Vous êtes sur la page 1sur 2

J 8, 3-11

J 8, 3-11: Jezus pisał na piasku…
Współczesne tłumaczenie Nowego
Testamentu na język polski nie daje
odpowiedzi na podstawowe pytanie
uważnego czytelnika Ewangelii:
„Jezu, co takiego zapisałeś na tym świątynnym piasku?”1
Odpowiedzi na to pytanie musimy szukać w greckim tekście Ewangelii Jana
oraz jego późniejszych rękopisach i komentarzach.
Oto co pokazuje nam tekst grecki:

Co mógł zapisywać na piasku Jezus? Niezwykle ciekawe przypuszczenia
nasuwają się przy dokładnej analizie użytych tu greckich słów oraz czytaniu
późniejszych rękopisów tej Ewangelii. Rękopis ormiański2 tłumaczy ten urywek
następująco:
„A On, schyliwszy swą głowę, pisał swym palcem po ziemi wyjawiając ich
grzechy. I widzieli wiele swych grzechów na kamieniach.”
Sugeruje on tłumaczenie, że Jezus wypisywał w piasku pokrywającym kamienie
grzechy oskarżycieli tejże kobiety. Rzeczywiście może to tłumaczenie być bliskie
prawdy o tym tekście. Warto zauważyć, że regularnym greckim słowem na
pisanie jest grafein. Ale w tekście użyto słowa katagrafein, co brzmi jak
1
2

Poniekąd dzięki temu fragmentowi Ewangelii wiemy, że Jezus potrafił pisać.
Metzger B. M., Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography, Oxford 1991
Do użytku wewnętrznego.
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling

)” (Hioba 13..). (red. . Chrostowski W. Warszawa 2001. Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa 2000. Tak w księdze Hioba czytamy: „Przypisujesz mi czyny gwałtu (.. Grecko-polski Nowy Testament.. Stern D. Jeżeli taki byłby dokładny sens Jego słów. BIBLIOGRAFIA:        3 Abramowiczówna Z. lub pisanie oskarżenia. Jeżeli nawet tak wyglądała ta sytuacja to i tak. Popowski R. I-IV. Słownik grecko-polski.net/elpenor/greek-texts/septuagint/default. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Jezus odpowiedział im w następujący sposób: „Dobrze więc. Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Warszawa 2006. ukamienujcie ją! Ale niech ten z was. Dlatego jest zupełnie możliwe. Chrostowski W.. domagając się odpowiedzi.). W greckim tekście występuje tu właśnie słowo katagrafein3..ellopos. Chrostowski W.). Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek.. Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kiesling . Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. to ten tekst wypowiedziany przez Jezusa brzmiałby następująco: „Dobrze.26). (red. Warszawa 2006. ale tylko wówczas.Wojciechowski M.).asp Do użytku wewnętrznego. Warszawa 19581965. Tak sformułowana odpowiedz wywołała ciszę i powolne wycofanie się oskarżycieli. t. jeśli nigdy nie pożądaliście popełnienia tego samego grzechu!”. Warszawa 2000 Popowski R. Katolicki Komentarz Biblijny. Użyty w tekście wyraz „bez grzechu” (anhamartetos) oznacza również „bezgrzesznych pożądań”. H. uczeni w Piśmie i faryzeusze nie przestawali nalegać na Jezusa... (red.. (red.. który jest bez grzechu rzuci pierwszy na nią kamień!”. Warszawa 2004 Septuaginta za: http://www. że Jezus stawiał ich przed wykazem własnych grzechów. ukamienujcie ją.spisywanie wykazu czyichś przestępstw. Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu. gdyż słowo kata może również oznaczać przeciwko.