Vous êtes sur la page 1sur 335

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanteras de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en lnea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos aos como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio pblico. El que un libro sea de
dominio pblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el perodo legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio pblico en unos pases y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio pblico son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histrico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difcil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras seales en los mrgenes que estn presentes en el volumen original aparecern tambin en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio pblico a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio pblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones tcnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseado la Bsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No enve solicitudes automatizadas Por favor, no enve solicitudes automatizadas de ningn tipo al sistema de Google. Si est llevando a
cabo una investigacin sobre traduccin automtica, reconocimiento ptico de caracteres u otros campos para los que resulte til disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio pblico con estos
propsitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribucin La filigrana de Google que ver en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Bsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Mantngase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No d por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio pblico para los usuarios de
los Estados Unidos, lo ser tambin para los usuarios de otros pases. La legislacin sobre derechos de autor vara de un pas a otro, y no
podemos facilitar informacin sobre si est permitido un uso especfico de algn libro. Por favor, no suponga que la aparicin de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infraccin de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Bsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar informacin procedente de todo el mundo y hacerla accesible y til de forma universal. El programa de
Bsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podr realizar bsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la pgina http://books.google.com

.WA
._._. .

4 4 .,

.1_

4
-

.
D
--4 -<
-_
'
7,"

'

'A
*

1`

n *
T?
* gl
`

--."--

D.

,PD

*'
Q
z
`

.`,

-,.
\

"

g.,

g,

P' .
'

`i~
'ns

* a

..

N!
.
i

<

F,`.
C

.
'

c
l

. ,_,_
._.-.J
-.

ifera Manie

larragunire ferrn nu "


fatis laudata :per Sebafian Bfr`ii'~;,' ygrnaculb

garq; fermone 86 rhyrhmg / - i. urcalirfatutatis


femitas effugerc cupiti direlione/fpeculo/cmodoqg 86
falutezproq; inercis ignauq; ulriri gpccuainfamial exe:
cracone I 8C co nfutatione/nu fabricata: Arq; iampri dem
per Iacobum Locherlcognomto Philomufum : Sueu in
latin traduca. elo qui: 86 per Sebafian Brant : denuo
feduloq; reuifal : quad exakaqy emdate clima ta.
acq; fupaddiris qbufd noiiis ladmirdifip : generi:

bus fuppletauflici exdrdirur principio .


.

. ;.
`

'

"

,I

l4 9).

.1/' Nihil fine caufa .


11|.

'

_`._.

FLIO

larragunia latine fana;


Iacobo Locher phlomufo: Suuo .
Eiufdem Epgrma ad letorem

Epgrma.

Armina I: @luis triual fculpta moneta/


Plaude ` t teners letor amice modis

'Cultius eloqu nobis fupee putabs:

S1' canmus tragico fcrpta canora pede .


Sponte quidem tenui fatuos deymfimuus orfu
Stultuags qa vris tranftra locata patent .

Nauibus ergo vagszventofq;/aurafq; fauentes:


Et falubres porcus: 86 loca tuta. precor.

Cogantur fatui tumido fublfidere ponto


Ne modozda tut Iupter alme vam.
Si foret nter nos Saturnia: pacs
Sandia fides : ; confpcuq; decus:

Non { tot fatuos pupps cumulaffetnertes


A quota qui fulcant: vela@ pta trahunr.
Ephixa iacobi Locher Phlomufif: Ad erucI=
trn vr Sebaftian Brant : Iurfconfultum 86
poet argutffim/prceptor diletm
_50| ad
b.Brant. ___

I fas efI'et_;1':ceptor ucdffme exotici ac

barbari fermons qudd/fuis mchff1'm_s


auribus nculcarezln pti ,pludo ruds lo.
quutor audaxq; uutus mabus tuus dedicare: qc?
mhx labor ngenuuszfedtarqg no tes ac frequs
lucubrato peperere. Sed qua te hantats (:

_dore confpicur _eforem video : abfq; rubors maf en.. 4


tala: ad te fcrbend puerlles exctau manus.N

en es de numero cog: Crtcogzzqc lpfx nihil fa


ptzngen t afperitudin nn alos vertqnnecm

alo defi natus vultu: alio vocis fono :alo quocp

ncefu . glee at ta obfoltoreznec fupba afro:


gantore : nec capllator(vt folent) me.
in te unen obferut manucaps. Memi dulcs
ter me puer/pds flcs achadem fub te fn:
ceptore meruffe.O dulces cfabulates quas fer:
mone tuo fuauffmo cditaszpublco auditorio
te ,pftce accepmuszauribus imi tencllis 8 aclh uc
ppter pubertats molludn reptbus :falutaref
A ac beniuolas folit tug facd dfcplnas exhibu
.Quots en n frequt gymnafozcertam po
etage grdnfonqg : chelyn nflmaff lepdo

q; fufurro cantlenas orphcaslclelphcafqg permul


! quotens ob phb tui dexteritat' laureamq;
coronabil/me ad Aganppdos vreta/ fcaturens

tefq; Cafali ruulos concrafh.Quadmod att=


; ucdtatis prnceps Demofhenes/ Platonfq; Cannmmn

nofh tenellus auditor / orato ne Dmonh


oratorccitatxffimus 1 pro Oropo akurus ad elo:
quent fudum cmotuslexttt. Ita tu charff
me prceptor/ anm me prmtus ad flitores

udogz feceffus:antraq; ucdora tua affab|'lta=


te ac vrbantate mduxfh' Gratas gitur n quas
volumus fed quas ! petors exiguitas valet:
referre n dedgnemur. Nam fi grariagz aones
in hoc epiolo pro nfufa eloquriaz proq; mufa=

tum nfpramineam tibi perfoluere conarer Nxlo


a

alla

tici calami rguta : gyptiq; papyri craffitu /

nolris fudoribus vx fatis facerc. Nofr ; ru


ditatis exercitamtalhilari fronte / iucdiffimoq;
mentis examine trutinabis. Lauclabis difcipuli tui
audatiafmz :quifui prceptoris faluberrima rhyth=
mata:latiali(quuis dura ac balbutienri )lingua/e
theutonico vertit eloquio. Nec id pucloris loco ha.
p"f"'=\fha

bend duco . c 86 Francifci Petrarch philofoph

pzmamus Stoici : ac Meonii vatis/'featvorxs celeberr ctes


vulgares: vernaculaq; chtamial Philippus B eroal
clus Bononie/eque jceptor meus /omnifq; veta:
fltatis cdidiffimus nqufitor (cui etiam iamducl

primas partes in o dicendi genere Italia : fellnaq;


virit tribuit)in latin fermon vertere n dedig
nat9.Qu 86B occati terpres erubuit .Max
imi igirur fpeftatiffimiqa honoris fnmiiqgloco dux
im9:q: me fermonis tui vernaculi(quo egrege faol
les(terf>tefI`e voluilli. Illud npe iter n afpern

da hamtatis genera locati foletzc fpceptore di


fcipul9 ad honores egregios eleuaf.T ti ig te iu:
Socfat re faciozqri Ifocrates Platoq;/Socrat fcffim :
I-heophmg cere.Nec cclo ean re Theophrao: gAri{-cotil
Arxtodles. peripateticoge funclator maxim maxi fecit. Ec:
qd prifcos cito c fatis fupq; mea in te obferuabil'
piaq; veneratio I longe lateq; per fines Ciermanie:
eruditiffimafqs latii fcholas/me prconeltonuit.
Hubertnus .

Tefis m1l1iHubertinus Clericus Creftinas:


marchionisMtiferrati 8 pedemtani poeta Ri
pendariuszapud Cafal tuam egreg virtu

t expofuilnrerrogabat en vir ifle apprime doc=

III
tus : oratorq; terifimozan ne eti Germani fines
elo qur ac argutris mufe dogmata paffim femi

narentfre aieb amiczqui ilo Nafum apud nia/


tes faceres: Iraq; in verbafidtior factus : re adhors

tari n defnzvt in his noflrs lucubrarionbus fa

uorabiles affenfuszeuramqg ptem adhibeas. N


dubrozquin craifis quidam auribus : corcle
obinaro :mpexs fupciliis/fciffili palliaflro: futu
; 1 amikizmanus fanguinarias temere
nobis impngannhogz glutinofage fauci latratus
larualefq; ac tortuofas exclamationes: celeufma
nauricum! cauillum exoticum: fellulariafq; caihs
gationes: te ducezte prfide. te quoq; tutore facile
fuperabimus . EH etiam nobis altior cothumus:
fum: nobis fyrmata lgiorazdexter quoq; Apollo
c iucunda camnagz chorea/nond des ac na
diuerforia cleferuincafa fiquiclem manu Palladis
artes. facrq; Math feos aram : thure vapdo/fre=

quciq; libo veneramur. Igtur dulcifime fautor:


venrs impera: ; nauiculis nofris ac phafelis: falu
bres auras precare . Vale.Datum Friburgi . kalen.
Februariis Anno cli.M.CCCC.XCVIL
a.iii.

L*

@ :

nunc acros concdret arcus :

Verterer nntdos 8c mea verba pedcs:


Et daret :altiima pletralepors:

Ad te mgraret/hoc duce/culta lyra .


: . z venerando nomine dgn
Ee tuo potertztu quia dulce cans.
.:


:

.
Expertes
numers
eu mals condere
voces:
Audes magnifico cum Cicerone loqu.
modo plaudeztus foelx Germania nymphs:

@ |; .
` Non umus . a mus/c Apolline dextro:

Tangere iam ddictTheutona terralyram.

Muica norates lphoebo ducelvenc ad ,


88 voce onare modos.

Qua G", A regione procul norazpcrmedos


18 Sacra catet :nec nos Aona prata rgant:

:gf Grca. clara. uos potuc lurare poetas z


dum.

Hc quia vicino umne paa .

Ad latosqz lares facils penetrauit Apollo :


Attult ac ecum plera canora lyt
Nos tamen/horrends
[ quibus ngen e non bencultus .
1:& !:
1 patria nora. "
].604 ' . ! muas
Incptzlepdos ; :

. : &

IIII

Luclit: 86 airingit verba foluta :


Vtile nam dolzo multis pallefcere ludo:

Hoc nihil egregius maximus orbishabetf


Virtus 86 ratio lucliorumzprmialaudum
Parturit: 86 tituli emmata 'clara parat.
Vatbus 86 dantur meriti fomenta laboris:
Ec retinet
laucles diua
thalia
fuasplaude
.
l Plaucle
fenex/noiro
viridis
quoq;
iuuta
Dudtori: vell:er hoc duce crefcit honor.
Pandere fait numeris ! facrana phoebi:

Nil latet Aoniis fontibus huncce virum


1 fpe damus tenris iucunda labellis
Verfibus egregiis : dulcis amice : tuis.
C vtinam poffem traare loquelas

Aduaszniridos 86 fotiare perles .


Quicquicl enim facris phbi de fontibus hauris:
Canclidulus numeris neis 86 eloquio.
In lyricis modulis blandiima carmina clikas:

Srruilis :argutusfcandidus/arq; tetes .


Non elegis minor esztc Coi philet
Accipiunt comitem . te fociumq; vocanti

Sed quia. non opus eil: clar lauclare poetam:


Iam facit emeritam pagina fcriptaficlem.

philo
mufigexcufantis ingenii fui paruitatem.

Grandibus poffunt numeris tonare


Quosfacit celebres poetas:

gg-;l

Quos 86 afpiranc tener amn


Nurnine facro
Ilia

dlll

FOLIO
Mentis hi crafl tenebris fugatis:
Rebus externis procul hinc abais.
In poli tendu nt fuperos meatus
Pekore doto .
Flatibus facris agirantur vfq;

Candicli vateszmonimenta condunt


In quibus fulgent animi furentis
_
Delphca fenfa.
Inclytus vatesl radios Eoi

Solis inquiritzrefugafq; ellas

Mente rimaturznumerifq; condit

Sydera cli.
Sepe ventog.: rabiem fonorum
Verfibus pingitzboreg q; .

Frigrda 8L feptem numeris reuoluit


Plaura trionis.

Candidus vates rutlo fub ortu


Colligit verfus;quia magna quric
Paazfcxt caufas varias larenris
Recldere mandi. _
_
Inclyrus vates/celebres carnoenas

Turribus regum veneranclus affert:


Refq; defcribit populi potentis
Carmine magno .
Cancliclus vateslituo canoro
Bellicos fortis recinit labores .
Et tuba recitar furorem : 86
Prlia cantar.

Inclytus vates trahir ad cothurn


Mentis ardores/niticlq; fyrma

V
Induit:lapfus recolit potentum: 86
_
Ardua fata.
_
Ftbus tantis mihin repleuit

Sic n phbusuigido fub antro


Incubar noer labor: 86 minutos
Concipit orfus. `
Ignes n fum facibus peruus:
Quas facer phbi cl'xorusl8 diferta
Turba mufagellepdisaabunde
Mentbus infert.

Ergo fuprem veniam precamurz


Noira/qv ruo erili camna
Fluxt: 86 facras violauit 'vndas
Carmine rauco.
Alter in ccis cumuler latebris
Fabulas: trfes cana: 86 labores
; pugnezreferat ferocem
Milriamqg.' V

Me iuuet verfus humili boatu


Condere: 86 ment tythara minori

Rite folarizpariter iocofo


Soluerenruo
Gratamzcredozdabitis tenellis

Mufuls:pigro genitfs fub axe:

Suffic1't`:noftro fquiclem magiro


(Crede)placebunt.

`\

FOLIO

pigrmanlarragonif
Iacobi Locher philornufi.ad letores.
L&f9 Nauem Pcultorum iucunclo fcmate promiit

Brantzcuius celebris fama decufq; viget.


Quam fatyr vocitare queoznam candida pgit
Manera vrcutsconterit arq; probrum.

Efficere argiuus vix hoc potuiet Homerus

Qui lufit veterum prlia magna ducum :

Syclere fub faufto nafcentia fara tulifti


Prceptor clulcis zdotiloquufq; comes:

Quos tibi conceffit vernacula lingua lepores

?4_,

In latios vertam fimplicitate modos.

Currite qui noftrum cupitis confcendere nauem:


Tranfit ad hfperium iam bene pita fretum .
Altero. ad obliquos conuertat brachia remos :
Alter fultigerum candida vela %erat.

Currireziam properac curfu cpul a rriremis:


Et mare nunc mediumcarbafa noftra t_nent

Ad Narragoniam .

pm,-,_ Hi funt qui defcendunt mare in nauibus/facientes

op ationes in aquis multis .Afcclt ; ad celos:


86 clefcendunt vfq; acl abyffosmnima coge in malis
tabefcebat.Turbati funt86 moti : ficut brius:

86 os fapientia eogz deuoraraefl:.Pfalmo .cvi.

31u rrgmni
de Olpe.Iacobi Locher decatoilichon.

Ad Io.B. de Tempore flici currunt prfentia curfu:


OIF

In quibus Aonias euehis lpe deas.


Noftrates/claros folus facis eI1`c poetas:

Scripta palarino das quoq; noflra Ioui_.f


_.~`....

VI
Te clucezmulrifo nus Brant/claro nomine fulget
Edidit 86 longe poferitatis opus.
Gloria magna ruis manibus clebetur: 86 vfq;
Digna eft Thefpaclum te celebrare chorus
Imprimis argu tis di`tata recentia ii nis.
Roma pares noicrs n haber ipz notas.Vale.`

a jlaruhhiumnfum
fube ; pfeio nis
gonic: e barbaria in
latiale folum:Exhortatio Sebaiiani Brant. Exhoftatie
Nuper ego Pcultos vulgari carmine fcripf:
S'B'
Eil: faris hic noier notus vbiq; labor.
Narragon quando nobis fabricata carina eik:
Theutonico qualem iruximus eloquio.
Q_uam deinde vt volui contexerelforte latino
Scmate pro doiszprincipiqg clecli:
Occurrere mihi tam crbra negocia pafim:
Qu verfu exorfum/cletinuere pedem .

Quo fit/vt ncpt ram dign opus/ipfe reliqui:


Et fregilcalam quem femel appofui.
Arq; ita ! mediis palynurus lin vndis
Stulriferam nauem :remiuagam tatem.
Inre proinde tibi norazprq; omnibus !
Traclimus omnimodas ch are Iacobe vices.
Otius atrollas malos:clai`emq; relaxa:
Antemnafq; fuo flamme ventus agar.

Iuq; gubernaclo fubeas : clauq; retorquens


Fac fatuos quos fuis per fua tranraloces:
Plee viam velis : rem ofq; impellezrudentes

Excute: quo curfu concita nauseat.

.
[ ed copulos/penituqz
8| mali.
Anchora cum it opus proraiatetur ab alta:
Ne tibi colldant ventus 86 .
Vortice prcipitem Icaue is/ ne te im petus vllus:

Siue procella vorax obruat. inde vale.

In larrogonc @

_ nem :Celeuma Sebaiani B tant.


Horror adee viri quos nc vocat eur9: ed e
Scultoge in patriam/carbaa plena Volant.

Tendite
narragoni
: ab
ittore
funem
Rumpiteznec
mora,ppere
it. vnta
carina
natat.
:/ ine fine videts
Qui comtatuneum non capit vna ratis.
Nec repucate viam/maribus dtaxat apertam:
Quin 86 e copia mixta viris.
Perugl exegit notes (mihi ctede)perhennes:
Quinos collegitzcompouitq; rati.
Et merito . quis en nor prentiautat'
Prteritis ve doletfiue futura cauetf'

Ctemplator age hoc Fpeculum :quicqz cupicis


: 8

Nam |. !
(3: 1 e facile ee bonum.
(' ibiIe ee
Nos nterxcunkis e ciat ee locis .
Ipe ego ; mihi qurere foran:

Inueni in quouis me fore [ loco .


Vera
lo qui deceatzrumpantur
vc ilia. ultis:
i Iltgmec
me iurgia vana mouentz

911

;; 311

: Narragonijncpir.
Vm mec diu mult cogitaem : &=
: : curu
cximo : comperi me herculezex medi:

tatione mea vigilannlplurimos errorum gradus:


quibus human genus in pcpiti labitur. Ad a:
nandas igturmortali gritudinesl pturbateq;

intolerabileszplriq; apientesac litterat homnes


fruuoiima dogmata criperezqu vulnera m
tis lacerat l Aeculapio melius anarent .Quppe phoopbfz

apud Grcos /primitus inituta fuere gymnaia: &Grafica


inquibus alubris profiteba medicina: que "
5. 6
. 86 Socrates ille maximus

diputare cpt. C en in reb9


naturalibusxert bouogz ac umm foelicitatis fi:

nem ponere nequiret : mentis u contplationes


ublimes :ad morali virtut udia contulit: 86 =
:
am euocae diceretur-Is eni c mortales ipos p:
cliues ac ,pnos ad vitia cpiceretzhoc remedio 6=
| publica Athen
enipalrazea docuit prceptazqu ummi =
ni fontes : .: vero Socra
Platonica
tiszucceit cliunus ille Plato : ! diciplina.
morali Sophia conumit. nec ab re :
udio melusaut anCtiP humo uccurrere

potuiet generi!Scripit aluberras leges: mdfica

FOLIO
uit r publcfpeciofiiim:cflitut hum an focie
tate; iucdiffim :impofuit fren libidini; ignaui
mortali ad virtut' excitauit . Tempeftate quoq;
Pf=lf\1l'f

philofophogeztas poetag: l"ulgidii`mainteruet

ng

que ob dicendi fingendiq; iucditat : n medio:

Hema pom cr loci inter eruditos obtinebat. ; quidam


heroic carm(quo res diuin humanq; decancaa
ri fol't}cultiffima fcriptione celebrart.Quid de
agriculturazalii de planetis 86 curfu fydegzlgnotuq;

lff

polog.: .nnulli de amoris imperio:vt elegiaci: Ple

.
Cmic

riqz de Reg ac principum miferabilicafulvt Traz


gicizpoemata elegantifima compofuere .Reliqu
Cmedi(qu Greci arch vocarunt)c magna
dicendilibertate coluerunt.E quoge numero :

Cratinus/laudatiffimi va
tes claruerunt.C envidert iuurutcm Athenil
fiumzcetercg Grcizomnbus libidin generbus
irretri: occafion lnocandi accepert. 86 plano

dem eloquiozquorcq; fceleratog.: homin vicia


ac peccara libere mordebt. Ex hac veteri Cme=
dia. noflri latini n ineligans fcriptitdi genus for:
U1'1|l'U` mart:86 primns Lucylius qd' fatyr latinis dedit
in qua noacim fcelerallhomanoge princip: ciui=
umq; priuatogz canebatzfalibus multisziucunclacp

Saryrc.

dicacitate pfricabat vrb N certe flac rate


dutus .vt fandi lafciui/86 effrenat qud ,pcac
tatexerceret: fed vt virtut ftudia: clotrinafqg fa.
lubres exctaret: 86 vicia e medio fugaretlgitur fa.
tyra totalatinogz eft(vt : Fabius/libro deco
Inilitutn oratoriarum)> fatyra nos habef

VIII
inns Graii arche prifc Cmdi tra'tart.Poil:
Luciliii elogp rudzvrbanitate tam' ciuicaq; mor= Ho,-ag

dacitate n pnitend auor:Horatius Venufi=


nus fucceiir. Q fermone terfior arq; emftior: non
q_a\l".

paru glori Satyra meruit.Pelfius vniclibr re Pcris


liqutzn quo nom fu. mortalitati cmendauit. Inman'.

. lremus om princeps Iuuenalis: qui quod in


ingulis Satyricis vatibus enituitzid tot fuo iuc=

cliffimo dulciffimoq; poemate complexus' eil: .


mores:`o rpora: vt qd noirates fapere n incipi=
unt?cur vates n coltf' cur poetagz interptes rap:
fodofq; n venertur.An ignoranti' gn aut pdeife

volunt: aut clcletare poer: aut fimul 86 iucunda fgfffgfl


Blidonea dicere vite . Edocent eni que mala: que hpes yorum

bona ! vitia: quo virruszquo ferar error.


Nam impios/fupbosfauaros/luxuriofos/lafciuos dmdifcurfus
delicatosliracdoslgulofos/edaces Iiuuidos/vene
{
//[/
indotos 86 aruos:pote lacerant.'Econtra virru=

tis cdidiffimos imitatores_`:'_laudibus magnis ex=


tollt: 86 cuiq; fuogz meritogz premia afcribt . C
vero na tempeate r pene innumeri fi-nr fatui 86
ftulti homineszquinegleto virtutis amorezad te=
nebras ac huius mcli illecebras rendant: oppti
fuit vt denuo vates aliqs eruditus 86 vafer refurge=
ret.qui manifearia fultoe deliazvitamq; i`pur=
ciiim taxaret. Hanc fcribcli libertatzprcepror SBf2

nofter iuccliffimus: SebafianusBrant:Iu;ii_d,g_=f~"7y/"7 "


_

: P oeta_ haudi
_
S nobili1: acl cmunem mort a

; fllute : lingua vernaculacelebrauirlmiratus Dices Hore.


.. ..

'
/

'

FOLIO
Dantem Florentin arq; Francifc Petrarch hes
Fran. petrar.
roicos vateszqui hetrufca , lingua zmirfica con:

texuere poemata.C vero Narragonia fcu Nauis


n inepte Satyr app ellare poi1`um9)
Namgonica obus gentibus pneceffaria fitzopefnti eife cluxi:

SfYf2

vt eam in carm verter latin: quo exteris quoq;


' nationibus(qbus null lingue nie cmerti),p=
deffet. St en gallizfunt Aufoniizfunt Iberizfunt
Pnoniizfunt deniqz Greci: qui id gen9 ditas n
caperata fronte leitent. At vos lelzores date ve:
ni Iacobo Philomufo :ii quid ob ingenioli fui me
diocritat peccauerit. ER quippe ps liber.t ad
falubr fapitie cmoditatiftp clotrin : t ad cle=
menti.itultitiq; vanitatem expurgand ditus .
Intueatur ergo hunc perlegatq; : quifquis veluti in
fpeculolcondition' vitcp nouifle pfpexiffecp
laborat: quo flitius tranfigere valeat u .

ltratulirhuninprului
_

auoris ISC Libelli Narragonici.


P'ldm PerOrbecp
cuntasnc
refont
fauiiima dogm ata gentes:
toto lfcripta facrata. vigent.
Biblia: que vetege congeffit myica patrum
Iurazfouet facris petora noira cibis
Sunt plures fophi libri quibus optima mor.

Verfatur feries z cmoclitafq; patet.


Admiror tam hoc:cunl:i gp lumine vifo
D ocrine:in tenebris pekora cca .

Ex toto falubris mclo dorina fugatutg

No ke igitur ceca flutuat omns horno.

IX
Pallas ad :zthereas turfus contemta :
Tranfiit: 86 fuperis feruit amica ch oris.

Dexteritas fimplex : veri prudentiasceifit:

0Ul`d1`us..

Arq; fideszpietasza probitatislamor:


'mha'
Spernitur ad mores quicquid perducit honeftos:
Spernunturleges prob monumenta facre.
Iclq; quod eil peiusztales quia nefcius error
Voluitzt mmoto continet vfq; grada:
Per fora/p plateas/vicos/madidafq; tabernas:
Paffim fultorum magna caterua falit.
Caupones:fcurrafq; leues: 86 pharmacopolas:
In precio ma no turbiclus orbis habet.
Dotibus ex plois animi : fetamur inertes

Harm. in
fumo'

Corporis illecebraszdeiidiamq; malam .


Eftigitut numerus ftultorum maximuszorbem
Qui taminat totumzitulticiaqg fouet:

Ec .. .
cm'

Quidam etiam meros toto fe tempore ftultos

,._xxv

Cum videantzfanos fe tamen effe putant.

Nil fapiunt homines prcordia craffa gerentes:


Prudentes nimium fe 'tamen effe putant.

Attamen vr Pcultos poffim cumulare prophanos:


Et quemq; ad meritumiure notare queam:

Innumeras claffes fingam llongafq; triremes:


Et naues celeres : veliuolafq; rates:

Si non fuH"iciunt:criitata petoritazrhdas.


Effeda gallorumziam fine fine flruam .
Nec potis ratis ftultoge pondera ferte:
: gerit innumeris verfibusite liber.
_
Denumero ingenti itultorum qui modo viuunt:
Accelerant ipedibus ad mea vela citis.
bdlg

sono

Non liter QG volitet per gramina florum


Turba apiumzdulces perftrepat arq; fauos.
Qudamzne curfu tardo mea carbafa linquat.

Nando fequi cogitat vfq; ratem .


Quilibet ad prim ,pperat confcendere tranflr:
Et regimen nauli folus habere cupit. .

Currirur ad nau'pofcremus quifq; veretur


Effe :procul toto flumine vela micant.
pis Narragon hec claffisl titulo fic iure feretur:

1
In qua. flnxltorum quilibeteife cupit.
SPf1l\ In fpeculo veluti faciem quis rite tuetur.
mmm
Effigiem vultus confpicit arq; fui' .
Sic modo de notro capiat manifefa libello
SiS na: uibus vitam conf iciat ? fuam .
Nemo caretviriis .nemo eil: fine crimine
vit .
_
Ergo Pcultor candida vela trahir.
Nec poterit quiificaufa fapien ter in omni

,fp0rf,f

Segerere: 86 nulla contaminare lue.

1_h9_l1'b_|lo Qui bene mortales fecum confiderat actus:

u"m

Et trutinat mentis omnia faa fue:


Inueniet caufam :po terit cur Ftulrus haben'.
Vtmodo fetetur remigis vfq; .
Quifqus en fliultum depito ftigmate dign

Se putat: 86 : fimplicitare rudi.

Is poteri: fapiensztandem prudenfq; renafci:


_Et fieri diu Palladis inde comes .
_
Sed qui nunc pruds : cafus vult effe per omnes

Nil faprenslfemper noliger ei`e folet.


Hos
fiqudem arq;
alios colligo
poteri: quofqslocis.
udiofa caterua
!331
propris

XII
Pfaliiio.
Xlvi.

Nobilis clerus f venir liuc c paupere Idiues


Ciuibus vrbanis carbafa plena fonanr.
Rufticus :imbcrbis iuueniszcuruqg fcnet

' " 5

venir: pueri:Irulri'loquufq; parens;


116 dol:q; fimul /longo ordine cinhz
Ad pitas properant/acceleranrq; rates:
F mineq; genuszturpis qv fpe voluptas
Incitatzt rorquer n moderarus amor:
Stulricolas inter noros diuertere glifcit:

In fpeculo fcelerall perfpicere vfq; fua.


Attam' vr }; noftri dilcaminis orfus
Rite fcianfronr prbeatoro piam .
Pangimus ad cerram multor hc fcripta faluti
Stigmate que mordent : genus.
Sed ii forte malus voler hos confundere rifus.
Scriptorifq; vafros dilaniare iocos.
Facundas capiar caufas: de codice primo:

Thcuronics numeris qui bene cultus adeff.


Ec caufas itidem iuias tibi deinde feremus:

Curmultis proir fio nora viris.


Sic quoq; Sattyrici quondam fecere poete:
Mordenres populi dedecus arq; nefas.
os fequiniurxuis udio/liriguaq; minores:
Arcupimus mores nunc medicare malos.
Eik animus tener mulr prodeffe (:
Vr fcelus explo dat/llulriciamq; grauem .
Parcirezflulror _dum micantia fingo:

Turritafq; rares ad freta vafla rralio .


Parcitezfi ign de moribus addam:

Stulrigeris frontem fignicemq; noris.


b (

Sar)/rid

Exnfatfo
cribenris.

POI-IO

rgumt in uarragoni
D human generis foelicitatzdocumtq;
aluberrimzultor clais ad Narrago:
6 !: quam ( con:
cendt: qui de emita veritats : 86 apro ani intel:
leus calle vagteszin varas 86 vmbroas mtis te

nebraszac corpotisillecebras corruunt . Potuiet


_ _ ps hic noer libellus/n inccinne atyra ncupa

rized autor nouitas-tituli . icuri enim


prici atyrici :varis pcxmatib9 ctexts z celera ac

prauitates mortali reprehendeb . nora


pagina. atus 86 68. ! oculos depin:
mmm'

git: vt tan in mtidiimo peculo : quiquis mores

86 ; 6. 8
1 nos verbo mi?
reddere(vtFlaccus ait)Senus enim dum taxat no

: ! : numero late
(1 86 nore au

dat ab obus lecorib9 nos cecuturos cfidim9 A


i prius ingenii nori mediocritatem : 86 la
nuginis annos . 8=
86 udioa prterii:
nudiq; 86 !

: . Nos
: precari ve.
lit: obecramur.

xr
Deinutilibus libris.
-_. _. __- _1

Inter prcpuos pars cit mihi reddita Pcultos


Primazrego docili vaftaq; vela manu .
En ego pofideo multoslquos raro libellos
Perlegtum lelzos negligoznec fapio.

Wl~

;""f.`

l i

ia/
if

'
re omnes fcripto
res cupiat: oppri
metur tum libro=
rum multitudine
tum diuerfa fcri=
bentium varieta=
: baud facile
1 ver poifir elice=

re.Difl:rahit en
librorum multi tu

f . do . Et faciendi li

bros plures non


finis.

griilnus in efrcelfa teneo qa naue rudentes


tu

8 ;
Q

fe

Di`odorus._

8||$
1 Pffil1f11lHa .

u0rc0m't S

'

Non ratione : certazfenfuq; latenti:


Co n gef-tis etenimtultus confido libellis

b . iii.

FOI-I
rllbcifibictriitrlgf Spent quoq; nec paru colleta volumina prbt
; Calleo nec verbznec libri fentio mentem.

xxix.

Attam' in magno p me feruantur honore:


Pulueris 86 cariem/plumatis tergo flabellis.
: vbi dolrm certamen voluitur:n`g;_
Aedibus in noris librorum culta fupellex

Emnet: 86 chartis viuo contentus opertis:

__

Quas video ignoransziuuat 86 me copia fola.

P9lGmUS Confcituit quondam cliues Ptolomeuszhaberet


phlladelpbus Vt libros toto u fito
cui memimt

di

d .

SV qemun

1" l1'X1`1` Quos grandes regt thefauros eie putabat:


Non tamatchanlegis documta tenebat.
_ _ Quis fine non poterat vite difponerecurfum .
333%" pariter teneo numerofa voluminaltardus
i_glo._1`ii. . legozyiridiconttus tegmine libri,
:;f;gg Cut vellem ftudio fenfus turbare frequenti?
(

ut an follifcii'tCi'1s anim confundere rebus!


ui u etla i uo motulfit Prultus 86 amens.

Seu [tudeam :feu non: dominus t effe vocabor


Et poffum ftudio foci difponere noitro:
Qui pro me fapiat:do:afq; examiner artes.
At ii cum do tis verforzconcedere malo
_ Omniazne cogat fors verba latina profari.
Theutonicos inter balbos fum`maxi`mus auctorz

Cum quibus incaffum fparguntur verba latina.


;
f_f.d9_i=i'gi

vos doctoreszqixi grandia nominafertts:


Refpiciteantiquos patresziurifcp peritos.
Non in candidulis penfebant dogmata libris .

"
pagas,

Arte fed ingenua fitibuncl pecftus alebant.


uriculis a_ini_tegitu_r fed magna caterua.

\ \.

ae.

XII
De bonis confultoribus.

Ciuilis quiccp : confulta fenatus.


Iutitiamq; videnslfenfa aliena.pbat.
Condemnatq; grani miferos errore potenter.

Proucnv.

Ill gtlinq; fcrobem trudit vbiq; fuem

C omni folicitu
dine ac viuacira=
te veritatis: .

gandaef caufa.
Iudicantes enim
oportet cuna ri

mari.f> oculis ha
btes folum de.
a quo ficut iudi=
cabunr iudicab

]; rur.86remerirur

in E1' merifura fu:


erint menfizfludi
ces veritat 86 le:

gum 86 ve
iigia feg debt.
S/omplurels ,pperant ciuil intrare fenatum.
PPl1lgnaui vanos
feftanrur
$135//(
latent'
hanahonores.
_1

>

CI`ili'a'in
' renebr'
'
e a

gclv._diTois.g.
???
"C "

? Tll

"
s' 2811:

n.q.vii, cut.
"

XXX.q.V,1lICl1
bm cantem. ` _ `

FOLIO
S2l1US Roma [eues habuit confultorefq; peritos
,Qui fas atq; nefas iuite penfare folebant.
Pofidetinfignis iam ciuica regna fenatus:
l_.i'i`.FF.dc on'. Confiliumq; regit: qui nefcit foluere nodum
iii.

Hic in confilio magno a prtore rogatus.


Non noua de craifo ditamina petore profert:
1,'_mm : alios fequiturzne fit contemptus ab illis.

eli l`b. quorum arbitrio depender publicus vfus.


exemplis .|.

Cm

eu grauisindoti furgitiarftura fenatus.

femllnrtf Non fatis eik alios ( vfq; : fed orfus


xi'.q.i'n'. c fi' Tu proferre nouos debes:8 voluere mente

"dPS Legis vtrumq; caput: ne quis te iudice fulto '


Damnatuszfuperis diuis tua crimina ploret.
vf,g,1;u9

Forte pu tas fumm nu iq curare tonantem

Res hominumzcurfufq; vagoszmtefq; ,ppbanasz


. Crede mihi/iuris normam fi nofcere velles:
Sali1ih'9_pnul'I
. d um.quo/re
_
--apienter
,
, omni

.
q,,p,a3 ; u ft,
in

(alzo.

Confilium monitrare tuumzmencemq; valeres.


Antea confuleres doos/iurifq; peritos:
Q1 tua de graubus fierer fententia rebus.

_; Qua trutinas alios menfura :aut lance rependis:

61161 C0

Aeacus hac eadem Pcigiis torquebit in vndis .

Cdcul_l. deus omnipotens qui nos poit fatazfupremo


re' nonnonag. Iudicio cenfetziuita quoge lege citabit.

Inueniet quifqs: populos quo iure mifellos


Torferit: 86 fati pofi: mortem premia fumet.
Inter mortales qui non obferuathoneftum. _
clerc i`u_di,cn Iuiciq; viam viuuszpor fata feuerum
mhV Quor inuenietmec tc fapientia mundi.
S2V
\

Nec vires apimicenfuram auertere poiI`unt

XIII
Deauaritia 86 8

Pertinet ad proram nauis: cui umma voluptas


E in diuitiislterrigeniqz bonis:
Gaudia magna putat nimos eruare cloloos:

Nec fruitur partis: ultus ; : uis .

tis ::
2 ar:
r _

gentividemgra:
tiusintueturauge

n,
'E

olemednec
acietas vnneq;
nisaderit cupi:.
.

Qui legirimmenum nmorum pondus 86 : ><Stultus
ad partis
illecebras/
captat
86
olatia
rebus:

'
hos umptus : terracp votate recondit;

Ad ygios pentrat ed . & ...


6-'
81'

vada. cocyti tenebroi.:


:!

(ma (da

: Acherontis fluminc guet.


Stultior e timido mult (mihicredite) auaro

ui-io.l.i.

Prodi limina rebus


Ponere :ed virus cenus lar itur iui uis .
g

ll

881868 male quitis opibus ludibria vendit.


lucro-Perius
,
, , ,
,
, ,
E qui ollicitis ultus compilat amicis
D iutias :anime nec vul t curare alutem .
luuenas ' Sed vigilare metu trepido noteqz dieqz

Cogiturvtpota it magn pondus in arca.


Luce-vm-

Heufrura diues :inferna no de epultus .

Iob-xxv-

Non tibi' delitias prabit copia rerum .

Hredeq; tui nullo te munere vellent


1:9

Soluerezliuentis fu
, geres vt tartara
, . .

Tantalus alter erisxglauco qui pous aceruo


Vndarumzinter eas itibundo gutture flagres.
Largiri debes pro diui nomine chrii

... ! regna ereni.


BY"" Optauit nemo apiens/gp in orbe potenter
. . :; : dulce Mineru vt

D ogma equi poetzecura vt viueret aura.


Excellit apiens cunti petacula mundi .
Crzugiq'. Auri acra fames Craum anticipare coegit
sl" F. is cupidus parthogz vaa itiret.

'
'
Thebanus opham : vellet`dicere Crates .
cute; _mhz In mare ,piecic nmoz pondus 86 . l
llfszx"; @ ! rebuszauernis

8 ' *

66..... anima; @ : . .


, 1

(11: . : _ 86 :
populos ic nouitaterudes:
Is mala dat cupd ludibria multa iuuent:
Et ? manibus ultor ipe crahit.

Rair An =
; barb
eorum: 8C prci:
dit vees eorum i
. ,

'

_ ../ . :

tem viri turpiter


confui valde.
Ve mundo a c:
dalo . Vos eten
iuuenest animos

geritis muliebres

Illaq; Virgo viti.


Ennius 8c Tulli9
in ociis .

Tempore qu; fueranr ignominoa vetuo:

Math. xvii

Arg; celea mmistiam nora arcate probantur


erat
:
noui eruantur
g.
Landis
quqndam
barbatoshonore
ee parres.

i-R***

'
; 16:
barbam nutrire olebant
Culto res ophi: quorum apientia mdum
Deeruitzcelaslouis
et concdit ad_arces .
Niib"9 Sed nc irrepit morum corrupta libido:

Socrates.

! - -

Manauitq;
; ubdolus
.~
de conue-cx Ecce
pudet :
multos86barbam
nutrirevus
eueram
Sed vellunt to to excretos de corpore pilos:

1""""

: cutem mollem :corpuqz upinum


Point: 86 ult caus duare per omnes .

Sycambr

Crinibus in nodum contorts more ycambril

Am Aethiopumq; mictzcripantes erre capillos


Fas reputantznudos fucati 86 : artus
Pandere z vt ingenuas pont captare puellas .
Colla. premunt quidam ertis/86 torquibus aureis:
d-_zz ho Et dgtos onerant gemmszauroqz do .
gti-Hill::-

O mores hominumzcorrupta o tempora/ 3c atta:


Nemo : 8:!:

: .

habitus curtos nimiztintoqz colore:

Vnde palam apparent gentalia membrazpudore

" Depoito z 86 nullo conduntur tegmine clunes.


l-[ifur. Quid tunicas memor .'quid pallia 6

--_ croceo veit circundata lymbo!


xg Quid ve pedum referam veius ? !;!'
9 rios e uimur.
urco q; ,pp
: :

Germania. Talia cur pateris pugnax Germania?pelle


Pelle inritus media de gente pudendos.

Scah Ne ve tuam perdas famamzdeus vltor :


alle

- - vita;
Hos premetze quorum nacuntur crrmina

XV
.

De Antiquis fatuisf

Ad ftru quis langus declino fepulchrum

Triuefit 86 met iam mea vita datam .


Non tam antiquos fatuoigz defero mores;
Stultitiq; viasnueteratus amo. _

`\

~`~=>E_
iz

li

De antiquis
fatuis.

Inueterata mee dementia craffa fenetz


Non folitos linquit moreszvitam ve priorem:
Sum puer :8 cent tranfati temporis annos
Connumerare queoznec en fapientior

FOLIO
Efaylxv.

Effe velim :pueris ftultorum Ggna mi'm'{h5',`


Stumm

I
E
qlm ffglrflen
prfcribo malignum
;
Et mala viuendi/mihi teamenta relinquo:
"Pl3fq3 mall fum/dUXq3 86 peifimus auor.

Quod puer ediclici :facto monftratur inerti;


.gfx n_1,g, S tultus ego fen1per:tamen hac laudarier arte
.C. Cil nl
' '
protendere fam;
ummdlc
sf: Perciipio.infanam
86 fceleris

|mpmb_ Et vitium monilrrare meum : morefq; piidendgg


gu deo :de celebri tanq certetur honore.

unc refero per me clecptas vndiq; genres;


le duce nunc iato tot femina fparfa malorum:
mrnemor hunc prauu vite conuertere curfum.

IQuin doleoqalnon confueto tramite femper


'1ueo:86 u tas penitus confmere vefes.
Sed qa non valeo curfum complete vetuum:
lge nato difcenda meo :teneroqg nepoti:
ro P onam:
' adlcriminal.
' '

I
f fin amq; vias
rgas.
IC la 3Cl/ patrislverigia terrfitetz

C5@ ,__ Et difcet prodire gradu genitoris iniquo;


vlG 111510 (laude: 86 ipfe parensznatus gg criminemaior:
Progreffum fceleris fuperatlnumerurnq; malor:

pemq; gerit pulchram de nato: quon' ma g[ta,


:gna: quibus vite male fanos triuerit annos .
Moribus in prauis verfabitur illius -setas .

_
q po it ponet inertes:
Stultitiq;
vias nun
'

Ergo reget prte l_l;ultorum carbafa nauis


Proh pudorzeffta o quid nc cups efe fenetaf
Semper 86 in tenebris prfentia vota morari

,'f,,',

Inueteratus enim fatuus bene viuere nefcit:

Nefcit 86 ex animo fdos depellete mores.

XVI
.
De dokrinafiliorum
Indulger quicunqz uis ad crimina
5 nec puerile ;

P _

Senriet is tandem damnum/eroq; dolores

Acenderq; plendida tranra rat-is.

Qui parcit virg

odit filium uum

f.; quiautem diligit


.: l.;. illinanter eru

: :=

z here a puero dic


!.$
' ;f cuieris e virga':

.~

n morietur-Tu

3.

-> 86: eius ab

inferno liberabis

'

-.*~'-~'

r.

'TUTVIAA

.-

Srultus eric emper/mier/c ccatus ocellis .

@ z quq; modea
Vita fu g(neros animos
'

.
vt moribus ornet.
.Temlt ai!! _opera nacentia fata _frequenti.

554m . _

.. , r


Non errate vetatzcelerum nec-limina clauditz

Viuendi ve modum natis proponere curat.


Proet. xx. Non bene conulitur laciuredejiuuent:

_ Si ine morigero paim dutore vagatur.


VV" Sicut oues curum linquunt paore remoto:

'

Sollicitatqz vagas nimi concea voluptas:


Sic tua per celeris tortut pignora currunt.
Stulte parensznatos cur excuare laboras: A
V51.;
" ;
|.
nocere
c0 ncendere
:
8=
ccnl:
Et entire
nefaszaut veri
curium!
{Zc m" Non etas mollisxnon frontis barba tenell

Te excuare potezteneris apiienta crecit


Iuuenals

Cordibusz 86 & : emina vitz


Quin melius retinent pueri do cumta tenelli . _
Hotatus- Nam cecinit quondam RomVenuinus alnus
'nana'
Quo emel e inbuta recens eruabit odorem
.
Tea duzremanentqz rudis primordia vais. .
Flexilrs e iuncuszalices etuntur amare:
Guidi. dc Robora dura minus z ! prima moraris
femgdamo, Tempora frugiferis : rebus:

Quid moderata nocet pueris correho blands'


Pllet-KX-- Nam ferulzmorum prebent alimenta bonorumz
i
Expelluntq; malos incoti peCtoris
!) : . parentes
Crimina natorum: 86 . ~

prjamug,

Adit in exem plum Priami fortuna potentis

Iliacas qui euit opeszcum nauibus altis


Filius Argolcas properat laciuus ad .
1-3"|" . :! Tarquini fama uperb.
upcrbus.

Ob celus infandu nanzluxumq; pudendumz

XVII
Quo bona ftuprat mentis Lucretia luxit:

Lucretia

Expulfus regno :latiis errauit in oris.

Tranulit innurneros ad nos Catelinanepotes.


Filius affequitur patr.vitiifq; vicifim
Inauigw morefq; bibit ratione carentes.
Heu melius pueris nunc confuleretuininertes
Dutores fugerentzi iam lultofq; magiros:
Prudentefq; bone laudis fequerentur alumnos.

"

Q,~,~,,~ ,
lsl[m1`h;> _
:s lcps

Peleus monio quondam rex clarus in orbe:

ritmi.

Curam magnanimi phnici indulfit Achillis:


5%
Traderet vt fantos tenero pro tempore mores.
Rex quom Pellus magna cum laude Philippus:
Per loca Graiorum qurebat cuneta magiflrrz Philippus
Poffet Alexandrum qui dogmata culta docere:

Aritoteles tandem compertus : adibat kxandn


Magnanimi curam regiszpelzufqg fouebat
Ariitotelcs
Artibus ingenuiszdabat 86 preconialin ug.
D ol:us Arifto teles prim documenta latonis
Candida guitarat: fo phiq; exceperat artes:

Plato

Antea teneros ftudio pafcebat alumnos .


Tempore fed nofltro dementes cura partes
Nulla trahitznatos videant vt rite peritos;

Conducantq; grauem digna mercede magir


Ergo nunc fatuus procedit de patre Itulto:
Qui vitiis largitur opes : tudio q; decoro
Parcit: :lingeni virtute: negligit omnes.
Thebani Cratis triftis querimonia fertur:

pueizx.

mg dnb;

Si mihizdicebatzpoffim clamareliceret:
mls
Vos omnes fatuos vellem appellate probrofos:

Quos agitar nimio funea pecunia ludo .


c.i

roLIo
l Diuitiasle i'tislnatis:86do matenullo
S ,i
S, .
Petoralatatisz nec dexteritate fouetis:

.P11f1'X

Tandem pntet 86 fceleris permiifio mordens

xm' Grandu patremzfero at medicina petetur..

*_

Natorum quidam fceleratis vndiq; rebus


; Se fociantzfummiqg patris diuina laceffunt

Numinamonnulli vitam fine fine prophanam


_ Setanturzvitiumq;petunt_no`tefq;dieI`q;:

' Arq; relicta malo fundunt patrimonia ludo .


Quidam delitiis lafciui corporis ardent:
: luxu flores confumunt temporis omnes .
Ille bibit cyathos fitiens:plenamq;lagnam~

Euacuatznulloq; modo difcriminaponit. p


Sed pueri quinon teneris latantur ab annis
x`i.q.1'. oiiis. Artibus ingenuis : udiis nec rite fouentur:

(c"""- Ad vitium faciles funt: 86 delita parati.


Nil melius gracilem poterit nutrire iuuentam:
: morum prftareviamzvitamq; modetam
p_,x, Quam falubris dotifiquidem doftrina magiflri:

Eflf1V

Principilmedilfinemr quoq; prbet honoris.

Vrilis ad teneros fpetat correctio natos.

Seneca _

Nobilitas res magna fatis: decorare pufillos:


Que folet: at proprio non eft quefitalabore. `

Iumnahs Profuetit quid en maioge ftemmafquid aut.


` Nobilitate tumesfqu non decora:
Moribus 86 cultis meruifi oilulte mifelle:

Sepe malos catulos parit animalia blanda.


mali pueri caflo nafcuntur ab aluo .

Sed pater in culpa eftzqui non vult effe feuerus


.3-;,xxi Dogmaq; nec gnatis viuendi fuggerit aptum .

i ;
delatoribus 86 62
@
lingua
liteq;oitio:
86 8 vendit:
Et
delatioris
fungitur
Inter contiguos pons ua cruramolaresz
In precium celeris entiet exitium
_

Vir inipiens fo:


dirmalzcinla:
` biis eius ignis ::

ardecit homop
ueriis ucirat li:
tes: 86

.
Parata. unt deri:
orib9 iuditia: 86

mallei pcutires

ultoge corpori:
bus.Qui in
i mitcetlapid u:

per caput eius ca


.: : -

fodirincder e
Gaudia umma 1 micere nih-is
: ! vana mouere.
Gaudet 86 rixis turbare moleis
&:!:&; ,
l

pucxv.
&XV
!

..

Potio I
EC

Ote ,tenet virtuszlingua mendatia fingir:


Arq; dolofos verfatzquibus impugnare nocenter

Concordes animos 8 petora dulcia poffit. `


Sepe ferit grauiter/pharetrato verbera lingue
Infontes homini mentes ; 1:
Innocuos vite: 8fautores clifpare vo to
_ Inter fe femper vetfari 8 viuere poffit .
P"~""~ Nec ramen interea fentit fibi vulnus aclatum
Vit bonus :accufat quem delatoris iniqui
Lingua: fed aduenit lamenta doloris.

;Puer.xxii'. Delatore nihil peiusfnil turpius vfif


Cuius in ore fonantlerhalis fibila morfus:

Milleq; pi'`tar fraudum menclatia fubfunt.


Si vider immoto concordes viuere nexu.

__ Si fotios aliquoszfidos feu nofcit amicos:


Ef"" Mortiferum virus rauco de gutture rutat.
Vnanimefq; Ptudet comites a. fdere dulci
Soluerezconcordes queat vt confundere mentes

Mox ramen excufat lingue rabiofa/proterug


Sibila: 8 infontem fe a talibus effe fatetur.

Et fceleris regir occulte maledilca perofa .


Sic quid applaufus qurunt cupiuntq; placera

rm" m Iiiszde quor nil fanum petore manat:

PallacesDaui:Gnatones: 8 parafyti:

Hf2fUS

Ofores tabidizbalatroneszhoc genus omne


Garrula mordacisdifundit femina lingue.

1_

Quifqs amiciti nexum diioluis: 8 atto

'

m_xx_ Stigmate concorcles maculas:8iurgia vendis:


Indignus vita es prfenti: carcere dignus

Perpetuozut tareas viuaci luce perofus.

XIX
Non equi bona conilia.
E: 8L nonzolers/caua qui dicci-e in omni

Necitcin quouis tempore reta


Omnibus in rebus nec anos conulitzille
Damnorum atuus premia olus habet.

a 'all'

%
re [uura
alubria

e'
"Hllluilil
l}
-i< "Hmnulluj

E
`
K
4

Wifi@in@~

E via q videtur
hominiiua: no
uiima at ei9de
duct ad mort.

'
. 86
6 :

Ego quoqz inte


ritu V170 ridebo :

c irruerit repen:
tina ealamitas .

Salus autem vbi


multa cilia .

Stultus mers ille ezqui prudens ; ; ~


6: 86 & -:
`- u_ Proue-.xiiii.

Sed dum e nimi prudente: 8c ad omnia vafr ' "


2 dubito faruis e ultiorills: c.iii.

Provera'.

@ . .
Sit apienszcedozmunitus viribuszatq;
Dotibus eloquii: tamen
Deerit auetas confui petots artes:

E5441*** Co nilia alterus refugitzpernitq; bonorum


Senazquibus proprie mentis corroboret ados;

~-

Eutit
multi
phaletato
verba
colore:
Et cupiunt
verbis
prudentes
inde
putari.

Hi terr findunt aratro/temoneq; longo:


c.ne.m`_ceris Stultorum greu tacito monumentapetart.
den- Coniliis nempe vq; uiszctrptoq; furori:

!"9 : monica 86 .

ad auonios populos cara locaet.

Haudqz ua tantas clades co mierit au Ctor.


Callida i ; conulta probaet.

533*
Nm

hobigg

Inconulta ruit bellis priameia proles


HetorzAchillea miere confous ab haa.
Dum fugit annoi temere mandata parenris.
Sic Nero crudelis iuas dum negligit artes
Coniliicp modosztelo tranfixos acuto.
Seta luit meritimaleanus damna furoris.
Fertur Thobias gnat monuiie decentet

Vt bona prudent equeretur gea virorum.


R050, Dum temere antiquos pernit Roboam apientes

Ecdci. 8 z ; im probat anita.


Plura tibi poem pticorum exempla .

@ dum etantut propri caput: 86


: 86 ! conulta Videre.
Incurrunt pnas meritas: 86 .
; telluris aratrum


De incompoitis moribus.
Qui tenetmcomptos mores/geuq; pudendos;
Etgeat vultum mobilitateleuemz

Maturateri ultus z turbamq; profanam


:: a: aiduo pilea ulta trahit.
-`

'

@
mo

!
-

M/-rz/Mr//

.
: more viuen:
teszppter hoc t
g] pueris inenas
ris iudici in der(
um 1:


~ rum adueerit.
Boniaut mores
"
`

plu diuitie o :

perantur.
v

?HR

Moribus ingeTmis pauciima turba viro rum

[ uper eedenim plures ad crimina currunt:

Et pro perant guare :


: 86 : 16821 .

..

Sapemxii.

'

;,

-i

fOLiO

Turpibusheu mieriimortales)moribus omnes


..

1:1=. xv.

Sunt modo cecatiznec curant munera vite


Candrdaznam paribus vitiis iuueneqz eneqz:
Aegrotantz nulloq; gradu diantia mores'

Sepat hoce maloszmtes nec ad optima trert


Efiaximxli.

Crinibus intortis quidam ludibria :


manibus iatantzvultq; modeum
Sap] t1e.x1'1.
Aumt nuqzleuibus ed moribus vq;
Se fatuoscunftis
oendtzeq;
peroos
Reddt:
&grauiurin
fugit cmertia
rerum.

11.th1m0.1i1'1i.

Iacobrlii.

Inabilis vita e illor/ulta/pudenda/


Inconans/leuis 86 cum tempore mobilis omni
Inceu quidam deformia gea refringunt
Deformantq; graduszfatie ; mera relaxant

Ludicraznec quicqfact ex ordine certo .


