Vous êtes sur la page 1sur 2

Gua Docente 2014/15 Escola Politcnica Superior

1 of 2

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05&assignatura=7...

Gua Docente

Curso 2014/15

Escola Politcnica Superior


Inicio | galego | castellano | english | A

Informacin xeral
Servizos e infraestruturas
Calendario acadmico
Outra informacin de interese
Normativa acadmica
Titulacins
Grao
Grao en Arquitectura Naval
Grao en Enxeara en Propulsin e
Servizos do Buque
Grao en enxeara en Tecnoloxas
Industriais
Grao en Enxeara Mecnica
Grao en Enxeara Naval e Ocenica
Mestrado Oficial
Mestrado Universitario en Enxeara
Industrial (plan 2012)
Mestrado Universitario en Enxeara
Naval e Ocenica (plan 2012)
Mestrado Universitario en Fotnica e
Tecnoloxas do Lser

Grao en Enxeara Naval e Ocenica


Asignaturas
Expresin grfica
Contidos
Datos Identificativos
Asignatura

2014/15

Expresin grfica

Titulacin

Cdigo

730G05003

Tipo
Obrigatoria

Crditos
6

Grao en Enxeara Naval e Ocenica


Ciclo
Grao

Descriptores

Perodo
1 cuadrimestre

Curso
Primeiro

Competencias da titulacin

Resultados de aprendizaxe

Contidos

Planificacin

Metodoloxas

Atencin personalizada

Avaliacin

Fontes de informacin

Temas

Recomendacins
Subtemas

1. TEMARIO DE LA ASIGNATURA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. TCNICAS DE EXPRESIN GRFICA


BSICAS

2.1 Revisin de Geometra mtrica, Geometra proyectiva y


Geometra descriptiva

3. TCNICAS DE REPRESENTACIN.
NORMALIZACIN

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4. ELEMENTOS DE LA GEOMETRA
ESPACIAL

4.1 Estudio de curvas


4.1.1 Clasificacin
4.1.2 Algunas curvas planas
4.1.3 Algunas curvas alabeadas: Hlices: Trazado de la hlice.
Representacin
4.2 Estudio de superficies
4.2.1 Generalidades: Generacin. Proyeccin de una superficie.
Clasificacin
4.2.2 Representacin
4.2.3 Interseccin de superficies
4.2.4 Superficies de transicin

Mestrado Universitario en
Investigacin en Tecnoloxas Navais e
Industriais
Mestrado Universitario en Materiais
Complexos: Anlise Trmica e Reoloxa
(plan 2012)

AA|

1 e 2 Ciclo
Enxeeiro Industrial
Enxeeiro Naval e Ocenico

5. APLICACIONES EN LA INGENIERA

Objetivos
Concepto de la asignatura
Exposicin de la metodologa
Exposicin del programa
Instrumentos de dibujo

Presentacin de planos
Presentacin de los dibujos
Croquizacin
Vistas ortogonales
Vistas normalizadas
Cortes y secciones
Acotacin
Tolerancias dimensionales
Presentaciones grficas

5.1 Dibujo en la Ingeniera Mecnica


5.1.1 Conjuntos mecnicos. Representacin de conjuntos
mecnicos. Despieces. Planos y definicin de cada pieza. Piezas
normalizadas. Conjuntos explosionados
5.2 Elementos de unin:
5.2.1 Uniones desmontables: Uniones roscadas: Terminologa.
Formas de los perfiles de rosca. Simbologa y representacin.
Acotacin. Agujeros roscados. Tornillera: tipos, representacin.
Tuercas. Sistemas de fijacin. Uniones enchavetadas: Tipos.
Representacin y acotacin
5.2.2 Uniones fijas: Soldadura. Tipos. Representacin
5.3 Muelles: Tipos: de compresin, de traccin, de torsin.

01/10/2014 21:50

Gua Docente 2014/15 Escola Politcnica Superior

2 of 2

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05&assignatura=7...

Muelles planos. Representacin. Acotacin


5.4 Rodamientos: Soportes de deslizamiento y de rodadura.
Elementos de un rodamiento. Clasificacin. Representacin.
Acotacin. Normalizacin. Lubricacin. Obturacin. Fijaciones
5.5 Engranajes: Utilizacin. Definiciones. Obtencin de los
dientes de engranajes. Clasificacin. Normalizacin. Engranajes
cilndricos: rectos y helicoidales. Trminos. Representacin.
Acotacin. Engranajes cilndricos: rectos y helicoidales. Trminos.
Representacin. Acotacin. Pin cremallera. Engranajes
cilndricos: rectos y helicoidales. Trminos. Representacin.
Acotacin. Sin fin - corona. Engranajes cilndricos: rectos y
helicoidales. Trminos. Representacin. Acotacin

Universidade da Corua - Ra Maestranza 9, 15001 A Corua - Tel. +34 981 16 70 00

01/10/2014 21:50