Vous êtes sur la page 1sur 6

PETRI ABAELARDI

LOGICA INGREDIENTIBVS
(LGICA PARA PRINCIPIANTES)
Glossae super Porphyrium
(Glosas sobre Porfirio)
Ed. de Bernhard Geyer, Mnster, Aschendorf, 1919, pgs. 19-20
Traduccin de Miguel Candel Sanmartn

Ac primum de communi causa consideremus.


Singuli homines discreti ad invicem, cum in
propriis differant tam essentiis quam formis,
ut supra meminimus rei physicam
inquirentes, in eo tamen conveniunt, quod
homines sunt. Non dico in homine, cum res
nulla sit homo nisi discreta, sed in esse
hominem. Esse autem hominem non est homo
nec res aliqua, si diligentius consideremus,
sicut nec non esse in subiecto res est aliqua
nec non suscipere contrarietatem vel non
suscipere magis et minus, secundum quae
tamen
Aristoteles
omnes
substantias
convenire dicit. Cum enim in re, ut supra
monstratum, nulla possit esse convenientia, si
qua est aliquorum convenientia, secundum id
accipienda est, quod non est res aliqua, ut in
esse hominem Socrates et Plato similes sunt,
sicut in non esse hominem equus et asinus,
secundum quod utrumque non-homo vocatur.
Est itaque res diversas convenire eas singulas
idem esse vel non esse, ut esse hominem vel
album vel non esse hominem vel non esse
album.

Abhorrendum
autem
videtur,
quod
convenientiam
rerum
secundum
id
accipiamus, quod non est res aliqua,
tamquam in nihilo ea quae sunt, uniamus,
cum scilicet hunc et illum in statu hominis, id
est in eo quod sunt homines, convenire
dicimus. Sed nihil aliud sentimus, nisi eos
homines esse, et secundum hoc nullatenus
diferre, secundum hoc, inquam, quod
homines sunt, licet ad nullam vocemus
essentiam.
1

Y primeramente tratemos de la causa comn


<universal>. Los hombres singulares,
distintos unos de otros como individuos,
aunque difieren tanto en sus realidades como
en sus formas <respectivas>, tal como hemos
recordado antes al estudiar la cosa desde el
punto de vista natural, coinciden, sin
embargo, en que son hombres. No digo en el
hombre, pues el hombre no es ms que una
cosa individual, sino en el ser hombre. Ahora
bien, ser hombre no es el hombre ni cosa
alguna, si lo consideramos con ms atencin,
as como tampoco son cosa alguna el no estar
en un sujeto ni el no admitir contrarios ni el
no admitir el ms ni el menos <no admitir
grados>, en todo lo cual, sin embargo, dice
Aristteles que coinciden todas las
substancias. En efecto, dado que, tal como se
ha mostrado antes, no puede haber ninguna
coincidencia <de distintos individuos> en una
<misma> cosa, si hay coincidencia entre
algunos <individuos>, hay que entenderla en
el sentido de que no es cosa alguna, del
mismo modo que Scrates y Platn son
semejantes en el ser hombre y el caballo y el
asno lo son en el no ser hombre, por lo cual
uno y otro son llamados no-hombre. As,
pues, el que cosas diversas coincidan quiere
decir que cada una de ellas es o no es de la
misma manera, como ser hombre o ser blanco
o no ser hombre o no ser blanco. Ahora bien,
hay que huir de creer que, porque nosotros
entendamos que la coincidencia entre las
cosas no es cosa alguna, confundamos las
cosas que son con la nada, por ejemplo
cuando decimos que ste y aqul coinciden
en el estado de hombre, esto es, en que son
hombres. Al contrario, no entendemos por
ello otra cosa sino que aqullos son hombres
y que desde ese punto de vista no difieren en
absoluto, quiero decir desde el punto de vista

Versin hipertexto en www.ub.es/telemac

essentiam.

absoluto, quiero decir desde el punto de vista


de que son hombres, aun cuando no apelemos
a ninguna esencia <subsistente>.

