Vous êtes sur la page 1sur 9

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii


yjemy w czasach ostatecznych i moemy zaobserwowa powtarzajcy si w historii wzorzec
upadku. Bg nie od parady umieci w Biblii historie prawdziwych ludzi, w tym ludzi, ktrzy
doszli do upadku duchowego bd prowadzili cay nard Izraela do czczenia demonw. Biblia
zawiera, wbrew dzisiejszemu oburzeniu i domaganiu si sztucznego szacunku od kadego naokoo,
imiona tych, ktrzy zapisali si jako zwodziciele na kartach historii.
Historia Izraela w ST odzwierciedla historie Kocioa w NT. Taka sama naiwno, taka sama
gadka,te same wymwki. Czowiek, ktry nie pokutuje jest skazany na popenienie tych samych
bdw co Izrael i skazany na to samo miejsce, do ktrego poszli przez wieki odstpcy- pieka.
Tylko naiwny i zalepiony czowiek myli, ze moe chodzi wbrew Bogu i prosperowa. Zanim
przejdziemy dalej, popatrzmy na ponisze wersety:
Izrael suy Panu przez wszystkie dni ycia Jozuego i przez wszystkie dni ycia starszych,
ktrzy przeyli Jozuego, a ktrzy znali wszystkie dziea Pana, jakich On dokona dla Izraela.
Ks. Jozuego 24
(1) A to s narody, ktre Pan pozostawi w spokoju, aby przez nie dowiadczy Izraela,
tych wszystkich, ktrzy ju nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, (2) a to jedynie w
tym celu, aby pniejsze pokolenia synw izraelskich nauczyy si prowadzenia wojny, wic
tylko ci, ktrzy przedtem tego nie umieli. Synowie izraelscy mieszkali tedy pord
Kananejczykw i Chetejczykw, i Amorejczykw, i Peryzyjczykw, i Chiwwijczykw i
Jebuzejczykw, (6) i brali sobie ich crki za ony a crki swoje wydawali za m za ich
synw i suyli ich bogom. (7) Synowie izraelscy czynili tedy zo w oczach Pana i zapomnieli
o Panu, Bogu swoim, i suyli Baalom i Aszerom. Ks. Sdziw 3
A gdy rwnie cae to pokolenie wymaro i nastao po nich inne pokolenie, ktre nie
znao Pana ani tego, co On uczyni dla Izraela, (11) zaczli synowie izraelscy czyni zo w
oczach Pana i suyli Baalom. (12) Opucili Pana, Boga ojcw swoich, ktry ich wywid z
ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spord bogw ludw okolicznych, i oddawali
im pokon, dranic Pana. (13) Tak opucili Pana, a suyli Baalowi i Asztartom. (14) Wtedy
zapon gniew Pana na Izraela, wyda ich wic w rk upiecw, ktrzy ich upili, i
zaprzeda ich w rce ich okolicznych wrogw i nie mogli si ju osta przed swoimi
wrogami. (15) Dokdkolwiek wyszli, wszdzie tam bya rka Paska przeciwko nim na ich
nieszczcie, jak zapowiedzia Pan i jak im Pan poprzysig. I utrapi ich bardzo. (16) Wtedy
Pan wzbudza sdziw i ci ratowali ich z rk ich upiecw. (17) Lecz nawet swoich sdziw
nie suchali, tylko cudzooyli, idc za innymi bogami, i oddawali im pokon; rycho
zboczyli z drogi, ktr kroczyli ich ojcowie, suchajc przykaza Pana; oni tak nie
postpowali. (18) Ilekro za Pan wzbudza im sdziw, to Pan by z tym sdzi i wybawia
ich z rk ich wrogw, pki y ten sdzia, gdy Pan litowa si nad ich skargami na ich
gnbicieli i ciemicw. (19) Lecz po mierci sdziego odwracali si i postpowali jeszcze
gorzej ni ich ojcowie, idc za innymi bogami, aby im suy i oddawa im pokon; nie
zaniechali adnego ze swych czynw i upartych postpkw. (20) I zapon gniew Pana
przeciwko Izraelowi, wic mwi: Poniewa nard ten przekroczy postanowienia
AntyEkumenia 2015

