Vous êtes sur la page 1sur 76

STWORZENIE

ksiga IV
Spis treci
To wszysto istnieje i dzisiaj.................................................
Pocztek stworzenia...........................................................
Twoje pierwsze pojawienie si ..........................................
Dzie pierwszy....................................................................
Problemy udoskonalay ycie..............................................
Pierwsze spotkanie.............................................................
Kiedy mio... .....................................................................
Narodziny.............................................................................
Jabko, ktrym nie mona si nasyci .................................
Naley unika z ni intymnych zwizkw.............................
Trzy modlitwy .................................................... ................ .
Rd Anastazji.......................................................................
Aby odczuwa czyny wszystkich ludzi..................................
Tajgowy obiad.......................................................................
One s zdone zmieni wiat. ................................................
Niezwyka sia.........................................................................
Kiedy ojcowie zrozumiej... ...................................................
Rado ycia on sawi...........................................................
Tajemnicza nauka...................................................................
Genetyczny kod ........ ..................... ........................ ........... .
Dokd chodzimy w czasie snu? ............................................
Inne wiaty.............................................................................
Centrum najedcw ............................................................
Zwrcie sobie, ludzie, Ojczyzn swoj! ..............................
Dwch braci (ba) ...... ........................................................
Ju dzi kady moe budowa dom ......................................
Pot...........................................................................................
Dom.........................................................................................
Energia Mioci.........................................................................
Na obraz i podobiestwo.........................................................
A kto jest winien? ...................................................................
Starzec przy dolmenie .......................... ........ .......................
Szkoa lub lekcja Boga ..........................................................
Anomalia w Gelendyku ........................................................

3
5
6
9
10
10
13
14
16
20
21
24
27
29
32
33
36
38
38
41
42
45
50
53
56
58
59
62
63
64
66
67
68
74

ksiga IV

STWORZENIE
TO WSZYSTKO ISTNIEJE I DZISIAJ!
Opowiem ci o stworzeniu wiata, Wadimirze, a wtedy kady sam w sobie odkryje odpowied na swoje
pytania. Prosz, wysuchaj mnie i napisz o wielkim Stwrcy Stworzeniu. Posuchaj i Dusz zrozumie sprbuj
denia Boskiego Marzenia.
Anastazja wypowiedziaa te sowa i w zwtpieniu umilka. Patrzy na mnie i milczy. Przypuszczam, e jej
niepewno zrodzia si z tego, i spostrzega lub wyczua moje niedowierzanie w jej wiedz o Stworzeniu,
o Bogu. Waciwie to dlaczego u mnie lub u kogo innego nie mogaby si pojawi nuta niepewnoci? Przecie wiele moe sobie zmyli arliwa pustelnica! Nie ma w swoim posiadaniu adnych dowodw historycznych. Jeeli kto mgby mwi w sposb udowodniony o przeszoci, to tylko historycy lub archeolodzy,
a o Bogu przecie opowiada Biblia oraz rozmaite ksigi innych wyzna. Dlaczeg jednak mwi si tam na
tak odmienne sposoby o Bogu? Czy nie dlatego, e niezbitych dowodw nikt nie posiada?
S dowody, Wadimirze nagle stanowczo i ze wzruszeniem w gosie odpowiedziaa Anastazja na moje
nie wypowiedziane pytanie.
A gdzie s?
Wszystkie dowody, wszystkie Prawdy wszechwiata s zachowane w kadej Duszy ludzkiej na wieki.
Niedokadno, fasz nie mog y dugo, poniewa Dusza je odrzuca. Oto dlaczego podsuwa si czowiekowi mnstwo rnych traktatw. Kamstwu s potrzebne wci nowe i nowe oblicza. To dlatego ludzie cigle
zmieniaj system spoeczny. Przez cay czas staraj si odnale w nim zaginion prawd. Jednak oddalaj
si od niej coraz bardziej.
Kto i jak udowodni, e prawda znajduje si wewntrz kadego? W duszy albo jeszcze gdzie indziej
w czowieku? A jeeli nawet istnieje, to dlaczego si ukrywa?
Jest wrcz odwrotnie, ona kadego dnia stara si ukaza naszym oczom. ycie wieczne dookoa oraz
wieczno ycia przez Prawd zostaj stworzone Anastazja nagle schylia si ku ziemi, doni musna traw i wycigna j do mnie.
Popatrz, Wadimirze, by moe one rozprosz twoje wtpliwoci.
Spojrzaem i zobaczyem na wycignitych doniach nasiona trawy, may orzeszek cedrowy oraz pezajcego robaczka.
I jakie to wszystko ma znaczenie zapytaem taki na przykad orzech?
Popatrz, Wadimirze, cakiem malekie ziarenko, a jeli wsadzi je do ziemi, cedr wyronie wielki. Nie
db, nie klon, nie ra, ale wycznie cedr. Cedr ponownie zrodzi takie same ziarenka i znowu bdzie w nim
zawarta, jak w tym pierwszym, caa informacja pierwotnych rde. Jeeli miliony lat wstecz lub naprzd takie
ziarenko zetknie si z ziemi, to zawsze tylko cedr z niego si narodzi. Do niego, do kadego ziarenka Boych
stworze doskonaych Stwrca wprowadzi cakowit informacj. Mijaj miliony lat, jednak informacji Stwrcy
nie daje si wymaza. Rwnie czowiekowi najwyszemu stworzeniu wszystko zostao dane przez Boga.
W momencie stworzenia we wszystkie Prawdy i przysze wszystkie zdarzenia ukochane dziecko wyposay
ojciec, wielkim marzeniem natchniony.
Ale jak t prawd w kocu wydoby? Skd j wycign? Moe z nerek albo serca, lub z mzgu?
Z uczu. Przez swoje uczucia sprbuj okreli prawd. Zaufaj im. Uwolnij siebie od materialistycznych
postulatw.
No, dobrze, jeeli ju wiesz, to mw. By moe poprzez uczucia kto bdzie w stanie ci zrozumie, na
przykad co to jest bg? Czy naukowcy mogliby okreli go jak definicj?
Definicj naukow? Ona swoj dugoci nie raz owinie ziemi. A kiedy skoczy si jedna, to narodzi si
nastpna. To, co nam si w mylach rodzi, nie umniejsza Boga. On jest ponad to wszystko. On jest opok
i prni, i tym, czego nie wida. Nie ma sensu stara si go poj rozumem.
Wszystkie definicje ziemi, ca informacj wszechwiata w tym maym ziarenku duszy swojej cinij
i w uczucia przemie, a uczuciom daj rozkwitn.
Ale co ja powinienem odczuwa? Mw prociej, janiej, konkretniej.
O, Boe, pom! Pom mi! Tylko z dzisiejszej kombinacji sw stworzy odpowiedni, godny obraz.

No, prosz, teraz zabrako sw! A nie byoby lepiej, gdyby na pocztek poczytaa sownik jzykowy?
Tam s wszystkie sowa, ktrych uywamy.
Wspczesne s wszystkie. Jednak nie ma w tej ksice sw, ktrymi twoi dziadowie opisywali Boga.
Masz na myli wyrazy starosowiaskie?
Wczeniejsze te. Przed starosowiask mow istnia sposb, ktrym ludzie potomnym myli swoje
przekazywali.
O czym ty mwisz, Anastazjo, przecie pimiennictwo pochodzi od dwch chrzecijaskich mnichw.
Nazywali si... Jak oni si nazywali? Zapomniaem...
Cyryl i Metody, czy ich masz na myli?
No tak, przecie oni stworzyli pierwsze pimiennictwo.
Prawd mwic, zmienili jedynie pimiennictwo naszych ojcw i matek.
Jak to: zmienili? Na rozkaz, eby na zawsze sowiaska kultura zostaa zapomniana. Reszta wiedzy
Pierwotnych rde z pamici ludzkiej znikna, a nowa si kultura narodzia, eby innym kapanom narody
zostay podporzdkowane.
Ale co ma pimiennictwo do nowej kultury?
To tak, jakby dzisiaj uczy dzieci mwi i pisa w obcym jzyku, a w ojczystym zabrania rozmawia. Powiedz, Wadimirze, skd o dniu dzisiejszym dowiedziayby si twoje wnuki? Bardzo atwo pozbawionym wiedzy o przeszoci nowe nauki wpaja, by jako wartociowe je traktowali. I wtedy cokolwiek o przodkach mona im wmwi. Znikn jzyk l z nim znikna kultura. Taki by zamiar. Jednak nie wiedzieli ci, ktrzy taki cel
sobie postawili, e ziarno prawdy na zawsze zostao zasiane w duszy ludzkiej. Wystarczy mu napi si czystej
kropli rosy, aby zakiekowa i zmnie. Popatrz, Wadimirze, przyjmij, prosz, sowa moje, poczuj, co stoi za
nimi.
Anastazja mwia, to powoli wypowiadajc sowa, to szybko wyrzucaa cae frazy, to nagle zamylia si na
chwil i wtedy przecignite i niezwyke naszej mowie zdania jakby z przestrzeni wycigaa. A czasami nagle
w jej mow wplatay si niezrozumiae dla mnie sowa. Za kadym razem, kiedy si to zdarzao, od razu apaa si na tym i zamieniaa na prawidowe lub przynajmniej na bardziej zrozumiae. I wci co prbowaa mi
udowodni, mwic o Bogu.
Wszystkim wiadomo, e czowiek jest stworzony na obraz i podobiestwo Boga. Ale pod jakim wzgldem? Gdzie s w tobie charakterystyczne cechy Boga, czy kiedykolwiek si nad tym zastanawiae?
Nie, jako si nie skadao, lepiej sama o nich opowiedz.
Kiedy po codziennej krztaninie zmczony czowiek kadzie si do snu, kiedy przestaje odczuwa rozlunione ciao, kompleks niewidocznych energii, wtedy jego drugie ja czciowo opuszcza ciao. W tym momencie dla nich ziemskie granice przestaj istnie. Ani czas, ani odlego nie maj dla nich znaczenia. Twj
umys krcej ni mgnienie pokona kady przedzia wszechwiata. A kompleks uczu zdarzenia z przeszoci
lub te, co dopiero bd, odczuwa, analizuje, do dnia dzisiejszego przymierza i marzy. To wiadczy o tym, e
czowiek dowiadcza nieogarnionego wszechwiata nie tylko przez ciao. Jego myl, podarowana mu przez
Boga, tworzy. I tylko myl czowieka jest zdolna do stwarzania wiatw innych lub zmieniania ju stworzonych.
Czasami bywa tak, e czowiek we nie krzyczy, czego si przestraszy. To jego czyny, minione lub przysze,
wywouj lk w kompleksie jego uczu wolnych od ziemskiej krztaniny. Bywa tak, e czowiek podczas snu
tworzy. Wytwory jego myli powoli lub bardzo szybko staraj si urzeczywistni w ziemskich bytach. Albo
przyjmuj form szpetn, albo rozwietlaj si harmoni czciowo lub cakowicie. Zaley to od tego, w jakim
stopniu natchnienie uczestniczyo w tworzeniu czowieka. Na ile precyzyjnie i dokadnie wszystkie aspekty
w momencie stwarzania bd uwzgldnione, na tyle natchnienie wzmocni twoje Boskie ja. W caym wszechwiecie tylko Bogu jedynemu i Synowi Boga czowiekowi moliwo tworzenia jest przeznaczona.
Pocztkiem wszystkiego jest Myl Boga. W ywej materii jego marzenie jest urzeczywistnione. Rwnie
czyny ludzkie wpierw myl poprzedza ludzka i marzenie. Wszyscy ludzie na ziemi posiadaj rwne moliwoci tworzenia, tylko kady je wykorzystuje na swj sposb. Wolno cakowita i w tym rwnie ofiarowana jest
czowiekowi. Istnieje wolna wola! A teraz, Wadimirze, powiedz mi, co si dzisiaj ni dzieciom Boga?
Na przykad tobie, twoim przyjacioom, znajomym? Do czego oni wykorzystuj swoje twrcze marzenia?
Do czego wykorzystujesz je ty?
Ja? No... Jak to do czego? Tak jak wszyscy, staram si zarobi jak najwicej pienidzy, eby w yciu by
ustawionym. Samochd miaem niejeden. Wiele innych rzeczy niezbdnych do ycia, nieze meble na przykad.
I to wszystko? Tylko do tego wykorzystywae swoje, Bogu jedynie nalene, twrcze marzenie?

Wszyscy je tak wykorzystuj.


Jak wykorzystuj?
Oczywicie do robienia pienidzy! Bez nich przecie ani rusz. Ubra si na przykad w przyzwoite ubrania, zje co porzdnego, co kupi, wypi, przecie to jasne. A ty pytasz: do czego?
Zje... wypi, Wadimirze, zrozum wreszcie, wszystko to pierwotnie wszystkim byo dane nawet w nadmiarze.
Byo dane? To gdzie to si potem podziao?
A jak mylisz, gdzie?
Po prostu myl e te pierwotne ubrania si znosiy, rozpady, a cae poywienie to ju ludzie zjedli bardzo dawno temu. Teraz s inne czasy, inna moda i zmieniy si gusty, jeeli chodzi o jedzenie.
Wadimirze, Bg niezniszczalne odzienie da Synowi swojemu, a zapasy poywienia tak due, e nigdy
nie zostayby wyczerpane.
No, dobrze, to gdzie to wszystko teraz jest?
To wszystko jest zachowane i istnieje do dzisiaj.
To zdrad mi, gdzie? Jak zobaczy te skrytki, w ktrych tyle zapasw przechowywanych jest do dzisiaj?
Zaraz zobaczysz. Tylko patrz swoimi uczuciami. Tylko przez uczucia zdoasz pozna sedno stworzenia
boskiego marzenia.

POCZTEK STWORZENIA
Wyobra sobie pocztek. Jeszcze nie byo Ziemi. Jeszcze materia nie odbijaa wiata wszechwiata. Jednak tak jak teraz wszechwiat by wypeniony wielkim mnstwem rnych energii. ywe istoty energii w ciemnoci mylay i w ciemnoci tworzyy. I nie potrzeboway wiata zewntrznego. Wewntrz siebie same sobie
wieciy. W kadej byo wszystko i myli, i uczucia, i energia denia. Jednake rniy si midzy sob.
W kadej istocie jedna nad wszystkimi innymi energiami dominowaa. Tak samo jak dzisiaj, jest we
Wszechwiecie istota niszczca i istota dajca ycie. I wiele odcieni rnych uczu, podobnych do ludzkich,
byo w tych istotach. Ze sob, w adnym wypadku, istoty Wszechwiata kontaktowa si nie mogy. Wewntrz
kadej istoty energetycznej sia albo gasa, albo wytwarzaa byskawiczny ruch. Wewntrz siebie tworzyy
i jednoczenie wewntrz siebie niszczyy. Pulsacja ta nie zmieniaa Kosmosu, dla nikogo nie bya widoczna
i kada z osobna uwaaa, e jest jedyna w przestrzeni. Sama! Niewiadoma swojego przeznaczenia nie pozwalaa uczyni niezniszczalnym swojego tworzenia, ktre mogoby wszystkim przynie satysfakcj.
Wanie dlatego w bezczasie i bezkresie istniaa tylko pulsacja i nie byo wsplnego ruchu. Nagle jak impulsem dotara do kadego wiadomo istnienia innej energii! Jednoczenie do wszystkich w bezkresie
Wszechwiata. Wrd kompleksu ywych energii jedna nagle owietlia inne. Kompleks ten by stary lub bardzo mody, nie mona tego okreli zwykymi sowami. Z prni powsta lub z iskier wszystkiego, o czym tylko
mona pomyle, ale nie to jest wane. Ten kompleks by bardzo podobny do czowieka!
Do czowieka, ktry dzisiaj yje! By podobny do jego drugiego ja. Nie materialnego, lecz wiecznego,
witego. Jego denia energii i ywe marzenia po raz pierwszy zaczy delikatnie muska wszystkie istoty
we W szechwiecie. On sam by tak arliwy, e wszystko wprawi w ruch uczu. Po raz pierwszy zabrzmiay
we Wszechwiecie dwiki obcowania. Gdyby te pierwsze dwiki przetumaczy na nowoczesne sowa, to
moglibymy poczu sens pyta i odpowiedzi. Ze wszystkich stron nieobjtego Wszechwiata jedno pytanie
powtarzane przez wszystkich dyo do Niego: Czego tak arliwie pragniesz? dopytywali si wszyscy. A on
odpowiedzia pewny swego marzenia:
Wsplnego tworzenia i radoci dla wszystkich z unaocznienia jego.
A co moe wszystkich obdarzy radoci?
Rodzenie!
Rodzenie czego? Kady jest samowystarczalny ju od dawna!
Rodzenie, w ktrym bd istniay wszystkie czsteczki!
Jak mona zjednoczy wszystko, co niszczy, i wszystko, co tworzy?
Trzeba wpierw zbilansowa w sobie przeciwlege energie!
Ale kto ma tak moc?
Ja.
Wszak istnieje jeszcze energia wtpliwoci. Zwtpienie zwiedzie ci i zniszczy, na malekie czsteczki
rozerwie ciebie caego mnstwo rnych energii. Nikt nie bdzie mg utrzyma razem przeciwnoci.

Istnieje rwnie energia pewnoci. Kiedy pewno i wtpliwo bd sobie rwne, pomog precyzyjnoci
i piknoci w przyszym stwarzaniu.
Jak sam siebie moesz nazwa?
Jam jest Bogiem. Do siebie czsteczki wszystkich waszych energii bd mg przyj. Ja si utrzymam!
Ja stworz! Dla caego Wszechwiata rado przyniesie stworzenie!
Z caego Wszechwiata wszystkie istoty jednoczenie wstrzeliy w Niego wizki energii. I kada nad
wszystkimi staraa si dominowa. W taki sposb rozpocza si wielka walka wszystkich energii wszechwiata. Nie istnieje taki wymiar czasu ani wymiar przestrzeni, aby mc scharakteryzowa skal tej walki. Pokj nastpi dopiero wtedy, gdy do wszystkich dotara wiadomo, e nic nie moe by wyszego i mocniejszego
od jednej energii Wszechwiata energii boskiego marzenia.
Bg wada energi marzenia. U dao mu si wszystko do siebie przyj, wszystko zrwnoway i poskromi, i rozpocz tworzenie. Ale najpierw w sobie zacz tworzy. Tworzc w sobie przysze istoty, dopieszcza
kady detal z prdkoci, ktrej nie mona okreli. Przemyla wspdziaanie ze wszystkim dla kadego
swojego stworzenia i uczyni wszystko sam jeden. Sam jeden w ciemnoci nieobjtego Wszechwiata. Sam
w sobie przyspiesza ruch wszystkich energii. Niewiedza wyniku budzia trwog we wszystkich i oddalaa od
Stwrcy. Stwrca znalaz si w pustce. A pustka si rozszerzaa.
Panowa miertelny chd. Lk i wyobcowanie otaczay Stwrc, ale on widzia ju pikne wity i sysza
piewy ptakw, czu aromaty kwiatw. Swoim arliwym marzeniem sam jeden tworzy wspaniae stworzenie.
Zatrzymaj si zwracano si do niego jeste w prni, za chwil wybuchniesz! W jaki sposb utrzymujesz w sobie tyle energii? Przecie nic nie pomaga ci ich cisn! Twoim udziaem jest tylko wybuchn. Jeeli masz choby chwil, to zatrzymaj si! I powoli wypu swoje tworzce energie.
Lecz on odpowiedzia:
Moich marze nigdy nie zdradz! Dla nich bd nadal ciska w sobie i przyspiesza swoje energie.
Moje marzenia? W nich widz w trawie, wrd kwiatw, pdzc mrwk. Widz,jak podczas miaego lotu orlica uczy lata swoich synw.
Swoj nieznan energi Bg przyspiesza w sobie ruch energii caego wszechwiata. W jego duszy natchnienie ciskao je do maego ziarenka. I nagle poczu dotyk. Ze wszystkich stron, wszdzie oparzya go nieznana energia i w tym samym momencie oddalia si, ogrzewajc go na odlego swoim ciepem, napeniajc
jak now si. A wszystko, co byo prni, wypenio si wiatem. I dwiki nowe usysza Wszechwiat,
kiedy pieszczotliwie zapyta zachwycony Bg:
Kim jeste, Energio, jaka jeste? A w odpowiedzi usysza piewne sowa:
Energi mioci i natchnienia jestem ja,
Obecna we mnie jest maleka czstka twa,
Energiom pogardy, nienawici i okruciestwa
Sama jestem zdolna si oprze.
Ty, Boe, energia twoja Duszy twojej marzeniem,
To wszystko w harmonii znalazo spenienie.
I jeli pomoga w tym czstka moja
To wysuchaj mnie, Boe,
I pom mi, prosz.
Czego pragniesz? Dlaczego dotkna mnie ca moc swego ognia?
Zrozumiaam, e jestem mioci. Nie mog by jedynie ma czstk... chc pogry si ca peni
w Twojej duszy. Jestem pewna, e aby nie zniszczy harmonii dobra i za, nie wpucisz mnie zupenie. Ale ja
wypeni sob otaczajc Ciebie prni. Ogrzej wszystko wewntrz i wok Ciebie. Chd Wszechwiata
oraz mga ju Ci nie dosign.
Co si dzieje? Co? Jeszcze silniej zajaniaa!
To nie tylko ja. To Twoja energia! Twoja dusza! Ona we mnie tylko si odzwierciedla i odbitym wiatem
do Ciebie powraca. Odwany i zdeterminowany wykrzykn Bg Mioci natchniony:
Wszystko przyspiesza. Burzy si we mnie. O, jakie pikne jest to natchnienie nieche realizuj si
w rozpromienionej mioci marzenia mojego tworzenia!

TWOJE PIERWSZE POJAWIENIE SI


Ziemia! Jako jdro caego wszechwiata i centrum wszystkiego powstaa widzialna planeta Ziemia!

Momentalnie stay si widoczne dookoa gwiazdy, soce i ksiyc. Tworzce niewidzialne wiato, idce
z Ziemi, w nich znalazo swe odbicie. Po raz pierwszy we wszechwiecie pojawi si nowy plan bytu! Materialny plan, a tak piknie janieje! Nikt i nic od momentu stworzenia Ziemi widocznej materii nie posiada, Ziemia
miaa do czynienia ze wszystkim, co znajduje si we wszechwiecie, a jednoczenie pozostawaa sob. Jawia si nam samowystarczalnym stworzeniem. Wszystko, co roso, co yo, co pywao i latao
nie umierao i nigdzie nie znikao. Nawet muszka z gnoju wychodzia, a muszk inne ycie si odywiao
i w jedno wspaniae ycie to wszystko si formowao. W zaskoczeniu i w zachwycie wszystkie stworzenia
wszechwiata patrze na Ziemi poczy: Ziemia moga dotyka wszystkiego, ale jej nikt nie mg dotkn.
W Bogu natchnienie wzrastao nadal. W wiecie mioci wypeniajcej prni Boska Istota zmieniaa swj
zarys i form. T form, ktr teraz posiada ciao czowieka, przybieraa Boska istota. Poza prdkoci i czasem pracowaa Boska Myl. W pomiennym natchnieniu, z bezkresn prdkoci wyprzedzaa myli wszystkich energii i tworzya! Na razie jedno, na razie tylko w sobie, niewidoczne stworzenie.
Wtem zabysno olnienie i wzdrygna si, jak oparzona nowym arem, energia mioci. I w zachwycie radosnym wykrzykn Bg:
Popatrz, Wszechwiecie, popatrz! To syn mj! Czowiek! Stoi na ziemi! Jest materialny! I w nim s czsteczki wszystkich energii Wszechwiata. Na wszystkich poziomach bytu on yje, jest stworzony na obraz
i podobiestwo moje. A w nim s czsteczki wszystkich waszych energii, wic pokochajcie! Pokochajcie Go!
Wszystkiemu, co istnieje, syn mj przyniesie rado. On jest tworzeniem! On jest rodzeniem! On jest
wszystko ze wszystkiego! Stworzy nowe ycie i zmieni si w nieskoczono poprzez cige swoje odradzanie si. Zarwno kiedy bdzie sam, jak i wtedy, gdy zostanie wielokrotnie pomnoony, promieniujc niewidocznym wiatem, w jedno je zbierajc, wszechwiatem bdzie wada. Obdarzy wszystko radoci ycia.
Ja wszystko mu oddaem i wszystko, o czym pomyl w przyszoci, ju dzi mu ofiaruj.
I wanie tak po raz pierwszy stane na wspaniaej Ziemi.
O kim ty mwisz, o mnie?
O tobie i o kadym, kto dotknie tego zapisanego wersu.
Anastazjo, jak to moliwe? Przecie to w ogle si nie klei. W jaki sposb kady czytelnik moe sta tam,
gdzie jest powiedziane, e tylko sam Jedyny tam sta? Bya o tym mowa rwnie w Biblii. Wpierw by jeden
czowiek nazywa si Adam. I ty take powiedziaa, e Bg stworzy jednego.
Wszystko si zgadza, Wadimirze, ale popatrz: od jednego wszyscymy powstali. Jego czsteczka, informacja w niej zawarta, zamieszkiwaa we wszystkich nastpnych zrodzonych na Ziemi. I jeli si woli odrzucisz ciar swoich codziennych trosk, to bdziesz dowiadcza tego uczucia, ktre w maej czsteczce do dzi
jest zachowane. Ona tam bya i pamita wszystko. Jest i teraz w tobie i w kadym na Ziemi yjcym czowieku. Daj si jej otworzy, poczuj, co ujrzae i ty, w tym momencie czytajcy ten wers. Co ujrzae u rda swej
drogi.
Niesamowite! Przecie z tego wynika, e ci wszyscy yjcy teraz tam na tej Ziemi byli od samego pocztku?
Tak. Tylko nie na tamtej, ale na tej Ziemi. Po prostu miaa tylko inne oblicze.
Ale jak mona wszystkich nas okreli jednoczenie?
Z pewnoci spodziewasz si, e usyszysz sowo Adam. Bd z niego korzystaa, ale wyobra sobie,
e to ty nim jeste. I niech kady sobie wyobrazi pod tym imieniem siebie. A ja pomog temu wyobraaniu delikatnie sowami.
Oczywicie, e musisz pomc, bo ja w tamtych czasach jeszcze do sabo si widz.
eby byo atwiej, zobacz siebie wchodzcego do sadu na przeomie wiosny i lata. W sadzie tym s jeszcze jesienne pody. Znajduj si tam rwnie istoty, ktre widzisz po raz pierwszy. Wszystko razem trudno
ogarn wzrokiem. Kiedy wszystko jest nowe i wszystko jest perfekcyjne. Ale przypomnij sobie, Adamie, jak
po raz pierwszy ujrzae kwiatek i skoncentrowae na nim ca swoj uwag. Na jednym malekim kwiatuszku. By chabrowy, a jego patki miay doskonay ksztat. Patki kwiatka poyskiway, jakby sob wiato niebios
odbijajc. I ty, Adamie, kucne przy kwiatku, podziwiajc to stworzenie. I jakkolwiek dugo by patrzy, on
wci si zmienia. Wiatr pieszczotliwym powiewem koysa kwiatek na odyce, a pod promieniami soca poruszay si patki, zmieniajc kt odbicia wiata i barw najdelikatniejsze odcienie. Trzepotay patki na wietrze,
tak jakby na powitanie kaniay si czowiekowi, jakby dyrygoway muzyk brzmic w duszy. Najagodniejszy
aromat kwiatka stara si otuli ciebie czowieka. Raptem Adam usysza ryk i powsta. Obrci si w kierunku, z ktrego dochodzi. W oddali sta ogromny lew z lwic, a rykiem lew ogasza okolicy o sobie. Adam popatrzy na pikn i mocn postaw uwieczon gst grzyw. Lew rwnie dostrzeg Adama i w tym samym mo-

mencie wielkimi susami zwierz skierowao si ku czowiekowi, a lwica krok w krok podaa za nim.
Adam si zachwyci gr ich okazaych mini. Na trzy metry przed nim zwierzta si zatrzymay. Wzrok
czowieka pieci je, pyna od niego mio, wic lew, obaskawiony, osun si w rozkoszy na ziemi, a lwica pooya si tu obok, zamierajc, by nie zakci boskiego, ciepego wiata idcego od czowieka. Adam
palcami czochra lwi grzyw, oglda pazury mocnej apy i dotyka ich, muska biae ky i umiecha si, kiedy
lew mrucza z rozkoszy.
Anastazjo, co to za wiato w tamtych czasach bio od czowieka, e nawet lew go nie rozerwa na strzpy? I dlaczego dzisiaj tego wiata nikt nie ma? Przecie nikt si dzisiaj nie wieci.
Wadimirze, czy ty nigdy nie zauwaye, e i dzisiaj jest wielka rnica? Wzrok czowieka odrnia
wszystko, co jest ziemskie: traw malek, grone zwierz i kamie, ale troszk wolniej. Tajemnicz, zagadkow i niewytumaczaln si jest on wypeniony. Wzrok czowieka pieszczotliwy moe by, ale moe te chodem zniszczenia ogarn wszystko, co yje. Powiedz, czy nie bye nigdy ogrzany czyim wzrokiem? Lub by
moe byo ci le na duszy przez jakie obce oczy?
Oczywicie, zdarzao si. Czasami jest tak, e czujesz czyj wzrok na sobie. Niekiedy przyjanie na ciebie patrzy, a czasami nie za bardzo.
No, widzisz? To znaczy, e i ty wiesz, i pieszczotliwy wzrok przyjemne ciepo wywouje w twoim wntrzu, a inne spojrzenie zniszczenie i chd rodzi. Wielokrotnie silniejszy wzrok mia w dniach pierwszych czowiek. Stwrca uczyni tak, aby wszystko, co yje, starao si by ogrzane tym wzrokiem.
To gdzie si teraz podziaa ta caa sia wzroku czowieka?
Nie caa. Jeszcze dostatecznie duo jej zostao. Jednak krztanina, powierzchowno mylenia, zupenie inna prdko myli: nieprawidowe, kamliwe wyobraenia sedna ycia oraz zwida wiadomo mc
wzrok, nie pozwalaj otworzy si temu, czego wszyscy oczekuj od czowieka. Ciepo duszy kady przechowuje w swoim wntrzu. Och, gdyby u wszystkich mogo si cakowicie otworzy! Caa rzeczywisto mogaby
si przeksztaci w pierworodny ogrd.
U wszystkich ludzi? Tak jak na pocztku u Adama? Jak to jest moliwe?
Wszystko moe si uda, kiedy ludzka myl wychodzca od czowieka bdzie zmierza do jednoci. Kiedy Adam by sam jeden, to sia jego myli bya taka, jak teraz u wszystkich ludzi razem.
Aha, to pewnie dlatego ba si go nawet lew?
Lew nie ba si czowieka. Lew hodowa wiatu Boskiemu. Wszystkie istoty staraj si dozna tej boskoci, ktr obdarzy jest w stanie tylko czowiek. Za to jako przyjaciela, brata, Boga s gotowe odbiera czowieka wszystkie stworzenia istniejce nie tylko na Ziemi. Rodzice zawsze si staraj, aby najlepsze zdolnoci
przekaza swoim dzieciom. Tylko rodzice pragn szczerze, eby zdolnoci dzieci przewyszay ich wasne.
Stwrca czowiekowi synowi swojemu w peni odda wszystko, do czego w porywie natchnienia sam dy.
I jeeli wszyscy zdoaj zrozumie, e Bg jest absolutem, to przez uczucia rodzicw niech poczuj wszyscy,
jako kogo Rodziciel Bg pragn stworzy dziecko swoje, ukochanego Syna-czowieka. Jak nie ba si odpowiedzialnoci, jak na cae wieki obieca nie wyrzeka si stworzenia swojego, wymawiajc sowa, ktre dotary do nas przez miliony lat: On jest synem moim, czowiekiem, on jest na mj obraz! On jest na podobiestwo
moje!.
Czy to znaczy, e Bg pragn, eby jego syn, jego stworzenie, czyli czowiek by od niego silniejszy?
Pragnienia wszystkich rodzicw posu do potwierdzenia tego.
I co? Adam swoim pierwszym dniem speni marzenia Boga? Co robi pniej, po spotkaniu z lwem?
Adam stara si pozna wszystko, co istnieje. Okrela nazw, przeznaczenie dla kadego nowego tworu. Czasami bardzo szybko wykonywa to zadanie, a bywao, e bardzo dugo si z nim mierzy. Tak na przykad w dzie pierwszy do wieczora prbowa okreli przeznaczenie prentozaura, jednak nie udao mu si rozwiza tego zadania i wanie dlatego wszystkie prentozaury zniky z powierzchni ziemi.
Dlaczego zniky?
Znikny dlatego, e czowiek nie okreli ich przeznaczenia.
To te prentozaury, co byy kilkakrotnie wiksze od soni?
Tak, byy wiksze od soni i miay niewielkie skrzyda. Na dugiej szyi znajdowaa si niewielka gowa,
a z paszczy zion ogie.
Jak w bani. Smoki w baniach narodowych te ziony ogniem, ale to tylko w baniach, nie naprawd.
O minionym w bajkach mwi si zazwyczaj alegoriami, a bywa, e opowiada si bezporednio, dokadnie. Ale?! To jak ten potwr mg by zbudowany? Jak ywy organizm moe z paszczy zion ogniem?
A moe ten ogie to metafora? No, powiedzmy, e ten potwr dysza zoci.

Ogromny prentozaur by dobry, a nie zy. Jego zewntrzny rozmiar suy do zmniejszenia wagi.
Jak olbrzymi rozmiar moe suy do zmniejszenia wagi? Im wikszy balon gazowy, im bardziej wypeniony tym, co jest lejsze od powietrza, tym jest rwnie lejszy.
Przecie prentozaur nie by powietrznym balonem.
Prentozaur by wanie takim ogromnym ywym balonem. Przy tym mia lekk konstrukcj szkieletu i mae organy wewntrzne. W rodku, tak jak w kuli, bya pustka nieustannie wypeniajca si gazem lejszym od
powietrza. Odbijajc si i machajc skrzydami, prentozaur mg troch pofrun. Kiedy pojawia si nadmiar
gazu, wydycha go paszcz. Z paszczy natomiast wystaway krzemowe ky i potarcie ich powodowao iskr,
a gaz wydobywajcy si z jamy brzusznej zapala si i ogniem z paszczy wyrywa.
Nie do wiary! No, dobra, ale kto w takim razie stale wypenia go gazem?
Przecie tumacz ci, Wadimirze, gaz tworzy si sam, wewntrz, podczas trawienia pokarmu.
To niemoliwe. Gaz jest tylko w gbi ziemi. Wydobywa si go, a nastpnie wypenia nim butle gazowe
lub doprowadza si rurocigiem do maszynek gazowych. A tu nagle z pokarmu to zbyt proste! Tak, to jest
wanie takie proste.
Nie uwierz w takie atwe wytumaczenie i myl, e nikt w nie nie uwierzy. I wszystko, co powiedziaa,
bdzie podane w wtpliwo. Nie tylko w to o prentozaurach, ale i we wszystko inne, o czym opowiadaa,
rwnie zwtpi. Dlatego nie bd w ogle o tym pisa.
Wadimirze, czy ty podejrzewasz, e ja mog si myli albo kama?
No, kama nie kama, ale to, e si pomylia z tym gazem, to fakt.
Nie pomyliam si. Udowodnij zatem.
Wadimirze, zarwno twj, jak i innych ludzi odek produkuje taki sam gaz.
Jak to moliwe?
A sprawd sobie. We i podpal, kiedy z ciebie wychodzi.
Jak: ze mnie? Skd? Gdzie podpali? Anastazja zamiaa si i przez miech powiedziaa:
Jak dziecko, pomyl sam, przecie to jest bardzo intymne dowiadczenie.
Od czasu do czasu mylaem o tym gazie i sam nie wiem dlaczego tak bardzo mnie to zajo. W kocu
zdecydowaem si zrobi dowiadczenie. Wykonaem je po powrocie od Anastazji. Pali si!!!
Wszystkie jej sowa o pierwszych dniach Adama, czyli te o naszych pierwszych dniach, przypominam sobie z coraz wikszym zainteresowaniem. I nie wiem dlaczego powstaje we mnie takie uczucie, jakbymy i ja,
i ty, czytelniku, zapomnieli czego z nich ze sob zabra. Albo tylko ja zapomniaem. Moe niech kady zadecyduje o sobie, kiedy si dowie, jak przebiega dzie pierwszy Czowieka. Wanie tak opowiadaa o tym Anastazja:

DZIE PIERWSZY
Adama wszystko ciekawio. Kade dbo trawy, kady dziwny robaczek, podniebne ptaki oraz woda. Kiedy zobaczy po raz pierwszy rzek, zachwyci si pync przezroczyst wod, lnic w promieniach soca.
I dostrzeg w niej rozmaito ycia. Adam dotkn rk wody i w tym samym momencie nurt obj jego do
i pieci wszystkie komrki jego skry, zachcajc do siebie. Zanurzy si wic w wodzie i ciao jego stao si
lejsze, woda utrzymywaa go i, przyjemnie szumic, pieszczotliwie gadzia. Prysn wod w gr i zachwyci
si, kiedy promienie soneczka gray w kadej kropli, pki nurt ich nie przyj z powrotem. I z uczuciem radoci
pi wod z rzeki. I a do zachodu soca podziwia i kpa si, i rozmyla.
Poczekaj, Anastazjo, powiedziaa przed chwil, e Adam si napi, a czy co zjad w cigu dnia? Czym
si odywia?
Naokoo byo mnstwo podw ziemi o rnych smakach, jagd i nadajcych si do spoycia zi. Jednak w dni pierwsze Adam nie odczuwa godu. Syty by powietrzem samym.
Samym powietrzem? Przecie nie samym powietrzem yje czowiek. Jest nawet takie przysowie.
Tym powietrzem, ktrym dzisiaj oddycha czowiek, faktycznie si nie da, a co wicej, nawet nie wolno si
odywia. Dzi powietrze jest na wp martwe i czsto szkodliwe dla ciaa i duszy. Powiedziae o istniejcym
przysowiu: Nie samym powietrzem yje czowiek, jest jednak inne przysowie: Ja samym powietrzem yj.
Wanie ono odpowiada temu, co byo dane czowiekowi na samym pocztku. Adam urodzi si w najpikniejszym ogrodzie i w otaczajcym go powietrzu nie znajdowa si ani jeden szkodliwy pyek. W powietrzu tym byy rozproszone pyki i najczystsze kropelki rosy.
Pyek? Jaki pyek?

Eteryczny kwiatowy pyek by wydzielany z zi, z drzew, z podw. Z tych, co byy tu obok, i z dalszych
miejsc wiatrem by przynoszony. W aden sposb od dzie wielkich nie odcigaa czowieka potrzeba zdobywania poywienia. Cae otoczenie ywio czowieka poprzez powietrze. Stwrca tak wszystko pomyla od pocztku, e wszystko, co ywe na ziemi, w mioci natchnieniu starao si suy czowiekowi: i powietrze, i woda, i wiatr byy ywicielami.
Tu masz racj, powietrze moe by szkodliwe, i to bardzo, ale czowiek wymyli klimatyzacj. Ona
oczyszcza powietrze ze wszystkich szkodliwych skadnikw. A wod mineraln sprzedaje si w butelkach.
Dzisiaj wic dla tych, ktrych na to sta, problemy z wod i powietrzem s rozwizane.
Niestety, Wadimirze, klimatyzacja nie rozwizuje problemu. Szkodliwe czsteczki zatrzymuje, ale powietrze przy tym jeszcze bardziej martwieje, a butelkowana woda obumiera od tego zamknicia. Wwczas odywia ona jedynie stare komrki ciaa. Dla ich odnawiania si, po to, aby komrki twego ciaa przez cay czas si
tworzyy, niezbdne s ywe powietrze i woda.

PROBLEMY UDOSKONALAY YCIE


Adam to wszystko posiada?
Tak! Mia to! Wanie dlatego myl jego pdzia tak szybko. Przez wzgldnie krtki odcinek czasu udao
mu si okreli przeznaczenie wszystkiego. Sto osiemnacie lat przeleciao jak jeden dzie.
Sto osiemnacie lat? Do tak pnej staroci sam przey?
Sam jeden, zachwycajcymi i ciekawymi czynami y On pierwszy czowiek. Jego sto osiemnacie lat nie
staro mu przynioso, lecz rozkwit.
W wieku stu osiemnastu lat czowiek si starzeje, nawet jest uznawany za dugowiecznego, ale choroby
i niemoc go pokonuj.
Tak jest teraz, Wadimirze, ale wtedy choroby czowieka nie dotykay. Wiek kadej komrki ciaa by duszy, ale jeli komrka bya zbyt zmczona, to dane byo jej umrze, ale w tym samym czasie powstawaa nowa, energi wypeniona komrka. Ciao czowieka mogo y tyle lat, ile chcia jego duch, dusza.
To co, teraz wynika z tego, e wspczesny czowiek sam nie chce y tak dugo?
Dziaaniem swoim co sekund skraca swj wiek i mier wymyla sam dla siebie czowiek.
Jak to: sam sobie wymyla? Przecie ona przychodzi sama, wbrew naszej woli.
Kiedy palisz lub pijesz alkohol, kiedy wyjedasz do miasta nasyconego smrodem zanieczyszczonego
powietrza, kiedy spoywasz martwe jedzenie i zoci sam siebie zjadasz, to powiedz mi, Wadimirze, kto, jak
nie ty sam, przyblia twoj mier?
Takie jest teraz ycie. Czowiek jest wolny, kady sam buduje swoje ycie i wiek swj co sekund okrela. To co, w raju problemy nie istniay?
Problemy, nawet jeeli powstaway, to rozwizyway si bez adnych szkd i tylko dowodziy doskonaoci ycia.

PIERWSZE SPOTKANIE
Pewnego dnia, w swoje sto osiemnaste urodziny, obudziwszy si o wicie, Adam nie zachwyci si wiosn.
I nie podnis si jak zwykle na powitanie sonecznych promieni. W listowiu nad nim przepiknie piewa sowik, ale Adam przekrci si na drugi bok, odwracajc od piewu. Przed oczami w tajemniczym dreniu wiosna wypeniaa przestrze, rzeka szelestem wody woaa do siebie Adama, rozbawione jaskki fruway nad
nim. Oboki zmieniay si w czarujce obrazy, najdelikatniejsze aromaty z zi, kwiatw, drzew i krzeww otaczay go. O, jake wtedy zdziwi si Bg! Wrd wspaniaoci wiosennej ziemskiego stworzenia pod bkitem
nieba syn-czowiek Jego smuci si. Jego dziecko ukochane nie w radoci, lecz w smutku byo pogrone.
Czy dla kochajcego ojca moe by co bardziej przykrego ni taki obraz? Odpoczywajce sto osiemnacie
lat od momentu stworzenia mnstwo boskich energii w mgnieniu oka znw si poruszyo. Wszechwiat zamar. W aurze energii mioci lnio takie przyspieszenie, nie spotykane wczeniej, e wszystko, co istnieje,
zrozumiao: Bg myli o nowym stworzeniu. Ale co jeszcze mona stworzy po tym, co ju zostao stworzone
na najwyszym poziomie natchnienia? Nikt jeszcze wtedy tego nie rozumia. A prdko myli Boga powikszaa si. Energia mioci szeptaa do niego: I znw wszystko doprowadzie do natchnionego ruchu. Energie twoje parz przestrzenie wszechwiata. Jakim cudem nie wybuchasz ani nie spalasz si sam w takim
ogniu? Dokd dysz? Do czego? Popatrz, mj Boe, ja nie wiec si ju tob, lecz si pal, planety

10

w gwiazdy przemieniajc. Zatrzymaj si, wszystko, co najlepsze, ju jest przez ciebie stworzone, a twj syn
przestanie si smuci, zatrzymaj si, o, Boe!
Nie sysza Bg bagania mioci.
Nie przejmowa si drwinami istot wszechwiata. Jak mody i natchniony rzebiarz gorco kontynuowa
przyspieszone ruchy wszystkich energii. I nagle w caym nieuchwytnym wszechwiecie bysn do tej pory niewidzian, pikn zorz i westchno w zachwycie cae stworzenie. I sam Bg szepn w zachwycie:
Popatrz, Wszechwiecie! Patrz! Oto crka moja stoi wrd stworze ziemskich. O, jake doskonaa, jak
wspaniaa jest jej posta. Godna bdzie syna mego. I nie ma doskonalszego od niej stworzenia. W niej obraz
i podobiestwo moje oraz wszystkie wasze czsteczki w niej s zawarte, wic pokochajcie, pokochajcie j!
Ona i on! Mj syn i crka moja! Wszystkich radoci obdarz! I na wszystkich poziomach bytu wspaniae
wiaty zbuduj! W promieniach witu, po trawie umytej ros, w witeczny dzie z pagrka schodzia ku Adamowi dziewica. Stpaa z gracj, miaa smuk sylwetk, a linie jej ciaa byy delikatne i pynne. Cera lnia
wiatem zorzy boskiej, coraz bliej i bliej. Ju jest!
Przed lecym na trawie Adamem stana dziewica. Wietrzyk poprawi zote kosmyki, odsaniajc jej czoo.
Wszechwiat wstrzyma oddech. O, jak cudowne jej lico stworzenie twoje, Boe! Adam na stojc obok
dziewic tylko rzuci okiem, lekko ziewn i obrci si, przymykajc powieki. Wszystkie istoty wszechwiata
usyszay wtedy... Nie, nie sowa, lecz jak opieszale w swych mylach Adam rozprawia o nowym Boga stworzeniu: Patrzcie, jeszcze jedno jakie stworzenie podeszo. Nie ma nic w nim nowego, tylko e do mnie podobne. Stawy kolanowe u konia s bardziej gitkie i mocne, leopard ma weselsze i jaskrawsze futro, a do tego wszystkiego jeszcze podeszo bez zaproszenia, przecie na dzisiaj planowaem okreli przeznaczenie
mrwkom .
Ewa wic, nie doczekawszy si, posza nad rzek. Na brzegu przykucna przy krzakach i w ucichej wodzie swoje ogldaa odbicie. I narzeka zaczy istoty wszechwiata, w jedno zlaa si ich myl: Dwie doskonaoci nie potrafiy doceni jedna drugiej, wic w stworzeniach boskich nie ma doskonaoci.
Tylko energia mioci, sama pord narzeka caego wszechwiata, prbowaa ochroni sob Stwrc. Jej
wiato otaczao Boga. Wszyscy wiedzieli nigdy Energia Mioci nie rozumowaa. Zawsze niewidoczna i milczca w nieznanych bezkresach bdzia, to dlaczego teraz cakowicie, bez reszty tak mocno wiatem wok
Boga zabysna? Nie reagujc na jki wszechwiata, swoim wiatem tylko Jego jedynego ogrzewaa i pocieszaa:
Ty odpocznij, Stwrco Wielki, i zasiej zrozumienie w Synu swoim. Bdziesz mg poprawi wszystkie
wspaniae stworzenia swoje.
W odpowiedzi zabrzmiay sowa i wszechwiat pozna przez nie mdro i wielko Boga:
Mj syn jest na obraz i podobiestwo moje. Znajduj si w nim czsteczki wszystkich energii. On jest alf i omeg. On jest stworzeniem! On jest przyszoci przetworzeniem! Teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Ani
mnie, ani nikomu innemu nie bdzie dane bez zgody jego zmienia losu jego. Wszystko, czego sam zapragnie, dane mu bdzie. Wszystko si speni, co nie w biegu pomylane. Nie pokoni si syn mj na widok doskonaego ciaa dziewicy. Nie podziwia jej ku zdumieniu caego wszechwiata. Syn mj, nie rozumiejc jeszcze, zmysami poczu. Jako pierwszy poczu czego mu brakuje. A stworzenie nowe dziewica tego wanie jeszcze nie posiada. Mj syn! Mj syn dusz odczuwa cay wszechwiat i doskonale wie, co on posiada.
Cay wszechwiat wypenio pytanie:
Czego moe brakowa temu, w kim zawarte wszystkie energie nasze i wszystkie energie twoje? Bg odpowiedzia im:
Energii Mioci. I w tym momencie z ca sw si wybucha energia mioci:
Przecie jestem jedna jedyna i tylko do ciebie nale. Tob jedynym janiej. Kochanie moje, tak, jeste jedyn moj mioci, twoje lnice wiato i lni, i pieci. Kochanie moje, jeste moim natchnieniem. Ty
jeste zdolna wszystko przyspiesza, pogbiasz uczucia i dajesz wszystkim bogie ukojenie, kochanie moje.
Bagam ciebie, caa bez reszty zejd na Ziemi. Sob, energi wielkiej bogoci, ogarnij je moje dzieci.
Mioci i Boga poegnalny dialog zwiastowa pocztek caej mioci ziemskiej.
Mj Boe woaa mio do Stwrcy kiedy odejd, to sam na zawsze, sam na wszystkich yjcych poziomach bytu, pozostaniesz niewidzialny.
Od dzi syn mj i crka moja bd wieci dla wszystkich na wszystkich poziomach bytu. I niech tak si
stanie.
Mj Boe, prnia wok ciebie powstanie. I ju nigdy do twojej duszy nie przedrze si ywe ciepo. Bez
ciepa tego ozibnie twa dusza.

11

Nie tylko dla mnie, lecz dla wszystkich niech to ciepo z ziemi janieje. Synw moich i crek czyny niech
je pomno. Wwczas caa Ziemia ciepem mioci wieccej w przestrzeni rozgorzeje. Wszyscy bd odczuwali od Ziemi bogie wiato, ogrzane nim bd wszystkie . . moje energie.
Mj Boe, przed synem i crk twoj stoj otworem wszystkie drogi. W nich zawarte s energie wszystkich wymiarw bytu. I jeli chociaby jedna przezwyciy pozostae, to nieprawdziw zaprowadzi drog. Co
wtedy bdziesz mg zrobi, oddawszy z siebie wszystko? Widzc, jak topnieje, jak sabnie energia pynca
z Ziemi? Oddawszy wszystko i patrzc, jak na ziemi nad wszystkim dominuje energia zniszczenia? Stworzenie twoje pokryje martwa otoka, a trawa twoja bdzie zarzucona kamieniami. Co wtedy zrobisz, wolno swoj oddawszy synowi swojemu?
Wrd kamieni bd mg przebi si ponownie jako zielone dbo trawy na malekiej, nietknitej polance, otworz patki kwiatu. Swoje ziemskie przeznaczenie moi ziemscy synowie i crki bd mogli sobie uwiadomi.
Mj Boe, kiedy odejd, ty niewidoczny dla wszystkich si staniesz. A moe zdarzy si tak, e w twoim
imieniu poprzez ludzi istoty innych energii nagle zaczn przemawia. Jedni drugich bd si starali sobie podporzdkowa. Na swoj korzy bd interpretowa twoj istot, goszc: Mwi w imieniu Boga i ze wszystkich jestem wybrany ja sam jedyny, i wszyscy mnie suchajcie. Co wtedy bdziesz w stanie zrobi?
W rodzcym si dniu zorz si stan. Stworzenia wszystkie, bez wyjtku, pieszczone na ziemi promieniem sonecznym, pomog zrozumie synom i crkom moim, e kady sam przez dusz swoj moe mwi
z dusz moj.
Mj Boe, ich bdzie wielu, a ty jeste sam jeden. A wszystkie istoty wszechwiata opanuje podanie
zawadnicia ludzk dusz, aby poprzez ludzi zapanowa nad wszystkim swoj energi. Wtedy twj syn zabkany nagle zacznie si do nich modli.
Przed rnorakimi ciemnymi siami prowadzcymi do lepego zauka stoi mur, on bdzie zapor dla
wszystkiego, co niesie kamstwo. Bowiem w synach i crkach moich jest denie do uwiadomienia sobie
prawdy. Kamstwo ma zawsze swoje granice, lecz prawda jest bezgraniczna zawsze. Ona jedna na wieki zamieszkaa w duszy i wiadomoci moich crek i synw!
O, mj Boe, nikt i nic nie jest w stanie przeciwstawi si biegowi myli i marzeniom twoim. One s wspaniae! Z wasnej woli pjd ich ladami. Dzieci twoje wiatem ogrzej i wiecznie bd im suy. Sprezentowane przez ciebie natchnienie pomoe im stworzy swoje tworzenie. Tylko o jedno bagam ci, Boe, cho jedn
iskierk swojej mioci pozwl mi przy tobie zostawi. Kiedy w mroku przebywa bdziesz, kiedy sama prnia bdzie ci otacza, kiedy popadniesz w zapomnienie, a wiato Ziemi bdzie przygasa, niech wtedy
iskierka, chociaby jedna maa iskierka mioci mojej do ciebie, swoim migotaniem wieci.
Gdyby yjcy dzisiaj czowiek mg spojrze na niebo, ktre byo wtedy nad ziemi, przed jego oczyma
wielki powstaby obraz. wiato wszechwiata energia mioci, w komet si skupiwszy, ku ziemi podaa
i rozjaniaa na swojej drodze ciaa planet jeszcze bez ycia, i zapalaa gwiazdy nad ziemi. Ku ziemi! Coraz
bliej i bliej. Ju jest. I nagle nad sam ziemi si zatrzymao, zadrao wiato mioci. Dostrzego bowiem
w oddali, wrd pomiennych gwiazd, jedn, najmniejszze wszystkich, lecz yw gwiazd. Ona za wiatem
mioci ku ziemi spieszya.
I zrozumiaa mio: to od Boga ostatnia jej iskierka, i ta ku ziemi za ni zmierzaa.
Mj Boe szeptao wiato mioci ale dlaczego? Nie mog zrozumie, dlaczego Ty nawet jednej mojej iskierki przy sobie nie zostawie?
Sowom mioci zmroku wszechwiata ju niewidzialny dla nikogo i przez nikogo jeszcze niezrozumiay
Bg odpar:
Sobie zostawi to znaczy nie da im, crkom i synom moim.
Mj Boe...
O, jak wspaniaa jeste, mioci, nawet w tej jednej tylko iskierce.
Mj Boe... Pospiesz si, mioci moja, pospiesz, nie rozprawiaj. Pospieszaj z ostatni swoj iskierk
i ogrzej wszystkich przyszych moich synw i crki.
Energia Mioci wszechwiata obja ludzi cakowicie, a do ostatniej iskierki. W niej byo wszystko. Wrd
wszechwiata nieobjtego, we wszystkich yjcych wymiarach bytu jednoczenie, powsta czowiek ze
wszystkich istot najmocniejszy.

12

KIEDY MIO...
Adam lea na trawie wrd pachncych kwiatw. Drzema w cieniu drzewa, a jego myl powoli pyna.
I nagle nie znan mu do tej pory fal ciepa objo go wspomnienie. Niezwyk si ciepo to przyspieszao
wszystkie myli: Zupenie niedawno stano przede mn nowe stworzenie. Moje byo to podobiestwo,
a oprcz tego bya i rnica, ale jaka, w czym? Gdzie moe by teraz? O, jak pragn zobaczy ponownie to
nowe stworzenie. Zobaczy je znowu chc, ale dlaczego, nie wiem. Raptem Adam wsta i rozejrza si dookoa. Wybucha jego myl: Co si nagle stao? Cigle to samo niebo, ptaki, trawy, drzewa i krzaki. Wci te
same, a jest rnica, inaczej na wszystko patrz. Wspanialsze stay si wszystkie ziemskie istoty: zapachy,
powietrze i wiato.
I zrodzio si z ust Adama sowo, Adam wykrzykn do wszystkich: I ja te kocham! i w tym momencie
ogarna go nowa fala ciepa idca od rzeki. Odwrci si w kierunku bijcego ciepa, przed nim lnio nowe
stworzenie. Logika opucia myli, caa dusza widokiem tym si upajaa, kiedy Adam zobaczy nagle na brzegu siedzc cicho dziewic. Nie na wod czyst jednak, lecz na niego patrzya, odrzuciwszy pasma zotych
wosw. Teraz ona piecia go swym umiechem, jakby wieczno ca na niego czekaa.
Podszed do niej i kiedy patrzyli na siebie, Adam pomyla: Nikt nie ma oczu wspanialszych ni ona, a gono powiedzia:
Siedzisz nad brzegiem rzeki, woda jest bardzo przyjemna. Masz ochot? Wykpiemy si w rzece.
Chtnie.
Potem poka ci wszystkie stworzenia, chcesz?
Chc.
Wszystkim okreliem przeznaczenie. I tobie suy im naka. A jeli chcesz, to nowe uczyni stworzenie.
Tak, chc.
Kpali si w rzece, biegali po ce. O, jake dwicznie miaa si dziewica, kiedy wdrapawszy si na sonia, niezwyky taniec dla niej przedstawia rozweselony Adam i dziewic Ew nazywa!
Dzie mia si ku zachodowi, dwoje ludzi stao wrd znakomitoci bytu ziemskiego. Rozkoszowali si kolorami, zapachami i dwikami. Spokojnie i niewinnie patrzya Ewa, jak zapada wieczr. Kwiaty zamykay si
w pki, wspaniae dzienne widoki w ciemno odchodziy z oczu.
Nie smu si ju pewny siebie powiedzia Adam zaraz nastpi ciemno nocy. Jest potrzebna, by odpocz, ale ilekro noc bdzie przychodzia, zawsze dzie nastanie.
Ten sam dzie bdzie czy nowy?
Nastpi dzie taki, jakiego zapragniesz.
Czyim podwadnym jest kady dzie?
Moim podwadnym.
A ty komu jeste podwadny?
Nikomu.
To skd tu jeste?
Z marzenia.
A wszystko naokoo, co cieszy mj wzrok?
Te powstao z marzenia dla mnie jako stworzenie.
To gdzie teraz ten, ktrego marzenia s tak wspaniae?
Czsto bywa tak, e jest obok, lecz nie mona go zobaczy zwykym wzrokiem. Tak czy inaczej, jest
z nim dobrze. Bogiem si okrela, ojcem moim i przyjacielem. Nigdy mi si nie przykrzy i wszystko mi oddaje.
Te pragn mu co da, ale co, tego jeszcze nie wiem.
Wic ja te jestem jego stworzeniem? Ja te, tak jak i ty, odwdziczy mu si pragn. Nazywa przyjacielem, Bogiem i ojcem swoim. By moe razem odnajdziemy to, czego oczekuje od nas ojciec?
Syszaem, jak mwi, e moe obdarzy wszystkich radoci.
Wszystkich, to znaczy i siebie samego?
Tak, to znaczy i siebie samego.
To powiedz mi, czego pragnie?
Wsplnego tworzenia oraz radoci z patrzenia na nie.
Co moe przynie wszystkim rado?
Rodzenie.

13

Rodzenie? Przecie najwspanialsze jest ju narodzone.


Czsto rozmylam przed snem o niezwykym, wspaniaym stworzeniu. O wicie dochodz do wniosku, e
jeszcze nic nie wymyliem. To, co wspaniae, ju istnieje i jest widoczne w wietle dnia.
Pomylmy nad tym razem.
Te tego pragn, by przed snem by razem z tob, sysze twj oddech, upaja si twym ciepem i razem
duma o stworzeniu.
Marzc przed snem o wspaniaym stworzeniu, myli obojga czyy si w jedno denie porywem najdelikatniejszych zmysw, a ich ciaa odzwierciedlay myli.

NARODZINY
To dzie wraca, to noc znw nastawaa. Pewnego dnia o wicie, kiedy Adam obserwowa tygrysitka i zastanawia si nad nimi, cicho podesza do niego Ewa, przykucna obok, wzia jego rk i pooya na swoim
brzuchu.
Poczuj to, wewntrz mnie moje i jednoczenie nowe stworzenie yje. Czy czujesz, Adamie, jak kopie
istota moja niespokojna?
Tak, czuj. Wydaje mi si, e do mnie si wyrywa.
Do ciebie? No, oczywicie, e tak! Ona jest zarwno moja, jak i twoja! O, jake pragn zobaczy ju to
nasze stworzenie. Nie w mkach, lecz w wielkim zdumieniu rodzia Ewa.
Zapomniawszy o wszystkim dookoa, siebie nie czujc, Adam patrzy i dra z niecierpliwoci. Ewa bowiem
rodzia nowe wsplne stworzenie.
Maleki kbuszek, mokry cay, bezradnie lea na trawie. Mia podkulone nki i zamknite powieki. Adam
patrzy, nie odrywajc wzroku, jak malestwo poruszyo rczk, rozchylio usteczka i zrobio wdech. Adam ba
si nawet mrugn, aby nie przegapi najmniejszego ruchu. Nieznane do tej pory uczucia wypeniay wszystko wewntrz i naokoo. Nie bdc w stanie usta w miejscu, Adam nagle podskoczy i pobieg. W wielkiej radoci bieg Adam wzdu rzeki nie wiadomo dokd. Zatrzyma si. Co wspaniaego i nieznanego wypeniao
jego piersi i roso. A wszystko naokoo!... Niezwykle wietrzyk limi w krzakach szeleci, on piewa, przebierajc po liciach krzakw i patkach kwiatkw jak po strunach. Niezwykle pyny na niebie oboki, wszystkie
czarujcy odbyway taniec. Lnia, umiechaa si i bystrzej pyna woda. Nie do wiary! Rzeka! Rzeka, odzwierciedlajc oboki, weselej niosa swoje wody. Radosny szczebiot ptakw na niebie! I w trawie bzyczao radonie! I czyo si wszystko w jeden dwik pieszczotliwej muzyki najwspanialszej przestrzeni wszechwiata.
Zaczerpnwszy powietrza, Adam z caej siy nagle zakrzycza. Niezwyky, nie zwierzcy by jego krzyk, zlewa si w najdelikatniejsze dwiki. Ucicho cae otoczenie. Pierwszy raz usysza wszechwiat, jak radujc
si, piewa na ziemi czowiek. piewa czowiek! I wtedy wszystko, co brzmiao w galaktykach, umilko. piewa czowiek! Syszc pie szczcia, cay wiat zrozumia: w adnej galaktyce nie ma struny zdolnej wyda
lepszy dwik ni dwik pieni Duszy czowieka.
Jednak pie radoci nie moga zmniejszy nadmiaru uczu. Adam zobaczy lwa i popdzi do niego. Powali go na ziemi jak kotka, ze miechem zacz czochra grzyw, potem podnis si, gestem przywoa lwa
i pobieg dalej. Lew ledwo go dogania, a lwitka z lwic w ogle nie naday. Szybciej ni wszyscy bieg
Adam, machajc rkoma, zapraszajc wszystkie zwierzta po drodze. Jego stworzenie, by pewien, wszystkim moe da rado.
I oto przed nim znw jest maleki kbek, jego stworzenie. Oblizany jzykiem wilczycy i ciepym wiatrem
wypieszczony, ywy, maleki kbuszek.
Niemowl jeszcze nie otworzyo oczu, bo cay czas spao. Wszystkie zwierzta, co za Adamem przybyy,
przed nim na ziemi przysiady w rozkoszy.
Och! w zachwycie wykrzykn Adam od mojego stworzenia wiato podobne do mojego si rozchodzi!
A moe ono jest nawet silniejsze od mojego, skoro co niezwykego si ze mn dzieje. Wszystkie zwierzta
pady przed nim z czuoci. Tak pragnem! Udao si! Stworzyem to! Zrodziem stworzenie wspaniae! ywe! Wszyscy! Spjrzcie na niego wszyscy!
Adam obj wzrokiem wszystko naokoo i nagle si zatrzyma, i zamar. Na Ewie zatrzyma si jego wzrok.
Samotnie siedziaa na trawie, lekko zmczonym wzrokiem piecia skamieniaego nagle Adama. I z now moc mio wewntrz i naokoo Adama z nie znan mu do tej pory rozkosz zajaniaa, i nagle... o, jake mio
wszechwiata zadraa, kiedy Adam do piknej matki podbieg, kiedy przed ni uklkn i dotkn jej zotych

14

wosw, ust i wypenionych mlekiem piersi. I radosny krzyk w delikatny szept przemieni, sowami prbujc wyrazi swj zachwyt:
Ewo! Moja Ewo! Kobieto moja! Ty zdolna urzeczywistnia marzenia?! a w odpowiedzi lekko zmczony
i delikatny, cichy gos powiedzia:
Tak, jestem kobiet. Twoj kobiet. Urzeczywistni wszystko, cokolwiek wymylisz.
Tak! Razem! My dwoje! Tacy sami jak on! Zdolni jestemy urzeczywistnia marzenia. Popatrz! Czy syszysz nas, ojcze?
Lecz po raz pierwszy Adam nie usysza odpowiedzi. Zdziwiony skoczy i wykrzykn:
Gdzie jeste, mj ojcze! Spjrz na moje stworzenie! Doskonae, zadziwiajce s twoje istoty ziemskie.
Wszystko jest wspaniae, drzewa, zioa, krzaki, i liczne s twoje oboki. Jednak wspanialsze ni ksztat kwiatw jest stworzenie moje popatrz! Moje jedno stworzenie przynioso mi wicej radoci ni wszystko, co ty
przez marzenia tworzye. Jednak ty milczysz. Czy nie chcesz na nie patrze? Przecie ono jest najlepsze ze
wszystkich! Ono jest najblisze memu sercu, stworzenie moje. No, co ty!? Nie chcesz spojrze na nie?
Adam popatrzy na niemowl. Nad rozbudzonym ciakiem dziecka powietrze byo bardziej niebieskie ni
zwykle. I wiatr nie koysa niczym, tylko kto niewidoczny nad ustami niemowlcia uchyla kwiatek, zginajc
cienk odyg. I wtedy trzy delikatne pyki kwiatowe dotkny jego ust. Niemowl oblizao usteczka, bogo zapao oddech, pomachao rczkami i nkami i znw usno. Adam domyli si wwczas, e kiedy on si radowa, biegajc, Bg w tym momencie czule opiekowa si malestwem i wanie dlatego milcza. I wykrzykn
Adam:
To znaczy, e ty pomagae! Bye obok i stworzenie uznae. I cichy gos ojca w odpowiedzi usysza:
Nie tak gono, Adamie, obudzisz dziecko swoj radoci.
Mam rozumie, e ty, mj ojcze, pokochae stworzenie moje tak samo jak mnie? Moe nawet jeszcze
bardziej? Jeeli tak, to dlaczego? Wytumacz mi! Przecie ono nie jest twoje.
Mio, mj synu, jest nieskoczona. W stworzeniu nowym jest przeduenie ciebie.
To znaczy, e jestem tu, a jednoczenie w nim? I rwnie Ewa w nim jest?
Tak, mj synu, wasze stworzenie jest podobne do was we wszystkim, nie tylko ciaem. W nim duch i dusza, czc si, tworz nowe. Kontynuowane bd wasze denia i niejednokrotnie wzmocni radosne uczucia.
Masz na myli, e bdzie nas wielu? Zapenisz sob ca ziemi. Wszystko zrozumiesz przez zmysy
i wwczas w innych galaktykach twoje marzenie zbuduje nowy wiat, jeszcze wspanialszy.
Gdzie jest skraj wszechwiata? Co bd robi, kiedy do niego dotr? Kiedy ju wszystko sob wypeni?
Co byo w mylach, zrealizuj?
Synu mj, wszechwiat jest myl i z myli zrodzio si marzenie, czciowo jednak jest widoczn materi. Kiedy dotrzesz do skraju wszystkiego, nowy pocztek, kontynuacj myl przed tob otworzy. Z niczego
powstan nowe wspaniae twoje narodziny, odzwierciedlajc twoje denia duszy i marzenia. Synu mj, ty
nieskoczony, ty wieczny, w tobie marzenia tworzce zawarte.
Ojcze, jak wspaniale jest, kiedy mwisz. Chc ci przytuli, kiedy jeste obok. Jednak nie mog ci nawet zobaczy, dlaczego?
Synu mj, kiedy moje marzenia o tobie wchaniay wszystkie energie wszechwiata, nie nadaem myle o sobie. Moje marzenia i myli tylko ciebie tworzyy i nie zajy si moim widzialnym obliczem. Jednak
moje stworzenia s widoczne, postaraj si je odczuwa, a nie analizowa. Nikt w caym wszechwiecie nie
potrafi ich zrozumie tylko umysem.
Ojcze, jak mi dobrze, kiedy przemawiasz. Gdy jeste obok, wszystko jest mi bliskie. Kiedy si okae, e
jestem na innym kocu wszechwiata, kiedy wtpliwoci i niezrozumienie zagnied si w mej duszy, powiedz, jak mam ciebie odnale? Gdzie bdziesz w tym momencie?
W tobie i wszdzie dookoa. W tobie, mj synu, jest wszystko, jeste bowiem wadc wszystkich energii
wszechwiata. Wszystkie przeciwnoci wszechwiata zrwnowayem w tobie i w rezultacie kim zupenie nowym si stae. I adnej z nich nie pozwl dominowa w sobie, wtedy i ja w tobie bd.
We mnie?
W tobie i we wszystkim. W twoim stworzeniu jeste ty i Ewa. Tak jak w tobie jest moja czstka, tak
i w twoim stworzeniu jam jest.
Dla ciebie jestem synem. Kim tedy dla ciebie jest to nowe stworzenie?
Znowu tob.
Kogo bardziej bdziesz kocha? Mnie teraniejszego czy rodzcego si mnie wci na nowo? Mio

15

jest jedna, lecz nadziei jest wicej w kadym nowym odrodzeniu i marzeniu.
Ojcze, jake ty jeste mdry. Tak bardzo pragn ci ucisn.
Popatrz dookoa. Wszystko jest widzialne, to s moje zmaterializowane myli i marzenia. Przez swj materialny wymiar moesz zawsze z nimi obcowa.
Pokochaem je tak jak ciebie kocham, ojcze, i Ew, i nowe stworzenie moje. Naokoo jest mio i w niej
na wieki pozosta pragn.
Mj synu, tylko w przestrzeni mioci y bdziesz wiecznie. Pyny lata, jeli tak to mona uj, poniewa czas jest pojciem wzgldnym. Pyny lata, ale po c to liczy, kiedy czowiek mierci w sobie dostrzec
nie umia. A znaczy to, e mier wtedy musiaa nie istnie.

JABKO, KTRYM NIE MONA SI NASYCI


Anastazjo, jeeli na pocztku byo tak dobrze, to co si zdarzyo pniej? Dlaczego dzisiaj tocz si wojny na ziemi, ludzie goduj? Istnieje zodziejstwo, bandyci, samobjstwa, wizienia? Peno nieszczliwych
rodzin i osieroconych dzieci. Gdzie si podziay kochajce Ewy? Gdzie Bg, ktry nam obieca ycie wieczne
w mioci? A, przypomniaem sobie, w Biblii przecie zostao to wyjanione: wszystko przez to, e jabko z zakazanego drzewa zerwa czowiek, sprbowa i Bg czowieka wygna z raju. Nawet stranikw przy bramie
postawi, eby nie wpuci szkodnikw z powrotem.
Wadimirze, Bg czowieka nie wygna z raju.
Nie? Wygna! Czytaem o tym. A jeszcze do tego przekl czowieka. Ewie powiedzia, e jest grzesznic
i w blach rodzi bdzie. A Adam w pocie czoa jedzenie bdzie musia zdobywa. I wanie tak jest teraz
z nami.
Wadimirze, pomyl sam. By moe logika taka lub jej brak jest dla kogo korzystny i przywieca jakiemu celowi.
Do czego jest tu potrzebna logika i czyj tam cel?
Uwierz mi, prosz. Kady sam powinien nauczy si orientowa swoj wasn dusz, rozumie rzeczywisto. Tylko sam mylc, bdziesz mg zrozumie, e Bg nie wypdzi czowieka z raju, Bg do tej pory jest
dla wszystkich kochajcym ojcem. Bg jest mioci. O tym na pewno te czytae.
Tak, czytaem. To w takim razie gdzie twoja logika? Przecie kochajcy ojciec nie wygoni z domu swojego dziecka. Kochajcy rodzic, sam cierpic niewygody, wybacza swoim dzieciom wszystkie przewinienia.
I nie spoglda Bg obojtnie na wszystkie cierpienia ludzi, swoich dzieci.
Patrzy, nie patrzy nie wiem, lecz dla wszystkich jest jasne, e si im nie przeciwstawia.
O czym ty mwisz, Wadimirze? Pewnie, e zniesie i ten bl od syna-czowieka. Jednak ile mona nie
odbiera ojca? Jego mioci nie odczuwa i nie widzie?
I co ty tak od razu to przeywasz? Powiedz konkretniej, gdzie, w czym s przejawy dzisiejszej mioci Boskiej?
Kiedy bdziesz w miecie, dokadniej si wszystkiemu przyjrzyj. ywy dywan najwspanialszej trawy przykryty jest martwym asfaltem. Naokoo wielkie skupiska szkodliwego betonu nazywane domami, pomidzy nimi
snuj si samochody, czadzc miertelnym gazem. Jeli tylko wrd tych kamiennych skupisk znajdzie si
choby ma wysepk prawdziw, od razu rodz si trawy i kwiaty stworzone przez Boga. Przez szelest lici
i piew ptakw on cay czas nawouje swoje crki i synw, aby zrozumieli, co si teraz dzieje, i powrcili do raju. Coraz bardziej ganie wiato mioci na ziemi i dawno ju zmniejszyoby si odbicie soca, jednak on
swoj energi nieustannie wzmacnia rwnie ywotno promieni sonecznych. On, tak jak i kiedy, tak i teraz
kocha swoje crki i synw. Wierzy i czeka, marzc o tym, jak pewnego dnia obudzony kolejnym witem czowiek nagle zrozumie, a olnienie jego przywrci ziemi pierwotny rozkwit.
Jak to wszystko mogo si sta na ziemi, wbrew marzeniom Boga, i trwa nie wiadomo co tysice, a nawet
miliony lat? Jak mona przez tyle czasu wci czeka i wierzy?
Dla Boga czas nie istnieje. Jak w kochajcych rodzicach, tak i w Nim wiara nie ganie. I dziki tej wierze
yjemy po dzi dzie. Sami tworzymy swoje ycie, korzystajc z wolnej woli danej nam przez Ojca. Ale wybr drogi donikd nie od razu by przez ludzi dokonany.
Co znaczy: nie od razu? To w takim razie kiedy? Co w kocu oznacza jabko Adama?
W owych czasach, tak jak i dzi, wszechwiat by wypeniony mnstwem ywych energii, niewidoczne ywe istoty byy wszdzie i wiele z nich podobnych byo do drugiego ja czowieka. One, prawie jak ludzie,
wszystkie wymiary bytw s zdolne obj. Jednak nie dane jest im sta si materialnymi. Na tym polega prze-

16

waga czowieka nad nimi. A do tego jeszcze w kompleksach energetycznych istot wszechwiata zawsze nad
wszystkimi panuje jedna energia. I nie s zdolne do zmiany zalenoci pomidzy tymi energiami. Wrd istot
wszechwiata istniej jeszcze kompleksy energii podobnych do Boga. Podobne jednak Bogiem nie s. Najedn chwil zdolne s osign rwnowag mnstwa energii w sobie, jednake nie s w stanie stworzy ywych istot w harmonii, tak jak uczyni to Bg. W caym wszechwiecie nikomu nie udao si znale odpowiedzi, ujawni tajemnicy nalenej Bogu, jak si stworzony zosta materialny plan, gdzie, w czym znajduj si
czce go i cay wszechwiat nici. Jak, jak si plan ten moe sam si odradza. Kiedy ziemia i wszystko, co
si na niej znajduje, byo tworzone przez Boga, to ze wzgldu na niesamowit prdko stwarzania nie naday zrozumie te istoty, czym i jak si Bg tworzy wiat. Kiedy wszystko ju powstao i byo widzialne, kiedy
dostrzeono, e czowiek jest silniejszy, to wpierw wprawio wikszo w zdumienie, wielu popado w zachwyt,
a nastpnie ten wspaniay widok wywoa pragnienie stworzenia tego samemu. Stworzy to samo, ale wasne!
Pragnienie si potgowao. Przecie i dzi tkwi ono w wielu energetycznych istotach.
W innych galaktykach, w innych wiatach prboway stworzy podobiestwo ziemi. Wykorzystyway nawet
planety stworzone przez Boga. Wikszoci udawao si stworzy co podobnego do bytu ziemskiego, ale tylko podobnego. Harmonii ziemi, wzajemnego poczenia wszystkiego ze wszystkim nikomu si nie udao osign. I tak we wszechwiecie do dzi dnia jest ycie na planetach, lecz ycie to jest tylko uomnym podobiestwem ycia ziemskiego. Kiedy wiele podejmowanych prb nie tylko stworzenia czego lepszego, ale nawet
powtrzenia tego samego okazao si daremnych (a tajemnicy swej Bg nie zdradzi), wtedy wiele z tych istot
zaczo si zwraca do czowieka. Dla nich byo jasne: jeeli czowiek jest stworzeniem boskim, jeli jest kochany, to nie mg jemu czegokolwiek nie da kochajcy rodzic, a oprcz tego wiksze moliwoci mg Bg
przekaza czowiekowi synowi swojemu. W rezultacie zaczy zwraca si do czowieka wszystkie istoty
wszechwiata i do dzi przez cay czas staraj si to robi. Przecie i dzisiaj s ludzie, ktrzy opowiadaj spoeczestwu o tym, e kto niewidzialny z kosmosu rozmawia z nimi i nazywa siebie Rozumem i Si Dobra.
Tak samo i wtedy, na samym pocztku, to z pouczeniem, to znowu z prob zwracay si do czowieka.
Wszystkie pytania miay jedno znaczenie, tylko zamaskowane w rny sposb: Powiedz, jak si stworzona jest ziemia i wszystko, co na niej istnieje, w jaki sposb i z czego jeste stworzony tak wielki, czowieku?. Jednak czowiek nikomu odpowiedzi takiej nie da, bowiem wwczas, tak jak i dzi, jej nie zna. Ciekawo jednak w nim rosa i czowiek zacz si domaga odpowiedzi od Boga. Nie bez przyczyny Bg nie odpowiada, dawa mu do zrozumienia, proszc, by wyrzuci to pytanie z gowy:
Prosz ci, synu mj, twrz. Dane jest tobie tworzy w przestrzeni ziemskiej i innych wiatach. To, co twoim marzeniem wymylone, z pewnoci si urzeczywistni. Bagam ci tylko o jedno, nie zastanawiaj si, jaka
sia sprawia to wszystko.
Anastazjo, nie mog zrozumie, dlaczego Bg nawet czowiekowi synowi swojemu nie chcia zdradzi
techniki stworzenia? Mog tylko przypuszcza. Nie odpowiadajc nawet swojemu synowi, Bg stara si
ochroni go od biedy, zapobiegajc wojnie wszechwiata.
Nie widz adnego zwizku pomidzy brakiem odpowiedzi a wojn we wszechwiecie.
Gdyby zostaa ujawniona tajemnica stworzenia, wtedy na innych planetach, w innych galaktykach mogyby powsta formy ycia w swojej sile rwne ziemskim. Dwie siy zapragnyby si sprawdzi, moliwe, e to
zmaganie byoby pokojowe, ale prawdopodobnie byoby podobne do ziemskich wojen. Wtedy miayby swj
pocztek gwiezdne wojny.
Faktycznie, niech lepiej technika Boskiego tworzenia pozostanie w tajemnicy. Tylko eby adna z istot
nie odgada jej sama, bez podpowiedzi.
Myl, e nikt jej nigdy nie odgadnie.
Skd ta pewno?
Bo jest i tajna, i jawna, a jednoczenie jej nie ma, i w tym samym momencie nie jest jedyna. Pewnoci dodaje mi sowo stworzenie, kiedy dostawiasz do niego drugi czon.
Jaki?
Drugim sowem jest natchnienie.
I co z tego? Jak moc maj te dwa sowa razem?
One...
Nie! Stj! Milcz! Przypomniaem sobie, jak opowiadaa, e sowa nie znikaj, ale znajduj si naokoo
nas w przestrzeni i kady moe je usysze. Czy tak rzeczywicie jest?
Tak, to prawda.
Inne istoty te mog je usysze?

17

Tak.
To nic nie mw. Po co dawa im podpowied.
Nie denerwuj si, Wadimirze, bo jeli nawet uchyl im rbka tajemnicy, to by moe tym samym poka
daremno i bezsensowno ich nieustannych prb. eby zrozumiay i przestay drczy czowieka.
Jeli tak, to powiedz mi, co oznacza stworzenie oraz natchnienie .
Stworzenie oznacza, e Bg tworzy, wykorzystujc wszystkie czsteczki wszystkich energii wszechwiata oraz wasn, i nawet jeli wszystkie istoty razem si pocz, eby stworzy co na podobiestwo ziemi, zabraknie im jednej energii. Tej, ktra dana jest jako idea jedynie Bogu, narodzona w jednym boskim marzeniu.
A natchnienie oznacza, e w porywie natchnienia urzeczywistniay si stworzenia. Czy ktry z mistrzw
wielkich malarzy tworzcych w porywie natchnienia mg pniej wytumaczy, jak trzyma pdzel, gdzie
sta, o czym myla? Nie zwraca pewnie na to w ogle uwagi, cakowicie pochonity prac. Do tego jeszcze
doczona energia mioci wysana na ziemi przez Boga. Ona jest wolna, nie podwadna nikomu i, zachowujc wierno Bogu, suy tylko jednemu czowiekowi.
Anastazjo! Jakie to wszystko ciekawe! Mylisz, e istoty te usysz i zrozumiej?
Usysz, a by moe i zrozumiej. A to, co ja mwi, te sysz?
Tak.
To w takim razie jeszcze im dodam od siebie: Hej, istoty! Czy ju wszystko jasne? eby nigdy ju nie
czepia si ludzi? I tak nie odgadniecie pomysu Stwrcy!. I jak, Anastazjo, dobrze im powiedziaem?
Bardzo wyranie brzmiay twoje ostatnie sowa: I tak nie odgadniecie pomysu Stwrcy!.
Od jak dawna prbuj go odgadn?
Od momentu gdy ujrzay ziemi i ludzi a po dzi dzie.
W czym ich prby zaszkodziy Adamowi lub nam?
W Adamie i Ewie wzbudziy pych i egoizm. Udao si przekona ich kamliwym argumentem: eby
stworzy co doskonalszego, ni istnieje, naley rozama i popatrze, jak dziaa istniejce stworzenie. Adamowi czsto wmawiano: Dowiedz si, jak wszystko jest zbudowane, a bdziesz nad wszystkim growa.
Miay nadziej, e gdy Adam zacznie rozbiera stworzenia i uwiadamia sobie ich budow i przeznaczenie, zrozumie, na czym polega wzajemne poczenie u wszystkich stworze boskich, to one bd widziay
wszystkie zrodzone przez Adama myli i pojm, jak mona tworzy tak samo jak Bg. Pocztkowo Adam nie
zwraca uwagi na proby i rady. Jednak pewnego dnia Ewa zdecydowaa si zwrci do Adama z rad: Sysz, jak gosy rozprawiaj o tym, e wszystko nam bdzie prociej i wspanialej wychodzi, gdy poznasz wewntrzn budow wszystkiego. To dlaczego tak uparcie nie chcesz posucha tych rad? Nie byoby dobrze
chocia raz ich posucha?. Najpierw Adam zama ga obwieszon wspaniaymi podami, a nastpnie. ..
nastpnie... A teraz sam widzisz, e zatrzymaa si w miejscu tworzca myl czowieka. A do tej pory wci
rozbiera, rujnuje, stara si pozna budow wszystkiego oraz zatrzyman w mgnieniu oka myl tworzy swoje
prymitywy.
Poczekaj, Anastazjo, teraz to ju w ogle nic nie rozumiem. Dlaczego uwaasz, e myl czowieka zostaa zatrzymana? Kiedy co si rozkada na czci, to wrcz przeciwnie si to nazywa. Wtedy mona dowiedzie si czego nowego.
Wadimirze, czowiek jest tak uoony, e nic nie musi rozbiera na czci. W nim... Jak by ci to wyjani,
eby szybciej zrozumia? W czowieku i bez tego przechowywana jest zakodowana informacja o budowie
wszystkiego, co istnieje. Kod ten ujawnia si wtedy, kiedy w natchnieniu wcza on swoje tworzce marzenie.
Ale nadal nie rozumiem, jak szkod mog przynie te rozbirki i dlaczego zatrzymuj myli? Czy nie
mogaby wyjani tego na jakim przykadzie?
No, wanie, sprbuj wic na przykadzie. Wyobra sobie, prowadzisz samochd i nagle przychodzi ci
do gowy, eby sprawdzi, jak pracuje silnik i jak to si dzieje, e krc si przy tym koa. Zatrzymujesz swoje
auto i zaczynasz na przykad rozbiera silnik.
Dobrze, rozbior go, dowiem si, jak i co, i wtedy bd mg sam go remontowa. I co w tym moe by
zego?
Ale kiedy bdziesz go rozbiera, ruch zostanie zatrzymany i nie osigniesz celu w wyznaczonym czasie.
Za to dowiem si czego wicej o mojej maszynie. Czy to le, e dowiem si czego nowego?
Po co ci ta wiedza? Twoim przeznaczeniem nie jest remont, lecz rozkoszowanie si ruchem oraz tworzenie.
Nieprzekonujco mwisz, Anastazjo. aden kierowca si z tob nie zgodzi. No, moe ci, ktrzy jed

18

nowymi markami, japoczykami lub mercedesami, bo one rzadko si psuj.


Stworzenia Boga nie tylko si nie psuj, ale same mog si regenerowa, wic po co je rozbiera?
Jak to: po co? Chociaby z samej ciekawoci.
Przepraszam, Wadimirze. Jeeli mj przykad jest nieadekwatny, pozwl, e sprbuj poda inny.
To sprbuj.
Stoi przed tob pikna kobieta, rozpala ci pragnienie do niej, poniewa bardzo ci si podoba. Ty rwnie nie jeste jej obojtny, pragnie si z tob poczy. Jednak na sekund przed porywem waszych cia ku
sobie, ku stworzeniu, nagle przychodzi ci do gowy myl, aby si dowiedzie, z czego ta kobieta jest zbudowana, jakie organy pracuj wewntrz.
odek, wtroba, nerki, co je, co pije. Jak bdzie to wszystko pracowao w momencie intymnego zblienia.
Ju starczy, nic wicej nie mw. Podaa bardzo dobry przykad. Nie bdzie stosunku i stworzenia te nie
bdzie. Nic si nie uda, kiedy ta myl przeklta przyjdzie. Zdarzyo mi si co podobnego. Podobaa mi si
pewna kobieta, ale nie chciaa mi si odda. A jak ju si zgodzia, to nagle pomylaem, jak by to wszystko
urzdzi, eby byo najlepiej, i nie wiem dlaczego zwtpiem w swoje moliwoci. W rezultacie nic z tego nie
wyszo. Zniosem tak hab, a do tego jeszcze nacierpiaem si ze strachu. Potem pytaem przyjaciela, czy
spotkao go co podobnego. Razem z nim poszedem nawet do lekarza. Lekarz powiedzia nam, e w tym
przypadku zawid czynnik psychologiczny. Nie trzeba byo wtpi i rozprawia, co i jak. Myl, e z powodu
tego czynnika ucierpiao wielu mczyzn. Teraz rozumiem, wszystko z powodu tych istot, Adama, i wszystko
przez rad Ewy. Tak, niedobrze wtedy postpili.
Dlaczego winisz tylko Adama i Ew? Popatrz, Wadimirze, czy wszyscy ludzie nie tkwi uparcie w swoim
bdzie? Przez cay czas dziaaj przeciw boskim przepisom. Dla Adama i Ewy nie byy zrozumiae skutki tego
dziaania, ale dlaczego dzi czowieczestwo kontynuuje uparcie te wszystkie rozbirki? Rujnowa swoje tworzenie? Dzisiaj! Kiedy skutki s tak widoczne i aosne.
Nie wiem, moe naleaoby wszystkimi wstrzsn? Utknlimy czy co w nieprzerwanym trybie rozbirek? Teraz pomylaem, e Bg powinien by odpowiednio ukara Adama i Ew. Wziby i trzepn go po gowie, aby wybi z niej gupot, przez ktr teraz cierpi cae spoeczestwo, a Ewie dobr gazk po tyku by
nastrzela, aby nie wyskakiwaa ze swoimi radami.
Wadimirze, Bg da czowiekowi woln wol i w swoim zamyle adnych kar od siebie nie wymyli. A do
tego kar nie mona zmieni tego, co stworzone w mylach. Ze postpki bd tkwi, dopki nie zostanie
zmieniona pierwotna myl. Powiedz na przykad, kto, twoim zdaniem, wynalaz miercionon rakiet z gowic jdrow?
W Rosji naukowiec Koroliow budowa rakiety, a przed nim teoretycznie opowiada Ciokowski. Amerykascy naukowcy te si do tego dooyli. W rezultacie w budowie rakiet uczestniczy wiele ludzkich umysw.
W wielu pastwach pracuje wielu wynalazcw.
Wynalazca wszelkich rakiet i mierciononej broni tak naprawd jest tylko jeden.
Jak moe by tylko jeden, kiedy nad budow rakiet pracuj instytuty naukowe w rnych pastwach
i swoje przedsiwzicia utrzymuj w tajemnicy przed innymi? Wycigi przemysu zbrojeniowego polegaj wanie na tym, kto najszybciej i najdoskonalej zbuduje bro.
Wszystkim ludziom, ktrzy nazywaj siebie wynalazcami, niezalenie od tego, w jakim pastwie yj, ten
jedyny wynalazca z wielk przyjemnoci daje rady.
Gdzie, w jakim pastwie yje ten jedyny i jak si nazywa?
To jest myl rujnowania. Na pocztku dopada jednego czowieka, zawadna jego ciaem materialnym
i stworzya wczni z kamiennym grotem. Nastpnie zostaa przez ni stworzona strzaa z elaznym grotem.
No, dobrze, skoro tak wszystko doskonale wie, to dlaczego od razu nie wyprodukowaa rakiety?
Materialny plan bytu ludzkiego nie od razu urzeczywistnia to, co pomylane. Powolna materializacja prowadzona jest przez Stwrc, aby wszystko naleycie zrozumie. Wszystkie staroytne wcznie i to, co jest
teraz, a take bro przyszoci o wiele bardziej miercionona dawno ju byy stworzone przez myl zrujnowania. eby urzeczywistni w ziemskim materialnym bycie nie tylko wcznie, potrzeba byo wybudowania wielu
zakadw, laboratoriw, nazwanych teraz naukowymi. Pod pozornie niewinnym pretekstem coraz wicej ludzi
nawoywano do realizacji zamierze mierciononej myli.
Do czego s jej potrzebne te nieustanne starania?
Dla utwierdzenia si. eby zniszczy zupenie cay materialny plan ziemi. eby udowodni caemu
wszechwiatowi i Bogu zwycistwo swojej rujnujcej energii. A dziaa ona przez ludzi.
Ale wredna, chytra gadzina, jak by tu j wypdzi z ziemi?

19

NALEY UNIKA Z NI INTYMNYCH ZWIZKW


Nie dopuszcza do przeniknicia jej w siebie. Wszystkie kobiety musz unika intymnych zwizkw
z mczyznami, ktrych przenikna myl zrujnowania, aby znowu i znowu jej nie odradza.
Co takiego! Przecie jeeli wszystkie kobiety si zmwi, to zwariuj naukowe i wojskowe gowy.
Wadimirze, jeeli kobiety tak postpi, nie bdzie wojen na ziemi.
Faktycznie, fantastycznie rozwizaa problem wszystkich wojen. Ale jeste niesamowita, twoja koncepcja moe zniweczy wszystkie wojny. Ale si zamierzya. Przecie faktycznie, ktry z mczyzn zechce wojowa, jeli adna kobieta pniej nie pjdzie z nim do ka i nie zrodzi mu potomstwa? Wychodzi na to, e
ten, kto wojn zaczyna, w rezultacie sam siebie oraz swoje potomstwo zabija.
Jeli wszystkie kobiety bd chciay tak czyni, to nikt nie bdzie rozpoczyna wojny. Upadek Ewy
w grzechu i swj odpokutuje przed sob i przed Bogiem wspczenie yjca kobieta.
Ale co wtedy bdzie si dziao na ziemi? Rozkwitnie ziemia ponownie kwieciem pierworodnym.
Jeste uparta, Anastazjo, i wci wierna swojemu marzeniu. Ale jednoczenie jeste naiwna. Jak mona
wierzy we wszystkie kobiety na ziemi?
Jake nie mam wierzy kobietom, Wadimirze, jeeli mam pewno, e w kadej yjcej dzisiaj kobiecie
zawarta jest prawda boska? Niech w caej swojej piknoci si przed nami otworzy. Boginie! Kobiety boskiej
ziemi! Otwrzcie w sobie swoj istot bosk! Ukaecie si caemu wszechwiatowi w piknie pierworodnym.
Jestecie stworzeniem doskonaym, z marzenia bowiem boskiego powstaycie. Kada z was jest zdolna
poskramia energie wszechwiata. O, kobiety! Boginie caego wszechwiata i caej ziemi!
Anastazjo, jak mona twierdzi, e wszystkie kobiety na ziemi s boginiami? miech mnie ogarnia od
twojej naiwnoci. Ha, pomyle tylko, wszystkie s boginiami: i te stojce za lad w rnych sklepach, i kelnerka, i sprztaczki, i tak dalej. W kuchni, w domu codziennie wci sma, gotuj, haasuj naczyniami te
boginie? W ogle sama grzeszysz przeciw Bogu. Jak mona narkomanki i prostytutki nazwa boginiami? No,
dobrze, w wityniach... lub ewentualnie na balu, kiedy taczy pikna dama, zdarza si jeszcze powiedzie:
wyglda jak bogini. Lecz kopciuszka ubranego w niemodne ciuchy nikt bogini nie nazwie.
Wadimirze, kolejno wspczesnych okolicznoci wanie zmusza boginie ziemskie do codziennego
sterczenia w kuchni. Twierdzie, e jestem podobna do zwierzcia, e mj byt jest prymitywny, a cywilizowany to ten, w ktrym yjesz ty. To dlaczego kobiety w twojej cywilizacji wiksz cz ycia spdzaj w ciasnej
kuchni? Zmuszone s my podogi, taszczy ciary ze sklepu? Skoro jeste taki dumny ze swojej cywilizacji,
to dlaczego tyle w niej brudu? I dlaczego wspaniae ziemskie boginie zamieniacie w swoje suce i sprztaczki?
Gdzie ty widziaa sprztaczki-boginie? Te, ktre s czego warte, byszcz w konkursach piknoci
i opywaj w luksusy. Wszyscy chc si z nimi eni. One wychodz jednak tylko za najbogatszych. A kopciuszki rne nawet biednym nie s potrzebne.
Kada kobieta ma swoj urod, ale nie kady potrafi j dostrzec. Tej wielkiej urody nie da si zmierzy
jak talii na przykad. Dugo ng, rozmiar biustu, kolor oczu nie s przy tym wane. Uroda jest wewntrz kobiety, i w maej dziewczynce, i w dojrzaej pani.
No, tak, i w podstarzaych damach te jest. Jeszcze mi powiedz o babciach emerytkach! One, twoim zdaniem, te s wspaniaymi boginiami?
Rwnie s wspaniae na swj sposb. Bez wzgldu na kolejno ponie yciowych i wielu rozamw
losu kada kobieta, ktr zaczto nazywa babci, pewnego dnia moe sobie uwiadomi, obudzi si o wicie, przej si po rosie. Promieniem wiadomoci wschodu soca si umiechnie i wtedy...
I co wtedy? Nagle zmusi kogo, aby j pokocha, sama bdzie kochana i odda jemu ciepo swej mioci.
Komu? Temu jedynemu, ktry w niej bogini dostrzee.
To niemoliwe.
Moliwe. Zapytaj starszych ludzi, a dowiesz si, ile pomiennych romansw przeywaj.
Jeste cakowicie pewna, e kobiety s zdolne zmienia wiat?
S zdolne! Zdolne bez wtpienia, Wadimirze! Zmieniajc priorytet swojej mioci, one, jako doskonae
stworzenie Boga, przywrc ziemi wspaniay pierwotny wygld, ca ziemi przeksztac w kwitncy ogrd
boskiego marzenia. One stworzenia Boga! W spaniae boginie boskiej ziemi.

20

TRZY MODLITWY
Cay czas mwisz o Bogu, Anastazjo, a jak ty si modlisz i czy w ogle to robisz? Wielu ludzi prosi w listach, by ci o to zapyta.
Wadimirze, co rozumiesz pod okreleniem modli si?
Jak to co, czy to nie jest jasne? Modli si... to znaczy... modli si. Nie rozumiesz znaczenia tego sowa?
Te same sowa ludzie odbieraj rnie i rny widz w nich sens. Wanie dlatego, eby mwi janiej,
zapytaam ci, jak rozumiesz sens modlitwy?
Prawd powiedziawszy, nie za bardzo mylaem o sensie. Ale jedn, najwaniejsz modlitw znam na
pami, czasami nawet j odmawiam tak na wszelki wypadek. Chyba jest w niej jaki sens, skoro wielu j odmawia.
To znaczy, e wyuczye si modlitwy, a nie zapragne pozna jej sensu?
Nie to, e nie chciaem, po prostu nie zastanawiaem si jako nad tym. Mylaem, e skoro dla wszystkich jest zrozumiaa, to po co mam si zastanawia nad sensem. Modlitwa to jakby zwyka rozmowa z Bogiem.
Jeeli najwaniejsz modlitw uwaasz za rozmow z Bogiem, to powiedz, jak mona z Bogiem, ojcem
swoim, bez sensu rozmawia?
Nie wiem jak, ale co ty masz z tym sensem? Na pewno by znany temu, kto j napisa.
Przecie ty sam z siebie chciaby rozmawia ze swoim Ojcem.
No, wanie, kady z ojcem chciaby obcowa osobicie.
Ale jake mona osobicie, wymawiajc przy tym obce sowa i jeszcze na dodatek nie zastanawiajc
si, co za nimi stoi?
Na pocztku irytowaa mnie troch dociekliwo Anastazji odnonie sensu zapamitanej przeze mnie modlitwy, ale pniej nawet mnie samego zaciekawi woony w modlitw sens. Dlatego e myl sama przysza
do gowy: Jak to jest? Nauczyem si modlitwy, powtarzaem j niejednokrotnie, ale o tym, co w niej jest, prawie nie mylaem. Ciekawe byoby si tego dowiedzie, skoro ju si nauczyem. Wtedy zwrciem si do
Anastazji:
Dobrze, pomyl kiedy nad tym sensem a ona odpara:
A dlaczego kiedy? Czy zaraz, tu, nie mgby odmwi swojej modlitwy?
Dlaczego nie? Mog oczywicie.
To odmw, Wadimirze, modlitw, t, ktr okrelasz jako najwaniejsz ze wszystkich i za pomoc ktrej prbowae rozmawia z Ojcem.
Przecie ja tylko jedn znam. Nauczyem si jej dlatego, e wszyscy j uznali jakby za najwaniejsz.
No, niech bdzie, odmw modlitw, a ja w tym czasie przeledz twoj myl.
Dobrze, posuchaj: Ojcze nasz, ktry jest w niebie, wi si Imi Twoje. Przyjd krlestwo Twoje.
Bd wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpu nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wd nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode
zego. Amen.
Umilkem i zerknem na Anastazj. Spucia gow, nie patrzya na mnie i te milczaa. Siedziaa tak, milczc smutno, a w kocu nie wytrzymaem i zapytaem:
Dlaczego milczysz, Anastazjo? a ona, nie podnoszc gowy, powiedziaa:
Co ja mam ci powiedzie, Wadimirze, co chcesz usysze?
Jak to co? Przecie odmwiem modlitw nawet bez zajknicia. podobaa ci si? Mogaby co powiedzie zamiast milcze.
Kiedy odmawiae modlitw, Wadimirze, prbowaam ledzi twoje myli, uczucia oraz sens apelu do
Boga. Sens modlitwy jest dla mnie zrozumiay, ale ty nie wszystkie sowa w niej rozumiesz. Twoja ledwo narodzona myl pkaa, gubia si, a uczu i zmysw nie byo w ogle. Nie poznae znaczenia wikszoci sw
modlitwy, nie apelowae do nikogo, po prostu klepae.
Przecie odmawiaem j jak wszyscy. Byem w cerkwi, tam syszaem jeszcze wicej niezrozumiaych
sw. Syszaem, jak odmawiaj to inni ludzie. Klepi jak katarynki i nic wicej. A ja przeciwnie, wszystko dokadnie, powoli tobie odmwiem, eby zrozumiaa.
Ale wczeniej powiedziae: Modlitwa jest apelem do Boga.
Tak, tak powiedziaem.

21

Przecie Bg, Ojciec nasz jest osobowoci, jest yw substancj i zdolny jest odczuwa i rozumie, kiedy rodzi si prawdziwy kontakt. A ty...
Co ja? Przecie tumacz ci, wszyscy tak mwi, zwracajc si do Boga.
Wyobra sobie, e twoja crka Polina nagle zacznie monotonnie do ciebie mwi, a w zdania bdzie
wplata niezrozumiae nawet dla siebie sowa. Czy tobie, ojcu, spodoba si takie zwrcenie si crki do ciebie?
Kiedy wyobraziem sobie tak sytuacj, zrobio mi si niemio.
Przede mn stoi moja creczka, klepie jak optana, sama nie wiedzc, czego chce. Postanowiem wtedy:
O, nie! Powinno si uoy w sposb zrozumiay t modlitw, nie mona bezsensownie wypowiada sw.
Wynika z tego, e wychodz na uomnego gupka przed Bogiem. Niech kady jak chce klepie od niechcenia,
a ja obowizkowo postaram si t modlitw zrozumie. Tylko trzeba by byo znale tumaczenie dla niezrozumiaych sw. Zastanawiam si tylko, w jakim celu w cerkwi mwi niezrozumiaym jzykiem?, a gono powiedziaem:
Wiesz, tu chyba jest niedokadne i niepene tumaczenie i wanie z tego powodu myl moja, jak powiedziaa, gubia si i pkaa.
Wadimirze, mona zrozumie sens i z tym tumaczeniem. Oczywicie s w niej sowa, ktre ju wyszy
z uycia, ale sens jest jasny, kiedy pomylisz nad nim i zdecydujesz, co jest dla ciebie najwaniejsze ze
wszystkiego i najprzyjemniejsze dla Ojca. Czego pragniesz, kierujc do Ojca modlitewny apel?
Chyba tego, co jest zawarte w sowach. Tego, przypuszczam, ja te pragn. eby chleba da powszedniego, wybaczy grzechy i winy, eby nie prowadzi nas na pokuszenie, lecz uchroni od wszelkiego zego,
czyli wszystko jest tam jasne.
Wadimirze, jedzenie dla synw i crek swoich Bg w caoci odda jeszcze przed ich narodzinami. Rozejrzyj si dookoa, to wszystko ju dawno dla ciebie stworzone. Grzechy kochajcy rodzic i bez proby wybacza. Na pokuszenie nawet nie myli nikogo prowadzi i kademu wcieli zdolno do opierania si wszelkiemu
zu. To dlaczego w takim razie obraasz Ojca niewiedz tego, co przez Niego ju dawno stworzone? Wok
ciebie istniej wszystkie wieczne dary od Niego. Co jeszcze moe ofiarowa kochajcy rodzic swojemu dziecku, skoro odda mu ju wszystko?
A jeli czego nie odda? Bg jest maksymalist. Synw i crki swoje od samego pocztku we wszystko wyposay. We wszystko! W caoci. On jako rodzic bezgranicznie kochajcy swoje dziecko nie wyobraa
sobie wikszej bogoci ni radowanie si ze szczliwego ycia swoich dzieci! Swoich synw i crek! Powiedz, Wadimirze, jak moe si czu ojciec, oddawszy swoim dzieciom wszystko od pocztku i widzc je nieustannie wycigajce do niego rce: Jeszcze, jeszcze, uchro, uratuj, wszyscy jestemy bezbronni, wszyscy
jestemy niczym. Odpowiedz, prosz, czy ty jako rodzic lub czy ktry z twoich przyjaci chcielibycie mie
takie dzieci?
Wiesz, nie bd tu i teraz odpowiada na to pytanie. Sam si w tym odnajd, kiedy spokojnie pomyl.
Tak, tak, oczywicie, dobrze, Wadimirze. Ale kiedy znajdziesz czas, to prosz, pomyl, co chciaby usysze od ciebie Ojciec oprcz twoich prb?
A co, Bg rwnie moe od nas czego chcie? Czego?
Tego, co kady od swojego dziecka pragnie usysze.
Powiedz, Anastazjo, czy ty sama kiedykolwiek zwracasz si do Boga w modlitwie?
Tak odpowiedziaa zwracam si.
To odmw mi swoj modlitw.
Tobie nie mog, dlatego e moja modlitwa jest przeznaczona wycznie dla Boga.
To mw do Boga, a ja przy okazji posucham. Anastazja wstaa, wzniosa rce ku grze, odwrcia si
plecami i wymwia pierwsze sowa. Zwyke sowa modlitwy, jednak... wewntrz mnie jakby wszystko drgno.
Wymawiaa je tak, jak my mwimy, ale nie modlitw. Mwia w taki sposb, w jaki ludzie zwracaj si do
swych najbliszych, kochanych i krewnych. Wszystkie tonacje prawdziwego obcowania tkwiy w jej gosie.
I namitno, i rado, i wielki zachwyt, jakby obok znajdowa si ten, do kogo Anastazja zwracaa si tak pomIenme:
Ojcze mj, ktry jest wszdzi
Za wiato ycia, za jawno krlestwa
Dzikuj Tobie.
Dziki za wol kochania.
Nastanie dobro!

22

Za straw powszedni Tobie dzikuj!


I za Twoj cierpliwo,
I za odpuszczenie win na Twojej ziemi,
Ojcze mj istniejcy wszdzie.
Jam jest crka Twoja wrd stworze Twoich.
Nie dopuszcz grzechu i saboci w sobie,
Bd godna Twego dziea.
Ojcze mj istniejcy wszdzie.
Jam jest crka Twoja, ku Twojej radoci Sob Twoj saw pomno.
Przysze wieki bd y zgodnie z Twoim marzeniem.
I niech tak si stanie!
Bo tego pragn!
Ja, crka Twoja, Ojcze mj, ktry jest wszdzie!
Anastazja umilka, nadal obcowaa ze wszystkim, co byo naokoo. Wydawao mi si, e wok niej wieci
wiato. Kiedy wypowiadaa sowa swojej modlitwy i bya obok mnie, to naokoo dziao si co niewidzialnego
i to co dotkno i mnie. Nie zewntrznym, lecz wewntrznym dotykiem. I od tego nagle poczuem bogo
i ukojenie. Jednak w miar oddalania si od Anastazji stan ten rwnie i mnie opuszcza. Wtedy powiedziaem
do niej:
Tak odmwia t modlitw, jakby obok by kto zdolny na ni odpowiedzie. Anastazja odwrcia si,
w moim kierunku, miaa radosny wyraz twarzy. Rozoya rce na boki, okrcia si, umiechajc si, nastpnie, powanie patrzc mi w oczy, powiedziaa:
Wadimirze, Bg Ojciec nasz rwnie do kadego przemawia z baganiem i na kad modlitw odpowiada.
Dlaczego wic nikt nie rozumie Jego sw?
Sowa? Tak wiele jest niepodobnych do siebie jzykw, dialektw, lecz jest jzyk jeden dla wszystkich.
Jeden dla wszystkich ten, ktrym przemawia do nas Bg Ojciec. Utkany jest z szelestu lici, piewu ptakw
i szumu fal, ma zapachy i kolory. Przez ten jzyk Bg na kad prob i modlitw daje modlitewn odpowied.
Czy mogaby przetumaczy, wyrazi sowami, co On do nas mwi?
Mogabym jedynie w przyblieniu.
Dlaczego w przyblieniu?
Poniewa nasz jzyk jest znacznie uboszy od tego, ktrym Bg do nas przemawia.
To chocia powiedz jak potrafisz. Anastazja spojrzaa na mnie. Nagle wycigna rce do przodu i gos
jej. .. Wybuchna gbokim gosem:
Synu mj, mj drogi synu!
Jak dugo czekam.
Nieustannie czekam.
Mijaj lata, mijaj wieki, nadal czekam.
Wszystko tobie oddaem caa ziemia jest twoja.
Jeste wolny we wszystkim, sam sw wybierasz drog.
Tylko prosz, synu mj, mj synu drogi,
Aby by szczliwy, tylko o to bagam,
Nie widzisz mnie ani nie syszysz,
W twoim umyle zwtpienie i smutek.
Odchodzisz, lecz dokd?
Dysz, lecz ku czemu?
I klkasz przed kim.
Wycigam rce do ciebie,
Synu mj, mj synu drogi,
Prosz ci, bd szczliwy!
I znowu odchodzisz, a droga donikd.
Idc t drog, ziemia wybuchnie.
Masz woln wol, a wiat wybucha, niszczc twj los.

23

Masz woln wol, lecz ja przetrwam.


Z ostatniej trawy ciebie odrodz.
I znw wiat zajanieje dookoa.
Tylko bd szczliwy, taka jest proba moja.
W obliczach witych jest smutek srogi,
Strasz ci piekem i sdem.
Sdziw wylemy mwi do ciebie.
A ja modl si tylko o moment jeden,
Kiedy bdziemy znw razem.
Wierz, e wrcisz, wiem, e ty przyjdziesz,
Znw ci obejm.
Ja nie ojczym! Nie ojczym!
Jam twj ojciec i ty, syn mj rodzony.
Mj synu drogi, bdziemy ze sob szczliwi.
Anastazja zamilka, a ja nie od razu przyszedem do siebie. Jakbym nadal sucha wszystkiego, co brzmiao naokoo, a by moe suchaem, jak we mnie samym, we wszystkich moich ykach, w niezwykym rytmie
pdzia krew. Co mnie tak poruszyo? Sam nie mog poj do tej pory.
Anastazja na swj sposb, pomiennie, odmawiaa modlitw Boga do czowieka. Prawdziwe byy te sowa
czy nie? Kto to powie? I dlaczego, kto to moe wyjani, one tak silne wzbudzaj uczucia?
I co ja teraz robi? Czy w wiadomym wzruszeniu dugopisem wodz po kartce, czy te niewiadomie. ..
Trac rozum? Moe jej sowa przeplataj si z tymi, ktre piewaj dzi w jej imieniu Bardowie? Wszystko
moliwe. Inni by moe zrozumiej to za mnie. Ja rwnie postaram si zrozumie, kiedy skocz pisa.
I znowu pisz. Jednak znw, tak samo jak tam w lesie, jakby przedzierajc si przez kurtyn, brzmi we mnie
wersy tajgowych modlitw. I znw pytam siebie, drczce pytanie do dzi rodzi si we mnie. Powstaje przez
obrazy naszego ycia i rozmylanie. Boj si sam sobie na nie odpowiedzie, ale trzyma go jedynie w sobie
te ju nie mam siy. By moe kto znajdzie przekonujc odpowied.
Modlitwa! Ta modlitwa Anastazji! To tylko sowa! Sowa tajgowej pustelnicy, niewyksztaconej, z sobie tylko
waciwym myleniem i trybem ycia. Jedynie sowa.
Ale za kadym razem, kiedy znowu brzmi, pczniej yy na rce, ktr pisz, a krew w nich szybciej
pulsuje. Pulsuje, mierzc sekundy, w ktrych powinna pa decyzja: co jest lepsze i jak dalej mamy y?
Czy prosi dobrego Ojca zbaw, uchro, oddaj, podaruj? Czy tak wanie, zdecydowanie, z caego serca,
tak jak ona, gorco zadeklarowa:
Ojcze mj, istniejcy wszdzie,
Nie dopuszcz grzechu i saboci w sobie,
Jestem synem Twoim, ku Twojej radoci
Sob Twoj saw pomno...
Sens jakiej modlitwy bdzie dla niego bardziej przyjemny? Co ja lub wszyscy razem powinnimy robi? Jak mamy i drog?
Ojcze mj, istniejcy wszdzie,
Nie dopuszcz grzechu i saboci w sobie...
Ale skd mam wzi tyle siy, eby tak to powiedzie? eby wykona to, co ju zostao powiedziane?

RD ANASTAZJI
Anastazjo, powiedz mi, jak to si stao, e ty i twoi prarodzice, odseparowani od spoeczestwa, przez tysice lat ylicie w guchym lesie? Jeeli twierdzisz, e cae spoeczestwo jest jednym organizmem, wszyscy
maj wsplne korzenie, to dlaczego twj rd midzy nimi wyglda jak wygnaniec?
Masz racj, wszyscy pochodz od jednego rodzica i rwnie s rodzice, ktrych widzimy na co dzie.
Ale w kadym losie czowieka jest wola swobodnego wyboru wasnej drogi, prowadzcej do okrelonego celu.

24

Wybr czowieka zaley od uczu i wychowania.


Kto w takim razie tak wychowa twoich dalekich przodkw, e a do dzisiaj twj rd tak si wyrnia trybem ycia na przykad albo rozumowaniem?
W dawnych czasach. . . Powiedziaam: w dawnych, a to byo jakby wczoraj. Nie, lepiej powiem ci inaczej:
kiedy nadeszy czasy, w ktrych czowieczestwo zaczo nie wsplnie tworzy, ale rozbiera stworzenia boskie, kiedy leciay ju wcznie, a skry oddanych ludziom zwierzt stay si oznak statusu spoecznego, kiedy zmieni si sposb mylenia i wszystko dyo drog prowadzc ku dzisiejszym czasom, gdzie myl ludzka nie tworzy, lecz analizuje, wtedy nagle ludzie zaczli si zastanawia, dlaczego mczyzna i kobieta, kochajc si, s zdolni odczuwa wielk rozkosz i zadowolenie. Wtedy po raz pierwszy mczyni zaczli bra
kobiety, a kobiety siebie im oddawa nie w imi stworzenia, lecz aby osign przyjemne dla obojga zaspokojenie. Wydawao si im, tak jak wydaje si i dzi yjcym, e to uczucie przychodzi za kadym razem, kiedy
ma miejsce poczenie mskiego i eskiego pierwiastka, ich pci widocznych cia. W istocie zaspokojenie,
czyli satysfakcja z poczenia tylko cia fizycznych, jest niepene i ulotne. W czynach tylko ku swojej uciesze
nie uczestnicz inne plany bytu czowieka. A czowiek dy do osignicia penej rozkoszy, zmieniajc ciaa,
sposoby ich czenia, jednak do tej pory w peni jej nie otrzyma. Smutnym rezultatem seksualnych uciech stay si dzieci. Z tego powodu dzieci te zostay pozbawione wiadomych de do celu w imi zrealizowania boskiego marzenia. Od tej pory kobiety zaczy rodzi w mkach, a dorastajce dzieci zmuszone byy y
w cierpieniu, brak trzech wymiarw bytu nie pozwala im odnale szczcia. I tak dotarlimy do dnia dzisiejszego.
Jedna z pierwszych kobiet, ktra w mkach urodzia dziecko, zauwaya, e jej nowo narodzona creczka
podczas porodu uszkodzia nk i bya tak saba, e nawet nie zapakaa. Zauwaya jeszcze, e ten, ktry
upaja si z ni w rozkoszy, pozosta obojtny na narodziny crki i z inn kobiet zacz swoje uciechy. Wtedy
kobieta, ktra przypadkowo zostaa matk, rozzocia si na Boga, szorstko zabraa nowo narodzon dziewczynk i jak najdalej od wszystkich pobiega do niezamieszkaej przez nikogo lenej guszy.
Zatrzymawszy si, by zapa oddech, ocierajc zy z policzkw, zrozpaczona do Boga w zoci wykrzyczaa sowa: Dlaczego w twoim, jak twierdzisz, wspaniaym wiecie jest bl, jest zo, jest zdrada? Nie czuj zadowolenia, gdy patrz na wiat przez ciebie stworzony, jestem caa w rozpaczy i pali mnie zo. Przez wszystkich jestem odrzucona. A ten, z ktrym si oddawaam rozkoszy, teraz si z inn zabawia, a o mnie zapomnia. I to ty ich stworzye. On jest twj, ten, ktry mnie zdradzi i sprzeda. I ona, ktra go teraz pieci, przecie te jest twoja. To s twoje stworzenia, prawda? A ja? Co teraz? Chc ich udusi, zo mnie na nich pali.
Twj wiat sta si dla mnie bez radoci, co za los wybrae dla mnie? Dlaczego pmartwe i szpetne dziecko
zrodzio si ze mnie? Nie chc, eby je ogldano, nie cieszy mnie taki widok. Ta kobieta nie pooya, lecz
rzucia w len traw ledwo ywy kbuszek creczk swoj. W rozpaczy i zoci wykrzykna, zwracajc si
do Boga: Niech nikt nie zobaczy mojej crki! A ty patrz, patrz na te cierpienia istniejce wrd twoich stworze. Ona nie bdzie ya, nie bd karmi swego rodzonego dziecka. Zo spala mleko w mojej piersi. Odchodz, a ty patrz! Patrz, jak wiele na wiecie stworzonym przez ciebie niedoskonaoci. Niech umiera przed
tob to, co narodzone. Niech umiera wrd stworze, ktre z twojej mocy powstay!. Matka w zoci i rozpaczy uciekaa od wasnego dziecka. A nowo narodzona dziewczynka, ledwie oddychajcy, bezradny kbuszek, zostaa sama w lenej trawie. Ta dziewczynka bya wanie moj dalek pramam, Wadimirze. Bg odczu w caej mierze idc z ziemi rozpacz i zo. Smutek i wspczucie ogarno Boga na widok szlochajcej,
nieszczliwej kobiety. Jednak kochajcy, ale niewidoczny ojciec nie mg zmieni jej losu. Na biegncej
w rozpaczy kobiecie by wieniec wolnoci wanie przez niego dany. Kady czowiek sam buduje swj los. Wymiar materialny nie jest nikomu podporzdkowany i tylko czowiek jest jego jedynym penoprawnym wacicielem.
Bg osobowo, ojciec wszystkiego, nie w ciele on istnieje. Nie w ciele. Ale kompleks wszystkich energii
wszechwiata jest w nim zawarty, cay kompleks uczu odpowiadajcych uczuciom czowieka rwnie w nim
istnieje. Moe radowa si i martwi, smuci si, gdy jego syn lub crka drog ku cierpieniu wybieraj. Ojcowsk mioci do wszystkich ponie, codziennie wszystkich, bez wyjtku, ca ziemi promykiem mioci pieci.
Dni mijaj, ale On nie traci nadziei, e crki jego i synowie pjd bosk drog. Nie na rozkaz i nie ze strachu,
ale tylko wykorzystujc woln wol, okrel oni swoj drog ku wsplnemu tworzeniu, ku odrodzeniu i radoci
z ogldania wsplnego stworzenia. Nasz ojciec wierzy w nas i czeka, i ycie sob kontynuuje. Cay kompleks
uczu ludzkich jest w naszym ojcu. Czy kto moe sobie wyobrazi, co czu ojciec, nasz Bg, kiedy w jego lesie, wrd jego stworze, jego nowo narodzone dziecko powoli umierao? Nie pakaa ta dziewczynka ani nie
krzyczaa. Malekie serduszko zwalniao rytm. Tylko momentami usteczkami szukaa sutka rodzicielki, chciaa

25

pi. Bg nie ma cielesnych rk. Wszystkowiedzcy nie by w stanie dziewczynki do swej piersi przytuli. Co
moe jeszcze da ten, ktry wszystko ju odda? Wtedy, zdolny wypeni cay wszechwiat energi swojego
marzenia, przemieni si w may kbek nad lasem. W may kbek, ktry gdyby szybko wrci do pierwotnej
postaci, zdolny byby zniszczy wszystkie nieogarnite wiaty galaktyk. On skoncentrowa nad lasem energie
swojej mioci. Mioci do wszystkich swoich stworze. On przez nie w swoich czynach ziemskich si przejawia. I wtedy. . .
Ju zsiniaych ust lecej na trawie dziewczynki dotkna kropla deszczu i w tym samym momencie powia
ciepy wietrzyk, zdmuchn z drzewa pyek, a dziewczynka go wchona. Dzie ju si skoczy i noc nastaa,
a dziewczynka nie umieraa. Lene istoty, wszystkie zwierzta ogarnite bosk mioci przyjy dziewczynk
jak swoje dziecko. Mijay lata, dziewczynka wyrosa na pikn dziewczyn. Nazw j Lilit.
Kiedy stpaa po trawie janiejcej zorz, Lilit! wszystko krzyczao radonie. Lilit umiechem rozwietlaa i piecia otaczajcy wiat stworzony przez Boga. Wszystko, co j otaczao, odbieraa tak jak my odbieramy
swoj matk i ojca. Kiedy ju dorosa, coraz czciej podchodzia na skraj lasu. Cicho chowajc si wrd
traw i krzakw, obserwowaa, jak ludzie, tak przecie do niej podobni, prowadzili dziwny tryb ycia. Coraz bardziej oddalali si od boskich stworze. Budujc swj dach nad gow, rujnowali wszystko naokoo, z jakiego
powodu ubierali si w skry zwierzt. Zachwycali si, zabijajc bosk istot, i wychwalali tego, kto zabija najszybciej i najskuteczniej. Z martwego wci co tworzyli. Wtedy jeszcze Lilit nie wiedziaa, e budujc z ywego martwe, ludzie uwaali si za mdrych.
Dziewczyna chciaa pj do ludzi i powiedzie im, e moe wszystkim przynie rado. Pragna wsplnego tworzenia oraz szczcia na jego widok. Coraz bardziej rosa w niej potrzeba zrodzenia ywego stworzenia boskiego. Coraz czciej kierowaa swj wzrok na jednego mczyzn. W porwnaniu z innymi wydawa si niepozorny. Wczni rzuca niedaleko, na polowaniu by uwaany za nieudacznika, czsto by zamylony i cicho piewa, w odosobnieniu czsto o czym marzy. Pewnego dnia Lilit wysza do ludzi. W koszu
uplecionym z wikliny niosa ywe dary lene ludziom w osadzie oraz stojcej przy zabitym sonitku grupie
mczyzn spierajcych si o co. I on by wrd nich, jej wybranek. Ujrzawszy j, wszyscy umilkli. Lilit bya
przepikna, nie okrya swego ciaa, bo nie wiedziaa, e u mczyzn nad wszystkim panuje pocig pciowy.
Cay tum mczyzn rzuci si w jej kierunku. Ona, pooywszy swe dary na trawie, w zdziwieniu patrzya, jak
pony dz oczy biegncych ku niej mczyzn. l on, jej wybranek, te poda za mmi.
Ju z oddali Lilit poczua, jak fala agresji szarpna cienkie struny jej duszy. Cofnwszy si nieco, szybko
si odwrcia i zacza ucieka przed zbliajcymi si polujcymi mczyznami. Gonili j przez duszy czas
rozochoceni dz. Lilit biega lekko, wcale si nie mczc, a gonicy j zalewali si potem. Nie byo im dane
dotkn Lilit. Nie wiedzieli ci, ktrzy pragnli to pikno dogoni, e aby je pozna, najpierw trzeba w sobie samym to pikno posiada. Myliwi zmczyli si pogoni. Lilit znikna im z oczu, poczapali wic z powrotem
i zabdzili. W kocu odnaleli waciw drog. Tylko jeden nadal bdzi w lesie. Zmczony usiad na pniu
drzewa i zapiewa. Lilit cicho siedziaa w ukryciu, obserwowaa go i suchaa, jak piewa ten, ktrego wybraa, ale te ten, ktry razem ze wszystkimi uda si w pogo za ni. W kocu jednak wysza z ukrycia, stojc
w znacznej odlegoci od niego, aby pokaza mu drog do obozu. Wtedy on poszed, a nie pobieg za ni.
Kiedy podeszli razem na skraj lasu i zobaczy ogniska swojego taboru, zapomniawszy o wszystkim, od razu
do niego popdzi. Lilit patrzya na swojego wybranka. Serce jej to w sposb niezwyky koatao, to znw zamierao, kiedy w mylach powtarzaa:
Bd szczliwy wrd innych, mj ukochany. Bd szczliwy. O, jak pragn nie smutn tw pie, lecz
szczliw usysze tu, w moim lesie.
Pdzcy mczyzna nagle si zatrzyma, w skupieniu odwrci si w stron lasu, nastpnie popatrzy w zadumie na swj obz i ponownie na las. Nagle odrzuci wczni i poszed pewnym krokiem. Szed tam, gdzie
siedziaa w ukryciu Lilit. Kiedy mija jej schronienie, Lilit, nie odrywajc wzroku, patrzya w lad za nim i by
moe wzrokiem mioci go zatrzymaa. Odwrci si i podszed do Lilit. Sta obok niej, a ona nie uciekaa. Dotkna jego doni swoj, jeszcze zlknion doni i, wziwszy si za rce, poszli razem, zanim zdyli jeszcze
powiedzie cho sowo. W stron polanki, gdzie mieszkaa Lilit, szli mj ojciec-poeta i moja pramama. Leciay
lata, ich rd si rozrasta. W kadym pokoleniu moich przodkw znajdowa si kto, kogo opanowao pragnienie, aby pj tam, gdzie y inny nard, fizycznie podobny, ale z innym losem. Udawali si tam pod rnym
pozorem. Wtapiali si to w wojownikw, to znw w kapanw, to starali si wybi jako naukowcy lub jako poeci
byszczeli swoj poezj. Starali si przekona o innej drodze ku szczciu czowieka, o tym, e istnieje obok
cay czas ten, kto to wszystko stworzy, tylko nie naley si przed nim zamyka dla zadowolenia materialistycznej krztaniny. Nie wolno hodowa innym istotom oprcz Ojca. Starali si to przekaza i ginli. Ale na-

26

wet jeli zostawaa tylko jedna kobieta lub jeden mczyzna, to przez energi mioci odnajdowali siebie
wrd wszystkich yjcych w innym systemie wartoci i przeduali swj rd, ktrego pomysy i tryb ycia byy
niezmienne od samego pocztku.

ABY ODCZUWA CZYNY WSZYSTKICH LUDZI


Poczekaj, poczekaj, Anastazjo, taka myl mnie przeszya. Przecie twierdzia, e wszyscy ginli, i to
trwa ju od tysicleci. Czy wszystkie prby s daremne, poniewa czowieczestwo idzie swoj wasn drog?
Tak, wszystkie prby byy daremne, tak moich pramatek, jak i praojcw.
To znaczy, e wszystkich likwidowano?
Tak, ginli wszyscy ci, ktrzy szli do ludzi i tumaczyli im.
Przecie to znaczy tylko jedno: e ty rwnie zginiesz jak wszyscy! Przecie te zacza mwi. W tej
sytuacji gupio jest mie na co nadziej. No, przecie jeli nikomu nie udao si zmieni wiata, obrazu ycia
spoecznego, to po co ty. . .
Ale po co mwi o mierci naprzd, Wadimirze? Popatrz, jestem tu i nadal yj, a obok ty, i nasz synek
ronie. Ale skd u ciebie ta pewno? Co zmusza do wiary w to, e wanie ty zwyciysz wbrew nieudanym prbom twoich przodkw? Ty, tak jak oni, tylko mwisz.
Uwaasz, e tylko mwi? Przyjrzyj si kiedy wnikliwiej moim frazom, Wadimirze. Nie dla umysw s
one. Nie ma w nich nic, co nie zostao ju powiedziane, ale w wikszoci czytelnikw wzbudzaj burzliwe
uczucia, bowiem s tak zbudowane, e ludzie duo widz pomidzy wierszami. Poezja ich wasnej Duszy
uzupenia niedopowiedziane luki. I mwi teraz o Prawdzie boskiej nie ja, lecz oni sami j odnajduj. Coraz
wicej si ich znajduje i teraz nikomu nie uda si zepchn ich z drogi wymarzonej przez Boga. Nie skoczya si jeszcze moja misja, ale ju w duszach wielu zrodzio si pragnienie dugo wyczekiwane przez Stwrc.
To jest najwaniejsze. Kiedy Dusza dy do czego w marzeniu, to obowizkowo, uwierz, obowizkowo
wszystko w yciu si speni.
Powiedz mi w takim razie, dlaczego wczeniej takimi frazami nie przekazywano tej Prawdy ludziom?
Nie wiem, by moe Stwrca bysn jak now energi! Mwicy po nowemu o tym, co codziennie widzimy, ale nie przydajemy temu odpowiedniego znaczenia. Moe zmysy mnie nie zawiod. Wyranie czuj,
on znw zaczyna przyspiesza wszystkie swoje energie. wit nadchodzi nad ca ziemi. Crki ziemskie i synowie jego poznaj ycie takim, jakie stworzya je energia Boskiego marzenia. I ty, i ja przyoymy do tego rk. Ale najwaniejsze! Najwaniejsze jest to, e ju s ci pierwsi, ktrzy zdoali zrozumie myli zawarte pomidzy wersami, te myli, ktre jak muzyk Duszy wcieliy w ludzi energie Stwrcy. Wszystko si udao!
Wszystko si ju zdarzyo! Ju w mylach ludzie staraj si budowa nowy wiat.
Anastazjo, mwisz tak oglnie. Powiedz konkretnie, co ludzie powinni robi, jak i w jaki sposb zbudowa
ten wiat, w ktrym wszyscy bd yli szczliwie?
Dzisiaj nie mog ci dokadnie tego wytumaczy. Powstao wiele traktatw przez ten cay okres ycia ludzi
na ziemi. Przed wieloma z nich ludzie upadali w hodzie. Jednak wszystkie byy pozbawione sensu. Traktaty
nie s w stanie zmieni wiata i dowodem na to jest tylko jeden punkt.
Jaki punkt? Czego tu nie rozumiem.
Ten punkt we wszechwiecie, gdzie znajduje si kres wszystkiego. Ten punkt, w ktrym znajduje si dzisiaj cae spoeczestwo. I wszystko zaley od tego, w ktr stron skieruje swj nastpny krok. Wszystko to
wiadczy o tym, e nie ma adnego sensu w tych traktatach, cae spoeczestwo od pocztku stworzenia kieruje si tylko uczuciami. Pomau, pomau, a ja to niby co? Nie kierowaem si w yciu rozumem?
Wadimirze, ty, tak jak wszyscy inni ludzie, rozumem zmieniae tylko stosunek materii, starajc si za
porednictwem tej materii przey uczucia, te zmysy, o ktrych kady czowiek wie intuicyjnie, ktrych poszukuje, lecz odnale nie moe.
Jakie uczucia? Czego kady poszukuje? O czym ty mwisz?
O tym, co ludzie odczuwali tam, u pierwszych rde, kiedy ich ycie byo jeszcze rajem.
Chcesz powiedzie, e tak si naharowaem swoim rozumem tylko dlatego, eby pozna te rajskie zmysy?
Przecie zastanw si, Wadimirze, po co to wszystko robie?
Jak to po co? Jak wszyscy ukadaem ycie swoje, swojej rodziny, eby czu si nie gorzej ni inni.
eby czu si... powiedziae.

27

Tak powiedziaem.
A teraz sprbuj zrozumie: eby czu... czyny wszystkich ludzi.
Jak wszystkich? Czyny narkomanw to co, te s poszukiwaniem zmysw?
Oczywicie. Tak jak i wszyscy staraj si te zmysy odnale, kroczc wasn drog. Stosujc trucizn,
skazuj swe ziemskie ciao na mki, eby chocia na chwil, chocia w przyblieniu pomoga im te wielkie
zmysy pozna. Rwnie pijak, zapominajc owszystkim, krzywic si, pije gorzk trucizn tylko dlatego, e
w nim te yje poszukiwanie cudownych zmysw. Rwnie cakowicie wyta swj umys naukowiec, wynajdujc nowy mechanizm, i przy tym uwaa, e to pomoe jemu i innym pozna rozkosz satysfakcji. Jednak daremnie. W cigu caej swojej historii wiele ludzka myl nawymylaa bezsensownego. Wadimirze, przypomnij
sobie, ciebie rwnie otacza mnstwo przedmiotw tam, gdzie yjesz. I kady z nich uwaano za osignicie
myli naukowej. Praca wielu ludzi bya powicona ich powstaniu. Powiedz mi, prosz, czy ktry z nich uczyni ci szczliwym, zadowolonym z ycia?
Ktry?.. Ktry?.. No, by moe, tak osobno wzity to aden.
Ale wszystkie razem na pewno bardzo ycie uatwiaj. Na przykad samochd osobowy, siadasz za kierownic i jedziesz, gdzie chcesz. Na dworze pada i jest zimno, a w maszynie mona wczy ogrzewanie. Na
ulicy upa, wszyscy zalewaj si potem, a ty wczasz klimatyzacj i jest wieo wok ciebie. W domu,
w kuchni na przykad jest mnstwo urzdze dla kobiet.
Nawet zmywarki s, eby kobiety od pracy odciy. Rwnie s odkurzacze, eby uatwi sprztanie
i jeszcze czas zaoszczdzi. Przecie dla wszystkich jest zrozumiae, e wiele urzdze moe uatwi nam
ycie.
Niestety, Wadimirze, iluzoryczne s te uatwienia. Swoim skrconym yciem oraz cierpieniami zmuszona
jest za nie codziennie paci caa ludzko. eby posiada bezduszne przedmioty, ludzie przez cae ycie, jak
niewolnicy, zmuszeni s wanie wykonywa nie lubian prac. Bezduszne przedmioty powstaj naokoo i s
jak wskanik stopnia niezrozumienia przez czowieka sedna wszechwiata. Czowieku! Przyjrzyj si dokadniej dookoa: eby otrzyma kolejny bezduszny przedmiot, budujecie zakady czadzce miertelnym smrodem, woda staa si martwa, a ty. .. ty, czowieku, dla nich przez cae swoje ycie jeste zmuszony wykonywa nielubian prac. I nie one tobie, lecz ty im suysz, wynajdujc, remontujc i hodujc im. A oprcz tego
powiedz mi, Wadimirze, ktry z wielkich naukowcw, mdrcw wynalaz i w jakim zakadzie wyprodukowa
tamten mechanizm, aby suy czowiekowi?
Jaki tamten?
Wiewirk z orzeszkiem, ktra jest pod moj rk.
Popatrzyem na rk Anastazji. Trzymaa j doni do dou gdzie okoo metra od trawy, a na trawie rwnolegle pod doni, na tylnych apkach staa rudawa wiewirka. W przednich apkach trzymaa cedrow szyszk.
Ruda mordka to schylaa si do szyszki, to znw zadzieraa w gr, patrzc okrgymi, byszczcymi oczkami
na Anastazj. Anastazja umiechaa si, patrzc na zwierztko, nie ruszaa si i wci trzymaa nad nim rk.
Wiewirka nagle pooya szyszk na trawie i zacza si nad ni krzta. Przednimi apkami, swoimi pazurkami uskaa szyszk i wyskubywaa z niej may orzeszek. I znw stajc na tylne nki, podniosa mordk, jakby
czstowaa orzeszkiem Anastazj, jakby prosia, aby wzi go z jej apek, ale Anastazja nadal siedziaa na trawie, nie ruszajc si. Wtedy wiewirka skina gow, szybko rozgryza upink orzeszka i swoimi apkami
i pazurkami rozdzielia ziarenko od skorupy, i pooya je na listku trawy. Nastpnie zwierztko wycigao kolejne orzeszki z cedrowej szyszki, nadgryzao upinki, a jdra skadao na liciu. Anastazja opucia rk i pooya na trawie doni do gry, a wtedy wiewirka wszystkie oczyszczone ju orzechy pospiesznie przeoya
z licia na do. Anastazja drug rk delikatnie pogaskaa puszyste zwierztko, ktre nagle zamaro. Nastpnie podskoczyo do Anastazji, stano, radonie patrzc jej w twarz.
Dzikuj! Anastazja wymwia pod adresem wiewirki.Dzisiaj jeste fajna jak nigdy, piknoci moja, no,
ju id, id, ty moja gospodyko, i znajd godnego siebie wybranka i wycigna rk w stron pnia rozoystego cedru.
Wiewirka dwukrotnie obiega Anastazj w podskokach i popdzia w kierunku wskazanym rk czowieka.
W skoczya na pie i znika w koronie cedru. A na wycignitej ku mnie doni leay czyste ziarna cedrowego
orzecha. No, faktycznie! To jest dopiero mechanizm pomylaem.
Sama zrywa produkt, jeszcze go przenosi, w dodatku pozbawia upiny, opieki ani remontu nie wymaga
i energii elektrycznej nie zuywa. Sprbowaem orzeszkw i zapytaem: A wielcy wojownicy: Aleksander
Macedoski, Cezar, wadcy, ktrzy wywoywali wojny, rwnie Hitler to co, oni te szukali tych pierwotnych
rde?

28

Oczywicie, chcieli czu si wadcami caej ziemi. Podwiadomie uwaali, e takie uczucie jest pokrewne
uczuciom intuicyjnie poszukiwanym przez wszystkich. Mylili si jednak.
Uwaasz, e si mylili? Dlaczego tak mylisz? Przecie nikt jeszcze nie zdoa zawojowa caego wiata.
Ale zdobywali miasta oraz pastwa. O kade miasto trzeba byo stoczy walk. Zwyciali, ale satysfakcja zdobywcw ze zwycistwa nie trwaa dugo. W rezultacie dyli do jeszcze wikszego podboju i kontynuowali wojny. Pozyskujc pastwa, i to niejedno, nie rado odczuwali, ale przeciwnie: zmartwienie, obaw, e
mog wszystko straci, i na nowo prbowali szuka satysfakcji drog wojennych star. Ich umys zagubiony
w tej krztaninie ju nie mg zaprowadzi ich ku marzeniom wielkich zmysw boskich. Smutny by koniec
wszystkich wojujcych wadcw ziemi. I to gosi znana nam wszystkim historia. Jednak niestety krztanina,
motanina oraz kolejno materialistycznych dogmatw nie pozwalaj yjcym dzisiaj okreli, gdzie i w czym
czeka na nich boskie uczucie.

TAJGOWY OBIAD
Za kadym razem, kiedy bywaem w tajdze na polance u Anastazji, zawsze zabieraem jaki prowiant. Braem ze sob jakie konserwy, zapakowane hermetycznie ciasteczka, ryb w plastrach zapakowan prniowo, i zawsze, wracajc od Anastazji, odkrywaem moje zapasy nie ruszone. A jeszcze do tego dodawaa co
od siebie. Zazwyczaj byy to orzeszki, wiee jagody zawinite w licie, suszone grzyby.
Jestemy nauczeni uywa grzybw dobrze ugotowanych, smaonych, marynowanych lub solonych. Anastazja uywa ich suszonych bez adnej obrbki. Pocztkowo baem si ich nawet sprbowa, pniej jednak
sprbowaem dobre byo. Kawaek grzyba w ustach staje si mikki pod wpywem liny, mona go ssa jak
cukierek, mona przeu i pokn, pniej nawet do nich przywyknem. Kiedy jechaem z Moskwy do Gelendyka na spotkanie z czytelnikami i przez cay dzie jadem tylko grzyby, dane przez Anastazj na drog.
A Soncew dyrektor moskiewskiego centrum, prowadzi samochd i te podjada te grzyby. Prowadzc konferencj, zaproponowaem, aby sprbowali ich siedzcy na sali, i ludzie si nie przestraszyli. Komu starczyo,
wzi po jednym grzybku, zjad od razu i nikomu nic zego si nie stao.
Goszczc u Anastazji, nie pamitam, ebymy specjalnie usiedli do jakiego konkretnego posiku. W biegu
prbowaem tego, co proponowaa Anastazja, i ani razu nie przyszo uczucie godu. Tym razem jednak...
Moe zbyt dugo zastanawiaem si nad sensem modlitwy Anastazji i dlatego nie zauwayem, kiedy ona
zdya nakry, jeli mona tak to okreli, wielki st. Na trawie, na rnych wielkich i maych liciach znajdoway si smakoyki, zajmoway powierzchni wiksz ni metr kwadratowy. Wszystko tak piknie byo uszykowane, przystrojone. Borwka, malina, czarna i czerwona porzeczka, suszona poziomka, grzyby suszone, jaka tawa kaszka, trzy malekie ogrki i dwa niedue czerwone pomidory, i mnstwo pczkw rnej trawy,
przystrojonych patkami kwiatw.
Jaki biay pyn podobny do mleka by nalany do maego drewnianego korytka. Placki zrobione nie wiem
z czego, mid w plastrach, posypany rnokolorowymi kulkami kwiatowego pyku.
Usid, Wadimirze, sprbuj chleba naszego powszedniego, ktry da nam Bg zaproponowaa, zmylnie si umiechajc, Anastazja.
Ale widok! nie mogem si powstrzyma od zachwytu.
Nie do wiary, jak piknie to wszystko zaserwowaa. Tak jak najlepsza gospodyni w wita. Anastazja
ucieszya si z pochway jak dziecko, zamiaa si i, nie odrywajc oczu od swych da, nagle machna rkami i westchna:
Ojej, jaka ze mnie dobra gospodyni, gdy zapomniaam o przyprawach! Przecie lubisz ostre przyprawy.
Lubisz, prawda?
Lubi. A dobra gospodyni wanie o nich zapomniaa. Zaraz si poprawi.
Popatrzya naokoo, pobiega niedaleko, co tam rwaa w trawie. Nastpnie w innym miejscu, pniej
w krzakach, i wkrtce pooya pomidzy ogrkami i pomidorami may pczek zestawiony jako bukiecik rnych z wygldu zi, i powiedziaa:
To s przyprawy, one s ostre, jeli chcesz, to sprbuj, teraz jest ju wszystko na stole. Sprbuj wszystkiego po trochu, Wadimirze.
Wziem ogrek, popatrzyem na te tajgowe rnoci i powiedziaem: Szkoda, e nie ma chleba.
Jest chleb odpowiedziaa Anastazja popatrz i podaa mi jak bulw.
To jest korze opucha, tak go przyrzdziam, e bdzie ci smakowa jak chleb lub ziemniak, a moe nawet zastpi marchewk.

29

Nie syszaem, eby opuch nadawa si do jedzenia. Nie bj si, sprbuj. Kiedy z niego gotowano wiele smacznych i poywnych da. Najpierw sprbuj, trzymaam go w mleku, zmik...
Chciaem zapyta, skd wzia mleko, ale ugryzem ogrek... i ju nic nie mwiem, dopki ogrka nie dojadem, i to bez chleba. A t bulw zastpujc chleb wziem od Anastazji, jednak nie sprbowaem jej, nadal
trzymajc w rce, a nie zjadem ogrka. Wiecie co, ten z pozoru zwyky ogrek smakowa cakiem inaczej ni
poprzednie, ktre jadem.
Ogrek tajgowy mia bardzo przyjemny, niepowtarzalny aromat. Z pewnoci wiecie pastwo, jak rni
si smakowo ogrki wyhodowane w szklarniach od tych z odkrytego, naturalnego gruntu. Rosnce na polu
maj znacznie lepszy smak i zapach. Ogrek Anastazji by znacznie smaczniejszy od tych, ktre jadem
z grzdek. Szybko wziem pomidora, sprbowaem i zjadem caego od razu. Jego smak rwnie by niezwykle przyjemny. On take przewysza smakiem wszystkie pomidory kiedykolwiek przeze mnie jadane. Ani
ogrek, ani pomidor nie potrzeboway soli, mietany ani oleju, byy smaczne same w sobie. Podobnie jak malina, jabko czy pomaracze. Przecie nikt nie bdzie soli czy sodzi jabka lub gruszki.
Skd wzia te warzywa, Anastazjo? Pobiega do wioski? I co to za odmiana?
Sama je wyhodowaam. Smakoway ci, tak?
Smakoway! Pierwszy raz takie jadem. Z tego wynika, e masz ogrd i szklarnie? Czym spulchniasz
grzdki, skd bierzesz nawozy, z wioski?
Z wioski wziam tylko nasiona od znajomej kobiety. Wybraam miejsce dla nich wrd trawy i wyrosy.
Pomidory zasadziam jesieni, zim przechowaam je pod niegiem, a z przyjciem wiosny one zaczy rosn. Ogrki wysiaam wiosn i te malestwa zdyy dojrze.
Ale co jest powodem, e s tak smaczne? Nowa odmiana czy co?
Zwyka odmiana, taka jak wszystkie. Rni si od ogrodowych tylko dlatego, e otrzymay wszystko co
niezbdne. W warunkach ogrodowych, kiedy roliny staraj si uchroni od kontaktu z innymi rolinami, kiedy
ich wzrost przyspiesza si nawozami, nie s w stanie wchon w siebie wszystkiego co niezbdne i sta si
samowystarczalne, aby spodoba si czowiekowi.
Skd masz zatem mleko? I z czego s te placki? Byem pewny, e w ogle nie uywasz jedzenia pochodzenia zwierzcego, a tu prosz, mleko...
To mleko nie pochodzi od zwierzt. Mleko stojce przed tob da cedr.
Jak to cedr? Czy drzewo jest zdolne dawa mleko?
Jest, ale rzadko ktre. Na przykad cedr ma t zdolno, sprbuj.
Wiele jest zawarte w tym napoju. Nie tylko ciao moe nasyci stojce przed tob mleko cedru. Nie pij
wszystkiego od razu, sprbuj dwa, trzy yki, inaczej niczego nie bdziesz chcia ju je, nasyciwszy si tym
jednym.
Zrobiem trzy yki, mleko byo gste, miao przyjemny, delikatnie sodkawy smak. Odczuwao si jeszcze
idce od niego ciepo, jednak nie takie jak od podgrzanego mleka krowiego. Cudownie delikatne ciepo wypeniao moje wntrze i zdawao si, e poprawia mj nastrj.
Smaczne to cedrowe mleko, Anastazjo, bardzo dobre! Jak trzeba doi cedr, eby otrzyma co takiego?
Nie doi. Mode jdra orzecha w specjalnym drewnianym naczyniu powinno si spokojnie, dokadnie,
z dobrym nastrojem rozciera i rozciera patyczkiem. ywej rdlanej wody dodawa po trochu, i tak otrzymuje si mleko.
Czy nikt wczeniej o tym nie wiedzia?
Kiedy wikszo wiedziaa, ale i do dzisiaj w tajgowych wioskach pij cedrowe mleko. W miastach wol
zupenie inne jedzenie, nie tyle poywne, ile atwe do przechowywania, transportu i przyrzdzenia.
Masz racj, w miastach trzeba wszystko robi szybko. Ale to mleko... Co to za drzewo ten cedr! Sam
cedr moe dawa orzechy, olej, mk do plackw i mleko.
A jeszcze wiele niezwykego moe uczyni. A co niezwykego na przykad?
Najwspanialsze perfumy mona zrobi z jego eterycznych olejkw. Samowystarczalne i uzdrawiajce.
adne sztuczne perfumy nie s w stanie przewyszy ich aromatu. Fluidy cedru reprezentuj sob ducha
Wszechwiata, mog uleczy ciao i odgradzaj czowieka od zego.
Czy mogaby zdradzi, jak otrzyma takie perfumy z cedru?
Oczywicie, mog, ale najpierw pojedz sobie jeszcze troch. Schyliem si, by sign po pomidora, ale
Anastazja mnie pohamowaa:
Powoli, Wadimirze, nie jedz tak. Jak?

30

Przygotowaam wiele rnych rzeczy, eby najpierw wszystkiego sprbowa, eby on ci troch podleczy.
Jaki on?
Twj organizm, kiedy wszystkiego sprbujesz, sam sobie wybierze to co niezbdne. I ty zechcesz zje
wicej tego, co wybra. Twj organizm sam okreli, czego mu brakuje.
To dziwne pomylaem. Pierwszy raz zamaa swoje zasady.
Rzecz w tym, e Anastazja leczya mnie ju dwa razy, jakie choroby wewntrzne. Dokadnie jakie, nie
wiem. Ale odczuwaem je przez silne ble odka, wtroby lub nerek, a moe wszdzie naraz. Bl by dotkliwy, a znieczulajce tabletki nie zawsze pomagay. Wiedziaem jednak: przyjad do Anastazji, to mnie wyleczy, jej to szybko idzie. Ale za trzecim razem odmwia mi leczenia. Nawet blu cakowicie swoim wzrokiem
nie usuna, stwierdzajc, e skoro nie zmieniam swojego sposobu ycia i nie usuwam tego, co powoduje
choroby, to i leczy mnie nie wolno, bo w takim przypadku leczenie tylko szkodzi. Wtedy poczuem si bardzo
uraony i ju nie ponawiaem proby o leczenie. Po powrocie jednak paliem mniej i ograniczyem si w piciu
alkoholu. Nawet zafundowaem sobie kilkudniow godwk. Poczuem si lepiej. Wtedy pomylaem, e nie
trzeba za kadym razem pdzi do lekarza lub zwraca si do uzdrowiciela, mona samemu wzi si
w gar, kiedy bl ci chwyci. Lepiej oczywicie, eby nie chwyta. Nie udao mi si samemu siebie wyleczy
do koca, ale o pomoc Anastazji zdecydowaem si ju nie prosi. Ona niespodziewanie sama j zaoferowaa.
Przecie mwia, e ju nigdy nie bdziesz mnie leczy, a nawet agodzi blu.
Blu twojego nigdy ju nie bd likwidowa. Bl to jest rozmowa Boga z czowiekiem. Ale tak jak teraz
mona. Przecie proponuj ci tylko jedzenie i to nie przeciwstawia si naturze, ale zaprzecza im.
Komu?
Tworzcym niszczcy program dla czowieka.
Jaki niszczcy program? O czym ty mwisz?
O tym, e zarwno ty, Wadimirze, jak i wikszo ludzi odywiacie si zgodnie z ustalonym programem.
Bardzo szkodliwym programem.
Moe kto tam odywia si zgodnie z programem. Wiele jest rnych na odchudzanie, na tycie, ale ja
odywiam si po swojemu. Nie czytaem nawet adnego programu. Id do sklepu i wybieram to, na co mam
ochot.
No, wanie, wybierasz, przychodzc do sklepu, ale wybierasz cile z propozycji sklepu.
No, tak... w sklepie jest teraz wszystko dobrze podzielone i popakowane. Poniewa jest bardzo dua
konkurencja, wszyscy staraj si dogodzi konsumentowi, wszystko robi dla wygody klienta.
Uwaasz, e wszystko jest zrobione dla wygody klienta?
Tak, a dla kogo jeszcze moe by?
Wszystkie systemy technicznego sposobu istnienia zawsze pracuj tylko na siebie, Wadimirze. Czy jest
korzystne dla ciebie otrzymywa przemroone i zakonserwowane produkty, na wp martw wod? Czy to
twj organizm okreli asortyment znajdujcych si w sklepie produktw? System technicznego wiata przywaszczy sobie funkcj zabezpieczenia ci we wszystko niezbdne do ycia. Zgodzie si z tym, cakowicie
mu zaufae i nawet przestae si zastanawia, czy zaproponowano ci wszystko, co niezbdne.
Ale cigle yjemy i nie umieramy z tego powodu.
Oczywicie, jeszcze yjesz. Ale ten bl! Skd ten bl?! Zastanw si, skd ten bl u wikszoci ludzi.
Choroby, ble s nienaturalne dla czowieka, s wynikiem nieodpowiedniej drogi. Zaraz si o tym przekonasz.
Przed tob teraz ley tylko maa cz tworw boskiej przyrody. Skosztuj wszystkiego po trochu, a to, co ci
zasmakuje, zabierzesz ze sob. Wystarcz trzy doby, aby zwyciy twoje chorbska maymi zikami, ktre
sam wybierzesz.
Sprbowaem wszystkiego po trochu w trakcie mowy Anastazji. Niektre pczki zieleniny byy bez smaku,
inne wrcz przeciwnie chciao si je bardziej. Pniej przed moim odjazdem Anastazja woya do mojej
torby to, co zasmakowao mi najbardziej podczas obiadu. Jadem to przez trzy dni. I bl cakowicie ustpi.

ONE S ZDOLNE ZMIENI WIAT?


Dlaczego zawsze jest tak, Anastazjo, e kiedy opowiadasz o swoich prarodzicach, znacznie wicej mwisz o swoich matkach, kobietach, a o mczyznach, swoich ojcach, prawie wcale? Jakby wszyscy twoi ojcowie w twoim rodzie nie zasugiwali na wiksz uwag. A by moe ty, twj kod genetyczny lub Promie nie

31

pozwalaj ci widzie i odczuwa twoich prarodzicw w linii mskiej? Nawet jest mi przykro z powodu takiego
traktowania mczyzn, twoich ojcw.
Dziea zarwno moich ojcw, jak i mam te mog odczuwa i widzie, kiedy tylko zechc. Ale rzadko ktre dzieo moich ojcw jestem w stanie zrozumie i okreli znaczenie ich w dniu dzisiejszym dla wszystkich ludzi i dla siebie.
Opowiedz mi, prosz, chociaby o jednym z twoich ojcw, ktrego czynw nie moesz do koca zrozumie. Jeste kobiet, trudno jest ci poj mczyzn. Mnie bdzie atwiej, bo jestem mczyzn. Jeli zrozumiem, wtedy bd mg pomc zrozumie tobie.
Tak, tak, oczywicie, opowiem ci o tym moim ojcu, ktremu udao si pozna i stworzy ywe substancje
si wiksze ni caa bro dzisiejsza i przysza. Nic, co jest stworzone przez czowieka, nie moe si im przeciwstawi. Zdolne s zmienia ziemski wiat, niszczy galaktyki lub stwarza inne wiaty.
Niewiarygodne! Gdzie teraz jest to wielkie dzieo?
Kady czowiek na ziemi moe je stworzy, jeli zrozumie i poczuje... Cz tej tajemnicy ojciec przekaza
egipskim kapanom. Dlatego teraz, dzisiaj, wadcy ziemscy rzdz w pastwach zgodnie ze schematem i mechanizmem tych kapanw. Coraz mniej rozumiej sens i mechanizm rzdzenia. On si nie udoskonala, ale
degradowa w cigu wiekw.
Chwila, chwila, to znaczy twierdzisz, e dzisiejsi prezydenci rzdz pastwami zgodnie ze schematami
lub wedug wskazwek staroytnych kapanw egipskich?
Od tamtych czasw nikt nie doda niczego konkretnego do schematu rzdzenia, nie ma dzisiaj w pastwach ziemskich wiadomoci mechanizmu rzdzenia zespoem ludzi.
Przecie bardzo trudno przekona si do tego w biegu. Sprbuj wytumaczy wszystko po kolei.
Tak, postaram si wszystko dokadnie opowiedzie, a ty sprbuj zrozumie.
*

Przed dziesitkami lat, kiedy wiat jeszcze nie pozna wielkoci Egiptu, kiedy takie pastwo jeszcze nawet
nie istniao, spoeczestwo byo podzielone na wiele plemion. Oddzielnie od reszty ludzi, wedug wasnych regu, ya jedna rodzina, mj praojciec i moja pramama. Wszystko jak na pocztku, jak w raju, otaczao ich na
polanie. Dwa soca miaa moja pikna pramama. Jedno to, ktre wiecio swoimi promieniami rankiem, budzc wszystko do ycia, a drugim by jej wybranek.
Zawsze budzia si pierwsza, kpaa w rzece, ogrzewaa si wiatem promieni wschodzcego soca, obdarowywaa wszystkich swoim wiatem i czekaa. Czekaa, kiedy obudzi si on, jej ukochany. Budzi si,
a ona apaa jego pierwsze spojrzenia. Kiedy spotyka si ich wzrok, zamierao wszystko dookoa. Mio i ar,
rozkosz i zachwyt przestrze chona w zachwycie. W radoci i szczciu mijay ich dni. Ojciec w zamyleniu
zawsze obserwowa soce zmierzajce ku zachodowi, a potem piewa. Pramama w tajonym zachwycie
przysuchiwaa si pieni. Wtedy jeszcze nie rozumiaa, jak sowa wplecione w pie formoway obraz nowy
i niezwyky. Coraz czciej chciaa o nim sucha i ojciec, jakby czujc pragnienie mojej pramamy, piewa, za
kadym razem coraz jaskrawiej malujc niezwyke rysy. I wtedy ten obraz zamieszka midzy mmI.
Pewnego ranka, przebudziwszy si, mj ojciec nie napotka jak zwykle spojrzenia mioci, ale to go nie
zdziwio. Spokojnie wsta i przeszed si lasem. W ustronnym miejscu zauway siedzc w ciszy moj pramam. Staa w samotnoci, tulc si do cedru. Ojciec obj przygnbion mam, lecz ona nie podniosa na niego
wilgotnych oczu. Delikatnie dotkn spywajcej po policzku zy i powiedzia do niej czule:
Wszystko wiem, mylisz o nim, moja kochana. Mylisz o nim i nie ma w tym twojej winy. Niewidzialny
stworzony przeze mnie obraz, niewidzialny, a bardziej przez ciebie kochany ni ja. To nie twoja wina, kochana
moja. Odchodz, odchodz teraz do ludzi. Poznaem ju sztuk tworzenia wspaniaych obrazw i powinienem
o tym ludziom opowiedzie. Co wiem ja, i inni bd mogli pozna. I wspaniae obrazy zaprowadz ludzi do
pierworodnego ogrodu. Nie istniej we wszechwiecie substancje silniejsze od ywych obrazw. Nawet mio twoj do mnie obraz przeze mnie stworzony by w stanie zwyciy. Teraz wielkie obrazy bd mg tworzy i one bd suy ludziom.
Dray ramiona mojej pramamy i drcy gos szepn:
Dlaczego? Ty, mj jedyny, stworzye pokochany przeze mnie obraz. On jest niewidzialny. A ty, realny,
odchodzisz ode mnie. Nasze dziecko ju porusza si we mnie. Co mam mu powiedzie o ojcu?
Wspaniae obrazy stworz piknym nasz wiat. Obraz ojca nasz dorastajcy syn sam sobie przedstawi.
Jeli bd godny zaistnie w obrazie wyraonym przez mego syna, to on mnie pozna. Jeeli jednak nie, to zo-

32

stan z boku, eby nie przeszkadza deniu ku wspaniaoci, ku marzeniu.


Niezrozumiay przez mam odchodzi mj praojciec. Szed do ludzi. Szed z wielkim odkryciem. Szed dla
wszystkich swoich przyszych synw i crek w deniu, aby wiat piknym dla wszystkich uczyni.

NIEZWYKA SIA
W tamtych czasach yjce na ziemi plemiona walczyy ze sob. Kade z nich starao si wychowa jak najwicej onierzy i wrd nich za niepozornych uwaano tych, ktrzy podali drog poezji i uprawy ziemi.
W kadym plemieniu byli kapani, ktrzy zastraszali innych, jednak nie mieli jasnego celu, strach innych ludzi
by dla nich pociech i kady syci swoje ego tym, e jakby wicej ni inni otrzyma od Boga. Z kilku plemion
mojemu ojcu udao si zebra okoo dziewitnastu kapanw i poetw. Jedenastu poetw-piewakw, siedmiu
kapanw i mj praojciec. Spotykali si w odosobnionym miejscu, na pustkowiu. Grupa piewakw siedziaa
bardzo skromnie, oddzielnie zasiadali napuszeni kapani. Mj ojciec mwi do nich:
Nienawi i wojny plemion mona zakoczy. Ludzie wtedy zaczn y w jednym pastwie. Bdzie
w nim rzdzi sprawiedliwy przywdca i kada rodzina wyzbdzie si biedy wojny. Ludzie zaczn sobie pomaga i spoeczestwo odnajdzie drog do rajskiego ogrodu.
Ale kapani wymiali go, tumaczc:
Kt zechce swoj wadz z wasnej woli przekaza komu innemu? eby zjednoczy wszystkie plemiona, musi znale si kto najsilniejszy, kto wszystkich pokona, a przecie ty nie chcesz wojen. Naiwna jest
twoja mowa. Po c nas zaprosie, niemdry gosicielu? Kapani ju mieli si rozej, lecz ojciec zatrzyma
ich sowami:
Jestecie mdrcami, wasza mdro jest niezbdna do tworzenia przepisw dla ludzkiego spoeczestwa. Mog obdarowa kadego z was tak si, e adna bro stworzona rk czowieka nie bdzie w stanie
si jej przeciwstawi. Kiedy bdziecie wykorzystywa j dla dobra, wszystkim pomoe osign cele, prawd
i poprowadzi ku szczliwej zorzy. Ale kiedy posiadajcy j zapragnie jej uy w zym celu, aby walczy
z ludmi, to sam od niej zginie.
Ta wie o niezwykej sile zatrzymaa kapanw. Starszy z nich zaproponowa ojcu:
Skoro jeste zaznajomiony z jak niezwyk si, to opowiedz nam o niej. Jeli ma moc sprawcz i zdolna jest budowa pastwa, zostaniesz wrd nas i bdziesz mieszka w tym pastwie. Wsplnie bdziemy tworzy ustawy dla ludzkiego spoeczestwa.
Po to wanie do was przyszedem, aby opowiedzie o niezwykej sile odpowiedzia wszystkim ojciec
ale przedtem prosz, abycie wymienili wadc, jednego ze wszystkich wam znanych. Wadc, ktry jest dobry i niezachanny, yje w mioci ze swoj rodzin i nie myli o wojnie.
Starszy kapan powiedzia ojcu, e istnieje jeden taki wadca unikajcy wszystkich wojen. Jednak niewielkie
jest jego plemi. Nie staraj si w nim sawi onierzy i dlatego niewielu pragnie tam zosta wojownikami. eby unikn walki, musz czsto zmienia swoje miejsce do ycia, na nieprzystosowanych do zamieszkania
terenach si osiedlajc. Na imi mu Egip.
Egiptem bdzie zwane to pastwo stwierdzi ojciec. Zapiewam wam trzy pieni. Poeci-piewacy,
w rnych plemionach zapiewajcie te pieni ludziom. A wy, kapani, wrd ludu egipskiego zamieszkajcie.
Z rnych miejsc bd do was przychodzi rodziny, powitacie je swoimi dobrymi przepisami prawnymi.
Trzy pieni zapiewa obecnym ojciec. W jednej stworzy obraz sprawiedliwego wadcy, ktrego okreli
Egipem. Druga bya obrazem szczliwego spoeczestwa ludzi bytujcych razem, a trzecia obrazem kochajcej si rodziny, szczliwych dzieci, ojcw i matek yjcych w niezwykym pastwie.
Zwyke, znane wszystkim wczeniej sowa byy w tych trzech wypiewanych pieniach. Jednak ojciec budowa z nich takie frazy, e suchacze suchali go z zapartym tchem, a dodatkowo ton gosu ojca tworzy niezwyk melodi. Przywoywaa ona i tworzya ywe obrazy. Jeszcze nie byo pastwa egipskiego w rzeczywistoci, jeszcze nie powstay jego witynie, ale ojciec ju wiedzia, e wszystko jest rezultatem tego, do czego
wyrywaj si myli i marzenia czowieka, czc si w jedno. Z natchnieniem wic piewa ojciec, poznawszy si niezwyk, ktr obdarzy kadego nasz Wielki Stwrca. piewa ojciec, posiadszy t si, ktra odrnia czowieka od wszystkiego, daje mu nad wszystkim wadz i pozwala mu nazywa si synem Boga
i stwrc.
Poeci-piewacy, ponc natchnieniem, piewali trzy pieni w rnych plemionach. Wspaniae obrazy pocigay za sob ludzi i szli oni z rnych miejsc do plemienia Egipa. Wystarczyo pi lat, aby z maego plemienia
zrodzio si wielkie pastwo egipskie. Wszystkie inne plemiona uwaane niegdy za najsilniejsze po prostu

33

si rozpady. I nic nie mogli zrobi wojowniczy wadcy, aby zapobiec rozpadowi. Ich wadza saba, zanikaa,
co zwyciao nad nimi, ale nie bya to wojna. Przyzwyczajeni do walki w wiecie materialnym nie wiedzieli,
e obrazy mog panowa nad wszystkim, obrazy, ktre Dusza ludzka sobie upodobaa. Obrazy, ktre pocigaj serca. Przed obrazem, nawet jednym, ale prawdziwym, szczerym, nie zmconym postulatem materialistycznym, bezradne s wojska ziemskie. Uzbrojone w kopie lub jakkolwiek inn miercionon bro zostan
pokonane. Przed obrazem wojska s bezsilne.
Pastwo egipskie wzmacniao si, rozrastao, a jego wadc kapani nazwali faraonem. Kapani w osamotnieniu, w wityniach, odseparowani od ludzkiej krztaniny tworzyli prawo, a faraon by zmuszony si mu podporzdkowa. Kady zwyky mieszkaniec rwnie podporzdkowywa si z chci. I kady swoje ycie stara
si zgodnie z obrazem uoy.
Ojciec mj mieszka wrd wyszych kapanw, w gwnej wityni. Kapani suchali jego sw przez dziewitnacie lat. Starali si pozna nauk najwysz ze wszystkich jak tworzy wielkie obrazy. Ojciec stara
si wszystko szczerze i dokadnie opowiedzie, ponc bogim pragnieniem. Czy kapani poznali ca nauk,
czy tylko jej cz, nie wiadomo, nie ma sensu teraz docieka.
Pewnego razu, po dziewitnastu latach, gwny kapan zaprosi do siebie najbliszych duchownych. Wchodzili dostojnie do wityni niedostpnej nawet faraonowi.
Gwny kapan zasiad na tronie, wyej ni wszyscy. Mj zawsze umiechnity ojciec teraz usiad w zamyleniu, tworzc kolejn pie, nowy obraz lub stary wzmacniajc.
Wielkiej nauki dowiadczylimy powiedzia gwny kapan. Pozwala kierowa caym wiatem. Ale aby
nasza wadza panowaa nad wszystkimi po wieczne czasy, nie wolno zdradzi nawet krzty z tej wiedzy. Powinnimy stworzy wasny jzyk i porozumiewa si ze sob tylko nim, eby nawet przypadkiem aden z nas
nie mg wyjawi tajemnicy.
Wiele traktatw w przyszoci przekaemy ludziom. Niech wszyscy myl i dziwi si, e wszystko im mwimy. I bdziemy dawa wiele wspaniaych nauk i rnych wynalazkw, tak aby coraz dalej od najwaniejszego oddalali si przecitni ludzie oraz ich wadcy. A mdrcy w nadchodzcych czasach niech swoimi mdrymi
traktatami i naukami innych zadziwiaj. Przy tym sami bd oddala si od najwaniejszego i innych za sob
coraz dalej pocign. Tak niech si stanie zgodzili si wszyscy. Tylko ojciec milcza jako jedyny. A gwny
kapan kontynuowa:
Jeszcze jeden problem powinnimy dzisiaj rozwiza. Przez dziewitnacie lat osignlimy nauk tworzenia obrazw. Kady z nas potrafi stworzy teraz obraz, ktry moe zmieni wiat, zniszczy pastwo lub je
wzmocni, ale nadal jednak istnieje tajemnica. Moe kto mi wytumaczy, dlaczego kady z was tworzy obraz
o rnej sile? I dlaczego tworzymy w tak dugim czasie? Kapani milczeli, nikt nie zna odpowiedzi, a gwny
kontynuowa, lekko podnoszc gos, nawet laska draa w jego rce z napicia, kiedy rzek do wszystkich:
Jednak jest wrd nas jeden zdolny do szybkiego tworzenia obrazw, a ich sia nadal pozostaje nieosigalna. Uczy nas wszystkich przez dziewitnacie lat, a jednak zostaje co niedopowiedzianego. My wszyscy
teraz powinnimy zrozumie, e nie jestemy sobie rwni. Nie jest wany stopie w hierarchii, jaki kady
z nas posiada. Prosz sobie uwiadomi, jest wrd nas kto, kto nad wszystkimi moe wada niewidzialnie
i tajemniczo. Jeli zechce, to si obrazu, ktry zdolny jest stworzy, moe kadego uhonorowa lub zniszczy. Sam jeden jest w stanie decydowa o losach pastwa. Ja, jako najwyszy kapan, wadz mi dan jestem zdolny zmienia wspzaleno si. Zamknite s drzwi wityni, w ktrej teraz siedzimy, a na zewntrz
oddana mi ochrona bez rozkazu nie otworzy nikomu.
Gwny kapan wsta ze swojego tronu i powolnym krokiem, stukajc lask o kamienne pyty, skierowa si
do ojca. Nagle zatrzyma si na rodku sali i, patrzc na niego, rzek:
Teraz wybierzesz z dwch jedn swoj drog. Oto pierwsza: natychmiast wszystkim zdradzisz tajne siy
swoich obrazw, wytumaczysz, w jaki sposb si tworz, i wtedy bdziesz ogoszony kapanem, drugim po
mnie, a zostaniesz pierwszym, gdy odejd. Wszyscy yjcy dzisiaj bd ci czci. Jednak jeli tajemnicy swej
przed nami nie ujawnisz, przed tob bdzie druga droga. Prowadzi ona tylko tymi drzwiami.
Kapan wskaza na drzwi prowadzce z sali wityni do wiey bez okien i drzwi zewntrznych. Ta wysoka
wiea o gadkich cianach miaa na samej grze may taras, gdzie raz w roku, w okrelony dzie, piewa
przed zgromadzonymi ludmi ojciec albo ktry z kapanw. Gwny kapan, wskazujc na drzwi, doda:
Wyjdziesz tymi drzwiami i nigdy ju nie wrcisz. Dam rozkaz, aby te drzwi zamurowa, i tylko malekie
okienko ka zostawi. Przez nie bdziesz otrzymywa minimaln porcj dziennego wyywienia. Kiedy nadejdzie ten szczeglny dzie, wok wiey zgromadz si ludzie, a ty wyjdziesz do nich na ten wysoki taras. Wyjdziesz, ale nie bdziesz piewa, tworzc obrazy. Wyjdziesz, aby nard ci zobaczy i w jego duszy nie zrodzi

34

si niepokj, i nie powstay rne plotki z powodu twojego zniknicia. Bdziesz mg tylko sowami przywita
ludzi. Jeli omielisz si zapiewa cho jedn tworzc pie, to nawet za t jedn nie otrzymasz jedzenia
ani wody przez trzy dni, a za dwie przez sze dni. Sam w ten sposb naznaczysz swoj mier. A teraz decyduj, ktr drog wybierasz.
Ojciec spokojnie podnis si ze swojego miejsca, na jego twarzy nie malowa si ani strach, ani aden al,
i tylko smutek zarysowa si zmarszczk. Przeszed wzdu siedzcych w rzdzie kapanw i kademu spojrza w oczy. I w kadej parze oczu dostrzeg dz poznania. Ch poznania, ale i zachanno bia z kadej
pary oczu. Ojciec podszed do najwyszego z kapanw najbliej jak tylko mg i spojrza mu w oczy. Siwy kapan swojego srogiego i paajcego zachannoci wzroku nie odwrci. Lask o kamienie upn i, plujc lin, surowo powtrzy ojcu w twarz:
Decyduj szybciej, ktr z dwch przyszych drg wybierasz?! Ojciec bez lku w gosie, bez wymwek
spokojnie mu odpowiedzia:
Z wasnej woli, a by moe z woli losu wybieram ptorej drogi.
Jak mona wybra ptorej? wykrzykn kapan.
Masz miao wymiewa si ze mnie? Ze wszystkich zgromadzonych w tej wielkiej wityni?
Ojciec podszed do drzwi prowadzcych do wiey i, odwrciwszy si do wszystkich, powiedzia:
mia si, obraajc was, uwierzcie, nawet nie pomylaem. Z waszej woli pjd na zawsze do wiey.
Przed odejciem zdradz wam wszystkim tajemnic jak tylko potrafi i wiem, moja odpowied nie da mi drugiej drogi. Wanie dlatego powiedziaem, e wybieram ptorej drogi.
No, to mw! Nie zwlekaj! zabrzmiay pod kopu gosy wstajcych z miejsc kapanw.
W czym ta tajemnica?
Ona jest w jajku spokojnie zabrzmiaa odpowied.
W jajku? W jakim jajku? Co to znaczy? Wyjanij nam! dopytywao si zgromadzenie, a ojciec im odpowiedzia:
Z jajka kury powstaj kurczta. Jajko kaczki da nam kacztka. Jajko orlicy przyniesie wiatu ora. Kim siebie widzicie, to wanie si z was zrodzi.
Ja to czuj, jestem stwrc! zakrzykn wielki kapan. Powiedz, jak stworzy obraz mocniejszy od
wszystkich?
Nieprawd powiedziae odpowiedzia ojciec kapanowi.Sam nie wierzysz w to, co mwisz.
Skd moesz wiedzie, jaka jest we mnie moc wiary? Stwrca nigdy nie bdzie prosi, stwrca zdolny
jest sam dawa. Prosisz, a to znaczy, e znajdujesz si w skorupie niewiary...
Ojciec odszed i zamkny si za nim drzwi. Zgodnie z rozkazem kapana zamurowano je. Raz dziennie
maym okienkiem przekazywano ojcu jedzenie. Jedzenie byo bardzo ubogie i nie zawsze dawano mu wystarczajc ilo wody. Na trzy dni przed dniem zgromadzenia wok wiey ludzi, ktrzy przychodzili, by wysucha nowych pieni i mitw, ojciec nie dostawa jedzenia w ogle, otrzymywa jedynie wod. Tak rozkaza
wielki kapan, zmieniajc swj pierwotny zamiar. Uczyni tak dlatego, aby ojciec zasab i nie mg zapiewa
zgromadzonym nowej tworzcej pieni. Kiedy wielu ludzi zebrao si ju przy wiey, ojciec wyszed na taras.
Radonie patrzy na oczekujcy tum. O swoim losie nie powiedzia ani sowa. Po prostu zapiewa. Pie pyna podnieconym gosem, formowa si nowy, niezwyky obraz, a tum arliwie wchania go w siebie. Skoczy jedn pie i od razu rozpocz nastpn. piewa przez cay dzie stojcy na wiey piewak. Kiedy soce skaniao si ku zachodowi, zwrci si do wszystkich: Wraz z nowym witem usyszycie nowe pieni. I ojciec piewa zgromadzonym cay nastpny dzie. Nie wiedzieli ludzie, e piewak yjcy w ciemnicy nie otrzymywa od kapanw ju nawet wody.
Suchajc opowieci Anastazji o jej dalekim praojcu, zapragnem usysze chociaby jedn ze piewanych przez niego pieni i poprosiem:
Anastazjo, jeli tak dokadnie moesz odtwarza wszystkie sceny z ycia prarodzicw, to pewnie moesz
i zapiewa pie? Wanie t, ktr ludziom piewa twj praojciec z wiey.
Wszystkie pieni sysz, jednak dokadne ich tumaczenie nie jest moliwe. Zabraknie wielu sw. A poza
tym za wieloma sowami kryje si teraz inny sens. Oprcz tego rytm poezji tamtych czasw bardzo ciko odtworzy dzisiejszymi frazami.
Ale szkoda, bardzo chciabym usysze te pieni.
Usyszysz je, one si odrodz.
Jak to si odrodz? Przecie mwisz, e niemoliwe jest ich tumaczeme.
Dokadnie przetumaczy nie mona, ale jest moliwo stworzenia nowych, takich samych w sensie i du-

35

chu. Teraz tworz je bardowie, wykorzystujc znane dzisiaj wszystkim sowa. Jedn, ostatni pie, ktr
piewa wwczas ojciec, ju syszae.
Syszaem? Gdzie? Kiedy?
Przysa j do ciebie bard z Jegoriewska.
Wiele mi ich przysa...
Tak, wiele, ale wrd nich jedna podobna jest do tej ostatniej pieni ojca.
Jak mogo si co takiego zdarzy?
Dziedzictwo czasw odgrywa tu rol.
A co to jest za pie, jakie s jej sowa?
Zaraz zrozumiesz, wytumacz ci wszystko po kolei.

KIEDY OJCOWIE ZROZUMIEJ...


Trzeciego dnia wraz ze witem ojciec znw wyszed na taras. Umiecha si do tumu ludzi, a oczyma
wci kogo wypatrywa. Wdrowni piewacy machali na powitanie, podnoszc instrumenty do gry, i struny
instrumentw dray pod natchnionymi domi piewakw. Ojciec umiechn si do nich i coraz wnikliwiej wodzi wzrokiem wrd tumu. Pragn zobaczy swego syna. Zobaczy syna zrodzonego przed dziewitnastu
laty w lesie przez ukochan. Nagle z tumu dotar do niego gos dwiczny i mody: Powiedz, poeto wielki
i piewaku. Stoisz w grze wysoko nad wszystkimi. Ja jestem tu na dole, ale nie wiem dlaczego wydajesz mi
si tak bliski jak ojciec. I wtedy ludzie usyszeli:
Co ty, modziecze, nie znasz swego ojca? z wysokiej wiey zapyta piewak.
Mam dziewitnacie lat, nie widziaem ojca ani razu. Sami z mam yjemy w lesie. Ojciec odszed od nas
jeszcze przed moimi narodzinami.
Powiedz mi najpierw, modziecze, jakim widzisz wiat dookoa?
Wspaniay jest wiat o wicie i o zachodzie dnia. Cudowny i wieloraki. Tylko ludzie psuj pikno ziemskie,
cierpienie sobie nawzajem fundujc.
Z wysokiej wiey odpar mu gos:
Odszed od was ojciec by moe dlatego, e byo mu wstyd przed tob za wiat, w jaki ciebie wprowadzi.
Odszed twj ojciec, eby stworzy dla ciebie wspaniaym cay wiat.
To co, mj ojciec wierzy, e sam jeden zdoa zmieni wiat?
Nastpi dzie, kiedy wszyscy ojcowie zrozumiej, e wanie oni s odpowiedzialni za wiat, w ktrym
yj ich dzieci. Przyjdzie dzie i kady sobie uwiadomi, e zanim wyda si dziecko na wiat, powinno si
uczyni go szczliwym. Ty rwnie powiniene myle o wiecie, w ktrym bdzie ya twoja pociecha. Powiedz mi, modziecze, kiedy twoja wybranka ma rodzi?
Nie mam swojej wybranki w lesie. Tam wiat jest wspaniay, mam mnstwo przyjaci. Jednak nie znam
takiej, ktra zapragnie pj ze mn do mojego wiata, a ja go nie mog opuci.
No, c, jeeli nawet jeszcze nie widzisz swojej wspaniaej wybranki, to masz czas, aby upikszy ten
wiat dla twojego przyszego dziecka.
Bd dy ku temu tak jak mj ojciec.
Ju nie jeste modziecem. Pynie w tobie krew bohatera, przyszego poety i piewaka. Opowiedz ludziom o swoim wspaniaym wiecie. Zapiewamy razem, we dwch zapiewamy o przyszym cudownym
wiecie.
Ale kto si omieli zapiewa, gdy brzmi twj gos, wielki poeto i piewaku?
Uwierz w siebie, modziecze, i ty bdziesz tak piewa. Ja zapiewam pierwszy wers, a ty drugi. Tylko
mielej, wtruj, poeto!
Z wysokiej wiey popyn gos ojca. Echem pochwycony szybowa nad gowami zgromadzonych ludzi. Ojciec w zachwycie zaintonowa:
Ja wstaj, a wit si do mnie umiecha...
A z tumu stojcego na dole nagle czysty, dwiczny gos jeszcze do niemiao pocign:
Id, a ptaki mi piewaj...

36

I za wersem ojca brzmia wers syna, a czasami w jedno zleway si gosy i niosa si dwiczna pie
o radoci:
Ten dzie nigdy si nie koczy,
A ja mocniej i mocniej kocham...
I ju mielszy modzieniec w bezgranicznym zachwycie kontynuowa pie:
Lekkim krokiem, drog soca
Wejd do gaju Ojca.
Widz trop, lecz nie czuj ng,
Szczcia nie wida koca.
Pamitam, to prdzej wszystko widziaem:
Niebo, drzewa i kwiaty.
Spojrzenie tylko byo inne
W urazie i rozpaczy,
Ale teraz wszdzie jeste Ty!
Wszystko to samo, i gwiazdy, i ptaki,
Tylko inaczej patrz.
Nie ma ju smutku i zoci nie znam.
O, ludzie, wszystkich was kocham!
piewak z wiey piewa coraz ciszej, wkrtce gos cakiem umilk. Zachwia si, ale udao mu si usta na
nogach i umiechn si do ludzi. I do samego koca sucha, jak syna jego gos si wzmaga. Syna-piewaka
stojcego na dole. Kiedy pie si skoczya, ojciec pomacha rk, egnajc si z ludmi. eby ukry si
przed ich spojrzeniami, zszed w d o pi stopni. Sabnc, tracc przytomno, do granic moliwoci wyta
swj such i wreszcie dosysza niesione przez wiatr sowa gorce, szeptane przez mod pikno do synapiewaka: Pozwl mi, modziecze, pozwl, za tob, z tob w pikny twj wiat pjd.. ..
Na kamiennych schodach zamurowanej wiey traci przytomno i umiera z umiechem na ustach ojciec.
W ostatnim tchnieniu usta szepny: Przeduy si rd. W gronie szczliwych dzieci bd szczliwa, ukochana moja!. Sercem usyszaa te sowa pramama. Nastpnie sowa z pieni moich dwch praojcw przez tysiclecia powtarzali poeci. Sowa i frazy z tej pieni same z siebie rodziy si w poetach rnych pastw i rnych czasw. Brzmiay w rnych jzykach. Zwyke sowa niosy prawd, przedzierajc si przez postulaty.
Rwnie dzisiaj brzmi znowu. Kto rozkoduje ich wersy, ale nie umysem, lecz sercem swoim dowiadczy, ten
wiele z mdroci si dowie.
A czy w innych pieniach piewanych przez twego ojca by jaki inny sens? Dlaczego odda swe ycie za
pieni?
Ojciec, Wadimirze, stworzy w swoich pieniach wiele obrazw. One pniej zbudoway i zachoway
ukad pastwa. Kapani, potomkowie pierwszych kapanw, za ich pomoc stworzyli wiele rnych wyzna,
przywaszczajc sobie wadz w rnych pastwach. Tylko jednego nie wiedzieli, wykorzystujc obrazy w nikczemnych celach. Nie wiedzieli, jak raz na zawsze zmusi obrazy do suenia sobie na wieki. Obrazy traciy
si u tych, ktrzy starali si je podporzdkowa wasnej pysze. U tych. . .
Chwil, Anastazjo, jako nie mog poj o tych obrazach.
Wybacz, Wadimirze, niezrozumiao moich tumacze. Zaraz sprbuj si rozluni. Skupi si
i wszystko po kolei o nauce najwaniejszej ze wszystkich nauk opowiem. Nauk obrazowoci si nazywa.
Wszystkie nauki staroytne i wspczesne pochodz wanie od niej.
Kapani rozczonkowali j na czci, eby najwaniejsze, sedno, utajni na wieki, eby wadz swoj nad
wszystkim, co na ziemi, na wieki zachowa, przekazujc ustnie wiedz o niej swoim potomkom w podziemnych wityniach. I tak starali si zachowa t tajemnic, e ich potomkom, dzisiejszym kapanom, ostaa si
tylko tysiczna cz tej nauki.
Ale wtedy, kiedy wszystko si rozpoczynao, kapastwu o wiele lepiej wychodzio. Ale jak si to wszystko
zaczo? Opowiadaj od samego pocztku.
Tak! Tak, oczywicie. Dzisiaj znw jestem jaka podenerwowana. Wszystko naley mwi po kolei.
Uwiadomienie sobie tej nauki rozpoczo si pieni brzmic z wiey.

37

RADO YCIA ON SAWI


Podczas piewu ojca z wysokiej wiey z pieni tworzyy si obrazy. W rd ludzi stojcych na dole byli poeci, muzycy, i wszyscy dawni kapani powanie siedzieli wrd stojcego tumu. Najbardziej si oni obawiali,
eby obraz rodzcy si w pieniach nie zdemaskowa ich, eby ojciec nie opowiedzia o tym, e jest uwiziony przez kapana w tej wiey. Ale ojciec piewa z niej tylko o dobrym. Stworzy obraz sprawiedliwego wadcy,
z ktrym nard mgby by szczliwy, namalowa rwnie obraz kwitncego pastwa i yjcych w nim ludzi.
Nikogo nie oskara, lecz rado ycia sawi. Ci kapani, co przez dziewitnacie lat nauk obrazowoci pobierali, przypuszczam, e rozumieli lepiej ni inni, co czyni piewak. ledzili twarze ludzi i widzieli, jak ich oblicza zajaniay natchnieniem. ledzili, jak usta poetw szeptay wersy, a muzykanci w takt pieni cicho, powoli przebierali palcami po strunach swoich instrumentw. Dwa dni piewa ojciec z wiey wysokiej. Kapani
w swoich gowach liczyli, na ile tysicy lat jeden czowiek buduje przyszo dla wszystkich. Na trzeci dzie
o wicie zabrzmiay sowa ostatnie pieni piewanej wraz z synem, po czym ojciec si oddali. Ludzie rwnie
si rozeszli. Najwyszy z kapanw dugo pozosta na swoim miejscu. W zamyleniu siedzia na swoim tronie
i widzieli stojcy w milczeniu pozostali kapani, jak na ich oczach i wosy, i brwi najwyszego kapana bielay,
pokrywajc si siwizn. Nastpnie wsta i rozkaza odmurowa wiodce do wiey wejcie. Odmurowano je.
Na kamiennej pododze, bez ycia, leao ciao poety. Kawaek chleba lea dwa metry dalej osabiona rka
nie dosiga do niego. Midzy doni a chlebem biegaa maa myszka i piszczaa. Przez cay czas prosia
i czekaa, a poeta wemie swj chleb i podzieli si z ni, sama jednak nie tkna. Czekaa, majc nadziej, e
piewak oyje. Kiedy ujrzaa wchodzcych ludzi, odskoczya pod cian, pniej podbiega do stp stojcych
w milczeniu. Dwa koraliki poncych oczu myszki prboway zajrze w oczy ludzi, ale na szarych pytkach kapani nie zwrcili na nie uwagi. Wtedy znw popdzia do kawaka chleba. Szara myszka rozpaczliwie piszczaa i cigna may kawaeczek chleba, popychajc go ku doni, ale ju bez ycia, filozofa, poety i piewaka. Kapani z wielkim hodem pochowali ciao ojca w podziemnej wityni. Zrobili niezauwaaln dla wszystkich mogi, w pododze, pod kamienn pyt. I nad mogi ojca skoniwszy sw siw gow, gwny kapan powiedzia: Nikt z nas nie powie o sobie, e pozna tak jak ty, jak wielkie obrazy si tworzy. Lecz nie umare. Pochowalimy tylko twoje ciao. Wszdzie przez tysice lat nad ziemi bd groway obrazy przez ciebie stworzone, a w nich bdziesz ty. Nasi potomkowie bd si z nimi styka dusz. By moe kto w przyszych wiekach bdzie mg pozna sedno stworzenia, to, jakimi ludzie powinni si sta. A my nauk wielk powinnimy
stworzy i w tajemnicy bdziemy j zachowywa przez tysiclecia, dopki nie uwiadomi sobie ktry z nas
lub z naszych potomkw, na co sw wielk si powinien kierowa czowiek.

TAJEMNICZA NAUKA
Kapani stworzyli tajn nauk. Nazywaa si ona nauk obrazowoci i wszystkie inne nauki z niej powstay.
Najwysi kapani, aby utajni najwaniejsze w niej, powiartowali cakowicie nauk obrazowoci, zmuszajc
kapanw do mylenia w rnych kierunkach, i tak pniej powstay astronomia, fizyka i matematyka, i wiele
rnych nauk, w tym rwnie nauki teologiczne. I wszystko tak zbudowali tylko dlatego, aby pasjonujc si poszczeglnymi czciami nauki, nikt nie mg dotrze do najwaniejszej nauki obrazowoci.
Co moe by takie najwaniejsze w nauce? Co to za nauka i w czym tkwi sedno, jak to nazywasz, nauki obrazowoci?
Nauka ta pozwala czowiekowi przyspiesza myli i myle obrazami, cay kosmos jednoczenie obj
i w mikrowiat przenikn, stworzy niewidzialne, ale ywe obrazy substancje. Z ich pomoc kierowa wielkim spoeczestwem. Wiele religii powstao z pomoc tej nauki. Ten, ktry nawet odrobin j pozna, posiad
niewyobraaln wadz, mg podbija pastwa i strca z tronu krlw.
Mam rozumie, e tylko jeden jedyny czowiek mg zdoby pastwo?
Tak, mg, i schemat ten jest bardzo prosty.
Czy w dzisiejszej historii jest znany chociaby jeden podobny przypadek?
Oczywicie, e tak.
Opowiedz mi o nim, bo jako nie przypominam sobie niczego podobnego.
Po co traci czas na opowie? Jak wrcisz, poczytaj sobie o Ramie, Krisznie, Mojeszu, a poznasz ich
tworzenie kapanw, ktrzy posiedli w czci umiejtno obrazowania.
Dobrze, poczytam o ich dziaaniach, ale jak zrozumiem sedno nauki? Sprbuj opowiedzie o sednie, cze-

38

go i w jaki sposb si uczyli?


Uczyli si myle obrazami, cay czas ci to powtarzam.
No, tak, mwia, ale nie rozumiem, jaki zwizek z t nauk ma matematyka lub fizyka?
Ten, kto opanowa t nauk, nie musi pisa formu, kreli i tworzy rnych modeli. On moe w mylach
wej w materi do jdra i rozszczepi atom. Tylko to jest zbyt proste wiczenie, aby si dowiedzie, jak kierowa ludzkimi losami, narodami w rnych pastwach.
Nie do wiary, ja nigdy nic takiego nie czytaem.
A w Biblii? W Starym Testamencie jest przykad, kiedy kapani zmagali si ze sob o to, kto jest najmocniejszy w tworzeniu obrazw. Kapan Mojesz i najwysi kapani faraona. Mojesz rzuca swoj lask na ziemi, przemieniajc j w mij. To samo powtarzali kapani faraona, a potem mija stworzona przez Mojesza
pokna inne.
To co, to wszystko zdarzyo si naprawd?
Tak. Byem pewien, e to jaki wymys lub metafora.
To nie jest wymys, Wadimirze. Wszystko dziao si dokadnie tak, jak mwi si o tym w Starym Testamencie.
Po co si zmagali ze sob?
eby udowodni, kto moe stworzy najmocniejszy obraz, zdolny zwyciy nad innymi. Mojesz wic
udowodni wszystkim, e wanie on jest najmocniejszy. Po tym wszystkim nie byo sensu si z nim zmaga.
Zmuszeni byli wtedy spenia jego proby, a nie z nim walczy. Jednak nie posucha faraon i prbowa zatrzyma Izraelitw, idcych pod wodz Mojesza i przez niego stworzonego obrazu. Wojownicy nie byli w stanie
zatrzyma narodu izraelskiego, narodu, w ktrym y najsilniejszy z obrazw. Pniej moesz przeczyta, jak
nard Izraela wiele razy zwycia inne plemiona, podbija miasta. Jak stworzy swoj religi i zorganizowa
pastwo. Przygasa wadza faraonw. Kiedy jeszcze kapani Egiptu byli silniejsi od innych w tworzeniu obrazw, kiedy mogli przewidzie naprzd, jakie dziaanie wrd ludzi spowoduje tworzony obraz, kwit Egipt kierowany przez kapanw. Ze wszystkich znanych pastw powstaych po ostatniej katastrofie na ziemi Egipt
najduej ze wszystkich by w rozkwicie.
Nie, poczekaj, Anastazjo, przecie wiadomo, e Egiptem rzdzili faraonowie. Ich piramidygrobowce
przetrway a po dzi dzie.
Rola wadzy wykonawczej pozornie przekadaa si na faraonw, ale gwnym ich zadaniem bya personifikacja obrazu mdrego wadcy. Najwaniejsze decyzje byy podejmowane nie przez faraonw. Kiedy prbowali przej cakowicie wadz, pastwo od razu sabo. Kady faraon musia by przez kapanw powicony
na krla. Od malekoci pobiera od nich nauki, starajc si opanowa nauk obrazowoci. Dopiero osignwszy jej podstawy, mg by wyznaczony na wadc. Struktur wadzy, ktra wtedy istniaa w Egipcie, dzisiaj mona tak zobrazowa: Na samym szczycie byli najwysi kapani, nastpnie kapani zajmujcy si nauczaniem i sdownictwem. Kontrol nad pastwem pozornie sprawowaa rada, przedstawiciele stanw caego kapastwa, a faraon rzdzi zgodnie z ich przepisami i ustawami. Przywdcy stanw mieli niema wadz
wykonawcz, uwaano ich za niezalenych. W przyblieniu byo tak jak dzisiaj. W wielu pastwach jest prezydent, rzd, rada ministrw jako wadza wykonawcza, parlament, tak jak kapani w przeszoci, wydaje ustawy
i przepisy. Rnica polega tylko na tym, e w adnym pastwie nie ma gdzie si nauczy, jak by prezydentem, tak jak faraon uczy si od kapanw. A ci siedzcy w sejmie, parlamencie lub kongresie nie jest wane
w kocu, jakim terminem okrela si dzisiaj kapanw-prawnikw, wane jest co innego oni te nie maj
gdzie si uczy, zanim wydadz ustaw. Gdzie prawodawcy mog si nauczy mdroci, gdy nauka obrazowoci przechowywana jest w ukryciu? Wanie dlatego w wielu pastwach panuje teraz chaos.
Chcesz powiedzie, e gdybymy wzili za osnow struktur pastwa, ktra bya w staroytnym Egipcie,
to byoby lepiej? Struktura wadzy mao co zmieni. Znacznie waniejsze jest, co za ni stoi. I jeli mwi
o egipskiej strukturze, to nie ona, nie faraonowie, a nawet i nie kapani rzdzili Egiptem.
To kto w takim razie?
W staroytnym Egipcie wszystkim kieroway obrazy. Im podporzdkowywali si kapani i faraonowie. Ze
staroytnej nauki o obrazowoci tajna rada, skadajca si z kilku kapanw, wzia obraz faraona, sprawiedliwego wadcy. Rada wzia taki obraz, jakie byo wyobraenie o nim w tamtych czasach. Maniery, zachowanie
i zewntrzny wygld, i obraz ycia faraona na tajnym zebraniu bardzo dugo omawiano. Nastpnie uczono
jednego z wybranych kapanw na podobiestwo tego obrazu. Starano si wybra pretendenta z krlewskiego stanu. Jednak jeeli zewntrznie czy charakterem nie pasowa aden z krlewskiego rodu, to kapani mogli
wzi kadego duchownego i wanie jego podstawi za faraona. I ten kapanfaraon zmuszony by zawsze

39

przed wszystkimi odpowiada zmylonemu obrazowi, a szczeglnie wtedy, kiedy przebywa wrd ludzi. Nastpnie kady czowiek odczuwa ten niewidzialny obraz zgodnie z wasnym rozumieniem. Kiedy nard uwierzy w obraz, kiedy wikszoci si on spodoba, wwczas kady bdzie si do niego upodabnia. W pastwie
wtedy nie ma potrzeby budowania ogromnej struktury nadzoru i biurokracji. Takie pastwo umacnia si i kwitnie.
Gdyby tak byo, to dzisiaj nie obyoby si bez obrazu adne pastwo, a one jednak si obywaj, yj
i kwitn. Stany Zjednoczone, Niemcy, rwnie nasz Zwizek Radziecki przed pierestrojk by mocnym pastwem.
Bez obrazu, Wadimirze, i dzisiaj nie mog si oby pastwa. Tylko to pastwo wzgldnie kwitnie, w ktrym rzdzi obraz najbardziej odpowiedni dla wikszoci ludzi.
Ale kto dzisiaj go tworzy? Przecie nie ma ju kapanw.
Kapani istniej i dzisiaj, tylko nazywaj si inaczej i posiadaj coraz mniej nauki obrazowoci. Dugoterminowych i obiektywnych oblicze wspczeni kapani nie s w stanie zrobi, ani postawi celu, ani stworzy
waciwego obrazu, ktry doprowadziby pastwo do rozkwitu.
O czym ty mwisz, Anastazjo, jacy kapani, jakie obrazy byy w naszym dawnym Zwizku Radzieckim?
Wszystkim rzdzili wtedy bolszewicy. Wpierw Lenin, potem Stalin na czele, potem jeszcze wielu innych, a religi wtedy w ogle zlikwidowano, zrujnowano witynie, a ty tu mwisz o kapanach.
Wadimirze, przypatrz si dokadniej. Co byo, zanim pastwo zaczo nazywa si Zwizek Radziecki?
Jak to, co byo? Wszyscy wiedz co cesarstwo.
Nastpnie wybucha rewolucja i skierowalimy si na drog socjalizmu, staralimy si zbudowa komunizm.
Ale przed wybuchem rewolucji w narodzie natarczywie rozpowszechniano obraz nowej struktury sprawiedliwego, szczliwego pastwa, a star struktur krytykowano. Przecie obraz ten tworzy si od samego pocztku pastwa. Rwnie obraz najlepszego dla wszystkich wadcy tworzy si u ludzi, a take, jak kady bdzie y szczliwie. I wanie te obrazy zaprowadziy ludzi, powoay do walki za siebie z tymi, ktrzy byli wierni staremu obrazowi. Rewolucja, a nastpnie wojna domowa, do ktrej zostao wczonych wiele narodw, tak
naprawd byy walk dwch obrazw.
Susznie, moe co w tym jest. Tylko ani Lenin, ani Stalin nie s obrazami. Jak wszystkim wiadomo, byli
po prostu ludmi, przywdcami pastwa.
Wymieniasz imiona, uwaajc, e stali za nimi jedynie ludzie fizyczni, a tak naprawd... Moe sam pomylisz i zrozumiesz to wszystko dalece nie tak.
Dlaczego nie tak? Przecie tumacz ci, wszyscy wiedz, e Stalin by czowiekiem.
To powiedz mi, Wadimirze, jakim czowiekiem by Stalin?
Jakim? Jakim... Na pocztku uwaano go za dobrego i sprawiedliwego. Kocha dzieci, przed wojn ukazywano go na zdjciach i obrazach z ma dziewczynk na rkach, a w czasie wojny wikszo onierzy sza
do walki z okrzykiem na ustach: Za ojczyzn!, Za Stalina!. Wszyscy pakali, kiedy umar. Mama opowiadaa mi, e kiedy umar, to paka prawie cay kraj. Pochowano go obok Lenina w mauzoleum.
Z tego wynika, e wikszo go kochaa i z jego imieniem na ustach w miertelnym starciu zwyciaa
wroga. Na jego cze pisano wiersze. Ale co pniej, co teraz o nim mwi?
Teraz si uwaa, e by tyranem, morderc i krwiopijc. Wielu ludzi wykoczy w wizieniach. Wycignito jego ciao z mauzoleum, zakopano w ziemi i zniszczono wszystkie pamitki, pomniki, a nawet ksiki, ktre
kiedy pisa...
Teraz chyba sam rozumiesz? Przed tob stay dwa obrazy. Obrazy dwa, a czowiek przecie by jeden.
Jeden.
No, to w kocu jaki on by? Moesz mi to teraz wyjani?
Wiesz, myl, e nie mog... A ty sama moesz mi powiedzie?
Stalin nie odpowiada ani pierwszemu, ani drugiemu obrazowi i w tym tkwia tragedia pastwa. Zawsze
zdarzay si w pastwach tragedie, bya znaczna rozbieno pomidzy wadc i jego obrazem. Wynikay
z tego wszystkie problemy, a ludzie w tym zamieszaniu walczyli w imi obrazw. Jeszcze nie tak dawno ludzie dyli do obrazu komunizmu, ale obraz ten osab i teraz do czego wszyscy w pastwie dycie?
Teraz budujemy. .. Moe jaki kapitalizm, albo jeszcze co, wiesz, eby y jak ludzie w rozwinitych
pastwach, w Ameryce, w Niemczech. eby bya demokracja tak jak u nich i wielki dobrobyt.
A teraz utosamiacie obraz pastwa i sprawiedliwego w nim wadcy z obrazem tych pastw, ktre wymienie.

40

I co w tym zego, e z obrazem wanie tych pastw?


Ale to wiadczy o zuboeniu wiedzy kapanw pastwa, w ktrym yjesz. Nie ma wiedzy, nie ma w nich
siy, aby stworzy godny obraz, zdolny przeprowadzi ich wasn drog. Jak gosi tysicletnia historia, w takiej
sytuacji wszystkie pastwa zwykle umieray.
Co w tym zego, gdy wszyscy bdziemy yli jak w Ameryce lub Niemczech?
Przyjrzyj si bliej, Wadimirze, ile tam jest problemw. Sam sobie odpowiedz, do czego potrzebuj tak
wiele policji i tylu szpitali? I dlaczego coraz wicej tam samobjstw? I dokd ludzie z miast tych bogatych
i wielkich pastw jed na wakacje? Coraz wicej te ludzi potrzebuj, aby ledzi spoeczestwo. Wszystko
to wiadczy o tym, e ich obrazy te sabn.
Czy to znaczy, e wszyscy dymy do ich sabncych obrazw?
Tak, wanie tak, a tym samym na krtko przeduamy im ycie. Kiedy niszczono w twoim pastwie wiodce obrazy, nie stworzono nowych. Wtedy przywoano obraz znajdujcy si w innym pastwie. Jeli pokoni
si przed nim wszyscy ludzie, to przestanie istnie twoje pastwo, pastwo, ktre zgubio swj obraz.
A dzisiaj kto jest zdolny, aby go tworzy? Przecie nie ma dzisiaj kapanw.
I dzisiaj s ludzie, ktrzy zajmuj si wycznie tworzeniem obrazw. Wyliczaj zdolno obrazw do pocignicia za sob ludzi i czsto te wyliczenia s bardzo wiarygodne.
Nigdy o nich nie syszaem. A moe to wszystko utrzymuje si w najwyszej tajemnicy?
Zarwno ty, jak i wikszo ludzi codziennie stykacie si z ich dziaaniem.
Ale gdzie? Kiedy?
Przypomnij sobie, Wadimirze, kiedy przychodzi czas wyboru nowych posw w pastwie albo z kilku
chtnych jednego wadcy teraz nazywa si go prezydentem przede wszystkim zostaje przedstawiony ten
obraz, a obraz ten wanie tworz ludzie, ktrzy jako swj zawd wybrali tworzenie obrazw. Kady kandydat
ma kilku takich ludzi, ale zwycia ten, ktrego obraz jest dla wszystkich najprzychylniejszy.
Jaki obraz, przecie oni s ywymi ludmi? Sami wystpuj przed wyborcami na rnych zebraniach
i w telewizji.
Oczywicie, sami, ale zawsze im si doradza, gdzie i jak si zachowa, co mwi, aby odpowiada obrazowi najlepszemu dla wszystkich. Zwykle wic kandydaci dostosowuj si do tych rad. Robi si im rwnie
rne reklamy, starajc si powiza obraz z lepszym yciem.
Tak robi reklamy. Ale bez wzgldu na to nie bardzo rozumiem, co jest waniejsze: sam czowiek, ktry
chce zosta wybrany na posa lub prezydenta, czy ten obraz, o ktrym mwisz?
Oczywicie, e czowiek jest zawsze waniejszy, ale gosujc, nie znasz go osobicie, nie spotykae si
z nim, nie wiesz, jaki tak naprawd jest. I gosujesz na przedstawiony ci obraz.
Przecie jeszcze kady kandydat ma swj program i to na niego gosuj ludzie.
A jak czsto realizuj pniej te programy?
Nie zawsze, ale w caoci prawie nigdy chyba nie ma moliwoci ich speni, dlatego e inni wtrcaj si
ze swoimi programami.
Wanie na to wychodzi. Tworzy si mnstwo obrazw, ale wrd nich nie ma cakowitej jednoci. Nie ma
jedynego obrazu, zdolnego wszystkich sob zachwyci i poprowadzi do celu. Kiedy nie ma obrazu, nie ma
i natchnienia, niejasny jest cel i chaotyczne ycie.
To w kocu kto moe stworzy taki obraz? Wychodzi na to, e nie ma ju dzisiaj mdrych kapanw,
a o nauce obrazowoci po raz pierwszy sysz od ciebie, o nauce wykadanej kapanom przez twego ojca.
Nie bdziemy ju dugo czeka, powstanie silny obraz pastwa. Zwyciy wszystkie wojny, a marzenia
ludzi przemieni si we wspania rzeczywisto w twoim pastwie, a nastpnie na caej ziemi.

GENETYCZNY KOD
Anastazja opowiadaa z pasj. To radonie, to znw smutno opowiadaa o tym, co byo kiedy na ziemi.
W co nieco wierzyem, w co nieco nie za bardzo. Po powrocie do domu zapragnem si dowiedzie
o moliwoci zachowywania w pamici czowieka informacji o zdarzeniach nie tylko od momentu urodzenia,
ale rwnie od momentu urodzenia przodkw, a nawet od momentu stworzenia pierwszego czowieka. Kilka
razy zbierali si specjalici i naukowcy, aby odpowiedzie na to pytanie. Teraz chc pastwu przedstawi niektre urywki wypowiedzi specjalistw, dotyczce tej tematyki:
...Wielu bdzie si wydawao niewiarygodne stwierdzenie, e otaczajce nas przedmioty zachowuj informacj o czowieku. Ale jeeli pokaecie nagran kaset magnetofonow czowiekowi, ktry nigdy nie wi-

41

dzia i nie sysza o moliwociach magnetofonu, i przy tym powiecie, e na kasecie nagrana jest wasza mowa, a on moe jej sucha, kiedy zechce, za rok lub za dziesi lat, to ten czowiek wam nie uwierzy. Bdzie
myla o was jak o bajarzach. Jednak dla nas fakt nagrywania i odtwarzania gosu jest zwykym zjawiskiem.
Chc powiedzie, e co, co nam si wydaje niezwyke, dla innych moe by jak najbardziej naturalne i proste.
...Jeli przyj za osnow ten fakt, e czowiek do tej pory nie wynalaz nic bardziej znaczcego i dokadnego ni to stworzone przez przyrod, to Promie Anastazji, za pomoc ktrego moe ona widzie na odlego, potwierdza si istnieniem telefonu, telewizora. Poza tym, jak mi si wydaje, zjawiska przyrody, z ktrych korzysta, s doskonalsze w porwnaniu z tym, co sztucznie wytwarzamy, jak, powiedzmy, telewizor czy
radiotelefon.
... W pamici jednego czowieka zachowuje si ledwie proczne zdarzenie. Inny czowiek pamita zdarzenia z dziecistwa, ale to absolutnie nie wydaje mi si kresem moliwoci pamici ludzkiej. .. .Myl, e
niewielu naukowcw bdzie negowa to, e genetyczny kod czowieka przechowuje w sobie przez miliony lat
pierwotn informacj. Moliwe te jest gromadzenie informacji dodatkowej, tak zwanej pobocznej, przez cay
okres ycia i przekazywania jej nastpnym pokoleniom. Wszystkim znany zwrot to jest odziedziczone albo
przekazane w genach wiadczy wanie o tym. Zdolnoci Anastazji do tworzenia obrazw dotyczcych ludzi
sprzed milionw, a nawet miliardw lat teoretycznie s moliwe i wytumaczalne. Mao tego, mog by bardziej precyzyjne w miar oddalania si od nowej rzeczywistoci. Pami Anastazji, jak myl, nie rni si od
pamici wikszoci ludzi. Dokadnie mwic, informacji zaoonej w jej kodzie genetycznym nie jest wicej ni
w kadym innym czowieku. Rnica tkwi w tym, e ona posiada zdolnoci wycigania jej, cakowitego jej
odtwarzania, a my czciowego.
*
*
*
Te i inne wypowiedzi specjalistw przekonay mnie, e Anastazja mwi prawd o przyszoci. A najbardziej
podoba mi si przykad z kaset magnetofonow. Jednak zapraszajcy mnie do okrgego stou naukowcy
nie potrafili wyjani mi nastpujcego zjawiska. W jaki sposb Anastazja moe posiada wiedz nie tylko
o ziemskiej cywilizacji, ale rwnie o yciu innych wiatw i galaktyk? Mao tego, nie tylko o nich opowiada,
ale jak mi si wydaje, moe rwnie na nie wpywa. Sprbuj opowiedzie o wszystkim po kolei. By moe
komu chocia teoretycznie uda si wtedy wytumaczy jej zdolnoci, zrozumie, czy dane s rwnie innym
ludziom. Anastazja prbowaa mi wytumaczy, dlaczego wie o nich tak wiele, tylko niezbyt jasne jest dla mnie
jej tumaczenie. Sprbuj pastwu o wszystkim opowiedzie po kolei.

DOKD CHODZIMY W CZASIE SNU?


Niejednokrotnie w opowieciach Anastazji o ziemskich cywilizacjach paday zdania o istnieniu ycia w innych galaktykach wszechwiata i na innych planetach. Nagle tak bardzo mnie to zaciekawio, e suchajc jej
opowieci o przeszoci, sam tak naprawd wci mylaem, jak tam, na innych planetach, budowano ycie.
Przypuszczam, e Anastazja zauwaya moje sabnce zainteresowanie opowieci i umilka. Milczaem rwnie, poniewa zastanawiaem si, jak j zmusi, eby jak najwicej i w detalach opowiedziaa o yciu pozaziemskich cywilizacji. Mona by byo zapyta j wprost, ale ona zawsze wyglda na zagubion, kiedy nie moe wytumaczy, dlaczego ona wie to, o czym inni nie maj pojcia. Na dodatek jej pragnienie, aby nie wyrnia si spord innych ludzi swoimi nie zwykymi moliwociami, jak mi si wydaje, nie pozwala jej o wszystkim opowiada. Ostatnio zauwayem, e ona krpuje swoj nieumiejtno tumaczenia mechanizmw niektrych zjawisk. Wanie tak si stao, gdy zapytaem j wprost:
Powiedz, Anastazjo, moesz teleportowa si w przestrzeni? No, przenosi swoje ciao z jednego miejsca na inne?
Dlaczego mnie o to pytasz, Wadimirze?
Odpowiedz mi najpierw wprost: umiesz czy nie?
Wadimirze, przecie tak moliwo posiadaj wszyscy ludzie. Jednak nie jestem pewna, czy bd
w stanie wytumaczy tobie naturalno tego procesu. Moesz znowu uzna mnie za czarownic, oddalisz si
ode mnie i bdziesz si ze mn le czu.
To znaczy, e moesz?
Mog skromnie odpowiedziaa Anastazja i utkwia wzrok w ZIemI.
Zademonstruj mi zatem, poka, jak to si odbywa.
A moe najpierw sprbuj ci wytumaczy...

42

Nie, Anastazjo, najpierw poka. Zawsze jest ciekawiej popatrze ni posucha. A pniej moesz mi wytumaczy.
Anastazja wstaa, acz niechtnie, zamkna oczy, lekko si naprya i znika. Ogupiay rozgldaem si
dookoa. Nawet pomacaem miejsce, gdzie staa przed chwil. Ale tam zostaa tylko pognieciona trawa,
a Anastazji nie byo. Zauwayem j stojc na przeciwnym brzegu jeziora. Patrzyem na ni i milczaem.
Krzykna:
Mam do ciebie pyn czy znowu?...
Znowu odpowiedziaem i, nie mrugajc, eby nic nie przegapi, zaczem si przyglda Anastazji po
drogiej stronie jeziora. Nagle znika. Po prostu si rozpyna. Nawet mgieki nie zostao na miejscu, gdzie bya. A ja, nie mrugajc, nadal tam patrzyem.
Ju jestem, Wadimirze zadwicza gos obok mnie. Anastazja staa znw niecay metr ode mnie. Troch od niej stroniem, usiadem na trawie, starajc si nie pokaza zdziwienia i poruszenia. Nie wiem, dlaczego pomylaem: Jeeli nagle wpadnie na pomys rozpuci moje ciao, a potem go nie zoy?.
Cakowicie rozpuci swoje ciao, rozszczepi je na atomy moe jedynie jego waciciel. Jest to dostpne
tylko czowiekowi, Wadimirze zacza Anastazja.
Stao si jasne, zaraz przede wszystkim zacmie mi udowadnia, e jest czowiekiem. eby wic nie marnowa bezsensownie czasu, uprzedziem j:
No, pewnie, e czowiekowi, ale przecie nie kademu.
Nie kademu. Powinno si...
Ju wiem, co powiesz. Trzeba mie czyste pomysy.
Tak. Pomysy, ale do tego trzeba prdko i obrazowo myle, dokadnie i konkretnie wyobraa sobie
swoje ciao i pragnienie, siln wol, wiar w siebie...
Nie tumacz mi, Anastazjo, nie staraj si nadaremnie. Lepiej powiedz, czy w kade miejsce moesz przenie swoje ciao?
Mog w jakiekolwiek, ale bardzo rzadko to robi. W kade jest bardzo niebezpiecznie... No, i nie ma takiej potrzeby. Po co przenosi ciao? Mona inaczej...
Dlaczego to jest niebezpieczne?
Powinno si bardzo dokadnie wyobrazi sobie to miejsce, gdzie ma si przenie swoje ciao.
A jeli sobie niedokadnie wyobrazisz, to co si moe sta?
Wtedy ciao moe pa ofiar.
Ofiar? Czego?
Na przykad zapragniesz przenie swoje ciao na dno oceanu. Przeniesiesz je, a wtedy cinienie wody
ci zmiady albo si zachyniesz. W miecie moesz trafi na drog wprost pod jadcy samochd, a wtedy
on moe uderzy w ciao i pokaleczy.
A czy na inn planet te mona si przenie?
Odlego absolutnie nie odgrywa tu adnej roli. Ciao przeniesie si w to miejsce, ktre ukae twoja
myl. Bo przecie najpierw myl si ukazuje w upragnionym miejscu. Ona wanie formuje i zbiera na nowo
rozproszone wczeniej w przestrzeni ciao.
A eby rozpuci swe ciao, o czym powinno si myle?
Wyobrazi sobie cakowicie jego materi, co do najmniejszego atomu i jdra. Dostrzec, jak w jdrze czsteczki chaotycznie tworz ruch, rozpuci je myl w przestrzeni. Nastpnie zebra w tej samej kolejnoci, to
ten jakby chaotyczny ruch w jdrze, i przy tym precyzyjnie je odtworzy. Wszystko jest bardzo proste, jak zabawa dziecka klockami.
Ale moe si zdarzy tak, e na innej planecie nie bdzie odpowiedniej atmosfery do oddychania?
Przecie ci tumacz, bardzo niebezpieczne jest nieumylne przenoszenie, powinno si wiele przewidzie.
To znaczy, e nie uda si na inn planet?
Uda si. Cz otaczajcej atmosfery mona przemieci razem z ciaem i przez jaki czas mona w niej
przey. Ale najlepiej ciaa w ogle nie przemieszcza bez niezbdnego powodu. W wikszoci przypadkw
wystarczy popatrze swoim promieniem na odlego lub przemieszcza jedynie swoje drugie, niematerialne
ja.
Niewiarygodne! Trudno uwierzy, e kiedy mg to uczyni kady czowiek.
Dlaczego kiedy? Drugie ja ludzkie i dzisiaj moe si swobodnie przemieszcza, i czyni to. Tylko ludzie nie stawiaj przed nim adnych zada, nie okrelaj celu.

43

U kogo, u jakich ludzi i kiedy si przemieszcza?


Dzisiaj zazwyczaj zdarza si to w czasie snu. Jednak mona te tak samo uczyni w czasie ruchu. Ale
z powodu codziennej krztaniny i wszelkich moliwych dogmatw, rnych nawymylanych problemw ludzie
coraz bardziej trac zdolno kierowania sob. Trac zdolno do wystarczajco obrazowego mylenia.
A moe dlatego, e nie jest ciekawie podrowa bez ciaa?
Dlaczego tak mylisz? Przecie efekt kocowy dla zmysw moe by czsto taki sam.
Gdyby by taki sam, to nie taszczyliby ludzie swych cia, podrujc po rnych pastwach. Biznes turystyczny jest dzisiaj bardzo dochodowy.
A poza tym jako nie dociera do mnie tumaczenie o drugim ,ja. Jeeli ciaa gdzie tam nie byo, to nie byo tam i czowieka. I tu jest wszystko proste i jasne.
Powoli, Wadimirze, nie spiesz si tak z wywodami. Zaraz przytocz ci rne sytuacje, a ty sprbuj odpowiedzie na pytanie, w ktrej z nich by w podry ten umowny czowiek.
Dobrze, powiem ci, opowiadaj.
Oto pierwsza: wyobra sobie siebie lub innego czowieka pogronego w mocnym nie. Kad go na noszach, przewo picego do samolotu i wysyaj do miasta za granic, na przykad z Moskwy do Jerozolimy.
Tam picego wioz gwn ulic, wnosz do wityni i nadal w czasie snu wioz go z powrotem t sam
drog i kad w tym samym miejscu. Jak mylisz, czy czowiek z Moskwy by w Jerozolimie?
Najpierw opowiedz o dwch pozostaych.
Dobrze. Inny pojecha sam do Jerozolimy, pospacerowa po gwnej ulicy, wstpi do wityni, poby tam
troch i wrci.
A trzeci?
On ciaem zosta w domu. Ale posiada zdolno wyobraania sobie wszystkiego na odlego. Jakby we
nie spacerowa po miecie, by w wityni, jeszcze gdzie tam wstpi i tak samo w mylach wrci do swoich
obowizkw. Ktry z tych trzech by w Jerozolimie, jak mylisz?
Tak naprawd tam by tylko jeden z tych trzech. Wanie ten, ktry sam pojecha w podr i sam wszystko obejrza.
Niech tak bdzie. Ale co kademu z nich daa ta wizyta?
Pierwszemu oczywicie nic. Drugi mg opowiedzie to, co widzia, a trzeci, przypuszczam, te mgby
co opowiedzie, jednak moe si myli, poniewa bdzie opowiada o tym, co zobaczy we nie, a sen z rzeczywistoci moe bardzo mocno si rozmin.
Ale sen jako zjawisko te jest rzeczywistoci.
Zgadzam si, sen istnieje jako zjawisko. Niech on te bdzie rzeczywistoci, ale do czego dysz, mwic o tym?
Do tego chyba nie bdziesz tego negowa e czowiek zawsze jest zdolny czy lub styka ze sob
dwie istniejce rzeczywistoci.
Wiem, do czego zmierzasz, chcesz powiedzie, e sen mona podporzdkowa i skierowa, dokd
chcesz.
Tak.
Ale dziki czemu takie co si udaje?
Za pomoc energii myli, zdolnoci jej wyzwalania i przenikania w obrazy, w kad rzeczywisto.
To co, czy ona wtedy nagra wszystko w innym pastwie jak kamera wideo?
Wspaniale, niech kamera posuy nam jako prymitywne potwierdzenie. Doszede wic do wniosku, Wadimirze, e nie zawsze zachodzi konieczno przemieszczania cia, aby przey zdarzenia w dalekich krajach?
No, by moe nie zawsze. Ale dlaczego w ogle o tym wspomniaa?
Zrozumiaam, kiedy zacze mwi o innych wiatach, e poprosisz mnie albo zadasz, aby ci je pokaza. Pragn speni tw prob, nie naraajc twego ciaa na ryzyko.
Wszystko wietnie zrozumiaa, rzeczywicie, chciaem ci o to poprosi. Jest wic na innych planetach
ycie. Och, jak ciekawie byoby na nie popatrze!
Ktr z planet chcesz wybra na swoj wycieczk?
A co, wiele z nich jest zamieszkaych?
Jest ich mnstwo, ale na adnej ycie nie jest tak urozmaicone, jak na Ziemi.
No, dobrze, to jak wyglda to ycie na innych planetach? Jak ono powstao?
Kiedy powstaa Ziemia jako Boskie stworzenie, to wiele istot wszechwiata zapono pragnieniem powt-

44

rzenia tego cudu. Zapragny stworzy co swojego, w innych wiatach, wykorzystujc do tego odpowiednie
wedug nich planety. I tworzyy. Jednak ycia w harmonii, podobnego do ziemskiego, nikomu nie udao si
stworzy. We wszechwiecie istnieje planeta, gdzie nad wszystkim panuj mrwki. Jest ich tam mnstwo. Zjadaj inne formy ycia, a kiedy ju nie maj si czym odywia, zjadaj siebie nawzajem i gin. Istota, ktra
stworzya takie ycie, usiuje znw powtrzy swoje tworzenie, ale nadal nic lepszego jej nie wychodzi. Poczy w harmonii wszystkiego, co istnieje, nikt nie zdoa. Istniej jeszcze planety, gdzie istoty prboway i nadal prbuj stworzy wiat rolin podobnie jak na Ziemi. Drzewa, trawy i krzaki rosn na tych planetach, jednak stworzenia te umieraj za kadym razem, kiedy osign dorose stadium. adna z istot wszechwiata nie
zdoaa odgadn tajemnicy reprodukcji. One s jak wspczesny czowiek. Przecie wspczesny czowiek
sam stworzy wiele sztucznych rzeczy, ale wszystkie jego stworzenia nie mog same siebie powiela. Psuj
si, gnij, starzej si i wymagaj staej opieki. Wiksza cz ludzi na Ziemi przemienia si w niewolnikw
swoich wasnych stworze. Jedynie stworzenia Boga s zdolne do reprodukcji siebie i do ycia w harmonii
przy tak wielkiej rnorodnoci.
Anastazjo, a czy we wszechwiecie s planety, na ktrych istoty znaj si tak dobrze na technice jak my?
Tak, istnieje taka planeta. Jest szeciokrotnie wiksza od Ziemi, yj na niej istoty zewntrznie podobne do
czowieka. Ich sztuczna technika pod wzgldem doskonaoci znacznie wyprzedza ziemsk. ycie na tej planecie zostao stworzone przez istot wszechwiata uwaajc si za podobn Bogu. Ponadto dy ona do
dominacji nad boskimi stworzemaml.
To powiedz, czy to wanie oni przylatuj na ziemi w talerzach i statkach kosmicznych?
Tak. Ju nieraz prbowali nawiza kontakt z ludmi na Ziemi. . . Nie, poczekaj, czy mogaby w jaki
sposb mnie, moje drugie ,ja, na moment tam zanie?
Tak, mog.
To mnie tam zanie.
Anastazja poprosia mnie, abym pooy si na trawie i rozluni, rce rozoy na boki. Swoj do pooya
na mojej i za jaki czas zaczem pogra si w czym podobnym do snu. Mwi w czym, poniewa to zasypianie byo niezwyke. Najpierw nastpowao coraz wiksze rozlunienie ciaa. Zupenie przestaem je odczuwa, ale wszystko, co dziao si naokoo, doskonale widziaem i syszaem. Ptaki, szelest lici. Nastpnie
zamknem oczy i pogryem si we nie, albo si rozdzieliem, jak mwi Anastazja. Jednak do tej pory nie
potrafi zrozumie, jak i co dziao si ze mn pniej. Jeli przypuszcza, e z pomoc Anastazji usnem
i widziaem sen, to zgodnie z pewnoci uczu i jasnoci uwiadomienia sobie wszystkiego, co zobaczyem,
nie mona go porwna ze zwykym snem czowieka.

INNE WIATY
Widziaem inny wiat, inn planet precyzyjnie i dokadnie. Zapamitaem wszystko, co si tam dziao, ale
jednoczenie w gowie pojawia si myl, e zobaczy co takiego jest rzecz niemoliw. Wyobracie sobie,
mj umys mwi, e niemoliwe jest zobaczenie czego takiego, a one, widma i obrazy, do tej pory s we
mnie. Teraz postaram si je dla was opisa. Staem na gruncie podobnym do ziemskiego. Dookoa nie byo
absolutnie rolinnoci. Mwi, e staem, ale czy mona to tak nazwa, trudno powiedzie. Nie miaem ani
rk, ani ng, nie byo ciaa, a jednoczenie wydawao mi si, e odczuwam stopami przez podeszwy kamienist, nierwn powierzchni. Naokoo, jak daleko sign wzrokiem, nad gleb wznosiy si podobne do metalowych, jajowate i kwadratowe jak klocki maszyny. Mwi: maszyny, dlatego e najblisza mnie jak gdyby cicho terkotaa. Z. kadej z nich odchodzio w gb gruntu mnstwo wy rnej gruboci. Niektre z nich lekko
drgay, jakby wysysano przez nie co z gbi, a inne leay nieruchomo. W pobliu nie byo adnych ywych
istot. Nagle ujrzaem, jak z boku dziwnego mechanizmu rozsuny si skrzyda i z nich powoli si wysun jaki dysk, podobny do rzucanego przez sportowcw, ale znacznie wikszy. rednica dysku miaa okoo czterdziestu piciu metrw. Zawis w powietrzu, zawirowa, opad, a nastpnie wznis si i zupenie bezgonie
przelecia nade mn. Inne stojce w oddali mechanizmy uczyniy to samo i jeszcze kilka dyskw przeleciao
mi nad gow w lad za pierwszym. I znowu pustka, i tylko brzk i potrzaskiwanie dziwnych maszyn. Wszystko to ciekawio, ale jeszcze bardziej przeraao swoj martwot.
Niczego si nie bj, Wadimirze ku mojej radoci niespodziewanie usyszaem gos Anastazji.
Gdzie jeste, Anastazjo? zapytaem.
Obok ciebie, jestemy niewidzialni. W tej chwili s tu obecne nasze zmysy i uczucia, rozum i wszystkie
inne niewidzialne energie. Znajdujemy si tu bez swoich materialnych cia. Nikt nam nie moe nic zrobi. Oba-

45

wia si mona jedynie siebie, skutkw wasnych odczu.


Jakie mog by skutki?
Psychiczne. To jakby czasowo zwariowa.
Oszale?
Tak tylko na jaki czas, na miesic lub dwa. Bywa, e widok innych planet wzburza umys i wiadomo
czowieka. Ale nie bj si, tobie to nie grozi. Ty to wytrzymasz. Nie bj si tu niczego. Uwierz i zrozum, Wadimirze, oni s dla ciebie, ale ciebie dla nich nie ma. W tej chwili jestemy niewidzialni i przez wszystko moemy
przenikn.
Przecie si nie boj. Lepiej mi powiedz, co to s za maszyny, ktre tak brzcz wszdzie naokoo? Do
czego su?
Kada z tych jajopodobnych maszyn jest fabryk. Wanie one produkuj tak interesujce ci latajce talerze.
A kto kieruje tymi fabrykami i je obsuguje?
Nikt. Od pocztku s zaprogramowane do produkcji okrelonego wyrobu. Rurami, ktre wchodz w gb,
zasysa si niezbdny surowiec w odpowiedniej iloci. W nieduych komorach odbywa si stapianie, stemplowanie, nastpnie skadanie i na zewntrz wychodzi cakowicie gotowy produkt. Taki zakad jest bardziej racjonalny ni jakikolwiek ziemski. Odpadw z jego pracy praktycznie nie ma. Nie trzeba si zajmowa dostaw
odpowiedniego surowca z odlegych miejsc, nie trzeba taszczy oddzielnych elementw do miejsca, gdzie
skada si cao. Cay proces produkcji odbywa si w jednym miejscu.
Niesamowite! Ach, gdyby nam dano co takiego. A kto kieruje wyprodukowanym talerzem? Widziaem,
e wszystkie lec w tym samym kierunku.
Nikt nimi nie kieruje. Same lec w miejsce magazynowania.
Niewiarygodne! Prawie jak ywa istota.
Wanie nie ma w tym niczego niewiarygodnego nawet dla technologii ziemskich. Przecie na Ziemi te
s samosterujce rakiety i samoloty.
Przecie nimi i tak kieruj ludzie, z ziemi.
Ju od dawna s na ziemi takie rakiety, zaprogramowane wczeniej na okrelony cel. Wystarczy tylko
nacisn przycisk START i rakieta sama startuje i leci do okrelonego celu.
No, moe i s, faktycznie, co ja si tu tak mocno dziwi.
Jeli troch pomyle, to niekoniecznie trzeba by tym zdziwionym, ale w porwnaniu z technologi
ziemsk jest tu znaczny progres. Te zakady, Wadimirze, s wielofunkcyjne. Mog produkowa wiele, poczynajc od produkcji ywnoci, a na potnej broni koczc.
Z czego mog produkowa ywno? Przecie tu nic nie ronie.
Wszystko znajduje si w gbi. Jeeli zajdzie taka potrzeba, niezbdne soki maszyna wycignie z gbi
rurami, zgranuluje i sprasuje. W tych granulkach znajduj si wszystkie skadniki niezbdne do prawidowego
funkcjonowania organizmu.
A czym ta maszyna si odywia, co daje jej energi elektryczn? Przecie nie wida adnych przewodw.
Energi rwnie sama dla siebie produkuje, wykorzystujc wszystko, co j otacza.
Ale patrzcie, jaka mdra! Mdrzejsza od czowieka!
Wcale nie jest mdrzejsza. Przecie to zwyka maszyna. Jest podporzdkowana ustalonemu programowi. Bardzo atwo j przeprogramowa. Chcesz, poka ci, jak to si robi.
Poka.
To chod, zblimy si do jednej z nich. Stalimy metr od ciany ogromnego jak dziewiciometrowy dom
mechanizmu. Wyranie sycha byo jego terkot. Wiele gitkich jak macki omiornicy rur wchodzio w gb
i poruszao si. Powierzchnia ciany nie bya cakowicie gadka, zauwayem koo o rednicy okoo metra, gsto utkane cienkimi jak wosy przewodami, ruszajcymi si samodzielnie.
To jest antena skanera. Wychwytuje ona energoimpulsy mzgu, ktre s wykorzystywane do tworzenia
programw zdolnych wykonywa otrzymane zadania. Jeeli twj mzg wymodeluje jak rzecz, maszyna bdzie musiaa j wyprodukowa.
Kad rzecz?
Kad, ktr bdziesz w stanie dokadnie sobie wyobrazi, jakby zbudowa j we wasnych mylach.
I kady samochd?
Tak, pewnie.

46

I ja wanie teraz mog to wyprbowa?


Tak. Przybli si do odbiornika, najpierw w mylach zmu anten, aby skierowaa na ciebie wszystkie
woski. Jak tylko to si stanie, zacznij wyobraa sobie to, czego pragniesz. Staem obok owosionej anteny i,
ponc z ciekawoci, w mylach, jak przykazaa Anastazja, pragnem, eby wszystkie woski skieroway si
w moj stron. One lekko drgny, skieroway swoje kocwki ku mojej niewidzialnej gowie i zamary. Teraz
trzeba byo wyobrazi sobie jakkolwiek rzecz. Nie wiem dlaczego, zaczem sobie wyobraa samochd, ad, sidmy model wanie taki, jaki miaem w Nowosybirsku. Wszystko dokadnie staraem si sobie wyobrazi, szyby, mask, zderzak, kolor i nawet tablice. W ogle wszystko dugo sobie wyobraaem. Kiedy mi si
znudzio, odszedem od anteny. Ogromna maszyna zabrzczaa goniej ni zwykle.
Musimy poczeka tumaczya Anastazja.
Teraz demontuje niedokoczony wyrb i programuje si, aby wykona twj zamys.
Jak dugo to potrwa?
Myl, e niedugo. Podchodzilimy do innych maszyn. W momencie kiedy ogldaem rnokolorowe kamienie pod nogami, gos Anastazji poinformowa mme:
Myl, e produkcja twojego pomysu zostaa zakoczona. Chod, zobaczymy, jak maszyna sobie poradzia z tym zadaniem. Przenielimy si ku znajomej maszynie i stalimy, wyczekujc. Za jaki czas otworzyy si szyby i po gadkim trapie stoczya si na gleb ada, ale do piknoci ziemskiego samochodu tej brzydulce, co staa przede mn, byo bardzo daleko. Po pierwsze, miaa tylko jedne drzwi, od strony kierowcy. Zamiast tylnych foteli jakie motki drutw i kawaki gumy. Okryem j, czyli przemieciem si dookoa stojcego wyrobu. Samochodem to nie mona byo tego okreli. Z prawej strony brakowao dwch k. Przedniej tablicy i zderzaka te nie byo. Maska, na to wyglda, nie podnosia si. Stanowia jedn cao z karoseri.
Prawd mwic, ten unikatowy zakad wyprodukowa nie samochd, lecz jak karykatur nieznanego przeznaczenia. Wtedy powiedziaem:
Te mi produkt wyprodukowao przedsibiorstwo z innej planety. U nas za co takiego wszyscy ziemscy
inynierowie i konstruktorzy zostaliby zwolnieni. W odpowiedzi zabrzmia miech Anastazji, a nastpnie jej
gos zakomunikowa:
No, pewnie, e zostan zwolnieni. Ale przecie gwnym konstruktorem, w tym przypadku, bye ty, Wadimirze, i widzisz teraz owoc swojej pracy.
Przecie chciaem normalny, nowoczesny samochd, a ona co mi tu wyplua?
Nie wystarczy chcie. Wszystko powiniene sobie wyobrazi w najdrobniejszych szczegach. Ty nawet
nie zaprojektowae w swojej wyobrani drzwi dla pasaerw, pomylae tylko o jednych drzwiach, dla siebie.
Bye ju zbyt leniwy, eby przyczepi koa z drugiej strony, podejrzewam, e nie pomylae rwnie o silniku.
Nie pomylaem.
Nie ma wic w twojej konstrukcji silnika. To po co obraasz si na producenta, jeeli sam ustalie tak
niedoskonay program? Nagle zauwayem albo poczuem zbliajce si do nas trzy latajce aparaty. Trzeba
spada przemkno mi przez gow. Ale uspokoi mnie gos Anastazji:
Oni nas nie zauwa ani nie poczuj, Wadimirze. Otrzymali informacj o zastoju w pracy zakadu i przypuszczam, e teraz bd to rozpatrywa, a my moemy sobie spokojnie obserwowa ywych obywateli tej
planety. Z trzech niewielkich latajcych aparatw wyszo piciu ufoludkw. Byli bardzo podobni do ziemskich
ludzi. Dobrze zbudowani, adnego przygarbienia, prosto i dumnie trzymay pikne gowy ich atletyczne ciaa.
Mieli wosy na gowach i brwi na twarzach, a jeden nawet mia dobrze przystrzyone wsiki. Ubrani byli
w przylegajce do ciaa, cienkie, kolorowe kombinezony. Kosmici podeszli do wyprodukowanego przez ich zakad samochodu, jeeli mona to tak nazwa. Stali obok niego, milczc, i patrzyli bez emocji. Chyba nad
czym medytuj pomylaem. Od grupy odszed z wygldu najmodszy, jasnowosy kosmita, podszed do
drzwi samochodu i prbowa je otworzy. Drzwi nie poddaway si. Przypuszczam, e zamek si zaci. Jego
dalsze czyny byy zupenie ziemskie i bardzo przypady mi do gustu. Jasnowosy doni waln w okolicy zamka, jeszcze raz mocniej szarpn za klamk i drzwi si otworzyy. Usiad w fotelu kierowcy, chwyci za kierownic i wnikliwie zacz si przyglda urzdzeniom deski rozdzielczej. Zuch chopak, mdrala pomylaem,
a na potwierdzenie swojej myli usyszaem gos Anastazji:
Jest to bardzo wybitny zgodnie z ich miar naukowiec, Wadimirze. Bardzo prdko i racjonalnie pracuje
jego myl w kierunku technicznym. Dodatkowo bada byt kilku planet, w tym Ziemi. Nawet imi ma podobne do
ziemskiego, nazywa si Arkaan.
Dlaczego nie ma na jego twarzy adnych oznak zdziwienia ani nic, e ich zakad wyprodukowa nie to, co

47

naley?
Mieszkacy tej planety nie posiadaj uczu ani emocji. Umys ich pracuje racjonalnie i rwno. Nie ulegaj wybuchom emocjonalnym i nie uchylaj si od realizacji wytyczonego celu.
Jasnowosy wyszed z samochodu i wyda dwiki podobne do alfabetu Morse a. Z grupy kosmitw wyszed starszy mczyzna, stan obok owosionej anteny, przy ktrej ja wczeniej staem. Nastpnie wszyscy
wsiedli do swoich latajcych aparatw i znikli. Zakad, ktry wyprodukowa samochd mojego projektu, znw
zaterkota. Jego rurymacki wysuway si z gbi i kieroway w stron najbliszego automatuzakadu, z ktrego te wysuway si rurymacki. Kiedy wszystkie poczyy si ze sob, Anastazja powiedziaa:
Widzisz, oni ustawili program samozniszczenia. Wszystkie czci szwankujcego zakadu bd przetopione przez drugi zakad i wykorzystane w nowej produkcji.
Byo mi troch al zakadurobota, z ktrym tak nieszczliwie stworzyem ziemski samochd, ale co zrobi?
Wadimirze, chcesz popatrze na ycie mieszkacw planety? zapytaa Anastazja.
Pewnie.
Ukazalimy si nad jednym z miast lub nad jak wiosk tej wielkiej planety. Widok z gry przedstawia taki obraz. Jak daleko sign wzrokiem, cay zamieszkay teren skada si z wielu podobnych do nowoczesnych wieowcw, cylindrycznych zabudowa, ustawionych po wielu okrgach. W centrum kadego okrgu
znajdoway si nisze konstrukcje, przypominajce nieco nasze ziemskie drzewa. Miay mnstwo zielonych lici penicych funkcj radarw. Anastazja potwierdzia, e sztuczne konstrukcje zbieraj z gbi niezbdne dla
odywienia organizmu skadniki odywcze, podawane pniej specjalnymi rurocigami do mieszkania kadego mieszkaca planety. Poza tym te znajdujce si w centrum konstrukcje podtrzymuj niezbdn dla ycia
planety atmosfer. Kiedy Anastazja zaproponowaa mi, aby odwiedzi ktre z mieszka, zapytaem:
Czy moglibymy pojawi si w mieszkaniu tego modego jasnowosego, ktry wszed do mojego samochodu?
Tak odpara wanie w tej chwili wraca do swojego mieszkania.
Pojawilimy si prawie na samym szczycie jednego z cylindrycznych wieowcw. Na tej planecie nie byo
w domach okien. Okrge mury byy pomalowane w kwadraty o stonowanych kolorach. Na dole kadego kwadratu byy suwane do gry drzwi jak w nowoczesnym garau. Od czasu do czasu z otwierajcych si dolnych
czci kwadratu wylatyway niewielkie latajce aparaty podobne do tych, ktre stay obok zakadu, i leciay
w swoj stron. Wynikao z tego, e w tym wieowcu pod kadym mieszkaniem znajdowa si gara dla latajcego talerza. Dlatego te nie byo w domu ani windy, ani drzwi. Kade mieszkanie miao swoje oddzielne
wejcie, prosto z garau. I jak si pniej wyjanio, takie mieszkanie posiada kady, kto osign okrelony
wiek.
Pocztkowo samo mieszkanie nie bardzo przypado mi do gustu. Kiedy w lad za jasnowosym kosmit
przenielimy si do jego mieszkania, zdziwiem si przede wszystkim jego ubstwem i prostot. Pokj okoo
trzydziestometrowy by cakowicie pusty. Mao tego, e nie byo w nim okien ani cianek dziaowych, to jeszcze nie byo nawet niezbdnych mebli. Na gadkich, jasnych cianach nie byo adnych pek ani obrazkw
dla ozdoby.
A co, on dopiero dosta to mieszkanie? zapytaem.
Arkaan mieszka tu ju dwadziecia lat. W jego mieszkaniu jest wszystko, co niezbdne do odpoczynku,
rozrywki i pracy. To, co niezbdne, wmontowane jest w cianie. Zaraz sam si przekonasz.
Faktycznie, jak tylko jasnowosy wszed do mieszkania, sufit i ciany pokoju zawieciy si ciepym wiatem. Arkaan obrci si twarz do ciany obok wejcia, przyoy do i wyda dwik. Na cianie zawieci si
kwadrat.
Anastazja komentowaa wszystkie odbywajce si w mieszkaniu czynnoci: Teraz komputer po liniach
doni i obrazie oka identyfikuje waciciela mieszkania, teraz go przywita, komunikuje czas jego nieobecnoci
i niezbdno zbadania stanu zdrowia. Widzisz, Wadimirze, drug rk Arkaan przyoy do klawiatury i wzi
gboki oddech, aby komputer mg sprawdzi jego fizyczny stan zdrowia. Po zakoczonym badaniu na ekranie pojawi si komunikat, aby niezwocznie przyj odywcz mieszank. I od razu pojawio si pytanie, co ma
zamiar robi gospodarz przez najblisze trzy godziny. To jest niezbdne dla komputerowego przyrzdzenia
odpowiedniej mieszanki. Arkaan zamwi mieszank zdoln maksymalnie uaktywni jego dziaalno umysow na najblisze trzy godziny. Potem zamierza pj spa. Komputer odradza mu jednak zajmowa si aktywn umysow prac przez trzy godziny. Zaproponowa mu zaycie skadu odywczego potrzebnego na
podtrzymywanie aktywnej pracy przez dwie godziny i szesnacie minut. Arkaan zgodzi si ze zdaniem kom-

48

putera. W cianie otworzya si niewielka wnka, w ktrej pocign za haczyk jak gitk rurk, przyoy jej
koniec do ust, wypi czy zjad i poszed do przeciwnej ciany. Wnka z rurk si zamkna, kwadrat ekranu
zgas, a ciana, przy ktrej sta kosmita, staa si znowu gadka i jednolita.
Ja ci krc pomylaem. Przy takiej technice odpada potrzeba posiadania kuchni z caym jej oprzyrzdowaniem: naczyniami, meblami i sprztaniem. A jeszcze konieczno dobrze gotujcej ony te odpada!
Nie trzeba robi zakupw, a na dodatek komputer jednoczenie sprawdza stan zdrowia i przygotowuje niezbdne jedzenie, i daje rne rady. Ciekawe, ile kosztowaby taki komputer, gdyby produkowano go u nas na
Ziemi?. I w tym samym momencie zabrzmia gos Anastazji:
Co dotyczy kosztw, to znacznie taniej jest wyposay takie mieszkanie w podobne urzdzenie ni gromadzi meble, kuchnie i mnstwo urzdze do przygotowywania posikw. Oni s we wszystkim znacznie racjonalniejsi od Ziemian. Jednak na Ziemi istnieje co o wiele bardziej racjonalnego ni tu.
Nie zwrciem uwagi na ostatnie zdanie Anastazji. Bardzo zaciekawiy mnie nastpne czynnoci Arkaana.
Nadal rozkazywa dwikami swojego gosu, a w pokoju odbyway si nastpujce zdarzenia: z czci ciany
nagle zacz wydmuchiwa si fotel, obok niego otworzya si niewielka wnka, z ktrej wysun si stolik
z jakim pprzezroczystym zamknitym naczyniem, podobnym do kolby laboratoryjnej. Na przeciwlegej cianie pokoju zalni wielki ekran, z ptora, dwumetrowy. Na nim bya urocza kobieta w kombinezonie opinajcym ciao. Trzymaa w rkach naczynie podobne do stojcego na stoliku obok Arkaana. Obraz kobiety na
cianie by trjwymiarowy i znacznie wyraniejszy ni u nas w telewizorze. Miaem wraenie, e nie tylko jest
na ekranie, ale siedzi w pokoju naprawd. Jak wytumaczya mi pniej Anastazja, Arkaan i siedzca naprzeciwko niego niewiasta robili wasne dziecko:
Mieszkacy tej planety nie posiadaj wystarczajcej mocy zmysw, dlatego nie mog si czy w intymne zwizki tak jak ludzie na Ziemi. Pozornie ich ciaa niczym si nie rni od cia ziemskich, ale brak zmysw
nie pozwala im podzi potomstwa ziemskim sposobem. W probwkach, na ktre patrzysz, znajduj si ich
komrki i hormony. Mczyzna i kobieta wyobraaj sobie, jakie chcieliby widzie swoje przysze dziecko, jak
ma wyglda. Oni myl zakadaj mu obecn w nich informacj i dyskutuj jego przysz dziaalno. Ten
proces trwa cyklicznie prawie trzy lata w wyliczeniu ziemskim. Jeeli tylko uznaj, e proces formowania
dziecka jest ju zakoczony, to w specjalnym laboratorium pocz zawarto dwch probwek, wyprodukuj
dziecko i w specjalnej szkce wyhoduj je a do penoletnoci. Dadz penoletniemu mieszkanie i wpisz go
na list do jednej z pracowniczych grup.
Arkaan patrzy to na kobiet z ekranu, to mw na stojce przed nim mae, zakorkowane naczynie z pynem.
Nagle wbudowany w cian obraz zgas. Jednak kosmita pozosta na swoim fotelu i, nie odrywajc oczu, patrzy na stojce przed nim naczynko z czsteczk swego przyszego dziecka. Przeciwlega ciana zamigotaa
czerwonymi kwadratami, kosmita obrci si bokiem ku cianie i doni zasoni oczy od migajcego wiata,
i jeszcze bliej schyli gow ku swojemu naczynku, w tym samym momencie z sufitu trwonie zamigotay nowe kwadraty i trjkty wiata.
Odliczony Arkaanowi czas aktywnoci ju si skoczy i teraz komputer natarczywie przypomina mu
o koniecznoci snu wyjania Anastazja.
Jednak kosmita jeszcze niej schyli si do swojego naczynka i wzi je w swoje donie. Zniko wietlne migotanie ze cian i sufitu, pokj zacz wypenia podobny do pary gaz. Gos Anastazji komentowa:
Zaraz komputer upi Arkaana sennym gazem.
Gowa kosmity zacza si powoli skania do stolika i niedugo pooya si na nim z zamknitymi oczyma.
Fotel zacz si wysuwa ze ciany, przemieniajc si w ko. Nastpnie zakoysa si i ciao ju picego
kosmity spado na wygodne oe. Arkaan spa, przytulajc domi do piersi swoje mae naczynko. Jeszcze
mona by duo opowiada o technicznych nowociach niezwykego mieszkania i caej wielkiej planety. Zgodnie ze sowami Anastazji, spoeczestwu yjcemu na tej planecie nie grozi adna interwencja z zewntrz.
Mao tego, za pomoc swoich technicznych osigni s w stanie zniszczy ycie na wszystkich innych planetach wszechwiata, na kadej oprcz Ziemi.
Dlaczego? pytaem. Czy dlatego, e nasze rakiety i bro zdolne s odeprze ich atak?
Nie rakiety ziemskie s dla nich grone, Wadimirze. Spoeczestwo tej planety ju dawno poznao
wszystko, co pozostaje w wyniku rozszerzenia wybuchu, znany jest im rwnie skurcz wybuchu!
Co to znaczy: skurcz wybuchu?
Na Ziemi wiadomo, e kiedy dwa lub kilka skadnikw czy si w reakcji, rozszerzajc si, powoduj wybuch. Ale istnieje reakcja zupenie inna ni poczenie dwch skadnikw. Gazopodobny skadnik o wymiarze
kilometra szeciennego i wikszym w jednym momencie moe si skurczy w groszek i sta si w nadmiarze

49

twardym materiaem. Wyobra sobie rakiet lub bomb, ktra wybucha w takim oboku, ale jednoczenie sile
wybuchu rozszerzenia przeciwstawia si inna sia i wybuch skurczu odbdzie si w tej samej chwili. W rezultacie usyszysz tylko puknicie i w kamyczek jak ziarenko grochu przemieni si wszystko, co znajdowao si
w tym oboku. Historia Ziemi pamita dwa ataki z ich strony. Teraz przygotowuj trzeci. Uwaaj, e znowu
nadchodzi dobry moment.
Z tego wynika, e nie moemy im si w ogle przeciwstawi, jeli nie ma na Ziemi broni mocniejszej ni
u nich.
Czowiek ma bro i jest ni myl czowieka. Nawet ja sama mogabym poow ich broni zmieni w py
i rozwia go po caym wszechwiecie. A gdyby znaleli si pomocnicy, to razem moglibymy zlikwidowa ich
bro cakowicie. Jednak problem polega na tym, e wikszo ludzi i prawie wszystkie rzdy odbior ich przyjcie jako dobry znak.
Ale jak to moe by, eby okupacj, atak wszyscy przyjli jako bogosawiestwo?
Zaraz zobaczysz. Prosz, popatrz na centrum przygotowujce desant, aby podbi ziemskie kontynenty.

