KEUKENS CUISINES

Van Marcke... is veel meer dan keukens alleen. Van Marcke is immers ook – en vooral – gekend om zijn zeer ruime assortiment aan badkamers van topkwaliteit. Steeds meer tevreden bouwers en verbouwers doen op ons een beroep om een kwaliteitsvolle badkamer te installeren. Ook wie hoopt op een voordelige en tegelijk esthetische oplossing voor zijn verwarming en koeling zal bij ons niet teleurgesteld buiten gaan. Maar misschien bent u op zoek naar de allerlaatste nieuwtjes op het vlak van watertechnologie? Zoek niet langer: Van Marcke is werkelijk dé speciaalzaak voor al wie actief werk wil maken van een cosy interieur. Bezoek onze website www.vanmarcke.be en bestel er uw gratis O! Magazine, bekijk de laatste nieuwigheden en ontwerp zelf je droombadkamer. Van Marcke... c’est bien plus que des cuisines. Van Marcke est en effet aussi – et surtout – connu pour son très large assortiment de salles de bains de qualité supérieure. De plus en plus de personnes en phase de construction ou de rénovation font d’ailleurs appel à nos services pour l’aménagement d’une salle de bains de haut vol. Celles et ceux qui recherchent des solutions économiques et esthétiques pour leur chauffage ou leur climatisation sont également assurés de trouver leur bonheur chez nous. Mais peut-être souhaitez-vous découvrir les dernières nouveautés en matière de technologie de l’eau ? Ne cherchez pas plus loin : Van Marcke est vraiment LE spécialiste pour tous ceux qui désirent travailler de manière active à l’aménagement d’un intérieur cosy. Visitez notre site Internet www.vanmarcke.be et commandez gratuitement votre O!Magazine. Vous y trouverez aussi les dernières nouveautés et vous pourrez composer vous-même votre salle de bains de rêve.

1

Inhoud/Contenu

Keukenchecklist/ Checklist cuisine

4-5

Meubelgamma keukens/ Gamme de meubles de cuisine :
Essentials 8-23

Escapes

24-39

Fusions

40-55

Traditionals

56-71

Spoeltafels en keukenkranen/ Eviers et robinets de cuisine

72-79

Adressen toonzalen/ Adresses des salles d’exposition

80

UW KEUKEN
Uw keuken moet u op het lijf geschreven zijn. Mooi alleen volstaat niet: een keuken moet ook praktisch zijn. Dat vergt enig denk- en zoekwerk. Om u op weg te helpen, zetten wij alvast een aantal inspirerende vragen op een rijtje.

CHECK
We bieden u dan ook een ruim aanbod aan mogelijkheden, materialen en vormen. op zoek Naar NieuWe keukeN-iDeeËN eN iNspiratie • Gezellig thuis plannen maken? Met deze catalogus kunt u alvast uitgebreid aan de slag. • In deel I gaat u op zoek naar uw persoonlijke smaak: Van Marcke verleidt u met vier verschillende sferen. • In deel II gaat u op zoek naar uw persoonlijke productvoorkeur: keuze uit diverse kleuren, maten en materialen. De opgegeven prijzen in de catalogus zijn richtprijzen. Zij kunnen nog wijzigen. • Graag een voorsmaakje? Een bezoek aan onze toonzalen spreekt boekdelen. U vindt ons keukenassortiment in de toonzalen van Kortrijk, Zaventem, Antwerpen, Gent en Luik. Onze ervaren keukenspecialisten staan u van begin tot einde met raad en daad bij. Zij ontvangen u op afspraak, nemen samen met u uw wensen door en maken geheel vrijblijvend plannen, perspectieftekeningen en offertes op.

2

Wat zoekt u precies? • Nieuwbouw of renovatie? Gaat u bouwen, dan zijn de mogelijkheden zowat eindeloos. Of toch niet? Het uitgangspunt mag dan al heel flexibel zijn, toch is het belangrijk om al in een vroeg stadium met alle ontwerpelementen rekening te houden. Bij renovatie bent u natuurlijk een stuk beperkter. Vaak ligt de toegemeten ruimte al helemaal vast of bepalen de bestaande leidingen mee het nieuwe ontwerp. Blijf creatief en durf altijd een stapje verder kijken: soms liggen eenvoudige oplossingen voor het grijpen! • Wat verwacht u van uw keuken? Wat acht u absoluut noodzakelijk, wat lijkt gewoon nuttig en handig en wat vindt

1

u totaal overbodig. Maak een lijstje en bepaal uw prioriteiten. Zo ziet u niets over het hoofd én het helpt u keuzes maken. • Wat doet u zoal, in de keuken? De keuken is vandaag meer dan een gewone werkruimte. Het wordt een echte leefruimte, de centrale plek in huis. Koken en samen eten, maar ook gezellig natafelen, spelen, huiswerk maken, vrienden ontvangen... Natuurlijk is het dan belangrijk dat uw keuken kan meegroeien met het huishouden. Wat zijn ùw verwachtingen? • En wat kunnen wij u bieden? Praktische, flexibele en tegelijk bijzonder mooie keukens. Veeleisende criteria, maar de Leicht-keukens scoren over de hele lijn. De Leicht-ontwerpers onderzochten voor u alle cruciale aandachtspunten en kwamen tot zeer attractieve én ingenieuze oplossingen: • segmenteerbaar meubilair • materialen die tegen een stootje kunnen • gerieflijke schuifkasten en uitschuiflades • handige voorraadmagazijnen en apotheekkasten • hoekkasten met ruimtebesparende zwenkplateaus • overzichtelijke draadmanden Om de keuken helemaal naar uw hand te zetten, kiest u natuurlijk graag zélf de spoeltafel en het kraanwerk.

Geniet van het verminderde BtW-tarief! Wie een nieuwe woning bouwt, betaalt 21% btw. Wanneer u renoveert, dan komt u in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Let op: dit verlaagde tarief geldt uitsluitend wanneer een erkend installateur of onze eigen montagedienst de keukentoestellen levert en plaatst!

3

De keuze is GeMaakt… Nu NoG pLaatseN Geen probleem! Indien u dit wenst verzorgt onze eigen montagedienst de levering, plaatsing en aansluiting.

4

LIST
Votre cuisine doit vous aller comme un gant. Il ne suffit pas qu’elle soit belle: elle doit également être pratique. Ce qui exige de la réflexion et de la recherche. Pour vous y aider, voici quelques questions qui vous donneront de l’inspiration.

dE VOTRE CUISINE
Pour que votre cuisine soit entièrement la vôtre, vous choisirez bien sûr vous-même l’évier et la robinetterie. Nous vous offrons un vaste éventail de possibilités, de matériaux et de formes.

1

Que recherchez-vous préciséMeNt ? • Construction neuve ou rénovation ? Si vous construisez, les possibilités sont quasiment illimitées. A moins que ? Même si le point de départ est très flexible, il est primordial de tenir compte dès le départ de tous les éléments de conception. En cas de rénovation, votre choix est bien sûr plus restreint. Souvent, l’espace disponible est tout à fait fixe, ou les canalisations existantes déterminent le nouveau concept. Restez créatif et osez toujours regarder un peu plus loin: parfois, il y a parfois beaucoup plus de solutions qu’on ne l’imagine ! • Qu’attendez-vous de votre cuisine ? Que tenez-vous pour absolument nécessaire, qu’estimez-vous simplement utile et pratique, et que trouvez-vous totalement superflu ?

2
Faites une liste et fixez vos priorités. De cette façon, vous ne négligerez rien et vous serez aidé dans vos choix. • Que faites-vous, entre autres, dans la cuisine ? De nos jours, une cuisine est davantage qu’un simple lieu de travail. Elle est devenue un véritable espace de vie, la pièce centrale d’une maison. Cuisiner et manger ensemble, mais aussi s’attarder agréablement à table, jouer, faire ses devoirs, recevoir des amis... Il importe bien sûr alors que votre cuisine puisse évoluer avec votre famille. Quelles sont vos attentes ? • Et que pouvons-nous vous offrir ? Des cuisines pratiques, flexibles et en même temps particulièrement belles. Ce sont des critères difficiles à respecter, mais les cuisines Leicht y parviennent sur toute la ligne. Les concepteurs de Leicht ont étudié pour vous toutes les priorités essentielles et sont parvenus à des solutions très attractives et ingénieuses: • mobilier segmentable • matériaux résistant aux coups • armoires coulissantes et tiroirs télescopiques • réserves à provisions et armoires à pharmacie très pratiques • armoires de coin avec plateaux pivotants offrant un joli gain de place • paniers métalliques bien ordonnés

a La recherche De NouveLLes iDees et D’iNspiratioN pour La cuisiNe • Faire tranquillement des plans chez soi ? Avec ce catalogue, vous pouvez vous y mettre directement. • Dans la 1ère partie, vous chercherez votre goût personnel: Van Marcke vous séduit avec quatre ambiances différentes. • Dans la 2ème partie, vous chercherez le produit qui vous va le mieux: vaste choix parmi divers coloris, formats et matériaux. Les prix indiqués dans le catalogue sont indicatifs et peuvent varier. • Vous aimeriez avoir un avant-goût ? Une visite à nos salles d’exposition vous en dira long. Vous découvrirez notre assortiment de cuisines dans nos salles d’exposition de Courtrai, Zaventem, Anvers, Gand et Liège. Nos spécialistes expérimentés vous apporteront aide et conseils de A à Z. Ils vous recevront sur rendez-vous, examineront avec vous quels sont vos souhaits et établiront, sans aucun engagement, des plans, des vues en perspective et des offres.

Bénéficiez d’une tva reduite ! Lorsque vous achetez une habitation neuve, vous payez 21% de TVA. Lorsque vous rénovez, vous pouvez prétendre à une TVA réduite de 6%. Attention ! Ce tarif réduit ne s’applique que lorsque vous faites appel à un installateur agréé ou à notre propre service de montage pour livrer et placer vos appareils.

3

vous avez Fait votre choiX … reste Le pLaceMeNt Pas de souci ! Si vous le souhaitez, notre service de montage se charge de la livraison, du placement et des raccordements.

5

6

ADEMT UW KEUKEN DE JUISTE SFEER UIT?
Wie in een keuken werkt en leeft, wil er zich thuis voelen. Dat kan, als de keuken die u kiest feilloos bij uw persoonlijkheid past. Een keuken is immers steeds vaker een echte leefruimte en een centrale plek in huis. U brengt er veel tijd in door. Koken, samen eten, gezellig natafelen, spelen, huiswerk maken, vrienden ontvangen... De juiste sfeer brengt u alvast in de juiste stemming. Omdat het aanbod ruim is, deelden interieurarchitecten de verschillende ensembles in vier verschillende sferen in: • • • • Essentials staan voor een sober design en pure lijnen Escapes dompelen u onder in de sfeer van een exotische reis Fusions zorgen voor kleur, speelsheid en heldere contouren Traditionals ogen klassiek en wekken nostalgie en romantiek op

VOTRE CUISINE DEGAGET-ELLE L’AMBIANCE VOULUE ?
Quiconque travaille et vit dans une cuisine veut s’y sentir chez soi. C’est possible, si la cuisine que vous choisissez est le reflet fidèle de votre personnalité. Car, de plus en plus souvent, la cuisine est un véritable espace de vie et un lieu central dans la maison. Vous y passez beaucoup de temps. Cuisiner, manger ensemble, s’attarder à table, jouer, faire ses devoirs, recevoir des amis... L’ambiance voulue vous mettra en bonne disposition. Comme la gamme est vaste, les architectes d’intérieur ont divisé les différents ensembles en quatre atmosphères différentes : • • • • Essentials : des cuisines au design sobre et aux lignes pures Escapes : des cuisines qui vous plongent dans l’ambiance d’un voyage exotique Fusions : des cuisines colorées, à l’esprit ludique et aux bordures claires Traditionals : des cuisines d’allure classique, alliant nostalgie et romantisme

7

Less is more - minimal luxury - pure - space - body & soul - simplicity - straight - zen

essentials

Vooruit op zijn tijd. Sluit uw ogen en stel u de keuken van de toekomst voor. Rechte maar elegante lijnen, ingebouwde huishoudapparaten die u alleen dan ziet als u ze nodig hebt, stijlvolle opbergruimten, een ontbijttafel zowel als een lage tafel, een hypermoderne spoelbak en dito kraan… Ziet u het plaatje voor u? Zeker, dat is de keuken van morgen. Neen, u bent niet in 2018, u bent in 2008. Ja, wat u ziet is de Avance keuken.

en avance sur son temps. Fermez les yeux et imaginez la cuisine de demain. Des lignes strictes mais élégantes, un électroménager encastré qui ne se manifeste que lorsqu’on en a besoin, des espaces de rangement disposés avec goût, une table de petit-déjeuner doublée d’une table basse, un évier et un robinet on ne peut plus modernes... Vous voyez le topo ? Oui, vous êtes dans la cuisine de demain. Non, vous n’êtes pas en 2018, mais bien en 2008. Oui, vous êtes dans une cuisine Avance.

aVance

essentials

9

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / AvAnce, programme FG 494 Spoeltafel FrAnKe, QX110340 + SQX110450 Keukenmengkraan DornbrAcht / tArA electro AeG

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / AvAnce, programme FG 494 evier FrAnKe, SQX110340 + SQX110450 Mitigeur pour cuisine DornbrAcht / tArA electro AeG

culinaire tip / Conseil Culinaire Pizzadeeg
100 g bloem • 7 g gedeshydrateerde gist • ½ eetlepel zout • ½ eetlepel suiker • 1 eetlepel olijfolie • 3 dl water • meng alle ingrediënten in een foodprocessor met deeghaak of met de hand. leg het deeg in een recipiënt, afgedekt met plasticfolie, en zet het op een warme plaats (dichtbij de verwarming of bovenop de oven, bijvoorbeeld) en laat het gisten. • Verdeel het deeg in porties, rol het uit en bestrooi het met wat bloem. u kan er nu mee aan de slag om pizza te maken.

Pâte à Pizza
100 g de farine • 7 g de levure déshydratée • ½ cuillère à soupe de sel • ½ cuillère à soupe de sucre • 1 cuillère à soupe d’huile d’olive • 3 dl d’eau • Mélangez tous les ingrédients dans un robot de cuisine avec un crochet pétrisseur ou à la main. disposez la pâte dans un récipient recouvert d’une feuille en plastique, rangez celui-ci dans un endroit chaud (près du chauffage ou au-dessus du four, par exemple) et laissez fermenter. • disposez la pâte en portions, déroulez-la et saupoudrez-la avec un soupçon de farine. vous pouvez maintenant la travailler.

10

aVance

essentials

Wanneer u elektrisch kookt, kies dan voor pannen met een vlakke en vormvaste bodem. Het gebruik van pannen met een perfect vlakke bodem die precies past op de kookplaat, staat borg voor 50% minder warmteverlies. Lorsque vous cuisinez à l’électricité, choisissez des poêles avec un fond plat et indéformable. Utiliser des poêles avec un fond parfaitement plat qui s’adapte précisément à la plaque de cuisson réduit la perte thermique de 50%.

11

een keuken voor actieve mensen. De naam zegt het al, de Activ’Kitchen keuken richt zich voornamelijk tot mensen die werk maken van hun keuken. De verchroomde werkvlakken bieden zoveel plaats dat meerdere mensen er gelijktijdig aan kunnen werken. De opbergruimten zijn zo doordacht dat er een maximum aan bruikbare ruimte is… terwijl ze een minimum aan plaats in beslag nemen! De elektrische huishoudapparaten zijn ingebouwd en omvatten een grote koelkast, een wijnkelder, keramische kookplaten en ovens. Ook hier gaat alle aandacht naar het gebruiksgemak.

Une cuisine pour les gens actifs. Comme son nom
l’indique, la cuisine Activ’Kitchen s’adresse essentiellement à celles et ceux pour qui la cuisine est une affaire sérieuse. Les plans de travail chromés sont gigantesques, offrant suffisamment de place à plusieurs personnes pour travailler en même temps. Les rangements sont intégrés de manière à offrir un maximum de place… tout en occupant un minimum d’espace ! L’électroménager est encastré et se compose d’un grand frigo, d’une cave à vin, de plaques vitrocéramiques et de différents fours. Ici aussi, l’accent a été mis sur l’efficacité.

12

actiV’kitchen

essentials

13

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 405 inox satiné Spoeltafel FrAnKe, maatwerk Keukenmengkraan mora/moratemp electro gaggenau-siemens

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / programme 405 inox satiné evier FrAnKe, sur mesure Mitigeur pour cuisine mora/moratemp electro gaggenau-siemens

culinaire tip / Conseil Culinaire

Rijst koken
30 ml olijfolie • 1 fijngehakte sjalot • 250 g rijst • 6 dl groentebouillon • fruit de sjalot in de olie. Voeg de rijst toe en laat alles zachtjes aanfruiten. giet de groentebouillon erbij en laat sudderen tot de bouillon volledig is geabsorbeerd. • dit is het klassieke recept voor pilavrijst, een kookmethode die bijzonder lekker is omdat de bouillon en de olijfolie voor meer smaak zorgen.

Cuire du riz
30 Ml d’huile d’olive • 1 échalote fineMent éMincée • 250 g de riz • 6 dl de bouillon de léguMe • faites revenir l’échalote dans l’huile. ajoutez le riz et faites revenir le tout. Mouillez avec le bouillon de légume et laissez mijoter jusqu’à ce que le bouillon soit entièrement absorbé. • c’est la recette classique du riz pilaf, une méthode de cuisson qui est particulièrement délicieuse parce qu’elle donne davantage de goût grâce au bouillon et à l’huile d’olive.

14

actiV’kitchen

essentials

Breng bij renovatie uw uitgangssituatie nauwgezet in kaart. Schets een plattegrond met alle maten, ook die van deuren en ramen. Vermeld erbij in welke richting zij draaien! En cas de rénovation, faites-vous une idée précise de la situation de départ. Dessinez un plan avec toutes les dimensions, même celles des portes et des fenêtres. Indiquez-y leur sens d’ouverture !

15

neem tijd om te leven. Een keuken die haar naam niet
gestolen heeft! Chocolade en beige zijn vlotte kleuren die rust brengen. Zalig toch, in zo’n sfeer met het hele gezin genieten tijdens het ontbijt of diner? Het geluk van u en uw familie staat immers centraal. Qua opbergruimte is alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk ruimte te benutten zonder aan design in te boeten. Rond de ingebouwde ovens staan grote kasten met daarin al het nodige zoals borden, bestekken, voeding en specerijen.