Antyekumenia 2015
przymierza ze mn, jakie zawarem z ich ojcami, i nie usuchali gosu mojego, (21) wic i Ja
nie wypdz ju przed nimi adnego z narodw, jakie pozostawi Jozue, gdy umiera, (22)
aby przez nie dowiadczy Izraela, czy bd strzec drogi Pana i po niej kroczy, jak strzegli
jej ich ojcowie, czy nie. (23) Dlatego Pan pozostawi w spokoju te narody, nie wypdzajc
ich zaraz, i nie da ich w rce Jozuego. Ks. Sdziw 2

Z tych wersetw wycignijmy pewne kwestie:


1. Izrael chodzi z Bogiem, dopty, dopki kto ich prowadzi. Potem okazywao si, ze
przez lata waciwie budowali na czowieku, wic gdy nie byo nikogo nad nimi, szli do
Egiptu.Oto skutki budowania na ludziach, organizacjach, zamiast na Jezusie.
2. Ludzi zastanawia czemu dookoa jest pogastwo katolickie, prbuje wkrada si
niemoralno, zboczecy, aborcja, odstpcze organizacje zaoone przez Jezuitw jak
Polska Rada Ekumeniczna. Aby dowiadczy, czy bd chodzi za Bogiem czy nie...
3. Izrael wybiera co byo dobre w ich oczach, mile dla uszu, co gadzio ich ego. Co
wydawao si w ich 'uczuciach' i 'odczuciach' dobre. Zwrcie uwag, ze 'robili co zego
w OCZACH JAHWE'! Co wic zego dzi w ekumenii, bawanach, niemoralnoci,
rozwodach, aborcji i pedalstwu? Moe nic, w oczach wspczesnych pastorw, ale jest to ze
w oczach Jezusa.
4. Inne pokolenie ktre nie znao Pana. Ojcowie Izraela znali co to modlitwa,
posuszestwo, cuda, znaki, ywy Bg, Pismo, zdrono bawanw itd. Synowie Helego
byli natomiast rozpuszczonymi syneczkami, mamin-cyckami, ktrzy nie znali sowa: Nie!
Byli w kociele, ale...nie znali Boga. Duzo suyli przed Panem, ale . ich suba
wygldaa jak majtki z plamami po menstruacji. Synki Helego nie znali znoju postu, nie
wiedzieli o walce duchowej, o demonach. Dla nich religia byo: nie osadzaj! Cokolwiek
robi- doce! Oto co wida w naszym pokoleniu. Zero znajomoci Sowa, jednostronne
Chrzecijastwo typu- co bym nie robi, Pan uzna, szanowanie odstpstwa, bawanw,
herezji.
5. To co zostao dugo zapomniane we wspczesnym, bez Boga i Pisma, Chrzecijastwie- ze,
przychodzc do Jezusa nawizujesz przymierze. Przymierze obowizuje OBIE STRONY
I JEGO WARUNKI WYZNACZAJA SUKCES BADZ KLESKE. My czytamy: Stary
Testament i Nowy Testament, ale jest to naprawd Stare Przymierze i Nowe Przymierze!
6. Obecno grzechw generacyjnych, ktre pchay ich w jeszcze gbsze i bardziej bezczelne
odstpstwo. Jezus mwi, ze stan osoby, ktra wiadomie powraca do grzechu staje si
jeszcze gorszy. (Pniej spotka go Jezus w wityni i rzek do niego: Oto wyzdrowiae;
ju nigdy nie grzesz, aby ci si co gorszego nie stao.,Wtedy mwi: Wrc do domu
swego, skd wyszedem, i przyszedszy, zastaje go oprnionym, wymiecionym i
przyozdobionym. (45) Wwczas idzie i zabiera z sob siedem duchw innych gorszych ni
on, i wszedszy mieszkaj tam; i bywa kocowy stan czowieka tego gorszy ni pierwotny.
Tak bdzie i z tym zym pokoleniem. Ew. Mateusza 12 )Oni w to nie wierzyli. Jak kochajcy
Bg mgby...Bg pyta- jak Jego dzieci mog...Dzisiejsi pastorzy zrobili z nauk Pisma.
pomiewisko...Postawili Chrystusa na wyszydzanie wiata...Jeli Bg wycign cie z
katolicyzmu i tam wracasz, stan twj bdzie straszny...Problemem jest to, ze wikszo
Protestantw nie bya uwolniona od demonw katolickich!
7. Kwestia chci powrotu do Egiptu nie wiadczy jedynie o nieukrzyowanym ciele, ale o
nieprzemienionym umyle oraz kltwach i demonach operujcych na zewntrz i wewntrz!
8. Gdy Izrael zama przymierze, zatykajc uszy i zatwardzajc karki (np. im bardziej mi
'moralizujesz', tym bardziej bd grzeszy!) najpierw w ekumenii, a potem jawnie w
Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

bawanach, Bg zareagowa z gwatownoci.


9. Jak Izrael, jestemy w krwawej batalii z silami pieka. Jeli Bg pozwala ci i w twoje
drogi to kto cie obroni? Bg moe wyda niepokutujcego czowieka wrogowi. Wtedy jest
mcka. Mate.o piewa :Twe drogi s najlepsze jednak chodzi do katolicyzmu, przeciwko
drogom Pana.
10. Prby przychodz na drogi Chrzecijanina od szatana. Bg dopuci aby szatan si
szwedal po ziemi w jednym celu- aby zobaczy do kogo si ludzie zwrc! Gdy przychodz
ci zawodzi o 'piknie ekumenii' to nie mw- o, Bg mnie kusi! To czas uy autorytetu
danego w Jezusie! To czas stan po stronie Jezusa i pokaza im drzwi!
Zatrzymajmy si tu troch. Ludzie gosz, w Jezusie mam kart z nieograniczonym limitem. Co
jednak Biblia mwi o przymierzu?
Majc wic, bracia, ufno, i przez krew Jezusa mamy wstp do wityni (20) drog now
i yw, ktr otworzy dla nas poprzez zason, to jest przez ciao swoje, (21) oraz kapana
wielkiego nad domem Boym, (22) wejdmy na ni ze szczerym sercem, w peni wiary,
oczyszczeni w sercach od zego sumienia i obmyci na ciele wod czyst; (23) trzymajmy si
niewzruszenie nadziei, ktr wyznajemy, bo wierny jest Ten, ktry da obietnic;...(26) Bo
jeli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmylnie grzeszymy, nie ma ju dla nas ofiary za
grzechy, (27) lecz tylko straszliwe oczekiwanie sdu i ar ognia, ktry strawi przeciwnikw.
(28) Kto amie zakon Mojesza, ponosi mier bez miosierdzia na podstawie zeznania
dwch albo trzech wiadkw; (29) o ile sroszej kary, sdzicie, godzien bdzie ten, kto
Syna Boego podepta i zbezczeci krew przymierza, przez ktr zosta uwicony, i
znieway Ducha aski! (30) Znamy przecie tego, ktry powiedzia: Pomsta do mnie naley,
Ja odpac; oraz: Pan sdzi bdzie lud swj. (31) Straszna to rzecz wpa w rce Boga
ywego. (32) Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym owieceniu wytrwalicie w
licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy bylicie wystawieni publicznie na
zniewagi i udrki, czy te, gdy wiernie stalicie przy tych, z ktrymi si tak obchodzono. (34)
... (35) Nie porzucajcie wic ufnoci waszej, ktra ma wielk zapat. (36) Albowiem
wytrwaoci wam potrzeba, abycie, gdy wypenicie wol Bo, dostpili tego, co obieca.
(37) Bo jeszcze tylko maa chwila, a przyjdzie Ten, ktry ma przyj, i nie bdzie zwleka;
(38) a sprawiedliwy mj z wiary y bdzie; lecz jeli si cofnie, nie bdzie dusza moja
miaa w nim upodobania. (39) Lecz my nie jestemy z tych, ktrzy si cofaj i gin, lecz z
tych, ktrzy wierz i zachowuj dusz. List do Hebrajczykw 10
Osoba zawiera przymierze z Bogiem przez Jezusa w momencie gdy przyjmuje Jezusa jako Pana i
Zbawiciela. Lewicowe kocioy zaczy naucza, ze Bg tylko jest odpowiedzialny za nas i to co
obieca. Jak widzimy, jest to poowiczna nauka. Nauczyciele doktryny 'raz zbawiony, na zawsze
zbawiony' wyprodukowali odstpcw, ktrzy myl: Jak Bg chce, to niech zrobi. Oni nie musz
chodzi w wierze. Oni mog grzeszy ile popadnie. Gdy Bg mwi o yciu z laski (po to aby mie
czas pokutowa, szuka Boga!) oraz chodzeniu w Duchu, ci zrobili z tego 'co bym nie robi i tak' i
w rezultacie uwierzyli, ze nawet osoba, ktra grzeszy wiadomie i nie ma zamiaru pokutowa i tak
pjdzie do nieba. Ci ludzie gosz, ze dana osoba odchodzi od Jezusa, staje si buddysta, ale
poniewa 25 lat temu przyja Jezusa, Bg MUSI ja przyj. Oto otwarta droga na rozwody,
ponowne niebiblijne maestwa, ekumenie, zboczecw za pulpitem, heretykw itd. Powieszchwileczk, chwileczk, jak to? Jeli i tak id do nieba, to co 'szkodzi' rozwie stara a wzi
mod? Nie, nie! Tak nie wolno! A id do nieba? No wiesz, Bg musi...To won, posu si...

