Vous êtes sur la page 1sur 41

1

)x

vZ z

| 1436

e^_

Y 2015 p 2 ^ 23 q

V k
om n v ^ lu

p ^n o
j
^
] j

, k
Phulat, Distt. Muzaffar Nagar
251201 (U.P.) INDIA
Mob : +91-9359350312
9368512753 , 9412411876

e-mail : arm313@gmail.com
armuganphulat@yahoo.com
We b s it e : w w w .a r m ugh a n .i n

om m] v : ,
Rg7gr
8n;m] or] V
1 ] oJ^e o ^e hm] V ~iZZ

l^ r
p a^ v ^
o^ ^f] v ^
pa^ ^a v oj
7~gzt ZZgg y*{g Z Z
YHqg
Zc {g enC

o
^ n u v V `gZu
-4E
$ EI
4u
?E
p^ ] m ] f V G
jG
9012003290V n ^e

^i
[zg500uZ e eZg:  [zg200:

[zg22{g 
(w20Z,
')[zg 5000
M` Ze O%Z 20 z [zg500yz~iZZ 
( cvZ z{
GNF
H
I
ZVLg ` Zg6,- e 7g ZD6,
( ~z+
0y z :k
,
)

nu] u]] e

R
3 ~z+
0yz
5 ~
z+
0ZdZ1Z*
*]|
7 ~z+
0,Zg*
* ]|
10 j*
*
15 gvZ{ *
*

18 ~

19 p ] ] u]
24 ~/+Zw*
*
26 ~>Z[ W
27 ?Z*
*

30 ~z+
0sZ+
hzY*
*
33 j*
*
35 ~z+
0Wz,
6

38 :X Z z7g Z

( tg Z Z ) /
i q ZZ ~ *
**
* ]| /
i~t]zb & Z /
( 3) ~g Z)fZ ~g ]g /
[*
! Z +
Dg Z !
/
~g *
! /
$
eZ@ /
++
hgzZvZ z{ ]| /
u*
0 /
UgzZ3ZzygzZ<~p /
VZu{ iCV7 /
*
r
#
* ugzZ r Z
l uZ /
!q Z Z xj%q[ /
* Vz /

39 ~z+
0j?

b) /

40 j*
*

~
yW /

p ]~g Z+
h
y\W #]*
!kZyK
cu~{,
]Z kZ
X N wg Z g Ug *
c , q :Z npg ~g Y!g g

*{
/Wt W{
) !*
] c*
Zzgg Z0
+
! ZzdKZgzZ @*
1~0
+e ~* ~g
) !*
` @*

=g fc*
zgzZ
HH nZ)Zg e 3Zz ygzZ <
~pV;z li V Z
# c*
W~ VuQg!*
-ZV
q

Y~#
zyhg+ ~y
WgzZ W vZ vZ
+Zi ; &V nkZ~o}g7

gz!*
t ^i
+p <
~pyZgzZ c*
x **
3Zzyx kZy V.g ^zyszcq
-Z

V;zgzZN Y Gx Z
/
z6,bkZ((~o}g7 gzZ g ~g Y t 3ZzyZ

X Yc*
3 D3Zz~#
zyV

t x u',VyZ Zz 3ZzygzZ ~ wVzyZ VzM


m ~z K Zy Z

~ d

$I q
-Z (q
-Z} Z {)z egZgzZ
HHByZ ] **

zyI ]yZ bkZ : { Zg Z %$


+<
c*
Y ~ <
6,x **
3Zzy VyZ:gz Z

xsZ {],
Z yZg*
H~zo~V@yZ
Hx !*
i ZQg !*
-Z^V
q

X Y { C<
gzZ hg<
F LZgzZ YC
!*

G-!
ZgzZ Z 8 - gzZgzy1 Zg g C{ "z6,t~kZ zyt V F

6f V +g Zgzi yZgzZ C Y
,k
,
yZ g CZ xO zy v~ |
/
x Z
/
z6,t CY VzyZZ
# @*
(Zg!*
gzZ CY wz Z x KZgzZe
C
$f Z

<
~p{z c*
@*
7 yc*
W
~ yZgzZ D YG nZ li c q
-ZgzZ e Z

S0KZVyZ[ZgzZ
Hli Zgt!*
$ c*
z
HH nZ~{
/W)Zg etg !*
kZX 7@*
g*

X g 7,
Zx Z
/
z6,
,Z~o}g7n

s}uz k- <
LZ Z
Z <
Zzpg {oZ7 C 6xsZt |
Cli XW7] uZz, Z Z~g @*
~g7gzZ 7e(Z~* |B

4
y kZg g xsZwJ~* ~g ` W *
@Yc*
xz h+Zwg svZ c*
o}g 6,
gm{
HWw{Z~ ]kZgzZ
Hgz$~|@*
]gzZ
WW,
Z KZxsZ Y
IgzZ<zZ]%Z LZ<
zyn kZ 7Rsp<
V bkZ ~
VzAskZ y
KZ Cc*
gzZ=r
# 7 !*
~
q kZ
) !*
~g Z **
]x
V Zz + <
kZp{{ c*
i
 <
~pt |X}C
g KZ ~ kZgzZA

c*
|~ o }g7X 7hZz kZ ) gzZ D t<
kZ U NZ s Z
Z Z X t
~g :g Z
/Z spt Vzg7yZpgzZn
pgmZ Z
Z x Zz
W y
x gzZ Dx Z
/
z6,bkZ vt
) !*
f {gpkZg C F,
iz',izg Z
X D <
LZ~V
li yZ [Z }uzgzZ "
$
 Z
Z }g t x ~kZ V
m{ yZgzZ[xZ
) ),4z]
.6,
gi6,
xsZyZ,zsyZM
hgD
6,rzfyZ,x~gZ~}g!*<
gzZOZ6,
xsZ{zizyZgzZ,ix**
,Z6,
g
X , g Z~yZ+ 4gzZ F,
',

 u ZzvZgz Z + ~y
Wxs ZgzZ xs Z

~ Zi W] kZ4',
igzigzZ %gzZ6,<
LZq
-ZC
V oq
-Zo Zg

Zg7 ~gZ)f C <


LZz h ` Z Z6,6,ZzkZ V n kZ q

~g ~g Z)f 7|tt yZ c*
x **
3ZzyZzg kZ VyZ hzs
g]y
WgzZ
g]xZz \vZ~Vzh
+z
oLyZ zZg Z',

+^C
._tsZgzZVZz~}g !*
]xsZ9 *
@Yc*
0*
~V1yZ

ZxsZ\ W
/Z Y c*
CyZ xsZ yZ z Zg Z',
? ] !*
kZt @*
Za 6,
( xsZ ) ]

] Y D
+
%zz $
+KZ y3 Z Z}
.
/ZgzZ 3Zz~xO LZ \ Wt N YW~

v:Z eb!ZjvZnkZ }: wJkZ


/ZgzZ e **
:Zz~xsZyZ=g fgzZ

zz gzZ
 ] uZz,Z X Z hggzZ !*
xsZ A wV h
+
kZ

X M
h kZx OZ g izgnV d
$gzZ r z
DZa

p ^n o

5
xsZV
KZ V
z$
+V@x Zs sZ
xsZ VM
z DgzZ e
$Z@
gzZ V0
+W~(,~(,gzZ 3g B LZ r Zl

$ sZc*
d
: kZ ~ V
 6,{ {h g <z <

L gzZ ]z
zd
$5KZyZ {zgzZ N Y ~ Vzm,
Z
VzgZ *~p Z 9c*
V wJ e~
q Z gzZ x **
T,g 5q
-Z
X:xgzZ9
L o.~
0Xq
-Ztr
# **
wZt
7x {gzZg q
-Z Xt
H Z9
w 0ZiZ LL~ h- xZgZV &~X
V1mPxZgZY
/Z x`

w
/
%q
-ZgD
+
zkggzZJ 7,
"7,
7Z**
BVE!*
kZ|(,
kZZ
**
{qtVjzgVg)
,
yZVZz (Z $

]|gq
-Zt *
@Yt
zT}7,
yZq
-Z xsZtq
-4,
yZ0Z\G,:Z
gzZ Y q
-Z
M F, Vz@WgzZ VZ
X w^Z w$
+ r Zl
 Zzm
H XZt r
# **

?Yc*
}~B;Vz
/]g! fyZy*zy
} }g g V\WKZ H
~ Vg X 0*
lgz6, yp}g V2
V-gE- gzZ VyZ ;g hz yp Y 1zZgzZY f
~ z d
$ ! fgzZN Y ~
? W **
gzZ: [6,g gzZ| m
yZz6,

yZ gzZ ~ **
# **
r
]|
g0
+Z{)z {
qr
# Zg **
]|Y Ngx
kZ yZ Z /_
.sZ{z
g /_
.
~xEr
# **
Zg
CxZg Z
G
0;XZczxDyZ vZ qx Z
T Zi Z
z )NgzZ ~gz{h
+~
x sZLgLzZk
,
8,
wk
,
LL ]
[W LLyZ@

yZ vZ t i q
Z Z (,
 yZ p
yZ vZgzZ c*


ZzzC
sZ
Nt{zc*

w[sq
-ZgzZ bzgu" q
-Z
&&+4ssZ}g6,
Ty*zyg
xEgzZ #
}
.xsZ TgzZ s
} (,} (,n X x Z Vc*
g {z ~ yZy
{z ~ gz g @*
M
h 7 7o sZ
gzZ +ZzZ yZ ~ Z]yZ $;f V
kZ ;g yZyZ (,
 g Z ~q,j
HZ~ yZ 17z~ #
}
.sZxE
wVX, {z : {sZ kZ
kZ o Wz kZ H Q7~ g@*
d~g7 xsZ
Vzg ZbkZgzZ sAd
$! fBW
V\WyZ KZ H ?Y c*
} ~ `g e
~E zg j w.V Z0
+{yB
X r Zl
z 0 V Z y cz ]Z gzZ

6
~ zZ KZ] !*
gzZ DNT V]Eqm
x yZ yZ, qg ( s!Z}
.) @*
hg
+
yo kZ ts gzZ V@
~<gzZ Z',
Z Ig yZ g {0
+
iJ
-Z
#
?{ V 0*
M Wz + Z {zg g Z2Z
4E
5Z
45E
G
* {z Z
# gzZ MyZ=g f ~
V EG
c*
t V l$IgzZg Z z + Z {z Vg
{E
+
~yW
Tz)**
gzZzZ
o_] ] ] oe ^m hm ne na]e] ^e o
( 132:>Z ) j] ] ii m]
[ gzZ z ] !*
Z V LZ Z',
ZgzZ
n}g vZ}
. ( Vz0
+
i
LZ )
X*
*%y*
*%? c*

I+kZ

E
4G
58F
-G
!*
gzZ HwJ E
kZ #
~ m,
Z V,Z
m] m]ZZ t~y!*
i
Z & Z]
.LZ
? $
Y$~+Z}
.H XXou ^
{} h ` W @*
{L )F,9yZ
g @*
{LkZ y!*
i
1Z]k',
q
-Zt ~ h : igzZ c*
w$
+}g J
/Z g @*

-Z gzZ yZ gz q
q
-Z 7{L
yZ {Lq
-Z CY: Zz]
Z&
yZ {L AZq
-Zt Y0 Zz ]
T @*
h ;
D \ G,
q
-Z y!*
i
kZgzZ
z w{ c*
i kZ *
@Y ,
$k Zg
V &~ ~ {LkZ ])z
) { c*
i
g q VE!*
Y !Z >z0
+
gzZ- xZg Z
zs{z 7t
/
yZ kZ {z g
C

/
%ng D
+
DWgzZD xEgzZ
:ieY ZC
i Z Y ^n kZ,
4G
&zZ eY Z%
} (,} (,F y*zy gzZ EG
" kZ gzZ *
* g yZ kg Z
G
$
: ZZ n z ~
q zu
X :x ZZ: Zq]P`
gzZ
" r
# **
T
6,ikC)gzZzq
-Z g kZ 3g u
# iZiZ: i kZ kZ T Hi W x
r
{z x kZ p Z: h
+
V
]sZ d
$sZ~ y*zy t
4G
&xE
kZgzZ,yq
-Z nsZ<gzZG
0E
f on^e ^qN ~]

7
V~V G~gzZ}x (gzZ
qSt~
V \ W W,
ZkZO
p] ]^L L H bkZ\vZf T
] ^^m ^ ( nu o ] ne ne
>Z3) n u] ^^m ^ ]f 6m]
(Z # yxg }g vgzZ TzQ ( 35B34:
C7ZtgzZ
 z Y
X Y0*
7V Zz9} (,
ZZgzZ,
: Zg^ ]: ~
V \ W bkZ
kZBBZp 0
 z Zt
8x gzZT~

V \W~g (Zi
z$

+{e
$\vZ {zgzZ ){z Z 7,
0 z b & ZO ]!*
' \ W
~ yZ X [p~ ] ~
V \W]uZz
-Z~kZ CW
q
g bzg ~g7CZgzZ
~K C q
-Z ~ V1 g
$uZz
s kZ y [%
ON }i
kZgzZ zg ~
V \ WBkZ @*
} 7,
[%
OV(] vZtc*
,
3
3,
]: ~
V \W e *
*7
X zgzn 0*
L
L gzZ c*
u|gzZ
t {z gzZZzq
-Z gzZ 2,Z
V \ W HwZ ~
~
V \ Wn q
-Z
]gm kZ ~
V \W : k0*

