Vous êtes sur la page 1sur 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Joy Op t Hoog
Klas
1D
Stageschool St. Antoniusschool
Plaats
Best
Vak- vormingsgebied: Geschiedenis
Speelwerkthema / onderwerp: Identiteit

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Yvette Lemmens
4A
29

Persoonlijk leerdoel:
Ik wil bij deze les coperatief leren, dat kan in deze groep onrustig en rommelig worden. Ik wil in deze les zorgen dat de kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan
zonder dat anderen daar last van hebben en iedereen nog verstaanbaar is. Om te zorgen dat de les niet onrustig wordt ga ik van tevoren afspraken maken en wil ik de
kinderen die goed werken complimenteren. Hiermee ontwikkel ik een positief werkklimaat. Ook wil ik consequent blijven, houdt een kind zich niet aan de afspraak en
gaat die zitten vervelen dan mag hij op zijn stoel gaan zitten.

Lesdoel(en):

Evaluatie van lesdoelen:

Aan het eind van de les kunnen de kinderen:


Cognitief:
De kinderen worden bewust dat hun voorwerpen een geschiedenis
hebben.
Sociaal :
De kinderen leren naar elkaar te luisteren.
De kinderen wisselen met elkaar informatie uit.
De kinderen overleggen met elkaar.
De kinderen nemen besluiten met elkaar.
Emotioneel
Krijgen een gevoel bij voorwerpen of verhalen van een ander.
Taalontwikkeling
Zich verbaal uiten naar klasgenoten.

Waren de kinderen na de les bewust van dat hun voorwerpen een geschiedenis heeft?
Hebben de kinderen naar elkaar geluisterd?
Hebben de kinderen met elkaar informatie uitgewisseld?
Hebben de kinderen overlegd met elkaar?
Hebben de kinderen besluiten met elkaar genomen?

Kregen ze een gevoel bij een voorwerp of verhaal?


Hebben ze zich verbaal geuit naar klasgenoten toe?

Gekoppeld aan het kerndoel 51:


De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen
en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
En tussendoel informatie over heden en verleden en historische bronnen:
het vergelijken van voorwerpen uit verschillende periodes
Beginsituatie:
In mijn klas zitten 29 kinderen tussen de 7 en 8 jaar. De klas heeft niet zon hele lange concentratie en is vlug afgeleid. Ze kunnen ook erg onrustig worden. Ze zijn wel
erg enthousiast. Voor deze les moet ik dus goed nadenken dat ik drukke kinderen door de klas verdeel met rustigere kinderen.
Bij de kinderen is historisch besef ontwikkeld. Ze krijgen verder nog geen geschiedenislessen uit een methode.
Lesverloop

Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Voor de les
Vandaag gaan we in groepjes werken en daarvoor wil
ik eerst afspraken met jullie maken.
- We praten met elkaar op fluistertoon, anders
kan niemand elkaar straks meer verstaan.
- Als ik op het belletje druk is iedereen meteen
stil.
- Wie zich niet aan de afspraken houdt zet ik
apart en doet niet meer mee.
10 minuten Inleiding

20 minuten Kern

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De kinderen maken afspraken en weten wat er van ze
verwacht wordt voor de les.

Materialen /
Organisatie
/

Inleiding
Ik heb een koffertje mee. Ik zet die midden op de tafel. Functie van mijn inleiding : nieuwsgierigheid opwekken met
Ik vraag aan de kinderen wat staat er hier op tafel?
aansluitend klasgesprek. De kinderen kijken en luisteren
Wat zou in die koffer zitten? (iets over mij wat de klas naar mijn verhaal. (beeldvormers)
nog niet weet) Ik haal het eruit en vertel aan de klas
wat het over mij verteld of betekent.

Beeldvormer van
mijzelf.

Daarna verdeel ik de kinderen in groepjes van vier. En De kinderen verplaatsen zich in groepjes van vier. En
gaan dichtbij elkaar zitten. Met welk schoolvak heeft
denken met elkaar na over waar ze aan denken bij
mijn verhaal te maken? Overleg zachtjes in je groepje geschiedenis. Ze overleggen, en kiezen samen twee dingen.
twee dingen waar jullie aan denken bij geschiedenis.
(maken een woordspin klassikaal op het bord.)
Daarna geef ik ze groepje voor groepje de beurt.

