Vous êtes sur la page 1sur 66

124

12

11

30
500

124:

www.ircpk.com

"*+
I
0q

$ZZ
g
( 16X 15:e
$W )

{Z
+ g

V!*
yZ]{a}g v c*
M wg Zg k0*
}g v [IZ} Z L L

V!*
gzZ D ~ [ ? @*
y w ~

M [ ZzgzZ zgq
-Z svZ k0*
}gv" @*
g
/
g

~qg kZ @*
3 Zg sV yZvZB TX

Z gzZ m s zg Vz0
+Z LZ Z gzZ , ~zc
DMR!MQ V ^]KQE X e
$Z@s 5 Zg

gj ] Z h^j ]

X Z%^ gzZ#[IZx ~p

DOTQKS of ] ^u ^r]E

IZx Bh+
$Z@ wg LZ ]+Z [gvZ
gzZ e

gzZ} 7\ M 2! c*
V QQc*
V! {z{ Zp 5s}i

X 
b Zz

*
`pc*
D g z Dyw'!*
+Z
yc 6,\vZaz LZfz@*
pgzZ 

3 www.ircpk.com

124:

X _0
+!*
kZ ( c*
) Hg Z Wg TL L:c*

k0vZ**

kZgzZ (HgZg (vZ) kZ ._e


-Z) HgZ y M
~d
$Zzgq
: \ ~g !*

gZ ~
f Wg Z ~ e
$ M kZO
^v] PPOL V^fu e] vv SONP V o^ pf] ]E X
Du (ofa] ] DOQUKPE

gzZ%~q
-Zk0*
vZwge
$Zzg/0vZ**

o ri ^ EE:c*

yZ\ MXH **
iV2
Hc*
]gq
-Z
}g:V,Z ?D0*
()H~}g!*
kZ~[KZ?LL DDe^j
xs0vZ**
Xm,
?**
gZ6,
gzZ{(}nZwkZYf
]ZgZ
# XN ]Zg (Yf) yZ !wgvZ}Z :
vZXc*
qz7,
MgzZ1gB;6,
$ M Wgq
e
-Z~yZ
kZWge
$
VZB; CZ kZZ
# )X UB; CZ : kZ xs0
M (c*
X bWg Vz {z c*
vZ wgO XhnB;
Zc*
DgZ{)zWg~qzv DRTMU V p^f] xnvE
?g^6,
x{ztayZD
Y @*
7ywZgzZ hg{z
m
z
Z kZgzZ u6,]t kZ @*
y ]!*
kZ s{z
hgZ {z 7]gz y q T C
6,
g
DOTQKS of ] ^u ^r]EX
X7**
yqc*

7yV!*
+Z*
G
'+
vZ k0*}g L L
m

124:

www.ircpk.com

g~e
$ M X M [ ZzgzZ zgq
-Z s
:wZZsf `g+~

 a4 Zz VY y M
Z%g

~ kZY X ; g Zz e
$ M Zz t gz Z

6,] F, i Z { z X e p ` m O ^ ` e p ` m

: \ ~g!*

gZO
Hc*
gZ
g y M

6,gkZ gzZ wg kZ gzZ vZ ?:L L

DT V e^j] KRPE X Hwi **


 yZZ

:c*

2
G
G
'+
'+
(? )y;'
,
-Zs[g}g k0*
q
}g !}ZLL
G
'
DMSP ^] KPE X Hwi **
gZzq
-Zs~g +gzZ M
DRQPKM pe ni (OTRKS ] ^u ^r]EX xsZ Z%g

oFnvm e of] ni jEX * Z%g 


DRQPKM pe ni (OTRKS of ni (MML fnrj]

X e
$Z@\ M
.Zk
gZ z ]Zg ~ [ IZ \vZ :c*

~ E
,
0Z x Z
`
G
'+
c*
M g svZ k0*
}g : D 
#V Zz
( z )gzZ HC
xsZ Hzgh \vZ )g f X
ywh\ M e *
*qzg gakZ\ M X c*
Su
{z y w'!*
{z V- \ Mzz D
G
'
s \vZ k0*
}g + ( ) [X ~ [
G
'
T[{z Hzg] ha}g +T c*
Mg (Z

www.ircpk.com

124:

4& ZgzZx Zwzw' vZs%Z yZ~THyV!*


G
0E
yZ
G
X Hwi **
6, LZ & y M
( [ ) {z gzZ ( {)z)
Z%gq
- 4,
+XDPOU (POTKP pf_ ^nf] ^qE
 6 ! {opZz v
Zgg L
L : e
$Z@{z *
X Zz]g ~dx Z
,
~ ]c*
M x yZ L L: ~Gwg xg V-w'
dZ
gzZy
KZZaZ\ Mp%gzZy
KZ
7 gzZ ng ~V M yZ Y 1e
$Z@ Z%g
/ZgzZ%
DMOSKO ] ^nfiE X 1 Z%e
$Z@g+ZgzZ
[T
m
C3 e
$Z@ { Zg [t a kZ X **
~zc h+gzZ Z g
{z 1Vg)
, + CZhgw+ZzV21
DMOO o]v] ]EX M
h7oe
$Z@kZ
kZ e
$Z@ V-Z )g f[ kZ ]+Z [gvZ
ZgsZ \vZ2,wkZQVwg
X @*
3
Vg @*
Z
m

szgyZZw
szgDwVg@*
gzZ sYQ~gZ
z
) Zw }0
+ZVk
H
X@*
szgZfz~gZwVg@*

~zc ~q g KZ \vZ
m
hDZ \vZ~o ZgzZ @*

e
$Z@o ZV Zz
X =6,
kZgzZ

www.ircpk.com

124:

] k # ] r ] o v ^ n e V^ ] VPUN
Vk # ] h^v] ^ (r ] o f m ^ (o' e] ] q
$ $ (^e oj# u j DD ( i EE Vk # ] ^ (

o xi q^] F $ ]EE V ^ ( ^ k # ] $ ]
] DD0] ] ( F$ ] ( # ] o ^$] (] f] ]F

q ] V^ k # ] ^ ^
( $ e r ( ]
n j$ n $

BvZwg~K e
$Zzg ( )Z **

X c*
qz*
*[%
O~K} 9kZgzZ c*
M Cq
-Z~z ZkZ
vZwg ( ?g H ) Y ug Yug :/vZwg
kZ c*
hgZ V,ZO X z hgZzg#
[%
OkZL L:c*


bkZ]
.)tL L:c*

gzZ c*
Z vZ wgQ 1[%
O
yM
zgzZ i fVzvZ t 7angzZ c*
[%
O
\ MQ: ( ~zZg)X 
vZwgp Z c*
X a
(m5)X c*
6,
kZZgzZc*
Mwze 0*
{zc*
~V

DZvZzX B7e
$Zzgt~~gZ9NTQKMLL V xnv Vsm i

X 491:.g
$u aZ
+Z -g
$ukZ
4
-G
] _ i V]* (] i ZZ:c*

E
Z+Zs)
7 www.ircpk.com

124:

XX e n

^]EXzg:[%
OkZ6,
kZ ?t Z% ] i

**
{**
Y
V^ m DMOMKN ] ^u

X {)z **
Yug[%
OVf ]

[%
O C ~ g
$u !*
`g gzZ b{ c*
i *

:Vc*
Uz~1zg:
!
X=gfV-gFF)zg]g[%
O ht`?

Z
/Z H u 0*
**
zq
-Z s K C g [%
O

K T @*
Yg66,u {z eCY h
+'
1zg
X D Yu0*
**
} kZ bZ DW,
O{}uz
z`
Z
)
Z_]
.) 2 7^
,Y **
; {)z n~]
.)
!*

X [ Z N
Xce**
6,
] s u 0*
x Z y M
zgzZi Z
f

}~zZg XXV # ] ^ ^ ]* ZZq


-4,
Yf
xni^] ^ DPRNKNE xni^] ^ DMONKNE ofn_] |:

-4,
}gp{)z DMUOKNE p^f
Z**
tSZgq
0Z :c*

+xZ 6 y |Z 0
rgkZDyg
$u vZwgZ
# ()

vZwgbTc*
XXV # ]

^ ^ ]* ZZ:D

Dxnv NP V q^ e] (NLQKO u] E Xc*
j$] h^e ZZ: H[!*


p Z,!*
6,
$ZzgkZz 0Zx Z
e

~g
$ue
$
ZzgvZwg XXV # ] &m v ]

www.ircpk.com

124:

XXV # ] ^ ^ ]* ZZ @*
YZzTX yo Z
DZvZzX6,
: *
@Y7o Z

Y y !*
G
!Zzg
/Z gHt ~ g
$uwZ ,i Z {z
G

X I XX ^ ^ ]* ZZ~y
MkZ

k # ] $ ] ] k ^* Vk ^ e oe] k e ]

VPUO

( n v ] $ ] ^ e $ h^] ] ] ^ Fu] km ] = # ] ^m Vk ^

$ ] $ Fu] h$ h^] ]]EE Vk # ] ^ [ i n


n j$ DD n j $ $ (e vj $ $ ( j nv]

n n{7 wZ ]gq
-Z y ( )! Z
M Y Z {

yp } ~ Z
# Ct ! wgvZ} Z :H

} ~?Z
# L L:c*

vZwg ?} H{z Y
0*
kZQZ e a7 ( o**
c*
s ZZVZ )Z {zYyp

(m5) X | 7
,
i ~kZgzZ

NUMKMML V xnv (OLS V p^f] xnv Vsm i

Xce**
ZYVz
/ZX yp

6,}i D "
$U***
u 0*
VhZV2 Z

ZDxnv RQL V] oe] EX D Yu 0*/
g

T
O QO S:ce*
*g (Z zg Zzia 0*
!
Xce**
9ge
$,h b

0*
(W7 )p SZg n
pgbx

bZi
C
C
a q
- 4,
kZ X Y c*

www.ircpk.com

124:

B7~gz0*
asyp{zakZ CY
(wg `ZziZ) Cy {: g
$ut ? yZgzZ

/ZXDg

/xc*
Z~Z@*
Zq
-Zsk0*
~
ZQC5 uLZZ {z *
@YE
0 yp6,kZ
Dxnv OQT V ] oe] (OMN V p^f] xnvEX

0*
~ {z e H7 wZt ?v0Zq

DONMKME p^f] xj X Vg

$ukZ :V H~L L: ~w'


g
,~Gwgx~ [ZyZ
w+Z g
$ukZ s ZY Z 7f 0*
~~
X z%gzZ!*
b[ZwwZ~g
$uv0ZqgzZ
g
DRSSKM p^f] E

xVY
g !*
wZ v0Zqq
- 4,
}g
{Z
# ~ }g!*
p m<!*
7x{f f
$@*
]gq
-Z e
$Zzg( G
0E
r) tzZ { f X :

Y7 0 V# yp ( )6,} ( ) {
Z ( ) 0*
Y B 0*
Z :c*

\ M
X Zz u 0*
Dxnv MLNQ | UR (UQKM fn oe] e ]E

Zf O{ f ~VF! Z0Z'( 1) Vnfi


X wYZY Z
I b &ZT
G
E
E
G& 3
( o %Z )pyZ : D 
IfqX 5B r Z [; Z ( 2)
7y g
$u ~ o %Z

$uyZ
q V,ZY 7ag
DNMKP ]j] ]nEX

10

www.ircpk.com

124:

Y 7
g *
*7~,LZe
$Zzg kZ s Z Zx

G@*
,SZg {f}g gzZwZv0Zq : {
v] # X ;g

 67`w Y {g !*
rZ gzZ W7
/Z

) 0*
L L DD $ ]* % m ^ ] n m EE:c*

*

V ] oe] E X }7yvNrZ kZ (
8
Du a PLTKN o`nf pFf] ] (ORQ

z 7o ( ~ wEZ 0*
)a
!
!Zi Z

DNNOKME p] | Xq%F{z{Zp 0*

gn m o ] ^ k ^ V^ ^m e ^n VPUP
o ] t n k # ] h$ ] k Vk ^ (h%$]
n j$ e$ o ] $ ] F $ ]

~}g !*
* ( ) { ~ y ( )g (0y
} vZwgZ~:c*

V,Z CY} Y7
D Y p=ai ( ~} Z )\ MQC c*

(m5)X @*
6,
} \ M y
K

NTUKMLT V xnv (NOL V p^f] xnv Vsm i


o$ ] ] k Vk ^ ( ^ (^$ a ] VPUQ
] $ n # ] o$ # ] h$

( ) { e
$Zzg ( ) x gzZ ( 0h
+m,0)Z

XHe
$ZzgZXa7*}vZwg~:c*


NTTKMLR V xnv Vsm i

11 www.ircpk.com

124:

o( m $ $ V n ( v ^ ( * ] m ]e VPUR
n

~ kZgzZ ~z% bZ ( ) {e
$Zzg ( )ZgzZ
X_7,
i ~} kZ\ MQ: (Zt)
NTTKMLQ V xnv Vsm i

*}
/Z Zz X0 *tZzgV!*
{g

X Yc*
s bhZZ Y
iO u 0*
**
u 0*
*
CVZzgZ

s%Z~}g !*
]g z
*L L: ~-

]|~x Z/ ;g M `s%Zgz/]Z|~kZ
*q
C
- 4,

Z x ZgzZ w

x Z ~[ZgzZ k
0ZgzZ/
0Z
DOPRKM pi E '

~gg I_Z**
X u0*
**
*q
-4,
g
$uIZg/ 

Kg**
DOUMKME pu] vi X *q
- 4,

{)z( 310 309yZd;)X zu 0*


**
*~z0
+

z:[ iZiqx Hf *Z a,h


+'

( 212X 210&1)
^ m $ n ^`$ e ^e ki ] ^` $] Vv k e n ( ] VPUS
# ] q^ ( $ n # ] o$ # ] oF ] ^_$ ]

( ^e ^ ( e$ oF ^f ( ru o $ n # ] o$
n j$ m ( v

12 www.ircpk.com

124:

&
d
W Lgg Zp LZ {z e
$Zzg ( ) E{B
M x Z {

KZ ( a) kZ vZ wgX Nq~ #
}
. vZ wg
6,kZ Zj 0*
\ M X c*
[%
O6,} \ M kZ 1~
m5X 7c*
ZgzZ c*
ur

NSTKMLO V xnv (NNO V p^f] xnv Vsm i

D HnZz3,
z.{ c*
i VLg *

X y%**
M7.zByZ **
VZ~ZZ
[%
O6,
Vz V? ZgzZt Z dZ*

XD7C
g U*MZg **
gzZ ~g Z **
6,
}nz!*

ZgzZN Y}g :
6,[%
Oag Zp ? g
$ut

X Y7c*

gz wZ {z XXm ZZYZawZXXvZZ
4Z+Zs)X @*
-G
t Z%x]ZZ:c*

E
Y

0*
% 0*
{ W,
C
O [%
O{zN Y}g bkZ :

c*
0*
6,
((Zz[%
O)kZt**
V]gzZN YV(

DMOOKN ] ^u ^]E X Y

+g
( **
)iq
-Z e
$Zzg Z1Z **
x {vZwg

[%
O6,J
g\ M V,Z
Hc*
~#
}
.\ M ( )@c*
$ EE:c*

vZwg ;e**
Z( )x Z/X c*

0*
6,
kZL L DD ] e % m m ^r ] e m $

0*
zz [%
OgzZ *
@Y c*
[%
O Yz ur

13

www.ircpk.com

124:

Dxnv QNR Vq^ e] E X *


@Yr

O t
~[ %
O`gzZag Zp Zxg
$ukZ

1 M ~gz]!*
Z g
$ qZ%ZL L : ~- i
DNTTKM pi E X t
~x1gzZtg Y

[%
OagzZ Y c*
[%
O` ? Ht
{zgzZ
Vz ` c*
^ | ~'
, MgzZ- M p Y r 0*
zz

f$ ^e ^ ZZ:~]c*
Zzg IyZX Yc*
[%
O
Hw6,
gzZxZp Z{)z XX ^ ] f i ^* L gLzZ XX n

DNTTKME pi DMQM (MQLKME ] ] X Y

{)zDRRS (RRRKME p^f]


: !*
6,
{zFsz@*
tyZ
@*
Zz T f g :
~~g
$u

Y7**
Z%V# *
CZ CZ:
gzZ **
X szcV;}g n
pgx|zp
O !
~x XX n v ] ] o ]ZZ: h {ts Z

{z Z% |X N Ya Z%pkZt Z

~
HH z kZ ~ a X p-Z
gzZ

Xg~F,
g
$u6,
zZ zp x]

$ ZZp Z{)z XX ^ ] f i ^* ZZ$@'


,
kZyZ

$ ^* e ^n f ] ZZ:c*

yx0ZqO Hw6,XX n
]!*
kZ XX n $ V e l ] ]* DD^] fi^*EE V ^

0*
6,
kZ: Z%yZ ^ ] f i ^* ~w{

14

www.ircpk.com

124:

gzZ
g akZt D^] (NLUKP ^fu e] xnvEX r

: X b1r0*
{p SZg

Dxnv MNSP | MMUKME fn oe] e]

6,[%
Oa6, g
$u ( ) x Z :c*

gs0Zx Z

] ]EX Z
# Zz**
[%
O`gzZ **
g:

DNRTKN j] ^q]

N Y }g :
6,[%
O a g Zp :c*

N
m 0Z x Z

Q } qz **
3Z
# @*

Y c*
[%
O`gzZ **
DSQ V x^ m] u] ^] ^EX

/wz)
L L: f+Z`ug
$uIZ)

h
eur0*
6,
(kQ Y Zh
/Z([%
O
~gz**
wq[%
O`q
|zp CYu0*
q{z
r0*
6,
[%
OgzZYc*
[%
O': ~t
gZ
( 53m}sZ ) X ^|zsZ
# ~]gZtX Y

VaL L: y{tzg ~qz[kZ Vnfi

s~ b)m5~[ KZ V,ZakZ zc 4}e


$Z

( 30m}sZ ) X Hg (ZY 4

# ] o$ # ] k V ^ ( ^f$ e # ] f VPUT

] DD ` (h^a ] e ]] EE V m $ n

: D 
vZ wg ~ e
$Zzg ( )k0vZ**

X He
$ZzgZ X @*
Yu0*
{zY18
-g} lZ
# LL
ORR KMLQ V xnv Vsm i

15

www.ircpk.com

124:

K %f {zp
/Z D u 0*
`g} l Vzg Y w's

X g M~g
$uZs
# zkZX V`%%
I
ZdZ1Zx Z
5.\0 E3E
3Z i Z G
.
$zZ :c*

( | 203) ~ E

^EX *
@Yw3Vz0
+
ggzZ[;S w3V-gzZ
s] e ^v] m] (ma] e ^v] u] ^]

w's~g
$u ZZzT Dxnv NMQKM
X Du0*
`ggzZf } lVzg Y

18
-g Zl L LDD ` e h^a ^m% ]* EE: ~]c*
Zzg
T Dxnv (ORLU V q^ e] E X @*
Yu 0*
{zY

x Zwc*
g Yw'{ Zp c*
g Z
u0*
} lC

) !*
k Z
: 7]ZZ zzz?t]Z|yZX {)zVz0
+
gz

/Z~ VgVzg Z% c*

{ %fg Y w't Z% kZ

X @*
Yu0*
{zY18
-g ZlkZ

g Yw's @*
xT XXh^a]ZZ~g
$ukZ

X u 0*
`g Zl
^`e $ (ki ^ ( ^e n ( oF ( i V ^ ( VPUU
( je ^`e^a] i] $ a EE V^ ($ n # ] o$ # ]

n j$ DD ^`] ( u ^$] EE V ^ ( j n ^` $] V] ^ DD = e jj^

{ Zi M ( ):{ e
$Zzg ( k0vZ**
) -ZgzZ

( ~{%) kZ vZ wgX % ( ) ~g ~q


-Z~&
+

kZgzZ f
e8
-gZ ?1g @*
Z: VY ZlkZ? L L:c*

}g
/
k0*

16

www.ircpk.com

124:

s ( g Z%) kZL L:c*\ M X g Z% t : V,Z X D VZ {Z
+
(m5) X x Zw**
3

OROKMLL V xnv (MPUN V p^f] xnv Vsm i

w's ~ g
$u kZ+4 ( 498) . g
$u 
Xg Z%{zp
/Zu 0*

) !*
Zlg Y
U*M wV gZ
u 0*

) !*
} l Vzg Y x Zw 
X Q7~g
$
qZz/
gzZA:} YY Hq {Z
+ } l
) !*

X M
hY{)zD
X
HHIww3Vz0
+
g ( n}Z
+) 
X u DNMKME o`nf pf] ] DPMOME ] oe]
X 7u 0*

) !*
Zlg Yx Zw ? ]!*
kZ
ki ^ V k ^ ($ n # ] o$ o( f$] t ( VQLL

] ^& ^ oj# u n f ^ ^ $ $ (^` ^ e ( ^ ^

p% ^f ]

%~q
-Z ~g : C 
( ) { ( {))Hzzi
X {1 {z g D ~ ( v ) kZ Q 18
-g { l kZ
X He
$Zzg~g gZ

RRTR V p^f] xnv Vsm i

H w EZ @'
,g Z Z @*
Y u 0*
a `g Z l
X YY

www.ircpk.com

www.ircpk.com

www.ircpk.com

www.ircpk.com

www.ircpk.com

22

124:

www.ircpk.com

Zyqq Vqi

vZg

~<
L

iZiq V]

yg Z zxsZ

j] ^r]ZZ[t WKZ~nZ}1Zx Z

YszHZ XX] n ^ ] xnv] V # ]


: D 
~~F,

~^q
-Z ~ :c*

V,Z e
$Zzg 0 f ( **
)

nd
$
\ M ~ yq
-Z BvZwg

gzZ}4Z~
A = , C(Z = ! wgvZ} Z :H

-Z?L L:c*
}g !*
qxq

\WX}gz 3
yW\vZaT @*
Y yWakQx tgzZ Y7 ~

Z Z > izi ZI:q


-BkZgzZz] vZ ?X}
~L L:c*

\ MQ X z e vZ
M gzZg} izgypgz

0*
S,ZVk
HgzZ wJ e { izg ?V C: } i Zzg
f ( nx)i W~O g @*
]ZggzZ v W
` e q o F^ r ji: 
]ze
$WtvZwgQ:
i o m ` F ^$ $ ^ $ ^ ` e$ m q^ ]

KONy m ]^ ^ e 7 q n ] $ ` o ] $

Dge[gLZ {zTg Z]
.Vz_UyZ L L wMS(MR V r]

ay

~ kZ c*
 Z gzZ Dg D gzZ
H ~ uQV\ M ayZ }Y 7:X D

23

www.ircpk.com

124:

H :c*

\ MQ X D H{z aZb
kZ
H3g

: ~ ?Vz C : Ka y;gzZ y2 kZ
CZ (+) ~

CZL L :c*

\W ( , C gz) 7VY ! wgvZ } Z

\WQ X Ka y;kZgzZ i y2 kZ xsZ

VY :Hn~ ?g ZyZ6,
TVz:qkZ"~H L L:c*


!g16,
kZ :c*

gzZ Zug Iy!*
iKZ\WQ( , 
gz)7
?{ ~
.ZZg 6,
kZ HDx ! wgvZ} Z :~
V1c*
yZV H0*
NV ~ ! f } Z L L:c*

\W

X `KV !*
iyZZzZ
/
~3.

&X 9g
/G
h^j (pj] : G
$ut:D 
~F,
xZ
DNRMRE&mv] ] u ^q ^ h^e (^m]

j] ^] h^e (j] h^j (q^ e] Vsmi

f bZz1Z !e e e oFnvm e v DOUSOE&mv]

kZpX Z
# g0Zq 6 7"
$U*
qvZg0
E
I
E
\
-
0 f 0 yZ
j0 q
-Z ~ @Zv g
$u
kZX ~( 246 245236 236B5)P
\I
 6X ryZ g/g
$ Z
j0 X ( MZ)
D MNL(MMUVE~C XXu] j] m^]ZZ~

X H"
$U*
~DNNRLE&mv]

!uV&mv] u

yZZ6,wgkZgzZvZ : 6,gzZ yZZg Z zg Z ]

24

www.ircpk.com

124:

m # ] $ ]: @*

\vZYY7~
A L{z@*
7
@*
s 7{ k
Ht\vZ" L L wPT V ^]KPy e <m% ]
X YHq
-BkZ
kZ] q
-{uzvZs C
6,]!*
kZ g
$ut

kZ @*
YY7T{zvZgzZYawg
Xs
# Zy]!*
t ~g
$ qZ ~uz 6 YH ( g Z )

 6 Z(,
ugzZ ? #
wug
$ut
wMOV^KOMy n <] $ ]: @
*

\z: 4vZ

X Z(,

u"L L

( 1) :txsZyg ZgzZ C#
szxsZyg Zg
$ut

X ( {)z gzZ) e ( 5) { izg ( 4) > 2i ( 3) i ( 2) \~g !*


X 4Z~yZZwqZ?t~g
$ukZ

g
$ut
Z% wJ e @*
X ]Z W{ izg V)
X X

ay
~ 5 Zg \vZgzZ ]~ g
$u kZ

tmXV+ZgzZ V Vk
HwqZ,Zt gzZ Zz
gZ h}uzV)t mZt gX :
L }gvZ

D^j] # ]EX N Y~}kZnC c*


iZz6,

+ s gzZ g
6,vZ g
$ut

 y
KZVY g
6,{gzZ g
$ut

X oAzZ 4g }ogzZyZZX@*
a~u

vZwgX {$
+Z ~}g !*
kZs1LZ

124:

25 www.ircpk.com

^ m # ] ] ^e $ j n f ] $ EE:c*


^e $ j n f ] $ (l^q ^ e # ] m (^e
xnv DD$` q ^ e m ( ^e ^ m # ]

w1{h
+I(Z \vZy!*
i WL L DRPSTEp^e

]YgkZ)gfkZ \vZ1@*
7{ Zz6,{z T

w1(Z Zg **
vZ y!*
iKZ Ly
KZgzZ

X @*
/Y~3zzkZp@*

7{ Zz6,
{zT

\G,
x Z/awg \z: 4vZgzZg
$ut

a kZ b) * {z g
6,>
egzZ
fX Z~zDLZDc*
g

x Z
z \W V6,
0f **
g
$ut

$ut
X %
Z
+Zv {z{)zzgzZZx g

W
x Z \Wg q
-~g$
+{zgzZ
M _gzZ
E
X-4$~}g !*
XD <G
yW\vZa T D Y yWa kZgZ x t

\vZZ}
$ ` # ]EE:cexgD ti C

] oe] y DDi ^f u oF ]*

~] KZgzZ]LZf LZ !vZ} ZL L wxnv DMQNNE

 D
0Zq'}W' 
~~ Za
J 7,~ Vz>LZ t Z~ yZgz{ 0xsZ 

{Z
+t) DPTVEgn_] ] gn] e]]: /GG&XD
( XsW

26

124:

www.ircpk.com

vZg

iZiq Vnvi qi

4
-E
vZg G
AXG

ZZ0Z1Zx Z V ni

.GZ[Z]mZ
E

{zgzZ YWz( ZzG **


~} i a :25[!*
X Y$G

qZ a ~ e
$Zzg Z 0s**
DMQT
s { k
HkZ !vZ} ZL L:g 
\ M _7,t~} i
kZ 
!*
+4kZg~sZg
/
gkZ3g6,
kZ}
gzZB VzZgzZ s'
,0*
Z X} Wz ((z yk ) 4
LZZX @*
YsZC}u 0*
bkZVk
H
+4} h LZgzZZz y+4 V Zz yLZ y+4 y
s X X [Z3gzZGZ ( !vZ} Z )X Zh
ta \ M nT @*
~t lZpt ~t :
X He
$ZzgZg
{ i i a!*
$Zzg {k
,
1Z **
C
DMQU
**
-Z a e
q
bkZe
$Zzgt X XG[ZZvZ} ZL L:c*

( ~{ i i )QS7,
X Hys ZV-zZg}uzX q%

!*
**
-Z ( ) {k
q
,
1Z e
C
$Zzg ( @*
) G
E4h. Z0G DMRL
X XGZZvZ} Z : S7,
( { i )i a

!DURO |E F] o kn ^] h^e ( ^r] h^j ( xnv DMQT

|
~( 374&11) Zg @*
KZ ~ ZZX zzfze
$Zzgt DMQU
avZwg) s e
$Zzgt 9 c*
CgzZ He
$Zzgtz0dZ0
160:g
$u ( zw! 7g
$u
o
-GI

gzZh
+i0 ~gNy (28&1 . Z) x Zy0{%Z(xnv DMRL
Xztz0Z]c*
ZzgX9gzZHy8~gZG0
0

27

www.ircpk.com

124:

yZyZ qkZ~{ i i a6,V Zz % :26[ !*


X YZ0
+ZgzZ zg~VzG

CK]g c*
%q
-Z e
$Zzg {k
,
1Z DMRM
C
(
HM 7n) HBy
KZ kZL L:c*

c*
0*
:Z a %{z
]!*
kZ= ? L L:c*

\ M X
H
% c*
%{z : V,Z ?
BZ]!*
kZ {z c*
?~ 7VY(
z} i )

GkZ\ MQ CGkZ=L L:c*\ M ( ~7q:Z\ M nkZ )

gzZ~}0
+Z6,
VZzG,GtLL:c*

QX S7,
{iigzZ6,
Xe
$ZzgtX zgzz (z)i~6,
yZvZ"

) X}G[ZV\vZ *
* a :27[!*
( g 2~G[Z
a yt ( k
B ) e
$Zzg h
! Z0Z

DMRN

v MVzGgzZ Vzy(V) yZvZL L:c*\ MB
H[z`g 3gw'(ixg )V Z>+V,Z}

XHe
$ZzggzZ~ggZX )it (n|7,
:itgzZ)

Z(k
avZwgyZz[Z x
B )"e
$ZzghZ

DMRO

| ( mm ^ e f] o F] h^e (^r] h^j (p^f] xnv DMRM


!UQR | (f] o F] h^e ( ^r] h^j ( xnv (MOOS
( ROUR | (n] o ^] h^e ( l]] h^j (p^f] xnv DMRN
] o_] F] V^ n] h^e (q^] h^j ( xnv
] F kmi o nj] h^e (RNS |

164:g
$u XHe
$ZzgZ ( xnv DMRO

28

www.ircpk.com

124:

V,ZL L:c*

\ M6,
}g )q
-Z~Vzg )t
( V ) yZvZ
H[z`g 3gK w' i xg
X }v MVc*
VzGVzy

c*
VzygzZVzGyZvZ L L:c*

a\ M e
$Zzg Z DMRP
X He
$ZzgZ X }v MVgzZVzGyZ :c*


V,Z L L:c*

yZz[Zx
ZavZwg e
$ZzghZ DMRQ
v M VzGgzZ Vzy yQvZ X c*
w' i xg
( ~zZg )tz1Zt X J 7,yxgY (gzZ [fZ \ MQ X}
yZz[Zx
Zp Zt( ~zZg )y0( Z'
,
Z )X p Z {y
Y (gzZ[fZ \ M bw' i )a vZ wg
3gw')i i xg V,ZL L:c*

\ MQX J 7,yxg
X He
$ZzgZ X }v MVzGgzZVzyyZvZ
I4E
580)g DMRR
y )hZ ) {D : ( G
h Z: ( @*
avZ wg :c*

( Z) V,Z g7 ~ }g!*
i xg
ZvZ3gw') i xgV,ZL L:c*

yZz[Zx
Z
X }v MVzGyZgzZVzy
: c*

yZz t a e
$Zzg &0vZ DMRS

gzZVyZvZX 3gzg) i xg( V) V,Z L L

o_] F] V^ n] h^e (q^] h^j ( xnv DMRP


!NLPKRNS | ]
164:.g
$u !NLQKRNS V xnv DMRQ

X9B@ZLZe
$Zzgt ( xnv DMRR
!RNT | ] o o_] F] V^ n] h^e (q^] h^j ( xnv DMRS

29

www.ircpk.com

124:

X He
$ZzgZ X }v MVzG
D
yZz t a ~ e
$Zzg fv
. DMRT
L
i) \ M : c*
(uzg)w' i) V,ZL
VzGgzZ VzyyQvZ L L(:c*

\ M ) S7,T
$y
X }v M
i)yZz t a V e
$Zzg Z DMRU
\ MQXT
$`g1J 7,7Z \ M 3gzg
VzGgzZ Vzy yZvZ 3gzg i ) V,ZL L:c*


X }v M
k
B Va vZwg e
$Zzg k0Z DMSL
i i xgV,ZL L:c*

avZwg ]i \ M
X }v M gzZ,GyZvZX c*
w')

bkZgzZ { CGZ a :28[!*

$Zzg( @*
)tz DMSM
M ]g~q
-Zk0*
k e

q~}g!*
G[Z avZ wg H : yZ kZ

X l{]g(~) {z?@*
HG[Z7:k?
~}g !*
G[Z yZ k p= a ( Z
# )Q
i \ MkZQ X hG[ZL L:c*

a vZ wg :Y7

2880:yZ )yx0ZZ ( 388b 196&1g *Z )g Z )


,
(xnv ^ DMRT
X 9( 270:g Z>Z
168:.g
$u ( xnv DMRU

})z(309&1)Z
+ZzZ({ z301&1)Z X9B@ZLZe
$Zzgt DMSL
(MNR KQTR | f] h] j] h^fvj] h^e (q^] h^j( xnv DMSM

MSP V &mu 2 (MOSN | f] h] o ^q ^ h^e ( ^r] h^j (p^f] xnv

30 www.ircpk.com

124:

_ { Ct \ M ~X
: { C ( vZ )G[Z~ TS7,7+Z
X He
$ZzgZX =
6
k0*
}Vh1 z ~ Vh1 :c*

k DMSN
vZwgZ
# QX @*
[Z~VzGyZ6,V ZzG:V,ZX N M

z k0*
} ! wg vZ } Z : ~ p=k0*
} a

@*
[Z~ VzGyZ6,V Zz VzG H t V,Z N M Vh1
X F
gg Y& *
@Y c*
[ZZ s V,ZL L:c*

\ M X
- { CGZ\ M _7,i Z
8
# \ M ~kZQ

X He
$Zzgz~g gZXDg
nwZ ]g~ q
-Z e
$Zzg ( @*
) tz DMSO
( ~ z Z kZ )X X [ZGvZN:gzZ M k0*
k
Y7 ( ~}g !*
kZ ) \ M X M p= a
~kZ :c*

k X hGZL L:c*

avZwg
X_ { C( vZ)GZ\ M _7,
i \ M
M ]g~ q
-Z k0*
yQ e
$Zzg k { DMSP
vZwg ( )X X [ZGNvZ :gzZ Hf G[Z
X hG[Z V; YL L:c*

\ M :Y7 ~}g !*
G[Z a
[Z S7,i a ~kZ :c*

k

( RORR | f] h] j] h^e (l]] h^j(p^f] xnv DMSN


!NQKQTR | f] h] j] h^fvj] h^e (q^] ( xnv

174:g
$u X He
$Zzg~g gZ (xnv ^ DMSO
v:ZzX~( 1411b )yQ yp Z1Ze
$Zzgtx Z :
(MOSN | f] h] o ^q ^ h^e (^r] h^j (p^f] xnv DMSP
171:.g
$u 2

31

www.ircpk.com

124:

X He
$Zzg~g gZX
{ CG

]g~ q
-Z e
$Zzg kB ~uz q
-Z DMSQ
X XG[ZNvZ:kZ M k0*
yZnwZ

? @*
[Z~VzGV H Y7avZwg( ) Q
vZ wg y q
-ZQ X V { C vZ~ kZ L L:c*

a vZ wg

i a ~zZgQ X
/`g g Z6,~g ZKZ a

vZ rg i \ MQ :c*

( )X yg
$u~}g !*
vZ )G[Z c*
( /)Z a vZ wgQ Hy;e
X He
$Zzg~ggZX 4 { C(
$@*
{]g~ q
-Z e
$Zzg ( G
0E
Z
M ) {/ DMSR
X XG[ZNvZ:kZ M nwZk0*
k

vZ wg ? @*
[Z~ VzGV H ! wgvZ} Z : k

~L L:c*

avZ wg
zy q
-ZQX
{ C vZ a

C 
k X *
@Y c*
i M ~ VzG bwY "

_ { C [Z3gzZ[ZG a vZ wg~kZ
6
X He
$ZzgZX =
( t)~i a e
$Zzgk)Hzzi a DMSS

(MLPU | f] h] j] h^e (] h^j (p^f] xnv DMSQ


MSR V &mu 2 (ULO V xnv (MLQL
!ULO | ] o f] h] h^e ( ] h^j ( xnv DMSR

xnv ( TON | ] f ^] h^e (F] h^j (p^f] xnv DMSS


QTU | f] h] j] h^fvj] h^e( q^] h^j (

32

www.ircpk.com

124:

wYgzZ V { CG[Z~vZ} ZL L: _7,


:Zz X V { C V
gzZ Vk
HgzZ V { C
# L L:c*
Z

\ M ? _ { C { c*
i n
\ M ! wgvZ} Z
# gzZ m1 ^ @*
Z
]!*
# ( 6,gx ) @*
Z
Yg Z n
M
X He
$Zzgz~g gZ X @*
{z @*
{z
{z~C
i
) )q
-Z~}g !*
( { C) { f 7ZG[Z

X yg
$u k

G~!vZ} Z L L:D 
a e
$Zzgk{ DMST
VLe { C~G~X V { C~ [Z3gzZ

Le { C~wY [gzZV { C~~q


zgzZ
Za ~gz +Z { k
HgzZ) X }s Vk
Hw}vZ} ZX V
:~ !vZ } Z X g ~gz yxg [fz t (
X ~]c*
Zzgt X VLe{ C~n
gzZ{ k
H9J (,

wg kZ c*
y kZ ~ e
$Zzg { DMSU

( )t \ M ~ y
M k Z 1 7 _7,+Z i avZ

gzZ
/v M = [g >ZuZgzZ L}z L !vZ } ZL L:D 
X XG[Z

LvZ} Z L L:c*

avZwg e
$Zzg k{ DMTL

xnv (ROUT | ] $] j] h^e ( l]] h^j (p^f] xnv DMST


NSLQV &mu e (PUKQTU | j] l]] h^e ( ^] ] h^j (

180:g
$u 2 MNNKM fn oe] e] (RMKR u] u DMSU
QQNM | ( ^] h] ^j] h^e (^j] h^j ( o^] (u ^ DMTL