CENTRUM NAJEDCW
Oczywicie oczekiwaem, e zobacz midzyplanetarn supertechnik zdoln podbi ca planet, ale to,
co stano przed moimi oczyma... Myl, e nasi amerykascy i inni wojskowi specjalici nawet nie przypuszczaj, za pomoc jakiej broni mog by z atwoci podbite pozornie przez nich strzeone tereny. I wy, prosz, szanowni czytelnicy, sprbujcie, zanim zaczniecie czyta dalej, wyobrazi sobie wyposaenie centrum
obcej planety, przygotowujcego si do podboju Ziemi, a nastpnie popatrzcie, jak ono wyglda naprawd.
A wygldao to tak:
Ogromne, kwadratowe pomieszczenie. Z kadej z czterech stron tego pomieszczenia znajduj si, w naturalnym wymiarze, wyposaenia ziemskich parlamentw z rnych pastw. Sejm, gabinet naszego prezydenta
na Kremlu na przykad. Na przeciwlegej stronie pomieszczenia wyposaenie amerykaskiego parlamentu
i gabinet prezydenta w Biaym Domu. Po dwch innych stronach wyposaenie pastwowych instytucji, przypuszczam, azjatyckich pastw. W fotelach zasiadali nasi ziemscy posowie, kongresmani i prezydenci!
Najpierw zaczem oglda naszych rosyjskich posw. Byli dokadn kopi znajomych twarzy, ktre czasami
widziaem w telewizji. Tylko siedzieli bez ruchu jak mumie. By moe byy to lalki, hologramy, roboty lub jeszcze co innego. Porodku ogromnej sali znajdowao si podwyszenie, na ktrym zasiadao w przyblieniu
pidziesiciu kosmitw. Wszyscy byli poubierani nie w swoje kombinezony, lecz w nasze, ziemskie garnitury.
Suchali przemawiajcego. Przypuszczam, e ten by gwnym instruktorem albo jakim innym kierownikiem.
Anastazja wytumaczya mi, e obserwuj jedn z grup desantowych, suchajcych w tej chwili kolejnego wykadu przygotowujcego do wsplnego dziaania z ziemsk wadz. Ucz si najbardziej rozpowszechnionych
na ziemi jzykw i manier zachowania ludzi w rnych sytuacjach. Najdokadniej przygotowuj si do kontaktu z ziemsk wadz, radami ministrw, dziki ktrym mieliby wpyw na wszystkich mieszkacw Ziemi. Nauka mowy nie sprawia im adnego problemu. Ale w zwizku z brakiem niektrych zmysw, wywoujcych zewntrzne emocje, jest im bardzo ciko opanowa gesty i mimik Ziemian. Za adne skarby nie mog te poj swoim racjonalnym myleniem logiki w systemie zarzdzania ziemskimi pastwami. Mimo e cigali najlepsze umysy i najdoskonalsz technik swojej cywilizacji, nadal nie mogli rozszyfrowa midzy innymi takiej
tajemnicy: dlaczego przy tak rozpowszechnionej technice informatycznej wiele instytutw naukowych nie podaje nigdy informacji o skutkach podejmowanych przez sejm decyzji? S przekonani, e przy istnieniu okrelonego centrum analitycznego, do powoania ktrego wszystko jest, mona idealnie zaprojektowa zjawiska
zachodzce w spoeczestwie w zalenoci od decyzji parlamentu. Jednak kady czonek ziemskiego parlamentu musi dziaa samodzielnie. Nie posiadajc wystarczajcej informacji, kady czonek rzdu powinien
sam peni funkcj potnego centrum analitycznego, bra przy tym pod uwag skutki zachowania swoich kolegw, wrogw i sprzymierzecw. Oprcz tego wielk tajemnic i nieodgadnionym pytaniem byo, dlaczego
Ziemianie nie okrelaj celu, ktry powinno si osign. Uwaaj, e ludzie na Ziemi do czego d, ale do
czego, to jest zachowane w gbokiej tajemnicy. Wnioskujc z zapotrzebowa ludzkiego spoeczestwa, kosmici przygotowuj plan opanowania ziemskich kontynentw. Realizacj swojego planu zaczn od przedstawienia Ziemianom propozycji za porednictwem rzdw rnych pastw. Propozycje te bd przyjte z entuzjazmem.
Kiedy zapytaem Anastazj, skd u niej ta pewno co do decyzji ziemskich rzdw, usyszaem po raz kolejny odpowied:

50

Wanie tak wyliczyo ich centrum analityczne. Wynik centrum jest prawidowy. Dzisiejszy poziom wiadomoci wikszoci Ziemian odbierze ofert kosmitw jako najwyszy przejaw humanitaryzmu rozumu kosmicznego.
Co to s za propozycje?
S makabryczne, Wadimirze, niemio jest o nich mwi.
Powiedz chocia o tych najwaniejszych. Ciekawi mnie, co to za makabryczne propozycje przyjte bd
z entuzjazmem na Ziemi? Na tej, na ktrej mieszkamy: ja i ty.
Kosmici planuj wysadzi najpierw niewielki desant, zoony z trzech latajcych aparatw, na terenie Rosji. Otaczajcym ich wojskowym zakomunikuj ch spotkania si z przedstawicielami rzdu w sprawie nawizania wsppracy. Przedstawi si im jako przedstawiciele najwyszego rozumu wszechwiata i zademonstruj przewag swojej techniki. Po naradach wojskowych, rzdowych po czternastu dniach otrzymaj propozycj skonkretyzowania swojej oferty i poddania si badaniom majcym na celu wykluczenie ryzyka kontaktu
z nimi. Przybysze wyra zgod na przeprowadzenie bada i przedstawi w postaci dokumentu i kasety wideo swoje propozycje. Tekst zostanie przedstawiony w formie bardzo zblionej do dzisiejszych oficjalnych dokumentw i bdzie si charakteryzowa niezwyk prostot. W przyblieniu bdzie wyglda tak: My, przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, osignwszy najwyszy techniczny rozwj w porwnaniu z innymi rozumnymi mieszkacami galaktyk, uwaamy ludzi na Ziemi za swoich braci i jestemy gotowi podzieli si z ziemskimi spoeczestwami swoj wiedz w rnorodnych dziedzinach nauki, socjalnej struktury spoeczestwa
i udostpni swoje technologie. Prosimy o rozpatrzenie naszych propozycji i wybranie z nich najbardziej odpowiednich dla udoskonalenia ycia kadego czonka spoeczestwa. Potem bdzie wiele konkretnych propozycji, ktrych sens jest taki:
Przybysze dadz swoje technologie zaopatrujce wszystkich mieszkacw pastwa w odywcze mieszanki, technologie szybkiej budowy mieszka dla kadego penoletniego czowieka. Takich mieszka, ktre obserwowae, tylko w uboszej wersji. Dla przykadu sprowadz do danego pastwa swoje zakady, pocz je
z istniejcymi na Ziemi, ale ju po piciu latach wszystkie zakady ziemskie zostan zutylizowane. Zamieni je
na bardziej racjonalne technicznie. Wszyscy chtni bd mieli zapewnion prac, mao tego, kady mieszkaniec Ziemi bdzie zmuszony do wykonania niezbdnego minimum pracy, aby obsuy t technik. Pastwo,
podpisawszy kontrakt z przybyszami, bdzie w caoci chronione przed zbrojn interwencj innych pastw.
W spoeczestwie z nowym socjalnym wyposaeniem i technologicznie zapewnionym bytem w ogle nie bdzie przestpczoci. W danym ci mieszkaniu wszystko, co jest dla ciebie niezbdne, reaguje tylko na rozkazy
wydane twoim gosem i tylko jemu odpowiednim brzmieniem. Codziennie przed spoyciem poywienia komputer twojego mieszkania z gaki ocznej oraz skadu wydychanego przez ciebie powietrza i z innych parametrw okreli twj stan fizyczny i przypisze okrelony skad odywczej mieszanki. Kady komputer zamontowany w indywidualnym mieszkaniu jest poczony z komputerem gwnym. W rezultacie jest rejestrowane miejsce przebywania kadego czowieka, jego fizyczny i psychiczny stan. Kade przestpstwo mona z atwoci
wykry za pomoc specjalnego programu komputerowego, ale przede wszystkim nie ma spoecznego podoa rodzcego przestpczo. W zamian za to przybysze zamierzaj poprosi rzd o umoliwienie zasiedlenia
swoimi ludmi bezludnych terenw, przewanie lasw, i o prawo na wymian indywidualnych ogrdkw dziakowych na wybudowane przez nich, wspaniale technicznie wyposaone mieszkania, z doywotnim zabezpieczeniem dla kadego, kto zechce tej wymiany dokona. Rzdy wyra zgod, poniewa stwierdz, e i tak do
nich nadal naley cakowita wadza. Cz religijnych odamw zacznie przepowiada, e przybysze s wysannikami Boga, poniewa nie neguj adnej z istniejcych na ziemi religii. Przywdcy religijni nie wierzcy
w ich bosk doskonao nie s w stanie przeciwstawi si przybyszom z powodu zaakceptowania ich przez
wikszo mieszkacw pastwa, ktre zawaro z nimi umow. Do wsppracy z kosmitami zaczn dy take inne pastwa. Po dziewiciu latach od momentu pojawienia si ich na Ziemi na wszystkich kontynentach
i we wszystkich pastwach lawinowo bdzie si wpaja nowy obraz ycia, wszystkimi kanaami informacyjnymi bd propagowane coraz to nowsze osignicia techniki i struktury spoeczestwa. Wikszo Ziemian bdzie sawi przedstawicieli kosmicznego rozumu jako doskonalszych braci w umyle, jak bstwa.
I nienadaremnie bd to czyni rzekem do Anastazji. Nic zego nie ma w tym, e na wiecie nie bdzie wojen ani przestpczoci. Kady bdzie mia mieszkanie, jedzenie i prac.
Wadimirze, ty chyba nie rozumiesz, e czowieczestwo, akceptujc warunki kosmitw, wyrzeknie si
przy tym swojego niematerialnego, boskiego ,ja. Samo siebie zniszczy. Zostan tylko ciaa fizyczne. I kady
czowiek, Wadimirze, z dnia na dzie stanie si coraz bardziej podobny do biorobota, wszystkie ziemskie
dzieci jako bioroboty bd si rodzi.

51

Ale dlaczego?
Wszyscy ludzie bd codziennie zmuszeni obsugiwa te mechanizmy, ktre z pozoru obsuguj ich. Cae spoeczestwo wpadnie w puapk. Odda swoj woln wol oraz swoje dzieci w imi doskonaoci sztucznej techniki. Wikszo Ziemian w niedugim czasie intuicyjnie wyczuje popeniony bd i wwczas masowo
zaczn popenia samobjstwa.
Jakie to dziwne. Czego im zabraknie?
Wolnej woli, twrczoci i uczu powstajcych jedynie w chwili tworzenia boskiego stworzenia.
A jeli parlamenty czy rzdy rnych pastw nie zgodz si na ukad z kosmitami, to co wtedy? Czy zaczn niszczy ludzko?
Wtedy umysy kosmitw rozpoczn poszukiwania innych metod, aby zapa w puapk wszystkich ludzi.
Nie widz sensu tpi ludzkoci, przecie ich celem jest poznanie wspdziaania wszystkich ziemskich istot,
poznanie siy powodujcej reprodukcj. Bez czowieka nic podobnego nie zaistnieje. Czowiek sam jest najwaniejszym ogniwem w acuchu harmonii ziemskiego stworzenia. A promienie soca s czci energii
i zmysw, ktre promieniuj z wielu ludzi. Przy dzisiejszym poziomie wiadomoci ludzie nie s przeszkod
dla obcych przybyszw. Na dodatek wikszo Ziemian ju dzi stara si im pomaga.
Jak? Kto z nas moe si dla nich stara? S wic zdrajcy wrd ludzi? Pracuj dla nich?
Pracuj, ale nie s zdrajcami, niecelowo rodzi si ta wsppraca, nie z ich woli i zoci. Gwna przyczyna
tkwi w braku wiary w siebie oraz w doskonao stworze Boga.
Co ma jedno do drugiego?
Wszystko jest proste. Kiedy czowiek dopuszcza do siebie myl, e nie jest doskonaym stworzeniem,
kiedy nagle zaczyna sobie wyobraa, e na innych planetach yj istoty rozumniejsze ni on, to on sam je
ywi energi swoich myli. Sam czowiek swoj bosk si umniejsza, a nie boskim istotom j daje. Nauczyli
si ju gromadzi w jeden kompleks energi produkowan mylami i zmysami ludzi i s z tego bardzo dumni.
Spjrz, teraz przed grup kosmitw stoi naczynie, w nim lni pyn to przemieniajcy si w gaz, to znw twardniejcy. Nie maj mocniejszej broni od tej znajdujcej si w niewielkim naczynku. Pniej wszystko, co w nim
zawarte, podziel na mae i paskie naczynka. Jedna z ich cianek bdzie specjalnym zwierciadem i takie oto
podobne urzdzenia zawiesz sobie na piersi. Co takiego posiadaj ju wszyscy ci, ktrych widzisz przed
sob. Kiedy skieruj na czowieka promie z tego urzdzenia, moe on wywoa uczucie strachu, uwielbienia
lub zachwytu, moe rwnie sparaliowa wol, wiadomo i ciao czowieka. W promieniu tym zawarte s
myli wielu ludzi. Wanie te myli, e istnieje kto silniejszy od czowieka, od czowieka stworzenia Boga.
Kiedy wiele podobnych myli ulega skupieniu, wwczas walcz przeciwko czowiekowi.
To znaczy, e sami dajemy im si, kiedy uznajemy wyszo ich umysw nad naszymi?
Dokadnie tak, mdrzejsze od nas znaczy: s mdrzejsze od Boga.
A co ma do tego Bg?
Wszyscy jestemy jego stworzeniem. Kiedy uwaamy, e w galaktyce istniej doskonalsze wiaty, to tym
samym uznajemy siebie za niedoskonao, niedoskonae stworzenia Boga.
Nie do wiary, czy duo ju jest zgromadzonej takiej energii na innych planetach?
W naczyniu przed tob jest jej wystarczajca ilo, aby podbi okoo trzech czwartych wszystkich istniejcych na Ziemi umysw i zawadn nimi. Oni uwaaj, e jest jej nawet w nadmiarze. Wtedy zacznie si
uwielbienie ich przez ca cywilizacj ziemsk. I wzronie wtedy ich potga.
To co, nic nie mona na to poradzi?
Mona, jeeliby niespodziewanie dla nich zaryzykowa. Przecie pewien kompleks zmysw ludzkich,
nawet sam jeden, jest zawsze mocniejszy. Jeszcze mona rozpdzi myl do prdkoci nie znanej tym, co nie
posiadaj uczu. Ca energi zgromadzon w tym naczyniu mona zneutralizowa energi innej myli bardziej jaskraw, pewniejsz i doskonalsz.
Czy ty, Anastazjo, mogaby ca t energi zgromadzon w naczyniu zneutralizowa?
Mona by sprbowa, tylko trzeba by zebra tu moje cae ciao.
Po co?
Niepeny bdzie kompleks zmysw bez ciaa. Materia jest jednym z czynnikw bytu czowieka. Z nim
czowiek jest najmocniejszy ze wszystkich istot kosmosu.
To zbierz je, aby rozbi to naczynie.
Zaraz sprbuj co zrobi, wcale go nie rozbijajc.
I nagle zobaczyem Anastazj w ciele. Wszystko byo na niej, i bluzeczka, i spdniczka, jak w lesie. Staa
boso na pododze i powoli, nie spieszc si, podya w stron siedzcych przy naczyniu z lnicym pynem.

52

Zauwayli j. adnych emocji bezuczuciowi kosmici nie przejawiali na swych twarzach, tylko na moment mieruchomieli. Po sekundzie wszyscy si poruszyli i nagle, jakby na czyj rozkaz, wstali i kady chwyci oburcz
medalion zawieszony na piersi. Wszystkie medaliony wybuchy promieniami. Wszystkie promienie byy skierowane w stron Anastazji. Zatrzymaa si, lekko zachwiaa i cofna si o may krok, ponownie stana,
umiechna si, przytupna bos stop i powoli, ale z pewnoci siebie, ponownie ruszya do przodu. Promienie idce z medalionw staway si coraz bardziej jaskrawe i czyy si w jeden na Anastazji. Miaem wraenie, e za moment spopiel jej ubranie. Ale Anastazja para do przodu. Wycigna donie przed siebie i,
odbijajc si od jej doni, zgaso kilka promieni, a potem caa reszta. Kosmici nadal stali bez ruchu. Anastazja
podesza do naczynia, pooya donie na jego ciankach, pogaskaa je palcami, co do niego szepczc. Pyn
nagle zacz si burzy, a jego wiato powoli gasn i niedugo po tym pyn sta si zwyk niebieskaw substancj, podobn do zwykej ziemskiej wody. Anastazja podesza do stojcej przy cianie, podobnej do lodwki maszyny. Przyoya do niej do, co szepna i posypay si na podniesiony skraj bluzki kwadratowe, kolorowe tabletki. Anastazja podesza do nadal oniemiaych kosmitw i pierwszemu z brzegu podaa do ust jedn
z nich. Kosmita si poruszy, niby wycigajc rk, ale si zatrzyma, wnikliwie patrzc na stojcego przed
wszystkimi, jak przypuszczam, na przywdc. Anastazja staa tak z wycignit przed nim rk okoo p minuty. Nastpnie zbliya si do samego kierownika i jemu zaproponowaa tabletk. Przywdca po chwili wahania wzi tabletk i zjad. Anastazja obchodzia wszystkich obecnych po kolei i ju bez problemu kady przyjmowa od niej pastylk, zjada j bd poyka. Pniej, idc do mnie, zatrzymaa si w p drogi, odwrcia si
do kosmitw i pomachaa im rk. Kilku z nich wstao ze swoich miejsc i rwnie do niej pomachao. Kiedy do
mnie wrcia, powiedziaa zmczonym gosem:
Musimy wraca. Zayli teraz tabletki przyspieszajce mylenie. Niech sprbuj sobie uwiadomi to, co
miao tutaj dzisiaj miejsce.
I wszystko si skoczyo. Nadal leaem w lesie na trawie jakby obudzony z gbokiego snu, jakby nie mino wiele czasu, a ciao wydawao mi si wypoczte jak po gbokim, zdrowym nie. Ale gowa. .. Wewntrz
jakby si wszystko burzyo. Myli pyny jak gdyby w wielu kierunkach jednoczenie. Wszystkie obrazy, ktre
zobaczyem na innej planecie, w caoci we mnie pozostay. Co to byo? Sen? Hipnoza? A moe wszystko naraz? Nie wiem. Nie mam pojcia. W rzeczywiste obserwowanie na jawie innej planety, nie Ziemi, nie mogem
uwierzy, wic w zwizku z tym spytaem siedzc tu obok Anastazj:
Co to byo? Sen? Hipnoza? Wszystko zapamitaem i teraz... Jaki ja mam chaos w gowie.
Wadimirze, rozstrzygnij to sobie, jak uwaasz odpara. Jak si zostaa przedstawiona tobie ta planeta? Jeli nurtuje ci to pytanie, zgd si i tym, e to by sen, nie ma to wielkiego znaczenia. Cay sens
tkwi w sednie wnioskw i uczu spowodowanych tym, co zobaczye. Zastanw si nad tym wszystkim, a ja
na chwil odejd.
Dobrze, id, a ja sobie porozmylam. Zaczem si zastanawia nad tym, co zobaczyem. Bdc sam,
oczywicie doszedem do wniosku, e to by tylko dziwny, hipnotyczny sen. Anastazja, zrobiwszy kilka krokw, nagle si odwrcia, wrcia do mnie, wycigna co z kieszeni bluzki i podaa mi na otwartej doni. Na
niej zobaczyem lec... Na doni leaa ta dziwna kwadratowa tabletka, ktr widziaem na innej planecie.
We j, Wadimirze, bez obaw moesz j zay. Produkowana jest z ziemskich zi na planecie, na ktrej
bylimy przed chwil. Przez blisko pitnacie minut bdzie pomaga w przyspieszeniu myli i szybciej bdziesz mg wszystko zrozumie.
Wziem z jej doni ma tabletk i zjadem, kiedy odesza.

ZWRCIE SOBIE, LUDZIE, OJCZYZN SWOJ!


Na samym pocztku rozmowa z Anastazj o Ojczynie bya dla mnie nie za bardzo jasna. Jej sdy wydaway mi si nawet czasami nienormalne, ale pniej. . . I dzi przypominam sobie o nich znienacka. Pamitam, jak na pytanie, co robi, aby nie byo ani midzyplanetarnych, ani ziemskich wojen, bandytw, i aby dzieci rodziy si wszystkie zdrowe i szczliwe, odpara:
Wszystkim ludziom naley powiedzie, Wadimirze: Zwrcie sobie, ludzie, Ojczyzn swoj!.
Zwrcie sobie Ojczyzn? Chyba si pomylia, Anastazjo, Ojczyzn maj przecie wszyscy, tylko nie
kady w niej yje. Nie Ojczyzn trzeba zwrci, ale samemu wrci do Ojczyzny, to chciaa powiedzie?
Nie pomyliam si, Wadimirze, Ojczyzny nie ma wikszo ludzi yjcych dzisiaj na ziemi.
Jak to nie ma! Dla Rosjan Rosja jest Ojczyzn, dla Anglikw Anglia. Wszyscy si gdzie urodzili, wic dla
kadego Ojczyzn jest kraj, w ktrym si urodzi.

53

Uwaasz, e swoj Ojczyzn naley mierzy wytyczon przez kogo granic?


A czym jeszcze? Tak ju zostao przyjte, kade pastwo ma . . swoje granice.
Ale gdyby nie byo granic, to czym mgby swoj Ojczyzn wyznaczy?
Tym miejscem, gdzie si urodziem, miastem lub wiosk, a moe wtedy caa ziemia byaby dla wszystkich Ojczyzn.
Mogaby by caa ziemia Ojczyzn dla kadego na niej yjcego i cay wszechwiat mgby rozpieszcza
czowieka, ale do tego powinno si poczy wszystkie poziomy bytu w jeden niezbdny punkt. I ten punkt nazwa swoj Ojczyzn, stworzy w nim sob przestrze mioci. Wszystko, co jest najlepsze we wszechwiecie, bdzie miao z ni kontakt, z przestrzeni swojej Ojczyzny. Poprzez ten punkt bdziesz cay wszechwiat
sob odczuwa. Niepokonan posiada si. Inne wiaty te bd to wiedzie. I bdzie tobie wszystko suy,
tak jak tego pragn nasz Bg Stwrca.
Mw jako prociej, bo niczego nie zrozumiaem. O poziomach bytu, jak je poczy, o tym punkcie, ktry mog nazwa swoj Ojczym.
W takim razie trzeba nasz rozmow zacz od momentu narodzenia.
Niech bdzie od narodzenia, tylko nie mw oglnie, ale przywizujc wag do dnia dzisiejszego. No, na
przykad: jak widzisz, jak sobie wyobraasz powstanie rodziny, rodzenie i wychowywanie dzieci w dzisiejszych
warunkach? I eby wszystkie dzieci rodziy si szczliwe. Czy moesz zbudowa wanie taki schemat lub
namalowa obraz?
Mog.
No, to mw, tylko nie o yciu w lesie ani nauce obrazowoci, bo nikt o niej nie wie prcz ciebie... nie
mogem dokoczy zdania. W gowie jakby nie jedno, ale wiele pyta pdzio wzburzonym potokiem. A najwaniejsze z nich: dlaczego mnie zainteresowao, co ma mi do powiedzenia o naszym yciu tajgowa pustelnica? Skd zna nie tylko zewntrzne cechy naszego ycia, ale i wewntrzne przeycia wielu ludzi? Jakie s
moliwoci w tej niezrozumiaej nauce obrazowoci? Nie mogem usiedzie. W staem, zaczem chodzi tam
i z powrotem. eby si uspokoi i uwiadomi sobie t niewiarygodno, zrozumie j, zaczem rozprawia:
Tu, pod cedrem, siedzi spokojna moda kobieta. To bez popiechu munie traw, to wnikliwie popatrzy na
mrwk pezajc po rce, to znw zamyli si na chwil. Siedzi w tajdze z dala od burzliwego ycia miast
i pastw, od wojen i wszelkich precedensw cywilizowanego wiata. A jeli ona doskonale zna nauk obrazowoci i jeli z jej pomoc moe wpywa na ludzi, to co wtedy? A jeli okae silniejszy wpyw na spoeczestwo ni rzdy, parlamenty, wiele rnych religii? Niewiarygodne, fantastyczne, ale... Istniej realne, konkretne fakty wiadczce o tym. Niesamowite fakty! Jednak istniej w rzeczywistoci. Nauczya mnie w krtkim
czasie pisa ksiki. Potrzebowaa na to tylko trzech dni. To ona sypie i sypie nieprzerwanym potokiem informacji. Nie do wiary, ale to jest fakt. Ksiki bez adnej reklamy. Przekraczaj granice pastw. W nich jest jej
obraz. Nie wiadomo, jak ten obraz dziaa na ludzi, wywoujc w nich poryw twrczy. Tysice poetyckich wersw, setki pieni bardw jest powiconych jej obrazowi. I ona o tym doskonale wiedziaa! Ju w pierwszym
tomie przytaczaem jej wypowiedzi o tym. Wtedy jeszcze niczego nie byo. Wwczas jej sowa wydaway si
nieprawdopodobn bredni, fantazj. Jednak wszystko zoyo si dokadnie tak, jak mwia. I dzisiaj, kiedy to
pisz, zdarzyo si co jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. W lipcu zosta wydany zbir listw i wierszy
czytelnikw, zawierajcy piset stron. Zbir wydany w lipcu, miesicu uwaanym przez handlarzy za martwy
sezon. Zdarzyo si co bardzo zaskakujcego: pitnastotysiczny nakad zosta wykupiony w niecay miesic. Wydano nastpne pitnacie tysicy, ale one rwnie od razu si rozeszy. To zdarzenie nie jest a tak
widowiskowe, jak sensacje podawane nam przez media, ono w ogle przekracza ramy wyobrae o sensacji
niezwykoci stojcych za nim wywodw. Ciko w nie uwierzy. Trudno uwierzy rwnie w to, e obraz
Anastazji zmienia wiadomo spoeczestwa. Czytelnicy odczuwaj potrzeb dziaania. Ludzie w Rosji i poza jej granicami z wasnej inicjatywy organizuj kluby czytelnikw i centra i nazywaj je jej imieniem. Zakad
farmaceutyczny w Nowosybirsku produkuje olej cedrowy, o ktrym opowiadaa Anastazja. Mieszkacy maej
wioski pod Nowosybirskiem odnawiaj swe urzdzenia, starajc si otrzyma uzdrawiajcy olej zgodnie z jej
technologi. To Anastazja zapowiadaa, e odrodz si syberyjskie wioski i dzieci powrc do rodzicw. Przekierowuje rzeki pielgrzymw od zamorskich witych miejsc ku rodzimym. Przez ostatnie dwa lata dolmeny
odwiedzio a ponad pidziesit tysicy jej czytelnikw. Dookoa zapomnianych niegdy witych miejsc dzi
sadzi si kwiaty i krzewy. W rnych miastach sadzi si cedry i inne roliny wedug jej metody. Mwi o niej
nawet naukowcy. To jej obraz jako ywa, samowpywajca substancja pynie ju nad Rosj, a moe nie tylko
nad ni? Jej obraz zaczyna gdzie prowadzi ludzi. Ale dokd? Jak si? Kto jej pomaga? Moliwe, e sama
posiada jak niewiarygodn, nieznan wczeniej si. Tylko dlaczego nadal pozostaje na swojej polance, na-

54

dal zajmuje si swoimi robaczkami? Dopki mdrale rozprawiaj, czy istnieje ona, czy nie, ona po prostu dziaa. Przejawy jej czynw mona zobaczy, dotkn ich, posmakowa. Czym jest ta nauka obrazowoci?. Te
myli wtedy w tajdze troch napaway mnie lkiem. Chciaem jak najszybciej albo je sprostowa, albo si
w nich utwierdzi. Jednak obok jest jedynie ona i tylko j mona zapyta. Zaraz zapytam. . . Nie jest zdolna do
kamstwa. .. Zaraz zapytam. . .
Anastazjo, powiedz... czy poznaa nauk obrazowoci do perfekcji? Czy posiadasz wiedz tych staroytnych kapanw? ze wzruszeniem czekaem na odpowied i usyszaem spokojny, zrwnowaony gos:
Wiem to, co mj praojciec wykada kapanom i to, czego powiedzie ojcu nie dali, i sama rwnie dyam, aby pozna i poczu co nowego.
Teraz zrozumiaem! Czuem to! Nauk obrazowoci najlepiej ze wszystkich poznaa ty! I ty pojawia si
ludziom, sama stwarzajc swj obraz. Dla wikszoci jeste Bogini, dobr len czarodziejk i mesjank.
Tak w listach opisuj ci czytelnicy. Wmawiaa mi, e pycha i egoizm to najwikszy grzech, e szczerze powinienem wszystko opisywa. I stoj teraz przed wszystkimi jak niedorozwinity, a ty sama wyej od wszystkich si wzniosa i e tak si stanie, sama zawczasu wiedziaa.
Nic przed tob nie ukrywaam, Wadimirze. Anastazja podniosa si z trawy, stana naprzeciwko mnie.
Rce opuszczone, patrzy mi w oczy i mwi dalej:
Tylko na razie mj obraz nie dla kadego jest zrozumiay, ale ten inny obraz, kiedy stanie przed ludmi,
te bdzie mj, bdzie podobny do obrazu sprztaczki, ktra z tego, co najwaniejsze, tylko pajczyn omiata.
Jak pajczyn? Powiedz janiej, Anastazjo, co jeszcze chcesz uczyni?
Przed ludmi pragn obraz Boga oywi. Jego wielkie marzenie uczyni zrozumiaym dla kadego. Jego
denie do tego, by kady yjcy mg mio odczuwa. I dzisiaj ju, w tym yciu, czowiek moe si sta
szczliwy. Wszystkie dzieci dzi yjcych ludzi bd yy w Jego raju. Nie jestem sama. Ty nie jeste sam jeden. I raj powstanie wsplnym stworzeniem.
Powoli, powoli, teraz zaczynam rozumie, twoje sowa zburz wiele teorii naukowych, ktrych autorzy
i naladowcy nie tylko na ciebie si rzuc, ale i mnie sponiewieraj. I na co mi te problemy? Nie bd pisa
wszystkiego, co mwisz o Bogu.
Wadimirze, przestraszye si tylko przyszej walki.
Wszystko jasne. Rusz wszyscy, ci, ktrzy stoj na czele religijnych kierunkw, bd na mnie napuszcza swoich fanatykw.
Nie ich, nie ich siebie si boisz, Wadimirze. Wstydzisz si sam stawi przed Bogiem. Nie wierzysz
w nowy obraz swojego ycia. Uwaasz, e nie jeste w stanie si zmieni.
Przecie ci tumacz, nie o mnie chodzi. Mwi ci o kapanach rozmaitych wyzna, i tak ju wikszo
z nich reaguje na twoje sowa.
No, i c takiego mwi?
Rnie. Niektrzy wyraaj si niedobrze, inni wrcz odwrotnie. Jeden prawosawny kapan z Ukrainy
przyjeda nawet do mnie razem ze swoimi parafianami, aby podtrzymywa twoje sowa. Ale on jest kapanem tylko na wiosce.
No, i co z tego, e kapan by z wioski?
A to, e istniej jeszcze inni wysoko postawieni. To wanie im wszyscy si podporzdkowuj i od nich
wszystko zaley.
Ale przecie ci wysoko postawieni, jak o nich mwisz, te kiedy suyli w maych parafiach.
Niewane, tak czy inaczej, pisa o tym nie bd, dopki jeden z przywdcw duchowiestwa wielkiej
wityni... Co ja ci zreszt tumacz, przecie sama moesz to wiedzie wczeniej. To i powiedz, kto bdzie ci
si przeciwstawia, a kto ci pomoe? I czy w ogle znajdzie si kto, kto stanie po twojej stronie?
Jakieje rangi kapan bdzie mg ciebie przekona, doda ci odwagi, Wadimirze?
Nie niej ni biskup lub proboszcz, czy moesz mi kogo poleci? Tylko chwilk si zastanawiaa, jakby
wpatrujc si w nas i przestrze jednoczenie. Zabrzmiaa niewiarygodna odpowied.
Ju pomg, mwic nowe sowo o Bogu, rzymski papie Jan Pawe II odpowiedziaa Anastazja.
Obrazy Chrystusa i Mahometa pocz przestrzenie swojej energii. W jedno zlej si z nimi inne obrazy. Jeszcze odnajdzie si patriarcha prawosawny i przez wieki bdzie szanowane jego sowo. Ale najwaniejsze ze wszystkiego s porywy natchnienia prostych na pozr ludzi. Dla ciebie jest wany ziemski statut, ale
przecie najwaniejsza ze wszystkiego na wiecie jest prawda.
Anastazja zamilka, opuszczajc powieki, jakby co niespodziewanie j urazio. Jakby serce stano w gar-

55

dle, a ona je pokna i westchna. potem dodaa:


Wybacz, jeeli wyraam si niezrozumiale dla twej duszy. Na razie jeszcze mi to nie wychodzi, ale postaram si by bardziej zrozumiaa, tylko bagam, opowiedz o tym ludziom. . .
O czym?
O tym, co stara si zasania przed nimi przez tysiclecia, o tym, e kady w jednej chwili moe wej do
pierwotnego ogrodu stwrcy i razem z nim wsplnie czyni wspaniae stworzenie. Czuem, jak narasta w niej
napicie. Sam te zaczem si niepokoi i powiedziaem:
Nie przejmuj si, Anastazjo, mw, a by moe uda mi si to poj i opisa. W tym, co pniej zacza
mwi, tkwia sama rzeczowo i genialna prostota. Analizujc potem i wspominajc jej sowa, zaczem rozumie, jaki jest ten by moe niemay sens w jej sowach: Zwrcie sobie, ludzie, Ojczyzn swoj, ale tam,
w lesie, powtrnie zapytaem: Zrozumiaem, jak wszystko ma si odbywa. Zrozumiaem, e jeeli ty z atwoci jeste zdolna odradza obrazy ycia dalekich tysicleci, to znaczy, e s ci znane wszystkie nauki,
traktaty i ty odtworzysz je ludziom.
Znam te nauki, ktre w ludziach wywoyway bezmylne uwielbienie.
Wszystkie?
Tak, wszystkie.
I wiedz t moesz przetumaczy w caoci?
Mog, tylko po co nadaremno traci czas?
To nie chcesz, eby spoeczestwo poznao nauki staroytnoci? Opowiesz mi o nich, a ja opisz je
w ksice.
A potem co, co stanie si w rezultacie z ludmi, jak uwaasz?
Jak to co? Zmdrzej.
Wadimirze, caa puapka ciemnych si polega na tym wanie, eby wielkoci nauk ukry przed czowiekiem to, co najwaniejsze. Cz prawdy tylko dla umysu jest dana w traktatach, a od najwaniejszego starannie one odwodz.
To dlaczego tych, ktrzy daj nam te nauki, ludzie nazywaj mdrcami?
Jeeli pozwolisz, Wadimirze, opowiem ci pewn ba. T ba, ktr jeszcze tysic lat wstecz w zacisznych miejscach szeptem przekazywali sobie mdrcy. Przez wiele wiekw nikt o niej nie sysza.
Opowiedz, jeeli uwaasz, e ba moe co rozjani.

DWCH BRACI (ba)


Kiedy yo pewne maestwo. Dugo nie mieli dzieci. W starszym ju wieku ona urodzia dwch synw,
bliniakw, dwch braci. Pord by ciki i kobieta, urodziwszy swych synw, zesza z tego wiata. Ojciec wynaj mamk, stara si odchowa swe dzieci i udao mu si. Do czternastu lat troszczy si o nie. Jednak sam
umar, kiedy nadesza im pitnasta wiosna. Pochowawszy ojca, dwch braci siedziao w aobie w izbie.
Dwch braci bliniakw, tylko trzy minuty dzieliy ich przyjcie na wiat i dlatego jeden z nich uwaa si za
starszego, a drugi za modszego. aobne milczenie przerwa starszy z nich:
Ojciec nasz, umierajc, wyjawi nam swoje zmartwienie, e mdroci ycia nie zdy nam przekaza.
Jak bdziemy yli bez mdroci, mj modszy bracie? Nieszczliwy rd bez mdroci bdzie si przedua.
Pomia si mog z nas ci, ktrzy zdyli przej mdro od swych ojcw.
Nie martw si modszy rzek do starszego czsto bywasz w zamyleniu i by moe czas rozstrzygnie,
e w zamyleniu mdro poznasz. Bd robi wszystko, co mi kaesz. Mog y bez zamylenia, a i tak ycie jest dla mnie bardzo przyjemne. Jest mi wesoo, kiedy dzie si budzi oraz przy zachodzie soca. Bd
po prostu y, pracujc w gospodarstwie, a ty bdziesz poznawa mdro.
Zgoda starszy modszemu odrzek tylko nie mona, pozostajc w domu, odnale mdroci. Tu jej nie
ma. Nikt tu jej nie zostawi. I nikt sam do nas jej nie przyniesie. Ale ja ju zdecydowaem, jestem starszym bratem i sam powinienem dla nas obu i dla naszego rodu, ktry bdzie przez wieki przeduany, ca mdro istniejc na ziemi odnale. Odnale i przynie do naszego domu i podarowa potomkom naszego rodu
i nam. Wszystko, co najbardziej wartociowe po ojcu, zabior ze sob. Obejd cay wiat, wszystkich mdrcw z rnych pastw, poznam wszystkie ich nauki i wrc do rodzinnego domu.
Twoja droga bdzie bardzo duga ze wspczuciem powiedzia modszy brat. Mamy konia, bierz go,
a na wz naadujemy jak najwicej naszych dbr, eby jak najmniej w drodze biedowa. Sam zostan w domu i bd czeka na ciebie mdrszego.

56

Bracia rozstali si na dugo. Leciay lata. Od mdrca do mdrca chodzi, od wityni do wityni, pozna nauki wschodu i zachodu, pnocy i poudnia. Mia wspania pami, bystry umys i wszystko chwyta w lot, atwo zapamitujc.
Lat szedziesit starszy brat chodzi po wiecie. Jego broda i wosy stay si cakiem siwe. Ale dociekliwy
umys nadal wdrowa, dowiadczajc mdroci. Zacz si uwaa za najmdrzejszego z ludzi ten siwy wdrowiec. W lad za nim podaa rzesza uczniw. Gosi on szczodrze sw mdro umysom ciekawym.
W czuwali si w ni w zachwycie i modzi, i starzy. Uprzedzajc go, sza o nim wielka sawa, ogaszajc wszelkim osadom po drodze wielkie nadejcie mdrca. W aureoli sawy, otoczony tumem wielbicych go uczniw
do domu, gdzie zosta urodzony, gdzie nie by szedziesit lat, z ktrego wyszed jako pitnastoletni modzieniec, coraz bardziej zblia si siwy mdrzec. Wszyscy ludzie z wioski wyszli mu naprzeciw, aby go powita.
I modszy brat z podobn siwizn wyskoczy mu szczliwy naprzeciw i gow ukoni przed bratem mdrcem.
Szepta w radosnym podziwie:
Bogosaw mnie, mj bracie mdrcze. Wejd do domu naszego, obmyj twe nogi po dugiej wdrwce.
Wejd do naszego domu i odpocznij.
Krlewskim gestem rozkaza swoim uczniom pozosta na pagrku, przyj dary od witajcych i prowadzi
z nimi mdre dysputy, a sam wszed do domu za modszym bratem. U siad przy stole w przestronnej izbie
zmczony wielki i siwy mdrzec. Modszy brat zacz obmywa mu stopy ciep wod i sucha sw brata
mdrca. A mdrzec mwi mu:
Speniem swj obowizek. Poznaem nauki wielkich mdrcw i wasn stworzyem. Niedugo tutaj zabawi. Teraz innych naucza jest moim zadaniem. Ale w zwizku z tym, e obiecaem ci mdro do domu przynie, speni obietnic i dzie u ciebie zagoszcz. W tym czasie najmdrzejsze prawdy tobie, mj modszy
bracie, przeka. Oto pierwsza: wszyscy ludzie powinni y we wspaniaym ogrodzie.
Wycierajc nogi czystym, rcznie haftowanym, piknym rcznikiem, modszy brat zabiega, aby dogodzi
starszemu, i powtarza:
Sprbuj, na stole przed tob le pody naszego ogrodu, sam je dla ciebie najlepsze wybraem.
Pody przerne i wspaniae smakowa mdrzec w zamyleniu i kontynuowa:
Naley, aby kady yjcy na ziemi czowiek sam zasadzi i wyhodowa swoje rodowe drzewo. Kiedy
umrze, drzewo zostanie dobr po nim pamitk dla jego potomkw i rwnie im bdzie oczyszczao powietrze, kady z nas powinien oddycha dobrym powietrzem.
Modszy brat pospiesznie si zakrzta i powiedzia:
Wybacz mi, mdry bracie, zapomniaem otworzy okno, eby pooddycha wieym powietrzem odsoni firank, otworzy okno na ocie i znowu rzek:
Prosz, pooddychaj powietrzem od dwch cedrw. Wsadziem je tego samego roku, kiedy odszede.
Jeden doek do sadzonki wykopaem swoj opatk, a drugi doeczek twoj, ktr bawie si w dziecistwie.
Mdrzec zamylony wpatrywa si w drzewa, a pniej powiedzia:
Mio jest wielkim uczuciem, nie kademu jest dane przey ycie w mioci. I mdro jest wielka ku
mioci kadego dnia kady powinien dy.
O, jake ty mdry jeste, mj starszy bracie! wykrzykn modszy. Wielkie poznae mdroci i gubi
si przed tob, wybacz, nawet nie przedstawiem ci mojej onie i krzykn w kierunku drzwi: Staruszko,
gdzie ty jeste, moja kuchareczko!
Przecie jestem tutaj ukazaa si w drzwiach wesoa staruszka, niosca na tacy parujce placki.
Zamarudziam z plackami rzeka i postawia je na st. Kokieteryjnie dygna przed brami, blisko podesza do modszego, swojego maonka, i powiedziaa pszeptem, ale usysza brat starszy:
Mu, wybacz mi, ale teraz odejd, powinnam si pooy.
Co ty, niemdra, nagle na odpoczynek ci si zebrao. Mamy drogiego gocia, mojego rodzonego brata,
a ty...
Nie ja, krci mi si w gowie, a do tego troch mnie mdli.
Co mogo si sta mojej zabieganej oneczce?
By moe sam jeste przyczyn, przypuszczam, e znw si dziecko u nas urodzi uciekajc, powiedziaa z umiechem staruszka.
Wybacz mi, bracie wini si modszy przed starszym nie zna ceny mdroci, zawsze bya wesoa i na
staro te wesokiem pozostaa.
Mdrzec nadal tkwi w zamyleniu. Jego zamylenie przerwa szum dziecicych gosw. Usysza je m-

57

drzec i rzek:
Wielkiej mdroci powinien dowiadczy kady czowiek. Jak wychowywa dzieci, by byy szczliwe
i sprawiedliwe we wszystkim.
Opowiedz, mdry bracie, pragn uczyni szczliwymi moje dzieci i wnuki. Patrz, weszy tutaj moje haaliwe wnuczta.
Dwch chopczykw nie starszych ni sze lat i dziewczynka prawie czteroletnia stali w drzwiach i sprzeczali si ze sob. Starajc si uciszy maluchy, modszy brat pospiesznie powiedzia:
Szybko mwcie mi, co si tam u was stao, haanicy, i nie przeszkadzajcie nam w biesiadzie.
Oj! wykrzykn mniejszy chopiec. Dwch dziadkw z jednego si zrobio. Gdzie nasz, a gdzie nie
nasz? Jak to rozstrzygn?
Przecie tu nasz dziadulek siedzi, nie widzicie? maleka dziewczynka podbiega do modszego z braci,
przytulia si policzkiem do nogi, szarpna go za brod i zaszczebiotaa:
Dziadulek, dziadulek, spieszyam do ciebie sama, aby pokaza, jak nauczyam si taczy, a oni si do
mnie przyczepili. Jeden chce z tob rysowa, widzisz, przynis kred i drewnian tabliczk, a drugi niesie flet
i dud, chce, eby mu na nich pogra. Dziadulku, dziadulku, a przecie ja pierwsza do ciebie zamierzaam
pj. Powiedz im, tak wanie im powiedz. Odpraw ich std, dziadulku!
Wcale nie, szedem pierwszy, eby porysowa, a mj brat dopiero pniej zdecydowa si pj, eby
pogra na flecie wtrci wnuk z drewnian tabliczk.
Jest was dwch dziadkw, rozstrzygnijcie wic szczebiotaa wnuczka ktre z nas szo pierwsze. Tak
to zrbcie, eby wyszo, e to ja byam pierwsza, bo jak nie, to si rozpacz.
Z umiechem i smutkiem patrzy na wnuczta mdrzec. Przygotowujc mdr odpowied, zmarszczy czoo, ale nic nie odpowiedzia. Zakopota si modszy brat i, nie pozwalajc przeduy si powstaej pauzie,
prdko wzi flet z dziecicych rk i, nie zastanawiajc si; rzek:
W ogle nie ma powodu do waszego sporu. Tacz, moja piknoci i ywe srebro, a ja podegram twojemu
tacowi na flecie. Na dudzie pomoe mi gra mj may muzyk, a ty, malarzu, narysuj, co dwiki muzyki naszkicuj i jak balerina swj taniec wykonuje, te namaluj. Teraz szybko wszyscy razem do dziea. Modszy
brat wspania i radosn melodi wydoby z fletu. Przejte wnuki mu wtroway, kade wykonujc to, co najbardziej lubi. Na dudzie stara si nie spnia w melodii wielki, w przyszoci znany muzyk. Jak baletnica
skakaa caa rozpromieniona maleka, przedstawiajc swj taniec. Przyszy malarz w radoci malowa swj
obraz. Mdrzec milcza. Uwiadomi sobie... Kiedy zabawa si skoczya, podnis si:
Pamitasz, mj modszy bracie, stary ojca klin i motek? Daj mi je, chc swj gwny wykad w kamieniu
wyciosa. Teraz odejd i chyba ju nie wrc, nie zatrzymuj mnie i nie czekaj odszed starszy brat. Siwy mdrzec podszed ze swoimi uczniami do kamienia, ktry omijaa cieka. cieka nawoujca wdrowcw do
mdroci daleko od swego domu. Dzie przemin, nastawaa noc. Siwy mdrzec puka, duba w kamieniu
napis. Kiedy ukoczy osabiony siwy starzec, uczniowie jego przeczytali na kamieniu taki napis:
Czego szukasz, wdrowcze wszystko w sobie niesiesz, wic nie znajdujc nowego, tracisz z kadym
krokiem.
Anastazja zamilka, opowiedziawszy ba, i pytajco popatrzya mi w oczy: co zrozumiaem z tej bani?
Chyba sobie myl.
Zrozumiaem z tej bani, Anastazjo, e wszystkie mdroci, o ktrych opowiada starszy brat, modszy
we wasnym yciu czyni. Jednak nie bardzo rozumiem, kto nauczy modszego brata tych wszystkich mdroci.
Nikt, wszystkie mdroci wszechwiata istniej w kadej ludzkiej duszy od momentu stworzenia. Tylko
mdrcy sprytnie sobie na korzy mdrkuj i w ten sposb oddalaj dusze od najwaniejszego.
Od najwaniejszego? Tylko co jest najwaniejsze?

JU DZI KADY MOE BUDOWA DOM


Najistotniejsze jest to, Wadimirze, e ju od dzi kady moe budowa dom. Sob odczuwa Boga i y
w Raju. Tylko jedno mgnienie oddziela od raju yjcych dzisiaj na ziemi ludzi. wiadomo istnieje wewntrz
kadego. Kiedy nie przeszkadzaj wiadomoci postulaty... wtedy, Wadimirze, popatrz. . . Anastazja nagle
si rozweselia, chwycia mnie za rk i poprowadzia na brzeg jeziora, gdzie ziemia bya naga, tumaczc
w biegu: Zaraz, zaraz wszystko zrozumiesz. Zrozumiesz ty oraz wszyscy ludzie zaraz zrozumiej, czytelnicy moi i twoi sob sedno ziemi okrel. Uwiadomi sobie swoje przeznaczenie, zaraz, Wadimirze, zaraz

58

w mylach bdziemy budowa dom! I ty, i ja, i wszyscy. I uwierz mi, zapewniam ci, e myl kadego zetknie
si z myl Boga. I otworz si drzwi do raju. Idmy, idmy szybciej. Narysuj tobie kijkiem na brzegu... Razem zbudujemy dom z tymi, ktrzy zetkn si w przyszoci z napisanymi przez ciebie wersami. W jedno
zleje si ludzka myl. Ludzie maj zdolno Boga, aby urzeczywistnia swoje pomysy. I niejeden dom stanie
na ziemi. W tych domach kady bdzie mg wszystko zrozumie. Sam bdzie mg odczuwa i rozumie denie Boskiego marzenia. Bdziemy budowa dom! Oni i ja, i ty!
Poczekaj, Anastazjo. Istnieje wiele rozmaitych projektw domw zamieszkiwanych przez wspczesnych
ludzi. To jaki sens jest w tym, e zaproponujesz kolejny?
Wadimirze, ty nie tylko mnie suchaj, ale poczuj wszystko to, co narysuj, i w mylach sam dokocz ten
projekt, i niech kady go ze mn maluje. O, Boe! Ludzie, chocia sprbujcie, bagam!
W jakim radosnym uniesieniu Anastazja jakby pona, woaa do ludzi i tym budzia we mnie coraz wiksze zainteresowanie swoim projektem. Na pocztku wydawa mi si szalenie prosty, a jednoczenie powstawao uczucie, jakby pustelnica odkrywaa przed wszystkimi niezwyk tajemnic. Caa tajemnica bya zawarta
w niezwykej prostocie. Ale jeli mwi po kolei, to wygldao tak. Anastazja kontynuowaa:
Najpierw wybierz ze wszystkich dobrych miejsc na ziemi swoje, takie, ktre si tobie spodobao. Miejsce,
w ktrym chciaby y i zapragnby, eby twoje dzieci te tu swoje ycie przeyy. I zostaniesz w dobrej pamici prawnukw. W tym miejscu klimat powinien by przychylny dla ciebie. W tym miejscu hektar ziemi we
dla siebie na wieki.
Ale nikt nie moe teraz wzi ziemi na swoje yczenie. Ziemi sprzedaje si tam, gdzie chc j sprzedawa.
No, niestety, tak wszystko si teraz odbywa. Taki obszerny jest twj kraj, a nie ma w nim nawet hektara
twojej wasnej ziemi, gdzie mgby dla swoich dzieci, potomkw wasnorcznie stworzy rajski zaktek, jednake czas rozpoczcia budowy ju nadszed. Ze wszystkich istniejcych przepisw mona wykorzysta najbardziej odpowiednie.
Nie znam oczywicie wszystkich przepisw, ale jestem pewien: nie ma adnej ustawy zezwalajcej na
posiadanie przez kadego jakiejkolwiek iloci ziemi na wieki. Daj w dzieraw farmerom nawet duo hektarw, ale na nie duej ni dziewidziesit dziewi lat.
No, c, pocztkowo mona wzi na krtszy termin, ale pilnie naley przygotowa odpowiedni ustaw,
aby kady posiada ojczyzn i ziemi. Od tego zaley rozkwit pastwa, a jeli nie ma takiej wanej ustawy, to
trzeba j stworzy.
atwiej powiedzie, trudniej zrobi. Przepisy ustanawia sejm, dlatego trzeba wprowadzi poprawk do
konstytucji, albo nawet zmieni cay artyku. A w sejmie partie spieraj si ze sob i nijak nie mog podj decyzji o ziemi.
Jeli nie ma takiej mocnej partii, ktra mogaby ustawowo zapewni kademu ojczyzn, to koniecznie
trzeba j stworzy.
A niby kto ma to zrobi?
Ten, kto przeczyta o stworzonym domu i uwiadomi sobie, co znaczy posiada ojczyzn dla kadego yjcego dzi czowieka i przyszoci caej ziemi.
No, dobrze, z tymi partiami. Lepiej powiedz o swoim niezwykym domu. Ciekawi mnie, co nowego moesz wnie do projektu. Zamy, e kto otrzyma hektar ziemi. Nie rajski, ale jaki tam poronity zielskiem,
bo lepszego, podejrzewam, nie dadz. Stoi wic na swoim hektarze i co dalej? .
Wadimirze, no, pomyl sam, pomarz te troch. Co by najpierw zrobi, gdyby stan na swojej ziemi?

POT
Najpierw... no, najpierw trzeba wszystko oczywicie ogrodzi potem, bo kiedy zaczniesz zwozi materiay na budow willi, mog je porozkrada. Rwnie jak co wysiejesz, to pniej mog kra urodzaj. A moe
masz co przeciwko ogrodzeniu?
Nie mam nic przeciwko. Przecie nawet wszystkie zwierzta znacz swoje terytorium. Ale z czego
chcesz zbudowa ten pot?
Jak to z czego? Z desek. Nie, poczekaj, z desek moe by troch za drogi. Na pocztek trzeba wkopa
supki i dookoa owin kolczastym drutem. A pniej na pewno ju z desek, eby nie byo wida, co si dzieje za potem.
A ile lat moe sta taki pot z desek bez remontu?

59

Jeeli drewno bdzie odpowiednie, pomalowane albo pocignite oliw, a supki znajdujce si w ziemi
bd dobrze osmolone, to z pi lat wytrzyma na pewno, a moe nawet duej.
A potem?
Potem trzeba bdzie go podremontowa i pomalowa, aby nie zgni.
Wychodzi na to, e bdziesz zmuszony stale opiekowa si tym potkiem, a twoim dzieciom i wnukom
jeszcze wicej dostarczy kopotu.
Nie byoby lepiej tak to wszystko urzdzi, eby i dzieciom nie sprawia kopotu, i nie martwi ich wzroku
gnijcym ogrodzeniem? Pomylmy dalej, jak zrobi trwalszy i dugowieczny pot, aby twoi potomkowie mogli
ci wspomina dobrym sowem?
No, wanie, mona zrobi trwalszy. Kto by tego nie chcia? Na przykad mona zbudowa supy z cegie
oraz ceglany fundament, a pomidzy supami zrobi eliwne kraty, one nie rdzewiej. Taki pot moe wytrzyma nawet sto lat. Ale sta na niego tylko najbogatszych. Wyobra sobie hektar ziemi, przecie to jest czterysta metrw obwodu. Na taki pot niejeden tysic rubli pjdzie, a moe nawet obrci si w miliony. Ale za to
bdzie sta przez te sto, dwiecie lat, albo nawet wicej. Kraty mona upikszy jakimi rodowymi znakami.
Potomkowie bd patrze i wspomina pradziada, a wszyscy naokoo bd im zazdroci.
Zazdro nie jest dobrym uczuciem, na pewno zaszkodzi.
No, nic ju nie poradzisz, przecie mwi ci, e niewielu sta na ogrodzenie dobrym potem hektara ziemi.
Naley wic wymyli inny pot.
Jaki? Moe sama co zaproponowa?
Nie lepiej byoby, Wadimirze, zamiast wielu supkw, z czasem gnijcych, wysadzi drzewa?
Drzewa? I co, do nich potem przymocowa...
Po co przybija? No, popatrz, w lesie ronie wiele drzew i od ptora do dwch metrw od siebie znajduj si ich pnie. Tak, tak rosn, ale pomidzy nimi s dziury. Nie uczyni wic potu.
Ale pomidzy nimi mona wysadzi krzaki nie do przebycia. Popatrz dokadniej, wyobra sobie, jaki to
moe by pikny pot. U kadego bdzie on troch inny i kady bdzie przyjemny dla wzroku, a potomkowie
przez wieki bd wspomina twrc tego wspaniaego potu, ktry na remont te nie bdzie zabiera im czasu
i bdzie dla nich jak najbardziej korzystny. Nie tylko ogrodzenie bdzie jego funkcj. U jednego bdzie pot
z brzzek rosncych rzdkiem, u drugiego z dbu, a kto inny jeszcze w twrczym porywie zrobi swj pot kolorowy jak w bajce. Jak to: kolorowy?
Posadzi rnokolorowe drzewa. Brzzki, klon, db i cedr. Wplecie jarzbin z gronami poncymi czerwieni, a jeszcze pomidzy wsadzi kalin i znajdzie miejsce dla bzu i forsycji. Przecie wszystko mona przemyle od pocztku. Kady powinien poobserwowa, co ronie na pagrku, jak kwitnie wiosn, jak pachnie
i jakie ptaki do siebie zaprasza. Twj pot bdzie piewajcy, bogo pachncy i nigdy nie zmczy twego wzroku, z kadym nastpnym dniem zmieniajc odcienie swoich obrazw. To wiosennym kwieciem si obleje, to
jesiennym kolorem zaponie.
Ale, Anastazjo, jeste jak poetka. Zwyky pot, a tak piknie wszystko przedstawia. Wiesz, bardzo mi
si spodobao takie podejcie. Jak ludzie mogli wczeniej nie wpa na co takiego? Malowa go nie trzeba
ani remontowa. A kiedy drzewa wyrosn ju due, mona je wykorzysta na opa, a w zamian wysadzi nowe, zmieniajc obraz, jakby rysujc, tylko bardzo dugo trzeba bdzie sadzi taki pot. Jeli co dwa metry wsadzi drzewo, to trzeba wykopa dwiecie dokw dla sadzonek, a jeszcze krzewnik trzeba pomidzy nimi wysadzi. A technika? Oczywicie uznasz, e nie mona si ni posikowa.
Wrcz odwrotnie, Wadimirze. Przy realizacji tego projektu nie ma sensu jej odrzuca. I wszystko, co jest
przejawem ciemnych si, naley skierowa ku jasnym. eby jak najszybciej wprowadzi w ycie wymylony
projekt, mona przejecha pugiem po obwodzie dziaki i posadzi sadzonki. Jednoczenie wysadzi sadzonki i nasiona krzeww, ktre zdecydujesz si umieci pomidzy drzewami. A nastpnie ponownie przejecha
obok pugiem i zawali ziemi. Kiedy ziemia bdzie jeszcze nie ubita, poprawi i wyrwna w niej kad sadzonk.
wietnie, przecie tak przez dwa lub trzy dni samemu mona taki pot wznie.
Susznie. Szkoda tylko, e taki pot, zanim wyronie, nie bdzie przegrod dla zodziei. Bdziemy musieli dugo czeka, zanim wyronie. Db, cedr rosn przecie bardzo wolno.
Ale bardzo szybko rosn brzoza i osika, pomidzy nimi bardzo szybko wyronie krzewnik. Jeeli ci si
spieszy, sadzonki drzew mona wsadzi ju dwumetrowe. Kiedy brzzka wyronie i bdzie mona j ci na
potrzeby gospodarstwa, to dorastajce cedr i db ju j zastpi.

60

No, dobrze, mona si zastanowi nad tym ywym potem, idea bardzo mi si spodobaa. A teraz powiedz mi, jak wyobraasz sobie konstrukcj willi na dziace?
A moe najpierw zaplanujemy dziak, Wadimirze?
Co masz na myli? Grzdki dla pomidorw, ogrkw i ziemniakw? Przecie tym zajmuj si przewanie
kobiety. Mczyni buduj dom. Myl, e od razu powinno si budowa jeden wielki dom, szykown will
w europejskim stylu, eby potomkowie, wnuki dobrym sowem nas wspominali. Nastpny domek troch mniejszy dla suby. Dziaka jest przecie dua i trzeba na niej pracowa.
Jeeli, Wadimirze, wszystko prawidowo zostanie urzdzone od pocztku, to pracownicy nie bd ci potrzebni. Z wielk przyjemnoci i mioci wszystko z otoczenia tobie, twoim dzieciom i wnukom bdzie suyo.
Czy to moliwe, eby u kogokolwiek byo co takiego, nawet u twoich ukochanych dziakowiczw? Oni
maj po pi, maksymalnie sze arw i w kady weekend od rana do wieczora na nich pracuj. A tu hektar.
Przecie samych nawozw i obornika nie mniej ni dziesi samochodw trzeba co roku na niego nawie.
Kupy obornika trzeba po caej dziace rozrzuci i przekopa, bo w przeciwnym razie nic dobrze nie uronie.
Trzeba jeszcze dodawa rnych nawozw sprzedawanych w workach w specjalistycznych sklepach. Jeeli
si nie nawiezie, ziemia stanie si nieurodzajna. Przecie wiedz o tym agronomowie zajmujcy si naukowo
upraw ziemi, i ogrodnicy przekonali si o tym we wasnym dowiadczeniu. Mam nadziej, e zgodzisz si, i
ziemi naley nawozi.
Oczywicie ziemi powinno si wzbogaca, ale niekoniecznie trzeba siebie przy tym trudzi. Bg wszystko tak wczeniej pomyla, eby bez adnego mudnego wysiku fizycznego ziemia bya idealnie nawoona
i doskonaa tam, gdzie zapragniesz y. Powiniene tylko zetkn si z Jego myl. Peni Jego systemu odczuwa, a nie decydowa jedynie umysem.
To dlaczego dzisiaj nigdzie i niczego na ziemi nie nawozi si zgodnie z systemem Boga?
Wadimirze, znajdujesz si w tej chwili w tajdze, popatrz, jakie wok wysokie s drzewa, a pnie ich potne. Midzy drzewami rosn krzaki, trawa, maliny i porzeczki, w ogle wiele rozmaitoci ronie tu dla czowieka. Przecie ludzie przez tysice lat nigdy ziemi w tajdze nie nawozili. A ziemia ta nadal jest podna. Jak mylisz, czym i przez kogo jest nawoona?
Przez kogo? .. Nie mam pojcia, czym i przez kogo. Jednak twj argument faktycznie jest powany. Jak
to wszystko dziwnie z czowiekiem si dzieje. Powiedz, dlaczego w tajdze nie s potrzebne adne nawozy?
W tajdze myl i system Boga nie s zakcone w takim stopniu jak tam, gdzie mieszka czowiek dzisiaj.
W tajdze z drzewa spadaj licie, a mae gazki zrywa wiatr i nawozi si ziemia w tajdze liciem, gazk, robakiem. Take rosnca trawa reguluje skad gleby. Krzaki nadmiar kwasu albo sodu pomagaj jej neutralizowa. I opadego na ziemi licia aden znany tobie nawz nigdy nie zastpi. Przecie listek niesie ze sob duo energii kosmosu. Widzia soce, gwiazdy i ksiyc, co wicej, nie tylko je widzia, ale rwnie wspdziaa
z nimi. Niech nawet przeminie wiele tysicy lat, a tajgowa ziemia nadal pozostanie podna.
Przecie na dziace, gdzie powstanie dom, nie ma tajgi.
To zaplanuj! Sam wysad las z rnych odmian drzew.
Anastazjo, powiedz lepiej od razu, jak to zrobi, eby gleba na dziace bya zawsze sama przez si nawoona. To jest dua sprawa, bo jeszcze mnstwo dodatkowej pracy nas czeka. Wysianie grzdek, walka z rnymi szkodnikami.
Oczywicie mona powiedzie szczegowo i dokadnie, jednak byoby lepiej, aby kady przywoa swoj
myl, dusz i marzenie do swojej budowy. Intuicyjnie kady moe odczu, co dla niego bdzie najbardziej
korzystne oraz przyniesie rado jego dzieciom i wnukom. Nie moe by szablonowego planowania. Jest
ono bowiem indywidualne jak wielki obraz artysty malarza. Kady ma wasny plan.
Powiedz mi chocia w przyblieniu, oglnie.
Dobrze patrz, co ci narysuj, ale najpierw zrozum najwaniejsze. Wszystko stworzone jest przez Boga w imi dobra czowieka. Ty jeste czowiekiem! Moesz kierowa wszystkim, co ci otacza. Jeste czowiekiem! Zdoaj zrozumie, poczu swoj dusz, w czym zawarty jest prawdziwy raj ziemski.
A bardziej konkretnie, bez filozofii? Po prostu powiedz, co sadzi, gdzie wykopa, jakie odmiany jest korzystnie wysadzi, eby potem mona byo sprzeda droej?
Wadimirze, wiesz, dlaczego dzisiejsi rolnicy i farmerzy nie s szczliwi?
No, dlaczego?
Staraj si otrzyma jak najwicej plonw, a nastpnie je sprzeda... O pienidzach myl bardziej ni
o ziemi. Sami nie wierz w to, e mog by szczliwi w swoim gniedzie rodzinnym, uwaaj, e s szczli-

61

wi tylko w miastach. Uwierz, Wadimirze, e wszystko, co w duszy si odbywa, na pewno na zewntrz si odbije. Oczywicie zewntrzna konkretno te jest niezbdna, wic razem moemy sobie wyobrazi przybliony plan dziaki. Ja tylko zaczn, a ty mi pomagaj.
No, dobrze, pomog, zaczynaj.
Nasza dziaka znajduje si na pustkowiu, pustkowie to jest ogrodzone ywym potem. A jeszcze trzy
czwarte lub poow zaplanujemy pod las, posadzimy w nim rne drzewa. Na skraju lasu, graniczcym z pozosta ziemi, wysadzimy ywopot z takich krzakw, eby nie mogy przej przez nie zwierzta i depta naszego wysianego ogrodu. W lesie z ywych sadzonek posadzonych blisko siebie wzniesiemy zagrod, gdzie
pniej bdzie ya jedna lub dwie kzki. A jeszcze wzniesiemy z sadzonek schronienie dla kurek niosek.
W ogrodzie wykopiemy nieduy i niegboki staw, wielkoci okoo dwustu metrw kwadratowych. Wrd lenych drzew wysadzimy krzaki maliny, porzeczki, a na skraju lasu poziomk. W lesie potem, jak ju drzewa
troch podrosn, ustawimy ze trzy puste kody dla pszcz wrd gazi. Rwnie z drzew wysadzimy altank,
gdzie bdziesz mg obcowa z przyjacimi albo z dziemi, chronic si przed upaem. I letni sypialni yw
wzniesiemy, i pracowni, gdzie bdziesz tworzy. I jeszcze sypialni dla dzieci i salon dla goci.
Wspaniale! Nie las wtedy wyjdzie, ale zamek!
Tylko zamek ten bdzie ywy i stale rosncy. Wanie taki by zamys samego Stwrcy. A czowiek tylko
powinien przypisa mu funkcje. W szystkiemu zgodnie z gustem, zamysem i wasnym sensem.
To dlaczego od razu Bg tak wszystkiego nie urzdzi? W lesie wszystko ronie, jak popadnie.
Las to jakby ksika dla ciebie, twrcy, przypatrz si dokadniej, Wadimirze, wszystko jest w niej przez
Ojca napisane. Spjrz, te trzy drzewa rosn tylko co p metra, masz pen swobod: sadzi je w linii prostej
lub skada w inne konfiguracje z wieloma do nich podobnymi. Pomidzy drzewami rosn krzaki i pomyl, jak
je wykorzysta do umilenia sobie ycia. A te drzewa nie pozwalaj rosn ani krzewom, ani trawie pomidzy
sob. I to wanie mona wzi pod uwag przy budowie swojego przyszego ywego domu. Pozostanie ci tylko nada wszystkiemu program i korygowa go zgodnie z wasnym gustem. Pielgnowa i miowa bdzie
ciebie i dzieci twoje wszystko, co naokoo na twej dziace, karmi i troszczy o ciebie si bdzie.
eby si wyywi, trzeba wysia ogrd, a wiesz, jak z ogrodem, wycinie z ciebie sidme poty.
Zrozum, ogrd te mona tak zorganizowa, aby zbyt mocno si nie obcia. W tym przypadku wystarczy si tylko troch porozglda. Pomidzy trawami, tak jak w lesie, mogyby rosn warzywa, najwspanialsze pomidory i ogrki. Smak ich bdzie znacznie przyjemniejszy dla ciebie i przyniesie wicej korzyci dla organizmu, gdy dookoa ziemia nie bdzie ogoocona.
A zielska? Szkodniki? Robaki nie zniszcz wszystkiego?
W przyrodzie nic nie jest bezuyteczne, niepotrzebne zielsko te nie istnieje, nie ma rwnie owadw
szkodzcych czowiekowi.
No, jak to nie ma! A szaracza albo na przykad stonka, przecie ta wredota zjada ziemniaki na polach.
Tak, zjada. Ale tym samym pokazuje ludziom, e ich niewiedza zakca samodzielno ziemi. Przeciwstawiaj si boskim pomysom twrcy. Jak mona co roku w tym samym miejscu uporczywie ora drczon
ziemi? Jakby nie zagojon jeszcze ran cigle, nieustannie rozgrzebywa skalpelem, wymagajc przy tym
jeszcze, eby bogo z tej rany wzrosa. Stonka czy szaracza nie tkn dziaki, ktr teraz planujemy. Kiedy
wszystko wzronie w wielkiej harmonii, to rwnie harmonijne pody bd dane hodowcy.
To w kocu wychodzi na to, e na dziace przez ciebie wymylonej nie bdzie trzeba nawozi ziemi, walczy ze szkodnikami za pomoc trucizny, pieli grzdek. Wszystko na niej bdzie samo z siebie roso. To co
w kocu czowiekowi zostanie?
y w raju, jak Bg tego chcia. I ten, kto bdzie mg taki raj zbudowa, z myl bosk si zetknie i stworzenie nowe wsplnie z nim uczyni.
Jakie nowe?
Przyjdzie na nie kolej, kiedy uczynimy wszystko, co niezbdne. Pomylmy nad tym, czego jeszcze nie
zrobilimy.

DOM
Jeszcze powinnimy zbudowa solidny dom, eby dzieci i wnuki mogy w nim y, i to bez adnych problemw. Dom z cegy, pitrow will z toalet, wann i centralnym ogrzewaniem. Na dzie dzisiejszy jest to
moliwe w kadym prywatnym domu. Byem na targach i widziaem mnstwo rnych urzdze opracowanych dla wygody w prywatnych domach. A moe teraz znowu powiesz, e nie powinno si wykorzystywa

62

technicznego czarymary?
Wrcz odwrotnie, powinno si wykorzystywa. Jeli masz moliwo skorzysta z tego, to wszystko trzeba zmusi, aby suyo twojemu dobru. Poza tym niezbdne jest pynne przejcie w naszych przyzwyczajeniach. Tylko wiesz, twoim wnukom nie bdzie potrzebny wybudowany przez ciebie dom. Zrozumiej to, kiedy
podrosn. Bdzie im potrzebny inny dom. Wanie dlatego nie warto wkada duo wysiku, aby wybudowa
wielki i solidny dom.
Anastazjo, znowu przygotowaa jak puapk na mnie, wszystko, co ci proponuj, odrzucasz, nawet
dom. Jestem przekonany, e dom bezspornie powinien by solidny. Mwia, e razem bdziemy projektowa, a sprzeciwiasz si wszystkiemu, cokolwiek powiem.
Oczywicie, e razem. Przecie niczego nie odrzucam, tylko wypowiadam swoje zdanie. Kady moe
wybra dla siebie to, co jest najblisze jego naturze.
W takim razie od razu moga mi wicej powiedzie o swojej koncepcji. Myl, e nikt nie bdzie potrafi
zrozumie, dlaczego dom nie powinien pozosta dla wnukw.
Mio do ciebie i wieczna pami o tobie przez inny dom bd zachowane. Wnuki, kiedy dorosn, na
pewno zrozumiej, jaki materia na dom, ze wszystkich wymylonych na ziemi, jest dla nich najprzyjemniejszy, najmocniejszy i najbardziej korzystny. A ty w tej chwili takiego materiau nie posiadasz. Wnuki wybuduj
drewniany dom z tych drzew, ktre kiedy posadzi ich dziadek i ktre ich matka i ojciec kochali. Ten dom bdzie je leczy, chroni od zego oraz dawa natchnienie na dobro. Wielka energia mioci bdzie ya w tym domu.
Taaak, interesujce. .. dom bez materiau, z drzew, ktre wyhodowali dziadek, ojciec i matka. A dlaczego
bdzie chroni w nim yjcych? W tym jest jaka mistyka.
Po co okrelasz mistyk jasn energi mioci, Wadimirze?
Dlatego, e ju si w tym wszystkim pogubiem. Rozprawiam o projekcie dziaki, a ty nagle zaczynasz
mwi o mioci.
Dlaczego nagle? Przecie wszystko od pocztku powinno by stworzone z mioci.
Co? I pot, i lene sadzonki te sadzi z mioci?
Oczywicie. Wielka energia mioci i wszystkie twoje planety wszechwiata pomog tobie y pewnym
yciem, danym jedynie synowi Boga.
W ogle ju wszystko gmatwasz, Anastazjo, od domu, ogrodu znowu przesza do Boga. Jaki to moe
mie zwizek?
Wybacz mi niejasno mojego tumaczenia, Wadimirze. Pozwl, sprbuj w inny sposb mwi o znaczeniu naszego projektu.
Sprbuj. Tylko wychodzi na to, e on nie jest nasz, ale twj.
On jest wszystkich ludzi, Wadimirze. Wikszo ludzkich dusz odczuwa go intuicyjnie, a skonkretyzowa
go i uwiadomi sobie nie pozwalaj czowiekowi chwilowe dogmaty, dwiki drogi technicznej oraz nauki,
wikszo z nich stara si odwie ludzi od szczcia.
Wic sprbuj wszystko skonkretyzowa.
Tak, sprbuj. O,jak ja pragn by zrozumiaa dla ludzi. O, logiko Boskich de, pom zbudowa janiejsze poczenie sw!

ENERGIA MIOCI
Ona, wielka energia mioci, wysana na ziemi przez Boga dla swoich dzieci, pewnego dnia przychodzi
do kadego. Bywa, e i nie jeden raz stara si ogrza sob czowieka i zosta z nim na zawsze. Jednak wikszo ludzi nie pozwala zosta energii Boskiej ze sob. Wyobra sobie, spotykaj si pewnego dnia on i ona
we wspaniaym wietle mioci. D do poczenia swego ycia na wieki. Uwaaj, e zwizek bdzie mocniejszy, jeeli zostanie zapisany na papierze i potwierdzony rytuaem przy wielkim zgromadzeniu wiadkw.
Ale nadaremno. Upywa par dni i energia mioci ich porzuca. I tak jest prawie ze wszystkimi.
Tak, masz racj, Anastazjo. Rozwodzi si wielu ludzi. Okoo siedemdziesiciu procent. A ci, co si nie
rozwiedli, yj jak pies z kotem albo staj si sobie obojtni. Wszyscy to wiedz, ale dlaczego to si dzieje na
tak szerok skal nikt nie ma pojcia. Mwisz, e energia mioci ich opuszcza, ale dlaczego? Robi sobie
arty ze wszystkich czy gra w jak gr?
Mio z nikogo nie artuje i nie gra. Stara si z kadym y wiecznie, jednak czowiek sam wybiera swj
obraz ycia, a ten obraz energi mioci odstrasza. Mio nie moe obdarza natchnieniem zniszczenia. Po-

63

dy mioci nie powinny y w mkach. Kiedy on i ona wsplnie zaczynaj budowa swoje ycie, kiedy staraj
si osiedli w mieszkanku martwym jak kamienna grota. Kiedy kady ma swoj prac, zainteresowania i otoczenie. Kiedy nie ma wsplnych dziaa dla przyszoci, nie ma wsplnego denia. Kiedy tylko uciechami
cielesnymi si pasjonuj, eby pniej dziecko swoje odda na poarcie wiatu, w ktrym wody nie ma czystej, s bandziory, wojny i choroby od tego energia mioci ucieka.
A jeli i on, i ona maj duo pienidzy? Albo rodzice modym podaruj niemae mieszkanko, na przykad
szeciopokojowe, w nowoczesnym budynku z ochron przy wejciu. Sprezentuj dobre auto i pienidzy na
koncie nie bdzie im brakowao. Czy energia mioci zgodzi si zamieszka w takich warunkach? Czy bd
mogli ona i on do pnej staroci y w mioci?
Do staroci bd zmuszeni mieszka w strachu bez wolnoci, bez mioci. Bd obserwowa, jak
wszystko naokoo nich starzeje si i gnije.
To w kocu czego potrzebuje ta kapryna energia mioci?
Niekapryna jest mio i niewyniosa, dy tylko do stworzenia boskiego. Na wieki moe ogrza tego, kto
zgodzi si stwarza z ni przestrze mioci.
A w tym projekcie, ktry rysujesz, jest dla niej miejsce?
Tak.
Gdzie w takim razie?
Wszdzie. Wpierw rodzi si dla dwojga, potem dla ich dzieci, a dzieci przez trzy poziomy bytu bd miay poczenie z caym wszechwiatem. Wyobra sobie, Wadimirze, on i ona zaczn w mioci urzeczywistnia
projekt, ktry razem rysujemy. Bd sadzi nowe drzewa, trawy, ogrd i cieszy si wiosn, kiedy rozkwitn
ich stworzenia. Mio bdzie ya wiecznie wrd nich, w ich sercach i wszdzie naokoo. A jedno bdzie sobie wyobraa drugie w kwiatku wiosennym, wspominajc, jak razem drzewko, co kwitnie, sadzili. Smakiem
maliny przypomn sobie smak mioci, bo on i ona we wzajemnej mioci gazki maliny trcali jesieni. W cienistym ogrodzie dojrzewaj wspaniae pody, a ogrd ten sadzili wsplnie. Sadzili ogrd w mioci. Ona miaa si dwicznie, gdy on si spoci, kopic doek, kropelk z jego czoa ocieraa i caowaa gorce usta. Czsto w yciu bywa tak, e kocha tylko jeden, a drugi pozwala tylko by obok. Jak tylko ogrd swj zaczn pielgnowa, rozdzieli si energia mioci iju nigdy tych dwojga nie opuci! Przecie obraz ycia bdzie odpowiada temu, w ktrym samemu mona y w mioci i dzieciom swoim przekaza mioci przestrze oraz wychowa je na obraz i podobiestwo Boga.
O wychowaniu dzieci opowiedz dokadniej, Anastazjo. Wielu czytelnikw pyta o wychowanie. Jeli nie
masz wasnej metody, to chocia powiedz, ktra z ju istniejcych jest najlepsza.

NA OBRAZ I PODOBIESTWO
Nie mona znale jednego dla wszystkich systemu wychowania dzieci, chociaby dlatego, Wadimirze,
e kady sam powinien najpierw odpowiedzie na pytanie: na kogo chce wychowa swoje dziecko?
No, jak na kogo? Na czowieka przecie, mdrego i szczliwego.
Jeli tak, to samemu wpierw powinno si takim sta. I jeli kto nie zdoa by szczliwy, to powinien
wiedzie, co mu w tym przeszkodzio. Pragn mwi o dzieciach szczliwych. Wychowywanie ich, Wadimirze, to wychowywanie samego siebie. Pomoe w tym projekt, ktry teraz razem rysujemy. Jak dzieci si rodz, wiesz, tak jak wszyscy wiedz. Ludzie nie doceniaj tego, co poprzedza narodziny, i nie przekazuj
w wikszoci dzieciom planw bytu danych tylko czowiekowi. Nie oddaj ich w caoci, tym samym skazujc
dzieci na kalectwo.
Kalecy? Masz na myli takich bez rki lub nogi? Albo z poraeniem mzgowym?
Nie tylko zewntrznie nowo narodzony czowiek moe by kalek. Ciao pozornie moe si wydawa normalne. Jednak istnieje drugie ja czowieka i kompleks cakowity wszystkich energii w kadym by powinien:
umys, zmysy, myli i wiele innych. Ale wasza medycyna wicej ni poow wszystkich dzieci, zgodnie z nowoczesnymi, bardzo zanionymi parametrami, uwaa dzisiaj za niepenosprawne. Jeli zechcesz si o tym
przekona, dowiedz si, ile istnieje szk dla upoledzonych maluchw. Za takie uznaa je wasza medycyna.
Ale porwnuj ich zdolnoci tylko z tymi dziemi, ktre sami uwaaj za wzgldnie normalne. Gdyby lekarze
dostrzegli, jaki powinien by idealny umys i wewntrzne kompleksy ludzkich energii, to tylko nielicznych spord wszystkich urodzonych na ziemi mogliby uwaa za normalnych.
Ale dlaczego niepenowartociowe rodz si wszystkie dzieci, jak mwisz?
Technokratyczny wiat stara si nie dopuci, aby w urodzonym poczyy si trzy gwne punkty. Stara

64

si, eby popkay nici czce z rozumem boskim. I pkaj nici jeszcze przed narodzeniem si dziecka.
I szuka tej cznoci czowiek, przez cae ycie borykajc si z rnymi problemami, ale jej nie odnajduje.
Jakie gwne punkty, jakie nici z rozumem? Niczego nie pojem.
Wadimirze, jeszcze przed przyjciem na wiat rozwj czowieka przebiega we wszystkich kierunkach,
a wychowywanie go powinno si czy z caym stworzeniem kosmosu. To, z czego korzysta Bg, tworzc
swoje wspaniae stworzenie, tego i synjego lekceway nie powinien. Trzy gwne punkty, trzy pierwsze plany
bytu rodzice powinni przekaza swojemu stworzeniu. Pierwszy punkt rodzenia czowieka to myl rodzicw.
I w Biblii o tym si mwi, i w Koranie: Wpierw byo sowo, ale mona powiedzie dokadniej: Wpierw bya
myl. I niech przypomni sobie ten, kto nazywa siebie rodzicem, kiedy, jakim w mylach kreowa swoje dziecko? Co mu przepowiada? Jaki wiat dla niego stworzy?
Uwaam, Anastazjo, e wikszo nie bardzo stara si myle dopty, dopki kobieta nie stanie si brzemienna. Tak po prostu razem pi. Nawet si nie enic. A eni si, dopiero kiedy towarzyszka zachodzi
w ci. Dlatego e nie wiadomo, czy zajdzie w ogle, czy te nie, wic nie ma sensu myle o tym naprzd,
jeli nie wiadomo, czy dziecko w ogle si pojawi.
Tak, niestety czsto tak wanie bywa. Jedynie w rozkoszy cia poczta jest wikszo ludzi. Jednak czowiek jako obraz i podobiestwo Boga nie powinien by skutkiem jedynie tej rozkoszy. Wyobra sobie inn sytuacj. On i ona w mioci do siebie i w mylach o swoim przyszym stworzeniu buduj wspaniay, ywy dom
oraz wyobraaj sobie, jak ich syn lub crka bd w tym miejscu szczliwi. Jak ich pociecha usyszy pierwszy dwik ten dwik to oddech matki i piew ptakw, stworze boskich. Nastpnie przedstawi sobie, jak
ich dojrzae dziecko zechce odpocz po cikiej drodze. I wejdzie do ogrodu rodzicw, usidzie w cieniu cedru. W cieniu drzewa rodzicw rk, w mioci do niego i myl o nim posadzonego na ojczystej ziemi. Wsadzenie rodowego drzewa przez rodzicw punkt pierwszy okreli. Punkt ten planety do pomocy im przywoa dla
stworzenia przyszoci. On jest niezbdny! Wany jest! I najbardziej ze wszystkich odpowiada Bogu! Jest potwierdzeniem tego, e bdziesz tworzy podobne do Niego! Do Niego, twrcy wielkiego! I bdzie si radowa
wiadomoci syna swego i crki swojej. Pocztkiem wszystkiego jest myl. Uwierz, prosz, Wadimirze.
Prdy wszystkich energii kosmosu uka si w tym punkcie, gdzie myl dwojga w mioci i jednoci si czy,
gdzie dwoje o wspaniaym stworzeniu pomyli. Punkt drugi, a waciwie plan ludzki jeszcze jeden si urodzi,
na niebie now zapali gwiazd, kiedy w mioci i zmysami wspaniaego stworzenia dwa ciaa zcz si w jedno w tym miejscu, gdzie budujesz dom rajski i ywy dla swojego przyszego dziecka. Nastpnie w tym miejscu
przez dziewi miesicy powinna y brzemienna ona. I najlepiej, gdyby te miesice byy kwieciem wiosny,
bogim zapachem lata i podami jesieni. Gdzie od radoci przyjemnych uczu nic jej nie bdzie odciga.
Gdzie dwiki tylko boskich stworze otaczaj on, w ktrej wspaniae yje ju stworzenie. yje i cay
wszechwiat sob odczuwa. Oglda gwiazdy powinna przysza matka. Gwiazdy wszystkie i wszystkie planety w mylach darowa jemu, swemu wspaniaemu dziecku. Przecie matka moe z atwoci to wszystko
uczyni, wszystko bdzie w jej mocy. Wszystko za myl matki pody bez wahania, a kosmos bdzie wiernym sug wspaniaego stworzenia, zrodzonego z dwojga w mioci. Trzeci punkt, rwnie nowy plan w tym
miejscu powinien si pojawi. Tam, gdzie dziecko byo poczte, tam i pord powinien si odby. A obok powinien by ojciec. I wwczas nad trojgiem wzniesie wieniec wielki, kochajcy nas wszystkich Ojciec.
To zachwycajce, niesamowite! A zabrako mi tchu od twoich sw. Wiesz, Anastazjo, wyobraziem sobie miejsce, o ktrym opowiadasz. I jake mi si ukazao! Nawet zapragnem si na nowo urodzi w takim
miejscu. eby na przykad zaraz mona byo tam przyj i odpocz w piknym ogrodzie posadzonym przez
ojca i matk. Usi pod cienistym drzewem, posadzonym dla mnie przed moimi narodzinami. Gdzie byem
poczty i gdzie si urodziem. Gdzie mama w ogrodzie spacerowaa, rozmylajc o mnie, zanim jeszcze pojawiem si na wiecie.
Takie miejsce z wielk radoci przywitaoby ciebie, Wadimirze. Jeli twe ciao byoby chore, wyleczyoby je. Jeli dusza, wyleczyoby dusz. I nakarmioby, i napoio ciebie zmczonego. Objoby snem spokojnym, a radosnym witem obudzio. Ale tak jak wikszo ludzi yjcych dzisiaj na ziemi, i ty nie masz takiego
miejsca, nie istnieje twoja ojczyzna, gdzie plany bytu mog si poczy.
Dlaczego tak niefortunnie u nas wszystko si ukada? I dlaczego matki nadal rodz dzieci na p upoledzone? Kto mi odebra to miejsce? Kto odebra je innym?
Moe sam, Wadimirze, odpowiesz, kto miejsca tego nie stworzy dla crki twojej, Poliny?
Co? Dajesz mi do zrozumienia, e jestem winien? Winien temu, e moja crka go nie ma?

65

A KTO JEST WINIEN?


Przecie nie wiedziaem, e wszystko tak wspaniale mona uczyni. Ach, szkoda, ycia nie mona cofn i wszystkiego naprawi.
Po co cofa? ycie si toczy i kademu jest dane wspaniay obraz i ycie w kadym momencie tworzy.
ycie si toczy, oczywicie, ale jaka korzy ze starcw? Teraz czekaj, aby dzieci im pomogy, a dzieci
same s bezrobotne, i do tego jeszcze jak mona teraz wychowywa dzieci, kiedy s ju dorose?
Dorosym dzieciom rwnie mona da wychowanie boskie.
Ale jak?
Wiesz, dobrze by byo, gdyby starsi przeprosili swe dzieci. Szczerze przeprosili za to, e nie zdoali im
stworzy wiata bez biedy. Za brudn wod, za zanieczyszczone powietrze. Niech starzejc si rk dom
prawdziwy i ywy dla dorastajcych dzieci zaczn wznosi. Wydu si dni ycia starcw, jak tylko myl podobna si w nich narodzi. A kiedy starcy dotkn rk swej ojczyzny, uwierz, Wadimirze, wtedy dzieci do nich
powrc. I nawet gdy starzec nie bdzie w stanie wznie domu do koca, to dzieci bd go mogy w swojej
ojczynie pochowa i tym samym pomog mu si ponownie narodzi.
Pochowa w ojczynie. Przecie za ojczyzn miaa by uwaana rodowa dziaka. To znaczy, e na tej
dziace, a nie na cmentarzu powinnimy chowa rodzicw? I wanie tam stawia im pomniki?
Oczywicie, e na dziace. W lasku wysadzonym ich rkoma. A sztuczne pomniki nie s im potrzebne.
Przecie pamici o nich bdzie to cae otoczenie. I kadego dnia cae otoczenie przypomina o nich bdzie
tobie nie ze smutkiem, ale wrcz z radoci. I rd twj stanie si niemiertelny, poniewa tylko dobra pami
przywraca dusz na ziemi.
Chwileczk, a cmentarze to nie s w ogle potrzebne? Wadimirze, cmentarze obecnie przypominaj
mietniki, gdzie wyrzuca si to, co ju nikomu nie jest potrzebne. Nawet nie tak daleko wstecz ciaa umarych
chowano w rodzinnych grobowcach i kaplicach, wityniach. I tylko tych nie rodowych, zabkanych, wywoono za granice osad, i zosta tylko znieksztacony rytua odlegych czasw pamici o zmarych. Po trzech
dniach, potem po dziewiciu, po p roku, w rocznic i pniej. .. I pniej odbywa si ju tylko rytua. W niepami umara ju dusza od yjcych odchodzi. Nierzadko zapomina si rwnie o yjcych, kiedy nawet
dzieci porzucaj swych rodzicw, uciekajc do dalekich krajw. I nie ma w tym winy dzieci, one biegn intuicyjnie, wyczuwajc oszustwo rodzicw i beznadziej wasnych de. Uciekaj od beznadziejnoci, a same
wpadaj w ten sam lepy zauek. Tak ju wszystko jest urzdzone we wszechwiecie, e na nowo w materialnym ciele urzeczywistniaj si pierwsze te dusze, ktre dobre wspomnienia z ziemi przywouj. Nie rytua, ale
szczere uczucia, one na ziemi si pojawiaj, kiedy umary obrazem swego ycia zostawi na ziemi dobre
wspomnienia. Kiedy wspomnienie o nim nie rytualne, ale wrcz prawdziwe jest i materialne. Wrd wielu innych ludzkich planw bytu we wszechwiecie plan materialny czowieka ma znaczenie nie mniejsze i stosunek do niego powinien by troskliwy. Z cia rodzicw pochowanych w lasku wysadzonym ich wasn rk
wzejdzie trawa i kwiaty, i drzewa, i krzaki. Bdziesz je widzia i cieszy si nimi. Kawaeczka ojczyzny stworzonej rk rodzicw codziennie bdziesz dotyka i w podwiadomoci bdziesz z nimi obcowa, a oni z tob.
O anioach strach syszae?
Tak. Anioowie stre, ci dalecy i bliscy rodzice twoi, chroni ci bd si stara. Za trzy pokolenia ich
dusze znowu zamieszkaj na ziemi, ale gdy ich jeszcze nie bdzie w materii ziemskiej, energie ich dusz, anioowie stre, w kadej chwili bd dla ciebie ochron. Na twoj ojczyst dziak nikt z agresj nie bdzie mg
wej. Energia strachu istnieje w kadym czowieku. To wanie ona zbudzi si w napastniku, chorb mnstwo w agresorze powstanie. Choroby, ktre powstaj od stresu, wanie one go pniej zniszcz.
To potem, a do tego momentu wiele wistw moe narobi.
Ale kto bdzie chcia atakowa, Wadimirze, jeeli bdzie wiadom nieuniknionej kary?
A jeli nie bdzie wiedzia?
Intuicyjnie t wiedz ma kady wspczesny czowiek.
No, dobrze, powiedzmy, e masz racj, jeeli chodzi o wrogw, a jak jest z przyjacimi? Na przykad zaprosz swoich przyjaci, przyjad, a cae to otoczenie zacznie ich odstrasza.
Z obecnoci przyjaci twych, ktrych pomysy s czyste, cae otoczenie bdzie si radowa jak i ty. I tu
mona dla przykadu poda pieska. Kiedy do waciciela wchodzi przyjaciel, to nie tknie go wierny str. Kiedy
napastnik atakuje, to wierny pies gotw jest stoczy z nim mierteln walk. A do tego jeszcze na dziace twojej ojczystej ziemi lecznicze bdzie kade dbo trawy, tak dla ciebie, jak i dla twoich przyjaci. A podmuch
wiaterku przyniesie wam pyek leczniczy z kwiatw, drzew, krzakw oraz energie twoich przodkw. Wtedy

66

w natchnionym przeczuciu stworzenia planety bd czekay na twoje rozkazy. Spojrzenie ukochanej bdzie
si odbijao na wieki w kadym rozkwicie wspaniaego patka. I bd pieszczotliwie rozmawia z tob przez tysiclecia wychowane przez ciebie twoje dzieci. W nowych pokoleniach bdziesz si odradza. Bdziesz sam
ze sob rozmawia i sam siebie wychowywa. I bdziesz stworzenia ze swoim Rodzicem tworzy. W ojczynie
twojej w mioci twojej przestrzeni boska bdzie ya energia mio!
Kiedy Anastazja w tajdze opowiadaa o dziace, od pasji w jej gosie, od natchnienia zapierao dech w piersiach. Pniej, kiedy ju stamtd wyjechaem i napisaem o tym, czsto rozmylaem: Czy naprawd to jest
tak wane, aby go mie? Ten, jak go okrela Anastazja, kawaeczek swojej ojczyzny? Czy faktycznie mona
wychowa dziecko, ju dorose, ostatnim swoim tchem? Czy rzeczywicie mona za pomoc jego, ojczystego
kawaka ziemi, rozmawia z rodzicami, a jego energie bd chroniy ciebie, i dusz, i ciao?. I chyba tak miao by, e wszystkie moje wtpliwoci rozwiao samo ycie. A byo to tak. . .

