Vous êtes sur la page 1sur 28

S hng dn ca Campus

v nn gio dc
i hc ca Hungary

CONTENTS
GIO DC I HC TI HUNGARI
CHNG TRNH CAMPUS HUNGARY
GII THIU NGN GN V KHU VC TRUNG - HUNG

3
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14

Trng i hc tng hp Etvs Lornd


Trng i hc K thut v Kinh t Budapest
i hc Corvinus
Trng i hc Semmelweis
Trng i hc Qun s-Hnh chnh cng-An ninh quc gia
Trng i hc buda
Trng i hc Szent Istvn
Trng i hc M thut Hung
Trng Cao ng ngh thut ma
Trng i hc Ngh thut Moholy-Nagy
Trng i hc sn khu v in nh
Trng i hc Ngh thut m nhc Liszt Ferenc
Trng Cao ng Kinh t Budapest
Trng Cao ng Thng tin v Kinh doanh Budapest
Trng Cao ng Kinh doanh Quc t IBS
Trng Cao ng kinh doanh Wekerle Sndor
Trng i hc thin cha gio Pzmny Pter
Trng i hc tin lnh Kroli Gspr
Trng cao ng pht gio ca Php (Dharma gate)
Trng i hc Andrssy
Trng Cao ng Gbor Dnes
Trng i hc Trung u

GII THIU NGN GN V KHU VC BC-HUNG

15

Trng i hc Miskolc
Trng Cao ng Eszterhzy Kroly
Trng Cao ng Kroly Rbert

15
15
16

Trng i hc Debrecen
Trng Cao ng Nyregyhz
Trng Cao ng Szolnok

17
17
18

Trng i hc Tng hp Szeged


Trng Cao ng Etvs Jzsef
Trng Cao ng Kecskemt
Trng Cao ng Tomori Pl

GII THIU NGN GN V KHU


MIN TRUNG- HU NGN SNG A NUP

19
19
20
20

21

Trng i hc Pannon
Trng Cao ng Dunajvros
Trng Cao ng Kodolnyi Jnos

GII THIU NGN GN V KHU


MIN TY- HU NGN SNG A NUP

21
21
22

23

Trng i hc Szchenyi Istvn


Trng i hc min ty nc Hung

23
23

Trng i hc Tng hp Pcs


Trng i hc Kaposvr

GII THIU NGN GN V KHU NG BNG PHA BC 17

GII THIU NGN GN V KHU NG BNG PHA NAM 19

GII THIU NGN GN V KHU


MIN NAM- HU NGN SNG A NUP

24
24
25

Gio dc i hc ti Hungari
Lch s gio dc i hc ca Hungari bt u ton b t th k
14. Trng i hc hc u tin ca t nc c thnh lp nm
1367 ti Pcs, gn nh cng mt thi gian vi cc trng i hc
Praha, Krakov v Vin . Nh s m rng trong hai thp nin gn
y ca nn gio dc i hc nn kh nng tip nhn v s sinh
vin ng k hc tng ln ng k.
Cu trc o to
Ph hp vi cc nguyn tc gio dc i hc chung chu u,
trong nm 2006 Hungari a vo h thng o to gm ba chu
k (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA). Trong qu trnh o to c bn ba
hoc bn nm, cc sinh vin s nhn c chng ch tt nghip
chuyn ngnh c bn (theo ting nc ngoi l: bachelor hoc
baccalaureus), cn trong qu trnh o to ko di mt hoc hai
nm th s nhn c chng ch thc s (theo ting nc ngoi
l: master hoc magister). o to thc s thng nht, khng
phn chia giai on ko di nm hoc su nm ch c t c
mt s ngnh khoa hc nht nh; nhng ngnh o to ny
khng xy dng trn vic o to c bn, nhng s c cp bng
ngang vi bng MA/MSc. Tt c mi bng cp c bn v thc s
u m bo cho vic bc chn vo th trng lao ng. Ngi
c bng thc s (hoc c bng cp nc ngoi tng ng) c
quyn c tham gia giai on th ba, sau thi gian hc ba nm
trong giai on ny th c th nhn c bng PhD hoc Doctor
of LiberalArts (DLA).
Trong gio dc i hc c nhng lnh vc khoa hc (v dc nh lut
hc v y hc), m hnh thc hc tp c quen bit tip tc
vn l o to khng phn chia giai on (10-12 hc k).
Cc bng cp nhn c trong gio dc i hc ca Hungari c uy
tn trn khp th gii.

CHNG TRNH CAMPUS HUNGARY


Mc ch ca chng trnh Campus Hungary l thc y, gip
v cng c tnh lu ng ca sinh vin quc t ti Hungari, sao
cho c nhiu hn nhng sinh vin nc ngoi hc tp ti t nc
chng ta, v ng thi c nhiu hn nhng sinh vin Hung hc
tp ti nc ngoi. Mc tiu tip theo ca chng trnh l gip
v cung cp thng tin thch hp cho nhng sinh vin n
nc Hung, hay nhng sinh vin ra nc ngoi hc tp. Campus
Hungary l mt phn ca Chng trnh o to Nhn ti Quc
gia c tin hnh trong nm 2012, nhm nng cao tn tui ca
nn gio dc i hc Hungari. Vn phng chng trnh Campus
Hungary l mt n v t chc ca Vin Balassi.
Chng trnh Campus Hungary v c s d liu c tn l Study
FinderDatabase do cc c s o to i hc Hung duy tr cung
cp thng tin v hn 400 ngnh o to m cc trng i hc v
cao ng Hungari tin hnh thc hin bng ting Anh hoc bng
ngoi ng khc . Bn hy xem qua bn ngh v la chn chng
trnh o to ph hp nht cho cc mc tiu ca mnh!
http://www.campushungary.org/study-finder

Gii thiu ngn gn v khu vc Trung - Hung


Khu vc ny l tri tim ca nc Hung, l trung tm ca i sng
tinh thn, vn ha, l trung tm ca cc hot ng gii tr v du
lch. Budapest l thnh ph ni ting th gii v tm mt: c
mi nh tm tr bnh c xy dng da vo cc ngun nc
iu tr c nhng thnh phn c bit, phn nhiu trong s ny l di
tch lch s. Trong khu vc ny c hu ht mi ngnh cng nghip.
Khu vc ny ng vai tr thit yu trong gio dc trong c
gio dc ph thng v gio dc cao cp c trnh th gii ,
cng nh trong nghin cu, m c nhiu trng, vin c danh
ting, c truyn thng lu i tham gia.

Trng i hc tng hp
Etvs Lornd (ELTE)
y l trng i hc s mt ca Hungari, nm trung tm t
nc. ELTE m bo mi trng nghin cu v ging dy c cht
lng tuyt vi, cng nh ni y c th thy nhiu s la chn
nht cc kha o to cp bng, cc chng trnh trao i sinh
vin v cc chng trnh o to t chc cng vi cc c quan
nc ngoi.
ELTE l trng i hc ca Nh nc c danh ting, hot ng lin
tc k t khi c thnh lp (1635) n nay. C nm ngi Hung ca
chng ta c gii thng Nobel, cng nh bao nhiu nhng i
din xut sc khc ca cc ngnh khoa hc k thut, i sng x hi
v vn ha Hung tt nghip ti y. Trng ng mt vai tr ni
bt trong o to v nghin cu ca Hungari, Trng nhn danh
hiu Trng i hc ni bt v thnh tch c cng nhn ca mnh.
C th tm thy thm thng tin v cc ngnh trong trang
mng sau: www.elte.hu/en/degree_programs
Lin h www.elte.hu/en, www.facebook.com/elteinternational

Trng i hc K thut v
Kinh t Budapest (BME)
BME l trng i hc hot ng t nm 1782 n nay, y l trng
o to k s ln nht Hungari v l mt trong nhng trng o
to k s ln nht ca Trung u . Trong qu kh v hin ti c
nhiu nh bc hc xut sc xut thn l nhng sinh vin ca trng.
BME o to cc h BSc, MSc s PhD bng ting Anh cho nhng
sinh vin nc ngoi.
o to c s (BSc)
K s xy dng
K s my
K s ha hc
K s in
K s tin hc
o to thc s (MSc)
K s xy dng
K s my
Kin trc s

K s ha hc
K s in
K s tin hc
K s giao thng
K s v lnh vc hu cn
K s v phng tin giao
thng
Ton hc ng dng
Ton hc
Vt l hc

Thng bo chung:
http://www.kth.bme.hu/en/oie/regularstudents/academicprograms

i hc Corvinus

Nhng sinh vin xut sc v thnh cng l nhng ngi lao ng


c kh nng cnh tranh th trng ca tng lai.
Cc ngnh hc bng ting Anh
Cc ngnh o to c s (BA)
Qun tr v kinh doanh
Kinh t i ngoi
Kinh t ng dng
X hi hc
Cc mi quan h quc t
Khoa hc thng tin
v truyn thng
Cc ngnh o to
thc s (MA/MSc)
MBA
Tip th
Kinh t i ngoi
v ngoi thng
Qun l cng v chnh
sch cng ng
Cc mi quan h quc t
K s v vn tc

Kin trc s v cnh quan


K s thc phm
Cc ngnh o to
thc s chung (MA)
Kinh t, nh nc v
x hi (MA quc t)
Phn tch chnh sch chuyn
ngnh v nng nghip, cng
nghip thc phm v
bo v mi trng
Cc nghin cu i chiu
so snh v pht trin
a phng
o to PhD
X hi hc
Cc quan h quc t

www.uni-corvinus/eng

Trng i hc Semmelweis
S knh trng ln nhau v hp tc gia cc ging vin v sinh vin
l gi tr ct li ca chng ta. Bn cnh vic o to v ging dy th
cng tc nghin cu mc cao cng l nhim v ca chng ta.
Trong qu trnh hot ng ca mnh, chng ta cn phi sn sng, vi
trch nhim ln lao nht v dm hy sinh, chng ta hy gn gi chm
sc nhng tnh mng c giao ph cho chng ta.
o to bng ting nc ngoi
Bng ting Anh v ting c
Bc s a khoa
Bc s nha khoa
Dc s

Bng ting Anh


Y t
Chuyn vin dinh dng
Th dc tr liu - vt l tr liu
N sn khoa
Thanh tra vin y t cng ng
Nhn vin o mt

www.semmelweis.hu

Trng i hc Qun s-Hnh


chnh cng-An ninh quc gia
Phng s T quc
Trng i hc Qun s-Hnh chnh cng-An ninh Quc gia s
cung cp s o to c bit, tng hp v trnh cao cho nhng
sinh vin. Vi nhng kin thc tip thu c nh vy nhng sinh
vin c kh nng thc thi tt c trn lnh vc quc t na, nh l cc
chuyn gia chc v lnh o, lm vic trn lnh vc ngoi giao,
hnh chnh cng, trn lnh vc trt t cng cng v quc phng.

o to bng ting Anh


Chng trnh Hc vin ngoi giao Budapest, vi nhng nghin
cu c bit v chnh sch an ninh v quc phng, cng v chu u.
www.uni-nke.hu

Trng i hc buda
Tri thc v i mi phc v cho kinh t.
Cc chng trnh cp Bng:
Cc ngnh o to c s (BSc)
Cng ngh thng tin
K s mi trng
K s in
K s c kh in t
Cc ngnh o to
thc s (MSc)
Ton hc ng dng
K s cng ngh thng tin
K s c kh in t

Cc ngnh o to
sau i hc (PhD)
Tin hc ng dng v
ton ng dng
An ton thng tin v
khoa hc v an ninh mng
Cc ngnh khoa hc
vt liu v cng ngh

Bn cnh Trng i hc buda cn a ra cc chng trnh


nghin cu khoa hc tuyt vi, v m bo cc phng tin hin
i nht ti Trung tm Nghin cu v i mi ca trng.
http://www.uni-obuda.hu/en

Trng i hc Szent Istvn


Tri thc v phng s cho s bo tn
Ton b cc ngnh
BSc v MSc
Khoa hc kinh t v x hi
Khoa hc Nng nghip
v mi trng
K s my
Khoa hc th y
Cc ngnh o
to c s (BA)
K s nng nghip
Bo v ng vt hoang
d v qun l ng
vt hoang d
Qun tr v kinh doanh
K s my
Cc ngnh o
to thc s (MA)
K s my
K s nng nghip
K thut vin v cng ngh
sinh hc nng nghip

www.sziu.hu

Bo v ng vt hoang
d v qun l ng
vt hoang d
K s trng trt
K s v thc n gia sc
v an ton thc n gia sc
K s nng nghip pht
trin nng thn
Lnh o v t chc
Qun l
Bc s th y
o to PhD
Khoa hc v chn nui gia sc
Khoc hc sinh hc
Khoa hc v thc vt
Cc ngnh khoa hc k thut
Khoa hc v mi trng
Qun tr v kinh doanh
Cc nghin cu khoa
hc v vng lnh th
Khoa hc th y

Trng i hc
M thut Hung

Trng i hc c 143 nm tui thc hin cng tc o to m


thut truyn thng, tip ni vic tip cn c bit. Cng tc sng
to, hin i c xy dng trn nhng k nng ha trnh
cao v trn nhng kin thc v lch s m thut tri rng trn tt c
mi lnh vc ca m thut.
o to bng ting Anh
Thc hnh ngh
Ha s
Ngh s iu khc
Ngh s ha
Thit k ha

Ngh thut truyn thng


Ngh thut phc ch
Ngh s thit k phng
L thuyt v ngh thut

o to c bit c thi hn mt nm. Trong trng hp cn thit


c th t chc cc kha hc theo nhm trn tt c mi lnh vc
m thut.
www.mke.hu

Trng Cao ng ngh thut ma


Mc tiu trc tin ca Trng Cao ng ngh thut ma l vic
o to nhng ngh s ma a nng, cc ging vin v ma, cc
v o v cc chuyn gia v l thuyt, l nhng ngi bit r
nhng gi tr vn ha th gii v dn tc, vi s lu c bit n
ngh thut ma.
o to bng ting nc ngoi
Ngh s ma (BA), cc chuyn ngnh ba l c in v ma hin i
www.mtf.hu

Trng i hc Ngh thut


Moholy-Nagy (MOME)
Trit l ca MOME da trn qu kh 130 nm tui ca Trng;
ng thi Trng cng c gng lin tc i mi v ci m vi
th gii. MOME l mt c s tr tu, ti cng tc nghin cu,
ging dy v sng to to thnh mt th thng nht. H thng
o to ca Trng bao gm cng tc thit k, kin trc, ngh
thut truyn thng v l thuyt.
Cc ngnh o to thc s (MA)
Hot hnh
Kin trc s
Thit k mu v qun l ngh
thut
Thit k gm
L thuyt to mu

www.mome.hu

Thit k mt v vt liu vi
Thit k ha
Thit k mu phng tin
truyn thng
Ngh thut vi kim loi
Ngh thut nhip nh
Thit k mu

10

Trng i hc sn khu v in nh
Trng i hc ny vo nm 2015 s c 150 tui, y l mt trong
nhng trng i hc c nht v c ngha nht ca nc Hung.
Mc tiu chnh ca trng l o to nhng ngh s ti nng, c
nhng kin thc su rng, o to nhng chuyn gia ngh thut
c kin thc chuyn mn ln, l nhng ngi bit p ng c
nhng s i hi ca nhng ngh thut biu din v nhng c
quan ngh thut (nh ht, ngh thut in nh, truyn hnh).
o to bng ting nc ngoi
DocNomads o din phim thi s,
o to thc s chung Erasmus Mundus
Thng bo thm www.docnomads.eu
http://www.filmacademy.hu/en/

Trng i hc Ngh
thut m nhc Liszt Ferenc
Truyn thng duy nht v cam kt lu di: Trng i hc Ngh
thut m nhc Liszt Ferenc ch n nhng ngi mong mun tr
thnh nhc s thc s.
o to bng ting Anh
m nhc vi cc nhc c
c in
Cc nhc c c phm v hp m:
dng cm, c-m-ni-ca, n
cla-vi-co, n i phong cm
Cc nhc c ko dy: v cm,
v cm trung, h cm, gordon
Cc nhc c thi bng g v
bng ng: so, kn oboa, kn
clarinet, kn phagt,
t v, kn trm bi ta,
kn 2 ng, kn tuba
Cc nhc c c in khc:
Th cm, n xibalum,
cc nhc c thuc b g
Ca ht
Ca ht c in (BA),
ca ht orato- v ht bi (MA),
ht nhc kch (MA)

Nhng ngnh o
to khc
Son nhc (BA, MA): Chuyn
mn ha son nhc c in,
nhc in t v ng dng,
nhc trng v trng
hp xng.
o to bng ting Anh
phi c t nht 3 sinh vin
nc ngoi.
o to tip tc
Ngh s c tu n piano
mi lnh vc nu trn cng
c th thc hin c chng
trnh o to tng phn, cng
nh c th la chn c bit
nh nhc jazz, nhc dn tc
v nhc c.

http://lfze.hu/en/home

Trng Cao ng Kinh t Budapest


Mc tiu ca Trng Cao ng l tr thnh c s o to cao cp
hp dn v c sc c nc Hung v nc ngoi trn cc lnh vc
v khoa hc kinh t v khoa hc x hi (trong c c cc lnh vc
c lin quan n cc lnh vc khoa hc ni trn), ti y c o to
mc c bn, o to chuyn mn c trnh , c o to thc s,
o to tip tc v chuyn mn v c cc chng trnh ging dy
dnh cho ngi ln.

o to bng ting nc ngoi


Cc ngnh o to c s (BA)
Kinh doanh v tip th
(bng ting Anh v ting c)
Ti chnh v k ton
(bng ting Anh)
Qun tr quc t
(ngnh ny cp bng kp
bng ting Anh v ting c)
Du lch v khch sn
(bng ting Anh v ting c)

11
Cc ngnh o to thc s
(MA) (bng ting Anh)
Qun tr quc t trong
s hp tc vi Anglia
Ruskin University
Nhng nghin cu
thuc v quc t
Du lch v khch sn
o to PhD (bng ting Anh)
Qun tr quc t o to c
t (PhD) trong s hp tc vi
Anglia Ruskin University

http://en.bgf.hu/

Trng Cao ng Thng tin


v Kinh doanh Budapest
Chng ta pht trin s suy ngh sng to.
o to bng ting nc ngoi
Cc ngnh o to c s (BA)
Nh quay phim
(o to ngh thut)
Hot hnh
Qun l v iu hnh
Kinh doanh v tip th
Thng tin v khoa hc
truyn thng
Th cng
Vn ha phim nh v
hiu bit v truyn thng
Thit k ha
Qun tr quc t

Thit k truyn thng


Ngh thut nhip nh
Thc hin chng trnh TV
Du lch v khch sn
Cc ngnh o to
thc s (MA)
Ngh s quay phim
Thng tin v khoa hc
truyn thng
Lnh o v t chc
Qun l du lch

Lin h Dobk Zoltn, +36 20 583 22 79, zdobak@bkf.hu

Trng Cao ng
Kinh doanh Quc t IBS
IBD l Trng i hc t nhn c Nh nc cng nhn nm gia
lng chu u. Trng cung cp cc chng trnh o to tng hp
chi nhnh Budapest v Vin ca mnh. Ngn ng ging dy
tt c cc ngnh BSc v MSc l bng ting Anh. Nhng sinh vin
tt nghip ti y s l nhng i tc chin lc ca IBS, h s nhn
bng cp ca The University of Buckingham, bng cp ny c
cng nhn trn c th gii v n s m ra trc mt nhng sinh vin
tt nghip kh nng thnh cng trong s nghip kinh doanh.
IBS tin hnh cc chng trnh BSc ba nm sau y ti chi nhnh
ca mnh ti Budapest:
Qun tr
Qun tr ngh thut
Qun tr ti chnh
Qun tr v tm l hc

Kinh doanh v ngoi giao


Kinh doanh v du lch

12

IBS tin hnh cc chng trnh MSc mt nm sau y ti chi


nhnh ca mnh ti Budapest v Vin:
Qun tr quc t
Qun tr ti chnh

Qun l tip th
Qun l ngun nhn lc

Chng trnh o to tch cc ting Anh trong thi hn mt


nm gip cho cc sinh vin chun b h tip tc hc tp cp
cao bng ting Anh
Chng trnh Pre-med c thi hn mt nm gip cho cc sinh
vin chun b cho k thi tuyn sinh ca cc trng i hc y khoa.
http://web.ibs-b.hu/

Trng Cao ng kinh


doanh Wekerle Sndor
Ging dy l mt dch v tng hp, m mc ch ca n l
nhng ngi lnh o tng lai c o to ph hp, h tr
thnh nhng chuyn gia ham hc hi kin thc, h tr thnh
nhng chuyn gia c gng tr nn xut sc v mt chuyn mn
v v mt con ngi.
o to bng ting nc ngoi
Kinh doanh v tip th (BA)

http://wbsc-h.eu/

Trng i hc thin
cha gio Pzmny Pter
Nhng hng u tin ca trng chng ti l s tip cn khoa
hc da trn s quan tm v mt tinh thn v v kh nng tng
hp, l c nhn con ngi, cng nh l s tn trng cc t tng
gio dc thin cha gio v gio dc chu u, l kh nng hp
tc v tha nhn cc gi tr ca nhng ngi khc; cng nh
tnh ci m, tnh quc t v tnh c lp ca cc lnh vc khoa
hc. Nhng u tin tip theo ca chng ti l bo v t do ca
trng i hc trong nhng khun kh c xc nh, c lu
n nhng quyn ca c nhn v ca tp th, ng thi c ch
n l phi v iu tt chung cho x hi.
o to bng ting nc ngoi
Ng vn Anh (MA) ting Anh
Ngn ng Php, vn hc v
vn ha (MA) hc bng ting
Php, bng tt nghip kp
Ngn ng , vn hc v vn

ha (MA) hc bng ting


X l nh v nhn bng my
(MSc) hc bng ting Anh,
bng tt nghip ba

www.ppke.hu

Trng i hc tin lnh Kroli Gspr

KROLI GSPR UNIVERSITY


OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY

Hy nm ly tng lai trong tay bn!


Trng i hc tin lnh Kroli Gspr kt hp truyn thng gio
dc tin lnh vi s ci m hng v s i mi v chuyn mn.
Nhng yu t c nhn mnh trong hot ng ca trng l tinh
thn thin cha gio, thc v gi tr, cng nh gip cc cng
ng nh.

o to bng ting nc ngoi


Ng vn Anh MA
(bng ting Anh)
Vn ha Kodly nc Hung
v ngnh o to tip tc
chuyn ngnh nc ngoi
(bng ting Anh)
EMLex: Europaischer Master

13
frLexikographie MA
(bng ting c)
Thn hc (PhD) (bng ting
c v bng ting Anh )
Lut kinh doanh chu u
v quc t LLM
(bng ting Anh)

www.kre.hu

Trng cao ng pht gio


ca Php (Dharma gate)
Mc tiu ca chng ti l m rng cnh cng ch gio ca Nh Pht
trc nhng ngi quan tm.
o to bng ting nc ngoi
Chng trnh o to mang tn ,,nhng nghin cu v Pht gio
ca Trng i hc Hong gia Thi Lan Mahachulalongkornrajavidyalaya (MA/PhD) hp tc vi Trng Cao ng Pht gio ca Php.

www.tkbf.eu, www.ebtc.hu

Trng i hc Andrssy
c trng cho Trng l hng hot ng i mi ca th gii.
Ti Budapest, Trng thc hin nhng kha o to ti mt trong
nhng trung tm ca i sng khoa hc; Khu hiu ca trng l:
Chng ti chun b cho bn n chu u!
Cc ngnh o to thc s (bng ting c):
Nhng nghin cu v vng
a nup
Qun l iu hnh chu
u v quc t
Kinh t quc t v qun l
Cc quan h quc t
Lch s Trung u

Chng trnh LLM (l chng


trnh o to c th thc
hin bn cnh vic va hc
va lm)
Cc nghin cu v Trung u
- chuyn mn ha v ngoi
giao v vn ha

o to lin ngnh PhD (bng ting c) trong ti ,,Tng lai


ca Trung u trong Lin minh chu u
Lin h www.andrassyuni.eu, www.studienstart.eu

Trng Cao ng Gbor Dnes


Mc tiu ca chng ti l thc hin o to trnh cao,
theo hng thc hnh, p ng c vi cc nhu cu ca
th trng nhn lc lao ng. Mc tiu ca trng cao ng l
truyn th kin thc c bn, c th tin cy c v v mt thc
hnh, c th c p dng tt trong qu trnh lao ng chuyn
mn. Nh trng o to nhng chuyn gia c kh nng p
dng linh hot cc cng ngh mi v - nh kin thc ngoi ng
ca h - c kh nng giao tip v hp tc quc t.
o to bng ting Anh
K s tin hc (BSc)
Tin hc kinh t (BSc)

www.gdf.hu

Qun l v iu hnh (BA)

14

Trng i hc Trung u (KEE)


KEE thuc Budapest a ra nhng chng trnh o to thc
s v o to c t bng ting Anh, nhng chng trnh o
to ny cng c thm nh cng nhn Hoa k v nc
Hung, Nhng sinh vin v ging vin n y t khong 100
quc gia; mng li sinh vin tt nghip trng bao ph
ln ton th gii.
Nhng khon hc bng
Trong nin kha 2013-14 KEE ti tr cho 82% s sinh vin hc
thc s , cn ti tr cho 94% s hc nghin cu sinh vi mc
ti tr ng k.
C th tm thy thm thng tin ti y: www.ceu.hu/financialaid
Cc lnh vc hc tp
Qun l
Nhng nghin cu v
nhn thc
Khoa hc kinh t
Khoa hc mi trng v
chnh sch mi trng
Nghin cu v nhng gii
tnh thuc v X hi
Lch s
Nhng mi quan h quc t
v nhng nghin
cu v chu u

www.ceu.hu

Khoa hc Lut
Ton hc v nhng ng
dng ca ton hc
Khoa hc thi trung c
Nhng nghin cu v
ch ngha dn tc
Trit hc
Khoa hc chnh tr
Chnh tr chung
X hi hc v Nhn chng
hc v x hi

Gii thiu ngn gn v khu vc Bc-Hung


Khu vc ny c gii hn t pha bc l Xl - vc, t pha ng l
U-crai-na. ngha v mt sinh thi ca khu vc ny c th hin
l c 13% din tch c bo v, l vng t t nhin giu nc tr
liu bnh, giu nc nng v cc ngun nc khong.
Trong khu vc ny c th tm thy vng nng thn ru vang Tokaji lch s, l mt phn di sn th gii ca UNESCO. Cc hang ng
vng ni vi Aggteleki v mt s hang ng vng ni
vi Xl-vc, cc thnh quch v cc di tch cn xt li (Disgyr,
Srospatak v Eger), cng nh nhng a danh c ngha lch s
cng th hin gi tr ng k.

Trng i hc Miskolc
Trng chng ti c thnh lp vo nm 1735, vi t cch l trng
i hc k thut u tin ca th gii. Chng ti c kt truyn thng
hng th k ca chng ti vi vic tip cn hin i c p dng
trong cc lnh vc k thut, khoa hc t nhin v khoa hc x hi.
o to bng ting nc ngoi
Qun l v kinh t
Cc khoa hc qun l v
khoa hc t chc
Qun l v iu hnh
Cc nghin cu v Trung u
Ha gii ni chung v ha
gii v t php
K s vt liu
K s luyn kim
K s vt liu
K s v khoa hc
tri t (MSc)

K s du kh (MSc)
K s du kh (MSc)
K s a cht thy vn (MSc)
Kha hc v a k thut v
bo v mi trng
chu u (EGEC)
o to qui trnh k thut
chu u (EMEC)
Khoa hc tri t (PhD)
Cc ngnh khoa hc
thng tin v cng ngh
K s my

C th tm thy thm thng tin ti y:


http://www.uni-miskolc.hu

Trng Cao ng
Eszterhzy Kroly (EKF)
EKF l quyt nh ng n.
Trng Cao ng Eszterhzy Kroly pht trin h thng o to
ca mnh p ng c vi nhng yu cu v mt kinh t v x
hi ca th k XXI: a ra mt danh mc rng ln nhng ngnh
o to trong nhng c s gio dc c trnh , hin i ca mnh.
Nhng dch v c cung cp cho sinh vin cung c cht lng
cao; sinh vin nc ngoi c th la chn trong s nhng hot
ng a dng, ngoi thi kha biu.
o to bng ting Anh
Ng vn Anh (BA)
Khoa hc my tnh (BA)
Vn ha Hoa k (BA)

http://uni-eger.hu/

Cc nghin cu quc t (BA)


o to thc s MBA (MA)

15

16

Trng Cao ng Kroly Rbert


Vi kin thc v tng lai
Trong bn trng ca chng ti, sinh vin ca chng ti s c th
tip thu c kin thc v l thuyt v thc hnh cp nht, p
ng cho th trng lao ng.
o to bng ting nc ngoi
Qun l v iu hnh (BA)
Du lch v khch sn (BA)
Trng nho - nu ru (BA)
K s mi trng
v nng nghip (BSc)

www.karolyrobert.hu

Pht trin doanh nghip (BA)


Lnh o v t chc (MA)
Qun tr du lch (MA)

Gii thiu ngn gn v khu ng bng pha Bc


Vng ny l ca ng pha ng ca Lin minh chu u; c gii
hn bi Xl-vc, U-crai-na v Rumani.
Nhng trung tm nghin cu v o to i hc c th tm thy ti
Debrecen, Nyregyhza v Szolnok.
Nn n thm Hortobgy, y l mt phn ca di sn th gii.
Dng sng Tisza v h Tisza l im n l th ca du lch nc,
du lch sinh thi v du lch tch cc. Trong vng cn c cc nh tm
iu tr bnh v tm nc nng.

Trng i hc Debrecen
i hc Debrecen: nhiu hn mt bng cp.
o to bng ting nc ngoi
Cc ngnh o to
c s (BA/BSc)
Qun l v iu hnh
K s nng nghip v kinh
t v pht trin nng thn
Tin hc kinh t
K s tin hc
K s c in t
K s ha hc
K s sinh hc
K s in
K s my
K s xy dng
Vt l tr liu
Ngh thut v m nhc
Cc ngnh o to
c s (BA/BSc) v thc
s (MA/MSc)
Ng vn Anh
Tin hc lp trnh
K s nng nghip

Thanh tra vin v y t


cng ng
Ngh thut biu din
Nhng o to khc
Lut kinh doanh chu
u v quc t (LLM)
Bc s nha khoa (DMD)
Dc s (PharmD)
Sinh hc phn t (MSc)
Vn ha Hoa k (MA)
K s nng nghip v
kinh t (MSc)
o to thc s MBA (MBA)
Qun l v iu hnh
quc t (BA)
Pht trin doanh nghip (MSc)
K s bo v mi trng (MSc)
K s v an ton v cht
lng thc phm (MSc)
K s chn nui (MSc)

www.edu.unideb.hu

Trng Cao ng Nyregyhz


Khoa hc k nng khoanh vng
o to bng ting nc ngoi
K s giao thng (BSc) Hng chuyn ngnh giao
thng hng khng v li tu thy (bng ting Anh)

http://www.nyf.hu/nyf-en/

17

18

Trng Cao ng Szolnok


C hi c kin thc, pht trin v thnh cng.
Cc ngnh o to c s bng ting Anh (BA)
Du lch - khch sn
Qun l hnh chnh quc t

www.szolf.hu

Gii thiu ngn gn v khu ng bng pha Nam


Khu ng bng pha Nam l khu vc ln nht nc Hung. Xut
pht t nhng c trng v mt t nhin nn khu vc ny l im
n tuyt vi cho nhng ngi a thch du lch nc, d ngoi, i
xe p, ci nga, sn bn, cu c, v du lch sinh thi. Nhng a
danh di tch vn ha, nhng ni ni ting ng c ch ti v
nhng tuyn ng d ngoi s lm cho chng trnh ca nhng
du khch ti y tr nn phong ph.
Tnh Bcs-Kiskun l khu vc giu c v cc gi tr thin nhin; y
c Cng vin quc gia Kiskunsg v cng vin quc gia Duna-Drva. a danh trin lm c quc t tha nhn v ng k nht l
Cng vin Di tch Lch s Quc gia pusztaszer.

Trng i hc Tng hp Szeged (SZTE)


Trng i hc Tng hp Szeged l mt trong nhng trng i
hc thnh cng nht, ni ting th gii ca nc Hung. Trng
c lch s t nm 1581, v trong khun vin ca trng c
nhng nh nghin cu, ging vin ni ting lm vic, v d nh
Szent-Gyrgyi Albert, l ngi t gii Nobel.
SZTE l trng i hc c lch s lu i, l ni c trnh o to
c cht lng cao, hin i gn nh tt c mi lnh vc chuyn mn.
Hot ng nghin cu ca Trng cp Quc gia v quc t u
c cng nhn: Bn cnh danh hiu Trng i hc nghin
cu dnh c trong nm 2010, trong nm 2013 Trng cn nhn
c s phn loi l ,, Trng i hc ni bt.
o to bng ting nc ngoi (BA/BSc, MA/MSc, PhD, o
to sau tin s):
Cc nghin cu v
lut v quc t
Y khoa
Ngh thut v cc
khoa hc nhn vn
Bc s nha khoa
Kinh t v qun l

Dc s
Ging dy
Nng nghip
K s
m nhc
Cc khoa hc t
nhin v tin hc

C th tm thm thng tin v tt c chng trnh o to bng


ting nc ngoi ti y:
www.u-szeged.hu/eduprogrammes

Trng Cao ng Etvs Jzsef


o to bng ting nc ngoi v nhng iu c lin quan
K s xy dng (BSc)
K s mi trng (BSc)
Qun l v kinh t (BA)

Nui dy tr s
sinh v tr nh (BA)
o to gio vin (BA)

www.ejf.hu, www.international.ejf.hu

19

20

Trng Cao ng Kecskemt


Tng lai bt u vi chng ta.
i vi tt c nhng sinh vin mong mun hc tp ti c s o
to nh hn, gn gi nh nh hn th Trng Cao ng Kecskemt l mt la chn ng n.
o to bng ting nc ngoi
Lch s ca Lin minh chu u
Cc ngn ng chu u
Chnh sch gio dc ca EU
Chin lc v c v pht
trin v vic hiu bit khi c.

Nhng cu chuyn
thn tin ca chu u
Thi i ging dy ngoi
ng trong tui th
Hi nhp v gio dc

Thng tin khc: http://kefoportal.kefo.hu/study-in-kecskemet

Trng Cao ng Tomori Pl


Cc o to bng ting Anh (BA)
Qun l v iu hnh
Qun l quc t

www.tpfk.hu

Nhng nghin cu v quc t

Gii thiu ngn gn v khu min Trung- hu


ngn sng a nup
y l vng m t nhiu thnh ph ln ca Hungari c th n
c y trong mt thi gian ngn, v vy y s l mt ni l
tng cho nhng ai c th khng mun sng thnh ph ln n
o, nhng cng khng mun ri qu xa n.
c th t nhin ca khu vc rt a dng: cc khu vc ng bng,
i ni v khu vc c nc u c th tm thy ti y, bn cnh
ni y cn c bit n v nhiu s ni ting v lch s v
vn ha. Ni y cn thy s Herendi ni ting th gii, pho
i Komrom, thnh Smeg v hi ch thnh, y ch l mt s
trong nhng danh lam thng cnh c lch s hng trm nm tui
v nhng a danh c ngha v mt kho c hc c th tm thy
trong khu vc ny.

Trng i hc Pannon
Trng i hc Pannon l mt trng mnh, n nh v ang pht
trin lin tc, trng c xy dng da vo th thng nht ca
cng tc ging dy, nghin cu v i mi. Bng cp nhn c
trng ny c gi tr thc th: nhng sinh vin c th xy dng cho
mnh mt s nghip di hn da vo n.
o to bng ting nc ngoi
o to c s
Nng nghip
Du lch v khch sn
Ting Anh
Tin hc lp trnh
K s ha hc
o to thc s
Bo v thc vt
Nng nghip
Phn tch kinh t
Qun tr Du lch
Ting Anh
Ngn ng hc ng dng
Gio vin ting Anh
Nhng nghin cu v quc t
K s mi trng
Khoa hc mi trng
K s ha hc

o to PhD
Khoa hc mi trng
nng nghip
Cc khoa hc v chn nui
Cc khoa hc v k s ha
cht v v vt liu
Cc khoa hc v ha hc,
cc khoa hc v mi trng
Cc khoa hc v nui trng
thc vt v thc vt
trong vn
Cc khoa hc v tin
hc v cng ngh
Cc khoa hc v qun
l v t chc
Cng ngh phn t v
cng ngh nano

www.uni-pannon.hu

Trng Cao ng Dunajvros


Tng lai ca bn quyt nh ca bn!
Nhng o to bng ting nc ngoi
Cc o to c bn
K s vt liu
Qun tr
K s my
Thng tin v khoa hc truyn

thng
K s tin hc
Qun l k thut

21

22

o to thc s
Gio vin -gio vin k thut
K s my

Thng tin tip theo v nhng b mn


http://www.duf.hu/english

Trng Cao ng
Kodolnyi Jnos (KJF)
Lun gia nhng ngi gii nht.
KJU tin hnh nhng chng trnh o to sau y:
Du lch - khch sn (BA)
Qun l v iu hnh (BA)
Cc quan h quc t (BA)
Ngh thut biu din (BA)
(jazz, pop-rock v ethno)
Truyn thng v
thng tin (BA)
Cng tc x hi (BA)
LL v qun l v vn ha (BA)
Lch s (BA)
o to thc s
Qun tr du lch (MSc)

www.kodolanyi.hu

Pht trin doanh nghip (MSc)


Cc quan h quc t (MA)
o to b sung
Qun l doanh nghip du lch
Cc chng trnh ngn hn
Nm hc to c bn quc t
Kha d b quc t
Na hc k quc t
Cc kha hc h
Cc chuyn i kho st v
thc tp dnh cho sinh
vin v cc chuyn gia.

Gii thiu ngn gn v khu min Ty- hu


ngn sng a nup
Vng ny c gii hn bi bn nc l Xl-vc, o, Croatia v
Xl-v-nia. y l vng giu c khong sn t nhin, c nhiu
nc cha tr bnh v nc nng. Ni y u thch hp cho vic
d ngoi bng xe p hay i b; trong cc rng ca vng ny c
nhiu tuyn ng du lch c xc nh chy qua.
Trong cc chng trnh vn ha mun mu mun v cng c bn
chng trnh vn ha c ngha ni bt l : Cc tun l hi Sopron,
cc chng trnh Ba-rc Gyr, cc ngy vn ha dn gian quc t
Srvr v L hi lch s Savaria (Szombathely).

Trng i hc Szchenyi Istvn


Tng lai c xy dng ti Gyr.
o to bng ting nc ngoi (MSc)
Tip th
K s v cc phng tin giao

thng
K s xy dng h tng c s

http://ipc.sze.hu

Trng i hc min ty nc Hung


Chng ta xy dng tng lai.
o to bng ting nc ngoi
o to chuyn mn cao cp
Qun l v iu hnh
(bng ting c)
K s nng nghip
(bng ting Anh)
K s chn nui
(bng ting Anh)
K s nui trng thc
vt (bng ting Anh)
K s thc phm
(bng ting Anh)
K s my nng nghip
v cng nghip thc phm
(bng ting Anh)

www.nyme.hu, www.uniwest.hu

Nhng chng trnh


o to c cp bng
Qun l v iu hnh (BA)
(bng ting c)
Qun tr quc t (BA)
(hc k th 5 v th 6 c
hc bng ting Anh)
Nui dy tr mu gio (BA)
(bng ting c)
Ng vn Anh (BA)
(bng ting Anh)
K s cng nghip ch bin g
(MSc) (bng ting Anh)
Cc khoa hc v qun l v t
chc (PhD) (bng ting c)

23

24

Gii thiu ngn gn v khu min Nam- hu


ngn sng a nup
vng ny c cng vin Quc gia DunaDrva, y l mi trng
sng b ngp lin k ln nht chu u. Do nhng c trng v a
cht v thc vt c bo v ca vng i ni m ni y xng
ng l im n c a thch ca nhng ngi i d ngoi. Khu
vc ny cng ni ting v cc khu b tm iu tr bnh v tm
nc nng c xa ca mnh; nhng ni c bit n nhiu nht
l Harkny, Nagyatd, Dombvr. Hot ng nu ru vang ca
a phng c truyn thng hng trm nm.
Trung tm ca khu vc ny l Pcs, y l thnh ph ni ting v
cc l hi ngh thut v v cc ngh s ca mnh, trong nm 2010
thnh ph l Th Vn ha ca chu u. Nhng kin trc c xa
nht ca Pcs l cc hm m thin cha gio c xa, t nm 2000
n nay nhng hm m ny l mt phn ca di sn th gii.

Trng i hc Tng hp Pcs (PTE)


Trng i hc u tin ca nc Hung (1367)
Trng i hc Tng hp Pcs l trng i hc u tin ca nc
Hung, trng c thnh lp trong nm 1367. Vi s lng 22.000
sinh vin th y l mt trong nhng trng i hc ln nht ca
t nc. PTE l mt trong nhng trng i hc xut sc nht
trong lnh vc lu ng quc t, trng tin hnh o to cp
bng cho khong 50 ngnh o to v tin hnh kha hc d b
cho nhng sinh vin nc ngoi bng ting Anh v ting c.
Hin nay trong trng ca chng ti c 2.200 sinh vin nc ngoi
hc tp, cc sinh vin ny n t 70 quc gia.
Nhng o to bng ting Anh c cp bng tt nghip
o to nm nm khng phn chia c cp bng thc s:
Bc s a khoa, bc s nha khoa, dc s
o to c s (BA/BSc)
Sinh vt
Qun tr
Ha hc
K s xy dng
K s tin hc
Khoa hc my tnh
Cc khoa hc v tri t
Ng vn Anh v vn ha M
a l
Ton hc
Nui dng v chm
sc bnh nhn
Gio vin -hun luyn
vin th dc
Vt l
Vt l tr liu
Tm l hc
Qun l th thao
o to thc s (MA/MSc)
Qun tr ng dng
Kin trc s
Thit k gm

K s kt cu xy dng
K s tin hc
Ng vn Anh
Lut kinh doanh chu
u v quc t
C vn ngun nhn lc
Cc mi quan h quc t
Cng ngh sinh hc
thuc v y khoa
m nhc
o to Phd
Kin trc s
Sinh vt
Qun l
Ha hc
Cc khoa hc v tri t
Ngn ng hc ng dng ting
Anh v ting Anh c
coi l ngoi ng trong
ging dy v hc tp
Khoa hc v sc khe
Vt l

Thng bo v cc kha o to bng ting c v o to d b c


th tm thy trn trang web ca chng ti:
www.international.pte.hu, Facebook: Studyin Pcs, Hungary

Trng i hc Kaposvr

25

Trng i hc ca chng ti l mt c s nh hng dch v,


hin a, l trng thc hin nghin cu c cht lng cao v cng
o to sinh vin nc ngoi, cc gi tr ct li ca Trng l mt
cng ng khoan dung v mang tnh chuyn mn.
o to bng ting nc ngoi
Cc nghin cu quc t (BSc)
Kinh t hc khu vc
v mi trng (MSc)
K s v thc n chn nui v
an ton thc phm (MSc)

www.ke.hu

Cc khoa hc v
ng vt (PhD)
Cc khoa hc v lnh
o v t chc (PhD)

Trng i hc K thut v Kinh t Budapest


i hc Corvinus thuc Budapest
Trng i hc Semmelweis
Trng i hc Qun s-Hnh chnh
cng-An ninh quc gia
Trng i hc buda
Trng i hc Szent Istvn
Trng i hc M thut Hung
Trng Cao ng ngh thut ma
Trng i hc Ngh thut Moholy-Nagy
Trng i hc sn khu v in nh
Trng i hc Ngh thut m nhc Liszt Ferenc
Trng Cao ng Kinh t Budapest
Trng Cao ng Thng tin
v Kinh doanh Budapest
Trng Cao ng Kinh doanh Quc t IBS
Trng Cao ng kinh doanh Wekerle Sndor
Trng i hc thin cha gio Pzmny Pter
Trng i hc tin lnh Kroli Gspr
Trng cao ng pht gio ca Php
Trng i hc ting c Andrssy Gyula
Trng Cao ng Gbor Dnes
Trng i hc Trung u
Khu vc Bc-Hung
Trng i hc Miskolc
Trng Cao ng Eszterhzy Kroly
Trng Cao ng Kroly Rbert
Khu ng bng pha Bc
Trng i hc Debrecen
Trng Cao ng Nyregyhz
Trng Cao ng Szolnok
Khu ng bng pha Nam
Trng i hc Tng hp Szeged
Trng Cao Jzsef ng Etvs
Trng Cao ng Kecskemt
Trng Cao ng Tomori Pl
Khu min Trung- hu ngn sng a nup
Trng i hc Pannon
Trng Cao ng Dunajvros
Trng Cao ng Kodolnyi Jnos
Khu min Ty- hu ngn sng a nup
Trng i hc Szchenyi Istvn
Trng i hc min ty nc Hung
Khu min Nam- hu ngn sng a nup
Trng i hc Tng hp Pcs
Trng i hc Kaposvr

*Nhng s liu nu ti y c tnh cht thng bo


c c thm thng tin: http://www.campushungary.org/study-finder

PhD/DLA

Ngh thut

Khu vc Trung-Hung
Trng i hc tng hp Etvs Lornd

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Nng
nghip

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Nhng trng i hc c
u chung nht ti Hungary
v nhng chng trnh
o to*

Kinh t hc

26

ting Anh

Ting c

ting Anh v ting c

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

K thut

Khoa hc
X hi

Khoa hc
t nhin

Y hc
Khoa hc
y t

Lut hc

Cng ngh
tin hc

Khoa hc
nhn vn

27

Bn c mun hc
v mun khm ph
nhng iu mi m
ti Hungary khng?

HUN

www.campushungary.org
Balassi Institute

Y
GAR