Vous êtes sur la page 1sur 5

Mdul Professional:

MP06 Automatismes pneumtics i hidrulics

Unitat Formativa: UF1 Sistemes automtics

Alumne: Carlos Javier Apraez Avila

Data: 2015-2016

Activitat 6 Prctiques Circuits pneumtics


TTOL
PRCTICA
ESQUEMA
FLUIDSIM

P1 Realimentaci marxa parada dun contactor amb prioritat de parada.

LLISTAT DE
MATERIAL
Contactor, 1 pulsador normalmente abierto, 1 pulsador normalmente cerrado, 2
bombillas

DESCRIPCI
DEL
FUNCIONAMENT

El circuito sin dar a ningn pulsador esta la bombilla roja encendida, ala que
presionamos el pulsador normalmente abierto (M) le llega corriente al contactor y esto
hace que la bombilla verde se encienda, y luego al darle al pulsador normalmente
cerrado (P) se encender la bombilla roja

Pgina 1 de 5

TTOL
PRCTICA
ESQUEMA
FLUIDSIM

P2.marxa parada amb 2 botons de parada indistinta.

LLISTAT DE
MATERIAL
Contactor, 1 pulsador normalmente abierto, 2 pulsador normalmente cerrado,2
bombillas

DESCRIPCI
DEL
FUNCIONAMENT

El circuito sin dar a ningn pulsador esta la bombilla roja encendida, ala que
presionamos el pulsador normalmente abierto (M) le llega corriente al contactor y esto
hace que la bombilla verde se encienda, luego tenemos dos pulsadores normalmente
cerrado que presionando cualquiera de los dos indistintamente , los contactos abiertos
se cerraran y los cerrados se abrirn encendiendo la bombilla roja

Pgina 2 de 5

TTOL PRCTICA P3.marxa parada amb 2 botons de parada simultnia.


ESQUEMA
FLUIDSIM

LLISTAT DE
MATERIAL
Contactor, 1 pulsador normalmente abierto, 1 pulsador normalmente cerrado, 2 bombillas

DESCRIPCI
DEL
FUNCIONAMENT El circuito sin dar a ningn pulsador esta la bombilla roja encendida, ala que presionamos
el pulsador normalmente abierto (M) le llega corriente al contactor y esto hace que la
bombilla verde se encienda, luego tenemos dos pulsadores cerrados conectados
simultneamente que para que la bombilla roja se vuelva a encender hay que accionarlos ala
vez

TTOL PRCTICA P4.marxa parada amb 2 botons de marxa indistinta

Pgina 3 de 5

ESQUEMA
FLUIDSIM

LLISTAT DE
MATERIAL
Contactor, 2 pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado,2 bombillas

DESCRIPCI
DEL
El circuito sin dar a ningn pulsador esta la bombilla roja encendida, en este circuito
FUNCIONAMENT tenemos dos pulsadores de marchas conectados indistintamente, por lo que si presionamos
uno por uno le llegara corriente al contactor y se encender la bombilla verde, luego
tenemos un pulsador normalmente cerrado que al accionarlo se encender la bombilla roja

TTOL
PRCTICA

P5.marxa parada amb 2 botons de marxa simultnia.

Pgina 4 de 5

ESQUEMA
FLUIDSIM

LLISTAT DE
MATERIAL

DESCRIPCI
DEL
FUNCIONAMENT

Contactor, 2 pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado,2 bombillas

El circuito sin dar a ningn pulsador esta la bombilla roja encendida, luego tenemos dos
pulsadores normalmente abiertos conectados simultneamente que accionndolos ala ves
le llegara corriente al contactor y se encendera la bombilla verde, y tambin tendramos
un pulsador normalmente cerrado que al accionarlo se encendera la bombilla rojo

Pgina 5 de 5