(Zug Ig e ~
V \ WgzZ
H` gzZ **
: {zp
gzZ
H7,y
K6,y
/ ~
V \ Wzz kZ 5
w ~
V \W c*
{Z~VJ
-V
Hm{z
p M
h } ZwJ\ W x q
z kZ

x ~
V g s=Z [g
gzZ gxn+
M
KZ ~g7 ~
V \W6,YG
gzZ ~ w g +F,
x~ {],
Z +F,Wz
~
V \W bkZ
Hc*
WzJ
-#
{],
Z kZ
ZegzZkZV
KZ Zth
+'
p5{z 5x
t ]gzh
+ T c*
0*
x Z x %
gzZ [}g
z Za ~
V \ W _ W
-]q4 {ozgzZ n Z6,Z +ZY}g
J
;g Y @*
y
KZ V
KZ V
;xz
KZ LZy
KZ c*
gzZ
kZ gzZ W~ l g \vZ
HV6,
X
:
Z kzkZgzZ H Za ~ ,gzZ ^ ~
V \W
~g Z)f 6,
x +
M
KZV
KZ=g f
xq
-Z ~
V \ W H Zg7)Z]gz\WT4
! %z yxq
-ZBB( prophet) 9
\vZ
M F,
z i ~
V \WgzZ
:._
] v^e e nf o] ]L L
( 125:-{g) u] o oj^e ^q v]
+4gzZ Vs { Zg [g LZ
X <Wj+4yZgzZ B
] o] ^ u] L L
( 33:>Z3>g) n] o] ^ ^v^
svZ yZz ] !*
hZ { c*
i kZgzZ

8
~]W OYyW
V
L L~( 6@*
5: m )
h^j] m nmL
L t~p
zu 0*
VY| 7,
yR[yZ ~
V9 XXv]
X @*
2'!*
gzZ[yZ @*
s
z u 0*
-Z z zt ~ e
q
$WkZ
:ZuzgzZ H,
u 0*
yW
T *
*s
**
g *
*s z u 0*
pH,
X1
HwEZ ~ pkZkZ u 0*
yW
*
*gz
g V7 WgzZ V2nC

KZ
kZgz 8
-isWkZ Y H Z_s
L
L ~Zz>gY~ZagzZ~
x ( ^Fi ^r ^ (^# ^
n( 1:Z >g) ^# h^ (^
~x AZ ngzZ ~$
+kZ~kZQ HkZ 6gzZ
TgzZ Z[ x {z c*
Z_s kZ T"
X Zx **
{zc*
5~kZ
ZuzkZ :X 2
g ~ p Vz DkZ V ~ u0*
yW

TgzZ *
@Y3g<z~B~]gZ
LgzZg ZuZz rL y!*
i wgC
C
bzg U*
W
Zuz kZ z DC
~ ]gx Zz
X @*
6,}zg U*
WiyZ Vz DkZ t :Z
c*
Ct6,
Vz~yW
]xZzZ (,
~
4Z '!*
yy~ p}uz kZ
H
$Z
"

) Z +Zz ~ LZuZ {g
zZkcy

wgzZ ZZ V ZgzZVzg Z
*VBgzZh
e yY { k
H" ~g $
+
gzZ % gzZ L**
dZ

z kZ k0*
}g g 3,~
V \W
\W6,g p gzZ gz~:gz 7
n g ]gz wq ]g ~
V
LLgzZ @*
7,*
* @*
:
z
X @*
7,
*
*Y r Z6,
VzgLPs
Zz e ~
V \ W6,q
-ZbkZ
Lx3,
~
V \ Wzv ?: ~
V \ W
\W 7 n1 V7z~ ~
c*
[ Z 3,
gzZ 7nZg **
z kZ ~

V
gzZ LgV wqt]zI ~
V \ WVTg D[ Z6,{ F,
C
!*
yk~
V \W
z @*
*
*~
V \ W3yZgzZ
X SgCW"
$
C 6,tgzZ Dz Z
#~
V \W
: D:#Z x **
kZ
+Z Zq
-Z V XX ] m ]] ^e ^L L
? CV# VY
V ^e |] ni
H,
zx +F,
Z~
VvZwg vZ
nn] o &e p] L Lc*

O HgHn
gj] m nm jm] n jm
(2:->g) nf o f ]^ ] v]
5wgq
-Z~7Z~V{0
+Zp **
T z
7Z @*
u0*
yZ @*
|7,tWkZ 7Z
$ @*
4GG
X~Ze?kZ SE
5G
2z[
V
KZ H,~ ] ~
V vZ wg
m{ **
YZyZgzZ *
* b & Z ]Z z t Z
#Z ]L L~z0
+y) 0 kZ

 ~C
0
+
i sZ ` WgzZ i Zg
X CkC6,
gVc*
{ c*
i
~
V \ W Dt

 z
kg 0*
p 7y+{z WxT |@*
kg 0*
~
~ NZ yZX
y
KZgzZ 0y
KZ
H0
g> c*
i TgzZZZ Z
M F,qzg Z
-g ~
8
V \ W k0*
~
V \W $
W7~
< q nZ
HRe~<
H8
-g~
I[% ngzZ yW] { Zg Z
E3!
/ #
Z J
-V nE
ngzZ {z(
! ZgzZ w

 {z {o0
X aZvZ z} (,
} (,

( 416X 21:mX +
M
KZg :i Z fp )

:
g ZkZ N @*
:
/Z6,}i
XX v] e n] ou] ^ L L
[g }X ~ V!*
yZ t( 39:Y ZuZ )
X Hkz6,

] v] ^ni] L
L ~y%{g
Z}
.N 2'!*
y%gzZ G
]

( 12: E. )zZ Z]
=h
+'
V!*
yZ kZ
W7 !*
$B+Zz : q
- Z}
.
i !*
] !*
~',
gzZ]!*
?V J 7,i
6,}i0:gzf 3gzZ ~g Z2Z~V6g
Zx VWyZ ]!*
~ i ZzW^:
/Z
m**
XgZ ~yZ~b Z yW

~ p}uzXgzZ ~ VgzZVx
X
H
L LM
ht Z
: ~z0
+ZdZ 1Z **
]|gzZ
K y s zZ & ~
V vZ wg yW

s zZ yZ X z [ X 3H,
X 2]c*
W]zX 1
H,
~
V \ Wm ~
VvZwg~
gzZ | 7,s~
V \ Wt H,
6,yZ 8
-g z ]zkZ D7Y rZ6,
V gzZ V yZ z [ kZ J m

yZ D3g b Zzg Zz [yZg Z
/
~
V \ W ~g Y bg Zz Y
IZ
E

4
4
)

V \W Ci EG z EG Zz x *
~
* ~
V \ Wn ZgzZ '
L L{zyzZz
0Z ] / ~ ;z % [ x

! x ZZ xsZgzZ ~pi 6f Z qzg

10
x ] n }g % Y ZZ qZ ~g
]q # ~ ] 7x\ W H
a !v!*
f \ W ! XN W
u **
x !g b b[ ZX ce **

gzZ YYV- ] q#
Yg
/ Y} YWV#YW7
MG
gtZ ? Y @*
~g
yQr
# z x ]~gg
g ? H )g Zz DG
X 1{ Zg Z Zz
yZZ6,
g uvZ
/Z ! ZzyZZgzZ ! Cs
g6,0
+
i y q
-Z KZ ~ Z Zg
~ ]kZ Y Za yZZ6,] !*
kZ W
T e7{z @*
T e {z vZs
~] Z
# ! Y7
/
e * ~g
C
@*
+ k Q mm^( ^$ g UvZ z
{v\W ?,7, @*
+ : c*
,7,
~g Z)f ~
/
%kZgzZ ?~ + : c*
~ + V
 gzZ p7@*

8
-Zg e gZg e q
-ZX hg
gg OZ Vc*
g Z ~9 ~h @*

**
Y(V# **
Y k0*
yZ } 9r
#
HgzZ V;g y~ 77 {z
g OZ v\ WV;g Y h
e {z x
~ n
k Q } @*
W
/Z b kZ,
X B7gZ
! By
**

**
3V;z {g e " {z! cgz!*
V }g
Tg y.6,yY !*
Z at 6,yZp,hg **

w yZp, Wce #
}
.B yQ =

m~
y WgzZ ~

g~i Wk Q c*
V @*
q
-Z~KC

x Z 6,J 7,i r
# x Z #
6,
! n J 7,i ? *
@Y Hn r
#
x Z gg OZ ~i gzZ ;g
z i[Z
J
1 V- i " g s HG3& Z I r
#
N*
~9
) )7
z kZ
~yvZ}g ~i Vz {Z~
D 8 Iyg !*
g[g}W
gzZ gg OZ } 9
 X s
X ' : c*
' t sz^~ VyZx Z
x Z } H \ WZ ?
**c*
~gZ
t
hgk Q K- e ~
/
% ?g Z
c*
y
**
k Q ~g Z )f Z ~ Vzq ~uz {z
V
kZ Z ~ x }uz gzZ c*
hg
yQX
**
zg ~y
Wt?M
hg Z',
)f >kZ KZ gzZ u
y
**

y\ WLZ ~ V }uzhg ~g Z
kZ 7hgs! t
.}g ~ ZgzZXNokZgzZ
c*
@gzZzg ~g ~ Z D
i%v!*
f \ WvZ } Z : g

11
^j mFe ] e$ ] m$] $ ] c*
C~y
W!

5 ]
VMv{z ^ n m^ ^$] h% ^v]
wLZgzZ 7g(Z ~g Z',V
7gzZ Hg Z
g}g ~kZqiz {z c*
P c*

^ ^m]EnkZ7 ' ws
~w {zyZZ D] m g] o
q ~ w} & k Q gzZ Y
1y vZt kZ {z C
' vZ } 7,*
*"
$U*
t c + vZ ! q
} 7,*
*"
$U*
t + , z g { evZgzZ
N Y ~ c iz vt n kZ X **
vZ
gzZ 1y VM ] a m$] $ ]
%vZgzZ l^v^$ ] ] 1
qvZ c*
"
$U*
t C
0
+
i ._
DV* q}g D]] ]E
k Q Sq k Q D ) vZ
vZgzZ vZsgzZDe
$%W
gzZT evZ bTvZ bk Q
T e vZ b T vZ b k Q
?]
v ^ n m^ $r] h^v]
~ T Zz Y
A (vZ vx ZZ ^
,
Xg
t ~g Z',
V
t !g )
,} n kZ
9
>kZt wq]g6,gx ~g
CY0*
:Z~gzZvZV}g n
y\WLZ Q *
@YNoZgzZ
0g Z',
V
g {g6,
}ivZ}gzZ}
]Z Z b b ~ kZ gzZ0 y

yZp, W V gzZ gzZ


c*
W7VY **
3 Y g $v
6,
t7c*
` W **
3A [ Z ?
2 Z q
-Z ? y
**
c*
g Z
cgz!*
.
$ Zp {z @*

 @*
x .
$ Z(
x Z ] }
.~g bZq
-ZX @*
7x
VQ { J
- ` WL Lg Hk1 !uu g Z

vKZ @*
4^
,N*
gzi
+ZgzZ m17i ZzW!
q
-ZC
V# t v~g +Z v~g
}g g @*
y Z (, @*
p k Q
X v~(,XgzZ W} (, Hk1
~}g !*
PbZ {zpp ` ]Zy
c*
g Z',V
bZt 8 x : @*
u:
pX{z { Zp c*
6,~g Z)f >T ? y
**
g Z',V

/C
{z : k Q q }
} 7I kZ Zz = ! 7
B
?}H\ W~g Z',
V
+Z ? 9H=\W
! ~g wq]g ! ~g Z',
V
._%KZ
AgzZ}+ A3 ._%KZ
CgY !*
g
Z ! t!' Q Y+
t ?Zgf d
$V# ~
d x V#V ?
~ g
C 0*
Zg fggtr
# Zzc*
*
*x
!*
V 0*
Y !*
Z O 0*
0*

6 !*
Z} }g \ \ WY !*
Z
\ WgzZ H \ W !vZ y4Y !*
Z!7
V
g
Ct ! ;g @*
'!*
V#V#gzZ H ]
X y
*
*t? y
**
c*
g Z',
Zzg ZgzZyg Z',V

12
w z yY ? ]!*
[t
yY ! { yY~x kZ QgzZ~$
+
n f o i ^m?H {yY! {
Zw ~ g Z !*
g
gZ jm jn # ]
b ~ Z nx Q Z~x Z Q
V ce **
Yhz V;z A V e
4hZ w ~
A : g Zh
+y
Zuz Y ^g F
VZiZ Z ?A ygZh
+y
ZgzZ eUg
{yY
/Z ?A yZz h
+y

q~ g +Z~
: yvH~ kZ A 7kZ
~GZ x w} Z
7Vc*
i (Z Vc*
i yYq
-Z
kZ 7Vc*
i Y yY
]q,Z 4
/Z7wZyv~
]q~T7(Zx * V#V#
b
**
vZ {z a y-V D W:
i Z0
+Z : Z ~g ~(,gzZ m 5 Zg b

M 8gzZ q=gzZ gvZgzZ +~


@*
Za '!*
b bQ @*
gz
V @*
Hn~ Yt (ZN W]qt
X D W7]q~T +Zqy
~x {zHwJxsZ ` q
-Z V
~
~ Zzy g 9 V {z V;z`
Z (Z
z k Q V = Zz
B~
Z c*
{gt VV;z g Zg
~ xsZgzZ Wq
-Z C
LZ b ] xsZQ

z k Q Zg f~ V X YW
km
 x **
V C
kZ ]q

]q,ZgzZ Y V# Yt g VZ
V!*
KZgzZLZ ! W{zWtN W
gnZ Z !v!*
f6,vZgzZ g"
$U*
t
~g Z)f Z kZ ]q 7x\W !vZ} Z
ZZ kZ!*
gzZN Yg i **
Z n
{} (,Z )f}gz!*
kZgzZ n
pg7
CZ k Q gz g ] Z f vZ X c*
wZ e ~
ki] m k] n ] c*
+
+ ^m ] kn oj n
<
LC
gzZ C
n
C
+
**
6,Bg D
+
gzZ K
M F,
k Q6,x k Q
~(,
 6,c*
x VzKZ kZ
+ k Q guZu+ k Q ~wi **
g
Zz Za }g H + Zg vZ k Q
Zz + Y
u ~g ]~g o}g
] q HJ
-#
Zz + Y t {z
H~t: V ]q H~ y*zy Zz
H~ZV] q H~M%ZV] q
r V ] q H~ w V ] q

 k Q ! V s xsZ ]!*
.H ~
_
gzZ * nZp~g gzZ n }g vZZz
6,
g9
>n~i Z
u~g ~ ]y
W
c*

kZ c*
x ZgzZ ~t
!vZ !*
fg C{n LZQ c*
i Z Z
f ! ;g C t Zg ! gnZ Z 6,vZ
\WvZ} Z gnZ Z6, k QvZ !v!*
nt 6,gZw H7n3gB}g
X c*

>

13
6 yS V Zzy yQ
,
H% {z b J
V H7` 9 r
# Z e c*
)l
~ k Q Hn Zp ;g ^)l
]q ~ k Q m~17 W]q
V Zz ( ],
Z Z ) ] 1j gzZ ~1 D W
Vg} (,
} (,
} CYW7 7]i YZ
Z 7,xg~ y FFXV }Y ~
Zz Q wt n %gzZ ]i YZ%
t w Z e i
+g Zz LL wZ e i
+g
Zz: {g J
- ` W}D W]q

} (,~ k Qce 7: {g r
# : {z
qz
C bZ H{z D W]q
7] !*
Y
 Vx @*
~
5_
5kZ V7(Z g HE
5G
$0*
U
Z 7.
$H
G
X Sg @v W}:} *
@YOc*
*
@ YV
W ZzvZgzZG} (,( ~eY
= ]Zg ypg r
# Wz6,q
-Z
! Z v W~}g7 V
$
H
wZ ^7Z ~ yW }a g {g
g Y c*
#
\W
H
5kZ D]q} (,~ kZ g
{ .
$H
G
BgzZ B R Vc*
~ y
/Z
h
e ] qkZ
D 7Q ~ Za vZ WZ ?
X {zgzZtg ZYVc*
D6,
Vg
~\ WB] ]q}g p
c*
V ] v
]q} C W Zz V

{z Whgk QgzZ
!*
`{z
g e i z W Zz 7 V;z ` ~hx `
Vr
# v Z**
Y~u Zi
yZ [ Z YV- Y V- v
:~VZa b)} (,
]q
y
KZ ;gyW
f o ^] ^
YE
G
H Za~VE.6,
~V G35" H Za ~]q

Za @*
Za Z
# ] q6,kZ y
@*
zg^ Z
# D W]q C1 6,
H{z c*
3 Zg
3 \vZ6,k Q wq {z
;{z *
@Y a } (,ZgzZ 3 Zg
t
_Z @*
zg n kZ C .6,

}pX @*
W6,y
KZ wq
Za cexg ~ V z ce**
7Za
CY K s **
k QQ D W]q ~
C 1 ~ k Q z k Q
R#
Z g @*
Qns **
^
a}_1= 1^}
V;z @*
Z {z Z
# Qce 71
Q @*
7,*
*s iQk Q C ^zg
77: ~ Zi @*
g ~
1 g7 kZ7 2 *
* Z
]q ~ k Q C&Q ! ]q t
y C 1~ k Q |zQ D
?D7]q~T (Zx

 z}g r
# Z e q
-Z ;gn~
jn ` !%q
-Z ;g ^)lJ
- `W
H
4
]
VgzZ|z VrQH4Z ~ 5F; LZ ~

14
^$ Q7} (,
/

{zNs
C
**
vZ
hg~ Z',
ZI ]$ f i # ( % $ ] n$fi
]$ f i s %vZ \!*
/Zt

7g Z (,
\ !*
vZ7\!*
Z
gzZ;g}\ !*
\ !*
zg @*

Z (, \!*
~gz ' \!*
;g}
%vZgzZ
**
vZ \ !*
p7g
X 7\ !*
{ z n} g
/

C
/
;g`s
C
0
+
i KZ~: kZ ]gzn kZ
3 ZgZvZ{g~]vZ B { ^
,Y
**
Zx A gzZ !*
t 1g (Z
g vZ
) vZVzq ~uzhg]
vZ **
g"Z CZ ] }
.~uz hg CZgzZ
ZvZgzZ ~g Z]z ?vZ{g~ }i
N Yb N Z [g Zx Zk Q 3 Zg

g Z g >ZZ/]| g Y b gzZ
G
'
k Q
/Z ozBV~g Zu~g +
^
,6,k Q ~ ~g Zun TgzZ
Hu|bfZB}g v S~gZ)f k Q
gzZ q hg k Q Yg ZugzZ Y
x ??fZ ?Z y #

n B xgzZxgzZ ~{ ?Q ! 7
xvZ {z ;g {g6,}ihg]ce**

LZ {z Zz
**
vZgzZ ~g ZgzZ
p e y!*
i k Qt y\ W
\ WgzZ\vZX 7 Zz] !*
tVvZ
}WX N

n^] h( # v] ] ^] a

~ k Q k Q C
V W
n{WgzZV:} i Zzg]q :
X V: 5 Zg
s \vZ 7]gz~g\vZ
\vZ u]$ $ ] r
] ^ c*

7 ]gz ~g h
+ e
$Z@ * ~g T e
i ZvZpX M
h t G {z C
i Z c*

yZt vZ 6,c*
Z n
~g 6,~g Z',V
~g k\Z p c*
Zn
x Z ~g Z',V
+Z ~g Z',V
~g 6,
ggzZ g
 {z#
Z r
#
7`V%r
# ZeVxZgZ',
V
~
gzZ VZ eg Z',V
~ggzZg
78
-gZg 76,
L8
-Zg e r
# gZg e
(
M zQ )gZ',
V
~ggzZg
gzZ g7.
$ Z r
# 2 ZVgZg e
g Z',
V
~ggzZg

}H\ W~g Z',
V
kZX V2 Zg Z*#
}
.
oF]] + $ + ^ ^ c*
q ?
a ] n ] m$ ]] ] ]
vZ7RkZ n]ggzZ%
X}s k Q c*

: ! c*
`g (Z CZ ~ x kZgzZ
Y f}g 7} (,}g 7` Zzg Zg
ZVY Z ZvZ ZvZ vZ } (,H7t
=} (,
{z Z (, Vz(,
n kZ ? CY
k QgzZ Vn Z (, k Q Z
# } (,J
#vZ 7} (,{zQ:gzX N s Z (,

15
~gZZ$
+gzZ Z$
+ ~g Fq
-Z
)$
+ ~g F
~g Fq
-Z ]Zz ~g Fq
-Z
x yZp; ~g F q
-Z *
*: Z Z h t IZ
e
$Z@y
KZ ~gF| (,
V- g Fqzg
q
-Z t| (, kZgzZ xg xz
Y?
5 Zge
$Z@Q0*
$Z@
e
C t { 1 { c*

i
C**
Za
S(,zkZ , Z Y
C**
{z

H?
3 Zge
$Z@[ ZgzZ Cc*
$Z@
e
gzZy~g FkZ
HD
+
%W~xsZZ
xzg0 0
+
i ~E0*
60*
g ]y
Wxz yZZ bZ @*

kZx7Zp; {z @*
xz
kZ0
+
ikZgzZ ? H0
+
i ? 0
+
i
~ V- gF Ky n kZ ? **
Y V
x Z D
+
g Z bZ ~g F S(, V- g F

X ~g FS(,
V- g Fqzg
~] q {; ;g @*
Za z z Z D
+
gS X
wV kZ g gzZ6Z n kZ
g @*
y*zy {z q
-S ~ Zi W
S s VzI ] zy Z
# Q7~
Y f~o n kZ qzq
-
V c*
6,kZ { E
+Z LZ kg Z x
/
u
N +oY tg W G}gz V

HH TZ
Hc*
;q
-kZ V V
4z]
.kZ ` nkZq
-l6,q
-ZgzZ
Z **
]| ~
**
**
]|~
**
]| ~<%Z vZ Y z **
]| ~
$

{ 1 +Z Vc*
gF
@*
Ww]zZ gzZ 4W3gN!%
vZ wg n Z
) !*
s n kZ ]h
+

~g {0
+
i}J
-Z
# !vZ} Z 2 ]
] ~ ]n }Z
# gzZ g {0
+
i
oi o ]n ^nv] k^ ] onu # ]:
[!*
nZ[ ~g Z 9) o]n ^] k^ ]
~g F q
-Z p ( 5347 :g
$u ]>Z !Z v4
@*
3 LgqC
y
KZ~T +Z
iZ @*
'!*
+Zi ; m1 gzZ @*
Q
; Tg7% W,
M kZ v 7,{
v Z
/
zg+
M
KZkZ c*
~g Ftp
kZ {z Zz ~g FkZ g e kZ
]gzZgz ={zVY ; Le xg $
{ i Z0
+Z kZ ?} HgzZ H
 {z Lg xz
:gzZ @*
zz w **
zg kZ: YY c*
7
\ !*
kZ 6 0*
gzZ y ~g F t kZ
-O)gzZ2~~g FkZ ZwT ~7
8
} Zt yZ
/Z@*
Q O~Va
}g v~$
+ kZ z } ZZ
+Y KZ ?
Y
 gyi Z 6f kZgzZ,qd
W
X kClZ Zt
, z @*
gez V- g FKy
KZ
-Zg z [ B kZ Vc*
q
g F qzg

16
V V ,Z Vzg ZD
~ y*zy ` W
yZ7KV;zp; !*
W ZV
g: V V- !*
Wy+Z Z{ c*
i
/Zz**
+ n ~
C:
(Z q
-Z ~ V }g7 }g7 t wq ]g
6,i n J 7,i { i 7
i %}'Nn J 7,b gzZ n %fg Y
D Y %fvZ p%g YgzZD Y
; ]Yt
z ] s: wq]gt
Zz g Z
/0
+
i ~ Vd7,
gzZ V
X V
y6,
C Ozg\WLZ v,Z
+p; bV x**
Xc*

 6,

/Z 7m~z yZ
]!*
] ~kZ G, D
+
%}Q
3 Zg:gzZ xw2KZ:X
),Zt7
YwZ e6,
3 ZgkZgzZY}
/~i!*
Q
ZD
+
gZV,Z Zz ~
/gzZ 3
xOZ A
$k{ c*
i{ c*
it]gX
~ !*
WC
N Y~ ,K'ogzZY
Z KZ ~ V ,K Y H g yn
+ 5=gfA
$kgzZCZa kZ |
#
wy CZz V!*
~
C
Zz +
/Z C gZ a <
z +
yZZV ~~ !*
W
~g z [y Y6,],Z n
XV72~uz{zvZY
KZp;N Y2
~(,
M F,
z V ] wg n Z

Vzg Z Z {)z
g/Z**
]|gzZ =Z1Z
g ]g Z gzZ y Y f - xZg Z ~
~ ]q {p ; f .
B S
{ c*
i kZt g Y qzq
- Z D
+
gZ
6,gvp
/Zq
-S
z k QVY ; u**

;g Z+
$Y){zC
p;q6',
#

Zz sg Z- 6,I~ ] q {p
zy
/Z qG@*
#
)kZ
gzZ CY x
/
u:7 Y 0 | c*
y
AV Zzg Z- 6,Ip;
8VQ6,
uyWc*
z
n kZgzZ * ] <
!
~px
n<
!
~pzy ]i YZ
!*
p; :gzZ YY 1x !*
z:
D
+
%V HyZ 8 Z ~z6,
g
z nzyV|gzZ [zg0*
n
7
/ 6,kZ1 [-[zg
X [g (Z^u"Xt~]qyZ g Y
Y y gzZ C g.
**
] !*
t
(Z $
+
/ZgzZ Y ` s xsZ w1
xsZ:gzZ n kZV : @*

&] uZznkZ6,gx p; ]gzkZ


.gzZ "
$
 : D W7 [Z
kZ yd
$gzZ X V "
$gzZ

tgzZ r Z Zg f . Z
# D W,
O
m<!*
]zW,[ Z kZ gzZ CZa =g f
X DW,
MyZ
Y:gzZ Zz Y wjZtX

xz ~
Ce
$Z
Vy Zz

17
u kZt V ]gzzS
~ ]q { x AzZ
 t
nkZV z kg ZgzZ e *
*V
kZ6,gzz
/Z ~gz Zx t e**
Yu
kZ } 7,b c*
b uzgV}uz n
V
/Z
CyZZVY ; e *
*: $g
~uz yZyiYxz yZZ {z
/
R[zx kZ 2?{Z
+H Vz
XuI~g7 tVY ; e *
C
*J Q
G
x LZgzZ e**
`kZ~W,
Z 07LZ LZq
-Z
V yZ%q
-Z e b x Z ~ V%z
6,
g ugzZ Y^Y Z D
+
g ZV
V VZgzZ V VzLZ V;z
, Zz!*
uzgzZ+
M xsZ6,
~
C~VZ x 0*
,
k
% Zuz

