Vous êtes sur la page 1sur 154

6

p'et ]
( )yWZg

{
r
ZgZ1Zc)
wZth

eY ~h

*0

[x*
'
i
8

ZY yZg

iyz
8

ua
166th

Z
~h

;Z

i
8
gsz6

040-4221485y w Z

(Y 2006y )wzZg !
(Y 2012m )xzg !
g ZD
q
Z

wZth

eY

Sg @

4
}p
( 6{g 0
)}p
z

g
g

W >g
e

W
e

>g

15

148

17

150

18

1 52

19

1 53

21

1 54

21

1 55

23

1 56

23

157

23

158

26

15 9

26

160

28

1 62

30

1 63

32

1 65

35

170

25

}p

%N\vZ
@

7Ig ZV!
~E
%N
f ] Z ~E
Zz yZZ6
Vgx kZgz ZvZ
G
] Z&N "

VQ h N g N6
LZuZ

{ E
VLZuZ

c
x ZZ6x?Z?*%]|LZuZ
~ 7 x?Zm}]|

1
2
3
4
5
6
7
8

{0

igzZ nVZ6
V Wx?Zm}]| 9
G
G
5
Z~{g!
Z
x?Zm[L 10

Np=~*kZ{g!
zx?m
Z }]|

11

I~xZw,qw'F6
yQzz
{zxL:EZcV Zz yZZ

13

{ E
i ZZm{x?Zm.]|

15

12

y-kzsY m
Z 14

yZZ6
wg s\vZ

16

5
W >g
e

}p

h
F
Z
~{g!
x?m
Z }]|

37

171

40

17 2

}v
Z 7Z}
x?m
Z }]|

42

17 4

{E
] g

44

17 6

,gzZ]ZkZ?H!

20

21

46

17
18
19

48

S Zg7V ZzyZZ

48

51

xZwg D~
qxZwZ 23
N VE
z::"
\vZ 24

51

54

58

60

w'c V f [ I Z

60

^
Yb Vg[ I Z

62

62

67

10

69

12

71

13

76
C c
igzZ{k
1z}uzq
Z6
gzZn

,Y Z x Zw6

w'g DVzg Y~g D 2

Z
z

ik QgzZ_ Z^
Y

22

25
26
27
28
29
30
31

3cg x`
ZgzZ]nnG 32

f gHyZ6VX{g !
LZuZ 33
zz h 6
LZuZ 34

6
W >g
e
73

14

75

16

78

17

80

18

84

21

86

24

88

25

88

26

90

27

92

31

94

32

94

32

96

33

98
98

35

101

3736

103

38

106

41

}p

Zw h g 35

yZZ6wgc v T
rz] ) 36
g4

Zz Z}
{]
{-ZzyZgz Z WP G]| 37
[8n QgzZd
vZ gz 38
{E
Vz 6
[ I Z

f V Wm{zx?Zm.]|

~ ZwV-6
x?Zm.]|

~x ZwcV-J
w: elng Z

39
40
41
42

ZzgzZ; 43

g}c l 44

s ZO+

ZxOy
Zq
Z

45

s ZX+

Zx*
Xy
Zq
Z 46
ZwV- YgzZVZeV 47
zk
s

gzZmzu

48

lazskZgzZg eZ}
49

7$ [ Zu *
g]gg

Zw]ggzZ% Zz~ga

50
51

7ZzgZ
Zy!
is 52

7
W >g
e

}p

[ ZJ~]y
WgzZZ~*coo 5 3

106

41

109

42

f ] Z ~'
54

111

44

ggzZe
Z@] Zg 55

111

44

ZzsnZgzZZz%$

]Zg 56

113

45

m 57

115

46

117

48

@
&V1 WgzZ hklyW
59

117

48

60

119

49

119

49

121

51

123

52

125

54

125

54

127

55

127

56

) ZE
zwgn Qgz ZvZ 68

130

57

69

130

58

wi *
6
x?Zm}ggzZe
Z@~gZ 58
< Z Zc#
QC

._klyW

c
cVkxsZ<

61
62

~7Q Zzp
g4zgz 63
f
qq
Zoo 64

Wx gzZ(V ZzQ + \vZ 65


s zR
)i 0 66

wgk QgzZ \vZ


z Vzg Z0
ZZ 67
1 t Z xsZ+ g
DZ h Qt Z yZ f Zg

70

8
W >g
e

}p

*}nyQzzV-g $

132

60

71

134

61

136

64

138

65

139

67

139

67

141

68

143

69

144

70

144

71

146

72

148

73

149

75

1 51

77

1 53

78

zzyZ6
LZuZ 85

154

80

86

15 6

82

1 60

83

f (gzZd

72

i Z0
Z: { BwrZz f[g 73

D Y S{ k
yZD yZZ[IZ
Z 74

*
{wi *
s[g6
] vZwg 7 5
3gpV[8LZ\vZ 76

[ Z nZ Z 77

7gzZg e V Zz yZZ6
gz ZvZ 78
#
HOgzZ c
PY m
ZLZuZ 7 9

}gzZ0
ZZz:/ 8 0

Zz Z}
x?Zm}]|

81

Zz Z~V Z}
&\vZ 82

{E
] gzZ|x?Zm}]| 83
, : C c
i h*
~ + LZ[ I Z 84
:
WZg *
vZ4zg

J~#VWzV| 87

f V|wx37f ^^ 88

15

%N\vZ
1 @
7I yZ ] !
~E
\vZ ( Y {z ) Z 6T

Zk

X X X X X X X XvZ EB+G

?
Z ( 148) Zz + YZzG
[p

Z'
c
c
z6Z >

Zz s vZ " zg

( 149) Zz]g

T c

Zq
Z ugzZ Zg0
ZV \vZ~g ItWkZ

s t{z $
] ]t~z*gzZ ~g !
zgwy 6
%N

ZV; X @

7IV!
+ ZvRA r z
]% S TY:] !
~E
t @
{ W wqgKZ y*Z Zz6LZ{z H 6T
L
N
}ge Z 7E
H{ WVzx X l ZzG
vZ7
~ kZ
X g kZ {zgyQ g LZxgz Z

s vZg Z & *
q
Z :Zt
!
FQg ItWkZ

]g6
kZc
[ Z \W Hg(S i Z0
R zQ kZ1 gl{\ W}'!
G
[ Zp?Z
;g [Z s~
;gl{ $NJ
Z
( ) !1Z c

(yi {)X wi *
`tWt6ZzkZX
`
c

Z

gS ] ggz Z x{z : ^
Y*
b [ Z vZ g R & Ou*

kZ._e
ZzggzZq
ZX 4 *
g*ggz Z ^
Y
!$

] w6 R

16

kZ y e: Z: { E
wz 4
L 8 ZIyV; t :
Z @
Yc
*
3 Q hykS e
kZ~tWkZX] c
Ds
ZkZ:{r
c
Wcx c
x LZ
Z c
WY Z {z CY

X !
$kZ}

t}e
DLZ
Z ;gZz ]L L~`tWkZ

] ]n ]fi ]L L~y
Wg ItWX c
e
DkZp k
Z 7

\vR}g(Z !p n~(
Zt
q
c

f g*gz,
]i
G-o!
{ & S }g*g kg R x Y BL z,
X YgS c Z KZx
c
} hxS w Q+4
E E
C W xsS
l$
Zi !Z *
Zz ] t N L *

y
S $
g ZL$
,ZgzZ e *
x q
Zt74Z ~ kZf ] Z $

%NX xs ZV*
%N
9 i Z0
R {" W ]!
~E
(Z e )zg ZE
X
~kZ'!
X+ Z

0'

Y]|~ p Z1ZX Qg
qZ~U Z'

(k Q y c

]g e
Zzg vZg1Z]|gz ZvZ
KZ {z V }] "(+Z QvZ g Y : ] kZV @
C"

X 74Z~
gpZc

]gD
vZgfv
*
XLe ]

Xgy!
ic

?]]vZwgc
ne
ZzgvZg%0]|
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

17

TegzZ7VggzZvRv{z
gzZ , Z]
VgkQgzZvR

E&
!
ZX X X X X X X yzG
+ZyZ

gzZ yZS 6
{Zg yxgz yZZ TegzZ
gzZ
vt(150)B
(151)3gg[Z GOcVz

yQy @
gYs
z ~g ItWkS f oo~]c
W
%NyZ~ u 0
X V ~E
tWX ga
%N
x?Zm . 7Vgk QgzZvR {z
t] ~E

X1

g S ]ga 7VgkZ {z
c

tQ x?Z:Y m
R Fgz Z
:Y m
Rx ' ]ggzZ g S x?Z:Y m
R}g c
g S ]g D

X ' x?Z
%N~uz X 2
T e &~ Vgk QgzZvZ {z
c

bkZf ] ~E
X t& Q ,@
gkZ{z7s LZwg q
%N~ X 3
Dg S V1{z
c

bkZf ] ~E

%NyQ t
X I*
\vZ] ~E
%Na X 4
3 Zg yxgz yZS T e {z
c

bkZf ] ~E
E
Z Zz gN zZ xsS X !
!
hh
w t6Vz B

18

X e*
*
Z Xb

E
t yZX g [ Zu *
g c yZgzZ L6 vt c

~y
Wu 0
tW

G
g0
C
ZxsS
Z y^gzZ y cZ( 96VzzxsSg O{$

xsS QgzZ @
: gzi Z6V~ xsS <
@
X ] ~ <

x x Z:vZ yZgx Z/gzZ]gX @
: 9*
~i !
Puc rz

(vZf )X @
: c+
tgzZ ( vZ f )'g "l
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

yZS6
Vgk QgzZ6
vRv

-8gX X X X X X X X X X X X X X ZW+Zz
)G

q
Z ~VgyQ VrZgzZ
yZd
kv{ztH7t
yxg
Zz vRgzZ
`
R ( vZ)

( 152)X Zz
3ge
.

E!LZz yZSB+ ] xkZ6]'


!
] Zf \vR

`tWX g S ] Z k QgzZ]xg S q
Z \vZn kZ
` t `tWX yZS 6vZ wggzZ6vZR yZZ ;g Zz

x ~ ]y
WwqR yZS ,@
kZ wqR q e

%yZS g0
Z +
X Yc
~ *uLVi Zk Q
h
7yZZ,

wggzZ \vZ f Zb
Vzg Z0
ZS ~ kZ f Zw g ~g ItW

19

q
Z~Vg {z
c

f ~uz ByZS 6]vZ

Zz
{z g^{z }`
R7QvZ
c

cV,Z}: & yxg

wqR >QgzZ >] Tpg^X g^ Zz gF

y#
X a x {z M%
Z }`
R
s ZZh
y #
1 t *

gzZ Zb

X 7Z b
t agzZx
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

DwZ ?[ L X3Z ( [8} Z)

{zzg @
Q[ q
Z yW6yQ

$
4E
5! E
E
5G
5]X X X X X X X X [2 ZIZ J5kG

` wZ Z( kZ .

7Q z 36S vZ VrZ

VrQQ6Vk
yZ 1 W

6yZ kZ ( 1 q)}
gzZ c
s t I W] c
Wzg

( 153)X c
zg.

yW[ 6x?Zm.bT Hc_]gV

n kSc_tyZN WyZS N\ W[ q
Z bS w*

G
Tg DnZS : zz gzZ E{O$ O ?
NyZS :

20

7\vR
xkS( ]) ! [8 c
yES ] gg@
Qg ItWt ZO E

w~( ~(c ]z s hgzZ g C*Y m


R ; gt G
!Ozg
N Hc_ x?Zm . Z]
yQz 36S Z 7E
R !
WyS Cg

6YWb Zz kZ !
{z T
'
yW6qkS

c
y
z x*
yQ:gz Hs z!
kZX 2~ -6}

t1*
:gD Vy c
7Z tgzZ O ?
yQ@
Y

~ b
e
. 4Z ~Vzi ZzgZ 7Z
*
gz Z !
IM
E
Y*
^
yS \ W !
u
vt( ]) ! *[8} Z X L5!t 1*
4Z
X Zw+ F
~]y
$
W7ZV: y.6
] ]_


c
Ct:
F
Qu 0
tWkZ~ y#Z bzgyi {

~XNom{ svZx *
g ZuV#V#F \ W]g

ByCQNsptgzZ 7S wg}g (]) !g ZuV#} Z


X
Hf g ZL Z]
Z !
W ~Twi *
`tWtA

{zuVrZWb Zz knf] `i ^q ^L
L
gZ~u 0
tW

? ?*
% yZgz Z*
yW6yQX Hg S Qgz Z Hb Zz

? Zz x?Zm . ? *
{0

i yQ x?Zm .QX

& x?Zm .
x?Zm .t ze ~g VE
? LG
NgN]z ] Z7 x?Zm .*
]|nZ {7q
Z ] Z7

X Zzx?Zm.gzZ Hs Q
g S k g !
gu

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

21

VQ6yQg Nch
yQ gz Z

D (] ) {> yZ gzZ 1

G E
G
5GZX X X X X X X X :X E
5gz

gzZ Y 4Z ~ { i Zzg kZ

-(:W O7 y yQ

yQQ ( 154) 1 yQ gz Z
VWvZgzZzz (

zz Oh*
V1gz Z zz

}gzz wkZ yZgzZ

vZ (6
yQ )s 6
V

$6V yQzz yQ

( 155)NyZZ{z

X
c

f V&Lu
Z Z~g ItWkZ

p=> Zg k0
yZx?Zm.]|Z
tq gzZ uyZ

X1

[g6q kZ yZ 7,1 n x Z \W VrZ


]Zg c
Z9 bw !
c
: x
6Vzu yZh N g *Z {Vkz

.6S ~ ] Zg x?Zm.6h N gZX Yc


Z

6?h N t:gz x Z

X x kz [gL Zx?Zm

# L LyZyLZuZ X
-G
~ >XG
c

bkS f ]z gzZ u ~uz

X2

22

1*
4Z D qu[ R !
z/ Y~ %gZ L
L ?
c
7Z VZ

u
~: ix?Zm - Zzt M bkZ~ {g!
Zz kS H: (Z VrQ

X H:(ZVrZ1*
4Z D{>gzZ4Z~ kYZ
7Q c
W7

,:g DTy 7Z bkZ]z ~LZuZ

X3

[ Z6yQzzT Hg DT~: ix?Zm Z VrZ1, g !


zg Zuz

X Zw *

z Pz ]Zt S g

q
Zug c
Ey%q
Z=

~h

- y!
LZ ~ @
W77?y h YQ~gZi !
1

y ] E
5LyQ `W 6g Zg t c
C VrZ h7 zz

X ~V] h1yZ a
{z

X ~$
VrZ c

bkZuayZ

X4

X H[ gS Ox?Z:Y m
Z c

f bSZ u

X6

X Hg S] c
Wv
Z c

bkS f u,v0 X 5

VyZ ~ Vz6w}g VrZ c

bkZf u,
X7
Z :
V yQ X=&tN gz Z xz yZS {z
!
T~ X=&N vZ6

X D yZZv}h
!
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

23

VrZ zz wk QgzZyQgz Z

E&
:
z
ZmX X X X X X X X X X zE

gzZ( 156) J0
!
yc Z( 6*%

}[ zz wkZ yQ

OkZ VrZq c
O*%0Z

p~ kZ VrZ :gzZH7

c
/x ( } ) c yZ

~n kZ VM " gz Z
~0kZgz{z Hs % Z
y LZ {z V; 7 !
kZ 7Z

G kZ VrZgzZ ._

KZ yZ vZ (157 ) H 7O

e
.
vZgz Z 1 VQ s
( 158) Zz

Zwi *
[ Z6yQ
!
Xf VZ c
i LZuZ ~gI] c
W

Hx`
Ox?Z:Y m
R Hg Z ]c
W Z}
Z h VrZ
:Nq
{-Zz x?Zm}]| VrZ txE
Z~
zZ`
yQ HgDy
]| vZ g *%]|Z
t ,kZ J0
!
yc 6x?Z ?*%]|

~ *% g,Zz xkZ ~g Z.\ W ~ ~pZa x?Zm}

24

S x?Zms 1{6 VIC


!
\ W Z
zZa a
nx?Zms?
Wy WbRt {CvR\ W W~]gz^
B1x?Z?*%]|X Vz g
Z_s NVc
Wn kS VuLg}

m}7Z \vZX VgZ$


~: c
B; = W: ? C =

X J0
!
yc x N ~ x VQ x?Z m }Z
\ W G x?Z

a kZ\ W ? G
5L Ht iR \ !
V }?
^t( x?Z? ) *%
} hZ {z $
]!
b kZ x z kS wZt H{g
S s
X ]Ps/T^~

=gz Z ~[ kZ= V{vZ~L Lc

gzZ1x?Zm}6WkZ

]|7Z e *
7yc 6*% { 0
7Z6YC
y
xkZ
c

Xg}h Rg2$
atM 1 e *
W 0
*%
kS yQ kOG!NyW
X c

xyc

VrQ t c

bkZ x`
x}uz yQ~g ItW
:q ^gz Z%t yZX c
} ^NgzZ c
Ox?Zm []|

~ { !
yQ VMgzZ `|c yQ n } :gz Z HO VrZ

D~zc yLZs{z 7 L]!


7Q ~z {z Hs %S

!yW
1 VQsKZ Q vZ H7OG VrZ c

{g !
zQ kOG
X
X Zz
\vZgz Z

25

G
G
5
Z~{g !
Z
x?Zm[L

G
G
5
c

L} 7Q {o~x?Zm[L :n ^ `m

}iJ
y ] yY ;m
6 | :n ^ 7n^n
X,F
Qd

#
{0

i6
yW[R{z VQ6
yW{0

iQg~

" 7]V;z1gz\ 6{z Ht\z


Zi%

:n ^ 7n^m^

G\Wz]~,zgzZ W 0
]V;zQl
& Z_s {oV :n ^ 7^
c

y kOG!yW

p6yW\ W 1 VQsKRi \vZ7Z ~ :


HO: 7Q

]zgzZ,xR] }
g Z0

xsZ+
gz ZNp=d

XV~G ZzB]g6

g D ] %S F~ : W |X 9gzZ k^o {oxsS IZv:R

6[{nyQ ( x?Zm)}[Q 2~zgzZ


yQ Oe
x?Zm} gz Z W[Qt
vR y, y#Z bzgX OVz O: Q

X F
6
Zg }g gzZ F
!
z xs Z+ + Zg ]

[ Z ?V {zQwDZt;g
h
F
{g !
z [O~gItWkZ

*
VZ L
L *
L Lp L XL 1VQsKZ7Z\vZ n] # ] eL L
kZW oFL Lc
o]L
L L LZ
1L @
L*
VQ

m e] L Lc


g Z~{g!
x?Zm- klyW
X @
*
VQ Z%

26

X 1VQ6
+-Z LZ x?Zm- ] o
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

]kZ C
~ [ L X3Z

Z!
ZX X X X X X X X X X X IZyZz

[z4) W yZS 6k Qgz

gzZ(
z
( x?Zm)}y#

V- ( 159) V {Z6yQ

x Zw, q u 0
F6yQ zz

zz kZgzZw'6yQ ,

( 160) zg {Zg vRV

kS 7Qqzzh
yZgz Z
w VzzkZgz Z
H I

c Vz
~ yZgz Z D3h*

( 161) Hg [ Zu *
g

~gItWkS X f Y p=6yW{0

i x?Zm}~g ItW
x?Zm}q
ZC
~ gz [ L X3Z f p=:Zz yW
X yZS 6
yQ6
3ZzV W

[z4
Zm ~g g x S X Zz g
qR {o [z4

?d
k( x?Zm )}c

]g e
ZzgvZ g {k

1Z *
C
~ [ !

27

X tb
, + *k

, h X, F
Q0 q~
Zg \ { c
i Vzg " {>q
Z ~ Vz V Vg Z0
ZS v ,

gzZ ~h
[ VrQ Zzh
F
tkZ ~`tWkZX
X _ Zz ]6yZ
x?Zm}t | ; g
h
F
{okZ kz OG
N W{z1 gg S p
ZNp=~ *QgzZ ] 6yW

X }7'7Q

z " x t y #
x?Zm }
c

~y
W`tW

#x?Zm} LZuZ X , Zs V> V| V-

gS X , Zs yQx?Zm}g; ZYq
Z 1 !
]y
'
WKZ

kZ { L ;
L ~ iL L+g c
~ i fL L Z

yT]txx?Zm} %LZ {z !C
U% kZ Hf 0
]yZ n x?Zm} Z% kZ +g/1 W yZZgz Z
oFn l fL LD
vZg {k

1Z*
C
XN W yZZ[ I Zx

&\ Wgz ZX sx?Zm}; iL


L D
{z ] n

] L
L C u 0
tWkZpsy

i gG @
tkZc
ZC
p ZyZ%

~ W#
#
q
Z#
x?Zm}" ^`e ji ^
~{g !
^ L LX h
ZvZgk0S *
z:

]vZwgD
M0ZX ( M0Z) ^n] m f ] n t ^L Lc

X g S T {owz 4
x?Zm}FZ6yZkZgIg
qR

28

{z, n kS x Zw, q u 0
w'6 c

f ~gItWZ
L
X bz )zg yQ {Zh zg {ZgvR V pX

yQvD# i~#k QQwJsS gzZ zg y!


