Vous êtes sur la page 1sur 25

KERSVERSE RESULTATEN DATABASE

BEDRIJFSRUIMTEGEBRUIKERS NEDERLAND

Stec Groep, Marco Sotthewes


2 december 2002
REPRESENTATIEF

• meting onder ruim 1.400 gebruikers

Meting
• groot en klein en in alle sectoren
Segmentering • gevestigd op diverse typen bedrijventerreinen
Eigendom

Dynamiek
• maar ook buiten formele locaties
Gebouw • verspreid over Nederland
Kwaliteit
PRODUCTIE EN GROOTHANDEL
BELANGRIJKSTE GEBRUIKERS

13%
Meting

Segmentering
14% 37%
Eigendom Productie
Groothandel
Dynamiek
Logistiek
Gebouw Reparatie/onderhoud
15% Overig
Kwaliteit
21%
ZOWEL OP BEDRIJVENTERREINEN ALS ELDERS
VERGELIJKBAAR PROFIEL

Bedrijventerreinen Elders
Meting
12% 16%
Segmentering
12% 37% 38%
Eigendom 19%
15%
Dynamiek 24% 15% 12%
Gebouw

Kwaliteit Productie
Groothandel
Logistiek
Reparatie/onderhoud
Overig
OP BEDRIJVENTERREINEN VERHOUDINGSGEWIJS
MEER GROTE BEDRIJVEN

Bedrijventerreinen Elders
Meting 4% 2%
Segmentering 8%
24% 27%
Eigendom
40%

Dynamiek 45% 50%

Gebouw

Kwaliteit
1-4 werknemers
5-19 werknemers
20-99 werknemers
> 100 werknemers
MEESTE GEBRUIKERS GEVESTIGD AAN RAND
STAD

Bedrijven-
terreinen
Meting

Segmentering

Eigendom
Centrum
Dynamiek
Elders In wijk
Gebouw
Rand stad
Kwaliteit Snelweg

0% 20% 40% 60% 80% 100%


GEBRUIKERS EERDER TEVREDEN OVER
KWALITEIT TERREIN DAN BELEIDSMAKERS

Hoog- Zware Distributie- Zeehaven- Zware


waardig industrie park terrein industrie
15% 4% Hoog- 2% 2% 4%
Meting waardig
3%
Segmentering

Eigendom

Dynamiek
Gemengd
Gemengd
Gebouw 81%
89%
Kwaliteit Bron: Stec Groep, 2002 Bron: IBIS, 2002
32% HUURT BEDRIJFSRUIMTE: OPVALLEND VEEL
Productie

Groothandel

Meting
Logistiek
Segmentering

Eigendom Reparatie en
onderhoud
Dynamiek
Huur
Gebouw Overig
Eigen bezit
Kwaliteit
0% 20% 40% 60% 80% 100%
BUITENLANDSE BEDRIJVEN HUREN MEER

46%
Meting

Segmentering
31%
Eigendom Nederlandse
Dynamiek bedrijven
Gebouw Buitenlandse
bedrijven
Kwaliteit
GROTE VERSCHILLEN HUURPRIJS IN NEDERLAND

Nederland

Randstad
Meting

Segmentering Zuid-
Eigendom Nederland

Dynamiek Oost-
< € 50
Nederland
Gebouw € 50 tot € 75
Kwaliteit
Noord- € 75 tot € 100
Nederland
> € 100
0% 20% 40% 60% 80% 100%
BUITENLANDSE BEDRIJVEN BETALEN MEER HUUR

Buitenlandse
bedrijven
Meting

Segmentering

Eigendom

Dynamiek < € 50
Nederlandse
Gebouw bedrijven € 50 tot € 75
Kwaliteit € 75 tot € 100
> € 100
0% 20% 40% 60% 80% 100%
18% GEBRUIKERS VERHUIST IN 5 JAAR TIJD
Totaal

Productie

Groothandel
Meting

Segmentering Afgelopen 2 jaar


Logistiek verhuisd
Eigendom
Gaat binnen 3 jaar
Dynamiek Reparatie/onderhoud verhuizen

