Vous êtes sur la page 1sur 23

Zahl

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30
40
50
60
70
80
90
100
101
111
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1001
1015
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Liczby / Kardinalzahlen
Zahlwort
zero
jeden, jedna, jedno, raz
dwa, dwie
trzy
cztery
pi
sze
siedem
osiem
dziewi
dziesi
jedenacie
dwanacie
trzynacie
czternacie
pitnacie
szesnacie
siedemnacie
osiemnacie
dziewtnacie
dwadziecia
dwadziecia jeden
dwadziecia dwa
dwadziecia trzy
trzydzieci
czterdzieci
pidziesit
szedziesit
siedemdziesit
osiemdziesit
dziewidziesit
sto
sto jeden
sto jedenacie
dwiecie
trzysta
czterysta
piset
szeset
siedemset
osiemset
dziewiset
tysic
tysic jeden
tysic pitnacie
dwa tysice
trzy tysice
cztery tysice
pi tysicy
sze tysicy
siedem tysicy
osiem tysicy
dziewi tysicy

10000
106
2*106
109

dziesi tysicy
milion
dwa miliony
miliard

Liczebniki porzdkowe / Ordinalzahlen


Zahlwort
Zahl
mask. Grundform
m f n
1
pierwsz|-y
y a e
2
drug|-i
i
a ie
3
trzec|-i
i ia ie
4
czwart|-y
y a e
5
pit|-y
y a e
6
szst|-y
y a e
7
sidm|-y
y a e
8
sm|-y
y a e
9
dziewit|-y
y a e
10 dziesit|-y
y a e
11 jedenast|-y
y a e
12 dwunast|-y
y a e
13 trzynast|-y
y a e
14 czternast|-y
y a e
15 pitnast|-y
y a e
16 szesnast|-y
y a e
17 siedemnast|-y
y a e
18 osiemnast|-y
y a e
19 dziewitnast|-y
y a e
20 dwudziest|-y
y a e
21 dwudziesty pierwsz|-y
y a e
30 trzydziest|-y
y a e
40 czterdziest|-y
y a e
50 pidziesit|-y
y a e
60 szedziesit|-y
y a e
70 siedemdziesit|-y
y a e
80 osiemdziesit|-y
y a e
90 dziewidziesit|-y
y a e
100 setn|-y
y a e
200 dwusetn|-y
y a e
300 trzesetn|-y
y a e
400 czterechsetn|-y
y a e
500 pisetn|-y
y a e
600 szesetn|-y
y a e
700 siedemsetn|-y
y a e
800 osiemsetn|-y
y a e
900 dziewisetn|-y
y a e
1000 tysiczn|-y
y a e
106 milionow|-y
y a e

Aussprache
Polnisch

, ci
, si
, ni
= rz

ie
c
sz
cz
dz
d
d
prz
trz
st
y
ch

dt. Entspr.
on
en
ci
si
ni
zch, g, j
zi
u
s
u/w
ie / je
z
sch
tsch
ds
dzch
dzi
psch
tsch
t
y / ui
ch

kyrill.

, ()
()
(),

()
, ,

poln. Beispiele
kt, prd, sd, gbka, mka
rka, wdka, sk
ma, wier, ciotka, kape
wiat, mi, siano, ma, ko
ko, cie, niaka
rzeka, aba, orzech
le, iarno
gra, prba, n
znak, koza
adny, chop, mot
wie, miesic, zielony
cytryna, cena
szkola, mieszkanie
czas, czapka, czowiek
dzwon, wiedza, dzban
dem
dwig, dien
przejcie
trzy
stolica, stadion, Stefan, most
mdry
chusteczka

dt. Beispiele
Karton
Gratin
sich
nicht
Journalist, Garage
Gru
Sachen
engl. welcome, well
jeder
Ziegel
Schlo
Grtsche

Grtsche

lachen

Transformation der harten Konsonanten


-b
-bie

-p
-pie

-d
-dzie

-t
-cie

-f
-fie

-w
-wie

-m
-mie

-n
-nie

-s
-sie

-z
-zie

Prpositionen und die Flle, welche sie verlangen - Fragepronomen


Fall

Fragepronomen
Pronomen
kto

co

2. Genitiv

kogo,
czyj,
-a, -e

czego

3. Dativ

komu

czemu

4. Akkusativ

kogo

co

1. Nominativ

5. Instrumental (z) kim (z) czym


6. Lokativ

Prpositionen

Frage
... nie ma?

koo, obok, naprzeciw, z (woher, woraus), porodku, od,


do, dla, u, bez, zamiast, z powodu, podczas, mimo,
wedug
przeciw, dziki, wbrew, ku

... wiedz?

przez, o (um), po, w, na, przed, za, nad, pod, midzy


poza, z (womit), przed, za, nad, pod, midzy

(o) kim (o) czym ... opowiadasz? przy, o (ber), po, w, na

Wenn in der Frage kein z im Sinne von mit auftaucht, dann auch nicht in der Antwort.
Czym ty jedziesz do pracy? - Jad do pracy samochodem.
Wenn bei z.B. f, w, v direkt ein Konsonant folgt, wird aus z.B. in Frankfurt:
we Frankfurt statt w Frankfurt (Beispiele: Frankfurt, Wrocaw ...)
Nach g, k und weichen Lauten schreibt man statt y (meist) ein i.
Bei Verben mit owa in der Endung, wird beim Durchkonjugieren aus dem owa ein uj:
spacerowa wird zu ja spaceruj (spazierengehen - ich gehe spazieren)
Adverbien aus Vlker- und Sprachbezeichnungen werden wie folgt gebildet: polski wird zu po polsku ...

Personalpronomen
Deklination der Personalpronomen
Singular
1.

2.

3.

Nom.

ja

ty

Gen.

mnie

ciebie, ci

jego, go, niego

jej, niej

Dat.

mnie, mi

tobie, ci

jemu, mu, niemu

jej, niej

Akk.

mnie

ciebie, ci

Instr.

mn

tob

nim

ni

Lok.

o mnie

o tobie

o nim

o niej

on

ono

jego, go,
niego

ona

je

j, ni

Plural
1.

2.

3.
personal

nicht-personal

oni

one

Nom.

my

wy

Gen.

nas

was

ich, nich

Dat.

nam

wam

im, nim

Akk.

nas

was

Instr.

nami

wami

nimi

Lok.

o nas

o was

o nich

ich, nich

je, nie

Wochentage (dni tygodnia), Monate (miesice)


Miesice
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
Dni tygodnia
poniedziaek
wtorek
roda
czwartek
pitek
sobota
niedziala

Monate
Januar
Februar
Mrz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Wochentage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonnabend
Sonntag

Herkunft
tyk = Stock
luty = (altpoln.) schlecht, streng
lateinisch: Mars (Kriegsgott der Rmer)
kwiat = Blte
rmische(r) Gott/Gttin
czerwie = Rot - Vgl. mit russ. (scharlachrot, purpur):
lipa = Linde - Vgl. mit russ.:
sierp = Sichel - Vgl. mit russ.:
wrzos = Heidekraut - Vgl. mit russ.:
padierze = (Hanf-)Schbe, Hanfabfall
herunterfallende Bltter (listek = Blatt, listowie = Laub, li = Blatt)
gruda = (altpoln.) Klte, Erdklumpen gefrorener Erde, Scholle
Herkunft
po = nach / niedzia = Sonntag - Vgl. mit russ. (wchentlich):
wtor von altslawisch fr Zweiter - Vgl. mit russ.:
rodek = Mittelpunkt - Vgl. mit russ.:
czwarty = Vierter
pity = Fnfter
vom hebrischen Wort Sabbat - Vgl. mit russ.:
Unteilbare Bzchng. fr Woche - Vgl. mit russ. (Woche):

Namen
Aleksander (Olek), Aleksandra (Ola), Barbara (Basia), Bolesaw (Bolek), Katarzyna (Kasia), Zofia (Zosia)

Vokabeln
adj
adv
M, F, N

= Adjektiv (zB: wei)


= Adverb (kalt in: es ist kalt)
= Substantiv Maskulinum, Femininum, Neutrum (mnnlich, weiblich, schlich)

Polnische Substantive
adapter
adres
agrest
akademia
akademik
akcent
aparat
architekt
architektura
artyku
asystent/-ka
Austria
awans
awantura
bab|-cia, -ka
balkon
banknot
baran
baranek
bawarka
beczka
bezokolicznik
biblioteka
biblioteka|-rz / -rka
bigos
bilet
biolog
biologia
biurko
blok
blondynka
bluzka
brak
brat
budy
budynek
buka
burza
but
cebula
centrum
chemia
chemik
Chiny (Plural)
chirurg
chleb
chusteczka
chwileczka
ciastko
ciasto
ciarwka
ciocia, ciotka
crka
cukier
cukierek
wiczenie
cyferblat
cyfra
czber

Genus
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M/F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
M/F
M
M
M
F
N
M
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
N
F
M
M
M
F
F
N
N
F
F
F
M
M
N
M
F
M

Deutsch
Plattenspieler
Adresse
Stachelbeere
Akademie
Studentenwohnheim
Akzent
Apparat
Architekt
Architektur
Artikel
Assistent/-in
sterreich
Aufstieg, Befrderung
Streit, Krach
Gromutter, Oma
Balkon
Geldschein
Widder, Schafbock
Lamm, Lmmchen
Bezeichnung fr Tee mit Milch (wrtlich: Bayerin)
Fass, Tonne
Infinitiv, Nennform
Bibliothek
Bibliothekar / Bibliothekarin
Krautgulasch, Krauteintopf
Eintrittskarte, Fahrschein
Biologe
Biologie
Schreibtisch
Block
Blondine
Bluse
(das) Fehlen (von etwas), Mangel
Bruder
Pudding
Gebude
Brtchen
Sturm
Schuh, Stiefel
Zwiebel
Zentrum
Chemie
Chemiker
China
Chirurg
Brot
Taschentuch, Tchlein
Augenblick, Moment
Gebck (zB: Kekse, Pltzchen)
Teig, Kuchen
Lastkraftwagen, LKW
Tante, Tantchen
Tochter
Zucker
Bonbon
bung
Zifferblatt
Ziffer, Zahl
Bohnenkraut

Polnische Substantive
czas
czasopismo
czekolada
czerenia
czowiek
czosnek
dekarz
deko (= dekagram)
dentyst|(-a) / -ka
deszcz
dugopis
doba
d (na dole)
dom
drb
drobiazg
drobne (Plural)
droga
drut
drwina
drzewo
drzwi (Plural)
dupa
dupek
dusza
dwr
dworzec
dyrektor
dyskoteka
dem
dziad
dziadek
dziadkowie (Plural)
dziecistwo
dziecko, dzieci (Plur.)
dzielnica
dzie
dziennika|-rz / rka
eksperyment
elektronyk
elektryk
emeryt/-ka
encyklopedia
Europa
fasola
festiwal
filharmonia
film
firma
fizyk
fizyka
flet
fonetyka
fotel
Francja
Francuz/-ka
futro
gabinet
gara
garnitur
gaa
gazeta
g
gimnazjum
gitara
gowa

Genus
M
N
F
F
M
M
M
N
M/F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
N
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
N
N
F
M
M/F
M
M
M
M/F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M/F
N
M
M
M
F
F
F
N
F
F

Deutsch
Zeit
Zeitschrift
Schokolade
Skirsche
Mensch
Knoblauch
Dachdecker
10 Gramm
Zahnarzt / Zahnrztin
Regen
Kugelschreiber, (Stift) (wrtlich: Langeschreiber)
Tag, auch: Zeitalter, ra
Erdgeschoss, Unterteil, Loch, Grube (unten)
Haus
Geflgel
Kleinigkeit, Lappalie, Bagatelle
Kleingeld
Weg, Strae
Draht, Stricknadel
Hohn, Spott
Baum
Tr
Arsch
Arschloch
Seele
Hof, Herrenhof, Gutshof
Bahnhof
Direktor
Diskothek
Marmelade, Konfitre
Bettler, (alter) Knacker
Grovater, Opa, alter Mann, Greis
Groeltern
Kindheit
Kind
Stadtviertel, Stadtteil
Tag
Journalist/-in
Experiment
Elektroniker
Elektriker
Rentner/-in
Enzyklopdie
Europa
Bohne
Festival
Philharmonie
Film
Firma
Physiker
Physik
Flte
Phonetik
Sessel
Frankreich
Franzose / Franzsin
Pelz, Pelzmantel
Arbeitszimmer
Garage
Anzug
Gage
Zeitung
Gans
Gymnasium
Gitarre
Kopf

Polnische Substantive
godzina
gobki (Plural)
golonka
gra (na gorze)
gramatyka
grosz
groszek
gruda
gruszka
grzebie
grzyb
gulasz
haas
herbata
historia
hotel
humor
imi
informacja
informatyka
instytut
inynier
jabko
jad
jagoda
jajecznica
jajo, jajko
jedwab
jedzenie
jele
jesie
jesiotr
je
jezioro
jzyk
jeyna
jutro
kaczka
kamizelka
kapelusz
kapuniak
kapusta
kara
karp
kasza
katedra
kawa
kawaler
kawiarnia
kiebasa
kieliczek
kierowca
kierunkowskaz
kiesze
kilogram
kino
kiosk
kisiel
kiszka
klasa
klocek
klub
klucz
kluska
kobieta