!
4) N Y G A
gzZ Y Hx OZ EG
C
$k
W,
gzZ Z q
-Z ~ kZ n
x Zh
+'
~kZgzZ g x Z
) ) #
}
.
~zS6,V- !*
WgzZ V , Z ]gz
@*
Q t N Y ) V;z 6,gm{gzZ Y
6,uugzZ Y Z Zg Z Z Z (,
~kZg
X YXyZZV} 9
0
+?gzZ :
L ~
CZuz Z D
+
gZ
: J
-y
KZL c*


g Z ]vZ wg
267B5:yZZ) ] m ] ^
gzZ V6,gx wq]gt ( 6621 :g
$u
pg] g CW,
MV
U
 Zg Zgy
KZ ~g6z!*

c*

~}g !*
e \ W7 g
C ~ Z
vZgzZ ~ hZ
M F,
4 kZ T
{zHn c Z
~A kZ ?
k^L L:Y0=g f ciz nkZ
( 10447:g
$u.ZZd) ^] ]j
C0"
IZ \vZ ~ e
$Zzg y E
$U*
]|
aF
gZ
# p;T e *
*wi **
[ Z6,}i
~zZg[ Z yZ gq
Z%yW
~kZ ._y
$uyWZ@[!*
g
yWZbc[gZ)
KyZgzZ 7n
i 6,
VVq ( 3345:
kZp; @*
W,
Mx Z Z K]zZ ~W
, c*
WKag!*
c*

I] !*
kZ \ Wz!*
C bkZ K
M F,
L~: i] vZ wgO
LV~ yxg D} 9%W

M F,
z V kZ 'ggzZ C
VzK~V V iXkZ ` W
H3 Zg W ~
CQ Yc*

/
%
M F,
z
V/~(,gzZ V Z ~ A
$k y S Y
gzZ zz b
n&Zp2y!*
n
]gc*
%Z (,
gzZ N*
g @*
;YH]Z m
F,
X 0*
g:"]ZzzZ
gzZ]*ZZ
I m{ yx ~gzn kZ

 V} 9J Q kg Z gzZ )
Y {g: !*
(Z V ,} zu C

wq ]g V{ V;z gzZ ~ !*
WV
t ]gz
 n {: { ^
,Y
6,VXgzZZz Z{ W C

\~g !*

vZ Z !Z h 0* x \
vZ Z !Z $ Zg
izg ~ [f z t Z
vZ Z !Z y cu z C
VW gzZ VW #
r x \
vZ Z !Z tgz z sw qZ C
V W kZ W #
Z
vZ Z !Z t Z Z
,
k
g x
vZ Z !Z +
0e H
kZ x z c
vZ Z !Z U {a Z
GL G
z ? z g .
)
E
vZ Z !Z [g z
VZZ #
r ~ > uZ Zz
vZ Z !Z h 0* ,
7
~ G kZyZZ ~ * *
c
vZ Z !Z z g :
p
ng v {z N *
0 ]
vZ Z !Z g Z ~ V
m{ {z q 0*
vZ Z !Z h ? * T
p` e v nu

18
zz kZ y
KZ D W7]{ ]uZz,Z
]q LLp;
8 Z J
-z',
Wz ]KZ
CY VJ
-|
# z
yZZ O] !*
zz
L{z CwEZ g 6,gm,
|
=g f j LgzZ ` j L } Bzg
Z o x Z x ; |
t _wJ| Z~(,Vp ~ V2c*
g
F,
{ c*
ig t q Oz wp
/Z Z
g Dg z V- @*
x 6,x Z Z {0
+ :yZ
p; 7q zg y
KZ~ ` QgzZ
 6,

[ ZgzZ
W:
KkZ y
kZ gwEZ/wkZ6,g6Z
$g ez
d
q 7e% kZ
~gz'!*
&~kZY ~V
` Vzg F V wqy.6,: wzZ
1EZ
#
z kZ Vzg d
$ yz~
Vzg y $Z ~ V @*
W
z
;x u#
}
. {)zx OZ szg1n
g yZZ ]c*
gz nkZi VY
6,a W Vk**
y
KZL d
$
: c*


g Z ]vZ wg n Z
, V d
$, Z v } J
-
: c*


g Z ]vZ wg ~pnyZ
kZ \vZ @*
Za Wn

o m :N
Za W~]y
Wz* n
( ) ] ^n] o n ] m
z~x ZkZ\vZ y HQ
( ~g Y) ?VT e
Cg Z

19
g t~~h Z~T
HX qq
-ZB
V Zz V y }uz ~Z
/
~ 3 ~h gzZ c*

gzZ 'ge ~ V y kZ` Y}g V`


}%]KZh1zgzZaz~XN
i{iV]~y*GV Z
#
} y*G yz ~
HH yZ
**
q
-Z6,{F,
{i
 zgc*
}B
VZz % g{zgk
,

V g
C~ ~ VzgZ g
YB~GyZ \!*


~ .6, yZ
D c*
V,Z
V LZ gzZ c*
hg
\!*VgzZ ~
V,Zg!*
zg n
~
t ZwkZ H
-Z ~ ;gg]!*
q
yZ
H ? 6 H %gc*
Y7
 z
]:c*
C
 z kZ ?V{0
+
i {g!*
z%
Y7 ~ D YW h
e

0 x
~ Qc*
7[Z 9= kZ[
` **
k0*
**
~K~}
7 ~c*
= V,ZZzg
gc*
kZ ~z
 zq
-Z Z
HW6,yz
{z~~wqZbc=kZz[q
-Z=
H [ {zgzZ c*

Wk
,
~h{zQg
gzZ c*
W [{zk
,
~hQ ~
C Hz Y7 ~ 7,z [t

M',
zvZ G
*9gzix?Z : ]] u]
M',
zvZ G
*9gzx?Ziz : m] ^q
i Zg! Z +Z w) :
ygZ m
\ W\ WgzZ TgB}g \W
?N Y'!*
\Wg !*
kZ yZ W7~
e
$Z@ @*
W w Z =:t
~ kZ h
+
*
@YWx **
HkZ ~
X*
@YzZ~V V ZzN
gzZ N Zsg CZ \ W:
~ }g !*
xsZ wJ Zg f
?N C
w) x**Z:t
Ig +Z
w1!*x** \!*

4<X&V
5G
5g7w F
X VZzg
!*
Wh
+
N I T V %
+
~
V;z ~ k0* Zi c*
@*LZ~
VZzy
HnZg**
VZzy
~%
+= n kZ gB LZZ c*

xB ~gzZ~Z yz q
-Z
y
 z r
# Zz }%~ !*
Wh
+

h}[zggZD
M
k=\WV,Z
V,ZV Y} r
# Zz ~ ?
y Z {z Dg!*
zg Vh{z
kq
-Z V,Z V;z Z~!*
Wh
+

~V g7 )Z~h N %
+{zQ [zggZD

yZ V;z [zg q
-ZgzZ| ZB Vz`


20
yZ ~ =ZzyZ0
+{}ggzZ c*
CC
@*
W Z'
~ i= V7,i ~ e ? c*

?yq
-Z;g k7,
i~gzZl{Zzy
{z
/Z M
h7wEZ~ KZ \W c*
Cr
#
kZ| 7,: ~ KZ ~f7,7
ybZc*
hg **
k0*
~~ c*
I
Y7V,Zc*
C~(,~g*
~D7VY k0*
~ i
~} # q
-Z ?
kZ f7,
7
/Z g| 7,
t
/Z
yt kZ 1 7mZ
/Z ]!*

Hy~ kZ ~ Y
1X 7:gz ~~t ]!*
~t
~ f7,t
/Z ~g ~ ~ t
gzZ C]!*
tX 7:gz ~
V,Z ) VZz yZ0
+{X yZ0
+{}g7
V,ZstV;~ s]!*
tH Y7
{z V}gzZ ZzygzZ~ Z yz ~
4<X&
5G
~5k0*
}V y JW Wg7 w F
~ c*
kZ WV ~ V %
+
\W~}g!*
ipV ]!*
\W~:c*
C

}V g Y n %~ V 7]!*
k0*
}]Zg ZWk0*
k0*
H
4]! gzZ
5kZ V c*
CgzZ W
~ 5F
H.
$H
G
V c*
^B yZ Ug~ W z ]Zg
wZe~~h = VW{gGkC
!*

@*
JZ c*
~ {#gzZ
CZg =QW
;gy~6 V}Y~g
CWY
V,Zz z',Z ]!*
+Z
/Z~

[ {z x
~?c*
C*
*z kZ
W~@*
W~~~kZ k7,
wqZbc
(ZV ~
A l6,'}gy
W
Hg66,
-Z ? H | yZ- 'x Zg Y
q
}g "7,vZ Z!Z: c*
C kZ y! Z
lvZ k7,g!*
gzZ D Ys{k
H
y2?;gIVY :7y2vZ4
7]nZz "7,vZ Z !Z Z : [Z
xg {Zy#
y2} ZD
vZ
# x
Z
~A
$~]nkZ~
&= b ZLg @*
gz @*
{
} } : ~
k0*
} e
[7 zg7=
0
&VxyZ~tzg?x**
yZ
**
q
-Z
_7,_7,[ kZ ~ D c*
= {z
ze ~Wz~ kZ6,
ibc
?~ Vz J 7,z~ I vZ i
\Wz 1|7,vZ y4?c*
C V,ZY7 r
#
Wz]Zg~gH~h~hgzZYi
~ g Ht Zzy qzigzZVZ
GEX

Hg*?X-4q
-Z bZVz J 7,
i~z Y7?
7,- ~ `W V2zgc*
~c*
Wy #
Z
H"7,i~7,
B}gV,ZV
i ~ ]!*
t ~V }g7 c*
W:Zz~
V;~S7,
i?H{Zz~ S7,
X~qzi~
~ V xt g
Cc*
= V
V Zz yZ0
+{ Ug ~ ? H Z',~ "7,iV

21
gzZ O K-e ~ !*
!*

8|7,i
Y7 xt yB15 Z CW
!*
!*
?~<
! x ~?T e H ?:
H
!*
!*
:Y7 ~ ] !*
!*
g ]',
]Z1
: kZ? D Y7 ~ * Z
#
kZ ? 7 {z ~ * Z
# ~
7VY Y7 ',\WQ ~ ',
~z {z kZ?D
\W V,Z WgqZzy}yB15
W V Y y Z
H
ZQ~3 ZgZ7,^~c*
W ~h yZ
nh
ef
$r~Zg ~h : h
ef
$rgzZ
%
+~ V;z
H ~ Lg gzZ
H`W Zh
~>
agp V WgZ )f zq
-ZV;zgzZ
kZ Tg ~ RZ~>
agp k0*

**
YW~ ^g 1 Vz]!*
~gzZc*
Vz LZ

 z q
-Z ~ y}uzVz Zz Zzg ~
gZD
& V,Z ]5 Vz
H^g6,a
-!*
]!*
Vh
e [zgz ~c*
Cay
[zg
gzZ c*
ZQZ=Vzc*
^~V;g Y~:gz
H^ VZzy}b~ qzZzg

= Vz Z
# V^g Dl= {z
~? ;g Ht:Y7VZzy Yk0*
Q
ZgzZ ]!*
gi
+gVZzy
HVk0*
Q
y?Y7Qc*
} Qgi
+gc*

V Z}
.,~xOzy[~?T e**
VY
%
/Z7 Z}
.q
-Z sygzZ 7
G
'
y Z}
.Zg +
HH wZ

~ gzZc*
X= Q~ qz ~
,g yY\Wt d V,ZVz
} 7,
**
Ygq\W1{z7]!*
~
G
'+
~, `Zg !*
!*
1?VY Y7~
N Y k0*
!*
!*
1{z ?!*
*
! y Y7
gq ~ ~ :gZD
kZ
, 7gZD
Z \W6,okZV Y
k0*
}~,7z hg?1
~ } # } ? kZg 7
~ S7,7ic*
y ~xg
;g @*
(Z ~ J
-y zS7,i4 gzZH <
7it [Z y ]!*
~ kZ e
yz
8<~ Iz Z
# Z ;g|7,
z H Y7 kZf [zg k ~
V;zKgV Zzg:Zpz~?
gqtgzZ} [zgk V,Z~9
'!*
gzZ
H z [zg k ~ N Y ~
q
-Zc*
^V;zk
,

~Sk ~{z Y B kZ ?
w ~ kZ} w= kZ
$
?V *
@Y|m
~ 'Zzg7g$
+~ ~?V
kZ
H|m
~ ' Zz VZ. 712 b
kZ4gzZ
H| m
~'Zz~g7g$
+
~
y
H` ~ ' Zz Z. {z c*
C VZzy
H1~z$=gzZ gw1^t VZz

-Z!*
q
!*
X ~gq!*
!*
=
tDggzZ
V;z
Hc*
|0
+!*
= gzZZji Zz VhgzZ @*
}g
Z4gzZ
8<Iz Z
# Hz ~

22
i ~g7 Y~
) ) c*
~? CH
))
~ Y ~
) ) ge YJ+ Zg7 gzZ
yB 15 c*
~
) )}[zggZD
k
4E
7zgzZk
5G
Wg E
,
z xO Y7 WY V ~
yV {z p W ~?
~ t ZgzZ Wk0*
} :7 Zzy
:7 Zzy\ W c*
C= 7y
]!*
~g gzZ
Hk0*
r
# g ?~ W
x **
r
# **
]|r
# ?C
( = gzZ
GF
gzZ c*
C 7 6,y ~ c*

(
GF
gzZ ]5yz **
]|
HW
[ Z c*
1
$= n~gZge=y &
]vZV~#
}
. **
]| w{gG
X V;g {gZ~46,
u]|
x ] V \W+Zw) :
?J7,
V=gf\WJ
-[Zg
0
+
i CZ [p~ C Z
# v:Z :t
aLZ vZ N +Z w) V@*
c*
gzZ sz Z c*
3 q
-Z #
Z V Zy
W
= n% uzVzvZ s
Z
# ~gzZ 5nkZ vZ
7%] 0
+
i Z w Z
y ` W H: n ] ` W
/Z ?Zg*
Vc*
Wk0*
]| Z
# ~ ?} [ b
g izg Zg*7% C y Zv:Z
LZ ~
z = gzZ g ~h }1 ~gZg e
Vzv:ZV
8&
+
e% ] }
Q ~ e
$Z@ =g f= s vZV

V~\WgzZc*
Zg
# =Q?N C
7 = ~ Y c*
4 " K6,
Z6,
= VzgzZ nZ~q
-Z e
~}xsZ wJ= k
,
gzZ
HW6,
L KZ
g = ;g 7t V
LZ ~ ?
V;z c*
Z Vz} hz
~][ y }uz
HW%
+B
 z
exsZ wJ}~ y
/Y i ]g
t :Y7 V2zzy}:x=
{zZV7~ ~~ZVVY
ZVVYt pY **
yN
G
'
s kZ }y.6,= n }g +
-Z v l{
q
 QVz Zzg
ygzZ]B} Wq
-Z
c*
W geZ
#
H`~
) )yZ~
{gt~}g!*
VgzZ c*
Z*= r
# g ?
~ gl
/Z (,.6, a 1H
Z b \W N YW } (,V
b Z {q~V g7 {y
g~]Z~gzZc*
Z
Zi c*
@*
gzZ Zi R } V
'!*
yZg yz k0*
} {zWY
g _7,s\W ~ c*
~N
{zg #
wZ CZt ZvZq
-Z
i V,Z W{zQ b
1{zW { Zg Z\ WY7 ~ 2
7~
yZ W hg y n
Y7 V,Z Y ~
) ) \ W ~

23
wq Zz V Vz n%kZp e
}g7 ` W e *
*k\ZgzZ **
zgZgz] ZgQ
izg bkZ 7~b q
-Z y
DZ- LZ V S7,,i gzZ HfV H e
~ yz kZ g !*
zg `
@*
gzZ } )
,

.% s kZ 76, y
X6,
Y~
E!*
gzZ W~f\W] !*
[pZz:
t]vZuZ b
? ]!*
gzZ
yg ZZp ~(,~t]\ W:t
p ]| Wx **
Z~kZ
X ~wZ e]!*
p~w]|vZ ` WWx
ix?Zt]:
vZ G
*9gzx?Ziz:t

ZV-
gzZ gyZg izgVyZ
' Z c*
=g f= vZ}n X
mZ WZ
# gzZ *
* )f }g
X w5 Zg vZ @*

yZ g7gpyG\ W:
?D~gZg e V
V r
# gpZz yZ ~ ! 7:t
LZ= {z Hx ] yZ~gZg e
yZ~ yZgzZgpyGd
W
v:Z ~
H n i~K r !*
Zfg!*

V c*
n]kZ MyV
+ Y }v :Z V (F, ]~ b)
~ ~h ~ a
 ] v Zz
s8
-Zge gzZV
rg gz C B LZ
i,Z= vZ}V @*
=gf ]
$Z@kZ~: i YyZZZ
e
# ~e
$Z@~
+gzZ e
$Z@ kZV &hZ(,
 yZZgzZ
VyZ ]|}g e '

t iYZ gzZ Z(,
 X
M F,
]VZzWYgzZVZzyyZ J 7,
yt/ZgzZ Y Hg n
7{ c*
i n kZ ] ~ w T
X Y`: :ZzLgge
zC
:gzC7,

?x Mg yg Z :
Zz "7, t
C
 Zpg ~ ':t
&gzZ HZ ~
V =rG
*9gLZ y
kZ 0
+
i kZgzZ `
@*: Z

xsZ {z
: .%q
-Z {z~ y}g7
/Z *
*g

24
` lZ
+vZ6,gx{z
/
gZMZ!*
Yx
X~gZ+g ~gZ+gzZ
yZ sC
Z
#*
* y
KV{gzZ ~gz$
xq
-Z (VpV{gzZ
s }gJ iz ~
z n kZ
F,
gZgzZ Z(,{c*
i kZp e
A &W
c*
CgzZYHm,
?`B
n%t
{
]|YYHgzZgzZV {Y
c*
xZ)**
g ~ zg ]xsZ r
#
0
+
igzZ~{ y
K V,Z
Zgt H]c*
Z@ xsZgzZ h ~
X ]i!*
sxsZ{}g7

CkZ c*
gzi { c*
i
 6,Z
+9xsZ
tZ ]Z @*
<xq
-Z Zg7 {z6,
z ~ZZ ~g7 n#
z
 ( gzZu]
y }g7 kZ r
# {
@*
qZ 0
+
i Z
X Dc<
h',
kZgzZ
ZxsZr
# {

Vg+
M ZuzkZzvZ {zb
Z b
gzZ `Z kZ n V
KZgzZ g z e
$Z@
gzZ {oxsZD 7 ,Z
+9wqZ
x Zg7 q
-Z n b # ~zy
ZgzZ ! x *B
bzg gzZ ]c*
gz ~ ~ kZ
kZ~ Vzk
,
KZ r
# {
y Vz
XHZz! p|
]gZ r
# {
]|~]ZvZ
Z **
3~ yZ ]c*
gz~ y
KZ c
Z ZgZ CZ~ `Z D WgZ;ggzZ

D e
$Zzgg
$u ~
VvZ wg {k
,
1Z]|
C
o ] ]` &fm q ] ]:
!^`m ^` rm
n#
Z kZ6,}uwC
Vz vZ
}h
++ c kZ
Za ,+Z
yZyq
-Z @*
0*
x Z ~ V ZyZh
+g
xEx {zgzZx} g
$u~ kZ ~gzZd
} (,} (,
~ xEyZ m + X M
hW
xEZV2{z
Za +
X x Z**
g ~h
+~
]ZYWwH,
~Z
+9~{bZ
wqZ: (w{Zz s ZZ~+
kZ ]Zy

z ]$
+(XU*
L gzZ
<
Za Z
Z bkZ ~ #
Z + h
+b & Z
X g D
pg6,
osZgzZ cgsZ#

gzZ m,
+Z0/]|wVkZh
+4z]
.
XQ~)LZ{
gzZLZ~y
Wgz
@*
~ #
Z +yZg vZ z {
]|
# {
r
xZ**
g ~h
+~xEsZV2
{z Zz b~g7 h igzZ ~ gz LZ
gzZ g ^Y V D h Y
3g ~f KZ Ywj V0
+
i
z Y f kZxZsVzgeyZgN {z

25
+qzgw+
M
M ZgzZ g0
+Z y
KZ
gegZzgZ kZ {zY Za L
MgzZ
:twZ{z6,
VZgec*
]
p6,g~W~ ]5 :]g
X]g
_c*
qkZ@*

kCu0*
**
skZgzZ **
gz \vZ:]Z
XCyz~kZzPE
+
X **
z
sfg gzZ - 6, W t p kZ :s
#
~i!*
u0*
gzZ ]zIg0
+ZkZgzZ: ]!*
.
_
X N Y0*
]ZZZ]ggzZ~ z
T Z%
A &z ]gzZ {z kZ :
Z
gzZFyZ0
+{{z @*
.
]ZZ,Zy
KZ
Xn`6,

Cs Zzwx
~ pWz ]qZ yZ r
# {

CnZY m
CZ :D
HwEZ
,]yZ CZ
,kZ j
gzZ + #
Z Z
# vZ: D

_nY~ zgw ]V
vZ {z}zzK
-~ ;gkZ @*

{z}[ Z gzZ @*

g
gz g kZgzZ @*
0*
gZ
yV vZ
@*
]iq
-Z xC
D
(q
- X *
@Y
E
t
kZ @*
kZT C<q
-Z
q p ~gZ )f KZ {z e
$z s
CY 0 :
L qZ4,
gzZ s%Z yxg VgzZ V
~{6,
|gzZ 4/Zy

yp6,

CkZ
]%ZyZw x Z kZ CY
)**
g g i!*
C c*
iz gzZ 3 {Zg 9

kZ ~gzyZ npg !*
z CZ
z V,Z sgZgzZB
t
0
+
i ~gzZ 0
+
i C~ 0
+
ig y
KZ
Wz gzZ @*
B yZ0
+{ y
KZ Q Zz q
-Z
~4z]
.~g7 kZ @*
4z]
. b
 {
D}g72 s ZzwnkZ
'g qz)gzZ qz l l V,Z
|kZ {zB kZ 7B s
# z
 c*

g*
* Zg7]c*
gz~
CDzs
kZ ~gzx
 c*
g nkZ ~gZ)f
yZ r
# {
~ ]c*
Z@ xsZ ~
c ]gZ r
# {
Hf ,
`gZdZkZgzZ F,
qzggzZZy
KZB
H yZZ < c*
c q
yW
]zi]g~ sfyZ V,Z
D
Hf tZZ~c*
vZgzZ bzg zf
V,Z e *
*l:
L kZ ~ kZ
b&Z yZgzZ Hf VIzggzZ Z{Zg kZ
X CZD
+

gz ~ yG*zy ~vZ z {
#
]|
$
ghZz z gzZ 0*
~ kZ Za ~
wZzi Z yZ ~gz xsZ x Z V p
xZZ x ],
sZ 46,b!*
V
!*
x ]Zk
,
z zu sZgzZ ]Z sZ
kZ Y Y c*
gZ
7#
sZ Z
) !*
f
gzZ #
Z + ~ ]5x0
+
i {z ~:
)**
gdZ(,yZtD{ WnvZ G*Z
c ,6,qkZ(q
-Z r
# {

26
c*
CgzZ H Z
]o+Zg #
n TgzZ dY F t ~
V vZ wg
yZgzZ *
c J (,W V,ZZ \ W
X Zg Z MZgzZ ;~}g7xsZV@
6,gm{ +Zg # V,Z s ~uz
kZ c*
W~ z
 ( x : =g f T
q
-Z CWt ]!*
t kZ s
# z
zu < e **

 c*
g b
 c*
g
X $
`x b{zTg~

u*
0

GL$E
C;
0 Z
# u 0*g
CZ c T wY ~ m
#
-E
zg u 0*LE
} Z}
.
CY tV 4',g V

A z uZ kZ Rzg
CW yWC
V p u 0*0
d ~ u 0* z y

CC fg \
W ]g b Z
Z W Zz V z c*
"
W 0 g
C *t z y
Z

~>"
Z[ W*
*
09568136926:b!*

~(,
z
z\Wc*
0*
xZ=gf~
VvZwg
^tZgZMZ Tq
-Z D
gzZ Z Y ZgzZ ; J
- sZZ yZ gzZ yZy

~uzXDZ Z `Zy

Z yy;
!*
[f^~V1kZgzZxzgx

bkZ gZ* `!*
gzZ kZ {
!*
i
ZgzZ
~
VvZwg,@*
VqyZJ
-u~(,
* ~g
kZ5xF
F6,
sZzw *gzZ ZgZMZ yZ=gf
\Z~T~]x kZ \Wn
Zq
#
-ZZ c*
6,~ZZ HtkZ
H gZMZz=gf#
ZkZQ~^
gZZVqyZ~ kZ H**
wxxsZgzZ
:D
~y
W3g!*
^e o ] nq ^f ]] v]
n] m a ^e e ^v] "
# of^e h]
!^f] rv] ^`je f] ^ h^e
!*
}i zg}g7 T Z wi **
h
[ Z\WgzZ ~
V { !*
[c*
S
V; [IZ{ !*
yZk
,
Z z xzg Z=g f
{ !*
x v=g f Vz yZQZ
vZsu Zzg
gzZZ
E
~Y EBZ G
Zi Z[n" KZ vZ z{
]|
H7u#
sZgzZ H Zzg
h
+ F,
]VyZ V,Z~[kZ
- 4,
q
XgzZ D7t{Zg
1Z]|) T6,gm{Y #!*
{zZ]|
X 7i Z ( /]|gzZ
b g
$uz yW
r
# {
]|

27
z + sZ q
-Z~ exsZ wJV V,Z
c*
gZ t Z zgZ ~ gzZ VpZZ <
ZZgzZV@ggzZY 5Y f~y*yz
IgzZ xF
F6,]0*
]Zf`ZgzZgZ Z
L X c*
:
iZ0
+Zb~g7 ]c*
ZzgzgZ
g(ZxsZ Z
ZIs ZgzZ]4gz$gzZ
_: )Vz `gzZg@*
tC
H
Z
ZCc*
)~ #
gzYY**
t
/spZZ" 0+wJs
{z It ~}g!*
V }gZz xsZ
gzZ
C" uZu K
~ xsZ 4',
i
~ ]q s$
+
gzZ W,
Z {],
Z V ^
vgzZ VpgzZ Ze ~ Zz zy
p,'!*
~B Z
Z ]4
`WgzZ c*
CZxsZ V~ Z~(,~ wj T
H 7gZ / & **
kZ D CZ
,Z YgzZ R ~ YY
X7~ x ~ Zz a',]!*
Z X ]Z
+xsZ Z
Z`Z)kZ
CZxsZ4tZgzZf
eg(Z
yZgzZ Vz6,6,LZgzZ e
$Zzg hZ
CY ~g7 {z C @*
7,**
7 Z
Ut ~exsZ/ sc*
!
<
~p
c}zyiZ0
+ZZ Z
a kZ 7mXZ kZ g
t6,R@} g@*
`W7W',9
wJ.
iZ0
+Z ~ ZiW
KZg {
W ~ ZiWI {z

/c*
y
KZ Y 7

Zp? HnZ Y Z}
.]!*
w
!
<
~p yZ 3Zz y gCt Zgf
Zc 6,"mq
-Z gZ-6,I Zg7 0
3Zzy6,
} Z~gg3,
~eF,
;gW
VzgZ 7lp{z Y ~zqVx
/
u
E
4]
G

J
- Z~gg3,
Vf~zKgzZ
7x {c*
i ~kZ p Hf
9}g
Z Zz6,
zZ gZ } Zg n
j03Zz ygzZn 7b~g7 6,j
VZzIgzZgu~
/
% kZ aCZ Z} h
o {z wZ X c*
Z9~i V Z,Z
IgZg Ia Z ] Te *
*7
KZ I 't kZpc*
6,]Z|
}uzI 79 c*
uF,
3Zz y
E
C-duIu
aZZgWz
/{g~gzZ F
BUNCH
O F F s W [ {g
3Zzy ~p Z Zz~THOUGHTS
x~g % kZ ~gz 7 x YZ q
-Z
[!*
[ B ) $
Y o 7Z - y7Z
z
/bT~[Z1Z&[ ( 1211
j7
-f |y4',
iVzy
Z7,
{c*
i6,
VY~ ZiWW,
Z kZH

28
Zj]~zy
Z ~$
+
ZgzZ Q +
M qzg
D 0*
Z}
.gzZpgzZ <
p $
Y 7]!*
ayZ g2]~$
+
ZgzZ
iZ0
+ZzmvZ-]W~
/~y
W
yZ c*
Vz
/e 7R]!*
kZgzZ s
 {z Z
# gzZ c*
0
+
zgZ #kzz
Z
Zzh9
~y
W{zD]!*
Zz
iZ ] M
h p!*
} gzZ ]!*
KZ
: 0 zmvZ -]WgzZxsZY S0
+
zmvZ-]W kZt~Zg
~C
yZ Z
# YY c*
CZ% !*
gzZ sp
kZ=L L Y S0
+ HwJxsZ w
kZ kZ 1' 7 Y 0 y
-B ) ~ c*
q
sp<
!
~p
,3wzg#J S0
+~gU*
WRgzZ ~ ZiW
*
@Y s !*
kZ( g CS0
+
<
@',
V~ ZzzyvgzZIYS0
+
~ ekZ n
pgt ~ e uF,c*
CZ
RV7ZwJxsZgzZ g(Z|
xsZV{zXZjYS0
+iZ Y3g:6,
xsZaz <
KgzZC
axsZgzZ7nZZZ6,g(Z
'!*
z ~ kZ ] wJZ
~ xsZce YWt
 ~ ^Zz
0*
Z}
.gzZ p {z 7=gf wZ
+Z
kZ*
@ YJ
-]~$
+
Z y
KZ 3 Zg J!*
LZZ okz xsZta
ggzZ c*
}wJ{ n~z*gzZ ~

zyz CW~}%itzgZZ {gg


@ {)zy
/YxOzygzZw8
-RE6,

H7hZ3ZzyF
F6,
!*
6,
R
V
/
u~gY gZ
~
/c nq
-ZZ
~gg3,
Z ] kC]gzuzg6,
3Zz ya kZ HkCJ
-uIgzZgu
kZ
H qznpzg6,x6,Vhv
q +Z Y1xv ykZ ~

{6,
wq]gVzv`gzZ] ~
~ V x
/Z *
*x6,4zg
Lg@*
xBa~itZgzZ ~gZ
C7(Z 3Zzya~ Zzzy
7]!*
ybc Za `W
Zz KZ KgZ ~y
WB
7Z ]g@*

~$
+
ZgzZ 0
+
i V
KZx @*
+F,
Zn
ZzmvZ -]W Yq]
H7~ Z}
.~ ; a
 gzZ ~y
W ~;
4
~ PgGz WP\]| c*
x Zg

 yZ 7]gzpg ZgzZgz p
-\Wa kZ zmvZ -]W
xBh
et z wg ~y
Wg/ zmvZ
Zz ZZ ~~g yc*
; gzZ Vg z V1
~ci7kZ `zygzZ | ~Z
# CY
V s
 yZ~]g+Z 7
p"!*
]gzZ
~p c*
3Zzy
]v b"0
+!*
~h W}hgzZ
RyZZgzZm9yxgZz Za kZgzZ
yZ D7kC]gzg kZ6,

29
!
~p=g f
gzZ sp 6,~ Zi WI
Y S0
+ 6ap g<

xsZ 7 **
CZ]+xsZ
-xsZ9gzZ xsZ 6 + Z V
KZx
c*
C
z "
$U*
} ] B zmvZ
gzZ VZyZgzZ <
Zv {` WZ
#
{7Z H ~t : ~ VE!*
Z
 gz Z a * ~g7 gzZ V
KZ x <

~ V Zz xO zy gzZ | e
$ ,g (Z
@0<
LZ ~
. ~
CZ LZ
7 ]ogzZ !Zj a
 gzZ
0 <
#q
-Z , z 7~ci7

~LZ Zz<
):
L
!Zj <
@ gzZ C 7~ h
]W~ V @*
7~ zy gzZ |
@V 7 Zz 0 zmvZ gTZg~ekZ ~VZ ~h
+zf w
~ za sg z _D xi Zzy L L[
V ]Wa kZ Zjz c -}g
~
3Zz yV Zz g(ZxsZ +A
~ekZ oxO@gzZ p"
]gzzg VE F6,XgZ, Z
`
KZ6,o: Zg Zz
6,x **
Zg
z WzmvZ -]W 7i Z
WakZCYW][F,
\
x w@
Wct
/Z ?" z
C"tzg s ZZzgZ
XV["h
+'
~ ZzzyvZY
KZ (,

H7Zg7 c_V# Zg
H
/Z}wEZ6,g
y*y 6 BwJxsZ
HH (z (Z c*
t ]!*
~uz @*
W~G
g t grL~
S0
+g~ Zzzy~e<
!
~p
!
<
~pggzZDwEZ x**
Y
-Z~A kZ {z f
q
e x**
xsZ~e
CzyY S0
+6,
CkZ!~iZ0
+Zm{
z
/{Z',
uI 6 ]!*
"
$U*
gzZ
t y L L D VZ wZY S0
+
[o e
$Z ~(,q
-Z yZ ?yy*y
zyVzhzpWC
!*
Ps W7
7nZZ6,<
!
~p+Z~ y
2Y 1947',
ZB12YC
{h
+`
)

HHa @*

xOgzZ<
V z Vzk
,
Y S0
+B
6,gZgzZ 0
+
i]qY S0
+ (122
!
~pgm{~V19
gzZ
E
$yZ0 xsZgzZ<
77b~g70G

-SZ
q
# Y 1922S; Y 20
HH
| ~ yZgz V',B2520 6,Vzgzi
S0
+~: q
-SgzZ V
/
uV-
V,Z~yZ{
,k
,
gzZ]**
{Y
xsZp # ]<
!
~p
LZ~ Zz zy ZZhtyZ 0
{gD7]**
yZY S0
+~G@*

yZ gT Zga kZ yZgz ]
Zj{g K 7]**

z ~y
W 0
+
i
X CYx
C~g7w+ZVZzI
y
KZ **
uzg **
b~g7 6,<
!
~p

30
iZ0
+Z: Zge
HqzQ
zz[Z
iZ0
+Z: ZgeQ
k
,
z: {~Z
~
: VzgZ)fgZZz
k
,
zyZ~
V : kZQ
HH1**
z
8g- s V kZ
HH [s
GZa]qw9Zz~xZzx
xsZ V s V!*
 yZ

T ebT{z ;g^[pz YV!

 : i kZ k0*
yZ D7hz%h
yg Zzp
c*
zgx
yZ+ yZggZbszZ {zV
]!*
. L{z s
_
]!*
+Zy
/Zg **
zf
D7h Z[
gZ xk!*
@*
CZf kZt M t
x~ <
xsZ ;gI Z gzZ(C
y
yZ
H3g w #
w V ] <
Z
I
4&K<
F
Z
]iYZ ByZgzZWV Z iG
7]iYZ]!*
kZxsZ ~k
B
q~7
]z yY kZgzZ ~iZg
 6,ZI
D
vZ g k0Z ]| Y |
) ]] h^v] ]ji :c*


g Z ~
V xZ
Z X *
*: OV V ] ( 2650 :g x1Z
Vh1{g/gzZVVg~J
-k
B
qb
t p Z e
$Zzg p
Hc*
: n
^] j "
# ] o` :
VgzZVg~
V vZwg( 4646:g) ^nf]
$u]{fg
g
$ qZkZX c*

IO
xsZ @*
x Xgzw~V1
H3gpm{gV Z<

ZgzZY 7zgz$~

 Vz)gzZVJZ~
V xZY ZZ
g M !*
z h ~ *gzZ tfZ
+ c*
V \ M ~ V!f` M7]!*
~
5t
y
xsZ9gzZxsZ ;gY ZC
is xsZ
V ZCx**
xsZgYV~
yvyZ L ;gY c*
* V . Z
yZ L *
@Y c*
:
K]gyZD Y
-Z D Y GZ
q
+ ]ZZ~
/c s
[ gZ ( VyV s
V s~uz /i/
gY [Zy

C VzgZZ yZgzZ ] kl
7'6,Z ;gY **
Z
/{e Z ~
/cyZ
C
Zqz+F,
+
$
-ZVOZ
q
!*
z
 ~ t~ggZu ]9z
Vzgzu 2Zzpg%z x <gzx
\ M gzZf]g~
V **
]|Zz Y m
CZ
l: p bz gZ ~
V
xt =gf Vz c*
z uZ gzZ c*
z.
$6,

uge IwP Z gzgzi}(,


V xZ vZ f~T G
~
yIg,Z
yZ c*

_ =rG
*9g ] [g X
gzZ u0*
**
"
$U*

/c ]Zf
` 6,V V * ~g bkZ

31
7b]tx?Zm]|y
/Z b
yZZ t]xxsZ7xyZZ kZ
: yZZ6,x?Z:Y m
CZx{zJ
-Z
# 7x
vZ {ziZ H kZy
M V ~gz yZ1
, 6,( ~
V ) wgz {h
+
/
',~y
M
` M ,[Zy

CyZ,bz,yZ
s~ * {z ~t e
$ gzZ |~ *
yZgzZsyZy
M ,q+ZQ gZb
V * X g
VY V
~
V \ M ~gz
/Z {g l0*
l0*
w
yZ **
+
M
KZ iZ V: 7b]t
a q
-Z * ]Zf yZ,: { M ,
w6,]Z f yZ {zgzZ yZZ6,yZ X 0~ !*
M
X ZyYz
6,q
-ZD
vZg,
'Y]|
q Z **
Y n ~
# q ,~
V \ M
|
# g z}g)~Zz ~
V \ M 7 {6,
~ vZ :c*

5 q
-Z ~
V \M
~
V \ M b.
$zZgZ',
V
|
# g{z
) Z
|
# g}uzBkZ ~
V \ M c*
^B
~ vZ: c*

5q
-Z kZ gzZ k0*
tO YVz ?c*


g Z~
V \ MQ
) Z
{6,yZ ~
V \ M bkZgzZ |
# g Vz
D
vZg,
'Y]|
~
# q,~
}~
V \ M J(,
M ~Nt~
p=~
V \ M ~Q: kZ
X}96,VLZ Z]
.d Vz gzZ g
vZ g >0,
'Y ]| / (3012:g: 9)
kQ~l ~ :c*


gZ ~
V vZ wg D

*
q nk
B
q]c*
Z@sZtZ
#
1 g w ]xz ]c*
Z@ yZ zZzg$
+~
xsZIZgzZxsZ{z6,
xsZy=
*
@Yc*
*V sJ
-d
$
}7,
m,
{ c*
i V Y yZ |(, M kZ [ZgzZ
~ ] gYZe :
6,
9y7Zx,Z
yZ p Vc*
pgzZ 'gt
K X aZ

~ [ I VzyO gZz ~ V1
EI
(~
V) 4]Z3,
- ` M z!*
J
~pz ]d
H
H
4
&
o
. GzZ [ kl V- f
H3E
b ~
V \ M ` Mz!*
]dF,
x(> Zg)
[ kl V ( |) g g Zu
4H
&
.H-oG
` M I~Vp ~ T ( gZ) H3E
E
{o V g ZzVZp z ~
V\M
'*
! ~ yZt~}g!*
V1yZ ` M
 gs ZZ X9{zC3 <

