Vous êtes sur la page 1sur 15

Naam:

Contractwerk november 15
onderwerp
1. Wiskunde:
cijferen tot
10MD en 1d
p. 58
2. Wiskunde:
ruimtefiguren
p. 69 - 70
3. Frans: mots
croises Les vtements
4. Frans :
singulier et
pluriel

Alleen of per 2
alleen

correctie
C.S

alleen

C.S

alleen

C.S

alleen

C.S

5. Nederlands :
Een boodschap
uit zee p. 73

alleen of per 2

C.S

6. Wo:
afvalverwerkin
g vroeger en
nu
7. Nederlands:
Spelling
Foute cadeaus
(voorbereiding
dictee)
8. Tangram

alleen

C.S

alleen

C.S

alleen

C.S

9. Maxi loco

alleen of per 2

C.S

10.Lees een boek

alleen

juf

11.Wiskunde:
Oppervlakte en
omtrek van
vlakke figuren
12.Nederlands:
taalbeschouwi
ng
Zinsontleding

alleen

juf

alleen

C.S

of

Naam:
13.Frans: de
kalender

alleen

juf

Afspraken

Ik maak eerst de zonnetjes en als er nog tijd over is, maak ik de maantjes.
Ik verbeter telkens eerlijk met de correctiesleutel (C.S).
Na elke opdracht teken ik de gezichtjes.
Ik werk in stilte goed door.
Ik werk de bundel af tegen UITERLIJK 30/11/15
Als ik iets niet begrijp, vraag ik de uitleg aan de juf.

Ik teken voor akkoord,


Leerling

Ik teken voor akkoord,


Juf

Naam:

1. Wiskunde: cijferen tot 10 000 000 000 en tot op 0.001


Neem je werkboek wiskunde en los de oefeningen op p. 58 op.
Ben je klaar, controleer met de correctiesleutel.
Heb je deze oefeningen al gemaakt? Neem dan je scheurblok en los volgende
pagina op:
Blauw: p. 51
Groen: p. 51
Controleer ook daarna met de correctiesleutel.

2. Wiskunde: ruimtefiguren herkennen en benoemen


Neem je werkboek wiskunde en los de oefeningen op p. 69 - 70 op.
Je vind meer uitleg in je kompasje.
Ben je klaar, controleer met de correctiesleutel.

Naam:

3. Frans: mots croises - Les vtements


Noteer de woorden op de juiste plaats. Gebruik een woordenboek of je handboek
om nieuwe woorden op te zoeken.

Naam:

4. Frans: Het meervoud/le pluriel


Hoe moet het ook alweer? Waar moet je op letten?
*Zelfstandige naamwoorden eindigen op S , vrouwelijke
zelfstandige naamwoorden eindigen dan op ES. !!
Behalve bij woorden die eindigen op eau zoals bv.
bureau, zij krijgen een meervoud op X.
*Ook bijvoeglijke naamwoorden krijgen een
meervoudsvorm + s of + es zoals bv. grand -> grands,
jolie -> jolies
*le en la worden => LES, un en une worden => DES
*Des blijft des in het meervoud behalve wanneer het
bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord
staat! Bv. DE belles fleurs
*Ook het werkwoord wordt meervoud! Bv.: Il est -> ils sont

Klaar voor de start? Vorm het meervoud!


le gentil
homme

une voiture
jaune

une petite
soeur

la bonne table

la chambre
moderne

un grand
jardin

le bandit
mchant

un vlo vert

une tarte
dlicieuse

un joli cadeau

la petite
armoire

Naam:

En dan nu zinnen.Zet de onderlijnde stukken in het


meervoud!
La fille est dans la classe.

Le chien est dans le jardin.

Un enfant est dans la cour.

Il donne un cadeau.

La fleur est sur la table.

Un livre est sous la chaise.

Le garon est gentil.

La fleur est rouge.

Marie a un nouveau livre.

Elle a une petite maison.

Naam:

Naam:

5. Nederlands: Een boodschap uit zee


Neem je werkboek taal (Rode) op p. 73. Vul de opdrachten in en controleer
daarna met de correctiesleutel.
Deze opdracht maak je alleen of met 2.

6. WO afvalverwerking vroeger en nu
Vraag een stickerblad aan de juf. Volg daarna de volgende stappen:
1. kleef de tijdsperiodes in de juiste volgorde. Kijk hiervoor naar de tijdsband in
de klas. Geef de periodes dezelfde kleur.
2. Lees de teksten. Kleef ze daarna onder de juiste tijdsperiode.
3. Kleef de fotos onder de juiste tijdsperiode en tekst.
Gebruik voor dit alles een groot wit blad dat je bij de juf haalt.
4. Controleer met de correctiesleutel

Naam:

7. Nederlands: spelling Foute Cadeaus


Zoek de woorden in deze woordzoeker. Oefen ze daarna in voor het dictee in je
oefenschrift.

Naam:

Naam:

8. Tangram
Neem het doosje uit de kast. Kies een opdracht en los deze op. Noteer in het
rooster hieronder welke opdracht je uitvoerde.
Datum

opdracht

of

9. Maxi loco
Neem een maxi loco (oranje doos) en een opdrachtenboekje. Noteer de titel en
de opdracht in het rooster hieronder.
Datum

opdracht

of

Naam:

10. Lees een boek uit de klasbib

Naam:

11. Wiskunde: omtrek en oppervlakte


Meet nauwkeurig en bereken. Vul ook de formule in.

Omtrek
F:
nr
1
2
3
4
5
6
7

figuur

Oppervlakte
F:

Naam:

12. Nederlands taalbeschouwing: zinsontleding


Onderlijn:
Pv: 2 keer
Onderwerp: 1 keer
Zoek daarna de zelfstandige naamwoorden en omkring die.
Zoek daarna de bijvoeglijke naamwoorden en zet deze tussen (haakjes).

Vb: Ook zonder klok konden onze voorouders de tijd meten.


Pv

ond

Ze hadden daarvoor primitieve instrumenten.

Al die instrumenten waren gemakkelijk te maken.

Ze hadden wel enkele nadelen.

De zonnewijzer gaf enkel de tijd aan als er zon was.

Voor de Egyptische waterklok moest een slaaf de hele dag het waterbekken
aanvullen.

Om het kwartier, het halfuur of het uur moest je de zandloper omdraaien.

Naam:

13. Frans: le calendrier


Vul de volgende data in. Schrijf ze daarna voluit in het Frans.
Geboortedatum (date
de naissance)
Mij (moi)

Datum (Date)

Datum voluit

Datum (Date)

Datum voluit

Mama (maman)
Papa
Broer (frre)
Zus (Sur)

Dag van de arbeid


(Fte des Travailleurs)
Nationale feestdag
(fte nationale)
Wapenstilstand
(Armistice)
Sinterklaas
(Saint-Nicolas)
Kerstmis (Nol)
Nieuwjaar
(Jour de l'an)

Centres d'intérêt liés