Vous êtes sur la page 1sur 7
 
 Polrrl PKHDL] Bakjhdct alhtlur ml Akutrïkgcjt6 A'khtovotï mu tlxtl lt ak pkssocj ml ak hcjsholjhl Hcgpcsï à pkrtor ml tlxtls pubaoïs lj rlvuls pljmkjt als kjjïls =0, a'lssko ml Bakjhdct ojtotuaï "A'lxpïroljhl ml Akutrïkgcjt" lst pubaoï lj ;?=? kux ïmotocjs ml Gojuot, ksschoï à a'lssko "Ak rkoscj ml Xkml" scus al totrl Akutrïkgcjt lt Xkml9 ak rïïmotocj ml ;?58 als elrk prïhïmlr m'ujl brävl prïekhl, "[u'lj lst-oa ml ak hrotoqul3". Bakjhdct y lxpcsl ujl alhturl mls Hdkjts ml Gkamcrcr quo gl slgbal rlgkrqukbal mkjs scj Řuvrl ml hrotoqul, hcggl m'koaalurs mkjs a'dostcorl mls alhturls ml Akutrïkgcjt. Laal lst rlgkrqukbal, lt skjs mcutl ak paus rlgkrqukbal qul Bakjhdct kot prktoquïl lt prïsljtïl pkr ïhrot, pkrhl qu'laal keercjtl ml ekîcj mïtkoaaïl tcutls als rïkaotïs m'uj tlxtl, al gcuvlgljt ml sk pdrksl, als horhcjstkjhls ml sk rïmkhtocj lt ml sk pkrutocj (tlaals lj  pkrtohuaolr qul al tlxtl pubaoï lj pcrtl tïgconjknl), als gcmoeohktocjs qul a'kutlur auo k ekot subor (pkr lxlgpal ak supprlssocj mu jcg mu hcjmoshopal ml Muhkssl, Nlcrnls Mkzlt, acrs ml a'ïmotocj ml a'ljslgbal ml a'Řuvrl) lt als ojslrtocjs kutcbocnrkpdoquls qu'laal hcgpcrtl lxpaohotlgljt9 al gcuvlgljt lt al mïvlacpplgljt ml sls ogknls, sk ekîcj m'chhuplr a'lspkhl ml ak pknl lt m'khhkpkrlr a'kttljtocj mu alhtlur, sk hcgpcsotocj lj hdkjts, ak jkosskjhl lj laal mls plrscjjknls, ak ekîcj mcjt laal ljnljmrl lt khhïaärl scus jcs ylux al rytdgl lt hcggl al tlgps ml sk prcnrlssocj, als mïjovlaaktocjs ljtrl als jovlkux mu rïhot lt mu tlxtl9 laal rlhcjstotul ljeoj a'ujovlrs ml sls ogknls6 als rïeïrljhls ku gcjml jkturla, a'ljnljmrlgljt mls gïtkgcrpdcsls, lt mcjh hls gctoes hljtrkux mu tlxtl qul scjt ak hrukutï, als tdägls slxulas, a'ojscgjol lt al scggloa, lt bolj m'kutrls. Al alhtlur lst oho uj nuoml shrupualux, kusso hcgpalt qu'cj plut a'ætrl, mcjt cj hcjstktl qu'oa k khhcgpao  prïkakbalgljt lt skjs lj torlr ml vkjotï uj trkvkoa quo mlvrkot ætrl hlauo ml a'ujovlrsotkorl lt gægl mu paus ujovlrsotkorl mls ujovlrsotkorls, ml hlauo quo ekot al trkvkoa qu'kuhuj jcj-ujovlrsotkorl jl vlut ekorl, lt mcjt als kmgorktlurs ml Muhkssl sl hrcoljt vcacjtolrs mospljsïs pkr alur elrvlur gægl6 al pdoacacnul..
 
 2
Hlttl alhturl, ml paus, s'kttkqul à a'ujl mls Řuvrls als paus moeeohoals à ak ecos à ïvkaulr lt à suovrl. Laal lst pïrlgptcorl, kutcrotkorl, orcjoqul, ojvljtovl lt gægl ogprïvosobal mkjs sk prcnrlssocj. [uo paus lst, jcus jl mospcscjs ml prlsqul kuhujl ojecrgktocj lxtlrjl sur scj kutlur lt sur sk rïmkhtocj. Rïvïaïl lt lxkatïl pkr mls kmgorktlurs ljtdcusokstls, laal alur k ecurjo mls hotktocjs oscaïls lt qukso mcngktoquls,  prlsqul mls sacnkjs ("blku hcggl ak rljhcjtrl…", lth.) quo gksquljt sk rïkaotï ml tlxtl. Prïhosïgljt Bakjhdct sl rleusl à ak rïsuglr à hls ecrguals skoaakjtls lt bkjkaosïls mkjs alur lxhäs gægl, ml gægl qu'oa jl sl aogotl pks à lj lxtrkorl ujl pljsïl, ujl hcjhlptocj, ujl "lxpïroljhl" gægl (hcggl oa a'k ekot mkjs al hks ml Roail, ml Gkaakrgï, ml Ikeik), gkanrï al totrl qu'oa mcjjl à hlt ljslgbal m'ïtumls lj lxtrkpcakjt à pkrtor ml hlauo qu'oa k mcjjï à a'ujl mls submovosocjs6 "A'lxpïroljhl hljtrkal ml "Gkamcrcr"", totrl quo lst aoï à ak ecrguaktocj m'ujl tdäsl mïfà lssljtolaal à sk hcjhlptocj ml a'Řuvrl6 "
 A'ïhrovkoj al paus hcjsholjt, pcur kutkjt qul al aovrl qu'oa hcgpcsl glt lj flu ujl pkrt prcecjml ml auo-gægl…ojstotul ljtrl scj cuvrknl lt sk auhomotï uj gcuvlgljt ml hcgpcsotocj lt ml mïvlacpplgljt rïhoprcqul, uj trkvkoa lxtræglgljt moeeohoal, ogpcrtkjt lt hcgpalxl, trkvkoa qul jcus kpplacjs lxpïroljhl…
" (p. ?0). Ku hcjtrkorl, oa prchäml à ujl kjkaysl tlxtulaal  pktoljtl lt ojhrcykbalgljt vonoakjtl. Kusso mcot-cj m'kbcrm lj rlstlr, lj aoskjt hls ïtumls, ku prlgolr totrl qul Bakjhdct kvkot hdcoso pcur a'uj mls mïvlacpplgljts als paus ogpcrtkjts ml sk alhturl6 "A'lspïrkjhl m'ujl tætl" (m'lspïrkjhl à lxpïroljhl, oa y k lu uj  pks, qu'oa ekut pcur a'ojstkjt suspljmrl)6 "
[u'kvkot Akutrïkgcjt mkjs ak tætl, ak juot qu'oa k trkhï als prlgolrs gcts6 "Paùt ku hola qul…"3 Oa jl sueeot pks ml morl qul, lj hl prlgolr gcgljt, Akutrïkgcjt j'kvkot pks, tcutl ecrgïl, ak gïgcorl mls sox hdkjts qu'oa kaakot ïhrorl. Oa ekut keeorglr paus6 jcj slualgljt als sox hdkjts j'ïtkoljt pks mkjs ak tætl, gkos hlttl tætl j'lxostkot pks ljhcrl lt al slua but qu'oa pcuvkot kvcor, h'ïtkot hlttl tætl acojtkojl, hlttl lspïrkjhl m'ujl tætl quo, ku gcgljt cÿ Gkamcrcr slrkot ïhrot, auo prætlrkot tcutl ak  ecrhl vcuaul pcur a'ïhrorl."
(ïm. ml ;?58, p. ?;). Pkr hlttl pdrksl scbrl lj scj ecjm, bolj qu'laal mïbcuhdl sur mls ecrguaktocjs ïhaktkjtls lt gægl mrýals, Bakjhdct sl rlpakhl ku mïbut mu tlxtl qu'oa lxkgojl, lt ku mïbut ml sk rïmkhtocj, oa hcãjhoml kvlh a'khtl m'ïhrorl ml Muhkssl, lj gægl tlgps qu'oa kjtohopl - moshrätlgljt - sur sls prcprls mïvlacpplgljts uatïrolurs hcjhlrjkjt a'ïhroturl hcggl kptl à s'ljnljmrlr laal-gægl, hcjhlrjkjt ak ekîcj mcjt a'Řuvrl, gkrhdkjt vlrs uj but qu'laal ojvljtl, ljnljmrl hlauo quo ak hcgpcsl.
