Vous êtes sur la page 1sur 1

Czas penego obiegu ziemi wok ziemi wok soca wynosi: 365 dni 5 godzin 48 minut i 46

sekund. Ziemia okra soce po orbicie w ksztacie elipsy ,w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazwek zegara. Peryhelium(147km)-punkt orbity w ktrym dystans ten jest najmniejszy.
Aphelium(152)-odlego ziemi od sonca jest najwiksza . Eliptyka-paszczyzna w ktrej porusza si
nasza planeta.Zamienie soca-ma miejsce wwczas gdy ksiyc znajdzie si pomidzy ziemi a
soncem. Zjawisko to wywoywane jest cieniem rzucanym przez ksiyc na nasz planet. Zamienie
ksiyca-wystpuje wtedy gdy ziemia przysoni promienie soneczne owietlajce ksiyc.
Nastpstwa ruchu obiegowe ziemi: zmiana kta padania promieni sonecznych na powierzchni ziemi
w cigu roku ,wystpowanie astronomicznych pr roku :wiosny lata jesieni zimy, zmiana miejsca
wschodzu i zachodzu soca widnokrgu ,zmiana drogi widomej wdrwki soca nad widnokrgiem
,zmienna dugo trwania dnia i nocy. Doba gwiazdowa: ziemia wynosi 23 godziny 56 minut i 4
sekundy. Doba soneczna trwa 24 godziny.

Czas penego obiegu ziemi wok ziemi wok soca wynosi: 365 dni 5 godzin 48 minut i 46 sekund. Ziemia
okra soce po orbicie w ksztacie elipsy ,w kierunku przeciwnym do ruchu wskazwek zegara.
Peryhelium(147km)-punkt orbity w ktrym dystans ten jest najmniejszy. Aphelium(152)-odlego ziemi od sonca
jest najwiksza . Eliptyka-paszczyzna w ktrej porusza si nasza planeta.Zamienie soca-ma miejsce wwczas
gdy ksiyc znajdzie si pomidzy ziemi a soncem. Zjawisko to wywoywane jest cieniem rzucanym przez
ksiyc na nasz planet. Zamienie ksiyca-wystpuje wtedy gdy ziemia przysoni promienie soneczne
owietlajce ksiyc. Nastpstwa ruchu obiegowe ziemi: zmiana kta padania promieni sonecznych na
powierzchni ziemi w cigu roku ,wystpowanie astronomicznych pr roku :wiosny lata jesieni zimy, zmiana
miejsca wschodzu i zachodzu soca widnokrgu ,zmiana drogi widomej wdrwki soca nad widnokrgiem
,zmienna dugo trwania dnia i nocy. Doba gwiazdowa: ziemia wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy. Doba
soneczna trwa 24 godziny.

Czas penego obiegu ziemi wok ziemi wok soca wynosi: 365 dni 5 godzin 48 minut
i 46 sekund. Ziemia okra soce po orbicie w ksztacie elipsy ,w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazwek zegara. Peryhelium(147km)-punkt orbity w ktrym dystans ten jest
najmniejszy. Aphelium(152)-odlego ziemi od sonca jest najwiksza . Eliptykapaszczyzna w ktrej porusza si nasza planeta.Zamienie soca-ma miejsce wwczas
gdy ksiyc znajdzie si pomidzy ziemi a soncem. Zjawisko to wywoywane jest
cieniem rzucanym przez ksiyc na nasz planet. Zamienie ksiyca-wystpuje wtedy
gdy ziemia przysoni promienie soneczne owietlajce ksiyc. Nastpstwa ruchu
obiegowe ziemi: zmiana kta padania promieni sonecznych na powierzchni ziemi w
cigu roku ,wystpowanie astronomicznych pr roku :wiosny lata jesieni zimy, zmiana
miejsca wschodzu i zachodzu soca widnokrgu ,zmiana drogi widomej wdrwki soca
nad widnokrgiem ,zmienna dugo trwania dnia i nocy. Doba gwiazdowa: ziemia
wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy. Doba soneczna trwa 24 godziny.

Centres d'intérêt liés