J 8, 3-11

J 8, 3-11: Jezus pisał na piasku…
Współczesne tłumaczenie Nowego
Testamentu na język polski nie daje
odpowiedzi na podstawowe pytanie
uważnego czytelnika Ewangelii:
„Jezu, co takiego zapisałeś na tym świątynnym piasku?”1
Odpowiedzi na to pytanie musimy szukać w greckim tekście Ewangelii Jana
oraz jego późniejszych rękopisach i komentarzach.
Oto co pokazuje nam tekst grecki:

Co mógł zapisywać na piasku Jezus? Niezwykle ciekawe przypuszczenia
nasuwają się przy dokładnej analizie użytych tu greckich słów oraz czytaniu
późniejszych rękopisów tej Ewangelii. Rękopis ormiański2 tłumaczy ten urywek
następująco:
„A On, schyliwszy swą głowę, pisał swym palcem po ziemi wyjawiając ich
grzechy. I widzieli wiele swych grzechów na kamieniach.”
Sugeruje on tłumaczenie, że Jezus wypisywał w piasku pokrywającym kamienie
grzechy oskarżycieli tejże kobiety. Rzeczywiście może to tłumaczenie być bliskie
prawdy o tym tekście. Warto zauważyć, że regularnym greckim słowem na
pisanie jest grafein. Ale w tekście użyto słowa katagrafein, co brzmi jak
1
2

Poniekąd dzięki temu fragmentowi Ewangelii wiemy, że Jezus potrafił pisać.
Metzger B. M., Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford 1991
Do użytku wewnętrznego.
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling

Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Chrostowski W. Stern D.. Dlatego jest zupełnie możliwe. (red. Jeżeli taki byłby dokładny sens Jego słów. Chrostowski W. lub pisanie oskarżenia. Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. I-IV. ukamienujcie ją! Ale niech ten z was. Chrostowski W. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek.Wojciechowski M. . Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu.)” (Hioba 13. Warszawa 2006. domagając się odpowiedzi.. Warszawa 2000 Popowski R.). Tak sformułowana odpowiedz wywołała ciszę i powolne wycofanie się oskarżycieli.. Grecko-polski Nowy Testament.. Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu. jeśli nigdy nie pożądaliście popełnienia tego samego grzechu!”. który jest bez grzechu rzuci pierwszy na nią kamień!”. Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu.. ukamienujcie ją. Popowski R.spisywanie wykazu czyichś przestępstw.. t.. Warszawa 19581965.26). BIBLIOGRAFIA:        3 Abramowiczówna Z.asp Do użytku wewnętrznego. H.ellopos. (red.). Katolicki Komentarz Biblijny. Tak w księdze Hioba czytamy: „Przypisujesz mi czyny gwałtu (. ale tylko wówczas.net/elpenor/greek-texts/septuagint/default.. (red. (red. Jeżeli nawet tak wyglądała ta sytuacja to i tak. gdyż słowo kata może również oznaczać przeciwko.). to ten tekst wypowiedziany przez Jezusa brzmiałby następująco: „Dobrze. że Jezus stawiał ich przed wykazem własnych grzechów. Warszawa 2006. uczeni w Piśmie i faryzeusze nie przestawali nalegać na Jezusa. Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling . Warszawa 2001. Warszawa 2004 Septuaginta za: http://www..). Użyty w tekście wyraz „bez grzechu” (anhamartetos) oznacza również „bezgrzesznych pożądań”.. Warszawa 2000. Słownik grecko-polski. W greckim tekście występuje tu właśnie słowo katagrafein3. Jezus odpowiedział im w następujący sposób: „Dobrze więc.