Vous êtes sur la page 1sur 8

‘ ‘‘ ¿

‘‘
 
  
 


ž #ž # ¿
¿
¿
¿
¿
  
¿
¿
¿
¿
¿
 !"
¿¿
¿

¿¿
¿¿
¿

¿ ¿ ¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿  ¿¿ ¿ ¿  ¿
 ¿
¿

 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
 ‘‘ ¿
$ % ‘& ' %

ž ¿ ˜ Ú¿
¿
# %( %  ˜  )
Ì ¿  ¿    ¿ ¿ 
¿ ¿¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
¿
  
 * %++ ‘ ˜ )
¿ Ì ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
¿ Ì ¿ ¿
 ¿  ¿ ¿ ¿¿
 ¿ ¿
 ¿
 ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
 ¿ Ì 
¿
¿¿ ¿ 
 ¿ ¿  ¿ !  !  ¿¿¿¿¿¿
 ¿ É ˜É  ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
¿
"¿ Ì  ¿ ¿ ¿ 
 ¿

¿  ¿ ¿  ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
#¿ Ì ¿
 ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿  ¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
$¿ Ì ¿ ¿
¿ ¿
 
¿ ¿
 ¿ ¿  ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
%¿ Ì 
¿¿
 ¿  ¿ ¿
¿  ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
&¿ Ì ¿ ¿
 ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿
¿
 ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿

  
 * %++ ‘ ˜  )
S¿ 
¿ 
 ¿
 ¿

¿ ¿
! ¿¿  ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
S¿   ¿ ¿¿
 ¿ 
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
 ¿¿
 ¿ ¿
¿
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
S ¿  ¿ ¿ ¿Ì ¿Ì
 ¿Ì  ¿¿
¿  
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
S"¿  ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿
 ¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
S#¿  
¿ ¿ 
 ¿ ¿  ¿ ¿
¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž¿¿Ú¿
¿
 ', %# %
,  ˜  )
 ¿ ¿  ¿ 
¿ ¿ 
 ¿
!  ¿¿
  ¿ ¿¿¿
 
 ¿ ¿ 
¿ ¿ 
 ¿
¿  ' ¿ ¿ ž¿¿Ú¿


 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
 ‘‘ ¿
 ¿ ¿(¿Ì  ¿
¿¿
)¿¿*   
  ¿
¿¿¿¿¿
 ¿ ¿ 
¿ 
 
¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž¿Ú¿
¿
)¿¿*¿ ¿ ¿  ¿ ¿
¿
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿  ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž¿Ú¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž¿Ú¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž¿Ú¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿ ¿  ¿ !   ¿  ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž¿Ú¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ž
 ˜ ˜ Ú¿
¿
)*¿
 ¿ ¿ ¿
¿
¿
¿ 
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿ ¿  ¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿+ 
¿  ¿ ! ¿
 ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿+ ¿ ¿ ¿ ¿ 
¿
 ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿, ¿ ¿ ¿  ¿
 ¿
ž˜ ˜É˜˜ Ú¿
¿
¿
$ % )*¿#
- % , %¿
¿
$ % )*¿(¿#
- % . '
¿
)*¿ ,
¿
 ¿¿ ¿
¿
 - ¿
¿
²¿ . ¿ ¿ ¿  ¿ 
¿
¿
²¿ / 
¿ ¿ 
 ¿
 ¿
²¿ ,
¿
! ¿  ¿ ¿
²¿  ¿ ¿
 
¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿
 ¿
 ¿¿
²¿ S ¿
 ¿  ! ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ž
 ˜ ˜   Ú¿
¿
)*¿ Ì ¿  ¿ 0¿ ¿ ¿ 
 ¿ ¿ 
¿
 ¿ 
¿
 -¿
¿
²¿ 
 ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿  ¿
²¿ 
 ¿ 
¿
 ¿  ¿ ¿ ¿
²¿ + 
¿ ¿ ¿ 0¿ 
¿ ¿  ¿
²¿ 
¿ ¿ ¿  ¿ 
¿
¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ž
 ˜ ˜   Ú¿
¿
)*¿ 
¿
! ¿ ¿
 ¿ ¿ - ¿
¿
²¿   ¿
¿ 
' ¿1 0¿ ¿¿ ¿¿ ¿,
¿ ¿

¿
 ¿ ¿ ¿,
¿
 ¿¿
¿ 
¿ ¿
²¿ 1 ¿
¿2¿ 
¿,
¿ ¿  ¿,
¿
 ¿ ¿
¿
¿
¿
¿

 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
* ‘‘ ¿
. 
! ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ 
 ¿
 ¿ - ¿
¿
²¿ ¿
'¿1 0¿ ¿
¿
 ¿,
¿ ¿ ¿
 ! ¿ ¿
 ¿ 
¿ ¿  ¿  ¿
 ¿3 ¿ ¿
¿
²¿ S
 
 ¿ 
'¿ 1 0¿  ¿ 
 ¿ 
¿  ¿
  ¿ ,
¿ ¿  ¿ 
¿ ¿ ¿  
¿  ¿
,
'¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ž ¿˜ Ú¿


$ % )Ý*¿#
- % #$ -
¿
)*¿  ¿˜ ÉÉ ˜ É É ¿ -¿
¿
²¿ 
 ¿S¿+
¿+ ¿ ¿ ¿
 '¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿
ž¿˜ Ú¿
¿
¿
)*¿  ! ¿ ¿¿ ¿S¿+
¿+ ¿ 
¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ -¿
¿
²¿ S¿+
¿+ ¿ 
¿ ¿ ¿ ¿  ¿
 ¿   ¿
²¿ S¿+
¿+ ¿  
¿ ¿ ¿
²¿ S¿+
¿+ ¿ ¿  ¿ ¿ ¿
¿¿
¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ž ¿˜ Ú¿
¿

)*¿ Ì ¿  ¿ 0¿ ¿  ¿S¿+


¿+ ¿  ¿ ¿
¿¿¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿¿  ¿  ¿
 -¿
¿
²¿¿¿¿ ¿ ¿  ¿
¿ ¿ ¿  ¿
 ¿¿¿ ¿
¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿
²¿¿¿¿  ¿ ¿ ¿  ¿ ¿ ¿   ¿ 
¿ ¿
¿¿¿¿¿¿  ¿ ¿ ¿ ¿
 ! ¿ ¿S¿+
¿+ ¿ ¿
²¿¿¿¿ ¿ ¿ 
 ¿  ¿  ¿ ! ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿ ¿ 
¿ 
¿ ¿ ¿ ¿ 
¿  ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ž ¿˜ Ú¿
¿
$ % /(0 #  ( $% 
¿
)*¿  ¿-¿ ¿
¿ ¿ ¿  ¿  ¿ 0¿ ¿  ¿
 
  '¿
¿
)*¿ Ì
¿ ¿ ¿
 ¿
¿
 ¿
¿ ¿ ¿ ¿
 ¿
¿ ¿ ¿ ¿
 ¿¿ ¿
 ¿ ¿
 ¿
¿ ¿  ¿
 ¿
¿  ¿ ¿¿ 
 ¿
¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ž
 ˜ ˜   Ú¿
¿
¿
¿
¿

 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
M ‘‘ ¿
)*¿ + ¿ 
¿ ¿
 ¿ ¿ ¿' ¿
¿
¿ ¿  ¿  ¿
¿
 ¿ ¿ ¿ ¿

 ¿  ¿ ¿ 4
¿
¿ ¿  ¿  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿¿ ¿
¿
 ¿
 ¿ 
 ¿
¿ ¿  ¿ 
 ¿
¿ ¿  ¿ ¿
 ¿
¿ ¿  ¿
 ¿ ¿ ¿
 ¿  ¿  ¿¿ ¿

¿ ¿ 
 ¿
¿ ¿ ¿
 ¿


¿ ¿ 
¿  ¿  ¿ ¿ ¿
 ¿  ¿
¿ ¿  ¿
 ¿
¿! ¿ ¿  ¿  ¿
  ¿ ¿¿ 
 ¿
žV ˜˜ ˜ Ú¿
¿¿
$ % & # %+
 % ( % ' % 
¿
) *¿ SÉ 
       ˜   É É ˜ É É   
  ˜  ˜ É  É     ˜ ˜ 
˜É ˜ É  ˜É  É ˜ É    É  
   É ˜  
ž$¿˜ Ú¿
)*¿ ¿-¿ ¿ ¿   ¿
1 ¿ -¿ ¿  ¿ ¿! ¿¿ ¿ ! ¿
 ¿  ¿
¿ ¿ ! ¿
 ¿ ' ¿
)*¿ Ì
¿ - ¿ ¿ 
 ¿  ¿   ¿ ¿  ¿
  ¿ ¿ ¿  ¿
 0¿ ¿ ¿
1 ¿ -¿
É ¿  
¿ 
¿  ¿ 
¿ ¿ ¿ 
 ¿ ¿
 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿
 ' ¿
)*¿ ¿-¿
¿
¿ 1 ¿ -¿. ¿¿ ¿ ÝÉ¿ ¿
 ¿  ¿
 ¿ ' ¿
)3*¿  ¿-  ¿) ¿  *¿
 ¿ ¿ ¿ ¿) ¿ 
0¿
*¿ ¿ 0¿
 0¿ ¿ ¿
1 ¿ ¿-¿5
¿ ¿
 ¿  ¿ 
 0¿61 ¿ ¿ ¿  ¿ ¿
0¿ ¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿ ! ¿ ¿ ¿ ¿
'7¿
)3*¿ 
-¿ 0¿
¿ ¿
 ¿¿
¿ ¿ ¿ ¿' ¿
1 ¿ -¿ ¿
 ¿ ¿ É ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿
 ¿
¿ ' ¿
)3*¿ 
¿-¿ ¿
¿
 0¿ 
 ¿ ¿ ¿
¿¿
1 ¿ -¿ + 
 ¿ ¿ É ¿ ¿   ¿ 
 ¿ 
 ¿
 ¿  ¿
 ¿¿ ¿ ¿ ' ¿
¿
)*¿ SÉ    ˜ ÉÝ    ˜  
ÉÉ ˜  
¿
'¿ ¿ 
 ¿  ¿ 1¿ 8 ! ¿ ¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿  ¿
 ¿ '¿
'¿ 1¿ 8 ! ¿  ! ¿ ¿ ¿ ¿  ¿ ¿ ¿  ¿ ¿
 '¿
'¿ ¿  ¿  
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  ¿ ¿
 ¿
 ¿ ¿ ¿ ! ¿¿ ' ¿
"'¿1¿8 ! ¿ 
¿ 
¿ ¿ ¿ ¿ ' ¿


 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
d ‘‘ ¿
#'¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿
 ¿ ' ¿
$'¿1¿8 ! ¿  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 
¿ ¿
 ¿
 ¿
'¿
¿
× ¿ Dalam setiap ayat di bawah, terdapat  kesalahan ejaan dan  kesalahan
imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu
semula tanpa mengubah struktur dan maksudnya.
¿
¿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿
¿
׿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿ ¿
׿ ¿¿ ¿¿ ¿ ¿¿
 ¿
׿ 
¿ 
¿¿ 
 
¿  
¿¿ 
¿
¿
¿
)*¿ ˜              
       É    É
  ˜        É 
       ɘ   É ˜É 
¿ ¿
¿  %¿

   % 

'¿ ¿(¿ ¿  ¿  ¿(¿ ¿
'¿ 
¿(¿
  ¿ ¿  ¿ ¿ (¿  
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  ¿
'¿ 

¿(¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 
¿
 ¿ ¿ ¿ (¿ ¿
¿
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 
 ¿
¿
) *¿¿ › Ý      ˜É  ˜É    
˜ ˜ É   ˜  ¿
¿
¿
)*¿  ¿ ¿  ¿
0¿  ¿ ¿ ¿
)*¿ 
¿ ¿ ¿ ¿
)*¿ / ¿ ¿ ¿
¿¿ ¿ ¿  0¿ ¿ ¿ ¿

 ¿


 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
{ ‘‘ ¿
$ % * & $1 
¿
ž#¿ ˜ Ú¿
¿
 ¿") *¿(¿S ¿9 ¿ ¿
¿
ž"
¿
)*¿¿¿Ì
 ! ¿ ¿: ¿
 ¿¿ ¿ ! ¿ ¿ 
 ¿
¿ ¿;
¿
 ¿¿
¿¿¿¿¿¿
 0¿ ¿
 ¿ ¿  ¿¿
 
 ¿ ¿  '¿
¿
)*¿¿Ì
 ! ¿ ¿Ì ¿1¿ 
¿ ! ¿: ¿ ¿ ¿ ¿1 
¿
¿: ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿ ¿
¿¿¿
 0¿: ¿
 ¿ ¿  ¿
 ¿ 
¿

 ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿  ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿
 
