fuden ryu sojutsu
10. Tomeshin ryu konpo (kpp metod)
11. Chikurin ryu kyujutsu
12. Toryu kyujutsu
13. Oshima ryu hojutsu
14. Oie ryu hojutsu
15. Morishige ryu hojutsu
16. Hoshiyama ryu kyujutsu
17. Seiyo ryu hojutsu
18. Otsubo ryu bajutsu
19. Shinden ryu eijutsu (simtekniker)
20. Ikeda ryu jujutsu

21. Akutagawa ryu ninjutsu


BRDJT
Ingick i Toda klanen
22. Aoki ryu ninjutsu
BRDJT
Ingick i Toda klanen

Kouen (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Amayama ryu hojutsu


Heki ryu kyujutsu
Ootsubo ryu bajutsu
Bokuden ryu kenjutsu
Sekiguchi ryu jujutsu

Iida (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Jikishinkage ryu kenjutsu


Ogino ryu hojutsu
Fuden ryu soujutsu
Heki ryu kyujutsu
Kashima ryu bojutsu

Owari han ryo (1)


1. Oogoshi ryu kenjutsu tai jutsu Shinhiraki ryu

Murakami-han (35)
1. Jikishinkage ryu Naganuma-ha kenjutsu
2. Niten ryu kenjutsu
3. Ryouken Jichuu ryu kenjutsu
4. Tenka musou ryu kenjutsu
5. Houki ryu iai
6. Taneta ryu soujutsu
7. Goha ryu bojutsu
8. Hirashin ryu , bojutsu , jojutsu , kenjutsu , kama jutsu
9. Kyushin ryu jujutsu
10. Nanban ryu jujutsu
11. Seigou ryu jujutsu
12. Sekiguchi ryu jujutsu
13. Heki ryu kyujutsu
14. Take Mamoru ryu hojutsu
15. Matsumoto ryu hojutsu
16. Shinmei Takenobu-ry kenjutsu
17. Hshin-ry kenjutsu (Hshin-ry
18. Yawara shin kokoro-ry iai
19. Taneda-ry sjutsu

20. Ken k-ry sjutsu


21. It-ry sjutsu ue to onaji densho
22. Tsuyonami-ry bjutsu
23. Shin kokoro-ry jjutsu
24. Nanban Ippin ryu bo torite
25. Shin'ei-ry nawa-jutsu
26. Jinry nawa-jutsu
27. Shinry san dgu
28. Buei-ry hjutsu
29. Takashima-ry hjutsu
30. Yki-ry hjutsu
31. Hachijo ryu bajutsu
32. Yamato ryu bajutsu
33. Yamaga-ry gungaku
34. Echigo ry gungaku
35. Naganuma-ry gungaku

Shibata-han (29)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inzai ha kyujutsu
Yoshidato ryu kyujutsu
Yamato ryu kyujutsu
Otsubohon ryu bajutsu
Kachikura ryu bajutsu
Hozoin ryu sojutsu ,
Ueda ryu naginatajutsu , sandogujutsu ,
Hoki ryu battojutsu
7. Joofu ryu hatsu sojutsu
8. Gakuten ryu sojutsu
9. Fuden ryu sojutsu
10. Ippa ryu sojutsu
11. Kashiwara ryu sojutsu
12. Jodan-ha Jikishinkage ryu kenjutsu
Jikishinkage ryu Naganuma-ha
13. Seigan-ha Jikishinkage ryu kenjutsu
Jikishinkage ryu Odani-ha

14. Mi ryu Heiho


15. Kanemaki Gaita ryu kenjutsu
16. Toryu iaijutsu
17. Hiyama ryu iaijutsu
18. Toda Ippei ryu torite ,
Mimei ryu bojutsu ,
Houki ryu naginata jutsu
19. Toda ryu torite ,
Mimei ryu bojutsu
20. Gyokushin ryu Kogusoku , Goha ryu Bojutsu
21. Kanemaki ryu torite
22. Araki shin ryu jujutsu
23. Hyodo ryu hojutsu
24. Kenhi ryu hojutsu
25. Nakajima ryu hojutsu
26. Ionru ryu hojutsu
27. Takashima ryu hojutsu
28. Egawa ryu hojutsu
29. Seiyo Shinden ryu hojutsu
30. Niten ichi Nagare kenjutsu
31. Jdan-ha jikishinkagerykenjutsu
32. Seigan-ha jikishinkage ry kenjutsu
33. Matsury Hiranori
34. Hosogoza ry kenjutsu
35. Kanemaki-gaita ry kenjutsu
36. Amatatsu Itto ryu kenjutsu
37. Hki-ry iai
38. Try iai (ue to d)
39. Yzan-ry iai
40. Naga maki-ry naga maki
41. Hzin ry sjutsu
42. Ueda-ry naginata
43. Jof-ry sjutsu
44. Gaku ten-ry sjutsu
45. Kaze-den-ry sjutsu
46. Ippa ryu sojutsu
47. Katagihara-ry sjutsu
48. Matsu Akira-ry yari?
49. Shint-ry kenjutsu
50. Suigetsu-ry (ken ka b? )
51. Mimei-ry bjutsu
52. Toda Ippei ryu jujutsu
53. Gyokushinry jjutsu

54. Kanemaki-ry jjutsu torite


55. Araki shin ryu jjutsu
56. Mano ry katch ki-kata
57. Ken-hai-ry hjutsu
58. Hyd-ry hjutsu
59. Kenkon-ry hjutsu
60. Nakajima-ry hjutsu
61. I onru hjutsu
62. Takashima-ry hjutsu
63. Egawa-ry hjutsu
64. Seiy Shinden-ry hjutsu
65. Hioki-ry shirushi ni nishi-ha kyjutsu
66. Yoshida try kyjutsu
67. Yamatonagare kyjutsu
68. tsubo honry bajutsu
69. Katsukura-ry bajutsu
70. Tsune Maki-ry bajutsu
71. Shinden-ha Jinen ry suijutsu
72. Ogasawara ry reih
73. Ksh-ry gungaku
74. Hj-ry gungaku
75. Echigory gungaku
76. Yamaga-ry gungaku

Muramatsu(7)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Okuyama Riso Shinden ryu kenjutsu
3. Shingyoto ryu kenjutsu
4. Horinouchi ryu kenjutsu
5. Nanban ryu kenjutsu
6. Muhen ryu sojutsu
7. Takashima ryu hojutsu
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Numadu han ryo (1)


1. Shinto Isshin ryu kenjutsu

Nagaoka (58)
Yagyu ryu kenjutsu
Jikishinkage ryu kenjutsu
Toda ryu kenjutsu
Shinto Munen ryu kenjutsu
Keino ryu iai
To ryu sojutsu
Fuden ryu
7. Honshin Kyochi ryu sojutsu
8. Ichimune ryu sojutsu
9. Anazawa ryu sojutsu
10. Yoshida ryu kyujutsu
11. Yukini ryu kyujutsu
12. Heki ryu kyujutsu
13. Takemori ryu hojutsu
14. Ion ryu hojutsu
15. Nanban kenhi ryu hojutsu
16. Jitoku ryu hojutsu
17. Otsubo ryu bajutsu
18. Motokura ryu bajutsu
19. Choiki ryu bajutsu
20. Yagyu ryu kenjutsu
21. Itt-ry kenjutsu
22. Midome ryu kenjutsu
23. Higashi-gun ryu kenjutsu
24. Kanemaki ryu kenjutsu
25. Kashima Shinden Jikishinkage-ry
26. Shinto Munen ryu kenjutsu
27. Toda ryu kenjutsu
28. Sodeta ryu kenjutsu
29. Shinkage ryu kenjutsu
30. Shinei ryu kenjutsu same as above?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31. Keino ryu Iai


32. Tamiya ryu Iai
33. Hoki ryu Iai
34. Ichikumo-ryu (Ikku ryu) Sjutsu
35. To ryu (Kaze-den-ryu) Sjutsu
36. Honshin KagamiSatoshi-ryu Sjutsu
37. Kagamichi ryu Sjutsu same as above?)
38. Isshi ryu Sjutsu
39. Do ryu Naginata
40. Anazawa Nagareyari Naginata
41. Sekiguchi ryu Jujutsu
42. TakeMamoru-ryu hojutsu
43. Taketoshi hojutsu
44. Nanban Kenhei ryu hojutsu (Kennai ryu)
45. Tanegashima ryu gunnery (Same as above?)
46. Jitoku ryu hojutsu
47. Otsubo ryu Bajutsu
48. Tadakura ryu Bajutsu
49. Motokura ryu Bajutsu
50. Nagaiki ryu Bajutsu
51. Hioki ryu kyujutsu
52. Yoshida ryu kyujutsu
53. Yukini ryu kyujutsu
54. Yoshin ryu Gungaku
55. Kusunoki-ryu Gungaku
56. Echigo ryu Gungaku
57. Koshu ryu Gungaku
58. Yamaga ryu Gungaku

Yoita-han (1)
1.

Kusunoki Hahei-ho

Kuwana-han (2)
1 Shinto Munen ryu kenjutsu
2 Watanabe ryu hojutsu

Takada-han (48)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jikishinkage ryu Fujikawa ha kenjutsu


Shintou ryu kenjutsu
Zuishin ryu kenjutsu, jujutsu
Houki ryu iai
Kan ryu iai
Engyo ryu iai
Shin Hozoin ryu sojutsu ( Hozoin ryu Kaseki ha )

8. Ko Hozoin ryu sojutsu ( Ichi gen ryu)


9. kaze tsutou ryu sojutsu
10. Taneta ryu sojutsu
11. Anazawa ryu naginata jutsu
12. Shinto ryu kusarigama jutsu
13. Seigou ryu
14. Gyokushin ryu Otake ha jujutsu
Denkei:
1. Sasaki Teruyori
2. Sasaki Gendayu Sadatoshi
3. Endo Tomozaemon Yoshimi
4. Endo Youemon Yoshien
5. Baba Shimpei
6. ( Otake Gendayu (Otake Ha)
7. Obana Gizaemon
8. Nagano Zauemon
9. Nagano Montayu
10. Niki Gonuemon Yoshika
11. Nakajima Yojiheie
12. Enomoto Kinzaburo
13. Ueno Ryukiro Toshihide
14. Ueno Kujro Nobuhisa
15. Ueno Takashi Tenshin

15. Ookumo ryu taijutsu


16. Shima ryu hojutsu
17. Inzaiha kyujutsu
18. Otsubo hon ryu bajutsu
19. Muteki ry tjutsu
20. Jikishinkagery kenjutsu
21. Shinkage ry kenjutsu
22. Shint ry kenjutsu
23. Enmei nito ryu kenjutsu
24. Zuishin ry ken jjutsu
25. Nakanishi haitt ry kenjutsu
26. Ono-ha Ittry kenjutsu (Taish-ki)
27. Kan ry iai
28. Hki ry iai
29. Endama ry iai
30. Fden ry sjutsu
31. Taneda-ry sjutsu
32. Shin Hzin ry sjutsu
33. Ko Hzinrysjutsu
34. Anazawa-ry naginatajutsu
35. Shizuka ryu naginata-jutsu (Kakunin-ch)
36. Shinto ry kusarigamajutsu
37. Goha ry bjutsu

38. Miyake Shingan ryu tessenjutsu


39. Gyokushin ry take-ha jjutsu
40. Seig ryu jjutsu
41. Oomo ry jjutsu
42. Tenjin Shiny ry jjutsu (Kakunin-ch)
43. Shima ry hjutsu
44. Hioki ry kyjutsu
45. Inzai-ha kyjutsu
46. tsubo honry bajutsu
47. e ry-gun kai
48. Shibano-ry gungaku

Itoigawa-han (1)
Nakanishi-ha Itt ry kenjutsu

Sado (28)
1. Hitokawa ryu kenjutsu
2. Shinto Munen ryu kenjutsu
3. Yuishin ryu jujutsu
4. Katayama Shinto ryu jujutsu
5. Ippa-ry kenjutsu
6. Shint munen ry kenjutsu
7. Hokushin ittry kenjutsu
8. Itt-ry kenjutsu
9. Yagyu ry kenjutsu
10. Tgun ry kenjutsu
11. Keikei ryu kenjutsu
12. Zui hen Shinoda ry kenjutsu
13. Saburi ry iai
14. Isshin Shin ryu iai
15. Kans ryu iai
16. Kazuharu ry sjutsu
17. Maruhashi ry sjutsu
18. Shint ry yari naginata
19. Mugenshin ry ken taijutsu
20. Tenmei Itt Yuishin ry jjutsu
21. Katayama Shinhataraki ry jjutsu
22. Gyokushin ry jjutsu
23. Tatsuki ry hjutsu
24. Uta Nagato ry hjutsu
25. Hioki ry kyjutsu
26. tsubo ry bajutsu
27. Yamaga ry gungaku
28. Kazeyama ry gungaku

Kurokawa-han (11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Niten ichi-ry kenjutsu


Ono-ha Ittry kenjutsu
Shint Munen ry kenjutsu
Yshin kory jjutsu
Gyokushin ry jjutsu
Seig ryu jjutsu
Nanban Ippin ry b torite (same densho as above)
Hzin ry sjutsu
Hioki ry kyjutsu
Ogasawara ry
Nakajima-ry hjutsu

Mitsukaichi-han (1)
1 Niten Ichi ryu kenjutsu

Mineyama-han (1)
1 Jikishinkage ryu kenjutsu

Shiya-han (1)
1 Niten Ichi ryu kenjutsu

Sonohoka others (26)


Niigata-shi
Kaneki ry kenjutsu
Sanshin ry kenjutsu (Meiji-ki)
Shin'nukiry jjutsu (Taish-ki)
Shindenry kenjutsu (Taish-ki)
Shintmunenry kenjutsu (Taish-ki)
Ogino ry hjutsu
Shinden-ha Jinen ry suijutsu
Kurosaki Kiba no b odori (Nmin bujutsu)
Nigorikawamura kenjutsu (Meiji-period)
Oka gata-mura kenjutsu (Meiji-period)
Mikata-mura Jikishinkage ry kenjutsu (Meiji-period)
Iwafune-gun Tenjinmyshin ry jjutsu (Meiji-period)
Hei

Jikishinkage ry kenjutsu (Meiji-period)

Sanj Ryug ry kenjutsu


Sanj Shintmunen ry kenjutsu
Kamo Shintmunenry kenjutsu
Kashiwazaki Ryken-jich ry kenjutsu (Meiji-period)
Kashiwazaki Jikishinkagerykenjutsu (Meiji-period)
Koshi-gun Shinkiwami ryu bojutsu
Ojiya Kyshin meichi ry
Mishima-gun Gikan ry kenjutsu
Mishima-gun Izumozaki Shint shingoku-ry kenjutsu
Numazu-han bun-ry Gosen
Shint Shingoku-ry kenjutsu unconfirmed
Mizuhara Shint munen ry kenjutsu hjutsu kankei
Itakurach Kgen Ittry kenjutsu (Meiji-ki)
Agano (ky yasudach)
B kumidachi-gumi naginata-gumi (gein) )
Sado Shiraha Tt

TOUKAI (379)
Numadu (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Shingyoto ryu kenjutsu


Jikishinkage ryu kenjutsu
Muteki ryu jujutsu
Yoshin ryu
Takashima ryu hojutsu

Sunpu (2)
1. Shinto Munen ryu kenjutsu
2. Katori ryu bojutsu

Tanaka(23)
1.
2.
3.
4.