AntyEkumenia 2015

Antyekumenia 2015

A nie zasmucajcie Boego Ducha witego, ktrym jestecie zapiecztowani na dzie


odkupienia. (List do Efezjan 4 :30)

Ducha nie gacie. (1 List do Tesaloniczan 5 )

lupeo1 - sprawi niepokj, zasmuci, obrazi, bolec, trapi


sbennumi2 gasi, dawic, gasi ogie, stamsi
Daj diabu palec a zabierze rk oraz Panu Bogu wieczk a diabu ogarekmetodologia wspczesnego zwiedzenia.
Biblia wskazuje nam co stoi za zwiedzeniem.
I rzek Pan do mnie: Istnieje sprzysienie midzy mami judzkimi i mieszkacami Jeruzalemu,
(10) e zawrcili do win swoich praojcw, ktrzy nie chcieli sucha moich sw, lecz poszli za
cudzymi bogami, aby im suy; i zerwa dom izraelski i dom judzki moje przymierze, ktre
zawarem z ich ojcami Ks. Jeremiasza 11
Ojce suyli Bogu, syny przyszy i stwierdzili, ze tatul 'przesadza'...(Dzi, w nowoczesnym wiecie
TAK si kocioa nie robi...)
Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mn. To ty, Efraimie, uprawiae nierzd,
a Izrael jest skalany. (4) Ich uczynki nie pozwalaj im zawrci do swojego Boga, gdy
duch wszeteczestwa jest w ich sercu, tak e nie znaj Pana. (5) Tak wic pycha Izraela
wiadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy,upadnie
te z nimi Juda. Ozeasz 5
Ten werset pokazuje nam, o wpywie grzechu i transferze demonw! Efraim praktykowa
bawochwalstwo, podpatrzy go Izrael i si pokala! Jak ju pisaem wczeniej, dzisiaj
Luteranie przywodz innych do zwiedzenia. Jednym z demonw jest pycha, innym duch
wszeteczestwa. Oto kolejny dowd,ze Chrzecijanin moe i ma demony! Dlaczego ludzie
idcy w odstpstwo jak Ulf Ekman s tam trzymani? Bo stoj za tym demony!
Dlaczego wic ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstpstwie? Trzymaj si
kamstwa, nie chc si nawrci. Ks. Jeremiasza 8
Duch zwiedzenia prowadzi do uwierzenia w kamstwo.(oto przykad demonicznej onglerki)A w
niegodziwiec przyjdzie za spraw szatana z wszelk moc, wrd znakw i rzekomych cudw, (10) i
wrd wszelkich podstpnych oszustw wobec tych, ktrzy maj zgin, poniewa nie przyjli
1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3076
2 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=4570