Genus
Deutsch
F
Stunde
Krautrouladen
F
Eisbein
F
Gipfel, Oberteil, Berg, Spitze (oben)
F
Grammatik
M
Groschen (1/10 Zoty)
M
Erbse
F
Scholle, gefrorene Erde (auch schwer, als po grudzie)
F
Birne
M
Kamm
M
Pilz
M
Gulasch
M
Lrm
F
Tee, Teestrauch (bot.)
F
Geschichte
M
Hotel
M
Humor
N
Vorname
F
Information
F
Informatik
M
Institut
M
Ingenieur
N
Apfel
M
Gift
F
Beere
F
Rhrei
N
Ei
M
Seide
N
Essen
M
Hirsch
F
Herbst
M
Str
M
Igel (auch milit.: Straensperre)
N
See
M
Sprache, Zunge
F
Brombeere
N
morgen, der morgige Tag
F
Ente
F
Weste
M
Hut
M
Sauerkrautsuppe
F
Kohl
F
Strafe
M
Karpfen
F
Grtze
F
Dom, Kathedrale
F
Kaffee
M
Junggeselle, Single, junger Mann, Ritter, Ordensbruder (auch im Sinne
von: ledig)
F
Caf, Cafeteria
F
Wurst
M
Schnapsglas
F
(Auto)Fahrer(in)
M
Wegweiser, Vorwegweiser
F
(Hosen)Tasche
M
Kilogramm
N
Kino
M
Kiosk
M
Kaltschale, Gtterspeise
F
Darm, Schlauch
F
Klasse
M
Bauklotz
M
Klub
M
Schlssel, Code, Auflsung
F
Klo
F
Frau, Weib

Polnische Substantive
kocur, kot / kotka
kolacja
kolega / koleanka
koo
komrka
komplement
kompot
komputer
koncert
konferencja
koniak
koniec
korze
ko
koci
kostka
kosz
koszula
kotlet
kozio / koza
kouch
kraina
kreda
krlik
kromka
krzeso
krzy
ksiga, ksika
ksigow|-y / -a
kucha|-rz / -rka
kuchenka
kuchnia
kufel
kurczak
kurs
kuzyn/-ka
kwiecie
laboratorium
lampa
las
awka
azienka
leka|-rz / -rka
lekcja
lektor/-ka
lektorat
lew
liceum

Genus
M,M/F
F
M/F
N
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
F
M
M/F
M
F
F
M
F
N
M
F
M
M/F
F
F
M
M
M
M/F
N
N
F
M
F
F
M/F
F
M/F
M
M
N

likier
litera, literka
literatura
litr
loch
ld
lodwka
lody (Plural von ld)
oso
lotnisko
ko
lustro
yka
magister
magnetofon
mak
mka

M
F
F
M
M
M
F
M
N
N
N
F
M
M
M
F

Deutsch
Kater/Katze
Abendbrot, Abendessen
Kolleg|-e / -in, Freund/-in
Kreis, Rad
Zelle (biolog. usw.), Mobiltelefon (Handy)
Kompliment
Saft von gekochten Frchten (ohne die Frchte selbst!)
Computer
Konzert
Konferenz
Weinbrand, Kognak
Ende, Schlu
Wurzel
Knochen
Kirche
Stck
Korb, Eimer
Hemd
Kotelett
Ziegenbock / Ziege
Haut, Schafspelz, Leder
Land (Vgl.: Ukraina)
Kreide
Kaninchen
Scheibe (speziell fr Brot)
Stuhl
Kreuz
Buch
Buchhalter/-in
Koch / Kchin
Herd
Kche
Ma, Bierkrug
Hhnchen
Kurs, Lehrgang
Cousin/-e
Blten
Labor
Lampe
Nadel-/Laubwald
(Sitz)Bank
Badezimmer
Arzt / rztin
Lektion, Unterrichtsstunde
Lektor/-in
Sprachunterricht
Lwe
Gymnasium, Oberschule (es gibt nicht die Unterscheidung wie im
Deutschen nach Lyzeum und Gymnasium!)
Likr
Buchstabe
Literatur
Liter
Verlies, Kerker
Eis
Khlschrank
Beschriftung an Eisdielen etc
Lachs
Flugplatz
Bett
Spiegel
Lffel
Magister
Tonbandgert
Mohn
Mehl

Polnische Substantive
mala|-rz / -rka
malina
mazestwo
mandat
marchew
marynarka
marzenie
maso
maszt
matematyka
matka, mama
matura
ma
m
meble (Plural)
meblocianka
mechanik
medycyna
matka
mczyna
miasto
miejsce
miescowo
miso
mieszkanie
mikrofalwka
mizeria
mleko
mot, motek
moment
moneta
morze
murarz
musztarda
muyzk
muzeum
muzyka
mydo
myjnia
nalenik
napj
narkoman/-ka
narodowo
nauczyciel/-ka
nauka
nazwa, nazwisko
Niemcy (Plural)
Niemiec / Niemka
niespodzianka
nieuwaga
numer
obiad
objazd
obraz
obywatelstwo
ocet
odpoczynek
ogie, poar
ogoszenie
ogrek
ogrd
ogrzewanie
ojciec
okno
oko
olej

Genus
M/F
F
N
M
F
F
N
N
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
F
N
N
F
N
N
F
F
N
M
M
F
N
M
F
M
N
F
N
F
M
M
M/F
F
M/F
F
F, N
M/F
F
F
M
M
M
M
N
M
M
M
N
M
M
N
M
N
N
M

Deutsch
Maler/-in
Himbeere
Ehe(paar)
Strafmandat, Bugeld, Strafzettel
Mhre, Mohrrbe
Jackett, Sakko
Traum (eher im Sinne von Vision, nicht whrend des Schlafes!)
Butter
Mast
Mathematik
Mutter, Mama
Abitur
Schmiere
(Ehe)Mann
Mbel
Schrankwand
Mechaniker
Medizin
verheiratete Frau, Ehefrau
Mann
Stadt
Ort, Platz, Stelle, Raum
Ortschaft
Fleisch (auch: wildes Gewebe)
Wohnung
Mikrowelle
Gurkensalat
Milch
Hammer
Moment
Mnze
Meer
Maurer
Senf, Mostrich
Musiker
Museum
Musik
Seife
(Auto)Wsche
(Eier)Plins, Eierkuchen
Getrnk
Drogenschtige(r)
Nationalitt, Staatsangehrigkeit
Lehrer/-in
Wissenschaft, Lehre, Lernen
Name, Bezeichnung
Deutschland (wrtlich die Deutschen)
Deutscher / Deutsche (von niemy = stumm)
berraschung
Unaufmerksamkeit, Unachtsamkeit
Nummer
Mittagbrot, Mittagessen
Umweg, Umleitung
Bild
Staatsangehrigkeit, Nationalitt
Essig
Rast, Erholung
Feuer
Inserat
Gurke
Garten
Heizung
Vater
Fenster
Auge
l

Polnische Substantive
oow
oowek
opera
owoc
paac
paliwo
pan
pan
pani
panna
pastwo
papa
papuga
park
parter
pediatra
peryferie (Plural)
pianino
pieczarka
piecze
pieprz
pies
pitro
pietruszka
ping-pong
piro
pisa|-rz / -rka
piwo
plac
plan
plasterek
paszcz
pot
poczta
podoga
poduszka
pokj (1)
pokj (2)
Polak / Polka
policja
policjant/-ka
polityka
pka
Polska
pomidor
pomoc
pomyka
porzeczka
poziomka
praca
pralka
pralnia
pranie
prasa
prawda
prawn|-ik / -iczka (adwokat)
problem
profesor
programist|-a / -ka
projektor
prysznic
przedpokj
przedsibiorca
przedsibiorstwo
przedszkole
przecz

Genus
M
M
F
M
M
N
M
M
F
F
N
M
F
M
M
M
F
N
F
M
M
M
N
F
M
N
M/F
N
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M/F
F
M/F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
N
F
F
M/F
M
M
M/F
M
M
M
M
N
N
F

Deutsch
Blei
Bleistift
Oper
Frucht
Palast
Kraftstoff, Treibstoff
Herr (auch: Sie bei der Hflichkeitsform)
Herr
Frau (auch: Sie bei der Hflichkeitsform)
Braut, Mdchen, Jungfrau, Frulein
Herrschaften, Staat
Papa, Vati
Papagei
Park
Parterre
Kinderarzt
Peripherie, Stadtrand
Klavier
Champignon
Braten
Pfeffer
Hund
Gescho, Stockwerk, Etage
Petersilie
Tischtennis
Feder
Schriftsteller/-in
Bier
Platz
Plan
Scheibe (bei Wurst, Kse etc)
Mantel
Zaun
Post
Fuboden
Kissen (auch: Stempelkissen)
Zimmer
Frieden
Pole / Polin
Polizei
Polizist/-in
Politik
Regal, Fach, Brett, Bord
Polen
Tomate
Hilfe, Beistand
Irrtum, Versehen
Johannisbeere
Walderdbeere
Arbeit
Waschmaschine
(Kleider)Wsche, Reinigung
Waschen, Wsche
Presse (auch: Druckerpresse)
Wahrheit
Rechtsanwalt / Rechtsanwltin
Problem
Professor
Programmierer/-in
Projektor
Dusche
Vorzimmer
Unternehmer(in)
Unternehmen, Betrieb (Ursprung: Selbstndigkeit)
Kindergarten (wrtlich: Vorschule)
(Gebirgs)Pa

Polnische Substantive
przerwa
przewodniczka
przyjac|-iel / -ika
przyprawa
pstrg
psychologia
pudo
puszcza
pytanie
radio
ratunek
ratusz
recepcja
rka
rkawiczka
rekin
rencist|-a / -ka
reprodukcja
restauracja
robota
rodzestwo
rodzice (Plural)
rodzina
rg
rok, Plural: lata
rolnik
rolina
rozmowa
rnica
ruch
rura
ryba
rynek
rzeczownik
sad
sd
saata (saatka)
samochd, bryka, wz, auto,
wzek
samolot
ssiad/-ka
ciana
sdzia
sekreta|-rz / -rka
sen
ser biay / topiony / ty
siostra
skat
skad
skra
skrzypce (Plural)
skrzyowanie
led
limak
liwka
so
soce
sownik
sowo, sowko
lusarz
mietana
smok
niadanie
nieg
nieg-deszcz
sok

Genus
F
F
M/F
F
M
F
N
F
N
N
M
M
F
F
F
M
M/F
F
F
F
N
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M
M
F
M

Deutsch
Pause
Reiseleiterin
Freund/-in, Liebhaber/-in
Gewrz
Forelle
Psychologie
Schachtel, Kasten
(Ur-)Wald
Frage
Radio
Rettung, Hilfe
Rathaus
Rezeption, Aufnahme
Hand
Handschuh
Hai
Rentner/-in (gebruchlich fr Invalidenrentner)
Reproduktion
Restaurant
Arbeit
Geschwister
Eltern
Familie
Horn, Geweih, Ecke
Jahr
Bauer
Pflanze, Gewchs
Unterhaltung, Gesprch
Unterschied, Differenz
Bewegung, Betrieb (im Sinne von: reger Betrieb), Verkehr
Rohr
Fisch
Markt
Substantiv
(Obst-)Garten
Gericht (auch: Gerichtsgebude)
Salat
alles fr: Auto (von formell bis vulgr)

M
M/F
F
M
M/F
M
M
F
M
M
F

Flugzeug
Nachbar/-in
Wand
Richter(in)
Sekretr/-in
Traum (im Schlaf!)
Kse: Frischkse / Schmelzkse / Schnittkse
Schwester
Skat
Speicher, Zusammenstellung, Inhalt
Haut
Geige (wrtlich: Quietsche)
Kreuzung
Hering
Schnecke
Pflaume
Elefant
Sonne
Wrterbuch, Wortschatz
Wort
Schlosser
Sahne, Rahm
Drache
Frhstck
Schnee
Schneeregen
Saft

N
M
M
F
M
N
M
N
M
F
M
N
M
M
M

Polnische Substantive
sl
spacer
spdnica
spodnie (Plural)
sport
spotkanie
sprzedawca
sprzt
rodek
statek
stek
st
stolica
stopa
stra(ak)
strona
student/-ka
sublokator/-ka
sufit
sukienka
sweter
wiate
wiato
wieca
wierk, sosna
wito
syn
synowa
sypalnia
szafa
szal
szampan
szatnia
szczotka
szczur
szef
szklanka
szko
szkoda
szkoa
szok
szosa
szpinak
szpital
szprota
sztorm
sztuka
szwagier/-ka
szwindel
szyba
szynka
tablica
talerz
tapczan
tata, tato
teatr
technik
technika
technikum
tekst
telefon
telewizor
temat
tenis
teren
te|- / -ciowa

Genus
Deutsch
F
Salz
M
Spaziergang
F
Rock
Hose
M
Sport
N
Treffen
M
Verkufer(in)
M
Ausrstung, Gert, Anlage, Gertschaft
M
Mitte, Mittelpunkt, Inneres
M
Schiff, Raumschiff
M
Steak
M
Tisch
F
Hauptstadt
F
Fu
F(M)
Feuerwehr(mann)
F
Seite
M/F
Student/-in
M/F
Untermieter/-in
M
Decke (Zimmerdecke)
F
Kleid
M
Pullover, Sweater
M
Ampel
N
Licht
F
Kerze
M, F
Fichte
N
Feiertag
M
Sohn
F
Schwiegertochter
F
Schlafzimmer
F
Schrank
M
Schal
M
Sekt, Champagner
F
Garderobe, Umkleide(raum)
F
Brste
M
Ratte
M
Chef
F
(Trink)Glas
N
Glas (als Stoff)
F
Schaden
F
Schule
M
Schock
F
Strae, Chaussee
M
Spinat
M
Krankenhaus
F
Sprotte
M
Seesturm
F
Stck (auch: Kunst, Kunststck)
M/F
Schwager / Schwgerin
M
Schwindel
F
Scheibe
F
Schinken
F
Tafel, Tabelle
M
Teller
M
Liege, Couch
M
Papa, Vati
M
Theater
M
Techniker
F
Technik
N
Technikum (hnl. einer Universitt)
M
Text
M
Telefon
M
Fernseher
M
Thema
M
Tennis
M
Gebiet, Gelnde, Terrain
M/F
Schwiegervater / Schwiegermutter

Polnische Substantive
tumacz/-ka
toaleta
tor
torebka
trba
truskawka
tubka
turystyka
twarg
ubezpieczenie
(Abk.: OC)
ubikacja
ucze|- / -nnica
udo, udko
ulica
uniwersytet
urlop
urzd
urzd|-nik / -niczka
wakacje (Plural)
wanna
warsztat
warzywa
wwz
w
wazon
wdlina
wgiel
Wgry (Plural)
wersalka
wiek
wie
wizienie
winda
wino
wiosna
winia
wkno
wnuk / wnuczka
woda
wzek
wrona
wuj, wujek
wychowaw|-ca / -czyni
wydarzenie
wyjazd
wyraz
wzr
zadek
zakaz
zakrt
zapaka
zaproszenie
zawd
zdanie
eberka
zegar
zegarek
elatyna
zeszyt
zgoda, okay
zi
ziemniak
zima
obek
zmywarka

Genus
M/F
F
M
F
F
F
F
F
M
N

Deutsch
bersetzer/-in, Dolmetscher/-in
Toilette
Bahn, Zug, Gleis
(Papier)Tte
Trompete
Erdbeere
Tube
Touristik
Quark
Versicherung (OC steht fr die KFZ-Versicherung)

F
M/F
N
F
M
M
M
M/F
M
F
M
F
M
M
M
F
M

Toilette
Schler/-in
Bein
Strae
Universitt
Urlaub
Amt, Behrde, Verwaltung
Beamter / Beamtin
Ferien
(Bade)Wanne
Werkstatt
Gemse
Schlucht
Schlange
Vase
Aufschnitt, Wurstwaren
Kohlenstoff, Kohle
Ungarn
Schlafcouch
Alter, Jahrhundert
Land (im Sinne von: lndlich), Dorf
Gefngnis
Fahrstuhl
Wein
Frhling
Kirschbaum, Sauerkirsche
Faser
Enkel/-in
Wasser
Karre, Kinderwagen
Krhe
Onkel
Klassenlehrer(in), Betreuer(in), Erzieher(in)
Ereignis
Abfahrt, Abreise, Reise, Fahrt
Ausdruck, Wort
Vorlage, Muster
Hintern, Popo
Verbot
Kurve
Streichholz
Einladung
Beruf
Meinung, Ansicht, Satz (Grammatik)
Rippchen
Uhr
Armbanduhr
Gelatine
Heft
Frieden, Einverstndnis, bereinstimmung
Schwiegersohn
Kartoffel
Winter
Kinderkrippe
Splmaschine

F
M
F
N
F
N
F
F
N
M/F
F
M
F
M
M/F
N
M
M
M
M
M
M
F
N
M
N
F
M
M
F
M
F, ~
M
M
F
M
F

Polnische Substantive
onierz
ona
zoo
rdo
zupa
ur
Polnische Verben
akceptowa / zaba si
bawi si
by
chcie
chodzi
cieszy si
czeka / zaczu si
czyta / przedawa / da
dopi, dopija
dostawa / dosta (si)
duma
dyskutowa
dzikowa / pogra / zainteresowa / za- (si)
i
je
kl
kocha / pokoczy / skupi, kupowa
lata
lecie / polee
lubi / pomalowa
marzy
mie
mieszka / zamin, mija
mwi / powiedzie
musie
my
myle / ponarusza / naruszy
narzeka
nazywa (si)
nienawiedzi
obejrze
obrazi (kogo)
obserwowa
odbywa / odby si
odpoczywa
odpowiada / odpowiedzie
odwiedza / odwiedzi
pada
pali / zapamita / zapisa / napisa
podoba si
pomaga / pomc
powiedzie
powtarza / powtrzy

Genus
M
F
N
N
F
M

Deutsch
Soldat
(Ehe)Frau
Zoo
Quelle
Suppe
Sauerteigsuppe

Rektion
Deutsch
4.
akzeptieren
(sich) frchten
4./5.
spielen, sich amsieren
sein
wollen (etwas / jemanden)
gehen, laufen
(sich) freuen
4.
warten, (etwas) erwarten
sich fhlen (ohne si bedeutet es riechen!)
4.
lesen
3./4.
geben
austrinken
4. (2.)
bekommen, erreichen, hingelangen, kriegen
denken, (ber etwas nach-)grbeln
6.
diskutieren
3./4.
(be)danken
4./6.
spielen (ein bestimmtes Spiel oder auf einem Instrument)
4./5.
(sich) interessieren
gehen, laufen
essen (jem, jesz, je, jemy, jecie, jedz)
fluchen
4.
lieben
4.
beenden
kaufen
fliegen
fliegen
6.
liegen
4.
mgen, gern/lieb haben, gern tun
5.
malen, streichen
trumen (siehe marzenie)
4.
haben
wohnen
an jmd/etwas vorbeigehen
sprechen, reden, sagen
mssen
waschen, putzen
6.
(nach)denken
antasten, anbrechen, stren, verletzen (zB Gesetz)
(ber etwas) klagen
heien
hassen, verabscheuen
ansehen, anschauen
(jmd) beleidigen
4.
beobachten
stattfinden
sich (von jmd/etwas) erholen, ausruhen
4.
antworten
4.
besuchen
fallen
4.
anznden, brennen, rauchen (z.B. Zigarette)
4./6.
denken an, sich erinnern, in Erinnerung behalten, sich etwas
merken
schreiben
gefallen
3./6.
helfen
sagen
4.
wiederholen

Polnische Verben
poznawa / pozna (si)
poycza / poyczy
pracowa
proponowa
prosi / poprzedstawia / przedstawi (si)
przeprasza / przeprosi
przeszkadza / przeszkodzi
przygotowywa / przygotowa
(si)
przyjecha
przy
pyta / zapyta
robi / zrozmawia / porozpozna
rozumie / zsiedzie
skrzypie / skrzypn
sucha / po-, usuy
sycha
ni
spacerowa / pospdza, spdzi
piewa / zaspotyka / spotka (si)
sta / stan (si)
studiowa
szczepi / zaszuka / potaczy, zataczy
tapetowa
tumaczy
trwa / pouczy / nauczy
uczy / nauczy si
uwaa
uy / uywa
wiedzie
wisie
wita / powsta, wstawa
wyglda
wyobrazi
zaczyna / zacz (si)
zajmowa / zaj (si)
zaprasza / zaprosi
zawraca / zawrci
zdawa / zda
egna / po- si
zgadza si, zgodzi
zna / poznajdowa / znale (si)
zobaczy
zostawa / zosta
zostawia, zostawi
zwiedza / zwiedzi
y
Polnische Adjektive /
Adverbien
atrakcyjny / atrakcyjnie
automatyczny / automatycznie
bardzo
bezrobotny

Rektion
Deutsch
4./5.
(sich) kennen lernen
(ver-)leihen
arbeiten
vorschlagen
4.
bitten
3./4.
(sich) vorstellen
4.
(sich) entschuldigen, um Verzeihung bitten
3./6.
stren
4./2.
(sich) vorbereiten

4.
6./5.
4.
6.
2.

4.
4./5.

2.
4.
4./2.
2.

4.
4./5.
4./2.
4.
4.
5.
4.
5.

(an)kommen (mit Fahrzeug)


kommen (zu Fu)
fragen, (sich) erkundigen
machen, tun
sich unterhalten, mit jmd ber etwas sprechen
erkennen
verstehen, begreifen
sitzen
quietschen
hren
dienen
hren (unpersnlicher Gebrauch, bspw. man hrt)
trumen (im Schlaf!)
spazieren (gehen)
verbringen
singen
(sich) treffen
stehen (sich befinden)
studieren
impfen, pfropfen, veredeln
suchen
tanzen
tapezieren
erlutern, erklren, bersetzen
dauern, im Gange sein
lehren
lernen
meinen, acht geben
gebrauchen, benutzen
wissen
hngen, erhngt werden
begren, willkommen heien
aufstehen (am Morgen)
aussehen
(sich etwas) vorstellen, ein Bild davon machen (obraz = Bild)
beginnen, anfangen
einnehmen, besetzen, (sich) befassen, beschftigen
einladen
wenden
(Prfung) ablegen / bestehen
sich verabschieden
(mit etwas) einverstanden sein
wissen, kennen
sich befinden, finden
besichtigen
bleiben / etwas/jemand werden
(zurck)lassen
besichtigen, besuchen
leben
Deutsch

attraktiv
automatisch
sehr, uerst
arbeitslos, erwerbslos

Polnische Adjektive /
Adverbien
biay
blisko
byszczy
botaniczny
caodobowy / caodobowo
cay, peny
centralny
chtnie
chudy
cichy / cicho
ciekawy / ciekawie
ciemny / ciemno
ciepy / ciepo
codziennie
cyfrowy
czarny
czasem, czasami
czsty / czsto
daleko
dugi / dugo
dobrowolny
dobry
dobrze
dokadny / dokadno
doktorski
dopiero
do, dosy
dostojny / dostojnie
dotd
dowolny
drobny
drogi / drogo
drugi
duo
duy
dzisiaj, dzi
filmowy
francuski
gony / gono
granatowy
historyczny
inteligentny
interesujcy / interesujco
jasny / jasno
jazzowy
jednorodzinny
jedwabny
jeszcze
ju
kierunkowy
kiszony
klasyczny
komfortowy / komfortowo
krtki / krtko
kuchenny
adny / adnie
lekki
lewy / lewo
mdry
mao
may
medyczny
mielony
mieszkalny
mio

Deutsch
wei
nah
glitzernd
botanisch
ganztgig
ganz, voll
Zentralgern
drr, mager
leise, still
interessant, neugierig
dunkel
warm
tglich
digital
schwarz
manchmal, zuweilen
oft, hufig, oftmalig
fern, weit
lang, lange
freiwillig
gut, freundlich
gut, richtig
genau
Doktorerst
ziemlich
hoch, wrdevoll, erhaben
bis hierher, bis jetzt
frei, beliebig
Klein-, fein, gering, zart
teuer, lieb (Vgl. mit engl. dear, ebenfalls: teuer, lieb)
zweiter, anderer, gegenberliegender
viel, viele
gro, viel
heute
Filmfranzsisch
laut
blau
historisch, Geschichtsintelligent
interessant
hell, klar (zB piwo jasne - Helles Bier)
JazzEinfamilienSeiden-, seiden
noch
schon
Richt-, Vorwahl (numer kierunkowy)
Sauer-, sauer
klassisch, Klassikkomfortabel
kurz
Kchenschn, (bild)hbsch
leicht
links
klug
wenig(e), nicht viel(e)
klein, kurz (may spacer)
medizinisch
gemahlen, gehackt (z.B. Hackfleisch: miso mielony)
Wohnherzlich, eine Freude sein

Polnische Adjektive /
Adverbien
miy
mody
mniejwicej
muzykalny
nadal
na dole
na grze
na lewo
naprawd
na prawo
niebieski
nieczynny
niemiecki
niemy
nietutejszy
niezy / niele
nigdy
nigdzie
niski
nisko
nowoczesny / nowoczenie
nowy
obojtny
oglnie
oglny
ostatni
pieczony
podobno
podobny
podziemny
po francusku
pojutrze
polski
polsko-niemiecki
po niemiecku
po polsku
potem
pny / pno
prawie
prawy / prawo
prdki
prosto / atwo
prosty
przedwczoraj
przystojny
razem
rzadko
silny
siny
spokojny / spokojnie
sportowy
stary
studencki
sympatyczny
szary
szczeglny / szczeglnie
szeroki
szkoda
szybki / szybko
tam
tani / tanio
teraz
trudno
tu / tutaj
uniwersytecki

Deutsch
nett, liebenswert, angenehm
jung
mehr oder weniger, zirka (zusammengesetzter Komparativ)
musikalisch
weiterhin
unten
oben
links
wirklich?, tatschlich?
rechts
blau (Herkunft: niebo = Himmel)
geschlossen
deutsche(r,s)
stumm
auswrtige(r,s) (auch: Auswrtiger, Auswrtige)
recht gut, betrchtlich, ganz gut
niemals
nirgends, nirgendwo
niedrig, klein (gewachsen)
niedrig
modern, zeitgenssisch
neu
gleichgltig, gleichfrmig, neutral, indifferent, unwichtig
allgemein
Allgemein-, allgemeine(r,s)
letzte(r,s)
gebacken, gebraten (im Ofen)
angeblich
hnlich
unterirdisch, Untergrundfranzsisch
bermorgen
polnisch
polnisch-deutsch
deutsch
polnisch
danach, nachher
spt
fast, beinahe
recht|-er / -s
schnell, rasch
einfach
gerade
vorgestern
gutaussehend
zusammen
selten
stark, krftig
blau, violett (selten benutzt)
ruhig, friedlich
Sport-, sportlich
alt
Studenten-, studentisch
sympathisch
grau
besonder|-er / -s
breite(r,s)
schade
schnell
dort
billig, schlecht
jetzt
schade
hier
Universitts-, universitr

Polnische Adjektive /
Adverbien
uparty
wczoraj
wesoy / wesoo
wieczorem
wiele
wieloowocowy
wasnociowy
wasny
wolny
wszdzie
wygodny / wygodnie
wysoki / wysoko
zajty / zajte
zawsze
zimny / zimno
le
zy
znw, znowu
onaty
zoologiczny
zwykle
Andere polnische
Worttypen
(z) czym
(za)nim
a
albo, lub
ale
ale
ani ... ani
a
bez (+ 2.)
bo
chyba
co, kto
co
czemu
czy
czyj, czyja, czyje
dla (+ 2.)
dlaczego
dlatego
do
do (+ 2.)
dokd
fuj
gdzie
gdzie
i
ile
inny, inna, inne
ja, ty, on, ona, ono, mz, wy,
oni, one
jak
jaki, jaka, jakie
jaki, ktry
kiedy
kiedy, gdy
kiedy
koo (+ 2.)
ktry, ktra, ktre
kto
kt

