Vous êtes sur la page 1sur 20

Hier leer je meer!

MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK 
 
LESSENTABELLEN 
2010 ­ 2011 

MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK 
Tiensestraat 57 
3400 Landen 
Tel: 011/ 88 13 74 
    Fax: 011/ 83 27 76 
    secretariaat.kamslanden@scarlet.be 
www.dheklanden.be 
 
 
 
 
V1 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    2 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
Inhoudsopgave 
Eerste leerjaar A­stroom                4 
Eerste leerjaar B­stroom                5 
Tweede leerjaar A­stroom                6 
Tweede leerjaar B­stroom                7 
 
aso 
Latijn met Wiskunde                  8 
Economie met Wiskunde                9 
Humane Wetenschappen                10 
Economie met Moderne Talen               11 
Latijn met Moderne Talen                12 
Wetenschappen – Wiskunde                13 
 
tso 
Handel – Handel ­ Logistiek                14 
Mechanische Technieken – Mechanische Vormgevingstechnieken  15 
Bouwtechnieken                    16 
 
bso 
Basismechanica – Werktuigmachines             17 
Mechanisch onderhoud                 18 
Bouw – Ruwbouw                  19 
Verzorging Voeding – Verzorging               20 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    3 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
EERSTE LEERJAAR A­STROOM 

  1ste leerjaar A­stroom 

GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 

Godsdienst / N.C. Zedenleer  2 

Nederlands  5 

Wiskunde  5 

Frans  4 

Aardrijkskunde  2 

Geschiedenis  1 

Plastische Opvoeding (P.O.)  1 

Muzikale Opvoeding (M.O.)  1 

Techniek  2 

Lichamelijke Opvoeding (L.O.)  2 

Engels  2 

Natuurwetenschappen  1 

OPTIEVAKKEN  4 

Leerlingen kiezen 4u Latijn of volgen gedurende het schooljaar 4u per week een module 
die kadert in drie verschillende belangstellingsgebieden zo maken ze kennis met 
verschillende studiegebieden en kunnen ze maximaal hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen.  
Belangstellingsgebieden: 
 economie, administratie en ICT  
 natuur, wetenschap en techniek 
 gezondheid, welzijn en samenleving 
TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    4 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
EERSTE LEERJAAR B­STROOM 

  1ste leerjaar B­stroom 

GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 

Godsdienst / N.C. Zedenleer  2 
Project Algemene Vakken  
(omvat de vakken Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde,  9 
geschiedenis en natuurwetenschappen) 
Wiskunde   2 
(2u extra wiskunde voor instructie en differentiatie) 
Nederlands   2 
(2u extra Nederlands voor instructie en differentiatie) 

Frans  2 

Plastische Opvoeding (P.O.)  2 

Muzikale Opvoeding (M.O.)  1 

Techniek – Informatica  6 

Lichamelijke Opvoeding (L.O.)  2 

OPTIEVAKKEN  

Techniek  4 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    5 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
TWEEDE LEERJAAR A­STROOM 

Wetenschappen 
           
                   

Mechanica – 
Elektriciteit 
        BASISOPTIES 
 

Moderne 

Handel 
 

Latijn 
 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN         
Godsdienst / N.C. Zedenleer  2  2  2  2 
Nederlands  5  5  5  5 
Frans  3  3  3  3 
Engels  2  2  2  2 
Wiskunde  4  4  4  4 
Fysica  1  1  1  1 
Biologie  1  1  1  1 
Plastische opvoeding   1  1  1  1 
Aardrijkskunde  1  1  1  1 
Geschiedenis  2  2  2  2 
Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2 
Technologische opvoeding – Informatica  2  2  2  2 
OPTIONEEL GEDEELTE         
Latijn  4       
Wetenschappelijk Werk  2  2     
Economie    2     
Seminarie     2     
Handel      4   
Dactylografie      1   
Economische aardrijkskunde      1   
Mechanica        2 
Elektriciteit        1 
Praktische oefeningen mechanica        3 
Praktische oefeningen elektriciteit        2 
TV Bouw         
TV Hout         
Praktische oefeningen bouw         
Praktische oefeningen hout         
TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  34 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    6 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
TWEEDE LEERJAAR B­STROOM 

Bouw ­ Metaal 
Verzorging  ­
Voeding 
              BEROEPSVOORBEREIDEND 

Mode  ­ 
LEERJAAR 
 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 

Godsdienst / N.C. Zedenleer  2  2 

Frans   2  2 

Plastische opvoeding   1  1 

Lichamelijke opvoeding  3  3 
Project Algemene Vakken  
(omvat de vakken Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en  6  6 
natuurwetenschappen) 

Wiskunde (extra uur wiskunde voor instructie en differentiatie)  1  1 

Nederlands (extra uur Nederlands voor instructie en differentiatie)  1  1 

OPTIONEEL GEDEELTE 

Mechanica    2 

Bouw     2 

Praktische oefeningen bouw    7 

Praktische oefeningen mechanica    7 

Verzorging  1   

Voeding  1   

Mode  2   

Praktische oefeningen verzorging  3   

Praktische oefeningen voeding  4   

Praktische oefeningen mode  7   

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  34 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    7 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso: LATIJN MET WISKUNDE 

2de graad Latijn 
3de graad  
  (complementair 
Latijn ­ Wiskunde 
gedeelte Wiskunde) 

  1ste leerjaar  2de leerjaar  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Biologie  1  1  1  1 

AV Chemie  1  1  1  1 

AV Engels  3  3  2  2 

AV Frans  3  3  3  3 

AV Fysica  1  1  1  1 

AV Geschiedenis  2  2  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Nederlands  4  4  4  4 

AV Wiskunde  4  4  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Latijn  4  4  4  4 

AV Informatica  1  1     

AV Wiskunde      4  4 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Chemie  1  1     

AV Fysica  1  1     

AV Wiskunde  1  1     

Modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    8 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso:  ECONOMIE MET WISKUNDE

2de graad Economie 
3de graad  
  (complementair 
Economie ­ Wiskunde 
gedeelte Wiskunde) 

  1ste leerjaar  2de leerjaar  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Biologie  1  1  1  1 

AV Chemie  1  1  1  1 

AV Engels  3  3  2  2 

AV Frans  3  3  3  3 

AV Fysica  1  1  1  1 

AV Geschiedenis  2  2  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Nederlands  4  4  4  4 

AV Wiskunde  4  4  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Economie  4  4  4  4 

AV Informatica  1  1     

AV Wiskunde      4  4 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Chemie  1  1     

AV Fysica  1  1     

AV Wiskunde  1  1     

Modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    9 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso: HUMANE WETENSCHAPPEN 

  2de graad   3de graad  

1ste  2de  1ste  2de 


 
leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar 
BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Biologie  1  1     

AV Chemie  1  1     

AV Engels  3  3  2  2 

AV Frans  3  3  3  3 

AV Fysica  1  1     

AV Geschiedenis  2  2  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Natuurwetenschappen      2  2 

AV Nederlands  4  4  4  4 

AV Wiskunde  4  4  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Cultuurwetenschappen  2  2  3  4 

AV Gedragswetenschappen  2  2  4  3 

AV Informatica  1  1     

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Frans  1  1     

AV Engels  1  1     

Sociaal wetenschappelijk onderzoekswerk      2   

Stage        2 

TV Informatica  1  1     

Modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  32 


 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    10 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso: ECONOMIE MET MODERNE TALEN 
2de graad Economie   3de graad  
  (complementair  Economie – Moderne 
gedeelte Moderne Talen)  Talen 
  1ste leerjaar  2de leerjaar  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Biologie  1  1     

AV Chemie  1  1     

AV Engels  3  3  2  2 

AV Frans  3  3  3  3 

AV Fysica  1  1     

AV Geschiedenis  2  2  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Natuurwetenschappen      2  2 

AV Nederlands  4  4  4  4 

AV Wiskunde  4  4  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Economie  4  4  4  4 

AV Informatica  1  1     

AV Duits / AV Spaans      2 / 2  2 / 2 

AV Engels      1  1 

AV Frans      1  1 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Engels  1  1     

AV Frans  1  1     

TV Informatica  1  1  1  1 

Modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    11 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso:  LATIJN MET MODERNE TALEN 

2de graad Latijn  
3de graad  
  (complementair 
Latijn – Moderne Talen 
gedeelte Moderne Talen) 
  1ste leerjaar  2de leerjaar  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Biologie  1  1     

AV Chemie  1  1     

AV Engels  3  3  2  2 

AV Frans  3  3  3  3 

AV Fysica  1  1     

AV Geschiedenis  2  2  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Natuurwetenschappen      2  2 

AV Nederlands  4  4  4  4 

AV Wiskunde  4  4  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Latijn  4  4  4  4 

AV Informatica  1  1     

AV Duits / AV Spaans      2 / 2  2 / 2 

AV Engels      1  1 

AV Frans      1  1 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Engels  1  1     

AV Frans  1  1     

TV Informatica  1  1  1  1 

Modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  32  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    12 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
aso: WETENSCHAPPEN ­ WISKUNDE 
 
3de graad  
  Wetenschappen ­ 
Wiskunde 
  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1 

