Vous êtes sur la page 1sur 4

Zamiokultas ( POLECAM)

Warunki uprawowe
Uprawa zamiokulkasa na og nie przysparza
kopotw. Najlepszym dla zamiokulkasa
stanowiskiem jest miejsce pcieniste lub cieniste,
gdy ostre soce powoduje uszkodzenia i
poparzenia lici. Ze wzgldu na misiste tkanki
gromadzce wod i woskow powok
pokrywajc licie, zamiokulkas do dobrze znosi
chwilowe niedostatki wody w podou. Woli nawet
delikatne przesuszenie ni nadmiern wilgo,
ktra powoduje u niego gnicie podziemnych
kczy. Najlepszy dla niego zakres temperatur to
ok. 20-25C. Jeli wartoci te spadaj poniej 18C
(np. w okresie zimowym), moe zgubi licie i przeje w stan spoczynku. Taki okres nie
jest jednak niezbdny dla prawidowego rozwoju roliny, mogcej przez cay rok
doskonale funkcjonowa w temperaturze pokojowej. Ze wzgldu na swj bujny wzrost i
du mas zielon, zamiokulkas oczekuje bardzo zasobnego podoa, a w okresie
wegetacji regularnego nawoenia mieszakami wieloskadnikowymi lub biohumusem.
Ziemia przeznaczona pod jego upraw powinna by te lekka i przepuszczalna, aby nie
gromadzia nadmiaru wody.
Z tego samego powodu nie powinno si zapomina o drenau na dnie doniczki oraz
usuwaniu z podstawka wody pozostaej po podlewaniu.
Rolina nie osiga zbyt duych rozmiarw, dorastajc z reguy do ok. 1-1,2 m.,
ale po kilku latach moe rozwin si w adna kp, o ile zapewnimy jej odpowiednio
szerok doniczk, w ktrej kcza bd mogy swobodnie si rozgazia. Naley te
doda, e pikne, zielone i byszczce licie zamiokulkasw bardzo dugo utrzymuj
ywotno i mog zkn dopiero po wielu miesicach, przy czym s wtedy
zastpowane przez mode pdy, wyrastajce wprost z podziemnych kczy. To duy walor
roliny, gdy nie trzeba si martwi jej starzeniem i pogarszaniem oglnego wygldu.
Zamiokulkas nie jest te podatny na choroby i szkodniki, a zaszkodzi mu mog jedynie
powane bdy uprawowe.

Sansewieria cylindryczna (Sansevieria


cylindrica)
Sansewiera cylindryczna to sukulent o
oryginalnym wygldzie, ktrego ojczyzn jest
Afryka. Wytwarza dugie, walcowate licie,
tworzce rozet. Cz podziemn tworz
rozgazione kcza, z ktrych wyrastaj
krtkie, delikatne korzenie.
Sansewierie to doskonae kwiaty doniczkowe, ktre lubi cie, jedne z najbardziej
wytrzymaych rolin doniczkowych. Znosz niekorzystne warunki takie jak
klimatyzacja, suche powietrze, brak wiata oraz nieregularne podlewanie.
Dlatego s czsto wykorzystywane jako kwiaty doniczkowe do biura, gdzie raczej
trudno o regularn pielgnacj rolin.
Sztywne, misiste, palcowate licie sansewierii cylindrycznej magazynuj wod,
dziki czemu potrafi ona przetrwa bez podlewania nawet dwa miesice. Nadmiar
wody powoduje za gnicie korzeni, kczy i lici. Najlepszym sposobem na
okrelenie terminu uzupenienia zapasw wody u sansewiery, jest obserwacja
lici. Kiedy pojawiaj si na nich marszczenia lub bruzdy, jest to znak, e naley
j podla. Podlewajc, warto jest od czasu do czasu doda do wody dawk
uniwersalnego nawozu do rolin zielonych.

Nolina
zwana potocznie "nog sonia", to bardzo
sympatyczna i odporna na warunki mieszkaniowe
rolina doniczkowa. Nie wymaga szczeglnej
pielgnacji i jest bardzo dugowieczna.
Nolina jest spokrewniona z jukk (Yucca) i naley
do tej samej rodziny liliowatych (Liliaceae). W
naturalnym rodowisku jest to krzew lub drzewo.
Pie u podstawy ma bulwiaste zgrubienie, a z jego
wierzchoka wyrasta pk dugich, wskich , ukowato zwieszajcych si
szarozielonych lici.
Nolina wygita (Nolina recurvata) to stara nazwa, ale i tak czciej uywana ni
nowa nazwa roliny bokarnea wygita (Beaucarnea
recurvata). Rolina znana jest pod wieloma innymi
nazwami - m.in. drzewo butelkowe, mapie drzewo,
grudkowaty pie, koska grzywa, palma wodna oraz
wspominana noga sonia.
Zdrewniaa odyga noliny suy rolinie jako zbiornik wody
- std jej charakterystyczny pkaty ksztat. Z jej szczytu
wyrastaj kpy trawiastych lici, ktre przypominaj
koski ogon. Mog osiga nawet 90 cm dugoci.
Nolina ronie bardzo wolno. Najczciej spotykane
egzemplarze maj po 30-60 cm. Wielko tak osiga po
kilkunastu latach. Jest to rolina dugowieczna, przy
odpowiedniej pielgnacji po wielu latach moe osign
2 metry wysokoci.

Nolina dobrze ronie w temperaturze pokojowej. Najlepiej ronie w temperaturze


20-25 C, w miejscu jasnym i sonecznym. Wiosn i latem podlewamy rzadko ale
obficie tak, by ziemia nasika dobrze wod. Pomidzy kolejnymi podlewaniami
podoe musi dobrze przeschn. Zim podlewanie ograniczamy do minimum.
Podoe powinno by przepuszczalne a na dnie doniczki musi by warstwa
drenau.
Ta poniej jest u mnie w biurze
Obcinam jej licie i irokeza .