Vous êtes sur la page 1sur 3

34

Ladjectif

1. Accord de ladjectif

Ladjectif peut tre employ comme pithte ou comme attribut. Ladjectif pithte
se place toujours devant le nom auquel il se rapporte.
1.1

Ladjectif attribut toujours invariable


Exemple : De oefeningen zijn niet moeilijk .

1.2

Ladjectif pithte

1.2.1 saccord e en prenant la terminaison e .


Dans ce cas, il faut observer les rgles dorthographe :

Exemples :

dik dikke

lief lieve

groot grote

wijs wijze

Volgens officile berichten gaat de reis van de president niet door.


Mark is vorige week al vertrokken.

1.2.2 ne saccord e pa s :
Devant un substantif neutre singulier lorsquaucun dterminant ne prcde
ou que le dterminant est indfini (een/geen/zon/elk/ieder/welk/veel/weinig/).
Exemples :
Ik heb een mooi horloge gekocht. (het horloge)
Belgisch bier is heel lekker. (het bier)
We hebben nog een ander probleem. (het probleem)

Mais : het kleine kind, mijn grote /groot huis, dit gevaarlijke kruispunt.

35

Dans des expressions consacres, des locutions toutes faites.


Exemples :
het hoger onderwijs
het openbaar vervoer
ons dagelijks leven
het mondeling examen
het Waals gewest
het Vlaams belang
de gevolmachtigd minister

Parfois, devant un substantif masculin ou fminin singulier dsignant


une personne et prcd dun dterminant indfini . Ladjectif peut, dans ce cas,
tre grammaticalement interprt comme un adverbe portant sur laction sousjacente. Laccord reste galement correct.
Exemples :
een vlot(te) typiste
een beroemd (e) chirurg
een begaafd(e) kunstenaar (de talent)
Cette rgle permet dviter certaines ambiguts.
Comparons :

een groot man

(actions, actes)

een oud-leerling (ancien)

een grote man (taille)

een oude leerling (g)

Lorsquil se temine par -en


Exemples : dronken, tevreden, verleden, eigen, open.
A considrer galement dans cette catgorie :
Les adjectifs drivs des noms de matires, qui sont forms en ajoutant

(e)n au nom.
Exemples :

leren schoenen (en cuir)


een zijden jurk (de soie)

Les participes passs en en des verbes irrguliers.


Exemples :

2. La terminaison S

de aangeboden producten
de gestolen juwelen
een gesloten karakter

36

Ladjectif prend la terminaison S aprs les pronoms indfinis:


iets / niets / veel / weinig / wat / allerlei (toutes sortes de)
Cette terminaison transforme ladjectif en substantif.
Exemples : iets goeds (quelque chose de bon)
weinig interessants (peu de choses intressantes)

Remarque : Lorsque ladjectif se termine par le son [ s ], cette rgle ne sapplique


pas .
Exemples : iets typisch
iets spits

3. Ladjectif pris substantivement


Pour substantiver un adjectif, on lui ajoute la terminaison e .
Exemples :

ziek de zieke de zieken


arm de arme de armen
gevangen de gevangene de gevangenen
goed het goede (le bien)
enig het enige dat/wat (la seule chose que )

Vous aimerez peut-être aussi