Vous êtes sur la page 1sur 20

N NOV TEK

ISO 9001

Electro

Innowacyjne urzdzenia kontroli,


zabezpieczania i sterowania

PRZEKANIKI MIKROPROCESOROWE
zabezpieczenie przed awariami w sieci elektrycznej
przekaniki prdowe, ograniczniki poboru mocy
rejestratory, urzdzenia kontrolne
zabezpieczenie silnikw asynchronicznych
zegary, fotoprzekaniki
regulatory temperatury
beztransformatorowe stabilizatory napicia

NOVATEK-ELEKTRO
www.novatek-electro.com

ISO 9001

Szanowni Pastwo!
Z przyjemnoci oddajemy w Pastwa rce katalog produktw firmy Novatek-Electro, ktra zajmuje si
projektowaniem i wykonaniem mikroprocesorowych urzdze zabezpieczania, kontroli i sterowania.
Nasze wyroby pracuj w ponad 30 krajach na caym wiecie. S stosowane przez szerokie grono
uytkownikw, midzy innymi przez due firmy przemysowe i energetyczne, w systemach transportowych,
w przedsibiorstwach usug komunalnych oraz w telekomunikacji. Wrd naszych klientw znajduj
si takie firmy jak Siemens, Volkswagen Pozna, Conrad i wiele innych. Nasze wyroby charakteryzuj si
niezawodnoci pracy w rnych warunkach klimatycznych: od niskich temperatur panujcych za krgiem
polarnym a do upalnego klimatu Afryki i Indii.
Zatrudniamy ponad 30 wysoko wykwalifikowanych inynierw, miedzy innymi specjalistw w sferze
projektowania urzdze elektronicznych i eksploatacji ukadw energetycznych. Dziki temu firma produkuje
najbardziej nowoczesne, wysoko funkcjonalne i niezawodne urzdzenia. Gwn sfer dziaalnoci firmy
Novatek-Electro jest:
1) Projektowanie i wykonanie mikroprocesorowych urzdze zabezpieczania i kontroli rnego rodzaju
sprztu. Obejmuj one ca rodzin rnego rodzaju przekanikw napiciowych, regulatorw temperatury,
moduw zabezpieczenia i kontroli silnikw asynchronicznych, zegarw i wiele innych.
2) Projektowanie i wykonanie urzdze energoelektronicznych: rnego rodzaju rde zasilania,
beztransformatorowych stabilizatorw napicia itd.
Wszystkie wyroby firmy Novatek-Electro s projektowane w bezporednim kontakcie z naszymi klientami.
Projektujc nasze wyroby zawsze staramy si uwzgldnia potrzeby klientw i w peni spenia ich wymagania.
Cigle szukamy nowych pomysw na budow urzdze, ktre bd cieszy si zainteresowaniem na rynku.
Dziki dowiadczeniu naszych konstruktorw jestemy w stanie wykona takie zlecenia w w krtkim terminie
bez uszczerbku na wysokiej jakoci.
Nasza firma stawia na niezawodno, wysok jako i przystpn cen. Zapewniamy wysok jako
i niezawodno poprzez stosowanie nowoczesnych technologii opartych o mikroprocesory. Monta urzdze
wykonujemy na nowoczesnym sprzcie oraz stosujemy najnowsze technologie montau podzespow
elektronicznych.
W naszej firmie dowiadczeni projektanci i programici w swojej pracy wykorzystuj najnowsze
oprogramowanie.

Przekaniki napiciowe jednofazowe


Przekaniki su do ochrony jednofazowej instalacji elektrycznej przed niedopuszczalnymi
wahaniami napicia w sieci oraz od skutkw przerwania przewodu zerowego. Mog by stosowane
jako niezalena aparatura komutacyjna oraz jako przyrzdy sterujce stycznikiem. Posiadaj szeroki
zakres regulacji.

RN-113

RN-111M

Przekanik
napiciowy
RN-113 suy do odczenia
obcienia
jednofazowej
instalacji
przemysowej
i domowej 220-230V/50Hz,
o dowolnej mocy w przypadku niedopuszczanych waha
napicia w sieci z ponownym
automatycznym
zaczeniem
po
przywrceniu
waciwych parametrw sieci:
przy mocy napicia do 7,0 kW (32 A) odczenie
odbywa si bezporednio przez wyjciowe styki
przekanika, ktre s zaczane w przerwie zasilania
napicia, po przekroczeniu 7,0 kW (32 A) odczenie
odbywa si za pomoc stycznika o odpowiedniej
mocy (stycznik nie wchodzi w zakres dostawy)
w przerwie zasilania cewki, ktrego zaczone s
wyjciowe styki przekanika.

Zmodernizowany przekanik
napiciowy. Oprcz podstawowej funkcji
zabezpieczenia od niedopuszczalnych
skokw napicia w instalacji elektrycznej posiada szereg dodatkowych opcji:
wielofunkcyjny cyfrowy wskanik;
przeczniki DIP do wyboru trybw
pracy.
Przekanik moe by stosowany
zamiast 5 w peni funkcjonalnych
urzdze:
przekanika napiciowego z kontrol grnego
i dolnego progu;
przekanika kontroli napicia minimalnego;
przekanika kontroli napicia maksymalnego;
przekanika kontroli zaniku fazy;
przekanika czasowego.
Obudowa o zmniejszonych wymiarach 2 moduy S.

RN-102

RN-101M

Przekanik suy do ochrony


jednofazowej instalacji elektrycznej przed niedopuszczalnymi
wahaniami napicia w sieci
o prdzie nie przekraczajcym 32 A.
Prd
obcienia
czsto
przekracza dopuszczalne dla
standardowych przekanikw
napiciowych 16 A. Aby unikn dodatkowych
kosztw, zwizanych z montaem skrzynki
i stycznika, stworzony zosta jednofazowy
przekanik napiciowy RN-102 o duej mocy do
32 A (7,0 kW). Przeznaczony do montau ciennego.
Montowany bezporednio u uytkownika. Peni
analogiczne funkcje jak standardowe przekaniki
napiciowe.

Zmodernizowany
przekanik napiciowy typu
wtyczka/gniazdo. Suy
do ochrony jednofazowej
instalacji elektrycznej przed
niedopuszczalnymi wahaniami napicia w sieci.
Posiada nowoczesny design.
Zespl stykowy wtyczka
europejska/gniazdo europejskie.
Dodane zostay dodatkowe opcje:
wielofunkcyjny wskanik cyfrowy;
zabezpieczenie przecieniowo-zwarciowe;
wbudowane filtry eliminujce zakcenia impulsowe
i wysokoczstotliwociowe zaburzenia elektromagnetyczne;
woltomierz cyfrowy.
Moe by stosowany jako dodatkowe urzdzenie do
zabezpiecze w postaci filtrw sieciowych oraz zasilacza
awaryjnego UPS.

DANE TECHNICZNE
Nastawy
Rozczne

Opnienia

Typ przekanika Un [V]

Umax[V]

Umin[V]

RN-102
RN-113
RN-101M
RN-111M

230-280
230-280
230-280
230-280

160-220
160-220
160-220
160-220

240
220-230
220-230
220-230

Tzadz.[s]

0.2/1
0.1/1
0.1/1
0.1/1

Tmin[s]
12
12
12
12

Przekanik wyjciowy
TSPZ [s]
5-900
5-900
5-900
5-900

Ilo I [A]
stykw max
1
2
1
2

32
32
16
16

Wymiary [mm]
120x80x43
3S
72x121x45
2S

Przekaniki napiciowe trjfazowe


Przekaniki napiciowe trjfazowe su do zabezpieczenia trjfazowej instalacji elektrycznej przed
niedopuszczalnymi wahaniami napicia w sieci, zanikiem i asymetrii, nieprawidow kolejnoci faz
oraz zwarciem midzyfazowym. S skutecznie stosowane do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju
sprztu elektrycznego, w tym urzdze z dugimi procesami przejciowymi, z obcionymi silnikami,
jak rwnie w urzdzeniach, w ktrych dokonywana jest ciga kontrola jakoci, obecnoci napicia
sieciowego i wszystkich faz, np. w ukadach samoczynnego zaczenia rezerwy (SZR).

RNPP-301
Przekanik jest przeznaczony do stosowania przez szczeglnie odpowiedzialnych
uytkownikw. Posiada 6 niezalenych regulacji podstawowych parametrw,
moliwo pracy w dwch ukadach sieci (z izolowanym i bezporednio uziemionym
punktem neutralnym). Zapewnia kontrol skutecznej wartoci napicia, kontrol
stykw stycznika, sygnalizacj osobno dla kadego typu awarii, zasilanie przekanika
z trzech faz.
Zastosowanie zoonego algorytmu obrbki informacji pozwala podejmowa rne
decyzje w zalenoci od rodzaju powstaej awarii.

RNPP-302
Przekanik jest wielofunkcyjnym programowalnym sterownikiem sucym do
ochrony obwodw przemiennego napicia 220/380 lub 230/400V, o czstotliwoci
50Hz. Posiada wszystkie funkcje przekanika RNPP-301, midzy innymi kontrol
stykw stycznika.
W kadym z trybw uytkownik sam okrela zestaw parametrw kontrolowanych.
Oprcz tego, jest wyposaony w wejcie cyfrowe oraz przekanik blokujcy
w przypadku awarii.
Dodatkowe opcje: cyfrowy trjfazowy woltomierz, ktry pokazuje warto
biecego fazowego/liniowego napicia.

RNPP-311M
Przekanik zosta dogbnie zmodernizowany, co pozwolio zwikszy ilo
penionych przez niego funkcji i zmniejszy rozmiar obudowy do 2 moduw typu S.
Dodana zostaa regulacja czasu zadziaania i czasu automatycznego ponownego
zaczenia. Przeczniki DIP umoliwiaj wybr typu sieci kontrolowanej (380 lub
400 V) oraz ustawianie i czenie rnych trybw pracy.
Rozszerzenie zakresu progw zadziaania oraz iloci penionych funkcji pozwala
stosowa ten przekanik w wielu aplikacjach.
Przewidziana moliwo podczenia zasilania 24V (na indywidualne zamwienie).

Zobacz film
jak to dziaa!

ZE WZGLDU NA SZEROK FUNKCJONALNO I BARDZO WYSOK JAKO RNPP-311M


JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH URZDZE TEGO TYPU NA RYNKU!

DANE TECHNICZNE
Nastawy
Proporcjonalne
Rozczne
Typ przekanika

Un [V]

Opnienia

Umax [V]/Umin [V] Umax[%Un] Umin[%Un] Asymetria Tzadz.[s] Tmin[s]

Przekanik wyjciowy
TSPZ [s] Ilo
stykw

Imax,A

Wymiary

RNPP-301

230/380

5-25

5-25

5-20%

0-10

0-20

0-600

4S

RNPP-302

220/380;230/400

0-30

0-60

5-35%

0.1-30

0.1-30

0.5-600

4S

60 V

0-10

12

0-600

2S

RNPP-311M 220/380;230/400

5-50%Un

Wielofunkcyjny przekanik czasowy


Mikroprocesorowy przekanik czasowy REV-201M
Mikroprocesorowy przekanik dwukanaowy REV-201M czy w sobie wszystkie
modyfikacje przekanikw typu REV-201.
Kady kana przekanika moe pracowa w nastpujcych trybach pracy:
przekanik z opnieniem zaczenia;
przekanik impulsowy;
przekanik cykliczny;
przekanik sterujcy (w tym sygnalizacj przedrozruchow).
Moe by zasilany napiciem przemiennym 230V jak rwnie podczonym do
zasilania staego napicia 24V.
Rozmiar obudowy zmniejszony do 2 moduw typu S.
Dua dokadno utrzymania nastawy (bd nie przekracza 1%). Dwukolorowa dioda sygnalizuje stan
stykw wyjciowych. Niski pobr mocy pod obcieniem nie przekracza 1 W. Za pomoc przecznikw DIP
przekanik zapewnia 4 algorytmy pracy i bardzo szeroki zakres nastaw czasu: od 0 s do 20 h. Pynna regulacja
nastaw czasu. Zesp stykw przeczajcych (jeden normalnie zamknity, jeden normalnie otwarty) o mocy 7
A na wyjciu kadego kanau.

Opnienia czasowe
Un
230 V

Opnienie zaczenia

styki
1-2
4-5

1+2

OCZEKIWANIE

Un
230 V

Impulsowy

styki
1-2
4-5

Pozycja
wycznikw
rys.2

OCZEKIWANIE
2

Un
230 V

Cykliczny

Pozycja
wycznikw
rys.1

styki
1-2
4-5

Pozycja
wycznikw
rys.3

DANE TECHNICZNE
Opnienia
Typ przekanika

REV-201M

Un [V]

Tzadz.[s]

~220-240/=24 AC/DC

programowalny

Przekanik wyjciowy
Ilo stykw

Imax[A]

Wymiary

2S

Zegary programowalne
Zegar sekwencyjno-kombinacyjny TK-415 NOWO

Zegar sekwencyjno-kombinacyjny TK-415 jest


mikroprocesorowym

programowalnym

urzdzeniem

przeznaczonym do przeczania we wczeniej ustawionych


przez uytkownika okresach czasu 15 odbiornikw po kolei
(tryb sekwencyjny) lub w okrelonych kombinacjach (tryb
kombinacyjny).

Podstanowe funkcje:
sterowanie mikroprocesorowe;
atwe przeczanie midzy sekwencyjnym i kombinacyjnym zegarem;
7-segmentowy wywietlacz LED;
kaskadowe wczenie kilku urzdze dla rozszerzenia sumarycznej liczby kanaw;
moliwo zapisywania stanu urzdzenia po odczeniu zasilania i kontynuacja pracy programu od chwili awarii;
wejcia dla sterowania startem i pauz zegara;
szybkie przywrcenie wszystkich ustawie domylnych;
kopiowanie ustawie;
program moe by wykonany tylko jeden raz lub powtarza si cyklicznie;
moliwo podczenia do komputera poprzez interfejs RS-232.

Nr

Podstawowe parametry i dane techniczne

TK-415

Napicie zasilania [V]

85 270 AC/DC

Czstotliwo sieci zasilajcej [Hz]

47-63

Pobr mocy [VA]

Zakres nastaw czasu

od 0,1 s do 99 h 59 min.

Dokadno przeczania

0,1% + 20 ms

Liczba kanaw

15

Liczba kombinacji dla kanau (on/off)

Zakres temperatur pracy []

od -25 do +55

Temperatura przechowywania []

od -35 do +80

10

Wilgotno

85% / 40

11

Rezystancja izolacji

>100 M / 500 V DC

12

Wymiary gabarytowe [mm]

13

Sygnalizacja zadziaania przekanika obcienia

14

Stopie ochrony

15

Okres przechowywania danych, nie mniej ni [lat]

16

Typ stykw kanaw normalnie rozwarte

17

Monta

na standardowej szynie DIN 35 mm

18

Pozycja pracy

dowolna

85,8 156,2 56,8


tak
20
10

Zegary programowalne
z fotoprzekanikiem
i kontrol napicia
Wielofunkcyjny dwukanaowy zegar roczny REV-302
z funkcj przekanika napiciowego
i zewntrznego fotoprzekaznika

Wielofunkcyjny przekanik REV-302 jest mikroprocesorowym programowalnym


urzdzeniem przeznaczonym do zaczania/odczania jednego lub dwch obcie
we wczeniej ustawionych przez uytkownika okresach czasu z uwzgldnieniem
napicia sieciowego i natenia owietlenia fotoelektrycznego czujnika zewntrznego.
uniwersalne zasilanie /DC=100-300 V, ~ 90-420 V, lub DC=8-30 V;
wyposaony w funkcje dziennego, tygodniowego, rocznego zegara z moliwoci
sporzdzenia listy dni wolnych i wit;

=8-30 V DC
czujnik fotoelektryczny
lub czujnik ruchu

L1 ~ 90-420 V AC
N =100-300 V DC

8 9 10 11 12
power

Channel

On

REV-302

K1
K2

Reset

Ok
Menu

USB

K1

Zobacz film
jak to dziaa!

K2
1

Obcienie
1

pynne przekazywanie sterowania stykami


pomidzy przekanikiem napiciowym,
fotoprzekanikiem i przekanikiem czasowym;
8 niezalenych programw sterowania
i moliwo szybkiego przeczenia pomidzy
nimi dla kadej grupy kontaktw;
automatyczne przejcie na czas letni/zimowy;
moliwo ustawienia zegarw z uwzgldnieniem szerokoci geograficznej miejscowoci
za pomoc oprogramowania;
czas podtrzymywania zegara: 10 lat;
przekanik
moe
peni
funkcj
impulsowego przekanika czasu (okresowe
zaczenie/wyczenie stykw niezalenie
od kalendarza) z opnieniem zaczenia;
wejcie USB do podczenia do komputera;
moliwo programowania z systemu
android.

Obcienie
2

DANE TECHNICZNE
Nastawy
Rozczne
Typ przekanika
REV-302

Opnienia

Przekanik wyjciowy

Un [V]

Umax[V]

Umin[V]

Tzadz.[s]

Ilo stykw

Imax[A]

Wymiary

~220-240

94-420

90-416

1-1200

16

3S

Konwertery interfejsw

Konwerter interfejsw Modbus RTU/ASCII (RS-485)


Modbus TCP (Ethernet) ET-485

Konwerter jest przeznaczony do wymiany danych pomidzy


podczonymi do sieci Ethernet 10BASE-T i 100BASE-T a
wyposaonymi w interfejs RS-485 i tworzcymi sie Modbus.
serwera Modbus polegajce na poczeniu klientw Modbus
Ethernet.
Tryby wymiany poprzez sie Modbus:
Nadrzdny/Master;
Podrzdny/ Slave.

NOWO

urzdzeniami
urzdzeniami
Peni funkcje
poprzez sie

W -485 przewidziane s:
elastyczna adresacja w sieci Ethernet (nadpisywanie adresu MAC, statyczny
lub dynamiczny adres IP);
rne tryby wymiany poprzez sie Modbus (RTU lub ASCII, z kontrol parzystoci (parzysto,
nieparzysto lub brak), szeroki zakres prdkoci transmisji, ustawiane opnienie);
konfigurowalne przekierowanie zapyta;
zabezpieczenie dostpu (filtr adresu IP i/lub haso dostpu w celu odczytywania stanu, konfiguracji
konwertera lub podczenia do sieci Modbus, zapisu/odczytu poprzez sie Modbus).
Konwerter umoliwia wspprac z systemem Overvis.
Pozwala to na:
zdaln kontrol urzdze i dostp z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej;
Zapisywanie parametrw mierzonych i moliwo dalszej ich analizy;
Elastyczne wywietlanie parametrw mierzonych za pomoc diagramw wykresw i tabel;
Szybkie powiadamianie o zaistniaej sytuacji awaryjnej na obiekcie (e-mail, SMS);
Podgld parametrw z dowolnego urzdzenia (komputer, tablet, smartfon).

Urzdzenia monitorowane
i sterowane

Powiadomienia
Modbus

Modbus TCP

Monitoring

et-485
Sie lokalna

OVERVIS

Internet

Zobacz film
jak to dziaa!

Film prezentujcy jak dziaa konwerter ET-485

Zabezpieczenia silnikw
asynchronicznych nawet do 630 A
Rozszerzony zestaw wbudowanych zabezpiecze penicych funkcje: przekanika przecienia,
przekanika kontroli faz, zabezpieczenia przed zbyt wysokim prdem (OCP z niezalen i zalen zwok
czasow), przekanika kontroli prdw upywu oraz przekanika kontroli temperatury silnika
Kontrola cakowitej aktywnej i biernej mocy
Zabezpieczenie przed wyduonym rozruchem, zablokowaniem (utykiem) wirnika, suchobiegiem pompy
Moliwo rcznego sterowania na przednim panelu przyrzdu
Dziennik zdarze awaryjnych
Bezpatne oprogramowanie: panel sterowniczy i przewodnik po instalacji SCADA Novatek Device
Manager

Uniwersalny modu zabezpieczenia silnikw asynchronicznych


UBZ-302
Przeznaczony jest do cigej kontroli parametrw pracy elektrycznego
sprztu trjfazowego (w pierwszej kolejnoci silnikw asynchronicznych):
napicia sieciowego, skutecznych wartoci fazowych/liniowych prdw,
poboru mocy, napicia i prdw zgodnej i odwrotnej kolejnoci,
rezystancji izolacji do obudowy, rnicowych prdw upywu do ziemi
(prdw zerowej kolejnoci), temperaturowych trybw pracy.
Modu opracowany do szerokiego zastosowania w inynieryjnych
systemach budynkw (ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji i c.w.u.),
ukadach automatyki przemysowej, ukadach kontroli, rejestracji i BMS.
Modu pozwala znacznie zmniejszy prawdopodobiestwo uszkodzenia elektrycznego sprztu trjfazowego,
zmniejszy koszty eksploatacji oraz zwikszy komfort obsugi.
Posiada peny zestaw zabezpiecze, w ktry wyposaony jest modu UBZ-301. Dodatkowo zapewnia zabezpieczenie
od wyduonego rozruchu i zablokowania wirnika (utykiem).
Oprcz tego, kontroluje temperatur uzwoje silnika za pomoc czujnikw temperatury.
Dziki zastosowaniu drugiego wyjciowego przekanika sterujcego modu posiada dodatkowe tryby pracy:
przeczenie gwiazda-trjkt;
wczenie z opnionym startem (np. kaskadowe wczenie silnikw);
przekanik zdalnej sygnalizacji.

Zobacz film
jak to dziaa!

Wbudowany modem pozwala na komunikacj z systemami wyszego poziomu


za pomoc protoku RS-485 lub RS-232.

L1
L2
L3
N

INTERFEJS RS-485
GND
A RS-485
B RS-485

TEMPERATURA
t

WEJCIA ANALOGOWE
NAPICIE
U 0-10 V

Uniwersalny modu
zabezpieczenia silnikw
asynchronicznych
UBZ-302 (SCADA)

PRD
I 0.2 mA

wycznik
automatyczny
27 28 29 30 31 32 33 34 35

39 40

44 45

AUSTAUSCH

MKEP

RS-232

STRUNG

RELAIS

UBZ-302

LAST

EINSTELLUNG

48 49 50 51 52

1-1

RES|RESET|AUSW

TxD_rs232
RxD_rs232
GND_rs232

1-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 15 16 17 18 19

23 24 25 26

SILNIK

T1
T2
T3

T4
Stycznik

Nr

Podstawowe parametry
i dane techniczne

UBZ-302

Znamionowe fazowe/liniowe
napicie pracy

400 V 450 V
180 V 240 V

Czstotliwo znamionowa

45-63 Hz

Zewntrzne zasilanie

Nie potrzebuje,
przyrzd jest zasilany
z sieci kontrolowanej

Czujniki pomiarowe

Wbudowane
przekadniki prdu
poniej 63 .
W przypadku
wyszych prdw
naley zamontowa
standardowe
przekadniki prdowe
o odpowiedniej
wartoci prdu
znamionowego A/5

Przekaniki wyjciowe

1-przekanik
napiciowy 5
1-przekanik
funkcyjny 16

Wymiana danych za pomoc RS-232


RS-485 Modbus RTU

Tak
Tak

Zakres temperatury pracy

od -35 do +55 C

Wartoci pomiarowe

Skuteczne wartoci
prdw i napi

Zabezpieczenie przed awari


napiciow z
regulowanym opnieniem
czasowym
- niskie/wysokie napicie
- asymetria napi liniowych
- nieprawidowa kolejnoci faz
- zanik fazy

Tak
Tak
Tak
Tak

10

Zabezpieczenie przed awari prdu z


regulowanym opnieniem czasowym
-zabezpieczenie przed zbyt wysokim prdem (OCP)
z niezalen zwok czasow
-kontrola prdw upywu
-kontrola prdw przeciwnej kolejnoci
-kontrola prdu minimalnego
-zabezpieczenie przecieniowe z zwlok czasowo
zalen
-zabezpieczenie przed wyduonym rozruchem i
zablokowaniem wirnika (utykiem)

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

11

Zabezpieczenie przed przecieniem termicznym

Tak

12

Zabezpieczenie przed przegrzaniem (za pomoc


zewntrznych czujnikw temperatury)

Tak

13

Kontrola obecnoci wszystkich faz przy zaczeniu


stykw stycznika

Tak

14

Kontrola rezystancji izolacji uzwoje silnika

Tak

15

Automatyczne ponowne zaczenie z


regulowanym opnieniem czasowym

Tak

16

Przecznik uzwoje gwiazda/trjkt

Tak

17

Zdalne sterowanie silnika

Tak

20

Pomiar i kontrola parametrw


Specjalne oprogramowanie do pomiaru i kontroli
parametrw w czasie rzeczywistym
Termiczne przecienie silnika
Napicia fazowe i liniowe
Napicia i prdy przeciwnej kolejnoci
Napicia i prdy zerowej kolejnoci
Czstotliwo sieci
Moc (aktywna, bierna, cos )
Warto rezystancji izolacji uzwoje silnika
Dane z zewntrznych czujnikw temperatury

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

21

Zapisywanie i analiza parametrw

Tak

22

Zdalne sterowanie

Tak

23

Historia awarii

Tak

24

Ustawienie wyboru grupy

Tak

25

Waga

0.56 kg

26

Dopuszczalna wilgotno

< 95% bez


skraplania

27

Gwarancja

3 lata

Ograniczniki poboru czynnej i biernej


mocy
Jednofazowy ogranicznik poboru mocy OM-110
Przekanik ograniczenia poboru mocy OM-110 suy do cigej kontroli czynnej
lub cakowitej mocy obcienia jednofazowego. Zakres pomiarowy: od 0 do
20 kW lub od 0 do 20 kV. -110 dokonuje odczenia obcienia w przypadku
przekroczenia ustawionych przez uytkownika maksymalnie dopuszczalnej
mocy poboru obcienia i automatyczne ponowne zaczenie po upywie
ustawionego czasu zaczenia. Nastawy mocy, czas zadziaania przekanika i czas
automatycznego ponownego zaczenia (SPZ) s ustawiane przez uytkownika
za pomoc potencjometrw i przecznikw DIP, znajdujcych si na panelu
przednim przyrzdu.
Pomiar odbywa si bez przerwania obwodu elektrycznego za pomoc
wbudowanego wewntrz urzdzenia czujnika prdowego.
Ogranicznik mona stosowa jako:
cyfrowy watomierz (pomiar czynnej i cakowitej mocy);
przekanik ograniczenia poboru mocy.
Do pomiaru prdu suy wbudowany w OM-110 przekadnik prdowy. OM-110 pozwala kontrolowa warto
mocy i stan obcienia za pomoc wywietlaczy LED, znajdujcych si na panelu przednim.
OM-110 jest zasilany z obwodw pomiaru napicia.

Trjfazowy ogranicznik poboru mocy OM-310 (SCADA)


Ogranicznik poboru mocy OM-110 suy do:
penego odczenia obcienia w przypadku przekroczenia
poboru mocy gwnego progu w cigu ustawionego przez
uytkownika okresu czasu;
czciowego odczenia obcienia w przypadku przekroczenia
poboru mocy dodatkowego progu w cigu ustawionego przez
uytkownika okresu czasu;
zabezpieczenia przed niewaciwymi parametrami instalacji
elektrycznej;
pomiarw i sygnalizacji parametrw trjfazowej instalacji
elektrycznej (skutecznych wartoci fazowych/liniowych napi, napi zgodnej, przeciwnej i zerowej kolejnoci;
skutecznych wartoci prdw fazowych; poboru czynnej, reaktywnej i cakowitej mocy, cos );
sygnalizacja zdarze awaryjnych;
zdalne zaczenie i odczenie obcienia za pomoc interfejsu RS-232/RS485 lub wycznika zewntrznego.

Zobacz film
jak to dziaa!

OM-310 zapewnia prac z obcieniem moc od 2,5 do 30 kW za pomoc wbudowanych przekadnikw


prdowych i do 350kW za pomoc zewntrznych przekadnikw prdowych, midzy innymi take w sieciach
z izolowanym punktem neutralnym.
OM-310 zapewnia nastpujce rodzaje zabezpiecze:
w przypadku nieprawidowego napicia sieciowego (niedopuszczalnych skokw napicia, zaniku fazy,
nieprawidowej kolejnoci faz i zwarcia midzyfazowego, asymetrii fazowych/liniowych napi;
w przypadku przekroczenia zadanego prdu maksymalnego dowolnej fazy obcienia;
przed prdami upywu do ziemi.
OM-310 zapewnia:
sterowanie i przesyanie parametrw za pomoc interfejsu RS-485 zgodnie z protokoem MODBUS;
sterowanie i przesyanie parametrw za pomoc interfejsu RS-232.

Przekaniki prdowe
Przekanik kontroli prdu maksymalnego RMT-101
RMT-101 suy do odczenia obcienia z zadanym okresem czasu
w przypadku przekroczenia prdu dopuszczalnego (OCR z niezalen zwok
czasow) i automatycznego ponownego zaczenia po upywie zadanego czasu
zaczenia, jak rwnie do pomiaru i kontroli prdu obcienia. Moe by
stosowany jako cyfrowy amperomierz wartoci skutecznej prdu. Pomiar odbywa
si bez przerwania obwodu elektrycznego za pomoc wbudowanego w obudow
urzdzenia czujnika prdu.
Posiada moliwo podczenia zewntrznych przekadnikw prdowych.
RMT-101 pozwala kontrolowa warto prdu obcienia i stan obcienia
za pomoc wskanika cyfrowego i wywietlaczy LED, umieszczonych
na panelu przednim. Wyposaony w dwa przeczniki DIP, za pomoc
ktrych mona wybra zakres pomiarowy: 0-10 A z dokadnoci 0,04 A; 0 - 100 A z dokadnoci
0,4 A i tryb sygnalizacji biecy/maksymalny prd.
Stan stykw przekanika pozostaje bez zmian, jeeli po odczeniu na skutek przekroczenia maksymalnego
prdu, przez przewodnik pomiarowy nadal pynie prd przekraczajcy znamionowy.
SPZ (samoczynne ponowne zaczenie) mona ewentualnie wyczy ustawiajc potencjometr tw w pozycje .
Przyrzd mona stosowa jako:
przekanik ograniczenia poboru prdu;
przekanik priorytetowy;
cyfrowy amperomierz.

L1
N

Obcienie do
16 , (3,5 kW)

Przewodnik z prdem kontrolowanym

Elektroniczne przeczniki faz


Automatyczny przecznik faz PEF-301 (miniaturowy 1-fazowy
ukad SZR)
Przecznik jest prostym sposobem na zwikszenie niezawodnoci
jednofazowej instalacji elektrycznej i zabezpieczenie jej przed
niedopuszczalnymi wahaniami napicia w sieci.
Suy do zasilania jednofazowej instalacji przemysowej i domowej
230V/50Hz z trjfazowej 4-przewodowej sieci 3400+N w celu zapewnienia
bezzakceniowego zasilania jednofazowej instalacji elektrycznej i jej ochrony
przed niedopuszczalnymi wahaniami napicia w sieci. W zalenoci od
obecnoci i jakoci napicia w fazie gwnej (ustawiony priorytet linia 1),
dokonuje wyboru fazy o najlepszych parametrach oraz z du szybkoci
dokonuje przeczenia obcienia jednofazowego na t faz. Po przywrceniu
waciwych parametrw w fazie wyjciowej PEF-301 moe ponownie
przywrci w niej obcienie.
Chroni obcienie jakiegokolwiek mocy:
do 3,5 kW (16 A) obcienie jest zasilane bezporednio przez styki wyjciowe przekanika;
w przypadku mocy powyej 3,5 kW (16 A) za pomoc stycznika.
Przecznik jest szeroko stosowany w systemach kontroli dostpu, jednorodzinnym budownictwie itp.

Schemat A

Obcienie do 3,5 kW (16 )

Obcienie
~240 V 16 A

Schemat B

Obcienie powyej 3,5 kW (16 )


K1
K2
K3

Obcienie
~240 V

Mikroprocesorowy rejestrator
procesw elektrycznych

Rejestrator parametrw sieci RPM-416

Rejestrator RPM-416 jest mikroprocesorowym


urzdzeniem przeznaczonym do pomiaru wartoci
parametrw elektrycznych, wywietlania tych
wartoci na wywietlaczu oraz archiwizacji danych.
Dane s archiwizowane na wymienn kart
pamici (SD / MMC), pniej jest moliwa ich analiza
za pomoc bezpatnego oprogramowania RPM-416
Data Analysis.
Rejestrator RPM-416 ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego zasilany z wbudowanej baterii litowej.
W RPM-416 przewidziane jest podczenie do sieci Ethernet w oparciu o standard 10Base-T lub 100Base-T.
W tym przypadku rwnoczenie z zapisem danych na kart pamici moliwa jest konfiguracja RPM-416
i transmisja danych na komputer.
Podstawowe moliwoci rejestratora:
Wielokanaowo wystarczy jeden rejestrator, aby otrzyma pene informacje o pracy monitorowanego
obiektu;
Uniwersalno w rejestratorze przewidziano podczenie dodatkowych moduw pozwalajcych rozszerzy
spektrum sygnaw wejciowych (napicie, prd, temperatura, wejcia dyskretne i inne);
Separacja galwaniczna sygnay wejciowe wysokiego napicia i prdu s odseparowane galwanicznie od
pozostaych wej, co zapewnia prostot podczenia rejestratora;
Wysoka niezawodno system samokontroli i algorytm zapisu danych nie dopuszczaj utraty danych
w przypadku wystpowania sytuacji awaryjnych (np. braku zasilania);
Wygodna konfiguracja czteroliniowy znakowy wywietlacz z podwietleniem pozwala skonfigurowa
rejestrator i monitorowa przebieg jego pracy (na wywietlaczu s wywietlane wartoci zapisywanych sygnaw
wejciowych), klawiatura suy do konfiguracji i sterowania rejestratorem;
Zdalny monitoring i konfiguracja rejestrator, ktry jest zainstalowany w ciko dostpnym miejscu i jest
podczony do Ethernet, rwnolegle z zapisem na kart pamici moe dokona transmisji danych na komputer.
To pozwala zdalnie monitorowa stan obiektu. Bardziej szczegowa analiza jest dokonywana na podstawie
danych zapisanych na karcie pamici. Interfejs www pozwala zdalnie za pomoc przegldarki komputera
wykona konfiguracj rejestratora bez koniecznoci instalowania jakichkolwiek dodatkowych programw.

NOWO

Wielofunkcyjne programowalne
przekaniki temperatury (SCADA)
Cyfrowy przekanik kontroli temperatury suchych
transformatorw TR-100
Zasilanie 24-255 V
Napicie prdu staego
lub przemiennego
Un

Wejcia przekanika sygnalizacji


K1 rozczenie
K2 alarm
K3 - wentylacja
Uziemienie
K4 - niezadziaanie

DC
AC~ ~

Cyfrowy przekanik kontroli temperatury suy do


pomiaru i kontroli temperatury z czterech czujnikw
oraz wywietlania odczytw na wywietlaczu i podanie
sygnaw alarmowych w przypadku przekroczenia
zakresu ktrego z parametrw.
Kana 1 Kana 2 Kana 3 Kana 4
Wejcia czujnikw temperatury
Moe by stosowany do ochrony termicznej:
RS-485
Zaczenie czujnikw
silnikw i generatorw;
po kolei
(1,3,6 szt.)
trjfazowych suchych transformatorw z dodatkow kontrol temperatury rdzenia
22 23 24
lub otoczenia.
Podczenie
TP-100 posiada uniwersalne zasilanie i moe by podczony do jakiegokolwiek 2-przewodowego
czujnika
rda zasilania /D od 24 do 255 V, bez wzgldu na jego biegunowo. Poprzez
22 23 24
wprowadzenie w programie niewielkich zmian przekanik moe rwnie peni funkcje
kontroli i regulacji temperatury innych urzdze, moe by stosowany rwnie w innych
ukadach automatycznej regulacji (UAR) oraz w ukadach automatyki przemysowej.
Urzdzenie wyposaone w interfejs RS-485 MODBUS RTU dla komunikacji z systemem
wyszego poziomu.

4-kanaowy regulator temperatury TR-101

Cyfrowy przekanik kontroli temperatury TP-101 suy do pomiaru


i kontroli temperatury z czterech niezalenych czujnikw podczonych
w konfiguracji 2- lub 3-przewodowej oraz wywietlania odczytw na
wywietlaczu.
Urzdzenie peni nastpujce funkcje:
pomiar temperatury przez cztery niezalene kanay za pomoc
standardowych czujnikw;
regulacja temperatury przez regulator proporcjonalno-cakujcorniczkujcy (PID) z wyjciowym elementem kluczowym
(przekanikiem);
dwupozycyjna regulacja temperatury;
wywietlanie wartoci biecej pomiaru temperatury na cyfrowym wywietlaczu LED;
przekazywanie do komputera pomiarw temperatur z czujnikw kontrolowanych za pomoc protokou Modbus RTU;
sygnalizacja przerwy lub zwarcia w obwodach podczonych czujnikw;
filtracja cyfrowa i korekta pomiaru temperatury;
programowanie za pomoc przyciskw na przednim panelu i przez komputer;
zapisywanie ustawie w przypadku braku zasilania;
zabezpieczenie ustawie przed wprowadzeniem zmian przez osoby nieupowanione.
TP-101 posiada uniwersalne zasilanie i moe by podczony do jakiegokolwiek napicia od 24 do 255 V,
bez wzgldu na jego biegunowo.

DANE TECHNICZNE
Typ
przekanika

Napicie
zasilania,
V

Typ czujnikw

R-100

24-255
AC/DC

100, PT1000,
KTY83, KTY84, PTC

R-101

24-260
AC/DC

Ilo
Ilo
podczonych przekanikw
wyjciowych
czujnikw
[szt.]
[szt.]

PT50, PT100, PT500,


PT1000, Cu50,
Cu100, Ni100, Ni120,
Ni500, Ni1000,
PTC1000

Zakres
pomiaru
temperatur
[C]

Zakres
temperatury
pracy
[C]

RS-485 Regulator PID


MODBUS z kluczowym
RTU
elementem

14

od 40
do + 240

od 35
do + 60

14

od 50
do + 200

od 35
do + 60

JAK W PROSTY I NIEDROGI SPOSB


ZORGANIZOWA ZDALN KONTROL
PRACY PASTWA URZDZE?

Urzdzenia monitorowane
i sterowane

Powiadomienia
Modbus

Modbus TCP

Monitoring

et-485
Sie lokalna

OVERVIS

Internet

Jeli posiadaj Pastwo jakiekolwiek urzdzenie, to na pewno zastanawialicie si Pastwo nad tym jak
prawidowo kontrolowa jego prac. Proponujemy proste i niedrogie rozwizanie, ktre jest dostpne dla
kadego.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO SERWISU


To pozwoli na:
zdaln kontrol urzdze i dostp do nich
z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej;
zapisywanie "historii" parametrw mierzonych i moliwo ich dalszej analizy;
elastyczne wywietlanie parametrw
mierzonych (w postaci wykresw, tabel,
diagramw);
szybkie powiadamianie o wystpieniu
sytuacji awaryjnych na obiekcie (e-mail,
SMS);
podgld parametrw z dowolnych urzdze
(komputerw, tabletw, smartfonw).

Wicej informacji o tym systemie


mona znale na stronie internetowej

overvis
Co to jest system
Overvis?

Jest to system do zdalnej kontroli procesw


przemysowych, prosty do skonfigurowania
i elastyczny w stosowaniu. Overvis jest
zaprojektowany jako maksymalnie prosty
i tani odpowiednik drogich systemw SCADA.
Praca naszego systemu odbywa si poprzez
interfejs www i nie wymaga instalowania
dodatkowego oprogramowania.

www.overvis.com

Do czego jest potrzebny?


Overvis pozwala na cige monitorowanie
parametrw urzdze poczonych w jedn sie
lokaln na Pastwa zakadzie. Zgromadzone
informacje s zawsze dostpne, a podgld jest
moliwy z dowolnego urzdzenia posiadajcego
dostp do Internetu. Dane przedstawiane s
w postaci interaktywnych wykresw i tabel
z moliwoci eksportu do Excela w celu
ich dalszej analizy. Prace nad systemem
Overvis nadal trwaj, a nowe moliwoci
bd udostpniane w miar ich gotowoci.
Informacje o nowo wprowadzonych funkcjach
bd dostpne na naszej stronie internetowej.

Jak bardzo pracochonna jest


konfiguracja systemu?
Overvis jest wstpnie skonfigurowany do
pracy urzdze poczonych w lokaln sie
w standardzie Modbus RS-485. Dane z sieci
lokalnej s przesyane do Internetu poprzez

W czym Overvis jest lepszy


od aplikacji uruchomionej na
komputerze lokalnym?
Overvis zapewnia moliwoci, ktrych nie
moe da program uruchomiony lokalnie:
Odczyt danych odbywa si w tle w trybie
cigym: 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu.
Aby uzyska dostp do danych, potrzebna
jest tylko przegldarka www, ktra zwykle jest
ju zainstalowana na kadym komputerze.
Pena funkcjonalno systemu Overvis
jest dostpna z dowolnych nowoczesnych
telefonw komrkowych i tabletw.
Overvis zapewnia niezawodno przechowywania

historii

Tworzenie

kopii

odczytanych
zapasowych

danych.

odbywa

si

regularnie i automatycznie.

specjalny modem ET-485 produkcji firmy


NOVATEK-ELECTRO

Ile to kosztuje?

(WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM)
Przy czym wszystko, co jest potrzebne do
korzystania z serwisu, to wprowadzenie do
systemu jego adresu IP i opisanie urzdzenia
w Pastwa sieci.
Wszystkie urzdzenia produkowane przez
firm Novatek-Electro posiadaj uprzednio
stworzone szablony, za pomoc ktrych mona
jednym klikniciem doda je do systemu.

Usugi telemetrii (otrzymywanie i przechowywanie danych) aktualnie oferowane s


bezpatnie.
Funkcje dodatkowe (powiadomienia SMS,
zdalne sterowanie urzdzeniami itd) bd
dostpne za niewielk opat.

W przyszoci zostan stworzone szablony dla


urzdze innych producentw.

Zobacz film
jak to dziaa!
Ze wszystkimi pytaniami prosimy kontaktowa pod numerami telefonw podanymi na stronie
internetowej www.overvis.com Tam mona rwnie zoy zlecenie na podczenie.

Beztransformatorowe
stabilizatory napicia

LEGAT-5

0.5 kVA

LEGAT-15

1.5 kVA

LEGAT-35

3.5 kVA

LEGAT-65

6.5 kVA

LEGAT-120

12 kVA

Zalety:
ukad beztransformatorowy (ochrona patentowa na terenie Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy);
zakres pracy napi wejciowych 90-300 V;
pynna bezstopniowa stabilizacja napicia wyjciowego;
maa waga i wymiary.

Podstawowe dane techniczne:


Podstawowe dane techniczne:
dokadno stabilizacji napicia wyjciowego nie gorsz ni 1,5%;
moliwo regulacji wartoci napicia wyjciowego w zakresie 180-240 V z odstpem 1V;
moliwo regulacji czasu rozruchu w zakresie 3-999 s;
szybko reakcji na gwatown zmian wejciowego napicia poniej 0,05 s;
za pomoc wejciowego i wyjciowego filtrw skutecznie wygadza zakcenia w sieci;
sygnalizacja napicia wejciowego/wyjciowego oraz poziom obcizenia zasilacza;
zabezpieczenie przed przecieniami, zwarciami, przegrzaniem;
pozwala podczy dowolne typy obcie.

novatek-electro

NOWOCZESNE URZDZENIA MIKROPROCESOROWE

www.novatek-electro.com