Heki ryu kyujutsu


Takeda ryu kyujutsu
Shinhachijou ryu bajutsu
Ootsubo ryu bajutsu

5. Jikishinkage ryu Naganuma ha kenjutsu


6. Tamiya ryu Iai
7. Taneta ryu sojutsu
8. Takemoriryu hojutsu
9. Takashima ryu hojutsu
10. Fujioka ryu hojutsu
11. Fuiki ryu hojutsu
12. Nanban ryu hojutsu
13. Isamubu hojutsu
14. Seigou ryu jujutsu
15. Yoshin ryu jujutsu
16. Araki ryu jujutsu
17. Kito ryu jujutsu
18. Jushin shin ryu taijutsu
19. Tenshin ryu bojutsu
20. Matsumoto ryu bojutsu
21. Shin ryu bojutsu
22. Toda ryu naginata jutsu
Shinto ryu nagamaki jutsu .
Satoshi Shin ryu nagamaki jutsu
23. Ikeda ryu san dougu jutsu

Hamamatsu (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Jikishinkage ryu kenjutsu


Kagami shin meichi ryu kenjutsu
Katashuu ryu iai
Taneta ryu sojutsu
Morishige ryu hojutsu

Mikawa Yoshida (19)


1. Hoki ryu yuki ni ha kyujutsu
2. Hoki ryu Inzai ha kyujutsu
3. Otsubo ryu bajutsu
4. Hozoin ryu Nakamura ha sojutsu
5. Muhen ryu soujutsu
6. Heijou Muteki ryu kenjutsu
7. Togun ryu kenjutsu
8. Shinto Munen ryu kenjutsu
9. Jikishinkage ryu kenjutsu
10. Kagami Shinmyo ryu kenjutsu
11. Kiyoshi kumo Enshin ryu kenjutsu
12. Tamiya ryu iai
13. Yagyuu ryu juttejutsu. kenjutsu. jojutsu
14. Ouhen ryu torite

15. Asayama Ichiden ryu taijutsu


16. Isshin ryu torite
17. Inatomi ryu hojutsu
18. Nakagawa ryu hojutsu
19. Shimodate ryu hojutsu

Tahara / Tawara (9)


Toda fste p 1400-talet
1. Hozoin ryu sojutsu
2. Heki ryu kyujutsu
3. Jikishin ryu kenjutsu
4. Shinto Munen ryu kenjutsu
5. Tadayoshi ryu iai., jujutsu
6. Kourai ryu bajutsu
7. Muhi ryu heijo
8. Ogino ryu hojutsu
9. Seiyou ryu hojutsu

Koromo (21)
1. Kishuu Chikurin-ha kyujutsu
2. Dai naizou ha kyujutsu Hioki ryu Ookura ha
3. Takebayashi Oushin-ha kyujutsu
4. Ootsubo koryu bajutsu
5. Mugai ryu kenjutsu
6. Itto ryu kenjutsu
7. Shinto Munen ryu kenjutsu
8. Asayama Ichiden ryu kenjutsu
9. Shin'ei ry kenjutsu
10. Ko ryu kenjutsu
11. Mirai-ry kenjutsu
12. Ishinomaki kokoroyu-ry kenjutsu
13. Ichinomiya t ryu iai
14. Kage dan-ry kenjutsu
15. Hozoin ryu sojutsu
16. Nanba ichi ryu chigiriki
17. Takemi-ry hjutsu
18. Ogino ry hjutsu
19. Nanban ryu hojutsu
20. Sekiguchi ryu jujutsu
21. Take koichiden torite

Okazaki (11)
1. Chikurin ryu kyujutsu
2. Yamato ryu kyjutsu

3. Ogino ry hjutsu
4. Toyoda ryu hojutsu
5. Seiy-ry hjutsu
6. shima-ry sjutsu
7. Togun ryu kenjutsu
8. Musashi ryu kenjutsu
9. tsubo ry bajutsu
10. Anazawa ryu naginata jutsu
11. Yoshin ryu jujutsu

Nishio (12)
1. Takada-ry sjutsu
2. Y Isamu-ry kenjutsu
3. Katsumi-ry kenjutsu
4. Shin shin-ry batt-jutsu Sekiguchi ryu
5. Hioki-ry chikurinha kyjutsu
6. Genka koden bajutsu
7. Ogino ry hjutsu
8. Takashima ryu hojutsu
9. Seiy-ry hjutsu
10. Yoshin ryu jujutsu
11. Shinmei-ry torite, bjutsu
12. Kuma mon ry sanshi (tre sttar)

Kariya (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ono-ha Itto ryu kenjutsu


Yagyu ryu kenjutsu
Youyu ryu kenjutsu
Togun ryu kenjutsu
Takeuchi ryu kenjutsu
Ogino ryu hojutsu

Owari (121)
1. Sh Takebayashi-ha shajutsu
2. Ko h no-sha
3. Inoue ryu shajutsu
4. Tsune shin-ry bajutsu
5. Zui-shin-ry bajutsu
6. Hachi-j-ry bajutsu
7. tsubo-ry Ono-ha bajutsu
8. izumi-ry bajutsu
9. kuma-ry bajutsu
10. Ichi zen ry kisha
11. Fukusawa-ry gunyo yari

12. It-ry sjutsu Kenk-ry


13. Sa bunry sjutsu , naginata-jutsu
14. Kudari Satoshi-ry sjutsu
15. Sora gen-ry haya yari
16. En gen-ry sei haya yari
17. Tsuda Kan ryu kanry sjutsukenjutsu
18. fuji-ry sjutsu
19. Takagi ryu sojutsu
20. Fuden ryu sojutsu
21. Gonotsubo ryu sojutsu
22. Hozoin ryu Chobi-ha sojutsu
23. Shint ry shei-h
24. Kanry Amano-ha sjutsu
25. Kanry Ichikawa-ha sjutsu
26. Tenshin masaru sjutsu u, tachi-jutsu, naginatajuts
27. Kikk-ry han sjutsu , bjutsu
28. Ten jiry kenjutsu
29. Shintmunen ry kenjutsu
Yamaoka-ry kusarigamajutsu
Jsan-ry kassatsu-jutsu
30. Yagyuu shinkagery kenjutsu
31. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
32. Hokushin Itto ryu kenjutsu
33. Jun ry kenjutsu
34. Jikishinkage ry Naganuma-ha kenjutsu
35. Kakinuma Itto ryu kenjutsu ()Maniwanen ry
36. Suzuki-ha Munenry kenjutsu , iai , naginata-jutsu ,
sjutsu bjutsu , kumiuchi
37. Inotani ry kenjutsu
Shizuru naginata-jutsu
38. Enmei shin ryu kenjutsu
39. Gy tsume-ry kenjutsu
40. Ichijo Fuji ryu kyoho
Sasaki ry kenjutsu
41. Gen ry dachi-jutsu
42. Shin Tomotaka choku ry kenjutsu
43. Ywa ry Heiho-jutsu
44. Shinhokata ry kenjutsu
45. gami ry kenjutsu
46. Araki ryu kenjutsu
47. Ishinomaki Wagashin ryu kenjutsu
48. Shinkage ry kenjutsu Jingoizu mori-kei
49. Enshirube ry kenjutsu Nishioka Tadashishin ry

50. Ie ry iai Mus ry


51. Seigou ryu naginatajutsu
52. Osekiguchi ryu iai
53. Kosekiguchi ryu iai
54. Urabe ry nukiai
55. Tenshin ry saya hanare , kumiuchi
56. Tanahashi ry iai, naginata-jutsu
57. Shinda-ry iai
58. Shishin-ry iai , kumiuchi , bjutsu , shuriken-jutsu
59. Shizuru naginata-jutsu fujo-den
60. Inoue ryu Naginata jutsu
61. Tome Gyokushin ryu Naginatajutsu
62. Oushinry naginata-jutsu
63. Saki i-ry naginata-jutsu , kenjutsu , sjutsu ,
kusarigamajutsu
64. Gassan-ry naginatajutsu, sjutsu
65. Choku-shi Togun ryu bjutsu , kenjutsu
66. Masami-ry bjutsu
67. Ch hi-ry bjutsu
68. Takanawa-mei seiry bjutsu
69. Ise ryu bojutsu
70. kusa ry kusarigamajutsu
71. magari Kamata-ry-jin kama-jutsu
72. Sunp-ry kama-jutsu
73. Muni ryu jittejutsu, kenjutsu;
74. Ichij Muni ryu goh
75. Seigou ryu jujutsu , iai ;
Kawakami-ry bjutsu
76. Shinteru-ry jjutsu
77. Shishin-ry kumiuchi
78. Sekiguchi ryu Torite
79. Kawakami ryu torite
80. Ichiden ryu torite
81. Kito ryu jujutsu
82. Sanada ryu jujutsu
ninjutsu??
83. Take Takashi-ry jjutsu
84. Niwa-ry shuriken-jutsu Chishin ryu
85. Inatomi ichimu ryu hjutsu
86. Tatsuki-ry hjutsu
87. Tanegashima-ry hjutsu
88. Itakura ry hijutsu Tomo Tru-ry
Tsuda-ry hjutsu
89. Hoshiyama-ry inishie-h shinp hjutsu

90. Miki ryu bbiya


91. Fueki-ry hjutsu
92. Shinpen toneri-ry hjutsu
93. Nanban ryu hojutsu
94. Buei-ry hjutsu
95. Kenbi Ryko haha-h
96. Shin shin ry hjutsu
97. Ueki-ry hjutsu
98. Fujioka-ry hjutsu
99. K gary bbiya
100.
Ch onru hjutsu
101.
Y ryu hjutsu
102.
Suganuma-ry hjutsu
103.
Jitoku-ry hjutsu
104.
ta-ry hjutsu
105.
Takahata ryko haha-h
106.
Ogawa ryu hojutsu
107.
Kkary hjutsu
108.
Ji chi-ry hjutsu
109.
Tan sai ryu hjutsu
110.
Shinky-ry hjutsu
111.
Taisen-ry hjutsu
112.
Jimei-ry hjutsu
113.
Ji neri-ry hjutsu
114.
Z akiru hjutsu
115.
Baigen ryu hjutsu
116.
Kamikawa ry hijutsu bbiya
117.
Ogino ry hjutsu
118.
Ama-ry hjutsu
119.
Seiy-h-ry hjutsu
120.
Kumo Chin-ry hisen-jutsu
121.
Suzu-ry katch sh , yumi-gy , gunba , kaki ,
kins , Sekisho katashi no Den

Owari Inuyama (4)


1.
2.
3.
4.

Tamiya ryu kenjutsu


Shinto Munen ryu kenjutsu
Kansou ryu iai
Miura ryu

Owari Imao (1)


1. Kakinuma Itto ryu kenjutsu Maniwa Nen ryu

Naegi (3)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Nagaoka ryu kenjutsu
3. Unkou ryu kenjutsu
The founder's name was Higuchi Shichiro-saemon (they also offer another name for him
Higuchi Fumotouu). He learned Katori Shinto Ryu to some effect later remodelingthe
style into Ko Ryu (). The style was taught within the Okushu Itatsu Clan for 2
generations until Ichio Suge-no-ikyogumo (member of the same clan) encountered the 3rd
headmaster Koshusetsu Iigumo. Icho enrolled in Koshusetsu's dojo and recieved an Inka
for his efforts. Thereafter Icho took the ending suffix Kyogumo (meaning huge cloud) for
his name and resigned from the clan.
Suge-no-iykogumo passed the art onto his son Goro-saemon. Goro-saemon was a unique
man who was effectivly a ronin due to his father's decission. He felt that the Ko Ryu as
taught in his fomer clan was no more... that it was a style without a home... a style of
swordsmenship that had the same type of mind/heart as a priest without a temple. He then
reflected on his father's name "Wide Cloud" () and had a type of revalation. He
renamed the style Unko Ryu () meaning "Wide Cloud" and took the ending suffix
Kageguko or "Cloud Shadow". It became a reputed style of swordsmenship in southern
Japan.
Goro-saemon did not have to stay a ronin for very long as 8th head of the Hosokawa clan
took notice of him offering him a job as a kenjutsu-shihan within Higo Clan. Thus Unko
Ryu became a Otome-Ryu of Higo Clan. It later became one of the more popular styles of
swordsmenship in the Han (Clan). Unko Ryu reflects heavily on the concept of ShinkenShobu (or life or death matches) and prepares a student to face such a challenge head on.

Iwamura (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ono ha Itto ryu kenjutsu


Muhenry sjutsu
Seigou ryu jujutsu
Kuga-ry hjutsu
Yamato ryu kyjutsu
tsubo ry bujutsu

Takasu (11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Shinkagami-ry kenjutsu
Enmei ryu kenjutsu
Inotani-ry kenjutsu
Urabe-ry kenjutsu
Enmei ryu iai
Fuden ry sjutsu
Shizuru naginata-jutsu
Tanahashi-ry naginata-jutsu
Seigou ryu jujutsu

10. Muni ryu ky-h Seiy-ry hjutsu ;


Jimei-ry hjutsu
11. Heki ryu kyujutsu

Gujo Yahata (2)


1. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
2. Jikishinkage ryu kenjutsu

Kanou (1)
Jikishinkagery Naganuma-ha kenjutsu

Oogaki (5)
1. Yuishin Itto ryu kenjutsu , sojutsu , naginata jutsu
2. Masaaki Itto ryu kenjutsu ,
Henhanare ryu sojutsu ,
Seni ryu naginata jutsu ,
Masaaki ryu kusarigama jutsu , manriki gusari
3. Shinto Munen ryu kenjutsu
4. Hokushin Itto ryu kenjutsu
5. Tatsuki ryu hojutsu

Oogaki Shinden (1)


1. Kubota-ha Tamiya ryu kenjutsu Iai

Nagashima (1)
1. Taneta ryu sojutsu

Kuwana (11)
1. Kotsu-ry kenjutsu jjutsu Shin kotsu-ry
2. Tomita-ry kenjutsu
3. Aoki-ry kenjutsu Nen shuso-ry
4. bu-den shin kage-ry kenjutsu
5. Yamamoto-ry iai , sode sjutsu
6. Kaze Tsut-ry sjutsu
7. Ikeda-ry sjutsu
8. Kito ryu jujutsu
9. Miki-ry-hi-jutsu
10. Oiery-hi-jutsu
11. Watanabe-ry hjutsu

Komono (4)
1. Masaaki Itto ryu kenjutsu
2. Shin'ei-ry kenjutsu
3. Heki ryu kyujutsu

4. tsubo-ry bajutsu

Koube (1)
1. Houzan ryu kenjutsu

Ise Kameyama (7)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Shingyoto ryu kenjutsu, nuki iai


Shinkage ryu kenjutsu
Kashimashinto ryu kenjutsu
Ichi zen ryu sojutsu
Betsuden ryu sojutsu
Hozoin ryu Takada ha sojutsu
Kiraku ryu jujutsu, bojutsu

Kishu Shirako (1)


1. Fuden ryu sojutsu

Anotsu (35)
1. Shinkagery kenjutsu
2. Wakayama-ry kenjutsu, jjutsu
3. Itto ryu kenjutsu
4. Shingyoto ryu kenjutsu
5. Shinriki Itto ryu kenjutsu
6. Shinmy-ry kenjutsu
7. Rikata ichi ryu kenjutsu
8. Watanabe-ry kenjutsu Shin'in Yagyuu-ry
9. Rygry kenjutsu, naginata-jutsu
10. Ten-gaku-ry kenjutsu
11. Shin shin ry iai
12. Muhenry sjutsu
13. Uchiumi ryu sojutsu
14. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
15. Takada-ry sjutsu
16. Chi shin ryu naginata-jutsu , shuriken-jutsu , kenjutsu
17. Sekiguchi ryu jujutsu
18. Yoshin ryu jujutsu
19. Jikkou ry jjutsu
20. Kusunoki ry jjutsu
21. Yonemura-ry hjutsu
22. Fueki-ry hjutsu
23. Jitoku-ry hjutsu
24. Yasushi kairy hjutsu
25. Okumura-ry hjutsu
26. Yamashita-ry hjutsu

27. Kitta ryu kyjutsu


28. Sekka-ha kyjutsu
29. Nakamura ha kyujutsu
30. Moriuchi-ry bajutsu
31. Takahata-ry bajutsu
32. Nakamura-ry bajutsu
33. Shinmy-ry-gun bajutsu
34. Koutari ryu kenpo jutsu
35. Kankai ry shsui-jutsu

Tsu Iga Ueno (20)


1. Shinkage ryu kenjutsu
2. Wakayama ryu kenjutsu
3. Tonami ryu kenjutsu
4. Muhen ryu sojutsu
5. Uchiumi ryu sojutsu
6. Takada ryu sojutsu
7. Chishin ryu naginata jutsu
8. Sekiguchi ryu jujutsu
9. Yoshin ryu jujutsu
10. Jitsu hikari ryu jujutsu
11. Yonemura ryu hojutsu
12. Fueki ryu hojutsu
13. Jitoku ryu hojutsu
14. Okumura ryu hojutsu
15. Yasushi kai ryu hojutsu
16. Heki ryu kyujutsu
17. Moriuchi ryu bajutsu
18. Shinmyou ryu gunbajutsu
19. Ichi zen ryu gunbajutsu
20. Chishin ryu shuriken jutsu

Isekyu Kyo (19)


Shin'ei-ry kenjutsu Jikishinkagery Odani-ha
Bokudenry kenjutsu
Nait-ry kenjutsu
Shin shin ry iai
Fuden ry sjutsu
Takada-ry sjutsu
Hzin ry Takada-ha
7. Uchiumi ryu sojutsu
8. Kito ryu jujutsu
9. Kusunoki ry jjutsu
10. Sekiguchi ryu jujutsu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Yoshin ryu jujutsu


12. Yamato ryu kyujutsu
13. Kitta ryu kyjutsu
14. tsubo ry bajutsu
15. Shinmy-ry-gun bajutsu
16. Fueki-ry hjutsu
17. Yonemura-ry hjutsu
18. Yasushi kairy hjutsu
19. Bokudenry kusarigamajutsu

Kishu Tamaru (4)


1.
2.
3.
4.