L zy M

z [ '37 <
L zy M
'*
! gzZ
,qt7
 g ' yZ#]x<
L
V1<
Zx* *y M Z
# {Z
g*wgZD
| l,
e ~ T [ uZz {z ~
kZ 7~pz pgzZ J
- ` Mz!*
6 1p]Z&
+ z ugnvZ)f
^v ^] ] ^ v ^] :
gZ
kZ gzZ Z g@*
Z ( y M
)f
[ z kl V; Y Zz
vZ ! } Z: kZV

 ' ( x?Z :) VggzZ V1x


]|y
/ZO g yZZ6,
gz ]t
4
Z7y{z
rg 7yZZ6,]tx?Zm gG

32
:c*

c*
~ *y M
yZ sskZ
!} Z( 95:g:v>g) n`j] ^n ^
X pnVZz q~y
~gv
~
g y
VX Vy M
Z 1Z z 61Z Z Z',
HxZ yZ V
~gZz ZZg@*
g" {zyZgzZgE
-Z V V;g gzZ xZ}',LZ
q
\ MZ
#Z
# ~gz**
z+
$Y ]!*
Z
c*
xiq 6,V VV~y
~
V
m,
{ c*
i V YKZ ~g]Zf ~
V \ M Og
n
pg p 2Z V;z V yV
~g gZgzZ 9Z {Zg Y
q gZ gzZ sz Z Z
x sZ * 6, k kZ,
VzgZ Z gzZsZ]YgzZy;Z',
uVsZ
hZgzi6,
!f{z ~gZ)f ygZ)f
V1gZ @*
, ZzV~
gy
,
}g y~*gzZ: ~gZi M w V
G4E
&Y ~uzg sz Z y
vZ 6,V x )-E
KZ
;gt Z
+~gZ)f F,
x]
xZ Vz 4 ?gzZ # V ~ kZ
xz%yZgzZ **
:Zz ]Zf ~
V
KZ {z eV n kZ 4 {

gzZ(C
C
~::*gzZ , Z ZV-gZ)f C
k\Z ` M N Zsg,~
V \ M ~ y!*
i
7Zz]~
V LZyt
E~
V vZ wggzZ q C {H Vzuz
M ~
V wg ]pZ
# 9~
>ZvZzX N Z M VzuzgzZV

zy
Z)X @*
xs=~ V}T
xsWZ wg J
- +
M
KZHt (2277:
@*
V ~ y
~
V \ M y
KZ t gzZ ,
:~*y M
]{c*

s ?}Q
Z
# DY
/
Q spzvZ
) DJ{c*
i wV
KZ
o
y2 ~ 3g ~ ~tK~ (74:> {g
y
KZwt1({)zz ~gg) @*
M ~
y
]Z,z kl
 ]
\ M *
@Y="TyZ @*
Q @*
V~
vZ g,
'Y ]| @*
ZyY6,Vzg
Z~
V
:ZzB~
VvZwgDe
$Zzg
.
$zZq
-Z H~r!*
-ZgF
q
xZ{ .6,
kZV@*
gz M6,
-ZC
q

LZUg.
$zZc*
k0*
LZ.
$zZ~
V \ MH~
V
\ M gzZ c*
M Zz ~b
 e
$. Z @*
/

g }i
O ]:c*

~
V \ M
Ht ~
V
kZkZ|0
+!*
]kZ ~
V \ MgzZ ]
:c*
zQgzZc*
4
o] m ] u] ] o] ^] ne ^
y Mz}i ] r] o^ ] ]
Z V wg vZ ~ Yt q C
yxg
gZu t ( 18:g gZ ) ]z y
KZ y
**
\ M Y t~g] x Vz
] z y
KZ y
*
*t 1 wgF h',vZ ~
V
y
~
V \ M D F,
Z6,]z ]
y q
-Z ? J
-
y
M DQ D V~
7
/
(Z k
C
,
c*
,
k
A ZwG LZVZ
y
z ugnvZN Y $wg y{,Z

33
Zo C]gz ]~ Z
Z c*
O
t ]|gzZ @*
7,*
* qg **
VzgZ )f
X ItY b ZZyZ 'S
6Wq
-Z **
' ~ I*
*~kZgzZ
n kZ s: 6,g B`

A & !*
-Z g Z-
q
] ~ Z
ZgzZ ~g7 nq
-kZ D4z]
.
b+Zz!*

A &O zgkZ
: i ZzWVgzZ !*
Zg0*
JgzZ x3,
kg Zc*
q
- XIzo c*
i ZzW{b & Z
zx Z6,i ZzW **
i ZzWn]
.)z
Z KZ xj%**
D Ytg t mZp
BgzZ ~ ZZ Z V 6,R
Fi i
&CZ**
Z (,N*
gC
Hx Z6,b)
Vp~L vZr
# **
]|
g C[%HkZ yZ1Zi Z
V } (,LgC
,yZz!*
kZ
q
-c*
x Z
/
z6,gzZ kZ Z (,} (,t{z
CY**
%
yZ~8- ! fi Z
Lg Lgz!*
g zgzZx kZ1
x Z
/
z6, 7 B g c*
K c*
x Z
/
z6,: ;
x ZZ zz y!*
yWgzZ bz ~C

w r
# **
]|n Vzgz$ Zz
zg ~y
W {z Tg A } i Zzg
~C
} 7,y
6,nZ WyZ ez!*
~gzm
Z
Z ,j ~(, + x Z}
.gzi
 z y

wj V~ y
yc*
KZ YV;zgzZD

~* b Wx q
-Z O
C7,

 Z',
.6,
yZ%~kZ
6,1 KZgzZ Dq
-J
-
zy
W~*1

[pJ e Zgq
-Z V- A[ f YZ
B;{n C cu z!*/ Zg C]g
e: w hg5gr b 1g x3,
!*
GE
4]gzZgz .~w1q
3G

-Zq
-Z- {n
}g7 6,W yZ 4 (Z~Hc*
V ~ >
GE
4]6,*
3G
g \ Y: 1t V !*

X ] {Z c*

VIg+x {gzZZg8 - ! f
# **
r
]|g c*
s sZ gzZ
 6,
u
: ZcV- gFngZZ J
- mvZ G
*9g
g W ~ [ z: c*
gzZ8 - ! fz!*
C
KZgvZ LZ {z ` W D Y
M igzZ d
gzZ Vg )
,LZgzZ q`
ZgzZ dz Z ] }
.
~ggZ[gLZ~#
}
.V26,
u
u ~ LZ1Q0
+ z !*
W yZ
~
z S
/V d
$
V,Z zz ` Z'

x **
xZg$
+
eY c*


/
%q
-Z ] }
.
{gZ Z (s: V J
-gzgz {g Z Zt szc
]| *
@Y
/
% i b) CgzZ B
c*
q ] ~(,*r
**
#

)fgzZ wdy fp
/Z0
+
i { z
Z
# 6,
X CgzZ Y B1gg g Z

34
Zz ]| Vzg Z)f V7z
/Vz C
c*
6,
nZVzg Z)f &zsVz ]|
: V,Z W~]!*
]| c*

yZgzZ
}g7 W~:c*

]| W~
gr ]|gzZzgzZ grxst
g :Zzl}g [ Zz{z
*
! v{z : #gzZ: DZ(Zi Z0
+Z **
p
-Z t
q
 yY }uz q
-Z
]| 3A 8
- }uz
LZ ]| Z x Z **
Y 6,yZp,B **

HkZ,nMkZ b ZV
ZD
+
g Z ~ s ZZ 1
$ 1
$ 0*
: c*

C
]|Zz]|LZ~{0
+ : p { W,
M
}
#
.KY KI { %vZgVxZ**

]| ] q kZ =
n e
$ zz kZ Zz **

D
f }p yg Z C ]5 VD

~q
z S
/Dg OZ yg Z {zD
gzZ
Q0
+D
g ZZ . L n
x Z
/
z6,
Cg q
-Z ~ V q
-Z d
$

$~(,
e
p=**
]| ~q~
(t[ Z :c*
GF
\ W1 Y~] Y

(
GF
D Y ug atg !*
@*
C
N
V {k V ` W1
^ Z\ W
gn4P
z S
/
~3 Zgg Y
}z\WHkZ, Z gz~
y x { \WHt e Z
# \W ] Xn
B \ W[Z c*

. { Zgi ZN
=
W: c*
, WvY::gz V Y~ ~h

W,
7 z g g x Z~ k
,
i
t*
* J(,WyZgzZ Z
Z,jVIg LZ D

]g Z{za~ VZ
/
z6,
Zq I **

kZ ] X D Y n 46,
u c*
D p=~x Z
/
z6,{z1 D ~ y
W

 )y
6,
yZ D
~y
WgzZ
D

 Z',
%
O{ Zg W" $
+ bC

sw LgzZ D
f Vp V Zz x gzZ
B7YZg Z ~gZ **
c*
6,y!*
ie
$D
Z zz ,Z 0*
ZugzZ . yZ
zz T n
pg]o: AZz **
] Z|g Z)f
e
$~(,{z n x Z}
.szc~V
+gH LZ wyZp
W=g f
(Z ] !*
~ kZ gzZ D
~ G @*
k
,

X @*
x~kZnq
-ZC
@*
iZ0
+Z: DZ
Kq
-Z mIZ d
$
: ZPIwP
V c*
C gzZ ~ ] HkZ6,
C
]!*
] !*
gzZ Z s %Z ~ :W6,]!*
~
Ht g W"
$J
-OgzZ ~> ^: gzZ | (,
w ~:g
$uq
-Z p~F,Zq
S(,zg u #
 Zpg : Zqg s
HkZ W,
Z Z (,6,w HkZ
: Zqg } (,gzZ
p=6, **
]|

G@*
$HkZBZ ~i Z0
+Z
Z (,
wyZZ
# eZ
# **
Vz(,
LZ :c*

~ zg g
$uz yW
]|3 V!*
yZ
W: ~ l [ Z
/Z ]!*
g,Z
~ kZZ~g 'd 4 **
Y% Zg
V lpyZgzZ ,g] !*
]|

35

H xz : x
g q
-Z Zg7Zg t
Cc*
M F,

yZ s Z**
7 ~ kZ
46,
u yZgzZVz
/
yZ + x Z}
.gzZ Y 1Y f
**
, Z }g Z Z Zz "m
yZz6,
 kZ1 npg {0

+
iJ
-#
] }
.
z ] Z f .z g 0*
Zux H**
z!*

X : i HY:~6,
T (Zq
-Z
i ZzW C kZ gzZ yg Z q
-gzZ yg Z
-Z nkZ **
q
gzZ mm{ **
]|
yg Z Mgn kZ n
pg w
 6,
ub
 Zpg [ Z NwZ gzZ n **

]|
Z y
`
yc*
KZ ] }

. **
]|*[g

x mZ m{~ gg Z yZ

X
w^ZyZIgzZ

Zp ~qp ~ HnHkZ,
~ ~h Y = \Wk
,
c*

izg Zp
/Z ~q ~g 6,3Zz {k
gzZ wL Z y ]|1 ]u
~(, { Zi r
# gzZ { E
+ Z c*

x OZ M
Z Zt]gzZ]gmg !*
g !*
gzZ,N c*
Zsg
LZ V,Z
M F,V z Zi r
# g D

h
+ir
# **
(S
6,&
~] yZeYgzZdYyZyZ
O {z ~g Z Z tzf d Z (,
g Z )f
dYgzZ**
]|~V6&
,w r
# vg )
,r
# q
-Z {z
Z @**
]|xsZ V,Z
]|{zkZ 0*
S zgzZsg
**
]|VZr
# @Zi **

{zkZmm{yZ~g7Zgg Z
 6,

u qzgg Z }g7 }g Y SZ
! q Z Z xj%q[
Z ~z0
#
+ dZ g Z **
]| uGgzZ
:(
~g" KZ# g F3,
sZ Iy*zy
i WzgzZ} (,
X',
gz {h
+ q
-Z ~ m kZ ~(,Sg Czg6, ~ V- g F gzZ ng Z : i} (,**

gzZ`m Z]
.Z !*
WyZ qx **
TZZa
q ui **
g !*
Fg D c6,
Wg !*
g !*
2
~ z~,Z L L{gE L Lb Zz
/
kZ Zg 4Z bkZ J
-] D~ wh~
r
# q v !*
W Z% Z Z6,c*
Z ZyZ **
gzZ c*

aCZ vZ 1 k- g Z g
o r
# q Y 1920 ag B28Za b V Z Q gzZ W :Zz [ c*

w {z k0*
yZ gzWg !*
gzZ w.I Jzg
 {zg!*
kZ1 sz^~ ] }
.
r {z k0*
yZ @*
zg6,g Zi wqI n 0*
d` Zy
 ] }
.KZg [g LZ
]0{zk0*
yZ @*
&
+
ei{- {g Z ZC
gzZ >C
]yZgzZ yZ
, Z I{z gN[Z w{Z z wZzi g e g q
-Z n }g 4 (Z n
gzZ D
n% t f q ]!*
EgzZ}g Z Z ]zyZ

36
X
6,
g}g7Bx g z
ZgzZge Zz;gE- dg KZ {z
LZ gzZ {g !*
z t Z d
$ VrZ ~ i
{z Z
# }pz W,
VrZ1e ~ w yp
x Z >Z
J
-Y 1980 w WWZ W
,m6, yZ gzZ / OZ yZ g
?ZVrZg W,
OgZ)f#

