Vous êtes sur la page 1sur 108

|

14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
BzZ
~z0
+
vZ #
s**
&k
,

-xZgZm<*
!Y f,
' ZR,
'
lgZ/
ZqZ~
#.
}ggZ

GLG
z BzZ { {g |
k i
,
1433 wZz ypgw
/
lg Z
/~ M
h| 7
,{g {z6
,,
MZ\Wc*
p>{g {zk0*
\W
/Z
HyZ
}g Zz nZX B| 7
,Qg !*
-Z y*{g ], Cg Z Z kQ \W
q
X B| 7
,tgZ Z ( |
1424 {fY 2012
',
Z )
:ZbkZi Wtg Z Z}g ZwzZ
B gq
-ZWW ~,gG gzZ g g ~ ~,aL L

g *z V VZ yZk
,Zgt
H qz U*

gz xsZ Z

[zZ=g fq
- Z
& ',
iq
-ZvZ W,I{q
-ZC
3 Zg W

g Z',
& g ZMZ syZk
,Z {
}
M fgzZ [x~ 0*
',
X Z7
,**
g$+o7

p[zZ kZ Z~(, V * ~g7


z kZ

wqg Z N Z

~}g !*
x Z[zZggzZkZgzZ
V Xyx {z~ ZVzhz V 7yW**
gkZ `W
'
G
zz VN qgzZ V 3.GD
9 g9 gzZ g z ~uxsZ~
V,Z6
,g~g Z

"zu" nG
ghZ }r zwX
.9Xg LL kZ gzZ
( gzZ Hxll 6
, [zZLE
sZ 5kZ | (, W
X 1

wL Z ]ZpgzZ]u

g } " z6
,
& ',
i kZ e
${C " W,akZ V x

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Zz B ~ yZk
,Z ;g YH~xsZ * ~g7 B ]g 'gzZ
)
{t [zZ6
,gm{ 7[zZ

m
/
t sZ {[zZt
C
G
4]I z G
4] z G
0E
0G
0 G
0!sZ>g N ;g Y G gV * ~g7
G
G
G
G
G

,kZ ;g Y H~ e sZ { [zZ Z" z6


6
, s] Zk
,Z
x n
Zz +
ZgzZ V VrsZ ZYz [ Ze
#

} " z6
,kZ i Z0
+Z: A ZzgzZh } (,
{ztzgtVIZgzZVo) Zz
gz!*
t V *
~g7 K ZgzZ g&

gzZ g! zZ[Z Wzq


-Z {z7Zzgq
-Z[ zZgg Z

X X X X {)z{)zX X X g Zb Z

r~gz Z
#
HB ,}g^W~ y*kZ
+ Z Za Zh
h
+ (Z wq]g6
,r zwg**
]|yZ
[zZ J
-w VrZz!*
2~ ng Zz nZ%Z ZgzZ >
z
nK
& Zg { Z',ZZ [zZZ
+gzZ Vz
CIz ~kZgzZ
x Z [zZ Zk
,Z [
H,
WK Z VrZQgzZ H_izgz
& ],gZ
D ;g ZD

S~{q_L Z~%gzZ
X c*
7t sZI~i Z0
+ZzczdG
G ~ !*
gT ]Z T~ tg Z Z {g L Z w
/
7Bg " Zh
+qgzZ hv t
# IZ [
HkZp szZ Zg
p r
# TZP**
vg ),

g Z',}g ~ i Z {z kZgzZ c*

I=g f yZ VrZgzZ G ~
.Z } kZgzZ YyZk
,Z
H~tgZ Z {g L Z szZ Zg {E
+Y Zb
%Z Z kZ gt sZ
c*
C
t C ZB s
# Z~(, ]Z|Vz yZ Hnt 2
6
,<}w7` WgzZ <}w:
KZ [zZ Zk
,Z L L
kZ VoI {u <}w yZ r
# }gz] Zk
,Z
H^q
-Z V;z~
(q~gzm h
+} Zg Z{ W }

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

e:]!*
Z"MkS
zkQ[pX X X X
zO 8q
-ZtgZ Zq
-Zw
/
Zg {z
HHnJ
-V
sZo
& [t{z *
*nU~ ` W[Z
g 0*
7 wq]gkZJ
-d
$

] yZ yZpZL Lq
-
ekZ ]Nz bg yZ gKwq]gv {zO Z1
kZ ~z

- ) yPJ
-VX g Z WK Z~
^vZ [x
%ya
8gzZ %gzZ Hs ZZ WtK Z~[q
-Z L Z~e

O xsZ~z
g c* HyZ ZzgzZ6 L Z~}g !*
D YA { xZ Zz ]{ c*
i
& ~ yZ yZpZL L uSS~ V
X Bgzx ZC Z7Zt~zgq
-ZgzZ
kZ Wt [" % bT~( x
o ) c*
gt |
Q! x%~ckZ
/Z e
8yYX e**
Y { W0#
Z ~g7
kZ ]gzX g W~ v WkZ
/Z%kl kZ gzZ xsZ Z g7 Q
g7 }kZ gigzZ YHg (
Zo b+
M c*
6
,gd~}g !*
X YH
Za ]**
kZ kZ h+F,
{ i @*
]qt ]!*
zgzZ Z
Y fZzpgm -
) ) m<!*
Y fR',sF,
{ c*
iJ
-Z i ZzW
X Yc*
{#
Z ~g7 Z zJ
ZgX Z s-xZg Z { ~g n x ,
W[zZgzZxkZ
Cgzxz q
-Z 6
,qkZ-zi[!*
g Z V;z @*
lg Z
/szZ
+Z
+zY f[m<!*
0#
Z ~g7gzZ,q Z R@QgzZN
-
) ) m<!*
Y fR', =vZ J
-T,7kZt
}g7 gzZ ya
8z c*
g lg Z
/ x ZMg x 2X ` V Y

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

yZ N

x Z { c*
i { c*
i V Zz ~ ZZ~ugI{ uSSn xsZ
X N

g xZgZ',
Z}g6
,m
,?c*
lg Z
/~k
,kZ E

l{z{g q
-Z
Z]
. V :e *6
,4 40 #7 x

g Z Ziz',y 2B Z
# gB23
]|v!*
sg ~ g
X l{i ZzW~g q
-Z Zz y t$
7Zg
0
+
i ~g r
# ]| a y kZr
# Z {
**

C )F,
kZxzg **

+e
$D !*Z]
.i Z z
+e
$Va i Z b
~ V c {z Z]
.
/
% L Zi ZzW ~g Z]
.Zz
3 ~!*
)
( X g1g
[8kZ LDCtZ

z Z]
. [8~ kg ~L
X D
Za &z :Z8~ V V ZzG
g C[ ZZz [
D
/
kZ L Z Z
ZVzg ZD
Zz~\g-gzZi
ZY
ZJ
-sq
-Z
:Zz ]8 $+ +F,
$gz kZg D}V {%g
Xg D ] Z~VZa
}$ $+q
-Z DZy*~
/
%zZ r
# ]|
wz4,Z{ b &Z tz!* `z qzggzZ F,x K Zy
6
r { k
HkZ LL D

y6
r $+~V/A

'g*VZ
/6
,tzf IZ D

wEZ ]ZgzZ p Z,Z n


e**
m
,?H kZgzZ &y!*
i y!% }Y tf q q
-Z p
V l iVzg ZD

'',Z r
# V2 V yZ ,Z Y:X
Z e yZ q
-Z b
% kZ ~g Z*0
+
i *Z 0*

- ]|
@

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

*Z 0*
gzZ Y L L[
H r
# ~&Zg 3Zzf **
]|w pz
yQ Lh
+
~V (}g7 L Z
'',"7
, ZP r
# ]|gzZ
kZ{ yvgzZ^
,Y**
gzZ $+ t ZzXZ [gZ { k
H $+y!*

qm{C Zn%kZ r
# iyZZ @ q
-Z ~VK@gz
ww[p]ZW,
Z $ kZgzZ nz
& kZ ~ zi Z0
+Z mL ZgzZc*

X c*

y
kZgzZ< Z]
.[8q~
/
%Zuz Zr
# ]|gzZ
: z: r
# ]|X yi ZzizG
syWgzZ k7
,i Y~Kq
-Z k /w{g !*
D

Zz]|
C

*
@ Y@*
zggzZ*
@ Yk7
,txzg **
N
t$
7Zgi Z b *$ @* tZ

i Z b b Zp B
\W @*
V Leb } } B C Z ~ Z]
.\WvZ } Z
~ ogzZV L Z s ~g7x9t X Vjy bt $
7Zg
~g { kZ L Z ]Z f u0*
kZc*
} } B ~ T 7
EE
}g7 V x9yZX c*
VzVzVVt$
7Zg 0*$kZgzZi ZzW
IG
EE
]gZa|@*
~ M t $
7Zg 0*g$ zZ VZiz
L $ W~ w
V6
,* W ~g7 wY r
# DZ {
]| ~/ w17 t
Xg~

gjY]|t Z]
gq
- L LJ
-w18F,
ZgzZ
~ ]|X ~Y #[8 ~ ]|#
Z ~

gjY ]|
~ ]| D

0
p
+
i: 3 : Z@W ~gjY ]|
L Z r
# ]|X c*

qzgq
-Z ~g7 wY ~g7 wY ]|6
,
~gjY]|q
-Z DZ k&~{ {g7< D

#
}
.V
]|}gzZ/Z ~gjY ]|/yYV Z)H}uz k Z ]Zf

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

L Z ~ V ;g 2z ~L L D
~ p q
-ZX r
# ]| x {t
yWn }T
$r{zvZ p 5 z ~(,
gzZ 5 Vg ),
**
%J
-W q
-Z -bkZ vZ T { i Z0
+Z \W

vZw}+Z J
-wk 7nzq
-ZtgzZ;g
V { {tt @*
Yv C:
/Z yW}@Wx ~

]|
H] Luq @*
x8q
-Z Z
# p 7x OZ
( !*
gwcZ ) X DxyI1 Tggz
X=A
z E!*
f ~jY ]|]ZggzZ Tg ~ L { { y
r
# ]|X Tg D
/mZ w L Zg Z: ~gzZ ]Yo
C @*
c*
zggzZ Lg k7
,t~~L L: c*

tQg !*
-Z
q
E
.Zgi Zg tx^ V Wb
:xZ}
.LG
%Zg { W
|~w}gzZ yWZ 7g Zzyjz { W~~y!*
zkkZ )
( X }Y7gzZvZ}ZkZ
]|: r
# ][ ~ !*
g s Z ] 0 F,
^
zg **
wzZ } D c*

gzZ DZ zg **
Zz
E
**
~tK~gzZZqg vZ= X
g~ i !*
6 D

X @*
c*
zg| 7
,g Z ~~gzZ ~ qz*
*q
{z ~6
,g Zg ZD
28 K Z xzg **
~ T k{z ~~^
X Z Z` W ]ZgZZk
B yZ ~^ kZc*

^Z
# 6 xzg **
r
# ]|
yZ yZ~^kZ
) )q
-Z 6
,9lzY fi
ZgzZZ
zgzZ
z q
-Z^ x , V q
-Z| WZ V !*
g s Z ]
V yZ Y 1z Y f i
ZgzZ \g- ^
,6
,x kZ ` W #
}
.

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X B]zs
) !*
**
VZ
V}g*~#
}
.~gjY]|~]z Zr
# ]|
)=| 7
,pq
-Z,Z _7
,wZjZ^F,
X Lg @*
WZ{E
+
C EW c*
!*
gq
-Z wDZ
r
$
-o
$ g Z
~ 0pIG
x LE LG sg
xz @
x W -
/Z
#
}
.V L Z V,Z c*
#
}
.J
-@x kZr
# ]|

xz$zZ#
}
.C
L
L gzZ
bZgzZ hg: Z
%"q
-Z ]zZL Zr
# ]|
X Z(,
q
-ZV Zzzg~ c*
yZgzZ
) )~(,
q
-Z Y #gzZ9L Z
6
,Z]
.ZzvZC
Zz Y WgzZZz WJ
-#
z Z ]|
C [p H )F,
[zgV ZzY{g
~z

zg {
} Z
ugzZ F
gV]} [zg }
}
&
yZk
,z w Zg yY ~g zg Zg m@*
Vm1 Z
#
0
+
iugIK Zr
# X
H`
**
~g ~ !*
WV
}x t
ggy
Zo{g3k
xi nw y
KZ Zz Z g B E
cgzZ V k

H% ~ ez #
}
. } F Z}
.
w IZ h z tc*
F,C
i +
M **
ZgzZ ~upX **
q ~0
+
zZ}
.
X Czg ~V #
}
.w IZ
X
X
///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

10

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
TZP*
*

3Tg ~wggzZyW
][H
L X3Z
:7gvZgnyQt

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

11

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

F,

yQ[
Hwg Zg k0*
}g v
HW[Z ( Y)[
HL X3Z} Z

( )i Z0
+Z gzZ ;g w D ?q V!*

Zz gzZ zg q
-Z s v Z k0*}g v W ( d )X @*

kZg @*
yZvZ=g fkZ Zgsz]( 15)[
H

m =gf =K ZZ szg Vz0


+ZgzZ V g
(16) Z
& ZgZg ggzZ

# Z [z vZ V2 H V yQ"
X *% E
LE

[ e *
*uh{z
/Zn^6
,vZ'T y{zYZ ( } Z )

gzZ }igzZ V W " vZ ?V Zz}ix gzZV kZgzZ

g 6
,]!*
vZ gzZ X Le {z @*
C
Za X ~ yxg Vz yZ

(17 )X

VYQX H kZgzZd
WvZ ggzZ
G
'
~tkZq
-Z' ? 7? @*
c*
V k
H}g +"Zw{z

!*
n vZgzZX e &} [ZgzZ e T {zX

Z
& **
Y^gzZX kZ ~
@ yZgzZ yWz}i

(18 )g

Z @*

/YQ |+ c*
Wk0*
}g vwgtZg [
HL X3Z } Z

g e c*
Zz ]g t
Kk0*
}g }? 9z q
-Z Vg

gzZ ! Zz g egzZ ]g t
Kq
-Z
HWk0*
}g vX c*
W7Zz

(19)g 6
,]!*
vZ
C

b&Z[H
L X3Z

(
g D V-g gzZ V ZeX NE
tx
zL Z g z [
HL X3Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

12

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

6 o9QvZ b &ZyZ
,
Hc*

qzy*[Z!Zj yZ
y*kZ X , wJxsZ z yZZ ~ ) Q g X ,g Z2Z g C Z
h',gq
-Z svZ\W ;g!Zj ~]Wi W
:
Hc*

~ y
w
g kZ
:
[
HK Z ?
X ;gC
wq Di Z0
+Z~yZ{z D W D '!*
L X3Z R T sg \W
(g
+Z gzZ :z,Z q
-Zt
C6
, M
h7| 7
,[
H ) Qq
-Z\WX Sg7~
(g \Wn [
H
y kZ yW

gX g 9{ zgzZXg ]!*
V#?6
,V#g
Y D#
& Zg Z',VyZ ]!*
t !*
t n kZ
Z
X N PVM
hP g
(41)e
$WZz WWX
& ob f Zz q
-ZkZ wV V
)l **
i ]gz%{~
q
-Z V ~ @*
W~K =
zg T ~

<X ;e **
Z
(Z ~]W
~6tX: ZwJZh
+
~
(Z ~!!
ykZgzZ Wg Zw
6gzZX c*
=g fV Zz\ ~ q
-Zn x kZ V,ZX C
Y7t1X ' #
(z
8y (Z~e
$Z@yZ CC pe
$WyW

i Y H wEZ 7~ v Zw Zz vZ [
Y
H ~wg vZ
wJkZ Z
# gzZX c*
W\W Wg svZ ._ e
$ZzgX
N W V,Z6
,kZ ? H~ kZ ]Zg c*

c*

g \WA
$ ~g Z
# Z)} (,q
kZ V}g v Y7 \Wx **
( c*
gE
LE
-Z yZ N
N !*
vt6
,kZ c*

n ZkZ \WX: i 5[Z wdH


G
M
g
Z )vZ6
,LZuZ \WkZX Zg
Y7n !Zj]**

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

13

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

# Z ]t n
@*
c*
gE
LE
)g
(g !*
i ? H Zz,Z~e
$g C
vZ c*
X Wge
$g Zg66
, s ', gzZ X h #
z
W'gZ Zz~V ZzgX Wg~]Zg c*

Dt\W
X W6
,L Z,X D;6
,e
$ZzgZp Ze
$W1

GL G
Z
K
~t

# \WnZ
-E
0*
~V1
HyZp {z VE
KgzZ h',0E
yZtB kZQX B
bg w q
-Z
K?+ZgzZ q
-ZtCY
Z\W C7
,W]gz': p \W~n{ Z ({ ZpV-ga+Z V
:
Hc*

nZ ZT X x Z9
h
V!*
~gv~[
H
X ( ;g{zi Z0
+ZVZ
# ;g Y@*
VQ{6
,B;kZ
D
: Z9 V |gzZ 0
+
KV!*
z!*
Q
#gzZ xgzJ
-u]gz'g Zy
dkZzCgZ
t:gzX Y
isy
KZ Z}
.!*
-Z @*
q
g Z y
Z kQ
rg: p~n
kZ i Z g Wn
pg ZzgB \Wtzg: Z0
+z: # m<!*
[
HL X3Z
GL. 7gn\W
X @*
Za i Z n~hi
: Z

g Z kZ

HgzZ zg q
-Z svZ Y lp !
g kZ m6
,yZvZ 5 Zg ]z s=g f T Wk0*
}g v
gzZg~ e
$WkZ X @*
3 { Zg SgzZ @*
~ zgwZ Vz0
+ZV
(
-ZX N ZgVz~+? ,q Z Zztc*
q

Hc*

qq
-Z
H

[
HL
L

g(
Z ( zg )g p n T yW

t ._ Zg
~gt Z] g~ Zg ~uzX u0*
W

Z%~

# z
s

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

14

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

e
$Z@=g f kZvZ
WpX yW

H Z
/Zf
E
t
.- ~ (
s za~ ]g~uz *
@ Y~ h Zg **
uZz ( )gzLG
Z
/Zf ~]W Y
i7s% Z ~|kZ:gzX C7
,]gz
ZuL L ~\Wy W

pX
Hc*

wi **
~ ^ yW

g 6 e
$Z@
g ( Z
2!N
.E
X ( 46B33 [Zx
%

Z ) @*
C ( r Zl
%zg ) G
X ~I gzZ 46
,w g vZ g c*
V {z [
HL X3Z nZ
gzg g } 7
,Y~[Z WZg **
vZ Zg sz4Zg~Vg @*
Q~ zg ~ ^Zz kZgzZ yW

Zg {t @*
g Z x
# CWZ
Z
# x zgtVYZ gt o' $
WB;
( X N 3 g kZ @*
n Z vZgzZ ) Y vZ
X
e
$W
~(,
& ~ V ZeVyZX Wck
,i UZe g m{W
GG3M4X Q ._ kZ {o| eX **
gzZ
ZZ}
.x?Zm []|Ze
._kZX k;Z bzgq
-ZgzZ [q
-ZvZp cq
-Z kZX y@q
-ZvZ f Z}
.
gs
# zwqkZVyZ!ZjZe~(,

& ZVX [zvZ

Hc*

ZX c*
W~p Z Zg sgzZ 4Zg6
,zZ {g
Z T
Hc*
6
,
X [g
C *%{zvZ V2 H VyZL LX
z
7yZ? pO **
ZvZ Zy g
C ~ Zix Wq
-Z
~zg :
HWf kZ}V q+Z~y
vZt1X [$+

# Z[t vZV~w Z0
z ( x?Z ) G) *%E
LE
+ZZXZg Zz,
# Z [
gzZ*%E
LE
/ZvZ y{zYZ:
Hc*

tx gzZn Cr"z
?uzg{z e**
uhtx }izggzZV kZ
C y
vZZzgzZ ~kZX r" v
Z L)
L '
yQ t
: Z

gZ n

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

15

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

@*
Za Le {z #
ZJ
-yW }ity
vZ
v Z [
]|C
{L X @*
Za Le {z L L~

g Z kZ ( X ]g] !*
Z
C
# Z Za \ !*
? H7vZ E
LE
0 {z g ($c*
) ?& kZ V Zz +
kZvZ Zgix Za ~* 1VYt ?c*

?HQ7vZ g
CvZgzZ
kZ e *
* Za bT{z ?;g V {z ] !*
t
/ZX 0*
w q
X Za \ !*
" {z ;e n[ kZX ~]g

gkZgzZ*
! L qZ

z tX X X
:

g ZW
yZ~ xsZzb &Z c*
tX HgzZ d
WvZ g
~ Z
x ZZ T gm{ gzZ ! ]gz H g
y x q
-Z VY

/
y {zvZ 6
,V g ]P`
%J
-p

vZ []|wZ 6
Hc*
wZq
-Z bZ [ Z !*
L i kZ?
c*

X
H3g t V Zz +
~ |t Zx:? ZwV k
H} g v"{z HtQ Y
& g(
Z kZ ~ kZgzZ Xzq
-Z t~x kZ ?:gz Zg v
}[Ze &}se
-yW }i CYc*
J
g!*
g!*
)i|~
CZg(
Z
&tgzZ
XRsZ0
+
i{izgP kZ *: tgzZ:Z:X>

!*
Z
E
!
ZuzX H: q
-Z' Vz W - 1 Wz
gzZ ~e
$W
E
!
p~ W - :gz gZ Szm' C d
WX b c*

X M
hY7{zJ
-
Kd
W

,
k+
2za

W ( ~)vZ wg gY 6
,

g Z kZ b &Zt[
HL 3XZ~y
%W

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

16

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

bd
$

x?Zm} )
H ~hg7nR#kZ
V!gzZ } { i @*
ZZ c*
W7 wg svZ ( : i k',
g7t ?[ZX ~x u W wg}g ;g Y c*

X b &Z
: c*

X ~Z c*
W7J
-VDZ 9 svZ
Z ZF,Q~
@}g v9 Zg
,VCqZ$+gzZ 'g t
6
KZz b 6
,~g Z

X ;gy ww
& X
X e6
,{ ZgZg} *
@ Y{g7kZX N Zw
///

{g t
Y2013
m{g ZX {g ~Zz
X
~y
%ZzZ~ZvZY
KZ[Z
D 0*
yZ\W
/Z

,gz~h~e
)
Z WkZ
x **
g Z g c*
& z L Z

x **
~k
,$c*
Kc*
gc*
{g Z Z , Zz~g Y!gyzgi sK Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

17

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
+g*
* ]|

g
[t
g**
]|yZ r
# ~ }g !*
ug Iypg
k
,

w63 [Z Z

~|
1371y@{ "
$!*
yZ

x Zp
/Z [Wc*
d
$

ypgZz V8g vZ ! ]Z|


~ ~C
7t
m{ ~V}uzgzZ ~ ugI kZ@W
yZgzZ yV}uz bT C bZ 'Zg ypggzZ y ypg
t
Z(,
Z t
Z (,~V}uzgzZ~ ypg~ |pX C 'Zg
} Zq]gzZ pnkZ6
,Wypg Y6
,{z
/Z
c*
X C qzlg!*
.gzZ JVzg YZzg~0*

~vZwgzz
C6
, Wg `p~y!*
iVz

0
+eZ
# g\WZ
# ~]c*
ZzgX Lgg OZB t$
7Z} (,
ypg
} g ! v Z } Z )
L
L D
vZ
@*
qzy@Z
# gzZ( } J
-ypggzZug IWZz }g y@gzZ Z
#g
{z ypg C

i ]|X qzpg } izg ]\W


g*~Vzizgc*
Zg7LLX n
pg~y@\W} izg { c*
i V
&
kZgzZ n ~g kZgzZ~ t $
7Z ypg} izgt~gZgX *
@Y

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

18

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X DWZzwLZV',
gzZV8g
gzZ \x6
,V',
gzZ V.kZ \W*
@ YWd
$

!*
ypg Z
#Q
lp ~g X Dg n wLZ V8g kZgzZ ZgkZx Z
~
/Z p>~V1
Hg
$u\kZ~vZ wg
gz~zg Q',
gzZg {zug Iypg~g~t]hyZxgzZ
X Dqx Z/ZzG
g
& Zg { Z',
VZyZ M
hq
e
$Zzg
g yG]|T {z[gzZZ (,

& kZ
i q
-Z ~zZg
yG]| ~ p
> {zgzZ He
$Zzg ${)z
L L:c*

g Z ~ kZgzZc*
[ ~vZ wg g @*
~y
%Wy@
V',
gzZ V~(,q
-Z!} Z)
X4 VgZD
( g
& )]Zgq
-Z ug IkZ ;gt6
,?Zz
& gzZ C ~ ypg g

& Z x

g Z kZ ~g
u 0*
yW

~V/ yZ (
) 4Vg ZD
{z L
L t g
X

y~
L L:c*

\W kZ
i kZgzZ G n

} izg }g7 kZ vZ)


( 3g [Z NZ (,~ kZ p H7n

kZ ) c*
g Z

[ZNg ( zZ F,)
i}uzkZ( } Z Z c*
L ) } ] n
<

)vZ ~ kZ
[ZN kZ }Z Z ] n

~ kZ gzZX A [ZN kZ',


Z', ] n

X ',
Z',
V
70ZV}uz
y6
,yZ ]gz 7Yg*V- p Zt~g

g Z kZ \W N kZ ~ r z w L Z
Hc*

~ yZgzZ,

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

19

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Hc*

]g t
K~(,nVC +gm{~ kZ Zz
V

[Z N Z *
@ Yc*
J (, [ZNz`
%Z wqZgzZ ]Z x ~ ypg
S7
,gz ~ ypg *
@ Yc*
J (,
H70 [Z N Z
k

gzZ *
@ Yc*
',
Z',
',
Z', g:eq
-Z c*
{ c*
ik
H70 Vgz ypg)[Z NyZ N Y
3W Z
i }uz [Z N yZ N Y~ ypg 9 zg k > 2i Z XE
~ ]Z n

[Z NX]Z rbZgzZ ',


Z',9 zg 700
v :X *
@ Yc*
',
Z', V

J (,[Z NyZ~ug Iypg @*

gm{ug I{ t n yZ M
h7] { c*
i bVz$+
vZ
{z~ ZQ M
h B# {zn q
-Z kZ
/Z
I
#
g ZD
{z
Hc*

~ yW

7~ ]c*
Zzg -Gus0 T ]Zg
gzZ p wz4,

'',
gzZ g ]Zgt ~C
kZ 4 V
Vg ZD
~ ]Zg q
-Z kZgzZ 4 Vg ZD
g Z [Z Nz`
%Z ]Z
gzZ ,~g **
kZ
/Zlg !*
g vZt wq $
Y { c*
i
VyZ Tg ~VXgzZ ,: h
ez V',
gzZ V8g kZ
X zgzZ
j$+
Zn}g t,gZ *ugIt~
L L:c*

g Z ~g kZ
t gzZ
A '!$+
gzZypgt)
VyZ ( *
@ Yc*
J (,
tig V ZzyZZ~T{ztgzZ ~g ZpgzZ ~g^
X c*
e C c*
i~tiggzZ ~g Zpz~g^ ypg~vZwg~
1kZ~T}
& Z',
qkZ{ZZ W x **
kZ


& ',
i ~(,
gzZ ~V:zZ y
KZtg Z**
kZgzZ
kZQ , 1w~ ypg > 2i w }g7 L Z [{z4nV Zz% >i
g p>kZ Y $ *
!gzZ } s~ yZ Wt ~ ypg
& o n s^
X g ~[ypg > 2i ~g7yZvZY
KZ}s~}uz
D gzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

20

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

L L:
Hc*

} ~(,kZ ~ { vZgzZ ~ +gzZ


V Zz\vZ
L L:
Hc*

}( B V ZzvZ )
]zZy
KZwqX
A !$+

Hc*

~[ZgzZ @*

3ngkZgzZ~zvZ {X wZ~ypggzZ ~
gzZ @*
uzgL Z~V q
-Z}g7 Zp ^gzZ
W
]g t
K
A WZz kZ svZ6
,kZX @*
Za g0
+Z L Z
ug Z} izgC
~kZt ~g ZpgzZ ~g^ypg { gzZ
zz ~g Z **
Vz X vZ @*
kZ kZyZ @*
/ 1 {)z k\
B u
zge g e zzzz "
$gzZ k#Z}g e "gzZ D
X @*
Za "_
. ~g Zpz ~g^ ~yZ kZtgzZ Cg*t6
,yZ Dg Z*
S ~g ZpgzZ ~g^ yZZ IZ ~ ypg Y
i t Zuz q
-ZgzZ
X t~wqZm{ug Iypg c*
XN @*
B

Hc*

f
'',
gzZ C c*
i~ tigV Zz yZZ ~ kZ ggzZ
ypgVz vZ/kZt Y
i} ] kZ yZZ r
# C

kZ C 7]!*
{z~V11 Mtig
) Z

gzZ YZA

~ug I
L L:c*

g Z ~g
Zg Zg Z { izg ~kZ
IG
g Z { izg kZkZgzZ=g f ~ Zi WkZ ciz L $ WgzZ ]nV k
Hn kZt
Zg Z { izg vZ X Y ~ [Z N kZ kZ% [ZN',
Z',
7 ~ [ZNg Z { izg} aUZ
%m{ L Z [Z N',
Z',g Z { izgZz
X W~kZ Yc*

Zg Z { izg ~gZ
# D

g yG]|~zZg[kZ
L L:Hn +q c*

y [Z NtZz

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

21

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Xxqm{ Zg Z { izgq 7,Z


& ~!g)
L L:c*

g Z \W
g Z { izg } kZ( [Z N',
Z',g Z { izg ) [Z Nt vZ )
( X} Zg Z.
$q
-Z0*
c*
: Zq
-ZgLc*
~h|z
L L:c*

~g kZ
(Z W,
nj}kZ vZ **
3Zg7g Z { izg gzZ)
X : k\ kZJ
-Y~
A QN

[Z
yWgzZ {zT6
,,Z ~ g
$u Z
# v i}g
tX D ]2z u~}g !*
kZZ {z[ZN} (, B
D zz + Y:Vz xz a kZgzZ g vZ Zg u
gzZg Zl[ZgzZ [Z N }~zy
%Z wqZt ]!*
Z
]y
%W
L LX b
%!*
f
KZ~}g !*
]kZ
**
yZZ6
,kZ 'x Zg N

wgzvZ ( b
% D
& ~ }g !*

e**
jR]o V;
L ZgzZVg F K Z ~Vzq yZ
/Z :gz
`gzZ uq
- 4,
}g
gzZ ~
C+ N gV~ f sz
~ uzgzZ **
H~
AJ
- !*
s Z$+
ZgzZ ~ yZZ }X N Y
gzZZpX c*

y(VzyW

T |{zS~ciz
? VYt
Z(,
Z~x ZgzZ yZZ @*
W7t ~X v{i\g[Z NkZ6
,kZYxiRgzZ 9[Z c*
[Z NTwq
X g T ZZX e**
v [ZkZc*
q
:c*

g Z W
y [Z Nt **
3gzZ Zg Z { izg ~g
z ( ypg ) kZ
LL
X ~ Zi W 3z~y
%WgzZ ]nzxg g

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

22

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~yZ G y Fb
%kZ[ Y fZz bg
$ukZ
b& WZzh
ez~V',
ypgt{z 4w}{ c*
i
&
g lZz/gzZzz ~g 6
,gzZ ~ vZ Y 1zZgzZ Y fgzZg Z',
Z {zq
-Z D
ypg qz6
,]Z|yZ Tgs u0*
0*
**
Vk
Hzz
gzZ Vz yZZuzX @ /g !*
x ZgzZ g ]Zg
wqZ}uzgzZVzizg~{ ZZ ypg Z
# vt Dg zg
yZ~{xg f
e
& g
(qK ZgzZ V k
HL Z=g f
kZ { k
H X VyZZgzZX CY ~]nyZgzZ CY ~}
c*
{zgzZ @*
[Zy
%{ c*
i yZ wq XgzZ D { c*
i V Zz}uz
ZZ ypg Z
# ZzkZ D` 0  3zz VCqZ$+K Z
e V-g { ( K ZwqZiZ }uzgzZ g } izg~{ xggzZ
f

CY ~ } ~ Zi W
3yZ D D zg t vZgzZ
G
!
o
G
4B n Zt q
{gzgz g n g E
LG

g Z kZ ~vZ wg
X CY~]nV Zzzgxz~zxggzZX *
@ Y qz qz
D`| m
%6
,
& z3zz VCqZ$+K Z *
@ YHx6
,VyZ~y
%WgzZ
X CY~} 3yZ~{~y
%Wypg

L L:c*

~\W kZ
E
+
kZgzZ} hIB E
kZ \vZ }f~x ( c*
) uL Z~kZ
X }} ~ Zi W3
~gs1 Z'Zj yZZ x Z~p
> [t
x Z/ \W~[kZ ~ kZZgzZzb
%q
-Z6
,kZ ~ 9F,
z (F,L L
[Z q
-Zz]B SVzqg e ?~ kZ ypg c*

t
cizagzZ wZ
A }gzZz]g lZ}uzg]vZ Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

23

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Xg]V$g eyZ~]ZgykZ z]` { C


[gzZq
-Z ~vZ wg ypg~ 9F,
z (F,L L~gsx Z
-Z ~ kZ
q
HHZj Zd e
$Zzg
Z0 { ]|
#
L L:c*

g Z V ~]Wc*
Wypg Z
# i
L Z ~ kZ vZ Zz
'',~(,t
HWypg { ! )
s N D

wi **
gm{K ZgzZ Dzs~g v xzam{
~g vs]Z gzZ ]z ] ~ kZgzZ D

wJN gzZ D
X D 3 V

L ZB ]y
%z]gzZ )gzZg
_7
,i ~
(qk\ ugzZ { izgX}{z lp !vZvZ
yZ _7
,zPc*
Dzx gzZ@zqg~zZ F,
]Zg c*
Df c*
D]zc*
~g t H V

~g !*
g L Z{g
ZsyZgzZ 8pzW
qX g H Hng
YUZvZ H
L L:c*

gZ \W kZ
]z ]Z) 3 V)
K Zu0*
vZ ~V ugIyZ!} Z :)
(XxzgvZ~kZV8g"Z(,
{z(z]
n kZgzZc*
0*
7: i ug I ~vZ wg \WgzZ p
/Z! Z
/]Z|
\WgzZ t Zzp 7 ugIy!*
#
i \Wp\tg
\WgzZ x Z bT#bZVZyZy}g ZzWJ
Y
KZX ggzZg

g Z \Wc*
e*
*g 0 ]h
X F,
~tzfztgkZvZ
gzZwug Iypg ~g~T g
$ugzZq
-Z~p
>

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

24

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

L L: @*
g ~ ovZ ~ ]ZgC
ypg c*

g Z D

y Q',kZ
~$+} ZgzZ WJ (,x
( [Z NgzZ n} Z)
( {gi !*
gzZug

~ ovZ e**
yt ~ ]ZgC
ypg V @*
n \W~
tzfzt wQgzZ ;g.
$Z eVb ~$+
gzZ ;g Vb
F,
',
Z',~ { Zg kZgzZ e**
"(,s ggzZ g vZgzZ sB
vZ
.
g ~(,4q
-Z q
-Z ypgZgX e D
bg ~g Y !gzZ
Z!*
~ug IkZ wqyZ @*
Y V',
gzZ VypgVz X
xz$q
-Z }g
D

~(,
gzZg ~(,q
-Z q
-Z kZ {z @*

gzZ 0
+
i Dx Zg WZ s ypg}g7twgzZg2 vg ),
z ]zZ
A ]!*
gzZ Y VgzZXk
,
/**
!*
n
n kZy7 | W'/ : Zizg ~V[
Ra ]Zg y
x Z
/
z6
, yZQ
Tg w'~g f Zz ZgzZ yW

]z]zZ x !*
X
b ZzZ [fi Lg wt yZ ypg }g7 N Z(,
gzZ Z(,
zZF,
_7
,~ zZF,
Y (}g 0*
&zQ _7
,}g0*
&~Vg
V vg ),yZ)X Sg J
-y7 | W

>t egzZ
W e
yW

Q rg e kZ ( Lg
z ']5gzZWypg

zkZgzZ D

]zB',
+
D
zg}g7 Vzg 0*
&yZgzZ D Y
gzZ ]zkZX D
qg syZ n Vzq ggzZ Sgt
' _7
,}g 0*
&z ~ kZgzZ D }9n z rg _
x Zg Wn k
, rg
z wzZ i kZ CYg* V- ]Zg ~g7
kZ _7
,}g 0*
&z ~ yZgzZ _7
,Z
& eJZQX D

Q }g 0*
&z ~ VjgzZ VQ D

]zVzg 0*
& yZQ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

25

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

)Q D
]zgzZiz Vzg 0*
&4Z J
-) kZ _7
,
@*
gz Vzg 0*
&i k ~]Zg y6
,bkZ D }g 0*
&zq}uz
wkZ~ {~y
%WQ D Y}g7 vg ),yZ kyW

~ {q
-ZgzZ
gzZ X _7
,iC
}g 0*
&Z Vzg 0*
&O Y e
$zgypg 29h
+

E
G
45"Z yW

k~y 9 {~y
yW

M vg ),yZypg, iG
%WbkZ
30Z y 30 }g7 gzZ : e
$zgypgB29
/ZQ D Y }g7 bkZ
}uzgzZ w k',
',
vg ),yZ
*
@ Y gzZyW

-Zypg
q
wq ]Zgy yZ
{z kZ ]Z+z]ZgzZ]zg f Z
2525gzZ 20 20 B kZgzZ Cp **
**
3 @',
zh ` x Zg y
X C : ZizgyW
Zg7LL C]z: Zizg}g 0*
yZ Hn kZ s{zgzZHf vg ),q
-Z s i kZ ~tgzZ
~\Wh
+
Yx\W{z
Hx= x Z
/
z6
,NgzZ d
$z
(vZ {zyZ
Y Za tgzZkZ~zg ~w
{ Zg kZgzZ n ] vZ { c*
i { c*
iL Z {z~ ypg wx tVz
~ kZ {z @*
tzf { c*
i yW

]zXQ f
eg n {@W~
~ ZX D{ c*
if {z C 9
L o{ c*
ifX D{ c*
i ]z
+gzZ #
}
.+ vZ~ V X _7
,{ c*
iZ{z Q]qzg { c*
i
BZz { c*
igzZzZ
& kZgzZ c*
Za { c*
i kZ 4 z]
.n
vZ wggzZ hm{t ypg wq
Te*
*{ c*
ikZ ~ ypg {z
]Z L Z~ypgitVz w=gzZ x vZgzZ <
L t ~
qggzZ gvZ~ug IkZgzZ Y1 rg { c*
i { c*
in ]gzZ
IZ X Y g:~ kZ nY 4z]
. n F, K ZgzZ n
w}g7!*
Z Lgwq~ypg T

g Z Vg ),
uZg Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

26

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X Lgwq kZ~
aq
-Z ~ ^ ypg vZ I \W=
,gkZ ( M
hvZ Y
KZ V',~ q
-Z kZ )

~TN xZ
/
z6
,(Z }g7kZgzZ, { c*
i { c*
iL Z V}uz
-Zt~w
q
/Z
{ c*
i { c*
i {@WnvZgzZ] z
) vZzf vZ
~vZ wg g Z * kZ bT} c*
Yc*
gZ * bkZ x Z m{
Za ~ gzZ n "(,mvZgzZ n b &Z K Z D

$Z@
e
-Z kZL Z v
q
J
-u{hZvZ Y
KZ {@Wzq
-Z kZ n
vZZg7t {z4
& n yZ rg V}uzn
) wj zfvZ ,g Z* Y~wj ,Z gzZ~}m{

}g7 gz Zwj {@WgzZ PE


+
z
M F,
wj ~ zb &wj ] z
gz
/Zn{~y
%Wgm{gzZn{q
-Z {z: (Zn
V,Z ]Z|{z !*
"
$U*
qt n ]F,
yZvZ Y
KZ ,
kZ {z M
h7rg L Z {z V_}uz ~ ]q,ZgzZ ~
$Z@ B S VX ~gn kZ Bgz
e
ug IkZ V!*
XgzZ , x Z }g7yZvZ Y
KZ

vZ Y
KZ b ~g7 yZ

$Z@ B S \W 6
e
,~
XOgw'~] z
) gzZ]zzf { c*
i { c*
iL ZgzZ,6
,
xsZ
g q
-ZxsZ { izg Z
& ~V m{ kZ
yZgzZ n

} izg }g7 ypggzZ 7n

{ izg y {z ypg~
ypg%g c*

~g
$uq
-Z ~vZ wg Z Z
X n: e*
*kZg} izg/~g
/Z{z} hg{ izgyq
-Z
vZgzZ
HHy [ZNz`
%Z Vzizg ypg~V(ut ZzgzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

27

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

xzz%ggzZV-g6YxyZH{z]Z6
,kZ
X
: {Zz6
, g vZgzZ V!*
wgz vZ & Y
ihg {izg
$uq
g
-Z ~yZ
HHf xZZzY6
,{izggzZ[ZNz`
%Z{izg~V(u
Z~g
$uZ
# ~vZ wg b Z m{q
-Z g
$uX V@*
f
0 {izg ~ g
$u g
$u kZ

gZ t vZ N

t
$ut~V1
g
Hxg
$u{)z9gzZ ~gg 9X g
$unZ {zVLe*
*f
uk[ZNwqZiZxL ZVZzyZZ c*

gZ~vZwge
$Zzg
xLZ yxn)j%#
Z kZ vZ )ZzY J
-u]
XgzZX Yc*
{ c*
ik
Hk iZVZ/[ZNnC
kZc*

gHt
]m{zspgzZByZgzZ Zzbzg { c*
igZ0
+Y{ c*
iV )
V
gzZ k
Hz VgzZ k
HV J
-V {c*
i gzZ [ZN yZ V B
]Vz lp { c*
i kZ Z ]:SgzZ ] yZV
yx t\vZ 0wqZ #
Z kZG
D
~g(Yc*
J
-k
H
I
!
E
k
{ ~ {izg

gZ kZ 0 {izg3g -45 kZ} izg \hp


g ~g7 ~g7 ~ !*

kZ kZ@*
hgZp ^K ZgzZ
C**
3C Z n }
kZ`
%Z {izg ~Zz gzZ xm{LZ 7 [x kZ [ZNgzZV 3
kZ p Z Z g
$uVz HB; LZ ~ A
z Z '{c*
Vz
X
L L:t6
,
$u kZ {z T N
g

x ZZz x Z6
,Vzg Z { izg ~ ]y
%WvZ! 2z
n x
z Z 7gzZ kZgzZ Wt
z ZvZ Y
KZ {z
HH~
tzf IZ @*
hg
C**
3C Zzz ~ {Z **

t vZ ~ g
$u kZ p
{ b
t ' vZ A : ~ ]y
%Wn!*
/ZX 7t n

X 7
/
T 7{z} izg}g Zhgzz~
C
C**
3C Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

& Z Z',z ,Vpz u g

28

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

ti Z Z/g ZD

L
L
Hc*

~g
$uZQ
vZ CY Za ]zZ 1$+
zz { {n~g Z { izg
*
@ Y0 [8(ZvZg Z { izgc*
X hZpvq
- 4,
} {z D

X {hzvZy4 C[8vZ 1$+


kZ
L L:
Hc*

0 { izg ypg m{ ~ g
$u 9gzZ q
-Z
} izg ypgB [ZgzZ yZZ
XN Ys { k
H
& kZg
[ZNwqZ ~V(ugzZ Z m{zt [ZgzZ yZZ
[Z Nt kZ *
@ Y *
@ YHf Vz yZ6
,g oBf
kZkZZz @*
tkZgzZ YHB [ZgzZ yZZt
h!*
{z
Hc*
e [ZNz`
%Z kZ~g
$uzyW

gzZ vZt} B
zZgzZ q
-ZQgzZ Zz kZ}gzZ= vZgzZ
'
YHkZ6
,yZ [ZNkZ G y wgzvZgzZ +
M
Zt q g
$u kZX B [Zz yZZ @*
t
vZgzZ **
z kZ=gzZ vZtgB kZ} izg ypg
[Z NZ (,vZ Y
KZ6
,kZ=

wJvZ
/ZgzZ Zz }gzZ=
XN Ys { k
H
& kZ ZzY
zZ F,
~T i m{]Zg?x ] m{~uz ypg {z{ izg
L L

g Z ~vZ wg ~ }g !*
kZ 4Z VzzgzZ
vZ ~ VZg ypgB [Zz yZZ
XN Ys { k
H kZ7
,zzzZF,
Z9~g
zZ F,
i ]ZggzZ Vzizg y V Vz yZ ypg ~ g
$u

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

29

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

top D Ys { k
H
'',
yZ y|@*
gzZtzz
wqZgzZ bzg wqZ [ZzyZZZgX N Y B [ZgzZ yZZ ' t
wzZ ` W W,
Z "gzZ bzg" {z D YG% [Zz yZZ wqZ !*
Z Zz [Zz yZZ ~ yZ Zz QgzZ Zz wqZ
X W,
Z"wqZ}gn
kZgzZ YH +
M C
tD
+Za [Zz yZZ ~ wqZ
Zg z kZ {zgzZ yZtgzZ **
zq vZ Yc*
ZC
~ wg !*
g !*
t n qxz3g yZ~]y
%WgzZn ZgyZ~gzZ D
, ;g D { i @*
',
Z',
+
M kZgzZ Og +
M kZ Og { izg
X V@*

vZ~Yc*
c*
w e w
Wc*
3 Z
#Z
# ~ yJ
-V
Z (,= {z6
,k\ ukZ ~gzZ ;gN= {zgzZ V { izgng kZgzZ
x ZgW
z kZ YgzZ ~g 6
,Z
# 7
,zgzZ zZF,bZ
Zz [Z N
z kZgzZ gNwq}gzZ=vZ}YH{ i @*

kZ e
}yW }9t vZ ~ ]y
%W7
,i Z }9~g vZ
Y=g f ] VJ czvZ Y
KZ
8VZ 1 ~h
z kZgzZ
Zg ;e Z}
.QgzZ Y0wqxw[ZzyZZt (ZizgPvZY
KZ
X } Z [ZzyZZC

$uq
g
-Z 0 Vzi ]ZggzZ Vzizg y V Vz yZ ypg
L L:c*

g Z ~vZ wg V @*
ygzZ
VztY c*
J7
,yW

~zc*
zZF,
yW

gzZ} izg
kZ}~[g}} Z }n{ izg ,lg \ vZ~h {
<Xzg~]zZy Zg7ZpgzZ
kZ
) ~ Z E
W3}

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

30

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~n kZc*
)
7~ ]ZgkZ ~ yW

gzZ

wJ~ h
h}kZ
) Vz yZQ( D
~vZ wg )

wJ~h kZ
X YwJ~
]Zgg {izgygzZ C1 k\ u {izg\WgzZ!2z
} izgt }g~#
Z
# p@*
t

gzn VZ7
,zgzZ zZF,

V}90 }g yW

Zz Y7
,~ yZgzZ ,it ~g VZg ypgzZ
G s { k
H}gzz kZ Z
# gzZ ,lg\~~0
+
zZ}
.{g!*
n }ggzZ
{ c*
i yZ
z kZ, xZ yZ ZzgzZ
& Zg {Z',vZ Z
# gzZ N Y
X x7zgZyZykZgzZ:qn}gj
+gzZ[8
txZZzx ZgzZw~g tx gzZx :ypg pg c*
]!*
tV ;
V: gs,i VZgXgzZ} izgXnV8lpyZ}zx
vZ ~}g !*
yZ V2gzZ VB [Zz yZZgzZB mZ

Hc*

,gs~ g
6
$u: ]!*
t
/Z:gz ~0*
~g7 x Z wgz
)
LL
g Z {0
+
i
& gzZ7 Zk\ uq} izgyZg Z} izg
X 7 Zu Y]ZgqVzi yZ VZg
L L:c*

~]W ~g
$ugzZq
-Z
'!*
{"gzZ ^ n
pg { izg g Z { izg T
X 7{ Zz6
, g \ kZvZ} hg: wqZ{gzZgzZ
gzZ ^pL Z
W 3~ { izg Z x kZ
VvZ } hg: ' ~',
gzZ wqZ}',
gzZ}:y!*
i K ZV!*
~',
X : wJ{ izgkZ
}', 7x **
hg
C**
3s{ izg
Hc*

~ g
$ugzZ q
-Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

31

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~vZ wg ~ g
$ugzZ q
-Z X { izg Yg V!*
~',
gzZV
L L:

$Z@Vzg Z { izg
e
'w{ {z e y { izg ~ ?Z

# )
` kZ Zuz n!*
/ZgzZ1 : gzi~ ~!gzZ} : ]!*

{ gzZ
~[Z$+ egZ {izg V {izg~}e**
gzZ}
X1: gzigzZ m g1Zg76
,y!*
igzZ6
,]!*
.wgzZ}: ~$+
_

1$+ Zz Za } izg Xg Z} izg {z tgzZ { izg t! 2z


tg Z { izgZ
# $
q=]!*
tgzZ
~g \ { c*
i -vvZ
kZgzZ**
q B}[g ZgzZ Zg @*
{ i @*
',
Z',y
vZ :V1: gzi V : y!*
i]!*
~',
gzZ Vz:x Z',
~{ izg~
y t vZ L Z xC
gzZ ~g A
6
,g Z { izg t @

gzZ q
' Zz [Zy
%
{ izg o
Z Vzq yZ Z ZgzZ A

vZ ygzZkZZg
sC
? Hs M ZX s MZq
-Z ~wqZ m{ypg ! ]Z|
X {~y
%Wypg
zZ kZ **
YkZgzZ**
Y7
,6
,gvZ {
~y
%W kZ wkZ p V',
gzZ V8g m{Zg7 ypg V$ qZgzZZ ~ {~y
g
%Wwz4,
u0*
yW

ZJ (, VzVz {
Zn s M Zn kZ C~{~y
%WkZgx g
& @*
x
T
HHn

,#
6
Z x {@W Vzizg ypg}gG7c*

HHm{
I
E
!
k
{zi {%izgY (~VZg}g7gzZ 7-45 ZVzgzmVzg F
{z
H?x ~V(uTxg Z9 { c*
i { c*
i ~g vZgzZ 7
,i Z
+Zi
c*

Hc*

& kZ% g Z
n
p
HH7n
b { izgp
/Z
ypgzZ {@W ypg n V Zz yZZx ~ VZggzZ x : ~ V ypg

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

32

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

m{ ~V',
gzZ V8g kZ Zz g } vZQ [x ]
ypg {
(vZ
s MZ [m{ n yZ e
8zm Z
,: * WvZ?
6

& c*
gzZ
' s
& ~VZgkgzZVk ~y
%W
# q } L Z ~KvZ }
~
/Y ~ V Zc*
gzZ } 7
,Y
Z c*
Z } zsvZ s!*
L Z bZ : V;zZ ~
Z C G,
gzZ **
zg ~g Z**
g e Z z Z ] Z y
X *[g kZgzZ {{zV;zn **
Z
/
/
t Z
L Z{Tp Wt Vz{zA ~]y
%WW,
Z sM Z ! ]Z|
VZgPgzZ VP ,Z ~gn kZ {g f
,ZIZ 'gzZ ?~g * t T p{zpO **
Y
C 7
,~
z
G V!*
g 5 g !*
,i u Vg Z7
k
, ?g ~ YQ
G V**
Yg Vg y]Zg

zQ @*
+
&
ew
+Z ]gzZ q
-ZpGO s MZ ;gn ]Z|\W~
!
4E5~
X , ;g ~ EG
ypg,K~g Y6
,
/Z]gzZ
D

s M Z',
Z',
~{~y
%Wypg\W w Zz ~vZwg
-ZgzZ c*
q

s M Z y 20 \WwZ n7s MZ \Wzz wq


-ZX
Xg\W~}g7ypg Z (Zw
n XgzZ ,s M Z ~ {~y
%W{z} =X ~\WvZ
, V_}uz L Z ~ {~y
%W,gzZ {z: kZzz
vZ ~ ] vZ ~ ]z yW

~fvZ
z { c*
i { c*
i ]Zg ygzZ
svZ { c*
i { c*
i~VZgyZ S,g Z*~g lZz kZgzZ~y
vZ wg ~p
g
$uX g w'~g lzZ gzZ sz^~f kZgzZz

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

33

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~g Z V Zzy L ZgzZ M Y p~ VZg k ~y


%Wypg ~
(
) (F,
gzZ
~y
%W Z ypg Dy/IZgzZ @*
x g
$ qZ gzZ
-Z yW
q

(2zgTgzZ gzZ T Cg

& ~VZg {
ypg g ;Z>gL Lx **
]gkZzzkZgzZ y~{gx
w'~g lZzgzZ gzs vZgzZ ] zf ~ VZg {~y
%W
V',
gzZ V8g m{ vZ Zz wi **
~g
& { z vZ Y
KZ } x Zg
gZD
6
,] ]Zg q
-Z kZ {z
Hc*

~ yW

6gzZ Z C Zgz
X [ZN{ c*
i ]
kZ 5n}g g~^ypg vZ! gzZ2z
y ZgvZ L ZgzZ ZVk
HL ZgzZ ~hg
kZ 7x Z(,
yZV>~wqZ 0%**
L Z~VZggzZ V ypggzZ
vZ wgX ypg ~y
%W n gzZ ypg ~
t q
-Z ~ yZ

sP6
,+ Z m{ yZ! ~
g * !*
L Z7
,i kZ
kZ b ZV@*
n~ ;g | 7
, qzgi ~y
%Wi K ZgzZ Zz
vZgzZ ypg ~y
%Wn }g h
+

H,wt
& ~ypg
X ~y
%Wn}g q]nzg
]Z|\W~
z kZ gzZ ]Z|\W]!*
-Z = ~y
q
%W
n 0 {)z s M ZgzZ zZ F,
{ izg 0 wqZ m{ kZgzZ ypgt
y t x Z ~vZ wg ]F,
{z ]y
%W[ZN
& {zZg H
gzZ BgzZ {z kZ ~ wqZ yZ p>J
-[Z ~ V(ugzZ D c*

Hi Z0
+ZZpyZ ~
zkZ 0
+
i ~z* Z ~gmX M
h}Z
+

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

34

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

]y
%W T e **
Z {z i
Ym
CZq
- 4,
} Hn kZ ~t
[ZCy
%WkZ T e**
XV x TgzZ T e**
Zgt [ZN
iZ 'g t
K[ZN)g Z2
+ZgzZfx -ZgzZ ~i q
Z yZ T e**
XZg e
c*

~ u0*
yW
( **
X wqZ }',
VZg e [ZgzZ *
* { WV6
,wqZ
X
L L:
H
Z~yZ 4Z V~] +gzZ~+~ i}g
+gzZ +?
gkZi~tkZg Z 2
+ZgzZf]Z| ttq
-Z
cizgzZ [ZN
A ~ V1
HyZgzZ VWyZ ] yg Zz wqZ
} E
+Z g
$uz yW

q Y
i Zz l{E
+[Z
]y
%W
C] ~g7 + ~ kZ @*
xs u0*
yW

}
,gkZ ~ yW

f V1Z cizgzZVz
A gzZ c*
[Zz [ZN
g J Wh
+
yW

Y1 wkZ
/Z
HHBg ZZgzZ
kZ z wL Z ~gz kZ 46
,*gzZ 46
,{ gzZi
Ym
CZ wq

C[Z[ZN ]y
%W] yg Zz wqZ +gzZ + *
*{0
+
igzZ
/YZ
t V b|DgzZ Eq
-Z6
,iyW

c izz
A gzZ Y~6
,
mypg HnkZx Zo Zt6
,gm{~` W{zkZ
YH7
yZ
Hc*

g Z G<Zt ~ g
$u0
& yZg;Z Y Z ?x { izg wqZ
gzZ YHB [ZgzZ yZZyZZ
# A
z Z [ZNz`
%ZgzZ x Zt6
,
6
,VzzgzZ Vzz vZ c*
e Z ~ 6 [Zz yZZ
HwqZ yZ~yZ [ZN yYh',!*
[Zz[ZN e yZgzZ
[Zz yZZgzZ
wqZt
& vZ
Y
X yYgzZ bzg+ zV[n~

(|
1371y@:yZ :i Z fp )

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

35

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

+g RA ZZ e]|:]Z Z

ug MZypg
] Zzg ZZ

~Y #i mvZ g ~ k Z ]|#
Z
g A ZZ e ]|
k
,

5[Eq
-ZyQ~eug I{

:c*

Df 0 p
ypg
# A ZZe ]|
r
:

VvZnk
,Q\WgzZ`WxyZvZX
X]XuZ(,
vZY
KZn}gnf~ZyZgzZ
tY 6
,kZ x]!*
' 7

,: + Y '!*

kZj$+kZgzZ {g ]gg ]Zz ]Z ~g ]!*


x } (,
7~V }g e ZgzZ | yZ~ wj Zz ^gzZ~ 0
+
i
]Z yZ \W ~ = \WZ
# vZc*
, u0*
vZ nkZX
E
X ,
]gzZwqZ LG3z]ZxyZgzZ]z]',
Z
i W p
ypg ug I{ {WvZ Y
KZ- ~y
%Wy@t
gz { V X ug I { kZ C
(2zgz yZZ L Z lX ;g
{g **
gzZ yZZ }g xa vZtX D{ c*
i { c*
i
ZX
y2
Pug MZ ypgn +F,
gzZ ~ ui ZwqZ
VvZV-X e**
g{znc*
Z yZB tz tzf} (,yZ n
{ kZ1 c*
Zz tz Z

Pn u ]y
%Wz* ~g :

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

36

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

wqZgzZ ZZ ]z' { c*
i { c*
iB Z ]z ZP ~ ug I
kZgzZ VZ {Z
+g7 kZgzZzgkZ c*

gwL ZgzZ 0*
x(ZXs z u 0*
g lZ/[pY
IZ m!*
z ~C
L Z qz
yZ c*

x ZzyZtn kZ6
,#
Z Z [8L Z :
VvZ @*

yZ kZ z ug nvZgzZ N Y lp6
, x ZZ^
, #
Z K Z ~[8
E
GLZ)f }g n kZ

:Ft Z]
L Zn q ~p ~Z g Z**
WL ZgzZ vZ
x ug I{ kZvZY
KZB
zkZn kZOg: VZ6 ykZ
w=q
- 4,
~wg kZgzZvZ ,gZ *~x Zz o
Z Z izgz
& ]
]!*
kZo
ZX , qz~g kZ Z !*
izgP Zn kZX {h
+IgzZ
,x ( { c*
i { c*
i ]!*
kZ x ZgzZ V k
Hm!*
z ~C
x
yWC
gzZ
zC
vZ y
& V-X g w'~ ]z ]Z gzZ
~]y
%Wz*zgzZnZ]z]Z x ~g gzZ

g !Z
4$OZ1 ,z
t SyZ p
yZB~Z y G
5G

%, kZ
wqZ{ kZ`
%ZgzZ,tpq
-ZkZX Vzp~, kZgzZ Ztc*

kZX ~ Dz lvZ **
["zu"tgzZX ["zu" {z A
vZ Y
KZ e
8x4!*
xvZ Zn ~ /_
. yZ
bZG@*
~, xkZ QX ,=Z[gv {z ,
(X ,{@xpvZY
0
+
io Zz { 0*
-Z[ZkG
q
0O;XG
KZ Sgwq

}g
" X N 0* W: '!*
w~
) X 0* :i Z0
+Z V\WX ,g Z
/
~gz)x {z kZX 0*
: { c*
i |
g ZX V: w'~V!*
g
Y
KZX V x s <VV: q
-~ ]+ZX ,]
tX Y
i 7Za m9 vZB VY 0*
**
g c*
gzZX gs z u0*
vZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

37

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

c*
G Vz{ig L Z yZZ (,
gxzavZ
? @*
Zs { k
H} (,Lgx /K Z ? qzug I ypg
GL. 9gzZz]
:gn
n~g ?
/ZgzZY Za m~ z9 ! %L Z
{$+
(Zy6
,gZ kZ[ZX g: !*
~~ !*
',
zn~g vQ
ug MZ ypg lp} (,
G v
& n kZX exg xz kZ
{ g!*
B #
Z0
+~ gzZB e
$]!*
.x [ZX g 0*
_
~ 0
+
i K Z
kZ vZX V w Z ]z]',
zg ZZx ug I{ kZgzZ Vq~Z
X }WX

& ={ c*
i { c*
i
gzZ W~ggzZ c*
/{ k
Hx L Z y 0*
g ey &yzY
& y c*

y!*
iW { k
H w {z eX g [ y-z V V
GL!Z0
X ,7(Z {W D{z[ZgzZz7~Z { g !*
B
+
Zz Z ]g Zy-zzz Z **
z !vZ c*
X s vZ c*

#
XgzZ { n Zn ]y
%Wz* ~g `g {Rz {L{ k
H

s
& Zz gzZn ]nK Z g izg { i $ wqZ
$ugzZ$+
CgE
X { E
& B~
# z5~{ g !*
\WB#
Z0
+Z
{~
.Z .
]!*
{zC

& Y

i { ~
.ZVV6
,o Z>
~~ci',
~G~*X

s
XBwqZ > {zN
{W0
+
i
\W[ZvZ c*
gzZ

s
X

~ gzZoyZZ}gvZ c*
gzZ V*K Z!g Z[ZX wJgz t ~g Z z
D vZ Y
KZ
vZ Y
KZ
& {z yZ Z
# X **
:yZ **
z k- *
*:g Z{ c*
i b : ZV @*

Lp7@*
uyX X,Z { k
HP ! V; pX Ys
t Zg fzbz ~z*1W,
][ Z y.6
, et L

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

38

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

s /
& t \WvZ c*
e : Dq
-Z bTV bkZ
X z ZzgyZ[Z
Hn]n[Z'X
agzZ^ y}uzyq
-Zt{L{ k
H.
**
-Z bZ
q
qJgzZ ]n ]g
& (Z ~ g
$u0 Zzpga
gzZ Zeq
-Z6
,
& [xZz
& z[g Zzm
,wzIZ L Z~]X gxz
C 7_h 7gzZa^n~w s~yZd
yZJ
-Z
# D7ZgJ
-
zkZ u0*
vZX 71 ]Z f ~g
?Z
# Q6
,!*
ZuzgzZ +
$O h~nkZ ?
/Zd CY 7Zg t
X { e Y kZ C c*
i ~g v
/ZgzZzs kZ T e ]n u 0*
vZ
ypgtz k0*
kZk
,q
-Z: S !*
/Z 7]!*

x ~ kZ
~:W\WgzZ n kZX e
rgs V c*

u 0*
vZ~kZ
X ,s }uzq
-ZgzZBsw
6
,V ~ K ZX zwh
ex Z~w:zZp$+: yZ kZ
(Z
/ZX 7C c*
i c*
B yZ 7nZg **
? ~yZ Z e
ZX Y lp{z Tz @*
',
(Z ! |Z lp 7]gz` yZ
?n kZX zs yZ ? g n n[g Zzm
, b
X Te VxvZy
%W
H'!*
X Lg @*
Yg] '!*
z6, V!*
wgzZ
~ kZN Y qz
/Z '!*
yZ0
+{c*
c6,gZ (f {Z
+ " w?
30sg
& yZrg "gzZ c*
g ZQX@*
|
gzykZ
X z_gzZ7,~#Z]7,u 0*
xT e *
*
/Z2
y
~ kZ)X 7
,,i ]q
-Z ~(,
& ' z ~ p
ypg
ZzZgzZ
& et ZZQX CYgP z{zkZgzZ
i zZ F,

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

39

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X=
]u0*
x}uz ( e**
x Z6
,gm{
Cq
-~ kZ ' g e &X D Y}Z
+ F "7
,vZx
vZ "7
,wtgzZ z ]o~ w X
'',
) !*
tgzZ
y!*
it Cy!*
i ] wt g q] X u 0*
x yZ C]g c*
i l ] Zx@WgzZ D Y F
g y ]
tgzZ Y
i s^ 9HgzZ kZ Y
IZ yZX M [ZN: Z]
.~ ]Z Y
IZ
7 zg pggzZ @*
qgX Z ]~ yZ 7 ' X
GLG3E
"8
, y ]z Z
# X gz [
vZgzZ
~vZ wgg !*
-ZvZ[Zg !*
q
{gG kX Oggz
0 Z DQ QgzZ
X W~kZvZY
KZQ] vZf~x c*
Zu
ayZX g _7
,
/J4 g]p
z +
&t
(z$+X6
,~WZ yZ G
zg bZ
, 1g !*
P N YW c*
# Q` Yg lZ g ? *
Z
{ c*
i{ c*
i~]Z z]vZ wGw[Z,7
,: { c*
i
X fZv:ZX Cg*~]~ggZ {izgq
-ZbkZX gZ*
z
t Z}
. y!*
i B; }gv< Dx ~ ?
/Z
s <]!*
Xzg: x kZ n^
,Y**
,:: .6
,
c*
,Z nzx $ Zz
Z`
%@*
?
/Z\WL Zgzg:
X Y0:
L Y Zj
+ZnZg vc*
Xyv Tz:x
7 Ze { ~',
,s$+
6
X Og yZX *u V k
H@W
X { k
HV\W9Z',
c*
9]g
!*
C
y c*
g0
+Zy @*
W6
,]!*
]!*
~}g !*
Vzg Z { izg
tQX @*
Za i *z"X @*
Za -z { izgX 7hZ ]!*
t V }
Za Z~ kZ q 0
+ g { izg ? **
*
*gzZ6
,]!*
]!*
**
{ izg

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

40

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~(,~ Y e**
Yz]!*
3,
kZ}]!*
%s e
] tX @*
Wx /x *
@ Y {@WZ (,
~ kZ kt J
-y 30X
X CYWB; W~VyZ ~(,
CY] x $c*
gzZ C~w g Z *~V 'Zgypg
Y

gzZ =
/ZgzZ ,Z Z ,i
) )!*
~VzK , x Z kZX
gzZ g ~ K )i V ;g6
, /V ;gC ]!*
x } (,

[W[z 7
,] 7
,p
yW

B+
M sMZ
gzZg _7
,
0*gzZ
* ,7]5z ]q L Z ,]Yo u0*
vZ [p %{ izg d
$

X 4 N nsgzZ
) Z

4 ]y
%W4 N
gzZ )I g Z { izgyZ Ce
$D ]!*
kZ 'gg Z + Z
~: {cgz!*
yZ
ztY M 7 N c*
"7
,]yxg [f
~ ]
zt yZt |1 Sg w'~ g **
3 *
@ Y s
{ izgQ {@W {YZ CZg Z g **
3 n
pg { izg @*
g*
w'~]Z XgzZ [ZN[Z N Cx OZ3gzZgZVzg Z
[z etQX A [Z NvZ Y
KZ 6
,kZ (q
-Zp yZt C
qgB ;yZQBx Z rg ] OZ IT
Q| W [W
{zt opYgzvZY
KZ[ZNA :
/ZgzZX Y
ivZ Z
Z

gzZ 7Z

vZ { izgi sX N 0
+
i K Z ._ <
L z <
<
& u

7z k] sz} ~gz*
*Zg7 yZ ] Z gzZ
yZ c*
C x**
X <,zgzZ :C
!*
{6
," x Z m{ {6
,X ._
A ]!*

Z
# ~:WX ]gzo
Z ~(,~kZX { k
HS N "
CY2~ { k
HJ gz'g~ } E
+
,Z ,C: }E
+w,

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

41

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

& ]Z gzZ !*

H: x ZV!*
yZ
/Z { k
Ht: ]!*
n%zx **
X
X[pX6 0
+Z~ { ~
.Z kZgzZ CYyiz"

kZV;z {)z]Z gzZVO M[ZN k


H,( L)C
~ug I{ kZ
] Xt egT._ w K ZX e*
*[p]Zz~ ug I {
z`
%Z ["zu" wqZ ( bT~ ug I { kZ k[pt Bq
Xv!*
Z f Xh
+[ZgzZ{ ~
.Z{ k
HC
bZ [Z N
x [ZN} (,**
[Z NwZn Z]
.ZzY !*
W[xZz { Zxj%L Z
: c*
} e YTV H]!*
-Z2 gzZ tzf L Z~+4gzZ
q
lgz6
,0*
V,Z

# Zzt+Zzt L ZvZ6
Z
,}
!*
?Z
# gzZX g }g v 7!*
?J
-Z
# gzZ s
# Zg XN H
gzZ wqZ 0
+
i L Z t uA
d ? #
}
.H yZ ?
X c*

M 1g1+ZzY hZ (,
yZ+ZzL Zzg 2
+
& **

]
gzZg ZZg vtY{ c*
i kZg} A
A Z [Z NkZ
L Z wqZ x gzZ **
]z ]Z x / ~g K Z ~X [ZNZ(, kZ
Zz g K Z vZX Z 7Z Z h[ZV&gzZ V j6
,bzg +Zz
X Y
iYHvVz]ZZzY Z[Z N**
]Z K ZX B

wJ
g;Z YH? ~ u 0*
x ? qHg;Z g;Z ~ ugI{ kZ
x Z6
,t vZ! ZpV g ZD
0*
V ]Zg4 Vg ZD
H
g
& yC
p
ypgX tukZ~ p
: Z
%
7ZgzZ x
C ~g OZ
Z$+
g
/
& Zg

&
&C

&

/ZX ~g E
[ZNz ~ x Z kZgzZ ~g OZ kZgzZ
L ^I A izgC
{ izg Zuz bZ xq
-Z+
$Y g
& {z3g { izg ypgB 27 g
Y ~K bT? 7c*
=g f d
$

g
& }g t3g Z 3g

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

42

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

kZ A [Z NvZY
KZ6
,C
J
-g
& { izg bZ M[ZN6
,xC
6
,
X e gkZgzZg
& ]Zgq
-ZC
V[ZX Vw
kZX LgJ
- q [W[z
z kZ ]!*
t 0g
&
b Z ~V gzZ ]z Z eg T e
rg x Zgz kZ n
Zt c*

u 0*
vZX gT7]gzu Y]Zg ~g X e
yZtgzZ ,Z Z h kZ v [ZX C ZVz L Z =gf q
-Zt
X Y~ VxvZmZg vZY
KZOg
+[ZXN]Z~gv6
,gCZftpXwqZp
ypgt
~p
g
$uXzN n]]ox gzZ]]_
wJN ~gkZ}]nnVxiK*:Zizgy
/Z
X CqQ',
Y:gzZC
X
) Z

~tig@*
{6
,yZZX C
Y s Zz0
+
i~ i kZ yt {z DYWgzZ6ZZ ]]_
4$OZtn kZX 4 N ne
vZX ~y G
5G
$Z@yZg
XN
xsZgzZyZZ~z9gzZN
+gzZe
$Z@+~VyZ
: tZ] kZ } & ug MZ ypg : W~]!*
t [g
g {
LL
] ciz {Z
]n{ZuzX
vZ c*
~ u
a ypg
~ 'g t
K
~[8 \WgzZ

}z ( ~ { u
akZ ) \W
X

& \W ` Z
& yZvZ c*

=[xZ
& z}gX kwJ
& {z ,g lZ/ vvZ c*
X gz
& Vx{~X Vw'~]z]Z \W{z
V\W ~g vZ c*
X = wqZ { c*
i { c*
iX
yZZ ~ ~

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

43

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X
g yZZ L Z~yZvZ c*
Xq
pgu0*
]c*
wgzZy!*
iV
~ ~zg { Zg" yV V ~Vqx X

3g6
,]
& vZ c*
=<gzZ <
L q n ZyZ

gzkZ
HZa t ~V yZ 7
,
X
=g lZ/yZ k C ZyZ

X k

wJ
'',ug I{ kZ D7~{ g!*
\WN t vZ c*
b # *z+ ~4~g ~T {zn 8
- :gzZ {zn 8
- vZ c*
X < ngK Z X y-zX <
& {zvZc*

!%\WvZc*
X kC Z~ugI{ kZ\Wt {z\WvZc*
vZ c*
Q ig}g tZig}gZzlgz6
,~gg^ g
c*
V+]5}g}gX
m9C ZX gzVyZ ~g
[x-X yW]5x ci',
% yW
& vZc*
*
)Z[8L ZvZc*
X 4Z~
A BngK ZgzZyWn
E
g
wi**
g K Z 6
,~ w Z ~=rg
X u0*
!*
gzZu0*
C
}gX

) ~
,: c*
,kC e ]zg ZZ x q
-Z q
-Z ug Iypg vZ c*
wJ aL Z\WV **
e ]Z gzZ} izg}g vZc*
X

& \W
WgzZ 2~XV*.6
, Vc*
g F Vc*
g ZvZc*
X
`
%Z gzZ k

Vz
Zizg Z
/
~Vzq
W 3vZc*
Xq
pgp>
& yZ ]W]

.Zz
}


& gVc*
g F gWN !*
z g^z5 g Y C
$) { ` Wn V Zz yZZ vZc*
d
X
N Z VZig ZgzZ { 0*

~g7]Yqx ~g X Z',
Zg Z1kZ Z {3( wj Vyz
X Z/Zz~Z e}WX

,yZZ{Zg gzZ q
6
pg6
,xsZ
///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

44

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~
z0
+
ZdZ1Z **
]|

E
$
x : 0~G

X
HH{ .Z
]ZvZ L L~!kZ

~ ?h
+

@*
G6
,VU ? G n

} izg6
,?! Zz yZZ } Z

X Za ~

Le **
J
-w +
M qzggzZ
) Z wZZ TVzzc L Z xsZ
X Gg (
Z 5Zgz kZnkZ
x`
%g ZgzZ C ZZ" J Z

p~ 0
+
i y
KZ wqZgzZ Y Z
S(, 0
+
i * g s ugzZ yDg s i"gzZ y~8s
kZ
& yZ DZa (F,
C)"gzZ "yZd g z [z ngzZk
gzZ s% Z i%/~ T c*
} g Z
q Nn y
KZ6
,g~$+
Z
y
KZ L 4Zx {z~
& zkZ ]NX 74i q
Z x zo
X }uzgzZx Zww Z1gg k
,[Z}7^
,YgzZw'n
g { izg Vzqx yZ {z ( r yc*
@*
wJxsZ Z
#
kZ [ZX **
Y0 #x Z xsZ t 0
+
i kZc*
Y ZZ } izg kZ
8
yC
{ izg sq
-ZtX 7 [z [W/gZ} izg
< 7Y ]Z Z( )g ZCZ
(qgzZ @*

rg~|z^

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

45

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X i{ izgt
HH{E
+
,zZXnyZgzZnw
6
( V { >
Zz #
w{z),q x ] {zVzq myZ
L ZVzqw'yZgzZ
H 7 { {h
+I)gn { Z({ Zp yZ ^
,YgzZ b I
X
Hc*
g Z

yZgzZ~+p
bq
-Z~<
8xZwn
LL
kZ vZ Hx Zw \W )
yZZ ,q
& t \W nVz L Z kZtig u 0*
gzZ
Mi
X6
,gm~]y
%WgzZ ~*nV Zz
L L: ^
,Y**
s ZuZ 7^
,Y**
C**

3
Hc*

~e
$W~uz
( X z#
s ZuZgzZkgzZ 3:)
uZ ~V wEZ EZgzZ{"\
+Zz ]q IyZ7 ~ kZ p
Le9y+6
,T U y
KZ wZZ Y kZ ~ Zi WEZ [z Z
l **
~gz6
,_ ~gz6
,]zZ gzZ w$+0
+
igzZ ]**
Dg kZ
I4E
$
CYZa -"gzZ ] bq
-Z~X *
@ Y0 0
+
ilG
gzZ
G
"
3E
CY bzg +
M
KZ CY Za p gzZ W@ Sg 7!*
]gzZ
% ] qzg /~g7 ]zZ gzZ wA D Y {%]!*
.qzggzZ
_
V C 7 ]z' ]Yo ] ~ ] zf ; r kzg
X Y7{'
kZ {zgzZ C7q] XwZZgzZ {V',
x q
-Z 5 Zgz n J (,
]+
M qzggzZ wZZ kZ
$. **
e
gHg Zlq
-Z n
& g kZq
-Z z ~ kZ p3 Zg
( ~i M W ) #=wZtwzZg Z **
hg6
,gzZ Zg VkZgzZ
kZ V ;g x **
/ kZ ~ g @*
t Zz <
Z }uz s
) {g"zg Znx Z )gzZ gzZ HwEZ g (
ZgzZ ~ Zi W

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

46

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ W,
&)!*
n S x Z}uz ( ]c*
Z@gzZz Z
XD
+
"
{ c*
iit: wEZq~TYHgH9zs(Z t3 Zg Zuz
(]gzZ W,
-;XE
T { izg c*
x~b Z +9zt Zzgz${ c*
iG
0.G
&{ c*
i gO8
$=} _ Zzx Zm{
X F
F6
,rzgzZ6
,g ZuZC;gzZ G
y }g7 9zt
/Z Lg J
-[W[z qz t { izg
X1
FF Tg D t Z,Z~ 0
+
i @*
,:6
7
,zgW,
Z m{ kZ @*

m{ kZ Y3g { izgV[
RP ~ y
/Z *
@ Y**
**
3
z
-Z [ L Z c*
q
x(Z V gzZ } 7
,: W,
Z k&ZgzZ kZ
X c*
3**
3k
, Zg fizg
Mz,Zn kZ D Ygy 29c*
30 ypg} izgt
X2
zF,
Z { c*
i t 9z sq
-ZV 0*
, l yZ @*
k
V
X VMzZg
hg)gzZ kZ ~gz Z Vz yZ
X3
{ c*
i v gzZ n
pg } izg } h v 6 0
+Z yz o Z
Z
7h [NZ ~ kZx #=gzZ 9

t Z
# Q gzZ n
pg } izg
i"gzZg 6
,gx kZg} izg e ~ T e xg
z Lg 7!*
k6
,i !*
gzZ [Z CYZa { Zg m
,
/gzZ { i Zzg
~}g !*
kZ
z T *
@ Y{ i Zzg PZ4z szH!*
%ZgzZz
7[Z kZgzZ ~ V# wZ Y
i t {z Y W
X Y$
` Zzg qkZCgCg bkZgzZ
~(,
~pg { izg V }i zg x ~
z q
-Z
X4
V Zz gz$ **
Z Z~
zq
-ZB x Zx :9

) ) ~(,V

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

47

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

wj qzg q
-ZX @*
"
$U*
g ~5Z Z 9

gzZ0Z t Z
Z n
~ T B
bg|@*
g n b Zzg Zz [ CY Za c q
-Z gzZ
w'~9
qzg kZ V X 4Za z~qC
z~h
y @*
k[ Zg ZZ6
,w cW x ZgzZ @*
wz4,
]',
zg ZZ C
{ izg {z C p kZ Cxc: Zg Z { izgkZ ~T
X &x bq
-ZgzZb
Z~wj kZL Z(
{ izgyg Z
X
Hc*
mn { izgZg7 q
-Z ~ w6
, Vx yZ
X5
~ug I{ kZtzz?q
-ZHypg7DX{z]:S~uz
gzZ (a yW

9
L om{ ~ yW

gzZ { izggzZZ qz yW
z4,
(gzZ
~ bzgz ~ Zi WJ
-u ~ { izggzZ q +
M qzg
kZgzZ6
,q
-Z ] Z}
.6
,g Z { izg Za 9
L o bq
-Z bzg gzZ

& k ~ bzggzZ ~ w yW

n kZ *
@ Y Za W,
Zq
-Z e
$/y

4Z { c*
i { c*
i~{ izg VhZ{ yW

zz @*
m{
X zZ F,
gzZ
HH
f" f" Za i q
ZgzZ t

kC(Zq
-Z~0
+
i { izg
X6
*
@ YZa 8f~u Z ~z*gzZ ~g 0
+
iiL Zy
KZ
>W
/
V M V x q
-Z ypg
x_ ]y
KZ Za y g ZV-g ! gzZ
~ !+ kZgzZ g gzZg Z y
KZs %Z gzZ q @*

HyW

4 m{~ i @*qzg K y
KZs %Z y ]Zg 4 Z(,
T z)
L L:
( X }{ Zg Z ~g Z *]gzZdkZWZzdY}uzq
-ZygzZ]Zg c*

L L:c*

( ~uz

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

48

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

}igzZ V W)
}9vZ D c*
n Zz =IZ yZ V*
K~g .z ? s %ZgzZ
( XgzZ
-Z gq
q
-Z~y
KZ q 5C
gzZ s% Zy ]Zg6
,g~ bT
V W: ypg6
,gqzg bZX Za zs{gzZ W5
L Z~ V #
Z0
+
,V @*
6
K Z ~g Z kZ +
M qzg ~ V- !*
WgzZ V
" !*
e
$
/ZgzZ Za "
$**
ZgzZzq
-Z s Z}
.gzZ #
Z0
+
,Z`
6
%
K ZgzZ [Z: ypg CY = b &ZgzZ/V W ; c*
7f
ypg* kZ Y
iN WC
+4q
-Zh
e{^
,Y0
+
i .
X F,
-V w kZgzZ ~gZ *0
J
+
itJ
-ypgkZ
- RT @*
J
Wn F,
RK ZC
wC
ypg
X7
C
~ kZ
kZ: VY X
R{z { Zp
HV
T > ZgzZ ~gZ g Z
) z@i {@Wz mZv!*
m ] zf +
M qzg
t w2 { c*
igzZ n J (,W kZkZ ypg *C
6
,x z w2
x ypgY Z b
%Z ypg x ypg |
# ypgX @*
Wn
Z ~ @*
q F,
pL ZC

Hc*
(Z wj ypggzZ
{ izggzZ Vzg Zg iZ @*
Za ) _
.~ ] zf D Ygz
~ bzgz M { c*
i { c*
i _gzZ ]z yW

@*
BVzg Z
b &ZgzZ F,qzg y
KZ D Y V Z}g {z n CZa

X C F,
._RK ZC
gzZgzZ ~gzn
-Z Z
q
) Z {z t S~uz q
-Z } izg ypg
X8
qC
gzZ ~ Vz Y
i H]o
) Z| (, kZ 1Z
vZ t
86
,V L Z Wn wZ z!*
]gwEZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

49

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

3Z
# gzZ { k
H**
3
z kZ 3: Z
# 4 vZgzZ
Y [z [Wn Z t*
*k
, ~

g Z z
z kZ Y
X {z(*
*@*
~g Z
w' {z { izg CY q N,q {z Z
# ~ { izg
X9
{ izg V: q N,q{zgqzw' { izggzZqz
" ` ZZ V q NgzZxZw { izggzZq NgzZx Zw
~yxg} izggzZ Za ]gzZ[A
Z Vk
Hx t bzg } izg^
{ izg bzg" q
-ZZ Za : ~ gzZ ;g { izg
W3: s
/Z[A
Z yZ
L L:
Hc*

~g
$un Z 7bzg ~ kZ J e s
gzZ 1 ^ ( ~
(q { izg )
( } hg
C**
3{z7]gzvZ} hg: *
*x
(|1371y@:yZiZfp )
///

yZ)x yW
g6
,,
MZ}g V nZ2{g { i @*
yZ\W
XM
h| 7
,ey Z e
,6
,

ZzyZ Y6
,

=Z 2**
]|yZ k
, 6
,V
$ d
$z kZ

XM
h( {)yW

DqgzZ]**
k&ZdZ
X @*
YH

g @*
20kZ {g { i @*
{ C

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

50

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

lgZ *ZqZ Vzg Z+


h%
yyZ)x
0

L gL zZ

LL

) ~g Z+
h%
y\ WgzZ (
)~g Z+
h%
y C Z\W H /
bZ X X X X Bp>k*
0 L Z^jZgzZ,xUg 7/
Z ???? x(
~gyzi D ~g Z+
h%
y]\W *
@;Bp>]*
!kZ ? g '
~gZ+
h%
y
X X X X X wgZ*
@%,
6 g

gzZ wg Z

LL

X X ,
: Zzg {P C Z*
@i ZD ~g Z+
h%
y /
gze6 Ks s Zg7 C Z,
6 (x g yzi C Zg eg W*=g +
& \W/
Z /

]Z| KyBB, `g
* $
*
.,
6~
YN
wg Zgz~g Z+
h%
y C Z ]Z|{z Dwg Z yzi=g f
X X X Y H: Zzg:!g=g f \W *
@X , `ggz~g Z+
h%
y C Z n kZ *
@
Z @
/
kS Y *
c : Zzg =g +
& !g~ g *
@{gH7q :Z/
Z ~ ]g*
@Y
\W/
ZgzZg *
!,
6 \W
h
+
' _: Zzg V gzZ *
c yzi \W
X *
@yv
{g yZ~:Zz
~ q :Z *
@gzZ *
0 7wg Zyzi\WD ~g Z+
h%
y
]zz/
Z /
c [ : Zzg =g +
*
& !g ZBx C ~g Z+
h%
y C Zy~W,
6 g~g n7
XN
g OZ s[Z _ Y: Zzg /
ZX X X N
wg Zyz C Z Ug ! 7/
Z ?7
X: yvyZ gZ Zzz\W *
@,: :ZzBqgzjZ,
6 i gzZ
q :Z mZ *
c  7yZ {z,
6
zzz 1*
c : Zzg yzi,
6
z 9 \W/
Z /
kQ\W &
Zpg ~g ~: Zzg\W yZgzZ m: yZ
~ :Zz \W%ZX Y Z wz ~ ~g Z+
hy
%
]\W~]gkZ B
wz
X yv
yZwq1V $
+ Oh

,:i Z+
0 ZkZ\W~gz)

$ Zg%*
~yZ)x ) 0E
*

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

51

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
[Z
[

+g*
* ]|

0#
ZgzZLZuZ
~KWz Y !Z >z0
+
xZg Z6
, +
g**
]|]
. Zz

: @*
[(Z 6
, f
zg Z 2
+Z L L{z D [ ~ ~y1;Z Vzg ZD

|
1401 ;g YH7 [ q
-Z (Z~ sf@*
c*
w$+cg V70
+
iX
Y

X Z

~}g ( Y
1984 ',
Z)|
1405xgzZ Z6
,[Z

I]!*
Z q
-Z~gz
z kZ!g ),x HgzZ2zgzZ m
,}
X [z[pV
& zz m
,}gzZvg ),
x H}X V Le
V yW

kg c*
yW
0*9E
F,
B ]z *yW

]Z| ~ \W
x]!*
t 7Z V n
pg/Zz~h }p kZ=g f
'~
r 7[
H g @*
yW

X {E
+LZuZ ]~(,
O Y~yW

LZuZ n e
$Z@ ~ kZ e
$Z@
H{z 7[
H
X H
M F,
gzZe
$Z@~g {z Hf yW

]
+ x?Z :Y m
CZ y
z L Z {zV-? yLZuZ
-Z yZ t GZ ]|} Zq
q
-Z
Z',
Z ]| zZ yZ Zz
tX CBLZuZ zZ Z LZuZX [ ]|} Z

52

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

ng yZZ6
p
,
[gzZ
tGZ
Z',
Z
& t Vz9L Z {z
&
m
} {zq
-Z~Vz {z LZuZ ~ i~g

yZ p '!*
~',~}g!*
yZgzZ D PZ 7x?Z

& yZyW

} x?Zm} {zZuzgzZX {zVz9


y\WgzZkwqyZq
-Z q
-ZZgt HLZuZ
t b ZX wggzZ ~]|gzZ [
H vZ yW

V1
HvZ W=g f yZgzZ Vz9L Z LZuZ
ZZV 6 ZZ (Z wq yZB t

} hp
t
~g 7(Z@*
W wq x CY Ze6
,#
Z ~g7X wq yZ
s s6
,(F~ yW

6
,5 Zg 9: (Z {vZ q
-Z ~ yZ~ i
(q
-Z
Z
Zg0*
gzZ ( ~ LZuZ [
HIZ
H
L L:
Hc*

Y fiZ,Z ~ yZ
Hc*

~}g !*
~g S~ e
$WkZ X
g tW u0*
F
yW
{z Z
#
Hc*

wqt yZ W 7gbZ ~ X zggzZ


vZ {zgzZ D Y ~gY W V\W yZgzZ f
e yT h Ug
X~V Zz] h D yZZ!vZ} Z Dn~g
p Z
Z
&6
,hgzZ 4gzZ (,Z ,Z ~ [
HIZ yZ nZ
X Hf Z ~ wqzkZ wZ#
Z ~g7J
-V
L L: c*

y V- ~vZ wg y* ~ g
$u q
-Z

* ~g ~vZ ]!*
: i ~g t x| g
$u kZ
X

X XX @*
X XX X

y* 84 ]c*
W{gt

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

53

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

{h
+I**
Jq
-4,
vZ 0
+
i
& gzZ {kZ6
,
& Yz[[zw[fzt
,Z~(bZuZ )[
HIZV;wqxt ZzvZgzZ

A a
X 7nZg**
vZyZ6,5Zg9gzZ7+Z0
+
iX{gZ

Z F
L L: @*
qz V qg VZ {g 0*
~ yW

t '!*
K Kt
Hc*
LZuZ X
HHf V!*
K KyZ ~ e
$WkZ
~g7 t ~
# qIZ x gzZV d "
$Z

IZ u|B +Zz:
X x ZZg7 > 2izi 2nYZgzZWx3,
BV
KZx & gzZ 5Z Z ~g7
Z}
.C
gzZ C
6
,X ]xgzZ ]c*
Z@ Z {ztHkC
& \W 6
]x~
C< ~gzZ yW

X
Hc*
gzi~]x[
H
L L: HyW
?HZQ p ~ ]c*
Z@ LZuZ X
"gzZ1h ]c*
Z@ yZ( y ) ?Q
g Z V ?6
,gx 7t V yW

X Z
ZP Z g (
Z
;g7m6
,gx
HwqZg v HyW

D
+
%gzZc*

} h,Z%ZX Z e
$Z ~g vwqtgzZ 7c*
PVzq yZ y!*
i ?q
X 72~h kZ~? Z
Z
h**
}uz q
-Z ~ :WN @*
SLZuZ BB ]c*
Z@ Z yZ
f ]c*
Z@Z yZ~yW

e :y"ygzZ : yp
]c*
Z@Z yZn LZuZ c*
CtQgzZ Hf e
$Z@m{kZ
Be
$Z@SkZ V,Znzn"gzZW" iHB
vZ V,ZV-c*
H V,Z6
,zb
%q
-Z s e
$Z@ SkZ%Z H
X c*
W c*
CZf C ZyZ ~ XH6
,]c*
Z@ ~zb
%+ZgzZ c*
i Z0
+ZVZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

54

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

L L: s~ p Z yZk
,bzg}g7 kZ yZ yW

7VgzZ VvZ ?
Ht wqZg vH
\WgzZ ?3gtzg: Z
B !*
gzZHnZZB VvZ ?
VyZ: 6
,VgzZ c*
x **
yZZ6
,VyZ6
,V ,g
yZZ kZ}zVZ}
.6
,yZZT CYW~]!*
t ZX H c*
x **

kZ? Z%HkZf V Zwu **


]]y
%Wz*6
,TgzZ x|H
L L:
Hc*

ZwZz Zi @*
Zwbzg kZ yZ LZuZ yW

} 6
,VvZ e
$Z kZwqt#
Z T
V 6
,kZ VZg~* HgzZ Z kZ x Z kZ } : 6
,VF,
{ c*
igzZ
J6
,yZ y#
Y7t !*
" [6
,ZQgzZ FglkZf
X [Z+F,
Zg g @*
yZgzZf LZuZ V H \W~[Z ! 2z}
g wqC Z ~s WkZ
Hc*
tc*
gzZ
Hc*
gs Wq
-Z t }g
x y
z L Z b~g v x q
-Z ?dfgzZ[pgzZ
,yZ Q',
6
gzZg vZgzZ6
,5 Zg 9{zZzJ
-y p x Zz+ Vz9
gzZ VZ
/
zg VZvZ6
,gie
$Z
Htwq yZ CgCgpg Y
yZgzZIQ',
gzZg ~g ZtwqyZ ._y vZ~kZ
b LZuZ wq Zg vy T[p ?Z VZggzZ Vpf(
~ yW
f kZ?Z H x Z LZuZ X Z yZ z x Z Zgv Y
L: Z

g Z(q
-Z
HH ,{ c*
i kZ6
,] }uz
$WkZ
e
h ~}i THg (
Z3 Zg {z s VvZ LZuZ Z
#
Hc*
e~

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

55

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

t ? y}gz
t }gz
L Z6
,yZ @
l YgzZ
@*
(Z LpX vugzZ
+F,
$+
t 7GgzZ(
yW

X D Y ZD Z V @*
*
*Zg ZgzZ C Zw
gzZ 1C Ztzg i Z0
+Zx ZvZ zZ Vz9 LZuZ Z
# H
Vz
',
Yz gzZ w gzZ 3g"6
,yZ vZ g Z *0
+
i6
,>
e Y L Z
yZ V,Z y yW
?H HB LZuZ Vz
yZX c*

BZeuh Vc*
!*
W V- !*
W yZk
,z V ,
(Z V V
t~LZuZ g @*
7gzZ ypzv WgzZ g ^~Vzy
zYgzZ t yZww Vzy ]Zg [
HvZ V,Z
X ~7
,VZLZuZ 1 qzgtBV f Z
Bk
,K Z ~s WkZ \WgzZ Hn ~ 6 !g ),
2z }
=g f ~]| ~y
%WgzZ yW
[
H~y
%W ,[Z C Z \WgzZ
~ X g QVZ =g f C
]c*
Z@gzZ x Z z
& {z I~ ]c*
Z@
-Z 7x **
q
w1 y!*
i s? HX
&
q
-{uzvZ6
,]!*
kZx **
q
-ZwgzZq
-Zw |
s~*6
,kZ **
sp ZyZ Z -6
,Z ] Zqz
B; Z ] ~B; Z ] @*
Z @*
Z
kZ ~B; Z
(fz ] ~B; Z ~B; Z ~gF ~
kZgzZt
Z gzZ Z
) Z Z Z ] n
{g Znq
-ZvZ **
Y { 6
,gzZ ?
kZ 7
& Z',
vZ wZg f~
} zZ Y xgzZ Y 1zZZzVzGc*
+ yg ),Zzg~* 't< Yp 7
vZt nu0*
Z}
.
M
h }
'',~g !*
zg M
h)l M
h
X uJ JB

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

56

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Yv > 2igzZi {z
Hc*
N @*
{ c*
i
&
~xZwgzg HVzyZgzZ
Hc*
~Lz
(VzyZ~yW

7 yZZ r
# W% Vz yZ Y v {z /gzZc*

kZgZ @*
6
,Vz yZ y x Z gzZ mZ gzZ
gzZ @*

X @*
WW,
Z xsZ~wqZkZgzZzgyZZ~w
7
8Z Z n

gzZ
8| 7
,s kZ k]!*
t ~}g !*
i
g Z Vz!*
zC
gzZ YS7
,hZ hZi kZ ~gzt
L Z L ZX Y qxgzZ 9
L o i ~xZgi ~g
{>? D

qg ~g?ti ~xZg~7 x ZY f
B g?C Hw \W? D

]Y Z
b\W? D

kZ! 2z } ? e **
y H
z D zvZ ~ {>z qg c*
z _7

,
s vZ Y {g @*

~i N Y%DD n
Zg *
*
X } 7
,**
VZ {gZ(,
g _7
,i ",Z : gzZ,

> 2i c*

3n ~wgvZVzngzZ Z~} g !*
> 2i
zty -sq
-ZgzZ

g ZtwgvZ sq
-ZX 7~ w
{ c*
i6,] !*
~vZ wgB ap[ ZX Y
(z Z z >i
lg Z *~2z}n kZ,
6 z d
$

6, y -} (,
& L Z c*

? 7Z
# Zz>i6,\ W<
c*
g C
(q K Z x Zfd
$

LZ
e { izg c*
vZ X wqZ {z >izi gzZ
g Z C H vZ g @*
Z ~ 0
+
i K ZX ] gzZ {)z
ggzgzZ v ] gzZ wqZ bZ {)z ZpgzZ ~g^
~gzgzZ X L Z ]yZgzZ wqZ
& yZ

N @*
@*
YWgzZ8
-i (Z6
,w y
KZ ]yZgzZ wqZ yZ xlt VU
6
,@',Z6
,Z
# @*
,76
7
,bzggzZ6
,w kZ W,
ZyZ @*
WwqZiZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

57

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X Hn~n Z 7fm
%:gz *
@ YHs kZ CY
(
X xl Vz 0<XFv yZ @*
W8
-i~V wqZ
} Z! Z } Z V H yZ ~ yZ Vzg ZD
Vzt t }
ZC
C Z{ k
H
XX
C
$FZxZ ikZ ! Zz"7
, ~
,} V HQ ~ gm{ { k
m
HkZzt vZ @
l
kZz
z ZgzZ Z ` W y ug I y ` W6
,zZ L Zz3g [Z ! Z
C [Zy
% @*
!*
', T N Y7d
$

{k
HgzZ +F,
$+
X?Z
# V H 3n~z ? @*
!*
',+ C !*
',+
M qzg
u 0*
bzg ~ D6
,?

@*
nZg **
?vZ D VZ xs
}gzZX ;gY VZC x **
tZ ZtZ C 1J CkZ Z
#
vZ **
: k- p [p[px **
ayZ { k
HJ
-[Z! Z m
,
k',
',
| (, kZ g kZ Zz

s ZZ 3g Z

sb~g7 vZ/E Vz
V/7Vzg
vZ {zg !*
g !*
QgzZ C t kZg !*
g !*
gzZ @*
/g !*
g!*
{ @*
t
@*

s }g !*
g !*
vZ A 7[Z [ [Z H7t vZ
~(,q
-Z kZ
0Z)X @*
Wg \ 6
,}kZvZ

s7
-8gz: Z kZBVzgzZ g
GLEr vZ V,Z ~ wV%
m: )G
-Z {z
q
H7
,6
,5Zg} (,
Zz Z}
. q
-Z s
# z ,
y Z V kZ ~ kZ^ q
-ZgzZ{ i Zzg yq
-Z kZ ;gg*
bZ^ 1 { i Zzgg0
+Z V
HC
!*
{z Z
# g w} }r
V~ W }9gzZ
Hug V(q
-ZQ
HJ
-gz @*
Z(,
(,
@*
` @*
zg
w L I{z at } w N bV y g k0*
L Z y= V Y
iY
W} 7
,} 7
,gzZ
H7
,gu6
,a z { i Zzg Z 7
,^s y L Z
c*
Ww kZN } 7
,bkZ} L ZgzZ{ i Zzg WV W
gzZg \
" c*
J
g VZ^ } 7
, W V\W
HWl O

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

58

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ c*
3w Zg (
Z3 Zg
**
gzZ ^**
? yZZ} ! d
W
k0*
} ZgzZ V ~~! c*
s ]~n }
X X X n}
7nkZs Hf Zzh
+ 0 Z}
.T
0Z)! 2z}
Vq
-ZX$Z(,
~ ZzkZnVzg gzZVzg *gzZn
& \W
LZ~]Zf vZnu0*
Z}
. C .
@*
g\A
nzZ KZ~J
g
-[ZzzV@*
J
J
-[ZVHnkZX3ggzZg\ {c*
ikZnVz
kZ svZ W:Zz: k-x**
zz0
+
i:# J
-[ZgzZ Vk
H
K Z {zdQ T } iZzg g kZdQ .
zg gu6
,a
@*
3 {Zg 9gzZ@*
~
& ,j@*
J (,w b
8~g lW
X]n0
+
i-"gzZ`iZ
yW
[
HK Z vZ\Wy* Z LZuZ !2zgzZ }
._ VvZ 0
+
i LZuZ J
-Z
# e
8$ kZ ~
gzZ3g :%nVzuz 3gyZvZB]z~ F,
',
gzZszZ~* g
3g"6
,yZ vZ c*
qz**
w 0*
VZ vZ e
$Z yZ Z
#
X H?f b~',
yZ V2
~* ~g7 ? 7Zg * wq H ! B ]gK Z ~s WkZ [Z
~ Vzg Zi !*
~ Vzy ;g YN*
w z yY g ]Z Y ;gBt#
Z
gzZ e
$Z ~g ]!*
kZ Zw svZ
& t g Y v W~VzKgzZ
gB LZuZ yZvZ: gw 0*
VZvZ #
Z ~g76
,g
V v Z #
Z ~]|Y m
CZ ?{g : zZ Y
CZ
m
vZ Z}g ~ 7stH @*
6
,g ZzwqZt{z @*
n
]q L ZGZg f s gzZ st
/Z G i Z0
+Z!*
VZ
X *
* Hn
& g

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

59

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ { Zg Z gzZ ZvZ? Y


i% vZ Ha @*
~*
kZ }]!*
vZ
/Zzg6
,kZQgzZ ?

g ~*
gzZ
kZ :
L L7
/
gzZ7? Y
C
iYc*
Z$+
=g ft
X Zz Z : Zz%$+
@*
BVc*
B Z
Z ~*

yZZ6
,|kZvZ
BV: @*
B Z
Z:nvZgzZ
@*
svZ
0
+
i K Z ._ 0
+
i T GI vZgzZ }Zg7V vZ x
X [xgzZzy
%
u~]y
%WgzZ niZvZ ~* {z}g Z*
C
Z}
.vZY
KZzgzZz{ZgZt ~y ugIkZ `W!2z}n kZ

X,[pn{0
+
i~#
Z~g7VvZgzZ,g@*
Z~0
+
iKZ
x Z Z,Z {z LZuZ z*
@ Y 7~ Vg !*
~
VBY !*
Z +Zz > 2igzZi Y Z b

%Z ~
C 0
+
i T {h
+IvZ
X n V
KZx gzZu|(B~
# qIZgzZ
kZX @*
Y0` Z'
6
,+}g7 6
,Xx Z ~
C{z
n {0
+
i+ }g7 ~ #
Z ~g7gzZz+
M Zg7Zg76
,x Z yZ n
z]
.tZ
# ~ i kZ \Wv:Zz V*!*

gzZz[p~4 z]
.
V gzZ YH6
,VZ kZgzZ Y 6
, 9t
/ZX g Y ~* ~g74
yDg g Z

V vZg0
+Zt#
Z 4 z]
.Z vZ Y
KZYHx Z Zg7
& g ]q svZ

z kZQX Y
& g cg ` Z'
zfgzZ Y
XZ
Z,jgzZ}kZYQgzZV
=V x gzZ\W= vZ c*
Zz vZ I= ! }
@*
7pgzZH VV YZ:~x`
%kZ y#
~ @*

K Z ?Q V]!*
+ N Y} 6
,kZ V: ~VyZ \WgzZ
X $+
:0
+
i

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

60

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

vZ **
qvZt !*
X , zsvZ w W[Z
yZ' @W\W~g
/Z ~ yZcK

g "
:4vZgzZ, { ZV

kZVgzZvZ[Z

Z y!*
igzZ w q~g \W} \W !vZ } Z
]|**
Z
& ~B; \W 7qZ \W
,wg \WgzZ yZZ6
6
,\W HwJ+ yZ h', \W~

yZZ[}g
yZZ |!vZ } Z yZZ
y Z
yZZ |
& yZ V } !vZ } Z
: xz~

(z yZZ q
-Z q
-Z ~ yZV yZVzm
,yZVh1VZ
u ~g*s V\WZ 0
+
iJ
-[Z Ds Z ZvZ} Z

w
wEZ s V \WzZg7Zg J
-!*
C
gzZ Zg7Zg J
-c
kZ

wJ/~g D/ }

s
( Z
V \WgzZ Vk
H D{ ZgZ ~ wj ug IkZ ~ y ug I
bzg mZzx~yZgzZ

wJVz Zg Z}g !vZ} Z ,gZ *70


+
is

~g ~ Vz yZZz 2~Vk
HgzZ y-
Za
} }

x + !vZ } Z M
h 7[x~ yZ % ~
} Z

wJVgzZVzyZ ~+ ~^TgzZg+

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

61

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

yZ VK nC

=Z x 6
,i 9

yZ ! vZ
n }g

n 3gB}g !vZ } Zg p>yZ gz y-gzZ

gzZ X [Z ciz7Zz 4~}}

g
} (Z} ] !vZ } Z }

A xL Z
~ w2C
]y
%WB:B: c izz
A gzZ ]y
%W: s~
K Z T

:n{zB}g !vZ} Z

nx

ngB}g
X a y
\W

n{zB}g zzVCqZ$+
///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

62

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

(
:G
X,
'
#Z~~&Zg3Zzf*
*]|

zcZ:
zK
M F,

iVE .6
,0
+
i
~0
+
i*Z 0*
E
::%0E
08

ZY ~xsZ

yxg ~ Vx~gz ` Wzz ~(,


& VE .6
,0
+
i YZzi Z
# xsZ E
# CzsgzZ O}uzq
]E
LG
LG
-Z Vx
KgC
kZ Zz g Z *0
+
i *Z 0*
]gO @*
20
+
i*Z 0*
gzZ Y {z
~ bZ @*
7s tg Z1 @*
s tC
C
$
s t~(,
& Z',m kZB ]g){z1 C

& Z',tC
0
+
z{ {zn
L L Y #
d
$

**
i
L L:c*

< n kZ C 7
g Z*0
+
iY !*
xsZ + 3 Zg Z',
gzZ x et
L L:c*

gzZ % yZZ Y
L L:c*

O ~
m X @*
7Y Z}
.{z@*
7Y V
KZ
TgbZ\W D W
Z & U Z ug IH

=x?Z
p
H x?ZmW
"yZ
# T g

=bZ\W D W
p
tzg/

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

63

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

: VYY yZ ~ V n
pg Y

vZ T c*

,{7 7
6
-J e
D 0*
qJV vZ D vY !*
t q
/0
+
i Y !*
+Z X Vg
X
~K X%q
-Z ~ L Z ~

gg x Z Z 0 ~V1
H
7LY !*
(Z ? N xs0 Y Z? }n yZ 4Z
X
y
~i q
ZyZ vZ w !*
Z ~ Z Y !*
Z ~ X
yZ 6
,Y
IZ L Z D .Z0
+Z D Yn .~ {<
.1Z
~ 9~0
+!*
{z gw30~0
+!*
yZ~#
}
.~C
ix Z
j0X } 7
,:
X ~g Z*',
Z}g 0
+
iY !*
+Z 7LH yZ~w30

[Z~C
P*
*i

%) C {6
," ]g C 6
,"zz ~];z ~
C **
i
~w%)gzZ @*
7+'
kZ y-Q S **
it Ct
c*
{6
, <n kZ @*
g Z n kZ 3 Zg { k
HgzZ m Ze kZ
w Vz @*Og V K Z%gzZ,g (
Z {6
,
_C
!*
y
/ZVg
X gs
Z yd` Wyt wEZ ( b!*
) yzzgzZ q
-Z
"B }uzq
5E
Z',
T D ( '!*
) HG3G
-Z V(gzZ a yZ zz Z
X
_
Qy
KZ ] ~g V6
,,
MZ wEZ ,
MZzzgzZ q
-Z
**
Y? V
$ d
$z +Z {c*
w3 Zg y- Q] ~g V;z
X @*
>%V k
H{z qz
J
+
4E
C ZegzZ gQ
Do n ~ T Q+Z
gzZ HiG
{
V(yZ zzVzqx yZ Dx %? QuigzZ QX
X Cx qs gzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

64

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

}+
Z~z*{,
6

qZX g W z ]K Z {zOg p }6
,V(
1uzg Z V Zz c
GZ6
,^g7*Z Z

]gyq
-Z Zz%
~7 \Wn {nZ kZ , Y 7\W%A {n \W
} H^~gzZ k
,H? ^g70*
N {z BWW
kZ WW~7m
,Z {z ~ } #kZ {zc*
WW~7q
-Z V,Z
n kZ C]g$+?H Sg {n SgnH'gy? c*
qzt Z'

qz kZ'!*
bkZ ? ]gz& yy
%W? C {n
kZ]!*
]+Z [gvZkZQ g =
6'!*
kZ ]gy
-Z ~ k6
q
,L Z
Tg kZ x
$gg0
+Z Tg ( )
VZQgzZ c*
V 0*
i| Wq
-ZkZQ ~ N6
,zZ l

n
{zgzZ Zg @*
Z
( ~n )
t V 7B;kZ ~ WWB3t \W WW
x
$g ~Tg
~uz q
-Z kZQ YZ kZ
~]gy{z 1wZe~kZ WW c*
n 3kZ {zgzZ
~
/
,l
6

% {6
,q q
-Zd
H lp [Z ]!*
( ~n )
vZ ]g 1wZe~kZ \W~TgZ
# q zH:I**
B; \W
k{zgzZ} UTg} U {6
,6
,zZ L Z {z
/Z c*
bf
$q
-Zn%
( ~n )
{ z C 7
,, yZ B; Vzuz }Q ~Vzg Zi !*
C n {z
/ZgzZ Le 7 w 0
+
z{ d
$

kZ CY
w )
]!*
tX C kCq
-Z0
+
z{ CVZ {6
,t 0
+
z{
X y| 7
,WW~g{z( Zz
]g M
{zg Z {6
,]g g
'',q
-Zg0
+Z}6
, ]+Z [gvZ
t
M Y Z V,Z @*
W~}g !*

Y ZC
Z {n Z X C
} 47YZi{z= D j]g jT %! Y Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

65

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

< {z V i
Z ~ kZ U
YZ it c*

Y ZC
Z { <kZQgzZ s Z e Z 6
,zZ
,
Z 0*
gzZ **
j ?= V Y ]~ Z
# V Cz ~

Y ZC
Z {Z
# O:
z kZ {Z{zz ?C
} {zY
x Z? kZX c*
<yZ

M Y ZgzZ 0*

ZbZ ]z
V;' {z c*
C ~}g !*
zyZ Y ZN W
i {0. Z

A {t! N W7V;z
i 0. Zx Z,x ZZzyZ
N { i Z @*

z ]Zg { i Zz yZQ
Hc*
T
Vg%gzZ ~[8 y{ {zt t+
M K :
0
+
i " ` W~ 0
+
i Zz Y Z vZyZ Z
# Z z
Wg Zu
X ,g Z*0
+
i{6
,gzZn enkZX n7p
A {z}g Z*
B
bg Z \W Cq Z
# k0*
\W
bgkZg0
B
+ZkZ C q
-Z @*
k6
,N*
gq
-Zg0
+Zk6
, _Z ( } )
bgV;z @*
B
g0
+Z
gzZt @*
1
-Z
q
rg ~y
b Tgg0
+Z {6
,t 9< q q
-Zp ]g
D}' ] @*
{ Vz']gbZ @*
{ VzgaZ e
kZ@*
7g6
,u wZ e ~ @',L ZkZ {z LWy
&
~ r
& ~y\WXN Yn
Z
& gzZN W} @*

Z
& q
-Z
/ZY
& tgzZ WL \W'Y7g
Yhg {6
$
," \WkZ
& J ~ e !*
~g7 \Wt
& ~^V
}'gQ OE
KZ n kZ ? $
y! ZkZ ?
X 0
+
i {6
,*
! ]gzpX
< gQ
Z 0
+
i yZ V Zz v { k
HkZgzZ Vg 6
,g Vz V ~ Vx
X @*
W{'

A ~*yZ Cyj6
,

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

66

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

]*
*v~z**
*i

: c*

{ c*
iVzuz]**
v { k
H**
i1 D]**
v { k
H

C
LL
Zz **
iX e Yg ?Y Z
#
@*
Y zg" *
@ Yg" {n CY ]) CY Y }n y
KZ
zg" {n w \WBp\WVzn VgZz Q {6
,"O
vZgzZ
`C
!*
QgzZ C?}nL ZH H
3C
!*
Vc*
g e "
~hZ }H{z YW{n V'7z}g gey

X CWZ e t {ngj k
,
: VY
{z e CY| (,;tig { k
H**
i
w] *
@ YJw CY y
KZ **
iQX Lg Zx
yZ g w0*
vzgVH
B{@xp ]!*
kZ\W @*
y.6
,w Le 7
g Z * v Y]Zg ~g g Y W z L ;g W W q
-Z L CW7VZg
y.6
,Q?A yj~ ]y
%Wv1yj~* { k
HT g
{k
HkZ C
& g0
+Z*gzZ q
-Z kZQgzZX YZ **
Y%
kZ 9p
X D YWA ~V~ Vxzz

]*
*v*
*i

ug Ig
$u]!*
X Z '!*
&z~}g !*
**
i
@*
Y Z kZ yZZ Lg7y{z
z kZ @*
;g **
iZ
#
Zg f [ZX
Hg*{ yZZ
Hg*~
(q
zZ Zg*
zA
~ **
i c*

g~
(q k
, Ztc*
B; x) yZ Z
# v'g
vZZg Z*~
(q kZ
zZ Y~ wqZ 0%**
p CQ y
X Y Z {yZZ{ k
H(ZZ
V/9 J (,} **
i y
KZ @*
W~ u0*
$u { k
g
HZ (,
ZtQ
vZ y #
} ,Z C',iVgzZ y WV6
,kZ A
$Y

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

67

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

}n }~ ` W8 Vz) B7 VZW\
X ,:I9 }nkZ vZ z~(,
t Vd7
X
IZ }n kZ @*
>% **
i Z Z ~
zo)
**
ig0
+Z 0*
@*
.{ z Z
# CW1$+ kZ @*
W{zd
$

# !*
Z
D .yZ q
-Z Zz
1Z WZx ZX M
hC N 0*
{z @*
;gR { k
H
L L: g
$uq
-Z X0ZX Z >% **
it 1kC V,ZN
t kZX @*
#
&6
,"
${z @*
}6
,zZ**
i
kZ g
&6
,"
$wzt VvZ g
wzB
/Z
$G\WX ~
"
& zV26
,"
$x **
kZ 7~
& zVx **

$ x **
"
Zg 7(Z} xz yZZt _7
,'!*
V26
,
yZZ { k
H **
itbhZ [pz
M Z7 kZ 'gn kZ?
Hc*
~V26
,
@*
t @*

~
& zV26
,"
$~vZy
KZ { k
H **
i xz
xgy kZ
zC
x e
zC

-yZZ+ Z
X
w
& zVzg Z yZZ x **
} kZ vZ kZ
&6

,"
$~VzvZw0*
{z;gBw 0* ]gT ]!*
X { k
HZ (,
HtG{z g Cu{z g0

ZwZzZi *
*i~]%
yW

tZwq
-Z ~yZ
C{| 7
,{ c*
iZ~]y
%WZwkZQ
kZ N Y sg q
-Z

kZ~ 3Y%/%gzZ ]g6Zi


g kZQ n 7]g{z,gy"6
,zZkZ} g0
+Zg
C V6
,zZ y lbkZ6
, kZ{z Vg0
+Z
H{ k
H{z ? }vZ1 1kZ kZ~
zq
-ZZgzZ
kZgzZ YC
i~8
-Z8
-Z}` W n}'
8
-Z8
-Z}zz{ k
HT

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

68

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

` W V g ^ Z y
KZ V;z GX 1 Y
H ~
z q
-Z{ c*
i ZgzZ @*
7
& Z',
g ^
g0
+Z vZ { YZg \
g !*
g vZ {{ ] VwP ?
(q
Z (,H{ k
H(Z,:I9\vZY0
&6
,"
$ Y0 u
X
=v { k
HkZvZ? { k
H
L
L ug Ig
$u k Zgf1
z
lg !*
!*
C
Z Hyq
-ZQ ] vZwJT+
$q
-Z
L L L L c*
WYZ c*
W{!C
!*
kZ 9 kZ
Zn ~
/Z
X H(Z kZ L L Vd ~gzZ VzQ VgZg f ~VzF,
'!*
gzZ B ]gq
-ZkZ
L L;g ^C
!*
{z Z
#
LL
eg:1? \WL Z DD'!*
{ z
L L
Vz<~ e kZ1[g Z Z
# H[gZ **
iB ]gkZ %kZ
kZ
L L6
,zZ kZ }g @*
Z} L Z kZO
LL
<{z @*
c*
Wd
$

0*
{z
L
L } Kzg ~ $gzZ $~
L L
HW
z]kZ~xkZ
L L}
bq
-Z~Z
_ Wc, %6
,zZ kZ [Z
L LZg* d
$

kZ
~$ b ~$kZ} bkZ}g
Z kZ
L L ]z } kZ
L L
H`gzZ 1
~g { k
H **
i { k
H**
ikZ] !JkZ
kZ !*
kZq
-ZQ Y ~3kZ Z ] wJ
H
V>kZQHyiz kZ Z
#
L LHD%D%
wJ{ k
Hq
-Z ]!*
W ~

]nkZ vZ
L Lc*
W
( Z
vZ y #
H V yZ V >% { k
H%F ]
X }g Z *0
+
i*Z 0*
{z ey
KZnkZ ' Ht ]+Z[g

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

69

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X BL} } yY {z} 7
, yY K Z
/Z]g <
Wq
-Z [z Zz kZ V(yZ V ]!*
~ Zz q
-Z

& ? yz K Z {z~ygzZ @*
%fg Y *
@ Y
z]Zg {zgzZ[
~Vz{ Wyp{z6
,3ZzgzZ *
@ Y yp6
,Vz kZ @*
%fg Y {z Z
# @*

]Zg ;g W:Zz %fVzg Y{zZ


# ]Zgq
-Z @*
1w$+} Wy1@*
W
1Z
# 1kZ kZWgzZ c*
WZ @*
g{ q
-Z ;gg*(q
-Z {zZ0
+Z
yY } kZ ~ Z Z yZ{z ;g yp } kZ kZ
v {zZzO[Z~,
$ ~qq
-Z~kZ
v~ Z ]z kZ Z
# HO kZh
+

~} 0
+Z w>
H
A g U*
W yp? kZ [kZ w> V[Z W
w>A { Z
H)lk0*
Q HO Z ? 1 V,Z
Y ~ M } kZ Z yY!$+yY c*
m6
,zZ kZ kZ
kZ
zkZ
Hc*
t }kZn uZ
# O YHukZ
L Z ? gzg VY ? Y7 kZ fZ :7Zz WW~V\W
V7L
}kZ~p g#
Z0
+
kZ ? g#
Z0
+
,zZx`
6
%
kZ [Z ?H~g:Z ~g v kZV L
gzZ ~ g Y ~ Zw= zz T
-ZV @*
q
` ~ i kZ ~ / Z ~ ~g:Z K Z
g Z6
,~e
kZgzZ]gq
-Zyq
-Z *
@ Y s}g )}uz}g )
kZ ~
Hv

,kZw Z Z0
6
+e ]gzp{z~
kZ ;g
&Zg0
+Z}yZ t , qz'!*
~} g
Z
1
H mq
-ZB }uz q
-Z yxg }g ]!*
~Vzg
Z
} T eZ=
/Z \W V W7d
$

\W% b ~ c*

wq
-Z~ Z u0*
( {z 4,]!*
Zz
~7 Zz5x b \!*
kZ ~y
%s !*
;g G,
~ kZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

70

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

h Zgv nk0*
}g v:gzZ D: k0*
}g v (gzZ ]gzp e

Z wz ;g @*
g Z *0
+
i K Z~Z k- ~c*

g kZ
C7
kZgzZ W]gq
-Z ;g Y K Z bZQ y q
-Z ~ g*} b
~gzZ qz ` ~ Z
# [Z ~ {z [Z g
C wq
-Z k0*
Twq
-ZgzZ c*
/8K Z ~Tzt ~g
+
0
z{ Z [ b Zd {z, qz'!*
kZ ~ Z 0*
~
C]!*
? ~ $
7]!*
\W[Z~ g
CZtgzZ
H[
+\W~zs~ \Wng~g Z.~
zkZ kZ
? ~ 7kZ ~ [gzzZnt[Z ,ZgZz}
7]!*
\W
zkZ= kZ @*
zgVZgizgn}g v0*
G,
~ H
{z1;e**
~]!*
. '!*
_
nekZ~V $ Z ~n kZ
^ tYZ kZ ~ c*
Ww { k
H~ w } g 0 "
$ l{ !*
kZz ~g7 ZpK Z=gzZ Wd
$

}
zkZg0
+Z Z ? N*
g
g Z]6
,zZ }1zh #
$ kZ ?V $ Z ~zg e vZd
s kZ Z
# ;e **
**
g \ kZ ~Z {0
+
g~
0*
a }g v~d c*
kZ ~1g
C kZ ~
z kZ c*
g Z
a kZ ~z: (Z B d
W } zg V {zy
%W Vz wZeg0
+Z
y ]!*
~t Le ~1VZ ZQ ~ L G,
^ Ze tZg0
+Z 0*
u
~
H ]^ {zZ e~ 0*
g !*
g !*
# a H: V; kZ pCzg {z Y
Z
kZ 4',
i~ ;et ~ Z yZ {z[Zc*
Ng0
+Z0*
a kZ
\WL Z ._gzi L Z *
c J (,B; s kZ ~Vz{ k
H{zB
bZ ~ kZ ~gzZ c*
{6
,"gzZZV !*
kZ ~Qc*
U
~O $
h 7vZ ~z% ? kZ ]!*
~ ?Vz1eg0
+Z 0*
: !*
]!*
~ kZ Z
# [Z c*
^J
g kZc*
h M Vz kZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

71

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

})lOatVz hg~kZ
/Z~
(qkZ c*
Ww~w}
kZ 4 Y )l6
,zZ } ~i Zg
& gzZ } 6
,zZ

/
g0
+Z 0*
{z c*
kZ ~ ~g 0
+
g +Z6
,zZ}Q Yc*
g
x t ~ }g g eQ HOd
WgzZ V kZ w20 ~ [zegzZ
` W i ZzW" _ vZ11g (
Z& [~gzZ} 7
,: c*
hg
vZ$+
OkZ1H7O ~ WkZVg]" ~~C
g*w
X Ci ZzW"_vZ s HZ9?} M ` W=
@*
%d
Wt L Z yY K Z ~ Z vZkZGZgf
N z `@*
kZ vZ y #
{zt 7B;LZ1 gN
{z bB\WLZZgf VH `WX N

(VkZ ~
A
E gnZg**
[g CJ(, C'*
!? ytVz%)
V!*
& yEZyjg0

+ZVzy}g Se'g
/ZZ g!*
',

VY '," ,g(
Z0
+
i*Z 0*
[Z q
-ZV1ZgzZ]!*
-Z
q
,

0
+
iyj6
,gzZ 0
+
i { 0*
\WvZ } 7
,g vZ N Y A
0
+
iYZziZ~gt[]
(xyZGg0
+ZsMZkZ]**

/ {k
H !vZk+
M `Wg0
+Z 0
+
i*Z 0*
~giVE.6
,
Te**
7}90
&6
,"
$y#
Te**
Z7~V26
,"
$x**
C Z
ugIkZ ypggzZ
'',} izg ypg syZ(
V!vZ
y{W,w {6
,{WsVk
HvZ
'',y
{WgzZ B 7~g$+6
,zZ ,
MZ {W , 7wEZ
VpVgzZVz0
+
z{LZ~*vZ$+
kZ,gZ*0
+
i0g6
,g
X

**
Z~
A BVgzZ0
+
z{L Zy#
gzZ

///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

72

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
i?**
]|

w kZgzZ&
]|xsZ~M%Z wP {z N

5 y* \W~ sf
{g Z Z

[q
-Z r
# i?**

E
:vZpzfgzZ:%0E
08

])V*!f

!*
g L L{z
HHm
,?q n kZ ` W !gzZ x H}
kZgzZ @*
Y
c*
~ ~m
,ZgzZ L L~zg ZT 0
m<!*
p Z`x
zkZ~* ~g V-tg (
Zq
X g^6
,
CVx
/
u9 V;z k
,5
+x ]Z|\WV ~* ! f
bgzZ,]5 b{z @*
7gXt6
,xxV n kZ
` W g Y;yxgVVxnZ` WgzZX ,qZg
!*
p
g L LkZtnkZ 7xZw|g {z ;g^
~0
+
i
kZ = n
pgL$V!*
x yZX c*
g Z

xZw *yW

T@*
74Z ~
gzZ <
L z yW
{z ] ~
C6
,q
~
Hc*
qt
z
X Vz7t \W~zg]q{

B ZnVZzn~
k

gzZ h
+

c*
g Z

{k
HZ(,
Z *yW

t K]!*

&

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

73

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

*yW

n {)z ~g $+
~g **
i**
3k
, [Z}X c*
7g Z
{ k
HZ(,
Z{ k
H
L: c*

O G wEZ n 7wEZ p Z {z~


Z z hgkZ
/
H{g z gzZzg e vZ ! Zz yZZ} Z
kZgzZvZ g D]5zhg7 ?
/ZX yZZ g0
+Z }g v
ZtX yZ Z svZnyZ Xk
B Z swg
t~}g!*
yZ
W[ZvOX
HH76
,{ k
H svZk
B
t:gzZ k
B yZs yZ D 3k
, c*
k
B Zs yZ
H7
v c*

~ }g !*
L Lp k
B yZ s yZ D **
i
H
ZX k
B yZ swg kZgzZvZ n yZ D hg7]5
kZ? VYzJgzZ Z6
,kZt wZ[ZX g Zz6
,kZz gzZ J
X YxWvZY
KZ,

L L

pkZ? qH L L? L

L t]!*
K kZp
+ A L L~ [IZ
z kZc*
g Z
x Zw L L * yW

z T? H
6
,n

*
@ Y Z L L
z kZgzZX ggzZ sg
kZ ~gzZ n

g9 zgq
-Z ` W~X YHc_ g { c*
i n
tgzZ *
*:Zz9 zgzq
-Z= ?gzZV:Zz gtq
-Z ~V
XtV:Zz9 zgzq
-Z{ q
-Z c*
~

7b{*
c i%{@

~ H7
/Z n kZ o
z:Zz9 zgzq
-Z= ? H7c _t kZ ~gzZ } n

9 zg
-Zt yxg}g gzZ } 9 zgzq
q
-Z= pK Z kZ
z 3Zz p

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

74

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X ^
,Y 7x ZwgzZ 7t 7{]!*
:Zz9 zgz

^{3Zzn

{ Zpn

{zD nzH \WZ


# "
$U*
~k Zgp
p Y w kZ @*
D:ZzZ k(,B C c*
i n

{z\W@*
c _
~ b Z g
$ugzZX C 7{zn kZ C 7{ a C c*
it
YZ
z 5Z ZgzZ*
*5Z Z n

jiZ @*
Y Y ?Z L L kZ
L L: c*

-V~* 7tb } { c*
J
igzZ *
*n
X VZznYZ~5Z Z n

{zv+4~?
kZVB C c*
i V:ZzZ
# ~t
z n

/Z p
{Z >ggzZ c*
gZ

x ZwB p Z gzZ JZ *yW

gzZ
X wi **
,#
6
wkZ qgz}g7

?*
c gZ
xZw*yW

{z c*
g Z

xZw *yW

T *
@ Yt ~}}g ]zZ
n 3gzZ Kzg k0*
kZgzZ@*
d
$Zzh
e n

~ i kZ t |g
~y
/Z D 7b n ` k0*
kZ g F {z
/Z D 7b
{g d
${z6
,,Z D 7b +gzZ fkZ k0*
kZ
Z= ?J
-Z
# Vz 7n

-
J
z kZ ~ H kZZz n

{z b
]gz CZf q
-Zq
-Z]!*
s +
M
KZ q
-Ztaz 7:Zz { c*
i
vZnkZ C c*
igzZ**
:Z

b %kZ~
(q+Z ^gzZ{zgzZ
X Hk
B Zs Zzh
egzZc*
g Z

xZwkZ
kZ @*
+ A9 zgB~ V6
,gm{gzZ ~gz }g p
{zgzZ @*
gZtugzZq
(z Z(,{z ]zZZ @*
7Mc*
$Zzh
d
e n

~
2393 :g
$uY ?Z[!*
nZ`Z[
H~g g9

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

75

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

7} n k0*
kZ c*
73k0*
kZ
87n kZ n

VyZ @*
;g n

n kZ {z ;g n

n ` ~g F{zc*

? t Zz n

/Z [ZX kZgzZ ~g !*

zg gzZ ]g K Z
~ kZz = g k kZ gzZ ~g !*
zg L Z b }
* nZ Zt c*
g Z

x Zw *yW

T 7{ztgzZ? Z',
gzZ s
# DH
X *
@ Yc*
VZ~VZ

~iZZ(

)n
Cg

CgtgzZ(
)~g!*
zg t *
@ Yc*
VZtnZ Zq
-Z
~ ikZ 7~ i ~k Zg(
)n

x Zwq kZ * yW
Z D Y n 2
n wEZ CZfgzZ ]YZy
%Z CZf
*yW

t vn kZ 7z~ i kZT Y
i}g Z

X 7x Zw~g !*
zg tgzZZzVzMgzZV'{z c*
g Z

x ZwT

r+
$7|%+
$]g

m{ kZ {z 7~gz]!*
t n xZwq t]!*

i Z0
+Z kZ~ i ~ggzZ Y 0*
~ i ~k Zg~]g
Ct kZ |q
-Z kZ g Z

xZwqZ
# *yW

X zkZ
i ~k Zg]gm{ kZ e g Z

x Zw{z|kZgzZ
[ZgzZ c*
g Z
xZw[Z *yW

V- wV kZX : c*
~
t ` W ! r
# t
/Z ` W[ZX~ T[z(Zt |
0*
~ i~k Zg(
) ~&
+Z',
gzZ(
)U(
) Tz
~ i ~k Zgn kZX 79]!*
t 7x ZwtZ CY7
gzZ
gzW[z(ZL L|kZp 7~^m{kZtp
/Z
[Z e [ZX x Zwn{z[Z ZX c*
} g Z

x ZwkZ ~]W

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

76

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

g (

) uc*
gUc*
g ~ &
+Z',
c*
Yc*
g Tz e x **
kZgzZ YW^5
X xZwBx **
gzZ^C
C
[zgzW
7~ i kZa(
) y# L
L It n kZ
X 7
& gwt 7x ZwnkZ Za ` W

[qZ

e
H` e%q
-Z {z( Zz ) G
&Oq
-Zg0
+Zy*zyX c*
W c*
[q
-Z
Z~ ikZX Hx 6
,w2q
-Z kZ~5Zg ;g Y )(l {z
)OGn kZ D^W y ZgzZ DgZ *]Zg6
,V2yZ v CB2
G
&O [ q
-Z6
,w2 kZgzZ H x n gZ * ]Zg6
,w2 q
-Z ~ 5Zg
[Zy
%
gzZ ~ Zg fi ZzW )OG[c*
qz**
O **
~! V;z kZgzZ
HW
]!*
t ` W JQ kZgzZ ~',i ZzWkZb *zy [Z ]hZs
yZ ~\WZgc*
gZ

x ZwVY **
O **
~k Zg W~~
X :gZ

xZw**
O **
\Wf
e**
Z\W
/Z c*
} g Z

xZwnkZ **
Vz$+

`Z
'`W

g ! r
# t v ~ }g !*
qC

H0 ` Z'
t ` W
a` W c*
} g Z

x ZwkZ \WnkZ @*
bkZt~ i~k Z
kZVzk
,gJ
-V ZzX 7xZw{zZ ;g 7bkZ t
~wj }n D 3 Tg} 7
,~wj } n{z
Hc*
g Z

x Zwn
ZZ yZgzZ C lgz6
, yZ ~ wj }_s [Z C lgz6
, yZ
X 7zzx ZwyZ[ZZxgZg

wZqZ<

'gkZ C|q
-Z kZ Z

xZwqZ
# *yW
! q
pg c*
kZ p g s$+ e j ggzZ kZgzZ N Y w$+X
e

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

77

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X wZ<t Cx Zw|{zgzZ Sgg Z

',
(K Z|

.qZ~}g*
!]tUi

V
Cg ~ ug I ~ ]W 7
& g I tQ
n n ]gz CZf s2

}g gzZ7` Zzg (
)
x **
L L {uvZ kr
# ?]|]
. Zz}6
,qkZX D Y
7BV ~~zkZ ~zZuz kZ [
Hq
-Z
X @*
+AV
Cg ~ i~zgu
{z@*
Wgt~fVBkZ dZ[@*
YtZ
#
]g~ T { gzZ {(Z {z p
=~kZg~ T{
9zgk {zgzZX C {)z~gzZxns C
/ZgzZ 7C{)z
XZgt~f6
,gxC7]g~(,
{zkZ7{c*
i

*
@vu6ZM
zZF
C

p=~k Zg~ T{ {z [ 7

& g ]!*
tq
pg c*
p
u 6Z z
M Z L L ` W } ,
C~g ]gh
+]
. ` W~ kZ
kZ g ZzZa ~ ,a t *
@ Y~ }g !*
kZX V|
[ @*
C
Wt _7
,g @*
[Z
# p 7g vu 6Zz
M Z L L
F ti]g ~\C
n kZ@*
vu 6Z z
M Z L Lxq
-ZF
]g y V;z x
L L g {zgzZ D (q
-ZBzgzBzg q
-Z Wx
yZzg L L{z x **
(
)VjCg \W D Zj
]g y V;zgzZ 5( ~uz Bzg q
-Z q
-Z \ }g D
L L: c*

t ~ *yW

OX c*
|
# z

VZj
s^~ V-uv [t6
, Z {z( 1:
g)
]g^t V-ugzZ V
/
gzZ D^sx
~ V
/
gzZ D^

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

78

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ c*

@Vy V;zc*

@V;z Y y VX Dn
n

n kZ {zHt wZ[ZX
8n

g b k \ L Z Wq
-Z q
-Z ]zZ
C
?7Zn k0*
kZc*
?7 3~y kZ
8
X
8n( ~g !*
zg )#
8n
Z (,
Z { zZ
#

ZzYZhg &

\Wc*

yZ #
w6
, q Z Z ~ k ZgZ
#
L L: c*

gZ
X1218g
$u~#Z [!*
Z[
H9)
}g {z V@*
hg~
& gzZ
Hc*
hg qY( y `W )
kZ D c*
n

,V
6
ka
Hc*

&
& {zk]|R
V@*
{z )f V}uz yZ ~ y `W c*

~\Wn
k tgzZ @*
w q
-Z 4gzZ**
wgZD
k {z @*
W~ ]c*
ZzggzZ
XZZ
# Zz6
,xgZ)fVt7(
)tuwgZD

3sn
{zH
H g ZD
k6
,Tn
{z { i Z0
+Z kZ
X
H1n]g n

{zC
!
H1n]gz

wVqZ~g~
/

Z Hx (Z!*
k0*
L Z V,Z~{w{
x Z0Z i]|
yZtD Zg P Z K Z k0*
yZ Z
# v @*
x <` W
~ ]g g kZ \WQgzZ n

)f } gt V
8n

g g $ Zt ~
yZ~}g !*
kZ )f yZ n

z kZZ wZ\W
zTO D
L L: D

i0vZ]|} Z
Xg b K!*
{zc*
[V

Y Z ZZ
# Zz)fyZ ~
( X 3 `19m0]4!Zf113 m )

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

79

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ ]!*
Zz s !*
t D 7n
Cg ~ i kZ ItZ
n

*yW
C

gzZ@*
+ A6
,kZgzZ D n
Cgt|
) y # ItZ c*
gZ
xZwkZ Y wz C c*
i 6
,
X!*
t7^
,Y
8
&Z6
,V
CZfgzZ^
,Y
8
&Z6
,(

xZwVzGgzZ'
%

)G q
-Z t {z g Y ; .gzZ q
-Z {z kZ
6
, @*
(
)
'%q
-ZgzZ @*
(
*yW

gzZ @*

'%~ i~k Zg tvX Y`4


7~ i kZ {zn kZ ^
,YGp x Zw{zZ c*
g Z

xZwkZ
t \W~ e
$W *yW
Z pX c*
g Z

x ZwkZ yW
:gzZ
} Z
L L L L: c*

~ kZ ]z
{ c*
i c*
kZ z hgkZ
H{g z !*
ggzZzg e vZ! Zz yZZ
gzZX z hgkZ 7c { c*
i c*

c*
7wZ
Zg vQ / !*
g ?
/Z
L L: c*

W kZ
c*

,g Zz * yW
6

pgzZ hZgv {z (
) wZ kZg L
L
!*
ItZ ^
,Y**
C c*
i ~h{z kZ p hZg v
$Zzh
d
e n

gzZ xZw
& { c*
i c*
7xZwGgzZ x Zw
'%
n ]gz CZ f
/ZX xZwg Z gzZ ZZzh
e n

gzZ xZwA
$
xZw kZ xZw;g n

n ]g
/ZgzZ x Zw ;g n

X 7~

xZwt*
!&
Z<{

Z < ~ xsZ J
&
-w6050 Vz n]!*
t V
Hn ~ 6gzZg D Y VZ ]Z~}g !*
(

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

80

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

7xZw
xZw
v
~ xsZ ] ZZgzZ ]DZtX {)z 7x Zw
Itc*
Y fs:* ~g[Z ct [Z p g D J
-w50
bT xZwbZ
&Z < 56,]!*
kZ i,gzZ ] +C

s %Z~kZf.
X[q )Z6,kZ[ZgzZ@*
xZw6,+An

x
E
sZ GZ ~ {]
. w4 ` W ~y
%W~ }g!*
kZX 7

~~TgzZZ q ZY f{u V45~T(


kZgzZ xZw!*
&Z< c*

~ :tt !*
Y fz VxyZgzZ
?7c*
xZw
&Z<[[ZXtZ73 Zg^
,Y

?!Z%
yH~&
Z,
6y#

v Hn 6~qzt{z e
8kZ {g !*
]!*
-Z[Z
q
[Z D Yn n

n ]gz CZ f s~ i ~k Zg
+ c*
7Kzg 3k0*
kZ ;g n

n ]gz CZ f q
-Z
/Z
-Z t gc_ kZ \WgzZ ;g n
q

{zn kZ 7n
~
/Z ~]g b } p ]!*
Z**
gzZ
'w
KZ)
? ! Zy
%H~kZ VzZ h kZ~

*
*&
Z,
'(

){yv\W

/Z e 7R Zl
%Va~vZyq
-Zt]!*

]!*
t @*
V @*
n]!*
t n yEZ { c*
i px Zw{zc*
x Zw vZq
txsZ~}g !*
kZ g} n

\W
/Zt{z YF,
Z~w bhZ
kZ c*
? T e**
ZZ kZ ?H X ]!*
-Z ~V!*
q
z H
s\WQ T e**
ZZ kZ=g f n

