Vous êtes sur la page 1sur 2

Historia Firmy Boskamp do roku 1945

W 1835 r. Wilhelm Rose, waciciel apteki "Zum weissen Schwann" w Berlinie zacz
wyrabia z elatyny kapsuki, w ktrych mona byo umieszcza leki.
Kolejnym nabywc i producentem lekw by Johann Lehmann.
W roku 1885 apteka wiejska Georg Gustav Pohl w Drewnicy (Schoenbaum) koo Gdaska
(uruchomiona w 1878 r.) zacza umieszcza swoje leki w sprowadzanych z Berlina
kapsukach odpornych na soki trawienne w odku.
W 1890 r. aptek G. Pohla w Drewnicy kupi Otto Eisengarten.
W roku 1915 aptekarz gdaski Kurt Boskamp oeni si z Helen Eisengarten, crk Ottona
i w 1919 r. przej kierowanie jego firm, ktra prawdopodobnie zachowaa swoj pierwotn
nazw "G. Pohl". Po dwch latach zosta wsplnikiem a w 1924 r. jedynym wacicielem
firmy. W 1922 r. firma naleca do Boskampa przeja od Johanna Lehmanna w Berlinie,
firm produkujc kapsuki elatynowe "Capsules - Fabrik Berlin".
W 1924 r. Kurt Boskamp wypuci na rynek silnie rozcieczon nitrogliceryn, jako rodek
przeciwko "anginie pectoris" w kapsukach elatynowych pod nazw Nitrolingual.
Firma Boskampa, nadal produkujca kapsuki przeniosa si w 1929 r. z Berlina do Malborka.
Tam funkcjonowaa pod nazw "Vereinigte Gelatinekapsel - Fabriken Pohl und Lehmann
GmbH Marienburg - Westpreussen. Firm - Matk (Stammhaus) bya firma G. Pohl we wsi
Schoenbaum, obecnie Drewnica koo Gdaska, zaoona w roku 1878. Produkcja firmy
wywodzia si z tradycji produkcyjnej firmy "Berliner Kapselfabrik Johann Lehmann,
Berlin", zaoonej w Berlinie w 1835 roku.
W Malborku powierzchnia firmy obejmowao okoo 5000 metrw kwadratowych na terenach
byej zajezdni kolejowej w dzielnicy Piaski (Sandhof) przy ulicy Portowej (Hafenstrasse).
W Malborku produkowano preparaty farmaceutyczne, zarwno jako ma oraz w ampukach,
a zwaszcza w medycznych kapsukach elatynowych, zawierajcych takie specjalnoci firmy
jak Gelodurat (kapsuki rozpuszczalne w jelicie wskim), Blennosan, Chenopodiol, Gelokal,
Mutaflor, Nitrolingual, Pohls Haematogen.
W 1935 firma farmaceutyczna Boskamp z Gdaska uruchomia nowy zakad produkcyjny w
Starogardzie. W tyme roku Boskamp wypuci na rynek nowy rodek przeciwko bronchitowi
i zapaleniu zatok czoowych "sinusitis" Gelomyrtol (Mukopharmakon). W latach
trzydziestych, dwudziestolecia midzywojennego, bya to najwiksza inwestycja
przemysowa.
W roku 1936 u Boskampa uruchomiono ampukarni i rozpoczto (prawdopodobnie na
licencji firmy "Bayer" z Leverkusen) produkcj Splarsonu, Novokainy oraz Supraveniny.
Od poowy 1941 do 1944 roku nastpia rozbudowa zakadw farmaceutycznych Boskampa
w Starogardzie. W okresie najwikszych sukcesw militarnych Rzeszy Niemieckiej, Firma
Boskampa przeja czasowo na potrzeby ampukarni, laboratoryjne i magazynowania
wyrobw gotowych pomieszczenia byego Pastwowego Monopolu Tytoniowego, Domu
Handlowego Braci Gumiskich, synagogi, budynku bractwa kurkowego poza miastem a
nawet cz koszar przy obecnej ulicy Paderewskiego. Przyczyn rozbudowy zakadu byo
rosnce zapotrzebowanie Wehrmachtu na leki.
Jak pisze w swoim opracowaniu Jzef Milewski "Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej",
w pierwszym kwartale 1944 roku zakad Boskampa w Starogardzie zatrudnia 471
pracownikw. Pocztkowo wasna synteza stanowia tylko nieznaczny odsetek produkcji,
gdy waciwie finalizowano tu i konfekcjonowano pfabrykaty sprowadzane z firmy
"Bayer". W pniejszym okresie prawdopodobnie produkowano tu cyklon, uywany w
komorach gazowych do zabijania ludzi.

W tym okresie zatrudnienie zaogi w przedsibiorstwie Boskampa wzroso do okoo 1000


osb, gwnie Polakw, w tym okoo 70% kobiet. Wedug informacji od osoby, ktra w latach
wojny przebywaa w Starogardzie, jednym z kierownikw produkcji u Boskampa by polski
farmaceuta Pawe Pakowski (by moe Paukowski). Jego matka mieszkaa w Starogardzie
przy ulicy Skarszewskiej (idc od ulicy Hallera).
Okres od stycznia do marca 1945 roku to demonta i wywz wartociowych urzdze i
maszyn fabrycznych, przydatnych w procesie produkcji. Radzieckie lotnictwo dokonywao
bombardowa na zakady przemysowe. Firma Boskampa bardzo ucierpiaa na skutek
nalotw lotniczych. W sytuacji trwajcego zagroenia, wiele maszyn i urzdze aparatury
chemicznej zostao wywiezionych statkiem "Cremon" z Gdaska do Hamburga. Ich
demontaem kierowa syn Kurta Boskampa - Arthur, ktry po mierci ojca, w lutym 1945 r.
przej zarzdzanie przedsibiorstwem. Rodzinie Boskamp rwnie udao si wydosta
z oblonego Gdaska i dotrze drog morsk do Hamburga. Po dopyniciu do celu,
urzdzenia fabryczne zostay przewiezione bark rzeczn do Itzenhoe. Latem 1946 r.
uruchomiono produkcj lekw w budynku na terenie byego poligonu wojskowego w
Lockstedt. Ju po kilku miesicach uruchomiono produkcj "Nitrogualu", ktry trafia do
odbiorcw.
Fachowcy a take klienci i dostawcy starej firmy wykazali swoj wierno i wkrtce mona
byo dostarcza na cay wiat preparaty "Firmy "Pohl - Boskamp", w tym lek przeciwko
przezibieniu "Geromyrtol". W 1979 r. firma przeniosa si do nowych pomieszcze w
Hohenlockstedt.
Waciciel zakadu - Artur Boskamp, oprcz farmacji posiada rwnie swoje pasje, ktrymi
byy poezja i malarstwo. Oprcz tekstw wasnych, publikowa take poezj tworzon przez
lekarzy, organizowa rwnie liczne wystawy. W 1991 roku Arthur wycofa si z aktywnej
dziaalnoci zawodowej aby intensywniej zaj si swoimi pasjami - malarstwem i poezj.
Zmar dnia 12 stycznia 2000 roku po krtkiej, cikiej chorobie.
Po wojnie zakad Kurta Boskampa zosta znacjonalizowany.
W latach 1945 - 1949 zniszczone wojn obiekty fabryczne odbudowywano. Pierwszym
produktem powojennym bya woda redestylowana.
W 1951 roku po reorganizacji, zostaa zmieniona nazwa przedsibiorstwa na Starogardzkie
Zakady Farmaceutyczne "Polfa", ktra obowizywaa do 1995 r.
w 1959 zakad wchodzi do Zjednoczenia Przemysu Farmaceutycznego "CIECH" - Centrala
Importowo - Eksportowa Chemikaliw.
W latach osiemdziesitych minionego wieku, w Starogardzkich Zakadach Farmaceutycznych
"Polfa" byo zatrudnionych okoo 3000 osb.
Dnia 20 lipca 2000 r. Skarb Pastwa sprzeda zakad Holdingowi Spectra Sp.z o.o. z siedzib
w Warszawie, naleca wikszociowo do Jerzego Staraka, ktry jest Prezesem Zarzdu.
Od 2001 r. za promocj i sprzeda produktw "Polpharmy" jest odpowiedzialne Biuro
Handlowe z siedzib w Warszawie.
W lipcu 2010 r. "Polpharma" przeja od firmy "Bioton" SA, Spk Medana Pharma SA
w Sieradzu, ktra jest firm produkujc i sprzedajc antybiotyki.
W starogardzkiej i warszawskiej "Polpharmie" obecnie zatrudnionych jest okoo 2600 osb.
Prezesem Zarzdu "Polpharmy" w Starogardzie Gdaskim by od stycznia 2010 r.
Jacek Glinka. Wiceprezesami byli: Theodore Illopoulos, Boenna Kozakiewicz, Brina Ornik
i Krzysztof Rabiaski. Czonkami Zarzdu byli: Tomasz Moys i Zbigniew Miryn. Jednym z
obecnych prokurentw jest Stefan Lubawski.
Obecnie w Zarzdzie Firmy zasiadaj: Boenna Kozakiewicz, Rajmund Martyniuk,
Francois Menard, Tomasz Moys, Krzysztof Rabiaski, Hannes Teissl i Andrzej Dziuban.