33

www.ircpk.com

124:

~ [ZGgzZ [Z3~ ![g>ZuZgzZ [gL}z


X VLe{ C

D 
gzZVzq0*
( mz ! Z0Z ) **
DMTM
VLe{ C~ )
,
~!vZ} ZXyZavZwg"
{ C ~ *gzZ V { C ~ Y^s/sfggzZ
X VLe{ C~G[ZgzZVLe

( mz ! Z0) e
$Zzg ( @*) ~zZ y0z/ DMTN

( $)VLZ *Z bT2( bkZ )]tVLZ

:_ { CByZ~y
Wi a vZ wg : D 
\ M X @*
2
~Y^s/sfggzZVLe { C~ )
,~!vZ} Z L L
{ C ~ G Zgz Z V L e { C ~ * gz Z V { C
X V Le

V,Z y ( @*
mz !Z 00) E{!g
$ut ~Q

X He
$Zzg~g gZX & kZ
a vZ wg ~ e
$Zzgh [0/.ZZ DMTO
: _ { CVzq0*
6,
a

{ C ~ wqZ }'
,gzZ VLe { C ~ gzZ )
,~ !vZ } Z L L

!NTNN | fr] jm ^ h^e ( n] ^`r] h^j ( p^f] xnv DMTM


!RORQ | f] h] j] h^e (l]] h^j (p^f] xnv DMTN
Vq^ e] (MQOU | ^j] o h^e (i] h^j (] e] (n DMTO
DNPPQ V]] (MLNL V^u]E ^fu e] (QPUU (RQTN o^] (OTPP

200g
$u 2e
$ZzggzZ t GZ1Z DQOLKME ^u

34

www.ircpk.com

124:

{ C ~ [ ZGgz Z V L e { C ~ J
g gz Z V Le
X V Le

a vZ wg C x %
Z
# e
$Zzg &0vZ **

DMTP

=
gzZ nvZ ( s) x %
ox gzZ x %
L L:D 

!vZ} ZX 7q
-kZX Z {z7qZvZnvZ

]ZgkZgzZVg kZ~kZgzZ ]ZgkZ~


9J (,
:~!vZ} ZX VLe { C~yQV Z'
,
 ~kZgzZ
-Z X V Le { C ~ [ZGgzZ * ~g F 9J (,gzZ
q
kZ Z { z 7q ZvZ L L: { c*
i p Zt ~ e
$Zzg ~uz
Z X g 6,qC
{ zgzZ pn ZgzZ 7q
-

X He
$Zzg

vZwg0
+
z{}=!vZ} Z :c*

y! Z
M x Z { DMTQ

a vZ wg } B ( )tz gzZ y1Z \!*


a

tigX gH0
+
izZ~ T {zvZ L L:c*


~q
zyZ ( ` gZ ) ` Vg U*M gzZ

~s N {z C vZ
/ZX 7y
q gzZ M 7
aZgzZ4n } { C [ZGgzZ [Z3vZ c*
g

X He
$ZzgZ X @*

!NSNO | n] o h^e ( ^] ] h^j ( xnv DMTP


mi (^n ]] ^q] ^ne h^e (] h^j ( xnv DMTQ
!NRRO |

35

124:

www.ircpk.com

~ mZdZ1Z

- MgzZ C6,
V1Z`

X VziyzZc*
][g L L:~- i?
DOOPKM pi E

} iZg } L L L: ~- ~ !*
M q@x {

u]c*
Zzg C6,} igzZ 7o Zl a} iY ~
DMMU (] oe] mi ] E X F
,
Z

( ~|{ Zp~^{ Zp )
/ZL L: ~- ~ /Z

!l]okZY tC6,V1Z`

: V 0*
$Zzg kZ 3 [Z X k
e
HF,
Z Cg
$u $Z
HV

)%

Z g @*
cZXg ]xsZ {g Z Z 236 mxsZZ
 D
+ ) '
( Y 1988y

:~- ~ **
~}g !*
xsZZ
+' Vnfi

: @ ~ y!*
i kZ [ +Z s X @ J
-y
M wzZ ~L L
X ? w'!py*

LZ _ {M Z Z L L : ~- ~{ %
g Z

Xn"[t~q

wgzZz bz@'L L: ~- ~vZ e


$?

IDIZ 0*
gZ
[zg dZgzZ {e
$.q
-Zg[dgzZ
$ hZhZgzZ
4E
G
X %~0
+
i'gzZxw=KG
( `mxsZZ
+)

36

124:

www.ircpk.com

g & >Z1Z

x|9 XX# ] ZZ
( 7:m)

:c*

f VzKZ\vZ VO
n ^ a n # ] k ] ] ^$ ] ^` m% ^ m5
o # ^ a ]$ F] ? ] $ ] m # ]
+ i
gzZ ZvZ Hz H c*
kZ vZ 6,? !} Z L L

Z vZ tig }i gzZ V M ? {

X gQ
y V ?7]

( 648&9y M Zy
C#
r~Gi ZF,
3:)

{z x ZY 1zZ ! V; Y M
ht vyZgzZ #
r ~ ( H
r
# ~G ~]mZ[Z \ M
/Z ? tig {
: ? H{Z
+e
$ M kZ

vZ Y t y
KZ Z
# t {Z
+ e
$ M kZ L L

vZw kZaq 7ti Zg Z

X vt {z: 7zs)

( 653&9:y M Zy
C)

**
{ L
L @*
"
$U*
X $
Y 7]c*
M FgzZ +Z

 |q
-ZtgzZ7q
-kZ~]kZ \vZ

{z *
@YZgaXX C-6,
z^ *
0 Y7XX{zvZ

37

www.ircpk.com

124:

\vZX Y
kZ h{ tgzZ M
h7
: y 

o ] # ] M i m $ ] K jm ] VP
] lF F $ ] o K ` ] ] ] ]^
# ] m$ ] e k n e o F ` ^ f jF ` F n i!
] $] ^ e ` e
\vZDg ?qq
-LZA ?H 
\ M LL

yQ c*
c*
V,Z {z }i 3 = Z

{zgzZ ~ [ Z c*
~ ( ) V M
Z
}uzq
-Zt ( 7 ) VZc6,bzgkZ

X Tg D}z( d
$ ) LB
( 159&4y M ZY M#
r~zQi ZF,
3:)

[8z}g\ vZ Vg @*
"
$U*
y M

vZY ]ZzH z!*


kZ 3g q
-\vZVz(

yZ~V M c*
c*
V,Z y}i CL
L y 
t\
r
# ~ (nZX 7{ ZvZ @*
"
$U*
?
z

X !*
z?"! 74ZG~v
ZyzL
L t

~ y%
zy M
L
L s kZ#
r~ ( M [Z

V; }g g c*
? ~y%
zL L40:e
$ M ${g H
@*
y
tV;y**
T @*
Y M wg)( zL L
p$ ] ^: ~e
$ M kZVzq =
,
~e
$ M D[k0*
TkZ L L h^ j]

38

www.ircpk.com

124:

~Gwgx)yZ ?y
KZ c*
M ? Z%y kZ L L ~Z L L
:~e
$ M kZ#
r

)X yt Z] kZ D [ k0*
TL L
~y zg0h
+m,k0Z]|: 1270 M

~ LZuZ ''
,0 : M {z t Z g/gzZ

Z) :t wZZv 0 kZ ( 'Z bzg ) '


:| 4850~gz0

oy]|\vZzzT
{zt'( 1)

X ~

kZt 6,ZgzZX H y]|'( 2)

X 

kZX c*

~Ze
$*V,ZgzZypt'( 3)

wZ ~i Zgx Z) X V @*M =
, ~
( X ~ F,

Q~ kZgzZ y
KZgzZ {zy]|t '( 4)

:w0*

-$x **
xTZ x **
kZ @W ( [) CE
kZ { y ( 1)
G

0: M '
z y]|{z y zg0Z ( ` )
Z ( { )~^{z gZzfx **
G30
kZ i ( ) '
,
n] gj]] (NMO Pt n] k]EX{z

DRULKT ] ^nfiE XXDlne

~ +g ? wt7s
# Zt ~y M

39 www.ircpk.com

124:

r
# ~G wZZg e gzZ wZ Z Z+

? zL L{zDt6,

C#
r~ (y
M K
tgzZ '
,
0: M {z (Z Y M r
# ~Gp
:

De
$ZzgB KZ| 327 ?q! Z0Z'x Z L L

: M {zDe
$Zzgk0Z]|0G:
X ( ~R,
)A
$y]|'
,
0

( '6379g
$ Z g 2285m9` ?q! Z0Zx Z)

L Le
$ZzgtgzZ . Z H7I**
Ct#
r~Gp
b`
6,e
$Zzg q
-Z r
# ~g kotw'
,gzZ y
:D

I
x Z} (,p
/Z . Zx Z ~zZgq
-Z~e
$ZzgkZ L L
$Zzg kZ }e
e
$Zzg Z
# ~zZggzZ p
( 351:m{0
+
i \ MvZz) X z%t !*

:~[ ~uzq
-ZKZ

$wZ L L
X w=)E
03E
( 249:m}o}o)

L yZ bZ
:r
# y{gZ ]|dZL
L L
XR**
zz%~zg U<
$g/ E
03E
( g,245&5tg z)

gzZ ~x M Zz 7s
# Z~y M
Z
# ! nZ

#
ZyZ @*
gX 7"
$U*
! c*
$u
g

40

124:

www.ircpk.com

:D~z)LZ

x e
$Zzg
/Zt w@*
s c*
@*
yM
g L L
( gX+ZY M18:m/ZY Y) X x):gz

yZQ ?{Z
+C~1500gzZ L**
A r
# ~G c*
~ (
:~e
$ M kZr
# ~ !*
M Z%+Zh ZgL L
q\ M~Z{g!*
ggzZ0Z\ M Hn: M L L
c*

\ M k0*
\ M {z, \ MxV

y]|^n}i
zZ gzZ s ?
( gvq684:myZZ @
) X Zg Z%d
$

a c*
V;z \z: 4vZ Z x kZ yZ
 It7e
$ M kZ r
# ~ ( ZX vZ]Zf ZzwJ
} 7,gz {gG g0
+Z=
, {z x t VCzL L
L Lx ZY 1zZ **
w+Zt kZQ X ? " z M
h7
X F,
!*
7 {zvZL Lv
Zyz
ga] l]

?**
VZB;~F,
z

\ M H :Y7 G
m 0Z x Z
0N0 Z ~ :c*

N

z ] ~ V LZ
:c*

V,Z ? D VZB; ~ F,
4CEgZ) [-ZgzZ ( ~Zg b 0D0Z) - : ~X 7
( G
5G
m] (^q] ]EX 7:V,Z ( ?D VZ )7
DOTNKN fu e u] e # ] f ^]

41

124:

www.ircpk.com

.iq
vZg E
G

Zg U*
WZg Z Z
( 25)
] EE V^ k # ] $ ]* a % ] ^j e]* DNUU
^n $ ] ] DD nj n r] u]*
h
~ ?Z
# L L:c*

a vZ wg e
$Zzgh + Z { y1ZgzZ
X 7,
gz 4Z~K

X gzZ{ <
L
gt~SZg
7,

( 731) Z n[z
V^ * ] $ ]* ^ e q t ^ a m e]* DOLL

j ] k # ] ^ ]* ^ $ $ k ^ ] ^e ]* oF ] ^$ ]*

] m oj$u u]* t m F $ ^e r ] o

xn v$ ] ^q ^q % % n ] ^ u]*

( K ) yZ f Zyf Wq
-Z e
$Zzgh{k
,
1ZgzZ
C


**
a Z1Z kZ :c*

( h {k
,
1Z **
C
) V,Z
C
!*
/Z c*
avZ wg : c*
~ yZ f Z i Q~K?

Q
X:C
!*
( g%)"7,
i W Y
I
-4X3
$Zzg ( 537 &2 )ZZ
: ( ~5&2Z
+ZzZ ) + GgzZ He
X ~zZg9~zZgkZ
X kZ :Zg Z Z

42

124:

www.ircpk.com

E
G
&
X Zq
-gzZ 5B ~&

q^] o ^ ] t h^e
yYsVzKVg
n$ ^e ^ ^j] ]EE V^ k f$] a e ] DOLME
q^ e ] $ ^r ] ] DD$ ]^+ r] o

G
'
K]Zg ?'g~g +Z
# L L:c*

a e
$Zzg h/0Z
X z}]i YZZ 4 ]i YZY

q :zZ1Z442:865:~g g)
) )q
-Zz 0Z ZZ

&2Z 16:z 0Z707b 42&2


K ] ]e q :~F,
] ]e
X He
$Zzg( 151 140 98

# ] q^ # ] ^] ] i EE V^ k $ f$] $ ]* a m e]* DOLN

u ^ m e ] ] e ]* u]* ] DDl i qn]

(Vg)V-vZL L:c*

a"e
$Zzgh{k
,
1ZgzZ
C
X ce
_C
!*
(VzyLZ)
M izd
$i%ZgzZzg:VzKvZ

He
$Zzg ( 1679 b 90&3 )`@

0ZgzZ ( 565 )zZ1Z ( 438 &2 )ZZ


X kZgzZ

X kZ :Zg Z Z
E
X c*
g Z
9( 327)y )ZgZ)yx0ZZ

EE Vk # ] ^ ^ a r ] \ ^ e m DOLO
]$ f ] u]* ] DDl i qn q^] # ] ^] ] i

43

www.ircpk.com

124:

u ^ % % n ] ^ % ] f _$ ]

E
A
;XE
V- vZ L L:c*

a vZ wg e
$Zzgh Z{0h
+igzZ
X ce
_C
!*

M izd
$i%ZgzZzg:VzK
.
AE
.Z Z ) ZdgzZ ( 445 b 222&1 g*Z ) g Z)
,( 193 192&5 ) Z Z
I
4X3
-+ G
kZ : ~ ( 32&2Z
+ZzZ ) gzZ He
$Zzg ( 5239 b 328&5
X

X :Zg Z Z

^ ] 'u]* ^ k % f$] ]* ZZ Vk ^ s ^ DOLP


^n $ ] q ]* XXn ] e ^ k ^ r ] $

zd
$i } ) w ` W'*
! Vg: e
$Zzg k gzZ

bkZVgf
eNkZ a
/Z ( **
WVzKBpgzZ
Mi
X
Hc*
IVgLZuZbT@*
Yc*
IK

X He
$Zzg( 445:869:~g g)TZ
:x|zg
$ukZ :Zg Z Z

p%n z }6,
'
,
i 7,i ~K
/Z 'g :wzZ

 @*
7,
i g (Z eVz%~K
M izd
$i%gzZ

Xn:NZ

i ~KZ Z 7Vg i}g a a :xz

Vgx w+Z xW,


Z kZ X c*

7I "7,
gzZevZ
M Q 79w+ZkZ @*
I"7,
i~VzK
?H ]gc*
i~tK

ke ^]* ]* ] ^m% ]* EE k # ] ^ ^ a m e]* DOLQ

44

124:

www.ircpk.com

] e ]* $ ] DD F] ^ ] ^ i ]e
% ^ ]

p]g L L:c*

a vZ wg e
$Zzg h {k
,
1ZgzZ
C
X 7,
: ( ~K )i Y (B}g

X He
$Zzg( 5131b 154&8)
KgzZ( 569)zZ1Z ( 444)Z

]w+Z =+4 W,
Z {g
$ut

:Zg Z Z

M K p * 6@*
Y c*
uzg KVg>%
( *0
+)X HIVg

]* ] n u ( ]. j $ ( ^ * ] \ m e # ] f DOLR

o # ] ^m Vk ^ k $ f$] l ^q ^ $]* s ( ^$ ] n u e]*


iF F$ ] nf vi $*] k EE V^ F $ ] g% u].

i F $ n ] iF ] i F $ n j ne

] ^j n e oF ]* r ^ f l ^* V^ DDr
u ^ u]* ] $ q $ # ] kn oj# u n i k ^

k qx Q Y KZ {z e
$Zzg ( vZg ) ~g Zh
+0vZ
$Zzg
: N Wk0*
a {z~ h~Zq1Z De

? D=L L:c*

\WX VCI7,
i B\W~!vZwg c*
( )} # ( zy ) i ~g vgzZ CI 7,i B}

( ) yAgzZ 4~( } # zg0


+Z) y~
G
'
yA i ~g +~KkZ ~gzZ 4~} # ( z) ~

q
-g @*
gzZZzgzy c*
V,ZQ X 4~kZ
 g f7,i ~ kZ ( J
-]z KZ ) {zQ ~ KnyZ~

45

www.ircpk.com

124:

X
YVzvZ

X kZgzZ He
$Zzg( 371&6)ZZ

X kZ :Zg Z Z
E
9 ( 328 :y R)Zg Z) yx0ZgzZ ( 1689 b 95 &3 )`@

0ZZ

X c*
g Z

kZ Z aZ 7,
~yiV
g @*
xg
$ukZ

(*0
+)Xz%z!*
qNakZ$
Y7K]g
8 Z%t

^ j ne ^ $ n ]* ] k$ ^ V^ a e ] DOLS
t i ]* ] $ k ( f$] r ]* ] v ] r ] m$ ]* $
^q % % n ] ^ n f ] o % ] f _$ ] ] ^ n $ m ^ n

xn v$ ] ^q

9N
F
4{ /F
yLZ ]g:c*

h&0ZgzZ
Cg!Z S7,7i ~(
V 0*
) ]g{zt S a #ZKc*
x ZwLE
XX} i} l( ~
I
4X3
-+ G
) gzZ He
$Zzg~ ( 9472 9471 b 339 &9 ).Z ZdZ
X ~zZg9~zZgkZ: ( ~34&2Z
+ZzZ
X :Zg Z Z

{!*
]g
~ykZce Z Zi Bx Z}6,

X ^
,Y~]
.)gzZ aZ 7,
i
^n q % m n ] e ^ ] ^q ] ^ ^ DOLT
o ^ ^ n ^ e _ n f ^ ] f i n ^ ^ ] ]* ] k ^

$ q]* m$ e ] ^
n v ] $ n $ q $ # ]

46

www.ircpk.com

124:

]$ g n j n ^ n f ^ ] ^ # ] $ q ]* &n u
xn v$ ] ^q ^q % % n ] ^ n f ] o % ] f _$ ]

i N Z'ggzZ%LZuZ e
$Zzg( h&0Z **
) -ZgzZ

Zz ~ l,
Z ) (z @*

z ( {h
+I) ]g
/ZQ _7,

6,yZ \vZQ C
Dt g c*
LZ @*
= ( C
? c*
wZ vZ V:D 
&0ZQ ~~g F
~:c*

V,Z ? (:Y7X z w V;zZ

X Zz~ l,
Z c*
,zZ9Vz
I
4X3
-+ G
A.
) gzZ He
$Zzg~ ( 9484b 342&9 ).Z ( EZ ) ZdZ
X ~zZg9~zZgkZ : ( ~35&2Z
+ZzZ
X kZ :Zg Z Z

I
gzZ ( 42: x) . ZgzZ ( 209 : x ) ~g Ny :~zZg z~ kZ
-4X3
+I
XXxnv] ^q ^qL Lw G
q Zge
$ZzgVz

X 7'
,
Z'
,
{g fV

^ ] tm # ]f p]* $]* ^f n $ ] e]* DOLU


] $ $ n $ i n e o q ]. V m r ] m r ]
$ ^q % % n ] ^ n f ] o % ] f _$ ]

4hIZ z/1ZgzZ
( h &0 )vZ V,Z e
$Zzg ( vZg ) E
5G

{z YVzyLZ : D 
gzZ wKVgy-
G
'
X 4a}g +
I
-4X3
+ZzZ ) + GgzZ He
Z
$Zzg~ ( 9475 b 340&9 ).Z ZdZ
X }V-zZgkZ: ( ~35&2

47

www.ircpk.com

124:

X kZ :Zg Z Z
4h
( 99:x)X n
'
,
i G3EZtGZ1Z~e
$ZzgkZ
E
!
X E3 e
$ZzgtgzZ

M izd
$i,: wEZ 1lpOgzu'g
/Z :
^
,Y7,
i Y~KB}6,
~Vz{ x [AZ
{e Vz% c*
6,~uz K :}V gz {e Vz%
+ @*
4 7,i ~KVgy- ~+ c*
}#
X [[gzZZ'!*
Vg c*
W~T g
$u q%{zi q
-Z h /0Z **

Z :d
Wq
-ZyZ z: I"7,
i
z]Zg~VzK
:c*

gzZ nZg**
Jh/0ZX N Vc*
g c*
vV;z:gz,I
( 442:9)X,I H gzZ c*

avZwgVH~
( 9{ z43&2Z)X Zg k6
,
gkZV,Z ~e
J
$Zzgq
-Z
7]!*
kZ J
-]z h vZQ ~ e
$ZzggzZ q
-Z
Du OR KN u] E X c*
hg*
*x

F$ ] h]e]
[Z1Zji
nfj$^e F$ ] |^jj ] h^e

[!*
qzi B( ZvZ )r
f^ F$ ] o k ]EE k % f$] ^ ^ a m e]* DOML
^n $ ] ] DD f f ] fj] $ $ ]

48 www.ircpk.com

124:

i )Z9ni Z
# L L:c*

a e
$Zzgh{k
,
1Z
C
X ( ZvZ)rQ csIQzZg7bhZ(}{ ZgZ

X He
$Zzg( 397: 6251:~g g)TZ

:ZgZ Z
%kZ n
Ir~ qzi Zx g
$ukZ :1
ILG
" q Z ~uzgzZ g
]Z| 4~
$ukZX C7i
9
i ( {)z) WZvZ ( gzZ )VZvZ 7n
r
( 533&1)Z X YZ Z
7"
$U*
1Zx ZgzZx
J@*
x Z/a *
* (Zq
312:g
$u 2X 7~g zg ]c*
Zzgz%zX
F$ ] |^j EE V^ $]* k ( f$] a g ^ e]* e DOMM
$ ^$] $ ] ] DD n j$] ^n vi nfj$] ^mvi _% ]
n ^

]g ! e i L L:c*

a e
$Zzgh
! Z0ZgzZ
V ]e]E
) )Z X xsZzw'ZgzZr*kZgzZ

He
$Zzg Du NSQ Vq^ e] (O V pj] (RM
X AL L~ kZgzZ
KZ
X :Zg Z Z
qkZgQ ~z*x gzZ @*

Y4Z~i W`r

:1

X D YqNzx Zw~

w'z b IgQ ~z*gzZ @*


Y C
!*
i Wxs :2

49

www.ircpk.com

124:

X D Y
o ^ ] a # ] ^ ^ a ^$ ] \ n u e]* DOMN
q^ e ] ] DDf]* # ]EE V^ m m f ] f j ] F $ ]
u ^

} 9n i Z
# a vZ wg e
$Zzg h ~Z q1Z gzZ
X ZvZ L L:D 
gzZ D+h
+ggzZ D c sI D
X kZgzZ He
$Zzg( 803)z 0ZZ
XMZ kZ :Zg Z Z
316 : g
$u 2 )X c*
g Z
9 {)z ( 442 ) yx0ZZ
r g
$u 9kZX 9BX @Z kZgzZ ( 393
y Q ^
,Y I{)z VZvZ v Z
H ZvZ
(
Z vg )
,Z}
.)r~ y!*
i g vX !*
w

ZgzZ + L R:gzZ "


$U*
1Zx Z : wt X ^
,Y I
gzZwX 1qgwkZ~/~y
W1Zx Z !*
tb
~'
, V!*
+Z1Z x ZgzZ z%zz : "
$U*
Vz qg
vZgX 
^. ^ n fj$] F $ ] |^j V^ a # ] f DOMO

n j$] o V ^v ] ^ F $ ] h^j n e ]* ] n j$]
xn v ^

X xsx !Z kZgzZr! ei :c*h( &0)vZgzZ
X He
$Zzg~( 2) > }Z[( ZW0Z)h1ZZ

50

124:
G
E
5
.2EBZ ) G3B Z( v0Z)qgzZ
X 9 kZgzZ:~( 212&1 G
www.ircpk.com

h &0vZ **
B 9 ( 174X 173 16&2) x Z

XX nj] ^ ^] nfj] ^]u] _] F] |^j ZZ:H

9 kZX xsx !ZgzZrx ZwZ kZ ( z) ]g ! e i


( 174&1ZZ )X 9Zx ZgzZ

] ^ne ]u ] nfi mn] h^e


x VZB;( ~kZ )gzZy+h
+g
z`r
] n f u m m m ^ k # ] $ ]* a e ] DOMP
^n $ ] ] F $ ] xj j ]

LZ D qzi Z
# a vZ wg " e
$Zzgh /0Z
XD+h
+gJ
-V+Vz

X He
$Zzg( 390:735:~g g)TZ

:ZgZ Z
VzqggzZqg a* c*
Wt~g
$ukZ

:1

+gJ
-V+
DOUL V xnv (SOQ V p^e xnv EXD+h
^ ] ^ $] k # ] $ a g ^ e]* e DOMQ

&m v ] ! oF n f u m m f$ e j ] F $ ] o
% j ] u]* vv$ ] ]

} 9~ i n
Z
# a vZ wg e
$Zzg h
! Z 0 ZgzZ

51

124:

www.ircpk.com

$uJ
g
-y
WgzZ X D+h
+g J
-V+VzgzZ r( ) D
X y

({]
E
Z E
.P ? :
K864:z 0Z 3423: ~F,
744761 :zZ1Z ) Vv0*
Z
X 9Z~F,
zZgzZ He
$Zzg( 93&1ZZ
X kZ :Zg Z Z

$ Z *
*Z ! Z0Z~zZgq
g/~ SZg X g
-Z~ kZ

X 9 !*
gzZ }yQ$

zgzZqg qg a vZwg c*
Wt ~g
$ukZ

qgzZ D+h

+g J
-V+Vz 6,} 9| 7,g
7gzZ&Z* )
XD7+h
+g~(
qs
# Z,Z 0pE
4
4E
5G
+6ZgX]mZ EG
Zg[~ n,h
+'

o ^ ] k % f$] ^ V^ a ^$ ] \ n u e]* DOMR


] q ]* &m v ] ! n f ^e ^vm oj# u m m F $ ]
% j ] vv$ $ ^$] $

( ) D} 9ni Z
# a e
$Zzgh~Zq1ZgzZ
XD Y'
,
Z'
,
V+\WB; Vz\W D+h
+g
X yg
$uW

( 424&5Z 1061 :z 0Z 304: ~F,


730 :zZ1Z) Vv0*
{z
KZ
X 9~F,
gzZ He
$Zzg

XMZ kZ

:ZgZ Z

393gzZ 312:.g
$u 2

www.ircpk.com

www.ircpk.com

www.ircpk.com

124:

55 www.ircpk.com

iZiq

x ZwO{ k
H"

: \~g !*

gZ
g ^n ]^ $ q . r ]j% ^ + jm$
^n ^e] $ ] n # ]
3**
1kZ HO1yY( { k
H") TL L
6,kZ vZ Z vZ6,( L
) kZ g {z ~ T
DUO V ^]KPE X 3gg [ZZ (
,
nkZgzZ
7Oh**
yYkZ {z 
y
K
tyZZI
Z \vZ
( 68)yZ>g X c*
g Z
x ZwvZ&D

: 
g Z=Z[g

j ^$^ ] o 2^]
n e ^ j $]
^nq ^$ ]

+ T L L
kZ c*
HOyY % Y~ }i c*
O0$
DON V^] KQE

X HOV
KZx

Oh**
~ Vk
H{L]Zz { nz uh a *
DTU E xnvgzZ DNSRRE p^e xnv X Hg
( RRSQ V p^f] xnv )X~(Vk
H{L )],
|Z Zt

XxZw6,
y}uz]gzZwypyC

DRQPM V]] (NQRP V xnv E

N Y Wt t WnO( h**
)}uzq
-Zyz Z
#

VYw>
HY7 X c*
g Z
5Vz w>gzZL
a vZ wg

56

124:

www.ircpk.com

:c*

\W ? 5
DD fu^ j oF ^mu ^ $= EE

X Le**
O( y) LZ {zL L
DNTTT V xnv (OM V p^e xnvE

:c*

avZwg
DD q j # ] o *] ^n% ] ] EE

gzZ{ * ~g q
- 4,
vZ O( { k
H" )y L L

^_ (u ( MOUQ Vpj] E X n
ofa] (MQN (MQM )P ^v] ^fu e] $ p^]
D &mv] u

}ugzZ %
OL
y#
w>:c*

a
\vZ)
} Z : {z ;g yp Vi kZgzZ W ( k0*
$
d
l} Z {z ? HOVY= kZ ! [g}
( xnv XX u &mu ] ZZ V^ OLNU V pj] EX Y
DOPRQ V xne^] ]]

wgX
rg w t Vz
 ]+ (Z xsZ

:c*

avZ
DD $ r] v] |m ]^ j EE

V BT
{zc*
f )Zz{@T

X 27p
A {zHO( {@
DOMRR V p^e xnvE

57

124:

www.ircpk.com

: 
g Z a=rg*
]( j + ] jm q$ ] $ = m$ *] # ] o g % EE
DD ] ^ lm q$ ]]*

T WkZ Z} s { k
HC
vZ d
$
LL

*
%
 W{zc*
V o^] E X @
HO1yY
( o^] nvi o o^] (xnv OUTU
DOUT Nt o

:c*

a*
DD ^j $ ] h^f EE

*
*wyz O kZgzZ ( { k
H{L ) [b yL L

DRP V xnv (PT V p^e xnvE X

: 
g Z a}g \
q^] ( m ^ ] ] EE
DD # ] o ^ r
gzZ g py}uzB; gzZ y!*
i T {z yZZ
X ggzVzq{IvZ {z`
'
DPL V xnv (ML V p^e xnv E

xs Z z!*
b y Z g
$u z y W
 ! x k\Z
vZZ HX gOh**
}uz q
-Z v Zzp
pg
? 7g e
/'/'/

58

124:

www.ircpk.com

i{'
,

Y 2013 g
$Z G

Z L)
L x }p
z
Y 2014~g 113:{g
v

gu^

4)6X~x c*
I*+
"
0q
~G.nE
Z]g
iZiq
gZ}
$
{g Z Z
+
&
ZggzZ ~-g(V{i Z
u
&re
$Zzgz%q
-Z~}g !*
\~g !*
$
e
zg&x Z
11
iZiq
L IZ fgzZGx
<
14
{g Z Z
gr
~zg]c*
Zzg 9{E
+]'
,
!*
]Zf a*
15
iZiq
G
26
g & >Z1Z 
eZggzZ
ZzZ G)xE& LL:g
$u
41
iZiq
vZg?Z b z0x Z
46
~ W,
Zq
( 1:m) "
$**
S
48
{g Z Z
x c*
Z!*

49
/Zk
,
Z'
,
Z1Z
h0f **

Y 2014~gz
114:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&$
gZZ
6
{g Z Z
$uIZ)gzZ} h
g
7
"*+
I
0q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}
ug IG avZwg&5gzZ]z]Z f \vZ&q)Z&x Z
2
5
10

59

www.ircpk.com

124:

E
13
iZiq aZh
+~~g ZgzZ[Zp&G
08i'
,
gzZ
G
22 g & >Z1Z

eZggzZ
ZzZ G
)xE& L Lg
$u
~wqZaZyZZvZ &~L
<
38 I
"*+
0q :F,
iZiq:i Z
40 ~ W,
Zq
h 0Z **

42 imzZ1Z
$ q Z9bcx 
}iu
~zgg
46
{g Z Z
gr
47
~ W,
Z-q ~+vZg iZiquZ_
Y 2014ag 115:{g
2
"*+
I
0q
{Z
+ g&$
gZZ
@ZY ZZ&$
gZ}
7
"*0
I
+
q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
12
iZiq yZgzZ]c*
Zzg"
$U*
)zP&x Z
w#
$~ &~L
<
19
"*+
I
0q :F,iZiq:i Z
22
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
26 ~zg ZD
Z hZ**
!*
,
)
i /**
gzZ1Z**

28 ~ !*
Wt i
gZq)Z LZ -W
30 ~ W,
Zq
hb !*
g0w**

33 ~z0
+
Kg) BV#wZZZ'
,
Z
41 >Z)x
]~ ZsZ
42
iZf q
\!*
-ZvZg iZiq
q
48
{g Z Z
~zgg
$u]ZyY"
49
~ mZdZ1Z
? ]gzxEayW
g D
+

60

124:

www.ircpk.com

Y 2014s6,
Z 116:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&g
$ZZ
5
"*0
I
+
q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}
+
10
{g Z Z
t0@ gzZx Z Z
)$
+L X3Z
11
iZiq
?6,
lvZ H&x Z
G
17
iZiq
~-gpg Z ZgzZs$
L !Z
19
{g Z Z

Ym
CZ

~V6,
ag ZwgzZ+
A r&~L
<
h& 1ZyZ { c*
i
20 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
22
xgZtzgf *Z **

_ZD7d
27
{g Z Z
Ve(
28
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
33 ~ W,
Zq
hf 0**

35
iZiq
tZ Z t
~<
L zg
$u
37
iZi
M
vZg iZiq
40
{g Z Z

E8~ W,
41 ~ !*
Wt i x ZBXgzZvZE
Z/Z 
g Z **

45 ( 6'
,
)
h
+ e
$ZzgKgzZ~w'
,
) )WsZ Z e L L
47
~ mZdZ1Z
HW :~x Z LZ\W

49
"*+
I
0q
M %

Y 2014# 117:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&g
$ZZ

61

8
10
17

www.ircpk.com

124:

"*0
I
+
q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}

~5zk
,
C
1Z
|e
$T zz%
vZg
( 18) Zg U
iZiq
*
WZg Z Z
7e] v W%xsZgzZyZZ&~L
<
27 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
.GZ[Z]mZ
( 1) E
30 vZgiZiq:W
40
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
42
If-vZ
( b)zbc)
Y 2014y 118:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&g
$ZZ
6
"*0
I
+
q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}
8
"*+
I
0q xh
+gzZwkg
$Z G
Z)x&$
gZ G*
10
"*+
I
0q
"7,
i ~ZMZC
&x Z
13

zD4Z~g Zi !*
&
( 1) x|9 # ] 2
19 g & >Z1Z
XX
LL
vZgw
x ZaV Zz wzL L~}g !*
g
$u
28
ZvZ1Z
A} i Zzg
A aL@W&~L
<
29 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
.GZ[Z]mZ
( 2) E
31 vZgiZiq:W
| ZZ
41
~ mZdZ1Z
43
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
( 19) Zg U
45 vZgiZiq
*
WZg Z Z

62

124:

www.ircpk.com

Y 2014 119:{g
{Z
+ g&$
gZZ
@ZY ZZ&$
gZ}
"*+
I
0q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
"*+
I
0q
yZgzZ} G
E30&x Z
"*+
I
0q
,g Z
/
ypg
G
vZg
.Z[Z]mZ
( 3) E
iZiq:W
( !*
Wg ) zVz
, c*
P| gz
] gzZ ~{ ZgvZ&~L
<
29 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
48
{g Z Z
[Z WQ
( 20) Zg U
49 vZgiZiq
*
WZg Z Z
53
{g Z Z
Z:vZyZg
M IZ
( 2) x|9 # ] 2
54 g & >Z1Z
XX
LL
59
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
61
"*+
I
0q
{gAg
$uIZ
Y 2014~Z 120:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&g
$ZZ
@ZY ZZ&$
gZ}
6
"*0
I
+
q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
11
iZiq
e
$Zzg]{q
-Z&x Z
16
{g Z Z
ZyZ
G
.Z[Z]mZ
( 4) E
17 vZgiZiq:W
33
Z
} izgbwZ
:ZkZgzZx lZ &~L
yxLE
<
2m
5
8
17
27
37

"*+
I
0q

63

www.ircpk.com

124:

35 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
( 3) x|9 XX# ] 2 L L
39 g & >Z1Z

J
!
k
45
~ W,
ZyZ
:D
+05 gzZuZ_
( 21) Zg U
55 vZgiZiq
*
WZg Z Z
Y 2014m 121:{g
gZZ
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&$
4
"*+
I
0q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}
10
"*+
I
0q
x Z
20
ZvZ1Z
ug I a*
]!*
Z]Z Z6,
~gg9~w'
,
~Gwgx
21
"*+
I
0q

) ZvZkQ)
Z awgT&~L
<
29 I
"*+
0q :F,iZiq:i Z
32
{g Z Z
**

ggzZJV$~i
33 Z1Z
qzI XX]n # ] ]q ZZ
.GZ[Z]mZ
( 5) E
37 vZgiZiq:W
( 4) x|9 XX# ] 2 L L
47 g & >Z1Z

vZg
( 22) Zg U
57
iZiq
*
WZg Z Z
Y 2014'
,
Z 122:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&$
gZZ
5
"*+
I
0q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
@ZY ZZ&$
gZ}
?1' XVK&~L
<
8
"*+
I
0q :F,iZiq:i Z

64

www.ircpk.com

124:

12 Z1Z
b)zbcZ ~f {
17 vZgiZiq
b)zx Z!*

26
~ mZdZ1Z
D+L L ~- ~z|Zg
29 If-vZ Ux a#Z >~g !*
'
,
z&$
gup
.GZ[Z]mZ
( 6) E
40 vZgiZiq:W
( 5) x|9 XX# ] 2 L L
50 g & >Z1Z

59 ~zg ZD
/Zk
,

<
Z]Zg
( 23) Zg U
60 vZgiZiq
*
WZg Z Z
Y 2014 123:{g
2m
"*+
I
0q
{Z
+ g&$
gZZ
@ZY ZZ&$
gZ}
5
"*+
I
0q :Z
+ZzF,
iZiq :Cz
7
{g Z Z
$g Z
e
8
"*+
I
0q
?7,
Uuc*
UvZp~i &x Z
V a*&~L
<
12
"Zyqq :F,iZiq:i Z
.GZ[Z]mZ
( 7) E
15 vZgiZiq:W
26
~ mZdZ1Z
?} izgzx
30
{g Z Z
y%7,
gz ~[Zgz
( 6) x|9 XX# ] 2 L L
31 g & >Z1Z

41
~ mZdZ1Z
q
-Z6,
], L
L ~ W,
~z|Zg
( 24) Zg U
43 vZgiZiq
*
WZg Z Z
57pZsZwq
~w'
,
x ~w'
,
( 1m ) {g n
z ( 124:g
$Z G

Z )Y 2014c :