 '¿
¿
)*¿Ì
 ! ¿ ¿
 ¿
 ¿Ì ¿1¿ 
¿¿
 0¿: ¿
 ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿ 
¿ ¿ ¿ ¿ 
 ¿ 
 ¿ ¿
 ! ¿
¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿
 ¿ ¿ ¿¿
 '¿
¿
)3*¿Ì
 ! ¿ ¿
 ¿¿ ¿+Ì8<¿= 0¿¿: ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿8 ¿ ¿  ¿ 
 ¿ ¿ ¿ ¿¿ 
 ¿: ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿
 ! ¿  ¿¿ ' ¿
¿
)3*¿¿Ì
 ! ¿ ¿: ¿
 ¿¿ ¿¿  ¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ! ¿
¿¿¿¿¿¿¿ ! 0¿ ¿¿
 ¿ ¿   ¿ ! ¿ ¿¿ ¿ 4
¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿ 
 ¿/ '¿
¿
#" ."
¿
)*¿¿¿Ì
 ! ¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿
 ¿Ì ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿ 0¿ ¿ ¿
 ¿  ¿ ¿ ¿ ¿ 
 ¿ ¿ 
 ¿
 ! ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿ ¿

¿ ¿
 ¿ ¿' ¿
¿
)*¿¿Ì
 ! ¿ ¿¿ ¿
 ¿ 
¿ ¿ ¿ ¿  ¿  ¿Ì
 ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿ 0¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿  ¿¿ ¿ ¿¿
 ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿Ì
 ¿Ì
 ¿ ' ¿
¿
)*¿Ì
 ! ¿ ¿ ¿S¿
¿  ¿  ¿ ¿Ì
 ¿ 0¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿S ¿
 ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿  ¿ ¿S¿
' ¿
¿
)3*¿¿Ì
 ! ¿ ¿Ì
 ¿ ¿¿ 0¿S¿
¿
 ¿ ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ ! ¿ ¿ ¿ ¿
  ¿
  ¿ ¿  ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿ 
¿  ¿ ¿ ¿
 ¿
¿
)3*¿¿Ì
 ! ¿ ¿Ì
 ¿ ¿ ¿
 0¿S¿
¿
 ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿  ¿ ¿¿ ¿ ¿
¿ ¿ ¿ 
' ¿
¿
¿
¿
¿


 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
’ ‘‘ ¿
¿
"¿)*¿(¿Ì
 ¿Ì 
 ¿
¿
)*¿¿ ¿  ¿¿
 ¿ ¿  ¿  ¿
¿¿¿¿¿¿¿: ¿
 ¿
 ¿ 
 ¿ 
 ¿ ¿ ¿
¿¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿  ¿  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 
 ¿ ¿  ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ 
 '' % - ¿
¿¿¿¿¿¿S¿
¿
 ¿
 ¿ ¿¿   ¿ ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿ ¿  ¿ ¿ ¿
 '¿ ¿
¿
)*¿¿ ¿  ¿
¿  ¿ 
 ¿
¿¿¿¿¿¿: ¿
¿
  ¿ ¿  ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿  ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ 
 ¿¿ ¿ 
 ¿ 
 ¿  ¿ ! ¿ ¿ ¿
 ¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿
¿' % - 
2 S¿
¿
¿  ¿ 
¿ ¿
 ¿ ¿
 ¿¿! ¿ ¿
 ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿ '¿
¿
)*¿¿ ¿  ¿ 
¿   ¿ ¿ ¿   ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿:¿ ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿: ¿! ¿ ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
  ¿ ¿
 ¿¿ ' % - 
2 ¿ ¿   ¿ ! ¿  ¿ ¿
 ¿ ¿ ' ¿
¿
)3*¿¿ ¿  ¿ 
 ¿  ¿ ¿  ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿:¿ 
 ¿
 ¿  ¿ ¿  ¿

¿ ¿
 ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿  ¿

¿  ¿ ¿ 
 ¿: ¿¿ ' % - 
2 ¿S ¿ ¿ ¿
¿ 
 ¿  ¿
 ¿
 ¿  ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿!
 ¿
 '¿
¿
)3*¿¿ ¿  ¿  ¿  ¿ ¿  ¿  ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿: ¿ ¿  ¿ ¿  ! ¿ 
 ¿  ¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿
¿ ¿ ¿
¿ ¿;
¿ ¿+ ¿ ' % - ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿S¿
¿ ¿¿ 
¿
¿ ¿  ¿
 ¿ ¿
¿ ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿  ¿ ¿
 ¿¿  ¿  ¿
¿ ¿  ¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿'¿
¿
)3*¿¿¿ ¿  ¿ ¿  ¿ 
¿ 
 ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿: ¿ ¿ ¿  ¿
  ¿ ¿
 ¿ ¿ ¿ ¿'¿ ¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿+ 
¿ ¿'¿ ¿ ¿  ¿ 
 ¿ ' % - ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿S¿
¿ ¿  ¿ ¿  ¿
 ¿   ¿ ¿  ¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿  
¿ ¿  ' ¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
 ž3# ¿


 
‘‘¿¿ ¿¿¿B   
 
 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