Vous êtes sur la page 1sur 3

AntyEkumenia 2015

Strefa Zero- zero Biblii, zero Ducha, zwiedzenie na FULL


Jak wida zwidzenie porusza si z pomorza na lsku Niedawno Ulf Ekman odpad od wiary, wracajc do
wiataNie mino par miesicy od tego czasu, a tu ekipa ekumenii organizuje konferencje wanie z
Ekmanem!
O wikszej bezczelnoci mona tylko pomarzy Na konferencji bd niezbawieni ludzie i ekumenia
gosi Jezusa. Brdzie dwch Zielonowitkowcw- opisywany przez mnie wczeniej pastor Gajewski, ktry
ma na stronie obraz Maryjny.
http://www.parakletos.pl/
Pastor Kmiecik, ktry jak wida zapomnia z czego kiedy wyszed. Jego umiejtne lawirowanie od tematu i
manipulacja jest widoczna w jego licie:
http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/2415-pastor-kosciola-hosanna-tomasz-kmiecik-odpowiedzial-na-apelws-ekumenicznej-konferencji-z-ulfem-ekmanem.html

Zwala on win na Ekmana, jednak przecie tam s osoby niezbawione, ktre maja przemawia do osb

zbawionych? Myl, ze nie, panie manipulator, Ekman to tylko jedna z kontrowersji. Biskup katolicki
(Episkopat Polski)realizujcy zasady z II Soboru Watykaskiego, franciszkanin, czy chociaby
reklamowany przez Kmiecika, Demczuk, ktry promuje Eucharystyczny pomie. Oto na konferencji
bdzie mowa o innym Jezusie- gofrze z gofrownicy katolickiej. Demczuk kania si do gofra i opowiada
jak ten gofr go zmieni.Jak czytamy :Krzysztof Demczuk dowiadczy Boga w nadprzyrodzony
sposb. Ju podczas modlitwy o chrzest w Duchu witym jego donie pokryy si olejem.
Popatrzcie do Biblii- gdzie mamy do czynienia z takimi cudami? Plczce pomniki, krew cieknca z
drewna i kamienia, Matka Boska Kiepska- osad po winie na cianienale do tego samego typu
cudw!
Wsplnota Abba to katolicy. Promuj Eucharystie. Uywaj sloganw Protestanckich, goszc jednak
katolicyzm. Oferuj Nowa Ewangelizacje- czyli stary katolicyzm w nowym opakowaniu
Bajka o ronych ruchach, denominacjach itd. Nie, prosz pana, to spotkanie ludzi nienawrconych,
ktrzy gosz innego Jezusa, w innym Duchu. To papieski ekumenizm, aby zburzy Protestantyzm!
Polscy protestanci vs ci z zachoduCi z zachodu poszli w ekumenizm i przynosz to do Polski. Koci
Hillsong ma homoseksualistw, ktrzy usuguj w subie uwielbienia Boga. Co na to Kmiecik?
Kmiecik powtarza zasady ekumenizmu papieskiego. 2000 lat temu nie byo katolicyzmu, tradycji,
papiestwa Pawe wypowiada si o jedno wierzcych w Biblijnego Jezusa, ochrzczeni w Duchu,
wierzcy w Pismo. Jezus mwi: Czemu mwisz MI Panie, a nie robisz co ci nakazaem?
Jezus odkupi katolikw, ydw, PrawosawnychCzyli, jedna wiara, jeden chrzest? Jezus odkupi
tez Hindusw, Buddystw i nawet satanistwczy to znaczy, ze mamy chodzi na konferencje z nimi?
Jezus umar na krzyu za lucyferian i Iluminatw, czy Masonw, jednak to nie dziaa, dopkinie
przyjd do Jezusa i nie odwrc si od ich drgA moe, panie Kmiecikmog zosta by na swj
sposb reprezentowa Jezusa u nich? Wiara katolika, to nie wiara z Biblii, ale ludzie, oparte na
pogastwie tradycjeTo samo z Prawosawnymi Nie, to nie 50 odcieni tego samego!1 Odcie
lucyferianski, Iluminacki, katolickiczy Protestancki

1 http://video.bibib.kz/media/videos/tmb/609199/1.jpg

AntyEkumenia 2015

Pastor Kmiecik to osoba, ktra nie znosi sprzeciwu. Id do jego kocioa by si szybko o tym przekona.
Sam jednak jest ponad Biblie i JezusaCel uwica rodkizdaje si by jego domena
Idc z kim do restauracji i goszc tej osobie ewangelie, to co innego ni stanie przy jednym pulpicie i
goszenie tego samegoZwiedzenie! Herezja!
Na konferencji sa osoby radykalne? Mwimy tu o..Ekmanie? Nie? Moe o 4 reprezentantach
katolicyzmu? To nie oni? Gajewski? Kmiecik? Ktry to ten Biblijny radyka?
Znam Demczukanowo-narodzonyoddany ewangelii..wykonuje dobra prace dla Jezusa w
katolicyzmie Pastor Kmiecik
Podsumowanie:
yjemy w czasach gdzie moliwy jest Chris-lamJeszcze do niedawna gosilimy radykalna Ewangelie, ktra
gosi Pan Jezus. Dzisiaj, 21 wiek- to czas zabawy, unii, samowolki, odrzucenia doktryn, objecie wiataBilly
Graham gosi ewangelie i mwi: kto jest ydem- wraca do synagogi, kto by katolikiem- wraca tam, w objcia
MaryiC, gosimy Hindusom, i pozwalamy im zosta w hinduizmieaby nie zgorszyaby nie
przeladowaa go rodzina
Myl, ze pastor Kmiecik gosi wanie taka ewangelie, aby zgorszy wierzcychMyl, ze zapomnia on
gdzie tkwi w swoim niezbawieniuMartwe muryobrazyikonystek ludzkich wymyswCzy doyjemy
czasw, gdzie pastorom bdzie trzeba gosi ewangelie? Czy jednak to moliwe, gdy opracowali systemy gdzie
nikt nie moe ich osadza? Lata manipulacji maja to do siebieze manipulacja staje si czci czowiekaNic
nie docieracel uwica rodkirobi co chcewystpuje przeciwko Sowu i Duchowi, ktry je napisa
jednak oszukuje si,ze Bg jest z tym okPatrze na tytupatrze na wspaniale religijne ruchyWydaje osady
wg mojego widzimisi
Oto zguba praca ekumenizmu, ktra pochlania dzi nowe ofiaryJej podwaliny to: Bg mnie miuje niezalenie
co robi i w co wierze, nie osadza, pastor- guru, ktry nie podlega korekcjiCel uwica rodkiObserwujc
stan kocioawielu ucieka si do puapki papieskiej- ekumenii, ktra ich rozwadnia, robi papk z ich mzgu,
napenia religijnymi demonami i wiedzie na zatracenia

AntyEkumenia 2015
Czemu Kmiecik porzuca przesanie Reformacji? Saul doszed do takiej dojrzaoci w subie, ze patrza co
ludzie powiedzbyle nie krytykowalizrobi wszystkonawet podeptam dorobek przeszociZabije
kapanwktrzy nie uznali mojego krlowaniaWywysz podlizuchw
Myl, ze ten list pokazuje niedojrzao i zwiedzenie kolejnego pastora w KZ. Oni dali si zwiejednak
wci nosz poprawne religijne zachowanie, sypia maksymami powoujc si na Zielonoswiatkowo/
Charyzmatyczne przesanie
Jeli katolik moe suy Jezusowi w katolicyzmie, klczc przed gofrem, modlc si do obrazw, modlc do
zmarychto rwnie dobrze Muzumanin moe zosta w meczeciewzywajc boka ksiycaczytajc sury z
KoranuCzy to jest mio, panie Kmiecik?
Buddysta siedzcy i mantrujcy dla JezusaSatanistapraktykujcy swoje wierzenia dla Jezusa
Niedorzeczno? Kto jednak jest niedorzeczny? Oto kocowy efekt ekumenii- JEDNOSC! Gdzie nie ma
nawrce, ale jest szacunek, tolerancja i cakowite pranie mzgunazwane miociniezdefiniowanaoboki
na niebieNew Agemasowe odurzeniei szalestwo
Jaki duch kieruje czowieka w zwiedzenie- Duch wity czy demon? yjemy w czasach, gdzie prawdziwa
Ewangelia w Duchu jest zawadzajcarozpasanym i lepym przewodnikom lepychyjemy w czasach,
gdzie gupot ludzka doprowadzi do rozamwLojalno wobec Jezusa vs inna lojalnoyjemy w
czasach, gdzie ludzie odpadaj od wiary, idc za wiejcymi duchami zwiedzenia.
Oto przestroga Mistrza- Jezusa Chrystusa w Duchu witym:
Baczcie, eby was kto nie zwid. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim Mt 24
A tedy objawiony bdzie on niezbonik, ktrego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie
objawieniem przyjcia swego. (9) Ktrego niezbonika przyjcie jest podug skutku szataskiego,
ze wszelk moc i znakami, i cudami kamliwemi, (10) I ze wszystkiem oszukaniem nieprawoci
w tych, ktrzy gin, przeto i mioci prawdy nie przyjli, aby byli zbawieni.2 List do
Tesaloniczan 2
Mio bez Prawdy to uwaga- zwiedzenie!
Namawiam Zielonowitkowcw bdcych pod przykryciem pastora Kmiecika czy Gajewskiego do
rozwaenia faktu- gdzie oni id i gdzie was wiod za sob? Nadmiar religijnego zelotyzmu nie oznacza, ze
kto suy JezusowiGdzie podzia si protest?
O nierozumni Galacjanie! Kt was omamiGal 3