Xgp ^N{z tx`
q
Z~
zZ`
X Vj N i Z0
Zt

X xgp ^N{ c
i
~ * ~g7 ` WX
zg i$
kZ 7Zq
zg~] Zg ~gpX _ O$~x`

kZ[7[g Zg0
ZM% Z

X ~27252221[ !
`zy

6
VZy

7S yZ D6
j^
Y*
wV tgzZq
Z

w Vi^
Y*
*
3 yQX 3gg [ Z c Vz
gzZ

X s x R] Zg
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$
E

\
Z`
-E
)G
Z X X X X X X X X X y B ZZ:
gzZ Zz L ~ yQ p
D yZZ6(kz) kZ {z Zz yZS
6k QgzZ wi *
s\W
i gzZ wi*
\ W

gzZvZgzZZz ZZ >2igzZZz
#

v{ztZzyZS 6
y
( 162),x`
Rd
kX

29

%N [| Q kOG
! yW

f [ ZN [ ZgzZ ViRV} E

`tWkS Dc !Nw*
[ yW f yQ~ ]c
WX
E\L

\ WgzZD yZS Zw *
6\ Wgz Z Zg~ L c

f V- yQ~

0 \ W~ V1 W VrQ gzZ D yZS 6V1 wi *

7{7 \ Wc &\ Wgz Z {z c yEZyZ S7]Zgt

f6gm{ > 2igzZi X D6Zgz Z*Zz wQxsS vt gzZ D


E
B-#F~ ] E
5Z R > 2i~ ] gzZ x ~0
i : E
5LK
c

v {z X, xL:ERV,Z n
g yZS 6]y
WgzZvR x R

X e W:x:1}7Zg ?f z Zg6x C
gz Z {z !

Z z yZS

:] J
Yg
wgZD
z
0vZ I yZv tZg~ Lpn 0
X pyQ~g ItWkS evZgzZxs

hZzB L)gzZ yZS yZ {z {z `


R x VX~g ItW

vgyQDggz Z
L~ r wXv{z tZg~ LX zz

N~ w V 9wqR V
N ggz Zsp Z 7E
gZ
yZ
e
Zu~6gz
3OB&M]vZ
c
yZS 6]gte

%yZS ~gzWp=] gX GE
yW
X g"
: yZS 6] ggz Z V
> 2i e { izg i X Y

f ] ^L
L c

Zz|kZ
n] ] ^eL Lkl
x f yZS ~g ItWX 7f ; g Zz *
~y
W ] g
gS

30

X uLqq ZQ 6
yZSg S qJwqR c

w q R
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

bks\W"

47zZ*
Zg1iX X X X X X X X E
5G
Z

Z'

SgzZVz9nQgzZ
VkZgzZ[gzZrZgzZS gzZ
$OZgzZ}gzZ
ygzZyzg;gzZ-gzZ[ G

(163) g1i ZgzZkz

5 *
h
i0~gzZL LE4LXZgzY )Ng M!*

z D
vZg k0ZvZ NE

"x?Zm.\vZn~g!
7kz ~ 7] E
O3E
g ]g

~[ ZnZS kZ 7 ZE<X Wx?Zm.\Wa


m b kz,Z s\ W
c

N @
~(~ Twi *
u 0
tWt
S Z'
S kz ,Z6\ W! [8X 6x?Z:Y m
Rv yQgzZx?Z
$OZ zR yQgzZx?Z:[ t GS
gzZ 6x?Z:y yzg; - [ G

f x?Zmb x *

~
f x?Z:Y m
RX g1ix?Zm Z
I$
( D~gZizt

< Z}
p\ W b L L hG
L Lx*
\W ) Z

\ WgzZ 9Zz ZgeWzggzZ < E


L 8x?Zmb a

{gG/\W z R\Wvx c
W[ Z6
g OE
&X
Z :gzZCw!
\W:~/sZ
wh VgzZ w

31

,R\WX gsz^~ V]Zgy H6 bg"xZ \ WX Z

[ Z f x?Z:Y m
RX
c

f
\ W:
] uZz R

:7 [ 6
x?Z:Y m
Z ( 3 wi *
x [ ) ;g Y c

VY x yZ vt Q W W1~ g1ix?Zm Z X ~ F
Q W W: Wx
"
? 7Z i*
F
Qx [ c] E
O3E
Z?
< S X @
Wkz~px AS {g
Z q: ZvL L pFkz

Y S ~VY m
R LZ V}uz \vZ DDgz Z{z kz~
( Zz )X
%L @
=g f
LY St

Ym
Z1Z \ W
c

f x?ZmZ'
S ]| f x? Zm b

zZ \ WY m
Rx {z x?Z:o b g Z6
x W]|

x?ZmS ( g[ Z ) \ !
y!
$L L pZ'
S X xZ S \ W~ Vex

R O7EL u
Z Z xx?Zmt GS R OE
7]gtd
}(
\ W

VZza
\ Wa Zz W~L Lp[ ]
-Zzx?Zm[

m} @
Y oZ L L Vx?Zm[ X [ QgzZ G3 Za

c

f x *
1 W x?Z: Z y yzg ; - [- Z x?Z
\W
c

f x?Zm Z ~y
WX vZ N zg ] Z7E

L 8 [r
0

6] yZy
S D
]zpg1iZ
\ WX {7\W S lp

( yi {)X DY
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

32

kZ r Xwg gz Z
,Z gzZ c
y \ W

G
ZmX X X X X X X X E
5{{sgz

(J
Z) r X wg

m) .vRgzZ H7y \ W

gzZ (164) c

x (Zz ) (x?Z
g e gz Z Zz ~p

V Vg @
wg Zz
vZ gz Z g : u 6vZ c

( 165) Zz~(

x?Z:Y m
R Cx~
fx?Z:Y m
Rx?Zmb

ZgZ'

\vZL=g f[ L=gf
LX CWkz VhZk0
w *
[ b > Zg6
( ])gc_tZ E<X @
] !
LZ
E
X 7|T Mp"c !NtBy
Y: .t kZ H7f6\W Vg
c

f ~gItW

Vgt pkZ 7 X ,Z wg Vg] g

X ~x?Z:Y m
Rx \vR]gX
7y~ u 0
yW
x*

tWX
c
C: ~ w7t pkZ g : i }g
~`tW

{g!
x?Zm .X
c

f xZz \vR x?Zm .~y


W`

33

x?Zm.z'
z0

z Z}
L
L `g bkS ~ 11tW32[ !
`zy

6yZkZ~

@
'!

7f x?Zm .~ kZ
c

f x?Z :Y m
R ~g ItW

m. Twi *
u 0
tWt X 7x?Zm. Zf Y m
RVHnZS

m.15xkz
=g &
C
X
c

fBi Z S m{yQ x?Z

y
!
z y
kZx?Zmu 0
}g1 {7\ WtX [ s x?Z
6
X 5s . X \vRB
yZS ~ *Y m
R
c

y-~ *x?Z:Y m
R~ u 0
tWZ

c
~:gty#
v @
N geg N ~pVzg Z

5B] z] Z7x?Z:Y m
ZD q nS gz@
D
ZX : WZ *
9
L zX Y Y c
7: : wJ+ ~ ]gkS X C{ Z hV VrQgz Z
B9N+ZZ
gt WVggzZ $
7[x u ~uz t kZ GE
6h c
C t
!
z h6g Zz 7Q x?Z :Y m
R
g 7p
%NgzZuze
X H{ WVZg ~E
Z@
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

34

\W k
Z ZvRp

Hw *
B DLZ {z Hw *
s

$ vZ:z
Z8vZZX X X X X X X X X <XgIG

*
{Z vRgz Z Z
gz Z
E
HNVX" ( 166)
{ Ze {z zg {Z vR (V ) gz Z

"( 167) ~ Zegz

7yQvR HgzZ H VMv{z

( 168) 3 { Zg 7Q :gzZ
g {z ~ T{Zg c iz1

( 169) yW6vRx tgzZ

4Lzg ! [8 ; gYc
ZvRp,: c
, Z\ WEG

]g
N Z=g f`gzZg1igS z] Zg w ^Ng k Q
X Z Z7E
N Z=g f ]z ]Z7X Z Z 7E
NZ=gfkZgzZ yW

Z 7E
X Z

D
vZg k0ZvZ NE
5]|~ F
Q`tWkS
E
f wg LRt yQ ] gwLq~]
g g !
)q

wi *
`tWt 7wg vZ\ W V w ^Ng vR~ c

LZ {z Hwi *
6? kZ ZvR : c
\ W (]) ! [8

35

X {Z
gzZ Hw*
L
"~( ]) ! [8} Z
3E
]gz] Wzg c "
U
g ~] OE

EL
gzZ HV AX-8E
v{zX ] \vZgz Z ; g} ] \vRX 7
YN
G4$N
]]g~gS ]ZgX 5E
~ Z,?{z zg {ZvRV
:vRV .LgzZ Vz
gzV Hg S yZ g z
g S ] ErLZz]Z f ]gVrQ 3 {ZgS7Q:gzZ
s

LZ=g f VCqR E
&MKZgzZ ~ !
ZS wJh Z] \ W
'
E
-O;X9E
Xg~T1ZIg Zh \ W
E
X C&N\ W ZegzZ x *
q nS \ We
Z@ ;gC
gItWkS

E!L Za {z 7c yZS cg S ]gb Z V


G
X g [ O!h
X
'
~[g g !
\ WLZ} Z]g

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$


-X X X X X X k ZZc
w ^Ng k0}g v " ! } Z
)G

:
W h sg}gv
G
'N

Zg zZ W yZS c ~4 KZ ?

V W cvR" z

gzZ Zz L vR gz Z ~ Vi gz Z

( 17 0)X Zz~(

36

6]Z f t Zg @
QyYtgzZ Zg @
Q DLZu 0
yW

g S ~g ItW
vR wg Zz y
~(w ^Ngt ;g Y c

V~ u 0
tWkS X e *
F
Q
?wgtvlp ? ~4 ~g v~ kZ yZS 6kS c
W s
G
{g
S ]i ]L XL Ig* CN E
5O.'QyZ~Z
{~

jh : yQgzZ yQ Y
}g }g ?
Z!}
Z ;g Yc

"yQ }g v
jh kZ ?: W7n~yQ] E
O3E
X Zz ZzD{zgzZ ZV\vZ L V WVi

~gz Wp=x?Zmu 0
[8Zx !
Z}Z L L @

gS ~qz`tW
G
g,z X c y
S x 7cq
Z x Mq
Z $Nq
Z
" ]
3E
~

% y
S #1 c ] XgzZ0

60


l
X y
S ] OE
X wg
yS\ WgzZ
X] Z )]@
m] *
Z~tX t

TX WBh sg}g vwg {z


g S ~g ItW
G
u 0
uq
g
Z h0
Zut gz Z hC
w MC
UC
0

i ]wg Zz
h E
0!N}!nvZ) v] ] ]a o ti ^ ]L LX
g St ~

( 7
%

}gv{z } Y] :M~g ~g v{z lvR


c

~y
W`tW

X V7wg LZgzZ L
Z } Y{z7"g ZL
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

37

iz O7M~+ LZ ?! [ L X3Z} Z
G!
1 : Z hO3 vZgzZ z:

zv!
X X X X X [ 2ZRZc

kZgz Zwg vZs*%0 }[

Y S s *% vZT
kZgzZ6vZ ? bz k Q gz Z H

&q:tgzZ yZS 6
Vg

n }g vt Y ?
({o) kZ

] E
5L ] Zf vZ s 4
G-o!N
k Q u 0
zR {zgzZ BL
Vi gzZ V W ~ o
( 17 1) i g vRgz Z ~

(N6*%]| VrZ f V ~ ] c
}*
J0
!
y G
5;XE
W kS

~ y
x?Zm}'!
~g t H el
\
6 X c
/Ox?Zm

g gzZ
c

f gzZx?Zm}~ u 0
tWkZX V

~ + LZ ?
c

X #
+ | m
| ( xyQ~y
Q

{ot~{g !
x?Zm}X:gzZ {zh~ {g !
\vRgzZz:izu

vZ X kZgzZwgvZs*%0Z}X
w~yZZ}
z

X b z skZgzZ c
s*% \

38

N \vZ Zz %\ W G.7Lt~
\ W
kZgzZ E

\ !
%x?Zm}H Za \ !
Vaz%x?Zmx WZa
X c

Za EN
Nx?Zm} H bkS izug
Lg
L \ !
L *
g
Z 7E

X
zgTC c
it*

zq
/VLk;Z N zg

m} c-~ hsW L L[ ~6yZk;Z bzg g


\!
N Bx?Z
ZaWgzZ 74 ~ Za \ W n kS H E
gz Zt :S Za 6\WZ E<X7:
R
t6
V :
R

S
X :

s ]| 7
Y bz
c

b zx?Zm}~`tWkS

Za x?Zm}*
T~g 7
Y ~ y

*%]| x?Zm

*% ^u ^L L Ht : S bz67
YklyW

, Z vZ bzg} S svRX ~ 7
Y bz z s ~
"~: {
] Zg \vZ[ Z Y~g Z
] Zg~T Q

vZ G
NG3E
} p h = Z V ,Z h=S t u 0
g Z

X bzgx yZxx?Zm

}vZL LX bV Z}
&{z
zg eoV|~g ItW
-E
#
yS Z}
&k;Z N zggzZ }vZ | X G
L R L L7Z *%

{ z q
Z Z}

c
CgzZ h
F
{okS gzZ
h
F
Vz

39

] ] ] ^L L
s
zbkS kOG
! W
6(~uzX u 0
zR

0Z [ c
gZ
{okS V| klyW
X q
Zs[S u]
( vZf ) vR *%

yWz}i {z7 zR kZ q
,{uzZ}

c

~gItW

7g
tkZx?Zm}X {x?Zm},Z {

egzZ {z ] '!
%6yZkS V-g 0

|6} xkS X n:ei:J


` W yQXi.
*
Zt
q
E
kS X
zg
]i L
L T OyQt - D{z

g {z

kZx?Zm}gzZ YHtq
ZuzkzZ}
siX
X YH:q
~: Q Y*
wggzZ
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

40

-7g

~ { vZ [
C
G
vZ v gzZ
[ O! :gzZ
&gz Z -g ~ ]
.OG
, E

$
4hG
5G
ZX X X X X X E

( 172) } t LZ
yZvR
vZ G i Z x gz Z yZS v

7ZgzZ
`
R Zg7 Zg7 yZ 7Q

VXgzZ}`
R{ c
iaLZ

u*
gyZvR HgzZ g]

g CZ ZvZv{zgzZ } [Z
(173)N 0
7ggzZi

v
Zbzg L L v
Z G*L L yQx?Zm}*
~u 0
tW

vR x?Zm} z!
] gz Z V~(Z ;g Y c

[RX
c


gS

X D7kC?
H~K{ LZgzZ g Z*] vZgzZ }

{LZp{z yQ~ {x?Zm}? ; g Yc

V|
G

[ O! D7kCx

~ ] vZ {z Y 7
C

] v w=}g \ vR {z B7g ~ ] vR
X
~#
V Zz x(gzZ7QD

VMgzZ } { c
i aLZgzZ }`
R Zg7Zg7 V Zz gz ZVzg Z0
ZS

41

&gz Zg ]
.OG
g gzZi g CZ ZvZv{zgzZ }[ Zu *
g 7Q HE
? ;g Yc

V|~gItWX n X vR7Q {zN 0


7

V
yZ{ c
i yZ [
ZL L{zt~{g!
x?Zm}
N \ !
V %
W~z=g fV x?Zm}
{z Za E

}B7g ~BgZ*
ZkZD7kCg ~] vR
X3Yg ] x?Zm
G
4]ZL L
] Zz ]Z f x?Zm} *
Y u q gzz s 1E

@
u 0
Vk
{L{Rx g Y gzzbVk
x

D;
%g;ZYgzZwxKZ X. sS I *
x9X

g " ]g}g &] XxghZz e


vR+ WLZ
X D
kC~ghZz e

L L LZ z!
] zbc

z:I~ b~c

]g e
Zzg vZgWZtzg]|~ Rx S

vZ~ #] f ] f ^] ^]L L~ {g !
x?Zm}V|
X z wggzZ {vZ=V{

kZ ] ~(
Z xq
Z xq
Z *
{ g Z
] vZ
G
t O!V
X xV
HkZ: gx?Zm}:~

x x?Zmx W Y m
Z aZ aR x?Z :Y m
R
@
7"
U
X ? Zz kZ*
Zz{> V

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

42

s[g}g v" !} Z

Zzs~gv gzZ W?o


E
yZS v ( 175) H w *
g $N

G
G
!

)G4h X X X X X k ZZc

1 Q VrZgzZ W
4Z~ agzZKZd
kyZvR
Zz s KZ 7Q gzZ }

( 176)X 33Zg J

`tWkS [ Z h
F
]c
V|f x?Zm}~]c
W

G
? ~ O
'
i svZ {z ;g Y c

f ]Y m
Z NG
5_g~
G
%NL L
vZgk0S X ]Zz] Z f ]g Z% kZX ? ~ Op y; E
I
]gz? Yg { c + T] g @
Y*
T 0\ ? D

%N0
s zR \ Wg IZ \ W: Zt R\ W ? y; E
Zu{z 7

Awgz \ WgQx t wz4[ 6\ W] Z7yZ\ W


G
~ Oq
Zg I] Zf \ WX Sg7 ]gz?gzZ b
Z] Z7\ W {70
Zu]g1 PA ] Z7x?Z:Y m
RX ?
X Y Zgz =

wgcy
S q x]g ;gZz[ !}Z ^]^`m]L L

Hg S T "
YS #
Q {zHwJx {z VM c

]ghx

43

s\ W 7t Z'N f V
S s g c
t ] #
Q {z
n kS f y
S wg V
wg ] E
5O8E\ WwgV
S
~g7~ ^ ] o] k%eL LD
p]g:gz k Q6
tx

X V
5st

z gkz[g ? xkS t pq
Z W0 ?

gzZ1] Zf [ wg {z \W- ][ gzZ L{


I
Z
Zf kzZ}
xlz=c + T 0\X ]

] Z f c Y J
V; z 7x kZjz l =c + Y
G
X ? ~ O
'

i
N C
7Q=g fyQ Hf z x?Zms ~ {g !
Z 7E

[g LZ~ u] o q oe kmL LD
]g Mx
?
'

i yT[g\ W 7J
f x?ZmsV ~ ^@

N Y] S F7Q x k QgzZ yZS 6vZv c

3 Zg Zz J
LZ } i Z a7Q
4Z ~ KR 7Q vR
X 3
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

44

\ Wy7 :0! ?v

Z :vZ
{z q
Z k QgzZ Y 'M zR"

G$
GE
lX X X X X X 7
34hG

"
Z 0
F
kQ
Z _Zz k Q {z Y 'MzR

z~F
{zVz_Zz

VF
ZgzZV
vZ z ZC
z Vz'MgzZ q
Z Vg

? @
s
z xR n }gv
(177)X }YqC
vRgzZ:{Ze

!Z:vZyZgx Z/ e
ZzgvZg { y]| ~d

tWt?_Zk Q\!
V : zR: rT c
W7wDS ~X
%Ng F~
c F
g FJ~ D
vZ gvZ0'
Y *
w*
g I
]gl" ~ D
'
Y p=vZg & Ou1R]|gzZ]g

n ] g ~ Wl= }g 6 :
0
Ngz Z c

wi *
`tWt?w Z7-Zz7 z R V!~]vZ M g c

\W T e :~ {g !
!/ \W ! [8
c

]g

\ !
V :gzZ: zRkZgzZ Y]y
Z :\[g,

45

] ]g!
ZgzZAzJ Ww!Q q
Zsk Qgz ZV

r!
Z Y_Zz w]g! {z s\!
V: zR kZ:

Z V

z kZ 'gVzt A z wz7Q V { c
i c
z
( O ) bkZw kZ VVz !
ZV s!

? ~ C 6g Zz wqg \vR X Az k
z
X } YqC
{z e7nZS n6
kS Y:x

~b)z] 5Z:vZyZgx Z/ gZz]!


tgItWkZ
E
z @'
kS D7 Lz=KZgzZ Tgzs] g

`tWkS X 77~ #ZkzgzZx?Z:Y m


R {zt
q g

g OS Z L9z~
\ W @
:Z L 76X
Z ;g Zz t
gZz t]g`tWkS X D
*
Cw *
kz Z
D
N[ Z @
X Z7E
\ WwZ
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

46

{Z
g

qg!gzZ]c
Wq
Z6

X Z {Z
L Lx*
kZ
!
S yZp,Zz F
Q6
x?Zm}~ {gkSa

H ^] ^ ^n m ] e n_jm aL Lx?Zm}x
kS . L Lx *
{gkZX }g@
QyZp, yW6
{z
g
t Z
t }pu 0
gX }g@
Qx Rn{g VR
~ u 0
{g

vZ]~ p{gkS X w*
~ bZz R| 7 c
~y
W| 6 u 0
g

~ Vzq
3 kg : Za {Q~+]Zi
c
x ZS
[ ZI~gHN Zw ~ga ]z I~zuw'zxZw

X
c
}g Z
xZw

G
] Og _Vc
'!
RP~: i wz4
kS u 0
gt

%N
E
+X _ ]Zgq
g@
6V [ ^Igzi _ w$
~ E
X ~u 0
{gkS x S ] S { C"gzZ

^m ] kn oj n ki] m k] n]L L
GE
"N~gzwz4

46
u 0
{gkZX Zw *
tZ
@g

/z g ~ rz
e o V|1_g h n
gzZ Hy S : Z}
x?Zm}]|kOG!W
~u 0
{gkS X g
Z}
{zg ` S
3 Za _ V
o6] !
kZ

47

X YH Zz6
x LZ LZ] *
Z}gyZ? Y

(Zq
Z Zxa g 6
w{z V ~u 0
gkZ

z7 LZ
c
CV @
Y[ g S Z`
~$
gzZ { k
T

x R bg zh S gx"
U
6}zgzZ ~$
L)g z
Z x R ~ Vh~ ] 5 x LZX D {z T V : gez

7QgzZ g z ~g I{gkS X lzkogzZg0


*aX ~ ] W6
ZgZg7ZgzZ
HG6tzgyZg !
ZQ
q

,S V|akZc
Wx] xsS ~ Vzziu

] yZS 6]g7QgzZ CVZ


yQ[ B
X ~

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

46

{Z
g

qg!gzZ]c
Wq
Z6

X Z {Z
L Lx*
kZ
!
S yZp,Zz F
Q6x?Zm}~ >gkSa

H ^] ^ ^n m ] e n_jm aL Lx?Zm}x

kS . L Lx *
>gkZX }g @
QyZp, y W6
{z
g
t Z

t }pu 0
>gX }g @
Qx Rn{g VR

~ u 0
>g

vZ]~p{gkS X w*
~ bZzR| 7 c
~y
W| 6 u 0
>g

~ Vzq
3 kg : Za {Q~+]Zi
c
x ZS
[ ZI~gHN Zw ~ga ]z I~zuw'zxZw

X
c
}g Z
xZw

G
] Og _Vc
'!
RP~: i wz4
kS u 0
gt

%N
E
+X _ ]Zgq
g@
6V [ ^Igzi _ w$
~ E
X ~u 0
{gkS x S ] S { C"gzZ

^m ] kn oj n ki] m k] n]L L
GE
"N~gzwz4

46
u 0
{gkZX Zw *
tZ
@g

/z g ~ rz
e o V|1_g h n
gzZ Hy S : Z}
x?Zm}]|kOG! W
~u 0
>gkS X g
Z}
{zg ` S
3 Za _ V
o6] !
kZ

47

X YH Zz6
x LZ LZ] *
Z}gyZ? Y

(Zq
Z Zxa g 6
w{z V ~u 0
gkZ

z7 LZ
c
CV @
Y[ g S Z`
~$
gzZ { k
T

x R bg zh S gx"
U
6}zgzZ ~$
L)g z
Z x R ~ Vh~ ] 5 x LZX D {z T V : gez

7QgzZ g z ~g I>gkS X lzkogzZg0


*aX ~ ] W6
ZgZg7ZgzZ
HG6tzgyZg !
ZQ
q

,S V|akZc
Wx] xsS ~ Vzziu

] yZS 6]g7QgzZ CVZ


yQ[ B
X ~
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

48

. (V@
e
qz ) x *
vZ
X y!
$Zz
3g

z Zg7 Vz LZ ! Zz yZZ } Z

g Y Zz V 0
g e nC
n } gv

6?XyQ Z G w '
~ x ZwS
q ?p YH ]z

\ vZ " X ': w' g D

( Z c
Z + Z G

ZZvZp
oh
k

XXXXX XX

( 1)X Le

[ X]L L~u 0
tW
c

]] m] ^m]^mL Li WgItW

+ : gz Z x q
ZZz + ] vZ wg kg Zgz Z

Vgzg ggz Zh Vg Z0
{ T
x ~uzZz
] !L Lz H Zg7Vz@LZ! ZzyZZ} Z
c
^e ]L Q
L Zh

~0
yez yZS t @
C f ~0
Vz@
gS
Zz yZS Vz LZ \vZ ] Z@ {z Z'N ]Z@yS X Y

{za Vz LZ \vZ 0 xZwz w' Z%] Z@ {zK 0


] Z@ n
tX D }uz q
Z ~ : Wv Z% ] Z@
X
c
Zg7Vz@x~`tWkS DYW~ . L L

49

< 7R Zg7 {@ s + gz Z <xsS

I Zw{@s {tH: Zg7{@s < ~gz*


Vz@
f ~0
Vz@X $
Y 7
S } ~ # Z}

@
LZ
z DwJxsS yC
{zzX qzf Z R
4
7FgzZgxZw6
z ZLZg YF7] c
zZ
LZ[E
LG
a }g vg Yt ;g Yc
V x Zw6LZuS Zw g Y

BVzg YZzV 0
g e.tgzZ=" g YkZ
L LX w'

Zm Zx SX @
Y 16~ .
zZ xZ L LX m{

uZg S z D
{z7u Zg S ~ kZ @
Y7akZ D

~ y
S gT7=Z~ Vzq yZ gzt
] Yg V; 7 { g Y

ic
gzKZ:gz
c
7Vzg YX
c
y
S 6Y S

Cy vZqC
zz uZg S ]gvzoC
g YC
J
O7
b z{ LZt@
:u Zg S ~Vzq ve xfm ] o ]L L

:z~0
{g0
ZzukZ{V\vZX ' bmZgzZPT

x :gz ZzgZ

xZw %fVzg YyZ bV26"


gzZ X
{V\vZX yZ
C
c
gZ
xZwVzg YXgzZ 3g YC
bV
gp

Vzq ~_s q u 0
{z } Y4] g0
Z V
ZgzZ|g Y
%N6t R qzgy
Vzg Y u 0
*
gzZX } 7: WR ZE
S 3X @

w'
kZa S D[ Zy

t RgzZ L<X&Na +

Z @

50

#:NXg Y{zt
c
vy
ZX
c
IVzqP
nL L
c

tZuzX {)zk

c
g Yg Z'N yZ ~y~ u 0
yW

e ?Z
1 w'g DkgzZ Kw'6
?g Y u j] n] ov

vZ
c

~y
W`tWX kZ { k
*
g D
Q 0
!
xZwS {/c
GE
"N}nZ S 6+ kZ7h Le
" nZZtV26
c
uZgpa dZ Z \vZ ^
Y *
*
3gz Z *
%fg Y Y
y
ZgzZ Zy
Zg Ygz Z ZVzg Y |
g ZVg }i

X Y07Z

7kz OG
[ ~ u 0

+
S ~g7 gzZ Y !
Zz Y ZZ +-Zz] g {O E

tWkZ

(~uz klyW
~gz~0
T
c
SVzz K

}zV ^
Y*
g~ ^ ] ] ^e]] L Lc


gZ

vgzZ > 2i e { izgi t ~0


VzzN Y:}g7

C
Xz R + *
Z Zt VzB~0
x R

e e^v] oF $ $ v ^n fnfu oF oF^ i # ] o $

51

: :N" VE
vZ ! Zz yZZ} Z
~~:gzZ Zz #
w:gz Zz

XVzg YyZgzZ VE!


G
C+

( Zc
+Z G

[ G
Zh
vZyZX X X X X X X X X X X ]

} 7
!
~ V

gzZa[ LZ VyZ:gzZV
p xZwKa l g

wxZwS ?Z
gzZ VZz

kZ#BxgzZM
g D
~ xZwK VrZ Q: 6
Cc
iByZ ? c
uzg W
}uz q
Z6gzZ n ?gzZz

: }uz q
Z ~ gzZ {k
gzZz
Zw JvZ " g Dge vZz

(2)XZz

D
Y ]|z : w" VE
vZ
c
t ~`tWkZ

k0S N Y kZgzZ YX WZg *


\vZ t Z% vZ]

DW]
x g Y !
D e~W D

vZ g

z: w" ] ! Zz yZZ wi *
u 0
tWt H{ ZgS 6yZ V

52

X Y:w"~@gzZ{z%zY tvZ]

Zz #
wg e ~ V{g !
Y : C" V Zz #
w
c
tZuz
&
w' ~VxZw:Z
Z Z
ggzZxZZx O? Zzf {Zz f Gg
X

X z: ~i Z
6Vzg Y!

c
Z

6
g#
~0

zZ}
2
~ V
X Z e:B; 6Vzg Y yZ
c
a

X V} 7

~~ l ~pk QgzZ a LZ zC:VyZ


c
VZv0
: Vg Y~Z
1 k
yxg}g v uvtX g Ys
G
w" kZ g O{$ A 46
Z}
~<
yZz:6yZ~VezC
XM
g Dz wxZwS ?Z
V;X YX

kZ Zg v6kZ c
3 Zg x ZwKa}gv {z
q
Z
c

V g aV c
i Zzg*
~ yZt ? W:~ w9S g
vRX , uzg {zVXg Z Za wt ~ V c
uzg ]g c
i ~

X c
uzg { Zg S kS V \

Z~ VC c
q
igzZ {k
zyz}uz q
Z~ V n
c
VZ

7t ~ u 0
tWX J ZwkZgzZzgeZ}
yz }uz

kZ ;g Ysc
s h
Zy pZzTz
kZ klyW
X Y ?
{k
Y $ {zz z:

53

{ k
e
gzZ ~ ] yz ~ YZB}uzq
Z ~9yx
X e
Ze {6
~
Z6{k
zgJ

Zq~]
g !
g q
Z *
L
L Zt
!
FQg ItWkZ
JI
d
i "7 0*c

]g - ]V\ Wngz Z
D Y :ZzV{gt V LZ~1 hZ] k Q Z Z > 2igz Z

` _7g RtgzZ
gl
C
!
g YV{g

{WX n : [Ygz {z Z)6


wkS k QV X Zg Z( ~
/Zg* {g g Y !
|0

!
xZwS BV q w
]g Y1!$
V e ]i YS ]g yZZ:xZ

t~G @
]gX w" x ZwS *
Q
zkS ~x ZwS e {z c

I
X wi *
`tW
6lHZ
yl e
ZzggzZq
Z h
i0S Z N zg
yZ] g/ g Yl xZwS { ,N {z v ; gY
4t e ]i YS
c

I (Z/ ]g ubl E
LG
(yi {y#Z bzg )

X wi *
`tWt~e
\ W
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

54

gzZ ypgzZ gZ%


c
x Zw6?
.E(
vZ NG
z%f)6
gYTgzZ

4)Zi#
gg^vZyX X X X X X X G
G
0G
w

^agzZ Zz YgzZ
Zgx*

-gzZZZ%

~gzZZ% 3

c
3 }0

gTgz ZZZ%

1 %f 0
{0

i ?T kZ Z
GG
H %f n [ O$ VG gz Z

xKZ Vz w gzZ X
E

i
}gvg `W Lx}g t *

: yZ ? k- *
+
}gv ~ ` Wzg e gz Zzg e

Zg7KZ6?gz Z c
+ Zg vn
HI+xsS n}gvgzZc

mZgzZ3q xZwg6 u

\vZ"X:Zz b s

(3)Xy!
$gzZZz

P yQ Z w'g Y 7n }g v
c

~ qz {Z
g

y{z g Y
= n oFjm^ ] L LkZ[ Z Wf XVzg Y

55

W
D{z ,VyZg ~`tWkS X g Y y
JI
d
!
xi*
%f T g Y{zg Z 'N x Zw gZ% - c
}g Z
x Zw kOG
%Z x ZwgzZ gZ%{z
% nigzZ {z( %f c

%%f%1
T M
Y D w3 ^
Y*
VQ {Z
Zuz Y R kZ {z 3

( z 0Z)X
c

w'~ Q

gz ZT~pg
u YY7g Z%
I
} g Z
x Zw
eZ yp Zc Z% x x L L{z
c

x Zw& 0\ ~uz
I
{ z
c

x Zw& 0\~X { yv DY Zb
ZYC
i~ ypkZ
c

yW
X YY H7wES b kZ 7Z t
k

X
D} Q~V !
{nt q ^L Lc


g Zkl

x *
gzZ {z x *
\vR
z%f& g Y{z
c

x Zw&a
GE
"NYH %f6
x *
~ ]o] g
1 x *
y
S c
1 x*

%f x*
Z}
)6T c

xZwg Y { %f ,Z xsS D %f

Z_ !
7xZw

Wx*
6g Y {z
z %f X YH
I
,Z
Zg .
T g Y {z
c

x Zw& 0\,v0
X {)z .
zQ vZ

} kZ C S c
YZg .
g Y T x Zw*
wEZ
g Y
I
g Y {z {f {f L L{z
c

xZw& 0\X x Zw{z


%{zgz Z

\I
c

xZw
kZ 0 gzZ c
c
_ {z
c
uh g &
I
c
%

~ g Y{zt t L L{z
c

xZw& 0\,X
I
-$E
@G
L L{z
c

x Zw& 0\,^WX
c

x ZwZ
%

~ ,.

56

E
$

,
c

xZw*
3kZ}uhg -g Yu
Z z &g Y{z @G
I
c
13g Y{0

&g Y{z f] ]^L


L
c

xZw& 0\
Z V;

c

xZw*
3
kZ
%g Yt gzZ 13 Q g Y {)z

gzZ *
3
kZ 1 % Z \ W!
yY kZ H i Z }0

g
I
GE
"Ng Y XXg] o xe^L L{z
6
c

xZw& 0\,X ^
Y*
wES

vZ)g Ytt
~ XXg] o xe^L gLzZ XX #] n ] ^L XL
H %f

pp
Z xZw{z
H %f +
6"
g YgzZx Zw{z
H %f6x *

"
J&

~ J m
6"
+
kZ
H %fvZ
I
\
Vz w {z
c

xZw& 0 , g
X X D %f k0
VG yZ v
6q
Z g n&~~ [ L X3R X *
xKZ )gf
= [ } Xoe o^`L LZ6
}uz[g} oe o]L L
Z

Zz oe p]L
L Zs tx LZ{ zg kS

{g!
z {
ZD Yu Zz oe o^`L

L Z YZB
Z

yW~=gf V yZa c

I7Q V + Z \vZX D
%Nx }g t
yZ } E
c

gzZ X c
gZ
h
^
Y*
=g f W+Z C

6+}gvgy` W XX ] m] n n] L Lc

f]
gDg eZ}
V;z: kC{ n yZ?[ ZnkZX k- W

sS 6[k

}g7 Z
b
wi *
6]gy 6q Z Z `tWt

[ Z Yc
7Z gzZ gz$ y Bg X ~gY y

57

G
`tWX z] [ yjgzZyES ?
c

VX ] O{z Z
tW~y
Wu 0
yW
._
g S k0vZ*
m k] n]L L

wz4
] c
WP0
F
z (F
%Z 7wi *
tW0 x RkZ

`tWtX
wzQ g
{y 81]gw *
`tWkZX

`W{z Zz 6x aZ( \vZ xS Z( asS I

~: iC
gzZ Z qz x?Zmx W6Vzx Z Zzx Z svZ

V x ZS z xS kZ X Z ~ u 0
: i ] Y m
Z NG
5_x {z a{z ;g6V
X .
#
QV; z gC
]*wg

vZy d

g wi *
y-~xltWt
34)i 1] c
G
V c e
zq Jy- E
m{\

klKZngggzZq
xZ/{ c
iZ~T q S Z(

E
X wi *
`tWt ~ ] ] '
z ]yS g
[6
Y E
5{*
L L
z Z
tW{z
ZtWq
Z~yW
}g vvZgWZtzgZ
y kOG!{z

tWt Dc

vZgWZtzgD o6
gZ CW~] Zg
X -gzZ y a}g y {zwi *
6
(

+ + Zx S
c

f ] S &6
0#
Q~`tWkS

x RzuZ
xh+ ` W D
vZ g k0vZ]|
c

X ]zg : gzZ ]gz C c


i: ~ kZ [ Z X [ Z W

gT `zgz Z V Z% T xS
Zi ZI TxS Zuz

58

xsS +a#
ZkZ \vRt{z Z6#
QkS xS ZX Z6
)(l

W`tWX u 0
y
V- gz$zV@
gzZ gzZ p C
c


&
h{ ]gz Z

g6 ]u
Z c

f] O? ~
OgzZ *
*
q] E
t o17{k
akZ3 Vzg Y yZ {z

~g6KZ: s {k
y~~ 3 H (Z
Z
c

~y
WX:
XyYKZ kZ 7qgzZ {z ] yZ
Z gzg^vR X*
gz

X : [ Z kZ13]gzga
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

$
J5kG
y y7 \ W ! *[8} Z
yZX X X X X X X X X X X X iZZ f 7
\ W ?a yZ w ',q

[ 4Z #uvZ

w',qu 0
a}gv

~
qkZ 0
Vzg Y~gD ?gz Z
kZ7Z ? D 2ig D7Z ?

c
2vZ bT D2b
g Y ~gD {z T 3gD kZ

zDhggDgzZOguzga}gv

vZ gzZ 7vZ p6g Y ~gD kZ

(4)XZzh
[{zgDge

59

tWkS X Sv Vzg Z0
ZS T f Vzq x Zw~ltW*

!
Vzq w' f Vzq x ZwX N 3gZ yZS & f Vzq w '~ OG
}gvX Wz{]Z w' c

f q
L L O,Y R D

g S
$ w',q u 0
Vzg Y ~g DyZ}gvgzZ H7xZw {0G
L G
a
2j{zg D7Q ? J 2? w'g D
VrQ 3gD {z ?,gDg Y,Z C=g f]g
Zg Z'
? \

ZX z 1| 7vZ p

z D hgVyZ c
3:p kZ 3ga }g v
V-0
yZg Dg e Z}
%f| 7vZ p {0

ig Y {zgzZ}g Y ~g D

tgzZ *
: x Zww 'gzZw 'xZw}g Dg e Z}
X Si9

X [\vZg

~g D) B ~g Dg~f '!
sfzgq b)yZg D

~gztxZw:gz Zg :.
g Y ~gDkZg c
t:q

xZwgDt S77( 1 yY)Z vZ p


ZX
Zhg| 7vZ p ~gD

Z ?
c

t wQ 2 Zc
2 ~gD
gS ~gItWX

Y Za ]gt ~ Vzg Y ~g DZ
W k0
}gvgD {zzhg6
gD

t7Zc
2 @
3p {z
ZgzZ7n LZDgDa}g v{z xQ
X 7^
Yt
gDhz lp{z
ZX YZhggDG
/N ~gz
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

60

~ w ' ,q u 0
a } gv ` W
w'a}g vf [ L X3ZgzZI

u 0
gzZ w'a yQf Zg vgz Z

iZ

xCZ
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ] E
5G4Z

+uZ>y
s Z

yZ 'gZ 0gz Z 'g Z

?~ [V
Z

?~
qkZz Z Z7Q$yQ ?

~g $
: gzZ W ~ b 7Q

TgzZ Zz
zv: gzZ Zz

kZ" H yZZ
yv~ ]y
W {z gzZ
!

'

( 5)X V ZzVQ

xCZL LX
c

f Vgw'~`tWkS X f Vzg Yw'~gItW

~_s u 0
xn}g vX y F
Q`tWc
yxs Z Z% ` W


g S bkZZ i Z0
R Z klyW
6x}uz q
ZX I~w',q
X @
x ZwX
gzZ @
w'] XX&^f] n vm l^fn_] vmL L

7bVzg Yx y
S c
gzin kZ6v xZwgz Z3w'xsS
%N6g Z6t R
u 0
z w'ce Z @
7
W
Z ZE
3 ]z$
z Vzq xZwX ] kZV { 0
s
t ZkZ @
3

61

Df ] klyW
w'{z 7~
zkZ [ Z ,q Z E<X~

je j] n kuL LX 7^
Yb X~y,&ZpyZ

,] ~e
W~g7kZX I~xZwV
gzZN ~g v6? ]!!!!!!!
<X
Vzg Y x ZwV ,Z ^
Y b yQ N W7~
zkZ &Zp Z E

~ltWkZX qgzZw'{z 7
~
zkS g Y {z ~

xsS Vg gz [ IZX M
~
? Vg( [ I Z

~
Z %R 7^z
!
*
|c
~ &ZpyZ ~ ]i YS ~

r z
s d
xsZ T CWy] ~ ~
y{ |c

s Z Ag " xsS W: !
s" Vz) 0

i &Zp[ I Z}M
6 b (+ZV CY 0
] Z +Z *
z {Z" zR ~gz [ Z Wz t R

? b &Zp g z 7 /0ZvZ
g ^
Y ~0

{ c
igzZkZ m oju l^]viL L7y
tyW
HD

g4
~ u 0
tWX ( m }8E
yWZ x Z) g
Z}
x?Zm G{z H u
] 6b 9

3g ^
Y ~ ]gq
Z s] ]gz%
~ Z }t60
Z~ ~
&Zp)a:6Y ]5: *zgz Z

kZ c
g S yZZ T c

~y
W`tW N Y:gz +
{zt oa [ L X3Zg z c
t6xS wqR

7Z yW
z c

[ IZ 7Z klyW
TV n
g yZZ6gS z ]Zg -Z

k
]| c

kl yW
Z @

Zz p gZz ] Zg

62

w
zV[ IZ~ p97Z *
g
Z}
[]| V|

gyZZ*
X
z[IZ {zbC
|~{z

!
fAg gi oe pF^] x^e ]^iL
L y
tvZ

X 7Z + " vt _ W] !
t ~ D Z Z*
X 3:

/ZgzZ<
z yW
nX ~( {Z
Z) 343~1
g S Z}

X ~b &Zpgz xi6
V 7
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

yz X X X X X +ZZc
?z{ ZgS "7
i ?Z
! ZzyZZ} Z
4<XV; LZgzZVzn LZ
3E
V G

V 0
LZgzZz CVzuLZgzZ
-E
47N
bhZ EE
?
ZgzZ V'

) c
g F?
ZgzZq 0

? c
W~
q Y , ~ ?

0
: 0
?gzZ ]I Vg

V;VznLZ ?u 0
?