Statum autem hominis ipsum esse hominem,


quod non est res, vocamus, quod etiam
diximus communem causam impositionis
nominis ad singulos, secundum quod ipsi ad
invicem conveniunt. Saepe autem causae
nomine ea quoque quae res aliqua non sunt,
appellamus, ut cum dicitur: Verberatus est,
quia non vult ad forum. Non vult ad forum,
quod est causa ponitur, nulla est essentia.
Statum quoque hominis res ipsas in natura
hominis statutas possumus appellare, quarum
communem similitudinem ille concepit, qui
vocabulum
imposuit.

Llamamos estado de hombre al propio


<hecho de> ser hombre, que no es una cosa,
lo que tambin hemos llamado causa comn
de la imposicin de un nombre a <varios>
individuos con arreglo a aquello en lo que
coinciden unos con otros. A menudo
llamamos tambin con el nombre de causa a
aquello que no es cosa alguna, como cuando
se dice: Ha sido azotado porque no quiere
<ir> al foro. No quiere ir al foro, que se
pone como causa, no es ninguna esencia
<subsistente>. Podemos asimismo llamar
estado de hombre a las cosas mismas
afirmadas <como existentes> en la naturaleza
del hombre, cuya semejanza comn concibi
aqul que <primero> impuso el nombre.

Ostensa autem significatione universalium de


scilicet rebus per nominationem et communi
causa impositionis eorum monstrata, quid sint
eorum
intellectus,
quos
constituunt,
ostendamus.
Ac
primum
generaliter
intellectuum omnium naturam distinguamus.

Una vez manifestada la significacin de los


universales como nominacin de las cosas y
mostrada la causa comn de su imposicin,
manifestemos qu es la inteleccin de aquello
que <los universales> establecen. Y
primeramente distingamos la naturaleza de
todas las intelecciones en general.

As, pues, siendo tanto la sensacin como la


inteleccin <propias> del alma, la diferencia
entre ellas es sta: que los sentidos se ejercen
nicamente mediante rganos corporales y
perciben nicamente cuerpos o lo que hay en
ellos, tal como la vista <ve> una torre o sus
cualidades visibles. La inteleccin, en
cambio, as como no precisa de ningn
rgano corporal, as tampoco necesita tener a
su disposicin un cuerpo al que dirigirse, sino
que se conforma con una semejanza de la
cosa, semejanza que la propia mente
confecciona para s y a la que dirige la accin
de su inteligencia. De ah que, una vez
destruida o alejada la torre, perezca la
sensacin que actuaba sobre ella, mientras
que la inteleccin permanece al quedar
retenida en la mente la semejanza de la cosa.
Y as como la sensacin no es la cosa sentida,
Sicut autem sensus non est res sentita, in
a la que va dirigida, as tampoco la
quam dirigitur, sic nec intellectus forma est
inteleccin es la forma de la cosa que
rei quam concipit, sed intellectus actio
concibe, sino que es una cierta accin del
quaedam est animae, unde intelligens dicitur,
alma, por la cual <sta> se llama inteligente,
forma vero in quam dirigitur, res imaginaria
mientras que la forma a la que va dirigida es
Cum igitur tam sensus quam intellectus
animae sint, haec eorum est differentia, quod
sensus per corporea tantum instrumenta
exercentur atque corpora tantum vel quae in
eis sunt, percipiunt, ut visus turrem vel eius
qualitates visibiles. Intellectus autem sicut
nec corporeo indigens instrumento est, ita nec
necesse est eum subiectum corpus habere in
quod mittatur, sed rei similitudine contentus
est, quam sibi ipse animus conficit, in quam
suae intelligentiae actionem dirigit. Unde
turre destructa vel remota sensus qui in eam
agebat, perit, intellectus autem permanet rei
similitudine animo retenta.

Lgica para principiantes, Pedro Abelardo. Traduccin de Miguel Candel Sanmartn

quaedam est et ficta, quam sibe, quando vult


et qualem vult, animus conficit, quales sunt
illae imaginariae civitates quae in somno
videntur vel forma illa componendae fabricae
quam artifex concipit instar et exemplar rei
formandae, quam neque substantiam neque
accidens appellare possumus.

mientras que la forma a la que va dirigida es


una cosa imaginaria y artificial que la mente
confecciona para s cuando quiere y como
quiere, como aquellas ciudades imaginarias
que se ven en sueos o como aquella forma
de una estructura compuesta que el artista
concibe como semejanza y modelo de la
formacin de una cosa que no podemos
llamar substancia ni accidente.

