Vous êtes sur la page 1sur 2

J 8, 3-11

J 8, 3-11: Jezus pisał na piasku…
Współczesne tłumaczenie Nowego
Testamentu na język polski nie daje
odpowiedzi na podstawowe pytanie
uważnego czytelnika Ewangelii:
„Jezu, co takiego zapisałeś na tym świątynnym piasku?”1
Odpowiedzi na to pytanie musimy szukać w greckim tekście Ewangelii Jana
oraz jego późniejszych rękopisach i komentarzach.
Oto co pokazuje nam tekst grecki:

Co mógł zapisywać na piasku Jezus? Niezwykle ciekawe przypuszczenia
nasuwają się przy dokładnej analizie użytych tu greckich słów oraz czytaniu
późniejszych rękopisów tej Ewangelii. Rękopis ormiański2 tłumaczy ten urywek
następująco:
„A On, schyliwszy swą głowę, pisał swym palcem po ziemi wyjawiając ich
grzechy. I widzieli wiele swych grzechów na kamieniach.”
Sugeruje on tłumaczenie, że Jezus wypisywał w piasku pokrywającym kamienie
grzechy oskarżycieli tejże kobiety. Rzeczywiście może to tłumaczenie być bliskie
prawdy o tym tekście. Warto zauważyć, że regularnym greckim słowem na
pisanie jest grafein. Ale w tekście użyto słowa katagrafein, co brzmi jak
1
2

Poniekąd dzięki temu fragmentowi Ewangelii wiemy, że Jezus potrafił pisać.
Metzger B. M., Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford 1991
Do użytku wewnętrznego.
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling

Tak sformułowana odpowiedz wywołała ciszę i powolne wycofanie się oskarżycieli.. Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Jezus odpowiedział im w następujący sposób: „Dobrze więc. H. Jeżeli taki byłby dokładny sens Jego słów. Stern D. lub pisanie oskarżenia. Chrostowski W. Warszawa 2004 Septuaginta za: http://www. (red. Warszawa 2006. że Jezus stawiał ich przed wykazem własnych grzechów.Wojciechowski M.. Warszawa 19581965. Warszawa 2006. Tak w księdze Hioba czytamy: „Przypisujesz mi czyny gwałtu (. Słownik grecko-polski. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi... Katolicki Komentarz Biblijny. Chrostowski W. uczeni w Piśmie i faryzeusze nie przestawali nalegać na Jezusa. Warszawa 2000 Popowski R.).spisywanie wykazu czyichś przestępstw.26). Popowski R.). jeśli nigdy nie pożądaliście popełnienia tego samego grzechu!”. który jest bez grzechu rzuci pierwszy na nią kamień!”. (red.. Użyty w tekście wyraz „bez grzechu” (anhamartetos) oznacza również „bezgrzesznych pożądań”. (red.ellopos. domagając się odpowiedzi. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu.). . BIBLIOGRAFIA:        3 Abramowiczówna Z. to ten tekst wypowiedziany przez Jezusa brzmiałby następująco: „Dobrze. Grecko-polski Nowy Testament. Chrostowski W. Warszawa 2000.. Jeżeli nawet tak wyglądała ta sytuacja to i tak. ukamienujcie ją.. I-IV. Dlatego jest zupełnie możliwe.)” (Hioba 13.. Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu. Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. t. gdyż słowo kata może również oznaczać przeciwko. ale tylko wówczas. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek.). Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling ..net/elpenor/greek-texts/septuagint/default. Warszawa 2001.. (red. W greckim tekście występuje tu właśnie słowo katagrafein3.asp Do użytku wewnętrznego. ukamienujcie ją! Ale niech ten z was.