7*
;6
?vZz C u 0
kZ6

@
Le *
u 0
bhZ?{zLe

] ? @
} Zg7 KZ 6? {z
( 6)z Z Z

63

t ~ b [ IZa
c

^
Y b [ I Z~g ItW

yZ c
N Y:gz xsS v b &Zpgz } Zz ] Z
(E &M
4
X
<
L
6? !
c

[Z Y: 5 6] Z G Q F~&ZpyZ zZ

X b) 0
w Q]g ~0
i {z xiyZZ

V Zz yZS X
c

f Vzq Zz oyZZ~`tWkZ

? Hu Zg CZ n
6? z"
z kZ ?gz Zz{ Zg S i Z

E
My}uz Myq
Zgz ZJ
n~h^ V !
u
V G34<X V; gzZJ
J

z" s ?Z

z kZt V 0
V'VzgzZ CuLZgzZ
J
47EN
-E
?
Z
V 0
u Ys u 0
bhZ z: Y
RPbNsQ E
c Z Zi gZz] !
t
g S j ]]L L bhZx J

X$
7%zi n
z

uV; s R n
CugzZ n
*
{n ;gZzgItW

t{z
c

f Z
N~g ItWX 7n
u}g n
Cza
E
{n( 1)
X *
V 0
V'( 4) *
J
Cu (3 ) *
V G34<X V;( 2) *


y bkZ vZ g Z Z*

z] g

V; LZ \ W D
zvZgZZ*
~ D
O1Z
&Vzi !
Q c
ugI{n%&Q Ze 0
~u *
%&Q%&Q c

V 3 V Le ~ c

Q V 0
V'Q H Cu%q
J
ZQ c
%

64

X Hiz]g

*
CV 0
.V
c

f V 0
Cu
6 mm] L LkZ *
V 0
7(ZBCaMfa

/6q
ZX c

V 0
x Z/]gzV 0
gzZzV;
{ c

g zZ c
bhZV 0
/ \ W Hz ~ ~ xZ

/z vZgZZ*
~gTX v WV- l
Z Zz Y

~"
z~g ItWX f6gZz V 0
~ kZ c
3
47EN
-E
?
Z
Xs u 0
bhZy$
}g E
Le 76?\vZ:x0
Z

~z~y
Wg ItW

tWkZXg D Z Z]? @
}~g7 KZ6? Le {z Le 0
~g v{z

~kS X ~u 0
tWkZgzZ ~Y
gf X f Vz gzZz~ u 0
{Z
gc
wi *
WY
e
g6
g; vZgi { s %S
X wi *
u 0
tW{Z
g6
g; +ZX
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

65

zk Q gz Z 6? z c
vR

1 ?B k Q ye

)
y X$ X X X X X zf Zz

S gz Z ?Z

V vZ " g Dg e vZ gz Z

! ZzyZZ}ZX (7 ) Zz + YV!

Y Zzg cvZ
Zz ZBs S ?

?}: { W6S " # x

d
{ c
i Z}
p {z g D w

vZ " g Dge vZ gz Z

( 8)X Zzp
gV}gv

q~gF
c
2iN e
Z@~ ] 5IP~`tW
4E
-E
7N
6LZ] S I yZ~`tWkS [ Z
c
?z H E
zg~yZz c
VzvR6LZ
c

wQ S pgzZ y W
c

V]gX }y W] ) Z0
RtZgvaye zLZz

c
S gzZ ~q [8LZ ~( z c
kZ ? ;g Y
\vR X $
$L~ : gzZ B:~ VU %}g vt 1I

S c
33 Zg h HyS g6? d ;g c
VzgZ0
ZS

66

vZX
Zgz Z gz Z H ?g c
{z
S LZ ?~ =
s S zw~ n] ]L
L g ItWZ }Y]5Vl{zg Dge
p R1 q
Z y*6] Vz yZX [ g
~ Y
gy*
c

s Zz w y +~ {g!
W~ p Z t
~
Vzm
c
@
c {Z
LZx t c
C {z z ~ 2~ gz Z
y*t~Y
g @
(Z# tzz ~uzX c ~pV2z

kZt~Y
gX {g
S s}uz y*t~ {Z
Z {g
S szz

{ z
Z: ~gz$~ Tzg (Z i Z0
Z,Z ~n s Z z w b
L Lc

klyW
zhg:B;
s Zzw s +-Zz

s Z: VYs +-Zz}g vc
}g v{z m]] ] ] o

x rm L
L ~{Z
Z{g6xkS gzZgpwq
YHg (Z3 ZgZuzhgs Zc yv}gQ:6
Z*
#

y~{Z
Z ggzZ c
W L LDyy*kZ~Y
g
] !
t~f CWZzt~T
c

# L LD

c

mL Lc vZ] Vz m
gz ZV2z$
W
c

# L L6
x kZgzZ$
7cvZ {zs s Zzwe
g

W`tWX zs Z V7tT} 9cvZv ?


y

q {z
c

xi w~
qC
z Hs Z ]] L Lc

~
s Zz w ? d

~g6
]g Z c
"

q {z S q

67

s Z z w 0

i * i v [ Z y #
X zg Z
0

X }g

B gzZc

e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

\vZ G x (gzZ yZZ v


:RgzZ ]nc yZ
c

{z xLE

y>ZX X X X XvZz

~g gzZ H V XgzZ ( 9)

} Z ( 10) 5v {z c
P] c
W

z c
Q vZ 6?! Zz yZZ

J (
B; s~g v x q
Z Z

V; yQ ? vZ H { Zg S

yZS gzZ g Dg e vZ gzZ 1 uzg


O
( 11)X e *
6vZV Zz

s ZzwN Y0Zzg cvZ {z


c
V~`tW

~ltWkZX }: U s Zz w7Q # x gzZ g g6


w Dxi Zgz Z g Z yZS {z ? yvZz g cvZ
w s {z7b6g !
i wg gzZ Z}
VZ

X c

{z[ ZNZ(
gzZs vZcV,Z3
! \vZ
] ] L
L @

klyW
dS Rq
Z~ OG

68

{ztc
c

=gf]vZwg {zt VzgZ0


ZZ\vZ ^n] m
[8LZ vZ
` Zccc

~p M{ztc
c

=g fV1 W

V xg{z c

{zxZNT c

{z
cVyQ u 0

]gg Z ]gg S klyW


,vgzZX zQ yz z
g ~kZ qiz vt g S ]] ]gg S OG
!] Z7

Vz L) gzZ yZS c q] S yZ ;g Zz g ItWX


X Q yZZf qyZS e

% ;gZzt~gz
7`
R y#
nyZZ% M, V){6yZZ

Y ~} ~ * 7QY Zb
kZyZ Tg77~ ] Zg
X xz
z yZSVxzy#
X

gzZ] vZ wg ;g !
g X z c
vZ6LZ
c

~ u 0
tW

{z g @
sS X ~ u {} ZgS g gzZ 1X vZ H{ Zg S SV

%q
ZX H t ZiZZz kZgz Z Hy vZ g'
Y]|&Zz

x Zg W6V 1LZ LZ / g
x Zg W(~ ] g

1 g Z {z6\Wgz Z 16gZ]gq
ZNkZ]g
vZ ZL Lc

]g?X yNB;}[ZN C o m L L
kZ ~g gS 6k Q g [Z ggzZ
%&z bkZ

6VyQ k\RX c
s 1c
ZzgzZ c
/] g[ Z ~ggZ
E
~
cxs Z 0!
gzZxsS ` W Zzh
x Z] Z f x 0
Zu+ Z

69

X uZu @

s Z0X ~ 7
~g @
sS ]uZz, Z: Zt R]g

~} q :S ]g \vZ li O y]vZwg%q
Z ~

c x V; y0 ] g6q
Z , ZX
~ u {/Zg

\vZYc
L]g Z
y"6
zZVrQ p=

\vZ Zz ] uZz,ZX J Q V;z Ug \ W ~} q :Z]g


X c
X b V;: yQgzZ
b
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

1 LZuZ vZ"gz Z

vZgzZGgHyZ{g !
~yQgz Z

LZY ZX X X X X X XvZ~
Z;z

?
Z VB }g v~ " c

} ?gz Z Z Z > 2igzZ g i


WyZ?gz ZyZZ6
Vg

gz~ c
n
4vZgzZ B

gz ?gz Z Vz S Vk
}gv

,1n X Vz4Z ~ Vk
kZ T ~ ? ~gY
( 12)
x{ Zg S"{z H

70

G
f g O!yZq
Z6yQFq
ZC
6
VX{g !
LZuZ ~u 0
tWkZ
gzZ
S V .7NvR Z
RFLZ {z ) yZkS
c

X zs~0

zZ}

> 2i g D Z Z i ?
Z c

f ] S F \vZ~`tWkS

t xq
Z6? s~g DyZgzZ yZS 6Vg}g
G3O!S~
t xq
Z6? s~c
n
vZgzZ B}gvG
vZ&{ (ZB}\vZ% Z(%tgzZVB}g v~
s Vk
}g v~ c

t x S q
Z Lg[ x~%C
{zq
My #
5O8E
c

bSZ f xZ gzZ q
Z X Vz
X Vz (~ ] E

T b > 2i ~uzgzZ *
Z Zi ~h
t x
Lu
Z Z
t x
X g~<C
Z
t g 6LZuZ Z
,Z >ii

vZzn
vZ gzZq
Zt x
*
yZZ6Vg Zz W~ ~
ay

~ {Zg vRX: ~ hZ mS {zz ay

~{ Z
z ay

~ {ZgvZ kZbkS @
i*
Z Z n
c

9
> 2i @
C*

f
f> 2iX A gz!$
kZ

Vc
g Z) 6y{z > 2i Y ^ @
]Z ]

x
Zttn
X tn
] Zz] gzZ n
> 2iX Yc
S
5_N}g !
x
:
ZVlz E
~~g7]gz{z

71


ZV) LE
Z ~'

v}g | 7
VP{i XV

tx
X ]z ]Zwqg VxXS7: { i

n{zHuz
Z
c

y~g
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$
+
E
$E-E
B
:X|EG
k
4
5
E
6yQ zz h yZ
G ZX X X X X )E

JVyQ gzZ

w$
x kZZ {z c

B q T c
> VrZ gz Z

6 yZ \ WgzZ 7Z

VP Z g D i

" <g

ggzZ < s yQ\ W

(13)X @
V ZznvZ

kS Hw0
x R Zz $
yZt :Y dZ Z e h Q H{z LZuZ

~~VgZ7Q Zwi$
yZ c
2~] )J7Q \vZ~!$

H Z6yQl!
yp6yZ V kC7Q 6g~C

g "r z wyQ t]g~uz ZwX


H Z7Ql!
V6yZ

yZzz Vk
- D 2~ V1ZZX ~g z a

Z'
6Z'
{ k
6{k
}vP ~gz Z}

| m
8
i6V

72

YRYR {zxz qR kZwyZ[Z 1{ (VLZ VrZ


%NZE
%Nc
n ~uz nq
Z @
b sny
Z Z
X ZE

%NZ
Z'
~uzZ'
q
ZQ @
Y~ V} E
@
Y{zgzZ Q=
GL.g9 L u
~ Vk
F}vP ~gz ~0

zZ}

Z ZX ~
w s

L p~ S t {k
Z(q
Z Vk
7QX - D 2
*
VQ ~0

zZ}
ZtV ZwZXw$
pL Dpw$
pR

yZ\WgDi6V-g d

yZ\ W ! [8
c

]gX w

X yFxs0vZ]|VPZ,:sp
yQ Q\W ! [8
c

]gfV G33XZ*
x yZ LZuZ
YN
ZzgItWX @

IV ZzyS \vRX ,gEg ,6V


ZZ]gtgzZ @
YJw T {k
J~$
;g^ 6g
" S ]gX 0
3E
0

i c
] OE
:!
z hIZ *
gzZJw

\ W\W
} R
Z t]gX 1s 7{z L ~
" S *
3E
+q \ W c

~) O$l[] OE
C V7

X N
c
D 0
C=? C! Zzl ^e^ ] ^^ oiq aL Lc

X c
0
C\ W ( ])} Z ^^ ^q e v^mL L
EI
m.Z
X z]g @
LZuZ (
gz Zq
Z~V G34]LZuZ

wq ]g {'

gz Z N Y ~ x
}iug Zu{g !
t G gH {g !
x?Z
G
yZ c
0
x g
7Q 1 {^
Y ] O {'

VV;z VrZ X , q: Z

73

x?Zm .LZuZ :gz ,: y 6Lu


Z S
yQ H VzgZu

66}@ LZ}z s~ VzgZu{g!


yZX ,7k
gz ZN Y hg
G

Lu
Z ZZ
X - 0
gzZ y0 - {zg
VrQ ZD] O {'

e k] g^ L Lc

bkZklyW
f Tc
g S k

Uz(
XgD,gzZN YVz \ WgzZ\ W i^

Vz yZ ~igz s Vzz G ~ :Wgz Z s ZS Vzz G Z}

X BZw7QV-igzs
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$
E$
y 3{G
X X X X X +Zz
VM1 {z VyZ gz Z

} (kZ VrZ g

T c
>{

#
J
]zZgz Z yxg yZ

V yZ 7ZvZ d
kgzZ c
xi
(14)X D{zX}

NyZZ6]vZwg {z 1{z g
c

~`tWkZ
H76
x R+LZgz Zc
h bVrQp, qnS \ W
EE$N
ZJ
#
{zgzZ
c
wZe E
}uz q
Z~ VyQ ~t 7Q ZwT

6
}uzq
Z
}uzq
Z 0{z
FV| g 2~

74

Z}
x?Zm}{z
q
Z H g
Z}
x?Zm}{z
q
ZV|X D

]zZ {zt X b ek;Z bzg g


\ !{z
q
Z } YB
*
yZS 6]x(wgV Zy
W{z
1 g {zX g~yQJ
#

6yZ N 0
: i ] g 1t VQ KZ KZ x? Z:Y m
R}g p
Z

]g: i yQ
c

f Sx?Zm}1NyZZ

| W [ W {g *{z \ W
Zz ~pyQ VrZ

}uzq
Z#
~V
ZZwt wZ wVTgS v

X 0

~g yZ7Qgz ZVq~{ g !
$
~g ~ #
W
z {z d
k

wggzZ B/ Vk
LZ ~ * 4, ZwV-g Z$
VCqZ
{ Zz 1
] %S ~ V|X N Y 4Z ~ xsZ+ +] vZ
G
tQ VZ
c
C[ O!x?Zm}LZw1^^ T
7L L
\ !
x?Zm} t q
Z~ VZeyQ c
V VE] {Q 1

zz Z}
*% t {z c
r z
& Ze ~uz ( vZf ) vZ \!
yZ 7
kZX k;Z bzgg
\ !
&Z}
Y 7Z}
q
ZVZ(Z ;tZe~

7L L{z

gzZ Q{z
C

~g 0
I0
r z
gz ZVZet%
E
6 tg iX$ Hv}uz
C
d

] xkZ {z @
CZ6
[ Z~z * Zg 6yZ~~{z
kZ
c

~u 0
tWkZX N(
'
i~
X g_y#Z N zgV[] -V-i ]e 7X
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

75

Zg k0
}gv" ![ L X3Z } Z

X X X X [2 ZI Zc

,q+ Zn }g v
Wwg

D ~ ? @
y

" @
g*g V!
gzZ

g svZ k0
}gv
W

s=g fkZvZ (15)[ zggz Z

kZ @
` VyQ6V2 Zg

yf S LZ gzZ D q nS g
@
szgw Vz0
Z 7Q

( 16)X e
Z@{ZgSyZgzZ

{z
!
T f ~ {z
yQgzZ ] %S Ig0
ZV|~`tW
?
Z
c


g S ~`tWkZX !
~VzgzZ wZ]
'
z k
~: W

wg T i q
Z kZQ zq] T
rz ]) T e

ww{z, ,q~ [ ? {zx(wggzZ qnS kZ 5


y b)yQgS z ]Zg ] gX s gzZ Dy

D ] 5X{z ? ?\ WX D gz *

xz LZ] g D {z ,q X
y] g
X * g\ WN Y$
gzZV:ZtD
7y7Z

76

X
ZzbhZx Rb)gZz] Zg wdx\ Wt

gz Z q~]~tg !
g
)q
Z %q
ZZt :
F
Qg ItWkZ

yQ6wZkZyZ ] g? w H \ W~ {g !
g Zi HwZ
TZg@
Q |z E
O !6
LZuZ Tn Z}
kZNc

c
g+ } (
Z
q
0ZX ?7c
~] Zg g Zi CsX wi *
] Zg 6x?Zm.

kS V ?Qc

]g f ZwkS Zi~] Zg gzZ e:g S c


g

_ ~ ~g FkS L u
Z Za c
g0S ? 3gVY hgZw

t6kZX } hgzZ hgX c


-ZwkZnkZ

{~ * ] gp
Z
p] g~ T wi *
`tW
yQ
c

f g z [ L X3Z s~`tWkZ1 c ] ~g7


z W] g n kZ c
yQ yZS V}uz yZS

yZ Zf x?Z:Y m
R yZ=g f]g &V1 g

~gwg Zz bkZ [ IZg ItWX ? Cz

q nS wgZz kZ ; g Y c
C7Q V; yZ ~
{1]
+yZgzZ ]vZwg 3 Zg s!x ~4~gv Y0
]

y
]g x R Zz g g0
Z] Zg Y 4Z ~xsS

gS V| N '!
bc x?Zm} N ]c
W Zz F
Q~

VZy
yZBD Z Z}
LZ ]g Zh x R6] g " p
X f Z \ W~u 0
tWkZX c

yq
Zq
Z

77

E
g [ z gzZ c
Wg $N svR k0
}g v c

~z}uz`tW

u 0
gkS Z% vZ gk

0S X u 0
`
] Zf ] gV Z%

ZbzgX xwgzZ w+ ZX Hzgh\vZzz


( yi {)

X w ` YigzZ{ y Z%

yW
Z% Vz [ gz Zg + yW
Z% [

gzZ s c

gz Z gzZgz$ kZ Zm ~i Zg + -Zx S 1

X e Z Z e7q
ZDSs

[ vZgzZg ]g]g Z% Vz [ gzZg


Htpq
Z

x yZ *yW
Z% [gzZ xsS Z% g
H t pq
ZX
[ gzZ ] Zf Z% g {zx{ c
i
~ z wZ R

fwgc
Wwg Zg k0
}g v
g S ~g ItWX yW
Z%
^q]L L ]g6x}uz klyW
V]g Z%gV

gzZsV,Z\vZ=g f[ gzZgkZX @
G@
S *

]n
6
{ Zg Sgz Z mszgVz0
Z aLZ7ZgzZ @
3 Zge
Z@
X @
`
e e^v ] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

78

[VMH VyZ"

0Z [vZ
Z \W vZ *%0Z

k
X X X X X +Z;

}i zg x
Z V kZgzZ*%

y Q }{ Zg S uh V Zz
ViV WvZ Yuzg

Le {z yxg yQ gzZ
(17 ) g 6qC
vZgzZ @
Za

sg Vz0
R c
Wg svZk0
}gv! f ~`tW
%Ng~`tWkZ m
vZ t V| }0
R Z
} E
( vZ f ) *%0Z [vZ c

7Q {okS V|X *%0}L L

t{ Ze V| yZ`tWX [Z} V| yZ{ot

zg ~ [ W 1w~ x?Zm} \vZ t X w*


s
}X
c
}g Z
{okZyQ
h
F
yZ p~ wY
~v W

x?Zm} s : Q*
g
~h
F
yZ
*%0Zx?Zm
{0
{ 'N } Sh\ W
1 n kZ {oZ}

\vZx?Zm}X ~] Z7x tq Z h Q}0

6
gzZ *%0Z [vR
Z C
t? ~uz :[S yQ] t7Q
T uzg{ Zg S k Q y
{ Zg S !
] ~g gzZV kZ
'

79

I
vZ]z] Z7X 7

(Z?Buzgx?Zm} e b]Z}
C
0\
~ t? q
Z: Z}
yZ~`tWX x?Zm} {
LevZ z ~ t?q
ZX vZ

yxgyZgzZyWz }i
C

}X z[S gz Z] {X ~gzZ : ~ x?Zm}: wt @


Za

7Q: Y: Zi: {g (Ze{oV|~ {g !


x?Zm
Z}
\!
X k;Z bzggz Zg
\ !
{ot Y Wgz Z: @
W

X q
Z 7&Z}
QBp
g{ot Z}
k;Zb
zg Z}
g

{g
SZz~kZ @

Za Le ^m ^ m L L~y
Wu 0
tW

Z}
x?Zm}: ]gvZtH Za \ !
%\vZx?Zm}

e e& ]gvZtH Za \!
V %x?Zmx WX ?
z {] ~g gzZ *%{-Zz yZx?Zm} ] '
!
] Zf zs[S X }
X

{-Zz }Z
{g
S t ~f x?Z ?*%]|~g ItW

]6t~g gz Zx?Zm}]| ` ]6yQgzZ M


} ]
X ~}g *

e e^v ] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

80

d
vR g z gz Z

..ZDZzX X X X XtZ
G
z

}gvQ \ W [8 k Zgz Z

VY [Z vZ zz Vk

vZX 7Z ? ?}
& } j e ;vZ H Za

~ ! vZgzZ u [ Z e

yZ gz Z i gzZ y Wx

( 18) RsZgzZ yxg

.lpgzZtgz Zq
ZyQ[Z f ] Z NZg z ~ u 0
tW
[8n QgzZ zR vR *
Y~
wq {z ;g Yc

tZgv

Z gY
h
F
kZV- V|~u 0
tWkZX

d
vR ?7

(Z ?VY ZwVk
C
}g vy#
Q 9

i Z wqRiZ It ZgvXy
S q
Z bV
S x ? [8 k Q c
m} V| g
Z}
x?Zmk

]| t7]gzZ

X yZ0
{ yZLZgz Z g
Z}
x?Z

Z ~g!
q
g ] g6q
Z t :
F
Qg ItWkS

wJxsS 7Z ]gX
~0Zl
W0y~T q
)

vZ VrQ c
d
Zg e ZZ6: wJxsZgzZ ~ ]

81

k
0Zwz4
`
y
kS X wi *
`tWt~h
F
tkS yZY7

yi { Z bzgX He
Zzg \vZg k0vZ]| gz Z
X

yZ *
2~[ ZgzZ*
W])T
rZg !
g!
~*6
V- V|

t y
S {z bV
S x [8gz Zd
Z}
{z @
h
F

: Z-tyQX D d
Z}
1Dg Z
~Vk
x
z gzzyQ

{z
q
ZV|~u 0
tWkS X ~g @
Qu 0
tWt~h
F
yQX c
W7IvZi Z0
R
6!
V
Z
x {z ? Th
F
1 } Z}
x?Zm} h
F

x ? kZ V Z}
& c
{o g
Z}
s ~zq
X h
F
!

Z
e e^v] oF$ $ v ^n fnfu oF oF^i # ] o$

Zg k0
}g v" ! [ I Z } Z

k
X X X X X X X [ 2ZRZc

@
yx R n}gv
Wwg

L ;gV *
WVgkZ

g e Zz ~p k0}g t

k0}g v " c
W 7Zz

vRgz Z
C
WZz ge Zz ~p
I
( 19)g 60\

82

Z
{~ > : i k0
}g vwg Zg ;g Y c

gz ~g ItW

: i xgx?Zm}]|gzZ]gX @
Y ] L L : i xgV1z

J
{]ggz ZY-6yWx?Zm}: it {g
S s
~ S z
S kZX
W{z g OZ wg T
c

[ L X3ZX
X ] ~gv

[8gzZ d
Z}
{z f {g z ~gItW kZ

W~] : igzZ Wwg}g ; gYc


C3 Zg !xgzZ] yZ[ Z

X c
W7 %]g x?Zm}yZgz kS wb
: it
yxgx?Zm}gzZ} of ne one nL
L M Z

gS ]g
X 7

}]|~ oFne ^] o] ^]L


L
gS bkS ~pg
u~uzq
Z

avZ ga uvt
ZX Vd

{ c
i V
B( x?Zm)

X xi vRT x`
(Z# X }s {zyQ

1tZH c
W:wggZz] Zg ~gz kS n7wZt

X : i Z!
ze~ O g @
: it_ZCZ_p

7 *J
#
]g W7]: iJ
#
]g

J
!
Z$
R ]t: i \ WX g ]tg ]gX W

W\ Wc g z S
'

!
c ] W] gX ggz Z

83

g Yz7Z Sn kZZf x?Z:Y m


RyQ & gS z] Zg

z * Z
Z
{
zkZ[8Zg at
Wk0
}g vwgk

2
za Zg
WY m
Zx e
'

z:y
'
zx *

Zzh _[ze~O g @
u
X _

:gtZg v[R c
W7k

a k0
2
}g j:t ? 5[8kZ

{i Zzg V-a @
Yc
0
U{+g ]g~`tWX n
! zgzq
wb c
J
g O3E
g @
k Q c
wQ {z wg kZ

c
W~ z $Lrz
D~ wg}g : x b & S x ~

X b & S ~} gzZ]5
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

84

x KZ( x?Zm) .Z
gz Z
z c
6LZ yZ vZ ! x ~ } Z

yZX X X X X X .wf Zz

{
!
?gz Z c
Y m
Z ~ ? vZ Z

~ V x c
{zgz Z c

g R kZ ! x~} Z ( 20) c
7
!
n}gvvZ Y4Z~ OG
0
yv:gz *
3: 1 gzZ ~

!.}Z VrZ(21) YZz


g!}(} (~ }iukZ"

V: 4ZJ

z kZ gzZ v

{z
ZQN Y:}ikZ{zJ
Z

(22)V4Zgz kZ

yZZ6
] g~t]V zy Zg Y c
?

[ I Z~g ItWkS
vt V: y.6 #[ L X3Z \W[8 gY ~ -]g2 N
X g Du|Bx?Zm. LZ

Ym
ZgkS ~ ?z c
?vZ6LZ ? c

LZuZ x?Zm .
y
{ ~g v 0
~ ?{
!
~?yZx $L:stx ~uzW
n }gv`0
~ ?Y 1zZ
Zg @
Q6?|z E
O !
H !

'

85

i Z
u ? ~ Zi W
H Zi W y

Zo n}g vx-d

i Z0
R: t Vx?Zm .: k 0
gz Z ~gz k Q +Z ?t

X g Y c
] S 7Zfk

.Z
Z Zi W +g }iuu 0
kOG
z Z R bkS t]] S yS

*
Y:^{g !
zgzZ *
:"NyQz yQ Y4Z V;z bV !

'
i} (v {z ! .}Z c
[ Z x6kZ LZ Y Z:gz
XV4Z {z
ZN Y7N Y:V; z{zJ
Z

:t,ZzkS

#~ ZzgzZ gg]^gzZ 1BLZuZx?Zm.Z

x \ WkS > Zg\ WyZgz S gV; zJ


wq
Z Hx ~
"gz Rg c Y sx
~]gm VrQ N Z Zi WkOG.Z G
NG3E
{z
N YZ}
\WgzZ\ W *
{V-gz ZdV*
x '
Y+ Z LZgz Z
%NxkS gD, yQgz Z
E
(10) k ~ V<{g !
Zz w E
c
x VM,Zz Zz ]{z c
Zg ex VM
%NkZ yZ Z: WZ 6yZ1B}g vZ7E
Nz,j
E
7Q
*
gz Z E

%N~skS g Y u { VJ
E
'MZuZwE
w: e H2~[ Z
X qk Q Sm
yZz6
5gz Z
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

86

vR V Wz Zz g e vZ

6yQ } i Zzg ? c

xS 6?

yzX X X gw

? Y 4Z ?Z
Y 4Z

6
vZgZ yZS ?
Z

L ! .} Z VrQ ( 23)z

V 74Z ~ }i kS
Z
\ WgzZ \ W ~ kS {z J

D , yQgzZ N YVz
(24)g

]gm x z 6kYZ
Y c
bZuZ x?Zm.Z

G
` ~g ] OxkS =gf( 10) k ~ V<( 12) {g !
kZ {z ~
~ ] c
WX - 0
gz Zy0 - z {z V<z ~ V<{g !
yS

V<yS t{z H Zg7


H x?Zm. Vz yS c
Wf yZ

x *
C=sn ] wgyZ1zY{ ^
Y+g YV;z c

` yZS 6x?Zm.g66z s ~ yS X *
: { W

X ,gz ZN Y\ WV;z{zJ
Z
V74Z x
4X3[ Zt LZ LZuS
{g!
\vZ {z @
x q gzZ]tE
LG
vZq @
Z}
*
*
*
Y *
WbV
S n
g] c
, R ~

87

z X wt yZzz kS D
~y X u 0
+
Kz \

7f kZX Dg e vt ^m m]L Lc

klyW
0V
6] ~g ce ]Z f Z ge {g
S Zz T Dg e
I
c


g S Zuz 0Vg)
Vz y S $
7yvz 0\% eT

Q]z] S xC
kS X c

x S6yZvZ ^`n ] ]L L

] Z f
q
c

f z yZs ~ VzgZu{g !
:gz D skz OG
x6z yQ1 k0
yZ
t*
Y
RyW~q+
KD

c
x VM - 0
gz Z y0 - vg )
zt
c

f T Z
-G
# yZy Bt ZwT : x ut 1 C 7hZ #
*
g Z
w: e ~ >XG

] Z6yZ ~ yZykZ
'
X vg )
{ztBxC c
ZwkZ} 7

kYZ
gz Z H OS 6] y0 - 5 w: e X g D
X ZV;yS x
o ._{z\vZ : Zzg c

\ WN Y 7 c
[ Z s 6k
xx?Zm .

X Y \ WgzZN Y

Zg ~g$
q
Zy6Vzg VY#
Q x ?Zmu 0
[8N Y y!

Oh!
Zl g kz LZ]g c {nV Z
R g ZD

m . }: ]!
{z

! nvR(]vZwg c
C
ngzZ (
W! M^R0
Y[g ZgzZ i^ e k] g^L LX x?Zm.xx?Z

]| Za 5q
Z ~xZ/ lpg6] !
kZ ZlzVz

88

] Xtl =6)*
g Z0 Zl D
vZg&0vZ

X Cq=

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


4G^ZX X X X X Z[gw
[g }} Z ( x?Zm ) .
EG
LZgz Z \ WLZs~"

Vy
*
gzZ}g V

tc

( vZ) ( 25)}yxg
xZw6y S J
w: e ( OG
! ng R )

yS \ W,Q
~}itg

( 26)X ,:k\Z6
Vy
*

# yZyJ
#- ~ Zwg
-G
w: eV- wJ x?Zm.
>XGG
~>XG

Zhat
gzZ M t
M._L
]|yZytX @
W ]
L Lp

&b Zx Z haK*gz Z k
M90&t
q
Z
X
c
~yZy

y tzz Zww:e n : yZy1D^x


z

Hs % S ~ kS wq
Z Zwy q
Z ] } J
y: e VrZ

@
Ci Z0
R ] ne ^ne ^L`
L tWX 7c
Bx?Zm.

X7B

89

0- \vRX lng Z~ ] y0- ]| w: e


"y
\ WJ
V
c
ZI `g~ S c
+ gz Z ] E
O3E

[z`g ]*wg}g {7y0- ]|t 4Z~

X c
N
:Zz

~[ Zx IZ *
c kS \W !} Z
c

x?Zm.~y
W`tW

#
Qgz Z D y.6N x x?Z :Y m
R X N 3: kF
6yS N

[ ZyZx?Zm. ~q
Ztx?Z:Y m
RX D7
Z'
.6

X
c
uzg6

kS gS T q
Z ~l]x?Z:Y m
R *
3g6

X ;gZz ^i L L

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

90

( x?Zm) x W6yZ \W ( [8} Z)

< ]zBhV
Z

X X X X :L
Zz

q
Z Z
7 !
Vz yQ

: }uz gz Z wJ !

VzOgz~ ( }uz )

VsvZ ( 6Z ) kZ
c O
Z (27) @

wJ

ON ~ c
J(s~B;
V 7Zz J(s~B; c

V x V @
g e vR ~

{k
Zgz Z Z V Le ~ ( 28 )

Y V/ gz Z) }
( 29)X ZwV .Lgz Z

N Y7c Z LZVrZ f
*
~ltW
#- yZyJ
x W[ Z g D
Z'
Zw~ >XGG
w:e
!
T$
yQt

] g HO6Y ; f Z~ Vzx?Zm

\ WvR ,: {Zz6yQ DB} g z ! [8 ;g Y c

, ZzC;gzZVx?Zmx W7QgzZ }
pVz q

91

-G
Zq
w'c ; t Zs %S 0b *
*G
Z~ VVz yZ

b ; 7^
Y n } x?Zmx W *
X x Zwc

x?Zmx WX 7vZ bkZ g\ W gzZ *


:
g
Z {z Y wJ !
Z Vz ? Y Z
-G
-G
b *G
Tz7V*!

~ {g !

*G
wJ !
;X7V*!

Vz got VVzX }

{ ZgS kZ74 : wJ !
Zg6C

gz Z mS g0
ZkZ
-G
Z:c
X *
b Q *G
wJ!

yW bZ QgzZ CWv W yW t
wJ !

!
H7= c !

; VQ c

~ !
; kZ Wv W

mx W[ZX {
$
gzZ $
{z gpxnc !
kZ : wJ

*
; tO 1@
t e ._ x?Z
Z @
-G
H Z~kZ ; n: b *G
VzO~N !; gzZ H qz
G
!
~: +

( $NmS Z wJ~ 7wJ !


~ g]

ON ~ [ Z ~ c
J(
B; c O=
Z ;
G
~ JgvR Zw&LV@
g e Z}
~ V J(7B; c

: *
; 61 qizgzZ Y~ k g !
{k
}g VLe
X Z: WZi Z0
R

C] !
Zz Vx?Zmx W]g,{V\vR

V g ZyZ\ W gQ6Y \ W! [8X ; g} -

92

?
5VY \ W z R x?Zm Z t7QV: y .6
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o
E$E
kZ c
/ O LZ kZ
X X X X X X X X p!

~ V Zz VQ yvgzZ c

O
N}i 5 Z Oq
h
Z vRQ ( 30)

LZb{z3Q {z @
;g

k\Z ; kZ l
LZ e: 6} OkZ~
V Zz D {z : l

( 31)

$ V Zg Wk,D
6g LG
c O @
x
g S
L L

k S Z}
WZg *
x?Zmx WX : y Wx O ;g @
g

X
W

Oy
WVg D W} h W] 5F, Z

X ~v W @
Y3,RV> D
]g ~gFh
q
Z
GL.g9 WZzgzZ D
`t Lgxz,Z Z
mvZ G
*9g ~
X {

c
c
Ohz%y
k Q 1{ W6O; kZZ

lg W7]!
tO[ Rc
}uz6
q
ZaM

93

VQl ZQ VQ6V+ LZwZe ~q


Z D
k0S X
}i gz Z ;g h
}i 5 Z Oq
Z \vR w
t Qt

Nt c
!
~
kZ} O{ 'Nq
Z } Ok Q h

~ V Zz D {zgz Z !
l LZ e: 6} OkZ~ k\Z ;

@
6Ok\Zt
Z : ZzD6O: Q n kZ *
Dt

X CY/

6V;z
6~h N q
Z QbkS e
Zzg 0]kS

ckZx?Zmx W bkZe
$
Zzgq
ZX c
uhg -Zq
Z

gzZ O; O

~x?Zmx WzRX
9~ }itgzZ
XgD zg gzZ6
G;d
LZZ O8]|gzZx?ZmxWX 5
I
\ %N
X kZ 0 ~E
X $FZz V z yS x?Zmx W
%NkS Y
~ ZwVUZz J
q
#
{zgz ZX Z e l x } E
#
J
g
x iZ kZ ; ~ Z Z ,jX g

X g Zz~V> Zz

y99 Q nZz M$
g Z v] ^qL L~`tW
%Nw x YR,j ; ] !
%N Y H
i Z [ Zy
+
ZE
~E

X : W
R6kZ' !
hZ; {nw'7W
R '!
hZ}
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

94

c
y
t6
Lu
Z ZzzS

$
yY%y
S T

yl.X X X X X V Z

c
O; Y~ }i% c

TgzZ c
OV
S x kZ c

V
kZ c
c
X

wg}g k0
yZ" gzZ c
X
kZ Q WB] Z7z b Zz

~ }i ~ yZ z!

( 32)Zz"(
O7G

G!OOg]" zz ~g ItWkS
;6
Y

H1 g
x?Zmx Wq Z?f ~ k{g!
gzZ ZZzz T HO
G
!
]y
'
WgzZ *:
Ozz" kZ QZw Q Y [ O!

%N6Oq
Oh*
Y m
R F ?
3g b~E
Zg
Z
;g Yc
CLZuZ
*
VQtyvZ(
Q c

Zz}g klW
X xR H Zgv H

* kZ X x,Zt
{ Z M O Z Zi

6>W Z 7
X I !

'
Vz]y
W

xRkZ V 1
xwq \ W ; g Yc

]g

n{z: HOkZ :}Ozz y


S c
t
^

95

7O}q
Z O(ZX H 0
Y;]z n k Q: Z>% 1
'
e
X W *
1 X D% TgzZ HOVx kZ c

]V
S }g A [ ZN(Zx xkS Q c
XV
c
kZ 1

x R Z}
X 3 ]Z7 VrQ p=Y m
R k0
LZuS

X c
X

] gX ~ ZH !
s S x ~m3
'
p g
gzZxO ?
Qxt1

~ tV: y.6 VTyZ\ W ;g Yc


]gX/i O
}igzZ g
t 1WB]Z7z ]g " wg}g k0
yS x

X g D ; Y~

gzZ e *
x ZS yY y
S }uz ~ w C
c
C `tWkZ

H6+

S ~g7 kZ (Z ZzOh*
e *
/_
mQ

S ~ wk Q @
Xy
S
Z { ~g^
S w kZ
X @
>+

S ~g7{{z|gX x ZS

N
E
yZ
c

gzZ O ?
]LZuZ ~z~y
W`tW

X ZzV c
iv Q1
{x?Z:Y m
Rk0

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

96

wg k Q gzZ vR v gz Z
k

yZs Z eZe~} igz Z D


^NyZ c
YHOyZ Zw

gX X X X X X + ZY Zb
Z

gzZ sq
ZB; yQ c
Y ~

c
X N Y ^ s~uz V 0
~Ec yZtYc

z yZ
Z ( 33 ) [Z Z(~ ]y
WgzZ

0
1}g v VM V yZ
ZzvRyY /

(34) Zz
3g

L
, ZO Wg]"X V- YgzZ VZ e V~`tW

tWkS [RX 1 XV
S X kZ ,Z *
X ]gzZ c
OVx

g VZe V ;g Y c

g V- YgzZ VZe V~ u 0
YZ bs V Zz Za h ~ { yj~ V R~ {
yZ Y c
Jm
c
Y c
O~!$
O7QN; YQ {z7
* c yQt Yc
z 7Q c
N Y L V 0
s~uzgz ZB; sq
Z

yY / W1VMv{zV;[Zx~]y
WgzZ Z~
X g g^vZ

97

3! vG
4&F Zt:
0E
y q {g OE
F
Q`tWkS
G

VzQ ?c
7Q ] g g F{zy g~ u 0

Y H (R VrQX Yqk[ %
yQk|z yQV; z Y- ~
v .
zQgzZ HO7Q H6
VZzl
VzQ ]g Z7Q6YX
]gX D

'NQ xsS vt c
Ze L
7Q OZRkS yZ

]|Vp yZ5g(]|cg

yQ \ W tZ
~{ g !
c
ZV 0
V; yZ \ W {zQX c
L^ V 0
B; g (

X %~
qkZ
c
hg~k, ZzQV sx
~V\WyQ c

`tWX ] c
Zzg FgzZ x Z+~ FQ kZ

y#
g g^vZ /Zw V
Z
c

~z~y
W

]y
WyQy#
Zw *t: vR:/
Z}s 7Z

X [ Z#
n 0::
v [ Z

Dk
wggzZvR {z
c

0VZ eVzga ~`tWkS


N
Nw gzZ HO
Z Y HOQ HO T ~
ZwV, Z

7g ^O
Z Y c
^ V 0
Vc
!
gzZB; Vc
Z N
w s
Z Y c
^N
X YH{ HVZC

6Vgz Z b & S { N ZwJt p" nZS V ZwJ~ xsS

sS t
!
Z`
}uz ~ [~: `W c

X sg 9&V Zw~xsS g c
tX N Zw

98

] Zk

X 3

mX 2

zuX 1
uX 1

s ga 7 O7 }s hE
Z~zu
L 8

Y `~
Z)lV {Z6gaZ

z k Qt 7s Zw ~ga
X 7[ Z
^ X 2
G
N6L
s L

Z M h Y "
U
x:E
7]gt g0
Rm }L
X Y^gO}

miX 3

I4F
&] qN Zw~k
$ ZwZ`
4OG
L G

Q
c

7EG
X
X ] Zg (S Wz~kS X J$

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


G
E$
B
skZgzZ zge vZ ! Zz yZZ} Z
y X X X X X + ZZc
kZ z ~ {Zg k QgzZzlaz
( 35)X 0
!x ?6yQ

gzZL
Ze ga {z Dk
vZ N ggzZvR f VyQ~g ItW

Z}
ti{z ; g Y c

i v V} (yQ~ u 0
tWkS X ~ Y
g Y&Vzg Z0
ZS Y:-b zlaz sk Qgz Zzg e

99

X
J ^ ] !M

+4 Vk
X ~( q
Zg e vR zg e Z}

t ] !

N`
gTgzZ D Y D {k
@
Yk(g e Z}
~}gT sp Z 7E
Z}
{ Z
D
]g~ pg
uX CY C ~86Vk
p"

X |
gD YQ, R{ k
k Q @
Y,
g
i o n !N

4
Z (
c J
k g!
;g Yc
laz Zuz
G
GN
vR ~gz yQ [ NvR[
yQ ] '

!
] Zf ] vZwgaz d

X #vR #yQ vZyQ ~gz

X
S` bkZ!
*
Z]g ~e
q
Zzq
Z

XXu] of v nfe n] qi] ] o] `]L L

xg ItWkS gzZ C c
iu Zu ^
Y*
Y 1z ZY m
R V

vjjm ]^L
L H bSS V]g klW
Xg S

kg !
zX _ 6
g az( ])[8vt ] m] o
G
I
Qq[ NkZgzZ Y J
=gf 0\Ta
'

i c J

yZS bTX az J
vZ wqR yZS > 2i e {izg i X az
GN
=g f + 4zY 1z RzY m
R , R=f [
\vZ qR

vZgk]|VvZg/]|X ^
Y azyZn kS

100

wL L[ KZ ZmvZ {
X wJ l!
vR az

Zg Z%az~tWkS ~
h ^ ]!O

g (S V c q[
\vZ ;g Yc
tZ~ u 0
tWkZ

t ~gzxg z^~ {Zgk QV;z ~gzlagzZ


%NKZ V!
] Zp~E
Z}
y-

%N
L) kS X g sz^
z! @! ~ kS X ] c
} E

T ^f `m` ^n a^q L XL Q]gt


t k g !
sz^

X 3 ZKZQ W~

! x
CR 'g~g t {
Z
c

~z~y
W u 0
tW

X @
YZi Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 01

yZ
Z H VX"

}[ ZX X X X X X +ZyZ

S gz Z V ,q x }i zg ~

[ Z y #
@
V gz Z
{z , ~t E
LVzq yS {z c ]

c yQgz Z Y H7wJ yQt E


L
v W 3{z (36) [ Z u *
g

~ k Q {zgzZ ,{ Zg S

[ Z c yQgz Z 7

( 37)X

g Z- ~ * ` W {z ;g Y H q
Zg ~gItWkS

N Y^g} {zYWx
z Z[ ZV; z
Z ]g #

z ~g }i zgk0
}g v
ZH z
z g Y
h
F
yZ
~[ Zu *
g ?gzZ 7wJ{z ztc v [Z?QgzZgzZgS gz Z
g ~ [ Zu *
g {z n 7 (Z1,
v Wk QX g

g (Z az ~ *
Hy VyZ~g ItWkZ

az gzZ [ Z [ Z~
G ]c

c

ggz

] gnfv] o] gnfv] m q l]L


L p]cV Zz g (S

1 02

&Nq
{z ckZ g s
ZgGc J

z
z F
Z
yZy c X yTgzZ ]g c
i ] gQ~ kZ y R
GL~ Zy Q g
X ]
c w {z H ay

6V( ~ * k Q w {z ~S Zy

~g ItW n: q] w LR
gzZ Y0:
`
Z]

g~g ItWX : wJ , t
z ]
Z {z f g

ZwkS
Z e~ ciz
ZgZ0
ZS g T c

f Z
: c iz

gzZ EZ [ Z
g [Zt Y 1w ciz Q
X c

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 03

Zz ~ga gz Z %Zz ~ga

Zw yS t z ^B; N Z ]g

k
X X X X X X tg Zz

svZgzZ H VrZ
gzZ
vZgzZ Zwu

LZ TQ( 38 ) Zz
" b & S KZgzZ /

vZ "
wJ/ k Q vZ

( 39) Zz
3gu" Zz

V Wx " 7*
Y H

e & {z vZ o Vigz Z

gzZ j e &gzZ [ Z
( 40)X g 6qC
vZ

g Y
Zw z ga ~ kZ f UV 0
B; Ze~g ItW kZ
ga T~xs Z3g ~g YZwkZ xsS RB; ZwgaI xsS X

{z
N
B;
]ggaT~ Vg ~0g {z
N
B;

1" Zz ygzZ N
y TX Zwh
RB; X y
{ O'N
~ kZ ~g Zh
~Y VZ kZ Z(x`
t
c
!
y
'


Z7Zwt 6~ga X Z`
,ZgzZ ,q]v

1 04

g O7q
Z w~gakZ{0< YN
B;n~gab g e

vZg1Z *
x S }g @
@
Yc
0
s% S ~ xZ[W~ukS

g vZg&0vZ]|Xg b q
Z c
g (10) kutq
4

6~ga ~ Vzq YN
7B; ~ w g k c
g b q
Z c

]
X
N
7B;

7B; ~~ga VzqH~: i]g C


vZgi {
GNG3E
"vZg tzg /*
wZ
X 7ZwUB; 6~ga}0

6 @
YN

N
:B; Y ~: Zwga7pt ]c
Zzg yZX N
7B; Zz ~ga
X g4{ Zw~uz1Y

G
5( L W yq
G
Z~ {g Twi *
0tZ0Z`tWt

,Zz kZ X {z ga ~ 6~ q
Z o6 Y l i Zg gzZ H ~ga

ga ~g ItWX _g* ^n n^ i L L~Y


g {g 0
, v0

B;? yga,kZX g "S t Y N


B;Vc
Z ga ~
Zw

pg
qZ,b)x yS ? ]o ~ga ? H[ w c

X ~

zz g ZL LZkZ Zwt
t zzq
Z Zw UB; ~gItW

v 6
g]t ^L
L
zz~uzXC
^f ^eL
L

6kZZz nZS 6V Zws ZX x`~ga NZwkZ

kC G{z 7c
yjgz Z yEZ ZVz!
o N ZwJt,g

105

{~ga gzZ DR v B; q
Z Wq
Z ,

m

6
Z}
Zz yS V ZwyS
c

~y
WtWX D Y$

}Y4{z @
F
6VVzgZD
k Q p" *
nZ S 6V ZwyZ

vZ" b & S KZgzZ /ga


Z
c

~tWX 4gZwt
G
X X [ Z#
gz Z
wJ/kZ [ Z O$

j e&vZ c

f gzZ] Zg (Z LZ
X }Y7H i ]L L
I
Xg 60\C
gzZ yWz} iz}[ Z e&}
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 06

,: v {z\ W ( [8} Z)

~ yZ x

u~ B ~!

x[ ZX X X X X X wZZc

VrLZ VM {z v

yQq W yZZ c

~ v ~ yQ 7w

VyZgzZ F
'!
K
k0
\ W F
{ c
i '!

V kZxvZ W7

c
t
Z {z w$

Y c
: t
Z y kZ Y

e Ze ~vZ& gz Z kZ
G
q ~ vZ c kZ

$N
C

V X v {zt 7

cyZ c

7{ Zg S vZu 0

Z(~ ]y
Wc yQgz Z Z~ *

(41)X [ Z

UB; kZ]gc
%ga f ~
c 1
e ~ga ~l]c
W

XVx

u{ c
i~ # g ZkZ Wzg6kZC

107

: /i g \ W! [8}ZX
Sgz Z,j]g {V\vZ
Tgx

us V
zg o~ yZ,

Vzt,: {Zz6yZs \ W
wyQ1g Z0
ZZ

(KZx Z] Zg TgF
' !
Ks xs ZV{ Z'

u {z

V!
\ WD Za ]2s ]t\ Wn
gp~%$

gzZ Dpvt ~ ] Zg D J
Vzuz ~ i Z0
Zhz%h

tWkS X c
tQ ptWt ~sc
w$
c
c
hg ]g t X ~s

] Zg 1 *
i } h { ~
ZyZq
Z Zt :
FQg I

] Zg~x ZyW
` V;z1 *
YHg 7Z ._

Hc
gXgzZ
5~ ~tg !
g
)q
Z V; z n kZ 3

0 gzZ/0G Z0Zs Z0 ~
) Zz q~]t{ g !

Zi ]vZwg c
n yC
ooByZ
n kZ qY n ]!
~?H c

]g? H Zw

X C J \ W Zwt Y VyZ *
g ZwyZ c

\W
] Zg {z Y VrZ c
g0Z Zzg~ u ?c

] g
X H H{zb7 kZgzZ Z QQc

]g Z (

] g d

6ut
c
u ~ kZ O

H !
y
'
gzZ ~g @
Z] Zg 6x?Zm . Tn] Zf kZ N! c
g0Z} Z

c
[Z c
g0Z ? Wg Zw Zi {~
~]Zg Cs Zg @
Q |z6
Lu
Z Z

108

kZ ? VYw$
Zwt ?Qc

]g WgZw Zi, Z~] Zg "

}g } hP c X ZwkZ Q 1x`
t m
{
!
Z
q

gzZ H
g Jc
g0Z6kZm
?Zw ZQgZ6
Zgz Z

Zz W1
Hg7Q ~ Zw6ZigzZ ZiVz yZOX ~g Z

(y#Zbzgyi { )X wi *
`tWtA
gnZg *
kZ ~

w1 V: 6V!
yZ\ W ;g Yc

] g

F
7c + V!
\ W{z 7w yZ Dg Z x Z
F
'!
yZ vt ,' !
s \W YC
!
F
c"0
!
^
V Zy} (} (6 Zz W: ~ {g !
] gX D W7k0
\ W

X Dp~] Zg {ztwqX

L Lc

0Tooq
Z
c

f Vz
&~ u 0
tWkZ

0T {g{z
ZuzX 7yZZwyQ `e i

}{z i^m L
L
g Z0T6{z
ZX L Lc

Y fX V: 6
V!
yZ\W!
Z}
gz h{z
Vt7 D Wk0
+gzZN YDx hCZV: y.6 #V7xs Z{z e

X 3 Zg+ F
@!xxsS Vg\~Vxs Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

10 9

{ c
i x Zw F
' !
K
N Y Wk0
\W { z
Z D 3

> !
X X X X y .

yQ c
, yxg yZ \ W
, nZS yQ \ W
Z , nZS

ZN : yv

\ Wt
C
w yxg yQ , \ W

V Zz s ZvZ " ,

\ W{zgz Z( 42) @

] Zg k0
yZq N
{z z!
kZ Q vZ ~ T

Zz yZZ {zgz Z D Z
z

( 43 )X 7

yZZg Zf *
W n{7X~
g { g !
6~g ItW

:gz By ._ % ~g [Z
Z 6{
$

7F
6m *
W

L L tq
Z~X f ] Z $
yZ~u 0
tWX,g Z
%N~uzX F
L L
c

bSZf ] ~E
'!
K h

] ~'

~X D W7pDY k0
\WVzuz ~y
W m

f ] ~'
a X Dh ~ pvZ[
c

bkZf

110

GB\N ~ 3GB\Nvt kv ]L L ~u 0
GpF
tWkZ
GB\N
3 xZw
]g GB\N*
[
Z GB\]`
Q 6Zi
xZw b ^ a
p~ GB\N GB\N7g Z% GB\7

n]gX +"} gz Z @
h 3 Q a
+ wEZ Vx
h t ]gX
]g
z D c

H GB\L L] vZ wg c

X Yc
yZxch
~LZh*
gz Zc

N Wc k0
\ Wv {z
Z [8} Z
c

~zZ u 0
tW

t 7yv

\ Wvt BnZZ yQ c
C
, g(Z\ W

tWX 7Z
Zz6 *
V: fg Z
7) f IZt W Z

~
gH, s Zz w,
Z
c
} g (Z ~ u 0
X Y?
s Z

~gzWp= ~
gN
._<KZ\ W t kZ

[8
c


g Z~z ZX c2 ZyZIcjx

Z
z{zQ vZ~T ] Zg k0
yZqN \ W{z
~ 22[!
Y ]Zg Zi~] Zg 7 Zz yZZ{zD
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

111

~ T H wi *
> Zg "

E
yz ZX X X X 4
Z*
Z

}g vZ g gzZ e
Z@

D._kZgZ

( g D)Y fgzZ ZzvZgzZg


Z ] Zg yZY

zge: V ? { Z6kZ {z gz Z
7 ~h!$
] c
W~gz Zzg e

x Z G wi *
vZgzZ:

( 44)
vz,:._

7 w\ W ! [87{z f ~ {g!
~`tW

Ym
Z6T c
hg > Zg VrZ
? : yQ~ u 0
tWkZ

7Z~u 0
tW kZ Z

z ZkzgzZD Zzx?Z:

kZ [ W{z
c

~{g !
> Zg ~ u 0
tWkZX

gX g)fY f kZgx?Z:Y m
Z6[kZ e
Z@ g~

x Z kZ Dg Z [ Zz +Z
c

u 0
: i ~

s x Z kZ Dlp %KZ Dp~ kZ D

X:] c
W!$
VjPX ::
q Ow]c
Wzg e

n ^n] ^j L
L @

klyW
{z
z *g c

112

X
z * ~g

Zu 0

yW
wz4
; gxi ' x Z}g > Zg J
F
QklyW

X xi n }g N Y
fh
F
%x ZgZ > Zg u 0
yW

yW
7

(Z
C
ZZ
Zz6g DyW
]Zg It

~: i > Zg
6X c

cx R gZ ]Zg kl

tW gY fY 1zZ klyW
` WX g DY 1z ZY f ] Zg
ge * Y Za g e Z}
~ V}g
Z zge
c

~y
W

X Cg e]~g7Zzg eZ}
DY

cq
Z 7(Z1 c s[ Zzt w V

~0

zZ}
x Z
Z ` WX c
] `1 c kZ Z F
Q {z ZFZ
._~0

zZ}
] Z
g Z Y2~ [ m$
7Z @
#

D7hz%h ]c
W X VyQ \vZX
c

( vZf )DV6
vZY 1zZ]c
W ZzF
Z~hVGv

] ] ^e vm L
L ~Z6
gZzz~y
Wu 0
tW

z
{z D7._wi *
vZv ^] ^

X 3cX

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

113

c
t ~ ] Zg c gz Z

4G
5z
ZX X X X X X :E
y> E
5E

W$
W yY $
yY

~!$
y u *
~!$
u *

cVigzZZ~!$
Zy

t } s gzZ m

._ [ gzZ Y 0 {g

z ( Zg@
Z vZ&) }:
( 45)X v

gz e
Z@ > Zg g e
Z@~ kZ
c

0> Zg ~`tW

kZ O%]g
Z
`Zzg~ Zt:
F
ZtWkS X f

dZy~3gt
t~ypd
Z @
YH:O%~!$

$
$
O}E
L
{y
Z ZE
gzZ @
YHgyZ0
{
G
G
[8 ;g Yc

]gX D Z S We
kZ D: O

$
u *
W$
WzOyY$
yY Hxi~ ]Zg6L u
Z Z

Vi m.
x z wZ n Z z ^ y n y z ^ u *
VZuZ yZ Y0 {g t , s L
Y U
gzw>
Z V; m

pZJ
V c
t
d
Z ]g%(
+Z~ y kZ

X c
m d
gzZOzz~!$

114

v{z
c

0V Zz#{wi *
~y
Wu 0
tW

> Zg
& y kZ]Zg
f kZ]Zg klyW

hu e {6
kZ p sg z gZ
4J&!
5G
~ 21e
W19[ !
Y ]Z)*
*
Z6 ` W g0
Z E
X H Zz
X Q,

yZZ klyW

c

{g Vk
h
:!$
~`tW

gzZc
s T ] o q^ x] ^ L
L c

bSZ6(~uz

X )fvZ`
ZkZ b & Z

@
7cuLZBp/x
Z
Ht pq
Z `tWkZ

@
kC y Z0
ZklyW
X Y0{g {k
kZkZ

Zw ~zX Y0{g { k

t}s xxYH pkZ


s +

Z
c

f s xB f

c

~z~y
Wu 0
tW Y{g Vk
kZntkZ

X{z #x Z }g @
Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

115

*%0} ( Y m
ZyZ ) gz Z

Zz & > Zg kZ 5

G
4Ez
ydZX X X X X g U
WZ 5E
G

~ gZ 7Z gzZ t yQ

> Zg kZgzZ ggzZ e


Z@ ~ T
gzZ t yQ Zz &
gzZ e
Z@ c ( gZ)

6
kZ, ZzgZ egz Z( 46)
}g@
QvZgzZZg @
Q~kZvZ
(47 ) vz,:6

pV Zc6yQ 3 x Z> Zg{z


c
~g ItW

~ gZ 3 x Z gZ {z ;g Y c
V|[ Z ggz ]z Z}

g t Zq
Z~x Z }g@
Z~ gZX g e
Z@
X v{z 7x Z }g@
Q6
yZ {z
ZNyZZ6
yZ3 ~y
W

g p~u *
i VrZ q
Z f V`
z~ ]c
W

~ m VrZ t x`
Zuz c
ZQC
!
6 O
$
gzZ ~g7 e
ypyX $
y > Zg
ZX ~S We
yp E
G

f x`
}yZ~ u 0
tWkZ p> Zgt c
t
d

> Zg \ W 5} gZx?Zm} Y m
ZL u
Z Z \vZ

116

> Zg =g fgZt H~g YQx ZyQ c


hg *
6x ZX
&
gZ {z gZIZ ct g e
Z@~gZX &

u~ #x?Zm} c
ZVhgZ X , ._
] Zg t
]g~gZ,6x ZgZ {z
c
tV|

klyW
3 x Z}g yZ gZ sz @
yZ 3 7Z

X H7c

wi *
u 0
yW
X Z: wi *
u 0
yW
Z

z k QtV|

zq
ZX xs Z q nZ=g f ] sgz Zs[Z cyc
Zx
}g}g{z~
{]g J
Z}
QkZ3 Zg C

xsS { ZC

{z CJ
Z}
?{ZC

q
Zs[ Z} i Zzg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

117

h6\ W[ t ( xO$wg} Z)

t kZ gz Z wi *
B

E+G
EG
5

Zz
y BX X X X [ 2Z= Z 4

& kZt [ ( W )

wi *
vZ\ W kZgzZ Zz
~ yZ ._ x Z G
yZ nZZ h\ W ,

~ ? ,: ~zc ] Zp

C{ Zg ZzgzZ< Z Zcq
ZC

#
Zq
Z
Le vZ
Z
x Z Z Z c i W kZ p

V YZ| ( }uz q
Z ?

Rs vZ
? CZ Vc
4
} ] 5 yQ {z Q

( 48 )X Ds % Z?~X

g e
Z@~ V1yZ
c

0 gZ ] Zg ~g I]c
W kZ
~g @
Q6yQgzZx?Z:Y m
Z.u 0
[8} Z ; g Yc

f klyW
[Z

tq
Z ~ ]gz ZVpkZ h Hwi *
yW
6\ WV1

{ZgzZ6yQtgzZ E {z @
& V1 LZ *yW

118

\ W ;g Y c


g ZgX pZ
gzZ x*
yQzz u 0
yW

! ZzG
} ZgzZ , c

._Zkz yxgg x }uzgzZ g z


Z Z c gz x kZ C c
i *
(Z *
:hgh

Z c V
q
Zx Y Ht p kZ c
D H6X~ j

Z e *
g ZXX xs Z + {z c
q
Z<q
Z+

Z1D#
Zq
Z D q nZ kZ v XgzZ @
+ q
Z s~ * T e

T e

Z YYHptg CY~g vt~p


gVk Z

Y Hptc
Lg:
6}i zg } =wJxsZVx
X H:(Z1D Y0g 6sv}g T e


Z
Z [ Z wZkZ~`tWkZ ^q L L

@
[ Z ?VY Z ZQ svZ wZ + x
*Tgg 6
kZZz |] vy i W~gv
q
Z~ <s %ZX Y*
Qwi *
<[ 5 ,6kZA

] @
Y H{ W |] 9V: iC
T 3 t

g:y1 ] {izg x*
~g Z
gzZ
Z 7x *
xm{
Y
-7: i [f~ ] 1 ] i { E
5N g { izg y ]

yQ ] Z {z Z
~]Z ~uz ,Z { k
-7
]
Y
X { E
5N*
gzZ ] *
: Yc
uzg

119

b & Z ,hz s hv F
6V x Z Z tWkS

} C{z *
Y^svZ
?gy
W -t
~~$
ngz Z,

XDs %Z?~T

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


-4E
&
:E
ZyZz
x Z {wi *
\vZ\ Wtgz Z
y- X X X X X X XG
yZ gzZ , yxg yZ ._

\ W}g yQgzZ,: ~zc


\ W vZ ,: U x Z

, Z

zgt
ZQ }g @
Q s
Vk
yZvZByY\W
" gzZ Le b Zw 7Z zz

qY{z H ( 49) v
c V Zzp
ggzZD

(50) YgzZ4vZ

? ^q L Lf wz 4
VkZ~g ItWkZ
Z gzZ q
Z c xC
Zz T 3g3 ZggzZ<q
Z c

7.
[Zj~g {z ;g Yc

~ u 0
tWkZ[ZX @
b & Zx ._

120

tWkZX c
cVkx sZ<X ~zq6
<\ W

q~
g!
g v{u D
k0ZvZ*
X t:
FZ
x ~g N W yZZ6\ W
Z Y f{u ngzZ

D 7M\ W,
\ W Zq
ZZg A ]xs ZgzZ Yy

~ V Zz WyS c
g Z (Z ~
gX ,~h}g t\ W
X 77*
+0ZgzZc
g0Z Z0

yS
!
F
'
6/Zg }g yZ
g Z~
g

D Z Z}
LZ ~
g1 Wx q
Zg VZe

c
g Z ~hyQgzZ 1 {^
Ywq]g~g

wi *
vZ bTN
z yxg yZ \WN wi *
l]c
Wt
{z
Z ,:gz u 0
yW
\ W}gg ] ZpgzZ] c
yQ

"gz Z} ZwVk
yZ7Z 1
{ Zg Z vZByY\ W B

z {g}iu{zB bkZ7Q ZwVk


X y
*
v
X OyQvF
c
0
7Q c tb
G

{z 74 Z kz ~X T e qY: i {z H
c

~`tW

C~gzVhgZ] Zg D._V*
V
Z

6hgzZ s Zz wvZ C Z Z N ZwV`


F
c d
Z
xs Z? Yx 4vZq
4
x Zzp
g6vZX 4x gzZ
Du u
Z Z L9z xxs Z 5ZgqY 5Zg}g ?

121

6yz kz ~: i kZ
=Zgz qY: i xs ZX h

X nA
%cV
Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


ZX X X X X X + ZZc
:
z gz ! Zz yZZ} Z
= E
gz Z
z}uz q
Z~ : W{z
7Z { z g 4z yZ ~ ?

7e
Z@V> vZ" ~

( 51)

?
ZOgu 0
gz V LZ] LZ{z ;g Yc

Vzg Z0
ZZ

{ 6q
Z t:
FZ`tWkS X Y !
? yQ
'

~
) ~(q
Z vZ wg c
n~
g { g !
vZg #
0

yZ6\ W ~ c
hg
yQ ~wJxs Z 4z
~ k Q !Z0ZvZ t Z~ QX c
y!
V

g6] !
vZe h 7]c g Z
0

i} h 7] LZ

yZ=vZX M
g7{ Yg vZc

( yi {) :
zgz wi *
`tWt6kS X g

e
ZzgvZg)M]|k

0Z: bkZ e
`
Zzg ~uz q
Z

s V {z H{z V g z ~6q
k
Z

122

sq
Z 1 Zg Ws V gzZ c
h {@t1,7

X Zwi *
t;( Ws~uzT g V

}uzq
Zvtp
Z
c
uzg 4z gz~gItWkS
G
DY &NVz6{n DY
z}uz Z~ }g v1

(Z BgzkZ 7Z{z g yZy


Z

7e
Z@ QvZ
g g z {z1 @
y

|vZ g ~Z .1Z ]|~zvZ g WZ tzg *

n~Z.1Z
[ Z ~Z.1Z vZgWZtzg 1gHA

g WZ tzg *
X X CZ k Q *
| 3g Q ~ D

yZ \vZ X g Q Z ggzZ Q
%t
Z c

vZ

XDVYd

7Z ? Hgz V

(Zgz Z M

~g^ u| yZ ~g Z Zzg s Z V)y

(Z7]i YZ 4z ~ yZ1 (ZxsZ e *

V Zz yZZ s 4z ~ V 60
$
R yvxs Z
~ u 0
tW1 :
z 7ZgzZg Z g x V

~
c
g s Z !
W{z
z g0
Z{g V yS f g z s

p
Z 7^
Y yvV T *
gH6(~

%+Z g z
X
3g Z VW~1g x Z] }
gz~
c
gs Z

123

] g
zg OZ6yZgzZ g Z i Zgg ~gItW
Wzg
)q
Z V `W
Hg ~ {%i7QV Zzp
g

X Ke6
o 7ZgzZ4] ~ OZ(

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

~ V V X B \ W

+u{X X X X X +Z~

t syZ {z ~g F ( t )

6}
t ,hz
vZ d

: YW: l


s KZ c

{z c
~ V LZ VrZ
gzZ( 52) N Y Zz D 6kZ
VM zt H }t Zz yZZ

" t VZ 95 vZ

yZ B}gvgz

V Zz VZ yv{zgzZ !

'

( 53)XV~

B ]g} {z c

f
qq
Z oo\vZ~gItWkZ
7}QN YW
]gt
ZN Y: 2~{zzz

124

V gzZ}
] vZ wg \vZ
c


g Z6wkZyZ g

g )6
g ZLZv{z} i Vi Vo]vZwg c
}[ x
$
bkZ =zkZg ItWX N Y
zy
HOV ZE
G
tb
6yZt #
gzZ ~ V \vZ6W twq
Z
H

V t pq
Z
H i6Vi Vo pt X
HgH

g {z @ pt V ooZ
gzZ !x~ ~g hZ
q
VZ9 VM zvt} Zz yZZ
z kZ g )6p
g 4z

vZ Z
~ V Zz}ggzZ wqZxyQB}g v t
t ~ {g!
oo V- yZ V ~ 6 V \
gzZ c
u e {6t yZ \vZ[ Z Dx ~g Z z VQ 9v

X ZzVZyv

}uz
) kZgz Z o! Z0vZ Zt
!
F
Z`tWkZ

? y7gzZ Di6
li kZyZyZ
n
g] 6gv

D ~g vt gz Z k

Z% yZ }g [ Z DVY (Z

Z YxsZV qzzq
q
Zt: c
r z
7Z7 V

] q:sZgzZg xs ZV , VY[ Zy
]Z6zz g
X bB N DtN]q :sZ
c
CgzZ ~ ~p

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

125

+ LZ ~ ? Zz yZZ } Z

lX X X X X + ZZc

x+ZvZ d
k Y D

%
( x) {zgzZ}vZTW

V x3
6V{z } vZ

{Zg vZ {z V J6Vz
gzZ
Zz #
5gz Z, ~
avZt ,g e 7 #
5

~(vZ gzZ @

e &

( 54)X ZzDZzz

zyQ,: Za 4z gz {z
c
V ~ u 0
tW kZ

g Z6
YD

%~`tWkZX Y:
ZeyZ g 4z g
~4V ~kZ ~@ LZ Zt
zg 4z g V

1 kzZ}
p)f T + h'
{zxs Z:gzOg: 4zg{z

x ~uz \vZYD

%{CZ}
gzZ} hgxsZ
)V n!
Z

i 0
kZ } x Z Z
+ \vZ W ~ yZy
X
ys zZ
)

X @
yZ \vZ
t:

D Z}
{z
t:~uz

126

s %Z~n L
Z Vx3
c V vt
t :~
~nLZ {zp
Z, hg Z{zBq!x~ b & Z W Y
\ W M
gZ ]gcZz hgZ D+
O hV+
Oh

^ ^ ] v] ]] i r] ^m o kne n ^]L LD

Z z!
6h V
~g Z)f y~z
kZ~XX"
#
X } hg

yW
yZZ J6Vz
{z
c

bSZf a {z
kZ :a

J6
g {z ^] o ]]L Lc

bkZ6x}uzq
Zkl

vZV x

u~vZ-
bkZ,v0
kZ :, v0
X D YZZl
zya %YWX ~{ Zg

{Zz6#
5 Zz #
5 {z
c

bSZf kZ :

X Tg _(
~] !
s ZgzZ] }
_
D7

& avZt*
] @+Z~ VyZ
c

~z~y
WtW

X ZzD} (
Zzz{z
e

Zz ^ e VKyQ gzZ VKZz W~`tWkZ


E
$
4
g ZKg X: EX
FZzD

% xs Z f
)

t gz Z k
vZ g Z & *
S x t X
~ D c

z ]|ZOV; z ]|L
vZg { ]|

O+F
~: ixs ZgzZHO{]|(xq
$
Z~qYgz LZ

127

X x up0Zt Z
t Z D

%{z

gzZq
Z H
q = y E {gZ

{+X 1 b [ ZQgz ZH ]t T ]g{z q =tx gs

Hg Z >i V wz] g D

% x 0 I^IZt
/ Z D

gZ
Wxs ZH ` 7ZZ
H6yZvZg Z&
xs Z~%e
.VM,g; ZY{z Z& D
d1Z]|
X @
Y} }{z' W6
h N
ZN W6
1Z] )gTD

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


E
5z Z
3ZX X X X XvZ G
y E
wg kZ gzZ vZ s
z Zgv

Di Zz yZZgz Z

sg vZ {z gzZ >i gz Z
kZ gzZ vZ {z gzZ ( 55) Zz

"
z V Zz yZZ gz Z wg

( 56)X

) vZ

H I
zgzZ h ] g z Wzg ~gItW
Y c
~ u 0
tWkZ :
Ze { yvn }g v4z yZ
c
Cgz Z
VzgZ0
ZZyQgzZ vZwgkZgzZ 4z vZ $
4z {z ;g
VzgZ0
ZZgzZ]wgkZgzZvZgz Z D qg >i _7i
{V \vZ ~ u 0
tWkZ X

) vZ "
z

128

tgzZ*
{ yv4z yZgzZ g Z c

{z
kZV
yZ *
Y YZ4z c g Z* * T {zgzZ Hc g vZ sx

vZt 4z Vzg Z0
ZZgzZ] vZ wggzZvZ VM H ZzVz
Vz
X g y
W ZgzZ
)

g~ xs0ZvZ]|6
q
Z :Zt:
F
Qg ItWkS

}g vZ wg c
Dngz Z q~ ]
g { g !
yZZ6]
$
e 6
gygzZE
Vz
Vz zz Yy
G
u 0
tWt6kZOg 7] gzZ + A n {z VZ 9gzZ

X V: y.6 g Z0
ZZ }g gzZ wg kZgzZvZ
z }g v[ Z wi *
gzZ]ggzZ[gvZc

u 0
tWt xs0vZ]|

X Zg6

zV

wi *
~ hvZ g #
0 { ]|g ItWt ~ yi {

X , H[ Z c
hgvZwgc
e
Dt0 VM

4z vZ:
]gz Z 4zq{Z
c V
c

~g ItWkZ

f ]Vzg Z0
ZZ~ u 0
tWkZX g \ Vzg Z0
ZZgzZ g \ ]vZwg
i +Z {z tpy Zg >i _7i {zg Z0
ZZ 4

i is Z7qg~kZ1_7g z i qg~T _7
X f

Z%p~ ~ i 7qg kS qg6V D


+Z

129

i ~qi * ] yZ ~g Zz " D7z6] KZ v {z

i \ WX Zwi *
~hZZ*
]t t ~ e
Zzgq
Z Dg Z

Zzg~
qMkZ} _Z~
qZ \ W HwZM~ qg

vZ )tZZ]| ]L]
L kZ *
~~ntX :k

X c

fgz ZWI

{z Hw+ Z ` vZg ZZ*


e
WkZ V

7p z6V gz$ w+ ZtgzZ x Z p z

z6
V&77Qg Z0
ZZ : zg z ~u 0
tW
z6V
Z79 *
h x|e
W
Z%zx Zg z*
p

@]|: ]|:V Z]|s t Y 1p


X vt&9gx Z{g !
:gz Z

VzgZ0
ZZ
) [ xgy
W ~ ~pV ~y
W`tW

,Q 'z ~gz{ Zg * Z6

)

ZzlgZz ZevZgWZtzg Z & X 3g b~'


VZu VK
X ?

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

130

+ }g v VM Zz yZZ} Z
[ ? {z 1 gz Z

G$
y G
X X X + ZZc

gzZ :
z CZ ~ Vz
gz Z

( 57 ) n
gyZZ
Z g Dg evZ

Q {zz yZf Zci ?Z


gz Z

v =" {z n kZt D
(58)X

Vzg Z0
ZZgzZ vZ wg Z}
4z yZ V ~`tW
gzZt Z+}g v VrZ ; g Yc

I 4z g ~ u 0
tWkZ

[ IZ6
g zklyW
f [ IZgzZWzg ~g ItW 3g
DZh Qt Zg D{>Z
WgzZg 6V26"
gzZ @

X :
zV,ZgzZzg eZ}
g Z0
ZS ?
Z ;g Yc

Vzg Z0
ZZ

i Z

Hf
w ~uz Wzg yQ ~z}uz`tW

yZ f Zg DZ h Zt ZgzZDnZZ6kZ{z CYyZ f Z c

]t \W :~#
Z kZ x *q
ZyZf Z ]g0

1 g CZ` bV Zz \ W #Y m
Z
%Ng
X wi *
u 0
tWt( vZ f ) i ZzW~E

u]L LH v
ZwgyZZ L L
] ~yZ f ZZ
{z |q
Z~{g

131

k
Z ;gt] Zgq
Z ~~1X } L vZ XXh^] ]
t Y
gzZ ~
6} h Q ~g gzZ c
Wy v Wc ]gz

z N
c
C Q \vZ ZgV

{zgzZ _Qu~g
X
V

Z c i p={g] g y
Zq
Z c i yZ f Z

, c
YWci Nv Yc
h Z}
zi Z{6g &
i W:IZgt} c
Yc
O nQ c
W:I{gtt]g
i V|t c

gz Z W:I ] !
t } c
Y c
O wc
{ k *
nQ

] vZ wg [ Zpt \ W 3 yZ f Z ~ [ Zph
i 0ZvZ]|X

tzg /]| kZ 3 yZf Zt k Q c


WZz Wq
Z k0
}gn

zg q N c

]g ~gQ 3g Q1 [ Zp yZf Z

^Qw c

] g WY =gzZ 'h
i0ZvZgn @
C=

X ~yZ f ZvZgw ]|Q Y N YD C]h


i0vZgz Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

132

[ I Z} Z \W ([8} Z)

LZX X X X X X [ 2ZRc

vZ ~g*g Z *
]!
ts

gzZ Z wi *
6 6kZgzZ yZZ6

Z~?"gzZ Zwi *
6k Q

~ H , \ W ( 59) v
V q
4
vZ V C

vZ6
X F
kS Zw
$

g ~ yZ c

6yZgz Z

y- VMgzZ c
k

gz Z

vt gzZ + F
: 1 yZ ]
$

(60)X
{ZgS

yzz kZ~ u 0
tWkZ 1 t Z + g z
c

~`tW

Zt:
F
Zu 0
tWkZH7VYwJ xZ Zz] + Vr
Z

*
!Z0 *
BZ 0Zuc
1Z ~
) kZ W
)q
Z k0
]g

yZZ6
~Vg\ WHwZ]g VrZ
gi ! Z0gi
Z'

Z]|gzZ
Hwi *
s~g 6kZgzZ yZZ6vZ c

\ W

c
x?Z @}]|gzZ .]|gzZ
Hwi *
6x?Z:[ ]|t GZ Z

\ WZ
Zz ntucvZgz Z D7t
yxg ~yZ

133

6x?Zm} gzZ c
g Z ]t\W VrZ Hf x?Zm}]|

\ WZ{ 6
fx?Zm}Xc
yZZ6yQ6kZ:gz ZD 7yZZ
%
%N{ c
N
\vZ{zvk

gz Z} E
c
C7Z 7gz Z+ ZE
i +
k

gzZg *}n yQzz V-g Z$


yZgzZ c
gz g !
g LZ
( yi {) wi *
u 0
tWtA
X

/i O\ W: b ]t\ W] x?Zm}

X 1VQ6
V W~KZ7Z\vZX

q
4
vZV C ?~H,\W[8
c

~ u 0
tWZ kZ

gzZg~ yQ c

gz ZvZ6
X F
kZZwV
$

g ~ yQ
*
V- Xy t wq
Z c
k

yZk

gzZgt +F
*
$
1yZ ] y-VMgzZ c
k

gz Z
X `7kZ *x \vZ c

]g t7

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

134

DWk0
\ W{z Z
gz Z

$ X X X X X X Z Y YZ f Zz
{G
y 3E

k0
\ W{zqyZZ
B gzZ D 4Z B

{z & } Y [pvZ gzZ `g {

F{ c
i ~ yQ \W ( 61) D

xZwgzZ u {k
{z B V
%N t _( ~!~ ~gp
~E
zg 7VY ( 62) g Qw
{k
Zg ~g 0
<
Zg yQ 7Z

g{z 3x ZwgzZ ] !
%N
(63 )X x } E

zz mZyZZyZ V f
m!
~u 0
tW kZ
6g~C
; g YHf (gzZ d

~u 0
tWkZ D]

Z t :
q
FZ u 0
tWkZX g0
Z1 TgB V {z

x xsZ Zg !
+\ W gzZ W~
g!
g ~ P%

'!
~g t yQ 7?
H~ yZZ6\ W YZ
; g Yc

]g@
Yzg Z(@
mZ
Z}t VrZ'!
~g

D Y \ Wgz Z

z D Wt Wc k0
}vt [8

135

~~gpx ZwgzZ Z'


{z \ WyZZ VyS X

z
%Nt yQ @
b & Z yZ T g wqZ} E
yZZ~ yZ
Z D~g
| (~ VZ'
y Wt zz { yZ zg 77Z Zg Y f yZ CY
{z eVzg Z) f I g
VzgZ)f6g~kZg

X { k
*
g (Z{N { k
Xzg Z'

x KZ

h #61zg Z'
gzZ n {z ;g Y c
Y xY f~`tWkZ

kZz !
V#
'
c

q
Z e
Zzgq
Z ?
) V

s <t kZz ZZZ Z Lg ZzvZ V#~kZn


X Z:J
k Z 1zg L QgzZ Dx

J43X e Q A Z'
n: (Z
ZzgB; /G

~ ?c

]g

7Q ZgI YZ'
w i Z 7 KZgkZ
Z Z'
6g!
i

Zz q { nZ ~gItWkZ D
~ Z'
puzg: Z'

phz hz ~Vk
{z ;g Yc

bkZf i$
X ;g Y c

f6g


g Z c C
yZ _ y (Z ] Z ~'
g0
Z yZ f

X D~~[ g ZVk
$] o ^mL L

kZ D Z'

{zf V- gZ$
x ~ m ]^ ^ fL L

{y
Z {g
ZsV ZgI~kZ m ]^ ^ fL
L W
%Nt)zg: Z'
X ZE

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

136

B; vZ gz Z

kZyZ B;yQp

E
+ h. ZX X X X XtZ
z

kZ 6yZzz w
Le bT {z A B; Vz

[g \ Wx 6\ Wgz Z @
ay

F
{ c
i~ y Z { z
Zg @
Z s

gzZ }{ c
iugzZ V

]zZ c J
#
yxg yZ

v W ZZ
{z c
wZegzZ
~}i {z uQvZ D

YvZgzZ g; Y
( 64) @
7IV Zz;

s f # Z}
yQ~`tWkS f # wg ~`tW
] ,Z i Z0
Z:{ yQB{Vkz[g 7c ]wg
E
4G
X Zt :
Z~ q G
q
3G
F
Z`tWkZ ] t6gZz
E
E
\vZ Lg77 ~ ]zZ]gX gZ- Zgzi 0Zk C

~ yq
Z1 ~}=
Q 4
MgzZ
W~

~4y :
t X |B;kZ
z\vZ

137

X ~ FQu 0
tWtA
@
:zLCwp0

i yZ:gzy.6

L L~FQu 0
tWtZ
f bkZwz4
y
tWkZ ~e
Zzg~uzq
Z

B;vZ }n
\vZ y ^u ^ ] m p]
X n
V{z|

{z V:y.66V\ W( ]) ! *[8}Z
c
,j]g

JB; k<z Z}
gzZ D W7i !
V ~ {g!
kzZ}

AB; vZv~Vz]y
WgzZ *
!
V 7ZKZvt( vZf )

"{z} "}M }Z

kZ}} e A e&{z
Z

z Zi ZV xzaLZ \vZ *

X V 0

\ W[ \ Wt wq V ~ yZ V: y.66V yZ\W

yS @
ZgzZ~ uzyZ] \ W] Z
g S \ W] Z7

~ V
Ft H 2~ [ Z bkZ~ * 7Z
!
uyZ k(
D v W# s \ WvtLZ
gzZ 0}uzq
Zgz Z #

IV Zz ; YvZgzZN; Y~} i D{z u\vZ


X @

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

138

g6
gzZDyZZ[IZ
ZgzZ
gz7QgzZSVZ'

yQyQ

$ Y X X X X [ 2ZRZyZz
y )G

{z
ZgzZ(65)D4Z~V!

[g yZ6yZgzZgZz ]Zg

yZDQ
Hwi*
s

Q }igzZ *'

tig 6
zZ
v{z{c
igzZ6~zg:xv~yZ
%N
(66)gx} E

z{z~{g!
Z}
{z f qgzZZ *
u~`tWkZ

zsxLZ7Q[ Z Zz 57Q'!
~gt |B; kZ

~ {g !
Z}
X DY0g6 f
/gzZ DW yZZvt
Z gY

7QgzZ DY S{ k
yQDxg6
yQ {zn
g:] c

N W yZZ ._e
Z@gZ > Zg vt [Z
Z D4Z ~ V!

N VQ {Z
Vgg Z V s6zZ {z,}
'
~ ~izgyZ

~zg: x ,Zv~yZN VQ {Z
~h !
k sngz Z

zyZ1yQgzZ{
!
S yZgzZxs0vZDg(Z

X } '

wqZVZ~g

yZ f
g(Z ~g 6z gzZ D W yZZ
Z O nZZt

139

(~uz klyW
yZZX C
'

~~izgD i ZV8g S{ k

] ^] l^e `n ^vjL LD WyZZ{z


Z L
L c


g ZbkZ6

g e vZ w}i Zzg V8g D


wi *
Q'
yWz }i6yQ

kZ @
tig Zg f,Z c kZ @
g e vZ @

gZ 0 V Zz
X @
7~wz[ Zp

x ~ yZZ @
C*
f yZZ~ i W`tW

wq
Z ;gZzt u 0
tWZX yZZN~

%qJ wqZ
v~yZ j ] `L L @

Z~~izg\vZ
'

LgzZ @
Y >Vz'
zz ViZ yZ Dg (Z ~zg: x 4

X D Yy.6iZzzVz'

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


+
E ZX X X X wZZc
[g \ W6\ W ( ]) wg } Z

Z kZ

Hwi *
s

LZ \ W H: (Z \ Wn!
V\ WvZgzZ c
7x [g

xVz
vZ"gp
(67) 7e
Z@

g D v W# s g{z f v W ~`tW

140

;g Yc
V]g~ u 0
tWkZg @
X[8 xz aLZ\vZgzZ
X gp[g ZNyS g Dx +zsp" \W[8

f(y W] g~g g !xsZ t:


F
Z`tWkS

\ W:gz N Y u V

uKZ\W 5B]ggz Z y.6 N

0Z~
2zg\ W gi !