Mens leuis e illiszanimus ; !:
86 errores oculis 86 craa
Obicit: 86 mores vita deturpat inerti.
Hide tmlcu. Qur apitz 86 mentem laudatis moribus auget.
.
; modum vite udet oberuare decorum
Quicqd agit: plauu po laudatur amici .
Eaq; putat: quicquid apiens agit illezfacitqz.
': . Qui grauitatebonos mores coniunxerit vqz.
..
Incipit(vt do .). prima
Moribus a cultiszc dexterrtate modea.
Et timoringenue confert exordia vite.

Et pudorzatq; fides/probitaslconantia/virtus
Laudatos facit iuneneszclaramqz eneltam ..
Pax etiam tantis virtutibus additaz preat..
Sinceros vite mores/Sc candida fata.

De lefione amicici.
Qui facitiniuftitiam

Exercet 86 potentiam
In forfanhumili'
Hic facit fcrobem tu muli.

Ne moliaris ami
co tuo mal c il
' le in te habeat fi:

duciam.Qui
"; " / homini facit iniu
naturPot'tes po
tenter tormenta.

patientur.

Eik fatuus vecotszultuslferus Iatq; malignos

Sapi'entic..

fubietos iniufa. potentia Prringit:

p""'

Etpremit infontes nullo de iure-fubatos.

Q iudeir attende boni documenta clecoris .


o,\

FOLIO
Nonlicetniufte nimi: nimumq; potentet

Innocuos turbare viros:86iura fuperba

Dicere : que nequeas illfa mente profari.


pf",f11l` Peifimus ille quidem fidum qui pungit amic ~
66.161.
. ,

Et nocumenta fuis rebus damnofa miniftrat.

Verus amiciti gradas : pro deife viciiim .


Eccicoxxv Et facere alternis vicibus bene fatappinquis.
Liicc.xi.

Tempore iam - producuntur amici.

Quales argolicas quondam viguere per oras.

Sggfs . Filius quore nyinpheformofus Achilles.

Arq; Menciades falfis confoius in armis.

pyi-,mg

Quas Pylades laudes: prconia quanta meretur.

Hmncs

_Im piger infanum }; 1'\111: .


Arq; per ignotas terras comitatur amicum .

Dcmgdes

Quid demaden laudo qd pythia carmine rollo!

Pignus amicitig folido qui adamante ligarunt.

Sc1_p1'0

Scipio magnanimus liby dominatot 86 arcis


Sydonizcharos rete veneratus amicos.

Lelius

Lelius aititiclem nobis exem pla probat

Theieus

: amicitizcuntis imitanda per orbem .


Thefeus argiuis timor 86formic1o tyrannis

Qui fuit: 86 Ptygio vil:or bene notus in orbe:


Per diras achero nts aquas :per liuida regna .
Per vada lthi fuuii:per tartara nigra
Pf1'h Perithoum fidum comitem fuit vfq; fequutus.
Heu nun tales nunc inueniuntur amici.

Piour.xii'i'. Vtilitas propriicuntos iam vexat honoris.


3.~""f" . . Nullafideszpietaszconitantia nulla relucet:
hcclciaihcl

xxxvu',

,

Eil: animus
nobis omni pernitiorhaftaz

Nec manet incurfu mens deprauata benigno .

XXII
'

De contemptu cripturi
Si uis credere vult loquacitatiz
;; omni fatuozvidens libellos

Tot criptos/anime bonum docentes


Ad noros fatuos parat rudentes

Brit tzs c ana;


dolzrin
: =
audi:
c auerttzad fa:
bulas atconuer
tenrur Si quis ex
mortuis ierit ad

illos pnam agt


habet moyen 86

4
.

Credere cripturis nolit 1 Vetuis .


;; , duinos negligi r orusz 5/ potius dum ! .

; bona ccelicolum apiens documga equatur


..x

1=oL1o_
`Eccleii.i`i'i`._
Nlatcilxvi.
Iohan.ii.

Credere qui ( vult : quibus arma falutis'.

Conftant: 8 fidei firrnantur robora facr:


Non hominis vitam gerit is quin more ferino

p.x1`ii.

Non putat effe deumznec fatalpotentia teli:


Nec fuperos trepidat: domin nec credir_olympi.

xl.di.C.f.

Nil iuuat affidua quofdam laffare querela:


Arq; docere bonos moreszvitamcp decor:

Nec iuuat therei depromere munera regni:


Aeternofq; choros fuperzfedefq; beatas.
Nec prodeflr ftygias vndaszerebiqg meatus
Panclere lthiferoszcinos liuentibus vndis:
_ P`s`.xc.

Conrio quid prodeit faruis?quid letio !


Quid prodeft recitare facras per pulpira leges?

,puet.xx1`ii'

D ogmara quid profunt a no Prris fcripta, _pphetis


Sunt adeo obtuii quidamzqa credere nolunt

Scrip turis fidei: 8 prceptis iure probandis.


Proucnxi
Iuuenalis.

Lnce.xvi`.

'At cer te hi fatui nullo terrore .

Nec duras barathri poenas : nec verbera'ditis


Effe putantzcco fic ducunt tempora curfu:
Infanoq; nimis viuendi errore vagan tur

Ante pedes cernis fidei monumenra facrat.


Cernis 8 antiquas leges:chriiriq; triunphos.

Nec ramen attendis quid cliui pagina dicat:


Vnde falus anime iuuatlrequiefq; perennis:
De cog. fpi'. Non tua fimplicitas poterit defendere craffos
cum vir.
Errores:qui te tandem fub tartara mergent.
Ergo malam/cunti vitam emendare laborent.
`

Nam deus omniporens fceleraros lance tremenda


ECcle.1`11`.
Math.xxi
Luc.x1'1'i'.

Iudicat: 8 varias infert formidine pnas .


Immittitq; animas orco quo luce carcbunt.

XXIII
De improuidis fatus

Qui non prius fait parare


Sellamzcf vult equitare.
Si is caclit inconfultus:
Rifum mouenszerit Itultus .

ftultus trfilir 86

cfidit . Sapiens
non dicetzn pu:
tab l1 oc fieri fed
omnes futuros
uidet eutus D

profpexero non

Sunt fatui ? cupio quos rite docere


Ne femper mentis nubila ceca gerant.

Incautus qa nldemfcp/impuidus/atcp
Ignauusfcurat fata futura nihil.

mr_x
p.ii8.

qi.

Sem

h Accidit aduetfi fi quid fibinemo putaffet

Hoc fieri/aut illud poffe venire mal .


ECl~Y0 Non tant lucs prfentis cernere curfum
Sat fueritifapiens cunta futura videt.

fatz rebus fatuus qui confulit actis.


I
pgaiufug

Stultici efugiet vix mala damna fue.


onfultare prius qui fcit . fecurior om ni

Tempore eritznocu pruidet arq; mal.


Adam _ Antea frut vetit guitauerat Adam
Si `pfpexifi`et damna futura prius:

De paradyfiaco non pulfus graminelnudus


Exifetz (! premia dura luens .
loimhag, __ Antea fi Ionath as caperet dona Triphonis
1"3* " Voluiffet fraiideszlthiferofq; dolos:
Non circuentus fltrepitu atq; hoitilibus armis:
_
Speliaifet populi funera dira fui.

Iiiiius cfar _Iuliusexternis metuendus Cefar in orisl


Semper etat cautus : confilioq; potens :
vbi tranquillo vitam ducebat-in :
Lallgllllllf capitis ,puidi fa`ta fui'.
Nam fi Iegiffet porreasante fenatum

Chartasunteritus non properaffet atrox .


Nl3

Enfe : dextr linguq; Nicanoris ho :


Non eratincepti prouidus ille fui.

"machavn` Qui bene confultat rebus : q ,puiclus omni _

m_f,',
5X1'1'-

Tempore 1 flici tramite fata fubit.


Prodeft quando quidem cante meditatio mentis:

Profuit examenzconfiliumqg bonum .


_ __ Cernimusacluerfis vrgeri cafibus omnes

Prter co nfili qui fua falta gerunt

)(
.

De amore venereo:

Inanos trahimus fatuos c 8..

(1plures
amar:z paim
nora ubit.
Decipimus
86 autiaretia
mbraiagittis
Percutim us z vulnus nulla medela iuuat.

Ne intderis al:

lacimulieris .fa=
uus !!
` labia meretricis.
8c nitidius oleo

guttur ei? Noui


ima autem illius

e_
i

F*
`

.'

amara quai ab:


186


q ,.`.\~ eius
acuta
quai

gladi9 biceps Lil:

A tore quot ;
/F tot t amore
dolores. '
-

8 '

;;

".

'

Qui' tua blda 1:/ _ Elci-*

Et ,pperat diros 'temptare Cupidinis arcus:


Is fatuus {mieros caus/ 86 fata ubibit.

Qua? Venus inignes luxu prauerit vibes:

- ofgvc
remed-amo.


!!;:;:=
*

(1 attis .
Cmemorare libetzceciderunt pergama Troie
Et cecidit Priami edes :ceptrm uperb .

Ob Paridis cecumzquo cum flagrabatzamor.


_=9, Marcus romane princeps Antonius arcisz

Non iugulo ua colla truci Ileth ; tremendo


CWP-**Wa

Fregietzi non Cleopatre iua tuliet.


Et i furia tanta tentaet amor-em.

Ouidus i

Quiquis amar: ratione caretzine legezmodoq;


Dicurritzpatiturcp graues in am ore dolores.
Magna @ : .
Nemo atis prudenszqui mollia piculavitet.
Quem fetiunt autemzultus durabit 8L amensz

,puer.v.

Nam ine mente ruitzconanti petore ;


Ambulat: ad veneris emper mandata reeurre ns .
oufdfugd-f, Quigrs en pueri e ph aretris tranxus acutisz

ml-

In vultu necit bene diimilare furotes .

P e m'

Si non purcus amor phedram toriet adultam:

Non tenerum collum laqueo fregiet iniquo.


Paiphae_

Paphae thauri non deperiiet amore

Si procul a veneris imulo _ecura fuiet.


Iulia _

Non tot abortiui foedaet Iulia romam

Ma

Adam-o

Non calidumintraet proh Mealina lupanarz


Si bene caa]faces Veneris vitaet 8L arcus .
Ad mieros caus 8L magna pericla cupido
Subdolus 86 :: exum deducit vtrumqz.

S.Brant.

Addo his infames draucoslpaticoq; cinedos:

l" '16

uos contra/vlrrices me/leges quoqz urgantz_

lnx.con.na.

_
,
orret eni- humanu,. genus hec comertia

coLvf,

8068)

: que miuomo perierunt imbre Ciomorrz

XXV
De petcantbus fup dei mifericordiam
Quifquis forte putat fola pietatc- moueri.
Et iuftum pariter non : effe deum .
Q,LFparcat vitiis femper miferator iniquis.
umana penitus hic ratione carer:

Deus multo,pni'
or ad mifericor

diam qad pena;


vel vindic,`l:.N

t miferetur coge
qaffidue pecct.
vnde nullus expe
tet done_c pecca
te non. poifit. pe
nittia enir_n fero

tina multos folet


decipere vis ergo

Q euadere quodm
certla
e eni=
I W I = tti
da fganlls
es

Nu nc fatuos refer quorum ( craffa

Omnia cturbat vitiis lrituqz prophano .


t

. _

Su n quidam tante nanq; impietatis . vt vfq;

de pe.d_ift. ;

l"*;f_2fl1`S
xciii. 1_.di':i.

, ,f_V~_

Santa dei fpernt polito decreta pauore. d.i S'


8:1 Is quia [ !11:3: : ;
non grande-eratzde crimine mandi:
Sit pius atqsbonusznec iam mortalia curet

Omniazpeccanti liceat perare frequenter.

Humanum e peccare quidem: delita parente:


Fecerunt norizque nos tortura monebit! i

lt ait clomitznon-unt pia regna/vel aucis

ECCli-l-

poli: aut brutis: cit cripta reerrez'


Hiorias recitatzchattaqz/c bibliopolas: - i 7
Allegat peccae patreszhomineqzzpriores. *l
( nouum non
it celus vllpenitet
temporeillud.
noro
'Attiamenwqz
velim)peccator
Q} deliCta patr nungimpunita uere.:

EXOC-XXSodoma

{FRED

Semper habet vitium trutin poenaq; equaces .


on Sodome luxusznon magna uperbia Rome

Non furor in Moen toruuszrabieqz Pharonis."

_
e
Eugit iuam celeis iudicis iiram .
` A
`
sapfmu-e, v, Dat pacium ad peccata deustni omnibus ;.

_<
{gl-XL
Luzzjz,
'
i

Peccantem 1:: fata malorum '


Iudicis : ententia triis in orbe
Perequitur
: tenebris
miq; eueris.
Sitlicet vq; ygio
dei pietas
immenazfauorcp.

(ratia it numeris nullis precriptalmodoq


p-xlyx- _

Non tamen a ummo diuina ai-ea ronante

l** Diceditiiui rem anet ed dextera regis.


Tempore i noro/poena inelcrimina currunt:

Morte ed eterna trepidanda piaculaoluent:


Dentmyxi O male peranteszmagnus u ethera princeps

ETH-u*

Iuitie normam emper legep tenebit:

Cum quibus ad fetid celeratos trudet auernum

xxvx

fatuis dificandiincceptibus.
Qui vult nunc edificare .
_

'

Et quid magnum attentare.


Sumptus debe: penitare.
Quibus poit hoc parare .

.l l lul lall!
l huliuilrm

@ "

(1;
do:
m u impdiiis

`
|

colligitlapidesu
alienis:quai qui

osinhyeme.Ve

" qedificat dom


. in iniuicia .

i' i cenacul u iu

dicio Ita expd


d e : annua:
tim al @ upit.

propter neceita
tes up uenientes

Quiqus opus magn tentt cponere zumptus . xxilq. ii'. a/


Antea nec reputannec tempus coputat ipum .
E faruus plane .apiens : 1 :
o

"

'

(1 potis eitentatqs nihil qcf* ferre recuent d.ii

Ecle-xx..
:-,',

POLLO

Viresz8L rer cenusznmiqzipaterni .


Coeperunt multi ruere alta palatia/BL edesz

Nec vires valuere uezumptuq; futuri.


Penituitqz operis tandem lllOS non bene cepti.

Nabuchodo . Rex Nabuchodonoor fau cmotus iniquo.


_ ' __ n Q; manibus Babilona uisIruxiet/amenam .
D-ls-"' In caputillius tandem plaga magna reluxit.
Quam recinit nobis paitrum incera vetuas.
turrim pro duxit in :eth era Nemro th
Ncirroth Excelam
Quam tumidi
nun poient dirpere uus.
Gem***
Impfeka tamen molis rutura remanic.
ccleigcx. _ . Diuitias grandes 8L plenos pocit aceruosl

WWY-"" Qui molitur opus manibus cponere vaum

adeo quidam fatui unt: qui atis illa


Non penant necppicit quos dna equtur

Lama
curtos
S

.
alnizus

A cunticp irridenf loppo : ::


Magnificas edes z opera cublimiaz pauci
Tentarunt veteres z potuit fecie Lucullus .
Iuc 8L Crauszquo vix opulentior vllus
FloruitzAyrias qui parit anguine carras.
Quiquis magna cupitzfat ;
Sit caurusmmoq; uos/8L computer arcam .

Quid pont vires rerum x quid parta facultas .


Ne rium multis :: 86 ludibria tollat.
operis feptizatcp impna laboris
er .inca um mo e q; mcepta Vl e .

_TENUTA-UI Inceptare nih il/melius/clinquere coeptum .


"za-tel d; no_ Qui facit : . -:

Omne homin inuent tandem caroa vetuas.

Conteritzrrapido conumif inuper euo .

1
86 edacbus.
Paupertatis onus vix Caneo prterit ille

NoCtes atqz dies quibibit ; vorat .

Illius ingluuies z crapula: immoderata voluptas


Rerum : anime interitzcorporis ; facit.

:Beepulo
e
_ C ad quales bi
' bifpot9 ille plus
laudagplures
,- ebriat : &calices

fcundiotes ex:
haurit. Po tores
"Wil/ulla

bibuli media de
nolze phalerni .

hodie eruitus: i

ebrietas n fuiz
Fecidi calices q;
4 n fecere diert

Hic etiam naues fatuoz candit: 8C amplas

c.a.crapula

Contrahit antennas manibus/longoqz rudentesi '


0 ; . .
racieprz

Et farcit
omach dapibus ; goloo' ' d ' '

xxxmd. ex

Ia-v

POLIO
. il agit l-iic aliudzqgz certamina vini

.Ecclcixxxi

d T.

Tratat: 8L euacuat calices/amplaqz lagenas

"ga. 'V Immoderata meri rabieszmala triia morb


Iunenals
l Octdi.

Concitat: 8L nullis rebus dicrimina ponit.


Inducit ubitas mortes : 8L triia fata:
Laxat, corP oteos nexus: P t cordia
oluit.
.

Polluit 8L enusmaput L/geniuq; mode


Lucexx.
..

Contaminat vinum : ! 86 crapulo a voluptas

Vina 19: 1 86 .

Ingeniu rangutnitidmmenteq; viriles.


Pumxxffjf Ebrietas parit omne . 86 dedecus ingens .
xXKV-d- V5/ Et parit inanos homines ine lege/modoq;
m'
Qui viuuntzordeqz malaslluxuq; ptocaces

beruant: empetqz meri certamina verant.


Pronenxx. Ebrietas venerem imulatzlumboqz alaces

l Incitat ad lux: parit 8L petulantia corda.


Ad. : : furioa per orbem

Tranuoluat-&finem nullo dicrimine ponit.


HW in *Pi- Ebrietas m ores 8 z linguaq; loquaces
Pumvh-
Eicit.8L mentis
ecret
recludit. illis .
XXXV-di-C-Vl Rancidius
nihil e:
nihil epe
e celeratius
Ingluuies quorum vin-o inatiata: athict.

Rff. l. Non Thom yris natus cecidiet vitus ab ipo


Ihomyiis ' : tumidi vitaent poculabacchi .

- Magnus Alexander morbo ebrietatis inepto


Q-Cuts_ c
l d

3
1215.8 a io proprios iugu a at amicos.
-himo-V- _ : modus in rebuszvini moderatior
:.:.
&c; 1-,il nocetzinterd enus conetuat acutos.

xxxzdi. Qui ine lege bibitzmagnas vacuando


""'

:: .

XXVIII p,
De inutlibus diuitiis."
Diuitias molles claua qui contnzf 31-53,

Et coneruat opeszconcumulatqz uas.


Vq? 18 mier nun@ oletur amicum.

Hic alquando peter cum nihil acci pier!

---
..---?7

al

m
f'>.;&"
lwllllllillllliii!

' ; Y"L."
!

Noli anxus ee

WM

indiuitiisiniuis

n eni proderr
tibiin die obduz
~ &isvndite
Nil ,pderunt the
auri mpietatis.
: vero libe
rabit a
' vobis' diuitib9qa
t- hic co:
~, lationem ver.

)
-`

T Diues 8C pauper
z obuiauerunt ibi

i' " op ator E


'

dominus.

Plurima e: vot ( [8 gaia.


?colitur tanti funea pecunia: 8C ingens
{jx

Dlgcperfidus ardor haben di:


_
antur honores . d.iii
'

'

uerxxi.
b-YU-
!

.
@ ophiezmeliore gradu ant munera ditis.
Nil mores 'colimus andoszvirtutis amator
Nullus ade: anim os confundit copia rerum .
gxlkf Hic apiens olusziuris conultus: 8L autorz
' Diues in exhaua nmos qui poiidet arca
oudhs ' Curia ola patet diti/prudencp enatus:
PueLm--;l Solus habet ._ olus honores.
Iunenalis

Solus amcitias :licet has virtute meretur

Nullazed nimis donantur premia tanta.


De cenu inprimiszde moribus vltima emper

"

(1 z quot pocat nmoszquotiugera :'

(1- (1 ; ua nmorum eruat in arca


Tant habet 8L deiziuretlicet. 3L am othracum

Per veteres aras :c ontemnere fulmina pauper

Creditur: ; / 1 .
. Quando quidem tales antiima diuitiarum
Maieas tollit titulos : 8L nomina confert:
Diuitibus lepores: pices : apores

; apri clunes.8L quicquid dulce macellum .

P*""""Ecdci ul,

Mittitur.- a vacue emper ant paupis edes.


Ah veana fames/SL rerum libido:
Quid tamen hoc

(3(]- Semperhabensznihil8L1eiuno :: ?
. Nec modus aut requieszn hc cum ulauit aceru
x [ lites ubitas po linquet.
,,

e nmus multiszinglorius llll

Lu-?l.

Qui necit
eruare modumzlegemqz
modeam
Qui
nil pauperibus
doni elargitur amicisz

Ihobicmn H

'

eus omnipotens extremo me re l que

Nec : vultu placido ua vota preceq;

XXIX
De obequio (:

duos lepores venatorcaptat in vno

Temporezper yluas quos canis vnus agt


Quicupit ardenter dominis eruire duobus:
Hit pluq poteritcpe-agirare voler:
. --n--...a-n

'

'f
P

@
~

Nemo ptduob9

:
_ _ "; eni vn odiet 3L

alter diliget aut


vni adherebit 8L
Alter- ctemnet.

i N6 poteis deo
eruire 8c mmo:

ue.Quiad :
;
bene peragnplu
ribusintentus mi
noread ingu/

la enusCor gre
dis duasvias n

.Stultus &iszmo qui vultmagnoqz tonantiay


Et
Nam
mundo
velutipariter
dominis

qui
eruite __
duobus@
ii
Raro fit: vt talis emper it gratus vtriq: .

Martini.
'

'


'- . @ captare duos lepotes conatutlin
c

'

H ora: venator comitatus cum cane o l o.

Vix ibi contingitleporem q: ubleuet ;


Raro ferit metamzignataqz igmata luto:
Qui pharetras multas tendit/variaqz balias
XY-q-i- ?WP Quiqs multa uis humeris im ponete reg;
biteros.

e _ Dicile
Otia: 8Lezemperliciti
olus vaos vult erre
labotcs. 8L:
SlOi-"
etuetlhone
h-_w_

unc uclnunci : raptus/ ine ine vagatut.

N ec p e d e ic a b iil p o t erit con are/l ocoue.

Aequora nunc ulcat: trabibus nunc p mare

Iamterram ignotam queritl genteq; pererrat.

odiuerf dc

Raro diu perat qui bina negotia geat.

l""'

Qui facit vt placeat multiszhunc emper oportet

Ec(185

Buemietue blartidip palpareclacertis .

i qui

a uer l con ra e percipi :v cp

ciingula Petferatzoitis queatvt eruire duobus .


d" PblLV" . Verba det ingenuo que .

':1 quod it placit faciat empq; loquatur.


__ Blandidulis cunos vetbis/manibuq; alutet.

ECClYT--" Ceruicem domini ucciszcpetus inungat


a

Illecebris :quo it olita non maior in aula.

Et caueat ne qu turgenti concitet ira.


Hic quia pregtauid geat c pondete molem
qatt- Oria rara imul :mentis raramq; quietem

numerus pluralis lauentem

Eicit-vt8Llucri
udores perferat
atri.
_
xxi.q..cleri. Sanlcius
meliuszdomino
eruire
probato.

;; : cui per benefaCta placere: .


; nouo famulatier omnibus hotis.

XXX
De nimia garrulitate.
Quilinguam frenarzridrus compefcir 86 cris.'
Mens angore huius rrifticiaq; :
Qui loquitur temere cadit in difcriminazfcut
Que pullos prodit murmure pica loquax.

iarznla

f>.\c~,!i\ ,i\,i\~

si

'

,
'/Alll'
;
l ' l V
laf'/v\\v`;"` " `
'1_ , c

lingua.

s natura beiti
ar 86volucr 86
ferpt 86 cerero
r domani 86 do

mita :

ro . ipfa macular:
toti corpus 86c.
Qui : os
fu cuftodit aag
fu: Q_ : incfi=

derat9e'adloqu
d fentiet mala.
(arrulus arq; loquax Q tempore blalterat omni .P11X1`l`1'~_5<-X

Carbafa
Ad ventus
is properer
agitzfatui
fatugconfcendat
propate loquaces.
in arc .

Sulfrl <1<2f1!1f1i9b!=9rife `

Iacobi'.i`'.

..] -

iEcdel-v-

Summus 8L affetus exercere procacemf


Dum tanguntz quod nemo volet tetigiiezmerf.

Inuidie telum: melius tacuie profeto


__
Pn-WW

Qui reticere pote cum magno foran honorez


Attamen eloquiturz nec vult co mpecere fauces:

Incurrit quandoq; grauis dicrimina :

8 ?Pece Et caus mieros.melius rinxie labellum .


l. .

23_ qui ponte uaznon ante rogatus.

lob-xv-

Se fatuum inulum cuntis exponitz 8L oerti

Pumxv Obcene pariter cmiia pericula lingue.


Sunt fatui plures qui garrulitatis inique

Hcrcacvi
Oce-Vlili-

Leticiam capiuntz 8L lingue gaudia vana:


Qui tamen interd pena plekuntur acerba .
Multos
lingua procax
caus delatio
uerreprofe!
coe it
Anguoszquid
enim fallax
Linguous/ua cum phas e malefata fateriz
; acerdoti culpam .!
Nec : potezdum premia celi
D antur: 8L examen .mierum de crimine fertur,

Multi prudentes 8L ani forte fuient.


Si e non proprie fedaent verbere lingue
Adit in exempl mierislnormamq; alubr
Pica

Pica loquax-pullos que garrulitate frequenti

Proditzsc ad nidum nimio clamore uurrat.


Eccv.

Paucaloquiz 8L cae eruare ilentia lingue

P"-""V-

Tutius 8L melius.qui repondere laborat


Omnibuszincurrit damn quandoqz mole.

Sermo placet modicuszmoderato tempore fuuss*


Eccgd-;

Virtus clara quidem e tut etuare labellum.

loqui fas ezquod bona lingua docet.

XXXI

Inuenire rem alienam 86non reddere


Inueniens aliquid proprios quod feruat in vfus
Iftud 86 inuent qui putat effe fuum:
Tanquam iufta deilfinat id retinere/voluntas
Huncdmon fatuum decipit arq; ligat.

ntrt

_ 'W _ " _ /
1
ff

.iwiri 8611011 :
: quant
potuiftifeciiqa
- .
.

Il
. _ -_

siquiainumfni

is

plusno inuenii

il"l\l\ l

4|
1.

_._Q fu n eil: ad ali

: Y

Feruot auaritie mea non finit vfq; filere

<ff1`qVf

Carminazfed fatyram tendere vbiq; meam ._


.Iccirco fatuos merito hic dicemus inertes.

gdlnuenm

I.

QUI lll fOllll'Il1VI'l1II1 llll13 tnlltt

,__

um pertinere.

_ lg, ; _

l.ci qnereba
C.viidc.v|`,

lfl qlfif Inueniunt quidam thefauros :res alienas. "


'vn
Vfibus obferuant hecq; reperta'fuis .
: tenebris cecis adeo fua petora firm ant.

Vtcredant fuperos hec tribuiie deos:


Non curant ad quem domin res perdita : :

Quod fortunaleuis obtulitzvfq; tenent.


UHim1>'~ Audi: quem tanta trahit impietate cupido
' Audiznec renuas hec documenta precor

A cafu fi res alienas inueniszillas


Effe tuas nun credaszaliena proeeto `
Sunt ea. quefo tuoszii quos in petore fenfus
_pem_
Vfq; geras:-cenfor co nfule ftulte tuos .

Deutro.vi'i'. An bona que proprio non funt quefita labore.


Rite tenere queasfimpius error adeft.

Inuenias aliquid :quod nullo iurefparafti :


__ _
domin debes mittere fponte fuum.
_\_:_('i-lm-l_if Si-non no tus'/res ad quem perdita fpelat:
Nefcis 86 heredes quos bona iura manent:

Inuentas debes mox res in pauperis vfus


Verterezmendicos hifcg iuuare viros.

' ' " Inlproprios vfus qui vertit res alienas:


_

Quodq; fuum non eltzconterit arq; rapit.

Hic acheronteis animam demerget in vndis


Excrutians fefe perpetuaq; fiti z

Thefauri raptor par a predone dolofo


v<X1<1`_1_`__f

Diitatzres raptas prauus vterq; premit.


En deus omnipotenszteqg extra/arq; in cute nofcii: `

.vi. - .

Al:us"deinde tuosznofcit 86i'ngenium:

? " Inuenies/fi quod facra iura tenere vetabunt. _ _

Reddeznec iuuentis pollue corda malis. '~

:1
1) @ .:186 [
Quiquisirer plan poterit trire viator: .
Quodmonrat poita dextera fixa via:

Attamen i'n cno z ; : ; palude


Ambulatzis eniI/eu ratione caret.

Bene docendo 86
male viudo de
inruis qu te c
demnare debeat
Qui vidit vtilius
86 : :

ei radi9 [u:

'r

cis ine morali::


teris oculis alioz
r dnavidem9.
Ad dicernend

,ppriaenus het

i/(li/ a
Peruolat ad noiros /cenorum turba/_phaelos

a-Ldi ."

( ! !; .
"
8 : 6 : 2 (:

proprias vitii orcles/celeriqz

de celti: reg.


. @ : maculaszalios culpare parati.

:uma Omnia fadza homin tem ere in conuitia vertunt


Rdicul nai tollunt grandeqz cachynnos .

Nec tamen aduertunt i autia membra malorum


Geentzt morbos vitioo in petore natos.
Sepe manus fixa in direto tramite campi '

Monrat iter retzper quod non ambulat ipa


iilqariina Sic faciunt tales!homin delia no tantes:

N
"}1l-Y"CC-V-

Imh_

Nec ,ppri cenent facinusvitamq; pudendam


: volunt oculo de fratris umere pinam:
,

In
piciant
e fetteimulantzduroq;
trabem z ponduqz
moleu.
Multi
e Curiios
Catonesz
Fabritioqz proboszimulant antoqz Metellosz

Eayelx.

nfnalis

Multi Socratic tentant oendere frontem z 8L


Grande
:quor
tamenimp@
Et quorupercilium
tacita udant
precordia
noxa. vata e.

Cicero

Hinc Ciceronis ade entenria clara dierti

Bua docet: vt nullus peccata aliena fatiget.


ic nii it vacuus vitisl 8c criminis expers.
tibi poem
dare
nunc prouerbia
patr.
LllCF-iii- Multa
Nam veluti
medicus
quialios
anare medelis
avtw* Moliturznec e potert anare medendo
Sic agit ille quidemzqui alienos carpere mores
.q.i.mnlci (licitz
turpiter heret .
i Sunt plureszaliis bene conultare ciunt qui.
At ibimet ;1:._(: 86 honeum

gli-dih* Vos !: : 8

. dei z fideiq; imul precepta acrate.


Quando alios homines verbis culpatis 8L ore.

xli'

Vita it inmunis 18 ordeprobata.

' XXXIII
De contione apientie. '
i
Quem acra deletat diuuapientiazquitp
PeCtore agranti dogmata ancita colit.

Hzc canal; preatzclaroqz meretur honores.

Sapien
s necepta

*i
'
:_
::
*
]"
oh
"_`
~"._ p

l_-"__-_
fx

.._ ' i*
`7`7i- -z*

- _ Vqzquo paruuli

;z &ultiea q ibi
_ _ : - :
ff??
i

86 odi
`
, '

< btcienti: con.


.. uertimini ad cor
.i retion meam.

'

86
mie
. i ri
cauas cogno:

ll
."

"

_i cite reruQuid
umus autqd
i viuri gignimur

ordo Quis datus


mete q mollis
uxuszcvnde

voce grauipopulo _v
O @ human- ad nora concede cathedra.
H ,
.
.
b b* f
_
quid reidoceant mea ver a1 on q:.

Dicite mortales cae monumta Mineru

*l*

_
Prougrzi, e
Peri .ui.

FOLIO
Et pariter fua dogmata difcite lingue
Stultitiam craiiam tota dep onite mente:

Ptoiicnxiii' Querite dotrin/qua : vita/falufqg.


Querite que bona funtzfunefta pecunia nuf
Alliciat veitros animos ad crimina fpurca:
Pli_iut7 in am Sardonych fulu fuperat fapientiai 86 aur:
ph] ma

Argentq; iimul/gmas Initidofq; berillos 1


Non Ademas melior: non Magnefia cautes.

maior toto fapientia mida mdo .

Quicqud 86 optari poteritznon : aceru. i


Aequalem fophiezcunctis preitantior ipfa .
EccIe.xxxv Nil haber equiualenszfimilis nec gloria fulget.
Confiliis princeps toto dominatur in orbe.
Tempetat hec vrbes: populosimagnqg fenati:

Corporis hec prebet vites: 86 corda polita.


Clamitat ad cuntos fapientia.voce tubali.

Pf.f~V Me duce fceptra tenent regeslrutilafqg coronas:


His mores legefq; dedi de petore facto:

Me duce principibus regna obferuantur auita.


Ecdelxx Ac per me gentes: fincera lege reguntur.
Que mala ftulticie fugiunt: cecofqg furoresae
Qui me rite colitzqui me veneraturzamatqg.
unc venerorzmitifqg fequorlc laude perhenni:
Prouer.i'i'i'.

In me diuite facrenhefaurus 86ingens:


: foelicis confiunt premia vite.
Me deus eternus diuino numine obumbrat.

Nataq; de cerebro: fum magn 86 fparfap orb.


Celeitis per me maieitas parauit.
: fine me nihil/elt in celo I arq; orbe creatum .

pmf,i,

lnipiens i`gitur~qui no_nm_ea dogmata tratet_


86 fortune
Se fortunat/foelicem/eqz beatum

Qui putat: 8L orti nimi confidit iniqu


Laudat 86 extollit fortunamentiet olim
Cum minime returztetum crepitare domiq;

~
i
v

. Succeusban

_pperitatis veruz
indici terned
nationis e. De
,ppiciato peccato

` noli e ine metu


Q ;
* !)

"
.

Miericordia eni

..

"~
. __ T*:

/ _.86

_ llius.Lento eni;
gradu ad vdit

ui/diuina proce
:1: '

/
,
'

tate cpenat
Htc ; 8 erit noa rate/ine lyburno i ullns
Proueh: 8L inipid ultus adire chorum .

Qui iazabundus fortuna emp in omni

Arridere ibi reputatzatqx cupit .

fgg'

Valeri? [Li

EY-V-

& q; e gremio fortuna benigno


Repiciat: int 8L,ppera cunta ibi.
O fatuesenormis quetie veania torquet'
Quorum/te rerum fata caduca trahuntf
Cur nimium ubitis audes confidare ?
bona fortune non abilita : ruunt.
Inc iaitas vane ludibria ortis :

_
Foelix qui e non implicat hice bonis.
WWWS* Iatas diuitiasziatas q; copia rerum
Te beatzinq; manusppera multa uunt.
Iatas ucceus fauos/BL ortis aceruos:
Cum finem incert ors tamen omnishabet
&nfabex/ Peifero multos fallit ors nubila vultu:

de "Tm

Inabile mq; trahit/n bene fida rotamz


Stultus quem paim reg: ucceus inecat:

Confidit
rebus qui benecreditezlius
fortuitis: hic e.
Dem
oinis horrendi.mihi
Pohabitis uperiszqui bona vana colit.
Qu em ygius Pluto conatur fallerezrerum
Prouenxx

Huc cumul preat 11; n alas.

Que damnant homin itibund in gurgite uco


...
Pn-i-

[ quo ranarum peima turba uit:


Stultus
qui iatat
fortune
In quibus/SL
a_bilis
noncommodazcertus
olet ee gradus.
Fortunam patienter ::_
; diueszcras ; pauper eris.

Inumalis

Non in fortune manibus foelita rerum


Munera dcpendentzed deus illa tener.
Et mutat quodcunqz voletztu ulte profanam

Ne ortem extollasznunea firma manet.

XXXV

De nimia curioitate mortalium .I


Qui curas homin cuntorm ferte laborat:
Nec pro prios frutusznec fua damna videt.

Is quoq; fit patiens: 86 clifcat ferre dolores


Si premitur mundi mole/_ruatqa/graui .

dlutauti
its
O curas homzo
qut in rebus
inane.Aliena cu
ras ad te n

attnt. Noli pl9


fapere oporte=
at. Alciora tene
'fieris:86
fortio=
falzte
ne fcrutatus

"

~."/` fueriszfed pcc:


im pit tibi de9illa co

gita: 86 in plurib9
opibus ei9 ne fue
ris curiofus Non
fari ea abfc=
dita funt videre
oculis tuis 86'.

` Qui plus ferte cupit: propriis portare lacertis

_lfl1Un .

valetrhic fatuus fua fponte pericla fubibit.

'cl,ff].!',_ll-`_v.

Im prudcnsetenim quifquis ceruice parata


Vult molem fufferre graue: 86 iuga triftia folus .

Tercn.
Ad--""""

._

CJII

_ i=oLio
Cum fit om us multis talem ortarelaborein?
P'~?Y;

Qui dorfo imponit fpatiofi pondera coeli:

Ecd~lo&xu1

: capii: id quod erre nequitzvelociter ifte

Corruit: 86 cepti hunc tand imprudentia mordet

Hiiorie nobis recinunt exempla:Q'ille


Iiruenalis

Alexander

Magnus Alexander toto fudaietin orbe.


Europe arq; finesznon deniq; mundus :
Suffecere
tan QP
" tellus
ro cor
aruo
Non fatis_ fibi
rita
_ : foret
quam
P ore iure
teneret.

Attamen exigua tandem compous in vrna:


Sarcophagoctentus erat paruoq; fepulchro.
Ecclelvi. Mors horrenda docetzquo quis contentus abiref
Debeat: 86 qualem fetentur corpora finem .

9"S!

Cynicusille/fuit grecis plus diues in oris

Horatiua

celebris preceptor 86 aulzorz _


Cognitus:86
fophie
Non edes magnasznon hic fublimia tea

Quefiitzat vacuo fpeculatus vafezforato 86:

Aitrorum motuszcurauit fecula nui


.
Magna quies iitunc arq: ocia blanda manebunt
Qui forti curas abigit petore vanas:
Haud onus imponit dorfo quod ferre recufat.
Maxima qui tentatzvoto qui concipit alta:
Iuuenalis
Pondus_ 86 a SSreclitur rerztolerare
laborer_

Grandia: que m ordax imponit cura lacertis.


,__,M, Quid iuuat ingent manibus Q vincimus orbem!
S2PlU_~." Angor fruftra patimurzcurafqs modeflas:
'ml' Si tandem hanc animiftygias mittemus in oras

Qui curar quid mundus agat: quo cefar in orbe

agitetznuni tranquilla viuit in hora.


Stultus 86i's:curaris Q nec mutare_val_l__:i't._
Sapiemvm

-.__.....

--._

` _

1111
accipere.

Hand facile emergit q !! z


Nam lupus/e tempera, nulla v ;;;

hunc ainus plantis qu andoqz


' 8 doloris agit.

A nullo accipis

enim mutuum

'

_,
'I'
!'

,i . Mutu
abif peccator 86

oluet: iuvs
v J aur mieretur 8L

.
f
-

,..-1=

`<-`

*i-?Z

..
.

x : \
\\.`
;

retribuet. Oma

tempus habt

ne*

uis paciis tran:


eunt.

; qui mutua umit


;" (

"

ura oluere tultus habet.

parum q; metam 86 tempera tarda;


82 .

..
Pronenxx.

;.,

POLLO

P-XX

Expoliant vura vorax- 8L foenora multos

E2122?"

Cenibuszingratam pauperiemq; creant.


Sepe etia nudos homines facit es alienum.

Mutua pauperibus exitioa nocentz


Schemate quid tamen h 0c pcripte pagina legis'.
Aut Satyre excurus z ignificare velintz

Accipeznm fatuos vitiorum emita trita


Quos trahit: 8L celerum quos malus error .

Denotozqui peccantrvetite qu ; mutua umunt


Legis:8Limpuro foenora corde fouent.
Peccati cu mul faciuntz ; aggere magno
Conituunt molem z ponderibuqg grauant.
..
Imponc humeris rizum cum mole capirum:
Pondere ucepto cuntaq; membra tremtz

Non vtpeccat cumulesztibitemporadonat


Ecd-*H
xxn1.q.11u.

Hec deuszemendes ed malefata petit:


,

Nzbuzbodo, Vindicatinterdu mortales verbere dito .

"Viita: 8Llento criminavepe pedez


S"

o'd omorum tar d aruma.


' y
itinexempnu
Qua cecidit iuueniszdecrepituqz enexz
iiRegxYf, Et Solyme prebent nobis exempla vetue:

1 !!

Propter peccat que cecidere malum .

.1.

.11.

p agis @

. .

. .-

. .

celer molem triuerat ipeeus.


Et Aecitzquamus
plagis variis recutite
emina mentis
OelS-li
gens benedifta foret.

Mutua qui umit nequeat que oluerezultus.


Prouenxxi. Nam metam poitam n ipe .
11 * deus omnipotens tribuit tibi tempora Vlt.
Ezcch_ ,

Non vt peccatzed bona perfitias,

11

inutilibus votis 86 .
( manibus I .:

Nec tamen ex iuo pekore vota uun t:


! petit a uperis vot non percipit illud.
Materiam rius deinde aliquando dabit.

Ante oration

para

e finis oonis q:

prcipi Orand
vt it : ana.

in corpore ano

86 oret Vt redeat

mieris :
tuna upbis.Sci
mus at quoni
peccatores de9
carpimus hac Satyra 9:1869exauclit.
@ !. .
@ temere a uperis nulla tatione precam ur.

*s

Voto I h omo epe petit. que non in teligiti ipe;

Lute.xx. i'.

Sed ; triia int dicrimina forte clatura.

Ih"""'

Midi@ mi Adfit ineireinpl Midas rexzfupplice voto


h

: , Qui temere ptabatQ quicquicl tangeret auru


. _

Eifer: 86 hinc itolide damnofa optatio mentis

P"f"f Huic fuit ad penam .nam panis verfus in aururn

Atq; merum fuerat: iicvoti damna lucbat:

Auticulas aiini fatua vt ceruice referrer.


pmuxvfi Multi diuitias oprant/cenfufq; fuperbos:

Et manibus quatiunt: Iouis arq; impellere tentant


_

_ Auresmmor vt magn conceclat aceru.

5P~V O male vouentes:funefta pecunia multos

Ad miferos cafus: 86 triftia fata retrufir.


LYl`HU9

Quid lycini profunt edes : quid iugera campi

ggss

Quid craffi cenfusfquid Crfi maxima gaga?

Iunenalis

Pofcitopem neruis quidam/longamq; fcnetamz


Pofcit 86 in longis opulentus viuere feclis:

on fauftum ! finem :non funera recta .

Quem tam en affidue crapulel tucetaq; craffa

Debilitant neruofq; teri't lafciua voluptas.


dhebre In poenam multis fuit olim annofa fenetus

;f__;V"'

In qua follicito fudamus fepe dolore.

Neiior.
Peleus: 86 Neiltor viuax : Itacufq; Laertes:
llgtfvgiam Quefti funt feram nimi tard_an'iq; fenectam . _

Accedunt fenibus quandoqnncomoda multa.


Sapftfv
ElX

Tum trahit'ad votquofdam mun dana poteltas


Exitium que fepe parir/mftamq; ruinam: `
Exoptant alii formofos corporis artus:

Arq; anime iccirco perdunt plerumq; falutem .


ptandum e/vt fit mens fana in corpore fano
Iuumlls

Et oonafama :fides: 86 morum vita bonorum:_


Et fedeat virtus incafto petoreiulgens

XL
De inutili udioi
(1 exercet vanumzeremq; palrz
Et frura udi tempora coepta rent:
AdVt
partes
Satyr
cohortesz
videat
quid veniat/ultaq;
it perdidiciie nihil.

In pueritia requ
rtes modos mu
icos: 86

;
adepti unt 8Lc .

ine litteris
i morsLviuiho

. ! epoltura.
Eteni c deberea
tis mgie ,ppter

| =
tis vt doceam ]
t elemta exor
. .

: : 66
Q FPPW humers portantllongoqz cucullos: dhn"
Vnde trahunt po e cappar in puluere caudas: l
moi

E* dPWPFIUO non didicere _udendo .


*~'""' ~~

...._.

FOLIO
Ecdcixxv. Dum ltudiis
teneros deberent tradere m ores._
In plateis potius ludibria vana fequuntur.

Nil ftudii frurus curat male fana iuuenrus;


xvi`.q.i`. fic
vine.

Cogirar haud artes magna ratione repertas:


Sed potius fatui [rudio laqueantur inerti

Vnde nihil morznihil 8 virtutis habebunt.


Ar fophia verer/magno fudore paranda;

_S_>e_nea epi/ Ocia nil poifunr p refrare ignaua frudentiz.


pn- Hinc agis admirorzqp
err0_r pmfano

lo

'

dderenun. Nil mii nunc manibus triuialia gramata voluunr.


Cirmatices Prifce fincera volumina fpernit:

__ _ Cuius Alexander gallus precordia, turbat,


:_o____"cdf Hiclogice nodos foluit ferm one ro tato:
Et fylogifmorum cum garrulitare molefra
Currere nunc Sort clamar: nunc Platonem .

Bla`terat:8 nefcit verbis im onere finem:


1

E1d~,_,M_ i_._rs__ltt>gice/falf_o nodos/8_retia_t_ci_uta


e

xxxvi`.diT.
l3"S

it: 8 exp icit/rene ras e ucit in arras.

Nol:es arq; dies ranarum murmura rauca


Effundunt:logi_ce verbofaq; do gm ata clamant.
Talibus illecebrts violatur prima iuuenrus;

Vrile nil querens : mi delelzabile guirans.


Ed(;_v,',,', Hic volar ad Winzrenethunc Erfordia magna

Huncafilea fouet. Lyps ifrarbara tellus:


_

Hic mare fulcauit.gentes hic vidit Iberas:

<_\'f<1_1_|'~Sl Vidit 8 hic ga|los:8 magne menia Rome.


g|,_:,'_cx Ad patrios tandem tedeunt fine laude penaregg
Iitteris
dein. Et fine do_,'trina:ca
inte
rei
"
PP as ceruice fu erbas

Geirantzpro
irulto
que rel`pondere_iludente.
Pronti' . xiii.

_
Poifintzincaffum rempora prima.


! contra deum
Si deus annueret precibus/noriq; petitis
Sem per: 86 ad vot ccederet omniazplures
In lachrymas uerent measzetuqz moleos:
Stultitieqz ue captarent premia iu a:
"

^;)~

.- : -z w*
-

fatta dei.
=

impendiis q
ol certat facib?
adiuuare quoni

diuinegratie plc
nitudo adietie
humana n indi
getznec vlla reg;
rit cmendatiis
augmenta. : q
mel mult come
dit n ei bon.
Sic qui crutator

e maieatis
gloria
Van oper impenditzfatuos ultoqzlabores
e
.
.
.
Qui~ olis
radios
igne
iuuare
putat;

Et face uccenazi credit lampada phmbi


Augere: vt plen plenius efficiat.

VQ-TiOWR
:!.1.

puma_ uv_.

_ FOLIO
Sultior ille tamenzfuperi qui fata tonantis
Arq; voluntat corripit theream:

Hic fuperat ftultos omneszvefanior hifq; eilt:


Eumenides quoge petora furda premt.
Romani Nanq; dei noftri' tanta eil: fapientia/virtus/

Iuftitialingeni/gloria/famaldecus:
Ef_.,y_,,

Confili tant/maieitas: tanta poteitas:

Non : noitro vt fceptriger auxilio .


Prouidus 86 fapiens adeo !!!qui cunta creauit:
Qui mare : qui terrzflzelliferq; polum.
_Vt fua nec minui poterit diuina voluntas.

Ne ve homin augeri/poifit ab ore magis.


Omnia difpenfans moderatur: 86 omnia nofcit:

Co_rda_q; fcrutatur: hunc latet arq; nihil.


'

Omnia difponit follertetzlegem certa


Singula conftituit: preterit huncq; nihil.
Seu deus ergo tonat: niuibus feu fpargit haren.
Seu vibrer fortifulmina dira manu :
Seu ros theti mittit: aftra ferena:
Effunditznimbos feu deus horrifonos:

Non homini fas cit diuina lacefcere iura.


Sape'tic.i.

Iadtare 86 contra verba maligna deum .

. _ _ Omnia difpofuit fapienter/maximus hic quem


____.? X* Corripis inca{Ium/l:ulte,pterue/ deum:
Ecclei.xxi`i'i. Vinditam queris fcelerumzpenamq; malorum.

Cum temere irrumpiszvifq; docere deum .


Murmura non fas eftzcrepitantia verba: fufurros
- Aduerfus fumm precipitare deum .
Niimgxfffg Ifrael interiit totiens fic murmure turba.
I_,f .
l
' ' pars quoq; magna mo do_
_Stutoge
hoc cecidit

.
(1 iudicatj
Se iuh atq;
quicqz
probatun
Iudiicat
aliosputatzvitaq;
homineslcenetq;
nocentes

Nec contemplatur emetzcapit ille ruinam .


Sit licet in cauzcunflos notat ipe cadentes

" Nolite indicare}

"inui r i im

vt n iudicablm
nolite cdemnas
re 8L n condem

g i :9

J vides eucazin
` f' ocfo fratris tui 8c
trabem in oculis
: tuis videsf Tol

lere feuc @
` "T .x de .

@ tua ==
, bat lumina colle

elia}
'95 L trabiudicet
ille
'/1 '
,
'

S l , _

' '

'

_ de alteriuserrore

?
30
- * quod codemnet

tu ; vitio metuenda pencul-a multi

Incurrunt: mortis exitiqz graue:


. .
_
pes vana trahit, vite
. fauqz "
z que mo x amini;

Mad-mii,

"
*
...:
. 8.
.:.`.

_
FO LIO
. Se putat ee bonum/e iuzeq; potente'.

'

Magnanim/8L ubire malum

Ecc-V-

Non
metuit mo
rtzquoni
peindutus
inani.
Floccifaciit
po
e quicquid
orbe .

Quicquid deli-tant alii. mox carpit iniq uo


Horatus Dente Theoninoznec ua fata videt.
Sed fatuus quiuis pem petore eruat inerti.
u, Qua perat ee viuere poe diu.

Mfh-- .. Si videt alterius mort viteq; ruinam


Ad Romani.

Ecdchxf_

"

. .

Aoremonmemimt e prope poe mori.


Mox cauam fingitzcitius cur raptuszaitq;

N on alias validus/nec bene anus erat.


Eccl' .xxxvi @ ':8 86 -: :18

celere atq; !::!.


Propterea omnipotens exceli !)
Fecerat hc ubita morte perire vrrum. <
Po mortem fatuus celeratus liudicat illumz
Foritan aetherei q uem fouet aula P oli.
Sapentiei Inter coelees ua qui olata ciues z

Netare 8L ambroia fors bene paus habet;


Bcclei-XX- Iudcat alterius mortemzquicompede rius
E celerum z 8L vitiis membra ligata tener.
Eccvi.
Nec metuit poen z ; 15 :; ::
Oberuans lacheiszamina fea ecat.
Terminus incertus loeti e: incerta diecpz 8L

Hora: volunt tacito triia fata pede.


Vir bonus 8Liuus:-falo quandoq; putatut
_
malusznocit petora ola deus. ,i
ii.q.vii.zud\ Iudicac alterius vitam quicunqz probatum:

81 l 8Liu condecet ee virum . - '

.
pluralitate beneficiorum .
Quiquis cupit poidere plura benecia:

Multa olus obtinere poit ac :

Plus imponit hic aello 'qportare po ;


Mortem accorum miello multitudo parturit

bfitiz
pluralitas .

Ambicio quor:
* dam in tantpro
ceit . vt n duas

VI tres ed plures
i l eccleias habere

V3 udc cvixvni
' debitam

,puiion impede

re/ c t multitu

),

do pbendar ca:

nonibus it inimi
ca 8c valde iu
8C iniquum e vt
multi eurit for
te meliores8Cvn9
ebrius forte null9

w
_l

in verbo/ &pei
mus i explo ha
.

8001 e animus benefitiaplura tenere .

Etacru manibus contaminare bo num


' . .

'

:1

atis illa valent vigili curare labore:

Suce
' fic ere arte queant'
. P t nec onus P

d* i556",- F3

"""" ':
De cle. .

, ',
f*

quia
nnulli
.ad cor.xi.

FOLIO
CdXXX1'1`1`Quifaccos afino plures imponere ten tat:

;
lPbe

Morte fatigatum deitruit ille pecus.


Et quem fola quidem pofiet prebenda fouere:
Illius ad vitam que fatisfvfq; foret:
Hunc fed amor nummi funeita pecunia:cogit.
Abfq; modo 86numero congerere vlterius.
Qui cupit aifiduobeneficia plu ra tenere:
Copia nec rerum quem fatiare poteit:

Vfq; adeo cecatus eritzpreifufqg tenebris: I


><lV1'ldl'~i1`CUf

Nefciat vt curas cnumerare fuas:

'

Hunc nocturna quies nunifolabitur vlla:


Semper hiat: nullo limite vita iacet.

Saccum hic circumfert in quo'_non fundushabetur


Sed ieiuna fameszatqg cupido vorax.

At magis indign afini/indoti'/imq; periti


Qzmagis hec faciuntzcunta tenere volunt:

Ecclefieq; bonis nulla virtute fruuntur:


"""..l"".l.' Atq; deum vana relligione colunt.
,,l:` q vm' Hec bona u ribus lar iri coelica debent:
emot.
P3 Pe
S
Vfibus at prauis fic cumulata .

Dicite pontifices quid vos beneficia multa


Confertis itultis qui ratione carentf
_
AnOluntorum
uia iumentifq;
afinifq;
phas cit
vt faccos
arq;imponere
onera vfqgierant
Quin etiam peius :contenti munere nullo

Conducunt cenfus :mutua lucra locant:


}\&ui.vii. nec apud fatis Hiefy c Symone tutus:
f1~l`P'9
Mangones licitant:vendita rurfus emunt
8c.qrii ;

iii.
, Plures quifq;
igitur
prebendas poi1`idet:
ille.

Extrem expetet cum Ioue tartareo.

:
qui exceptes querit ad emendand e;
Qui cant corni/cras cras imitatur: 8L vqz
Cras canitzhaud animo fata caduca no tans:

Semper aget fatuumznam confidentia ulta


1:.
.S

,u i'

153V):

'

il:

i
!

- )

i `

@
bruciare

- '
'

i `

.
Non tardes con
uerti ad domini
. 8L ne dieras de

die in diem Sub(


to enim venir ira

illius: 8L in tepore
vdite diperdz
te . Hodie e 8L
` cras moriezfen
quod hodie el:
cras in clybanum
mitte. Hodie i
voc eius audieri
tis nolite obtura:
i re corda vera.
' '

Billi' deus omni'p0 tens de coelo numina mittit:

Blez

.
inde

o i'u s ; entem luranquo


certius

p-.xcnii.
Adhcbr-l

mne n as purgetzvite 8L delita pat

Emendet celerumq; graues eliminet . ii.

