Vous êtes sur la page 1sur 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Klas
Stageschool
Plaats

C.G.L.W. Janssen
PEH15VB
b.s. Eigenwijs
Veldhoven

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Femke vd Bijl
12-04-2016
Kleuters
25

Vak- vormingsgebied: Taal


Speelwerkthema / onderwerp: Spellen
Persoonlijk leerdoel:
- Ik kan door gebruik van effectieve leerkracht communicatie orde houden in de klas.
- Ik kan me houden aan de vastgestelde tijd.
- Ik kan controle houden over mijn eigen bewegingen tijdens het geven van een les.

Lesdoel(en):
Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij
kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
regels voor het spellen van werkwoorden;
regels voor het spellen van andere woorden dan
werkwoorden;
regels voor het gebruik van leestekens.
Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige
problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
Leerlijnen kleuters fonetisch bewustzijn
Productdoelen
- Kinderen kunnen auditieve analyse op klankniveau toepassen.
- Kinderen oefenen met het herkennen van de eerste klank van
een woord en kunnen deze binnen 1 minuten benoemen.
- Kinderen oefenen met het tellen van het aantal letters in een
woord en kunnen deze letters ook benoemen.
- Kinderen kunnen woorden die met dezelfde klank beginnen aan
elkaar koppelen aan het einde van de les. (Spin en
Sprinkhaan).
Productdoelen:
- Kinderen oefenen met wachten op hun beurt in de groep.
- Kinderen oefenen met het begrijpen en toepassen van
spelregels.
- Kinderen oefen met samenwerken in groepsverband
doormiddel van coperatieve werkvormen.

Evaluatie van lesdoelen:


Aan het einde van de les wordt een spel gesteeld. Doormiddel van dit spel wordt er
gekeken naar wat voor kennis de kinderen hebben vergaard.
Ook worden de kinderen gevraagd tijdens het spel om het woord nogmaals te ontleden
en de woorden te tellen.

Beginsituatie:
De groep:
- De kinderen hebben op het moment het thema kriebelbeestjes in de klas.
- De kinderen werken regelmatig in groepjes samen met de juf aan tafel.
Voorkennis:
- De kinderen oefenen regelmatig met het verdelen van woorden in stukken doormiddel van klappen.
- De kinderen in hogere klassen kunnen woorden met laatste klanken benoemen.
- De kinderen in jongere groepen hebben soms nog moeite met het benoemen van deze klanken.
- De kinderen kunnen tellen welk gedeelte ze benoemen.
- De kinderen hebben les gehad over het principe: eerste, tweede, derde nog niet alle kinderen hebben dit onder de knie.
Didactische werkvormen:
- De kinderen werken meestal met het klappen en tellen van hoeveel letters een woord heeft.

Tijd
+/- 2
minuten
+/- 5
minuten

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Opstart
- Legt de platen met de beestjes neer.
- Gaat samen met het groepje zitten aan
tafel.
Informatie

Leeractiviteit
Materialen / Organisatie
leergedrag leerling(en)
- De Kinderen komen mee
- Platen van
- De Kinderen gaan zitten
kriebelbeestjes
- De Kinderen blijven van de klaargezette spullen op
tafel af.
Gaat met de kinderen de kriebelbeestjes
- De Kinderen zitten aan tafel.
af. Wie weet hoe dit kriebelbeestje?
- De Kinderen denken na over wat het dier is
Ontleed samen met de kinderen de
- De Kinderen houden zich aan de in de klas
woorden doormiddel van klappen. Met
vastgestelde regels.
welke klank begint dit kriebelbeestje?
- De Kinderen luisteren naar het verhaal
- De Kinderen stellen vragen
- De Kinderen beatwoorden vragen.

+/- 5
minuten

Opdracht

Nu gaan we nog een spelletje doen.


Legt de spelregels uit.
Functioneert als spelleider.

De kinderen zitten
De kinderen luisteren
De kinderen houden zich aan de klassen regels
De kinderen houden zich aan de spelregels
De kinderen spelen samen
(De kinderen discussiren over de regels)
De kinderen spelen het spel
De kinderen passen de net vergaarde kennis toe
De kinderen denken goed na
De kinderen helpen elkaar.
De kinderen gaan de competitie met elkaar aan.
De kinderen reageren enthousiast.

+/-3
minuten

Afsluiting

Dank jullie wel. Jullie hebben het


allemaal heel goed gedaan.
Laat de kinderen een nieuw taakje
kiezen.
(Als iemand niet goed mee kan doen

De kinderen zitten.
De kinderen luisteren.
De kinderen lopen rustig naar het bord.
De kinderen kiezen een nieuw taakje.

Memory spel

Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: