Vous êtes sur la page 1sur 2

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige
kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Ik heb deze keuze gemaakt


omdat de leerlingen erg
betrokken zullen bij dit
onderwerp. Ook ontwikkelen
de leerlingen zich op
verschillende gebieden. Niet
alleen op de expertise van
geschiedenis maar ook sociaalemotioneel. Ook is het zo dat
dit in de zone van naaste
ontwikkeling valt aangezien de
leerlingen weten nog niet wat
identiteit inhoudt.

Productdoelen:
-De leerlingen kunnen aan het
eind van de les benoemen wat het
begrip identiteit inhoudt.
-De leerlingen zijn op het eind van
de les instaat om hun eigen
verhaal te vertellen aan de hand
van een zelf meegenomen
voorwerp.
-De leerlingen verwerven enige
kennis over en krijgen waardering
voor aspecten van cultureel
erfgoed.
Procesdoelen:
-De leerlingen leren over hun
ervaringen en hun gevoel daarbij
te praten.
-De leerlingen komen meer te
weten over hun identiteit.
-De leerlingen ontwikkelen zich
sociaal-emotioneel:

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

n.v.t.

Wel bevorder ik de
productdoelen en de
procesdoelen door bij de
leerlingen vragen te stellen
waardoor leerlingen gevoel en
emoties moeten uiten, andere
leerlingen meer te weten te
komen over hun klasgenootjes
en leerlingen zich sociaalemotioneel ontwikkelen.de
productdoelen worden behaald
door elke leerlingen zijn

verhaal te laten doen en aan


het eind te vragen of zij nu
weten wat identiteit inhoudt.
A3. Leiding geven aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

n.v.t.
Tijdens gesprekken, beurten
geven en leerlingen aanspreken
op hun gedrag pas ik effectieve
leerkrachtcommunicatie toe.

Om de klassenmanagement
goed te verlopen maak ik hier
sterk gebruik van. Zo laat ik
vanaf mijn stoel zien wie aan
de beurt is, dat leerlingen
moeten blijven luisteren naar
elkaar, ook uit respect
overigens. Bovendien zal ik de
klas blijven complimenteren
door te zeggen dat er goed
geluisterd wordt naar elkaar.

Tijdens de les zal ik bij de


leerlingen doorvragen op het
voorwerp.
De productdoelen evalueer ik pas
aan het einde van de les.

Hierdoor bevorder ik de
procesdoelen bij alle leerlingen.

Kring

Ik heb gekozen voor de kring


omdat dit de betrokkenheid
vergroot. Leerlingen kunnen
elkaar en het voorwerp zien.
Mijn eigenvoorwerp dient als
voorbeeld van de opdracht.

Eigen persoonlijke voorwerp.


4.5 leeromgeving inrichten

De leerling hebben pas een


duidelijk beeld wanneer zij
genoeg voorbeeld van
klasgenootjes hebben
gehoord/gezien. Pas nadat
iedereen aan het woord is
geweest kunnen we ons nog
verdiepen op de voorwerpen.