Vous êtes sur la page 1sur 120

Sl.

No
1
2
3
4

Name

DOB

Sonal

5/3/1992

Thomas John
Abhijeet Mohanty
Sameer Jain

31-01-1991
21-01-1991

Akhil Verma

12/6/1989

6
7
8
9
10
11
12
13

Sumeet Kumar Sharma


Aditya Bhola
Mudit Kumar
Ankur Thakur
Sukalyan Talukdar
Abhishek Jain
Prateek Saraswat
Yash Malani

29/12/1988
12/10/1989

10/8/1986
19/05/1990
12/10/1991
9/12/1989
3/7/1992

14

Tamojit Ganguly

11/12/1989

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sujoy Nandy
Anindya Kumar Saha
Sumit Kumar
Sarthak Singla
Gaurav Singla
Aayush Sharma
Sayak Dutta
Pingali Sai Ravi Teja
Aditya Soni
Pratikshit Gupta
Tushar Modi
Dhruv Shah

4/2/1989

27

Chilekampalli Sai Prasanth

28
29

Tamas Oberoi
Mayank

30/11/1988
17/08/1993
4/9/1990
3/24/1990
11/27/1989

1/7/1992
24-04-1992
21/9/1991
20/12/1992

4/4/1991
28/10/1991

30
31
32
33
34
35
36

Dipanjan Das
Varri Anusha
Raj Ranjan
Sidhartha Sankar Nanda
Mohit Kharkwal
Aman Pasari
Dhiren Chotaliya

22/10/1989
10/9/1991
12/12/1987
11/2/1992

37

Prajvalkumar Tensingbhai Amin

7/7/1992

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Jagruti Jain
Ruchi Patel
Vinay Yadav
Nallapuraju Adarsh Varma
Aparjeet Kaushal
Tatipudi Abhilash
Raghav Mahajan
Kanika Manocha
Anshuman Mahanty
Abhishek Barui
Imtiaz Ahmed
Eshant Bhati
Glen Savio Palmer
Saurav Prakash
Nitish Baid
Arka Dasgupta
Mudit Singhal

12/9/1991

55

Urmanpreet Singh

8/3/1989

7/1/1991
30/7/1992
23/5/1991
22/08/1992
29/05/1991
2/6/1993
13-11-1992
30/12/1992
31/10/1990
2/9/1991
21/02/1990
16-05-1994
8/11/1991
1/5/1991
29/10/1988
28/01/1990

5/5/1990
56
57
58

Anmol Singhal
Ajeetesh Kumar
Prabhat Kumar Choudhary

14-07-1992
23/09/1993
8/9/1989

59

Mohit Jalan

1/1/1989

60

Akshar Bipinkumar Patel

6/10/1990

61

Darshan H D

20/09/1991

62

Tushant Juneja

2/9/1992

63

Chetna Kohli

8/1/1991

64

Anubhav Bhasin

16/10/1993

65
66
67
68

Basant Gupta
Avilash Majumder
Debarghya Poddar
Chandan Das

8/2/1992
26-02-1993
17/09/1987
17/11/1991

69

Gourav Bhattacharjee

24/06/1992

70
71
72
73
74
75
76

Versha Mishra
Anuj Goenka
Ramani Milin Chandrakant
Piyush Sharma
Nikunj Mall
Monica Patra
Ashutosh Nayak

15/8/1991
4/2/1990
24/09/1984
23/05/1990
8/11/1990
12/9/1990
22/08/1991

77

Palash Sinha

25/07/1991

78
79
80
81
82
83
84

Chirag Patil
Noor Mohamed M
Darshit Shah
Akula Manikanta
G C L Abhiraman Goud
SACHIN MEHTA
Prakash Bansal

29/08/1991
20/03/1990
31-07-1991
13/10/1991
17/05/1992
1/9/1993
12/12/1992

College
ISM Dhanbad
NIT Calicut
NIT Rourkela
Maulana Azad NIT, Bhopal

NIT Jamshedpur

NIT Jamshedpur
NIT Kurukshetra
NIT Hamirpur
NIT Hamirpur
NIT Silchar
Netaji Subhas Institute of Technology
Birla Institute of Technology, Mesra
School of Petroleum Technology

