Vous êtes sur la page 1sur 1

05 maart 2015, pag.

commentaar@lc.nl

commentaar
Uitweg

iedt VVD-fractieleider
Halbe Zijlstra Friesland
een uitweg uit het
windmolenmoeras
waarin deze provincie is vastgelopen? Hij zei dinsdagavond op
een politieke bijeenkomst in
Heerenveen dat de beoogde
duurzame energieopwekking
niet beslist met windmolens
hoeft te worden bereikt. Het
mag ook met andere energiebronnen, zo lang de doelstelling
maar wordt gehaald.
Zijlstra wees er wel meteen op
dat VVD-minister Henk Kamp,
die over de duurzame energie
moet beslissen, veel strakker in
deze materie is. Toch kan uit
Zijlstras opstelling worden
geconcludeerd dat de windmolenplannen in de Haagse politiek
niet in beton zijn gegoten. De
fractieleider zal zijn regerende
partijgenoot Kamp met zijn
uitlating ook een signaal hebben
willen geven.
Provincies zien wind niet

Uitlating is ook
signaal richting
minister Kamp
zitten, had de Volkskrant diezelfde dinsdag nog breed op de
voorpagina staan. Een onderzoek door die krant onder statenleden leidde tot deze slotsom.
Van de Friese statenleden verwacht 75 procent dat de beoogde
windmolens er in 2020 zullen
staan; van hun Brabantse collegas verwacht minder dan de
helft dat dit het geval zal zijn.
Alleen in molenrijk Flevoland
willen vrijwel alle statenleden

meer windmolens opstellen.


Minister Kamp kan dus nog veel
tegenkanting uit de provincies
tegemoet zien, mocht hij zijn
molenambities doordrukken.
Van Zijlstra mogen het dus
zonnepanelen en andere duurzame bronnen zijn en daar zou
Friesland op moeten inzetten.
De onaangenaam geworden
molendiscussie, die de afgelopen
jaren veel onrust veroorzaakte
in deze provincie, kan dan stoppen, net als de verdeeldheid in
tal van dorpen waar molens zijn
ingetekend. En de provinciale
politici, die beslist niet schitterden in het molendebat, kunnen
dan met een minder bezwaard
gemoed aan de slag om de eenheid te herstellen.
De nieuwe provinciale staten,
die na de verkiezingen van 18
maart aantreden, kunnen Zijlstras opening uit de molenklem
uitstekend gebruiken. Het is nog
lang geen 2020, dus een ommezwaai richting zonnepanelen
kan nog heel goed worden gemaakt. Friesland zit niet aan de
molenplannen vastgebakken,
mits er maar voldoende duurzame energie wordt geproduceerd.
Windturbines op land of in
het IJsselmeer zijn controversieel op tal van punten, die in de
afgelopen jaren allemaal ruimschoots zijn benoemd. Zonnepanelen zijn dat juist niet. De animo om panelen op de daken te
leggen is groot en weerstand
ertegen is er niet onder de Friese
bevolking. Die kant moet het
dus maar op, met dank aan
Halbe Zijlstra.
SYBE VAN DER MEULEN