AV Biologie  1  1 

AV Chemie  1  1 

AV Engels  2  2 

AV Frans  3  3 

AV Fysica  1  1 

AV Geschiedenis  2  2 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2 

AV Nederlands  4  4 

AV Wiskunde  3  3 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Wiskunde  4  4 

AV Chemie  1  1 

AV Fysica  1  1 

AV Biologie    1 

AV Aardrijkskunde  1   

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

AV Biologie  1   

AV Aardrijkskunde    1 

Modulaire vakken  2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    13 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
tso: HANDEL  
HANDEL ­ LOGISTIEK 
 
2de graad  3de graad  
 
Handel  Handel­Logistiek 
1ste  2de  1ste  2de 
 
leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar 
BASISVORMING 
AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 
AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 
AV Engels  2  2  2  2 
AV Frans  2  2  2  2 
AV Geschiedenis  1  1  1  1 
AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 
AV Natuurwetenschappen  1  1     
AV Nederlands  4  4  3  3 
AV Wiskunde  3  3  2  2 
SPECIFIEK GEDEELTE 
TV Toegepaste informatica  1  1  2   
TV Dactylografie/Toegepaste informatica  2  2  2  2 
TV Kantoortechnieken  1  1     
TV Toegepaste economie  7  7     
TV Toegepaste economie: bedrijfseconomie      2   
TV Toegepaste economie: recht en wetgeving      4   
TV Toegepaste economie: logistiek en distributie        5 
TV Verkoop  1  1  1  2 
AV Frans  1  1  1  1 
AV Engels      1  1 
AV Economie        2 
TV Stage toegepaste economie/verkoop        2 
TV Boekhouden      4  2 
COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
AV Nederlands Handelscorrespondentie  1  1     
TV Boekhouden      1   
TV Toegepaste economie  1  1     
TV Toegepaste informatica  1  1     
TV Stage toegepaste economie/verkoop        1 
GIP        1 
Optievak: modulaire vakken      2  2 
TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  34  33 (35)  33 (35) 
 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    14 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
tso: MECHANISCHE TECHNIEKEN 
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
3de graad  
2de graad  
  Mechanische 
Mechanische Technieken 
Vormgevingstechnieken 
  1ste leerjaar  2de leerjaar  1ste leerjaar  2de leerjaar 

BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 

AV Aardrijkskunde  1  1  1  1 

AV Engels  2  2     

AV Frans  2  2  2  2 

AV Geschiedenis  1  1  1  1 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2 

AV Natuurwetenschappen  1  1     

AV Nederlands  4  4  3  3 

AV Wiskunde  3  3  2  2 

SPECIFIEK GEDEELTE 

TV Elektriciteit  1  1  1  1 

TV Mechanica  6  6  10  10 

TV Toegepaste informatica  1  1     

PV Praktijk mechanica  6  6  8  5 

PV / TV Stage mechanica        3 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

Wiskunde      1  1 

Engels      1  1 

Optievak: modulaire vakken      2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  32  32  34 (36)  34 (36) 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    15 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
tso: BOUWTECHNIEKEN 

2de graad   3de graad  
 
Bouwtechnieken  Bouwtechnieken 
1ste 
  1ste leerjaar  2de leerjaar  2de leerjaar 
leerjaar* 
BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  in opbouw 

AV Aardrijkskunde  1  1  1   

AV Engels  2  2     

AV Frans  2  2  2   

AV Geschiedenis  1  1  1   

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2   

AV Natuurwetenschappen  1  1     

AV Nederlands  4  4  3   

AV Wiskunde  3  3  2   

SPECIFIEK GEDEELTE 

PV Praktijk bouw   8  8  6   

TV Bouw  5  5  12   

TV Toegepaste informatica  1  1     

TV Elektriciteit  1  1  1   

TV Mechanica  1  1  2   

COMPLEMENTAIR GEDEELTE 

Optievak: modulaire vakken      2   

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  34  34 (36)  36 

* na goedkeuring Departement Onderwijs 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    16 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
bso: BASISMECHANICA 
 
2de graad  3de graad 
 
Basismechanica  Werktuigmachines 
1ste  2de  1ste  2de  3de 
 
leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar 
BASISVORMING 
In 
AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2 
afbouw 
AV Frans  2         

AV Project Algemene Vakken  6  6    4  8 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2    2  2 

SPECIFIEK GEDEELTE 

PV Praktijk elektriciteit  2  2     

PV Praktijk lassen­constructie  2  2      4 

PV Praktijk mechanica  8  8    8 

TV Mechanica  2  2    8  2 

PV Stage mechanica        8  14 

CLUSTER MACHINES  

PV Praktijk Mechanica  4  4       

TV Mechanica  4  4       

OPTIEVAK* 

Bedrijfsbeheer        2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  32    32 (34)  32 (34) 

Leerlingen uit het bso kunnen na beëindiging van het 3de leerjaar 
van de 3de graad het diploma hoger secundair onderwijs behalen. 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    17 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
 
Bso: MECHANISCH ONDERHOUD 
 
3de graad 
  Mechanisch 
onderhoud 
1ste  2de 
 
leerjaar*  leerjaar 
BASISVORMING 
In 
AV Godsdienst / NC Zedenleer  2 
opbouw 
AV Project Algemene Vakken  6   

AV Lichamelijke Opvoeding  2   

SPECIFIEK GEDEELTE 

PV Praktijk elektriciteit  4   

PV Praktijk mechanisch onderhoud  10   

TV Elektriciteit  2   

TV Mechanica  4   

PV Stage mechanica  4   

OPTIEVAK** 

Bedrijfsbeheer  2   

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  (34) 36   

* Na goedkeuring Departement Onderwijs 

** Het optievak bedrijfsbeheer wordt aangeboden aan de leerlingen van 5 werktuigmachines en  
6 werktuigmachines. De leerlingen die dit vak gedurende 2 jaar volgen, krijgen het attest 
bedrijfsbeheer dat hen toelaat zich als zelfstandige te vestigen. 
Opmerking: In het schooljaar 2010­2011 wordt het vak bedrijfsbeheer ook in het 7de jaar ingericht 
zodat de leerlingen van het 6de jaar van 2009­2010 het vak gedurende 2 jaar kunnen volgen. 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    18 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
bso: BOUW 
RUWBOUW 
 
2de graad  3de graad 
 
Bouw  Ruwbouw 
1ste  2de  1ste  2de  3de 
 
leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar 
BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2  2 

AV Frans  2         

AV Project Algemene Vakken  6  6  4  4  8 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2 

SPECIFIEK GEDEELTE 

TV Bouw  6  6  7  7  2 

PV Praktijk bouw  16  16  14  10  4 

PV Stage bouw      4  8  14 

OPTIEVAK* 

Bedrijfsbeheer      2  2  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  32  33 (35)  33 (35)  32 (34) 

Leerlingen uit het bso kunnen na beëindiging van het 3de leerjaar 
van de 3de graad het diploma hoger secundair onderwijs behalen. 

* Het optievak bedrijfsbeheer wordt aangeboden aan de leerlingen van 5 ruwbouw en 6 ruwbouw. 
De leerlingen die dit vak gedurende 2 jaar volgen, krijgen het attest bedrijfsbeheer dat hen toelaat 
zich als zelfstandige te vestigen. 
Opmerking: In het schooljaar 2010­2011 wordt het vak bedrijfsbeheer ook in het 7de jaar ingericht 
zodat de leerlingen van het 6de jaar van 2009­2010 het vak gedurende 2 jaar kunnen volgen. 

 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    19 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011     
bso: VERZORGING ­ VOEDING 
VERZORGING 
3de graad 
2de graad 
   Verzorging ­  Thuis­ en  
Voeding  Verzorging  bejaar­ 
denzorg 
1ste  2de  1ste  2de  3de 
 
leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar  leerjaar 
BASISVORMING 

AV Godsdienst / NC Zedenleer  2  2  2  2  2 

AV Frans  2         

AV Project Algemene Vakken  6  6  4  4  8 

AV Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2 

SPECIFIEK GEDEELTE 

AV Plastische Opvoeding  2  2       

AV Muzikale Opvoeding  1  1       

AV Expressie      2  2   

TV Huishoudkunde/gezinstechnieken  6  6       

TV Huishoudkunde/voeding  2  2       
PV Praktijk 
5  6  2  2  1 
huishoudkunde/gezinstechnieken 
PV Praktijk huishoudkunde/voeding  6  6       

PV Praktijk verzorging      2  2  1 

PV Praktijk opvoedkunde          1 

PV Stage huishoudkunde      2  2  4 
PV Stage opvoedkunde / verzorging / 
    2  2   
huishoudkunde 
PV Stage verzorging      6  6  8 

TV Huishoudkunde      1  1  1 

TV Opvoedkunde      4  4  2 

TV Verzorging      5  5  2 

TOTAAL AANTAL LESTIJDEN PER WEEK  34  33  34  34  32 

Leerlingen uit het bso kunnen na beëindiging van het 3de leerjaar 
van de 3de graad het diploma hoger secundair onderwijs behalen. 
 
MIDDENSCHOOL D’HEK EN KONINKLIJK ATHENEUM D’HEK    20 
LESSENTABELLEN 2010 – 2011