Vous êtes sur la page 1sur 22

NR 39 XI-

XI-XII 2006
MAGAZYN KULTURALNO – INFORMACYJNY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 12
SPIS TREŚCI

6 TON ZBĘDNYCH PAPIERÓW = I MIEJSCE ____________ 3


KSIĄśKI WYSZŁY Z BIBLIOTEKI _____________________ 4
BOSKI RAJD ______________________________________ 5
JAK ŚWIĘTOWALISMY 11 LISTOPADA_________________ 6
TURYSTYKA_______________________________________ 8
NASI NIEPOKONANI SPORTOWCY___________________ 9
OD GRYZIPIÓRKA DO WIESZCZA ... __________________ 10
DWA FILMY JEDNO śYCIE!__________________________ 11
NASI SWIĘCI, NASI DRODZY_________________________ 12 Boski rajd – s. 5
NA PROGU WIECZNOŚCI ___________________________ 12
PRZEPRASZAM SIOSTRZYCZKO_____________________ 13
WYJAZD INTEGRACYJNY DO KORBIELOWA____________ 14
ŚLUBOWANIE CZYLI JAK ZOSTAŁEM ... _______________ 15
NASZYM ZDANIEM_________________________________ 16
SOBOTY W TATRACH ______________________________ 17
O NASZYCH PASJACH SŁÓW KILKA___________________ 18
POZNAJMY SIĘ BLIśEJ______________________________ 19 „....Póki my
INTERNET – KOPALNIA WIEDZY _____________________ 20
KRZYśÓWKA - POTTERÓWKA ______________________ 21 Ŝyjemy!” – s. 6
UWAGA! KONKURS!________________________________ 22

KsiąŜki wyszły..... – s. 4

NASZ CZAS 39/2006


czasopismo kulturalno – informacyjne Opracowanie graficzne (rysunki, zdjęcia):
biblioteki Gimnazjum nr 12 w Krakowie Piotr Szewczyk kl.3a, Sandra Pachowicz kl.2f,
Monika Jaworska kl.2d, Anna Chochrek kl.3d,
Rada redakcji: Izabela Sieprawska kl.2a.
Paula Cupryan kl.3b, Piotr Szewczyk kl.3a, Ewa
Durek kl.3a, Izabela Sieprawska kl.2a Edycja tekstu:
Anna Chochrek, Paula Cupryan, Justyna Kurnik,
Sekretarz do spraw organizacyjnych: Ewa Durek, Piotr Szewczyk, Maciej Jelonek,
Justyna Kurnik kl.3c Mateusz Bartkiewicz, Iza Sieprawska, Sławek
Kubicz, Piotr Bracichowicz
Sekretarz do spraw finansowych:
Sandra Pachowicz kl.2f, Justyna Kurnik kl.3c Adres redakcji:
Biblioteka Gimnazjum nr 12 w Krakowie,
Zespół redakcyjny: ul. Kluczborska 3
Paula Cupryan kl.3b, Anna Chochrek kl.3d, Ewa
Durek kl. 3a, Piotr Szewczyk kl.3a, Justyna Kurnik Opiekun zespołu redakcyjnego:
kl.3c, Monika Jaworska kl.2d, Izabela Sieprawska mgr Małgorzata Hamada
kl.2a, Sławek Kubicz kl.1a, Maciej Jelonek kl.2f,
Sandra Pachowicz kl.2f

Czasopismo zostało trzykrotnie nagrodzone w konkursach gazetek


szkolnych, zajmując I miejsce w r. 2002 i 2006, II miejsce w r. 2005.

Informacja:
Uczniowie, którzy chcieliby zamieścić w naszym czasopiśmie swój artykuł, wywiad, utwór
literacki lub pracę plastyczną, mogą składać materiały w bibliotece szkolnej.
Spotkania Koła Młodych Redaktorów odbywają się w poniedziałki w godz. 14.15 – 15.45 w bibliotece

Wszystkie poprzednie numery gazetki są dostępne w czytelni biblioteki szkolnej, a ponadto dwa ostatnie
opracowane w wersji internetowej moŜna czytać na stronie: www.gimnazjum12.neostrada.pl
6 ton zbędnych papierów = I miejsce!
W konkursie „Kraków – czysta akcja” organizowanym przez
Urząd Miasta Krakowa, zdobyliśmy nagrodę po raz drugi. Tym
razem jednak moŜemy być z siebie dumni - zajęliśmy I miejsce!
Dzięki usilnym staraniom p. mgr Cecylii Czuby i pod jej czujnym
okiem, w ubiegłym roku udało nam się zebrać 6 ton! Byliśmy najlepsi wśród 89
placówek! Jednak nie była to nasza pierwsza nagroda za ten konkurs! W roku
szkolnym 2004/05 zajęliśmy jako szkoła miejsce II, dostając w nagrodę aparat
cyfrowy, który teraz dzielnie spisuje się słuŜąc Radzie Uczniowskiej oraz
Redakcji Naszego Czasu. (te oto zdjęcia właśnie nim wykonaliśmy)
A co dostaliśmy w tym roku? Multum ksiąŜek, pięknie prezentujący się
certyfikat i przede wszystkim... DVD i urządzenie wielofunkcyjne (drukuje,
skanuje i kopiuje)!

Na ogłoszeniu wyników,
które odbyło się w sali Kupieckiej
Urzędu Miasta dn. 7 listopada, wraz
z zastępcą dyrektora p. mgr Wandą
Sikorską, oraz opiekunką Rady
p. mgr Martą Karpiel, udali się
równieŜ Bartek Mędrek oraz
Mariusz i Mateusz Naturscy
z kl. 3b, którzy w tym roku
szkolnym aktywnie działają w sekcji
makulatury (sami dostarczyli 200 kg
papierów). Oni takŜe z Urzędu
Miasta przytaszczyli nagrody
w pomarańczowych pudłach, w tym:
„Encyklopedię multimedialną PWN: Sztuka i literatura” oraz ksiąŜki do biblioteki:

∗ Atlas geograficzny: gimnazjum


∗ Baczyński K.K. Liryki najpiękniejsze
∗ Encyklopedia przyrody
∗ Ilustrowana geografia świata.
∗ Sienkiewicz H. Pan Wołodyjowski
∗ Słowacki J. Balladyna
∗ Słowacki J. Kordian
∗ Wielka księga: fakty, rekordy, ciekawostki
∗ Wielki poczet królów i ksiąŜąt polskich
∗ Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami

Oprac. Przewodnicząca
Rady Uczniowskiej
Paula Cupryan, III b
KsiąŜki wyszły
z biblioteki
Kilkaset ksiąŜek ze zbiorów
szkolnej biblioteki obejrzeli
uczniowie wszystkich klas
podczas zwiedzania wystawy
z okazji Międzynarodowego
Święta Bibliotek Szkolnych.

W tym uroczystym dniu, czyli


25 października, zwykła sala
lekcyjna sąsiadująca z naszą
biblioteką przeobraziła się nie do
poznania. Mogliśmy poczuć się
nieomal jak na targach ksiąŜek.
Wystawa była podzielona na 15 stoisk według róŜnorodnych zainteresowań np. militaria, rycerze,
dookoła świata, w kręgu sztuki, nasi ulubieńcy. Uczniowie mogli rezerwować ksiąŜki na specjalnych
rewersach, a na drugi dzień wypoŜyczać z biblioteki to, co wcześniej sobie zamówili.
Aktyw biblioteczny w organizację
wystawy włoŜył bardzo duŜo pracy,
przygotowania trwały prawie miesiąc,
organizowaliśmy zebrania i planowaliśmy
jak wszystko urządzić, tworzyliśmy napisy
do działów, plakietki dla aktywu,
wyjmowaliśmy karty z ksiąŜek.
W przeddzień musieliśmy przenosić stoły,
ustawiać je w odpowiedni sposób, na nich
umieszczać róŜne małe regały, podstawki,
przykrycia, a następnie poukładać ksiąŜki
według tematów. Było to bardzo
czasochłonne i wyczerpujące, ale późniejsze
efekty tej mozolnej pracy były bardzo
zadowalające.

W dniu wystawy jej gospodarzami wspólnie z nami byli uczniowie klasy 1e, którzy spisali się
znakomicie. Pilnowali ksiąŜek, pokazywali je zwiedzającym, przyjmowali rewersy.
Jeden z uczniów tej
klasy, Mateusz Bartkiewicz
przyniósł wspaniałe
eksponaty jakimi były
straszyki (patyczaki).
Dzięki temu stoisko
poświęcone zwierzętom
przyciągało najwięcej
zainteresowanych. DuŜym
powodzeniem cieszyły się
teŜ działy z ksiąŜkami
o rycerzach, broni, o sztuce.

Piotr Bracichowicz kl.3c


Boski Rajd
Szlakiem Karola Wojtyły...
Dnia 27.10.br odbył się
III Rajd Gimnazjalistów –
„Papieskimi śladami
w Beskidach”, w którym
uczestniczyli wszyscy
ochotnicy z klas trzecich.
Cel wycieczki - Magurka
Wilkowicka.

Ponad dwugodzinna podróŜ


autokarem upływała w miłej i radosnej
atmosferze. W tym czasie pan
Wiesław Zieliński, który pojechał jako
jeden z opiekunów, opowiadał nam
o roślinach i lasach, które mijaliśmy.

Dojechaliśmy! Teraz powinien nastąpić podział na trzy grupy, które zaczynały rajd w róŜnych
miejscach w zaleŜności od własnego doświadczenia czy wytrwałości. Okazało się ze podział będzie
tylko na dwie grupy, z czego i tak utworzyła się tylko jedna, poniewaŜ prawie wszyscy chcieli iść
trudniejszą trasą. Po chwili niekontrolowanego chaosu wyruszyliśmy, ale juŜ po piętnastu minutach
dało się słyszeć jęki i dyszenie niektórych osób. Co chwila czekały nas przystanki, poniewaŜ grupa
rozchodziła się na duŜe odległości. I tak wędrowaliśmy w tych niekorzystnych warunkach - ostre
podejście, sterty liści, turlające się kamienie; na szczęście pogoda dopisała. Po wyjściu na wyŜsze
partie góry ujrzeliśmy wspaniały widok na pobliskie miasteczko i małe jeziorko, krajobraz zapierał
dech w piersiach. Droga była niemiłosiernie cięŜka, ale po trudach, jęczeniu, bólach nóg i litrach
przelanego potu dotarliśmy na miejsce!
Na samym szczycie wznosiła się mała karczma z rzędami krzeseł i stolików, odpoczywaliśmy,
zajadaliśmy prowiant, a następnie była chwila wolnego czasu. Małe ognisko i kiełbaski przy
akompaniamencie gry na gitarze
i śpiewu pana Zielińskiego
wydawało się wspaniałe, jednak
czas zaczął szybko uciekać... Nie
odpoczęliśmy porządnie, a tu juŜ
musieliśmy wracać. Powrót zajął
nam kolejne dwie godziny, ale
była to juŜ radosna, bo lŜejsza
droga powrotna, piękne widoki
i lasy towarzyszyły nam do
końca. Do Krakowa wróciliśmy
przed godziną dziewiętnastą,
wyjazd okazał fantastycznym
pomysłem, oby więcej takich!

Opracowanie i zdjęcia:
Piotr Szewczyk kl.3a
Jak świętowaliśmy 11 listopada?
W naszej szkole z okazji Święta Niepodległości na pierwszej godzinie lekcyjnej
odbył się uroczysty apel, na który przybyliśmy w strojach galowych. Po krótkim
przemówieniu Pani dyrektor mgr Wandy Sikorskiej wszyscy odśpiewali hymn. Na
przerwach z głośników popłynęły słowa znanych pieśni patriotycznych. W kaŜdej sali
lekcyjnej uczniowie przygotowali gazetki o tym, jakŜe waŜnym dla nas święcie. A nasza
redakcja proponuje Wam z tej okazji trochę rozrywek umysłowych. Miłej zabawy!!!

„...Póki my Ŝyjemy!”
11 listopada 1918 roku. Na pytanie, co stało się tego dnia wszyscy pewnie
odpowiemy: „Polska odzyskała niepodległość”. Ale ile naprawdę wiemy o tym
święcie? Sprawdź swoje umiejętności, oto Quiz Niepodległości!

1. Ile lat Polska spędziła pod 2. Które państwo nie brało udziału w rozbiorach Polski
panowaniem zaborców przed w latach 1772 - 1795?
wybuchem I Wojny Światowej?
A. Francja
A. 123 lata B. Austria,
B. 100 lat C. Rosja
C. 18 lat D. Prusy
D. 3 lata

3. Księstwo Warszawskie powstało z części ziem


4. W którym roku odebranych zaborcom w roku:
wybuchła I Wojna A. 1918 B. 1795
Światowa? C. 1807 D. 1863
A. 1900
B. 1914
C. 1913 5. Co dokładnie wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?
D. 1918 A. Kraków odzyskał niepodległość
B. Józef Piłsudski przybył do Warszawy
C. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad wojskiem,
a pod ParyŜem Niemcy podpisali rozejm.

6. Józef Piłsudski NIE był:


A. Marszałkiem Polski
B. Współorganizatorem Legionów Polskich
C. Naczelnikiem Państwa
7. Po odzyskaniu niepodległości Polska była wolna niecałe:
D. Prezydentem Polski
A. 15 lat B. 20 lat
C. 21 lat D. 100 lat

Opracowała Iza Sieprawska kl. 2a


„Beliniak”, ułan
1. pułku ułanów
I Brygady
Legionów Polskich

Znajdź 10
szczegółów,
którymi róŜnią się
obie ilustracje.

Rysunki wykonała Sandra


Pachowicz, z kl. 2f
na podstawie ilustracji Anny
Gałuszki zamieszczonej
w Kronice Polski, zeszyt 27,
lata 1914-1918.
Czwarta lekcja wf-u
Turystyka
Na czwartą lekcje wf-u uczęszczamy po południu, po zajęciach szkolnych.
Na początku roku musieliśmy wybrać jedną z dyscyplin takich jak: koszykówka,
siatkówka, tenis stołowy i ziemny lub turystyka. Jeśli wybrałeś turystykę to
bardzo dobrze zrobiłeś, ale jeśli nie, to przeczytaj, co Cię ominęło.

Pierwsza wycieczka
została zorganizowana
w sobotę 17 września br.
W tym dniu była naprawdę
piękna pogoda. W wyprawie
brały udział osoby z klas
trzecich i drugich., ale nie
wszystkie. Oczywiście
wycieczka bez nauczycieli
nie odbyłaby się, dlatego
było z nami aŜ czterech
opiekunów.

Nasi przewodnicy zabrali


nas na kopiec Piłsudzkiego, który
znajduje się w Lesie Wolskim.
Kiedy dotarliśmy do ZOO,
zrobiliśmy krótki odpoczynek,
Ŝeby się posilić.

Po zregenerowaniu sił
wyruszyliśmy w dalszą
drogę, a gdy doszliśmy do
celu, weszliśmy na kopiec
i wtedy naszym oczom
ukazał się piękny widok.
Było widać cały Kraków
i okolice, widzieliśmy jak
lądował samolot na lotnisku
w Balicach.

Tekst: Justyna Kurnik kl. 3c


Nasi niepokonani sportowcy
Pędząc jak wiatr...

Paweł Lipiarz z kl. II f zajął I miejsce w biegu na dystans 1000m o puchar


Św. Jadwigi w kategorii szkół gimnazjalnych (07.10.06)
Wyniki klasyfikacji w biegach przełajowych
w ramach Krakowskiej Olimpiady MłodzieŜy

I etap: Mistrzostwa dzielnicy Krowodrza (gimnazja) Daniel

Klasy 2, dziewczęta - 2 miejsce: Szkołuda Aneta kl.2f


Klasy 2, chłopcy - 4 miejsce: Rygielski Daniel kl.2d
Klasy 3, chłopcy - 13 miejsce: Rosa Jarosław kl.3e
Aneta

Mistrzowie władania rakietką


Jarek
27.10.06 odbył się międzyszkolny druŜynowy turniej tenisa stołowego’’Fair
Play’’ organizowany przez MłodzieŜowy Dom Kultury przy Al. 29 Listopada.

Nasza druŜyna w składzie: Paweł Jaworski


kl. 3b, Daniel Rygielski i Łukasz
Stochliński z kl.2d zajęła III miejsce
zdobywając dla szkoły puchar i dyplom.
Indywidualnie kaŜdy zawodnik dostał medal,
dyplom, plecak i maskotkę.

W mistrzostwach tenisa stołowego rejonu


Krowodrza, w fazie druŜynowej zajęliśmy
5 i 6 miejsce. 5 miejsce przypadło Tomkowi
Moszumańskiemu i Grzegorzowi Gwizdkowi
z kl. 2d, a 6 miejsce zajęli Łukasz Stochliński
i Daniel Rygielski z tej samej klasy.

Gratulujemy!

„Dzień dobry Panie Ministrze”


Do Krakowa przyjechał Pan Minister Sportu Tomasz Lipiec. Spotkał się
z uczniami naszej szkoły oraz członkami Klubu Sportowego „Jadwiga” w sali
teatralnej, parafii o tej samej nazwie, dnia 9 listopada bieŜącego roku.

Jako reprezentacja naszej szkoły zjawili się tam uczniowie kl. 3a i 3c (nie, nie jesteśmy
najbardziej reprezentacyjni. Po prostu mieliśmy w tym czasie wychowanie fizyczne). Spotkanie
rozpoczęło się obejrzeniem krótkiego filmu sprzed jakichś 5 lat o postępach „Jadwigi”. Następnie
odbył się krótki występ „Jagódek”. Potem przemowa pani dyrektor klubu Małgorzaty Jacko i pana
ministra. Obiecał, Ŝe na pewno nie jest tu ostatni raz, pochwalił rozwój klubu i Ŝyczył dalszych
sukcesów. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie zdjęcie z panem Lipcem i wróciliśmy do szkoły.

Opracowanie rubryki: Ewa Durek i Iza Sieprawska


Od gryzipiórka do wieszcza
czyli kącik
talentów literackich

Miłość

Kiedy łączy mnie z nim


Jakaś nieznana więź,
Kiedy widzę wśród gwiazd
Jego przepiękną twarz,
Kiedy nocą i dniem
Porywa myśli i sen,
I mogłabym przez sto lat
WciąŜ o nim mówić i pisać
Czy to juŜ miłość?
…my forbidden love…

PoŜaru... Hao...?

Gdyby ogień poŜarł


Wszystko, co kocham,
Niejedna z oka
Spadłaby łza.
Nie raz za dawnym
Zatęskniłaby dusza,
Gdyby zamiast mgły Ogień ciemności
śycie zasnuł siwy dym.
Jednak gdyby z jego rąk W ciemności czeka ukojenie,
Spadły pierwsze płomienie, W ciemnościach swobodniej płynie łza
I gdyby, chociaŜ jeden uśmiech, Płomieniem staje się wspomnienie
Zechciał mi dać, W płomieniach ginie dusza ma.
Twój ogień rodzi się w oddali
Gdybym mogła juŜ na zawsze Twój płomień ujrzeć pragnę znów
śyć marzeniem, Płomyczek szczęścia w nocnej otchłani
Jedno jego spojrzenie Ogień potęgi, siła słów…
W sercu chować jak skarb... Ognista gwiazdo…
śaden płomień Hao
Nie będzie mi straszny,
Gdy poczuje na swej dłoni
Jego dłoń.
Mogę ginąć w jego imię
Nieskończoną ilość razy, Wiersze i rysunek: Iza Sieprawska kl.2a
Miłość piękna,
Nowe Ŝycie da!
FILM I LITERATURA

Dwa filmy
jedno Ŝycie!
Jan Paweł II nasz rodak jako papieŜ zrobił bardzo duŜo dla
ludzkości, pomógł tylu ludziom biednym, cierpiącym, zagubionym,
wyciągnął rękę do ludzi, którzy nie wierzyli w Boga, otaczał się dziećmi.

Chciał, by ludzie młodzi przychodzili do niego, pamiętamy jego słowa „szukałem Was a Wy
teraz przyszliście do mnie”. Uświadamiały nam jak bardzo kocha ludzi, a potem, kiedy on
potrzebował nas, to my przyszliśmy do niego pod okno w Watykanie, pod okno w Kurii. Ten
człowiek zrobił dla nas tak duŜo, Ŝe znany reŜyser Giacamo Battiato postanowił zrobić o nim film.
Chciał, by jego film zobaczył papieŜ, ale nie zdąŜył. Jan Paweł II zmarł zanim film wszedł do kin.
My, uczniowie oglądaliśmy obie części filmu, wszystkim bardzo się podobały.
I część - „Człowiek, który został papieŜem” opowiadała o kardynale Karolu Wojtyle, o jego drodze
na stolicę Piotrową. Teraz w październiku ukazała się II część - „PapieŜ, który pozostał
człowiekiem”, ale juŜ opowiada o papieŜu, o jego 25 letnim pontyfikacie aŜ do śmierci. W pierwszej
części widzieliśmy, jakim był człowiekiem, jakie miał wartości, jak się zachowywał, czym się
interesował jako „zwykły” ksiądz, człowiek. W drugiej części byliśmy świadkami jak Ŝył papieŜ jako
zwierzchnik kościoła, jak pomagał ludziom w potrzebie, jak cierpiał, ale nie poddawał się walczył do
końca, aŜ do swojej śmierci o ludzi, o wiarę. Myślę, Ŝe po obejrzeniu tych dwóch części filmu my
młodzi zrozumiemy, Ŝe moŜemy takŜe zrobić coś dla innych, choć nie jesteśmy świętymi.
Dobro w człowieku jest zawsze, tylko trzeba „głęboko szukać”.
Justyna Kurnik kl.3c

Zachęcamy Was do czytania ksiąŜek ze szkolnej biblioteki:

KSIĄśKI BIOGRAFICZNE
∗ „Autobiografia”, Teksty Karola Wojtyły, wybrała i ułoŜyła Justyna
Kiliańczyk
∗ Knaflewska J., „Jan Paweł II”
∗ Maliński M., „Przewodnik po Ŝyciu Karola Wojtyły”
∗ Maliński M., „ Karol Wojtyła – dorastanie do papiestwa”
∗ Maliński M., „Niezwykły pontyfikat”
∗ „Jan Paweł II. Rok po odejściu.”
∗ Skwarnicki M., „Jan Paweł II”
∗ Stolarczyk St.. „PapieŜ jakiego nie znamy”
∗ Zuchniewicz P. - „Młode lata papieŜa - Lolek”
TEKSTY JANA PAWŁA II
∗ Jan Paweł II, „Dialogi z młodzieŜą”
∗ Jan Pawel II, „Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego”
∗ Jan Paweł II, „Nie lękajcie się: Myśli o Ŝyciu we współczesnym świecie”
∗ Jan Paweł II, „Pamięć i toŜsamość”
∗ Jan Paweł II, „Wstańcie, chodźmy!”
∗ Jan Paweł II, Testament”
∗ Jan Paweł II, „Tryptyk Rzymski” (poezja)
∗ Wojtyła K. – „Miłość mi wszystko wyjaśniła” (poezja)
Nasi Święci, nasi Drodzy...
1 Listopada, dzień zadumy, Dzień Wszystkich Świętych
dzień przemyśleń... Dzień jest dniem pełnym przemyśleń
naszych bliskich, którzy . i refleksji pełnych Ŝalu za
zostali nam odebrani, jest to bliskimi których kochaliśmy.
ich dzień, odwiedzamy ich Pamiętajmy, Ŝe kaŜdy nasz
w miejscach ich pochówku, gest w stronę umarłych –
wspominając, przypominając cicha modlitwa, dobre słowa
wspaniałe chwile. czy znicz zapalony na ich
Śmierć dociera do wszystkich grobach jest okazaniem czci
i w końcu zabierze kaŜdego ich pamięci.
z nas, powinniśmy pamiętać Piotrek
o ludziach, którzy się juŜ nie
uśmiechną, który do nas nie
przemówią.

Na progu wieczności...
Podręcznik do języka polskiego nigdy specjalnie mnie nie ciekawił. A jednak patrzę jak
zahipnotyzowana w reprodukcję obrazu „Na progu wieczności”. Van Gogh - czyli najwyŜsza
półka w kategorii sztuki. Refleksje przelatują przez moją głowę jedna za drugą. Miliony słów,
niekoniecznie łączących się w całość... Co czuje postać, którą widzę na obrazie?

Siedzę tu sam, z wzrokiem wbitym w martwą przestrzeń. A moŜe i nie? MoŜe tu, obok mnie
przykuca sama śmierć, a ja patrzę jej w oczy. Są takie zimne, obojętne. Przeszywa mnie ból.
Jaka jesteś Śmierci? Wiecznością, rajem, niepamięcią. Wielką zalegającą ciszą.
KaŜda minuta boli, przeskakująca wskazówka
zadaje cios za ciosem, parzy. Nie mogę jej zatrzymać.
Tik-tak, tik-tak...
Jak Ŝyć ze śmiercią w gardle?
Czego się boję? Przeznaczenie...? Nawet nadziei
mieć nie mogę. Bezsilny. śałosne strzępy egzystencji.
Bezradny.
W głowie chyba juŜ na zawsze uwiła swe
gniazdo ta muzyka. Niechciana. Dźwięki, głosy, płacz.
Requiem na dobranoc. śałobny kondukt przywoŜący
sen.
Strach. Niegdyś w swym ogromie postaci,
pozostał juŜ tylko jeden. Sam odchodzę.
Sam odchodzę. Sam oddalam się od
wszystkiego i wszystkich. Oddalam się, bo Ona tego
chce. Wyciąga do mnie rękę. Uosobienie wszystkich
wylanych łez.
Ból w sile duŜo większej. Budzi się lęk. Wołam
Cię, chociaŜ wiem – juŜ nic nie zmienię. Odchodzę
sam, choć noc tłumi mój szloch, tuląc mnie do siebie...
Vincent van Gogh, „Na progu wieczności”,
Paula, kl. III b
reprodukcja pochodzi z podręcznika do języka
polskiego „Rozwinąć skrzydła”, kl. II..
Przepraszam siostrzyczko

Wybiegłam z domu trzaskając drzwiami.


Znowu pokłóciłam się z rodzicami. To naprawdę nie
jest moja wina, Ŝe ja przeŜywam to inaczej niŜ oni.
Ciągły płacz nic tu nie da, ona na pewno by tego nie
chciała, zawsze lubiła uśmiech. Mama tego nie
rozumie, zamyka się we własnym świecie, całymi
dniami płacze i przesiaduje w jej pokoju.
Codziennie chodzi na cmentarz, aby przynieść jej
świeŜe kwiaty, które uwielbiała. W jej pokoju
zawsze było kilka wazonów i pełno róŜnych roślinek
doniczkowych. Nasz ogród dzięki niej zawsze był
tak kolorowy. Pamiętam z jakim trudem przyszło mi
wyrzucenie tych bukietów, które były tam owego
okropnego dnia. Chciałam, Ŝeby wszystko zostało tak jak ona zostawiła. Do dziś na stoliku
leŜy jej zeszyt do chemii. Strasznie narzekała na przedmiot, na nauczycielkę. Nie potrafiła
zrozumieć tych tematów, a miała napisać sprawdzian. Miała pojechać do koleŜanki, Ŝeby jej
to wytłumaczyła...
Doszłam pod bramę cmentarza. Stałam ponad kwadrans i zastanawiałam się czy
wejść. Nie byłam tam juŜ trzy miesiące, dokładnie dziś minęły. Trzy miesiące od jej
pogrzebu. W końcu postanowiłam wejść. Ktoś stał przy jej grobie. Poczekałam aŜ odejdzie.
Był wieczór, zapalone znicze wprowadzały ten niesamowity nastrój. Ze zdjęcia patrzyła na
mnie uśmiechnięta starsza siostra. Razem byłyśmy u fotografa, kiedy robiła to zdjęcie.
Wygłupiałyśmy się przez całą drogę. Uprzątnęłam wszystkie wypalone lampki z grobu,
dolałam wody do kwiatów. Kiedy skończyłam, zaczęłam z nią rozmawiać. Czułam, Ŝe jest
gdzieś w pobliŜu. Kiedy powiedziałam, Ŝe przepraszam za to, Ŝe jej nie odwiedzałam
poczułam lekki podmuch wiatr. MoŜe to tylko moja zbyt bujna wyobraźnia, ale uznałam to
za wybaczenie. Po raz pierwszy od jej śmierci po policzkach popłynęły mi łzy. Tak bardzo
mi jej brakuje, chciałabym znowu usłyszeć jak się śmieje. Wszyscy ją lubili. Pamiętam setki
nieodebranych rozmówi i dziesiątki sms’ów, gdy wyłączałam jej telefon. Nikt nie mógł
uwierzyć w to, co się stało. Ja równieŜ. Kiedy babcia powiedziała mi, Ŝe ona nie Ŝyje,
stwierdziłam, Ŝe chyba zwariowała. Ona przecieŜ pojechała do koleŜanki, ale on nie
uwzględnił jej planów i usiadł pijany za kierownicą. Przyszła jej przyjaciółka,
rozmawiałyśmy chwilę. Powspominałyśmy. To wszystko było mi potrzebne. Teraz czuję, Ŝe
jestem silniejsza.
Wróciłam do domu. Mama czekała na mnie w kuchni. Nie była zapłakana.
„Martwiłam się” powiedziała, wzięła mnie za przemarznięte ręce. Zaproponowała, Ŝebyśmy
napiły się herbaty. „Przepraszam, zaniedbałam Cię przez ostatnie miesiące.”. Przytuliłam ją,
co znaczyło dla niej więcej niŜ tysiąc słów. To był przełomowy dzień dla nas obu.

(Opisane postacie i wydarzenia są fikcyjne.)


Ania
Przed wyjazdem zintegrowaliśmy się, ale W powrotnej drodze nie mogliśmy zapomnieć
nie z innymi klasami. JuŜ w autokarze zaczęło wstąpić do naszych ukochanych sklepików.
się zapoznawanie. Jechaliśmy jakieś 5 godzin. Wróciliśmy do domku, gdzie zjedliśmy posiłek
Wkrótce dojechaliśmy na miejsce. Budynek i mieliśmy czas wolny, który niestety szybko się
wydawał się śliczny, wręcz byliśmy nim skończył. Moja klasa, czyli I a powędrowała na
zachwyceni. Lecz zanim weszliśmy do środka, zajęcia integracyjne z naszą panią
musieliśmy poczekać na resztę klas, które wychowawczynią. Zajęcia były bardzo ciekawe.
jechały w drugim autokarze. Po chwili juŜ Następnie była kolacja, a gdy ją zjedliśmy
byliśmy w pokojach, niestety w pierwszych mieliśmy czas dla siebie. Ja wykorzystałem go
pięciu minutach poległa klamka w jednym poŜytecznie, poszedłem na pływalnię wraz
z nich. Rozgościliśmy się i poszliśmy na z kilkoma innymi osobami. Po kąpieli
przepyszny obiadek, a po nim mieliśmy trochę wróciliśmy na swoje piętra. Ubraliśmy się ciepło
czasu dla siebie. Oglądaliśmy telewizję, graliśmy i poszliśmy na ognisko. Śpiewaliśmy piosenki,
w bilard i w ping – ponga, no i oczywiście piekliśmy kiełbaski. Były konkursy: między
rozmawialiśmy. Potem poszliśmy na wycieczkę innymi na najładniejszy bukiet. Następnie
do jakŜe dalekich delikatesów, aby kupić zapasy wróciliśmy cicho do domku i połoŜyliśmy się
jedzenia. Po powrocie do ośrodka zjedliśmy spać. Rano po śniadaniu spakowaliśmy się
połowę tego, co zakupiliśmy, po czym i zeszliśmy na zbiórkę. Poszliśmy na wycieczkę
powędrowaliśmy na basen. Tam zaczęło się pod wyciąg. Niestety nie mogliśmy nim
chlapanie, łapanie za nogi i wyścigi. Po kąpieli wyjechać na szczyt góry, poniewaŜ był w trakcie
odbyła się dyskoteka. Nie wiem, czy kaŜdy remontu. Parę chętnych osób jednak zdobyło
o niej wiedział, bo jakoś nie widziałem tam za szczyt, lecz większość odpoczywała u podnóŜa
duŜo ludzi. Wieczorem zmęczeni dniem stoku. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do
wymyliśmy się i oglądaliśmy TV. Nie wiem jak sklepu z pamiątkami i jedzeniem. Wróciliśmy na
inni, ale ja nie spałem prawie całą noc. obiad. Zaraz po nim znieśliśmy wszystkie torby
Następnego ranka po śniadaniu poszliśmy na i walizki na podwórko naszego ośrodka, gdzie
wycieczkę w miejsce, które miejscowi nazywali: zaczekaliśmy na nasz środek transportu.
„tarasem widokowym". Doszliśmy do jakiejś Po czterech godzinach jazdy szczęśliwi
polanki, gdzie niektóre klasy zbierały gałązki na dotarliśmy do domów. Myślę, Ŝe dzięki temu
bukiety, robiły pamiątkowe zdjęcia wyjazdowi wiemy o sobie trochę więcej.
i rozkoszowały się pięknym widokiem.
Sławek Kubicz
i Anna Szmajdzińska kl.1a
Ślubowanie
czyli jak
zostałem
gimnazjalistą
JuŜ trzy tygodnie
przed uroczystością ślubowania,
pierwszoklasiści chętni do wzięcia
udziału w jej przygotowywaniu
zgłosili się do pani mgr Marii
Madejskiej. Choć na pierwszą
próbę spóźniła się połowa ludzi, na
drugiej byli juŜ wszyscy. Próby
poszły całkiem nieźle.
Gdy 19 października na uroczystość weszli uczniowie, rodzice i nauczyciele, my
schowaliśmy się za kulisami. Wtedy zaczął się stres, trzy osoby wybrane do pocztu sztandarowego
w kółko powtarzały swój tekst. Po trzech minutach wrócili pierwsi szczęśliwcy (w tym ja), którzy
mogli juŜ zapomnieć swoją rolę. Następnie kaŜda klasa została „ochrzczona”, czyli dostała do
wykonania jakieś zadanie, na przykład musieli wypić wodę z cytryną, tańczyć, śpiewać lub
przedrzeźniać prezenterów.
Chwilę później zaczęło się ślubowanie: uczniowie wszystkich klas od A do E zostali
pasowani na gimnazjalistów. Dostaliśmy dyplomy i gratulacje od nauczycieli. Wtedy czekało nas
najciekawsze; inscenizacja o szkolnych ocenach. Po niej nastąpiły gromkie brawa, a nasi szkolni
aktorzy występujący w chwalebnych rolach czy to „jedynek” czy „szóstek”, z uśmiechem na
twarzach rozdawali kwiaty nauczycielom.
Po ślubowaniu wszyscy rozeszli się do klas, gdzie czekał pyszny poczęstunek.
Porozmawialiśmy i wróciliśmy do swoich domów. Myślę, Ŝe ślubowanie to tylko uroczystość, na
której dostajemy dyplom, a tak naprawdę juŜ od jakiegoś czasu czujemy się gimnazjalistami.

Sławek kl.1a
NASZYM ZDANIEM ! Rubrykę opracował Piotr Szewczyk, kl.3a

Sądzę Ŝe naleŜy wprowadzić


o wiele surowsze kary niŜ uwaga Moim zdaniem powinny być podczas
w indeksie, powinno się karać przerw prowadzone patrole przez StraŜ
pozalekcyjnym szlabanem, Miejską. Za kaŜde takie juŜ gorsze
w przypadku nie wywiązania się zachowanie uczniowie powinni
z niego, usunąć ucznia ze szkoły. odbywać kary pozalekcyjne. np.
ścieranie dokładnie tablic w całej
szkole, umycie łazienek, poukładanie
piłek w kantorku sali gimnastycznej.
Oczywiście to wszystko pod nadzorem
Moim zdaniem powinniśmy jakiegoś nauczyciela czy woźnego.
wprowadzić straszne kary. Po co Uczennica klasy 2f
indeksy? Jak uczeń się stawia, to
od razu pała z zachowania.
Bądźmy realistami, większość
uczniów nie przejmuje się
uwagami i indeksami.

Ostatnie doniesienia z prasy i telewizji


o tragicznych wydarzeniach
w polskich szkołach zmuszają nas do
Powinno się zarządzić refleksji, czy moŜemy czuć się
całkowity zakaz uŜywania bezpiecznie w naszych gimnazjach?
komórek na terenie szkoły. Na pozór tak - w wielu szkołach jest
przecieŜ monitoring, kaŜdy ma
swojego wychowawcę, pedagoga
szkolnego, a nawet w wielu szkołach
jest psycholog. Okazuje się jednak, Ŝe
to nie wystarcza. Zatem, co
powinniśmy zmienić, aby w naszych
szkołach było bezpieczniej? Myślę Ŝe
odpowiedź jest prosta. Przede
wszystkim powinniśmy zacząć od
siebie, od zmiany swojego
zachowania. Musimy reagować na
panującą wokół nas agresję! Nie
moŜemy przechodzić obok niej
obojętnie! Nikt nie zadba lepiej
o nasze bezpieczeństwo niŜ my sami.

Rys. Monika Jaworska


Soboty w Tatrach
W tym roku szkolnym mamy duŜo większy
wybór spędzenia dodatkowej godziny wf-u. MoŜe to
być siatkówka, aerobik albo piłka noŜna, wedle
upodobań. Ale chyba najciekawszą formą są
wycieczki rekreacyjne. Chcecie się o nich dowiedzieć
czegoś więcej? Przeczytajcie poniŜszy wywiad
z Moniką Jaworską, ich wielokrotną uczestniczką.

Ewa Durek: Najpierw chciałabym się dowiedzieć, ile


w sumie było tych wycieczek?
Monika Jaworska: Dotychczas trzy, odbywały się co dwa
tygodnie. Pierwsza wycieczka - Tatry Bielskie do Doliny
Białej Wody, druga – Jeziora Rohackie w Tatrach
Zachodnich, trzecia – Tatry Bielskie, trasa z Jaworzyny
Tatrzańskiej do przełęczy Pod Kopą z piękną panoramą
Tatr Wysokich.
A kto był ich organizatorem?
Pan mgr Dariusz Słupski, który pojechał jako jedyny nauczyciel z naszej szkoły. Jednak oprócz nas były
jeszcze inne szkoły, Gimnazjum nr 16 i 10.
Gdzie w takim razie odbyła się zbiórka?
Na parkingu pod kościołem św. Jadwigi. Jechaliśmy autokarem ok. dwóch godzin.

A same wycieczki, czy były trudne?


Raczej nie. Szlaki były łagodne, tylko miejscami trzeba było się wspinać po kamienistych ścieŜkach. Jednak
prawie przez cały czas szliśmy lasem, robiąc sobie przerwy na kaŜdym napotkanym po drodze, większym
kamieniu ;)
I wszyscy się na nim zmieściliście?
Ha, ha. Nie wszyscy, chodziliśmy w mniejszych grupach i tymi grupkami robiliśmy sobie przerwy.
Jaki był koszt wycieczki i co trzeba było ze sobą zabrać?
Zapłaciliśmy 38 zł bez wyŜywienia, zatem trzeba było ze sobą
zabrać coś do picia, jakieś kanapki i wedle uznania np.
batoniki. Z ciekawostek powiem, Ŝe pan Słupski wcinał
kanapkę z kotletem ;)

A oprócz prowiantu? Jakie buty i w co się trzeba było


ubrać?
Przede wszystkim buty z grubą podeszwą, Ŝeby było wygodnie
chodzić po kamieniach. Ubiór raczej sportowy, uniwersalny -
na kaŜdą pogodę.
Czy chęć udziału w wycieczce trzeba było zgłaszać
wcześniej?
Zwykle dwa tygodnie wcześniej, bo liczba miejsc była
ograniczona.
A jakie są twoje ogólne wraŜenia, czy zachęcasz do brania
udziału w czymś takim?
Moim zdaniem, to bardzo miła forma spędzenia soboty. Ładne
widoki, fajni ludzie i naprawdę mnóstwo zabawy.

Rozmawiała Ewa Durek, kl.3a


O naszych pasjach słów kilka

Moje zainteresowania pozaszkolne to strzelectwo, wędkarstwo oraz


hodowla roślin i owadów m.in. straszyków i patyczaków. NaleŜą one do
największych owadów świata. śyją głównie w tropikach, jednak część
gatunków spotyka się w strefie subtropikalnej i umiarkowanej. Patyczaki
wyglądem przypominają cienkie patyki upodabniając się w ten sposób do
swojego środowiska. Straszyki rogate do złudzenia przypominają kolczaste
gałązki malin, jeŜyn, róŜ, których liśćmi się Ŝywią. Jest to znane
w przyrodzie zjawisko mimetyzmu, czyli upodabnianie się owadów do środowiska (kolorem,
kształtem, zachowaniem). Patyczaki i straszyki klują się z jajek, mniej więcej po sześciu miesiącach
od ich złoŜenia przez samicę. Malucha nazywa się nimfą, przechodzi on kolejne wylinki i staje się
osobnikiem dorosłym. Wtedy dopiero moŜna określić jego
płeć. Samica jest większa i osiąga do dziewięciu cm długości,
posiada równieŜ pokładełko, które umieszczone jest na końcu
odwłoka. Owady hoduje się w terrariach, plastikowych pudłach
dostępnych w niektórych sklepach zoologicznych. WaŜne jest
utrzymanie wysokiej wilgotności w terrarium i dostarczanie
świeŜego pokarmu. Zachęcam innych do hodowli tych
ciekawych zwierzątek.

Mateusz Bartkiewicz kl. Ie.

Pewnie juŜ wiecie o kogo chodzi. Tak, tak dokładnie o nich - o uczniów, którzy na kaŜdej
przerwie dzień w dzień stoją za plecami pani Hamady i usprawniają pracę w bibliotece podając oraz
układając ksiąŜki. Mowa oczywiście o aktywie bibliotecznym. Ale ich praca się nie kończy tylko na
tych dwóch rzeczach. Do biblioteki
przychodzą równieŜ po lekcjach.
Wtedy zaczyna się prawdziwa
harówa. Oprawianie ksiąŜek
i układanie kart to tylko niektóre
z obowiązków aktywistów. Wiele
rzeczy robią teŜ nadprogramowo
(np. ostatnio zorganizowana
wystawa ksiąŜek).
W aktywie działałam jakieś
dwa lata i się do tego zniechęciłam.
Nigdy nie umiałam dobrze
oprawiać ksiąŜek, a od układania
kart po kolei moŜna dostać
oczopląsu. Ale jak ktoś lubi...

Ewa Durek kl.3a


Jednym z moich zainteresowań, które z zamiłowaniem rozwijam jest teatr, a w szczególności
kabaret. Nie posiadam zbyt rozległej empirii w tej dziedzinie, choć występowałam juŜ w paru
przedstawieniach. Zamierzam to kontynuować i poszerzać swoje horyzonty. Niedawno zaczęłam
uczęszczać na dodatkowe zajęcia kółka teatralnego w MłodzieŜowym Domu Kultury. Jednym
z elementów, który miał ogromny wpływ na rozwijanie się mojego zainteresowania teatrem była
chęć występowania na scenie. Scena jest moim drugim domem: nie czuję dyskomfortu stojąc przed
publicznością i recytując wiersz, wręcz przeciwnie. Fascynują mnie równieŜ sami aktorzy „w akcji”,
ich zachowania, wczuwanie się w swoja rolę itd.. Śmiało mogę się nazwać teatromanką. Chce
rozwijać swoje zdolności i wzbogacać się o doświadczenia w tej dziedzinie. Nie sposób
wyartykułować przyjemności jaką czerpie z występowania. Kabaret jest o tyle wygodny, iŜ jest
dowolność w przedstawianiu, jest spontaniczny, co bardzo odpowiada mojej osobowości,
interpretacja jest pluralistyczna, nie ma z góry przyjętych norm, które trzeba przestrzegać, tak jak jest
to w przedstawieniu teatralnym.
Roksana Kukuła, kl.2a

POZNAJMY SIĘ BLIśEJ

Poszukiwana: Monika Jaworska kl.2d


Kiedyś Monika powiedziała mi, Ŝe jej Ŝyciem rządzą przypadki. Zaszokowało mnie to przyznam, bo przecieŜ
to taka "cicha, grzeczna dziewuszka". Jednak juŜ wtedy obiecałam sobie, Ŝe poznam ją bliŜej. A teraz?
Spokojnie mogę przyznać jej rację. Tak, tak Monika NAPRAWDĘ miała rację. Więcej? Proszę bardzo... ;)
Pozwoliłam sobie na mały Ŝarcik i opisałam naszą koleŜankę, odpowiadając na pytania w przypadkach.

KTO? Monika, Monia, Moniczka.


CO (sprawia jej największą frajdę)? Śmiech.
KOGO (lubi)? Optymistów. Szczerych i radosnych ludzi.
(bez) CZEGO (nie mogłaby Ŝyć)? Bez rozmów na lekcjach.
KOMU (poświęca najwięcej czasu)? Przyjaciółkom, oczywiście.
CZEMU (trafiła do gazetki)? Lubi pisać i robi to RE-WE-LA-CYJ-NIE !!!
KOGO (uwaŜa za autorytet)? Nie ma konkretnych ram, uwaŜa, Ŝe w kaŜdym
pojedynczym człowieku znajdzie się ktoś, kto ma cechy godne naśladowania.
CO (lubi jeść)? Spaghetti, czekoladę i jogurt.
Z KIM (chciałaby zaśpiewać w duecie)? Mówi, Ŝe nie umie śpiewać, dobrym
towarzyszem więc byłyby koty dachowce, byleby zagłuszyć Monię.
Z CZYM (ma kłopoty)? Z trzymaniem języka za zębami.
O KIM (mówi przyjaciel)? O osobach, które są jej najbliŜsze. "Przyjaciel to osoba, przy której mogę głośno
myśleć." Ralph Waldo Emerson.
O CZYM (jeszcze powinniśmy wiedzieć)? Trenuje siatkówkę, lubi rysować, nie potrafi długo usiedzieć
w domu, a jej rozmiar buta to 38.
O! A oto i cała nasza Monia, którą rządzą PRZYPADKI
Paula kl. 3b

Poszukiwana: Anka Chochrek kl.3d


Ludzie, którzy ją znają, są wielkimi szczęściarzami, bo Ania, to bardzo ciekawa
osoba o rozległych zainteresowaniach. Ta zawsze uśmiechnięta, krótko
ostrzyŜona blondyneczka, kocha podróŜe. Jej ulubionym krajem jest Grecja,
nawet uczy się tego języka. Bardzo pasjonują ją staroŜytne dzieje Greków, lubi
takŜe pisać opowiadania, właśnie opublikowała jedno z nich w naszej gazetce
i mogę zaręczyć, Ŝe jest bardzo ciekawe, bo Anka pisze w sposób „wciągający”.
Zawsze solidna i obowiązkowa jest naprawdę mocnym filarem naszej gazetki.

Ewa kl. 3a
INTERNET-
INTERNET- kopalnia wiedzy
Święta, święta!!!
Mikołaj, BoŜe Narodzenie, czyli prezenty. W sklepach wszędzie podobne rzeczy, a my
czasem chcielibyśmy obdarować bliską osobę czymś wyjątkowym.

Scrapbooking Decoupage...

Jest to technika ozdabiania, komponowania Inaczej technika serwetkowa, umoŜliwia


odpowiedniego tła dla zdjęć, aby nie były proste i jednocześnie efektowne ozdabiania
one tylko zadrukowana kartką, ale równieŜ przedmiotów.
aby przypominały nam te najpiękniejsze
chwile w Ŝyciu.” http://www.abcgospodyni.pl/decoupage.html
Z pewnością będzie to wspaniała pamiątka.
Wszystkich dodatkowych informacji http://www.decoupage.art.pl/
szukajcie na stronie
http://www.scrapbooking.pl/ (strona zwiera http://www.decoupage.jez.pl/
teŜ wiele innych ciekawych pomysłów.
Szydełkowe, haftowane i druciane
Papierowa wiklina cuda

KaŜdy z nas ma w domu jakieś stare gazety, Choć mogłoby się wydawać Ŝe jest to
nawet one mogą się na coś przydać. MoŜemy robota dla babć, moda na te techniki wraca.
oddać je na makulaturę, albo wykonać np.: Najprostszych ściegów moŜna się nauczyć
koszyczek. Wymaga to trochę cierpliwości, ale bardzo szybko.
naprawdę warto http://makatka.pl/joomla/
http://www.cafeart.pl/content/view/164/176/

Figurki z masy solnej

O tym chyba nie trzeba


wiele mówić. Potrzebujemy
składników do masy i...
moŜemy puścić wodze
wyobraźni.
http://www.masasolna.za.pl/

Pomysłów jest wiele, ja przedstawiłam tylko kilka, wymagają trochę własnego wkładu
pracy, ale myślę, Ŝe naprawdę warto. Nic tak nie cieszy jak rzecz wykonana własnoręcznie
z włoŜoną w nią odrobiną serca. Jeśli macie jakieś wątpliwości dotyczące jednej z technik, chcecie
zapytać ekspertów o zdania, powiem tylko, Ŝe wyszukiwarka nie gryzie.
Tekst: Anial, kl. 3 d
Rys: Sandra Pachowicz, kl. 2 f
KRZYśÓWKA-POTTERÓWKA
1
2

7
8

10

11

12

13

14

15

1. Nieprzyjemny nauczyciel o tłustych włosach.


2. Wielki inkwizytor Hogwartu.
3. Jeden z domów w Hogwarcie
4. Skrzat domowy
5. Poltergieist
6. Przezwisko matki Rona
7. Kot Hermiony.
8. Sowa Rona.
9. Brat Hagrida.
10. Jej wywar oŜywia spetryfikowanych.
11. Zaklęcie odpychające róŜne przedmioty.
12. Śmierdząca bomba.
13. Piesek Hagrida.
14. Jeden z przyrządów czarodzieja.
15. Po jego zaŜyciu moŜna oddychać pod wodą .

Wśród osób, które prawidłowo rozwiązały krzyŜówkę


KrzyŜówkę opracował:
rozlosujemy drobne upominki z Harrym Potterem. Maciej Jelonek kl. 2f
Rozwiązania proszę dostarczyć do biblioteki Rys. Sandra Pachowicz
do dnia 5. 01. 2007r.
Weź udział w konkursie
„Średniowieczny Kraków”
zorganizowanym przez bibliotekę szkolną
i Krowoderską Bibliotekę Publiczną przy ul. Opolskiej 37
z okazji 750 – lecia lokacji Krakowa.
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap I.: Rozwiązanie krzyŜówki o Krakowie (do 12.12. 2006)
Etap II.: Cztery formy do wyboru (termin wykonania prac do 27. 02. 2007)

Uwaga!  Album „Dzieje Krakowa w średniowieczu”, zawierający tekst i ilustracje


Albumy (np. widokówki, kserokopie rycin i zdjęć, mapki, własne rysunki). NaleŜy podać
i makiety źródła informacji.
moŜna  Album fotograficzny zawierający samodzielnie wykonane zdjęcia
wykonać zachowanych w Krakowie zabytków z czasów średniowiecza, wraz z podaniem ich
w zespołach lokalizacji i krótkiej historii. RównieŜ naleŜy zamieścić źródła informacji.
dwu-  Makieta średniowiecznego Krakowa lub wybranego fragmentu, moŜe być
osobowych. teŜ jednego obiektu.
 Odpowiedzi ustne na wylosowane pytania ( termin: luty 2007).

Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.


Dodatkowo wszyscy uczestnicy II etapu będą mogli wziąć udział w spotkaniu
ze znanym autorem ksiąŜek o Krakowie Michałem RoŜkiem.

Sponsorem kolorowego papieru na druk naszej okładki jest:

GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA - UL. RUSZNIKARSKA 14 A


OFERUJE PONAD 10 TYSIĘCY TYTUŁÓW ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
• LITERATURY PIĘKNEJ
W SZEROKIM ZAKRESIE
• LITERATURY MŁODZIEśOWEJ
• SŁOWNIKÓW I ENCYKLOPEDII
• ALBUMÓW
• MAP I ATLASÓW.

PROWADZIMY CAŁOROCZNĄ SPRZEDAś


PODRĘCZNIKÓW W PEŁNEJ OFERCIE WYDAWNICZEJ.

POSIADAMY RÓWNIEś W SPRZEDAśY SZEROKĄ GAMĘ


ARTYKUŁÓW sklepik internetowy
PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH.
www.szkolna.info

DLA WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW GAZETKI „NASZ CZAS” 5 % RABATU