Gebouw Overweegt verhuizen


Overig binnen 3 jaar
Kwaliteit
0% 10% 20% 30% 40% 50%
HUURDERSMARKT WERKT EFFICIËNTER

Huur

Meting
Pas verhuisd of gaat
Segmentering verhuizen < 3 jaar
Eigendom Overweegt verhuizing
Eigen bezit binnen 3 jaar
Dynamiek
Gaat niet verhuizen
Gebouw

Kwaliteit
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DYNAMISCHE GEBRUIKERS TREKKEN MEER NAAR
FORMELE TERREINEN
100%

80%
Meting

Segmentering 60%
Eigendom
40%
Dynamiek

Gebouw Elders
20%
Kwaliteit Bedrijventerrein
0%
Voor verhuizen Na verhuizen
VERHUISDE BEDRIJVEN ZITTEN VAKER BIJ DE
SNELWEG

Na verhuizen
Meting

Segmentering

Eigendom
Centrum
Dynamiek
Voor Verspreid in wijk
Gebouw verhuizen
Rand van de stad
Kwaliteit Snelweg

0% 20% 40% 60% 80% 100%


VERHUIZEN: DOORSLAGGEVEND AAN TERREIN

Goede ontsluiting auto


63%
Dichtbij huidige vestiging

Meting 50% Uitstraling omgeving

Segmentering 41% Dichtbij klanten

Eigendom

Dynamiek 26%
Gebouw

Kwaliteit
VERHUIZEN: DOORSLAGGEVEND AAN GEBOUW

Uitbreidings-
mogelijkheden
Parkeergelegenheid
53%
52% Uitstraling pand
Meting 50%
Segmentering
44% Prijs-kwaliteit-
41%
verhouding
Eigendom
Functionaliteit
Dynamiek gebouw

Gebouw

Kwaliteit
AANDEEL KANTOORRUIMTE

Tot 10% 10% - 30% 30% - 50%


kantoorruimte kantoorruimte kantoorruimte
Meting 45% 36% 19%
Segmentering

Eigendom

Dynamiek

Gebouw

Kwaliteit
GEMIDDELD 18% KANTOORRUIMTE

Totaal 18%

Productie 15%
Meting

Segmentering Groothandel 19%


Eigendom

Dynamiek Logistiek 22%


Gebouw Reparatie en
onderhoud
16%
Kwaliteit

Overig 24%
DYNAMISCHE GROEP GROTER % KANTOOR

Meting
Na verhuizen 20%
Segmentering

Eigendom

Dynamiek

Gebouw
Voor
Kwaliteit
verhuizen
18%
18% KAN ZONDER PROBLEMEN INTENSIEF
BOUWEN

41%
37%
Meting

Segmentering

Eigendom 3. Geen efficiencyverlies


Dynamiek 1. Technisch mogelijk
Gebouw

Kwaliteit
53%

2. Kosten weerhouden niet


GEBRUIKERS WEINIG BEHOEFTE AAN
PARKMANAGEMENT

Georganiseerd? Wel behoefte?

Meting

Segmentering Nu wel 22% Wel


26%
behoefte
Eigendom

Dynamiek

Gebouw
Geen
Nu niet 78% 74%
Kwaliteit behoefte
MEESTE BEHOEFTE AAN BEVEILIGING

71%
Beveiliging

Afvalmanagement
Meting ICT-infra
Segmentering
Beheer openbare
Eigendom 32% ruimte
Dynamiek

Gebouw
19% 19%

Kwaliteit
GEEN BEHOEFTE AAN ANDERE ASPECTEN
PARKMANAGEMENT

Meting

Segmentering Gemeenschappelijk
vervoer personeel
Eigendom

Dynamiek Voorzieningen voor


bedrijven
Gebouw

Kwaliteit Terreinmarketing
7% 7% 6%
ONS VERVOLG

• Komende maanden interpretatie data


• Nieuwe segmentering?
• Regiospecifiek maken?
• Elke twee jaar monitoren