Deutsch
stur, hartnckig, starrkpfig
gestern
lustig, frhlich
abends
viel, gro, MehrMehrfruchtEigentumsEigentums-, eigener
frei
berall
komfortabel, praktikabel, angenehm, bequem
hoch, gro (gewachsen)
besetzt
immer
kalt
falsch, schlecht
bse, schlecht
wieder, erneut
verheirateter (vom Mann gesagt)
zoologisch
normalerweise, blicherweise
Deutsch
womit, (mit) was
bevor
aber, und
oder
aber, sondern, jedoch
aber
weder ... noch
(so)gar, bis, bis dass
ohne
weil, denn, da
wahrscheinlich, wohl
was, wer
irgendwas, (irgend)etwas
warum, wieso
ob
wessen
fr
warum, weshalb
also, deswegen, deshalb, darum
bis
bis, zu
wohin
Pfui!
wo
irgendwo
und
wieviel(e), wie viele
anderer, andere, anderes
ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie (personal, nicht-personal)
wie (auch bei Vergleichen)
was fr einer, ... eine, ... eines
irgendeiner
wann
wenn, als
irgendwann, frher
bei (im Umkreis), in der Nhe von, um, gegen (Uhrzeit)
welcher, welche, welches
(irgend)jemand, irgendwer
wer denn?

Andere polnische
Worttypen
lecz
lub, albo, czy
midzy
mj, moja, moje
mona
na (+ 4.)
na (+ 6.)
nad
naprzeciw(ko) (+ 2.)
nasz, nasza, nasze
natomiast
nic
nie
niestety
nikt
ni
o (+ 4.)
o (+ 6.)
obok (+ 2.)
od (+ 2.)
okoo
oprcz (+ 2.)
po (+ 4.)
po (+ 6.)
pod
p
poniewa
przed
przy (+ 6.)
sam
siebie, si
skd
skoro
std
stamtd
swj
tak
taki / taka / tako
take
ten, ta, to
te
trzeba
tutaj, tu
twj, twoja, twoje
tyle
tylko
u (+ 2.)
w(e) (+ 4.)
w(e) (+ 6.)
wasz, wasza, wasze
wic
wolno
wszyscy
wszystko
z (+ 2.)
z (+ 5.)
za (+ 4.)
za (+ 5.)
zarwno ... jak i
e

Deutsch
doch, aber, sondern
oder
zwischen
meiner, meine, meines
man kann, man darf
auf
auf
ber
gegenber, entgegen
unser, unsere, unseres
jedoch, hingegen
nichts
nein, nicht
leider, bedauerlicherweise
niemand
als, denn
um
ber, um (Uhrzeit)
neben
von
ungefhr, zirka
auer
um (etwas)
um, nach, durch
unter
halb
weil, da
vor
an, bei
allein, selbst
sich
woher
bald
von hier aus
von dort aus
eigen
ja so
so einer, eine, eines (i.e. solcher, solche, solches)
auch, ebenfalls
dieser, diese, dieses
auch
man soll, man muss
hier
deiner, deine, deines
so viel, soviel
nur
bei
in (hinein)
in
euer, eure, eures
also, nun, somit, darum
man darf, man kann
alle
alles
aus
mit
fr
hinter
sowohl ..., als auch
dass

Fertige Wendungen, zusammengesetzte Wrter und Idiome an sich


Polnisch
(ja) czuj si dobrze
(ja) jestem z ...
(ja) mam ...
(ja) mam na imi ...
(ja) mieszkam ...
bardzo mi mio
boli mnie ...
by w humorze
caa dob
cay czas
Chciabym / chiaabym (prosi) ... ?
Chop jak db.
Chwileczk!
Co dla pana / pani / pastwa?
Co dla pana / pani?
co nowego?
Co nowego?
Co nowego?_
Co pan / pani / pastwo sobie yczy / -?
Co pan / pani poleca?
Co pan / pani proponuje?
Co pan / pani sobie yczy?
Co jeszcze?
Co sycha?
co nieco
Co to moe znaczy?
Co to znaczy?
Czego?
Czemu?
Cze
Czy jest / s ...?
Czy ma pan ...?
Czym mog suy?
Czy moe pan / pani ...
Czy mona prosi ...?
Czy mona zapyta ...
Czy to wszystko?
dania wegetariaskie
dla mnie ...
Dobranoc
Dobry wieczr
do kogo naley ... ?
do koca (sprich: do koinza)
do mycia
do picia
Dostan (u pana / pani) ...?
Do widzenia
dowd rejestracyjny
duo szczcia!
Duo szczcie
dzikuj
Dzie dobry
dziesi minut po dziewitej
funkcjonariusz stray granicznej
gospodyni domowa
gra w karty

Deutsch
Ich fhle mich gut.
Ich bin aus ...
Ich habe ...
Ich heie ... (Vorname)
Ich wohne ...
Es ist mir eine Freude. / Sehr angenehm.
Mir schmerzt ...
gute Laune haben, gut drauf sein
rund um die Uhr
die ganze Zeit
Ich htte gern ...
Ein Kerl wie ein Baum! (db = Eiche)
Augenblick (bitte)!
Was bekommt der Herr / die Dame / die Herrschaften?
(Und) ... was fr Sie?
Was gibt es Neues?
Was gibt es Neues?
Was gibt es Neues?
Was wnscht der Herr / die Dame / die Herrschaften?
Was empfehlen Sie?
Was schlagen Sie vor?
Was wnschen Sie?
Noch etwas?
Was hrt man? Benutzt im Sinne von: Wie gehts?
etwas, ein wenig
Was knnte das heien / bedeuten?
Was heit das?
Warum / wozu? (Vulgrsprache, zB: Kind zu Mutter)
Warum / wozu?
Tsch, Hallo, Hochachtung
Haben Sie ... [Warenangabe im Laden]?
Haben Sie ...?
Womit kann ich dienen?
Knnen Sie bitte ...
Darf man bitten ...
Darf man fragen ...
Ist das alles?
Vegetarische Gerichte
Fr mich ...
Gute Nacht!
Guten Abend
Wem gehrt ...?
Bis zum Ende
fr die (Hand)Wsche
zu Trinken
Was bekommen Sie?
Auf Wiedersehen
Fahrzeugpapiere (wrtlich: Registriernachweis)
Viel Glck!
Viel Glck!
Danke (wrtlich: 1. Pers. Sing. von danken: ich
danke)
Guten Tag
Zehn nach neun - 09:10
Grenzschutzbeamter
Hausfrau
Karten spielen

Polnisch
Halo, sucham.
Ile kosztuje ...?
Ile masz lat?
Ile plac?
instruktor jazdy
Ja jestem [po zawodu].
Jaki jest kierunkowy do ...?
Jaki jest pana / pani numer (telefonu)?
Jaki kod pocztowy ma ...?
Jak jest po polsku ...?
Jak leci?
Jak pan / pani ma na imi?
jak si masz_
Jak si masz?
Ja nie pracuj.
Ja nie zrozumiaem.
Ja wychodz za m.
Ja eni si.
Jest pita.
jeszcze raz
Kiedy przyjdziesz?
Kiedy przyjedziesz?
Kiedy ty masz imieniny?
kod pocztowy
kog to ja widz?
konserwa misna
konserwa rybna
krzywy rg
Ktra godzina?
Kto to (jest)?
kwadrans po dziewitej
li bobkowy / laurowy
Mam do!
mam urodzin za tydzie.
ma na imi ...
mie do
mie na imi
mie na myli
miejsce zamieszkania
mio mi
mot kowalski
mnie ni
Mow wolno!
moe by.
Na co?
na deser
nad morze ...
na drugie danie
na dworze, na ulicy
na lewo
na pewno
na pierwsze danie
na pocig do ...
na Pradze
na prawo
na przykad
na rogu
na rogu ulicy ...
naruszy przepisy

Deutsch
Hallo, ich hre. (Telefon)
Wieviel kostet ...?
Wie alt bist Du?
Wieviel habe ich zu zahlen?
Fahrlehrer
Ich bin [von Beruf].
Wie ist die Vorwahl nach ...?
Wie lautet Ihre Telefonnummer?
Welche Postleitzahl hat ...?
Was heit ... auf polnisch?
Wie geht's? (Vulgrsprache)
Wie heien Sie? (Vorname)
Wie geht es die?
Wie geht's?
Ich arbeite nicht.
Ich habe nicht verstanden.
Ich heirate. (Gesagt von einer Frau!)
Ich heirate. (Gesagt von einem Mann!)
Es ist 5:00.
Noch einmal
Wann kommst du? (Zu Fu)
Wann kommst du? (Mit Fahrzeug)
Wann hast du Namenstag?
Postleitzahl
Na, wen sehe ich denn da?
Fleischkonserve
Fischkonserve
krummes Horn (Name einer ukrainischen Stadt)
Wie spt ist es?
Wer ist das?
Viertel nach neun 09:15
Lorbeerbltter
Ich habe genug!
(Ich) habe in einer Woche Geburtstag.
Er, sie, es heit (mit Vornamen!)
genug haben
heien
meinen
Wohnort
Es ist mir angenehm
Schmiedehammer
weniger als
Sprich langsam!
kann sein
Weswegen, weshalb, warum (veraltet)
zum Dessert
Ans Meer ... (z.B. fahren)
als zweiten Gang (Essen)
drauen
nach links
mit Sicherheit
als ersten Gang (Essen)
Fr den Zug nach
im Stadtteil Prag (Prag ist ein Stadtteil in Warschau)
nach rechts
Zum Beispiel
An der Ecke ...
An der Ecke Strae ...
Die Vorschriften verletzen (wrtlich: bertreten)

Polnisch
na skrzyowaniu ...
na temat
na Ukrainie
na wprost
Nawzajem!
Na zdrowie!
nazywam si ...
Nic nowego!
Niech bdzie!
Nie ma za co.
Nie narzekam!
Nie wiem!
O czowieku!
od czasu do czasu
on klnie jak szewc.
on ma jeden rok.
pada nieg
panie
panowie
parking strzeony
pasta do zbw
pod koniec
pogotowie ratunkowe
po ile jest ...?
polisa OC
pomoc drogowa
Pomocy!
poprosz ...
poprosz jeszcze ...
postj takswek
Powodzenia!
pracownik socjalny
prawo jazdy
prosz ...
Prosz mwi mi na ty.
Prosz mowi powoli.
Prosz mowi wolniej.
Prosz mowi wolno.
Prosz powtrzy!
prosz si tam / tu zatrzyma.
proszku do prania
przepraszam
przystanek autobusowy
Ratunku!
roboty drogowe
skd pan / pani jest?
sucham
smacznego!
stan cywilny
tak, oczywicie.
tak sobie.
to rozumiem.
to wszystko.
to znaczy (Abk.: tzn.)
Trzymaj si!
tu jestem
ty dupo

Deutsch
An der Kreuzung ...
zum / ber (das) Thema
in die/der Ukraine (z.B. fahren, gewesen sein)
geradeaus
Ebenso! (Als Erwiderung auf einen Wunsch)
Als Trinkspruch: Zur Gesundheit / Auf die Gesundheit
oder auch wenn jemand niest.
Ich heie ... (kompletter oder Nachname!)
Nichts Neues!
Lassen wir es dabei bewenden.
Nicht der Rede wert. Nichts zu danken.
Kann nicht klagen.
Ich wei nicht.
Mensch! Mann!
Von Zeit zu Zeit
Er flucht wie ein Schuster (Vgl. Er schimpft wie ein
Rohrspatz)
Er ist 1 Jahr alt.
es schneit
Damen (Anrede)
Herren (Anrede)
Bewachter Parkplatz
Zahnpasta
vor dem Ende (pod koniec ulicy)
[Beschriftung auf Rettungswagen]
Wieviel kostet ...?
Autoversicherungsnachweis
Straenhilfe (wie in Dtl. der ADAC)
Hilfe!
Bitte
Bitte noch ...
Taxihaltestelle
Viel Erfolg! Gutes Gelingen!
Sozialarbeiter
Fahrerlaubnis
Bitte ... (wrtlich: ich bitte)
Bitte duzen Sie mich.
Bitte sprechen Sie langsam.
Bitte sprechen Sie langsamer.
Bitte sprechen Sie langsam.
Bitte wiederholen Sie (noch einmal).
Bitte dort / hier anhalten.
Waschpulver
Entschuldigung, Entschuldigen Sie bitte
Bushaltestelle
Hilfe! (Vgl. Rettung)
Straenarbeiten
Woher kommen Sie?
Ich hre
Guten Appetit.
Familienstand
Ja, natrlich.
So einigermaen.
Das gefllt mir.
Das ist alles.
Das heit
Mach's gut!
Hier bin ich
Du Arsch! (Beleidigung)

Polnisch
wezm ...
wicej ni
w jakiej cenie jest / s ...?
w jakim miescu ma pana ona urodziny?
w jakim miescu ma pan urodziny?
w kierunku ...
wolno mi ...
wolno mi przedstawi: ...
w pobliu
wp do pitej
w Pradze
wszystko po staremu.
wszystko w porzdku.
za 10 minut dziewita
zakaz parkowania
za kwadrans dziewita
zaraz za rogiem
z balkonem
ziele angielskie
z azienk
znaczki na list
z okazji urodzin.
z przysznicem
zwizki wyrazowe
ycz smacznego!

Deutsch
Ich nehme ...
mehr als
Zu welchem Preis gibt es ...? (Singular / Plural)
In welchem Monat hat Ihre Frau Geburtstag?
In welchem Monat haben Sie Geburtstag?
in Richtung ...
Darf ich ...
Darf ich vorstellen ...
in der Nhe
Halbe Stunde bis fnf - 04:30, halb fnf
in Prag (als Hauptstadt der Tschechei)
Alles beim Alten.
Alles in Ordnung.
Zehn Minuten bis acht - 08:50
Parkverbot
Viertel vor acht - 08:45
Gleich hinter der Ecke
mit Balkon
Piment, Nelkenpfeffer
mit Bad
Briefmarken
Anllich des Geburtstages.
mit Dusche
Redewendungen
Ich wnsche einen guten Appetit.