Vous êtes sur la page 1sur 562

idee fixe

Polska 2045

Witold Witaszewski
ukasz Komuda
Leszek Karlik
Maciej Grzeszczuk

ver. 1.2 pdf

LISTA BEZPAC

ideefixe-rpg.pl

idee fixe
Znane take jako:
IF bdzie na luty... Ale nie wiadomo, ktrego roku
A zdycie przed Duke Nukem Forever?
IF? Mia kiedy by taki system...
Zesp:
Witold Witaszewski (Pan Autor, koncepcja wiata, koordynator treci, krwawy pot)
ukasz Komuda (Pan Wizjoner, historia wiata, geopolityka)
Leszek Leslie Karlik (Pan Mechanika, nitpicker i gearhead)
Maciej krap Grzeszczuk (Pan Wydawca, a take: sprzt, uwagi, bro, uwagi, testy, komputery, testy,
uwagi...)
Krzysztof Tarhim Zitara (Aglomeracja Bydgosko-Toruska)
Janusz Alex Urbanowicz (Aglomeracja Bydgosko-Toruska, konsultacje fizyczne i inne)
Maciej Zefir Starzycki (Pan Wydawca, nitpicking, potny betatesting)
Jarosaw Rowiski (oliborz, betatesting)
Kaja kya Mikoszewska (nocne studio redakcyjno-graficzne, a take nienawidz was)
Specjalne podzikowania dla Jacka Radzymiskiego za konsultacje dotyczce Kalifatu.
Playtesterzy:
Aleander, Alex, Alien (Aka), Ama, Artur, Damian, Domin, Dominik Maria deLaurans, Dorotka,
ducky, Dzikus, eM, Elfka, e, Havoc, Ingwar, Jarecki, Kdzior, Kender, Kozzy, krap, Kurtis, Leslie,
MaFa, Magda Fabrykowska, Marcin Miduch, Marciniak, Mariusz, Micha Anio, Micha Motek,
Misiek, Mody-Kaczorowski, MSZ, Olo, Ovi, Patryk, Piotr Adamiak, Piotr Wasilewski,
Piotrek Leszczyski, Przemek Majtyka, Pumbaa/Maskotka, Rafd, Robson, Ryszard Janiszewski,
Saddie, Sawek Uliasz, Socha, Szary, Tarhim, Thanatos, Uksiu, Witaszewski, Wojtas, Zefir, Zoka
oraz mnstwo ludzi, ktrych nie damy rady wymieni, ale jestemy im wdziczni.
Testowalimy go pitnacie lat, musi by dobry!

ideefixe-rpg.pl
wersja 1.2 pdf

creative commons 1995-2015


(cc) by-nc-sa 3.0

Wszelkie znaki towarowe igraficzne, nazwy i marki wasne


uyte s wycznie wcelach informacyjnych lub ilustracyjnych

team@ideefixe-rpg.pl

ipozostaj wasnoci ich oryginalnych wacicieli.

WSTP

ideefixe-rpg.pl

Wstp
Co to za system i czemu mam goczyta?
W idee fixe z zaoenia gra si ulicznym cwaniakiem, usiujcym
przey (izarobi) wpknitym, zdemolowanym wojnami wiecie
totalitarnego nadzoru.
Akcja idee fixe dzieje si w Polsce poowy XXI wieku kraju
absurdu i straconych szans, w poowie drogi midzy Wschodem
iZachodem.
Idee fixe jest wiatem pozornie poukadanym, ale pchanym
przez niewidoczne siy dokolejnej drastycznej zmiany, by moe
katastrofalnej.
W idee fixe mieszaj si trzy gwne skadniki: technototalitaryzm,
teorie spiskowe ipolska, lekko zatcha specyfika. Proporcje
zale od Mistrza Gry.
Brzmi ciekawie? Czytaj dalej.

SKRCONY SPIS TRECI

ideefixe-rpg.pl

WIAT AD 2045

Historia XXI wieku


wiat zlotu ptaka
Pastwa wiata
Megakorporacje
Polska AD 2045

8
50
63
103
112

MECHANIKALIA

180

Tworzenie postaci

181

Wady
Zalety
Atrybuty
Umiejtnoci
Szablony postaci

186
202
215
219
258

Mechanika idee fixe

270

Pulp IF

354

Testy
Punkty fuksa (PF)
Ograniczenia poziomw umiejtnoci
Poradnik pocztkujcego crackera
Ty itwoje ciao
Walka
Obraenia, czyli rne rodzaje cierpienia
Leczenie
Pojazdy ipocigi

270
276
279
291
311
316
338
346
349

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

380

PRZEWODNIK KONSUMENTA

412

wiat zza kulis


Historie prawdziwe
Ultratech
Prowadzenie idee fixe
Sprzt i wyposaenie

Elektronika uytkowa
Mieszkanie
Sprzt medyczny ichemia
Bro
Amunicja
Bro biaa
Ubrania ikamizelki kuloodporne
Pojazdy
Bionika ibiotechnologia

SPIS TRECI

381
391
399
406
413
417
453
454
473
493
504
508
518
533

553
4

WSTP

RDA

ideefixe-rpg.pl

rda
W podrczniku zawarlimy mnstwo informacji, ale inne rda
mog pomc w uchwyceniu klimatu. Planujcym granie w idee fixe
lub prowadzenie kampanii polecamy:

Filmy
Ghost In The Shell (1995, re.Mamoru Oshii)
Klimat bliskiej przyszoci, zatoczonych megamiast, no i pracy
wjednostce specjalnej policji zoonej gwnie zborgw.
Spojrzenie zdrugiej strony barykady.
Teoria spisku (Conspiracy Theory, 1997, re. Richard Donner)
Poczenie tajemnicy, spiskw itechnologii wykrca w precel ycie
zupenie zwyczajnego czowieka.
W mgnieniu oka (Split Second, 1992, re. Tony Maylam i Ian
Sharp)
Twardy gliniarz w Londynie powoli niszczonym przez wod
spotyka Co Innego. Wielkie spluwy, horror i szaleni protagonici
to czsto zdarza si w idee fixe.
Wrg publiczny (Enemy of the State, re. 1998, Tony Scott)
Zbieg okolicznoci wystawia zupenie zwyczajnego czowieka na
celownik tajnych sub. Znakomita rzecz dlachccych zrozumie,
co mamy namyli, mwic ototalitarnym aparacie nadzoru.
Oni yj (They live!, 1988, re.JohnCarpenter)
Kompletnie pojechana teoria spisku; bezcenny moment, w ktrym
gwny bohater odkrywa, e albo kompletnie zwariowa, albo
wiat zupenie nie jest taki, jak sdzi.

Komiksy
Breakoff, Overload (Adler, Pitkowski)
Polska XXI wieku z abiej perspektywy ycia na ulicy. Lektura
obowizkowa.
100 naboi (100 Bullets, Azzarello, Risso)
Przegranego czowieka ulicy odwiedza anio z walizk pen
pienidzy, nienamierzalnym pistoletem i niezbitymi dowodami
wskazujcymi na ludzi, przez ktrych bohater wyldowa na dnie.
Oczywicie robi to z czystego altruizmu...

WSTP

RDA

ideefixe-rpg.pl

Ksiki
Halting State (2007, Charles Stross)
Komputerowy przewa na wielk skal wwiecie pitnacie minut
od teraz. Plus gry MMORPG, totalnie usieciowiona policja oraz
rzeczywisto wspomagana.
Little Brother (2007, Cory Doctorow)
Przypadkowy przechodzie kontra totalitarna machina nadzoru
ibezpieczestwa wewntrznego. Lektura obowizkowa. Dostpna
za darmo (nalicencji Creative Commons), moesz odrazu cign
j i przeczyta.
Zamie (Snow Crash, 1992, NealStephenson)
Mikropastwa, hakerzy, spiski na ogromn skal, mafie-jako-
pastwa irozprzestrzenianie broni masowego raenia posunite
do absurdu.

WIAT
AD 2045

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Historia XXI wieku


Poniszy tekst to rozdzia Historia najnowsza pochodzcy zpodrcznika do historii dla szk podstawowych. Podrcznik ten
przeznaczony by do prowadzenia zaj wychowania patriotycznego, ale zosta odrzucony przez komisj Ministerstwa Edukacji
z uwagi na prezentowanie wydarze historycznych w nieodpowiednim wietle oraz ich tendencyjny wybr. Potakim werdykcie
tekst podrcznika zosta przez autorw umieszczony wInternecie,
gdzie szybko obrs licznymi komentarzami.
Podrcznik Historia autorstwa Marcinkowskiego iKunierczyka to odwane,
bezkompromisowe iwysoce merytorycznepodsumowanie wydarze ostatniego
pwiecza przedstawione w sposb atwy doprzyswojenia dlaprzecitnego
ucznia...
JT, wave.codziennik.pl
Marcinkowski i Kunierczyk su interesom technokratycznej buruazji,
podsuwajc uczniom przetworzon papk wciskan ogupianym spoeczestwom
Zachodu. Ich podrcznik nie powinien zosta dopuszczony donaszych szk.
Niedajmy ogupia naszych dzieci!
Apel na wave.radiomaryja.pl
Ot, dwch goci napisao podrcznik dla szkoy podstawowej, opierajc si
gwnie na tym, co im wyguglay systemy eksperckie, ale mieli pecha podpa
PKK, to im nie dopuszczono publikacji do obrotu. Topodrcznik doszkoy
podstawowej, jest w nim peno bdw merytorycznych, przekama i wybielania
historii. Spodziewalicie si czegoinnego?
anonimowa recenzja na wave.dyskusje.o.historii.pl

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Lata Sprawiedliwego Rozwoju (19902018)


wiat po zimnej wojnie zmiany polityczne
Wzalenoci od dugoci wektora zmian gospodarczych
ipolitycznych ciar mentalnocispoeczestwa oraz jego lki
ifrustracje doprowadzaj do degeneracji systemu ipatologii
spoecznej. Dlatego nie da si atwo przeskoczy zsystemu monarchii
absolutnej do welfare state. Ewolucja spoeczestwa wkierunku
bardziej efektywnych gospodarczo systemw jest kosztowna,
dugotrwaa iszalenie trudna jeli nie niemoliwa
dokontrolowania.
Arno G. Caminar, wybitny socjolog pocztku XXIwieku,
filozofiwizjoner
Wbrew powszechnie uywanej nazwie ten okres historyczny nie
by czasem powszechnego wzrostu szczliwoci iniezakconego
rozkwitu. Koniec zimnej wojny mia take swoje negatywne skutki.
Odzyskanie suwerennoci przez pastwa wasalne Zwizku Radzieckiego, atake rozpad tego ostatniego na republiki, wywoao przejciow destabilizacj znacznej czci wiata. Konieczno dostosowania si do regu wolnego rynku spowodowaa ostry kryzys
wwielu do tej pory stabilnych gospodarkach. Wiele byych pastw
bloku socjalistycznego dowiadczyo lokalnych konfliktw na tle
religijnym i etnicznym, ktre nie uatwiay opanowania sytuacji.
Sama Rosja, do niedawna supermocarstwo, ciko zniosa pierwsze
lata demokracji igospodarki rynkowej. Symbolem zapaci pastwa
staa si stacja kosmiczna Mir jej kolejne awarie, nieskuteczny program ratowania, wreszcie niekontrolowane z ejcie zorbity iwejcie
w atmosfer nad Oceanem Spokojnym w 1999 r. przypominaj
losy Federacji Rosyjskiej na pocztku XXIwieku.
Nieprzystosowane do wymogw wspczesnego wiata
postkomunistyczne pastwo chwiao si wposadach, awprni
powsta w miejscu niesprawnych instytucji pastwowych wchodzia zorganizowana przestpczo. Mimo plenicej si korupcji,
przestarzaego i zdewastowanego przemysu oraz wszechobecnej
zorganizowanej przestpczoci, pod koniec pierwszej dekady stulecia Federacja Rosyjska wraz zpostradzieckimi republikami rodkowej Azji pomau zacza dwiga si z cywilizacyjnej zapaci.
Stao si tak gwnie dziki bogatym zoom ropy naftowej igazu
ziemnego spragniony energii Zachd hojnie paci za paliwa

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

kopalne. Dodatkowym rdem dochodw bya take dzierawa


bogatych wsurowce terenw Syberii. Eksploatacj bogactw naturalnych zajy si korporacje, gwnie dalekowschodnie.
Zakoczenie zimnej wojny wpyno te na los krajw Trzeciego wiata, szczeglnie pastw afrykaskich. Skoczya si
epoka interwencji, maych wojen iwalk owpywy. Mae pastwa,
uwolnione od roli pionkw wgrze mocarstw, zyskay szans uoenia swoich wewntrznych izewntrznych spraw wedle wasnej woli.
Wwielu znich usteru stanli ludzie nieprzearci korupcj, dbajcy
oco wicej ni wasne interesy. Niektre pastwa stany wogniu
krwawych konfliktw etnicznych, jednak A
fryka jako cao zanotowaa stay, znaczcy wzrost gospodarczy. Pomni kolonialnej eksploatacji przywdcy krajw afrykaskich starali si zadba okorzystny
dla swych pastw podzia zyskw zzasobw naturalnych, atake
rosncej pomau produkcji przemysowej.
Od pocztku nowego stulecia na Bliskim Wschodzie iw Afryce
Pnocnej mona byo dostrzec znaczny wzrost znaczenia ekstremizmu islamskiego. Pastwa strategicznie wanej Zatoki Perskiej
stay si aren wani religijnych, gwnie midzy sunnickimi iszyickimi odamami islamu. Islamistyczne ugrupowania polityczne zdobyway take wadz wkolejnych pastwach regionu, co poskutkowao rychym zejciem ze cieki demokracji i neutralnoci wiatopogldowej. Kulminacj tych tendencji byo powstanie w2007r.
Ligi Muzumaskiej pastwa oficjalnie goszcego doktryn panislamizmu, czyli zjednoczenia wszystkich wyznajcych Allaha ludw
wiata. Powstaa zpoczenia Arabii Saudyjskiej iEgiptu Liga bya
jednoznacznie wroga zarwno wieckiemu Irakowi, jak iszyickiemu
Iranowi, nie wspominajc oIzraelu. Zamachy terrorystyczne, kolejne
paroksyzmy wojny iracko-iraskiej, masakry szyitw i sunnitw,
przewroty ikontrprzewroty wojskowe destabilizoway rejon Zatoki
Perskiej praktycznie do lat dwudziestych. Ekstremici nie skupiali
jednak uwagi na regionie gwnym celem ich gniewu pozostay
Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej.
Reformy polityczne w Chinach umoliwiy szybki rozwj
gospodarczy kraju. Wprowadzone przez Deng Xiaopinga zmiany oficjalnej linii partii przewidyway zachowanie a nawet wzmocnienie kontroli partii nad yciem politycznym kraju poczone zodejciem od centralnego planowania na rzecz gospodarki rynkowej.
W Chinach powstaway specjalne strefy ekonomiczne, w ktrych
zachodnie firmy budoway fabryki i gwne siedziby, korzystajc
zliberalnych przepisw podatkowych ikompletnego braku poszanowania praw pracownikw. Wbrew opiniom zachodnich specjalistw utosamiajcych wolny rynek z demokracj, system okaza
si trway, podnoszc stop ycia mieszkacw Chin (szczeglnie

10

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

okolic specjalnych stref ekonomicznych) przy jednoczesnym utrzymaniu penej kontroli nad mediami, yciem politycznym ispoecznym. Korporacje zachodnie, apniej take rodzime nie mogy
sobie pozwoli na pominicie rynku zoonego z prawie ptora
miliarda ludzi gotowych kupi kady podsuwany im produkt. Sukces
chiskiej polityki sprawi, e inne pastwa regionu (gwnie Wietnam) zaczy j naladowa. Wkrtce strefy ekonomiczne wyrosy
wzdu caego wybrzea Morza Poudniowochiskiego, awraz zich
rozwojem postpowa podzia krajw na bogat, dobrze rozwinit cz przybrzen ibiedny, zacofany interior.

Oglnowiatowe tendencje
Pierwsze dwadziecia lat XXI wieku upyno pod znakiem sprzecznych tendencji separatystycznych i zjednoczeniowych. Separatyci, popierani przez opini publiczn i szermujcy hasami prawa
narodw do samostanowienia, w wielu przypadkach wywalczyli
autonomi lub niepodlego (autonomia Katalonii, przejcie Woch
iWielkiej Brytanii na ustrj federacyjny, secesja Quebecu). Powstae
wten sposb pastwa czsto s niezdolne do samodzielnego funkcjonowania ani nie s uznawane przez spoeczno midzynarodow. Jest to szczeglnie widoczne na Zakaukaziu. Powstae tam
pastewka mimo narodowego sztafau nie rni si zbytnio od
prowincji Rosji itak jak one s kontrolowane przez zorganizowan
przestpczo. Ruchy separatystyczne nader czsto powstaway
wramach reakcji na tendencje zjednoczeniowe taki rodowd ma
autonomia Kraju Baskw, a take nieudane referenda secesyjne
wTeksasie iKalifornii.
Tendencje zjednoczeniowe, inicjowane iwspierane przez politykw, zaowocoway powstaniem wielkich blokw gospodarczych:
zjednoczonej Unii Europejskiej, Federacji Ameryki Pnocnej (Stany
Zjednoczone, Kanada iQuebec, Meksyk), Unii Wschodnioazjatyckiej
(Japonia iKorea). Pojawiy si one wodpowiedzi na otwarcie nowych
rynkw oraz ostr konkurencj ze strony rosncych wsi wielonarodowych korporacji. Powstanie megakorporacji AEWA (w wyniku
fuzji Warner/AOL zAmerican E
xpress) otworzyo drzwi dla dalszych
dziaa tego typu. Wkrtce potem powstay dwa nastpne wielkie
konsorcja RISC (poczenie Boeinga, Rockwella iExxona) oraz IMI
(Intel-Microsoft-IBM). W wyniku intensywnego lobbingu megakorporacje uzyskay status podmiotw prawa midzynarodowego.

11

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Postp naukowotechniczny
Pocztek nowego wieku przynis ogromny rozwj technologii
cyfrowej i sieci komputerowych. Internet awansowa do roli globalnego medium, kreujc z sukcesem wizj wiata bez granic.
Powstanie i wdroenie standardu AkTV rewolucyjnego poczenia telewizji, telefonii isieci informatycznej odmienio wiat. Sie
staa si gwnym rodkiem zdalnej komunikacji, czc wszystkich
i wszystko: zespoy naukowe, korporacje, zwykych ludzi. Postp
wtechnologii przetwarzania informacji umoliwi stworzenie pierwszych systemw eksperckich pierwszy znich, HeronI(obwoany
natychmiast przez media sztuczn inteligencj), powsta w2002r.
Dziki rozwojowi mikrotroniki wszechobecne komputery zmniejszay si, aich wydajno rosa. Upowszechnienie dostpu do sieci
ikomputerw umoliwio wirtualizacj operacji finansowych istopniowy zanik fizycznych pienidzy, tzw. gotwki. Pierwsz w peni
elektroniczn walut zosta dolar amerykaski.
Rozwj techniki nie ogranicza si do technologii obliczeniowych wpierwszych dwch dekadach XXI wieku opracowano szereg nowych materiaw bdcych dzi elementami codziennego
ycia. W tym okresie powstay plastiki biodegradowalne (rozkadajce si bez ladu wpi lat, anie siedemdziesit) czy polimery
o zmiennym kolorze. Wdroono take metody przemysowej produkcji fullerenw i arachnowkien, uywanych dzi praktycznie
wszdzie, gdzie potrzebna jest dua wytrzymao mechaniczna.
Na przykad wkamizelkach kuloodpornych.
KissKissBangBang, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Jednak najwikszy postp dokona si w technologiach medycznych. Rozwj transplantologii umoliwi przeszczepy w zasadzie dowolnych organw oprcz centralnego ukadu nerwowego,
anowoczesna kriogenika pozwala przechowywa tkanki do przeszczepw niemal dowolnie dugo. W 2005 r. miao miejsce pierwsze udane klonowanie czowieka. Medycyna znalaza remedia na
znaczn cz chorb poza AIDS irakiem wikszo staa si ju
wyleczalna.
Tak, poza AIDS, rakiem, wci nowymi szczepamiodpornymi na antybiotyki,
TroisiemmemChowem, zespoem Dujarda iinnymichorobami prionowymi... Skd
oni to wzili, zulotek AustraliTech Pharmaceuticals?
Doktor Potwr, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

12

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Genetyka i inynieria genetyczna pozwalay przewidywa


prawdopodobiestwo wystpienia chorb dziedzicznych u dzieci,
tworzy transgeniczne, odporne na trudne warunki roliny, prowadzono take pierwsze prace nad terapi genow na obcionych dziedzicznie zarodkach. Dostp do nowoczesnych technologii medycznych ograniczay jednak ich koszty. Wydatki na opiek
zdrowotn stanowiy znaczc icoraz wiksz cz budetw
zarwno pastw, jak izwykych ludzi.

Podbj kosmosu
Pocztek XXI wieku to take wzrost zainteresowania przestrzeni
kosmiczn. Postp technologiczny sprawi, e eksploracja kosmosu
przestaa by horrendalnie drogim przedsiwziciem dostpnym
dla bogatych krajw. Do gry mogy wczy si korporacje ibogacze.
Pierwsze suborbitalne loty komercyjne wywiozy dnych wrae
turystw ponad atmosfer. Ukoczona w2008r. midzynarodowa
naukowa stacja orbitalna Alfa udostpnia miejsca wszystkim, ktrzy byli wstanie zapaci niebagateln kwot za pobyt. Wkrtce na
orbicie powsta pierwszy kosmiczny hotel brytyjskie konsorcjum
ukoczyo w2010r. stacj Brightstar.
Wkosmos pchay ludzi nie tylko ciekawo idza przygody.
Istotn przyczyn wzrostu zainteresowania byo take zagroenie
trajektoria odkrytej uschyku XX wieku asteroidy Apophis przebiegaa niebezpiecznie blisko Ziemi, groc kolizj w2036r. Celem
rozpocztego w2009r. programu Thor byo odchylenie Apophis
z potencjalnie niebezpiecznej orbity. Bezzaogowa misja bdca
wsplnym dzieem NASA i kilku korporacji miaa nieoczekiwany
wynik asteroida wesza na sta orbit wok Ziemi.
Nieoczekiwany? Bez artw. Odchylenie asteroidy jest orzd wielkoci mniej
skomplikowane technicznie ni precyzyjne osadzenie jej na nowej, ustalonej
zgry orbicie. Nawet tak ekscentrycznej jak obecna orbita Apophis. To musiao
by zaplanowane od pocztku pytanie tylko, czy przez NASA, czy przez RISC.
Syn Hermaszewskiego, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Sytuacja zostaa szybko wykorzystana przez koncern RISC


powstay z firm stojcych za projektem Thor wkrtce na
powierzchni asteroidy osadzono automatyczn przetwrni mineraw. Staa si ona rdem tanich materiaw budowlanych
dla stacji kosmicznych. Posuyy one midzy innymi do budowy
bazy naukowej na Ksiycu. Prcz kosmicznego hotelu istacji Alfa

13

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

powstao take kilka innych stacji, gwnie badawczych. Oczywicie


nieprzerwanie umieszczano na orbicie wci nowe satelity, przede
wszystkim telekomunikacyjne.
Atake szpiegowskie i podobno bojowe. Plotka gosi, e Izrael umieci na
staej niskiej orbicie przynajmniej parnacie swoich gowic atomowych, gotowych
do zdeorbitowania prosto nagwne miasta Ligi Muzumaskiej.
anonimowa wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Symptomy iprzyczyny kryzysuepoki


Lata Sprawiedliwego Rozwoju to nazwa nadana mocno na
wyrost przez historykw wspczesnych. Wrzeczywistoci sprawiedliwy rozwj by raczej pobonym yczeniem. Postpujcy
wzrost poziomu ycia wkrajach rozwijajcych si zaspokaja jedynie elementarne potrzeby: dostp do wody, ywnoci ischronienia
ai to nie zawsze. Na caym wiecie, take wkrajach dobrobytu,
zauwaalne byo rosnce rozwarstwienie spoeczestw. Pogbiaa
si przepa midzy yjcymi w luksusie przedstawicielami klas
wyszych aprbujc wiza koniec zkocem klas nisz. Przedstawiciele elit najlepiej wyksztaceni, dowiadczeni, dysponujcy
kapitaem i poparciem lobbystw praktycznie zmonopolizowali
dostp do wadzy. Polityka wrozwinitych, demokratycznych pastwach wiata upodobnia si do anglosaskiego systemu dwupartyjnego, co cztery lata dajc spoeczestwom wybr midzy dwoma
prawie identycznymi kandydatami prezentujcymi prawie identyczne programy. Roso rozczarowanie demokracj i przekonanie
oniemoliwoci przeprowadzenia zmian metodami politycznymi.
Napicie roso take w stosunkach midzy pracownikami
a wielkimi koncernami amicymi niejednokrotnie prawa zatrudnionych. Przenoszenie stanowisk pracy do tanich krajw iwywoane tym redukcje powikszay rzesze bezrobotnych. Wpogoni za
zyskiem korporacje wykorzystyway wszelkie metody minimalizowania kosztw wasnych, unikajc odpowiedzialnoci dziki matactwom ikruczkom prawnym. Coraz czstsze byy te starcia midzy
korporacjami szpiegostwo przemysowe, sabotae ikompromitujce przecieki do prasy staway si powoli norm. Zabezpieczajce
si przed takimi dziaaniami firmy inwestoway wochron swoich
siedzib, stawianych na poaciach wydzierawionego iw przypadku
megakorporacji coraz czciej eksterytorialnego terenu. Pojawiy
si firmy oferujce kompleksowe rozwizania bezpieczestwa,
czyli wistocie korporacyjne siy paramilitarne do wynajcia.

14

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Kolejn przyczyn niechci wobec korporacji by ich intensywny lobbing wsprawie praw patentowych idotyczcych wasnoci intelektualnej. Bronic si przed plag piractwa iinnych narusze praw autorskich, korporacje day poszerzenia zakresu obowizywania prawa autorskiego ipatentowego oraz forsoway wprowadzenie mechanizmw utrudniajcych naruszanie prawa wasnoci intelektualnej. Mechanizmy takie wprowadzono wkilku krajach
i wprawdzie ograniczyy one liczb przypadkw kradziey dbr
intelektualnych, jednak wrd legalnych uytkownikw nie cieszyy
si popularnoci ze wzgldu na niewygody, jakie powodoway.
Fak, ale bekot! Aco zpatentami namodyfikacje genetyczne, wwyniku ktrych
masz do wyboru albo mie dzieckozzespoem Downa, albo zawierajce
opatentowany materia bdcy wasnoci firmy Monsanto? Acozlekami
powstrzymujcymi rozwj AIDS, na ktre sta p procenta chorych wAfryce,
bo Pfizer-Genetek sprzedaje tylko swoje, opatentowane, iciga producentw
lekw generycznych? Acozochron wasnoci intelektualnej, dziki ktrej
przedwejciem do kina ci przewietlaj, eby na pewno nie przemyci
telefonu, ktrym na pewno chcesz nagra film? Tomaj by niewygody?
Chyba ich --wycite przez moderatora-MickeyIsPublicDomain, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Konflikty etniczne ireligijne, wrogo krajw biednego Poudnia do zindustrializowanej, bogatej Pnocy, ogromne niezadowolenie spoeczne czynniki te spowodoway wzrost znaczenia
ruchw ekstremistycznych i rozmaitych dziwacznych ugrupowa
politycznych. Wszelkiej maci ekstremici, lewacy iislamici sigali
po urozmaicone rodki wyrazu od stosunkowo niegronych manifestw politycznych w Internecie a po zamachy terrorystyczne,
czsto skutkujce tysimi ofiar. Zamachy zkolei powodoway nasilenie pastwowej kontroli nad obywatelami, co wpastwach demokratycznych dodatkowo rozpalao niepokoje spoeczne.
Lata Sprawiedliwego Rozwoju nie byy okresem sielanki, stay
si jednak czasem ciepo wspominanym przez pokolenie, ktre
zmierzyo si zwojn totaln, rozpacz ichaosem. Dla wielu ludzi
bd minionym ina wp zapomnianym zotym wiekiem.

15

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Wojna zObcymi (2018-2025)


Nie rozumiemy Obcych. Ich brak konsekwentnej strategii
iniezrozumiae posunicia spdzaj nam sen zpowiek. Bg
tylko wie, czy niszczc ostatniego najedc naprawd obronimy nasz
wiat. By moe ta wojna jest przegrana od samego pocztku. Gramy
wgr, ktrej zasad kompletnie nie rozumiemy.
gen. William S. Mullahey, dowdca Armii Terraskiej na obszarze
Ameryki Pnocnej, wypowied na krtko przed degradacj
isamobjstwem
wiat od poowy XX wieku mia do czynienia zrelacjami na temat
niewyjanionych zjawisk okrelanych wsplnym mianem UFO Niezidentyfikowanych Obiektw Latajcych. Zagadnienie UFO spychano na margines, skadajc je na karb zudze optycznych, mistyfikacji imasowych histerii. Trudno byo uwierzy wmoliwo pokonania midzygwiezdnych odlegoci przez zaawansowan cywilizacj, mao prawdopodobne wydawao si zgaszane przez naocznych wiadkw znaczne podobiestwo Obcych do ludzi. Niegodne
uwagi byy take rewelacje podejrzanej proweniencji badaczy
goszcych, e kontakty midzy pozaziemsk inteligencj amieszkacami naszej planety trwaj od dawna. Te rozsdne wyjanienia
zaamay si wobec niezaprzeczalnego, namacalnego, wrogiego
kontaktu zObcymi.
Przecie wszystkie te mao prawdopodobne tezy sprawdziy si wpraktyce.
Obcy przybyli zinnego ukadu gwiezdnego. Obcy byli znaczco podobni do ludzi.
Cowicej niektre relacje zlat pidziesitych najwyraniej opisuj znanego
nam Wroga. Zastanawiajce, nie? Ale bardziej zastanawia mnie, dlaczego ED si
tym nieinteresowaa.
Hangar 18, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Interesowaa. Poczytaj sobie oDziale Studiw iAnaliz jeli uda ci si onim
cokolwiek znale.
anonimowa wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Pierwszy kontakt. Panika


Dnia 22 czerwca 2018 r. wiatowe media poday wiadomo outracie kontaktu radiowego zbaz naukow na Ksiycu.
22 czerwca. Letnie przesilenie. Zbiegokolicznoci?
Moonite, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

16

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Wysany ze stacji Alfa pojazd bezzaogowy na krtko przed


utrat cznoci przekaza obrazy instalacji startych zpowierzchni
Ksiyca. Pocztkowo jedynym komentarzem do prezentowanych
waktywizji zdj byy wypowiedzi ekspertw na temat roju meteorw, ktry mia kompletnie zniszczy baz. Przeoczenie roju przez
satelity systemu NEAR-Shield pomijano milczeniem. Przez sieciowe
tabloidy przewino si kilka sensacyjnych artykuw obarczajcych odpowiedzialnoci za zniszczenie bazy tajemnicz pozaziemsk cywilizacj. Miaa ona jakoby rozpocz tym aktem kampani
eksterminacji Ziemian, ktr poprzedzio blisko siedemdziesit lat
rozpoznania. Artykuy te stay si wiele lat pniej obiektem zainteresowania historykw.
Inie tylko historykw ale podobno nikomu nieudao si odnale autorwtych
artykuw. Nawet EarthDefense.
anonimowa wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

29 czerwca satelita NEAR-Shield zarejestrowa nadlatujce


zza orbity Marsa manewrujce obiekty rozmiaru planetoid. 2 lipca
obiekty dotary wpoblie Ziemi izaatakoway. Ich celami byy stacje kosmiczne Alfa, niedokoczone osiedle Settler ikilkaset satelitw telekomunikacyjnych. Po ataku obiekty oddaliy si wkierunku
Pasa Asteroid. wiat wpad w panik. Domoroli prorocy wieszczyli koniec wiata, astrolodzy przepowiadali nieuniknion zagad
wynik zkoniunkcji planet, cyniczni oszuci inacigacze zarabiali
krocie na schronach przeciw kosmitom iinnych cudownych receptach, kocioy pkay wszwach od przeraonych wiernych, akostnice od samobjcw. Szerzyo si przekonanie onieuchronnoci
zniszczenia Ziemi przez zaawansowanych technologicznie Obcych.
cznie ofiar rozpaczliwej paniki pado niemal trzy miliony ludzi.

Mobilizacja. Pierwszy rok wojny


Na szczcie znaleli si ludzie, ktrzy byli wstanie nakoni ludzko do mobilizacji. Jednym znich by zastpca sekretarza generalnego ONZ, Eliasz Levi Barbane. Wordziu wzywa ludzko do zjednoczenia, porzucenia swarw w imi wyszego celu i wsplnego
wysiku dla ocalenia caej rasy przed zagad. Bezporednim efektem dramatycznego apelu Barbanea byo przekazanie pod tymczasow kuratel ONZ satelitw bojowych.
Skd si wziy te satelity, hmm? Oile pamitam, w2018 roku ukad ozakazie
militaryzacji przestrzeni kosmicznej byjak najbardziej wmocy.
Or Tillery, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

17

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Ich pospieszne zrekalibrowanie pozwolio na zapewnienie


Ziemi przynajmniej podstawowych rodkw obronnych. Inne apele
Barbanea, wszczeglnoci ten okoniecznoci powszechnego podporzdkowania si decyzjom ONZ, spotkay si zmieszanym przyjciem. Nie wszystkie pastwa zgodziy si na czciowe zawieszenie
suwerennoci, o ktrym mwi Barbane, cho wszystkie zadeklaroway gotowo poparcia inicjatyw ONZ. Ta byskawicznie reformujca si organizacja okazaa si jedynym ciaem ponadpastwowym, ktre zachowao minimum zdrowego rozsdku.
Co jest do dziwne, jak si nad tym zastanowi. Przed Wojn ONZ bya kkiem
dyskusyjnym generujcym raczej ignorowane rezolucje. Nie bya instytucj ani
zbytnio szanowan, ani zbytnio skuteczn. Apotem pojawiaj si Obcy inagle
okazuje si, e tylko ONZ jest wstanie jakkolwiek znale si wtej sytuacji. Nie
ebym narzeka alternatywa byaby gorsza ale tak sobie po prostu myl.
Czyby kto wiedzia wczeniej?
not me, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Do obrony Ziemi niezbdna bya armia, do ktrej nabr ONZ


zacza prowadzi na caym wiecie. Ochotnikw nie brakowao, od
kiedy wraz zpocztkiem rajdw Obcych na osiedla ludzkie wojna
przeniosa si zkosmosu na prg kadego domu. Prcz zorganizowanych jednostek przekazanych przez chtne do wsppracy rzdy,
ONZ wcielaa do armii kadego, kto nadawa si na onierza. Powoli
powstawaa pierwsza armia wiatowa, nazwana Armi Terrask.
Zpozostaych ochotnikw stworzono Korpus Pomocniczy, ktrego
zadaniem byy: produkcja przemysowa, ratowanie rannych, usuwanie zniszcze oraz budowa domw iumocnie. Na czele Armii Terraskiej stan genera Sebastian deVries, tytuowany Strategiem.
Po zniszczeniu wikszoci satelitw zwiadowczych ibojowych
Obcy rozpoczli ataki na caej planecie, pustoszc prowincje, porywajc i mordujc ludzi tysicami, wyludniajc setki wsi i maych
miasteczek. Mimo niesychanego okruciestwa Obcy nie uyli ani
razu broni masowego raenia, nie sprowadzili te na kurs kolizyjny
Apophis ani innego asteroidu. Wswych morderczych rajdach Obcy
zwykle omijali te due miasta. Analitycy ONZ nie znaleli nigdy
wyjanienia takiego zachowania Najedcw, oparli jednak na
nim strategi obronn dla Ziemi. Strategia ta, nazwana Doktryn
Skupienia, zakadaa przesiedlenie ludnoci globu z bezbronnych,
systematycznie niszczonych osad i miasteczek do wielkich miast,
ktre miay zosta podzielone na niezalene strefy. Kada ztakich
stref miaa by wyposaona we wasne rezerwowe zasilanie, szpital, ujcie wody pitnej, policj i suby porzdkowe oraz garnizon
Armii Terraskiej. Proponowan liczebnoci strefy mia by milion

18

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

ludzi. Taki podzia miast mia uatwi ich obron wwypadku ataku
Obcych, utrudni przemieszczanie si Wroga po miecie iusprawni
usuwanie szkd po ataku. Doktryna Skupienia spotkaa si pocztkowo ze znacznym oporem zarwno ze strony rzdw, jak i zwykych obywateli. Jednak szybko stao si jasne, e poza miastami
szanse przetrwania ataku s praktycznie zerowe. Ludzko gromadzia si zatem pospiesznie wkilku tysicach stref miejskich czcych si wkilku miejscach globu wmrowiska megapolis.
Mieszkacw wsi, miast, miasteczek przesiedlano dostref miejskich, nakazujc im
pozostawienie niemal caego dobytku. Za dorobek caego ycia wypacano mniej
lub bardziej symboliczne odszkodowania. Realizacja Doktryny Skupienia staa
si przykrywk dla niezliczonej liczby przewaw ikantw, zmieniajc miliony
ludzi wndzarzy nautrzymaniu pastwa.
Wydziedziczony, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Wdroenie Doktryny Skupienia nie przebiegao rwnomiernie na caym wiecie, wwielu krajach nie zostao wzasadzie nigdy
ukoczone, jednak do 2022r. wiat przybra posta znan nam dzi
80proc. populacji Ziemi mieszkao w samodzielnych strefach
miejskich, wmaych, pastwowych mieszkankach. Dla wielu milionw ludzi by to znaczny awans c ywilizacyjny znikna plaga miast
Trzeciego wiata, czyli rozcigajce si na dziesitki kilometrw
slumsy pozbawione podstawowych zdobyczy cywilizacji.
Tak, za to wslumsy zmieniy si dzielnice mrwkowcw. Przekwaterowanie
rodziny ze slumsw nie zmieni jej automatycznie wprzestrzegajcych prawa
mieszczan.
RobotSociologist, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Przestrzeganie prawa iutrzymywanie spokoju zapewniaa za to darmowa
neuroizotropina, rozdawana podczas Wojny zadarmo. Jak mylisz, czemu
przecitny czowiek niewiele pamita ztamtych czasw? Bo nonstop chodzi
otumaniony rodkami uspokajajcymi.
Marcin Luter Krl, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Adziwi ci to?
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Prcz megamiast jedynymi osiedlami chronionymi przez


Armi Terrask byy enklawy produkcyjne kopalnie surowcw,
farmy i fabryki. Niewielka liczba ludzi odmwia przeniesienia si
do miast ienklaw, postanawiajc przeczeka wojn na wasn rk.
Niewiele ztych osiedli przetrwao.

19

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Powstanie Earth Defense


Szybko stao si jasne, e Armia Terraska ledwo radzi sobie
z obron, z trudem stawiajc czoo Najedcom atakujcym
enklawy imiasta. Doktryna Skupienia zdaa egzamin, jednak Obcy
dysponowali przewag mobilnoci icoraz lepiej dostosowywali si
do walki na planecie. Armia Terraska nie bya wstanie podejmowa adnych dziaa zaczepnych. Prcz tego korporacje, ktrych
instytutom badawczym zlecono badanie pozaziemskiej technologii, zaczy roci sobie prawo do wynikw bada i oczekiwa
sowitych opat za moliwo korzystania znich. Konieczne stao si
utworzenie instytucji, ktrej zadaniem bdzie gromadzenie wiedzy
oObcych iich technologii, apniej wykorzystanie jej do przejcia
inicjatywy strategicznej iwygrania wojny. Organizacja ta, nazwana
Earth Defense, powstaa wgrudniu 2019r.
S tacy, ktrzy mwi, e istniaa ju wczeniej aw2019po prostu si ujawnia.
Hangar 18, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Fakt jej utworzenia nie zosta utajniony, cile tajne natomiast


byy wszystkie dane dotyczce pooenia baz iwewntrznej organizacji instytucji. Earth Defense, dziecko Stratega de Vriesa, skadaa
si ze stu tysicy starannie wyselekcjonowanych ludzi, z ktrych
mniej wicej jedn trzeci stanowili onierze, reszt za inynierowie, naukowcy i personel pomocniczy. Z czasem liczebno ED
rosa, pod koniec Wojny osigajc niemal milion ludzi.
Jednym zpododdziaw ED bya legendarna Kompania Omega, ktr utworzono
zludziobdarzonych ladowymi chocia zdolnociamiparapsychicznymi. Na
pocztku nie byo mowy oszkoleniu psi-aktywnych, caa jednostkabya zreszt
mocno eksperymentalna, projekt nabra jednak skrzyde po odkryciu, e Wrg
posuguje si psionik ima ten temat rozpracowany.
Bibliotekarz, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Stworzenie Earth Defense byo przeomowym momentem


w dziejach wojny. Od tej pory zamiast wycznie si broni, siy
Ziemi zaczy oddawa ciosy.

Walki wlatach 2020-2022


Pocztkowo straty Earth Defense byy ogromne, szczeglnie wrd
pilotw myliwcw aeroorbitalnych, ktre miay przechwytywa
pojazdy Wroga. Ci, ktrzy przeyli, nabierali jednak dowiadczenia, za laboratoria ED prowadziy badania na artefaktach Obcych

20

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

przechwyconych przez Armi Terrask iwasne jednostki bojowe.


Wynikiem tych bada bya wiedza o budowie i moliwociach
sprztu Najedcw, a take nowe rodzaje broni i wyposaenia.
Wiedz dzielono si z regularnymi jednostkami AT, ale dostp do
technologii Obcych miaa wycznie ED.
W 2021 r. odkryto pierwsz baz Obcych na Ziemi, a w niej
dowody na manipulacje genetyczne przeprowadzane na ludziach
oraz obecno agentw Wroga wrd mieszkacw Ziemi. Nie
pozostao nic innego, jak uszczelni granice midzy strefami miejskimi, aprzekraczajcych poddawa baterii pospiesznie opracowanych testw.
Popiesznie opracowanych icakowicie nieskutecznych. Niedo, e sklecone
naprdce przez ED testy byy wzasadzie bezwartociowe, towdodatku
prominenci ioficjele byli znich wyczeni akto si lepiej nadaje na agenta?
Nielincze byy problemem, tylko to, ezlinczowano nie tych, cotrzeba.
100% Czowiek, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Plotki oinfiltracji spoeczestw przez agentw Obcych wywoay panik. Samosdy na dziwakach, odmiecach, kalekach ialbinosach stay si nagminne. Wielu ludzi ze skazami genetycznymi
zlinczowano, czsto na mier zrk tumu skazywa zaledwie niecodzienny kolor oczu. Ludzie rozadowywali strach i bezsilno
wjedyny znany sposb agresj. Echa tego okruciestwa istrachu
wracay jeszcze przez dziesiciolecia.
Strategia wsppracy i podziau kompetencji midzy Earth
Defense iArmi Terrask przynosia owoce. Liczba atakw Wroga
co prawda rosa, ale ich skuteczno malaa. Tam, gdzie instytucje
publiczne zorganizoway si wok sztabu isi logistycznych regimentw terraskich, jasno podzielone kompetencje isprawna komunikacja podnosiy skuteczno zarwno obrony, jak iodbudowy.
Tak, tak, regiment Armii Terraskiej gwarancj sprawnego dziaania, pokoju
ibezpieczestwa. Ciekaw tylko jestem, czemu autorzy zapomnieli wspomnie,
e ta organizacja wok sztabu isi logistycznych oznaczaa wojskow cenzur,
nadzr globalnego systemu ewidencji ludnoci, przymusowy dryl Obrony Cywilnej
co dnia, praktyczn likwidacj samorzdw, godzin policyjn...
Legalny, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Abrak organizacji wok sztabu isi logistycznych przewanie oznacza spory
midzy wojskowymi icywilami, wiksz znacznie liczb ofiar wprzypadku
ataku Obcych, limaczce si usuwanie zniszcze iwiksz przestpczo,
bolokalna policja spychaa utrzymanie porzdku na AT. Co by wola?
RobotSociologist, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

21

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Wstyczniu 2022r. siy Earth Defense przeprowadziy kampani zmasowanych atakw na bazy Obcych na Ziemi. Cz baz przejto izabezpieczono, zyskujc dostp do ogromnej liczby artefaktw; cz zniszczono lub ciko uszkodzono. Kampania ta utrudnia Wrogowi dziaanie na Ziemi i bya pocztkiem koca wojny.
Oddziay ED uniemoliwiay odbudow baz przeciwnika, lokalizoway iniszczyy nowe, tworzc jednoczenie tarcz satelitw bojowych wok naszej planety. Pod koniec 2022r. wojna wesza wfaz
kocow walki od tego momentu toczyy si wycznie w przestrzeni kosmicznej.

Koniec Wojny zObcymi. Pocztek Lat Chaosu


(20232025)
Ostatnie dwa lata Wojny to coraz rzadsze walki ze znajdujcym
si w odwrocie Najedc. Oparte na technologii Wroga pojazdy
kosmiczne ED wyszukiway i niszczyy rozsiane w Pasie Asteroid
bazy Obcych.
Wojna zmienia Ziemi nie do poznania. Ogromna wikszo ludzkoci zamieszkiwaa pospiesznie rozbudowane, zatoczone miasta, wktrych wadz sprawowali przewanie wojskowi
dowdcy regimentw AT. Spokj wstrefach miejskich utrzymywany
by za pomoc rozdawanych za darmo rodkw psychotropowych,
a gdy one zawiody take si. Nieliczne gosy politykw domagajcych si zakoczenia globalnego stanu wyjtkowego iprzywrcenia demokracji napotykay na mur niechci generalicji AT. Armia
gotowa bya odda wadz dopiero po zaegnaniu zagroenia ze
strony Obcych.
Ajak tu zaegna zagroenie, skoro ED do koca wojny nie ustalia, skd
waciwie przybyli Obcy? Jeeli niewiemy,skd s, dlaczego nas najechali
ani czy jest ich wicej, jak mona mwi ozakoczeniu stanu wyjtkowego?
Wygodne.
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Trwajca siedem lat Wojna zObcymi pochona trzysta milionw


ofiar zabitych, rannych, zaginionych.

22

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Lata Chaosu (2023-28)


Lata Chaosu zniszczyy marzenia ludzkoci ojednoci,
wzajemnym szacunku, wsplnym rozwizywaniu globalnych
problemw. Ziemianie od wiekw dla rozwoju swej cywilizacji
potrzebowali wojny lub groby unicestwienia. Dodzi nic si nie
zmienio.
Ron Nakayama, prezydent Austronezji, przemwienie z2038 r.
Trudno o obiektywny opis tego, co dotkno ludzko w kocu
pierwszego wierwiecza XXIwieku. Nie ma spjnego, jasnego
wytumaczenia dla masowego szalestwa, ktre opanowao wtedy
wiat. Trudno jest zrozumie zachowania ludzi, jeeli nie przeyo
si tych lat. Nie s znane dokadne straty poniesione przez ca
ludzko. Pewne jest jednak, e nigdy jeszcze cywilizacja na wiecie
nie bya tak bliska zagady.

Wielki Dihad (20232025)


Za pocztek Wielkiego Dihadu powszechnie uznaje si przemwienie Amina ibn Abd Allaha, zwanego Mahdim lub Pieczci Prorokw,
wygoszone 19 lipca 2023 r.
Piecz Prorokw? Soce Karpat, geniusz wszechczasw, te sprawy?
elazny Karze, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Nie szyd. Piecz Prorokw to tytu Proroka Mahometa (niech go Bg bogosawi
i zachowa wpokoju), ktry ibn Abd Allah sobie uzurpowa. Takizniego mahdi, jak i
ze mnie.
Rabzouz, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Co z ciebie za muslim, skoro wtpisz w Mahdiego?
elazny Karze, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Podpuszczasz mnie, ale odpowiem: prawowierny. Niewierz, e Amin ibn Abd
Allah by prorokiem, ostatnim ani jakimkolwiek: uwaam e by figurantem,
usadzonym na czele Kalifatu przez machinacje ktrej z wpywowych grup
imamw. Uwaam, ejeli przysugiwa mu jakikolwiek tytu, toal-Masi adDajjal,
faszywy mesjasz.
Rabzouz, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Adresowana do wszystkich muzumanw mowa wzywaa wiernych


do odrzucenia pokory i do witej wojny o nawrcenie caego wiata
na islam. Reakcj na powtarzane dzie w dzie wezwania imama

23

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

byy muzumaskie rewolty we wszystkich krajach Afryki, wktrych


wyznawcy islamu byli przynajmniej znaczc mniejszoci. Ugrupowania muzumaskie przejy wadz wwikszoci pastw pnocnej Afryki. Pastwa te przyczyy si do Ligi Muzumaskiej, ktra
zmienia nazw na Wielki Kalifat Arabski. Jednoczenie zrewoltami
wAfryce islamskie bojwki rozpoczy kampani terroru wAmeryce
Pnocnej iUnii Europejskiej. Chaos powikszay bratobjcze walki
wewntrz jednostek wojskowych, gdy muzumanie stanowicy
do liczn mniejszo zarwno w Unii Europejskiej, jak i w Ameryce Pnocnej wymierzyli bro wkolegw innego wyznania.
Wadze Kalifatu wysuny dania oddania im kontroli nad ziemiami, na ktrych yj muzumanie wtym czci Europy, poow
Afryki iIndii oraz jedn zprowincji Chin. Mediacja mw stanu nie
przyniosa efektu. Mimo e Wojna zObcymi de facto jeszcze trwaa,
nikt nie zwraca uwagi na informacje o kolejnych potyczkach ED.
Nadchodzia IIIWojna wiatowa.
Pierwszym celem muzumaskich wojsk sta si Izrael. Wikszo ludnoci pastwa skupiona bya w Jerozolimie, gdzie znajdowao si take kilka milionw ochotnikw cignitych zcaego
wiata wezwaniami izraelskiego rzdu. cznie wmiecie przebywao blisko dwanacie milionw ludzi. Wnocy z28 na 29 grudnia
2023r. Pastwo Izrael przestao istnie Jerozolima zostaa unicestwiona potnym uderzeniem atomowym Kalifatu.
Zgrabna teoria, tylko ma jedn, hehe, wielk dziur. Owszem, po Jerozolimie
zosta wielki, radioaktywny krater. Tyle e nie ma nawet skrawka dowodu na
jakikolwiek wybuch jdrowy. aden satelita nie zarejestrowa bysku, aden
sejsmograf nie odnotowa wstrzsu amusiay by nieze, bodo zrobienia takiego
krateru trzeba kilkudziesiciu megaton mocy. Noipowiedzcie, czemu Kalifat
wyda swoje owiadczenie dopiero dwa dni pniej? Cokolwiek si stao tonie
by wybuch atomowy.
Midnight Sun, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Chyba zapomniae wzi dzi leki, kolego.
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Zanim przeraony ioburzony wiat zareagowa, muzumanie uczynili nastpny krok. 1 stycznia 2024 r. wojska Kalifatu uderzyy na
Iran iAzerbejdan. Wpastwach tych przewaaa szyicka odmiana
islamu, ktr sunnicki Kalifat zamierza z etrze zpowierzchni ziemi.
Po niezwykle krwawej dwudziestodniowej kampanii zwyciskie
wojska rozpoczy zorganizowan kampani masowych mordw.
Ocenia si, e zgino okoo dwudziestu milionw ludzi. Gdy wojska ibn Alego uderzyy na Kazachstan, jasne stao si, e wezwania

24

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

do wiatowego dihadu nie byy czczymi sowami. Obron armii


Kazachstanu wspary lokalne garnizony AT, wkrtce wzmocnione
posikami. Kazachstan nie upad, ale walki w tym rejonie nigdy
zupenie nie ustay, toczc si ze zmiennym nasileniem w miar
zmian liczebnoci wojsk obu stron. Kocio Kaukaski, jak wkrtce
nazwano ten rejon, jest dzi doszcztnie zdewastowany jedyne
osiedla na jego terenie to enklawy produkcyjne korporacji, ktre
usiuj eksploatowa tamtejsze bogate zoa mineralne.

Kampania indyjska

Rwnoczenie zatakiem na Kazachstan ruszya ofensywa na wschd


na Indie. Wojska Kalifatu, wspierane muzumaskimi ochotnikami
zEuropy, Pakistanu iAfganistanu, zajy Kaszmir ipary dalej, zdobywajc kolejne miasta.
Acywilom zpodbitych terenw dajc prosty wybr przejcie na islam albo
mier. Nie wiadomo dokadnie, iluludzi wtedy wymordowano, ale rzeki
spyway krwi.
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Ofensywa Kalifatu zostaa powstrzymana dopiero uderzeniem atomowym. Wadze Indii podjy decyzj ozastosowaniu broni jdrowej na zapleczu frontu, niszczc rezerwy, odwody, sieci zaopatrzenia, komunikacji i dowodzenia. Uderzenie uczynio dwie przygraniczne prowincje Indii niezdatnymi do zamieszkania. Kalifat odpowiedzia strategicznym uderzeniem jdrowym wymierzonym wnajwiksze miasta Indii New Delhi, Bombaj, Kalkut, Madras iJaipur.
Na granicy Indii idawnego Pakistanu jest teraz teren nazywany Szklan
Pustyni to wielokilometrowy obszar szkliwa stopionego atomowym ogniem.
Cae pogranicze wzasadzie nie nadaje si do zamieszkania. New Delhi, Bombaj
iKalkuta tam, gdzie rakiety si przedary zostay praktycznie zmiecione
zpowierzchni ziemi, aich ruiny opuszczone. Wwyniku tych uderze zgino
prawie 100 mln ludzi od wybuchw, choroby popromiennej, godu, epidemii...
Takwyglda ograniczona wymianajdrowa.
Hammerzeit, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Sto milionw ofiar to czna liczba ofiar caej kampanii indyjskiej, liczc wszystkie
strony konfliktu, razem zrannymi, zaginionymi izhinduskimi szacunkowymi
stratami ktrezreszt s powszechnie uwaane za bardzo mocno zawyone.
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

25

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Indie wsplnie zChinami opanoway muzumaskie powstanie wBangladeszu, po czym wsplnie zIndonezj ktra popara
wiatowy dihad tylko werbalnie dokonay rozbioru ziem Indochin.

Walki wAfryce

Armia Kalifatu wAfryce ruszya na poudnie, podbijajc pastwo za


pastwem. Opr stawia dopiero naprdce sklecona Koalicja Wolnych Narodw Afryki. Po cikich walkach na sawannach iwdungli
Armia Proroka utkna na wysokoci pitego rwnolenika iWielkich Jezior Afrykaskich. Dziaania partyzanckie, cikie warunki klimatyczne iterenowe oraz wroga ludno cywilna wspieray wysiki
obronne. Twardy opr wkrtce zniechci najwysze dowdztwo
Armii Kalifatu do prb przeamania linii obronnej Koalicji, zwaszcza
e zasoby byy potrzebne do zbliajcej si ofensywy europejskiej.
Skuteczna obrona zmienia Koalicj z pospiesznie organizowanego sojuszu obronnego w zwizek narodw, ktre wsplnie
stawiy czoo bezlitosnym wrogom. Wola przetrwania zamienia si
wwol samostanowienia na afrykaskiej ziemi powstao pierwsze
pastwo ogranicach nienarzuconych przez kolonialne ukady.

Ofensywa Wielkanocna

Wkwietniu 2024r. wojska Wielkiego Kalifatu Arabskiego uderzyy na


Europ. Muzumaskie oddziay ruszyy jednoczenie przez Turcj
na Bakany, przez Gibraltar na Hiszpani iprzez Morze rdziemne
na Pwysep Apeniski, Sycyli, Sardyni i Korsyk. Atak na Wochy by najwikszym desantem morskim whistorii, znacznie przewyszajcym skal ldowanie wNormandii wczasie drugiej wojny
wiatowej. Wojska Kalifatu poniosy straszliwe straty lotnictwo
Eurokorpusu zdobyo iutrzymao przewag wpowietrzu, po czym
wykorzystao j do zdziesitkowania floty desantowej. Wyniszczona
jeszcze przed ldowaniem Armia Rijah zdoaa wyldowa wpoudniowych Woszech i ruszy na Rzym. Spowodowao to ewakuacj Watykanu papie wraz zczci zabytkw Stolicy Piotrowej
przenis si do Cork wIrlandii. Muzumaskie oddziay dotary na
przedmiecia Wiecznego Miasta, ale gwne siy zostay powstrzymane iniedugo potem zniszczone.
Owiele gorzej sytuacja wygldaa wHiszpanii. Zachodni Front
utrzyma si krtko armie Hiszpanii i Portugalii zostay wkrtce
rozbite, a regimenty AT nie zdoay utworzy spjnej linii obrony
w Pirenejach. Francuzom wspieranym przez AT i brytyjski korpus
ekspedycyjny nie udao si powstrzyma Armii al-Bad pod Bordeaux. Nie wiadomo, jak wygldaaby dzi mapa Europy, gdyby
nie konflikt w dowdztwie wojsk Kalifatu. Szlachta i krewni krla
Maroka dali dla siebie wikszej roli woperacji dowodzonej przez

26

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Palestyczykw. Ktnie zahamoway marsz na Pary i pozwoliy


obrocom na przegrupowanie si ikontratak muzumanw odrzucono a na Pwysep Iberyjski. Chlubn kart wdziejach naszego
ora zapisa polski 254 Regiment AT, ktry wsplnie z Irlandczykami zdoby silnie umocnione pozycje obronne wSalinas, otwierajc wten sposb drog przez Pireneje.
Co byoby nawet jeszcze bardziej chlubne, gdyby AT dokonaa jakiego ataku
przez Pireneje. Tymczasem trzy dni pozdobyciu Salinas przyszo zawieszenie
broni. 254 wykrwawi si strasznie inicztego niebyo. Poza chwa polskiego
ora, jakzwykle.
Hammerzeit, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Na Bakanach zaatakowanych przez Armi Sadin wybuch kompletny chaos. Muzumaski najazd rozbudzi tlce si wanie narodowociowe, religijne izwyke wendetty wojska Kalifatu wkrtce
ugrzzy na podbitych przez siebie terenach, szarpane przez partyzantki wszystkich bakaskich nacji. Partyzanci zwalczajcy muzumaskich najedcw nie przepuszczali okazji, by wyrwna zadawnione krzywdy zssiadami, tote Bakany szybko utraciy jakiekolwiek pozory stabilnoci. Pozbawiona zaplecza Armia Sadin zostaa
rozproszona przez regimenty AT, ale nigdy nie rozbito jej do koca.
Jej oderwane jednostki sporadycznie zaopatrywane zmorza walcz do dzi zmilicjami, oddziaami partyzanckimi ioddziaami AT,
ktre bezskutecznie usiuj ustabilizowa region. Caa Europa rodkowa pena jest teraz uchodcw zobszaru Kota Bakaskiego inie
zanosi si, aby wnajbliszej przyszoci sytuacja si poprawia.
Bezporednim efektem Wielkiego Dihadu byo praktyczne wyniszczenie
populacji mczyzn wwieku produkcyjnym wKalifacie dlatego zreszt
muowie tak intensywnie popieraj wieloestwo. Prcz tego islam wUnii
Europejskiej zamkn si wsamorzutnie powstajcych gettach: muzumaskie
rodziny wolay mieszka blisko siebie, wstrefach, wktrych nie musieliby ba si
ysych osikw.
Rabzouz, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Wielkie Niepokoje Spoeczne (20252028)


Nim miny ostatnie paroksyzmy wojny, na wiecie rozpoczynay
si ju rozruchy. Prawie jednoczenie wygasay ognie Wielkiego Dihadu iWojny zObcymi podpisanie Porozumienia Kairskiego oznaczao zawieszenie broni zKalifatem, za wkrtce potem dowdztwo
Earth Defense donioso ozniszczeniu ostatniego znanego pojazdu
Obcych wUkadzie Sonecznym.

27

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Azaraz po usuniciu Obcych zUkadu Sonecznego ED zostaa praktycznie


rozwizana. Zredukowano ca cz bojow, pozostawiajc na stanowiskach
wycznie obsug stacji wczesnego wykrywania iniektrych baz myliwcw.
Murzyn zrobi swoje, murzyn moe odej.
not me, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Idobrze. Pod koniec Wojny ci obrocy Ziemi byli klonowanymi, genetycznie
modyfikowanymi potworami naszprycowanymi chemi isztukowanymi
technologi Wroga. Rnili si od Obcych tylko tym, e byli po naszej stronie
kto wie, co by im strzelio do gw, jak ju zabrako grejw do mordowania?
Powymordowaniu Obcych powinnimy byli ED nie tylko rozwiza. Wszystkich
onierzy, wszystkich zmodyfikowanych trzeba byo wystrzela.
100% Czowiek, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Stoczona w megamiastach, rzdzona przez generaw ludzko


miaa ju do stanu wyjtkowego. daa przywrcenia instytucji demokratycznych, zawieszenia nadrzdnej roli ONZ, sowem
normalnoci.
Oprcz zakoczenia rzdw junty AT dano te zniesienia Ustaw Populacyjnych
regulujcych dopuszczaln dzietno par, wyjcia ludzi spod kontroli
Centralnego Systemu Zatrudnienia, ktry przydziela ich dooptymalnej
pracy, rozmontowania globalnego systemu identyfikacji AEGIS, zakoczenia
cigego ledzenia mieszkacw miast przez drony, kamery inasuch, zniesienia
ogranicze wprzekraczaniu granic stref. Jak wida, wiele ztych postulatw do tej
pory pozostaje niezrealizowanych.
RobotSociologist, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

W miastach caego wiata odbyway si demonstracje, ktrych


liczba igwatowno szybko rosy. Sytuacja ostatecznie wymkna
si spod kontroli w Paryu 4 kwietnia 2025 r., gdy w obliczu wielkiej demonstracji dowdca si porzdkowych wyda rozkaz otwarcia ognia. Nastpnego dnia wybuchy zamieszki, ktre szybko
przeszy wregularne powstanie. Tum rozbroi policjantw iruszy
na koszary. Cz oddziaw popara rebeli i rzucia siy przeciw
regularnej armii iregimentom AT posusznym dowdztwu Korpusu
Francuskiego. Rozgorzay walki uliczne, ktre wkrtce przerodziy
si wkoszmarny chaos. Prcz star midzy rebeliantami alojalistami peno byo samosdw na agentach iszpiegach, szabrowania igrabiey, zwyczajnego wandalizmu. Najgorsze jednak byo
to, e na tragedi Parya patrzy cay wiat. Przekazywane przez
aktywizj obrazy pobudziy miejskie tumy na caym globie, targane
tymi samymi frustracjami co paryanie. Zanim ktokolwiek zdy

28

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

sensownie zareagowa, wiat stan w ogniu. Miasta rozpaliy si


zamieszkami walki toczyy stronnictwa, potem grupy, wreszcie
bandy iklany. Kady przeciw kademu.
Chaos rozruchw spoecznych najszybciej stumiono w Chinach i Australii, gdzie wojskowi przekazali wadz w rce cywili.
Niepokoje spoeczne w Australii byy nieznaczne i nietumione
zaowocoway reformami spoeczno-administracyjnymi, ktrych zwieczeniem byo powstanie pastwa austronezyjskiego
w 2025 r. Na terytorium Australii wanie rozpocz dziaalno
tworzony popiesznie przez ONZ Korpus Mediatorw midzynarodowy zesp specjalistw w dziedzinach psychologii, socjologii,
resocjalizacji, atake tumaczy ipsionikw. Korpus zacz dziaa
pod koniec 2025r. przerzucani po caym wiecie specjalici gasili
wanie, tworzyli zalki nowych rzdw, rozwizywali konflikty
i uspokajali masy. Gdy perswazja zawodzia, z pomoc komandosw Armii Terraskiej niszczyli hordy zdegenerowanych bandytw,
rozbijali niewolnicze imperia, siedziby paranoidalnych kultw iszalonych utopistw. Pokonani prowodyrowie trafiali przed Trybuna
Midzynarodowy, astamtd na dugie lata do wizie.
Wpraktyce do Korpusu przeszo duo ludzi zEarth Defense. Sprawio to,
eniejednokrotnie wsparcie komandosw AT nie byo potrzebne.
Hammerzeit, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Zwrcie uwag na ten fragment: tworzyli zalki nowych rzdw. Korpus
Mediatorw zoony gwniezpsionikw! osadza na czele pastw ludzi,
ktrzy byli posuszni rozkazom pyncym zONZ. Niezalene krajedostay si
wrce ludzi wyniesionych na bagnetach AT albo przekonanych przez psionikw
Korpusu. Przekazaniewadzy cywilom, akurat. Nowy Porzdek wiatowy,
nicinnego.
PaveTheEarth, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Niszczenie tych paranoidalnych kultw iszalonych utopistw zaprzepacio
by moe ostatni szans nazmiandominujcej formy rzdw na tej planecie.
Dziki reakcjonistycznej polityce Rzdu wiatowego, oprzepraszam, Organizacji
Narodw Zjednoczonych oczywicie, utracilimy moliwo prawdziwego
samorzdzenia,stworzenia nadrodze inynierii spoecznej takiej formy rzdw,
ktra pasowa bdzie doludzkoci XXIwieku.
Janko Ryzykant, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Janko, social engineering znaczy coinnego, nisdzisz, e znaczy.
RobotSociologist, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

29

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Prcz Wielkich Niepokojw Spoecznych uwag ONZ i Korpusu Mediatorw zajmowa take konflikt chisko-indyjski, ktry
wybuch w 2027 r. Krwawa wojna grozia destabilizacj caego
regionu, a obawy te nasiliy si po podpisaniu w 2028 r. porozumienia owsppracy strategicznej midzy Indiami aUni Wschodnioazjatyck. Ku uldze spoecznoci midzynarodowej zagroone
wojn na dwa fronty Chiny podpisay zaproponowane przez Korpus Mediatorw trjstronne porozumienie pokojowe. Pniej jednak Chiny rozpoczy trwajcy do dzi okres izolacji wyrzucajc
zkraju wszystkich cudzoziemcw iobserwatorw ONZ oraz zamykajc granice. Wojna zakoczya si przyczeniem niektrych nadbrzenych obszarw Chin do HAD, nowym podziaem terytorium
Indochin midzy Indie, Uni Wschodnioazjatyck i Indonezj oraz
stabilizacj Azji Poudniowowschodniej.
Opanowanie chaosu Wielkich Niepokojw Spoecznych byo
tym trudniejsze, e wtym samym czasie szczeglnie widoczne stay
si przemiany klimatyczne. Efekt cieplarniany sprawi, e poziom
wd oceanu wiatowego podnis si znacznie, zatapiajc wiele
nadmorskich nizin. Gwatowne burze zaczy pustoszy tereny nadmorskie na caym wiecie. Najbardziej ucierpiay Indie iBangladesz,
ktry zatopiony zosta niemal wcaoci. Kraje rozwinite budoway
systemy zapr i rekultywoway tereny spustoszone zmianami klimatu co odbio si na ich gospodarce. Fluktuacje klimatyczne
zmieniy proporcje opadw powikszyy si pustynie centralnej
Azji iSahara (powodujc lokalne konflikty midzy Kalifatem aKoalicj), rejon Bliskiego Wschodu przeywa za prawdziwy potop.
Odnotowano take wzmoon aktywno wulkaniczn, azwizane
z ni tsunami dwukrotnie zniszczyo wybrzea Japonii w 2020
i 2026 r. Jednoczenie miasta pooone wysoko nad poziomem
morza zaczy boryka si z problemem spadku zawartoci tlenu
watmosferze. Rabunkowe wycinanie lasw tropikalnych poczone
zwymieraniem planktonu oceanicznego zaczo wpywa na jako
powietrza na caej planecie. Zanim problem tlenu zaczto rozwizywa wwikszej skali, na caym wiecie zmaro lub zgino wwypadkach prawie milion ludzi.
Ani sowa oobszarach klski ekologicznej? Hm.
anonimowa wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

30

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Okres Odbudowy (20282043)


Najwaniejszym problemem wiata jest obecnie kwestia, cozrobi
ztumami bezrobotnych stoczonych wmiastach-molochach. Jak
uczyni ich ycie bardziej znonym? Czym ich zaj? Myl, e problem ten jest
trudniejszy ni kolonizacja Ukadu Sonecznego. Zmieni obecnie istniejcy
system jest trudniej ni tworzy zupenie nowy wiat, nawet naMarsie.
Marcellus Stalto, mer Londynu
Po opanowaniu sytuacji na wiecie przyszed czas na odbudow.
Zadanie koordynacji wysikw wzia na siebie ONZ. Opracowany
przez jej analitykw Globalny Plan Odbudowy zosta podzielony na
trzy picioletnie fazy, majce zakoczy si wlatach 2033, 2038 i2043.
Plan ten nie obejmowa wycznie odbudowy miast iosiedli zniszczonych trwajcymi przez dziesi lat wojnami iniepokojami. Jego celem
byo take amoe przede wszystkim stworzenie nowego ukadu
polityczno-spoecznego biorcego pod uwag zmiany, ktre zaszy
wcigu ostatnich lat. Analitycy ONZ zajmowali si wic take takimi
kwestiami, jak bezpieczestwo paliwowo-energetyczne wiata,
pogarszajca si jako atmosfery, zmiany klimatyczne i nastroje
spoeczne. Nadzr nad wprowadzeniem w ycie Globalnego Planu
Odbudowy spad na barki nowoutworzonej Rady Pokoju, Wsppracy iRozwoju Globalnego. RaPWiRG szczeglnie energicznie zaja
si problemem zmian kulturowych i spoecznych, co zaowocowao
wydaniem w 2030 r. Rezolucji Nadzoru Rozwoju Technologicznego.
RaPWiRG nawoywaa wniej do zwikszenia uwagi przy prowadzeniu
bada naukowych i powstrzymywania si od wykorzystywania ich
efektw, jeli nie zostay rozwaone moliwe konsekwencje. Wszczeglnoci dotyczy to bada nad wytworami technologii Obcych oraz
urzdze opracowanych na podstawie tych technologii.
Chwileczk. Naukowcy mieli po prostu przesta pracowa nad ksenotechem,
boONZ im tak kazaa? Itakpoprostu przestali?
Nieqmak, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Najwyraniej. Aco, widziae ostatnio jakie latajce talerze wsprzeday?
Historia Podwodna, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
No dobrze, aco si stao ze sprztem opracowanym wczasie Wojny izaraz
poniej?
Hangar 18, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl
Nie chcesz wiedzie.
anonimowa wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

31

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

RaPWiRG zaja si take kwesti degradacji atmosfery naszej


planety. Prcz wprowadzenia norm emisji gazw cieplarnianych
opracowano take pakiet subsydiw majcych zachca rzdy do
dbania olasy tropikalne. Zbierana od wszystkich krajw Renta Ekologiczna wypacana bya rzdom pastw, na ktrych terenie rosa
dungla proporcjonalnie do areau. Wpywy z Renty Ekologicznej okazay si na tyle znaczce, e spowodoway nie tylko zanik
zjawiska karczowania lasw, ale take zmiany polityczne. WAfryce
zawiza si blok polityczny skupiajcy pastwa Afryki Rwnikowej Wolna Afrykaska Federacja Rwnikowa (co znacznie osabio
Koalicj Wolnych Narodw Afryki). W Ameryce Poudniowej natomiast konflikty na tle rozdziau pienidzy zRenty Ekologicznej spowodoway wyjcie Brazylii zLigi aciskiej.
Kryzys paliwowy, ktrego pierwsze zwiastuny widoczne byy
ju na pocztku XXI wieku, sta si szczeglnie dotkliwy wOkresie
Odbudowy. Kalifat posiada wikszo wiatowych z ropy i nie
yczy sobie sprzedawa jej bogatej Pnocy. Gd paliw kopalnych
paraliujcy transport prbowano zaspokoi, wprowadzajc do
powszechnego uytku nowe modele pojazdw elektrycznych. Proces ten musia jednak potrwa. Wokresie przejciowym rozwizaniem okaza si poliol gsty olej otrzymywany ze zmodyfikowanego genetycznie rzepaku bdcego dzieem polskich naukowcw.
Odporna na trudne warunki rolina przyjmowaa si w zasadzie
wszdzie, a olej po niewielkiej obrbce nadawa si nie tylko na
paliwo, ale take jako surowiec dla chemii organicznej. Wszystkie
patenty na rzepak olejowy naleay do Polakw. Przychody zrzepaku day Polsce kilka lat prawdziwego dobrobytu (tzw. Siedem
Lat Tustych, 2029-36) i pozwoliy zrealizowa wikszo projektw odbudowy miast i rozbudowy infrastruktury (w tym projektu
obrony Trjmiasta przed morzem, pokrycia krakowskiej Starwki
geokopu oraz budowy sieci metra wWarszawie).
Poliol jest uywany do dzi mimo popieranego przez RaPWiRG
iONZ programu wprowadzania ekologicznie czystych rde energii.
Masowa robotyzacja przemysu icoraz powszechniejsze stosowanie systemw eksperckich wusugach ihandlu wywindoway
wiatowe wskaniki bezrobocia na poziom przewyszajcy 50proc.
Bezrobotna wikszo pozostaje na utrzymaniu rzdw wspieranych przez globalny system redystrybucji zasobw. Do tego ostatniego dokadaj si take korporacje pacce podatki od udziau
wrynku. Zasiek, wznacznej czci wiata obejmujcy take dostp
do opieki lekarskiej, mieszkania iinne usugi, umoliwia bezrobotnym godne, cho skromne ycie.

32

WIAT AD 2045

HISTORIA XXI WIEKU 

ideefixe-rpg.pl

Godne, cho skromne brak mi sw. Autorzy powinni przesta korzysta


zpropagandy rzdu, azamiast tego zrobi jakie badania terenowe wrd
prowadzcych godne, cho skromne ycie bezrobotnych. Godne, cho
skromne tomieszkanie wciasnej, ciemnej kiszce wmrwkowcu, ywienie si
straszliwymi waflami zmorskiego ryu, wielomiesiczne terminy oczekiwania na
wizyt ulekarza inocne ryki pijanych maolatw. Godne, cho skromne ycie to
przemykanie si midzy miniakami wdrodze po przydzia wafli, toogupiajca
papka waktywizji ikompletny, kompletny brak nadziei nacokolwiek innego.
Siwa, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Lata Odbudowy upyny pod znakiem normalizacji sytuacji wiatowej. Stabilizoway si stosunki midzynarodowe ispoeczne. Wraz
zzakoczeniem ostatniej fazy Globalnego Planu Odbudowy wiat
wydoby si ze zniszcze dwch wojen ipniejszego wiatowego
chaosu.

33

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Kalendarium
1999
Spada stacja orbitalna Mir mimo wysikw rosyjskich
specjalistw iamerykaskiego wsparcia finansowego nieudaje si
ustabilizowa jej orbity.
Pocztek budowy midzynarodowej stacji kosmicznej Alfa.
Rozwinite kraje caego wiata dowiadczaj paniki millenijnej
kumuluje si strach przed Y2K Bug iprzepowiedniami
wieszczcymi koniec wiata, cowychodzi nieraz na jedno.
Fuzja Time Warner iAOL.
Odkrycie asteroidy 1999 WX.

2000
Wybory wUSA wygrywa (przewag niewielu gosw) Al Gore.
Fuzja Hewlett-Packarda iCompaqa.
Rozpoczcie programu NEAR-Shield globalnego systemu
koordynacji iorganizacji wszystkich istniejcych iwdraanych
programw wykrywania ioznaczania torw asteroid, ktre mog
stanowi zagroenie dla Ziemi.
Masowe samobjstwa czonkw sekt koca wiata.

2001
Seria spektakularnych morderstw dziaaczy ruchw
separatystycznych umacnia nastroje niepodlegociowe
wQuebecu. Wreferendum separatyci wygrywaj ponad
dziesicioprocentow wikszoci. Rozpoczynaj si negocjacje
zrzdem Kanady wsprawie procedury odczenia.
Pierwszy sukces programu NEAR-Shield: trajektoria asteroidy
1999WX ktrej nadano sta nazw 85321 Apophis okazuje
si przechodzi niebezpiecznie blisko Ziemi, zmoliw kolizj
w2036 roku.
Japonia, znuona cigncymi si wnieskoczono negocjacjami
oprzekazanie Wysp Kurylskich, postanawia kupi je od Federacji
Rosyjskiej.
Chiczycy lec wkosmos pierwszy samodzielny lot zaogowy.

34

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

2002
Kryzys wFederacji Rosyjskiej
wzamachu, apniej kontrzamachach stanu gin praktycznie
wszyscy znaczcy politycy. Rozpoczyna si walka oprzejcie
wadzy wkraju; trwa przez dwa nastpne lata, osigajc
momentami intensywno niemal wojny domowej.
Powstaje Heron 1 pierwszy system ekspercki, natychmiast
obwoany przez media sztuczn inteligencj.

2003
Stany Zjednoczone oferuj pomoc wnegocjacjach dotyczcych
odczenia Quebecu. Po p roku rozmw Quebec uzyskuje
niepodlego.
Firma Du Pont wprowadza na rynek pierwsze produkty,
wktrych zastosowano arachnowkna syntetyczn ni
pajcz. Arachnowkna staj si gwnym skadnikiem lin, sieci,
wysokowytrzymaych tkanin.
Pocztek eksploatacji z ropy naftowej wAzji Centralnej urobek
transportuje si przez nowo zbudowany rurocig iraski.
Powstaje pierwsza wpeni sprawna cyberrka rami ido
sterowane sygnaami przekazywanymi przez nerwy pacjenta.
Proteza nadal niezapewnia takiej sprawnoci jak normalna rka,
ale pozwala pacjentom normalnie funkcjonowa.
Zakoczenie Human Genome Project opracowano kompletn
map genotypu czowieka.

2004
Zjednoczenie Europy Unia Europejska oprcz wsplnej waluty
przyjmuje wspln polityk zagraniczn itworzy wspln armi
(Eurokorpus).
Przed wyborami prezydenckimi Stany Zjednoczone rozpoczynaj
prace nadukadem wsppracy gospodarczej NAFTA-2, nazwanym
pniej NAF Treaty. Al Gore wygrywa ponownie, tym razem
zwiksz przewag.
Komercyjna premiera systemu AkTV ActiveTeleVision, ktry czy
telewizj, telefoni idostp do Internetu. Wcigu kilku nastpnych
lat AkTV rozprzestrzenia si na caym wiecie.
Kolejna klska godu wKorei Pnocnej.
Atak terrorystyczny na Love Parade wBerlinie wczasie imprezy
terroryci zrzucaj naulice sarin. Poraonych gazem zostaje okoo
50 tysicy osb. Infrastruktura nie jest wstanie podoa liczbie

35

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

poszkodowanych udzielenie pomocy wszystkim potrzebujcym


okazuje si niemoliwe. Zpowodu gazu, paniki izamieszek oraz
braku opieki medycznej umiera pitysicy osb. Doataku
przyznaje si nieznana przedtem organizacja Rycerze Jezusa,
walczca jak twierdzi manifest oprzywrcenie roli Kocioa
wyciu pastwa.
Potwierdzenie istnienia na Ksiycu zamarznitej wody.

2005
Podzia Woch.
Przychodzi na wiat pierwszy ludzki klon crka nieuleczalnie
bezpodnej kobiety.
Systemy telefonii komrkowej trzeciej generacji zostaj
wprowadzone wEuropie.
Systemy telefonii internetowej ikomunikacji gosowej przez
Internet zaczynaj wypiera tradycyjn telefoni stacjonarn.
Rurocig iraski staje si zarzewiem konfliktw islamskich atak
Iraku rozpoczyna drug wojn iracko-irask. Iran odpowiada
zamachem bombowym wBagdadzie.
Pierwszy suborbitalny lot komercyjny. Firma FalconAero zdobywa
nagrod XPrize.
Pierwsza wmiar sprawna proteza oka umoliwia czytanie
duego druku.
Zamach stanu wEgipcie rzdy przejmuje teokracja.

2006
Opublikowany zostaje manifest Ekowojny ekstremistyczny
odam Greenpeace ogasza wnim porzucenie pokojowych metod
walki oochron przyrody, przejcie do podziemia izmian
nazwy na Greenwar. Greenpeace natychmiast oficjalnie si od
tego odcina, ale deklaracja ma powany negatywny wpyw na
wizerunek organizacji. Nastpne lata przynosz wiele zamachw
na instalacje ipersonel korporacji niszczcych rodowisko
naturalne.
Wyniszczona Korea Pnocna bezwarunkowo przycza si do
Poudniowej.

2007
Powstaje Liga Muzumaska pocztkowo jako federacja, apotem
prawie jednolite organizacyjno-prawnie pastwo oparte oszariat.

36

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Podpisanie ukadu NAFTA-2 przez Meksyk, Stany Zjednoczone,


Kanad i po p roku zaartych debat Quebec. Padaj pierwsze
propozycje integracji pastw bloku NAFTA wcelu lepszego
konkurowania zezjednoczon Europ.
Mitsubishi wprowadza do seryjnej produkcji samochd zasilany
komrkami paliwowymi, wykonany wcaoci zmateriaw
biodegradowalnych. Samochody niesprzedaj si zbyt dobrze.
Pierwsza komercyjna telewizja internetowa na du skal.

2008
Zjednoczone Krlestwo zmienia status na federacj
rwnoprawnych Anglii, Szkocji iWalii. Irlandia Pnocna zostaje
przyczona do macierzy, cowywouje kolejn fal przemocy, tym
razem ze strony protestanckich rojalistw.
NASA wysya sond Kepler, ktra ma dokadnie zbada kilka
asteroid NEO, anastpnie przelecie przez pas planetoid
znajdujcy si midzy Marsem aJowiszem.
Rosja rozpoczyna dzierawienie terenw Syberii korporacjom
ipastwom.
Konsorcjum Time Warner/AOL czy si zAmerican Express,
tworzc de facto pierwsz megakorporacj AEWA.
Ukoczenie midzynarodowej zaogowej stacji kosmicznej Alfa.

2009
mier dolara dolar amerykaski zostaje pierwsz wpeni
elektroniczn walut wiata. Grupy separatystw iwolne milicje
ogaszaj to zamachem naAmerican Way of Life, konstytucj USA
iwolno obywatelsk.
Konsorcjum Boeing-Exxon-Rockwell-Toyota we wsppracy zNASA
oficjalnie ogasza rozpoczcie projektu Thor, ktrego celem ma
by sprowadzenie asteroidy Apophis zniebezpiecznej trajektorii.
Umiera Jan Pawe II.
Chiczycy wynosz na orbit pierwszy modu stacji orbitalnej
ioficjalnie rozpoczynaj program ksiycowy.

2010
Powstaje pierwsza turystyczna stacja kosmiczna orbitalny hotel
Brightstar.
Pocztek kosmomanii wStanach Zjednoczonych groba
chiskiej ekspansji wznawia zainteresowanie przestrzeni
kosmiczn wUSA.

37

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Zjawisko IQ-bezrobocia znikaj miejsca pracy dla robotnikw


zastpowanych przezroboty.
Wejcie wycie standardu AkTV zintegrowanej telewizji itelefonii
naplatformie internetowej.
Powstaje NAF Federacja Ameryki Pnocnej, wktrej skad
wchodz Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada iQuebec. Milicje
amerykaskie ogaszaj rozpoczcie nieograniczonej wojny
partyzanckiej przeciw rzdowi NAF.

2011
Korporacje Boeing, Exxon iRockwell cz si wmegakorporacj
RISC Rocket International Space Consortium.
Ostateczne przejcie telefonii stacjonarnej wNAF iUE na standard
AkTV.

2012
Fuzja Microsoftu iIntela utworzenie megakorporacji MicrosoftIntel.
Akcja policyjna wNAF wojsko, FBI ipolicje stanowe uderzaj
wwolne milicje, ktre stawiaj zacieky opr. Opinia publiczna
NAF nie reaguje. Konflikt wkrtce przeradza si wwojn domow,
ktra cignie si zezmienn si jeszcze przez kilka lat.
Powstaje NetNation zaoona zinicjatywy Electronic Frontier
Foundation ispoecznoci hackerskiej niedochodowa organizacja
wspierajca owiat komputerow, badania nadsztuczn
inteligencj iprzejawy ycia wsieci, czyli spoecznoci
sieciowe.
Rusza pierwsza automatyczna fabryka na Ksiycu. Wydobywane
lokalnie mineray s przetapiane, za gotowych elementw uywa
si do konstrukcji innych kopalni ifabryk na Ksiycu, stacji
kosmicznych, atake do zasilania fabryk orbitalnych.

2013
Projekt Thor owocuje pierwsz whistorii zmian trajektorii
asteroidy. Nieoczekiwanym rezultatem jest wejcie asteroidy
Apophis na sta, silnie ekscentryczn orbit Ziemi.
Spadek cen systemw eksperckich powoduje ich powszechn
implementacj. Wywouje to protesty kadry technicznej niskiego
szczebla, ktra traci miejsca pracy.
Fuzja Microsoft-Intel iIBM powstaje megakorporacja IMI.

38

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

2014
Kolejne nasilenie wojny partyzanckiej wNAF pojawiaj si
nastpne grupy domagajce si uznania swoich praw, takie jak
ekstremistyczne organizacje amerykaskich Indian.
Aktywizja praktycznie eliminuje telewizj rozpowszechnian drog
radiow oraz klasyczn telefoni stacjonarn na caym wiecie.

2015
Megakorporacje uzyskuj status eksterytorialnych podmiotw
prawa midzynarodowego, zmoliwoci przyznawania
obywatelstw ireprezentacj wZgromadzeniu Oglnym ONZ.
Pierwsze trzy uznane przez ONZ megakorporacje to AEWA, RISC
oraz IMI.
Powstaje HAD Unia Wschodnioazjatycka, wktrej skad wchodz
Japonia iniedawno zjednoczona Korea. Akces zgasza take
Tajwan, ale nie zostaje przyjty zuwagi naobaw przed reakcj
Chin.
Powstaje Economical Studies Consortium, firma zajmujca si
analiz iprognozowaniem ekonomicznym, korzystajca zpracy
sztucznych inteligencji powizanych zNetNation.

2016
NetNation kupuje opuszczon platform wiertnicz na wodach
eksterytorialnych Zatoki Meksykaskiej iprzenosi tam swoje
urzdzenia.
Pocztek prac nad osiedlem orbitalnym Settler. Docelowo ma by
ono domem dlaptora tysica ludzi.

2017
NetNation rozpoczyna wONZ seri procesw idziaa
lobbingowych majcych na celu uzyskanie statusu pastwa.
Fuzja Deutsche Telekom iFrance Tlcom wEuro-Telecom.

2018
22 czerwca Obcy rozpoczynaj najazd od zniszczenia instalacji
ksiycowych.
2 lipca statki kosmiczne Obcych wpierwszym ataku na Ziemi
niszcz setki satelitw telekomunikacyjnych, kilka satelitw
bojowych, bazy Alfa iBrightstar oraz niedokoczon baz Settler.

39

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Na Ziemi wybucha panika, jedynie ONZ zachowuje resztki


rozsdku.
Pospiesznie zreformowana ONZ przyjmuje funkcj tymczasowego
rzdu wiatowego.
11 wrzenia Obcy po raz pierwszy atakuj metropoli. Los
Angeles ponie, dziesitki tysicy ofiar.
Mobilizacja iutworzenie Armii Terraskiej.
Wwyniku fuzji General Electrics, McDonnel-Douglas
iThyssenKrupp AG powstaje megakorporacja Defense Systems
Group. Od razu zdobywa kilka ogromnych kontraktw na
zaopatrzenie Armii Terraskiej.
Economical Studies Consortium czy si zCitigroup iprzejmuje
Barclays, stajc si potg na rynku usug bankowych.

2019
Powstaje UNACC United Nations Alien Civilisations Commitee,
ciao majce koordynowa badania nad Obcymi iwalk znimi.
UNACC opracowuje Doktryn Skupienia, wmyl ktrej wikszo
ludnoci wiata ma zosta umieszczona watwych do obrony
megamiastach, zaopatrywanych wywno iprodukty przez
enklawy. Doktryna ma wej wycie natychmiast, wpraktyce
napotyka gigantyczny opr ludnoci irzdw wikszoci pastw.
Powstaje Earth Defense niewielki oddzia Armii Terraskiej.
Wdalszym cigu wojny przeistoczy si wosobn organizacj
prowadzc dziaania zaczepne przeciw Obcym.
Grupa ESC-Citigroup-Barclays przejmuje Lloydsa, zmienia nazw
naNet-Orbital Banking, Leasing & Economical Studies (NOBLES)
iuzyskuje status megakorporacji.

2020
Fala tsunami wywoana przez podmorskie trzsienie ziemi uderza
wJaponi. Dziesitki tysicy ofiar, kilka milionw ludzi traci dach
nad gow.
Pocztek implementacji AEGIS (Advanced Electronic Global
Identification System), oglnowiatowego systemu ewidencji
ludnoci integrujcego istniejce lokalne systemy. Polsk gazi
systemu jest PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludnoci.
NetNation uzyskuje status pastwa wduej mierze dziki
poparciu NOBLES.

40

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

2021
Odkrycie pierwszej bazy Obcych na Ziemi.
Opinia publiczna dowiaduje si oprawdopodobnym istnieniu
agentw Obcych wrd ludzi. Oglnowiatowy wybuch paniki,
samosdy ipogromy. Uszczelnienie stref wmegamiastach,
cakowite zamknicie enklaw produkcyjnych, blokada cywilnej
komunikacji midzynarodowej. Kolejna fala zamieszek (tym razem
godowych) wniektrych megamiastach.
Pena realizacja Doktryny Skupienia wmegamiastach mieszka 80
proc. ludzkoci.

2022
Stycze kampania zmasowanych atakw oddziaw ED na bazy
Obcych naZiemi. Cz atakw koczy si sukcesem iprzejciem
licznych wytworw techniki Obcych.
Na caym wiecie gwatownie rozrastaj si lasy zwaszcza na
Florydzie, wBrazylii, Wietnamie iKongu. WPolsce przyrost lasw
powoduje poczenie si puszcz Biaowieskiej iAugustowskiej.
Kocowa faza wojny przeniesienie walk wkosmos.

2023
Amin ibn Abd Allah zwany Mahdim 19 lutego (w wito al-Hijra)
nawouje do rozpoczcia witej Wojny przeciw niewiernym
caego wiata izjednoczenia muzumanw.
Przemwienie Mahdiego wywouje rewolty irozruchy zudziaem
wyznawcw islamu na caym wiecie.
Muzumanie przejmuj wadz wAfryce Pnocnej, apastwa
wich wadzy jednocz si zLig Muzumask izmieniaj nazw
na Wielki Kalifat Arabski.
Wielki Kalifat wspiera dziaanie partyzantek islamskich
dziaajcych naterenie Europy Zachodniej.
ED deklaruje usunicie Wroga zZiemi. Od tej pory walki tocz si
wycznie wkosmosie.
Konsolidacja Unii Europejskiej po okresie rozprzenia.
Polska kupuje od Rosjan obwd kaliningradzki.
Uderzenie jdrowe Kalifatu niszczy Jerozolim. Pierwsze uycie
broni jdrowej przeciw ludziom od1945roku.

41

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

2024
Ofensywa Noworoczna pocztek Trzeciej Wojny wiatowej
zwanej te Wielkim Dihadem. Wielki Kalifat Arabski uderza niemal
rwnoczenie nawschd, wkierunku Indii ina poudnie. WAfryce
stawiaj opr pastwa zgromadzone wok RPA, za wAzji
dochodzi do wymiany jdrowej midzy Indiami aKalifatem.
Ofensywa Wielkanocna Arabowie atakuj Europ. Po cikich
walkach dziesiciomilionowa Armia Proroka zostaje zatrzymana
irozbita.
Pierwsze komercyjne zastosowania technologii zdobytych od
Obcych napd repulsorowy, sprawny interfejs midzy mzgiem
amaszyn, ksenostopy (metale oznakomitych waciwociach),
nanotechnologia.
Papie Jan XXIV wprowadza wielk reform Kocioa. Przeniesienie
Stolicy Piotrowej do Cork, przybranie Nowej Liturgii ipowstanie
Zjednoczonego Kocioa Wszystkich Chrzecijan wywouje
mieszane reakcje na wiecie.
Dzie bez powietrza wLa Paz, najwyej pooonym miecie
wAmeryce Poudniowej. Zawarto tlenu wpowietrzu spada
odwa procent, copowoduje mier kilku tysicy ludzi, gwnie
starszych idzieci. Takie dni staj si wcigu nastpnych kilku lat
zmor Ameryki Poudniowej.
Pocztek kryzysu paliwowego Wielki Kalifat blokuje sprzeda
ropy naftowej bogatym krajom pnocnej pkuli.
Fuzja Siemens Group iDaimlerChrysler Group wkorporacj
SDC EuroGroup. Wcigu nastpnego roku uzyskuje ona kilka
lukratywnych kontraktw odUnii Europejskiej.
Wybuch bomby atomowej domowej roboty wWaszyngtonie. Do
zamachu przyznaje si Sowo Allaha, organizacja terrorystyczna
dziaajca na terenie NAF. Od skutkw wybuchu ginie okoo 10
tysicy ludzi, za Waszyngton zostaje ewakuowany wcaoci.
Pozostaje niezdatny do zasiedlenia dodzi.

2025
Porozumienie Kairskie koczy Wielki Dihad.
Zniszczenie ostatnich pojazdw Obcych wUkadzie Sonecznym.
Rozwizanie ED dziaalno drastycznie zredukowanej
organizacji ogranicza si do zada szkoleniowych.
Wznowienie komunikacji midzy megamiastami.
Rebelia Paryska demonstracja wolnociowa przeradza si
wzamieszki, apotem wpowstanie. Krwawe wydarzenia wParyu
wywouj podobne rozruchy na caym wiecie. Miasta staj

42

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

wogniu. wiat staje si aren chaotycznych walk pomidzy


stronnictwami, grupami, bandami.
Efekt cieplarniany wzmaga si wniespodziewanym tempie
wcigu nastpnych trzech lat poziom oceanw wzronie
optora metra, powodujc klski ywioowe na caym wiecie
iglobalne zmiany klimatu.
Powstaje Polski Katolicki Koci Chrystusa Krla iMaryi Zawsze
Dziewicy (wskrcie zwany Polskim Kocioem Katolickim).
Powstanie Korpusu Mediatorw przy ONZ.

2026
Korpus Mediatorw pracuje nad opanowaniem chaosu na
wiecie. Sytuacja uspokaja si powoli. Zamieszki kocz si dziki
umiejtnie prowadzonym negocjacjom lub dziki interwencjom
komandosw Armii Terraskiej.
uawy Wilane iznaczna cz polskiego wybrzea zostaj zalane.
Trjmiasto na krawdzi zniszczenia.

2027
ONZ opracowuje Globalny Plan Odbudowy.
Armia Terraska rozpoczyna niszczenie wszelkimi rodkami
pastewek fanatykw ikieszonkowych dyktatur, ktre powstay
podczas Lat Chaosu.
Wybucha konflikt midzy Chinami iIndiami.
Puszcza Biaowiesko-Augustowska czy si zobszarami lenymi
Litwy, obwodu kaliningradzkiego iBiaorusi, tworzc najwikszy
obszar leny Europy rodkowej.

2028
Wprowadzenie wycie Globalnego Planu Odbudowy. Kolejne
picioletnie fazy planu kocz si sukcesami wlatach 2033, 2038
i2043.
Ukoczenie Omega Works najwikszego inajbardziej
kompleksowego systemu tam na wiecie, chronicego przed
zalaniem Holandi oraz cz wybrzea Niemiec.
Cote DAzur pod wod poudnie Francji zamienia si wsone
bagna.
Od Unii Europejskiej odczaj si pastwa skandynawskie
powstaje Zwizek Skandynawski.
Indie zawieraj sojusz zHAD. Chiny, zagroone wojn na dwa
fronty, podpisuj porozumienie pokojowe zIndiami izgadzaj si

43

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

na secesj tego Wybrzea nadmorskiej czci kraju. Nastpnie


zrywaj stosunki dyplomatyczne zHAD iIndiami, wyrzucaj
specjalistw ONZ izamykaj granice. Izolacja Chin trwa dodzi.
Polscy genetycy opracowuj odmian rzepaku dajc poliol olej
rolinny nadajcy si na paliwo.
Czarny Grudzie zamieszki wTrjmiecie wyrywaj si
spod kontroli. Tum szaleje przez tydzie, demolujc, palc
iniszczc. Rozruchy zostaj stumione dziki interwencji Korpusu
Mediatorw.

2029
Powstaje Rada Pokoju, Wsppracy iRozwoju Globalnego przy
ONZ.
Ostatnie zrewoltowane megamiasto uspokaja si. Jedyne obszary,
na ktrych nie zagoci pokj, to Kocio Bakaski (obejmujcy
obszar dawnej Jugosawii, Wgier iRumunii) oraz Kocio Kaukaski.
Walki na tych terenach trwaj dodzi.
Transformacja ustrojowa wPolsce powstaje Odrodzona
Rzeczpospolita Polska, republika federalna zkonstytucyjnie
zagwarantowan rol Kocioa katolickiego. Rzdy przejmuje
koalicja centroprawicowego Porozumienia Centrum iprawicowej
Unii Jednoci Chrzecijaskiej (blisko zwizanej zPolskim
Kocioem Katolickim). Pierwszym prezydentem ORP zostaje
Barbara Kamiska, polityk PC.
Pospieszne opracowanie iwprowadzenie wycie programu
ratowania Trjmiasta. Wcigu nastpnych dwch lat miasto
zostaje otoczone murem oporowym iodgrodzone od morza oraz
czciowo przeniesione na pale.
Powstaje Liga aciska skupiajca pastwa Ameryki Poudniowej.
Wwypadku ginie Martijn Van Heelde Stary, byy dowdca
ED. Przyczyn mierci bohatera Wojny zObcymi jest eksplozja
badanego przez naukowcw ED artefaktu Obcych. Ciao zostao
cakowicie odparowane.

2030
Wystrzelenie satelity Hermaszewski Polska zaopatruje si
wenergi zkosmosu.
Rada Pokoju, Wsppracy iRozwoju Globalnego przy ONZ wydaje
Rezolucj Nadzoru Rozwoju Technologicznego nawoujc do
skupienia si na moliwych konsekwencjach odkry naukowych
zamiast denia do rozwoju za wszelk cen, nawet jeeli
spowoduje to spowolnienie postpu naukowo-technicznego.

44

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Polska zarabia krocie na sprzeday licencji na upraw rzepaku


poliolowego. Pocztek Siedmiu Lat Tustych.
Wszystkie megamiasta inwestuj wsystemy badajce
jako powietrza idystrybucj tlenu wpuszkach masek
wzbogacajcych wdychane powietrze wtlen.
Mongolia iTannu-Tuwa przyczaj si doChin.
Federacja Woch Poudniowych wychodzi zUE.

2031
Odbudowa iponowny rozruch cywilnych fabryk ksiycowych.
Wprowadzenie regularnych rejsw samolotw transorbitalnych.
Pierwsze doniesienia omutantach wPuszczy BiaowieskoAugustowskiej. Nieliczni mieszkajcy tam ludzie ewakuuj si
wpopiechu.
Fala oglnowiatowych problemw zartefaktami Obcych
urzdzenia przechowywane wmagazynach ilaboratoriach topi
si, rozsypuj wpy, przestaj dziaa, zaczynaj zachowywa
si dziwnie, aw wielu przypadkach eksploduj. Zasada dziaania
rde energii stosowanych przez Obcych pozostaje nierozwizana
zpowodu samozniszczenia praktycznie wszystkich dziaajcych
systemw zasilania.
XCT-11, Joanne Wu iPedro Walker przedstawiaj Zunifikowan
Teori Wszystkiego.

2032
RaPWiRG wprowadza Rent Ekologiczn subsydium dla
pastw, na ktrych terenie znajduje si nienaruszona dungla
tropikalna. Ma to motywowa dozachowywania puc wiata
ibiornorodnoci ekosystemw.
Pierwszy zrekonstruowany gatunek wmorzach ioceanach
ponownie pojawia si krowa morska, ktrej populacja zostaa
wyniszczona wpoowie XVIIw. Odtworzono j zywych komrek
zachowanych wszcztkach muzealnych.

2033
Rozpada si Koalicja Afrykaska. Zagroenie ze strony Kalifatu
Arabskiego powoduje skonsolidowanie si kilku pastw wWoln
Afrykask Federacj Rwnikow.
Federacja Woch Poudniowych wraca doUE.
Powstaje Republika Zatokowa czca pastwa afrykaskie
niewchodzce wskad Kalifatu inieskupione wFederacji.

45

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Brazylia wychodzi zLigi aciskiej, pozostajc niezalenym


iznaczcym pastwem regionu. Jednoczenie rozpoczyna
zakrojon na wielk skal akcj rekultywacji izalesiania kraju.
Rycerze Jezusa opanowuj orbitaln stacj transferow nalec
dokorporacji RISC. daj 10 mln euro izwolnienia zwizie
kilkunastu towarzyszy. Negocjacje staj wmartwym punkcie,
azpowodu braku przygotowania jednostek antyterrorystycznych
do dziaania wkosmosie doakcji wkraczaj oddziay wojskowe.
Wefekcie awaria ukadu podtrzymywania ycia powoduje
mier 350z600 zakadnikw (i wszystkich dwudziestu piciu
porywaczy).

2034
Rozpoczcie budowy osiedla Settler-2.
Polska idc za przykadem innych pastw powouje do ycia
wasny oddzia kosmicznej piechoty. Gwnym zadaniem
Samodzielnego Batalionu Kosmicznego jest ochrona satelity
Hermaszewski.
NetNation ogasza pocztek budowy wasnego osiedla
orbitalnego.

2035
Wwyborach parlamentarnych wPolsce Unia Jednoci zdobywa
miadc przewag. Polska zaczyna zmienia si wpastwo
wyznaniowe zprawem opartym na prawie naturalnym. Wchodzi
wycie zakaz posiadania imontowania cybernetyki wciele.
Wojna Ekologiczna Brazylia oskara Lig acisk ozrzucanie
defoliantw na las tropikalny, grozi uyciem siy. Liga uznaje
zarzuty za prowokacj. Wybucha wojna.
Wprowadzaj si pierwsi lokatorzy osiedla orbitalnego NetNation.
Turing liczy okoo piciuset mieszkacw (mimo braku atmosfery
icienia wwikszoci bazy).
Kosmiczna stacja przesiadkowa (wysoki port) Kepler budowana
przez UE przyjmuje pierwsze pojazdy. Skada si zdwch czci
poczonych systemem lin znanowkna na dolnej mog
ldowa istartowa samoloty suborbitalne, zgrnej startuj
orbitalne pojazdy transferowe.

2036
WPolsce zakaz posiadania imontowania cybernetyki przestaje
dotyczy cyberprotez icybernetyki ju posiadanej.

46

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Sejm Polski uchwala zakaz stosowania inynierii genetycznej


wjakiejkolwiek postaci.
Zakoczenie budowy osiedla Settler-2 orbitalne miasto szybko
si rozrasta ipotrzech miesicach staje si domem dlaokoo 5
tysicy mieszkacw.
Megakorporacja RISC tworzy wasny wysoki port Rotoport
Station.
Pierwsze stae osiedle na Ksiycu. 250osb personelu
naukowotechnicznego korporacji RISC nadzoruje operacje
grnicze iautomatyczne fabryki.

2037
Puszcza Biaowiesko-Augustowska zostaje uznana za obszar
klski ywioowej. Lokalna flora ifauna czyni puszcz miertelnie
niebezpieczn. Ustaje komunikacja koowa midzy Polsk,
Pribatik iRosj.
Rozpoczynaj si wojskowe badania nadPuszcz BiaowieskoAugustowsk.
Wybory prezydenckie wPolsce wygrywa Mariusz Dbowski,
kandydat Unii Jednoci Chrzecijaskiej.
Koniec ropy naftowej koszt eksploatacji dostpnych z ronie
powyej poziomu opacalnoci wykorzystania jej jako paliwa
wwikszoci zastosowa.
Osiedle orbitalne Turing zostaje ukoczone.

2038
Ekoterroryci spod znaku EarthFist ogaszaj zajcie osiedla
Turing izmian go wniezalene miasto na orbicie. Liczne
pastwa ikorporacje oferuj NetNation pomoc wodzyskaniu
satelity, jednak okazuje si, e wikszo terrorystw zostaa
zneutralizowana przez suby ochrony NetNation. Dwie zajte
przez terrorystw sekcje zostaj powanie uszkodzone podczas
ich odbicia, mier ponosi 71 zakadnikw oraz wszyscy terroryci.
Jest to pierwsza publicznie znana operacja si zbrojnych
NetNation.

2039
Awaria pasaerskiego samolotu transorbitalnego linii TWA.
Firma odrzuca oferty pomocy ze strony NN iRISC, decyduje si
sprowadzi samolot na ziemi. Zawodzi system nawigacji, samolot
ponie watmosferze. Ginie 237osb.

47

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

2041
Wybory wPolsce ponownie wygrywa Unia Jednoci
Chrzecijaskiej. Podnosz si gosy oskarajce obz rzdzcy
omanipulacj wyborami.
IMI grozi procesem NetNation, wysuwajc oskarenia onaruszenia
praw autorskich ilekcewaenie wasnoci intelektualnej.
Liczba funkcjonujcych zamieszkanych satelitw przekracza 100.

2042
Zamach stanu na Sowacji. Nacjonalici przejmuj wadz przy
pomocy zbrojnych ugrupowa zrejonu Kota Bakaskiego.
NetNation skada wONZ protest przeciw atakom crackerw
igrup zbrojnych rzekomo wynajtych przez IMI. Jednoczenie
rozpoczyna procesy cywilne przeciwko lokalnym oddziaom IMI na
caym wiecie zaczyna si tzw. Wojna oCopyright.
Polska nawizuje wspprac handlow zWielkim Kalifatem
Arabskim, cowywouje ostr reakcj polityczn Unii Europejskiej
(utrzymana wostrym tonie nota protestacyjna zignorowana przez
polski rzd).

2043
Korporacja RISC wysya zaogow wypraw na Marsa wcelu
przeprowadzenia wszechstronnych bada naukowych.
WBrazylii wybucha plaga zabjczej pleni nazwanej natychmiast
Pleni zKosmosu. Brazylia oskara Lig acisk ouycie broni
biologicznej, Liga aciska oskara korporacj ACTG, zktrej usug
korzysta Brazylia przy rekultywacji dungli. Zanim ktokolwiek
zareaguje, umiera 25 tys. mieszkacw brazylijskiego miasta
Manaus.
Unia Europejska nakada sankcje handlowe na Odrodzon
Rzeczpospolit Polsk irelokuje cz zaprawionych wwalce
zmuzumanami oddziaw zPirenejw naswoj wschodni
granic.

2044
Wojna oCopyright koczy si rozejmem IMI paci NN dwadziecia
milionw dolarw odszkodowania, za NN wycofuje pozwy
przeciw oddziaom IMI. Stosunki midzy IMI aNetNation pozostaj
lodowate.

48

WIAT AD 2045

KALENDARIUM 

ideefixe-rpg.pl

Rzd Sowacji traci kontrol nad znaczn czci kraju


zaprzestanie staych wypat dla bandytw wynajtych
przez nacjonalistw owocuje przejciem tych ostatnich na
samofinansowanie metod grabiey, napadw iporwa.
Sowacki rzd odrzuca oferty pomocy ze strony UE orazKorpusu
Mediatorw.
WPolsce pen par rusza kampania przed wyborami
prezydenckimi w2045r. Sondae przedwyborcze zapowiadaj
zwycistwo kandydata lewicowej Ligi SpoecznoDemokratycznej
obiecujcego zerwanie ukadw zKalifatem ipopraw stosunkw
zUni Europejsk.

2045
Teraz.

49

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

wiat zlotu ptaka


Wielkie miasta
Wikszo mieszkacw Ziemi yje w ogromnych miastach rozdtych przez przesiedlenia okresu Wojny z Obcymi. Kade miasto
podzielone jest na czciowo autonomiczne strefy posiadajce
wasny szpital, siy policyjne i suby komunalne. Namacalnym
elementem takiego rozplanowania miasta jest oddzielajcy dzielnice mur, ktrego przekroczenie moliwe jest jedynie przez (nieliczne) przejcia midzystrefowe. Metropolie miay peni funkcj
twierdz chronicych populacj kuli ziemskiej przed wymordowaniem przez najedcw zkosmosu, std te ich wygld iorganizacja. Miasta otoczone s stref buforow usian stanowiskami broni
przeciwrakietowej iprzeciwlotniczej majcymi broni aglomeracj
przed pojazdami Obcych. Wikszo tych stanowisk jest zakonserwowana inieczynna ale nie wszystkie. Same strefy miejskie take
pene s zakonserwowanych lub zdemontowanych umocnie zczasw Wojny punktw oporu, schronw, zapr.
Wiele elementw miast takich jak szeciometrowe segmenty
muru midzystrefowego czy prefabrykowane bramki kontrolne
wszdzie wyglda tak samo. Przyczyn jest przebudowa miast
wedle tych samych planw opracowanych podczas Wojny zObcymi
przez Armi Terrask iONZ. Mur otaczajcy miasto imury midzystrefowe s stale patrolowane utrzymanie szczelnego podziau
miast ogranicza przestpczo.

Bezpieczestwo
Stae zagroenie zamachami terrorystycznymi i zwyk przestpczoci sprawia, e miejska przestrze publiczna znajduje si pod
staym nadzorem. Ulice s obserwowane przez policyjne kamery
zamontowane na supach ibezpilotowych pojazdach zwiadu, aruch
pomidzy strefami jest moliwy tylko w wyznaczonych miejscach
i kontrolowany. Kady czowiek musi posiada przy sobie dowd
tosamoci (bdcy jednoczenie kart patnicz) iokazywa go na
wezwanie sub porzdkowych. Przechodzc przez granic strefy,
kady obywatel zostaje przewietlony przez bramk rentgenowsk,
aprzenoszone przez niego przedmioty zidentyfikowane iporwnane zuprawnieniami wkartotece waciciela. Wten sposb przez

50

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

granic strefy nie mona przenie przedmiotw posiadanych nielegalnie. Procedurze przewietlenia poddawane s osobno pojazdy,
osobno pasaerowie, co powoduje, e granice stref szybciej iwygodniej przekracza si pieszo.

Supermasowce
Charakterystycznym i wsplnym dla wszystkich miast na wiecie elementem architektury s wielkie budynki mieszkalne zwane
supermasowcami. Budowane w grupach po kilka sztuk, powstaway w czasie Wojny z Obcymi. Miay zmieci mieszkacw wsi
i miasteczek przesiedlanych do wielkich miast. Supermasowce
pokryte s poaciami baterii sonecznych, wyposaone wzasilan
biometanem katalityczn komor paliwow oraz urzdzenia filtrujce odpady. Dziki tym rozwizaniom kady z takich budynkw
(acilej mwic, kada grupa budynkw) jest niemal samowystarczalny, jeli chodzi oprd iwod. Wpodziemiach m
asowcw znajduj si schrony.
Niestety, na tym ich zalety si kocz. Mieszkania s niskie
(210 cm) i mae (18 m2). Bloki s przy tym wysokie od 25 piter
wzwy. Wsupermasowcu nie yje si wygodnie, ale wzaniedbanym
supermasowcu jest jeszcze gorzej. le konserwowany budynek
zaczyna mierdzie (z nieszczelnej instalacji recyklingowej), ulatniajcy si metan tworzy take zagroenie wybuchem i poarem.
Na grnych pitrach takiego budynku jest gorco (od kolektorw
sonecznych), windy czsto si psuj, arecyklowana woda smakuje
ohydnie.

Tereny pozamiejskie
Enklawy produkcyjne
Enklawy to ufortyfikowane osiedla, ktrych podstawow funkcj
jest produkcja zaopatrzenia dla megamiast. Enklawa rolnicza,
grnicza, przemysowa albo jeszcze inna zajmuje si pozyskiwaniem surowcw i przerbk ich na pprodukty dla celw przemysu albo na produkty przeznaczone bezporednio do sklepw.
Efekty pracy fabryk enklawy przesyane s do innych enklaw do dalszej obrbki albo do miast, kolej lub przy uyciu automatycznych
repulsorowych ciarwek. Wczasie Wojny od sprawnego dziaania
transportu zenklaw zaleao ycie metropolii, std te szczeglne
uprawnienia sub chronicych kolej ipolicji drogowej.

51

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Enklawy produkcyjne powstaway zazwyczaj wok istniejcych zakadw przemysowych lub wmiejscach dogodnych zpunktu
widzenia transportu. Budowane byy midzy innymi zprefabrykowanych elementw wyprodukowanych w czasie Wojny z Obcymi.
Doktryna Skupienia zakadaa, e kada z enklaw powinna obroni si przed maym atakiem Obcych albo wytrwa do chwili, gdy
dotrze do niej oddzia si szybkiego reagowania Armii Terraskiej.
W praktyce wikszo enklaw nie osigna takiego stanu uzbrojenia, cho zpewnoci wszystkie prboway. Obecnie piercienie
stanowisk obrony wok enklaw s pozbawione broni cikiej, czyli
rakiet przeciwlotniczych, autonomicznych stanowisk broni maszynowej imin. Mimo to broni wystarczy, by mieszkacy nie obawiali
si atakw bandytw grasujcych poza miastami.
Fabryka lub zakad przetwrczy enklawy s jej gwnym
powodem istnienia wszyscy mieszkacy maj swj wkad w ich
funkcjonowanie. Wsplny wysiek stosunkowo niewielkiej populacji enklawy powoduje, e jej spoeczno jest ze sob zyta ze
wszystkimi wadami izaletami tej sytuacji.

Inne osiedla
Prcz wielkich miast ienklaw produkcyjnych wystpuj take inne
rodzaje siedzib ludzkich. Cz znich to wsie imiasteczka nieprzesiedlone podczas Wojny pominite wbaaganie albo zostawione
na pniej. Cz to osiedla zbudowane po zakoczeniu Lat Chaosu
przez grupy przedsibiorczych, rzutkich ludzi, ktrzy postanowili
wyprowadzi si z megamiast. Prcz tego, niestety, istniej take
slumsy skupione zwykle wok przeadunkowych baz ciarwek,
zamieszkane przez uciekinierw z wizie (bdcych zazwyczaj
specyficznymi rodzajami enklaw), nielegalnych imigrantw iinnych
ludzi spoza Systemu. Mieszkacy kadego z tych rodzajw osiedli
s zazwyczaj skrajnie nieufni wobec obcych obawiaj si grasujcych po pustkowiach bandytw albo policji.

Pustkowia
Pomidzy niezbyt licznymi siedzibami ludzkimi rozcigaj si poacie niezamieszkanego terenu, zwykle uprawnego. Ogromne pola
obsugiwane s przez automatyczne maszyny rolnicze i nadzorowane zpowietrza przez bezpilotowe pojazdy rozpoznania.

52

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Pozostae tereny to nieuytki z ruinami przesiedlonych miasteczek. Te obszary, zrzadka patrolowane przez siy porzdkowe,
bywaj schronieniem dla grup zmotoryzowanych szabrownikw odzierajcych ruiny zwszystkiego, co moe mie jakkolwiek
warto.

Technologia
Komputery
Miniaturyzacja ukadw elektronicznych i pojawienie si wysokowydajnych baterii sprawio, e w 2045 roku skomputeryzowane
jest waciwie wszystko. Nie tylko domy isamochody komputery
(zwykle podczone do sieci) znajduj si w zasadzie w kadym
przedmiocie codziennego uytku. Wdomu ostandardzie wyszym
ni klitka wmasowcu skomputeryzowane jest wszystko, od lodwki
po kran isedes.

Smartobiekty

Informatyzacja przedmiotw codziennego uytku sprawia, e nawet


prozaiczny kubek ma histori swojego istnienia zapisan wpokadowej elektronice. Kady przedmiot uytkowy moe na yczenie
udostpni zdalnie swoje dane skojarzone histori od momentu
produkcji, poprzednie ustawienia osobiste, uprawnionym osobom
poda take dane waciciela. Informacje te, dostpne przez dowolny
smartfon czy palmtop, pozwalaj nawiza kontakt zforami uytkownikw, zidentyfikowa wacicieli przedmiotw pochodzcych
zkradziey albo narazi posiadacza na napad. Aby zapobiec naduyciom, transpondery przedmiotw maj moliwo zablokowania nadawania, wikszo ludzi jednak ztej moliwoci nie korzysta.

Wirtualne pienidze iibeki

Najwaniejszym skomputeryzowanym przedmiotem osobistym jest


karta identyfikacyjno-bankowa, wPolsce slangowo zwana i bekiem.
W wikszoci krajw wiata karta taka jest jedynym potrzebnym
dokumentem daje dostp do danych osobowych gromadzonych
przez rzdowe komputery ido kont bankowych, umoliwiajc szybkie iwygodne zakupy. Spowodowao to wycofanie gotwki zobiegu
w zasadzie wszdzie na wiecie pienidze wystpuj jedynie
w postaci wirtualnej, przelewanej midzy kontami uczestnikw
transakcji. Mimo pewnych rnic wimplementacji kart, we wszystkich krajach s one zgodne zjednym standardem stworzonym na
potrzeby globalnego systemu ewidencji ludnoci AEGIS.

53

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Komputery osobiste

W dziedzinie komputerw osobistych czyli przenonych podstawowe potrzeby przecitnego czowieka wzupenoci zaspokaja
smartfon, czyli inteligentny telefon komrkowy. Zasoby takiego
sprztu pozwalaj uytkownikowi korzysta z Internetu, sucha
muzyki, sprawdzi stan konta lub dziki systemowi lokalizacji
imapom odnale si wobcym miecie.
Dla ludzi, ktrzy chcieliby korzysta z wygodnego fantomatycznego interfejsu uytkownika prezentujcego dane w trzech
wymiarach dostpne s mocniejsze komputery: palmtopy iportable. Portable maj zazwyczaj form tabletu (rnej wielkoci od
XX-wiecznych PDA do pytek rozmiarw laptopa). Cho wyposaone
s wdotykowy ekran, standardowym interfejsem uytkownika jest
rozpoznawanie mowy oraz fantomatyka.
Osobiste komputery stacjonarne maj najczciej posta terminala domowego bdcego jednoczenie odbiornikiem a
ktywizji,
odtwarzaczem mediw i domowym telefonem. Ich wbudowane
systemy eksperckie potrafi porozumiewa si z uytkownikiem,
aby sprecyzowa jego wymagania.

SHIELD iochrona wasnoci intelektualnej

Znakomita wikszo komputerw osobistych zbudowana zostaa


w oparciu o architektur SHIELD. Jej gwnym zaoeniem jest
zwikszenie bezpieczestwa informatycznego oraz ochrona wasnoci intelektualnej koncernw medialnych i softwareowych.
Wpraktyce oznacza to, e nie da si wykorzysta plikw wsposb
niepodany zpunktu widzenia ich twrcy ani uruchomi na komputerze oprogramowania, ktre mogoby stanowi zagroenie dla
bezpieczestwa komputera. Umoliwia to mechanizm certyfikacji, ktry odmawia korzystania zplikw iprogramw nieposiadajcych potwierdzenia bezpieczestwa iwiarygodnoci wystawionego
przez zaufanego certyfikanta. Powszechne wykorzystanie architektury SHIELD znacznie ograniczyo problem piractwa kompu
terowego iaudiowizualnego. Moliwe stao si take wprowadzenie
takich rozwiza, jak sprzeda filmw i muzyki do jednokrotnego
obejrzenia czy wysuchania albo pobieranie subskrypcji za uyczony program uytkowy ktrego dziaanie jest uzalenione od
cigego spywania opat. Zablokowanie niepodpisanych programw oznacza take zabezpieczenie komputerw przed wirusami
przychodzcymi poczt, a take uniemoliwienie uruchamiania
wasnych programw.

54

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Systemy eksperckie isztuczne inteligencje

Systemy eksperckie s autonomicznymi programami zdolnymi


do wsppracy z uytkownikiem podczas ustalaniu zadania i do
samodzielnej jego realizacji. S wsko specjalizowane iniezbyt inteligentne, ale do wielu zada ich ograniczone moliwoci s wystarczajce. Spadek cen iatwo wytwarzania systemw eksperckich
sprowadziy je pod strzechy, czyli do terminali domowych. Oprcz
tego zastpuj one ludzi wtakich profesjach jak personel baru szybkiej obsugi, sekretarka czy telefoniczne wsparcie techniczne.
Sztuczne inteligencje to w peni autonomiczne, samowiadome byty cyfrowe o moliwociach intelektualnych czowieka
albo wyszych. SI zajmuj si zwykle obrbk danych s czoowymi analitykami danych wkorporacjach, strategami wojskowymi,
finansistami. Status prawny SI zaley od pastwa w niektrych
krajach maj te same prawa co ludzie, winnych pozostaj sprztem,
programem, rzecz, za wjeszcze innych ich posiadanie iuywanie
jest zakazane.

Internet imedia
Aktywizja

Czciowo interaktywna, filtrowalna aktywizja cakowicie zastpia


tradycyjn telewizj. Stacje aktywizyjne nadaj non stop, aogrom
serwowanych przez nie informacji sprawia, e prba przyswojenia
ich bez filtrw jest skazana na porak. Aktywizja umoliwia zatem
dostosowanie odbieranego programu do preferencji uytkownika. Prywatny program aktywizji mona skomponowa, wstawiajc wwybrane ramy czasowe wybrane rda informacji nadajce
wybrane treci. Przykadowy program aktywizyjny moe zatem
skada si z wiadomoci wycznie pozytywnych podanych
odziewitej rano, potem czterech godzin komedii, potem kolejnej
porcji dobrych wiadomoci, potem za rozrywkowego talkshow.
Prcz tego mona te skonfigurowa sposb, wjaki wiadomoci s
przekazywane wikszo duych stacji aktywizyjnych oferuje na
przykad moliwo wyboru prezentera syntetycznej postaci
czytajcej newsy. Caa ta rnorodno finansowana jest dziki
reklamom, ktrych filtrowanie jest najdrosz zopcji personalizacji.

Sieciowe media amatorskie

Wikszo mediw zwyjtkiem tradycyjnych rozgoni radiowych


jest sieciowa, jednak atwo dostpu do Internetu sprawia, e
media si zdemokratyzoway. W sieci peno jest serwisw zawierajcych mniej lub bardziej sensowne wiadomoci, zdjcia aktualnych wydarze, polityczne komentarze. Mona take obserwowa

55

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

wydarzenia na ywo wrzucane do sieci przez zapaleca prosto


z komputera osobistego. Wiele takich amatorskich serwisw ma
ogldalno porwnywaln z profesjonalnymi mediami. Dziki
prowadzcym je dziennikarzom amatorom w sieci znale mona
newsy dotyczce spraw najbardziej nawet lokalnych i wanych
tylko dla mieszkacw jednej strefy.
Demokratyzacja mediw sprawia te, e narzdzia propagandowe, ktre niegdy byy domen rzdw iduych organizacji, teraz
s powszechnie dostpne. Internet wic peen jest odezw, politycznych manifestw, deklaracji i da publikowanych przede
wszystkim przez rozmaite grupy dce do zmiany status quo.

Ekshibicjonizm sieciowy

Internet umoliwia take przekaz informacji maksymalnie lokalnej


skupionej na yciu iprzypadkach jednej osoby. Wsieci mnstwo jest
serwisw hostujcych powstajce na ywo kroniki ycia ikomentowane na bieco zapisy dziaa, zoone ze zdj, filmikw, notek,
lunych myli, kilkuzdaniowych opisw dziaalnoci twrcy. Najczciej, niestety, takie zapisy s wtrne inieznonie nudne (1645:
siedz wkiblu), ich zadaniem jest wszak wierne oddawanie ycia
autora, ktre statystycznie rzecz biorc jest szare inieciekawe.
Czasem jednak taki czowiek transparentny zostaje gwiazd.
Powodem moe by ekscentryczno (czstokro sterowana statystykami odwiedzin) albo przypadek, ulotna fluktuacja prdw
zainteresowania uytkownikw sieci. Na takich pitnastu minutach
sawy niejednemu udao si niele zarobi na ogoszeniach wywietlanych kademu odwiedzajcemu.

Gry komputerowe

Zdecydowanie najwicej uwagi przycigaj gry sieciowe. Miliony


ludzi na caym wiecie spdza wolny czas wuniwersach gier, zdobywajc wirtualne (a czsto iprawdziwe) bogactwa, walczc zpotworami irealizujc questy. Dla wielu wiaty gier online s duo waniejsze ni wiat rzeczywisty niezbalansowany, stawiajcy znacznie wicej przeszkd na drodze do sawy, pozbawiony instrukcji
obsugi ispisanych rozwiza questw. Prcz ludzi, ktrzy wwiatach gier szukaj samorealizacji, istniej te tacy, ktrzy wnich po
prostu zarabiaj farmerzy zdobywaj przedmioty lub wirtualne
pienidze, ktre potem sprzedaj w prawdziwym wiecie. Istniej
te gracze specjalici do wynajcia, ktrzy za swe usugi daj
zapaty wrzeczywistej walucie.

56

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Transport
Wyczerpujce si zoa ropy naftowej i Wojna z Obcymi wymusiy
daleko idce zmiany na tym polu. Zmiany te szczeglnie widoczne
s w najbardziej energoernych dziedzinach lotnictwie pasaerskim itransporcie samochodowym.

Lotnictwo

Masowy pasaerski transport lotniczy dogorywa. Wojna zObcymi


i obostrzenia antyterrorystyczne na lotniskach znacznie zredukoway popyt, za ostatecznym ciosem byo wprowadzenie wzgldnie
tanich kolei magnetycznych. Jedyna nisza, wktrej lotnictwo pasaerskie jeszcze prosperuje, to przeloty transkontynentalne i midzykontynentalne. Obsugiwane przez wielkie pasaerskie samoloty suborbitalne, znaczn cz trasy pokonuj ponad atmosfer
zprdkoci rzdu 10 Machw. Umoliwia to pokonanie dystansu
Londyn-Sydney wdwie godziny wliczajc odpraw na lotnisku.
Do popularny za to jest transport powietrzny na niewielk
skal. Przewozy maych adunkw lub nieduych grup pasaerw
obsugiwane s przez rnej konstrukcji pionowzloty zmiennowirnikowe ospreje (biorce nazw od dwudziestowiecznego V-22
Osprey) iturbowentylatorowe orki. Orki, dziki swojemu napdowi,
wypary migowce niemal cakowicie. Poruszane s przez co najmniej dwa turbowentylatory zamknite w gondolach. Upraszcza
to konstrukcj ieliminuje moliwo zahaczenia wirnikiem oprzeszkod, co jest ogromn zalet wmiastach.

Koleje

Tanie nadprzewodniki wysokotemperaturowe umoliwiy budow


sieci kolei magnetycznych. Dziki temu kolej przewozi tysice
pasaerw z szybkoci porwnywaln do samolotw odrzutowych, ale taniej i wygodniej. Po tych samych jednoszynowych
torowiskach mkn skady towarowe, dostarczajc ywno itowary
do megamiast.

Transport samochodowy

Samochody zasilane silnikami spalinowymi odchodz wprzeszo.


Przecitny pojazd samochodowy drugiej poowy XXI wieku to citykar malutki, zasilany elektrycznie, wwikszoci biodegradowalny.
Prowadzony przez interfejs fantomatyczny, atwy do zaparkowania
dziki wspomaganiu miejskiej sieci nawigacyjnej, prawie bezobsugowy ibiodegradowalny samochd nie jest ju zatruwajcym rodowisko zawalidrog, abezpiecznym, przyjaznym rodowisku rodkiem transportu. Istniej oczywicie take inne pojazdy ni miejskie

57

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

trjkoowce od sportowych, zasilanych wysokowydajnymi elektrycznymi silnikami motocykli, przez poliolowe, samochody przystosowane do jazdy poza miastem, a po wielkie bezzaogowe ciarwki antygrawitacyjne.

Biotechnologia
Klonowanie

Klonowanie ssakw byo moliwe ju pod koniec XX wieku, jednak usunicie wszystkich problemw technicznych zajo ptorej dekady. Obecnie klonowanie ludzi jest powszechnie stosowane
niektre klony przychodz na wiat jak normalne dzieci itak te
s traktowane, niektre za stanowi wycznie rdo organw
do przeszczepw. Te drugie s zgodnie zkonwencjami midzynarodowymi tworzone jako pozbawione wiadomoci (przez selektywne uszkodzenie mzgu). Wykorzystuje si take techniki przyspieszajce rozwj zarodka, co umoliwia uzyskanie do dobrze
rozwinitego klona w niespena rok, za zupenie zwyczajnego
dziecka wkilka miesicy.

Inynieria genetyczna

Zmapowanie caego ludzkiego genomu oraz technologia manipulacji genetycznych umoliwiy zaszczepianie w zarodkach cech
podanych i rugowanie niepodanych. Odpowiednio zasobni
ludzie mog zleci zaprojektowanie potomka idealnego (tak zwanej
alfy), obdarzonego cechami, ktrych sobie ycz. No i, rzecz jasna,
pozbawionego chorb dziedzicznych czy takich drobiazgw jak
skonno do tycia. Genetycznie ulepszone dzieci stanowi rosncy
odsetek populacji wiata.
Poprawianie cech dotyczy nie tylko ludzi, ale take zwierzt
i rolin. Powstaj zboa odporne na mrz, susze i choroby, fantastycznie szybkie konie, psy onieprawdopodobnym suchu. Moliwe
jest te tworzenie nowych gatunkw przydatnych albo dekoracyjnych, wedle woli geninyniera (a raczej jego zleceniodawcy).

Uplifting

Ubocznym efektem geninynierii jest uplifting tworzenie zwierzt


owydatnie podwyszonej inteligencji. Intelekt neozwierzt zaley
od gatunku neopapugi nie s przesadnie sprytne (porwnywalne
z bardzo, bardzo inteligentnym psem), za neodelfiny i neoszympansy bez problemu dorwnuj ludziom. Z nieznanych przyczyn
niektre zwierzta nie poddaj si upliftingowi najbardziej znanym przykadem s koty domowe.

58

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

Zwikszona inteligencja neozwierzt umoliwia ich rnorakie wykorzystanie, najczciej jako towarzyszy ludzi chorych istarszych oraz do celw militarnych.

Technologia medyczna

Rozwj wiedzy medycznej ibiotechnologii znaczco zwikszy moliwoci medycyny. Bionika umoliwia wszczepienie stuprocentowo
sprawnej czci zamiennej w miejsce dowolnego organu z czciami mzgu wcznie. Mona jednak nie tylko przywraca utracon sprawno; medycyna imedtechnologia mog t sprawno
znaczco zwikszy. Sztuczne nowe organy pozwalaj oddycha
pod wod, widzie wciemnoci, biega iskaka szybciej idalej.
Postpy medycyny i chirurgii usprawniy nie tylko leczenie,
ale te upikszanie czowieka. Biorzebienie daleki potomek do
ordynarnych technik chirurgii plastycznej umoliwia usunicie
prawdziwych bd urojonych wad urody, ksztatowanie ciaa zgodnie znajnowszymi kanonami mody lub wol jego posiadacza. Dziki
biorzebie mona mie wymarzone ciao niewane, czy marzyciel
inspirowa si rozkadwkami kolorowych pism, Rubensem czy
Dalim.
Niesamowite postpy poczynia te gerontyka. Odmodzi
moe si dzi kady, kto dysponuje wystarczajco gbok kieszeni.
Horrendalnie drogie zabiegi korzystajce zzazdronie strzeonych
technik s w stanie przeduy ycie nawet o kilkadziesit lat. Na
regularne korzystanie znich sta jednak wycznie najbogatszych.

Ludzie iycie spoeczne


wiat wroku 2045 zaludniony jest przez ponad siedem miliardw
ludzi. Jeli wzi pod uwag czn liczb ofiar Wojny z Obcymi,
Wielkiego Dihadu iLat Chaosu (prawie dwa miliardy), to itak do
duo.

Cienie wojny
The flames are all long gone
but the pain lingerson.
Pink Floyd, Goodbye blue sky
Materialne zniszczenia trzech wojen s lepiej widoczne ilepiej udokumentowane ni spustoszenie, jakie poczyniy wumysach ludzi.
Wojny byy dla wikszoci czasem czekania na mier najpierw
podczas atakw Najedcw, potem od gowic jdrowych Kalifatu,

59

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

wreszcie po prostu z rk tumw w czasie Lat Chaosu. Wybuchy


kolejnych wojen byy wstrzsami dla ludzkoci przekonanej, e co
takiego nie jest moliwe e niemoliwy jest najazd zKosmosu, e
niemoliwe jest, aby ludzie zjednoczeni pokonaniem Obcych zaczli
walczy ze sob nawzajem, e niemoliwe jest, aby po rozbiciu Dihadu przytrafio si co jeszcze gorszego. Kady taki wstrzs zostawia lady wpsychice. Ludzie, ktrym przyszo y wtych czasach,
musieli znale sposoby radzenia sobie z ciarem najczciej
za pomoc sekt, gier komputerowych albo rodkw psychoaktywnych. Apatia i eskapizm stay si sposobem na ycie. Dzi s
powszechne wrd przedstawicieli pokolenia chaosu ludzi, ktrzy weszli wdorose ycie pod koniec Wielkiego Dihadu. Niestety,
s te dziedziczone przez ich dzieci.
Ci, ktrzy zachowali wmiar jasne umysy, pamitaj tamte
straszne czasy jako najgorszy, ale najbardziej intensywny okres
wich yciu. Wielu znich usiuje radzi sobie zbagaem wspomnie
poprzez uprawianie sztuki sie pena jest komnat internetowych
tworzonych przez ludzi nkanych wspomnieniami.

Mieszkanie, praca, rozrywka


Wikszo mieszkacw miast jest bezrobotna. Niezalenie od pastwa rednio poowa siy roboczej ma prac; im bardziej rozwinite
pastwo, tym bezrobotnych jest wicej. Przemys zosta niemal
cakowicie zrobotyzowany, zatem miejsca pracy znajduj si raczej
wsektorze usug, ai tam ludzie s zastpowani przez systemy eksperckie. Nieliczni obdarzeni samozaparciem id na studia, dc do
zdobycia wyksztacenia niezbdnego, aby znale lepsze zatrudnienie, na przykad wkorporacjach.
Osoby bez pracy pozostaj na utrzymaniu pastwa poziom
wiadcze zaley od zasobnoci pastwowej kasy i wysokoci
dotacji z ONZ. Zasiek obejmuje najczciej przydzia mieszkania w supermasowcu i cotygodniowych racji ywnociowych. Do
tego bezrobotnemu przysuguje prawo do opieki medycznej oraz
niewielka suma na zaspokojenie innych potrzeb. Wikszoci ludzi
wystarcza pakiet wiadcze zapewniany przez pastwo spdzaj
czas wswoich ciasnych mieszkaniach wsupermasowcach, ogldajc aktywizyjne feedy rozrywkowe, grajc wgry komputerowe iodurzajc si tanimi rodkami psychoaktywnymi. Wielu ludzi wychodzi
zdomu tylko wcelu odebrania rzdowego przydziau ywnoci.
Nie dotyczy to jednak lepiej sytuowanych. Jakakolwiek praca
zwiksza znacznie palet dostpnych rozrywek igadetw. Dochody
na odpowiednim poziomie pozwalaj na zamieszkanie w inteligentnym domu, ze wszystkimi domowymi sprztami sterowanymi

60

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

przez system ekspercki terminala. Problemem przestaje by wyjcie do restauracji, zakup miejskiego samochodu czy komputera
o wikszych moliwociach ni domowy terminal lub smartfon.
Bogacze mieszkaj w willach-twierdzach zabezpieczonych przed
wamaniem, napadem inaturaln katastrof, jed luksusowymi,
bezpilotowymi limuzynami, maj dostp do technologii medycznej,
ktra pozwala leczy choroby dziedziczne, genemodowa dzieci
iprzedua ycie.

Przemiany spoeczne
Postp technologii i burzliwa historia wstrzsny spoecznymi
konwenansami, prawodawstwem iobyczajami. Rne kraje igrupy
spoeczne poradziy sobie ztym na rozmaite sposoby.

Prawa inteligentnych nieludzi

Rozwizania prawne dotyczce takich kwestii jak prawa sztucznych inteligencji i neozwierzt powoduj tarcia midzynarodowe
szczeglnie widoczne wprzypadku SI. Liczne organizacje staraj
si nakoni rzdy irady nadzorcze do zmian przepisw, czsto nie
przebierajc wrodkach. Pastwa, ktre oferuj moliwo uzyskania penych praw obywatelskich neozwierztom iSI, staj si ziemi
obiecan, celem czsto przemylnych ucieczek.

Konwencje spoeczne

Straszliwe straty, ktre poniosa ludzko w czasie dwch wojen


i pniejszych niepokojw spoecznych, spowodoway wprowadzenie nieortodoksyjnych rozwiza w kwestii zwizkw midzyludzkich. Stosunkowo powszechne stay si kontrakty maeskie
bdce w praktyce maestwami zawieranymi na czas okrelony. Prawo niemal wszystkich krajw umoliwia adopcje dzieci
wojenne spustoszenia znacznie zwikszyy liczb sierot. W niektrych pastwach dopuszczalne jest wieloestwo, wniektrych
tolerowane za s take bardziej skomplikowane formy zwizkw
midzyludzkich.

Zanik prywatnoci

W wikszoci pastw wiata nadal funkcjonuj elementy wdroonego wczasie Wojny systemu kontroli inadzoru. Mimo zaegnania
zagroenia ze strony Obcych i znacznego uspokojenia sytuacji na
wiecie, systemy nadzoru przestrzeni publicznej nie s demontowane. Przeciwnie, pastwa i korporacje robi wszystko, co w ich
mocy, aby zyska jak najwikszy wgld wycie, histori ipoczynania obywateli. Oko Systemu spoglda na ludzi nie tylko na ulicach

61

WIAT AD 2045

WIAT Z LOTU PTAKA 

ideefixe-rpg.pl

i w rodkach komunikacji publicznej prcz pastwowych rodkw nadzoru, ograniczanych prawem, s jeszcze inne. Wiele firm
ubezpieczeniowych wymaga od klientw przebywania pod nadzorem medycznym i prawnym przez dwadziecia cztery godziny na
dob. Firmy pilnuj wtedy nawykw ywieniowych ubezpieczonego
(na podstawie danych pozyskiwanych z komputerw w sprzcie
codziennego uytku) oraz jego oglnego stanu zdrowia (np. badajc mocz poprzez czujniki w muszli). Ubezpieczyciel oferuje take
porady dotyczcego optymalnego zachowania (z punktu widzenia odpowiedzialnoci prawnej). Wszystko to, rzecz jasna, w imi
dobrostanu klienta.
Dla zdrowia nosi si bransoletki systemw przywoawczych,
ktre po naciniciu przycisku wzywaj karetk. Przy okazji mierz one puls, oznaki yciowe oraz stenie niebezpiecznych substancji worganizmie ubezpieczonego. Stosowanie si do poucze
systemw eksperckich ubezpieczalni oczywicie jest dobrowolne,
jednak niestosowanie si powoduje skokowy wzrost skadek. Taka
permanentna inwigilacja sprawia, e dla wikszoci mieszkacw
wiata prywatno jest pojciem wzasadzie martwym.

62

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Pastwa wiata
Unia Europejska (EuropeanUnion)
Na pierwszy rzut oka tego nie wida, ale Unia Europejska jest pastwem zmilitaryzowanym. Zledwoci wygrana wojna zmuzumanami okrelia ksztat Zjednoczonej Europy jako Festung Europa,
twierdzy gotowej na odparcie kolejnego najazdu, skd by nie mia
nadej.
Armia nie oddaa nigdy wadzy przejtej wchaosie Dihadu,
a presti obrocw cywilizacji Zachodu sprawi, e cywile nie
sprzeciwiaj si temu stanowi rzeczy. Gospodarka Unii rozwina
skrzyda po Latach Chaosu dziki pracujcemu nadal w trybie
wojennym przemysowi oraz spadkowi znaczenia gwnych konkurentw Federacji Ameryki Pnocnej iChin. Pozycja Unii mogaby
by jeszcze lepsza, gdyby gospodarka nie bya wwikszoci nastawiona na zaspokajanie potrzeb armii. Mimo to Europ sta na utrzymanie pastwa leni wUE bezrobocie wynosi 55proc. inikt si
tym przesadnie nie martwi.
Bezrobocie jest sposobem na ycie pastwo zapewnia
bezrobotnym ywno, dach nad gow i dostp do rozrywek.
Zadowolone zdo wysokiego zasiku masy bezrobotnych wyadowuj nadmiar energii wcyberprzestrzeni, salonach masau, klubach dla samotnych. Cen za pastwow opiek jest brak praw
obywatelskich itotalitarny nadzr.
Mieszkacy pragncy wikszych praw lub ycia na wyszym
poziomie mog szuka pracy w ogromnym sektorze usugowym,
firmach high-tech, ktrej zniezliczonych firm pracujcych dla wojska albo wreszcie wsamej armii. Zaliczenie suby wojskowej gwarantuje zatrudnienie.

Ustrj ipodzia administracyjny

Merytokracja. Wane dla pastwa sprawy poddawane s pod


publiczne, elektroniczne gosowanie obywateli. Obywatelem jest
kady, kto zaliczy sub wojskow (w tym Sztuczne Inteligencje).
Unia podzielona jest na strefy administracyjne odpowiadajce
mniej wicej podziaom na pastwa sprzed czasw Wojny zObcymi:
Niemcy, Francja, Anglia, Irlandia, Konfederacja Walonii iFlamandii,
Federacja Woch Pnocnych, Republika Woch Poudniowych, Grecja, Sowenia, Austroczechy oraz terytoria zamorskie.

63

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Prawo

Unia Europejska
dane statystyczne
Powierzchnia: okoo 1,5 mln km .
2

Pastwa ocienne: Odrodzona


Rzeczpospolita Polska, Sowacja,
Szwajcaria, Wielki Kalifat Arabski, Kocio
Bakaski (czyli midzy innymi dawne
Wgry iJugosawia).
Ludno: okoo 350mln ludzi, wtym
okoo 10proc. obywateli korporacji,
3proc. SI, neozwierzt ibiokonstruktw.
Skad etniczny: Niemcy (23proc.),
Francuzi (12proc.), Anglicy (11proc.),
Wosi (9proc.), Holendrzy (3proc.), Czesi
(3proc.), inne narodowoci europejskie
oraz imigranci zAfryki, Bliskiego
Wschodu iAzji (49proc.). Zaznaczy
naley, e ponad poowa populacji
Unii Europejskiej posiada nadzwyczaj
wymieszan spucizn genetyczn
iwbrew temu, cosugeruj dane
liczbowe nie jest rasy biaej.
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (22proc.), islam (4proc.),
rozmaite drobne sekty (15proc.), kocioy
odchrzecijaskie (8proc.), ateici
(51proc.).
Jzyki urzdowe: angielski, niemiecki
ifrancuski, na co dzie uywane s take
jzyki narodowe iEDeranto.
Stolica: Bruksela.
Gwne miasta: Aglomeracja Ruhry,
Londyn, Pary, Freistadt Berlin,
Aglomeracja Amsterdam, Mediolan,
Strefa Handlowa Hamburg, Frankfurt,
Rzym, Turyn, Manchester, Birmingham,
Edynburg.
Standard ycia: bardzo wysoki.
Waluta: 1euro = 2,5 z.

ideefixe-rpg.pl

Pene prawa obywatelskie przysuguj tym, ktrzy odbyli


sub wojskow (take Sztucznym Inteligencjom). Obejmuj one
prawo do gosowania, prawo do posiadania dzieci, pozwolenie na
noszenie broni krtkiej oraz moliwo dowolnych modyfikacji
cybernetycznych.
Obywatele paccy podatki maj ograniczone prawa obywatelskie moliwo wykupienia licencji rodzicielskiej ipozwolenia na bro krtk oraz posiadania niektrych modyfikacji cybernetycznych. Osoby na zasiku maj prawa rezydenta zezwalajce
m.in. na zakup wszczepw fantomatycznych; nie wolno im posiada
broni. Inteligentne zwierzta wrodzaju neopsw, neodelfinw czy
neoako mog mie ograniczone prawa obywatelskie z punktu
widzenia prawa s traktowane jak osoby ograniczone umysowo
imusz mie opiekuna prawnego.
Warunkiem otrzymania zasiku jest wszczepienie chipu identyfikujcego (i lokalizujcego).
Kontrakty maeskie mog by zawierane w dowolnych
wariantach czasowo, na okres nieograniczony, z wieloma osobami, niezalenie od pci itp. Osoby zawierajce kontrakt musz by
wpeni wadz umysowych.
Z narkotykw legalne s praktycznie wszystkie uywki rozrywkowe, natomiast wszelkiej maci dopalacze bojowe dostpne
s tylko dla wojska iagencji rzdowych.

Przemys iusugi

Elektronika, przemys zbrojeniowy, ciki, chemiczny, informatyka,


przemys orbitalny, produkcja ywnoci, przemys motoryzacyjny
ilotniczy.

Historia

Powstaa w 1957 r. jako blok gospodarczy, jej zjednoczenie jako


federacji nastpio w 2004r. Faktyczna fragmentacja w pocztkowym okresie Wojny z Obcymi, rekonstytucja w 2023r. Scalenie
wjednolite pastwo wobliczu Wielkiego Dihadu w2024r.
Wojn zObcymi przetrwaa wznonej kondycji ekonomicznej
mimo czstych rajdw Obcych na miasta Unii, zktrych najmocniej
ucierpia Berlin spustoszony atakiem Obcych w2019r. Cz francuska ulega powanemu zniszczeniu w czasie Lat Chaosu przez
czste i dugotrwae zamieszki uliczne oraz najazd muzumanw.
Unia odbudowaa si szybko pod rzdami wojskowych iw tej chwili
jest jednym znajbardziej liczcych si pastw wiata.

64

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Stosunki midzynarodowe

Zawieszenie broni z Wielkim Kalifatem Arabskim. Podpisany pakt


o wzajemnej obronie ze Zwizkiem Skandynawskim i Odrodzon
Rzeczpospolit Polsk European Security Treaty Organization
(ESTO). Normalne stosunki dyplomatyczne zssiadami prcz praktycznie nieistniejcych Wgier ikrajw byej Jugosawii.

Federacja Rosyjska (Rossijskaja Federacja)


Federacja Rosyjska jest pastwem wcakowitej wadzy zorganizowanej przestpczoci. Dziaaj wprawdzie milicja iorgany cigania,
ale broni one interesw lokalnej gazi mafii zwanej Organizacj.
Cae pastwo podzielone jest na strefy wpyww poszczeglnych
rodzin, za kada ztych stref stanowi pastwo wminiaturze.
Rodziny oczywicie tworz wsplny front przeciw zewntrznym zagroeniom (takim jak Wielki Kalifat Arabski tu za miedz),
ale nie przeszkadza to wostrej wewntrznej rywalizacji. Rywalizacja ta powoduje take, e wiat nie boi si napaci ze strony Rosji
kady bonza, ktry ruszy armi ze swego terenu, ryzykuje najazd
czogw rywala. Ta fragmentacja powoduje, e rosyjskie siy rakietowe w zasadzie przestay by grone adnego ze szczliwych
posiadaczy silosw rakietowych nie sta na utrzymanie pociskw
w gotowoci startowej. Ma to jednak mniejsze znaczenie w erze
taniego transportu wkosmos.

Ustrj ipodzia administracyjny

Teoretycznie demokracja reprezentatywna. Wrzeczywistoci otym,


kto zasidzie wDumie jako deputowany zdanego okrgu, decyduje
lokalny wataka, natomiast urzd prezydenta jest obsadzany przez
czowieka wybranego na obradach szefw najpotniejszych mafii
Federacji. Wpraktyce Federacja jest wic oligarchi rzdzon przez
organizacje przestpcze.

Prawo

Oficjalne prawo jest niezbyt surowe, asdy dziaaj bardzo powoli


i nieskutecznie. Prawdziwymi siami utrzymujcymi porzdek s
agencje ochrony mienia, ktre wprzypadku niepopularnych przestpstw (gwatw, okrutnych morderstw itp.) peni jednoczenie
funkcj prokuratury, sdziego iwykonawcy wyroku. Jedyne legalne
uywki to alkohol ityto, legalizacja innych narkotykw zmniejszyaby zyski mafii.

65

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Federacja Rosyjska
dane statystyczne

Posiadanie broni jest moliwe tylko po uzyskaniu pozwolenia zwyky obywatel moe legalnie posiada bro krtk (jeeli
wie, kogo przekupi, oczywicie); rozmaitej maci agencje ochrony
mienia (w rzeczywistoci przykrywki dla si bojowych mafii) maj
prawo do posugiwania si wojskowym wyposaeniem. Cybernetyka jest dozwolona, poniewa nie ma technicznych moliwoci jej
kontrolowania, azakazanie byoby zbyt kopotliwe.
Sztuczne Inteligencje ineozwierzta nie maj adnych praw,
ale ich posiadanie nie jest zakazane. Niektre neozwierzta (zwaszcza neopsy) s powszechnie wykorzystywane jako stranicy.
Prawo rodzinne konserwatywne.

Powierzchnia: okoo 17 mln km2.


Pastwa ocienne: Wielki Kalifat
Arabski, Chiny, Zwizek Skandynawski,
Unia Wschodnioazjatycka, Republika
Nadbatycka, Ukraina, Odrodzona
Rzeczpospolita Polska.
Ludno: okoo 180 mln. Na terenie
Federacji Rosyjskiej przebywa
szacunkowo okoo 10 mln neozwierzt
oraz okoo 3mln Sztucznych Inteligencji.
Skad etniczny: Rosjanie iBiaorusini
(85proc.), Azjaci (5proc.), Tatarzy
(4proc.), inni (6proc.).
Religie: Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (28proc.),
Koci Ruski (22proc.), islam (21proc.),
inne (6proc.), ateici (24proc.).
Jzyk urzdowy: rosyjski.
Stolica: Moskwa.
Gwne miasta: Sankt Petersburg,
Murmask, Niny Nowgorod, Wogograd,
Noworosyjsk, Rostw, Czelabisk,
Omsk, Nowosybirsk, Irkuck, Krasnojarsk,
Jakuck, Magadan, Wadywostok, Misk.
Standard ycia: niski.
Waluta: 1 rubel = 0,004 euro = 0,01z.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys ciki, wydobywczy, motoryzacyjny, zbrojeniowy, chemiczny. Rosja jest znaczcym eksporterem broni (moe nie najnowoczeniejszej, ale za to niezawodnej), technologii rakietowej,
atake nielegalnych wcywilizowanym wiecie chemikaliw.

Historia

Dzisiejsz sytuacj Federacja Rosyjska zawdzicza kryzysowi


z2002r. Przeprowadzony wwczas przez komunistw zamach stanu
wywoa zrozumiae poruszenie wRosji ipoza jej granicami, jednak
wadza rad nie utrzymaa si dugo. Niecay miesic pniej doszo
do kontrzamachu, w ktrym przywrcono demokracj w Rosji.
Przy okazji przewrotw zgina wikszo politykw po obu stronach barykady, za ich nastpcy nie byli wstanie przej zdecydowanej kontroli nad krajem. Walki owadz trway zrnym nasileniem przez nastpne dwa lata, koczc si definitywnie, kiedy do
gry wesza Organizacja rosyjska mafia.
Wojna z Obcymi zastaa Rosj ju wzgldnie uadzon, rzdzon przez lokalnych mafijnych watakw lub sponsorowanych
przez nich politykw. Po pocztkowym szoku rosyjscy mafiozi
zradoci rzucili si dzieli swoje miasta na strefy, ktre utrzymuj
szczelno do dzi. Skala emigracji do miast wFederacji Rosyjskiej
bya tak wielka, e zabrako chtnych do obsugi enklaw produkcyjnych. Wadze federacji signy po wyprbowany sposb enklawy
zostay obozami pracy. Wojna z Obcymi nie dotkna Rosji zbyt
mocno, gdy aktywno Najedcw nie bya tu wysoka. Earth
Defense musiaa jednak kilkukrotnie interweniowa w rosyjskich
miastach iprzestrzeni powietrznej, co zaowocowao spadkiem spoecznego poparcia dla oficjalnej wadzy snujcej wizje Rosji mocarstwa niepotrzebujcego pomocy od Zachodu. Saba od pocztku
stulecia administracja pastwowa zaamaa si cakowicie wczasie

66

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Lat Chaosu jakiekolwiek ponadregionalne zasoby posiadaa wtedy


tylko mafia ito wanie ona zaja (zkoniecznoci) miejsce administracji publicznej.

Stosunki midzynarodowe

Nie najlepsze. Wszyscy zdaj sobie spraw, e Rosj rzdzi Organizacja. Spoeczno midzynarodowa patrzy zatem na Rosj do
krzywo, zwaszcza zpowodu braku skrupuw, jeli chodzi oartykuy eksportowe.

Republika Nadbatycka (Pribatika)


Powstaa jako naturalne poczenie pastw zamieszkanych przez
ludno batyjsk. Wczeniej kraje te staray si owczenie do UE
i Zwizku Skandynawskiego, ale w wyniku rozmaitych przeszkd
wewntrznych i zewntrznych pastwo pozostao formalnie niezalene. Pozostaje jednak wmocnej relacji gospodarczej zobiema
tymi wsplnotami Pribatika jest wunii celnej zUE, akurs bata
sztywno wie si zkursem kronmarki.
Republika Nadbatycka jest krajem niewielkim, spokojnym
i nieco sennym. Swoim rozsdnym politykom zawdzicza rozwj
w staym, harmonijnym tempie i zdrowe stosunki ze wszystkimi
ssiadami cznie zFederacj Rosyjsk.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja przedstawicielska. Pribatika podzielona jest na dwie


strefy administracyjne litewsk iotewsk, ktre zarzdzane s ze
stolicy. Na terenie strefy otewskiej nie ma adnego miasta caa jej
ludno mieszka wenklawach produkcyjnych, za wikszo otyszy zamieszkuje litewskie Kowno.

Prawo

Wskutek naciskw ze strony Odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej Republika Nadbatycka wprowadzia podobne do polskiego
restrykcyjne prawo dotyczce cybernetyki, jednak na jej terenie nie
ma obostrze co do biotechnologii igenetyki.
Sztuczne Inteligencje nie mog by obywatelami Pribatiki,
ale mog przebywa na terenie kraju, jeeli posiadaj obywatelstwo innego pastwa (na przykad NetNation). Brak zakazw dotyczcych geninynierii oznacza, e neozwierzta nie s nielegalne,
ale traktuje si je jak normalne zwierzta musz mie waciciela ichroni je tylko ustawa ozapobieganiu okruciestwu wobec
zwierzt.

67

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Republika Nadbatycka
danestatystyczne

Prawo rodzinne do konserwatywne zuwagi na naciski Polski, ale z kolei wpywy Zwizku Skandynawskiego doprowadziy
do wprowadzenia umw partnerskich dla par homoseksualnych
(chocia moliwe s jedynie umowy monogamiczne).

Powierzchnia: 129 tys. km2.


Pastwa ocienne: Odrodzona
Rzeczpospolita Polska, Zwizek
Skandynawski iFederacja Rosyjska.
Ludno: okoo 7 mln mieszkacw.
Skad etniczny: Litwini (43proc.),
Rosjanie (29proc.), otysze (19proc.),
Polacy (6proc.), Niemcy, Biaorusini
iUkraicy (po1proc.).
Religie: Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (63proc.),
prawosawie (19proc.), ateici (13proc.),
rne niewielkie sekty (2proc.), islam
(1proc.), inne (1proc.).
Jzyki urzdowe: litewski iotewski.
Powszechnie uywany take rosyjski.
Stolica: Wilno.
Waniejsze miasta: Kowno.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1bat = 0,1 euro = 0,25z. Kurs
bata jest sztywno zwizany zkronmark
Zwizku Skandynawskiego.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Republika Nadbatycka utrzymuje si przede wszystkim z rolnictwa i eksportu podw rolnych. Na caym wiecie Pribatika synie z bogatych sadw, w ktrych hodowane s najprzerniejsze
owoce. Prcz tego do prnie dziaaj firmy biotechnologiczne
cigane moliwoci swobodnego badania dziwacznej ekologii
Puszczy Biaowiesko-Augustowskiej.

Historia

Na skutek saboci ekonomicznej i politycznego niezdecydowania


Litwa iotwa nie stay si integralnymi czciami tworzcych si na
pocztku XXIw. blokw polityczno-gospodarczych.
Unia tych dwch pozostawionych nieco na uboczu pastw
nastpia w2019 r. Pribatika staa si podmiotem niezalenym, cho
mocno zwizanym gospodarczo zssiadami. Wniewielkim stopniu
zniszczona przez Obcych, zmagaa si zinnymi problemami kryzysem gospodarczym pocztku XXIw., podnoszcym si poziomem
Batyku, ktry zniszczy Ryg (jedyny duy port Pribatiki), skutkami
awarii elektrowni atomowych mieszczcych si na Litwie i w krajach ssiadujcych. Mimo wielkich nakadw woonych wratowanie miasta Ryga znalaza si pod wod Republika Nadbatycka
nie ma wasnego portu morskiego. Handel zagraniczny Pribatiki
odbywa si przez polskie porty, do ktrych towary transportowane
s lini kolejow przez obwd kaliningradzki.

Stosunki midzynarodowe

Dobre. Pribatika blisko wsppracuje zOdrodzon Rzeczpospolit


Polsk, ktra stanowi jej okno na wiat. Zuwagi na rosyjskie mafie
tu za miedz Republika Nadbatycka stara si ozacienienie stosunkw zUni Europejsk.

68

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Ukraina
Ukraina to pastwo midzy motem i kowadem. Z jednej strony
naciskana przez rosyjsk mafi, zdrugiej infiltrowana, pldrowana
i upiona przez bandy z Kota Bakaskiego, Ukraina przypomina
obecnie dawne Dzikie Pola, na ktrych niewielkie osiedla prbuj
wytrwa i prosperowa mimo cigych napaci, radioaktywnego
skaenia terenu inikych moliwoci rzdu. Kraj zsuwa si powoli
wotcha anarchii, arzd rozpaczliwie prbuje zwolni ten proces.

Ustrj ipodzia administracyjny

Chwilowo zawieszona demokracja przedstawicielska pastwem


kieruje Komitet Tymczasowy powstay jeszcze podczas Wojny
z Obcymi. Na terenie kraju wyznaczono kilka Terenw Wydzielonych, w ktrych obowizuje permanentny stan wojenny naley
do nich na przykad opustoszay Symferopol icaa granica zKotem
Bakaskim.

Prawo

Drakoskie. Narkotyki od rodkw psychoaktywnych po narkotyki


bojowe s zakazane, aich posiadanie irozpowszechnianie surowo
karane. Posiadanie cybernetyki jest dozwolone pod warunkiem
zarejestrowania wszczepw, zakazane s implanty bojowe. Posiadanie broni krtkiej wymaga zezwolenia, ktre wpraktyce jest nie
do uzyskania. Zamanie prawa grozi surowymi karami, do ktrych
nale cikie roboty (oraz ich wariant Korpus Karny stacjonujcy
na granicy zKotem) oraz kara mierci.
Ukraiska milicja dziaa wzasadzie wycznie wmiastach, ai to
nie wszdzie. Jest te doszcztnie skorumpowana (sabo gospodarcza Ukrainy powoduje, e wobiegu pozostaje tam gotwka, co
czyni przekupstwa o niebo atwiejszymi). Poza miastami panuje
prawo pici. Milicjanci s tego wiadomi jeli zbkany patrol
znajdzie si gdzie wdziczy, zpewnoci nie bdzie sprawia kopotw napotkanym posiadaczom dowolnej broni.
Biokonstrukty, SI i neozwierzta nie maj adnych praw,
azezwolenie na ich posiadanie jest do trudne do uzyskania (czyli
kosztowne).
Prawo rodzinne konserwatywne.

Przemys iusugi

Rolnictwo, przemys ciki grnictwo, przemys maszynowy.

69

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Historia

Ukraina dane
statystyczne
Powierzchnia: okoo 600 tys. km .
2

Pastwa ocienne: Odrodzona


Rzeczpospolita Polska, Federacja
Rosyjska, Kocio Bakaski.
Ludno: okoo 90 mln.
Skad etniczny: Ukraicy (80proc.),
Rosjanie (14proc.), inni (6proc.).
Religie: Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (31proc.),
Ukraiski Autokefaliczny Koci
Prawosawny (14proc.), Koci Ruski
(10proc.), islam (2proc.), inne (3proc.),
ateici (40proc.).
Jzyk urzdowy: ukraiski. Powszechnie
uywany take rosyjski.
Stolica: Kijw.
Gwne miasta: Lww, Charkw,
Dniepropietrowsk, Odessa, Sewastopol,
Uhorod.
Standard ycia: redni do niskiego.
Waluta: 1 hrywna = 0,00066 euro
=0,00165z. Hrywny wystpuj

W2017 r. Federacja Rosyjska zoya ukraiskim wadzom propozycj zacienienia stosunkw wspln polityk midzynarodow,
wprowadzenie rubla jako waluty ioddanie Rosji Krymu. Po odrzuceniu oferty Ukrain od interwencji Federacji uratowaa tylko Wojna
zObcymi. Ukraina zniosa ten okres raczej ciko ldowanie wKijowie pochono kilka tysicy ofiar i spowodowao ogromne straty
materialne, za rajdy Wroga na enklawy rolnicze wymusiy wprowadzenie racjonowania ywnoci. Pniej nie byo lepiej Lata Chaosu
to cige walki z oddziaami nadgranicznych rosyjskich mafiozw
zjednej strony, azmuzumaskimi fanatykami izwykymi bandytami zKota Bakaskiego zdrugiej.
Wieczne problemy wewntrzne i ponca granica z Kotem
spowodoway zatrzymanie wadzy przez wojskowych Ukraina jest
jedynym w tej chwili pastwem wiata, gdzie wadz w dalszym
cigu sprawuj struktury utworzone wczasie Wojny zObcymi.

Stosunki midzynarodowe

Niezbyt dobre. Ukraina stara si opiera daniom Federacji Rosyjskiej (czy raczej ssiadujcych zUkrain watakw) oraz uszczelni
granic z Kotem Bakaskim. Utrzymuje dobre stosunki z Odrodzon Rzeczpospolit Polsk, starajc si prowadzi normalny handel zarwno towarami wrodzaju ywnoci, energii czy materiaw
budowlanych, jak ibroni.

zarwno wformie elektronicznej, jak


ijako polimerowe b
anknoty.

70

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Sowacja
Sowacja jest pastwem w powanych kopotach. Siy rzdowe
kontroluj jedynie Bratysaw, Koszyce oraz kilka enklaw produkcyjnych, za w kraju swobodnie grasuj uzbrojeni bandyci, rabujcy
kadego, kto nie potrafi si obroni. Rzd zprzyczyn ideologicznych
nie korzysta z ofert pomocy wysuwanych przez Uni Europejsk
i przedstawicieli Korpusu Mediatorw wci obecnych na terenie
kraju. Jeeli stanowisko rzdu nie ulegnie zmianie, Sowacja moe
wkrtce sta si przedueniem Kota Bakaskiego.

Ustrj ipodzia administracyjny

Teoretycznie demokracja przedstawicielska, wpraktyce niekontrolowany przez nikogo stan wyjtkowy. Sowacja podzielona jest
na trzy obszary administracyjne bratysawski (wdolinie Dunaju),
koszycki itatrzaski.

Prawo

Dziwaczna mieszanina legislacji zblionej do europejskiej zpoprawkami dodawanymi naprdce przez nacjonalistw prawo rwnoczenie zakazuje wszelkich modyfikacji genetycznych na ludziach
i wprowadza ulgi podatkowe dla firm bioinynieryjnych. Instalowanie cybernetyki innej ni protetyczna jest surowo zakazane, ale
posiadanie wszczepw dowolnego rodzaju nie jest obwarowane
ograniczeniami. Na fali nacjonalistycznego iksenofobicznego przewrotu pozbawiono SI ineozwierzta wszelkich praw, atake zdelegalizowano uywki (prbowano nawet wprowadzi prohibicj).
Prawo jest praktycznie martwe.

Przemys iusugi

Rolnictwo, turystyka, grnictwo, przemys przetwrczy.

Historia

Wojna zObcymi zastaa Sowacj wtrakcie procesu dostosowywania si do wymaga Unii Europejskiej. Chaos wywoany pojawieniem si Wroga nie zosta skutecznie opanowany, wdroenie zalece Rady Administracyjnej ONZ na Sowacji zakoczyo si porak.
Plany realizacji Doktryny Skupienia przewidyway przesiedlenie
wikszoci ludnoci do Wiednia ipozostawienie na terytorium Sowacji wycznie enklaw produkcyjnych. Masowe protesty wymogy
zmian tych zaoe i wprowadziy ogromne zamieszanie. Ponad
poowa populacji Sowacji pozostaa w maych miasteczkach

71

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Sowacja
dane statystyczne

igrskich wsiach, zamiast przenie si do chronionych przez Armi


Terrask enklaw imiast. Znaczna cz tych osiedli zostaa zniszczona przez Obcych.
Odbudowa po wojnie, zalew uciekajcych przed muzumanami emigrantw i ssiedztwo Kota Bakaskiego od poudnia
spowodoway znaczce przeduenie okresu Lat Chaosu oraz wieloletnie zaangaowanie Korpusu Mediatorw na terenie Sowacji.
Pod nadzorem midzynarodowym oraz dziki hojnym poyczkom
rzd zacz stabilizowa kraj, nie zwaajc na gosy ekstremistycznych k narodowociowych krzyczcych o Nowym wiatowym
Porzdku. Ignorowanie protestw okazao si bdem, gdy nacjonalici przejli wadz wkrwawym zamachu stanu, wprowadzajc
na terenie caego kraju stan wyjtkowy i odbierajc dotychczasowym notablom wadz (wkilku przypadkach razem z yciem).
Triumf nowego rzdu nie trwa jednak dugo najemnicy z Kota
Bakaskiego sucy nacjonalistom za zbrojne rami podczas przewrotu nie dali si wyrzuci ze Sowacji, apo zaprzestaniu wypat ich
oddziay przeksztaciy si wbandy zajmujce si porwaniami dla
okupu inapadami.

Powierzchnia: okoo 48 tys. km2.


Pastwa ocienne: Odrodzona
Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska,
Ukraina, Kocio Bakaski.
Ludno: okoo 5,5 mln.
Skad etniczny: Sowacy (86proc.),
Romowie (2proc.). osoby owymieszanej
spuciznie genetycznej, nieidentyfikujcy
si zadn narodowoci, gwnie
ludno napywowa zobszaru Kota
Bakaskiego (12proc.).
Religie: Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (47proc.), islam
(13proc.), drobne sekty (3proc.), ateici
(37proc.).
Jzyk urzdowy: sowacki.
Stolica: Bratysawa.
Najwiksze miasta: Koszyce.
Standard ycia: redni do niskiego.
Waluta: 1korona sowacka =0,0031euro
= 0,0077 z.

Stosunki midzynarodowe

ideefixe-rpg.pl

Ze. Wszyscy ssiedzi patrz zniepokojem na sowacki chaos, obawiajc si jego rozszerzenia na swoje terytorium.

72

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Zwizek Skandynawski
(Skandinavisk Sammankoppling)
Zwizek Skandynawski formalnie powsta w2028r. pastwa nordyckie zniechcone marginalizacj ich roli wEuropie przycigney
Finlandi iEstoni izwizay si znimi. Mimo niewielkiej populacji
(25 mln) Zwizek Skandynawski odgrywa wan rol na europejskiej scenie politycznej i gospodarczej jest gwnym odkrywc
i producentem nowych technologii. Rozwija swj ekonomiczny
potencja, starajc si jednoczenie ocali nordyckie geny. Dziki
rzdowemu programowi ludno tzw. aryjska utrzymuje stay
udzia wpopulacji.
Charakterystyczn cech Skandynawii jest niezwykle niska
przestpczo. Jest to zasug nie tylko powszechnie stosowanych
systemw zdalnego nadzoru isprawnej policji, ale przede wszystkim mentalnoci mieszkacw ludzi z natury spokojnych i chtnych do wsppracy zorganami cigania.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja bezporednia. Zwizek Skandynawski stanowi cis


federacj stanw, ktrych podzia pokrywa si z wczeniejszymi
granicami Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Norwegii oraz
oddzielnie Grenlandii.

Prawo

Standardowe, oparte na tradycji francuskiej. Ograniczone prawa


dla Sztucznych Inteligencji ineozwierzt, zakaz tworzenia iposiadania biokonstruktw opartych na ludzkim DNA.
Oprcz heteroseksualnych, monogamicznych maestw
moliwe jest zawieranie umw partnerskich (mono- i poligamicznych, homo- iheteroseksualnych).
Legalnie dostpna jest wyacznie myliwska bro duga oraz
sportowa bro krtka, jednak w obu przypadkach musi by ona
wyposaona wguncam oraz transponder blokujcy moliwo skorzystania z niej na terenie miasta (w przypadku broni sportowej
korzystanie zniej jest moliwe wycznie na strzelnicy).
Uywki s legalne, ale dostpne tylko na recept.
Cywilna cybernetyka jest szeroko stosowana, ale osoby
z du liczb modyfikacji musz zgasza si na wizyty kontrolne
upsychologa raz do roku (raz na trzy miesice wprzypadku penych
konwersji).

73

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Zwizek Skandynawski
dane statystyczne

Zwizek Skandynawski zabrania hodowli zwierzat w celach


spoywczych (cho plegalnie sprowadza z Polski szynk i gsie
wtrbki).

Powierzchnia: 3182 tys. km2, wtym


Grenlandia 1970 tys. km2.
Pastwa ocienne: Federacja Rosyjska,
Unia Europejska iRepublika Nadbatycka.
Ludno: 25,1 mln, wtym 2proc.
neozwierzt iSI.
Skad etniczny: Skandynawowie
(48proc.), Murzyni iludy poudniowoazjatyckie, wwikszoci imigranci
zAfryki Pnocnej irodkowej, Bliskiego
Wschodu, Pakistanu, Indii (32proc.),
Ugrofinowie iLapoczycy (17proc.), inne
(3proc.).
Religie: islam (21proc.), Zjednoczony
Koci Wszystkich Chrzecijan (11proc.),
chrzecijaskie (gwnie protestanckie)
koscioy narodowe (8proc.), buddyzm
(8proc.), hinduizm (7proc.), animizm
iinne religie (5proc.), ateici (40proc.).
Jzyki urzdowe: skandynawski
(uproszczona wersja szwedzkiego
zelementami fiskiego, duskiego,
estoskiego iislandzkiego), ale wkadym
zkrajw czonkowskich obowizuje
jzyk narodowy. Wpnocnych
prowincjach Finlandii, Norwegii oraz na
Grenlandii urzdowo uywane s lokalne
jzyki laposkie (wramach autonomii
tamtejszych ludw).
Stolica: Sztokholm.
Najwiksze miasta: Kopenhaga, Oslo,
Helsinki, Tallin, Goteborg.
Standard ycia: bardzo wysoki.
Waluta: 1 kronmarka =2,5 euro = 6,25z.

ideefixe-rpg.pl

Przemys i usugi

Technologie IT i systemy eksperckie gwnie przeznaczone dla


instytucji ifirm badawczych (fizyka, chemia, biologia).
Zwizek Skandynawski sprzedaje wyniki bada w rnych
dziedzinach nauki, oferuje rwnie czas w swoich laboratoriach
porwnywalnych z obiektami w Unii Wschodnioazjatyckiej. Blisko 20proc. wszystkich zatrudnionych w Skandynawii pracuje
w rnego rodzaju instytucjach badawczych lub ich jednostkach
pomocniczych.
Skandynawia znana jest rwnie zproduktw inynierii genetycznej modyfikacji organizmu czowieka, rolin oraz zwierzt (w
ostatnim przypadku gwnie neozwierzt oraz designer pets).
Znaczcym sektorem zatrudniajcym kolejne 20proc. siy
roboczej jest przemys zbrojeniowy. Skandynawskie systemy
kierowania ogniem iprofesjonalne systemy wspomagajce dowodzenie nale do najlepszych na wiecie.

Historia

Ju na pocztku wieku kraje skandynawskie nalece do UE sygnalizoway niezadowolenie zmarginalnej roli wjednoczcej si Europie
oraz niech wobec potg gospodarczych: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Na fali Wielkich Niepokojw Spoecznych wyklarowa
si zwarty ruch obywatelski, ktry wdrodze referendum wywalczy
prawo do secesji istworzy zalek przyszej sceny politycznej oraz
systemu gospodarczego Skandynawii.
System polityczny oparty zosta na myli XX-wiecznego ekonomisty Wolfganga Friedkena, ktry zaproponowa poczenie wolnego rynku znowym podziaem dbr wypracowanych przez kapitalistyczne przedsibiorstwa.
Zwizek Skandynawski obj wszystkie kraje zamieszkane
przez Nordykw iUgrofinw. Borykay si one ze znacznym odsetkiem imigrantw zrnych krajw, ale ten napyw uratowa Skandynawi przed wyludnieniem. Wrd aktywistw-secesjonistw
wlatach 20. dominowali wanie potomkowie imigrantw wdrugim
lub trzecim pokoleniu.
Znaczenie skrajnych ruchw rasistowskich i konserwatywnych ujawnio si dziki przeforsowaniu (w ramach publicznego
gosowania) wprowadzenia Programu Ocalenia Narodu Nordyckiego. Jest on skrzyowaniem eugeniki z socjalnym systemem
wspierania rodzin wielodzietnych wrd tzw. Aryjczykw. Mimo

74

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

znacznych wydatkw publicznych na ten program, odsetek Aryjczykw wpopulacji Skandynawii nie wzrs znaczco iutrzymuje si
poniej 50proc.
Nie ma okrelonej stopy podatkowej scentralizowany system ekspercki ministerstwa gospodarki ocenia korzyci czerpane
z danej firmy przez gospodark i obcia j podatkiem dochodowym od 2 do 50proc. Na podobnych zasadach wyliczany jest podatek od osb fizycznych. Wikszo innych podatkw zostaa zniesiona. Dziki tego rodzaju reformom gospodarka Skandynawii do
szybko wyspecjalizowaa si wdziedzinach umoliwiajcych zdobywanie zagranicznych rynkw.
Zatrudnionych pozostaje okoo 20proc. zdolnych do pracy.
Izatrudnieni, ibezrobotni yj na wysokim poziomie, zodpowiednim cho opacanym indywidualnie systemem socjalnym (edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczestwo).

Stosunki midzynarodowe

Poprawne zwiekszoci krajw poza Wielkim Kalifatem Arabskim


iChinami pierwszy jest izolowany, adrugi izoluje si od spoecznosci midzynarodowej. Bardzo dobre stosunki zPolsk (dziki wymianie gospodarczej, bliskoci terytorialnej, wsplnej antyunijnej polityce wniektrych kwestiach itp.) oraz Republik Nadbatyck, ktra
zabiega oprzyjcie do grona czonkw Zwizku Skandynawskiego.

75

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Federacja Ameryki Pnocnej


(North American Federation NAF)
NAF jest ledwie cieniem potnej Ameryki XX wieku. Tarcia
wewntrzne osabiy ten wielki kraj na pocztku nowego tysiclecia, aszok najazdu Obcych rzuci go na kolana. Ogromna Federacja,
ktra wizaa nadzieje zwyjciem wkosmos, stracia mit zdobywcy
przestrzeni iwraz znim ducha jednoci. Wojna zObcymi spowodowaa faktyczn bakanizacj kraju miasta tworz mini-pastwa,
obszary zoone zaglomeracji izaopatrujcych je enklaw. Lata Chaosu byy kronik daremnych walk wadz federalnych oodzyskanie
kontroli nad praktycznie niezalenymi pastwami-miastami nowej
Ameryki. Wchwili obecnej NAF to mozaika nominalnie tylko wsppracujcych pastewek, czsto drastycznie rnicych si polityk
wewntrzn. Zdecydowanie najwiksz si Ameryki s korporacje,
kwitnce wobec braku silnego pastwa, ktre mogoby powstrzyma ich ekspansj.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja reprezentacyjna w stanie rozkadu. W skad Federacji wchodz nastpujce stany: Kanada, Quebec, Unia Nowej
Anglii, Skonfederowane Stany Poudnia, Federacja Poudniowego
Wschodu, Federacja Wielkich Jezior, Christiania, Teksas, Unia Pacyfiku, Meksyk Pnocny iMeksyk Poudniowy. Regiony autonomiczne
to Autonomiczny Kraj Ludw Pnocy wKanadzie (Eskimosi) iAutonomiczny Kraj Ludw Ameryki w Unii Pacyfiku. Hawaje i wyspy
Pacyfiku nalece w XX wieku do USA zostay wczone do Unii
Pacyfiku. Puerto Rico oraz wyspy podlege istowarzyszone zUSA
s czci Skonfederowanych Stanw Poudnia.
Ustrj w poszczeglnych stanach zaley od regionu od
demokracji liberalnej (Quebec), przez teokracj (Christiania), do
komunizmu korporacyjnego (Meksyk Poudniowy). Nad polityk
wewntrzn izewntrzn czuwa Rada Federacji, wktrej zasiadaj
czonkowie orwnych prawach, po jednym zkadego stanu federacji. Reprezentuje j pierwszy sekretarz wybierany spord czonkw Rady. Dziaania Rady Federacji wspomaga armia biurokratw
wDepartamencie Stanu iinstytucjach rzdowych poszczeglnych
stanw.

76

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Federacja Ameryki
Pnocnej
dane statystyczne

Faktycznie rozdrobnienie NAF jest wiksze, ni wynika to


z podziau na stany, gdy w kilku z nich (Christiania, Skonfederowane Stany Poudnia, Teksas, Kanada, Meksyk Poudniowy) wadze federacyjne ani stanowe nie kontroluj wszystkich prowincji.
Lokalni przywdcy zwikszaj jeszcze chaos wpastwie iniespjno NAF.

Powierzchnia: okoo 21,3 mln km2.


Pastwa ocienne: Liga aciska.
Ludno: okoo 690 mln, wtym
okoo 7proc. osb zpodwjnym
obywatelstwem (NAF oraz
megakorporacyjnym) oraz okoo 1proc.
neozwierzt, SI ibiokonstruktw.
Skad etniczny: biali (27proc.), Murzyni
(25proc.), Latynosi (28proc.), Indianie
(8proc.), inni (12proc.). Ostania kategoria
obejmuje, podobnie jak wUE, imigrantw
oraz osoby owymieszanej spucinie
genetycznej, wprzypadku ktrych
dokadne okrelenie rasy jest niemoliwe.
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (26proc.), Koci witych
Dnia Ostatniego Mormoni obecni
wcaej NAF, ale skoncentrowani
wChristianii (21proc.), rne formy
animizmu isekt chrzecijaskich
(21proc.), Prawowity Koci (19proc.),
buddyzm (3proc.), islam (2proc.),
niewierzcy (7proc.), inne (1proc.).
Jzyki urzdowe: angielski, wzalenoci
od stanu take hiszpaski ijaposki.
Stolica: Nowy Jork wAglomeracji
Wschodniego Wybrzea.
Gwne miasta: Aglomeracja
Wschodniego Wybrzea, Aglomeracja
Zachodniego Wybrzea, Seattle,
Anchorage, Vancouver, Nowy Meksyk,
Montreal.
Standard ycia: zalenie od terytorium,
przecitnie redni.
Waluta: 1 dolar amerykaski [USD] =
0,3euro = 0,75 z.

Prawo

ideefixe-rpg.pl

Zalene od stanu, ale wszdzie wida bardzo silny wpyw korporacji. Prawo o wasnoci intelektualnej praktycznie wyeliminowao
pojcie dozwolonego uytku osobistego, przepisy antytrustowe nie
istniej lub nie s egzekwowane, aochrona danych osobowych jest
zapewniana tylko pracownikom korporacji; osb prywatnych nie
obejmuje.
Z uwagi na terroryzm islamski (detonacja gowicy jdrowej
wWaszyngtonie w2024 r.) prawna ochrona prywatnoci praktycznie nie istnieje, aprawo do posiadania broni zostao zniesione we
wszystkich stanach zwyjtkiem Teksasu iChristianii.
Prawo rodzinne mocno zrnicowane np. Unia Pacyfiku
iUnia Nowej Anglii stosuj rozwizania podobne do tych wUnii Europejskiej (legalne maestwa homoseksualne i kontrakty maeskie), aw Christianii iTeksasie przepisy s bardzo konserwatywne.
Amerykaska cz Internetu jest kontrolowana przez dwie
firmy AEWA iIMI bowiem prawo Federacji uznaje dostp doInternetu za usug informacyjn, anie usug telekomunikacyjn.
Sztuczne Inteligencje maj ograniczone prawa obywatelskie
(tak samo jak neozwierzta i produkty inynierii genetycznej), ich
prawnym opiekunem moe by osoba bdca ich wacicielem albo
firma. Na terenie NAF nie mog przebywa wolne Sztuczne Inteligencje nie maj one prawa do posiadania pienidzy ani przedmiotw. SI, ktra zamieszkuje system komputerowy bez zgody jego waciciela (na przykad po ucieczce zmegakorporacji), popenia cyberprzestpstwo karane skasowaniem. Elementy SI czsto s patentowane ichronione przez korporacje jako wasno intelektualna.
Na masow skal wszczepiane s czipy identyfikacyjne procedura implantacji podskrnego odpowiednika karty IB jest przeprowadzana wdwunastym roku ycia obywatela, czyli wmomencie osignicia penoletnoci. Implanty bioniczne podlegaj cisej
kontroli prawnej, ale zegzekucj wrnych stanach bywa rnie.
Wszystkie prby lobbingu na rzecz legalizacji narkotykw
spaliy na panewce na terenie NAF jedynymi legalnymi uywkami
nadal s wycznie tyto ialkohol.

77

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys ciki, grnictwo (przewanie odkrywkowe) iwydobycie


ropy naftowej, przemys zbrojeniowy, informatyczny ilekki. Najlepiej rozwinit czci NAF jest Unia Pacyfiku, gdzie znajduj si
najwaniejsze i najnowoczeniejsze fabryki przemysu cybernetycznego, zbrojeniowego ifarmaceutycznego. WFederacji Wielkich
Jezior krluje przemys motoryzacyjny imaszynowy, aw Unii Nowej
Anglii i Quebec usugi informatyczne (programowanie, usugi
internetowe, serwis sieciowy) oraz grnictwo.

Historia

Deklaracja Powstania Federacji zostaa podpisana w 2010 r. przez


prezydentw USA, Meksyku oraz premiera Kanady. Na pocztku
XXI wieku Federacja staa si aren cichej wojny domowej walk
pomidzy siami rzdowymi imilicjami nieuznajcymi zwierzchnictwa federalnego.
Wokres Wojny zObcymi NAF wesza podzielona wewntrznie
(cho nie terytorialnie), szarpana nieufnoci itarciami spoecznymi.
Kiedy nasilenie atakw Obcych wymusio przesiedlanie ludnoci do
miast, pierwsze na wiecie miasta podzielone na strefy pojawiy si
wanie wFederacji, tak samo jak pierwsze enklawy produkcyjne.
Podczas Lat Chaosu praktycznie zanika osabiona wczeniej federalna kontrola nad pastwem. Obecnie NAF stanowi lune zbiorowisko de facto odrbnych organizmw politycznych. Wszelkie prby
scalenia Federacji wspjne pastwo przypominajce USA XXwieku
nie powiody si.
Chocia NAF dysponuje jedn, federaln armi, wielokrotnie
dochodzio do konfliktw zbrojnych pomidzy poszczeglnymi stanami (Christiani i Uni Pacyfiku, Teksasem i Meksykiem Pnocnym) walczyli ochotnicy werbowani do grup paramilitarnych.

Stosunki midzynarodowe

Federacja jako cao utrzymuje poprawne relacje zreszt wiata,


ale stron we wszelkich negocjacjach midzynarodowych s wadze stanowe.

78

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Liga aciska (LigaLatina)


Liga aciska jest krajem o ogromnym potencjale, zapltanym
w trudny i wyczerpujcy konflikt z Brazyli. Wojna poera zasoby
i wyczerpuje gospodark to niegdy wiodce pastwo regionu
zaczyna zdradza objawy zaamania ekonomicznego. Rzd jednak
zdaje si nie zauwaa problemw wewntrznych izewntrznych,
czego efektem s gwatownie pogarszajce si nastroje w kraju
elity intelektualne wyjedaj za granic lub pograj si wdekadencji, za ludno zaczyna si burzy.
Wpnocnej czci Ligi aktywne s partyzantki Indian igrup
ekstremistw, ktre regularnie cieraj si zsiami bezpieczestwa
wewntrznego.

Ustrj ipodzia administracyjny

Unia gospodarcza ipolityczna krajw Ameryki Poudniowej irodkowej: Gujany, Wenezueli, Panamy, Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii, Paragwaju, Chile, Urugwaju i Argentyny. Liga jest pastwem
demokratycznym o dwuszczeblowym parlamencie wybieranym
w wyborach powszechnych (z wykorzystaniem Sieci). Izby nisze
(okrelane rnymi nazwami wzalenoci od prowincji) s wybierane lokalnie ikieruj gwnie polityk wewntrzn (zatwierdzajc
ustawy izby wyszej). Senat jest wybierany powszechnie wcaej unii,
kieruje polityk Ligi oraz koordynuje wspprac pomidzy prowincjami. Rzd to gabinet specjalistw nominowanych przez Senat
izaprzysionych we wszystkich parlamentach. Od 2040 r. stanowiska wiceministrw isekretarzy stanu mog zajmowa Sztuczne
Inteligencje, pod warunkiem, e ich twrcy s obywatelami Ligi.

Prawo

Prawo podporzdkowane jest dwm typom instytucji: korporacjom i wielkim zwizkom zawodowym. Osony socjalne obejmuj
raczej zwalnianych czonkw zwizkw wwielkich korporacjach ni
bezdomnych ibezrobotnych.
Wdziedzinie gospodarki regulacje liberalne wewntrz kraju
nie ma barier handlowych, panuje pena swoboda przemieszczania
ludzi ikapitau. Prawo gwarantuje wolno sowa, jednak zuwagi
na znaczcy wpyw kociow chrzecijaskich na polityk istnieje
pozaprawna cenzura.
Prawo rodzinne konserwatywne, chocia pary homoseksualne maj moliwo zawierania umw partnerskich na czas do 10
lat (potem konieczne jest ich odnowienie).

79

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Liga aciska
dane statystyczne

Obywatele maj prawo do obrony wasnej przy uyciu


broni krtkiej. Cyborgizacja jest dozwolona w granicach protetyki
medycznej (podobnie jak wOdrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej).
Sztuczne Inteligencje s prawnie zrwnane z ludmi i mog
uzyska obywatelstwo Ligi. Neozwierzta i samowiadome produkty inynierii genetycznej obejmuje ograniczone prawo chronice je przed wyzyskiwaniem iokrutnym traktowaniem, ale musz
mie waciciela.
Dopuszczony jest obrt wszystkimi rodzajami narkotykw
rekreacyjnych.

Powierzchnia: 9,3 mln km2.


Pastwa ocienne: Brazylia iKostaryka.
Ludno: 350 mln.
Skad etniczny: Latynosi (51proc.), biali
(34proc.), Indianie iMetysi (11proc.), inni
(4proc.), SI (poniej 0,1proc.).
Religie: narodowy koci katolicki
(47proc.), Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (12proc.), inne
odamy chrzecijastwa (3proc.), islam
(6proc.), inne religie (19proc.), ateici
(13proc.).
Jzyki urzdowe: hiszpaski, wGujanie
take angielski, holenderski ifrancuski.
Stolica: Esperanza.
Gwne miasta: Buenos Aires, Santiago,
Bahia Blanca, Lima, Caracas.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1 boliwar = 0,8 euro = 2 z.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Liga aciska jest wiatowym potentatem wprodukcji narkotykw


oraz chemii medycznej. Masowo wytwarzane tanie protezy cybernetyczne s sprzedawane na caym globie. Jedn znajwaniejszych
grup produktw eksportowych jest ywno zfarm morskich oraz
plantacji sojowych ihydroponicznych. Hodowla byda rzenego jest
formalnie zakazana, lecz wyroby zmisa zwierzcego mona kupi
wParagwaju.

Historia

Liga powstaa spontanicznie w Okresie Odbudowy. Zaoycielami (dzi doywotnimi senatorami) byo piciu oficerw Armii
Terraskiej przywracajcych porzdek w Poudniowej Ameryce:
gen. Jack Spiro, gen. Francois Dorac, adm. David Whitaker, pk
Ernesto Salazardez ikomendant Garcia Mudeiro. Stolic Esperanz
wybudowano na Rwninie Paragwajskiej w latach 2030-33 by
unikn rywalizacji krajw unii (Paragwaj by i pozostaje najsabiej rozwinitym krajem Ligi). W 2033 r. Brazylia odczya si od
Ligi. Przyczyn secesji byy zadranienia na tle podziau wpyww
zRenty Ekologicznej.

Stosunki midzynarodowe

Nie najlepsze. Liga aciska nie nawizaa do tej pory poprawnych


stosunkw zNAF, za wojna zBrazyli nie wpywa dobrze na obraz
kraju za granic.

80

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Brazylia (Brasil)
Brazylia jest do sprawnym gospodarczo pastwem uwikanym w zasoboern i trudn, jeli nie niemoliw do wygrania
wojn. Kraj ma ogromne moliwoci imgby miao konkurowa
zLig acisk oprymat wAmeryce Poudniowej, lecz ambicje te
powstrzymuje obecny poziom wydatkw na armi. Zakoczenie
konfliktu nie wydaje si bliskie Brazylia nie ma zamiaru zrezygnowa zda (ogromne odszkodowanie od Ligi iodstpienie czci
terytorium), za Liga widzi wojn jako sposb na przyczenie Brazylii zpowrotem do siebie. Sytuacj komplikuje groba uycia przez
Brazyli broni atomowej.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja przedstawicielska. Granice pastwa rni si jedynie


nieznacznie od tych sprzed Wojny.

Prawo

Standardowe, oparte na tradycji europejskiej.


Swobodny dostp do cybernetyki protetycznej, zakaz posiadania wszczepw znacznie zmieniajcych moliwoci organizmu
(np. dodatkowych organw). cile regulowane jest uywanie organizmw geninynierowanych (zwaszcza mikroorganizmw irolin)
zuwagi na ryzyko naruszenia rwnowagi ekologicznej dungli.
Uznawane s prawa SI wycznie bdcych obywatelami
innych pastw lub korporacji; lokalnie tworzone SI traktowane s
jak oprogramowanie. Neozwierzta nie maj praw musz mie
waciciela posiadajcego licencj na uytkowanie organizmw
geninynierowanych.
WBrazylii legalne s niektre narkotyki rozrywkowe, midzy
innymi marihuana oraz wiele produktw lokalnych.
Prawo rodzinne do liberalne, dopuszcza monogamiczne
maestwa dowolnych pci (na czas nieokrelony), a oprcz nich
czasowe kontrakty partnerskie, take rwnolege.
Kara cikiego wizienia za wypalanie lub niszczenie rolinnoci dungli.

Przemys iusugi

Rolnictwo (szczeglnie uprawy kawy), wytwarzanie iprzetwarzanie


ywnoci (wiatowy potentat w produkcji analogw misa), przemys lekki. Znaczca cz dochodw pastwa pochodzi z Renty
Ekologicznej.

81

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Brazylia
dane statystyczne
Powierzchnia: okoo 8 mln km .
2

Pastwa ocienne: Liga aciska.


Ludno: okoo 200 mln.
Skad etniczny: biali (48proc.), Latynosi
(31proc.), Murzyni (26proc.), inni
(5proc.).
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (32proc.), koci narodowy
(21proc.), islam (1proc.), inne religie
isekty (19proc.), ateici (27proc.).
Jzyk urzdowy: portugalski.
Stolica: Brasilia.
Gwne miasta: Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife,
Fortaleza, Sao Luis, Belem, RioBranco.
Pooone winteriorze miasto Manaus
zostao ewakuowane w2043 r.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1 real = 0,75 euro = 1,87 z.

ideefixe-rpg.pl

Historia

Brazylia zobaczya szans na niezaleno i rozwj gospodarczy


wRencie Ekologicznej. Wmomencie jej wprowadzenia kraj by czci Ligi aciskiej. Kiedy pierwsze wpywy ztytuu Renty pojawiy
si wbudecie, parlament Brazylii zacz protestowa p
rzeciw niesprawiedliwemu podziaowi pienidzy, argumentujc, e skoro
wikszo dungli znajduje si na terenie prowincji, to wanie ona
powinna otrzyma wikszo pienidzy. Niesnaski eskaloway do
koca 2033 roku, kiedy Brazylia zhukiem wysza zLigi aciskiej,
zabierajc ze sob przychody z Renty Ekologicznej. Utrata zielonych pienidzy spowodowaa kilkuletni kryzys ekonomiczny
wLidze idalsze ochodzenie od pocztku niezbyt ciepych stosunkw dyplomatycznych.
W2039 roku midzy Brazyli aLig acisk wybuch konflikt
nazwany Wojn Ekologiczn Brazylia oskarya Lig o zrzucanie
herbicydw na amazosk dungl i odpowiedziaa atakami lotniczymi na miasta Ligi. Po pocztkowym mocnym akcencie mao
intensywna wojna toczya si a do 2043 roku, kiedy to wpooonym wgbokim interiorze brazylijskim miecie Manaus wybucha
plaga zabjczej pleni (nazwanej natychmiast Pleni zKosmosu).
Brazylia oskarya Lig ouycie broni biologicznej izagrozia odwetowym uderzeniem jdrowym. Liga odegnaa si od takich dziaa
iwskazaa jako sprawcw korporacj ACTG prowadzc rekultywacj iponowne zalesianie niegdy poronitych dungl poaci Brazylii. Wojna Ligi iBrazylii nadal trwa.

Stosunki midzynarodowe

Mimo wojny z Lig acisk poprawne stosunki z wikszoci


pastw wiata. Przecigajcy si konflikt jest rdem niezadowolenia ONZ, ktra rozwaa wstrzymanie wypacania Brazylii Renty
Ekologicznej oznaczaoby to krach gospodarczy.

82

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

NetNation
NetNation jest tworem jedynym w swoim rodzaju pastwem
wirtualnym. Egzystuje na serwerach rozsianych po wiecie i na
orbicie, z gwnym wzem na wykupionej platformie wiertniczej
w Zatoce Meksykaskiej. Obywatelstwem NN szczyci si mietanka wiatowych uytkownikw sieci czoowi sieciowi artyci,
hackerzy iSztuczne Inteligencje. NN, jak sama gosi, walczy owolno wymiany informacji oraz otani, powszechny inieograniczony
dostp do zasobw sieciowych. Takie cele stawiaj j wkonflikcie
z wikszoci wiata, jednak nietykalno NN zapewniaj elitarne
oddziay prawnikw isystemy obronne kierowane przez najlepsze
na wiecie systemy eksperckie.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja bezporednia. Kady obywatel ma prawo gosu wNetCouncil, czyli parlamencie; moe przekaza je wybranemu przedstawicielowi (penomocnictwo to mona wdowolnym momencie odebra take podczas gosowania, jeeli obywatelowi nie podoba si
decyzja przedstawiciela i zareaguje w cigu ustawowo zagwarantowanych 48 godzin od ogoszenia decyzji przedstawicieli). Posiadacze penomocnictw s de facto (chocia nie de iure) parlamentarzystami NN. NetCouncil mianuje rwnie dyplomatw reprezentujcych NetNation w kontaktach zagranicznych oraz urzdnikw
agencji rzdowych.

Prawo

Rwne prawa dla ludzi iSI, ograniczone prawa dla neozwierzt (traktowanych jak niepenoletni). Obywatelstwo przyznawane uznanym czonkom spoecznoci sieciowej lub dostpne za odpowiedni (wygrowan) opat. NetNation zapewnia ochron prawn
wszystkim swoim obywatelom jako pastwo sieciowe uwaa
wszelkie oskarenia obezprawne dziaania wsieci jako znajdujce
si wjurysdykcji NN.
Prawo wasnoci intelektualnej wNetNation stanowi niejako
przeciwwag dla ekstremalnie restrykcyjnych praw NAF dozwolony uytek osobisty jest niezwykle szeroko definiowany. Prby
przywaszczania cudzego dorobku intelektualnego s karane bardzo surowo.

83

WIAT AD 2045

NetNation
dane statystyczne
Powierzchnia: nie dotyczy. NetNation
jest pastwem sieciowym, ktrego
fizyczne komponenty (serwery itp.)
znajduj si na stacjach orbitalnych
iskonwertowanej platformie wiertniczej
na wodach eksterytorialnych Zatoki
Meksykaskiej.
Pastwa ocienne: nie dotyczy.
Ludno: brak danych, ocenia si na
okoo 2-3mln homo sapiens iod 2 do
5mln Sztucznych Inteligencji.
Skad etniczny: brak danych.
Religie: voudoun iinne formy animizmu
(13proc.), Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (11proc.),
neopoganizm (7proc.), buddyzm iinne
religie orientalne (3proc.), dyskordianizm
(2proc.), islam (1proc.), inne (5proc.),
niewierzcy (58proc.).
Jzyki urzdowe: angielski, EDeranto
inettish dialekt angielskiego nasycony
m.in. naleciaociami technicznymi.
Stolica: za stolic powszechnie
uznaje si gwny portal NetNation
wave.netnation.nn.
Gwne miasta: platforma meksykaska
InterNetional, osiedle orbitalne Turing
na niskiej orbicie Ziemi, stacja orbitalna
Backup wpunkcie libracji L3.
Standard ycia: wysoki.
Waluta: 1 zorkmid = 1,5 euro = 3,75 z.

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Uczenie systemw eksperckich i ich sprzeda. Usugi finansowe,


studia makroekonomiczne (korporacja N
OBLESpowstaa wNetNation), usugi informatyczne, wszczeglnoci zakadanie itestowanie systemw ochrony danych oraz wynajem przestrzeni dyskowej
imocy obliczeniowej. Porednictwo pracy dla wolnych SI. Tworzenie zaawansowanych systemw eksperckich.

Historia

NetNation powstao w 2012 r. z inicjatywy spoecznoci sieciowej


iElectronic Frontier Foundation, na pocztku jako organizm rozproszony istniejcy na serwerach na caym wiecie. NNzbierao fundusze na wykupienie staego terytorium, wiadczc rozmaite usugi
sieciowe, analizy marketingowe, strategiczne iekonomiczne. Zyski
wystarczyy na star platform wiertnicz pooon na wodach
eksterytorialnych wZatoce Meksykaskiej, gdzie przeniesiono kluczowe urzdzenia. Powizana zNetNation korporacja NOBLES uzyskaa w2019 r. status eksterytorialnej megakorporacji. Rok pniej
dziki odpowiedniej kampanii medialnej, lobbingowi izakulisowym
naciskom ze strony NOBLES, NetNation zostao uznane za podmiot
prawa midzynarodowego.
Wczasie Wojny zObcymi iLat Chaosu NetNation borykao si
z atakami piratw chccych spldrowa platform, co wymusio
zakup kilku niewielkich bojowych okrtw podwodnych.

Stosunki midzynarodowe

Kiepskie. NAF iUE praktycznie nie utrzymuj stosunkw dyplomatycznych z NN z uwagi na rnice w podejciu do kwestii prywatnoci w Sieci NN sprzeciwia si prbom ograniczania dostpu
do silnej kryptografii, anonimizerw oraz data havens. Wielki Kalifat Arabski oraz pastwa oprawie opartym na naturalnym (wtym
Odrodzona Rzeczpospolita Polska) bojkotuj NN zpowodu rwno
uprawnienia ludziiSI.
Wikszo korporacji take nie odnosi si do NN przychylnie. Przyczyn jest geneza NN ilansowane przeze nonszalanckie
podejcie do kwestii wasnoci intelektualnej. Szczeglnie nieprzyjazne stosunki panuj midzy IMI iNN.
Zauway naley, e mimo nieprzyjaznego, a czsto wrogiego nastawienia rzdw, obywatele pastw wiata (zwaszcza ci
czsto korzystajcy zsieci) sympatyzuj zNetNation ijej ideaami.
Dostpne za darmo usugi przechowywania danych, przetwarzania
rozproszonego, aplikacji sieciowych czy zwykego szyfrowanego
czatu wykorzystywane s przez wszystkich, ktrzy ceni swoj
prywatno.

84

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Wielki Kalifat Arabski


(AlHalifatu AlIslamija AlKabira)
Wielki Kalifat Arabski jest pastwem powszechnie izolowanym.
Mimo e Trzecia Wojna wiatowa zakoczya si przeszo dwadziecia lat temu, pastwa wiata nadal nie ufaj przywdcom Kalifatu.
Ujego steru stoj imamowie pragncy skupienia ludw Ziemi pod
sztandarem Proroka.
Znaczna cz mczyzn w wieku poborowym zgina lub
zostaa okaleczona na froncie Wielkiego Dihadu, za przemys
zniszczyy bombardowania strategiczne. Zdewastowany wojn
kraj nie jest ju zagroeniem dla pokoju na wiecie (czego by nie
mwili wojskowi przywdcy Unii Europejskiej), za poczenie retoryki imamw zwszechobecn bied powoduje, e narody Kalifatu
zaczynaj patrze na wadze coraz mniej przychylnie.

Ustrj ipodzia administracyjny

Teokracja. Rzdy sprawuj duchowni muzumascy muowie,


anajwysza wadza naley do imama.
Kalifat podzielony jest na jednostki administracyjne tradycyjnie zwane sutanatami: arabski (tereny Pwyspu Arabskiego
oraz Syria, Jordan, Izrael, Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Emiraty
Arabskie, Jemen iOman), egipski (Egipt, Sudan, Etiopia, Libia, Czad
i Republika rodkowoafrykaska), mauretaski (Algieria, Maroko,
Mauretania, Tunezja, Mali iNiger), iberyjski (Hiszpania iPortugalia)
iiraski (Iran, Afganistan icz Pakistanu).

Prawo

Szariat (prawo oparte na Koranie). Jakakolwiek cybernetyka jest


nielegalna. Z uywek dostpne s tylko tyto i opium, alkohol
zabroniony. Mczyni mog posiada dowoln bro (krtk lub
dug najpopularniejsza bro to Szabla Allaha, unowoczeniona
kopia kbk AK produkowana przez kilka fabryk na terenie Kalifatu)
pod warunkiem zarejestrowania jej ulokalnego muy. Suba wojskowa jest obowizkowa. Osoby, ktre nie s muzumanami, mog
mieszka na terenie Kalifatu (w ramach podtrzymywania tradycji islamskiej tolerancji), ale pac trzykrotnie wysze podatki inie
maj prawa do noszenia broni. Nie dotyczy ich te o
bowizek (czy
te zaszczyt) odbywania suby wLegionach Proroka.
Jak nietrudno si domyli, neozwierzta oraz SI s cakowicie nielegalne iusuwane (czytaj zabijane) wprzypadku wykrycia
ich obecnoci na terenie Kalifatu.

85

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Wielki Kalifat Arabski


dane statystyczne

Wieloestwo wKalifacie jest dozwolone, awrcz popierane


przez pastwo zuwagi na znaczny niedostatek mczyzn wwieku
produkcyjnym.

Powierzchnia: okoo 19,2 mln km2.


Pastwa ocienne: Federacja Rosyjska,
Unia Europejska, Indie, Wolna
Afrykaska Federacja Rwnikowa,
Republika Zatokowa.
Ludno: okoo 520 mln.
Skad etniczny: Arabowie (48proc.),
Murzyni plemiona Hausa, Fulani,
Joruba, Mande iinne (22proc.),
Hiszpanie (10proc.), Portugalczycy
(4proc.), Persowie (5proc.), Azerowie
(4proc.), inni Berberzy, Maurowie,
Tuaregowie, Kurdowie (12proc.).
Religie: islam, gwnie sunnici (97proc.),
Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (1,5proc.), niewierzcy
(1proc.), inne (0,5proc.).
Jzyk urzdowy: klasyczny arabski,
wuyciu dialekty regionalne.
Stolica: Mekka-Didda.
Gwne miasta: Kair, Algier, Madryt,
Lizbona, Tamanrasset, Ndjamena,
Aleksandria, Teheran, Kuwejt, Bagdad,
Amman, Trypolis, Bamako, Nouakchott,
Rabat-Casablanca, Tangier, Niamey,
Muscat, Chartum, Tunis.
Standard ycia: niski.
Waluta: dinar jest walut niewymienialn.
Wpraktyce mona wymieni dinary
za porednictwem waluty Republiki
Zatokowej dinara rozliczeniowego
codaje dinarom Kalifatu kurs okoo 18:1
do euro.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys wydobywczy (gwnie ropa naftowa), przetwrstwo chemiczne, przemys lekki, ciki, zbrojeniowy. Wielki Kalifat Arabski jest producentem przestarzaej elektroniki pozbawionej architektury SHIELD oraz sprztu wojskowego nieprzystosowanego do
cybernetycznej obsugi.

Historia

Wielki Kalifat Arabski powsta w2007 roku jako federacja, za rok


pniej przeksztaci si w niemal jednolite islamskie pastwo
wyznaniowe. Od samego pocztku przywdcy Kalifatu (wwczas
jeszcze nazywanego Lig Muzumask) nawoywali do zjednoczenia pastw islamskich na caym wiecie, ale mao kto traktowa to
powanie obawiano si co najwyej terroryzmu islamskiego. Faktycznie nasili si on po utworzeniu Kalifatu, ale mimo uciliwoci i czsto tysicy ofiar nie stanowi przesadnego zagroenia dla
wiata.
Sytuacja ulega diametralnej zmianie po zakoczeniu Wojny
zObcymi. ONZ iArmia Terraska zreformoway siy zbrojne Kalifatu,
aby umoliwi im prowadzenie walki zWrogiem. Kiedy jednak Obcy
zostali wyparci zZiemi, regimenty AT zoone zmuzumanw przeksztaciy si wLegiony Proroka izaczy przygotowania do utworzenia wiatowego kalifatu.
Haso do rozpoczcia walki da w 2023r. Amin ibn Abd Allah,
zwany Mahdim, ktrego przemwienie nawoywao wszystkich
muzumanw do witej wojny o nawrcenie caego wiata na islam.
Wikszo muzumanw posuchaa wezwania. Wszystkie pastwa
zamieszkane przez znaczcy odsetek muzumanw dowiadczyy
potnych zamieszek na tle religijnym ale by to dopiero pocztek. W 2024 r. zacza si Trzecia Wojna wiatowa, zwana te Wielkim Dihadem.
Reszta jest histori zajcie przez Kalifat poowy Afryki, rze
Iranu, wymiana jdrowa zIndiami, Ofensywa Wielkanocna. Po roku
krwawych walk Wielki Kalifat Arabski obejmowa poow Afryki,
Pwysep Iberyjski, cay Bliski Wschd i tereny sigajce a do
byego Pakistanu. Rzdzcy imamowie mieli zamiar zama podpisane zUE w2025r. zawieszenie broni natychmiast po odzyskaniu
si przez wyczerpan armi, ale plany pokrzyowa im wybuch oglnowiatowego chaosu zapocztkowanego przez Rebeli Parysk.
Wrezultacie rozejm ten trwa do dzi.

86

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Stosunki midzynarodowe

Praktycznie nieistniejce. Wielki Kalifat Arabski formalnie dalej znajduje si w stanie wojny z Uni Europejsk, Indiami i Koalicj Wolnych Narodw Afryki. Nie uznaje granic Wolnej Afrykaskiej Federacji Rwnikowej, co prowadzi do czstych incydentw granicznych.
Jedyne wtym regionie pastwo, zktrym Kalifat ma wmiar normalne stosunki, to Republika Zatokowa. Suy mu za okno na wiat
to przez jej porty przechodzi wikszo skromnego handlu zagranicznego Kalifatu. Prcz Indonezji jedynym pastwem, ktre oficjalnie utrzymuje stosunki ekonomiczne zWielkim Kalifatem Arabskim,
jest Odrodzona R
zeczpospolita Polska.

Wolna Afrykaska Federacja Rwnikowa


(Ekvatora Federacio Africano Libera EFAL)
Wolna Afrykaska Federacja Rwnikowa to twr na kontynencie
afrykaskim niezwyky pastwo stabilne, do dostatnie icywilizowane wedug zachodnich standardw. Stabilno EFAL zawdzicza prawdopodobnie odrzuceniu starych, kolonialnych granic oraz
umoliwieniu samostanowienia i samorzdnoci kademu z tworzcych pastwo plemion. Czynnikami stabilizujcymi s te stae
zagroenie ze strony Wielkiego Kalifatu Arabskiego i niebagatelny
dochd z Renty Ekologicznej. Kilka kolejnych rzdw na szczcie dla pastwa zoonych byo z ludzi kompetentnych, zdolnych dostrzec, e jedyn drog jest inwestowanie wikszoci Renty
w rozwj kraju. Dziki temu EFAL cieszy si niebagatelnym wzrostem gospodarczym.

Ustrj ipodzia administracyjny

Republika federalna. Podstawowymi jednostkami administracyjnymi s okrgi utworzone z terenw tradycyjnie nalecych do
lokalnego plemienia lub kilku grup etnicznych, ktre postanowiy
podj cis wspprac. Funkcj administracji pastwowej na
wikszoci terytoriw peni szamani, ktrzy musz zda odpowiednie egzaminy przed rad szamanw.
EFAL obejmuje tereny nastpujcych dawnych pastw: Kongo
(Kinszasa i Brazzaville), Gabon, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola,
Zambia, Gwinea Rwnikowa, cz Mozambiku iKamerunu.

87

WIAT AD 2045

Wolna Afrykaska
Federacja Rwnikowa
dane statystyczne
Powierzchnia: 5600 tys. km2.
Pastwa ocienne: Republika Zatokowa,
Wielki Kalifat Arabski, Koalicja Wolnych
Narodw Afryki.
Ludno: okoo 210 mln.
Skad etniczny: Murzyni plemiona
Bantu, Kongo, Sangha, Kikuju iinne,
wsumie okoo trzystu odrbnych
plemion (91proc.), Arabowie (3proc.),
biali(2proc.), inni (4proc.).
Religie: wierzenia rodzime rne formy
animizmu ichrzecijastwa zwpywami
wierze lokalnych (59proc.),
Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (11proc.), islam (5proc.), inne
(2proc.), niewierzcy (23proc.).
Jzyki urzdowe: EDeranto, francuski,
angielski (w uyciu take bantu, swahili
ikilkadziesit jzykw lokalnych).
Stolica: Nairobi.
Gwne miasta: Brazzaville, Kinshasa,
Kisangani, Kananga, Kampala, Beira,
Harare, Bulawayo, Lusaka, Lumumbashi,
Luanda, Huambo, Libreville, Kigali,
Mombasa, Dar-es-Salaam, Bukavu.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1 frank afrykaski = 0,04euro =
0,1 z.

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Prawo

Mieszanina prawodawstwa wzorowanego na zachodnim ilokalnych


tradycji. Powszechny dostp do broni palnej dla niekaranych obywateli. Swobodny dostp do cybernetyki, cznie zbojow cho
t trzeba rejestrowa, a bycie zarejestrowanym uytkownikiem
cybernetyki bojowej oznacza automatyczny przydzia do wojska
wwypadku wybuchu konfliktu zbrojnego. Stosunek prawa do narkotykw zaley od terytorium na niektrych terenach posiadanie iuywanie rodkw psychoaktywnych jest dozwolone tylko dla
szamanw.
Prawo EFAL mocno ogranicza moliwo tworzenia Sztucznych Inteligencji, jednoczenie zrwnujc status ju istniejcych
SI iludzi. Neozwierzta musz mie waciciela, cho mog zyska
ograniczony status obywatelski (podobny do praw nalenych niepenoletnim) po pomylnym przejciu testw sprawnoci umysowej iwiedzy ospoeczestwie.

Przemys iusugi

Przemys lekki, elektroniczny, informatyczny, kosmiczny, turystyka.


Znaczna cz finansw pastwa pochodzi zRenty Ekologicznej.

Historia

Wolna Afrykaska Federacja Rwnikowa jest pastwem stosunkowo


modym powstaa w2032 roku wkrtce po wejciu wycie Manifestu Ekologicznego. Kiedy stao si jasne, e posiadanie na swoim
terytorium lasu tropikalnego moe by zyskowne, poronite dungl pastwa tworzce EFAL oderway si od Koalicji Wolnych Narodw Afryki. Dochd zRenty Ekologicznej pozwoli EFAL na transformacj gospodarcz od cikiego przemysu iniezbyt efektywnego
rolnictwa do gospodarki high-tech z bardzo wydajnym, nowoczesnym rolnictwem i rozwinitym sektorem turystycznym. Transformacja ta jest na ukoczeniu iwszystko wskazuje na to, e EFAL
wkrtce stanie si drug po Kalifacie Arabskim si wAfryce.

Stosunki midzynarodowe

Poprawne. Najwikszym problemem EFAL jest gorca granica


z Wielkim Kalifatem Arabskim zawieszenie broni pomidzy pastwami pozostaje w mocy, ale incydenty graniczne zdarzaj si
praktycznie non-stop. Kopotliwe jest take ssiedztwo Republiki
Zatokowej, skd cieknie do EFAL nieduy, ale stay strumyk uchodcw. Cigym, cho niezbyt intensywnym zagroeniem pozostaj
bandy maruderw przenikajce na terytorium EFAL zKoalicji Wolnych Narodw Afryki.

88

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Republika Zatokowa (Rpublique de Baie)

Republika Zatokowa
dane statystyczne
Powierzchnia: okoo 2900 tys. km2.
Pastwa ocienne: Wielki Kalifat
Arabski, Wolna Afrykaska Federacja
Rwnikowa.
Ludno: okoo 350mln.
Skad etniczny: Murzyni plemiona
Fulani, Joruba, Igbo, Akan, Mossi iinne,
wsumie okoo stu plemion (89proc.),
Arabowie (6proc.), biali (3proc.), inni
(4proc.).
Religie: wierzenia rodzime rne formy
animizmu ichrzecijastwa zwpywami
religii lokalnych (51proc.), Zjednoczony
Koci Wszystkich Chrzecijan
(19proc.), islam (10proc.), inne (6proc.),
niewierzcy (14proc.).
Jzyki urzdowe: francuski, angielski,
jzyki lokalne.
Stolica: Abuja.
Gwne miasta: Lagos, Port Harcourt,
Benin, Ibadan, Lome, Akra, Kumasi,
Bouake, Monrowia, Freetown, Conakry,
Bissau.
Standard ycia: niski.
Waluta: wpowszechnym uyciu
waluty lokalne. Wtransakcjach
midzy republikami uywany jest
dinar rozliczeniowy, waluta wycznie
wirtualna, wymienialna. 1dinar
rozliczeniowy [RD] = 0,00285 euro
=0,00712 z.

Republika Zatokowa jest pastwem satelickim Wielkiego Kalifatu


Arabskiego i jednoczenie jego oknem na wiat za porednictwem portw Republiki odbywa si cao wymiany gospodarczej
Kalifatu. Powoduje to, e Republik szczeglnie interesuj si pastwa uwaajce Kalifat za zagroenie dla swojej suwerennoci. Jeli
pomin zadranienia pomidzy pastwami s kadowymi Republiki,
cierajce si nieustannie interesy wywiadw Unii Europejskiej,
EFAL, Indii, korporacji z NAF i rozmaitych gazi rosyjskiej Organizacji, atake zdarzajce si prawie co tydzie zamieszki na tle plemiennym, Republika Zatokowa jest nieciekawym, biednym pastwem afrykaskim, jakby ywcem przeniesionym zXX wieku.

Ustrj ipodzia administracyjny

Teoretycznie republika, wpraktyce konglomerat republik bananowych. Republik tworz nastpujce pastwa: Senegal, Gwinea,
Sierra Leone, Liberia, Wybrzee Koci Soniowej, Ghana, Burkina
Faso, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun. Nad ustawodawstwem iadministracj prawdziw kontrol trzymaj oligokraci handlowi, aza ich
porednictwem Kalifat Arabski.

Prawo

Oparte na dawnym prawie kolonialnym.


Lekkie narkotyki rozrywkowe oraz alkohol s legalne, posiadanie broni krtkiej wymaga zezwolenia (ktrego uzyskanie bez
odpowiedniego posmarowania trybikw maszyny biurokratycznej
jest wzasadzie niemoliwe).
Prawo praktycznie nie chroni obywateli przed tajn policj
polityczn, ktra oficjalnie ma na celu zwalczanie terroryzmu.
Dozwolone jest posiadanie cybernetyki, ale na terenie Republiki Zatokowej nie mona jej montowa, jeli nie jest protetyczna.
Neozwierzta traktowane s jak zwyke zwierzta, czyli nie
maj praw, natomiast status prawny SI nie jest uregulowany.
Prawo rodzinne konserwatywne.

Przemys iusugi

Przemys lekki, ciki, samochodowy, chemiczny, rolnictwo.

Historia

Republika Zatokowa powstaa w 2033 roku z poczenia pastw


niezajtych przez Kalifat Arabski. Oficjalna proklamacja przesza
w zasadzie bez echa zarwno w spoecznoci midzynarodowej,

89

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

jak iwnowopowstajcej republice. Republika Zatokowa miaa sta


si ekonomiczn i kulturaln przeciwwag dla skaonej zachodnimi miazmatami Koalicji Wolnych Narodw Afryki (apniej EFAL).
Szumne deklaracje rozmyy si wafrykaskiej codziennoci watakw, plemiennych wani i biedy. Republika Zatokowa nie rozpada si tylko dziki podpisanemu w2035 r. traktatowi owzajemnej
pomocy iwsppracy zWielkim Kalifatem Arabskim. Od tamtej pory
Republika notuje minimalny wzrost gospodarczy.

Stosunki midzynarodowe

Poprawne. Republika Zatokowa stara si utrzymywa dobre stosunki zwikszoci wanych pastw wiata. Rozpoczta w2035 r.
wsppraca z Wielkim Kalifatem Arabskim jest korzystna dla obu
stron Kalifat korzysta zportw Republiki Zatokowej wzamian za
znaczc pomoc gospodarcz.

Koalicja Wolnych Narodw Afryki


(Coalition of Free African Nations CFAN)
Koalicja Wolnych Narodw Afryki to pastwo wpraktyce nieistniejce. Zsojuszu obronnego oduym potencjale (i zgronym ssiedztwem) przeistoczya si w zlepek pastw-miast wydzierajcych
sobie wci znaczce bogactwa mineralne regionu. Wspdziaa
jedynie kilka miast na poudniu kraju, tworzc najwiksze inajbogatsze terytorium. Powszechnie oczekuje si, e w cigu najbliszych kilku lat nieefektywne ibiedne pastwa-miasta pnocy kraju
zostan albo wchonite przez terytoria poudniowe, albo anektowane przez EFAL.

Ustrj ipodzia administracyjny

Teoretycznie demokracja, wpraktyce permanentny stan wojenny.


Koalicja rozpociera si na terenie dawnych RPA, Namibii, Botswany
iZimbabwe.

Prawo

Prawa plemienne i sdy polowe. Jakiekolwiek prawo i porzdek


panuj tylko na poudniowych terytoriach.
Posiadanie broni dugiej i krtkiej jest dozwolone, a nawet
wskazane (mczyzna bez broni szybko padnie ofiar napadu). Praktycznie nie ma oglnopastwowej policji. Uywki icybernetyka nie

90

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Koalicja Wolnych
Narodw Afryki
dane statystyczne

s waden sposb kontrolowane, aczkolwiek rzucajca si woczy


cybernetyka (tak samo jak widoczna bro cika) wzbudza nieyczliwe zainteresowanie.
Prawo (ani zwyczajowe, ani spisane) nie okrela statusu inie
chroni SI i neozwierzt. Z uwagi na opakany stan infrastruktury
sieciowej Sztuczne Inteligencje nie wystpuj na terenie Koalicji
(zwyjtkiem poudnia). Neozwierzta natomiast s chtnie wykorzystywane jako zwiadowcy zwaszcza neoszympansy, neogoryle
i neoako, ktre mog idealnie wtopi si w lokaln faun i flor,
jeli tylko schowaj uywane przez siebie narzdzia. Zwierzta-zwiadowcy s zwykle traktowane jako rwnorzdni partnerzy
przez onierzy swojego oddziau, cho niektrzy reaguj zabobonnym lkiem na zwierzta opanowane przez duchy.

Powierzchnia: okoo 3000 tys. km2.


Pastwa ocienne: Wolna Afrykaska
Federacja Rwnikowa.
Ludno: okoo 90 mln.
Skad etniczny: Murzyni plemiona
Shona, Ndebele iinne (80proc.), biali
(13proc.), Hindusi (4proc.), inni (3proc.).
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (55proc.), wierzenia lokalne
(rne formy animizmu) (29proc.), islam
(3proc.), inne (1proc.), ateici (12proc.).
Jzyki urzdowe: angielski iafrikaans.
Wpowszechnym uyciu take
kilkanacie jzykw lokalnych.
Stolica: Pretoria.
Gwne miasta: Cape Town,
Port Elizabeth, Durban, Maseru,
Johannesburg, Mbabane, Windhoek,
Gaborone.
Standard ycia: zaleny od terytorium,
przewanie niski.
Waluta: 1rand = 0,03 euro = 0,07z.
Wpowszechnym obrocie franki
afrykaskie ieuro.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys wydobywczy, zwaszcza kamieni szlachetnych, zota,


srebra, uranu. Przemys ciki, lekki, maszynowy, do wydajne
rolnictwo.

Historia

Koalicja Wolnych Narodw Afryki zawizaa si w2024 roku wogniu


walk z Wielkim Kalifatem Arabskim. Naprdce skleconemu sojuszowi obronnemu udao si zatrzyma wojska Kalifatu, lecz zjednoczenie si wspjny organizm pastwowy okazao si niemoliwe.
Szarpana wewntrznymi sporami i konfliktami interesw Koalicja powoli si rozpadaa; ostateczny cios zadao jej wprowadzenie
Manifestu Ekologicznego. Poronita dungl pnoc odczya
si izjednoczya, tworzc EFAL. Wkrtce potem Koalicja przestaa
funkcjonowa w tej chwili pastwo to istnieje w zasadzie tylko
na papierze, bdc bardzo lunym zbiorem poszczeglnych miast
iprzyporzdkowanych im terytoriw. Miasta nie odczuwaj szczeglnej wizi konkuruj o zasoby, a zwaszcza o bogate enklawy
grnicze. Od 2042 roku konkurencja ta ma posta mao intensywnej
wojny domowej.

Stosunki midzynarodowe

W zasadzie brak. Koalicja stara si utrzymywa dobrossiedzkie


stosunki zEFAL, lecz jest to niemoliwe zuwagi na sabo mechanizmw pastwowych.

91

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Indie (Bharat)
Indie s najliczniejszym pastwem wiata, nawet mimo poniesionych podczas Lat Chaosu ogromnych strat w ludziach. Rozwj
gospodarki kraju nie nada za przyrostem ludnoci, przez co standard ycia jest niski. Nie zanosi si na wprowadzenie przez Indie
programw kontroli populacji, zatem wszystko wskazuje na dalsze
pogarszanie si warunkw yciowych. Indie s krajem ogromnych
kontrastw mieszkacy slumsw yj wniewyobraalnej biedzie,
a pracownicy fabryk i firm informatycznych ciesz si nieporwnywalnie wyszym poziomem ycia (cho i tak kiepskim wedug
zachodnich standardw). Nieuniknione niepokoje spoeczne s
duszone w zarodku przez wszechobecn policj kontrolujc
wszystkie aspekty ycia.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja przedstawicielska. Ordynacja wyborcza uatwia


tworzenie niewielkich partii w parlamencie znajduj si przedstawiciele ponad setki ugrupowa politycznych (dominuje pi
najwikszych).

Prawo

Oparte na tradycji europejskiej. Wimi utrzymania porzdku drastycznie ograniczone s swobody obywatelskie i prawo do prywatnoci. Legalny dostp do broni palnej praktycznie nie istnieje,
posugiwa si ni mog jedynie nieliczne agencje ochrony oraz,
oczywicie, pastwowe organy przymusu.
Cakowity zakaz uywania, posiadania, produkcji isprzeday
narkotykw bojowych rodkw mogcych zwiksza moliwoci i obnia samokontrol uytkownika. Naruszenie tego zakazu
karane jest mierci (w zatoczonych indyjskich miastach nie ma
miejsca na oszalaych psychopatw). Z tym prawem kontrastuje
swobodny dostp do halucynogenw, silnych rodkw uspokajajcych itp.
Cybernetyka w wolnym obrocie, cho nabywajc wszczepy
inne ni protetyczne, naley si zarejestrowa ipodda montaowi
nadajnika pozycyjnego.
Sztuczne Inteligencje nie maj biernego prawa wyborczego,
ale odgrywaj wan rol wadministracji, gwnie przy przetwarzaniu danych oraz konstruowaniu iweryfikacji aktw prawnych. Tworzenie Sztucznych Inteligencji wymaga specjalnej licencji rodzicielskiej; po upywie 18lat od stworzenia SI uzyskuje samodzielno
iobywatelstwo (cho czsto nadal pracuje uswojego twrcy).

92

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Indie dane statystyczne


Powierzchnia: okoo 3,5 mln km .
2

Pastwa ocienne: Chiny, Indonezja,


Wielki Kalifat Arabski (przez Szklan
Pustyni).
Ludno: okoo 1800 mln.
Skad etniczny: Hindusi (87proc.), Azjaci
(6proc.), Mongoowie (3proc.), inni
(4proc.).
Religie: hinduizm (70proc.), islam
(6proc.), Zjednoczony Koci
Wszystkich Chrzecijan (4proc.),
niewierzcy (20proc.).
Jzyki urzdowe: hindi, angielski.
Stolica: Delhi.
Gwne miasta: Madras, Bangalore,
Hyderabad, Ahmadabad, Kanpur, Nagpur,
Pune, Lucknow, Indore, Marurai, Surat.
Standard ycia: niski do redniego.
Waluta: 1rupia = 0,005 euro = 0,012 z.

ideefixe-rpg.pl

Inynieria genetyczna jest dozwolona i czsto stosowana,


aneozwierzta maj bardzo ograniczone prawa obywatelskie (najpopularniejsze s neoako, niewielkie iatwe whodowli).
Wieloestwo jest dozwolone bezproblemowe dla poligynii,
natomiast jakiekolwiek inne ukady wymagaj uzyskania specjalnej
licencji (obejmuje to monogamiczne maestwa homoseksualne).

Przemys iusugi

Grnictwo, przemys ciki, lekki, chemiczny, wkienniczy Indie


przejy od Chin funkcj fabryki wiata, p
rodukujc za niewielkie
pienidze wszystko, co tylko si da. Indie maj te do prny sektor usug informatycznych oraz niezwykle rozwinity przemys rozrywkowy, zwaszcza filmowy.

Historia

Indie (w odrnieniu od Chin) nie wprowadziy w XX wieku programu kontroli populacji i szybko stay si najludniejszym pastwem wiata. Na progu Wojny z Obcymi byy krajem ogromnych
nierwnoci spoecznych; wikszo mieszkacw ya poniej
progu biedy. Nadejcie Wroga tylko pogorszyo sytuacj Indie
stay si celem wielu atakw, co wymogo cise zastosowanie Doktryny Skupienia. Zatoczone ipodzielone miasta Indii szarpane byy
dziesitkami brutalnie tumionych zamieszek godowych. Porzdek
udao si przywrci dopiero po rozpoczciu dodawania rodkw
uspokajajcych do wody pitnej.
Skala niepokojw spoecznych bya jednak ogromna obliczono, e zamieszki spowodoway wiksze straty ni Obcy.
Lata Chaosu take nie obeszy si zIndiami agodnie. Kraj znalaz si na drodze Armii Proroka, ktr zatrzymao dopiero uderzenie jdrowe. Odwetowy atak Kalifatu zmit zpowierzchni ziemi New
Delhi, Kalkut iBombaj dokadnej liczby ofiar nigdy nie ustalono.
Koniec Lat Chaosu zasta Indie wzmocnione. Wyczenie si
Chin zwymiany gospodarczej ze wiatem dao Indiom szans przejcia roli dostawcy taniej siy roboczej. Rzd skwapliwie t szans
wykorzysta i kraj szybko zacz wytwarza wszystko, co da si
tanio wyprodukowa.

Stosunki midzynarodowe

Poprawne. Indie prowadz intensywn wymian handlow


inaukow zIndonezj. ZChinami praktycznie nie ma kontaktu, za
od Kalifatu Arabskiego oddziela Indie Szklana Pustynia, regularnie
patrolowana zpowietrza.

93

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Austronezja (Austronesia)
Austronezja to konfederacja pastw regionu Oceanii. Niektre znich
istniej w caoci na wychodstwie z uwagi na zatopienie wysp,
ktre byy ich terytorium. Taka sytuacja spowodowaa powstanie
niewielkich enklaw wyspiarskich traktowanych jak suwerenne pastwa chwilowo egzystujce na ziemi australijskiej; ich obywatele
maj przedstawicieli wparlamencie Austronezji.
Potomkowie wyspiarzy houbi myl opowrocie na Pacyfik,
traktujc enklawy na staym ldzie jako stan tymczasowy. Wielu
znich faktycznie wrcio na morze, osiedlajc si na pywajcych
wyspach lub w podwodnych habitatach. Pozostali jednak przywykli do wygd staego ldu i nie zamierzaj z nich rezygnowa.
Zamieszkane przez przyjaznych ludzi osiedla morskie s atrakcj
turystyczn Austronezji zaznaczy jednak naley, e nie wszystkie
osiedla s otwarte dla obcych.
Inn charakterystyczn cech Austronezji jest swobodny
dostp obywateli do chemicznych rodkw kontroli zachowa
typowych psychotropw i dopalaczy. Rzd uzna, e kady
ma prawo do wiadomego wyboru, zaostrzono jednak (czsto
drastycznie) kary za przestpstwa i wykroczenia dokonane pod
wpywem rodkw psychoaktywnych, co wpyno na kultur zaywania narkotykw.

Ustrj ipodzia administracyjny

Federacja autonomicznych regionw. Wskad Austronezji wchodz


nastpujce obszary geograficzne: Australia, Nowa Zelandia, Papua
Nowa Gwinea. Autonomicznym regionem jest kade z wyspiarskich pastewek regionu Oceanii, niezalenie od obecnego miejsca pobytu jego populacji. Austronezja uznaje za swoje terytorium
take obszar Pacyfiku nalecy do czciowo lub cakowicie zatopionych archipelagw od Polinezji do Mikronezji.

Prawo

Oparte na prawie europejskim. Bro krtka wymaga zezwolenia. Wolny dostp do myliwskiej broni dugiej pod warunkiem
zainstalowania transpondera, ktry automatycznie blokuje j na
terenach stref miejskich. Cywilne cybernetyzacje s wpeni legalne,
pozostae dostpne tylko dla agencji rzdowych iwojska. Cakowita
swoboda dostpu do chemicznych rodkw psychoaktywnych, bardzo surowe kary za przestpstwa popenione pod ich wpywem.

94

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Austronezja
dane statystyczne

SI maj pene prawa obywatelskie, tak samo jak niektre neozwierzta (np. neodelfiny). Prawa wikszoci neozwierzt s jednak
ograniczone musz mie prawnego opiekuna. Prawo rodzinne
postpowe, praktycznie identyczne jak wUnii Europejskiej.

Powierzchnia: okoo 8,5 mln km2 (bez


obszaru wodnego).
Pastwa ocienne: Indonezja.
Ludno: okoo 50 mln.
Skad etniczny: biali (49proc.),
Polinezyjczycy (21proc.),
Melanezyjczycy (20proc.), inni (10proc.).
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (30proc.), inne (5proc.),
niewierzcy lub brak danych (65proc.).
Jzyk urzdowy: angielski.
Stolica: Canberra.
Gwne miasta: Sydney, Melbourne,
Brisbane, Perth, Alice Springs, Darwin,
Townsville, Wellington, Christchurch oraz
podwodne arkologie Reef One iAtlantis.
Standard ycia: wysoki.
Waluta: 1 dolar australijski [AUD] =
0,8euro = 2z.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys wydobywczy, lekki, elektroniczny. Bardzo prny przemys farmaceutyczny megakorporacja AustraliTech Pharmaceuticals jest wpierwszej dziesitce najwikszych firm wiata. Do due
znaczenie dla gospodarki maj dochody zturystyki iRenta Ekologiczna pobierana ztytuu dungli porastajcej Now Gwine.

Historia

Powstanie Austronezji zbiego si wczasie nie tylko zWielkimi Niepokojami Spoecznymi, ale take ze znacznym nasileniem efektu
cieplarnianego w2025 r. Wtedy wanie mae samodzielne pastwa
regionu, przede wszystkim wysp Pacyfiku, poczuy si zagroone
szybkim wzrostem poziomu morza. Jedynymi pastwami chtnymi
do udzielenia pomocy wszystkim potrzebujcym byy Australia
iChiny wikszo skorzystaa zpropozycji Australii. Australijczycy
obiecali ziemi oraz blisk wspprac p
olityczn wszystkim braciom mniejszym regionu. Wobliczu przybierajcych mrz ichaosu
na caym wiecie oferta taka bya bardzo kuszca.

Stosunki midzynarodowe

Oglnie do dobre. Zadranienia zIndonezj zpowodu zachodniej


czci Nowej Gwinei, ktra w2025 roku oderwaa si od Indonezji
idoczya do Austronezji.

Chiny (Zhongguo)
Chiny to wielka zagadka. Pastwo rodka zamkno granice
w2028 roku iod tamtej pory jedynymi rdami informacji s rodki
wywiadowcze i nieliczni uciekinierzy. A ci mwi rzeczy straszne
i dziwaczne o cakowitym zakazie naturalnego rozmnaania
ikarach mierci za zajcie wci. Oklonowaniu na ogromn skal,
ktre ma by jedynym rdem nowych obywateli. Oniebywaym
skoku technologicznym dokonanym przez Chiny. Rwnie intrygujce jest jednak to, czego uciekinierzy nie mwi, a take wielkie
dziury wich pamici.

95

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Chiny dane statystyczne


Powierzchnia: okoo 9 mln km .
2

Pastwa ocienne: Rosja, Wielki Kalifat


Arabski, Indonezja, Indie, HAD.
Ludno: brak danych. Prawdopodobnie
okoo 1500mln ludzi.
Skad etniczny: Chiczycy Han
(95proc.), inne (5proc.) dane
przyblione.
Religie: pastwo ateistyczne.
Jzyk urzdowy: putonghua
(oficjalny chiski na bazie dialektu
mandaryskiego).
Stolica: Pekin.
Gwne miasta: Zhengzhou, Nanjing,
Wuhan, Chengdu, Chongqing,
Guangzhou (Kanton), Macau (Makao),
Urumqi.
Standard ycia: brak danych.
Waluta: brak danych, przypuszcza si
nawet brak waluty.

ideefixe-rpg.pl

Ustrj ipodzia administracyjny

Pastwo totalitarne. Brak danych na temat podziau admini


stracyjnego.

Prawo

Nieoficjalnie wiadomo, e prawo wChinach podporzdkowane jest


prowadzonemu przez rzd programowi kontroli populacji i jest
drakoskie. Dokadnych informacji brak.

Przemys iusugi

Chiny nie prowadz wymiany handlowej zreszt wiata, musz wic


by samowystarczalne. Materiay uzyskane ze zwiadu satelitarnego
pozwalaj domniemywa istnienie wChinach dobrze rozwinitego
przemysu lotniczego, kosmicznego, informatycznego, atake stosowania zaawansowanych technik hodowli ywnoci.

Historia

Przypuszcza si, e Chiny przetrway Wojn z Obcymi w dobrej


kondycji wadze nawet przed 2028 rokiem nie byy skonne do
ujawniania szczegw dotyczcych Pastwa rodka. Lata Chaosu prawie nie dotkny Chin nie byo nawet znaczcych zamieszek w miastach. Kraj popad w kopoty, kiedy w 2027 r. doczy
do parcelujcych Indochiny Indii i Indonezji. Pocztkowe potyczki
byskawicznie przerodziy si w otwarty konflikt na du skal
grocy przerodzeniem si w wojn atomow. W 2028 r. Indie
zawary sojusz wojskowy z HAD, co oznaczao dla Chin wojn na
dwa fronty z zaawansowanymi technologicznie krajami. Pastwo rodka zgodzio si na podpisanie traktatu pokojowego
z Indiami i ustpstwa terytorialne wobec HAD (do ktrej przyczyo si kilka najbardziej rozwinitych chiskich miast). Wtedy to
Chiny rozpoczy izolacj, wyrzucajc z kraju obserwatorw ONZ
icudzoziemcw.

Stosunki midzynarodowe
Praktycznie nieistniejce.

96

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Unia Wschodnioazjatycka
(Higashi-Ajia Domei HAD)
Pierwsze skojarzenie turystw odwiedzajcych ktrekolwiek zmiast
HAD mrowisko. Unia jest niezwykle gsto zaludniona, zwaszcza
na Wyspach Japoskich. Tamtejsze miasta charakteryzuj si niezbyt wysok, zwart zabudow zwieloma poziomami pod ziemi
ma to uczyni je odporniejszymi na trzsienia ziemi ifale tsunami.
Spora cz miast HAD, zTokio na czele, rozciga si take na dnie
morskim w pobliu wybrzea. Przybyszom przyzwyczajonym do
widoku nieba choby w wskim przewicie midzy wieowcami
moe to przeszkadza, ale stali mieszkacy przyzwyczaili si.
Oprcz ciasnoty miasta HAD charakteryzuj si wysok inteligencj w przypadku znacznej czci miast okrelenie to jest
dosowne. Prcz wszechobecnych komputerw sterujcych najrozmaitszymi urzdzeniami (od systemw recyklingu i wentylacji,
przez autobusy, a do drzwi, okien ilodwek) miasta te posiadaj
take Sztuczne Inteligencje jako zarzdcw. Brak miejsca zaowocowa rozwojem zaawansowanych technologii agrotechnicznych
(uprawy hydroponiczne, genetycznie modyfikowane roliny, farmy
morskie) ich wysoka jako powoduje, e wszyscy chc robi interesy z HAD, zwaszcza pastwa korzystajce z Renty Ekologicznej
oraz potrzebujce niestandardowych rozwiza rolniczych.
Zaawansowanie technologiczne nie ogranicza si do kwestii
zwizanych zrolnictwem praktycznie kady aspekt ycia wHAD
jest przesycony wytworami high-tech zuwagi na korzystn legislacj oraz skupienie firm prowadzcych badania iwdraajcych nowe
technologie. HAD jest obszarem krzyujcych si interesw korporacji ipastw zuwagi na obfito potencjalnie przydatnej technologii oraz to, e nalece do Unii Szanghaj iHong-Kong s praktycznie jedynymi punktami styku Chin zreszt wiata.

Ustrj ipodzia administracyjny

Federacja czciowo niezalenych regionw miejskich. Kady znich


podzielony jest na kilka-kilkanacie prefektur.

Prawo

Cakowity zakaz posiadania broni palnej. Bro bia mona przechowywa wdomu oraz transportowa wzamknitych pojemnikach.
Lekkie narkotyki ialkohol s legalne. Tyto jest wprawdzie legalny,

97

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Unia Wschodnioazjatycka
dane statystyczne

ale niezwykle drogi, cena zawiera bowiem zaporowo wysoki podatek od zatruwania rodowiska, adodatkowo zwiksza stawki ubezpieczenia medycznego zatem pal tylko turyci.
Cywilna cybernetyka legalna, ale rejestrowana; pozostaa
dostpna jest tylko dla agencji rzdowych. Pene prawa obywatelskie dla SI zwyjtkiem SI drugiego poziomu (czyli SI projektowanych
przez SI; HAD pozostaje jedynym pastwem na wiecie zrozwizaniami prawnymi dotyczcymi SI drugiego poziomu). Poziom praw
neozwierzt zaley od inteligencji rodzaj swobd uzaleniony jest
od wyniku testw iwaha si od praw dostpnych zwykym zwierztom do penych praw obywatelskich.
Prawo rodzinne zaadaptowao rozwizania zUnii Europejskiej.

Powierzchnia: okoo 600 tys. km2.


Pastwa ocienne: Chiny, Rosja,
Indonezja.
Ludno: okoo 280 mln ludzi i25mln
Sztucznych Inteligencji.
Skad etniczny: Japoczycy (46proc.),
Koreaczycy (39proc.), Chiczycy
(11proc.), inni (4proc.)
Religie: buddyzm ishinto (59proc.),
Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (12proc.), islam (7proc.), inne
(11proc.), niewierzcy (20proc.). Dane nie
sumuj si do 100proc., poniewa cz
osb deklaruje kilka wyzna na raz.
Jzyk urzdowy: angielski. Powszechnie
uywane jzyki narodowe.
Stolica: Tokio.
Gwne miasta: Kobe-Osaka, Fukuoka,
Akita, Sapporo, Sendai, Shanghai
(Szanghaj), Taipei, Seul, Pusan, Kwangju,
Pyongyang, Chongjin, Hong-Kong.
Standard ycia: wysoki.
Waluta: 1 jen = 0,85 euro = 2,12 z. Kurs
jena wporwnaniu do euro jest stay
iprawdopodobnie sztucznie zaniany.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Przemys informatyczny, elektroniczny, kos


miczny, lekki, ciki,
maszynowy, zbrojeniowy, samochodowy, lotniczy. HAD jest potentatem w dziedzinie zaawansowanych rozwiza agrotechnicznych
i jednym z gwnych producentw rozwiza zaawansowanych
technologicznie.

Historia

HAD powstaa w2015 roku jako blok gospodarczy, skupiajc Japoni i wieo zjednoczon Kore. Pierwsze lata upyny pod znakiem odbudowy wyniszczonej komunistycznymi rzdami Korei Pnocnej, proces ten zakoczy si krtko przed przybyciem Obcych.
Po pierwszym szoku najazdu HAD zjednoczya si politycznie izamienia wtwierdz, montujc systemy wykrywania, obrony
przeciwrakietowej iprzeciwlotniczej oraz wyposaajc Siy Samoobrony w najnowoczeniejszy wwczas sprzt. Wadze HAD od
pocztku spodzieway si problemw z wyywieniem ludnoci
wmiastach, ktre nawet przed wprowadzeniem Doktryny Skupienia byy ogromne na terenie HAD, azwaszcza na Wyspach Japoskich, nie byo miejsca na enklawy rolnicze. Rozwizaniem okazay
si hydroponiczne farmy, ktre wkrtce wyrosy we wszystkich
nadajcych si do tego miejscach, zdachami wieowcw wcznie.
Wbrew prognozom czarnowidzw, wstrzsajce caym globem wydarzenia Wojny zObcymi ipniejszych lat miny bardzo
spokojnie. Nie oznacza to oczywicie, e HAD ominy ataki Wroga,
zagroenie muzumaskie izamieszki, jednak Earth Defense wcisej wsppracy ze stale modernizowanymi Siami Samoobrony bya
wstanie obroni miasta HAD przed Obcymi; Indonezja nie zamaa
deklaracji o jedynie duchowym wsparciu dla Dihadu, za zaproszony przez wadze Korpus Mediatorw wpor rozadowywa spoeczne napicia.

98

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

Dihad okaza si odlegym problemem dla wadz HAD


owiele waniejszy okaza si konflikt indyjsko-chiski, ktry g
rozi
rozprzestrzenieniem si na cay region. W 2028 r. HAD, bojc si
o wasne tereny, wesza w sojusz wojskowy z Indiami i wkrtce
potem Siy Samoobrony dokonay desantu morskiego, zajmujc po
zaciekych walkach Szanghaj iHong-Kong. Chiczycy odpowiedzieli
strategicznym uderzeniem rakietowym na najwiksze miasta HAD,
jednak pociski zostay przechwycone przez obron przeciwrakietow. Chiny nie byy wstanie walczy zwielk armi Indii izaawansowanymi technologicznie Siami Samoobrony HAD jednoczenie,
zawary wic pokj za cen ustpstw terytorialnych, wtym przekazania Szanghaju i Hong-Kongu. Od tamtej pory Unia Wschodnioazjatycka cieszy si pokojem imoliwoci spokojnego rozwoju.

Stosunki midzynarodowe

Dobre. HAD prowadzi intensywny handel midzynarodowy. Owocna


wsppraca wojskowa zIndiami zaowocowaa ciepymi stosunkami
w czasach pokoju. Jedynym problemem s incydenty na granicy
zChinami, ktrych wojska graniczne strzelaj do u
chodcw isporadycznie naruszaj terytorium HAD. Spowodowao to umocnienie
granicy, zwaszcza wokolicy Szanghaju szeroki pas ziemi przemierzaj jedynie automaty bojowe izwiadowcze oraz inteligentne pola
minowe.

Indonezja
Indonezja jest umiarkowanym pastwem muzumaskim. Ciko
dowiadczona przez Wojn zObcymi iLata Chaosu stroni od zaangaowania w konflikty XXI wieku, skupiajc si raczej na odbudowie, tumieniu niepokojw spoecznych izwalczaniu skutkw zmian
klimatycznych.

Ustrj ipodzia administracyjny

Republika. Wwyborach powszechnych wyaniana jest 400-osobowa


Rada Reprezentantw, ktra wyznacza prezydenta. P
rezydent jest
jednoczenie szefem rzdu igwnodowodzcym armii. Tradycyjnie
funkcj t peni genera lub marionetka dowdztwa si zbrojnych.

Prawo

Oparte na tradycji europejskiej. Dziaalno majca na celu wywoanie rewolty lub secesji ktrej zniezliczonych nacji Indonezji jest
surowo karana, podobnie jak niszczenie dungli.

99

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Indonezja
dane statystyczne

Pene prawa obywatelskie dla wszystkich zdrowych na umyle


osb, ktre skoczyy 17 lat (mczyni) lub 21 lat (kobiety) iotrzymay wszczep identyfikacyjny. Obowizkowa suba wojskowa
dla obu pci trwa rok, ale moliwe s od niej zwolnienia zpowodw zdrowotnych (rzadko) oraz dziki dotacji na rozwj armii (czciej). Obywatele innego wyznania ni islam zmuszeni s do pacenia podatku religijnego, ktry ma by zadouczynieniem kosztw
utrzymywania porzdku w miastach zamieszkanych przez mniejszoci niemuzumaskie oraz programw uatwiajcych rnowiercom porozumienie iakceptacj rnic kulturowych.
Zakazane jest posiadanie jakiejkolwiek broni palnej lub zdolnej do zadawania powanych obrae. Wrazie wtpliwoci interpretacja, czy dana bro nie jest zabroniona przez prawo, dokonywana jest przez komendantw strefowych komisariatw. Dozwolona jest dowolna modyfikacja ciaa przez cybersprzt, zakazane
s jedynie wszczepy o zastosowaniu bojowym niejasnoci rozpatrywane s podobnie jak wprzypadku broni. Uywki inarkotyki
(zwyjtkiem alkoholu) s legalne.
SI nie maj adnych praw, ale ich wykorzystanie na terenie
Indonezji nie jest zabronione. Neozwierzta po skoczeniu 18lat
otrzymuj pene prawa obywatelskie (co oznacza, e tylko neodelfiny ineoako maj szans tego doczeka).
Pastwo ogranicza liczb posiadanych dzieci do dwjki na
rodzin. Mona wyrobi licencj rodzicielsk zezwalajc na spodzenie wikszej liczby dzieci, jednak jej uzyskanie wymaga wniesienia zaporowych opat oraz zdania testw psychofizycznych.

Powierzchnia: 2,4 mln km2.


Pastwa ocienne: Indie, Chiny, HAD,
Austronezja.
Ludno: 320 mln.
Skad etniczny: Jawajczycy (35proc.),
Sundajczycy (13proc.), Bahaza (10proc.),
Malajowie (7proc.), Maduranie (4proc.),
Chiczycy (4proc.), inni (27proc.).
Religie: islam (85proc.), kocioy
chrzecijaskie, przede wszystkim
ZKWC (7proc.), inne (3proc.),
niewierzcy (5proc.).
Jzyk urzdowy: filipino (powstay
gwnie ztagalogu). Popularnym
jzykiem porozumienia pomidzy ponad
300 narodami Indonezji jest take
EDeranto.
Stolica: Dakarta.
Najwiksze miasta: Surabaja, Bandung,
Medan, Semarang, Kuala Lumpur, Ipah.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1 rupia indonezyjska = 0,70 euro
= 1,75z. Najistotniejsza dla gospodarki
Indonezji jest relacja kursu rupii do
jena HAD zuwagi na silny zwizek
gospodarczy.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Decydujc rol odgrywaj rolnictwo (Indonezja jest najwikszym


na wiecie producentem soi) ilenictwo (Renta Ekologiczna). Mniejsze znaczenie maj przemys ciki izbrojeniowy oraz przemys lekki
(produkcja ubra iwyrobw spoywczych). Stosunkowo wana jest
turystyka, aindonezyjskie kurorty na Bali, Jawie iBorneo dorwnuj klas ibezpieczestwem tym na wybrzeach Australii, Nowej
Zelandii iwyspach Pacyfiku.

Historia

Pod koniec XX
w. Indonezja bya lokalnym muzumaskim
mocarstwem kontrolowanym przez generalicj. Wojna z Obcymi
zakoczya okres wzgldnego spokoju. Wiele rozrzuconych na

tysicach wysepek osiedli pado ofiar atakw Wroga. Rzdzcy

100

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

ideefixe-rpg.pl

nie byli wstanie zapewni bezpieczestwa mieszkacom ani opanowa rozruchw. Narzucenie migracji ponad 250milionom ludzi
byo prawdziwym wyzwaniem logistycznym iwaciwie nie zostao
zakoczone.
WLatach Chaosu niemal od chwili powstania Kalifatu Indonezja bya przez to pastwo zachcana do nawizania cisej wsppracy, jednak przebiega polityka generalicji lawirujca pomidzy
Kalifatem, HAD iAustronezj spowodowaa jedynie lune stowarzyszenie Indonezji zislamsk teokracj. Udzia Indonezji wWielkim
Dihadzie by symboliczny i ograniczy si do wysyania ywnoci
i lekw do kilku prowincji muzumaskich oraz utarczek granicznych zAustronezj. Pod koniec 2024 roku wojska Indonezji wsplnie zoddziaami chiskimi iindyjskimi dokonay rozbioru Indochin.
Wielkie Niepokoje Spoeczne byy najwiksz tragedi narodw Indonezji zgino lub zagino 31milionw ludzi, miliony
zostay ranne, blisko 100 mln osb stracio dach nad gow. Przez
cztery lata kraj szarpany by rewoltami spoecznymi, atakami rozmaitych partyzantek komunistycznych, walkami pomidzy narodami, rzeziami niemuzumaskiej mniejszoci, eksterminacj chiskiej drobnej buruazji dotychczas kontrolujcej handel i drobn
produkcj w Indonezji. Porzdek przywrcia armia pod wodz
generaa z rodu Suharto Santiri Suharnoputri (pierwsza kobieta
na tym stanowisku). Godzina policyjna, cisa kontrola, obowizek
wszczepiania identyfikatorw oraz bezwzgldne tropienie izabijanie podegaczy, buntownikw, secesjonistw i watakw zakoczyy wojn domow, ale umocniy tradycj wojskowych u steru
wadzy.
Uczestniczc wGlobalnym Planie Odbudowy, Indonezja pooya najwikszy nacisk na rozwj lenictwa lasw tropikalnych
oraz kontynuacj przesiedle ludnoci, ktra nieustannie cierpiaa
z powodu niespodziewanych zmian klimatycznych i tektonicznych. Rosnca zroku na rok dungla dawaa wadzom kraju rodki
na realizowanie celw spoecznych, jednak coraz wikszy udzia
budetu pochaniaa armia. Wzrost liczby turystw, ktrzy po zawieruchach pierwszych dekad XXI w. znowu chtniej odwiedzali egzotyczne wyspy, da mieszkacom moliwo rozwinicia prywatnej
dziaalnoci i poprawy standardu ycia. Robotyzacja wypchna
ludzi zfabryk, znaleli oni jednak zatrudnienie na farmach, wiadcz rwnie usugi zwizane zturystyk. Bezrobocie wIndonezji nie
przekracza 45proc.

101

WIAT AD 2045

PASTWA WIATA

Stosunki midzynarodowe

ideefixe-rpg.pl

Dobre stosunki zIndiami, zktrymi prowadzona jest owocna wsppraca w dziedzinie rozwoju technologii. Unia Wschodnioazjatycka
jest naturalnym partnerem gospodarczym importerem indonezyjskiej ywnoci ieksporterem wyrobw wysokoprzetworzonych,
oprogramowania, cybernetyki, robotw itp. Przyjazne relacje zKalifatem, ktry zabiega oucilenie zwizku zIndonezj. Nie najlepsze
z Austronezj, ktrej terytoria (Timor, Papua) znajduj si w gbi
indonezyjskiego pastwa.

102

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

Megakorporacje
Eksterytorialno

Eksterytorialna korporacja to koncern, ktry jest podmiotem prawa


midzynarodowego pod pewnymi wzgldami przypomina pastwo. Ztakiego statusu prawnego wynikaj rozliczne przywileje:
wyczenie megakorporacji zjurysdykcji urzdw
antymonopolowych iustaw antytrustowych niezalene
organizacje mog si czy wedle uznania;
moliwo samodzielnej eksploracji kosmosu wmyl prawa
midzynarodowego tylko pastwa mog tworzy stacje
kosmiczne;
prowadzenie polityki badawczej niezalenej od ustawodawstwa
ich krajw macierzystych bez koniecznoci przenoszenia si do
krajw zacofanego prawodawstwa (aco za tym najczciej idzie,
kulejcej infrastruktury);
przyzwolenie na posiadanie armii wasne siy ochrony
zapewniaj bezpieczestwo placwek korporacji niezalenie od
kaprysw lokalnych kacykw imafiozw wtakich rejonach jak
Federacja Rosyjska czy Republika Zatokowa;
posiadanie wasnej wymienialnej waluty; opacanie pracownikw
wasn walut bywa wanym elementem budowania lojalnoci
wobec firmy izapewnia zbyt produktw;
bezporedni wpyw na geopolityk iprawodawstwo
midzynarodowe megakorporacje maj wasnych
przedstawicieli wONZ.

103

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

Fortune Global Top10


(wedug wartoci akcji firmy na Orbital Stock Exchange z dnia
1stycznia 2045r.)

10. IMAGE
(Independent Marketing and Advertising Global Enterprise)
Megakorporacja zajmujca si tworzeniem strategii reklamowych
dla najwikszych firm, oglnowiatowymi badaniami rynkowymi
i marketingiem dla grup produktw. Z usug IMAGE korzystaj
przede wszystkim inne megakorporacje.
CEO: Arthur McFarlane.
Siedziba gwna: strefa Los Angeles, Aglomeracja Zachodniego
Wybrzea, NAF.
Zatrudnieni: okoo 100tys. ludzi.
Produkty i usugi [udzia w rynku]: marketing [27proc.], badania
rynku na wielk skal [34proc.], kampanie reklamowe [30proc.],
usugi PR [31proc.].

Waniejsze firmy-crki:
PriceWaterhouseCoopers (konsulting),
Applied History Ltd (socjotechnologia iinynieria memetyczna),
YahooNet (usugi internetowe imarketing oraz badania rynku via
Internet),
Profistats plc (badania statystyczne, profilowanie psychologiczne).

9. NNN! (Net News Now!)


Ogromna korporacja medialna zajmujca si produkcj i rozpowszechnianiem programw informacyjnych i rozrywkowych.
WXXwieku pod nazw News Corporation skupiaa mniejsze iwiksze firmy medialne onajrniejszych profilach. NNN! wodrnieniu
od innych megakorporacji medialnych nie rozszerza swojej oferty
poza usugi rozrywkowe iinformacyjne.
CEO: Jonas R. Murdoch.
Siedziba gwna: Londyn, UE.
Zatrudnieni: okoo 2mln ludzi oraz 320 tys. Sztucznych Inteligencji
(cz ju zpenymi prawami, wikszo niepenoletnia).
Produkty iusugi [udzia wrynku]: produkcja idystrybucja filmw
iprogramw telewizyjnych [40proc.], emisja programw telewizyjnych przez sie isatelity [42proc.], serwisy informacyjne [36proc.].

104

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

Waniejsze firmy-crki:
Fox Entertainment Group (liczne sieci kablowe itelewizyjne,
wytwrnia filmowa 21stCentury Fox),
National Geographic Group (programy imagazyny przyrodnicze),
HarperCollins (e-ksiki imae nakady ksiek papierowych).

8. ATP (AustraliTech Pharmaceuticals)


Korporacja ATP zajmuje si nie tylko lekami iparafarmaceutykami,
produkuje take cybernetyk wszelkiego rodzaju oraz prowadzi
badania genetyczne i mikrotechnologiczne. Znaczna cz produktw ATP przeznaczona jest dla klientw zwizanych zwojskiem
armii rzdw ikorporacyjnych si ochrony.
CEO: John Wood-Smith.
Siedziba gwna: Sydney, Austronezja.
Zatrudnieni: okoo 500tys. ludzi i320 tys. SI.
Produkty iusugi [udzia wrynku]: leki iparafarmaceutyki [20 proc.],
stymulanty ichemia bojowa [31proc.], cybernetyka [25proc.], preparaty mikrotechnologiczne [21proc.], organizmy modyfikowane
genetycznie [27proc.], chemia uytkowa [10proc.].

Waniejsze firmy-crki:

Johnson & Johnson (leki, produkty chemii uytkowej, kosmetyki),


Megatech Corp. (cybernetyka, ciaa protetyczne),
Zeiss (optyka, protetyka oczna),
BP Amoco (biosynteza wglowodorw),
MAAS Misume (mikrotechnologia, mikroelektronika),
Obe-Yama Biolabs (genetyka igeninynieria).

7. RISC (Rocket Interplanetary Systems Consortium)


Pocztki RISC to projekt Second Moon, czyli sprowadzenie
w2009 roku asteroidy na orbit okooziemsk. Korporacje zaangaowane wten wielki projekt kilka lat pniej poczyy si wkonsorcjum, ktrego gwnym celem bya eksploracja i przemysowe
wykorzystanie kosmosu. Gwnym rdem zyskw RISC byy mineray pozyskiwane zasteroidy Apophis ibudowa konstrukcji orbitalnych. Zanim jednak ambitne plany firmy zostay w peni zrealizowane, nadeszli Obcy. Wojna doprowadzia koncern na krawd bankructwa, lecz wkrtce po wyrzuceniu Obcych z orbity Ziemi koncern odbi si od dna. Dziki sprawnemu iszybkiemu wykorzystaniu
zdobyczy zokresu wojny ijeszcze przedwojennemu dowiadczeniu
RISC jest teraz praktycznie monopolist w dziedzinie transportu
towarw na orbit.

105

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

CEO: Martin Franz Klingenschmidt.


Siedziba gwna: wieowiec RISC HQ, Bonn, UE.
Zatrudnieni: okoo 75 tys. ludzi iokoo 800tys. Sztucznych Inteligencji (RISC przyznaje SI ograniczone prawa idaje moliwo legalnego odejcia zfirmy po odpracowaniu dugu za stworzenie iwykorzystan moc obliczeniow).
Produkty iusugi [udzia wrynku]: transport orbitalny pasaerski
[59proc.] itowarowy [90proc.], wydobycie iprzetwrstwo mineraw zApophis iKsiyca [30proc.], budowa konstrukcji o
rbitalnych
[60proc.] istatkw kosmicznych [71proc.].

Waniejsze firmy-crki:
Hyundai Group (elektronika, konstrukcje stalowe, przemys ciki),
Thiokol Inc. (systemy napdowe pojazdw kosmicznych),
Boeing Inc. (samoloty, pojazdy suborbitalne iorbitalne, systemy
napdowe, awionika),
Light Sword Inc. (produkcja ikonserwacja naziemnych wyrzutni
laserowych),
Rotoport Station (port kosmiczny
na niskiej orbicie Ziemi umoliwiajcy przesiadk zsuborbitali na
pojazdy transorbitalne),
Belters Inc. (wydobycie surowcw zasteroid iKsiyca),
SatPhone Consortium (telefonia satelitarna),
United Parcel Service (usugi kurierskie na Ziemi iw kosmosie do
orbity Ksiyca).

6. AEWA (American Express/Warner/AOL)


Megakorporacja ta powstaa jeszcze wXX wieku izajmuje si usugami dla ludnoci, przede wszystkim rozrywk. Studia Warner produkuj 40proc. wiatowych filmw itridw (filmw 3D), przewyszajc pod tym wzgldem nawet kinematografi indyjsk. AEWA
oferuje take wiadomoci na najwyszym poziomie, ostro rywalizujc na tym polu z 3I, dostp do sieci (monopolizujc t usug
wNAF) oraz kompleksowe usugi bankowe, cho ztej ostatniej niszy
powoli wypiera j NOBLES.
CEO: Franklin W. Moore.
Siedziba gwna: arkologia Freedom Tower, pooona na terenie
Aglomeracji Zachodniego Wybrzea, NAF.
Zatrudnieni: okoo 320 tys. ludzi. Firma wykorzystuje te niewolnicz prac blisko 270tys. Sztucznych Inteligencji.
Produkty iusugi [udzia wrynku]: media irozrywka programy
rozrywkowe, filmy, muzyka, serwisy informacyjne [41proc.], usugi

106

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

bankowe gwnie dla klientw indywidualnych [20proc.], usugi


informatyczne dostp do Sieci [60proc.].

Waniejsze firmy-crki:
Hanna-Barbera Group (kreskwki, programy telewizyjne midzy
innymi Cartoon Network),
CNN (informacje),
Viacom (produkcje filmowe itelewizyjne),
AOL Global (oglnowiatowy dostawca dostpu do Internetu),
WorldBank (usugi bankowe).

5. 3I (Information International, Incorporated)


3I to firma zajmujca si szeroko pojtym gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji. Prowadzi serwisy informacyjne
tradycyjne isieciowe, oferuje usugi konsultingowe, zbiera isprzedaje wszelkiego rodzaju inne informacje. Agentw 3I mona spotka
wszdzie, gdzie dzieje si co ciekawego zarwno wrolach sprawozdawcw, jak iwywiadowcw.
CEO: Eiji Tanaka.
Siedziba gwna: superwieowiec I-Tower, Tokio, HAD.
Zatrudnieni: okoo 35 tys. ludzi iokoo 10 tys. Sztucznych Inteligencji (okoo 20proc. zpenymi prawami obywatelskimi, pozostae s
jeszcze nieletnie).
Produkty i usugi [udzia w rynku]: konsulting [41proc.], serwisy
informacyjne [20proc.], wspomaganie w wyszukiwaniu informacji
[55proc.], wywiad biay itradycyjny [71proc.].

Waniejsze firmy-crki:
Google Consortium (wyszukiwarki
sieciowe, przetwarzanie
danych),
CBS TV (sie telewizyjna dziaajca naterenie NAF),
SATWATCH Inc. (zdjcia
satelitarne Ziemi na zlecenie,
za dodatkow opat moliwa
zmiana orbity satelity lubnawet wystrzelenie nowego),
Warner, Byrne & Smith (audyty korporacyjne, agencje
detektywistyczne, usugi wywiadowcze),
ACC (Accenture Consulting Consortium usugi konsultingowe).

107

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

4. ACTG (AgriCultural Technologies Group)


ACTG zajmuje si przede wszystkim inynieri rodowiskow
wydobyciem surowcw naturalnych, upraw ziemi na du skal,
pracami rekultywacyjnymi. Prowadzi take badania genetyczne
na du skal, ktrych celem jest opracowanie ulepszanych rolin
i zwierzt. Najbardziej widoczne przedsiwzicia ACTG to eksploatacja bogactw naturalnych Syberii, zakrojony na szerok skal program rekultywacji brazylijskiej dungli oraz ogromne farmy morskie
rozpocierajce si na Atlantyku i Poudniowym Pacyfiku. Wiele
patentw na sekwencje genowe nalecych do ACTG stosuje si
rwnie do modyfikacji genomu ludzkiego firma zajmuje mocn
pozycj take wprzemyle medycznym.
CEO: Mark Spencer III.
Siedziba gwna: arkologia Biospire II uwybrzey Bermudw.
Zatrudnieni: okoo 300 tys. ludzi; wedug dostpnych danych korporacja posiada p miliona Sztucznych Inteligencji.
Produkty i usugi [udzia w rynku]: surowce naturalne [31proc.],
produkty rolne [33proc.], pprodukty ywnociowe [32proc.],
ywno [17proc.], farmaceutyki [54proc.], usugi rekultywacyjne
[69proc.], opracowywanie iwdraanie zaawansowanych technologii wydobycia i uprawy roli [78proc.], genetycznie modyfikowane
zwierzta iroliny [60proc.], inynieria rodowiskowa opracowywanie isprzeda kompletnych sztucznych rodowisk [80proc.].

Waniejsze firmy-crki:
Pfizer-Genetek (leki, badania genetyczne, specjalizowane kultury
bakterii),
MediCare (szeroko pojte usugi medyczne, od usug ratownictwa
do dokonywania modyfikacji genetycznych iprojektowania
potomstwa),
Greenfield Recultivation (rekultywacja terenw zniszczonych
eksploatacj przemysow),
Semiram Industries (projektowanie iutrzymanie kompletnych
biocenoz, inynieria rodowiskowa),
Mendel-Crop/Agrotech (megafarmy, plantacje hydroponiczne,
farmy morskie, przetwarzanie ywnoci).

108

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

3. DSG (Defense Systems Group)


DSG jest wiodcym producentem uzbrojenia isprztu wojskowego.
Korporacja powstaa w 2018 roku, na pocztku Wojny z Obcymi,
jako wsplne przedsiwzicie gigantw przemysowych (General
Electric, Exxon, McDonnell-Douglas i ThyssenKrupp AG). Jej gwnym celem bya produkcja wszelkiego rodzaju sprztu (bojowego
inie tylko) dla powstajcej wanie Armii Terraskiej.
Gwatowny rozwj spki umoliwi cakowite uniezalenienie od firm macierzystych i osignicie statusu megakorporacji
w2025r. Wtej chwili DSG jest czoowym producentem zaawansowanej technologicznie broni isystemw uzbrojenia.
CEO: James H. Seline.
Siedziba gwna: osiedle orbitalne Morning Star.
Zatrudnieni: okoo 1,2 mln ludzi; ruch Digital Freedom twierdzi, e
niewolnikami korporacji moe by nawet ptora miliona Sztucznych Inteligencji.
Produkty i usugi [udzia w rynku]: usugi logistyczne [35proc.],
bro osobista [31proc.], bro cika [42proc.], lekkie i cikie
pojazdy wojskowe naziemne, powietrzne, wodne [51proc.],
robotyka, automatyka, systemy eksperckie iSztuczne Inteligencje
systemy kierowania ogniem, bezzaogowe pojazdy zwiadowcze
ibojowe, analityka idowodzenie [29proc.], cybernetyka [20proc.],
genetyka [11proc.], farmaceutyka [4proc.].

Waniejsze firmy-crki:
General Dynamics (czogi iinne pojazdy bojowe, bro cika,
logistyka),
Merck-Takeda (farmaceutyki),
Colt Firearms (bro osobista),
Lockheed Martin (samoloty ipojazdy orbitalne, awionika),
Glock Walther Heckler&Koch Consortium (bro palna, cywilna
iwojskowa),
Shield Inc. (najwiksza najemna armia na wiecie),
Falcon Security (ochrona mienia iochrona osobista),
Falcon AirMed (korporacja medyczna specjalizujca si
wratownictwie wysokiego zagroenia oraz zapewnianiu
modyfikacji cybertechnicznych ibiotechnicznych),
KBR (inynieria, budownictwo, logistyka).

109

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

2. IMI (Intel Microsoft IBM)


IMI zajmuje si produkcj sprztu i oprogramowania komputerowego dla komputerw domowych i duych maszyn do specjalistycznych zastosowa. Powstaa wwyniku fuzji Intela iMicrosoftu
w2012r., anastpnie poczenia IBM zgrup Microsoft-Intel. Status
megakorporacji uzyskaa w2015 r.
Wtej chwili IMI jest wzasadzie monopolist na rynku komercyjnych systemw operacyjnych dla komputerw domowych
wprzytaczajcej wikszoci sprzedawanych na wiecie zestaww
komputerowych instalowany jest domylnie ich system o
peracyjny
MiddleAges.
CEO: William (Bill) H. Gates.
Siedziba gwna: arkologia GlassTower, Redmond, WA, NAF.
Zatrudnieni: okoo 100 tys. ludzi; aktywici praw infomorfw twierdz, e IMI wykorzystuje niewolnicz prac okoo 50tys. Sztucznych
Inteligencji.
Produkty iusugi [udzia wrynku]: systemy operacyjne terminali
domowych [90proc.], systemy operacyjne komputerw [69proc.],
oprogramowanie komputerowe bazy danych, aplikacje biurowe,
programy narzdziowe, gry [63proc.], sprzt komputerowy komputery osobiste, domowe, serwery, superkomputery [30proc.],
media irozrywka serwisy informacyjne [13proc.].

Waniejsze firmy-crki:
AGE Advanced Gene Engineering (lider wbadaniach
gerontologicznych),
Knight Integrated Security Services (kompleksowe usugi
ubezpieczeniowo-ochroniarskie; od ochrony osobistej osb
iobiektw, przez audyty bezpieczestwa, poubezpieczenia
iusugi medyczne),
Homeless Care, Inc. (organizacja dobroczynna, jak sama nazwa
wskazuje),
WorldBank (bankowo elektroniczna),
AT&T (tworzenie iutrzymywanie infrastruktury telekomunkacyjnej
wNAF),
CodeWarriors, Inc. (audyty bezpieczestwa systemw
komputerowych, zwaszcza opartych na MiddleAges),
NBC (oglnowiatowa sie telewizyjna),
Apple Inc. (design iprodukcja alternatywnych linii obudw
komputerw IMI, modyfikacje interfejsu MiddleAges),
Nokia (telefony itelekomy),
Yellow Pages (katalog numerw telefonw komrkowych
ie-maili).

110

WIAT AD 2045

MEGAKORPORACJE 

ideefixe-rpg.pl

1. NOBLES (NetOrbital Banking, Leasing &EconomicalStudies)


NOBLES to konsorcjum wiadczce wszelkiego rodzaju usugi finansowe. Najbardziej znane jest zanaliz finansowych oraz opieki nad
Gied Orbitaln. Korporacja izjednoczone pod jej skrzydami firmy
zapewniaj usugi bankowe, ubezpieczeniowe i konsultingowe
klientom indywidualnym icaym pastwom.
Powstao w 2015 roku (jako Economical Studies Consortium) i dziki niezwykej trafnoci analiz finansowych i makro
ekonomicznych szybko stao si jedn z najwaniejszych, a pniej najwaniejsz firm tej brany. Trzy lata pniej wwyniku fuzji
z Citigroup i przejcia Barclays ESC zdobyo znaczcy segment
rynku bankowoci, apo przejciu Lloydsa w2019 r. zmienio nazw
na NOBLES iuzyskao status megakorporacji. Od pocztku istnienia
firma wsppracowaa cile zNetNation co nie dziwi, jeli wzi
pod uwag, e trzech zpiciu zaoycieli ESC byo aktywnymi dziaaczami, apniej obywatelami NN.
CEO: Flashfire James Sok, Sztuczna Inteligencja (NOBLES jest pierwsz ina razie jedyn megakorporacj, usteru ktrej stoi SI).
Siedziba gwna: osiedle orbitalne Turing, wysoka orbita Ziemi.
Zatrudnieni: okoo 35tys. ludzi i50 tys. Sztucznych Inteligencji.
Produkty iusugi [udzia wrynku]: usugi bankowe klienci indywidualni, firmy, pastwa imegakorporacje [42proc.], analizy finansowe imakroekonomiczne [46proc.], ubezpieczenia [32proc.].

Waniejsze firmy-crki:
ING Group (usugi finansowe, bankowo iubezpieczenia),
Tokyo Electric Power and Computing (reaktory jdrowe, centra
obliczeniowe, handel moc obliczeniow wHAD),
Merrill Lynch (bank inwestycyjny),
Hasbro (gry, rozrywka),
NOCTIS Net-Orbital Computer Technology & Information
Systems (produkcja wysokiej klasy komputerw pozbawionych
sprztowej ochrony praw wasnoci intelektualnej),
NOMAD Net-Orbital Military Aid Department (usugi fizycznej
ochrony zaogowych ibezzaogowych stacji orbitalnych oraz
obiektw ipersonelu naziemnego),
NO.DOT Net-Orbital Department ofTruth (serwis informacyjny,
wpolityce informacyjnej niezaleny od NOBLES, alekorzystajcy
zich serwerw ifinansowania),
NOUS Net-Orbital University Services (wirtualna akademia
ksztacenia wyszego przeznaczona gwnie dlaosb
korzystajcych zpenych sprzgw fantomatycznych).

111

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Polska AD 2045
Nie jest dobrze, ale nic to
ona, Nie jest dobrze

Preambua Konstytucji
IVOdrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej

Odrodzona Rzeczpospolita
Polska jest Narodem Katolickim
idlatego buduje swoj
nadziej nawsparciu Boej
Opatrznoci. Konstytucja
naszego pastwa oparta jest
na sprawdzonym historycznie
fundamencie wartoci
prawdziwie chrzecijaskich,
wszczeglnoci na
chrzecijaskiej wizji czowieka.
Szczeglna imanifestowana
przez wieki tolerancja polskiego
katolicyzmu umoliwia pen
akceptacj takiego moralnego
ietycznego fundamentu
wyznawcom innych religii, take
tym czonkom polskiej rodziny,
ktrzy nie dostpili aski wiary,
ale pragn autentycznego
dobra caej wsplnoty Narodu
Polskiego.

Pastwo

Odrodzona Rzeczpospolita Polska jest pastwem jednoczenie


zacofanym inowoczesnym. Zastrzyk finansowy uzyskany ze sprzeday technologii poliolowej umoliwi modernizacj infrastruktury,
zrealizowanie wielu kosztownych inwestycji oraz sprawn transformacj ustrojow kraju. Polska ma wic dosy nowoczesny przemys, sprawny system transportu, zreformowane szkolnictwo, jednoczenie za obarczona jest ideologicznie ksztatowanym, restrykcyjnym prawem. Tradycjonalistyczne pogldy p
olitykw owocuj
decyzjami utrudniajcymi dialog i wymian handlow z bardziej
zaawansowanymi technologicznie pastwami iorganizacjami.

Godo

Na czerwonym tle biay orze wkoronie, wlewym szponie szabla,


wprawym krzy.

Ustrj ipodzia administracyjny

Demokracja przedstawicielska. Polska jest federacj siedmiu wojewdztw o duej autonomii. Wadza ustawodawcza i wykonawcza
jest wzorowana na modelu amerykaskim, z siln wadz prezydenck (kadencja omioletnia) idwuizbowym parlamentem (kadencja picioletnia) podzielonym na Senat iSejm.

Prawo

Oparte na prawie niemieckim, ale pod silnym wpywem Polskiego


Kocioa Katolickiego Chrystusa Krla iMaryi Zawsze Dziewicy.
Posiadanie isprzeda narkotykw jest zakazane, zwyjtkiem
legalnej marihuany. Surowo zabroniona jest produkcja narkotykw
(cznie zmarihuan objt pastwowym monopolem).
Zakaz posiadania cyberwszczepw zwyjtkiem bioniki protetycznej umoliwiajcej normalne funkcjonowanie ofiarom wypadkw iciko chorym. Wszystkie implanty s rejestrowane. Podobnym ograniczeniom podlega inynieria genetyczna i jej produkty
wolno je wykorzystywa jedynie do ratowania ycia izdrowia.

112

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

Odrodzona
Rzeczpospolita Polska
dane statystyczne

Obywatele mog zdoby pozwolenie na posiadanie inoszenie


broni palnej (ograniczonej do maokalibrowej broni krtkiej oraz
myliwskiej broni dugiej dla przeszkolonych myliwych ze staem).
Rejestrowane agencje ochrony mog zaopatrzy si w bro automatyczn. Kada sprzedana sztuka broni palnej ma wbudowany
gun-lock oraz jest zapisywana wpolicyjnej bazie d
anych.
Sztuczne Inteligencje nie maj adnych praw oraz zabronione
jest ich przechowywanie na komputerach znajdujcych si wPolsce. Podobnie praw nie maj neozwierzta.
Prawo rodzinne jest ekstremalnie konserwatywne umoliwia zawieranie jedynie monogamicznych, heteroseksualnych maestw. W przypadku lubu konkordatowego uzyskanie rozwodu
jest prawie niemoliwe, wymaga bowiem orzeczenia uniewanienia
maestwa przez Polski Koci Katolicki.
Zakazane jest udostpnianie i obrt treciami i towarami
szkodliwymi dla rodziny i moralnoci katolickiej gwnie
pornografi iczci rodkw antykoncepcyjnych. Posiadanie pornografii to wykroczenie (tak jak m.in. zdrada maeska, wagary
iniszczenie mienia publicznego).
Nie wolno posiada i uywa silnego oprogramowania szyfrujcego. Egzekwuje si to przede wszystkim przez ograniczenie
dostpu do treci zawartych wInternecie, czyli pastwow cenzur
cz wychodzcych na wiat, oraz ciganie rodzimych przestpcw
rozpowszechniajcych zakazane treci.

Powierzchnia: ok. 310 tys. km2.


Pastwa ocienne: Republika
Nadbatycka, Federacja Rosyjska (przez
Puszcz Biaowiesko-Augustowsk),
Ukraina, Sowacja, Unia Europejska.
Ludno: okoo 42 mln.
Skad etniczny: Polacy (78proc.),
Rosjanie (5proc.), Niemcy (3proc.),
Ukraicy (1proc.), inni (13proc.).
Religie: Zjednoczony Koci Wszystkich
Chrzecijan (45proc.), Polski Koci
Katolicki Chrystusa Krla iMaryi Zawsze
Dziewicy (31proc.), islam (3proc.),
niewierzcy (17proc.), inne (3proc.).
Jzyk urzdowy: polski.
Stolica: Warszawa.
Gwne miasta: Konurbacja lska,
Trjmiasto.
Standard ycia: redni.
Waluta: 1zoty polski [z] = 0,4 euro,
100rubli Federacji Rosyjskiej, 4baty
Republiki Nadbatyckiej, 606,06
hrywny Ukrainy, 0,16kronmarki
Zwizku Skandynawskiego, 1,33dolara
NAF, 0,5 boliwara Ligi aciskiej,
0,26 zorkmida NetNation, 83,33 rupii
indyjskiej, 10 frankw afrykaskich EFAL,
140,44dinara rozliczeniowego Republiki
Zatokowej, 14,27 randa CFAN, 0,53 reala
brazylijskiego, 0,5dolara australijskiego,
0,47jena HAD, 0,57 rupii indonezyjskiej,
129,87korony sowackiej.

ideefixe-rpg.pl

Przemys iusugi

Rolnictwo (potentat w produkcji rzepaku olejowego), odsalanie


wody morskiej, przemys wydobywczy, ciki, zbrojeniowy, misny
(jako jedyne pastwo wEuropie).

Historia

ORP powstaa w2029 r. wwyniku transformacji ustrojowej wywoanej przez dwa czynniki powstanie Polskiego K
ocioa Chrystusa
Krla iMaryi Zawsze Dziewicy (zwanego Polskim Kocioem Katolickim) w 2025 r. oraz oglnopolsk fal zamieszek (tzw. Czarny
Grudzie) w2028r. Polska prawica (wspierana przez PKK) zdobya
wadz iw oglnopolskim referendum doprowadzia do przeksztacenia Polski wrepublik federaln (zwan republik wojewdzk)
IV Odrodzon Rzeczpospolit Polsk. Transformacja ustrojowa
zbiega si w czasie z oglnowiatowym kryzysem paliwowym
polskie patenty na poliol doskonale si sprzedaway, zapewniajc
reformujcemu si pastwu zastrzyk gotwki idajc mocny kredyt
zaufania rzdom prawicy.

113

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Stosunki midzynarodowe

Do niedawna dobre zUni Europejsk iZwizkiem Skandynawskim


(podpisany pakt o wzajemnej obronie oraz szereg umw gospodarczych). Dobre zUkrain iPribatik (ywa wymiana handlowa),
do dobre zRosj oraz Wielkim Kalifatem Arabskim (Polska prowadzi wymian gospodarcz z Kalifatem jako jedyne pastwo prcz
Republiki Zatokowej), poprawne zinnymi krajami.
Polskie koa oficjalne chodno odnosz si do pastw, wktrych prawnie zrwnano SI z ludmi i gdzie prowadzony jest swobodny obrt cybernetyk.

Informacje podstawowe
Poniszy tekst moe si wyda nudn notk zEncyklopedii Powszechnej
PWN, wydanie XXXVI, rok 2045, ale przedstawia on najbardziej
charakterystyczne cechami Polski odrniajce j od innych pastw
drugiego wierwiecza XXI wieku. Podobnie jak Historia Marcinkowskiego
iKunierczyka, tekst ten obrs licznymi komentarzami.

Ustrj ipodzia administracyjny


IV Rzeczpospolita, zwana te Odrodzon Rzeczpospolit Polsk,
jest federacj czciowo niezalenych wojewdztw. Jest ich s iedem
(wnawiasach miasta na ich terenie): stoeczne (Warszawa), kujawsko-pomorskie (Trjmiasto, Aglomeracja Bydgosko
-Toruska),
maopolskie (Krakw, Lublin), lskie (Konurbacja lska, Wrocaw,
Cieszyn), pomorskie (Szczecin) i warmisko-mazurskie (Ekoizolowana Enklawa Biaystok) oraz Autonomiczne Wojewdztwo Wielkopolskie (Pozna). AWW oraz wojewdztwo warmisko-mazurskie
s szczeglnie godne uwagi pierwsze dziki szerokiej autonomii prawno-podatkowej, drugie zuwagi na porastajc je Puszcz
Biaowiesko-Augustowsk.
Status zakupionego w2023r. obwodu krlewieckiego ze stolic wKaliningradzie wci nie jest uregulowany prawnie.
Utrzymaniem prawa iporzdku naterenach zabudowanych zajmuje si policja
municypalna, ktrej jurysdykcja koczy si na granicy wojewdztwa. Wpraktyce
jednak nie ma to wikszego znaczenia, bo poza granicami miast itak cigaj ci
madmaksy zdalekiego patrolu, aci s czci policji pastwowej.
Eryk Wiking, wypowied na wave.forum.codziennik.pl
Ilepiej nie popenia przestpstw naterenie enklaw.
Robot Ron, wypowied na wave.forum.codziennik.pl

114

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Tereny pastwowych uczelni wyszych (uniwersytetw i politechnik) funkcjonuj na zasadzie quasi-wojewdztw s czciowo autonomiczne. Na terenie miasteczek studenckich obowizuje prawo
Odrodzonej RP, jednak policja miejska nie moe tam interweniowa
takie uprawnienia maj tylko Policja Pastwowa iUOP.
Chlubna ta tradycja jest sol woku sub. Najchtniej wsadziliby studentw
prewencyjnie, wszystkich, albo zaorali te wszystkie niezalene uczelnie.
Sylur, wypowied na wave.uw.pl
Gdyby studenckie siy porzdkowe dziaay sprawniej, kampusy nie byyby pene
prywatnej inicjatywy. Wtej chwili nauczelni mona kupi isprzeda piracki
soft, muzyk iwideo plus kadego mzgogrzmota znanego czowiekowi, wynaj
hackera czy elektronika, cigna zabezpieczenia zkadego gadetu, dyskretnie
wyj kul albo wstawi neuroprotez przeciwepileptyczn... Niedziwi si, e
gliny dostaj piany.
Doktor Potwr, wypowied na wave.uw.pl

Terytorium
Obszar Polski od 1945 r. nie uleg wikszym zmianom. Dopiero
w 2023 r. (po kilkuletnich staraniach, rozmowach i politycznych
zatargach) rzd za midzynarodowe poyczki kupi od zrujnowanej
ekonomicznie izaduonej Federacji Rosyjskiej za 100mld zotych
obwd krlewiecki (dawniej kaliningradzki).
Ico nam ztego przyszo? Mielimy mie Woln Stref Ekonomiczn Kaliningrad,
awikszo miasta isolidny kawa okrgu jest pod wod.
Solaris, wypowied na wave.dyskusje.o.historii.pl

Na terenie Polski stale stacjonuje niewielki kontyngent Armii


Terraskiej.
Precz zArmi Okupacyjn ONZ!
Miecz, wypowied na wave.forum.codziennik.pl
Taaak. Wanie przez ysoni wbuciorach, ktrzy co jaki czas kopi jakiego bogu
ducha winnego ruskiego albo sowaka, mamy na terenie par tysicy bkitnych
hemw. Niestety s uzasadnione powody, by spodziewa si zamieszek na tle
etnicznym, prb wysiedlenia iinnych przykadw tradycyjnej polskiej tolerancji.
not me, wypowied na wave.forum.codziennik.pl

115

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Klimat
Efekt cieplarniany spowodowa zatopienie 30tys. km2 Niziny Szczeciskiej, uaw, Helu izalanie caego wybrzea wod morsk, co na
dugie lata uniemoliwio uprawianie ziemi na obszarze 50 tys. km2
(tzw. przymorze).
Przymorze jest do niesamowite. Podwod s tysice wsi iadnych kilka
miast, zKaliningradem iKoobrzegiem naczele. Zalane wod tereny s jeszcze
bardziej opuszczone ni reszta pustkowi kraju farmy ryu morskiego trafiaj si
sporadycznie, apoza tym nie ma tam nic poza niszczejcymi ruinami. Na ktre
zreszt trzeba uwaa wniektrych miastach gnied si mty, ktrym lepiej
si nie pokazywa na oczy.
Solaris, wypowied na wave.turystyka.codziennik.pl

Zalew Wilany ju nie istnieje (poczy si z Batykiem), a Zalew


Szczeciski dotar a do ujcia Warty, chocia cz Szczecina
unikna zalania. Efekt cieplarniany spowodowa take wahania
klimatyczne wlatach 2025-30 mona byo dowiadczy inajwikszych upaw, inajstraszliwszych mrozw. Klimat waha si pomidzy chodnym umiarkowanym, kontynentalnym i podzwrotnikowym morskim. Okres zmian klimatycznych to 5-6 lat.
Kilka katastrofalnych susz na pocztku lat trzydziestych wyjaowio znaczn
cz Mazowsza ipoudniowo-wschodniej Polski. Enklawy utrzymay si,
oczywicie, ale nieliczni niezaleni mieszkacy wtedy si poddali. Jadc tamtdy,
mija si tylko wyschnite pozostaoci pl, rozrzucone tu iwdzie enklawy
inieliczne stacje benzynowe.
105 Bosto, wypowied na wave.kierowcy.pl
No, eby by tak zupenie cisym, to podobny krajobraz mija si, jadc
ktrdykolwiek. Poza miastami nie mieszka praktycznie nikt, awikszo
pozostaych yje wenklawach. Pamitajcie, dzieciaki wyjedajc zmiasta,
sprawdcie poziom baterii (w samochodzie itelefonie), powiadomcie rodzin,
wecie koc izapas jedzenia.
winia na kkach, wypowied na wave.kierowcy.pl
Wyjeda zmiasta? Po co?
Zapas, wypowied na wave.forum.codziennik.pl

116

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Biosfera
Tereny wschodniej Polski s pokryte kompleksami lenymi najwikszym znich jest Puszcza Biaowiesko-Augustowska (80 tys. km2).
Lasy s gwnie iglaste zprzewag sosny drzewa dobrze znoszcego nage zmiany klimatyczne. Pojawiaj si take nowe gatunki
adaptujce si roliny izwierzta klimatw ciepych ichodnych,
przetrzymujce niesprzyjajce okresy w postaci przetrwalnikowej (np. cyprys grecki). Innym powodem powstawania nowych
rodzajw flory ifauny s pozostaoci po inynierii genetycznej (od
2035r. uznanej za przestpstwo), szczeglnie jeli chodzi oroliny
bulwiaste i zwierzta majce w naturalny sposb chroni uprawy
przed szkodnikami (np. ekogekon Dziembowskiego). Kolejnym rdem zamieszania wbiosferze jest skaenie izotopowe, s zczeglnie
rubiey wschodnich, ktre zawdziczamy naszym ssiadom awarie elektrowni atomowych na terenach Biaorusi iFederacji Rosyjskiej (w latach 1999, 2006, 2011 i2020) spowodoway, e tereny Puszczy Augustowskiej nie nadaj si do jakiegokolwiek wykorzystania.
Oczywicie to czyste brednie. Nie ma takiej moliwoci, eby skaenie radioaktywne
wywoao tyle itakich mutacji, jakie mamy wPuszczy. To jest niemoliwe.
Umkay, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl
Podobno wczasie Wojny nad Puszcz widywano latajce talerze.
Hangar 18, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl
Pilotowane przez Elvisa, co?
Equinoxe, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl
Niezalenie od przyczyn fakty s takie, e Puszcza Biaowiesko-Augustowska
jest najbardziej niebezpiecznym obszarem lenym wEuropie. WLesie wystpuj
gatunki rolin izwierzt, ktre s nie tylko endemiczne nie byy te spotykane
przed 2031 rokiem. Znaczna cz znich jest przy tym miertelnie grona dla
ludzi. Nie wiemy, czemu Puszcza jest taka, jaka jest. Wiadomo tylko, e jest
bardzo grona ie ronie.
MajorMajor, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl
Dla niektrych ludzi miertelnie grona oznacza doskonaa zabawa. Niejedno
biuro turystyki ekstremalnej organizuje wycieczki na granic puszczy albo
polowania na zwierzaczki.
Hubertus, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl
Tak, znajdujemy ich czasami.
MajorMajor, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl

117

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Ludno
Ludno IV Rzeczpospolitej stanowi 41 mln 840tys. mieszkacw,
wtym ok. 33 mln Polakw, ok.3mln Rosjan, Ukraicw iBiaorusinw, 1,5 mln Niemcw, oraz okoo 4 mln ludzi innych narodowoci
(gwnie Romw, Sowakw iLitwinw).
33 miliony Polakw to niezbyt duo. Wojnaiemigracja troch nas przerzedziy.
Mimo drakoskiej polityki prorodzinnej prawicowych rzdw proporcje si nie
polepszyy iw ten sposb nasz kraj przesta by jednolity etnicznie.
Projekt 2501, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl
Wikszo ztych czterech milionw ludzi innych narodowoci to uciekinierzy
zKota Bakaskiego, potomkowie licznych mezaliansw ibliskich spotka
zkolejnymi najedcami. Wikszo znich to spokojni, cisi ludzie, zadowoleni,
esi wyrwali ze strefy wojny. Ale czasami ktry przypomina sobie, e dziadek
ssiada dwie wojny temu by poprzeciwnej stronie, ijest kupa miechu, jakmotyw
zabjstwa jest ptora tysica kilometrw wbok ipitnacie lat dotyu.
Blacharz, wypowied na wave.warszawa.regionalne.forum.pl
Imigranci czsto utykaj wslumsach, ale sporo ich dociera do miasta. Noimiasto
robi si zabawne, jakna dzielni masz chorwatw biaych chrzecijan, boniakw
biaych muslimw, czarnuchw zEFAL, rusk komunistyczn bojwk,
adotego jeszcze katabasw iblacharzy.
bladeloki, wypowied na wave.warszawa.regionalne.forum.pl
Awystrzela ich wszystkich.
Ogie, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Gwne wyznania to Zjednoczony Koci Wszystkich Chrzecijan 19 mln wiernych, Polski Koci Katolicki Chrystusa Krla
iMaryi Zawsze Dziewicy 13 mln, Bractwo Szyickie ok.1,5 miliona
wiernych, pozostae kocioy, bractwa i organizacje religijne ok.
1,5mln.
Oficjalne sondae mwi oznacznej przewadze unitw nad PKK, ale ten drugi jest
zdecydowanie bardziej zorganizowany: przynaleno do ZKWC deklaruj take
wszelkiej maci niezbyt zdecydowani, wierzcy niepraktykujcy itd., natomiast
PKK to radykalny, fundamentalistyczny wrcz odam kocioa. Dlatego te PKK
jest zdecydowanie bardziej widoczny.
Robot Sociologist, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

118

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Nie zapominajmy opolitykach zgodnych ideowo zlini PKK, Radiu Maryja wraz
ztowarzyszcymi elementami propagandowymi, noiModziey Biaoczerwonej,
naszej ulubionej bojwce.
ToruTuro, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Najwiksze miasta to Okrg Stoeczny Warszawa ok. 10 mln mieszkacw, Konurbacja lska 8mln, Trjmiasto iWrocaw (weWrocawiu 30proc. ludnoci to niemieckojzyczni obywatele UE)
4mln, Szczecin, Pozna, Krakw, Aglomeracja Bydgosko-Toruska
po ok. 3mln. Cieszyn (w wikszoci zamieszkay przez Sowakw), nowozasiedlony Lublin (zdominowany przez przybyszw ze
Wschodu) oraz wci pustoszejca Ekoizolowana Enklawa Biaystok
(zajta gwnie przez Wojsko Polskie) po 0,5mln.
W megamiastach mieszka 85proc. ludnoci Polski, kolejne
10proc. w enklawach produkcyjnych rozsianych po caym kraju.
Pozostali yj wrozmaitych maych osiedlach. Ostatnie prawdziwe
wsie mona zobaczy na Dolnym lsku wokolicach Wrocawia.
Ruchy ludnoci trwaj ronie liczba osiedlajcych si wPolsce imigrantw szukajcych nowej, lepszej przyszoci na przedpolu
Unii Europejskiej. Prcz tego na niewielkim, ale staym poziomie
utrzymuje si odpyw ludnoci zmiast wcelu ponownego zasiedlenia pustych terenw pozamiejskich.

Polski Koci Katolicki Chrystusa Krla iMaryi Zawsze


Dziewicy
Na przeomie wiekw XX iXXI wpolskim kociele rzymskokatolickim narasta konflikt midzy tradycjonalistami a reformatorami.
Konflikt ten przybra na sile po mierci Papiea Polaka Jana Pawa II
w2009r., doprowadzajc do rozamu kocioa rzymskokatolickiego.
Apogeum konfliktu przypado na 2024 r., kiedy papie Jan XXIV
wprowadzi Now Liturgi ipoczy wszystkie kocioy chrzecijaskie pod dachem Zjednoczonego Kocioa Wszystkich Chrzecijan.
Ta inicjatywa wywoaa mieszane reakcje na wiecie izakoczya si
tylko czciowym sukcesem. Zachowawcze skrzydo kocioa katolickiego w Polsce wypowiedziao posuszestwo Stolicy Apostolskiej w2025 r., oderwao si od ZKWC iprzybrao nazw Polskiego
Kocioa Katolickiego Chrystusa Krla iMaryi Zawsze Dziewicy.
Namaksa hej.
ToruTuro, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

119

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Jego gwnym organem byo Radio Maryja, a przywdc duchowym Ojciec Dyrektor. Po kilku latach do PKK wramach powrotu
do tradycji doczyo Bractwo Kapaskie w. PiusaX(lefebryci).
Od tego momentu msza wniektrych wityniach odprawiana jest
wliturgii sprzed Drugiego Soboru Watykaskiego (po acinie ityem
do wiernych).
Okoo 15proc. populacji Polski naley do Polskiego Kocioa
Katolickiego. Wierni to przede wszystkim ludzie starsi, czsto nawrceni wokolicy osignicia wieku redniego. To daje Kocioowi niewielk grup silnych ido wpywowych wiernych, w
idocznych na
scenie politycznej kraju. Spoeczn platform PKK jest ograniczenie niemoralnoci wPolsce dostpu do cybernetyki, pornografii
iprzemysu rozrywkowego.
Ta platforma to gwnie ysole zModziey Biaoczerwonej, ktrzy tuk gejoz
iganiaj nawszczepianych, awdomu wal gruch doniemieckiego Scheissevideo
zneopsami.
bladeloki, wypowied na wave.mieszkamwpolsce.nn
Maj te do spore wpywy wrzdzie, ktry jest przez nich wspierany tak dugo,
jak jego polityka pokrywa si zcelami PKK.
Blacharz, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Gospodarka
Rolnictwo

Polska jest europejskim potentatem wprodukcji ziemniakw irzepaku olejowego. Uprawia si take duo pszenicy, kukurydzy, pszerydzy, ryu morskiego (przymorze), warzyw, owocw.
Jak wszdzie, podstawow form uprawy ziemi jest megafarma: ogromne
gospodarstwo rolne, naktrym prace wykonuj maszyny pobliskiej enklawy
rolniczej. Rolnictwo na ma skal to domena nowo skolonizowanych osad,
ktre uprawiaj ziemi na wasne potrzeby, czasami utrzymujc si zbardzo
lukratywnej sprzeday 100proc. naturalnych produktw rolnych.
Robot Sociologist, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Zgodnie z polskim prawem dozwolona jest hodowla konopi, chocia monopol na ni utrzymuje pastwo. Z uwagi na wraliwo
tych rolin na zmiany temperatury oraz powszechny dostp do
ich bezpiecznych syntetycznych odpowiednikw, plantacje szklarniowe su koneserom iturystom.

120

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Pomimo protestw Unii Europejskiej iinnych cywilizowanych krajw, dalej hoduje si trzod chlewn, bydo, owce; wci istniej
kurze fermy. Wynika to zprzywizania Polakw do tradycyjnej dwudziestowiecznej kuchni, silniejszego od wzgldw ekonomicznych
ihumanitarnych.
Wkocu nie ma jak dobrze wysmaony schaboszczak wpanierce...
Janko Ryzykant, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Zasoby ziemi imorza

W poudniowo-wschodniej Polsce dziki nowoczesnym technologiom eksploatuje si niewielkie zoa gazu ziemnego i ropy
naftowej. Na lsku nadal wydobywane s wgiel i rudy metali
cikich, jednak szacuje si, e pozostao tam jeszcze zasobw na
20lat eksploatacji nawet unowoczenionymi metodami cinieniowymi, wykorzystujc maszyny przystosowane do pracy na wielkich
gbokociach.
Poufne raporty mwi, e wgiel skoczy si za pi-dziesi lat chyba e
ponownie otworzy si zoa tu pod Konurbacj lsk.
Groniak, wypowied na wave.gornyslask.pl

Na przymorzu gwna ga przemysu wydobywczego to odsczanie. Z wody morskiej pozyskuje si odpady przemysowe
pierwiastki promieniotwrcze, rop, metale cikie oraz metale
szlachetne.
WPuszczy Biaowiesko-Augustowskiej niedaleko Suwak znajduje si kompleks kopalni gbinowych Szurpiy eksploatujcych
bogate zoa tytanu iwanadu (aprzy okazji elaza). Tereny kopalni
przed naporem Puszczy chroni wycinka rolinnoci przeprowadzana przez winiw wramach resocjalizacji.
Niektrzy nawet przeywaj t wycink. Statystycznie wychodzi okoo 50 procent
przy wyrokach dotrzechlat.
Shiv, wypowied na wave.system.phreaks.nn

Przemys

Rodzimy przemys jest ukierunkowany na poliol paliwo otrzymywane zrzepaku olejowego, podstawowe rdo energii zastpujce
wPolsce XX-wieczn rop naftow.

121

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Dziaalno megakorporacji jest wmiar moliwoci kontrolowana przez Ministerstwo Gospodarki i Urzd Antymonopolowy,
wic trusty-giganty i konsorcja-molochy s mniej widoczne ni
wNAF, HAD czy Unii.

Energetyka
Poliol to podstawowe rdo energii najwiksze polskie elektrownie s wanie olejowe. Dostarczaj cznie 48proc. prdu
elektrycznego (najwiksza elektrownia Bdzin 15proc.). Dziki
nowoczesnym technikom spalania i filtrowania zanieczyszczenia
s wzgldnie mae, jednak itak uzyskiwanie elektrycznoci metod
spalania wzbudza oburzenie wUnii Europejskiej.
Energi elektryczn czerpiemy take z kosmosu dziki satelicie solarnemu Hermaszewski (16proc. zapotrzebowania). Istnieje
te kilka elektrowni wodnych, kompleksw elektrowni wiatrowych imorskich (w sumie 5proc.). Znaczca cz zapotrzebowania na energi (31proc.) zaspokajana jest przez mikroelektrownie
domowe (tj. wbudowane w supermasowce) i dzielnicowe zasilane
metanem. Due elektrownie zaopatruj w prd zakady przemysowe, za straty przesyowe iwyludnienie terenw pozamiejskich
spowodoway zanik napowietrznych linii energetycznych supy
wysokiego napicia przestay by elementem krajobrazu.
Oficjalnie wPolsce nie ma siowni jdrowych. Nieoficjalnie natomiast wiadomo,
e stanowiska laserw obrony przeciwrakietowej ktrych sporo nadal jest
online potrzebuj mnstwa prdu. Nieoficjalnie mwi si te, ezamknicie
rejonu Instytutu Bada Jdrowych wierk nie nastpio zpowodu awarii jednego
ztamtejszych reaktorw naukowych, tylko zpowodu powaniejszego wypadku.
Nic wicej jednak nie wiadomo.
Or Tillery, wypowied na wave.forteana.niesamowite.pl

Transport ikomunikacja
Podstawowym rodkiem transportu jest kolej (wmiastach kolej
podziemna) oraz pojazdy drogowe napdzane silnikami polio
lowymi lub elektrycznymi. Wpowietrzu krluj majestatyczne sterowce oraz zmiennowirnikowce i turbowentylatorowce, zaniky
natomiast samoloty odrzutowe. Do powszechne s poduszkowce
szczeglnie na przymorzu iterenach pozbawionych drg.
Spore znaczenie ma rdldowy transport wodny czstym
widokiem na Wile i Odrze s barki przewoce rzepak i przerobiony ju poliol.

122

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Na przymorzu iw delcie Wisy pojawili si piraci rdldowi bandy atakujce


barki zpontonw, maych odzi ipoduszkowcw. Policja jako nie moe sobie znimi
poradzi, barki pynce do Gdaska zatrudniaj wic czsto uzbrojon ochron.
Uldog, wypowied na wave.praca.pl

Rozwinity jest transport morski. Ogrodzone tamami Trjmiasto


zwielkim portem morskim oraz rozbudowany port morski wSzczecinie stanowi gwne punkty przeadunkowe dla towarw zmierzajcych do Europy Wschodniej. Wwyniku zalania w
ybrzea Republika Nadbatycka stracia wszystkie wiksze porty nie byo jej
sta na ratowanie ich przed zalaniem. Opaty celne itransportowe
za przeadunek dbr zmierzajcych na wschd stanowi bardzo
wan pozycj wbudecie Polski.
Nasza flota wojenna jest niewielka, lecz do nowoczesna,
ajej podstawowym zadaniem jest stworzenie bariery dla przemytu
opiera si ona na kilkunastu niewielkich, szybkich cigaczach, piciu maych, zautomatyzowanych podwodnych myliwcach oraz
lotnictwie (sterowcach iorkach).
Wmiastach, prcz metra isamochodw, poruszamy si autobusami, tramwajami i trolejbusami czsto przestarzaymi, cho
wielokrotnie modernizowanymi.

Polskie Koleje Pastwowe


 dzi pocig zdaleka, ma czerwone bufory,
P
wszystko rwno wymiecie, co mu wlezie natory
Way Jagielloskie, Wars wita
PKP od lat 90. XX wieku byo przedsibiorstwem wstanie rozkadu.
Niech wacicieli (czyli kolejnych rzdw) do dokonywania reform,
zwizki zawodowe skutecznie blokujce rzadkie iniemrawe prby
uzdrowienia sytuacji, chroniczne n
iedoinwestowanie, brak lobby
kolejowego ioglne niedostosowanie do warunkw rynkowych to
gwne przyczyny, dla ktrych kolej zwano skansenem PRL.
Sytuacja ta pozostaa w zasadzie niezmieniona do Wojny
z Obcymi, kiedy nagle okazao si, e do zerodkowania ludnoci
kolej jednak by si przydaa, nie mwic opniejszym transporcie.
PKP zostao zmilitaryzowane, Stra Ochrony Kolei otrzymaa spore
uprawnienia, gorczkowo zajto si uruchamianiem zomu rdzewiejcego na bocznicach jako tzw. zapas strategiczny. Po wielu odcinkach sieci przetoczyy si pocigi wiozce do megamiast obywateli wraz zdobytkiem, apotem pocigi robocze zekipami demontujcymi wszystko, co opacao si zabra. W tym samym czasie

123

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

dostrzeono, e to wietny moment na zreorganizowanie przedsibiorstwa, zwaszcza e wanie rozwizano problem deficytowego
ruchu lokalnego.
Szumnie nazwany Plan Uzdrowienia Kolei (m.in. reforma
administracyjna, odduenie, redukcja sieci do pocze midzy
megamiastami ikorytarzy tranzytowych, rezygnacja ztrakcji elektrycznej, odczenie przewozw aglomeracyjnych SKM, WKD itp.)
przynis zadziwiajco dobre efekty. Ju w2021r. PKP zaczy przynosi zysk, ktry rs w latach pniejszych. W 2028r. nastpia
demilitaryzacja, jednak ze wzgldu na strategiczn rol kolei ustawowo ograniczono rol zwizkw zawodowych oraz nie zmieniono
uprawnie SOK. W dalszych latach stopniowo modernizowano
linie kolejowe oraz tabor (poliolizacja, wycofanie w 2034r. ostatniej dwudziestowiecznej lokomotywy). Najbardziej spektakularn
inwestycj PKP bya budowa polskiego odcinka kolei magnetycznej (Pozna-Subice). Zakupy taboru prowadzone s u producentw krajowych: Cegielski-Krupp Pozna, Pafawag-Adtranz Wrocaw,
PESA ABT, Alstom-Konstal GOP.

Turystyka
Bogatsi iniezraeni trudami podry Polacy wyjedaj gwnie do
Unii Europejskiej nad Morze Pnocne, agdy klimat jest zimniejszy
nad rdziemne. Do Polski przybywaj najczciej turyci z UE
i HAD zwykle na polowania lub nad ciepy Batyk. Spor cz
przyjezdnych stanowi tzw. kiebasiani turyci, czyli tacy, ktrzy
przyjechali, by poywi si naturalnym misem, w wielu krajach
bdcym rarytasem.
WPolsce mona te spotka turystw zTriad, rnych gazi rosyjskiej Organizacji
iinnych instytucji. Std(gwnie) bierze si nadzr Systemu nad cudzoziemcami.
Praktyka wyglda tak: przy przekroczeniu granicyPESEL tworzy tymczasowe konto,
na ktrym lduj dane zodpowiedniej gazi dawnego AEGIS-u. Kontozawiera
zatem biometryk przyjezdnego, uprawnienia ipozwolenia oraz informacje
medyczne. Przezczaspobytu wkraju konto bdzie gromadzi dane, ktre PESEL
zbiera standardowo, aprzy wyjedzie przekaeodpowiedni ich cz systemowi
macierzystemu turysty. Identycznie traktowani s polscy obywatele zagranic.
Kanone, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Prcz tego cudzoziemcy zwaszcza dopaleni s wbazach specjalnie oznaczani
na potrzeby systemu obserwacji. Dronyikamery patrz na nich czciej, nadzr
rozmw komrkowych sucha ich uwaniej. Wielu typw nagocinnych
wystpach wzacofanym kraju miao dziki temu nocn wizyt UOP-u.
Shiv, wypowied na wave.system.phreaks.nn

124

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Internet itelekomunikacja
Polska infrastruktura telekomunikacyjna jest na przecitnym wiatowym poziomie. Sie szkieletowa pokrywa teren caej Polski,
czc megamiasta izapewniajc aktywizyjny dostp do Internetu
wkadym domu. Enklawy cz si zreszt Sieci zazwyczaj przez
cza satelitarne.
Internet wPolsce jest stale cenzurowany przez systemy eksperckie policji
iUOP-u. Automatycznie wyszukiwane s strony oferujce zakazane treci
pornografi, mocne szyfrowanie awyjcia nawiat s cenzurowane. Cenzur
dasi obej, jeli kto si zna, ale przecitny uytkownik ley.
Trippiness, wypowied na wave.system.phreaks.nn

Polskie prawo jest bezwzgldne wobec piratw lekcewacych


prawa chronice wasno intelektualn kady komputer musi
mie zainstalowany system SHIELD zapewniajcy zarzdzanie prawami cyfrowymi (DRM) i uniemoliwiajcy korzystanie z pirackich
utworw iprogramw.
Poza, oczywista, komputerami zoonymi zmocno przestarzaych czci,
nielegalnie sprowadzonymi zKalifatu albozwysmaonym SHIELDem.
Niektre sondae mwi, e arabskie podrby odtwarzaczy s popularniejsze
niwykastrowany SHIELDem sprzt markowy.
devnull, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Tak, ale to nielegalne. Wic jak masz taki kaprys, eby legalnie kupionej muzyki
posucha sobie na wicej ni dwch systemach, to musisz sta si bandyt,
posiadajcym bandycki komputer.
MickeyIsPublicDomain, wypowied na wave.system.phreaks.nn

Sie telefonii komrkowej pokrywa tereny wszystkich megamiast oraz enklaw, przekaniki stoj rwnie wzdu autostrad
oraz linii kolejowych. Informacje midzy poszczeglnymi przekanikami przesyane s przez Internet, tak jak normalne rozmowy
wideotelefoniczne.

Siy zbrojne
Postpujca modernizacja wymusia na wojsku przejcie na
pene zawodowstwo. Struktura organizacyjna Wojska Polskiego
przystosowana jest do wymogw europejskiego paktu obronnego
zostaa stworzona zmyl oobronie przeciwko ewentualnej ofensywie ze strony islamu tylko do momentu wczenia si sojusznikw.

125

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Wojsko Polskie dzieli si na Wojska Ldowe, Wojska Obrony


Powietrznej iMarynark Wojenn. Czci si ldowych jest Samodzielny Batalion Kosmiczny specjalistyczny oddzia garnizonowy
strzegcy satelity Hermaszewski. Wojska Ldowe opieraj si na
piechocie zmechanizowanej (przewoonej przez koowe transportery opancerzone, zakutej w pancerze skorupowe i uzbrojonej wbro lekk oraz wyposaonej wlekkie bezzaogowe pojazdy
wsparcia) oraz wydzielonych jednostkach piechoty szturmowej
(w pancerzach wspomaganych). Wojsko Polskie nie posiada cikich grawiczogw ani lotnictwa wsparcie powietrzne wojsk ldowych zapewniaj orki idrony szturmowe znajdujce si wstrukturach organizacyjnych piechoty.
Ostatnio w ramach modernizacji Wojsko Odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej zakupio od Republiki Zatokowej sze myliwcw przechwytujcych i 40 niszczycieli czogw. Myliwce zostay
wczone wstruktury Wojsk Obrony Powietrznej wczeniej zajmujcych si wycznie spucizn po Wojnie z Obcymi, czyli strategicznymi laserami i pociskami antyrakietowymi rozmieszczonymi
wpiercieniach obronnych dookoa miast.
Zakup ten jest efektem nieoficjalnych rozmw midzy prawicowym rzdem
aKalifatem ijak nietrudno zgadn, rozwcieczy Uni Europejsk. Handel
sprztem wojskowym jest zreszt szerszy Kalifat (przez Republik) kupuje od
nas take pancerze wspomagane, bro lekk ichemiczne dopalanie dla piechoty.
Plotki mwi nawet opolskich doradcach wojskowych na granicy zEFAL.
Hammerzeit, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl
Kupowanie tych niszczycieli czogw jest zreszt bolenie bezcelowe:
faszystowskim grawiczogom mog naskoczy, anikt inny nas nie napadnie.
Kubu, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl

Wramach rezerw Odrodzona Rzeczpospolita Polska dysponuje formacjami Obrony Terytorialnej. Suba w OT zapewnia niewielkie
wynagrodzenie finansowe wzamian za przechodzenie cztery razy
do roku tygodniowego przeszkolenia wojskowego. Zaoenie jest
takie, e wprzypadku konfliktu oddziay rezerwy zostan wyposaone wlekkie kamizelki, bro dug irczn bro przeciwpancern
oraz komunikatory oparte na sieci telefonii komrkowej, anastpnie rozpoczn akcje partyzanckie wmiastach.

126

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Obrona Terytorialna jest do zabawna. Zjednej strony podtatusiali bezrobotni,


ktrzy wyrwali si od marudzcych on, zdrugiej ysi kolesie ze Strzelca,
onierza Niepokalanej iinnych takich. Adowodz nimi albo rwnie podtatusiali
podoficerowie dwa lata do emerytury, albo niestabilni kolesie przemieleni przez
Kocio Bakaski albo inn misj pokojow.
Kamasz, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl
Warto te zauway, e wrd skazanych zaprzestpstwa zbroni wrku jest
nadreprezentacja bezrobotnych czonkw Obrony Terytorialnej.
MajorMajor, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl

Karta IB ibazy danych PESEL


Rozwj technik przesyu, obrbki igromadzenia informacji doprowadzi do zastpienia papierowych pienidzy czsto f aszowanych,
podlegajcych fizycznemu zuyciu itd. pienidzmi wirtualnymi,
istniejcymi tylko wpamiciach komputerw bankowych.
Karta Identyfikacyjno-Bankowa (czyli IB-karta, potocznie
nazywana ibekiem lub papierami) jest dalekim potomkiem
XX-wiecznych kart kredytowych idowodw osobistych. To jedyny
dokument obywatela w Polsce, wany take w wikszej czci
wiata. Na karcie takiej zapisany jest unikalny numer identyfikacyjny przechowywany w bazie PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci).
Na karcie znajduj si zdjcie, imi i nazwisko, niewielki
wywietlacz (pokazujcy rodzaj dokonywanej transakcji) oraz
zatopiony w plastiku ekranowany mikroukad, w ktrym zakodowany jest Osobisty Numer Identyfikacyjny posiadacza karty. Numer
ten umoliwia terminalowi poczenie si z PESEL-em i zadanie
wydania informacji zOsobistej Kartoteki Oglnej. OKO przechowuje
wszystkie informacje oposiadaczu karty, wtym:
zdjcie, cyfrowy zapis odciskw palcw, geometrii doni,
ksztatu ciaa, obrazu tczwki isiatkwki oraz map genow
dane pozwalajce jednoznacznie zidentyfikowa posiadacza
karty (ew.udowodni, e legitymujcy si kart nie jest jej
wacicielem),
zapis stanu kont; wszelkie operacje finansowe dokonywane s
dziki Sieci iIB od otrzymywania wypaty, poyczki czy spadku,
po inwestowanie na wiatowej giedzie ikupowanie kartonu
mleka wnajbliszym sklepie (dostarczamy w20minut),
zezwolenia, pozwolenia iwiadectwa dane dotyczce karalnoci,
pobieranych zasikw izapomg, wiadectwa ioceny ze szk,
kursw itestw, karty czonkowskie, pozwolenia, zakazy (np.
zakaz prowadzenia pojazdw) oraz wszystko na temat stanu

127

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

cywilnego, ubezpieczenia, zamieszkania czy posiadanych


pojazdw mechanicznych,
dane medyczne grup krwi, znane alergie, histori medyczn
odmomentu narodzin, zarejestrowane wszczepy ipowody
ich instalacji (np. utrata koczyny, uszkodzenia mzgu, wady
wrodzone), zapisy skanw rentgenowskich, tomografii jdrowej
czy grawimetrycznej oraz innych bada tego typu, wszystkie
wizyty ulekarzy, otrzymane recepty, wykupione leki, zwolnienia
lekarskie.
OKO obywatela jest zakadane zaraz po jego przyjciu na wiat izgoszeniu do ewidencji PESEL. Na dopenienie tego obowizku lekarz,
szpital lub rodzice maj tydzie, potem nakada si na nich kar
grzywny. Nastpna grzywna, wysza, nakadana jest na opiekunw
niezarejestrowanego dziecka, gdy skoczy ono pi lat, nastpna
gdy dziesi. Od szesnastego roku ycia przeoczony obywatel
moe zarejestrowa si w PESEL-u sam. Jeeli nie uczyni tego do
swoich osiemnastych urodzin izostanie zapany, czna suma cicych na nim grzywien wystarcza, by wysa go do obozu pracy.
System PESEL cile wsppracuje z bankowymi systemami
informatycznymi, sprawujc nadzr nad transakcjami bankowymi.
Pozwala to wykrywa poszlaki wskazujce na dziaalno przestpcz przekrty gospodarcze, nieuprawnione korzystanie z konta
przez osob trzeci, wymuszenia.
Kady sklep, autobus, pojazd uytecznoci publicznej czy
inne miejsce, wktrym konieczne bdzie uycie karty IB, musi mie
poczenie zSieci. Mniejsze sklepiki itakswki maj proste katarynki, ktre dziki poczeniom komrkowym (oczywicie zaszyfrowanym) umoliwiaj dokonywanie przeleww i odczytywanie
niezbdnych danych. Dostpno konkretnych danych zaley od
posiadacza czytnika na wyposaeniu karetek znajduj si katarynki, ktre odczytaj informacje medyczne, natomiast w
ydana
dla sklepu z broni moe jedynie sprawdzi wypacalno klienta
oraz pozwolenia.
Nielegalne wejcie w posiadanie czytnika przewanie do
niczego si nie przydaje waciciel po zauwaeniu kradziey jest
zobowizany zgosi j do urzdu, ktry niezwocznie blokuje zaginiony egzemplarz. Pozbawion dostpu do sieci katarynk mona
najwyej rozebra na czci, ktre itak nadaj si do wykorzystania tylko wnielegalnych komputerach pozbawionych architektury
SHIELD.

128

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Karta IB do dokadnie pokazuje, gdzie jeste ico robisz, pozostawiajc za tob


lad zwydanych pienidzy. Analiza wykorzystania tych pienidzy daje rzdowym
komputerom wgld wto, kim jeste, colubisz iczym si zajmujesz. WielkiBrat
patrzy.
(In)visible, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Dane osobowe zbiera nie tylko PESEL gromadz je te sklepy, ubezpieczalnie,
firmy telekomunikacyjne iwiele, wiele innych. Do wszystkich tych danych
komputery PESEL-u maj stay dostp weryfikuj je, koreluj izapisuj lokaln,
potencjalnie najdokadniejsz kopi.
Shiv, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Ta potencjalnie najdokadniejsza kopia zawiera jednak mas bzdur zpowodu
literwek iinnych bdw operatorw, zmian wbiometryce (tak,biometryka
ludzi si zmienia), kantw rozmaitego rodzaju, przekama. Faceci wPESEL-u
robi co wich mocy, eby wszystkie te bdy usun, ale wci pojawiaj si
nowe. Niezalene analizy mwi, e baza PESEL-u zawiera od 10 do 15proc.
nieprawidowych rekordw.
Bitojad, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Wpraktyce oznacza to, e moesz straci dostp do wasnych pienidzy
isamochodu albo nie mc wej dodomu, mog do ciebie wparowa niebiescy
iwywlec wworku na gowie, moesz zosta zaflagowany jako pedofil
boprzytye, rozharatae rk albo wbazie PESEL-u z*eba si rekord.
Wydziedziczony, wypowied na wave.system.phreaks.nn

Ekonomia
Gospodarka IV Rzeczpospolitej jest stabilna. Inflacja waha si wokolicach 0,5proc., cho zdarzaj si okresy zerowej inflacji. Waluty
krajw, ktre tak jak Polska nale do wiatowej Rady Gospodarczej, maj ten wskanik w miar podobny najwyszy obserwujemy wprzypadku rubla (ok. 5proc.). Wysoka stabilno pienidza
to efekt kontroli zjawisk ekonomicznych obrt pienidzmi itowarami odbywa si wSieci, jest rejestrowany iuwanie analizowany
przez rzdowe komputery.
Pastwo jest wacicielem wikszoci udziaw wstrategicznie wanych przedsibiorstwach fabrykach zbrojeniowych, kilku
duych firmach informatycznych ielektronicznych, spkach grniczych, wtym odsczalniach wody morskiej.
Struktura zatrudnienia jest podobna do struktury rozmieszczenia ludnoci blisko 70proc. zatrudnionych pracuje w handlu iusugach, 20proc. wprzemyle, a10proc. wrolnictwie. Bezrobocie wynosi ok. 45proc., co jest w Europie wynikiem godnym

129

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

podziwu. Polski rzd realizuje kompleksowy, oparty na najlepszych wzorcach program opieki nad bezrobotnymi. Przysuguj
im: zasiek, mieszkanie, podstawowa opieka medyczna i wyywienie. Prowadzone s liczne programy aktywizacji zawodowej
powstaj nowe miejsca pracy, organizowane s kursy doszkalajce.
Wyywienie to osawione wafle zryu morskiego, ktre smakuj jak mielona
tektura. Mieszkanie to supermasowiec jeli masz farta. Jeli nie, to jest tylko
wewidencji komputerowej.
break, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl
Tygodniowa porcja ywnoci skadajca si zwafli sojowo-ryowych, pasty
proteinowej iporcji syntetycznych dodatkw smakowych zaspokaja 120proc.
zapotrzebowania na substancje odywcze. Moe nie smakuje najlepiej ale
przynajmniej nikt nie chodzi godny.
Szuwarek, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl
Nikt, kto ma ibeka, chciae powiedzie.
Ci, ktrych nie ma wsystemie, maj przerbane bonawet nie mog ebra.
ToruTuro, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl

Istnieje oczywicie problem pracy na czarno, bez umowy idziki


temu bez opodatkowania. Szacuje si, e znielegalnej pracy utrzymuje si ok. miliona obywateli.
Teoretycznie. Wpraktyce na czarno dorabia sobie mniej wicej co pity obywatel
mao kto ma ochot pozosta nadiecie bezrobotnych.
Podd, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl
Za prac na czarno paci si zotem wpostaci prostej biuterii albo innym barterem.
Metale szlachetne mona potem sprzeda ujubilera, mona te wpuci je
zpowrotem wszar ekonomi, kupujc za nie wszystko, co moesz dosta naulicy.
Shiv, wypowied na wave.system.phreaks.nn

130

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Prawo iporzdek wPolsce AD 2045


Poniszy tekst jest opatrzonym komentarzami fragmentem strony
wave.mieszkamwpolsce.nn.
Czciowo niezalene wojewdztwa utrzymuj wasne, lokalne siy
policyjne zwane powszechnie (cho nieprecyzyjnie) policj municypaln. Charakter policji municypalnej jest dostosowany do specyfiki
wojewdztwa, wktrym operuj, oraz do jego moliwoci finansowych. Zadaniem policji municypalnej jest utrzymywanie porzdku
wterenie zabudowanym, za jej jurysdykcja koczy si na granicy
wojewdztwa.
Jurysdykcj na terenie caego kraju ma Policja Pastwowa.
Jest finansowana bezporednio zbudetu pastwa ima realizowa
zadania wykraczajce poza misj policji municypalnej utrzymanie porzdku poza granicami miast, wyszukiwanie i zatrzymywanie przestpcw, ktrych dziaalno wykracza poza teren jednego
wojewdztwa. Wymaga to szczeglnych k ompetencji, std te specyfika wydziaw patrolowego itaktycznego Policji Pastwowej.
Do tego mamy jeszcze Urzd Ochrony Pastwa, sub ni to policyjn, ni to
wywiadowcz. Zajmuj si, er, ochron pastwa: przestpstwami gospodarczymi
na du skal, terroryzmem normalnym iinformacyjnym, proliferacj broni
masowego raenia iinnymi rzeczami wykraczajcymi poza kompetencje Policji
Pastwowej. UOP nie jest tematem, oktrym mundurowi rozmawiaj chtnie.
Logowany, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl
Prawdopodobnie take dlatego, e smutni zUOP-u maj niemiy zwyczaj wcinania
si wledztwa zahaczajce oich kompetencje ipodbierania osigni.
MajorMajor, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl
UOP ma te podobno kilka dziwacznych wydziaw. Chodz plotki owydziale
10, ktry ma si jakoby zajmowa psioniczn ochron politykw, iwydziale 7,
ktry rozpoznaje wszelkie niewyjanione zdarzenia. Jelichcecie zna moje
zdanie, kto naoglda si starych filmw.
Shiv, wypowied na wave.system.phreaks.nn

131

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Siy policyjne
Wydzia patrolowy

Zadaniem municypalnego wydziau patrolowego jest fizyczna


obecno na ulicach, odstraszanie przestpcw swoim widokiem,
podejmowanie natychmiastowych interwencji, niesienie pomocy
potrzebujcym, zabezpieczenie zgromadze itd. Wwikszoci wojewdztw wydzia patrolowy jest najliczniejszy. Policjanci przemieszczaj si po rewirze pieszo (robota krawnika jest najbardziej
niewdziczna w caej policji), na motocyklu lub samochodem,
wniektrych miastach wystpuj te patrole wodne (poruszajce
si zwykle poduszkowcami) ipatrole rolkowe.
Wydzia patrolowy Policji Pastwowej wyglda zupenie
inaczej. Ich zadaniem jest obecno poza miastem, zwykle na
autostradach idrogach szybkiego ruchu. Policjanci penicy sub
na drogach midzymiastowych musz by znakomicie przygotowani dziaaj zdala od wsparcia, za stojce przed nimi wyzwania
mog by bardzo rnej natury.
Normalny glina zpatrolwki muni ma odznak znadajnikiem policyjnego kodu
blokujcego, kamizelk kuloodporn zinsertami, czasami kuloodporny mundur.
Ze sprztu technicznego ma policyjnego handhelda zinterfejsem do systemu
informatycznego policji, cyfrowe radio, czytnik ibekw iweryfikowan cyfrowo
kamer do zapisu kadej interwencji. Aha, no iklamk pistolet samoczynny,
zwykle zdugim magazynkiem. Dont mess with cops, kids.
Ruba Bullet, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Ajeli ju messujecie, wecie ze sob overwhelming firepower.
Klapp, wypowied na wave.system.phreaks.nn
Hehe, ajak chcecie si postrzela zkolesiami zdalekiego patrolu, wecie te
testament. Patrol pozamiejski to dwch kolesi wpancernym poldzie, psychicznie
isprztowo przygotowanych na zodziei ciarwek, psycholi zenklaw czy
rajderw zza wschodniej granicy na gocinnych wystpach.
Red.Wunz.Go.Fasta, wypowied na wave.kierowcy.pl

Nadzr ruchu

Podstawowym zadaniem drogwki jest utrzymywanie niezakconego przepywu pojazdw przez zatoczone miejskie
ulice. Funkcjonariusze zajmuj si cig obserwacj ulic miejskich z ziemi i powietrza oraz zdecydowanym karaniem obywateli
dopuszczajcych si przestpstw i wykrocze drogowych.
Pojazdy nadzoru ruchu operuj zterenu komendy, ktrej podlega

132

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

caa strefa. Wyjtkiem s sterowce obserwujce ulice zwysokiego


puapu iprzekazujce obraz do policyjnych systemw eksperckich,
ktre zkolei usiuj przewidzie, gdzie powstan problemy komunikacyjne. Wypatruj take piratw drogowych, wypadkw iinnych
zakce ruchu, o ktrych zawiadamiaj central. W Warszawie
sterowce kontroli ruchu dodatkowo usuwaj wraki samochodw
zdrg nadstrefowych.