/Z? T e

Cg Zz~g !*
zg
z~g !*
zg kZ
/ZgzZ7h_C c*
i6
,n

kZ\WQ ZZs

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

81

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

t
Cg Zz kZ ~yv bZg Zz~bTQ T e
Cg Z
~]gTZkZ {zyv
/ZgzZZg v Y0g Zz~s? 7
{ yv ~g !*
zg Y
i 7tQ g } b n g !*
zg kZ \W
7t
,: n

kZ\W~]gkZ Y\WgzZ}
& Z',
{ z
&g 0*

gzZ g x B kZgzZ <


-Z B kZ
q
~kZg n
?ng !*
zgT,{@ kZ < (
)
kZ yv {z yv~g !*
zg kZ
/Z Zg v ZgzZ Z Z
\W156
,n

kZ}t kZ\W 7
& g !*
t p
&
XgzZ xZw!*
tyv c*
~g !*
zg eV

!Z%
yx&
Z`W

h n
e

]zZ tkZ Zgx (


)
& Z ` W
;g ~ yvZz h
e n

gzZ ;g ~ {Z
+Zz n
~ ]gkZ
H yvZz
kZZz n

gzZ c*
b{ c*
i Zzh
e n

@*
t ]zZ gzZ
X=g fwVq
-ZkZ ;g~yvZzn

[Z c*
b

~yv~wq
C

i6e

VBzghzq
-Z {z [Z @*
qz]g kZ n

9zghzq
-Z
JgzZnJkZ9zg{zC
?Bzghzq
-Z{z?c*
Wk0*
kZ
Bzghzq
-Z kZxkZ[ZgzZx~g7Bzghzq
-Z {z c*
i6eBzg {zk0*
~Thzz kZ kZ [ZgzZZ kZg0
+Z ]gkZgzZ qz]g
LZgzZ zC Z ~ kZ JQgzZ J kZ 9zg {gG 15
VX Ztb}
gZ D3kc*
7!*
,w]YZy
6
%Z
lpZ(,
i0*
e{gtgzZ5Bzgks6
,9zgyZZZT~]g
VkZ~|7xtkZpkq
-Z[Z9zg}

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

82

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

kZ Bzg kt s ~uzQgzZ ez q
-Z p kZ
Hc*

?@*
wz:Zzb{z
8wzkZ{g!*
zkZZzh
en

C
~sgrg

sgrgzZ ]YZy
%Z ~g ZzZa V7zg k yZ Zz h
e n

@*
wz bkZ {z
)
J9 zghzq
-Z kZzn

~(

15 ~(
) sg r ~g g q c*
~1 n

(
)g q [Z
15 {zZ
# ZGZ ZJ kZ
kZ zz
&Z [Z Hg Z kZ Y | (,
15 7 kZ
g Zi !*
# A 9 zg kq
Z
-Zq
-ZT i 0*
e Z | (,
15 7 }
k i 6e t { c*
i15 7 } kZkZ}h
+y
%Z
Z [ptX
H1wz15{ c*
i kZB;}uz {z
Hc*
o
Y
/Z~|p 9 zg kq
-Z9 zg= lp i 6e {zZ
~(
)
' } {gG {zn kZA 9 zg 95 $+9 zgkZ
X
H`~
A Zzh
en

kZo85s~uzgzZ

{+
Z'

Zz tu (
)50 @*
0* tgzZ @*
n6
,
'
/ZgzZ
15x Z~ ]gkZ `
%@*
Zz x 50gzZ (
)
kZ @*
:
~(
)
' qkZ50t~]gkZgzZ M50O
n kZ YHkZQgzZ Wt |
# z
g ZzZa kZ n
)
' (
) p *
@ YH
~(
)
' (
)

~(
X Z]gt *
@ YH7

gzZyvgzZ

kZ ~ ]g kZ ]g n

J Bzghzq
-Zzn

/ZgzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

83

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~ DZ- J kZ [Z
HDZ- ~ yvkZ J {z
H yv
,x ZyvZg ~ ]g yv~x kZ
6
Hx ZC
?
HBzg
X Zzh
en
Zg Zg
/ZgzZ

?;gVZ{+
Zyv

3 ZggzZ q
-Z n yvkZ kZY yv
/Z `
%@*
Zzh
e n

kZv W~x Z zgzn

(
) gZ {z 1l
${z?~ vgZgzZ @*
d
Z
+6
,vgZ9
Zg7yv
egZkZ J
-Z
#M
h 76
,uvJ
-
z kZ ~h K Zx ZkZx Z
{z p @7v WkZ@*
7.
$ Z ~h x ZgzZBZ: (
)
X g66
,Z Z (
)
xZd
$gzZ y]g q vgZ V xZd
$yZ
@*
;g YHn kZ ZgZg tZ Dyv`
%@*
=g f ^i 6e
X g wq ]gt ~ kZ xZ yv
/ZgzZ `
%@*
g Ztu
/Z
xZox kZ*
@ YHwEZ6
,i 9kGG
Z
/Z Bzg x ~g7~ J
-Go$
(
)
(z L ~x {[ZgzZX Dq
zz V Zy
%4ZX g Ys6
,zZ O Ysn
(z~ kZ
nkZ { k
HZX **
~g **
i V K Z (Z**
3 c*

"
# Zg
X *
@ Yc*
:
Knx ~g7zzkZ

~g{n@

c*
gZ

x ZwkZ *yW

xZwn kZ s ` W
x Zw' c*
}g Z

xZwZ
# vZ 7c { c*
i b [ kZ
x
&Z~* ~g7 ` WX g{@xV\WK Zp\W } kZ ` Wp
kZ[ZgzZX ;gw1~* (M%Z )okZ\WgN\WX ~g Y

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

84

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~ OZ Q p7Zzh
e kZ [ZgzZX
H g * p
wZuz
$~ i "
d
# Zg ItnkZ6
,
&Z
CkZg D ~FZ
#
/Z ` Wp xZw**
c _ yZ D 1n

,v nM
6
/Z X 7

& g ]!*
t g Z gzZ [ e**
7x ZwkZ ;g6
,y
n* x kZ Y^kZ }_x kZ ~g Z +
$Y)
|kZ t V W
z q
-ZvZ Y
KZgzZX c*
J
-}g ) ~y
%W
t?HVYk
B yZ s *yW

Y^ yZgzZX Y
X Hyt \W~ U q
-Z #
w

wgT ~

tt{zX @*
Za ~VV` W ZwZZuzq
-Z
THiw kZQYc*

&Z
/Z p xZw
&Z
gzZX 6
,
&Z bzg u~* ~g7 ` WWZz kZ? Yc*
`u=gf
vn kZX @*
W7iZuz `kZYc*
w bzg kZ
/Z
(
) .
gzZ e
/ZgzZX 7x Zuz Z
&Z
? HC {zi.
k0*

/ZgzZX 7
7e**
Z Z hZg7 qkZ ~ >q
-ZgzZ ,[Z wZkZ
7yW**
y~ p Z x gzZ x kZgzZX 8Z h[Z kZgzZ
X YW~]Z|\W @*
V @*
y~i Z0
+Zx kZ~p

H*

c 7gZ
qN~<Vzq,
m/
*
*

x Zwqt c*
}g Z

xZwq vZ Z
# kt
&
:g Z

xZwkZ vZ Ck
,
/**
q {z
/Zn kZk
,
/**
q {z 7 etQ
(286: { {g)
L L:

g Z *yW

n kZX
n q
-Z ZXC
!*
z kZ 7q +Z y
KZ vZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

85

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

+ Y { c*
i vZac*
} g Z

x Zwq q
-Z vZ Z
# ]!*
Z
x ZwqkZZ
# Z 7~gzqgzZ ~gzny
KZq 7Zz
{zzzT ~gz! Zy
%
}~qkZX 7k
,
/**
gzZ ~gzq{zc*
}g Z

7
& g It p ]gzgz! Zy
%kZ [Z gxm
,
/**
gzZ ~gz
X k
,
/**
qtgzZ 7x %kZ

7n
wn
~

g Z

x Zw*yW

T(
)
&Z Bt vt ]!*
~uz
) n

~)yZYc*
n

Z
# {Wt kZ
# st kZgzZX e*
Z
*7c_ o6
,kZgzZX e b (
kZgzZ ,q e n
A
Q,52
~)Q Y
&Z
ZgzZ X 7c_
&Z gzZX ,Vc*
1 kZgzZX N V
C
Z
# n kZX 7(
) .
]gt v6, a
?Yc*
}

%V
& WVZQYc*
n

'

gxL Lwn
~

} n

,z 7n
(
)w
&Zq
pg c*
n

{z ;g

ng!*
zg Z
#
'g x L Lw kZ Yc*

kZ
/Z VLe
CgZz~g !*
zg }g v~ Y
itZz
g !*
zg kZ V
~ ~ yv~ kZ yv
/ZgzZ} 7
,b =z
&Z tgzZ Y

'g xtgzZX Y q
-Zz n
~Vz yvgzZ
X (
)g iw
]g
&ZV[y t \W~U Cc*

'gxgzZ

C
'gx
/Z p M(
)g Z D 3z
(z ~
]g~]gkZ6
,
C
'gx (
) ~g tugzZ YHg !*
zg 6
,

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

86

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

gzZ vsVzg ZM 3z(


)
&p
q
-Z kZ A
g0
+Z
O Ys6
,zZsZ
/ (
(z~]gkZ

X x
'g x{zH7x w xsZZX Wsn

}+4'
gx

Z 76
,kZgzZ 7~g Y}J
-Z~* {a x
'g xt p
yZgz w25X20 * ZX gW7t V ]', kZ n kZ
,JgzZ }g Z Z C1 ,Z {z kZ6
,] ZV
t ~D \Wh
+

gzZ X Yc*
`6
,
CVZ sZyZ V:6
,
C
&Z
}g Z Z~g tugzZJ,ZJ
- 100 80i Z ~* ~g7
zkZ]!*
u 0*

&ZgzZg `g !*
zgL Z6
,VZ sZ {z tX`
gzZV~kZ Y
i 9~tyZ H7t~X gg !*
zg
}g Z Zq
-Z~* ~g7
z kZ(K Z |t! wqpX V V @*

g-gzZ ! f 7~VsZ stgzZ gx 6


,x ~)JgzZ
X H qz**
6
,ig x Vzg Z ZgzZVyZ X gx ~
-Z ~ y 0*
q
X }4 kZ V;z
Hc*
C Zig x }VgzZ
kZ w M wVZIL L kZp ~gzZ H/ kZ ~ J
g x
/Z Z
Hc*
Vzg ZM3]zZ g0
+Zg x~kZgzZX H
XM
h4{ c*
igzZ}kZYH6
,e Wz

~gZi~ '

gx L L

b J6
H
,
Cg x
/Zt {z ~gZ iq
-Z~ kZ p

/Z (
)
'~yvgzZ pgxgzZ
pt]!*
u \Z
'~kZyv
/ZgzZ
'~kZ
J6
,
CkZ
/Z [Z Z ; Zh gzZ x Z c*
$+~xsZ }g

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

87

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

}7
,**

& Z',J yvZ yv


/ZgzZ Vz Z
/Z
Hb
= } C
t {z W7 < LZz Y b {z
yvkZ ,c _ \WkZ O J {zgzZX Zyv
X , gh
+'
= n
7 ! Zy
%x g x kZ m kZ1XZ q
-ZtU i
V
KZ yZ mXkZX [Zy
%
x gxt Y7t zz kZgzZ
$ ZgzZ$c*
t ZiZg0
+ZV ZzyZX g6
,x kZ ! Zy
%
,
6
Cg x J v]Zt~x g xzzkZgzZ 7
XN yv i 6e=g fJ 3yv~g !*
zg QgzZN Yb

i~gZkZ

/ZXnY: ikZ 7X (ZgzZ 7Xi.


**
Xt p
"
$U*
t~}g !*
T Y
iwit7 {z}g (
Zx g xkZo
]q
-Z #
G 7(
) y 9 Z L ZgzZ 1x c*
$+ kZ
YEk$E
5 kZ J {WgzZ } (
) kZ n i Zg
u 6Zz
M Z ` WX ,g e Dc*
$+v~]gkZX }: Z

kZgzZX C
(
)
L L Z {zgzZ gx V|
/Z n kZX CC

C Z {z ~ kZ !*
kZ p C c*
$+p
/Z ~
L
,Rg x J
6
-Z
# %ZX Y
iYHg (
ZikZ,g (
Z6
,R}g7g x
p g Z **
6
,g xVzg Z Z
~ ZZ J
-
z kZ*
@ YH 7g (
Z
XM
hg x=gf
A ]!*
(
) }g Z Z~ ZZ,Z

{gYZL L]gw~uz

~ kZ c*

+ (Z q
-Z vZ ~ ]g xsZ {z kZ
YE
{g YZ i q
-ZX j gzZ 5Ek$ gzZ < {z g x

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

88

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

Y7 kZ JgzZc*
W` J q
-Zt {z (
)
|C
!*
~q
-Z ~ {g L Z= c*
C kZ ? e n ]gz
X } }6
,tZkZh
+y
%
~kZp } :kZ J [ZX
YEk$E
~ JgzZVzg Z Z 5 ` W%ZX *
@ Y (
) {g YZkZ
~ kl Z kZX 7._ < {z Zg i 8
-9
XY
iYc*
B W._ <kZ pX s <(
)
kZ ._<kl Z8
-9 ~X ,Z}g Z Z ~y 0*
X e*
*g (
Z

Z%L L]gw~

Y k$E
5 Z% L
tX E
L {z x **
\WTigzZ q
-Z bZ
J q
-Z < n

X CY~
@q{z6
,~Tiq
-Z n
) w x {{z ;g n

n kZ
x {kZJ {zX Le **
+y
h
%(
itX }
@6
,kZh
+y
%w x { {z O b n h
+y
%w
X ^
,Y
kZY ]!*
Zz y B;]gt Z% Bt v
yW
nkZ7
& g ItX 1wz j}uz Oh
eJ~
vZ ( 225: { {g)
L L: c*

*
~ kZ !*
g D tlWgzZ Hx Zw!*
ggzZ Hw'
-ZyZ *yW
q
? Ht

~VzQ @*
y
KZ~!*
ggzZ @*
y
KZ
Bzg6
,zZBzgtT w'gzZ xZw!*
g Zg t c*
[Z
gzZ YW]g w c*
q ~yxg
/Z pY
iY17o6
,BzggzZ Y
iY17
w ~ yxgg0
+Z Z%gzZ c*
g Z

w' kZ } q |
# z

kZ
X *
@ Y^
,Y(
) Z{zg Z<nkZ *
@ YW

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

89

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

?K
w{+
hI

w {h
+IgzZ /(
)8
-9gzZ Z%tH n~ 6 p
(
)
(z kZgzZ 7(
)
(
) {W p g x w {h
+I %ZX @*
,7W,
7
Z ~
C6
,
Z%~(
)]C!*
gzZ i Wn yZN YG }g Z Z
x 6
,Vz
CyZ3Z
zkZgzZXR6
,8
-9gzZ
X g
X ,n ~'!*
x ~}g!*
]0kZgzZtwq
tvt{z g !*
g !*
i !*
ZTgzZXq
-Z 0
)V;z 7s
#
# D ~ + AV;z #
)V [Zg Z
e t |p ~ha D 6
,X kZX M
h
x Zw~ [ZgZ bZ x Zw~xsZg Z bT xsZg Z c*
[Zg Z
V g ~ .
$ Z .
$g0
+Z J C Z e Wx gz]!*
Z %Z
b ~(
).
$ Z8
- t
/Zp 476
,V
~J g V ~ y 0*
;g6
,g kZgzZ g
ekZV;z C ay
%
,x s xsZ g+ZV~V,Zpz hg
6
ZryY K Z s% +
M [Z N> 2i wz J g {z
X :~wEZL ZpgzZ}n

}gZZusZ~q)

V z!*
kZ p 4Zgf x tt {zVzngzZ ]!*
-Z
q
,x 6
,Vz
CsZ ,}g Z Z C1 ,Zp e ~g7]!*
kZ
Z 8
-9gzZ Z%g x Hnt \WZ ~ 6gzZ
B]!*
kZvZ Y
y VgzZ M
h}g Z Z L Z y6
,Vz
CyZgzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

90

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

X ,^3Z {gV eyZ ib)yZp~kZgzZ


,Vz
6
CsZ 9{zgzZ}g Z ZzJ
-u ;i Z ._D}~M%Z
**
Z ~ ZVzgZ Z yZ [ZX ~ Z k q
-ZgzZ ~g Iq
-ZX gx
t o~
C
CkZ pe }g Z Z,Z6
,gL ZV gzZ e
\W
/Z ~kZgzZX , x kZ {gt ]Z|?gzZ Y %
*
zkZ Hn ~ 6X Vqn#
}
.nC
~ e
8#
}
.
vZX V;g#
}
.~ Vzg Z Z yZ ~ w5gzZ gx }g Z Z~
=g (
Z3 Zg4 nV gzZX
=kZ]Z|\W
}WX

///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

91

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

( )j%))j%vZ G%Z{

VZ',
Z Vg
( m~y
%Wz~uz )

**
yZ

xC ZyZ **
y Z} C Y 0*
]] t ~ Vg
u1yZ d
$}g 4 b : kZg Z
& b (ZqX
8
kZ *
@ YHnvZx t|X ] !*
{ 1 ~(,
t C: q C:
V ;z n~z * V 1C 7n *gzZ C Y,vZ~
Zt { Z kZ y!*
igzZ 1A:gzZyZ Y, kZ *
: @*

~u0*
xL ZvZ~]y
%W:~*:q kZ ] ~',
(264 yZ/wW )
X z:]g Z} Z j
+ZgzZ yZ]ZK Z! ZzyZZ} Z

gzZ C ]'g ] !*
y
CgzZJZ *
*bZ
X ]!*
Jq
- 4,
~wggzZvZtqrZ eg
?
: c*

~ * e
$Zzg
&0v Z]|
t Zz] t ) Y
i 7i Zg y !*
igzZ Zze Zz Zz
X ( 7~
6
,Z
# : c*

~g e
$Zzg Z1Z ]|~g
$uq
-Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

92

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

F Z6
,
,}i{zQ D Y} i Zzg
& y W CY6
,yW{z @*

3 Zg}Z
# gzZ CQN !*
N Z {zQ D Y6
,kZ } i Zzg }i C
< :gz C7
,6
,kZ @*
.
{z
/Z 6
,TC0*
7
X C 7
,W6
,Zz
y#
tz{z u7
,**
z~(,
-ZV Zz
q
X0{ Z:gzZ:
)

**
39

!**
*
3n6
,] !*
] !*
g CY!*
V Z mZ Ix ` W9
7',
Z',
{g f kZQ gJ m
%9X
Y:~y6
,zZ L ZX B; N
gzZ Tg Dg ] Zgy ,Z { k
H k\ZX 7c*
ZZ
# Zz {g
:

g Z vZ 7

(12{Z
+ g)
o?X @*
{ ~
.Z6
,VyZ ~g v{zp@*
7V~g v vZ
yZ c*
D V Zzy L Z ?6 b **
3 zg zZVk {g kZ
gzZ 3n?Z
# g} izgy &:xt
/ZgzZ *
* Zi Wxq
-Z c*
**
z}
X zVK Z
VyZX X X X XvZ ~
.Z- e
$Wt e
$Zzg
i ]|>Zx Z
X ( ~g g9) D v!*
vZz6
,]!*
~ F,
C
Z~}g !*
{g gzZ CY39 ~86
,]!*
]!*

(qtVgzZ

tvZ
0vZ]|' L Z%q
-Z
i ]|>Z xZ 7{ Zz6
,H
' gzZ z [ Z
& Q Vz: ] !*
kZ 3n nZg **

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

93

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~
(qZgzZ gwe 1Z
+Zi y& yg e g
$ukZ 2~g Z_
zTQG Zi Wx:e ~}g kZgzZ ~ h nY~ciz {zY%

E
gzZ **
3n[ZgzZX @*Y F,
W Vz 0i$ WC zggkZ @*Ww h n
X wzV**
kZ: ]vZ:tZ7!*
b h
]| c*
W~ g
$u g (
Z kZ N ] !*
n 3n
3n6
,] !*
?
/Z: c*

~vZ wg :
[+0 {0 Z
( z~g g)X zh
+ {g ngzZg(
ZkZd]!*
4 kZQ
]|X W~ g
$u 3n}uz Z \ vZ bkZ gzZ
nZvZ : c*

D 3n~q
-Z VrZ e
$Zzg
/0vZ
uc*
H kZ 3nZvZ ~vZwg ~ 3:
( ~F,
)X H

gzZ 1^6
,] !*
] !*

H 4Z~{
H Zg bkZ` W^
a
%VZ',
x q+Z^q
8x IZ **
39K
X7 Z',

C
\W ZgzZ [ Z ~ga t ~ Hn ~g q
-Z
~uz hg^q
-Z ~ w p
H` {z z hg^ c*

~
7~g Z Za wt
pH{ Zg Z ~ga W] ZgX $
YVZ',
X I^gVZ',
& kZge^q

-Zn} 7
,1^
Zz%1^Q X: Z',
{zX: kZ q+Z^~|
Y Lg:^p { Zp} 7
,**
?f g Ztwq[Z1 Y
i7g Z
c*
yP YYg Z
(f CqqC
* T{ (Z {z
L gzZF ~g
$uq
-ZgzZX @*
[Zy
%Z (,
x Z LX
H {Z
+ P

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

94

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~vZ wg e
$Zzg
&0vZ]|:
HHy bkZx Z
1s1s WgzZX CY ~
A ngzZ Cb snC c*

gZ
c iz { k
HgzZ @*
b 6
,{ k
H^gzZ @*
Yg i !*
& ZggzZ CZ(,V vZ s

( z~gg)X *
@ Y1 rzg Z (,
VvZs1s1^ WgzZX *
@ Y~
Zz%1^~yZ

gzZ
Hc*
C ^~VE
Ko~g
$ugzZ
( ~F,
)X ]gzv { c*
i Z',
kZnkZ 6
,V

`ZzgzggzZ)
+
$zu

z up Y ,n

2 ]~ kZ Vgm { n%t
W,z +Z~g
$uz yW

~}g !*

)$+z u q L g:
)$+
vZ { {>,GgzZ ~7
,,K?y}g e yZ1Z ZZzw
yZ g w Z yZ y !*

wz y Y6
,Vg ),gzZ w z{
0*
gzZ @*

&t g| m
%,g e 56
,VzG g i *zg 2
+x **

} ] Z',
& D Y}} &
+
k
)$+$
7Z Z {z n

i
z

A
n
!*

y1 Y c*
{gi ,g
H6gz Z HF~x: **

pB; Vz%~kZ **
~q
-Zn_7 n kZ
V gV Zy
%~g t1 N YW6
,
& Zg { Zg%
& N Y|gzZ , hgx kZ 'g
vZ0T{ k
H6ugzZ N Y~~nkZ F,
{ c*
i 'g ]Z f
)$+gzZ u: s up us V k