Prenez le temps de vivre. Voilà une cuisine qui n’a pas
volé son nom. Avec ses couleurs relaxantes, le chocolat et le beige, elle se prête idéalement aux moments de détente familiaux que sont le petit-déjeuner et le dîner. Ici, tout a été pensé pour le bien-être des occupants de la maison. Question rangement, tout concourt à économiser un maximum de place sans pour autant faire de compromis quant au design de la pièce. Les fours encastrés sont entourés de grandes armoires, permettant de ranger aussi bien les ustensiles, assiettes et couverts que des aliments et autres condiments.

16

chocolate

essentials

17

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten leicht / 273 ontario Spoeltafel FrAnKe / eisinger pure line 25 Keukenmengkraan FrAnKe / mythos electro siemens-noVy

cuisine
Armoires de cuisine leicht / 273 ontario evier FrAnKe / eisinger pure line 25 Mitigeur pour cuisine franke / mythos electro siemens-noVy

culinaire tip / Conseil Culinaire Pesto
2 teentjes knoflook • 60 g basilicum • 20 g pijnboompitten • 100 ml olijfolie • 50 g parmezaanse kaas • meng de knoflook, de basilicum, de parmezaanse kaas en de pijnboompitten in de mixer. voeg geleidelijk aan de olijfolie toe. voeg zout en peper toe.

Pesto
2 gousses d’ail • 60 g de basilic • 20 g de pignons de pin • 100 Ml d’huile d’olive • 50 g de parMesan • Mélangez l’ail, le basilic, le parmesan et les pignons de pin dans le mixeur. ajoutez progressivement l’huile d’olive. salez et poivrez.

18

chocolate

essentials

Installeer uw keukenapparatuur op werkhoogte. Daarmee voorkomt u onnodig bukken en tillen. Makkelijk in het gebruik én in het onderhoud! Installez vos appareils à hauteur de travail. Vous éviterez ainsi de vous pencher et de soulever inutilement. Plus facile pour l’utilisation et pour l’entretien !

19

een smetteloze ruimte. De Sugar keuken is zowel ergonomisch als praktisch: grote werkvlakken en heel veel opbergruimte. Met de vele wandrekken kunt u creatief aan de slag. U kunt er mooie decorstukken op zetten. Of gebruikt u ze toch liever als stapelruimte voor alles wat u vlot bij de hand wilt hebben? Twee ovalen spoelbakken maken van afwassen een fijn karwei waar u naar uitkijkt als naar een aangenaam familiemoment. En een ingebouwde frituurpan verleidt iedereen die gek is op huisgemaakte frietjes!

Un espace immaculé. Avec de très grandes surfaces de travail et de nombreux espaces de rangement, la cuisine Sugar se veut avant tout ergonomique et pratique. La présence de très nombreuses étagères permet également à ses occupants soit de la décorer selon leur goût, soit d’y ranger les ustensiles et autres accessoires qu’ils souhaitent avoir toujours sous la main. Deux éviers ovales facilitent grandement la “corvée” vaisselle, qui peut ainsi se transformer en agréable activité familiale, et une friteuse encastrée ravira tous les amateurs de bonnes frites ‘maison’ !

20

sUgaR

essentials

21

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 494 – AvAnce FG Spoeltafel Leicht Keukenmengkraan hAnSGrohe / citterio electro gaggenau-noVy

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / programme 494 – AvAnce FG evier Leicht Mitigeur pour cuisine hAnSGrohe / citterio electro gaggenau-noVy

culinaire tip / Conseil Culinaire hotelmeesteRboteR
50 g zachte boter • sap Van een citroen • 1 geperst knoflookteentje • ½ sjalot, in kleine stukjes • ½ bosje kerVel • meng de zachte boter met de gehakte kruiden, de sjalot, de knoflook en het citroensap. voeg zout en peper toe. • rol de hotelmeesterboter in een plasticfolie en laat ze hard worden in de koelkast.

Beurre maître d’hôtel
50 g de beurre tendre • le jus d’un citron • 1 gousse d’ail pressée • ½ échalote, en Menus Morceaux • ½ bouquet de cerfeuil • Mélangez le beurre tendre avec les herbes émincées, l’échalote, l’ail et le jus de citron. salez et poivrez. • enroulez le beurre maître d’hôtel dans une feuille de plastique et laissez-le durcir au frigo.

22

sUgaR

essentials

Plaats de koelkast en diepvriezer op een koele plaats, zo ver mogelijk van de oven en de verwarmingselementen, en uiteraard niet in de vlakke zon! Installez le réfrigérateur et le surgélateur à un endroit frais, le plus loin possible du four, des éléments de chauffage et bien sûr, pas au soleil !

23

Exotic - ethnic - fantasy - foreign cultures - dreams - nomads - oriental - spiritual

escapes

Het pittige leven. Dit is echt een keuken met spirit. Hoe zou u anders een keuken omschrijven die u het leven vergemakkelijkt? Echt alles is in het werk gesteld om het u en het hele gezin naar wens te maken. Opbergruimten – ergonomisch en ruim – vormen een harmonieus geheel in dit wel heel erg actuele ontwerp. De ingebouwde huishoudtoestellen zijn uiterst onopvallend. Dat kunnen we dan weer niet zeggen van de elegante spoelbak en de verrassende kraan. Met hun doordachte centrale opstelling geven zij aan het hele ontwerp een onweerstaanbare toets.

Le sel de la vie. Voilà bien une cuisine qui ne manque pas d’esprit. Un jeu de mots facile pour une cuisine qui facilite la vie de ses occupants. Ici encore, tout a été mis en œuvre pour le bien-être des habitants de la maison. Les espaces de rangement – nombreux et ergonomiques – se fondent à merveille dans un ensemble terriblement actuel. L’électroménager encastré sait se faire discret. Tout le contraire de l’élégant évier et de son étonnant robinet, judicieusement installés sur l’élément central, qui confèrent à l’ensemble une touche tout simplement irrésistible.

esprit

escapes

25

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / esprit - programme 246 Lr spoeltafel FrAnKe / pLAnAr ppX611r1 Keukenmengkraan ritmonio / snAKe electro AeG

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / esprit - programme 246 Lr evier FrAnKe / pLAnAr ppX611r1 mitigeur pour cuisine ritmonio / snAKe electro AeG

culinaire tip / Conseil Culinaire

puree
1 kg niet te vaste aardappelen (polderaardappelen) • 2,5 dl volle melk • 60 g boter • peper, zout, muskaatnoot • 1 heel ei • 4 eidooiers • doe de aardappelen in een pot met koud water. kook ze en zeef ze nadien met een draaizeef om een klontervrije puree te bekomen. • breng afzonderlijk de melk met de boter aan de kook en meng dit mengsel nadien met de puree. roer het eigeel eronder en voeg peper, zout en muskaatnoot toe.

Purée
1 kg de pommes de terre pas trop fermes (pomme de terre des polders) • 2,5 dl de lait entier • 60 g de beurre • poivre, sel, noix de muscade • 1 œuf entier • 4 jaunes d’œufs • plongez les pommes de terre dans de l’eau froide. cuisez-les et passez-les dans un passevite afin d’éliminer les grumeaux. • cuisez séparément le lait et le beurre, puis mélangez-les à la purée. remuez le jaune d’œuf, puis ajoutez du poivre (inutile de le moudre), du sel et de la noix de muscade.

26

esprit

escapes

Kook zoveel mogelijk met een deksel, zo verbruikt u tot driemaal minder energie. Cuisinez autant que possible avec un couvercle et consommez jusqu’à trois fois moins d’énergie.

27

een keuken van elders. De Mango keuken is een echte werkplek en toch straalt de ruimte kalmte en rust uit. Wat opvalt, is de lange elegante tafel die ook als werktafel dienst doet. Het keukenblok met spoelbak en keramische kookplaten barst van de opbergruimte, zowel boven als onder. Praktisch detail: de ingebouwde dampkap verbergt u in een handomdraai. Dit zorgt voor meer harmonie én u wint er plaats mee. De ovens staan op een handige hoogte, op losse kasten die zowel praktisch zijn als mooi ontworpen. Design is het woord dat de Mango keuken nog het beste definieert. Het oranje en de bijpassende kastanjekleur brengen u in een handomdraai in een totaal andere wereld.

une cuisine venue d’ailleurs. La cuisine Mango est un espace empreint de calme et de sérénité, même si tout a été mis en œuvre pour faciliter le travail de ses occupants. Ainsi, la longue table, très élégante, peut également faire office de plan de travail. De même, le bloc principal – comprenant les éviers et la plaque vitrocéramique – est encadré de très nombreux espaces de rangement, en hauteur comme au niveau des jambes. Détail pratique : la hotte encastrable se dissimule à l’envie, histoire de gagner de la place et surtout, d’accroître l’harmonie de la pièce. Enfin, les fours sont surélevés et installés sur des armoires indépendantes à la fois pratiques et design. Design est d’ailleurs le mot qui semble le mieux définir la cuisine Mango. Avec ses coloris associant le marron et l’orange, elle transporte littéralement ses occupants dans un autre monde.

28

mango

escapes

29

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 288 – Largo FG spoeltafel BLAnco / AsiA 8s Keukenmengkraan BLAnco / tALos s electro aeg-electrolux

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / programme 288 – Largo FG evier BLAnco / AsiA 8s mitigeur pour cuisine BLAnco / tALos s electro aeg-electrolux

culinaire tip / Conseil Culinaire VaniLLeroom
4 eidooiers • 100 g suiker • 1 vanillestokje • 0,5 l melk • 50 g poeder voor vanillepudding • breng de melk aan de kook met het vanillestokje. klop de eidooiers en de suiker op tot het mengsel wit wordt. meng het poeder voor vanillepudding eronder. Giet een beetje warme melk op het mengsel, klop goed door en giet dan alles bij de overige melk. Verwarm alles op het vuur en blijf voortdurend roeren. Laat 2 minuten sudderen en giet dan uit. Laat de room afkoelen, afgedekt met vetpapier of plasticfolie om te voorkomen dat er een velletje op komt.

Crème à la vanille
4 jaunes d’œufs • 100 g de sucre • 1 gousse de vanille • 0,5 l de lait • 50 g de poudre pour pudding à la vanille • faites cuire le lait et la gousse de vanille. fouettez les jaunes d’œufs et le sucre, puis faites blanchir. mélangez-y la poudre pour pudding à la vanille et versez-y un peu de lait chaud. fouettez et reversez le tout avec le lait. réchauffez l’ensemble et mélangez en permanence. laissez mijoter 2 minutes et déversez. laissez refroidir la préparation recouverte de papier huilé ou d’une feuille en plastique pour éviter la formation de peau.

30

mango

escapes

Creëer keukenzones en vermijd zo lange loopafstanden. Denk bijvoorbeeld aan de plaats van de kookplaat ten opzichte van het werkblad. En zorg dat u producten uit de koelkast gemakkelijk en snel kunt pakken. Créez des zones dans la cuisine et évitez ainsi les longues distances. Pensez par exemple à l’emplacement des plaques de cuisson par rapport au plan de travail. Et veillez à pouvoir prendre facilement et rapidement des produits dans le réfrigérateur.

31

een typisch oriëntaalse harmonie. Komt u wel eens in een sushi-bar? Dan weet u dat Japanners beter dan wie ook elegantie, eenvoud, rust en functionaliteit weten te combineren. Laat dit nu precies de vier troeven zijn van de Sushi keuken. Het centrale werkblok is niet alleen een grote werkruimte maar meteen ook een handige opbergruimte. De kookplaat is typisch Japans, een type dat u terugvindt in de meeste Japanse restaurants. Alle elektrische huishoudtoestellen zijn ingebouwd, en ook dat garandeert een maximum aan oriëntaalse harmonie.

une harmonie typiquement orientale. Celles et ceux qui fréquentent de temps en temps les ‘Sushi Bars’ savent que les Japonais n’ont pas leur pareil pour associer élégance et simplicité, sérénité et fonctionnalité. Ce sont précisément les quatre vertus principales de la cuisine Sushi. Le bloc central propose aux occupants de la cuisine un plan de travail d’une belle taille, mais aussi de magnifiques espaces de rangement et la plaque chauffante si typique que l’on retrouve dans la majorité des restaurants japonais. Enfin, est-il nécessaire de préciser que l’électroménager est encastré afin de préserver cette harmonie si orientale ?

32

susHi

escapes

33

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 246 – esprit en programme 213 cLAssic Fs spoeltafel BLAnco / claron 700 spoeltafel FrAnKe / kubus Keukenmengkraan BLAnco Keukenmengkraan DornBrAcht electro AeG

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / programme 246 – esprit et programme 213 cLAssic Fs evier blanco / claron 700 evier Franke / kubus mitigeur pour cuisine BLAnco mitigeur pour cuisine DornBrAcht electro AeG

culinaire tip / Conseil Culinaire pickLes
1 l witte azijn • 250 ml water • ½ kg kleine witte uitjes • ½ kg augurkjes • ½ kg bloemkool • 100 g mosterdmeel • 10 g kurkuma • 5 g gemberpoeder • laat de uitjes en augurkjes doordrenken met zout. laat ze een nachtje marineren en droog ze dan af. snij de bloemkool in kleine stukjes en kook ze vervolgens gaar in gezouten water. Giet af, laat afkoelen en meng vervolgens met de uitjes en augurkjes. meng het mosterdmeel (gemalen mosterdzaadjes) met het gemberpoeder en de kurkuma. meng de kruiden met een beetje azijn. Breng de rest van de azijn aan de kook met het water en giet dat over de kruiden. meng alles goed en voeg dan de groenten toe. Giet de saus in steriliseerbokalen, laat afkoelen, sluit de bokalen af en laat minstens 14 dagen rusten.

PiCkles
1 l de vinaigre blanc • 250 ml d’eau • ½ kg de petits oignons blancs • ½ kg de cornichons • ½ kg de chou-fleur • 100 g de farine de moutarde • 10 g de curcuma • 5 g de poudre de gingembre • imprégnez les oignons et les cornichons de sel. laissez-les mariner pendant une nuit, puis essuyez-les. découpez le chou-fleur en fins morceaux, puis faites cuire ceux-ci à point dans de l’eau salée. versez, laissez refroidir et mélangez avec les oignons et les cornichons. mélangez la farine de moutarde (graines de moutarde moulues) avec la poudre de gingembre et le curcuma. mélangez les épices avec un peu de vinaigre. faites cuire le reste du vinaigre avec l’eau et versez sur les épices. mélangez bien le tout et ajoutez les légumes. versez dans des bocaux stériles, laissez refroidir, fermez et laissez reposer pendant au moins 14 jours.

34

susHi

escapes

Pas voor het nodige gebruikscomfort de hoogte van het werkblad aan aan uw lichaamsgrootte. De afstand tussen elleboog en werkblad bedraagt best 10 tot 15 cm. De standaard werkbladhoogte is 90 cm. Hang ook de keukenkastjes op een geschikte hoogte. Zo zijn ze vlot en zonder onnodig uitrekken bereikbaar. Pour assurer votre confort d’emploi, adaptez la hauteur de votre plan de travail à votre taille. La distance entre votre coude et le plan de travail est idéalement comprise entre 10 et 15 cm. La hauteur standard d’un plan de travail est de 90 cm. Suspendez aussi les armoires à une hauteur appropriée, pour pouvoir les atteindre facilement sans devoir inutilement étirer les bras.

35

alles in de lengte. Wat bij de Kiwi keuken meteen in het oog springt, is de karakteristieke langgerekte opstelling. Het voordeel? Deze keuken past gemakkelijk in alle ruimtes… zelfs in een hele kleine. Nochtans ontbreekt het in de keuken aan niets. En ook het comfort is voor 100% gegarandeerd. Oordeel zelf maar: ingebouwde elektrische apparatuur, gemakkelijk bereikbare en gebruiksvriendelijke opbergruimten, keramische kookplaat, een design dampkap en dito spoelbak… Een keuken die vlot een plaats zal krijgen in tal van interieurs.

tout en longueur. Au premier regard, ce qui caractérise la cuisine Kiwi, c’est son agencement tout en longueur. L’avantage ? Cette cuisine se glisse facilement dans tous les espaces… même les plus étroits. Pourtant, rien ne manque à l’appel. Et le confort n’est pas passé aux oubliettes non plus. Jugez plutôt : électroménager encastré, espaces de rangement conviviaux et faciles d’accès, plaque de cuisson vitrocéramique, une hotte et un évier très design… Une cuisine qui trouvera facilement sa place dans tous les intérieurs.

36

kiwi

escapes

37

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 414 – AVAnce FF en programme 363 hiGhLine m2 spoeltafel FrAnKe / planar ppx260 Keukenmengkraan VoLA electro AeG

cuisine
Armoires de cuisine Leicht / programme 414 – AVAnce FF et programme 363 hiGhLine m2 evier FrAnKe / planar ppx260 mitigeur pour cuisine VoLA electro AeG

culinaire tip / Conseil Culinaire amandeLcrumbLe
20 g zachte boter • 20 g gemalen amandelen • 20 g bruine suiker • 20 g bloem • een snuiFje zout • 2 g kardemom (FacultatieF) • meng alle droge ingrediënten, voeg vervolgens de boter toe terwijl u blijft roeren. • giet het mengsel op een ovenplaat, bedekt met vetpapier, en zet de plaat in de oven op 175°c tot de crumble een mooi bruin kleurtje heeft. laat afkoelen. • wanneer de bereiding dit vereist, kan u de crumble vermalen tot poeder.

Crumble aux amandes
20 g de beurre tendre • 20 g d’amandes moulues • 20 g de sucre brun • 20 g de farine • une pincée de sel • 2 g de cardamome (facultatif) • mélangez tous les ingrédients secs, puis ajoutez le beurre tout en continuant de mélanger. • versez sur une plaque de four recouverte de papier huilé et cuisez à 175° c jusqu’à ce que vous obteniez une jolie couleur brune. laissez le crumble refroidir. • lorsque la préparation l’exige, vous pouvez moudre le crumble pour en faire une poudre.

38

kiwi

escapes

Wanneer u een vaatwasmachine gebruikt, zal u doorgaans minder warm water verbruiken dan wanneer u met de hand afwast. Ook voor de reiniging van pannen en potten worden minder warm water en energie verbruikt. En utilisant un lave-vaisselle, vous consommerez généralement moins d’eau chaude que lorsque vous faites la vaisselle à la main. Les poêles et les casseroles sont également nettoyées avec moins d’eau chaude et d’énergie.

39

Style mix - experimental - flashy - city - Fifties - Sixties - Seventies - no limits - vintage

fusions

De betoverende overgangstijd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw stond de mens centraal. De keuken werd beetje bij beetje een echte leefruimte, de ontwerpen werden stoutmoediger, in de kleuren kwam meer leven. De troosteloze keukens van de voorgaande decennia raakten in de vergeethoek. Een betoverende overgangstijd die over alles een vernieuwende wind liet waaien. En het is deze zachte maar frivole bries die u terugvindt in de Largo keuken. Een keuken in charmante retro stijl… maar vol moderne snufjes. Een keuken die uit de band wil springen. Net als u.

La parenthèse enchantée. Dans les années septante du siècle passé, tout s’articulait autour de l’humain. Les cuisines se transformaient peu à peu en espace de vie, les designs devenaient plus audacieux, les couleurs plus vives. Les cuisines un peu tristounettes des décennies précédentes tombaient peu à peu dans l’oubli. C’était la parenthèse enchantée. Et c’est ce léger vent de folie que l’on retrouve dans la cuisine Largo. Une cuisine au style délicieusement rétro… mais bénéficiant des équipements les plus modernes. Une cuisine qui ne demande qu’à s’exprimer. Tout comme vous.

Largo

fusions

41

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / Largo Lg - programme 292 Spoeltafel FranKe / ariane arX654L1 Keukenmengkraan Zucchetti / iSySticK electro SieMenS

cuisine
armoires de cuisine Leicht / Largo Lg - programme 292 evier FranKe / ariane arX654L1 Mitigeur pour cuisine Zucchetti / iSySticK electro SieMenS

culinaire tip / Conseil Culinaire Brunoise/JuLienne
wortel • selder • ui • prei • Brunoise : Snij de groenten in brunoise (kleine blokjes). Voor een goede brunoise moeten de blokjes ongeveer 2 mm zijde hebben. • Julienne : Snij de ingrediënten in reepjes van 1 tot 2 mm dik en 4 tot 5 cm lang.

Brunoise/Julienne
Carotte • Céleri • oignon • poireau • Méthode brunoise : Découper en brunoise, cela signifie découper les ingrédients en bloc. pour une brunoise bien coupée, les blocs doivent mesurer environ 2 mm de côté. • Méthode Julienne : les ingrédients sont découpés en fines lamelles de 1 à 2 mm d’épaisseur et de 4 à 5 cm de long.

42

Largo

fusions

Vermijd deuren in onderkasten: de kast biedt geen overzicht en wat achterin staat, wordt haast onbereikbaar. Voorraadladen bieden een oplossing. Evitez les portes pour les éléments bas : l’armoire n’offre aucune vue d’ensemble et ce qui s’y trouve est quasi inaccessible. Une solution est offerte par les tiroirs à provisions.

43

een hedendaagse keuken. De Apple keuken geeft helemaal weer wat u tegenwoordig van een hedendaagse keuken mag verwachten. Alles heeft een welomschreven plaats, dus iedereen weet er feilloos zijn weg in te vinden. De opsmuk is allesbehalve pronkerig, maar juist sober en elegant. De keuken heeft tal van grote werkvlakken en één ervan kan zelfs dienst doen als ontbijttafel. Om de gebruiksruimte zo groot mogelijk te houden zijn alle huishoudtoestellen geïntegreerd in het ontwerp. En met de talrijke kasten en oordeelkundig geplaatste wandrekken hebt u altijd alles binnen handbereik.

une cuisine d’aujourd’hui. La cuisine Apple correspond parfaitement à l’idée que l’on peut se faire d’une cuisine d’aujourd’hui. Chaque élément est parfaitement à sa place, permettant à chaque membre de la famille de trouver facilement ses marques. La décoration est tout sauf ostentatoire, sobre mais élégante. Les plans de travail sont grands et nombreux, l’un d’entre eux pouvant même servir de table pour le petitdéjeuner. Comme il se doit, l’électroménager est intégré dans l’ensemble afin de ne pas empiéter sur l’espace disponible. Enfin, de nombreuses armoires et étagères judicieusement placées permettent aux occupants de la cuisine d’avoir toujours tout à portée de main.

44

appLe

fusions

45

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 267 aMica Spoeltafel Franke / esprit Spoeltafel Franke / Beach Keukenmengkraan Zucchetti / pan Keukenmengkraan hanSgrohe / Variac electro Bosch-siemens

cuisine
armoires de cuisine Leicht / programme 267 aMica evier Franke / esprit evier Franke / Beach Mitigeur pour cuisine Zucchetti / pan Mitigeur pour cuisine hanSgrohe / Variac electro Bosch-siemens

culinaire tip / Conseil Culinaire roDe kooL
een halve rode kool • 2 sJalotten • sap van een citroen en van een halve sinaasappel • 5 appelen (renet) • 1 eetlepel Bruine suiker • 2 eetlepels aalBessenJam • 1 dl rode wiJn • 2 eetlepels wiJnaZiJn • 1 inFusie met tiJm, laurier en 4 JeneverBessen • snij de rode kool in fijne stukken en kook deze samen met de boter en de sjalotjes. voeg de geschilde en geraspte appelen toe. Laat koken op een zacht vuur. Deglaceer met het sap van citroen en sinaasappel, de rode wijn en de azijn. Voeg de suiker, de jam en de kruiden toe. Laat de bereiding koken op een zacht vuur. roer af en toe alles dooreen.

Chou rouge
un DeMi Chou rouge • 2 éChalotes • le Jus D’un Citron et D’une DeMi orange • 5 poMMes (reinettes) • 1 Cuillère à soupe De suCre brun • 2 Cuillères à soupe De Confiture De groseille • 1 Dl De vin rouge • 2 Cuillères à soupe De vinaigre De vin • 1 infusette aveC Du thyM, Du laurier et 4 baies De genièvre • Coupez finement le chou rouge et faites-le cuire dans le beurre avec les échalotes. ajoutez la pomme épluchée et râpée. faites cuire le tout à feu doux. Déglacez avec le jus du citron et de l’orange, et avec le vin rouge et le vinaigre. ajoutez le sucre, la confiture et les épices. faites cuire la préparation à feu doux. Mélangez de temps en temps.

46

appLe

fusions

Maak gebruik van handige indelers in uw laden. Zo krijgen pannen, borden, voorraad of zelfs wijnrekken een plaats. Utilisez des séparations pratiques pour aménager vos tiroirs. Casseroles, assiettes, provisions ou même porte-bouteilles : tout peut être rangé dans des tiroirs.

47

Zoals het vroeger was… Met zijn rondingen en houten oppervlakken sluit de Vanilla-Nuts keuken perfect aan bij de art-decotraditie. Maar vergis u niet, deze keuken heeft wel alles wat u maar mag verwachten van een moderne keuken. Veel opbergruimte, schitterende wandrekken, tal van werkvlakken… Zijn karakteristieke inrichting zorgt ervoor dat deze keuken gemakkelijk een plaats krijgt in heel wat interieurs, zelfs in de meest veeleisende. Een aantrekkelijke keuken die u zonder twijfel zal bekoren.

sur un air d’autrefois… Avec ses lignes arrondies et ses surfaces boisées, la cuisine Vanilla-Nuts trouverait facilement sa place dans un intérieur Art Déco. Pourtant, elle offre à ses occupants tout ce qu’ils sont en droit d’attendre de la part d’une cuisine actuelle: de nombreux espaces de rangement – dont de superbes étagères –, plusieurs plans de travail, etc. Sa disposition caractéristique lui permet de trouver facilement sa place dans tous les intérieurs, même les plus exigus. Une cuisine de charme qui n’aura aucune peine à vous séduire.

48

vaniLLa-nuts

fusions

49

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme 267 aMica en programme 282 WooD Spoeltafel FranKe / aKX661e1 Keukenmengkraan Zucchetti Z2737ph electro FranKe

cuisine
armoires de cuisine Leicht / programme 267 aMica et programme 282 WooD evier FranKe / aKX661e1 Mitigeur pour cuisine Zucchetti Z2737ph electro FranKe

culinaire tip / Conseil Culinaire

CoCktaiLsaus
5 eetlepels mayonaise • 3 eetlepels ketchup • 1 eetlepel whisky • meng alles met een klopper. u kan eventueel ook een scheutje yoghurt toevoegen. heerlijk.

sauCe CoCktail
5 Cuillères à soupe De Mayonnaise • 3 Cuillères à soupe De ketChup • 1 Cuillère à soupe De whisky • Mélangez le tout avec un fouet. vous pouvez éventuellement rajouter un soupçon de yoghourt. Délicieux.

50

vaniLLa-nuts

fusions

Kiest u voor één of voor twee spoelbakken? Dat hangt af van de beschikbare plaats en van de wijze waarop u werkt. Wast u tussendoor vaak af met de hand, of gebruikt u de spoelbak alleen af en toe, om groenten te spoelen? Twee spoelbakken blijven natuurlijk handiger. Que vous optiez pour un ou deux bacs d’évier dépend de la place disponible et de l’usage que vous faites d’un évier. Lavez-vous souvent la vaisselle à la main, ou utilisez-vous votre évier seulement de temps en temps, pour laver des légumes ? En règle générale, deux bacs sont naturellement plus pratiques.

51

pure klasse. Elegant en puur, ergonomisch en praktisch… enkele van de kwaliteiten die deze Candy keuken kenmerken. Wat op het eerste gezicht nog het meest verrast zijn de opbergmeubelen met de glazen deuren. Het lijkt wel of die thuishoren in een elegante bibliotheek. Het centrale blok doet dienst als werkvlak maar meteen ook als ontbijttafel. Het blok heeft immers veel weg van een massief bureau… met dat verschil dat er een spoelbak in zit. Stel u gerust, dit is wel degelijk een keuken met vakkundig ingebouwde huishoudapparaten en veel opbergruimte. En om u het werken nog gemakkelijker te maken is er zelfs een handig tweede werkvlak voorzien!

La classe à l’état pur. Élégante et racée, ergonomique et pratique… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la cuisine Candy. Ce qui surprend au premier regard, ce sont ses meubles de rangement à portes vitrées, que l’on croirait tout droit sortis d’une élégante bibliothèque. Le bloc central – qui fait office de plan de travail, mais aussi de table pour le petit-déjeuner – accentue encore cette impression, puisqu’il ressemble à s’y méprendre à un bureau massif… à ce détail près qu’il est équipé d’un évier. Mais rassurez-vous, nous nous trouvons bien dans une cuisine, avec un électroménager judicieusement encastré dans un meuble massif, proposant en outre de nombreux espaces de rangement et un plan de travail supplémentaire pour encore plus de facilité.

52

CanDy

fusions

53

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Keukenkasten Leicht / programme MeMory Kg-Line Spoeltafel FranKe / eiSinger Sa751015 Keukenmengkraan grohe / Minta electro neFF

cuisine
armoires de cuisine Leicht / programme MeMory Kg-Line evier FranKe / eiSinger Sa751015 Mitigeur pour cuisine grohe / Minta electro neFF

culinaire tip / Conseil Culinaire

gekLaarDe Boter
Boter • laat de boter smelten op een zeer zacht vuur, en laat ze vervolgens rusten. schep het schuim af met een lepel en giet vervolgens voorzichtig de boter in een ander recipiënt zodat de witte melkresten op de bodem van de pan blijven.

Beurre Clarifié
beurre • faites fondre le beurre à feu très doux, puis laissez-le reposer. versez délicatement la partie clarifée dans un autre récipient. eliminez l’écume à l’aide d’une cuillère puis faites couler le beurre dans un autre récipient sans l’agiter afin que les résidus blanchâtres (petit-lait) restent au fond de la casserole.

54

CanDy

fusions

Plaats lichte keukenspullen zoals glaswerk in de muurkastjes. Zwaardere spullen zoals braadpannen en kleine keukenapparaten bergt u op in de lagere kasten. Placez les articles légers comme les verres dans les armoires murales. Et les articles plus lourds comme les poêles et les petits appareils de cuisine seront rangés dans les armoires basses.

55

Authentic - cocoon - cottage - nature - nostalgic - romantic - pastel - timeless

traditionals

Gezellig thuis. De Domus keuken is knus en tegelijk geordend: een ideale plek om te ontspannen. Met zijn sobere en tegelijk zachte lijnen vormt de keuken het kloppend hart van de woning. De ideale ruimte om gezellig samen te relaxen na een lange werkdag. De vele werkvlakken en opbergruimten zijn de droom van elke zichzelf respecterende kok. Wat het plaatje helemaal af maakt zijn de retro accenten - kijk maar naar die sublieme spoelbak. Stuk voor stuk elementen die de Domus keuken een ouderwetse charme geven. Wedden dat u die charme niet graag meer loslaat?

Bien chez soi. Douillette et coquette à la fois, la cuisine Domus invite à la détente. Avec ses lignes sobres et chaleureuses à la fois, elle est le cœur battant de l’habitation, la pièce où chacun aime se retrouver et se relaxer après une longue journée au boulot. Ses nombreux plans de travail et ses généreux espaces de rangement éveillent l’imagination des cuisiniers en herbe comme aguerris. Enfin, pour parfaire le tableau, quelques touches rétro – comme un superbe évier – confèrent à la cuisine Domus un charme désuet dont il est bien difficile de se détacher.

domus

traditionals

57

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
Electro AGA + ZAnussi spoeltafel FrAnkE / MilAn MiG651MC1 keukenmengkraan BArwil / GA1070ni Electro AGA / ZAnussi

cuisine
Electro AGA + ZAnussi Evier FrAnkE / MilAn MiG651MC1 Mitigeur pour cuisine BArwil / GA1070ni Electro AGA / ZAnussi

culinaire tip / Conseil Culinaire

tomatenpuree
5 gepelde en ontpitte tomaten • 1 gehakte sjalot • 1 geperst knoflookteentje • olijfolie • zout, peper • een scheutje balsamicoazijn • fruit om te beginnen de knoflook en de sjalot in de olijfolie. Voeg de in grote stukken gesneden tomaten erbij en laat doorkoken. Deglaceer met de balsamicoazijn. • laat alles koken op een zacht vuur. Voeg zout en peper toe.

Purée de tomates
5 tomates pelées et épépinées • 1 échalote émincée • 1 gousse d’ail pressée • huile d’olive • sel, poivre • un soupçon de vinaigre balsamique • commencez par faire revenir l’ail et l’échalote dans l’huile d’olive. découpez grossièrement les tomates et cuisez-les avec le reste. déglacez au vinaigre balsamique. • Faites cuire le tout à feu doux. salez et poivrez.

58

domus

traditionals

Koken op aardgas of op een inductieplaat verbruikt minder energie. Het gas wordt volledig in warmte omgezet, terwijl elektrische kookplaten veel energie verbruiken. Cuisiner au gaz naturel ou sur une plaque à induction consomme moins d’énergie. Le gaz est entièrement transformé en chaleur, alors que les plaques électriques consomment énormément d’énergie.

59

uit liefde voor de schoonheid. Hier spelen we het spel groot. De Bordeaux keuken zou niet misstaan in een viersterrenrestaurant. In de reusachtige kasten en op de rekken is plaats voor honderden handdoeken en glazen. En er is heel wat plaats voor de keukenspullen die niet meteen in het zicht moeten staan. Het centrale blok met de twee spoelbakken is echt wel indrukwekkend. Het sluit naadloos aan bij de kasten en heeft een marmeren werkvlak. Niet alleen mooi, maar ook aangenaam in het gebruik.

pour l’amour du beau. Ici, on joue dans la cour des grands. La cuisine Bordeaux ne dépaillerait pas dans un restaurant étoilé. De gigantesques armoires et étagères aux lignes parfaites peuvent accueillir des centaines d’assiettes et de verres, mais aussi dissimuler aux yeux des occupants de la pièce d’innombrables ustensiles de cuisine. Particulièrement imposant et équipé de deux éviers, le bloc central se marie à merveille avec les armoires et offre un plan de travail en marbre de toute beauté, mais surtout très agréable à utiliser.

60

Bordeaux

traditionals

61

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
keukenkasten leicht / programme 598 calVos fs spoeltafel FrAnkE / ArX110350 keukenmengkraan dornbracht / tara classic Electro aeg-noVy-alfa belgium (aga)

cuisine
Armoires de cuisine leicht / programme 598 calVos fs Evier FrAnkE / ArX110350 Mitigeur pour cuisine dornbracht / tara classic Electro aeg-noVy-alfa belgium (aga)

culinaire tip / Conseil Culinaire KippenBouillon
1 soepkip • ½ selder • 2 wortelen • 2 uien • 2 teentjes knoflook • 1 laurierblad • 2 takjes Verse tijm • 1 kruidnagel • doe de kip, de groenten en de kruiden in een pot met koud water. laat een half uurtje koken, en zet dan het vuur af. Zeef de bouillon en laat hem een beetje inkoken. Ontvet de bouillon door regelmatig het vetlaagje aan het oppervlak af te scheppen met een soeplepel. laat de bouillon afkoelen en vries hem eventueel in.

Bouillon de Poulet
1 poule à bouillir • ½ céleri •2 carottes • 2 oignons • 2 gousses d’ail • 1 Feuille de laurier • 2 branches de thym Frais • 1 clou de giroFle • plongez le poulet, les légumes et les épices dans de l’eau froide. portez à ébullition pendant une demi-heure, puis coupez le feu. passez le bouillon et réduisez-le un peu. dégraissez le bouillon en éliminant régulièrement la couche de graisse en surface à l’aide d’une cuillère à soupe. laissez refroidir, puis congelez éventuellement.

62

Bordeaux

traditionals

De kookpan moet aangepast zijn aan de grootte van de kookplaat. Hoe beter de pot of de pan op de kookzone past, hoe minder energie u zal verbruiken. La casserole doit être adaptée à la taille de la plaque de cuisson. Plus la casserole est adaptée à la zone de cuisson, moins vous consommerez d’énergie.

63

Gentleman Farmer. U stapt de Pinot keuken binnen en waant zich meteen op het Engelse platteland. Niets kan deze gezellige kalme rust doorbreken. Het doordachte gebruik van hout draagt daar alles toe bij. Het ontwerp is erin geslaagd om op uiterst harmonieuze wijze de keuken en de eetkamer in elkaar te verwerken. Per slot van rekening horen beide ruimtes toch echt samen? En door deze versmelting legt u heel wat minder kilometers af in huis! De ruime tafel biedt plaats aan acht personen. En tot slot natuurlijk het grote werkvlak, want in deze levendige keuken is echt wel aan àlles gedacht.

Gentleman Farmer. En pénétrant dans une cuisine Pinot, on se retrouve instantanément plongé dans le charme de la campagne anglaise. Dans cette cuisine empreinte de calme et de sérénité, le bois retrouve ses droits pour le plus grand bonheur des occupants de la maison. Un ensemble Pinot présente la particularité d’associer la cuisine à la salle à manger. Les deux espaces dédiés aux plaisirs de la table ne font plus qu’un. Et les allers-retours de la cuisine à la salle à manger semblent tout de suite futiles. Entourée d’armoires au style rustique, la grande table peut accueillir jusqu’à huit convives. Plans de travail généreux… tout a été pensé pour faire de cette cuisine le cœur palpitant de la maison.

64

pinot

traditionals

65

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
keukenkasten leicht / programme 577 DOMus COlOr spoeltafel Villeroy & boch / tradition keukenmengkraan zucchetti Electro noVy-smeg

cuisine
Armoires de cuisine leicht / programme 577 DOMus COlOr Evier Villeroy & boch / tradition Mitigeur pour cuisine zucchetti Electro noVy-smeg

culinaire tip / Conseil Culinaire

suiKerstroop
250 g suiker • 250 ml water • breng de ingrediënten samen aan de kook en laat vervolgens afkoelen.

siroP au sucre
250 g de sucre • 250 ml d’eau • portez les ingrédients à ébullition ensemble puis laissez refroidir.

66

pinot

traditionals

Let bij de aankoop van een kookapparaat op het energielabel. Kies een toestel met label A of, beter nog, A+ (verbruikt 25% minder dan label A) of A++ (verbruikt 50% minder dan label A). Lorsque vous achetez un appareil de cuisson, faites attention au label énergétique. Choisissez un appareil estampillé du label A ou, mieux encore, A+ (consomme 25% en moins que le Label A) ou A++ (consomme 50% en moins que le Label A).

67

Van onsterfelijke waarde. Stevig, rijkelijk en massief. Drie woorden die de perfectie van de Walnut keuken benaderen. Met zijn kasten, wandrekken en meubelstukken in massief hout lijkt deze keuken wel zijn neus op te halen voor het verstrijken van de jaren. Met een knipoog naar het verleden prijkt er waardig te midden van de kasten een echt ‘oud’ fornuis. Aan de andere kant een werkvlak en een elegante spoelbak met daaronder een rij lage kasten. Boven de kasten hangt een wandrek met tal van doorzichtige voorraadladen. Alles herinnert u aan de keuken van grootmoeder.

des valeurs intemporelles. Solide, généreuse et massive. Trois mots qui définissent à la perfection la cuisine Walnut. Avec ses armoires, étagères et autres meubles en bois massif, cette cuisine semble vouloir faire un pied de nez au poids des années. Clin d’œil au passé, une cuisinière ‘à l’ancienne’ trône fièrement entre les armoires. En face d’elle, une série de meubles bas supportent un vaste plan de travail ainsi qu’un très élégant évier. Au-dessus, une longue étagère garnie de nombreux tiroirs à condiments transparents évoque la cuisine de bonne-maman.

68

walnut

traditionals

69

De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. keukens worden verkocht met of zonder plaatsing. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Les cuisines sont vendues avec ou sans placement.

keuken
keukenkasten leicht / programme 524 CAsA COlOr spoeltafel franke / mythos keukenmengkraan dornbracht / tara Electro aeg-alfa belgium (falcon)

cuisine
Armoires de cuisine leicht / programme 524 CAsA COlOr Evier franke / mythos Mitigeur pour cuisine dornbracht / tara Electro aeg-alfa belgium (falcon)

culinaire tip / Conseil Culinaire

asperGes
• schil de asperges en dompel ze onder in een kookpot met koud water. wanneer het water bijna kookt, haalt u de pot van het vuur. laat de asperges rusten in het warme water. Ze zijn nu gaar. snij ze overlangs in reepjes.

asPerges
• épluchez les asperges et plongez-les dans de l’eau froide. lorsque l’eau est presque à ébullition, retirez la casserole du feu. laissez les asperges reposer dans l’eau chaude. elles sont maintenant cuites à point. découpez-les en tranches dans le sens de la longueur.

70

walnut

traditionals

Ontdooi regelmatig uw diepvriezer. Een ijslaagje van 2 mm zorgt al voor een meerverbruik van 10%. Dégelez régulièrement votre surgélateur. Une couche de givre de 2 mm est déjà responsable d’une surconsommation de 10%.

71

producten / produits

Een karakteristieke en sfeervolle keuken is één. De prijzen van de keukens worden steeds bepaald met een offerte, volgens plan en afmetingen. Minstens even belangrijk is de keuze van de aparte onderdelen. Ook hierin spelen persoonlijke voorkeuren. Daarom zijn alle spoeltafels en kraanwerk ook los verkrijgbaar. Aan u om te combineren! Een overzicht van ons aanbod per productgamma helpt u bij uw keuze. Bij alle producten geven wij u ook de richtprijs mee. deze prijzen zijn evenwel indicatief, in geen geval bindend en kunnen dus op ieder moment wijzigen.

Une cuisine caractéristique, dégageant une certaine atmosphère, constitue un ensemble. Le prix des cuisines sont toujours déterminé avec une offre, selon des plans et des mesures. Le choix des éléments individuels est au moins aussi important. Ici aussi, vos préférences personnelles jouent un rôle. C’est pourquoi tous les éviers et robinets sont disponibles à part. A vous de les combiner ! Un aperçu de notre offre par gamme de produits vous aidera à choisir. Pour tous les produits, nous mentionnons aussi le prix indicatif. Ces prix ne sont qu’indicatifs, ils peuvent donc changer à tout moment.

73

Van Marcke / STRATUS Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 157061 €290*

Zucchetti / ISYSTICK Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 181138 €371*

Zucchetti / SOFT Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome €784*

Van Marcke / STRATUS Keukenmengkraan met hoge uitloopbek mitigeur pour évier avec bec réhaussé • chroom - chrome 157062 €236*

Zucchetti / PAN Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 181250 €370*

Zucchetti / ZETAMIX 3300 Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome 181252 €353*

Van Marcke / STRATUS Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome 157063 €309*

Zucchetti / PAN Keukenkraan met handdouche en omsteller mitigeur pour évier avec douchette et inverseur • chroom - chrome €711*

Zucchetti / ZETAMIX 3300 Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 181251 €212*

Van Marcke / CUMUlUS Keukenmengkraan met hoge uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 157068 €244*

Zucchetti / PAN Keukenmengkraan voor inbouw in muur met beweegbare uitloopbek - mitigeur pour évier à encastrer dans le mur avec bec mobile • chroom - chrome €305*

Zucchetti / DElFI Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 181539 €200*

74

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

keukenkranen robinets de cuisine

Ritmonio / D35 Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 948258 €315*

Vola / KV1 Keukenmengkraan - mitigeur pour évier • chroom - chrome 948008 €806*

Axor / AllEGRA STARCK ClASSIC Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 189810* €515*

Ritmonio / APOGEO Keukenmengkraan met neerklapbare uitloopbek - mitigeur pour évier avec bec rabaissante • chroom - chrome €719*

Vola / 590H Keukenmengkraan - mitigeur pour évier • chroom - chrome €812*

Axor / AllEGRA VARIARC Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 189802 €287*

Ritmonio / PERPETUO Keukenmengkraan met uittrekbare mousseur mitigeur pour évier avec mousseur extractible • chroom - chrome €839*

Dornbracht / TARA UlTRA Keukenmengkraan - mitigeur pour évier • chroom - chrome €522*

Axor / UNO 2 Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome €644*

Ritmonio / ZENIT Keukenmengkraan - mitigeur pour évier • chroom - chrome €831*

Dornbracht / TARA UlTRA Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome €1355*

Axor / MONTREUX Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome €653*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

75

Grohe / ZEDRA Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome 163960 €405*

Mora / IZZY Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome €394*

Ideal Standard / CERAMARK NEw Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 171480 €161*

Grohe / Essence Keukenmengkraan met uittrekbare mousseur mitigeur pour évier avec mousseur extractible • chroom - chrome 163963 €362*

Mora / REXX K6 Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome €424*

Ideal Standard / CERAMARK NEw Keukenmengkraan met uittrekbare vaatdouche mitigeur pour évier avec douchette extractible • chroom - chrome 171482 €297*

Rvb / 1935 Keukenmengkraan met beweegbare uiloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome prijs op aanvraag - prix sur demande

Mora / REXX K7 Keukenmengkraan met uittrekbare mousseur mitigeur pour évier avec mousseur extractible • chroom - chrome €424*

Hansa / HANSAVANTIS Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 177013 €246*

Thg / VICTORIA Keukenmengkraan met beweegbare uiloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 948237 €218*

Mora / REXX K5 Keukenmengkraan met beweegbare uiloopbekmitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome €387*

Hansa / DESIGNO Keukenmengkraan met beweegbare uitloopbek mitigeur pour évier avec bec mobile • chroom - chrome 177395 €509*

76

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

keukenkranen en spoeltafels robinets de cuisine et eviers

Van Marcke / ClASSIC 611 Spoeltafel in inox, model CCS611s, met 1 spoelbak en afdruip - évier en inox, modèle CCX611s, avec 1 bassin et égouttoir • 86 x 50 cm 241501 €128*

Franke / EISINGER TECHNO lINE Spoeltafel in inox, model TLX400, te gebruiken als in/onder/vlakbouw - évier en inox, modèle TLX400, à utiliser comme encastrable/soubassement • 44 x 44 cm €1169*

Franke / EISINGER PURElINE Onderbouw spoeltafel in inox met grote en kleine spoelbak - cuvette à sous-encastrer en inox avec bassin grand et petit • 59 x 45,5 cm €1354*

Van Marcke / ClASSIC 651 Spoeltafel in inox, model CCX651s, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en inox, modèle CCX651s, avec bassin, déversoir et égouttoir • 100 x 50 cm 241504 €260*

Franke / PURE lINE PUV 611 Spoeltafelcombinatie glazen afdruip met inox spoelbak, model PUV611 - combinaison évier égouttoir en verre avec bassin en inox, modèle PUV611 • 100 x 53 cm €1599*

Franke / MYTHOS MTX611 Spoeltafel in inox, model MTX611, met 1 spoelbak en afdruip - évier en inox, modèle MTX611, avec 1 bassin et égouttoir • 100 x 52 cm €1032*

Van Marcke / ClASSIC 621 Spoeltafel in inox, model CCX621s, met 2 spoelbakken en afdruip - évier en inox, modèle CCX621s, avec 2 bassins et égouttoir • 116 x 50 cm 241492 €235*

Franke / EISINGER ClASSIC onderbouw spoeltafel in inox - cuvette à sous-encastrer en inox • binnenmaat - mesure intérieure Ø 38,5 cm 249000 €657*

Franke / ACTIVE KITCHEN Spoeltafel in inox, model AKX654, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en inox, modèle AKX654, Avec bassin, déversoir et égouttoir • 100 x 51 cm 240740 €883*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

77

Franke / PlANAR Inbouwspoeltafel in inox, model PPX611, met spoelbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle PPX611, avec bassin et égouttoir • 100 x 51 cm €1081*

Franke / lASER Spoeltafel in inox, model LSX651, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en inox, modèle LSX651, avec bassin, déversoir et égouttoir • 99 x 50 cm €672*

Franke / ZEDEX Spoeltafel in fragranit, model ZXG651, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en fragranit, modèle ZXG651, avec bassin, déversoir et égouttoir • 105 x 51,5 cm €695*

Franke / ZODIACO Spoeltafel in inox, model ZOX651, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en inox, modèle ZOX 651 avec bassin, déversoir et égouttoir • 100 x 50 cm 240017 €547*

Franke / ARIANE Inbouwspoeltafel in inox, model ARX614, met spoelbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle ARX614, avec bassin et égouttoir • 89,5 x 51 cm 248318* €832*

Franke / ESPRIT Inbouwspoeltafel in inox, model EIX651, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle EIX651, avec bassin, déversoir et égouttoir • 100 x 51 cm 240297 €779*

Franke / ZODIACO Spoeltafel in inox, model ZOX621, met 2 spoelbakken en afdruip - évier en inox, modèle ZOX621, avec 2 bassins et égouttoir • 116 x 50 cm 240021 €588*

Franke / ARIANE Inbouwspoeltafel in inox, model ARX654, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle ARX654, avec bassin, déversoir et égouttoir • 100 x 51 cm 240233 €894*

Franke / ESPRIT Inbouwspoeltafel in inox, model EIX621, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle EIX621, avec bassin, déversoir et égouttoir • 116 x 51 cm 240299 €839*

78

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

spoeltafels / eviers

Franke / AqUATIK Inbouwspoeltafel in inox, model AQX654, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle AQX654, avec bassin, déversoir et égouttoir • 94,5 x 50 cm €684*

Franke / ARIANE Onderbouwbakken in inox, model ARX160D, met spoelbak en uitgietbak - cuvette à sousencastrer en inox, modèle ARX160D, avec bassin et déversoir • 35 x 43,5 cm en 17 x 43,5 cm (binnenmaten - mesures intérieures) 247012 €577*

Franke / ARIANE Onderbouwbak in inox, model ARX110350, met spoelbak - cuvette à sous-encastrer en inox, modèle ARX110350 avec bassin • 35 x 43,5 cm (binnenmaat - mesures intérieures) 247008 €301*

Franke / DIANA G Spoeltafel in inox, model DIX611G, met spoelbak en afdruip - évier en inox, modèle DIX611G, avec bassin et égouttoir • 86 x 50 cm €499*

Franke / DIANA G Inbouwspoeltafel in inox, model DIX651G, met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier à encastrer en inox, modèle DIX651G, avec bassin, déversoir et égouttoir • 96,5 x 50 cm €650*

Franke / DIANA Inbouwspoeltafel in inox, model DIX220, met 2 spoelbakken - évier à encastrer en inox, modèle DIX220, avec 2 bassins • 86 x 50 cm 240041* €576*

Franke / COMPACT PlUS spoeltafel in inox, model CPX651-P , met spoelbak, uitgietbak en afdruip - évier en inox, modèle CPX651-P, avec bassin, déversoir et égouttoir • 96,5 x 50 cm €669*

Franke / NEPTUNE spoeltafel in inox, model NEX611 , met 1 spoelbak en afdruip - évier en inox, modèle NEX611, avec 1 bassin et égouttoir • 86 x 51 cm €383*

Franke / NEPTUNE spoeltafel in inox, model NEX621 , met 2 spoelbakken en afdruip - évier en inox, modèle NEX621, avec 2 bassins, égouttoir • 116 x 51 cm €595*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw *Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

79

adressen toonZalen adresses des salles d’eXposition
Toonzalen met keukenafdeling / Salles d’exposition avec département cuisine

Antwerpen Noorderlaan 95, 2030 Antwerpen • 03/544.19.99 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00

Gent Einde Were 121 (Rooigemlaan), 9000 Gent • 09/267.39.02 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00

Kortrijk Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk • 056/23.77.13 • open/ouvert: 9.00-12.30 13.30-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00

liège Quai de Coronmeuse 39, 4000 Liège • 04/228.99.80 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 9.00-17.00 Andere toonzalen / Autres salles d’exposition
Aalst Villalaan 22, 9320 Aalst - Erembodegem • 053/73.56.00 • open/ouvert: 9.00-12.00 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Aartselaar Boomsesteenweg 71, 2630 Aartselaar • 03/870.56.10 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Anderlecht Paepsemlaan/Boulevard Paepsem 28, 1070 Anderlecht • 02/349.13.11 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Arlon Rue de Bastogne 22, 6700 Arlon • 063/22.35.39 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 8u30-12u30 Brugge Diksmuidestraat 4, 8000 Brugge • 050/44.60.20 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 9.00-17.00 Eupen DHerbesthalerstrasse 161, 4700 Eupen • 087/59.57.70 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.0018.00 • zaterdag/samedi: 9.00-17.00

wijnegem Vosveld 11 (Trade Towers), 2110 Wijnegem • 03/360.31.31 • open/ouvert: 9.00-18.00 • donderdag/jeudi: 9.00-20.00 • zaterdag/samedi: 10.00-18.00
Gosselies Route Nationale 5, 138, 6041 Gosselies • 071/25.79.05 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.0018.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (fermé le jeudi) Hasselt Genkersteenweg 280, 3500 Hasselt • 011/85.95.30 • open/ouvert: 9.00-18.30 • zaterdag/samedi: 10.00-17.30 Jambes Chaussée de Liège 639, 5100 Jambes • 081/32.31.67 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Knokke Natiënlaan 213, 8300 Knokke • 050/44.49.10 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (maandag gesloten) Kuurne Ringlaan 7, 8520 Kuurne • 056/36.21.10 • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (dinsdag gesloten) Maisières Rue Grande 225, 7020 Maisières • 065/73.98.00 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (fermé le mercredi) Mechelen Jubellaan 80, 2800 Mechelen • 015/43.32.12 •

Zaventem Leuvensesteenweg / Chaussée de Louvain 390, 1930 Zaventem • 02/711.57.57 • open/ouvert: 9.30-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-18.00
open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 Oostende Torhoutsesteenweg 651, 8400 Oostende • 059/51.60.96 • open/ouvert: 9.00-12.00 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (woe. gesloten) Recht Zur Kaiserbaracke 31, 4780 Recht • 080/57.95.90 • open/ouvert: 9.00-12.00 13.00-18.00 • vrijdag/vendredi: 9.00-12.00 13.00-17.00 • zaterdag/samedi: 9.00-12.00 Roeselare Stationsdreef 45, 8800 Roeselare • 051/27.26.75 • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/samedi: 9.30-12.30 - 13.30 -17.00 Turnhout Steenweg op Gierle 208, 2300 Turnhout • 014/65.19.06 • open/ouvert: 9.00-12.00 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (dinsdag gesloten) wavre Chaussée de Namur 221, 1300 Wavre • 010/81.64.62 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (fermé le mercredi)

badkamers/salles de bains
80

keukens/cuisines

verwarming/chauffage watertechnologie/technologie de l’eau

wellness

www.vanmarcke.be

Centres d'intérêt liés