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

mioci prawdy, ktra moga ich zbawi. (11) I dlatego zsya Bg na nich ostry obd, tak i wierz
kamstwu, (12) aby zostali osdzeni wszyscy, ktrzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleli
upodobanie w nieprawoci. 2 List do Tesaloniczan 2
lecz tylko to przykazanie daem im, mwic: Suchajcie mojego gosu, a Ja bd waszym
Bogiem, wy za bdziecie moim ludem, postpujcie cakowicie t drog, ktr wam
nakazuj, aby si wam dobrze dziao! (24) Lecz oni nie usuchali i nie nakonili swojego
ucha, ale postpowali wedug *skonnoci i uporu swojego zego serca i odwrcili si do
mnie tyem, a nie twarz. (25) Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, a
do dnia dzisiejszego, posyaem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sugi, prorokw.
(26) Lecz oni nie usuchali mnie ani nie nakonili swojego ucha, ale usztywnili swj kark i
postpowali gorzej ni ich ojcowie. (27) Gdy wic bdziesz mwi do nich wszystkie te
sowa, oni ci nie usuchaj, gdy bdziesz do nich woa, oni ci nie odpowiedz. Ks.
Jeremiasza 7
*W Biblii Krla Jakuba jest: chodzili w radzie i wyobraeniach ich zego serca
mow`etsah -plan, rada
sher-ee-rooth' wyobraenia, uparto
ra` - zo
leb- serce
qashah -utwardzi
`oreph kark
Gdy ludzie odchodz od Pisma i woli Boej, wypinaj puzon w stron nieba! Moesz by
ogadzonym, ulizanym elem poeta, ale jeli nie chodzisz z Bogiem, oszukujesz samego siebie!
Religia uczu, czu i prze-romantyzowania Boga
Lecz oni nie usuchali ani nie nakonili swojego ucha, ale usztywnili swj kark, aby nie
sucha i nie przyjmowa pouczenia. Jer 17:23
Bogosawiony m, ktry polega na Panu, ktrego ufnoci jest Pan! (8) Jest on jak
drzewo zasadzone nad wod, ktre nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi si, gdy
upa nadchodzi, lecz jego li pozostaje zielony, i w roku posuchy si nie frasuje i nie
przestaje wydawa owocu. (9) Podstpne jest serce, bardziej ni wszystko inne, i zepsute,
kt moe je pozna? (10) Ja, Pan, zgbiam serce, wystawiam na prb nerki, aby
odda kademu wedug jego postpowania, wedug owocu jego uczynkw. Ks. Jeremiasza
17
leb- serce, `aqob zwodnicze, 'anash - niegodziwe
Czujniej ni wszystkiego innego strze swego serca, bo z niego tryska rdo ycia! Ks.
Przysw 4 :23
Bo Sowo Boe jest ywe i skuteczne, ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny,
AntyEkumenia 2015

Antyekumenia 2015
przenikajce a do rozdzielenia duszy i ducha, staww i szpiku, zdolne osdzi zamiary i
myli serca List do Hebrajczykw 4

Bg mi powiedzia aby rozwie zon...I nie obchodzi mnie co Biblia na ten temat mwi! Czy
skd to znasz?'Czuem' aby pj na ekumenie. I nawrci si kto? No, waciwie to zamierzam
pj na nowo, z 'nowa teologia'...(Czyli ekumenia 'nawrcia' jego)...
O, poczuem co, co wyczuem! A jak si to ma do Pisma? Wiesz....
Roxette piewali: Listen to your heart3. (Suchaj swego serca!). Bez Nazwy wykonuje utwr,
piewajc: Suchaj serca, zaufaj mu4
Biblia mwi, ze serce to wntrze czowieka, dusza, emocje...Jezus mwi, ze z wntrza, serca,
pochodzi zo...Musimy zrozumie, ze czowiek jest pod wpywem demonw. Siedzce w rodku
demony, bd wpywa na mylenie, odczucia i osobowo. Szatan moe rwnie z zewntrz
prbowa wpywa na myli, odczucia uywajc magii i demonicznego oddziaywania. Stad Bg
dal nam Sowo Boe, abymy nie zostali zwiedzeni przed odczucia! Kiedy syszysz anielski gos
mwcy i czujesz, ze w rodku jest co nie tak, Duch wity moe prbowa cie ostrzec. Stad Bg
kaza przyj chrzest w Duchu witym! Moc Boza wykorzeni demony, dary pomog rozezna co
za typek siedzi w rodku, bd oddziauje z zewntrz(rytuay, postrzeganie poza zmysowe itd.)
Walka duchowa i uwolnienie od demonw, budowanie na Sowie w Duchu to jedyne
Chrzecijastwo jakie zdaje rezultaty i jest nieodzowne w czasach ostatecznych.
Robisz jeden kroczek, badasz ziemie, potem stawiasz ...drugi
Skutki odstpstwa dotykaj cale generacje wprzd. Przedstawiciele narodu Izraela odrzucili
Mesjasza ok. 30 A.D. 40 lat pniej nie byo ju wityni. Przez wieki nard ydowski przezywa
przeladowania, ktrych kulminacja nastpia podczas Holokaustu.
Kiedy przeanalizujesz siedem kociow z Objawienia znajdziesz tam rone typy zwiedzenia:

odejcie od pierwszej mioci (relacja z Bogiem)


synagoga Szatana (pseudo koci)
ruch Balaama i Nikolaitow ( bieganie za kasa od wiata by niszczy lud Boy,
bawochwalstwo, nierzd oraz doktryna o pasterzowaniu)
Ukryta warownia w kociele i zarazem gbina szatana- zwana Jezebel, duch 'prorocki',
spoywanie ze stou demonw i nierzdu duchowego (ktre prowadza do nierzdu
cielesnego)-Oto Pan w 21 wieku czy wszystkie wiary...Bawany i herezje s ok.
Chrzecijanin z nazwy
Bogaty na wiecie (yje jak wiat, nie chodzi o ilo pienidzy!), pytki w Bogu- tzw cieple
lody, odbabelkowana coca-cola, kilkudniowe mleko, pila bez zbkw, modlcy si do
Jezusa i diabla, zielone maso...Pan kompromis, mae liski- dobre i poyteczne,
lepiec duchowy, brak duchowego dowiadczenia, kompromis z grzechem- ale 'korzyci na

3 http://www.azlyrics.com/lyrics/roxette/listentoyourheart.html
4 http://www.muzyczka.pl/sklep.php?t=S%B3uchaj_serca__%28szlagry%29

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

wiecie'.
Ksig Objawienia datuj na 1 wiek. Co stao si jednak z tymi kocioami? Efez zosta wzity
przez Imperium Osmaskie. Te kocioy miay siedzib w dzisiejszej Turcji. Azja Mniejsza, zwana
tez Anatolia posiadaa rone religijne wpywy:

budowniczy Gbekli Tepe


Hatti (Taru, Tahattanuiti )
Huryci (Teszub, Hebat, Szauszka)
Hetyci
Imperium Medo- Perskie (boki staroiraskie plus Zaratuszranizm)