Hx e vZ
/Z

g Z
$uq
g
-ZX 7 {z XZ] !*
5~+ T

g Z ~g0
XB- V$+gzZN 0*
V6
,W,
nj~g ~
i4gzZ [
H vZx4 D
~wg
',
Y]|
( )X Ze
)$+
gzZ '!*
C
5x }',
gzZi ~
( x Z g)
:c*

g Zs vZgzZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

95

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

:c*

gzZ 7q~[
H
K Z6
,?gzZ c*
+ }g vn }g v ` W )
( {Z
+ gX
HZg6
,xsZ+gn}g vgzZc*
x Z
]g BZe Z e ,~ga { Zp, Z Zgzg ~ 0*
` Zzgzg bZ
wGz{ nZyVZyzz ` Zzgzg ` Wt W: t

~VgpBB
X 7@W6
,nkZp

wzy

Z ][Z'6
,uZ k{z1 Z 2~n%kZ 'g
C Yg 2
+
Z 0
+
i ~g7 yZny Z y } oj
+JI I 1y16
,Z-
: @*

vZ~g
$uX vZ (z @*
{o 6QX
( Dn(z Dy{z6 )By}X
Y~
A
Hz [ " Wg ZD
, #
Z ~ c*

~g~ >q
-Z
: c*

~gX v y {z ]V N
AWt
( 9z~g g )
[g L ZgzZX f
ew:gzZ D Zz:gzZ D7h 7
-Y v{zt

{k
,O1Z]|~ Z1Z 7YZ $+ ~vZwgX Dz6
,
X f
e7$+
y~vZwg e
$Zzg
7|h
e$+y: c*

~vZ wg e
$Zzg
/0vZgzZ
( z~g g)X

4,
6

6 $C
G @d
$i zdT
Hx gkZ k]q
-g !*
**
Vzg Zi !*

_y',
%uP"XZq
-g !*
q
-g !*
gzZw$+
N Vz%)B! s" " 6
,Vv i Z0
+Z6 **
Z h Zu {Va

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

96

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

1Z ]|X ~ }g !*
Vg7Z **
Y s~uzgzZ **
W sq
-Z
: c*

~g e
$ Zzg
{k
,O

( 9)
V 1Zz b V 1Zzb k~|1 =Z~C
'g{z
pkZ: N Y~
A : 'g+Z by ; v .
$zZ
ju yZ
X BgzpkZp
/Z N 0*
VzIa
%ZV VW[ zZ6
,[ zZ [w$+zX
: ixZ}
.
:p~kZ
w}g { Zz1I<
(Z y gzZ!iV Vzx] **
k
X zz tz tzf z Z
Z}
.z
**
z Cz T
Z(K Zt c*
W
**
k Z [ Zzw HX3YX
? c*
ggzZ ZzZ

lg !*
]!*
x ]t4G !*
',
V{"y
KZ1**
z
V6V
KZyZ
zq$z]O p
V ^6
,x ,ZC
gzZN Wtg tn u kZ
X g `g {tgzZg
zkZvX g YV9yZ
///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

97

Y
2013 ~Zz ~yZ)x
=Z2*
*
zcZ:
zK
M F,

VpP g Zz]
KZ
( ~zg-g)
( m~y
%WgzZ ~uz )

BVxD,
6x(8
* W7ZgzZ.
*
t {z e Zz ]yZgzZ 0
+
i k - q ,^W

yZB VIg @*
',
yZBVzgz$ Y 0 y=Z xZ
Z u 0*
s u0*
{z yZ x HGZg f u|Z.z
` yxgVZ egzZ Vzga ~ gzZ } a
%vZ
\W Wv ~Z [Z g {g
- yxg V 6 }
/
47(Z D]!*
i Z0
+Z: *z: Zg Z',
g Z X

- D]!*
yZ \W y7[Zp W Wz g

y r
# 6
,yWz
**
3 yEZ
L
L
QgzZ W" Xg yEZ Vz C[ZpV ?~ W
0
+
i i yZ 7iZ= ] XZZa yxg x +Z ~ D C
X c*
C Z~3 Zg[gzZt GZZ',
Z9vZgzZZ hgyZ ~ 7YZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

98

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

z!*
kZ p~y V1 Za p{z ]!*
H,g\W
$gzZ <
d
x kZ ~
L L : g {z
kZ Y Za ~ Zy y Zt kZX 7yZZ6
,vZ c*
hg
76
,3 Zg kZn kZ~
- } 7
,
Cy6
,g~g @*
7y{z
c*
C ZkSgzZZ hgk Qg~ Z Za ~y Z~V zZ V1~V
**
C ZgzZ **
hgg\WgzZ @*
,**
7
C ZgzZ **
hgg zZ V1
/Z
X } 7
,

zW6
,qkZ ~ :W
z W t
z gtgzZ
\vZ ]u Zz,Z ;gZ
Z\vZ ? 4x gzZ * c*
4x xsZ
G
-#E
gzZ yZZ L ZgzZ ,g6
,kZ + .@XE
Z gzgk
,[
H
zz u|Zu| yZB V,L Z N J (,
DL Z
L
L t yZ V-{
\WgNs ~
\Wn kZ ~VZz yZgzZ ( \W Z
&
vZ W[Z 6 gzZ 0
+
g K Z {t W{7[ZpkZ k0*
]|X
L L: NyC
{t Zg y {z
Vz yZ L Zz!*

idgzZp
e
$.q
-Z yZ0
+{idZx?Zm~(,
t!}} Z
D#tV-{
!#
?swzgznC
gzZ x

bsz*
!
e
h!+
$(9)

X b s z!*
&

~g7 h
e x ZgzZ ZwgzZ h
e !$+
q ,
XgzZ 0VZx+F,
g !{z W
~g7k0*
x?Zm- Y
T e
- W~ci7 kZ k0*
yZ {zHu|tB yZ V
kZc*
WZ
# p f
ewkZw L Z!$+Te bTf
e!$+
yZ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

99

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

L
L V L Z V,Z
z
VZ s~ 7#
5 Y1 7 ?!$+ ` W
y!*
$Z(,
& {zgzZ
L L}s?vZ
L L
X }s {zyZ=
kC~ T D ]u Zz,Z9zZ ~ 0
+
i q
-ZC
~
!$+ C c*
i kZ @*
W(Z
z gzZ C c*
iB}g @*

vZ b <XtgzZ b s
8#
!$+? x t,
- M
h
X} s

**
qVZzyZ+
0{~pK Z(10)

sZggzZx Zg W Wy ] Wy Vp~0
#
+
i x?Zm- Z
#
]gzZ VpyZ V Zz yZ0
+{}g7 L Z 7k
, !*
V,ZWy
WZk
,iz^{z! Z! Z H7t Hx Z eC
q
-~ s
# Zgz xZg WgzZ
yZ ' yZ V yZ Zzy yZ\!*
V h1 yZ gzZ g
4E
-E
&gzZ w
x?Zm - } 7
,~ "
$~ V
& gZg w <XG
Bi ZZ ~g ugzZ 1Z ~ V yZ0
+{}g7 L Z V,Z ~

5
s y
KZt Zi Z V3gyZBs
# Zgzx Zg Wc*
Z
x Zg W Zgf "
$pZ
# {z @*
Kg @*
sy
KZ ?
wL Z
8h **
g Vzg Zg V L Z {z @*
W~ 0
+
i WgzZ
7q
-~ kZyZ0
+{ }g7 L Z }'
! Z ! ZgzZ &HyZ *
@Y
y
KZt]!*
kZ #
t 7y
KZp
y
KZt]!*
kZ #
t@*

{zC
ZX Hq
-yZ0
+{ }g7
- ]|1X y
KZ ?fgzZ - q
-Z
$t kZ {z[Z W~y kZ pgzZ w$+zz 0
+
i]q Ty
KZ
~kZ { c*
i { c*
iV yZ0
+{gzZ VzgZg L Z~nJ
-V Y
iJ

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

100

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

V L Z x?Z m - ]|X q Y - t Vz q
-
X WyZ0
+{}g
L L:

]gz]g,
6]*
!K Z(11)

]g6
,]!*
bhZ {z e Y -]!*
,g
H ,yZ
L L: HyW

W~ yZ {

!*
#
Z

!*
Q C x?Zm-[ZpZ
#

tV,Z c*
C {

!*
W:Zz V,ZgzZ W:Zz {7 s

V~ 7x G
gZ !*
bkZ {

!*
C

c*
gzZ c*
} ;g \W {

!*
x k0*

- VZ ;g Z

HZ e~ = 6
,zZ}x ZZ Vd7,Z ~ 7
-

[Z ~a{

!*
V W~ A
$ Y ~],
ZZ kZ

V L Z p: ~g {

!*
7x ^gx [Z ~7
,]gz
,~g7 T qz
) )lpgzZ
(Z~
L ZpgzZ B

Hc*

Vg Z qz)l~

[Z V [ y

& ',

i Z (,~ x **
$+
-gzZ Ze !) a% [p~n }g7 kZ V2
H C s s= [Z 9H
Hc*
~ ^gq
-R,
& kZyZ HZ Zg Z

{ k
H" !*
{z 7-g] 1x`
%g Z
Z s s V,Z ? Z`
%

yC Z ?[Z Y7 ~ WZk
,iz {

!*
[Z Ds ZZ kZ x
L L:c*
s s ~ Z qz znZYz

~ _ ZzC[Z

kZ V~xZ Z u 0*
!*
- 7 ]!*
s-

X
H"
$U*
xZ ZgzZ ~',
!*
-
HgzZZzgg ~g7
(Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

101

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

x Z Z 6
,
/Z e**
t` Z'
y @*
Za wDZq
-ZV[Z
t ` Z'
y 7t ~ e SZwZz xZ Z: "
$U*
xZ Z {zgzZ
y J0
+Zg~o}g B \W e**
t ` Z'
y t ~
G-4E
Y v~ {z w {gG w k ~ E
@G& kZ} xZ Z e e 6
,T7
$U*
"
x`
%
D
(ZgzZ ~',y
KZ {z ^g*4gzZ^g; YkZgzZ
: t @*
Z 7Zw~kZWW7 y o }g X e 7
Zz x ZZ e t**
y F
F6
,~
/cgzZ
A gY y
x Z Z N*
Y ~ ZwZ 7"
$U*
x ZZ
/ZgzZx Y ~ Zw
H "
$U*
/Z x ZZ

{ c*
i { { o }g { {z^ Z t kZ Zz
L L:tkZ {

!*
t? kZ C c*
F,
{ c*
i
9
AE
.E
{

!*
t H3E
{

!*
t
[Z ~',!*
- ~',!*
xF,gZg f lg \gzZ
yZY e Z e~
& yZ p y ~^
z kZ
HW7tX
{

!*
Le **
qz g @*
5q
-Z ^#
s{

!*
1c*
xZ ZN*
6
,
-
&
{

!*
Le**
gz * q
-Z ~ o L Z {z Le**
hz sww
yZzs M
hs
/Z n~B; }g v[Z ! - WZk
,iz6
,gm{c*
x Z Z N*
VX VyZgzZ 7]gz Zw
? kZgzZzs ? - tK Z ? ~

-Xx? - : ~gvt ~)lkZV


HVJ
-kZ~
L L ~ [Z kZ
~ {

!*
}Z
yY]!*
t H (Zn kZs ~ H7g ZZ bkZnZ Zw
$U*
"
t
& ]!*
t ~gzZ 7$ ~ $ Z ~ Y

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

102

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

@*
"
$U*
^^ Wy q
-Z : q
-Z D 7V 0*
B; ^ Le*
*
V!*
yZ ' Lg x **
{z 7Vi V ZZ " x vZgzZ
y tX 7
& Zpg Zw s ~ Hg ZZ ~
g Z kZ6
>
,F,* ? 6
,F,
V * 6
,F,* v,gZgf
V+
M
KZ wZ+
M
KZ J
-V p gg Z?i Z g 0
` W Y ~ ZwZz x ZZ N*
s ]!*
t ~ y ^?6
,F,
7y L6
,kZ x ZZ
/Z W ~g u7R kZ ~ y *
kZ 7 ~g gzZ V Z ~g ~ o }g n Z ? y J0
+Z HtY
i
k
H" yZVVzg ZD
Y
i7Zw!*
Zg Z eg
XY
i7 y ,wZe~z!*
t kZ sLO7L L x`
%q
-Z ~ d
$sZBd
$sZZg f [Z
kZ kZ K]V# kZ c*
xZ Z ~g $+
,zZ
6
/Z

Y17wJ WXt ~g $+B kZ kZ H**


i B

x ZZ **
i c*
ZkZ xsZgzZ } 7
,*
*"
$U*
kZ Zz x ZZ

$zt f { Zge <~kZn kZ ?VY e**


d
*
*"
$U*

T { Zq
-Z~]5 { Zz~V`
%gzZ* ]!*

{ Zg e ~n **
iBZ sV~V1
H}gzZ g
$u]

@*
%~y
%W **
igzZ ~g $+
gzZ, Zh
+ 0{ ZVzge {z,Z { Z{zgzZe

B]gq
-Z @*
~ b~g7%q
-Z~T
( ]IL) )
Y~gY **
iu YA
$ } 7
,**
y B Zh
+ 0,~g7 kZ @*

;gx t B ]g)6
,( ?+Z y
KZC
[ZX YHg
gv ?g Yc*
y
KZ y
KZ (Z H"
$U*
~
(ZgzZ ,Vg eT
V ZwJyZ ;g g{zvZ Y
KZ[Z J N Zw~ xsZ D

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

103

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

ZW}g!*
igg
#

;g| (,
g_

g sxsZ vZ+
M
KZVHg !*
g !*
gzZV @*
ns~

:gz 7g J
-Z #
Z n sxsZ+
M
KZ g n kZk
,

c _ ZwkZ {z g'!*
H{z 7tyZ g '!*
{z y!*
iq
-Z q
-Z

z',
WVg ~! Z w{gG g

svZ ~wg vZ N Zw+F,


J Vz%{0
+
g yZ7n
V x yZ~V}g

gc_V Zw7Z ?` WX7g0


+Z #
Z

x Wq
-Zq
-Z g YK': Zizg~* ~g7X e**
h
+ B VgzZ

g e**
Y \G,
e **
Y u" Y L ]e

L Z yC
C
*
@ Yc*
o6
,gkZ wzZ gt l ;g qz wzZ

VgzZ Vg wzZ gt @*
tg0
+ZL Zg0
+Z yZ0
+{ L Zg0
+Z
Vg jZ (, ~vZ wgt n kZ z',
WgzZ ]

yT7y
KZ gz kZ[Zn kZ s g Y K[ZgzZg Y K '

XvZwg{ Zp} (,

& L Z ;g 0*

# t {z **
Z
zgm{sU TV = | (,WZg f ]!*

kZgzZ W yZ~ {

!*
"
$U*
!*
*Z 0*
gzZ ]Y Z',x?Zm-

x?Zm-gzZ 1Z (, q
-Z kZ6
,g~g Z W,
OgkS {

!*
W
~V1
H

gzZ R
{ c*
i
& } ? ` W c*

x {

!*
@*
x kZ , WkZ ZjV[

]~_s @*
{ i Z0
+Z kZ

7x?Zm-
z Z ]Zg (
Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

104

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

? ~(,
xi: Zg^gzZgzZ ` Z'
X
: ;ZpB

**
g
(ZZ+
D{nib)(12)

n i b)t {z ,
- ]!*
,g !*
gzZ ~y
%W
7j
+ CD
+kZ V,Z;g7
,~^ YHg (
ZVzD
+hZ
E
VC!*
Z ]gz O ~ kZ Za [Z J
-w ] CD
+
{zgzZ: [Zy
%
,7
,: } Q~ kZ @*
, g !*
g0
+Z VC!*
!*
gzZ B
w ]t} 7
,~ TN W{z w ]Z Z
# gzZ nYHg:Z
+4q
-ZtX xg DwEZkZ X wEZwC
g ZzZa
t kZ`t D
+4q
-Z X ~%e
$
KZ IF,
9gzZ=g f ,ib) ZgzZ ~ ZZ L Z Z
# eG
\vZV
KZ cB; ~= \vZ,=g fVzD
+
vZ ,,D
+n i b) L Z Z ~
A & KW
tg0
+Z}g Z
# ,g (
Z VzD
+yZ ~g @*
Z ,D
+~C
vZgzZ 4
wq Z :gz } Zj}g g ZMZ }i vZ A
$ V Za ]
X ^v~+ c*
^v~* c*
~:WgzZ$Zg f
Hn{gtVg Z A~q
-Z
Y ]!*
Vzg Z)f 7gzZOZ IgzZYc*
VZAkZ,
gzZ W{z**
WX YHgz Z gbq UspgzZ ]~:WgzZ
+ Z { i Z0
+Z kZ
z t 7
z
&t c*
[Z V
gzZ s6
,~xZg!zvZ X
{X
~
DD
+
~V ZzgzZ ~V ZzD
+ VY #
Z t ? 7D
+
DD
+{z D W D gzZ D W7 D {z D W
X D W7

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

105

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

D
+~ yZyuZ gzZ D
+~ yZyg$+

BB,q Vztg ; k
B ~g zz tq
-Z D
+
gzZ gzZ

@*
WtXq
-Zt x Z ~yZyk
B X CgzpxsZ

"7
,
) )!*
i yZgz k
B ~ yW

\vZ7
,i YW
zi

D v WDZg6
,kZ/ tXsZ >+ T c*
2i
V7
,i g~z? ! C
7
,i vZwgv WgzZg

N Yg v W 2IF, \vZ i ~y
%W 0
+
itH

"7
,gq
-ZgzZ7
,gq
-ZvZwg g {zgzZ Bg

-[ZgzZ , ` gzZ Beci7 K Z K Z Y ~i N Y?


J
{z
gq
-ZtgzZ N Y}9 wgvZ~g ~uz WgzZ N W{z g

z!*
Z~
@
) ) {zgzZ N Yt kZ [Z B| 7
,g

~uz K ZtN Y ~yZy~g7{zZ


# kZgzZ} ~g7g ~uz K Z

\W
/Z6
,V<vZ VyZ~ i i,~g7 g

i zhg
& Z D F,
Z i gzZ vZ ]Z f Zz ! @*
c*
2t
G
$ vZgzZ C ~ Z7
S4G
B pg 6
,kZ E
5G
,i
& ,6
,i vZ7
,

zgzZzg (
Zg7 [ Z xsZ ;g BB x Vz

]!*
]gzp Hk
1Z ]|X z6
,vZzz#
6
,[ Z
vZ 7}Y {z @*
7,
6 T @*
{zz H bkZ gzZ

kZ kZgzZ @*
6
,zi !*
zi L ZgzZ6
,K Z Zg kZ

vZV-gzZ f g
eg
e6
,_ L Z y
KZ 0*
Z Z J0
+ZZ6 z b
~ Y
i7g Y
i7^ Y
i7w1 Y
i7 Y
i7N ~!vZ
bkZ Zz \W !vZ Vgzm~Y
i7

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

106

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

t @*
g(
Z[ ZJgzZtC
z Hg (
Z,Z [ ZgzZ gzmtz

+ k
1Z **
]| t ` Z'
Vz ] t Z ~ ]
l :gzZ K Z + ~t + W

x?Zm - B!*
,q Vz ! 7 }vZ
vZ~ ZZggzZ +4X ~Rx g (
ZD
++4

X
=KVzg
ZyZ vZX ~} Zxx kZyZ

]gz Za g0

+Z L Z ,qt k
H ~ '!*
{g *
!t

]
KZ tC
Z
KZ t , {Z yZ ~ :WN Y {g c*
~ yZ '!*
Zz {zt x **

& x - ]t x - {gtgzZ Vpg Zz


J
-[Z vZ c*
g Z

Zz4
& g @*

KZ~[
HK Z \vZT
X
== ;-Z kZ0
+
iK ZgzZ} s @*
gzZ
///

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

107

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

~q
-Z] }
.zsg

! Mg x H
;g ~ v W spgzZ ] ] K ~',
!*
o Zg Z
# ~ Y 1995

~z0
+!*
Z & ~g **
]|v!*sg gzZ {gt
g**
]|
#
}
.~VZ {g Z Z t =Z 2**
yZk
,6
,g ZZh
+
X Z ~ uL Z B { {g Z Zt J
-[ Z A
$] vZH
X ;g YHf~sf ] }
.D qkZBg " Zh
+
Zg 'zgzZ ~~q
-Z ~XX g^ {g Z Z &wZ : ZZ ?X 1
~g 7Z@ L LV Z q
-Z ~zX x yZk
, x H ` WV ~ kZ
] Vz yZ ~ #
Z L LV Zz6
,A kZ ZuzgzZ 6{{ V
X Bs
# ZgVX)z YkZ 7Z e q
-Z6
,
: sf
D ,yZX g^}g Z Z %kZ :X 2
{**
z a q
-Z~g kZX ( 8- ) {g !*
I !*
W$KYg Zg ZX 1
x z x
& gzZ VZy d
$a X gq ( ~
C~gzgzZh
+?)
9 zg {g
H]YZy
%Z : g )f g x OZ ( {)z ` ]zZ gzZ )
T Lg~ {q
-ZgzZKx Vzz : J
-Z ]g qxgX
qz x T X ]gzh
+ ]g q q
-ZX @*
Y 0*
~ ]',
~
X (
)9 zgJ(]g q
Hc*
Z
yg sZ ]Zg ~zZ vZ z xZmL L Zz ~(Zg')w.g7Z@X2
x m
F,
gzZ ,Z!z Y fyZZ rg~m
L LkZX %q
-Z c&
+
$g ];gzZ `Z'
e
h
+]
.gzgzZ Tg0*
i ssZ {z T@*
YZgZ*
]]((~m,Z 2XF =z4sZ <gzZg
$uzyW

D
~L Zmt@*
C/w& CY~yZ{)zR,
gzZBZ'zg@*
@
YHkC~Vde
$Z SkZvZ Y
KZgzZ ;gq !x hZ
+E
4
C
F
Xg]YZy
%Z9 zg G: ~Vez: ;gzZxzxm,0E
0xZE
+Z

|
14 3 4 xZwZzug MZypg

108

Y
2013 ~Zz ~yZ)x

V gzZVjZ Z n 5Z Z : (VgzZV , Z { C
X 3
5Z Z : zz "
$ K Z +Zz yZ c*
dc*
gzZ k
,i~
X D Y9 zgggZD

w CY ~ g q
-Z6
,g S: ; &Zphc*
{ Zg " :S { X4
X G ay
%
9 zgg ZD
q
-Z ~kZ~VZzg
qzg k& Z q
-Z ~g7 Z@V Lgq
-Z ~ w. ZZg ' :6{ { X5
SgW9V Lgx yZk
,]|V
/
%m
F,
gzZ
0*
{ Z 9 y)g X C 5Z Z ]YZy
%Z x V;z yz ]Z|IZ
X D ay
%
: ~{)z
MV
N
x Z V n q J] }
.yZ
& \ W DyZ {gZ Z y)g
:~Vsf `g.
$ Z} g N
yz=g f ]z>i~yZgzZ

(
:G
( X,
'
#Z ~&Zg 3Zzf *
* ]|z+

g*
* ]|)+ O$N+Z]|

* c
qZ c+
& g~x 9S*
*,
6 g ZZgzZ+
h
X CYh Zyz]Z|x\W X~gYx
#.
}Iz
<&~!V;z

gXY c&
+ ygLLs
Zge *
cs
B X
Zx
X,:Zzg,
6sfzgq
Zge *
cs
B X,gzc_ggzZBgz^ g*
@~]g