Ryugo ryu kenjutsu. naginata jutsu


Kishuu Chikurin ha kyujutsu
Oushin ryu kyujutsu
Koike ryu Tamaru ha sui jutsu

Toba (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Shingyoto ryu kenjutsu


Ichinen musou ryu kenjutsu
Kotobuki isao ryu kyujutsu
Ootsubo ryu bajutsu
Ooshima ryu sojutsu
Kito ryu jujutsu Miura ryu jujutsu
Ogino ryu hojutsu
Yagi ryu hojutsu

HOKURIKU (195)

Niigata (2)
1. Uesugi ryu ninjutsu
2. Kajii ryu ninjutsu

Nagano (4)
1.
2.
3.
4.

Akutagawa ryu ninjutsu


Aoki ryu ninjutsu
Togakure ryu ninjutsu
Itou ryu ninjutsu
hll till vid Iitsuna yama (iitsuna gongen)

Chubu (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kouyou ryu ninjutsu


Takeda ryu ninjutsu; koppo
Matsuda ryu ninjutsu
Shinobu ko ryu ninjutsu
Shinobu hikari ryu ninjutsu
Akiba ryu ninjutsu
Ichizen ryu ninjutsu

Ishikawa (1)
1. Muhyoshi ryu ninjutsu

Toyama (31)
1. Yoshida ryu kyujutsu
2. Yasumi ryu hojutsu
3. Daisen ryu hojutsu Taisen ryu
4. Takashima ryu hojutsu
5. Fudou ryu hojutsu
6. Harada ryu sojutsu
7. Hozoin ryu sojutsu
8. Chujo ryu sojutsu
9. Taneda ryu Yamaoka ha sojutsu
10. Choubi ryu sojutsu
11. Somada ha Yamaguchi ryu kenjutsu
12. Okajima ha Yamaguchi ryu kenjutsu
13. Tenshin Shirai ryu kenjutsu
14. Tomita ryu kenjutsu
15. Okumura ryu kenjutsu
16. Shinto ryu kenjutsu, sojutsu
17. Komagawa Kaishin ryu kenjutsu, jujutsu
18. Tamiya ryu iai jutsu ,
Tsubaki Kotengu ryu bojutsu ; har sitt ursprung frn ~1602
19. Sakuragi ryu iai
20. Otsubo Shin ryu bajutsu
21. Komagawa Kaishin ryu jujutsu
22. Ito ha Shinyo ryu jujutsu
23. Kimura ha Shinyo ryu jujutsu

24. Somada ha Shinyo ryu jujutsu


25. Ikezaki ha Shinyo jujutsu
26. Kito ryu jujutsu
27. Shishin Takuma Yondaiken Nichiri ryu wajutsu , kenjutsu ,
juttejutsu
28. Seitama Oguri ryu kassatsu jutsu (liv eller dd tekniker)
29. Yotsui ryu kogusoku jutsu
30. Shibayama ryu torite
31. Hakoei ryu sui jutsu
32. Echizen ryu ninjutsu
BRDJT

Kanazawa (61)
Heki ryu Ookura ha kyujutsu
Heki ryu Sakon ha kyujutsu
Ishiguro ryu kyujutsu
Ootsubo Tou ryu bajutsu
Ootsubo ryu Araki Kaka bajutsu
Hachijo tou ryu bajutsu
Saitou ryu bajutsu
Chujou ryu kenjutsu
(Tomida ryu
9. Shinkage ryu kenjutsu
10. Yagyu ryu kenjutsu
11. Kamishin Kage ryu kenjutsu
(Mashin Kage ryu
12. Shinjin ryu kenjutsu
13. Yoshitsune Shinmei ryu kenjutsu
14. Shinmei ryu kenjutsu
15. Unchiu kenjutsu
16. Iga ryu kenjutsu , Iai
17. Yamaguchi Itto ryu kenjutsu
18. Shin Shou ryu kenjutsu , naginata jutsu , sojutsu
19. Kasama ryu kenjutsu
20. Ko Yamagishi ryu kenjutsu , iai
21. Seki ryu kodachi., sojutsu
22. Mizuno Shinho Ichiden ryu kenjutsu., kumiuchi
Awaga ryu kenjutsu
23. Ryugo ryu Okada ha kenjutsu
24. Meshinzashi ryu kenjutsu., iai
25. Yamagishi ryu iai., kenjutsu
26. Aishin ryu iai
27. Tamiya ryu iai
28. Taki ryu iai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

29. Kyoshin ryu iai gatana jutsu


30. Taki ryu iai., kenjutsu
31. Ooshima Koryu sojutsu
32. Oojimashin ryu sojutsu
33. Kandori ryu sojutsu
34. Taki ryu haya yari
35. Harada ryu sojutsu
36. Houzouin ryu sojutsu
37. Hori ryu sojutsu
38. Ooshimaka ryu sojutsu
39. Kakugai ryu sojutsu - avknoppning frn Takagi ryu
40. Shinto ryu naginatajutsu., kamajutsu
41. Shinkyo ryu naginata jutsu , kusa kama
42. Shinsho ryu naginata jutsu
43. Taki ryu kamagyojutsu
44. Kitai ryu kamajutsu
45. Muhyoshi ryu yawaragi ,
bojutsu , kenjutsu kamagyo jutsu
46. Ichiai Muhyoshi ryu jujutsu
47. Toda ryu jujutsu,, bojutsu
48. Chobi ryu taijutsu
49. Hakushu ryu taijutsu., bojutsu
50. Seigou Gyokushin ryu kumiuchiden , kenjutsu , sojutsu
51. Ichisho ryu kumiuchi.
Muhyoshi ryu yawaragi .
Toda Kongo ryu bojutsu
52. Ichida ryu kumiuchi
53. Kashiwa takashi ryu kumiuchi
54. Toda Kongou ryu bojutsu
55. Kamioka ryu bojutsu
56. Sodeoka ryu bojutsu
57. Toshima ryu hojutsu
58. Nakajima ryu hojutsu
59. Shin ryu hojutsu
(Seiyou ryu . Toshima ryu . Nakajima ryu . Oota ryu .
Fukushima ryu . Yasumi ryu . Sakai ryu )
60. Kano ryu hojutsu
61. Shinki ryu suijutsu
62.Hojou ryu ninjutsu

Daishouji (27)
1. Yoshida ryu kyujutsu
2. Ootsubo ryu bajutsu
3. Saitou ryu bajutsu

4. Chuujo ryu kenjutsu


5. Shinkage ryu kenjutsu
6. Shinto Munen ryu kenjutsu
7. Shin ryu kenjutsu
8. Yagyu ryu kenjutsu
9. Shinkage ryu kenjutsu
10. Shinkage ryu kenjutsu
11. Fuden ryu sojutsu
12. Seisatoshi ryu sojutsu
13. Chii ryu sojutsu
14. Saburi ryu sojutsu
15. Hozoin ryu sojutsu
16. Teishin ryu bojutsu
17. Toda Kongo ryu bojutsu
18. Ryugo ryu bojutsu
19. Oie ryu jujutsu
20. Mashinto ryu jujutsu
21. Yanagi ryu jujutsu
22. Ogino Koryu hojutsu (Ogino ryu
23. Ogino Shin ryu hojutsu (Amayama ryu
24. Sakai ryu hojutsu
25. Yasumi ryu hojutsu
26. Gokuki ryu hojutsu
27. Shin ryu hojutsu

Katsuyama (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ogasawara ryu kyujutsu, kojitsu


Yamato ryu kyujutsu
Heki ryu Yukini ha kyujutsu
Jikishinkage ryu kenjutsu
Shin Shin Kage ryu kenjutsu
Sekinoyama ryu iai
Takashima ryu hojutsu

Echizenono (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Itto ryu kenjutsu


Shinto Munen ryu kenjutsu
Imaeda ryu kenjutsu
Shin ryu kenjutsu
Hozoin ryu sojutsu
Ogino ryu hojutsu
Takashima ryu hojutsu

Maruoka (4)
1.
2.
3.
4.

Unchiu kenjutsu. sojutsu. naginata jutsu


Sorashin ryu hojutsu
Ogino ryu hojutsu
Takashima ryu hojutsu

Fukui (27)
Inzai ryu kyujutsu
Chikurin ryu kyujutsu
Michiyuki ryu kyujutsu
Takayama ha kyujutsu
Ootsubo koryu bajutsu
Shintou ryu bajutsu
Hachijou ryu bajutsu
Shinkage ryu Shutsufuchi ha kenjutsu
Shinkage Makuya ryu kenjutsu
(Matsuda ha Shinkage ryu
10. Tomita ryu kenjutsu
11. Kubota ha Tamiya ryu kenjutsu , iai , nagamaki jutsu
12. Shinto Munen ryu kenjutsu
13. Jikishinkage ryu Odani ha kenjutsu
14. Awaga ryu kenjutsu
15. Yoshitsune ryu kenjutsu (ninjutsu)
16. Kiyoshi shin ryu kodachi jutsu
17. Takeuchi ryu iai
18. Hozoin ryu Jumonjikama sojutsu
(Hozoin ryu nakamura ha )
19. Keizo ryu sojutsu Go no tsubo ryu
20. Honma ryu sojutsu (Shinto ryu
21. Muhen ryu sojutsu
22. Juki ryu jujutsu Dan no ryu
23. Hyoushi ryu yawara tadashi. iai
24. Oie ryu hojutsu
25. Hasegawa ryu hojutsu
26. Jiyu Toki ryu hojutsu
27. Han motome ryu hojutsu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sabae (11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jikishinkage ryu kenpo


Ittou ryu sojutsu
Heki ryu Doyuki ha kyujutsu
Ootsubo ryu bajutsu
Sei ryu naginata jutsu
Hayashizaki ryu iai

7. Muhyoshi ryu yawaragi jutsu


8. Takeuchi ryu kogusoku
9. Musou ryu bo torite jutsu
10. Ogino ryu hojutsu
11. Mishima ryu hojutsu (Morishige ryu

Obama (16)
1. Nakanishi ha Itto ryu kenjutsu
2. Tamiya ryu kenjutsu. iai
3. Amou ryu kenjutsu. iai
4. Tomita ryu kenjutsu
5. Takagi ryu sojutsu (Mukan ryu
6. Kagami Satoshi ryu sojutsu
7. Hikita ryu sojutsu
8. Hozoin ryu sojutsu
9. Mukata ryu sojutsu. Kenjutsu
10. Heki ryu kyujutsu
11. Ootsubo Hon ryu bajutsu
12. Ootsubo Shin ryu bajutsu
13. Takemiya ryu hojutsu
14. Ukagai Gen ryu hojutsu
15. Yokoyama ryu hojutsu
16. Meikyou ryu hojutsu

KANSAI/KINKI (310)

Hikone/Omi (29)
Hikone, Shiga. Distriktet gick tidigare under namnet Omi
Takeda ryu kyujutsu
Heki ryu kyujutsu
Kataoka ryu kyujutsu
Heki ryu Doyuki ha kyujutsu
Shin kyou ryu sojutsu
Fuden ryu sojutsu
Hozoin ryu sojutsu
Ten ryu sojutsu, naginata jutsu
Shobo Nen ryu miraiki hyoho kenjutsu
(Shobo Nen ryu
10. Nen ryu kenjutsu
11. Nen ryu Shoubou mirai kinyuu nai kenjutsu
12. Kou Take Tomoaki ryu kenjutsu
13. Kurogane Hyakudan. Ichiryu kenjutsu, Houki ryu iai
14. Itto ryu kenjutsu
15. Shin Jiki ryu kenjutsu
16. Shin shin ryu iai, kenjutsu, jujutsu Sekiguchi ryu
17. Shin Shin Shin ryu yawara iai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. Seni ryu naginata jutsu


19. Akuma Shintou ryu bajutsu
20. Hachijo ryu bajutsu
21. Yonemura ryu hojutsu
22. Ichikan ryu hojutsu
23. Ichiyume ryu hojutsu
24. Fujioka ryu hojutsu
25. Shibata ryu hojutsu
26. Taisei Jitoku ryu hojutsu
27. Futoshigen ryu hojutsu
28. Seiyou ryu hojutsu
29. Kouga ryu ninjutsu

Nishioro (8)
1. Chikurin-ha kyujutsu
2. Senten Seishin ryu jujutsu (handeldvapentekniker)
3. Fuden ryu sojutsu
4. Mukyoku muhen ryu sojutsu
5. Yagyu Koutsu Shinkage ryu kenjutsu
Koutsu ryu
6. Jikishinkage ryu kenjutsu
7. Sekiguchi ryu jujutsu
8. Otsubo ryu bajutsu

Zeze (20)
Shiga
1. Shinkage ryu Odani ha kenjutsu
2. Imaeda ryu kenjutsu , iai , bojutsu , jojutsu
3. Tenshin Dokumei ryu kenjutsu
4. Naruko ryu kenjutsu
5. Taneda ryu Hirata ha sojutsu
6. Hozoin ryu sojutsu
7. Muhen Mukyoku ryu sojutsu
8. Sekiguchi Jikishin ryu jujutsu
9. Muni Musan Jigen ryu jujutsu. kenjutsu
10. Shinmyo ryu jujutsu
11. Hoki ryu Chikurin ha kyujutsu
12. Bando Yuki ha kyujutsu
13. Otsubo Hon ryu bajutsu
14. Ogino ryu hojutsu
15. Tenzan ryu hojutsu
16. Mishima ryu hojutsu
- koppling till Kukishin Suigun??
17. Chuwa ryu hojutsu

18. Takashima ryu hojutsu


19. Hoshiyama ryu hojutsu
20. Morishige ryu hojutsu

Yagyu (3)
Nara ken
1. Yagyu Shinkage ryu kenjutsu, jojutsu
2. Hasegawa ryu bojutsu
3. Shin ryu jujutsu

Yamato Koriyama (27)


Yamato-Kriyama ( Yamato-Koriyama-shi?) is a city located in Nara, Japan.
1. Itto ryu kenjutsu
2. Asayama Ichiden ryu kenjutsu
3. Tou ryu kenjutsu
4. Yagyu ryu kenjutsu
5. Kyushin Meichi ryu kenjutsu
6. Nishioka Tadashi Shin ryu kenjutsu
7. Hoki ryu Itokatsu fortifikation?
8. Chimoto ryu iai
9. Yoshin ryu jujutsu
10. Kito ryu jujutsu
11. Bando Yuki ryu kyujutsu Douyuki ha
12. Onaizou ryu kyujutsu Ookura ha
13. Yamato ryu kyujutsu
14. Heki ryu kyujutsu Chikurin ha
15. Muhen ryu sojutsu
16. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
17. Hozoin ryu sojutsu Hozoin ryu Kaseki ha
18. Otsubo ryu bajutsu
19. Nanban ryu hojutsu
20. Fujioka ryu hojutsu
21. Takemoriryu hojutsu
22. Ogino ryu hojutsu
23. Hichou ryu ninjutsu
24. Shuu sato ryu ninjutsu
25. Kyushuu ryu ninjutsu
26. Gamou ryu ninjutsu
27. Kusunoki ryu ninjutsu

Takatori (5)
Takatori, nra Nara

1 Jikishin kage ryu Naganuma ha kenjutsu


2 Taneda ryu sojutsu
3 Sekiguchi ryu jujutsu
4 Nakagawa ryu hojutsu
5 Hagino ryu hojutsu

Totsukawa Sato (9)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jikishin Kage ryu kenjutsu


Shingyoto ryu kenjutsu
Kagami shin meichi ryu kenjutsu
Ono ha Itto ryu kenjutsu
Mototou ryu kenjutsu
Kushin ryu kenjutsu
Yakumaru ryu kenjutsu
Hagino ryu hojutsu
Tsutsumi Hozan ryu jujutsu

Yodo (1)
Osaka
1 Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu

Takatsuki (8)
Takatsuki (, Takatsuki-shi) is a city located in Osaka, Japan.
1 Shinkage ryu kenjutsu
2 Muhen ryu sojutsu
3 Oshima ryu sojutsu
4 Kashibara ryu sojutsu
5 Shibukawa ryu jujutsu
6 Ogino ryu hojutsu
7 Otsubo ryu bajutsu
8 Seki ryu suijutsu

Asada (2)
Osaka
1 Yagyu Shingan ryu kenjutsu
2 Taneda ryu sojutsu

Sayama (6)
Numera Osakasayama
1. Amou ryu kenjutsu. iai
2. Fuden ryu sojutsu
3. Heki ryu kyujutsu

4. Yukini ryu kyujutsu


5. Jikachi ryu bajutsu
6. Otsubo ryu bajutsu

Kishiwada (3)
Kishiwada (, Kishiwada-shi) is a city located in Osaka, Japan.
1. Itto ryu kenjutsu
2. Betsuden ryu kenjutsu, iai
3. Katayama Shinto ryu iaijutsu

Kishu/Kii/Wakayama (45)
ven Kii, men numera benmnd Wakayama

1. Kishu chikurin ha kyujutsu. ri mitsuru yumi


2. Heki ryu yuki ni ochiai ha kyujutsu
3. Heki ryu dou yuki ha kyujutsu
4. Toyama ryu sojutsu
5. Ooshima ryu sojutsu ( Ooshima koryu )
6. Kasai ryu sojutsu
7. Hanare shou ryu sojutsu
8. Kashihara ryu sojutsu
9. Tamiya ryu iai jutsu. kenjutsu
10. Nishiwaki ryu kenjutsu Oubu Shinkage ryu
11. Kaneda ryu tachi tojutsu
12. Takemori ryu kenjutsu
13. Yanagi Go ryu kenjutsu
14. Asayama ichi den ryu kenjutsu
15. Shinkage ryu kenjutsu. iai
16. Shinmei ryu kenjutsu
17. Arima ryu kenjutsu, sojutsu
18. Gassan ryu naginata jutsu
19. Sekiguchi Shin Shin ryu jujutsu, iai, kenjutsu

20. Takeuchi ryu kumiuchi, bojutsu


21. Gyokushin ryu jujutsu
22. Komagine ryu hojutsu
23. Fujioka ryu hojutsu
24. Katsuno ryu hojutsu
25. Isono ryu hojutsu
26. Uda ryu hojutsu (ujita ryu)
27. Yoshikawa ryu hojutsu
28. Tomioka ryu hojutsu
29. Shin ryu hojutsu
30. Katagiri ryu hojutsu
31. Ono ryu hojutsu
:: koppling till SFR?
32. Sasaki ryu hojutsu
:: grundades av Rokkaku Yoshikata en ninja skola?
33. Nanjou ryu hojutsu (Tsuda ryu)
34. Mori ryu hojutsu
35. Takemoriryu hojutsu
36. Nagato ryu hojutsu
37. Nakagawa ryu hojutsu
38. Kawakami ryu suigei ( Iwakura ryu )
39. Nojima ryu suigei
40. Koike ryu suigei
41. Natori ryu ninjutsu
42. Shin kusunoki ryu ninjutsu
43. Saika ryu ninjutsu
44. Negoro ryu ninjutsu
45. Kishu ryu ninjutsu

Kishu Tanabe (1)


1. Shingyoto Kenjutsu

Kishu Shingu (2)


1. Mori ryu hojutsuKougen
2. Itto ryu kenjutsu

Amagasaki (16)
lnk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jigen ryu kenjutsu


Tomonobu ryu kenjutsu
Mitomi ryu kenjutsu
Shinto ryu kenjutsu
Shinkage ryu kenjutsu
Bokuden ryu kenjutsu

7. Takenouchi Hougan ryu iai


8. Amou ryu kenjutsu. Iai, jujutsu
9. Shin Uke kenjutsu
10. Shin Shin nuki shou ryu iai, kenjutsu
11. Shin Shin Kan ryu jujutsu, iai (Shin Shin nuki iai ryu) ,
(
12. Furujin Renshou ryu sojutsu
13. Takeuchi ryu bojutsu ( Takenouchi Hogan ryu )
14. Ban Higashi ryu jujutsu
15. Meishin ryu jujutsu
16. Mitome ryu hojutsu

Mita (3)
1. Yagyu ryu kenjutsu
2. Sekiguchi ryu jujutsu
3. Takashima ryu hojutsu

Tamba Kameyama (19)


1. Chujo ryu kenjutsu
2. Tanseki ryu kenjutsu
3. Tendo ryu kenjutsu, naginata jutsu, bojutsu, kusarigama jutsu , ,
,
4. Shinto Munen ryu kenjutsu
5. Shin Shin ryu sojutsu
6. Kuden ryu sojutsu
7. Ogasawara ryu sojutsu
8. Takashima ryu hojutsu
9. Ichihi ryu hojutsu
10. Ogino ryu hojutsu
11. Seiyou ryu hojutsu
12. Itakura ryu hojutsu
13. Kamiya ryu hojutsu
14. Saijou ryu hojutsu
15. Inetome ryu hojutsu (Inatomi ryu )
16. Yukini ryu kyujutsu
17. Okura ryu kyujutsu ( ookura ha )
18. Otsubo ryu bajutsu
19. Otsubo shin ryu bajutsu

Sonobe (2)
1. Tensho Tada Choku ryu kenjutsu Jikishinkage ryu
2. Shoda ryu kenjtusu

Tamba Shinoyama (21)


3. Higashi gun ryu kenjutsu , naginata jutsu , bajutsu , hojutsu
Togun ryu
4. Kijin ryu kenjutsu
5. Chujo ryu kenjutsu
6. Manhou ichi katana ryu kenjutsu Itto ryu kenjutsu
7. Koshiba ryu iai
8. Kama Hozoin ryu sojutsu
9. Honshin Kagami Satoshi ryu yari
10. Taneda ryu sojutsu
11. Chikurin ryu kyujutsu
12. Yukini ryu kyujutsu
13. Ootsubo honryu bajutsu
14. Ootsubo touryu bajutsu
15. Kinju ryu bajutsu
16. Kito ryu jujutsu
17. Araki ryu jujutsu, Ten ryu bojutsu
18. Nakajima ryu hojutsu
19. Fujioka ryu hojutsu
20. Ogino ryu hojutsu
21. Inoue Sotoki ryu hojutsu
22. Yoshikawa ryu hojutsu
23. Takashima ryu hojutsu

Ayabe (2)
Ayabe is a beautiful situated in the mountains of Northern Kyoto prefecture. You can get
there by train from Kyoto station or by car in an hour and a half.
It is famous for several things, mainly the founding of a Buddhist sect. In August you can
view fireflies from Kanbayashi, which is on the Kanbayashi bus route and takes 40 minutes
through beautiful country scenery. In the same area is a hotspring area and development is
underway for a new hotspring to be opened by the JR Ayabe station. Ayabe's slightly
inconvenient location makes has left it quite unchanged and traditional and a nice peaceful
place to live.
Daimyo ur Kuki familjen
1. Taneda ryu sojutsu
2. Kito ryu Kuki ha jujutsu

Kashiwabara (4)
1.
2.
3.
4.

Hozoin ryu sojutsu


Ooshima ryu sojutsu
Houjou ryu kyujutsu
Shuzaho kenjutsu

Fukuchiyama (3)
Fukuchiyama (, Fukuchiyama-shi?) is a city located in northern Kyoto Prefecture,
Japan, on the Yura River. It is about 25 km inland from the Sea of Japan at the southern end
of the Fukuchiyama Valley, and is surrounded by mountains to the south, west, and east.
1. Yagyu ryu kenjutsu
2. Taneda ryu sojutsu
3. Hoshiyama ryu hojutsu

Tanabe (1)
1. Muhen ryu sojutsu

Miyadu (3)
1. Shigetaka ryu kenjutsu
2. Jissoto ryu sojutsu
3. Taneda ryu sojutsu

Izushi (13)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Rikka ryu kenjutsu, jujutsu
3. Tetsuya ryu iai
4. Hikami Shinto ryu iai
5. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
6. Satoshiden ryu sojutsu
7. Tei satoshi ryu sojutsu
8. Hitomi ryu bojutsu
9. Shigefusa ryu bojutsu
10. Ogasawara ryu bajutsu
11. Nagato ryu hojutsu
12. Takashima ryu hojutsu
13. Hikami Shinto ryu taijutsu (skte??)

Toyoka (1)
1. Shinto Munen ryu kenjutsu

Sankusa (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oshima ryu sojutsu


Shinkage ryu kenjutsu
Otsubo Hon ryu bajutsu
Shizuka ryu naginata jutsu (Sei ryu?)
Mito ryu yueijutsu Suifu ryu ; koppo
Kaneda ryu hojutsu

Ono (2)
1. Ogino ryu hojutsu
2. Seiyou ryu hojutsu

Akashi (14)

Akashi Castle was built by Ogasawara Tadamasa in 1619, and the Matsudaira family became
lords of the castle afterwards. !632 Toda
1. Tamiya ryu kenjutsu
Matsudaira klanens skola
2. Higami Shinto ryu kenjutsu
3. Jitoku ryu kenjutsu (Iwasa ryu) (avknopp till Jikishinkage ryu)
4. Jikishinkage ryu kenjutsu
5. Fuden ryu sojutsu
6. Otsubo ryu bajutsu
7. Ogino ryu hojutsu
8. Nakajima ryu hojutsu
9. Inatomi ryu hojutsu
(delar av densho frekommer i Knife & Pistolfighting)
10. Seiyo ryu hojutsu
11. Dosetsu ryu kyujutsu ( Dosetsu ha,)
(avknoppning till Heki ryu)
12. Chikurin ryu kyujutsu
(avknoppning till Heki ryu)
13. Shinriki ryu jujutsu
samma som Shinden Tatara Jiki-Ryu Taijutsu?? Enl Tanemura en skola som Ishitani
Matsutaro lrde sig av Akiyama Yotaro
14. Takagi ryu jujutsu, kenjutsu . Kukishin ryu bojutsu
Yagi Ikugoro Hisayashi , a retired Samurai from Akoh
castle in Hyogo province, became a Ronin sometime around October 1841

(Tempo 11 ). He was originally a student of the 11th Soke Nakayama


Kaemon Sadasaka .
He became a Ronin because he was expelled from the Sekiho domain (the feudal clan)
due to some political involvement with Watanabe Kazan , Takano (Choei)
Nagahide , and several others.
He later settled down, and opened a Dojo in Akashi , Hyogo teaching Hon Tai
Kukishin Ryu Bojutsu and Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu.

Himeji (13)
Mugai ryu Takahashi ha kenpo. Tsuda Ichiden ryu kenjutsu. Jikagami ryu iai

Mugai ry traces its origins to the Iga ninja clan. The founder of the Mugai ry was Tsuji
Mugai Gettan, who as born in the year Keian 2 (1649) in the Shiga (mi) prefecture. After
receiving menky kaiden in Yamaguchi ry kenjutsu from Yamaguchi Bkushinsai he moved
to Edo to start his own dojo.
Gettan was poor and had very few pupils. Consequently, he had plenty of time in his hands
and he went to the Buddhist temple Kykji to study Zen Buddhism and classical Chinese
culture to improve himself. The name of his Zen teacher was Sekitan Zenshi. Many daimyo
visited the temple regularly and while Gettan helped them with their studies, he became
familiar with the higher society.
1. Mugai ryu Kenpo. Jikagami ryu iai
2. Daito ryu kenjutsu
3. Shinkage ryu kenjutsu
4. Hokushin Itto ryu kenjutsu
5. Hayashizaki ryu iai jutsu
6. Soku shin ryu iai jutsu
7. Kashibara ryu sojutsu
8. Muhen ryu sojutsu
9. Otsubo ryu bajutsu
10. Ogino ryu hojutsu
11. Taishi ryu kyujutsu
12. Tsutsumi Hozan ryu yawara
13. Yuishin ryu jujutsu

Anji (1)
1. Oshima ryu sojutsu

Yamazaki (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shinkage ryu kenjutsu


Otsubo ryu bajutsu
Yamato ryu kyujutsu
Taishi ryu kyujutsu
Oshima ryu sojutsu
Nakajima ryu hojutsu

7. Sekiguchi ryu jujutsu


8. Yuishin ryu jujutsu

Hayashida (2)
1. Shingyoto ryu kenjutsu
2. Kusaka ichi mune ryu sojutsu

Tatsuno (16)
En stad i Hyogo. Granne med Amagasaki.

1.
2.
3.
4.

Enmei ryu kenjutsu


Musan Jigen kenjutsu, jujutsu
Jikishinkage ryu kenjutsu
Shin Gyoto ryu kenjutsu
Shingyoto-ryu is a Japanese koryu swordsmanship style founded in [1682] by Iba
Josuiken Hideaki. The name roughly translates as "mind shape/form sword school". This
style places a high emphasis on swordmanship philosophy, manily to-ho-no-sho-shin or
"the heart of the sword".
Iba Hideaki (1648-1717) was a famed swordsman during the Edo period (17th century) of
Japan.
Hideaki had been an adept of the Shin kage ryu at an early age, but later concluded to
himself that the school had not reflected realistic fundamentals, which is why he then
chose to travel around and look for a school that would better fit him.
Hideaki had then followed in a certain duel with an unknown swordsman skilled within
the Enmei ryu in the Kysh region. Hideaki had lost the duel, in which he chose to
become a disciple under the man that had defeated him. Years later, Hideaki would
change his name to Iba Zesuiken, in which Hideaki founded the Shin gyoto ryu school of
swordsmanship, which was basically a merging of the Shin kage and Enmei ryu's way of
the sword. The name of Hideaki's school had meant "School of the Sword That Shapes the
Mind". What Hideaki had truly meant by having such a name was the fact that within the
time of combat, one will be amongst two states of mind--that of attacking the opponent or
fleeing out of fear. Through this, Hideaki employed the principle that one should always
attempt to deepen their level of technical accomplishment in order to create within
themselves an unshakable form.

5. Ryugo ryu kenjutsu Ichi mune ryu sojutsu

6. Kagamishin ryu sojutsu


7. Oroshi ryu sojutsu (Hozoin ryu Kaseki ha)
8. Furukawa ryu jujutsu. Kenjutsu
9. Mizuno ryu jujutsu
10. Shinkai ryu jujutsu
11. Ichiden Muso ryu jujutsu
12. Takagi ryu jujutsu. Kukishin ryu bojutsu
13. Ogino ryu hojutsu
14. Takemoriryu hojutsu
15. Okura ryu kyujutsu
16. Otsubo ryu bajutsu

Mikazuki (8)
Numera i del av staden Sayo i Hyogo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jikishin Kage ryu kenjutsu


Tenshin ryu kenjutsu
Touyou ryu iai
Saijin ryu sojutsu
Takeuchi ryu koshi mawari
Ishidou chikurin ryu kyujutsu
Yonemura ryu hojutsu
Uemura Hatsumei ryu bojutsu

Akou-han (5)
Akou var en liten ln p 50 000 koku, men var rik tack vare saltproduktion. Akou r ocks
knd fr att ha varit hem fr de bermda 47 samurajerna. Dr fanns en polis med namnet
Sugaya som var frn Okinawa och som lrde ut karate
1.
2.
3.
4.
5.

Ono ha Itto ryu kenjutsu


Jikishinkage ryu kenjutsu
Taneda ryu sojutsu
Takagi ryu jujutsu, kenjutsu ,. Kukishin ryu bojutsu,
Konshin ryu yujojutsu
lrare: Kiyotada Kajei Matsubara, Guikyo Mazai Akada. Kombinerades senare med Goju

ryu fr att bli Karate Kushin ryu []. Bojutsu deen kommer frn Kukishin ryu
6. Ogino ryu hojutsu
Takamatsu sensei hade enligt shinjin.co.jo studerat vid skola nummer 4.
Citat:
For more information, Takagi Ryu has different lineages from the one mentioned above,
such as the Takagi Ryu Takamatsu Chosui had learned from Mizuta Yoshitaro before Chosui
learned from Ishitani Matsutara, and other Takagi Ryu handed down in Akou, Kobe regions.

Mie (9)
1. Ri kyoku ryu ninjutsu

2. Tsuji hajime tsutomu ryu ninjutsu


3. Hattori ryu ninjutsu
4. Taki ryu ninjutsu
5. Yoshimori ryu ninjutsu
6. Uchikawa ryu ninjutsu
7. Takino ryu ninjutsu
8. Sawa ryu ninjutsu
9. Iga ryu ninjutsu
10. Gyokko ryu
(BRDJT)
11. Goto Juppo ryu
(BRDJT)
12. Kumogakure ryu ninjutsu
(BRDJT)
13. Togakure ryu
(BRDJT)

CHUGOKU (369)

Okayama (46)
1. Bizen ryu ninjutsu; koppo
BRDJT
2. Kamiizumi ryu ninjutsu
3. Katou Kaden ryu sojutsu
4. Shinkage Hikida ryu sojutsu
5. Saburi ryu sojutsu
6. Taneda ryu sojutsu
7. Watanabe ryu sojutsu
8. Tsutsumi Hozan ryu kenjutsu
9. Ono ha Itto ryu kenjutsu
10. Jikishinkage ryu naganuma ha kenjutsu
11. Shinkage ryu kenjutsu
12. Kagami shin meichi ryu kenjutsu

13. Togun ryu kenjutsu


14. Sakaguchi ryu kenjutsu. sojutsu (Togun Muteki ryu) , (
15. Togun imanaka hajime kai ryu kenjutsu
16. Toda ryu kenjutsu
17. Okayama nitouryu kenjutsu
18. Tenshin Shirai ryu kenjutsu
19. Shinto mu tsuyoshi ryu kenjutsu
20. Shin kagami ryu kenjutsu
21. Kamata ryu kenjutsu. kusari jo jutsu
22. Shinsha ryu kenjutsu, iai, kogusoku
23. Betsuden ryu kenjutsu. Iai
24. Sekiguchi Gyokushin ryu kenjutsu
ej relaterad till Bujinkan ??
25. Shinto Munen ryu kenjutsu
26. Tamiya ryu iai
27. Anazawa ryu naginata jutsu
28. Sei ryu naginata jutsu
29. Heki Tou ryu kyujutsu (Heki ryu inzai ha)
30. Asakura ryu hankyu jutsu
31. Tou ryu bajutsu
32. Ten ryu konpo
33. Fusoumu Kyokushin ryu kusarigama jutsu
34. Tsugawa ryu shuriken jutsu
35. Takeuchi ryu torite koshi no mawari
36. Kito ryu Noda ha jujutsu
37. Yoshin ryu jujutsu
38. Sekiguchi ryu jujutsu
39. Takemune ryu jujutsu
40. Rikishin ryu jujutsu, kenjutsu, iai, bojutsu, jojutsu , , , ,
41. Sekiyo ryu jujutsu
42. Yagyu Shingan ryu jujutsu
43. Fujioka ryu hojutsu
44. Ogino ryu dota ha hojutsu
45. Tanegashima ryu hojutsu
46. Kigen ryu hojutsu
47. Furujin ryu hojutsu
48. Yonemura tome toma ryu hojutsu

Tsuyama (28)
Ligger i Okayama

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imaeda ryu kenjutsu, iai


Rikataichi ryu kenjutsu, iai, jojutsu
Mizutou Kishin ryu tojutsu
Shinto ryu kenjutsu
Shinten ryu kenjutsu
Shinto munen ryu kenjutsu

7. Katsumi ryu kenjutsu


8. Shin Shin ryu kenjutsu
9. Matsu Hissho ryu sojutsu
10. Oshima kumo taira ryu sojutsu
11. Hozoin ryu sojutsu
12. Ogino ryu hojutsu
13. Yuki ni ryu kyujutsu
14. Yamato ryu kyujutsu
15. Inzai ryu kyujutsu
16. Yoshin ryu jujutsu
17. Araki ryu jujutsu
18. Takeuchi ryu torite koshi no mawari
19. Shinden ryu suiren
20. Ji Ken-shin kachi-ry sjutsu
21. Ogino-ry hjutsu
22. Yuki ni-ry kyjutsu
23. Yamato-ry kyjutsu
24. Inzai-ry kyjutsu
25. Ya kachi -Ry jjutsu
26. Araki-ry jjutsu
27. Takeuchi-ry torite koshi no Mawari
28. Shinden ry suiren

Katsuyama (8)
Katsuyama ( Katsuyama-ch?) was a town located in Maniwa District, Okayama,
Japan. On March 31, 2005, Katsuyama and several nearby municipalities merged to form the
new city of Maniwa.
1. Tei zen-ry kenjutsu
Ono-ha Itto ry kenjutsu
2. Shin kage-ry kenjutsu
3. Naganuma-ry kenjutsu Jikishin kage-ry
4. Taneta-ry sjutsu
5. Ono ha Itto ryu kenjutsu
6. Tei zen ryu kenjutsu
7. Ida ryu sojutsu (inoshishi ta ryu ?)
8. Heki ryu kyujutsu
9. Ootsubo ryu bajutsu
10. Takemoriryu hojutsu
11. Ogino ryu hojutsu
12. Shinden ryu suiren

Niwase (7)
The Niwase Domain ( Niwase-han?) was a Japanese han of the Edo period, located in
Bitch Province. Vstra Okayama.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heki ryu kyujutsu


Otsubo ryu bajutsu
Shinkage Hikida ryu sojutsu
Shinto munen ryu kenjutsu
Ogino ryu hojutsu
Ikeda ryu bojutsu
Takeuchi ryu jujutsu

Ashimori (4)
1. Hioki-ry kyjutsu
2. Awaji-ry sjutsu
3. Saburi-ry sjutsu
4. Okoshi Jjutsu

Okada (8)
1.
2.
3.
4.

Heki ryu kyujutsu


Otsubo hon ryu bajutsu
Otsubo shin ryu bajutsu
Taneda ryu sojutsu

5.
6.
7.
8.

Shinto Munen ryu kenjutsu


Shinkage ryu kenjutsu
Kito ryu jujutsu
Ogino ryu hojutsu

Bichu Matsuyama (19)


1. Shinkage ryu kenjutsu
2. Jikishinkage ryu kenjutsu
3. Togun ryu kenjutsu
4. Shinto ryu kenjutsu
5. Taneda ryu sojutsu
6. Kashiwabara ryu sojutsu
7. Kandori ryu sojutsu
8. Yoshida ryu kyujutsu
9. Ootsubo ryu bajutsu
10. Yanagida ryu bajutsu
11. Chou iki ryu bajutsu
12. Takemoriryu hojutsu
13. Sawada ryu hojutsu
14. Ogino ryu hojutsu
15. Shinkou ryu jujutsu
16. Misha ryu jujutsu
17. Takeuchi ryu jujutsu
18. Kito ryu jujutsu
19. Shinden ryu suijutsu

Nariwa (5)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Taneta-ry sjutsu
3. Yoshida-ry kyjutsu
4. Takeuchi-ry koshi Mawari
5. Yoshin ry jjutsu

Niimi (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yoshida ryu shajutsu (bgskytte)


Jikishinkage ryu kenjutsu
Taneda ryu sojutsu
Kokki ryu sojutsu
Shinto ryu bajutsu
Yoshin ryu jujutsu
Ogino ryu hojutsu

Kamogata (1)
1. Jikishinkage ryu Nagamuna ha kenjutsu

Tottori Inshu (57)


1. Nakamura ha kyujutsu
2. Ikan ryu kyujutsu ,
Hikida ryu sojutsu.,
Musashi Enmei ryu kenjutsu
3. Michi yuki ryu saeda ha kyujutsu
4. Michi yuki ryu yasutome ha kyujutsu ,
Yuki ni ryu kyujutsu
5. Inzai ha kyujutsu
6. Ishidou chikurin ha kyujutsu
7. Ogasawara ryu kyuho kojitsu
8. Heki ryu bizen den kyujutsu
9. Otsubo ryu bajutsu
10. Michiaki ryu bajutsu
11. Hachijou ryu bajutsu
12. Tayama ryu kenjutsu
13. Seiia ryu tabuchi ha Heiho .,
Anshin ryu iai
14. Seiia ryu ryu Yoko-ha Heiho
15. Seiia ryu ryu Okano-ha Heiho
Anshin ryu iai
16. Seiia ryu ryu Usuda-ha Heiho
17. Ia sasuga kawa ha Heiho. Ka arawa ryu iai
18. Seiia ryu ryu shirai ha Heiho. Anshin ryu iai
19. Shinto Tayama ryu kenjutsu
20. Musashi Enmei ryu kenjutsu , taijutsu (Okamoto ryu ).
Goryou Manami ryu bojutsu
21. Togun ryu kenjutsu
22. Rikata tojutsu Tokushin ryu kenjutsu, iai, bojutsu , ,
23. Jikishinkage ryu kenjutsu
24. Hikita Kage ryu kenjutsu
25. Iwa ryu kenjutsu
26. Tomita shin ryu kenjutsu
27. Itto ryu kouda ha kenjutsu
28. Shinto Munen ryu kenjutsu
29. Shinpu ryu kenjutsu
30. Hokushin Itto ryu kenjutsu
31. Sekiguchi ryu kenjutsu, iai, jujutsu
32. Hikachi Kishin ryu tojutsu
33. Mizuno ryu iai. jujutsu Ietsugu ryu iai. kenjutsu
34. Nedu ryu iai

35. Suiryu iai. jujutsu Mizuno ryu


36. Enbou ryu iai. shuriken jutsu
37. Hikita ryu sojutsu. naginata jutsu. kenjutsu
38. Taneda ryu sojutsu
39. Itou ryu sojutsu
40. Fuden ryu sojutsu
41. Shinkage hikida ryu sojutsu. naginata jutsu
42. Sekiguchi ryu jujutsu
43. Yahata ryu jujutsu
44. Hikami Mattou ryu taijutsu
45. Hikami Naoaki ryu taijutsu
46. Okamoto-ry taijutsu
Musashi Enmei-ry kenjutsu
Mitama Mami-ry bjutsu
47. - Ry jjutsu
48. Han Tamotsu ryu jujutsu
49. Ichi Satoshi ryu taijutsu, bojutsu
50. Takemiya ryu hojutsu
51. Shinhatsu ryu hojutsu
52. Seiyou ryu hojutsu
53. Takashima ryu hojutsu
54. Inadome ryu hojutsu
55. Inada ryu hojutsu
56. Koyaru hojutsu
57. Sasaoka ryu hojutsu
58. Haratome ryu hojutsu
59. Teiyou ryu hojutsu

Hirose (10)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Heki ryu Tomodo Yuki-ha kyujutsu
3. Shinhachijo ryu bajutsu
4. Isshi ryu sojutsu
5. Kazutomo ryu kenjutsu
6. Fuden ryu iai tojutsu
7. Koyaru hojutsu
8. Jikishin ryu judo
9. Kito ryu jujutsu
10. Ichi Satoshi ryu kenpo

Mori (9)
1. Fuden ryu iai tojutsu
2. Kashibara ryu sojutsu
3. Isshi ryu sojutsu

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koyaru hojutsu
Sugenoya ryu hojutsu
Miki ryu hojutsu
Takeuchi ryu jujutsu
Kyujou ryu bajutsu
Shinhachijou ryu bajutsu

Majo (21)
Fuden ryu iai tojutsu
Shintou ryu kenjutsu Ichiwa ryu
Ono ha Itto ryu kenjutsu
Jikishinkage ryu kenjutsu
Hachiman Itto ryu kenjutsu
Isshi ryu sojutsu. naginata jutsu. Tou ryu kenjutsu
Kashibara ryu sojutsu
Jikishin ryu judo, iai
Ichi satoshi ryu kenpou. Kashima ryu bojutsu. Yadoriki Fuji ryu jojutsu. Chudo ryu santsu
dougu jutsu Kashima ryu bojutsu
10. Okamoto ryu kenjutsu. taijutsu
11. Bouyama ryu bojutsu
12. Yamato ryu kyudo
13. Heki ryu Tomodou Yuki-ha shajutsu
14. Ishido Chikurin ryu shajutsu
15. Hachijou ryu bajutsu
16. Ootsubo ryu bajutsu
17. Ichiki ryu hojutsu
18. Sanya ryu hojutsu
19. Sugenoya ryu hojutsu
20. Shinshiki Sankinagase hojutsu. bo hiya
21. Koyaru Tantou. bo hiya eldpil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fukuyama (19)
1. Musan Jigen ryu kenjutsu
2. Shinsha ryu kenjutsu. iai. Kogusoku
3. Gyokushin Takuma ryu kenjutsu
4. Ichiden ryu bojutsu
5. Kankyoku ryu kenjutsu
6. Ryugo ryu Okada-ha kenjutsu
7. Muhen ryu sojutsu ( Muhen Mukyoku ryu )
8. Saburi ryu sojutsu
9. Heki ryu kyujutsu
10. Inzai ryu kyujutsu
11. Ootsubo ryu bajutsu
12. Sei ryu naginata jutsu
13. Kito ryu jujutsu

14. Tenshin ryu jujutsu


15. Shin Shin jujutsu
16. Jikigen ryu jujutsu
17. Furuta ryu hojutsu
18. Tomita ryu hojutsu
19. Sakakiyama ryu hojutsu, gunba jutsu

Hiroshima Mihara (13)


1. Shinbatsu ryu Kenpo, Iai Shinkan ryu
2. Kanshin ryu kenjutsu
3. Ittoku ryu kenjutsu
4. Tetsujin Jitsute ryu kenjutsu
5. Ono ryu kenjutsu, jujutsu
6. Shinbu Nakajima ryu kenjutsu
7. Saburi ryu sojutsu
8. Ootsubo ryu bajutsu
9. Sakakiyama ryu hojutsu
10. Inoue ryu hojutsu
11. Nanbu ryu hojutsu
12. Yamato ryu kyujutsu
13. Shibukawa ryu jujutsu (ur Sekiguchi ryu)

Hiroshima (43)
1. Fukushima ryu ninjutsu
BRDJT
2. Hiki hikari ninjutsu
3. Kanshin ryu kenjutsu, Iai,
4. Mamiya Itto ryu kenjutsu
5. Tada Enmei ryu kenjutsu
Ensui ryu iai
Yama to ryu hankyujutsu
6. Seki Shinkage ryu kenjutsu
7. Shinbatsu ryu iai Shinkan ryu
8. Ittoku ryu kenjutsu
Shouhei ryu kamajutsu
9. Tetsujin Jitsute ryu kenjutsu
10. Oohira ryu kenjutsu
11. Nikaidou ryu kenjutsu, naginata jutsu
12. Chishin ryu kenjutsu
13. Shinki ryu kenjutsu
14. Houki ryu iai
15. Saburi ryu sojutsu Shima matsu no taishin yari
16. Katori ryu sojutsu Katori Shinto ryu
17. Hozoin ryu sojutsu

18. Hyoho ryu sojutsu (Go kore tsubo ryu ).


Ittan ryu kenjutsu
19. Gyosatoshi ryu sojutsu.
Osamuji ryu iai
Seigou ryu jujutsu
20. Shinkage Hikida ryu sojutsu, naginata jutsu
21. Tsukasaya ryu naginatajutsu kenjutsu kumiuchi
22. Inoue ryu hojutsu
23. Jiyuu toki ryu hojutsu
24. Hoshiyama ryu hojutsu
25. Shima hon ryu bo hiya jutsu
26. Miki ryu bo hiya jutsu
27. Yoshida ryu kyujutsu ( Sakon ha )
28. Inzai ryu kyujutsu
29. Shiou ryu kyujutsu
30. Heki ryu kyujutsu
31. Ootsuba ryu bajutsu
32. Nanba Ippou ryu
33. Shibukawa ryu jujutsu , bojutsu , iai , kenjutsu , sojutsu ,
naginata jutsu , jutte jutsu , kusarigamajutsu
34. Kanshin ryu taijutsu
35. Sekiguchi ryu jujutsu, iai
36. Shinkan ryu jujutsu
37. Tendori Murui ryu jujutsu
38. Hachi Tengu Kurama ryu jujutsu
39. Shibukawa Ichi ryu jujutsu. bojutsu. iai. juttejutsu. kusarigama jutsu , ,
, ,
40. Minamiyama Tsukasaya ryu jujutsu
41. Fusen ryu jujutsu
42. Yoyasu ryu jujutsu
43. Shinden shuba ryu suijutsu

Tsuwano (21)
1. Hashin ryu sojutsu
2. Taneta ryu sojutsu
3. Fuden ryu sojutsu
4. Yumeshou ryu sojutsu
5. Ishin ryu sojutsu. kenjutsu
6. Ooshima ryu sojutsu
7. Anazawa ryu naginata jutsu
8. Shinto ryu naginata jutsu
9. Itto ryu kenjutsu
10. Ko ryu kenjutsu
11. Shinto dori shin ryu kenjutsu

12. Hikida ryu kenjutsu


13. Tsuda ichiden ryu gekken
14. Tamiya ryu Iai
15. Kita mado ryu jujutsu
16. Kito ryu jujutsu
17. Tomo ha kyujutsu
18. Chikurin ha kyujutsu
19. Asagi ryu hojutsu
20. Ootsubo ryu bajutsu
21. Tada ryu ichiki Hataraki

Iwakuni (14)
1. Chikurin ryu kyujutsu
2. Heki ryu kyujutsu
3. Shinkage ryu kenjutsu
Katayama ryu iai, kenjutsu kogusoku jutsu
Katayama Hoki ryu
In 1615, at the Siege of the Osaka Castle Tokugawa decisively defeated the Toyotomi forces,
removing his remaining obstacle to become the sole ruler of Japan. Hideyori committed
suicide during the siege, and Katayama was left without a situation. In the second half of his
life, Katayama traveled and taught in Shikoku, Aki, and Suo all in western Japan before
settling down in Iwakuni, where he eventually found patronage with Kikkawa Hiromasa
(1601-1666), the lord of the region whose family had old ties with the Toyotomi. Katayama
died at 76 years of age, and he was succeeded by his second son, Hisataka, since his eldest
son, Hisakatsu, went to Edo and founded his own tradition, called Katayama Shind-ry.
Though Hki-ry never made its way to the movies and became well-known among todays
general public, during the Tokugawa Period (1603-1868) it quietly produced a stream of
strong disciples who went on to found their own martial arts.
The bud historian Watatani Kiyoshi counts no fewer than eight ry that claim descent from
Hki-ry, attesting to a certain vibrancy in this tradition. These include: Asaga-ry, Isoyamary, Yamagishi-ry, Kageyuki-ry, T-ry , Kumagai-ha Hki-ry, Shin-ry, in addition to
the Shind-ry mentioned above. Most of these are primarily iai traditions, which suggests
Hki-ry's strength indeed was in the art of sword drawing. The Katayama family continued
transmitting the art until they perished in the atomic bombing of Hiroshima in World War II.
They were in the ninth generation at the time of their extinction.
4. Aisu Kage ryu kenjutsu Hikita Kage ryu
5. Jikishin jitoku ryu kenjutsu
6. Yudareken ryu sojutsu Mukan ryu avkn ur Takagi ryu
7. Hozoin ryu sojutsu
8. Ichi mune ryu sojutsu
9. Arisaka ryu hojutsu
10. Takashima ryu hojutsu
11. Ogino ryu hojutsu
12. Ishida ryu hojutsu
13. Yoshin ryu jujutsu

Tokuyama (12)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Ogasawara ryu kisha
3. Nakata ryu sojutsu. kenjutsu
4. Ooshima ryu sojutsu. naginata jutsu
5. Taneta ryu sojutsu
6. Myouken jitoku ryu sojutsu
7. Yuishin Itto ryu kenjutsu
8. Shinto munen ryu kenjutsu
9. Kito ryu jujutsu
10. Nakajima ryu hojutsu
11. Takeda ryu suijutsu ; koppo
12. Katsushige ryu suijutsu

Hagi (25)
Heki ryu shajutsu
Tomo ha kisha
Hachi jou ryu bajutsu
Hitomi ryu bajutsu
Ootsubo hon ryu bajutsu
Shinkage Yagyuto ryu kenjutsu
Katayama ryu iai, kenjutsu
Katayama Hoki ryu
8. Shinto Munen ryu kenjutsu
9. Shinto ichiden ryu kenjutsu. bojutsu
10. Aizu Shinkage ryu kenjutsu ( Aisu Kage ryu ) Aizu Kage ryu

11. Asaka ryu battou koshi mawari


12. Houzouin ryu jumonji sojutsu
13. Muso ryu kagi sojutsu
14. Myouken jitoku ryu sojutsu
15. Kurama ryu tojutsu
16. Hajime Fuchi ryu shuriken jutsu
17. Sento Isshin ryu jujutsu, jojutsu
18. Nanba Ippou ryu jujutsu
19. Tsutsu shu ryu hojutsu
20. Ogino ryu hojutsu
21. Ryuyasu ryu hojutsu
22. Amayama ryu hojutsu. Tsutsu shu ryu hojutsu
23. Amayama ryu hojutsu. Enkyoku ryu hojutsu
24. Tanegashima ryu hojutsu. Amayama ryu hojutsu
25. Oie ryu jingi jin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagafu (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hozoin ryu sojutsu


Myouken jitoku ryu sojutsu
Imaeda ryu kenjutsu
Shinkage Yagyuto ryu kenjutsu
Tamiya ryu Iai
Kunugi Kinagase hojutsu
Takemoriryu hojutsu
Seiyou ryu hojutsu
Yoshida ryu kyujutsu

SHIKOKU (249)
Kochi (2)
Migumo ryu ninjutsu
Iga ryu ninjutsu

Tokushima (32)
Kanshin ryu jujutsu jojutsu
Sekiguchi ryu jujutsu
Shingyoto ryu kenjutsu
Touri ryu kenjutsu
Asayama Ichiden ryu heiho
Shindan fusetsu ryu kusari maru
6. Choku yubi ryu kenjutsu
7. Shinto Munen ryu kenjutsu
8. Takeuchi ryu kenjutsu
9. Ooshima ryu sojutsu
10. Kumo taira ryu sojutsu
11. Kashibara ryu sojutsu
12. Shinkage Hikida ryu sojutsu., naginata jutsu
13. Hozoin ryu sojutsu
14. Inzai ryu kyujutsu
15. Koshino ryu kyujutsu
16. Ueda ryu bajutsu
17. Kaitatsu ryu bajutsu
18. Tenshin Shinnou ryu
19. Shin Yoshin ryu Take Hikari ryu
20. Gyokushin ryu jujutsu
21. Sekiguchi Rikishin ryu jujutsu
22. Shinyou ryu tai jutsu
23. Asaka ryu hojutsu
24. Tabuse ryu hojutsu
25. Takashima ryu hojutsu
1.
2.
3.
4.
5.

26. Nakajima ryu hojutsu


27. Seiyou ryu hojutsu
28. Ogino ryu hojutsu
29. Amano ryu hojutsu
30. Miki ryu hojutsu
31. Tanegashima ryu hojutsu
32. Ikushima ryu suijutsu

Takamatsu (40)
Jikishinkage ryu kenjutsu
Ono-ha Itto ryu kenjutsu
Togun ryu kenjusu
Muyama jigen ryu kenjutsu
Takamatsu go ryu gi
Jikishin kage ryu ,
Togun ryu kenjutsu

Takeuchi ryu
Yoshin ryu
6. Sekiguchi ryu kenjutsu iai
7. Mamichi ichinen ryu kenjutsu
8. Michi oni ryu kenjutsu
9. Jiken ryu kenjutsu
10. Yanagi Shin Ichido ryu kenjutsu
11. Kiyoshi Shin ryu kenjutsu
12. Shin Tamiya ryu Iai
13. Shin Shin to ryu iai
14. Choku yubi ryu iai
15. Saburi ryu sojutsu
16. Chii ryu sojutsu
17. Taneta ryu sojutsu
18. Hozoin ryu sojutsu
19. Jikishin kage ryu sojutsu
20. Hanato ryu bojutsu
21. Takeuchi ryu koshi mawari. Kenjutsu
22. Yoshin ryu jujutsu
23. Sekiguchi ryu jujutsu, iai Hanato ryu bojutsu
24. Chujo Muso ryu jujutsu. kenjutsu
25. Otaki ryu jujutsu
26. Kusunoki ryu kenpou
27. Inui moto nagare to gou
28. Ichi sa shin ryu jujutsu
29. Nasu ryu hojutsu
30. Inoue ryu hojutsu
1.
2.
3.
4.
5.

31. Hofukata hojutsu


32. Ranshiki hojutsu
33. Miki ryu bo hiya
34. Heki sasuga Dochikurinha kyujutsu
Kishu Chikurin ha
35. Heki ryu Yukini ha kyujutsu
36. Heki ryu Tomodo Yuki ha kyujutsu
37. Yoshida inzai ha kyujutsu
38. Asakura ryu hankyu jutsu
39. Ootsubohon ryu bajutsu
40. Takamatsu go to sho ryu yueijutsu Suinin ryu

Marugame (16)
1. Chokusei ryu kenjutsu Sasaki ryu
2. Shiten ryu kenjutsu
3. Shinmei Youshi ryu kenjutsu
4. Hokushin Itto ryu kenjutsu
5. Magami Kage ryu kenjutsu
6. Chikurin ryu kyujutsu
7. Heki ryu kyujutsu
8. Choiki bajutsu
9. Taneta ryu sojutsu
10. Hanaresho ryu sojutsu
11. Ishikake hen tsuki ryu sojutsu
12. Muso ryu jujutsu
13. Sekiguchi ryu jujutsu
14. Takeuchi ryu jujutsu
15. Takuma tou ryu jujutsu
16. Sekiguchi me ryu jujutsu

Tadotsu (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oishigami Kage ryu kenjutsu


Ichiden ryu kenjutsu
Itto ryu kenjutsu
Taneta ryu sojutsu
Yoshida ryu hojutsu
Chujo ryu kusarigama jutsu

Saijou (15)
1. Sankage ryu kenjutsu
2. Tamiya Shinken ryu kenjutsu., iai jutsu.
Daimyoujin Muso ryu iai jutsu .
Ooshima ryu sojutsu

3. Shinto Hashimoto ryu kenjutsu


4. Magami Kage ryu kenjutsu
5. Ko Ooshima ryu sojutsu
6. Shin Ooshima ryu sojutsu
7. Yoshida ryu kyujutsu
8. Chikurin ryu kyujutsu
9. Ootsubo ryu bajutsu
10. Sekiguchi ryu jujutsu
11. Ujita ryu hojutsu
12. Yoshikawa ryu hojutsu
13. Takashima ryu hojutsu
14. Toyoda ryu hojutsu
15. Seki ryu hojutsu

Komatsu (9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ootsubo ryu bajutsu


Ichi mune ryu sojutsu
Ooshima ryu sojutsu
Shinkage ryu kenjutsu
Mugai ryu kenjutsu
Shin Yanagi ryu jujutsu
Asayama ryu jujutsu
Nakajima ryu hojutsu
Kamejima ryu hojutsu

Imabari (14)
1. Shin Kan ryu kenjutsu, iai
2. Ishin toku mune ryu kenjutsu
3. Musan jigen ryu
4. Ishin ryu kenjutsu
5. Matsuyama shinto ryu kenjutsu
6. Tenmei Ichito Yuishin ryu kenjutsu
7. Hikita ryu sojutsu
8. Saburi ryu sojutsu
9. Ootsubo ryu bajutsu
10. Inatomi ryu hojutsu
11. Kamejima ryu hojutsu
12. Asayama ryu jujutsu
13. Shin Yanagi ryu jujutsu
14. Shinden ryu suijutsu

Iyo Matsuyama (20)


1. Inatomi ryu hojutsu
2. Jien ryu hojutsu

3. Todose ryu hojutsu


4. Sasayama ryu hojutsu
5. Takashima ryu hojutsu
6. Hiroshige ryu kyujutsu
7. Shirushiyo ryu kyujutsu
8. Ueda ryu kyujutsu
9. Michiyukiha kyujutsu
10. Matsuyama Chouiki ryu bajutsu
11. Shinto Hashimoto ryu kenjutsu
12. Jikishinkage ryu Naganuma ha kenjutsu
13. Shinkage Yagyuu ryu kenjutsu
14. Daisanrin ryu kenjutsu
15. Kashibara aratame sen ryu sojutsu
16. Hikita ryu sojutsu
17. Taneta ryu sojutsu
18. Inota ryu sojutsu
19. Sekiguchi ryu
20. Shinden ryu yueijutsu

Oosu (24)
1. Ogasawara ryu kyujutsu
2. Heki ryu kyujutsu Inazai-ha
3. Ootsubo ryu bajutsu
4. Kaden no yari hou Katou Kaden ryu
5. Saburi ryu sojutsu
6. Muhen mukyoku ryu sojutsu
7. Toda ryu kenjutsu
8. Yamamoto ryu kenjutsu. sojutsu
9. Shinkage ryu kenjutsu
10. Itto ryu kenjutsu
11. Shin Shin ryu kenjutsu
12. To ryu kenjutsu
13. Yamai ryu iai
14. Dengeki ryu iai
15. Aoyagi ryu jujutsu
16. Shintou ryu jujutsu
17. Sekiguchi ryu jujutsu
18. Kazunori ryu jujutsu
19. Seiyou hojutsu
20. Jien ryu hojutsu
21. Inadome ryu hojutsu
22. Ogino ryu hojutsu
23. Amayama ryu hojutsu
24. Shinden ryu suijutsu

25. Akiba Ryu ninjutsu


BRDJT

Iyo Yoshida (12)


1. Meshi Shino ryu kenjutsu
2. Tamiya ryu Iai kenjutsu, iai
3. Mugai ryu kenjutsu
4. Yamai ryu iaijutsu
5. Honshin kagami satorshi ryu sojutsu
6. Sekiguchi ryu jujutsu
7. Muso ryu toritejutsu
8. Enmei ryu bojutsu
9. Ogasawara ryu kyujutsu
10. Ootsubo ryu bajutsu
11. Inatomi ryu hojutsu
12. Ionru hojutsu

Uwajima (22)
1. Ogasawara ryu kyujutsu
2. Heki ryu kyujutsu
3. Shimo arawa bu ryu kisha
4. Ootsubo ryu bajutsu
5. Kourai ryu bajutsu
6. Kubota-ha Tamiya ryu kenjutsu Iai
7. Meshi shino ryu kenjutsu
8. Shinkage ryu kenjutsu
9. Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu
10. Kashibara Aratamesen ryu sojutsu
11. Ooshima ryu sojutsu
12. Chisakari ryu naginata jutsu
13. Sekiguchi ryu jujutsu
14. Jikatsu ryu jujutsu
15. Shinkan ryu jujutsu
16. Fueki ryu hojutsu
17. Jien ryu hojutsu
18. Inatomi ryu hojutsu
19. Minami hou ryu hojutsu
20. Motofuku ryu hojutsu
21. Shinkyoku ryu hojutsu
22. Shinkiionru hojutsu

Tosa (37)
1. Heki ryu Yukiniden kyujutsu

2. Chikurin ha kyujutsu
3. Yamato ryu kyujutsu
4. Chousen ryu you bajutsu
5. Ootsubo ryu bajutsu
6. Minamotoka koden bajutsu
7. Sugiyama ryu sojutsu
8. Ishin ryu sojutsu
9. Takagi ryu sojutsu
10. Hozoin ryu sojutsu
11. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
12. Mugai ryu kenjutsu
13. Shin Shinkage ryu kenjutsu
14. Oishi ryu kenjutsu Oishi Jinkage ryu
15. Oguri ryu kenjutsu
16. Mugai ryu Hijikata ha kenjutsu
Takagi ryu sojutsu
17. Asayama Ichiden ryu kenjutsu
18. Hasegawa ryu iai Hasegawa Eishin ryu
19. Seni ryu naginata jutsu
20. Hasegawa ryu sojutsu
21. Jitoku ryu bojutsu
22. Oguri ryu wajutsu
23. Takeuchi ryu kogusoku kumiuchi Fukumuiki ryu
24. Takagi ryu taijutsu kenpo naginata jutsu sojutsu
Marimi ryu jujutsu
25. Sekiguchi ryu jujutsu, bojutsu
26. Yoshin ryu jujutsu
27. Inatomi ryu hojutsu
28. Ogino ryu hojutsu
29. Kaifu ryu hojutsu
30. Seiyou ryu hojutsu
31. Takashima ryu hojutsu
32. Shimada ryu hojutsu
33. Akahoshi ryu hojutsu
34. Hi ryu kakaetou
35. Yoshida ryu hojutsu
36. Shinkan ryu hojutsu Ion ryu
37. Tosa ryu suijutsu

KYUSHU (660)
Nagasaki (29)
1. Nanban ryu ninjutsu
2. Ogasawara ryu kyubajutsu

3. Inzai ryu kyujutsu


4. Chikurin ryu kyujutsu
5. Heki ryu kyujutsu
6. Ootsubo ryu bajutsu
7. Mugan ryu kenjutsu
8. Muten ryu kenjutsu iai Ishin ryu
9. Imaeda ryu Hatsumi kenjutsu
10. Shin Ishin ryu kenjutsu
11. Niten ryu kenjutsu
12. Ryugo ryu kenjutsu
13. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
14. Shinei ryu kenjutsu
15. Mugan Shinkan ryu kenjutsu
16. Musashi ryu kenjutsu. Houen ryu kenpo
17. Hozoin ryu Takada ha sojutsu
18. Taneta ryu sojutsu
19. Satake Toshi ryu sojutsu
20. Tsuda ryu hojutsu
21. Wakamatsu ryu hojutsu
22. Takashima ryu hojutsu
23. Yoshin ryu jujutsu
24. Seigou ryu jujutsu
Meshin ryu kenjutsu
Wa ryu naginata jutsu
25. Meshin ryu jujutsu kenjutsu bisento jutsu bojutsu
hobaku jutsu
26. Ishin ryu jujutsu Itto ryu kenjutsu Shinkan ryu naginata
jutsu
27. Kome ryu jujutsu
28. Houen ryu taijutsu , kenjutsu , sojutsu , bojutsu , hobaku jutsu

29. Houen ryu kenpou

Nakatsu (29)
1. Shinto ryu kenjutsu
2. Soto hoka Itto ryu kenjutsu
3. Toda Itto ryu kenjutsu
4. Nakanishi ha Itto ryu kenjutsu
5. Togun ryu kenjutsu, naginata jutsu
6. Sayu Shinkage ryu kenjutsu
7. Musashi ryu kenjutsu
8. Iegawa nen ryu kenjutsu
9. Tamiya ryu iai
10. Tatsumi shin ryu iai

11. Tatsumi tou ryu iai


12. Kaze tsutou ryu sojutsu
13. Taneta ryu hirata ha sojutsu
14. Honma ryu sojutsu
15. Takeuchi ryu sojutsu
16. Ten ryu bojutsu
17. Kito ryu jujutsu
18. Yoshin ryu jujutsu
19. Yoshioka ryu jujutsu . kenjutsu
20. Ogino ryu hojutsu
21. Hasegawa ryu hojutsu
22. inadome ryu hojutsu
23. Seiyou ryu hojutsu
24. Iso ryu kodutsu
25. Yukini ha kyujutsu
26. Inzai ha kyujutsu
27. Hachijou ryu bajutsu
28. Yamagata ryu bajutsu
29. Ootsubo ryu bajutsu

Fukuoka (47)
1. Yuchi Shinkage ryu kenjutsu
2. Abetatsu kendou
3. Niten ryu kenjutsu
4. Jikishin ryu kenjutsu, iai, bojutsu, jujutsu
5. Toda ryu Hayashita-ha kenjutsu
6. Shin Ishin ryu kenjutsu
7. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
8. Hozoin ryu Takada-ha sojutsu
9. Myouken Jitoku ryu sojutsu
10. Ikitoo Emori ryu sojutsu
11. Shinto ryu naginata jutsu ( Anasawa ryu )
12. Shinto Muso ryu jojutsu. Ikkaku ryu juttejutsu. Shinto ryu kenjutsu

13. Shinto Muso ryu jojutsu. Shinto ryu kenjutsu


14. Tenami ryu heijo
15. Shinchichi gen ki
16. Kanawa ryu kusarigama jutsu
17. Kasahara ryu jujutsu (Ryoi shinto ryu)
18. Kyushin ryu taijutsu
19. Souzuito ryu kumiuchi. koshi no mawari
20. Ikkaku ryu torite
21. Seigou ryu Torite
22. Jigou Tenshin ryu jujutsu
23. Yanagishin zenya ryu torite, shuriken jutsu

24. Takano ryu kodutsu


25. Nakagawa ryu kodutsu
26. Torii ryu hojutsu
27. Tanegashima ryu hojutsu ( Kusa ryu )
28. Ryou ryu hojutsu
29. Hi ryu hootou
30. Tsuda ryu hojutsu
31. Nakagawa ryu hojutsu
32. Miki ryu hojutsu
33. Akazawa ryu hojutsu
34. Chitoru ryu hojutsu
35. Wakamatsu ryu hojutsu
36. Takano ryu hojutsu
37. Bonten ryu hojutsu
38. Shinkaku ryu hojutsu
39. Ogino ryu hojutsu
40. Sasaki ryu hojutsu
41. Ochimatsu ryu hootou
42. Hayashi ryu kodutsu
43. Ootsubo ryu bajutsu
44. Araki ryu bajutsu
45. Ootsubo hon ryu bajutsu
46. Kuroda ryu ninjutsu
Kuroda-ryu was a system from the Kuroda-han (The feudal domain where modern
Fukuoka and Oita Prefectures are now situated.) The last headmaster of this school was a
man named Matsuo Hiroshi (He was also called by his Bugo, Kenpu ) Matsuo
Kenpu is better known as one of Nakayama Hakudo's original students. He was also a
member of Shinto Muso-ryu under Shiraishi Tokugoro and was the soke of Araki-ryu
Gunyo Kogusoku.
Matsuo Kenpu was my teacher's teacher. At the Shinkenkai dojo in Yokohama, we
learned most of the disciplines he taught, except for Kuroda-ryu. Noone was ever given
access to that apparently. The Kenshinkai taught Muso Shinden-ryu iai, Araki-ryu Gunyo
Kogusoku, Shinto Muso-ryu jo, Yamanouchi-ryu shurikenjutsu and a Yagyu-ryu
tessenjutsu (An offshoot of Yagyu Shinkage-ryu by way of Kubei Hirauchi Heibei.)
47. Iga ryu ninjutsu

Shugetsu (30)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chikurin ha shajutsu
Yukini ha shajutsu
Ootsubo ryu bajutsu
Niseki ryu kenjutsu
Isshin ryu kenjutsu
Shintou Munen ryu kenjutsu
Shinto Issui ryu kenjutsu, iai, kumiuchi
Chuuwa ryu iai

9. Chuudou ryu iai


10. Shin Chuudou ryu iai
11. Issui ryu iai
12. Myouken jitoku ryu sojutsu
13. Honshin kagami satoshi ryu sojutsu
14. Ooshima ryu sojutsu
15. Gassan ryu naginata jutsu. boujutsu
16. Kurama ryu bojutsu
17. Iso ryu kodutsu
18. Kouno ryu hojutsu
19. Hi ryu kakaetou
20. Yoshida ryu hojutsu
21. Wakamatsu ryu hojutsu
22. Yoshida ryu hojutsu
23. Takano ryu kodutsu
24. Iso ryu kodutsu
25. Hayashi ryu kodutsu
26. Yoshin ryu jujutsu
27. Youtsuri Shintou ryu jujutsu Kasahara ryu
28. Kyuushin ryu jujutsu
29. Shoubayashi ryu jujutsu
30. Shin yume shou ryu torikata jutsu

Sayoshimi (50)
Taisha ryu kenjutsu
Jikishinkage ryu Naganuma ha kenjutsu
Yagyu Shinkage ryu kenjutsu
Tetsujin ryu kenjutsu .;
Jichu ryu kenjutsu
5. Toda ryu kenjutsu
6. Mugan ryu kenjutsu
7. Shinkage ryu kenjutsu
8. Toki kyoku ryu kenjutsu
9. Oen tenshin ryu kenjutsu
10. Houzoin ryu sojutsu
11. Anegawa ryu sojutsu
12. Kashiwabara ryu sojutsu
13. Taneta ryu sojutsu
14. Anazawa ryu sojutsu
15. Shinkage ryu sojutsu
16. Muhen ryu sojutsu
17. Ooshima ryu sojutsu
18. Yanagawa ryu sojutsu
19. Sekiguchi ryu sojutsu
1.
2.
3.
4.

20. Ootsubo ryu bajutsu


21. Kourai ryu bajutsu Hachijo ryu
22. Muteki ryu naginata jutsu
23. Itou ryu naginata jutsu
24. Hikita ryu naginata jutsu
25. Nakasato ryu naginata jutsu., kusarigama jutsu
26. Sekiguchi ryu jujutsu
27. Kito ryu ran,, bojutsu
28. Yoshin ryu jujutsu
29. Moto Satoshi Musou ryu torite
30. Muso Kenshin ryu torite , batto , kenjutsu , bojutsu ,
nawajutsu
31. Muso Masakazu ryu torite
32. Musou Mijin ryu torite.., nawajutsu , bojutsu
33. Moto Satoshien ryu torite
34. Suzuka Yumeden ryu torite., kenjutsu
35. Tenka Edashide ryu torite
36. Takemoto Honsatoshi ryu torite
37. Shin Muso Yanagi ryu torite
38. Tenka Musou ryu torite
39. Shingetsu Musou Yanagi ryu torite., bojutsu
40. Hachiten Muso ryu bonawajutsu
41. Heki ryu kyujutsu
42. Heki Ookura ha kyujutsu
43. Heki Inzai ha kyujutsu
44. Chikurin ha kyujutsu
45. Enkyoku ryu hojutsu
( Nakajima ryu , Kojima ryu , Oginoryu , Sanada ryu ,
Houen ryu , Hangan ryu )
46. Aiken Seiyou ryu hojutsu
47. Ion ryu hojutsu
48. Ongoku ryu ishibiya
49. Takemoriryu hojutsu
50. Sanada ryu hi jutsu
ninjutsu?

Ogi (8)
1. Yagyu Shinkage ryu kenjutsu . Anegawa ryu sojutsu, , Kito
ryu ran
2. Toda ryu kenjutsu , Masayuki Ran ryu kumiuchi . bonawajutsu
. nito . negishi ryu naginata jutsu , Yahata ryu kenjutsu

3. Shingyoto ryu kenjutsu


4. Anegawa ryu sojutsu
5. Kama Hozoin ryu sojutsu

6. Kito ryu ran


7. Tenshin Shinnou ryu
Hachiten Muso ryu bonawajutsu
Oseki Shinkage ryu kenjutsu
8. Ongoku ryu ishibiya

Haisuke (10)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Ogasawara ryu bajutsu
3. Yagyu Shinkage ryu kenjutsu
4. Shingyoto ryu kenjutsu
5. Anegawa ryu sojutsu
6. Taneta ryu sojutsu
7. Muhen ryu sojutsu
8. Sekiguchi ryu jujutsu Totsuka Yoshin ryu jujutsu
9. Ogino ryu hojutsu
10. Tsuda ryu hojutsu

Kashima (10)
1. Yagyuu Shinkage ryu kenjutsu
2. Oishi Shinkage ryu kenjutsu
3. Anegawa ryu sojutsu
4. Hozoin ryu sojutsu
5. Shinkage ryu sojutsu
6. Takemamoru ryu hojutsu
7. Ooishi ryu hojutsu
8. Kito ryu ran
9. Yoshin ryu jujutsu
10. Masayuki ran ryu kumiuchi

Omura (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Shinto Munen ryu kenjutsu


Shinkage ryu kenjutsu
Mujin ryu kenjutsu
Muhen ryu soujutsu
Yume shou ryu soujutsu
Heki ryu kyujutsu
Ogino ryu hojutsu
Shingetsu Muso Yanagi ryu torite. Boujutsu

Karatsu (6)
1. Shiten ryu kenjutsu
2. Jinmu Itto ryu kenjutsu
3. Motome gen ryu hojutsu

4. Fujii ryu hojutsu


5. Yamato ryu kyujutsu
6. Ootsubo ryu bajutsu

Tsushima (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aisu Kage ryu kenjutsu


Oishigami kage ryu kenjutsu
Muso Issui ryu jojutsu
Chikurin ryu kyujutsu
Ootsubo hon ryu bajutsu
Jitoku ryu hojutsu

Hirado (19)
1. Shingyoto ryu kenjutsu
2. Itto ryu kenjutsu
3. Enmei ryu kenjutsu
4. Shinkage ryu kenjutsu
5. Jikishinkage ryu kenjutsu
6. Tamiya ryu Iai
7. Gendo ryu soujutsu
8. Furujin ryu soujutsu
9. Hozoin ryu soujutsu
10. Honshin Kagami satoshi ryu soujutsu
11. Heki ryu kyujutsu
12. Otsubohon ryu bajutsu
13. Amayama ryu hojutsu
14. Tanegashima ryu hojutsu
15. Tatsuki ryu hojutsu
16. Takashima ryu hojutsu
17. Shin Muso ryu boujutsu
18. Yoshin ryu jujutsu
19. Shingetsu Muso Yanagi ryu torite. Boujutsu

Shimabara (22)
1. Yoshida ryu kyujutsu
2. Yamato ryu kyujutsu
3. Otsubo ryu bajutsu
4. Asayama Ichiden ryu kenjutsu
5. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
6. Jikishinkage ryu kenjutsu
7. Toda ryu kenjutsu
8. Daiishi Jinkage ryu kenjutsu
9. Takeuchi ryu soujutsu ( Futsutou ryu )
10. Houzou in ryu takada ha soujutsu

11. Taneta ryu soujutsu


12. Kashiwara Aratame sen ryu soujutsu
13. Seki ryu hojutsu
14. Sawa ryu hojutsu
15. Jitoku ryu hojutsu
16. Ogino ryu hojutsu
17. Gyoto ryu jujutsu
18. Kito ryu jujutsu
19. Yoshin ryu torite
20. Ippo ryu hojojutsu
21. Katori ryu boujutsu
22. Muhi ryu boujutsu

Fukue (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hanso ryu kenjutsu


Shinkage ryu kenjutsu
Shinbatsu ryu kenjutsu
Taneta ryu sojutsu
Ogino ryu hojutsu
Hoshiyama ryu hojutsu
Yukini ryu kyujutsu
Ootsubo ryu bajutsu

Kurubei (26)
1. Tsuda Ichiden ryu kenjutsu Asayama Ichiden ryu
2. Jikishinkage ryu kenjutsu
3. Shinkage ryu kenjutsu
4. Aizu Kage ryu kenjutsu
5. Shin Isshin ryu iai
6. Myouken Jitoku ryu soujutsu
7. Houzoin ryu Omoba ha soujutsu ( Isonoka ryu )
8. Houzoin ryu Takada ha soujutsu
9. Yoshin ryu naginata jutsu kusarigama jutsu
10.Aishu Kage ryu boujutsu
11.Akira Shin ryu boujutsu
12. Shinsan Kan ryu bojutsu
13. Shin Sekiguchi ryu jujutsu
14. Shinshin Sekiguchi ryu jujutsu
15. Ryoi Shinto ryu jujutsu Kasahara ryu
16. Sekiguchi ryu jujutsu Shibukawa ryu
17. Kyushin ryu taijutsu
18. Nisshin ryu hojutsu
19. Ogino ryu hojutsu
20. Wakamatsu ryu hojutsu

21. Iso ryu kodutsu


22. Torii ryu hojutsu
23. Jien ryu hojutsu
24. Chikurin ha kyujutsu
25. Dousetsu ha kyujutsu
26. Hitomi ryu bajutsu

Yanakawa (22)
1. Iegawa Nen ryu kenjutsu
2. Aisu Shinkage ryu kenjutsu
3. Oishi Shinkage ryu kenjutsu
4. Bungoro ryu kenjutsu. jujutsu Hikita kage ryu
5. Dengeki Nukiuchi ryu kenjutsu
6. Shin Shin ryu kenjutsu, sojutsu, jujutsu
7. Keino ryu iai jutsu
8. Ooshima ryu soujutsu
9. Hozoin ryu Takada ha soujutsu
10. Otto kinagase soujutsu
11. Shinsen ryu soujutsu
12. Shin Shin ryu sojutsu
13. Shinkage ryu soujutsu
14. Gassan ryu naginata jutsu. soujutsu
15. Yoshin ryu naginata jutsu kusarigama jutsu
16. Kumishin ryu taijutsu iai Kyushin ryu
17. Fukumu geki ryu jujutsu
18. Ogino ryu hojutsu
19. Souisao ryu hojutsu
20. Heki ryu kyujutsu
21. Hachi jou ryu bajutsu
22. Higo Tsunomishimaden suijutsu

Kitsuki (11)
1. Yoshida ryu kyujutsu
2. Inzai ryu kyujutsu
3. Yosuke ryu bajutsu
4. Hozoin ryu soujutsu
5. Hiraho kenjutsu
6. Jikishinkage ryu kenjutsu
7. Shinkage Shinbatsu ryu kenjutsu. jujutsu . boujutsu
8. Sawa ryu hojutsu
9. Ogino ryu hojutsu
10. Tabuse ryu hojutsu
11. Yoshin ryu jujutsu, bojutsu

Nisshutsu (9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yoshida ryu kyujutsu


Otsubo ryu bajutsu
Hozoin ryu soujutsu
Shinmei ryu soujutsu
Jikishinkage ryu Naganuma ha kenjutsu
Togun ryu kenjutsu
Yoshin ryu jujutsu
Toda ryu bojutsu
Jikibatsu ryu bojutsu

Mori (10)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Otsubo ryu bajutsu
3. Hachijou ryu bajutsu
4. Hozoin ryu sojutsu
5. Honshin Kyochi ryu soujutsu
6. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
7. Jikishinkage ryu kenjutsu
8. Shinkage ryu kenjutsu
9. Kouno ryu hojutsu
10. Fujiki ryu jujutsu

Funai (15)
1. Jikishinkage ryu kenjutsu
2. Jikishi ryu kenjutsu
3. Shingyoto ryu kenjutsu
4. Muhen ryu soujutsu
5. Honshin kagami satoshi ryu soujutsu
6. Otsubo ryu bajutsu. kisha
7. Yukini ha kyujutsu
8. Chikurin ryu kyujutsu
9. Ogino ryu hojutsu
10. Hirao ryu hojutsu
11. Takei ryu hojutsu
12. Seiyou ryu hojutsu
13. Yoshin ryu jujutsu
14. Takeuchi ryu boujutsu
15. Kaidou ryu boujutsu. nawa jutsu

Kyusho (20)
1. Jikishinkage ryu Odani ha kenjutsu
2. Shinhentou ryu kenjutsu (Yagyuu ryu Shinhen ha)
3. Tou ryu iai ( Houki ryu )

4. Taneda ryu soujutsu


5. Hozoin ryu sojutsu
6. Meshi shino ryu soujutsu
7. Nasu ryu soujutsu
8. Akira toku ryu soujutsu
9. Chikurin ryu kyujutsu
10. Yoshida ryu kyujutsuInzai ha
11. Heki ryu kyujutsu Izumo ha
12. Yukini ha kyujutsu
13. Muni ryu hojutsu
14. Ogino ryu hojutsu
15. Inatomi ryu hojutsu
16. Hoshiyama ryu hojutsu
17. Takeuchi ryu jujutsu
18. Sekiguchi ryu jujutsu
19. Shinage ryu tai jutsu
20. Katsushige ryu suirenjutsu Sannai ryu

Saeki (4)
1.
2.
3.
4.