Jadavpur University

Jadavpur University
Jadavpur University
Marine Engineering And Research Institute
Jamia Millia Islamia
Thapar University, Patiala
PEC University of Technology, Chandigarh
Vellore Institute of Technology
Vellore Institute of Technology
Vellore Institute of Technology
VIT University
Institute of Technology, Nirma University
Institute of Technology, Nirma University
Amrita School of Engineering, Bangalore
Bharati Vidyapeeth College of Engineering
Bundelkhand Institute of Engineering & Technology

Calcutta Institute Of Engineering and Management


Christian College of Engineering & Technology
Cochin University of Science and Technology
College of Engineering and Technology
College of Technology
Dayananda Sagar Institutions
Dharmsinh Desai Institute of Technology

Dharmsinh Desai Institute of Technology

Faculty of technology & Engg., Baroda


G.H.Patel College of Engineering and Technology
Galgotia College Of Engineering And Technology
GMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GMRIT)
Government Engineering College , Jabalpur
Gudlavalleru Engineering College
Guru Nanak Dev University, Amritsar
Guru Tegh Bahadur Institute of Technology
Haldia Institute of Technology
Haldia Institute of Technology
Heritage Institute of Technology
I.E.T Lucknow
Institute of Technology, GGV, Bilaspur
J K Institute of Applied Physics & Technology
Jaipur Engineering College & Research Centre
Jalpaiguri Govt Engg College
Jaypee University of Information Technology, Solan
Jaypee University of Information Technology, Solan
Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur
KIIT University Bhubaneshwar
Krishna Institute Of Engineering & Technology

Krishna Institute of Engineering and Technology

L.D. College of Engineering, Ahmedabad


M S Ramaiah Institute of Technology

Maharaja Agrasen Institute of Technology

Maharaja Agrasen Institute of Technology

Maharaja Agrasen Institute Of Technology


Maharaja Surajmal Institute of Technology (MSIT)
MCKV Institute of Engineering
Meghnad Saha Institute Of Technology
National Institute of Science and Technology

Ramrao Adik Institute of Technology

S.R.M.G.P.C. Lucknow
Shri Ramdeobaba Kamla Nehru Engineering College Nagpur
Shri U. V. Patel College of Engineering
Shri Vaishnav Institute of Technology and Science, Indore
Sikkim Manipal Institute of Technlogy
Silicon Institute of Technology
Silicon Institute of Technology, Bhubaneswar

Techno India,Saltlake

Thadomal Shahani Engineering College


Vel Tech Engineering college
Vishwakarma Govt. Engg. College
VNR Vignan Jyothi college of Engineering and technology
VNR VJIET
YMCA University of Science and Technology
Zakir Hussain College Of Engineering And Technology

University
ISM Dhanbad
NIT Rourkela
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal

NIT Jamshedpur

NIT Jamshedpur
NIT Kurukshetra
NIT Hamirpur
NIT Hamirpur
NIT Silchar
Delhi University
Birla Institute of Technology, Mesra
Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU), Gandhinagar

Jadavpur University

Jadavpur University
Jadavpur University
Jadavpur University
Jamia Millia Islamia
Thapar University, Patiala
PEC University of Technology, Chandigarh
VIT University
VIT University
VIT University
VIT University
Nirma University
Nirma University
Amrita University
Guru Gobind Singh Indraprastha University
Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)

West Bengal University of Technology


Chhattisgarh Swami Vivekananda Technical University, Bhilai
Cochin University of Science and Technology
Biju Patnaik University of Technology (BPUT)
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
Visvesvaraya Technological University (V.T.U)
Dharmsinh Desai University

Dharmsinh Desai University

Maharaja Sayajirao University


Gujarat Technological University
Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)
JNTU Kakinada, Andhra Pradesh
RGPV, Bhopal
JNTU Kakinada, Andhra Pradesh
Guru Nanak Dev University, Amritsar
Guru Gobind Singh Indraprastha University
West Bengal University of Technology
West Bengal University of Technology
West Bengal University of Technology
Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
University of Allahabad
Rajasthan Technical University
West Bengal University of Technology
Jaypee University of Information Technology, Solan, HP
Jaypee University of Information Technology, Solan, HP
Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)
KIIT University Bhubaneshwar
Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)

Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)

Gujarat Technological University


Visvesvaraya Technological University (V.T.U)

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Guru Gobind Singh Indraprastha University

Guru Gobind Singh Indraprastha University


Guru Gobind Singh Indraprastha University
West Bengal University of Technology
West Bengal University of Technology
Biju Patnaik University of Technology (BPUT)

University of Mumbai

Uttar Pradesh Technical University (U.P.T.U)


Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur university
North Gujarat Uuniversity
RGPV, Bhopal
Sikkim Manipal University
Biju Patnaik University of Technology (BPUT)
Biju Patnaik University of Technology (BPUT)

West Bengal University of Technology

Mumbai University
Anna University
Gujarat Technological University
JNTU Hyderabad
JNTU Hyderabad
YMCA University of Science and Technology, Faridabad
Aligarh Muslim University

Graduation Degree
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech.

B.Tech (Hons.)

B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
BE
BE
B.Tech

BE

BE
BE
BE
B. Tech.
BE
BE
B. Tech
B.Tech
B.Tech
B. Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech

B.Tech
BE
B.Tech
B.Tech
B. Tech
BE
B.Tech

B.Tech

BE
BE
B.Tech
B.Tech
BE
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B. Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech

B.Tech

BE
BE

B.Tech

B.Tech

B.Tech
B. Tech
B.Tech
B.Tech
B.Tech

BE

B.Tech
BE
BE
BE
B.Tech
B.Tech
B.Tech

B.Tech

BE
B.Tech
BE
B.Tech
B.Tech
B.Tech.
B.Tech

Branch
Petroleum Engineering
Mechanical Engineering
Metallurgical and Materials Engineering
Civil Engineering

Mechanical Engineering

Electrical and Electronics Engineering


Electrical Engg.
Computer Science and Engineering
Electronics and Communication Engineering
Mechanical Engineering
Manufacturing Process and Automation Engineering
Electronics and Communication
Petroleum Engineering

Power Engineering

Power Engineering
Computer Science and Engineering
Marine Engineering
Electronics and Communication Engineering
Civil Engineering
Electronics and Electrical Communication Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Mechanical (Spec. in Automotive Engg.)
Information Technology
Electronics and Communication Engineering
Instrumentation and Control Engineering
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Communication Engineering

Electronics and Communication Engineering


Electronics and Telecommunication Engineering
Electronics and Communication Engineering
Civil Engineering
Electronics and Communication Engineering
Information Science
Instrumentation and Control Engineering

Instrumentation and Control Engineering

Computer Science and Engineering


Electronics and Communication Engineering
Electronics And Instrumentation
Electronics and Communication Engineering
Industrial And Production Engineering
Electronics and Communication Engineering
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
Chemical Engineering
Computer Science and Engineering
Chemical Engineering
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
Electronics and Communication Engineering
Computer Science and Engineering
Electronics and Communication Engineering
Civil Engineering
Electronics and Telecommunication
Computer Science and Engineering

Electronics and Communication Engineering

Information Technology
Electrical and Electronics Engineering

Information Technology

Computer Science and Engineering

Computer Science and Engineering


Electronics and Communication Engineering
Electrical Engineering
Information Technology
Computer Science and Engineering

Electronics and Telecommunication Engineering

Electrical and Electronics Engineering


Electronics and Communication Engineering
Biomedical & Instrumentation Engineering
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Telecommunications engineering
Applied Electronics and Instrumentation Engineering

Electronics & Communication Engineering

Chemical Engineering
Information Technology
Computer Engineering
Electrical and Electronics Engineering
Electronics and Communication Engineering
Electronics and Communication Engineering
Computer Engineering

Total Experience (Months)

Graduation Percentage

70.3

36
14
24

63
86.1
81.8

35

86.6

36
48
37
64
35
12
29
25

86.9
77.5
74.1
76.6
74.1
73.44
68.6
75.3

36

81.25

36
18
15
0
32
25
33
21
5
24
0
23

71.95
67.02
71.13
70.2
66.8
72.6
87.1
79.6
82
87.6
72
72.5

20

77.5

28
16

Aggregate76.07
75.76

43
8
48
16
12
24
10

71.1
78.51
76.98
71.1
74.4
66.3
68.8

14

61.9

11
27
0
15
24
0
0
0
0
39
24
21
0
33
12
57
27

67.42
77.8
72.26
87.89
72.41
64.36
77.7
85.06
80.9
78.5
83.8
70.4
90.4
71.44
67.19
77
74

21

77

18
0
22

74.4
84.4
66.04

47

75.56

26

77

92.6

12

75.98

19

80.69

76.8

23
0
59
26

75.35

20

67.42

24
40
53
33
34
26
26

77.68
64.28
71.84
68.44
83.8
79.7
75.9

74.3
77

29

85.7

23
43
28
20
21
0
11

67.02
76
71.8
73.96
73.88
82.97
78.63

Graduation CGPA

Graduation year

7.03

2014

6.8
8.61

2012
2012
2013

8.66

2012

8.69
8.6219

2011
2011

7.66
7.41

2009
2012

6.86
7.53

2012
2013

8.71

2012

7.67

2012

NA
7.71
6.68
7.76
8.71
7.96
8.2
8.76
7.7

2011
2015
2012
2012
2011
2013
2014
2013
2015

7.75

2013

(CPI: 75.29)
NA

2012
2013

7.86
8.65
NA
7.63
7.44

2011
2013
2011
2013

7.63

2013

6.94

2013

8.28
NA
NA
NA
NA
8.73

2013
2012
2014
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2011
2013
2013
2015
2012
2014
2010
2012

8.09
7.85
8.38
NA
9.04
NA
8.45
6.8

2013
7.2

8.44
NA

2013
2015
2012

2011

7.7

2012

9.26

2013

2014

2013

2015

8.17
8.18
8.2

2013
2015
2010
2012

NA

2013

----NA
NA
8.38
8.47
8.09

2013
2011
2006
2012
2012
2012
2012

8.57

2012

NA
7.68
NA
NA
9.219
8.95

2013
2011
2012
2013
2013
2015
2014

Xll SCHOOL
Shivam School, Bihta
De paul public school
DAV Public School, Bhubaneshwar
Kendriya Vidyalaya, Sagar

Dr. Virendra Swarup Education Centre

Jamshedpur Public School


S.D Public School
Govt boys senior sec school
Gurukul grammar School
DPS, Lucknow
Adardh Vidhyalaya, Patan

Sri Aurobindo Vidya Mandir

DAV Public School

La Martiniere College
M. V. N. Sr. Sec. School
DAV Senior Secondary School
Moti R Arya S S Model School

DAV Public School


Narayana Junior College, Hyderabad
Sardar patel Vidyalaya, New Delhi
Gyan Ganga educational Academy
Vidya Sagar School
Narayana Junior College
The Adarsh School
TRM Public School

patha bhavan school


Sri Chaitanya Jr. College
Army Public School
Kendriya vidyalaya
Soar Valley Public School
Shree Muktajivan Vidyalaya

Shri C.N. Vidyalaya

Shree Narayan Vidyalay

C.V.M H. S E C
Alhcon International School
Sri Chaitanya Junior College
St. Xaviers High School
Sri Vivekananda Junior College
Gurdaspur Public School
New era Public School
DAV Public School
Vidya Devi Jindal School
Frank Anthony Public School
Delhi Public School, Ghaziabad
Kendriya Vidyalaya Chopan
Delhi Public School, Ranchi
Bodhicharya senior sec school
Army School Bengdubi
Maheshwari Public School

Birla Snr Secondary School Pilani

Girls High School and College, Allahabad


Delhi Public School
Kendra Vidyalaya, D.L.W

St.Joseph's Inter college

H.B.Kapadia High School

M.E.S B.R.Subbarao PU College

Somerville School

Manav Sthali School

Dyal Singh Public Schoo;


Army School, Dehradun
Uttarpara Govt High School, Uttarpara
Haryana Vidya Mandir, Kolkata
Kairali school

Swami Vivekananda Junior College

N.K.V Inter college


New English Junior College, Mahal Nagpur
Gujarat Law Society
Govt H S excellence school
Hariyana Vidya Mandir
DAV Public School

Barrackpore Government High School

Delhi Public School


Mount Zion Matriculation HSS
Shri Damubhai Shukla Madhyamik Shala, Ahmedabad
Narayana Junior college
Narayana Junior college
D.A.V public school
DPS,Agra

Class XII Percentage


84
89.4
92
76.4

82.4

89.4
83.8
73.2
85.8
84
88.6
80.6
86.6

85.8

84.6
71.8
83.75
82.4
81
87
89
90.1
86.4
64.2
84.4
84.4
94.5
90.8
83.2

79.4
87.5
83.8
86.2
85.2
68.2
77.6

69.8

89.8
85.2
81.4
96.2
69
87.6
81
90.8
81
87.6
93
72.8
89.4
72.2
61
87.2
82
86
82.9
90.8
83.2

87

84.6
88.5

82.8

91

87
91.4
83.8
81
68.17

91.83

74
84.33
68
74.89
76
84.2
80

85.2

89.2
88.5
86
96.5
95.5
91
89.2

X School
Delhi Public School, Patna
carmel cmi public school
DAV Public School, Bhubaneshwar
Saraswati Shishu Mandir, Sagar

Dr. Virendra Swarup Education Centre


SDSM School For Excellence
S.D Public School
Hainault public school
BVFCHS School
DPS, Lucknow
Adardh Vidhyalaya, Patan

Rishra Vani Bharati School

St. Paul High School

St.Paul's School
M. V. N. Sr. Sec. School
Bhavan Vidyalaya
St. Anne's Convent School

DAV Public School


Brilliant Grammar High School, Hyderabad
Sardar patel Vidyalaya, New Delhi
Maria's Public School
Vidya Sagar School
Ratnam High School
The Adarsh School
TRM Public School

patha bhavan school


MGM High School
Oak Grove School
Kendriya vidyalaya
Soar Valley Public School
Shree Muktajivan Vidyalaya

Shri C.N. Vidyalaya

New Sunrise High School

JP Thakkar High School


Assisi Convent Sr. Sec. School
S G S High School
St. Xaviers High School
Gowtham Concept School
KV No. 1 Airforce Station, Pathankot
New era Public School
DAV Public School
Vidya Devi Jindal School
Frank Anthony Public School
St. Paul Academy
Sacred Heart Convent School
Guru Nanak Higher Secondary School
St Thomas church school
Lincolns High School
Maheshwari Public School

Asha Modern School

Girls High School and College, Allahabad


Vidya Vihar Residential School
Kendra Vidyalaya, D.L.W

St.Joseph's Inter college

H.B.Kapadia High School


Sheshadripuram High School

Somerville School

Manav Sthali School

St. Theresas Covent School


Dewan Public School, Meerut
Uttarpara Govt High School, Uttarpara
Haryana Vidya Mandir, Kolkata
Greenland public school

PES Central School


N.K.V Inter college
M B Convent High School
Aroma High School
Pushpa high school
Hariyana Vidya Mandir
Prabhuee English Medium School

Barrackpore Government High School


Delhi Public School
Sri Bharathi Matriculation HSS
Shri Damubhai Shukla Madhyamik Shala, Ahmedabad
Ramakrishna High School
Chaitanya High School
D.A.V public school
DPS,Agra

Class X Percentage
93.2
82.8
96.4
83.6

86.6

86.8
77.4
84.2
88.4
83.16
85.4
89.8
88.46

85.75

93.6
93.6
79.6
90
91.2
93.2
94
90.83
85.6
84.4
88.4
88
90.83
88.8
88.2

84.63
87.8
89.2
93.4
80
80.75
78.62

84.62

91.69
91.14
88
91
79.8
89.33
93
90.8
90.8
91
90.8
84.6
94.4
87.5
83.2
91.8
88.83
93.4
90.6
95
85.6

90.6

93.14
92.96

87.8

93.6

90.4
90.4
83.5
85.6
80.2

89.8

67.8
86
83.57
84.8
80.8
89.6
85.2

92

89.2
85.9
91
86.5
86
93
91.4

Name of 1st Employer


NA
Mukand steel
Calderys India Refractories Limited
IBM India Pvt Ltd

TATA POWER

ADANI POWER LIMITED


ABB INDIA LTD.
Samsung India Electronics Pvt.Ltd.
Ericsson
Maruti Suzuki
Hero MotoCorp
NA
Adani Gas Ltd

Development Consultants Private Limited

Tata Consultancy Services Ltd


IBM INDIA PVT. LTD.
Anglo Eastern Ship Management Ltd.
NA
Escom Consultants Pvt. Ltd., Noida
The Smart Cube, Noida
EID Parry India Ltd.
Cognizant Technology Solutions
Mu Sigma Business Solutions Pvt. Ltd.
Sapient Consulting Limited
NA
Linde Engineering India
ROBERT BOSCH ENGINEERING and BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Tata Consultancy Services Ltd
Tata Consultancy Services Ltd

Ericsson
POORNAM INFO VISION PVT. LTD.
Delphi Automotive Systems Pvt Ltd
SILVERSTONE ASSETS PRIVATE LIMITED
Tata Consultancy Services Ltd
Infosys Limited
Torrent Pharmaceuticals Limited

Macro Polymers P. Ltd.

Tata Consultancy Services Ltd


L&T Infotech
NA
Tata Consultancy Services Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
NA
NA
NA
NA
Tata Consultancy Services Ltd
BERGER PAINTS INDIA LTD
Tata Consultancy Services Ltd
NA
Tata Consultancy Services Ltd
Pratham Software Pvt. Ltd.
Cognizant Technology Solutions
Accenture Service Private Limited
Infosys Limited
Accenture
NA
Infosys Limited

Samsung India Electronics Limited

IGATE Global Solutions Limited


Godrej & Boyce Mfg Ltd

Protiviti Consulting Pvt. Ltd.

Infosys Limited

NA
Amdocs
NA
Software Paradigms Infotech Pvt Ltd
Infosys Limited

Tata Consultancy Services Ltd

T.I.M.E. ( Triumphant Institute for Management Education)


Infosys Limited
JMD OILS PVT. LTD.
Tata Consultancy Services Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Infosys Limited
Infosys Limited

Tata Consultancy Services Ltd

Reliance Industries Limited


Tata Consultancy Services Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Capgemini
NA
Tata Consultancy Services Ltd

Duration(In Months)

Designation

NA

36
14
24

Junior manager
Manager
Package Solution Consultant

35

Lead Engineer - Operations

36
48
37
64
35
12
NA
25

SENIOR ENGINEER
Sales & Marketing Engg.
Engineer
Senior Engineer
Asst Manager
Graduate Engineering Trainee
Web Developer
Senior Engineer

36

Design Engineer (Mechanical)

36
18
15
0
6
5
33
21
5
24
0
23

Systems Engineer
Application Developer
Fourth Engineer
NA
Junior structural Design Engineer
Analyst
Deputy Manager
Programmer Analyst
Trainee Decision Scientist
Associate Technology L1
NA
Engineer

20

HARDWARE ENGINEER

28
16

System Engineer
Assistant System Engineer

43
8
48
16
12
24
10

Engineer
Jr. Software Engineer
Senior Software Engineer
JUNIOR CIVIL ENGINEER
Systems Engineer
Systems Engineer
Trainee Executive

14

Trainee Instrument Engineer

11
27
0
15
24
0
NA
0
0
39
24
21
0
33
12
23
27

Assistant system engg. - Trainee


Software Engineer
NA
ASSISTANT SYSTEM ENGINEER (ASE)
Systems Engineer
NA
NA
NA
NA
Systems Engineer
SENIOR TECHNICAL SALES OFFICER
Assistant system engineer
NA
Systems Engineer
Associate Software Engineer
Programmer Analyst
Software Engineering Analyst

21

Systems Engineer

18
0
22

Software Engineer
NA
System Engineer

Production Engineer

26

Senior Engineer

Trainee

12

Trainee (Risk Technology)

19

Systems Engineer

NA

23
0
40
26

Subject Matter Expert (SME)


NA
Senior Software Engineer
Systems Engineer

20

Assistant System Engineer

24
40
19
33
22
26
26

Executive Business Developer


SENIOR SYSTEM ENGINEER
Management Trainee
Systems Engineer
Assistant System Engineer
Senior systems engineer
Test Engineer

29

Systems Engineer

14
43
28
20
21
0
11

Manager
Systems Engineer
System Engineer
Assistant Systems Engineer
Associate Consultant
NA
Assistant System Engineer Trainee

Name of 2nd Employer

Duration(In Months)

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
Wipro Technologies
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
23
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
Gammon India Limited
Lakshya Forum for Competitions, Patiala
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
12
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
34
NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Tata Consultancy Services Ltd

42

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
Cognizant Technology Solutions Pvt Ltd
NA

NA
NA
19
NA

NA

NA

NA
NA
State Bank of India
NA
Self Employed
NA
NA

NA
NA
7
NA
12
NA
NA

NA

NA

Mc Clelland Engineers Pvt.Ltd.


NA
NA
NA
NA
NA
NA

9
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Designation
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
Software Engineer
NA

NA

NA
NA
NA
NA
Engineer Civil
Branding and Strategy Associate, Overall Academics Head and Lead Chemistry Faculty
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Assistant Manager
NA
NA
NA
NA
NA

Systems Engineer

NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
Product Specialist - Functional
NA

NA

NA
NA
OFFICER
NA
Co-founder
NA
NA

NA

Process Engineer
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Name of 3rd Employer

Duration(In Months)

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
Infosys
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
6
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
Malwa Projects Pvt Ltd., Punjab
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
14
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
Central Board of Excise and Customs
NA
NA
NA
NA

NA
NA
28
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Designation
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
Senior Systems Engineer
NA

NA

NA
NA
NA
NA
Assistant Manager
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
Officer
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Any Certification
NA
NA
NA
NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
Introduction to computer science and programming using python
Offshore Drilling Operations certified by petroskills

Post graduation in Project Engineering & Management from BITS, Pilani; Proficiency in Mechanical Engineering
from Board of Practical Training, Eastern Region; Thermal Power Station Familiarization from NPTI; Vocational
Training Course at Durgapur Projects Limited

NA
NA
NA
NA
NA
International Certifications in French Language (DELF Level A1 and A2)
Certified Sugar Technologist from National Sugar Institute, Kanpur
NA
NA
Cognizant Certified Student
Intern at 2 startups (Flabbi, Inkrasa). Extra courses (Tally, UCMAS, Arduino Board)
NA
NA
SIx sigma green belt, CCNA(network fundamentals and Routing Protocols
NA

NA
NA
NA
NA
NA
Harvard manage mentor and Microsoft sql server 2012
NA

Certificate for Technology Based Entrepreneurship program (TEDP) on PLC and SCADA Programming

NA
NCFM
NA
NA
NSE's NCFM , Beginners module in Financial Market
NA
Java, Advanced Java, c/c++
NA
NA
ITIL V3 Foundation
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Auto-CAD , C++
HP INDIA
NA

Certification in Derivatives from TCS Business Domain Academy, Completed two months of training in PL/SQL
from R-Systems as a part of summer internship

NA
NA

Core java certification from HP, certification in Getting to Exceptional: Discovery from LearnLive technologies

NA

NA
NA
NA
NA
NA

Certified Intern from BSNL, Completed certification on Basic Management courses from Coursera (Introduction to
Marketing & Introduction to Financial Accounting)

NA
Certified in Basic CPG Retail & SAP ABAP by Infosys.
NA
NA
ERICSSON EXCEL CERTIFIED PROGRAMME
Microsoft certified HTML developer
NA

1)Certificate in Consumer Lending , 2)Certificate in US Mortgages , 3)Flip Certification in Finance and Banking
Fundamentals International , 4)Flip Certification in Corporate Banking, RM and Credit Analysis

Internship from Shaw India Limited (now Technip)


NA
Six Sigma Green Belt,ABAP Development for SAP HANA
NA
AINS-21 (Property & Casualty Certification), OCJP
C++ programming skills certified by HCL ( Licence No. 506RG1209065)
NA