Vous êtes sur la page 1sur 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student
Luke Rob
Mentor
Ymke Prince
Klas
PEH15VB
Datum
19-03-2016
Stageschool Basisschool De Springplank
Groep
3
Plaats
Eindhoven
Aantal lln 25
Vak- vormingsgebied: OJW, geschiedenis.
Onderwerp: Identiteit
Persoonlijk leerdoel: Ik kan de betrokkenheid gedurende les hooghouden.
Lesdoelen:
Evaluatie van lesdoelen:
Productdoelen:
-De leerlingen zijn op het eind van de les instaat om hun eigen verhaal te
vertellen aan de hand van een zelf meegenomen voorwerp.
-De leerlingen verwerven enige kennis over elkaar en krijgen waardering
voor aspecten van cultureel erfgoed.
-De leerlingen ontwikkelen zich sociaal-emotioneel.
Procesdoelen:
-De leerlingen leren over hun ervaringen en hun gevoel daarbij te praten.
-De leerlingen komen meer te weten over hun identiteit.
-De leerlingen hebben het eind van de les kennis gemaakt met het begrip
identiteit.
Kerndoel 56:De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De leerlingen nadat alle leerlingen zijn voorwerp heeft toegelicht herhalen waarom een
voorwerp van een ander leerling belangrijk is.

Beginsituatie:

Voorkennis en voorkunde:
De leerlingen weten nog niet precies wat het begrip identiteit inhoudt. Ik zal dit in het begin van de les even kort toelichten voordat
de leerlingen iets over zijn/haar voorwerp mogen vertellen. Ook zijn de leerlingen instaat om naar elkaar te luisteren, mits ik
duidelijke afspraken maak met de leerlingen .
Groep:
Enkele leerlingen hebben behoefte aan extra structuur. Hierbij zal ik in het begin van de les vertellen wat de leerlingen te verwachten
staat en wat de afspraken zijn als we in de kring zitten. Het gevolg is dat de les op een rustige manier zal verlopen. Ook is het zo dat
de groep nog nooit ervaring heeft met het vak geschiedenis met mij, daarom bespreek ik met de klas nadrukkelijk de regels over het
zitten in de kring.
Betrokkenheid:
Om de betrokkenheid te verhogen zal ik als eerst beginnen met het vertellen van mijn voorwerp dat ik heb meegenomen. Hierbij laat
ik langzaam het voorwerp tevoorschijn komen waardoor de leerlingen nieuwsgierig worden.
Actualiteit:
Het voorwerp (taekwondoband) dat ik meeneem koppel ik meteen aan een gebeurtenis, afgelopen weekend was ik namelijk aan het
trainen. Dit zullen de leerlingen ook doen maar dan met zijn/haar voorwerp met de daarbij passende gebeurtenis.
Didactische instrumentarium:
De leerlingen zitten in de kring. Zij zijn dit didactische instrumentarium gewend aangezien zijn elke maandagochtend in de kring
zitten.

Lesverloop
Tijd

Leerinhoud

Didactische handelingen
Leraar

Inleiding
5 min

Afspraken en regels in de kring.


Wat is identiteit.
Wat is de opdracht deze les.

Allereerst herhaal ik de regels


met de leerlingen. dit doe ik door
de vraag te stellen: Wat zijn de
regels als we in de kring zitten?
Vervolgens vertel ik wat we deze
les gaan doen. Hierbij vertel ik
dat je over jezelf iets mag
vertellen gekoppeld aan een
voorwerp. Leerlingen zijn bezig
met identiteit.

Kern
30 min

Procesdoelen/procesdoelen:
-De leerlingen ontwikkelen zich om
over hun ervaringen en hun gevoel te
praten.
-De leerlingen komen meer te weten
over hun identiteit.
-De leerlingen ontwikkelen zich
sociaal-emotioneel:

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
Leerlingen noemen de afspraken van in de kring
zitten op.

Leerlingen luisteren naar wat de opdracht is.

Allereerst begin ik met mijn


De leerlingen vertellen over het voorwerp.
voorwerp, hierdoor hebben de Leerlingen mogen vragen stellen nadat de persoon
leerlingen een voorbeeld en
is uitgesproken.
weten ze nu wat hun te
verwachten staat.
Na mijn voorbeeld mogen de
leerlingen vragen stellen.
Zo gaan we langzaam de
kring rond waardoor iedereen
aan de beurt komt.
Indien leerlingen niks aan
elkaar vragen ga ik enkele
vragen stellen aan de klas.
vragen als:
-Wie wist dit al van
leerling.?
Ook zal ik vragen stellen aan
de verteller:
-Waarom past/hoort dit bij
jou?
-Heeft het voorwerp een vaste
plek?

Materialen / Organisatie
Leerlingen zitten in de kring,
die doe ik door de tegen de
leerlingen te vertellen dat zij
in de kring moeten gaan
zitten (leerlingen weten hoe
ze moeten zitten).

Leerlingen zitten in de kring.


Voorwerpen van mij en de
leerlingen.

Slot
5 min

Productdoelen:
-De leerlingen kunnen aan het eind
van de les kennis gemaakt met het
begrip identiteit.
-De leerlingen zijn op het eind van de
les instaat om hun eigen verhaal te
vertellen aan de hand van een zelf
meegenomen voorwerp.
-De leerlingen verwerven enige
kennis over elkaar en krijgen
eventueel waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.

Aan het eind van de les stel ik Leerlingen luisteren en beantwoorden de vragen.
de volgende vragen:
Wat hebben jullie nu geleerd
wat je eerst nog niet wist van
een ander?
Weet iemand nog waarom
leerling . dat voorwerp had
meegenomen?

Leerlingen zitten in de kring.

Persoonlijke reflectie
Wat wilde ik?
Ik kan de betrokkenheid gedurende les hooghouden.
Wat deed ik?
Allereerst heb ik mijn eigenvoorwerp meegenomen, dit introduceerde ik langzaam. Verder mogen alle leerlingen ook iets vertellen, dit enthousiast meerdere de
leerlingen.
Welke betekenis heeft dit voorgaande voor mij?
Dit betekent dat als ik als eerste mijn voorwerp laat zien en toelicht de leerlingen enthousiast worden. Niet alleen bij mijn voorwerp maar ook bij hun klasgenootjes.
Bovendien konden de leerlingen elkaars voorwerp goed zien doordat ze in de kring zaten, dit stimuleerde de leerlingen om te blijven luisteren naar elkaar.
Hoe nu en verder?
Doordat ik een start maakten waren de leerlingen enthousiast. Het langzaam vertellen verhoogde de betrokkenheid. Dit zal ik vasthouden en meenemen naar mijn
volgende lessen, wanneer ik een voorwerp moet aankondigen.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: