Vous êtes sur la page 1sur 1

Zagadnienia do sprawdzianu - II RP

1. Rola J. Pisudskiego, R. Dmowskiego i I. Paderewskiego w rekonstruowaniu pastwa


polskiego.
2. Polskie orodki wadzy gdzie powstaway.
3. Data powrotu Pisudskiego do kraju, przejcie wadzy nad wojskiem, nad terytorium od Rady
Regencyjnej.
4. Dziaania Pisudskiego prowadzone w celu odbudowy Polski (jaki tytu przyj, powoanie
pierwszego premiera i rzdu, dlaczego zmiana premiera, powoanie drugiego premiera,
wybory do sejmu ustawodawczego, uchwalenie Maej Konstytucji, uchwalenie Konstytucji
marcowej, wybr Prezydenta II RP, zabjstwo prezydenta, wybr kolejnego prezydenta,
zdanie wadzy przez Pisudskiego odejcie na emerytur).
5. Powstanie wielkopolskie (data i okolicznoci wybuchu, miesic i rok zakoczenia, jaki
dokument zakoczy powstanie, rezultat powstania).
6. Decyzje traktatu wersalskiego w sprawie polskiej, w tym granic.
7. Dwie koncepcje, co do granic II RP inkorporacji, federacji (kto gosi, na czym polegay).
8. Walki o granice II RP: wojna ukraisko-polska (przyczyny, cezury czasowe, Orlta
lwowskie), wojna polsko-bolszewicka (przyczyny, cezury czasowe, etapy, zaangaowanie
narodu, bitwa warszawska, bitwa nad Niemnem, traktat ryski, ustalenie granicy polskorosyjskiej), bunt eligowskiego (, co to byo, zajcie Wilna, przyczenie Litwy rodkowej
z Wilnem do Polski), problem lska Cieszyskiego (wejcie wojsk czeskich, decyzja Ligi
Narodw Rady Ambasadorw), plebiscyt na Warmii i Mazurach (okolicznoci jego
przeprowadzenia, rok, wynik), powstania lskie (daty roczne i rezultaty) i plebiscyt na lsku
(okolicznoci przeprowadzenia), decyzja, co do lska.
9. Zasady ustrojowe konstytucji marcowej (wadza ustawodawcza, wykonawcza, sdownicza,
rzdy parlamentarno-gabinetowe co to znaczy, pozycja prezydenta, ilo posw i senatorw
w parlamencie, kadencja parlamentu, kadencja prezydenta, kto wybiera prezydenta, czynne i
bierne prawo wyborcze kto je mia i od ilu lat).
10. Funkcjonowanie II RP w okresie rzdw parlamentarno-gabinetowych (wybory do Sejmu i
Senatu I kadencji, ile partii w Sejmie, co to za sob pocigao, wybr Prezydenta II RP kto
nim by, kandydat, ktrej opcji (lewica, prawica, centrum), zabjstwo prezydenta, wybr
nowego Prezydenta II RP, co zarzuca Pisudski politykom tego okresu (korupcja polityczna,
nepotyzm, marginalizowanie obozu pisudczykw, czste zmiany rzdu).
11. Zamach majowy (przyczyny, kiedy, kto dokona, ile dni trway walki, bezporednie
konsekwencje zmiana prezydenta, premiera, nowela sierpniowa).
12. Rzdy sanacji (co to s rzdy sanacji, cechy tych rzdw, dziaalno BBWR, wybory 1928
jaki wynik BBWR, czym by Centrolew, uwizienie przywdcw opozycji
w Brzeciu, wybory brzeskie kiedy, jaki wynik BBWR, uchwalenie Konstytucji
kwietniowej, mier J. Pisudskiego.
13. Zasady ustrojowe Konstytucji kwietniowej w porwnaniu do marcowej, gwnie, jeeli chodzi
o pozycj prezydenta, rzdy autorytarne).
14. Gospodarka II RP: spucizna zaborw i I wojny wiatowej, hiperinflacja, reforma walutowa,
pokonanie hiperinflacji, budowa portu w Gdyni, przebieg Wielkiego Kryzysu w Polsce,
dziaania w celu jego pokonania, czym by COP. Umie podsumowa, np. sukcesu
gospodarcze/oce polityk gospodarcz II RP.
15. Polityka zagraniczna II RP: z kim podpisano sojusze, z kim w konflikcie, podpisanie paktu z
ZSRR i z Niemcami, czym bya polityka rwnowagi, stosunek ministra
J. Becka wobec da Niemiec.
16. Kultura.