Vous êtes sur la page 1sur 23

p**

et ]

+z
z

yZ

)l

6,wEZ x @*
1 i" ~0
+e ~ DgzZ Z
X
X 'g#
wzi ZgzZwEZ ~0
+egzZa%
nkZc gzZ ~ig < D c*
} lZ F,
: b
X #DgzZ}
X ^
,Y**
tgzZ ^
,Y_Zt a%

g
1
2

[x **

;@*

~C
i Zy{dZg

Cz*

C',
Z
gZ

~g C', sz^ L LZ^g yZ)

@
]
.

-i
8

Y 2008

wzZ
)S

1100

zgE~r Zl
gizgzZpgV-{~0
+egzZ
X
X P #
waVz%6,
~0
+e

X <_Z~0
+e%$]gz

X <@*
x FgzZ L ayiz%

i XkZgzZ **
~ ~{u1ggzZ~0
+e 10
X 7,
X 'gi ZxgzZi Z6,
wEZgZi ZgzZ8Ig 11
X 7b IwEZ ] Zg-i{)z@*
gzZayiz%

me] ] j nq] gn_]


m vZ G
*9g~g y{gZx Z

12

: 8
-i
+gsz6,
x !*

www.Markazahlesunnat.com
Y
360575X ] Z|gg7 ezg gZx ZWZ_xZg Z

( 1)

6X KYt
7e,
-~

( 2)

6X KYt
tZ: {

( 3)

6X KYt
7e,
-zg

( 4)

e ^a@L Lc*

V2 ZDs Z Z V
XX h^v] q ^` rm n l ^] nu
\vZ g1Z WZ x Z tg ~z
/Z L L

yZZz G
*9Zm C',~g y{ gZx Z
_Zx]|dZ

vZg gZx ZgzZ'kCuQ@W\W

D hg7Z D VZ6,q\WZ
# i q
Z m{t

X f
e

~[Z LZ

XX me] ] j nq] gn_] ZZ !gk


,
i
d G
*9Zm ~T [c*
**
q
C
-Z ~ Vzg 0*
Z 7Z
C

V ZJ W0 ~0
+e gzZ X Q O Y V*
X @*

/YZ6,
g] !gt6,
[Z
\WT 0x @*
1i"~0
+egzZwZ
w+Z V1 ;)zty zgzZg Ug 6{g | {f L
X c*
g Z
^
,YD
~ r Zl
giz gzZpgV-{ ~0
+egzZ wZ Zuz

T 0 zg E ]z ]n
"
$U*
wZ Z
++
$0Z)gzZ ~z Bx Z D G
*9ZmD\W
X
T 0 wEZ ~0
+e Vz%wZ Z
X c*
~zg[ZwZ ZgzZ ~tg
$uD G
*9ZmD\ W]o#
w
[Z T 0 _Z ~0
+e % wZ a

)l
@*
7yix wW g mZ, Z Z',z bgzZ

_Z F,
76,{z q\Wg 6,]b
4}X

7 V1 FF!Zj ]g q
-Zq
-Z-gkZ\W ]Zg
A
KZ ~ 0 Z **
g
) ) ~- X D Y D
Dk
,
D Z\W~ XX ]] aZZ[
`m i^nq v] ] o ] nmZZ
^ ^ u a ^ ] n ] Z Z e ^ j ] ^ j r e
XX ^ &$ m '$ ]XXa]]
]Z| i6,]b
kZgzZ 4}~ i\W L L
gzZtg z\W @*
W7 6\W~
EZ
( c*

k
,
~| 1323~)(l \W&) Z G
0G
X @
6,
kZ

wZ Zx Z\WVtwq k, gzZ Zd
D
x ]gz
D 6,yZ z D7? g
Z 7Zw@
C
6,kZ}g 0*
Z } )~tg z
C

+'
h
Vzq P {z kZ X
HH OZ 6,tg ~z { C
X 7~!gZ
HHZ
+z
z ( 1)
g r
z ( 2)

X
y'gF: Zzi Z D G
*9ZmD\W~

T 0 wEZ D x L wZVZv0*
X G7wZ ZD G
*9ZmD\W6,
: Z

~ T 0 u 1ggzZ ~0
+e wZ

GE
4hX3Z

Z xt
) ) ]!*

z ] e
$.
x
}v P bg x yZ G
*9Zm [Z
/
%

~}g !*
i
qggzZ ~ ~{ux lZ yZ b
+e \W Hg Z
z gzZ
G!u ~0

# 7gz y {z vZ Y
Z
KZX } )~tg z
rg
d t g ~zL L
-I
i Z0
+Zz [|Zh
+]
.]Z?zg Zx tt c*
>XE

X 7'gP: Zzi Z 0u1g

XB~
) <
L IZ o !*
<
L IZ
/
% k
,
[g
d ~g C',
-I
/!
i Zgz <
L IZ >XE
r
# Z^g yZ
X x {_" +Vx gzZ

n oF^i #] o m] f] ^re n@

pa ^ v]
g]',
L IZ
<
/
%
c*
+Z]Z|gg7
&

www.Markazahlesunnat.com

0 g Zi ZgzZ 8 I yGgzZ 1g wZVZ


X y'gFwZ
D G
*9Zm
G
!

~ T 5 wEZ @*
gzZ wZVZ^W
p Hi Z xgzZ i Z Dy wEZ n b
**
i Z xY Z {z~0
+e G
*9Zm
X c*

DG @*
V!*
~V ]!*
Z - V Zx yZ
my{ gZx Z]|ZZ WZ Ds Z ]!*
kZz
mKZbC
{ g !*
XVZd, Zy.zxEyZZz G
*9Z
X @*
W@*
u
kZ{
Mg f .
6,gm{V ]!*
-Z
q
m7[
7[
/Z CyZgzV; Zx Cui Z~!g

E
G
G
34$

: ~g Ug"
$U*
{ ; )ztyz ~zDzg Ugz6{g |z

HHL~6{g | L L

n] n^^jj] ZZ

~ wEZ V-0 gzZ 1g

t^fm]]e e nf]

7`w

1C ZZ !ga]

: ~~K
B p~ Z (Z%k
B LL
X V c*
1gVc*
0T7

g~{f bZ

n h%] fe eZZ
^q^fm ] ^ ] hv]

!g

me] ] j nq] gn_]


( xg Zh
+'
~}g !*
wEZY Z~0
+egzZ)

x @*
1i"~0
+e~DgzZZ
6,
wEZ

C2 XX!n] ] ^f

g Z',
/!Zi Z :17X
# +Zq%
r
| 1309Z
# g27

'g#
wzi ZgzZwEZ ~0
+egzZa%
g " V 0q79tx Zw %wEZ ~0
+e gzZ

:} ~ ]i YZVgV;z
Vg

H
E

N
n c*
~5 ~}g !*
XkZ+ fD H

( X ZyZ 6) ^@ k ^Vc*
0 ( 1)

?7c*
^,Y i" x @*
1 ~0
+e ~ DZ

e e Voj] n^f] | ^j]]

gzZ ?^,Y%wEZ,qH H~0


+e
/Z ?7c*
9

( 2)

E
E

G
} 8
4Z ` G<!*
:z E
Zz B Z[ 511:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 1C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,ZzZw
G
]z G
0.Z^Zg Z :, 'mZ[]Z G
04XZZ :[ 410:m 5:4x )ty~ W C2
G
G

X x 2000X| 1421:wzZ
) Sya

wt x Zw %wEZ ~0
+e gzZ ^,Y**
tD #
r
( 0*
Z @*
`
zy) ]qi ne ? H H~_Z~0
+e

[ ZZ
z {f z Li Z X ^
,Y ggx @*
1 ~0
+e

11

10

G
k0*
k W_Z ~0
+e Z0
+
~g 5B+ Zg L L

f] j (] C= fi mv] n]

kZgzZ ^,YkZg Z %vVY ^


,Y V

] nin e m] ni mv] ni

G
VZn

A z1 c*
pgzZ',~ ;)z yZc*
F
Vzh Z ( 5)
$t^
4E
,n]gZE
0G
,Y**
VgV ~0
+e ,qt
,@*
zt Zzgx @*
1~0gzZx Zw !*
l@*
@*
3Z
5 ~P c*
~tyL L n^e e m`] ZZ
%Z 7`w ~ h^f] m ga

{z(**
{ i Zzg ~0
+e
MC XX!

c gzZ ~ig <D c*


} lZ F,
: b
#DgzZ} nkZ
qVWg e
zx ~0
+e V- ( 6)
G
45_W ;)z Zg'
3E
Vz6,Ve VZ V G
~g DZV
8
- { 8I F,
y0*
1V
a y
/
X6,VVC
,Y
^
t V1 t t}~ q t a D x 6,^
5x tp
/Z:Z
+Zi nZg e ~ yZ X

/ZgzZ ,@*
t7g e kZ Y| (, Zg e B
0.Z^Zg Z :,Z[]Z G
04XZZ :[ 413:m 5: 4x )ty~ W 1C
ya]z G
G
G
X x 2000X| 1421:wzZ
)S

!^jv]

E
GG
kZgzZ1 H W34) Z L L6G z b~g Ug L L
B
bgw ,@*
{zVY7`w VgVc*
0
~0
+ebg~ 1g?d
$k Z

~ Wd
$k g wEZ ( +)
X W XkZk0*
}gv!Zj

V~8
-_Z ( 3)

**
V ~ L L

^
,Y

^ u ^j]] L L
CN XX] ru ga]

X Z0
+
~~Z ~0
+e ( 4)

i^ ]u o ga] j] ^^ XX^jv] ZZ
CO !i]] i fm nn rm ^] ]
E
E

G
} 8
4Z ` G<!*
:z E
Zz B Z[ 511:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug C!
0.Z^Zg Z :,ZzZw
XXeZZZX x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
0.Z^Zg ZVY
X
o g !*
gzZ~ XX^j]] ZZ{
GG
E
E

G
} 8
4Z ` G<!*
:z E
Zz B Z[ 519:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<gUg C2

X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,ZzZw
G
E
G
4Z ` G
zZw :z E
<!*
Zz B Z[ 519m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C3
0.Z^ZgZ :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

13

12

n% me n n ] ^e] ]
n] u m e b] e^ % ] ga]
t] ] ^ j j] q n^_^e ^]
t]] q vm e^ e ^ ] vm gae
] ^ ]nf ^ ]n ^_ u ] (nf] n]
n n e^ ee nnj] ^ ^ a
m ^ ] XX^jv] ZZ!^ b] MC ^^ e oje]
rm ^ ^] ] o nm ^ ^r] n
`m ^n % ] ] ] f o] a fr]
o ^ e^ e o i ^ ] p e_]
^ ] ^] ] ^ ^a` o ^f] ^
o] ^] ] gm ^ (^r e^e ]m_i
] e^ e ^ ] e e F nr ^r
% ^` u ^ mv^e k^ ] ^` o
^` r ] vi ^ vi e^ e
k^ j] e^ i XXm`]ZZ e^ e o
C b] XXo^i j]ZZ ] e e^ e
N
oF^i ] ve ` mvje n ^ =^_j b]

gzZ 71 ,*
@p
/Z ^
,Y**
{ c*
i nZg eN*
1

E
E

G
}8
4Z[ !*
:z E
G<!*
Zz B Z[ 508:m 9:4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug C 1
0.Z^Zg Z :,ZzZw
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 510:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg C 2

X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G

kZpp
/Z Zzg **
xtfx u
p, Z c*
tf!*
qx

^ c*
1g7,@*
1 p
/Zt nZ q
-Z
I
$
g
4) G
~0
+e c*
1g c*
x tf6,VV-e Z D c*
# G
g c*
m,

} ha { Zp w' W6,wq
-Z V; 8 Itf x
1 z a V Zz qg c*

z ! ag ~ kZ V

X: { c*
iZg e wZ] { c*
i
q] o mv] f vm XX^j]]ZZ ZZ
% ga] a^ h%] e^ e
j] q ga] a^ t^fm _e h%]
fi ] ^r ]m_i mv^e ] h%] u ^j
]mu m ^ r^e l] e^ e u]
^ CMvm ] ga] j] u a ^
e^ e rm ga]a^ ] ] XXn]ZZ
fq kq ^` ^` oF^i ] o ^ XXnnfj]ZZ
e ^ ^a^q ] t^fm f f ^`n ^n
^`fm ^ n oF^i ] o ] fq ]aF k^
jnf n] f (jn^u ^ (^ h%] ^]
ga] mv] ] fm m XXm`]ZZ
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 507:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 1C
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

15
4G
X @*
bZ ~ G
0E
Y Hk
,
V- {z ~0
+e
X ^
,Yg Zl',
Z', Zge ~ 8 I._ <
C

VrZ e
$Zzg \ vZ g Y Z { ~
Npq
gZl!*
6,TC
!*
E
0O8E
-ZaZ]g c*
i)
Qo "1gs ZZVzkZ y
/1g Zz
ug I zm\vZ -xZgt c*


g Z /
( [jZ N ) ~]BZ kXD c*

@d
$i\W
~~Kzo "{g ) qZ
# *
@Y
zkZ
6,
T<8 I C+Z c*
<k]g c*
~0
+e**
Vz%
{ c*
ig ZlVZge ~0
+e **
c*
s1g

14

ZZj ^a oF kfj ojm (n `f v


^ ] j] u a XX^jv]
u &nu f] u m^j ^` ] ga] mv]
!b] 1C oF^i #] ^`n ni mv] f nj]
# i^ n nj v e ^] ] km $
mv] ] ga] pj] ^ &nu v]
n ^` ni mv] ^] ] nj v]
h%] u^e ^ ] mm ] ^] e ^m
CN gae h%] e^j ] e^ e ga t]
!XXv] # mvi ]` ]
g ZlZg e%Z x Zw < 1ga% ~g Ug L L

@*
Y BTB kZgzZ ( ]g ) {z(t

wt <
C
gzZX
8 {)z l6,} 7qN

~ ~p
/Z Y H: tZ
# YY Hx
N Vzg @*
/#E
^
,Y wEZ } E
bZ

gzZ
Hc*
0
+
kgT } kZ gzZV{ c*
i~
g6,} t kZ 7**
t~ <
C

'
L~` Zu7^
,Ya%:gz Zg eg Z G.E

kZZ
# ^
,Y V c*
V { Zpl

X } (,c*
V Lg{ Zp^
,Y t :Z Zl w!Zj

{ c*
i p
/Z 0*
: J
-gZlVZg e
t c*

~z B) X : g Zg N Y

_g
/
#{VZg et c*

'
2~ kZ~gz}g akZ g ~(,~ kZ
~ lq
- 4,
}g ~
~ W ( Z n)
H
4G
5_WT {zgzZ 4Z }6,g z
3E
s6,V G

G
X q,) ~g y{ gZx Zg 5B+ ZgZg Z]
. 1C

G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 511:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C2
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G

17

16


) ~Q }Y [p\vZ g

bZgzZ *
@Y K
L LT
HHx 6,E
0O8EtgzZ

X Hf ~ Hf z!*
t ZgzZz VrZ

{zZ
# g z 6,Vzg )8I @*
C
gzZX ~0gzZ

t 1ggzZ ~0
+e **
c*

VrZOX zz \vZ
s gzZ g z g Z E<X',
Z',gzZ ~z)~ x Zw

~h gzZ V: { c*
i gZl Z g e ~ Z ha

$ b g ( **
4E
b g ~0
+e E
0>
o "Vzg ) )

e V L1 B { Zp Z Hx
BtL L T~ Vzg ) ~ c*
} h *
@Y E
V

G@*
]!*
kZ : ',
Z',
t~#
w
VY
Z Z Vzg @*
~0
+e C & x
/
'
( k,
) "
$~0
+e gzZ b IZg eg Z G.E
E

*zaZ}
.Xk,
yZtZ E<X Z

6,Vzg )k]g Z ~gzZ6,1 kZgzZ Vzg )

' ~ Z ha 7`w~
V iZg eg Z G.E
yZ V
g ZlVZge q
-Z kZgzZ V lg6,kZp
/Z
g e lkZp
/Z ^
,Y
/ZgzZ7^
,Y{ c*
i

bC
{g _ Z x ~0
+e Z Zz t ]Zg yZ

~ ~K L Lt y ~ WL LX N Y| (,g ZlVZ

{)z Z yG c*
V~ ^z } Z { Zp ^
,Y

kZ A
$g g ZlVZg e
/Z ZzZ
1

Z a%}Za :xVd{g ZzWz$


+c*
Vg eg

V- ZMZ &
+p ( 7,@*
{zakZ ) {z(wEZ
Z%) ~ ( ~g7 ]g ~z B) g ~ @*
L L

p t V; Y N*
;)z ~!*
:VqZ]
.{ ZpN Y

V **
i t Ym{ z: { c*
iZg ep
/Z {z(N*
N*
~
) Z|D c*
} z: b
/Z D
Y f

kZgzZ H~z B)~TVH ( ~ Wr


#
d ~ T gq
-I
>XE
- 4,
}{z \vZh c*
k
,

Ct {z( # yZc gzZ ~ig ( ~gz ~o~ i}g

G
s)~qLZg 5B+ Zg L L ~ G 7

X { k
H<D c*
} lZ F,
: b Z"
$U*
kZ $Z6,
qj] ] ^n] ^]ZZ ^n^ ^] p^j
q n% F ( o_m ^] p ^n o


sT] XXj] u aZZ w
',
Z',#
w ~0
+egzZ **
1g x t VH~

yZ g 1g Z x Zw **
wEZ
VY

19

I
0\{z **
} a
c*
g @*
~0
+e ~ q bZ ( 9)

18

1C XX n] o ^ m gvjm

~}g c*
k }VZ]
.(kZ CW~wEZT

Vg $
+
/Z ~iggzZ c ~ ~ W y{ x Z L L

[gV:6,~ _ : 0*
V;z

x kZZgzZ f ]`
Z g } gzZ D ._z

B; ~ ysWtzy { 2g Zx g:6,yZV 0*
~
{z ^
,Y wY~0
+e~ ~i7 Z V Z
/
~(pgB; {z ^
,Y**
6,
zZ Zzg x
n ~ ~r7(
E
aLn )M 1 4 kZ~
Wx Zww~0
+e
3WZz X Zzg Y c*
:B; Z
{D{MZ kgZ Z XE

~8
- _Z yZtz1 Vzh Z Z Y W
X Zg
/
6,
zZf X5
p ^ h] uXX ^j]] ZZ
o r] t o h] ^e
^] ] v q e ] ojm m
nu ^`e gf] ] gae gf]
^`jf n n q ^ ^`e v
= ^ 1C b] ] ga] m m h^ ^r
p ^j` ga] u XX^jv]ZZ
gjrm XX^] ZZ ^X^`e ^e ]
E
E

G
}8
:z G<!*
Zz B Z[ 496&495:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 1C
0.Z^Zg Z :,ZzZw
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

Lg 7**
x t a kZ Y ~ ]`
Z { c*
i 6,

*
@Yc*
0*
**
6,
{k
H~kZVY

X ^
,Y0*
~0
+e6,
X } {z ( 7)
X yZ6,
{)zV',
wEZ ^
,YV- ( 8)
ga] ^e ^`n gj h^n$ f mZZ XX `m`]ZZ
] m h ] ^j]
gae h%] e^j u XX^j]]ZZ CN b] XXne^n]
!^ C3b] ^q^e e e o_]
~0
+e c*
6,X7{z( } , Z ~ty ~zL L
wEZVzZz ~g x bZgzZ"
$
X @*
7W',
kZ Y J eZ Z
# VY
$~0
"
+e6,
} ~gUgXg~b
E
}B$| Z7B pq )!*
~~g gzZ ^
,Y
E i
E
4Z ` G<!*
X c*
+Z J34 g I
&
- E
Zz B Z[780:m 4:y{~z 1C
0.Z^Zg Z :,Z[]Z G
04XZZ :[ 412:m 5: 4x )ty~ W C 2
]z G
G
G
X x 2000X| 1421:wzZ
) Sya
E
E

G
}8
:z G<!*
Zz B Z[ 497&496:m 9:4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug C3
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,ZzZw
G

21
3k~0
+e Vto~kZp ^
,Y 6,
T bZ XgZ:gzZ(kZ:gzZ Y c*
:V;z
V Vzt6,T{zgzZV3k~0
+e **
@',
~q c*
g ZX
8g-i ~0
+e 6,XgzZ hX
1pV ~0

+e**
6,
[g c*
x X 5VzyZ c*
g J
G
~ g 5B+ ZgL LX ^
,Y
t V: B; yZ wEZ
]L L=kZ#) pL Lw'
~ a
~0
+e6,T{z
( Za
~0
+e6,kZ )
B;6,
T)qkZgzZc*

~ ^]L LX
gzZ}6,
~kZ ( 3k~0
+e **
6,
( Zzpg
6,(
T c*
+i bZX}: ~0
+e
~ [ggzZ: 6,kZ }6, kZ ~0
+e **

(~ @',gzZ g: V 0*
~0
+e **
( Zz V 0*
|^mL LbZgzZX}:wEZ:~0
+e**

zz,!*
x gzZ 5g ZV ~ |]
gzZ zkZ Zt xqX a kZgzZ :B;
WVa @*

~ wEZ Y c*
X
B;: g Z XkZ Z @*
wEZ a
:gz ~~g ~0
+egzZ x7{7]!*
tgzZ
{ Zp x Zw}uwEZ kZ~0
+ex x q

20

r] v t] ] v v]
|^m v ] ^] q] h^]
n] ^r] f] ] gjrm |]
e ^j] m ] ^e ^i] ]] ^v^
(n] e ^i] fj] ^e ^j] ] ^ ^ h]
vm ^ ] ] m
] g] e r^e e ^ q pe ^j]
fjn ] ` mi j] f o m
xm a ^ m^ F fm ] n^e ^i]
mv] a h^f^e p gf] ( a^ a `
nu ( h ^`e ^e gf ^`e gfm j] m]
XXm^]ZZ ^ ^^e u ^an m]`] x] ]
^ane ] i ^ ] ]u i j] ^`e]]
gf^e e XX m`]ZZ !^_j 1Cb] ^^i]
!^ b] CN%] ] ] ga] o m ] m]]
kZ
Hc*
Jm
0*
~0
+e6,@',T ~g Ug L L
q ZgzZ **
g Z6,+i Zz ~g ~0
+egzZ ^
,Y
C0*

E
G
:,ZzZw :z G<!*
Zz B Z[ 496:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 1C6
0.Z^ZgZ
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
0.Z^Zg Z :,Z[]Z G
04XZZ :[ 412:m 5: 4x )ty~ W 1C7
]z G
G
G
0.Z^Zg Z XX%] ZZ 9 X x 2000X| 1421:wzZ
zt (gzZ ~Zz G
) Sya
G
X Z t

23

ngzZ c*
g 6 : **
i c*
V; <
L 7i Z { n
kZ 7^
,Y } iZ +
M kZ H_Z q
-Z ~ +
M x
X6,
Mg Zg Z Zg cexgp(C
+
{tX Z]
.]!*
e m ] i^e q] ovjm XX^j]]ZZ
^ q^u n jj] i ^ane vm mj]
f XXm`]ZZ (^_j 1C b] q^v ^ ]fri
^`f ^ ^ ^` m ni fjm ] |^f nr] h^n%]
^ h]r] ` mj] l ^e CN b] XXnq]]ZZ ]

22
kZ sg B; % c*
B; wEZ
E{EE!
miL L{zVY *
@Yc*
6,
}g )
kZtgzZ g Z XkZgzZB; Z
~
gzZ x x Z 6 ~0
+e x 7/x
E
ZJ0
+!*
B[ E
5r gf]L L
g Z 'XC

E
*
@Y J0
+!*
q B T @*
; Zha {z [ E
5r gzZ
( [f)
HJ0
+!*
B~0
+ep ^e gfL L

t~{)z XX m]aZZ gzZ XX ^] x ZZ XX!] nuZZ

jkZ c*

~ XX m^]ZZXBs s XXuZZ

jj] i in ^%j] o ^] ]
CO b] fri e m m a^ j] o t^jvm

LZ]gT({z: Z% ( s ZZ Vzge ) k0*


k W
EB$
~z ( Z ) {z(t !*
{zVY CB;

fm | j] q^u ]r] ni ] om

wEZZgzZ Z a
Vzg @*
~0
+e ~ty

] ^ ^a o kfj jm mj]

}
6,
6,(Zz~0
+eZ
# 7`w~

rj] |^fn ^`e % ]m ` ^r] m] ne ^vj]


^ ^`e]m _i m] n l ^ ^u CPb] mj]

E}8
E

G
4Z ` G<!*
E
Zz B Z[ 517&516:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 1C
0.Z^Zg Z :,ZzZw :z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
04XZZ :[ 411:m 5:4x )ty~ W C2
]z G
0.Z^Zg Z :, 'mZ[ ]Z G
G
G

X x 2000X| 1421:wzZ
) Sya
E

G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 517:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg 3
C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G
G
X q,) ~g y{gZx Zg 5B+ ZgKgZ]
. 4C

~0
+e gzZ ZyZgzZ
t Z y i Z Vzq XJ
-V
X ^
,YVz

X ,
^ Y*
* tgzZ ,
^Y_Zt a%
~Z~ 7ZX ^
,Y ~0
+egzZx Zw{zY Z gzZ
~ yiz 8
-q
-Z _Z q
-Z ~0
+e H wZ b T
$gzZ aZ uF,kZ$~
# q"p
/Z ^
,Y < g e h

25

24

~ty~zX ^
,Y 7{z({zYH]z

nq #] u ne n h e ^q a ^r] m

V- z
q z k] {

^`e]m _i ^`j^` ] h $a ^r] gvm

MH,
L L ~ VH~ g ~
ZuL L
Zz[Z wDZ
)6,
MH,
]ZkZ =
+BG
G-E
) <: _Z ~
# q% Wd
$k
H
_Z ( uF,
E
}B$| Z7{z(<a
M iC
kZ4
M iz d

$i _Z~
# q% @*
xXkZ
6,q kZ ~ c*
= C 7n{z
~Z)u DIZVH~) wZ t ]g T
7VYVzp : Ht
yxgw)gzZ
Mi
| Za
M izd
$i:b Ix taZX *
@Y1 Z%
M i Lt q kZ H{g