ZzxsZ+ \ WYc
O

Z:vZyZgx Z/6gkZ, y!
w 6\ WN Y

7wq]gkZX n
g Z{!
~|^ c
Jx u 0
[8

V7\ W{z \ WvZN Ysp"\ W[8} ZL XL ~ F


Q`tWt

kZ Zwi *
6\ W0^zg c +:O\W: {z X

LZ[ Z\ Wc

FLZ]gX H:x Vc
H: (Z \ W
Z

y T e V\ W kZ 1)f ~ vZ}N Y yLZ


XD
: {Zz6 Tgsz^~ VLZ] Zg

,x + \W
c
]gq
Z
Zz'!
z~`tWkS

LZ xz avZO : h \ W{z ~ ~pt ~uz

VZ
c

] g e
Zzg q
ZvZ g ]|X g x *
~ V1

~vZ ~ F
Q u 0
tWt Z
{ c
i # 6 Z wi *

X ZyEZgzZ
yj=

t Z'N kZX H: H: (Z
Z j^ ke ^ i ^L L

V7lz ~9
LZ\ Wc
:x~0

zZ}
q
Z
Z

141

~xsZ[ q Z Z X
swM~ 5Z Z9
kZ/x]gzz

~H ke ]L Lc

wZx ~xkZ\ W
gw~(
q
Z

{z m{Bgg u
Z Z {z b x Z Z% kZ ) ?c
+

~ kZv c

tQg {Z6kZc


g ZQ c
Hg Z
Z/( 7 Z%

Z
'

iq
Z]yZg xZ/O , J
VT
{zq

X c
J
x hx tgz Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

76q + ?[ IZ \ W

kZgzZz: gZz> ZgJ


Z

+
ZX X X X [ 2ZIc

Hwi *

6? s[g}g v

gzZV ~ yZgzZ

[g\ W }{ c
igz{zu

Hwi *
Y \W s
+

( 68 ),:k\Z6
x Vz
\ W

g !
g Xgq0 Zg 0 nw0Zgg !
Z Zt
q
!
FQ`tWkS
t\ WgzZ6 Z'

ZIy \ W gz Z q~]
g

Zz WkZ \W 6hY m
Z}g {zgz Z n
g yZZ6Y m
Z}g \ W

X DVY#~g \ WQ \Wgz Z 6 Z'


ZI @

142

+ *n LZp?~g S + LZ ?1c

]g6nZ ZkZ
+}g v c

]g , ?{z C
Vzq X 1
gzZ~ hg`tWt6kZ gZ + \ W g Z

6+f .
?z
[8}Z
c

gX wi *
~h
F
yZ

3 Zg CgZz > Zg ?J
Z
7|kZg Z0
ZZ ? *
Zg v7

gZg c
yZZ6ggZz > Zg ' ]g3 Zg {zX g:6
_ VJ
ukZ uyZ, : {Zz6\ W D 7yZZvt
Z[8} Z

yZgzZ, { c
iuyZ O yZZ7Z ]Z7\ W] \ W

yZ @
Y k(ztyQ @
wi *
klyW
V VX gf('gZ

X , :

6
C
x
+Z\WX @
Z~ u

:~g Z 0
xs Z?
Z ;g Yc
q nZ Z<~u 0
tWkZ

z > Zg X zR Y m
R!} ZXV !
wqZ}g }g v
'

6] c
gz ] Z@W ? Tzg W ~ 6gZ

gzZz~0
Z<Z
N Wx
z kZ ,q ~g t 1n
g
+g/tWkZ yZZ6kZ ZFQ s[g}g vs~g v

wuidZg vZ:t
Z yZZ6*yW
t Z% kZ t
V A
] c
g z ] Z e
Z@V ~`tWkZX W7x

X q nZ{0<Z

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

143

kZgzZ yLZ {z "

~yZ Zgz Z
6
{g *gz Z~ b
yZZ 6#
6vZ w F

:gzZ g e :6yZ Gx i ZgzZ c

(69)X

+
yE? G
X X X X X +ZyZ

z kZ[ Z : ,gZz > Zg[ I Z


s
Z
g Z~ u 0
tW
3 y]y
WNyZZ6
\vZt{z Hx|gZz> Zg

]g3 Vg}g kZ3 ] xk


Z tpyZZ6vZ

xsZ

QgzZ 1 (Z VrZ
Z *
g Z
Z Vg}g '

[
CZgzZ,s Vk
yZ D{z yZ G x(

XV{z:gz Zg e: g n~]y
W7Z tT

~ ]y
W , gz Z N yZZ {z
Z f Vg e ~ u 0
tWkZ

y L
L ZZuz V {z {z T {z! x

!&q
Z1 D Y0
x g z y~ Vzge yZ g a
t D
{ y]|X Y Zg WZ+~kZX 7x {z @
Y

]zg1i [ WgzZ _7i s gzZ D] V


v
I
]y
WyZZ6vZX Y b
&kZ e
Z@ 0\T~`tW D
~kZ
c

7f yZZ6vZwg6x kZX gzZyZZ6y

144

yZZ6vZ wg Mf
!
yZZ~ ] c
W *yW
7R

7~gz' g
g Cg0
ZLZ<
C
t VXX 7] %
yZZ6]g ] c
WVz%u 0
yW
Ze .h
q
Zt( vZf )X

vZ] gX ~gz *
yZZ6Vg}g c g Z yZZ c
g Z
xi
g S Z}
' :]vZwgX Y7yZZ% yZ wg}(gzZF
~V/ ^e L XL g ZyZx':{kZgz Z'yZx

X Y*
Vgx kZ p9+ vZ 4Zw!
y ZZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


gzZ 1 LZuZ "

$
y ) G1X X X X *
Z;z
~

k 0
yZ Z
wg syZ

yZ c
W (Z wg

Vg VrZ s ]Zp

c
O{z
q
Z gzZ c
P{z
q
Z

kZyZ 1ytVrZgzZ( 70)

}gzZ0
Z {zA 7Zw

yQ Q
wJ/yZvZQ

yZvZgzZ }gzZ0
Z v

(71) Zz [pwqZ

145

VgZ g z \ W c

] *L Z {V\vZ~ ] c
W

vt f V yZ~g ItWkZ X \ W V: y.6

` P7Q `Lx?Z:Y m
Z LZ` VJ
ukZ~ VE
*
KZgz Z g V {z c

Zz VvyZ {V kz [g

7[Z7Z }g \ [g zZ Y m
Z {z
Zgze g )

yZ xZ6}(
t V: {fg VyZ\ W
c

]g

~g6 3 Y m
ZX N yZZ 1=g fx?Zm .~ > Zg
%N kZ VrZ1 ,g(Z
yQx?Z:Y m
Z LZ
Hw 0
b~E

:Y m
Z
Z O@
s ] ZpyZ{z
ZD D x Zk0

b & Z KZ 7Z ; g wt yZ O
) gzZ D Px?Z

7Z6kZ 7Zz Z( *
OY m
ZgzZ t 1~ c

yZxJ6yZQ 86Vk
} 0
ZwyZ 7[ Z

HgH{
!
w 3g6yZQ ~ gzZ / VrZ
!

T H
G
N Ox?Z:Y m
yZ &6
ZX }0
ZQ'gZ7ZQ

x?Zm}*
Lx?Zmc
i]|Ox?Zm-]|V;
X li O

hZ g 7" g Z
kZyZ c


gZ ~y
W

d
yZ Hw0
xZ Zx?Z:Y m
Z ~$
VrZ Y b

146

ZwGLZv{z 7(ZN Y$ [ ZA 7Zw7


Z ytyZ
m:b & ZyZQ15]wg ~y
WLZc e
Z@yZ \vZX

X | (
gzZ~uKZ#\ W

y
q gzZyZZyQ
f (
~g ItWkZ

Z] *
~0
X [ Z y#
T i$
h
q
Z *
h

yZZyQ6
]y
W ^n] m ] ]L
L @

g Z q
Z ~
#
z!
b Z`
V-g Z$
h
KZ v {z
bkZ ~gz$

X 7 ZwZ`
yZ7ZB{z"

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

G VM
v{z "

[q vZ *%0Z [

gZX X X X X X +Z;

gzZ Z z] vZ Lu
Z Z }Z
vZ T " [g Zgv

~x Zw
6kZvZ HuB

V> gz Z c iz *
1kZgz Z

( 72) 7g

f o$
V|~`tWkZ f VCqZ$
~`tW kZ

gzZ
h
F
kZ[
S L L{z {oyQ 0x?Zm}*

147

}Z c

LZuZ \ W
c

g yQ wLZx?Zm}]|

~x Zw
6 Zz u Zg vgzZ [g Z{z z] vZL u
Z Z

xN W~x 7Z *%]|{-Zzgz Z] zx?Zm}*


Z

m} \ W W^gz Z7Z b ?H Ht i Z \ !
V }*%

] !
kZ^ ~} hZ{z xg7 yZ H{g
Zsx?Z
[ = kZV{vZ~ ] f o]L Lc

x?Zm}*
$

vZ \ W
gZt c

g Z
Z vZLZ ~ LZ \ W c
gzZ ~

{!]t1 ~/k'
M'[Z\ Wx X g Z gz Z Zz

= ?
Z c

~ p Z Zz x?Zm} g
g kZ Z < {i Z0
Z

X 7g V>gzZ } (
?q
Z}

k QgzZ
g ZuV|yZ6q
Z t:
FZ`tWkZ

w~ *%]| \[ggz Z Z}
px?Zm} Hy Z 5'

t V
X wi *
g ItWt~h
F
yZX 1

{z Htq
Z{z
ZFV|~}g !
x?Zm} g c
t

tWkZ c

g~*~^yZ [g Z}
p{z Hq
Z d
Z}

yZ *%0Z [Z}
gzZ Z}
*%0Z [ H
c

g kZ~`

} @
h
F
yZ] Z}
*%0Z} It ~ {g!
x?Zm}V

z-6
vZkZ *

t LZuZ\ WX
Z}
{zg
d
*%
X g
g Z : Qx?Zm}p ? Zzt Zg vgzZ [gZ

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

148

&vZ v {z
"

Z17Z}
q
gzZ Z~V Z}

gg^X X X X X X X X X X X +Z;

yQ W: i !
]!
KZ {z
ZgzZ Z}

[ Z u *
g gzyZ ,%
~

kZgz ZD7VY/vt( 7 3)
ZzvZgzZ _ ( 7VY )

( 74)X y!
$

~`tWkZ H Z}
x?Zm} h
F
{z
kZV|~`tW

g
\!
vtX eotgzZ Z}
' h
F
{z

}uzV|

ZVQgzZ & ] !
q
t b
'

ib Zk;Z bz

u3 !Zx& u b
&vZvt
Z

{z bT{oewq u! Zk;Z b zg [}t


Z
z ,:/Z
: LZvt
Z vZq
Zsq gzu

/_ 7VY vZvtV 2~[ Zu *


g Jgz Z,%6u
X g g^vZB/{z
Z ?7VY
o$
D7VY
I
I4 5G
"
Z}
& ~ pu ZwEZ Y
L L0{z
-G ~g ItW
E
A-

E
Wz6gq
Z ~!Z Z`
X t Z e{ot V|X u '

? y[L!
L gLZ6
{okZV| ~{o
*
sZL L~g 0

149

X H{-~

m}Z
m+ CY Zz !
] !
t _g!
m

b Z k;Z bzgg
\ !
X HyV(Z7Z :gzZ7Cx?Z
|~g Zz ZZZ
+ kZX M7
g Z Zzx?Zm}
E
"
3G
E
4
)
kZ @
g Z ] c
yS ~] Zg (ZVYyZgzZg Cg hG Z

}{oe |X
:
Zg kZgzZ'*
:D

%6
{ot ^T V-t wg9X Z rz
~k'
Vz% x?Zm
X 756
{okZ g gzZM}g ^kZH:*
gzZ Z{

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


-G
o.
Z +ZX X X X X X X X *%0Z Z
yZ wg q
Z *% 0Z [
E V yZ ` g
wg

D3 *
3Vz {z
y b c yZBs
z b
'!
yZ t{z Q g

hgvZ ?H \ W ( 75 ) g

n }g v g] yZ
vZgzZ7 yvgzZ

(76)XZz+ Y
gzZZzG

1 50

Z}
{z g ] ZZ 6x?Zm}~g I]c
W

X g
Z}
: Z}
{z
h
F
!
VyZ\vZX g
Z
Z}

ZzX f ]yZ
f {-ZzyZgz Zx?Zm}~`tWkZ

yZ wgvZ s {z Z}
}~ V: d
Z}
: Z}
{z: @

] yZ VrZ1 3] Z7svZ VM}g*wgvZ

x?Zm},Z Z}
7Z : H Z}
VrZ L: 3
HVyZQ H7 Z}
KZ(13] Z7yZ VrZ Z
] Zf

*
o c
g \ W 3 x?Zm . ] Z7 ? Z}
7Z {z

; j Z \W *
zgJ
gzgz .ug IB; *
Zlg !
|z6Lu
Z Z

z ]Z7yZX
zZx?Zm~ ] Z7x?Z:Y m
Zgz Z , Z *
Y0
? @
Y *
Z}
x?Zm} 7Z}
x?Z :Y m
Z {z D ]

yZgzZx?Zm}X ~EvZ ~ Z}
: Z}
: {]
{-Zz x?Zm}
b yZgz Z Zzbt Zz :qz!ZyQ
*
3 {-Zz

\vZX g Z}
x?Zm} Db yZvt ]X

yZ 7] tg0
Z x?Zm} CZf ~$
Z i Z ]x
vZX 7Z}
7! Zx?Zm}zgz=a[g}g}g]

Z7Z}
q
} b,Z~gZ X wgFkZgzZ }
x?Zm}gNbzg{zgzZ Z<
{zWk0
xx?m
Z }6

15 1

bzgdg= V z~d V 0
}gzZB; }VY Z<
?
X 3 V 0
B;LZ7ZkZtgzZ ~6C7~A gz Z

( 24[!
gZ )

gzZ
7
{z g Vx?Zm} Zz p]g kZ

X y
Z V- A

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

?[I Z} Z \ W( [8} Z)

VyZgz Zz: C c
i h*
~ + LZ
z: ~zc ]Zp ^

{ c
i VrZgzZ ` { Ze

x 3 Zg 9p {z gz Z H {ZeV
( 77)X `

LZX X X X [2 ZI Zc

{Ze yQ V
o$
g z \ W * [8}Z ;g Y c

] g

+ LZ,
Vz
Vz yZ \ W` V c
i V gz Z} "z6
Hh Q ?gzZ H{z c
C c
Y m
Z}gvz:V c
i h*
~

VrZgzZgzhp {zz: ~zc] Zp~'


VULZ ?z C7Z c

X }{ Zeq nS V,ZHgzhV

%NgzZ z ; g ~ VEVi Z ?
V} E
c
C 7Q ~`tWkZ

1 52

,{Ze' 5 V}'
gzZ } YZN Vi Z ]

LZ
c

Vz
Vz yZ f Z
!
g z X
E
7Q H[^syQ $~ y
x?Z:Y m
Z X z: O~ +
IZX g
Z}
Z}
x?Zm} H0~ {g !
x?Zm} V|X HO

Y pt {Ze{z z: ~zc Vz(LZ ;g Y c

#[

;g Y V| : Z}
7Zz:0~x?Zmk

;g Y
e ? yz o Z
Z : g
Z}
c
Z}
7Zz:0~ {g !
x?Zm}

^6
{ ZgWgzZ 1gz ] xx?Zm}LZy{o

]|X {Zg ~'


kZ c
g
Z}
c
Z}
x?Zm} ?*
Z}
VG VrZX

vt

Z
HygzZ u[ I Zz + Fx?Zm}
Z}
x?Zm[ W6W H: m
O7Z W6#Y m

X
zg kZ 0~VgVz yZc
g

&
IE
(kZ ~ lBi)X 7wZh~kZ @
h*
0g0
Z+
E
E
YgzZ h~uzX (kZT O!
^
gzZ h*
Z ~g Z
q
9z O
E
YgzZ h1 Ot q
^
4
yZ H7D

gzZ d VrZ~ wVT


E
~~b)<
z yW
X 7 4Z~ p Odq
4
Y fg/X
E
[ IZ ~tWkZ X 7 O {z "
U
/gzZ] vZ wg J
uT
E
X
zg OV
Vz
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o

1 53

6yQ H VM ~ LZuZ
y!
i *%0}gzZ Z

E$
y G
X X X X X X X X X +Z

u {z gzZ
*
VrZ Y

}uz q
Z {z(78 ) D iz

H VrZ zg7 x}'

(7 9)D{z x Z'

t
Z *[8 ;g Yc

[ ZN
VV\ W ]g~g ItW
yZ\ W N Y_(~# \ Ww
gz ZN VQ: {Z
V\ Wv

G gzZ }0
Zg y!
ix?Z:Y m
ZtV: nZg *
6xZZkZ

6kZ {z[ I Zu 0
: i]g Zt :
FZ`tWkZ

D% Z e {66Vk
LZ kS gzZ zZ V1{z D

6? {z D?6 z ZV1X
] !
t~h
F
yZ {V\vZ

+ WLZ ZuZt! *[8


c

g 6 z Z yZQ` +

x?Zm}gzZ Z]|6Vu
Z Zg ~ yZ1D6kZgzZY m
Zz Z
u 0
: ix?Zm Z VrZZ
2~[ Zvt T $

g vt T 6yZ Hg D Ty gzZ Z h LZ ~

x?Zm} yZp, p~: ix?Zm} VrZQ

VyZ $
x?Zm} : yZZ1c
3 kZ VrZgz Z c
W V W

15 4

1t y!
i yZ f x?Z:Y m
Zz ~ u 0
tWkZ Iw$

X 6
]gY ZgzZ Zx?Zm.]|i W6yZt|

Z 0~ h V izugy
q
*
Y m
Zvt

x ~ nkZ : zg Q @
Y ~x x`
: g !
g !
x`

X xZ6
tX .6
,
*
\ W
Zv

7g Z'
{z
c

f
w~'

kZ[ I Z~`tWkZ

Df "g0
Z]g@
7WZ6yZ S gi !
1 zg
(F
1 Vk
gzZ ge vZQ X g Z$
Z
vt c


& t VrZZ

D 3BkZ
0QX Zizg}uz1
X S7
`tWt]gQQ~: Wv{zHg (Zg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


BV { c
i ~ yZ\ W
%Nt{z n
q ~E
g 4z Vz

c ]y
WKZ VrZ

~ [ Z EZ {z gzZ Z nZg *
6yZ vZ
( 8 0)XVZzg

yz-{X X X X X X X ZM ~ F

1 55

6yZ y!
iY m
Z7ZgzZf #Y m
Z ~g $
VZuZ Z6~ u 0
tW
t Y ^ @
f ] Z ~'
VZuZ {~`tWkZ f
Z]
Z !
W yZ 7 \ Wsvt ! [8X q
Z}g}g

{gt:
F
Z`tWkZX g77~# x?Z:Y m
Z

yLZ| 7 C
D#xs ZogzZ D#?

xs ZVyZZ
D#W)(l6gzg0
Z1
7M
X , ~gvzk
V ? l Wgz Z )(l E

^ nm!

yZ ! [8
c

g m: [ x li t V7
tWt 6kZX g uv W z ~ VlyZgzZ n
g # \ W
(yi {) wi *
`

Ym
Zgz Z Z}
vt f ]6we ~C
z kZgz

yZ D
M0ZqX Wg \ 4z yZ1bq nZ x?Z:
*
i ! c

] g g
ut0WZg *
vZgzZ oo Z% V
@
nZg *
vZ kZ C / CWgzZ "
CY zg kS

]z`tWkZ] g

g Zt X [ZEZgz Z J[ #
X

X c

VM~ o}uz ~ A q
Z f Vo) z ~g ItW

V;z b [ Z ]y
W e:t VyZ #gzZ c

zW

1 56

yZ6]ZggzZx?Zm.DF D4vt
Z ? 5Hy c Zg W

vZ ]g @
Zz
g Z ]n% pFiL LX D :
zWgzZ @
yZZ
X BV \W
c

YwqZ yZ
~
X xZw4z Wzg
c

Z'
4z Wzg

e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o


$ X X X X X X X X X X X z
5kG
.G
yzE
gzZ6 kZgzZ D yZZ6vZ {z
Zgz Z
Vz

Hwi *
s6kZ

v F{ c
i ~ yQ pD :
z

V VX\ W ( 81) y
*
{z N 0
Zz p
g # { c
iB

V X \ W gzZ W z
N 0

d
{ c
i
V
| v {z t

{zgzZ <
Zggz Z ~ yZY

( 82) D7

kZ
Hwi *
s6
kZgzZ6
kZgzZ DyZZ6vZ {z
Z *

tklyW

6
] Zg gzZ6x?Zm.]|gz ZD yZZ96
vZ ~
Ztpq
Z ltW
yW
gzZ6]ggzZ D yZZ6vZ ~
Zt pu
Z zX D :
zVz

157

X D :
zVz
6

5 Zgz c y
ZJ
] Zz ] Zf KZ {V\vZ~g ItWkZ

kZgzZ Y *
g x vZ Q Y c
yZZ6kZ&z q
Z
y

iI*
zIKZkZgzZ 1`~ V
Z Z \vZ Y1yt0

YYH7g Z |kZ1 ~gz*


yZZ6[ ~g@
Z6kZX c
:%
zwg cx|gzZ =kZ 7[ sc
F
gzZb & Z y
Z

x x| [ kZ 1 ~gz~(vZ [ c b & Z X ~gz


J

X ~gz z Y xzY f**


yQ x?Z:Y m
Zc

m9Zz [ kZJ
Z
7
OZ 6vZ[ sgzZ

F
Z ] ^] ] rjL
L g ItWZkZ Yc
:yZZ6x?Z

Z{ c
i b6
V slWw,v0
]tyZ :Zt

]sS ? c
{gtV ] gX 7 ~l }iuJ

: ZzgS)(l&Zp 0
gzZ%{g
O7@
* YZ{
!
V;z Y

V7Z \z Z] L Lx*
]kZ
VS t 3 Zg ~ggzZ

]|g V;z/}vP kZ @
YH c
x *
AzZ+ `
'

Z&ZpVJ
82 ZVz%y+`
'~S V
! Z0Q

Z6V;z y ` tlg Z
wq
Zg VV;z vt Z

5S} ` B
) mZ0 z/VrZ gg Z
0

i
t
H ]t q
ZlY 7`t*A Z {
!
V;z

158

W~o}v ~7Zg Za Y~oBkZvt

X g X kZo Z @
}4}g 7Z ]g4X

X: c
Y5B}g v7Z VzQVy VyZ~{
!

l Hxs{z H: {>{
]Z|yZ ~g!
g
+`
'tO

Z}
V*%
/yS X -gvt {
!
zZz W

?xstY7S{
X $

c {>S{
{z _m
g {>g

S{
QX,}uz q
Z M xs{ztc
C/ xs
t H

kZ wgvZ {z /+`
' H0x?Zm}}g ?Y7

}g vgzZ c
VZ }i 0

i
wG*%~gZ.gzZ7d

7C c
i '

Z'
x kZ~ kZ ~ ~ {g !
x?Zm}

+`
' {
Q e:h
'

k- z Zz Wl ykZ
vZ ggpQ]| C ~}g!
x?Zm} yW
} gv

X~g!
gkZgz Z *
]z g pQ*
X]zl]c
W *% g
W
Z g pQy!
igz Z Z}
[ IVc
QVW V\WyZ zg
X @
:

Zg vc

]gZ]tZ
;gyJ
y
W )
y{
!
S

S7{i i kZ~ {g ]vZwgQ7{i i kZ


]

gzZyEZyjZ~o}? V gz Z( ~S
zkZ{ i gz Z

]s{g ] gO Q g Z/ O zg Z

z u

1 59

{
!
( y1Z
ng )x Ze y1Z~S+`
' C Z

SX [~SwZ 0

z{yZ c
xZ b ]g~S

( ~z) gg e c
g bg ex Z{
!

Y7~ c

~ pw]gg pQ]|y ZZ6~| 6

SyZ c
BQ]| Wg pQc
{ c
i p6 = ` W
$
4hG
vt EG
g7Z ] g q~g !
g !
C
g] g|
gI]c
Wt ~ {g!
V yZ ._ kz x?Zm}!
xt g zZ zg

( ~zyi {)Nwi *

X 7-gz Z vzgt0
*ZzZ
x?Zm} {z
{z V|t
e e^v] oF v ^n fnfu oF oF^i ] o