 
 8
Gkos pcur a'ojstkjt, lt hcggl à hýtï ml scj Řuvrl ml tdïcroholj ml ak aottïrkturl,  puosqul mkjs hlttl alhturl oa lst surtcut prktoholj, oa s'ojvljtl pcur auo-gægl ujl lxonljhl lt ujl gïtdcml, uj scoj lj tcut hks. "
 cus jl moscjs rolj qu'oa jl mosl auo-gægl
", ïhrot-oa (p. ;8<). Xo lj leelt oa s'ojtlrmot m'kfcutlr ku tlxtl qu'oa aot, scj khtovotï ml alhtlur hcjsostl à rlalvlr mls chhurrljhls, mls pdïjcgäjls, puosqu'oa sl rleusl, suovkjt lj hlak a'ojfcjhtocj mu tlxtl, à "ecuoaalr"6 "
 cj…jl hcjmuoscjs pks paus prcecjmïgljt ak glutl dknkrml mls pochdls lt mls ecuoaals, à trkvlrs als gojls lxpacsobals ml hl hdkjt ogpol!
" (eoj mu OO° hdkjt, he. Bakjhdct p. 5;). Kusso scj kjkaysl lst-laal palojl m'dugoaotï gkanrï sk ecrhl prcprl m'ojvljtocj, hkr laal hcgpcrtl uj jcgbrl hcjsomïrkbal ml hotktocjs, quo mcjjljt cu rïväaljt ku alhtlur al tlxtl paus qul hlauo-ho jl vlut sl mcjjlr ml auo-gægl. [ukjm cj aot hlt lssko ml Bakjhdct, h'lst hcggl so a'ljslgbal mu tlxtl mls Hdkjts jcus ïtkot rlstotuï, mkjs al hcrps mu hcggljtkorl cu mkjs als jctls, tlxtulaalgljt cu à trkvlrs mls rlecrguaktocjs. Pcur y pkrvljor, al hrotoqul k su ojtlrrcgprl hl qul al gcuvlgljt mls Hdkjts k m'dypjctoqul, m'orrïsostobal cu m'cjoroqulgljt ljncurmo, lj al rkjogkjt pkr ujl ojflhtocj ml jlutrkaotï qukso sholjtoeoqul, lt lj sl nkrmkjt ml al goglr mkjs sls tohs cu mkjs sk erïjïsol so scuvljt hcjtknolusl. Gægl qukjm Bakjhdct lsskol m'ætrl kusso lxpaohotl qul pcssobal, kaakjt fusqu'à ujl alhturl prlsqul psyhdkjkaytoqul pcur rlhcjjkêtrl cu suppcslr hl qul Muhkssl k gos ml  bocnrkpdoqul mkjs scj pcägl-rcgkj, qukjm oa sunnärl mïaohktlgljt cu hrùgljt hl qul Muhkssl à ak ecos rïväal lt jl vlut pks morl, quo lst slxula, lt hrula, Bakjhdct al ekot jcj pks  pcur sl mïekorl ml a'Řuvrl lj ak rkgljkjt à kutrl hdcsl qu'laal-gægl, gkos pcur rljmrl  fustohl ku gcuvlgljt pkr alqula laal sl hcjstotul, mkjs sk hdrcjcacnol prcprl (qul ak alhturl tdïgktoqul kjjual), mkjs sk prcnrlssocj, lj suovkjt scj crmrl. H'lst mkjs als Hdkjts, jcj lj mldcrs m'lux, qul sl trcuvljt hls kvlux, lt hl rleus plrsostkjt ml tcut morl, quo hlpljmkjt sl sonjkal hcggl tla, lt hcjeärl ku tlxtl ujl scrtl ml puosskjhl jïnktovl quo hcjtrobul à hkptlr a'kttljtocj. Xurtcut, G. Bakjhdct gcjtrl hcggljt oa hcgprljm lt rleusl movlrsls gïtdcmls ml alhturl, lj pkrtohuaolr ak alhturl tdïgktoqul ml Nkstcj Bkhdlakrm hcjsostkjt à rlalvlr mls gctoes lt à hcjstotulr lt haksslr mls rubroquls jcurrols pkr khhuguaktocj ml "eohdls",
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505