Vous êtes sur la page 1sur 8

MAMI,

KTO TO JEST?

Lekcja_03

KOMUNIKACJA
Kto to jest? Co to jest?
Czy to jest?

SOWNICTWO
rzeczy w klasie, kolory
podstawowe przymiotniki

GRAMATYKA
ten, ta, to
mianownik l. poj. rzeczownikw i przymiotnikw

nowy, stary, dobry, zy, duy, may

Co to jest?

KTO? CO?
Kto to jest?

To jest sownik.

To jest student.

Kto...? Co...?

Mami, kto to jest?

nowe sowa

Angela:

Javier: Cze Mami, co sycha?

Mami:

Mami, kto to jest?


Nie wiem!
Nauczycielka: To jest nowy student.
Angela:
Jak masz na imi?
Student:
Mam na imi Javier.
Nazywam si Prez.
Angela:
Jestem Angela Brown.
Bardzo mi mio!
Skd jeste?
Student:
Jestem z Argentyny. A wy,
skd jestecie?
Angela:
Ja jestem z Anglii. A to jest
Mami. Ona jest z Japonii,
mieszka w Tokio.
Normalnie jest jeszcze
Uwe, z Niemiec, ale nie
wiem, gdzie jest teraz.
Niestety, nie w szkole!

Mami: Dzikuj, dobrze.

Javier:

Mami:
Javier:

Mami:

Javier:
Mami:

20_

dwadziecia
download this book from e-polish.eu

Bardzo dobrze!
Przepraszam, nie pamitam
jak masz na imi
Javier. J-a-v-i-e-r.
Po hiszpasku jot
czytamy ha.
Aha, rozumiem.
A co to jest?
To jest sownik
polsko-hiszpaski.
Stary i duy, ale bardzo
dobry.
Ja te mam! Mam sownik
polsko-japoski. Nowy,
ale nie bardzo dobry
Dlaczego jest zy?
Bo jest may. Za may!!!

DIALOG_2

DIALOG_1

103A1

wiczenie 1

103A2

Co to jest?

ksika
owek

zeszyt
gumka
pyta CD

dugopis
okno
torba

tablica
klucz
mapa

krzeso
kubek
segregator

st
komrka

03_
Mami, kto to jest?

|
Kto...? Co...?

ksika

wiczenie 2

103A3

Kto to jest? Javier, Uwe, Mami, nauczycielka, Angela?

Javier .}
{ To jest ................

{ To jest ................... .}

{ To jest ................. .}

{ To jest .................................... .}

{ To jest ............. .}

dwadziecia jeden

_21

wiczenie 3

103A4

Prosz uzupeni dialogi.

Kto...? Co...?

Mami, kto to jest?

_03
co v
to
A

co
jest

kto
jest

kto
jest

Co

mapa
dzikuj

Mami: ...... to jest?

torba
co

przepraszam
owek
masz

Javier: To ....... komrka. W Argentynie


B

model numer jeden.


Mami: Super! A .. to jest?
Javier: . jestem ja. Fajna fotografia,

prawda?
Mami: A to, ... to jest?

Javier:

Angela, .. to jest? Torba???

Angela:

Tak, ..., bardzo modna!

Javier:

I co tam ............?

Angela:

Nic specjalnego: mam paszport, klucz,


.......... z gumk, zeszyt.

Javier: A to jest, hm, koleanka.

A, jest i ... Krakowa.

Ma na imi Maria Elena.


Mami: A, koleanka. A ... tam jest?
Javier: Tam ..... palma. To ....

fotografia z wakacji, z Brazylii.

wiczenie 4

Javier:

Angela, masz .....? Ja nie mam.

Angela:

, mam tylko .......

Mami:

Ja mam dugopis! Prosz.

Javier:

.................. bardzo.

wiczenie 5

103A5

103A6

Co to jest?

