Vous êtes sur la page 1sur 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Anne van de Lisdonk
Mentor
Klas
PEH15VA
Datum
Stageschool OBS Brandevoort
Groep
Plaats
Helmond
Aantal lln
Vak- vormingsgebied: Geschiedenis
Speelwerkthema / onderwerp: Leren over de identiteit van anderen

Linda
22 maart 2016
7C
28

Persoonlijk leerdoel:
Orde houden: Deze les vindt plaats in een kring, doordat we in de kring zitten kan het nog vrij snel onrustig worden. Zeker wanneer het wat langer
duurt. Ik wil er voor zorgen dat ik goed orde hou tijdens deze les. Dat wil ik gaan doen door de volgende regels in te brengen:
- zodra er iemand aan het woord is de rest stil is je krijgt 2 waarschuwingen , bij de 3e waarschuwing ga je uit de kring en doe je niet meer
mee met de les.
- We respecteren elkaars verhaal, we gaan niet lachen om iets wat verteld word.
- Wanner je iets wilt zeggen steek je je vinger op,
- Je doet goed mee met de les
Plannen: ik wil ervoor zorgen dat ik de tijd goed in de gaten hou tijdens deze les, sommige verhalen zijn langer als andere daarom is het belangrijk
dat ik de tijd goed in de gaten hou.
Lesdoel(en):
- De leerlingen zijn aan het einde van de les meer te weten
gekomen over de identiteit van andere medeleerlingen.
Dit lijdt tot een nauwere band binnen de klas.
- De leerlingen gaan oefenen met naar elkaar te luisteren en
elkaar te respecteren.
De leerlingen zijn met deze opdracht bezig met kerndoel 56: De
leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed.

Evaluatie van lesdoelen:


Aan het einde van de les vraag ik aan de leerlingen of ze dingen te weten zijn
gekomen van hun klasgenoten die ze eerst nog niet wisten.
Verder hou ik tijdens de kring toezicht of iedereen goed meedoet met de les
wanneer een leerling niet luistert geef ik hem/haar een waarschuwing.

Beginsituatie:
In klas 7C zitten 28 leerlingen, 13 meisjes en 15 jongens. Normaal gesproken staat er op dinsdag middag altijd crea en weektaak gepland. Deze
week gaan die lessen niet door zodat ik onder andere deze les kan geven. Ik ga deze les aan het einde van de middag geven. De leerlingen
hebben na de grote pauze eerst een les gehad over levensbeschouwing, bij deze les hebben ze in het begin veel moeten luisteren. Ik moet er dus
voor zorgen dat ik de concentratie erbij hou aangezien ze bij deze les ook veel moeten luisteren. Om de concentratie en orde erbij te houden heb
ik een aantal regels gemaakt (zie persoonlijk leerdoel).
De leerlingen werken op school met de methode van Naut, Meander en Brandaan. Hierbij staat Brandaan voor geschiedenis.
Groep 7C vindt het belangrijk dat leerlingen zich fijn voelen in de klas en dat de sfeer goed is. Dit heb ik doormiddel van een klimaatschaal
uitgewerkt in de typering van de groep (zie kidsinspireyou.weebly.com). Om te zorgen dat de klas nog hechter wordt heb ik ervoor gekozen om
een kringvorm toe te passen bij deze les. Wanneer je in een kring zit kan je de betrokkenheid van de leerlingen vergroten doordat je elkaar kunt
aankijken. Verder kan niemand zich verschuilen en daardoor doet iedereen mee met de les.
Lesverloop
Tijd
Inleiding
+/- 5
minuten

Leerinhou
d
De les
bespreken.

Didactische handelingen
Leraar
Ik vertel dat de leerlingen binnen 1 minuut
moeten zorgen dat ze in een nette kring zitten
en dat ze het voorwerp dat ze hebben
meegenomen mee de kring innemen.
Ik vraag aan de leerlingen of ze kunnen
uitleggen wat identiteit precies inhoudt.
Wanneer iedereen zit vertel ik dat we n voor
n iets gaan vertellen over iets wat bij
hem/haar hoort (identiteit) Dit kunnen ze
verduidelijken door het voorwerp dat ze hebben
meegenomen.
Omdat we veel naar elkaar moeten luisteren wil
ik ervoor zorgen dat ik de afspraken even met ze
doorneem (zie persoonlijk leerdoel orde
houden).

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De leerlingen zorgen ervoor dat ze binnen 1
minuut in de kring zitten met het voorwerp
dat ze hebben meegenomen.

Materialen /
Organisatie
Organisatie: de
leerlingen zitten binnen
1 minuut in de kring

Wanneer ik de les uitleg is iedereen stil en


steken ze hun vinger op wanneer ze iets
willen vragen en/of zeggen.