Blaadje met
groepsindeling van
de kinderen

Verwerking
Jullie hebben allemaal een voorwerp meegenomen
De kinderen zitten dichtbij elkaar in groepjes van vier en
van jezelf wat de ander nog niet over jou weet. Je
vertellen elkaar over het voorwerp wat ze hebben
gaat dadelijk zachtjes aan elkaar vertellen Waarom je meegenomen.
dat hebt meegenomen. En wat dat voor jou betekent
of wat dat over jou zegt. De ander mag vragen stellen
over het voorwerp. Ik loop langs om soms even mee
te luisteren met jullie verhalen. Let goed op de
verhalen, want we gaan ze straks nabespreken.

+ digibord.

Voorwerp van de
kinderen.

10 minuten Afsluiting

Evaluatie
Zaten er voorwerpen bij die al wat ouder zijn?
Wie heeft elkaar na vandaag nog beter leren kennen?
Wie heeft iets verrassends of bijzonders leren kennen
bij een ander en wil daarover vertellen? Kreeg je daar
een gevoel bij?
Wat ging goed?
Wat ging minder goed?
Waar letten we de volgende keer op?

De kinderen denken mee na over de verhalen die ze hebben /


gehoord. En evalueren erover. De kinderen steken hun
vingers op als ik een vraag stel, en paar kinderen vertellen
over hun ervaringen.

Verantwoording
Lesdoelen:
Ik heb voor deze les tule.slo gebruikt. Gekoppeld aan het kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te
hanteren. En tussendoel informatie over heden en verleden en historische bronnen: het vergelijken van voorwerpen uit verschillende
periodes. Dit sloot aan bij mijn les over identiteit van de kinderen en hun eigen geschiedenis. Ook heb ik lesdoelen op andere
gebieden, omdat ze zich tijdens deze les op veel gebieden ontwikkelen.
Onderwerp van de les:
Ik wil de sfeer in de klas verbeteren, daarom heb ik gekozen om een les te geven over de identiteit van de kinderen gekoppeld aan hun
eigen geschiedenis. Zo leren ze elkaar ook beter kennen, en vaak krijg je zo dan ook een betere band met elkaar. Verder weet ik zeker
dat ook nog veel kinderen niet alles van elkaar weten, omdat ze pas 1,5 jaar bij elkaar zijn.
Werk- en groeperingsvorm:
In mijn inleiding kies ik voor de coperatieve werkvorm woordspin. Daarbij leren ze een aantal sociale vaardigheden die belangrijk zijn
m.b.t. communiceren. Ik wil dat de kinderen het leuker gaan vinden om samen te werken en dat ze beter gaan communiceren. Tijdens
deze les met een woordspin probeer ik dat dus te bevorderen. We krijgen een gezamenlijke woordspin op het digibord. Dat geeft de
klas weer een beetje gevoel van eenheid.

Voor de verwerking heb ik de didactische werkvorm groepsonderwijs gebruikt. Dat komt uit het theorieboek Geschiedenis en
Samenleving. Voor groepswerk vind ik groep 4 nog erg jong. Deze klas is onrustig, dus als ik wil dat het goed verloopt moet ik goede
afspraken maken en wordt de groepsindeling door mij bepaald. Bij de groepsindeling heb ik nagedacht over wie zich wel en niet op zijn
gemak voelt in de klas (die zet ik bij kinderen die ze graag mogen). En ik zet drukkere kinderen bij de rustigere kinderen. Ook wil ik dat
de kinderen actief gaan leren, dus in verdeel ze in kleine groepjes zo kan iedereen veel aan het woord komen. Het liefst zou ik deze les
klassikaal hebben gedaan. Daar heb ik bewust niet voor gekozen, omdat dat met 29 kinderen heel lang duurt en de kinderen daar de
concentratie niet voor hebben.
Evaluatie
Om te kijken of ik mijn lesdoelen heb behaald loop ik rond tijdens mijn les en kijk ik waar ik aan moet sturen. Ook evalueer ik de les
samen met de kinderen. Daarbij heb ik hulpvragen gekozen om erachter te komen.
Kooij, C. van der & Groot Reuvekamp, M. de (2013). Geschiedenis & samenleving Kennisbasis inhoud en didactiek. Groningen:
Noordhoff Uitgevers.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor
Datum: