J 8, 3-11

J 8, 3-11: Jezus pisał na piasku…
Współczesne tłumaczenie Nowego
Testamentu na język polski nie daje
odpowiedzi na podstawowe pytanie
uważnego czytelnika Ewangelii:
„Jezu, co takiego zapisałeś na tym świątynnym piasku?”1
Odpowiedzi na to pytanie musimy szukać w greckim tekście Ewangelii Jana
oraz jego późniejszych rękopisach i komentarzach.
Oto co pokazuje nam tekst grecki:

Co mógł zapisywać na piasku Jezus? Niezwykle ciekawe przypuszczenia
nasuwają się przy dokładnej analizie użytych tu greckich słów oraz czytaniu
późniejszych rękopisów tej Ewangelii. Rękopis ormiański2 tłumaczy ten urywek
następująco:
„A On, schyliwszy swą głowę, pisał swym palcem po ziemi wyjawiając ich
grzechy. I widzieli wiele swych grzechów na kamieniach.”
Sugeruje on tłumaczenie, że Jezus wypisywał w piasku pokrywającym kamienie
grzechy oskarżycieli tejże kobiety. Rzeczywiście może to tłumaczenie być bliskie
prawdy o tym tekście. Warto zauważyć, że regularnym greckim słowem na
pisanie jest grafein. Ale w tekście użyto słowa katagrafein, co brzmi jak
1
2

Poniekąd dzięki temu fragmentowi Ewangelii wiemy, że Jezus potrafił pisać.
Metzger B. M., Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford 1991
Do użytku wewnętrznego.
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling

ale tylko wówczas.. lub pisanie oskarżenia... Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Popowski R. Tak w księdze Hioba czytamy: „Przypisujesz mi czyny gwałtu (. Grecko-polski Nowy Testament.). Tak sformułowana odpowiedz wywołała ciszę i powolne wycofanie się oskarżycieli..spisywanie wykazu czyichś przestępstw. Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling .ellopos. Stern D. Warszawa 2006. Jezus odpowiedział im w następujący sposób: „Dobrze więc.). (red.net/elpenor/greek-texts/septuagint/default.. Warszawa 19581965. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi.. (red. Jeżeli nawet tak wyglądała ta sytuacja to i tak. Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu.)” (Hioba 13.26). ukamienujcie ją! Ale niech ten z was. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Słownik grecko-polski. Warszawa 2006. Katolicki Komentarz Biblijny.). uczeni w Piśmie i faryzeusze nie przestawali nalegać na Jezusa.. .Wojciechowski M. I-IV. H. Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa 2001. gdyż słowo kata może również oznaczać przeciwko. Warszawa 2000 Popowski R. BIBLIOGRAFIA:        3 Abramowiczówna Z. Dlatego jest zupełnie możliwe. domagając się odpowiedzi. Chrostowski W. Chrostowski W. (red.. Użyty w tekście wyraz „bez grzechu” (anhamartetos) oznacza również „bezgrzesznych pożądań”. ukamienujcie ją. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu.asp Do użytku wewnętrznego. Jeżeli taki byłby dokładny sens Jego słów. W greckim tekście występuje tu właśnie słowo katagrafein3. Warszawa 2004 Septuaginta za: http://www.. jeśli nigdy nie pożądaliście popełnienia tego samego grzechu!”. który jest bez grzechu rzuci pierwszy na nią kamień!”. Warszawa 2000.). to ten tekst wypowiedziany przez Jezusa brzmiałby następująco: „Dobrze. że Jezus stawiał ich przed wykazem własnych grzechów.. t. Chrostowski W. (red.