Vous êtes sur la page 1sur 4

Wat is er echt aan de hand met koningin Paola

Thierry Debels
@thierryd
29/8/15

Paola en Albert in september 2013


Het was verrassend nieuws. Koningin Paola werd
dinsdagavond 25 augustus medisch onderzocht. Op basis
van dat onderzoek werd beslist dat ze de komende tijd
een volledige rustperiode in acht moet nemen. Dat
betekent dat alle activiteiten van koningin Paola (77) en
koning Albert II zijn geannuleerd. Ze zijn dus begin
september niet bij de Binnale in Veneti aanwezig. In
1

een reactie tegenover persbureau Belga wilde het paleis


geen nadere toelichting geven. Het is een priv-zaak.
PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS
Naar aanleiding van een medisch onderzoek dat gisterenavond
heeft plaatsgevonden, dient Hare Majesteit Koningin Paola een
volledige rustperiode in acht te nemen.
Ten gevolge hiervan worden alle voorziene activiteiten en
verplaatsingen van Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin
Paola geannuleerd.

Media die nadien bij het paleis hebben aangeklopt om


meer te weten te komen over de gezondheid van
koningin Paola hebben nul op rekest gekregen. Volgens
een paleiswoordvoerder betreft het een priv-zaak en is
geen uitleg verschuldigd buiten de onverwachte
mededeling eerder die week dat de koningin de komende
tijd op doktersadvies volledige rust moet houden.
Zelfs de verblijfplaats van Paola en echtgenoot koning
Albert II werd niet prijsgegeven. Het paar heeft een villa
in Chteauneuf-Grasse, verblijft sinds de troonswisseling
van 2013 steeds vaker in Paola's geboorteland Itali en is
dus slechts onregelmatig op kasteel Belvdre in Laken.
Het paar verblijft ook af en toe op de ALPA, een jacht
van ruim 4 miljoen euro.
Blijft de vraag wat er werkelijk aan de hand is? De
koningsgezinde royaltywatcher Patrick Weber noemde de
communicatie van het paleis op RTL merkwaardig. Hij
vond het vreemd dat er berhaupt over de gezondheid
van Paola gecommuniceerd werd. Maar dat is een foute
vaststelling. Eerder werd op de website van
monarchie.be immers het bezoek van Albert en Paola aan
Veneti aangekondigd. Dat het paar daar uiteindelijk niet
2

naartoe zou gaan, verdiende een uitleg. Weber vergist


zich dus. Bovendien maken Albert en Paola integraal
deel uit van de koninklijke familie en krijgen een royale
vergoeding. Communicatie over de gezondheidstoestand
van n van beiden is dus relevant.
De vaststelling dat het paleis via een woordvoerder
geen extra uitleg wilde geven in de dagen na de
verrassende mededeling, kan eenvoudig verklaard
worden. Die woordvoerder had waarschijnlijk zelf geen
bijkomende details. Hij kon zich verschuilen achter de
eerste en enige korte mededeling. De huizen van Albert
en Filip communiceren immers zelf niet met elkaar.
Anders zou de trip van Albert en Paola niet op de website
van monarchie geplaatst zijn. De gezondheidstoestand
van Paola is wellicht niet op 1 of 2 dagen dramatisch
verslechterd.
Het is verleidelijk om deze mededeling te koppelen aan
de afwezigheid van Albert en Paola op 21 juli van dit
jaar. Ook hier is de waarheid genuanceerd. Een
paleisbron beweert dat Filip gevraagd heeft aan zijn
ouders om buiten beeld te blijven. De media nemen
daarentegen aan dat Albert en Paola geen zin hadden
om te komen. Maar waarom zou een koning die twintig
jaar lang zijn job naar behoren uitgevoerd heeft, niet
even langskomen op de nationale feestdag? Alle insiders
weten dat Filip en vooral Mathilde alle aandacht naar
zich toe wensen te trekken.
Vertrekkende vanuit die hypothese, is het niet
denkbeeldig dat Filip en Mathilde via een
tussenpersoon uiteraard opnieuw gevraagd hebben aan
3

Albert en Paola om buiten beeld te blijven. Het is niet


uitgesloten maar wellicht moeten we het mes van
Ockham toepassen: de meest eenvoudige uitleg is
wellicht de correcte. Paola is dus echt ziek. De vraag is
dan uiteraard hoe ernstig haar kwaal is.
Er is een element dat door de media over het hoofd wordt
gezien: de (dubbele) wijziging van het huwelijkscontract
van Albert en Paola. Iedereen nam aan dat het wijziging
was ten gunste van Paola. Albert (1934) is ouder dan de
koningin en mannen hebben een lagere
levensverwachting. Dat impliceert dat Paola (1937) haar
man (met zowat 10 jaar) zou moeten overleven. Maar
wat indien de wijziging ingegeven werd door de ziekte
van Paola en de wijzigingen op basis daarvan werden
doorgevoerd?
Open en eerlijke communicatie is nog steeds de beste
oplossing. Door te stellen dat Paola na een medisch
onderzoek een volledige rustperiode in acht moet
nemen, werd enkel olie op het vuur gegooid. Iedereen
wil nu immers weten wat de koningin heeft. Uiteraard is
de gezondheid van de koningin deels een priv-zaak.
Maar deels ook niet. Toen Fabiola op 8 jaar tijd vijf keer
zwanger werd en telkens de vrucht verloor, werd door
persvoorlichter Claude de Valkeneer een kort medisch
bulletin verspreid. Vandaag staat de communicatiedienst
minder ver dan in de jaren zestig. En dat is een halve
eeuw geleden. Tussen haakjes: De Valkeneer is er niet
meer om de communicatiedienst van Filip te verbeteren.

Centres d'intérêt liés