Vous êtes sur la page 1sur 12

Elektryczny ekran projekcyjny

Avers Contour
(o szerokoci do 2,4m)

Instrukcja uytkownika
Przeczytaj uwanie niniejsz instrukcj przed przystpieniem do korzystania z ekranu.

Szanowni Pastwo,
Dzikujemy za zakup naszego ekranu. Niniejsza instrukcja obsugi zawiera wszystkie informacje, ktre mog
by potrzebne do korzystania z ekranu. Mamy nadziej, e pomoe ci ona w optymalnym wykorzystaniu twojego
nowego ekranu. yczymy przyjemnego korzystania z nowego ekranu projekcyjnego marki Avers Screens.

INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA


UWAGA: Wane informacje dotyczce bezpieczestwa.
Ze wzgldu na zachowanie bezpieczestwa osb, naley postpowa zgodnie z zaleceniami opisanymi w
niniejszej instrukcji. Po przeczytaniu naley zachowa instrukcj w celu wykorzystania jej w przyszoci.
UWAGA: URZDZENIE MUSI BY UZIEMIONE.
OSTRZEENIE:
1) Naley odczy zasilanie urzdzenia jeeli nie bdzie ono wykorzystywane przez duszy okres czasu.
2) Nie wolno otwiera obudowy urzdzenia aby unikn poraenia prdem elektrycznym. Wewntrz obudowy nie
ma adnych podzespow obsugiwanych przez uytkownika. Czynnoci serwisowe naley pozostawi
wykwalifikowanemu personelowi centrum serwisowego.
3) Nie wolno usuwa bolca uziemiajcego z gniazdka sieciowego, ani podcza urzdzenia do gniazdka
sieciowego bez bolca uziemiajcego. Jest to system zabezpieczajcy. Jeeli nie moesz woy wtyczki do
gniazda sieciowego, popro o pomoc elektryka.

Spis treci:
1. Zasady bezpieczestwa
1.1 Deklaracja zgodnoci CE
2. Opis produktu
2.1 Zawarto opakowania
2.2 Dane techniczne
3.

Opis instalacji
3.1 Zalecenia dotyczce instalacji
3.2 Instalacja ekranu w podwieszanym suficie segmentowym
3.3 Instalacja ekranu w suficie podwieszanym z pyt kartonowo-gipsowych
3.4 Podczenie do instalacji elektrycznej
3.5 Programowanie ekranu
3.6 Programowanie zdalnego sterowania +RC-2

4. Obsuga ekranu
4.1 Sterowanie rczne
4.2 Konserwacja ekranu
4.3 Zanim zadzwonisz do serwisu
5. Warunki gwarancji

1. Zasady bezpieczestwa
INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA
UWAGA: Wane informacje dotyczce bezpieczestwa. Ze wzgldu na zachowanie bezpieczestwa osb naley
postpowa zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji. Po przeczytaniu naley zachowa
instrukcj w celu wykorzystania jej w przyszoci

Nie mona pozwala dzieciom na zabaw sterownikiem ekranu (pilotem zdalnego sterowania).

Nie wolno pozostawia sterownikw ekranu w zasigu dzieci.

Naley okresowo przeprowadza kontrol instalacji ekranu w celu wykrycia nieprawidowoci lub uszkodze.

W przypadku ich wykrycia naley zaniecha korzystania z ekranu do czasu ich usunicia.

Nie wolno sta w pobliu ekranu podczas zwijania oraz rozwijania powierzchni projekcyjnej. Grozi to kontuzjami

lub poranieniem.

Nie wolno przyczepia adnych przedmiotw do dolnej listwy ekranu. Grozi to uszkodzeniem ekranu i/lub

poranieniem osb.

Wszelkie prace instalacyjne powinny by wykonywane przez wykwalifikowanego instalatora.

Niepoprawnie przeprowadzona instalacja moe grozi uszkodzeniem produktu oraz utrat zdrowia.

Do montau sufitowego naley uywa wycznie uchwytw sufitowych dedykowanych do tego modelu.

Nie wolno wykonywa adnych czynnoci, ktre mog spowodowa uszkodzenie sznura sieciowego lub wtyczki

sieciowej.

Nie wolno niszczy kabla sieciowego: modyfikowa go we wasnym zakresie, umieszcza kabla

sieciowego w bezporednim ssiedztwie gorcych obiektw, silnie zagina, skrca, cign za kabel
sieciowy, stawia na kablu cikich przedmiotw, zawija kabla sieciowego w zwoje.

Korzystanie z urzdzenia z uszkodzonym kablem zasilajcym moe spowodowa poraenie prdem


elektrycznym, zwarcia w instalacji oraz poar w ich efekcie.

Nie wolno dotyka sznura sieciowego oraz wtyczki sieciowej mokrymi rkami.

Naley zawsze postpowa zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsugi.

1.1 Deklaracja zgodnoci CE

Deklaracja zgodnoci producenta CE


AVERS Screens Sp. z o.o.
Ponoszc pen odpowiedzialno owiadcza, e:
Wszystkie wytwarzane ekrany projekcyjne s produkowane w Polsce zgodnie z gwnymi wymogami
bezpieczestwa zawartymi w Dyrektywie 98/79/WE
Ekrany projekcyjne: Stratus, AkuStratus, Focus, Cumulus X, Solar, Solaris, Contour, Altus,
Cirrus CL, Cirrus X, Cirrus X crank
Uchwyty do projektorw: Alumount, Promount, SimpleMount, Prolift
Wyej wymienione produkty pozostaj w zgodnoci z wymogami Dyrektyw Europejskich,
a w szczeglnoci z normami:
PN-EN 55014-1:2007(U)
PN-EN 50082-1:1997
PN-EN 60335-1:2004
PN-EN 61000-3-2:2007
PN-EN 61000-3-3:1997
IEC 60335-2-97:2007

2. Opis produktu
Ekran projekcyjny rozwijany silnikiem elektrycznym zaprojektowany z myl o zastosowaniu w instalacjach
projekcyjnych do celw biznesowych oraz do kina domowego. Optymalne efekty mona osign dobierajc powierzchni
projekcyjn waciw do planowanego zastosowania, posiadanego urzdzenia projekcyjnego oraz przewidywanych
warunkw projekcji. Opcjonalne systemy zdalnego sterowania pilotem lub sygnaem wyzwalajcym umoliwiaj
komfortowe sterowanie automatyczne.

2.1 Zawarto opakowania


Upewnij si, e ekran nie uleg uszkodzeniom w czasie transportu. Sprawd, czy w opakowaniu ekranu znajduj si
wszystkie akcesoria i materiay opisane poniej:
M8 x 6
x4

x2

x2

x4
M6x25 x 4

x2

M6 x 4
Ekran kompletny x 1

x 14*)
Uchwyty magnetyczne

x 14*)
Spryny mocujce

Akcesoria montaowe

Uchwyty montaowe

Wcznik nacienny x 1

Klucz regulacyjny x 1

Instrukcja uytkownika x 1

*) Ilo uzaleniona jest od szerokoci ekranu: 180cm - 14szt; 210cm - 16szt; 240cm - 18szt.

2.2 Dane techniczne


Powierzchnie projekcyjne:
- Matt White (MW) tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia strona
(projekcyjna) w kolorze biaym, dedykowana do wsppracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o
charakterystyce neutralnej umoliwia obserwacj obrazu z dowolnego kierunku. Wspczynnik odbicia (Gain) 1,0,
Kt ogldania 150 stopni, grubo 0,35mm.
- Matt Grey (MG) tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia strona
(projekcyjna) w kolorze szarym, dedykowana do wsppracy z projektorami w technologii DLP i LCD o podwyszonej
jasnoci. Powierzchnia pogbia poziom czerni obrazu i poprawia postrzeganie kontrastu wywietlanego obrazu.
Zalecana do kina domowego. Wspczynnik odbicia (Gain) 0,8, Kt ogldania 150 stopni, grubo 0,35mm.
- White Ice (WI) Folia winylowa w kolorze biaym, wierzchnia strona (projekcyjna) matowa, spodnia strona byszczca,
dedykowana do wsppracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o delikatnej charakterystyce
kierunkowej przeznaczona do projekcji biznesowych. Wspczynnik odbicia (Gain) 1,2 , Kt ogldania 120 stopni,
grubo 0,4mm.
- New Coral (NC) Folia winylowa w kolorze biaym, wierzchnia strona (projekcyjna) byszczca, spodnia strona
matowa, dedykowana do projekcji wstecznych z projektorw w technologii DLP i LCD. Powierzchnia o charakterystyce
kierunkowej przeznaczona do projekcji biznesowych. Wspczynnik odbicia (Gain) 3,2 , Kt ogldania 90 stopni,
grubo 0,6mm.

Wymiary ekranw projekcyjnych.


Szeroko
ekranu
[cm]

Wielko
obszaru
projekcyjnego
[cm]

Format
ekranu

Wymiary obudowy

Maks. dugo tkaniny Szeroko


szer. x wys. x gb. [cm] projekcyjnej
grnego
modu sufitowy
[cm]
pasa [cm]

Wersja *)

Masa
netto**)

modu maskujcy

170 x 95,6
16:9
141
35
BT
9,6
170 x 127,5
4:3
153
8
BB
9,4
199,1 x 11 x 10,6
170
x
95,6
16:9
123,5
8
BB
9,4
180
180 x 118,2
16:9
123,5
9,0
203,8 x 15,7 x 0,5
180 x 135
4:3
150
9,4
180 x 180
1:1
190
9,7
200 x 112,5
16:9
158
35
BT
12,1
200 x 150
4:3
168
8
BB
11,9
229,1 x 11 x 10,6
200
x
112,5
16:9
130,5
8
BB
11,6
210
210 x 118,2
16:9
130,5
11,6
233,8 x 15,7 x 0,5
210 x 157,5
4:3
168
11,9
210 x 210
1:1
220
12,2
230 x 129,5
16:9
174,5
35
BT
14,3
230 x 172,5
4:3
190
8
BB
14,0
259,1 x 11 x 10,6
230
x
129,5
16:9
147
8
BB
13,6
240
240 x 135
16:9
147
13,6
263,8 x 15,7 x 0,5
240 x 180
4:3
190
14,0
240 x 240
1:1
250
14,4
*)
wersje BT i BB dostpne s dla powierzchni: MW, MG, WI
Wersja BB ramka w kolorze czarnym o szerokoci 5 cm okalajca ekran
Wersja BT ramka w kolorze czarnym o szerokoci 5 cm okalajca ekran oraz dodatkowy czarny pas o szerokoci 30 cm nad grn
ramk ekranu.
**)
warto orientacyjna dla ekranu z powierzchni Matt White

Silnik:
Elektryczny silnik tubowy prdu przemiennego:
Napicie zasilania: 220-240V AC 50 Hz, 125 W
Pobr prdu:
0,52A
Prdko obrotowa: 28 obr./min
Moment obrotowy: 3 Nm
Maks. czas pracy*): 4 min
*)

dotyczy jednorazowej nieprzerwanej pracy silnika, kolejne cykle pracy nie powinny nastpowa czciej ni co 20 minut.

Radiowy pilot zdalnego sterowania:


Wymiary: 110 x 58 x 20 mm
Zasilanie: 1 x bateria 12V typ 23A

3. Opis instalacji
3.1 Zalecenia dotyczce instalacji
- Instalacja ekranu powinna by przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z opisanymi poniej
zaleceniami. Monta moduu sufitowego zalecamy powierzy wykonawcy sufitu podwieszanego.
- Do instalacji ekranu naley uy rub i kotw mocujcych odpowiednich do rodzaju ciany/sufitu do ktrych ekran jest
montowany oraz do uchwytw montaowych, ktre bd wykorzystane w czasie instalacji.
- Po zamocowaniu ekranu, a przed jego pierwszym rozwiniciem sprawd, czy obudowa ekranu jest idealnie
wypoziomowana. Jeeli nie jest naley skorygowa monta ekranu.

3.2 Monta ekranu w podwieszanym suficie segmentowym


- Przygotowa 2 gwintowane prty stalowe o rednicy M8 o dugoci wikszej o 23 cm od odlegoci pomidzy sufitem
staym i sufitem podwieszanym (prty nie wchodz w skad zestawu ekranu i naley je kupi osobno) .
- Wyznacz miejsca mocowania kotw sufitowych ekranu i wywier otwory o rednicy 12mm i gbokoci 16,5cm .
- Zainstaluj kotwy sufitowe zastpujc ruby kotw przygotowanymi prtami stalowymi M8.
5

- Zamocuj uchwyty do montau sufitowego na zakotwionych prtach. Odlego pomidzy sufitem waciwym a uchwytem
montaowym powinna by o 5 cm mniejsza od dystansu pomidzy powierzchniami sufitu waciwego i podwieszanego.
- Przymocuj modu sufitowy do uchwytw zaczonymi wkrtami montaowymi.
- Sprawd wypoziomowanie moduu sufitowego, w razie potrzeby przeprowad odpowiednie regulacje. Po zakoczeniu

D=

2034 mm dla Contour 18xxx


2334 mm dla Contour 21xxx
2634 mm dla Contour 24xxx

Rys.1 Instalacja szpilek mocujcych w suficie

Rys.2 Instalacja moduu sufitowego

Rys.3 Instalacja moduu ekranowego

Rys.4 Mocowanie ekranu na suficie

regulacji naley zabezpieczy dolne nakrtki, nakrtkami kontrujcymi.


- Kratownic sufitu oraz panele sufitowe naley zmodyfikowa tak aby w suficie powsta otwr o wymiarach
106 x W+191 mm, (W - szeroko tkaniny ekranu). Dolny konierz poprawnie zainstalowanego modu sufitowego
powinien by zlicowany z powierzchni kratownicy sufitu.
- Podcz modu ekranowy do instalacji elektrycznej (patrz punkt 3.4)
- Zainstaluj modu ekranowy w module sufitowym wykorzystujc spryny spiralne i nakrtki montaowe. Sprawd
wypoziomowanie moduu ekranowego i przeprowad stosowne regulacje. Po zakoczeniu regulacji naley zabezpieczy
nakrtki mocujce nakrtkami kontrujcymi.
- Rozmie uchwyty magnetyczne na dolnym konierzu moduu sufitowego w odlegoci ok.30 cm od siebie
- Przymocuj linki asekuracyjne moduu maskujcego.
- Zainstaluj modu maskujcy w taki sposb aby listwa dolna ekranu miecia si centralnie w otworze moduu i miaa
moliwo swobodnego ruchu w d.
Przed pierwszym rozwiniciem ekranu sprawd czy obudowa moduu ekranowego jest wypoziomowana.
Nie wolno korzysta z ekranu, ktry nie jest poprawnie zainstalowany.

3.3 Monta ekranu w suficie podwieszanym z pyt kartonowo-gipsowych.


- Wyznacz na suficie obrys otworu na modu sufitowy ekranu i wytnij otwr zgodnie z wykonanym obrysem.
- Wsu modu sufitowy w wykonany otwr i zamocuj go przy pomocy spryn instalacyjnych.

D=

1991 mm dla Contour 18xxx


2291 mm dla Contour 21xxx
2591 mm dla Contour 24xxx

Rys.5 Przygotowanie otworu dla moduu sufitowego

Rys.7 Monta moduu ekranowego

Rys.6 Monta moduu sufitowego

Rys.8 Monta moduu maskujcego

- Podcz modu ekranowy do instalacji sterujcej (patrz punkt 3.4)


- Zainstaluj modu ekranowy w module sufitowym wykorzystujc spryny spiralne i nakrtki montaowe. Sprawd
wypoziomowanie moduu ekranowego i przeprowad stosowne regulacje.
- Po zakoczeniu regulacji naley zabezpieczy nakrtki mocujce nakrtkami kontrujcymi.
- Rozmie uchwyty magnetyczne na dolnym konierzu moduu sufitowego w odlegoci ok.30 cm od siebie
- Przymocuj linki asekuracyjne moduu maskujcego.
- Zainstaluj modu maskujcy w taki sposb aby listwa dolna ekranu miecia si centralnie w otworze moduu i miaa
moliwo swobodnego ruchu w d.

Przed pierwszym rozwiniciem ekranu sprawd czy obudowa moduu ekranowego jest wypoziomowana.
Nie wolno korzysta z ekranu, ktry nie jest poprawnie zainstalowany.

3.4 Podczenie do instalacji elektrycznej.


Uwaga: Prace instalacyjne powinny by wykonane przez uprawnionego elektryka.
- Przed przystpieniem do instalacji elektrycznej ekranu naley doprowadzi zasilanie do miejsca instalacji sterownika.
- Obwd zasilania ekranu powinien by zabezpieczony bezpiecznikiem zwocznym o nominale 1 A
- Na czas prac instalacyjnych naley odczy zasilanie obwodu ekranu.
- Rczny sterownik ekranu naley zainstalowa w takim miejscu aby spenione byy nastpujce warunki:
a) wysoko montau 150-180cm nad podog,
b) ekran powinien pozostawa w zasigu wzroku operatora sterownika podczas operacji zwijania i rozwijania,
c) operator nie moe by w zasigu elementw ruchomych ekranu podczas operacji zwijania i rozwijania,
d) sterownik powinien by widoczny z kadego miejsca pomieszczenia niezalenie od pooenia ekranu.

z nb

Ekran
nb - niebieski (wsplny)
br - brzowy (zwijanie)
z - to-zielony (ochronny)
cz - czarny (rozwijanie)
Zasilanie
L1 - brzowy (faza)
N - niebieski (neutralny)
G - to-zielony (uziemienie)

br
cz

nb br z

Ekran
nb - niebieski (neutralny)
br - brzowy (faza)
z - to-zielony (ochronny)

Rys.9 Podczanie sterowania ekranu

Rys.11 Regulacja ekranu

Rys.10 Schemat podczania ekranu z wbudowanym


zdalnym sterowaniem +RCX

3.5 Programowanie ekranu.


Nie naley przeprowadza samodzielnego programowania ekranu bez wyranej potrzeby.
Pooenia kracowe ekranu zostay zaprogramowane przez producenta.
Jeeli chcesz zmieni pooenia kracowe ekranu naley przeprogramowa ekran.
Programowanie dugoci wysunitego ekranu
- Zwi ekran do momentu automatycznego zatrzymania w grnej pozycji.
- Wsu klucz programowania ekranu do otworu regulacyjnego (rys. 11) znajdujcego si w lewej dolnej czci
ekranu .
Pokrto2 (pooone bliej tylnej strony ekranu) umoliwia programowanie dolnego pooenia kracowego ekranu:
+ zwiksza wysunicie tkaniny projekcyjnej ekranu rozwinitego,
- zmniejsza wysunicie tkaniny projekcyjnej ekranu rozwinitego.
Pokrto1 (pooone bliej przedniej strony ekranu) umoliwia programowanie grnego pooenia kracowego ekranu:
- zwiksza dugo tkaniny projekcyjnej wysunitej z kasety ekranu zwinitego.
+ zmniejsza dugo tkaniny projekcyjnej wysunitej z kasety ekranu zwinitego.
WANE!
Nie zmniejszaj (regulacja 1+) wysunicia tkaniny ekranu zwinitego. Moe to doprowadzi do trwaego
uszkodzenia ekranu.
Nie zwikszaj (regulacja2+) wysunicia tkaniny projekcyjnej ekranu rozwinitego poza znak ograniczajcy
Stop, ktry pojawia si w prawym grnym rogu ekranu. Dalsze wysuwanie tkaniny moe spowodowa
zniszczenie ekranu.

3.6 Programowanie zdalnego sterowania +RC-2


Korzystanie w jednym pomieszczeniu z kilku ekranw sterowanych osobnymi pilotami zdalnego sterowania wymaga
zaprogramowania w ich systemach sterujcych odmiennych kodw. Sterowanie pojedynczego ekranu przy pomocy kilku
pilotw wymaga zaprogramowania wszystkich pilotw w sterowniku ekranu.
A) Przypisanie pilota do sterownika
Sterownik moe zapamita 10 kodw indywidualnych pilotw zdalnego sterowania.

Wcz zasilanie ekranu

W przecigu 12 s od usyszenia sygnau dwikowego nacinij trzykrotnie przycisk P2 na pilocie zdalnego


sterowania

Pilot jest przypisany do sterownika z nadanym indywidualnym kodem (kod wybrany losowo).
B) Kasowanie przypisania pilota

Wcz zasilanie ekranu

Nacinij przycisk P2 na pilocie zdalnego sterownia jeden raz.

W przecigu 4 s od usyszenia sygnau dwikowego nacinij przycisk STOP na pilocie zdalnego sterowania.

W przecigu 4 s od usyszenia sygnau dwikowego nacinij ponownie przycisk P2 na pilocie zdalnego sterownia
jeden raz.

Przypisanie pilota zostao skasowane.


C) Przypisanie kolejnego pilota zdalnego sterowania
Procedura odbywa si dwuetapowo, w pierwszej kolejnoci naley zaprogramowa pilot dostarczony wraz z
ekranem jako pilot gwny, a nastpnie zaprogramowa dodatkowy pilot zdalnego sterowania zakupiony osobno.
Opisana poniej procedura umoliwia przypisanie do ekranu wielu pilotw zdalnego sterowania

Wcz zasilanie ekranu.

Nacinij przycisk P2 na pilocie zdalnego sterownia dostarczonym razem z ekranem dwa razy.

W cigu 4 s od usyszenia sygnau dwikowego nacinij przycisk


na pilocie zdalnego sterowania

Ekran potwierdzi sygnaem dwikowym zaprogramowanie gwnego pilota zdalnego sterowania.

Zalecamy oznaczenie gwnego pilot zdanego sterowania w sposb umoliwiajcy jego atwego odrnienie od
pozostaych pilotw zdalnego sterowania w przyszoci.

Nacinij przycisk P2 na gwnym pilocie zdalnego sterownia dwa razy.

W przecigu 4 s od usyszenia sygnau dwikowego nacinij przycisk P2 na nowym pilocie zdalnego sterowania
jeden raz.

Przypisanie kolejnego pilota zostao zakoczone.

4. Korzystanie z ekranu
Ekran projekcyjny Avers moe by obsugiwany rcznie lub automatycznie (po zainstalowaniu opcjonalnego systemu
zdalnego sterowania) .

4.1 Sterowanie rczne


Rczne sterowanie ekranem jest moliwe przy pomocy ciennego przecznika sterujcego lub pilota opcjonalnego
systemu zdalnego sterowania.
- Nacinij przycisk , ekran zacznie si rozwija i zatrzyma si automatycznie w dolnym pooeniu po rozwiniciu.
, ekran zacznie si zwija i zatrzyma si automatycznie w grnym pooeniu po zwiniciu.
- Nacinij przycisk

4.2. Konserwacja ekranu


Ekran projekcyjny Avers nie wymaga konserwacji okresowej. W przypadku zabrudzenia obudowy lub powierzchni
projekcyjnej brud naley usun mikk szmatk. W razie koniecznoci do usuwania przyschnitego brudu szmatk
mona zwily w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Po usuniciu brudu czyszczon powierzchni naley
wytrze do sucha.

4.3. Zanim zadzwonisz do serwisu


Objawy

Przyczyny

Sposoby przeciwdziaania

Tkanina projekcyjna nie


rozwija si

Brak zasilania

Sprawd bezpiecznik obwodu zasilania


ekranu, stan kabla sieciowego oraz stan
baterii w pilocie zdalnego sterowania

Tkanina projekcyjna nie


rozwija si rwno

Ekran nie zosta zamontowany w pooeniu Sprawd czy obudowa ekranu jest dobrze
poziomym
wypoziomowana. Zainstaluj poprawnie
ekran

Ekran przerywa rozwijanie


tkaniny w pooeniu
porednim

Na drodze dolnej listwy ekranu znajduje si Usu przedmioty blokujce swobodne


jaki przedmiot
rozwijanie ekranu i ruch dolnej listwy ekranu

Awaria zasilania

Sprawd poprawno instalacji elektrycznej


ekranu oraz stan przewodw zasilajcych

W pozostaych przypadkach prosimy o kontakt z serwisem.

5. Warunki Gwarancji
1) Okres gwarancji na ekran wynosi 24 miesice od daty sprzeday ekranu widniejcej na oryginale dowodu zakupu.
2) Okres gwarancji na silnik elektryczny ekranu wynosi 60 miesicy.
3) Gwarant zobowizuje si do bezpatnego usunicia uszkodze ekranu powstaych w wyniku wad
wykonawczych albo materiaowych, ktre ujawni si w okresie trwania gwarancji.
4) Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodze powstaych w wyniku uytkowania ekranu niezgodnego z zasadami opisanymi w instrukcji uytkownika,
b) uszkodze powstaych w wyniku niewaciwego przechowywania lub transportu ekranu,
c) uszkodze mechanicznych ekranu
d) skokowych zmian napicia w sieci energetycznej
e) demontau i ponownego montau ekranu
5) Usunicie wad nastpi w cigu 21 dni od daty przyjcia reklamowanego ekranu do naprawy w serwisie.
6) Serwis ekranw Avers Screens mieci si w Pruszkowie, al.Jerozolimskie 424A, tel. 0-22 7597192.

10

Wersja 14.12.2010