LOGICA NOSTRORVM PETITIONI SOCIORVM


(LGICA A PETICIN DE NUESTROS COLEGAS)
Glossulae super Porphyrium
(Pequeas glosas sobre Porfirio)
Ed. de Bernhard Geyer, Mnster, Aschendorf, 1933, pgs. 522-524
Traduccin de Miguel Candel Sanmartn

Est alia de universalibus sententia rationi


vicinior, quae nec rebus nec vocibus
communitatem attribuit; sed sermones sive
singulares sive universales esse disserunt.
Quod
etiam
Aristoteles,
princeps
peripateticorum, per diffinitionem universalis
quam ponit, aperte insinuat, cum ait:
Universale est, quod est natum praedicari de
pluribus, idest a nativitate sua hoc contrahit,
ex institutione scilicet. Quid enim aliud est
nativitas sermonum sive nominum, quam
hominum institutio? Hoc enim quod est
nomen sive sermo, ex hominum institutione
contrahit. Vocis vero sive rei nativitas quid
aliud est, quam naturae creatio, cum
proprium esse rei sive vocis sola operatione
naturae consistat?

Hay otra opinin sobre los universales


ms cercana a la razn, que no atribuye
universalidad ni a las cosas ni a las voces;
en lugar de eso, <sus partidarios>
explican que <slo> las expresiones son
singulares o universales. Cosa que
tambin Aristteles, prncipe de los
peripatticos, insina abiertamente al dar
la definicin de universal, cuando dice:
Universal es lo que ha nacido para
predicarse de varios, esto es, adquiere
esa <capacidad> en su origen, es decir, en
virtud de una institucin. En efecto, qu
otra cosa es el origen de las expresiones o
de los nombres, sino una institucin
humana)? Aquello que es el nombre o la
expresin procede de una institucin
humana. El origen de la voz o de la cosa,
en cambio, qu es sino una creacin de
la naturaleza, consistiendo el ser propio
de la cosa o de la voz, simplemente, en
una operacin de la naturaleza?

Itaque nativitas vocis et sermonis diversitas,


etsi penitus in essentia identitas. Quod
diligentius exemplo declarari potest: Cum
idem penitus sit hic lapis et haec imago,
alterius tamen opus est iste lapis et alterius
haec imago. Constat enim a divina substantia
statum lapidis solummodo posse conferri,
statum vero imaginis hominum comparatione
posse formari.

As, pues, el origen de la voz y el de la


expresin son diversos, si bien en el
fondo se identifican en la existencia. Lo
cual podemos aclarar ms rpidamente
con un ejemplo: Aun siendo en el fondo
lo mismo esta piedra y esta imagen <aqu
presentes>, sin embargo, esta piedra es
producto de una <causa> y esta imagen
es producto de otra. En efecto, es patente
que tan slo la entidad divina puede
otorgar el estado de piedra, mientras que
el estado de imagen puede formarse por
imitacin de los seres humanos.

Lgica para principiantes, Pedro Abelardo. Traduccin de Miguel Candel Sanmartn

imitacin de los seres humanos.


Sic ergo sermones universales esse dicimus,
cum ex nativitate, idest ex hominum
institutione, praedicari de pluribus habeant;
voces vero sive res nullatenus universales
esse, etsi omnes sermones voces esse constat.
Si enim aliqua res de pluribus praedicaretur,
utique eadem in pluribus reperiretur.

En este sentido, pues, decimos que las


expresiones son universales: por tener,
debido a su origen, es decir, por
institucin de los seres humanos, <la
posibilidad de> predicarse de varios
<individuos>; en cambio, es patente que
las voces o las cosas no son en absoluto
universales, aunque todas las expresiones
son <tambin> voces. En efecto, si una
cosa se predicara de varios, sin duda se
encontrara tambin en varios.
<Objecin:>

Cum haec vox sit hic sermo et hic sermo sit Puesto que esta voz es una expresin y
genus, quomodo rationabiliter negari poterit, esta expresin <por ejemplo> es un
quin haec vox sit genus?
gnero, cmo podr uno razonablemente

negar que esta voz sea un gnero <y por


tanto un universal>?
Quod sic solvitur: Cum dicimus hic sermo
est genus, tale est ac si dicamus: sermo
huius institutionis est genus. Sed cum
dicimus haec vox est genus tale est ac si
dicamus:
haec
essentia
vocis
est
praedicabilis etc., quod falsum est. Oportet
enim prius uni copulari et postmodum
essentialiter alteri, quod nunquam fit. Dictum
est enim et non potest amplius sumi.