Materialen: voorwerp
dat hoort bij de leerling

Kern
+/- 40
minuten

Verhalen
vertellen.

Ik vertel dat we n voor n iets gaan vertellen


wat hoort bij onze identiteit. Ik vertel dat ik als
eerste zal gaan zodat de leerlingen een idee
hebben over wat de bedoeling is.

De leerlingen luisteren naar mijn verhaal en


proberen dit in zich op te nemen. Nadat ik
geweest ben gaan we het rijtje af zodat
uiteindelijk iedereen aan de beurt is geweest.

Organisatie: We zitten
in een kring en
iedereen zit stil op
zijn/haar stoel.

Nadat ik mijn verhaal heb verteld geef ik de


beurt aan een leerling naast mij.

Wanneer iemand aan het vertellen is , is de


Materialen : voorwerp
rest van de klas stil. De leerlingen zorgen
dat hoort bij de leerling
ervoor dat ze met respect met elkaar
Ik zorg ervoor dat het rustig blijft in de kring,
omgaan. Ze gaan bijv., niet lachen als iemand
hierbij ga ik gebruik maken van mijn punten voor iets vertelt.
het orde houden (zie persoonlijk leerdoel).
Slot
+/- 5
minuten

De les
evalueren.

Ik zorg ervoor dat de klas weer stil is zodra we


iedereen uit de kring hebben gehad. Wanneer
het stil is bedank ik de leerlingen allereerst voor
het goed meedoen met de les (alle leerlingen of
een gedeelte).
Ik vraag aan de leerlingen een aantal vragen:
- Wat vonden we van deze les?
- Wat hebben we geleerd over elkaar?
- Waarom was deze les zo belangrijk?
- Wat proberen we mee te nemen in de
toekomst?

De leerlingen luisteren naar wat ik zeg. Ze


zorgen er dus voor dat ze stil blijven zitten.
Wanneer we de les gaan evalueren steken de
leerlingen hun vinger op wanneer ze iets
willen vertellen. De rest van de leerlingen
luistert hier naar zodat ze het in zich
opnemen.

Literatuur:
Luitjes, M.,& Zeeuws-Jans, I. de. (2015). Ontwikkeling in de groep (4 e ed.). Bussum: uitgeverij Coutinho
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L56a.html

Organisatie: de
leerlingen zitten stil op
hun stoel, met de ogen
naar mij gericht.

Persoonlijke reflectie
A. Wat wilde ik?
In deze les wilde ik gaan werken aan de volgende persoonlijke leerdoelen:
Orde houden: Deze les vindt plaats in een kring, doordat we in de kring zitten kan het nog vrij snel onrustig worden. Zeker wanneer het wat langer
duurt. Ik wil er voor zorgen dat ik goed orde hou tijdens deze les. Dat wil ik gaan doen door de volgende regels in te brengen:
- zodra er iemand aan het woord is de rest stil is je krijgt 2 waarschuwingen , bij de 3e waarschuwing ga je uit de kring en doe je niet meer
mee met de les.
- We respecteren elkaars verhaal, we gaan niet lachen om iets wat verteld word.
- Wanner je iets wilt zeggen steek je je vinger op,
- Je doet goed mee met de les
Plannen: ik wil ervoor zorgen dat ik de tijd goed in de gaten hou tijdens deze les, sommige verhalen zijn langer als andere daarom is het belangrijk
dat ik de tijd goed in de gaten hou.
B. Wat deed ik?
Ik ben deze les begonnen met de aandacht vragen van de leerlingen. Toen ik de aandacht van de leerlingen had heb ik verteld dat ze met hun
voorwerpen stil in de kring mogen gaan zitten. Toen iedereen in de kring zat heb ik verteld wat we deze les gingen doen. Ik heb verteld dat het een
persoonlijke les is omdat we misschien dingen van elkaar leren die we eerst niet wisten. Ik heb verteld dat het daarom belangrijk is dat je goed
naar elkaar luistert en elkaar met respect behandeld. Toen iedereen de regels wist ben ik begonnen om te vertellen over iets wat met mijn
identiteit te maken heeft. Na mij heb ik de beurt aan iemand anders gegeven. Om de tijd in de gaten te houden heb ik soms op de klok gekeken.
Omdat er telkens veel vragen werden gesteld nadat iemand iets had verteld heb ik met de leerlingen afgesproken dat er bij iedere leerling 2
vragen mogen worden gesteld. Op deze manier heb ik de tijd goed in de gaten weten te houden. Uiteindelijk duurde de les iets langer dan dat ik
had ingepland. Dit vond Linda gelukkig niet erg.
C. Welke betekenis had dit voor mij?
Ik heb geleerd dat het belangrijk is dat je zulke lessen doet in de klas. Door met elkaar over deze onderwerpen te praten leer je nieuwe dingen van
elkaar waardoor je een betere band creert met elkaar waardoor de sfeer in de klas ook beter wordt. Door meer over elkaar te weten te komen
heb je meer persoonlijk contact en krijg je het idee dat je ergens bij hoort. Ik heb geleerd vanuit de theorie dat het persoonlijk contact en het erbij
horen volgens Luitjes en de Zeeuws-Jans (2015) twee van de drie onderdelen zijn die heel belangrijk zijn om een veilige leeromgeving te creren in
de klas. Ik ben er trots op dat ik deze les heb gedaan in de klas omdat het veel van de leerlingen vraagt, ze moeten lang stil zijn, goed luisteren en
elkaar met respect behandelen. Ik vind van mezelf dat ik goed orde heb weten te houden in de kring. Een aantal leerlingen zaten te praten tijdens
de kring deze leerlingen heb ik aangesproken.
D. Hoe nu verder?
In de toekomst wil ik ervoor zorgen dat ik de leerlingen nog consequenter aanspreek als ze praten. Ik wil me nog verder gaan verdiepen in

waarom het belangrijk is dat je zulke lessen geeft en hoe je een nog betere band kunt creren in de klas. De komende tijd ga ik letten op de
onderlinge band tussen de leerlingen en ik wil de opvallende veranderingen terug koppelen naar mijn mentor. Ik wil aan mijn mentor vragen of ze
een verbetering heeft gezien nadat ik deze opdracht heb gehouden.
OGP3
Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze


keuze(s) gemaakt?

- De leerlingen zijn aan het


einde van de les meer te weten
gekomen over de identiteit van
andere medeleerlingen. Dit
lijdt tot een nauwere band
binnen de klas.
- De leerlingen gaan oefenen
met naar elkaar te luisteren en
elkaar te respecteren.

In eerste instantie wist ik


niet dat dit een kerndoel
voor geschiedenis was. Na
overleg met Vincent Hoeks
heb ik dit toch als kerndoel
gebruikt omdat je bezig
bent met het verbeteren
van het klimaat in de klas.

De leerlingen zijn met deze


opdracht bezig met kerndoel
56: De leerlingen verwerven
enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Ik heb aan het begin van de les


verteld wat we gingen doen. Ik
heb verteld dat er een aantal
regels gelden tijdens de kring.

Omdat de leerlingen geen


idee hadden met wat we
gingen doen vond ik het
belangrijk om te vertellen

Tijdens de kring heb ik verteld


dat er per leerling twee andere
leerlingen een vraag mogen
stellen.

A3. Leiding geven aan


het groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan


met de groep
3.13 feedback aan
leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving
inrichten

Ik heb tijdens deze les goed


opgelet wie goed meedeed in
de kring. De leerlingen die niet
goed meededen heb ik
aangesproken. Ik had aan het
begin van de les de afspraak
gemaakt dat wanneer ik een
leerling twee keer moet
waarschuwen het einde kring
was. Gelukkig heb ik niet zo
vaak moeten ingrijpen.
Wanneer een leerling iets had
verteld en er vragen waren
beantwoord heb ik nog een
positieve feedback gegeven.
Vaak was dit iets van : knap dat
je het hebt verteld, heel dapper
van je of ik vroeg nog een extra
vraag aan de leerling.
Ik heb verteld aan de leerlingen
dat ze met hun voorwerp in een
kring moesten gaan zitten. De
leerlingen wisten zelf op welke
plaats ze moesten gaan zitten.
Om de kring groot genoeg te
krijgen hebben de leerlingen
tafels aan de kant geschoven.

wat we precies zouden


gaan doen. Omdat het qua
tijd niet uitkwam dat heel
veel leerlingen iets zouden
vragen hebben we
afgesproken dat er per
leerling twee leerlingen
een vraag zouden stellen..
Ik vind het belangrijk dat
de leerlingen elkaar
behandelen met respect.
Respect heeft niet alleen
te maken met op elkaar
reageren maar ook hoe ze
naar elkaar luisteren.

Ik vind het belangrijk dat


de leerlingen weten dat ik
het knap van ze vind dat
ze zo open zijn naar de
rest van de klas.

Ik heb gekozen om het in


de kring te doen omdat
het zo veel persoonlijker
wordt. De leerlingen
kunnen elkaar aankijken.
Ik heb ervoor gekozen om
deze les met heel de klas
te doen en niet in

groepjes. Omdat ik het


belangrijk vind dat
iedereen alles te horen
krijgt.