Z ~ sT
,Y {zgzZ @*
^
Y1 w) @*
Y1 Z%p{z kZw1
w)gzZ \vZVYhZ+
M
Ht :Z
M iL W,
Z zkZgzZ[ Zt @*
I
EG
IE
3B+kZgzZ *
Z%x| ( z^z) gzZ ( 6Z)
@Y
gzZ xt gzZ @*
Y c*
0*
{ c*
i~ Vg/_
.t 6 @*

sx Zf: #
6 S
QgzZ ~gz$
X } Zg ~g vs
# z t :Z Vz p Z yZ
M izd

$iZ
# 7{z(**
~V\W)ugzZ **
%Vs

o n a ] % j] &j] vm^
m ^^ n] o m ^`i ^ ]
xj] ^ ` CM m] m ] v h^ a
oF^i C2 m] m ] l h^^e
]m o^%] o] a ^`aF ]] n CO (#] m u
jj] XX^jv]ZZ ]a ] oF^i #] ^i
o ^e jj] rm ^ (^nj] ^ n t^jvm
!^ CPu % ^ ^ ^q] i^ na
YX _Z ~0
+e W ~g Ug L L
VJ v {z ~0
+egzZ :
M iz d
$i +
M
: _ZakZ: ]gz T x Zw < VZ
x gzZ {z(YHzz x gzZ 4{ c*
i<
E
E$
G
} 8
'xhZ hG
[!*
xhZ[ 397:m 3: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<gUg 1C
0.Z^Zg Z :,ZzZw :z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
GE
4hX3Z

/
%:, >g E ZzY ?ZZ
# - [ !*
xhZ[ 351:m 2: 4+Zwx Zk
,
;Z C2
x 2004X| 1425:wzZ
) S c*
+Z]Z|gg7 g]',
&
32:e
$Ws ZZ g C3
E

G
4

E
G
B
zZw :z Z ` <!*
Zz Z[ 521:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 4C
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

27

26

~0
+eS:g-i ~0
+egzZ W ~ g Ug L L

g Zz ~ g
$uf [ ~ k
,
;Z L LX:

{g *
*wEZ 3 g ZgzZ ( c*
) # c*

_Z

G
g Z ~ (
z) g 5B+ Zg L L| ZX ^
,YVJ


g Z \vZM z!*
: { Zg Z
M iZ
# Z

E
" g-ini Z 6,
5
g~~z BV- ( VH~)XD E
E
" !Zf iZ1Z
5
~z L
L kZ t i Z )
,z L L kZ E
( c*
) #,Z c*

~ T
$ZZ L
L
HH~ t y
7`w~wEZ

X 0
+!*
g @*
~0
+e~VZ ( 13)
\vZgx ZgzZX ^
,Y**
$Z ~0
+e($Z { Z ( 14)
X Zzg$ZgzZg @*
q
- 4,
e e gae vj] m XX^j]] ZZ
q XXn^^i^j]ZZ XX^jv]ZZ !b] CM v ^aq
v ] F jm ^]
!^ b] 2C^m ga]
Vzg @*
: ~0
+e $Z ~ g Ug L L
gZ
^
,Y Vz mvZ G
*9gx ZpN YG: o
c*
Y
y
HH6
{g | L L~
~zL L c*

E
E
G
} 8
4Z ` G<!*
E
Zz B Z [ 521&520:m 9: 4 +Z Y x Zg 5B+ Zg< g Ug 1C
0.Z^Zg Z :,ZzZw :z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 521:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg 2C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G

= kZ \vZ c*
ZIx Zw
M i \vZ L L
G
<
L <_ZaVg ~g 5B+ Zg L LX
Zz
~0
+e ~ g (Z L
L 6 C ` ZgzZ]gzkZ7Z
kZgzZ z: Z%_Z ^
,Y a Vz% _Z
E
X }B$| Z x ZwgzZ qNwEZ kZ V{ c*
iz c*
z

X
~0
+eV- ( 10)
X # ( 1 1 )
X^
,Y6,
g Z ( 12)
^_ gae q] ovjm XX^j]]ZZ
XX^jv]ZZ CM b]] ^` n nu _ i^e
^_v_ % k b] nf jnu q ^u
m`] ^` m]f] f] ] e
C2! ^a^u _ ^j^e e g]] ^
E}8
E
G
4Z ` G<!*
:z E
Zz B Z[ 516:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 1C
0.Z^Zg Z :,ZzZw
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
]z G
0.Z^Zg Z :, 'mZ[ ]Z G
04XZZ :[ 409:m 5: 4x )ty~ W C2
G
G

~z ] _] ^a^j _ ^j^e e ]g Zx 2000X| 1421:wzZ


) Sya

I
G
X Z!*
~z B Z G
0_q]g ttg z%Zg~ty
E

0_Iq/
:, EZ ` G
<!*
Zz B Z[ 180:m 4: ~z B0Zx ZgZgZZ~z BZ G
G
3!
X| 1283:
)
Z^ {C
t 1 GE

29

28

gZ x gzZ Z Zz y *kZ \vZh ,kZ

X DZ \vZzX [Z !

gizgzZpgV-{~0
+egzZ
zgE~r Zl

{0{C
g i Z :18X

(
:XG
',
Zr
#
# Z]|Z1Z!
| 1306x27

c*
g Vc*
{~0
+e~XkZ + f D
H


8zg T **
zgEwqZn~ r Zl
giz
]z W,
Z
)uz] @*
7 Z% r Zl
sg
( 0*
Z
`
y) ]qi ]ne?7c*
^
,Y

[ ZZ
: D
~g Ug 0G
0_Iq ~z BZ)qNVz
] ] ga] ^j] o`] o]] ] ^
o ^]u ]aF ] ] n h^f] ]a
`$^ u ]] ne ^ `$^ u j
l]^e j] ] ju oF ]^ oe ` ^nu m^
]] &m^u] e m | ] b] _]^e

~0
+e s D
mvZ G
*9g WZ x Z Y
/$Z
q
- 4,
mvZ G
*9gx ZN Y
E
S}B$| Z^
,Y

4E
58 ( 15)
{ p~0
+e ~
q @W vZ G
*9g EG
X^
,Y**
- 4,
q
\vZgx Z1n
pg ^
,Y*
nf] ^j] n ^j`] o%j] XX^j]] ZZ
] CM b] hv] ^` ^] r]
b] CNhv] ] ga] nf] r^e e nj]
] CO^` ]a ]^ XXn]ZZ ^ XX^jv]ZZ
G
~0
+e 7]gzm {)z G
5k;X ~ g Ug L L
GE.
!Z
~ EG45 Z GE
L LX c*
g Z
^
,Y wEZ V *gzZ {gi p

~ wEZ pgzZ {gi ~0


+e ~ k
B
G
V
Hc*

~ {f ~g 5B+ Zg L L| Z 7B p
- 1Z x Z Vz
/
( i **
) zr
# x Z wt
XX] x ZgzZ
E
E
G
} 8
zZw :z G<!*
Zz B Z[ 494:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 1C
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
0.Z^Zg Z :,Z[ ]Z G
04XZZ :[ 413:m 5: 4x )ty~ W C2
]z G
G
G

X x 2000X| 1421:wzZ
) Sya
E

G
:,ZzZw :z G<!*
Zz B Z[ 494:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C3
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z
G

31

30

e | ^ ] r ] ^m u ] r^e e
^fj] ^] `] ^r oF^e % ]

^j] u i ] e b] h^f] ]a
!^ b] CM] ga] l^^] `] nq^

^n ^j] e ne ^`m ^ ^] ^`n m j]


XX] CM k

~Vz ~0
+e **
:
g Zt x?Zmg~ [!*
kZ

x ZwY HwEZ kZ jT ~0
+e q L L

zz X: p
/Z Hy 6

kZ~ 6 x Zw **
L L~ mZ ~0
+e
gzZ ~{V1\ } bZ \zZ & ~tgzZ

c*
B; Zp
/Z @*
YZ e 0*
~ TwEZ z,k
,
i
~ yZI ,qt aTakZ}:
ZX ;gwEZ yZ

3_Z r Zl
M kZ V gzZ @*
+
ah
e zg b E
5{G
gt gzZ
t ~ g Ug L
L ? kZ L L
q aTY ZZ Z
# A
$
kZ ._ sg V
: >
Z:gzYwEZ~

Xcei Z 7
]XX^j] ] ZZ ^ ZZ
k ^n ]je] kj]
^] ^j gve
NC !XXa]

E
G
:,ZzZw :z G<!*
Zz B Z[ 495:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg 1C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
0.Z^Zg Z
E
E
G
}8
zZw :z G<!*
Zz B Z[ 492:m 9:4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug C2
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

ZakZ qNwEZ ~0
+e c*

Zz)L L
gzZ w'a Vg yZ%Z x Zw6,Vz% #
Z
^ uL L
g ZzmvZ-kZg
HHytZ
#
~0
+e**
{z Z%( w'aVgyZ ) XX`$
{ Zp ~0
+e **
!*
{z kZ Q g-i g a Vg
b )| Z g6,#
wKZZ !*
c*
Y HwEZ]Z!*
g Zz~ [!*
kZ G @*
kZ V(ugzZ 3gg Z
',Z
gzZ VC\ { kZ Z ~g7 ]g :1Z X
~g73x#
wV-{~0
+e

G
: D
f ~z B) ]%yZ ~ g 5B+ Zg L L
)
( XC
tgzZ ) CNa^a

: ~Z
^ ^ ^ q e ^j] vm ]ZZ
E
G
3! :, G<!*
0_Iq 1C
E
Zz B Z[ 172:m 4: ~z B0Zx Zg ZgZZ~z BZ G
G
X| 1283:
)
Z^ {C
t 1
E

G
ZzZw :z G<!*
Zz B Z[ 496:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C2
0.Z^Zg Z :,
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

33

32

: D
v)
: Zg T ~i {z g L L

m ] mj] ^

7`w ~ kZ q )!* `j ^q^e e e


G
kZ Z E<X {uh S5Z {zakZ oF`j] CM ^ ^fe f
~g7 ]g X 7x xg !*
g h]^e oF^i ]
}Y[p]!*
\vZgzZ

: 1gzZ qgYsZgzZ

!h] q] n

sg s p
/Z qNwEZHZ ] w=**
gzZg
$ q Z~[!*
kZakZ ) ^ ] &m^u]

a
W0*
Zg ( ]X [g* 6{%b

**
3~}g ~0
+e : Q 3**
3! ggzZ
C
: D
+$
+0Z)X ^
,Y
C0*
~! gkZ c*
**
3
k ^n ^j^e v] ^ XX]ZZ ^
a] ne j] h ojm n ^

P #
waVz%6,
~0
+e
Vz%~XkZ qyz + f D
H :19X
9
( X 0*
Zzy) ]qi ]ne ? <~V 0*
`
c*
B; OF ~0
+e

[ZZ

kvi ] `fe ^j] vm ^_]


] CM ]] ] j]
._^z kZ 8g Z #
w c*

y ~ g g L
L LL
t kZakZ wDZq
-Z6,
kZ6,
wEZ
:#
w ~ @', 3gzZ %}<c*
[ 0*

/Z

X x Zw
] ga] n oF^i ] o ^ L L
i^ oF ^n] rm k CN j oF ^v ^`
pi o`n n v ^ e ^^e jm ]
^e jj] rm ^ m^] | XX^jv]ZZ ^ o

I E E4

3!G
4) E
7 G
G% ) $ G
! $ GE
0G
04X G
5
E
G
! <X a G
! 5E
G
G
G
E

G
3! :, G<!*
0_Iq C2
E
Zz B Z[ 172:m 4: ~z B0Zx Zg ZgZZ~z BZ G
G
X| 1283:
)
Z^ {C
t 1

4Zn t :Z bgzZ yyZ wEZ tVq


ZX g Zz~kZ

3_Z :3*

Ca nkZ r Zl
t @*
: { r Zl
b E
5{G
U

^nZZwEZ wEZ~kZ
CanTgzZ7

B~0
+ec*

/ZV; G*gzZ XX
X 7`w
E
G
:,ZzZw :z G<!*
Zz B Z[ 493:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 1C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z
G

35

34

kZ i^^e L LIt' ~t ~g73

o`j] CM u % ^ ^ ^q] i^ na o
^ mj] n ]a ^ j mj m i^]

: { Zg Z
M izd
$i _ZZ
#
z kZi Z PZ
X Z (,

\vZgzZ ~g7]g

<_Z~0
+e%$]gz
< _Z ~0
+e%~XkZ + f D
H :20X

e m ] i^e e q] ovjm XX^j]]ZZ


e m ] ]a i^^e m^] (^ b] CN mj]
!XX oF^i ] (o`j] OC mj]

G!
t : c*


g Z x?Zmg5 ~0
+e L L

( X 0*
Z @*
`
zy) ]qi] ne? H kZ$]gz"gzZ

~0
+e kZ VH~ x Zw6,
Vz% #
Z ~Vz

[ ZZ

VY ( ce **
^
,Y{z ^
,Yt ) 7^
,Y**
k6,_Z

$& g e h wq
-Z _Z ~0
+ea$
d" C]gz
-I
~0
+e { c*
i wq
-Z c*
gzZ y%>XE
"
$U*
g
$ugzZ ZtZzg~w}g7 gzZ x Zw
t 4{z( < ~Z +Z$]gz" gzZ ce6,Z
:gzZ]
.: **
i ~Z kZZ
# ~ ]gkZtgzZ a

X mBVg]gt **
8
-{ c*
iq
-Z ^
,Y**

^nj] ^ n t^jvm jj] XX^jv]ZZ


^ ii e ]v] o` ^] ^j`] ^
jjm ne^j] e ^jf] jj ^n^ l ]
q^v] n m a^ u gi^ n %$
f ]r] nm ^an m]`^ ]

T kZ sg7B Vg_Z ~0
+e
Y H IVz% kZ ( ~0
+e ) gc
Zjt b L L~
~zL
L 7skZ ?H
^
,Y ._: Z%
/Z <_Z ~0
+e c*
W
_Za kZgzZ | Z x Zw V { c*
i c*
z kZ
/Z p

M iz d
$i~ p C Za$gzZ
M iz d
$i
Z% c*

~ g Ug L
L Vq Lg 7!*
{z
: Z%
M iz d
$i kZgzZ:g-i ~0
+e_Z
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 521:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 1C
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
E
E
G
}8
4Z ` G<!*
:z E
Zz B Z[ 516:m 9:4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug C2
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,ZzZw
G
4Z ` G04XZZ[ 457:m8:k
X y 0*
4 tgtg :, E
,
;Z G
! E Z C3
G
G

37

36

i Z {{ c*
i b {)ztZ@ w 'p {z(

n ] CMmj `^ gue |] oe XX]ZZ

guL L~b & ZgzZ \zZ L L~ g g L


L O {Z
+
gzZ Zas4Z E<X {h
+I{ c*
i <:
w ^% o mm L Lw' ~Z
V H~ ( {f ): J
-w
Ht gzZ : { c*
i

gZ x?Zmg CG @*
kZ .g
$u

L L~ t y zL LX ~g7 ]g : w ~g7 _Z c*

-Zs_Z ~0
q
+et
ogZj
: J
-w{z
Ht gzZ : { c*
i kZ w
~0
+e ~
L LX ~g7]g Zg Zz~W,
ZO
/Z p VZ: Z%Z

# ^
,Y
z kZ < _Z
_Z +Z V & c*
z~ kZ VZ Vg

\vZgzZX ~g7 ]g {z( *


*wEZVz%

Zz+ Y{ c*
i

<@*
x FgzZ L ayiz%
yiz% @*
x L ~XkZ + f D
H :21X
( X 0*
Z @*
`

y) ]qi ]ne?7c*
^
,Y<

[ ZZ

tC
1Zg
/
: ! \vZ]M~}!zZb
t
@*
x L ( ]X k0*
\vZDZg7) #] ]

mm n ^%] e fm n ^% o mm
CN ^% ji ] ] n e^] &mv]
i^] i ofm nv] XXm`]ZZ (o`j]
CO (oj] $] e ^%] e fm Vn n ]m ^%]
i^ na o ^ ] ^e jj] rm ^ XX]ZZ
%$ ^ ^ e ^] i^ na o ^ ] ^ ^q]
! oF^i ] (o`j] CP^q ^j] m
Z ]gz$T ~
~zL L
G
L
L c*

G
5k;X ~ g (Z L L 6 <
L < _Z

_Z Vz
/
LZ Z[Z ~

]gz$Q Y0 Z
# c*

gzZ H I
~z% @*
~ y{
L LX
8X _Z zz

X s z" ZgzZA
$ ZuzZq
-Z : _Z W&s

< _ZakZ: ]gzr


# t x|C
kZ

E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 520:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg 1C
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 520:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C2
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z ^Zg Z :,Z []Z G


04XZZ : [ 414:m 5:4x )ty ~ W C3
]z G
G
G

X x 2000X| 1421:wzZ
) Sya
X y 0*
@ :, ,ZZ G
04XZZ[ 370:m 4: ~ W2Z Gv 4C
G

39

38

mv] ] ga] pj] ^m ^] ]


]^] e ^m n ni mv] nj v]

Xce**
{z(a
yiz%
(l^f] ] ^] n t]
!^v] f a] ] q] ^]
7 ~ kZgzZ b )q a kZ L L
wEZ@*
'g%gzZ X 4Z ~ x lZ Vzq *
@

{z(aVz ',
Z',
~{z(
tfWZzVz%gzZ ^
,YaVg*
@ x F V;
g eK1C
gzZ x t
/Z{ c*
iZg eK1kZ::
Y { c*
i Z g e p
/Z 7B p c*
Z
Xce**
q
-Z 8 IgzZ Ct
] fm mXX m`] p^j]ZZ
n% me n n ] ^e] ] ga] mv]
^ (o`j] CM e^ e % ] ga]
k^ ] n^_^e ^] n] u m e ^] ]
vi e^ e % ^` u ^ mv^e
^e e^ e o ^` r ] vi ^
^ CN o`j] j] q ga] a^ ^ o

e ga t] h%] u^e ^ ] mm
] ^ ^ vi e kf%i `^ (^ CM b] e^
i r q oF^i #] ( n ^j ^_v_]
!u
<8 I ~0
+e c*
c*
1gaVz% ~ t y ~zL L
gec*
s1g F,
{ c*
i6,
T C{zbZgzZ {z(
G-E
#
kZ c*


) :X Z ~0
+e **
{ c*
i VZ
XXn^ZZ T YYHx} 8IgzZ ~
Zgeq
-Z kZgzZVlg~kZZ
#
p
/Z ^
,YkZ
/Zp7^
,YwEZ kZ { c*
i
6 6,Y kZt N Y { c*
i VZg e l kZ
G-E
#
)Vq :X Z 7*
* t~ <
C
[ g
/

Z E<X',
Z',
~#
w
t1ggzZ ~0
+e**
c*

~z)
b g Vzq ~uz g ~ 1g
CG @*
t
x x
/gzZ Xzz
E
gzZ Z E<XX S}B$| Z b IJ
-iZg e Z Z Vzg @*

E
G
4Z ` G<!*
ZzZw :z E
Zz B Z[ 511:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg 1C
0.Z^Zg Z :,
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

ya]z G
0.Z^Zg Z :, 'mZ[]Z G
04XZZ[ 410:m 5: 4x )ty~z 1C
G
G
X x 2000D| 1421:wzZ
)S
E

G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 510:m 9:
+$
+0Z [g 5B+ Zg C2
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G

41

40

gzZ qN1ggzZ@*
<{z(i kZgz Z {z( }I

H ~z B)~ T
Hk
,
{z kZ g "
$U*

i : `w~ kZ: }I:/x


/ZgzZ {z(/xqN
/x t**
sZx m\vZ G
*9g
)X >
Z~

g )
,TDkZgzZX Zz + Y { c*
i
\vZgzZ

@*
ZgzZ n
pg 7xb
6,kZ p{zgzZ @*
~ kZM17

kZgzZ **
~~{u1ggzZ~0
+e
7,
i X

X DZ \vZzX i Z ZkZ4D

'gi ZxgzZi Z6,


wEZg Zi ZgzZ8 Ig
6xOi Z :23X
# g xZi%[%
r
| 1310ypgB8

:~VYzyZ+ fD
H

1 Z Z
+Zi T (Zx yG c*
1g6,T8 I

6xOi Z :22X
# g xZi%%
r
| 1311{Z ~fB9

1g ~0
+e ~X kZ + f D
H

y) ]qi]ne ? 7,
i ZgzZ **
~~{u

( 1)

? HkZ1Z x TgzZ ?x Zwc*


,Y<kZ
^

H i ~)Y0*
kZgzZ x Zw c*
,Y% 1g g Zi Z
^

{ c*
igzZ{ c*
i ~(,

( 2)
?wq

( X 0*
Z @*
`

[ZZ
sY : ~ Zp
/Z I u ~0
+e
kZ qNq gzZ Og ~{~ ~{ c*
N\
d~

[ZZ

kZ ',
Z',c*
+Zi ~0
Z
+e
/Z~gzZ W>
Z~ i B

gzw{w{ C
c*

H~x Z x tf ( 1)
kZ c*
Z g e~n8I{zp
/Z ^
,Y**
Wx
Zz

Z {zZ
# ~ u1ggzZ~ kZ
m@*
/ZgzZ ~0

+e
/x **
t
/Z **
~ Z ;g X 7`w N Y : ~

43

42

7b IwEZ ]Zg-i{)z@*
gzZayiz%

p
/Z ^
,Y**
Z
+Zi nZg e N*
1 ~ kZ
/Z V-
,Y 7'!*
^
Vzt
/ZgzZ K1 q
-Z s~ } }g
Zg e V1tp
/Z ~x Z Z
+Zi p
/Z
XZ
+Zin

G
{ .Z{x{)zg 5B+ Zg L L ^ F^j v
}g x kZ D nXX ^jv]ZZ ]^j

t @*c*
~XkZ + f D
H 25X
{)z' ykZvgzZ ?7c*
^
,Y <
!]qi ]ne7c*
^
,Y7Z @*

[ ZZ
<Yp7b IVgg-i 8
-Zg|
Z~0
+e

DZ \vZzX ~~~z

,Y**
^
/Z Y7gqwZ Zt x ZgzZaVz%

%ZtgzZA: Zz ZkZV;z^
,Y*
*wEZaZzq
X 7%ZVzVgzZ Zxg Z)yt f q
^v] ] mv^e jj] XXar]ZZ XXn^]ZZ
^nf] m^ ^`n (o`j] CM ^] ^q ^]
XX^j]]ZZ ] CN]u ] mv] ga^e jj]
gnf f ] ve XXm^`]ZZ q a^_e rm p]i
! oF^i #] ] CO^ m ^u^f rm ^ n
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 518:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg 1C
0.Z^Zg Z :,Z
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

G
E
G
4Z ` G<!*
zZw :z E
Zz B Z[ 517:m 9:
++
$0Z [g 5B+ Zg C2
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0.Z^Zg Z :,Z
G
E
E
G
}8
4Z ` G<!*
:z G3E
Zz B Z[ 558:m 9: 4 +ZY x Zg 5B+ Zg<g Ug 3
C

G
X x 2003X| 1424:U*
) Sya]z G

0. Z^Zg Z :,ZzZw

! oF^i #] !^]
^
,Y**
6,
9<
( 2)

)ztz BgzZtK ~z 6L L XXm`]ZZ ^


^ a n X X m ^ _ v _ ]Z Z

~
X Y{ ZQg @*
ZZa{z(i XZ ^
,Y**
gzZ
oe ]r] ^n ] a ^
^q n^^i^j] m`] ^ o a ^u v]
me i o VoF^i # ] u e v pF^j]
! oF^i #] CM! a ^q
p
/Z i Z V; x ] } 6L L

6{g @*
@*
~ty Z%pgzZ q~
g Zi Z1g T w0~z2Z Y!Zf

DZ vZzXg{z1 ^
,Y Z Zi B

0.Z^Zg Z :, 'mZ[ ]Z G
04XZZ[ 410:m 5: 4x )ty~ W 1C
ya]z G
G
G

www.Markazahlesunnat.com

X x 2000X| 1421:wzZ
)S

45

44
@*
|
g Zj {C
L L~
~zL L
E
G
-#
G
!L L~ Z X :X Z qN< VggzZ Vz%_Z gzZ
G

U Z%zg r
z
U Z%zg r

L L x Zw<_Z |
gzZ Zj y#Z

wzZ
) Sya]z G
G
0.Z^Zg :,x )ty~z

0T c*
g Z
^
,YwEZZzx ZwkZ~t .

X x 2000 D| 1421

E}B
G
ZzZw :z Z+ ZY )g 5B+ Zg bg Ug 2
X x 2003D| 1424:U*
) Sya]z GG

0.Z^Zg Z :,
G
ZzZw :z4
+$+0Z)g ZgZZg 5B+ Zg 3
0.Z^Zg Z :,
X x 2003D| 1424:U*
) Sya]z GG

G
G
X q,) ~g y{gZx Zg 5B+ ZgZg 5B+ Z]
. 4
E
E
i
-r~z 5
-:,y CE
X c*
+Z J34 g I
&
G
GE
4h3XZ
gg7 g]',
/
%:,4+Zwx Zk
,
;Z 6

0*
: Zz b I+Z gzZ ~ kZCy

x 2004X| 1425:wzZ
) S c*
+Z]Z|
&
G
3! :,~z B0Zx ZgZgZZ~z BZ G
G
0_Iq
E

X| 1283:
)
Z^ {C
t 1
4)Z :, G
0G
!ZZZG
!aZ
! ZZ GE
X G%Z G$ G
G
G
G
X y 0*
4tgtg :,k
,
;Z G
! E Z
G

X y 0*
@ :,~z2 Z G
v

10

L LX u 0*
Z
# 17^
,Y **
wEZ Zz ~ g Ug


Z (,

vZX Znx kZ

!g
me] ] j nq] gn_]
{

www.Markazahlesunnat.com