Esto se resuelve as: Cuando decimos


esta expresin es un gnero, es como si
dijramos
la
expresin
de
esta
institucin es un gnero. Pero cuando
decimos esta voz es un gnero es como
si dijramos esta realidad de la voz es
predicable, etc., lo cual es falso. En
efecto, sera preciso que se uniera
realmente primero a una cosa y luego a
otra, lo cual nunca se da. En efecto, <la
voz> ha quedado dicha <una vez> y no
puede drsele un alcance ms amplio.

Concedimus itaque has esse veras: Hoc


nomen est genus, hoc nomen est universale.
Similiter: Hic sermo animal est genus, hoc
vocabulum animal est genus et universale,
et similiter omnes in quibus subicitur vox
innuens
institutionem,
non
simpliciter
essentiam
vel
prolationem,
sed
significationem et praedicans communitatem,
sicut est: genus, universale, sermo,
vocabulum, dictio, oratio. Vox autem
simpliciter innuens essentiam est ut animal,
homo,
vox,
sonus
aris
etc.

As,
pues,
admitimos
que
estas
<proposiciones> son verdaderas: Este
nombre es un gnero, este nombre es
universal. De manera semejante: Esta
expresin animal es un gnero, esta
palabra animal es gnero y universal, y
as todas <las proposiciones> en las que
se encuentre una voz que indique una
institucin, no simplemente una realidad
o una emisin verbal, sino una
significacin y la predicacin de algo
comn, como son: gnero, universal,
expresin,
palabra,
diccin,
discurso. En cambio, voz es algo que
indica simplemente una realidad, como
un animal, un hombre, una voz, un sonido
5

Versin hipertexto en www.ub.es/telemac

un animal, un hombre, una voz, un sonido


del aire, etc.
Nota tamen, quod haec propositio vera est:
genus est vox et species est vox. Tale est
enim ac si dicatur: generale vocabulum est
vox vel speciale. Conversae harum, scilicet:
vox est genus vel vox est species, non sunt
concedendae, cum per illas communitas
essentiae ostendatur, quae similiter in
omnibus reperitur. Concedimus enim
propositiones: hic status animal est, haec
materia Socratis est Socrates, utrumque
istorum est aliquid; conversas vero istarum
negamus omnino, scilicet: homo est hic
status animal, Socrates est materia Socratis,
aliquid est utrumque istorum.

Pero observa que esta proposicin es


verdadera: el gnero es una voz y la
especie es una voz. En efecto, es como
si se dijera: un trmino general o un
trmino especial es una voz. En cambio,
las inversas de stas, a saber: la voz es
un gnero o la voz es una especie, no
pueden admitirse, ya que mediante ellas
se indica una realidad comn que se
encuentra por igual en todos. En efecto,
admitimos las proposiciones: este estado
es animal, esta materia de Scrates es
Scrates, tanto lo uno como lo otro es
algo
<determinado>;
en
cambio,
negamos tajantemente las inversas de
stas, a saber: el hombre es este estado
animal, Scrates es la materia de
Scrates, algo <determinado> es tanto lo
uno como lo otro.

His ita determinatis sciendum est genera et


species nullo loquente non minus esse. Cum
enim dico: genus vel species est, ipsis nihil
attribuo, sed institutionem iam factam, ut
superius dictum est, ostendo.

Sentadas as estas cosas, hay tener en


cuenta que los gneros y las especies no
lo son en menor medida porque no haya
nadie que los mencione. En efecto,
cuando digo: hay un gnero o una
especie, no les atribuyo nada, sino que
indico una institucin ya establecida,
como antes se ha dicho.