Dzi wikszo Turkw naley do Islamu. Tak jak nikt w Izraelu by nie pomyla, ze kto moe
zniszczy ich witynie i wzi ich do niewoli, tak nikt nie myla, ze te kocioy mog przesta
istnie.
Pierwsza witynia zostaa zniszczona w 587 p.n.e. 5 538 p.n.e. Cyrus II Wielki zarzdzi budow
drugiej wityni, ktra rozwalili Rzymianie w 70 r.n.e 6 Pierwsza miaa sta ponad 400 lat, druga
ponad 500.
Wspczenie.
Dzisiaj rozpisuj si o historycznych spotkaniach. Tym razem zajmijmy si Zielonowitkowym
'pastorem' z Kluczborka. Jak wida jego dziaalno ekumeniczna nie zacza si w tym roku. Ju w
2012 r. rozpocz podchody pod Watykan. Czytamy:
24 i 25 listopada 2012r. na Hali OSIR w Kluczborku odby si Spektakl Bramy Nieba i
Pomienie Pieka. Organizatorem by nasz Koci Zielonowitkowy w Kluczborku a
wspierali nas parafia Rzymsko-Katolicka NSPJ, Koci Ewangelicko-Augsburski,
KDK, Klub EMAUS 7
Luteranie od dawna dali si zapa do Watykanu. Teraz Zielonowitkowy pastor (nowy) cignie ta
spoeczno do zwiedzenia. Na stronie dumnie prezentuj artyku ekumeniczny.

wsplne modlitwy ewangelikw i katolikw to ju kilkunastoletnia tradycja


ale tegoroczne naboestwo miao rwnie wymiar historyczny, poniewa PO RAZ
PIERWSZY zaproszono do wsplnej modlitwy spoeczno zielonowitkowcw

W Padzierniku ubiegego roku do Marszu dla 'Jezusa' doczyli Prawosawni i Katolicy. 8 Tam
czytamy:
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Temple
7 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444868072240412.103354.442621599131726&type=3
8 http://www.marszdlajezusa.pl/wiadomosci/318-w-poznaniu-odbyl-sie-marsz-dla-jezusa-wzieli-udzial-protestancikatolicy-i-prawoslawni

AntyEkumenia 2015

Antyekumenia 2015
W oglnopolskim Marszu dla Jezusa po raz pierwszy oficjalnie wezm udzia
przedstawiciele kocioa Katolickiego.

Katolicy reklamuj Bramy nieba, pomienie pieka9 organizowane przez Zielonowitkowcw.


Gdy niektrzy z nas ogldali moe to przedstawienie, nawracali si z katolicyzmu...Czy to nie
mieszne? Kogo wic ewangelizowa na tych przedstawieniach, skoro wg Urzdu Statystycznego
na rok 2011, 95% obywateli jest katolikami?
Albowiem my wszyscy musimy stan przed sdem Chrystusowym, aby kady odebra
zapat za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy ze. 2 list do Koryntian 5
Jaki wstyd i haba bdzie, gdy Jezus pokae ekumenikom ich lepym naladowc punkty w historii,
w czasie w ktrym Bg dal lask im y i gosi Prawd! To, ze ludzie s dzi pod duchami
zwiedzenia, mona zobaczy po reakcji. Jak Izrael w ST, nie daj si napomnie. Wszelki typ
napominania to 'oskaranie','ruszanie ich ekumenicznych majestatw' i wyzywanie od diabla!
Jakie wielkie bdzie zdziwienie na ich twarzach. Stojc przed obliczem i obecnoci Jezusa, bd
znali prawd ZANIM Bg pokae im ich wybryki. W obecnoci Prawdy wielu schyli gow na
ramie peni wstydu- spdzali ycie na goszeniu doktryny demonw- ekumenii! Zamiast nawraca
ludzi od herezji i upadku, przyczali si do 95% herezji! Teraz jest ich 95.01 %! Czy rozumiesz?
Boga dziwi niemoc, niezaradno wspczesnych bezmylnych niedorajdw za niektrymi
pulpitami. Twardy kark? Jest! Brak Biblii? Obecny! Brak mocy! Tez jest! Brak comiesicznej
ewangelizacji miasta? Tutaj! Szkoda gada...
Jakich czasw doylimy, ze goszenie Ewangelii niezbawionym katolikom nie ma miejsca...Wielu
pastorw, ktrzy po nocach si modlili i pocili, aby przyszo przebudzenie, dzi patrzc z nieba
wrzeszczy: NIE! 'Obracaj si w grobie' patrzc na wspczesna imitacje prawdziwych
Zielonowitkowcw i Charyzmatykw!
Prawdziwa czekolada zastpiona wyrobem czekoladopodobnym...I mao ludzi widzi rnic...
A Duch wyranie mwi, e w pniejszych czasach odstpi niektrzy od wiary i
przystan do duchw zwodniczych i bd sucha nauk szataskich, (2) uwiedzeni obud
kamcw, naznaczonych w sumieniu pitnem wystpku1 List do Tymoteusza 4
husteros- pniejszy
kairos czas
aphistemi -odpa
prosecho- da posuch
planos pneuma duch zwodniczy
didaskalia daimonion nauki, doktryna, nakazy
nauczane, inspirowane demonami!
9 http://www.nspjkluczbork.pl/news.php?rowstart=336

