Vous êtes sur la page 1sur 2

Generalitat de Catalunya

Departament dEnsenyament
Escola Pla de lAvell
Benvolgudes famlies,
Durant el curs 2015-16 els alumnes de P4 A i B farem les segents sortides:

Lloc

Activitats previstes

Data prevista

La Granja (Santa Maria Palautordera)

Observaci del bosc a la tardor

11 Novembre 2015

Teatre Ateneu: Viajeros del carrusel.

Espectacle de teatre

26 Novembre 2015

Teatre Ateneu: Per terra de dracs.

Espectacle musical

11 Febrer 2016

Arbortum. Cabrils
Escola Pla de lAvell
Biblioteca Ernest Lluch Vilassar de Mar
Teatre Ateneu: Bombolles de paper.
Sortida ldica (a concretar)
Als voltants de lescola (mat o tarda) (*)

Gaudir realitzant diferents propostes a partir


dalguna de les obres de lartista Joan Mir
Jornada dactivitat fsica i salut
Conixer el funcionament i ls de la
biblioteca
Espectacle musical de dansa
Gaudir duna sortida conjunta tots els nens
dEI
Diverses*

11 Mar 2016
4 Abril 2016
6 de maig 2016
11 Maig 2016
juny 2016
Diverses

(*) Quan shagi de fer una daquestes sortides sinformar a les famlies de lactivitat que es realitzar, la data,.... Els alumnes dEI penjaran un avs a la porta
de laula i els dEP utilitzaran lagenda. Tamb ho posarem al bloc.

Aquestes activitats han estat aprovades en Consell Escolar.


Les dates previstes poden ser canviades per lescola o b per lentitat que organitzi lactivitat. Igualment considerarem vlida aquesta
autoritzaci. Abans de cada sortida es penjar al bloc de lescola la informaci detallada de la mateixa.
Recordeu que al llarg del curs es podran realitzar ms sortides. Daquestes us ninformarem puntualment i les autoritzareu per
separat.

La llista de les sortides la trobareu al bloc de lescola.


Heu de portar lautoritzaci signada abans del dia 21 doctubre de 2015 a les tutores.

Atentament,
Les mestres de P4

AUTORITZACI:
En/na ..........................................(pare, mare o tutor) amb el DNI ....................
autoritza a lalumne/a ....... de l Escola Pla de lAvell a realitzar les sortides detallades
en aquest full.
Signat:

Cabrera de Mar, 14 doctubre de 2015