Co to jest?

tablica

torba

komrka

klucz

st

zeszyt

ksika

krzeso

dugopis

kubek

okno

owek

kubek

komrka

zeszyt

pyta

ksika

kubek

okno

tablica

tablica

nauczycielka

torba

kubek

pytanie

pyta

dwadziecia dwa
download this book from e-polish.eu

-no

dugo-pis
ok-ta
ma-ka

py-

-pa

tab-

-lica

ksikrzes-

-ba

gumtor-

ku-

22_

dugopis
jeden

-o

-ka

-bek

wiczenie 6

103A7

Prosz uzupeni.

.......... to jest? To jest ............................. .


.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

.......... to jest? To jest ............................. .

DIALOG_1

CZY?

103B1

Nauczycielka: Mami, czy to jest ksika?

Tak, to jest ksika.

DIALOG_2

Mami:

03_
Mami, kto to jest?

mapa
Co
.......... to jest? To jest .............................
.

Czy to jest ?

DIALOG_3

Nie, to nie jest owek. To jest


dugopis. Owek jest tam.

Kto...? Co...?

Angela:

Nauczycielka: Angela, czy to jest owek?

(+) Tak, to jest ...


() Nie, to nie jest ...

Nauczycielka: Javier, czy to jest zeszyt?

Przepraszam, nie pamitam, co to jest zeszyt.

Javier:

Nauczycielka: O, tu Mami ma zeszyt.

Czy...?

wiczenie 1

Tak, tak, pamitam. Nie, to jest paszport.

Javier:

103B2

Prosz uzupeni.

Tak, to jest klucz.


Czy to jest klucz?.....................................

Czy to jest krzeso? ....................................

Czy to jest tablica? .................................

Czy to jest torba? .......................................

Czy to jest klucz? ....................................

Czy to jest komrka? .................................

Czy to jest dugopis? ..............................

Czy to jest zeszyt?.......................................

Czy to jest okno? ....................................

Czy to jest tablica? .....................................

Czy to jest ksika? ................................

Czy to jest paszport? .................................

Czy to jest pyta? ....................................

Czy to jest studentka? ...............................

wiczenie 2

103B3

Prosz uoy zdania.


a)

jest/co/to

Co to jest
.?
b)

to/ dugopis/jest/czy

.?
c)

jest/nie/nie/dugopis/to

.
d)

to/jest/kto

..?

e)

komrka/jest/to

.
f)

studentka/czy/to/jest

....?
g)

pytanie/to/co/jest/mam

....?
h)

wiem/co/nie/jest/to

.... .
dwadziecia trzy

_23

MIANOWNIK

Nauczycielka: Mam pytanie: wiecie, co to jest rzeczownik?

Mami, kto to jest?

Nie wiemy!!!

Grupa:

Nauczycielka: Na przykad: mapa, klucz, okno, paszport.

DIALOG_1

_03

103C1

A napisa i przeczyta to nie jest rzeczownik,


prawda?
Nauczycielka: Tak, prawda. Rzeczowniki maj trzy rodzaje: mski,
eski i nijaki.
Mami:
Nie rozumiem! Trzy rodzaje? Co to jest???
Angela:
Trzy rodzaje to trzy grupy!
Angela:

l. poj.

MIANOWNIK KTO? CO?

uwaga

przykad

rzeczownik

mianownik

rodzaj mski

rodzaj eski

rodzaj nijaki

o
e

um
To jest studentka.

To jest student.

noc.
pani.

To jest dziecko.
mieszkanie.
imi.
muzeum.

To jest tata.

wiczenie 1

103C2

on? ona? ono?

ksika v, zeszyt, dugopis, tablica, krzeso, st, owek, gumka, okno, klucz,
kubek, komrka, pyta CD, torba, mapa, segregator, wiczenie

ON

ONA

ksika

ONO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__________________

__________________

24_

dwadziecia cztery
download this book from e-polish.eu

03_

torba

103C3

komrka ma

Nauczycielka: Jaka jest ta torba?

Ta torba jest bardzo


dobra, bo jest dua.

Angela:

sownik
103C3

(ona)
(ono)

sownik
komrka
radio

wiczenie 2

Nauczycielka: Mami, czy ta

komrka ma radio?
Tak, ma.
Nauczycielka: Jakie jest to radio?
Mami:
To radio nie jest
bardzo dobre.
Nie jest japoskie...
Mami:

TEN

(on)

TA

(ona) jaka?

TO

(ono) jakie?

jaki?

mianownik

ten sownik?
Ten sownik jest dobry.
Stary, ale dobry.
To jest sownik
polsko-hiszpaski.

Javier:

(on)

DIALOG_4

Nauczycielka: Javier, jaki jest

DIALOG_2

103C3

Mami, kto to jest?

DIALOG_3

radio

dobry, hiszpaski
dobra, hiszpaska
dobre, hiszpaskie

103C4

jaki? jaka? jakie?

stary v, hiszpaski, dobra, may, fajna, due, mski, nowy, japoskie, modna

JAKI?

stary

JAKA?

JAKIE?

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

dwadziecia pi

_25

wiczenie 3

103C5

Prosz uzupeni i podkreli dobr odpowied.


a)

_03

Ten
..

klucz jest nowy / nowa / nowe.

.. kolega jest miy / mia / mie.

g)

.. pyta jest zy / za / ze.

h)

.. pani jest sympatyczny /

b)

.. szkoa jest dobry / dobra / dobre.

c)

.. okno jest duy / dua / due.

d)

.. ksika jest stary / stara / stare.

i)

.. st jest may / maa / mae.

e)

.. owek jest nowy / nowa / nowe.

j)

.. sownik jest duy / dua / due.

wiczenie 4

Mami, kto to jest?

f)

sympatyczna / sympatyczne.

103C6

Prosz uzupeni.

Stara , Nowy, May , Dua


Nowa, Stare, Nowy

.................
Huta

.................. Synagoga

..................... Jork

kolory

mianownik

May
.....................Rynek

Plac ....................

KOLORY
wiczenie 1

ulica ...................

................ Miasto
103D1

Jaki to kolor?

czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny v, brzowy, ty, rowy,


szary, biay, pomaraczowy

czarny

26_

dwadziecia sze
download this book from e-polish.eu

wiczenie 2

Ta ksika jest czerwona.


1. ...................................................................

103D2

Prosze uzupeni.

2. ...................................................................
3. ...................................................................

4. ...................................................................

03_

5. ...................................................................
Mami, kto to jest?

6. ...................................................................

7. ...................................................................
10
8. ...................................................................
9. ...................................................................

10. ..................................................................

wiczenie 3

kolory

9
8

103D3

Prosz uzupeni.

czarny , brzowy, ty, pomaraczowy, szara, niebieskie, czerwone,


brzowy, zielona, Biay, Pomaraczowa, biaa, Rowa, zielona,
Czerwona, biaa
saata
a)

........................................... ser

i)

Armia ...........................................

b)

........................................... Dom

j)

.......................................... saata

c)

........................................... medal

k)

.......................................... myszka

d)

........................................... wino

l)

.......................................... noc

e)

........................................... Pantera

m)

sok ...................................................

n)

........................................... niebo

myszka

f)

czarny
...........................................
humor

g)

........................................... herbata

o)

........................................... cukier

h)

........................................... kawa

p)

........................................... Rewolucja

ser

POWTRZENIE

103E1

Prosz poczy pytanie z odpowiedzi.

Co to jest?

To znaczy, e nie jest duy.

Kto to jest?

Ten dugopis jest czarny.

Czy to jest dugopis?

To znaczy, e nie jest stary.

Jaki jest ten dugopis?

To jest ksika.

Jaka jest ta ksika?

Ta ksika jest bardzo dobra.

Jakie jest to okno?

To jest studentka.

Co to znaczy may?

To okno jest due.

Co to znaczy nowy?

Nie, to jest owek.

dwadziecia siedem

_27