Vous êtes sur la page 1sur 19

INTERVISIE

17-12-2015
Intervisie verslag

Daan van Velsen, Anne Mieke Slurink, Sander Bast en Mike Nijenhuis

........................4 Reflectie van Sander Bast................. 2 Reflectie van Anne Mieke Slurink.....................................................................................................................................................................Inhoudsopgave Reflecties op de intervisierondes................................. 7 Notulen.................. 9 Notulen Daan van Velsen...................................... 9 Notulen Anne Mieke................................................................................................. 12 Notulen Mike Nijenhuis........................ 15 ...........................2 Reflectie van Daan van Velsen................................................................................................................................................................................................... 13 Notulen Sander Bast................................................................................................................................................... 6 Reflectie van Mike Nijenhuis...................................................................

Ik kon mijn probleem kwijt bij medestudenten en kwam er achter dat het voor hun herkenbaar is. Ik had het idee dat ik tijdens deze intervisieronde minder goed kon doorvragen en tot de diepte kon komen. Intervisie Sander Sander zijn intervisie was een andere vraagstelling dan wij hiervoor behandeld hadden. Intervisie Anne mieke Het probleem van Anne Mieke kwam mij bekend voor. Ik durfde niet veel in te brengen in de klas en al helemaal niet tegen meer dominante docenten. Dit maakte het een pittige afsluiter. Reflectie op intervisies Ik heb het idee dat ik de intervisievaardigheden goed beheers. Intervisie Mike De intervisieronde waar Mike zijn probleem vertelde vond ik een interessante. Reflectie van Daan van Velsen Dit hoofdstuk gaat over de intervisie van Daan van Velsen en zijn reflectie op de medestudenten. omdat ik zelf ook al het idee had dat Mike moeite had met wat hij vertelde. en naar mijn idee kwamen we goed tot de kern. Hij had namelijk een vraag die echt uit het werkveld kwam over hoe hij iets moest aanpakken. Toch waren er meer momenten die wel fijn aanvoelde. omdat ik wel een duidelijk beeld wilde schetsen over de situatie. Als notulist heb ik wel meer bijgedragen aan overzicht en duidelijkheid creëren door terug te vallen op vragen en verheldering te vragen. Ik vond het fijn om over mijn probleem te praten. maar er niks aan doe. Hier hebben wij aandacht besteed aan de oorzaak achter gedrag vinden door middel van vragen stellen. Ik was deze intervisieronde aan het notuleren en had het idee dat ik daardoor niet volledig kon participeren in de intervisie. Deze intervisie ging dus minder over emotionele aspecten. omdat ik kon praten over het probleem en dat mijn groepsgenoten mij er mee wilde helpen. Op de middelbare school had ik namelijk hetzelfde probleem. Dit heeft te maken met de profilering de Kick van Kickboks. . waardoor ik het wel goed vind dat we ook zo’n vraag behandeld hebben. Wel vond ik dat er soms moeilijke vragen werden gesteld waar ik niet echt een antwoord op wist. Zij weten ook niet goed of deze opleiding alles is.Reflecties op de intervisierondes In dit hoofdstuk staan de reflecties van de studenten op de intervisieronden. Bijvoorbeeld op momenten waar het voor mij aanvoelde alsof ik het allemaal zelf in de hand heb. Ik denk dat dit kwam omdat Mike voor mijn idee zelf al de beste oplossingen uit het gesprek haalde. Daardoor had ik het idee dat ik goed kon aansluiten bij haar vraag en dat ik ook goede adviezen kon geven. Later in het werk zullen er denk ik vaker intervisies met zulke vraagstellingen komen. Ook het doorvragen ging goed. wat ik zelf wel jammer vond. maar wel goed om ook gedaan te hebben. Uiteindelijk hebben we wel goede adviezen kunnen geven waar hij veel aan heeft. Mijn groepsgenoten vonden echter dat het meeviel en dat ik wel duidelijk antwoord gaf op de vragen. Naar mijn idee kan ik goed doorvragen waardoor er concrete antwoorden komen. Het kwam voor dat ik mij op momenten kwetsbaar voelde. Dat ervaarde ik als vervelend.

Van Sander vond ik dat hij goed participeerde in de intervisies. Door haar vragen kwamen we sneller tot de kern. Hierdoor had je minder vrijheid in de vragen stellen en moesten goede vragen bewaard worden. Mike was wel altijd erg betrokken bij de intervisie en had veel vragen. Daarnaast vind ik het ook leuk om door vragen te stellen er achter te komen waar iemands gedrag vandaan komt. maar de context werd zo in ieder geval duidelijk geschetst. Het voelt goed om anderen te kunnen helpen of om zelf geholpen te kunnen worden. Dit resulteerde er misschien in dat sommige vragen minder goed waren. Hij vertelde veel uit eigen levenservaring en dat ervaarde ik als fijn. Verder had ik het idee dat we werden ingekaderd tijdens de intervisieronde. vind ik een mooie manier om te helpen.Ik vind de intervisies fijn om te doen. Aan de andere kant heeft dit er juist wel weer voor gezorgd dat we op sommige momenten niet te snel gingen. Wat ik wel jammer vind is dat 25% van het groepje aan het notuleren is waardoor deze zelf minder goed kan participeren in het gesprek. Van Anne Mieke vond ik bijvoorbeeld dat zij niet heel veel zegt. Ieder had zo zijn eigen kwaliteiten. maar als ze dan wel iets vraagt. Over mijn groepsgenoten ben ik tevreden. Bij Mike had ik dit idee minder. is het een duidelijke en goede vraag. Ook de ander helpen om bij zichzelf oplossingen te bedenken. . omdat wij onze vragen aan het stappenplan moesten houden. hij stelde goede vragen en daarnaast vond ik dat hij zijn adviezen goed kon uitleggen en dat zijn adviezen goed onderbouwd waren.

in die zin dat je al goed kon inschatten wat daar misschien wel achter zat. Met name omdat het over een bedrijfsvoering ging. De uitkomst van de intervisie vond ik zoals ik al aangaf wel voorspelbaar. nu wel wat aan gehad Ervaringsverslag Sander De intervisie van Sander was in vergelijking met de andere intervisies erg complex. Ervaringsverslag Daan De intervisie van Daan vond ik erg interessant. daardoor hield ik een heel goed gevoel over aan het gesprek. was het voor de anderen heel interessant om hier in mee te gaan. . in grote lijnen eigenlijk wel makkelijk te voorspellen. Maar misschien heeft Mike. Dit omdat het om een probleem ging waar ik in eigen persoon tegenaan loop. Aan de hand van de hulpvragen lukte het heel goed om tot mooie vragen te komen wat mij erg goed aan het denken zette. Wel was ik door mijn eigen ervaringen hiermee snel geneigd om dingen voor Daan in te vullen.Reflectie van Anne Mieke Slurink Ervaringsverslag eigen intervisie Ik heb mijn eigen intervisie als erg waardevol ervaren. Omdat ik hier vrij weinig ervaring mee heb. Ervaringsverslag Mike De intervisie van Mike was voor mij. met vooral financiële aspecten. mede doordat het eigenlijk wel een algemeen probleem is bij studenten. Met hun eigen kijk op mijn situatie ben ik tot nieuwe inzichten gekomen die mij helpen te relativeren. Ik had wat moeite om met het gesprek mee te komen en vond het dan ook lastig om kritische vragen te stellen. wat ook mij aan het denken zette. Daan was heel duidelijk in het antwoord geven in de vragen. Ook kon ik in Sanders kijk op het probleem nog wel een paar mooie punten halen waar ik hem op door kon vragen en waar ik hem advies op kon geven. Dit omdat ik eigenlijk tegen precies hetzelfde ben aangelopen. Ook kreeg het gesprek even een ietwat emotionele wending. Mede omdat je je eigenlijk wel makkelijk in kan leven in de situatie was het goed mogelijk om hem eens goed aan de tand te voelen. vond ik het erg moeilijk om een goed beeld te schetsen van de situatie. Juist omdat het en niet zo voordehand liggend probleem is. Uiteindelijk vond ik het gesprek wel erg interessant. maar daar werd heel goed door de jongens op ingespeeld. Maar ergens maakte dat het probleem ook wel weer interessant. nu hij er iets langer bij heeft stilgestaan. Ik voelde me daarom al meteen betrokken in het gesprek en deze verliep voor mijn gevoel dan ook heel soepel.

. Ik weet hoe ik betrokken over moet komen. Deze verschillende aanpakken bij elkaar maakte ons dus een erg mooi team. Waar ik nog wat van kan leren is het stellen van kritische. Een laatste leerpuntje zit hem in het soms toch iets te snel willen invullen van de situatie van een ander.Al met al vond ik dit wel het prettigste intervisie gesprek die we gevoerd hebben. Wanneer ik het idee heb dat we een goede weg ingeslagen hebben stop ik niet bij het eerst verkregen antwoord maar weet ik goed hoe ik er nog meer uit kan halen. zowel verbaal als non-verbaal. Niveau medestudenten Het niveau van mijn medestudenten vind ik ook vrij goed. (Ja misschien had PMT beter bij me gepast). Mike was bij alle interventies duidelijk aanwezig en stelde erg veel vragen (de ene wat relevanter dan de ander). En ik weet ik mezelf makkelijk een houding te geven in het gesprek. Individueel reflectieverslag Anne Mieke De vaardigheden van intervisie heb ik gemiddeld onder controle. Daarmee hield hij het gesprek altijd levendig. Ik ben goed in staat om een gesprek te voeren en deze ook gaande te houden. en met name ook gerichte vragen. maar wanneer hij zich meld doet hij dat meteen ook met hele mooie gerichte vragen. maar welke niet altijd even relevant is voor de probleemstelling (met name bij intervisie Sander). waar goeie intervisies uitgekomen waren. Ik moet leren de situatie die in mijn hoofd zit op zo’n moment aan de hand van tactische vragen te checken bij de inbrenger. zodat deze zelf met het antwoord komt. Bij het stellen van vragen wil ik nog wel eens te snel een situatie schetsen waar ik eigenlijk helemaal nog geen antwoord in heb gekregen. Nu stel ik soms nog wel eens vragen waar wel een mooi antwoord uit komt. Doorvragen gaat bij mij vrij vanzelf. Sander bevind zich bewust iets meer op de achtergrond. Ik moet dus wat meer “vissen” in plaats van zelf invullen. Dit waarschijnlijk omdat het probleem aankwam op een gevoel. Daan heeft zich telkens weer heel erg ingezet tijdens de gesprekken en heeft ook heel goed nagedacht over zijn vragen.

Reflectie van Sander Bast Ervaringen per intervisie Intervisie Daan Ik vond de intervisie van Daan redelijk interessant. Zeker als het een serieus probleem of uitdaging betreft die jezelf én de ander ook daadwerkelijk verder kan helpen. Teveel uitstellen en veel op het allerlaatste moment moeten doen. maar als je dat dan ook zo ervaart en daar aan bij kunt dragen motiveert mij dat . zoals hij aangeeft wordt hij in bepaalde zaken vrij gelaten om zelf te kiezen. Ik ervaar (vooral vroeger) ook wel eens onzekerheid over mijn eigen mening en om deze openbaar/klassikaal uit te spreken. Ik ben van mening dat hij hier zelf stappen in kan en moet maken. Het was een actuele uitdaging van de dag zelf die ik op dat moment kon inbrengen. Mike zal hier waarschijnlijk nog veel mee moeten oefenen en ervaren wat voor hem het beste werkt. Het is een soort zoektocht naar wie zij zelf is en daarop moet zij leren vertrouwen. Intervisie Sander Fijne intervisie. want dat ben jij – en daar sta je achter. Intervisie Mike Ik denk dat veel studenten (niet alleen studenten) het probleem van Mike ervaren. Hij is opzoek naar plezier vinden in zijn opleiding en vooral in de werkzaamheden op stage. Het is merkbaar geweest dat sommige problemen echt boven tafel komen en dat je de ander op andere inzichten kunt brengen. Doordat zij van buiten af mee kijken kunnen zij met een helikopterview de situatie beoordelen en stappen beschrijven die ik zeker mee kan nemen in mijn plan van aanpak. ook mezelf.het geeft een goed gevoel. Ik heb veel goede en bruikbare tips gehad. actief en zeer positief heeft bijgedragen binnen het groepsproces. Individueel reflectieverslag Intervisies Over het algemeen vond ik het doen van de intervisies best leuk. Maakt het niet makkelijker maar zeker productiever en meer tijd over voor de dingen die je echt leuk vindt. Dit zodat hij alles eruit kan halen wat erin zit en zich daardoor beter kan ontwikkelen. Kies dan ook wat je leuk vindt en als dat als lastig ervaren wordt dan moet hij daar meer tijd in gaan stoppen. Intervisie Annemieke Deze intervisie vond ik herkenbaar en mooi dat zij deze inbracht. Bij mij resulteert dat tegenwoordig in beter plannen en daardoor meer kunnen uitvoeren. Omdat meerdere inzichten van verschillende personen invloed hebben op de uitkomst en altijd waarde hebben is het moeilijk om te oordelen over specifiek iemand zijn vaardigheden binnen dit concept. Dan maakt het namelijk niet meer uit wat je zegt. Ik heb van alle drie iets meegekregen en ik hoop zij ook van mij! . Ik vind dat iedereen van de groep. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat is natuurlijk ook hetgeen waarvoor het bedoelt is.

Dit is vooral met betrekking tot de stages. Je kon duidelijk zien dat Anne Mieke heel erg met dit probleem zat en hier ook duidelijk veel last van had.Reflectie van Mike Nijenhuis Mike Dit hoofdstuk gaat over de intervisie van Mike Nijenhuis en zijn reflectie op de medestudenten. Ik vond de intervisie ronde goed gaan omdat er duidelijke vragen werden gesteld die allemaal naar in etappes werden beantwoord zo kwamen wij met z’n allen steeds dichter bij een antwoord op mijn probleem. Het stappen plan in de intervisies vond ik heel erg fijn. Ik had het gevoel dat wij tot een goed einde zijn gekomen in deze ronden en Sander er ook veel uit kan halen voor zijn project. Intervisie Daan van Velsen Deze ronde vond ik vrij lastig om een antwoord voor te bedenken. Deze intervisie ronde heb ik als zeer fijn ervaren waarin ik zeker veel oplossingen op mijn probleem heb gekregen. Gelukkig had iedereen begrip voor de situatie en mij en bleef het een goed gesprek. Dit probleem heb ik voor mijzelf nog niet compleet opgelost en hierdoor vond ik dit dus ook lastig om er bij Daan een oplossing voor te bedenken. Intervisie Sander Bast Deze intervisie vond ik leuk om te doen omdat het wat zakelijker was en echt gericht op Sander zijn onderneming. Op deze manier keek je eerst vooral naar het probleem van bovenaf en dook je steeds dieper in het probleem. Al met al kwamen we in de stappen die wij hebben doorgenomen toch nog bij de conclusie en daar heb ik zelf ook nog veel van geleerd. Ik heb in deze ronde heel erg gekeken vanuit mijn eigen ervaring met opstarten van projecten en heb vanuit daar advies gegeven en mijn vragen opgesteld. Intervisie Anne Mieke Slurink De intervisie ronde van Anne Mieke vond ik erg goed om te doen. Door middel van de verschillende vragen etappes kwamen we er achter dat Sander heel enthousiast was over zijn idee maar ook nog onzeker. Daan heeft namelijk net als ik ook heel erg heb ervaren niet zoveel plezier in deze opleiding. Het was ook goed dat iedereen af en toe stil was om even na te denken en daarna met goede vragen kwamen waar ik ook na die tijd nog veel over na heb gedacht. . Het was fijn om te zien dat mijn medestudenten er zichzelf af en toe ook wel in herkennen. Ik had het gevoel dat ik het gesprek op een globale manier draaiende hield door af en toe wat luchtige vragen te stellen. Verder denk ik dat wij tot een goede oplossing zijn gekomen. Ik vind dat iedereen in dit groepje ook zeker over de intervisie vaardigheden beschikt. Reflectie op alle intervisie ronden Ik vind dat de intervisies erg goed gingen en ik denk dat wij met zijn allen een oplossing op ons probleem hebben gevonden. Deze vragen kwamen af en toe ook wat confronterend aan waarin ik de fouten die ik maak met betrekking tot mijn uitstelgedrag open op tafel werden gelegd.

Sander verteld veel vanuit zijn eigen gedachten en doet ook erg goed mee in het gesprek en stelde goede vragen. Van Anne Mieke vind ik dat ze wat stilletjes is maar heel erg goed over haar vragen nadenkt en de vragen die ze stelt zijn vaak ook goed. Ik denk dat Daan ook goed over zijn vragen nadenkt maar toch iets meer in het gesprek zit.Ik merk dat ik zelf vaak wel wat luchtiger op de gesprekken in ga en dat er van mijn kant niet altijd even veel diepgang komt. . Dit zegt natuurlijk niet dat ik geen diepgaande vragen heb gesteld. Ik denk dat dit komt omdat ik het zelf fijn vind om gesprekken ook af en toe wat luchtig te houden.

Vraag: Wat kan ik doen om het plezier te vinden in de dingen die ik doe tijdens mijn opleiding Associaties Associatie Anne Mieke: De opdrachten op deze opleiding spreken mij heel erg aan. Beschrijving van de situatie Wat vind je niet leuk? Veel onduidelijkheid. Opleiding naar mijn eigen interesses toe getrokken. Toch is met name stage mij tot nu toe nog heel erg tegen gevallen. sport interesseert me. geen duidelijke visie. maar zoals het er op de opleiding uitkomt dan net weer niet helemaal. heel veelzijdig. totaal geen plezier in. maar geen plezier. Het sporten in het eerste jaar. maar ben slecht in keuzes maken (niet erg overwogen) Wat heb je met sport? Van jongs af aan altijd bezig met sport. Ben er nu wel van overtuigd dat dat groot en deel aan de stageorganisatie zelf lag. Uiteindelijk gebleven vanwege het goeie vooruitzicht: een eigen onderneming starten: Assocatie Sander: Vroeger haalde ik ook geen plezier uit opleiding. dus heb vertrouwen om toch nog wat van mijn laatste stages te maken om zo toch nog het plezier erin te ontdekken. Toch passie wel in de sport  Dus deze opleiding gekozen omdat dit gewoon echt bij hem past. ben gaan werken. Lang niet alle opdrachten zijn leuk. en geen bevestiging is dit het. zelf maar wat van maken) Waarom deze opleiding gekozen? Management leuk. Notulen Daan van Velsen Notulist: Anne Mieke 29-10-2015 Inbreng Daan 3 jaar aan deze opleiding bezig. Sporten waar ik adrenaline van krijg vind ik het mooiste Wat vind je wel leuk? Idee van onderzoek vind ik leuk. Doordat ik daar geen plezier uit kon halen begon ik dan ook heel erg te twijfelen naar of deze opleiding wel echt bij mij past.Notulen In dit hoofdstuk staan alle notulen die zijn gemaakt tijdens de intervisie ronden. ben er goed in. Terugblikken op eigen handelen van de inbrenger . zelf bedenken hoe anderen het willen hebben (doelt op stage. Associatie Mike: Opleiding in zijn totaal niet leuk. Financieel management vind ik wel interessant. altijd al plezier. maar de opleiding geeft wel de ruimte om te doen wat je zelf wil.

en onderzoeken van de effecten. Schoolopdrachten vind ik leuker worden. in de uitvoering valt het tegen. Een project wat ik echt leuk vind. toch die twist eraan geven die voor plezier zorgt. Vind het lastig dat ik er toch steeds voor wil gaan. Verschillen meten. er meer duidelijkheid over was ervoer ik wel het plezier. Reflectie op eigen betekenisverlenging van de inbrenger Ben je zelf snel geneigd om negatief te denken? Nee. Waarom daar? Daar ben je wel bezig met onderzoeken. meet ervan balen dat ik niet weet hoe ik het aan moet pakken. Als ik een kloteopdracht krijg. Zijn er momenten geweest waarin je wel even de bevestiging voelde van ik ervaar hier plezier? Schoolopdrachten. .Is het plezier afgenomen? Stage plezier neemt alleen maar af. Wat heb je gedaan om het leuk te maken? Niet zo veel. de vraag ligt er en daar wil ik me aan houden. Mogelijke oplossingen Hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit? Gemotiveerd zijn om dingen te doen. Interviews en daaruit conclusie. meestal positief ingesteld. op papier lijkt het echt leuk. Het zit hem dus met name in stage. waardoor ik mijzelf niet optimaal opwikkel. Welke manier van onderzoek spreekt je dan wel aan? Praktijk gericht. Wat wij doen is literatuuronderzoek. uiteindelijk alsnog maar een project groot genoeg als hoofdopdracht Verkeerde keuze geweest? Nee. stage ook tijdens vorig semester tijdens afrondingsfase. af en toe eens actie. Hoofdgroep. modellen te maken met beleid. maar echt op gevoel. Maakt dat de klap des te harder als het dan uiteindelijk toch niet allemaal positief uitpakt? Ja. Toen het eindresultaat in zicht kwam. zoeken naar oplossingen. Vier projecten gekozen die me erg leuk leken. Wat heb je er zelf aan gedaan? Bij het kiezen van stage geen praktische overweging. maar dat ik ondanks mijn inzet toch daar geen plezier uit kan halen. en dat trekt mij. Bij veel vrijheid weet ik niet hoe ik de boel zo kan sturen dat ik het leuk voor mezelf maak. Waar zie je jezelf werken na de opleiding? Recherche. controlegroep. Zie zelf niet snel mogelijkheden om er iets anders van te maken. Maakt de onduidelijkheid ook dat je je onzeker voelt? Nee zelfvertrouwen zit goed. veel afwisseling.

Opdracht sprak je aan. Denk je dat meer duidelijkheid ook zorgt voor meer plezier? Ja. Vrijheid geeft je de mogelijkheid om het juist helemaal van A-Z in te vullen. waardoor het negatief wordt. Besteed meer tijd aan project contract. dan pas jij ook wel bij een universiteit.Wat ga jij in de aankomende periode veranderen? Dat weet ik niet. blij dat iedereen mee wil denken. Ik moet echt ergens naar toe werken. Als jij van onderzoek houdt. dat doe je dus zelf. zodat je het leuk maakt. Ik probeer meer doelstellingen te formuleren. . met name op het moment dat ik zei dat bij inleveren stage ik wel plezier had. Probleem dingen voldoen niet aan verwachtingen. wel meer Analyse/advies Mooi dat plezier bij jou zorgt voor optimaal presteren. Werk het stapje voor stapje uit. Opdrachten kun je nog wat meer naar eigen hand zetten. Stippel doelen uit die je wil bereiken binnen je project. Afsluiten Daan vond het een goede intervisieronde. Feedback is verder doorvragen. Je kan er ook wel zelf iets aan doen. naar eigen plezier. uitvoering niet.

Ik ben bang dat mensen dat nu denken dat ik dat niet doe. Stelde je vroeger wel vragen in de klas? Wel als ik selectief werd gekozen maar niet als het algemeen wordt gezegd? Wat vind jij vervelend aan niet gehoord te worden? Ik wil heel graag mezelf bewijzen(leraar.Notulen Anne Mieke Notulist: Mike Nijenhuis Vind het lastig om wat te zeggen in de les om dat ze onzeker is. Dit komt niet vaak voor maar is wel vaak gebeurt. Daarom zou ik mezelf moeten bewijzen en dat maakt mezelf soms onzeker. op dit moment in je leven(ontdekkingsfase). heb het al erg lang last van kan komen omdat wat ik heb meegemaakt. Wel zelfkennis maar bang bent voor mening van andere. ik had namelijk het idee dat ik toch geen antwoord er op kreeg. wat moet er gebeuren voor een succesmoment? Waardering voor een antwoord. Advies Analyse van wat is er gebeurt in je leven en vanuit jezelf kijken wat er verbetert moet worden. medestudenten). Wat doen sommige leraren wat jou onzeker maakt? Toon(minachtend). Probleem komt echt vanuit vroeger al. en dat houd me er van tegen dat dat niet weer gebeurt. dat ik actief mee doe. houding. Heb je zelf het idee dat je goede duidelijke concrete vragen stelt? Ja Wanneer heb jij er vrede mee. Gebeuren er daardoor dingen die jij anders had gezien en dat graag zo had willen zien? Met stage. gevoel voor waardering. Dan zegt iemand anders het en die krijgt waardering van de leraar terwijl Anne Mieke hetzelfde zou zeggen. Daarom hielt het mij tegen om goed vragen te stellen. Wat doet een fout antwoord met je? Dat maakt me onzeker. Zelf al veel gedaan. Hoe voelde jij je? Het voelde als falen Wat houdt je tegen om z’n vraag te stellen? Bang zijn om niet gehoord te worden. . het eindproduct was ik niet tevreden over omdat ik vastliep en mijn stagebegeleider wist het ook niet helemaal. dat ik er voor wil gaan. iemand anders roept er harder overheen.

Hoe zit het met groepsopdrachten? Werkt in principe ook zo (eerder geneigd actie te ondernemen). Zodra ik iets in mijn agenda zet volg ik het wel op. vrienden. dan doe ik ook niets. Niet met werk of stage. Notulen Mike Nijenhuis Intervisie bijeenkomst 04/12/2015 14:30 Notulist: Sander Bast - - - Fase 1: Verzameling van inbreng Inbreng. Nu wel leuker omdat ik bijv. Dat is naar omdat je bijv. wat denk je dan? Ja dan heb ik daar veel zin in. maar nog steeds niet zoals ik het zou willen zien. Motiverend is netwerken en als ik interessante informatie kan leren. leuke dingen en afleidingen. Dit moet je wel doen. ik heb daar ook last van. Voornemen wel hebben maar niet concreet in eigen planning zetten waardoor het uitstel gedrag voorkomt. Sleutel tot succes: laten zien wie je bent. Anders dan andere leerlingen. Ik word hier onzeker van of ik het daardoor wel/niet haal. Ga doordoor wel meer activiteiten inplannen waardoor de drukte aanwezig blijft. studievertraging kunt oplopen. Maar doet iedereen niets. Daan: Herkenbaar. maar doet het niet. De opleiding begin ik steeds leuker te vinden waardoor ik minder last ervaar. Wat denken jullie dat ik daar aan kan doen? Associatiemoment Sander: Ik heb daar ook wel last van. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Wat echt in de weg zit is sporten. Fase 2: Beeldvorming en analyse Mondelinge vragenronde Zijn er specifieke zaken die altijd in de weg zitten? Surfen. Dat is bij mij erger dan bij anderen. keuze en toelichting Mike: Ik heb heel erg last van uitstel gedrag. werk (20-25 uur per week).Voelt je niet zeker genoeg om vol voor je antwoord te gaan. . Is dat uitstel gedrag puur en alleen op school of ook met andere dingen? Bijna alleen op school. mooi meer en geniet ervan! Het komt later wel goed! Kijk je in je agenda? Soms thuis. maar niet veel. Vind het fijn om dingen te verdelen. Als je een appje krijgt van een vriend. wat bij mij wel kan resulteren in een vorm van stress. Ik stel echt alles uit behalve stage. maar omdat het altijd het laatste moment is haal ik maar een 6 en dat geeft onzekerheid. een minor ‘vitaliteit’ kan kiezen. skaten. Ik ben wel beter geworden in het plannen en nakomen en ervaar steeds minder last. chillen. Ik vind ze over het algemeen ook leuker omdat je met elkaar kunt sparren. Waarom is het een probleem? Je zegt prima en ervaart geen stress? Ik heb inderdaad bijna geen stress. Annemieke: Je plant wel dingen in. Wat motiveert jou voor deze opleiding? Eerst helemaal niet. maar ervaar geen stress. vooral als iemand mij pushed ga ik meer doen. Wat is het verschil met stage? Een soort van verplichting tegenover anderen en anders alleen mezelf.

Zet je telefoon en internet uit bijvoorbeeld. zodat je het belang ervan in kan gaan zien. Het nadelige is dat ik succes ervaar bij de 2e kans waardoor ik me voor mijn gevoel niet echt hoef te verbeteren. van helemaal niks naar waar je nu bent. Hoe kan je dat oplossen? De zinvolle dingen uit de opdracht bijvoorbeeld opschrijven en opdrachten eigen maken. - Fase 3: Adviesronde Analyse en besluitvorming Daan: Als je verantwoordelijkheid voelt en het nut ervan in ziet dan heb je minder last van je probleem. Goed idee om anderen erbij te betrekken en verdiep je ook eens in andere methodes die met plannen te maken hebben. Welke mogelijkheden zie jij voor de oplossing? Lijstjes maken. Annemieke: Betrek anderen erbij en leg het probleem ook aan hun uit. Verplicht jezelf een bepaalde taak af te ronden voordat je iets anders gaat doen. Voor jezelf goed in kaart brengen waarom je dingen doet. maar nu plan ik per dag.Hoe wil je het graag zelf zien? Werken per blok/periode en niet alles doorschuiven naar het einde. Nu doe ik dat alleen op het laatste moment. Sander: Het is goed dat je al stappen maakt. Welke acties ga je nu als eerst ondernemen? Lijsten concreter en eerder opstellen. Ben jij je bewust van je telefoon en de afleiding? Daar ben ik me wel bewust van en doe veel andere dingen zoals Candy Crush Heb je daarna spijt? Als je iets gedaan hebt. opdrachten toepassen op de dingen die je leuk vindt. waarom je studeert en die redenen koppelen aan de opdrachten. Hij gaat hier mee aan de slag en bedankt de groep! . Mogelijke oplossingen: lijstjes maken met je verantwoordelijkheden. maar zeg dat je over een half uurtje (na de taak) kan komen. dus ja natuurlijk. waardoor je het gevoel kan krijgen dat je jezelf ook tegenover hun moet bewijzen. Ik ben dan ook bang dat er een moment komt waarin het niet meer goed gaat. Bijvoorbeeld: niet direct skaten als je gebeld wordt. Wil je wel verandering? Het is niet goed. waardoor ik meer tijd over houdt voor andere dingen. Wat heb je tot nu toe geprobeerd om jezelf te verbeteren? Een agenda gekocht! Eerst had ik die nog niet (chaos). terwijl je eigenlijk had moeten leren? Eigenlijk alleen later. 1 Feedback ronde Mike is tevreden met de intervisie en de uitgekomen resultaten. En wanneer je last ervaart komt dat met name door afleiding van buitenaf. bij opdrachten noteren welke waarde het kan hebben en je afsluiten van de afleiding. als de deadline nadert. Misschien werkt iets anders dan lijstjes maken wel beter bij jou. Je geeft aan dat je gemotiveerder bent als je het nut inziet van de opdrachten.

.

De één zegt om het laagdrempelig te houden en contributie . De doelgroep wil graag gezelligheid en daar moet hij op gaan inspelen. met Arnout. maar de aanloopkosten en de verdere kosten eromheen zijn hier nog niet bij betrokken. in samenwerking met Arnout. Ben jij al een echt bedrijf in samenwerking met de gemeente? Ja.  Anne Mieke denkt hierover dat de ouderen daar met eigen initiatief komen en niet gevraagd worden om te komen sporten. Associatie Mike: Bij olympic moves veel gedaan met beweegaanbod aanbieden met maatschappelijk doel en in vorige opleiding veel marktonderzoek gedaan. Zij bewegen namelijk te weinig. Een duur programma kan een hoge drempel zijn. De gemeente wilde hen inhuren om het algemene seniorenprobleem binnen de gemeente Zeewolde aan te pakken. en er moet benzine betaald worden voor 10 euro. Associatie Anne Mieke: Bij haar stage als buurtsportcoach wordt in de wandelgangen heel enthousiast gedaan over een aanbod. Materialen moeten misschien ook gehuurd worden. Verder moet er ook een gedeelte naar zijn eigen bedrijf. Wie heb jij allemaal betrokken bij het probleem? Zijn eigen kleine netwerk. Daar gaat hij de lessen op inrichten maar ook de marketing op aanpassen. Het was toen moeilijk om echt naar de doelgroep toe te stappen. Daar leerde ik dat je het voor ouderen zeer laagdrempelig moet houden om ze aan het bewegen te krijgen. Zelf moet hij een uurloon hebben van minimaal 25 euro per uur. Er kwam niemand opdagen. de gemeente Zeewolde. Associatie Daan: Zelf heb ik walking football aangeboden bij een voetbalvereniging. maar hij is wel ingehuurd. omdat hij ze verkeerd benaderd had. Aan de andere kant heb ik geleerd dat ouderen wel geld hebben en dat best willen uitgeven. Het sporten kost geld maar hij weet niet hoeveel geld hij kan vragen zodat hij de kosten er uit haalt en er zelf ook wat aan over houdt. Hoeveel euro heb je in totaal nodig om het project te betalen? Voor de uitvoering is 90€ nodig in totaal. maar dat de deelnemers alsnog afhaken door de randvoorwaarden als geld of afstand. er moeten nog afspraken gemaakt worden over de betaling. Nu mag hij sport aanbieden aan senioren en daar mag hij zelf geld voor vragen. maar dat zij wel kritisch zijn en er veel terug voor willen. maar hij loopt er tegenaan dat hij niet weet hoeveel geld hij daar voor kan vragen. Beschrijving van de situatie Heb je al sport aangeboden? Waren er deelnemers? Waren zij enthousiast? Sander heeft al een keer sport aangeboden met ouderen.Notulen Sander Bast Notulen 17-12-2015 Inbreng Sander Binnen de gemeente Zeewolde bezig om een seniorenprogramma op te starten. Welke informatie is al verkregen over het programma en de doelgroep? Sander moet een zaal huren en dat kost ongeveer 40 euro per uur. een oud-collega van een buurtcentra.

maar de manier die hij toen gebruikte is nu niet meer mogelijk. Heb je al een onderzoek gedaan naar hoe je ouderen bereikt? Ja. Mogelijke oplossingen Wat is jouw ideaalbeeld? Het mooist zou zijn als zij een bedrag krijgen om het aan te bieden waardoor ze een laagdrempelig programma aan kunnen bieden met vrije inloop. Zelf denkt hij alleen dat ouderen niet zo denken omdat zij verwachten dat alles goedkoop voor ze wordt. hij heeft vorig jaar voor een subsidieaanvraag gedaan voor GALM. Is het realistisch? Ja. en dan met hun praten over welke inbreng zij willen hebben en welke belangen zij hebben. Zijn eigen gedachten over de oplossing is om eerst heel laagdrempelig iets aan te bieden. Daarvanuit een marketingplan op te stellen. maar hoe hij zij moet benaderen weet hij niet zo goed. dat denkt hij wel.te vragen en per maand laten betalen. Daar heeft hij wat strategieën uit kunnen halen. en dan vervolgens contributie te vragen. Zo kan hij aan hun belangen in kaart brengen zodat hij een tegenprestatie kan geven en zij geld kunnen schieten. maar daar heeft hij nog geen ervaringen van gehoord. Wat denk je goed dat een goede oplossing is voor je probleem? Als eerste met colloriet om de tafel als alles met de gemeente rond. dat je dat koppelt aan de prijs. Terugblikken op eigen handelen van de inbrenger Heb je al ervaringen gehoord van anderen met ouderen? Er lopen al activiteiten voor ouderen. Reflectie op eigen betekenisverlenging van de inbrenger Wat zijn jouw eigen ervaringen in jouw leven waarmee jij deze opdracht aan kan pakken? De constructie kan hij goed regelen. maar op het moment heeft hij die nog niet. Heb je de doelgroep al binnen bereik? Hij heeft een netwerk waarbij hij wel aan gegevens kan komen van ouderen. De anderen zeggen juist om iets te organiseren en dan maar te kijken wat de gek er om geeft. De gegevens van de gemeente krijgt hij namelijk niet meer. Ze hadden het over een innovatiepotje waar het geld uit kan komen. Denk je niet dat de ouderen de laagdrempeligheid gaan koppelen aan onprofessionaliteit en lage kwaliteit? Daar heeft hij onderzoek naar gedaan en in de gemiddelde markt is het dat als je een bepaalde kwaliteit verwacht. en dat het uitgebreid kan worden naar andere plaatsen. . en de wensen en behoeften van de doelgroep weet hij niet? Wat is jouw eigen visie over het project? Hij ziet graag een mooi programma met ouderen dat loopt.

Verder denkt hij dat evenementjes en inloopdagen goed werken om het plan te laten leven bij de doelgroep. Er is zeker literatuur beschikbaar. Anne Mieke denkt dat het nog tijd kost om veel achtergrondinformatie te verkrijgen. Hij adviseert dus om meer dingen zeker te weten. en daar kan hij op inspelen en zo weet hij hoe hij de doelgroep moet benaderen en of hij dus de prijs hoog of laag moet houden. Als hij daar meer duidelijkheid over heeft.Goed in kaart brengen hoe de ouderen tot deelname worden gestimuleerd Analyse/advies Mike merkt dat Sander nog weinig achtergrondinformatie heeft. Verder kan hij meer out-of-the-box denken door te denken aan andere betaalmogelijkheden als de deelnemers zelf. Verder is het belangrijk om te bedenken wat andere manieren zijn om aan geld te komen zoals subsidies of fondsen. Doe daarom bijvoorbeeld een marktonderzoek om inzichtelijk te krijgen wat de klant wil. zodat hij weet hoe hij daar op in kan spelen. Hij moet eerst meer weten over de ouderen. maar bijvoorbeeld subsidies.Met Coloriet om de tafel en afspraken maken over hun geldinbreng . kan hij zijn plan daar op aanpassen. Afsluiten Sander vond het een fijne intervisieronde en het is voor hem duidelijker geworden welke stappen hij kan nemen om te komen tot het antwoord op zijn vraag. Als hij dat wat duidelijker heeft gaat het vanzelf makkelijker lopen. want dat weet hij nu nog totaal niet.Welke stappen moet jij nog nemen voordat je de prijs kan bepalen? . . Daan denkt dat het belangrijk is om literatuur op te zoeken hoe hij ouderen kan benaderen. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen de deelnemer als klant. hij denkt heel veel maar weet dingen nog niet echt zeker.