Lucac.

FOLIO
Sit licethicpofitus viriorum in flumine magno:
Sentiat 8 molemzqua mens agitar iniquam .

: fpati vite quo refre viuere poffetz


Groccitat artamen hic corui de more canendo
Cras cras .in melius vitam mutabimuszaur cras. '

EClfi.V`

Hint frolid linfanum/8 iiulr dici'mus ;

Qui fe cras aiferitzatqg faterur.


__ Cum tam in foribus mors aifidet omnibus horis

'gfgvll' Sera nimis vita que ferf craina: qui fcis


An te fata finanr tam longo viu ere curfuf

Cras minus aptus eris :hodie bene viuere debes:


Eiaye.lv. Et purgare caput: quod cum fudore grauatum
Pondera peccati geitatzcurafq; minaces.

Ad mala veloci volitamns cum pede femper:

1mbf.frfi

gf_I___r,
Lu,''

Arq; hodie facimus eaznec differre putamus


_I.o_ngius:acl q; nephas prefens nos mcipat hora:
t eftinamus
fempibffunt
er ceruice
arata:
Illa
ramen nobis
quepferre
falutem
Spernimuszinfanos : dementia rurbar.
Si forte imminear fcelerum confeifio nobis:
Diffugimuszrauci repetentes murmura corui
: duo cras:aut pluslfatuo rucramus ab ore
Implacara ramen: fi mors irrepferit: vt te
Auferatzatqg aam fub_rartara nigra remitrat:
Tunc velles feciffe bonumzpotuiffe nequibis:

: tua fera nimis vox 8 querimonia : ctas trasf


.Ef2Y"*f" Stulte quid exigui te remporis oro voluptas
"( Detinetfillaruunt: 8Humini's infrarabibunt.

pmm-_-_ Incipe cleites hodieperquirere fedes:


Crafrina precipitet ne te cunatio vana.

ii

XLIII
De cuodia mulierum .
Cuoditpulices fatuus ub ole talenti:
In puteum vndantem Luminelportat aqu
Qui gerit vxoris curam metuitqz pudoris:

Que ibi ni cuos fuerit:cuodia vana e.

uare mulieres.

' Si pis zelotypie


concitauerit vir

ctra vxor que

nihil polluta e
vel fala. upitio
ne appeti relin:

` quat deo fadi hu


.=

ius iudicium.
Illelauat laterez

qui cuodit mu:


V

' .:!=
denti ub ole ob

Ya? eruare puliceq


?Ea nuit cuodire
_ mulierem.
dde ercohibec-.l
_ cuodie: ipos.
`
_

uilodesauta e
_1 :.

'

:| furioo in anus H oree e: Itzuenpls


S piritus 8L vexat hunt male zelo typus t,

"Ian'

Qui gerit vxoris curam: 8L cuo diam inanem


; : :

Ecdei !.

f. iii. Nnmzzv

'

:
$: te : necat.
Pone etaszcohibe greus mulieris: 8L omnes
Iimenalis. p_
Prouer. xxx.

Saltus: 8L vigil hic_ latret vbiqz canis:


Coneret 8L fortis precluas peulus :

(: 86 domos alta uos:


tamen interea emper cuodietipos
: i voler ele procaxf

.:. oeminaproducit
.
, quam natura pudicam:
.

Raro it] vt eruet vinculacaa thori.

_ ` ed que vulttenerum eruare pudorem:

EtLPLda~=
Vinciri debet nulla conpagine ferri:
Nec ru grailis hoia caa premat.
Danze
Non turris/D anaes potuit eruare pudorem :
0"d'"5-""* Amiit u P to dona P udiciti .
metha.
Iupiter auricomi agrans conuerus in imbtem
_ .Virginis in gremi uxitzadulter erat.
pendopb_ Libera Penelope fuerat per tempora multa/
Hcesm
Abenti
membraturba
pudica
vito .
BQJQS" Circa
illam retinens
quuis volitaret
procorum:
i
*Plil-hefoli-

Inftato manit ed tamen illa thoro.

In vetitum pletumq; nefas Clcllodlia :


Vxores z vetiti damna pu , oris olent.
5X15, xxvj, Foemina iucundos mores
2:2 inde Induat: vt famam comparetinde ibi.

cetus homin fugiat: vetul ; _


Et iifugiat vati iinutmurablanda proci.

Helena . Si non legiet Helene recripta doloa}Idei Patidis z non male rapta foret
.. '

XLIIII
De adulterio.

'Eft fatuus qui feit vigilan ti itertere nafo:


Et faciem digitis contegere vfq; fuis .

Vxoremq; (uam fubigi permirtit: 86 audit


Illecebraszridet fubdola carta iocos .

rinii
(
Patronus E rurri
tudinis qui crim

clat vxorisQu
patifvxor fua;
delinqre/ matti:
moniq; fu con
` tnitzquiqg cta=
mination n in:

digna pnaadul

terii ciligif: do=


f tus fpetare la=
f cunar: doctus 86
_ calice' vigilti
itertere nafo .

I "
Res miferandaquide'/86 cenfura digna Cathnis. Senc.deira.
(2; vult coniugii nem o tenere fidem :

J)UCf.XXl1

Nullus adulterii legem/aut pia iura vere tur:

Iulia lex dormitzpoena vetuita_fi'let.

Ia0bf.f,

f. iiii. Elf1"""

POLLO
Non mulier nec vir acrati foedera fulcri
Coneruare
olentzmechus
; iacet:
Iuuenals Multis
digna quiid
res 8Llaudanda
vide
"LEM'
Alterius letum concutere ; th orum .
Leal-aba( Nec pudor vllus adeznemo en/aut axa vere

Deutrmxxii'.

Iuditium parcitzpenaremiaiacet

.!.!. de Heu vetus in mech os tua lex tua Iulia dormit:

Cearzab Elyiis fontibus oro veni:


Tur pius id@ magis z unt qui peCtare lacunar
Dotizvtdygitos
per ,thalamum
cautus
, .
.adulter
Apponunt
oculis, vigilantibus
: ;eat.

Iunalis

Permittunt ubigi pignora ch ara th ori.


c.dlqumadmo
ne celus
audes probrafmariite
pe-are pudendumz
dciuziu. Vxoris
Cognita
nec culpas
races?

YSL-g Expulit a regno fratrem Pelopeius Atreus: _


Seneca thy

Poedaet propri( g ibi iura thori:

did-v ; duos natos mactauit funere meoz


'

luerant moe chi crimina foeda patris.


Ingens clamor erat, quando Lucretia
paa e
Lucreta

_
. . Stuprum : a laciuo contaminata viro .
WW .

Collatinus enim coniunx rumore leuato

Tarquinia::

expnlus

n,

.b

arpeia regem pe it a vr e ma um .

9104i"?

Clodius in cCtis domina gentibus @

Clodius impune tratat adulterium .


Heu mala dira parit putide mechatio mentis:
Proiliunt ire/mortis 8L exiti:
(2"

gracchus

; mortales concordi viuite nexuz

Foedera quid t halami ic violare iuuat!.


Sit veneranda fides vxoriszitq; mariti:

_
Piouenvi.

Mutua int emper gaudiazpaxq; frequens

XLV
Semper fatuus.'
qui contendit fe prudentem vfqz putari
Cum fapiatpenitus:nil(mihicrecle)boni:
Non difcit moresznon virtutis amator:
J

Sed manet inflix anfer/vt ante fuit.

Vir prudens diri


git greffus (; .

Clum non ani =_


mum mutt qui

per marezcurrunt
Sapientior fibl
i Ptultusvidefepe _
f"\\`~ tem viris loquen

tibus fengentias.
\

.4__-;. .

\_

Qui bona multa videt: preclaras perlegit artes:


1

'Audit 86 egregium quicquid in orbe viget.

_Virtutis monumenta facr zmorefqg politos

Confpicit: 86itulii urnina amena vider

Pact xv.6
XXVI

FOLIO
Gy___mi_1_a_fium :ludos celebressfpectacula mundi'

medi'cum._l

__

u_ rat:_ 86 _arretus per


locamulta volat
_

nulla ars dif. Nil tn addifcitzneqg enim hec monumta vetufta


'l
Profuntzvt melior fiat 86 vtilior.
Quicqud haber rer alterius colleta fuppellex
Fcclei.xxix.

Aedibus id femper glifcit adeife fuis.

defiderio itultiifima vota notanf:


Res femper fatuis ex nouitate placent:
E_f_?;;__XXV Ad gentes currunt varias populofq; peragra nt

'

Ignotoszluftrant quicquid in orbe I

Ne quid in externis maneat regionibus vf_


Intatumaperegre itultus vbi volar.

Ad Pataui muros : ad celfe mnia Rome:


Ad Solymas currunt:AiIyriofq; lares:

Currif ad Lybienzpenetrant .Memphitica regna.


Pyramides luirant. Attica regna vident.
Attamen apportant fapientis premia nulla:
Non fpecimen morum.non decus (:
Horatitis in

Coelum non anim mutant qui tranfmare currunt


Stulti clifceduntzmox fatui redeunt.

Poiiumus hos mores inter cenacula noitra

Difcere : fi imprudens vis forezfiite pedem:


In patriis laribus tam itultas carpmus artes.

Non aliena opus perquirere inde loca


uin animo exculto diuinum imitare Platonem:

1l_'_t____l____; Vtfaperet do tos quefiit ille viros:


logo biblie Nec fine doctrina Graias conceffit ad oras:

Quo tandem ingenuas ccumularet opes _,i


hbfX1`1' Qufqs ab ede fua patria/ volat improbus anfer
Ille dom rediens/anfer vtante/manet.

xtvi
De iracunclia ex leui caufaf
Affiduis flagris tard qui pungit afellum: `
Spiusad lon as corruit auriculas .
Ira breuis furor /nil indignatio prodefl:
Sincere mentis eftinimica minax.

jjrtlfri fifi
;
Vince iras amq;
qui cetera

_ ' I

vncis:

Impeditira ani'=

[_

m ne poffit cer
nere ver.Iratus
nil nifi crims lo=
quif.Debetho=

mo lent vehe=
mens equitare iu
mentum.

Hic fem er P 1 g rum confcendit afcllu m.~

xvii_ . \'1`1`
_ 9

Latrat
Turbida
86 exclamat
quem motu
circ concitat
fe morelcanino:
ira grani .

A, Rom_a.ii

Neg verb placid toruus ab _ore vomir._


v_.

Hxere.xxix

. emper rutatur in ore canina

'Puxx'

Litteraznec motus mtigat ille uos

Prouenxxvi (audet/SL a populo metui ua fatazfuroris


'Plena mali: mentis concius ille nihil.

a cunkis z furioum cernite ultum:


Et ibi de fatuo hoc quilibet abineat.

Nam putat ille quidem ultos non antea vios:


Perius
_:..

Auriculas aini olus habere cupit.


Ira necat enuszpremit indignatio mentem:
Precipitem inuertit illa vel illa virum_

- Archi/TW'-

Archytas ophie iccirco pectabilis autorz


Ille Tarentina natus in vrbe procul:
Peccanti eruozturbatus mente pepercit:

; ; imulos ic moderatus erat


Sic Plato :ic alii motus edare olebant.

Socafcs
,puer.xxx.

Socratici 8L plures dotiloquiqz viri .


Nempe furor ratione caretzprecordia frangit:

''
Debilitat enuslira euera nimis
'
...
'
'
. . contra motus!certa innitamur habenaz

?
,puer.>_<_xu.

5mm",

: uum entiat ira modum:


N.

,
.
,.
on apientis
erit, tri.ari.aut
cor d e d o l ere.

Paliio lprudentis petora (nulla premtz


Ioh-xxxvi_ E apiens emperzttanquillus mente quieta:
Pi"'*
Ira trahit fatuos in ido viros.
Tem P ore/cunta
,
q uide
l . aP iens' moderaflin omni
Addit 8L in cuntis rebus vbiqz modum:
ed fatuus
_ , nullo P enitus
, moderaminedutus:

,
..
Stulticiam eundit empervbiq; uam:
l

'

Ergo precipites ainum concendite ulti:


Quo celeres fatuos beia tarda @

LXVII
De fortune mutabilitate
Quem rota fortune cupida pe continet: ;;
Voluit in excelo ors ibi faua gradu:

Ille etiam : lapus quandoq; nocent es:


Perperuo necit ors reidere loco. `

[HE. in aim;
\_/; I , H Tollunf
.

. /,- vt lapu grauiore


ruant. Nemo c
A/ fidat nimi ec:

i dis Nemo depe


rat meliora lapis
Micet hecillis p

hibetqz Clotho.
Stare omne
fortunam
rotat
fat.a
Nemo t diuos
habuit fauentes

Crainumvt ibi

policeri [.
Complures fatuos/latum fortuna per orbem
Ecit inabili voluit eoqz rota

EccleiJcJ
zmh-lt.

,
multil itibundo
petore verant;

. 8
_Sencjn
ha,

Et lg_ ca continuo candere @ .


=" : qui iqibi viribus impar;
o d e u o

zpgolglif [Nec lapum fati petora ulta Yldent. i


rouet. . ! adeo excelum e/qa non trepidare ruinam
Debeatzad mortem cunefta creata ruunt.
8

Omnia que terris nunc unt innatalenecunt:

Labitur 8L quicquid terra beata dedit.


@ ,.. Quis fuit in tanta mortalis orte locatus'

Craina ,pmittat tempora vt ille ibi!


Mattialis

Aut e victur fortuna emper eadem


Spondeatfinabili voluiturilla gradu.
Nam lacheis duri emper prenuntia fati
Non tibi permittit ducere fila diu.
Atropos haud noris mulcetur turbida votis:

Vt nobis longos preetin orbe dies.


Ad caum ubitum plures funea poteas
: grauiore ruant.
Iulius cear. Iulius immeno dominatot cearin orbe.
ortis numina
blanda colit:
In Dum
medionimium
enit mortalia
fata enaitu:
_

Hunc fortuna nihil iuuit ab exitio.


Semper habet 5 2:
Inuius multis imperious homo e
Delitias raras prebet metuenda po teas:
In cetuice ua triia damna gerit.

Sapienza __ Quem metuunt multi :multos metuie neceie e

Odit quem
metuit/perdere
plebqz
udet.
Ede-xxi- Imperious
homo
nullo palpatur
amore:
Nec populi hunc plauusznec bona fama .
mobilibus ceptris :

am _ deus ipe voler.

1.
egrotante inobediente} ~
Egrotus i quis morbos in corpore tries
j

Sentite vrgetur anxietate graui:


Prita nec_medici equitur documenta periti:

Si caditzex merito damna doloris habet.

Si opus medican

tis expetas =
:
tet N6 ein me:
dico emper rele
ue vt eger =

[ oba . Sero
medicina para:

Cum mala per l


gas Eonualuere
moras.

Qui iacet in moeo aegrotans angoretperito

Nec medico paretxconiliumqs fugit.


l

;ailfti

Nec tenet impoitam eruata lege dietam:


, fieri
_ , qua mediante
l
Cmlalldus
..

so--c-au

Ecclcy-x-l

xml..
6

FOLIO
I\111i1alS~

Pro vino nunc guitar aquam :nunc cetera fumt

Poculazconfulrrix que medicina vetar.


E1,xxxvii Querit 8 aiIidue rigido ctraria morbo
Efculentazfibi temperar arq; nihil:
D onec ad tumul pherehtro portarur operto:
In ciner rediens ceu it ante cinis.

)_l__f__`!__;_V__l__1'~ Qui ciro fanari a morbo conaris amaro:


me_am_

Ptincipiis obitazdeteriora caue.


_
Scinrilla in H ammas crefcit quandoq; moleftas:
Rinus at exiguus flumina magna facit.

Principium morbi modicum : capir incrementum


_

Paulatimzfalubris ni medicina veter.

Qui validus cupit effe cito Ifua vulnera plane


con.phi1Q.

Demonftret medico/pellet vr inde luem

Non fine lurifero fanari membra dolore


Poffunrz ne tenu as ferte doloris-onus.
FdXXXV~ Nil quoqg mentiri medico debemus in ipfo

Morboznon medici: fed tua vita petit.


}; facerdori referens peccara peraraz
Menriturzvitam decipit ille fu am .
Qui medicum queritl fua nec documenta referuar
Expers confilii : 8 ratione carer.

Confilium vetule potius fetamutl 8herbas


Quas in theffalico littore faga coquit.

Infami dygito frontem hec 8 petora lufrrar:


Iftius interitum falfa medela parir.
_um_ Qui verulis ctedis malefaniszcredit anili
Confilio :loethi fata feuera fubit.
Moralem fenfum 11010 fi carmiue fumes:
In viriis azgrum te mora nulla premer.

XLIX

De nimium apertis co nfultat ion ibus


uifquis forte _palam mentis concepta reuelat:
Ante oculos volucrum retia tenfa locat:
Admonet hic omnes:cautelam prebet apertam
Quo facile a laqueo quifq; cauere queat.

iw.
uo
.mmc

Fn

;
anno
man

ii . Qui ni=
mis apparent ree
tia vitat auis .
\:

BTU

00

SG.m3k|M

.m..i...mmm.m

w..wHmcVM.S

1|.

ED..Oronr

rumhim

...

.....,.

mr@ ._

.nba t

rD.,ma.
.u
a

a.u..,W

t,l 6.1

C0
n tim

cnam
ma ..

du_
. erh

.m.v

S
,m,......

,IRC

UCL
... S

Qu ;

1.1
@ -: duris verbiqz minatur
Pwuef--

Publicitusznullum verberat ille canem.


Intantum
mentis
qui verbis
pandit
Conilium
retegens
omnibus
;apertis:
palam. i
De tali ulto poterit ibi quiq; cauere :
Creditur hic toto corpore poe nihil.

Prouetdtvliii At puto prudente 8L apere hunc: ecreta :


2..

Qui nullizintant cprimit vqz uum.


Solus agit mentis incere arcanaznec vlli

Pandere vult animo i qua agitare velit.


Precipue in rebuszque petant forte alutem
Henri-agi."

Corp oriszaut :. od ,vel opusz

zpjo,

Dalluntut plures a delatoribus ipis z

Conili domini qui ibi cire volunt.


Illecebris
palpantxvt
ic arcana recicant.
Qui noua
cire cupitzdicere/8L
illa voliet-

: apiens certazmentis qui condere votum

Coniliq; poieznilqz referre palam:


uattuoriiee olent res: u e tem ore nullo
.
q

Occultare queunt. nec tacita ee volunt.

i Ecclelviiii. @ fatui z ruta vrbs in vertice montis:

MVP**

Atus amatoris : ramen 8L in crepida

Ouidius_

Ocicultam eruare pote rem pauperlinopqz z

Imlemhs
Yiiglus
WP

Diuitis al: emper longius ata volant.


Et mala fama palam coiriicrecit volando
Et domus intcrdum dam na pudoris habet ..

Tu caueaszapiensii fors cupis eeicatuqz: i


Ne pandas animlconililve tuum:

88"
Catho

eruis fam uliq; tuis conidito in illis z


l:

Sed tacitus mentis condito fata tue.

L
Fatuoge damno iapites nos fieri cuenit I
Stultoge lapium niiierumlfubiramq; ruinam
Qui videtzaitutus nec fibi deinde cauet.

: itultus:cco nec reto tramite pergens;


Et fatui barbam mulcet vbiq; manu.

grml fire
rt fapirtr
Attde in illisne
forte cadas Felix

quem facit alie:


na picula caut.

Cafus dementis

correctio fit fapi


tis.Viaimpiog
tenebrofanefcit

vbi corruant.

Cernimus aifiduos cafusllapiuiq; frequentes


Stulrorum : 86 rifus cernimus inde graues.
Ridentur paffim fatuizluduntur in omni

Temporeznil fapitznil quoq: fcire voit. g.ii'.

Uf"f_~,'>5
hx"Vn


: Sunt
8L contempti
multfrontibus
a pru dentibus
ipis
Quiicappam
in fatuis
; .
..

Accuat ultum ultuszconuitia iatant

Impiazed greius ringit ; pares .


HereN.

Errat 8L aidue nec vult curare ruinam:

Com lures fatui ua cecidere rius:


A
P
q
P
Nil exempla trahunt ultosllapuqz molei:
Semper ad interitum quid bone ulte ruisf
Admonet alt fatuos exempla malorum:
Dicant alterius viuere rite malo.

Eccleia.

Exprobrat cecum cecus carentemz

L"*_*

Attamen in foueam @ ambo cadunt.

EP"3P* Incuat cancrum cancer retrorum abeuntemz


nec tamen ipe viam .
Ecdcji,
matris non vult docum Eta equi/ille nouerce

3404i

Imperium toleret obequiumq; graue .


Qui patris nunqequitur precepta alutisz

phaco.

|! ingreditur pius ille

'

Tuning of Si Phaeton quondam conulta alubria patris


'Ouds- Audietzcurrus non periiet inersz

Non iouis ethereum eniet fulmen 8L ignis:


(

' corpus volueret Eridanus.

v.me.tba. Icarus ingenui patris non rua equutus

Prqu-:LxV-

Altius euolitansznomina fecit aquis .

"m'

i duo in imberbi tries cecidere iuuentaz

Ecii

Corruere inan fatu qui cernitz 8L audit:

;Man-us

Exemplum capiatzeugiatqz malum.


Cauta fuit vulpes nolens in trare cauernam

incpo,

Viderat vt nullam vata redire feram

Nam voluit neuteriua paterna equi.

LI

Nil curare detral:io'ncs hominum


Non campana (: que malleolo atq;bacillo eff
Experszfit vulpis inlita cauda licet.
Iccirco eft omnes curare loquelas.
Cum furda poffis efugere aure fonum .

il tura
rtrratti
I outs hw
minum
Cum rete viuas
non cures verba
malor. Arbitrii

noitri n quid
qfq;loqua.1VIul
t farris habet q
cunftis obftruit
' ora.

Quifquis in hoc mundo tranquilla viuere mente P`V11` _. _


Glifcit: 86 in requie clucere fecla bona:
pm'x"l"
_
Sap1`ti'e.1`1.
N on curet voces populizfam amq; malignam:

Nec curet lingue fiba rauca male.

g.iii.


._. @ ciuipit inmundo ee exal tare uperbo

82,=1]1]' Et abilis magnum candere rite gradumi


E opus vt curas toleret quandoq; moleas
Multa oculis videat non bene grata uis.

. : : unt qui firmo tentoria ture locart:


Mundum pernenteszorbis 8Lillecebras;

' Nil modo ecurxnil tut: nilq; videmus_

- J Tranquillum in mundo.nulla'8L ; : _z

Ml-llf vrbes

- a -

opeslpfopuloscetuq;,pphanos

ugeruntztutus vt oret in eatus.

lif Qui atuit iuam emper traducere vitam

'

mores antos &benefataequiz

curat quid mundus agat: tacitaue querelas

* ~ - - - - : nilmalalinguanocet.
Si vates atyri quondamzantiq; ,pphete
. P e
Penaenthomin murmuraloethiera:
mon
umenta bone
monraent
veradecus.
alutis:
_ptg
i Nec
Hic
famamzhici
meritum
perdetetatqz
saPk-Vi* Nullus in orbe quid viuit tam anctuszvt omni.
Nunc fatuo placeatzqui probitate catet
Etclelvii. Qui cuntis poet rete eruire: beatusl
Is foret: 8L eruus nobilitate bonus. _ A
Eccloxzoivi Notes ; dies opus e conftin gere omnos :z

Qui
cuntis dygitis
iamiamultor
rite placere
volet:ritus.
Quis
farreliaut
claudere

i Iam poterit ilo quimurzpenitetinde cito .

i-'W-ilili- Nil aliud mundus didicitznii vana profariP

: contaminare olet

' . . il apiens curet vaniludibria mundi;


Attendatq; nihil quo_ vaga turbaferatc_

.
De ub annatoribus 8L calumniatoribus(

Stulti qui lapides iactant.8L axa retorquent:


Hos fugiat/apiens qui volet eelprocul.
Nam trahit a vitio fatuos correctio nulla.
Nil dicunt morisznil probitatis habent.

ominanf pi eos
qui relza t via
Sapitia cuodi
uitjillumab iininzi
i cis.8La e &=
illum

videbunt fine a:
pientis. 8L nin:

tellgt quid cogi


tauerit deillo de9
O fatuii excordes nor ad pro perate palera: i Ecdci-ilii
Incipiam veruin ; docere bonum .

llriiz'

V os acre legiszpatru m 8L documenta docebo

Que moi-ant ret ,pperitatis iter.

g.iiii.

-Sapitx,

FOLIO
At@ viam panduntlprudent calle politam.
Quare agite 8 pedibus currite quefo citis:
Difcite quid vitus :quid lit prudenria rerum.

,_>_uer.v_:.
" .."...

Et fatui tan em definire efIe meri.

,~1':,t,[.l,`,'"' Virtutesornant homines:prudentia veflit


E'1fXV
Munditiiszfapiunt petora irulta nihil:

Sed modo rifores fatuoszfannaf@ proteruas

b~"ff,_ _,

"?"

Corrigimuszfrrigili hos fcalpare nempe iuu at.

Sunt fatui qui nunc rident documenta fophie:

In@ bonos cuntos probra pudenda .

_ Aclertunt@ nihil :bona fi quando@ docenrur:


uin cunta
irridenr
documta
alam
pf" Increpar
hic Ptulrum
quimox
verbis:
aut corrlfgit
ore
Edd. .
Inpingit fannam fepe met inde .
'mx' Corrige prudentem : qui tpore difcit in omni:
_ Feirinat@ oris verb-a tenere tui'.
Si cadit in iuiros homines correto iuita:
Preceptum accipiuntlcum pietate/bonum.
pienxxv.

Iniufrus preceptores diffamat: 8 odit.


Sepe repercuffus in fua tela ruens.

.PUf~Xl`~' Crede mihi fannis qui alioszrifuq; lacefcunt


____________,s_ `L N_afuto:tandem premia digna ferent.
__q_._q,~ oripedem re_iJ:us derideat ethiopem albus:
l_1\f_\______
fine qui viriis rideatille malos.
,_Rg_x,N_ Stulte Nabal lueres fannas/toruof@ cachynnos:

iiii.Rg.i`i`.

Ni regem iratum fleteret Abigayl.


Quid pueros mem orem qui vari illudere fan&o_
Dum certanrfvrfis mordicus intereunt.
A grege frultorum caueat fibi quif@ maligno:

_Qui faxis_iuiros/innocuof@ petunt

LIII
Contemptus eternogz gaudiog;
Q; male delitias dtaxat temporis huus
penfito
abire dies:
EtCogitoznec
regni azterniceleres
g gaudia
fpernolbeata:
Caufa eftzme genuit Simea ftulta/parens

.V1'__i`ltU_f
'

ua :
Mdaces filii h
fig min in ftateris.

vt decipitipi de
vanitate i idipm

Quid pdei hoi


Ii mund v`niuer

fu; lucref: anime


vero fue detrim
tipatief Aut
f dabithcmuta

tion ,p aia (!

rtit fatue rurfus mibi turba coh ortis:


Que requie fatyre non finit effe mee.

Stultus eni certe eftzanimo fuperbo

2l86 nimi verba pudendaloqui:


..._.-__.

__

fClf_~X1'1`l`
;l"""\Lfl"1,

Mathoiv.

Nq

Forio
S1i>1'l1-111', Ecce ait ofupetum I nitidi ; rel:or olympi: _

! om .

Nil opto fedis regna beata


. tue.
Id faltem iiceatzmultis mihi viuere luitris:
Orbis 86 extremu cernere poffe diem . `

l`1`h2l11~ll

At non laudato/retevirtutis/amore

Tam lo ngas ! pofcit habere vices:


Sed magis exoptat:queat vt conuiuere laute:

_
L"

Cum fo ciis patibuszdelitiifqg frui:


Nec timer infetni fumantia tartara ditis:
Non acheronteos poitfua fata lacus.

'

1'll\`l1Sfl

' fatue infignis _:nil vani gaudia mundi


Mellis habentzillis copia fellisineft.
Quid rogo delitiasztanti quid gaudia vana

fcncftute
__

- _

Stulte acis.pereunt que cito :more muis.

1
_

Gaudia(crede mihi) terras.: : felle replentur


Nec manet in cunctis perpetuata quies.

pX Quo : infamis/lafciua 86 fpurca voluptas


Quem trahit:86 faitus orbis86illecebra:

Hic fatuuszmundi curas guitabit acerbas:

Ib~'
: mortis rapidum fentiet effe diem .
_
_._.
Tranfibit mundus : tranfibunt gaudia mun di:
S_ipi,i'i.81.v Tranfibit pariter quicquid in orbe viret.
2\Cb.. Cernimus 86 tales homin fine fine ruinas:
Luce.xii.
,


__
Cernimus
occafuszcernimus
exitia:
Pfll' Retorem coeli tand fpeftabimus omnes:
HXX

I'

Hic ad letitias : alter ad interitum:


Se cu .it a fummo ui fe re 3 are tonante
.

Letitiel 86longos optat habere dies:


Cimmeriis tenebris efr obcecatior ille
Math.xxv.

Pro vano linquens_clica_regna_ l_u_t_c_>_ .

p ~:.1111
Tnmultus 8L confabulatio in eccleia
Accipitrem
relligioa
deorum
Templa. geans
8Lquemper
equitur
edula
turba canurai
Deuotos homineslL debita-vo ta moratur..
Et cuculum manibus palpat vbiqz uis.

YIV
tai* mie

acro is ec

cleiislc pace 8L

*
,

9(6:
celebrari-decet ei

dom di an-iti

'

tudoCeencill'

' ' i_ ciliiamontnes

parlamtazceit
pp vanacmulto for
tius edacppha
l na colloqu-ia. Ei:
_

diuin ptturba

re oci/autocu

los diu maiea


a

A cis oendere 8Lc.

quos latratu/repitu/clamore/uiirris
Non pudeat acras contaminare domos
D

,um canit otiumzdum debita acra acerdos: C.de his qui:


"

l_

l-

T-t 8L extendt vota ; .

De ::
fgWh-Mg

* "

)
... adpopulidiuine contio .
Prouenv.
iim'

! pium pangitur otium:


Ingreditur
fatuus
qu roris
calceus
vrget:
$
manibus
nius/8L
accipiter:
Siue velis cuculus . magno clangore vagatur
Per antas aedes/acrificocp focos .
Latranteqz canes/ vlulatu 8L cunta replentes
Duitatzin repitu turba benigna filet.
Iam clangunt nolezreonat lattarus ad aures:

Nunc pedibus pulantznc manibuq; rept.


Nulla quies penes hos/fau pompaq; furentes:
:..

Non ,ppter chrizLazarus-artat eos .


Tratantur cauezreez cmertiazqueusz
Contratus omnes .oitumcp fori.

Conpicit hic oculis .. :


' in auixl. Hic aliud tratat quod probitate caret.
- !" 5. ua per calopodia !
fhidyiu'
Concrepitant turpes zimpeciuntq; bon .

Stultiti quid en querimurfolitoq; furor-es!


Quos emel inipiens condere nemo cupit:
i Iohami.

Cum tamexempl. chrius deus ipeqz reliquit.

vt in
templ turpiaLpe-orezpatr
:
SedNullus
precibus
uplex/deuoto

. hh-'hsf'
.1.
rci.xi'.

_Aetern oratetzcoelicolumq; choros.


Expulit 8L ferulis tratantes foenera mercis:

-W-"W

Cum locus in templo it acer ; deo .

iBd* Qui i de templis homines pulare ,pphanos v

_ Nuncvoletz ; mali::
Pauci quandoquid acrata in gente manert:
Thura decent uperos z verba,pphana nihil .


: pontaneo periculo
Qui' cadit in mas 8L dira pericula querit
Sponte ua/in puteum proilit libens .
E xitium merito patitur: i mergitur vndis:
Vritur aut ammiszdgnus enim interitu

*fr rc-.

tanto
@ '
~ @
. e
in illo peribit-Sit
% :
g malignisiinuiti.
quieruatidfa=

'

:1(11

, '- i huce
cis an deieceritf
prudens
an neeruari

fatuus qui @ deum uperoqz precatur

Et upplex manibus c pedibuq; ::

. 86 proferre p reces ex corde benignas:

Mh-Y

Clamando aiduezme deus alme iuua:

'

FOLIO
Vt meailzultiti folit modo petora linquant:

: fapere incipiant:Iupiter almeiuua.


Il

Attamen hic cappam ftulto tu rn femper anhelansf

Periius

Induit: ingratas nam putat eie preces:


; non mox voti composzdeus infuperillum

Audieritzquia non cuntapetita dedit.


M2fb_<< : fatuus plerumq; rogar/fuperofq; precatur.
:
Ad R__-. :_
cit ai
u to qui
i icor e .
Horarius

_ In pureumqui fponte cadit: tentatq; periclum:

'

Seq; in fonte t mergier vfq; tim et:


Si clamat/vocefq; graues emittit in vndis.
` Clamatio diues iam date preidiumf
Nullus erit: refl:es/aut apportare rudentes

Qui velitzhic merita morte/lueq; cadit.


Empedoclcs . Stultitia Empedocles fimili cecatus:86 excors:
Corporis exiti fponte/necemq; tulit.

Aetneos quoniam preceps collapfus in ignes:


Stulticie vtfaceret morte fuaindirium.

Quifquis eum ardenti fatu extraxiet ab etna:


Hic vitam inuito/itultior ipfe daret.

Nempe adeo cecatus eratzrationis 86expers:


Tentafiet rurfus impia fata quidem:
'""""
facir illezdeum
rogitans
notefqg
SicDebeat
in coelum
vt fe trahere
vfQdiefq;
deus:
Eiai'e.i`.

Detq; fibi femper viuatia munerazdetqa

--W

Fortunam validam : det bona magna fibi.


Qui rogar 86 nefcit fuprem rite precari
Refizoremzventos fufflat in ore leues.
Quem tenet intutus itatus:86 dam nofa voluptas
Si ruitzex merito iuita periclaferat.

_ --eff

LVI

De via. flicatis 86 fururapcrgz pena


Multi itultiti currum/rhedamq;/bigaiq;
Viuentes vitiis criminibufq; trahunt.
Cunq; fua reputant rales nece abirelabores:
Quadriiugas retrahent fua fara rotas.

Brnia fr
'11

`""1/i

lititatlw

gli

-;

/.

Sapitia callidi
telligere vi fu.

86prudtia itulto

\l i _ l

L
vw

5/il
I

r errans : via
qvidefhi iuita
nouiifimaatei
. deduct ad mor

:Q

.temzvirinfipens

l
?
@

"EQ"

n cognofcet. 86
`

itultusn intelli

__ get hc.Nefcie=
runt neq; intellet
xert in tenebris
ambulant

Non finit ipfe deus fatuquemcun@ prophan


Scireffup terr que nam miracula fecit:
peritingens
' '
gl;
I
eq; { ci; quapropter pars

tu togzztnori terreno in corpore femper..

Pmuer.xi'i'i`i'
p.8i.&.91`.

FLO
Pf_U?}~V
I:Ie1lli`.

__

Qui moritur viriis hac in tellure malignis:


Cogirur extremos alibi tolerate dolores .

Noie de qui non vult hic/ 8 difcere leges


Quas pater omnipo tens tribuit mortalibus egris

_c_cle. x11. 8. }? fuper c_unif,lZOS l_latl1t:iL1_lIitq teneri

.. .

In terrazcunrif@ dedit/bene viuere/normam:

I'"

In mundo quemcun@ trahir malefana volllpf


Iniufte@ fue confumit rempora vite:
_ Is trahithic currus/molem lcuraf@ moleftas :
S2P1`"" Cogirur rernas poitmortemfoluere pnas:
_ _ _

Perpetuo 8 trau cogetur plauitra mouere.

/;'_f"en` Ne modo frulte viam querasique ducit ad orcum


Et phlegetonteos flu`tus/cecaf@ tenebras:

__

Het via plana quid eil: I pedibus calcata frequetet


Math,vii. _ Eil: aditu facilis :mult pen etrabiliszat@
_ __
Innumeros fatuis calles hec femita monirratti 0
3""&4' Plana quidem : trita eit(fatuos quia fatap oes)
Het haber affiduos motus/greffufq: frequentes.
No lies at@ dies pater hecmilluq_s1'fl1flr
L\19~X

Qui cupit acl fatuos curfim propemte furI1fS

Plicitatis iter quod coelum tendit al U11

Et quod prudentes recipit:foloi_q; bearc_>_s_:


._ .
,l,'nv

nimis anguftzpatu o nec ca epate cit:


Nec trit a multis : quoni (q maxim a turba efr)
Gens mala vitat iter: iuftis fantifqs

Mentibusniuitus non has calcabit harenas.

Virtutem pofut deus vt fudore paretur:


Pr0UfX1`i1`l`~ Aft paucitenrant foelices figere greiust

zlxv -

Ad bona fupremi regni/nitidam@ caterllam

E;ech.v1i.

.
Inde eit Q multos_ grcus capitzthra@
paucos~

LVII
Praualmaorum exem pla.

Cum pater 86 genitrix ollas/pariterq;matIlag


Colliduntzpueri cacabos confringere difenf.
Fiu nt equales nati genitoribuszillic
Sunt vbi non cafli figna 86 monumenta pudoris

1111111111

2
WI
_

/I H

Vir a atq; corre:


S
tio tribuit fapi
tiri : at q di

mittif voluntati

_fuezcfclit ;
fuMaxa debet

\'

I' `\\\\\\
\..__
\C
\\\\\\\\\\\\
_\_\"

/\

reuerentia

> fi qd turpe paras

?
i

tu pueri ctp

T.

Y feris annos . Sed


`

peccaturo obfi =

itat tbili9infs
E\/agi Si dnofa fenem
= iuuat alea: ludat

86 heres Infequi
G

leuifliamisiter
rlandeili properate fenes/fatuiq; paremgs
uenxxlix '
nvos nam at r t
.
l1Uf=U$_ _
Audetis rauos orqueo telame,
Val_~l....

coram matre arq; puelllg

Eifari mores : ridiculumq; nefas:

Sapin.m.

h.i.

ElfxU

]
!.- Nunc veneris nugasznc vos ditatis amorem:

Et natis teneris: ad malazigna datis.


.

Non pudor in verbisznon e reuerentia vite. A


Non decus aut pecimen/ingenuuve :
Non pueri mores dicuntznon foemina eruat.

Signa pudititie: turpia cunta ouant.


Foemina de fatuo carpit mala igna marito z
Setatur proles moribus ipa patrem .

puei-.xzec Non dotuit genitorfatuus bene viuere :


Iuuenalis

Iure igitur natus moribus alter erit.


Si unt [uores patreszpueri atqz niepotes

Rebus in his prauis e imlare olent.


BlO-n-l Trita eten veter dicunt prouerbia: prauo

:llctdc ed

Sepe olet imilis filius ele patti .

310.111_ c.fi.de Ludere


phas
monachi reputant
ibi :q ireponit
**"*
Abbas
taxilloszalea
iata placet.
O mores mieroszo tempora plena furoris:
Plenaqz ultirieznum deus vqz feret?
Se imilem patrinatusze matti
Redditzad exitium ... . rima uunt.

Non lupus vllus ouem genuit: n Tygride eua:


i _

Aut vitula aut agnus nacier ; pote.

EP9Pl' More patris cancer retto erpitcp/mearqz.


Setantur pueri ic mala igna .
..

Quin 8L morigeros polunt generare parentes

9158611F**

Filioloszqui
unt temulent
morigeri atq;
boni.
Cynicus
vt puerum
videratzinquiit:
Fili/te genuit ebrius ecce parer.

Eccle-xxzv- Aedibus iccirco propriiszic viuat honee

P*"*-

Quiquiszne puetis dogmata praua ferati

voluptatecorporali. A
Simplicitate rudes /ad e laciua voluptas
Allicit interd:
ouiumq;detinet/vnco:
necat.
Quodam
eti firmmore
o/thaurinos

l| "

..

'

Mulier ornatu
meretricio [ =

: =
:
eum multis er:
monibus Statim
V
'

eam
eq Ejibos
du`t9ad viCtim
Lqiignis laciui
ens8L ignors-ve

q - lut i' auis feinet

: 86 ne
citqde periculo

ae illius

1 ee meretrici blanda voluptas:

Freud-Fil'

@ compra in
platea edet 8L nudata mamillas:

Et redimita comaszpurcum mercatur amorem:

Pellicit 8L mollesadezblandq; cubile

h .


2%

:: reeratzvilem umens dei crimine metcem:

pml;

Et rogat vt quiqs ecum lutetut/iniqus

Delitiiszparirer falo obletetur amore.


Illius ; moderamine ulti.
Ecdc-xx i Proiliuntzveluti
bos vinCtus exponit
tranit/SLad
agnus
Ad lanii cultrumziugulumqz
itus..

Accipe ulte precor q it fugienda voluptas:

He-'exh'

Hec animam damnatzygis 8L mergitin vndis:


Hec enus laceratzconundit emina mentis:
Contaminatq; malo precordia rea apore.

prode,
...
Luce-Vlilli-

Parua voluptatis quuis int gaudiazlonga


:1 111/111 permixta dolore:
dclitiasmundi etarier vqz:

Non durantzigiunt mox: 8L mutanf in horas.

ueizslqz,
Quiquis
in hoc foranee
contemnit
gaudia mundo
dc-'i- 'Vana
voluptatisznec
inmergitinillasz
Ille apit verezc po mortem gaudia coeli:
alPlAmhro iamqz acram guabitlege perenni.

' '

Sardanapalus
/preto acra/
virtutisfocoqzzi
honore:
Sola voluptatisenim
celebrabat
Corporis illecebras.purcum 8L libabat amoremzi'

@ ee quid explend pentibusipum


Delitiis
anim: quoni
fata
voluptas
Nulla foretzygii
e hecpo
nam
ententia
ditisi.
Micheev'. At pater omnipotens hunc fato uulit :
- tandem damnauit in vndis.

PWPK- **iii Delitiemundiz quas promit praua voluptas


Eciv'
rocul a nobis uland :dira venena
Ecclcarxv..
P
P ,

,e
Ex ipis manantz 8L fellis copia magna:
Has igitur fugiat apiens: ac honeaequatur@

..
Arch ana ee recondenda.
Qui non in tacito poterit ecreta tenere
Pekore : 86 occultum condere corde uum:
E fatuusznecitq; uam Compecere mentemz

Triici'am incurrit epius inde grauem .

''_
-'

: tu pdemarite
In ecreto cubicu
li tuinmaledixe

ris diuti: quia 86

2/
tvEl/

i
.

i /` aues celi porta:


:zi
U" f? < 0 n (N F! l: 98

'

/ -
en renti .

Mi dare.

Qui ecreta ue non vult abcondere mentis:


Sene-dyoti
Vxoriqz ue vel cunctis gentibus oert
Ibfvm*
Quid velit/&atuatlvel quid conceperitlipa a Oo
Mete :merus @ dodo : ab omni. h .iii._


(- Sam qui quondam fuit fortiimus :i

um"

Non oculis orbareturcnecicrine acrato:


Sectetum mentis i non reciiet amica.

Statius the Amphiareus vates dum fata futura timebat

ba*

Auguriizlatuitzthebanaq; prelia fugit:

..
.EWW

Proditur at tandem P ro P rio de coniu Sis


r
Hiorie recinunt vetetes/8L dogmatajpticaz
Q; mulier nuqecretiit bona cuos.

Ecclei-xx

Matronis igitur celemus petora empergjz


n u
ui .ua non .. noui t cmi ra arc h ana tacere:
PVWT-' @ ad cuncta uum pendit ecreta labellum . .

orari in A tali caueat apiens ibi quiqz/catuczz s

._
hu nc fugiasl quia garrulus ipe e
i. . rebus magnis/e qui e iatitat ; :

res cunte ibi int in amore ecunde.


Rimari i q uis vellet tum verba dolo .
Rebusin his
cuntis mendacoenderet ipum
Ex qua ultitia apiens inteligit omnis. i
A cabrum foueat cucul/manibuqz remulcet.
Seneca

Condita
cupias arch
ana manerez ,
, i mentis
,
,
Fac mihi ne dicaszquod vix abcondete pofim:
Occultumq; tuum ecreto in pelzore celes. _

Hand aliis pandaszed is taciturnus vbiqz.


iRegxx Si non vxori Iezabel prompiiet Achab rex
il

Verba ue mentis: Naboth non morte peritet.


Proiiei-.xxv. Qui geant in corde uo ecreta: catiint.
aliis temere vt non talia pandant:
' i
Sic mage
ecurizemper
tutiqz
manebunt.
Dixit
enim
quondam
gente ,p;

HW- : eruare udebm_

:
.

Vxorem ducerepptieropes `

"'

D iuitias propter olastnon prolis amore :


Vxorem ducens/coniugium ve petens:
Hi: patitur merito lites: Liurgia/rixas:
Et pacem/ 8 cmoda connubii.

Impat ergo viro


Intolerabilius

di
* ues.Domus 8Ldi

uiti danf a par


tibusza do aut

,pprie vxor pru:


dens Tea iugiE
p illta litigio!
a mulier. Si ver.

inquiras acc9 n
vxor amatur.

Aruinam
multi qurunt. ub po dice aelli:

cumulanttrullas . ercora vana petunt.


Vxorem ducunt vetulam dum turpiter Eglen.

Q; nmos habear/diuiriaq; leues.

h . iiii.

Iuicnals
u
.'a COP-VII
pmuer-x

FOLIO

l1U=_l1`S~ Nulla quies illrecreatzpax nulla fouebitz,


P"x""

Semper haber rixaszlitigium@ frequens:


Nulla volupratis fperabunrocia talem:
Magnarum allexit quem male faccus opum .

PUf~V~11 fl Nulla@ fperatur proleszdilerio nulla:


Vnam pacificam vix aget ille diem.
Prouenix. _ Quin fibiconrinuo faccus rranfuerberer aures:
Quem propter frultus fa`tus/inerf@ fuit.
ElfXX~ Rato hosforrune facies comiratur amica:
Qui nmis nubunr: non fibi:non pueris..
Ducitur in thalam funefra pecunia fola:
Propter opes rrahimus grandia aratra thori.
Iufriria 8 dorrina nihil curaturzhoneiras
Nullazfed ad cenfum erora frulra .
Inuenalisi Nam: focerin primiszqd em gener(mqd)in ere
gggf
Poiider/aut nmis fiuggera quanta tener!

Nec patris aut proaui _pbiras/virtus/vel honeirass


Iuuenalis

Quer1tur.an vulgi femine prodierit.'


Prorinus ad nmos : de moribus vlrima fier.
Quefiiozfic fienr nunq'_ in amore pares.

Pff'l -Inde fit/ vrmulris deferta h abitare feorfum_


Plus leue firzralis .9
" iu 5 a ferre thori..

. M_ Nam@ loquax mulier/verbo fa.: corp.us_:adur_it::


Ecclefrxxvf

At@ anima 8 vireszmembraqgfcunta tent..

Propter opes tenervenditquicun@ iuuenta:


Mercarurlites 8.finefinedolos:_

Huic nihil efr fidei_:nihil` 8 probitatis: ad omne:


..

(Spes modoiit n'mi:)tranfearill'e nephas:.


O male rudentes:

_ uiftamcnubia

_ f ua

B9""

Queritis: sferuuma renditis effe pecus ..

,
De liuore &inuida
Inuidie-telum lato- torqueturin orbe :

ine
nullus exit:
O dia:
dira voantmagni
per climata
mundi:
_Nec dum Nithard-i emen abiuit
` i


iL l

'T

_ 31
ppzmm.

ibi? inuidec
_ nihilillo nequi9`

"Inuidus- alterius
rebusnrarcecit o*

lpimisa Ne come:
_daschoie-_uido
8L nedeideres ci

gboseius: quoni
in ifitudin ario
li 8L cieoris ei:

: =

:
1 dicet tibi 86
. 9 '.

z ftuos :: . maligno;

- Concitat: 8L ultos: pungitine fine proteruos*

'

BTacitur inuidie telu m: quo-dliuida corda


" 8 $

"

Eccle

iu ep] o.

xlvidi'. :.5

FOLIO
SIm`

Duceris inuidia:Q ego te poffideo pl-usi "

,pu er.xxvi`i`i'. Aut mihi funt plures nmizfeu maiorfaceruus

Cicgm
Rerumzvel mihi Q plures reddunf honores.- - "$55- Aes petis atcp meum : quod nullo iure teneres.
O_____________

Vel quia faftidis noitrum_ 86 c_o`ntemn_is amorem: _

mmh

Leth ale eit adeo vulnus liuoris acerbi:

Vr nequear penitus fanar I aut rite mederi .

Bit ea proprieras liuoris femper edacis:


Si fibi conitituir ; morderezquietem
Nullam agitar donec facinus petfeceritillud:
Non fomnusznon vlla quiesznon vila voluptas
- -Elt adeo dulciszfeu deletabilis vfz
_ _ Vr pofiit cordis procul extirpare dolores
Pallentes ideo fauces : pallentiaq; ora
Ouidfo
Semper haberliuorzmacies incorpore toto
Glauca fedetzvifus toruuszfqualentia ora
Scinrilltzrabidus nec plenis liuor ocellis
Sufpicir in quenzfuribundo petore torpet.

pucr.'xxii.

iPh3557 Cuius preceprum tibi ferr exemplar Iofeph:


-Quem ; intuitifunt reto lamine fratres:

Raro etiam inuidia nifi merfis flumine rider


Nauibus : au_t fi fors petit ingens copia rer.
Verum continuo rodatlicer inunda corda:

Inuidiazex ,pprio fentit fua damna dolore.


Nec quicq nifi fe valet ardens rhna cremare .`
Maior 86 inuidia eit fraternis cordibus orta.

lanus

Lucaiius

Frarerno primi maduerunr fanguine muri.

Hoc Abel arq; Chaymhoc Atreus arq; Thyeites

S*flS.l Ethiocles cum fratrefuo : plurefqx docebunt.


I em
.fp

Inuidiamiccirco fugias fapienfq; bonufq;_.


I

. l
Tibia-cuiDe
fatuo
impatientia-co
l tantum olatia
rretionis'
prbet.
Nec curat cy-tharam :pletra 8L amna lyri -

acendat ultor um (poco )carinam .


Btremos celerconcitetillemanu.

. '

In auribus inipi
entii ne loqueris
de picient do
ctrin eloquii tui
M uica in lulu i
portuna narrat

Ci dormente lo
qui enarrat

ulto apienti .
Non patitur ul
tus ua verba aut

fata reprendi .

i-Stulrit infau certiima igna videntur Piouenxxi


Infatuo :qui non verbis`aucultat amicis.
.
- illius tantaie correCtio mentis_:
A-{xe 1 _1 .

FOLIO
p?..'~3 ramen 8ptud s :bona que funt iugter audit

:_ vt poffir: fapientes femper honorat:


Sufcipit: 8 fequiturzfua quo fapientia crefcar.
Fiitula fed fatuo folaria dultia prebet:
pner.x.-'

Nec curar cithat fonirusznec barbirosillum

Ecddxv Obleratzfidibusnon delelaturamenis .

Nil magis vf@ placetfaruoznil dulce videf:


,pner.vc_tu1i

Q1 baculus
crifpusz
,
. rufrica ffrula itulto.
.

,_,,.,_

N Hm; vg qu1(`q_.fibi dogmata fana mini ret.

Nec patirur quen@ qui corrigr/aut monet ipfum


Inde fit vt magnum faruorum crefcati8 ing_ens
Agmen vbi@ nims:g_d fis precorimprobe ulte

3q_i5U`P~ Vif- Difcezhomin te fcis mortalemzfcif@ caduc:


Rd i,f;m_,_, : ceno t_e'_re genium :/clg_i_`r__e_i;_>_'e_`a_1___rum.
x cinere terra imo c
Compofitumzat fenfus tribuit natura fcienres:
Eccleqxv. Et dara clara quidem ratio efrzanim alia bruta
P~"""

Qui nobis cedunrzfed tu precordia rulra


Qui 3 eris:accepte rarions
munera rumpis.

Quid tua te nimiiarat funeita poteitas!


Quid te nobilirasffaciesqud culta iuuentusi'
Quid te diuire molles?quid corpors artus

. Exrolluntf'tibi
minfrrr.
Edc38m7
'
fl que
/l daml n8_nocumra
r' r
n'b1 "de
'ul_|i.i_n_ para gft fapiens o
<_>_cup e ig o_r_n i m_
S"

.
Ib

ortior 8cun

is: unc au izi um@ equaris.

Eff melius: prudens ii dure corripiat te:

Iob.xx_vm. Q1," ite fatuus

ulcenti arrideat ore

p'.Xv1_11 __ _ Qudoquide hic flix homo :qfqs corde pauote


:

Semperhabetzpoenas fem per meditar acerbas.

&.xxi`i'i.

At@ dei fuffert/primis iuga dultia ab annis.

LXIII
De fatuis medicis 86 empericisf
Artem qui medicam ttemulis moliturin gris:
Nec tamen indota fcit medicare manu .

.Arte carens : vites nature nefcitf 86 herbas;


Ludius 86 fatuus fridiculufq; manet.

Licetmedico eu
tus morralitaris

imputati non dg
ei9 t impitia an:

numeraculpe fi
feru malo fecue
rit aut' pperam ei
medicamt de:
deritSoli's igitur'

medicis impune
homin"occidifIe

ph as medico
iclolzo acibo bis

co:o: 86praua
muliefzliberanos

__
domine'.
Hic etia no Ptrum poterit confcenderecfurrum
! l~2`

_
Et modo gere
carbafa ferte _ ratis:

_Vifitat empericus morbo ve grauatzautr

Mortelaborantem qu vider arq, notar:

u?
'.1t____',-:_l'l
't' .

penna.

""ldf"'f

' FOLIO
Sr12 Arq; a,t:expe:a. do documenta. libroum
. x_' Infplcmm : quo te nte iuuare queam .

.N

xlnu.

p"
Ecd`.xxxvx'x`i.

'

Dum@ domum mechcus recht: 8 concpta lib elli

Scrutaturzmorris hunc fera fata premunt.


: animi expratzfoluuntur corporis artus;
eranims medici ulca medela fuit.
N(: plures artem traccare medendz

fQ_, fm, \ : quorum penitus peora nil fapunt:

><CJlV Non vol_utlbros:auc quas Podalyrus artes


"
Inuent:Mefues nec documenta legunt:
N Auicna_docet medicos tam clogmata vana:
S'ap1.m_.
Nec teles medicos : doze Galenezfouesz
Sed faam herb ar-dfcunt medcamna libro:
.

Multa fuptito :dogmata falfa patent.


Efyetul prauam : medcamns vfum
Quas fequtur paifm fedula turba tamen
g1o'n__f|', Profitentur en cuntos fanare dolores:
XX1Xdff
Perq; horas cuntas /per loca/perq; dies .
: fua Q puero arq; fem' collyra. proint:
Quod macrem iuurzprofir dq; fen.
Sc\12
Non opus caufas rerum atq; elements. :
Nature vres hec medicina premit.
: morbos varios vna diffolut in herba:
_
Qualem forte fibi Theffala dedit.
?! " cucule emplafro quis te cetlaut alabarro '
wrgwus
Ex cunts poife reeffe malsf

_
EH: medcuszvelut ndotus folet effe patonus
Sapiexn.

Confultus/qui non feit dare conflium.

Aut te non medcum dcas :aut dfce mederi:

Aut yis_xrgedi_us~ fatqufq; .

Lxii-ir'.
De iecularis potentie exiru

Non fuit in terris vn tam magna poteilzasf


Tempore que fragili non quoq; difflueret:
Cunta rapit loerhumzmors vltimalinea rer .
Res homin nulla conditione manent.

. Ctis dieb9 fuis


impius fupbit: 86
:' incertus
numeruseiltltiran
annor.
nidis eius. Multi
tiranni federt i

throno:86 iufpi
cabil portauit di
adema Multipo
ttes oppifi funt
valide:86 gloriof
traditi ft in ma:

nus alteroge.

Iob.xv.

Necmoribunda uidca iat t'


..

__~

"

Ecc?. 9.86 29.


Iuuenalis in
atyraobus
'"ffS

Ecc_X_

FOLIO .
Crffl Magnanimus'cefar qui fub iuga romulum traxir

Marte fatindomiro lfpatiofi climita mundi:


Et tenuir ( regnifacef@ fuperbos
Solus: 8incepir ciues torquere potentes:

Tempore fed modico ramfeua potentia manfit


orren__dacecidittande_m

morte necatus.

p___m_m_ - Sceptra@ petfaru Darius tulitzoprimaregna 8:


|'.mach.i. Sed non _contentus propriis :externa cupiuit
Imperiazhinc propri perdit regn 8 diadema
: Ipfe etiam Xerxes regum diriffimus olim:

Dum
bello popularier
oras:
l1.v;
Atticacupit
regnaexternas
adienszamiiit/cairral
virof@:
N________________/_ A t@ rates pariter turritas merfir in vndis :
nofo__D_____5_ Et Nabuchodonofor fceptro Babilona gubems

Fortune nimi dum fidit:rn`tar honores


Diuinos preirare fibi:fed fma poreiras
N______________i In fpeciem bruti re_gem_ m_urauir inanem. _
131,'S Magnus Alexander cui vix fuffecerar orbis

Imtnenfuszgraiis primus dominaror in oris:


N fecum ad Ptygiam fua vexit regna paludem .
Quid Cyrum refero flambens in morte cruotem

Sanguinis ipfe fui; iic rranfit gloria mundi .


Clrlefusl
sli. '. Hero Crfus quando quid _ regnii@ Iopibus vel opimis:
1""

Non conrentus erarztamen hunc fortuna fefellir:

uerrirq; fuum regnzar@ potentia fceptra.


Omnia regna caduntzruit 8 mundana poteiras:
Ecclei.x.
_
xempl dat Romaporens:Carrhago:Mycene:
Ecclcixlx Et Soly-me._ar@ Tyros: 8 G'recia'ro_ta:fubibir
kgggxv Mox lari.pe`r.euntg_a nam morralia cunra

Sapiede. vii. Que facimustcuntis exitus vnus crit.


.
.

` Lxv
De predeitinatione.
Quiprecium pofcit quod non meruiffe videtur:
Atq; fuper fragilem ponit fua brachia cannam:
Illiuslin dorfo cancror/femita Ptabit:
Deuolet {}; fuum ritum/fatis affacolumba.

ibreftitn

YI.
Elegit nos'_in ipo
a citutnem
mdi vt effemus

fanti 86macula

ti in cfpe:u`ei9
in caritate q {
ftinauit nos ado

. ptionem filioru;
Omnes quid fr:
: pauciveroad

vitam pdeflinati
Nouit cle9 q_ ft
eiuszex his nemo
feducitur.

Scire
ho Pcatuatzquis
mini que fit diuina
voluntas:
i1h__1`_~__
Quidnefas
ve deus
finis: que
merces: febgll-Il
Hee fatuiquerunttquibus nimis anxia cura

Noffezquod a fuperis decernifzatiy pbat i.i.

i`i.thi`mo.i`i'.

FOLIO
1)\url<;l:;?~ Prcpiie iccirco fatuos hoc carmine :

_ Ignaui qui ftzqui vix elemta facrar

ggbibff 5J&xaruntleg:do&i tamen arq; periti


e voluntzlibrofqg reuoluunt: more finitrm'
: falfo /quod fanxit diua voluntas.
Arbitrioq; fuorfcriptur : dogmata facra.

Arq; reluantem conan vertere fenfum:


Audi igitur fatuos: qui fuo errore trahun:
uacefq; : fuper depromere mentem:
u ique re etant Pculta 86 petulanria verba:
1l!}ll,12 Si deus tern requiem fedemq; bonorum

b,m.

rfcriplit ; rhil quo ddvertere poffit


ui: mutare: i' i atuit quod iua potefas.

Iohan.v.
'

Sed deus ad pnas il quem prfcri'pI`itauerni`:


Tartereis tenebris fi quem damnauit 8 vmbris:
Hunc nihil eripiet. tang deus optim us auor
Omniporens non ftznon iuiusziion metuendus:

gigi'.

no";: Dat precium nullinifi qui meruiffe viclef.


Sapirie. x._ Pro meritis reddizdebenf premia. iu :

Hh"1'9l!r. Iniuftos pnas dign perferre minaces.


!

Ecckfbxu,

4 d

'

omino eruit incero petore : leges

: fidei obferuat: preci 8l votumqgcapefeet.


Marb.xvi' _ Define \: precor fuper confringere famm
R. Nos deus
omnpotens
ad, S audia mag,na creauir
I\poca.xxii,
,
,
Omnibus 86 nobis cloru regna parauit.

Non vult qv nigri fubeamus carrara ditis :


: propria ruimus culpa zfuperofq; negamus
Reddere qui iuis animis pia gaudia poifunt.

Define fulte loqui : petulans labell:


An vigulo cacabus dicetzcur vrceus haud fum!

Efa .xlv.
m2~1" Sic pla_cet_:iriifici .bene qui cuneta parauit

LXVI
De obliuione fui ipfius.
Qui volet alterius fubitas extinguere flmas:

Atm fue patitur vrere teta domus:


fatuus:decet 86 itulto rum fiitula talem

Aduocct vt itolidos ad fua vota viros.

~I ttppzra.
aiafgiigf
Agris fuis fititif
bus: alieni irrg =
di n funt.Ordi=

Qui curas homin toleratzfemperqg laborat


Vt res alterius peragat/frutumq; miniitret.

i'n.(ll.
gllffi en

Nec curare fuas pro perat reslcmoda/frutusz

finetalpa. de

E,

.uo

Quiniua p9pons fata arq; negotia paifim i.ii. 3l

i=oLio
Eccleiixxx Iu rebus propriis irultus dormitar 8excors
Intentif@ oculis aliena incmoda penfat.
Hic legar interea noirri documenta libelli:
Qui fua ctemnens aliena negotia verfat.
R_,'f_,',~ Cum tamomnis am_or:prima a _fe exo_rdia 1111111:

qu1.\/Ul*
Incipit a feipfo :proprio nil gratins vfu.
_
,yhngming Hoc docuere fophi'/docuit@ 'I'_'h_eren_rius illud: L
Hoc docuit veteris fanriifima pagina legis

l.prefeS.Cd Qui vult alterius res explorare frequenter:


aqua Se prius infpiciatzfibi confulat: at@ labores
_

_ Inde fuos prudens proprios conuerrat in vfus.

1P Alrerius iarum lufos qui attendit: 8[vfq;


Negligit ille fuum : ft_olidus rarionis 8 expers:
,m;,_qv,1 Qui vult flmiuomas vndis fedare fauillas

|f_l_f___'-__ ____ Alrerius teri:proprio@_in culmine ammas


,_xxx_ Confpicitzat@ fuis laribus fuccurrere diH`ert:_
Ille par fapienszfua non bene como da curar.

Alrerius qui portar onus/fuffert@ labores:


Negligit 8,pprium :difcrimina folus habebi-r.
xix_._q.i_i.rIue_. Qui caufa alterius facit id: quod parturit ipfi
"'d"' Y lt Contemptum :rifus lincmoda/damna/labores:

Vix nofltr effugier fatu quin fcandetin arc:

At afini manibus ducens ludibria tollat.


Pmucigv.
Z.xxv1.

pmuemx

Quid te frulte iuuat peregrinas voluere caufas?


Quid ve alios curasfproprii fis tutor honoris .
Difce domus proprie/caufas/res lcinoda/prim.
Querere : 8 in de tibi fircura labor quo@ amici .

Eir penitus fatuus qui curar res alienas:


Prouideas domui proprie/difponelminiirra:

'f~R5Y" Hocdecerzinde tibi fir proxima cura fodalis.

LXVII
[ .
Qui ibi vult fieri oitium bonitatis amic
; operas promptas appetir alteriusz
E tamen ingratusinec munera prompta vicim
_.-,-

Offitii preet: nil probitatis habet:


C

De :gra
tis
Quicuncp tibi ali
quid opatus fue:
ritzati ei merce

dem reitue (Et


merces mercena:

rii cui apud te om


nino n remane:

at Fecdos dec;
imitari agi-os qui

mfto pl? reddt


q acceperLOs
apientes odere
" gratos .Ingratitu

do exliccat font

bonitats.

E fatuus qui multa petit: emper-q; repocit

C-deliber. 8c

Otium al terius .8L negat ipe viczs@ vult |

, _,

*Q--.l-&ll

.(..9&3.

quicqzdebebit honores
Iullius inof.
86 munus amicitie. i .i .
'


cn

Qui' capiti al terius curas n`1agnol'q; labores

1Ob,,~,,,-

Imponitpreci conferagille fimul.

Ecde.xxxim Dedecus ingenszfi quis _benefafta laboris


Accpitzequales denegat atq; vices .
. Quicupicex aliqua lucrum nancifcier arte:
Hoc fibi proponat menteq; conftituat:

Eroget impenfasznec rebus parcat auaris. -s


_

Si faltem laudem pofcat habere bonam.

Pf0uem`xl. : fi precipuos acquifere tentar honores:

Munificus/blandus/fit piuszatqg bonus.


Samm.xv Qui bene contentuszfato nequit effe labore.

Eccle.xxi'x.

Quem modico precio foluere/habere potef.

Non indgneturzfibi fit querimonia nulla:


Silabor/lmerit forte negetur ei
Qui petit alterius opas/benefaqta/labores.:

Ingenipcpfruizmunera rurfus agat.


Verum a priuatis liceat defcendere rebus:
Ingratas vibes cmemorare fimul.
Q2ff_\l1\1$_ Roma quid ingrata quondam impietate Camilli

rlms hw'

Tratalhzpro te qui fera bella :

Tu procul emeritum pepulifti cx.vrbe Camill


Quo duce fregifti gallica tamen.
sdm c qm Atticaterra lerox/pepulii ingrata, Solonem:
.|-Imdowg
Qui flatuit leges 8L bonaiuratibi:
Pro merito ingenti: pro fudore atq; labo-re:

Exilium dederas:Attica terra


: Nelctaceo ingratos ]; Sparta lycurgum:

atorem legum pellis ab arce tua.

Scipio ; Scipio qui fuerat patrie feruatoi' lioneflus z


Iiws

Ingratam patriam fent 86 ille fuann


i i Sui ipiuscoplacentia

Pulmentum fatuis prens mea decoquc


: ordida turba precor:
Adit
qui peculo
vultu mua
laciemqz
frequente; i
- ::
8L
faita placent.

Sape p
pziecon I
~ dere

ulmnminl

`.__.,_

Neinnitaris pru
, dti tu.Aut9
oa agit c cilio

.:

quiat atuus E
aperit ulticiam

C ua ; .=
:
8 oli. Hinc
ultis tota e ter
ra repleta viris.


`?~
'( bene pulment poita ctunditin .:
: : ua pulmentaria crais:

_ _
PPU

22:1 pruldentem fors eim at/atqz decorumz

AdRmvji

?COR

l a &Placelt &que veania dada:: i.iiii.

l.

_ FOLIO
Vt f eculo fem er fe ctem lefinani.
Pf\!_fm1 Cu tamenzin vitio fatuu quo@ cernat :

Quamuis non videatlcapitis quas porrigit .


'll

Hic ii deberet iuuare leuatis:


; de formofislfapientibuslat@ periris
1b_v3_xv,' Sermo forerfefe cuntis preiare puraret.

Er fibi non fimilem in fpaciofo crederet orbe:


Pioner. xxxi Iuraret@ fimul Q derefratio rerum

fffh'-9"
Im'

In fe nulla forerxfe pulchrlfe@ beat


Efrimar/ar@ homines auderiurare deof@
Confulithocfpecul femper@ 8 fungif omni

Temporezfeu fomno iaceat lero@ fupinus:


_
Sine Pret erelruszvirro fufpenfus inherer.
Orho im _era Quid fpecul memor Parhici gefram Othonis:
''P IP Quod fec in cafrris cefar geitare folebat.
fecu habnit

. ,

Iuumaifg

Quottidie barbam qui rafir/glaber vt effet:

S3l1lU5~

Vngebar@ cutem c fucco laris afelli.


Offiti muliebre quidem efr: hos foemina queria
Ornatus: fpecul 8 pendet de fronte puellel

Retiol: 8 mundzconrexta moniliazveilemt


Ordinarzid@ mares hodie comitanflagtcp:
.

Vt fibimet placeantzfefe mulieribus equanr.

1-'fgsn of ?I__oirri _erenitn i_uue_r_1esl__'_a___b_i_tus gefr t_muliebres


a@ virgo ae i cretio reru .
Pygmali`on_` _Pygmali effigiem fertur de marm ore q\10I1Clm
1Od Feciffe : 8 ,ppri fibi ram coluiiIe laborem:
us.x.mctha.

Perditus vt (: vecors in marm ora verfus.

N'm-"" Fonte fup virreo periit Narciifus amore:


qi1oOuld1us

,
'b___D
immer
.
um ff
ua orma pl acer faruo
uam vi-_dr
i in v ndt
is.

pf Stultorumnumerus

creutt: 8_impia turba:

LXIX
De choreis 86 faltationibus
Qui ch oreis gaudet ant faltibus moderatis:
f Vt cucul ducat ftultioripfe manu:
Ille de ofenditzperdit quoq; temp ora fruftra:
Contrahitfinde etiam plurima damna fibi:

~.
I
_".\

."

._

- Nil placet i tota


` fapientibus vf@

__
fr

""
.'i

chorea Quodiu

1_
'

l"

; 7 _

In circuitu impii
ambulant.

Hos quoq; non fanos fore dicimus:mo furentcs: F1'

Qui ch ore q_ueri'1t:quoslaborilleiuuat:


Vt currant paifimweluti fa vagatur
_
_ ama vocat.
Thyaszvbiereus
Thyrfusin

95
O

ma~

`
FOLIO
`
lgllfl gc Vt? ruycl'l'alant~pii`antes tympans galli;
farm mm

ertice ini urorvrget eos.

Szlde Ceu'quond Salii feridos faliere per vtres:

V"3l'3

Turbal Cybeleios lic agitilla choros .

Quid rogo quid fatui plantas in puluere lalas


. Eficicisfqu merx dignalabore tamen!
ego d meditor fatui primordialudi:
"

Principii caufas cmemoro effe malas:


.;. In ftatua vitul dmon c poneret aureum:

Contemptum faceretimpius/atq; deo:


,.o_x. Cum bene potalet populus:perl`uaft ad illam:

Luderet (; chor turba proteruaziubet.


Y1`dfHf9f2 31 Illecebr tales parit incmoda multa:
in;cle.1. de cel
Ad .
mmf
vitiu : 1-
I ta frequens.

n cletenfll ncurrunt illic pompofa fuperbia: luxus .


efle

Et petulans faltuszlfuriofa venus:

_ cum dccor. Nam venus imprimis/ch oreis folaf in illis:


Hanc fequitur pedibus turba peculca citis.
Ludus in orbe qud malus damnofior (:
Pnouenii.

Contaminat flimulis petora . fuis :


Ludus 8 quidznon pax/fed pugna videf
Clamando currunt/vociferan nimis.
Quis locus inimuniszqu non vefania talis

Contaminat'templi vix loca tu ta manent.


Clerus :.86 in cappa monachus: puer arq; puella:
Et iuienes blandi zdecrepitiqz fenes:

V. ..'

In grum falcant pedibus : ; choreas:


Acq; incpofitis moribus vfq; .

in circo teneram c Reltit amicam:

Non [itis hunc tota note lde ve premit.`

'
LXX
De noturnis ioculatoribus '
Qui cyrharalaur aliis ludis cle note vagafr

Ante domum Ptulte cantando pulfat amice


A dulciq; mouetlutantia membra fopore: _
Hunc faru obletat/moriatur frigore no tis.
: [

"i
1

.V

gli

Il
\

' nebris op~a:3 di

/f

`_1 ctqs videtnosi


86 quis nouit nos

"

Infanie plenas vi
gilias habtes ne
13 neq;
' cras mdasi cu

itodit.StuIt9 p
plateasnocturno

_ tpe currit Carm


86eirclufus flebile
cantar amans.

Iam fatyre finem poiuiiem peneratemq; .

Mouiffem ad portzcelfaqg vela fimul: '


Sed mhi propo iitum rap-iunt nc turba/cohorfq; fa9X><X_

Stultorum : vigili qui modo noe volant.

' P".m.

FOLIO

l"*1 D mollem capir animanria'cunl:a foporem


Drequies animiscorporibuf@ darur:
Pt'0llCI'.V

ria turba vias/vicoslftraralar@ plateas


Occupar: 8 clamat: frulra@ verba canit.

Norutni lemures irigiisde fontibus orti:


hominesturbanrzeumenid@ cohors.
Hy cyth aras ferii'it:hi dultia barbira tangunt: '
Hi fidibus luduntzlfmaria@ lyra.

_ _
_(._)_____l__*

Ante do m cantus charemodulanf amice:

Er flranres vlulanr: canrica frulta cant:

Non abeuntzdonec fundaf vrina matellis:


In capur aut donec faxa/vel olla volar.
Quin etiam hec peragr hyberno tpe :

__

C glacie 8 niuibus 'candida tera rigent.

;=_l_;___"__V11 O male prudentes: quid vana hec gaudia noris


"

Delerantfquid vos currere noire (!


Nec fol iuuenes;humili de plebe creati:

rrr Cantando tacite ludicra notis agt.


facit:clerus/monachiiar@ facerdos:
Ad lud hos omnes fiiula frulra vocar.
Hic latrarzille boatzbalatum ruritar alter:
Toruius exclamanszplus fibi' laudis haberl

etiam in turba reperirur fepe maritus:

Qui folet in fatuo ducere fune chorum.


Vxorem@ viduo inlodice cubantem
Deferir: 8 caufam dat fibi fepe mali .

I'hs' D cuculam pafcit vir: foemina fepe nouellam


Currucam admittens: oua aliena cubat.

Ail . Vos igitur moneo faciris qui talia :vefrras


"~fhff

Obferuate fores : feu remaneredomi

LXXI
mendicis 86 eogz vantatbugf

En metui ne me ftulte defetio ;


Afficeretmumerus nec fatis vfq; foret:
Sed mendicor turbas fcrutatus vbiq;:
Inueni paucos(credite)vbiq; bonos.

iimnirf
.
Tot mdieogzcet
nis frau defq; do:
lofq; . Vt merito
hos fatus grandi!
bus accumulem .

Vtili9 efuriti pa
nis 'tolli fi de cia
bo fecurus iultici'
111

_ rienti panis fran:


_ji

: iniuiti =

_ cie feduftus acqe


(.

D1' ml1<1_cos
caterua:
Inte
fatuoru- magna

e ? flfll camena refert.

C.de. me_iidi'..
"l"l".'
v.q.v.no ois.

Se plures nutrire voluntznatofq; tenellos:

Hoc iuclium. multiszhec quoq; vita placet:

86.di'.c parce

glolnp mail

FOLIO

-_1` C Clericus:
86 monach
us rerum olfitiumi:
qui feruat aceru:
lfffzxii
Mendici
exercer attamen
'W

I~_11t)\2_~1<}'f

Paupertatis onus tales pletumq; queruntur:


opibus pl enil diuitiifqprogant.
Vfu oportuno elemofyna facra ltatuta:

_',-',f
E:clei'i.ii'i'.

inopi fol/pauperibufq; detur.


Hanc declit opotens homini vt releuamen egeno

: _
Effetzfed tamen hanc plbs vitiofa rapit:
DlS' Non prior in claultro :non abbas :prefbiter :
Cenfibus in propriis cor fatiare queunt.
Plus cupiuntzfaccos/capfafq; infette per vrbes
Mandant:hifqidomus/limina cunifta premt
Per plateas currunt mdici : perq; tabernas:
Icclelvii.
Nullus ab bis vacuus nc locus effe :.
pe.8 re.c. Sunt qui reliquiis fantorum muriera pofct:
um X
: quft faciunt per loca cunl:a fu.

Spiritu vendunt pennas fpe thereor.


Vanaq; n nunicorporal 86 offa ferunt.
Ecclcixx Sunt alii' qui validi fint corpore 86 annis:
lv_1%~C..
Mendcant tamen: 86 crimina gran dia agt.

md"vah

Fraude fua pueris effringunt membra patentes

Vt morbos vlulent: vulnera grata fleant:


: ltipem precibus pofcantzmanibufq; quadrt'
Vide libruiii Quas fraudes melius theutona fcripta notant.
liultf1`f\|~. Mdicant multi iuuenes validi atqfpottes:

gfagffgmnl

Caufa : Q labor his at@ opus omnegraue


His qa plus placuit alienis viuere rebus .
Paupertatis 86 hinc pondera gratzrgerunt.

idi'.di'.guie/ Simdicoruin pergam memotare profanos


3l

Ritus: 86 mores :pagina deliciet.


De iracundis mulierbusi-i
Sunt @ . . frequente:

: prima foret:
Sed mulier contorquet aellum:

Foemineo hinc generi pareatvcpipecus.

9
Mulier bon qs
%.;
-
A

ciu eius.Melius e
habitare in terra
deerta.
ere rixoaLirac

i i
86(3!
diaconi =
cebit pl9habita

_i re neri_

!) os malici

a up malici mu
"

;gl

. '8

( .

. laudare genus mea carmina vellent


Nunc potiusied me caua maligna mouet:

PlU-XX

Si natura negatzacit indignatio verum:

Ecdd* W

Fcrtnina me patitur praua ilere nihil:

i=o_Lro
P~"" Cmendare bonas mulieres femper amabo
Sed paruas vetfu dilacerare decet.
Ad quod fecur facit! 8 dirare patarii:

Nulla Q hanc Saryram fmina dora leger:

Gracchorum mater leger hos Cornelia ;


Verficuloszmulier nulla_diferra leger:
Propterea audaci depromam carmina vultu

Laudabo iufraszdilaniabo malas.


EccIei.x1'x Fmina que fophie iucdo lare fouef: _
Er quam delerar probirate decor:

Non facile ad crimen puridzmoref@ pudendosr


_ Corruir:aur tentar dedecus at@ nefas:
'
Elf' xm Fmina iuita quidem mulcet pler@ marir
Iratumzplacat feuitiam@ viri.
Heuer

Rex qtiond AfI`uerus:mandauerat enfe necdos

Hebreos cunros I 8 iugulare viros:

Heiter fed verbisplacabat perora regis:


Irarblanda molliir at@ prece:

bl

Rex pius a Nabal fpreruszlenif ab vna

"Rg XW

Abigayl: gladilconrinuit@ man .

Eccleixl.

Prouenvi'. Coniili dat boni'1:dat fmina mores


In enuos .mala fed non pia vota parir.
Ecc_I.xivIi

Con ilio Salomon mulierum inferus iniquo:

P'~"
Vt coleter falfos Iin fua damnaldeos.
E_._c;|;`__,_.,_ Linguulaca eil: mulierzfemper profundere voces:
!

ll|___f1-"lli

Verba dira cupit: 8 fine fine loqui.

ggth;_v' Pieris innumeros pullo_s eduxerat olim:


Longius emifit femina pica loquax .
Prouer_.ii. diue parer/rex coeli_8conditor orbis:
E@"f

nequam8 praua nosmuliere precot.

LXXIII
Bccleiix.

picis iinilis mulierum garrula turba.


Que gatritzquerif/eiulat atq; furit.
Pmina que femper iioturnis litigat horis:
Et pacem in itrato non finit effe choro

Prouenvii

Iuue.v.faty.`
Ecdeixxvi

Murmurat: 86 tacitos blatit malefana fufurros:


;

Arq; moleita vito litigat illa nimis


Fmina fepe etenim verfuta arq; maligna
Vt fibimet prudens Iimperet vfq; viro:

Ecclcixixll
XXV
I

Nec poterit tolerate boni documenta mariti:

Nec vult pacifici vota tenere viris


Sepe cadit iuitus metuenda in damna maritus:
Vxoris temere que fibi lingua parir.
Amphion teitis:Thebane conditor arcis:

Vxoris Niobes crimina morte luit.


Si phas vfq; loquiforet his:Calphurnia nudum

o$lii..a
A .
Calphrrna.
i.Lif.le poilu

Monitraret clunem 1 86 poil:eriora_viris .


Nulla adeo in tetris animantialfiue creata:

Quant foemineum concitat ira genus.


Emina d infanit malefido agitata furore
Seuitiamfuperatzdira leenaztuamz

Ecclc.xx_v.

Seuiorhyrcana hec foemina tygridezraptos


Dum catulos fequitur: foemina feua magis.
E sempl prebet nobis irata Medea:
Natos truncauit que furibunda fuos.
Exemplq; dabit nobis fimul impia Progne:
Que tenerinati membra necata coquit.
Q; niil perdotus Iuuenalis cunta referret

Crimina: que mulier fingere fepe folet:


Vellem quandoquidem ritus memorare vetuitos
Foeminei generis: 86 recitare dolos .

'\

k (

'.
~\ll'

Medeadc }
Seneca imv
dea.
Prugne de rfi.
Oui'd1us.v|

meth.

FOI/IO

=?V1`1

Cor mulieris enim ctis fpnol`i'usl1eri.\i'

felle tumet fem perzpefftora bile dolent:


Nil manet intat putido mulieris ab ore:
Ecclel.xxv_ Perturbant moreszfderaliura/fidem:
Prouer;lx._ _ : fdant tbalam facrum :nec pronuba Imm

V1'

Has vetat in vetite crimina legis agunt.

_ Pida comes nulli mulier vult effe marito:


_
Grande fupercilium fmina praua gent.
Iah5 Euacuat loculos nmis: 86 conterit omnes
Cenfuszatqs domuspenftat ata nihil .

Pf0UfXXX Sunt follicitant que terram/que mare: quart.'


Quod nec terra poteftmec maria vlla :
._ Seruus quifactus dominus/magnufq; patronus:

Tum fatuus to tiens ebriiis arq; fatur:


De in furiofa quidem mulier~. cl'ia cuius
'
` Liuor femperziraqg gua rapit. '
Quart quod fuperat cta hec/ancilla fupba: '
_
Heres que domine fit cito faflia fue.
[ : tali cupio muliere filete:

. .
: que po clis dira venena vito .
gnwma
Qualis
A grippina.aut
' ' ~
f '
~
poum, _
ve ontia mentis .
' '
Quales86 fatyri pagina dota notat.
D__, Blides occurfu terrent modo corda virorum.
CYUIHH* Sua Clitimneltra: 86_fmi'na quq; mala.'
Lucretia Iungif in thalamis Lucretia rara maritis:

Thafs '

Thais liabet partes perfida in orbe .

Portia rara liodie contingit iunta lathoni-.


_ Nec multis nubit Sabina viris.

.P\1er.xii'.

Flix
terit mulierem
ad vota
tenere
Vfq;qui
fuapo
86
continuare
th
.I `

Lxxuti
De potentia_fatuitatis .
Stulritia exrendit . 86 tentoria paiiimr'
Et fecum totus militat orbis iners:

Precipue itulti. quos magna potentia ve];g;

Et qui diuitiis /prefidiifcp valent.

Gibus in rerris te

net 'fipiE_tia fcep


tra {Illi9 86 fequif
/

p regia turbapedes
Rapinasmedita

\\
;\

mens coge : 86frau


des labia eogz l`o=
quunf. Iccirco la
pfi die anguitie_

-' minuefortitudo
eorum.86lucerna

__

_ impior exting=
uetur.

Cum tibi f1m0 aufit prauos oitendere mores:

Eife fcitus quicontendis itultiffime diues~


: ceco incedens in tramite : turpius erras .
'

'

Sapi'en.i_r_.

Vis fapiens cuntis reputari 86 ditier/horis; k .ii.

"'.."~
El.xxxi1'i'i


Tu licet incitie plenos euderis orus

,B
.

* O quotiens c nemo velit preponere ultum

puenxxvi'. Sejaudatzfatuuq; referr mauortia gea


E-'Fiv' - Plurima: c maleana tamen] que prodir ab ore z
xxu.q.11.pri,

'

Iobaixxvii_ Laus ,ppriozacribit olus ibi fortia ultus.


Ego-LT- . orrunata nimis tellus que principe diuo
szplmm,
rnazquem vix uper vel magnus Vlyesz
Tem
ora _ arri
rudens
:_ P ore' verat

l
_
~ ~

Singulamo illum numuszno munera capranr.


ed e
enim:
8L ua propera
regna:
Fcc-V-&-i_ Virtutis
Ve terreculror
cuius rex
puerzillius
:

" Conulibus tucera placentmoturnaq; vina.

sapmm. Hic etenim im peri regn quoq; diipat omne:


Ecclex,

Stultus in arce edens palparus munere purco

Inuertitlegeszconeus/rora/viroqz: _
Alter amiciriam prefertzinonria damnatz
_ Xli Sandra
implicitas
terifq;
Sai-V-
Aequo hinc
deberent
libramine
iuracaditq;
foueriznefande:
Zed vereor int peudo quos caa Suanna

' ' llicit*Andronic ,p quo perima On


RW Vota etiam Benedab fre it dum munera vidit.
..

.:Machz x Er Ionatham Triphon per munera mia feellit:

l* <1 icomam guon 2


r em vena em cu icerer: perituram
=" Munerezi diues emereillam temptet iniquus.

Horaje , Munera crede mihi lacanr homine deo z


Omne genus numu venerazpetore vincit
'
MVP-x
Fortia: _inacceum linquit nihil :omnia vaat.
p

v e l'

Quo ibi concumulet numer ingentemq; cateru


Stultitiaz 8L regnet cto 8L dominein orbe.

LYXY
D e cura atolon.
EH: fatuuslfqud/vanu ncredulus arq:

Ex ari s cupens no1` futura pol:


Rucus 8 quus ndotuszcertat haber

Afkrologus : fatuas fingir ephmcrdas.

I f

Futura fafcre fo=

_ _

lius dczqjn fui


. ' ctplatne et
angels lla fafcrc
facit. Non lceat
\

gif xfzanis tene


te tradties gn'
l8C obferuare
colere elcmtum
i autlunzaut Reb

lage curfuszaut in
_ \\ age fxgnqge falla

~ cla domo fate

davel ,ppter feg?


-
tesvl' arbores pla
tandas vel conu
ga focanda.

Aftrologus etiam decet huc arceere vanos:

z9.q..qor_1 l

Arq: mathematislarolofq; fmul:


""h"'
ad
H;
_
_ ,ft
ctp totum et
'es a ronoelatq; plaetx a/auguri arufpex z;,q,7,5 ob

Sortxlege ll quifgs fydera fola colis.

k.1'i.

5f

FOLIO
1'\<G2ll~1`1'?' Singula fata li omin pariia atq; minuta recenfes

ffl? -ggfs

Exponis vano iuditio .

Stultogz in numero plures nc fcire iitura


Coiianfzrebus peruigilantq; malis:
zs.q.z.i'pfos. Altrogz cura eitilli's:86 fydera fpetantz '

quod oltendurit referre volunt.

X1'~X1`1' Archanas rer caufas:elementa/planetas: . _


Spetantz 86 quicquid lucidus orbis habet.
Pliietie -Errorem hic lun varizfolifq; labores:

Aitror motuszinfpicitatq vices .

1Sv\_f__'; Hic docet immitis quid fydus ttilte minetut


Venus

Saturni : quid M ars lignificare velit.

MI9 Hic aperit quo lta Venus fe proferat affto:

' _Atlantifqz riepos.Iupitet arq; pius.

Saturno genitos ad furta 86 probra recenfent:


Quos tamen arq: bonos redclere fata quet.
: natos Martis referunt ad triftia bella:
Ad

Quos pace interdum cernimus vfq; frui.

ptobmS Iuile ageznec dubitalfapiens dominabifaftris.


`

In manibus fummilltant elemta dei

Roina.xi Iuditium liquidem 86 mentem vis faire tonantis


' Stulte math em atice o : te furorvnde rapiti

Tu facisio-inn_ip_ot_ens _ta_n fua fata reuelet


Mortali cuiuisziuditiumqg poli.

_lPf1'11'1'- Omnia linquamus fupero :qui _cunta creauit


"

Qui nutulcoeluml 86 fydera clararegit

Adephea _-__ quid aduerfi poffunt portendereffinos

? R"_____l;
2

eq|_ o

Defenditzcuius gloria fumma/deus .

"

._

164.3. adm Quicquid ephimeridesreferuntzp inane laborat.

wm

Nil genelszforteslnil quocp fata valent..

LXXVI
I De geographica region inquiiitionef
Qui coelum : :1111:1:1'1 metitur 86 orbem:
defcribit:
86 memorat
HicClimata
fatu initant
craffa
a ceruice populos;
repellat.

.H

Nil bonitatis habent hec monu menta quidem

iarht
maticeiupititio.

Stultior ille qd
qmfuri vndiq;
terre. Metiznec
fe nec fua .fcire va

let.Furor eit:pfe
to furor egredi
mdi_'1:86 tanin
terna eius cunta
iam iintnotazita
fcrutari extera.
Quafi' vero men/

fur illi9rei poifit


agere/q fuineici-
atzauthoies pof

fint videre q m

dus ipfe capiat


N on fatisI eitfapiens.non
`
.
eil: ratione olitus:
S
d

P .
.
Q el noftra in naui carbafa plena trahat.
111 :

'

'

- at atuacircinus_inq;manu: k.iiii

Plinius li'.ii`.

.
.
.

FOLIO
26<l7~1`Sff Noiefcupit cl:as regiones/8 loca cunaz
Humano liquidem lcognita non generi;
El'a.xl._ _8_.48 Nunc orbislatimetasdongofq; ref1exus

1:`cc.n_n.
ii. Conn.x.

Penfanturzfatuos fedula cura monet.

Nofcere"conanf gentes quas fpetet Eous:


Quas calor aultraliszocciduufqg repor.

Ab" Stultus hyperboreum menfuram : ad_axem:


Et qurit populos hac regione feros .
Menfuratq; vrfam dygitis quandoq; minorem:
Quo populos tali fub regione notet.
Europe arq; ; fpatium colluftrat vtrqa:

GrcoslAeolos ICappadocasl Cylicesz


Etlybi gentes rutilo fub fole iacentes:
Atlantem/86 Calpen:Her_culis arq; frerum:
Semotam Thylenzqurit vel in orbe Brytannos
Excrmozl radio Theurona clauftra :

Noffeq; vult tumido pofiras in gurgite gentes.


smb

Et caufas reui fucciduq; maris .


Prftita cofmographi lufrat documenta Strabis

Intatum toro nil finitzorbe quidem.


Ec_,,~,_

Quid geometer enim tantas in pel:ore curas

Plinius

Concipsfncaifum circulus ia._terit.


Plinius errauitzquamuis fpetabilis auorz
Errores yarios 86 Prolomeus haber.

gl.'...~` Inuau iiquid mulroge corda laborant:


3P|l\.lll

Hff,f,',

Rebus in incertus quos ira fudor agit.

Eoh"|. . .. Antea que fuerat prifcis incognita tellus:

f'ta oculis 8 manifea atet.

p,f,S Hefperi occdu rcx Perclinanduszin alto


hifpam`arum
IEX

Aequorg nunc gentes repperir innumeras

;.11
De eo qui non vultee fatuus}
Mariac : certauit Apollinezvius
Amiit palmamzperdidit ; :
Attamen in manibus pendebat fiula ultiz
Et fatuus manit Maria vt ante fuit.

A
il

f ulttiaz
,p priam recogno
i i

cee.

Si ctuderis :

- tin pilaqptia
.

e_

nasferitedeup

f piloznon aufetef

ab eo ultitia ei9

apud ult.Ex=
pedit
magis vr
;

tibus qfatuo cf
denti ibi in ulti
tia ua .
Qulltbllhaf fatuus naturam continet in e
In olita vite proprietate manens:
`
Puex-27-&17

Rideriq n entie z illudier


Mar ia propterea decoriatus eras.

; EF***
I nnenas

~
Nam phoebum do &um
Ad pugnamzpropter quam ine pelle iacet.

Huius ad exemplztantis obduta tenebris


Ecci.
_
Prouer. :

Stultoge mens e 8c ratione carens:

Vt fatuus quiquis e tempore credatin omni


Prudentemzapiat c tamen ipenihil:
Eccirxz Nec tamen aduertit riuszhominq; cachinnos
SP-l-

De e ic fieriznec videt auriculas:

Seria cunta putat lci riu illudituripe:

( ; audi re cgpitzcredit 8c illa .

Tibia dependet olics inuexalacertis:


__

. u

'Stulticie ign prebet vbiq; ue.

Om-b
mhu S1
quis opes multas
locupleti
arca:
P"""
i Theauros
magnos
8c tenetpoidet
in cumulo:

Huncplures vigili curu ecanf amici:


V
Semina qui cumulent ad celus atq; nefas:
Lucxv. Et poliant ult iuuenem : :vacuqz relinqut
z
. Prodigus his ociis heu bona cunta terit.
TulllhkW
Amplius
8L vacua d nil eruauit
in arca
ema.
,
Nec res occulto enit abire dolo: _

Padus inops tandem: cunCtis pnuaf amicis:


Et refugit fatuum perfida turba procul:

Acclamat up os: 8c triia verba profundit:


Penituit tandem :at eraquerela nimis.
L _WS llmw Qui res tam multas vno conumit in anno

'

_ curum ; quod atis vq; foi-en_

E fatuuszvafris/res compartizat
_. ::
1: vel amiciciam.
quo
paupertaszctemptusIrius/egeas:_
' y
Proueniuntzultus &ine ;.

Lxxviii
De 111:111 entibusludosf
Qui vult cpuerisl 86 ultis luderezdebet
Illorum lufus 86 tolerate iocos:

Ad clauum ne fir nauis reuocandus: 86 alta


Vela trahenszmal frangat. 86inde rate_m ._

Ludere c fatuis

~
_

qui vuit puerisvt


benigne Illorum
Q _ toleret verbera/

" _ verba/iocos A fa
cie verbi parturit
` faruus rangemil
tus part9infanris

Sagitrainfixa fe:
_mori canis fic ver
b in corde iulti
Ludusat 1101119

in culpa eft

Ludere cfatuo qui vult : tolerare nec ipfumj _

Marh.vi`i._

Cogitat: ad fatuos cnumerandus crit. 4


MM' " pm'
Cum
puero' fiquidem
qui vult contenderezihilms
Si nonipiius
ludicraferrefpoteilz.

FOLIO
PllwV1' Srultus 8: liicparirer mo uer ad rifumi
' Ebriuszobtufus/dicitur arq; puer.
Edd`i.i'.l Qui vult c pueris 8: fpe iocari':
Alternis vicibus ludicra verba ferat.
Venari qui vult: opus vt retia ponat:
Seetur canibuszcunqi labors feras .

Quifquis forte globo cupiat fubuertere ftantes:


: ille fimul mox quoq; pyramides.
Pro verbo vetbzpro lufo ludicra dantur:
Srultus qui porerit non ita ferte vices.

Ecclel xix

__

Intolerabilius tamen eft/8c femperiniquum:


. Pro pietate bona reddere forte malum .

,yad rhcfffvf Hee fatuos natura monet/quod tarius vf

1pff
, ,,,}

Condignas referunt pro bonitate vices.


Verfari fapiens vrfc prudentibus optat:

Ecdet._x_ii|`
Cum fatuo ftolidus qurit habere loc.
ggevavi Q; fatuus tolerat nullzfua folalputancla

Ambitiozcunkos nam regere ipfe cupit.


,qm3 _ ibi, dolor in Itoliclo vehemenszfi' prfdet illi

d1 Nl

Prudens.fe meritum nam putat effe virum .


In fumma poteris Hc carpere mentem:

Inipiens folus fceprra teneri petit.


( p1 Non vult ferte : maiorem ferre recufat.
Cuna. fibi in tetris inferiora putat .
Hf,ii;, Gaudia non Aman male fanus tanta putabat

cuni colerent omnia iuffa. vin:

Quantus erat dolor ? Mardochgus :


Non capur atqgenu fletere vellet ei. _

dvIf,8C
Qui fapiensigitur
ici cu it arq; probatus:`
xx.Z.xxlx
f
- dpf

Infanos ugiatlin ipi o qa :

Lxxn
Malefacere 8: non expetaref

Ille quiclem celerem contorquet in thera pil


Nec fpeatlapfam quo cita pila caclt:
Qui facit infos mulros Ibzreddir 8c hoes:

Neclapfus fpeat confimilefq; vices.

1 nime
zum
` Heus om rerum
_ viciffitudo . Qc?
.., tibi vis fierizmhi

" faczquod n tubi


noli:Sc potes m
terris vuere.iure

poli. Ab alio ex:


pe:es.alteri qd'

feceris . quo
\ ceclit frausl fpe
_ reuerberetpm

Infulfos etiam fatuos referam qui ledere multos Ma:h.v.


Percupnldi non tamen vfq; putant.

Infanum pemtus fateor: qui cnmma laat


In faciem alterius : con fput arq; ca puc;

lflf

q m..&0b,
n.q.v1 f
.

FOLIO
Nec tamen rurus fieri pateretur ab illo i
SRPC-W

Nec vice 'conimilizpertolerare iocum.

is faturus bene
prmeditarier
ante
fh Quid
Co nuenitzhaud
facias
: quod toletare
neges '
In acc ui vult alios detruderezumat:
lql

Maxilli pariter plagam aliquando ui.


862331: fa*: Fecerat : :
=":' ' In quo mugitus deretore nocens: '
Imbuit at primus vaccam quam fecerat ipe :
Criminis : ui premia iua tulit:

(1 tibi non fieri cupias o ulte propl-iane.


Ne facias aliis.ne malefacta :

Mathw.

__

foramen
i
( : ciqueam'
a uus/nocuuq
T

damnu alterius : quo tamen ipe petit:

"" Nem pc cruc quond fecit malediior ;

Qua Mardochi frangeret ille gulam:

..

In caput illa u ed ci-ux decendit: 86 in aqua


Supenus/laqueo deperit ille uo

Prouct- .
t
,
,
,
__
Conuenit
cunhs
bene te confiderezed
tu

'

Pro uideas fraudeszprcaueafq; dolos:


Qui bene confidunt @
` Virusznam quis cit in cute quanta fidesf
&li-V- _ Non conuiua homini nequ lcui liuida corda
Puma *mi

':86 & exitium:

: !: nunc fercula. umito nora:


Iambibezde : : atur:
Attamen aduerus te virus/corde iniro
Portatzliuentes aufuge : .
: . riu fo :8:

Quicuperet mentem dilaniare tiram

1.:
De improuicleiiitia futuri?

e,

Quigs '! !
: 8L frulusznec bona grana legit:

Cogitur
hyberno
/ub ole
carere
cupitis:
Vrorum
8L dygitos
uggere
(, i_

'

Vadead ormic
{A
'

'A
Q
y.,

LLI

o piget/&ciiide

1_/_

ra vias eius: 8L di

ce apienti. que
i parat in eate ci

;14
4,
.

b ibiz8Lcongre
gatmeequod

cmedat.Formi

ce pps infirmus
'

qpparet mee

! -. .:

-=

:.

8 '28 reputo qui' deide vita

Vinit: 8L in pigro pectore torpor ine.


Quisnon caigetfatu hc: qui tempore nullo.

DPenat Y"? cmoda reCta ue?

lxxxiidi.

m_
pucizv:.

FOLIO
Dff~1` Non aptare pote animacl qucunq; futura:
Inceptor ftoliclusznecfua fata norat.

Hic nihil acqurit rer pro corpors :


Omnia dilapidatznil retiiiere folet.
_ 5;; adeo demenszproprios nil cernit ad vius:

Rebus oporrunis inuigilatq; nihil:

PfUfX1`X Prouidet arq; nihil ulrusznifi cogat egeftas:


Arq; fames imuletztorqueat atq; fitis:
Temporis haucl fatuus meditatur fata futuri:
Prfentes tant refpicit ill'e dies.
puenxii

De nafo ad fauceszhominis rneditatio ulti


Vergiturzvlterius mens fua vana tepet:

Hunc puto pruclentsverfat quem cura futuri

Ed5fll'~
Vnde habeant pueri forte alimenta fui:
f;:,;,.x Querit 8: ftatis calid fub temporezfrutus

Ad vitam cmoda habere fuis.


Sapicii.xv. penitus fateor ratione carentem :

Ad res qui nunq pr ouicla corda gerit.


p""..""8 D ormitat fatuus ratus fub fole calenti.
Xxlllle

Qui nihil acquirit fed bona parta vorat:


Trifis h yems iftum ieiuno gutture torquet:
Non haber vt ftoinachum quit fatiare :
Pf0ufXXv1 Et vitam miferam brumali tempore ducit.
Mhx_"
Qui tempeiuas non cumulauit opes.
EllXX1l~ Qui non colligit faenum :cu Iulius ardet:
Nec fibi' qufiuit emolumenta domus:
Prouenxxi'

p'" Frigeat in bruma gelidazqurarq; per vrbem:

Fafciculos foenizftramina nuda terat.


[ Exemplu ma ni prbet ormica laboris.
.

Colligit 8: eruatltempore ; fuo.


\"'\-


De litigantbus in .

8L rixis qui delea: 8L omni

Tempore contenditziuditiumq; petit.


E fatuus vehemensznempe excecare laborat}
Iuitam :8L legum contaminare fidem .

Sicutcoruus eq
tur cadauera: ita
rixous lites. N6
contdas :=
! frura

c ipe tibi nihil


mali fecerit . N6
iudices ctra iudi

c quoni ccPm
q: iu iudicat.

Acrior ad reliquos fatuos conurgere-dign e.

.. .' vana fori .

urba quide e ingens ultogz :copia pregnas:

Horulquilitesiuditiumq; petunt:

l.i.

...
.
_:-'

1.


_1_`{`__f_l_11`_1_11l`1` Pro caiifa exiguazminimzpro re vel inani:
t V

Contendt ftultizconcipiunrq; dolos:

- Iuditii amfratus fatuo querunf ab omni


_ Efai'e.lvi'i.
: gaudent lites Q line fine :
Iaoobi`.i`i`1' ji Tardo etiam ftrepitu/plures ambagibus vri'

Conanturllongis iuditiumq; trahunt.


Pff"V" Scilicet vt nocui fugiant decre ta/facrate
_ Iultitiezleges aufugianrq; bon_as.
: ` qui fe : banniriliu iufqi vocari:
H"""'

Excludiq; facra ftultus ab ecclefia: .

. Nil tamen hec curar: ius fraude laceifere tentar


""" Iufticiam : impietate fua:
_
Euler; ; Nec faltem id atui meditanf: qui fora quert.j

: lites varias : ( vana mouent.

, Inuiduam Q tunc incurruntzquo dq; _dolofos

"Vm

Caufidicos ditant: qui fibi dona petunt.


Poftqte fcribe calamus conpinxitauarus:
Ponit 86 incraffo codice verbatua:

V_,_._, Tu tamen infipiens rua cunta impendere liti.


_p_,[,,,

: intenclis que loculu euacuet.

Prouer.i'i`

Corrumpis nmiszalio vel mun ereliuris


Cultodeszmelius vt tua caufa fonet.

Pin uius 86 melius fiquidem declamatlagitq;

fidicuszpalpet quem' tualarga manus:


Sepe oratores fpatiofo ex orbe vocamus .

Quo prolongari iurgia queant:


phaleratis verbis diffundere caufam
Pofintl 86 lcgum verba loqui.

Bll~Xl

p'"

Caufidico a tali iudex cito fallitur/is qui:_

Iuditii fceptrii fimplicirate rgf.~

'

|.

:86!
: mores contaminare olent:
Inducuntqz malos rituszvitamqz prophanis
Ceibus:inuertuntingeniumqz piiim .

'loquio ultoge i

Coinquintmo
res bonos ermo

q malus.Dealtitu

dine vtris inferi:


&Laliingua coing_
; verbo me

' :86
quo . libera nos
- de. Ve ndo a
` candalo.

l
**x743 ii

..

'-

Fea noui patris celebrant plures Grobiani:

Fdcl-li:

Illius
Magna
obcenis
cohors
lurantur
vigili hunc
ritibus
edulitate
are: colit.

izcioriiicv.

N6 niipgieros hic Cirobianus amar. i Li - 18.q.i.epe


--

Acl templ mixtm currunt iuuenefq;/lenefq;/

'X'

Er paritermulierzvirgo lpuellalpuer.
Th ura ferunt manibus . grobiani feila colentes

Sorcliclulis verbis .rancdulifqy .


0_m'._i`.rnerh. Iam pudor ex terrs abiit.petulanfq; remanlt
PS_"_"
Sp urcitieszhomin qua : vfq; genus.

Enfatuus porc cnofum continet aure .


Campanam manibus concutit atq; fuis .
Ede_xx_ tralii fatu(mihi ci'edite)nauis
prouei.xi.

Prora .per quoreum que comitaf iter.


Pondera ne puppis tumiclis merganin vndis
Turbaq; itultogezquam fupereffe fat .
_ Nam fi non haberet vin ultiffima feaz _

Ecc.v.

__

_ __

Munera iam bacchi merce minuta forenr.

'P"

Sus ramen innumeros porcellos parturitzinde

Magna cohors homin fe fuina colir.

ephw Obfceni mores:8 tnrpia verbazcolendos


p.xl.
Effitiunr homines :nil pudor ipfe valet.
._['urpibus ecce viris primi nc danfhonores:

Hi`e_re.i'._
Efai.xli.

Gloria prima datur foediloquifq; viris:


Iam porcus viriclem geflans in fronte coronam
Admirtit fatuos ad fua iura viros.

: 1;99__~_ Quliclam

: obi_`n,i/tcprpfq; relatu:

iru.1 Infanlis
n uoru
a iun
ver fpetaret
a u en Hogreles:
a enis:
H"*
uales
fi nunc
]_mm_'x' ' Eheulamaret' El furiofa coh ors
'mm' Illos cleletant crapulztucetaqg crafa:

Arq; viniiverbaqz mixta iocis.


Ec|e_,m gtobiane tuas fatuus quicunq; per aras
.

S_acrificat:_fatua hunc morte perire clecet.


\

LXXXIII
De fitatus fpiritualis abufu.'
En atum multi/modo fpiritalem

Appetuntzprimis iuuenes ab annis


: tandem fatuoszrelio
Vuere modo.

@fe my
nnrupmr
` clericari.

Quid Rome faci


amzmtirinefcio
mulos . Qui vel

equos flrigilant:
pinguia ; fe=
runt.Clerice qui
nefcis quid ius 86
quid fit honefl

` Aptius efaratr
facer ordo tibi

Reita: aclhuc aliquidzquocl no carmedign ell: v1`_q..fcrip


Quoclq; loc in fatua puppe tenere folet.
mnis homo pueros facris m deuouecaris.

Vifq; facerdotem rufice habere tuum: .

:;:;"

_FOLIO
* _ : upremi vt acra tonantis
xdcfm Rice cola t: placeat aut ua vita deo :
Verum vt epoito vitam udore quietam

Dutitetzllecebris inuigiletq; malis. `


;.'. il anime curat fatuus/mentiqz alutem .

WW"
xiqqiqua

Sola placent rer ordida lucra ibi .


Nil doch-ina iuuatzfunea pecunia princeps

Sacra dei inuertit Iacriicoq; l-ares.


Ordo acerdotum fatuo turbaf ab om ni':
Labitur 86 paim relligionis honos.
Ngm-po. Non
Numa
tales vita
in templa
.:
edprebyteros
in cunCtis integra
. acrauit
:..

culpa ezdiuinos vendere honores

"

Iam ultis oliti': e/piferiq; viris i

xcmzljecce Quisfuror o mieri ad vos miica acra ,pphanoo

gggzfgz--uls

Compellitprocul hinc tolllte queta manus.

xliiixdilgw. Non atus in terris nc e damnoor illo z,


O quali uperos relligione colunt'
Monach
Quid frati-es mem oro ubdutis colla cucullis
Ceantesfm ieri o nc acer ordo vales:
. Auguinus enim dederat confratribus olim
.1..6:

Vuendi alubres cum pietate-modos:


Hos monachi oberuant lraciui [more iniro.

Moygg,

Auguine parum iam tua cripta valent.

- Non quales atuit primuo tempore Moes.

..

datum _ () pin uia vota equuntur.


UCLXXI''
'
'
Lama-l;
Eccleiaq;
acram or ida
turba regit.
gio . Po ua fata tamen. quid it rcxiie videbunt
"" ""
.

! ; ! bonos..

:
De inani fau 8L iatatione.

Mendaces fatuoszde quoge petore nugas


Bullatas capimustnora hos veherilla carina
(ear terii/falo prconiia fingunt.

:: iuris 8L alter

ll
'-4
tV.
'u. _i -

-lA;`
`.

Multi nunc unt


heu dolzoreslMi

.,_-- A.`._4o~.. _
rr
:i_-.

liteqz puerores

*i *`~s-- -'-_
->-;
.~.,H
-.":p,_`

i -).,A

legis 8Liuiti.
Qui e iatatLdi

i:'i:
-ii:- _,. 7'` -r<4-i _

*f*
v_z_.W-._.,_,_,.-_g

~_=
-_ M

|..-.

*'__.
_
;x.,,.

i
_ll
'.

latatiurgia
veroconci
?
i ratin do alua:

* ` bitunQui genus

i`
-

u laudat aliena.

laudat Propria
[aus ordenzno
bilis e aliena

Peruida iam dygito compecere labra volebam:


Et : numerisponere orte meis:

Turba tamen olidis frontem redimita corymbis


Pereira ultigero gea_ furore refert.

xiqaigloz
KFPWP

enim miles geat calcaria ahena:


Alter 8C in manibus romula iura gerit.
lugoh? Miles ab antiqua e nobilitate uperbum
Ialsatca Tullo tempora rege notat.
3] Aule genus a clarsl patribus quosllomulus olim

egeratzatqz a ios enumerare o et.

P-x- Forte tamen patres halAit/qui foenoreiniq uo *


,puenxxvi
@
Seneca

ucres e aciunnex nobilitate ugbos


uam vrtute ua non meruere tamen .

i.corn.i

Nobilitas virtute bonazmeritq; beatis

bP"^'

Conat: diut emmata nulla parant.

B3,1'n:[_f,_(_, Candorem titulizquanam v|rtu_te mei-eris."

dls

Aut quid geii :quod tibi emma dedit:


En astexternis martem dduximus ors:

Cognita unt varis gentibus ata mea.


Me Solym Videre tellus.
Gallia bellipotenszmarticolqz Gere.
Doofcg

; alias bello regiones ortis in armis


Lurauzmerita nobilitate feror.

titulumdicere
nomen
(I uiclem
XX-&ii-ac DoCtoris
Glicuntze
iatantz
nihiltenere
.
*AL De rebus fatuis vanima verba lo quun:
[Lx.
Eeqz prudentes l dotiloqucp volunt.

Nil apiunt penitusztant de cortce libri


Sumpert titul nomina vana ui .

C manibus duant fatu-prcona ialtant


Que nmetits ed peperere uis.

pmmmf Sed gd multa loquarzfatus innata uperbs


Hc mala: quod non unt: protnus ee .

LXXXV
De luforibus.
Multos ludorum fatuos damnofa voluptas
Solllcitatztantumq; iuuat

Nil aliud curantmec deletario maior.

16 neq; penficulanr.
I
'11/pyfyuiiiiigiuummusmlnifiamim|||iu11||mn|mmMml "

|"Wi||nn\\. Mi

i 1l
Q lli '

'li

' |

Pone mer8ta=
l los pereant qcra.

1 Prina curt Mors


aur vellenszviu
te aitlvenio . Se:

dit popul? cme


dere 86 bibere 8L

furrexertludere

En iterlnoflis offert fe turba caxnnis

in au_re'.de l';

Sordrdazludorum concomitara iocos.; I

Pf~*d1

HWS.

Inltw/furus e o fum tribus addifa quarta

Vir. de ludq

Ludus air atuos h'xc numerabo


.

'Exod.|.xxxn

FOLIO
lflf`~ 2l Quidam funt adeo incenfi certamine ludi:

__ ____ de

Etludos tanta fedulitate colunt:_

,~_ ; |`,__|,`,_ Voluere taxillos reputant fibi gaudia fummaa

><><XY.d1'f.

Slm

Tres bene currentes/gaudia fola parant.

Notes arq; dies ludi certamina verfant.


Alea difcurritsfordida lucra petit.
Hunt fenio ditatzdamnofa canicula morder
_

: fed Venus hunc radit iniqua cito.

Iuuemh-S

Ludus agitbilem :mentis fecreta relaxat.


Inficit ingenium: fenlibus arq; nocet.
deex.pla.ier._Elficitiratos homines :precordia frangiti
gfefib
Alea follicitos efficit vfq; viros .

Cii.i`ii eieii. Nil curant aliud lufores : to ta v oluptas


de

Sortibus infixa eizirrequieta quidem:


Per notem vigilant:latrant(iuran ; frequenter;
Nulla fames illosznec fitis vlla mouet.

-\11'f1`~XX1`11` Sepe furore grani diffamant vulnera chrilti .

Ad Romai'. Torquent ad fu peros verba nefanda deos.


2l" 'I'aq_ peltifeic_o_s__l__i1_fores/condiorfprbis
' `

uret:86a

titur ia ver a eat.

de i_udi'.c.ii'. Spurcidius tamenhoc.; fminaluditliniquis

hv"

Intermixta viris . 86 tabule vfq; .


Nobilis : 86cleruslciuis/iuuenifq; zfenexiyz
Cum tenui vulgo ludete fepe folent.

_,,

__

uem decet vt modic ludatzfibi con rua umat

- l1l QTemporaIperfonas eligat arq; pare.


_
holhiiifuni.

Omnipotens ctos lufores odit iniquos:


Et ludos vetuit regula facra patrum .
_ _
1

-.

I d

alta:

de cx_ph_

am ma a proueniut ex u crimin m

qualite:

Ludus opes minuit: 86 bona cta terit.

.
_De uppreiis
fatuis.
E(cio)turbaimeo
fatuoyz
pita libello

L,

Magnazub inculptis ; locata notis:


In terg illoyz capitous altat aellus
Depreos monrans/ultigeroq; ; .
-.__`

il l l l l

Multimodos fai

tuos priens con


torquet aellus .

Et ultos plures
calcitrat ille nimis

. Qui e pte ua
mittunnAuritiic
aperta pericula
pecoris ub pede
crebro @

per 8L remos colleka e tanta caterna;


Et numerum tant nora carina vehit:

_VrCopia:
prope ed
ultos:
monuitnoer
ne me dicederet
aellus herunj
ingens
. -. `-.<.-...__

... - --- -

Porro
Nauiculam merito fultis confcendo paratam:
Sum quia quem torquent omnia fal:a nimis.

Exiguus pro me locus in rate: 8: angulus artis


Sufficit {}; forszme mora nulla tenet:

_ __
SP\~

Ne me continuo calcat ve Ipremat vel afellus:


Quem piger in tergo cogor habere meo:
Si falrem patiens ad mandataillius eifem .

Ad hcbr~>l1'
Libera fperarem membra abitura cito .
" At bear hoc vnum zfocioscomitefq teneinus
Prouera'.

Plureszquiviuunt conditione pari.


Hi funrzprudentum nun confulta fequunf
Quibonaznec capiunt confilium@ ferax.

.P\1f~XX' Hi funt: quos ire fimulus per crimina iatat.


caufam nullamzfed ratione carent.
Hi funt qui lires mercanturzquiq; dolore
. ;._ivii'i Inuidi marcentzcaufa doloris .
p"" Hi funtzaudaces/qui natos quofq;/proteruos

puer.xv|.

Dum virgis parcunt verberibufcpzparenr.


PNUUXW Hi funtzvicinis qui fuoszquiqg moleltos

Ecddxxxl'
Eccle.vi'i'i'

Se prebent: vel quos pocula magna iuuant.


Prterea in pedibus quos torquetcalceus arl:us:
Quem tolerantihi' funtquis bona nulla plact

.ii`.

Simi 8: lurcones/fua quiparrimonia perdunt:

lf.de :idul.ma

Qui plus co nfuniunti fua aratra ferunt.


Hi funtzlenones proprias q ad crimina mchis

riri.l.l.ii`.

Vxores ftolidhfacrilegiqglocant.

depi.<1_ii'._iii. Sul tus 8: hic parirer fua qui peccara recenfet.


_"c'*

Et poe_nas : vitam fed gerit vfq; malam

c.iii7f;i1i'i1;ug Hi faiis a cluro fatuicalcan afello:

Sed tamen hac iunti nauezp quor cunts

.
De milithus 8L ci-ibis.
D um
captant8Lequites
:cribeqi
Villanum:
qui ithominem
implicitate
rudis: maligni
Si altem nmos habeat: polia ab

: oluat ruicus ille minis.

iBecibi
et1u
\\\ \ \
'

Rapine impior
detraht eos: qa
noluet facere iu:
dicum-Ve vobis

cribe: qui cme:


diris domosvidu
agve vobis viti

impii-Ncminem
ccutiatisneq; ca
lumni faciatis8L
ctenti eote i

pendiis veris

:: |

'
:
.
atuam eCtam danr monumenta mihi.

_Auriculas aini geantzrimloqz merentur


.QWF dzbimuszdignis pro meriti uis.

5548544,

Lnceii.

: ::1 nauis abibit:


Que vos ad remosltrauraqzlonga vocat.
Elabor
azqualis: udium
imilezatq;
lf'
: .
mailefidus
equesfacultas
.
I0b.xxx.

Hic rapit inidiis :poliat clam prdo per agros:


Publicitus crib decipiunt homines.

_- i '

8C ub
Cor
oris ex
onit eques
fottia Imembra
ui. V duro:
l

1.."

! : alutem

Iobocxvll- .

Auri 8t numoru e his quia m agna fames.

a prouer-_- Accendit prdo vil laszmiq; perutit

Mlchd"

Culminazqurit opes :exuuiag petit:

,, .x
[]

Ruicus acribaimplex educifzarq;


008.... in pennas oluere cuncta uas.

Lucxzf." Quric opes quiuis : preci ( capra: iniqu:


Amos-Iu-

E p oliatorum turba maligna nimis

:!..

(): 1 . moderamine

Rice miniraretzlaus ibi magna foret.


. Hic equeslvtgladiis inopes ldefenderetatcp

, i v

Cum viduis pueroszemeritoq; enes.


Quo duce tuta foret emper republica: @ ve

Latrones ugerent per era lu ra procu .


.." . Hic calamo iuasleges concriberetzatcp

Math-W'

; normam panderetarte ua.


Sed modo pupillos inopes/viduaq; i-elitas

Matbntxii. ~ Illearmismalamo hiczexpoliare olent.


Zlv"

Non dolus in terris maiorzfraus turpot !!

'

'

:: cribis qqv tot mala proueniunt.


' A equites faciuntzq_ emita nulla viarum

Lucji.

Tuta e: impune crimina tanta volant_


'L

.:

111
velox
( longiside
:
- ego
partiibus orbis
Adueinioznec vas potui euacure bibendo

D onec has fatuis ulcantibus quora paim:


: chartasznauita ie ratem
i

' P Sicutrigus niuis


i i die : le
4:

221$8 q
mierit .:

9
!
bus 8L iniquitat

bibs q mittitvi
p nuncium ult
Nuncie is verax

tacitus/celer ;;
.

_.! vehere in rate nora

Curores: agitur
res. quiia
nora
mari'.
N '
~
-

(_)1! @

Ee WP"?
- iPOLliiPC-lntl

8!8 [ ( 1 volat ;

Nec reuocarepote nuncius vllus earn;

Prouet-xxv

FOLIQ

Ecitmi

-="

}, Prof lui

._Pm,
Cfantlnoreptaglce
]; .3d|.e
In
I amtm
nfx
O ._
rug.
' . Att
A
ral
eC
.
:
3

proer

@nt
m ! fut*Pi'
SPl1dunt

. lg1
n in

: plu fncus vefaltl3L:

Aomf'x mag
' gas ncQmft'cBv'3m
"

mul
i>f1er.xxi"'

lag
fda
Ut! Pls,
t1v'mta
tam n Piu

CullalongntfilxPdi:tat
meras' `
O '
C31
nb
eb(
qm
VOne ,som nttb
igeIPPC:
tlg;qnlhil
l3n
Pu

erh?
' "; lull; nf!
._ em ullg .

fl.

Si fxxvi
putt

P101,

V'

Cul 'm n
offC Pqua Vai'
fas
S
faq'
mefab erna
On
Vol ns1u{
fer ha .
A P | ena(

.
t

a ! uit
[ffintlntg
tvl

nlnv
[
lc fg'
lltfe
l uf@

i'fPoff1."maffa.ar.
si E "cut meffpffiiiu
. ,

m.
U ra Gua

.

crlea reqllie S is Were smile,
efeffe

H.Nn 't d0m' luqs ! edm

I
'anfquSv

C1 8_-q,___
In rt?
.
at
Perci-quCue.mle
P*aiurPra

u
E'l:`.
.c__.xx_
er

fus ab_uit
e Curb abent
u nt:l1frultqu
Ol lll.

d Saafef
xxx,~ Nun curfus 1liu___nic funq-a efr.

E Clus hcilucre talor h__|t1 vafvqba

e fl.
,{gn S SinuSilo
XP , ;
lc'ln afem,

ful
tqu'
Pfti0,
,qllafqggn
clfipp"

-~

rxxxlx
De cellariis 86 cocis.

Et venir aua cohors promor iamq; coquogz.


Cmiffq; domus cetera turba venir:

Ad nauem pperant. 86 forti robore fulcant:


Adiura his cirius car bafa noflra volant.

idfuqnirr
I I ,rrl1arii.
_

In cellzfarq; penn

` _

A gens l1gcfurit.|'n=
x 1/gi

'

'
I' 'J ;/'

qsculina. Etmgli

9% orabibs/p

~-'_

'

queq; vorf.C0n

_ fumentur carnes
86coquaE vniuer
facopQfitio86 of

fil flbefcenr.
~ ""
: W/Al

Bfr damnofa nimis dominis hc turba penar

Cuius iam crapulaszluxuriemqg vides.


Ell natura coquis/ 86 promis femp iniqua;
Quos domini nulla follicirudo manet. }.

E3}1,xx{'1,

i=oL1o
iwfv<7

Inq; vicem iatantiquoni nos fola voluptas

"_""

Potus ucundi confouet arq; cibi: -~ _

Ef9l""
.
,puer.xix

Edendum efr igi nobislfemperq; bibendum:


Nos cibus/ 86 pafcunt vina aliena quidem .

Mah_x,,,' Ininies raros cu Ptodes effeffideles/


ut feruos dominis. er ida turba laris .

Sopito domino referat Fellarius vrnas:


Arq; aperit fapidi vafa vetufta meri.
Ecdexxxi Oenophorum vino complet: vacuatq; lagen as
Bacchi: quas feruat ad fua gaudia herus.
prouer.xii`. Contenti non funt:proprio confumere liixu .
Credita que manibus funt bona cta penus.
Adducit alios ganeones arq; bibones:
Quoge opera poffint euacuare cados.
Luce.xvi.

1._______v

Nulla fides illis : iature damna future


Hi nihil aduertuntzdecipiunt fed herum

Proiier.xxx In lecto recubans fcenfu pereunte/patronus

Nil fentitzferuos credithabere bonos.


Sed c forte iubet fibi dulcem afferre lyeum :
Bombo vafa fonant euacuata graui .
Bd_,,, Bft dolus in promiszeft 86 verfutia. fallax:
Luc.xii`
Infidi domin decipiuntq; fuum.
Quid coquus mundusfacit: 86 Ei fraude patron
_
Decipitfen audi:fordida gela cano: '
Ad Ph' Iita caterua quidem nulla pietate mouerur:
Eduntzconfiimunr/86 bona cunta votant.
Emptaq; fumofam venir quecunq; culinam 1 .
Immundus guftat fercula prima coquus .
Inde fame fi quis coquus aut cellarius vn

Deperitzat crapula dicitur ; motie

g
;

XC
Deruflficoruni arrogantiaf
; flquiclem i`upereic_demenria fe

Que cupt in fatua clucere vela. rate:


E rgo mihi paraat villana fuperbimquam nunc
Pungimus in teneris verfibuslatq; notis.
C

f
ru abran
'

N11111 pudtius
arrolntia rulli:

fr coge.

on oderis

laboriofa . 8L
ruficarion crea
tam ab alriffimo

Pu tre fcere ;
fupbi 8L popul

ipeifimq no
lt -audire verba

mea. 85 ambult
in prautate cor:
dis fui.

Simplicitare rudis quondam natura colonum

xlvdi'. r. _

xtiticzatqz humilis conditione fuit:


Si nu mer tatis pofcas : non fcula. lo nga

'1:'fg|p.
glo.in.l. fuis.

fluxeruntzin quis [implcitas nituit:

"ffd lem'

m 11.

FOL IO

gulxsz Iuiti oli turrtas liquerat vrbes :i


'f

Virtuszruictas/c probitate fides:


Migrauere ! quondam ad triuialia :
; caas humilee z ramineoqz ,
dolus m villsmon m rure fuerunt.

(
u

Hos acra cathedra fuit.

.Eccleiwn. Ardo r auanne nullus :

Mutabat mentis ruica turba rudis.

Aur nulla fam es : non faus corporis : at nec


_ .

. .

Ornaruszquales ciuica turbgerit.

Sed modo coeperunt h abxtuszgeare uperbos


Villanquoniam prina vita rut.

Crines in nodum tortos/crpo capllos.


Pt
ruica turba gent.
'
4 calamratos
'

Vees partiras cutuls/varioqz calore


_ Geantz quas cingit fimbria piCta quidem

In manics culptas externo more fguras


_ ,
Et tunicas portantc breuitate bonas.
8=;_;_ | ab agricolis gens vrbica/fraudibus vti
IOlLXX-ll-l'.

Eaie v.
'

t W dolos
multos: 86 noua
:unita mala.
~
'
g
"'
0 a tener numos gens ruhcmolaq; @
Ingenti ere replet: dluitiicp udet.
Proh pudor vnde venitztam morbida vita colisl'
S

Vnde ;
: mercator auarus .
..
Me rcatorqz udet nobilitate .
.

.
ms

Tempore ic noro Villani :nomina clara


Nobilitatis habentzinrplicitare carent.
] pudor e nimis alta 86

Stare nec in ,p prio [nec remanere atu.


. :
18/ 1
6 nme placeszpauper ; ,

! olus pauperzoluq; ugar.


Cedit inops cuntisznmus in arce eder.

ptus.
MIDh/{uipiu

Pauptas n E de
v genere malorum
Et munerand
e: ntelleta deum.

Mens auari emi'


vinculis cupidita

tis aritaiemp

aur p argentu;
videtip reddit9
-

e cputat: gracius
intue aurum q

N ummoos plures aruos vehit illa carina:


'

Sola quibus reru co piavana placet .

xlV);i-<!'-Tic"\
i

u.

13221-9

Quosmagis obletat cupidi poeio num mi.

:id-Cdc epi.

T moru' ,pbitas/egregiu

' ve decus. m.iii.

qJFl-IJP
8L
l . h.

FOLIO
S2P1_.Y Paupertatis onus omnes iam ferte recufant.
v"g"m'c Auri facra fames petora cunta quarit.
IUUCMS
Sapi'en.i`i.
Elf"lx

Haud facile emergt qu virtutib us obftat


Res angua domizpauperiefq; grauis .
Am-plius haud tituloszclarofve meren honores
Qui fophie cultus 86monumenta colunt.

Iamq; viti iufti poftrema fede locanf:


pucnxxm

01`~_ff~

Iuuenalis

Ec-___v
Mich@

Diuitibus folis munera prima patent.


Nam quia colletus tribuit modo cenfus honores@

Cenfus amicitiaszpaup vbiq; iacet:


I I I
At- qui diuitias ingentes tentar haber_e:_
Curat opes grauidas 86 cumulare fibi:
Hoc modo conftituat vitamzfit fpretor honoris:

Et fidei feruet pignora nulla facre.

Ecl__-_XXV e Per fup_eros~iuret: fallatia vota per aras


7 '

Iatitevemineat nullus in ore

cl

ori

Ecc_q`__ii__ ___ Nil fcelus arq; nefasznihil 86 peccata perata _


"lvm ' c

Eftimet: 86 cecus ad mala cunta ruat.

Ecd.c_x1-_ Exercet_rapidam vfuram: dygitoQ_tenaci


Air.os.v.

miferis capiat fnora dira viris:

Ib_,',_

Delatoris agar fraudes : vocefq; dolofas.


Auribus inftillet feua venena bonis.
Infetus vitiis iftis nunc voluit orbis

Pioner. xi

Totus! 86 ad nmos fedula turba ruit.


!!! omne nefas ni'1c,p quadrante minuto

Efaie.x.

!!! 86 virtus/iuflririeq; rigor.


*l..l.~P~?!.? Plures ex merito mortemq; 86 fata fubirent
xxi1i|.q. 1111.

,mirra

Ob feelera . 86 vite crimina magna ue.

Ob furt plures furcafq; crucemq; fubirent-..

Ni facer. hos nmus a laqueo eri'peret._


\


Impunita manent nc crimina multa virorum

'..

Nmus ab exitio liberat ; nece.


Furibus ignocit magnis cenuraxolumbas
Vexat: 8L ad laque guttura parua ligat.

Contentus regno quond non perfidus Achab


Cogitat inopes expoliare viros.
Ortus erat Naboth/patria quem lege colebat
Vir bonus 8L frugizgratus 8L ipe deo:
: | habere petebat
Hunc ibised Naboth c ratione negat.

.. .
'..

Propterea miere axis trucidatuszc ene

Corruitxvt tandem rex fera fata tulit.


Solus inops premiturzaccos geare necee e:
Truditur in accum pauper ;;

::...

@ (quando tas aurea mundum

Lurabataudis gloria magna fuit


Parcus
erat viluszfrugalis auariiti:
vitalaborq
Cmuniszeruor/nullus

:
...
.! rec
.
.!. ..

Omnia maioreszcmuni iure tenebant:

Non ita diuitias legerat vllas auus .

anni

Paupertatis amor peperit preconia pricis

Quorum perpetuo gloria parta viret.


Paupera Roma fuit quondam pauperqz enatus
; inopes habuit bellica. Roma duces.
Curius inignis dux paupertate decorus:
Sub iuga Sam nites/rraxit 8L Auonios.
Publcolam extollunt: qui paupertate benigna:
Em eruit laudes/ierhereumqz d_ecus .
Pabricium
qui Pyrrhi
munera
Cui atiis colimus
exiguus zcenus
8L arca
fuit: preuit

::.
:.._

. ,i
dentatus Publicola
Fabritius

FOLIO
2/__\f;__1_l1_'iS___,Regulus 85 meruit preconia magn azdecu q;.

q 1
Iugera cuiexiguo parua fuere loco .
Bpulius. Paupettas tribuit noftris prim orclia fclis.
Hc vrbes ltatuitifceptracp digna ,

Illa magillratus ftabiliuit; regnaq; mdi.


_
Inuenitmeritis dogmate cunita fuis.
G'9"
(.r_cia clara quidem c paupertate decora
A__._,d__s_
Promeruit laudem perpetuq; decu_s .
Epmyuias Iuftus Arillides pauperzfuir Epamynudiis
Dux equidem paup :fortis 8 indomirus:
Hmr\1S

Et fuit infignis vates quoq; paup Homerus

S_f2S

D:'i tonatheroo troica fata pede .


Socrates therea fophia fuccintus/SL arte:
Diuitiis vaciiuslnon fine laude fuir.

El"

In mundo nihil efr tam clfumztanqa fuberpum. _


Ex riuo quod non luxerit exiguo .

Rom
Pauptatis hon or:Tarpeias extulit artes .
Auguilinus. Arq; vrbi titulum principiq; cleclit.
Pauperibus Roma ell quondam paforibus otra.
Rufticus exilis nomina tanta dedit.

Om'dius___ ; molles fregerunr regna fuperba:


Ilt_""
It
; I

Propter opes cecidit Roma:cadetq;:potens.

.
,
Propter opeszmiferas
paffa Carthago ruinas
.
Paupertatis honor fed fine fine micat.

Pioner ; Quid tant cupimusffunela pecunia multos


\12l1= Mortales damn iuffit nire graue.
Crl`us._dqD.i ro r gi no_cuei_e _uper ._ _
hem,_h_,_

Propter opes/mortis trifha fata .


Proucrpr. Sit venerandus apucl mortales pauperis vfus:

ErcgwcX

Nam coel diues nullus inire poreft.

XCIII
Non perfeuerare in bono .
_
Hoc manibus multi cupidis conringere
fed continuare Iaborem
Pofrponuntzquoniam nond ratione politi.
Affidue cucul pafcirznidoqs repotlllfl

>

in bono.

_ Nemo mittens
` man fu ad ara
rrum 86 afpiciens
retro :aptus e' re=

` gno dei . Qui te=

. net aratr. 86 qui


gloriaf in iaculo

pf
coi- ( dabit ad
verfandos fulcos
86 vigilia eius fa

gina vaccagzMul

ti b ncipit qi
malo viri finir.

Peruer opus prim dum ruflicus vrger aratr:

Fir labor ardenti. primus


vbiq; manu.

Quid velit ergo mei fenrenta carmims:audi.


Vr capias alacri' nunc documenta manu.

~UC9l`4
Eccl.xxxv1`1`i`.
c
_ um-_C

mula.

FOLIO
.WFc-'z os vocat ex merito atuos ultiua nauis
ii. Corimvi.

ure uo remosmelaqz celatrahunt:


_
Ad @ ; Qui atis incipiunt bene viuere tempore primo:

vitamudii
otendt
ducere velle bonam:
Ad hcbi-.x. AdEtoph
pronitdocumenta
equunf `
"
bona: que ernt foeliciitatis iter:
CE-N- _.

N(in tamen ad cliu: montiqz cacumina candt


" n quo uprm cerni vq; bonum .

PNP* Virtutem pouit apiens in vertice collis:


Ion"
Qui nitidis animis monrat ad ara .
_ Sed facie auera plures I oculiqz retors

Acendtzquibus : inferiora placen t:


|_ @ 8: qua tenebro a patrarant


ultazretrocdunt fata ptiora petunt.
1;( ( coluit pietate tonantem:
*' '
Mutatuslrecedit ad celus ; .
..

:: damnousznec bene tutus

( bona poponunt* 86 colunt


Nam veluti egrotus tremulo qui pelzore langue!

vent; viribus effoetus : ; iacet z


de Pe-dk-- Corporis poterit perare alutem

Wpl"

Nonznii dotrinam viuat ad impoitam:

-]) vulnus': quod corpus egen


mOSJKVLfPD-l

e Incitzintetdum deteriuq; facit.

in canoni gs

~
, . ' Nil e q;
.!!
e murmure clamas.,

Te bonuzte coluie deum .

Bce-ami
Non atis e patraie emel benefactaed "
1%1::
Ad finem ; continuare iuuat.
t ' ' -- Dicite quo bonumzfacite &bonatcontinuate
Dentro xxx
i
Eccux
Optima quqzzdeo ic bene coepta .

=` XCIIII
De negletu mortis;

N generilaut opib9`lvirtut/aut moribus o m ors


Parcis vbiqg boniszcunta creata rapis .

Quo magishos iultos reor infanire profelso


Qui tua prouideant non bene tela cito

1111 hoc oms falli;


mu-rg: morte' n

,puidemus : cum
nihil certi9 mor =
te : nihil ncertlus
hora mortis.Iire
. _ motif robuPt9 86

fanus cliues 86 fe

lix : vifcera ei9ple'


na funt a~d1'pe. 86
medullis' offa illi;
us irriganf Alias
veromorifi ama

ritucle am fue

abfq; vllis opib9'


86 t fimul rn pull
uere dormit : 86
vermes opir eos

Fallimur fratreszerror quoq; fingula torquet


Viuida: quippe lnimis incauri pergimus omnes
Terrorem mortis: 86 111111 fatum

Seneca
1

3113111111111111 attenti/Q terminus_i_niat_:_


: incerto veratis .
. 86 qu aliterlaut vbi/quand;

__

Tu moriere tamenzfaro concdere cert e.

"Jx" Omnes traimus parterzfluuals vc vnda.


O""*"h Sed quia tam varie morimurztu cras/hodie ve:

Serius aut citus equitur vic1nus.eo fit:


C

__

PC-X

re u a pes/morta 1a cunta.

Hora incerta imul raprac iuueneqz eneqz.

Acgbv. Arra ube: contratus habet ua iura: recindi


Non peccata necem fecere .
.Seneca _

Nemo atis tarduszmors oa tempore quo vult

flisay Abumitztb formalicet ir pulchrazvenua aut:


. .
/ .
* Nec morazferali monro correptus :
: :| corpus udore rigecit
_ Frigdulo : mox forma nitens pallore putrecit:
Ek-*V Corda tremunt :ridordubuszritubantia verba..
Vita caditzmors inat atroxzic ernimur oms
,puenxi
O fatum crudele nimiszunea profeto

Ecfh-{d

Hora llis loethi quos vana pecunia vinxlt.

V"3*"*" Et qui diuitiis oli ncubuere repertis:

Deletat mdi quos gaudia: mox ed eund e

T"?

Pallida morszquo pular pede regia cunCta

O .XV.

,
Ecdiddvf. Ve1bula(vtaccus
reonat)m1eraqz
tenebras

Faus :; . .
Muneribus nullis placatur: orida ceant

Rbgii

Verbaqzzrhetorco qu unt prolata boatu.

sjf' Papa acer: villanus iners: dcrimine migrant

Conimlizeugiec nec enim qui euadere tentat..

Nec quiquis ecurus eritzmors omnia

XCV
Cunta rapit.fi Neftore quis vixerit :

Nggf

Siue Sybillin:vita aut breuiore fruaf.

5Yb11ll ~

Nil refert:pereunt moribundo tramite cfti.


Mille hyemes viuaszmoriere ramenztibi finis
Morte datur: rarus cent qui viuit in annos:

_|~,.~ef,

At tandem inuirus moriefzfpe volenfqs.

211~__l

patremlmodico viuit quoq; tempore natus


M orte patrem interdum prcurrit filius: vnus

Poil alium vaditzdonecpareratq;iuuentus


_
Deficientztandem flmq; elementa reputgent.
po.xxi.
Cut ergo ploras : malefane. 86 funera plantu
D efles horrifono .fatu eil turbare quetem
Sopito: vixit (ua remporazmoxqz fequemur:
29ld Hup

Mortis 86 inferias guitabimus:ibimus omnes.

Adde qv ante diem multis fuit vtile quon darn


: : 86 vite mifer finire labores. .
Confciuerefibi plutes medicamine mortem:

Aft alii laqueolaut ferrozvitamqtpe rofi

Vf|g1',vi m,

Proiecere animaszmultis res cmoda mors efr.

S2P111~1`1`1`

quot captiuose carcere liberar acti:

Soluun fato funesztormentazcatafl.

Iuunahs

Et qui torquendi fuert fine fine flagello .


Libera fortune mors ; pauperis
Hotatus

: regum turres equo moderamine verfar.


: fi parti male opes fortuna nefanda:
Inq; bonos fguit: tollir vel in ailra malignos:
_ Id tandem qualilmors horridailance rependir

Quamqfibi periodum/metamlferiemq; diemq;

vf,~;, fof,

Mfffl

Mors ftatuir: ferutzfirmo hanc adamante ligatq;

: precibus ceifura nihil :folajlla refutar


Ecclc.xxxi`x.

FOLIO

i'.Coiiii_.xv.`__ _Quicquid in orbe placet:_p_receptaQ_ nulla veref. `


In girum
verfat vefligianemo
dirazchoream
___ Saltat
86 horridulzcui
obfiltere poffit:

Es.ii.isz.
iii' _S
'_ __ far/rex/
__ P r fulIc'u'
_ S I S}S~
Eulen
"lvm
Non P aP
epe prius a are pe es mors per ida cogit
credaswantuq; tube obferuare ferocem.
Sarcophag facias quid prodelt marmore 86 auro
Hvmfug Quibonus elltzclo tegitur/li n.on haber vrnam
Aftbma Ata errore quidem/vano Arthemifia [truxit
l*_~_l2 _l__1'xf Maufeolnfepten inter fpetaculamundi
Vlli. 3

I annumerant:auro gemmifq;

, .
Quod prifci
reluces:
Ch'l'3 ik Extulit hinc Chemnis Pcupidam per fecula cta
qdldn'_hu Pyrami`dem:qualem nec fol!-neq; tellus obiuit.

Millia tercentena hominumzper luftra quaterna:


- (Vt diodorus ait)molem hanc vix cdere poift.
Quid.Q opes pene exhaufit Memphitica tellus '
Quo plebem artific folis radicibussatq;
Exiguisherbis aleret quis cetera narret
Ferculafvix aliquis lit vel ditiffimus ipfe ,
l}hP1'_<_l__ Princeps ex noltris (nififallar)folueret ()

Pyramide Rbodopis ftruxitzdiues quoqs Am alis


do.l'.i`i.__ _

Quid tamenhocf frulltra orb diducere tot.

__f_*"hf'______1-_-_ res vana quidem/quam vix hec carina


Concipitzimpenfas tot fruftra inferre fepulch ris :
Luce.xi.

Et cineri arq; luto tantam edificare fpeluncam .

Ef2%;
ECCSM

Interea vna falus animezconremniturzatcp


Negligi: luis viuat per fecula mille .

x;ii_q.ii.vii/ Terra deo benedita omniszdecorata fepulchra

cimq

Iulius haber: vel fub diuo (: alicunde quiefcat

;5,;_x_

Tempetiue igitur venturam dirigemortem:

p.xxxii'i'.

Conciliare deo :fcelerati peffirna mors .

XCVI
Contempteus in deum.
_
Q; deus ad poenas non pronus fuit amaras.
Crimina ; homin fpe impunita relinquit:

Non ideo folidam prbet tibi vellere barbam:


Nec clpusignofcit fceler: quin puniafolim ._

illumine

\\
.`

I Quid tumet con

tra de fps tuus


vt ,pferas de ore

V ~

g.

tuohm6ifermo=

minis poteiate

I p

,phibere fpiritu

/ _

.L \ y
I

'

_Nec habet ptate

/~_\q\\__ p _1 /V
~Q`
i

"

nesNePtinho

fl \

IYJYIIUI

1 die mortis Nec

iniquiefcere in
gruete bello :

qgfaluabit impie

tas impi_
,

Quis tolerate queatfatuosequi fgpe tonantem Igb.xy


Contemnunt verbs: 8 certant murmure contra: fV';l'l-,
.Notes atq; dies patris mandata fuperni

Exodilxvii

_Confuncluntz lingue petulantia ; promunt;

FOLIO

32P1'111' Tang de nollri generis lit femine natusz'


Aequalis nobis :_nec fit metuenda poteflas
Perfius

Iuditii fupega :nec prfens pna nocenr.


De ioue quid fentiscuius lic vellere barbam
Andes: 8 teneras aures impellere rentas. ~

E_,

Mox deus ad pnas : n tru dit am aras.

Ignouiffe putas fquia c tonat: ocius Ilex


Fulmine difcutitur rapido iq tuq; domufq;
O male fidentes : vitam fic ferre nocentem

Quid iuuat vfcp adeo?deus fup omnia iuflus:


Ad Roma.i Cunlza videt:ctundit en fualumina nullus .
Nne putas vite metam durare perennem'
mii Vt fint ad venia tibi rempora longa precandaf
Ekxw-_ O fatue enormis noli confidere rebus
Hi`er.xi'ii'. Flultiuagis : omnes horrenda morte peribunt.

' Elll" Te peccare finit Iiquidem diuina poteItas:


Temporis ad fpaci/pafcit quandoqi nocenti:
. Sed grauius tandem tormenr retor olympi
_ Iniun 8 (: uet maSis delita nocent.
O male prudenteszquogz fic corda tenebris

Obfufcataiacentznequeanr vt credere .
: curare de: quo funt elementa creata:
p;,.','_5,x1v, quo proceffit nitidus fol :lucida ph be:
Qui ftatuit lucem/ 86 no`tesl8C rempora cuntaz

In cuius manibus fpacium depender vtrum:


: vite mortifq; gradus:deus omnia nouit.

E_Iel1'

Quem peccafe pudetzcui tdia vita probrofa

_ Efficit: 8 : curfum emendare priorem


M.1ih.iii
L

9f""

Hic erer veniam


_ fati/ acem beni nam:
_ _

Nam deus omniporens lugentein eiiaudietipfum

XCVII
De blafphemiis in chtiitum
Proh quicunq; deo maledicis zconuiriumq;

Indignum iataszlingu 86 petulantia ditaz


Dignus es vt prim moriaris corpore: honore!
Arq; anima :Iudex qui init (.

Kontra
hlafphtf
lI13COl'S

N fumes nom
6. dei tui in vanum

Si qs blafphma
uerit fpirir n
.

remitti einec in

hoc fculo/necn

.f futuro._Lge gra
. uius eternam Q

tp ale; ledere ma
ieftate; de here.
c . vergentis .

Funde piaslachrymas:fletus/moeflq: : -

Non
Er inelulzificapoffum
ernitus triites/dotadeflere
rh alia camna
precor: .

Criminal ] temere pfidus orbis haber. n.i.

pena

bf.h "
q.x1`ii.ar.1`.

FOLIO
Nam frura fatuos culpauimus hatenus omnes
Si minus hos ultos concumulemus eis.
Concenti
n unt qu crimina mundi
Omniaquidam
pertraentzdeterioraipetuntz
Lucxi.

Prohpudorzin chri lingue temeraria dire


Tela vibrantzummo nil nocitura deo.
Narcili. Inuidie contra celeem verba parentem z
'
: 86 laceri petoris arma petunt.
. gs Hic capiti chrii blaphemat: murmura

Alter in membra acrata deiz

Periecurlatq; genasliurat rigidamqz coronamz


Per cor: ; pedes hic maledilca vomit

=" Alter teatur tranfixi vulnera chriiz


lux.co.na.cit

, ,

c, mi m;

Ille crucem acramzpolluit ille manusz

Hic ex purcidico upplantat verba palato


Improbazuprem torquet vbiqz pari-em.
.:_. . Inmoderata nimis talis veania: epe
de pe .di.iii.
Qua uperos temereledimus ; deum
auoritasi
texlglo.

Hoc facit inmodicus ludus z certamina vini


Hoc faciuntz quibus e ebrietatrs honor.

Ad _;_ Gloria prima datur: qui cit maledicere chrio.


Qui iurat diuum [per caput ; pedes.
Lemxx. Propterea mortes ubitezdicrimina euaz
Math.
In nos: 86 fulmina iua cadunt.
.
Nos patimur tremulis horrenda pericula mbris z
7

...
'IP15 P
ii. aranxxxi'

Impunita deus non : ee mala.

: omnipotens z veniam dato /nec tua iua


Vindicet ira malos qui maledicta erunt.

,.

iillliaclzxv

Sennach etib nam ic perutzeuuqz N

**MW-V

Anthiochuq; eruszmulti ; !.

XCVIII
Dgplaga 8l indignatione der'.

Miratur fatuus :putat 86 portenta fl1bff


Magnazq interd nos ferit ipfe tonans.
deus omnipotens punit mortalia fata
Rite fitzheu nullus extat in orbe pudor.

Pro mfura peca


catierit 86 plagas
r modus . Silfe

terint Moyfes 86
Samuel cori me
nonaa mea ad

populi malum.
Peccatores ,pfeq
_

tur malum . 86 :

itis retribuen bo

'

na pfequeris eos
in furore 8 conte
res fub clis de

'

Quid prodefl: Prultis chrifh monumera tenere?

U.

"" "

Treno .n`i`. fi
Clii~ii`ticolum_nomen prauus habere poreit. A Dnrro.xv.

Aduerfus fum mi facimus prcepta tonantis:

Nil modo curamus qitatuere patres.

H"'

n.ii'.

FOLIO
ECl ! Nos ch rii- tirul tapimuszdocumenta negamus:

: fequimur temere
dedecus
arq; nefas:
_
_ _ _ _

Efaie.l1i.

Lucexxi. _ Nomen habere iuuat chrilhlfideiq; facrat:


Iabvi, '
Verum opera horremuslnegligimufq; bona.
Iohan.vii`i Iuftitiam fugimuszvirtutis facra fugamus _

Dogmatazfic mdus rranfit/8L alma fides:


Libertate vaga facimus peccara maligna.
Vix maiora quid criminalThurcus agit.
Heu genus human violar crimine :

?!

: viriisicontra nititureffe deum .

E,_ _ C tamen omnipotenszmea fi precepta teneris


Deutm.xi.
D ucam (ait)ad fuperi vos pia regna poli:

Math@-_ Sin leges pofitas _8_dogmata fperniris: a_tra


Iohan.xv.
Vos pna afficiamzpe/lueq; graui.
.gou/_i'_._ Quo fit vt ad prauas/horrenda piacula/gentes

"_`^_""
scc

Efa_____hx

l_)eurr.x>_<viii'

Mittat: 8L ardenti rela trifulca manu .


I

Plagas in terrasvarias . fuofq; dolores


Inmitrit rulli dextra feuera dei.

R3"1~

Iam modo mauortis trepidantia bella videmus:

LU'Xl

Mortibus innumeris piferumqg malum:

poca.xviu.

fd

1-

Interdu parimur rabi os ub fole calores.


Nnun_rigidi frigora dura poli:
Pulmina dirazniuesl bolidesltriitefq; cometas:
Cernimus: 86 fummo fulgura milfa Ioue:
: varios mundi cafus:plagafq; timendas .
Que venit ex merito :pna ferenda quid ell:

Sepe palinos deus a regione paterna


I_9l_5_?_
Expulit: 8L fedes iufit adire nouas.
pmf,x|i,1 Propter peccat :plagas fuferre coaifti.

TfF"~ . .
H1ere.xx1x

Crimen perfequiturzfic deus om_ne m alum .

XCIX
_ De farua permutatione.
Qui pro itultifona non bene tibia:

Cmurar vel equznoliger hic/nihil


Lucri con fequiturzic fibi 86 accidir
Qui pro re fragilizperpetu fugit.

Qui vider vtilius


3 fumit dererio=
r&:abfit ei radius

lllcis line mora:


Stultis n fuccu
rirur/fed erran ti:

bus.Viaimpiog
tenebtofa pefci =
unt vbi corruunt

glo.1`nih`.q> ?
( g in Vfl'. 5

Spe folet fatuus plures tolerare labores:


Arq; humeris grauius follicirare iugum:
Quomodo
rartareis
aiam fubmergat
in vndis.

A
'I1

: videat tygii paffa canis.

n .iii

"ff
_ .
,_,_i=fff
lcollagia
_

g ~ 61131.
l ni .\ute.qui

Pfm-_

FOLIO

i_

Adhcbnxi
qui orte herem
lura
ferar
_ _ . Qi
, Continuo
effunditcolit/inter
vota ;
deo.
_
pucr.ii.8Li-. Nos celera im pellunt plures ubiie labores
82,_
] : ad mala cuncta via e:
Ecclf---et-Z- Cernimus en quales pompoa uperbia/faus
EaigJYi.
Bxigat: ; opetis it polienda quibus .

Tenns

rnamenta petit capitiszfrontiqz co ronasz

i
Vnguentumzvees/atqg' monile .
- 89% Ardor auaritie per eua pericula multos]
Per caus
varioszexitium
trahitztrementes
Sapmx. Nauigat
hadriac
pelagus iclzutuqz

a:

Quem udium nmi/curaq; vana rrahit.

Claldl ( Non metuit ultus: tem peateq; onoras: '


=;

Eccleia'.

Auri acra fames : petora tu ta facit. e

Nec dulces omnos capiuntlmollemqz quetem:

glx' S? Funibus immitis quos Cytherea trahit


Semper habenrcuras luores :epe dolores
_ _ NoCtes ; dies pertolerare olent.
Trenoji . Quid ganeos memorare velm :q ventre refarto
!
In. crapulis emper delitiiqz iacentf
Quid referam fatuzquem vexat cura laborqz
Coniugiszin thalamomutua upra timens"

SQPWV-

Nemo tamen propter chri ufferre labores

_ _
f
'

Pro mptusz ad interit corpora nora ruuntz


Optima raro placenta pro-bitaslaudafz 86 :
Nempe homines ctosliam malefata iuutJ_

i ' Virtutem udeat apiens am-pletiervcp:


Crimina proueniunt peima ponte ua.
> Math-VF-

Bea@

Qui pro coelorum re nomercaturiniquas.

manet,

' .;
_`

C
Honorare parentes.

os rerorinful fos fatuos :pierate patentes


Qui non prgcipua veneranturzquiq; iuuamen

His placid prare negant. qui verbera dira


Iurgiaq; his referuntzrales ratis illa recenfet.

hunora
rrgrnrrf.
Il " \-__ .Qn

Qui honorat pa

~_l
:

'niI \
`` :l'u \.\ j"\ ~\"\f.\`

tr fu iocdabi

tur filis :8L die

oonis fue exau=


A dief :Qui hone:
rat pem fu vita
viuet longiore.
Qui timer dm
honoratpntes
quafi dis feruiet
his Q_ fe genuert
in opel8 ferme

8 omi pacientia.

Qui maledicit
pi fuo 8L marri/
extinguef lumen

p
,

"

_ "eius in mediis te:


nebris.

Hunc eti effe puto faru /folidq; parentem:

Largirur natis qui bona ciina fuis:

Cum
quibgrauefctes
us ipfe fuam8c.recreare`
poifet fufferre
Morte
dies.fenelamz
n.iiii

E"-l"~"." .

qm'

pf`f
&'xxl.'.

FOLIO
Bf_atr1Sth1 Improbus inde fenem natus caruiffe parentem
""qn'v

Pmuer.z8

Suftinet; 86 modic ferr fibi prfidi.

Si nimi viuax patereft: fibi rrilia fata

Oiu'.in meth.

Exoptat naiuszmoriis 86 exitium .

Ec_cleii.iii`.& Non _pbitare quidem : nulla pietare :


vil.

Lem.t_._xx_

"

' ,

Pro vita effta.pro fenioq; partis.

___

Deimov. Stulte parenszcur tu nato bona rota dedifti.


lE3_f__1_f__"_1" Qui te nunc pafcit impietare truci.
, ,h_ f Attamen ille din non viuerziempora ;
M2lh><v
Multa nec implebitzmorre repente petit:
Mvl

Qui patri 86 matri dignos non preflat honores:

Afl p|,_v,'
Nec colithos quor fanguine vita dara elt.
UU'017 Morte mala digrius :reuerenrer ferte patentes
Prouenxx.

Qui negat:ell: flygiu. dignus


adirelacum.
1_p_|"oloii

_ Abfoloninfignis iuueniszformaqz decorus

;"m_f3"3

Cham
([__;*___.=l_'_____._._.

Contempfit patrem ; morte quoq; interiit.

} Cham nudaffet ftultus piidibdapatentis


A patre clefti' mox maledicftus erat.

gh| Sennacherib manibus natos: morte pemprus:

"P2f151

: regn poruirnullus habere ramen.

D;'1,s_v_ Balthazar ex merito ducebat tempus 86 annos


Luitiferoszfecuit hic qa membra partis:
1'l1l>ll'l`1'1' Nato facra clabat fenior documenta Th obras:
Vt matrem ingenti ferret honore fuam .

,''_Rg_,,'_

Propterea Salomon rex fe de fede leuabar

SfYl2"S

Roma Corylao lueres/pnafq; dediffes:

Regalizmatrem condecorare volens.


lurarchus

Si veritus matrem non foret ille fuam:

H,, Vnde etiam Rech ab natos/deus ipfe probauit:


EClf1><x1'. In parte q fuertiin quoq; marre pii' .


cauillatione acerdot in ichoto .
In choris acris fatuos videmus

Prauiras oris quibus im pudici e:


Eliquant nugas recoluntq; totum
Cea per orbem .

_
:

'
.

LL.
a Lx'

,
"q'
f

i
!

* -

il.
.-

18 .8
i phana colloquia
ceent confabuz
lates qlibet 8Lc.
Secularia nego =
i tia in ecclcia

Ceent ecclei:
- is vana 8L multo

' fatuos plures nunc ee videmus:


ln templis
Srultorumin acris at turba choris.

.
4
,
Qtnugas
pargunr variaslL
murmura
lingue:

tcp cauillantut vocibus aiduisz


-

:

mlLfCclJliVli.

fafm
evi.
clc.

'o. T!

Hliton- ad
damaum,

_FOLIO
p___.1v<X_\(1`l'

"l"

Conlilium capiuntzquo narragonia lutus

Periiolet Ionias zplaultraq; lara paranr.

Ad ephe.ii'i O quales ritus feruat nunc fantio quo ndam


Ecclefie o leue El continet illa decus?
Nil agitur rigido Mau orte- per orbem
Accidit externis nil quoq; grande locis:
Quod non in facris recitetur fedibus:ad Q
Peruolet extremos vltima fama choros .
Prelia gefta quidem fors in regione Britanna:
Preliaq; a Thurco pontica gelta truci
Proiier.v. Illic narranturzquoniam reuerentia nulla
Diuini cultusznec pudor vllus adeft.
__"Difcurritbaculo quoq; dormentarius albo:
Et noua multa refert/per loca cuneta chori.
Sepe'matutinas/rerum nouitate relata!

Incipiuntznugas cmemorantq; nouas:


Hoc rumore folent totum cfumere tempus
Soluere quo decuit cantica fana deo
1,_;1 Feruor auarite multos ad limina templi
n rfil1`v1`

p.xv

Conuocat: ob nmos carmina rauca canunt.

Tutius vfq; foret facros vitare penares:

Q1 fic facrilego polluere ore choros.


Nfiii;.xif, Extra velis potius facralimina templi

___.ll_~_;.__"

Si placare deum garrulitate putas .

i,,',S Sim plicibus prauos mores lexemplaq; praua


Prefbiteri m onflrtzfcandala plura mouent.
An ne putas tali ritu te poffe mereri
A&"
Prefbyter ecclefie/86 dona facrata deof
:A-.q.i.obus
_
_

8,,qu3r gx Nam
precibus
votifq;
piislaudare
tonantem

Conuenit:hinc nugas pelliteab ede


.

cui
Superbi oiltentatio.

'

siaiaaiaus ( proprio que prodit ab ore:


Hanc fapiens refugit.
Efficit 8 fatuos pompofa fuperbia plures
Tartara quos rapiunt:

?
~'l)

Anette faci tui

\ | \HI\ \ l I

/gw
i

_
fl
:

VD

a muliere corra:
pta:8C ne circum

fpicias fpm alie:


namgpprer fp;
mulieris multi pe

rierunt:8ex hoc
ccupifcentia
ignis exardefcit.
Gladio proprio
ei9fupb_ia ampu
. capiaf laqo
oculoge fuor in
\.\m\ \ `\
me lpcuti eum
ex labiis charita=
tis meg.

Efficit 86 fatuos infana fuperbia multos

E"* Xl'

Quos vehit in noro carmine cymba leuis.


IE_d,:h:x,,&
Bit vitium fceleris plen/86 cuntis fugiendum: Il '=Ufvl1
gtdibus_e_cgcl_.it crimina que@ fuis;

ggf

FO LIO

fllleliPrimus
apud 011205 nau hanc fabricauerat olim
EaxuNequiti nuentor peridieqz parens .
Qui genuit fatuos quodamzfauq; uperbi
Progeniem :ponens e. procul ante deum:

Thobei. Corda rapt quae: pompoa uperbiaziatant


Iaoobi.
Qui quoqzlquod udio non meruere uo :
;';*1*""*_ Dicit enim aruus me dota Bononia pauit:
Artibus: 86 ophie dogm ata culta bibi.
-_-| - :

|'

; inter : continuare locum:


Alter in argiuis ludos celebralie paleris

Se iatarznouit vix elementa quidem .

Si cuperes acre uauiima dona Minerue


c.; _ "un, m

Carperezuceret theutona terra tibi:

Ddti V* Pacit 86 iuuenes Germania pugnax:

m de

Eloquii : nunc monumenta vigent.

loheLi.

Hinc tumida debes n mente uperbior ee:


Vidii externi g loca magna maris.

Edei-**BC Sed quia principi veana uperbia coepit:

fugiat apienszeugiatq; bonus:

Lucex.
1-

.
Lucifer
:etherei. clarus coneor_ olympr.

quid- v-ln/

(Candor erat cuius miricuqz )


Corruptus fau coeli contemnere patrem

' cifcrianr.

> 82 :
"'' pompoa cohors ad :
..
Ad as vndas turba uperba ruit.
Sapiemv.

Lucier 86 : nunc retia ponunt:


Inaras animas cum quibus rapit.
P"""."* Virtutes cunCtas/moreqz/uperbia ola
I b.

,
; :, ee .

(
1 primis genus ampia uperbia vexat: POZX
Qua e continuo veitlLvqz polit .

EW' *

Foemina qu faus tumidus rapit ; : 2.


$ |: facit.
.

Adit in exemplludithzqua dux Holoernes

goloa;

A In teriitzqu is foemina caa forer.

Iudchjgg_

Ieabel
e D putat
vngebat
ini faciem
ni poi
vultqz
placare
fucabat.
Iehu.

E miilier . procaxzapientia clamat:


Laciuis oculis petora caa necat.
.

Ecclexiiii

"""""*
,

nec alomon

Poemina vera humilis ti tulos etatur honoris .


Laudibus
; fruitur
foeminacaa
bonis
Berabee
i non
nudaet
crura venua
. .

Rex dauidzfacinus non ubiiet attox


Plures educitfausimentiqz uper-be
Gloria: que fatuos iam ine fine parat.

"__

Eccleig!!
Ihl'"

A t deus omnpotens menteslanimoq; uperbos Nume-XY

Paiditzpoena perequiturq; graui.

hb""

Foelix cui nond veani gloria mundi


Imperatzaut qui non ambitione cadit.

Co itat it poeio regni.


lapum cogitat ; .
in externis ni] ordida nomina querit.
Contenrus paucs: 8L moderata colit.
Luciferi, caum
,
fatui,,experiu nf inertes . ,

B52
aldll

Precipitant ygiis corda uperba vadis .

Numxv

Dum
ibi/dq; uisichoreq; Dathanq; Abyronqz. p's'.cv.
Oitiium vutpantzferreqz thura parant.

Scandere d fecitzveana uperbia ultos.


D eglutiit viuos terra reclua viros.
r

FOLIO
De vfurariis 86 fneratoribus .
Quos vfuta vorax rapit/86 malus ardor habdi.
Ad naues fatuas properentlftritofqg rudentes:

Hi funt qui fpoliant inopes :hi fnota iatant.


Vendtzrurfus emt/rapiuntlfed merce dolofa.

Exigua dabit 86
multa
rabit.hodie
imprope=
feno _'
__

razqs 86 cras re=

petit:86odibilis

h hmi Mutu
dantes nihil inde

fperantes . Si qs "
vfurag accipitzra ~

pinam facitzvita
non .

c .v .

1.. Peior
adhuc fupereltzfatuoru_ 86 turba ,pbrofa. _
de "f~Bl~ Quam cupiunt fatyri dilaniare canes. `

' . dh
C nimiu
.. mendaxzelt

?
,,,q,
fordida/turpis/auata:

! if1r\i

Fir nullisopibus hec iaturainnumeris.

liane turbam iuris torquel-eipoteas


..8 .8

Debet: 8L ad merit perdere -upplicium .

Di na quidem agriszrapidiima turba peculi

'.: __

udare exutos impietate udet.


; ! ::
Frugibus aggeis horrea plena facit.
In Continet:
cella ;

vaaveruainimiis:
phalern
8L cererem
l8L grana

Eaixzodu.

Sola tenet frugum! vini ; peima turba:

Ezechaii.
Abatnai.
xiiii.q.iii.ca
norris( c.e.
8c ..

atisdira
;tonantis:
. .
NilCiuibus
metuit innumeris
uperos :nilquod
fulmiina
Per celus ; .
illa turba !"
necat.

. .
...:.

Iuior 8L melior nunc e recutita caterua:


_ (Vuram quis exigat illa graueme)

At magis e foenus tale intolerabilezquod nc


Norates rapiuntzchriicolumqs genus.

[.
..

..

Pellitura nori: iudus finibus exul:

Sunt quia chriigenis oenora vota viris.

[...

O qdura nimis nudos exatio vexat

..

Nunc homineszinopis perforat haa .


@ rrahit vur quus :lucrumqz doloum z

: .

Ardor auaritie quos trahir/atqs itis.


Non fcunda petunt telluris emnazvtes
Exoptant eriles : vt uat inde am es.

A His quia ... :. e 8L copia comu:


Mox ridetzi culmina grande ei-it.
Sunt purci penitus z q turpialucra requirunt

Alterius damno :diuitia legunt.

:. ..
82..

...

FOLIO
De vana fpe future fuccefionis.
Rebus in ex'ternis qui fucceffor haben'

Sp etat: 86 alt_erius_de funere gaudet acerbo .

: fepe ante illu mort pregultat. 86 is quem


Ad tumulum deferre putat: fepelitur ab illo .

In mort alterius
fpe tu tibi pone
noli . Hereditas
ad _feltinarur in _
principio: in :

uiffimo bditio
ne carebit. Expe _/
V
tario
ciazfpes
iuogz
atimpi
leti

orum peribir.

de ccef. b.
c.ii`.<'.c.ne
ca
nde mn,

_ fatuos
.
^ tolerare queat/quos ardor habgndi
_i_._\_i_i_.____________ Quis
P_rotinusinfanoszinlipidofqrfacitf
I _

f_de_ve,_b_ Qui cupit alterius rerum fucceifr haben

l<1<l ff
( Ollas

Et bona nancifci'/'qui cupit alterius:


_ _

..,

cv
Expeetet fatumzquod diolutio vite e:

Bcdei. .

Succeor fieri qui cupit alterius.

Sed quia mors-l-iom manibus 1

Cernim us hos fatuos epius ante mori. _


i
i
q
'
'
mortem perantibus !!9
Sepe prius mortem vt precipitanter agant:

..
.
Fromm.

Nonne furor olidus : morte': perare propinqui

Ecdgxiifii,

Vilibus in rebus hres vt ee !

Spes tua vana nimiszquonijuauneranecis:

Te equifpedibus motsptoperata ciris.

fefcix

SPiL-li- i

Nartagon in patriam te preceps ducet aellus:

54443,";

Quem
trahis:vt
vbiq; iniquois:
equi.
Spes
e que
nutrit: fatuos
pes epois
que pacit
Spes reficit dominum fallit 8Lipa uum.

Qu amuis poideas robue membra iuuente

ETH-ZS

Viuida: is Fortis/it tibi ana


cutisz
,
,

P ..

Attamen expetat te formidabile letum:

Oczjx,

Morte
iuuenes Idecrepitiq;
enes.
Sepe
parercadunt
nati meiima
funera luget:

pioiieixii

Ergo pem faruam craiaq; vota capis.


Rex Priamus natos fortes occumbere vidit:

Piam-ydcq ,

Quos tamen optabat tunc uper ee ibi:


Abolon/egregii
Non dum naturus
dum petat
funeraceptra
mea dabat
parentis:
.

Iuuenalis
Abreu
88"

quandoqzfacinmors pallidasqu non '.|'".


Spierabaszfatuos fata-futura

Non
Sperandum
uper humanis
e olirebusl
viiuerepem
poeponite
deo . ver:

..8

Spes ea ulra nimis/emper perare caduta:

f;l_i""&

Et non quo tandem iete fine velis.

`
0

Panna'.
"

FOLIO
Non obferuare dies .
Qui diem feftum meritis decoris.
Non colit; tra`l:ans labores.
Simee currum/fatuamq; rhedam
Scandere debet.

feruare
uhrI
dies feltos.

Memento vt die
fabbati ftifices _
feptimo
fabbat en
.
die _
Sex diebus opa:

beris 86facies oa

opatua.Septa _

aiesfabbaiieiia _ '
requies di dei
tui.
N facies
in _I
eo quitq'
opis 86c

Exo_l`i. xx, 82 Prob pudor ncecis nc gens humana tenebris,


.
.

!S haber.
i...fif.mi.
^mb8f"d

Iohim-.xvi.,' Eik data chrilicolis fupremi gratia regis

B*

Vtnofcant ficleiper c_locum_1_1_-1 d_1m'*_


.__.

-.

._.

CVI
Eletiq; deo inrzacl fua regna votati' :
Qui ramen illius dogmata nulla colunt.
Sancta fides cultu nunc Haccida falra pudendo
Vix fpecimen prifcum conrinet arq; decus:
Pontiffices fantiferias ftatuere folennes:
Felacp fantorum/facrificofq; dies:
In quibus terni refonarent cantica patris:
In quibus angelicus concineretq; chorus.
Sed quia curamus plus vani luclicra muudi:
Et plus fordiduli corporis illecebras:
Negligimus fidei fpecimen: riru fq; decoros :

Curamus legum miihca facra nihil.


In facris agimus conuiuia crafa diebuszi

Hi'ere.xvi'|'.
de fcr.c.i`.&

vL

Ce.ti`.l

os de_con.di`.
i`11.c.i.

xxxi'i1.q.1`.
c_>tl1`.de c.dif.
|.in die.

X_X1`i1`i'.d1'i'l.ci
hcear
l_<X_1`1'i`.d1`fl.h1's

Continuis crapulis ccelica feita madent.


Ocia cum dantur: ; 86 mortalibus/illi

Non prcelnec remplazar ebrietate litant.

;E.FF.f .
m.d1f.non

nrea Ii feiis referatur porta diebus

:
SIl_cca ad la

Ecclefi:populis vnta taberna fonat

c1l._ii1 epiflola
xvn`i.c.plac1`/
ta.xi`1'|'1`, q.i1ii

Ille bibit ftomach-o ieiunmdeuorat alter..


Ante@ templi limina vider.
Qun conceis volumus traltare diebus.
In celebri cupimus.continuare die.

Dum : in templo fidei prcepra facerdos.


Affum arq; elixumlvinaqg larga gluris.

De c6.di|'.i1'l.
dlgloa.
|`.1'hcil`a,v.

Atii.

Non nifi thuriferas concgdis potus ad aras.


@rando ruas:euomis arq; preces.
Stulte labor manu facris ceffare diebu-s

Efai'g.xxv|1i.

Conuenit impofitis difce vacate bonis.


Sabbata fantificeszcecinit tibi pagina chriiti.
Sepofitis rebus :hec fola cole.

Hiereqrvi
..eniti_.2qrv
NL;irci.u.

Io.ix.
uo


.. 86 .

dolet &Lmeret propter/ quod vertere nequit:


E fatuuszquoniam cura torquefinani.
Preterea e ultuszqui dum largitur amico

Penitemhic don perditzmeritqzpphanar.

De facie leta :i:


ne leticia faciei.

Quod dederis p
dis rem meritp

rei Hylar dato:


rem diligit deus .

Beati9 e p da:
re ( accipere .

5!;.. Quid itlargiri: quid it donare docebo .


ex m; 5;

Virtus magna quidem ezi pietate facis;

2aC0lntL9. Mentibus humanis gignit olacialeta

_Hec virtus z i quid dexteritatis habet:

:
Manera qui placds manibus largtut amico
Donat 86 emerito premia dgna viro. ,

,
!..

Laudibus egregs/fama e cantandus 86

item nomen habere pote.


,
.
[ fatuus : :,
.:

_
.
.

, Penitet hunc mri muners ac q; dati.


Sepe etiam donat hilar non mente

<<!-

allor at in face/triteqz edet

; datum ,ppcerlatuos euellere crines


Audetzc improperat que dedt ante/cito:
Manera per-dit nersznam grates oluere nemo

Huc cuptzngrataqu bona. mente facit.

Ille tamen peor: pro chrir qui dat amore:


Quippe
~ Penitet
deus
;;fatuo

non emper;
prmalmoxcito .
ve

Tranmttt: apunt libere deo .


02'-]
Nam deus ommpotens homxms ml munera curat Eccleiaii
Al:
animi
penratpe
pi..
p

Ltca
Largtu
vultus/nop
; donum
bonis ex
qui
petate
dqnatvrs.
amico:
i
Conequrur laudes: 86 8$ emper habebt
Optima de grato munera corde uunc.
pncnxxvn'
Pungmus nterea fatuum quoqzzmunera emper

Qui captzngratus
attam, en vq; manet.

-
-

Seneca de in

5 'e . ! peru:.
Hoc vmo rapltur maxrma turba mmls
'

,.
Vu- bonus 86

e gatmdl_
gtllus no'.
..

: : 8 .
S1' donare vels-uat hoc ex corde benigno .
Sic dabcur merts gratia prompt:. .

no-f,
:

.ii.

FOLIO
De ccidig .
_ Defid vitium toto dominatur in orbe:
Segnitiefq; hom nunc genus omne premit.
Corpora feruorum rorpentrfuguntq; labores:
Somnia agunt vetulzfed pfecium accxpiunt.
`

rnnlw
Somnifer fem 4

fpgo arq; papa:


miat
uerfvtinde
8C defesDor
dor

ma: vfq; pger.


pger:
}: 8aia
non

vult
opanti inpgua
bif Sicut acerum
dcntibus 8 fum9

oculis_ :fic pigcr

bis qui miferunt


vfq;quo pfger

dormis q c ur:
gesfomnotuo. _f;.

paulul dormies
paulul
bis:8 veniet
dormita
tibi
Ejvfator egefas

bea.11_o.pt_q. Torpor fit quis mentis c1ef_ru&io:cun`tis

*g;

; : r hune fedula furba .

=:11'.&1'11: q. Vnde etiam accicliam vic prgrdnde putamus


93210- <1~1`1'~ Ex cuius gremio proh mala magna fluunr.
:foul

'"

!
- remitvfqz adeo rorpenti corporelangor
.

Acci izautcuius marcidamembraiacent:

Proiier.vi`.

Defidiam propter neqar qu voluere crura:

SP"""

Sed patiturlaifosligne perirepedes:

ai

Eitfatuus vecors/ 86 nigro iligmate dgnus


_ Prfliet vt exemplar defidi vfq; fue.

Proucrstvii

Defidofus homo cuncltls incmodus boris

Lu minibus fumus ceu malus ee folet.


Afficlue folitus flmas feruare camini.
Obiat enim met folus vbiq; piger.

'

Pf0uf_,,

CX

Foelix qui iuio exercet fua membra labore:

Prouer. xx.

Et manibus panem qurtat vfq; fuis .


Sed deus hunc punit tormento fpe cruento

Proii_f_.xxi

Quem premit aifidue torpor 86 accidia.

&xx

Prmia largirur deus optimus amplalabori


Non is manducet quiq; labore caret

Iob.v.
__

Accidi vitium metuenda pericula mundo

gccdcgl.

Intulitzad facinus princpiumq; dedit.


Rex Dauid torpore graui/86 cum defide vita

ith

._

Faus adulter eratl atc homicida fimul

Romalabore
vi il /fre
it harta 'nis artes:
Defidia intert
Roignafubindlcitoz

,,,Rg,'_

gg de Ro/

Poftq militia 86 belli fudore vacabant


Romani: 86 nufq bella vel hotis _eratz

Accdia 86 luxu/Robur Romana iuuentus


Perdiditzhoc cecidit inclyta Roma modo`_
Nam prius externis pugnifq; 86 marte feroci
Pafcebat fortes bellica Roma viros .
Sed ; luxufrata : veneriq; parentans

Illecebrislvires perdidit illa fuas .

_ PPIWUS
Ouidian Fai'.

\
_ _
De externis 86 infidelibus fatuis.
Hicpofui externos fatuos/qui nomina geflant
Stultitieznoilrifcp fidem inlipientibus addunt
Quamuis non digni nobifcum foluere nauem .
Sunt tamen ad forrem puppis numerq; vocari

@ritira
nilsfain

*__IW////im

Generato hec p
les fi'lii.Incraffa= _
tus . dilatatus _ _
86 recalcitrauitin I

reliqt de fato= __ .
r fu86 receffit a
deo falutari fuo .
puocauerunt
in diis alienis 86
abo mnationib9

ad iraeadi cte
tauerunt.

. .

fed externi fatui fubfellia ponunt

_c\l,,5_r'" Vt poffint pite nauis habere locum.


Sapieri.xii.ii`. Infuper occurrit fatuos: maxima turba:
Que pene 86 terras 86 frera cunla tenet.

(
externos reputo unt ,peul extra -PVin

1.1

dei: 8C !! fidem .

de due, , g

Negligere hos potuztenebriq; relinquere: gd n demns


Ad nos de fatuis quos foris error habet?
Sunt adeo ccznullo medicamine poiunt
__

. : vt linquant quos _coluere deos .

)';2"

3.9..

': 1.

"0""8

Taurus it numeruszran ta e fera turba/ cohorq

Stultorum fidei que acra iura negant:


Vr nequeat cu ntos paru membrana libel-li
Complehzetas e memmie atis.
Thurcorum gens prima locum ultos tenet inter _
; 8:: canes.
, e
Saracm

Quos Mahumtan legis tenet impius error:

Aphrica quo rota e capra: Aia potens:


Magna quo q; Europe iunta e m po : nauis

Qu m nora
- vehitzsarmaticocp
, ,
, ,
Scythas
8&.

ludibna

!
!;
tratat:
dedit.

Muli

Qui merito in primafatuorum puppe locantur:


Stulti etenim ignaui dogmata ala colunt.
` Praga
Pragenis chola pcipue/qu fulgurls inar
Decidit a ummo/ponte cienq; grado o
Cmemorae velim cuntos qui dogmata fala: Heretic'
Ararumqz colunt vana minieria:

Nora quibus acra io/veneranda fideq;


d h_

Cenetur mendax/fal a/proph ana/leuis .

" ;ori

Inter eos fatuos memorem quoqzzmort cruenta Lvna.


Aut laqueo frangunrzqui ibi ponte gulam:

_
~

::(3:;9--2

FOLIO
De fi dei catholic/86 imperii inclin ation

Vo? 111 proceres/ex corde preeamuf


Qui nianxbus vefris fidei monumgma

magno/rerum perpendite cafus.


Etmnhl ffultigerzqu monrozrelinqte mirri

ibereipu
blitz rhri
fianenteritu.

Om s vobis dies
ac noes comin:
gat c o lucubra
86 cogitate

op

degere fp! volti


b9vtaliqdvt|e8

placs deo fubdi

Z.
-

ris fnbeaf :. 8 no=

_`tib9i`ubE'1litate
diege vri: quo vo

bis fubiefubo

quiete cfifantl .
fclicitudine libe:
fari: nec ceffare i

refe fi qd fit 8c "


fn _~._vt,'u, Dum medror lapfus: quales refpublnca chrili

511 '~1

Perfercz fidei damna verenda .

1.11`1.

lm Innumerls
cogor lachrymls
propere ora rxgare

`lffff1 Pfff
Ylll

Ec gemitu fortem piangere fpe grauemz

CX
Luiferis deceat contundere pedrora palmis:`
Peraliq; tuba grande fugare nefas:
I
Nemo adeo durusznemo tam faxeus vfz
Qui non hos cafus lugeat arq; Hear.
Ecclefi videat cum decrefcere fedem:

Quandoquidemlin lapfu facra'carl1edraiacet: R

Romataput mdi nutar/tremit/arq; labafcit: |_g';'


Debilibus vehitur fors modo rotis:
111 miferoq; gradu chrii refpublica paiim
Fluctuat: 86 fubita mobilitare fremit:
Do mata non folum Hdeizlegefqg facrat
. Igecrefcunnfed enim fanio qugq; ruit:
In culpa proceres funt: 86 torpentia corda
Caufa defini

Regumzqui manibus bellica tela gerunt:

"*1S- fldel'

Hi fidei @uis clypeum:fceptri'1: armaq; portant


Lumine fed patuloltriiia fata vident:
Nemo rapit galeam :nemo iam claffica pulfat:
Magnanimo nullus peore gerit.
Vr modo romanam defenclat marre parentem:

Nauiculam Petri : sa vnda quarit.

Math vih.

Vna fides chriii toto venerabilis uo


Que potis cuntos fantificare viros:

Nunc titubanlapfumcp timetzfubitamqa ruinam:


Et cafus metuitprcipitanda truces
Arma parant contra/peruerf Martia gentes
~ Ecclefiam: tumido que tremit a`ta freto .
Vix tenet illfam chrifh' refpublica fedem:
Cladibus at tandem :mox quoq;/l~aH`a mer.
ImpugnatTl1urcuslScythicis prim ortus ab oris

Ecclefar_r_1_ Petri/dilaccratqs fidem: _

Iburcns


3" . peudo ,ppheta .

Gentibus mmodicis : ille fuit:


Peferas totum etas diffudt in orbem:

A''b'.
; Arabis prim dognata fala dedite
Aia'
Inde Aiam inuertitmaiorem : ; equuti
Apbn-ca e * In ua iurarunt impi verba viri.
_
Soldan Aegypti/.Mauroqzlc Thartararegna
tburcus ex ca Et cladem fidei [Thurcum habet ille/acre:
ipis @ ( niuibus quondam contentus . 8L aruis

Sarmaticszpontum nunc habet Ionium Bphorirs. B o horus at Thraciezept quoq; regna Trionis:
TW"?
Se: fuerant Thurco reg-na paterna atis .
Lybra _
Perdidimus Lybie genteszAiamqz mnorem:

""

quondam coluir dogmara


Europe multos populos amiimus eheu:

Hangar

Hungarus atroces enit adee manus.

Dalmazia

Dalmata mortiferos inultus epe/cruento

Marte tuliuThurcos dipulit ; :


ed auxilium chrii de milite enit:
Deerimus
fidei culmina
Heu
nihil accrecit
nobis: edponte
cuntaacre.
labacunt. i'
Decrecit virtuszmarcet ; fides .

tnodli.
enza-z

Triibus in lachrymisqs non hoc flebile fatum '


Plangatfceariem dilanietm uam!
Perdidimus Graios-ide quos dagmata nore

Continuere diu :perdidimqz Thraces .


d . SubCeruicem
iuga Thurcorum
Macedon triuitzAchiuus
CI-,oni
pariter ad iuga dira dedit.
:

them-gf,

Perdidimus SpartzThebaqz/BL tempe

Nos .

(:
(.!!:. : eruitznoua Romaq; ceare digna

Imperi amiit/cum Trapezonte/uum .


Quid iuuat innumeras ::

' Cantno
lis.
rapezos

riicolis pudor e ic cecidie fidem .


Oa Thurcus habet: nec enim ctentus e in :
mn': _
Que male poeditznos quoq; haberecupit.

Non atisricolas [Styrioqz/c Pannona rura

Pannorua

Tu cari a Thurco gens modo nora valet.

Illyrci trepdantzinultus Appularura


Thurcogz metuuntzltala terra tremit .

Illiria
Apulia
Italia

e defendet um antibus aetna cauernis:


Sicilia

Enceladi cerux entiet illud onus .


Ier 8c indomita Suuogz ab origine natus:

Thurcorum metuit nunc tolerare iugum.


SantaRhoclos defende fidzmahumetca acra
Dirrue : aluificam contueare ::
:: :: gens quem nomine diro
Ildrimi vocitantzarma euera ::
:: bellis noras contendit in oras:
Er properat and-am vertere vbi@ fidem
:: e furiszfacies prcinta colubris

Danubio:
Rhodes
Baiazi

Ildrmn

Eumenidum : cordi bacchicus ardor ::

!:.:: 86 morte cruenta


Acit/abducit:carceratlintermit.

Eailvi
[ : Thurci atiatur anguine nullo .
Eccleacii.
Marte fores pulat chriicolumcp lai-es:.
Roma decus idei:Petri antima edes
Roma

Ni caueas : lacera fronte capira geres .


Euomit en rabiem toruam :: :

: laniet : fidem. `

FOLIO
=fl'1'1'f"~ff 'IIeu1upus innocu paffim co n-fumit ;
:-,_`_aephe

Et : infontes diiipac arq; viros.

Diripit infantes : matres parentes


Enecarzirnberbes c fenbufq; rapit.
Torporhabet mentes no Rraszprcorda marct
Perperuufq; premit peora fopor.

Nos apud indomiri lex 86 copia :


Sunt bmagnanniI figniferiq; duces:
Suntvires animi :funt Slconamina belli:

Confilium prudenszngeniumqg ferax:


At tamen inmanes patimur procedere Thurcos:
de_rg.
{ ann.

Perdimus 86 crimine .
D ormitan t reges/proceres:pa|inurus 111 vnds

Mortifers recubar/qucaput orbis haber.

Uormitat nunc Perte fedis

.
_

: pater Thurco dilanianda. fides .


Nemo : fuire trucem/p regna/per vrbes!

El`.11`.h.

HoRem:fponte quifq; perire cupit.


Europe magn partemlperfregit/h abetrpz

Extenuat vlor vbrq; .


Thurcorum rabiem lam crimina no merenf:
Ob fcelus arq; nefas poenaluenda venir .
Diuitias colimusznims cponimus aras.
Exulat 86 virtuszexulat alma fides.
Aun facra. fames :rerum quoq; vanalibiclo .
_ ,
In pnas meritas pecJ:ora trahunt.
"""'\"C
|_ gm _ 11 lf our rerras nr I re1iquir.

Elec .
Ecpartem rmpern nunc fibi qurfq; .

" Olim Roma. porenszpatreslfidexq; forores _


A b..mmi;
epriu.

Quattuor elegitzcum quibuseffer honor.


`

CXII
Sacratas folymaszvrbem a nomine diftam'
Fortis Alexandrizfedem etiam Antiochi.

Hi'ml'<>lyi_ia.
llf:gclf';

Quarta foror Ciranris eral: nona Roma: fed os Coiiandno


Has premit imperio turba nefanda fuo
Gentiles iterum fee:pfeudoq; prophetg
Exurgunr noiram contaminare :

Pl5

Nemo veratzrigidis funt petora 1: Caf _|f9l2

Subruta: ch-riiicolglumina ceca gerunr.


Hos merito lapfus ob crimina noftra feueros

"
.

Nunc patimu-rzchriitus denegar auxilium .


Maior in im mani nunc reuerentia thurco :

puer.xxv1`1'i.

Maiori cultu dogmara falfa colin

chriiicollegemq; fidemqabeatamz
Fdera rupta cadunr:pax quoq; nulla malis.
Impieraswfura placetzfpoliqg bonorum:
In ciuem ciuiszfiliusinqa pattern:
Quiliber alterius gl-ifcit conti-ngere terras:
Eiicit arq; alium [fede l-ocoq; 1110 .

111111 proceres vexat concordia difcors.


ur.xvi..
Priuata vtilitas vertit vbiq; .

Mirand iccirco non fi perdimua vrbes.
Innumeras:rerrasl regna verufta fimul.
Nil reiatzthurcus martem mox ducet in oras
Norasznil thurcum clafica verant.
Porra pater: via fara palam :Roma inclita Roma ?! .'~f._
Vix tandem euadeszfua procella venir.
hs Panam
Conclidir initio re rex:re conful adauxit.
tetigit fmos vertice Roma deos:

Cfareis tandem fceprris fubielzazfed inde

_1-:fbff4ff!1mS=!&9?f <1fr sefffsfw.-.

.
Nemo vetatzminuitqz idem iam noxia culpa
Ad hbs

No rorum celerzconcia pena ubez

Exhomto

O proceres latii z ; Germania forts:

Vos rigidi GallzPannoniuq; ferox:

&j; Et tu papa acerzhrii defendite nomen:


dicordia m:

Bellica virrci ringite tela manu.

*im*&Jhf Inter vos pietaszit pax/conantia/firma


Silihis

Sacra fidesznexu perpetuatus amor:


' Vnus 8L afenuszconcordia fidazmanu
it: arripiat quilibet arma cito:

Poumus e noris procul hinc expellere Thurci


Finibus : 8L chrii ic abilire fidem .
Spes qu ; ade noris firmima gtbus vna

Maximla/ Q; ceptr imperii Maxmilianus habet:


fff; Afits poterit olus uccurrere rebus z
ma mperf

Et olymas propria nunc reparare manu z

Viribus Alcidem uperatz precellit Achillemz


Cearis/hoc vno e principezfama minor
Nil mihi Pompeius magnusznil Sillazcamillus
Laudandizmea [aus Maxmilianus ::

Ceareo dipnus princeps diadematezedem


Eccleie irmetzimperiiq; acri.

Vitrices aqulaszvitritia igna per orbem


ConituetzThurci diipet atqz minas:
Mox olymas z ignum crucisztumulq; acrati
Reituetzregi celica turba fauet.
Apowpha Sed vos Germanos procereslgenteq; potentes

ad gcnnanog

Admoneozprecibusmuigilare
. latiidominos dormire videmus:

Auonidum rorpent membraqzlaa ducumz

.
D ormitant Siculi regeszgalluqz uperbus:

Ecclei dormit negligit ; cohors.


@ videmus en/cimus quoqz/poumus ate;
Nec volumuszcuntos ponte perire iuuat.
Ergo per. immanes ducats claica gentes:
_~ 'Addite Tarpeio corpora vita iugo z

aderit _vobis preenti numine chrius: j

__

! impia cara manu:


- ` '
Maxmilianus ade: quo maior tempore nullo
Maximilia;
- : :2. emmate ceptra gerensz_
Ext?

Inuideat quicunq; velitznon iuior i110


Principeznon heros clarior vllus eo:

Careum proert vultumzin ceruice ntecit


' Maieas :mores nobilitatis habet:
Fraudibus attcntat nihil hicznih ille doloum
Concipitzatplano tramite vita meat:

Hunc non faus : ed candida virtus


Eleuat: hic olus fcedera pacis am at.
Hoc duce crecet honos terriszhoc principe to
Poumus in tuta pace manere diu.
Liuida corda cadentzqu nutu @ uperbo
Impediunt regemlconiliumq; bonum:
Exitus hos tandem tries. tormenta manebunt

Et uazqui cupiunt per celus arma equi.


Nullus in orbe vige: princeps qui care noro

Sit melioniuis eruiat ergo uis


Quilibet: 8c capiris m data fidelia acri

Perferat: 8c domino eruiat vqz uo .


Hoc duce Sarmaticas gentes uperabimuszatcp
Euxinum pelagus: bionioqz lares
P-

'

FOLIO

De aentatoribus 86 :

11 quiquis manibus palpare putabit:


Lambere vel dicoszblandit potentibuslle
Aentator vt e : equitur ie atria regum : 86

:8: 86 atuu paraytum

.
Princeps qui
audit verba
mdacii: oes m: A

roshabetimpi:
os.Suntq e pri:
mos 01m
voluntznec unt:
hos conetor il'

,
'

11 dicunt lau'

do idrurus ine
gant : laudo po:
remo imperaui
egomet mihi oa
atat.is que9
nc multo vbe=
rius.hoc nom
aucupii.
Pronei-.xxx Melior is etiam fatuis adigere claem

bh
q.ii.glo.xxv-

,..

.:. etenim propria cupiens co cen

17'5- "'''

Per mare qua vehitur aulica turba procul:

vela cupitaratis

P PP

ULLII

Nobilium ( cupiunt fulcare feorfum:


In turba nequeunt continuare dolos.
Dous adulator folus cupit effe /potenti

xlvi.di`l1;.co
r QUIC

)in epfl

Cum domino: 86 folus nofcere cunta cupit.


His igiturfatuis lemb hunccftruximus ampl.: L"1U`"X
Ne fraudis caperent impedimenta fu@
Affentatores pafcir nunc curia regum:
Eccs.vii.
' Primus apud domin quilibet effe cupit:
xliii.dif.c. vl.
Alter enim racirum viruslfalfofq; fufurros
purr . xxvi.
Auribus infundirdllecebrafq; ferit:
Alter ab exculrislfparfas/fcit vellere plumas
Veftibus: 86 domino cplacuiffe fuo:
|'.rhefl'a.1'i.l
Eik alius mulcens fermonem mente dolofa
drxxvi
Prolatum :-86 fraudem mifcer vbiq; fuam .

Dulcibus eloquiis/86 vano murmure/ultus


Palpat herum vr cirius vera relata putet.

Delectar mulros aliena viuere quadra:


Diuiris vna quibus nempe culina fapit.
Efficiunt plures mendatia fordida dires:
Quifquis
primus inobducere
arce feder:

I Dotus
86 adadulator
ventorum
pallamz
Scit quoq; fe cuntis aifimilare dolis.
Iam darur infignis locus his: qui voce bilingui'
Per parulas aures fpargere verbafciunt.
Multi aifentando prconia clara merenrur:
Nam domini ingentes fallier vfq; volunr.
Nemo iam gratus : nii qui proferre fufurros

Iiruenalis
: her .ili.
l.capr::ron`as.

8_.di_._n1hil
xi.q.1ii.nz/
mo peri:
Eccleixxi.
3lo1`_n.l.i.C.i
g alique' telp
Ror1a.i.
=.`.xl.
cclcixii

xlvi.clii.funr
nonriullide

""cculros didicit: 86 nona multa loqui.

his qu fi.a.
ma. .c. qui

Sed quia peccatum comitatur no xiapoena:


Calcirrat hos tandem fraus fua/86 vngula equi. uit iiiglo.

Deleuitatis
delatoribus
8L obloquutoribus
Hit anim
habet/qui
credere verbisi
Omnibus vqz oletzpatulaq; accomodar auresz
N nebulo mendaxzbalatro quoqx/_pfida fundt

Verbazparant homin lites plerq; moleasz

jfacile
credere
Nimia facilitas

creddi vitupera `
tur. N6 ol ille

reus e qfalde i
aliopferr. z eti
cito cri:

minibus prebet.
Null a veram
'1 _ "
udica aut dna
re debem9 Mala .
audita

~"uu\:W\u\W\\\\\'Qf\
'\
f'_J K
?l

@MW
,ogg
r*a

` m' _o

: aut

- ;
.69`

::5
audita drhgeteri
xLgJH-non Vix ego preenres fa tuos ad tranra vocaem

I.'...

Si vicina ratis non petiiet eos:

..',:, Hoc genus indign prima nc pat

2%-

In mundozquoniam credula verba canunt

cxv

Sed tamen _e fatuus :facili qui concptaure

icqjd mululnqI-u'
i prodab ore viti.

Stultiti lign ctaio. dptore ;;


; :. parent.
S en patulas verbis accomodat aures:
At apiens ulti ubdola verba ugt.

Magnanimus non e alium qui ver-bere duro

..

Percutit a tergo :nec monitum antezferit:


Hic etenim incautus /necit ibi erre
;: doro nam quia vulnus habet

..

.D ulce magierium e verbis nunc ptodere falis


Et iuum inidiis deprimereore virum .

Hoc vitium quicunqz cupit tratarezprophanus


!.8. .

Pro di toniniuus 8L maleanus erit.

'Delatoris enim fugiat mendatial quiquis

!2..

Viuere perpetuacum probtare .


_
Lingua nocens tacitis prcorda caa venenis'.

_.:.

Inficit: 8L tremuli conterit oa .

Hoc vitio abentis/parti turbantur honores:

Hoc vitio iquidem crimina multa .


uper alterius cauam ententia fertur
Spius iniuezlex quoqz fala nocet.

:..

.. __
Ecclci. xvi!).
Prouer. :

Accuatus enim falo :non ante

. Turati cauam quomodo rite pote?

..

Hoc Mardochum vitio/olim perfdus Aman

D etulit: at tandem premia @ .

natum Saulis pulauerat olim:

,.
d Regan.

Nam delatoris crediderat vitio; .


Magnus, Alexan der faciles non prebuit aures

Eaixxvii.

Verbiszcredulitas nam celerata nocet.


poC

.rii

.L7

KMachac.

( 86 !
Alchimia docet fallaxzcorruptio vini 86:
@ fraudes homini": perfidus orbis agat
Omnibus in rebus fraudis faliqz/doliqz:
Cuncta catent vitio z tuta nec vlla fides.

;Be fala
riis rerum om

Valeant
alchimi ,e
e
quoniazps
rer
non pnQuiqs
tranmutari

i_ A

'

ergo
credit=
poe i ,_

rzaut in melius:

,e

autin-deteri? im " '


mutati/aut
formati in aliam
tran i'

peci
ifitudinnii
vel'in alia;
ab _A_ 'Ai

ipo creatore qui


oafecit 86g qu A
&: ,
cul : _ i
e pagano de:

._

Ctra Alibi Iam nii centenas tribuant in carmine voces

,fhfg Caalieztotidem linguas z vireq; potentes


*circafi-xxv Diandiznequea-m alos componere-ultosw
413V-

copia magna 11 @ magna :

CXV1
Inde opus ratibus/plures fu peracldere clai1`es:
Vt p longinquas fulcenr me remige terras:

Er fpargant paifim merceslfraudeiq; dolofas.


Sed genus vari "quod fraudibus inficit orbem:
Falfus amor fallir mulrorum credula corda:

Pioienxi'.

Nempe larens geitatlfub lingua fpe venenum. fc}_v


Falfi etiam 86 : nuncinueniuntur amici:
Fraudibus inmixtis qui dulcia qugcploquun:

Ecde.xxxvi`i.

Que longe a'vero 86 fincero petore diitant.


Confilum falfum largitur premia multis:
Decpiunt
Nemo cmunes
mulrosresiimulata
curatzpublica
86 credula'_verba.
fata

$133

Marcentzin propria 86 mrimur cmoda paifim .

Ciermanus fratrem :fallit natufqa parentem:


Ouidius.
Aut fraudare cupitznullum eitiam pignus amoris
Relligio falfos culrores fuiinetzatq;
Clericus 86 monacbi hipocriii/faliiq; laborant

Math.vii.

Mentibuszexterius redolnfed i`ub cute quid n!


Arq; lupi plures/ouium nunc vellera portant. _
,Batch
Contaminat
Simplicitas extra
rotum
fulgetziub
86 nc falia
petore
pecunia
vulpis.
mund: *"
'
Argent minut: mifcent quodcq; metall:
Auriccnfundr fpeciemzgemmafm dolofas
Pro veris vendtznmus fua pondera neicit.

fraus in numero :menfural 86 pondere rerum:


In vino fraus : merx nc omnis iniqua.

puer.xvi'ii`
_
.
gf,']"2"

'
Beeld. ;

Nulla fides 'hominzfraudes fibi quifq; latentes y_,`,.,1,s


Tratatz 86 in rebus fallatia nomina qurit.
- Foelix"1ille-Iquidem
eihqui -fraudes
eifugit omnes: Prouenxx'

Pauci mq fidi nur funtzmimmiqz iideles:

. .

.N.

L} D555]

ae
. . .. .i ...Mid-mai... w 7.1 JX-

::
Antichrio
.
Iam nauem
celeri
curu prmiiimus
altamzi
...
'

Qua vehitur tacitis fraudibus :


Nauis adhuc plures circum ubellia currunt
Stulrizqu cupiunt oluere vela manu:

Qui unt: 8L quales/q plu res forte requiris:


Quos coner meriris dilacerare no tis?
Pace laquarzne fors verborum turba malogz
In teneram pergat tendere tela
Ch riicolas falos refero z peudoqipropbetas
Qui chrii/falo pectore/acra colunt.

.
Martino.

Quiq; aliter acras leges &dogmata verant


~ Q} textus planusedocetatq; onar.

Clauigeri petri nauem Ilaceroq; rudentes

Iix.di.ego

Frangunnremigium dilaniantcpacrum

c. i ad acros
xxiiiiillqaiiii

ergo ratis turriidas agitata per vndas

hereis
uixxviil

; 8 vela iacent.
Interpres faluszleges/SL peudo pro-pheta
Diuinas violantzcontaminantqz. fidem ..

Nec ee tantum ! implentx


Nec propria in faci dogmata.- porca vomt:
Decipiunt alios: 8L emina pargt
Paimzed tales noxia .
: nobis fidei lepido monimenta nitore
Prita: que mentesaluificare queunt:.

Proner. xxx.
Marcili
Math.-invi.
Hiicro.
,ploz
go biblii
z7.d.relatt

Apuane.
...
..
: e

Planaqx untzverbis ,non interfua doloisz


Non fraudesilegum pagina acra: tenet.

Multor mentes rrahit at nunc ambitioi


Conuetudo maliznominis ;

iii
Hierxxiilii
1.`,.

FOLIO
1<lvi1Tl 533 Quos 86 dolrrin ptemit arrogancia p arte

' Obfcurant homin pe`tora nuda malis.


Scriptnras facras aliter ci fpiritusillas

re_l.1ni 8l.c.
""

Deptonrit/recitantlzgloria [vexat eos.


Nonne fatis fuerat te intellexiffe facrata:
Legeszatq; alios fic fuperaifefviros:

Concupis at cultus cliunos/more finftro


Voluerezmutatur(te duce)nofcra fides.
Spiritus therea quondam climiifusab arce

Protulit ad noilros hec documenta pattes.

XXl`1'~q 115 Hi falfam trutinam manibus gellare videntur:

ammns

Dogm ata qui falfo facra docere folent.


Hoc leue nunc faiuntzncillud pondere magno
Penfantzie facram voluimus vfq; fidem .

E,h.|.

Qui fic defraudant fidei pia dogmata :


Nunc Antchrio prua cafralocant.
Thefaurofq; parantzquibus infatiabllis error

|`~h~

Conuolitant multi! Antichriih' figna ferentes: _

_Ad feprauorum petora vita trah at.


Qui temtent facram contaminare fidem.
Qui falfas etiam fecum difpargere leges
Per mund properent: falidicofq; deos:

Hi ; verberbus trati/fuis ve flagellis:


\

Sponte fua illius quifq; fatelles eric.


Bcclefx.

Abducet fatuos funeila pecunia multos:

Quos antichrifti libera dona trahent.

Adq; minifteri plures mercabtur ille:


Tam fdum nimiszfraudibus arq; maiis.

Sed non durabit longuo tempore clais


Illazfed in tumids Hutibus acta

CXVIII
Corruet86 cantus rhedarI86 plauira quiefct:
Nauiculam
Et veri remanetlex/86honeita
perri tempeitas turpida
fides.
iatatz

"
_

Et quarit extrutam dira procella ratem:


Iam titubat malus: titubant quo q; carbafa celia:

Ne ruatlexitio puppis operra graui:


Scripturas facras intercp pretamur iniquo
Dogmate: veridicam mergimus vfq; : 1_ Iohm _

Ipfe Antichriitus/fpaciofum miiit in otbem


Curfores celeres:qui`fibi cailtralocent.
Et falfos fidei cultus: 86 iemina fpargant

._1_,,'
._ I han .
n'

Pruia: per gentes/crhifticolafq; viros.

Id quod prfenti volumus fermone notare:


Nam tria i`unr:fulra in quibus alma fides:
Gratia pontificis que facro funcli ore:

Que ramen ad nihilum/ipretalredafta iacet.

_
_-_
air.de

Copia libror : qui falfo interprete marcent:

'fff '"

` Arq; bono legis expofitore carent.

XW.

Sunt Se dotrin:quibus 86nunc gloria nulla


Pri`tatur.renebras difcimus vfq; meras.

'

pmnmw'

librorum
totum
iam iparfa
A Copia
Pauperis
86 libros
bybliotheca
tenet.per orbem . Xl`l1l2.l
Nemo ramen virifinceras diligir artes.
Dogmata nemo colit nclnifi folus inops .

Nobilibus pudor dozos verfarelibellos .


Heu laceris Pallas : vbiq; comis.
Gloria nulla daf ftudiofis.premia nlfa.
Incaifum ftudiiperdif vfq; labor.
Tempus adeft.venit tps quo pieudopphet '

Omnia fubuerrenntpa praua patent;

Pmuu_xx~:

i.ii.

Hiere.xiii1`.
Ecc.vii_._

E5cch.vil

Veritatem obicereq

45 ; fau ore/ minis ve


Non lo quitur verum z ed bene ( :
?

Qui populo vt placeat: upplantat vera palato:


/| .

farete_
meruere. ~
Doitrina ua no

: vir 'q
vanus 8Lexcors

patebit ctptui
labi veritatis ir
merit in perpel
tufLQui p timo
r occultat verita_
Az
t
.1
,puocat e

.
, verirate uppl

ci pat bfici
. habere ,p fallita:
te. Qui cfitebif
me cor hob us.
confitebor 8L'ego.

e cor pe meo .

mi-d- E animus multis in-ceruszmenq; parata


pgxxv_

.: 0 :: ,

Pdi- Blan-ditiis tamen hizverboq; aliquando minaci


E

071::1 conamma veri.

CXIX
Non rel:e fapiunt qui veri dogmatazamore

l~_1;i ?

Abicdurrepidt@ minas. terrena poteitas

'}f;f,;,,

Eil: minor theteis rebus/iuffu@ deorum .

_>l11'1`dI

Ingenii
Infudit@
doanimzcut
tes tribuit cui
docta
retor
mente
olympi/
vacillar.'

24-. .iii

Et trepidus veri metuit prclicere leges?

ge'l5';-

Sed quia blanditi multorum petora ioluunt:

xix.

Dona@ mifia verant verum quando@ fateri:

"'9:".'

'

xxn.q.11.nc

Propterea fatuus copreffo labello

quis ,1f

In popul ceifat tranffundere' dogmata veri:


Sed i`apiens(qualem clepinxit muia Maronis)

V1`f81l1`\1'>` l
um bn

Impauidus forrif@ bonum I 86 prdicete verum

Audet: 86 humani generis trutinare furores.


Quamuis in Siculo crucientur corpora tauro:
Cruicem@ iuper prceps dependeat enfis.

human-S
rbauro phala.

Nam vere iapiens non vana pericula mortis

DfS

Horretzat infixo flabiliutlimite vitam.

_ Non dominuszn verbaminantia terrent: 1'h0bie.i'ii

Sed chriiti leges infrato petote promit.

Pff~"`

Vitabat populi curius 186 vana Iohannes


Murmur-'azieceifus animi qurebat honeilos:
Hint deus ad bapriima fu deicenditin vndas

Iimamieg.
_
"XV1"f

Blandidulis verbis alium qui corrigitzvnde

Exemplu capiat vite/norma@ falubrem:


Si te non auditzfi vultu fotte minaci
Aipicitzat tempus veniet quo foluere grates .
Digneturzlaudef@ tibi 86 benefata rependet.
Mundanas ,ppter qui res/abicondere verum
Tentat: 86 ternis preponitcmoda i'eb_us _
Corporea: hic tenebtis orietur ilultus in artis.
1

'

_mm
E_v,,'_
Eccle_.xXxv1`l"

_
E{eG_,m_
I-here.li.

, FOLIO
.

2:&2.,

( vult ee veritatis
Cultor 86 beatitatis
Semper hic adueritatis
Sentiet ob acula.

lxerraht'
abano
Cauete a fermen

to pharieoge. q
veniiunt ad pellibus ouins z
86 intrinecus t

,z

lupi rapaces.Ne
emeris viros ma
losznec deideres
ee c eiszqa ra:

pinas meditatur
mens 86
des labiaeogz lo:

quun Noli emu


lari vt maligneris

Quoni q malig
nant =
buntur. `
Mh-XY_
_

E merus hic fatuus/olido quoq; anguine Plen

.
. :
,
,
.
: iens iu os abonitate viros:
-

Ad Rom? E aliquis tentans mores cp onere reCtos


P

,
vitam
(: :

@
@ manibus peitulantibus: an;
Propoit tentas ctaminarqb on:

In promptu ratio e: imiles ibipocit habere

Pu-Mil'

Et numero plureslultus 8L improbulus.

Ecclelxii'.

Perequitur fatuusldignos/iuoq;bono:i
Odit 8L egregios: dereriora placent.

EccleILxx.

E udi fatui: multos vt contrahat ad e:


Ne_ olus fatui nomen inane gerat.

a.

Conilium prbet falumemanibus pedibucp


Allicit:8Lanosmpedit ; viros: p
Inde/bonus i vult/poits bene viuere mdi
Illecebrisztacita 8L cui loca ola placent:

Ctinuo exclamat ultuszdamnat iniquo S .


Iuditio iuum :cmaculatqz bonum:
EleViuere
(ait)ille
eceuzingula
putat apiensolapacent:
ibi oluszamatq;

. In chrio 8L antis deperatzgaudia mundi

Temnit: 8L hypocris hunc maleana rapit.


Nos ocios inter viuemus : 8L inuper alti'
Speramus tandem premia habere poli.
Qui
bonus ee cupit/chriiqz ad regna venire:
Audiet a ultis talia multa viris .i

"*0"

Mach.

Vir bonus 8L apiens mundi vitare laborat

Eccgvizszvj

Illecebraszanime 8L noxia damnafugit.

Eheu vana nocet modo conueratio mundi.

xxV-q-li

Que ducit cuntos ad celus ; :


Ergo i :: virtuszi' bona vita:
'

'
Luce i

Non poiunt in te foran habere locum :

At altem iuos homines educere noli:


:

Parte : quitranit
,
'I

FOLIO

`Omifl`io bonorum opetum


Lampades accendunt oleo quicunq; flagranr:
_Quiqg tenet rutilo flagrantes igne lucern as .

D ulcia perperui capientolatia regni:

onori:

Ianua pandetur fimul his pulfata repente .

.-

opnam.

__

_,

.,_`____"___ff..

negligentia.

Quinqg fatue ac
ceptis lampadi =
bus n fpferiit
olevero
fec.accepe=
Prud _ I
ges
rt ole in vafis -

fuis c lpadibus
Nouiffime vero
venit 86 relique

dictes/ de de
apinobis 86 clau:
fa ianua.Amen
dico vobis nefcio
vos . difcedite a
me os q op ami

iniqtat. Ite ma:


ledii ign 86c .

Bdus

Eh11 precpt mortalia corda profunda

.
P.v.

Merfazfalutarem querite pofco viam.


In tenebris denfis mens humana fepulta

Nulliis enim fuperum tela tranfulea timer.


Vita malisl-iomin ordecit conita rebus?

.Mergimus 8L tu mido au tia corda mari.


Quid prodee tibi poterit/q feceris olim
Sinceras operas! 8L bene fata quidem!
Quid tibi thuricremas pro de g ruxeris aras:
. primi !
Quid pro de iuuenem primos micuie p annos
In virtute acra: 86 enem!
Quid iuuat 8L fidei acre documenta equut:
Qui non continuat nec benefaa :
Cum deus omnpotens extrema iudicet hora
!: 86 tuba magna vocet:
Quilibet exate cogetur reddere vite
Fata: quibus capiet premia digna quidem}
Qui cupit extinlas oleo accendie lucernas:
Mens ua dum nutat: piritus ; :
eric! peratq; nimisznec triiaerba
Iuditii extremicogitat ;; timer.
Si ubito moritur apiens/ubicoqzlabacit:
Mors tamen illius mieranda venit:

5. ..

__
Ad !.
. de.n rei.

relarum A
Lncxii.
de ..._
. .6 .
!!
... @

...

.
30.11

...
3 .

=-<
.

Hic operas quoniam iuas premiitzad illum


Quem penes azterno lumine vita mnet .
Sed fatuus vecors.cui unt precordia ceca:

!.xi.

Iudiriihorrendam petat aduq; diem:


Illius aeterno tumulenf membra epulch ro
In cineres denos mens ; praua ruet.
Proh res mortales equimurzfatumqz futur

!.

Seneca
!..

Negligimuszfatuos impia cura rapit.

..

Non deus extrema venientes pernirin hora:

Intutum/incertumled fatuum ; nimis

. . .
.

.il

Ezeclmxxxnr

FOLIO
De premio fapientif
Poifumus
ad mirr
dextram
palmeauriculas.
fpearecoronarn.'A
Ad luam
cetnimus
Ecce finirorfum fatuor maxima turba
Petgt: at exitia premia iufa capit.

:E ' f
htntan.

Eft via q' vdetur


hoi : 86no =
uffima ei9 duct
ad mort . Spat
fa via que :
ad gdition. An
gua vero86 atta
q
ezlnitum
86
:
pauciad
inuenit
vitam
bong if
|\\l I

rf

vie facere iuflic

c placuert do

6L _ `
. = f

v hos inimcof
quoq; e19 conuer

tet ad pac. Mef

cia qpar
ml'-ti c
frutus
!
c iniquitate.

puer.xv|`.

&ulri(veniam petimufq; damufq; vicffim)


Pgreire fi vos nunc noilra fert:

1xb1g,4

Iam cano ufti que premia. quanta fophg


Muneralargiri conitucy duet:
\._.__.


Plures funt:auido icudio qui nomina qugrum;

Ldil1c.E.

Et titulos vanoszfamigerumq; decus .


Hic etenim tirul do loris geitit habere.
Ille magiiterii nomen habere cupit:
Non vt chriitigenas doceat: nec dogmatafacr

VI_Cl_glo.xliii.

dl.|_n fum.

Spargar fcriprurzfortificer ve .

Laudibus at rrahiturl vanaq; cupidine famg.

xlv1.dii`t.h
de ma.Zo

hamfhs

Arnbulatexf fic quoq; rupis iter.

Cogirat haud rectas/animos quibus imbuat/artes V111.q.1.ilin


Que netar tribuant Ambroiiq; cibos .
tern patrem/fapientia mundi
Nulla.fed hc itolid iltultitiq; vocat.
Plures fe credt ad dextr pergere cliu.

C0n`nth.l' Q

Adcp falutarem poife venire viam.


Que per continuos traducir corda labores"
fedem rheream pacificqzlocum.
Sed ramen ob mentis ccas fatuafq; tenebras
Ad dextram nequet tendere rite man.
via iltrita nimiszducens ad regna polorum.

Iuditb.viii
&ul.xi1'1|

LlIc.x1'i1`.

Ad itygios ducir larum iter interitus.


Amphytrioniadem margnis imitabere coeptis
Si fugis illecebraszvi q; videre bonum.
Srultit-iam quicq; etenim comitafzhabebit
Et vitii 86 fceleris premia iufra fui :
: meriris fapiens non indotarus abibit.

Di de regno
Ecc`s'.vii

Et capiet fauito premia clara finu.

Sicfplaro pofthabiris fatuis ldocumenta fophie


Luftrauitzfamam 86 poiteritaris haber.
Sed modo foelicem null pru dentia mdi

Eiicitwetheream
ni colar
ille .viam .
g
I
I

q.ii.

glato : [quo
iero.ip ogo
bib.1`e

FOLIO
Negleus inortuni.
Hit fatuus certe e/qui fortunam male fauam
Sentitz8L in manibus fata inira uis:
Atlmn in mult eimprouidus ioz

Negligit &lnq quod reparare pote.

tare o

Qui amar p iculi


inillo pibinlui
cia implicis . v
get vi e9; &im

pietate ua corru
: pp-ter
peccata labioruz

"

ruinapximatma

lo: eugiet ;
:. _e
via ulti recita in
oculis '.
;9 i
eos inemita =
; vita-Iter c
deuium ducit ad

mortem.

in @
alle. aut .
..

..
.1.

humanis qu it conantia nulla:


Nec it certa fides : perabils ve @
caus 8L Fata caduca
Hoc te fortune mobilitap ...

] reddere nulli':

Seneca
1'nlliii!

Pounnc fragili conditione ruant.

Nulla manus tantis c viribus : labore

Horatius in

Format opuszquod non tempore 8L intereat.


quia nunc cupio atu comp onerezcui ors '.de dona ci.
Diplicet inabilis : 8:
mnL-:natu

Attamen inuigilat iribdo petore rebus

.8
.

Fortunezcautus nec fera fata cauet:

Hic non mirati debet i utibus altis:

.!_

Et laceris remis mergiE vnta ratis.


Si tibi principiis forte infortunia paruis
Contiugtztamen hec unt comitata malis.

!.

..

Prudent nobis veter prouerbia dict:

; : unt hec dygito rite notanda meo z

@ ors crecatzcrinis quoqx/noke diecp:


E fari incertus exitus : eq; grauis:
Adit
in exempl
rer mutatio
:queuit.
fit i
Lapibus
aiduiszors
peritura

Prouideat tamen hanc qui tutus viuere glicit:


Irrepit tacito ors metuenda .
qui tumidi ulcat pumantia ponti:
Audet 8L infragili fretum:
E opus vt ventos habeat : :
puppis vais flutibus . .
Nam
ulcare
percapt:
vndas
i Quifatuus/remis
necitzfacilerapidas
hic triia
damna

Sed apiens/qui non emper condit iniquis


Sotthuszatcp animo fata futura cauet:
Is poterit foelix rabiem vitare urentis

equors: 8L Port prendere naue bonum.


_

l!!
(1!"

!.!
.'
2.. __

Luce.vm
:..

..
!..
1.. _ _
Sapiendniir.

!)
bonorum)
Detrahit inpiens iuis plerumq; maligno
Orezligans nolam gutture murilegi.
Fata ua inde latere cupi-t: nec nomen habere
Hinc putatz at cactus clamat ab oe canis .

~ 11
,

bn
tibus.
pendere
re
rent
N6nolazBella
opus
mures
in guttu
'proti
catti
ge: '

nus abq; metu..


Tange montes86
fumigabunt. ver

b apis qcfcqz
audierit cius lau
dabit: 86 ad e ad
iiciatzaudiiuit lu:

xuriofus 86 dipli
cuiitilli z 86. proiici.

et illud po dor:
umuum

Gaudia'concipiuntz plauus ? ; m

.
1'" -

:- !:
Q} modo totfatuoslibro collegimus vno:.

Wa*** ` @ 2111208.2 !
..-

--

: ---.._-..

__.

.-

-'

~ CXXIIII
Non
ad diames
Carbaa
noraculpaszconuitiazcrimen?
volanrzper marelperqz oluniizi
Nec cupimus calamo vite procindere famam:

Gaudeat at iuus :ed malus in tereat.

Inde alutaris dedimus medicamina vite:

Et dedimus morum dogmata culta quidem :


Qui : nori purusudocumenta libelli:
Stulcitie nebulam 8L retia riita fugitz
Econtra plures fatuos mea paginaledit:
Pingendo nore quos tetigere manus:
Nec tamen audater mea cripta reuellere pount

Nec temere hec contra!verba proterua loqui.


Nec tamen addubito/quin int qui verbere duro
Intendant noros contaminare iocos:
Si unt edoti :iuueni mihi parcere debent:
Preteptoreii
Cui preceptoris vertere cripta placet.
Hos iliuor :86 ;
Salrem operi parcant quod bona multa doceta
Ledere
i quodam
nunc pagina
nora
videtur.i
Dicedant
taciti.murmura
nulla
iuuant.
Sentio quorund criticor ibilazed me i

Solantur gracili carmina fata pede.


Scribimus indovti do : poemata paim:
hec
altem
it meanilmua
precor.
NilVtilis
fatuos
curo
:reonant
cymbala
aello
Dulciaztum olido non apit illa eges.
Letores igitur : frontis
Grande upercilizperlegite illud opus z

Ceent 8L vocis latratuszrancida verba


Ceent: 8L placeat quod modo_ finit opus
q-iiii._

Horatinl

De inmoderata men e turpitudine


Obcenos mene ritus depingere fas e
Illius 8L fatuos cnumerare modos:

Non pudor in verbisznon e reuerentia mene:


Porcorum ritu gens modo viuit ibiz

Nonne melius E

cmedere 8L bibe
re 8L odereae

e
,.._/-'
l li

ue bona delabo
91.1

-,

( ,
l,

: ipis
in laque/BL re=
rributnem 8Lin

candal. Come

dt pane' pieta:
tis 8L vin iniqta

tis : . Iuus

cmedit 8Lreplet
aam :

. impiega ina
zurabilis.
PE-J-X Sperab fatuis atis hunc upplee libellum
CEQXEt ... atyris 1m pouie meis.

i.conn_.x.
RGW

Altera turba ed hanc fatuos: candere nauem


Aduolatz vr mecum pot inire retum.

CXXV
Non funt fallacesfatui: quos ardor h abendi

4.di`i`.demq

Aut aliquis quitus ad mea vela trahat:


Sunt tamen obicni fatui/quos impius vius
In tabula paicit abi@ pudore bono:
Irreuerentet agunrlpanef@ 86 fercula menig:

Eia1`e.xxv1`ii.
xli'1`1`1`.di`i.c.

More iu bibtzpoculalara votant.

Cailigo inprims folirosl contingere menfam

Il`.dcon`.u.l.i
1Vlath.xv.

Illotis manibuszmentibus at@ malis:


Reddere nec grates folitospro munere chtiilo:
Vota@ pro tantis iacrificare bonis:
Sotdida labra tenent fatui mananre faliua:
In manibus craifis ilercora ipurca gerunt.
Exfnafo ilillant pluuiznymbi@ madentes:
Ex oculis lyppis iordida Huit.

A tu' .
ximmi. ,pre
uerenta

de con.dii.v
in omnibus

P_li`ii_iu_s.l1'.
xiiii.c1rca. fi.

Maxill iquallent: nigra tubigine dentes

Sordenrzmundities corporis omnis adeit.


Hic iabulirex eibporcorum more folutus
Qui ! 86 grni't:qui' bibit ar@ vomir.

Et'vocat ad fortem Cereris/donumcplyi


Confocioszquor pocula plena madent.
Rutantxhauft donec ipum are falernum

: cfapnlz
de vr.t'
Hora. n epii.
Pcriius

Poffint: 86 vino fordda menfa Huit.

In@ vic bacchi madido certamine ieie


Sollicitanrzhauilus continuant@ meri.
Polluit hic anim rituszcorpuf@ laceifirz
Aifidua peius brietate nihil:

Inducit morbos varios: 86 corpora foluit:

de rel".Zve.'
fan.c.1`.

xxxv.di.ll1X
unbiz.

Ecclci . xxx.

Et frangit neruoszcontaminatq; caput.


- O mores turpeszquorium reuerentia menig

' _Peruenitfvbi nunc heu moderatus honor_'


._

I.\

Uii:e.i'1`i`l.
Lucc.xxi'_

Prouet_.xn

FOLIO
:

_Quo euriuls frugifquo parimonia :


Migrauit vxcus quo decus atq; (

--Quorfum mundities menig! cultufq; deQ|-usf


L
Heu ritusltabul nunc moderatus abeit.
pgglv Elllaliud vrti.um:tabulam quod more.i`inift;0
urpatzfnceros contammatq; gradas
Sedibus in primis fatui fubfellia po nung;
Lwf-><1'X{ Sordidulus iuuenis vult prior effe fene A
Inih'.clel`u.
I- h d

(~

`
,l_f,~_5
mp ~as. edes confcendxt honeitas;

1nih`.dc bo.

Turpbus vfq; viris pocula prima damas.

PlT'S
mit Ell erfonar ne@
' d'f
' 3 millas
de off.cuf.c.1`.
l
Eilmanibus
pudor: 86peccant~c
tabulas irreuerenter
1ffff=' Cum
utt I ~ 'habent: '
mem-C

ure. cuq; labelllgg

Hic offam glutitz at breius ille vomit.


Hic dygto primus fordenti fetcula menf

Attingitznafo confpuit arq; dapes:


Hic calcem ficcat labris z vacuatq; lageng
C Oenopherumzrurfus quod bibit ipfe vomit;
_ antant:86 latrantlmagno clamore fatigant
Aerathyrfigeri 86 facra nefanda dei:
.
Hos furor vf@ rapitzconfundit pelzora bacchu;
In tabulis partes im probus omnis habet.

Nunc calices franguntznc rumpf vrus albusz

Nunc vitrum e menfalcantharus arq; cadr;


' Sepe manu rapmus:quod getat menfa:
GUSMUS fapdzdulcia fercla fimul.
'

Sa,mp, Sardanapalus .hg comites qu os voluptas


Iuih'.h'..

Affidue reficimimmoderata placent.


Sed quia non opus eil : depingere ;

_[_llbra_S menfzultitiaiqs graues:

"

:
. e apientibusivniii
i Omnibus 2 equalis mos ; & 8
Nempe aiter viuunt: ; latini.

;
[
t-qlzliadzrfi

( viuat ritu theutonaterra uo.

m* dm' Pb'

Sauromateqz alio celebrant cuiuia more#

Thurcus z Aethiopuqz modo:

zen-tius

Sunt homin mores variizdiparep. voluntas:

pdl-us

Sunt varii vituszvita nec vna ::


(1
mena deuitet tutpia verba:

. 199
'Lf--cflr

Poi-cori
moresgrates
pellat ex
abpetorepatri:
ore procuL
.
agat ;eterno
Exoptetq; acrum properitatis iter.

broad:. :
dlhdilili
Iliobieni'.

Nec diuinus enim nos conditor ipe creauit


Ad potum ; :corporeas ve gulas:

Fm-gh_
i.tliclil.lili.&.v

Nec umus iccirco nati comedamus vt vqz:

aritildc '

Aiduo aut fumen-t corpora nora cibo .


Sed potum-_atcp cibum proiyita umimusiatey

Ec-V*

3 ad podium-languineoqz lares .

__ __

,Spiritus e anima nora: inde habitare neqbit


In iccozedem anguinis illa tenet.

*-' ,
ml
'

Sed modus e rebusze 8L menura decorqs-z

Quem ; | ; :.

Karan-us

0-

Iccircocrapula ;

I gadio/aut telis/ingenira ve


8
Vrbanos/dignos/tradidit
; bonos:
_Curia nobilii nunc e corruptaImaligna
Ebrialmultibiba/garrul-a/-fediloqua:
Perdidit
;invetus
Ifamamqz
fidem:i
Ampli-us
tgtg nomen
necviget
orbedecus-

_ _
C"?li"$
MW*

FOLIO
Delaruatis fatuis
Rit D emocritus ultas/SL mundi

Gaudiazq- laruis pergeret omnis homo i


Cynicus econtta caus deeuit in omnes:

Et quia tot fatuis terra repleta foret.

:Be -.-5 . z
*dio lame
Rius dolore mi:
cebif 8L extrema
gaudii ludos oc=

cu pat . Stultitia
gaudi ulto . 8L

vir prudens diri =


git greius uos.

Perpetuoriu pul
"...
lebat Democrir9

apiens euir c=
trarus altenFaci

es q ad ifitudn i

pulchritudinis ce
leis e igurata
minime macule

Pue-"lilili- Viueret in noro i iam Democritus euo


Iuucnalis
.139

.
.

.

toto
crimina
nora die.

Plinius : ... rideret ludicra mundiz

Quem : ... canunt:

CXXVII
Prgcipue noilra fi rempeilatelvidetet
Laruatos fatuosziultiloquof@ viros:

Dev1`.8Z ho.
cle.ci decor.

His fatnis null viti nc turpe putaf


Ad fcelus hos etenim virapetulca trahit.
Concita gallot fanto vix membra furore
Vexanzcybeles d fera colunr:
C fu ria tratant vix Mnades orgia tanta:
C recolit lemures flulta caterua malos.
Induit hic laruam : turpes hic fumit amiiflus:

Ille linit faciem zcontaminat@ fuco:


Hic gerit in fatua condutos fronte capillos:
Hic dentes emptoszhunc regir alba toga:

D il .d
}; luft?.

Nlenades _
? iat1`.1.

.Lmtires ;
quibus Oui.

Parth or ad m or cupit alter iumere veitem:

Hic habitus GcticoslSarmaticof@ petit.


Hic faciem turpatzquo vix deformior ille eil:
Tartara qui terret murmure cerbereo.

Muiica cportant ! initrumenta:canunt@


Audiat vt fatuos que@ puella fuos.
Ante dom note domine veilgia figuur:
Confumt toros/fic@ boando dies:
Fauita puella quidem/fatuis tutarut ab illis
Que fe laruati turpia que@ petunr.

Ecdexxv

Sducit caftos animos laruata caterua:

In facie demon quem gerit ore/parer.

Corda puellarii manibus cliicerpit aduncis:


Vnguibus horrendiszdilacetat@ thorum .
Quicquid enim iceleris torus non perficit annus
Hoc laruatot tempore confici:
Spe tuaszlaruaconteta iubintratin des:

_Que tibi gallinas vulpis iniqua voter.

c.qpf.sr
_ I.mirne

is ;_ur._d_c
epi.col.1x._

FOLIO
In qua nil curas laruat crimina gentis
Contaminas thalami foedera fepe tui.
Quid refero moreszquid turpia verbaziocofrf
S

In quibus affidue ulta furitf


au Larua reprfentat nunc faturnala fella:

Cggwfdl

Aut faltos nudos: mmutiq; fabrum :

Mmurius Quodq; magis credo :tali fub temporelditis


b
Emifos lemureszterrifcafqg deos:
Ltxfer qu onnam pendt de frontibus hydri:
C.qe Ll?,
Abfcondunt faci: quam deus ipfe dedit.
jd , Naturam tu_rpant:tene_brofo pecto cultu
mm _
Vera tegut: vultus comaculantq; fuco .
.l~c'r;~dnV Se facit hic claudum :fe cec clamitat ille:

Larua tegit proceres : magnificofqg viros:

Id tamen peiusztrahimus ludibria latu


Pafch ats ad feflos facricofq; dies:

ucimus 86 cl1oreas:Venetis certamina mollis


Peflma verfamus :nil facra fella vetant.
decon.rlxT.v
quadtgd

Paffio quo chrfh meditatur temporezlaruam


Accipimuszfceleris pabula qugq; placent.
S
urgimus heu tarde cum chriftozcriminamdi
Vana: iubent folitam continuare viam

Fraterno lemures hos nunc fermone precamur


Vt tandem fapiant deftituantq; nefas.

Elfe nefas quis nam dubitatfqfvertmus ora


Naturq; imul fturbidus error abi.
Fama volat quendam occifum qu latua tegebat
Quem mox Iarua demon ad ima tulit:

Iure quidemznam cuius etat nmifma 86irnagof


Efigem 86 pignus ablulit ille fu.

11

:
bonus 8Lcaigans
apiens reprehendit
turpia faa
iVirDiaq;
im piaziua (.
Concius ipe ibizmala cunta 8L inania vitat:
Et vtam querit diligit ; bonam .
~

e o e

"l

a::

_~"3
lL ."
.

In mis excelis

` q; verticibus up
" vi mediis emi
tis I s iuxta por
?) tas ciuitatisipis
rla;i forib9loqf
apa
dicens.Oviriad
\i

vos clamito . 8L

voxmea ad filios
.

homlntelligite

la

%;% puuli auci: 8L

ipites =
.
ni de rebus (
= i

gnislocutura ..
i Veritat medita.
, bifgutturmeL

i labia mea dere c


abunf impinm
Prudentem cecinere virum documenta Marons Pronenyii

Qualein .. . nora renent.


Socratis egregii maieas/iudice

_Dicitur enicritos pronieruiie gradua

Laica;

FOLIO
SW***

Talis erat ophie diuine Socrates altera"

Qualem Virgilii carmina dota canunti


Ex e pendebat totuszperfeCtus ad vnguem
ConanszL dexter/prouidus ; bonus.

Vir bonus 8L apiens dotes in


8...

C0ntinet:8L clara nobilitate micat.

.. Iudex ipe uiznec vani murmura vulg


Cutarzecurus tempora grata terit.
Ecdej.

Rebus ab externis neqz mercem autcrimina umit

E frugi emper: 8L moderata petit.


aizemv.
cs-V

Peclzus habetolidum :pro pellit inania vota.


ontinet 8L abili petora radu.

POUE- "m. Non prius a molli rapiuntur :

Omnia vite int repurata ue .

Vtile c anto apiens coniungit honeo:

Omm aliquid laudis 8L petit ipe die.

Eccei-z7

O vtinam noro tam con ona turba ophie

Tempore fulgeret: tam nitdeq; cholez


In quibus illuris virtutis eminale-rudens
Ecc'.

puajfff.
Eccfar.
HWV"

Funderetzzthereum concnererqz decus


Miranda non ezqo tam numeroa caterua
Stultogeztotidem eruat in orbe vicesz

E ratio in promptuzquoniam apienta pula


Exulatz 8L mund aucia fauta fugit.
( bonus 88 noro nunc ee laborat
Temporezveanus dicitur ; :

.............. ! 86 vafer qui nunc e ; :


ophie: 8L noblitars habet.

... valeret
Curius

"

' quid (:=

(:
Quid Cato diuinuszcelebris quid turba -Platonisf Proud-ll
Prudenres rident ecula nora viros.
- 84m***
.His tituli candordatur 8L nunc gloria preent:
In quibus e fraud ultitiq; vigor.
Acendit celebres ultor turba cathedrasz
Stultlll mentes que violare olet.
Si modo prudentes aleret Germania pugnax
Et ic
daret
ingenuis
premia
dignafama:
viris:
Non
deerta
uerent
pireconia

Gmam-e
defebla

Parra quidem
cultoribus
Theutonaeer:
terra @ i
8
: que
ophie
Non veheret fatuos tot modo nora ratis.
Sed cenor uc nemo ui e explorat ad vngu':

Nem oanim mu is imbuit ingenuis.


Stultigeras @ | cucullos

PwlCf-Xl'

Impoui multiszquos mea cripta notant:

Ergo prudenter ultus qui viuitzagit

VW"

Virgilii vt diui pagina acra canit.


;
Protinus
Tranuoluet.
mortali
aethereas
8L
poita/captare
hic
nitidi
celior
laea
vq;
igna
quietem
ub poli:
auras

El

Coeleem po terit. Ambroiaq; frui .


Ad ophiam teneros igitur uccingite lumbos:
Et date conpicue thura benigna dee.

Qua propter dotis optat Philomuus honores


Et pacem mu is pocit adee uis
., In primiq; uo Ticioni/magna
Caudiazconruta e quo nora ratis. 71'505? _

thedmqur

Sit tibi/mi preans animi preceptorlamice

Theda/alus ingens-.Brant venerande

a Bum

FOLIO
In cmendation philoophie
-In precio non e hodie dotrina bonorum:
Sed puit ad dotas ultus vbiqz togas.

D otiloquos tentat vulgus detrudere acco:


Sub pede ultorum philoophia racer.

Ne paueas

rutestibipotti
terrore 86 ir: ::

as
@ i
enimpioruzz
: in latere
tuo: 86 cuodiet

ped cui': necapi


@ 6 .
_ fitiezobliiuio erit
paupis : patitia
pau-per n ;

: .
acci me

: leti
tia.

Palmo-.xxx Ququs ad aethercas acrate pallados artes


kui'
Tenditz in Fiac requiem vel cupi-t ee :
;; manibus putas veni at linguaqzptrdcust_

` Vr ophie foculis fuxgida {Luia fetztz

iV

CXXX
Phlofopha. facrs animos collufrat ocells
Ingen doteszprbet 8: eloquurn.

53111115 .P af/

Lutifcas huius folamur dogmate mentes.

: animi motus pellt 8 llecebras.

: bene viuendlprat documenta vaf.


: 1:1 therei pandr ad pol.
Poffumus ac mentis rres auerrcre cafus:
Poffumus 11: lapfus exuperare graues
: omnpotens coelefh 111111: 1:

Pf~1'l`

Vr nobis cli femna clara daret.


Illus in collo pendent redimicula facra:

"

Per genus human que modo fparfa mcant.

Membra tegt peplo zpallaq; nduta Mnerua:


Sub pede purpureas fpargit vbq; rofas:
Seruat huc fapiens quifgsmam netare duo

homns potac: Ambrofaq; cibat:

gP,',v,',

5l1X

: 111 veros concedthonores.

Ecclcl. xxvix'

: duce perpetuo libera corda manent:

: fcelus arq; nefas pellitzmorefqg profanos.


Prou_r.v1'ii
Explodt vitumzprma lauds haber.
&xv'V
: ptet fapens nitdum confcendt olympzu
: aperit iu{c|'s regna ferena pol.
Poffumus hac 1 facile extrpare tyrannos:
Pida comes vite eft/8L benedta ques:

: fine n prcepszn rex :fua fceptra gubernt Sap1`en.vxr


f|'de1mater:uftt|'q; parens:
_

Pallads ad munus uuenes properate fenefq;


Ex gremio cuus fons fcatetrrguus:

puer.vi.
_

._

Currci vos dozvefram obferuate Mnerualm: P""""

` In face@ crudi: dogmara vnlgus iners.


l~ll_g_

rotto

iontertto ?Birtutisrum

" "W

Apce coniftum virtutiszatq; petulce


e

Deinde voluptatis/gaudia vana vide:

S-B- .. LegimusAlciden omno cum orte iaceret


53mm *

Vidie ambigu as l-dicil ; vias..


Ambarumq;
atum lnem
I vitamqrlm
Strutanszvirtutis
cepit inire
viam. odc}i

()

f}

-Virtutis quicnnqz colis acra dogmata letor


Apice quos fecimus pollice 8L ere modos.

Tu tamen in primis frontem depone eueramz


Aut
fugezicriptis
naumdabimus
rhinocerotis
habes.viciiim
Nos
veniam
petimua;
Hotau?
Si peccat numeris pagina nora uis.
Frangitur hic puro diamine blanda voluptas:
Et purce Veneris marcida cara iacent.
Sed virtus niueo vitritia tela triunpho
Supenditzcelo ; .

:
am at imberbis
iuueniszviteqzopus
magiram
DucatzL
eterno munereformet
.
i
Illecebras fugat : quas pondet vana libido::
Hec animos frangit: peitora caa terit:

d_ _Fofedat 8L ingenii !:

Deruit: &emper blanda venena vomit

O iuuenes pettate probi :quid candida Virtus


5'quid noceatluxuria Venus."

De duplici vite humane via.


Auerte pedem tu a malo z Vias en que a dextris
unt nouitds/peruere vero unt c] unta iniris Pueffff_ i
l

1.411.

;% ~

cor]
mei qu o volu

:
e (

que pparauert.

Quis ita deuora:


bit ; deliciis af
fluet vtegoVe:
nite ergo 86 fruire'

murbonisqunt
86 vtamur creato

`ra tanqin iuuen: -

tute celeriter.

e _ e

-.__-

i.

:3
criminantiis viirtutem}

ETF-i- . .. En ego incere virtutiinimica voluptas


_

82"' Adum vittici lauro redimitazper orbem.

mei fulgent caris uulta triunphi:

Semper Achemenos pirant mea tpora ores z


Et redolet violas colleti faci a crinis .
In niueis olco manicas geare lacertisz

Et vees tyre fulgentia brachia velant.


E facies laciua nimis zant lamina multo


::!
ocellos
Oendo
:mallem frariguntfrontis
qui epe
iuuentamzi
Delitias oendo measz 8L mella per orbem:

Vt capiant iuueniim teneras mea retia mentes:


In manibus Cyth aram teneozpletrumqs onori
Turba edet iuxtamollisiblandiq; choraules.
An ce : atu dulciima carmina pangunt.

PeCtine facundo mulier at paltria iuxta .


Nam o ! ipa deizcui acra olennia reddunt
Menades inane frontem crinemqs ro tanres.
Qui mea proequitur miles vexilla: labores

Nullos; 8L liber dicrimina nulla ubibitz


8
hand pugnexn
euis caputtriia
obieotare
procellis:
Non repitus
claica
Mattie

Audietxarmionus lituus nec petora franget


Sed qui me comitem equi: non tramite duro
Ambulatiat dulces hic experietur amores.
Qui mea preuerunt quond monumenta: perclis
Immeri grauibus z vitam clauere dolore.
En dea um cuius patioo nociturorbc
Im perium : 86 noro manant de petoremolles
Delitieirius : 8L cantica plena iocorum:
Et ub me ane longilima fata enete

; 8:! :; :
Priamides quo Troia ceiit achiiiis:

Paris

Signa tulit nori manibus florenria regni.

Indulitqz bonszquoge e mea magna poteas

Et mihi eruiuitcultu Cleopatra uperbo:

Cleopatra

Blandiriaq; meas canopea ad moenia duxi.


Africa me nocitzme nocit corniger Hammon:
)

ro*

FOLIO
Numd*: _ numid infreneszcolit 8L Mauriius atlasz
M '- t ma
noras veneraturzomnes
`
hah

Educunt rutilo qui c-andida membra ub

;_; toto pulatur ab orbe .


liFc

Sarmata non tutuszn parthus/n geta pugnaxz

"

Utcr-

er.no rax. . p . ip q; y _
Noraqz per varias mitruntur picula gentes.:

'

*em ercr' u camber

Nora ophi veteres coluerunt


numinq:ece.
quorum
Scriptamanentpoite
me deendentia
Nam ine corporeo prount bona nora labore:

Et gulanobicumiferuens ; gloria mene:


Non mea ub galeis vita ezn ramine duro

Coi-pera nora cubant: ed prebet pluma


2"9 1." : ! 8L omnis

-\Y\9b"$ Luxuriesztanrinonreges blandaubient


interne

'

Carazquibus .toto vitrix dominabor in orbe.

Sardanapalp Sardanapalus enim. regalia factajrelin quens z


de Qdiodoms Cor oris illecebras coluinorentibus annis.

- -
- amore.
OWW'
BellicaRomaquidem-noroudauit
Mollibus inplumis dantur ua gaudia multis:
Hlicrav,

Non rigusldiramqz famem iuuenilia captant


Petorazedrequies emper blandiliima nobis .

Oria quandoquidem non perturbata fouem us :


Ergo vos iuuenesquorum unt mollia corda: A
; quorum e anno ior :
8 1 mortalibus euum:
Verba Sar/ Et currunt ine-ne dieszlibate ve] ecis

dll. .. Mellifluis genio :po mortem nulla volup tas.


Sapientiedx.

.a

Y CXXXIII

ee

' `

Deus creauit de

terra homineg 86
iecd-imagine;
fu _fecit illum . 86
iter cuertit ill

inipa5.86iecd
2 ie veiliuitill vii'
tuteznumez die

86tpsdeditilli'
I r
86 dedit
illi ptt

' om c'1-iuntfiipet
terram.

Carmine nugofo quid me maleiana voluptas

Ecc_.xvi'i'.

Ldis:
86 imbelli
petore
bellaparasf artef R
Quid
fallax
miferos/age
perfidaldecipis

Baruth.n1

Illecebris mundus cu t ruit vf@ tuis?

Quid iordeszluxui@ tuoszlanceiqz voraces


La udas blanditiis gloria nulla tuis .
'Aebrietas tibi' fida comeszinfamia pennis
Circ te volitat. 86 tua premit.

ES(fateor)pulchro _femper laqueata capiitro.


Sunt pculi mollesfroni@ petulca nimis.

SfP''.*

' 'FOLIO,
i

In capite inignis fulgorzredimiculazvite


..

dependent.
purputeucp
color:
TeSertaq;
chlamydes
tyrie velantzte
balteusiornatz
Et galeas
te Sidonio
purpura
tinta fuco . nudo .
Non
armata
geriszedcorpore
Allicis imbelles in tua vota viros .
. N,
Te iu Veneris ant ; Cupidiuis artusz

Et pueri ceci dira agitta @

tenet pecul quo pldet turba malogez


Leua tenet luxus: 86 genus omne mali:
Pronti nullus inecandor: ed purca libido.:
Non pudorin verbis/ingenuuq; iocus.
i Te duce per mundum gemini tratantur amotes:

Te duce languecunt fortia membra ducum .


Te duce nobilicas petit: 86 veneranda iuuentus

Marcecit votis dedita aduqz tuis


Te duce morborum patimur dicriminazmortes
Ad ygioqz cadunt corpora nora lacusz

Tu atis ingenium torpens . tu pctora caa


Inficisz 86 enus non inis ee bonos:
In te decrecunt animizoluuntur 86 artusz

Corporis 86 emper eca doloris eris


Ex te l.cethales morbizgenus omne malorum
Et gula m anauitzdelitiqz malum.
Tu facis imbelles iuueneszpetulanqz eneta
Te duce concrecitzbeia purca nimis:
Pellicis infraudes multos] ; tenebras_z
Nil caum impura conpicuumqz doces.
In te non ratio z non pure emina mentis .

Ingenium nullum .ed mala lingua quidem:


2 !
multos caneret fama uperba
" Si blanditias z i non tua vota ubiient:
Et imul impotis nigra venena cadis

Moenia dardanidum z ver cii 8L pergama Troie: Troia


Per te
Parthorum
regna
uperba votaci:
iacent.
Regna
iaceint
Aie luxu
conumpta

Parchi.
;ma

Luxibus
Atticaa :
regna tuis.

unt8LDquallent
ana fortiim
per tez

; vrbes Sodome morte rigante iacent.i^

Sodoma.

Excidi per te dirum e experta Corinthos:


; Tarentine ic periere domus.
Lapa etiam per te ordent Nilotica regna:

Coiinthus.
tatentum
537W

Ayrii per te ic cecidere duce.

My -

Te Sybaris colles z te Rhodoszatq; Milets

Sybanis

Et varias gentes contaminaie palame_

Rhodus

Tu Sordoszthtaceqz trucesztu blanda Getacp


Corrumpiszdiris inficis ; !.
' nunc meliorzquoni .

mg?
;

: 8L aeterno gloria parta gradu .

De eneres animos pacienti extollo labore .


oeli porta patet(me ) . vitisz_ j

Am@troniades metuenda pericula vicit

Hercules

Me ducezceleis incolit ara dei..


Me duce barbaricas gentes prorauitin armis i

Iulius z 8L foelix ydera clara premit:

[uing cqat

:_! noros comitatushonorcs: Alexand@

Ingienii pugn as/8L fera bella tulitz '


'
Sic Paulus conul regem qui Perea v-lcit _ ( -

: : dedita

maga

Paul' (.

FOLIO
Cicero,

VRW

Me duce facundi fulgent Ciceronis honores: 7

Et Mato Romane gloria magna togez

Lfjlottlt- Doitus Arioteles n-a hec monumta equutus:


'o
Et Platozquo nuqmaiorin orbe fuit.

Candida
me coluit
turba valet.
ophorumz
i Ingenium
pernosdotoge
eloquiumq;
Ad [audes genitos 8L dulcia munera diuumz
Fama trahit nori nominis ; decus:

Apce (quid multos repetam)at nora p orbem

Gloria/fam a/alus/lausIhonor/atcp decus.


In te luxurieslfaus/cmertiaoeda:

Et putidum emper llat ab ore malum .


Proud-vii In m-e diuitiezuumlretumq; piumqzz

In me coniliumzgloria ola mea e.

SP*"" Caa mihi domus ezantcelo colle penates:

_ _
PWW-*x*

Hos tamen ingenuus candit vbq labor.


i ; : emper amanda viris.

In virtutelaborzed 8L in udore voluptas:

Siue velis famam ingenio ecarier almamz

Armione iuuat voluere igna dee:


Seu res ciuiles merito-traftare fauorez

Hec animo inratofme duce)cun&a facs.


Quemlaboraaudpr to virtu tis amore:

Aetherei tandem candet ad ara p_oli. .


puenviiiir Virtus ola regit terrasz do minatur inalto.
8L., nut-dona
beata
Plain. amphi. o Diuidit
,
e
_
. uo.
.

Pu.

iuuenes du ata 1:. vanas


Corporis
illecebras :loetiferumcp
neasz
Imbuite
aanimpsiyrrtutis
dogmate
veros:: z
Ytapiantrejlzam petqravetafidemz

cxxxv
.

q.

Latina nauis eu barca ocialis

lnnumeros clauoslfatuos ine fine furentes


Hatenus in nora ducere clae iuuat:

Si quis forte loc po tuit minus accomodatum


- Nancicizhuc veniat c ociiqi vtl-iat.

_ i `

faruor.

- :L- Gaudi mieri

--

andati), o)

ocios habere pe

'i rm); l
1 )

nage-Sednmir
nus ardebtzqui
multis ardent

j Quiterhuiuce:
modilet: 8L e
ub entib9 delic

h as cputant: filii
u nt ultoyzL ig
nobili/oppte
quai utibus e
mitis uiszfratres
t dracon 8L o

cii rution Sic


? / .8
),.4,"

_ e

A iem ibi @

ulcamus feinis azquora remis:

iqlmuli

nocialis

ade claszproperate
carbaa nora
odales:
fretum.
.
- ESLh-gv:

Et atui : nunc properate meriz

S-P-ii

~ FOLIO
595-1'-

Nam
ecte ead
immenusz
nore
numerus
:86
populos.86 i
Nora cohors equid tot cplectic orbem

l" omne. m, Pauci' unt quos non foedera nora premt;


[ ezu-,fon-z Ex Aia venit rutilo ub ole creati
mami
Stul ti znobic qui cita vela trahunt.
Finibus e Lybie venit terraq; calenti

Mauiriiimbelles/aethiopecp ni riz
Migrant Heperiizmigrat ; ..

Prorus 86 a Bactrsledula turba ruit.

Ad nauem veniit gentes quas vltima Thyle


Finibus extremis quaq; Britannus habet.

Et veniunt Cymbri toruizauiq; Sycambri.


Et veinit ex latio turba procera quidem

:! gentes rigido ub ydere natus


Tranmittinprebet ubidium tati:

Sani-amate veniuntzpugnax ; turba @


; Thraces veniuntzArgoliciq; viriz
` Et veniunt omnes gentes/quas conpicit orbis
Quaq; fouent nitidi ydera clara poli.

Ci enibus iuueneszfatua c matre paella.


Intactus nullus hic gradus ee poteJ e
Ad claem celerem fatui properate odales .
Currite z nauicule/nam mora cuncta nocet.

Tempus.ade ulcare : 86 : pand ere


Curriteziam pergit uctibus acta ratis . .
Maxima
nunc
regiocurritequeo
upere penetrandazodales
O fatui:
pedibus
citis.
i
Narragon.
patriamponte
86 ,pmias
ogimur ad
86 olid
ubitetendimus
2:1$ ora,
`
...-

.....

_. ..-

...-.- . --.

CXXXVI

Nos tamn indtumido iaant difcrmida ponto


Plurima:follicitas : quarit trabes:
Veliferi maris fuo clamore ciemus '
Fortunam :nil nos impia vota iuuant.

De hac ;
(la. Vxrgg?
|n.i.8l.u`1`.cn

Per varios cafus .per feua pericula ponti


Currimus: 86 vite n modus vllus adel:
Et patimur lapfus/tempeatefq; fonoras:
Et patimur medio naufraga fata mari.

Scyllam rabiem ficulis fpetamusin vndis:


Arq; ch arybclo gurgite tranilzra volanu

Scyllz
Chanbdis

Syrtes.

` Per fyrtes lybicas remo fulcamusnerti:


Speftam us :umidi triftia monika maris:
Delphinos: phocas/fyrenes/arq; videmus
Tritonasnuifum prodigiiq; genus:

Syrenes.

Triton.

Torpemus cantuzquo nofras inficit aures


Syrenzlanguti nofq; fopore premit:

Et Cyclopem grand ficulo fpetamus in antro


Dulychius princeps quem timuffe potet.
Quis locus tutuszquo nunc confidere ultx'

Poiuntz 86 cerros edificate lares.


/iq; acleo tumdis profrati mergimur vndis
Et portus tutus carbafa fugit:

merito : quoniam nullo fapieuta culta


Nosfouet: adolida figimus arma manu \
Heu dea fultiti nobis nunc pocula Circe
Prbut: 86 petora laffa .

f Ehen quid miferi prode errate fodales:


Qurite fed fia-bili littora tuta pede:

Ne : fragiles Neptuna monfra carinas


Sorbewt.86I}of:as gquoris vada rates,

Nmwua

?POLICY

i i a ~ xruaro Jjacoblocherg
.
"

0-.

x
Ambulans reto /

itinere 8L timens
dez depicif ab
eo quiinfami gra

ditur via.Querit
derior apienta
8L n inuenitzdo

&rina prudenti
facilis. Qui deri:
deturz inuocabit
de 8L exaudiet .

ezderidetur en

iui implicitas.

A et-Xli-

Vertimus naues fatuaslatinis

Ig-',

Veribuszpletro iquidem repentiz

pan-ivi.

Cudimus normas modo .perbenignas


i Plaudite mue.

l..

"`

\_

l/
|
'r

`
\


dabitis magirof
; titulos merenti

Sebaiano
- Brantgiw_

-CSS*

Candidosinoros
:: :
Plaudite mue.
i i

Ad alutares modo diciplinas i


; incere documenta vite
Vertimus ultos numeris iocoos
Plaudite mue.

Non decus mundi: tituluqz clari


Nominis traxit/volucrscp fama

Ad alutares philomua cantus:


Plaudite mue.

Non bonoszlaudeszprecium ve molle


Nec fames auri philomua traxit
Ad acri fontes nemoris b eatos
Plaudite mue.

Nil uperborum cupimus virorum


Stemmaznec claros capitis corymbos
Nec acre lauri cupimus corollam
Plaudite mue. i
.
Qui leger nori titulum libelli: r
Gratias nullas referat :
Eleuet ed Brant rogo perdiertum
Plaudite mue.
Prebuit no ris alimenta nympl-iis
Brant: 8L hero os tribuitbeatos:
criptorum venerandus
_
plaudite mue.

Ciratie dulceszlepideq; :

Etlepos : ;

5.1.

;_ FOLIO
Ex finu illius fluitanr fcarentqa:
Plaudite mufe.
A Setmo facunduszlocuplexqa
vena:
Struftilis canclorzcalamus latinus

Nil fonat quod fit latio indecorum:


Plaudite mufe.
Sed modo dinos fuperosfprecamur .
Prebeant nobis veniam benignam:

Pinximus q lic fatuos inertes


Plaudire mufe.

Me locus nauis:fateor:requirit:f
Calceos nondum fatuos rem oui:
Stultus86 nondum pofuicucull
Plaudire mufe.

Sunt quibus placuere cure:


Sunt quibus noirre aryre grauedo

Difplicetzclexrram veniam precamur


Plaudire mufe.
Noftra fari clidicit iuuentus :
Peruigil fudor neq; me diferrum
Fecitzhaud magnos capio labores:
Plaudite mufe.

Scriberem formas potus pederres:


Sponte fed manant numeri canori:
B arbarum qui me faciunt :
Plauclite mufe.
Gratulornoitre iiquidem (:

Gratulor doto parirer magiitro :


Qui mihi fuaues rribuir cam cenas
Plauclite mufe.
wa.-

.L-:.c....

__

Sculoholroffiquidem difetto
Gratulorgdo fileant Athene:
Et chorus vatum fileatlatinus:
Plaudite muf.

Iam fouet paffim celebres poetas

Theutonum fydus/gelidufq; Rhenus.


Laudibus quorumlmonimenta fulgent
Plaudite .

Quid 'magis fingir latialis orbis


Ritibus cultisfcolimus platona:
Acq; fublim colimus Maro nem :
Plaudite muf.

Ergo certatim teneris camnis:


Nauis 86 pz rudibus figuris:
Et iuuentuti faueas precamur
Lt0l' alTlCo

allo

FOLIO 8
Nan is focialis rnechanicorum.

$
_
i _Ig

..

\1:_e=@}:_-i.fl\1iIi\_r

``\_"jf/_
_

CXXXIX

Socialsnauisme'
ch anicorum

Stultorum
trahitur
colleta caterua
virorum
: anibus
queruntiepe
alimenta
uis.
Attiicis quiquis ignum pretendit: 8L aert

Quid ciat: 8L foueat qua tatione domum:


Adunt moech anici: quorum vela ampla leuata:
Cum celeri remo per freta vaa Volant
Cut tamen hi fatui int ad mealaxa vocati

Carbaafiam cauas cum tatione .


; _

Tempore : nec abili conditione manent:

Plotter-XI*

Artificum pariter ic fit mutatio emper.


Hos fatuos merito nora carina vehit.
Hoc vitium prim ezqg eruus quiq; magier
Ee cupitzcallet 8L tamen ipe nihil:

Artifices multi ; ine arte vagantur


Stultitia merces diminuuntq; ua.

leeleaum
_ma_

.
|.
xlix.di.acer
dos.

Alter
in alterius
damn
udore laborat:
l Setamen
inprimis
decipitexpolians:
Vendit opus magna foran mercede paratum:
Incitat 8L vexat hunc quia liuor edax:

Ezcchvii. p_

Attamen attiic deformis abuio ete

Paupertate graui corpora multa premit.


I-Ii res mox vendt poitas pre merce minuta:

Hi precio vendunt pro leuiore uas:


Alterin alterius damnum contemnere lucrum
Aoletz 8L vendittunc male arta -

Leuitxxv

Qui modico vendunt precio :res non bene artas Elzhxxvjj_

Vendt : artifices hec mala culpa no rat: s.iii

FOLIO
Omnes qui cupiunt emprores fallere blandis
Fraudibuszhi cette quoq; clecipit.

Mechanici culpas 86 ftygmata nigra metenf.


Turpantes operas Iarrificefq; manus:
Decrefct omnes mercatus : nemo ficlelis

Mercator: quiuis ditior cupit.


Rebus in humanis mutatio tanta laceiit

Multos : arq; ino pes re ddit vbiq; viros.


Non opus multis facinus componere verbis p

Arrificzliuorlpetora c`ta trahir.


Temporibus nofris q confrans effe laborat

Hc ftult
vocat.
vulgus infipidq;
.

'

:br
lrnnrr
acuphaho Arge.SebaPtianus Brant:

.~

Finis 1 operis/nec te Nicolae videre


In noftra potuilRenner amice rate.

Coiiedir mul Qui tamen innumeros fatu os facis: 86 tua multi -

fm

Ora videntlacubus que tibi' plena fcarenr.`


Quas
cmedis
rurfqgvoras/vomisl
imbibis arq:
Preftigio
hoc
itultos fallis vbiq; tuos.
A

31| Tu deus intercl fcandis fuper ethera.ruri`um


doni
Decidis:
bibula
greclgedir
e pafcha
tenes.
humpafcha Simea
mater86adeft
buccas
illa/genafq;
: linguas multas : ingeniumq; citum

Acldubito iccirco fi te Gallos: vel Iberos:


Inter Ciermanos/Italico fue locem .

Hic pofui artifices inter/variiq; negoci


turbam :nung folus enim pores effe.
\f3_ lfff Narragon in patri recum proficifcar: in vna;

""

Nauezdabig focios vrbs tuaitultiuagos.

~ -.

\_'\`;L_\'\` $_\_l `\ `\

.4
"bi
A

._

iI
.\<\

ibs fmgulariratr q ru
nouogz fatuoge Additio Sebaltianirant.
Te noftram
accpi
vertiffe Iacobe
carinam:
.
.

,
Atq; illam latium nunc fapere eloqum:
Gaudeo : Lolhardos quos prtermifimus olim
Beguinafq; iuuat hisnec abeffe fuas.
s.iiii.

..

Ps.lxx1x

FOLIO

Cav-audi a E opere precium non ignorare B eguttas


gf"? ' uos zhippocritq; genus .
g. a

; .7 . Quos nimis arta prius coplexa e cymbaz liburnu.


jf;'"'d ` Nunc propri: 8Llaxis tranra parabo fors .
Cuite lolhardi/beguinel iue begutte/
urrite begardi :piritus ire iubet.

. ! Vos hominex toto preenti in carne putatis


m" hm*

Perfet: 8L umm tangere poe grad

Vqz adeo/ vt nunqdeinceps mortale patrare


e Crimen: 8L vtnequeac proicere vlterius .
Perfetos igitur tantos quoqz/clais abata
Expetet comites z ultu ago q; viros.
Currite nauis eat: fatuoq; equamur euntesz
Ne ine beguinis tanta caterua .

Cernitis vt ulti tot mare 8L azquora cplent


Nec modus aut numerus nauibus ; viris..
Sepe oculos hominmorient clauditiszante
vel necis hora venit.
Claudite preentis periture lumina turbe:
A 'Atqz operinoro ponite queo mod. hunc fecie prius vobis vel honore
non vulgari vos rate cpou.

Ne populus i vera mala crimina: oran

Non prauos modo/ed pellat ab orbe bonos


ctn-.ide-rado- Nec vos de populo vultisl ; plebe videri_z
Nec cleri in ort vos deus ipe vocat:
Iccirco dign vobis ed ipe nequui

Theutonca in no ra ponere naue-prius.


dc de.acl no C tamenin patria Germana/8L theutonicovrbe..
"
Pullulet 8L vigeat vera ea ecta nimis ..

CXLI

Colligereattpto turbam : iniqam:


procul fratres/quos_bona vita tener.
Qui normam vite@ modlfanccita@ partum

Proteilatio
nihil dicere
vole 5 bonos

aut ap,pbat0s

Seruatisznon vos ledere pergo bonos.


Sed turbam indoltam : que c nil diicere poifitz
Nec voluitzlongam qurit babete togam .

i1`.theil'a.1`ii'.

Ne ii vulgus etitzcogatur ferte laborem


Attificum : 86 manibus qurereforte cibum .
Inde Q qutunttranquillam habuiiie quiet:

At@ vacate gtaui pofie labore tamen.

vt dicere pci/
iint id Eccl 51

de cele.miil`a.

Non is animuslnon mensliint vt Madalena;

cii matthe.

_Verum:vt bufonem lena fuum inueniut:

Oria itanturl torpotem`_86/defidiamqaz

Hinc hoili antiquo nequiti arma parant


Proinde fibi _reputant credt quo@ cunta licere
Humano ne@ fub viuere 86 eiI`e-iugo.
Libertas (aiunt)vbi fpiritus eie probatut
Spiritus at fpirat:liberiora licenr.
Inde putant nulli capiti ie iubdere poifez
Acephali cupiunt viuere 86 eife palam .
In grege conueniuntzviuunt fine tege locuf:

Puniat vt nemo corrigat at@ neph as .


Quin etiam interdum laico fua crimina ftatresr

Confitenturzagunt alterutrum@ vices .


Ofcula mortali dicunt damnanda teatu:
Offitium carnis fed veniale ferunt.

c.niii qi ptd
de tenu.

dic clc.ad no/


ilru m.

n.con'n.1`ii.
xci1'i.di.nulla
Ptoucnxxx..

_ glo.xxv.dif.
vnii.glo.de of
ordi.pailoral_._
lmde fut.c.1i
ic.cle. ad no
irum.

Hinc paiim fratres'per cpita cuntazforores


Qurunr/iol antur/concrepitant@ fores .
Signa@ dant dygitis puliantibuszat@ recepto
Reiponfo : admitrit ianua que@ iuurn .

glo.n cle.i`.
de reli.do.
86c.dii'fi_r_11`m9
X\I1'I_o q JI o &

_g;pI|,1t10ImI

FOLIO
Tum procul abielris mrellislatqs cucullis
Lolharcli in turpi velle/breuiq; parent.
Grandibus exutis forularibns arq; cothurnis:
Beguine incedunncalceolofq; mouent .

Tune opera incipiunt cmunia : runc laborum


_\l1lf

P5'"""

: operit labor: 86 faa fororia agunt.

Si qua : velit/arq; pudica videri:


Er que fraternos abnuit accubitusza

Carpirur: 86 norme violarrix cliciturzextra


Sir numerum : 86 carear fundirus alloquio:
Illi cmunes neq; enim venie velpreces ve
Subueniuntzvrnam hec fregitl 86 vrceolutn.
Quin etiam arguitur maori crimine: penam

Quo feratl 86 fubeat fratris ad arbitrium .


1:.1'.! v. 86 Hunt ego peruetfum lolhardum feu goliardum
hl

Dicam : qui ventri viuit 86 vmbilico .

p,mnt,o_ Nequitiam illorum carpt mea carminazfanos


Prouenx.

Arq; bonos fratres carpere nemo volet.

Quos vel apoftolice fedis mandara probarunt:


Vel quos cmendat vitalaborqg bonus.

Aftquid bullas product fepelquibus fint

Abi@ opere:humanis delitiifq; vacenr:


Et quibus
impune
quecq;
patrare
Non bona:
86 apoffint
nullo vindice
habere
metumzl
C.de epif.8c Seq; pares faciunt monachis : Vefteq; facratis
)l?ll

Virginibuszquibus regula grata deo:

I es'
E3g_,_

Canonicos habirus/nomen/veftemqgipudicam
I Vfurpant fedenim fub cure vul pis .

Mathm.

Sic habitus fimulanr multi fantofq; bonoI`q;:


Intus qui rapida tygrellupocp fcatent.

/' l

CXLII
Nomine diuoge fubiere cubiliafmulti

Cafaufed mcfto mox rediere grada.


Quis, rogo fumme pater/valet explicareznefanda

huma'S
atyravllra

Crimina; que fxunt fub fpeciezvfbonaf

Sautomatas.

Liberius p oterit nem oq; licentxus :

credentes Q genus hippocrit


Intto_1'tu,_Curios fimult;fed Clodius exit:
VeSub
tibi chnli
ve mal-edica
fpetie/demon
cohors inique
: que nomen
late s. in-ane

El';u`.x.
Math' "XU"

Relligi onis babes : quod tua fa ta negant.

.rh1'mo.iir'|`.

Nempe opera eiingis farh-anzbus effe probaris Pr0UfXX


Piliolus fath anzluciferiq; puer

1,},a,v,',','

Quifquis eni eik genitus fmo a genitore] deoqsz Ioh.ii.ii1.


Hic mandata dei feruat/ 86 eficiet:
&"
Qui vero e terra genituszterraqg fepultus:

A|;0',,

Semper erit quuis terreafola placent.

[ '

Quem femel arnpuit fatuorum clauazcucullusz

_[o|,3_,]-,~_

I5/i~_t_raq;:vix veterem deiicit ille togarn: _

-pcmn-,

Hlnc pcorlxhortor/moneo/roglo/lagito cuos Aponmpha

Pruxdeantzlmquunt qua Ftatione ratem .


Nori etenim portum qurunt lyntrefq; fafeli:
Cdo libens:mer1tum do`te Iacobe fetes. I
Qui mea vertifti vulgaria plaura/reuidi
Illa ego: perlegzfat placer atq; labor.

ad Phxlomu/
fum

Nota
magis
nobis
dita
inuentio
Quo
quq;fuerat
excerpfl
decoranota:
loco :

Iccirco
Nofcere
afcripfx
loca
valeatzfingula
concotdantiazletor
queq; cito.Qui tamen 86 venram dabrtimpreonbus oro:
His feltinuxn nil- fatis effe potea.

QuareS
b .
Bram. ccelf

PP

impfembv',

FOLIO'
Nempe manu propria emel ; '1 reuidiz
Signaui/inuera multa ubinde manu:
Sed tamen illorum preceps laborzatra reliquit
Plurima/que nollem : que mihi dipliceant.
Que iforte videtletor bonus ; peri-tusz

Dat veniam zerratum nec putet ee tuum.


Criticus at i quis/cui uetacalumnia cordiz
Perlegetziu annas incidit ille z cio .
Suiciet ed enim doicis ecie laborem

EccleiN

Complacitum zultis nil atis ee pote.


Nec mihi principio mens ubfuit/at voluntas e
Scriberez vel ultis cplacuiie .

.37.

1- .

ECC-X-

tibi propoitum fuit: vt atis ee putares


Prudenti : 8L fatuo tam bona cripta viroa
Iccirco ultis linguam linquamus inanem:
In cuius manibus ; :1; _

Singula qui carpunt/_cupiunt do ; videri:


Nec quicqnorunt/ed ua ola placent;

plxxx.

Ille ferus/multos agros depauszat olim


Decidet: 8L nid perdet aueqz imul.

Ecchbxx_
Sapien-x-

H os operis nori fatui mihi iere inem


Omnia qui carpuntzcum nihil eciant. ' ,s

Nil atis egregum/dignum/preanqz bonumqz


xlvzd. ad
11.

operis

Quod cuntis poit(crede)placere .


Vici i precibus (1.) _

: quo videamlcarmina peruideam:


Quod potuieecizgaudet tuus ille magier
Dicipuliingenium tamvaluie ui. .

Perge bonis ce_ptis: ro gat id tuus ; ;1 |

: 1 Vale.

'

__

_CXLIII

iipiulajatuhiluthtrl
Philomui ad_humaniiI`im"um fautorem fuum".D .
Iohannem Bergman de olpe .Archidiacon `
Crandiiuallis :huiu s operis promotorem.
Etfi non dubito amice iucundifiimezplures na=

futos Criticosznebulonei@ ,pphanatosl nis lucu/


bratiunculis iamiam de extinta fauilla fuicitatos

effeztamen iuuentus noitra/qua iuauioribus ac po


litiotis do trine mufulis iemper adhefimus : facile
importunos occurfus latrantium fuperabit:Si ! Brant..

bis preceptoris noitti facundiffima manus affuerit


nullasbarbarici gregis ctumelias formidabimus.

Quis enim mediocriter dotus : adoleicentis/86 na


ri 86 contendentis ad virtutzlitrerariam iitanc au:
datiam improbabitf Etas iuuenilis Tibull iuum il

laudatum n reliquit: cuius ipie quidem iucundiffi


ma elegiace fcriptionis monimenta poiteritati i`a=
crauit.quid enim maiusfquid preitatiusf quid ve-
111119/11 iub rigido fydere natus. glandi

bus enutritus: in pagis Sueuie ablal:atus/ attrare


potuit:_i`actas ailtalis vndas lambere : cortinam

phoebados tripodai@/ore par diierto continges


ref Sed me phoeb? amat :funt h-uic mea carm-a cu=
re.Barbat_ica_i@ meo- pellit de petore voces . Dat

cithatzlyricoi@ facto- neruos: -Et pha=


retrasiq me turum nunc vndi@ ted"dunt.Sed quia.
nemo vn@ ad vm~b~ili'cum ram perfee fuas ;
xit paginaszaur adeo demotios iapuit vngues :f Q_


operum rirulis hiantes fauceszlingucj
Timonianam prouocaret.Anii-pollionisnotaml

M.Ciceronis laudabilis ac incredibilis eloquenta


efugere n potuit: Maris argutiffima mufazityg
matias ac fibila fenfir.Sed qui cineres mortuor
impos latratus vomunrzc laruis lutari cenfenf.

Carere debet etiam vitiis omnibuszqui in ali pas


rariis dicerezinquit Cicero .Parcr iraq; p deos
mortales oro/tenelle audatie litrerarii greges : 86

mediocritatem ingenioli mei equalance penfitent


rhinocerotifq; nares :latratus efanteslferreo =
fulo obitrnganr: Et ii barbarice telluris fterlras

me ad litterarum ftudia vix conciraritztamen quia.


mortales omnes/natura quadam ad fcidi cogni=
rion accendimur . ptopterea explofis ab ingenio
reterrimis ignorantie tenebriszanimum Heliconis
rote perunt/ad fcribendum appuli. Vrinam dii'
imm ortales primiriis noicris auras falubres : ven =
tofq; tranquill fpiranteszbenigne tribuerent . Vt
femina men ris noftre/fplendidiifimo virtu tum glo
bo fulcita:dol:rina(qu profi'temur)coalefcerent:
: editis litterarum monimentis fpetiofiifime efo

refcerent.Tu ramen inprimis:Iohannes Bergma


nezdignus mihi videris: qui humanitate( que por.
tiffimum mortales oble]:at)86 fin gulari munificen

riazqua in omnes tibi pares vteris: litterarum =


dia adeo extolliszvt ab inferislirteras fqualore 1=
rido obfitaszin Germania reuocare videaris .qd
enim magis in te mirati folemust alacritarem ii.

:uam :qua Rudiofos homines ad fcribend prouo

CXLIIII
- - =.=rUs|w

eas."I'uis enim fcundiffimis fumptib9 egregios lie


bros _emco charatere/ac graphite exaratos lll
cem profers.Quod enim laudis 86glori ceteri fcrl
benclo confequunfzhoc tu bonas promouendo lit
teras affequer1s.Igirur has litterulas noftras/in te

imonium indelebilis amicitiz fnelibri inprim


iuffimus: vt optimus qfq; tu in me hum antatem

manfuetudinemlfamilarltatl liquido cognofces


ret:'Vale ex Caftello Franco Germanig: Anno

M|llemoquadr1ngteGmo nonagefimo fepto


eundem Iohannem .B . de lpe.
Me rogo cmencles nofro iucunde Iohannes
Thdigenezhunc faluum me rogitante iube.
Si quid forte agitem qurat meus ille magifterf
Dicito me faluum viuere/86 effe fuum.

Proinde fibiincolumem vitamlfamq; precabox


'Perpetuam .valeat Brant meus ille diu.
8
_.

FOLIO

Ad$081126 `
Iohannem Bergmanum feine adeant.. . ~
Ite rudes numerizmllenas fe-rtealtes _ _ !

: nitidos 8L properatelares.: e
Vos etenim fido trepidantes corde rueturz
Accipietqz pio munera nora inu.
e

Exarmatus enim pharetris comitatur Apollo_


Vos modo :cum fidibus auricomaq; lyra: '
Ludit 8L arguta modulos teudine dulces:
Blandidulos altat concinit ; ;;

Hoc duce foelices numeri procedire: vulgus


Indoum vobis nec no cumenta dabit.

Impia nilrabies fatuorumj.; nulla nocebunt

Murmurazfortunam dexter Apollo feret .


Seu vos fumificas penetrare cauernas
Contingitzyluas lerygonumqz truces:
8 ors inuidavoluat harenasz
Siue per angui axa onorafreti.
Siue molorch eum nemus z aut per .capia regna

Contingitzcythicas aut penetrare niues


Siue charybdeos copulos .contingitadire
Immanes Thurcnsziue videre Getas:

Carmina vos acro vibratus lumine phoebusz


Iam pharetra cintus concomitarur iter
: oculos radiis illuminetzatq;
In vobis tenebras non : ele truces
Hoc duce: magnatum celas concenditisarces i

Principis 8L vobis ianua magna patet.

'

milesmattia
dum carmin-volnit:
; minas
ponent
tela trucesa i

Quanta vis

Gorgonis apeCtus numeris mulcetur amoenis

Aegidis angues uauia


: ' imul ditata reuoluent:

; @ lepidis ocula blanda dabunt.


Ire procul nec vos pudeat ic ee tenellos:
Scribuntur teneri implicitate ioci.

Qui canit Aeaciden fortem :q ve Hetora .:


@ ve canit lybicos argolicoqz duces:

Scipiadas geminos vel quizduo fulmina belli:


Et Curios antosxFabritio q; canit:
In cute feiua numerus deducat: 8L apre
Netat ad heroos verba olutapedes:
In Munerazed
vobis fulgentpleindet
tyriis non
illita uccishonos:
implicitatis
Ite rudes numeri millenas ferte alutes
Bergmano : ad nitidos 8L properate lares.
Dicitexvos primi Tititoni oendatamico:
Voq; idem videat peruideatq; velim .
Illius in laribus/dotoqz ub hopiteznokem
Linquite: 8L in luc pergite liberius.

Vos hilari excipiet fronte ille. dabitq; benignam


Et olit muis perplacidamq; domum
patrocini o iuris defendere multos
Vt oletzaccipiet vos ita preidio .
Veram aget ille libens cauamzc tutabiomn:

Quin propriam dicet ; agere inde uam.


NIHILSINECAVSA.
Olpe.

. .

Finis ulti
ere nauis

)
,

' c'

Si nonyultis indignari
Et
Boni
poetam
agittani
crm-inari
IO o

10.

Ludos fingam pharelrales


; ociales
Feiuo ditamine
Io. I0.
Signum ego-collocabo

; ;

10

:
.. 86

unt nunc munera


Io. Io.

Quiquis telo ferit ignum


Is habebit numus dignum

[ ; meritas
Io. Io

Certus ordo agittarum

;; .
8 numero.
IO o

IO o

Ptimumgradum is habebit
Primam ortem 86

Quem preponit numerus


IO#

Ille fuem grnientem


Ideft ! mugientem

Sciffis portet manicis


lo . Io .

Qui non benepreparatus


Telfs zneqz pharettatus
Stultus iatat aleam .
Io . Io
Illud ramen cach ynno

Subfazmdum 86 lapillo
Atro numerabile.
I0

IO

Semper excufationes
Qhabent 86 rationei
Stulti fagittarii.
10 . Io .

Hint chorda non


tela non direa.__
Arcus aut debilis
Io . Io .

Caute perdit hic locatum


Signumzatqg figuratum
Oculis inditium .
Io. Io.

Mille fingir rationes


Et fic excufationes
Srultus fagittarius.
Io. Io.

Sed quid velim his notare


f..

FOLIO
Rythmis . &Lignificare

* Auch ! accipies .
Io . Io .

Stultos taxo nunc prophanoa


Quor labor e inanis
Et pretus ab omnibus
I0. Io.

Plures volunt agittare


; telum iaculari

Nulla prouidentia
Io. Io.

Dignos plauus hic meretur


Laudes veras conequetur
Nomen 8L laudabile
Io. Io .

Ad amuiim qui upendit


Signumzat cprehendit e
Quod vult iacularier
Io. Io.

Pauci tamen veritatis


Signum 8L dextertatis
Telis uis fetiunt.
lo. I0.
Signum ad quod apientes
Iaculantur 8L prudentes

E in alto poitum
IO)

I0

Hic it bene ppararus


Sit 8L bene pharetratus
Qui vult iud tangere

futuri meditator

Sit preentis moderator


Sit preteriti.
Io. Io.
Ratione it vibratus
Illibata: it formatus
Oculis 8L lynceis.
Io . Io .

Qui Sophie petforare


Signum vult 8L iaculari

Prope apientiam .
. Io.

Raro bene agittare


Scimus: telum 8L vibrare

Lyppi nam unt oculi


Io. Io.
Pauc habent herculeas

Nunc agittas 8L pharetras

Cunta quibus tetigit.


Io. Io.
Stultus ergo iaculator
Et ignarus agittator

Porcum fouet ordidum.


IOO

IO*

FOLIO
Egloga thom beccadelli Cimbri adolec

culi primari( 8c impuberis domino ;

. : 8 _

L) MO

canonico digniimo/ac amiciimo uo di


cata.
Philorhenus 86
Marcia roma fuit bello crepitantibus armis
Preditatqu populos frenabat ola ugbos
Roma !:1: 1; 8
; alias gentes ; : regna

Me. l

Omnia mutan vertuntur 86 omnia paim


Hunc galli decies quos vicit roma iugumq;
Impouit collo .domuit leuiima corda.
Acendere alpes comitantibus ;
(3 Roma
Talia quandoquid voluunt ua pena o rores
En .. hos nunviurus agellos
Quo properas nore decus o philorhene camen
Piula cui reonat noris notiima terris

Phi.

Dic quo feinas .que tanta negocia nunc te


Verant :ne mollem pois pirare quietem
Melophilax nobis multos numeramus amicos
Sed atis ee putem i de tot milibus vnum
Inueniasaecreta tui cui credere pois

Conilii: 86 quicquid ub petoreconditur imo


Te fidum ex tanto numero nouie o dalem
multis rationibus vnum

Hc unt nota atis ed quod nunc inat agamus


Phi.

Quodqz peto peragas :nii im tibi forte moletus


An quic_ vero polini reticere odali

Quicquid nunc agicemzpaucs (aduerte)docebo

Fama 1is gandensivtfcis )per tura vagatur


~M_
;

Callorumq; refert itetum properare fuperba

Agminazqui italicas veniant popularier oras


Trans alpes remeare meo fni cordi
Italicis po teris ltus ne recedere terris

Me

Florida rura vides 86 pinguia meffrbus arua


Nunc ctifo faturdifendunt vbera va ;
.An poteris patrios dimittere amice penates
Cu m fuerim folitus noftram tibi pandere m-en-tem Phi'.
Qui mihi lint patrii nefcis o 1 penates
Italicis non el(credas mihi)patria tetris

Pulchra mihi patria gelida celebrata fub at


Romanis infenfa viris quib us afpera bella
Intulit: hanc vicitmarius fed fraude dolocp
Seite liber fub quo tegitur tua patria celo
Illa ducis fequitur audens vexilla Philippi

Hunc amat hcq; ouet foliro hc veneraf amore


Huius diuiti toto celebrantur in orbe
Hana vrbem extollun-t flici nomine Cimbri
Flandrenfes quos nunc mutato nomine dict
Illic formofas poteris reperire puellas

Illa quidem merito-foelix prouincia dici


A quocunq; poteft: 86 fortunata vocari

Que regitur dulci diuine iirps alumno


Vt decethanc iuuenisbelloq; : pace tuetur
eris alter
abparente
illo
A Portunatepuertu
Quo iatare potes nunc
genitum
te fepe
Fortunate puer manet ingens gloria nomen

Nempe tuum quem non tribuet tibi funus honor


Sed fm virtutis apex quofcandis in .

ML
Plv?

)
numina magna fauorem
O decus egregium diuini

Iam equeris gau-deqz eq domnantibus armis

Fortunitate patens eqdem cui gaudia natus


Tanta parat merito felix meritoqz beatus
Ante obiti poterit upmaq; funera diei
Preterea veneraf am at ceptroqz potenti
Maximiliane tuo regitur Germania belli
-

Princeps nobilium germen ; ola viroge

Mcbphax- Ergo beatus ers iuueni q irpe deogz


Pro genico parebis 8L hunc venerabere diu
eqdem inuideo/letor magis inclita ::

e Nempe tibi patria 8Lfelice principe tuta


Aduertas mulcebo tuas puto foritan aures z
Si philorhene tibi referam quod ertur ;
M aximianus ade [placet acclamatus ab omni
Italia referens aqlas domnantibus armis

Nunc aquila veniente timent nec credere galli


Italie e poe putantiterq; venire
Hec i vera forentz i Maxmilianus adeet

Tunc timoromnis abe 8L ert mihi numina po


A incerta volat fallax ; !! orbem .
Sepiuszacqz replet alis clamoribus aures
Verba atis dedmusti verae ama manebo

Hunc ego paorem mihi qu dedit altus appollo


Cuen
huic
cmit
patria
muarum
e rer8Largentina
emper amicum.
redundans

Hunc mihi non rapet-terra linclementia mortis

Iamqz vale: 8L tibi int elicianuminaemper.

ordine@
. .8:.
. 1 5 z .

Ag,

a; dieoobs po

4%,.), mendrem hora nona


?

--

-.:

E";
l.

FOLIO

121% itwzqnar rfi : :


nmnm rerum
Srultogz ingentes cul pauim us hactenus aufus

: ftudia/ 86 mores linteritufq; graues:


Qui cymbas/lintreslparcas/ilataiq;/liburna
Merfere/ 86 gaulos/profumifafq;/m ari.

Corbita non illoslhorialautmyaparolphafelus


Turati laut celox :nec poruere rares.
Cauravls Pc Q; fi fedulius caufas fortaffe pericli n
muli,

Scrutemurzlaqueos interitufq; fui:

Perfpicim us cunitos fine lege arq; ordinelremos


Traxiffe: 86 velis non pofuiffe modum

_ Arq; ideo Scyll/Syrtes/breuialatcp charybdim


Vortice detrufos : naufragiq; pari .
quibus/in fumma/repetendo ab origine ftultos
Inuenio cun`tos hoc periiffe modo:

Of.vi`.82.8. Q; pretergreffi legemq; modumq;/viamq;


L
Quam deus 86 rerum ditirar ordo clecens.
H1`ffXXX_l`_ Oia que in celo/aut terris/vel in equore viuunt:
Ibx"x"

' Ordine feruanzftantqg vigentq;

Quem ii deftituantzfi viuere in ordine eeffent:

Continuo intererlin nihilumq; ruunt.


, Ordine infirmo fratent_elemenra/petirenr: _
ordinarenia
Ordine habent certultempus/86 hora/fun
ggll8d9 Ordo nafcendi : 86 vite certiffimus ordo :

1_}_,},:

Eitq; fu mortis tempus/86 ordo placens

adcorin. 14- Ordinis hec. virtus: vt certa lege modoq;

xv

Cunta gubetnentur_:fubpedirata_d.o.

CXLVI
; vt quiqminorlmaiorem oberuet: 8C illi

:;.::
de :.

Pareanatcp libens rua petita ferat.

ibrdutxgelcejjrrarche
Hunc prim inituic rer parer ;

Ordine d pouit ; bono.


Principi o per e d condere cunta parabat
fugis
ordoatione/choriiiq;
mocloqz datur.
IpiSpincibus
etiam inter
e cerca

.
:-.9;.
principi!!

Clicolarentzmaioris:ille minor.
Mox ed in angelica eni: deus ipe ruin
Natura: qualis dum cupit ee deo.
Sic bonus ille prius @ z mox ordine rupto
Dum caput abiecicztruus ad ima .

de titrilcd'.
Mathxxv.
u. Petri. ii.

At reparare volens lapum deus optimus ill.

:..

Iobjiibxv

de pmdid
hmc etiam

Genio,

Condidichumanlcituitp genus:
~
; voluptatis paradyum deputatillud:
Ordine dum certo viueret/atq; modo:
Vc caput agnocens ummzprecepta equendo

depadi.
primus homo
-machjx.

Illiuszpe feris rex forec caput


.corinth .xv.

Omnia ubiiciens hos ; ub pedezaltem


Se qioqs ubiek noceret ee deo .

..

! .

Indoluic ed enim deertor tranffuga demon:


8..
: ..

; poe hoem ire locz'

Procinus vtcaderet ,prhoplaus ab ordine iuo


Suadet: vc excuteret frena iugqz docet.
Sic heu prime parenswix ex tua regna p horas

Integra eruabas: pulus ab inde cito .


l!

(.11

?'9 .
1.:.
de pe.d.i.8c
. "
8Lc.:

FOLIO
ll*f1'1P1 Qu oq; die prim ; :rebuf@ crearis

Prefetus :regis nomen habere finis.

f_m_x,,'_ tuo panem fudorezlabori


Subderis afl`iduo:perperuoq; { .

Caufa fuitzrero quia cedis ab ordineznec vis


Subdirus effe deo :fpernis habere capur.

. Sic faftavt Sarhanan celum retinere nequiuir:


_{_;_9x_

Nec paradyfus Adanzmox fed vrerq; ruit.

@rim
rigiiiiiniuirfalis.
Iniio.i'.c.li'cet Cunq; deus vidit cel/rerrafq;/reliro
f__"[_r"f' Ordine pollutaszdeferuiffe modum:
inl3fi'.;lil'. Ierarcham celi: terre 86 cecidiife monarch am;

_*_f'_~;_i:__lg_:ll~

Serualfe 86 neu trlrradita in arce/locum:

Regna fibi foli deliberar orbis habenda:


Regaliq; fua velle tenere manu:

Nec deinde Adamoznec ; po (ealmdi


`

Regiacniifitfceprra/velimperium

'Ceubell duxifigna videns fub milite forti

Perditazmoxreparatzferuat 86illa manu

lifurpatiu regniiriims
Ge.i1
_ Atnoua re gna Cayn/c
pofteritate
maligna.
E
hc 'uitaf
..

.
~

(: dus

Vfurparefibi cogitat/arq; fuis.

regni vfurpa De quibus ipfe deus teltarusrpenirer inquit


__;l_},f_.12;; Me feciffe hoem :perdere eq; placer.
igieciuildeli D um violant capitis legem : 86 feru are recufant

G"Vl ..

Ordinemelftatuit qudeus/atqgmodt

c.v,

ontinuo cun os oies

__

Ge.vii..

eptunnns in v _

Merfir: 86 abforbens corpora rapit.

CXLVII

(entibus innumeris de milibus: vnus in archa


Olto animas Noe ieruat ab interitu.

|.opn.|

Hunc deus vt vidit feruanrem ex ordine iuifa:

Tutatur:natosincolumei@.facit.
Sed mox infelix Cham us /pudibda reuelar'
Dum partis:infregitiurapaterna nimis
Ordinem 86 egreiius/meruit maledici'er:is@
patte in exilium migrar ab inde5p`cul.

! hebr_e.:i'i.
Ge.viii.
.

Quo duce celipete turrim.ilruzxeregizgautesr

gerix. 8.xi~

Se@ pu tant fluuiis. iubtrahere at@ deo


Quos cleinl'ing_Ltar confufio faazpbabatr
Ordine corrupto-non placuiie deo

I0rpif1.ii.f.
CN

iynorimunarthia ~
Hiuc86 in Aifyriislelo ducelpiimatiranni.

iunfaas iti.

At@ monarchie funtdata principia:


Viurpata tam~en:ne@;enim.fumpit Belus'
Sceptra iibi/aut Ninuszcilituenredeo.
Quo moriente : fuit terre `corruptus'im"que
Ordo:modt'i 86 legem liquit homo/at@ defi..
Idola fculpebatzvaria quo@ imagine mdus
nec modus ille
deo.
SicErrabar:pl'acuit
quo@ milliefltrirenterroszter
qui@
per annos:

_l_1g7.lr.xvii1

iubieteiu __

Hoc regn/excreuirileptra@;lata tulit.. V


Sub@.iug illius mifit deus omniaregna"

ug7li.ii1`i`. _
c.vi.I5 ibi n
abelo F3 mno
lnchoet..

Quefine lege/clat defcru e_re'modum~


Sedi luxi fequif:dum@ ordine Sardanapalus.
Negleto viuit:dei`ii'r imperium.
Id q_uo@_ceu fuerar prim :fic iolis ab ottu

Proximius: fiuemregna leonis habent..

Viurparedi/
cir' g _appomt
n anu rei non
prtiglo.pe.ii
qgIll\1ltIe

I'ull.v.tufcul
ug7.l1'.u`. `c.
XX.

Potio

1'~V1

Huius en euulfe funtale.qi'1reliquit _

[ l.

'

: domini abieciriuifaliugumq; dei:

Qrofufs f, Trflfulit arbaces occifo Sardanapalo

U1\Y~

. Impium in Medoslatq; orientis opes:

monarthia.
Sic vrfi incepit regnlfceptrum/arq; po
__
Que bis cenr anniszfex deciefq; P. etit.

1C_'":`_r_, Terrar interea/verum_regn/ 86 ditio ois


vnineiiale

In manibus'iteterat_i`olius vfq; dei

Df"Y...
ui arribus/mo ; :&1 hetis:
ho h`m1Q Id)dicbufq;/fus iuiir habere ?
Iud1`1~1`1`
_;?_8_c_ pm.

Non regeszfed tuto_res:iurifq; miniros: I


Arq; facrdoteshos iubet effe fuos .-

_ ~ jjunturum trgnum.
,~,~,_ '

I. Qui licet ifraheli reg populo vnxerit:86 Saul


Legerit:ar_moclici'r'ex1it ille foli.
'
Vniuerfalem neq; eni hunc iubet effe monarchaml
Sola paleitine his predia parua dedit.

p2fHl9"P-_" O quotiens reges illos quoqgmutatzacerbis


h
D um leges fperntlaficit arq; plagis. '
Iol`eph9. ! Pretereo bifquinq; tribus: q ue cafpia nic gens

1: colens :fregi: nap 86 illa fores .


_ _

'Ordo his viuendi bene d peruertizatqz

5Reg__z_
Dum mandata fui deferuere dei:
f|,x|'1'i_. Regali prim 1 :
If.Ph"~ l~ D urius 86 grauius mo x fubiete iug.

cm'

Qui trai in meclos/vbi feruitute modefta: 8!


Perpetuazpecoris more mocloqz iacent.

'.

CXLVIII

V|xqquadringentis/olaogintalfiinulannisz A

101112119 li.x_.
c.x.de i_1_O_l_11l1_

Hocregn ud/quattuor atqsletit.

gris|.xun.d1

rgnurnptrfarum

anms.

Stcq; fub hoc vrfo regn Babilonis adauftz


Perfar fua lege modoq; fuit.
Ordotriplex oris fic creuit: 86 ordine terno
Hoc fteterant dentes camiphag vfq; fete.
Sed Dari infignis vis/atq; potentia po
Extulit: 86 fecit non fua regna fequi:

Babilonior
Hi'ere.xxvi1
Dan1'e.vi`i.

Darius.
Iof_e_ph" l.x1`.
c.vu1.

: I 86 occifuszvitamqwf86 perfica regna: A


Ordinis euerfor finit: 86 imperii.

Iufi;i`.'l1.xi.

Ante
hunc 86exigua/difperiitqgmanm
Xerxes/d militar ordine nullo:
I Fufusab

Xerxes, _
Hrodolnvn'.
Iuuenals in

Quiq; adiit gtaios fremebundimore leonis:


Inftar inox leporis : attoniti:

aryra obus

: bis mille rates ihbmerfit in-qiuore :gentes


rdine dcaruicpdidit im1umeras._

11111111115 11.11

interns

lrranurimnnarrhia; ~
Mox fed Alexander vitor/fic perfica fceptra
Ttranftulit in grecos : Macedonq; lares.'

.macha..
Dan1`e.vi1`.

Iofeph9.li.xf.

: pardi erexit/duo bis diadematalin vno .


~Corpore:eiq; alas'/bsdedit eie dnas:
Red nimis excdens legem . d@ ordine viuit

pto :mortis poculadira bbit. "

; in onarchiarngdtaxat quqgp annosz


In duo dena fed hec regna cadunt.

Infli.11. xii'.
Io_feph.l1'.x`.
CJ,

Siqtria regna dem hgc/fraterna morte facrata

8 Prrcipi ifinem tc habuere fuum.

ugP.li.:'w.'

Porto,
Npe Caynprim_ fraterno fa
(,

inelregn

Incepirzquod poli migrar a Alyrios.

, Vltimus Affyrus per_fui_fie_ra/Sardanapalus:


.

Imperio Medo principia atta dedit.

Cyrus

Primus apud perfas Cyrus :ppriapparenrane

H_d-M

'Cede : dat ho_rrendi principia. Imperii .

'I3___{_.f_x_m._ Maximus 86 Darius I perfar grandia regna


g,|,'_',

Tranlrulir in grecos morte fua indecori:

'Co natis eren priislnotifqal86 amicis


efus: Alexandro tradidit imperium .

N25 Grecus Alexariderppria num morte veneni


L Cogriata occubuir:interi'irq;_ manu!
Romulus Fraterno primi maduere fanguine muri:

fc;

Sic vrbs Roma fulcecle haber/aufpici .

_Suetoiiius D.einde Monarchia qui Cefarvendicat: an non


Cede fua:tanriculminis auoreratf
Vliimus rex

Infatis (fuperi auerranr quodlongius)atq; ezr

;l'0m3I\l1S

(Principio vt finis par lit vbiq; fao) '

.;:

Qlpromanoge rex vltimus/ipe fuor

"

Fimereastandempluerinlidias. la

'

umauiimiinptrium
Ar medio I varia_fortunal.rempore .Roma
Exrulerat fefe/princi_picp,capir:~

9m__f, _

__

Regibusin prmis:dein:confule:Cefare dem _


Ordine 86in fmo creuiradvfq;deo__s_. . '
Fundamentalocansregnoffceptrifq; futuris:-1 `. _ j
Arq; monarchie principia am plafue.

1.51'.053 Mox Rome reg diadema: dece.mq;vir_atus _ _

'"

ImPffi.wiii1=smeihfprerusvtgtdsiir

"CXLI~_X
Prebuerat ptim ipeci@ titnidiszvr fe
In vetir Cefar iecetat.imperi.

dehoc P:iul9
Oroius_

Suetonius i

Sic etenim ablata pardiditione/86 achiua:


Grecor Romam iceprr/86 habena venir.
.He@ monarchie cuntelicet ordine certo :
Plutima fub fcepttis regnahabuete fuis:

Non tamen in toto dominate ,ptinus orbe : Nec iua tam_late luxir vbi@ manus.
_

rgnum
.
D onec verbigena rurfus fub principe chtiito:
Iure fuolrediit machina tota deo.
Qui cu_n_tis regnis ceiiantibus/ar@ monarchis:
Ad iolchriit regia fceprratulit.
Totiuseir@ ad mundi reuoluta potellas:
In celo 86 tetris : data cunta iibi:

xxxv._diTt.:'|b
exotdio

`.El'aie.4.8Z. 5_.
Dani'. 2. ad fi.

. _
Ad hebte. ii .

Sic quo@ ceifarunt regna vfurpara titanuis;

Cuntori teg nam tirulum ipfe tulit.


Etmetito :domini tetra eit:per e@ gubetnanr
Reges: at@ ad ptiiiet fol.

Hina fequitut:Q preicripfit [ nullus vbi@

Zaclxix. _
'p`s`.lxxi. __
Nlatharxii
Luce.i.86.7.4

Pialmo.xxiii
Proueiuviiii _J
c.vi_`g|lai1ti SC

Cum vito /at@ m ala/iura aliena/fide .


Siue igitur prima penfes ab origine regna:
Illa fibi dederanrprincipi abi@ deo:

c.l`i.de gicrip.

Dani_'e.1`i1'. __
. dii

Sic titul/iullz@ fidem renuiffe nequibunt:


Pl).p.l.Cl ht/

Temporis excufat nec bene curfus eos.

res. ff. de di/

Siue acarnigero repetemus principezchtiilio

prefcri
. ner.
epl_ie.v.P

Solidebenf regia fceptra foli .

Reg; iub hoc poruir/regis no meu/ tirulum ve

i`.pe._i`i`1. in fi'.
zl.dii.i noun.

emo alius iuito : iumere principio .

_24 q.i`.loquit'

v.i.

l.ct querebat`
C.v vi

FOLIO
Nec noscmoueat Ceiar c porelate
Qui regna 86 terras detinuere diu:
l.vitia.C.de

Viurpata ereni fuert: pofieffa neph ande


Abiq; bono titulozlegitimoqy modo.
` Siue ideo Auguft reperes : omn vel Iuli

Inn9in'b

Progeni: aut Hauios1Anrh.oniosve pios .

Hi Conitantini magni viq; acl temporazchrii


volui_n9.xvi.

%f;;.'e_x_

Regna: via illicito preripuere ibi. '

Chriitus nempe fuit iolus rex vetus:eiq;

|,.x_'

Deberur mundi fabrica iure .

_
Ipfe futurogz faciens pontzipie iacerdos
G5".&'4 Ordine Melchiiedech . pregenitu iq; deo Q
V Quofit/vt ad chriil:;'|/celi terreq; _poteilas .
_
Pertinet ioli/regnaq; cunta fibi.
14 qd qma Qui perro/arq; aliis fibi iuccefforibuszillas
cuuqs
:<i'x.dil.c.1'ta Cmiiit totasltempus in omnelvices .
lSC"b'1-
' terri_s
ai_: op r'im_e pe r re l'iga bis:

|,_.,
Hoc etia in cells vincula firma gerer.
h""
_ Solueris 86ii_(.1 u nexuznod
verelaxes:
Marb.xvi

,,_,|mf : eade in celo (crede jiolura rnanenr.


x'iv.cl1I.tria

funlanrinusmagnus

_.'_;j5delllcc Id Conitantinus cognouerat induperaror:

fiiiinammra,

Arq; bon agnouit/cftituitq; fidem:

Dum capit a petri iibi iucceiiore corona:86'

Imperinegni tum redit ordo boni.

. vero ecetu chriitus


regnare~capu

m:iut.vt
cle/
_[_

Wfl Pf_l_I!r- b

1.i`fvnus..de
;

Cuntor cepit effe homin/arq; duc:

principio/finis qu adrabat: 86 alpha:


.

mega coniuntiulexqs modus redit..

CL

compia@ fait cimmm apra rr=iai'fuq;

in exrraiag
bonifa.v1'1`i.

atu gladi
porrigere
iSic_Arq;
veri regefq;
duces:
quicunq;ancipitem
fuere

vn fan&am_

Intereaza petroiceptra tulere fua.

xx1`1`i. q.v. no
olum
de rullex ore
! de iu.
IOhan.x.

Q1, fi forte aliqs/petro fine/regna recepit:


Ille vi`urpator/prdoq;/furqg fuit.
Non etenim intrauit ad ouile per oftia vera:

Ordine fed fclozmore modoq; lupi.

hoff. p9 Iimo.
' |n.c.<p fup.

de voto

Sic iam mille quid/qungentenofq; per annos


Romana hoc fteterant ordine fceptra modo:

Rei: : vt inferior pap:iimul 86 fateaf


Effe hunc cuntor fprituale caput:

Atq; ab eo imperi capiatziuretqs fidelem


Tutorem Petri fe fore/86 ecclefie .
Vngitur iccirco :darur 86 gladius fibi/ab pfo
Pontfice; vt prauos cdatzametq; bonos.
Het funt illa/deus que fecit/lumina bina
Magnazqbus mund lultret 3 irradiet.

c.l'ol1'tede `"`

ma.& obe_.
x.cli.fufc1p1t'.
de elec. vcne/

rabilem

cle.|'.de .

lxi'ii`.di. tibi
de fa.vnc .c.1`.
.

cli`c.c.folite

Maius quippe diem I teu lampas folslobambitz

Arq; ai am inmat lumine }; factas.


Quodq; minus/not illuitrat: terrena gubernat
Corpora: 86 a magno lumine lumen habet.
Hic ordo rer eitzmodus hiczlex fma tonantisr

Maiori/inferior fubfit vbiq; fuo .


Quiq;poteltati feu contrait: fiuezrefifitz

Difplicet huic fmus quem dedit ordo deus.

.con'n.vi.
hanc :

bar tho.
trahde rege
86 regno.c. xv
de ma ! .
Cl 1'i'fer1`Ot
xcv1'.cli.duo

hd roma. xiii

iomauamunarrhia. ~
Vir de`ideril_Daniel fantiifimus/olim
Dam`e.vii.

Cunta hgc_pr_euidit: poiq; futura canit:


` '
"v.ii.

F01 IU
Qudo leam primsmx vrfum dentibus atrs:
Deinde etiam pard regna priora Inotar;
Que. tamen exguo cluraxrunt tpe : nq; his
rclo fuitnulluszlex neq; Icura dei.
quarta beiz. Bfa quarta gif mirabxlslh orrclalforts/
Vfa ezzcuna vorans/cmnuenfq; nimis :
Dl`|'mils relquifcp ferns : cui ferreus oris

Rus erar: pedibus cunfa aata terens .


dregna
,

Cornua magna deccapts : cornucp mnut


E medio : ,pdic horrdul ..
Idq; oculos habuic tu rpeszcontraqg tonant

Verba loquebaf grandazdra nimis.


fera/Roman regn fgn abat aperte:
Arq; monarc_hamlC`areq; ugum..
Quod' maris occdu pofut ||1._

Angul 8L Europcontnet exgu .


Icl'quoq;fucceffu clufum temporszex fe
Regna decem fect:pt|'cula`q; decem.
SicQuxlbet:
capti_al>lraxit
fua fubdta
mbra/fidemc;
86 clomn
fpreut habere
fu. l
Ille arms.:hxc vzfefe fofcrpfit 8l alter:
Hunc papa exemt prorfus ab imperio.
lf2fPl1l?/Cernmushoc pao null fub Cgfare terr.
""

Stare duzparetrex qua~nulluse|':f.

Arq; nlar reg:populq;/vrbel`q;1Gleles


Impo quondam :libera abre :
Nemo : curar regni defendere lxonor'::`
Sed pruata magis cmoda cuq; placent..
Aceph alos ine f1'nev1'cles:pedibufq; leuats;
Incglum:fupraperplacetre capur..

CLI.
Ordinrrperuetfociirrrus
Pofrpo-iirizlextremofubiliruere
p"cedit:equiq;
loco.

. ,g_,,|,',6_:

Proinde [ voluit/agitar@Germauia cancri'


More mel_t_1tcancti multa agitataaretro.
'

jfigitra rtlI.1.CGGCG.m
Credire Germani mox plena periclis
Venrirra~:86ma'gnis cunra replenda maiis.

Heu quant'. vereotne nos fata impia ranganr;


__ Etfceprr anobisimperi@ aut.
Aipicite h ancceli cerniris (_oro}fig_ur.
Se cancro iungitiydcra feua nimis:
Saturn/Martl.at@:Louemrvariabile figui
Ciungeus eancrizfriger 86 humetaquis.
Indicar arq; ienes liuuenei@ 86 Mattia corda.
Et clet/inilabilimobilitate frui.
Que@ agere incipient: quicqd placet: ocius illud;
Prorepet Cancri morelmodoq; retro.
Indegtaues clades : patrie 86 cis Erynnis.
Er ma-la,pueuit:dii phibere minas.

C.'i'im'&iom`-'
um fupiommi
planctarumf

Multa quidem nobis: altra/86 fetafata.minan`::


Cogitat ar. nullus ram-ppe adeife diem:
Tempus.erit:fcep_r_r a nobistolief/86' ibir'
Longiustah. faiterrr rh"eugl_o__na una d`0_{ ,_

Quis mihi/fquisllachrymas1dabir;.vtdeete ruin'


- Communpoifimzivelgernereinrerirum"

iIlrfrinu:pniirant'i_jjniuii
_ 114|1|1
_ _
_
_

.EtCon.Pcaurinus.'Ihraciaregna.nouat..

.C`5ifIltl'no-/I'

lys ,
Ihraclj

FOLIO
Ponrifices medio rulitinclyra Roma beatosf
Inrereaq; hor pariiit imperio.
At Conittinus firmar regna: duobus

Circ iepta fretis lboiphoreoiq; mari~.`


Arq; arc Europe po fuit fortemq; bonq.
: vall/lybie ctra/Aieqg minas.
`
Nomine de ,pprio vocat hanczyantia quond.

Vrbs que dita fuitzclara poteniq; nimis. Grecor retinens fceptr per tempora multa .

Hint quoq; ad occidu ,pipicit imperi.


C_quafer_n/ Sed pontici imo parere recuiat:
1""`
greca genre vetus .
AtTollif
neq; ficalegem
ecclefie/feruare mod ve

Curat: 86 iccirco funditus interiit.


Nam iua d capiti iubducere colla putabat.
Brachialcollalmanus/pdiditarq; pedes.

Hanc Scyrhicanup veniens Othomnus ab arro


Iniidiis cepit. iubdiditatq; dolis .

Competir 86 tand grecus/quid ab ordine ,piit


Cecler_e.vel propri 011 :: caput.
Perdidicitq; grauifortuna/acriq; periclo
Quo deus acephalos puniar exirio -

franatiu
mprrii
C;l9__'_"_; Tranflato imperio a g'recs.Germana'repenre
[Ill

) exliigclnz

Natio/iuicepit regia iceptral 86 opus .~

hvm " Germanus quia namlnoitro qnoq; natus inorb


nlongeama
gum-aco _

Karolus. 86 vero
~
iemine

theuton erat.

Nempe orientalis francusfuir.vnde recepita _


I

Francia gallor/quod modo nomen haber.

'C_LII_
Germani
Sceptraficfacra/86
nos annis
vittas
,ppcgeffimus
feptingentis
im peril

Rm

Quo liquido patet.interris gp fcula tanta


Nulla monarchie gens tulit imperi.
Nam Babel'/Aifyrius/ChalduyParrhus/ Ache
Vltro citro initabili regna rulere loco .

At nos Roman nomenq; : vrbemq; facratam

Continuo in noro reximus imperio.

Quo dq; magis dign eftzreliqui quia iure paterno El


I
eores
Hredifq;
loco regna habuere fua.
Impm-1.
At rex Romanus/legi p vota viroz
Integra picanr/nobiliq; duc.
Eligit hunc nu-llus Q non iitcfare dignus:
Etqn fceptr iure fuo ipfeferat.
_

Traditus hic modus e'/ordo quoq; Cgfare thone (%f_fl1f


Quo regn melius conftet 86 imperi.
ifc?f[,~;|
Sepe eten ignauus vel inersl vel inutilis excors
Nafciturzat legit/frugi homo 86 eximius.
Sex ita principibus legiturRex: arq; Boh mus
qf hf*

Rex paribus votis fpe vocatus adefk.

_ ;;Ppilc"';

Karolus his quartus dedi t eletoribuslampl

rc.1'u.li.v1`.

Rheni veftigal lgrandia dona fatis.


_
Cent mille quid nummos capit inde quotnis fflgloafltg
Quifq; hor auratoszrex haber inde par.
11$5$
Vnde eri imperi defendere iure tenenf _
1f"b~

Confiliolatq;;armis/corpore/prdio: r
Etmeritozimperiipenes hos fubfranria maior
Nam refidetzad eos cmoda torafluuntz
Imperi fed egetzvix nunc Aquilailla decora
Pennigera eff: rapiunt cuntta fer.

FO LIO
0i1l'1`i*fb~ mferaton :cui n`on tam dura fuit mors:
.
Quamlacer acambus qu foret ille fuis. ; .

Decnins Horam conllio Rex fingulafatapegii:


1:2;f;fg31i

in epm.

Semp:8 illogzres Reut arbitrio:

Cunq; illis tralzatcommaz cunta reuoluens:


Quod facroinprimis mminet imperio .
Sed prgnantes Germani'a nolira dietas
Semp habeubinas vnaretenfa parir.
Qucp fuit prdern nouaziqa puerperazprolem
Parturitghgceadem mox quoqimiatereritl
Dum@ diu trahimus cuentns
Nil reliqu : ni gp cppatuffe fatef .
}; huc veniuntzqu fit ecluiotand
_
Scire petuntfallo fertur.aba:a dies.
Inde etiam nfultat nobis gens quq; :dietas
Ciermanas grau1'das:8 lne fine vocans.

Caufa paterzqfl verbiseffarier aufim:


Principausnoris n moralongaplacet.
_ T"1 ` Quris aquasin aquism,puide.l"antale:fednos

Confilio ex vno plurima nire iuuat.


Salucsthel V

er agit hilltoricus (quifqs fuitlle)priufi


Incipas fal::confule : deinde age opus.

Is non confili pfuaferat effe phenne:


Sedquo confnliis pficiatur opus .

QFab|`us
Seneca

Fabius quintus/diitarorfeeeratzis qui


Tardus eratzfed n fic quoq; defes erat.
Nec nos aut prceps fat laudamus : 85 expers 1
Confilii:iuge nec confilium vfq; placer:
Seis quid forte velimzmedi cenuere beati:

Qui poil confili: fata iniere tamen.


At noslah mfcn' |'ngeniolmcn'toq;Agmcnd_

Gcnanzlongas qurmus vfcp moras 1


: nihil aut facmus: aut fropitantcr aguntur
Rcs nofrzncc ade: vllius ordo modi,
f C

l'

Shurnnrrnprno
~

Dum_ nos conl`ulm1us:'1`hurcus fualttora ,


`
1/ _ '_

.Qu Iftrum prus`obtnut:moxl|'ttora` dibt


I

Rhen:8 Germauis nfcret extum .


Iudc
alio (rmorclhrcgni
traducere
fceptra ~
Ccrnemuszlnoftrv
86 dcfcere
mpcr.

I Tradmu ncrca ram forti; corp; vino; ,

tuuat gnau vuereluxur:


Noxus obeus ludus zafta aleapnx,
'Scno dfplcutzvuo fua cadet.

` I ' ''P.
' ._

mcliuszvatcs vtnam lm falfuszat illud


_
Fata canunt; monlrtftporal 8 alra docent A
Nec mr uobs ficanccr forte mnctur;

f _ .

Iax nug Cancri cpmus ire vam.


Germanovcro gcnitos dc gcrmvne/quondam_

Gmamms

Acvcire fratpeslfama fuxlfc canit.

g`_g|9_,_4__

Nulla fed o fuper hode concordia noffrs


Germ anisznec paxzlex nec amctg:

`d.c..Strab9
1

Sed in cer grafantur more leon:

Raptonfq; fludcnt viuere more lupi. _


Heuguant
vereor
bella horridalbella
_
Ilntefllna, fnjnul
furgerel
8 ire procul. nephda; llfatg;
Nam rhen(metus cl)vudand'l`angue multo

Neue I'l1_i"tfon_1|_:es/lcglua cruoris agaut: V


K

Ifoly'

i=oLIo
,

Dii iuperiltalem Germano auertite pelem


_ ___

'

Prelia pellatis Theutonicoq; iolo.

Longius in ThurcoslArabeiq; I 86 Achaica regna

Hecbellona ferox pulia/86 abata .


Re na eren diuiia caduntzaclitus daturhoiti
:diipar vertir_aratra iugum. ^ `
('

ilontluiu wuzmanfre
Palinodia `.'~".

$1 quid noftra queror t ,pipera ieculafque nc:


Vnanimes regi conilituere duces : 6
ptinci;p_i.6c
niratu impe/ Qui Ptabili imperiii:86concordipaceligarunt.
___r_ix`o_bedinri.1
Reddete iudici/'iuiticiamcp parant.
Foelix Vgionlocus/vrbs fauftiffimaRl1eni:
Concluium hoc tand peneslexrat opus:
Per quod fama verus aboletur/86 incipiunr nunc
Ordine/Cermane' res /coalere bono .
Iudicium deincepsinopi datur/atqipupillis:
Iuiqfiminiftrarur pauperi: 86 indigene.
Iaoobi' Mar Preiertim c tam iuilus Idotuiqzlmodeftus
:0:}:
Preiidear

6 princeps

.- -- regar..
.iud1ciuq;
_ nn'n,m Quiiunior fuerit quis etate :latinus
re cmendal
'
At ramenzhumanus
:moribus arq: coma:
uo.
Illilmaturus/venerabilis arq; ienatus:
Ai1`ider:~86 prndens liuira/ienq; eohors:
Cmendarur

Turbaq; tam celebrisztotus colligere orbis:

Inq; vn poietvix ftaruiffe locum:

Roftra putas Romezfeu vic Martis Athene:


Seu perlament Gallia quale colir.

Iudicio hoc/leges at plebiicita v ebunt:

rg rnalimotes frena ieuera ;


_.`~

wr"

~-~_.

"

`..

-_

._


Quin 86 libertas Germani nominiszampla
Famaq; durabit perpetuanda :
Inde etiam fideifequif tutela facrat:

Chriiticolq; aderit prfidi ecclefi:


,g Hinc propellunf Thurci: atqz iniuria quuis:
Sua cohercen crimiiiazvifq; filet.
Inde parens fperet pueris conuiuere :
Hrebit coniunx ciugis (; finu:
Agros quifip fuos/reparareq; prdia/facro hoc
Iudicio Camerziufticiaqg poteft:
Omnibus hine terrisfpax: 86 tranquilla paranf

Ociaiferuan fceptraq; 86 imperium .


Het fortunafquid tibi eni tibi Maxmiliane

Aildi'inMa I
scimilianu' rc/

Eaporopha

D efuper a fmo venit/adeitq; deo:


; tam deuotos/clarosvirtutelbenignos/
Prftantefq; duces natus es imperii:

Confenfu parili qui regni extollere honor:


Iurandoq; volunt iure/fubeffe tibizo

Quis non tam fandto I tam iulto ltq; beato

Propofito faueatfpareat atm libens?


g Certe ? 86 corpus decet his impendere rebus
Que infl:ici'al funt bene cptal facra.

ii Det modo flicem finem/optatqgzprobatis


Aui`piciis:iufto principioq; deus.
palam vobis loquar/illuitriifima turba:

Confcripti partes principiszatq; duces:


Tempora
veftra
deus foelici
fydere
obumbrat:
Irradiant
vefttfata
benigna
diemz'
I
); tam prclaroziuftoqa :pimp Ifubeffe

Vos decuitRegi:magnanimoq; vito:

` x.ii.

Ad principes
elcor.
I

" 1=o1:1o
1111116 veltto regn tutabiille: ' `
Et veflrro/extendetfceptra fua .auxilio .

rIlle gubernatorzvos remi/arq; anchora nauis:


Prfidioveftro/portus 8 aura vent.
Ad cumes Vos
German
o uli
G"l9"
11:uoercil vobis
11: fog entes:
curapfrep
: otentes:
hermano

f Altra lxcet nobis contraria multa minenf:

Dita vncelmuszmaneamus
fimulzqus fydera in111:
Sydera
ordine faltem:
'
E _

11 fubfint/mbra minoralfuo 1
_ Parua licet nobis ft copia: vincere gentes

_0f<]_ml\\,

Poffumus oigenas:afl`it vt ordo tam:

f'f"m~;Elt aliqd modicolbene viuere poffe parata:


Re quoq; de tenui poffe leuare dom .
1 Sepe videsmodicas ex ordine pau pers :
i ~ -
$111::811:11 crefcere vbiq; modis.
iRurfus'cetnis item fepe alta palatia reg
`
Diruta:8C_e fm.o.pror`us abacftalocoz
A In cnercfu" ve_rfa'8 dlefta/regun
Ordine d nullo : dum ln,el`ege meant.
tclo. elli qui cunlas res creftere cogt in horas:
1 Ordo. ell: qui paruos tollit in altra lares.
Il"""
Horror adeltzertorq; frequens : vbi deficit otdo :
Ordine peruerfo :nil placet vfq; deo .
( 9Pff_" Tbeiirones adfveftr iccirco :patriqa falut
'~arlmP"
qdnenms
m

RefPsicite:8,r
eg is fufc 1 P 1: im P 1 .

111111111 conm' Sicetenf tetrelres/oppida valdomufq;


bum
Tuta fubincolumi Pcant fats im perio .
Nec vos pturbent/moueant ve ndta' tributa:

Qu; leuialcfacili funt foluenda modo .. "

~ i
Felix ::1@
totlque
; : . :
IlleConeruet
obulus bonus
e/fauoqziexponi
@ eruat ab interitu. .
Nec : :: multe
Soluerurit gentesISL populi armigeri.

. . [
&=

RegibuslAyriiemp oluere tribut'.


Sub dis Babylonmaxima cena fuit.

815.

Indis
dum domuitliic
voluit certareorientis
Semyramiszante
Exegit:
opes:
Peris longimanusArtaxerxeqz :

9.!.

Impouitzdictus non minusille


( 8L eru:|:8
! minus emeruit.

'

Macedonecp prius q' greciaviaiPhilippo t'


Deinde
8L Alexandre
ctribuere
i Exiit
editq;
aCearezmdus
vt uo.
..

capita hunc ceniim olueret imperio .


Qiis
vel apud Gialos(qui libertate fruunk

_ Franca)non cenum- pendere em; habet?, _

Adde vel hipanos zvel' totum @ orbem:


Italiam/SL-calabros/Sarmaricoq; lares :.
Quos metus/-atqz timorlregumqz potentialadegc
, Soluere cpuloszmagna tributa nimis:

At nos liberius/nora quoq; pontelvolentes:


Rem imul in norzoluimus exi .
Id quod nec cenus dici poterit/ve trigllt.
Libera ed pocius munera

Nec
minor
inde
manet
libertas grbis
prica/decuqzt
i Quo
etup
fretus
theutgniiis
.

FOLIO
Sed nos imperii rebus uccutrimuszvt nos"

Turati imperi ,pregare ;; 9028.!. - Credatur nec en parmihiolui ego penumi


;; libens ldudum :nec rehabere velm z

Publica quo impedi tam andra negocia regni:


Vnde alus_ patri pendet/8L imperii.
..- .

Theutona terra igitur capiti pacienter obedi:

Mdatis pare: 8L fer acra iua libens


Sic tua are diu po tert foelitia. ceptra:
Sic virtute tua vincere cunta poces .
Leuxxv 'i
Q1 i verba dei ctemniszubiicieris
Qui tete odertzhim tributa dabisz
.:.:
Caris ille iubet untzdare Ceari: 8L @
:.
Soluere deinde deozunt bona i qua dei:
Ordine ic currus noerpcedet opim o z
Temonq; trahent ordine rurus equi:
o -"V-'W Sic quocp vertemus cancritam mobile ign:

Vr cauda obtortacorpio ,pueniatz


Iupiter apiciet vultu nos orte ereno:
Firmiot Alcocothen Mars erit.`
SicQuifueratregni
breuiter ultos trancurrimus
: ordine riapre':
magna ruina ui:
i D 86 norma bene viuendi ; [

:8::8
_Yale inclyte letorz
. .

cqwrr

@pigiama1
delli Cymbri adolefcentuli primarii 86'impube=
' ris ad D . Sebaltian Brantvtriufq; iuris doo=
rzpoetam argutii1`im.Ar'gentine.i
6-A : merito flix germania fama:
Ih
Iam poterit laudes fcribere dota fuis:

Bf11g

Cedere i po terit/poterit quoq; tradere palmi


Aufonia : 86 ceder Grecia magna :

Bf
nudms

Iftic ( nitent:aireaq; virgo gubernat: '


Celiuagifq; patentfydera queq; viris.
Pythagore hii celebrr: hii doti' dogma Platonis
` #Hic reperis vires o medicina :

" I

'Hic quoq; 86 Aonio reuocantur vertice mufe: I


Er multis capiti delia laurus honos.
fed volitans
famacaput
poet
LVnum
Pegafeo
meriit quiextollit
bene fonte

Quem leges nec ( latent: fic iura nitere V

Carminibus poterunt/pieriifq; modis:


O patriecolumenlnoftre quoq; gloria gentis
Branteztue vates firma columna domus :

Italicas ; venifti miror ad oras:

'

tamen calles:Ao_niumq; melos.

Eiufd thomelad Iohlann Bergrnaii de Olpe _


O cui pofteritas nunc debere negabit E

Ad Io. B. de.

I Olpezhomin qui n fcripta perii:e.fin`i_s .


Imprime co nfpicue diuina poemata fame.`_

|P

.BranQd_iui'na_hec_ condere mente


nng*

uu`-1

'_

su

Jl

'

;Porto

. Finis Narragonice nauis per Sebaian Brant.


vulgari erme theuthonico qud fabricatez at

_ Iampridem per Iacobum_ locher cognomento

lomuum in latini': tradutezperq; preta


ianum Brant denuo reuiez aptimip conca::

dantiis 8L uppletnibus exornatez _Et noua quadi


exataq; emendatione elimateAtq; upadditisq
budam nouis admrandi : 8

: "vrbe Bailien;
nup . 86_ man de _Olpg
Ann_ o alutis nie-M .GCCCXCV Il .KY-Mardi

1 B rgir lulrifm314111116;
A

Stultilgra naus Folio.


Bpigrma Iacobi-locher ad leor

Epfa Iacobi locher ad Seballian Brant II


_Carmen eiufd ad Sebalhan Brant

III

Saphcon Iacob locher excufants ngeni fui _ .


parutat Folio
IIII_ _
Epi rma n narrogonc Iacoblocher IIII

_Ad ohanne man de Olpe decatofichon


_ Iacobi locher olo

V __
_ Ad Iacobum Ioche: fubeund profetons

'

gonc e barbaria in latale fol exhortato _Seg


_ .balh'a_niBrant._ _

'

VI __ __

In narrogonic pfeion celcufma.S._B_ra_nt VI


_Pnfologug Iacobilocher n narrogon VII _
_Hecarochonn proludi au__ton's 86 libelli nari
ragonci. _

Argumentumn narrogomfang
_

'

Incpxunt fatu

De nut|'lbus_Iibrs Folio
De bonsconls Folio

VIII

Xx-

"

'
_

De auarn'a8 prodgaltate

' __

XI" fj
XII -_ ;

' X_ILI_ 1_

De nous rtbus Folio


_
De antquis fatus folio
'X_V_.__'_=
\ ' De dotrina filorum folio
_~X_VI_~
De delatoribustltgols folo
'HI
-_ Non fequbonaconlla folio ' _ _ ' XIX _

Dencompoltsmonbus folio

XX _
'B _ "v1~
_

"

"`"`~

FOLIO

De lefione 'amicirie
De contpru fcriprurarum
D e inprouidis faruis

'

XXI
XXII
XXIII

De am ore venereo folio

XXIIII

De peccanribus fuper miiticordia dei


De faruis edificandi incptibus

XXV
XXVI

De poraroribus 86 edacibus

XXVII

I De inutilibus diuitiis
De obiequio : dorum

XXVIII
XXIX

De nimia garrulitare
Inuenire rem alien-am_'86n6 reddere

XXX
XXXI

De eo quin alios aiaduertir 86.metpeccar XXXII


De conrione iapientie

XXXIII

Iatario 86confidenriafortune: `

XXXIIII

De nimia curioiirare mortalium'.

XXXV__

accipere _
De inutilibusvoris- 86petitiibus.
De inutili (rudio
`

Temere loquentes erra deum.


Qui alios iudicat
De pluralirate beneficiorum-

XXXVI
XXXVII
XXXVIII

^ XXXIX
XL
XLI

De eo q qrit excepres ademendandf' ie XLII


il De euitoclia mulierum
-XLIII
De-adul~terio~
Semperfaruus

XLIIII
ILV] j

Deiracundia exleui caufa


#De fortune mobilitare
De egrorante inobediente _

_
XLVII
XIVII

' `

De nimium aperris ciultationibus _ XLIfX = _ ; '


Ifatuoga-dno_fapites nos fitti cuenir L

/
Nil curare detraiones homin

'

LI

De fubfannatoribus at calumniatoribus LII


Contptus eternorum gaudiorum
LIII
Tumultus 86 confabulatio in ecclefia
LIIII
De pro terno ac fpontaneo' periculo

LV

De via foelicitatis 86 futura ; poena L VI


Prana maiorum exem pla

LVII

De voluptate corporali

LVIII

Archana eie recondenda

LIX

1 Vxorem ducere propter opes


Deliuore 86 inuidia
Deimpatientia corretionis
De fatuis medicis 86impeticis

LXI
LXII
LXIII,

De fecularis potentie exitu


De `prede{cinatione

LXIIII
LXV

De obliuione fui ipfius

LVI

De vitio ingratitudinis

LX

_LVVII

Suiipfius complacentia

LXVIII

De choreis 86 faltationibus
De noturnis ioculatoribus
De mendicis 86 eorum vanitatibus
Deiracundis mulieribus

LXIX
LXX
LXXI
LXXII '

De potentia fatuitatis

LXXIIII

De cura arologie

LXXV

D e geographica region inquiltione LXXVI


D e eo qui non vult eie fatuus
LXXVII
De non intelligentihus ludos
LXXVIII
Malefacere 86 non experare
LXXIX
De inprouidentia futuri
LXXX' .

De litigantibus in iudiciq .

_ ;
'

alle

1=oLIo
De obfcenis fatuis folio

LXXXII

D2 ftatus fpiritualis abufu

'

LXXXIII:

U2 inani faftu 8 iatantia

LRXXIIII

Deluforibus folio

LXXXV

De fuppreffis fatuis folio


De militibus 86 fcribis folio

LXXXVI'

LXXXVII

De ftulta nunciorum legatione

LXXXVIII

De cellariis 86 cocis folio

LXXXIX

De paupertatis
rufticorum arrogantia
contemptu

XCI
XC

Non perfeuerare in bono


Deneglel:u_morris folio

XCIH
XCIIII

Contemptus1n deum folio


De blafphemis in cbriftum

XCVI
XCVII

De plaga 86 indignatione

XCVHI

De fatua permutatione folio

XCIX

De
Honorare
cauillatione
patentes
facerdotin
folio choro

CI
C '

Superbi oitentatio folio


De vana
vfurariis
86. foeneratoribus
De
fpe future
fucceffionil

" ' CII' '


` CHH
CHI ' V

Non obferuare dies feftos


Largiri 86 penitere folio

CVI _
CVII'

'

De accidi vitio folio

'

CVII

7 De exterms 86 infidelibusfatus
CIX
De afentatoribus
fidei catholicg limperii
"
De
86 parafitisinclinate"
`
CX

delatoribus
86 obloquutoribus. ' V CXV
4. D
Dee falfaris
86 fraudulenria
CXVI
De antichrifto . folio

` CXVH

*
J

(1
Veritatem obticere folio
Retratio abono folio

v _

'

., Omiio bonorum operum


.

' De premio apienti folio


Negletus bonorum
infortunii folio
folio
&
De
moderata
mene
De laruatis
fatuis
folioturptudue
_

CXX
CXR

(:
CXXI
- i [
CXXIII
CXXIIII
CXXVI

Viti prudentis decriptio '


In cmendation pliiloophi

CXXVIII
CXXIX

Concertatio virtutis c voluptate

- 'CXXX ,

pigrmaad letorem folio

CXXXI

Obieio voluptatis crimintis virtut CXXXI


Repoio virrutis carme elegiaco `
CXXXIII
Latina nauis eu barca ocialis

CXXXV

Excuatio Iacobi locher. plilomui

CXXXVI

Socialis nauis mechanicorum '


De Nicolao Renner Arge. ~ `

CXXXIX

! Iacobi Locherphiloniui ad haniim.

autorem LcLIohn-Bieolpe .
numeros uos ut Iohannem Bergman feino
-adeant
CXLI

De mgulartate quorundam nouorumCXLII
C

5
De : viuendi peretibus CXLV
i Qpinordinacio caua fuerit derutionis omni.
*

rerum. folio

CXLV


'Ordpangclic Iekarchi folio
rdohuzmani geners

CX LVI.
CXLVI
CXLVI
CXLVII
CXLVII'
CXLVII
:1.111

Ordo regni vniueralis

Vurpatio regnorum
Aiyrorum
monarchia
Medorum monarchia .
Iudeorum regnum-

[ monarchia

. Romanorum imperium Regnum ch rii


Conantin-ius m aguus
Romana monarchia

Figura
coeli. M .CCCCCIII
Conantinopolitan
imperi

Tranlatio imperii

Thurci irruptio

'a

- i cxwl'

6111
.:
@
1.1
.
a
CLI
CLI
.CLI
CLIII
:

8:5 :: .!:'
1-1.2 S .Brant ( `_
Eiud Thomead Ioh .Bergmanfle Olpe

! @

(A

.
_,'"? 6.9"

/
INsTiTuT

D`EsTUDis CATALANS
BlBLlOTECA DE CATALUNYA
.

4._-.n......_..__

CATALU YA

545Q{
T*
-0-4--,' .

.: ../...
...

i / ,.
l

Preslal_ge~\_,./luC. l. l. -,'