Vous êtes sur la page 1sur 4

gblues (solobass ritimsiz)

Acoustic Bass

? bb 4

4
3

A. Bass

#
#

? b #

7%

A. Bass

? bb

11

A. Bass

? bb #

3
3
15

Tbn.

? b
b

A. Bass

? bb #

# #

19

Tbn.

? b
b
3

A. Bass

? bb

# #

23

Tbn.

A. Bass

? b
b

# n

#
#

? b


J n

Haitian fight song


the clown

27
2

Alto Sax.

Tbn.

A. Bass

b
&b

# n

? b

b
3
3
3
3
3
3
3
3
#
n

? bb

31
3
3

Alto Sax.

Tbn.

A. Bass

bb

&

# n
? bb

3

#
#

? b

b
35

b
&b

Alto Sax.

# n

A. Bass

? bb

Tbn.

Pno.

? bb

j w
w

? bb

39
3
3

Alto Sax.

Tbn.

bb
&
? bb

# n

Pno.

A. Bass

? b
{ b
? bb

# #

Haitian fight song


the clown
3

bu dnverall. sololardan sonra enbaa dndkten sonra


3

43

b #
b
&

Alto Sax.

iin yaplacak

# n

? b
b

Tbn.

? b
Pno. { b

j w
w

j w
w

G blues walking.....

A. Bass

? bb

47

3
rall

? bb

Tbn.

3
_

# n

A. Bass

? bb

? bb

_ _

_ _j w

j w
w

Pno.

biti iin devam

b #
b
& n

Alto Sax.

coda
51

morendo _

fine

b
&b

# n

rall _
_
_ _
_
_ _
_
_
_ _ _ _ _ _


? bb

Alto Sax.

Tbn.

yay

A. Bass

? bb

ile...

Haitian fight song


the clown
4

3.

2chorus +1doubletime +1chorus (*elikli)

b
b
&

Alto Sax.

+1chorus
_

1.

? bb

2.
? bb
Pno. {

Tbn.

59

2chorus

? bb

2chorus +1doubletime +1chorus (*elikli) +1chorus

4.

A. Bass

+1chorus (*elikli)

+2chorus

4chorus +3chorus (sonunda davul fadeout) +Gblues (solobass ritimsiz)

b
&b

? bb

Tbn.

? bb

Pno.

? bb

Alto Sax.

A. Bass

63

A7

D7

Alto Sax.

b
&b

Tbn.

? bb

Pno.

? bb

bas solodan sonra enbataki riff

A. Bass

? bb