Jikishinkage ryu kenjutsu


Sanjin ryu kenjutsu
Tamiya ryu Iai
Honshin Kagami Satoshi ryu sojutsu

Oka (28)
1. Heki ryu kyujutsu
2. Yukini ha kyujutsu
3. Chikurin ha kyujutsu
4. Inzai ha kyujutsu
5. Otsubo ryu bajutsu
6. Itto ryu kenjutsu
7. Togun ryu kenjutsu
8. Jikishi ryu kenjutsu
9. Ishin ryu kenjutsu
10. Nukiuchi ryu kenjutsu
11. Kijiki ryu kenjutsu. naginata jutsu. boujutsu
12. Shin Ishin ryu kenjutsu
13. Hokushin Itto ryu kenjutsu
14. Jikishinkage ryu kenjutsu
15. Oshima kumo taira ryu soujutsu
16. Gotsubo ryu soujutsu
17. Honshin kagami satoshi ryu soujutsu
18. Gotouke ryu soujutsu (Hanare shou ryu
19. Takei ryu hijutsu

20. Kouno ryu hijutsu


21. Shinjiki ryu hijutsu
22. Seiyou ryu hijutsu
23. Ogino ryu hojutsu
24. Hirao ryu hijutsu
25. Ikkan ryu hojutsu
26. Ogasawara ryu kisha
27. Sekiguchi ryu jujutsu
28. Yoshin ryu jujutsu suieijutsu

Kumamoto Tsurusaki (17)


1. Ueno Shinkage ryu kenjutsu
2. Jigen ryu kenjutsu
3. Unkou ryu kenjutsu
4. Shin Shinmute katsu ryu iai
5. Houki ryu iai jutsu
6. Hozoin ryu Isono-ha soujutsu
7. Kaku ryu soujutsu
8. Kyushin ryu taijutsu
9. Mishima ryu jujutsu
10. Takeuchi sanmitsuru ryu jujutsu
11. Kouno ryu hojutsu
12. Sawa ryu hojutsu
13. Shinden ryu hojutsu
14. Murai ryu hojutsu
15. Yoshida ryu kyujutsu
16. Chikurin ryu kyujutsu
17. Hyoi ryu suijutsu

Kumamoto (48)
1. Ooe ryu ninjutsu
2. Chikurin ryu shajutsu ( chikurin ha )
3. Yoshida ryu shajutsu
4. Hioki ryu shajutsu
5. Yoshidatou ryu shajutsu
6. Otsubohon ryu bajutsu
7. Kaitatsu ryu bajutsu
8. Hosokawa ryu kyuuba gun rei kojitsu
9. Yagyuu Shinkage ryu kenjutsu
10. Wada Shinkage ryu kenjutsu
11. Hayami Shinkage ryu kenjutsu
12. Murakami-ha Niten Ichi ryu kenjutsu
13. Yamao-ha Niten Ichi ryu kenjutsu

14. Noda-ha Niten Ichi ryu kenjutsu . Houki ryu Noda-ha iai jutsu
. Touri ryu kogusoku
15. Santou-ha Niten Ichi ryu kenjutsu Yoshin ryu jujutsu

16. Unkou ryu kenjutsu , boujutsu


17. Shiten ryu kenjutsu iai kumiuchi
18. Tou ryu Shinkage ryu kenjutsu
19. Jigen ryu kenjutsu
20. Houki ryu Hoshino-ha iai jutsu , Yoshin ryu tojutsu
21. , Shiten ryu kumiuchi
22. Houki ryu Irie-ha iai jutsu ,
Higo koryu naginata jutsu
23. Houki ryu Kumagaya-ha iai jutsu
24. Sekiguchi ryu tojutsu
25. Shindo ryu iai
26. Yoshin ryu iai
27. Hozoin ryu Isono-ha soujutsu
28. Hozoin ryu Kaseki-ha soujutsu
29. Isonoka ryu soujutsu
30. Kaku ryu sojutsu Shiten ryu iai
31. Honshin Kagami Satoshi ryu soujutsu
32. Itasaka ryu naginata jutsu
33. Takeuchi Sanmitsuru ryu jujutsu . Kenjutsu , , Shin Shin Mutekatsu
ryu iai
34. Shiten ryu kogusoku
35. Kyushin ryu taijutsu Kito ryu jujutsu
36. Tenka musou ryu torite . Shindo ryu boujutsu
37. Kobori ryu tosuijutsu
38. Yahata ryu suijutsu (nin)
39. Musashi ryu bojutsu
40. Sanyabu Shinden ryu hojutsu
41. Oota ryu hojutsu
42. Takayasu Hakoyama ryu hojutsu
43. Watanabe ryu hojutsu
44. Uta Choumon ryu hojutsu
45. Kougigo ryugi hojutsu
46. Oiego Ichi ryu ishibiya , Inatomi Ichihi ryu hojutsu
47. Tanegashima ryu hojutsu
48. Shinto Seiyou ryu hojutsu Takashima ryu

Udo (13)
1. Tenka Musou ryu kenjutsu
2. Shinkage ryu kenjutsu
3. Shiten ryu iai

4. Yoshida ryu shajutsu


5. Hioki ryu shajutsu
6. Isono ryu soujutsu
7. Hozoin ryu soujutsu
8. Denhei ryu torite
9. Tenka Musou ryu torite
10. Kito ryu jujutsu
11. Kobori ryu tosuijutsu
12. Arima ryu hojutsu
13. Tanegashima ryu hojutsu

Kumamoto Hachidai Shirobanshi (27)


1. Unkou ryu kenjutsu
2. Niten Ichi ryu kenjutsu
3. Yagyuu Shinkage ryu kenjutsu
4. Jigen ryu kenjutsu Jigen ryu
5. Ueno Shinkage ryu kenjutsu
6. Shin Shin Mute Katsu ryu iai
7. Zenshin ryu iai
8. Houki ryu iai jutsu
9. Sekiguchi ryu tojutsu
10. Shiten ryu iai
11. Hozoin ryu sojutsu
12. Isonoka ryu sojutsu
13. Kurama ryu bojutsu
14. Musashi ryu bojutsu
15. Kyushin ryu taijutsu
16. Yoshin ryu jujutsu
17. Shiten ryu
18. Tenko ryu hojutsu
19. Oiego Ichi ryu ishibiya
20. Tsuge ryu hojutsu
21. Hagino ryu hojutsu (Morishige ryu
22. Tanegashima ryu hojutsu
23. Takayasu Hakoyama ryu hojutsu
24. Chikurin ryu kyujutsu Chikurin-ha
25. Yoshidato ryu kyujutsu
26. Hosokawa ryu kisha inuoumono
27. Kobori ryu tosuijutsu

Hitoyoshi (7)
1. Taisha ryu kenjutsu
avknoppning till Shinkage ryu
2. Shinkage ryu kenjutsu
3. Hikita ryu sojutsu

4.
5.
6.
7.

Shinkage ryu bojutsu


Taneta ryu soujutsu
Ogino ryu hojutsu
Takashima ryu hojutsu

Nobeoka (21)
Ooshima ryu soujutsu
Shinkiyoshi ryu soujutsu
Taneta ryu soujutsu
Hayashizaki Musou ryu iai
Muteki ryu kenjutsu. iai Hayashizaki Muso Honshin Muteki ryu

6. Shinto ryu kenjutsu


7. Yagyuu Shinkage ryu kenjutsu
8. Ono-ha Itto ryu kenjutsu Hokushin
9. Sekiguchi ryu jujutsu Shibukawa ryu jujutsu
10. Nanban ryu torite
Enryu bojutsu
11. Sanemitsu ryu jujutsu
12. Sekiguchi Nanban ryu jujutsu
13. Seki ryu hojutsu
14. Takee ryu hojutsu
15. Nanban ryu hojutsu
16. Takashima ryu hojutsu
17. Hioki ryu Yukini-ha kyujutsu
18. Yoshida ryu kyujutsu
19. Hioki ryu Kasuya Sakon-ha kyujutsu
20. Oshin ryu kyujutsu
21. Choujun ryu suijutsu Kobori ryu
1.
2.
3.
4.
5.

Takanabe (21)
1. Hioki ryu Yukini-ha kyujutsu
2. Hioki ryu Chikurin-ha kyujutsu
3. Hioki ryu Inzai ha kyujutsu
4. Otsubo ryu bajutsu
5. Chouiki ryu bajutsu
6. Taneta ryu soujutsu
7. Oshima ryu soujutsu
8. Gassan ryu naginata jutsu. soujutsu
9. Tsuda ichi tsute ryu kenjutsu
10. Oseki Shinkage ryu kenjutsu
11. Unkou ryu kenjutsu
12. Jikishinkage ryu kenjutsu
13. Jigen ryu kenjutsu

14. Dai Jigen ryu kenjutsu


15. Fuchisui ryu kenjutsu
16. Bubishin ryu kenjutsu
17. Seiyou ryu hojutsu
18. Houzan ryu jujutsu
19. Yoshin ryu jujutsu
20. Sasaka ryu jujutsu
21. Sasage Takashi Oto ryu jujutsu

Sadowara (10)
1. Jigen ryu kenjutsu
2. Shinshin Musashi ryu kenjutsu
3. Togun ryu kenjutsu
4. Ooshima kumo taira ryu soujutsu
5. Usa ryu hojutsu
6. Kaneuchi ryu hojutsu
7. Heki ryu kyujutsu
8. Ogasawara ryu kyujutsu
9. Otsubo ryu bajutsu
10. Shito ryu jutte jutsu

Obi (17)
1. Horiuchi ryu kenjutsu
2. Nito ryu kenjutsu
3. Shinkage ryu kenjutsu
4. Tsuda Ichiden ryu kenjutsu
5. Jigen ryu kenjutsu
6. Shinto Munen ryu kenjutsu
7. Teizen ryu kenjutsu. iai. yawara
8. Muhen ryu soujutsu
9. Tabi gawa ryu soujutsu
10. Ooshima ryu soujutsu
11. Heki ryu kyujutsu
12. Ogasawara ryu kyujutsu
13. Otsubo ryu bajutsu
14. Seigou ryu jujutsu
15. Sasaki ryu hojutsu
16. Takashima ryu hojutsu
17. Kawai ryu hojutsu

Kagoshima (42)
1. Anba yoshin ryu ninjutsu
2. Shioda yoshin ryu ninjutsu
3. Jigen ryu kenjutsu

4. Shou jigen ryu kenjutsu


5. Tachi ryu kenjutsu
6. Hitachi ryu kenjutsu
7. Hitachi ryu kenjutsu
8. Shin Shin gyono ryu kenjutsu
9. Tenshin ryu kenjutsu
10. Toyama ryu kenjutsu
11. Jakamura ryu kenjutsu Jakamura Jigen ryu
12. Seiichi ryu kenjutsu
13. Taishi ryu kenjutsu
14. Takumoto ryu kenjutsu
15. Nemoto kage ryu kenjutsu
16. Jikishinkage ryu kenjutsu
17. Asayama ryu kenjutsu Asayama Ichiden ryu
18. Mizoguchi-ha Itto ryu kenjutsu
19. Mizuno ryu Iai
20. Yamauchi ryu iai kumi uchi shurikenjutsu
21. Gyono ryu iai kenjutsu
22. Ooshima ryu soujutsu
23. Honshin Kagami Satoshi ryu soujutsu
24. Ten ryu soujutsu
25. Shinto ryu naginata jutsu Anazawa ryu
26. Shinjin ryu nagainata jutsu
27. Shinei ryu boujutsu
28. Sekiguchi ryu jujutsu
29. Muso ryu torite
30. Araki ryu kenpo
31. Inadome ryu hojutsu
32. Ogino ryu kajutsu Ogino ryu
33. Gouda ryu hojutsu
34. Sakamoto ryu hojutsu
35. Baba dokyou ryu hojutsu
36. Satsuma Heki ryu kyujutsuHeki ryu Inzai ha
kyujutsu
37. Yoshida ryu kyujutsu
38. Kamakura ryu bajutsu inu oumono
39. Shinto ryu bajutsu
40. Otsubo ryu bajutsu
41. Kourai ryu bajutsu Hachijou ryu
42. Shinto ryu suijutsu

Kagoshima Toshikiho (1)


1. Kurama Yoshin ryu heiho (nin)
avknoppning till Yoshin ryu eller tvrtom?

Kagoshima Tanagashima (9)


Jigen ryu kenjutsu
Tenshin ryu kenjutsu
Seiichi ryu kenjutsu
Mizuno ryu iai
Yamauchi ryu iai
Honshin kagami satoshi ryu sojutsu
Ryofu ryu naginata jutsu
backbone/power wind
8. Muso ryu kenpo , bojutsu
9. Takeuchi ryu kumiuchi koshi mawari

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KOBUSHO (23)
Martial arts taught att the Togukawa Military Academy
1. Shingyoto ryu kenjutsu
2. Jikishinkage ryu Oodani-ha kenjutsu
3. Shinto Munen ryu kenjutsu
4. Hokushin Itto ryu kenjutsu
5. Ryugo ryu kenjutsu
6. Ono-ha Itto ryu kenjutsu
7. Chuya-ha Itto ryu kenjutsu
8. Shinkage ryu kenjutsu
9. Kubota-ha Tamiya ryu Iai
10. Kagami Shinmeichi ryu kenjutsu
11. Nakanishi-ha Itto ryu kenjutsu
12. Hozoin ryu sojutsu
13. Kama Hozoin ryu sojutsu
14. Jitokuin ryu sojutsu
15. Takashima ryu hojutsu
16. Kyushin ryu taijutsu
17. Totsuka-ha Yoshin ryu jujutsu
18. Kito ryu jujutsu
19. Takeuchi ryu jujutsu
20. Tenshin Shinnou ryu jujutsu
21. Ryugo ryu jujutsu
22. Mukai ryu suiho
23. Koubusho ryu suijutsu (Suifu ryu

SOURCES -
Monbusho [ ] Ministry of Education, Bokrulle Meiji perioden
Hanshi Daijiten, Kimura Motoi 1989
Bakumatsu Hanko Niokeru Kenjutsu no Jisshi Jokyu Ichiran, All Japan Kendo Federation,
2002
Eimoto Shoji
Nihon Budo Gakkai 1982, list of kenjutsu ryu
Eimoto Shji
Academia bulletin 1983 - kenjutsu ryu of Tenpo period
Eimoto Shoji
Academia bulletin 1987 - analysis of taryu jiai during bunka-bunsei (1804-1830)
Nagao Susumu

32 1993

Sekiguchi ryu
82 1991

15

16

1995

23 198011 1994

1988

Tatsumi
2000

51
56

1988


10 1993

1988

1988

1995

1996

11 2003

25 1992

1967

2002
1982
1988
1989
1978

40 2007