Vous êtes sur la page 1sur 41

1

)x

vZ z

| 1435

e^_

Y 2014 ej] 10 ^ 22 q

V k
om n v ^ lu

p ^n o
j
^
] j

, k
Phulat, Distt. Muzaffar Nagar
251201 (U.P.) INDIA
Mob : +91-9359350312
9368512753 , 9412411876

e-mail : arm313@gmail.com
armuganphulat@yahoo.com
We b s it e : w w w .a r m ugh a n .i n

om m] v : ,
Rg7gr
8n;m] or] V
1 ] oJ^e o ^e hm] V ~iZZ

l^ r
p a^ v ^
o^ ^f] v ^
pa^ ^a v oj
7~gzt ZZgg y*{g Z Z
YHqg
Zc {g enC

o
^ n u v V `gZu
-4E
$ EI
4u
?E
p^ ] m ] f V G
jG
9012003290V n ^e

^i
[zg500uZ e eZg:  [zg200:

[zg22{g 
(w20Z,
')[zg 5000
M` Ze O%Z 20 z [zg500yz~iZZ 
( cvZ z{
GNF
H
I
ZVLg ` Zg6,- e 7g ZD6,
( ~z+
0y z :k
,
)

nu] u]] e

R
3 ~z+
0yz
5 ~
z+
0ZdZ1Z*
*]|

V,
': i zgN (tg Z Z ) /
] kZgzZx sZ#Z /

7 I*
*q[

8 j*
*

zg r Z
l z /

13 +Z*
*

g ~ C
qZ xsZ e /

16 gvZ{*
*

g*b y /

19 ~- .
] Z e [
20 ~[
22 p ] ] u]
26 /Zg Zu Z *
* ]|
E
G4
29 -F
!tg [
*
32 ZgZ e
34 ~z+
0s Z+
hzY*
*

37 :X Z z7g Z

w /
*
!gzZZ ~ f { /
$
eZ@ /
n yp /
)gzZ h] /
?yx /
xsZgzZ /
* Vz /

38 ~z+
0j?

b) /

40 j*
*

~
yW /

ej] ]~g Z+
h
y\W #]*
!kZyK
cu~{,
]Z kZ
X N wg Z g Ug *
c , q :Z np
pg ~g Y!g g

gzZZz l6,q
-Z g r
# q
-Z ~g yZ lpt W{ y*zyy
s !*
~g g E
]
J-4E
8F
5
[g ~Y !Z >z0
+
xZg Zzx Z Zzp
pg !*
W
az[ZK
cJ
-V;
X yZgDZz**
Zzv**
ZX gykZiz',Y 2014mB 13r
# ~g ` Z
Vzg ZD
~ wj u e
$.~ y*G r !*
+e ~
0
 W 10~ w0*
z !*
W yZyZ
eg1 z !*
gzZu W8 * Z t ZiZ?6,X WZ ?~ @D
+
Hu {4 yZ0
+
i

[ !*
g Z~gzZ- Q0
+kZg {z]Y gzZ ( I ~ Z~(,y{
}o
~g X ZgzZeq
-Zd
W2~y0
+? Z Z Z C
~g { i i
~ Z~(,kg Z
X :
L ]**
Y
wC
VZZ~/k',
60
DgzZ H *yW
w0*
K ZzF,
sZeY V,Z Za ~w0*
~Y 1957 r
# ~g
Hqm{gh
+?z]P
yZ"~g KY w0*
H[Y ~Y 1970
**
]|xsZVZzg {zyZgz kZ^
,6,
Z~K
#
h{zVZi Z H Za w~kZgzZ
g ~Y !Z >z0
+{z c*
W(Z
zq
-ZgzZ Hq 0G
y

gzZ mvZ G
*9g ~z0
+
ZdZ1Z
yW
]zyZgzZ gV- ]
) !*
nc*
ggzZ ]g 'KZ ~ ] P
X g
yZB~0*
~V ~y
WLZxsZ]|]!*

',z ] XyZt'Y ~o]


XD nyZgzZF
gi : Zizg{g 0*
-Z]z
q
YHI~V tz f I Z y W
F,Ng 0*
*Z**
]|yZgz Z~i Z =
Ii ZzW~g n8
-eg kg yW
F,
LZB] P
r
# ~g r
# Ng 0*
**

)
Z yZ6,: e } (, gz ZX I0az .y W
gzZF,
y W
F,
~ o}g7 ]tQgzZ H
{f ny Z#
}
.t *y W
gzZ 6,~g**
z]yZz HZ~] Xr
# ~g V
X 0tugz Z]y
W
Hi Z
ueg Z- ZgVZ
/q
-Z~)(O$Z~Y 1980 ]gkZ ]g '~] P
gzZ]zyZ
D Hazz]zyZv~V5} (,
} (,
n kZgHt0*
dZgzZyZlp{za
H

4
c
ze **
@*
]
.)Zgy xj%r
# ~g ~gz ~y
Wg ZG 0*
**
L, g6,g kZg {z
X qx xj%~Vzg Z ZgzgxEC
b- xZg ZB~Y !Z >z0
+

Hc*

 6,
u
mm{ j**
]|xsZ Zg Z)f kZgzZvZ z x Z ~g r
# ~g [
yZgzZ D
g Z x
/ C]5 ]|r
# ~g }V~VZ
/
z6,ze **
@*
gzZS
-*
*
Z ^t ~qxg
z B]|gT Zgg !*
-Z D lpgzZb7 ]V C
q
gg~Y !Z >z0
+
~gD W 9
L oW]|X ~x !ZHCq
-Z~
~THx Z
/
z6,g Z0
+
q
-Z~yZy Wz LZ r
# =g K[ geg16,c*
+ZwWgzZ
&
-Zp ;gV',
q
LZIZIyW
F,
yZ]P
i6,
r
# ~g Hr
# ~g m{g
~ i Z0
+Z ZI~L~i ZzWy!*
i { ~ z W,
t Z G
g g !*
[|Z x [ ~ q Z Z
}g Z*LZBxsZZB,~(,V,Z Y
z e YHgzZg(Ziq!*
xsZ]| ZjgzZg & C]c*
CyZ { c*
i ] }
.C yZ H{E
+]
-ZZ G
q
gj**
]|~ V T c*
|0
+!*
V Zzg +Z myZgzZ LZg !*
g
X n
A wVk
,
r
# j**
]|QgzZ
H0ygzZl
r
# gD W[M:!g{ D VkZgzZ~gV{zygZ)x
wZNg0*
*Z**
]|ES
wgZ
)
Z Z',}pgVZ
/LZg!*
FD ZjgzZDe
$D
J-4E
8F
5
-Z ZgtN J
q
-yZZjV\ kZgzZ 5y*CZW,G
&q
-Z6,
{ Zq6,
zgyZ g!*
(
(
GFz!*
GFGZ G
n%gzZ >

!
yZgz^q
-Z- WJ
-k
,
gzZ
Z

G
( gzZ w0*
GF
z LZc*

gZ yjz yEZN V\WKZ]}


.C dV gzZ p=

t
K~(,
{E
+ZzYCeYyZgzkZH{E
+
BxZZyxw0*
gzZW6,
]
gzZ]!*
.g ByZB]g'/]W
_
yZvk
,
~iZ0
+Z:AZz,ZgzZc*

[B
XgqJ
-VWyZgzZn{g7 W,
M]ZyZ~]txEy]
]z yZ {g gzZ B V *zy 7X q
q
-Zs] z yZ p kZ
~g 1z~g kZBz mZ T xz ZqggzZ yW
x {,Zq
-Zx)
,~g
xz 4q
-Z LZ

) !*
T X q CZ f bq
-Zt n yg Z {gZ ZgzZvZ z x Z

: yZ } `
Z y
yc*
LZ y Z

wJ] }
.W
gzZ B xj% vZ

}W X
w^ZyZ
 ~gz kZwYZgzZ=y0
+

p ^n o

5
Hx OZt ng kZgzZ n`
x Z 0E
!
#
Z ~g7 q
-ZB~
V \W
wEZ p Z nZ n LZgzZ Y|kZ
%
0Z g ]| 0g Z
# O D
?Vqy) e ^q p] ^ : Y7
? Hu kZ WVY V Y
Z LZ ?
I
"ZvZ : VrZ
3E
4G
V @*
5vZ 5E
~ kZ gzZ vZ w Vz
VZ" 2wyZ ; *gzZ ,4Z
w Z **
<
Z gzZ, W Vz
VrZ n ZN Z W {'
s ZxsZ
X HwEZ ^%je] 6,
kZ
iZ ? ] `i ^e i
t D I V}',gzZ D V
>~ * {z
Hc*
C ~#
Z

E
( 5.Z 4) Z',gzZ ( szH!*
%Z ) S
+ ] o` ^e ] g C
,q x * T%KgzZ g
 ',
i
nt#
Z kZ6,gm{%t n kZ hZz
A ~ F,
',gzZ t #
Z
HH ^Z
-Z=g f #
q
Z kZ @*
x CY ~&
+
e
[ id5ZzzT
H1x F,
',
gzZ dZ
S ~
V ]W
HH kZ
] Z f yZ x?Z:Y m
CZgzZ
\WtS ~
V \Wp C
{z~* #
Z kZ gzZ _#
Zq
-ZB
tq D%z Y m
CZ *
*~g7 ]gz
X 7p#
Z

i ^ kq] ] n j
^e i ] i ^e
Z4~VZx ?( ZZ ] yZzc} Z )
#
n? W~gn( b & Zz
g Z ) V
yZZ C6,vZ gzZ Zz 1zg Z', Zz
( 110:yZ/wW )
X Zzp
pg
x t gzZ q x ~y
WsZ #
Z
kZ~zq6,] Z
iz ]wgzZ wqZ x kZ
yW
[ Zz Z *gzZ gz ]
n j:HyZBs
# ZgzZ]
#
Z4
 ~VZx ? ^ kq] ]
7zp !#
Zt @*
Ck1~
#y
Z
WvZD|
# g 1c*
Ckvk
kZgzZ
HHwEZ+w!k1~
#y
Z ! 7
~ ` Zy
ZgzZ `zy

s z ug nvZ
` Zy
ZgzZ ~ ZZ CZ f CZ `zy

t

m{ #
Zt gzZ !*

~uz
L gzZ +
M
KZ Za n
E
E37 n g z', ]
vZ GG
]t z ugnvZa ~z w
\WnJ
-#
gzZ *
* 6,~
V wg
gz
~h +
M
KZ vZ n kZ g +

6
kZgzZ x **
X c iz#
Z/_
.
-Z Za * |g 6,c
] kZ
kZt gzZ c] z ]Z f kz0
+
z Z}
.
gzZVZ',
y
KZ q J
-Z
# e**
-
J
z
3 Zg WBVpgzZV>u 0*
V7n
V7Zz b #
Hc*

n kZ Y H:
X g}x Zx kZ n

n kZ ; \ W #
Z kZ
}~B;#
Zgzev!*
z~g Z)f
)
Z+
z ~ : gzZ ! x ~ kZ ~
u LZv V- c*
b g Z
IZ **
LZ y v
nx Ty
KZ Z}
.
8x ZZ Z (,
g " }x g ZD
}:x ZkZ H Za
4 Z O 71 {z
/Z i ZzWm,
zWw ~u
g0
+Z# YZ| kZ }: gk
q g " V] ZC
Z z ]c*
(kZ: 6
?{Z
+H }:x Zx z nx T

x j]gzZ *VY

g } ` W +
M
KZ 3^gzZ
-Z ? X ykZ g \G,n
q
/~
]gF t Z g F
 g FH +
M
KZ
g F +
M
KZ ~g g F yZZg F {og F bzgg F
]gzZvZ mt|?}y ` kZ
X
H{vZ Z
J(,
KZy {zw Zz {z
zT
$rJ} hgx kZ Z
# t#
Z

:Y m
CZ}uz ~
V wgV- kZ
t{z B
bgw~i q
Zm{q
-Z~ x?Z
x ] #
Z \WB \W
tp _nJ(,
WgzZp
pg ~g Y
Z Z z gzZ ]t 7 Zz
& @*
Wny
KZ {h
+
/
',kZ s]t
x gzZc*

n~9 vZ
n#
Z KZ t ~
V g Y Wn
mG%fi mn j%e ^] c*

w EZ
'
4
)
gHG ?
HHwEZ ~kZ
wq
-Z ~g v
HHgzZ'
**

HH
mn gzZ K- e ~g vgzZ
Za]) m wZzZa

X 7w Zz
m{ q
-Z 0
+
i#
Zt Z x
kZ ] q
-Z k0*
kZ n* B
bg

/
unC
kZgzZgzZ4z]
.kZpz d
$
%Z gzZ ,@*
x gzZ z {o kZ o
KgzZ

E
.
kZgzZ9
m{ #
Z kZ 5 Z4z szH!*
X
W
/
/
/

t#ZgzZ%

kZ6,gm{n kZK%tszH!*
%Z
z t#
Z H ^Z n t#
Z
Z kZ @*
#
x CY ~&
+
e A ~ F,
',
5ZzzT
HH4x F,
',z ZZq
-Z)f
-Zt x V+
q
HH kZ [ id
}
#
.gzZ H4#
Z kZ Z}
.T%(Z

7
: 3 ZgW g- i ]gzZ Vp Z
ZJ
-Z
# $

E
$
kZ V0~G
@*
Z
+ nt 6,
zZ}g [Z V
sZgzZ (,
]~ TV} 9 b
~0
+
z Z}
.x ZgzZ 3TwggzZ Z}
. ,Z ] q:
] Z q
-Z }
.x tYN Y Vut
x kZ $ Z x?Z:Y m
CZgzZ p] XgzZ
gzZ b & Z KZ p kZ 7e
$Z@ Vzuz
,x Z6,
g9kZ
/Zg Z e
$
XB0*
0
+
iyjzyEZz',
Wz]
( 95X 87m:]Z ZW
)

w
g S
Z
w
g wY +
M Zuz
w
g S w
w
g wY Q
Z [ }g
Z uZ iZ
w
g 3 } LZ : H H
e | 7,: $
+61
w
g J 7, V $ H H
m t \ W VE!*

w
g = m ?
- ` W p V Zg
J
%N {z +
w
g g F
xE p CW V*zy
w
g C i Zg t
"q

I*
*"
q[ /

nC
gzZ Y ~ 2~ ~g Zp
f gzZ xW
n kZ
 t gzZ Yxz z ]
gzZ :gkZgzZ **
T7>n
LZ kZ
gzZ g kZ ~g Z)f x Z x T
z Ze Y x z : p
pg >kZ
Y7,^Y~:W N YZC


H
tgzZY !*
',z { nt N YyZk
,
z Vc*
!*
W

zkZ~ !*
',
znkZ( p ) ;g

Yc*
nk6,
i!*
t Z}
.~yZyZ
#

g Fp }

E
T g
 ',
i + 5.Z4szH!*
%Z
]!*
t n }g kZhZz ,q x +
~g Z sZ bzg n%Z Zg Zz s
+]!*
.sZ}g yZZ |g
_
Z :
L ~gz$gzZ _ bZi]ZZ ~g `
JI
d
gzZ g Zzg ZgzZY +x 6,T b hg E
Zuz hgx kZ 5.Z 4szH!*
%Z {z
g x
 gzZ g +
M
KZt yv
V3Xf tY ;g7x ] s
kZ \ Wn kZ ?
(KZ {z
HH^ Z
xzY Z ZzYkZgzZxz

x b & Zz]

gzZ b & Z Z gzZ 0


+
i Z sZ <
c*
gZ
q
-Z0#
ZgzZ c*
CZF,
Z
*
@Yu" x Yg~q
-Z
/Z

E
igzZ{ yZZ 5.Z4zszH!*
%ZzzkZ
z ! pg0
+Z LZ n x Z kZ @*
c*
g Z
b

7F,
-
J
z kZx C
, Za w

8
p{<Z Z
Zz Za }g * [g {z
yng~}i\vZnkZ
-Z y q
q
-Z CZ ng kQ 5y
KZ Z
#
6,X x?ZmxW]|H qz 'g
i gZ*0
+
i~ X LZ \vZ
]~ ]y
W @*
*
*7H *
* H{gV
kQX c*

~p ZAAZg7kQY
vZWq
-ZC
g D Wwgq
-Zq
-Z
{z c*
CgzZ W~
VvZ wg ~y
W
XN Wci
+ZgzZ~y
Wg~y
W
]t \vZ 6,~
V wg ~y
WvZO
-Z n V
q
KZ x J
-#
[Z ! H
ci
+Z
 FkQgxiZ~$
+
Z
kS vZ
/Z 5~ ^yW
\vZ
~0*
~g7 kZ xg 0g Z z ~ }i
~0*
y Q xg ~ #
W !
y ce 7~giz s y ce *
*
0
+
i ~g7 KZ ce *
*7g (Z 3 Zg Z
yW
g y tvZce gZ *._ y
\vZi gZ *0
+
i~ kZ
X c*
C
y Zg 6 yZz
/Z
*
* ~g Z z ~ zg ~y
WB yW

k Q gz y Z x Zt n kZce
wJk Q + k Q B
L
z g [g {zQce
C` Z'
~g Z',V
kZgzZ
: B k Q [8{z g

> [z

! Z
/+q
kZ ; c*
6,g $gzZ ! {Z VZg F
Tg ~ T *t gzZ ]t g ^ $
g !, ZgzZ #
vZ q
-Z s~ kZ
s y k QgzZZ q~ #
q
#k Q]d y ~igz
n]zByQ~g ZByQ
Zz yZZ v X 7Zz WB; {z
xg Z z Hg Z
Z ] !*
kZ y
LZ n y vZ ~ ] vZ
% vZ xgV c*
4p\W
vZ Vz ~ vZ~ }i vZ ._
% Z x Z ._ g vZgzZ ~p
\WLZ xg~#
k Q *
*wEZ ._
\WLZ4k Q\ WLZg&
+
u
e KZ~>
>
e k QgZS
n >
e KZ
X xg +
V v H Za ~* \vZ
B! x0
+
i%gzZ,k]y
W
x Z[g}g gzZgzga\vZ

9
X 7,
{**
vg e h sZ
#?
-Z gzZB} zu~ Vzy LZ }g
q
7,{**
Y !*
Zz m,

}g B Zg
mt p Z Z
# ! Y { i Z0
+Z 7gzZ
Y [p\vZ ? mH y!*
#
i
i 9{ c*
i
 Zz +t Zzg J
n kZ y!*
i ygzZ Y VJ
-+
M
KZ

HHwi **
kZ~ y!*
iT ? y!*
i +F,
Vzi
\vZ 79
L o T ~ ! yW
{z
{ c*
i V B70,\vZ ZzZa }g
~g o Zg]~g Zzp
pg O
5n V
KZ * ~g7 Zz + Y [p
k Qce '~ y!*
i g J
-#

H
X $1 Y~
A ce'~y!*
i
kZ Z
# ]gq
-Z ;g W~ fZz q
-Z
gz {z g]!*
~ ! {z wZ
y!*
i V YW!
 Y ~
A
79
L o y!*
i kQ
/Z y!*
i ! s
D qC

A ? H 7 k Q
MgzZ ce 6,
g8 bq
-Z gzZ
! y!*
i yW
ce ! y!*
i
ZZ y!*
i Q ~
VvZ wg [
~y
WgzZ
zzkZ H Za [~VXXnf oe
Za 9
L o
A gzZ y!*
i M
wq Zg ~ey!*
i! Z
# Y
yW
gzZ n "7,yW
p ;g } 3 {z
: } Dla , Z n J 7,
X Cgx wq]gV

:kZZ
# tk\Zpce **
m: AZz
{g~ }i kZ Zz H f
e {^
,Y CZ~
bT0 y T e **
g Z*0
+
iy vZ
6,K- e k Q c*
T6,K- e T tC
*
y kZ bZ H CWB; **
Z
g Ly k Q Hn Zg B
Hy vZ k~ e y k Q
# ~:kZ H7H H
Z
@*
x Dt g LZyW

6,yW
7Z kZ ~f}g
X *
*
m(z!*
yW
t zz k Q
WTgzZ @*
' y T WT 7
g6,k Q k7,g !*
g !*
k Q @*
*
* L Ly T
#
Q ~g7 B yW
k Q gzZ y k Q @*

k QgzZ ~gz k Q { c*
i kZ t wq Z

qs %vZ{g~}i vZ { c*
i
~: iq
-Z $
? H ~(,{ c*
i kZ
*gzZgzg gzZgzg c*
Z} zu
W
gzZ g { c*
i
 V q H Z , Z ~
}g Z Z W
{ c*
i Z}
/Z ~ * ~g7X }g Z Z
xEC
b- xZg Z ~gzg gzZ
} zu V;z D}g }g gzg
7,{**
yW
]g% g e } h c*
Zz
tQ ! 7 h
+? !J tQ g e h
} h ! yW
7,J
6,
k Q 'k Q 7,
k Q D 0*
| 7,
7p Zs
W
 kZ **
gZ *0
+
i ._k QgzZ *
*g

10
]|! 3 Zz :a kZ Z
]| ( g
,Z ) !]|!]|?:~g
]| !: 1 Z + ]| 1 Z qC

H Y : X}g g, Z ?:~g
*
* ay
! ] !*
X ~ga
Hwe Z e !
H
{z 1b7 c*
Ww=! (Z6,yW
6,yW

:1?1U VY V;z ;g | 7,~ wjZ ^


qg e~ k
H >i &{z ]|
X Zg wq (Z ! V
! Zg wqt gZg B y kZ
VZ IZg~}i vZ H
~g V Y\vZ w
] ] r] mF ;gyW
( }i
] l]FF$ ] ^_] ]i ] j_j]
~}ivZ ?
/Z _6 e $] i(]^

yWz }i D7Ixg ._y vZ


vZ ?? M
h ] ~g } Y zu
6,
k QgzZ 'k QQ ]!*
-" t! g

tzz kZ @*
W7 w kZ *
*',
+
D
6,k Q *
*g
qC
! nZ Zt v!*
f ? V! y!*
i ~g
O4p~}ivZ ;g (Z
7]q}g vZv!*
f T eI
n kZ Z ] !*
t ~ w q
-ZC
}g
Y7zg Q ~y!*
i! yW
?M
hyW
~y
Z&F,
z F,
g c*
y!*
i
X 7Zz~wqgt
H} zut ~ w & c*
~

^q
-ZgzZ Vg| 7,~ wjZ ag e
Co kZt @*
g
kCs ;g| 7,~g
kZ T ~ kZ c*
g
C kZ 7
k QX 4 (Z C
k Q W~

@*
wq (Z !*
~ gk Q~ ay


n Z N Y }~ wjZ X
N YN N /g \,
p

z H N*
~Wce **
Y
z
twqg~gpXN Y
> 0*
Z
! WY (r
# q
-Z y q
-Z
**
ZZ ~ ~! **
ZZ ^
k+Z Dx Z e ~ga] Zg ?
gBzg0*
~ ?*
@Yc*
2]Zg~T
kg KZ~wg~ {PV n
w& wz wq
-Z y
k Q H [zgz [zg
/Z
ty vZ @*
x kZX k0*
X V } g
]Zgg ZZ r
# q
-Z
Z h Q ~ yzV y.6, ! c*
W y
Z (, ?
HW7X q ~ ! V~
= ~y kZ ] ~
HW7X q
i ~KV# ~ 6,^ **
Y(
zz yZp7
zX k WV;z 7,
Hg OZ ! Ve
$ c*
W7X q }g
X ]| i
Zw~^ : ?Z H ~ !
H
r
# z
Hg^ ~z ZZ

11
{~ Yg Z!)V ;g Y Z7,
} ! g Z ) LZ N:1 {z ! Vg
y.6,\ !*
gzZ V ! We
$~ y J W a
;g
z kZ Zz W k QX
y k Y Y :1! Y
7, 7{ Zz6, ~gz'
g ~gz'

V;z V;z 7, c*
W d
W }
gzZ !% F !~ {v ;g ^ Y q
Yq Yq : VrQ N %
}t **
W
z :1 r
# qz | 7,
]Zg ~g Y q7 gz'
N*

zgz| 7,
Zg f y.6,{zk Q7V
;g agzZ ;gN ~a 1BB ~ !
VY ~ ! vZ c*
7 Y ^gt Zg
Z9~gzZ V;z ~ c*
yW

kF,
Yq
pkZ ! Vd ;gN Z
q 7,Qt Y qq
-Z q
-Z "7,
HW
k Q J 7,
| l,
Q? H # 7,
{g!*
ztY
t Y q 1 @*
J WgzZ
! gi
+Z ~ kZ : Y q7 J 7,

d
W! Y 7,u Zg f ;g 7,gzi H6,?Y z| 7,
 7 kZ [ Z ! Y q O gz k Q ?

tgz{z ;ggz {z ! Wgz H~eg


gzZ 7~g7! Z7Y Z gzZ /
4',
i ! VO gz H ~ kZ VrQ Z
# !
t Y q YZ {z Z
# g Z7,
7 :]g
C? Zj7( h)] k Q C
7V d 7} ~ kZ 7

Z 3g k0*
Y (Z q
-Z }
}Y7y!*
i {z c*
Wk0*
T
HJ 7,: n kZ
M
hC 7~ * q
-Z \W 7 J 7,
c*

c*
F g u Zz m
 z W~ y!*
i
\
V Zz + Y, }Y: c*
}Y y!*
i E.O e
d Y u" hgx
 Y k0*

 z V# c*
W
Z c*
WF~g u
Tg }g V;zM%Z c*
W c*
W
!z | 7,
Zg f c*
W~~ m,
Z
[ ( gp ) ~ ;g} zu~: iq
-Z ~
~h } 9v V;z
HV;z (q
-Z ~
-ZgzZgz'
q
q
-Z6,
dgg OZ r
# q
-Z~
w70, 658 gz'
J h1 gx ~
6, {zc*
W Z eq
-Z 7
-eZ ;g Zy {z
( Z ) N k Q ;g eg q
-ZgzZ c*
W
k Q ;g Y J 7,79Zg f ! V y gwL
! c*
W a }YZ gzZ h1k Q
S S V1e zZ ]
Zwt:
H6,
zZ {zx{z Y W S
wJ8 _gz$ ^a ~ Vzc
&
?G
W e ~ ! YWF
d
N Y^IV*

cA
Z e {zX Z {z 7t gzZ
{z! Ze
$z V# e
$z
V 7 q
-Z Z
t Z X k Q 1? ;g Y
{zgz'
{z !z z V; a }
~ ? ;g YV ~k QX c*
^
k Qk0*
Y qV;g Y Z7,

12
gzZ yZ yW
t Z 6,kZ Y f3g

]
4
5
G n}g @*
H E
Z[ C
q
qk Q c k Q H [ {z \vZ
{z \vZ H q +
M
KZg kZ c*

X H e
$Z@L L
^ Zwi **
pyW
~ypg
pF ] ( l^n(e ^$ p L] n ] p$]
~Typg ^]
V
KZe
$Z@ n V
KZ H wi **
yW

] e
$Z@ [e
$Z@ n g
vZ Zz C 3 Zg e
$Z@ t e
$Z@
X ] [ t Zz ] svZVz
4G
5]}g H q
}g [ }g E
-Z 8
q
-bZ @*
qq
-Z qC
?g
@*
qH pz 8
-bZ L L @*
q
**
- L L? @*
} **
- b
pzL L ?
vZ bZ ! **
D Z Z q

p ]gz~g p gzZ DLZ \
x VzKZgzZ1g KZ D
n }g gzZ 5g \vZ c*


c*
! ] [ ! e
$Z@ yZ kZ H [
X ye
$Z@gzZ]
!3
G
t }g {z7J
-X* ~g7gzZ
% ?A ]~]y
W g
n% ?Yc*
[ x0
+
i
H: HgzZ Y Zg vZ Y H H V?Y
J
 t?N Y$ WZg **
vZY
[p^ q
]
! yZtX **
2V

X 7 VrQ !]( h)
z" x{ c*
i vvZ}
[8
 z d
W \ W }g**

D Z7,
pD Z7,zgzg W
/Z ~ }g !*

yW
?~ }g !*
yW
gzZ
(C
e V~ e gzZ6,,
M - e W- i
+z[ Z e
}t gzZ Zz C gzZ Zz J 7,
Zg wqtmZp H x Z}g[ ZX M
h7
Zz~
V LZ\vZ Bgk Q
Y \vZ *
* 0*
',[ zZ d * ~g7 kS
{z A
$ } 7,**
2Zt ]y
KZ
LZgzZ 5~* yW

\vZ }
X c*
sp~gq
-Z * ~g7Zz
& Zg Z c*
y yW
\vZ
W ^$ kq] $ ] n j! gzZ
yQ nb #gzZ n>+
M
KZy
nk~k]y
W~ * kZ
yW
k Q5 ZgzZR,
ky5
DLZ KZ KZ \vZ 5
* ~g ]gz~g ` Z'
}g ]~g ._
9 ` ~z*}g gzZ ]y
W{g~
]

45 gzZ 5g\vZ n
G
"7, ( [) E
\vZ yZ k Q 5n J 7,gzZ n
Y f n j] ] ( ] ^]? 3g H
q yW

/Z @*
yZq
-Z [C

n j] ] ( ] ^] ? H{zYHl

e
$Z@ o Z3 Zg e
$Z@
 vZ} Z
7yZth
+ e
$Z@o Z=c*

7t

13
vZ wg bcg " e :+
ZZ ~ z e
xsZ et~(,

 ~z% ~
V
]g qxsZ +6,T y2g zZ g +F,
Z
zz Z **
z **
]g qxsZ% e c*

vZ
M akZC
%q
-Z i Z ~ 0
+
i

Hc*
g Z
n
vZ
M e
rg
) ,Z J
z yW
a kZ }: e z!*

) ,Z gzZ
V',
V8gg" e yzh
+~g
$u
~ kZY ] m,
_ ]Z Zz bc
kZg zZ V) Vp kZ 1gz {gzZ
Y q T ~zq6,
V Gx wz ' X
Z}
.y x zz @*
]
l!
~ Zz wC
VVgzZ VZz VZzg q Z
9
kZg
u ] !*
.z GgzZ
_
X DZ Z
eBBxsZ6,q
-Z ~
V vZ wg
egzZ Vk
H xsZ c*

f
^^ m sv] f ^ ^ m ] ]L L
{g
Zs]!*
kZ~g
$ukZ ( 121:) f

gZ ~
V vZ wg @*
{ i @*
yZZ e
xC
C
~gZkZ @*
eg ZYq c*

xC
kZ @*
e wa gzZCYV),6,
\ W CY ~ V>xwV)]6,
~
V \W ? C HV)xw
HHc*
g
:Z
+ZzZ ) C',
Z',V>q
-Z nq
-Z c*

~
V * ~z% {k
,
1Z ]|( 5278
C
kZgz Z } e a ~pvZ c*

Vk
H) bkZ {z}:x ZgzZ { k
H~

g ~
Cq
-Z ~Kyg Z xsZ e L L

~xsZ=g f :XWZ [gzZ] ZtY ;


e ~
V * Zz ~(, kZ
$ q Z g " ~ [ Z Nz`
g
Z kZg zZ
e6,g~ g
$ q Z O w
[s Zom{m{~gzZ y
g Zz bc {)z ] Z0 #ggzZs z
z ] \vZ ~ kZtzz Z kZ e
X Vc*
U
M F,
BB
gzZ]Zz > 2i {izgi]Zv xsZ
* 7mB({)z z ]zzf
e Z
# ;$
0*
x Z ]Z t ~
x Z (mwqZz wdZT ] +Zq
-Z
a @*
{ i Z0
+Z x kZ T M
h0*
p e izZa kZ @*
px m{ q
-Z ~ e
X D YG y
E
!
{ Zg Zzp W - e :p e
e Y Wg!*
g !*
V; ~(,
c*
( ~(,
m~ < b Z ( 52&3[Z y)
kl~( V e ) eZ a 5Z Z ]
wdZ m~ V e q)Z G$
._ g zZ g ~
V vZ wg ( e o)
G
( 447&3gZZg 5B+ Zg ) ex **
x Z

14
0
+
i5bkZgZ i{zzZ s { k
H
Z Za V Z {z c*
@*
i W
kZ t{Z
+ ~zy
Zg zZ e ( 811 : ~F,
)
s z u0*
Vk
HY qgzZDs { k
H
kZ {z kZ *
@Y 
A ~ ]y
W
$zZgzZzL kZt{Z
"
+~ gzZ ~E
~ tigg zZ T } i Zzg ~izg @*
!Zi Z
9g9
gZ ~
V vZ wg CZa z
bkZVk
Hgz ZLVztYg D{/gzZ e
~0
+egzZ zbT gz
^^ ] sv] ne]e^i gz
mv] &f n] om ^ h] ] ^nm
( 810:~F,
) ] g]
D Z
/
gZ ~
V vZ wg,
'Y ]|
) t^u]^ @*
7` ZzLY q
vZ wg (F,
e bZ ( 5272:Z
+ZzZ
i * "g zZgZ ) "z e c*

~
V
( 8819:t ZiZ') ]ji]ruZL( Y
yvZ {z ~lpgzZ] X~(,
taYq
x+ZtC
~ $JkZgzZ
kZ vZ &g zZ 7| (, kZ
lpz] X, Z Yqz $J
X YH~
~
VvZwg ~z% > k
,
1Z]|O
C
Zz {/ Y q yvZ v& c*


gZ
j] t^v] %$ # ]vZ@WgzZ

g Z~e
$Zzg ~uzq
-Z ( 3692:yx0Z ) p^]
{zq
-Z D~ $JVzvZ W&

yZa bT L ( s zu 0*
] i n q m &m # su
M m e
+
/Z Zx g
$u kZ ( 1521 : ~g g)
D[ AZ x ZwZ ] N "0
+!*
x ZwZ gzZ
D Ys{k
Hxy
KZ kZ YH ZZ
{/}uz {/q
-Z
g Z~ g
$u ~uz q
-Z
egzZ ViuyxgyZ {g Vk
HyZJ
^ ^ ] o] ]L
L
A !$
+gz
r] ] ]q nf] sv] ^ne
( 1773:~g g)
+Z a Yq ~
V ]W~ e
$Zzg kZ
~y
Wgz Z C
~ ~lpx
G ybc,Ze ,i Z {z zig WzZp
e tzfaY q)gz Z{ aY q

HHg ~ wqZ +F,


aZ eO =g f
e F,
',
g zZ xl z yZZ ( 26: ~g g)
~e
$Zzgq
-ZO bq
-Z egz
sv] ^r] ( 4gzZ YZ H *
* e
9
L o~~egzZ Y ( 2876:~g g)
gzZ C !*
w B V K~

syY yZyY !*
yYB

yYp
/~ egz Z C7$J 3ZzB
^gzZ @*
*
*y!*
w { YZp C7!*

9
L okZ ' 7 K2{
X
H aZ e~]c*
Zzgzz
oL LkZzz9
L o~kZ~ gzZ e
e
HHg ( ~3 ZgvZ ) ] nf
Y q \vZzz kZY ; {g Vk
H

15
e bcV ] c*
Zzg {g : ,z ,
6 e u,
F
E
$
VZz Y6,5ZZ e 0~G
g zZ D sZz
9
kZzg{(
~p]y
Wfa
ee
$WO g ,z J6,gz Z @*

s z~ knf] su ^] o #LL
e n 7Z% ' :
kZ c*
gZ !*
i
{k
HuF,
kZgzZ ': n e b: Z
r
# ?]|OX 4Z~ kZ 'Y:
4Z {z~ kZL
L iZBg!*
$W
e
E
$
xsZ ],
Z kZ: n
e
G e 0~G
Z
n
6,
g{ogzZC
**

gz Z `g{
{z @*
7e]gz
) ,Zz!*
p&
gzZh
+t :Z
zL L6,kZ
G wq
-Z
(23&2yWZsg)
aN@*
egT{zYn
e6,
Z
# Z
gzZ I
K',
Z',{gfgz Z}5ZZ 9
kZiZ
~]zZm5ZZ eY :x@*

-W
J
z }uz g*
zq
-Zg zZ CY
AakZx0
+
iyZgzT,Mq
-Z
$
kZ
) ,Zz]g e 0~EG
ZZe
wg 7yc*
yc*

*@*
z ~5ZZ
]g
/Z zg kZ Z e ~ ~
V vZ
~e {zLLc*

~
V \W }: e z!*
O #
yZZ ec*
Zc*
}%
TL
L c*

~
V * ~z%)
Z1Z ]|
c*
~gF( ^)h
+
g zZ ]gzZz
}% ~ e {z }: e {z Qzg: {
!*
(3979:onf yZZ)}
%Zec*

{zZuzsK~VzK\vZ
e {z Zg zZ a ~ 3 ZgvZ
L: yLZJ
-Z
# Y q ( 3051:.Z Z )a
z M *[gt Y C wJN kZ
gzZ
7N V LZ {zz ~i Zy
Y kZ > ]y
Wz * 2 @*

wJ
wg ~z% k
0vZ]| @*

{z
Y q 'Y 7gN 0*
c*


gZ~
VvZ
{ z J
- V @W :Zz {z J
-V
YkZJ
-V x L ( )
LZ gzZ Y [ c*
{zJ
-V gF
X : a
ZZ~/z @*
!Zi Z zLV e
*~
qhZ Y qgzZ C ]~',
gz
F,
x yZ ( 8815: t ZiZ') @*
g
[ Z Nz`
Z x, ] YZy
Z e {z bc
l z LZ n
6,Z eY =g f
kZ ay

^g zZ ~g Z
rg
) ,Z )(
zgT~5Z Z ] Yx OZ k0*

@*
Z ~ [ Z Nz `
Z gZ Z } 7,VZ
TgzZvZ
M aegz bZ
~[ Z Nz`
ZkZg ZZV] Yy
ZkZg

gZ ~
V vZ wg ~ e
$Zzg q
-ZO Z
b ay

~3 ZgvZ *
* ay

~ e c*

( 23388 : Z)g k
H] g q
-Z
~v
ZtZ{zV]YZy
Z~e
H] kZ Yq ay
k
w ~ e^gzZ
X [ZNay

~3ZgvZw{c*
i

16
H7!6,
) ~ xsZ yZ
H
4&6,
WgzZ vC1 J g tg
Z e
G3G
{ Z e zg 6,]!*
kZ D Zz 2Z
~g tuQxsZJ
-u~} ],
Z2Z
]gz V;z HkZ YY H **

1 zx
Y ZugzZg Zza gi G
Vz`
@*
gzZ i sZ ~g tu ~ ~h
+y

tu]gz
1 n V !*
r !*
gzZ Vzg
X W6,
iw w

g Z kZ ]]5 ~V;z
~ T
HHf6,
gm{ ] ~t
[ ZZ \vZzz X ~ Vk
HyZ
] Z W,
@*
iZ +q kZ wq @*
wi **
} 9 `
@*
Ka q
-Z~ugzZ Z B
;g_C~ { k
HJ
-[ Z~V@*
gZ
Z~ HyZ
Vz6,
+A~~ ` W[ Zp;V
gzZ } 7,**
VQ yv Hn kZ e
kZ {zV @*
hZ V}uz ~
k,g i Pg m,
?t ~Z ~ B/
gzZ Y0wV Zy Zz y <gzZ
4c*
ggzZ ~
/
% Vq
-Y Z !*
g Z ~ kZ
-d B { ^
V E
,Y ~g tu ~)~ zg 2Z
r
# g tg
Z egzZ%Z ; HwJkZ
, ~g ~ kZ ]Z|Vz \W Zp

 Zpg ] Z|~g !*
zg WT
~
Te *
*._ wQ g !*
zg LZ
-Z V;z~kZ [yz ] Z|\ W
q
X f.
6,
gm{yZgZ)f6
L LvCgZ

~gzZ VJ
-Y 2014mB7 ~ZB 30Ht
6,
g~
CZx Z
/
z6,
nVZ
/
z6,

4)) Z xZg Z
**
**
wd kZgzZ ( E
0E
~ZB30._ x Z
/
z6,O ; P!*
i Z
}g ) we L LV ~uPz Y 2014
kZ Zz *gWe W]gzpe
$.gzZ Z (,

VZ ~u ~ w; Lg q
-Z
b)h
+]
.~gtugzZ ]gB Vz`
@*
} (,
g tg
Z e {z} g[ Z z wZ6,
sZ ) ~z0
+++
$ ; **
gzZ ( ~)
~ kZ y ( ;gE- sZ DZ
vZg**
Zzi q
-
n kZ
H3gz ZY ]gZkZ
n
~gzZ]Z9VgvJk
~Vv95 c*
CV0
*gWe WZJ
-x
Pzy Z2~+A
sZ L
L 3 ZgWVph
+]
.x~w;} (,

g 6,q ZkZ~ y*zygzZ <


2] Z 0 <gzZ]g ~T
)**
]
q
-Z!*
gZgzZY f',
Z
Vg Z
ZB 300 250n =g f
gzZ <zz% ~z0
+++
$ ; **
~ x Z
/
z6,kZ
q
-Z Z e zg6,t
~
Cyxg< sZ

17
h
+
[ zZ Z 0*
~ Z- i
+g [Z c*
C
~gY {gt bZ } 7,b kzukZ ~ ]

H - i
+g D 4 P y
W
gzZ
H[ze xzg wzN
 t ]!*

~ Z ' ~
/
%
H{g `Dx Zg7 #

Lg Z
 ;gY0*
6,
zZ VWVq
[0*
- RzZ ~V x g Zi !*
J
wL
[[ze Zg7 Zg7 r !*
` Zg Ll0*


6,
zZw2~ 0*
~ V
Vzg YgzZ V
KZ
 c*
ggzZ ;g
X g W,x Z%Z] **
kgzZ
h
; sVzg e kZ ~ T x Z
KIuvVa gzZ k
,
0*
n kZ Zz} z
n kZ c*
0*
VV 0*
Zz6,
zZ uv7
Ug [fi Y 2014mB7p; 0*
~g Zl
~g7 B ~g g !Z Z qz **
W 0*
#
Z
[W 0*
zZ 18gzZ g7 q
-Z
| (,WVgzZV g* uv
gzZ 7k
,
~4Z 0*
~w2yk
2 Z 7,**
v~ w2~uzB ~!Vlx
~gz 6,
g ~ 7 g g 0*
$kZ ]vZp;
"
H1v6,y
n lg !*
6,
zZwq]g[Z W7
6,Voxzz : 0*
B !
~uz i ZzWg zmVzg Ysq
-Z Zg Z
/
Vzg Y zZ z { W V
KZ d
$
zgz s
}
HgzZ l{ D D i ZzW
g Z% {z h
+
gi Zz6,~ }g7 t}

-8g xZg Z Y 2014mJ


gzZ Y z ~ {g7 ~&
+!*
G
0.G
9E
6,L L qT gB BE
gzZY z!{g !*
gzZ~uvZh~kZ DD Y
9E
Xt +q q
- Z{hZ BE
z ] !*
Z ]Z yZgzZ s
# z
V Z^ VY 2014mB4D 3B9zV
Y zZuz nY fq
-Zx Z
/
z6,
Zz
VZ
/
z6,Vz yZ n VzgZgzZ mZp kZ e
V~ ZkZgzZ
 Z~(,~
KYY 2014mB5 CY0*
k\ ~(,
g0
+Z
*Z v zgzZ Z [ Z -~
gzZ [ qz lg !*
: Zzg n ^g7
~~uY 2014mB7 6 gRV c*
g
H 3Zz~uQ n kZ ; x Z
/
z6,
Y 2014mB5 Zz W#
q
-Z V x
Hqz ; 0*

~VZ

~3Zz x Z
/
z6,
~gq
-Z[fx
mB6
c*
W:Zz6,{ x KZ~yZgzZy.6,v
[Wk
,
i w2g kZB q :ZzgzZ
0*
~ w2~uzBq :Zy Z _ W
g { C6,!*
zKz{ E
+ ZgzZ [
e3Zzg|Z n kZ [ 3 Zg ^g7*Z
eegzZ Zg ;;q
-Z~}g7p;7
Q {uZgzZ
HW[ Wk
,
i k ; gz0*

[ze kZgzZ 1h 0*
6,gzN*
y
- i
+g s[Z
H {Zg Zg y bkZ
- i
+g v Y 2014mB7 =g f Vz
Df V- g { n[c **
Z g

18
gzZ ? CY Z Z > 2iyZ H,[ Z CZp\ W
b B@*
TgzZ
Hc*
A V b
V 0*
"~{zz kZ} ` Zzg
]Z|D ? g 74Z "
~}}g '!*
Vtt|
yC
]!*
t ~g svZt ZzgzZ
{ V- .
n
[ Z\vZ~ * [ Z {zp; D Wg~
m{gp
pg p{ yZ ]
yZ D W7~ {],
ZyZZv e
g (Z]g w'Z L LF,
{ c*
iB
v p; ]y
W( Zw yZVY ; CY
CY yZ svZ ~ {],
Z yZZ
LZ @*
; *
@Y Zg Z
/
]**
JZZ~ *gzZ
X Og6,
x ZvZ\ W
{Zg}g Z
# t ] !*
f .
~uz
~{ x ~g Z
Z {gG {a
z ~ ] KZ \vZ
 yZ ~
x ~ x : Zuzx ~ :q
-Zgx
 Zg Z',kZ x C6,[ Z ~C


C
V [ Z ~ [Z C6,
x Z\vZ
KZ=g fx [ Z n kZ [
g
yW
]zvn kZ e *
*l3 Zg ]
gzZOg]g lZgzZ~
# q pzg f
kZ Vx O; N;B; CZt vZ
sC
~ L ] Zg Z
# m{ Hx Z [p
Hx
z 9 V Sg CW,i ZzWg z m
@*
s~Z
/
/
gzZ` vZ~zg

p g{ .Z Vzg Y
x wZwze n kZ ;n
pgpVvV;z
~yVgZ k0*
V6,
g

 p; Zg7 =g fV- p
0*
+
0
1q
-Zq
-Z} (,
|zgzZ 0*

WX Z (,
XgkF,
n|zagzZn
YZ Z (,p;B@*
g6,kZ `
; pkZ6,
gx Vg Z {gzZ Hx
Y y
s !*
W7}}#
4c*
g%Z
F,
ZgzZ ]Z|B kZgzZHt \z
/
*ZgzZ =g f^1Y Y f6,
{g7gxZsZgL
L gq
-Zd
$
Zz^g7
Y fV pi[ckZ
Hc*
~
q :Z Z{ hZ V.g ggzZ ] Z
|~gOZV]Z|tBY
Zz ~^ wLZ l x
/
gzZ yZt
HkZ Z',y Z kZ gzZ c*
V
V~ KZz q
- 4,
Hg 3Zz
iW$ 9
L oykZ ~gzZ 3g [
*
*y y*Z [ c gTyZ W6,V U
X*
*7V UiW$yZ ; 7
] vZ wg~}g !*
Vk
Hg e
@*
wi **
[ ZZzzyZ c*


gZ
[c ~ DDDJgzZ **
i *
*: Z Z > 2i ]
\ W Hn V ~g e z
~ kZ v { i Z0
+Z ! l= ~}g !*
V

L n kZ CZ
# Zz ~ V] > 2i 2
e Z Z > 2i {)z yZ*igzZ ^zy
W x Z !*

$E
0G
{z eV p; ~ 3

**
vZ } LZ gzZ ,g6,X q kZ
+Z ,omCZ \vZ ,X
syZgzZ ,VLZ~ V- {
Z7[ cZ Z ] !*
t N J (,
B;
I
/Z _ W~
wVc*
|p ;
{z w zyY60
+Z 7{ Zp{ s
$:B; yZZv } `
X ` W7]uZz,ZkZ~ 6

~- "
] ` Z[
.

CY W ~ y
KZ Z
# ~b

CYW ~ yT G @* [g
W c*
j Z ~ q
-Z
CYW ~ yZZ !
IZ
# {y
n X n Vz LZ
CYW ~ g g W
V Zz V {7 = t
CYW ~ yW
kz !
Q [ g k7, w
CYW ~ yY " 5 uZ zg
@*
W n ~ (
CYW ~ y ~% Z
#
6,k Q @*
Y c*

CY W ~ y Z
# e
" _7, t
.
]
CYW ~ y | uZ

19
EZ{zHkCV {Z
+Z(,

 kZ
VfvZS7,; g!*
$WyW
e

E
GG
&8
34E
h ] $ _i
] e L
L Cq
Z
# y Z6,kZ {@xi kZ p
w rg wqZ yS ~ ~{ v
E
GG
&8u"gzZ 7!*
34E
gkC
Z<
?
~
4E
&8kZ
3E
kZ~] zZyZ i W GG
U*
6,] ,500 ] ZzZLZ H
"7,f Z
# gzZ HF,
yW
{g 0*
y7gzZ
*
@Y !*
gZ}uz *
@Yw'~
X Zqyj r zw p kZ
{z 0*
~x Zt {Z
+ ~C
Zuz
y!*
}g wEZ .
**
0*
[c
H
T 9~g u~ U
$0*
" zeg0
+Z0*

Y WJ
-6,
zZ Z U
$0*
~ kZgzZ c*

Y 0*
+
h
YW6,
zZ U
$0*
gzZ Y 9{z
/Z
gzZ g f Zv V2z ~
yZ @*
W**
~0*
VzQ ,x Z ~
#q
yZ ,F,
Qn x **
vZ {zlg Z*
gzZV;zb{z ~gS~(,
!*
n
]vZ [ x~ U
$0*
9
gzZ a 0*
C
z kZC

W 0*
;g 0*
tV Fp;;g W 0*
Z~V= 0*
@*
;g *
@Y~yVz7,~L
1gzZ
J
-[Z ~ ` Wk\Z F,
CZ {z
VQ{Z
+x vZp;Dc
D7` z{LZ
 Zg Z',
gzZ
b c*
[ ckZt |

20
6
,
 V Zz V V Zz}
) %]g ( Zz
g T) t:X ( g U )X Z
# Zz
G
.2E& :XX 7,r ~g7 g KZ (
LG
GE
4]N { c*

i kZ Z
# Zz Iiq
-Z & =
G
2& :X ( 5 204xZg Z z)
.E
& =LG
c*
7 _7,c*
v Z
# Zz 7, i ZzW
X ~gzb & Z kZf
e| 7,
W
oF v] n ^
vZ wg e
$Zzg [i 0 Y Z',
]|
tE
A
` W c*


g Z~ T c*
[y W Z ~
V
vZt x
 ~Vm{y
, !*
^ V;zQ, Z Z g

( z ~g g) X 6,i}g {z } bkZ
NE
58E
V ~
V vZ wg De
$Zzg[ NE
]|
t
-Z [ W D J 7,
q
z, Z i W A Z
:X ( 3 403g
$Z sg )X @*
{ 2
*
*+
M w
z Z Z + q
- 4,

W Zz \vZ i ~ce I y!*


igzZ
X ce +
M
q nZ x Z~gzZ V k7,
tE
A
~ W Z:X ( 1550GEZ [ )
GE
4]NIri ZzW~5 Zg
X
zD Yn
Z
+Zi,rb ~+:X ( 185g- i )
~uz gzZ } ] P
,rZ
+Zi ~ g
:X ( 1 791g U )} ] P
~ g
uF, kZg y% 7,~ { i +
GE
4]N
:X ( 5 226xZg Z z)X
E
4]N[ +
g l{ : i ZzW Z
# Zz 5E
( 1585gU )

q
-Z ~Vug Ig eyZ V- Z ~f {
wqZ z pX
Hc*
gZ
x H~ *W
X
:q
-Z6,V}uz kZzz X ,Z
gzZ !*
~{g kZX egzZ !*

{zgzZ qE

X g YGk
,
] Z0kZ
mi nfi
{h
+I Cc*
i zr~ {}g7 kZ Vn
C
J
-) g@*
, g@*
,p
G
G
.2E&X Z
.2E& iZzW i
# Zz 7,&=LG
LG
#] f ] #] #] F] f ] #]f ] #]:t&=
& =ZrgU E
L 8 !v] # f ]
]|d
W LZZ',
Z ]|Z
# 0iW
9F
N
`~ 6,
yQn %f
Z
(w$
+
)t yQ
A x?Zms ]|
Z]|Z',
Z]|} Z {7QgzZ
KZ Z',
Z ]| VrQ n kZ X BZe : %f
Z',
Z]| f ] ] f ] ]:cz+
$Y
5=~tZ ]|vZ Z
#
gzZ f]
] ] F] :y!*
iyQ"
VrQ q:Z WtZ ]|Z
#
( 1791) v] # f ] ] :c*

G
2&:X
.E
"7,i ) ~ x Z & = LG

21
g Yq
-Z~tZ ]|}g Z
[ x
Zzx QgzZ Z Z kZ !*
t c*

wJ !*

c*
HwZ/ gZz ~ e
$Zzg q
-Z g c*
E
&OZ }g vLLc*


g Z ? q H !*
t!vZ wg

GE
4]NZ',
kZ Hc*
g VrQ X
Z ]|
n',
Z',
w!*
c*
C


g Z ? `
Z Hn }g ~
&Ng Y !*
x ~g Z6,o ZF
gzZ { k

HgzZ

/6,}i { yp !*
2 ,

X
80*
qJ
CZ
# ZzVyZ !*
V^ 2

6,
)) **

}( 2) ( 7!*
6,

)) **
y( 1)
( 7Z
# Zz !*
6,x) **

ZiW( 3) ( 7Z
# Zz !*

**
( 5) ( 7Z
# Zz !*
6,!*

**
) **
!*
( 4)
6,zg Z **
) **
( 6) ( 7Z
# Zz !*
6,V7 )

3,
{ Zp
 g !*
Vzg YyZ ( 7Z

# Zz !*

Z yZX= ~ .
$zQ{ c*
{)z yC
B7
 g !*
g Y}uz

w 0*
i Z / .
$zQ ~ Vzg Y !*

%Z ~gz **
w q
-Z ~gzZ wz
w}g7 ~ V/
gkZ
/Z=gzZ
X ^
,Y !*
yQ b V

} (,c*
{)z ~g Y N*
gq
-ZgZliZ !*

z q
-
/Z~g Y} (,XzVZ g Y

/ZX 7^
,Y !*
z ,

kQ @*
F,
Q7|z Vz{)z
zQ
q
-Z {)z ~
/ZX 7
 g !*

g Y X 7
 g !*
kQ @*

F,
Q: |z

 g !*
k%ZXaZ

 g !*

o^e

xsZ LJ% !*
X !*

] m{ kZ

G
-;X&
y.!*
q
-Z ~ D Z gzZg Z q
-Z ~
$ q Z z ]c*
g
Wsf g { i Z0
+Z Z kZ ]
e : ~W,

>g YYc*

< !*
gzZ # 7,

i nggz6,LZ\W v]
kZ *
* !*
n #

QC
LL c*

~ e >g
Bx **
vZ6,V 0*
a myZ {z HgH n
: c*

( ~uz ( 24e
$W )
yQ kZ
HgHi %fW Zz#
QC
L L
]| ( 67: e >g ) D H %f 6,jZ {z
c*


gZ ~
V vZ wg e
$Zzg
E
t
A
&i
{ c*
i !*
vZ x WLE

y W Z
VLZ y #
g Y !*
gzZ 7[8

N
yp !*
X W {0

+
iB Vz gzZ V !*
qqJ~ ~ m,
Z g !*

/
6,}i
~F,
)X z H !*
lp e

$.n kZ
8
#Z
vZ wg e
$Zzg /0Z vZ]| ( z E
LE
x dkZgzZ c*

x ~ {g k',k ~
V
]|( ~F,
)Xg D
!*
',

Z',~
V \W ~
c*


gZ ~
V vZ wg e
$Zzg {k
,
1Z
C
{ ~g {z @*
7!*
z!*

) ,Z
( z 0Z )X W: d
$

X g c*
Zz vZ 2Z',
Z ]| !*

GLB LZ 0*
Z **

vZ Z',
Z ]|
7 ~ g vZ n !*
~q g yQ

gzZ ~g Z z E KZg ~q6,yQgzZ


~ yJZ kZyQ \vZX c*
]o g zt

22
yZVzZ egzZ
H Zx q
-Z V 0*
-Z Z
q
kZ ~ VY Y: p V 0*
^ Q L~
H4]
MZ
 ~ 5F
; ~gzZ " 0
+
i
-Z
q
qt ~ Vg Q ~ = gzZ
~`

u 8 ~ V2 WI Z Z e
~gzZ ~s : [zg q
-Z KZ V,Z
} n.
$e:Z pz \g- - i
+z
W,
Z Z Z 6,Zz } .
$ Z kZ
.
$ Z } H
gzZ
HwZ yZV
zyzz6,
s
~ ._xO
~ x *
c yZ
Zz kZc*
0*
7

gzZ ZW,
Z Z6,
zZ }
* gzZ 0
+
i g0
+Z }
[ Z X Z wZF} a

zy~kZgzZ Hl~V1xOzy ~
t
Hc*
Ct~T H_ 1 [ IxO
t gzZ L D **
g}g ^g

 n0*
gzZJ
-6, 5
**
0*
ZgzZ e **
Y k0*
z
/ v
C0
+
igzZ 0
+
iq
-Z s e
~W{g !*
z ~
Hb~g7 ~ Z
# Q
6 ~p ~ b gzZ HZ
L g
 = 47YZ= ;g 7
X g Z *! Z
z{ c*
i~gzZ

M',
zvZ G
*9gzix?Z : ]] u]
M',
zvZ G
*9gzx?Ziz :u] f
?N Zsg CZ\WZ:
~V Z~ [ZyzgZ x**
Z:t
lgz6, Cz ~ ~ Za
~ q
-Z ~{z}~c*
,
k
ZVVIP
V Zzg e
$g zy {zgJ qzV
!ZP6,g~
CyZ0
+{ Zg
v~gizgp
Xs~
g C ! Z :
f I \W
]q Q 7
w ~ <
\W
o8
b{z ~ Za -FF
?N CZg f Z
y MY Z1 LZ VI :t
I
\
4F
C } (, q
EG
-Z v {z D o
V |zz kZ Dx ~ anissianary
|~ ]zgzZ ] }g
~
rg ] ~h !*
gzZ Vhg
Hx ~vDR~J 7, MBA
W,
Z V Zzge
$gzy6,
zZ}zz lgz6,V
s 0
+
i ~p @*
c*
Ygq Z ~
Z .
$ Z Z (, q
-Z Z~ Y 2005 ! x ~z*
w$
+b~g7 a ~gzZ cg Zg7 0
+
i ~ kZ
Z e e Zg ~ V 0*
Vz }~ .
$ Z kZ Z e

23
~ V1 ,q gzZ ;g ~g ~Rohtang
] Zg~ gzZ }g7
 {z
}% R ]Zg ~g7 Y ~ yz@*
] v Y
CZgzZ @*
] 6,
uLZ ZgkZk0*

7 }p @*
Jm
yp CZ6,#^
" gzZ Z- gzZ Wt : W~ [ZpL{z: `
* kZ =gzZ N*
I ZZ
# gzZ g f(,
 9b 6gzZ7yZ=gzZ7

Z
~ * n kZchemical reactiongzZ Y3,
t7yZ= *Z
# 7 \ 0*
`~ c6,
e~gzZ ?
H{g H }',iZ~ *
p\ W
H AbnormalZ h Mentally gzZ
H
Z (,H WkZ M
h a
*
@ Yg e yZ=~g Z- 6,gzZ ;gx **
yZ=
yZ=gzZ *
@Y ggzzz yZ= Z',

0*
Z6,x **
kZ {hg
 n0*
yi Z CZ~7 @*
yZ= `~y
WgzZ
~ 6 0*
Z LZ gzZ ]~
wa 3 Zg ~ +R,n kg y1 Zg
0*
=v ;g J
-y~3 Zg~ Z 7,
^
Hgzi Zzz uZgzZ D hz g

X*
@Yl" c*
*
@Yz*
@YV~
{z ~ gq q
-Z \ W g C ! Z :
{z Z Za mvZi ZzWyZ f Z\ Wkg
?Zb
[fc*
)x
q
-Z~ wqZ- Z :t
V;z Z ~gqk0*
Z q
-Z kg
gzZ i ZzWyZ f Z ~7
-eZ Kgzgq

{z 1 k
7\W kZ :
? ]!*
: i
Yg Zzh
+C
gzZ c*
v y ~ Y 2008:t
z
/~V;z1 k
7
~ { h 3Z
7
Iv-
z { c*
igzZ }g7 gzZ E Z
~0*
yZ={ c*
i { c*
igzZ _V1gzZ
yZ=} (,
 ~ w LZ ~
z kZgzZ c*

kZgzZ~y
zC
~gzZ
H00x6,

~V
7~ yZgz kZp Lg ~!x **

hZgzZ **
z
/
8k
7 ;g7YZ={z;gN
~gzZ u" = *
* Z',p C Vzuz '!*
~ Z 7,6,Z F,
c*
}g7 gzZ c*
hg{ h 3Z
 V;z gzZ ~ V1XF,{ c*

iVzy
yZgzZ 5V
7} (,
gzZgq} (,
= p;g @*
q ]
xO 57(Z / X{z ez
/
7
projorian c*
Baniaers q
-Z
 t gzZ t~
k
7hg

/Z ZwZg0
+Z}gzZ
~~ **
C yZ=p V
e z
/
 = gzZC ~izg w't
8
~ ] ~gzZ lZz~= p
%1| m
u}ygyZgzZ
H| (,
WgzZ
V1zygzZ Le
C0Z (,

 ~
kZ yzZg0Z (,
 J
- ` W ._
lp kZA
$*
cJm
^u CZ
{ Zg Z ~c*
%ZZgzZ ggzZ
gzZ
HVJ
-6 0*
~ ] ~gzZ +
MgzZ
3 Zg ;
M 6,
z Z o ~ D J
- w q
-Z

24
qZ~ {g7 ykg =V { Z
gzZ c*
Z7, Y k0*
= gzZ A
I{z X {vZ 3gZx **
ZV,Z
\B
q
-ZyZZ @*
XVzLZ
gzZ c*
x gzZ c*
x OZ 3g~: {g =
xsZgzZ! kZpgzZ J 7,
VyZ~
V,Z Z
# Q Ijg
g~K gzZ ~ 7b
+ Y = v} } gzZ yZ f ZgzZ
X
H0Z~gzZ
V| 7,i g { izg ypg
{ ZgZ ] V KZ y LZ ~
y= V,ZgzZ ~g*g Z **
]!*
t Zpc*
W
WxsZzz : ] 9gzZ c*
4
] Z f ~ A 1{ Zg Z ~
z Z c*
h Zz
] xsZV Zz yZZ { c*
i { c*
in
~p}Y7Vg !*
xsZp~V
qz 2~ m,
ZVyZ ~ n kZ
YE4
~ m,
ZY g J 7, c*

5G.
y {z CY~ ~ m,
ZV] *
!gzZ

) ) ~ yZgz Z f
e gzZ f
e
g yZ gzZ x **
j**
]|V
= p Y yZ ~gzZ~g Z *
?VCyZ~ ;g W7~
? ~
\ W :
-Z nB~ { ZggzZI+p:t
q
g 0*
` q
-Z n V Vz gzZ y
HwZvZ LZ| 7,i gz ~]gz

=Z[g
zT gzZ "7,i ~gq
~~ lT
z Y g ~

H= H (Z
z kZ 7 Z hg y
; g &
+
e ~ \zgbV0*
~[g T
L [8LZ=g f J
<
-pgzZ3 Zg 9CZ kZ
- `W
J
z kZ = 1 |0
+!*
= ~( yZ f Z )
pgz Z y!*
i kZq
-Z q
-Z yZ f Z k Z
LZ } (Z = ; g~ % Y
= 1{ Zg Z~gz Zg = ~ o
wJxsZ kZ M 6,Vv~ **
y
]0*
vp @*
y #
H
Kn
W y~gz Z c*
Dg =
= V V ; zN }p
H~
] vzy c*
3 3 Zg C
!*
xsZ gzZ ~ Vz
7= { zY
X F
g D] !*
60*
xq
-Z c*
=J
-V6,
g ~
-Z k0*
q
Z S kg
HVJ
-u Cz
~ D W~ Z )V;z { gg
~p
Cy=H V~
HO Z
v]Zg y.6, QgzZ u~ @*
7
ZYyZ~D ~6,
Vv
vQ*
@ Y6, ZgkZ CYU{z Lg k0*
~ ]Zg c*
~ y ~
q u~ L n
g !*
-Z Dg ga c*
q
0*
= v *
@Y y
Z ]Zg ` Wy
K T c*
h M u Z
yZgz kZ hg0*
gzZ CY VZ= :7
vZ L LLg ggzZ 4"7,i z
7i ZzWyZ f Z Z
#

25
?x nV Zz"7,
yg Z :
0*
kZ gzZ
W vZ LZ J
-V ~:t
(ZZg J Z (,o ;g @*
3r VV; n
H: n0*

gzZ lz [g LZ~ V7
~ l\ gzZ Z- Y : b kZV
" yZ ~g Z)f V VggzZ V1
*
*gs{ Zg [g LZgzZ hgzZ **
3 { ZgVzg e
bV Zz + xO}uzgzZ V}uz
yZz$
+
z yZ 73 Zg V X
3kF,
6,**
gzZ yZO]
0
+
i!*
H{ ZgZ~gzZ e]yZ
X ,n}X VzznxZ~
vZ Z b
t]:
X c*
=\Wt]\ W:t

6,yZp, xsZ \ W Z
# vZ }
c*
Z& ~ o LZB 0*
gzZ Z-
}v:Z}h
+ yZz B =
X
Hx OZ ~
~izg
+p Z?q
-Z b Z avZ
vZgzZ6,V V,Z g 6,gzZ
]5 ]|H { WgzZ= n CZ{ Zg
=@*Y V gzZ c*
W ~ ~ l g izg gzZ
wJxsZhgxO zy ~ Yt Z
# y
WZzr Sh Z {z @*
7 - zZ H
Q ~ 7,Zzr Sh Z e ~ ]z ~ ~g6
~y q
-Z B~h ;=!$
+ T Hx ~gz'

LZ= V ,ZgzZ ]!*


r
# **
]|
5 V F, Z V6,W
n yZ ~1 k0*
X B=yZZ
]|~ 0
+
i Zz W Zp ~
wJvZVzx ]gzZ V+ a
B
VLe*
*lg Z*z VyLZ~}
Z
] hZ xsZ pgzZ V LZ {z
xsZ , gz] sZVN Z
~Vg M
h q ! x ]y
Wz * KZ {z
'gz ~
C yZ gzZ 3g B DV
LZ v Q p
 ~g7
yR V ) D J 7,~ Vg yZ V
xsZ J
-yZ T Dg \
y g Zr| 7,
{ c*
i { c*
i V LZ n kZ M
h 7]!*
V}uzx ByZ0
+{ LZgzZ N J 7,
X ,3 Zg W

26
NW{Zg F,
{zgzZ,q
xz{z q
-Z ~ yZ
/Z gzZ $

2{z**
gzZ W3ZgZ :Q CY
0glkZz
f gzZ 0*
VJ
-
L L: c*


gZ \z ugnvZzz ZY
yZvZZzDvgzZ yZZ~?v

!*
kZvZg ?gzZ @*
%
gzZ c*
V wZ ,git F,
vZ ( 11:!Z)
*gJ
gLZDgzZyZZyJ
-Z
#
V;z ~gzZ T{z g4yZ#
Z
V;yZZ
# gzZ W~{yZ] z] (
Z Z D07 yZ ~gZpz
f zgt
IF
4& wzz
n
D 6,#
Z\
W L G
XX o m ] gZZ:
gZc*
gZ

Xn
6,
yC
*
*qD( z 0Z)l)
hy
KZD~g@LZ {ZZ
y
KZDkZtiq
Z xsZ1c*
gZ

Wtt
6,
gZ~n
gzZ h c*
Cn

 n

1 YgZ',
 hLZzz
kZ : hCZ
/Z7RgZ',
~ 5Z Z n
LZ
/Z p; 7b7
~ ZwkZ6,
kZgzZ k6,
i!*
kZ D',
@*

E
G

/Z ._0$ sZzz Y
@*
7xOZ
M F,
4kZgzZ 7a LZ
X Y~ ZwZgzZ {~
.ZkZ6,
kZ
YyT]Zf KZy
KZt|D
Za LZ gzZ Y yT ] gzZ } LZ
zDkZYyTx ZkZgzZ Zz

t iq
Z xsZ ~ E
L 4XZ x
$EkZ
6,z yZZ
C<
kZ DiW0G
&O; DkZ Vz yZgzZ
~
V \W}Z LG
ZZ g{zW kz
Z
# k0*
~0
+
zZ}
. ~Zw \
W
z kZ( 1D5)]c*
W
!*
gJ
-~
V \W s w'~ zf gzZ
GLg V gzZ ]
ZiW{!*
~
Hc*

gzi6,
 ZgZ',~]c*
W0*
ZZ g
%q
-ZgzZ "7,%zD%&~ yZ
D6,] (80)Zz ~ yW
}g7gzZf
)gf\Wt f ~ F,
',z DL X3Z
tiZ Z
# ~ ~
z , Z +
M
KZ ~g7
O g@*
Z **
z
 * ~g[ @*
wiZgzZ [@*
u kZ {zDk0*
X !ze ~
vZ `z CZ ~ }0
+Z Z " z d**
V gzZ c*
wgz ~y
W~
V \z ugn
ag !*
gzZ F,
#
Z kZQ#
Z ~y
W
Vz yZZ ZuzgzZ Dq
-Z:K b~
Cz
GL!Z ,q
ZZgzZ CZ

CCc*
0
q ,q Vz tziq
Z yxg
g36,
yZgzZ $
F,
Ztx
#
nzZg,qVztiZg F,
zkZ~
C
!*
-ZgzZ
q
HyZZ& zg g0
+Zq
-Z:zg
Vzt g0
+Z #
Z
/Z
HH DT zg

27
kZ gzZ vZ
rg W `Z'
xsZ
bZ $
+~(,ybhgD~
V wg
z 6f g}0
+
@W ]gzxE~)
a VN Z Vzt nZ ? ~q
sZ gz{ yv%Z7
/
j
C
0
+ZZ{y@*
C_ g@*
d
ZC
xE Zz
3 Vkg ^gzZ
qugZ~xE~)
zkZgzZD
pzgzZ Y)b~gz F,
\g- @*

K]!*
6$~yZgzZq,
FV
X Z
Y f} g
Cy Z
g ~g $
+zL
L cZZ xsZ z
0E
!~}g!*
yZB; V ~{m
yZ c*

g t \
W }gt x Z
7,1g Z **
1 Yc*
hgtgzZ yZz@*
Vyk q
-ZC
~ yZ
H yZ
Yc*
hg t % Z } 2 r 7,
&~ U kZ wg
\
W t NgLE
Z {z yZgzZ c*
yVyVz

k0*
V) CC <
L t k0*
yZ
*
*q Z "
$U*
a}g {zgzZ D
kZ _ZDVY +}g
ce**
7ZkZ *
*q&
z {
g
$uq
-Z {e
$Zzg{k
,
1Z]|Z
C
(^aq &nv ] ^ v] ZZV
aY Y [ !*
Z[ Z1Z~F,
) XX^`e u]`
( > mZZGEZ
$Z@ kZ u
e
0*
wg s sZ}g ~

)g f x?Z :m
CZ kz vZ q
-Z Zg f
T/z {@x CZ y
KZ ZuzgzZ Wk0*
V
KZ
t
kZjz =Z vZ n
-Z t ; 7 Z Z 6,
q
g ~
C Zg fVz
g{ Z D \vZg z yz}uz
DxsZ {z}qDA c*

H7~ V { Z Z z * gzZ +
t 7f (Z }~ g
$u c*
yW

y
KZ D{zC
p Vgz~ V i
+ {z} c]Z f KZgzZ]vZ
Zz gz yZy
KZ D{zC
gzZ D
$Z@t
e
LZ \z ug nvZBD {z
]!*
gzZq
-ZQ( 28:) , H Z~D
a kZ a Vz ]y
WgzZ * t
vZce **
D c Vz
} ZL L: 1t)gfu0*
yW
\
>~]y
WgzZ >~*[g}g
Yt(201:{Z) X3[ZgzZ

] X V Vz n ~ kZ
Xc e *
*x Z M YD yC
kZ
xz D~R',
~ o}g
z kZ
sZgZawkZgzZ Dq
-ZZg
a w kZgzZ xE ~) u
Z z gzZ
~ V {z DgV-gE-gzZVVjZ
Zzp
pg/ZzxEu**
{z0
+Z
Z
# n
pg 7/Zz xEZz B~)
DVzq~gzgzZ~
C+qxE~)
:gzZ
 o:aVtDZz**

28
kZV LZgzZ
8 c*
yC
Z] !*
zqD! d
WLL:c*

V,Zcexg DS
G
G
'+
'
$igzZw)}g D w k0*
d
}g +
/Z
G
'
D 7w k0*
}g +
/ZgzZ }x
M iz
G
'
X =g f bZ
wZZz[Za}g +
i W w (~ Vg sZ ! wZ
V *zy._^g7g w gz
x q
-Z D cg Vg yZ ag e s
w V LZ {z t V
a}ZgzZ p
kg Z ZgZ )f gzZ C~ V kg yZ Z
Y" V Zz WV LZ {zce **
t9

{ c*
i O :Zz /wVgzZ wZ

M F,
gzZ 4 yZ,Z V LZ Z { c*
i
( ~
/
% o ~gZ)f gzZ q
-Z,x OZ
LZ {zt {z CZ
+6,
-z iL X3Z Vzg Z Z
g (Z Zg f Zz m"Z ~ xE V
J 7,
xEyZ Rz z E
L i8B
D Yc*
D Bh
+]
.c*
~) ,nz
DgzZxE h
+]
.c*
~)xE{zVY
y VgzZ ewz
e
$Z@ ~
V }g gzZ sZ z
yZg 0*
~ Vkg ~)a
ZV$ |
# Z6,z
M F,
yZn Z6,g ZzxE! fkgsZ H- P6,
(,Z q
-Z a kZ Yw 7 V~f
* z + ]gzE
L i8~ T ]gzJ[
X` ZZ xEZg0Vz

.6X',
DV 3E
y*zygzZxzgy**
- D6,
gzZKZgzZ ~hg7 ~ q
0x ZyZ {z ~ F,
ZxEyZ
=g f F,
*dgzZ Z e XZ V,ZpxE

g @*
gzZ ] L ~ F,
V **
- E
L

BZ'gzZ ZrZc*
g L c*
;gzZ *
c J(, V D
gzZ m
yZz6,)gf V xE
gzZ ~`

ukO`
K Za V +C
]

i ` W { XZ V ( 0L )6g
{z y+C
xEx {g ] ~
Y f Zzg ` W <
L z [ v
Xn
pgD{ c*
i
x OZ z lyZ
# ~gz {
g D 6 } J~ VDBV
B F,
KZqy ]gz
4z]
.g7q {g !*
zg Zzgz Zc*
CZgzZ
Vib)x vyZ)g f D,
]g q ;
M% LgzZ ]]
zZ
Z $
7',
Z',O g@*
gzZ zg bT~ y
]y
WgzZ * D7 _~
 gzZDb
z
z xkZ
 gzZ @*
] X
v {z H\ W L L: ~g !*

gZ :
L
" ?M
h',
Z',
Y7 v{zgzZ Y
( 9:%Z )X Dqvq=
3
L XZ g !*
@*
#
~ * tt
 z D
t N Y s IYgzZ , F,
D
E{!]| $
bC
Z Z gzZ Y
-Z D} Zi r
q
# LZ
i0

29
k Z \WZ
# V Z W,
M t Z kZ
~#
}
.KZ= ]| Hn kZ Y
{
O V Y 7:Zz ~ Ze[ Z ~ kg
X
Hy{z6,
B;r
#
` W7Vg )
,
]uZzVzg ZD
gzZ bkZ
_g0
+
i Z}
.y Vz%=g fyZgzZ
c*
~x ~iwgzZ mZ ` W
/ZgzZ
~ zg ~ 7,~ zg Y
~ nz w kZ Z (, o Zg $
W
r~{0
+? ~uzgzZ YC
]gZ
L V` zypSe 3Z6,
:
zZ {z ` W
\ WX {z T e7x {zyZJ
-Z
yW
J
-yZgzZ B Za E gzZ ~iwg0
+Z LZ
/Z
X M
hW',
}iZN Y ]

{,
^ Y

b K
M F,
g uKZ\ Wnx kZ
v V;z 0
+
K ]!*
kZ ~ T
Cc*
Z
Z ? Zz + xOgzZ
pg V H H{z H HxVZgzZ
n
D Y og ;Z yy~ ~g Z',z ` yZ
H yZ t 2 wq H 5Z Z ` Zzgz g
]gt } ^
,Y kZ ? @*
g*p
z
KgzZ
X A~(,
~x
~DT eZ [ Z ~g Yg { c*
t
z *g VyZ d
$
VT Lg
KZ6,Z z g gzZ { ~
yZ J (,

VLZyZgzZ}7Bm] }
.
bkZ gzZ ~ ] V LZ} ]

m~
yW
~k
B yZgz \WZzgZ
]|
]|kZT e R kZgzZ Z h q
-Z
9
WF,
ZJ
gkZ Zg\W c*
u6,ug I{ 0X=F
7OkZ~
qLZgzZ g~yxg ZgzZ
\W
/Z
H y{z ZtkZ \ WX H
@*
: W',t OkZ ~ x
X Zi
kZ **
@*
c*
WRq
-ZVxj%Z**

tZ y q
-ZX D c*
W7 e
$.
wyZ **

HW
z3{z
c*

kZ \WOB3 **
3%kZ Z: {gZ
**
3B}gzZB;
z 3 P $
**

HggZZ**
1{z 3
c*

gzZ 1 k0*
LZgzZ yB; kZp
}g?g+
M
KZ 7<zZ~xsZ
Hy| 7,

ZW,
MZ {z]!*
kZ
r
# {
vZ z {
]|ZzgzZ q
-Z
~h g Z~~h ynp=
i W ZzvZ r
# {
gzZ zy Zz `
Tg w'~ f ~
z }uz gzZ _7,i
z
xsZ Zz ~h ~ kZ M
z AgzZ {z kZ
LZ **
3 VrZ Zz ~h D C'!*
hZ hZ
\ WZz ~h 3g w Z (, kZ3 ZggzZ c*
B

30
( 64:yZ/wW ) ! ^e]]
}g s] !*
kZ W[IZ} Z !z
O !
gzZvZ1,: t{z h yxg}g v
~ :gzZ kZq N :
EGG
nZZ ] G
5{3! kZ {z
/Z : ZvZ [g
X g Z',
V
vZg{ ZzyZ ,
q {kZgzZ 'Yq
-ZvZ ' q
-ZvZ
: ]Z|)T ] !*
+Z *
*gqgzZ
kZ vZ n ZM
h c*
Dt ]g
kZ n ] s
Cu
gzZ ] Zg Z 2 M
hW !*
i~ e
C M
h V Lg Lg
]zZ Z{zyZV gt
Y Y c*
V]ZgzZ ] +Z~
HIgzZ}Z d]Z ! Z}x
b)z],Z LLM
hyz~x kZ

 z zLgez o Zg7 ` W X6,


ZgzZ **
Z}
. ~g Z Zzg x< zZ]g z
t V x T q
pg *i36,V- gz$
XnWx Z
/
z6,
k& Z xsZ
VZ
/xnkZ Vg)
,Z6, Y
~VVgz+V',
Y,g*
VVgzZ *i3V v{z n kZ Z c*

3 ZZ}
.Zg]ZnkZq
pg c*
1?+
s] KZV=gf yZ 7
Z X **
g@*
Z x xsZ ~ V yZ *
*z
c*

8y ]!*
\W Wq
-Z Z=
/Z b
kZ *
@YgnspaCZ

X+4[;@*
t WY

~Vk& Z

#
}
.Y ;gx k&Z ~ C
`W
gJ]xZ
@X ;gZ/_
.
6,
V,Zg^ZgzZZ_
pzgzZce
8z~yZceD
bg
gV c*
\W~~ekZce**
aCZ
7 q Z V[ ~
V kZ
sC
6,V'gzZDY

)lz$5Zg
VZy
yZBVl \W ;g
XZW,
Z{Zp{TZq
-Zngz
~ KZ #
}
.V\W bZ
6,
V,ZM
hZx k#
V% D CZ~iwgzZ W\W
/Z
V0
+Z D **
3V D ~g Zg
C
Dx zZ VgzZ 33 Zg
X YG
g'!*
\ Ww

+
0K
gZu

w gzZ ~g^ ]c*


Zzg I yZ 6,kZ
+Z'!*
\ W~yZYB~i
Vx]g ~ ] xsZ
tgzZ ~ ^kZ~xsZqtY c*
CyZ
]x~
CgzZ uyxg }g v}g gZ
g )Zg6,gZ u 7s %Z !*
~
:
e
$Z@~u 0*
yW
s
^ne ] o] ]^i gjF] mF
jm (^n e (] ] f] ne
] ]i ^ (] ^e^e] ^e ^e

31
KZ n
V \ W~ zg g
$u kZ
xsZ ]Z|),s6,]!*
kZ Z
X ]xkZgzZ Wd
$

uy
KZ
zkZgN \W t
O
;g ]z Z}
.{z O gzZ _ | (,
*
@Y@*
{ c*
iiz',
izg gzi ZzgzZ " ]g
~
z,Z ~ o LZ}g
s nV w1 YgzZ C',
/Z
g@*
{ nJx Z kZ zg: Y
I~
Z V X e
8$
XgzZ S
) !*
V LZ v
{g
Zs }yZ_0:%] ~
yW
D
: c*

] E
OVZgvZ~u 0*
m^ o ^ o ^F] m m^*
]nm ] !n _ e ^ o
]L ] ^e m h j ] o
oi ^e] oi ^^ (^e m
( 46X 45:Z ) !] o oj] h]
g(ZlzgVrZZ
# VX
gzZ ~7,yZ6,VWKZ {z[ZgzZ c*
uhyZ
yZk
,
z)ogzZ}7,
g" ,.
w,ZyZ7}Q 6,}iv H (`
@Wt|F
gDy,ZgzZBD
~VlDY0
+Zw{z '7S0
+Z
Y]!*
Y:BV[
| 7,i vP ~g: ~ikZ n kZ
f
e Z Z yg Z I }uzgzZ v c*
f
e
Y6,5 Zg ZeVgzZ r Z6,kZ s
X Y7~',
$
+Z Zx- )zg:

]| ~
V xZgOE Vz \WgzZ
Wq
-Z=gf}gv
/Z L L: c*

6,q
-Z Z
X
4VzZ cu *
@YW6,
 Zg{ Zg

zgzZ ;gg Z*0


+
i~}0
+Z Wq
-Z
T Dx ] Z ~ wu
: 0*
**
z 0*
w'z x Zw&
M/
Dzg r Zl
 h~Vz0
+ZwkZ\W
t D J
-g{kZ bzg kZ
kZ ]!*
~g
$u 9 x ] XH
:
yb
] e
$Z@ D
~
V xZg
] kZ A `
Z',
Z',
Vx yZZ }
: ~`
ZVyZ kZgzZ}6,
Vx yZ6,
kZ }]s ZegzZ
,~zc ] kZ { k
H',
Z',Vk
H
X : ~Vk
HyZkZgzZ
Ze c*
C
~ *~\ W] !*
t
v sZ +gzZ e
$Z@c*
] s
Vzg2#
V VpV
KZ
46,*gzZ ] Z z ] Z
GgzZ ` Zzg z g Z Z \!*
^O Z v 6,] yZ gzZ D V s
@*
Z
+x`
Vx 6,yZ D 7,
X6,
VZgyZy ]!*
yZ
~zc Vg vZ @', kZ
',
Z',yZZ @*
Vs q nZh+
kZ VM W,
M ] kZ e N`
Z
4z]
.C
/Z 6,]
vZy c*
W yZZ )~
nKZ~zZ 0g gzZ W< s
W`
Z ~g gzZyZZVyZB`
Z

32

gz Z )Z e
/Z y!$
+#
zg @*
GL!}
~g
. kZ e Y:y Z
t vZ
/Z
 y Z ( ~ X y Y
: 1w Z
n% c*
Z e \ W !=Z [g} Z
yZn
CZ
q !%gzZ ]
LtL 1g D ZICU 7Z { X yY
F Zz B
#
Z +4L LgzZ #
Z
H >
X **
yZZ J
- _gZz ~
V
?F yZZJ
-VrZ
gz Z ICU 'Zg X{ X yY y Z
VrZ H ,g Z *~ xzg K- e eg Zz w
g \ W] Zg q
-Z { y ZZ J
-
?~g Z *v Y
g
$uzyW Y7tH !*[g}Z
wZB yZZ ? {c*
i y~ zg
?T?Zz
WgZ cizyZZ%c*
yZgZz
kZ hv V1/&& ~g7 KZ
VrZ Hpa yY yZ c*
~ ] !*
?{XyZZg Z
gzZ bZ c*
g 5 ~
VJ
-V hN{ ZgzZ XZz
x \WpX& %c*
{XyY
gzZ x gzZ x **
Zg ~T Zg \ \W
( ] $ ] :y
Zz\W~T
13e
$WB 3{g)X ~g Z (,
u Y) n
( yWZ
e( e $ ^ ^] ^%m^mF :{\ W

ZgzyZ h !*
DyZgZz C6,]s
ukZ Zz/~y
W~/ Z c*
W
1b{LZf
$r{ c*
i
Z ) ICU !% g 7x }
 Z
: {s ~I.C.U 1 ]gzJ (
;g Y c*
wkZ ~ eg Zz zz
kZ Hx D.K.Z e z6,&
+ Zg
Z7VY ~ ICU !%
w~ ICU u c*
(
4E
5kI
c*
[ Z G
Z
/Z e 7 {s ~ Z
G
Z egzZ W Chz k,
3 ;g ^&
+ Zg Z
X
H {s c*
WyICUu 1#
(
4E
5kI
1 G
Z Z e ?, ZICU ]s
G
( g 6e ~`

u)u T Z e ~`
u !u
yZ !%{z c ZICU 10s c*
Wy
9
9
N
N

/Z e EE
6,!%X ( g Zg ) Relative
(
4E
5kI
~ i ZzWg Z `
/gzZ Zg G
Z Z e 6,
zQ*
G
(
4EZ Z e u] s ? y1
5kI
G
G
Yc*
ZICU] sQ X c*
[ Z
X c*
u
L`W1d
$
w0*
ZzkZ
X ~yiZzWgZ]
.
/
/Z egz}L
tgz Z CY W~P P ! Z{ ?y

33
g gz6,
kZ LZqN! y
KZ} Z ) !m]
{g)X Zz x Z (, c*
~ ~ A
( yWZ 6e
$W82
n ] ] ^ u] fi$ ] :\W
j] $ je h] ] n i ^m$ ] f ( e($
yZwi **
'!*
+4 k0*
}g v ! i
gzZ YW[Z7
-eZ6,
?kZIz~zc
( yWZ 55e
$WB39{g)X:
oF ] m$] p ^f mF :g \ \ WgzZ
h % ] m # ] $ ] # ] u$ _i ]
{z}} Z :z !n u$ ] ] $] (^nq

g vZ g C c*
i6,V Y KZ VM!z
s { k
H}g }g vZ Y X: k-
B39 {g)X y!*
$Z (,Zz {z G
( yWZ 53e
$W
7yZZ Zg H J
-t
/Zx \W
V?$
$7c fz kZyY~g H Y0
~x\W7W,
Z {z~ z VzhzgzZ bZ
X c*
7J
-x \WVrZ1X|@*
Zz : yZZ ?yxQg `0*
} g } Z
! ! Zzu YVZgaXyYc*
Z (,{z Z{ Vzg g }
}g vZX s Z sgzZ s Z izgT y
, Zz yZZgzZN
s xx`
kZ
=Z[g c*
}W X B
wJa+gzZ
z VY Ct] *
!: O ZO Z
wZ ~g ~ ,
F7VDg=

34
Z c*
/
2x?Z:Y m
CZ=g &
+gzDg Z *
]c*
Z@ z ]x{

g Z vZ 0
+
i ~z*t
zs
# Zg Z LZ y
KZ ]|t Q Cg*~ zg
x Zg M z s
# Zg yjz u~
A x x Zz x Zg M
G
0;XZ ] Zz ] ZZ ]z H bgzZ
:kZ~* kZ wzgXYHi Z
u
~g* e 0
+
i ~z*t
/Z s ', kZ c*
M
zLZnZZ ] x C vZgzZ
%Q ~g Z *0
+
i ._]Zp
%}g J
- cizz
A gzZ [ z [
gzZ wqZ #

: (Z }gzZ V6,e
$.
vZ 3gzZ Y

 VZ',
Q Y~ h{ Zz
**
zC
E
E
58Z(ZX yvyvgzZ {g {g uZu
E
=gfX CwqZ {z x vZ
gzZ Y0
A d
$
*[g LZ {
_C~ X ~s
# z wqZ yZ x
 Zw~ ]y
M gzZ !*
',
z { n~* y
KZ
]wqZnVz yZ x ZY f0*
gZ

y(C
gzZ ~: iC
s
# z ~ V1
gzZ ;g 0
+
K VZ',(C
Yf ` M
{ M #
Z }kZgzZ YzVZ',
j6 $, Z~ i {y- @*
;g
H{g~ kZ y

KZ n Z XZ VF LZ
gzZ g CYs
# DkZgzZZ', Z',
gzZ
m V c*
e vZwi Zizg **
t
, ZV Z',
y
KZy-tX `^] ^_n] `
gzZ 'hZ V Z',y
KZ }7~i Z0
+Z

C zg kZgzZ x **
+xsZ
$
!*
z ht gzZ g C l~ : i
 hgzZ bZi!*

GgzZg J
-#

z i M zz VE
**
hIZ LL@*

hIZ n kZ D 7, y ]Z Y eZ
! u !*
gzZ Og hce
V7xsZ~y*zy V ,
VgzZxsZuu
Z T XZbZ5q
-Z
CZN Hyv{z xsZ **
yv
t s: ~ xsZ , Z',
nVCZz gzZ V Zz 7R
V 3: ON ZwJ
~xsZN CVgzZ K~kZce
) zg T ]xs s +Z
)c*
]gy{z e7 ^
,Y9 ]g
Rb Q Z
$
#
~g **
i Z', Zz ~ Q
y*kZ LZ f kZ 8 xsZ
gzZ Y Mt V h @*
D~
D z ] &Zp * ~g xsZ
]gC
7{Iz<
~kZgzZg Z',
ug nvZ n kZ [~ xsZ z ]
0
+
i kZ c*

7 Za y
KZ ]| z

35
**
i7h6,
CO kZkZ c*
g Z

{ @*
Yc*
Og g Vzx La',
Zz
gp&Zp
 ~VgzZeq
-ZC
~
\ !*
^: V: Za ~{hx Zw
5 ` M 6 y[g Z kZ gzZ y
z zZ x Zwg " ~ Vg Zh
+ d
$
\ !*
y V yZ y7 yZ g M ~
XgZg}uzygzZ
g g VzkZ7 Zwx**
i
{z yZZ IZ
z ZwkZ Y c*

{ M ~ { @*
,q]gzZ B ZwkZ
: c*


gZ}: [gZx`

rkZ
**
igzZ%g **
i Vn] ^ ^`e] `n
-Z V n Zw ]g Zz
q
Xce**
qgz
))
kZ kZ { i Z0
+Zh
+'
Z',
z
) **
i
o]]:c*

O
HH
~{%iu{ k
H
] ] ^`vm n]] ] n] ] xm
uc*
]gZiZz **
i ( gZ >g) ]
%g **
i]gg **
i bZ } b ]g
v!*
f oZz X Zgs Zzu c*
**
i ~ e
$ M kZ ~i Zg)
gzZ`
z LZ V1Zz **
i c*
Zz
%iZ Db sVc*
sVzg $
+
X '7yZ'gZu 0*
hZgzZ
E~{` M ]!*
tmvZ G
*9g ~i Zgx Z
V Z { Z **
iz e ` M g "
$U*
x gzZ **
a **
&X'gg egzZg $
+{z s M

{zZ',+F,
gzZ +F,
xc*
: Z',
Z',{z
y-z QgzZ
**
gzZ { k
H
~h }g !*
g!*
Z',
kZy
KZt M ~} z
: kZ T } Zr
 {z~]k
,

,Zq
-Z~k
,
kZ ` M @*
x~gzn kZ
@*
Y~ ZwzKzMg s^{ k
H
] vZgzZ x`
{z ~ {
kZ
Hx
z kZ ~ { { k
H+F,
x{z Zz
X N X5KZgzZp{ M v
T {zt Hf T { k
H+F,
xt
~ zg Z
Hx }gzZ
H **
i~ <
*
@Y H c*
~g $
+c*
~g x ZwkZ
~ ]bZ D] ~
*
* ~g x Zw c*
*
* **
i ]g{z
g0
+Zy
KZ c*
g Z
x Zw \vZt
,Y vZ n Zg7 kZ Zp
^
ix Zwz ^
,Y**
gzZ 3g~ ^~izaz
bT bZ !*
c*
g Z
x`
gzZ x Zw **
i
Zg7 ]c*
gz ~uz gzZ S u6,i w'
gzZ c*
gZ
^
,Y w 6,iw' c
~ga n Zg7 ] c*
gzgzZ Su
x`
\E
z Uw VzuzgzZ% Z e Z e
kZ { i Z0
+Z kZ x`
Z (,H **
i c*
g Z
x{ k
HgzZ
$
d
**
i c*


g Zt vZ YY c*

^ u^ ^ ]^] ]ei : Y#

X
D +F,
QgzZ Z',
S
+F,
x**
iVnf
x{ k
HkZ ~
s7Q
Zw+Z ~ * vZ Zz >%

36
,7**
i ,7~ga 6,xsZ [Z
z Zi M H :Dg Z {yUg 6,kZ
D
0Z) ? $
**
i ]gp
7~ { Zi M g **
i ~ qY: i
( 108 m~z)X C Vc*
+!*
0
xk!*
'gg **
i
+'
h
{ i Z0
+Z x`
xkZgzZs
# Dz
) **
i
kZ Vz LZ z ug nvZ Y D
g Z
# ~ y
gO
Zz
g : c*


g Z ~ kZ f ] Vz
DRTV^E!m X D7**
i}
-Z
q
Vhs
# D **
i~
V g
] p] vm :c*


g Z~e
$Zzg
w'yp y !o]] gn%] V '$ pu^e
 ~ yZ X [ g Z Vzq &Z 7

w'yp kZ HT **
i c*

**
i
e*
*OkZzzx`
**
i]gc*
%g **
i
Zw]gz%g **
i ~gz]!*
t V %Z
: qyVqysg (Z
Q c*
YH6,kZy V;ztV;z
/ x`
LZ {zh
+
Y S/Vzg $
+,Z
X B
 gwq
HZ',

gkZ~g **
ize~<
Twq
`g1? $
R b~<
kZ
VZ@*
/6,kZ uZz16,

kzg ]xzg xsZ Vzy ce


VxsZ+tnkZn
6,
yZtNZ
V
KZx+ ugIt 7 Y CZf KZ
Xjxq
-Z+
$YzugnvZn

@*
*
*] Vz%g "gzZ **
Vz%
X D%{z s M Vgg $
+z e,Z
X @*
*
*] VggzZ **
a **
&
 ~ ` Z'

gzZ Xs ',
kZ
kZ gzZ Vz [g {z LZ ~ w gzZ
]g{C
z ( &Zp { 0*
hZ {z @*
sp
('g][ZgzZ(gzZqZpb
vZ] !*
Z C b Vpz
: c*

~p ZyZ
l^%nf %nf] n%nf l^%nf]
( gZ >g) ! l^fn_ fn_] nfn_ l^fn_]
gzZ D%n Vg
pn Vgp'gn Vz%
X DcVgp%pgzZD%
{iZ0
+Z h
+'
Z', kZ gzZ
A **
i
1t kZ yZZ}[gZ Z',kZ ]gz%
:c*


gZ ~
V xZ O(vZf) @*
Y
{z@*
**
iZ
# Zz**
iX a o]] om
mvZ G
*9g q xZ _ X @*
{ yZZ
] ] h ] ^ :e
$Zzg
**
iT ] n] ^] m ^ ^m]
e bkZyZZ kZ vZ [
f
Z c*
H
X
8g@*
Zu(^)1KZbT
C zg e
$.'gg **
i ~: i *
}
/ e
$.{ Zz **
i bZ
~
V \ MZ
# O D nsfg
~
V \ M vZ g {y ]|
nm m ]:c*

zD Zz]

37

]o` Z
yig

H c*
H
~ z yZig]|
g
W yZ ._ q :ZX
d
HH7 ]o ` Zy

gzZ
[ Z NwZ xj% ZpyW
6,{ ;g h
+zY
>~ '6,: ZPVZi Z
HH
~Oa6,
kZH7]o`Zy

VA~T

xig y{vZ Z egzZ [Z


V7 ~ Vzd ~(,gzZ Kg w=6,R@
x yZa ` g 6,g Z
/ Vz g @
*
tL L @*
Wx ` W
X Z 0*
Zw V- Vw
Z y!*
$ wD Z% **
~ Y
X f.
x **
{)z~ ZP
(@*
Z
 c*
g

<Z E)Z~!mZ

<Z E)Z q
-Z : {\ ~ Y!mZ
| xO @ xsZ ~ T
_0*
F,
]H6,kZ
 +Z
+` tg W
wZ Z 7
-**
z
/ Y gg3,
g ZugzZ uZ1
: c*
C ~
C <
Z Vz gzZK 7
]| m{oLZ |g Z
# *
x?Zg ZeY ~y
WX X7V*!*
x?Zm}

s1 g z ~ f y ~z0
+h
+zY **
z
c*
gzi6,
~E<
xsZ
Y Vd
$
kZ Z}
.y
KZ
U kZ h
+zY **
Yq x dZgzZ
Y V }` m{ <
xsZ H
/YZ
x q
-Z
g wggzZ ] Z}
.t 7
X Z CZ

^n o 7f
News World
o`] o m] v

1wJxsZw*
!yz"

yz" W6,
R,
n{z~]ZgZ[{
1wJxsZ6,gZ yZMx w!*

y" d
$~ yz"=g fO Z w!*
q
-Z
[{x Z
/
z6,
gY`nVzg Z **
gzZ
wJxsZ6,gZ~ yZMW] Zg Z
Wn
M F,~h w!*
B21 ~ kZ H
V,Z yxg w M / X
I~ HyZ 4Z~xsZ| 7,
]
q :Z kZ h
+zYq
-ZYgZ
**
iz0
+Z gzZ o Z
Z 9 ~ /T
~ l<
~h yZ t ~/kZT e
z LZ~ V- h gzZ akZ q :Z
gzZ HkCZ T~xsZ <
yZgzx{
{zkZ H @*
',
3gTByZV
c*
Ch
+zY1wJxsZgzZW,
M
xsZgzZ}gZ*y z V,ZB V-h
V-hyZ [ZVZxyZ m
7b}]|~yW
gzZ[ZgzZxZww'
([zZt) XG]Z0kZ
HH

38
{z Vu5Z kZ {zVz EZgzZ ~g Z
Z Z n
N Y ~
@
/Z V Z
$ k0*
kZ g 7 ~0
+e!yz!*
h
}uzgzZ Z
# Zz *
* !*
6,,Z Y

kZ , Z
 g
8n
n5Z Z t
( 600B3)X ^
,Y
8n
n
: wgzZ YZ
# Zz !*
:

H ;g:n

/Zce !*
n

?} !*
n
~
LZ ~gzn Z Z !*
Z

# Zz:t
n
~}n:gz}x OZ k0*
Z x Zw
8 bT n kZ 7^
,Y
8
nf] ] u]: ~yW
x Zwbb
( 275{Z :{g) ]e] u
Hq ',
Z',
[ k0*
T^ !*
**
:
?Y !*
skZ

<~ [zgzZ
V :t
6,
!*
{)ze > 2i { izgi c*
g r &
{z ] a !*
bZ D n

E
G
!

s Z / W - w gzZ 76,!*
**
Z
# Zz 6,!*
( 174B8) n grm ] n pFj] : ~ZZ
} !*
t aZ z r

# \!*
/Z%Z

( 64B5Z$
+)
~!*
x c*

Z {zpZ
# Zz !*
6,:

?]gH kZ[ Z e: !*
zz

h
+y
g Y
/Z t s
# z~kZ :t
g Y {0
+
i eg (ZkZ e: !*

7g Y
/Z p }7 kZ c*
}

~z+
0j?
? Z
# Zz!*
6,

Zzwt:
~
Ck0*
T Z
# Zz6,
ykZC
!*
:t

Z g c*
y {z ]gz
gy Y V7 ~0
+e!yz!*
h
7 Z
/Z {)z @',wy c*
} Z
+Zi ]gz
( 292B5ty) X YZ
# Zz!*
V

~kZp Z
# Zz!*
6,

/Z :
n
(Z Hn !*
T 7w Z

?} !*

~g7]c*
gz~uz 0
+
i KZ y
KZ bT:t
Z Z !*
bZ @*

1n
n
Xn5Z ZZ
# Zzq
-Z @*
ce
8n
n
GB+
( 453B9g 5 Zg )
6, Z n
6, v :
? c*
ZIg H<kZ 7Z
# Zz!*

5Z Z n
gzZ n
)f
/Z :t
h ~ T Y {g q Z k0*
kZ
!*
6,kZ Y $g 7 ~0

+e!yz!*

/Z : ~ j o] ]: Z
# Zz
EZyk;gy ~gz~
Cpn
)f

39
Z( 6161 g
$u :yZZ ) D
wz
y kZ ;g{ Zg Z !*
n,Z

7Zzt}i W 3
 !*

( 300B5ty)X
?M
h !*
g YL I H :

" g Yt g ~ <Zg :t
0 gzZ g Y T (Z gzZ
: : T (Z q
-Z :
g Y
/Z Z @*
W,
M : @*
Za
kZ Y ^Ip V c*
V: 6,gZa
VJ
- r g
H^I Z
/Z ^
,Y !*

o] ] e ^X 7
 g !*
kZ Y

Y^Iwp ( 467B9: ^jv] ) rm ]


X @*
W7t

Y !*
~ y*zy Y qH :

? {z} !*
6,

V;zc*

c WC
!*
x ZwZ {z @*
!*
Y q :t

e^
/Z Y q C 7!*
Z C

*
* !*
~ y*zy 6,kZ [ r

#
X Yx OZ c*
} Yz e Z
# Zz

[Z NwZgzZ]n

xq
-Z}g Zzp
pg mza

g ykZmB12r
# Z$Yq[
,
k
[ g Zu I z', X
X }g \ Z}
.LZmB 10r
#
[ Z NwZn}j%yZyg ZMg
X
 Zpg

: ~ g Zg Z
# Zz *
* 7 Zh
+y

n jm ]] ^e n n^e j] hq
(465B9) nu ^e j] ] n^e j] ne
: {)z o**
z w!*
n Zz !*
:

? H U
{z ;g{ Zg Z !*
:t

yZ st L : o**
z w!*
LZ J
- !*

g
$u !*
{ Zg Z X n V

~z%
x ZOX C"
$U*
]!*
p Z
Y qz{ Zzf Z
# : c*

~
V \ W
-Z
J
# N Y L : o**
z w!*
{ ZgZ !*
gzZ

( 4366g
$u:p
K) B: !*

!*
~ y*zy {z Lg~ 7Wh

+i :
%Z ` y !*
V;z p Le**

Z
? YZ !*
{zH y Z~y*zy

!*
gZt ] !*

Z~!*
:t

t_i V;z g!*


(T (

nv] ^ fj]Xg Z ZgzZ


!]gZ E<X( 461B9Z g ZgZ ) n ^
X Y
 g !*
~

?M
h}
 !*
)H :

Y Y c*
V )
 !*
V ; Y:t

( 300B5t) o] ] ^ gmX
-g
J
 !*
~gzt H :

?Y;g{ izg
t | kZ 7y { izgt:t
i y t ugIw ~
V vZ wg
 !*

i D

7wz

X3**
3~@*
7
N ~g T w Vzql
n kZX Y q\ W\vZ} t kZ V
Y0g Z + Y e c*
Y e g Z +
pX Y e
 gHgzZ Y e g Z
{ c*
i Z {z}z[ Z Nz`
Z6,q
-Zq
-Ze
lp V X+ g Z ] X e
) , Z c*

] X vZ
M e Xv {z
V XgzZ Vzz [ Z Nz `
Z ZX
gzZ $
+{ c*
i kZ }: e y
/Z D
9
G
~
V g=r*gn Zh
+
$
]!*
H
yY KZ c xsZgzZ yZZ Wq
-Z q
-Z * ~g
) , Z e c Z kZ LZg s Ze ~

D gzZ Y: e D
+gZ ] X kZ LZ
J,Z c kZgxz
:
p Z
u] ]]
] n svm ] kne oF] fi
( p~F,) ^n] ] ^m`m lm
q+g Z ] XkZ vZT
~Y: e {zgzZ ~
) , ZgzZ
$w /]| Zc*
Y% ~{z
e6,kZ @*
Y x~ }g !*
H
D J 7,7{ i i kZ H7 kZgzZ n

7yt Cy
\ WF } D
gzZ
X Zc*
Z%~Z%
+gZ ] XkZ v ~ V
pg7
n
) ,ZkZp
/Z n
e6,
yZgzZIZ
e } (F,
V,ZgZ z [
b Zz
/LZ
Zz
 n)<ZZwZZ,{ Wn
Y
KZ._y
~tF( b Zzn
lY ~ wqZ)**
}g`
Z gzz w= evZ
X N
~qg!*
g !*
V;zyC
\vZ

o m n v ^

40

eg ] X+g Z

?
W~3 Zg h1 u
Z Z
" Jh1
C**
(x?Zm).:5 [Z ? y Hx
! .1 ~
# ~(,

Hi .]| [@*
x?Zm.V ;gkF,
]5\W
 ~
:h1 u
Z Z ?N C #
}
.}Hx
Dx[g LZ Y6,
g{\W
ge~gvZ} YV;z\W
 Zpg ~
/Z evZ \W ,7 N gzZZZpg

= qgvZ'!*
t~Zz\W
x]|N
~g7gz\vZ
@W~\vZt1?HN ge{z:H
vZt ~uz }N*

C~
t ~}
 gH=

/D\vZ=
= vZt a gzZ
u
Z Z } "gzZ gZ
]| ~gzmgzZ ~
# kZ h1
]!*
KZq6,
g{gzZW,
Mx?Zm.
vZX7ZZpg Vzge h1 gvZ
nkZ3~gVxyZLZ

 Zpg h1 WZz\W . WZ0
+
'} hgV gekZ?1,gzg
:Zz x?Zm . , f {zf q
-Z
vZ
 Zpg ~ \W1 - ~(,5 Jh1 L
6,
g{\W lp ~77h
+
g
x?Zm.]| W:Zz
C~gzZ x Z
 Zpg \W xZ gvZ ~ c*

-eq
8
-Zhgge5[ZV;z1
Vzge . 1 Ug Jh1 u
Z Z ,~g7
D7 LZ~ Z
 Zpg q
-Z ' ~} hZe
h1 tVN D 3 **
3~
~ T ~ C +Z q
-Z egzZ ~g Lu
Z Z
DA W
CgzZ V@WIWVzge
gZwgzZ/D4gHAD7/