Vous êtes sur la page 1sur 5

Que tinguem sort

(Que tengas surerte)


Lluis Llach

SOPRANO

CONTRALTO

bbb
&b b b

b
& b bbbb

bb b b
& b b

1.Siem dius a du

TENOR

vull queel di

a si - gui net i clar

que cap o - cell

bb b b
& bb

b
j
& b bbbb

J
J

tren - qui l'har

bbb b
b
&
b

mo - ni - a del seu cant.

que tin - guis sort

i que tro

A
11

bb b b
& bb

j
queel sol fa

b
j
& b bbbb
- bis el que t'ha man cat

bbbbbb
&

en mi.

Siem dius "et


vull"


Siem dius "et

queel sol fa

vull"

queel sol fa

17

bb b b
& bb
J
J

- ciun di - a molt ms llarg

b
j
& b bbbb J

j
temps al temps

- ciun di - a molt ms llarg

bbb
j
& b b b J

- ciun di - a molt ms llarg

j
ia - x ro - bar

temps al temps

j
ia - x ro - bar

temps al temps

J J
d'un re - llot - gea - tu - rat


J
J
d'un re - llot - gea - tu - rat

J
J
d'un re - llot - gea - tu - rat

2
22

bb b b j

& bb
que tin guis sort

b
& b bbbb

que tro bem

que tin guis sort

b b b
& b b b

que tro bem

que tin guis sort

que tro bem

J
tot el queens va man car

a mi.

tot el queens va man car

a mi.

j

tot el queens va man car

a mi.

B
28
bb b b
& bb

b
& b bbbb

bbb b
b
&
b

J
J
lai - x pren,


J
lai - x

prend

tot

el fruit queet pu - gui do nar

el ca m

33

bb b b
& bb

J
J
que de m

bb
& b b bb

que de

j j

que de m

que de

bbb b j j

b

&
b

J
J J

quea poc a poc es crius


per de -m,
que de m
que de m

39

bb b b
w
J
& bb
man - ca -rel fruit de ca - da pas.

per ai - x

mal - grat la boi - ra cal

ca - mi - nar

j
bb
& b b bb n w
man - ca -rel fruit de ca - da pas.

per ai - x

mal - grat la boi - ra cal

ca - mi - nar

bbbbbb
j w
&

man - ca -rel fruit de ca - da pas.


per ai - x
mal - grat la boi - ra cal
ca - mi - nar

C
bb b b
& bb
47

Si vens amb mi

nies - tels d'ar - gent,

b
j
& b bbbb
Si vens amb mi

no de - ma - nis un ca - m pla ner,

bbb

& b b b

Si vens amb mi

nies - tels d'ar - gent,

niun de m


nies - tels d'ar - gent,

53


J
J

bb b b
& bb

oh

un poc de

b
& b bbbb w

un poc de

sort

58

ben llarg

bb
& b b bb

i que la vi - daens do - ni un caun poc de

bb b b
& bb

i que la vi - daens do - ni un ca

pi de pro - me ses, sols

bbb b
b
&
b

sort

J
J
lai - x

j w

sort

i que la vi - daens do - ni un ca

pren,

lai - x

prend

tot

ben llarg

bbb b
b
&
b

j w
ben llarg

63

bb b b
& bb


j j

el fruit queet pu - gui do nar

el ca m quea poc a poc es crius


per de -m,

bb
& b b bb

bbbbbb
&

4
68

div.
bb b b #

& bb
J
J
J
que de - m

b
& b bbbb

man - ca -rel fruit de ca - da pas

per ai- x

j
j n j

que de - m

bbb
& b b b

que de - m

que de - m

man - ca -rel fruit de ca - da pas

per ai- x

j
J
J
que de - m

que de - m

man - ca -rel fruit de ca - da pas

per ai- x

E
73

bb b b j

& bb

mal - grat la boi - ra cal

ca - mi nar

b
& b bbbb j

mal - grat la boi - ra cal

ia - x prend

ca - mi nar

bbb b j
b
&
b

mal - grat la boi - ra cal


ca - mi nar

J
J
j
j

ia x

J
J

prend

ia - x prend

ia x

ia x

prend

ia - x prend

prend

79

bb b b #

& bb
J
tot el fruit que pu - gui do nar

el ca m

que poc a poc es crius

bb
& b b bb n j
tot el fruit que pu - gui do nar

el ca m

que poc a poc es crius

per de - m


per de - m

bbbbbb
j
&

tot el fruit que pu - gui do nar


el ca m
que poc a poc es crius
per de - m

5
84

bb b b
& bb

que de - m

bb
& b b bb

que de -

que de - m

bbb
& b b b

que de - m

man - ca -rel fruit de ca - da


que de -


que de -

n
man - ca -rel fruit de ca - da

J
per ai - x

b
& b bbbb

j
per ai - x

bbb
& b b b

j
per ai - x

man - ca -rel fruit de ca - da

mal - grat la boi - ra

cal


ca - mi -

cal

mal - grat la boi - ra

cal

mal - grat la boi - ra

nar


ca - mi -

nar


ca - mi -

pas

88

bb b b
& bb

pas

nar

pas