Vous êtes sur la page 1sur 3

Muzocoach - Geeroms Geert

Werken met de KIJKWIJZER : Ines Vandoorne

KIJKWIJZER

De 6 domeinen

Muzisch Beeldopvoeding Dramatisch spel Muzikale Bewegingsexpressie Media


taalgebruik opvoeding

STAP 1 : KEUZE uit 21 ALGEMENE DOELEN / SPECIFIEK DOEL :


Beschouwen : 9. Over kunst communiceren
Creëren : 13. Erop gericht zijn de muzische expressiemogelijkheden te exploreren en
ermee te experimenteren
Specifiek doel : uit Zonnekind 22 -2de leerjaar April 2010
Muzische vorming – beeld:
1.1 Door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel
ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende
culturen.

STAP 2 : ACTIVITEIT
OPEN OPDRACHT :
1. Wat is inhoudelijk, mbt.de expressie/het creëren de EIGEN invulling van de kinderen ?
2. Wat kunnen kinderen kiezen ?
3. Wat kunnen ze zelf creëren ?
1. Kinderen mogen als creatiemoment een aquarel maken rond het thema Bloemen (Zie
zonnekind 22 – Bloemen/April 2010 -2de leerjaar)
2. Ze kiezen wat ze maken : vb. een bloemenruiker, bloemen in de natuur, …
3. Ze creëren een aquarel

BEGRENZING :
Wat zijn de afspraken waaraan kinderen zich voor
de invulling van de activiteit moeten houden ?

Thema - Kennismaking met kunstenaar Claude Monet en zijn aquarellen met bloemen
onderwerp
Materialen - Verschillende soorten waterverf – papier speciaal voor aquarel

Muzische - Verschillende soorten penselen : dikke en fijne


instrumenten - Aangepaste achtergrondmuziek vb. Vivaldi : de lente – Ontspanningsmuziek
- Digitaal fototoestel
- Schilderijkaders

Bronnen - Via internet :


- Via google : staakwoord Claude Monet + afbeeldingen
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
Muzocoach - Geeroms Geert
Werken met de KIJKWIJZER : Ines Vandoorne

- http://www.devirtueleklas.eu/onlinekunst/de%20kunstenaars/Claude
%20Monet/het_leven_van_claude_monet.htm
- http://www.youtube.com/watch?v=1QAgl8dbP9o
(YOU TUBE : aquarelcursus +++ voor kinderen)
- Meegebrachte bib boeken van kinderen zelf

Muzische talen - Beeldopvoeding


- Muzikale opvoeding (bij het beschouwen en creëren aangepaste
achtergrondmuziek om fantasie en “scheppings-drang” te prikkelen)

Ruimte - Omgeving buiten “Natuur rond de school : lentetijd = bloemen,bloesemstijd


Locatie - Crea-lokaal (met muziekinstallatie – verftafels …

Organisatievorm Individueel O volledige opdracht


O individueel afwerken
O doorschuifsysteem
Groepswerk O vaste groepen
O workshops
O doorschuifsysteem
O atelier

PROCES :
Beschouwen en Creëren : verschillende stappen door deelopdrachten in opbouw

Impressie vooraf : Welke kansen geef ik tot beschouwen en tot creëren ?


- Wat hebben kinderen kunnen verkennen ?
- Welke kansen geef ik hen tot impressie ?
- In hoeverre kunnen kinderen vooraf exploreren / experimenteren ?
- Wat doen we als beschouwing vooraleer we tot expressie of creëren kunnen komen ?
- BESCHOUWEN (Deel 1)
Via W.O-moment en leerwandeling in de natuur rondom de school leggen we de nadruk op de mooie uitzichten
dicht in onze schoolbuurt (school in groene omgeving)
- We krijgen de kans om “lentebloesems en lentebloemen” in verschillende aspecten te beleven : bewonderen,
ruiken, tasten, voelen,….
- We bekijken de fruitbomen vol bloesems via Lege schilderijKADERS, via digitale foto’s
- Kinderen nemen foto’s van bloesems : veraf, dichtbij
- Tijdens de leerwandeling worden er al linken gelegd met schilderijen. (communiceren zie doel 9)

- BESCHOUWEN (Deel 2)
- Eigen digitale foto’s ivm. bloemen en natuuruitzichten bekijken (aansluiting met werken Monet)

- Via internet ea. (zie bronnen) in contact met de schilder Claude Monet

- Kennis maken met Claude Monet en zijn werk

- Kennis maken met aquarel via voorbeelden

Reflectie tijdens en na : Ik heb bij mijn “open opdracht” aandacht voor :


- Inhoudelijke doelen
Muzocoach - Geeroms Geert
Werken met de KIJKWIJZER : Ines Vandoorne

- PROCES : - creativiteit (creatief omspringen met opdracht)


- beleving (wat vindt men fijn ?)
- persoonlijke attitudes (durf, vertrouwen in eigen mogelijkheden ea…)
-attitudes gericht op de kunsten (openstaan voor iets nieuws, ea…)
- RESULTAAT : - toonmoment : wie, wat ? Is de inhoud doorgedrongen ?

- Tijdens het BESCHOUWEN deel 1 ligt de nadruk vooral op het warmmaken, motiveren, om later
bij het CREEREN hun eigen natuuraquarel te maken. Kinderen kunnen op een creatieve manier
kijken naar bloesems, achtergronden, kleurimpressies van de natuur
- Tijdens het BESCHOUWEN deel 2 ligt de nadruk voor op doel 9. OVER KUNST
COMMUNICEREN (via Claude Monet en zijn werken) + specifiek doel
1.1 Door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over
beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen.

Methodisch en technisch proces :


- PROCES : kiezen ze een goede vorm voor wat ze willen uitdrukken en wenden ze de middelen functioneel aan ?
- RESULTAAT : hebben ze zich een bepaalde techniek eigen gemaakt ?

- DOEL : Creëren : 13. Erop gericht zijn de muzische expressiemogelijkheden te


exploreren en ermee te experimenteren
- Aanzet via beeldmateriaal http://www.youtube.com/watch?v=1QAgl8dbP9o
(YOU TUBE : aquarelcursus +++ voor kinderen)
- Lln. krijgen muzische instrumenten en materiaal. Voortbouwend op deel 1 en 2 van beschouwen
krijgen ze de kans om individueel en samen te exploreren en te experimenteren door een eigen
aquarel te maken.
-

Sociaal aspect :
- PROCES : Is er overleg ? Komt elkeen aan bod ? Houden ze rekening met elkaar ?
Komen ze tot overleg ? Lukken afspraken ? Is er openheid tov.de expressie van de andere ? Wisselen ze ideeën
uit ?
- RESULTAAT : Hoe reageren ze op elkaars product ? Hoe is de groep geëvolueerd ?

- Tijdens dit werkmoment treedt de lkr. op als COACH (communiceren over, niet te vlug kant-en-
klare oplossingen aanbieden) indien nodig.
- De kinderen krijgen kans om tijdens hun creatie met mekaar te communiceren over alles aspecten

TOONMOMENT :
Welke kansen geef ik de kinderen om hun werk te tonen, voor te stellen… ?

- Opbouwen van een kleine klastentoonstelling rond het thema : BLOEMEN