STARZEC PRZY DOLMENIE


Czsto przychodziem do dolmenu znajdujcego si na ziemi pewnego farmera w wiosce Pszada. I za kadym razem ni std, ni zowd pojawia si tam starzec waciciel ziemi. Pojawia si tak niespodziewanie,
w poatanej koszuli i zawsze ze soiczkiem miodu ze swej pasieki. Starzec by wysoki, kocisty i bardzo ywioowy. Ziemi otrzyma niedawno, na pocztku pierestrojki, i miaem wraenie, e bardzo si spieszy, aby zdy odpowiednio j zagospodarowa. Zbudowa na niej niewielki dom, altank dla uli, z odpadw rne budynki gospodarcze. Zaczyna zakada ogrd, kopa niewielki staw. Myla, e w miejscu wykopu wybije rdo, ale napotka kamienn warstw. Do tego wszystkiego starzec bardzo si troszczy o dolmen. Zamiata dookoa niego, ukada kamienie z pola i mwi: Te kamienie przyniesione s tu rkoma ludzi, spjrz, niepodobne s do tych naokoo. Ludzie zbudowali z nich kopiec, a na nim postawili dolmen. Gospodarstwo starcafarmera byo pooone z boku wioski i drogi. Najczciej pracowa na nim sam. Pomylaem wtedy: Czy nie rozumie, jak bezsensowne s jego wysiki? Nie zdoa podnie poziomu gospodarstwa, nie da rady obrobi ziemi, wybudowa dobrego, nowoczesnego domu. A chociaby nawet zdarzy si jaki cud i udaoby mu si
uszlachetni otaczajce tereny, postawi na nogi gospodarstwo, to i tak nie bdzie mu dane si tym nacieszy. Wszystkie dzieci d do ycia w miecie, rwnie jego syn osiedli si wraz z on w Moskwie i zosta
urzdnikiem. Czy nie rozumie ten starzec, e jego wysiki s pozbawione sensu? Nie s potrzebne nikomu,
nawet jego dzieciom. Z jakim uczuciem przyjdzie mu umiera, wiedzc, e jego gospodarstwo jest skazane na
niepami? Wiedzc, e wszystko zaronie zielskiem i wygin jego pszczoy, a dolmen, stojcy w tak niedogodnym miejscu, na rodku jego pola, znw zarzuc odpadami. Lepiej by sobie odpoczywa u schyku lat,
a nie od rana do wieczora przez cay czas co tam kopie i urzdza jak oszalay.
Pewnego dnia przyszedem do dolmenu o zmroku. Prowadzc do niego ciek owietla ksiyc. Taka
cisza naokoo, tylko sycha szelest lici poruszanych wiatrem. Zatrzymaem si kilka krokw przed drzewami
otaczajcymi dolmen. Na kamieniu obok portalu dolmenu siedzia starzec. Od razu poznaem jego kocist
sylwetk. Zwykle ruchliwy i wesoy, starzec siedzia nieruchomo i, jak mi si zdawao, paka. Potem wsta
i swoim szybkim krokiem przeszed si tam i z powrotem wzdu portalu dolmenu. Nagle gwatownie si zatrzyma i, odwrciwszy si twarz do dolmenu, potwierdzajco machn rk. Zrozumiaem: starzec obcowa
z dolmenem, rozmawia z nim. Starajc si jak najciszej stpa, odwrciem si i odszedem w stron wioski.
Po drodze si zastanawiaem: Jak moe pomc czowiekowi u schyku ycia dolmen, chociaby jego duch by
nie wiem jak mocny i mdry? To jak? Chyba jedynie takim obcowaniem? Mdro! Mdro jest potrzebna
w modoci, gdzie z ni na staro? Komu jest potrzebna? Kto bdzie sucha mdrych sw, jeeli nawet dzieci s gdzie za siedmioma grami?. Ptora roku pniej znowu poszedem do tego dolmenu, wiedzc ju, e
starzec nie yje. Byo mi troch smutno, e nie zobacz tego wesoego, dcego uparcie do celu czowieka.
Ju nigdy wicej nie sprbuj miodu z jego pasieki, ale co najwaniejsze, nie chciaem znw zobaczy zamieconego i opustoszaego dolmenu. Ale... cieka prowadzca do niego okazaa si porzdnie zamieciona.
Przed skrtem do dolmenu stay drewniane stoy z awami i urocza altanka. cieka bya wyoona pomalowanymi na biao kamieniami i zieleniay sadzonki cyprysikw. W oknach domu i obok niego paliy si lampy. Syn!
Syn starca, Siergiej, porzuci Moskw, swoj posad i osiedli si z on i synem na gospodarstwie u ojca.
Siedzielimy z Siergiejem przy stole pod drzewami...
Zadzwoni do mnie do Moskwy ojciec i poprosi, abym przyjecha. Przyjechaem, popatrzyem i sprowadziem tu rodzin. Razem z ojcem pracowalimy i radoci bya dla mnie praca z nim. A kiedy zmar, ju nie
mogem tego miejsca opuci.

67

Nie aujesz, e zostawie stolic?


Nie, nie auj, ona rwnie. Codziennie dzikuj ojcu. Jest tu o wiele bardziej komfortowo.
Urzdzilicie dom wygodniej, docignlicie wod?
Wygdk, toalet, prosz, jeszcze ojciec przed domem zrobi. Inny komfort mam na myli. We wntrzu
jakby zrobio si bardziej komfortowo, czuj si bardziej wypeniony, w duszy nie ma pustki.
A jak z prac?
Pracy jest tu peno. Ogrd trzeba posadzi, z pasiek doj do adu, jeszcze nie wiem do koca, jak zajmowa si pszczoami. Szkoda, e nie zdyem przej od ojca tej umiejtnoci. Coraz wicej ludzi przyjeda do dolmenu, codziennie witamy pene autobusy. ona chtnie pomaga. Ojciec prosi mnie, abym wita ludzi, wic witam. Patrz, przystanek urzdziem, chc tam doprowadzi wod. Tylko strasznie przyduszaj podatkami i jeszcze troch brakuje rodkw. Dobrze, e jeszcze burmistrz w jaki sposb stara si pomc. Opowiedziaem Siergiejowi o tym, co mwia Anastazja, o ziemi, o ojczystych dziakach, o pamici rodzicw, a on
mi na to:
Wiesz, ona ma racj! Na sto procent. Ojciec zmar, a ja z nim codziennie jakbym rozmawia, a nawet czasem si z nim spieram i coraz bliszy mi si staje, jakby w ogle nie umar.
Jak to jest? Jak ty moesz z nim rozmawia? Jak jasnosyszcy? Syszysz jego gos?
Ale nie, wszystko jest o wiele prostsze. Widzisz ten lej? Tu ojciec szuka wody, ale napotka ska. Miaem go zasypa, na to miejsce postawi jeden st z awami, tak sobie mylaem: Co ty, tato, tak niedokadnie wyliczy, teraz niepotrzebnie jest dodatkowa praca, a przecie jest tu tak duo do zrobienia. Zaczy si
deszcze i z gry pocieka woda, i wypeni si ni lej. Trzymaa si tak, nie uchodzc przez kilka miesicy. Powsta taki may stawek. Pomylaem wtedy: Ale z ciebie zuch, tato, przyda si twj lej. I wiele z tego, co on
tu zaplanowa, staram si zrozumie.
To w jaki sposb, Siergiej, wyrwa ci w kocu z Moskwy, jakimi sowami ci tu cign?
Tak zwyczajnie wszystko mwi, zwykymi sowami. Pamitam tylko, e od tych sw jakie nowe uczucia
si zrodziy, pragnienia... no, i jestem tutaj: Dziki ci za to, tato! Jakie sowa pozna starzec obcujcy z dolmenem? Jak mdro odkry, e zdoa nawrci swego syna? Nawrci na zawsze! Szkoda, e pochowano
starca na cmentarzu, a nie na jego ziemi, jak radzia Anastazja. Poczuem si zazdrosny o Siergieja: Znalaz,
stworzy dla niego ojciec kawaek ojczyzny. Czy ja kiedykolwiek bd j mia? Czy bd j mieli inni? Wspaniale jest na polance Anastazji, wspaniale jest u Siergieja. Dobrze byoby, aby wszyscy mieli swj kawaeczek
ojczyzny!.

SZKOA LUB LEKCJA BOGA


Po ostatnich odwiedzinach dolmenu na ziemi Siergieja, po rozmowach z nim jeszcze wyraniej przypomniay mi si rozmowy z Anastazj o ojczynie, o jej projektach dziaki. Napyway rwnie w pamici nakrelone przez ni kijkiem na ziemi niektre dziaki przyszych wspaniaych osad. Z takim zachwytem i niezwyk
intonacj gosu staraa si o nich opowiada, e nawet syszaem jakby szelest lici w sadach pokrywajcych
pustk i jak szumi czysta woda w strumieniu, i widziaem, jak pord nich yj uroczy, szczliwi mczyni
i kobiety, a jeszcze do tego dziecicy miech i pieni u schyku dnia. Z podziwu rodzio si wiele pyta:
Ale dlaczego krelisz je, Anastazjo, tak, jakby dziaki w ogle si ze sob nie stykay?
Przecie tak powinno by, eby we wspaniaej osadzie byy przejcia, cieki i drogi. Ze wszystkich stron
jedna dziaka od drugiej powinna by oddalona nie mniej ni trzy metry.
A czy w tej osadzie bdzie szkoa?
Owszem. Popatrz, tutaj jest szkoa w centrum wszystkich kwadracikw.
Ciekawe, jacy nauczyciele bd uczy w nowej szkole, jak zorganizowane bd zajcia, przypuszczam,
e tak, jak to zaobserwowaem w szkole u profesora Szczetinina. Wielu ludzi teraz tam jedzi i wszystkim bardzo si podoba ta lena szkoa. Wielu ludzi samych chce stworzy tak szko w swoich miejscowociach.
Szkoa profesora Szczetinina jest wspaniaa, jest jednym ze szczebli do szk w nowych, przyszych osiedlach. Absolwenci profesora Szczetinina bd pomagali przy ich budowie, a potem w nich wykadali. Nie cae jednak sedno w wyksztaconych i mdrych wykadowcach. Rodzice bd w tych szkoach ksztaci swoje
dzieci, a zarazem sami bd si od nich uczy.
Ale jak to, wszyscy rodzice stan si nagle nauczycielami? Czyby wszyscy rodzice mieli wysze i do
tego pedagogiczne wyksztacenie? Przecie rne przedmioty, takie jak matematyka, fizyka, chemia, literatura, kto bdzie tym dzieciom wykada?

68

Wyksztacenie oczywicie kady bdzie mia inne, ale przecie poznania przedmiotw i nauk nie powinno
si uczyni jedynym celem.
Najwaniejsze, aby pozna, jak by szczliwym, a to jedynie rodzice przykadem swoim wskaza mog.
Wcale nieobowizkowo, w tradycyjnym rozumieniu, rodzice musz prowadzi zajcia szkolne. Na przykad
mog uczestniczy we wsplnych dyskusjach lub wsplnie przeprowadza egzaminy.
Egzaminy? Kogo rodzice mog egzaminowa?
Swoje dzieci, a dzieci przeegzaminuj ich, swoich rodzicw.
Rodzice dzieci, szkolny egzamin? Przecie to niedorzeczne. Wtedy wszystkie dzieci bd pitkowiczami.
Wszystkie! Ktry rodzic postawi dwj swojemu dziecku?! Przecie to jasne jak soce, e kady rodzic postawi pitk swojemu synowi lub crce.
Nie spiesz si z osdem, Wadimirze, wrd zaj podobnych do dzisiejszych lekcji bd inne, najwaniejsze lekcje szkoy nowej generacJI.
Inne, czyli jakie?
I nagle mnie olnio. Jeeli Anastazja z atwoci przedstawia obrazy tysicletniej przeszoci, niewane
jak, czy za pomoc Promienia, hipnozy, czy czego tam jeszcze, ale to si udaje, to znaczy. .. to znaczy, e
moe pokaza i najblisz przyszo. Zapytaem wtedy:
Czy mogaby pokaza chocia jedne zajcia przyszej szkoy w nowych osadach? Te nietradycyjne, mogaby?
Mog.
To poka, chc je porwna z tymi, ktre widziaem u profesora Szczetinina, oraz z tymi, w ktrych sam
braem udzia w szkolnych latach.
A nie bdziesz zadawa pyta i lka si, jak si stworz obrazy przyszoci?
Jest mi obojtne, jak to zrobisz, bardzo mnie to interesuje.
Po si wic na trawie, rozlunij si i unij.
Anastazja delikatnie pooya do na mojej i... Jak gdyby z gry zobaczyem wrd dziaek jedn wyrniajc si swoim wewntrznym rozplanowaniem. Byo na niej kilka duych drewnianych domw poczonych
ciekami, po bokach kwity klomby. Obok kompleksu zabudowa znajdowa si naturalny amfiteatr. Pagrek,
na ktrym z gry na d schodziy pkoliste rzdy awek. Siedziao tam okoo trzystu osb w rnym wieku.
Byli wrd nich starsi i siwi oraz cakiem modzi. Wygldao na to, e usiedli rodzinami, poniewa siedzieli na
przemian: mczyni, kobiety i dzieci w rnym wieku. Wszyscy ze sob arliwie dyskutowali, jakby czekao
ich co niezwykego, koncert supergwiazdy lub przemowa prezydenta. Przed audytorium, na drewnianej scenie stay dwa stoliki z dwoma krzesami, a z tyu wisiaa wielka tablica. Obok sceny okoo pitnastoosobowa
grupa dzieci w wieku od piciu do dwunastu lat bardzo ywo o czym dyskutowaa.
Zaraz rozpocznie si co podobnego do sympozjum z astronomii usyszaem gos Anastazji.
A dzieci tu po co? Nie maj ich z kim zostawi? zapytaem.
Jedno z grupy dyskutujcych dzieci zaraz rozpocznie gwny odczyt. Na razie wybieraj, kto to ma by.
Widzisz dwoje pretendentw: dziewicioletni chopiec i omioletnia dziewczynka. W tym momencie dzieci
gosuj. Wikszoci gosw wybray chopca.
Chopiec pewnym krokiem podszed do stou, wycign z tekturowej teczki i ukada na stole jakie kartki
z wykresami i rysunkami. A wszystkie dzieci, jedne powanie, inne podskakujc, wrciy do swoich rodzicw
siedzcych na awkach. Caa w piegach rudowosa dziewczynka, pretendentka do odczytu, przesza obok stou z dumnie podniesion gow. W rkach miaa teczk, jeszcze grubsz ni mia chopiec, z pewnoci rwnie w niej znajdoway si rysunki i wykresy pomocne w wystpieniu. Chopiec przy stole prbowa powiedzie
co przechodzcej obok dziewczynce, ale malestwo si nie zatrzymao. Poprawia swj rudy warkoczyk
i przesza obok, odwracajc si demonstracyjnie. Chopczyk przez jaki czas zakopotany patrzy w lad za
oddalajc si, dumn, rudowos dziewczynk. Potem znw skupi si na przegldaniu swoich kartek.
Kto zdy tym dzieciom do takiego stopnia wpoi astronomi, eby teraz robiy wykad dla dorosych?
zapytaem Anastazj.
Nikt im nie wpaja. Po prostu zaproponowano im, aby same si zastanowiy, jak wszystko jest zbudowane. Miay si przygotowa i przedstawi swoje wnioski. Przygotowyway si od dwch tygodni i teraz nadszed
odpowiedni moment. Wnioski moe zawetowa kady chtny, a mwca bdzie broni swojej racji.
Wychodzi na to, e to zabawa?
Moesz sobie okrela to, co tu si dzieje, jako zabaw, jednak ona jest bardzo powana. Kady z obecnych bdzie mia wczon i przyspieszon myl o zabudowie midzyplanetarnej, a by moe rwnie

69

o czym wikszym zaczn myle obecni tu ludzie. Przecie dzieci mylay dwa tygodnie. Mylay, a myli ich
adnym dogmatem nie s ograniczone, adne hipotezy na temat budowy midzyplanetarnej nad nimi nie ci, wic jeszcze nie wiadomo, co nam one powiedz.
Nafantazjuj swoim dziecicym umysem, czy to chcesz powiedzie?
Chc powiedzie, e przedstawi swoj wersj, przecie doroli te nie maj jednakowego pojcia o budowie ukadu planetarnego. Celem tego sympozjum nie jest wypracowanie jakiego kanonu, lecz przyspieszenie myli, ktra pniej okreli prawd lub dojdzie do niej bardzo blisko.
Do drugiego stolika podszed mody czowiek, ogosi pocztek wykadu. Chopiec zacz mwi. Wystpowa z pewnoci siebie i pasj przez blisko trzydzieci minut. Jego mowa, jak mi si zdawao, bya na og
dziecic fantazj. Fantazj nie popart adnymi teoriami naukowymi ani nawet elementarn wiedz z kursu
astronomii szkoy redniej. Chopiec mwi co w tym rodzaju:
Jeli wieczorem popatrze w niebo, to tam si wieci bardzo duo gwiazd. Gwiazdy s rne, cakiem
malutkie mog by i wiksze. A zupenie malekie gwiazdki te mog by due, tylko my tak po prostu mylimy, e one s mae, a tak naprawd s wielkie. Tak samo jak samolot: kiedy leci wysoko, jest may, ale kiedy
podejdziemy do niego na ziemi, okazuje si duy i wielu ludzi moe si w nim zmieci. Rwnie na kadej
gwiedzie moe si duo ludzi pomieci. Tylko teraz nie ma ludzi na gwiazdach, a one wiec wieczorami,
i due, i mae. wiec, abymy patrzyli na nie i o nich myleli. Gwiazdy chc, abymy wszystko dobrze na
nich uczynili, tak jak jest to na ziemi. One troch zazdroszcz ziemi. Pragn, aby rosy na nich takie jagody
i drzewa jak u nas. eby bya tam rzeka i rybki. Gwiazdy czekaj na nas, kada stara si wieci jak najjaniej,
abymy wanie na ni zwrcili uwag. Jednak nie moemy na ni polecie, gdy mamy duo spraw do zaatwienia w domu. Ale kiedy ju w domu wszystko bdzie zrobione i wszdzie na caej Ziemi bdzie dobrze, to
wtedy polecimy ku gwiazdom. Tylko polecimy nie samolotem ani rakiet, bo nimi leci si dugo i nudno, a do
tego w samolocie czy rakiecie nie zmieszcz si wszyscy. I nie zmieci si wiele innego adunku. Nie zmieszcz si te drzewa i rzeczka. Kiedy uczynimy tak, e na caej Ziemi bdzie dobrze, to na spotkanie z pierwsz
gwiazd polecimy ca Ziemi. A niektre gwiazdy same zapragn przylecie do Ziemi i przytuli si do niej.
Gwiazdy wysyay ju swoje kawaki i przytulay si one do Ziemi, ludzie myleli najpierw, e to s komety, a to
kawaki gwiazd. Wysyay je gwiazdy pragnce dotkn Ziemi. A my moemy polecie na t dalek gwiazd
ca Ziemi i kto zechce, zostanie na gwiedzie, eby stao si tam tak samo piknie jak na Ziemi chopiec
podnosi swoje kartki, pokazujc je suchaczom. Na nich byy rysunki rozgwiedonego nieba, szlaki przemieszczania si Ziemi ku gwiazdom. Na ostatnim rysunku byy dwie gwiazdy w kwitncych sadach i oddalajca si w swym midzyplanetarnym locie Ziemia. Kiedy chopiec skoczy swoj przemow, przewodniczcy
ogosi, e chtni mog wystpi jako oponenci lub wypowiedzie swoje zdanie na temat tego, co usyszeli,
ale nikt si nie spieszy do wystpienia, wszyscy milczeli i, jak mi si wydawao, byli poruszeni.
Dlaczego si tak denerwuj? zapytaem Anastazj.
Czyby aden z dorosych nie zna si na astronomii?
Denerwuj si dlatego, Wadimirze, e powinno si mwi w sposb zrozumiay i uargumentowany. Przecie tu s obecne ich dzieci. Jeli wystp nie zostanie zrozumiany lub odebrany przez dziecic dusz, zrodzi
si nieufno wzgldem mwcy albo, co gorsza, niech. Doroli ceni stosunek dzieci do siebie, wic denerwuj si, bo nie chc ryzykowa. Boj si wyj na gupcw przed tu obecnymi, a przede wszystkim przed
wasnymi dziemi. Gowy wikszoci suchaczy zaczy si kierowa ku siedzcemu porodku audytorium,
starszemu, siwiejcemu mczynie. Trzyma w objciach ma, rudowos dziewczynk, pretendentk do
wykadu. Obok nich siedziaa moda i pikna kobieta. Anastazja powiedziaa:
Wielu patrzy teraz wanie na tego mczyzn w centrum widowni. Jest on profesorem uniwersytetu, naukowcem, teraz ju emerytowanym. Prywatne ycie pocztkowo nie ukadao mu si zbytnio, nie mia dzieci.
Dziesi lat temu wzi sobie dziak i zacz j wyposaa. Pokochaa go moda dziewczyna i zrodzia si
z tego zwizku rudowosa dziewczynka. Ta moda kobieta obok niego jest wanie jego on i matk dziewczynki. Byy naukowiec bardzo kocha swoje pne dziecko. Jego rudowosa crka rwnie bardzo kocha
i szanuje swojego ojca. Wikszo obecnych uwaa, e profesor powinien wystpi jako pierwszy. Siwawy
profesor ociga si ze swoim wystpieniem. Byo wida, jak ze zdenerwowania wertowa jak gazet.
Wreszcie wsta i zacz mwi. Powiedzia co o budowie galaktyki, kometach, o masie Ziemi, a na kocu
podsumowa:
Planeta Ziemia rzeczywicie przemieszcza si w przestrzeni i obraca. Ale ona jest nierozcznie powizana z Systemem Sonecznym i nie moe samodzielnie bez niego si przemieszcza ku oddalonym galaktykom. Soce daje ycie wszystkiemu, co ywe na Ziemi. Oddalenie od Soca spowoduje nage ochodzenie

70

na Ziemi i w konsekwencji jej mier. Wszyscy moemy zaobserwowa, co si ju dzieje przy wzgldnie nieduym oddaleniu od Soca. Nastaje zima... nagle profesor umilk. Chopiec wykadowca zdezorientowany
to przeglda swoje rysunki, to pytajco spoglda na swoich rwienikw, z ktrymi przygotowywa wystpienie. Widocznie argument z zim i ochodzeniem by dla wszystkich wany i zrozumiay. Argument ten rujnowa
pikne dziecice marzenie o wsplnym locie. I nagle z trwajcej ju p minuty ciszy znowu zabrzmia gos siwiejcego profesora:
Zima... zawsze ycie zamiera, kiedy Ziemi brakuje energii sonecznej. Zawsze! Nie s potrzebne adne
teoretyczne, naukowe wynalazki, aby to zauway i si o tym przekona... Jednak uwaam, e energia taka
sama jak soneczna istnieje rwnie na samej Ziemi. Tylko ona si jeszcze nie ujawnia. Jeszcze nikt jej nie
odkry. Moliwe, e kiedy wy j odnajdziecie... Jestem przekonany, e Ziemia moe by samowystarczalna
i ta energia w czym si przejawia. Pojawi si na Ziemi jak energia Soca i wanie ona bdzie niczym energia Soca otwiera patki kwiatw, a wtedy bdzie mona wdrowa Ziemi po galaktykach. ., tak, wtedy...
Profesor zaci si i umilk. Na widowni powsta niezadowolony gwar i si zaczo...
Wystpujcy doroli podnosili si ze swoich miejsc i wypowiadali si, prostujc wypowied profesora na temat moliwoci ycia bez soca. Mwili co o zachodzcej w rolinach fotosyntezie, o temperaturze rodowiska, o torach ruchu planet, Z ktrych adna nie moe zej. A profesor siedzia, coraz niej spuszczajc swoj siw gow. Jego rudowosa creczka odwracaa gwk w kierunku kadego mwcy, czasem si podnoszc z miejsca, jakby chciaa wasnym ciaem obroni ojca przed zarzutami z widowni.
Starszawa kobieta wygldajca na nauczycielk zabraa gos i zacza mwi o tym, e nie jest dobrze potakiwa i schlebia dzieciom w imi ich sympatii do siebie.
Kade kamstwo z czasem wyjdzie na jaw i jak my wszyscy wtedy bdziemy wygldali? Przecie to niezwyke kamstwo, to jest maoduszno, a nawet tchrzostwo wyrzucia z siebie kobieta.
Rudowosa dziewczynka wczepia si rczkami w klap marynarki ojca. Zacza nim potrzsa i, niemal
paczc, przemawiaa amicym si gosem:
Tatulku, skamae o tej energii... Czy skamae, tatulku? Dlatego e jestemy dziemi? Ta pani powiedziaa, e stchrzye, a tchrzostwo jest ze, prawda?
Na widowni pod goym niebem zalega cisza. Profesor podnis gow, popatrzy swojej crce w oczy, pooy rk na jej ramionku i spokojnie powiedzia:
Uwierzyem, cruniu, w to, co powiedziaem.
Rudowosa dziewczynka wpierw zamara na chwil, a potem byskawicznie stana na awce i wysokim
dziecicym gosem wykrzykna do widowni:
Mj tato nie stchrzy! Tato uwierzy! Uwierzy! dziewczynka mierzya wzrokiem zamilkych widzw. Nikt
nie patrzy w ich kierunku. Odwrcia si do matki, ale moda kobieta, odwrciwszy gow, to zapinaa, to rozpinaa guziki przy rkawach bluzki. Dziewczynka znowu obja wzrokiem milczc sal, popatrzya na ojca.
Profesor nadal jako bezradnie patrzy na sw ma creczk. W absolutnej ciszy znw, lecz ju nie gono,
ale pieszczotliwie, zabrzmia gos rudowosej:
Ludzie ci nie wierz, tatusiu. Oni nie wierz dlatego, e nie ujawnia si jeszcze na ziemi ta energia, co
moe jak sonko otwiera patki kwiatw. A kiedy ona si ujawni, to wszyscy ci wtedy uwierz. Potem uwierz,
kiedy si pojawi. Pniej...
Nagle dziewczynka bystrym ruchem poprawia sw grzywk, skoczya na przejcie pomidzy awkami i pobiega. Wybiegszy na skraj amfiteatru, podya ku jednemu ze stojcych obok domw, wleciaa przez drzwi,
a po dwch sekundach znw si w nich pojawia. Dziewczynka trzymaa w doniach doniczk z jak rolin,
podbiega z ni do pustego ju biurka wykadowcy. Postawia doniczk na blacie i dziecicy gos, donony
i pewny siebie, zabrzmia nad gowami obecnych:
To jest kwiat. Zamkny si jego patki. Patki wszystkich kwiatkw si pozamykay, dlatego e soce ju
zaszo. Ale za moment otworz si znowu. Dlatego e istnieje na ziemi energia... Ja bd... Ja przemieni si
w energi otwierajc patki kwiatw.
Dziewczynka zacisna paluszki w pistki i zacza si wpatrywa w kwiat. Wpatrywaa si, nie mrugajc.
Siedzcy na swoich miejscach ludzie nie rozmawiali, wszyscy patrzyli na dziewczynk i stojc na blacie doniczk z jak rolin. Profesor powoli wsta i skierowa si w stron crki. Podszed do niej, wzi za ramiona,
starajc si j stamtd zabra. Ale rudowosa potrzsna ramionami i szepna:
Lepiej mi pom, tatusiu.
Profesor chyba w ogle si zamota i zosta obok crki, pooy donie na dziecice ramiona i te zacz si
wpatrywa w kwiat. Nic si jednak nie dziao z rolin i byo mi jako tak al i rudowosej dziewczynki, i siwie-

71

jcego profesora. I czy byo mu to potrzebne tak wyskoczy ze swoimi twierdzeniami o wierze w nieujawnion
jeszcze energi? Nagle z pierwszego rzdu podnis si wykadajcy wczeniej chopiec. Obrci si ku milczcej widowni, pocign nosem, podszed do biurka i stan obok rudowosej dziewczynki. Tak jak i ona
skierowa swj przenikliwy wzrok na rolin w glinianej donicy. Ale z rolin oczywicie nadal si nic nie dziao.
I nagle zobaczyem! Zobaczyem, jak na widowni zaczy wstawa ze swoich miejsc dzieci w rnym wieku. Jedno za drugim podchodziy w milczeniu do biurka, staway obok siebie i wnikliwie patrzyy na kwiat.
Ostatnia z nich bya szecioletnia dziewczynka, obejmujca obiema rkami swego zupenie jeszcze malekiego braciszka. Przecisna si do przodu midzy stojcymi. Z trudem przy czyjej pomocy postawia braciszka
na stojce przy stole krzeso. Maluch, porozgldawszy si po stojcych dookoa, odwrci si do kwiatka i zacz na niego dmucha. I nagle na rolinie w doniczce zaczy si powoli otwiera patki jednego z kwiatkw.
Cakiem powoli, ale zauwayli to milczcy ludzie z widowni. Niektrzy z nich oniemiali wstawali ze swych
miejsc. A na stole otwiera swe pki ju drugi kwiat, a wraz z nim trzeci, czwarty...
Iiiii zapiszczaa w zachwycie drcym gosem starszawa kobieta wygldajca na nauczycielk i zaklaskaa. Widownia wypenia si gonymi oklaskami. Ku profesorowi, ktry odszed od zachwyconych dzieci,
pocierajc swoje skronie, pdzia z widowni moda, pikna kobieta, jego ona. Z rozpdu podskoczya, rzucia
mu si na szyj i zacza caowa jego policzki, usta. .. Rudowosa dziewczynka zrobia krok w stron caujcych si rodzicw, ale zatrzyma j chopiec wykadowca. Wyrwaa jednak rk, ale zrobiwszy kilka krokw,
zawrcia, podesza do niego bardzo blisko i zapia guzik przy jego koszuli. Umiechna si i, odwrciwszy
si na picie, pobiega do swoich objtych rodzicw. Z widowni podchodzio do stou coraz wicej ludzi, kto
bra na rce swoje dziecko, kto ciska do maemu wykadowcy, ktry tak sta z jedn rk wycignit do
gratulacji, a drug wci ciska zapity przed chwil przez rudowos guzik. Kto nagle zagra na harmonii
co pomidzy ruskim a cygaskim i przytupn nog jaki starzec na scenie, a do niego jak abd pyna ju
puszysta kobieta. Zeszo si w przykuckach dwch modych chopakw i patrzy kwiatek swoimi otwartymi
patkami na ten ywy tan, zachcajcy swoim temperamentem coraz wicej ludzi.
Obraz niezwykej szkoy nagle znikn, jakby zgas ekran. Siedziaem na trawie. Naokoo jedynie tajgowa
rolinno i Anastazja obok. A wewntrz takie wzruszenie i sysz miech szczliwych ludzi, i dwiki wesoego taca, i jeszcze ze wszystkim tym nie chciaem si rozstawa. Kiedy powoli ucichy we mnie wszystkie
dwiki, zwrciem si do Anastazji:
To, co przed chwil mi pokazaa, w ogle nie jest podobne do szkolnych lekcji. To byo jakie zebranie
rodzin yjcych po ssiedzku, i nie byo ani jednego nauczyciela, wszystko odbywao si samo przez si.
Nauczyciel tam by, Wadimirze, najmdrzejszy. Niczyjej uwagi sob nie zwraca.
A rodzice? Po co tam byli obecni? Przez ich emocje powsta tylko zamt.
Emocje i uczucia wielokrotnie przyspieszaj myl. Lekcje podobne do tej odbywaj si w tej szkole co tydzie. Nauczyciele, rodzice s w swoich deniach jednoci i uwaaj dzieci za RWNE sobie.
Jednak niezwyke wydaje si uczestnictwo rodzicw w edukacji dzieci. Przecie rodzice nie przygotowywali si do zawodu nauczyciela.
Przykre jest to, Wadimirze, e wrd ludzi rozpowszechni si zwyczaj przekazywania swoich dzieci na
wychowanie innym. Komu, nie jest wane. Szkole albo innym instytucjom. Przekazuj swoje dzieci, czsto nie
wiedzc nawet, jaki bdzie im wpajany wiatopogld, jaki los zgotuje im czyja nauka. Oddajc swoje dzieci
w nieznane, samemu traci si swoje dzieci. Wanie dlatego zapominaj o matkach te dzieci, ktre zostay
przez nie oddane komu na nauk.

Nadszed dzie powrotu do domu. Otrzymane informacje przepeniy mnie caego na tyle, e nie akceptowaem i nie zauwaaem tego, co mnie otaczao. Z Anastazj poegnaem si te jako tak w popiechu. Powiedziaem:
Nie odprowadzaj mnie. Kiedy pjd sam, nikt nie bdzie mi przeszkadza w myleniu.
Tak, niech nikt ci nie przeszkadza w mylach odpowiedziaa.
Kiedy dotrzesz do rzeki, bdzie czeka na ciebie dziadek, on przewiezie ci odzi na przysta. Szedem
samotnie przez tajg ku rzece i mylaem jednoczenie o wszystkim, co zobaczyem i usyszaem. Natarczywie nasuwao si jedno pytanie: jak mogo tak si z nami sta, mam na myli wikszo ludzi? Ojczyzn ma
jakby kady, a malekiego wasnego kawaka ojczyzny nikt nie posiada. Nawet nie ma w pastwie ustawy
gwarantujcej czowiekowi, jego rodzinie moliwo posiadania wasnego, choby jednego hektara ziemi.

72

Rne partie rzdzce, zmieniajce si jedna za drug, obiecuj rne korzyci, ale temat kawaka ojczyzny
dla kadego omijaj bokiem. Dlaczego? Przecie wielka ojczyzna skada si z maych kawaeczkw. Rodowych maych miejsc. Ogrodw i domw na nich. Jeli takich nie ma, to z czego wtedy skada si ojczyzna?
Powinno si przyj tak ustaw, eby kady mai taki kawaeczek swojej ojczyzny. Kada rodzina, ktra zapragnie go posiada. Naley co zrobi jak najszybciej, bo inaczej umrzesz, a na swoj ojczyzn nie trafisz
i wnuki nie wspomn o tobie. Kiedy pojawi si taka moliwo? Kiedy bdzie mona powiedzie: Dzie dobry, moja ojczyzno!?

Dziadek Anastazji siedzia na pniu drzewa nad brzegiem. Obok lekko koysaa si na falach przycumowana
maleka, drewniana deczka. Wiosujc do najbliszej przystani po drugiej stronie rzeki kilka kilometrw
z prdem nie jest ciko, ale jak z powrotem, pod prd, bdzie wiosowa? pomylaem, witajc starca, i zapytaem go o to:
Dotr pomau odpowiedzia dziadek. Zwykle wesoy, tym razem by, jak mi si wydawao, powany
i niezbyt skory do rozmowy. Usiadem obok niego na pniu i zapytaem:
Nie mog zrozumie, w jaki sposb Anastazja gromadzi w sobie tyle informacji? Pamita o przeszoci
i o tym, co teraz si dzieje, o naszym yciu wie wszystko. A mieszka w tajdze, kwiatkami, soneczkiem i zwierztkami si cieszy. Jakby o niczym specjalnym nie mylaa.
O czym tu myle? odpowiedzia dziadek. Ona odczuwa te informacje. Kiedy s jej potrzebne, bierze
tyle, ile zechce. Odpowiedzi na wszystkie pytania s w przestrzeni obok nas. Trzeba tylko umie je przyj
i gono wypowiedzie.
Jak to?
Jak? Jak? Idziesz ulic bardzo dobrze znanego ci miasta, mylisz o swoich sprawach. Nagle kto do ciebie podchodzi i pyta, jak dotrze w pewne miejsce. Przecie moesz da mu odpowied?
Tak, myl, e bybym w stanie.
No, widzisz, jakie to wszystko proste? Mylae o swoich sprawach. Pytanie powstao zupenie nie zwizane z twoimi mylami, ale odpowiesz czowiekowi. W tobie odpowied jest zawarta.
To bya proba, eby wytumaczy, jak doj. Ale jeli przechodzie zapyta mnie, co byo w miasteczku,
w ktrym si z nim spotkaem, na przykad tysic lat temu, nikt nie bdzie w stanie da mu odpowiedzi.
Nie bdzie w stanie, jeeli bdzie leniwy. Wszystko w kadym czowieku i wok niego od momentu stworzenia jest przechowywane. Ale lepiej ju wsiadaj do odzi, czas odpywa starzec chwyci za wiosa. Kiedy
odpynlimy kilometr od brzegu, milczcy do tej pory dziadek nareszcie zwrci si do mnie:
Postaraj si w swoich rozmylaniach i informacjach nie zaplta, rzeczywisto oceniaj wedug siebie
samego. W rwnej mierze odczuwaj sob materi i to, czego nie wida.
Nie rozumiem, po co pan mi to mwi?
Dlatego e zacze grzeba si w informacji, okrela j rozumem. Jednak nie da rady przez rozum. Pojemnoci tego, co wie moja wnuczka, rozum nie pomieci. I przestaniesz wtedy wok siebie dostrzega dziea.
Aaa, wszystko widz. To jest rzeka, d...
To dlaczego w takim razie ty, tak wszystko widzcy, ani z wnuczk, ani ze swym synem nie potrafie si
po ludzku poegna?
No, moe nie potrafiem, mylaem o bardziej globalnych rzeczach. Przecie faktycznie odszedem, prawie nie poegnawszy si z Anastazj, i przez ca drog tak intensywnie mylaem, e nawet nie zauwayem,
jak doszedem do rzeki.
Anastazja take o czym innym marzy dodaem o czym szerszym, wikszym, nie s jej potrzebne
adne sentymenty.
Anasfazja odczuwa sob wszystkie plany bytu i kadego bez szkody dla drugiego odbiera.
No, to co?
To wycignij lornetk z torby i spjrz na drzewo w miejscu, skd wypyna nasza d. Popatrzyem na
drzewo przez lornetk. Na brzegu obok pnia staa Anastazja z synem na rkach. Na zgitej rce trzymaa jaki pakunek. Staa tak z moim synem i machaa w lad za odpywajc z prdem odzi. I ja pomachaem
Anastazji.
Wyglda na to, e wnuczka z synem sza za tob. Czekaa, a skoczysz swoje rozmylania, przypomnisz sobie o synu i o niej pomylisz. I pakunek dla ciebie uszykowaa, widzisz? Jednak informacja otrzymana od niej okazaa si dla ciebie waniejsza. Duchowe, materialne wszystko powinno si odczuwa rwno-

73

miernie. Wtedy i w yciu twardo bdziesz sta na ziemi. Kiedy jedno zwyciy nad innym, wtedy jakby kulawy
si staniesz.
Starzec mwi bez zoci i macha z wpraw wiosami. Albo jemu, albo sam sobie gono prbowaem odpowiedzie:
Dla mnie najwaniejsze jest teraz to, eby zrozumie, samemu zrozumie! Kim jestemy? Gdzie jestemy?

ANOMALIA W GELENDYKU
Szanowni Czytelnicy, wszystko, co jest opisane w moich ksikach, usyszaem osobicie od Anastazji.
Sam to zobaczyem i przeyem. Wszystkie zdarzenia to realne zdarzenia z mojego ycia.
Teraz mam problem z rnymi zjawiskami i zdarzeniami, ktre ludzie wi ze mn i z Anastazj. Teraz
z szybkoci byskawicy rozprzestrzenia si pogoska o ognistej kuli, z ktr obcuje Anastazja. Pamitacie,
jak na pytanie dziadka: Co to jest? odpowiedziaa: Ona jest dobra? Dlaczego nagle przypomniaem o ognistej kuli, pojawiajcej si nie wiadomo skd? Dlatego e ta kula, jak potwierdza masa wiadkw, pojawia si
nad Gelendykiem i spowodowaa popoch. Teraz niektrzy zoliwcy rozpowszechniaj pogoski, e Anastazja za pomoc tej kuli moe zbombardowa wszystkich jej nieprzychylnych, e obcuje nie tylko z jasnymi, ale
i z ciemnymi siami. Na tle tych wydarze przytrafio si co. . . Siedemnastego wrzenia po poudniu,
w przeddzie konferencji czytelnikw ksiek Anastazji, podnis si wiatr i zerwaa burza. Na nieduym placu
przed budynkiem urzdu miasta pojawia si ognista kula. Dalsze jej czyny, jak teraz mwi, byy bardzo zblione do dziaania kuli Anastazji. Ta ognista kula omina wszystkie piorunochrony otaczajce plac, dotkna
stojcego na rodku drzewa i w tym momencie wydzielio si z niej kilka mniejszych ognistych kul. Jedna wleciaa do gabinetu burmistrza miasta, na oczach tam obecnych okrya pokj i wyleciaa. Druga wleciaa przez
okno gabinetu zastpcy burmistrza, pani Kaliny, przez moment zawisa nad jej gow, potem skierowaa si
w stron okna, nakrelia na szybie niecieralny do tej pory dziwny znak i wyleciaa. Od tego czasu ludzie
twierdz, e administracja Gelendyka staa si wita albo zmdrzaa, wanie bowiem po zdarzeniu z kul
zrobia wszystko, aby polepszy warunki przyjedajcych do miasta czytelnikw, zrekonstruowaa dolmeny
wok miasta i zdecydowaa si na coroczn organizacj festiwalu duchowej pieni autorskiej, i wiele, wiele innych rzeczy, o ktrych wczeniej nawet nie chciaa sysze.
Pojawia si te plotka, e Gelendyk odwiedzia kula Anastazji. Prbowaem to zdementowa, ale zaczto
mi udowadnia, e przypadki nie istniej. I e to nie byo tylko jedno zdarzenie, ale cay acuch zdarze,
i twierdzili, e jeeli przypadki cz si kolejno w jeden acuszek, to si nazywa przeznaczeniem. Oczywicie mona powiedzie, e przypadki poczyy si w acuch, ale do teraz nie mog zrozumie, jak kula omina wszystkie piorunochrony? Dlaczego dotkna stojcego na placu duego drzewa, wybucha, grzmotna,
nie niszczc go jednak, tylko poleciaa do gabinetw tych, ktrzy maj wadz decydowa? I dlaczego miejscowa administracja od razu po odwiedzinach kuli pozytywnie rozpatrzya wiele wnioskw? I dlaczego po tym
zjawisku sama pani Kalina przysza, aby powita przybyych na konferencj czytelnikw, i tak dalej.
Ludzie twierdzili, e wadze miasta tak si zmieniy, i teraz Gelendyk zacznie kwitn i stanie si, jak zapowiadaa Anastazja, bogatszy od Jerozolimy i Rzymu.
Byem w tych gabinetach i widziaem znak na szybie, dotykaem go, czuem niezwyky zapach podobny do
kadzida i siarki, ale nie odczuwaem adnego lku, wrcz odwrotnie, pani Kalina bya radoniejsza ni zwykle.
I te mnie zapytaa: Jak pan uwaa, czy to nie by jaki znak?. Krtko mwic, tak si zoyo, e w wersj
o zwykej kulistej byskawicy nikt nie uwierzy, a mi zaczto wytyka, e tak upraszczam to wydarzenie. Tak
naprawd ani nie mam zamiaru udowadnia przynalenoci ognistej kuli do Anastazji, ani temu zaprzecza.
To jest bez sensu, poniewa kady bdzie si upiera przy swoim.
W Biblii si mwi: Sdcie siewc po podach, to jakie te pody? Ja nie widz ani jednego negatywnego
skutku, wic pody s dobre, a Anastazja mwi o ognistej kuli, e dziaa ona samodzielnie, nie mona jej nic
rozkaza, mona j jedynie poprosi. Nie chciabym, eby ktokolwiek wykorzysta ten przypadek do zastraszania ludzi. Teraz ju nawet mwi, e to kula pomoga mi w wystpie na konferencji. Przecie to nie tak, nie
mam z tym nic do czynienia, do tych plotek przyczynia si prasa. Napisaa, e w pastwie przeprowadzany
jest eksperyment na wielk skal, i jeszcze o mnie: wystpowa przez osiem godzin, takich mwcw jeszcze
nie spotkaem, a nastpna gazeta jeszcze dodaa: przy tym by wieutki jak ogrek. Te wypowiedzi, delikatnie rzecz ujmujc, byy mocno przesadzone i nieprawdziwe.
Po pierwsze, wystpowaem sze godzin, a dwie godziny dodali mi z mojego nastpnego wystpu. Co si
tyczy pomocy, to rzeczywicie, ale bez uycia si nadprzyrodzonych. W dniu poprzedzajcym konferencj do

74

Gelendyka przyjechaa Anastazja. Wieczorem powiedziaa, e mam si dobrze wyspa. Zaproponowaa mi


do wypicia przed snem jaki przywieziony z tajgi napar. Zgodziem si go wypi, bo rzeczywicie ostatnio miaem problemy z zasypianiem. Kiedy si ju pooyem, usiada obok mnie, wzia za rk, jak nieraz w tajdze,
i usnem, jakbym odlecia donikd. Kiedy tak robia w tajdze, zawsze wstpowa we mnie spokj. Obudziem
si nazajutrz rano, za oknem bya pikna pogoda. Samopoczucie wspaniae, nastrj radosny. Na niadanie
Anastazja zaproponowaa tylko cedrowe mleko. Wyjania, eby lepiej nie je misa, bo zbyt duo energii
pjdzie na trawienie i spalanie. A ja w ogle nie pomylaem o misie po tym mleku, bo po nim w ogle nic si
nie chce je.
Kiedy miaem wykad, Anastazji nie byo obok. Przez jaki czas staa skromnie wrd czytelnikw, a pniej
w ogle gdzie znika. Po tych wszystkich publikacjach pomylaem w kocu, e Anastazja w jaki sposb faktycznie mi pomoga. I wypomniaem jej:
Czy ty, Anastazjo, zapomniaa, e powinienem wyglda na zmczonego chociaby na kocu mojego
wystpu? Po co napuszczasz na ludzi mistyk?
Ona zamiaa si i odpara:
Jaka mistyka jest w tym, e dobrze wypoczty czowiek, w dobrym humorze rozmawia z przyjacimi?
A to, e tak dugo mwie, to tylko z tego powodu, e zapltaa si twoja myl, bo chciae uj kilka wtkw
od razu. Mona byo mwi krcej i treciwiej budowa zdania. Ale ty tego nie moge zrobi take dlatego, e
miae troch ciasne buty, ktre uciskay nogi i od tego krew w yach krya z trudem.
No, to widzicie, jakie wszystko tak naprawd jest proste, adnej mistyki nie byo take w moim wystpie.
Jestem biznesmenem. Miaem zamiar napisa obiecane Anastazji ksiki i wrci do biznesu. Ale teraz moje
zamiary si zmieniy, dlatego e inspiratorzy krytycznych artykuw w gazetach nadal zastraszaj czytelnikw
i ubliaj im, nazywajc ich sekciarzami, czytajcymi gupie, jak uwaaj, nie majce artystycznych wartoci
ksiki. Najbardziej ich drani, e przy moim poziomie wyksztacenia nadal odmawiam pomocy redaktorw.
Ju w ogle doprowadzio ich do wciekoci to, e wydaem pisetstronicowy zbir wierszy czytelnikw, a listw ani wierszy czytelnikw, z ktrych skada si ten zbir, nawet nie oddaem do korekty. W skad zbioru
weszy listy z rozmylaniami o yciu, o przeznaczeniu czowieka, o dzisiejszych deniach spoeczestwa. Te
listy i wiersze, tak szczerze napisane przez ludzi w rnym wieku, o rnym poziomie spoecznym i rnych
wyzna. I niech te wiersze nie s tak zawodowo napisane, ale szczere.
To ich doprowadzio do takiego szau, e powiedzieli mi, i bractwo pisarzy zetrze mnie w proch i nikt nigdy
mnie nie uzna. A przecie mi nawet przez myl nie przeszo rzuca komu jako pisarz jakie wyzwania. Nie
zamierzaem, ale teraz, kiedy oni nawet prawie tumacz popularno ksiek tym, e Rosja jest krajem gupim, a wszyscy moi czytelnicy s gupcami albo sekciarzami, to teraz im poka! Zostan pisarzem! Jeszcze
troch powicz, poducz si, poprosz o pomoc Anastazj i zostan pisarzem. Napisz nowe i jeszcze raz
wydam ju napisane ksiki w najlepszych wydawnictwach wiata. Uczyni ksiki o Anastazji najlepszymi
ksikami naszego tysiclecia. I tym samym odpowiem obecnym i przyszym krytykom. A na razie powiem im
tak: Panowie krytycy, egnajcie! Odchodz z Anastazj, moe troch naiwn, ale urocz, dobr i szczer, odchodzimy w nasze nowe tysiclecie, razem z ponad milionem czytelnikw, w ktrych sercach yje wspaniay
i uduchowiony obraz. A co jest w waszych sercach, panowie krytycy? Fu... nie wpezajcie w nasze nowe tysiclecie, ale idcie sobie, sami wiecie... do swojego, bo gdy nawet uda si wam wpezn w nasze, to i tak
si w nim udusicie wasn zoci i zazdroci. W naszym tysicleciu zacznie si wspaniae stworzenie i bdzie czyste powietrze, ywa woda i bogo pachnce sady. Bd w nim nadal wydawa zbiory z wierszami i listami czytelnikw. Mwicie, e wiersze w nich s okropne, a ja twierdz, e wspaniae. Do tego jeszcze bd
kasety z pieniami bardw o duszy, ojczynie i Anastazji. Twierdzicie, e kady moe tak brzdka na gitarze,
a ja twierdz, e piewaj sw dusz. I dodam sowami Anastazji:
NIE ISTNIEJE W ADNEJ GALAKTYCE STRUNA ZDOLNA WYDA PIKNIEJSZY DWIK NI
DWIK PIENI DUSZY LUDZKIEJ.
Z pocztkiem nowego tysiclecia pozdrawiam Was wszystkich, Szanowni Czytelnicy! Z rozpoczciem
wspaniaego Waszego tworzenia na ziemi! Kim jestemy? tak chc zatytuowa nastpn ksik. Z wielkim szacunkiem, Szanowni Czytelnicy
Wadimir Megre

KONIEC CZWARTEJ KSIGI

75

76