Vous êtes sur la page 1sur 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Wouter van Rooij
Klas
B
Stageschool Bloktempel
Plaats
Son
Vak- vormingsgebied: tekenen
Speelwerkthema / onderwerp: bloemen

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Wendy Adriaans
8-4-2016
3
24

Persoonlijk leerdoel:
Gedurende mijn les ga ik de band tussen leerlingen versterken door een coperatieve werkvorm in te zetten.
Gedurende mijn les ga ik de samenwerking in de groep verbeteren door feedback te geven op het samenwerken met betrekking op de omgang met
klasgenootjes.
Lesdoel(en) wat wil je aanleren?
Evaluatie van lesdoelen hoe ga je dit controleren?
Aan het eind van de les reflecteer je met de kinderen hoe het samenwerken gegaan is.
Productdoel:
Hierbij moet je letten op het productdoel, maar besteed de meeste aandacht aan de
procesdoelen. Je kunt deze niet zien, maar laat de kinderen vertellen hoe het
Aan het eind van de les hebben de kinderen een bloem geschilderd samenwerken is gegaan. Dit kan je sturen door vragen te stellen als: hoe is het
samenwerken gegaan? En heb je gelet op de regels? Heb je iemand geholpen? Hoe ging
met prachtige felle kleuren.
dat? En vervolgens kan je hierop ingrijpen en ze feedback geven. Geef dan bij gewenst
gedrag een compliment en bij ongewenst gedrag een tip.
Procesdoelen:

De kinderen werken aan hun samenwerkingsvaardigheden met


betrekking op omgang met klasgenootjes. Dit doen zij door de
regels toe te passen.

De kinderen werken aan een band met hun klasgenootjes door


elkaar te helpen gedurende coperatieve werkvormen.

Beginsituatie, wat kunnen ze al? Wat ga ik doen om net een stapje verder te gaan? ( groep, voorkennis, actualiteit, instrumentarium, didactische werkvormen.)
Groep:
De groep is erg ijverig en gedurende uitleg vaak betrokken. Wanneer ze te lang moeten luisteren raken ze afgeleid. Verder zijn ze tijdens activiteiten erg betrokken bij
de les en nemen een actieve participerende rol in de les.
Voorkennis:
De kinderen hebben elke donderdag les van een stagiair die een kunstopleiding volgt. De kinderen ontwikkelen in die lessen hun creativiteit. Ze hebben al vaker
geschilderd. Ook hebben de kinderen wel eens gehoord van Vincent van Gogh. Ik ga de zone van naaste ontwikkeling prikkelen door met hun bloemen te schilderen
op de manier zoals van Gogh dat deed (met felle kleuren).
Actualiteit:
De lente is begonnen en veel bloemen komen op. Vandaar dat ik rond het thema bloemen blijf. Vincent van Gogh schilderde prachtige bloemen met felle kleuren. Dit
pak ik als onderwerp.
Instrumentarium:
In mijn les maak ik gebruik van het digibord, de placemats, a4 vellen, verf en kwasten.
Didactische werkvormen:
in de les verdeel ik de klas in vier groepen. Deze werken allemaal aan hun eigen bloemen, maar de kinderen kunnen overleggen.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Introductie
Ik haak in op de bloemen in de natuur les en
vertel dat Vincent van Gogh ook heel mooi
bloemen kon schilderen. Vervolgens laat ik
voorbeelden zien en bespreek ik wat ze op valt
(de felle kleuren).
Instructie
Ik leg de opdracht uit:
Je tekent een bloem met potlood. Let erop dat
je niet te dik drukt, anders blijf je de
potloodlijnen zien. Een bloem bestaat uit een
steel, een cirkel in het midden en blaadjes die
daar aan vast zitten. Vervolgens kies je een
kleurtje, daarmee schilder je de bloem in.
Hiervoor gebruiken de kinderen alleen maar
felle kleuren. De horizon maken ze blauw en
het grasveld mogen ze zelf kiezen (groen als
gras, paars als lavendel, eigen kleur van de
bloem misschien).

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en), reactie
De kinderen denken terug aan de natuur les en denken nog
aan bloemen. Wanneer ik de vraag stel wat ze opvalt aan de
schilderijen van Vincent van Gogh komen er verschillende
antwoorden. Een iemand zal uiteindelijk zeggen dat ze felle
kleurtjes hebben.
De kinderen luisteren naar de instructie. Sommige kinderen
zullen gaan praten of klieren maar ik lat weten dat dit gedrag
niet gewenst is tijdens mijn uitleg. Ik moet erop letten dat ik
de klas rustig hou wanneer ik begin, anders loopt de les niet
goed.

Materialen / Organisatie
De kinderen zitten in
groepjes van zes. Ze
tekenen met potlood en
hebben verf op hun tafeltje
voor het schilderen.
De kinderen zitten in
groepjes van zes. Ze
tekenen met potlood en
hebben verf op hun tafeltje
voor het schilderen.

Verwerking

Opruimen
reflectie

De kinderen voeren nu de opdracht uit. Het is


belangrijk dat je hulp aanbied. Het is namelijk
een redelijk ingewikkelde opdracht. vooral het
tekenen van de bloem en het normaal omgaan
met verf. Biedt dus hulp waar nodig en loop
rond.
Ik laat de kinderen opruimen, hier hebben ze
een aantal minuten voor.
Aan het eind van de les reflecteer je met de
kinderen hoe het samenwerken gegaan is.
Hierbij moet je letten op het productdoel, maar
besteed de meeste aandacht aan de
procesdoelen. Je kunt deze niet zien, maar laat
de kinderen vertellen hoe het samenwerken is
gegaan. Dit kan je sturen door vragen te stellen
als: hoe is het samenwerken gegaan? En heb
je gelet op de regels? Heb je iemand geholpen?
Hoe ging dat? En vervolgens kan je hierop
ingrijpen en ze feedback geven. Geef dan bij
gewenst gedrag een compliment en bij
ongewenst gedrag een tip.

De kinderen worden namelijk druk bij een vrije les. Wanneer


je onrustig begint, zijn de kinderen ook al onrustig en wordt
dit steeds erger. Wanneer je wel rustig begint beginnen de
kinderen ook rustig en zal het gedrag niet of minder uit de
hand lopen.

De kinderen zitten in
groepjes van zes. Ze
tekenen met potlood en
hebben verf op hun tafeltje
voor het schilderen.

De kinderen ruimen snel op.

De kinderen ruimen op.

De kinderen reflecteren op een door jou gestuurde manier


op hun samenwerking. Doe dit consequent. Stel eerst
positieve vragen, bijvoorbeeld wat ging er goed. Vervolgens
vraag je wat ze niet zo goed vonden gaan en geef je tips en
je eindigt met een compliment. Op deze manier hebben de
kinderen op zichzelf gereflecteerd met een
sandwichmethode in de feedback die ze zowel van zichzelf
als van jou krijgen.

De kinderen hebben
opgeruimd en luisteren
naar mij.

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: