Vous êtes sur la page 1sur 8

TANCAMENT 14/15

REA ECONMICA

15 JULIOL 2015
1

Resultat 14/15
Milions
Real 13/14

Ppt 14/15

Real 14/15

Ingressos dexplotaci

530

539

608

Despeses dexplotaci

-472

-509

-581

Resultat dexplotaci

58

30

27

Ingressos i despeses financeres

-3

-6

-9

Resultat net

55

24

18

Resultat desprs dimpostos

41

18

15

134

116

105

EBITDA (resultat dexplotaci + amortitzacions)

Evoluci ingressos ltims 6 exercicis


Milions

+78
(+15%)

530
-5

+22

+40

495

Estadi

163

Mdia

33%

225

Mrqueting

0%

53

11/12

1%

490

53
10/11

149

-5%
+16%

169

09/10

Socis

19

161

415

18

128

+58

473

608

12/13

13/14

Traspassos i altres

14/15
3

Evoluci despeses ltims 6 exercicis


Milions

+109
(+23%)

-14

+29
-32

581

472

+2
352

487

09/10

473

10/11

441

11/12

254

+39%

65

+2%

67

32

+13%

36

86

+18%

101

35

-28%

25

Amortitzac jugadors

443

12/13

Salaris esportius

13/14

Salaris no esportius
Despeses gesti
Altres

14/15
4

Evoluci de la massa salarial esportiva (Salari + Amort) | Total Club


Milions

Ingressos sense traspassos ni alienacions dimmobilitzat


Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos

700

150 %

576

600

452

500

485

489

490

100%

399

Indicador mxim
de seguretat

400
77
67

300

73

61

62

65

305

319

70%
Indicadors ptims

55%

419

200

306

301

298

100
0

0%

2009/10

2010/11

Lliga

Copa d'Europa
Lliga

2011/12
Copa del Rei

2012/13
Lliga

2013/14

2014/15
Copa d'Europa
Lliga
Copa del Rei

Evoluci del deute net, Ebitda i Deute net / Ebitda Ajustat

Deute Net

EBITDA Ajustat (*)

Deute/Ebitda Ajustat

431
365
334
270

288

328
287

138
69

331

134

152
101

85
53,9

71

3,9

3,4

5,1

2,4

2,5

1,9

3,2

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

(*) Per al clcul del rtio dequilibri patrimonial (article 67 dels estatuts), lEbitda sajusta amb la variaci de provisions, passant aquest exercici de 105M a 101 M)

Evoluci de resultats desprs dimpostos


Milions
2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

608
495

473
415

385

246

267

530

490

334

299

174

37
1,5

33

49
7

11

32

41

15

-9
-80
7