Vous êtes sur la page 1sur 3

He Sleeps (Love Theme)

from "Pretty Woman"


Composed by James Newton Howard
Arranged by Juggernoud1
q = 80

# 6
& 4
p

? # 46

Piano

# 4
& 4

&
&

13

&
&

# .
#

# .
#

ww

? # 44

w
w

ww

w
w


J .

44

http:\\www.pianoplateau.com
2012

4
4

ww

www

ww
J

w
45 w

ww

w
J


J .

44 45
44

&

&

&

He Sleeps (Love Theme)


# ..
&
&

# & w.
p
? # ww
w

-j

# w
& w .
P
? # ww
w


J-

21

25

w.

-j

w- .
w
w
w

#
&
J
f
F

? #

&


J- -

w
w
w

- # ww
ww j
& w .
J F

? # ww

29

33

w
ww

17

ww

p

ww
w

w
ww

j
w

ww
w

- . .

n
sub. P

He Sleeps (Love Theme)


37

&

?#

# 3
& 4 ...
.
p
? # 43 .
..

41

44

w
w

44
ww
rit.

j
# w

& w

P
()

w
ww

w
w
? # w
# w
& w

? # www

ww
w

- rit.

43

j
q j

.

ww
w

ww
ww

45

49

.
()

w.
ww

ww

j

.
w

ww

w
w

Vous aimerez peut-être aussi