Zmaza I plama na kartach historii

Zmaza I plama na kartach historii

Od wiary oznacza od Biblijnego, w Duchu witym Protestantyzmu! Czy nie ogldamy tego
zacztkw w naszych czasach? 21 Lutego 2015 r. bawana odwiedzia Angela Merkel. 24 miliony
Niemcw naley do kociow Ewangelicznych. Merkel otrzymaa medalik z wizerunkiem w
Marcina. 10 Merkel sama przyznaje, ze naley do kocioa ewangelicznego. 11 Oto jednak
chrzecijanie z nazwy...Moda stay si pielgrzymki jak nie do Watykanu, to przynajmniej do
lokalnej witynki Maryjnej...Wtedy bya Aszera...dzi maja Maryj...
W 2013 r. Papie Franciszek gwarantowa 'odpust zupeny' dla uczestnikw wiatowego Dnia
Modziey w Brazylii. 12 Odpust czciowy mieli otrzyma ci, ktrzy wzywali zmara Maryj lub
'patronw'! Jake wielkie zwiedzenie! Odpusty nie s sprawa z zamierzchej przeszoci!
Katolicyzm si nie zmieni ale i postpi w dol zwiedzenia. To Ewangelicy si zmieniaj,
podajc za demonami wypuszczanymi na ich wsplnych ekumenicznych spotkaniach!
Diabe nie spocznie, a ostatni z kociow Zielonowitkowych i Charyzmatycznych nie padnie w
jego szpony.
Denominacje Protestanckie musz zgina wg wiatowej Rady Kociow. Koci trzeba
odprotestantyzowac i wprowadzi er po-denominacyjna i po-Reformacyjna. 'Nietolerancyjne' i
'biotyczne' sowa jak Zielonowitkowiec, Charyzmatyk czy Protestant 'musz znikn'. One dziel
bawana od Prawdy, ochrzczonego w Duchu od zipicego, trzeszczcego jak zlepek piszczeli,
chrusta Baptystycznego!
Czy rozumiesz? Musisz obudzi si ze snu, w ktry wciga cie zbr. Czas przygotowa si na
powane decyzje. Nastpne lata poka wielkie zwiedzenie. Osoby stopione z osobowoci pastora
pjd na dno razem z nim, jeli pjdzie w ekumenie i si nie opamita!
Pokutuj ju dzisiaj. Odnw relacje z Jezusem. Jeli nie przyje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to
nie ma lepszego dnia jak dzisiaj! Zapro Go do serca i ycia. Wyznaj mu swoje grzechy. Uwierz w
moc krwi przelanej 2000 lat temu na Golgocie! Zacznij studiowa Pismo dla siebie. Suchaj co
Jezus mwi dzisiaj do kocioa i do ciebie. Woaj o napenienie Duchem witym. Jezus
powiedzia, ze nie moesz wej bez narodzenia si na nowo do Krlestwa Boego. (Dz. Ap 2 i
19). Dzi ta 'doktryna' staje si coraz bardziej TABU!
Chwaa Jezusowi!

10 http://www.news.va/en/news/pope-francis-receives-german-chancellor-angela-mer
11 http://www.thelocal.de/20121106/45993
12 http://www.news.va/en/news/pope-francis-grants-indulgences-for-world-youth-da

AntyEkumenia 2015