~ T ~ ^i[Zp ;gE- r
#
VzgZ)f#
~Z ] )yZ
Zg^ {zX 4 Z (, Z%gzZ ]4
VrZX H !*
W !*
W VrZ g ~h
y ]!*
kZ 7ZH wjZ g^
-VzZZ #
J
gzZ {0
+ : g Z (
n~S Zg^ VrZ n kZ D 0*
W
V7
]**
JZ V )V Z I VrZ V H
w. I{g Z Z kZgzZ Hg n
~ o }g7 VrZ J
-VzZZ #

~gZZ (~V gzZ ] VZzg (
x **

gz ~ hZVL LVrZ
X H~g Y)x ~ m,
Z
o}g7 s Z Z ,! r
# q
~
z gzZ ]q ui **
VrZ
HH~
x Z Z yZ S0
+!*
gzZ g: I
~Vzg Z Z gzZ *
@YH~VZ ~)
S,jgzZ z gzZ D 7k- L{z
+Z n ] (gzZ g I D
gzZ B
bgrgZgzZqg w ]gz,
ql y!*
i n F,
gzZ BB Z
B
bg]g~g76,~ m,
Z bzg Z B
bg

g Zx 0>ZuZgLqD7
e{ Yx 0Zg8
-!*
LgzZg D
{zz 0*
ZunsZI{z Ww'~
G{EAX(gEzZ F,
.(
VZzg LG
gzZVZp~uyI
;gE- |
/ZgzZe ;gE- g^ {z
;gE- Y )gzZ [ b {z ge Zz
{z 0*
ZugzZ{zgV
n
g Z`
HgzZ g (gzZ 3I
=gzZ y d
$ ZgzZ
{z
X y)F,
qly!*
igzZrg Z,yZ
$.gzZ qg i6,, r
e
# q
V gzZ W ~){z ,yi Z
gZb} (,
 x ~)~


M F,ZgzZ sZBBZp
gzZ (%wD Z {zp y)F,
} (,
ZuX0*
Zz ZgzZgzZ]zZ lpe
$.
kZ Y
 zq
-Z Vo{|
/
" yZ *
*i Z0
+Zx gzZx **
q~
5B~) VrZ~T ,k
,
+Zg
c*
gzi 6, z f sZ ~VY
] Y T n b # z Z% V
yZ CY 0*
~ ,q{z ]gz
t {z 7w F,
gzZ ~ OZ sq
- 4,
V d
$sZgzZ xsZ T e
}p r
# q m: AZz ~
L LgzZ L LVg!
: {g L LgzZ L L W[ L LX `

Vc*
6,g}g7 g ZgzZ ] yZ ~ L L{ i Z
~gZgzZ WzyZ ]
g gzZVzk
,
yZgzZ
gzZI{z @*
{ i Z0
+Z ]! ZgzZ 70
+Zgz

37
g VZ7VrZ~gZsZIgzZ
gzZ wZg VrZH7
 Z*z
6 gzZ

zVrZnkZgzZG}gzo}g7
G
X H7z
zgzZ1hv%Zg7V &L
~qg yZgzZ ]yZ m yZ xC
yZ
X Yc*
:%k
Z kZgzZgZsW
gzZ
 * )**
* o
z kZ
x{ Y
 d
$z <
nz `
@*
gzZ7ZzC3 Zg twq]ggzZ x
&" L LgzZX 7Gg s~B;
xwyZc LG
q~ Y
Z 6,
gzZ q
-g @*
,Z X L LZW
gzZ ]q
z kZ ]gzh
+ g
gzZ L L0
+
i L L)x q
-Z g Z*g Z
g~ ] q { L LyZ L L)x }uz
!*
WgiD ~@ c*

m{ m
0 i {WV gzZ $ZY 2014

gzZg F iqX c*
\Y^q
-Z
{zV gzZ CW6,x gzk
,
0ZyZ:gz
`g ~, Z]gzh
+ T Qg
6,g m{ ~ yj
jZ z t Z
z kZ ;g q
}g7 ;g[z`gwD Zz] V
gTZg] qk- gzZ0Z ~xsZ
6,[kZ
L LM
hw$
+]q L L[ q
-Z
{z~ 7,6,r
# q[ NZn)l
)l VrZX gZ ',

]qp
rg wZ Z ~ [ {z
7J
-Zi dgzZ$
+7J
-Z
X Z}
.**
I:gzZ c*
W
CW7i ZzWN*
}gvZ

F,
I ~g7 gzZ Zz6,g}g7 Vh
+]
.
I]zqX$
J
-xxPZgzZ
1Z ~z0
+ZdZ 1Z wDZ (uX yv Z(,
ZiWxZ1Z **
@Zf Ze C
Z ~zZZ
bT
k
B gc*
g ~ !*
c*
g]
.Z**

nkZ0gzZCW76,
wW
r
# qUbZ@*
7,
*
*gOZV
Za ~m # gz {h
+ kZ ,
ugzZgmC
@*
Za Z
# gzZ @*

w7Zzz~qZgzZ ~q]yZX
,xq
-Z,q
HH'
**
g
@*
Wz w kZ Ct yT ,xgzZ
!
{z @*
C
7_C~
 ( z
/
gzZ h L{z
V
KZ qZZX @*
VZgVp
))
C
A &~ kZ pg ~g^ yZgzZ
@*
7gD @*
`Z'
{z n Z
LgL- L L * V!*
& C, +Z
kZ A
$ C Za Z
# ]:SteY
-Zt YY Hqy kZgzZ YY Hg
q
VzuzgzZ Y6,py
KZ6,T K
~ ,yZ mi sX Y[Z
X0*
ZgzZzgf Z{zc*
ZaiZq
-Z
p 7C
sZ xEgzZ + q
J
- x!*
z ]gzZ F,
#
Z
# gzC
Z
yZ 2 kZgzZ 5Zg
7Zzzz ~" : i+ Y f
qgZ <
bzggzZ g@*
qX D
VrZ
 k ~ , yZ ,g Z
G ] ZZ i H77t F,
V

38
Te *
*._<
L 6,xC
0
+
i
/Z c*

Y zs ]gzzn kZ
c*

~z0
+
Z i* **
xHgXN Y {0
+
i~
x0
+
i%kZgzZ yZZzb
 ~
V \W
gzZ [~
V \WnkZ**

i*
*6,yy
KZ nqkZ
lp ~
V \W 6,V ~
V wgvZ
xgzZ xzvZ %ci7 wzZ CYq
z**

HZiZ]ZzXqy%
~z0
+
**
C
]DLZ~z0
+
y
XZx!ZxZ
/
z6,
,
6xHgHZZt]Vid

( vZZZ e
WGF

;gE-Wz6,
)vZZ Z [ Z O%Zg
(
N
GFsZ vZ z x ZeY ( kuz kZi

+s W
(
GNF c*
g@*
KZ

D[Y Cz{E
+Z
{
]|
rgxZq
-Z~ * ~g p
j**
]|[ZgzZ mkZ vZ z
{ J
- }g x gzZ u yZ
Vx+Z !*
zkZTc*
VZ
Zz WV e **
C
:% (ZgzZ wWZz
(Vq
-Z Zz {z}kZ ]!*
kZy
KZ
xZ
/
z6,
kC 0
+
i i ~t ZgzZ
X ~z0
+j?#

g7y m{ Z77

^n o 7f
News World
o`] o m] v

ZH,
',
6q]

eY [fi ]Ziz',Y2015 ~gB8

"
$x)
,
% :X Z zx)
,
L LZYC~w;Wz
6,
,
k
gzgH
Z ',
6,
q~
V #Z]+
$Y
>z0
+xZgZ ]gZ T
HHZZ kZ Z q
-Z
Z ~z0
#
+
Z i* **
?ggzZ g
$u f*Z Y!Z
',
ZZ
YCB12~xZ
/
z6,
',
7]o:Zg2
+ gzZ u0*
x ]z
]4gz$gzZ xsZ 9 tZ ~
V g LLH
@Zgv~ X7
.
S ' {z /
]] i ~
V \W~gz VZ ~t]
6,
6,
+zx
7
-Zx]g~zgu0*
**
( J ) ~z0
+
**
I,k
,
g
( )~z0
+]**
(gZg)~z0
+Zg
r
# jZe6,kZ xZ Z

]Zp(,
6iWw,ygZ)x

g7y Zu Q
OZ

wjZ e- e

^
n V ]] j

Nursery to 8th Upgrade 10+2

9621428318, 9161325000,:b*
!

39
c iy%| 7,i gzZ Yc*
*
<

E
G
t iq
-Z Y ( 159B 1: G
! 5 Z ~z2 Z ) Y
V y~ kZ
/Z A l V
)VV)
/Z Y HgyZ V
] ^fi Vn om ] xnv]X
xnv^ hv] ] o q ]
( 563:~L ) ]] ve ^
=(V# z % :
wZ J 7,V#{ i i ~gzZ Y H
?g k
H[g Zzm,

 H Z: e*
*6,
z
n kZ 7xz nkZ :t
'!*
t,6,kZ 4 {z hY U*
gz
E
$ G
XM&zhE
0r Z yZ~ ZzX 7g (Z
G
( 824B1:>i Z > [ :g Ug )

~z+
0j?
~]
H
.) H
z yZ f Z -:
Z
# CY ~ yZ f Z6,
z q
-Z w}g7
? *
@YW
z%
ZgzZ s ZY  z
z -:t
yZ f Z qz
zgzZ Y 
z yZ f Z Dg Z wZzi n kZx

7 ~ yZ f Z kZ e *
*gH
G
GLzyZ f Z
!Z )X ~gz**
( 148B 1: G
~yZ f Z
G
6,

Y U*
gzV
kZwZh
+i :
? xi*
*Z ZJ
<] n 5Z Z n
: t
e i Z5Z Z kZ%Z 7gH
n
{z:ZzJ
-] m{ h
+i
/Z
c*
Z Z kZ c*
- g @*
J
kZY 1
5Z Z 0*
: J
- g @*
kZ
/Z Y
GB+
( 497B10:g 5 Zg ) X ,
Zz kZgzZ W l ]g
/Z :
?YH H 0)c*
0{z ;g 0*
7
Yx**
y ^z {)z k]:t
y
#
/Z Y H._Z

40

l6l)vwJxsZ@*
3$W
x1;e **
OyZ xsZ wJyZg
@*
W 3Zg)Z Zg~l zgZ VzgZu
!WVz
VxsZJ
- )Z:Zz)v
9gO\WgzZwgvZgzZg
V,Z 3gxsZgzZ !wgF [Z
Vz
l c*
yZ~wgvZgzZxsZ
~l Y c*
7Y 3Zg)Z:Zq
-Z
gu ~
# ~(,lgkZj$
+
H7,h
+


 Zpg b +
$Y )v~ #
}
.
VZzlgzZlg\b)v~
Vg
XBgzZ
6,g kZ Vxszzg V
n }g]gZX
xsZ {Z
gzZZn* ~g7

gzZ Z @*
YZ H
H5
~g7gzZLZZ
Z#
Zg`g
qnZ{ZgLZ!%*
VgzZ xsZgzZ sZf tgzZXn
pg `
3kF,
6,
fgFyZgzZV%6,
zguzz~$
+
vZ6,
gi|(,
kZgzZk
,
k
,
~zg{ZyZ
sg ggZ~
V \WgzZ{Z wg
wgBgzZwg wU*
Z0)vxsZ DZ
$;Z+
M
KZu"gzZf!% @*
YZ H
W
\WO `Z6,
~gFJ
-uwg
n kZ D ` ~ zg {Z
VwgzZ~gFk
Z :}`!%{zt
t Y $
+ LZ !%} `Z 6,
34C!%fgzZZg!%7]!*
G
EE
]
kZ$
+!%LZ7y
t
!!! BkZLZl X{

o m n v ^

! 3TLZl

c*
W6lwU*
Z0)v~>

!*
)Z
] xsZZ gz .{ZgiZ ~
V =r G
*g9
kZOwJ]xsZp=n
~iZ0
+Z:{}(,
gzZ!Z"~(,
Bg
vZ~v!*
f ~ ] xsZ= {W
/Z ~)gZz
~
V wgvZkZVzO~
V wg
]k0*
kZq
-Z{gOk-
~
VvZwgs`Zzg:ikZ5n
3gi!*
~(, R kZH{ZgZ O
kZgzZkZgzZ1YkZ3Yq
-Z]
{V )ZB
H7~#
}
.wgvZ
V2~tKVyZ
V wg vZ
~
Hc*
|0
+!*
}g*
nit)v
G
'
+
kZgzZ?y~{Zg x":c*

/
kZ yLZp
e
$Z@u| YZB
8 |z
zZq
-
Z Z~{{zc*

3n
/Z~(,

]xsZkZ~
V vZ@*
Y{g
,OL
q
-Z\WDO=\W
/Z[Z~
Hy!*
i Te **
ZiW Vp\W
/ZgzZ
{g~~tK{z1;g [Z )vy &? Te
y&;g 8wWw{Z~
V vZ
ZiWyZz@*
Z ~
V \W g*
~~tKgzZH<YC
!*
)vZiWc*

izg&}g\:HngzZHwJxsZq~#
}
.
1 ].
{c*
i
 n }\WJ
-
xsZ [8gzZ ]!*
{c*
i
 n }\W[Z

Hc*
**
3._wn)vwJ

HHn~#
}
. ~
V \W
H$**
3~kZ
]
gzZ @*
3~ $Wq
-Z :c*


gZ \W