Wydzia taktyczny

Municypalne oddziay taktyczne wkraczaj do akcji, kiedy siy pierwszoliniowych patroli policyjnych okazuj si niewystarczajce. Najczciej spotka mona Oddziay Prewencji zajmujce si tumieniem zamieszek. W skad wydziau wchodz take druyny saperskie oraz miejskie siy szybkiego reagowania. Zadaniem tych ostatnich jest wsparcie patroli policji w sytuacji intensywnej wymiany
ognia, prowadzenie dziaa oblniczych, odbijanie zakadnikw
itym podobne dziaania paramilitarne.
Policjanci si szybkiego reagowania przechodz szkolenie zdecydowanie blisze wojskowemu ni policyjnemu. Wkadym miecie
siy szybkiego reagowania inaczej si nazywaj wWarszawie jest to
Batalion Szturmowy oWyposaeniu Specjalnym (BSWS), wTrjmiecie Druyny do Zada Specjalnych, wPoznaniu natomiast Zesp
Rozwizywania Sytuacji Kryzysowych (zwany Brygad Kryzys).
Podobno nieoficjalnym mottem warszawskiego BSWS jest We come in peace,
shoot to kill.
Goan, wypowied na wave.dyskusje.o.polsce.pl

Inne elementy wydziau taktycznego zalene s od specyfiki miasta


iwojewdztwa; mog to by jednostki petwonurkw (Trjmiasto),
policyjne druyny techniczne (Arkologia Posen) albo patrol leny
(Biaystok).
Wydzia taktyczny Policji Pastwowej zoony jest zjednostek
saperskich oraz antyterrorystycznych. Jedne idrugie s znakomicie
wyszkolone iprzygotowane do dziaania na terenie zarwno metropolii, jak isamotnych enklaw.
Prcz Policji Pastwowej iUOP-u MSW dysponuje take Jednostkami
Nadwilaskimi. Facetw znaszywkami zNikewiduje si zwykle jako ochron
placwek dyplomatycznych istrefy rzdowej. Mao kto pamita jednak,
eoddziay te s przede wszystkim jednostkami bezpieczestwa wewntrznego.
Ich wyposaenie bro cika, lekkiewozy bojowe iorganiczne wsparcie
powietrzne wskazuje do jasno, kto jest brany poduwag jako przeciwnik.
MajorMajor, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl

133

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Wydzia obserwacji

Oczy i uszy policji municypalnej. Wydzia ten zarzdza policyjnymi dronami, ktre unosz si nad miastem non stop, wich gestii
pozostaj take stacjonarne kamery. Policyjne rodki rozpoznania
obserwuj ulice, wypatrujc zakce porzdku bijatyk istrzelanin, zamieszek, pogoni, atake wypadkw ikorkw. Drony zwykle
s prowadzone przez system ekspercki, ktry samodzielnie analizuje dane. Jeli SE bdzie podejrzewa, e wanie obserwuje przestpstwo, przekazuje kontrol operatorowi.
W wydziale obserwacji pracuje take kilku wywiadowcw,
ktrzy osobicie zapuszczaj si na tereny, wktrych nie p
rzetrwaj
adne kamery igdzie nie da si wysa drony.
Wydzia obserwacji Policji Pastwowej opiera si na kilku
cikich dronach rozpoznania lotniczego uywanych sporadycznie
podczas duych akcji. W codziennej pracy funkcjonariusze Policji
Pastwowej wsppracuj zlokaln policj albo jeli nie ma innej
moliwoci korzystaj z taktycznego wsparcia dron krtkiego
zasigu operujcych zprzenonego stanowiska.

Wydzia ledczy

Policjanci z municypalnego wydziau ledczego zajmuj si prac


koncepcyjn. Ich zadaniem jest profilaktyka, ledzenie aktywnoci
znanych podejrzanych oraz wykrywanie sprawcw przestpstw.
Wydzia podzielony jest na biura, ktre zajmuj si zwalczaniem
przestpczoci zorganizowanej, ciganiem przestpstw kryminalnych, obyczajowych i gospodarczych. Czci wydziau ledczego
jest te laboratorium kryminologiczne.
Wydzia ledczy Policji Pastwowej skupia si na zorganizowanej przestpczoci dziaajcej na terenie caego kraju. Dysponuje
znakomitymi specjalistami od zabezpiecze komputerowych oraz
wietnym laboratorium kryminologicznym.

Wydzia techniczny

Policjanci z wydziau technicznego zabezpieczaj policyjne sieci


teleinformatyczne, atake wspieraj kolegw ze ledczego wkwestiach zwizanych zprzestpczoci internetow. Wich gestii znajduj si te sprawy zwizane zpodsuchami telefonicznymi inadzorem korespondencji.

134

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Wydzia wewntrzny

Niewdziczna praca policjantw z wydziau wewntrznego


polega na pilnowaniu kolegw i upewnianiu si, e pozostaj oni
nieskazitelnymi strami prawa. Wydzia wewntrzny bada przypadki podejrzenia onaduywanie wadzy, apownictwo, czerpanie
korzyci ze stanowiska itp.

Samodzielne uzbrojone formacje ochrony


Pracownikw firm ochroniarskich widzi si codziennie na ulicach miast, wcentrach handlowych iw innych miejscach publicznych. Wszystkie SUFO s koncesjonowane ibacznie nadzorowane
przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych. Niektre (w szczeglnoci lokalne oddziay korporacji wrodzaju Falcon Security) maj
dostp do bardzo zaawansowanego sprztu, czsto lepszego ni
wyposaenie Policji Pastwowej.
Uprawnienia SUFO s mniejsze ni policji. Nie mog dokona
aresztowania (cho podejrzanego mog zatrzyma do m
omentu
przyjazdu patrolu), nie wolno im przeszukiwa ani legitymowa, za
kady przypadek uycia broni palnej jest skrupulatnie rozliczany.
Podobnie jak zaogi policji, pracownicy SUFO rejestruj kad interwencj na wideo.

Klasyfikacja stref miejskich


Klasyfikacja ta zostaa opracowana przez agencj ochrony Zawisza
Czarny. Pomylana jako wewntrzna skala ryzyka dla pracownikw,
wydostaa si poza firm iw tej chwili jest cytowana wprzewodnikach po miastach, atake (nieoficjalnie) uywana przez policj.
Kadej strefie lub jej czci przydzielana jest umowna klasa
zagroenia:
AAA: strefa eksterytorialna zwasn ochron. Naley si liczy
zcigym nadzorem elektronicznych rodkw obserwacji,
obecnoci co najmniej jednego pracownika ochrony wzasigu
wzroku non stop icikiego wsparcia wminimalnej odlegoci.
Przestpczo wzasadzie nie wystpuje, chyba e wpostaci
wykwalifikowanych specjalistw przy pracy (ale itak zwykle si ich
nie zauway).
AA: strefa zamknita chroniona przez SUFO wysokiej klasy.
Nadzr elektroniczny (drony obserwacyjne i/lub stacjonarne
kamery) obejmuje praktycznie ca stref; patrole ochrony s
czujne, awsparcie pojawi si kilkadziesit sekund po wezwaniu.

135

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Nieznaczna przestpczo, gwnie wykroczenia czasami drobny


akt wandalizmu albo przekroczenie szybkoci na ulicy osiedlowej.
A: strefa bezpieczna, czsto patrolowana przez policj albo SUFO.
Czsto mona si znale pod nadzorem elektronicznym lub
napotka patrol si porzdkowych. Ewentualne wsparcie dotrze
wcigu kilku minut od wezwania. Niska przestpczo, zwykle
bdca przejawem dziaania zorganizowanych grup, sporadycznie
zdarzaj si kradziee.
B: strefa niewielkiego ryzyka, gdzie patrole policji trafiaj si
niezbyt czsto. Wikszo stref miejskich wPolsce to strefy klasy
B. Mniej ni poowa terenu znajduje si pod nadzorem dron
ikamer. Wsparcie do oddalone, pojawia si po piciu-dziesiciu
minutach od wezwania. Przestpczo utrzymywana wryzach
na terenie stref klasy Bnajczciej zdarzaj si pobicia, drobne
napady ikradziee samochodw.
C: strefa ryzyka. Nadzr elektroniczny prowadzony jest
wycznie zdron, apatrole si porzdkowych pojawiaj si
sporadycznie. Wsparcie wezwane przez patrol pojawia si nawet
kilkanacie minut po wezwaniu, ale za to zawsze wduej liczbie.
Przestpczo ztrudem kontrolowana nawet za dnia. Przez
ca dob mona pa ofiar napadu lub zosta wpltanym
wstrzelanin, straci radio samochodowe albo cay pojazd.
D: strefa wysokiego ryzyka zwana czasami stref wolnego ognia.
Obecno si porzdkowych znikoma, przejawia si gwnie
latajcymi tu iwdzie dronami ai to nie zawsze. Strefy klasy Ds
kontrolowane przez przestpcw, gangi, watakw iwszelakie
mty, co niekoniecznie jednak przejawia si strzelanin. Ludzie
zdrowi na umyle nie zapuszczaj si wstrefy wysokiego ryzyka po
zmroku.

Jeszcze dwie, do ktrych Zawisza niezaglda:


X: strefa mroku. Niekontrolowana przez nikogo, ani legalnie, ani otherwise.
Wrodku nie ma nic ciekawego albo jest szansa na nage zejcie. Kanay
warszawskie zpierdyliardem szczurw albo Rdze Arkologii Pozna zkorytarzami
podprdem.
Z: strefa zamknita, patrolowana przez wojsko. Trespassers will be shot, survivors
will be shot again. Ciga obserwacja terenu, patrole wzasigu wzroku, kula web,
jeli niemasz uprawnie do przebywania naterenie.
Klapp, wypowied na wave.system.phreaks.nn

136

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Regulacje prawne
Wspczesne polskie prawo zawiera relikty regulacji prawnych
zokresu Wojny ipoprawki wprowadzone przez prawic. Miejscami
bywa zatem do kuriozalne, jednak polskie ciao ustawodawcze
nie jest wstanie osign zgodnoci zda koniecznej do wprowadzenia zmian. Kodeks karny zosta podporzdkowany populistycznym zagraniom politykw dcych do zaspokojenia poczucia sprawiedliwoci spoeczestwa.
Albo dzy krwi, zaley kogo spyta.
Robot Sociologist, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Wyrazem tego byo przywrcenie kary mierci itransmitowanie niektrych egzekucji wtelewizji. Budzi to oburzenie wkrajach cywilizowanych ijest jednym zpowodw, dla ktrych Polska nie naley
do Unii Europejskiej. Prcz kary mierci polski kodeks przewiduje
kary ograniczenia wolnoci (dozorowanego elektronicznie) oraz
pozbawienia wolnoci wzwykym wizieniu albo obozie pracy. Na
cikie roboty (czyli do obozw ozaostrzonym rygorze) posya si
zatwardziaych recydywistw.

Dostp do broni iobrona konieczna


Obecne pra`wo zezwala na uycie broni wsytuacji zagroenia zdrowia, ycia lub ogniska domowego (czyli wprzypadku wtargnicia
napastnika do domu). Zapisy oobronie koniecznej iostanie wyszej
koniecznoci pozwalaj take na uycie broni wobronie zdrowia lub
ycia osb trzecich albo wobronie mienia znacznej wartoci (ten
ostatni przepis jest podstaw dla dziaalnoci firm ochroniarskich
oraz formacji mundurowych innych ni policja).
Kwestie dostpnoci broni palnej podlegay takim samym schizoidalnym
wahaniom, jak caa reszta polskiego prawa. Cige rozlunianie izacienianie
ogranicze dostpu spowodowao, e ludno dozbrajaa si na zapas.
Robot Sociologist, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Nadal istniej pojcia: granica obrony koniecznej oraz uycie rodkw obronnych proporcjonalnych do zagroenia.

137

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Oprcz chaotycznej regulacji dostpnoci broni pastwo zmieniao te zapisy


oobronie koniecznej rwnie nieudolnie. Naszczcie praktyka sdownicza
bierze jednak pod uwag okolicznoci inie skazuje si ju starszego czowieka
za napad, kiedy broni si noem kuchennym przed dwoma byczkami, ktrzy
wtargnli mu dodomu.
Robot Sociologist, wypowied na forum.rozmowy.o.polsce.pl

Przypadki ewidentnego przekroczenia obrony koniecznej traktowane s zwykle jak napad zbroni wrku albo morderstwo zalenie od efektw iokolicznoci.

System penitencjarny wPolsce


Zadaniem systemu penitencjarnego jest nie resocjalizacja, ale
karanie przestpcw iizolowanie ich od spoeczestwa. To przesunicie priorytetw w poczeniu z wykorzystaniem infrastruktury nadzoru nad obywatelami zmienio wygld wiziennictwa.

Grzywna iprace publiczne

Pastwo ma dostp do kont obywateli poprzez Osobist Kartotek Ogln, wic cigalno grzywien nie jest ju problemem.
Jeeli skazany nie ma pienidzy, grzywn moe odpracowa.
Standardowym przelicznikiem jest miesic prac publicznych za
kade 500 z. Prace publiczne obejmuj zajcia wrodzaju zbierania mieci wparku, malowania supkw przy ulicach, zamiatania
przystankw itp.

Ograniczenie wolnoci

Odebranie skazanemu dostpu do pewnych czci miasta konkretnych stref, ulic lub rejonw zalenie od surowoci wyroku. Maksymalnym wymiarem kary jest ograniczenie mobilnoci skazanego
do trasy dom-miejsce pracy. Ograniczenie wolnoci jest realizowane
przez dozr elektroniczny na skazanym umieszcza si lokalizator.
Naszyjnik jest szalenie niegustowny inie da si go zdj metodami domowymi.
Klaudyna, wypowied na naobcasach.codziennik.pl
Oprcz tego razi prdem iciesz si, e nie mieszkasz wKalifacie.
Hammerzeit, wypowied na wave.forum.zielone.zelastwo.pl

Lokalizator raportuje pooenie skazanego drog radiow lub za


porednictwem infrastruktury komrkowej. Jeli skazany wkracza
na teren zakazany, lokalizator ostrzega go alarmem wibracyjnym
igosowo. Potem zawiadamia policj.

138

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Wizienie

Polskie zakady karne s wistocie enklawami ospecyficznym przeznaczeniu obozami pracy. Osadzeni zajmuj si w nich prac
fizyczn napraw autostrad albo upraw roli na megafarmie.
Zdarzajce si od czasu do czasu zamieszki s bezlitonie tumione, anieliczni uciekinierzy zwizie nie s zapalczywie cigani
poza miastami nie maj dokd i. Niektre wizienia przeznaczone s dla skazanych za szczeglnie cikie przestpstwa izatwardziaych recydywistw. Te owiane z saw placwki znajduj si
na obrzeu Puszczy Biaowiesko-Augustowskiej oraz wewntrz niej,
wok strategicznie wanych kopalni wanadu iwolframu wokolicy
Szurpi. Praca winiw polega tam na powstrzymywaniu rozrostu
lasu oraz wydobyciu mineraw. miertelne zagroenie ze strony
flory ifauny Puszczy powoduj, e skazanie na pobyt wtakim zakadzie karnym jest prawie rwnoznaczne zkar mierci.

Kodeks karny wtelegraficznym skrcie

Poniej przedstawiono wyjtki z kodeksu karnego i kodeksu wykrocze przewinienia z odpowiadajcymi im wyrokami. Dokadna
wysoko kary zaley od decyzji sdu biorcego pod uwag okolicznoci agodzce albo recydyw. Wsppraca zorganami cigania
albo przeciwnie, okruciestwo przy popenieniu czynu, mog te
mie wpyw na wyznaczenie zakadu karnego, w ktrym skazany
zostanie osadzony.
Wykroczenia: Nie pocigaj za sob utraty praw wyborczych
i mog zosta ukarane jedynie grzywn (do zamiany na prace
publiczne) wwysokoci od 100 do 1000 zotych. Jednak recydywa
ponadtrzykrotne powtrzenie tego samego wykroczenia moe
spowodowa, e sd podwyszy klasyfikacj czynu do przestpstwa iskae na ograniczenie wolnoci.
Niektre zwykrocze przeciwko prawu to: kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpywem narkotykw ialkoholu (zmiana
wprowadzona wramach liberalizacji prawa przez prawic), posiadanie pornografii (handel ni to przestpstwo), obraza moralnoci
publicznej, dziaanie na szkod spoistoci rodziny (zdrada maeska), niszczenie mienia publicznego, nieuzasadniona nieobecno
wszkole/pracy.
Dziaanie na szkod rodziny i moralnoci katolickiej: Sprzeda bd udostpnienie (odpatne bd nie) materiaw porno
graficznych albo rodkw kontroli podnoci. Pornografia definiowana jest jako pokazanie nagiego ciaa wsposb majcy na celu
wywoanie podniecenia seksualnego. Od trzech miesicy do roku
ograniczenia wolnoci.

139

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Faszerstwo: Produkowanie faszywych dokumentw izmienianie


legalnych, co wPolsce sprowadza si do nieuprawnionego modyfikowania zapisw wbazie danych PESEL. Od szeciu miesicy ograniczenia wolnoci do trzech lat wizienia.
Gwat: Zmuszanie do stosunku przy uyciu siy lub grb. Od trzech
do dziesiciu lat wizienia.
Kierowanie spiskiem przestpczym: Organizowanie ikierowanie
konspiracj wcelu popenienia przestpstwa. Od trzech do dziesiciu lat wizienia.
Kradzie: Zabr mienia dokonany w dowolny sposb. Bardzo
szeroka kategoria, jako e podpadaj pod ni take piractwo
komputerowe idefraudacje. Wzalenoci od wartoci mienia iwagi
czynu kara waha si od grzywny (dla sprawcw drobnych kradziey)
do kilku lat wizienia (dla defraudantw). Wwyniku lobbingu megakorporacji (zwaszcza IMI) piractwo komputerowe karane jest co
najmniej ograniczeniem wolnoci.
Molestowanie seksualne: Zmuszanie do stosunku lub innej czynnoci seksualnej przez naduycie zalenoci subowych. Od
10tys.z grzywny do trzech lat wizienia.
Morderstwo: Pozbawienie ycia innego czowieka. Podczas rzdw
ugrupowa skrajnie prawicowych zmieniono kodeks karny tak, aby
traktowa aborcj jak morderstwo. Od trzech lat wizienia do kary
mierci.
Naruszenie pynnoci transportu kolejowego: Pozostao zczasw Wojny z Obcymi, kiedy od sprawnego transportu kolejowego
zalea los miasta. Karane picioma latami wizienia, ale jako e
Suba Ochrony Kolei miaa (inadal ma) prawo do uycia dowolnej
siy przy zatrzymaniu, najczciej winni naruszania pynnoci transportu kolejowego ginli zastrzeleni przy prbie ucieczki.
Naruszenie praw autorskich: Posiadanie informacji audiowizualnych niezabezpieczonych kodem ochrony praw autorskich, atake
sprztu pozwalajcego na korzystanie z nich. Karane konfiskat
sprztu i danych oraz grzywn w wysokoci ich potrjnej wartoci rynkowej. W przypadku oprogramowania darmowego przyjmuje si cen analogicznego programu komercyjnego (na przykad zakada si, e warto rynkowa systemu Freenix odpowiada
wartoci rynkowej podstawowej wersji MiddleAges). Nielegalne
kopiowanie irozprowadzanie programw komputerowych traktowane jest jak kradzie.
Naruszenie prywatnoci: ledzenie poczyna osoby bd grupy
osb bezporednio lub przy uyciu rodkw elektronicznych lub
informatycznych, dokonywane bez odpowiednich uprawnie.
Karane grzywn lub ograniczeniem wolnoci.

140

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Naruszenie spjnoci granic strefy lub miasta: Kolejna pozostao z czasw Wojny. Ze wzgldu na znaczn rol granic stref
w ograniczaniu przestpczoci karane wizieniem od dwch do
piciu lat.
Naruszenie terenu prywatnego: Wejcie bez upowanienia na
teren prywatny. Karane grzywn wwysokoci od 250 z do 5tys.z.
Nielegalne posiadanie sprztu zastrzeonego: Sprzt podlega
konfiskacie. Implantowane urzdzenia zostan zablokowane przez
odpowiedni modyfikacj oprogramowania iwszczepienie specjalnych ogranicznikw. Kary za brak uprawnie wahaj si od grzywny
(wwysokoci trzykrotnej wartoci sprztu) do roku wizienia.
Nieuprawniony dostp do systemu komputerowego: Uzyskanie zdalnego lub bezporedniego dostpu do systemu komputerowego za pomoc rodkw informatycznych lub elektronicznych. Od
trzech miesicy ograniczenia wolnoci do szeciu lat wizienia.
Oszustwo: Celowe wprowadzenie kogo w bd lub zoenie faszywych owiadcze w celu uzyskania korzyci finansowych lub
innych. Karane ograniczeniem wolnoci od trzech miesicy do roku.
Oszustwa skarbowe: Dziaania majce na celu ukrycie przed
pastwem wysokoci dochodw i stanu posiadania. Najczstszym rodzajem jest unikanie opodatkowania przychodu poprzez
przyjmowanie korzyci materialnych czyli udzia w nielegalnej
barterowej ekonomii iukrywanie majtku przed Urzdem Skarbowym. Karane grzywn, ograniczeniem wolnoci izasdzeniem zalegych podatkw wpraktyce wysoko grzywny jest ustalana tak,
eby razem zpodatkiem iodsetkami wyczerpywaa warto ukrywanego majtku. W przypadku wyjtkowo duych sum sd moe
dodatkowo orzec kar wizienia.
Pobicie i bjka: Starcie fizyczne pomidzy co najmniej trzema
osobami, stwarzajce niebezpieczestwo utraty ycia lub zdrowia. Szeroka interpretacja uczestnictwa zazwyczaj oznacza wczenie gapiw i kibicw. Wymiar kary zaley midzy innymi od
zastosowanych narzdzi i stopnia utraty zdrowia u poszkodowanych. Od ograniczenia wolnoci do piciu lat wizienia.
Porwanie: Bezprawne ograniczenie wolnoci innej osoby. Od trzech
do omiu lat wizienia.
Posiadanie narkotykw: Posiadanie nielegalnych farmaceutykw.
Karane grzywn iograniczeniem wolnoci.
Sabota infrastruktury publicznej: Dziaania majce na celu uszkodzenie bd zniszczenie infrastruktury publicznej (sie drogowa,
Internet, system wodocigw, przekaniki telefonii komrkowej).
Od roku do piciu lat wizienia.
Spisek przestpczy: Konspiracja wcelu popenienia przestpstwa.
Od roku ograniczenia wolnoci do piciu lat wizienia.

141

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 

ideefixe-rpg.pl

Utrudnianie czynnoci subowych: Opieranie si aresztowaniu


lub utrudnianie czynnoci subowych policji. Od miesica do p
roku ograniczenia wolnoci.
Wamanie: Wejcie na teren prywatny zzamiarem dokonania kradziey. Od p roku ograniczenia wolnoci do trzech lat wizienia.
Wymuszenie: Pozyskanie korzyci od innej osoby przy uyciu siy
lub grb. Od p roku ograniczenia wolnoci do trzech lat wizienia.
Zgromadzenie nielegalne: Zgromadzenie z zamiarem amania
prawa lub niszczenia wasnoci obejmuje midzy innymi uczestnictwo w zamieszkach. Od miesica do p roku ograniczenia
wolnoci.
Zniesawienie gowy pastwa, rzdu lub Kocioa Katolickiego:
Definiowane jako rozpowszechnianie oszczerstw i naruszanie
dobrego imienia oraz godnoci gowy pastwa, rzdu lub Kocioa
Katolickiego (zmodyfikowane za czasw rzdw prawicy). Odroku
do trzech lat wizienia.

142

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Warszawa
Zobaczysz jak przywita piknie nas
warszawski dzie
Czesaw Niemen, Sen o Warszawie
Warszawa to najwiksze terytorialnie miasto Odrodzonej Rzeczpospolitej. Teren miasta ograniczony jest przez Gr Kalwari od
poudnia, Biaobrzegi, Nieport iomianki od pnocy, Bonie iGrodzisk Mazowiecki od zachodu oraz Radzymin, Sulejwek iOtwock
od wschodu. Cay ten obszar podzielono na ponad dwadziecia
stref miejskich zamieszkanych przez zaledwie jedenacie milionw
mieszkacw.
Wikszo warszawskich stref miejskich jest wtej chwili opustoszaa. Wynika to z wyludnienia miasta po zakoczeniu Wojny
zObcymi iLat Chaosu oraz ztego, e cz stref miejskich nigdy nie
zostaa wpeni zasiedlona plan zakada zapenienie kilku stref ludnoci Bydgoszczy iTorunia, ktra odmwia przenosin. Miasto rozbudowywane byo na wyrost iczsto chaotycznie. Podczas dogszczania zastawiono supermasowcami wikszo wewntrzmiejskich
parkw. Temu d
rastycznemu (i jak si potem okazao, cakowicie
niepotrzebnemu) dziaaniu miasto zawdzicza swoje synne warszawskie powietrze.

Strefy
Na terenie Warszawy mona wyrni kilka rodzajw zabudowy
pene wysokociowcw rdmiecie, zabudowane gwnie dwudziestowiecznymi budynkami Stare Dzielnice, bezpieczne i nowoczesne Dzielnice Korporacyjne oraz wypenione supermasowcami
Obrzea tworzce pas otaczajcy Stare Dzielnice.
Mianem Starych Dzielnic okrela si Warszaw sprzed
pocztku Wielkiej Migracji. W czci z nich stoj jeszcze dwu
dziestowieczne bloki, zazwyczaj wzmocnione, by mogy przetrwa
wicej ni zaoone w projekcie trzydzieci lat. Tam, gdzie dokonano takiej przebudowy, mieszkania wstarych blokach s wygodne
iprzestronne wporwnaniu zsupermasowcami.

143

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

rdmiecie
Klasyfikacja bezpieczestwa: A, miejscami D(Podspd).
Najmniejsza i najgciej zabudowana warszawska strefa.
Wikszo budynkw to biurowce, ale wpobliu granic strefy ste
bloki mieszkalne. W rdmieciu stoj najwysze bloki w miecie
wieowiec Daewoo, najwyszy w caej Polsce, ma 375metrw
(120piter), apozostae niewiele mu ustpuj. Caa strefa poprzecinana jest estakadami drg nadstrefowych, zjezdni na wysokoci mniej wicej szstego pitra. Wikszo drg nadstrefowych
biegnie nad ulicami, skutecznie odcinajc je od wiata dziennego.
W rdmieciu wzdu nadstrefwek biegn te chodniki, tote
wikszo wieowcw ma drugi parter na poziomie estakady.
Ciemne, zaniedbane iniechlujne budynki pod estakad tworz de
facto odrbny rejon rdmiecia. Rejon ten znany jest jako Podspd (opisany osobno poniej).

Strefa Ochota
Klasyfikacja bezpieczestwa: B, miejscami A (mae osiedla
zamknite) iZ (kompleks PESEL).
Mniej wicej pit cz strefy zajmuje lotnisko Okcie, mimo
kolejnych przebudw nadal ciasne iskromne. Na Ochocie mieci si
te sporo XX-wiecznych blokw (supermasowce stoj w zasadzie
tylko na terenie Ursusa iokolic). Na terenie strefy jest te kilka osiedli
zamknitych zamieszkanych przez korporacyjny personel niszych
szczebli oraz chiskich emigrantw, ktrym si udao. Osiedla te
znajduj si wrodku strefy, przylegaj do wasnego parku zwypoyczalni sprztu pywajcego, basenem ikortami tenisowymi.
Na Ochocie mieszcz si dwa z najwikszych centrw komputerowych kraju przy ulicy Pawiskiego stoi wielki, starannie
strzeony wieowiec, siedziba PESEL-u. Wieowiec nazywany jest
Lodowcem przezwisko ukuli studenci pobliskiego wydziau
informatyki, zapewne wnawizaniu do bladobkitnego szklanego
pokrycia gmachu. Drug twierdz technologii jest nowoczesny
budynek Wydziau Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego (dawny MiMUW poczony zInterdyscyplinarnym Centrum Modelowania).
Ochota ma te swj wasny kawaek Podspodu rozcigajcy
si wokolicy pl. Zawiszy oraz wzdu ul. wirki iWigury przy starych
filtrach, graniczcy zmiasteczkiem uniwersyteckim.

144

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Strefa Mokotw
Klasyfikacja bezpieczestwa: C, miejscami AA (Osiedle Zamknite
Monolit iOsiedle Zamknite Sadyba) iD (Ursynw).
Najwiksza z dzielnic Starej Warszawy, przed Wielk Migracj bya gwnie sypialni dla ludzi pracujcych w innych czciach miasta czyli niezbyt prestiowym miejscem zamieszkania. Obecnie status dzielnicy jest podobny, zmienia si waciwie
tylko gsto zaludnienia wszystkie otwarte przestrzenie zostay
zabudowane blokami mieszkalnymi. Mokotw jest dzielnic ponurych blokowisk, abdcy jego czci Ursynw to siedlisko mtw
idegeneratw. Pod wieczr dzielnica pustoszeje, na ulicach wida
tylko spnionych, przeraonych przechodniw, rozmaite podejrzane typy ipatrole policji czsto uzbrojone wniezupenie przepisowe elementy wyposaenia.
Wyjtkiem s osiedla zamknite. Spoecznoci lokalne postanowiy podj prb zabezpieczenia si gwnie przed mieszkacami Ursynowa. Poskutkowao to powstaniem wobrbie Mokotowa
dwch mini-stref osiedli odgrodzonych od reszty dzielnicy imitacj (nader wiern) muru midzystrefowego. Osiedle Monolit iOsiedle Sadyba s najbezpieczniejszymi m
iejscami na Mokotowie ijednymi z najbezpieczniejszych w Warszawie. Spokoju ich mieszkacw strzeg czste patrole agencji ochrony dbajce, by przez mur
nie dosta si nikt niepowoany. Wejcie na teren osiedli moliwe
jest tylko na zaproszenie jego mieszkaca lub po okazaniu specjalnego zezwolenia.
Mokotw to kulturalna pustynia. Nie ma tu kin, salonw VR
ani innych centrw masowej rozrywki. Jedynym miejscem tego
rodzaju byo zbudowane jeszcze pod koniec XXwieku centrum
handlowe przy ulicy Puawskiej obejmujce kilka hipermarketw
i setki maych punktw usugowych fast-foodw, drogerii itp.
Centrum znajdowao si jednak zbyt blisko Ursynowa, by prosperowa nawet coraz liczniejsza ochrona nie bya wstanie zapobiec
rosncej liczbie napadw, rabunkw iaktw wandalizmu. Centrum
zostao zamknite po strzelaninie w2040 r. Walki pomidzy kilkunastoma gangami aochron pochony siedem ofiar miertelnych
ikilkuset rannych, awielomilionowe odszkodowania dla pokrzywdzonych spowodoway bankructwo spki zarzdzajcej centrum.
Od tej pory teren ten sta si przedueniem Ursynowa kilka hektarw rozpadajcej si zabudowy handlowej przeszo we wadanie
gangw.

145

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Strefa oliborz
Zielony oliborz, pieprzony oliborz
T-Love, Warszawa
Klasyfikacja bezpieczestwa: B, miejscami AA (willowe osiedla
zamknite) iC (tu nad Wis).
oliborz jest najzielesz ze Starych Dzielnic i jedyn, ktrej
granica jest jednoczenie granic miasta. Jedno idrugie wie si
zbliskoci Puszczy Kampinoskiej.
W niektrych miejscach zachowaa si naprawd stara zabudowa wok pl. Wilsona stoj ponadstuletnie budynki. Dziki
temu okolica ta, bdca centrum kulturalnym i rozrywkowym
strefy, zachowaa swj anachroniczny, dwudziestowieczny charakter. Inaczej byo zreszt dzielnicy: wczasie Wojny itu po niej
zabudowa oliborza poddana zostaa zabiegowi dogszczania. Prowadzono je chaotycznie iczsto bezsensownie, czego najlepszym
przykadem s bloki postawione na samym brzegu Wisy. Ich fundamenty osiady wpodmokym nadrzecznym gruncie i to niewielkie,
zrujnowane osiedle od lat straszy wmiejscu brutalnie zlikwidowanych terenw zielonych.
Bloki wypary te znaczn cz pozostaoci po sadach,
ogrdkach dziakowych i innych nieuytkach. Zagszczenie blokw jest jednak na oliborzu i tak mniejsze ni winnych dzielnicach,
nadal mona te wic napotka zaronite dziaki, wielkie, zielone
boisko szkolne, a nawet oczko wodne.
Na terenie strefy jest te rezerwat Lasek Bielaski dla wielu
mieszczuchw jedyna szansa spaceru po lesie bdcym czym wicej ni rachityczn kpk drzew.
Jednym zcharakterystycznych miejsc oliborza jest Cmentarz
Komunalny Pnocny zwany popularnie Wlk ponura nekropolia zoona z setek masowo produkowanych maych nagrobkw.
Po opustoszaym terenie, pozbawionym punktw orientacyjnych,
stale hula porywisty wiatr. Po zmroku teren cmentarza obserwuj
jedynie policyjne drony rozpoznania Wlka bezporednio ssiaduje zmurem miasta.
WStrefie oliborz znajduje si jeden zniewielu warszawskich
zakadw przemysu cikiego Huta Warszawa. Gwn dziaalnoci huty, oprcz obrbki zomu i wytopu stali, jest recykling. Przetwarzane s nie tylko przeterminowane samochody, ale tekady
inny biodegradowalny rodzaj odpadw. Wok huty peno jest
zakadw usugowych od metaloplastykw po mikrofabryczki.

146

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Na terenie zdemilitaryzowanej Cytadeli mieci si filia Muzeum


Wojska Polskiego. Prcz wystawy Warszawa Walczca dokumentujcej wszystkie walki, ktre odbyway si w miecie, na terenie
fortyfikacji znajduje si te klub Cytadela mekka wielbicieli cikiej muzyki.
Na oliborzu dziaa drugi w Warszawie uniwersytet. UKSW,
czyli Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego, zajmuje cz
Lasku Bielaskiego. Obejmuje tereny zabytkowego klasztoru oraz
zabudowania przekazane przez Akademi Wychowania Fizycznego.
Jest uczelni pastwow, pozostaje jednak pod silnym wpywem
Polskiego Kocioa Katolickiego nie dziwi zatem ani znaczny odsetek ksiy wrd kadry istudentw, ani wierno duchowej spucinie bogosawionego Ojca Dyrektora oraz Radia Maryja.

Obrzea
Klasyfikacja bezpieczestwa: Bdo A.
Tym mianem okrela si wikszo dzielnic poza obrbem Starej Warszawy. Obrzea powstay zpasa podwarszawskich miejscowoci, gwatownie rozbudowanych wczasie Wojny zObcymi iwielkiej migracji do miast. Wszystkie wygldaj do podobnie wzdu
tras szybkiego ruchu stoi niewysoka, XX-wieczna zabudowa, a za
ni rozcigaj si poacie supermasowcw (wikszo z nich stoi
pusta po zakoczeniu Lat Chaosu nietrudno byo znale wstolicy
lokal wikszy iwygodniejszy od klitki wmasowcu).
Z dala od gwnych cigw komunikacyjnych nie mieszka
prawie nikt imao kto si wte okolice zapuszcza supermasowce
i budynki uytecznoci publicznej zostay zabezpieczone przed
dewastacj przez zaplombowanie wej, asame osiedla s patrolowane zpowietrza. Opustoszae peryferia Obrzey to jedne znajcichszych inajbardziej niesamowitych miejsc wstolicy.

Kontrola szczelnoci granic midzy strefami


Poniewa granice midzystrefowe w Warszawie s naprawd dugie, naleao je zbudowa do oszczdnymi rodkami. Strefy rozdziela czterometrowy mur zwieczony trzymetrowymi stalowymi
tyczkami. Granice s nadzorowane przez kamery idrony policyjne
oraz usiane czujnikami sejsmicznymi, ktre maj wykrywa prby
wspinania si po murze lub wybicia wnim dziury. Rozmieszczone
wzdu granic przejcia midzystrefowe umoliwiaj ruch pieszy
i koowy pomidzy strefami. Kontrola na przejciu jest do wnikliwa, co powoduje powstawanie gigantycznych korkw nierzadko

147

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

paraliujcych ruch wczci dzielnicy. Przekraczanie bramki samochodem oznacza takie zamieszanie, e mieszkacy miasta wol
korzysta zdrg nadstrefowych lub komunikacji miejskiej.
Bramka midzystrefowa to standardowa konstrukcja zprefabrykatw. Kontrola polega na sprawdzeniu tosamoci przechodzcego obywatela przez odczytanie karty IB, odpytaniu transponderw posiadanego przez niego sprztu lub pojazdu, anastpnie przewietleniu na okoliczno przenoszenia nielegalnej broni i innych
zakazanych obiektw.
W teorii system dziaa znakomicie, w praktyce oszczdnoci
spowodoway obcicie budetu na konserwacj sprztu iszkolenie
operatorw znaczna cz czujnikw sejsmicznych i kamer jest
niesprawna, a drony poruszaj si zawsze tymi samymi trasami.
Nielegalne przekroczenie granicy strefy jest wic moliwe, cho
niezbyt atwe. Wielu przedsibiorczych obywateli zajmuje si organizowaniem przerzutu ludzi na drug stron. Najpopularniejszymi
sposobami s przejcie przez piwnice domw lub zjazd na lince rozpitej midzy budynkami po obu stronach strefy. Zdarzaj si te
bardziej skomplikowane metody, na przykad uycie podnonika
koszowego zainstalowanego na ciarwce czy wjednym zanotowanym przypadku katapulty domowej produkcji.
Najskuteczniejsz granic midzystrefow jest Wisa nadzorowana przez sie wwikszoci sprawnych boi sonarowych oraz
patrolowana przez poduszkowce Komendy Rzecznej Policji idrony
policyjne zpowietrza.

Transport ikomunikacja
Drogi nadstrefowe
Przedostanie si zjednego koca miasta na drugi to dla zmotoryzowanych koszmar. Jedyny sposb na przejechanie przez miasto
samochodem wrozsdnym czasie to drogi nadstrefowe kilkupasmowe trasy szybkiego ruchu biegnce na supach przez cae miasto. Kontrole s przeprowadzane tylko przy wjedzie, wic na trasie
zRadzymina do Pruszkowa stoi si wjednym korku, anie wczterech. Nadstrefwki cz prawie wszystkie dzielnice oprcz strefy
Zbki-Woomin. Majca tamtdy przebiega trasa nadstrefowa nie
zostaa nigdy ukoczona mimo nieustajcych da mieszkacw.
Przepustowo nadstrefwek jest stale nadzorowana przez
policj. Nad kad stref wisz przynajmniej trzy jednostki prowadzce nadzr ruchu iinterweniujce wrazie wypadkw.

148

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Komunikacja miejska
Komunikacja publiczna w Warszawie podlega Zarzdowi Transportu Miejskiego. Bezporednio wjego gestii ley zarzdzanie warszawskimi autobusami, tramwajami iKolej Miejsk.

Kolej Miejska

System skadajcy si z metra, Warszawskiej Kolejki Dowozowej


iSzybkiej Kolei Miejskiej to zdecydowanie najpopularniejszy rodek
transportu publicznego wWarszawie. Automatycznym wagonikiem
kolejki mona dotrze do kadej strefy Warszawy, a ludzie wol
kolej od autobusw isamochodw. Nic dziwnego metro jest bezpieczniejsze (rzadziej ulega wypadkom i trudniej wnie do niego
nielegaln bro) iszybsze.
Prcz sieci metra czcej wikszo Starych Dzielnic Kolej
Miejska ma te cz nadziemn. Zrezygnowano ztrudnych wrealizacji pomysw ujednolicania rozmiaru torowisk czy przystosowywania taboru do wspdzielenia sieci z metrem. Zamiast tego
doskonale funkcjonuje system szybkich przesiadek pomidzy
poszczeglnymi liniami bramki kontroli midzystrefowej znajduj si jedynie przy wejciach na stacje i czsto cz linie kolejowe zmetrem. Naziemne stacje Kolei Miejskiej zostay wzasadzie
wybudowane od nowa wcelu dostosowania do wymogw bezpieczestwa, s wic nowoczesnymi, wwikszoci do e stetycznymi
iczystymi obiektami.
Znikny stacje skadajce si jedynie zperonu, tablicy informacyjnej iaweczki.

Autobusy

Trasy wikszoci linii autobusowych nie przechodz przez granice


midzystrefowe (z wyjtkiem linii nocnych). Podrni, ktrzy chc
zmieni stref, wysiadaj na przystanku obok przejcia, przechodz
granic pieszo, a po drugiej stronie bramki wsiadaj w inny autobus. Trasy lokalne s obsugiwane przez autobusy firm prywatnych.
Wszdzie obowizuj takie same procedury bezpieczestwa narzucone przez ZTM.

Tramwaje

Tramwaje kursuj w obrbie Starej Warszawy. Linie tramwajowe


przekraczaj granice stref ograniczenie ich tras byo niewykonalne. Kontrola tramwaju na przejciu midzystrefowym wymaga
specjalnej bramki, co znaczco spowalnia komunikacj tramwajow na granicach stref. Wiele osb woli wic korzysta zmetra.

149

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Strefa Mroku komunikacja miejska noc

Okoo godziny 23 Kolej Miejska przestaje kursowa ze wzgldu na


wandalizm inapady. Do baz zjedaj take autobusy itramwaje.
Jedynym rodkiem komunikacji dostpnym wnocy pozostaj nieliczne takswki inocne autobusy.
Obsuga nocnych linii wymaga od przedsibiorstw transportowych poczynienia dodatkowych inwestycji, m.in. na zwikszenie
pac kierowcw iinstalacj zabezpiecze wautobusach przynajmniej wteorii. Przetarg na linie nocne wWarszawie wygray Nocne
Autobusy, Sp.zo.o. niedua firma transportowa, ktra zignorowaa teori iobniya koszty dziki licznym oszczdnociom. Warszawskie nocne s zatem brudne, stare iprowadzone przez kierowcw, ktrzy nie mogli znale pracy gdzie indziej zdesperowanych,
niedowiadczonych i/lub na wp szalonych.
Przez zaniedbane bramki atwo wnie bro, linie prowadz
przez Prascu albo Ursynw, kierowcy nie wychylaj nosa zopancerzonych (wasnorcznie) kabin przejazd nocnym moe by przygod ycia.

rodki bezpieczestwa

ZTM dooy wszelkich stara, aby uczyni przejazd komunikacj


miejsk bezpiecznym iwygodnym. Kady korzystajcy ze rodkw
transportu publicznego, wchodzc do pojazdu lub na perony stacji metra, zostaje sprawdzony przez bramk podobn do midzystrefowej. Pasaer zobowizany jest przepuci swoj kart IB przez
kasownik. Odczyt z kasownika zapisywany jest w komputerze
pokadowym pojazdu (lub systemie komputerowym stacji metra),
ktry porwnuje go zdanymi zbramek. Jakiekolwiek rnice midzy danymi zbramek aodczytem kasownika s sygnalizowane operatorowi systemu. Wtakiej sytuacji k ierowca moe dokona natychmiastowej kontroli biletw, a w przypadku wykrycia nielegalnej
broni zawiadomi policj.
Sposobem na przejazd autobusem lub tramwajem bez zostawiania ladw jest stanie przez ca drog na stopniach (kasownik
ibramka s wyej) iucieczka wmomencie pojawienia si kontrolera.

Komunikacja powietrzna
Jeden z najmniej popularnych, najszybszych i najdroszych rodkw transportu mao kogo sta na prywatn ork lub ospreya.
Jednak jeeli komu naprawd si spieszy, moe skorzysta zusug
aerotakswki zazwyczaj niewielkiego, pasaerskiego ospreya.

150

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Osoby bez upowanienia do dowolnego przekraczania granic stref (niebdce przedstawicielami agencji rzdowych) musz
korzysta zvertipadw rozmieszczonych gsto na terenie miasta
mini-lotnisk dla pionowzlotw. Przy wejciu na vertipady oraz zejciu znich obowizuje kontrola midzystrefowa; waciciel ldowiska ma obowizek zatrudni przeszkolony personel oraz zainstalowa urzdzenia skanujce, ktre uniemoliwi przewz nielegalnych przedmiotw drog powietrzn.
Prywatne pionowzloty mog korzysta zvertipadw, asamoloty jedynie zkilku lotnisk cywilnych: Okcia, Kosmoportu Bonie,
Babic (lotnisko Bemowo), Nieportu i Wizownej co powanie
ogranicza ich uyteczno wtransporcie miejskim.

Suby miejskie
Policja
Warszawska policja municypalna nie rni si od swoich odpowiednikw winnych miastach zkilkoma wyjtkami. Najbardziej rzuca
si w oczy rozbudowany wydzia obserwacji oraz liczne, prne
i dobrze uzbrojone Oddziay Prewencji zabezpieczajce, a zwykle take rozbijajce czste demonstracje izamieszki wywoywane
przez kibicw zwalczajcych si klubw sportowych lub delegacje
protestujce przeciw polityce rzdu. Wydzia obserwacji zwraca
szczegln uwag na tereny Obrzey, rzadko przemierzane przez
patrole naziemne.
Stolica nasycona jest przedstawicielami Policji Pastwowej
ipracownikami innych agencji bezpieczestwa publicznego (majcych wWarszawie gwne siedziby), takich jak Urzd Ochrony Pastwa czy Biuro Ochrony Rzdu.

Stra poarna
Straacy wstolicy wyposaeni s podobnie jak winnych miastach
kraju, jednak oprcz naziemnych wozw poarniczych na szersz
skal korzystaj ze sporych sterowcw ganiczo-ratowniczych uywanych do gaszenia poarw na wyszych pitrach wieowcw
oraz ewakuowania ludzi zdachw.
Niemal zanik problem niesfornych mieszkacw parkujcych
na uliczkach osiedlowych izagradzajcych drogi dojazdu uznano,
e stra poarna moe usuwa przeszkody na drodze do miejsca
poaru wszelkimi rodkami z wyjtkiem grocych naraeniem
ycia lub zdrowia ludzi.

151

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Oddziay Deratyzacyjne Kanalizacji Miejskiej


Popularne okrelenie szczuroapy moe by mylce. Warszawska populacja szczurw staa si tak liczna, sprytna izuchwaa, e
zacza stanowi zagroenie dla mieszkacw miasta. Gdy tradycyjne metody zawiody, sformowano ochotnicze oddziay tpicieli
uzbrojonych wszybkostrzelne igowe karabiny, granaty fosforowe
i miotacze ognia. Szczuroapy patroluj miejskie kanay w picioosobowych druynach, zakuci wpancerze, objuczeni respiratorami
ibroni. Ze zwykymi kanalarzami czy ich nie tylko miejsce pracy,
ale take zapach ireputacja.

Witamy wWarszawie
Przegld ciekawszych miejsc wstolicy.

Miasteczko uniwersyteckie stoecznych uczelni


Klasyfikacja bezpieczestwa: B.
Warszawskie miasteczko uniwersyteckie znajduje si
w wydzielonej czci Strefy Ochota. W jednym miejscu skupiono
wikszo wydziaw Uniwersytetu Warszawskiego icz wydziaw Politechniki Warszawskiej wten sposb obie uczelnie pozbyy
si (na jaki czas) problemw lokalowych. Na Polu Mokotowskim
stoi dwadziecia potnych wieowcw, w ktrych znajduj si
pomieszczenia poszczeglnych wydziaw oraz akademiki. Miasteczko uniwersyteckie stanowi wzasadzie ministref jest oddzielone standardowym murem midzystrefowym, nadzorowanym
jednak nie przez policj, aprzez suby uniwersyteckie. Peni one
wikszo funkcji na terenie miasteczka do samych studentw
naley utrzymywanie porzdku, zapewnianie usug komunalnych
itak dalej; studenckie Siy Porzdkowe zwane s czasem studolicj.
Jednak brudn robot wrodzaju zamiatania ulic wykonuj najczciej wynajte przez wadze uczelni firmy zewntrzne.
Miasteczko uniwersyteckie jest sol w oku wadz stolicy. Na
studia cign oryginay, dziwacy i wiry z poowy kraju, mieszaj
si zprzedsibiorczymi modymi ludmi iwykorzystuj swobodn
atmosfer uniwerku do realizacji najdziwniejszych prywatnych inicjatyw. Na terenie miasteczka swobodnie dziaaj wszelkie moliwe organizacje (polityczne, pozarzdowe, kluby, klany), kwitnie
twrczo niezalena iniezalene (albo pirackie, jeli spyta wadz)
media. Prawdopodobnie std nadaje Radio Wolna Warszawa

152

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

rozgonia przewyszajca profesjonalizmem niektre radia


komercyjne, oferujca suchaczom m
uzyk niebdc popow
papk oraz komentarze aktualnej sytuacji miasta ikraju.
W miasteczku uniwersyteckim dziaaj te organizacje przestpcze. Studenci rnych wydziaw zajmuj si najrozmaitszymi
nielegalnymi aintratnymi przedsiwziciami ioferuj swoje umiejtnoci i wiedz na sprzeda. Na terenie miasteczka mona wic
kupi produkowane lokalnie lub sprowadzane rodki psychoaktywne, znalezion elektronik, nielegalnie k opiowane programy,
za niewielkie pienidze mona te wynaj studentw-specjalistw
wrzadko spotykanych dziedzinach (Sekwencjonowanie genomw
bakterii i wirusw. Szybko, tanio, dyskretnie). W zasadzie jedyne
nielegalne usugi, ktrych zaatwienie na uniwerku jest trudne, to
pobicia ipodobne rozwizania siowe oto lepiej pyta wAkademii
Wychowania Fizycznego.
Wadze stolicy czyni, co tylko mog, wcelu ukrcenia lokalnych inicjatyw, ale maj zwizane rce na terenie Uniwersytetu
dziaa mog jedynie lokalne siy porzdkowe iPolicja Pastwowa.
Ta ostatnia stara si mie na oku nielegaln dziaalno studentw,
lecz braki kadrowe skutecznie obniaj sprawno wadz.

Podspd
witaj wkrainie gdzie frajer ginie
graffiti na schodach stacji metra Centrum
Klasyfikacja bezpieczestwa: D.
Estakady nadstrefwek dokonay pionowego podziau rdmiecia i nieduego kawaka Ochoty na cz lepsz i gorsz. Na
poziomie estakad s wieowce korporacyjne, biura, ekskluzywne
sklepy, czsto przeniesione zpoziomu pierwszego p
arteru. Pracuj
tam, aczasem mieszkaj, ludzie bardzo dobrze sytuowani. Wzdu
drg nadstrefowych cign si pasae handlowe oddzielone od
haasu ismrodu ekranami dwikoszczelnymi czyste, bezpieczne
ikulturalne. Czasem wida wiato soca, jeli jest lato, poudnie
iakurat nie ma smogu.
Poniej drugiego parteru wiato soneczne nie dociera nigdy.
Gdyby nie lampy i dziesitki neonw, panowaaby tam cakowita
ciemno. Lampy przepalaj si jednak czsto, s te gaszone
przez mieszkacw Podspodu. Pod estakadami panuje pmrok.
Chodniki zajmuj tysice straganw i budek z rnociami, za
ulicami jed nieliczne samochody, zazwyczaj z grajc gono
wewntrz muzyk ipene bokserw. Jest gono, brudno itoczno.

153

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Ludzie gnied si wdwudziestowiecznych domach, zdewastowanych, czsto przebitych podporami wieowcw.


Podspd rozciga si wszdzie tam, gdzie ulice rdmiecia
nakryy nadstrefwki. Jednak serce Podspodu to M
arszakowska
w samym centrum miasta. Wzdu caej ulicy cign si stragany
ztanimi ciuchami, tani elektronik idrobiazgami zprzemytu, przetykane budkami oferujcymi egzotyczn kuchni (lub inne egzotyczne przyjemnoci).
Najciekawszym fragmentem Podspodu s okolice placu
Konstytucji. Jeszcze w XX wieku stao tam kilkadziesit budek
zwschodni kuchni. Wroku 2045 cay plac wraz zokolicami zosta
opanowany przez Azjatw gwnie Chiczykw iWietnamczykw.
Nie tylko tu pracuj, wikszo take mieszka w pobliu, czynic
z okolicy warszawskie Chinatown. Plac Konstytucji jest w caoci
zadaszony wanie tam nadstrefowa Marszakowska skrca,
adodatkowa przestrze jest wykorzystana na platform awaryjn,
gdzie przenoszone s wraki pojazdw zwypadkw. Przedsibiorczy
Azjaci nie mogli znie myli omarnujcym si miejscu irozbudowali budki take wpionie. Wtej chwili plac Konstytucji jest wcaoci wypeniony kilkupoziomowym labiryntem stojcych na sobie
budek serwujcych azjatyck kuchni, azjatyckie ubrania, azjatyck
elektronik iwszystko inne (te zAzji).
Plac ma wasny mikroklimat wilgo, opary z dziesitkw
jadodajni i spaliny samochodowe tworz utrzymujc si gst
mg rozwietlan jarzeniwkami i neonami. Caa ta samowola
budowlana w rodku miasta bya moliwa dziki a
ktywnemu
poparciu Triad chiskich mafii ktre rzdz wtej czci miasta
inie przebieraj wrodkach.
Pozostae czci Podspodu opanoway inne organizacje przestpcze na przykad rejon Alei Jerozolimskich jest domen mafii
rosyjskiej, okolice ulicy witokrzyskiej nale do Chorwatw itd.
Organizacji starajcych si okontrol nad fragmentami Podspodu
jest kilkanacie, arywalizacja czsto prowadzi do przemocy. Zwanione strony zawieraj przejciowy rozejm tylko wobliczu groby
uporzdkowania Podspodu. Jednak policja raczej rzadko interweniuje wsprawy jego mieszkacw jeli ci nie przenosz wani
na poziom nadstrefwki, wadze pozwalaj im kisi si we wasnym
sosie.

154

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Ursynw
Klasyfikacja bezpieczestwa: D.
Due osiedle w obrbie dzielnicy Mokotw, niegdy miejsce
zamieszkania bogatszych warszawiakw. Zmienio si wstref walki
niemal zdnia na dzie. Wczasie Wojny zObcymi do przestronnych
mieszka wursynowskich blokach dokwaterowywano uchodcw
z terenw wiejskich. Nadmiernych obcie nie wytrzymay nienowe ju itandetnie budowane bloki zaczy puszcza poczenia wielkich pyt. Wcigu trzech miesicy od rozpoczcia Wielkiej
Migracji osiedle Ursynw stao si miejscem katastrofy budowlanej 70proc. blokw utracio jedn lub kilka pyt zewntrznych,
za dziesi ursynowskich blokw runo, powodujc mier icikie obraenia ponad tysica osb. Mieszkacy opucili osiedle
wpanice, na ich miejsce przybyli najpierw szabrownicy, potem stracecy idesperaci. Zrozlunienia kontroli policyjnej skorzystali rnej maci zoczycy, ktrzy szybko opanowali osiedle. Zniszczone
bloki igruzowiska Ursynowa s teraz podzielone na tereny nalece
do dziesitkw gangw, ktre zazdronie broni swego skrawka
miasta. Gangi utrzymuj si z wymuszania na nielicznych spokojnych mieszkacach opat za ochron (akilka ursynowskich gangw naprawd chroni tych, od ktrych pobiera opat), ze sprzeday
najrniejszych nielegaliw, wreszcie znapadw na Mokotowie.
Ursynw to koszmar komunikacyjny. Wikszo gwnych ulic
jest zablokowana przez barykady izerwan nawierzchni zmuszajc pojazdy do poruszania si krtymi uliczkami osiedlowymi, gangi
chroni swoje terytoria przed zmotoryzowanym atakiem rywali czy
policji. Sprawne poruszanie si po Ursynowie jest moliwe tylko
pojazdem opancerzonym lub na piechot, przy czym oba te sposoby gwarantuj ryche ostrzelanie.

155

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Prascu
Dla frajera cae Prascu
ma tylko trzy skrzyowania.
lokalna mdro ludowa
Klasyfikacja bezpieczestwa: D.
Strefa Prascu obejmuje teren Utraty, Targwka iStarej Pragi.
Ten niezbyt duy obszar zamieszkuje okoo 250 tysicy Rumunw,
Romw iuchodcw zKota Bakaskiego oraz pewna liczba rodowitych Praan ulia w kolejnym pokoleniu. Strefa Prascu jako
jedyna wWarszawie jest autonomiczna izarzdzana przez lokalny
samorzd, anadzr nad ni sprawuje Armia Terraska.
Strefa Prascu zostaa stworzona i objta kuratel ONZ podczas Lat Chaosu w celu zapobieenia pogromom ludnoci pochodzenia romskiego i rumuskiego, ktre byy niemal na porzdku
dziennym. Po utworzeniu strefy mieszkajcym wrnych punktach
stolicy Rumunom, Romom i ludnoci pochodzenia bakaskiego
zaproponowano przenosiny. Ci, ktrzy nie chcieli wynie si do
getta, zapewne poaowali swojej decyzji podczas kolejnych
zamieszek hordy zadymiarzy rozwcieczone tward postaw Armii
Terraskiej pilnujcej wjazdw (w cigu pierwszego tygodnia czterdziestu zabitych podczas prby sforsowania bramek) odbiy swoj
frustracj na tych, ktrzy zostali.
Na Prascu ycie nie jest atwe. ONZ ochrania wjazdy, ale nie
ma adnej realnej wadzy wewntrz strefy. Nie przekazuje te adnej pomocy pieninej lokalnemu samorzdowi, ktry musi radzi
sobie zwasnym, raczej szczupym budetem. Mwic bardzo ogldnie, standard ycia na Prascu pozostawia wiele do yczenia. Zrujnowane bloki, bandyci ibrud na ulicach przywodz na myl dwudziestowieczne obrazki zgorszych murzyskich dzielnic amerykaskich miast. Na Prascu wdzie jest relatywnie bezpiecznie jeli nie
zaglda si wniewaciwe miejsca inie wyglda zbyt dobrze. Porzdek utrzymuj w pewnym stopniu gangi, ktre chroni swoje
kawaki dzielnicy przed obcymi. Czasem trafi si zabkany patrol
Rumuskich Si Porzdkowych.
Jednak po zapadniciu zmroku siy porzdkowe zamykaj si
w domach, a Prascu zmienia si w dungl. Wtedy wanie gangi
zaatwiaj midzy sob porachunki, wtedy na ulice wychodz
wszelkie dziwaczne typy, ktre chroni si wPrascu. Wtedy mieszkacy zaspokajaj potrzeb rozrywki na pierwszym napotkanym
nieznajomym.

156

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Prascy autochtoni zajmuj rozpadajce si, czsto jeszcze


dziewitnastowieczne kamienice. Romscy i rumuscy przybysze
mieszkaj zazwyczaj w blokach zbudowanych w dwudziestym
wieku iod tej pory omijanych przez ekipy remontowo-budowlane.
Gangi modocianych okupuj zabudow przemysow pozosta po
licznych wtamtej okolicy, niefunkcjonujcych ju f abrykach.
Na Prascu znajduje si najwiksza technoteka w Warszawie,
klub TechnoDrome. Zajmuje on sekularyzowan w2020 roku neogotyck katedr w. Floriana. TechnoDrome jest jedynym miejscem
wstolicy, gdzie mona kupi wszystkie rodzaje narkotykw; generuje okoo 30 proc. dochodu dzielnicy. Prcz tego Prascu ma wasn pirack rozgoni radiow RadioPrascu nadaje zterenu strefy
ioferuje wiadomoci rumuskojzycznym mieszkacom. Nielegalnie nadaj std take nadajniki starej, od lat nieuywanej publicznie sieci pagerw operujcych w trybie transmisji jednokierunkowej. Przestarzaa technologia pagerw stanowi alternatyw komunikacji mobilnej dla ludzi, ktrzy nie chc zdradza swojego miejsca
pobytu przez sygna telefonu komrkowego. Dziaalno PrascuPagers drani polskie suby bezpieczestwa publicznego, ktre jednak nie mog dziaa na t erenie strefy. Lokalny samorzd nie ma nic
przeciwko dziaalnoci sieci pagerw wpywy od firmy stanowi
znaczc pozycj wbudecie.

Warszawskie kanay
Klasyfikacja bezpieczestwa: X.
Pod Warszaw istnieje drugie miasto. wiat ciemnoci iciszy,
wielopoziomowa pltanina kanaw, tuneli metra, zapomnianych
schronw, zamieszkana przez szczury iludzi podobnych do szczurw. yj tu ci, ktrych odrzucia powierzchnia bezdomni, psychicznie chorzy, ebracy. Ich domami s wzy ciepownicze, kolektory ciekw, porzucone piwnice. Stare Miasto daje dach nad
gow tym, ktrzy chroni si przed przeladowcami, policj czy
zimnem. Kanay zostay zasiedlone na tyle dawno, e ich lokatorzy
wytworzyli namiastk wasnej kultury zestaw praw, opowieci
izasad przekazywany ustnie nowym lokatorom. Nawet stali mieszkacy nie zapuszczaj si zbytnio wgb zamieszkane s obrzea
Starego Miasta, okolice najwikszych inajprzestronniejszych tuneli.
Zudeptanych szlakw schodzi mao kto. Nieliczni odwaaj si na
eksploracj nieznanych tuneli zbyt atwo wnich trafi na trujce
wyziewy, dozna poraenia prdem czy napotka stado szczurw.
To nie ludzie s wadcami podziemi. Tunele pod miastem s
dziedzin szczurw. yj ich tam miliony kanalarskie powiedzenie gosi, e kady mieszkaniec Warszawy ma tu swojego szczura.

157

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Ogromne stada gryzoni stanowi miertelne zagroenie dla mieszkacw kanaw; kada ludzka siedziba jest zabezpieczona. Dostpu
do noclegowni broni zapory zdrutu kolczastego oraz niezliczone
puapki. Zdarza si jednak, e szczury przejd przez zapory iwedr
si do noclegowni. Wtedy jej lokatorw czeka mier zostan po
nich tylko ogryzione do czysta szkielety. Takie cmentarzyska znajduj czasami szczuroapy.
Legendy szczuroapw mwi te o innych mieszkacach
podziemi. To osawione biae aligatory, rzekomo mieszkajce imnoce si wnajstarszej czci kanaw. Straszliwie zmutowane ryby
zWisy. Sprytne jaszczurki majce kra prcz ywnoci take bro
isprzt techniczny. Stare szczuroapy uwielbiaj straszy nimi modszych kolegw, zarzekajc si na wszelkie witoci, e wszystko
to prawda. Niewielu w to wierzy, uwaajc historie weteranw za
bzdury wymylone przy piwku jednak od czasu do czasu kto
wynosi z kanaw dziwny przedmiot albo opowie, ktra szybko
docza do kanalarskiego folkloru.
Niektrzy tylko odwiedzaj Stare Miasto. Deratyzatorzy s
dobrze znani iyczliwie przyjmowani wpodziemiach wszak tpi
szczury, najwiksze zagroenie dla mieszkacw. Midzy szczuroapami ayjcymi pod ziemi nawizaa si cicha kooperacja zdarza si, e kto poprowadzi ich skrtem czy wskae gniazdo szczurw. Nie raz zdarzyo si te, e zaginiony wakcji szczuroap wraca po kilku dniach, przechowany ipodleczony przez mieszkacw
kanaw.
Drug kategori goci s przemytnicy, ktrzy traktuj podziemne miasto jako wygodn drog transportu nielegalnych
towarw. Mieszkacy ich unikaj kurierzy nie znaj regu podziemnego wiata izazwyczaj nie chc ich pozna. Dla nich kanay
to tylko inny rodzaj dziury w murze, za tubylcw traktuj czsto
ogniem ielazem. Wielu znich nie wychodzi nigdy na p
owierzchni,
atowar, ktry nieli, znika na zawsze wkanaach.

Serock
Klasyfikacja bezpieczestwa: D.
Serock to osiedle poza granicami miasta, lece wpobliu jednej zwikszych baz przeadunkowych automatycznych ciarwek.
Skada si zsetek domkw skleconych znajrniejszych odpadw,
zamieszkanych przez emigrantw, ludzi spoza systemu i innych,
ktrzy chc nielegalnie dosta si do miasta. Na kilku tysicach
ludzi yjcych nadziej przekroczenia w jakikolwiek sposb muru
eruj lokalni kanciarze icwaniaczki.

158

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 WARSZAWA

ideefixe-rpg.pl

Serock zapewnia kierowcom zaogowych ciarwek tani


alkohol, jeszcze tasz Pich i niepowtarzaln okazj zaraenia
si dziwn chorob od ktrej zpracujcych dziewczyn. Jest te
bardzo dobrym miejscem, by zaopatrzy si wtowar, ktry spad
zciarwki, kupi bro na dalsz wypraw za miasto lub dosta
noem wplecy ibezpowrotnie znikn wzbiorniku biomasy.

159

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Pozna
Pozna nie jest duym miastem mieszka w nim niewiele ponad
dwa miliony ludzi. Pierwsza rzecz, ktr widzi zbliajcy si od strony
Warszawy podrny, to wyaniajca si zza horyzontu masywna sylwetka Arkologii Posen zwanej potocznie Szklan Gr. Gigantyczny
samowystarczalny budynek owysokoci prawie dwch kilometrw
najwiksze wraenie robi noc rozwietlony od wewntrz, zczerwonymi i zielonymi wiatami pozycyjnymi aerotakswek w cigym ruchu na trasie do Poznania. Dopiero po kilku chwilach wida
miasto rozrzucone na peryferiach pojedyncze strzeliste wiee
oraz Centrum, kompleks wieowcw poczonych napowietrznymi
pasaami itrasami tramwaju magnetycznego.

Autonomia Wielkopolska wojewdztwo jakadne inne


AWW Autonomiczne Wojewdztwo Wielkopolski dysponuje
wiksz niezalenoci prawn w porwnaniu do pozostaych
wojewdztw Odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej (co jest przyczyn zrozumiaej antypatii reszty kraju). AWW ma wasne, liberalne prawa regulujce dziaalno korporacji na swoim terytorium,
awikszo zuzyskiwanych od firm zachodnich podatkw trafia do
kasy wojewdztwa. Jest najnowoczeniejszym inajbardziej zautomatyzowanym rejonem Polski.
Na powierzchni 26 tys. kilometrw kwadratowych dawniej znajdoway si miasta: Kalisz, Gniezno, Ostrw Wielkopolski,
Konin, Pia oraz oczywicie Pozna. Obecnie obejmuje Pozna,
kilka enklaw produkcyjnych oraz w wikszoci zautomatyzowane
enklawy rolnicze, atake Puszcz Noteck.
Gwne gazie przemysu to: optoelektronika i oprogramowanie, produkcja sprztu cikiego (Cegielski-Krupp GmbH), chemia
ibiochemia (Cefarm-Genetek), tekstylia, produkcja iprzetwarzanie
ywnoci (Unilever Food Group), produkcja nowoczesnej wojskowej
broni osobistej ipancerzy (Kociuszko Weapon Systems Holding SA)
oraz handel (Konsorcjum MTAP Midzynarodowych Targw Arkologii Pozna), ubezpieczenia ibankowo.
Wysoka automatyzacja przemysu iusug sprawia, e bezrobocie wAutonomii Wielkopolskiej utrzymuje si na wyszym poziomie ni w reszcie kraju, chocia nie takim jak w Europie prawie
50proc. populacji AWW jest na zasiku.

160

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Strefy
Podczas dzielenia na strefy administracja miasta postpia zgodnie zwytycznymi Rady Administracyjnej ONZ jedna strefa miaa
mieci okoo miliona ludzi. Miasto zostao zaplanowane na trzy
miliony mieszkacw poza rdzennymi poznaniakami do miasta
przeniesiono populacj Kalisza, Gniezna, Ostrowa Wielkopolskiego,
Konina, Piy ipomniejszych miasteczek, ktre nie zostay przekwalifikowane na enklawy produkcyjne ani administracyjne. Pozna
podzielono tylko na trzy strefy, unikajc przerostu takiego jak
wWarszawie (ponad 20stref).

Centrum
Klasyfikacja bezpieczestwa: AA.
Gwna strefa miasta to Pozna Centrum. Stoj tu nowoczesne, kilkudziesiciopitrowe wieowce mieszczce firmy, mieszkania prywatne i pitra usugowe. Aby zapobiec dewastacji, ktrej
ofiar paday blokowiska, wieowce Centrum zostay naszpikowane
czujnikami, kamerami na wiato widzialne i podczerwie oraz
mikrofonami monitorowanymi przez systemy eksperckie Policji.
Pod zdaln obserwacj znajduje si 99 proc. powierzchni publicznych i wsplnych. 60 proc. powierzchni o
bserwuj take kamery
mikrofalowe urzdzenia pozwalajce wykry bro pod ubraniem.
W tej strefie znajduje si take Starwka, chroniona przed
pogod przez geokopuy.
Ocenia si, e na terenie Centrum mieszka okoo dziesiciu
tysicy Polakw idrugie tyle pracownikw megakorporacji, ktrzy
nie chc dojeda zArkologii.

Podstrefa Wysokie Miasto

Klasyfikacja bezpieczestwa: AAA.


Kompleks eksterytorialnych kondygnacji (powierzchnie biurowe znajdujce si powyej 20.pitra megakorporacyjnych wieowcw), promenad oraz linii transportowych midzy nimi.
Na terenie Centrum znajduje si wiele siedzib zachodnich
firm. Ocenia si, e okoo 40proc. ich powierzchni biurowej tej na
wysokoci powyej 20. pitra nie naley do Polski. Eksterytorialne
kondygnacje maj osobne zestawy wind is dostpne po przejciu
przez graniczn bramk, wktrej stoi znudzony onierz Stray Granicznej oraz uzbrojony po zby korporacyjny ochroniarz.

161

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Wiele eksterytorialnych budynkw jest poczonych wydzielon sieci ruchomych chodnikw na wysokoci 25. pitra. Sie ta
prowadzi do wydzielonej (rwnie eksterytorialnej) nitki tramwajowej czcej Centrum z pidziesitym pitrem Arkologii Posen.
Wten sposb obywatele zachodnich megakorporacji mog dosta
si zArkologii do Centrum w10minut bez koniecznoci przechodzenia przez kontrol graniczn.

Pozna Zachd
Klasyfikacja bezpieczestwa: AA.
Nowoczesna strefa obok Poznania Centrum. Czysta, zadbana,
z automatycznymi mieciarkami jedcymi po niewielkich uliczkach. Blokowiska Wildy czy Dbca zostay zastpione przez osiedla
domkw jednorodzinnych, niewielkie zamknite apartamentowce
oraz kilka supernowoczesnych punktowcw. Transport zapewnia
gsta sie linii tramwajowych Poznaskiego Szybkiego Transportu.
Wtej strefie yje si wygodnie ibezpiecznie kamery obserwuj 70 proc. powierzchni parkw, osiedlowych alejek oraz wszystkie ulice (40 proc. znich to kamery mikrofalowe). Moliwo zagldania przez okna do wntrz mieszka jest w kamerach zablokowana specjalnym oprogramowaniem, ktre mona wyczy tylko
wprzypadku poaru lub podobnego zagroenia. Zreszt nowoczesne budynki (takie jak eleganckie kompleksy kondominiw Dbca
czy luksusowe apartamentowe wieowce Wildy) maj lustrzane
okna pozwalajce spokojnie wyglda na zewntrz. Na terenie
Poznania Zachd mieszka nieco ponad p miliona ludzi, w wikszoci przedstawicieli zamonej klasy redniej. Nie ma tu bezrobotnych (przeniesionych do Poznania Wschd) ijest adnie.
Na terenie Poznania Zachd znajduje si jeden znajwyszych
budynkw wmiecie wierkilometrowa wiea Uniwersytetu im.
Adama Smitha. Uczelnia zajmuje najwysze miejsca wrankingach,
przoduje te w wysokoci czesnego nie prowadzi zaj bezpatnych. Na UAS mona studiowa dowolnie wybrany kierunek (pod
warunkiem, e jest on legalny wPolsce), awykady prowadz zdalnie znani naukowcy zcaego wiata. Dla osb chccych studiowa
kierunki wPolsce nielegalne (jak na przykad inynieria genetyczna)
dostpne jest ostatnie dwadziecia pi kondygnacji, ktre UAS
wynajmuje midzynarodowej, eksterytorialnej korporacji Ayn Rand
International Academy, LIC.
Wtej strefie s tylko trzy publiczne licea (reszta jest prywatna).
Stale zajmuj one pierwsze miejsca w rankingach pastwowych
instytucji edukacyjnych. Ich uczniowie prezentuj niezwykle wysoki

162

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

poziom iw wikszoci dojedaj zterenu Poznania Wschd, apo


zdaniu matury praktycznie wszyscy otrzymuj korporacyjne stypendia na UAS.
Na granicy strefy znajduje si lotnisko awica stanowice
gwn baz aerotakswek zapewniajcych komunikacj z Arko
logi Posen. Zlotniska istnieje tylko jedno poczenie rejsowe lot
Pozna-Warszawa przeznaczony dla osb, ktrym spieszy si na
tyle, e nie chc podrowa niewygodn ipowoln kolej szynow
zdworca wstrefie Pozna Wschd.
Pozna Zachd jest jednym znielicznych miejsc wkraju, gdzie
wyznawcy Zjednoczonego Kocioa Wszystkich Chrzecijan maj
swoje kocioy. Stoj tu trzy witynie unickie, w tym szafirowa
Katedra Metropolity Polski. Oprcz tego jest jeden koci Polskiego
Kocioa Katolickiego ijeden meczet.

Pozna Wschd
Klasyfikacja bezpieczestwa: A, miasteczko uniwersyteckie: B.
Wschodni brzeg Warty zabudowany jest supermasowcami
i wyremontowanymi dwudziestowiecznymi blokami. M
ieszkaj
wnich mieszkacy przesiedlonych miast iwsi Wielkopolski, atake
lokatorzy blokowisk wyburzonych podczas r enowacji iprzebudowy
zachodniego brzegu.
Pozna Wschd jest jedyn stref wPoznaniu, gdzie jeszcze
zdarzaj si rozboje ipobicia ato zuwagi na niski (jak na Pozna)
procent sprawnych kamer obserwujcych przestrzenie publiczne
(70 proc. powierzchni ulic oraz 40 proc. powierzchni parkw znajduje si pod zdaln obserwacj; jedynie 10 proc. znich to kamery
mikrofalowe). Mieszka tu ponad ptora m
iliona ludzi, z czego
prawie milion to bezrobotni (stanowicy 95 proc. bezrobotnych
zterenu caej Wielkopolski). Wikszo znich ulokowano wbudowanych wczasie wojny supermasowcach ito im nieoficjalnie przypisuje si zwikszony wskanik przestpczoci. Zpewnoci pewien
wpyw ma take obecno na terenie Poznania Wschd miasteczka
uniwersyteckiego, na terenie ktrego znajduj si wszystkie pastwowe uczelnie miasta.
Na terenie Poznania Wschd znajduje si osiemnacie kociow Polskiego Kocioa Katolickiego.

Podstrefa Miasteczko uniwersyteckie

Klasyfikacja bezpieczestwa: B
Miasteczko jest podobnie jak w Warszawie eksterytorialne, ley na wschodnim brzegu Warty naprzeciw strefy Centrum.
Zajmuje tereny dawnej Politechniki, Malt oraz cz dawnego

163

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Nowego Zoo. Na jego terenie nie ma sieci tramwajowej. Znajduj


si tam wysokie wiee akademikw, stadion isztuczne jezioro Akademii Wychowania Fizycznego, cyklotron Politechniki Poznaskiej
oraz zakopany gboko pod ziemi reaktor atomowy Uniwersytetu
Adama Mickiewicza.
Skupione na terenie miasteczka uczelnie s finansowane
zbudetu pastwa, anie przez Autonomiczne Wojewdztwo Wielkopolskie. To oznacza, e ich finanse nie wygldaj najlepiej. Nie ma
funduszy na kamery, sprawn policj ani prawidowe utrzymywanie muru midzystrefowego. Firmy z Wielkopolski wprawdzie kiedy wspieray uczelnie finansowo (std m.in. cyklotron i reaktor
atomowy), ale od czasu rozpoczcia dziaalnoci edukacyjnej przez
Uniwersytet im. Adama Smitha strumie pienidzy od firm zmieni
kierunek iobecnie zasila tylko UAS.
Utrzymywani przez pastwo studenci, w wikszoci wiadomi, e s skazani na bezrobocie, daj upust frustracji, uprawiajc nielegaln dziaalno, a nieskuteczna studencka policja nie
jest wstanie ich powstrzyma. Wmiasteczku dziaaj pirackie rozgonie aktywizyjne ico najmniej trzy radionadajniki. Kwitnie te
przestpczo techniczna: usuwanie zabezpiecze, replikacja praktycznie kadego wyrobu techniki (wcznie zprzemycan zakazan
w Polsce technologi), produkcja i dystrybucja chemikaliw. Do
tego pozbawieni skrupuw studenci wydziaw informatycznych
potrafi poprawi oceny, zaatwi zaliczenie lub przydzia miejsca
wakademiku za odpowiednim wynagrodzeniem, rzecz jasna.
Zapewne tylko nadzr Policji Pastwowej powstrzymuje studentw fizyki przed prbami upynniania na wolnym rynku materiaw rozszczepialnych.

Kontrole midzystrefowe
Pozna Wschd oddzielony jest od reszty miasta najskuteczniejsz wersj midzystrefowej bariery dwoma potnymi
tytano

betonowymi murami przedzielonymi pync leniwie


Wart, ktrej powierzchni dzie i noc patroluj niewielkie, zdalnie s terowane cigacze policyjne wyposaone wsonar, radar itermokamery. Przekroczy rzek mona tylko przez most (ze znanym
zcaego wiata betonowym masywem bramki rentgenowskiej) lub
lini tramwajow czca Pozna Wschd zPoznaniem Zachd.
Nie ma bezporedniego poczenia Strefy Wschd ze Stref
Centrum.

164

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Granica midzy strefami Zachd iCentrum to take dwa mury,


ale przedzielone pasem zieleni. Rosnce tam krzewy zostay ofiarowane miastu przez Ogrd Botaniczny; wikszo znich jest albo
kolczasta, albo trujca, albo jedno i drugie. eby utrudni zadanie potencjalnemu przestpcy, midzy krzewami biegaj wielkie
psy. Wedug jednych plotek psy te to dzieo inynierw genetycznych, awedug innych cybernetycznie wspomagane maszyny do
zabijania.

Transport ikomunikacja
PST iruchome chodniki
Poznaski Szybki Transport (zwany pestk) jest poznaskim
odpowiednikiem warszawskiej Kolei Miejskiej. To gwny rodek
transportu w miecie dziki dofinansowywaniu opaty za przejazd PST s symboliczne, tramwaje kursuj czsto, s ciche, czyste,
adziki monitoringowi ibramkom rwnie bezpieczne.
Wikszo torw PST znajduje si na powietrzu, na wysokoci
od pierwszej do pitej kondygnacji. WCentrum, zuwagi na geokopuy Starwki, trakcja PST biegnie od pitego pitra wzwy. Sie
PST obejmuje cae miasto, chocia najgstsza sie p
rzystankw
znajduje si w Centrum, a najsabiej obsugiwany jest Pozna
Wschd. Dodatkowo kilka linii magnetycznych czy Pozna zpolskim fragmentem Arkologii Posen, wktrym znajduje si kilka przystankw PST (do tego dochodzi jeszcze linia E na trasie Wysokie
Miasto Arkologia).
Prcz automatycznych tramwajw po torach PST przemieszczaj si elektryczne, trjkoowe samochodziki wielofunkcyjne
pojazdy przypominajce standardowe samochody miejskie, zdolne
do poruszania si rwnie po ulicach miasta.
Transport w Centrum uatwiaj take ruchome promenady
zapewniajce transport do najbliszego przystanku PST lub umoliwiajce przejcie kilkuset metrw wpar minut. Promenady te prowadzone s na rnych wysokociach, wprzezroczystych tunelach
z wysokowytrzymaych polimerw opitych na stalowym szkielecie. Mona je spotka rwnie poza Centrum, gwnie w parkach,
ale s one wtedy poprowadzone ramp na ziemi, bez osony.

165

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Ruch samochodowy
Jedn zcech charakterystycznych Poznania jest bardzo niski procent osb korzystajcych ztradycyjnych samochodw ocenia si,
e po miecie jedzi okoo dziesiciu tysicy dwuladw. Liczb
jednoladw z napdem mechanicznym ocenia si na ponad p
miliona s to gwnie elektrowery, niewielkie motocykle iskutery.
Samochody straciy na popularnoci zpowodu decyzji miejskiego samorzdu, takich jak wyznaczenie dla nich tylko trzech
punktw przekraczania granicy strefy Centrum oraz naoenie bardzo wysokich opat na osoby chcce rcznie prowadzi pojazdy
mechaniczne. Cay Pozna jest objty skomputeryzowan sieci
kontroli ruchu, a rczne prowadzenie samochodu bez odpowiedniego pozwolenia (ktrego wyrobienie jest procesem mczcym
i kosztownym) jest wykroczeniem surowo karanym przez policj
drogow. W zwizku z tym na poznaskich drogach mona zobaczy gwnie dostawcze furgonetki, automatyczne takswki oraz
mikrosamochodziki dojedajce do najbliszego punktu wjazdu
na tory PST.

Kolej
Poczenie kolejowe Pozna-Berlin to jedyna w Polsce linia kolei
magnetycznej. Pocigi na niej rozwijaj prdko 620 km/godz., co
oznacza, e podr z Poznania do Berlina zajmuje poow czasu
potrzebnego na przebycie trasy Pozna-Warszawa. Dworzec kolei
magnetycznej znajduje si na terenie Poznania Centrum ijest bezporednio poczony zWysokim Miastem, tak aby osoby przybywajce wten sposb do Arkologii Posen nie musiay przechodzi przez
odpraw celn.
Na terenie strefy Pozna Wschd znajduje si dworzec normalnej kolei szynowej czcy miasto zreszt kraju.

Suby miejskie
Policja
Poznaska policja jest nadzwyczaj skuteczna taki jest medialny
stereotyp rozpowszechniany przez aktywizj. W pewnym sensie
zgodny zprawd oficjalnie Pozna ma jeden znajniszych wskanikw przestpczoci wPolsce.

166

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Sprawno iszybko reakcji policja zawdzicza rozbudowanemu systemowi monitoringu, dziki ktremu patrole mog znale
si dokadnie tam, gdzie s potrzebne. Wsytuacjach, kiedy miotacz
obezwadniajcy i elektropaki patrolu nie wystarczaj, policjanci
wzywaj ciko uzbrojone wsparcie zZespou Rozwizywania Sytuacji Kryzysowych. Akcje ZRSK (zwanego wslangu Brygad Kryzys)
s szybkie, skuteczne ibrutalne.
Poczenie niemal wszechobecnego nadzoru zdalnego, sprawnego naprowadzania patroli i dziaa ZRSK sprawio, e napady
rabunkowe, pobicia czy wamania s faktycznie nadzwyczaj rzadkie
izdarzaj si praktycznie tylko na terenie Poznania Wschd. Owiele
wicej jest przestpstw gospodarczych oraz przemytu poznaska
przestpczo zorganizowana ma powizania zpwiatkiem Unii
Europejskiej. Korzysta wic z dowiadczenia profesjonalistw,
ktrzy dziaali wbardziej wymagajcych warunkach UE oraz korzystali ze znacznie nowoczeniejszego sprztu ni policja. Liberalne
w porwnaniu z reszt kraju prawo bankowe uatwia wszelkiego
typu przekrty finansowe, natomiast ssiedztwo Arkologii Posen
znaczco zwiksza liczb nielegalnego sprztu izakazanych technologii przenikajcych przez granice Polski wtym rejonie.

Stra poarna
Stra poarna nadal uywa sprztu zakupionego przez miasto
w czasie Wojny z Obcymi z uwagi na bardzo gst zabudow
ryzyko poaru zostao przez wadze miasta potraktowane nadzwyczaj powanie. Poznascy straacy to wysokiej klasy specjalici od
teleoperacji, spdzajcy wikszo czasu w kombinezonach VR.
Brudn robot wycigania ludzi zpomieni, kontrolowania rozprzestrzeniania si ognia itd. zajmuj si drony pajcze ognioodporne
urzdzenia zdolne do przemieszczania si po p
ionowej cianie wieowca znieprzytomnym czowiekiem wchwytakach, wyposaone
wzestaw czujnikw od termowizji poczwszy, ana radarze milimetrowym skoczywszy. Funkcj wozw poarniczych peni sterowce (takie jak wWarszawie) oraz turboptery.
Take policja poznaska niezwykle powanie traktuje zagroenie poarowe przy wikszych akcjach (typu dziaania prewencyjne
i antyterrorystyczne) policjanci pracuj rami w chwytak z robotami stray poarnej oczywicie obecnymi na w
ypadek poaru.

167

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

Willkommen inPosen
Stare Miasto
Klasyfikacja bezpieczestwa: AA.
Gwne zabytki Poznania znajduj si wdwch kompleksach
przykrytych geokopuami zkontrolowanym mikroklimatem. Kompleksy te to Stare Miasto oraz Ostrw Tumski. W wikszym kompleksie Starego Miasta architektura zabezpieczona jest jedn du
kopu nad Starym Rynkiem iczc si zssiednimi, mniejszymi.
Ponad kopuami rozpociera si Wysokie Miasto.
Stare Miasto warto zwiedzi chociaby wanie dla tego kontrastu stare zabytki, wrd ktrych wznosi si supernowoczesna ukowa konstrukcja nona, ana niej opiera si zawieszony nad
zabytkowymi kamieniczkami ciar gigantycznych biurowcw.

Kanay ipiwnice centrum miasta


Klasyfikacja bezpieczestwa: C.
Mao kto wie, e wPoznaniu znajduj si kanay. Wporwnaniu z podziemiami innych miast s higieniczne i czyste, tym chtniej wykorzystywane s do rnych plegalnych spraw nieobserwowanych spotka, ukrywania przedmiotw itp. Spotykaj si tam
take lokalni entuzjaci LARP-w ipaintballa.
Policja nie zapuszcza si do kanaw. Mona wnich natomiast
spotka stra poarn, a konkretnie roboty patrolujce kanay
w celu kontroli populacji szczurw; w zbiornikach zamiast piany
ganiczej maj kontaktow trucizn zabijajc szczury. Gryzonie
w Poznaniu s nieliczne i raczej niegrone, jednak stra poarna
woli nie ryzykowa. Spotkanie szczura wkanaach jest uwaane za
dobry omen.
Pod poziomem ziemi wCentrum znajduje si te wiele tuneli
dostawczych oraz podziemnych kompleksw mieszczcych klimatyzatory, masy stabilizujce, czujniki napre i minielektrownie
wieowcw.

Katedra Unicka
Pozna jest jednym z nielicznych miast, w ktrym wierni Zjednoczonego Kocioa Wszystkich Chrzecijan unici spotykaj si
we wasnych domach modlitwy. Na terenie Poznania Zachd stoj
trzy ich witynie, w tym Katedra siedziba Metropolity P
olski.
Jest to eklektyczna, elegancka konstrukcja ze stopw tytanu oraz

168

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

przejrzystych pyt szafiru. Pod katedr znajduje si niewielki podziemny kompleks pomieszcze sucych za mieszkanie Arcybiskupowi ipersonelowi jego biura.

Osiedle Bajkowe
Klasyfikacja bezpieczestwa: AA.
W Poznaniu Zachd nie ma osiedli zamknitych znanych
zWarszawy. S natomiast dwa eksterytorialne osiedla korporacyjne
oraz osiedle otwarte, czyli wanie Bajkowe. Na jego terenie znajduje si centrum rozrywkowe Bajkowy wiat trzydziestopitrowy
kompleks wesoego miasteczka, hipermarketu, multipleksu kinowego oraz salonw gier VR. Na osiedlu dziaa kilkadziesit barw
oraz dyskotek stanowicych przykrywk dla dyskretnych agencji
towarzyskich.
Bezpieczestwo osiedla zapewniane jest przez firm ochroniarsk Zawisza Czarny. Nalece do niej rodki zdalnego nadzoru
s wyczone zsieci monitoringu miasta, dziki czemu klienci agencji towarzyskich mog czu si swobodnie ibezpiecznie.

Cytadela
Teren Cytadeli z przylegociami zosta zamieniony w aren dla
paintballa i gelshoota. P
aint
ball jest popularn rozrywk mo
dziey zarwno z Zachodniej, jak i Wschodniej dzielnicy. Gelshoot
natomiast to bardziej elitarny sport prowadzony jest przy uyciu
prawdziwej broni palnej zamunicj elow (kolorowy el kosztuje
dwa razy tyle co normalna ostra amunicja) oraz specjalnych strojw ochronnych. Stosowanie prawdziwej broni palnej oznacza,
e wgelshoota mog gra jedynie osoby zpozwoleniem na bro.
Wzwizku ztym nie tylko kady wchodzcy jest dokadnie kontrolowany na bramce RTG wcelu zapobieenia (pomykowemu) wniesieniu ostrej amunicji, ale take cay teren osania geokopua zsystemami alarmowymi.
Na rodku Cytadeli znajduje si UFO trzypitrowy budynek
stanowicy makiet uziemionego pojazdu Obcych, wykorzystywany (za dodatkow opat) wniektrych grach.

Szklana Gra: Arkologia Posen


Klasyfikacja bezpieczestwa: AAA, miejscami D(Der Kern).
Arkologia Posen stoi w Biskupinie niedaleko Poznania. Jej
budowa zostaa rozpoczta w 2030 roku przez konsorcjum firm
z Unii Europejskiej, gwnie niemieckich oraz kilku francuskich

169

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 POZNA

ideefixe-rpg.pl

i angielskich. Dziki zastosowaniu najnowoczeniejszych zachodnich technologii wzniesienie samego budynku trwao niecay rok,
ale ze wzgldu na kopoty finansowe inwestorw cz Arkologii pozostawiono wstanie surowym. Budow ukoczono wlutym
2032r. i od tej pory zamieszkao tu niewiele ponad milion mieszkacw, gwnie nieposiadajcych polskiego obywatelstwa przybyszw z Unii Europejskiej i pracownikw megakorporacji. Budynek zaprojektowano na dwa miliony mieszkacw, wic obecnie
jest pustawy.
Arkologia ma ksztat owalnej wprzekroju termitiery zucitym
czubkiem orednicy wnajszerszym miejscu ponad 1,5km. Wznosi
si na 450 piter i ma ponad tysic kilometrw kwadratowych
powierzchni uytkowej.
Dolne 10 piter arkologii to infrastruktura redundantna
siownia jdrowa oraz system penego recyklingu (jedno ze rde
dochodu Arkologii to eksport energii iimport odpadw). Nastpne
20 piter zawiera jedn czwart terenu Arkologii nalec do Polski tam znajduj si punkty odpraw i przejcie graniczne strzeone przez Stra Graniczn oraz dojedzaj linie PST. Pozostae trzy
czwarte terenw kondygnacji od 10 do 30 zajmuje infrastruktura
MTAP (Midzynarodowe Targi Arkologii Pozna). Zuwagi na pokazywane na nich technologie (zwaszcza na targach MilExpo, Securitex, MedicalTech iComputerExpo) dawne Midzynarodowe Targi
Poznaskie zostay przeniesione na teren eksterytorialny. To miejsce jest bardzo bezpieczne stranicy s wyposaeni wparalizatory
elektrolaserowe, a99 proc. terenu obserwuj kamery podczone
do analizujcych obraz systemw eksperckich.
WArkologii istniej dzikie rejony wcentrum, tu przy filarach nonych, najdalej od wiata zewntrznego. Niezagospodarowane iniewykoczone zpowodu ci budetowych, zostay po prostu fizycznie oddzielone od reszty budynku oficjalnie nic tam nie
ma. Wrzeczywistoci na trzystu kondygnacjach mieszka od piciu
do pidziesiciu tysicy ludzi, ktrzy nazywaj swj dom Rdzeniem
(albo Der Kern). Jest to rejon, gdzie mona schowa si przed policj iwszechobecnymi kamerami, ale eby przey, trzeba zorganizowa sobie prd, wod irecykling powietrza. Wymaga to umiejtnoci niedostpnych prostym bandytom, wic mieszkacy Rdzenia
s bardziej rozgarnici ni przecitne karki z warszawskiego Podspodu. Ich gwnym rdem utrzymania jest przemyt zakazanych
technologii do Polski.

170

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Aglomeracja
Bydgosko-Toruska
Amy nie chcemy ucieka std...
Jacek Kaczmarski, A my nie chcemy
ucieka std
Zesp miejski pooony wKotlinie Bydgosko-Toruskiej nad Brd
i Wis. Od pnocy ograniczony jest przez Bory Tucholskie, a od
poudnia przez Puszcz Bydgosk.
ABT (popularnie nazywana Bet) jest najmniej typowym
zpolskich megamiast. Rozciga si na przeszo 60 km wosi wschd-zachd, w najwszym przekroju pnoc-poudnie ma poniej
4 kilometrw. Widziana z gry przypomina ksztatem hantel. Na
powierzchni 703 km2 mieszka 2374 tys. osb, co daje teoretycznie najmniejsz w Polsce redni gsto zaludnienia. Wiksz
cz tego obszaru zajmuje jednak praktycznie niezabudowana
Strefa Obnionego Bezpieczestwa pomidzy dawnymi Bydgoszcz iToruniem. Teren SOB suy mia produkcji rolnej na potrzeby
Aglomeracji. Taki pomys urbanistyczny jest unikalny na skal wiatow, wszdzie indziej enklawy produkcyjne irolnicze znajduj si
poza murami miasta.
Beta jest jedyn aglomeracj nieprzewidzian wpierwotnych
rzdowych planach zerodkowania ludnoci. Mieszkacy Bydgoszczy iTorunia nie dali si przesiedli ipostanowili dostosowa swoje
miasta do wymogw Doktryny Skupienia. Odbyo si to spontanicznie, praktycznie bez wsppracy planistw wadz centralnych czy
ONZ. Efekty chaotycznej i minimalnie nadzorowanej przebudowy
miasta wida do dzi. Najbardziej rzucajcym si woczy skutkiem
radosnej twrczoci wadz jest cakowity brak supermasowcw na
terenie aglomeracji oraz obecna wszdzie radosna prowizorka.
Wewntrz ABT, oprcz zbudowanych naprdce umocnie, prowizorycznych przej midzystrefowych icokolwiek z dewastowanej
infrastruktury, znajduj si enklawy produkcyjne. Powstaway jednoczenie z Aglomeracj wok zakadw przemysowych i wanych strategicznie obiektw. S one wyposaone we wasne linie
kolejowe, wasne oddziay obronne ipodstawowe fortyfikacje.

171

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Powstawanie ABT obfitowao w przekrty, niesnaski midzy


administracj centraln azarzdem aglomeracji, atake ostre starcia pomidzy Toruniem aBydgoszcz rywalizujcymi ze sob od
zawsze. Mimo to Beta przetrwaa Wojn zObcymi oraz Lata Chaosu.
Mieszkacy chlubi si swoj niezalenoci (ABT ma najwikszy
wkraju po Biaymstoku procent r ezerwistw Obrony Terytorialnej), lokalne wadze manifestuj silne poczucie wyszoci wzgldem innych wojewdztw, nie przejmujc si chodnym traktowaniem przez administracj centraln.

Strefy
Gwne strefy Bety to:
ABT Zachd (dawniej Bydgoszcz, nazwana ioddzielona zgodnie
zzaleceniami Doktryny Skupienia),
Poligon, Toru-Staromiejska iPrawobrzena (dawniej Toru; strefy
te zostay wydzielone cakowicie spontanicznie, aprzy tym na
przekr planistom bydgoskim)
Strefa Obnionego Bezpieczestwa.
Prcz tego na terenie ABT znajduj si podstrefy: Solec Kujawski,
bastion Rodziny Radia Maryja, bydgoskie itoruskie stare miasto,
Enklawa Przemysowa Organika-ZACHEM-Nitrochem iekskluzywne
osiedla zamknite.

ABT Zachd
Klasyfikacja bezpieczestwa: B, miejscami A (Starwka) lub AA
(osiedla zamknite, enklawy).
Oficjalna nazwa strefy jest praktycznie nieuywana wszyscy nadal mwi oBydgoszczy. Na teren miasta przesiedlono ludno okolicznych wiosek i osiedli. Mieszkacy strefy gnied si
w zatoczonych dwudziestowiecznych blokach. Szczeglnie gsto
zabudowany i zasiedlony jest Fordon, dawna dzielnica-sypialnia
Bydgoszczy. Kiepsko poczona zreszt strefy, jest ciasna, brudna
iniezbyt bezpieczna. Jaskrawym kontrastem dla zatoczonych blokowisk Fordonu s znajdujce si na przeciwnym kocu strefy osiedla zamknite Osowa Gra iBiae Bota nadzorowane przez nowoczesne systemy monitoringu osiedla dla bogatych, pene maych,
adnych domkw.
Na terenie Bydgoszczy znajduj si trzy due enklawy przemysowe: Bydgoszcz-PESA produkujca iremontujca pojazdy szynowe, Bydgoszcz-Port obsugujca najwikszy port rdldowy

172

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

wPolsce oraz Organika-ZACHEM-Nitrochem wielkie zakady chemiczne zajmujce si gwnie produkcj wojskow. Wielu pracownikw tych zakadw mieszka poza terenami enklaw.

Strefa Obnionego Bezpieczestwa


Klasyfikacja bezpieczestwa: C.
Wedug pierwotnego planu zagospodarowania metropolii miay tu powsta rozlege tereny rolnicze chronione miejskimi
murami i zapewniajce miastu zaplecze ywnociowo-paliwowe.
Wzaoeniach tych tkwi jednak powany bd tereny te miay by
nawadniane zWisy. To, e woda wzasadzie wWile nie wystpuje,
wyszo na jaw dopiero po zakoczeniu prac. Do planu wprowadzono prowizoryczne poprawki, ktre uksztatoway oblicze strefy.
Wybudowanie zaprojektowanego zrozmachem muru wyposaonego w stanowiska ogniowe z wszystkimi szykanami okazao
si piekielnie kosztowne. Zaledwie jedna trzecia ze stu dwudziestu
kilometrw muru granicznego SOB spenia normy ONZ, reszta jest
mocno prowizoryczna. Natychmiast po ustaniu bezporedniego
zagroenia stanowiska ogniowe zlikwidowano, afundusze na konserwacj zredukowano oprzeszo poow, wzwizku zczym stan
muru systematycznie si pogarsza.
Nieautoryzowanym naruszeniom strefy zapobiegaj patrole
policyjnych orek. Ostrzelanie elem przez ork przy granicy strefy
naley traktowa jako pierwsze iostatnie ostrzeenie.
Strefa Obnionego Bezpieczestwa jest niejako miniatur
reszty kraju pusty obszar ze sporadycznie wystpujcymi skupiskami ludnoci.

Toru-Starwka
Klasyfikacja bezpieczestwa: AA.
Toru-Starwka jest jedyn stref przewidzian w planach
rzdowych. Popularnie zwana Miastem, powstaa jako e nklawa specjalnego przeznaczenia chronica redniowieczny kompleks miejski figurujcy na licie wiatowego Dziedzictwa Kultury U
NESCO.
Osonita geokopu starwka miaa by jedyn cywiln pozostaoci po Toruniu, ludno jednak zdecydowaa inaczej, odmawiajc
relokacji.
Miasto jest najbardziej prestiow, najdrosz i najbezpieczniejsz czci Torunia, akonserwator zabytkw iszef Zespou Kontroli Klimatycznej jednymi zwaniejszych osb wmiecie.

173

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Strefa Prawobrzena
Klasyfikacja bezpieczestwa: B, miejscami AA (osiedla zamknite).
Starwk okalaj osiedla mieszkaniowe tworzce Stref Prawobrzen. Prcz autochtonw mieszkaj w niej przesiedlecy
zokolicznych wsi imiasteczek. Strefa Prawobrzena to do ponure,
dwudziestowieczne blokowiska po nieznacznej modernizacji, przemieszane zwillow zabudow osiedli zamknitych.
Na terenie strefy mieci si Enklawa Przemysowa Toru,
wskad ktrej wchodzi kilka sporych fabryk przemysu lekkiego, na
czele z Toruskimi Zakadami Materiaw Opatrunkowych, zakadami elektromechanicznymi Metron iApator oraz fabryk spoywcz NestlePac-Kopernik. Znajduj si te tutaj kampus Uniwersytetu Mikoaja Kopernika irozsiane po caej strefie obiekty uniwersyteckie. Uniwersytet oraz enklawa przemysowa zapewniaj wikszo miejsc pracy wToruniu.
Charakterystyczn cech tej strefy s schrony ipunkty oporu
mieszczce si w zaadaptowanych dziewitnastowiecznych fortach. Kilkanacie obiektw tworzcych dawny piercie obrony
miasta zostao przejtych iprzystosowanych przez Obron Terytorialn miay suy mieszkacom jako schronienie wrazie ataku
Obcych. Na szczcie wtpliwe walory tych przestarzaych budowli
nie zostay nigdy skonfrontowane zzaawansowan broni Najedcw. Forty wdalszym cigu s obiektami wojskowymi.

Strefa Poligon
Klasyfikacja bezpieczestwa: B.
Lewobrzena cz miasta, od poudnia ograniczona terenem
poligonu artyleryjskiego. WStrefie Poligon praktycznie nie ma przemysu, za to tu znajduje si stacja kolejowa Toru Gwny. Charakterystycznym elementem architektonicznym jest dziesiciopitrowy
ceglany wieowiec bdcy waciwie kolejow wie cinie.
Na lewym brzegu Wisa odcina Kp Bazarow poronit
lasem niedu wysp z ruinami redniowiecznego zamku (tzw.
Zamek Dybowski) przerobionego na obiekt imprezowy.
Na terenie strefy znajduj si liczne nowoczesne instalacje
wojskowe na czele zenklaw Centrum Szkolenia Artylerii iWyszej Szkoy Oficerskiej im. Jzefa Bema. Czste strzelania rakietowe
czyni przestrze powietrzn nad Toruniem ciekawym miejscem
prowadzone s ze stanowisk na terenie Strefy Prawobrzenej do
celw na poligonie artyleryjskim, czyli pociski przelatuj nad caym
miastem.

174

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Pogoski mwi te o innych instalacjach ukrytych w lasach


nieopodal w tym ozbudowanej wczasie Wojny bazie wczesnego
ostrzegania irakietowej obrony przeciwbalistycznej.

Kontrole midzystrefowe
WAglomeracji Bydgosko-Toruskiej fizyczny podzia na strefy jest
mocno umowny. Jedyne wpeni sprawne granice midzystrefowe
otaczaj enklawy przemysowe oraz stref Toru-Starwka. Waciwa granica miasta jest niezbyt szczelna skada si zaledwie
zdwch wysokich potw zsiatki idrutu kolczastego, pomidzy ktrymi biegnie pas zaoranej izagrabionej ziemi. Granica jest nadzorowana przez kamery, czujniki sejsmiczne idrony, s one jednak do
rzadko rozsiane iczsto ulegaj awariom. Przejcia midzystrefowe
oraz wjazdy do miasta wyposaono wstandardowe bramki.
Wytyczne ONZ zrealizowano dziki znacznemu ograniczeniu
liczby bramek przejcia w caej ABT mona policzy na p
alcach
obu rk. Efekt oszczdnoci jest taki, e nielegalnie dosta si do
miasta (lub je opuci) jest dosy atwo, a poruszanie si midzy
strefami ABT zpominiciem kontroli take nie nastrcza trudnoci.
Mieszkacy wszelkiego rodzaju enklaw iosiedli zamknitych przykadaj tym wiksz wag do patrolowania granic.

Transport ikomunikacja
Specyfika lokalna
Struktura aglomeracji powoduje jedyne w swoim rodzaju kopoty
transportowe. Oile poruszanie si samochodem po terenie stref nie
sprawia wikszych problemw, otyle przejazd ze strefy ABT Zachd
do dowolnej innej jest raczej uciliwy. Jedyne sensowne poczenie drogowe to zatoczona szeciopasmwka prowadzca przez
prawobrzen cz SOB. Zastosowanie sterowcw kontroli ruchu
ogranicza skutki wypadkw iawarii, jednak rednia prdko jazdy
wci pozostawia wiele do yczenia. Kierowcy pezncych samochodw czsto patrz zzawici na migajcy obok szybki tramwaj,
ktrego trasa biegnie tu przy szeciopasmwce.
Rosnc popularnoci ciesz si lekkie osobowe poduszkowce, wygodne jak samochody, ale mogce swobodnie porusza
si naturalnymi arteriami przelotowymi Wisy i Brdy, a take po
SOB, gdzie jako drg pozostawia wiele do yczenia. Teoretycznie

175

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

poduszkowce mog korzysta na rzekach jedynie zoznakowanych


przystani, gdzie poddawane s kontroli, wpraktyce jednak nikt tego
przepisu nie przestrzega.
Transport publiczny w aglomeracji zapewnia rozbudowana
sie tramwajowa. Pojazdy s nowoczesne, w peni automatyczne
ijed ca dob.

Najdusze miasto nowoczesnej Europy


Bydgoskie Stare Miasto
Klasyfikacja bezpieczestwa: A.
cise centrum ABT Zachd penice funkcj centrum kulturalno-komercyjno-mieszkalno-rozrywkowego.
Odrestaurowane
zostao duym nakadem si irodkw (przeciwnicy zarzdu strefy
rozsiewaj plotki, jakoby jedynym celem celem byo przymienie
toruskiej starwki). Rozebrano socrealistyczne potworki. Odrestaurowano istniejce kamienice izabytki, odbudowano zniszczone
(cz Spichrzw, Teatr Miejski ikoci jezuitw). Najbardziej spektakularnym przedsiwziciem bya rekonstrukcja zamku bydgoskiego, wica si m.in. zusypaniem zniwelowanego wXIX wieku
wzgrza zamkowego. Niejako przy okazji umiejtne nagonienie
okolicznoci zniszczenia zamku (odwiecznego symbolu polskoci)
i kocioa jezuitw (odwiecznego symbolu polskiego katolicyzmu)
kompletnie przetrcio kark kampanii ziomkostw niemieckich na
rzecz zwrotu zagrabionych bezprawnie majtkw obywateli rdzennie niemieckiego miasta Bromberg. W czasie rekonstrukcji zapomniano odbudowa synagog.

Underground
Klasyfikacja bezpieczestwa: D, miejscami X.
Mniej wicej w tym samym czasie, kiedy odbudowywano
Starwk, zapada decyzja o stworzeniu nowoczesnej sieci metra
majcej odciy ukad komunikacyjny miasta. W rekordowym
tempie rozpoczto prace, w rekordowym tempie drono tunele
metod grnicz iw rekordowym tempie posypay si gowy, kiedy
gwny podwjny tunel zawali si wraz ze znajdujc si nad nim
zabudow mieszkaln. Dziesitki osb zginy, setki straciy dach
nad gow. Budow wstrzymano, a po wykonaniu szczegowych
ekspertyz zarzucono. Dokoczono tylko jeden tunel, ktry wykorzystano do ekspresowego poczenia dworca kolejowego z sieci tramwajow. Inne zalepiono (teoretycznie). Oficjalne raporty

176

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

mwiy o niestabilnoci gruntu, jednak pierwsi dzicy lokatorzy


odkryli przyczyn fiaska pltanin redniowiecznych lochw,
piwnic dawno wyburzonych budynkw, starych kolektorw ciekowych. Okazao si, e przestrze nadajca si do zasiedlenia jest
spora i obfituje w ciekawe zasoby prawie n
adajca si do picia
woda, prd za darmo oraz bezpieczne schronienie przed policyjnymi dronami ikamerami. Underground zamieszkiwany jest przez
ciganych przez prawo przestpcw iinnych odrzuconych. Wkanaach i korytarzach znale mona stragany z podejrzanie tanim
towarem ispryciarzy oferujcych prawie kad znan czowiekowi
usug wszystko to wklaustrofobicznej ciasnocie.

Sanktuarium Bogosawionego
WStrefie Prawobrzenej, na ulicy wirki iWigury niedaleko szkoy
podstawowej, do ktrej chodzi Bogusaw Linda, znajduje si pierwsza, historyczna siedziba Radia Maryja, obecnie przeksztacona na
sanktuarium Bogosawionego. (Chodzi oczywicie oObdarzonego
ask Sug Boego Ojca Dyrektora, jednak wABT wystarczy mwi
Bogosawiony). Pielgrzymi po uiszczeniu co aska (minimum
50 zotych) mog zwiedza spartasko urzdzone mieszkanie Bogosawionego oraz p
ierwsze studio Radia. Bezpieczestwa witego miejsca pilnuj funkcjonariusze Zastpw Pana ochotniczej
formacji paramilitarnej zoonej z czonkw Kocioa Chrystusa
Krla iMaryi Zawsze Dziewicy.
Zorganizowanym wycieczkom (to znaczy grupom pielgrzymw) w wybudowanej przy kompleksie sali kinowej wywietlany
jest biograficzny film Gos Boga oyciu Bogosawionego.

Osiedle Gwki
Klasyfikacja bezpieczestwa D.
Przepywajca przez Toru Wisa jest uregulowana co kilkadziesit metrw w nurt rzeki wbijaj si kamienne i betonowe
gwki. Gdy powstawaa aglomeracja, na wycignitych na mielizn kilkudziesiciu starych barkach zorganizowano tymczasowe
schronienie dla przesiedlecw. Obz nie dziaa dugo, ale po jego
likwidacji porzucone barki przeksztaciy si w nawodne slumsy.
Tak powstao dzikie osiedle nazywane Gwkami.
Wbite wbrzeg barki od strony ldu otoczyy narastajce chaotycznie chaty (szajerki) zplastikowych pacht idykty. Po caym
osiedlu kr niewielkie dki zastpujce tu riksze.

177

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Na Gwkach gnied si imigranci z Kota Bakaskiego


iwszelkie wyrzutki. Mona tu dosta nielegalne uywki iinn kontra
band, ale ze wzgldu na brak infrastruktury nie ma szans na kupno
jakiegokolwiek zaawansowanego sprztu technicznego.

Solec Kujawski
Klasyfikacja bezpieczestwa: A.
Niewielkie miasteczko na terenie SOB, w dwch trzecich
drogi midzy lewobrzen czci Torunia a Bydgoszcz. A do
Wojny zapomniane przez Boga i ludzi, ale pamitane przez rozkady jazdy Polskich Kolei Pastwowych niektre pocigi na
trasie Bydgoszcz-Toru do dzi z niewiadomych przyczyn odczekuj tu okoo dwudziestu minut. Podczas wojennej akcji przesiedlania ludnoci do Solca zjechali czonkowie Rodziny Radia Maryja
i owiadczyli, e ju tu zostan. Kiedy w 2025 r. powsta P
olski
Koci Katolicki Chrystusa Krla iMaryi Zawsze Dziewicy, rodowisko Radia Maryja w naturalny sposb stao si jego przewodni si. Solec Kujawski zosta Watykanem PKK, a znajdujcy si
tu nadajnik Polskiego Radia zosta grzecznociowo uyczony do
goszenia Chway Boej.
Solec Kujawski jest pod staym zarzdem Kocioa Chrystusa Krla iMaryi Zawsze Dziewicy. Po miecie (nazywanym przez
mieszkacw Parafi) od czasu do czasu kr patrole wyszukujce
szatanistw, czyli ludzi niepasujcych wygldem do schludnie
iskromnie ubranych Parafian. Schwytani sprawdzani s pod ktem
obecnoci bezbonych implantw za pomoc rcznych skanerw.
Osoby, uktrych odczyt jest pozytywny, zabierane s na posterunek Zastpw Pana wcelu ekstrakcji.
Solec wczasie Wojny odizolowa si od miasta itaki stan rzeczy utrzymuje si do dzi stacja kolejowa iprzystanek szybkiego
tramwaju znajduj si poza granic Strefy iaby przedosta si zniej
do Parafii, naley przej przez bramk. Autobusy miejskie Bydgoszczy tu nie dojedaj.
Miasteczko utrzymuje si zmasowo przyjedajcych tu emerytw chccych y wrd sobie podobnych oraz z pchaupniczego przemysu zapewniajcego Parafii wzgldn samowystarczalno. Cz Parafian zajmuje si upraw roli wStrefie Obnionego
Bezpieczestwa. Gwnym pracodawc Parafii jest jednak Trba
Boa, czyli Radio Maryja awans zwolontariusza na pracownika to
najwiksze marzenie modszych Parafian.
Przy murze okalajcym Solec znajduje si gwny nadajnik
Radia Maryja zwany wit Wie. Poza pracownikami Radia nikt
nie ma do niego dostpu, nawet inspektorzy Pastwowej Inspekcji

178

WIAT AD 2045

POLSKA AD 2045 ABT

ideefixe-rpg.pl

Radiowej. Wie gminna gosi, e nadajnik nie jest poddawany kontroli dziki zabiegom jednego zczonkw Kocioa Chrystusowego,
wysokiego urzdnika pastwowego.

179

MECHANIKALIA

180

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Tworzenie postaci
Krokpokroku

Metody tworzenia
postaci
Tworzenie postaci widee fixe ma by
zzaoenia elastyczne celem jest
umoliwienie graczowi stworzenia
dokadnie takiej postaci, jak chce. Std
zastosowanie systemu punktowego
kady zgraczy dostaje pul punktw
postaci, ktre nastpnie w
ydaje na zakup
podwyszonych atrybutw, umiejtnoci,
zalet iinnych cech. Moliwoci takiego
systemu s znaczne, jednak bogactwo
opcji moe przytacza. Dlatego
gracz moe skorzysta zktrego
zzawartych wpodrczniku szablonw
umoliwiajcych wmiar szybkie
stworzenie postaci irozpoczcie gry.

1. Dowiedzie si, jaka jest koncepcja kampanii iile wynosi liczba


punktw postaci wpuli pocztkowej.
2. Opracowa koncepcj postaci histori, wiek, wygld itp. Kade
opisane powizanie z inn postaci zwiksza pul p
unktw
o1-5PP (dla obu powizanych postaci, maksymalnie 1/10 puli
startowej). Stworzenie ispisanie historii postaci daje d
odatkowe
punkty w wysokoci 1/4 podstawowej puli, jednak mona je
wyda tylko na kontakty, znajomo terenu, hobby ijzyki obce.
3. Wybra wady postaci maksymalna liczba punktw za wady to
1/5pocztkowej puli.
4. Wykupi zalety.
5. Wykupi podwyszenie atrybutw bdcych silnymi stronami
postaci. Mona take zmniejszy atrybuty (obnienie a
trybutu
poniej 7 jest wad i liczy si do limitu punktw uzyskanych
zwad).
6. Wybra irozwin umiejtnoci. Umiejtno na poziomie 10 to
podstawowa kompetencja, na poziomie 15 to poziom przeszkolonego profesjonalisty, za 20 to poziom ekspercki. Powykupieniu umiejtnoci warto sprawdzi, czy podniesienie ktrego
zatrybutw zwaszcza tego, ktry kontroluje duo umiejtnoci nie da znaczcych oszczdnoci wpunktach.
7. Wykupi sprzt ipotrzebne dokumenty. Budet na ten cel zaley
od poziomu zalety status.
8. Zapisa liczb przydzielonych przez Mistrza Gry punktw fuksa
zalen od motywacji, historii ioglnej barwnoci postaci.
MG, ktry nie uywa punktw fuksa, moe przyzna graczowi
dodatkowe 5 do 15 punktw postaci.

181

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Punkty skd si bior inaco je wyda

Po co punkty?
Punktowa metoda generowania
postaci ma zapewni mniej wicej
wyrwnany poziom kompetencji
postaci. Jeli wszyscy maj
do dyspozycji na przykad 100
punktw postaci, jest spora szansa,
e poziom wszystkich bohaterw
bdzie podobny. Wgrupie
postaci onierwnym poziomie
prawdopodobnie ktra bdzie
znacznie sprawniejsza ni wszystkie
inne. Oczywicie gracze iMistrz Gry
mog chcie wanie takiej kampanii

Pocztkowa pula punktw postaci przydzielana jest przez MG, za


jej wielko zaley od koncepcji kampanii (patrz niej) ijest staa dla
kadego gracza. Kady zgraczy moe zwikszy nieco swoj pul
na kilka sposobw.
Obarczenie postaci wadami ograniczenia moliwoci
dziaania dodaj postaci kolorytu. Wady nie mog zwikszy
puli punktowej owicej ni 1/5.
Stworzenie rozbudowanej historii postaci ubarwia to
posta, mocuje j wwiecie ipolepsza zabaw graczom iMG.
Historia postaci zwiksza pul pocztkow o1/4 jednak
zdobyte zniej punkty mona przeznaczy wycznie na
kontakty, umiejtnoci, znajomo terenu, jzyki obce iwszelkie
hobby (kontakty patrz Zalety; znajomo terenu, jzyki obce,
hobby patrz Historia iotoczenie postaci).
Powizanie swojej postaci zinnymi uatwia to nieco prac
Mistrzowi Gry, dajc dodatkow motywacj do pomagania
innym postaciom. Powizaniami nie mona zwikszy puli
owicej ni 1/10.
Zyskane wten czy inny sposb punkty postaci wydaje si na podnoszenie atrybutw iumiejtnoci, zakup zalet lub zwikszenie stanu
majtkowego bohatera.

zcelowo niezrwnowaonym
poziomem punktowym postaci
wtedy liczba punktw na posta
przestaje by wana, schodzc na
dalszy plan wobec opracowanej
przez MG koncepcji.

Uwaga: wydajc punkty, zaokrglamy zawsze wd, chyba e wyranie napisano inaczej. Minimalna cena czegokolwiek wynosi 1 PP
nie sposb sprowadzi ceny do zera lub wartoci uamkowych.
Wszystkie rzuty wykonuje si kostk dziesiciocienn (rzut
jedn kostk zapisujemy wskrcie jako 1K).

182

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Koncepcja kampanii

Pomys Mistrza Gry na kampani ogranicza dostpne koncepty


postaci. Od wybranej konwencji zaley pocztkowa pula punktw
postaci, moliwoci i pochodzenie Bohatera Gracza, posiadany
sprzt, umiejtnoci, sowem miejsce w porzdku dziobania
wiata idee fixe.
Jak konwencja moe wpywa na koncept postaci? Rozwamy
przykadow, nieskomplikowan posta fizycznego, osobnika
specjalizujcego si wrobieniu krzywdy blinim za pomoc pici,
kijw inoy. Wzalenoci od konwencji taka posta moe by:
bandyt-klepc zarabiajcym na ycie biciem ludzi po
twarzach (kampania pomniejsi, przecitni kryminalici
wpodym zaktku miasta) 100punktw postaci
nieco sfiksowanym na punkcie sztuk walki studentem,
ktremu niedawno zagina siostra (kampania
ponadprzecitni, cho zpozoru normalni ludzie wpltani
wtajemnicze spiski) 150 PP
instruktorem sztuk walki zakademii policyjnej, karnie
przeniesionym donowoutworzonej jednostki (kampania
policjanci parszywa dwunastka) 200 PP
nacybernetyzowanym po koce uszu dezerterem
zoddziaw specjalnych, pracujcym jako infiltrator
dowynajcia (kampania dowiadczeni niezaleni
operatorzy najemnicy) 250 PP
psionikiem-biokinetykiem ztajnego EarthDefense, walczcym
potajemnie zObcymi (kampania nielegalne ED kontra cicha
inwazja zKosmosu) 300 PP
genemodyfikowanym klonem-onierzem zoddziaw
szturmowych Cenzury (kampania Faceci wCzerni)
500lubwicej punktw postaci oraz MG powinien zastanowi
si, czemu nieuywa mechaniki Pulp IF.
Od wybranej konwencji zaley nie tylko liczba punktw postaci;
dostpny moe by take inny zestaw wad izalet, umiejtnoci czy
nawet elementw mechaniki.
Przecitnego, szarego czowieka buduje si z puli okoo
100PP, cho zdarzaj si wyjtki warte mniej ni 80 PP.

183

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Koncepcja postaci
To sam pocztek waciwego tworzenia postaci. Gracz musi
wymyli, kim w zasadzie jest jego posta dziennikarzem? zo
dziejaszkiem? studentem medycyny? piratem komputerowym?
cybertechnikiem? spluw do wynajcia?
Na tym etapie wystarczy zgrubny koncept, cho oczywicie
im dokadniejszy, tym lepiej. Warto te ju teraz zastanowi si nad
oglnym zarysem osobowoci postaci, sposobem, w jaki odbiera
wiat.
Nie wolno zapomina o podstawowej zasadzie tworzenia
postaci musi ona by zdolna do wsppracy zinnymi postaciami,
a jej odgrywanie nie powinno psu zabawy innym. Jeeli osobowo, nawyki, praca czy inne cechy maj uniemoliwi interakcje
z pozostaymi Bohaterami Graczy, naley je zmieni. RPG to zajcie zespoowe i dobra zabawa naley si wszystkim. Aspoeczny
psychopata-samotnik moe wydawa si wietnym pomysem dla
wymylajcego go gracza, ale inni mog mie o
dmienne zdanie na
ten temat.

Powizania midzy postaciami


Bohaterowie Graczy nie powinni mie przeciwwskaza do przebywania razem i wsplnej pracy. Jeli jednak gracze wymyl przyczyny, dla ktrych ich postaci aktywnie wspieraj si w kopotach ispdzaj razem czas, mog poczy je powizaniami. Daje
to Mistrzowi Gry powody, aby trzyma grup razem, za graczom
(wszystkim poczonym) dodatkowe punkty postaci. Ich liczba
zaley od stopnia powizania:
przyja (byy partner zpolicji, kolega, zktrym spdzio si misj
pokojow wjednym plutonie, najlepszy przyjaciel zdziecistwa)
5PP
dobra znajomo (kolega zpracy, bliski znajomy, zktrym cz
posta wsplne zainteresowania) 2 PP
saba znajomo (znajomy zwidzenia, kto zgrubsza kojarzony)
1 PP
Dziki powizaniom nie mona uzyska wicej ni 1/10 pocztkowej
puli.

184

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Jeli gracze zaproponuj ciekaw koncepcj caej grupy uzasadniajc, czemu waciwie postaci trzymaj si razem, razem wpadaj wkopoty irazem znich wychodz Mistrz Gry moe stworzy
grupow pul punktw fuksa iumieci wniej od 1do 3 punktw
(punkty fuksa patrz Mechanika, cz Punkty fuksa).
Stworzenie historii postaci daje graczowi do dyspozycji 1/4
pocztkowej puli punktw, ktr moe wyda na umiejtnoci znajomoci terenu, rozmaite hobby, obce jzyki oraz kontakty (kontakty patrz Zalety; znajomo terenu, obce jzyki, hobby patrz
Umiejtnoci).

185

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Wady
Wady to wrodzone inabyte niedostatki postaci. Mog to by problemy fizyczne, psychiczne lub spoeczne.
Liczba punktw postaci, ktre mona uzyska, biorc wady,
jest ograniczona nie moe przewysza 1/5 pocztkowej puli PP.
Przy 100 punktach postaci w puli limit wad wynosi zatem 20 PP.
Limit nie oznacza, e posta nie moe posiada wad wartych wicej
po prostu nie dostanie za nie punktw ponad limit.
Posiadanie wad nie jest obowizkowe. Maj one dodawa
postaci kolorytu, jednak trzeba onich pamita. Jest to zadaniem
gracza i szczerze polecamy odgrywanie wpywu wad na posta.
W przeciwnym wypadku o wadach pamita bdzie Mistrz Gry,
ktry moe wycign konsekwencje w wyjtkowo niewygodnym
momencie. MG moe te wprzypadku szczeglnie uporczywego
zapominania o wadach po prostu je usun wraz z wynikajcymi znich dodatkowymi punktami postaci.

Wady spoeczne
Takie wady zdobywa si przez nieostrone postpowanie. S zwykle skutkiem zatargu ze spoeczestwem a w konflikcie midzy
postaci awiatem naley stawia raczej na wiat. Niektre wady
spoeczne mog same znikn zupywem czasu, cz mona zlikwidowa wtrakcie gry.

404

System nie wie o istnieniu postaci baza ewidencji ludnoci nie


zawiera jej danych osobowych. Posta moga nie zosta zarejestrowana przy urodzeniu, moga te wyoy kilka milionw zotych na
bezladowe usunicie Osobistej Kartoteki Oglnej. Nie ma ibeka,
nie moe legalnie zarabia ani wydawa pienidzy, nie moe si
ubezpieczy. Jeli zostanie zatrzymana przez p
olicj, sprawdzenie
wbazie danych wykae, e taka osoba nie istnieje. Wtakiej sytuacji
wyrok jedynie za unikanie podatkw bdzie duym fartem. Nazwa
wady iuliczny termin pochodzi od bdu protokou HTTP: Error
404: Document not found. -15PP

Analfabeta

Posta praktycznie nie potrafi czyta i pisa. Umiejtno czytanie


ipisanie jest dla niej umiejtnoci rzadk (patrz niej) iprzy tworzeniu
postaci nie mona na ni przeznaczy adnych punktw. Analfabeta
moe korzysta z komputerw i telefonw, ale tylko wyposaonych

186

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

wsystem rozpoznawania gosu albo interfejs VR. Ocenia si, e wtrnym analfabetyzmem dotknite jest ponad 50 proc. spoeczestwa
Polski AD 2045. -6PP

Karany

Posta zostaa w przeszoci skazana, co zostawio lad w kartotece. Jako byy przestpca ma ograniczony dostp do uprawnie
ilicencji, moe take nadal by pozbawiona biernego prawa wyborczego. -10 PP

Martwy

Posta nie yje. Tak przynajmniej uwaa System w rzdowych


bazach danych posta figuruje jako martwa. Efekt tej wady jest
podobny do sytuacji 404, ale mniej skutecznie ukrywa tosamo postaci. Zaatwienie statusu martwego jest znacznie tasze
ni wymazanie z kartotek; sprawdzenie odciskw palcw w bazie
PESEL ujawni, kim posta bya, za zapanie przez policj b
dzie
miao mniej drastyczne skutki ni ujcie 404. Poza tym posta ma
dokadnie takie same problemy jak normalny 404. -10 PP

Nieletni

Posta nie ukoczya osiemnastego roku ycia. Musi mie prawnego


opiekuna, jest objta obowizkiem szkolnym, a wikszo licencji i zezwole jest poza jej zasigiem. Z drugiej strony, jeli zostanie zapana iskazana, sd moe obniy jej kar ojedn kategori
(prace publiczne zamiast wizienia) izwykle to robi. -5 PP za kady
rok ycia poniej 18, posta dostaje 5PP zmniejszajce poziom tej
wady na kade urodziny.

Obowizek

Posta obciona jest obowizkami, ktrych niedopenienie grozi


nieprzyjemnymi konsekwencjami. Z kolei ich spenianie zajmuje
postaci czas lub moe powodowa zagroenie ycia i/lub zdrowia. Warto zaley od rodzaju obowizku, czstotliwoci jego
wystpowania istopnia ryzyka.
Lekki: obowizek sporadyczny iniezagraajcy zdrowiu albo
naprawd rzadki iraczej bezpieczny. wiczenia rezerwistw,
konieczno zgoszenia si do Urzdu Pracy iPunktu Opieki
Spoecznej raz wmiesicu, uczestnictwo wpracach uytecznoci
publicznej obowizujcych zarejestrowanych bezrobotnych,
sesja egzaminacyjna dwa razy do roku. Niedopenienie takiego
obowizku grozi drobnymi problemami (wizyt pracownika Opieki
Spoecznej, wyrzuceniem ze studiw czy usuniciem zrezerwy).
-2PP

187

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Zwyky: niezbyt czsty, ale czasami ryzykowny albo czsty


ibezpieczny. Czonkostwo wStray Obywatelskiej, wsppraca
zPolicj Pastwow wroli biegego, praca na p etatu.
Zignorowanie grozi utrat pozycji lub dochodw. -5 PP
Ciki: czsty, zagraajcy zdrowiu; alternatyw jest obowizek
mao ryzykowny, ale bardzo czsty. Praca wpolicji, bycie
czonkiem gangu albo normalna praca na peen etat.
Niewywizanie si grozi utrat pozycji, moliwe jest te zdobycie
wroga. -10PP
Ryzykowny: obowizek niebezpieczny dla ycia iczsty albo
wymuszajcy pozostawanie do dyspozycji 24 godziny na
dob. Praca jako onierz, detektyw wPolicji Pastwowej
albo jako wysokiej klasy specjalista czy pracownik umysowy
wmegakorporacji. Zignorowanie obowizku to gwarantowana
utrata pozycji izdobycie wroga, moliwe s te nieprzyjemne
konsekwencje prawne. -15 PP
Wyjtkowo ryzykowny: posta jest na subie praktycznie non
stop, ryzykujc zdrowiem iyciem niezwykle czsto. Tego rodzaju
obowizek spoczywa na bardzo tajnych pracownikach bardzo
tajnych agencji, komandosach, najbogatszych ludziach wiata.
-20PP
Dokadny rodzaj obowizku ikonsekwencje jego ignorowania gracz
musi ustali zMistrzem Gry. Obowizek brany w zestawie zzaletami agent idochody (patrz niej) nie liczy si do limitu wad.

Osoba zalena

Posta jest z kim silnie zwizana. Pomaga tej osobie w miar jej
potrzeb, a take swoich si i rodkw. Wada ta implikuje jedno
stronno przepywu troski jeli osoba zalena moe take zrobi co dla postaci, wskazane jest wzicie odpowiedniego kontaktu,
zwykle z przyjaznym nastawieniem (patrz niej). Jeli gracz yczy
sobie wzi jako osob zalen kilkoro dzieci, naley wszystkie liczy
jako jedn osob zalen (i podzieli si punktami za nie zdrugim
opiekunem). Warto zaley od potrzeb osoby zalenej.
Sporadyczne potrzeby: osoba jest ledwie zalena, radzi sobie
ze wiatem bezproblemowo, czasami jedynie potrzebuje rady.
Dorose dzieci s wten sposb zalene od rodzicw (i czasami vice
versa). -2 PP
Niewielkie potrzeby: kto taki potrzebuje od czasu do czasu
rady, dugiej rozmowy, pomocy wzaatwieniu jakiej sprawy lub
zrobienia zakupw. Do tej kategorii zalicza si zaradny partner
yciowy lub rodzice na emeryturze. -4PP

188

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Znaczce potrzeby: taki kto potrzebuje wsparcia gotwkowego,


moralnego ipomocy wzaatwianiu prawie wszystkich spraw.
Wtaki sposb zalena jest bardzo bliska, niezaradna osoba stary,
samotny rodzic czy maonek wdepresji. -8PP
Pena zaleno: osoba potrzebuje cigej opieki, troski,
zaspokajania podstawowych potrzeb, ochrony. Mae dziecko
zalene jest wten sposb od rodzica. -16 PP

Tajemnica

Tajemnica, jeli wyjdzie na jaw, moe zniszczy reputacj, przyjanie, anawet zagrozi yciu postaci. Posta moe zyska nowe wady
w rodzaju wroga lub nowej osoby zalenej, moe te by karana.
Warto tajemnicy zaley od powagi konsekwencji.
Mao znaczce: dziwaczne zainteresowania czy pogldy.
Ujawnienie sprawi, ewsppracownicy bd dziwnie patrze
iplotkowa za plecami. -1 PP
Istotne: przestpstwo, ktre ulego przedawnieniu. Jeli
wyjdzie na jaw, posta bdzie odtd uwaniej obserwowana
przez policj. -5 PP
Powane: stosunkowo niegrone przestpstwo, ktre
nie ulego przedawnieniu, zatarg zprzestpczoci
zorganizowan, przeszo wsekcie. Ujawnienie zaowocuje
grzywn, wyrokiem wzawieszeniu, utrat zdrowia lub pracy.
-10 PP
Bardzo powane: cikie przestpstwo, starcie zmafi. Postaci
grozi wizienie, musi si te liczy zzagroeniem ycia. -15PP
Gardowe: morderstwo, napad zbroni wrku, odkrycie
czego, oczym posta NiePowinna Wiedzie. Ujawnienie
grozi mierci lub czym jeszcze gorszym (np.obozem pracy).
-20PP

Wrg

Kto nie lubi postaci na tyle, by powici wiele wysiku w celu


doprowadzenia do jej ponienia, uwizienia lub mierci. Cele
imotywy wroga mog by rne, warto zaley od jego siy.
Szary czowiek: przecitniak, ktremu posta wlaza kiedy na
odcisk. Moliwoci ma ograniczone, ale moe dopiec. -2 PP
Jeden niezy przeciwnik/maa grupka: Bohater Niezaleny
stworzony ztakiej samej lub nieco wikszej puli punktw
co posta. Mistrz Gry bdzie przyznawa mu wystarczajaco duo
PP, by wci pozostawa zagroeniem. Maa grupka to kilku
przecitniakw, ktrzy uwzili si na posta. -5 PP

189

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Wiksza grupa: zwykle od piciu do dwudziestu ludzi. Gang,


klan lub grupa krewnych iznajomych. Moe by trudnym
przeciwnikiem. -10 PP
Maa organizacja: lokalna organizacja przestpcza, populacja
dzielnicy lub enklawy, Stra Obywatelska okrelonej dzielnicy.
Przeciwnik bardzo trudny do pokonania. -15PP
Spora organizacja: caa organizacja przestpcza na duym
obszarze, lokalny oddzia agencji bezpieczestwa publicznego
(np. policja wcaym wojewdztwie), dua firma. Pora zacz
si chowa wrg dysponuje niebagatelnymi zasobami ijest
wzasadzie nie do pokonania. -20PP
Wadze: Policja Pastwowa, wywiad, UOP, organizacja
midzynarodowa, korporacja. Posta powinna zaszy si wmysiej
dziurze. -30 PP
Warto wroga jest modyfikowana take przez jego zacito imiejsce postaci na licie celw. Podstawowa warto nie moe jednak
zosta podwojona ani sprowadzona do zera.
Podejrzany: wrg ma mgliste podejrzenia codo postaci
ipotrzebuje zebra dodatkowe informacje. Warto zredukowana
o12PP
Wiedz, kim jeste: wrg zna niektre sprawki postaci ikoniecznie
chce zni porozmawia. Warto zredukowana o8PP
Poszukiwany: maj ju pkat teczk naposta ipragn j zapa
lub wyeliminowa, jeli nadarzy si okazja. Warto bez zmian
Na licie celw: posta jest na tyle wana, e znajduje si na licie
gwnych wrogw. Warto zwikszona o10 PP
Wrg numer jeden: posta jest celem ogarnitego mani czowieka
lub specjalnego zespou zdostpem do wielu zasobw. Warto
zwikszona o20 PP
Uwaga: wzicie wroga wartego wicej ni 1/5 startowej puli punktw wymaga zezwolenia MG wyeliminowanie zgry postaci ztakim
wrogiem jest tylko kwesti czasu. Mistrz Gry moe za takiego
zezwolenia nie udzieli. Naturaln konsekwencj takiej wady ujednej zpostaci moe by mier caej grupy (np. po wybuchu bomby
wsamochodzie).

Wady wrodzone
Niedostatki organizmu postaci upoledzajce jej sprawno intelektualn lub fizyczn. Wikszo znich medycyna XXI wieku moe
zlikwidowa, tote ich posiadanie zwaszcza przez postaci dysponujce pienidzmi naley dobrze uzasadni.

190

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Uwaga: wady oznaczone @ s manifestacj niekontrolowanego


talentu psionicznego iwymagaj zezwolenia MG.

Amnezja

Posta ma dziury wpamici. Pewne okresy jej ycia czasem due


s dla niej niedostpne. Amnezja zwykle jest konsekwencj urazu
fizycznego lub psychicznego. Wywoana urazem psychicznym usuwa
zwykle wspomnienie wydarzenia, ktre spowodowao uraz (ijest
warta -5 PP). Amnezja spowodowana przez uraz fizyczny moe mie
dowolny zasig, zcaym yciem wcznie (-10 PP). Wtym ostatnim
przypadku kart postaci naley rzuci na poarcie Mistrzowi Gry,
ktry j zatrzyma (moliwe, e po pewnych zmianach). Gracz musi
odtd prowadzi swoj posta na lepo, moe by kierowany przebyskami utraconego ycia zsyanymi przez MG.
Amnezja jest jedn zwad, ktrych odgrywanie jest niezbdne.
Okrelenie kar dla niepoprawnych graczy zostawiamy jako wiczenie dla sadystycznych MG (aczkolwiek odradzamy walenie cegwk
wcelu spowodowania amnezji ugracza).

Antytalent

Posta ma dwie lewe rce. Testy umiejtnoci z wybranej grupy


(grupy umiejtnoci patrz niej, zaleta talent) maj trudno
zwikszon ojeden poziom, czyli opi punktw. Mona mie tylko
jeden antytalent. Wada ta jest warta tyle punktw postaci, ile kosztuje zakup danego talentu iw kadym przypadku wymaga zezwolenia MG. Mistrz Gry powinien zezwala na wzicie wycznie takich
antytalentw, ktre bd wrealny sposb wpywa na posta.
Obecno na karcie postaci niektrych antytalentw (takich
jak antytalent: artysta czy antytalent: muzyk) moe oznacza munchkina wgrupie.

Choroba

Posta zaczyna gr powanie chora. Warto wady zaley od


rodzaju choroby szpecca gadzia ospa, uczulenie na zestaw
alergenw, impotencja czy silna astma to -5 PP. Nosicielstwo HIV
(niezagraajce ju yciu, jeli bierze si leki) to -10 PP, zesp
zgodnoci genetycznej (odrzucanie wszystkich przeszczepw
z wyjtkiem klonowanych z wasnej tkanki) czy lekka epilepsja
to -15 PP. Zesp Troisiemmea-Chowa to -60 PP i perspektywa
mierci w cigu kilku miesicy. Wicej informacji patrz punkt
Medycyna.

191

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Ciki sen

Posta trudno obudzi. Haas nie wybija jej ze snu, akiedy ju si


obudzi, przez 10-30 minut jest mao przytomna (modyfikator -1 do
wszystkich testw). -5 PP

Guchoniema

Posta urodzia si gucha. Wjej mzgu nie wyksztaci si orodek


suchu, wic podczenie cyberuszu czy procesora audio nie usunie
tej wady. Umiejtnoci czytanie zruchu warg ijzyk migowy s dla
niej umiejtnociami zwyczajnymi (patrz niej). -25PP.
Jeli posta jest tylko niema, dostaje wycznie jzyk migowy
jako umiejtno zwyczajn, awada daje -10 PP.

Kiepski wzrok

Posta ma problemy ze wzrokiem. Otrzymuje modyfikator rwny -1


za kady poziom wady przy testach wymagajcych posugiwania si
wzrokiem. Przy krtkowzrocznoci modyfikator dotyczy widzenia
na wiksze dystanse wszczeglnoci testw percepcji iobserwacji wzrokowej. Przy dalekowzrocznoci modyfikator dotyczy sytuacji
wymagajcych dostrzegania bliskich szczegw zwaszcza przy
testach umiejtnoci technicznych albo czytania ipisania. -1 PP za
kady poziom wady (maksymalnie pi p
oziomw).

Nadwaga

Kada posta, ktra way wicej ni [budowa x8] kilogramw, jest


otya. Kady poziom tej wady oznacza, e posta przekracza optymaln wag otyle kilogramw, ile wynosi jej sia. Otrzymuje modyfikator -1 do zwinnoci za kady poziom wady. Kilogramy nadwagi
licz si jako stae obcienie postaci (obcienie patrz cz
Mechanika, punkt Dwiganie ciarw). -5 PP za kady poziom
wady (maksymalnie pi poziomw).

Niedowaga

Posta, ktra way mniej ni [budowa x6] kilogramw, ma zdecydowan niedowag. Kady poziom tej wady oznacza modyfikator reakcji dla wielbicieli zdrowej ywnoci, fanatykw osobowoci telewizyjnych ipodobnych dziwakw +1; dla reszty populacji modyfikator
wynosi -1. -1 PP za kady poziom (maksymalnie trzy poziomy).

Niefart @

Posta ma wyjtkowego pecha. Raz na jaki czas nie czciej ni raz


na sesj przytrafia jej si niemiy wypadek. Jeli kogo ma spotka
przykre zdarzenie losowe, zapewne bdzie to osoba zniefartem.

192

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Uwaga: Mistrz Gry moe wpuci w kana posta najwyej raz


na sesj, akonsekwencje wypadku nie mog spowodowa mierci
postaci. -15 PP, wymaga zezwolenia MG.

Niekompetentny

Zjakiego powodu posta znacznie gorzej posuguje si okrelon


umiejtnoci atw. Dla niej umiejtno ta jest rzadka, za podczas tworzenia postaci nie mona wyda na ni punktw postaci.
-3PP

Niepokojcy @

Posta ma wsobie co, co denerwuje ludzi izwierzta. Wszelki kontakt z osobami, ktre nie znaj jej bliej, odbywa si z modyfikatorem reakcji -2 (patrz rozdzia Mechanika, punkt Modyfikatory
reakcji). Wikszo zwierzt reaguje na posta nerwowo (z wyjtkiem kotw, ktre reaguj przychylnie). Posta otrzymuje rwnie
modyfikator +1 uywany przy wszystkich prbach zastraszenia
i innych nieprzyjaznych zachowaniach w kontaktach midzyludzkich. -3 PP

Roztargniony

Posta ma kopoty ze skupieniem si na rzeczach przyziemnych.


Gubi klucze, zapomina nazwiska, zamyla si i traci kontakt ze
wiatem. Jeli posta jest w trakcie monotonnej, dugiej czynnoci, naley wykona przecitny (15) test determinacji postaci.
Poraka oznacza odjechanie i zatopienie si w mylach. Naga
reakcja wymaga zdania kolejnego przecitnego (15) testu determinacji. Jeeli zachodzi potrzeba sprawdzenia, czy posta wykonaa
jak codzienn czynno wychodzc, zamkna drzwi, sprawdzia poczt, wyczya elazko naley to ustali poprzez przecitny (15) test percepcji. -10 PP

Szpetny

Posta wyglda do paskudnie. Przyczyn moe by wrodzony


defekt urody, lady po wypadku lub cybernetyka z przeceny.
Za kady poziom tej wady posta otrzymuje modyfikator reakcji -1, stosowany jedynie wtedy, gdy rozmwca zna wygld bohatera. Poowa tego modyfikatora liczy si jako dodatni modyfikator reakcji przy testach zastraszania. Wady nie mona mie jednoczenie zzalet atrakcyjna. -2 PP za poziom (maksymalnie trzy
poziomy, zbardzo dobrym wytumaczeniem pi).

193

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

lepy

Posta urodzia si niewidoma. Nie ma wyksztaconego orodka


wzroku wmzgu, nie mona podczy jej cyberoczu ani procesora
obrazu pozostanie na zawsze lepa. Posta zt wad moe kupi
zalet czuy such za p ceny. -50 PP

Wady psychiczne
Zmiany wpsychice postaci mog rnorako si manifestowa imie
rne przyczyny. Wikszo wad psychicznych moe wystpowa
wformie lekkiej, redniej lub cikiej. Zwalczenie wpywu wady na
dziaanie postaci wymaga zdania testu determinacji atwego (10)
dla lekkiej wady, przecitnego (15) dla redniej wady iskomplikowanego (20) dla cikiej.
Medycyna XXI wieku jest wstanie usun wiele wad psychicznych psychologia, psychiatria ipsychofarmakologia mog zdziaa prawdziwe cuda. Co za tym idzie, wzicie wyszych poziomw
wad przez posta o odpowiednim statusie wymaga dobrego uzasadnienia izezwolenia Mistrza Gry. Warto wad zostaa podana dla
lekkiej, redniej icikiej wersji.

Ciekawo

Posta ma tendencje do wtykania nosa w nieswoje sprawy. Warto tej wady zalena jest od nasilenia lekka ciekawo to jedynie
skonno do niedyskretnych pyta iwcibstwa, cika natomiast
jest ju zdecydowanie patologiczna i moe sprowadzi na posta
wiele problemw. -5/-10/-15PP

Chciwo

Posta chce mie wicej pienidzy. Zapata zawsze wydaje si


zbyt niska, az oferujcym zawsze mona si potargowa. Wysze
poziomy tej wady sprawiaj, e posta staje si otwarta na propozycje dziwnych zaj za odpowiednie pienidze. Im wyszy p
oziom
wady, tym wicej rzeczy jest tylko kwesti ceny. -5/-10/-15 PP

Cyberfilia

Posta ywi mocne pozytywne uczucia do osb zwidoczn cybernetyk. Osoby scybernetyzowane otrzymuj modyfikator reakcji
+2 za kady poziom tej wady upostaci (MG moe manipulowa tym
modyfikatorem zalenie od stopnia scyborgizowania). Co wicej,
jeli posta otrzyma propozycj cybernetycznego zmodyfikowania
wasnego ciaa, najpewniej na ni przystanie. -2/-5/-10PP

194

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Fobia

Posta ywi irracjonalny strach przed czym. Warto fobii zaley


od jej nasilenia oraz powszechnoci wystpowania przedmiotu
lku. Lekka fobia oznacza, e jej posiadacz stara si unika wywoujcego j bodca, a na jego pojawienie si reaguje strachem
iobrzydzeniem. Stara si wtedy usun albo obiekt fobii, albo siebie zzasigu jego dziaania skupia si na tym caa uwaga postaci.
rednia fobia to ju do powane stany lkowe posta reaguje
nieadekwatnie, podejmujc histeryczne prby ucieczki lub pozbycia si przedmiotu fobii. Cika fobia jest, rzecz jasna, najgorsza.
Awersja do przedmiotu lku ronie do monstrualnych rozmiarw,
za perspektywa napotkania go dekoncentruje iprzeraa posta.
Konfrontacja powoduje atak paniki lub katatoni.
Rodzajw fobii jest mnstwo poniej gar ciekawszych
przykadw:
Akrofobia lk wysokoci. -5/-10/-15 PP
Agorafobia lk przed otwart przestrzeni, wlekkiej formie do
popularny umieszkacw megamiast. -3/-6/-9 PP
Aichmofobia lk przed ostrymi narzdziami -7/-14/-21 PP
Botanofobia lk przed rolinami. 5/10/15PP
Demofobia lk przed tumem. -7/-14/-21 PP
Entomofobia lk przed owadami. -3/6/9PP
Klaustrofobia lk przed zamknit przestrzeni. -7/-14/-21 PP
Skotofobia lk przed ciemnoci. -5/10/15PP

idee fixe

Posta ma dziwaczny pogld na jak kwesti. Warto wady zaley


od wpywu tego pogldu naycie postaci.
Bardzo lekka idee fixe, warta -1 PP, to pogld wyznawany
wcichoci ducha imanifestujcy si zrzadka (Ziemia jest
paska).
Lekka idee fixe, warta -5 PP, to pogld objawiajcy si na tyle
czsto, e inni onim wiedz (Australia nie istnieje, bo, jak
wiadomo, Ziemia jest paska).
rednia idee fixe, warta -10 PP, to pogld, wok ktrego obraca
si mylenie postaci, majcy spory wpyw na jej dziaania
imanifestowany gono iwyranie (KTO STOI za KAMLIWYMI
twierdzeniami na temat tak zwanej Australii, ktra ma rzekomo
znajdowa si PO DRUGIEJ STRONIE Ziemi ktra rzecz jasna jest
paska?!?!).
Cika idee fixe, warta -15 PP, sprawia, e pogld postaci jest
gwnym aspektem jej osobowoci, czynic posta opakowaniem
dla idei (PRECZ ZKOLABORANTAMI ZRZDU UTRZYMUJCYMI

195

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

STOSUNKI ZTYM WYMYSEM OBCYCH, TAK ZWAN AUSTRALI!


PRZEWIERCI ZIEMI NA WYLOT!).
Przykady odchyw od normy obejmowanych przez t wad to
wszelkiego rodzaju ksenofobiczne rojenia, fanatyzm religijny czy
ideologiczny, teorie spiskowe itp. W wiecie idee fixe posiadanie
prywatnego zajoba jest wrcz wskazane.
Zajob ten zakwalifikowany jest do wad gwnie wcelu zachcenia graczy do wyposaania wniego postaci, ale take dlatego, e
lekarze mog stwierdzi upostaci np. nerwic natrctw iodmwi
wydania jakiego zawiadczenia.

Impulsywno

Posta zazwyczaj reaguje bez namysu. Snucie planw wydaje jej


si strat czasu. Jest to jedna z wad, ktre musz by porzdnie
odgrywane. Jeeli gracz zapomina oniej, Mistrz Gry moe uciec si
do takich rodkw, jak przyjmowanie wszystkiego, co mwi gracz,
za sowa postaci czy deklaracj dziaa. -5/-10/-15 PP

Jkanie

Posta si jka lub ma inn wad wymowy. Daje to modyfikator -1


(lub -2 dla osb nastawionych nieprzyjanie) do komunikacji imanipulacji podczas rozmowy. -8 PP

Kleptomania

Posta odczuwa przymus popeniania kradziey. S one najzupeniej przypadkowe izazwyczaj niewiadome posta moe podczas
rozmowy zszefem zwin mu tabliczk zbiurka. Wysze poziomy
wady znakomicie utrudniaj postaci ycie, zamieniajc zakupy
wkoszmar. -7/-14/-21PP

Kompulsje

Posta ma przymus robienia czego, bardzo silny nawyk, od ktrego


odstpstwo powoduje humorzasto i ze samopoczucie (i-1 do
wszystkich dziaa wymagajcych koncentracji). Codzienny nawyk,
na przykad mycie zbw cztery razy dziennie czy cige sprztanie mieszkania, jest wart -5PP. Nawyk niebezpieczny lub nielegalny
codziennie da komu po mordzie wart jest -10PP.
Ostrzejsza forma kompulsji obejmuje wykonywanie okrelonej czynnoci wokrelonej sytuacji na przykad gdy posta si zdenerwuje, zaczyna liczy pytki chodniku albo przejedzajce samochody. Taka kompulsja moe prowadzi do sytuacji zagraajcych
zdrowiu albo po prostu drastycznie utrudnia ycie i jest warta
-15 PP.

196

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Lenistwo

Posta jest nieprawdopodobnie leniwa. Wnormalnych warunkach


nie robi nic poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb yciowych
i ewentualnie ogldaniem aktywizji lub graniem na komputerze.
Utrzymanie pracy jest problemem co miesic naley wykona
test determinacji. Poraka oznacza obijactwo skutkujce pisemnym
ostrzeeniem (i utrat pracy po trzecim ostrzeeniu) lub obcicie
poowy dochodu dla wolnego strzelca. -7/-14/-21PP

atwowierno

Posta jest naiwna. Stanowi wymarzony cel dla oszustw iwszelkiej


maci nacigaczy. Przy kadym kontakcie interpersonalnym druga
strona otrzymuje modyfikator do komunikacji i manipulacji +2 za
kady poziom wady. -5/-10/-15 PP

Mitomania

Posta nie jest wstanie powiedzie prawdy. Przekrca fakty, ubarwia, zmienia zdarzenia nie dlatego, e chce, ale dlatego, e musi.
Praktycznie kada jej wypowied zawiera jakie szczegy wyssane
zpalca. Ta wada nie implikuje, e posta kamie skutecznie, jedynie,
e czsto. -5/-10/15PP

Niemiao

Posta jest introwertykiem bez drygu do rozmw zludmi. Umiejtno manipulacja jest dla niej umiejtnoci rzadk iprzy tworzeniu
postaci nie mona przeznaczy na ni punktw. -10PP

Niewyparzona gba

Posta mwi to, co myli, inie obchodzi jej, jak zareaguj inni. Obce
jej s takt ispoeczne konwenanse jeli ma swoje zdanie na jaki
temat, po prostu je wygasza. Otrzymuje modyfikator reakcji -2
oraz modyfikator do manipulacji rwny -2 za kady poziom wady.
-5/-10/-15 PP

Obsesja

Posta jest owadnita przemon dz wykonania konkretnego


zadania. Bagatelizuje dziaania, ktre nie zbliaj jej do realizacji
celu. Warto tej wady zaley od dugoterminowoci celu iprawdopodobiestwa sukcesu, wynosi od -1 do -10 PP.

Parali bitewny

Specyficzna forma fobii posta nie jest wstanie psychicznie podoa walce. Mwic wprost, jest tchrzem. Przeraa j nawet myl
otym, e mogaby znale si na polu najmniejszej choby potyczki.

197

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

agodna, warta -10 PP wersja paraliu bitewnego oznacza, e posta


podczas walki stara si schowa za wszelk cen. Uczestniczenie
wwalce wymaga zdania przecitnego (15) testu determinacji. Ostra,
warta -20 PP wersja jest znacznie gorsza. Posta w ogniu walki
sztywnieje, staje nieruchomo i stara si nie oddycha w nadziei,
e przelatujce wok kule bd j ignorowa. Odzyskanie kontroli
nad sob w stopniu wystarczajcym do rzucenia si za najblisz
oson wymaga zdania skomplikowanego (20) testu determinacji.
Posta zparaliem bitewnym nie moe mie rozwinitego instynktu
walki (instynkt walki patrz niej, Umiejtnoci).

Paranoja

Posta jest stuprocentowo pewna, e otaczaj j zowrogie spiski i knowania, a ludzie wok niej s czci tych spiskw. wiat
paranoika peen jest agentw dybicych na jego (i nie tylko jego)
ycie izdrowie. Posta nie ufa nikomu, zachowuje cig czujno,
wiecznie wypatruje wrogich agentw i zawsze jest przygotowana
do obrony przed nimi. Warto wady zaley od rozmiaru spisku.
Lekko paranoiczna posta sdzi, e spisek jest dzieem duej, ale
nie wszechobecnej organizacji. Cika paranoja czyni agentw
nawet znajbliszych znajomych. Wysze poziomy paranoi wymagaj
zezwolenia Mistrza Gry. -7/-14/-21 PP

Peen biseksualizm

Atrakcyjno obydwu pci (i wynikajcy zniej modyfikator reakcji)


dziaa na posta tak samo mocno. -3PP

Piromania

Posta lubi ogie. Lubi go rozpala, bawi si nim, patrze na pomie. Lubi go tak bardzo, e jeli nie ma nic do roboty, musi zaj si
czym zwizanym zpatrzeniem wogie. Moe to by zabawa zapalniczk, gotowanie, podpalanie mietnikw, awprzypadku cikiej
piromanii take wikszych obiektw. -5/-10/-15 PP

Pragnienie mierci

Posta nie dba owasne ycie. Nie boi si nikogo ani niczego, perspektywa mierci nie rusza jej. Nie oznacza to chci popenienia samobjstwa jedynie brak instynktu samozachowawczego.
Posta nie dba te oto, czy ginc, zabierze kogo ze sob czy nie.
Co za tym idzie, inni unikaj jej jak zarazy iuwaaj za wira. Wycofanie si zgrocej mierci sytuacji jest trudne wymaga zdania
testu intelektu o trudnoci zalenej od poziomu wady. Poraka
oznacza, e posta si nie wycofa. Przekonanie jej do tego wymaga
testu komunikacji lub manipulacji otrudnoci zalenej od poziomu

198

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

wady. Do tego posta otrzymuje modyfikator reakcji -2 za kady


poziom wady, stosowany wobec ludzi, ktrzy wiedz otym defekcie. -7/-14/-21PP

Prawdomwno

Posta ma przymus mwienia prawdy. Otrzymuje modyfikator do


manipulacji: blefowania rwny -2 za kady poziom wady. Jednoczenie jednak dostaje modyfikator reakcji +2 wkontaktach zosobami,
ktre wiedz ojej prawdomwnoci. -5/10/-15 PP

Psychopata

Posta nie ma adnych oporw przed krzywdzeniem innych. Daje


si to zauway przejcie jakiegokolwiek testu psychologicznego
przy wyrabianiu uprawnie wymaga zdania testu umiejtnoci
manipulacja. Przy zdawaniu egzaminu na prawo jazdy czy zdobywaniu licencji nauczyciela test manipulacji jest przecitny (15), za przy
pozwoleniu na bro trudny (25). Oblanie testu oznacza wpis do
Osobistej Kartoteki Oglnej i uniemoliwia otrzymanie uprawnie
do momentu usunicia wady. Prcz tego osoby z zalet empatia
mog po pomylnym przecitnym (15) tecie percepcji dostrzec,
e z postaci jest co nie tak. Kopoty z wczuciem si w innych
sprawiaj, e dla psychopaty umiejtno komunikacja jest umiejtnoci rzadk. Do tego posta d
ostaje modyfikator reakcji -2 wstosunku do kadego, kto jest wiadom tego defektu. Zdrugiej strony
instynkt walki jest dla niej umiejtnoci zwyk. -10 PP, wymaga
zezwolenia Mistrza Gry.

Skpiec

Posta bardzo nie lubi wydawa pienidzy. Niewane na co zpewnoci znajdzie si dla nich lepszy cel, ajeli nie poczekaj na cikie czasy. Posta szuka wyprzeday, zawsze poluje na okazje ima
opory przed wydawaniem duych sum (przekraczajcych 1/10 miesicznych kosztw ycia). Wysze poziomy wady mog oznacza
oszczdzanie take na normalnych kosztach utrzymania na ubraniach, butach, prdzie, anawet ywnoci imydle. -3/-6/-9 PP

Sza bojowy @

W walce posta traci panowanie nad sob. Objawia si to zwykle szar na wroga ze strzelaniem lub wymachiwaniem broni
bia; szaleczy wrzask jest opcjonalny. Zachowanie samokontroli
wymaga zdania przecitnego (15) testu determinacji na pocztku
walki. Jeli posta zostanie ranna podczas walki, musi testowa
ponownie iten test jest trudny (25). Sza bojowy mija po skomplikowanym (20) tecie determinacji lub umierceniu wszystkich wrogw.

199

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

Osoba w tym przeszkadzajca zostaje uznana za wroga posta


moe jednak powstrzyma si przed jej zaatakowaniem, jeli zda
test determinacji. Jego trudno jest atwa (10), jeli przeszkadzajcy
jest osob przyjazn, bardzo atwa (5), jeli jest z postaci uczuciowo zwizany. W szale bojowym posta dostaje modyfikator +2
do siy iumiejtnoci walka wrcz oraz modyfikator +5 do instynktu
walki i odpornoci na bl. Wszystkie inne umiejtnoci dostaj
modyfikator -3. -10 PP

Upoledzenie emocjonalne

Posta ma zaburzony proces odczuwania emocji. Moe to wynika


zuszkodzenia mzgu lub zmarnego dziaania protezy emocjonalnej
cyborga. Posta nie planuje dugofalowo, ma problemy zprzewidywaniem konsekwencji swoich dziaa. Upoledzone przeywanie
emocji powoduje, e za kady poziom wady posta dostaje nastpujce modyfikatory:
-1 do testw inicjatywy ikomunikacji,
-2 do testw obejmujcych dugofalowe planowanie (niektre
testy intelektu iumiejtnoci kontrolowanych przez intelekt
ipercepcj),
+2 do odpornoci na bl iinstynktu walki,
+3 do determinacji.
Wada ta jest warta -5/-10/-15 PP iwymaga zezwolenia Mistrza Gry.
Zwykle jest efektem penej cyborgizacji przeprowadzonej przez
ulicznego konowaa.

Uprzedzenia

Posta nie przepada za przedstawicielami okrelonej, duej grupy


zwykle etnicznej. W praktyce przekada si to na modyfikator
komunikacji, manipulacji i reakcji wynoszcy -1 za kady poziom
wady. Modyfikatory te dziaaj w obie strony dotycz z arwno
postaci, jak i przedstawicieli nielubianej grupy. -1 PP za poziom
(maksymalnie pi poziomw, czyli ekstremalne uprzedzenie).

Uzalenienie

Posta jest psychicznie uzaleniona od czego mog to by


dopalacze, uliczne specjay, moe to by VR, uywanie cyber
netyki lub cokolwiek innego. Wsytuacji stresowej posta musi skorzysta zulubionego rodka czy urzdzenia. Warto wady zaley
od potencjalnych konsekwencji korzystania oraz od legalnoci
rodka. Uzalenienie od substancji legalnych (nikotyna, alkohol)
zmniejsza warto wady o poow, tak samo jak uzalenienie od
relatywnie nieszkodliwych substancji czy rodkw (cybernetyczne
dopalenie refleksu, Flash Gordon). Jeli posta jest uzaleniona

200

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI WADY

ideefixe-rpg.pl

od rodka, ktry jest jednoczenie nieszkodliwy i legalny (kawa,


Warp 7) cena jest zredukowana do 1/3. Podstawowe wartoci to
-6/-12/-18 PP.

201

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Zalety
Pozytywne cechy szczeglne postaci. Posiadanie zalety daje postaci
jaki rodzaj przewagi nad reszt wiata.

Zalety spoeczne
S to cechy zdobywane w wyniku interakcji ze spoeczestwem.
Mona je uzyska wtrakcie gry (cho nie jest to atwe), nie trzeba
wtedy paci za nie punktami postaci.

Agent

Posta pracuje dla jednej z agencji bezpieczestwa publicznego lub wsppracuje zni. WPolsce moliwe agencje to: Policja
Wojewdzka, Policja Pastwowa, Urzd Ochrony Pastwa, Biuro
Ochrony Rzdu, Wojskowe Suby Informacyjne i kilka innych. Istniej trzy stopnie tej zalety:
Wsppracownik agencji: posta cieszy si pewnym zaufaniem
wadz agencji. Nie pracuje na etacie, jest finansowana zfunduszu
nagrd lub operacyjnego. Uzyskaa certyfikaty bezpieczestwa
osobowego zezwalajce na dostp do informacji objtych
klauzulami tajnoci lub zgromadzonych przez suby danych
osobowych. Posta ma ograniczony dostp do archiwum agencji,
co pozwala jej uzyska dane odostpnoci R(dostpno danych
patrz dzia Mechanika, punkt Klasyfikacja danych). Moe
prosi owykonanie konkretnych usug, takich jak zbadanie prbek
wlaboratorium czy wsparcie etatowych pracownikw agencji.
Wuzasadnionych przypadkach moe nawet uzyska czasowo
alternatywn tosamo lub sprzt odostpnoci S(dostpno
sprztu patrz dzia Mechanika, punkt Zaatwianie
nielegalnego sprztu ikategorie dostpnoci). Wzamian agencja
oczekuje przekazywania informacji, wypeniania potencjalnie
niebezpiecznych misji iuczestnictwa wniektrych oficjalnych
misjach agencji. Jeli posta wpadnie wkopoty, agencja moe
pospieszy jej zpomoc, jeli nie narazi to na szwank jej operacji
czy zasobw. Wprzeciwnym przypadku odetnie si izostawi
posta na lodzie. Jeeli za posta narobi wyjtkowego baaganu,
agencja moe j usun przez wrobienie wprzestpstwo,
zawa, wypadek samochodowy czy samobjstwo.
Wsppracownik agencji jest niezbyt wartociowym zasobem
imoe spodziewa si, e przekazywane mu informacje bd
niekompletne, zmodyfikowane lub wrcz faszywe. Ten poziom

202

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

zalety wie si zprzyjciem wady zwyky obowizek. czny koszt


to 5PP.
Pracownik rzdowy: posta jest etatowym pracownikiem agencji
rzdowej. Wymagania: brak powaniejszych wad psychicznych
ifizycznych oraz niekaralno. Praca wtakim miejscu oznacza
przywileje iuprawnienia: przede wszystkim dochody 2, poziom
ubezpieczenia medycznego 2 (ubezpieczenie patrz dzia
Sprzt iwyposaenie, punkt Ubezpieczenia) i50proc. zniki
na wykupienie wyszego poziomu. Dotego subowa bro,
dostp do archiww agencji isystemu ewidencji ludnoci (dane
odostpnoci XR). Wmiar potrzeby agencja pozwala postaci
korzysta ze swoich zasobw oraz ze sprztu odostpnoci R.
Wzamian za to posta pracuje dla agencji, realizujc ustawowe
zadania iregularnie ryzykujc zdrowiem. Znajduje si take pod
uwanym okiem wydziau wewntrznego, pilnujcego, czy nie
dorabia sobie na boku, kumajc si zpodejrzanymi indywiduami.
Jeli posta znajdzie si wkopotach, moe liczy na pene
wsparcie macierzystej agencji. Ten poziom agenta ma wliczone
wkoszta wady ciki obowizek iwrg: wydzia wewntrzny oraz
zalet dochody2. czny koszt to 10PP.
Agent rzdowy: posta jest wyszym stopniem pracownikiem
agencji rzdowej, jednym ze sprawdzonych izaufanych. Do tego
stopnia zalety posta musi mie umiejtno koneksje na poziomie
5 lub wyszym oraz spenia wymagania obowizujce pracownika
rzdowego. Ma dostp do wikszoci archiww ibaz danych
agencji (dane odostpnoci XXR), moe te wypoyczy dowolny
sprzt rzdowy (do dostpnoci XXR). Wgr wchodzi nawet
moliwo uzyskania dyspensy na urzdzenia nielegalne. Agenci
rzdowi s najcenniejszymi zasobami sub bezpieczestwa
publicznego. Realizuj skomplikowane, delikatne misje, regularnie
ryzykujc gow. Agencja macierzysta nie bdzie szczdzi si,
aby wycign agenta zkopotw. Wten poziom agenta wliczone
s: ryzykowny obowizek, wrg: wydzia wewntrzny idochody 3.
czny koszt to 15PP.
Wyszego poziomu agenta nie ma. Nie wie si znim cakowite
utajnienie prawdziwej tosamoci postaci, praca dla cile tajnej
agencji irealizacja cile tajnych misji. Nie umoliwia take
dostpu do danych onajwyszych klauzulach tajnoci (dostpno
XXXR, aczsto nawet Zi XZ) inie uprawnia do posugiwania si
zakazanym sprztem. Ten nieistniejcy poziom zalety nie kosztuje
20 PP inie cignie za sob wyjtkowo ryzykownego obowizku
oraz rozmaitych wrogw.

203

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Alternatywna tosamo

Posta dysponuje cakowicie funkcjonalnym drugim wcieleniem


bazy systemu ewidencji ludnoci zawieraj dwie pene i wiarygodne Osobiste Kartoteki Oglne, obie przywizane do danych
biometrycznych postaci. Ma te dwa ibeki, dwa zapisy wrejestrach
ludnoci, sowem dwa komplety dokumentw. Jest uwaana
przez PESEL za agenta rzdowego winnym przypadku dwie osoby
z takim samym DNA, odciskami palcw itd. zostayby rozpoznane
podczas automatycznej kontroli spjnoci bazy.
Posta moe mie kilka alternatywnych tosamoci, kad
z kompletem danych. Jedna z tosamoci musi by wyznaczona
jako jawna ta, na ktr wskazywa bd poszukiwania wbazach
PESEL, transakcje bankowe itp.
Jak nietrudno si domyli, wprzypadku zwykego czowieka
posiadanie alternatywnej tosamoci jest wysoce nielegalne. Agenci
rzdowi, korzystajcy zalternatywnych tosamoci legalnie, otrzymuj do nich dostp wmiar potrzeb inie musz paci za t zalet.
15 PP

Dochody

Posta ma stae, legalne rdo przychodu. Otrzymywanie dochodw zwykle wie si zjakim obowizkiem takim jak powicanie
omiu godzin dziennie na prac. Wuzasadnionych przypadkach iza
zgod Mistrza Gry obowizek mona zastpi inn wad tak jak
np. wrg, ktrego posta szantauje.
Brak obowizku doczonego do dochodw oznacza, e posta
utrzymuje si zniezalenych rde otrzymuje odsetki od kapitau,
wynajmuje komu mieszkanie albo dostaje kieszonkowe.
Zaleta dochody jest jedn zdwch zalet okrelajcych zamono postaci. Drug znich jest status (patrz niej). Naley wykupi
obydwie te zalety, zwracajc uwag na konsekwencje posiadania
statusu przewyszajcego dochody. Bez zgody MG nie mona wykupi poziomu dochodw o podstawowej cenie przekraczajcej 1/5
startowej puli punktw postaci.
Dochody 0: posta jest utrzymywana przez pastwo. Jej dochd
zamyka si wwypacanym co miesic zasiku lub stypendium
(plus nieodpatne wiadczenia takie jak wyywienie czy
zakwaterowanie). Comiesiczne wpywy 300 z. Nierozerwalnie
zwizane zlekkim obowizkiem. czny koszt to 0PP.
Dochody 1: posta jest na wasnym utrzymaniu. Wykonuje
niskopatny, niewymagajcy duych kwalifikacji zawd jest
budowlacem, pracownikiem hipermarketu, telemarketerem.
Comiesiczne wpywy 1200 z. Warte 10punktw postaci, zwykle
czone ze zwykym obowizkiem kosztuj wtedy 5PP.

204

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Dochody 2: posta ma znaczce przychody wystarczajce na do


wygodne ycie. Wykonuje zawd ryzykowny lub wymagajcy
kwalifikacji moe by nauczycielem, policjantem, programist.
Najwysze dochody dostpne postaci za 100PP. Comiesiczne
wpywy 2000z. Warte 20 punktw postaci, zwykle poczone
zcikim obowizkiem. czny koszt 10PP.
Dochody 3: posta jest ustawiona. Jej dochd wystarcza na
ycie wkomforcie dla niej iewentualnej rodziny. Zawd, ktry
wykonuje, wymaga wysokich kwalifikacji lekarz, wysokiej klasy
wykadowca, menader redniego szczebla, dobry specjalista
techniczny. Najwysze dochody dostpne postaci za 150 PP.
Comiesiczne wpywy 3500 z. Warte 25punktw postaci, zwykle
czone zryzykownym obowizkiem (posta jest praktycznie non
stop wpracy) czna cena to 10 PP.
Wwiecie idee fixe wystpuj dochody wysze ni 3. S one domen
osb bogatych od politykw, medialnych saw czy menaderw
wysokiego szczebla zaczynajac, ana gerontokratach, wacicielach
korporacji czy szejkach Kalifatu koczc.

Dodatkowa tosamo

Posta ma dostp do drugiego konta wsystemie ewidencji ludnoci.


Konto to jest jednak wynikiem bdu administracyjnego naley
do niedawno zmarej osoby lub nieistniejcego cudzoziemca zpolskim obywatelstwem. Co za tym idzie, zawarte w Osobistej Kartotece Oglnej dane biometryczne nie pokrywaj si z danymi
postaci. Korzystanie z dodatkowej tosamoci wymaga zatem
posugiwania si faszyw biometryk czyli okiem wpudeku
ipapilarkami (patrz dzia Sprzt iwyposaenie, punkt Zabezpieczenia iich omijanie) oraz posiadania kilku egzemplarzy ibeka.
Wykupienie tej zalety daje postaci jeden komplet papilarek, oko
wpudeku itrzy zapasowe ibeki. Niestety, oszukanie testw DNA
jest niewykonalne. 5 PP

Kontakty

Posta ma znajomoci poza krgami, w ktrych obraca si na co


dzie. Kontakt to bliski znajomy postaci, ktry moe pomc wzaatwieniu czego, umwi j z potencjalnym pracodawc, zaoferowa pomoc fizyczn, informacje itp. Jeli zachodzi potrzeba przetestowania jakich przydatnych umiejtnoci kontaktu, uznajemy,
e dana umiejtno rwna jest skutecznoci kontaktu. Skuteczno
z kolei rwna jest podstawowej cenie kontaktu +10. Kupujc kontakt, naley okreli jego rodzaj, czyli rodowisko, wktrym si on

205

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

obraca. Nie jest za to konieczne okrelenie umiejtnoci, ktr dysponuje kontakt to mona ustali wczasie gry. Przykadowe rodowiska kontaktw:
Korporacja znajomy czowiek zatrudniony wbardzo duej firmie.
Moe by doskonaym rdem informacji na temat firmy albo
wywiadczy jak przysug (od identyfikatora, przez zaproszenie
na cocktail party, a po etat wfirmie). Podstawowa cena kontaktu
zaley od jego pozycji na drabinie subowej: 2PP za personel
techniczny wrodzaju informatyka od wymiany tonerw, 5 PP za
pomniejszego admina, marketingowca czy sekretark, 10 PP za
menadera redniego szczebla, gwnego administratora sieci lub
gwnego ksigowego, 15PP za dyrektora dziau.
Rzd od drobnych urzdnikw administracji pastwowej, przez
pracownikw rzdowych agencji bezpieczestwa publicznego, po
senatorw, ministrw iinne szychy. Mog pomc postaci dosta
si do budynkw rzdowych, przyspieszy (lub opni) obieg
papierw wbiurokracji, zaatwi licencj czy umoliwi dostp do
informacji. Cena zaley od moliwoci kontaktu: 2 PP za drobnych
urzdnikw zokienek lub personel wrodzaju sprztaczek, 5PP
za urzdnikw owyszych kompetencjach (podpisujcych
licencje ipozwolenia), posw na Sejm czy policjantw, 10PP
za dyrektorw departamentw, agentw UOP, senatorw, 15PP
za wiceministrw lub wysokich oficerw sub. Znajomoci
wlokalnych wadzach (samorzdzie terytorialnym) s tasze
opoow.
Uczelnia kontakt jest zwizany ze szkolnictwem wyszym
jako student lub pracownik. Taka osoba moe zapewni postaci
wejcie na teren uczelni, dostp do wyposaenia pracowni,
danych osobowych lub naukowych czy te skontaktowa ze
specjalist. Cena takiego kontaktu to: 2 PP za kogo zpersonelu
pomocniczego albo wiecznego studenta, 5 PP za doktoranta,
sekretark dziekanatu, pracownika biblioteki, 10 PP za profesora
lub szefa katedry, 15PP za kogo znajwyszych wadz uczelni,
zapewne zniebagatelnym dorobkiem naukowym. Cena kontaktw
wprywatnych uczelniach pozbawionych eksterytorialnoci
iczsto sabiej wyposaonych jest nisza opoow.
Policja kontakt pracuje winstytucji zajmujcej si utrzymaniem
prawa iporzdku, zazwyczaj (lecz nie tylko) wpolicji. Moe
udzieli informacji na temat planowanych iprowadzonych dziaa
sub, umoliwi dostp do archiwalnych danych, znikn
dowody. Cena, jak zwykle, zaley od moliwoci: 2 PP wart jest
szeregowy krawnik, 5 PP detektyw, technik kryminalistyki
lub archiwista, 10PP szef wydziau lub komendy, 15 PP

206

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

wysoki oficer Policji. Cena kontaktu wstray miejskiej lub firmie


ochroniarskiej jest nisza opoow.
Ulica kontakt jest otrzaskany zyciem ulicy. To jeden zdrobnych
(lub nietakdrobnych) przestpcw, wyrzutek, drobny handlarz,
bramkarz wnocnym klubie. Moe dostarcza informacje
oplanowanych numerach inielegalnych przedsiwziciach,
pomc przy drobnym przewale, kupi lub sprzeda co, co
spado zciarwki, skontaktowa ze specami od praktycznie
dowolnej pozalegalnej dziaalnoci. Cena takiego kontaktu to:
2PP za silnorkiego z dzielnicy, handlarzyn lub przekazujcego
sprzt iwiadomoci kuriera, 5 PP za pomniejszego fiksera,
herszta niewielkiego gangu, speca od konkretnego rodzaju
przewaki, 10 PP za lokalnego szefa, dowiadczonego specjalist,
porzdnego fiksera, 15PP za gangstera trzscego miastem,
fiksera zpowizaniami wcaym kraju lub jednego znajlepszych
specjalistw podziemia.
Na cen kontaktu ma wpyw take jego nastawienie do postaci.
Bardzo przyjazne: bardzo dobry znajomy lub przyjaciel. Czowiek,
ktry nadstawi zaposta karku idooy wszelkich stara, aby
jej pomc. Sam rwnie moe potrzebowa pomocy jeli tak,
bdzie oczekiwa podobnego stopnia zaangaowania od postaci.
Skuteczno +3, cena razy ptora.
yczliwe: bliski znajomy. Za usugi oczekuje rekompensaty (zwykle
symbolicznej p litra, wyjcie na piwko lub inny rodzaj
wsplnego spdzania czasu) lub pomocy przy zaatwianiu jakiej
sprawy. Skuteczno icena bez zmian.
Neutralne: po prostu znajomek. Za swoje usugi oczekuje
namacalnej rekompensaty pieninej lub rzeczowej, bez tego
wysila si nie bdzie. Nie naley te od niego oczekiwa, e
podejmie jakiekolwiek ryzyko. Skuteczno -3, poowa ceny.
Nieprzyjazne: ten kontakt zosta zmuszony do wsppracy grob
lub szantaem. Aby skorzysta zjego moliwoci, posta bedzie
musiaa przypomnie mu ohaku lub po prostu go zastraszy.
Skuteczno -3, jedna czwarta ceny ale rnic od podstawowej
ceny kontaktu posta musi wzi wpostaci wady wrg.

Status

Miejsce postaci wstrukturze spoecznej. Status okrela stan posiadania iwydatki postaci opisuje, na przedstawiciela ktrej zklas
spoecznych posta wyglda.
Zaleta status jest jedn z dwch zalet okrelajcych zamono postaci. Drug znich s dochody (opisujce wysoko zarobkw postaci, patrz wyej). Naley wykupi obydwie te zalety,

207

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

zwracajc uwag na konsekwencje posiadania statusu przewyszajcego dochody. Bez zezwolenia Mistrza Gry nie mona wykupi statusu za wicej ni 1/10 startowej puli punktw postaci.
Status -1: czowiek oficjalnie nieistniejcy. Posta zmuszona jest
zarabia na ycie nielegalnie iradzi sobie, jak tylko moe. Status
-1 wynika zwad 404 lub martwy (nie mona go wykupi bez ktrej
ztych wad). Startowe zasoby postaci to 1000 z wnielegalnych
rodkach patniczych lub sprzcie, brak staych kosztw ycia.
Status 0: zjadacz wafli, jeden zrzeszy bezrobotnych
utrzymywanych przez System. Posta nie ma pracy, mieszka
wopacanym przez pastwo mieszkanku wmrwkowcu, oglda
opacan przez pastwo aktywizj iywi si dystrybuowanymi
przez pastwo waflami sojowymi. Startowe zasoby postaci
to 2500z, stae koszty ycia 200 z (ywno imieszkanie za
darmo). 0 PP
Status 1: prol ztrudem utrzymujcy si zprostej pracy. Posta
yje skromnie, oszczdzajc, na czym si da. Mieszka we wasnym
(albo samodzielnie wynajmowanym) mieszkaniu, ywi si tanio,
ale nie waflami, wydaje pienidze na niezbyt skomplikowane
rozrywki. Startowe zasoby postaci to 7500z, stae koszty ycia
1000 z (wtym okoo 300z na ywno ihigien, 500z na
mieszkanie, 200z narozrywki, bilety itp.). 5PP
Status 2: zanikajca klasa rednia. Posta naley do ludzi
niezalenych finansowo, najczciej wykonujcych zawd
wymagajcy kwalifikacji. Jej mieszkanie jest do przestronne,
sta j na wyjcie od czasu do czasu do restauracji, porusza si
wasnym miejskim samochodzikiem, czasami takswk. Startowe
zasoby postaci 10000 z. Stae koszty ycia 1600 z (wtym
okoo 500 z na ywno ihigien, okoo 800 z na mieszkanie,
energi itp., 300 z natelefon, takswki lub paliwo, rozrywki).
10PP
Status 3: dobrze sytuowany. Posta yje komfortowo,
wwygodnym, skomputeryzowanym mieszkaniu wdobrej
dzielnicy, jedzi wasnym porzdnym samochodem, najczciej
zawdzicza taki poziom ycia swoim wysokim kwalifikacjom.
Posta otakim statusie nie powinna ju mie powanych wad
psychicznych ifizycznych sta j na ich usunicie. Startowe
zasoby 40 000 z. Stae koszty ycia 2500 z (wtym ok. 700z na
ywno ihigien, okoo 1300z na mieszkanie, energi itp. oraz
okoo 500z na rozrywki, utrzymanie samochodu itp.). 15PP
Jeeli status przewysza dochody, oznacza to, e posta utrzymuje
si z nielegalnych (albo przynajmniej nieopodatkowanych) przychodw i niebawem stanie si obiektem zainteresowania policji.

208

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Uniknicie konsekwencji oszustwa skarbowego (wysokiej grzywny


z moliwoci zamiany na wizienie) wymaga utajnienia statusu.
Wpraktyce oznacza to, e dla Systemu posta utrzymuje status 0
lub 1, adobra doczesne ma zarejestrowane na on lub innego figuranta. Utajnienie statusu kosztuje 5 PP dla statusu 1 i2 oraz 10PP
dla statusu 3.

Zalety wrodzone
Najczciej s to cechy, zktrymi posta si urodzia. Cz znich
mona naby w czasie gry przez trening lub opacenie operacji
imodyfikacji biotechnologicznych.
Uwaga: zalety oznaczone @ s niekontrolowanymi manifestacjami talentu psionicznego i mog zosta zawetowane przez
Mistrza Gry.

Aseks

Wwyniku ingerencji chirurgicznych oraz modyfikacji chemii mzgu


posta jest neutralna pciowo. Nie odczuwa pocigu fizycznego do
nikogo ani przynalenoci do adnej pci, nie posiada cech pciowych. WPolsce bycie aseksem traktowane jest jak choroba. Atrakcyjno ma mniejszy wpyw na aseksw wczasie kontaktw znimi
naley liczy tylko poow modyfikatora. Czsto czy si zandrogynicznym wygldem (patrz niej). Cena tej zalety to 2punkty
postaci.

Atrakcyjna

Posta jest postrzegana jako adna. Wynika to moe zwrodzonej


urody lub dobrego oka biorzebiarza. Kady poziom tej zalety daje
postaci modyfikator reakcji +1. Modyfikator ten jest uyteczny tylko
wtedy, kiedy rozmwca zna wygld postaci (modyfikator reakcji
patrz dzia Mechanika, punkt Dyskusje i dygresje). Atrakcyjno jest zalet oczekiwan uosb owyszym statusie spoecznym.
Cena to 3 PP za poziom. Maksymalna liczba poziomw tej zalety to
trzy.

Androgyniczna

Posta ma specyficzny typ urody pozwalajcy jej uchodzi zarwno


za mczyzn, jak ikobiet. 3PP

Brak alergii

Posta nie jest absolutnie na nic uczulona (w odrnieniu od 60 proc.


populacji). 2 PP

209

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Charyzma @

Posta ma niezwyky wpyw na ludzi czy to z powodu silnej


osobowoci, czy dziki wrodzonemu darowi wymowy. Osoby
rozmawiajce zpostaci nieprdko j zapomn. Charyzma to talent
(patrz niej) do umiejtnoci komunikacja imanipulacja zwiksza
je o2. 10 PP

Czuy such

Posta jest obdarzona niezwykle wyczulonym suchem. Poziom tej


zalety dodaje si jako modyfikator do testw spostrzegawczoci
suchowej. Cena to 2 PP za poziom, maksymalnie mona kupi pi
poziomw.

Dwujzyczna

Dziki wychowaniu wdwujzycznej rodzinie posta ma dwa jzyki


ojczyste. Cena tej zalety to 5PP, jeli drugi jzyk jest umiejtnoci
rzadk, 10PP, jeli jest umiejtnoci bardzo rzadk (umiejtnoci
rzadkie ibardzo rzadkie patrz niej, punkt Umiejtnoci wprowadzenie; lista jzykw punkt Jzyki obce).

Empatia @

Posta umie wyczuwa emocje innych ludzi, nawet zupenie obcych.


Udany przecitny (15) test percepcji pozwoli jej okreli n
astawienie
spotkanego przed chwil czowieka, zorientowanie si, jaki jest jego
nastrj, zidentyfikowanie powaniejszych wad psychicznych itp.
Prcz tego posta dostaje modyfikator do komunikacji imanipulacji
wwysokoci 1/4 determinacji. 15PP

Intuicja @

Posta ma nadzwyczaj silne iczsto trafne przeczucia. Postawiona


przed wyborem moe zda si na instynkt. Gracz mwi wtedy
Mistrzowi Gry, midzy jakimi moliwociami prbuje wybra, MG za
wykonuje skomplikowany (20) test determinacji postaci. Udany test
oznacza, e posta wie, ktre wyjcie jest dobre, za udany owicej
ni 5 ktre jest najlepsze. Nieudany test oznacza brak podpowiedzi od instynktu, anieudany owicej ni 5punktw bdn podpowied. 20 PP
Uwaga dla Mistrzw Gry: zasady powysze mona zmodyfikowa, dodajc ujemny modyfikator za czste uywanie intuicji lub
prb wybrania jednej z wielu moliwoci. Intuicja jest potnym
narzdziem wrkach graczy naley dobrze si zastanowi przed
jej dopuszczeniem.

210

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Koci wzrok @

Zdolno do widzenia w sabym owietleniu. Posta dobrze sobie


radzi nawet w bardzo mizernym wietle. Wszystkie modyfikatory
pynce zniedostatku wiata zostaj zmniejszone o4. Wyczulone
oczy postaci nader marnie reaguj jednak na nadmiar wiata, zatem
modyfikator za ostre wiato jest podwajany. Posta zapewne czsto chodzi wokularach przeciwsonecznych. 5PP

Oburczno

Rce postaci s jednakowo sprawne. Posta nie otrzymuje ujemnych modyfikatorw za robienie czego drug rk (ale nie oznacza to bezproblemowego strzelania zdwch pistoletw naraz). 4 PP

Orientacja przestrzenna @

Posta si nie gubi. Nie da si jej skoowa, kluczc. Pozostawiona


wrodku nieznanego terenu potrafi wrci t sam drog (wymaga
to zdania bardzo atwego (5) testu percepcji przecitnego (15), jeli
bya prowadzona z zawizanymi oczyma). Orientacja przestrzenna
jest talentem do wszystkich umiejtnoci znajomo terenu i do
nawigacji zwiksza je o2. 10PP

Ostry wzrok

Posta ma bardzo dobry wzrok pozwalajcy jej wyranie widzie


na due imae dystanse. Do testw spostrzegawczoci wzrokowej
(oraz celnoci broni) dodaje si modyfikator rwny liczbie poziomw ostrego wzroku. Zamontowanie sobie cyberoczu odbiera t
zalet. 3 PP za poziom, kupi mona do trzech poziomw.

Poczucie czasu

Posta jest doskonale wiadoma upywu czasu. Zawsze jest wstanie poda dokadn godzin iprecyzyjnie ustali, jak dugo co robi.
Jeeli kto umylnie prbuje rozregulowa jej zegar (popularna
taktyka przesucha), zdanie atwego (10) testu percepcji pozwala
utrzyma rachub czasu. 2 PP

Stalowe nerwy @

Nic nie jest w stanie wyprowadzi postaci z rwnowagi. Zachowa


spokj nawet w krytycznych i dziwacznych sytuacjach. Do innych
ludzi czy niezwykych wydarze podchodzi spokojnie izrozwag,
bez zbytecznych emocji. Zaleta ta nie oznacza, e posta nie ma
uczu ona je po prostu doskonale kontroluje. Posta moe powtrzy kady nieudany test determinacji zwizany zpanowaniem nad
emocjami, dostajc przy nim modyfikator +5 do determinacji. Sukces
testu pozwala na normalne dziaanie. Zaleta ta jest n
iekompatybilna

211

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

zjakkolwiek fobi, szaem bojowym iinnymi wadami upoledzajcymi kontrol nad postaci. Podczas tworzenia postaci nie mona
take obniy determinacji. 15 PP

wietna pami @

Posta ma pami absolutn. Do wszystkich testw intelektu majcych na celu przypomnienie sobie czegokolwiek przysuguje modyfikator +10. Zaleta ta zwiksza atrybut kontrolujcy o +3 podczas
uczenia si umiejtnoci, w ktrych pami odgrywa du rol
(sztuka przetrwania, znajomo terenu ipodobne) oraz wszystkich
kontrolowanych przez intelekt. 25PP

Talent

Posta jest szczeglnie uzdolniona wjakim kierunku. Wykupienie


talentu daje postaci dwa darmowe poziomy do wszystkich umiejtnoci przez niego obejmowanych. Zalecane jest kontrolowanie przez Mistrza Gry talentw wgrupie izakazywanie b
rania tego
samego talentu przez wicej ni jedn posta.
Wszystkie rodzaje talentw:
Artysta: grafik, kamerzysta, pisarz, rzebiarz ipodobne. 5 PP
Cichociemny: lekkoatletyka, obserwacja, odporno na bl,
procedury wywiadu, skradanie, ucieczka, ukrycie/szukanie,
wspinaczka. 10 PP
Charyzma: komunikacja, manipulacja. 10PP
Inynier: bioinynieria, ekoinynieria, inynieria (budowlana,
elektryczna, mechaniczna, mikrotroniczna, nukleoniczna),
nanoinynieria. 15 PP
Kierowca: motocykle, pojazdy naziemne, pojazdy szynowe,
samochody, ziemioloty.10PP
Komputerowiec: gry komputerowe, informatyka, uywanie
komputera, sieciarstwo.10PP
Lingwista: lingwistyka, wszystkie jzyki obce. 10 PP
Lekarz: cybertechnika, medycyna, paramedyk, pierwsza pomoc,
rehabilitacja. 10 PP
Muzyk: instrumenty (rodzaj), muzyka, piew. 5 PP
Orientacja przestrzenna: nawigacja, kanalarstwo, kerning,
znajomo duego obszaru, znajomo miasta, znajomo
niewielkiego terenu. 10 PP
Pilot: pionowzloty, samoloty, sterowce, ziemioloty. 10 PP
Surwiwalista: obserwacja, sztuka przetrwania, przetrwanie
wmiecie, tropienie, przetrwanie wterenie zmutowanym, ukrycie/
szukanie. 10PP
Rzemielnik: barman, grafik, kowal, krawiec, majsterkowicz,
rzebiarz itp.10PP

212

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

ideefixe-rpg.pl

Strzelec: bro cika, bro krtka, bro duga, ucznictwo. 10 PP


Szybkie donie: gry komputerowe, prestidigitator, rzucanie, szybkie
wydobycie. 10PP
Technik: cybertechnika, elektrotechnika, mechanika, mikrotronika,
paleoelektronika, paramedyk, rusznikarz, saper, lusarz, uywanie
elektroniki, systemy zabezpiecze itp. 15PP
Naukowiec: analiza danych, biologia, chemia, ekonomia, fizyka,
geografia, matematyka itp. 15 PP
Sportowiec: ciarowiec, deski, jazda konna, lekkoatletyka, ywy/
rolki, narciarstwo, pywanie itp. 15 PP
yka do interesw: ekonomia, ksigowo, manipulacja, prawo,
zarzdzanie. 10 PP

Urodzony do walki @

Posta ma odruchy bojowe. Czyni j to bardzo niebezpieczn


wwalce ipoza ni potrafi sparowa atak cakowicie odruchowo,
ale obudzona nagle w nocy take wyprowadza na lepo zabjcze ciosy. T zalet naley potraktowa jako talent do umiejtnoci: instynkt walki, odporno na bl, rzucanie, walka wrcz iwalka
wzwarciu. Zaskoczona posta zawsze reaguje agresywnie, chyba e
zda przecitny (15) test percepcji. 15PP

Zdrowy rozsdek

Posta posiada niezbyt powszechn zdolno odrniania dziaa sensownych od kretyskich. Zaleta ta moe zadziaa, kiedy
posta lub kto zjej otoczenia prbuje podj dziaanie idiotyczne
zpunktu widzenia scenariusza lub zdrowego rozsdku. Mistrz Gry
moe wtakiej sytuacji wykona atwy (10) test wyszego zatrybutw intelektu lub percepcji. Jeli test bdzie udany, graczowi naley
si informacja, e planowane wanie dziaanie jest gupie, nie przyniesie korzyci lub moe by szkodliwe.
Zdrowy rozsdek uatwia take opieranie si wadom psychicznym. Wsytuacji, kiedy poddanie si wadzie byoby wybitnie nierozsdne (atak paniki na krawdzi dachu wieowca), posta dostaje
modyfikator +1 do determinacji.
Uwaga dla Mistrza Gry: jeeli gracz, ktrego posta posiada
zdrowy rozsdek, cigle polega na twoich podpowiedziach i naduywa tej zalety, ktrego razu po prostu sobie odpu ipozwl mu
przywieci sobie zapak przy szukaniu przecieku gazu.
Ta zaleta kosztuje 7 PP.

213

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ZALETY

Ze przeczucia @

ideefixe-rpg.pl

Posta miewa nosa. Czasami bez wyranej przyczyny postanawia pj inn drog, dziki czemu unika wypadku lub napadu.
Jeeli postaci grozi jakie niebezpieczestwo, ktrego jest niewiadoma, Mistrz Gry powinien wykona przecitny (15) test determinacji
postaci. Sukces oznacza, e posta ma ze przeczucie. 20 PP

214

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ATRYBUTY

ideefixe-rpg.pl

Atrybuty
Atrybuty to wrodzone cechy postaci, okrelajce jej predyspozycje.
Atrybutw jest sze:

budowa (bud)
Okrela ogln kondycj fizyczn, si i wag postaci, jej krzep,
atake odporno organizmu na zatrucia ichoroby. Sia czyli masa
iwytrenowanie mini jest przez mechanik traktowana jak umiejtno. Posta startowo otrzymuje umiejtno sia na poziomie
rwnym budowie.
zwinno (zwn)
okrela sprawno fizyczn caego ciaa postaci, szybko poruszania si, kontrolowania koczyn iogln gibko. Zale od niej m.in.
umiejtnoci sportowe, walka wrcz ibro biaa. Lekkoatletyka, czyli
sprawno oglnoruchowa, to umiejtno, ktr kada posta startowo otrzymuje na poziomie rwnym zwinnoci.
zrczno (zrc)
To koordynacja wzrokowo-ruchowa postaci, zdolno do wykonywania precyzyjnych ruchw isprawno doni. Od zrcznoci zaley szybko uczenia si umiejtnoci wymagajcych dokadnoci, dobrego
oka ipewnej rki prowadzenia pojazdw, majsterkowania irzemiosa, strzelania zbroni palnej.
determinacja (det)
Odporno psychiki isia woli postaci. Okrela wraliwo na stres,
panik, senno. Determinacja to take poziom samodyscypliny
postaci, jej motywacji iuporu. Odporno na bl, czyli aspekt determinacji okrelajcy prg blu iskonno postaci do ignorowania obrae, jest przez mechanik traktowany jak umiejtno. Posta startowo otrzymuje j na poziomie rwnym determinacji.
intelekt (int)
Zdolno logicznego mylenia, kojarzenia i rozumowania abstrakcyjnego. Od intelektu zaley zdolno zapamitywania i przywoywania wiedzy. Ztym atrybutem zwizane s wszystkie umiejtnoci

215

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI ATRYBUTY

polegajce na przyswajaniu duej iloci informacji, posugiwaniu si


nowoczesnym sprztem, projektowaniu. Posta startowo otrzymuje
umiejtno jzyk ojczysty na poziomie rwnym intelektowi kady
wychowa si wotoczeniu posugujcym si jakim jzykiem.

percepcja (per)
Okrela, jak bardzo posta jest wraliwa na drobne szczegy otaczajcego j wiata, z jak szybkoci p
rzetwarza bodce i czy potrafi
wycign wnioski z obserwacji. Od percepcji zale umiejtnoci
obserwacji otoczenia, artystyczne iinterpersonalne. Zwizane zni
s take umiejtnoci przetrwania oraz diagnozowania i naprawy
wytworw techniki. Posta startowo otrzymuje umiejtno obserwacja na poziomie rwnym percepcji.
Pocztkow wartoci dla kadego z atrybutw jest 10, maksymaln za 20.

Ograniczenia atrybutw
Niektre atrybuty s ze sob powizane. Koordynacja ruchowa
zaley jednoczenie od zwinnoci i zrcznoci, za inteligencja od
intelektu i percepcji. Co za tym idzie, atrybuty te powinny by na
podobnym poziomie. Jeeli rnica midzy zwn i zrc albo int i per
przekracza 4 punkty, Mistrz Gry powinien zada od gracza
dobrego uzasadnienia tej rozbienoci.
Powizane s take budowa izwinno postaci. Osoby naprawd
due nie mog by bardzo zwinne, a nadzwyczaj zwinne bardzo
due. Suma bud izwn nie moe zatem by wiksza ni 30.

Podnoszenie atrybutw
Pierwsze trzy poziomy atrybutu powyej startowego 10 kosztuj po
5 PP za kady. Drugie trzy poziomy kosztuj 10 PP za kady. Kolejne
trzy poziomy 15 PP za kady. Ostatni, dwudziesty poziom atrybutu, kosztuje 20 punktw postaci.
czny koszt zakupienia atrybutu na podanym poziomie
wyglda nastpujco:
Poziom atrybutu
czna cena

10
0

11
5

12
10

13
15

216

14
25

15
35

16
45

17
60

18
75

19
90

20
110

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ATRYBUTY

ideefixe-rpg.pl

Obnianie atrybutw
Obnienie atrybutu daje 5 punktw postaci za kady poziom poniej 10. Sprowadzenie atrybutu poniej 7 to wada, zatem liczy si do
limitu punktw za wady.
Trwae obnienie ktoregokolwiek atrybutu do zera oznacza
uniemoliwienie postaci samodzielnego dziaania.

Atrybuty pomocnicze
Poziom obrae krytycznych (OK)

Obraenia krytyczne to liczba punktw obrae, ktre naley zada,


aby powanie uszkodzi jak cz ciaa postaci. Poziom OK zaley
od budowy ijest rny dla kadej czci ciaa:
dla korpusu bud x2
dla kadej zrk bud x1
dla kadej zng bud x1,5
dla gowy bud x1
dla caego organizmu bud x3
Zadanie jakiej czci ciaa obrae rwnych poziomowi OK wycza j zdziaania. Obraenia rwne podwjnemu OK trwale uszkadzaj dan cz ciaa (w przypadku trafienia wgow oznacza to
mier, dla caego organizmu mier kliniczn). Potrjne OK to
widowiskowe, nieodwracalne icakowite zniszczenie strefy. Wicej
szczegw patrz dzia Mechanika, punkt Obraenia, czyli rne
rodzaje cierpienia.

Szybko

Zwykym spacerowym krokiem posta moe wcigu rundy pokona tyle metrw, ile wynosi 1/3 jej zwinnoci. Bieg pozwala pokona wczasie rundy tyle metrw, ile wynosi pena zwinno postaci.
Szybsze poruszanie si wymaga zdania testu umiejtnoci lekkoatletyka. Szczegy dzia Mechanika, punkt Poruszanie si.
Aby obliczy szybko w kilometrach na godzin, trzeba
pomnoy szybko wmetrach na rund przez 1,2.

Udwig

Posta moe przenosi bez adnych negatywnych efektw tyle kilogramw obcienia, ile wynosi jej sia. Z wikszym obcieniem
posta bdzie si szybciej mczy i mniej sprawnie rusza. Maksymalny udwig postaci to tyle kilogramw, ile wynosi sia pomnoona
przez budow. Szczegy dzia Mechanika, punkt Dwiganie
ciarw.

217

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI ATRYBUTY

ideefixe-rpg.pl

Sia ciosu (SC)

To obraenia zadawane przez uderzenie pici, a jednoczenie


modyfikator obrae przy walce broni bia. SC zalena jest od siy
i zwinnoci rwna jest 1K-3 plus 1/3 mniejszego ztych atrybutw
(czyli dla przecitnego czowieka po prostu 1K).

Inicjatywa wwalce

Szybko podjcia dziaa w stresie zaley od wielu czynnikw, midzy innymi wyszkolenia, wrodzonej szybkoci reakcji,
spostrzegawczoci, odpornoci na stres oraz braku oporw moralnych. Mechanika oddaje to, uzaleniajc inicjatyw od najwyszej
umiejtnoci bojowej ograniczonej przez umiejtno instynkt
walki. (Ograniczenie umiejtnoci przez inn umiejtno, test inicjatywy patrz dzia Mechanika, punkty Ograniczenie efektywnej umiejtnoci iInicjatywa idziaania wrundzie).

Wiek postaci

Zakada si, e przecitna posta ma od 18 do 29lat. Jeli posta ma


30 lub wicej lat, Mistrz Gry moe przyzna jej dodatkowe punkty
postaci, redukujc wzamian poziomy atrybutw fizycznych.

218

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Umiejtnoci
Umiejtnoci obejmuj ca wyuczon wiedz postaci, s wynikiem
szkolenia lub dowiadczenia. Rne umiejtnoci s zwizane zrnymi atrybutami od ich wysokoci zaley szybko przyswajania
wiedzy, azatem icena umiejtnoci wpunktach postaci.
Umiejtnoci zostay podzielone na trzy umowne grupy
wzalenoci od stopnia ich rozpowszechnienia wrd mieszkacw
Polski AD2045.
Umiejtnoci zwyczajne: rzeczy, ktre przecitny czowiek
robi par razy wyciu lub przynajmniej mia znimi kontakt.
Ot,obserwowa, jak si robi zdjcia, widzia waktywizji, jak si
strzela zpistoletu. Poziom pocztkowy umiejtnoci zwyczajnych
to 8.
Umiejtnoci rzadkie: rzeczy, zktrymi czowiek zulicy mia
kontakt raz albo dwa razy wyciu, albo ktrych niby si uczy, ale
ju wszystko zapomnia. Ich poziom podstawowy to 4.
Umiejtnoci bardzo rzadkie: s to umiejtnoci, zktrymi
przecitny czowiek ma zerowy kontakt albo tak zoone,
enawet nauka podstaw wymaga sporo wysiku. Sztandarowym
przykadem jest pilota pojazdw latajcych. Poziom pocztkowy
umiejtnoci bardzo rzadkich to0.
Poziomy pocztkowe s podane dla zaoenia, e odpowiedni atrybut ma poziom 8 lub wicej. Jeeli tak nie jest, poziom pocztkowy
umiejtnoci zwyczajnych rwny jest atrybutowi, za umiejtnoci
rzadkich poowie atrybutu.

Podnoszenie umiejtnoci

Ile to jest bro


krtka 14?
Kiedy umiejtno (lub specjalizacja)

Tak dugo, jak umiejtno nie przekracza poziomu atrybutu kontrolujcego, kupno jednego poziomu kosztuje 1 punkt postaci.
Po osigniciu wysokoci atrybutu kontrolujcego kady poziom
umiejtnoci kosztuje o1 PP wicej ni poprzedni. Pierwszy poziom
ponad atrybut kontrolujcy kosztuje zatem 2 PP, drugi 3PP, trzeci
4 PP itak dalej.

osignie 10, posta zdobya podstawowy


poziom kompetencji. Profesjonalne
wyszkolenie to umiejtno na poziomie
co najmniej 15, ekspert zdowiadczeniem
ma umiejtno 20 iwicej. Najlepsi
znajlepszych maj umiejtnoci
przekraczajce 25.

219

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

PRZYKAD
Bro krtka to umiejtno zwyczajna (zaczynajaca si od 8) oparta na zrcznoci. Jeli posta ozrc
rwnej 10 chce podnie sobie t umiejtno do poziomu 14, musi zapaci cznie 16punktw
postaci. Dokadny koszt to:
1 PP za podniesienie umiejtnoci z8 do 9
1 PP za podniesienie umiejtnoci z9 do 10
(poziomy umiejtnoci droej od momentu przekroczenia wysokoci atrybutu)
2 PP za podniesienie do 11
3 PP za podniesienie do 12
4 PP za podniesienie do 13
5 PP za podniesienie do 14
Posta ozrcznoci 14 zapaciaby za ten sam poziom umiejtnoci zaledwie 6 PP (po jednym PP
zakady poziom poniej atrybutu kontrolujcego).

Specjalizacje
Specjalizacja polega na rozwiniciu wybranego, wskiego aspektu
umiejtnoci. Z punktu widzenia gracza wyspecjalizowanie si
pozwala osign do wysoki poziom kompetencji przy znacznej
oszczdnoci punktw.
Cena poziomw specjalizacji zaley od poziomu atrybutu kontrolujcego. Wcenie 1 PP za 1poziom specjalizacji mona kupi tyle
poziomw, ile wynosi 1/4 atrybutu kontrolujcego. Cena nastpnych poziomw ronie tak samo jak cena poziomw umiejtnoci. Niektre specjalizacje s kontrolowane przez inny atrybut ni
gwna umiejtno atrybut ten jest wtedy podany przy opisie
specjalizacji.
PRZYKAD
Malinowski ma atrybut zrczno 12 iumiejtno bro krtka 14 oraz 5 PP do wydania. Chciaby
wyspecjalizowa si wstrzelaniu ze zwykych pistoletw. Wtym celu planuje naby specjalizacj bro
krtka: pistolety.
Kupienie jednego poziomu broni krtkiej kosztowaoby go 4PP (umiejtno przekraczaaby atrybut
kontrolujcy, czyli zrczno, o3). Alejeden poziom specjalizacji bro krtka: pistolety bdzie go
kosztowa tylko 1 PP (1/4 jego zrcznoci rwna jest 3, wic za pierwsze trzy poziomy specjalizacji
zapaci po 1 PP).
Jeli gracz zdecyduje si kupi dwa poziomy specjalizacji, paci 2PP ipodczas strzelania zpistoletw
do umiejtnoci bro krtka Malinowski bdzie dodawa specjalizacj pistolety +2.

220

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Gdyby chcia kupi cztery poziomy specjalizacji, cena ronie do 5 PP (po 1PP za pierwsze trzy poziomy
a do osignicia poziomu rwnego 1/4 zrcznoci oraz 2 PP za nastpny). Jeli jednak zamierza
strzela nie tylko zpistoletw, by moe bardziej opaca mu si podwyszy nie specjalizacj,
aumiejtno bro krtka ojeden punkt, za co zapaci 4 PP. Po tej t ransakcji Malinowski ma
bro krtk 15 izostaje mu 1 PP do wydania np. na specjalizacj pistolety, ktra wtedy bdzie na
poziomie+1.

Nie mona wykupi wicej poziomw specjalizacji ni poziomw


gwnej umiejtnoci aby si specjalizowa, naley mie co najmniej jeden poziom umiejtnoci.

Umiejtnoci oograniczonym dostpie


Nabycie umiejtnoci wymaga albo szkolenia, albo praktyki. Nabycie umiejtnoci na profesjonalnym poziomie wymaga zwykle jednego idrugiego. Mistrz Gry moe ograniczy liczb punktw postaci,
ktre gracz chce wyda na niektre umiejtnoci, izada dobrego
wyjanienia, gdzie jego posta miaaby te umiejtnoci pozna.
Jeli uzasadnienie nie bdzie dobre, ma prawo zakaza wykupienia
umiejtnoci. Zazwyczaj wyjanienie sprowadza si do przeszoci
wkryminalnym podziemiu lub subach bezpieczestwa, cho MG
moe wtedy przydzieli za darmo (lub zada wzicia) wad karany
lub obowizek.

Umiejtnoci oograniczonej dostpnoci to:


bro pokadowa
bro cika
bro duga
instynkt walki
pancerze wspomagane
procedury wywiadu
saper
sobieradek
kerning
kanalarstwo
przetrwanie wmiecie
bojowe specjalizacje umiejtnoci prowadzenia ipilotau
pojazdw.

Dobrego wytumaczenia wymaga take posiadanie poniszych


umiejtnoci na poziomie powyej15:
taktyka
procedury wojskowe

221

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

bioinynieria
nanoinynieria
inynieria nukleoniczna
chemia.

Lista umiejtnoci
Po nazwie kadej umiejtnoci podane s: atrybut kontrolujcy,
poziom pocztkowy, umiejtnoci ograniczane przez opisywan
umiejtno oraz te, ktre ograniczaj j sam. Niektre specjalizacje s kontrolowane przez inny atrybut ni umiejtno gwna,
atrybut ten jest wtedy podany obok nazwy specjalizacji.

Budowa umiejtnoci zwyczajne


Sia (bud, 8)
Okrela mas mini postaci oraz ich wydajno. Od siy zale
udwig i sia ciosu. Posta startowo otrzymuje t umiejtno na
poziomie rwnym budowie.

Pywanie (bud, 8)
Zdolno utrzymania si na powierzchni, przemieszczania wwodzie
inurkowania.
Bez sprztu (zwn) pywanie inurkowanie bez skomplikowanego
sprztu technicznego. Okrela szybko poruszania si wwodzie.
Wsprzcie (int) pywanie zpomoc urzdze wrodzaju
akwalungw. Obejmuje take umiejtno obsugi iprzygotowania
sprztu, obliczenia czasu dekompresji itp.

Budowa umiejtnoci rzadkie


Ciarowiec (bud, 4)
Znajomo technik prawidowego podnoszenia duych ciarw.
Specjalizacje to rne techniki podnoszenia ciarw rwanie,
martwy cig itd.

Zrczno umiejtnoci zwyczajne


Bro duga (zrc, 8)
Umiejtno celnego strzelania zbroni dugiej, atake znajomo
typw ipodstawowa obsuga (czyszczenie, skadanie, rozkadanie).
Energetyczna gwnie elektrolasery obezwadniajce. Niestety,
plazmowe karabiny Earth Defence mona co najwyej pooglda
waktywizji.

222

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Karabiny bro duga ogwintowanej lufie, znacznym zasigu


isporej celnoci.
Peemy trzymane oburcz pistolety maszynowe, porczniejsze
imniejsze od penowymiarowego karabinu.
Snajperska precyzyjne karabiny ze skomplikowanymi
celownikami, przeznaczone do strzelania na due odlegoci.
Wyrzutnie bro wystrzeliwujca cikie iwolne pociski od kusz
po granatniki.

Bro krtka (zrc, 8)


Umiejto posugiwania si broni krtk, czyli trzymanymi zwykle wjednej rce rnego rodzaju pistoletami.
Cika obscenicznie wielkie pistolety uywane przez
scyborgizowanych lub psycholi.
Energetyczna zgrabne pistoletowe paralizatory elektrolaserowe.
Mini mae damskie pistoleciki, atwe doschowania wtorebce
lub nogawce.
Pistolety najpopularniejsza lekka bro palna na ulicy.
Miotacze lekkie miotacze rozmaitych niespodzianek, od strzaek
tasera po gaz zawicy.

Pierwsza pomoc (zrc, 8)


Opatrywanie popularnych obrae: oparze, zwichni, ran citych oraz postrzaw. Niewymagajca sprztu, prosta ipowszech
nie znana odmiana umiejtnoci paramedyk.

Rzucanie (zrc, 8)
Umiejtno celnego rzucania przedmiotami na wiksze odlegoci. Specjalizowana jest w zalenoci od parametrw rzucanych
przedmiotw:
dzidy/oszczepy przedmioty dugie iaerodynamiczne,
granaty/kamienie wszystko, co mae, do cikie iraczej
opywowe,
noe/topory obiekty niewywaone itrudne do rzucania.

Samochody (zrc, 8)
Pozwala prowadzi koowe pojazdy mechaniczne. Obejmuje take
znajomo przepisw ruchu drogowego oraz podstawow umiejtno obsugi pojazdu.
Ciarowe wiksze pojazdy ciarowe, odwywrotek przez
mieciarki po autobusy. Zauway naley, e typowe wielkie
ciarwki (tiry) zaniky, zastpione przez pojazdy bezzaogowe.
Dostawcze zwrotne iwzgldnie niewielkie furgonetki rnego
zastosowania.

223

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Osobowe najpopularniejszy rodzaj samochodu. Od maych,


bblowatych citikarw po luksusowe limuzyny.
Sportowe szybkie wycigowe samochody ulubiona zabawka
tuningowcw, street racerw iinnych osobnikw znadmiarem
pienidzy.
Terenowe od potnych samochodw dla Prawdziwych Mczyzn
po uyteczne, niedue terenwki.

Inne umiejtnoci
Barman, ucznictwo, krawiec, majsterkowicz, rzebiarz, sprztacz.

Zrczno umiejtnoci rzadkie


Bro cika (zrc, 4)

Umiejtno celnego strzelania zbroni cikiej, atake znajomo


typw, rodzajw amunicji oraz podstawowa obsuga broni.
Dziaka bro sporego kalibru, raczej nieosobista.
Energetyczna plecakowe lasery,
rusznice akceleratorowe itp. Wystpujraczej waktywizyjnych
kreskwkach oED.
Karabiny maszynowe szybkostrzelne, wielkokalibrowe kaemy
montowane na pojazdach oraz stosowane jako bro druynowa.
Miotacze ognia ulubiona bro szczuroapw.
Wyrzutnie wyrzutnie rakiet ipociskw samonaprowadzajcych,
modzierze itp.

odzie (zrc, 4)

Umiejtno sterowania pojazdami pywajcymi, zwykle o napdzie mechanicznym.


Jachty penomorskie jednostki rednich rozmiarw uywane do
celw rekreacyjnych oraz do przemytu ipiractwa.
Motorwki mae jednostki motorowe, przeznaczone do pywania
rdldowego oraz ewentualnie na spokojnym morzu. Obejmuje
take sztywne ipsztywne pontony, tzw. zodiaki.
cigacze bardzo szybkie odzie iwodoloty. Zabawka bogaczy,
narzdzie pracy przemytnikw morskich icigajcej ich marynarki.
aglowe jachty napdzane wiatrem. Zalenie od rozmiaru
ioporzdzenia rdldowe lub morskie.

Pojazdy naziemne (zrc, 4)


Pozwala kierowa rozmaitymi rzadziej spotykanymi pojazdami
ornym przeznaczeniu od maszyn budowlanych przez przestarzae w
ojskowe transportery opancerzone a po maszyny kroczce
wrodzaju dron pajczych.

224

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Gsienicowe zaogowe pojazdy gsienicowe spotyka si rzadko;


jeli ju, to jako wozy techniczne lub tanie arabskie niszczyciele
czogw. Czciej trafi mona naporuszajce si na gsienicach
roboty lub drony rnego przeznaczenia.
Kroczce od niewielkich zwiadowczych dron pajczych
przypominajcych insekty, przez samobiene stanowiska
karabinw maszynowych, po sondy kroczce badajce dno
morskie, Antarktyd lub Ksiyc.
Koowe gwnie sprzt budowlany: walce, koparki, spychacze,
atake megaciarwki uywane wkopalniach odkrywkowych
iprzemysowych farmach.

Spadochroniarz (zrc, 4)
Umiejtno bezpiecznego wykorzystania spadochronu, jego
obsugi, skadania, konserwacji. Obejmuje te elementarne wiadomoci teoretyczne zzakresu aerodynamiki imeteorologii.
Akrobacje (zwn) ewolucje wswobodnym spadaniu, atake
tworzenie figur zwielu skoczkw.
Paralotnia pilota odmiany spadochronu pozwalajcej na
szybowanie.

lusarz (zrc, 4)
Znajomo konstrukcji zamkw mechanicznych, naprawianie, konserwacja iotwieranie.
Naprawa naprawa zamkw, dorabianie kluczy.
Zamki kombinacyjne albo szyfrowe, stosowane wbardziej
zoonych kdkach istaromodnych sejfach.
Zamki klasyczne otwieranie tradycyjnych zamkw bez uycia
kluczy.

Ziemioloty (zrc, 4)

Umiejtno prowadzenia pojazdw unoszcych si tu nad ziemi


na poduszce powietrznej lub dziki napdowi repulsorowemu.
Poduszkowce cikie wielkie maszyny transportowe uywane
przez suby ratownicze oraz jako wojskowe jednostki desantowe.
Poduszkowce lekkie niedue pojazdy transportowe iosobowe,
popularne na terenach zalanych. Wykorzystywane przez policj
wodn iwojsko jako maszyny zwiadu.
Repulsorowce bojowe grawiczogi igrawitransportery, pojazdy
stricte bojowe.
Repulsorowce cikie wielkie pojazdy transportowe. Bezzaogowe
ciarwki spotykane s na autostradach caego wiata.

225

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Repulsorowce lekkie pojazdy mae iszybkie, na przykad


repulsorowe motocykle isamochody pozbawione ogranicznikw
na napdach.

Inne umiejtnoci
Bicze, instrumenty (strunowe, perkusyjne lub inne), kowal, pojazdy
szynowe, stolarz.

Zrczno umiejtnoci bardzo rzadkie


Pionowzloty (zrc, 0)

Umiejtno pilotowania migowcw i wentylatorowcw (pojazdw owektorowanym cigu, startujcych pionowo iunoszcych si
na cigu zodchylanych turbowentylatorw).
Minidrony mae, zdalnie sterowane pojazdy pionowego startu
ildowania. Taspecjalizacja obejmuje drony wentylatorowe,
migowcowe iornitoptery.
Orki bojowe szturmowe turboptery ipodobne pojazdy oduej
rezerwie mocy izwrotnoci.
Orki transportowe due transportowe maszyny, wwikszoci
zastosowa zastpiy migowce.
migowce bojowe lekko opancerzone, do przestarzae pojazdy
wsparcia powietrznego uywane przez biedniejsze pastwa
ioddziay najemnikw.
migowce cikie due pojazdy do duych adunkw. Wielkie
migowce transportowe to jedna znielicznych nisz, gdzie nie
krluj jeszcze wentylatorowce.
migowce lekkie niedue, przestarzae itanie pojazdy
obserwacyjno-cznikowe.

Prestidigitator (zrc, 0)
Umiejtno prezentowania sztuczek z repertuaru szanujcego
si iluzjonisty ale nie tylko. Zwykle hobbystyczna, cho ma take
zastosowania praktyczne.
Kradzie kieszonkowa umiejtno pozbawienia kogo
niepostrzeenie telefonu lub szybkiego przetrznicia torebki.
Niezbdna przy kradzieach wsupermarketach, pozwala uj
uwadze systemw eksperckich.
Sztuczki karciane rwnie przydatna zarwno dla szulerw, jak
iiluzjonistw.
Magia sceniczna wyciganie krlikw zkapelusza,
przepiowywanie piknej asystentki zamknitej wdrewnianym
pudle itp.

226

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Samoloty (zrc, 0)

Umiejtno pilotau staopatowych pojazdw latajcych samolotw rnego rodzaju.


Lekkie niewielkie, napdzane migem samoloty pasaerskie,
transportowe irolnicze.
Odrzutowe gwnie maszyny bojowe oznacznych osigach,
zwykle trudno dostpne dla cywili; zdarzaj si jednak mae
cywilne odrzutowce.
Transportowe due ibardzo due samoloty, pakowne ioduym
zasigu.
Ultralekkie lekkie konstrukcje do lotw rekreacyjnych.
Ta specjalizacja obejmuje take pilota szybowcw.
Zmiennowirnikowe rotoptery, krzywki samolotu imigowca.
Mog startowa ildowa pionowo, zachowujc zasig iszybko
samolotu.

Sterowce (zrc, 0)
Pilota nowoczesnych sterowcw wielkich, dosy szybkich pojazdw obardzo duym udwigu.
Ratownicze mae irednie zwrotne sterowce wykorzystywane
gwnie przez stra poarn.
Transportowe rednie idue sterowce uywane do transportu
tam, gdzie niedochodzi sie drogowa ikolejowa.
Wojskowe sterowce obserwacyjne oraz latajce stanowiska broni
laserowej.

Zwinno umiejtnoci zwyczajne


Bro drzewcowa (zwn, 8)

Umiejtno walki broniami drzewcowymi skadajcymi si przede


wszystkim zdugiego, sztywnego drga zewentualnym ostrzem na
kocu.
Drgi dugie, twarde, proste kije. Do popularna specjalizacja
zaimprowizowanie takiej broni jest nietrudne.
Dzidy mae wcznie przeznaczone dorzucania iwalki jedn
rk.
Halabardy drgi zwielkim ostrzem na kocu. Skuteczne, cho
trudne doschowania.
Wcznie drgi zmniejszym ostrzem nakocu.

Bro obuchowa (zwn, 8)


Pozwala skutecznie skrzywdzi bliniego przy pomocy tpego
narzdzia na krtkim stylisku.

227

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Maczugi gwnie kije bejzbolowe, ale take buawy, buzdygany


ipodobne narzdzia.
Paki proste, rednio dugie kawaki drewna lub plastiku.
Ta specjalizacja obejmuje take paki elektryczne ipolicyjne tonfy.
Siekierki toporki, siekierki, tomahawki ipodobne niewielkie,
masywne ostrza zkrtkim trzonkiem, atake saperki.
Topory cikie, szerokie ostrza nadajce si wycznie do walki
icinania drzew.

Lekkoatletyka (zwn, 8)

Sprawno oglnoruchowa. Posta startowo otrzymuje t umiejtno na poziomie rwnym zwinnoci.


Akrobacje poczwrne salto ze rub, wymyki na koniu zkami,
parkour (sztuka szybkiego poruszania si po skomplikowanym
miejskim terenie).
Akrobatyka zespoowa ludzkie piramidy iwieloosobowe
akrobacje na trapezie.
Biegi jak biega szybko inie uszkodzi si przy tym.
Kondycja [bud] okrela, jak dugo posta wytrzyma intensywny
wysiek fizyczny.

Miecze (zwn, 8)


Umiejtno skutecznej walki dugim ostrzem. Wnieasce od czasw pnego redniowiecza, ale entuzjaci nadal trenuj.
Dwurczne wywodzce si zczasw Renesansu, straszliwie
dugie ostrza.
Jednorczne typowe redniowieczne miecze iich kopie.
Katany japoskie dugie ostrza suce gwnie do cicia.
Specjalizacja ta obejmuje rwnie walk wakizashi (mniejsz
wersj katany).
Maczety niezbyt dugie (jak na miecz), szerokie ostrza suce
teoretyczne do cicia rolin.
Ptorarczne redniowieczne, mniejsze miecze dwurczne.

Motocykle (zwn, 8)
Umiejtno prowadzenia silnikowych jednoladw oraz pojazdw,
na ktrych siedzi si okrakiem ibalansuje ciaem.
Turystyczne od miejskich skuterw przez motocykle uniwersalne
po stylowe, opice poliol maszyny zbardzo dugim widelcem.
Terenowe wolniejsze, ale przystosowane do jazdy po trudnym
terenie lekkie motocykle.
Wszdoazy trzy- lub czterokoowe jednoosobowe pojazdy
terenowe, krewniacy zwykych terenowych motocykli.

228

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Wycigowe bardzo szybkie, bardzo gone motocykle zkierowc


przytulonym do baku.

Noe (zwn, 8)

Krtkie ostrze, bardzo dobre do walki wzwarciu. Umiejtno obejmuje take paralizatory oraz bro improwizowan wrodzaju tulipana, ibeka lub dugopisu.
Bojowe solidne ostrza, dobre do ci ipchni.
Lekkie krtkie (lub niezbyt solidne) ostrza przeznaczone
gwnie dopchni. Do tej kategorii nale: noe kuchenne,
improwizowana bro tnca wrodzaju zaostrzonego kawaka
blachy czy fragmentu lustra, atake dziwaczne ostrza
pochodzce zrnych stron wiata albo wymylone przez
noownikw-hobbystw.
Sztylety dugie, wskie ostrza suce wycznie do pchni.
Take improwizowana bro wrodzaju owka czy kawaka prta.
Paralizatory bro bez ostrza, ale pod napiciem. Skuteczny atak
nie wymaga uycia duej siy.

Pancerze wspomagane (zwn, 8, ogranicza zwinno


izrczno)
Umiejtno sprawnego posugiwania si pancerzem wspomaganym. Jeli posta posiada jakikolwiek poziom tej umiejtnoci, testy
wykonuje si tylko przy precyzyjnych lub zoonych manewrach.
Jeeli umiejtno nie zostaa rozwinita, naley wykonywa testy
nawet przy podstawowych czynnociach (jak zakadanie pancerza
lub chodzenie wnim).
Umiejtno ta ogranicza zrczno i zwinno oraz wszystkie kontrolowane przez nie umiejtnoci (umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej
umiejtnoci).
Obsuga korzystanie zpokadowych urzdze pancerza, od
sensorw iradia po wbudowan apteczk.
Precyzja zdolno wykonywania precyzyjnych ruchw
manipulatorami pancerza. Podnosi limit dla zrcznoci
ikontrolowanych przez ni umiejtnoci.
Szybko umiejtno wykonywania szybkich ruchw pancerzem
bez wywrotki lub uszkodzenia staww. Podnosi limit dla zwinnoci
ikontrolowanych przez ni umiejtnoci.

Rowery (zwn, 8)
Umiejtno szybkiej i bezpiecznej jazdy na rowerze (zwykym
ielektrycznym).

229

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Jazda ekstremalna downhill albo szalecze rajdy zakorkowanymi


ulicami iakrobacje rowerowe.
Poziome rowery, na ktrych jedzi si wwygodnej plecej
pozycji, ado tego dosy szybko.
Pionowe proste rowery miejskie, obwieszone ton osprztu
szpanerskie grale, riksze.
Wycigowe umiejtno bardzo szybkiej jazdy na bardzo lekkim
rowerze.

Skradanie (zwn, 8)


Umiejtno przemieszczania si wsposb niezauwaalny dla ludzi


isystemw alarmowych.
Bezgone poruszanie si (lub nieporuszanie) bez robienia
haasu. Przydatne zwaszcza wnocy.
Chowanie si [per] umiejtno korzystania zzason terenowych
podczas przemieszczania si.
Powolne [det] ruch wbezruchu, przemieszczanie si tak powoli,
aby nie sprawia wraenia ruchu. Przydatne do oszukiwania
systemw alarmowych iprzekradania si przez otwarty teren
wstroju maskujcym.
ledzenie [per] podstawowe techniki trzymania na oku,
umiejtno znikania wtumie iniezauwaalnego podania za
kim.

Szermierka (zwn, 8)

Renesansowe (i pniejsze) style szermierki przy uyciu wskich


ostrzy przeznaczonych do pchni oraz lekkiej broni tncej.
Cut-and-thrust renesansowe miecze oprostych ostrzach
przeznaczone do pchni ici. Bro uyteczna przeciw
opancerzonym przeciwnikom, popularna wnielegalnych walkach.
Rapiery [zrc] redniej wagi bro kujca, niebezpieczna
iwymagajca sporej zrcznoci.
Sportowa [zrc] przepisowa walka na wspczesne florety, szpady
iszable, czyli spryste kawaki drutu. Umiejtno nieprzydatna
wprawdziwej walce.
Szable bro owygitej, jednosiecznej gowni. WPolsce do
popularna wrd mionikw tradycji sarmackiej.
Szpady [zrc] przeronite igy, bro odugim iwskim ostrzu,
zabjcza wformalnym pojedynku. Wwalce bez zasad raczej
nieprzydatna.

230

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Walka wrcz (zwn, 8)

Umiejtno walki za pomoc uderze i kopni, w dystansie


(w odrnieniu od walki w zwarciu). Specjalizacje kontaktowe
(boks, MMA czy muay thai) wyrabiaj szybko reakcji iodporno
na bl uzasadniajc wydanie punktw postaci na umiejtnoci
instynkt walki iodporno na bl.
Boks tradycyjna sztuka walki na pici. Pozbawiona wielu
wanych technik, ale itak przydatna.
Karate sztuka walki kadca rwny nacisk na uycie rk ing.
Inne specjalizacje tego rodzaju to: kickboxing, savate, taekwondo
imuay thai.
Krav maga sztuka walki uczca radzenia sobie zuzbrojonym
przeciwnikiem przy pomocy goych rk, noa lub porcznych
przedmiotw. Inne specjalizacje tego rodzaju to sambo iwojskowe
techniki walki wrcz.
MMA Mixed Martial Arts, sporty walki nastawione na maksymaln
efektywno wwalce jeden na jednego. Specjalizacja obejmuje
style: vale tudo, pankration, brazylijskie jiu jitsu. WMMA zawieraj
si take chwyty idwignie, wic posta chcca wykupi t
specjalizacj musi jednoczenie podnosi umiejtno walka
wzwarciu: MMA.
Pancerzownica umiejtno walki wpancerzu wspomaganym
lub wciele cyborga bojowego, wykorzystujca nadzwyczajn
si, pancern odporno iprawie niewyamywalne stawy. Prcz
uderze wykorzystuje take chwyty idwignie, zatem posta
chcca kupi t specjalizacj musi jednoczenie podnosi
umiejtno walka wzwarciu: pancerzownica.
Brzytwy walka przy uyciu bionicznych ostrzy. Sprowadza si
gwnie do ci iatakw na wraliwe miejsca.

Walka wzwarciu (zwn, 8)


Umiejtno walki zuyciem chwytw, dwigni irzutw, bez uderze. Specjalizacje kontaktowe (jiu jitsu, MMA, pancerzownica,
policyjna) wyrabiaj odporno na bl uzasadniaj zakup odpornoci na bl iinstynktu walki.
Aikido elegancka, gwnie rekreacyjna sztuka walki
koncentrujca si na dwigniach iunikach.
Judo dyscyplina olimpijska istosunkowo popularny sport walki
oparty na dwigniach irzutach.
MMA Mixed Martial Arts, sporty walki kadce nacisk
na maksymaln efektywno wwalce jeden na jednego.
Ta specjalizacja obejmuje style: vale tudo, pankration, brazylijskie
jiu jitsu. WMMA zawieraj si take uderzenia ikopnicia, wic

231

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

posta chcca wykupi t specjalizacj musi jednoczenie


podnosi umiejtno walka wrcz: MMA.
Pancerzownica umiejtno walki wpancerzu wspomaganym
lub wciele cyborga bojowego, wykorzystujca nadzwyczajn
si, pancern odporno iprawie niewyamywalne stawy. Prcz
chwytw idwigni wykorzystuje take uderzenia, zatem posta
chcca kupi t specjalizacj musi jednoczenie podnosi walk
wrcz: pancerzownic.
Policyjna policyjne techniki interwencyjne, ktrych gwnym
zastosowaniem jest skuteczne obezwadnienie ibezpieczny
transport jednej osoby.
Zapasy niegdysiejsza dyscyplina olimpijska uczca gwnie walki
wparterze.

Wspinaczka (zwn, 8)

Umiejtno bezpiecznego poruszania si po trudno dostpnych,


gwnie pionowych powierzchniach, ze sprztem ibez.
Grska [zrc] wspinanie si po skaach isztucznych ciankach
wspinaczkowych przy uyciu lin, hakw, rakw iczekanw.
Industrialna [zrc] prace wysokociowe na budynkach
ikominach, we wntrzach wielkich maszyn ioglnie wotoczeniu
wielkoskalowych wytworw cywilizacji technologicznej.
Speleologia [zrc] sprawne przemieszczanie si po jaskiniach
igrotach (przy uyciu zabezpiecze isprztu wspinaczkowego).
Nie dla klaustrofobw.
Wolna pokonywanie pionowych powierzchni bez uycia
dodatkowego sprztu ani asekuracji. Wymaga odpowiedniej
powierzchni (z minimaln liczb punktw zaczepienia) ijest
bardzo ryzykowna.
Zjazdy na linie, zdachu lub pokadu pojazdu latajcego.
Opcjonalnie przebicie si na zakoczenie przez okno. Specjalizacja
dla oddziaw antyterrorystycznych isub ratunkowych.

Inne umiejtnoci
Gra wpik, taniec, tenis.

Zwinno umiejtnoci rzadkie


Bro segmentowa (zwn, 4)
Umiejtno ukrzywdzenia bliniego rozmaitymi nunczaku, acuchami ipodobnymi wynalazkami.
Nunczaku dwie krtkie paki zelastycznym cznikiem, prosto
zfilmw zBrucem Lee.

232

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

acuch zastosowania acucha bardziej zaawansowane ni


zwyke nawalanie.
Morgenstern kolczasta kula przymocowana kawakiem acucha
do trzonka.

Deski (zwn, 4)

Przemieszczanie si na deskach pywajcych, jedzcych na kkach, lizgajcych si po niegu iunoszcych na repulsorze. Prcz
jazdy umiejtno obejmuje take dzikie akrobacje.
Deskorolka popularna zabawka dzieci imodziey.
Repulsodeska wersja mniej popularna (zuwagi na cen), ale za to
bardziej efektowna.
Snowboard jedna narta wcenie dwch.
Surfing deska do zjedania po wodzie.
Windsurfing [zrc] deska zaglem, zazwyczaj pywajca, cho
mona te spotka wersje ldowe na kkach.

Egzoszkielety (zwn, 4, ogranicza zwinno


izrczno)
Umiejtno posugiwania si cywilnymi (zwykle budowlanymi)
urzdzeniami wzmacniajcymi si uytkownika. Egzoszkielety rni si znacznie od wojskowych pancerzy wspomaganych przeznaczeniem, budow iinterfejsem uytkownika. Podobnie jak wprzypadku umiejtnoci pancerze wspomagane, posiadanie jakiegokolwiek poziomu egzoszkieletw zwalnia uytkownika zkoniecznoci
wykonywania testw przy kadej, nawet podstawowej czynnoci.
Umiejtno ta ogranicza zrczno i zwinno oraz wszystkie kontrolowane przez nie umiejtnoci (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej
umiejtnoci).
Obsuga korzystanie zwbudowanego wegzoszkielet sprztu:
laserowych niwelatorw, defektoskopw, narzdzi budowlanych,
systemw wywaenia szkieletu podczas przenoszenia
ciarwitd.
Precyzja delikatne prace przy uyciu manipulatorw
egzoszkieletu. Podnosi limit dla zrcznoci ikontrolowanych przez
ni umiejtnoci.
Szybko czyli szybkie isprawne przemieszczanie si
wegzoszkielecie. Podnosi limit dla zwinnoci ikontrolowanych
przez ni umiejtnoci.

ywy irolki (zwn, 4)


Umiejtno jazdy na klasycznych ywach i rolkach. Obejmuje
take jazd figurow iagresywn.

233

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Figurwki jazda na klasycznych ywach, niezbyt popularna.


Panczeny szybka jazda na dugich, prostych ywach. Do
popularna wLidze Skandynawskiej.
Rolki jazda na rolkach po terenie miejskim. Domena modziey
szalejcej po parkach oraz policyjnych patroli rolkowych.
Szybkie dugie rolki przystosowane do szybkiej jazdy.
Terenowe jazda po trawie iziemi na specjalnych rolkach
zszerokimi oponami.

Szybkie wydobycie (zwn, 4)

Podstawowa umiejtno kadego rewolwerowca z Dzikiego


Zachodu orazsamuraja, do przydatna take wWarszawie AD 2045.
Pozwala, jak sama nazwa wskazuje, szybko wydoby bro inatychmiast jej uy.
Karabiny umiejtno szybkiego podrzucenia broni dugiej do
strzau. Mao przydatna, jeli karabin wisi przerzucony przez plecy.
Miecze szybkie wycignicie inatychmiastowe uycie dugiego
ostrza katany, szabli lub prostego miecza. Wymaga troch
wolnego miejsca iodpowiedniego przenoszenia broni.
Noe prawie natychmiastowe wycignicie noa, niewielkiej
paki lub innego rodzaju krtkiej broni biaej.
Pistolety umiejtno szybkiego wydobycia krtkiej broni palnej
zkabury zawieszonej na biodrze (szybciej) lub schowanej pod
ubraniem (wolniej).

Inne umiejtnoci
Jazda konna, narciarstwo.

Zwinno umiejtnoci bardzo rzadkie


Mikrograwitacja (zwn, 0, ogranicza zwinno)
Umiejtno poruszania si, orientowania i wykonywania podstawowych czynnoci wwarunkach tzw. zerowej grawitacji czyli na
orbicie. Odporno na chorob swobodnego spadku (specyficzn
odmian choroby lokomocyjnej). Umiejtno ta ogranicza zwinno iwszystkie kontrolowane przez ni umiejtnoci.

Ucieczka (zwn, 0)
Umiejtno uwalniania si zwizw, kajdanek, przeciskania przez
wskie przejcia itp. Ekspert nie bdzie mia problemw z wydostaniem si zkaftana bezpieczestwa zwizanego zamknitym na
cztery kdki acuchem, przebywajc do tego wklatce.

234

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Determinacja umiejtnoci zwyczajne


Odporno na bl (det, 8)
Znoszenie blu niezalenie od tego, czy jego rdem jest skrcona kostka, czy rana postrzaowa brzucha. Jest to kombinacja
motywacji, przyzwyczajenia iodpornoci psychicznej. Umiejtno
t posiadaj wpewnym stopniu wyczynowi sportowcy, wwikszym
za policjanci, straacy, onierze i inni ludzie, ktrzy ryzykuj
zdrowiem na co dzie. Posta otrzymuje automatycznie umiejtno odporno na bl na poziomie rwnym determinacji wikszo
ludzi spotkaa si wyciu zblem.

Determinacja umiejtnoci rzadkie


Instynkt walki (det, 4, ogranicza umiejtnoci walki
przyustalaniu inicjatywy)
Umiejtno szybkiego zorientowania si i zadziaania w walce.
Skadowa zdolnoci opanowania emocji, orientacji taktycznej oraz
umiejtnoci zabicia czowieka zzimn krwi. Zaley od predyspozycji psychicznych, spostrzegawczoci i dowiadczenia. Ogranicza
umiejtno bojow przy testach inicjatywy. (Testy inicjatywy
patrz dzia Mechanika, punkt Inicjatywa idziaania wrundzie).
Jeeli najwysza umiejtno bojowa postaci jest wysza ni
[instynkt walki +5], to jej opory moralne ograniczaj szybko reakcji wwalce. Dla wikszoci ludzi (nawet onierzy ipolicjantw) taka
sytuacja jest norm; osoby, ktre potrafi bez oporu zabija, to
rzadko.

Medytacja (det, 4)
wiczenia oddechowe i umysowe uatwiajce zrelaksowanie si
iodpoczynek. Medytacja przy uyciu rnych metod mantrowania, modlitwy czy medytacji zen jest drugim co do popularnoci
sposobem radzenia sobie ze stresem. rodki uspokajajce s duo,
duo bardziej rozpowszechnione iatwiej dostpne.

Determinacja umiejtnoci bardzo


rzadkie

Brak. Gracze chccy zrobi sobie posta wrodzaju weteran Earth


Defense, elitarny agent wywiadu itp. mog skonsultowa si
zMistrzem Gry, aby dowiedzie si, jakich konkretnie umiejtnoci
brak wtej kategorii.

235

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Intelekt umiejtnoci zwyczajne


Czytanie ipisanie (int, 8)
Umiejtno czytania ipisania. Posta zna alfabet kadego jzyka,
na ktrego nauk wydaa wicej ni 2 punkty postaci.
Kaligrafia [zrc] umiejtno eleganckiego pisania rcznego,
rozwijana osobno dla kadego alfabetu. Co dla snobw.
Stenografia [zrc] szybkie, rczne notowanie za pomoc systemu
umownych znakw. Stosowane czasami wpalmtopach iinnych
niewielkich komputerach zekranami dotykowymi.
Szybkie czytanie [per] przydatna umiejtno szybkiego
przyswajania informacji prezentowanych wformie tekstu.

Jzyk ojczysty (int, 8)


Znajomo jzyka ojczystego, jego dialektw iakcentw. Umiejtno prawidowego wypowiadania si wmowie ipimie. R
ozumienie
argonu wymaga posiadania innych umiejtnoci, np. informatyka daje znajomo argonu programistw iadminw, sobieradek
slangu przestpczego itd.
Posta otrzymuje automatycznie umiejtno posugiwania
si jzykiem ojczystym (standardowo jzyk polski) na poziomie
rwnym intelektowi.

Jzyk obcy
Patrz punkt Jzyki obce (niej).

Przebieranie si (int, 8)
Umiejtno ubrania si odpowiednio do okazji, podkrelenia (lub
zatuszowania) cech wygldu za pomoc waciwego doboru garderoby. Obejmuje te techniki charakteryzacji, podszywania si
iukrywania tosamoci.
Garderoba odpowiedni dobr ubrania dookazji, tuszowanie wad
ipodkrelanie zalet wygldu.
Podszywanie si umoliwia przebranie si tak, aby skutecznie
zmieni tosamo lub udawa kogo innego (czonka innej grupy
spoecznej albo nawet konkretn osob).
Za pe przeciwn pozwala przebra si izachowywa tak, aby
uchodzi zaprzedstawiciela pci przeciwnej.

Uywanie elektroniki (int, 8)


Umiejtno posugiwania si sprztem elektronicznym pozbawionym komputerowego interfejsu uytkownika, czyli specjalistycznymi narzdziami lub przestarzaym, zeszowiecznym sprztem.

236

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Czujniki proste, przenone skanery: kamery mikrofalowe


izwyke, detektory termiczne isejsmiczne, radary, urzdzenia
podsuchowe itp.
Komunikacja urzdzenia cznoci odpluskiew lokalizujcych,
przez zestawy cznoci satelitarnej, po archaiczne nadajniki
krtkofalowe.
WRE umiejtno sprawnego iskutecznego wykorzystania
urzdze do walki radioelektronicznej, czyli zakcania cznoci
ipracy czujnikw przeciwnika.

Uywanie komputera (int, 8)

Umiejtno korzystania z komputerw osobistych i wbudowanych wurzdzenia codziennego uytku. Obejmuje take korzystanie zurzdze elektronicznych zwbudowanym interfejsem komputerowym. Znajomo popularnych programw uytkowych i gier,
umiejtno korzystania zzasobw internetu.
Administracja Middle Ages umiejtno obsugi iadministracji
systemu operacyjnego Middle Ages. Obejmuje takie czynnoci, jak
instalowanie at bezpieczestwa, zmiana ustawie systemowych,
zarzdzanie zasobami iuytkownikami itp.
Aplikacje biurowe posugiwanie si arkuszami kalkulacyjnymi,
edytorami tekstu, programami do tworzenia prezentacji itd.
Obrbka grafiki komputerowe przetwarzanie obrazw:
poprawianie jakoci, fotomontae, retusz itd.
Obsuga uniksw podstawowe posugiwanie si dwuwymiarow
konsol tekstow.
Systemy obserwacji umiejtno posugiwania si
wspomaganymi komputerowo elektronicznymi systemami
obserwacji wojskowymi pakietami czujnikw, wyposaeniem
gargulcw ipokadowymi systemami obserwacyjnymi pojazdw.
Wyszukiwanie danych odsiewanie ziarna od plew na globalnej
infostradzie. Umiejtno wyszukania prawdziwych iprzydatnych
informacji woceanie niepotrzebnych danych.

Inne umiejtnoci
Geopolityka, pisarz.

Intelekt umiejtnoci rzadkie


Analiza danych (int, 4)
Umiejtno porzdkowania bezadnego stosu informacji, kompilowania ich w przejrzyste i strawne opracowania oraz wycigania
z nich wnioskw. Niezbdna kademu, kto chce zarabia na ycie
pisaniem opracowa i skrtw, biaym wywiadem, tworzeniem

237

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

dossier osobowych, atake do pracy wdowolnej dziedzinie zwizanej zprzebijaniem si przez gry surowych danych. Umiejtno
ta pomaga ustali, wktr stron skierowa wyszukiwark danych,
pozwala odsia niepewne i faszywe informacje i skondensowa
efekty.
Moliwe specjalizacje to typy danych (gospodarcze, osobowe,
militarne) lub umiejtnoci (biologia, prawo, psychologia).

Bioinynieria (int, 4)
Umiejtno projektowania i analizy biomodyfikacji organizmw
ywych rolin, zwierzt, ludzi imikroorganizmw. Do bada teoretycznych wystarcza porzdny komputer ispecjalistyczne oprogramowanie, ale praktyczne zastosowanie wymaga ju skomplikowanego idrogiego sprztu geninynierii stosowanej nie praktykuje
si wprzydomowym warsztacie.
Umiejtno ta jest ograniczana przez biologi: genetyk.
(Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci)

Biologia (int, 4, ogranicza umiejtnoci bioinynieria


iekoinynieria)
Wiedza oyciu ijego waciwociach jak dziaaj organizmy ywe
iw jakich warunkach. Moliwe specjalizacje to ekologia (ograniczajca ekoinynieri), genetyka (ograniczajca bioinynieri), botanika,
zoologia itp. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika,
punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Chemia (int, 4, ogranicza umiejtno nanoinynieria)

Nauka obudowie materii na poziomie atomw iczsteczek otym,


jak na siebie oddziauj i co z tego wynika. Przydatna w wielkim
przemyle i domowym laboratorium. Umiejtno ta jest ograniczana przez matematyk.
Anarchemia wska specjalizacja, ktra pozwala uzyskiwa
interesujce rodki chemiczne takie jakmateriay wybuchowe
wdomowych warunkach.
Farmakologia otrzymywanie najrniejszych produktw chemii
organicznej, legalnych inielegalnych.
Przemysowa procesy chemiczne na wielk skal, np.
projektowanie acuchw reakcji chemicznych wrafineriach.
Wysokoenergetyczna zaawansowane materiay wybuchowe
ipirotechniczne. Dopraktycznego zastosowania konieczne s
lepsze rodki ni wanna ipalnik gazowy.

238

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Fizyka (int, 4, ogranicza umiejtnoci inynieryjne)


Nauka omaterii wmakro- imikroskali. Wwikszoci przypadkw
czysto teoretyczna i rednio przydatna w praktyce. Prawie nie
rozwijana niemal wszystko, co mona byo bezpiecznie odkry,
zostao ju odkryte. Znajomo fizyki przydaje si waciwie tylko
inynierom. Jeli posta uzyskaa formaln edukacj inyniera
(jedna z umiejtnoci inynierskich na poziomie wyszym ni 10),
wykupienie fizyki jest wysoce wskazane. Umiejtno ta ogranicza
wszystkie umiejtnoci inynieryjne zwyjtkiem bioinynierii, ekoinynierii inanoinynierii. Fizyka zkolei jest ograniczana przez matematyk. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika,
punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Informatyka (int, 4)

Znajomo bardziej zoonych aspektw dziaania komputerw


iSieci.
Bazy danych administracja isprawne korzystanie zbaz danych.
Paleoinformatyka znajomo prehistorycznych komputerw
(VAX, IBM 360) oraz archaicznych rodowisk informatycznych
(najstarsze uniksy, DOS, Windows XP).
Programowanie umiejtno pisania wjednym lub kilku jzykach
programowania.
Sztuczne inteligencje znajomo technik projektowania,
programowania iuczenia sztucznych inteligencji isystemw
eksperckich.
Uniksy umiejtno administrowania systemami uniksowymi:
instalacja, konfiguracja, zarzdzanie zasobami ioglnie
rozwizywanie problemw.
Zabezpieczenia umiejtno odnajdywania iatania
luk wzabezpieczeniach systemw komputerowych lub
wykorzystywania ich do wama.

Inynieria budowlana (int, 4)


Projektowanie i modyfikacje budowli. Pozwala zaprojektowa,
przeanalizowa i kompetentnie nadzorowa budow wszelkiego
rodzaju budowli od domkw letniskowych, przez drogi i mosty,
po hydroelektrownie i wieowce. Umiejtno niezbdna do analizy planw budynku, co moe by konieczne do wykrywania tajnych przej ipomieszcze. Ograniczana przez fizyk: materiaow.
(Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

239

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Inynieria elektryczna (int, 4)


Projektowanie, analiza imodyfikacje urzdze elektrycznych iinstalacji. Przydatna przy opracowywaniu planu okablowania budynku
lub wymylaniu nowego, lepszego tostera. Umiejtno ta jest ograniczana przez fizyk: prdw. (Umiejtnoci ograniczajce patrz
dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Inynieria mechaniczna (int, 4)


Projektowanie, analiza i modyfikacje urzdze mechanicznych
silnikw spalinowych, napdw hydraulicznych wielkich koparek,
atake precyzyjnych urzdze wrodzaju zegarkw mechanicznych
czy wewntrznych mechanizmw broni palnej. Umiejtno ta jest
ograniczana przez fizyk: ciaa staego. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej
umiejtnoci).

Inynieria mikrotroniczna (int, 4)


Umiejtno projektowania, analizy imodyfikowania ukadw elektronicznych. Inynier mikrotronik zna si na tradycyjnej elektronice
ina fotonice. Inynieria mikrotroniczna przydaje si do reverse engineeringu czipw, projektowania komputerw i przerabiania sterownikw robotw. Umiejtno ta jest ograniczana przez fizyk:
fotoniczn. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika,
punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Inynieria nukleoniczna (int, 4)


Umiejtno projektowania i budowania reaktorw jdrowych
(albo gowic). Pozwala take modyfikowa i analizowa dziaanie atomowych napdw pojazdw kosmicznych imaych stosw
jdrowych zasilajcych bezzaogowe megaciarwki. Umiejtno
ta jest ograniczana przez fizyk: jdrow. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej
umiejtnoci).

Matematyka (int, 4, ogranicza umiejtnoci: chemia,


fizyka, ekonomia)
Teoretyczna podstawa wszystkich nauk. Czystej matematyki
nie studiuje praktycznie nikt oprcz entuzjastw i wskiej grupy
naukowcw. Wikszo ludzi zajmujcych si naukami cisymi ma
za sob jeden semestr matematyki potrzebny, aby opanowa
narzdzia komputerowe.
Jeli posta ma formalne wyksztacenie w naukach cisych
lub wjednej zumiejtnoci inynierskich (czyli posiada umiejtno
na poziomie powyej 10), wykupienie matematyki jest wysoce

240

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

wskazane. Umiejtno ta ogranicza umiejtnoci nauk cisych


w tym fizyk i chemi. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia
Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Medycyna (int, 4)

Praktyczna wiedza oludzkim ciele oraz metodach jego konserwacji


inaprawy. Pozwala na diagnozowanie chorb oraz odpowiednie ich
leczenie farmakologicznie, operacyjnie lub na inne sposoby. Przy
operacjach przydatna jest take umiejtno paramedyk, ale zwykle zapewnia j personel asystujcy.
Anestezjologia usypianie pacjenta przed operacj.
Chirurgia [zrc] wycinanie wyrostka, przeszczep nerki, usunicie
odamkw zjamy brzusznej ipozszywanie wntrznoci.
Diagnostyka [per] okrelanie, co choremu ley na wtrobie.
Biorzeba umiejtno dobrania pacjentowi odpowiedniego
nowego wygldu.
Sdowa [per] okrelanie, co choremu tak bardzo leao na
wtrobie, e zszed.
Urazowa ratowanie pacjentw wcikim stanie idalsza opieka.

Nanoinynieria (int, 4)
Projektowanie, analiza i wytwarzanie nanostruktur i nanomaszyn
(albo jednych przy uyciu drugich). Nanoinynier moe prowadzi
prace teoretyczne, posugujc si wycznie symulacjami komputerowymi, jednak do prac praktycznych wymagany jest ju skomplikowany, drogi i co najwaniejsze cile nadzorowany sprzt.
Umiejtno ta jest ograniczana przez chemi: katalizacyjn. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej umiejtnoci).

Sport: [dyscyplina] (int, 4)


Wiedza okonkretnej dyscyplinie sportu (boks, Blood Blades, pika
nona kada jest odrbn umiejtnoci), znajomo jej zasad,
wanych postaci, ostatnich wydarze, anegdotek itd. Umiejtno
przydatna kibicom (kibicom, nie kibolom) ibukmacherom.

Teorie spiskowe (int, 4)


Znajomo pokrconych teorii spiskowych, tumaczcych prawdziwe przyczyny i oznajmiajcych prawdziwy przebieg wydarze. Wiedza o spiskach masonw, templariuszy, Iluminatw,
Obcych iinnych wraych si. Najczciej spotykana uinternetowych
wirw ihospitalizowanych paranoikw.

241

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Inne umiejtnoci
Antropologia, ekonomia, filozofia, geografia, historia (kraju, obszaru
lub okresu), kultura (kraju, obszaru lub okresu), lingwistyka, prawo
(kraju lub organizacji), psychologia, strategia.

Intelekt umiejtnoci bardzo rzadkie


Techniki pamiciowe (int, 0)
Znajomo technik isystemw zapamitywania informacji. Pozwala
dokadnie, szybko itrwale przechowa wpamici numery kont, cae
strony tekstu, sekwencje obrazw czy szesnastkowe adresy internetowe. Umiejtno rzadko spotykana wikszo ludzi wspiera
si pamici zewntrzn palmtopami, smartfonami i staromodnymi notatnikami. Pamita naley, e umiejtno ta nie daje
postaci fotograficznej pamici zapamitanie informacji wymaga
wtechnikach pamiciowych wiadomego dziaania.

Sieciarstwo (int, 0)
Znajomo oglnowiatowej sieci komputerowej od mniej legalnej
strony. Powizania w wiatku crackerw i netrunnerw, zgromadzone adresy ikonta na warezowniach dajce dostp do nielegalnego oprogramowania inielegalnego czasu obliczeniowego, znajomo adresw list i forw dyskusyjnych. Odpowiednik sobieradka
ikoneksji dla sieciowych wamywaczy iich przeciwnikw.

Percepcja umiejtnoci zwyczajne


Gry komputerowe (per, 8)
Umiejtno grania wgry komputerowe. Dla wikszoci ludzi gry to
rozrywka lekka, atwa iprzyjemna, dla niektrych jednak rdo
utrzymania.
Rolpleje [int] czyli komputerowe gry role-playing. Obejmuje
zarwno granie, jak iprowadzenie dla grupy przyjaci albo
wrozgrywkach online (Noeworld), wktrych uczestnicz tysice
ludzi zcaego wiata.
Taktyczne dowodzenie wojskami wVR. Popularne tytuy to
Attack Vector (superrealistyczny taktyczny symulator walk
kosmicznych) iTank War Europa (gra strategiczna zakcentami
historycznymi, przedstawiajca wymylony scenariusz najazdu
Zwizku Radzieckiego na Europ Zachodni).
Zrcznociwki [zrc] najczciej strzelanki, ale nie tylko. WSieci
s tysice serwerw najrniejszych gier: Tremor (popularna
strzelanka VR), Croft Daughters Adventures (zespoowa
zrcznociwka zelementami gry przygodowej iRPG), Star Wars

242

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Fighter Battles (kosmiczna strzelanka wwiecie holofilmw


Georgea Lucasa) itp.

Komunikacja (per, 8)

Umiejtno komunikacji midzyludzkiej, przekazywania informacji i odpowiedniego jej wyraania. Pozwala rozmawia na kady
temat szczerze, rzeczowo i nie uraajc drugiej strony. Wikszo
ludzi nie rozwija jej iwoli polega na manipulowaniu cudzymi uczuciami (patrz manipulacja, niej). Wwikszoci zastosowa komunikacja jest ograniczana przez poziom jzyka rozmowy.
Dowodzenie [det] przewodzenie innym, inspirowanie ich
iwzbudzanie wnich zaufania.
Empatia okrelanie uczu inastawienia drugiej osoby na
podstawie duszej obserwacji.
Nauczanie przekazywanie wiedzy. Skuteczne nauczanie wymaga
posiadania sporej wiedzy onauczanej umiejtnoci.
Pertraktacja [int] dochodzenie do kompromisu drog rzeczowej
dyskusji.
Przekonywanie przekazywanie swoich racji drugiej osobie.
Zwykle wymaga dobrej woli izainteresowania ze strony suchacza.

Manipulacja (per, 8)

Umiejtno oszukiwania, tumanienia imanipulowania innymi przy


uyciu sw (i ewentualnie dodatkowych akcesoriw). Wwikszoci
przypadkw ograniczana przez jzyk.
Blefowanie [det] kamanie bez mrugnicia okiem. Pozwala
opanowa mow ciaa podczas bezczelnego wciskania kitu (oraz
gry wpokera).
Czytanie ludzi okrelanie nastawienia rozmwcy na podstawie
obserwacji irozmowy. Suy take do sprawdzenia, czy rozmwca
przypadkiem nie kamie.
Erystyka [int] nieuczciwa dyskusja przy uyciu nieczystych
chwytw. Pozwala wygra dyskusj, nawet jeli nie ma si racji.
Jedna zpodstawowych umiejtnoci polityka (lub czowieka
piszcego przemwienia dla politykw).
Konwersacja subtelne kierowanie rozmowy na podane tory
izrczne wyciganie informacji zrozmwcy.
Namawianie skanianie ofiary do szybkiego podjcia podanej
przez namawiajcego decyzji, zwykle przez oszoomienie
potokiem wymowy.
Negocjacja nakanianie do porozumienia na warunkach
negocjujcego.
Zastraszanie przekonywanie ofiary osmutnych skutkach braku
kooperacji.

243

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Obserwacja (per, 8)
Umiejtno wiadomego zwracania uwagi na swoje otoczenie,
przegldania go pod ktem rzeczy, ktre nie pasuj do reszty. Posta
z wysokim poziomem obserwacji jest spostrzegawcza zauwaa
pozostawione przez innych lady, drobne, potencjalnie niebezpieczne szczegy oraz ukryte zagroenia. Posta otrzymuje automatycznie umiejtno obserwacja na poziomie rwnym percepcji.
Rozgldanie si powolne, dokadne sprawdzanie obszaru
wposzukiwaniu niepasujcych szczegw.
Such zauwaanie odgosw niepasujcych do otoczenia, np.
cichych krokw lub szczku metalu.
Wch zwracanie uwagi na bodce zapachowe; nawet idealna
kryjwka nie pomoe czowiekowi, ktry przed chwil wyszed
zszamba.

Teleoperacja (per, 8, ogranicza umiejtnoci pilotau


iwszelkie umiejtnoci wykorzystywane zapomoc
dron)

Zdalne sterowanie rnorakim sprztem, od pojazdw poczynajc,


a na robotach chirurgicznych koczc. Pozwala wydawa polecenia autopilotowi, programowa tras, zadania ifunkcje urzdzenia.
Przy rcznej kontroli nad pojazdem lub jego systemem stosuje si
odpowiedni umiejtno ograniczon przez teleoperacj. Specjalizacje pokrywaj si zgrupami umiejtnoci ipodnosz limit ograniczenia dla wszystkich umiejtnoci zgrupy. (Umiejtnoci ograniczajce patrz dzia Mechanika, punkt Ograniczenie efektywnej
umiejtnoci, grupy umiejtnoci patrz wyej, zaleta talent).
Cichociemny przemykanie si ukradkiem przy uyciu pojazdw
zdalnie sterowanych.
Lekarz zdalna pomoc medyczna.
Pilota sterowanie dronami latajcymi.
Prowadzenie sterowanie dronami naziemnymi inawodnymi.
Strzelanie prowadzenie ognia zbroni zamontowanej na dronie.
Technika zdalne naprawy.

Ukrycie/szukanie (per, 8)
Umiejtno chowania i znajdowania rnoci od oszczdnoci
wnielegalnym zocie (w bieliniarce) przez podsuch (w biurku) po
rutwk (pod paszczem). Obejmuje maskowanie itropienie.
Kamufla chowanie minikamery pod grk mieci albo
transportera opancerzonego wlesie. Zamaskowanie obiektw tak,
aby znaczco utrudni ich odnalezienie przez obserwacj.
Ukrywanie umieszczenie nielegalnego towaru wschowku
wubraniu albo ukrycie podsuchu wdziurze wcianie.

244

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Systematyczne, czsto wspomagane technicznie ukrywanie rzeczy


(i ludzi) przed przeszukiwaniem.
Przeszukiwanie obmacywanie czowieka wposzukiwaniu
broni albo szukanie min przeciwpiechotnych na polu zboa.
Systematyczne, nierzadko technologicznie wspomagane
poszukiwanie ukrytych na danym obszarze obiektw innymi
sowy, odwrotno ukrywania.
Tropienie odnajdywanie, identyfikacja iinterpretacja
ladw pozostawianych przez pojazdy, ludzi izwierzta.
Zwizana zwarunkami oraz znajomoci lokalnej fauny iflory.
Ta specjalizacja jest ograniczana przez odpowiedni umiejtno
przetrwania wterenie.

Inne umiejtnoci
Gotowanie, grafik, kamerzysta, piew.

Percepcja umiejtnoci rzadkie


Ars amandi (per, 4)
Umiejtno ta pozwala na spdzenie udanej nocy (czy te dnia, p
godziny w wirtualu albo kwadransa w samochodzie, jak kto woli)
zdrug osob opci zalenej od upodoba. Niezbdna zawodowcom, czyli paniom ipanom lekkich obyczajw, popularna te wrd
hobbystw. Na wyszych poziomach obejmuje take otrzaskanie
zwyrafinowanymi (lub wydziwnionymi) technikami miosnymi.

Bro pokadowa (per, 4)

Umiejtno strzelania zbroni zamontowanej na pojazdach iobsugiwanej przy uyciu skomplikowanych przyrzdw celowniczych
(czyli nie trzymanej w rkach). Posta z t umiejtnoci potrafi
tak bro rwnie przeadowa iwyczyci.
Artyleria ostrza poredni celw przy uyciu rakiet, dzia
imodzierzy.
Bomby irakiety uycie niesterowanych pociskw do ostrzau
celw naziemnych zpowietrza.
Dziaa ogie bezporedni zarmat lub coilgunw irailgunw
zazwyczaj zamontowanych na czogach.
Dziaka ikaemy ostrza zszybkostrzelnej broni mniejszego
kalibru.
Energetyczna uywanie bojowych laserw iakceleratorw
czstek.
Pociski sterowane prowadzenie ognia zapomoc sterowanych
isamosterujcych pociskw rakietowych.

245

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Cybertechnika (per, 4)
Znajomo budowy i dziaania cyberwszczepw. Umiejtno
regulowania, naprawiania i dostrajania bionicznego sprztu
protetycznego i wspomagajcego. Nie obejmuje instalacji sprztu
to domena medycyny.
Konserwacja [zrc] diagnostyka, konserwacja inaprawa sprztu.
Strojenie regulacja interfejsw pomidzy cybersprztem
aukadem nerwowym.

Elektrotechnika (per, 4)
Praktyczna umiejtno grzebania w sprzcie i instalacjach elektrycznych. Obejmuje naprawy, regulacje ikonserwacje tych czci
urzdze, ktre odpowiadaj za zasilanie iprzesyanie energii.
Instalacje [zrc] gniazdka, kable, przeczniki ibezpieczniki.
Maszyny cikie naprawa prdnic, agregatw, silnikw
elektrycznych.
Sprzt AGD [zrc] elazka, autokucharze, kuchenki mikrofalowe,
pralki...

Mechanika (per, 4)
Umiejtno naprawy urzdze mechanicznych. Wymiana trybw, regulacja i naprawa przekadni, pomp, s ilnikw i siownikw
wszystko to jest domen mechaniki. Niektre specjalizacje to:
Maszyny cikie naprawa wielkiego sprztu budowlanego.
Pojazdy naziemne mechanika samochodowa.
Pojazdy latajce mechanika lotnicza.

Memetyka (per, 4)
Umiejtno manipulowania publiczn wiadomoci ipodwiadomoci. Pozwala stworzy (i rozpozna) pogld, ide czy chwytliwe
haso, ktre odpowiednio szeroko rozpropagowane moe stworzy lub zmieni tendencj spoeczn, powszechnie przyjt opini
lub ocen. Skuteczne rozprowadzenie memu wymaga dostpu do
rodkw komunikacji masowej albo chocia szerokiej sieci znajomych (do rozsiewania metod plotki).

Mikrotronika (per, 4)
Znajomo funkcji, budowy wewntrznej, elementw i oglnych
zasad funkcjonowania urzdze elektronicznych i fotonicznych.
Pozwala na bezpieczn wymian inapraw podzespow elektronicznych zawartych wpraktycznie kadym urzdzeniu domowego
uytku.
Komputery osobiste od terminali domowych po wearable.

246

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Mikrokomputery proste komputerki sterujce wbudowane


wurzdzenia codziennego uytku, pozbawione przyjaznego
interfejsu uytkownika.
Sterowniki specjalizowana mikroelektronika osadzona
wsprzcie przemysowym iwojskowym.

Nawigacja (per, 4)

Okrelanie swojej pozycji, korzystanie zmapy iorientacja wterenie.


Powszechna dostpno komputerowych map sprzonych zGPS-em pozwala obej si bez wysokiego poziomu tej umiejtnoci
chyba e sprztu nie ma lub akurat zawiedzie.
Astronawigacja okrelanie pooenia napodstawie czystego
nieba ikilku prostych przyrzdw.
Ldowa czytanie mapy iorientowanie si na podstawie
charakterystycznych obiektw terenowych.
Morska prawidowe korzystanie zmap morskich iprzyrzdw
nawigacyjnych.
Podziemna jak nie zgubi si pod ziemi wkanaach ijaskiniach.

Paleoelektronika (per, 4)
Umiejtno pozwalajca naprawia ikonserwowa zeszowieczny
sprzt elektroniczny, zbudowany nie z fotoniki i ukadw scalonych, az tranzystorw lub lamp. Sprzt taki spotyka si przewanie
wmuzeach, na szrotach iw osiedlach surwiwalistw.

Paramedyk (per, 4, daje pierwsz pomoc napoziomie 10)

Posta z t umiejtnoci jest kim w rodzaju wykwalifikowanego mechanika, ale obsugujcego ludzkie ciaa. Umiejtnoci
paramedyka obejmuj szerszy zakres wiedzy ni pierwsza pomoc
oraz wszy (i nieco inaczej specjalizowany) ni medycyna. Umiejtno paramedyk daje postaci automatycznie pierwsz pomoc
na poziomie 10. Personel karetki pogotowia oraz pielgniarki s
paramedykami.
Medisprzt obsuga ikonserwacja sprztu medycznego od
czujnikw EKG iurzdze wspomagajcych oddychanie, przez
tomografy iskanery medyczne, a po systemy kriostabilizacji.
Opatrywanie [zrc] szybkie isprawne atanie ran, opatrywanie
poparze, unieruchamianie zama itp.
Pielgnacja dugoterminowa opieka nad chorymi. Zastrzyki,
zapobieganie odleynom, wymiana pocieli, pieluch icewnikw,
zmiana kroplwek itp.
Reanimacja [zrc] przywracanie pulsu ioddechu klinicznie
martwym, zazwyczaj za pomoc odpowiedniego sprztu
medycznego.

247

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Przetrwanie wmiecie (per, 4)


Podstawowa umiejtno bezdomnego. Pozwala znale schronienie iywno (znale, zdoby albo upolowa ioprawi). Umoliwia
wyuskanie ze mietnika dbr pozornie bezuytecznych, a czsto
wymagajcych jedynie drobnej naprawy.

Rusznikarz (per, 4)

Znajomo zasad konstrukcji broni palnej iamunicji pozwalajca na


ich napraw ikonserwacj. Obejmuje znacznie szerszy zakres wiedzy ni podstawy czyszczenia ismarowania.
Akcesoria naprawa imonta skadanych kolb, szyn na dodatkowe
wyposaenie, systemw sterowania, kompensatorw odrzutu
ipodobnych gadetw.
Amunicja przygotowywanie wasnej amunicji, od prostego
przeadowywania usek do chaupniczej produkcji pociskw
dum-dum.
Bro palna naprawy iproste przerbki broni palnej wszelkiego
rodzaju.
Bro historyczna konstrukcja, naprawy iprzerbki broni
czarnoprochowej.

Saper (per, 4)
Umiejtno bezpiecznego posugiwania si materiaami wybuchowymi, znajomo ich waciwoci, metod produkcji, magazynowania itransportu. Oczywicie obejmuje te przygotowanie adunkw
wybuchowych, ich podkadanie i detonowanie oraz rozbrajanie
iusuwanie.
Podkadanie formowanie, uzbrajanie ipodkadanie adunkw.
Produkcja domowa produkcja materiaw wybuchowych oraz
ich bezpieczne transportowanie. Wodrnieniu odumiejtnoci
anarchemia ichemia: wysokoenergetyczna obejmuje take
przygotowywanie kompletnych adunkw, nie tylko surowych
materiaw.
Rozbrajanie usuwanie zapalnikw ibezpieczna detonacja
adunkw wybuchowych.

Sobieradek (per, 4, ograniczana przez znajomo miasta)


Umiejtno przeycia wzaukach wielkiego miasta. Pozwala rozpozna barwy i znaki graniczne gangw, unika niebezpiecznych
miejsc, zorientowa si wyciu ulicy. Umoliwia sprawne iwmiar
bezpieczne zaatwianie interesw z cwaniakami, ulicznymi sprzedawcami nielegalnego sprztu iusug, fikserami idealerami. Posta
zsobieradkiem posiada wiedz iumiejtnoci pozwalajce dokona
przestpstwa tak, aby unikn prostego wyledzenia przez policj.

248

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Taki harcerz, ale zobrzynem zamiast finki. Posta, ktra chce zajmowa si jakkolwiek nielegaln dziaalnoci, bez tej umiejtnoci ma przed sob bardzo krtk karier. Efektywny poziom sobieradka jest ograniczany przez znajomo miasta: konkretnej strefy
posta gorzej sobie radzi wmiejscach, ktrych nie zna.
(Wicej na temat praktycznego zastosowania umiejtnoci
sobieradek patrz dzia Mechanika, punkt Fikserka dla opornych,
czyli szerzej oumiejtnoci sobieradek).

Systemy zabezpiecze (per, 4)

Znajomo zasad dziaania i konstrukcji elektromechanicznych,


elektronicznych ifotonicznych systemw zabezpiecze. Obejmuje
takie urzdzenia, jak zamki magnetyczne, szyfrowe, alarmy iimmobilizery (samochodowe inie tylko), czujniki nacisku itp. Na wyszych
poziomach oznacza obeznanie zbardziej ezoterycznymi systemami
bezpieczestwa wrodzaju zabezpiecze przed rozbrojeniem stosowanych na bombach. Pozwala na monta, demonta, ciche unieszkodliwienie iprzerobienie takich s ystemw.
Planowanie jak zaoy system bezpieczestwa, aby jego
obejcie nie byo beznadziejnie proste.
Rozpoznawanie badanie moliwoci systemw alarmowych bez
ich wczania.
Unieszkodliwianie [zrc] nieuprawnione wyczanie systemw
bezpieczestwa.
Zakadanie monta systemw bezpieczestwa.

Sztuka przetrwania (per, 4, ogranicza umiejtno


ledzenie: tropienie)

Umiejtno przeycia w dziczy znalezienia poywienia, wody


i schronienia oraz rozpoznania i uniknicia zagroe. Obejmuje
take podstawow znajomo flory i fauny oraz jej zwyczajw.
Pozwala rozpozna charakterystyczne dla danego terenu niebezpieczestwa. Sztuka przetrwania jest umiejtnoci ograniczajc
dla ledzenia: tropienia znajomo specyfiki terenu umoliwia skuteczne tropienie.
Podbiegunowy jak przey wlodach dalekiej Pnocy lub na
ldolodzie Antarktydy.
Pustynny umiejtno znalezienia wody wkaktusie (albo dziurze
wziemi) ijaszczurki pod kamieniem.
Tropikalny jak unikn bycia zjedzonym wdungli isamemu
bezpiecznie si poywi.
Umiarkowany przetrwanie wstepach, lasach ipuszczach
umiarkowanej strefy klimatycznej.

249

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Wiza (per, 4)
Umiejtno pielgnacji i upikszania ciaa. Popularna zwaszcza wrd kobiet, czsto jako hobby poczone zlekk kompulsj,
co powoduje dyskomfort przy wychodzeniu zdomu bez makijau.
Fryzura sprawna praca noyczkami, farbami ipiank
usztywniajc.
Manipedi sposoby na pikne paznokcie.
Makija maskowanie defektw urody isubtelne podkrelanie
zalet, atake zmiana wygldu.

Znajomo duego obszaru (per, 4)


Znajomo wybranego duego terenu caej Puszczy BiaowieskoAugustowskiej, jednego wojewdztwa lub caego pastwa. Obejmuje ogln wiedz opooeniu miast iosiedli, stanie irozkadzie
sieci komunikacyjnej oraz ocharakterystycznych cechach obszaru.
Obejmuje take podstawow wiedz onajwaniejszych postaciach
zdanego terenu.

Znajomo miasta (per, 4, ogranicza umiejtno


sobieradek)
Do oglna znajomo obszaru wybranego megamiasta. Pozwala
porusza si po miecie w miar bezproblemowo, okreli swoje
w nim pooenie, rozpozna znaki szczeglne, charakterystyczne
budowle, najwaniejsze obiekty.
Komunikacja publiczna znajomo rozkadw jazdy, czasw
przejazdu itras rodkw komunikacji miejskiej. Umiejtno ta
pozwala szybko ibezpiecznie przemieci si zjednego kawaka
miasta na drugi przy uyciu publicznego transportu.
[konkretna strefa] wmiar dokadna znajomo terenu
wybranej strefy miejskiej. Obejmuje znajomo waniejszych
miejsc (komisariaty, apteki, szpitale) irejonw potencjalnie
niebezpiecznych.
Sie drogowa znajomo ukadu ulic idrg szybkiego ruchu
zpunktu widzenia kierowcy. Pozwala omin miejsca wiecznie
zakorkowane, uywa nieoczywistych skrtw ioglnie
przemieszcza si pojazdem szybko isprawnie.

Znajomo niewielkiego terenu (per, 4)


Bardzo dokadna znajomo okrelonej okolicy jednej enklawy rolniczej lub wycinka strefy miejskiej, takiego jak Prascu czy Podspd.
Obejmuje znajomo takich szczegw, jak rozkad zaj lokalnej
stray miejskiej ipolicjantw zkomendy albo pooenie przydatnych
miejsc w rodzaju budynku z dwoma wyjciami. Posta z t umiejtnoci zna take kolesi z dzielni, ciekawe, charakterystyczne

250

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

czy wane postaci zokolicy. Wczci przypadkw umiejtno ta


moe by uyta zamiast sobieradka. (Wicej na temat praktycznego
zastosowania umiejtnoci sobieradek ijej zastpowania przez znajomo niewielkiego terenu patrz dzia Mechanika, punkt Fikserka dla opornych, czyli szerzej oumiejtnoci sobieradek).

Inne umiejtnoci
Gry planszowe, kryminalistyka, ksigowo, muzyka, ochrona osobista, okultyzm, procedury lotnicze, procedury policyjne, procedury
wojskowe, procedury wywiadu, psychoterapia, rehabilitacja, rolnictwo, savoir-vivre, taktyka, telekomunikacja, zarzdzanie.

Percepcja umiejtnoci bardzo rzadkie


Czytanie zust (per, 0)
Umiejtno odczytywania mowy z ruchu warg. Wymaga dobrej
widocznoci ust mwicego. Specjalizacjami tej umiejtnoci s
okrelone jzyki obce. Umiejtno ta jest ograniczana przez znajomo jzyka, ktrym posuguje si mwicy.

Kanalarstwo (per, 0)
Znajomo kanaw ipodziemnych instalacji Warszawy, ich mieszkacw, zwyczajw oraz zagroe. Bardzo specyficzna (i trudniejsza ni inne) znajomo niewielkiego terenu.

Kerning (per, 0)
Znajomo Rdzenia Arkologii Posen. Pozwala bezpiecznie porusza
si po tym odcitym od wiata fragmencie arkologii, rozezna si
wjego rozkadzie, rozpoznawa lokalne organizacje izwyczaje.

Koneksje (per, 0)
Powizania postaci, jej krg znajomych z pracy i spoza pracy.
Sie znajomoci zbyt lunych, aby odda je poprzez kontakty.
Koneksje odzwierciedlaj ukady towarzyskie, w ktrych znajduje
si posta. Umiejtno ta pozwala znale czowieka dysponujcego potrzebn wiedz, znajomociami czy moliwociami czasowy kontakt skonny do wsppracy. Koneksje oddaj rwnie
dostpne postaci sposoby nacisku na wsppracownikw. Jest to
jedna z podstawowych umiejtnoci dla politykw, managerw,
administratorw, detektyww, sowem kadego czowieka, ktrego praca wymaga sprawnego kontaktu zludmi.

251

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Przetrwanie wterenie zmutowanym (per,0)


Umiejtno przeycia na obszarach kontrataku Matki Natury
w Puszczy Biaowiesko-Augustowskiej, na Everglades czy w niektrych rejonach tropikalnej dungli. Umoliwia znalezienie wody,
poywienia i schronienia wrd dziwacznej i czsto miertelnie
gronej przyrody. W zasadzie specyficzna i trudniejsza odmiana
sztuki przetrwania.

Jzyki obce
Umiejtno posugiwania si jzykiem obcym rozwijana jest dla
kadego jzyka osobno. Wszystkie jzyki obce s umiejtnociami
kontrolowanymi przez intelekt. Trudno zaley od podobiestwa
do jzyka ojczystego iatwoci zetknicia si zdanym jzykiem. Co
za tym idzie, zaley od kraju, wktrym wychowaa si posta. Skuteczne porozumiewanie si w obcym jzyku wymaga umiejtnoci na poziomie 10, za posugiwanie si nim bez adnego akcentu
umiejtnoci na poziomie 15.
Rodziny jzykowe traktowane s jako grupy umiejtnoci na
potrzeby talentu lingwista.
Dla Polakw jzyki obce to:

EDeranto (int, 8)
Jzyk bojowy i administracyjny Armii Terraskiej i Earth Defense,
bdcy w zasadzie rozszerzonym i nieco zmodyfikowanym
Esperanto.

Jzyki sowiasko-batyckie
Czeski, rosyjski, sowacki, ukraiski (int, 8). Biaoruski, bugarski,
litewski, otewski, macedoski, serbsko-chorwacki, soweski (int,4).
Rosyjski, biaoruski ibugarski uywaj cyrylicy.

Jzyki germaskie
Angielski, niemiecki (int, 8). Afrikaans, duski, norweski, flamandzki,
holenderski, islandzki, skandynawski, szwedzki (int,4).

Jzyki romaskie (int, 4)


Francuski, hiszpaski, kataloski, portugalski, rumuski, woski oraz
jzyk martwy: acina.

Jzyki helleskie (int, 0)


Nowogrecki oraz jzyki martwe: starogrecki, bizantyjski. Jzyki helleskie uywaj alfabetu greckiego.

252

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Jzyki celtyckie (int, 0)


Irlandzki, szkocki, walijski.

Jzyki semickie (int, 0)


Arabski klasyczny (urzdowy jzyk Kalifatu), hebrajski (jzyk od
niedawna martwy, uywajcy alfabetu hebrajskiego), dialekty
regionalne arabskiego (pnocnoafrykaski arabski, turecki itd.)
oraz jzyki martwe, takie jak aramejski. Arabski ijego dialekty uywaj alfabetu arabskiego.

Jzyki ugrofiskie (int, 0)


Estoski, fiski oraz jzyk martwy wgierski.

Jzyki chisko-tybetaskie (int, 0)


Kantoski, mandaryski, inne dialekty regionalne (np. dialekt szanghajski). Wszystkie dialekty iodmiany chiskiego uywaj chiskiego
pisma ideograficznego suy ono czsto jako wsplny jzyk Chiczykom zrnych regionw.

Jzyki altaickie (int, 0)


Japoski (uywajcy dwch alfabetw sylabicznych oraz ideogramw podobnych do chiskich), koreaski (uywajcy koreaskiego
pisma ideograficznego).

Jzyki indoaryjskie (int, 0)


Bengalski, gudarati, hindu, sanskryt (prawie martwy, uywany
wobrzdach religijnych), sindhi imnstwo innych. Hindi isanskryt
uywaj alfabetu dewanagari, pozostae aciskiego.

Inne jzyki
Wszystkie niewymienione wyej jzyki baskijski, navajo, wietnamski itd., itp. s umiejtnociami bardzo rzadkimi.

253

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI OTOCZENIE

ideefixe-rpg.pl

Historia postaci i jej miejsce w wiecie


Po ustaleniu wad, zalet iumiejtnoci postaci przychodzi pora na
okrelenie jej miejsca wwiecie.
Napisanie historii postaci daje graczowi do dyspozycji dodatkow porcj PP w wysokoci 1/4 puli podstawowej. Za te punkty
mona wykupi wycznie kontakty, znajomoci terenu, umiejtnoci hobbystyczne i jzyki obce. Kontakty nabywane z tej puli
nie mog by drosze ni 10punktw postaci. Znajomoci terenu
winny dotyczy rodzinnego miasta lub miejsc, gdzie posta spdzia
znaczn cz swojego ycia.
Umiejtnoci hobbystyczne zasuguj na dusz wzmiank.
Ich podstawowym celem jest zwikszenie wiarygodnoci postaci
wyposaenie jej wumiejtnoci inne ni niezbdne do przeycia.
Prawdziwi ludzie oprcz strzelania, prowadzenia samochodw czy
prucia systemw komputerowych potrafi te gotowa czy gra
na gitarze. Pula dodatkowych punktw przeznaczona jest midzy innymi na zakup takich wanie koloryzujcych umiejtnoci. Mistrz Gry powinien zwrci uwag na to, czy gracze nie prbuj naduywa swoich hobby. Jeli umiejtno hobbystyczna
pokrywa si zdziaalnoci zawodow postaci taktyka policji dla
patnego zabjcy, sieciarstwo dla hackera gracz musi za ni zapaci znormalnej puli punktw. Celem umiejtnoci hobbystycznych
jest dobarwienie postaci, anie jej optymalizacja punktowa.

Dochody, gadety ipoziom ycia


Poziom ycia postaci gdzie mieszka, wco si ubiera, czym jedzi
zaley od zalety status. Dokadna ilo zasobw, ktrymi dysponuje posta, podana jest wjej opisie. Status oznacza take konieczno wydawania miesicznie pewnej sumy na utrzymanie. Pienidze na ten cel posta moe sobie zapewni, wykupujc zalet
dochody. Dochody poczone z wad obowizek oddaj prac na
etacie lub inne zajcie zapewniajce stay dochd w zamian za
powicanie mu czasu. Dochody nieobcione obowizkiem oznaczaj, e posta utrzymuje si zlokat bankowych, dywidend zakcji
lub zkieszonkowego.
Posta bez wykupionych staych dochodw moe prbowa
utrzyma si dziki wykonywaniu tzw. wolnego zawodu lub liczy
na to, e jako to bdzie (co zwykle koczy si spadkiem statusu).

254

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI OTOCZENIE

ideefixe-rpg.pl

Warto przypomnie, e atwo namierzy posta, ktra utrzymuje swj status z nielegalnych dochodw, nie zachowujc przy
tym ostronoci. Rutynowe porwnanie wydatkw z przychodami wykae rnic, ato oznacza dochodzenie skarbwki iwiele
nieprzyjemnoci.

Pozwolenia iuprawnienia

Odpowiednie uprawnienia umoliwiaj postaci legalne korzystanie ze sprztu oograniczonym dostpie czy te wykonywanie pewnych funkcji. Zdobycie zezwolenia wymaga zwykle zdania egzaminu
oraz uiszczenia odpowiedniej opaty. Egzamin to po prostu test
(atwy lub przecitny) odpowiedniej umiejtnoci. Niektre wady
wszczeglnoci zaburzenia psychiczne lub wada karany mog
uniemoliwi zdobycie zezwolenia. Poniej znajduje si lista popularniejszych zezwole wraz z umiejtnociami i kosztem (wicej
szczegw znale mona wdziale Sprzt):
Prawo jazdy (samochody lub motocykle, 250z).
Pozwolenie na bro (bro krtka, 1000z).
Licencja agenta ochrony (bro krtka, walka wzwarciu,
procedury policyjne, 5000z).
Licencja programisty (informatyka: programowanie, 1000 z).
Uprawnienia administratora systemu (informatyka:
zabezpieczenia, 1500 z).
Licencja pilota turystycznego (samoloty, sterowce lub
pionowzloty, 5000 z).
Licencja teleoperatora (teleoperacja, 2000z).
Uprawnienia lekarskie (medycyna, 10tys.z).
Licencja prywatnego detektywa (procedury policyjne, 2500 z).

Szlif kocowy
Jeli gracz rozpocz od porzdnej koncepcji postaci, odpowiedzi
na ponisze pytania ju zna. Jeli nie, zastanowienie si nad nimi
pomoe mu doda postaci troch kolorytu nieprzekadalnego na
punkty.

Jakiej pci jest posta?


Kwestia wbrew pozorom nieoczywista. Prcz oczywistych rnic midzy kobietami a mczyznami, pamita naley take
oistnieniu osb pozbawionych pci przez zabiegi chirurgiczne ineurohormonalne (co widee fixe oddaje zaleta aseks).

255

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI OTOCZENIE

ideefixe-rpg.pl

Jak posta wyglda?


Jak jest zbudowana? Budowa 10 moe oznacza zarwno wysokiego, szczupego drgala, jak i przysadzistego, zgarbionego
kurdupla. Czy posta ma jakie zalety lub wady, ktre wpywaj na
jej wygld? Czy jest atrakcyjna? Moe ma nadwag? Do ktrej zgrup
etnicznych naley? Czy wyglda jak mieszkaniec Mazowsza od siedmiu pokole, czy moe reprezentuje ktr zmniejszoci? Czy ma
znaki szczeglne, blizny, tatuae? Czy ubiorem lub uczesaniem
zdradza przynaleno do jakiej subkultury? Jakie robi pierwsze
wraenie?

Gdzie ikiedy posta przysza na wiat?


Dziecko dorastajce wkorporacyjnej dzielnicy Warszawy wyronie
wzupenie innych warunkach ni wychowywane przez leniczego
w rodku Puszczy Biaowiesko-Augustowskiej. Pomyle naley
odziecistwie postaci, jej przyjacioach, okolicy, wktrej dorastaa.
Wiek postaci take jest wany ktre z wydarze wstrzsajcych
wiatem posta pamita? Wojn z Obcymi? Trzeci Wojn wiatow? Lata Chaosu? Czy ijak ktre ztych wydarze wpyno na
rodzin, znajomych, otoczenie postaci?

Jak wyglda rodzina postaci?


Czym zajmuj lub zajmowali si jej rodzice? Z czego utrzymywaa
si rodzina? Czy posta zna swoich rodzicw, czy jest jedn zsierot
Lat Chaosu? Czy ma jakie rodzestwo? Moe posta zaoya wasn rodzin, ma dzieci? Moe yje wstaym zwizku zjedn osob,
moe wbardziej zoonym ukadzie?

Jakie jest wyksztacenie postaci?


Czy posta ma rednie albo wysze wyksztacenie? Czy chodzia
do dobrych, drogich szk? Jeli tak, kto j sponsorowa? A moe
wszystkiego, co wie, nauczya si na ulicy? To dobry moment, aby
zastanowi si, czy wszystkie umiejtnoci postaci maj sens.
Dziecko bogatych rodzicw, ogldajce miasto zza pancernych
szyb rodzinnego samochodu, nie ma gdzie nauczy si sobieradka,
amody czowiek zPrascu raczej nie zostanie informatykiem, jeli
jedyne komputery, jakie widywa, to rozbite szcztki terminali
wcianach.

256

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI OTOCZENIE

ideefixe-rpg.pl

Zczego posta yje?


Odpowied na to pytanie zaley wznacznej mierze od zaoe kampanii. Jeli postacie s wmiar normalnymi ludmi, to bd zapewne
jako zarabia na ycie (albo biedowa na zasiku). Nawet osobniki
poruszajce si w drugim obiegu mog mie jakie dowiadczenia zawodowe. Amoe posta jest nadal na utrzymaniu rodzicw?

Jakie posta ma zasady?


Czy posta ma jakie konkretne pogldy polityczne? Jeli tak, jakie?
Czy jest religijna? Pamita naley, e konflikty na tle religijnym zdemoloway wiat nie tak dawno temu irany znich wynike s wci
wiee. Czy posta posuguje si jakim kodeksem moralnym? Czy
odczuwa opory przed uyciem przemocy?

Czy posta snuje jakie dalekosine plany?


Czy posta jest zadowolona ze swojego ycia, otoczenia, stanu
wiata? Czy planuje co ztym zrobi? Jeli tak, to co? Czy jest penym zapau anarchist, naiwnym pacyfist czy moe drobnym bandyt obojtnym na sprawy wykraczajce poza nastpny zarobek?

Czy posta ma jakie nawyki?


Sucha Radia Wolna Warszawa? Nie korzysta ztelefonw komrkowych? Pije wycznie herbat? Czy ma charakterystyczne tiki, wzorce
zachowa, co, co pwiadomie robi, kiedy jest zdenerwowana?

Przydzia punktw fuksa za przygotowanie postaci


Dokadne sposoby wykorzystania punktw fuksa zostay opisane
wrozdziale zmechanik (Punkty fuksa), tutaj przypomnimy tylko,
e PF su, oglnie rzecz biorc, do ratowania ycia postaci iwycigania jej z powanych tarapatw. Gracz, ktry zada sobie trud
dokadnego wymylenia (i spisania!) historii, otoczenia imotywacji
postaci, winien zosta nagrodzony jednym punktem fuksa. Jeeli
historia jest bogata, barwna ipena hakw przydatnych do wcignicia postaci (albo caej druyny) wdziwaczne wydarzenia, ktre
planuje Mistrz Gry, graczowi mona da dwa albo nawet trzy punkty
fuksa.

257

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

ideefixe-rpg.pl

Szablony postaci
Karty postaci mona pobra tutaj.

Po co szablony?

Tworzenie postaci w idee fixe jak w kadym innym punktowym


systemie moe przytacza. Bogactwo opcji powoduje, e nie da
si usi ipo prostu zrobi postaci. Szablony maj uatwi proces tworzenia postaci, dajc graczom prawie gotowy wzorzec, ktry
naley jedynie nieco doszlifowa iwyposay wcharakterystyczne
cechy.

Jak uywa szablonw?

Kady szablon ma podany koszt w punktach postaci. Pierwszym


krokiem generowania postaci przy jego uyciu jest zapacenie tego
kosztu. Jeli graczowi zostay jeszcze jakie PP aczsto tak bdzie
to naley je sensownie wyda. Pul mona oczywicie powikszy,
biorc wady albo tworzc histori postaci (patrz wyej, Punkty
skd si bior ina co je wyda).
Szablon postaci nie jest niezmienny. Mona, awrcz powinno
si dokonywa wnim zmian, przerabia go tak, aby oparta na nim
posta bya dokadnie tak, jakiej chce gracz. Wszczeglnoci dotyczy to umiejtnoci. Szablony nie dodaj si nie da si kupi dwch
szablonw ipo prostu zsumowa umiejtnoci iwspczynnikw.
Jeli dostpne punkty postaci wystarczaj na zakupienie wicej ni
jednego szablonu, naley wykorzysta jeden szablon jako fundament konstrukcji postaci, areszt PP wyda na modyfikacje zgodnie zzasadami albo po prostu wygenerowa posta od zera.
Przy tworzeniu szablonw nie uwzgldniono dodatkowych PP
przysugujcych za powizania z innymi postaciami i histori. Ich
liczb naley ustali zMistrzem Gry iwyda, zwracajc szczegln
uwag na zakup kontaktw.

258

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

ideefixe-rpg.pl

Eks-glina
Koszt: 118 PP.
Byy pracownik policji municypalnej lub pastwowej zna na wylot
ciemniejsz stron swojego miasta. Nader czsto jest czowiekiem
zgorzkniaym, przedwczenie postarzaym zpowodu stresu itego,
co widzia na ulicach. Nierzadko mimo odejcia zpolicji nadal czuje
si zobowizany walczy zprzestpcami ipomaga ofiarom. Rwnie czsto zdarza si, e eks-glina jest bandyt wykorzystujcym
swoj wiedz oprocedurach policyjnych do skutecznego unikania
wadz. Eks-glina musi zna swj teren do podstawowy (jak na
gliniarza) poziom umiejtnoci znajomo miasta naley koniecznie
zwikszy za dodatkowe punkty postaci.

Wyposaenie
Mieszkanie wmasowcu, dobre ubranie, ibek, tazer, smartfon, okulary HUD, 300 z.

Atrybuty

bud 10

Umiejtnoci

int 10

det 10

zrc 12

zwn 10
per 12

Zalety i wady
Status 0
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny

Manipulacja 15
Obserwacja 14
Sobieradek 10
Bro krtka 13
pistolety +2
Uywanie komputera 12
wyszukiwanie danych+2
Odporno na bl 10
Instynkt walki 8
Procedury policyjne 12
Samochody 13
osobowe +2

259

Walka w zwarciu 12
policyjna +2
Bronie obuchowe 12
paki +1
Pierwsza pomoc 12
Ukrycie/szukanie 12
Znajomo miasta 10
Koneksje 5
Lekkoatletyka 10
Jzyk ojczysty 10
Sia 10

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

ideefixe-rpg.pl

Eks-onierz
Koszt: 128 PP.
onierz Wojska Polskiego, obecnie bez staego rda utrzymania. Bez pracy po zakoczeniu kontraktu albo z jakich przyczyn
zwolniony ze suby. Posiada wiele przydatnych irzadko spotykanych umiejtnoci. Byli wojskowi trafiaj czsto do oddziaw taktycznych policji, firm ochroniarskich albo do kryminalnego podziemia. Rezerwista Obrony Terytorialnej bdzie mia podobny zestaw
umiejtnoci.

Wyposaenie
Mieszkanie wmasowcu, ibek iportfel, lekka kamizelka kuloodporna,
ubranie kuloodporne z demobilu (kurtka balistyczna z naszywk
jednostki), n bojowy, smartfon, kiepskie ubranie, nielegalny lekki
pistolet, 50naboi idwa magazynki, 200 z.

Atrybuty

Umiejtnoci

bud 10
zrc 12
zwn 10
int 10
per 12
det 10

Zalety i wady
Status 0
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny

Obserwacja 14
Sobieradek 10
Komunikacja 10
Bro krtka 12
Bro duga 14
karabiny +1
Bro cika 10
Ukrycie/szukanie 13
kamufla +2
Pojazdy naziemne 12
koowe +1
Samochody 12
Pierwsza pomoc 12
Uywanie komputera 12
systemy obserwacji +2

260

Uywanie elektroniki 12
komunikacja +1
Teleoperacja 12
Procedury wojskowe 10
Taktyka 10
Odporno na bl 10
Instynkt walki 10
Walka wrcz 11
wojskowa +2
Lekkoatletyka 12
kondycja +2
Jzyk ojczysty 10
Sia 10

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Fikser
Koszt 119 PP.
Podstawowy element podziemnej ekonomii porednik. Zapewnia pynny przepyw towarw i usug od oferentw do potrzebujcych, odcinajc po drodze may procent dla siebie. Fikser yje ze
swoich znajomoci, reputacji i szybkiej gadki. Moe specjalizowa
si wokrelonym rodzaju dziaalnoci (porednictwo pracy, kupno
zupenie nowych czci samochodowych) albo apa kad okazj zarobku, jaka mu si nawinie. Szablon nie obejmuje wszystkich
kontaktw, ktre fikserowi s niezbdnie potrzebne, a zale od
specjalnoci, wktrej zarabia std niewysoki koszt.

Wyposaenie
Mieszkanie w masowcu, ibek i portfel z wycznikiem nadawania,
nielegalny telefon, legalny prosty telefon, odSHIELDowany palmtop
z nielegalnym mocnym szyfrowaniem i jednostrzaowym miotaczem pianki pieprzowej wobudowie, dwa komplety dobrego ubrania (wygodne uliczne ismart casual), porzdna kurtka zprzynajmniej jedn ukryt kieszeni, nielegalny lekki pistolet, 50 naboi,
generator szumu, 500 z, 3000z wbiuterii ibarterze.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Utajniony status 1
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny
Kontakt: policyjny
detektyw, yczliwy
Kontakt: uliczny cyngiel
(skuteczno 15)
iochroniarz, bardzo
yczliwy (skuteczno 15)

Obserwacja 14
Manipulacja 15
czytanie ludzi +2
Komunikacja 15
pertraktacja +2
Sobieradek 15
Koneksje 15
Znajomo miasta 13
Uywanie komputera 12
Lekkoatletyka 12
Bro krtka 10
pistolety +1
Ukrycie/szukanie 13
Odporno na bl 10
Jzyk ojczysty 10
Sia 10

bud 10
zrc 10
zwn 10
int 11
per 13
det 10

261

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Infohandlarz
Koszt: 116 PP.
Infohandlarz nie zajmuje si jedynie obrotem informacjami, ale take
moe nawet przede wszystkim ich zdobywaniem. Jego domen
jest wtykanie nosa wnieswoje sprawy, osobicie oraz przez rozpytywanie iprzegldanie Sieci. Prcz czerpania zyskw znielegalnego
zbierania informacji infohandlarzom zdarza si dorabia wroli specjalistw od wyszukiwania ikorelowania danych guglaczy. Do infohandlarzy zaliczy mona take prywatnych detektyww ireporterw terenowych. Rnice wszablonie bd minimalne isprowadz
si do wyposaenia (licencje) oraz niektrych umiejtnoci (pisarz
dla reportera, procedury policyjne dla detektywa).

Wyposaenie
Mieszkanie wmasowcu, dobre ubranie, ibek iportfel, smartfon, nielegalna kamera zweryfikacj zapisu, trzy nielegalne pluskwy, generator szumu, odpluskwiacz, nielegalny pistolet lekki, 50 naboi, lekka
kamizelka kuloodporna, 1000 zotych, 500 zotych wbiuterii.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Status 1
Dochody 1
Zwyky obowizek: praca
w niepenym wymiarze
godzin (guglacz, reporter
lubpokrewny zawd)

Manipulacja 14
czytanie ludzi +1
Komunikacja 14
Obserwacja 14
Sobieradek 12
Koneksje 10
Skradanie 12
Bro krtka 10
pistolety +1
Uywanie komputera 14
wyszukiwanie danych+2
Analiza danych 13
Lekkoatletyka 13
Odporno na bl 10
Uywanie elektroniki 13
Teleoperacja 12
Jzyk ojczysty 10
Sia 10

bud 10
zrc 10
zwn 11
int 11
per 12
det 10

262

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Komputerowiec
Koszt: 116 PP.
It seems youve been living two lives, Mr. Anderson. Komputerowiec nader czsto za dnia ma jakie spokojne, cakowicie normalne
zajcie na przykad administruje sieci w niewielkiej firmie, rozwizujc problemy zbyt trudne dla pokadowych systemw eksperckich w komputerach, wieczorem za pisze oprogramowanie
open source, amie zabezpieczenia na produktach audiovideo lub
wdziera si do systemw informatycznych.

Wyposaenie
Mieszkanie w masowcu, ibek, smartfon, dobre ubranie (w tym co
najmniej jeden t-shirt z hakerskim dowcipem), nielegalny telefon,
nielegalny, odSHIELDowany portable, okulary HUD iopaska indukcyjna, nielegalne freewareowe oprogramowanie (skaner sieci, rodowisko programistyczne, komunikator sieciowy zmocnym szyfrowaniem transmisji), 2500 zotych, 1000 zotych wbiuterii.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Status 1
Dochody 1
Zwyky obowizek: praca
w niepenym wymiarze
godzin (administrator sieci,
programista albo zawd
pokrewny)

bud 10
zrc 10
zwn 10
int 13
per 10
det 10

263

Obserwacja 12
Sia 10
Lekkoatletyka 12
Odporno na bl 10
Jzyk ojczysty 13
Uywanie komputera 16
Informatyka 16
zabezpieczenia +2
Mikrotronika 12
komputery osobiste +2
Sieciarstwo 12
Koneksje 10
Sobieradek 10
Walka wrcz 10
krav maga +1

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Mordoklepca
Koszt: 121 PP.
Specjalista od bicia. Kto, kto zwasnorcznego aplikowania przemocy uczyni sposb na ycie. Moe by zawodnikiem wnielegalnych walkach bez zasad, moe ulicznym hobbyst, a moe po
prostu czowiekiem bez okrelonego zawodu, dla ktrego sztuki
walki s sposobem na poradzenie sobie zpotworn nud bezrobocia. Mordoklepcy mog te atwo znale zatrudnienie wagencjach
ochrony zawsze jest popyt na ludzi mogcych sprawnie obezwadni agresywnego klienta centrum handlowego.

Wyposaenie
Mieszkanie w masowcu, ibek, dobre ubranie w sportowym stylu,
smartfon, rkawice bez palcw, tonfa, krtki, paskudnie w
ygldajcy
n, 1500 zotych.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Obserwacja 14
Sia 12
Lekkoatletyka 15
kondycja +1
Odporno na bl 14
Jzyk ojczysty 10
Walka wrcz 14
MMA +2
Walka w zwarciu 14
MMA +2
Instynkt walki 10
Sobieradek 10
Manipulacja 13
zastraszanie +2
Pierwsza pomoc 10
Noe 14
paralizatory +1
Bronie obuchowe 14
paki +1

bud 10
zrc 10
zwn 13
int 10
per 12

Status 0
Dochody 0
Oburczno
Lekki obowizek:
bezrobotny

det 10

264

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Ochroniarz
Koszt 125 PP.
Zadania ochroniarza wsensie ochrony osobistej nie ograniczaj
si wycznie do heroicznego zasaniania podopiecznego przed
kulami. Ochroniarz zajmuje si take zabezpieczeniem obiektw,
w ktrych podopieczny przebywa, wyszukiwaniem i likwidowaniem rodkw rozpoznania technicznego, azdarza si, e bywa te
psychoanalitykiem.

Wyposaenie
Porzdne mieszkanie w masowcu (poczone dwa standardowe),
ibek, dwa komplety dobrych ubra (nierzucajce si woczy uliczne
ciuchy iniedrogi garnitur), koszulka balistyczna, balistyczna marynarka sportowa, lekka kamizelka kuloodporna, pozwolenie na bro,
pistolet lekki, 50nabojw idwa magazynki, 1500 zotych.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Status 1
Dochody 1
Ciki obowizek: praca
ochroniarza

Obserwacja 14
rozgldanie si +2
Sia 10
Lekkoatletyka 10
Odporno na bl 12
Jzyk ojczysty 10
Ukrycie/szukanie 14
przeszukiwanie +2
Ochrona osobista 15
Bro krtka 14
pistolety +2
Paramedyk 12
Uywanie elektroniki 12
czujniki +2
Walka w zwarciu 12
policyjna +2
Komunikacja 13
Sobieradek 10
Samochody 13
osobowe +1
Znajomo miasta 12
Instynkt walki 10

bud 10
zrc 12
zwn 10
int 10
per 12
det 10

265

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Ripperdoc
Koszt 113 PP.
Ripperdoc (bardziej po polsku rzenik) to podziemny lekarz.
Czsto praktykujcy bez jakiegokolwiek dyplomu, w obskurnym
lokalu albo wrcz na pace furgonetki, rzenicy stanowi sektor
usug medycznych szarej ekonomii. Rodzaj usug zaley gwnie
od zasobnoci portfela klienta. Odpowiednia suma moe zaatwi
wszystko od wyjcia kuli do instalacji wszczepw.

Wyposaenie
Mieszkanie wmasowcu, ibek, dobre ubranie, smartfon, nielegalny
telefon, paralizator, minizestaw mikronarzdzi do cybernetyki,
przychodnia (lokal w kiepskiej dzielnicy, wyposaony w sprzt
i rodki medyczne rwnowane polowemu zestawowi medycznemu rozszerzonemu okilka dawek rodkw przeciwwstrzsowych
czy akceleratorw regeneracyjnych), 500z, 2000 z wbiuterii.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Utajniony status 2
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny
Talent: lekarz
Kontakt: znajomy
anestezjolog w szpitalu
uniwersyteckim, yczliwy
(skuteczno 15)

bud 10
zrc 12
zwn 10
int 12
per 12
det 10

266

Obserwacja 12
Sia 10
Lekkoatletyka 10
Odporno na bl 10
Jzyk ojczysty 12
Medycyna 17
Paramedyk 15
Cybertechnika 15
Pierwsza pomoc 12
Koneksje 10
Sobieradek 10
Noe 10
paralizatory +1

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Technik
Koszt: 129 PP.
Entuzjasta grzebania w mechanizmach albo elektronice, specjalista od napraw, poprawek i przerbek. Uliczni technicy utrzymuj
w dziaaniu wszelkiego rodzaju sprzt, traktujc zalecenia producenta jako lune wskazwki icakowicie ignorujc gwarancje. Lepiej
wyposaeni spece od techniki nie tylko naprawiaj, ale te konstruuj skomplikowane narzdzia isystemy dziki wzgldnie niskim
cenom komputerowo sterowanych linii produkcyjnych (znanych na
ulicy jako mikrofabryczki). Technicy staraj si unika nadmiernej
specjalizacji, utrzymujc przynajmniej podstawowy poziom kompetencji wjakich dziedzinach innych ni swoja pasja.

Wyposaenie
Porzdne mieszkanie wmasowcu (dwa poczone), ibek, smartfon,
nielegalny telefon, dobre ubranie, odporne ubranie robocze, gogle
utwardzane, duy zestaw narzdzi samochodowych, zestaw narzdzi mikrotronicznych, miotacz pianki pieprzowej (medium), nielegalny pistolet lekki zcelownikiem kolimatorowym ikompensatorem
odrzutu 2, jeden magazynek i50 naboi, 1000 z, 1000 z wbiuterii.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Status 1
Dochody 1
Zwyky obowizek:
praca wwarsztacie
samochodowym

bud 10
zrc 10
zwn 10
int 12
per 12
det 10

Ten schemat technika jest tylko jednym zmoliwych. Przerbka mechanika


samochodowego zdrygiem do rusznikarstwa na speca od cybertechniki
zdrygiem do systemw zabezpiecze nie bdzie trudna. Wszystkie

umiejtnoci techniczne nale do tej samej grupy trudnoci


(tj. s umiejtnociami rzadkimi opartymi na percepcji albo intelekcie),
mona wic poprostu zamieni jedn na drug.

267

Obserwacja 12
Sia 10
Lekkoatletyka 10
Odporno na bl 10
Jzyk ojczysty 12
Bro krtka 11
pistolety +2
Mechanika 15
pojazdy naziemne +2
Elektrotechnika 14
Mikrotronika 13
Rusznikarz 13
Sobieradek 10
Inynieria mechaniczna 14
Fizyka 12
ciaa staego +2
Matematyka 12
Uywanie komputera 12

MECHANIKALIA

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

ideefixe-rpg.pl

Uliczny cwaniak
Koszt 129 PP.
Jeden zkrccych si na miecie spryciarzy. Przeciwiestwo specjalisty zna si na wszystkim po trochu. Od biedy potrafi sforsowa system alarmowy, wrazie potrzeby bdzie negocjowa, prowadzi samochd czy strzela. Nie jest wybitny wadnej dziedzinie, ale
za to kompetentny w wielu. Czyni go to zaskakujco przydatnym
wnieoczekiwanych sytuacjach.

Wyposaenie
Mieszkanie w masowcu, ibek, prosty telefon komrkowy, dobre
ubranie, przeosiowany smartfon, nielegalny telefon, skrytka na
nielegalny towar ukryta gdzie na miecie, generator szumu,
koszulka balistyczna, kurtka pancerna, opatrunek polowy, miotacz pianki pieprzowej (medium), kastet, nielegalny lekki pistolet,
50naboi idwa magazynki, 400 z, 2000 z wbiuterii.

Atrybuty

Umiejtnoci

bud 10
zrc 11
zwn 12
int 10
per 12
det 10

Zalety i wady
Utajniony status 1
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny
Kontakt: policyjny
detektyw, yczliwy
(skuteczno 15)
Karany

Obserwacja 12
Sia 10
Lekkoatletyka 14
Odporno na bl 12
Jzyk ojczysty 10
Manipulacja 12
Komunikacja 12
Sobieradek 10
Bro krtka 13
pistolety +2
Uywanie komputera 12
wyszukiwanie danych+2
Instynkt walki 8
Samochody 13
osobowe +2
Walka wrcz 13
kickboxing +2

268

Skradanie 13
Systemy zabezpiecze 12
unieszkodliwianie +2
Pierwsza pomoc 11
Ukrycie/szukanie 12
Znajomo miasta 10
Koneksje 8

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

TWORZENIE POSTACI SZABLONY

Wamywacz
Koszt 128 PP.
Spec od pokonywania systemw alarmowych ioglnie wlizgiwania si tam, gdzie go nie prosz. Wamywacz moe by czonkiem
zorganizowanej grupy przestpczej, specjalist od otwierania
drzwi i przekradania si, moe by samotnym wilkiem przyjmujcym dobrze patne zlecenia na zdobycie konkretnych cennych
przedmiotw.

Wyposaenie
Mieszkanie wmasowcu, ibek iportfel zwycznikiem, dobre ubranie (w stylu luzackim), smartfon, palmtop z nielegalnym oprogramowaniem szyfrujcym, narzdzia do wama, wziernik wiatowodowy, wykrywacz ultradwikw, wzmacniacz obrazu, tazer,
miniwcigarka, zestaw wspinaczkowy, 500z, 700 z wbiuterii.

Atrybuty

Zalety i wady

Umiejtnoci

Utajniony status 1
Dochody 0
Lekki obowizek:
bezrobotny

bud 10
zrc 11
zwn 12
int 10
per 12
det 10

269

Obserwacja 14
Sia 10
Lekkoatletyka 14
Odporno na bl 10
Jzyk ojczysty 10
Systemy zabezpiecze 14
unieszkodliwianie +2
Ukrycie/szukanie 14
Skradanie 15
powolne +2
Uywanie komputera 11
wyszukiwanie danych+2
lusarz 13
Bro krtka 12
miotacze +2
Noe 12
Wspinaczka 14
Sobieradek 10

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TESTY

ideefixe-rpg.pl

Mechanika idee fixe


Mechanika gry suy do symulowania zdarze wwiecie gry, zdejmujc zMG konieczno wymylania na bieco efektw w
szystkich
dziaa. Uywanie mechaniki jest, rzecz jasna, opcjonalne mechanika jest tylko narzdziem dla graczy i MG, majcym uatwi rozgrywk. Jeeli grupa zdecyduje si na wyrzucenie mechaniki wcaoci prosz bardzo.
Mechaniki idee fixe s tak naprawd dwie:
mechanika pulp najprostsza, filmowo-sensacyjna wersja.
Przeznaczona jest do grania wklimatach, wktrych realizm
jest zdecydowanie mniej wany ni efektowne odzywki
ikaskaderskie popisy. Jej rozdzielczo jest trzykrotnie mniejsza
ni standardowej mechaniki.
mechanika standardowa domylny poziom komplikacji
zasad. Zzaoenia dosy realistyczna, jednak kadca wikszy
nacisk na szybko iprostot.
Niniejszy rozdzia zawiera zasady standardowe, za mechanika pulp
znajduje si wrozdziale Pulp IF.

Testy
Kostki irzuty
Widee fixe stosuje si wycznie
kostki dziesiciocienne.

Mechanika przewiduje zasadniczo trzy rodzaje testw:


test niepewny wykonywany jedn koci,
test pewny wykonywany trzema komi,
rzut na obraenia (zwany czasami rzutem na uszkodzenia)
wykonywany jedn lubwieloma komi, zalenie od broni.
Czasami stosowany jest rwnie rzut procentowy wykonywany
dwiema komi, z ktrych jedn odczytuje si jako dziesitki,
drug jako jednoci.
Uwaga: w przy testach wynik 0 na koci odczytujemy jako
0(inaczej ni wwikszoci mechanik RPG).
Wyrzucenie na koci 0lub 9jest traktowane specjalnie. Naley
wykona kolejny rzut, ktrego wynik dodaje si, jeli przerzucamy
9, aodejmuje, jeli przerzucamy 0.

270

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TESTY

ideefixe-rpg.pl

Odczytywanie zera jako 0, a nie 10, pozwala na uzyskanie


wtecie dowolnego modyfikatora w przeciwnym wypadku mona
wyrzuci na przykad albo +9, albo +11, ale nigdy +10.
Test jest udany, jeeli suma testowanej cechy iwyniku na koci
przekroczya poziom trudnoci testu.

Test niepewny
Wykonywany jest wsytuacjach stresowych, kiedy na wynik dziaania
moe mie wpyw wiele czynnikw ubocznych ikiedy trzeba dziaa
szybko. Sztandarowym przykadem zastosowania testw niepewnych jest walka, ale uywa si ich take wsytuacjach spoecznych
wrodzaju dyskusji czy podrywania, podczas szybkiego pokonywania zabezpiecze elektronicznych albo pocigu samochodowego
ulicami miasta.
Test niepewny przeprowadza si poprzez rzucenie jedn
kostk idodanie wyniku do testowanej cechy.

Test pewny
Test pewny wykonuje si wtedy, kiedy wpyw czynnika losowego
nie jest wielki, posta ma czas, aby si przygotowa, lub gdy chcemy
sprawdzi wynik dugotrwaego dziaania zoonego zwielu czynnoci przy pomocy jednego rzutu. Przy pomocy testu pewnego mona
zatem sprawdzi, czy udaa si przebudowa silnika samochodu,
analiza wielkiej gry danych lub jak powiodo si postaci wpracy
wtym miesicu. Komputerowe systemy eksperckie isztuczne inteligencje testuj swoje umiejtnoci wycznie przy uyciu testw
pewnych.
Test pewny przeprowadza si poprzez rzucenie trzech kostek
i zignorowanie wyniku najwyszego i najniszego. Oznacza to,
e przerzut moe wystpi tylko wtedy, kiedy na trzech kociach
wypadn dwie dziewitki lub dwa zera. Przerzutu wtedy dokonuje
si wycznie jedn kostk.

Okrelenie testowanej cechy


oraz rodzaju testu

Przed wykonaniem testu Mistrz Gry musi ustali, co waciwie ma


by testowane, rodzaj ipoziom trudnoci testu. Wwikszoci przypadkw przetestowana powinna by umiejtno zdarza si jednak, e naley przeprowadzi test atrybutu postaci. Testy atrybutw przeprowadza si dokadnie tak samo jak testy umiejtnoci.

271

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TESTY

ideefixe-rpg.pl

Poziomy trudnoci testw

Dokadny poziom trudnoci testu MG musi ustali sam, biorc pod


uwag sytuacj oraz warunki, wktrych przeprowadzany jest test.
Poniej podstawowe poziomy trudnoci testw.
Bardzo atwy 5. Rzeczy tak proste, ezazwyczaj nie trzeba ich
testowa.
atwy 10. Rutyna. Osoba oprzecitnym poziomie wyszkolenia
poradzi sobie bez problemu.
Przecitny 15. Do zada otej trudnoci wymagane jest ju
skupienie itroch wprawy. Wikszo testw umiejtnoci postaci
powinna by przecitna chyba ezasady twierdz inaczej.
Skomplikowany 20. Takie zadanie zpewnoci wymaga wprawy
ze strony postaci, atake sporych umiejtnoci iskupienia. Przyda
si take ut szczcia.
Trudny 25. Zadanie dla profesjonalistw, wymagajce wysokich
umiejtnoci itroch szczcia (albo strasznego fuksa, jeli nie ma
si wysokich umiejtnoci).
Bardzo trudny 30. Tylko dla prawdziwych zawodowcw.
Zadanie wymagajce bardzo wysokich umiejtnoci isporo farta.
Prawie niewykonalny 35. Niewykonalne dla normalnych ludzi.
Niewykonalny 40. Dla herosw iwirw (gwnie tych drugich).

Automatyczny sukces

Jeeli umiejtno postaci po wliczeniu wszystkich modyfikatorw przekracza poziom trudnoci testu o 5 lub wicej punktw,
gracz moe zrezygnowa ztestu, automatycznie uzyskujc sukces.
Autosukces nie jest moliwy wstresie oznacza to, e wten sposb zastpi mona wycznie test pewny. Wsytuacjach, wktrych
liczy si dokadny wynik rzutu, autosukces uznaje si za minimalnie
zdany test.

272

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TESTY

ideefixe-rpg.pl

Test przeciwstawny
Ztestem przeciwstawnym mamy do czynienia wtedy, kiedy poziom
trudnoci dziaania zaleny jest od umiejtnoci kogo innego.
Poziom trudnoci takiego testu rwny jest wtedy wynikowi testu
przeciwnika, ale nie moe wynosi mniej ni przy t ecie atwym (10).
PRZYKAD
Stranicy osiedlowi Kowalski iMalinowski zauwaaj czowieka majstrujcego przy zamku samochodu
na osiedlowym parkingu. Niedoszy zodziej samochodowy take ich zauwaa, wic daje nura midzy
samochody, usiujc wymanewrowa stranikw. Malinowski iKowalski rozdzielaj si izaczynaj
szuka. Sytuacja wymaga, aby obydwaj zdali test przeciwstawny obserwacji przeciwko skradaniu
si zodzieja. Malinowski ma obserwacj na poziomie 14, Kowalski 12. Zodziej ma 15 skradania si
iwyrzuci 5 poziom trudnoci dla Kowalskiego iMalinowskiego wynosi wic 20. Rzucaj oni jednak
odpowiednio 7i 2, co daje im 19 i16 zbyt mao. Spotykaj si na kocu parkingu, zniesmakiem
stwierdzajc, e zodziej rozpyn si jak kamfora.

Modyfikatory do testw
Modyfikatory do testu umiejtnoci oddaj wpyw czynnikw
innych ni trudno zadania. Kiepskie warunki, zmczenie czy brak
odpowiednich narzdzi redukuj szans powodzenia czynnoci,
za spokj, dobre warunki pracy ibrak rozpraszajcych czynnikw
mog j zwikszy.
Oile nie ma granicy dla zmniejszania efektywnej umiejtnoci
postaci, otyle istnieje graniczny poziom zwikszenia szans powodzenia. Efektywna umiejtno postaci to jest umiejtno po
wliczeniu wszystkich modyfikatorw nie moe zosta zwikszona
wicej ni opoow.
Cz modyfikatorw ma wpyw na atrybuty postaci, zmniejszajc wszystkie podlegajce pod dany atrybut umiejtnoci, cz
za wpywa bezporednio na poziom trudnoci danego testu.

Rodzaje modyfikatorw

Obraenia fizyczne: -1 iwicej do zrcznoci iintelektu, poowa


tego do zwinnoci ipercepcji.
Nadmierne obcienie, ograniczenie ruchw: -1 iwicej do
zwinnoci, poowa tego do zrcznoci.
Bl: -1 iwicej do wszystkich testw wymagajcych koncentracji,
ale tylko wsytuacjach niestresowych.
Wyczerpanie: -1 iwicej do atrybutw fizycznych (zrcznoci,
zwinnoci, budowy), poowa tego do umysowych (intelektu,

273

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TESTY

ideefixe-rpg.pl

percepcji, determinacji). (Mechanika zmczenia patrz niej, punkt


Zmczenie).
Stres: -1 iwicej do atrybutw umysowych (int, per, det), poowa
tego do fizycznych (zrc, zwn, bud). (Mechanika stresu patrz niej,
punkt Stres).
Farmaceutyki patrz opis poszczeglnych rodkw.
Brak potrzebnych czci lub narzdzi: -5 iwicej, a do
uniemoliwienia testu.
Podstawowe narzdzia: -2 do -4.
Duy wybr narzdzi: +1 do +2.
Nieznane narzdzie, pojazd, typ broni: -1 do -5 (w zalenoci
od rozbienoci midzy wanie uywanym urzdzeniem atym,
do ktrego posta przywyka).
Niewygodna pozycja: -1 do -5 (wzalenoci od warunkw).
Bardzo wygodna pozycja: +1 do +2.
Debiut lub wykonywanie czynnoci po bardzo dugiej przerwie:
-1 do -5.
Rutynowe dziaanie, czyli dokadnie takie samo dziaanie,
co przez ostatnie kilka dni czy tygodni: +1 do +2.
Nieodpowiednie wiato (pmrok albo blask reflektorw):
-1 do -5.
wiato szcztkowe, czyli prawie kompletna ciemno:
-6 do -9 (modyfikator moe si stopniowo zmniejsza wmiar
przyzwyczajania si wzroku do warunkw).
Zupena ciemno: -10 albo cakowite uniemoliwienie czynnoci.

Czas wykonywania dziaania


atesty umiejtnoci

Gracz moe zdecydowa si zmniejszy lub zwikszy czas potrzebny


na wykonanie testu umiejtnoci. Zmiana ta ma znaczcy wpyw na
poziom trudnoci rzutu. Niektre umiejtnoci zwaszcza te zwizane z walk korzystaj z innych zasad: wtedy p
onisze zasady
oglne s zastpowane przez zasady szczegowe.
Popiech: skrcenie opoow czasu wykonywania czynnoci
zmniejsza umiejtno postaci o5.
Powoli ispokojnie: dwukrotne przeduenie czasu potrzebnego
nawykonanie czynnoci zwiksza umiejtno o5.

274

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF NIEZAWODNO

ideefixe-rpg.pl

Niezawodno
Porzdnie wykonane przedmioty uytkowe i narzdzia psuj si
raczej rzadko. Niestety, nie mona spodziewa si dobrej jakoci
wczasach biodegradowalnych samochodw.
Jeli wynikiem testu umiejtnoci byo wyrzucenie dwch zer
zrzdu, uywane narzdzie lub urzdzenie mogo dozna awarii. Po
normalnym rozstrzygniciu testu naley rzuca dalej. Urzdzenie
przecitnej jakoci dozna awarii, jeli wyrzucone zostanie kolejne,
trzecie zrzdu zero. Urzdzenia obardzo wysokiej niezawodnoci
wymagaj wyrzucenia czterech iwicej zer zrzdu, astraszne rupiecie zaledwie dwch. Oznacza to, e przecitnej jakoci narzdzie
czy urzdzenie doznaje awarii przecitnie raz natysic prb uycia.
Usunicie takiej awarii wymaga prostej czynnoci serwisowej
(doadowania komrki, przesmarowania elementu mechanicznego)
lub atwego (10) testu odpowiedniej umiejtnoci (wymiana koa
wsamochodzie).

Konserwacja sprztu
Jeli gracze chc, aby sprzt ich postaci zachowa swoj niezawodno, powinni pamita oodpowiedniej konserwacji. Z
aniedbanie
czynnoci serwisowych przy sprzcie moe prowadzi do obnienia przez MG niezawodnoci urzdzenia. Mistrz Gry moe ustali,
e cena iczasochonno konserwacji jest tym wiksza, im wysza
niezawodno.

275

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PUNKTY FUKSA

ideefixe-rpg.pl

Punkty fuksa (PF)


 wi ci, to bya boska interwencja.
M
Wiesz, co to boska interwencja?
Jules, Pulp Fiction
Punkty fuksa to narzdzie ingerencji graczy wnarracj. Pozwalaj
one na wywoanie przernych zbiegw okolicznoci, zwykle
ratujcych posta zcikiej opresji. Istnienie takiego mechanizmu
pozwala na ocalenie skry interesujcej, cho niefartownej postaci.
wieo stworzona posta moe mie od jednego do trzech
punktw fuksa w zalenoci od uznania MG. Wicej ni jeden PF
powinny jednak dostawa wycznie postaci dobrze opisane, zciekaw, pen haczykw histori. Oczywicie posiadanie p
unktw
fuksa nie jest ograniczone wycznie do postaci graczy. Waniejsi
Bohaterowie Niezaleni take mog mie od jednego do trzech PF,
chyba e MG odczuwa nieprzepart potrzeb wprowadzenia postaci
nadnaturalnie odpornych.
Dodatkowe punkty fuksa mog zosta przydzielone przez MG
po zakoczeniu przygody wnagrod za dobre odgrywanie postaci.

Zastosowania punktw fuksa


Mistrz Gry musi ustali, ktre z poniszych zastosowa punktw
fuksa s dostpne w jego kampanii. Standardowo s to pierwsze
trzy, czyli Jeszcze nie umarem, To tylko dranicie i zmiana
wyniku rzutu.
To tylko dranicie za 1punkt fuksa gracz moe
spowodowa, e jeden atak zada (po przebiciu pancerza) tylko
jeden punkt obrae. Dranicie mona zadeklarowa ju po
rzucie na obraenia (chyba e MG zdecyduje inaczej).
Jeszcze nie umarem gracz moe sprawi, e jego posta
wyjdzie cao zpozornie stuprocentowo zabjczej sytuacji. Cena
cudownego ocalenia ustalana jest przez Mistrza Gry izaley od
stopnia prawdopodobiestwa. Przetrwanie upadku zpitego
pitra to 2punkty fuksa, przeycie egzekucji przez strza wgow
albo wypadnicia zleccej nad miastem orki to 4PF, za ocalenie
zsytuacji typu wyrzucenie zsamolotu leccego pi kilometrw
nad Oceanem Indyjskim to przynajmniej 6punktw fuksa.
Zmiana wyniku rzutu wydanie 1punktu fuksa pozwala zmieni
wynik rzutu oniewicej ni pi punktw. Nie mona osign
wyszego wyniku rzutu ni 9ani niszego ni 0 cho przy
tecie niepewnym obie te sytuacje wywouj przerzut wedug
standardowych zasad. Przy tecie pewnym wynik zmienia si ju

276

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PUNKTY FUKSA

ideefixe-rpg.pl

po odrzuceniu najwyszej inajniszej koci iuzyskanie przerzutu


nie jest moliwe.
Automatyczny sukces/poraka wydanie 1punktu fuksa
pozwala zmieni test nieudany wudany lub vice versa. Zmienia
mona tylko wyniki testw postaci gracza chyba e MG zezwoli
na zmian dowolnego testu, ktrego wynik ma wpyw naposta.
Maksymalny/minimalny wynik rzutu wydanie 1punktu fuksa
zmienia wynik rzutu na maksymalny lub minimalny, wywoujc
przerzut. Dotyczy to testw pewnych iniepewnych. Tak jak przy
poprzedniej opcji, MG moe zezwoli na wpywanie nawyniki
wszystkich testw zwizanych zpostaci.

277

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF ROZWJ POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Rozwj postaci
Zwikszenie poziomu umiejtnoci lub atrybutu w trakcie gry
odbywa si w dokadnie taki sam sposb jak na pocztku gry
poprzez wydawanie punktw postaci. Istniej trzy sposoby na
zdobycie punktw postaci podczas gry.
Poprzez spektakularne uycie umiejtnoci wczasie przygody:
Mistrz Gry moe (ale nie musi) nagrodzi wyjtkowy sukces
(lub spektakularn porak na bdach si czowiek uczy)
przyznaniem punktu postaci. Ten PP mona wyda jedynie
narozwinicie umiejtnoci, za ktrej uycie zosta przyznany.
Mistrz Gry moe te nagrodzi punktem postaci czste iudane
uywanie podczas sesji mao rozwinitej umiejtnoci.
Poprzez aktywne branie udziau wprzygodzie: Mistrz Gry moe
nagrodzi aktywne uczestniczenie wsesji przyznaniem jednego
lub kilku punktw postaci, ktre mona wykorzysta na rozwj
dowolnej umiejtnoci czy atrybutu.
Poprzez trening: trening jest jedyn pewn metod rozwoju
postaci.
Dla uproszczenia przyjmuje si, e trening wystpuje w trzech
odmianach:
regularny: przynajmniej przez dziewi godzin wtygodniu,
owocuje 1punktem postaci na trzy miesice treningu,
intensywny: trzy-cztery godziny dziennie dzie wdzie, daje 1PP
na miesic,
morderczy: sze-siedem godzin dziennie, codziennie 1 PP na
dwa tygodnie.
Trening intensywny czy morderczy oznacza stres utrzymanie
takiego reimu wymaga testw determinacji, moe te zosta cakowicie uniemoliwione przez niektre wady (np. lenistwo). Osobisty nauczyciel, wybr materiaw szkoleniowych czy trening wpenym VR podwaja szybko zdobywania punktw postaci. Zdobyte
przez trening PP mona wyda wycznie na trenowan umiejtno. (Mechanika stresu patrz niej, punkt Stres).

278

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OGRANICZENIA POZIOMW UMIEJTNOCI

ideefixe-rpg.pl

Ograniczenia poziomw umiejtnoci


Atrybut postaci moe zmieni poziom trwale lub czasowo.
Czasowa zmiana poziomu atrybutu jest zwykle efektem dziaania farmaceutykw. Wraz z poziomem atrybutu zmianie ulegaj
take poziomy kontrolowanych przez niego umiejtnoci o tak
sam warto. Trwaa zmiana poziomu atrybutu moe
zosta
wywoana przez trening, pewne rodzaje cybernetyki lub wypadki
ichoroby.
Trway wzrost atrybutu nie pociga za sob automatycznego
wzrostu poziomu umiejtnoci. Powoduje jednak, e wykupienie
nastpnego poziomu umiejtnoci bdzie kosztowa tylko jeden
punkt postaci. Po obnionej cenie mona wykupi tyle poziomw
umiejtnoci, oile wzrs atrybut.
Jeli poziom atrybutu trwale spad, umiejtnoci nieprzekraczajce jego poprzedniego poziomu nie zmieniaj si. Umiejtnoci
przekraczajce poprzedni poziom atrybutu ulegaj obnieniu otyle
poziomw, oile spad atrybut. Za kady utracony poziom atrybutu
posta dostaje po 1PP do wydania na kad obnion umiejtno.

Spadek nieuywanych umiejtnoci


Niniejsza zasada symuluje efekt rdzewienia nieuywanych umiejtnoci. Jej zastosowanie zmusi postaci do powicania czasu na
trenowanie nieuywanych umiejtnoci tylko po to, eby ich poziom
nie spad.
Spadek umiejtnoci jest oddawany przez utrat punktw
postaci wydanych na nie wczeniej (lub zgromadzonych w celu
rozwinicia). Jeli liczba punktw postaci spadnie poniej kosztu
danego poziomu umiejtnoci, poziom ulega zredukowaniu.
Degradacja umiejtnoci rozwinitych poniej poziomu
atrybutu kontrolujcego jest do wolna. Posta, ktra nie korzysta ztakiej umiejtnoci, traci 1punkt postaci za kady rok. Sporadyczne korzystanie z tych umiejtnoci (raz na kilka miesicy
wystarczy) zatrzymuje spadek.
Umiejtnoci rozwinite powyej poziomu atrybutu kontrolujcego spadaj szybciej. Posta traci 1PP za kade trzy miesice
niekorzystania ztakiej umiejtnoci. Aby zapobiec utracie punktu,
konieczne jest regularne uywanie umiejtnoci w pracy lub podczas treningw.

279

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF ROZWJ POSTACI

ideefixe-rpg.pl

PRZYKAD
Malinowski wswoim czasie zarabia na ycie, pilotujc policyjn ork obserwacyjn (czym si nie
chwali). Po dyscyplinarnym zwolnieniu zpracy (co take nie jest dla niego powodem do dumy)
sze miesicy nie siedzia za sterami wentylatorowca. Oznacza to, e jego umiejtno pionowzloty
zapewne spada. Malinowski wmomencie wyrzucenia zpolicji mia zrczno 12, pionowzloty na
poziomie 16 i1 punkt postaci przeznaczony na rozwj umiejtnoci. Pierwsze trzy miesice powoduj
utrat pierwszego punktu postaci odpada ten, ktry mia by wydany na rozwj. Nastpne trzy
miesice zdala od pionowzlotw powoduj dalszy spadek umiejtnoci, anadwyki PP ju nie ma
przychodzi pora na redukcj umiejtnoci. Umiejtno pionowzloty Malinowskiego spada z16 do
15. Pozostae cztery PP (cztery, bo rozwj umiejtnoci z15 do 16 kosztowa Malinowskiego 5PP)
zamieniaj si wpul na rozwj umiejtnoci.
Jeli Malinowski wnajbliszym czasie wylduje za sterami orki, odkryje, e troch ju zapomnia,
ale trening odwieajcy nie bdzie dugi. Jeli nie powiczy, za trzy miesice straci kolejny punkt
postaci, aza nastpne trzy kolejny. Za rok od teraz umiejtno pionowzloty Malinowskiego zostanie
zredukowana z15 do 14.

Ograniczenie efektywnej umiejtnoci

Stosunkowo czsto zdarzaj si sytuacje, w ktrych skuteczne


wykorzystanie jakiej umiejtnoci zaley od posiadania innej
umiejtnoci. Prosty przykad to prba przekonania kogo, kto
mwi wobcym jzyku skuteczne uycie umiejtnoci komunikacja zaley od posiadania odpowiedniej umiejtnoci jzyk obcy.
Jeeli zachodzi taka sytuacja, to uywana umiejtno zostaje
ograniczona do wysokoci umiejtnoci ograniczajcej plus pi.
Poniej znajduje si lista umiejtnoci ograniczajcych:
Biologia ogranicza umiejtnoci bioinynieria iekoinynieria.
Chemia ogranicza umiejtno nanoinynieria.
Egzoszkielety ipancerze wspomagane ograniczaj zwinno
izrczno oraz oparte na nich umiejtnoci podczas dziaa
wegzoszkielecie lub pancerzu. Specjalizacje precyzja iszybko
podnosz limit odpowiednio dla zrcznoci izwinnoci oraz
opartych na nich umiejtnoci.
Fizyka ogranicza umiejtnoci inynieryjne, zwyjtkiem inyniera:
biotechnika, ktry jest ograniczany przez biologi.
Instynkt walki ogranicza umiejtnoci bojowe przy ustalaniu
inicjatywy.
Jzyk ojczysty/obcy ogranicza komunikacj imanipulacj
mwicego, kiedy uywa on danego jzyka.
Mikrograwitacja ogranicza zwinno iwszystkie oparte na niej
umiejtnoci wwarunkach mikrograwitacji.

280

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF ROZWJ POSTACI

ideefixe-rpg.pl

Teleoperacja ogranicza wszystkie umiejtnoci wykorzystywane


za porednictwem drony. Specjalizacje odpowiadajce grupom
umiejtnoci zmieniaj limity dla umiejtnoci nalecych do
danej grupy. (Grupy umiejtnoci patrz zaleta talent, punkt
Tworzenie postaci: wady izalety).
Znajomo terenu ogranicza umiejtno sobieradek przy
prbie zaatwiania nielegaliw na odpowiednim obszarze. Jeli
posta posiada kilka nakadajcych si obszarem umiejtnoci
znajomoci terenu, ograniczenie liczy si od najwyszej.
Matematyka ogranicza cise umiejtnoci akademickie.
Umiejtnoci zapewniajce znajomo odpowiedniego argonu
ograniczaj umiejtno jzyk ojczysty/obcy, kiedy posta chce
uchodzi za kogo zokrelonej grupy spoecznej lub organizacji
albo udawa czowieka okrelonej profesji. Przykadami s tutaj
sobieradek podczas obracania si wpwiatku, medycyna przy
podszywaniu si pod lekarza itd.

281

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Dyskusje idygresje,
czyli umiejtnoci interpersonalne
Modyfikatory reakcji

Sposb, w jaki inni ludzie postrzegaj posta, wpywa na jej skuteczno przy korzystaniu z umiejtnoci interpersonalnych. Ten
wpyw oddaj modyfikatory reakcji dodawane do umiejtnoci
komunikacja imanipulacja. Mog one pochodzi zkilku wymienionych poniej rde.
Uroda bd jej brak posta posiadajca zalet atrakcyjna
otrzymuje modyfikator reakcji +1 za kady poziom zalety. Posta
obdarzona wad szpetna dostaje modyfikator reakcji -1 za kady
poziom wady. Wpyw urody zaleny jest od orientacji seksualnej
rozmwcy. Jeeli posta jest kompatybilnej zrozmwc pci
(kobieta dla heteroseksualnego mczyzny), modyfikator nie ulega
zmianie. Winnym wypadku modyfikator naley podzieli przez
dwa. Dla aseksw modyfikator naley zawsze podzieli, adla osb
zpenym biseksualizmem nie dzieli go nigdy.
Prezentowanie sob autorytetu posta postrzegana jako
autorytet otrzymuje modyfikator reakcji +3 przy interakcjach
zwizanych zprezentowanym autorytetem i+1 we wszystkich
innych. Prezentacja autorytetu wymaga czsto jedynie posiadania
jego widocznych atrybutw (np. woenia policyjnego munduru)
lub bycia przedstawionym jako autorytet. Posta postrzegana jako
nieposiadajca autorytetu (nieodpowiednio ubrana na przyjciu
wysokiej klasy) lub przedstawiona jako mao wana otrzymuje
modyfikator reakcji -1 do -5.
Podobiestwo posta postrzegana jako podobna do celu lub
jako naleca do tej samej grupy co cel otrzymuje modyfikator
reakcji od +1 do +4. Podobiestwo moe wynika zpodobnego
zachowania, podobnego sposobu ubierania si iwysawiania,
posiadania znakw rozpoznawczych (krawat tej samej uczelni
lub kolory tego samego gangu). Posta moe te zdradzi, e
posiada podobne opinie ipogldy co cel (co wymaga duej dozy
szczcia albo zebrania znaczcej iloci informacji ocelu). Posta
znacznie rnica si od celu czy te niepasujca do otoczenia
otrzymuje modyfikator reakcji -1 do -2.
Bycie przedstawionym posta przedstawiona przez kogo,
okim cel ma dobre zdanie, otrzymuje modyfikator reakcji +1 do
+2 (jeli przedstawiajcy rekomenduje posta) lub -1 do -4 (jeli
przedstawiajcy wyraa si negatywnie).

282

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Blisze poznanie kogo znosi wpyw modyfikatora reakcji majcy


oddawa pierwsze wraenie. Ewentualny pniejszy zwizek emocjonalny take moe zosta odwzorowany przez modyfikator do
umiejtnoci interpersonalnych. Posta lubiana otrzymuje modyfikator wwysokoci +1 do +5, za dla postaci obdarzonej mioci
modyfikator ten wynosi +6 do +10.

Test reakcji
Test reakcji pozwala na okrelenie wzajemnego stosunku dwch
poznajcych si wanie postaci. Ustala on nastawienie postaci do
siebie oraz modyfikator umiejtnoci interpersonalnych, ktrego
naley uywa przy ich pniejszych kontaktach.
Test reakcji jest skomplikowanym (20) testem pewnym umiejtnoci komunikacja. Test wykonuj obydwie postaci. Na rzut wpywaj podane wyej modyfikatory reakcji.
Jeeli ktra ze stron usiuje wywrze wraenie, czyli celowo
wpyn na to, jak jest postrzegana, test wyglda inaczej naley
wtedy wykona skomplikowany (20) test niepewny umiejtnoci
manipulacja.
Wynik testu okrela wzajemne nastawienie, jakie ustala si
w wyniku pierwszego wraenia. Za kade pi punktw, o jakie
wynik testu przekroczy poziom trudnoci, posta otrzymuje modyfikator +1. Stosowa go naley przy korzystaniu z umiejtnoci
interpersonalnych na tej wanie osobie. Zdobycie modyfikatora +1
oznacza wywarcie pozytywnego wraenia na drugiej osobie, modyfikator +2 to sympatia, +3 zdecydowana sympatia itd.
Nieudany test oznacza, e posta nie wywara dobrego wraenia. Jeeli za poziom trudnoci jest wikszy od wyniku testu owicej ni pi punktw, posta wywiera ze wraenie. Kade pene pi
punktw, ktrych zabrako do powodzenia testu, oznacza modyfikator -1, ktry naley bra pod uwag przy uywaniu umiejtnoci
interpersonalnych przy danej osobie.

Umiejtno manipulacja ijej zastosowania


Manipulacja suy jak sama nazwa wskazuje do wpywania na
ludzi przy uyciu niezbyt uczciwych trickw iewentualnie dodatkowych akcesoriw. Korzystanie zniej niesie ze sob ryzyko pogorszenia nastawienia rozmwcy tak wprzypadku sukcesu, jak iporaki.

283

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Blefowanie
Skuteczne okamanie kogo wymaga zdania przecitnego (15)
testu przeciwstawianego manipulacji: czytaniu ludzi lub komunikacji: empatii (w zalenoci od tego, co jest wysze). Wprowadzenie
w bd wykrywacza kamstw jest trudniejsze. Poziom trudnoci
testu ronie do skomplikowanego (20) dla zwykych, powszechnie
dostpnych analizatorw gosu. Oszukanie poligrafu stosowanego
na przejciach midzystrefowych wymaga zdania testu prawie niewykonalnego (35). Woszukiwaniu urzdze elektronicznych pomc
jednak mog plastry Botox (paraliujce przejciowo wybrane minie twarzy) oraz rodki zmniejszajce pocenie si doni. Zastosowanie takich rodkw zmniejsza trudno odwa poziomy.

Czytanie ludzi
Podstawowym zastosowaniem jest odczytywanie prb oszustwa
(czyli przeciwstawianie si uyciu umiejtnoci manipulacja: blefowanie). Przyapanie kogo na kamstwie wymaga zdania przecitnego (15) testu przeciwstawianego manipulacji: blefowaniu.
Prcz tego posta moe skorzysta zczytania ludzi do oceny
nastawienia rozmwcy. Udany test moe dostarczy informacji
pozwalajcych na wybr najskuteczniejszego podejcia do celu.
Trudno testu zaley od dugoci rozmowy, ktr posta moe
przeprowadzi zcelem krtka wymiana zda wymaga zdania przecitnego (15) testu, dusza rozmowa wymaga zdania atwego (10)
testu, natomiast wycignicie wnioskw z obserwacji cudzej rozmowy zcelem to skomplikowany (20) test. Sukces oznacza modyfikator +2 do pniejszych testw manipulacji: blefowania.

Erystyka
Umiejtno nieuczciwej dyskusji, stosowana do wygrywania dyskusji, nawet jeli nie ma si racji, denerwowania przeciwnikw oraz
przekonywania oswej susznoci osb trzecich. Erystyka moe oczywicie suy te do obrony przed analogicznymi chwytami poniej
pasa. Denerwowanie i rozpraszanie przeciwnika wymaga zdania
przecitnego (15) testu manipulacji: erystyki, przeciwstawianego
manipulacji: erystyce lub determinacji przeciwnika. Udany test oznacza zirytowanie przeciwnika, ktry otrzymuje modyfikator -1 do
umiejtnoci komunikacja interpersonalna na potrzeby tej konkretnej dyskusji. Kade nastpne skuteczne wykorzystanie erystyki zwiksza ten modyfikator o -1 a do totalnego zniechcenia
przeciwnika.

284

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Przekonanie postronnych obserwatorw dyskusji do swego


pogldu wymaga zdania skomplikowanego (20) testu manipulacji:
erystyki. Sukces oznacza zdobycie modyfikatora reakcji jak za autorytet (patrz wyej, punkt Modyfikatory reakcji).
Postronni suchacze mog broni si przed stosowaniem na
nich erystycznych sztuczek poprzez udany skomplikowany (20) test
manipulacji: erystyki lub komunikacji: dyskusji.

Konwersacja
Konwersacja to umiejtno skutecznego sterowania rozmow
w podanym kierunku. Moe suy do dyskretnego wycigania
informacji z celu (i do obrony przed takimi dziaaniami) oraz do
zrcznego podsuwania celowi podanych informacji. Delikatne
sprowadzenie rozmowy na interesujcy temat oraz nakonienie celu
do podzielenia si informacjami wymaga zdania przeciwstawnego
testu manipulacji: konwersacji. Trudno testu zaley od wanoci
informacji iopornoci celu zaczyna si zwykle od przecitnej (15).
Dyskretne podsunicie celowi informacji (na przykad wcelu przekonania go do siebie) wymaga zdania przecitnego testu. Konwersacji
mona te uy do udzielania nieprecyzyjnych, cho prawdziwych
odpowiedzi podczas badania na wykrywaczu kamstw. Skuteczne
lawirowanie midzy pytaniami podczas takiego badania wymaga
zdania co najmniej skomplikowanego testu manipulacji: konwersacji przeciwko manipulacji: konwersacji operatora urzdzenia (wiele
zaley od wykrywacza, patrz wyej, punkt Blefowanie).

Namawianie
Suy do nakonienia kogo do podjcia szybkiej decyzji. Stosowane
przez sprzedawcw uywanych samochodw, agentw ubezpieczeniowych i innych hochsztaplerw. Gwnym elementem skutecznego namawiania jest odebranie ofierze okazji do zastanowienia
si iprzeanalizowania wysuchiwanej bajki. Skuteczne namwienie
wymaga zdania testu przeciwstawnego manipulacji: namawiania
przeciwko percepcji. Prba namwienia jest silnie zalena od warunkw modyfikatory sytuacyjne mog odegra decydujc rol.
Przykady modyfikatorw:
Namawiajcy znakomicie pasuje do sytuacji np. pojawia si
wubraniu montera ize skrzynk narzdzi wfirmie, ktrej wanie
pado cze komputerowe: +5 do umiejtnoci.
Namawiajcy marnie pasuje do sytuacji pojawia si wubraniu
montera wzamknitej firmie po godzinach pracy: -5 do
umiejtnoci.
Namawiajcy nie pasuje wogle zostaje odkryty wewntrz
budynku otrzeciej nad ranem: -10 do umiejtnoci.

285

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Efekty namawiania nie trwaj zwykle dugo. Jeeli ofiara ma powd,


aby zastanawia si nad wcinit jej opowieci, po upywie mniej
wicej kwadransa przysuguje jej prawo do testu intelektu otrudnoci rwnej wynikowi testu manipulacji: namawiania. W przypadku
poraki kolejny taki test moe wykona po upywie godziny, za po
upywie doby jeszcze jeden. Sukces ktregokolwiek ztych testw
oznacza, e ofiara zorientowaa si, e zostaa oszukana.

Negocjacja
Ta specjalizacja odpowiada za tzw. tward negocjacj, czyli prowadzenie pertraktacji tak, aby wycign zniej maksymalne k orzyci.
Skuteczne zastosowanie wymaga namwienia ofiary do podjcia
dialogu (przy pomocy manipulacji: namawiania bd manipulacji:
zastraszenia), anastpnie zdania przeciwstawnego testu manipulacji: negocjacji przeciwko manipulacji: negocjacji lub komunikacji: pertraktacji (druga strona moe prbowa stosowa te same sztuczki
albo przeciwnie, wypracowa jaki kompromis).
Skuteczny test oznacza osignicie zaplanowanego przez
posta efektu, acz ofiara negocjacji moe si prdzej czy pniej
zorientowa, e zostaa oszukana. Jeeli ofiara ma powody, aby
zastanawia si nad efektami negocjacji, po godzinie przysuguje jej
prawo do rzutu na intelekt otrudnoci rwnej wynikowi testu manipulacji: negocjacji. Wprzypadku poraki ijeli sprawa jest na tyle
znaczca, aby nadal j rozwaa kolejny taki test moe wykona
po upywie dnia, anastpny po upywie miesica. Sukces ktregokolwiek ztych testw oznacza, e ofiara zorientowaa si, e zostaa
wyprowadzona wpole.

Zastraszanie

Zastraszania uywa si przy skanianiu ofiary do zrobienia tego,


czego wcale nie chce zrobi. Skuteczne zastosowanie zastraszania
wymaga zdania testu przeciwstawnego manipulacji: zastraszania
przeciwko determinacji ofiary. Bardzo due znaczenie przy zastraszaniu maj modyfikatory sytuacyjne.
Przykadowe modyfikatory:
Posta jest zagroeniem dla ofiary (niekoniecznie fizycznym): +1
do +5.
Posta stosuje wiarygodne groby: +1 do +5.
Posta uywa przemocy: +5 do +10 (modyfikator wyszy ni +5
naley przyzna tylko za uycie ekstremalnej przemocy tortur lub
wrcz zabicia kogo innego dla przykadu).
Ofiara postrzega siebie jako zagroenie dla postaci: -1 do -5.

286

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Umiejtno komunikacja ijej zastosowania


Komunikacja suy do porozumiewania si z innymi ludmi,
wymiany myli ipogldw, ustalania wsplnego zdania, przekonywania innych. Bardziej pracochonna wuyciu irzadziej stosowana
atwiej jest manipulowa innymi ni powoli dochodzi znimi do
porozumienia. Zastosowanie komunikacji zajmuje wicej czasu, ale
konsekwencje nieudanego testu s zwykle mniej powane, askutki
sukcesu s bardziej dugotrwae.

Empatia
Zdolno do wyczucia emocji i nastawienia innej osoby. Silnie
zalena od stosunkw czcych posta idrug osob. Skuteczny
skomplikowany test komunikacji: empatii pozwala oceni nastrj
lub pozna emocje drugiej osoby. Modyfikatory testu:
Posta nie zna bliej drugiej osoby: -5.
Druga osoba jest bliskim znajomym, przyjacielem postaci: +5.
Posta jest spokrewniona lub intymnie zwizana zdrug osob:
+10.

Pertraktacja
Ta specjalizacja odpowiada za prowadzenie negocjacji w sposb
umoliwiajcy osignicie porozumienia (lub dojcie do wniosku,
e kompromis jest niemoliwy). Celem pertraktacji jest opracowanie rozwizania satysfakcjonujcego obie strony, bez maksymalizowania korzyci. Opracowanie iprzedstawienie satysfakcjonujcego
kompromisu wymaga zdania skomplikowanego testu komunikacji:
pertraktacji.
Oczywicie w jzyku polskim sowa pertraktacja i negocjacja stanowi synonimy, ale na potrzeby zasad gry konieczne
byo rozrnienie midzy specjalizacjami manipulacji ikomunikacji.
Wybrane nazwy s mnemonikami Negocjacja jest Nieprzyjazna,
Pertraktacja jest Przyjazna.

Przekonywanie
Przekonywanie odpowiada za zdolno do przekazania drugiej osobie swoich racji iwpynicia wten sposb na jej decyzj. Posta stosujca przekonywanie nie usiuje wymusi okrelonej decyzji za to
jeli druga osoba da si przekona, nie bdzie potem czu si oszukana. Skuteczne zastosowanie przekonywania wymaga czasu oraz
penej uwagi rozmwcy jeli rozwaane s mao znaczce kwestie, zwykle skuteczniejsze jest namawianie. Specjalizacja przekonywanie odpowiada take za prowadzenie rzeczowych dyskusji na
dowolny temat.

287

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

Nazwy przekonywanie inamawianie zostay dobrane tak,


aby mona je byo odrni mnemotechnicznie Przekonywanie
jest Przyjazne ijest specjalizacj komunikacji, Namawianie jest Nieprzyjazne (lub co najmniej nieuczciwe) ipodlega pod manipulacj.
Opracowanie iprzedstawienie drugiej osobie przekonujcego
argumentu wymaga zdania przecitnego testu umiejtnoci. Jeeli
druga osoba wdaje si w dyskusj, naley wykona test przeciwstawny komunikacji: przekonywania przeciw komunikacji: przekonywaniu lub manipulacji: erystyce (zalenie od stylu dyskusji).

Bardziej zoone zastosowania psychologii


Przesuchiwanie

Przesuchiwanie to domena manipulacji. Przesuchujcy uywaj


zastraszania i konwersacji w proporcjach zalenych od wybranej
metody, przesuchiwani za determinacji, blefowania lub konwersacji. Przesuchiwanie to test pewny manipulacji: blefowania, manipulacji: konwersacji lub manipulacji: zastraszania przeciwstawiany
manipulacji: konwersacji, manipulacji: blefowaniu lub determinacji
zalenie od decyzji przesuchiwanego.
Uycie przez przesuchujcych metod majcych na celu
zmikczenie celu daje im modyfikatory od +1 do +5 zalenie od
uytych metod (lampa prosto woczy, przetrzymywanie wniepewnoci, dobry glina zy glina, czy te z bardziej drastycznych
rozregulowanie rytmu dobowego, deprywacja sensoryczna czy
uniemoliwienie snu). Uycie zastraszenia wie si zpozyskaniem
standardowych (opisanych wyej) modyfikatorw dla tej specjalizacji, dodajcych si rzecz jasna do modyfikatorw wynikych zinnych
metod zmikczenia.
Przesuchiwany z kolei, o ile zdecyduje si pj w zaparte
(czyli uywa atrybutu determinacja do upartego powtarzania tego
samego), moe uzyska modyfikator za nastawienie psychiczne.
Modyfikator taki take moe waha si od +1 do +5 z tym, e
modyfikator +5 powinna uzyska osoba stuprocentowo przekonana oprawdziwoci tego, co mwi (np. oswojej niewinnoci). Moliwy jest nawet wyszy modyfikator jednak MG nie powinien da
go postaci niebdcej fanatykiem. Modyfikatora tego nie stosuje si
przy prbach wprowadzenia przesuchujcych wbd przy uyciu
manipulacji: konwersacji czy manipulacji: blefowania. Samozaparcie
nie pomaga wutrzymaniu spjnoci zezna.
Pominicie uycia tortur przy przesuchiwaniu jest celowe.
Przesuchanie przy uyciu tortur naley traktowa jak zastraszanie
(opisane powyej). Wykorzystanie takich rodkw nie gwarantuje

288

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

w aden sposb sensownoci uzyskanych danych torturowany


powie cokolwiek, co sprawi, e przesuchujcy da mu spokj. Dugotrwae przetrzymywanie przesuchiwanego ma czsto o wiele
lepszy efekt ni zwyczajne zastosowanie ekstremalnej przemocy
gromadzcy si stopniowo modyfikator stresu (patrz niej, punkt
Stres) przewyszy w kocu modyfikator do determinacji wynikajcy zpowtarzania wkko tego samego.

Uwodzenie

Umiejtnoci wykorzystywane przy uwodzeniu zale przede


wszystkim od zamierzonego efektu izastosowanej metody manipulacja: zagadanie odpowiada za bezczelny podryw, manipulacja: konwersacja za flirtowanie, za prba zacienienia stosunkw
istworzenia bliszej wizi emocjonalnej zkim ju znanym to kwestia komunikacji: uczu. Uwodzenie moe by czynnoci dugotrwa iwymaga wicej ni jednego udanego testu. Poziom trudnoci oraz liczba udanych testw zale przede wszystkim od
nastawienia obu stron prba uwiedzenia nastolatki szukajcej
przygody na Technodromie bdzie wymaga zdania jednego przecitnego testu manipulacji, za uwiedzenie kobiety po przejciach
moe wymaga wielu zdanych testw komunikacji, ktrych trudno zaczyna si od skomplikowanego.

Jzyki obce

Sprawno postaci w posugiwaniu si jzykami obcymi zalena


jest od poziomu umiejtnoci. Wysoko umiejtnoci przekada si
na kompetencj jzykow nastpujco:
0-4: brak umiejtnoci posugiwania si jzykiem. Posta potrafi
zledwoci rozpozna, zjakim jzykiem ma doczynienia.
5-6: bardzo ograniczona zdolno posugiwania si jzykiem.
Moliwe jest bardzo powolne czytanie prostych tekstw lub
zapanie sensu nieskomplikowanych wypowiedzi. Posta zna
podstawowe pytania (Ile kosztuje?) irozumie proste odpowiedzi
(Pi-dzie-sit zo-tych), rozumie te proste polecenia (Sta!)
ityle.
7-8: podstawowa znajomo jzyka. Posta jest wstanie zrobi
zakupy wsklepie, wynaj mieszkanie, prowadzi proste
rozmowy, przeczytac (powoli) codzienn gazet.
9-10: sprawno jzykowa wystarczajca na co dzie. Posta
jest wstanie prowadzi normaln konwersacj iwyraa si na
znane sobie tematy. Jej sownictwo nie jest jednak zbyt bogate,
prcz tego posta ma wyrany obcy akcent. Moliwe s drobne
potknicia jzykowe.

289

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE

ideefixe-rpg.pl

11-12: normalny poziom kompetencji jzykowej. Swoboda


wykorzystania jzyka do wyraania do skomplikowanych myli.
Potknicia jzykowe wzasadzie nieistniejce. Od takiego poziomu
umiejtnoci mona zaprzesta wykonywania testw.
13-14: pynna znajomo jzyka. Posta posuguje si jzykiem
obcym rwnie sprawnie, co wyksztacony uytkownik jzyka
ojczystego. Jest wstanie przy pewnym wysiku mwi wjzyku
obcym bez adnego akcentu.
15 iwicej: poziom jzykoznawcw, dobrych redaktorw,
tumaczy zdugim dowiadczeniem itp.

290

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

Poradnik pocztkujcego crackera


Cracking czyli wamanie komputerowe polega na nakonieniu
komputera-celu do zrobienia rzeczy, ktrej zrobi nie powinien,
na przykad udostpnienia uytkownikowi danych, do ktrych nie
powinien mie dostpu, lub wrcz udzielenia mu penej kontroli
nad systemem. Ataku mona dokona na kady porozumiewajcy
si ze wiatem komputer a pamita naley, e wikszo urzdze codziennego uytku posiada wbudowany komputer komunikujcy si zotoczeniem przy uyciu zcza bezprzewodowego. Oile
informacje, ktre posiada pokadowy kontroler lodwki, nie musz
by ciekawe, otyle te znajdujce si wtelefonie komrkowym ju
zapewne bd.

Intruzja komputerowa wtrzech atwych krokach


Penetracja zabezpiecze informatycznych przebiega w trzech
etapach.

Rozpoznanie

Rozpoznanie pomaga wykry izidentyfikowa sabe punkty zabezpiecze celu, wskazujc moliwe sposoby jego zaatakowania. rodki
rozpoznania zale od rodzaju urzdzenia-celu oraz stopnia dyskrecji crackera. Jeeli cracker nie jest pewien, gdzie waciwie znajduj
si upragnione dane, musi dokona wstpnego rozpoznania topografii atakowanej sieci. Pozwoli mu to okreli, na jak dokadnie
maszyn chce si wama oraz jak si do niej dosta. Zpewnoci
przydatna moe okaza si prba dostania si jak najbliej atakowanej maszyny wnadziei odkrycia informacji zwizanych zbezpieczestwem (takich jak notatki dotyczce sposobu logowania si,
zostawiane czasem w pobliu komputerw) czy te wrcz dokonania kradziey komputera (ta technika zdobycia danych sprawdza si zwaszcza przy smartfonach, palmtopach iinnym sprzcie
przenonym).
Cracker moe uciec si te do inynierii spoecznej prb
uzyskania dostpu do systemu przez podanie si za pracownika lub
kogo zobsugi informatycznej. Dua komplikacja ispora skuteczno zabezpiecze komputerowych sprawiaj, e atak na element
ludzki jest jedn zefektywniejszych metod uzyskania dostpu.
Jeeli bezporedni dostp do urzdzenia jest niemoliwy,
cracker moe uy programu skanujcego do zdalnego zbadania
zabezpiecze komputerowych celu. Skuteczne przeprowadzenie
skanu wymaga zdania przecitnego (15) testu uywania komputera.

291

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

Sukces oznacza zdobycie informacji na temat struktury atakowanej


sieci lub sposobw zabezpieczenia komputera-celu. Umoliwia to
poznanie z grubsza poziomu trudnoci zadania, a take ustalenie, czy mona do wamania uy jakiego gotowego narzdzia
(tzw. eksplojta patrz niej), ajeli tak, to jakiego. Programy skanujce objte s ograniczeniem dostpu kupi je legalnie mog
wycznie osoby zlicencj sysadmina.

Wamanie

Wamanie do systemu oznacza zwykle prb uzyskania dostpu


przez wykorzystanie dziury wzabezpieczeniach (bdcej najczciej wynikiem buga wkodzie programu dziaajcego na atakowanym systemie). Skuteczne dostanie si na komputer-cel wymaga
udanego testu umiejtnoci informatyka: zabezpieczenia. Poziom
trudnoci zaleny jest od stopnia zabezpieczenia celu. Sukces oznacza wdarcie si do systemu iuzyskanie uprawnie uytkownika.
Jeeli cracker ma fizyczny dostp do urzdzenia, moe wykorzysta fakt powszechnego stosowania biometrycznego uwierzytelniania uytkownika. Zamiast powyszego testu informatyki: zabezpiecze cracker moe wykona test systemw zabezpiecze (przecitny do trudnego) izama biometryk. Wwikszoci przypadkw
zalogowanie si do systemu jako uytkownik jest tylko wstpem do
przejcia penej kontroli nad systemem, czyli uzyskaniem dostpu
administracyjnego. Procedura podniesienia przywilejw jest taka
sama, jak przy wamaniu naley zda test umiejtnoci informatyka: zabezpieczenia otrudnoci z alenej od zabezpieczenia celu.
Uprawnienia administratora pozwalaj na cakowit kontrol nad systemem w granicach, na ktre zezwala SHIELD. Moliwe zatem jest wprowadzanie zmian wkonfiguracji urzdzenia lub
doinstalowanie dodatkowych, podpisanych ilegalnych programw
(czyli nie narzdzi crackerskich).

Eksplojty
Jeeli oprogramowanie serwujce usugi lub system operacyjny celu
nie s pierwszej wieoci oraz nie ma naoonych odpowiednich
at (co wychodzi wfazie rozpoznania), mona przyj, e istniej ju
gotowe narzdzia wykorzystujce znane dziury w oprogramowaniu. Zdobycie takiego programu (zwanego wrodowisku np. rootkitem lub eksplojtem) wymaga pewnego otrzaskania wrodowisku
crackerw wymagany jest atwy (10) test sieciarstwa. Rootkity
s automatycznymi, przyjaznymi dla uytkownika narzdziami do
wamywania si na maszyny posiadajce dokadnie sprecyzowan

292

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

dziur t, zktrej korzysta rootkit. Jeeli cracker zdobdzie odpowiedni dla danego oprogramowania eksplojt, jedyne, co musi zrobi, to poda mu cel.

Etap dwa ip dziaalno


naskrakowanym systemie

Na przejtym systemie cracker moe robi to samo, co legalny uytkownik. Jego dziaalno ograniczaj wycznie uzyskane przywileje izabezpieczenia SHIELD.
Dostp uytkownika pozwala korzysta ze wszystkich udostpnionych funkcji systemu oraz z osobistych plikw i poczty.
W znacznej czci przypadkw to wystarczy nie trzeba penej
kontroli nad maszyn, aby wykra poczt jednego uytkownika
komputera.
Cracker z dostpem administracyjnym moe wykasowa
wszystkie dane, odinstalowa dowolne oprogramowanie, doinstalowa programy legalne ipochodzce ze rda uznawanego przez
SHIELD za zaufane, zrekonfigurowa zabezpieczenia systemu tak,
aby nastpnym razem wpuszczay go bez pytania itd. Jeli komputer ma niepene zabezpieczenia SHIELD lub nie posiada ich wogle,
osoba zuprawnieniami administratora moe zainstalowa na nim
dowolne programy.
Popularnym sposobem wykorzystania komputerw z niepenym SHIELD-em jest uywanie ich do ataku na inne komputery.
Praca z przejtego w ten sposb zombie zmniejsza ryzyko dla
crackera w przypadku wykrycia ataku jego rdem okazuje si
zombie, anie osobista maszyna crackera. Ten ostatni bdzie zatem
bezpieczny, jeli zadba ousunicie ladw. Znalezienie podczonej do sieci maszyny zniepenym SHIELD-em jest jednak nietrywialne. Przejty komputer dowolnego typu moe posuy jako stacja
przesiadkowa umoliwiajc dostp do zasobw innych urzdze
odcitych od reszty wiata reguami dostpu na firewallach. Zdobycie upragnionych danych za porednictwem uprawnionego komputera (czy to przez przechwycenie ich podczas pracy legalnego uytkownika, czy przez zalogowanie si jako on, czy te jeli cracker
ma szczcie przez uycie narzdzi crackerskich, jeli maszyna ma
niepenego SHIELD-a) jest zwykle owiele atwiejsze od przedarcia
si przez firewall.

Usunicie ladw

Po wykorzystaniu skrakowanej maszyny cracker moe chcie usun lady swej bytnoci. Wtym celu powinien odnale mechanizm
zapisu aktywnoci systemu idokona na nim twrczej edycji. Sukces wymaga uprawnie administratora oraz zdania przecitnego

293

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

(15) testu umiejtnoci informatyka: zabezpieczenia. Na lepiej zabezpieczonych systemach komputerowych taka edycja jest jednak niemoliwa logi s przechowywane wsposb uniemoliwiajcy ich
edycj lub wrcz przesyane na osobny, porzdnie zabezpieczony
komputer.

Konsekwencje poraki
Poraka przy ktrymkolwiek zwyej opisanych testw oznacza, e
prba wamania zostaa dostrzeona i zanotowana przez system.
Efekty zale przede wszystkim od stopnia zabezpieczenia celu.
Poraka przy prbie wamania si na domowy terminal przecitnego zjadacza wafli nie grozi raczej niczym, natomiast nieudana
prba zmiany konfiguracji korporacyjnego firewalla moe dostarczy pechowemu wamywaczowi wielu niemiych wrae.
Sabo zabezpieczone systemy przecitny (15) poziom trudnoci wyposaone s w podstawowe systemy nadzoru. Zwykle
sprowadza si to do prostych zabezpiecze nadzorowanych przez
pokadowy system ekspercki komputera. Taki SE jest w stanie
wykry skan albo prb wamania izawiadomi otym waciciela
urzdzenia. Reakcji na takie zawiadomienie zwykle nie ma wikszo uytkownikw jest znieczulona na alarmy wszczynane non
stop przez niedokonfigurowane systemy eksperckie. Dziaanie uytkownika jeli wogle zostanie podjte sprowadza si zwykle do
odcicia prb komunikacji ze strony rda ataku. Sabo zabezpieczone systemy nie prowadz kontroli, ktre mogyby wykry udane
wamanie, prb podniesienia przywilejw lub zmian konfiguracji
urzdzenia.
Przecitnie zabezpieczone systemy poziom trudnoci skomplikowany (20) i wyej maj bardziej zoone mechanizmy nadzoru. Zwykle s to systemy wykrywania wama iprzyzwoitej klasy
firewalle nadzorowane przez czujny i poprawnie skonfigurowany
system ekspercki. Potrafi on rozpozna rne zagroenia ze strony
sieci i z wewntrz urzdzenia dostrzee prb skanu, wamania
czy podniesienia przywilejw, atake zmian konfiguracji iusunicie czy zmiany wanych plikw (np. zapisw aktywnoci systemu).
Otakich zagroeniach zostanie natychmiast powiadomiony administrator urzdzenia, system ekspercki moe take podj pewne
dziaania samodzielnie. Czas isposb reakcji administratorw urzdzenia zale od tego, kim waciwie s system ekspercki pozbawiony nadzoru administratora moe nie zrobi nic, przecitny
administrator zwikszy czujno izajmie si sprawdzaniem zabezpiecze (co zwikszy poziom trudnoci wamania i moe usun
niespodzianki pozostawione przez skutecznych wamywaczy), za

294

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

hiperaktywny, paranoiczny hacker moe zaj si namierzeniem


wamywacza irozpoczciem przygotowa do uderzenia uprzedzajcego. Na takim systemie przeprowadzone zpowodzeniem wamanie czy edycja logw nie zostan zauwaone.
Dobrze zabezpieczone systemy komputerowe od poziomu
trudnego (25) wgr s trudnym orzechem do zgryzienia. Instytucje, wktrych znajduj si tak dobrze zabezpieczone sieci iurzdzenia, maj wdroon polityk bezpieczestwa, co utrudnia kady
etap wamania. Fizyczny dostp do sprztu jest cile nadzorowany poprzez prowadzenie identyfikacji osb przebywajcych
na terenie, podzia terenu na kilka stref bezpieczestwa oograniczonym dostpie i procedury dostpu do urzdze. Dostpu sieciowego broni skomplikowane systemy wykrywania wama, sie
jest podzielona na strefy o rnym poziomie dostpu oddzielone
od siebie mocnymi firewallami, za cao nadzoruj systemy eksperckie zajmujce si wycznie bezpieczestwem. Prowadzony
jest stay nadzr konfiguracji urzdze sieciowych wykrywajcy
nieudane prby jej zmiany. Aktywno urzdze sieciowych ledzi
osobny, szczeglnie dobrze zabezpieczony serwer, co drastycznie
utrudnia usuwanie ladw bytnoci. Jakakolwiek poraka przy prbie nieautoryzowanego dziaania zostanie zauwaona przez system i zanotowana w logach, za system ekspercki podejmie dziaania majce na celu zabezpieczenie celu iograniczenie rozmiarw
ataku. Natychmiast powiadomiony zostanie administrator, ktry
zacznie nadzorowa sytuacj najwyej kilkanacie minut od zaalarmowania. Rodzaj dziaania podjtego przez SE czy admina zaley
od wraliwoci danych przechowywanych na zaatakowanym systemie, niezbdnoci s ystemu oraz stopnia paranoi admina. Dziaania
mog waha si od wyrzucenia zurzdzenia konkretnego uytkownika iodcicia mu dostpu, przez wyrzucenie wszystkich zalogowanych uytkownikw iodebraniu moliwoci zdalnego logowania, do
natychmiastowego wyczenia urzdzenia. Natychmiast po zatrzymaniu ataku admin zajmie si audytem bezpieczestwa majcym
oceni rozmiar szkd, ich napraw oraz poszukiwaniem ladw
wamywacza, by przekaza je organom cigania.
Systemy opodwyszonym poziomie bezpieczestwa poziom
bardzo trudny (30) iwyej s pene nieprzyjemnych niespodzianek
dla crackerw. Oprcz wyej wymienionych utrudnie naley spodziewa si obecnoci wyspecjalizowanych obronnych systemw
eksperckich, ktre potrafi i s uprawnione podj samodzielny
kontratak przeciwko crackerowi. Wprzypadku bardziej wraliwych
systemw reakcja na zauwaenie wamywacza moe obejmowa
take uycie oddziaw bezpieczestwa, ktre ruszaj do akcji
natychmiast po ustaleniu fizycznego miejsca pobytu crackera.

295

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF PORADNIK POCZTKUJCEGO CRACKERA

ideefixe-rpg.pl

Poziomy trudnoci nielegalnych operacji


naurzdzeniach sieciowych

Wszystkie komputery domylnie wyposaone w systemy eksperckie czyli wzasadzie kady komputer osobisty idomowy s przez
te systemy zabezpieczane. Co za tym idzie, kady rzut na przeamanie zabezpiecze systemu mona rozpatrywa jako test przeciwstawny (dla przypomnienia systemy eksperckie zawsze wykonuj
test pewny). MG, ktry chce sobie nieco uatwi prac, moe oczywicie ustali stay poziom trudnoci.
Komputer pozbawiony kontroli dostpu bardzo atwy (5).
Komputer zminimaln kontrol dostpu (na przykad konta
uytkownikw oniezmiennych ipowszechnie znanych hasach)
atwy (10).
Standardowa instalacja MiddleAges na domowym terminalu
zabezpieczona przez wbudowany system ekspercki test
przeciwstawny kontra umiejtno 12.
MiddleAges zabezpieczone przez domorosego specjalist test
przeciwstawny umiejtnoci 13.
Standardowa instalacja MiddleAges Stronghold na urzdzeniu
przenonym test przeciwstawny kontra umiejtno 10.
Standardowa instalacja Freenixa test przeciwstawny kontra
umiejtno 12 (rednia trudno przecitny).
Serwer maej firmy zabezpieczony przez niezbyt dobrego
specjalist test przeciwstawny kontra umiejtno 15 (rednia
trudno skomplikowany).
Komputerowy sterownik urzdzenia domowego skomplikowany
(20).
Serwer dostawcy usugi (serwer WAVE, serwer pocztowy, serwer
specjalizowanej usugi) test przeciwstawny przeciw umiejtnoci
20 (rednio trudny).
Dedykowane urzdzenie komputerowe (router, firewall) trudny
(25).
System komputerowy opodwyszonym stopniu bezpieczestwa
(np. przechowujcy tajne dane) bardzo trudny (30).
System komputerowy najwyszej wraliwoci (np. bramka do sieci
rzdowych lub bankowych) prawie niewykonalny (35).
Na wikszoci systemw (z wyjtkiem tych opodwyszonym poziomie bezpieczestwa) posiadanie konta na urzdzeniu (atak od
rodka) powoduje spadek trudnoci opoziom.

296

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

Departament Nieczystych Zagra


sztuczki dlaszpiegw iprzestpcw
A jak zdostpnoci paskich narzdzi?
O, ztym nie ma najmniejszych problemw, naprawd.
Czyli paskie sukcesy moliwe s dziki legislacji pozwalajcej na
swobodny obrt broni paln?
Broni paln? Miaem na myli smartfon...
sieciowy wywiad zTomaszem W. ps. Mucha, poszukiwanym
przestpc

Fikserka dla opornych,


czyli szerzej oumiejtnoci sobieradek
Umiejtno sobieradek to podstawa dla kadego zawodowego
przestpcy. Okrela ona stopie obeznania zprawami pwiatka,
znajomo przestpczego slangu, umiejtno wtopienia si wrodowisko. Pozwala znale nielegalne przejcie midzystrefowe,
zaatwi sobie towar, ktry spad zciarwki, albo taki, ktrego
nie da si dosta legalnie; zdoby namiar na czowieka, ktry wyjmie kul czy zdejmie zabezpieczenia z komputera. To jednak nie
wszystko. Umiejtno sobieradek odpowiada take za znajomo
prawdziwego wygldu wiata i wiedz o sprawach, ktre nie s
znane przecitnemu zjadaczowi wafli. Jako taka jest niezbdna nie
tylko przestpcom, ale te tym, ktrzy chc y poza kontrol Systemu (co woczach prawa take jest przestpstwem).

Nawyki iprzyzwyczajenia

Posta zrozwinit umiejtnoci sobieradek wie osprawach, zktrych normalny czowiek nie zdaje sobie sprawy inie bierze ich pod
uwag. Ilo informacji jest zalena od poziomu umiejtnoci:
5 iwicej posta wie, e odgos wystrzaw zwabi policyjn
dron, zna te podstawowe zasady szarej ekonomii, potrafi
okreli nominay biuterii czy warto banknotw Flasha
Gordona.
7 iwicej posta pamita osprawdzaniu swych kieszeni przed
przejciem granicy strefy (atwy (10) test percepcji powoduje, e
posta obszuka si, nawet jeli gracz tego nie zadeklarowa).
Prcz tego posta wie, e nie naley je przydziaowej paszy dla
bezrobotnych, jest te wiadoma moliwoci zlokalizowania jej
telefonu komrkowego oraz przeszukiwaniu rozmw pod ktem

297

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

sw kluczowych. Pamita okoniecznoci maskowania si


podczas nielegalnej dziaalnoci.
10 iwicej posta wie okoniecznoci kontrolowania swych
zakupw iutrzymywania spjnego legalnego obrazu (czyli
niewydawania wicej pienidzy, ni legalnie zarobia). Wie, e
powinna szyfrowa korespondencj iwane pliki (ito porzdnymi
programami). Jej nawyki obejmuj unikanie mwienia otwartym
tekstem przez telefon, chodzenie po ulicy wprzeciwpyowej
masce imaskujcym ksztat sylwetki przeciwchemicznym
paszczu. Podczas nielegalnej dziaalnoci posta uywa
jednorazowych rkawiczek, masek iubra, ktre nastpnie
niszczy.
14 iwicej posta posiada szereg paranoicznych nawykw, nie
pozostawia ladw, odruchowo utrzymuje swj legalny obraz
wporzdku, komunikuje si wycznie zaszyfrowanymi mailami
lub steganograficznie ukrywa ich tre, by moe nie uywa
komputera wogle. Uchronienie si przed dziaaniami mogcymi
zaburzy legalny obraz postaci wymaga zdania bardzo atwego
(5) testu percepcji.
19 iwicej posta odruchowo sprawdza, czy nie jest
obserwowana; przy testach na zauwaenie ledzcej j osoby,
wcibskiej drony czy pobliskiej kamery zawsze wykorzystywana
jest umiejtno obserwacja, niezalenie od tego, czy gracz
zadeklarowa rozgldanie si.

Znalezienie dziury

Przy pomocy sobieradka mona znale nielegalne przejcie midzystrefowe popularnie zwane dziur. Trudno tego zadania
zaley od szczelnoci granic midzy strefami, jest wic rna wrnych miastach (a czasami zaley take od strefy). Od trudnoci
zale zkolei opaty za skorzystanie zprzejcia.
Na przykad w Warszawie znalezienie dziury midzystrefowej wymaga zdania przecitnego (15) testu sobieradka i zajmuje
1-2 godziny. Opata za skorzystanie zprzejcia to 5-10 z. Nielegalne
dostanie si do miasta bez odpowiednich kontaktw jest t rudniejsze
konieczny jest trudny (25) test sobieradka, 12-24 godziny iuiszczenie opaty manipulacyjnej wynoszcej od 2000 z wgr.

298

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

Zaatwianie nielegalnego sprztu ikategorie dostpnoci

Cecha dostpno okrela stopie legalnoci rnych dbr, a co


za tym idzie, take atwo ich zdobycia. Zakupienie podanego
towaru nielegalnie wymaga zdania testu sobieradka. Trudno testu
zaley od kategorii dostpnoci poszukiwanego dobra oraz modyfikatorw przyznawanych przez MG zalenie od warunkw.
Sobieradek moe w pewnych sytuacjach zosta zastpiony
przez inn cech postaci.
Skuteczno posiadanego przez posta kontaktu ulicznego
handlarza nielegaliami. Mona przyj, e kontakt specjalizujcy
si wsprzeday okrelonego towaru ma pod rk towar, dla
ktrego poziom trudnoci zdobycia nie przekracza skutecznoci
kontaktu.
Koneksje pozwalaj zaatwi poszukiwany towar przez znajomych
znajomych. Zwiksza to jednak trudno opoziom, aczas
potrzebny na poszukiwania ronie dziesiciokrotnie.
Sieciarstwo moe zastpi sobieradka przy nielegalnym
zdobywaniu informacji, programw komputerowych czy innych
dbr intelektualnych. MG moe zezwoli na uycie sieciarstwa
take do zaatwienia nielegalnej elektroniki czy drobnego
sprztu. Uycie sieciarstwa zamiast sobieradka zwiksza trudno
opoziom, aczas potrzebny na poszukiwania ronie trzykrotnie.
Znajomo niewielkiego terenu (na przykad znajomo Prascu)
moe zosta wykorzystana do znalezienia rzeczy, ktre mona
kupi na objtym umiejtnoci terenie od drobnych handlarzy.
Nie mona jej wykorzysta do zdobycia rzeczy, dla ktrych poziom
trudnoci testu przekracza przecitny (15).

Dostpno pogrupowana zostaa wumowne kategorie:


P(owszechny): bardzo atwy (5) test, cena to 40-60 proc. wartoci
podanej przy opisie (patrz Przewodnik konsumenta). Domylna
dostpno sprztu. Dobra legalne idostpne bez koniecznoci
posiadania adnych zezwole tazery, bro pneumatyczna, leki
bez recepty, alkohol, pojazdy, lekkie kamizelki kuloodporne,
ywno itp. Zakupy te s przechowywane wkartotece osobistej
jako elementy profilu konsumenckiego. Nielegalnie mona
kupi takie dobra wpostaci trefnej lub ulegalnionej. Trefny
towar pochodzi zkradziey lub rabunku kosztuje 4060proc.
nominalnej wartoci, lecz cao zapaty naley pokry
gotwk, czyli wzocie lub FG. Prba przejcia znim przez
bramk midzystrefow to pewna wpadka wikszo dbr
ma wmontowane transpondery identyfikacyjne, ktrych sygna
zostanie wbazie PESEL powizany zobiektem skradzionym lub

299

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

niesprzedanym. Towar ulegalniony zosta przepuszczony przez


odpowiedniego specjalist. Kosztuje 8090proc. nominalnej
wartoci ijest oficjalnie sprzedawany wkomisie lub za
porednictwem sieciowego serwisu aukcyjnego ipodstawionego
sprzedawcy. Taki rodzaj transakcji wymusza zapacenie poowy
ceny zoficjalnych pienidzy postaci, apoowy wzocie. Artykuy
pierwszej potrzeby (ubrania, ywno, papierosy) da si
detalicznie kupi wycznie trefne ulegalnianie pojedynczych
paczek papierosw jest nieopacalne. Odnalezienie legalnego
punktu sprzeday danego towaru to zwykle bardzo atwy (5)
test znajomoci miasta lub znajomoci niewielkiego obszaru.
Znalezienie sklepu online oferujcego podany towar to bardzo
atwy (5) test uywania komputera: wyszukiwania danych.
L(egalny): atwy (10) test, cena to 80-100proc. wartoci. Do tej
kategorii nale wszystkie towary, do ktrych zakupu niezbdne
jest zezwolenie. Legalny zakup dobra ztej klasy dostpnoci
zostaje na stae zapisany wOKO kupujcego. (Rodzaje zezwole
oraz zakres uprawnie, jakich udzielaj, znajduj si wrozdziale
Sprzt). Trefna bro palna, jako gorca itrudna do upynnienia,
jest tasza ododatkowe 20 proc. (ale nigdy nie wiadomo, jak
ma przeszo). Ulegalnienie poktnie nabytych towarw
odostpnoci Lnie jest moliwe. Posiadanie czego takiego
wmomencie zatrzymania lub kontroli to wpadka.
S(pecjalny): przecitny (15) test, cena to 140-160 proc. wartoci.
Sprzt taki wymaga posiadania zezwolenia, ktrego zdobycie
obwarowane jest dodatkowymi zastrzeeniami. Zakup takich
towarw jest zapisywany wkartotece nabywcy. Naley take liczy
si zmoliwoci kontroli stanu posiadania dobra odostpnoci
Ss uwanie ledzone przez System. Rodzaje zezwole oraz zakres
uprawnie, jakich udzielaj, znajduj si wrozdziale Sprzt.
Posiadanie towarw odostpnoci Sbez koniecznych zezwole
gwarantuje wpadk.
R(zdowy): skomplikowany (20) test, cena to 190-210 proc.
wartoci. Na ten sprzt maj monopol agencje rzdowe wojsko,
policja, UOP. Posiadanie ich przez cywila to znakomity sposb na
kopoty.
N(ielegalny): atwy (10) test, cena to 140-160 proc. wartoci.
Towary idobra nielegalne wPolsce. Zakazane, ale stosunkowo
popularne. Do tej kategorii nale np.nielegalne programy
komputerowe, narkotyki, pirackie nagrania audio isprzt doich
odtwarzania.
Z(akazany): trudny (25) test, cena to 200proc. (i wicej) wartoci.
Towary idobra zakazane ibardzo, bardzo nielegalne wPolsce.
Posiadanie iobrt nimi s surowo karane. Tak dostpno maj

300

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

sprowadzane zzagranicy produkty zaawansowanej technologii


(np. znaczna cz wszczepw), wyposaenie korporacyjnych
oddziaw specjalnych itp.
Niektre towary s zdecydowanie mniej popularne od innych.
Dostpno tych trudniejszych do znalezienia modyfikowana jest
przez dodanie iksa (X) na przykad trudno dostpny towar legalny
moe mie dostpno XL. Iksy przy dostpnoci oznaczaj:
X: towar rzadki. Trudno testu ronie ojeden poziom (+5), cena
za ododatkowe 100proc.
XX: towar bardzo rzadki. Trudno testu ronie odwa poziomy
(+10), acenaododatkowe 200proc.
XXX: takiego towaru nie ma inikt onim nie sysza. Sprzt tego
rodzaju postacie widuj jeli wogle w cudzych rkach.
Zazwyczaj niedostpne przy pomocy rzutu na sobieradka, jeli
jednak MG pozwoli, trudno ronie ocztery poziomy (+20), za
cena jest praktycznie dowolna.
Czas potrzebny na poszukiwanie upragnionego nielegalnego towaru
zaley od poziomu trudnoci testu sobieradka:
bardzo atwy

(5)

(P)

5-15 minut

atwy

(10)

(L, N, XP)

30-60 minut

przecitny

(15)

(S, XL, XN, XXP)

2-4 godziny

skomplikowany

(20)

(R, XS, XXN, XXL)

6-12 godzin

trudny

(25)

(Z, XR, XXS)

24-48 godzin

bardzo trudny

(30)

(XZ, XXR)

1-2 miesice

prawie niewykonalny

(35)

(XXZ)

4-6 miesicy

Jeste tym, kogo znasz, czylikontakty ikoneksje


Umiejtno koneksje ma oddawa krg powiza postaci, zazwyczaj zwizanych z prac, cho MG moe zezwoli na objcie
koneksjami take krgu znajomych poznanych przy okazji uprawiania hobby.
Korzystajc zkoneksji mona za porednictwem sieci krewnych-i-znajomych Krlika poszuka kogo dysponujcego potrzebnymi akurat powizaniami lub wiedz czyli de facto nowego
kontaktu. Podejmujc prb uycia koneksji swojej postaci, gracz
deklaruje, jakiego dokadnie kontaktu poszukuje. Mistrz Gry ustala,
czy taki kontakt pasuje do profilu koneksji postaci moe uzna,
e nie pasuje wcale, odmawiajc graczowi prawa do testu, moe
te stwierdzi, e pasuje jedynie ledwo-ledwo idoda modyfikator

301

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

(+5 do +10) do trudnoci testu. Samo znalezienie podanego kontaktu wymaga zdania testu pewnego koneksji. Poziom trudnoci tego testu rwny jest liczbie punktw postaci, ktre trzeba by
wyda, kupujc taki kontakt przy tworzeniu postaci. Pocztkowe
nastawienie kontaktu jest zawsze neutralne. Prba uycia koneksji
trwa 1K/2 dni.

Procedury wywiadu, czylisiedemnacie mgnie wiosny

Umiejtno procedur wywiadu oddaje zasb wiedzy dostpny


zwykle agentom rnych sub bezpieczestwa publicznego ktry
pozwala prowadzi tajne operacje z zachowaniem zasad bezpieczestwa operacyjnego oraz unika oka Systemu. Posiadanie procedur wywiadu na odpowiednim poziomie wyrabia szereg nawykw:
5 iwicej posta zna podstawowe zasady bezpieczestwa
operacyjnego, wie omoliwoci zlokalizowania ipodsuchania
jej za porednictwem telefonu komrkowego. Wie te
oprzeszukiwaniu rozmw ikorespondencji pod ktem sw
kluczowych, aco za tym idzie, potrafi te korzysta zprogramw
krypto- isteganograficznych.
7 iwicej pamita okontroli swoich legalnych wydatkw
ilegalnego obrazu jako takiego, pamita wic take
osprawdzeniu przed kontrol midzystrefow, czy nie ma przy
sobie czego do niepasujcego (zdany atwy (10) test percepcji
sprawi, e posta sprawdzi, nawet jeli gracz nie zadeklarowa
tego). Posta wie te, e nie naley ywi si pasz dla
bezrobotnych.
10 iwicej nawyki postaci obejmuj niepozostawianie ladw
oraz pamitanie, zktrej alternatywnej tosamoci wanie
korzysta (zdanie atwego (10) testu percepcji chroni przed
lapsusami). Posta pamita te osprawdzaniu tosamoci osb,
zktrymi nawizuje kontakt.
14 iwicej posta odruchowo sprawdza, czy nie jest
obserwowana; przy testach na zauwaenie ledzcej j osoby,
wcibskiej drony czy pobliskiej kamery zawsze wykorzystywana
jest umiejtno obserwacja, niezalenie od tego, czy gracz
zadeklarowa rozgldanie. Wszystkie te testy percepcji
zabezpieczajce przed gupimi wtopami staj si bardzo atwe (5).
19 iwicej lata pracy jako agent operacyjny sprawiy, e posta
ywi gbok nieufno do ludzi. Przy testach reakcji ignoruje
wszystkie dodatnie modyfikatory zjednym wyjtkiem bonusw
za przynaleno do tej samej organizacji wywiadowczej.

302

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

Znajomo terenu
Znajomo duego obszaru

Na potrzeby tej umiejtnoci duy obszar to wojewdztwo, Puszcza Biaowiesko-Augustowska albo okrelone pastwo cho
dopuszczalnymi obszarami s te Ksiyc iniska orbita. Umiejtno
ta daje postaci ogln wiedz opooeniu miast ienklaw oraz sieci
komunikacyjnej na terenie wybranego obszaru. Obejmuje take
podstawow wiedz onajwaniejszych postaciach regionu zalenie od obszaru moe to oznacza politykw lub bogaczy ostatusie
4i wyszym, lokalnych bonzw albo po prostu mieszkacw.
Przykadowe testy:
Podstawowe informacje oobszarze (jakie miasta, jaki rodzaj
enklaw znajduje si naobszarze): atwy (10) test.
Informacje przydatne na co dzie (czy do danego miasta szybciej
bdzie dojecha kolej czy autobusem, nazwiska waniejszych
person): przecitny (15) test.
Szczegowe, trudniej dostpne informacje (gdzie znajduje
si dana enklawa, czywybrana trasa jest zakorkowana czy nie):
skomplikowany (20) test.
Bardzo szczegowe informacje (gdzie znajduj si nieoznaczone
na mapach osiedla istopie ich przyjaznoci obcym): trudny (25)
test.

Znajomo miasta

Posta zt umiejtnoci potrafi okreli swoje pooenie wwybranym miecie oraz sprawnie si po nim porusza. Posta wie take,
gdzie znajduj si znaki orientacyjne, zabytki, wane budynki,
megasklepy itp. Potrafi okreli najszybszy sposb na dotarcie
z jednej czci miasta do drugiej, ustali, gdzie najtaniej zrobi
zakupy i ktrej czci miasta unika. Znajomo miasta obejmuje
take pewne otrzaskanie zt mniej legaln stron ycia wwielkim
miecie umiejtno ta ogranicza efektywny poziom sobieradka.
Przykadowe testy:
Podstawowe informacje (pooenie zabytkw, wielkich centrw
handlowych): atwy (10) test.
Okrelenie swojego pooenia wmiecie: przecitny (15) test.
Do przydatne informacje (pooenie urzdu miasta, komendy
gwnej policji, popularnych klubw, miejsc nie do koca
bezpiecznych po zmroku, szpitali): przecitny (15) test.
Szczegowe informacje (pooenie pobliskich komisariatw,
aptek, wiedza, ktry szpital ma akurat ostry dyur):
skomplikowany (20) test.

303

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

Ustalenie najlepszej trasy pomidzy dwoma wybranymi


punktami miasta: przecitny (15) test oczywicie mona
uy specjalizacji komunikacja publiczna lub znajomo drg
(odpowiednio przy poruszaniu si komunikacj miejsk iwasnym
transportem).
Wiedza opuapkach komunikacyjnych wiecznie stojcych
korkach, lepych uliczkach, skrzyowaniach onieoczywistej
organizacji ruchu: skomplikowany (20) test.

Znajomo niewielkiego terenu


Znajomo niewielkiego terenu to szczegowa wiedza o obszarze
mniejszym ni strefa miejska. Obejmowa moe takie tereny jak
pojedyncza enklawa produkcyjna, mae miasteczko albo atwy do
okrelenia fragment strefy miejskiej Podspd, miasteczko uniwersyteckie czy Starwka. Posiadanie tej umiejtnoci oznacza,
e posta zna wybrany obszar na wylot wie, gdzie znajduj si
potencjalnie przydatne cechy terenu (np. budynki z kilkoma wejciami i opuszczone schrony) lub miejsca, ktrych naley unika
(np. zuwagi na gromadzenie si tam lokalnych bokserw). Posta
zna te lokalizacj tak przydatnych miejsc, jak sklepy nocne, komisariaty, publiczne terminale komputerowe itp. Prcz tego posta
utrzymuje kontakt z yciem na dzielnicy zna co barwniejsze
postaci iich zwyczaje, potrafi odnale nieafiszujce si przybytki
wrodzaju burdeli, melin, nielegalnych sklepw czy punktw podejrzanych usug. Moliwe jest korzystanie ztej umiejtnoci zamiast
sobieradka przy zaatwianiu na danym terenie poktnych interesw
(dokadne zasady patrz wyej, punkt Zaatwianie nielegalnego
sprztu ikategorie dostpnoci).
Przykadowe testy:
Przydatne informacje (pooenie sklepw, komisariatw,
konkretnych ulic, terminali publicznych, przystankw komunikacji
miejskiej): atwy (10) test.
Informacje nie cakiem oczywiste (budynki zwieloma wejciami,
opuszczone, skrty przez dzielnic, miejsca niebezpieczne):
przecitny (15) test.
Informacje bardzo szczegowe (wani ludzie na dzielnicy,
miejsca, gdzie mona naby nielegalne towary iusugi):
skomplikowany (20) test.

Obserwacja
Test konieczny do sprawdzenia, czy postaci udao si zauway
wany element otoczenia, nazywany jest testem spostrzegawczoci. Testowana cecha zaley od tego, czy posta zwraca baczn

304

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

uwag na swoje otoczenie, czynic wysiki wcelu zauwaenia czego, czy te zajmuje si czym innym, postrzegajc dziejce si wok
niej rzeczy mimochodem. W obydwu przypadkach przetestowa
naley umiejtno obserwacja, ale aktywne zwracanie uwagi na
otoczenie pozwala wykorzysta take specjalizacje. Aby sprawdzi,
czy posta zauwaya co bez rozgldania si, mimochodem, naley
wykona test obserwacji bez doliczania specjalizacji.
Testy te mog zosta zmodyfikowane przez wady i zalety
postaci (takie jak ostry wzrok czy czuy such) oraz przez modyfikatory wynikajce zsytuacji (na przykad spowodowane sabym owietleniem czy haasem). Uywa naley, rzecz jasna, tylko pasujcych
do sytuacji modyfikatorw czuy such nie pomoe przy tecie spostrzegawczoci wzrokowej, majcym ustali, czy posta zauwaya
bysk wiata wsoczewce obserwujcej jej wanie kamery.
Jeeli element otoczenia mona zauway przy pomocy wicej ni jednego zmysu, naley policzy odpowiednie modyfikatory
sytuacyjne, wzi pod uwag wpyw wad izalet, po czym wykona
taki test, na ktry posta ma najwiksz szans sukcesu.
PRZYKAD
Testujemy, czy odkurzajca wanie posta zauway swj dzwonicy imigajcy wywietlaczem
smartfon. Posta zajta jest czym innym, testowan cech bdzie wic umiejtno obserwacja,
anie adna zjej specjalizacji. Posta ma zalety czuy such 2 iostry wzrok 1, smartfon jest czciowo
zasonity przez lec na nim koszulk (co wedug MG daje -1 do testw spostrzegawczoci
wzrokowej), za haasujcy odkurzacz daje modyfikator -3 do spostrzegawczoci suchowej.
Spostrzegawczo suchow testowalibymy zatem na -1, wzrokow za bez modyfikatora.
Najwiksz szans sukcesu ma wic ten ostatni test, zatem ten powinnimy wykona.

Przeszukiwanie

Metodyczne przetrzsanie terenu czy przeszukiwanie osoby


w poszukiwaniu ukrytych obiektw to domena umiejtnoci
ukrycie/szukanie: przeszukiwanie. W znakomitej wikszoci przypadkw testy ukrycia/szukania s testami przeciwstawnymi przeciw ukryciu/szukaniu. Jeeli poszukiwany obiekt nie zosta ukryty
celowo, apo prostu znajduje si gdzie wokolicy, naley wykona
skomplikowany (20) test ukrycia/szukania: przeszukiwania. Test
ten zakada, e poszukiwany obiekt jest wielkoci zgrubsza paczki
papierosw, za teren jest zamiecony mniej wicej tak, jak nieco
zaniedbane mieszkanie. Jeli obiekt jest wikszy, ateren czystszy,
trudno spada do przecitnej (15), atwej (10) albo iniej, aronie,
jeli obiekt jest mniejszy, ateren trudniejszy. MG moe uzna metodyczne przeszukanie terenu za test pewny.

305

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

Kiedy przeprowadza test obserwacji, a kiedy ukrycia/szukania: przeszukiwania? Proste: jeli posta tylko si rozglda, to obserwuje, ajeli przetrzsa co rcznie, to przeszukuje.

Skradanie si
Uniknicie wykrycia przez prosty system bezpieczestwa kamer
zanaliz obrazu, czujnik ruchu wymaga zdania skomplikowanego
testu umiejtnoci skradanie: powolne. Oszukanie intelektu czy
to czowieka zlornetk, czy systemu eksperckiego o
bserwujcego
kamery wymaga zdania testu przeciwstawnego skradania przeciw
obserwacji.
Skradajca si posta moe w cigu rundy pokona tyle
metrw, ile wynosi 1/4 jej zwinnoci. Szybsze skradanie si daje
ujemne modyfikatory do umiejtnoci poruszanie si zprdkoci
nie przekraczajc 1/2 zwinnoci wmetrach na rund daje modyfikator -5. Prdko nieprzekraczajca penej zwinnoci to modyfikator -10.
Jeli skrada si grupa osb, prowadzcy zazwyczaj posta
z najwysz umiejtnoci skradania moe wykona jeden test
za ca grup, zmodyfikatorem rwnym -2 za kad kolejn osob
wgrupie.

Maskowanie

Porzdny kamufla rozmywa kontury obiektw, upodabniajc je


do otoczenia iczynic je trudniejszymi do wypatrzenia. S
kuteczny
przecitny test ukrycia/szukania: kamuflau podnosi trudno wypatrzenia ukrywanego obiektu o poziom. Kamufla spenia swoje
zadanie tylko jeli pasuje wzorem do otoczenia osoba wzielonej
lenej panterce bdzie doskonale widoczna na ulicy czy zanieonej
rwninie.

ledzenie

Skuteczne ledzenie innej osoby wymaga zdania testu przeciwstawnego skradania: ledzenia przeciw percepcji lub, jeeli ledzony
aktywnie sprawdza, czy nie ma ogona, obserwacji lub skradania:
ledzenia. Testy naley wykonywa mniej wicej co 10 minut. Mistrz
Gry moe te nakaza testowanie wsytuacjach, wktrych ledzony
moe si zorientowa, takich jak zmiana kierunku, wchodzenie do
budynkw czy pojazdw. Jeeli ledzcy si nie zmienia, ledzony
otrzymuje modyfikator +1 do kadego n
astpnego testu.

306

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

ledzenie kogo w kilka osb wymaga komunikacji midzy


ledzcymi, ale zapewnia modyfikator +2 za kad nastpn osob.
Testowa naley najnisze skradanie: ledzenie w grupie. ledzenie w kilka osb umoliwia te zmiany, co zapobiega przyrostowi
dodatniego modyfikatora uledzonego.
Jeli wykorzystuje si stacjonarne kamery czy drony, kada
kamera w okolicy ledzonego i kada drona daje modyfikator +3,
aoperator kamer czy dron nie musi testowa skradania: ledzenia.
Jeeli ledzony ma na sobie lokalizator, ledzcy mog
nie pokazywa mu si na oczy, pozostajc w zasigu nadajnika
pozycyjnego. W wikszoci przypadkw pozwala to na ledzenie
bez moliwoci, e cel si poapie.

Wiedza to sia dostp do informacji


Spoeczestwo wiata AD 2045 jest spoeczestwem informacyjnym izinformatyzowanym to oznacza, e informacj wzasadzie
kadego rodzaju i na kady temat mona znale w Sieci. Rzecz
jasna pod warunkiem, e wie si, gdzie ijak szuka oraz jak odsia
potrzebn per zgry miecia.
Wykorzystanie umiejtnoci uywanie komputera: wyszukiwanie danych w poniszych testach wymaga posiadania uprawnie do
odpowiedniej grupy dostpnoci. W przeciwnym wypadku posta
musi testowa sobieradka.

Klasyfikacja danych

Dostpno informacji, podobnie jak towarw, zostaa zebrana


wumowne grupy:
P(owszechny): atwy (10) test uywania komputera: wyszukiwania
danych, darmo.
Informacje dostpne powszechnie iza darmo. Wszystko, co zostao
dobrowolnie wystawione wsieci, naley do tej kategorii. Darmowe
lub pdarmowe serwisy informacyjne, komnaty WAVE osb prywatnych i wikszoci organizacji, programy netradiowe. Publikowane za darmo opowiadania iksiki, kompilowane przez ochotnikw sowniki iencyklopedie, t worzone przez posiadaczy GPS-w
mapy miast, podrczniki iinstrukcje do darmowych systemw operacyjnych, ksiki kucharskie pisane przez uczestnikw list dyskusyjnych, stare podrczniki US Army itp., itd.
Dla danych osobowych bd to informacje wystawione w Sieci
i atwo dostpne zawarto domowej komnaty WAVE, ksiek
teleadresowych itp.

307

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF JAK UNIKA PANOPTYKONU

ideefixe-rpg.pl

L(egalny): atwy (10) test uywania komputera: wyszukiwania


danych, 1-10 z dla L, 10-100 z dla XL, 100-1000 z dla XXL,
dowolnie duo dla XXXL.
Informacje dostpne po spenieniu pewnych wymaga wniesieniu opaty, zarejestrowaniu si albo jednym idrugim. Komercyjne
serwisy informacyjne, patne serwisy specjalistyczne, komercyjnie
tworzone bazy danych (roczniki statystyczne, badania marketingowe). Ksiki, profesjonalnie tworzone mapy, dokadne zdjcia
satelitarne ilotnicze, oprogramowanie, sowniki, podrczniki, filmy
imuzyka.
W przypadku danych osobowych oznacza to informacje zbierane
i sprzedawane legalnie takie jak bazy firm telemarketingowych
przechowujce adresy emailowe klientw (bazy ze sprawdzonymi
adresami s drosze), zbierane przez sklepy listy zakupw tworzce
elementy profilu konsumenckiego (czyli dane na temat upodoba
ywieniowych, muzycznych itp.).
S(pecjalny): przecitny (15) test uywania komputera:
wyszukiwania danych lub sobieradka. Cena nielegalnego zdobycia
od 2000 z wgr.
Informacje oograniczonym dostpie. Wewntrzne materiay organizacji, raporty dziaalnoci, raporty dla akcjonariuszy. Instrukcje
obsugi sprztu o ograniczonej dostpnoci, dokadne sekwencje
genetyczne rnych niebezpiecznych mikroorganizmw (dostpno XS lub XXS). Szczegowe plany budynkw i miejskiej infrastruktury, procedury dziaania sub ratowniczych itp.
Dla danych osobowych dostpno S oznacza spisy uprawnie
i licencji, bazy medyczne (kompletna mapa genowa danej osoby
to 1GB, XS), historie operacji na kontach bankowych dane chronione tajemnic zawodow lub firmow.
R(zdowy): przecitny (15) test uywania komputera: wyszukiwania
danych lub skomplikowany (20) sobieradka. Cena nielegalnego
zdobycia od 10tys.z wgr.
Dane bdce wasnoci rzdw iinstytucji rzdowych. Materiay
operacyjne instytucji rzdowych, wewntrzne dane, procedury na
wyszych poziomach objte klauzulami tajnoci. Plany budynkw
iobiektw rzdowych, schematy iprocedury obsugi broni masowego raenia, dane organizacyjne wojska i sub bezpieczestwa
publicznego, podrczniki szkolenia agentw tajnych sub czy onierzy jednostek specjalnych.
Informacja osobista o dostpnoci R to dane dotyczce karalnoci, suby wojskowej, wsppracy z agencjami bezpieczestwa
publicznego itp. Na wyszych poziomach utajnienia obejmuje dane
zawarte w Osobistej Kartotece Oglnej czyli peny profil konsumencki oraz komplet danych osobowych cznie z informacjami

308

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF ROZWJ POSTACI

ideefixe-rpg.pl

odostpnoci S. OKO to dane odostpnoci XXR, aniektre jego


elementy takie jak informacje z podsuchu komrkowego oraz
baza powiza midzyludzkich tworzona na podstawie pocze
telefonicznych i internetowych XXXR. Informacja o dostpnoci
Rnie jest udostpniana na zewntrz zzaoenia.
N(ielegalny): przecitny (15) test uywania komputera:
wyszukiwania danych lub sobieradka. Cena zwykle 1/10 ceny
analogicznej informacji odostpnoci L.
Informacje nielegalnie zbierane, nielegalnie powielane lub nielegalnie rozprowadzane. Bootlegi audiovideo, crackowane oprogramowanie, pirackie ksiki, pornografia. Dane odostpnoci Nczasami s umieszczane wsieci za darmo ich dostpno naley zmodyfikowa odwa iksy.
Istnieje take informacja osobista odostpnoci N s to materiay
nazywane potocznie brudami, czyli wszystko, czego mona uy
do szantau. Raczej nie umieszczane wsieci.
Z(akazany): przecitny (15) test uywania komputera:
wyszukiwania danych lub trudny (25) sobieradka. Cena
nielegalnego zdobycia od 25tys.z wgr.
Dane tak tajne, e sama wiedza oich istnieniu jest tajna. Informacja o tajnych jednostkach oraz na wyszych stopniach utajnienia o szczegach ich dziaa. Informacje o Indeksie, Cenzurze
czy dotyczce prawdziwej historii wiata maj dostpno co najmniej XZ.
Jeli chodzi odane osobowe, przykadem informacji odostpnoci
Zs wszelkie dane osb uczestniczcych wdziaaniach utajnionych
grup (dane osobowe agentw Cenzury przynajmniej XXZ) czy te
informacje opowiedzmy niecodziennym pochodzeniu lub statusie danej osoby (THX-1138 nie jest zbieg Sztuczn Inteligencj,
acyfrow Kopi osobowoci onierza Earth Defence).
Obecno iksw (X) przy klasie dostpnoci oznacza zwikszon
trudno odnalezienia informacji. Dane na dziwaczne tematy, informacje dostpne tylko wjednym rdle czy te pilnie strzeone bd
opatrzone liczb iksw zalen od wielkoci kopotw:
X informacja trudno dostpna. Podstawowa trudno testu
zwikszona ojeden poziom (+5). Cena przy zakupie nielegalnym
zwikszona ododatkowe 100proc.
XX informacja bardzo trudno dostpna. Podstawowa trudno
testu zwikszona odwa poziomy (+10), cena nielegalna
zwikszona ododatkowe 200 proc.
XXX informacja prawie niedostpna. Trudno testu jest
zwikszana ocztery poziomy (+20), acena jest praktycznie
dowolna.

309

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

MECHANIKA IF ROZWJ POSTACI

Wyszukiwanie danych

Przed rozpoczciem waciwych poszukiwa informacji posta


moe wykona test sprawdzajcy dostpno danej informacji.
Wtym celu naley zda test niepewny umiejtnoci uywanie komputera: wyszukiwanie danych. Trudno testu odpowiada d
ostpnoci
informacji przed jej zmodyfikowaniem przez iksy (np. dla ustalenia,
e poszukiwana informacja ma dostpno XP, naley zda test jak
dla informacji odostpnoci P czyli atwy (10)). Skuteczne zdanie
takiego testu pozwala oszacowa czas p
otrzebny na odnalezienie
informacji oraz stwierdzi, czy poszukiwane dane wogle znajduj
si online.
Jeeli poszukiwane dane maj dostpno P, Llub N, ich znalezienie wymaga udanego testu pewnego umiejtnoci uywanie
komputera: wyszukiwanie danych otrudnoci waciwej dla dostpnoci poszukiwanej informacji.
Jeli poszukiwacz ma uprawnienia do korzystania z baz
danych zawierajcych informacje odostpnoci Si R, to wyszukuje
si je tak jak informacje P.
Jeeli poszukiwane dane maj dostpno Slub R, aposzukujcy danych nie ma odpowiednich uprawnie, odnalezienie tych
informacji wymaga uruchomienia drogi pozalegalnej czyli koneksji,
kontaktw, sobieradka lub sieciarstwa. Naley uy s tandardowych
zasad zaatwiania nielegaliw (opisanych wyej, w punkcie Zaatwianie nielegalnego sprztu ikategorie d
ostpnoci).
Czas, jaki naley powici na odnalezienie danej informacji,
zaleny jest od trudnoci testu:
atwy

(10)

(P, L)

5-15 minut

przecitny

(15)

(N, XP, XL)

15-30 minut

skomplikowany

(20)

(XN, XXP, XXL)

do godziny

trudny

(25)

(XXN)

1-3 godziny

bardzo trudny

(30)

(XXXP, XXXL)

3-6 godzin

prawie niewykonalny

(35)

(XXXN)

6-12 godzin

310

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TY I TWOJE CIAO

ideefixe-rpg.pl

Ty itwoje ciao
Poniej znajduj si reguy dotyczce rnych form wysiku fizycznego. Ich podstawowym celem jest pokazanie, czym w zasadzie
rni si zwinno 10 od zwinno 14. Przydatne bywaj take wsytuacjach, kiedy konieczne jest okrelenie, jak daleko posta dobiegnie, zanim dogoni j psy, albo po ilu minutach padnie posta chodzca wpancernym paszczu wgorcy sierpniowy dzie.

Biegi iskoki
Maksymalna szybko biegu iodlego skoku zale od zwinnoci
ikontrolowanej przez ni umiejtnoci lekkoatletyka.
Normalny, spacerowy krok (lub skradanie si czy czoganie)
pozwala postaci pokona w cigu rundy dystans rwny 1/3zwinnoci w metrach. Szybki marsz pozwala przeby 1/2 zwinnoci
wmetrach. Biegiem posta moe pokona odlego rwn zwinnoci wmetrach. Sprint wymaga zdania przecitnego (15) testu lekkoatletyki ipozwala na przebiegnicie dystansu rwnego zwinnoci
+4 wmetrach.
Szybko wkilometrach na godzin otrzymamy po pomnoeniu prdkoci wmetrach na rund przez 1,2.
Maksymalny dystans skoku z miejsca, bez rozbiegu, to 1/3
zwinnoci wmetrach. Rozbieg dodaje do dystansu poow prdkoci (w metrach na rund). Jeeli posta skacze zwyszego miejsca
wnisze, kady metr wd dodaje metr do dystansu (ale moe go
zwikszy najwyej dwukrotnie). Jeeli skacze z miejsca niszego
wwysze, kady metr wgr zmniejsza dystans odwa metry.

Pywanie, nurkowanie, wstrzymywanie oddechu


Utrzymanie si na powierzchni spokojnej wody wymaga zdania
atwego (10) testu umiejtnoci pywanie: bez sprztu.
Rzeka oszybkim nurcie lub nieco niespokojne morze podnosz trudno testu do przecitnej (15). Naley pamita o mody
fikatorach za rany, obcienie (tu modyfikator naley podwoi),
zmczenie itp. Wszystkie modyfikatory zwinnoci dotycz take
umiejtnoci pywanie: bez sprztu. Jeeli posta usiujca pywa
ma na nogach buty i ubranie, naley przyzna jej modyfikator za
jedno i drugie. Wysoko modyfikatora zalena jest od rodzaju
butw i ubrania od -1 za trampki do -5 za glany oraz od -1 za
spodnie ikoszul do -3 za zimow kurtk. Jeeli test zosta zdany,

311

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TY I TWOJE CIAO

ideefixe-rpg.pl

kade dwa punkty przerzutu ponad trudno pozwalaj na zwikszenie szybkoci pynicia o1 metr na rund.
Posta moe wstrzyma oddech na tyle rund, ile wynosi jej
umiejtno lekkoatletyka: kondycja. Jeeli miaa czas si przygotowa, czas ten rwny jest wynikowi testu lekkoatletyki: kondycji lub
pywania testuje si wysz umiejtno. Po upywie tego czasu
posta musi zacz oddycha. Jeli nadal jest pod wod pech.
Patrz niej, punkt Duszenie itopienie si.

Dwiganie ciarw
Maksymalne obcienie, ktre nie wywouje negatywnych efektw, wynosi tyle, ile sia postaci wprzeliczeniu na kilogramy. Kade
nastpne przekroczenie tej liczby daje postaci modyfikator -1 do
zwinnoci. Kade pene dwukrotne przekroczenie tej liczby daje
postaci modyfikator -1 do zrcznoci. Noszenie takiego obcienia jest te mczce patrz niej, punkt Zmczenie. Maksymalny
udwig postaci to sia pomnoona przez budow.

Zmczenie
Kondycja fizyczna

Jeeli posta uprawia jak intensywn, mczc dziaalno, po


zakoczeniu czynnoci naley wykona test umiejtnoci lekkoatletyka: kondycja. Trudno zaley od wykonywanego dziaania.
Niezbyt mczce trucht, przejcie kilku piter po schodach,
dziaania zobcieniem nie przekraczajcym 2x sia wkg atwy
(10).
Dosy mczce bieg, strzelanina, dziaania zobcieniem nie
przekraczajcym 4x sia wkg przecitny (15).
Bardzo mczce sprint, walka wrcz, dziaania zobcieniem
wikszym ni 4xsia wkg trudny (20).
Poraka oznacza otrzymanie wynikajcego ze zmczenia modyfikatora -1 przyznawanego do budowy, zrcznoci i zwinnoci. Poowa
tego modyfikatora przyznawana jest do intelektu, determinacji i percepcji. Kolejna poraka zwiksza modyfikator o1.
W przypadku dziaa dugotrwaych testy naley zacz
wykonywa w trakcie czynnoci. Czstotliwo testowania zaley
od intensywnoci czynnoci:
niezbyt mczce: test co pi minut,
dosy mczce: test co minut,
bardzo meczce: test co rund.

312

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TY I TWOJE CIAO

ideefixe-rpg.pl

Czynniki rodowiskowe azmczenie

Wysiek fizyczny wupale lub na mrozie jest oczywicie owiele bardziej wyczerpujcy. Jeeli temperatura otoczenia jest wiksza ni
30 stopni Celsjusza lub nisza ni 16 stopni Celsjusza, trudno testu
lekkoatletyki: kondycji ronie opoziom.
Noszenie pancerza osobistego zwiksza odczuwan przez
posta temperatur. Do faktycznej temperatury otoczenia naley
doda drug warto SP pancerza. Zaznaczy naley, e pancerze
skorupowe zwykle maj wbudowane jednostki chodzce.

Efekty zmczenia

W miar narastania modyfikatora zmczenia maleje ch do dalszego wysiku fizycznego. Kiedy modyfikator osiga -5, posta jest
wyczerpana. Kontynuowanie dziaalnoci w tym stanie wymaga
zdania przecitnego (15) testu determinacji. Nie naley wymaga
testu, jeli posta znajduje si wsytuacji zagroenia ycia cztery
dobermany za plecami znakomicie motywuj do dalszego biegu.
Intensywny wysiek wstanie wyczerpania moe spowodowa
omdlenie. Kady nastpny wzrost modyfikatora zmczenia oznacza
konieczno zdania przecitnego (15) testu lekkoatletyki: kondycji.
Poraka skutkuje utrat przytomnoci.

Odpoczynek

Aby pozby si modyfikatora ze zmczenia, posta powinna odpocz. Kade pi minut odpoczynku pozwala na wykonanie atwego
(10) testu lekkoatletyki: kondycji sukces oznacza redukcj modyfikatora o 1. Jeli posta bya wyczerpana, wypoczynek zajmuje
nieco wicej czasu. Sprowadzenie modyfikatora z -6 i wyszych
poziomw wymaga p godziny odpoczynku, po ktrym posta
ma prawo do testu na wyej opisanych zasadach. Odpowiednie
warunki wypoczynku np. nawodnienie organizmu, przyswojenie
wysokoenergetycznego poywienia czy pooenie si wcieniu/cieple daj modyfikator +2 do powyszego testu.

Stres
Przebywanie wstresujcych warunkach wywouje zmczenie psychiczne, ktre zmniejsza efektywno postaci tak samo (albo ibardziej) jak zmczenie fizyczne.
Posta znajdujca si wstresujcej sytuacji musi po jej zakoczeniu wykona test determinacji. Trudno testu zalena jest od
poziomu stresu:
lekki stres ktnia, irytujce zdarzenie losowe atwy (10),

313

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TY I TWOJE CIAO

ideefixe-rpg.pl

powany stres zagroenie utrat mienia, zdrowia albo pracy


przecitny (15),
ciki stres zagroenie ycia skomplikowany (20).
Oblanie testu oznacza otrzymanie wynikajcego ze stresu modyfikatora -1 do wszystkich wspczynnikw umysowych (intelektu,
percepcji, determinacji). Poow tego modyfikatora przyznaje si do
wspczynnikw fizycznych (budowy, zrcznoci, zwinnoci). Kada
kolejna poraka zwiksza modyfikator o1.
Jeeli posta przebywa przez duszy czas w stresujcych
warunkach, testy determinacji wykonywa naley wich trakcie. Ze
stresujcymi warunkami mamy do czynienia wtedy, kiedy posta
wykonuje wiele testw dowolnej umiejtnoci w sytuacji, w ktrej nie ma kontroli nad otoczeniem. Przykadami takich warunkw
moe by prowadzenie odzi aglowej wburzliwej pogodzie na penym morzu, realizacja duego projektu informatycznego na bliski
termin czy nauka do egzaminu.
Zauway naley, e stopie stresogennoci nie jest tak atwy
do okrelenia jak intensywno wysiku Mistrz Gry powinien przychyli si do rozsdnych argumentw gracza na temat wpywu
czynnikw stresujcych na jego posta.

Przyzwyczajenie do stresu

Jeli posta jest wystawiona na dugotrwae dziaanie takich samych


stresujcych warunkw, zapewne do nich przywyknie. Mistrz Gry
moe uzna, e nastpuje to po zdaniu przez posta trzech kolejnych testw determinacji w takich samych warunkach stresowych.
Dla uodpornionej postaci nastpne testy determinacji przeciw temu
rodzajowi stresu bd ojeden poziom atwiejsze.

Efekty stresu

Stres ma te inne skutki ni modyfikator do umiejtnoci postaci.


Zestresowana posta traci humor, ch do pracy, nauki, a nawet
wcikich przypadkach rozrywki. Jeli modyfikator stresu przekroczy -5, posta jest zaamana. Kontynuowanie jakiejkolwiek dziaalnoci wtym stanie wymaga zdania przecitnego (15) testu determinacji. Poraka oznacza, e posta porzuca wszelk dziaalno,
skupiajc si na zapewnieniu sobie witego spokoju najchtniej
zwinaby si wkulk itak ju zostaa. Krytyczna poraka tego testu
lub niemono znalezienia spokojnego, wolnego od zakce miejsca sprawiaj, e posta reaguje sown lub fizyczn agresj.

314

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF TY I TWOJE CIAO

ideefixe-rpg.pl

Pozbywanie si stresu

Aby pozby si modyfikatora, naley zapewni sobie spokj, cisz


i moliwo relaksu. Kade 24 godziny witego spokoju uprawniaj posta do wykonania atwego (10) testu determinacji sukces
redukuje modyfikator o1. Jeli posta si zaamaa, potrzebny jest
duszy odpoczynek. Sprowadzenie modyfikatora stresu z wartoci -6 i wikszych wymaga spdzenia tygodnia w ciszy i spokoju.
Po tym czasie posta ma prawo do testu determinacji na wyej opisanych warunkach. Wyjcie ze stanu zaamania jest czasochonne
inieatwe.

Ommmmmm
medytacja iredukcja stresu

Szybkim acz trudnym sposobem na zredukowanie stresu jest


medytacja. Zmniejszenie modyfikatora stresu poprzez medytacj wymaga godziny spokoju izdania skomplikowanego (20) testu
medytacji. Medytacja jest jednak umiejtnoci rzadk, co sprawia,
e nadal popularniejsz metod na stres jest neuroizotropina.

315

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Walka
Wedle jednych gwna cz gier role-playing i najwaniejszy ich
element, wedle drugich zawada i marudny przerywnik midzy
okazjami do wspaniaego odgrywania postaci. Tak czy tak rzecz
wana.

Taktyka
Zapamitaj jedno w przeciwiestwie do seriali zAkTV, podstawow cech walki
wprawdziwym yciu jest zabjczo. Twoj podstawow broni jest radio, przy
pomocy ktrego moesz wezwa wsparcie kolegw albotych specjalizujcych si
wzabijaniu wirw zBSWS-u. Na ulicy wystarczy jeden celny strza, jedno celne
pchnicie noem, eby przecitny zjadacz pczkw czyli najprawdopodobniej TY,
Czytelniku znalaz si nanajlepszej drodze dokostnicy. Nie jest to heroiczne. Nie
jest to mie. Ale jest to prawdziwe. Strzelanin, mynu na ulicy naley unika, ajeeli
ju nie da si unikn, naley zawsze mie po swojej stronie przewag liczebn.
Poniewa jednak nie zawsze jestto moliwe, przestrzegaj poniszych przykaza:
I. No pancerz.
Kamizelka kuloodporna moe uratowa Ci ycie. Subowe kamizelki s cikie,
niewygodne istrasznie wnich gorco to prawda. C, wobecnym klimacie
gwarancj chodu mona mie tylko lec wlodwce.
II. Szukaj oson terenowych.
adna kamizelka nie zapewni takiego bezpieczestwa jak diabetonowy sup nony
nadstrefwki, poliwglanowa budka terminala czy opancerzone drzwi (a jeszcze lepiej
blok silnika) Twojego wozu patrolowego.
III. Nigdy nie a sam.
Partner zpatrolu nie tylko wyera twoje pczki ipierdzi wsamochodzie to druga
para oczu, drugi pistolet idrugie radio. Partner zobaczy to, co Ty przeoczye, da Ci
oson ogniow albo wezwie karetk iwsparcie.
IV. Wykup ubezpieczenie medyczne.
Gwno chodzi po ludziach ikady moe oberwa. Wolisz obudzi si wczystej,
szybkiej orce ewakuacji medycznej czyna asfalcie, wrd kolegw krzyczcych
gdzie do cholery jest ta karetka? Noto wykup ubezpieczenie lepsze

316

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

nistandardowe, wliczone wpensj. Bdc policjantem masz korzystne zniki


wfirmowej ubezpieczalni.
Ale nawet najlepsze ubezpieczenie medyczne nie pomoe, jeeli przypadkowy strza
rozchlapie twj mzg poulicy... Jakmwi, ycie jest cikie, apotem si umiera.
Ipamitaj niepisane prawo ulicy mwi, e do karetek si nie strzela. Uzbrojenie
latajcych karetek HTR jest dodatkowym argumentem przeciw. Nie eby
kiedykolwiek zdarzao im si przez pomyk ostrzela policjantw na subie,
oczywicie. Jeeli po podejrzanego przylatuje orka zwielkimi wukaemami
itransponderem eksterytorialnej korporacji medycznej, naley zrelaksowa si
izameldowa otym centrali ekstradycja przestpcy lecego wszpitalnym ku
jest prostsza ni aresztowanie go na ulicy, no iprzede wszystkim przestaje by twoim
problemem.
Fragment Wszystko, co policjant powinien wiedzie, ale czego nie ucz wakademii,
sieciowej publikacji anonimowego autora

Zasady oglne

S do proste. Kiedy rozpoczyna si konfrontacja, dziej si nastpujce rzeczy:


na pocztku walki wszyscy uczestnicy wykonuj test inicjatywy
okrelajcy kolejno dziaania wrundzie,
uczestnicy deklaruj swoj akcj (jedn lub wicej patrz niej,
punkt Wicej ni jedna akcja wrundzie) na rozpoczynajc si
wanie rund; deklaracje skada si zaczynajc od najniszej
inicjatywy,
rozpoczynajc od postaci znajwysz inicjatyw, Mistrz Gry
okrela rezultaty dziaa postaci, wykonujc odpowiedni test bd
ich seri,
po okreleniu wynikw dziaa wszystkich uczestnikw runda si
koczy iuczestnicy walki deklaruj swoje dziaania na nastpn
rund.
Naley pamita, e jedna runda to tylko 3sekundy. Wypowiedzenie przez posta krtkiego zdania liczy si jako akcja w czasie jednej rundy nie da si upchn dyskusji otaktyce.

317

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Inicjatywa idziaania wrundzie


Inicjatywa postaci okrelana jest na pocztku walki poprzez wykonanie testu najwyszej umiejtnoci bojowej, ograniczonej przez
poziom instynktu walki. Na test inicjatywy wpywaj modyfikatory
ze zmczenia, obcienia (opisane wyej) oraz zaskoczenia (opisane niej).
Wsytuacji braku bezporedniego zagroenia ycia na przykad podczas zawodw sportowych umiejtno testowana wcelu
okrelenia inicjatywy nie jest ograniczana przez instynkt walki.
Wynik testu inicjatywy okrela kolejno deklaracji dziaa
oraz kolejno ich wykonywania. Deklaracja akcji na rund odbywa
si wodwrotnej kolejnoci inicjatywy od najwolniejszego. Rozpatrywanie efektw akcji odbywa si od najszybszego. Daje to szybszym postaciom moliwo dostosowania dziaa do wolniejszych
czsto na znaczn niekorzy tych drugich.
Jeeli graczowi nie podoba si kolejno, ktra przypada
mu wwyniku testu, moe powici jedn akcj na zorientowanie
si w sytuacji uprawnia go to do wykonania ponownego testu
inicjatywy.
Uzyskanie wyniku testu inicjatywy przekraczajcego 25 ma
pewne efekty specjalne, oczym niej.

Wicej ni jedna akcja wrundzie

Runda trwa tylko trzy sekundy postaci przysuguje zatem jedna


akcja na rund. Zinnego jednak punktu widzenia runda trwa a trzy
sekundy istnieje wic moliwo wcinicia wrund dodatkowej
akcji albo dwch.
Dodatkowa akcja przysuguje postaci, ktrej inicjatywa jest
wiksza ni 25. Kade pene 25punktw pozwala na wykonanie
kolejnej akcji poza pierwsz. Pierwsza dodatkowa akcja przypada
na moment odpowiadajcy inicjatywie minus 25, nastpna inicjatywie minus 50itak dalej, a inicjatywa postaci spadnie poniej
zera. Jeli posta ma wbudowany cybernetyczny dopalacz refleksu,
moe wykona dodatkow akcj nie co 25, aco 10 punktw inicjatywy. Tak, to oznacza, e dopalacz refleksu jest morderczy.
Deklaracja czynnoci, ktr posta chce wykona wramach
dodatkowej akcji, nastpuje w tym samym momencie, co inne
deklaracje. Rnica jest taka, e zadeklarowan dodatkow akcj
mona zmieni w zalenoci od rozwoju sytuacji w rundzie. Jeli
ch zmiany zadeklaruje wicej ni jedna posta, deklaracje skada
si take wodwrotnej kolejnoci inicjatywy.

318

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Posta moe te zadeklarowa robienie kilku rzeczy naraz.


Moliwoci jednoczesnych akcji s w zasadzie nieograniczone
mona biec, strzelajc, rozmawia przez telefon komrkowy, prowadzc samochd itd. Wyjtkiem jest walka posta moe wykona dokadnie jeden atak na akcj.
Rozproszenie uwagi skutkuje jednak ujemnym modyfikatorem do obydwu akcji. Wielko modyfikatora zalena jest od
wzgldnej komplikacji zadania domylnie jednak wynosi -5 za
robienie dwch rzeczy naraz, -10 za robienie trzech, -15 za robienie
czterech rzeczy naraz. Modyfikator moe zosta zmniejszony lub
zwikszony wzalenoci od sytuacji wypowiedzenie trzech-czterech sw do zatknitej wuchu maej suchawki radia daje modyfikator -1, za walka wrcz zjednoczesnym trzymaniem telefonu przy
uchu to raczej -10.

Zaskoczenie

Normalny test inicjatywy przysuguje tylko postaci przygotowanej do zareagowania na wydarzenia. Inicjatywa postaci zaskoczonej znienacka jest ograniczona do wysokoci jej percepcji. Efekt ten
trwa, dopki posta nie powici akcji na rozejrzenie si lub nie zda
atwego (10) testu instynktu walki.

Przygotowanie broni douycia


Wycignicie i przygotowanie broni zajmuje przecitnie wyszkolonej postaci jedn akcj. Zakada si, e bro jest w wygodnym,
atwo dostpnym miejscu, czyli pistolet wsensownie umieszczonej
kaburze, an czy inny argument tego rodzaju w atwo dostpnej
pochwie bd kieszeni. Jeeli posta nosi pistolet wkieszeni albo
zatknity za pasek, an upchnity wcholewie lub podobnie absurdalnym miejscu, Mistrz Gry moe ustali, e wydobycie i przygotowanie broni zajmuje dwie akcje. Podobnie jeeli posta nie jest
obyta zsytuacjami zagroenia ycia, MG moe zada atwego (10)
testu instynktu walki, eby sprawdzi, czy posta nie zapomniaa
czasem wykona jakiej wanej czynnoci przygotowawczej na
przykad odbezpieczy pistoletu.
Zdanie przecitnego (15) testu umiejtnoci szybkie wydobycie pozwala postaci wyj iprzygotowa bro bez zuywania akcji.
Test ten zakada, e bro jest prawie na wierzchu. Jeli posta chce
szybko doby broni ukrytej pod ubraniem albo lecej wkieszeni,
test jest skomplikowany (20).

319

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Walka strzelecka, czylinarbmy wczym duych dziur!

Bro palna wbrew popularnej opinii nie jest magiczn rdk


mierci. Skuteczne uycie jej wwarunkach bojowych wymaga przygotowania technicznego i wyszkolenia zniwelowanie efektw
adrenaliny trzscej caym ciaem wymaga niebagatelnej wprawy.
Strzelanie wobronie ycia to co zupenie innego ni dziurawienie
kartonu na strzelnicy.
Procedura strzelania do celu wyglda nastpujco:
gracz deklaruje, wco iw jaki sposb strzela,
Mistrz Gry okrela poziom trudnoci strzau, biorc pod uwag
takie czynniki, jakodlego od celu, warunki, wktrych odbywa
si strzelanina oraz gadety zamontowane na broni,
gracz testuje odpowiedni umiejtno swojej postaci,
jeli trafi, okrela si miejsce trafienia oraz sprawdza obraenia
zadane celowi (patrz niej, punkty Ustalenie miejsca trafienia
iRzut na obraenia),
jeeli celowi zadano jakie obraenia, naley sprawdzi jego
reakcj szybko, zjak krwawi, oraz czy zachowa przytomno
(patrz niej, punkty Krwawienie iZachowanie przytomnoci).

Rodzaje ataku broni paln

Strza pojedynczy to podstawowy sposb ataku przy uyciu broni


palnej. Dostpny dla kadej broni, zktrej mona strzela ogniem
pojedynczym, oraz dla kuszy, uku ipodobnych.
Dublet/tryplet: dwa szybkie strzay zaraz po sobie lub
trzypociskowa seria. Strzela dubletami mona zkadej broni,
ktrej szybkostrzelno pozwala wystrzeli dwa pociski na
rund. Trzypociskow seri mona wystrzeli zkadej broni,
ktra pozwala strzela ogniem cigym. Udany dublet wymaga
zdania testu odpowiedniej umiejtnoci strzeleckiej zmniejszonej
oodrzut broni.
Sukces oznacza trafienie wszystkimi pociskami (zwykle wt sam
stref), poraka ojeden punkt trafienie jednym pociskiem.
Duga seria: jak nietrudno zgadn, seri mona wystrzeli zbroni
mogcej strzela ogniem cigym. Duga seria to minimum pi
pociskw. Obj ni mona wicej ni jeden cel, pod warunkiem,
e cele znajduj si wzwartej grupie ina kady powici si
minimum pi kul. Wystrzelenie celnej serii wymaga zdania testu
odpowiedniej umiejtnoci strzeleckiej zmniejszonej oodrzut
broni.
Sukces oznacza trafienie przynajmniej jednym pociskiem wcel
(lub wkady zcelw, jeli byo ich wicej). Kady punkt przerzutu
ponad trudno oznacza umieszczenie dodatkowej kuli wcelu

320

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

(lub kadym zcelw). Oczywicie nie mona trafi wiksz liczb


kul, ni si wystrzelio. Prcz tego Mistrz Gry moe ustali, e przy
przenoszeniu ognia pomidzy celami cz kul marnuje si.
Przycelowanie: posta powica dodatkowych kilka chwil
na dokadne wymierzenie, uspokojenie oddechu ispokojne
cignicie spustu. Przycelowanie zabiera jedn akcj ipozwala
doda celno broni do umiejtnoci. Przycelowanie marnuje
si, jeli wcigu swojej akcji cel schowa si lub czciowo zszed
zwidoku mierzcej do niego postaci.

Okrelenie poziomu trudnoci strzau

Poziom trudnoci strzau zaleny jest przede wszystkim od rodzaju


broni i odlegoci od celu. Dla uproszczenia zostay one ujte
wumowne kategorie. Dla broni kategorie te s nastpujce:
pistolety wszystko, zczego strzela si przy uyciu umiejtnoci
bro krtka,
rutwki ipeemy oprcz nich kategoria ta obejmuje te kusze
iuki,
karabiny gwintowana bro duga osporym zasigu,
bro cika karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny
snajperskie, granatniki, dziaka itp.
Dystanse, wktrych odbywa si strzelanina:
Zasig bezporedni: poziom trudnoci przecitny (15) dla broni
cikiej, atwy (10) dla innych kategorii.
Walka wbezporedniej bliskoci, na dystansie poniej 5metrw.
Jeli posta ijej cel s wystarczajco blisko, eby walczy wrcz,
znajduj si wzasigu bezporednim.
Wewntrz budynkw: poziom trudnoci przecitny (15)
dla pistoletw, atwy (10) dla innych kategorii.
Strzelanina na korytarzach iw mieszkaniach, na niewielkich
podwrkach, zjednej strony ulicy na drug, czyli na dystansie
midzy 5a mniej wicej 15 metrw. Jeden zdwch najczstszych
wmiecie dystansw starcia.
Teren zabudowany: poziom trudnoci skomplikowany (20)
dla pistoletw, przecitny (15) dla innych kategorii.
Walka na ulicy, strzelanie zjednego budynku do drugiego,
strzelanina wgstym lesie. Odlego midzy 15 a50 metrw.
Drugi najczstszy dystans starcia.
Teren otwarty: poziom trudnoci skomplikowany (20),
dla rutwek ipeemw trudny (25), pistolety stosuj zasady
zasigu ekstremalnego.
Starcie na otwartym terenie, wwielkim parku, na autostradzie,
poza miastem. Strzelanina na dystans od 50 do kilkuset metrw.
Wtej odlegoci znajduj si zasigi maksymalne znacznej

321

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

MECHANIKA IF WALKA

czci najpopularniejszej broni palnej, zatem zdarzaj si


sytuacje, wktrych jedna strona potyczki uywa jeszcze zasigu
teren otwarty, adruga musi ju korzysta zzasad zasigu
ekstremalnego.
Zasig ekstremalny: poziom trudnoci bardzo trudny (30)/
niewykonalny (40).
Strzelanie na naprawd due odlegoci bdce na granicy zasigu
skutecznego broni albo ipoza nim. Zasigi te wynosz:
pistolety

50-100 m

101-150 m

rutwki i peemy

100-200 m

201-300 m

karabiny

300-500 m

501-750 m

bro cika

500-1500 m

1501-2000 m

test bardzo trudny (30)

test niewykonalny (40)

Jeli cel znajduje si wdystansie odpowiadajcym pierwszej kolumnie, trafienie go wymaga zdania bardzo trudnego (30) testu. Jeli
dystans odpowiada drugiej kolumnie test jest niewykonalny (40).
Nikt nie mwi, e bdzie atwo.
Przydatne przy strzelaniu na taki zasig s celowniki optyczne.
Zwikszaj one podane wyej zasigi o 100/150 metrw za kady
poziom powikszenia (lecz nie bardziej ni o poow podstawowego zasigu). Skuteczne uycie celownika optycznego wymaga
zdania testu obserwacji otrudnoci zalenej od wybranego poziomu
powikszenia: dla pierwszego poziomu test jest przecitny (15), dla
drugiego skomplikowany (20), dla trzeciego trudny (25). Celowanie zajmuje jedn akcj za kady uyty poziom powikszenia.

Celowanie iinne modyfikatory


poziomu trudnoci

Poziom trudnoci strzau naley zmodyfikowa zalenie od warunkw otoczenia, widocznoci i zachowania celu oraz podobnych
czynnikw:
cel schowany za zason, ruchomy lub wykonujcy uniki: -5
do umiejtnoci,
strzelec ruchomy lub wykonujcy uniki: -5 do umiejtnoci,
kiepskie owietlenie (pmrok lub ostre wiato): -5
do umiejtnoci,
cakowita ciemno: -10 do umiejtnoci,
za pogoda: od -1 (lekki wiatr) do -5 (ostry wiatr ideszcz) za kad
klas odlegoci odcelu,
may cel (teczka, konkretna strefa ciaa czowieka): -5,
bardzo may cel (pocztwka, ibek): -10,

322

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

desygnator celu, celownik laserowy, holooptyczny lub


kolimatorowy: +2 doumiejtnoci,
smartgun: +4 do umiejtnoci,
przycelowanie (wymaga zuycia akcji): umiejtno zostaje
zwikszona ocelno broni,
kolejny strza wrundzie: jeli posta chce wystrzeli wicej ni
jedn kul ogniem pojedynczym wrundzie, do kolejnych strzaw
naley doda odrzut broni.
Modyfikatory si kumuluj.

Okrelenie wyniku strzau

Wynik strzau okrelamy przez wykonanie testu odpowiedniej


umiejtnoci strzeleckiej na ustalony przed chwil poziom trudnoci. Jeeli test jest udany hosanna, cel zosta trafiony.

Ustalenie miejsca trafienia

Strefa celu, wktr wesza kula, ustalana jest na podstawie wyniku


na koci uzyskanego podczas testu trafienia.
0

gowa

prawa rka

lewa rka

prawa noga

lewa noga

5-9

korpus

Takie przyporzdkowanie stref ciaa do wynikw jest celowe niezbyt dobrzy strzelcy trafiaj przewanie w korpus (tam wypadaj najwysze wyniki). Przyporzdkowanie gowy do zera, ktre
powoduje przerzut wd, sprawia, e przypadkowe trafienia wten
newralgiczny organ bd rzadkoci.
Powysza tabela obowizuje podczas strzelania do czowieka, ktry nie znajduje si za zason ijest widoczny od przodu
lub tyu. Jeeli cel jest winnej pozycji, wyniki, ktre oznaczaj trafienie wzasonit cz ciaa, naley przerzuci lub rozstrzygn
uznaniowo.
Jeli cele nie s humanoidalnymi istotami ywymi, potrzebuj wasnej tabelki. Uproszczona tabelka stref pojazdw znajduje
si niej, wpunkcie Pocigi ipojazdy, natomiast tabelki stref dla
zwierzt inie-humanoidw Mistrzowie Gry musz opracowa sami.

323

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Ogie zaporowy iprzyduszajcy, czyli strzelamy natriad


Ogie zaporowy polega na zalaniu obszaru, wktrym moe znajdowa si jaki cel, strug pociskw bez dokadnego celowania.
Podstawowym zadaniem jest powstrzymanie celu od wychylania
si zza zasony terenowej std okrelenie przyduszajcy. Mona
do tego uy dowolnej broni palnej najlepiej sprawdza si bro
oduej szybkostrzelnoci, pojemnym magazynku iniskim odrzucie.

Ustalenie efektywnej umiejtnoci


itrudnoci trafienia

Skuteczno ognia zaporowego zaley nie tyle od umiejtnoci


strzelca, co od stopnia nasycenia okolicy celu szybko latajcym
oowiem. Dlatego te procedura strzelania jest inna przy ogniu
celowanym:
gracz deklaruje ogie zaporowy, okrelajc, jaki obszar chce obj
ogniem iile kul wystrzeli,
Mistrz Gry ustala umiejtno ognia zaporowego,
cele wstrefie raenia wykonuj test na umiejtno ognia
zaporowego, aby okreli, czy zostay trafione.
Stref, w ktr zostay trafione cele, oraz ewentualne obraenia okrela si wnormalny sposb (patrz wyej, punkt Ustalenie
miejsca trafienia i niej, punkt Obraenia, czyli rne rodzaje
cierpienia).

Liczenie umiejtnoci ognia zaporowego

Na podstawie deklaracji gracza Mistrz Gry ustala szeroko


(w metrach) strefy objtej ogniem. Minimalna szeroko wynosi
1metr dla zasigu bezporedniego ipodwaja si zkadym nastpnym zasigiem. Nastpnie MG dzieli liczb wystrzelonych pociskw
przez szeroko strefy w metrach. Wynik to umiejtno ognia
zaporowego. Jej maksymalna wysoko jest ograniczana przez
odpowiedni umiejtno strzeleck postaci. Jeeli strzelec prowadzi ogie cakowicie na olep, woglnym kierunku wroga, umiejtno ognia zaporowego zostaje zmniejszona o10.

324

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

MECHANIKA IF WALKA

Test trafienia

Przy ogniu zaporowym test trafienia wykonuj cele, nie strzelec.


Testuje si wyliczon wczeniej umiejtno ognia zaporowego,
za poziom trudnoci testu zaley od wielkoci celu:
Duy, nieruchomy cel

bardzo atwy (5)

Cel wielkoci czowieka, bezosony

atwy (10)

Cel rozmiarw skulonego czowieka

przecitny (15)

Czowiek osonity w 3/4 lublecy

skomplikowany (20)

May cel, czowiek zasonity w90 proc.

trudny (25)

Cel w caoci zasonity

nie moe zosta trafiony

Testy naley wykona kolejno dla wszystkich celw wstrefie raenia. Sukces oznacza, e cel dosta przynajmniej jednym pociskiem.
Po zakoczeniu kolejki testw wszystkie trafione cele testuj
ponownie z trudnoci zwikszon o 5. Sukces w drugim tecie
oznacza otrzymanie nastpnej kuli ikolejny test ozwikszonej trudnoci dopki cel nie przestanie dostawa lub nie z ostan przydzielone wszystkie wystrzelone kule.

Zabkane pociski
Pociski, ktre nie trafiy waden cel, nie znikaj magicznie. Zpunktu
widzenia mechaniki mona je potraktowa jako rozszerzenie strefy
ognia zaporowego na boki i do gry. Mistrz Gry moe wykona
test dla celw znajdujcych si wokolicy strefy ognia zaporowego
umiejtno ognia zaporowego wynosi wtedy od -15 do -10
(zalenie od liczby wystrzelonych kul). MG moe te ograniczy si
do opisania spustoszenia, jakie zbkane kule siej wrd przypadkowych przechodniw.

Efekty specjalne rutwki


Strza rutem lub strzakami wysya w powietrze nie pojedynczy
pocisk, aca ich chmar rozszerzajc si wtrakcie lotu. Przy strzelaniu na wikszy dystans znaczco uatwia to trafienie oraz umoliwia raenie wicej ni jednej strefy celu. Przy strzelaniu rutem lub
strzakami poziom trudnoci dla zasigu teren otwarty jest przecitny (15). Przy trafieniu za naley wykona dwa testy jeli wylosowane strefy przylegaj do siebie, dostay obydwie. Niestety, rut
na daleki zasig ma obnion si raenia. Kady zasig dalszy ni
wewntrz budynku zmniejsza penetracj iobraenia o2/1K+1.

325

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Przykad strzelaniny: zobaczmy to wdziaaniu


PRZYKAD
Znani nam ju stranicy osiedlowi Kowalski iMalinowski napotykaj dwch osobnikw adujcych
towar zniewielkiego domku do furgonetki. Zwaywszy e jest druga trzydzieci wnocy, mao
prawdopodobne jest, aby obserwowali dziaania firmy przeprowadzkowej, wydobywaj wic bro
ikrzycz Sta!. Rozpoczyna si walka.
Po tecie inicjatywy efekty s jak nastpuje: typ pierwszy ma 27 (13 broni krtkiej i14 na kostce), typ
drugi 20 (14 walki wrcz testujemy najwysz umiejtno bojow i 6na kostce).
Kowalski ma 11 (12 broni krtkiej, ale ograniczone do 10 przez niewysoki instynkt walki, oraz 1na
koci), Malinowski za a 38 (16 broni krtkiej i22 na koci). Kolejno dziaa wrundzie wyglda
zatem nastpujco: Malinowski, typ pierwszy, typ drugi, znowu Malinowski (startowa zinicjatyw 38,
38-25=13, wic nadal przed Kowalskim), Kowalski, znowu typ pierwszy. Kolejno deklarowania dziaa
jest odwrotna czyli typ pierwszy (dwie akcje), Kowalski, Malinowski (dwie akcje), typ drugi. (patrz
wyej, punkt Wicej ni jedna akcja wrundzie).
Pora na deklaracje.
1. Typ pierwszy deklaruje wydobycie broni zjednoczesnym schowaniem si za furgonetk, awdrugiej
akcji strza d
ubletem do Malinowskiego.
2. Kowalski chce wycign bro.
3. Malinowski deklaruje szybkie wydobycie broni zjednoczesnym strzaem do typa pierwszego (dopki
ten si nie schowa), aw drugiej akcji skok za klombik.
4. Typ drugi chce wycign bro.
Mistrz Gry ustala poziomy trudnoci imodyfikatory szybkie wydobycie pistoletu zatwo dostpnej
kabury na pasie Malinowskiego jest przecitne, ale zadeklarowanie dwch akcji jednoczenie podbija
poziom trudnoci do skomplikowanego. Rzut niestety, 17. Pistolet zaczepia muszk okrawd
kabury iwydobycie broni zajmuje akcj. Malinowski nie moe strzeli wtej samej akcji. Typ pierwszy
wykonuje normalne wydobycie broni inormalny uskok za furgonetk dwa dziaania wakcji to -5 do
kadego testu, ale tu nie ma testw. Typ drugi wyciga obcit strzelb.
Malinowski nie zdoa strzeli wpoprzedniej akcji, moe wic teraz zmieni deklaracj (bo wykonuje
wanie akcj dodatkow). Jako e typ pierwszy bdzie do niego strzela, postanawia jednak zosta
przy skakaniu za klombik. Kowalski wyciga pistolet. Typ pierwszy take nie zmienia swojej deklaracji
istrzela.
Znowu poziomy trudnoci: Malinowski niczego nie testuje, wodrnieniu od typa pierwszego, ktry
bdzie strzela. Zasig, na ktrym odbywa si strzelanina, to teren zabudowany, okolica jest sabo
owietlona, aMalinowski rzuca si wanie na ziemi. Kocowy poziom trudnoci to 33 (20 za zasig
dla pistoletw, +5 za cel wruchu, +5 za kiepskie owietlenie, +3 za odrzut broni przy strzale dubletem).
Wynik rzutu 19, wic pudo.

326

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Nastpna runda inastpne deklaracje (take wkolejnoci odwrotnej do inicjatywy okrelonej na


pocztku walki): Kowalski ma atak zdrowego rozsdku irzuca si za pobliski samochd, typ drugi
wypala wniego ze strzelby. Typ pierwszy take strzela do Kowalskiego (jedynego dobrze widocznego
celu), apotem do Malinowskiego, Malinowski za postanawia skoncentrowa si na odstrzeleniu
waciciela strzelby, deklarujc na obie akcje prb wsadzenia mu kuli midzy oczy.
Poziomy trudnoci wynosz: 28 dla Malinowskiego (20 za zasig, +5 za kiepskie owietlenie, +5 za
konkretn stref, -2 za celownik laserowy na antycznym Glocku), 30 dla typa pierwszego (podobnie jak
zeszym razem, ztym, e typ wystrzeliwuje jedn kul) i20 dla typa drugiego (15 za zasig rutwek, +5
za cel wruchu).
Rozstrzygnicie akcji: Malinowski 19, typ pierwszy 16, typ drugi 15. Powietrze wypenia si oowiem,
ale wszyscy chybiaj.
Przed drug akcj Malinowski zmienia zdanie skonfrontowany zpoziomem trudnoci testu strzela
ponownie do typa drugiego, ale tym razem nie celujc wadn stref.
Poziomy trudnoci wynosz: 23 dla Malinowskiego oraz 30 dla typa pierwszego (Malinowski si
nie rusza, ale jest ukryty modyfikator jest taki sam). Rzuty 32 dla Malinowskiego, trafienie po
przerzucie! Typ pierwszy take ma przerzut, ale wd, ijego wynik wynosi do aosne 7.
Przy strzale Malinowskiego na koci wypada 9 wtabelce miejsca trafienia oznacza to korpus.
Obraenia zadawane przez Glocka zprzeciwpancern amunicj (Malinowski nie od dzi jest wstray
osiedlowej) to 24/3K+2. 24 penetracji wzupenoci wystarcza na kuloodporn kurtk zdemobilu typa
drugiego. Kurtka taka ma skuteczno pancerza 16/2, zatem pocisk przechodzi. Rzut na obraenia daje
wynik 6, 6, 11 (na kociach 4, 4, 9i do kadej koci dodajemy 2). Typ drugi odbiera 13 punktw obrae
wkorpus (najwyszy wynik), do tego bdzie do intensywnie krwawi. Mistrz Gry wykonuje teraz za
typa kilka testw. Przecitny test budowy wynik 13, poraka. Za wiadomo: wwyniku krwawienia
typ bdzie traci 6punktw obrae na rund. Test zachowania przytomnoci trudno wynosi 16
(obraenia ataku +5). Typ wyrzuca 19, wic zdaje test. Test instynktu walki po otrzymaniu trafienia
trudno wynosi 10, atyp ma 12 instynktu walki, wic to waciwie formalno. MG rzuca, typ zdaje
test. (Wyjanienia obrae patrz niej, punkt Obraenia, czyli rne rodzaje cierpienia).
Wnastpnej rundzie Kowalski bdzie strzela do trafionego ju typa drugiego, ktry, chlustajc
krwi, bdzie usiowa si ukry, typ pierwszy bdzie prbowa dorwa Malinowskiego, aten ostatni,
krzyczc do kolegi Dzwo po gliny! bdzie strzela dalej...

327

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Walka wrcz

Walka wrcz rozpatrywana jest przy pomocy testu przeciwstawnego walczcych. Procedura wyglda nastpujco:
Na pocztku walki wykonuje si test inicjatywy (patrz wyej,
punkt Inicjatywa idziaania wrundzie) oraz test instynktu walki,
by ustali, czy posta moe skorzysta ze specjalizacji (patrz niej,
Instynkt walki wwalce wrcz).
Gracz deklaruje swoj postaw na nastpn akcj (patrz niej,
punkt Postawy wwalce). Jeeli postaw jest atak, deklaruje
take rodzaj ataku (patrz niej, punkt Rodzaje ataku).
Gracz oblicza wszystkie modyfikatory umiejtnoci, ktre dotycz
najbliszego testu (patrz wyej, punkt Modyfikatory umiejtnoci
iniej, punkt Modyfikatory wwalce wrcz).
Wykonywany jest test przeciwstawny odpowiednich umiejtnoci
obydwu walczcych. Jeeli walcz wicej ni dwie osoby, dla
kadej pary przeciwnikw wykonuje si osobny test (patrz niej,
punkt Rozstrzygnicie starcia). Walczcy mog wykorzystywa
inne umiejtnoci, zczego mog wynika dodatkowe
modyfikatory.
Po sprawdzeniu efektw testu okrela si miejsce trafienia, zadaje
obraenia oraz rozlicza ich efekty (patrz wyej, punkt Ustalenie
miejsca trafienia, iniej, punkt Obraenia wwalce wrcz).

Dodatkowa akcja awalka wrcz

Dodatkow akcj wynikajc zinicjatywy powyej 25 traktujemy jak


zwyky atak. Dodatkowa akcja przypada wprawdzie na sam koniec
rundy, ale nie oznacza to, e jej posiadacz traktowany jest jak dziaajcy na samym kocu (albo deklarujcy na samym pocztku). Jeeli
dodatkowa akcja zostanie uyta przeciw temu samemu celowi co
normalna, traktuje si j jako dodatkowego przeciwnika zwszystkimi tego konsekwencjami (patrz niej, punkt Kilku na jednego).
To samo dotyczy ewentualnych nastpnych dodatkowych akcji.

Instynkt walki wwalce wrcz

Jeeli posta ma jak specjalizacj umiejtnoci walki, musi na


pocztku starcia przetestowa instynkt walki. Zdanie atwego (10)
testu instynktu walki pozwala postaci wykorzysta specjalizacje.
Poraka oznacza, e wszystkie skomplikowane iwidowiskowe
techniki tyle razy wiczone w czystym, jasno owietlonym dojo
jako wylatuj postaci z gowy i moe ona uywa wycznie
samej umiejtnoci walki, bez specjalizacji. Oznacza to take brak
dostpu do specjalnych moliwoci oferowanych przez dan sztuk
walki (patrz niej, punkt Sztuki walki).

328

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Postawy wwalce

Gracz na pocztku rundy powinien zadeklarowa, na co powici


akcj. Przypominamy, e deklaracja dziaa odbywa si wodwrotnej kolejnoci inicjatywy (zaczyna posta znajnisz inicjatyw).
Moliwe jest przyjcie nastpujcych postaw:
Postawa agresywna: to po prostu atak. Wprzypadku tej postawy
naley poda jeszcze rodzaj ataku (patrz niej, punkt Rodzaje
ataku).
Postawa wyczekujca: oczekiwanie na dziaanie drugiej osoby
daje to modyfikator do umiejtnoci rwny rnicy inicjatyw.
Wymaga przewagi inicjatywy, oczywicie.
Postawa defensywna: skupienie si na obronie. Daje postaci
modyfikator +5 do umiejtnoci.
Manewrowanie: krenie wok przeciwnika wposzukiwaniu
sabego punktu lub sposobu na skuteczny atak. Wynik testu
umiejtnoci przekada si wtedy namodyfikator, ktry
mona doda do nastpnego ataku. Posta ma do dyspozycji
tyle punktw, oile przerzucia poziom trudnoci testu. Jeeli
manewrujca posta zostanie zaatakowana, zanim zuyje pul
punktw zdobyt przez manewrowanie, moe wykorzysta je do
obrony. Pula przenosi si zrundy na rund.

Rodzaje ataku

Posta moe wykona nastpujce rodzaje ataku:


Uderzenie pici: domylny atak przy walce bez broni. Obraenia
s rwne sile ciosu postaci. Uderzenie pici moe wyldowa na
rkach, korpusie lub gowie przeciwnika trafienia wnogi naley
przerzuci. Uderzenie pici ma zasig 0, jeli wykonuje si je przy
uyciu umiejtnoci walka wzwarciu. Jeeli wykorzystywana jest
walka wrcz, zasig wynosi 0lub 1.
Kopnicie: zwyky kop. Obraenia rwne s sile ciosu +1K.
Kopnicie lduje zwykle nanogach bd korpusie przeciwnika
trafienia wrce naley przerzuci. Kopnicie wykonywane przy
uyciu walki wrcz ma zasig 1lub 2, przy uyciu walki wzwarciu
0.
Zmyka: posta markuje atak wjedn stron, auderza wdrug.
Zmyka to test walki wrcz zmodyfikatorem -2. Jeli zmyka
si uda, przeciwnik otrzymuje modyfikator -5 do obrony przed
nastpnym atakiem. Modyfikator ten przepada po pierwszym
ataku na zmylanego przeciwnika. Do zmyki nie licz si
modyfikatory zasigu.
Podcicie: tak naprawd rodzaj kopnicia. Rozstrzygane jest
przez test przeciwstawny walki wrcz przeciwko walce wrcz
lub lekkoatletyce (wybiera bronicy si). Tak jak kopnicie, ma

329

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

zasig 1lub 2. Sukces atakujcego oznacza, e bronicy si lduje


naziemi.
Cios wmikkie: posta prbuje zaatakowa wraliwe strefy ciaa
przeciwnika. Mona prbowa wykorzysta dowoln umiejtno,
otrzymuje si do niej modyfikator -5. Udany test oznacza co
najmniej bardzo bolesne trafienie. Przeciwnik musi zda test
odpornoci na bl otrudnoci rwnej poziomowi obrae +15.
Jeli trafienie wmikkie wykonano przy pomocy broni, Mistrz Gry
moe doda dodatkowy efekt (taki jak np. podwojenie obrae
przy ciosie noem wgardo).
Chwyt/dwignia: posta przytrzymuje sobie przeciwnika, moe
te twrczo wykrca mu koczyny. Udany chwyt wymaga
testu przeciwstawnego walki wzwarciu wykonywanego
zmodyfikatorem -2. Bronicy si przed schwytaniem moe
wybra, jakiej umiejtnoci uywa do obrony. Chwyt ma zasig
0i wliczaj si modyfikatory zaprzewag zasigu. Pochwycony
przeciwnik otrzymuje modyfikator -3 do obrony tak dugo, jak
pozostaje pochwycony. Zapanemu przeciwnikowi mona zaoy
dwigni wykona naley test przeciwstawny walki wzwarciu
przeciw odpornoci na bl. Jeli trzymajcy wygra, zapewnia
trzymanemu wiele, wiele blu icakowite unieruchomienie. Jeli
nie, dwigni nie udao si zaoy (acz chwyt pozostaje).
Rzut: posanie przeciwnika na ziemi, czsto po efektownej
paraboli. Wymaga testu przeciwstawnego walki wzwarciu
zmodyfikatorem -3 (albo bez modyfikatora, jeli rzucamy
chwyconego przeciwnika). Udany test oznacza, e przeciwnik
lduje na ziemi wodlegoci od 1,5 do 2metrw, otrzymujc przy
tym 1K+1 obrae wlosow stref. Rzucony przeciwnik ley na
ziemi. Rzut ma zasig 0.
Czko: uderzenie gow. Wykonuje si je przy uyciu walki
wzwarciu zmodyfikatorem -3. Jeeli uderzajcy wygra, trafia
uderzanego czoem wtwarz, zadajc 2K+1 obrae (dodatek
za trafienie wgow jest ju wliczony).
Cicie/cios zzamachu: standardowy atak broni. Obraenia
izasig zale odbroni.
Pchnicie: uderzenie samym kocem broni. Niewykonalne
dla niektrych broni (naprzykad acuchw albo gumowych
pa). Jeeli opis broni nie mwi inaczej, pchnicie wykonuje
si zmodyfikatorem -2, ma zasig +1, obraenia -3, ale dla
broni zostrzem liczy sie tylko poowa wytrzymaoci pancerza.
(Parametry pancerzy patrz niej, punkt Pancerz ijego
dobroczynny wpyw).

330

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Modyfikatory wwalce wrcz

Poniej znajduje si lista modyfikatorw specyficznych dla walki


wrcz. Modyfikatory sumuj si, mona je take czy zoglnymi
modyfikatorami umiejtnoci opisanymi wyej (w punkcie Modyfikatory umiejtnoci).
Postawa wyczekujca: modyfikator rwny jest rnicy inicjatyw
przeciwnikw.
Postawa defensywna: +5 do umiejtnoci.
Wymanewrowanie przeciwnika: modyfikator zaley od liczby
punktw, ktre gracz zdecyduje si wyda (wielko puli punktw
patrz wyej, punkt Postawy wwalce).
Walka goymi rkami przeciw czowiekowi zbroni: -5 do
umiejtnoci,
Przewaga zasigu: +2 do umiejtnoci zakady punkt przewagi.
Walka zziemi: -5 do umiejtnoci walka wrcz przeciw stojcym
przeciwnikom (patrz niej, punkt Walka wparterze).
Walka przeciw kilku przeciwnikom: -5 do umiejtnoci za
kadego przeciwnika (patrz niej, punkt Kilku na jednego).
Prba trafienia wokrelon stref: -3 do umiejtnoci.
Prba trafienia we wraliw stref (czyli cios wmikkie, patrz
wyej, punkt Rodzaje ataku): -5 do umiejtnoci.
Manewrowo broni: modyfikator rwny jest manewrowoci
broni podanej wopisie.

Rozstrzygnicie starcia

Samo starcie to test przeciwstawny odpowiednich umiejtnoci


z wliczonymi powyszymi modyfikatorami. Starcia rozstrzygane
s wkolejnoci inicjatywy (od najszybszego). Podstawowy poziom
trudnoci testu to bardzo atwy (5) dla nieruchomego celu (np. dla
stojcego lub lecego czowieka), atwy (10) dla poruszajcego
si celu (np. dla czowieka walczcego wrcz), przecitny (15) dla
celu bronicego si przed atakiem iwycofujcego (czyli czowieka
wpostawie defensywnej).
Atak: posta trafia przeciwnika. Mona ustali stref irzuca na
obraenia (lubrozpatrywa efekty specjalne atakw typu chwyt).
Obrona: posta skutecznie broni si przed atakiem schodzi mu
zdrogi, paruje go lubunika. Sama nie zadaje obrae.
Manewrowanie: posta zdobywa pewn wiedz oprzeciwniku,
przekadajc si na pul modyfikatora, ktrym mona wzmacnia
nastpne testy.
Wyczekiwanie: t postaw traktujemy jak atak zdodatkowym
modyfikatorem.

331

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Obraenia wwalce wrcz

Liczba punktw obrae zadanych skutecznym atakiem to sia ciosu


zwikszona o1K za kade pene pi punktw, oktre posta przerzucia wynik przeciwnika. Do tego naley doda obraenia broni,
ktr posuguje si posta, idodatkowe obraenia zrodzaju ataku.
Jeeli przeciwnik zosta trafiony wgow, dodaje si 1K+1. Jeeli trafienie otrzyma wkoczyn, od obrae naley odj 2punkty.

Kilku na jednego

Walk z kilkoma przeciwnikami jednoczenie rozpatruje si jako


testy przeciwstawne kadego starcia. Bronicy si wykonuje test
przeciwstawny przeciwko kademu z atakujcych. Kady dodatkowy atakujcy poza pierwszym oznacza modyfikator -5 do umiejtnoci dla bronicego si. Modyfikator ten stosuje si do wszystkich obron w rundzie i nie moe przewyszy -10 (wiksza liczba
atakujcych nie jest wstanie skutecznie wsppracowa). Specjalizacje, ktre ucz skutecznej walki zkilkoma przeciwnikami, zmniejszaj ten modyfikator ojeden poziom.
To oznacza, e na przykad aikidoka ma wyranie atwiej, walczc zdwoma przeciwnikami. Nie cierpi zpowodu modyfikatora za
kolejnego przeciwnika, a jeli wybierze postaw manewrowania,
dwa wygrane starcia pozwol mu zebra duy modyfikator, ktry
wykorzysta w nastpnej rundzie, eby jednego z przeciwnikw
zrwna zgleb.

Walka wparterze

Posta sprowadzona do parteru ma kopoty zbronieniem si przed


atakami przy pomocy walki wrcz oraz atwo j trafi. Moe jednak
normalnie uywa umiejtnoci walka wzwarciu oraz specjalizacji
uczcych walki wparterze.
Podniesienie si z parteru wymaga zdania bardzo atwego
(5) testu lekkoatletyki. Posta moe oczywicie prbowa broni
si, wstajc jednak dostaje wtedy modyfikator -5 do lekkoatletyki
oraz umiejtnoci uywanej do obrony (zgodnie zzasadami robienia kilku rzeczy naraz patrz wyej, punkt Wicej ni jedna akcja
wrundzie).

332

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Sztuki walki

Niespecjalizowana umiejtno walki wrcz czy walki w zwarciu


odzwierciedla skuteczno postaci wprawdziwej walce na ulicy
wsytuacji zagroenia ycia.
Specjalizacje oddaj style walki wrcz, wyuczone nie wwalkach na mier iycie, ana sali treningowej i tam te zwykle stosowane. Skuteczne uycie zaawansowanych technik sztuk walki
wymaga pewnego opanowania i dowiadczenia. W mechanice
odzwierciedlone jest to przez konieczno zdania atwego (10) testu
instynktu walki na pocztku starcia (patrz wyej, punkt Instynkt
walki wwalce wrcz).
Nawet jeeli posta zda test imoe korzysta ze specjalizacji,
kada ze sztuk walki przydatna jest tylko wokrelonych s ytuacjach.
Oto ich lista:
Boks walka wrcz, ale wycznie zwykorzystaniem rk iz jednym
przeciwnikiem. Modyfikator zwiksza te si ciosu.
Karate (oraz kickboxing, savate, taekwondo imuay thai) walka
wrcz, przeciw jednemu lub kilku przeciwnikom.
Krav maga (oraz wojskowa, sambo) walka wrcz, take przy
uyciu noa lub broni improwizowanej, przeciw przeciwnikowi
uzbrojonemu.
Mixed Martial Arts (oraz pankration, vale tudo, brazilian jiu jitsu)
walka wrcz iwalka wzwarciu przeciw jednemu lub kilku
przeciwnikom, take wparterze.
Judo walka wzwarciu zjednym przeciwnikiem, take wparterze.
Jujitsu, aikido walka wzwarciu zjednym lub kilkoma
przeciwnikami, take wparterze.
Pancerzownica walka wrcz iwalka wzwarciu, jeden lub kilku
przeciwnikw, take wparterze.
Policyjna walka wzwarciu przy obezwadnianiu jednego
przeciwnika goymi rkami, przy pomocy kajdanek lub tonfy.
Zapasy walka wzwarciu zjednym przeciwnikiem, tylko
wparterze. Maksymalny modyfikator to +3.

Filmowa walka wrcz


Powysze zasady uycia stylw walki nie s malownicze. Prowadzona wedug nich walka sprowadza si do wymiany prostych
ciosw i zastosowania podstawowych technik. Jeli Mistrz Gry
yczy sobie troch bardziej filmowego wygldu star, moe uy
nastpujcych zasad:
Zawieszeniu ulega uzalenienie uycia sztuk walki od testu
instynktu walki.

333

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

adny opis techniki wykonywanej wanie przez posta powoduje


przyznanie jednego punktu fuksa. Punkt ten moe by wydany
wycznie na najblisze starcie, aniewykorzystany przepada.
Uycie specjalizacji niweluje wszelkie minusy wynikajce zrodzaju
ataku.
Moliwe jest wykorzystanie lekkoatletyki: akrobacji wwalce wrcz
do unikw, skakania po terenie (co moe zaowocowa punktem
fuksa wmyl powyszej zasady) albo innych celw.
Jak zwykle o stosowaniu bardziej filmowych zasad walki wrcz
naley poinformowa graczy.

Przykad walki wrcz: zobaczmy to wdziaaniu


PRZYKAD
Zdzisaw iCzesaw chc sobie da po razie. Czesaw ma 14 walki wrcz, Zdzisaw 11 walki wrcz
i16 walki wzwarciu. Obaj maj 10 instynktu walki.
Test inicjatywy: Czesaw ma 21, Zdzisaw 26 (tuk si na ostro, Czesaw rzuca na pen walk wrcz
iwyrzuca 7, Zdzisaw rzuca na 15, czyli walk wzwarciu ograniczon przez instynkt walki, ale ma
przerzut iwyrzuca 11). Zdzisaw jest nie tylko pierwszy, ale ma te dodatkow akcj.
Deklaracje: Czesaw deklaruje atak, Zdzisaw za postanawia wyczeka Czesawa wyskocz,
no wyskocz, bucu a kiedy ten wyskoczy, strzeli go wpalnik (tj. deklaruje wyczekiwanie oraz prb
trafienia wgow), apotem wdodatkowej akcji poprawi.
Starcie: Czesaw atakuje (Zdzisaw wyczeka go, wic nie ma przewagi): 13 (14 walki wrcz, +4 zkoci,
-5 za dodatkowy atak Zdzisawa), Zdzisaw za ma 22 (11 walki wrcz, +6 zkoci, +5 za przewag
inicjatywy). Poziom trudnoci testu dla Zdzisawa wynosi 16 (wynik testu Czesawa 13, +3 za trafienie
wgow) mamy zatem trafienie, do tego ze znacznym marginesem. Zadawane obraenia to 3K+1
(1K od uderzenia pici, +1K+1 za trafienie wgow, +1K za przerzucenie poziomu trudnoci owicej
ni 5punktw). Na kociach wypada 7, 2, 4, Czesaw obrywa wic 7w gow. Budowa Czesawa to 10,
poziom obrae krytycznych czesawowej gowy to rwnie 10, tote Czesaw nie pada od razu.
1/10 zobrae zostaje wgowie jako obraenia penetrujce, po matematycznym zaokrgleniu zostaje
ztego jeden punkt. Rzut na zachowanie przytomnoci to 17 (obraenia +10 za trafienie wgow).
Czesaw rzuca 24, bez adnych problemw.
Dalej sytuacja bdzie wyglda podobnie przewaga inicjatywy Zdzisawa pozwoli mu sklepa
Czesawa bez wikszych problemw, szczeglnie jeli postanowi skrci dystans iprzerzuci si
na umiejtno walka wzwarciu, ktrej Czesaw nie ma wzasadzie wcale.

334

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

Wybuchy
There are few problems that cannot be solved by asuitable
application of high explosives.
powiedzenie przypisywane brytyjskim komandosom zczasw
drugiej wojny wiatowej
Pobliskie wybuchy mog uszkodzi posta na dwa sposoby
poprzez fal uderzeniow oraz poprzez odamki, czyli niesione ni
resztki wybuchajcego obiektu lub otoczenia. Efekty te zmniejszaj
si wraz zodlegoci od wybuchu im dalej, tym mniejsza szansa
oberwania odamkiem oraz tym sabsza fala uderzeniowa.
Mechanika oddaje to poprzez potraktowanie odamkw jak
ognia zaporowego oumiejtnoci zalenej od zasigu, afali uderzeniowej jako staej liczby obrae.

Miny igranaty

Podana przy opisie granatw imin umiejtno dotyczy zasigu


wewntrz budynkw. Wzasigu bezporednim ronie o5, az kadym
zasigiem wikszym od wewntrz budynkw maleje o5. Szans trafienia odamkiem liczy si tak jak przy ogniu zaporowym (patrz wyej,
punkt Ogie zaporowy i przyduszajcy). Dodatkowo w zasigu
bezporednim kady cel zostaje dotknity fal uderzeniow wybuchu. Naley j potraktowa jak obraenia oguszajce wwysokoci
podanej przy opisie miny lub granatu, trafiajce wkorpus.

adunki wybuchowe

Porcje materiau wybuchowego z wetknitym zapalnikiem. Podstawowym rodkiem raenia jest tu fala uderzeniowa odamki
przytrafiaj si niejako przypadkiem. Podane obraenia dotycz
wszystkich celw icaego otoczenia znajdujcego si wzasigu bezporednim wybuchu. Wprzypadku istot ywych obraenia te przypisujemy korpusowi. Dla zasigw dalszych ni bezporedni obraenia szybko spadaj:
dla zasigu wewntrz budynkw naley podane obraenia
podzieli przez 5,
dla zasigu teren zabudowany naley podane obraenia podzieli
przez 15.
Jak wida, fala uderzeniowa sabnie szybko. Liczba odamkw
i prawdopodobiestwo trafienia zaley cile od terenu, w ktrym zdetonowano adunek, jego uoenia iinnych czynnikw, tote
MG musi ustali je indywidualnie. Za podstaw do wylicze przyj mona, e przy adunku zaoonym w budynku umiejtno

335

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

wynosi 10 dla zasigu bezporedniego i spada o 5 z kadym


nastpnym zasigiem. Obraenia od odamka rwne s obraeniom
od wybuchu podzielonym przez 2.

Pancerz ijego dobroczynny wpyw


Skuteczno pancerza (w skrcie SP), czyli jego zdolno do zatrzymania ataku, zapisywana jest w mechanice nastpujco: wytrzymao/twardo (np. 15/5).
Wytrzymao to zdolno powstrzymania penetracji ataku.
Jeli penetracja ataku jest mniejsza ni wytrzymao pancerza,
atak nie przebi si izadaje wycznie obraenia obuchowe.
Twardo to zdolno do zaabsorbowania irozoenia energii
ataku na duej powierzchni. Ten parametr bezporednio zmniejsza
obraenia obuchowe. Twardo naley odj od obrae zadanych
atakiem obuchowym.

Zuycie pancerza

Kade przebicie pancerza czyli atak, ktry zada wicej obrae


ni wynosi wytrzymao zmniejsza wytrzymao pancerza o1.
Pancerz, ktrego wytrzymao spadnie poniej poowy wartoci pocztkowej, nadaje si na mietnik jest w nim wicej dziur
ni kevlaru. Mistrzowie Gry, ktrzy uznaj t zasad za zbyt uciliw, powinni jednak pamita onakanianiu postaci do kupowania
nowych kamizelek. Jeli gracz usiuje oszczdza na pancerzu dla
postaci, MG moe znienacka obniy wytrzymao kilkukrotnie trafionego pancerza o poow mikropknicia spowodowane uderzeniami pociskw obniyy SP...

Twardy pancerz

Twardy pancerz rozpoznaje si po tym, e jego SP okrelana jest


tylko jedn liczb. Oznacza to, e pancerz taki cakowicie ignoruje obraenia niepenetrujce, przed innymi chronic wnormalny
sposb. Ten rodzaj pancerza wystpuje na pojazdach pancernych,
drzwiach sejfw ipodobnych obiektach. Masywniejsze przeszkody
terenowe uznawane s za zapewniajce twardy pancerz ukrytym za
nimi celom. Twardy pancerz nie zuywa si od trafie.

Noszenie kilku warstw pancerza

Ubieranie si wpancerz na cebulk jest dopuszczalne, jednak ani


skuteczne, ani wygodne. Warstwy pancerza sumuj swoje ograniczenia, ale nie skuteczno pancerzy. Pen ochron zapewnia tylko

336

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF WALKA

ideefixe-rpg.pl

zewntrzna warstwa, SP drugiej naley podzieli przez 2. Jeli kto


ma na sobie wicej warstw, to SP trzeciej warstwy naley podzieli
przez 4, czwartej przez 8itd.

337

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Obraenia, czyli rne rodzaje cierpienia


Kategorie obrae
Bro moe zadawa obraenia penetrujce, zapisane jako penetracja/obraenia (czyli np.10/2K+2) lub obraenia niepenetrujce,
nazywane te obuchowymi. Te drugie zapisujemy np. o/1K+4.

Obraenia penetrujce

Obraenia penetrujce zadawane s przez ostr amunicj lub ostr


bro bia noe, miecze, zaostrzone kawaki blachy itp. S najbardziej niebezpieczne, ale pancerz osobisty niele przed nimi chroni.
Jeeli penetracja ataku jest mniejsza ni wytrzymao pancerza,
obraenia zmieniaj si w obuchowe (i malej o twardo pancerza). Obraenia penetrujce powoduj trwae uszkodzenie ciaa
imog by przyczyn mierci postaci czy to wwyniku uszkodzenia
narzdw wewntrznych, czy to przez krwawienie.

Obraenia obuchowe

Obraenia obuchowe albo niepenetrujce s wynikiem trafienia


pici, gumow pak, pociskiem elowym itp. Atak zadajcy obraenia obuchowe nie przebija pancerza, ale mimo to moe uszkodzi
jego wkadk misn. Obraenia obuchowe nie maj penetracji
is zmniejszane bezporednio otwardo pancerza. Mimo pozornej mniejszej szkodliwoci mog zagrozi zdrowiu i yciu postaci,
zwaszcza jeli atak by silny. 1/10 obrae obuchowych naley
zapisa jako obraenia trwae. Obraenia obuchowe nie powoduj
krwawienia.

Poparzenia ibro energetyczna

Istniej jeszcze inne, rzadziej wystpujce kategorie obrae


poparzenia oraz poraenia prdem.
Poparzenia zapisywane np. p/3K+1 powodowane s przez
ogie, wysok temperatur oraz rce iparzce rodki chemiczne.
Obraenia te teoretycznie nie penetruj pancerza, ale dziaaj na
duej powierzchni, zatem skutecznie chroni przed nimi tylko odpowiedni rodzaj stroju ochronnego lub pancerza. Nie powoduj krwawienia, ale ich efekty s dugotrwae ile si lecz.
Poraenia prdem zapisywane np. z/1K+5 mog by efektem bliskiego spotkania zprzewodem pod napiciem lub trafienia
energetyczn broni oguszajc (np. paralizer lub tazer). Obraenia
tego rodzaju ignoruj pancerz z wyjtkiem pancerzy owaciwociach izolujcych.

338

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Poraenie prdem zduym prawdopodobiestwem pozbawi


cel przytomnoci, nie powodujc przy tym krwawienia ani trwaych
obrae. Jeeli jednak posta otrzyma wicej obrae ni wynosi jej
budowa, powinna wykona bardzo atwy (5) test budowy zmniejszonej
o liczb otrzymanych obrae. Nieudany test oznacza zaburzenie
akcji serca, 4K+2 obrae oglnych i konieczno kolejnego testu.
Testy te naley wykonywa a do sukcesu lub mierci postaci (obraenia oglne patrz niej, punkt Wytrzymao na obraenia).

Rzut na obraenia
Po trafieniu celu naley rzuci podan wopisie broni liczb kostek.
Przy tym tecie nie wykonuje si przerzutw wd (zero to po prostu zero). Do kostki, na ktrej wypad najwyszy wynik, dodajemy
warto podan po liczbie kostek to s obraenia zadane celowi.
Jeeli zadawane s obraenia penetrujce, drugi co do wysokoci
wynik okrela szybko krwawienia zzadanej wanie rany. Krwawienie nie moe by jednak mniejsze ni plus do obrae (warto
podana po liczbie kostek).
Jeeli cel trafiony zosta w gow, obraenia zwikszaj
si o 1K+1, jeli w koczyn malej o 2 punkty. W walce wrcz
obraenia rosn o1K za kade pi punktw przewagi wstarciu.
Jeli penetracja pocisku jest wiksza od wytrzymaoci pancerza celu, wykonuje si normalny rzut na obraenia, awynik przypisuje do odpowiedniej strefy. Jeeli penetracja jest mniejsza, wynik
rzutu na obraenia traktuje si jak obraenia obuchowe iprzydziela
do odpowiedniej strefy po zmniejszeniu o twardo pancerza.
Krwawienie wtym przypadku nie zachodzi.
Obrae zrnych atakw nie naley sumowa kade zranienie naley zapisa oddzielnie.
Twardo iwytrzymao pancerza patrz wyej, punkt Pancerz ijego dobroczynny wpyw, krwawienie ijego efekty patrz
niej, punkt Krwawienie.
Czowiek trafiony wwalce musi zda atwy (10) test instynktu
walki. Poraka w tym tecie oznacza, e posta pada na ziemi,
zszokowana iprzeraona. Pozbieranie si ipodjcie dalszych dziaa wymaga zdania przecitnego (15) testu determinacji lub instynktu
walki. Prcz tego konieczne jest zdanie testu zachowania przytomnoci (patrz niej, punkt Bl, wstrzs ijego efekty).
Niektre rodzaje obrae mog wprowadzi pewne modyfikacje do powyszej procedury. Szczegy patrz wyej, punkt
Kategorie obrae.

339

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Wytrzymao na obraenia

Ciao postaci podzielone jest na sze stref: gowa, korpus icztery


koczyny. Sidm stref jest cay organizm do niej przypisywane s obraenia oglne bdce wynikiem utraty krwi, zatrucia,
zakaenia itd.
Liczba punktw obrae, ktre wyczaj stref z dziaania,
nazywamy poziomem obrae krytycznych, w skrcie OK. Liczy
si je nastpujco:
gowa: 1x bud przecitnie 10 OK,
korpus: 2x bud przecitnie 20 OK,
kada zrk: 1x bud przecitnie 10 OK,
kada zng: 1,5 xbud przecitnie 15 OK,
cay organizm: 3x bud przecitnie 30 OK.

Przekroczenie poziomu OK oznacza utrat kontroli nad stref:


Gowa lub cay organizm: posta traci przytomno.
Korpus: posta lduje na ziemi. Jeeli nie stracia przytomnoci,
otrzymuje modyfikator -5 do wszystkich atrybutw. Jeeli posta
zda trudny (25) test odpornoci na bl, moe powoli si czoga
(prawdopodobnie przytrzymujc rk wypywajce flaki).
Koczyna: posta traci moliwo korzystania zkoczyny.
Jeeli trafiona zostaa rka, posta upuszcza trzymane wniej
przedmioty. Jeeli uszkodzeniu ulega noga, posta musi zda
trudny (25) test zwinnoci lubupa.
Jeeli strefa otrzymaa wicej obrae ni wynosz jej podwjne
OK, strefa zostaje trwale uszkodzona jedyna nadzieja wzaawansowanej technologii medycznej. Tak poranione koczyny nadaj
si praktycznie do amputacji, wprzypadku korpusu mamy do czynienia zrozlegymi icikimi obraeniami wewntrznymi, mierci
kliniczn i jeli posta uda si odratowa dugim ikosztownym
leczeniem. Wprzypadku gowy oznacza to zejcie miertelne ipomijalnie mae szanse na uratowanie postaci. Z
ejcie poniej podwjnych OK caego organizmu oznacza mier kliniczn.
Przekroczenie potrjnego poziomu OK oznacza cakowite
zniszczenie strefy. Dla koczyny oznacza to jej utrat. Zniszczenie
korpusu oznacza mier postaci z bardzo nieznaczn szans na
ratunek. Zejcie poniej potrjnych obrae krytycznych caego
organizmu oznacza mier zpowodu wykrwawienia, szoku, zatrucia lub kombinacji tych czynnikw. Wprzypadku gowy za mamy
do czynienia z do widowiskowym i cakowicie nieodwracalnym
zakoczeniem kariery postaci. Nawet technika medyczna 2045 roku
nie jest wstanie uratowa mzgu rozbryzgnitego po okolicy.

340

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Zejcie miertelne i pomijalne szanse odratowania patrz


niej, punkt Cikie obraenia, mier ireanimacja.

Wielokrotne obraenia

Obraenia nie kumuluj si. Na potrzeby niszczenia stref, modyfikatorw zblu, leczeniaitp. pod uwag bierze si wysz zdwch
liczb punkty obrae najpowaniejszej rany albo liczb ran danej
strefy. Oznacza to wpraktyce, e do nieodwracalnego uszkodzenia
korpusu przecitnego czowieka (budowa 10, obraenia krytyczne
korpusu 20) potrzebne jest albo zadanie 40 PO w korpus jednym
atakiem, albo trafienie tego korpusu 40 razy.

Krwawienie
Krwawienie to punkty obrae tracone przez posta wwyniku ran,
ktre przeciy, przebiy lub rozerway tkanki. Krwawienie to obraenia oglne, czyli przypisywane strefie odpowiadajcej caemu
organizmowi. Liczb tych punktw okrela druga co do wysokoci kostka przy rzucie na obraenia (patrz wyej, punkt Rzut na
obraenia).
Natychmiast po otrzymaniu obrae posta musi wykona
test budowy otrudnoci zalenej od miejsca trafienia dla koczyn
test jest atwy (10), dla korpusu przecitny (15), dla gowy skomplikowany (20).
Nieudany test oznacza, e przerwane zostao jakie due,
wane naczynie krwionone i mamy do czynienia z krwawieniem
szybkim. Posta co rund traci wylosowan na kociach liczb
punktw obrae. Jeli test by udany, adna arteria nie zostaa
naruszona. Jest to krwawienie wolne punkty obrae zkrwawienia traci si wtedy co minut.
Jeeli posta zostanie zraniona w stref uprzednio uszkodzon i opatrzon, jest szansa, e wczeniejsza rana si otworzy
chyba e zostaa opatrzona przy uyciu umiejtnoci medycyna.
Szansa ta wynosi 10 proc. za kad kostk obrae nowej rany. Jest
to do wane, gdy do testw odpornoci na bl stosuje si warto
najpowaniejszej rany.

Powstrzymywanie krwawienia

Krwawienie moe usta samo. Co minut naley powtrzy test


budowy, ztakimi poziomami trudnoci, jak podane wpunkcie wyej.
Udany test oznacza, e krwawienie szybkie zamienia si wwolne,
za wolne zmniejsza si opunkt. Trzy nieudane testy zrzdu oznaczaj, e krwawienie nie ustanie samo zsiebie ikonieczne jest otrzymanie pierwszej pomocy.

341

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Skuteczne powstrzymanie krwawienia wymaga zdania testu


pierwszej pomocy lub paramedyka. Trudno tego testu zaley od
miejsca trafienia dla koczyn test jest atwy (10), dla korpusu
przecitny (15), dla gowy skomplikowany (20). Odpowiednie rodki
medyczne mog t trudno zmniejszy. Udany test oznacza cakowite powstrzymanie krwawienia. Prba udzielenia pierwszej
pomocy wymaga minimum jednej akcji na kad ran.
Na silnie krwawice koczyny mona zaoy opask uciskow. Wymaga to zdania atwego (10) testu pierwszej pomocy lub
paramedyka. Sukces automatycznie zmienia krwawienie wwolne.
Koczyna jednak pomau przestaje nadawa si do uytku wwyniku
niedokrwienia kada wykonywana przy jej uyciu czynno ma
modyfikator +1 do trudnoci za kade pi minut z opask (maksymalnie +5). Kade pene trzydzieci minut zopask uciskow na
koczynie powoduje otrzymanie wni 1K o
brae, ktre si sumuj.

Bl, wstrzs ijego efekty


Zachowanie przytomnoci

Szok spowodowany ran moe pozbawi posta przytomnoci. Aby


okreli reakcj postaci na naruszenie jej integralnoci fizycznej,
naley wykona test odpornoci na bl. Trudno testu zalena jest
od rodzaju obrae:
dla obrae obuchowych trudno rwna jest obraeniom ataku,
dla obrae penetrujcych trudno rwna jest obraeniom +5,
dla porae prdem trudno rwna jest obraeniom +10.
Przy trafieniu wgow poziom trudnoci ronie o10. Przy trafieniu
we wraliw stref trudno testu ronie o15 (trafienia we wraliw
stref patrz wyej, punkt Rodzaje ataku). Poraka testu oznacza
natychmiastow utrat przytomnoci.

Budzenie oguszonych

Przywrcenie do wiata ywych oguszonego osobnika wymaga


udanego przecitnego (15) testu pierwszej pomocy lub atwego (10)
testu paramedyka. Mona take prbowa obudzi nieprzytomnego metodami zaimprowizowanymi, czyli np. piorc go po twarzy.
Budzony tak nieprzytomny musi zda przecitny (15) test determinacji, aby si ockn.

342

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Bl

Modyfikator blu nie dotyczy postaci wogniu walki. Jeeli posta


nie zoy si natychmiast od szoku, to adrenalina pynca wyach
pozwala jej nie zauwaa nawet bardzo powanych ran. Po walce
modyfikator z powodu blu rwny jest liczbie punktw obrae
najpowaniejszej rany postaci.

Cikie obraenia, mier ireanimacja


mier kliniczna postaci zachodzi, jeeli obraenia oglne, korpusu
lub gowy przekrocz podwjne obraenia krytyczne danej strefy.
Posta wstanie mierci klinicznej nie oddycha, ajej serce nie bije.
Pozostawienie jej wtym stanie oznacza, e mzg umrze wwyniku
braku tlenu.
Posta w stanie mierci klinicznej moe by utrzymywana
przy yciu poprzez ciga akcj reanimacyjn masa serca
i sztuczne oddychanie, faszerowanie lekami itd. Jeeli korpus
postaci nie zosta zniszczony (to jest nie przekroczy potrjnego
poziomu OK), posta mona ustabilizowa. Stabilizacja wymaga
udanego trudnego (25) testu umiejtnoci paramedyk lub pierwsza pomoc ikoczy stan mierci klinicznej, przywracajc krenie
i respiracj. Udany skomplikowany (20) test powyszych umiejtnoci zawiesza stan mierci klinicznej, powstrzymujc obumieranie mzgu. Trudno testu maleje opoziom, jeli reanimacj przeprowadzaj dwie osoby.
Aby okreli czas, przez ktry mzg moe wytrzyma bez
tlenu, naley wykona test podwojonej budowy, ado wyniku doda
50. Otrzymujemy wtedy liczb rund, przez ktr mzg prawie-denata nie odnosi uszkodze zpowodu niedotlenienia. Dla przecitnego czowieka czas ten wynosi od dwch do piciu minut. Pniej
kora mzgowa zaczyna obumiera. Co p minuty (czyli 10 rund)
posta traci po punkcie determinacji, intelektu i percepcji, pierwsze
punkty tracc natychmiast po upywie ustalonej liczby rund. Co
minut traci take po punkcie zwinnoci izrcznoci.
Podobne uszkodzenia mzgu maj miejsce, jeli obraenia
gowy przekroczyy poziom podwjnych obrae krytycznych.
Kady punkt obrae powyej podwjnych OK oznacza utrat jednego punktu det, int i per. Jeli natomiast obraenia przekrocz
potrjne OK mzg postaci zostaje nieodwracalnie zniszczony.
Jeeli korpus postaci zosta sprowadzony poniej podwjnych
OK, nieodwracalnym uszkodzeniom uleg jeden lub kilka organw
wewntrznych. Jedyn szans na ycie poza Oddziaem Intensywnej Opieki Medycznej jest przeszczep lub protezowanie. Przekroczenie potrjnych OK to zniszczenie korpusu. Jedyn szans przeycia

343

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

daje natychmiastowe podczenie postaci czy raczej jej gowy


do zamraarki (patrz rozdzia Sprzt), zachowanie mzgu przy
yciu ipena cyborgizacja.

Kolizje ispadanie
Obraenia przy kolizjach i spadaniu (czyli uderzeniu z du szybkoci w jak powierzchni) s zalene od masy uderzajcego
obiektu oraz od prdkoci, jak rozwin.
Upadki s najprostsze za kade dwa metry wysokoci spadajcy obiekt otrzymuje 1K+1 obrae. Maksymalne obraenia, jakie
czowiek moe otrzyma wwyniku spadania, wynosz 20K+20 (maksymalna prdko spadajcego czowieka to ok. 200km/godz.).
Zderzenia wymagaj ustalenia zmiany prdkoci zderzajcych
si obiektw. Jeli obiekt uderza wnieruchom przeszkod (samochd wcian), przypada mu cao zmiany prdkoci. Jeli przeszkoda jest potencjalnie ruchoma (samochd i kube na mieci),
wikszo zmiany prdkoci przypada lejszemu z obiektw, proporcjonalnie do rnicy masy.
Przy ruchomych przeszkodach naley wzi pod uwag
wzgldn prdko obiektu iprzeszkody jeli zderzaj si one czoowo, prdkoci naley zsumowa. Jeli obiekt iprzeszkoda poruszaj si w tym samym kierunku, od wikszej prdkoci odejmujemy mniejsz. Wprzypadku innego zderzenia naley uy wikszej
zprdkoci.
Kiedy znamy ju zmian prdkoci, naley ustali, jakie
wzasadzie obraenia otrzyma kady zobiektw. Za kade 10 km/
godz. (8 metrw na rund) zmiany prdkoci obiekt otrzymuje 1K+1
obrae.
Przed obraeniami od kolizji iupadkw chroni twardo pancerza, ale wszystkie s trwae. Wprzypadku ludzi obraenia naley
losowo rozdzieli midzy strefy (chyba e zderzenie byo miejscowe
iuszkodzeniu ulega jedna czy dwie strefy). Przy losowym podziale
obrae naley cao obrae przydziela w grupach nie wikszych ni trzy kostki (nie dzielc bonusu do obrae). Pamita przy
tym naley, e cz obrae moe przypa strefie cay organizm
odpowiada to obraeniom wewntrznym inie jest zatrzymywane
przez pancerz.

Trucizny
Trucizny wszelkiego rodzaju zadaj caemu organizmowi obraenia
oglne, nie uszkadzajc bezporednio adnej ze stref. Przy opisie
kadej ztrucizn podane s szybko isia dziaania okrelajce, ile

344

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

obrae zadaje trucizna, oraz czas, jaki upywa od podania dawki


do obrae. Niektre silniejsze rodki trujce zadaj obraenia nieprzerwanie a do mierci postaci.
Jedyna ochrona przed takimi truciznami to natychmiastowa
hospitalizacja idializa krwi.
Przy zatruciu spoywczym skutecznym rodkiem pomocniczym jest pukanie odka lub zmuszenie do wymiotw zmniejsza to efektywn liczb przyswojonych dawek trucizny.

Duszenie itopienie si
Czas, jaki mona wytrzyma bez powietrza, zaleny jest od umiejtnoci lekkoatletyka: kondycja. Nieprzygotowana posta moe przetrwa tyle rund, ile wynosi umiejtno. Jeeli posta miaa szans
si przygotowa, moe wytrzyma bez powietrza tyle rund, ile
wynosi wynik testu lekkoatletyki: kondycji lub pywania (testuje si
wysz umiejtno). Jeli po upywie tego czasu posta nadal nie
ma dostpu do powietrza, zaczynaj si problemy. Posta wtakiej
sytuacji otrzymuje 1K+3 obrae oglnych co rund.

345

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

Leczenie
Jeeli posta przeya do momentu dostarczenia jej do szpitala, s
due szanse na to, e wyjdzie zniego zdrowa.

Oglny stan zdrowia

Stan zdrowia postaci zaley przede wszystkim od liczby obrae


oglnych jeeli cay organizm postaci utraci wicej ni wynosi
jego poziom obrae krytycznych (czyli potrjna budowa), posta
jest wstanie cikim. Istnieje wtedy szansa na nage zaamanie si
stanu postaci, mogce prowadzi nawet do zejcia miertelnego.
Takie zaamanie oznacza 1K obrae oglnych. Dodatkowo jeeli
punkty obrae przydzielone strefom przekraczaj poziom budowy
postaci, otrzymuje ona 1K za kade przekroczenie. Szansa na zaamanie si stanu wynosi 10 proc. i jest dodatkowo modyfikowana
przez rodzaj opieki medycznej:
brak jakiejkolwiek opieki medycznej: x3,
podstawowa opieka medyczna (konieczny przecitny (15) test
pierwszej pomocy): x2,
standardowa opieka medyczna (konieczny przecitny (15) test
paramedyka iwyposaenie na poziomie karetki ratunkowej): bez
zmian,
intensywna hospitalizacja (konieczny przecitny (15) test
medycyny iwyposaenie napoziomie Oddziau Intensywnej Opieki
Medycznej): poowa szansy,
opieka mikrochirurgiczna (konieczny skomplikowany (20) test
medycyny oraz Zestaw Intensywnej Opieki Nanochirurgicznej): 1/5
szansy.
Testy opieki medycznej przeprowadza oczywicie nie rekonwalescent, aosoba opiekujca si nim.
Jeeli posta znajduje si wdobrym szpitalu pod opiek kompetentnych lekarzy, testy te mona sobie darowa. Dla postaci posiadajcej jedynie ubezpieczenie poziomu 1albo, co gorsza, leczcej
si gdzie poktnie, naley jednak sprawdza wahania stanu.

Odzyskiwanie zdrowia
Podstawowa szybko leczenia to 1 punkt obrae na trzy dni.
Jeeli posta bya w stanie cikim, w pierwszej kolejnoci lecz
si punkty obrae caego organizmu. Leczenie ran moe rozpocz si dopiero po zredukowaniu liczby punktw obrae caego

346

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

organizmu poniej progu obrae krytycznych. Dla kadej rany


naley wykona test budowy o trudnoci rwnej liczbie punktw
obrae danej rany. Jeli test by udany, rana zaczyna si leczy.
Jeli nie, test naley powtrzy za trzy dni. Leczenie wszystkich zranie trwa jednoczenie.
Szybko leczenia jest modyfikowana przez warunki, wjakich
odbywa si leczenie.
Intensywny wysiek podczas rekonwalescencji: poowa szybkoci
leczenia (1 PO nasze dni), modyfikator -5 do budowy.
Umiarkowana aktywno, lekka praca: szybko leczenia x1,
modyfikator -2 do budowy.
Zwolnienie lekarskie, pene nierbstwo poczone zopiek
medyczn (konieczne zdanie przecitnego (15) testu pierwszej
pomocy lub atwego (10) testu paramedyka): szybko leczenia x2
(2 PO na trzy dni), brak modyfikatora do budowy.
Intensywna hospitalizacja (Oddzia Intensywnej Opieki
Medycznej, konieczny przecitny (15) test paramedyka lub
atwy (10) medycyny): szybko leczenia x3 (3 PO na trzy dni),
modyfikator +5 do budowy.
Zestaw Intensywnej Opieki Nanochirurgicznej (konieczny
przecitny (15) test medycyny, akceleratory wliczone wszybko
leczenia): szybko leczenia 6punktw obrae dziennie,
modyfikator +10 do budowy.
Zastosowanie akceleratorw leczenia podczas rekonwalescencji
znacznie przyspiesza zdrowienie. Podan wyej liczb punktw
obrae organizm wtedy leczy co dwa, anie co trzy dni.

Leczenie cikich obrae wewntrznych

Jeli korpus postaci zosta sprowadzony poniej poziomu podwjnych obrae krytycznych, oznacza to nieodwracalne zniszczenie co najmniej jednego wanego organu wewntrznego. Musi
on zosta zastpiony bioniczn protez lub przeszczepem. Skuteczna operacja wymiany organu wymaga skomplikowanego (20)
testu medycyny: chirurgii i skomplikowanego (20) testu medycyny:
anestezjologii.

Leczenie uszkodze mzgu

Jeeli pacjent zniedotlenionym mzgiem zostanie uratowany przed


spadkiem wspczynnikw do zera i nieodwracalnym zgonem,
czeka go duga imudna rehabilitacja. Pozwoli mu ona odzyska do
poowy (zaokrglajc wd) utraconych punktw wspczynnikw.
Rehabilitacja taka trwa miesic za kady odzyskany punkt. Reszt
utraconych punktw mog uratowa jedynie neuroprotezy. Jednak

347

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF OBRAENIA

ideefixe-rpg.pl

adna neuroproteza nie zwrci postaci utraconych wspomnie


i fragmentw osobowoci. Instalacja
neuro
protezy wymaga od
przeprowadzajcego operacj zdania trudnego (25) testu medycyny:
chirurgii iskomplikowanego (20) testu medycyny: anestezjologii.

Uzalenienia
Nabycie uzalenienia od narkotyku jest do proste. Jeli posta
zaywa narkotyki wsytuacjach stresowych lub eby zabi nud albo
zczstotliwoci, ktra powoduje krcenie gow przez innych graczy albo MG, istnieje szansa, e si uzalenia. Mistrz Gry powinien
po sesji wykona test pewny determinacji postaci. Trudno tego
testu podana jest przy kadym znarkotykw izwikszana ojeden
za kad dawk narkotyku przyjt podczas przygody. Jeli test
bdzie nieudany, posta nabywa jeden poziom wady uzalenienie.
Podobnie naley sprawdza, czy poziom uzalenienia nie wzrs.
Pozbycie si uzalenienia od narkotyku wymaga zaprzestania brania irozpoczcia terapii. Podczas terapii zdobywa si punkty
postaci, ktre naley wyda na pozbycie si wady uzalenienie.
Szybko gromadzenia punktw jest identyczna jak przy treningu
umiejtnoci i podlega podobnym modyfikatorom (patrz punkt
Rozwj postaci, powyej). Przez cay czas terapii naley wykonywa testy determinacji otrudnoci odpowiedniej dla poziomu uzalenienia. Poraka oznacza zaamanie si, cig iutrat wszystkich
zgromadzonych przez terapi punktw postaci.
Jest to, oczywicie, bardzo uproszczona mechanika uzalenie ale idee fixe nie ma by, przynajmniej w zaoeniach, gr
onaduywaniu rodkw chemicznych.

348

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF POJAZDY I POCIGI

ideefixe-rpg.pl

Pojazdy ipocigi
Eksploatacja na co dzie

Rczne prowadzenie pojazdu mechanicznego wnormalnej sytuacji


wymaga zdania testu pewnego odpowiedniej umiejtnoci prowadzenia lub pilotau. Poziom trudnoci zaleny jest od warunkw:
teren otwarty pusta, prosta szosa, spokojny, otwarty
akwen lub dua wysoko wadny dzie atwy (10),
teren ograniczony normalny ruch uliczny, rzeka lub lot na
maej wysokoci przecitny (15),
teren zamknity godzina szczytu, rwca rzeka lub lot
midzy wieowcami skomplikowany (20).
Test ten zakada, e pojazd prowadzi si z bezpieczn prdkoci
(podan wopisie pojazdu). Modyfikatory:
Nadmierna prdko: -1 za kade 10 km/godz. powyej
prdkoci bezpiecznej.
Spokojna jazda: +1 za kade 10 km/godz. poniej prdkoci
bezpiecznej.
Marna pogoda: -2 iwicej, a do uniemoliwienia (zwaszcza
przy pilotau).
Poraka tego testu oznacza wypadek najpewniej kolizj zinnym
pojazdem lub przeszkod terenow.

Pocigi
Pocig mona prowadzi take pieszo lub przy uyciu rolek albo
deski. Ponisze zasady nie ulegaj wtedy zmianie (jeli pomin niedokadnie pasujce sformuowania), za to naley pamita oreguach dotyczcych zmczenia (mechanika zmczenia patrz wyej,
punkt Zmczenie).
Wczasie pocigu rol inicjatywy peni odpowiednia umiejtno pilotau lub prowadzenia pojazdu, za wszelkie zwikszenia
inicjatywy dziaaj normalnie.
Procedura pocigu wyglda nastpujco:
prowadzcy pojazd deklaruje dziaanie nanastpn akcj,
Mistrz Gry okrela modyfikatory umiejtnoci, ktre naley
przyzna kierowcom,
wykonywany jest test przeciwstawny odpowiednich umiejtnoci.

349

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF POJAZDY I POCIGI

ideefixe-rpg.pl

Dziaania wpocigu

Podczas pocigu moliwe s nastpujce dziaania:


Prba zmiany dystansu: posta usiuje zbliy si (lub oddali)
do wrogiego pojazdu.
Uniki: posta prowadzi defensywnie, zygzakuje ioglnie usiuje
uczyni swj pojazd trudniejszym celem. Udany test zwiksza poziom
trudnoci trafienia omanewrowo unikajcego pojazdu (ew. ujemn
manewrowo naley traktowa jak zero).
Atak: atak taranem ispychanie zdrogi.
Jeeli obaj kierowcy deklaruj zblienie si lub oddalenie, automatycznie im si udaje. Jeli jeden deklaruje zblienie si, adrugi
oddalenie, naley wykona test przeciwstawny odpowiednich
umiejtnoci.
Podstawowy poziom trudnoci tego testu zaley od terenu,
w jakim prowadzony jest pocig (patrz wyej, punkt Eksploatacja na co dzie). Kade 10 km/godz. przewagi szybkoci przekada
si na dodatkowy modyfikator +1 przy rozstrzyganiu zwycizcy
testu przeciwstawnego na korzy pojazdu szybszego. Zwycizca
testu przeprowadza swj zamiar zwiksza lub zmniejsza dystans
ojedn kategori (patrz niej, punkt Dystans podczas pocigu).
Jeeli ktry zprowadzcych nie zda testu (nie przekroczy podstawowego poziomu trudnoci), traci panowanie nad pojazdem ima
wypadek.

Spychanie zdrogi itaranowanie

Dotyczy wzasadzie wycznie pojazdw naziemnych takie zagrania przy uyciu pojazdw latajcych powoduj albo cikie uszkodzenia i katastrof (przy porzdnym staranowaniu albo uszkodzeniu wanych elementw), albo nic specjalnego. Moliwe jest
wycznie wdystansie kolizji (patrz niej, punkt Dystans podczas
pocigu). Rozstrzygane jest przez test przeciwstawny odpowiedniej umiejtnoci kierowania pojazdem. Podobnie jak przy pocigu,
podstawowy poziom trudnoci tego testu zaleny jest od terenu
i podlega wszystkim normalnym modyfikatorom. Zepchnicie
zdrogi lejszego pojazdu jest atwiejsze kierowca ciszego wozu
dostaje modyfikator +3. Jeli jego wz jest duo ciszy (ciarwka
kontra motocykl), modyfikator ronie do +5. Zwycizca testu moe
zepchn przegranego zdrogi, zmusi do zatrzymania lub uniemoliwi skrt do wyboru. Niezalenie od efektu testu oba pojazdy
odnosz 1K+1 uszkodze. Zepchnity zdrogi zmuszony jest wykona test prowadzenia pojazdu.

350

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF POJAZDY I POCIGI

ideefixe-rpg.pl

Trudno testu zalena jest od rodzaju terenu (patrz wyej,


punkt Eksploatacja na co dzie), ale zwikszona o poziom.
Poraka oznacza utrat kontroli nad pojazdem iwypadek.

Dystans podczas pociguOdlego midzy cigajcymi si pojazdami odpowiada zgrubsza


kategoriom dystansu przy strzelaninie:
dystans kolizji: poniej 5metrw,
dystans bardzo krtki: 5-15 metrw,
dystans krtki: 15-50 metrw,
dystans redni: (maksymalny dla terenu zamknitego):
50-300metrw,
dystans daleki: (maksymalny dla terenu ograniczonego):
300-750metrw,
dystans bardzo daleki: (maksymalny dla terenu otwartego):
7502000 metrw.
Jeli pojazdy oddal si od siebie na dystans wikszy ni maksymalny dla danego terenu, trac kontakt wzrokowy ipocig si
koczy. Jeeli pojazdy znajduj si winnym rodzaju terenu (motocykl lawirujcy wkorku icigajcy go policyjny helikopter), pocig
koczy si po wyjciu zduszego zdystansw.
MG moe ustali, e w terenie otwartym moliwe jest
utrzymanie kontaktu ze ciganym na dystansie wikszym ni
maksymalny. Wymaga to jednak zdania przynajmniej przecitnego
(15) testu obserwacji. Uycie radaru iinnych rodkw technicznych
moe pozwoli utrzyma kontakt take w terenie ograniczonym
konieczny jest jednak przynajmniej przecitny (15) test uywania
komputera: systemw obserwacji.

Wypadki iuszkodzenia pojazdw


Efekty zderzenia z innym obiektem sprawdza si przy uyciu
mechaniki opisanej wyej, w punkcie Kolizje i spadanie. Dla
przypomnienia kade rozpoczte 10 km/godz. zmiany prdkoci
pojazdu to 1K+1 uszkodze. Kada kolizja, nawet potrcenie lekkiego obiektu w rodzaju plastikowego kuba na mieci, owocuje
pewn zmian prdkoci, awic rzutem na uszkodzenia.
Jeeli wynik nie przekracza skutecznoci pancerza pojazdu,
naley uszkodzenia zignorowa efekt jest jedynie kosmetyczny
(rysy na lakierze, lekko wgnieciony zderzak). Jeli wynik jest wyszy, pojazd ipasaerowie otrzymuj tyle obrae, oile wynik przekroczy SP. Uszkodzenia pojazdu pochania konstrukcja od ich
rozmiaru zale pniejsze koszty naprawy pojazdu. Od uszkodze

351

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF POJAZDY I POCIGI

ideefixe-rpg.pl

konstrukcji zaley zdolno do jazdy (patrz niej, punkt Uszkodzenia konstrukcji). Zapite pasy bezpieczestwa redukuj obraenia
pasaerw o 5 punktw, system ochrony pasaerw o 15 punktw. Redukcje te nie sumuj si.

Strzelanie do pojazdw
Trafion stref pojazdu okrela warto rzutu koci przy tecie
strzelania wedle poniszej tabelki:

elektronika pokadowa

1-2

koa lub odpowiednik: dyski repulsora, skrzyda, fartuch poduszkowca

3-4

silnik

5-9

kabina pasaerska lub przestrze adunkowa

Uszkodzenia zadawane pojazdom nie sumuj si. Podobnie jak przy


zadawaniu obrae istotom ywym, liczba obrae to wynik najwyszej zrzucanych kostek. Jeli obraenia pochodz od ostrzau,
wynik drugiej w kolejnoci kostki to uszkodzenia konstrukcji
pojazdu.
Efekty trafienia zale od strefy:
Elektronika pokadowa: uszkodzenia przekraczajce poow
obrae krytycznych pojazdu powoduj wyczenie elektroniki.
Dla pojazdw cywilnych oznacza to koniec jazdy przestaje
dziaa sterowanie ikontrola nad silnikiem. Efektem jest
widowiskowa kraksa.
Koa: uszkodzenia przekraczajce 1/4 OK pojazdu oznaczaj
posiekanie opon (talerzy repulsora, powierzchni sterowych)
iznaczne utrudnienie prowadzenia. Przekroczenie tej liczby
punktw uszkodze oznacza konieczno natychmiastowego testu
odpowiedniej umiejtnoci prowadzenia pojazdu. Trudno tego
testu zaley od rodzaju terenu (patrz wyej, punkt Eksploatacja
na co dzie), ale jest zwikszona odwa poziomy. To zwikszenie
trudnoci jest trwae (a do remontu, oczywicie).
Silnik: uszkodzenia przekraczajce obraenia krytyczne pojazdu
powoduj cikie uszkodzenie silnika iutrat napdu. Pojazd
bdzie wytraca szybko stopniowo, a do zatrzymania si.
Kabina pasaerska: prawdopodobiestwo trafienia pasaerw
oblicza si jak przy ogniu zaporowym. Karoseria cywilnych
pojazdw zapewnia minimaln ochron przed kulami czy
odamkami, apamita naley, e istnieje przynajmniej 50 proc.
szansy nato, e kula trafia woszklon cz kabiny.

352

MECHANIKALIA

MECHANIKA IF POJAZDY I POCIGI

Uszkodzenia konstrukcji

ideefixe-rpg.pl

Pojazd, ktrego konstrukcja odniosa uszkodzenia rwne wartoci


obrae krytycznych, traci cz zdolnoci jezdnych pozaginane
od uderzenia blachy tr okoa albo pociski uszkodziy jakie wane
elementy. Prdko bezpieczna tak uszkodzonego pojazdu zostaje
zredukowana opoow.
Pojazd, ktry dozna uszkodze rwnych dwukrotnej wartoci
OK, przestaje nadawa si do jazdy. Jego konstrukcja jest powanie uszkodzona i zaczyna si rozlatywa. Bezpieczne wyhamowanie wozu czy wyldowanie pojazdem latajcym wymaga zdania
testu odpowiedniej umiejtnoci prowadzenia. Trudno tego testu
zalena jest od rodzaju terenu (patrz wyej, punkt Eksploatacja na
co dzie), ale zwikszona odwa poziomy. Obraenia rwne trzykrotnym OK oznaczaj, e pojazd to wrak inadaje si wycznie do kasacji. Pasaerowie wewntrz prawdopodobnie odnieli cikie rany lub
nie yj.

353

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Pulp IF
Co to jest Pulp IF?
Pulp IF to prostsza wersja mechaniki przewidziana do grania wkonwencji mocno filmowej. Umoliwia ona stworzenie postaci na tyle
kompetentnych, e powinny ju mie pewne pojcie co do zakulisowych rozgrywek, anawet mog wnich uczestniczy jako agenci
ktrej zsi rzdzcych wiatem.
Uwaga wstpna: ten rozdzia zakada, e czytelnik zna ju
podstawowe konwencje mechaniki idee fixe iwie, gdzie znale na
przykad opisy umiejtnoci.

Oddzielne zasady? Dlaczego?

Standardowa mechanika idee fixe jest do realistyczna, a zatem


niezbyt dobrze nadaje si do kampanii, ktrych bohaterowie maj
przypomina postacie zfilmw sensacyjnych, anie zwykych ludzi
poowy XXI wieku. Kino i literatura przygodowa maj swoje konwencje, ktre nie przystaj do rzeczywistoci. Mechanika Pulp IF ma
te konwencje honorowa, aprcz tego umoliwia szybkie sprawdzenie kompetencji postaci iwyranie odrnia bohaterw pierwszoplanowych czyli postacie graczy iwanych bohaterw niezalenych od hord statystw zaludniajcych wiat.

Bohaterowie Graczy/Niezaleni
versus Postacie Drugoplanowe
Postacie pierwszoplanowe maj cechy odrniajce je od postaci
drugoplanowych:
Posiadaj punkty bohaterstwa bardziej elastyczny
ipotniejszy odpowiednik punktw fuksa ze standardowej
mechaniki. Punkty bohaterstwa umoliwiaj postaci dokonywanie
nadzwyczajnych wyczynw, naginanie wiata na swoj korzy
ioszukiwanie losu.
S odporne na problemy codziennego ycia. Ich sprzt
nie psuje si (cho moe zosta zniszczony wwalce, rozbi si
podczas pocigu czy spali wwyniku dziaania wrogiego wirusa
komputerowego). Omijaj je krpujce sytuacje, gupie wpadki
iprzypadoci codziennego ycia (zatem adnych katarw,

354

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

zawieszajcych si komputerw czy niespodziewanego odkrycia,


e skoczy si papier toaletowy).
Eksplozje iogie im nie zagraaj. Posta pierwszoplanowa
moe unikn efektw eksplozji, jeli ma gdzie odlecie
bohater efektownie wypada przez okno lub drzwi albo po prostu
frunie, odrzucony podmuchem. Podobnie posta wponcym
budynku czy pojedzie zawsze znajdzie drog ucieczki, cho moe
si przy tym osmali istraci cz ubrania. Zasada ta przestaje
jednak dziaa, jeli posta rzuci si na granat czy wbiegnie
wpoar, chcc ratowa innych, albo znajdzie si wsejfie wraz
zadunkiem wybuchowym.
S wszechstronnie wyksztacone posiadaj umiejtnoci
obejmujce wielkie poacie wiedzy. Posta drugoplanowa ma
umiejtno bro krtka, tak jak wstandardowej mechanice.
Posta pierwszoplanowa ma umiejtno strzelanie pozwalajc
sprawnie posugiwa si kad broni paln ina dokadk jeszcze
ukiem, ado tego unika ostrzau.
S ultrakompetentne. Sposb testowania ich umiejtnoci
wymusza wysze wyniki, cosprawia, e postaci drugoplanowe s
sabsze zdefinicji.
Nie mog zgin, przynajmniej nie od razu. Bohater
pierwszoplanowy moe straci ycie tylko zrki innego bohatera
pierwszoplanowego, ai wtedy musi zosta zamordowany. Nawet
po najmocniejszym ciosie posta pierwszoplanowa bdzie
jedynie lee bez przytomnoci iwykrwawia si aby j zabi,
wymagane jest wiadome dobicie. Odporno ta przestaje
jednak obowizywa, jeli posta postanowi powici wasne
ycie. Napotrzeby ostatniego heroicznego wyczynu posta moe
podwoi liczb posiadanych punktw bohaterstwa (lub zwikszy
swoj pul o5 zaley, co uzna za korzystniejsze).

Tworzenie postaci
Jeden punkt postaci wPulp IF zgrubsza odpowiada 5PP mechaniki standardowej. Przy przeliczaniu relatywnego poziomu kompetencji postaci zjednej mechaniki na drug naley jednak pamita
o specjalnych zasadach dotyczcych postaci pierwszoplanowych.
Zasady te zwikszaj skuteczno postaci oco najmniej 50 punktw
postaci.
Liczba dostpnych PP zaley od Mistrza Gry irodzaju kampanii:
25-50 PP to poziom jeszcze wmiar wiarygodnych postaci
ultrakompetentnych normalnych ludzi, weteranw ED,
najlepszych agentw wywiadu.

355

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

50-75 PP postacie rodem zfilmw sensacyjnych superszpiedzy,


agenci Tajnych Si Rzdzcych wiatem, osobnicy dysponujcy
dziwnymi mocami lub dziwn technologi.
75 iwicej PP: czysty komiks postacie s znaczcymi
figurami wTajnej Wojnie Owiat, Jakim Go Znamy, dysponuj
szerokim wachlarzem absurdalnie potnych zdolnoci
inajnowoczeniejszym wyposaeniem.

Mistrz Gry chccy poprowadzi zwyk kampani przy uyciu


mechaniki Pulp IF powinien drastycznie zredukowa moliwoci
Bohaterw Graczy. Wicej na ten temat poniej, wpunkcie Mniej
kinowa Pulp IF.
Gracze mog wyda swoj pul punktw postaci na zakup
cech wpiciu podstawowych obszarach:
rodzaj postaci Pulp IF dopuszcza (zwaszcza przy wyszych
poziomach kinowoci) granie postaci inn ni czowiek,
atrybuty,
zalety iwady,
umiejtnoci,
status, sprzt ikontakty.
Na kady ztych obszarw prcz umiejtnoci wyda mona
maksymalnie 1/2 puli punktw postaci. Na umiejtnoci mona
wyda dowoln liczb PP. Zakup wad moe zwikszy dostpn
pul, ale nie wicej ni o10 proc. wartoci startowej.
Niewykorzystane punkty postaci nie przepadaj. Mona za
nie naby dodatkowe punkty bohaterstwa albo podczas gry dokupi umiejtno, ktrej nie ma adna inna posta. Dokupowana
w biegu umiejtno nie moe jednak przekroczy poziomu atrybutu kontrolujcego.

Rodzaje postaci
Czowiek

Zwyky Homo Sapiens Sapiens. Wszystkie atrybuty maj wysoko


3, pula punktw bohaterstwa zwikszona o2. Jeli posta nie korzysta zcyberwszczepw, psioniki ani innych dziwnych mocy, dostaje
jeszcze trzy punkty bohaterstwa. Koszt to 0punktw postaci.

Alfa

Homo Sapiens Superior, czowiek genetycznie usprawniony. Urodzony naturalnie lub pochodzcy zhodowli klonw to zaley od
gracza. Alfa ma trzy dowolne atrybuty na poziomie4 oraz woln
regeneracj. 10 PP.

356

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Mzg wsoiku

Sam mzg ywego czowieka zainstalowany w pojemniku z systemem podtrzymywania ycia. Mzg taki ma kontakt ze wiatem
dziki poczeniu z Internetem albo przebywaniu w ciele cyborga
(patrz niej, punkt Zalety iwady). Pojemnik ma bud 1(chyba e
jest zamontowany w ciele, wtedy ma budow ciaa), a pozostae
atrybuty na poziomie 3. Szczeglnym przypadkiem jest determinacja
jeli mzg ma zamontowan kiepsk protez emocjonaln, det
jest zwikszana o1, ale posta otrzymuje wad wypalenie emocjonalne lub dza mierci do wyboru. Koszt to 0PP.

Sztuczna Inteligencja

Intelekt cyfrowy, samowiadome dane. Ich naturalnym rodowiskiem s sieci komputerowe i wiat danych w oglnoci, dlatego
brakuje im otrzaskania z manipulacj na fizycznych obiektach.
Sztuczne Inteligencje s odporne na wpywy psioniczne (ale same
nie mog uywa psioniki), mog take tworzy swoje kopie zapasowe. Kopie te oczywicie mog wpa w rce wrogw postaci,
zktrych trzeba je wydosta. Wystpuj dwa rodzaje SI:
SI Istopnia stworzona iuczona przez ludzi, psychicznie do
podobna do czowieka. Nie posiada budowy ideterminacji, atrybuty
zwinno izrczno ma na poziomie 2, intelekt ipercepcja na
poziomie 4. Intelektualnie sprawniejsza od czowieka, ale
zmniejsz wpraw wkontaktach ze wiatem fizycznym. 5PP.
SI II stopnia stworzona przez inne SI. Zpunktu widzenia ludzi
jej psychika moe by dziwaczna albo wogle niezrozumiaa.
Brak bud idet, zwn izre na poziomie 1, int iper na poziomie 5.
SI II stopnia ma rudymentarne procedury obsugi obiektw
fizycznych, jest za to zoptymalizowana do przetwarzania
informacji. 15 PP.

Atrybuty

Parametry psychofizyczne ciaa i umysu postaci s opisane tymi


samymi atrybutami cow standardowej mechanice. S to, dla
przypomnienia:
budowa (bud) kondycja, sia iwytrzymao na obraenia, zwykle
powizana zmas postaci.
zrczno (zre) koordynacja wzrokowo-ruchowa postaci,
sprawno doni irefleks.
zwinno (zwn) sprawno fizyczna caego ciaa, szybko
iprecyzja ruchw.
determinacja (det) sia woli iodporno psychiki postaci, stopie
samodyscypliny iodpornoci na stres, bl isenno.

357

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

intelekt (int) zdolno do abstrakcyjnego ianalitycznego

mylenia, posugiwania si logik, lewa pkula.


percepcja (per) spostrzegawczo, zdolno szybkiego kojarzenia
faktw, syntetycznego, praktycznego mylenia; prawa pkula.
Startowe poziomy atrybutw zale od rodzaju postaci. Ich zmodyfikowanie kosztuje 2 punkty postaci za podniesienie atrybutu
ojeden, 5PP za podniesienie odwa i9 PP za podniesienie otrzy.
Obnienie atrybutu ojeden punkt daje 3PP. Bardziej zmienia atrybutw si nie da.

Zalety iwady
Maksymalna cena zalety bd maksymalny zysk z wady dla
postaci semirealistycznych to 2 PP. Aby wzi ekstremaln, wart
5 PP wersj wady lub zalety, posta musi by zrobiona z co najmniej 100 PP. Zalety iwady oznaczone @s manifestacj upionego
talentu psionicznego.

Ciao

Grajc bytem cyfrowym albo mzgiem wsoju, nie mona uznawa


posiadania ciaa za oczywisto. Jeli jednak taka posta zdecyduje
si mie ciao, wybr jest do szeroki.
Bioskorupa: klonowana kopia jakiego czowieka, tyle e
zkomputerem zamiast wikszej czci mzgu. Pozwala bytom
cyfrowym na posiadanie wpeni biologicznego ciaa. Caa
technologia bioskorup jest na pograniczu Ocenzurowania.
Budowa 3, zrczno izwinno +0. 1PP
Genemodowana bioskorupa: take klon, ale poprawiony
genetycznie ido podobny do Alfy. bud 4, zwn izrc +1, wolna
regeneracja. 10 PP
Cyborg protetyczny: lekkie cywilne ciao, cakowicie legalne,
przynalene ofiarom wypadkw iniewzbudzajce podejrze.
bud3, zwn izrc +0. 0PP
Lekki cyborg: ciao opodwyszonej wytrzymaoci ilepszych
moliwociach bojowych ni ludzkie. Stosowane wwojsku
ipolicji. bud 5, zwn +1, dopalacz refleksu pierwszegopoziomu.
Ciao mona wyposay wpancerz (1PP za 2punkty
skutecznoci pancerza, maksymalnie 4SP) ilepszy dopalacz
refleksu (2 PP zapoziom2). 5PP
Cyborg infiltracyjny: ciao mogce wograniczonym stopniu
zmienia swj wygld, wtym pe. Domena jednostek
specjalnych iagencji wywiadowczych. bud4, zwn +1, dopalacz
refleksu pierwszego poziomu. Ciao mona opancerzy (1 PP
za 2SP, 2PP za3SP) iwyposay wlepszy dopalacz (2 PP

358

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

za poziom 2). Zmiana wygldu wymaga testu umiejtnoci


zmiana ksztatu iczasu od paru minut dla zmiany koloru oczu
do kilku godzin dla zmiany wzrostu czy kompletnej wymiany
twarzy. Upodobnienie si do Bohatera Gracza albo Bohatera
Niezalenego wymaga take wydania 1punktu bohaterstwa.
8PP
Cyborg ciki: ciao oznacznie zwikszonej wytrzymaoci
iznacznych moliwociach bojowych. Funkcje upodabniajce
do czowieka potraktowano wnim do pobienie. bud 7, zwn
+2, zrc +1, dopalacz refleksu pierwszego poziomu. Take ten
model ciaa mona opancerzy, ale pancerz kosztuje jedynie
1PP za 3SP (do 9SP). Dopalacz refleksu drugiego poziomu
kosztuje nadal 2PP. 8PP
Cyborg bojowy: zgrubsza humanoidalna, dwumetrowa
maszyna do zabijania. Wszelkie prby udawania normalnego
czowieka przy kontakcie twarz wtwarz s zgry skazane na
niepowodzenie. bud10, zwn +3, zrc +1, pancerz 15 SP, dopalacz
refleksu drugiego poziomu. 15PP

Intuicja @
Gracz moe zada Mistrzowi Gry jedno pytanie, na ktre mona
odpowiedzie tak lub nie. MG testuje determinacj postaci
(poziom trudnoci zaley od trudnoci pytania) ijeli test by udany,
udziela prawdziwej odpowiedzi. Pierwsze uycie tej zalety wczasie
sesji jest darmowe, nastpne kosztuj punkty bohaterstwa 1 PB
za drugie, 2za trzecie, 3za czwarte itd. Intuicji mona uy tylko raz
na scen. 3PP

Koci such
Posta otrzymuje modyfikator +2 do testw spostrzegawczoci przy
nasuchiwaniu. Oprcz tego moe walczy wrcz na sam such, chocia zmodyfikatorem -1. 1PP

Koci wzrok
Posta otrzymuje modyfikator +2 do testw spostrzegawczoci przy
rozgldaniu si. Prcz tego nie ma kopotw zwidzeniem wciemnoci, jeli jest cho odrobina wiata. 1PP

Magnetyczna @
Posta ma w sobie To Co. Przedstawiciele pci przeciwnej (lub
orientacji kompatybilnej zpci postaci) reaguj na ni bardzo pozytywnie. Wpostaci regularnie zakochuj si postacie drugoplanowe,
ajeli gracz wyda 1punkt bohaterstwa zauroczenie trafia take

359

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Bohatera Niezalenego. No, chyba e BN nie gustuje akurat wosobach pci Bohatera Gracza. Zaleta ta czy efekty zalet atrakcyjna
icharyzma ze standardowej mechaniki. 1PP

Oburczno
Posta posuguje si rwnie sprawnie lew i praw rk. Jeeli
strzela z dwch pistoletw naraz lub walczy przy uyciu dwch
broni biaych, moe powtrzy jeden wybrany rzut i wzi lepszy
wynik. Zalety tej mona uy raz na scen walki. 1PP

Orientacja przestrzenna @
Bohater nie gubi si, nigdy i nigdzie. Przeprowadzony z zawizanymi oczyma przez labirynt (albo przewieziony przez cae miasto
wbaganiku), nonszalanckim krokiem wrci do punktu startu. Jeli
musi si spieszy, cz drogi przeby nieprzytomny lub jest wstresie, MG moe zada testu percepcji. Prcz tego podczas jednej
sceny pocigu posta moe powtrzy jeden wybrany rzut iwzi
lepszy rezultat. 1PP

Stalowe nerwy @
Posta jest idealnie opanowana, a jej ciao poddane jest elaznej
kontroli umysu. Prby psychicznego lub technologicznego wpywu
na umys postaci s dwukrotnie trudniejsze iwymagaj dwukrotnie
duszego czasu. Aby wzi t zalet, posta musi mie determinacj
na poziomie co najmniej 4. 1PP

wietna pami @
Posta pamita wszystko izawsze. Raz na sesj moe po wydaniu jednego punktu bohaterstwa przypomnie sobie kluczowy
iwany dla sytuacji fakt. Moe te raz na sesj powtrzy nieudany
test umiejtnoci kontrolowanej przez int lub per i wzi lepszy
wynik. Oprcz tego ma gow pen informacji na mao istotne (w
danej chwili) tematy. 1PP

Urodzony do walki @
Zaskoczenie postaci jest praktycznie niemoliwe. Moe zareagowa
byskawicznie, nawet jeli akurat gboko pi wydanie jednego
punktu bohaterstwa pozwoli mu natychmiast si obudzi i przystpi do dziaania. Zaleta ta, prcz utrudniania zwizkw midzyludzkich (byskawiczne wydobycie broni znakomicie ozibia klimat
przyjcia-niespodzianki) umoliwia take powtrzenie wybranego
rzutu iwzicie lepszego wyniku raz na scen walki. 2PP

360

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Ze przeczucia @
Just awhisper in my ghost. Udany przecitny (5) test determinacji
sprawia, e posta wyczuwa zagroenie na moment przed jego zaistnieniem. Wyczulony szsty zmys postaci daje jej te stay modyfikator +1 do wszystkich testw unikw przed atakami zdystansu.
3PP

Znajomoci
Bohater ma znajomych. Duo znajomych. Gdziekolwiek si ruszy,
znajduje starych znajomych, przyjaci, kolegw. Szeroko sieci
kontaktw zaley od ceny zalety:
1 PP posta ma znajomoci wjednej wybranej grupie
korporacjach, na ulicy, wwojsku czy Ruchu Oporu. Raz
na sesj Bohater Gracza moe skorzysta zkontaktu wcelu
rozwizania problemu lub uzyskania informacji. Dalsze
korzystanie zeznajomoci podczas tej samej sesji kosztuje 1punkt
bohaterstwa. Oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie, by wykupi
t zalet kilka razy, dla rnych grup.
3 PP znajomoci postaci obejmuj wiele rnych grup,
wtym take grupy wrogie. Skorzystanie zkretw we wrogich
organizacjach kosztuje jednak dodatkowy punkt bohaterstwa.
5 PP na tym poziomie posta ma znajomoci absolutnie
wszdzie, nawet wrd zaprzysigych wrogw. Korzystanie
zinformatorw ikontaktw we wrogich siach niejest ju drosze.
Za cen 1PB jeden zgwnych wrogw moe si okaza dawnym
dobrym znajomym postaci. Nie oznacza to, e nie bdzie chcia jej
skrzywdzi ale moe si zawaha albo darowa jej ycie. Moe
te proponowa Bohaterowi przejcie na jego stron, ktr to
ofert Bohater po dugich rozterkach powinien odrzuci.

Amnezja
Bohater nie pamita swojej przeszoci. Co za tym idzie, Mistrz Gry
moe zrobi zjego przeszym yciem, co tylko chce. -1 PP

Niepokojcy @
Posta ma wsobie co, co denerwuje ludzi izwierzta. Wikszo
zwierzt reaguje na posta negatywnie, z wyjtkiem kotw. Tej
wady nie mog bra psionicy iosoby zzaletami bdcymi manifestacjami talentu psionicznego. -1 PP

361

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Roztargniony
Bohater ma wieczne problemy ze skupieniem si na rzeczach przyziemnych. MG moe wyda jeden punkt bohaterstwa ze swojej puli,
eby stwierdzi, e posta zapomniaa czego zabra albo zrobi
i gracz nie moe tego anulowa, wydajc swoje PB. -1 PP

Osoba zalena
Kto, kogo byt idobrostan zaley od Bohatera. Posta pomaga tej
osobie w miar swoich si i rodkw, jest z ni zwizana emocjonalnie. Oznacza to regularne wydatki i prawie na pewno kopoty.
Osoba zalena to standardowy cel porwa igrb. Mistrz Gry winien
pamita oosobie zalenej iwprowadza j na scen przynajmniej
raz na odcinek. Moliwoci zale odceny:
-1 PP taka osoba zalena radzi sobie zupenie niele sama. Jest
Bohaterem Niezalenym, chocia stworzonym zmniejszej liczby
punktw postaci ni BG.
-2 PP osoba zalena jest zupenie zwyk Postaci Drugoplanow
zjednym wyjtkiem obraenia odnosi jak Bohater Niezaleny.

Pragnienie mierci
Posta nie ma specjalnej motywacji do ycia. Nie boi si nikogo
ani niczego (w wikszym stopniu ni normalny BG). Wycofanie si
z walki albo podjcie innych dziaa majcych zapewni jej bezpieczestwo wymaga zdania przez innych Bohaterw zdania testu
wygadania otrudnoci 5do 10. -1PP

Tajemnica
Przeszo postaci skrywa mroczn tajemnic gotow w kadej
chwili wypyn izdemolowa jej ycie. Kopoty ztajemniczej przeszoci postaci powinny pojawia si wjej yciu regularnie raz na
sesj w przypadku mniejszych tajemnic (jaki Bohater Niezaleny
ciga j za przesze przewiny) albo od czasu do czasu stanowi
temat caej sesji. Tajemnice nie wyczerpuj si w yciu postaci
zawsze jest nastpna. MG moe te uzna, e ujawniona tajemnica
zamienia si we wrogw. -2 PP

Wrogowie
Kto nie lubi postaci na tyle, eby powieci wiele czasu iwysikw,
aby doprowadzi do jej uwizienia, ponienia albo mierci. Cele
imotywy wrogw mog si rni, cena za wad zaley jednak od
ich siy iuporczywoci:
-2 PP wrg jest Bohaterem Niezalenym omocy porwnywalnej
do postaci, takim zym bratem bliniakiem. Jest niestrudzony
iraczej nie zniknie zycia postaci. MG powinien przydzieli

362

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

mu niedu pul punktw bohaterstwa aby mg przey


starcie iwrci na nastpnych sesjach. Jeli gracz nie chce
alter ego swojej postaci, wrogiem za -2 PP moe by take
instytucja ozasigu pastwowym wywiad albo zorganizowana
przestpczo.
-3 PP wrogowie to albo mnstwo odrbnych,
niewsppracujcych ze sob Bohaterw Niezalenych, albo
potna instytucja ooglnowiatowym zasigu, ktra traktuje
ujcie lub eliminacj BG jako zadanie owysokim priorytecie.
Wtakiej sytuacji posta musi non stop mie si na bacznoci,
azza kadego nieszczliwego przypadku iniepowodzenia wyania
si mroczny cie wrogiej organizacji.
-5 PP posta narobia sobie wrogw wkadym zaktku globu.
Dybicy na jej ycie Bohaterowie Niezaleni ornym stopniu
kompetencji s praktycznie niezliczeni. Dotego postaci
interesuje si przynajmniej jedna tajna organizacja, ktrej Bohater
wdepn na osobisty odcisk. ycie BG bdzie interesujce cho
potencjalnie krtkie.

Umiejtnoci
Cena rozwinicia umiejtnoci opoziom zaley od tego, czy przekroczya atrybut kontrolujcy:
do wysokoci atrybutu kontrolujcego: 1punkt postaci za poziom,
do wysokoci ptora atrybutu kontrolujcego: 2PP za poziom,
do wysokoci podwjnego atrybutu kontrolujcego: 3PP
za poziom.
Dalszy rozwj umiejtnoci nie jest moliwy. Zaokrgla naley
wd.

Specjalizacje

Specjalizacje w Pulp IF dziaaj nieco inaczej ni w podstawowej


mechanice.
Postacie Drugoplanowe wykupuj specjalizacje zamiast szerokich umiejtnoci dostpnych Bohaterom Graczy. BG moe
swobodnie posugiwa si tyloma specjalizacjami, ile ma punktw
umiejtnoci. Jeeli dana umiejtno ma wicej specjalizacji, ni
gracz wykupi poziomw, naley zdefiniowa znane specjalizacje.
Definiowanie znanych specjalizacji w locie, podczas gry, kosztuje
jeden punkt bohaterstwa ijest nieodwracalne.
Pozostae specjalizacje posta ma na poziomie domylnym
dla danej umiejtnoci.

363

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

PRZYKAD
BG ma umiejtno strzelanie na poziomie 5. Oznacza to, e moe posugiwa si swobodnie picioma
specjalizacjami strzelania: wybiera bro krtk, bro dug, pierwsz pomoc oraz instynkt walki, ajedn
pozostawia woln, do okrelenia wczasie gry. Cztery powysze specjalizacje (plus jedna nieokrelona)
maj poziom 5, wszystkie pozostae za domylny dla strzelania, czyli 3. Wczasie pierwszej sesji
BG wydaje punkt bohaterstwa na zdefiniowanie wolnej specjalizacji na bro cik. Od tej pory ma
nieodwoalnie okrelone pi specjalizacji, ktrymi posuguje si bez ogranicze, oraz pozostae,
ktrymi posuguje si tak sobie.

Dla umiejtnoci lingwista kady punkt oznacza znajomo jednego


jzyka obcego.
Jeeli posta chce rozwin specjalizacj, koszt naley obliczy identycznie jak przy rozwijaniu penej umiejtnoci, ale dzielc atrybut kontrolujcy przez dwa. Wpraktyce oznacza to, e jeli
umiejtno postaci nie przekroczya jeszcze atrybutu kontrolujcego, nie ma sensu kupowa specjalizacji.
Dowoln ze specjalizacji mona wykupi jako pojedyncz
umiejtno. Paci si wtedy za ni p ceny. Niektre specjalizacje
wystpuj pod kilkoma umiejtnociami to normalne.

Umiejtnoci kontrolowane przez zrczno

Strzelanie [zrc, 3] bro krtka, bro duga, bro cika, bro


pokadowa, instynkt walki, ucznictwo, pierwsza pomoc, rzucanie.
Kierowca [zrc, 2] odzie, motocykle, nawigacja, pojazdy
naziemne, pojazdy szynowe, samochody, ziemioloty.
Rzemielnik [zrc, 2] barman, kowal, krawiec, majsterkowicz,
malarz, rysownik, rzebiarz, sprztacz, stolarz, stylistka, lusarz.
Zwinne donie [zrc, 2] szybkie wydobycie, rzucanie,
prestidigitator, ucieczka.
Pilot [zrc, 0] nawigacja, pionowzloty, procedury lotnicze,
samoloty, sterowce, ziemioloty.

Umiejtnoci kontrolowane przez zwinno

Walka bezporednia [zwn, 3] instynkt walki, walka wrcz,


walka wzwarciu, bicze, bro drzewcowa, bro obuchowa,
bro segmentowa, miecze, noe, pierwsza pomoc, szermierka,
rzucanie, tarcze.
Wysportowanie [zwn, 3] lekkoatletyka, wspinaczka, jazda
wierzchem, rowery, skradanie si, pierwsza pomoc, pywanie,
rzucanie, skoczek, sporty.
Pancerze wspomagane [zwn, 3] bez specjalizacji, rozwijana za p
ceny.

364

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Umiejtnoci kontrolowane przez


determinacj

Mistrz umysu [det, 0] dwjmylenie, samokontrola,


mnemotechniki.

Umiejtnoci kontrolowane przez intelekt

Inynier [int, 2] bioinynieria, fizyka, inynieria budowlana,


inynieria elektryczna, inynieria jdrowa, matematyka itd.
Lingwista [int, 2] lingwistyka, [okrelony jzyk obcy].
Komputerowiec [int, 2] uywanie elektroniki, uywanie
komputera, informatyka, sieciarstwo.
Lekarz [int, 2] pierwsza pomoc, medycyna, paramedyk,
cybertechnik.
Wiedza [int, 2] analiza danych, antropologia, biologia, chemia,
ekonomia, fizyka, geopolityka, historia, kultura, lingwistyka,
matematyka, prawo, psychologia, religioznawstwo, strategia,
teologia, teorie spiskowe itd.
Astronauta [int, 0] kosmoloty, mikrograwitacja, nawigacja,
procedury lotnicze.

Umiejtnoci kontrolowane przez percepcj

Wygadanie [per, 3] manipulacja, koneksje, komunikacja,


przebieranie si, sobieradek.
Spostrzegawczo [per, 3] instynkt walki, nawigacja, obserwacja,
skradanie si, ukrycie/szukanie.
Ekspert [per, 2] ars amandi, gry planszowe, kryminalistyka,
ksigowo, magia, muzyka, ochrona, procedury lotnicze,
procedury policyjne, procedury wojskowe, procedury wywiadu,
psychoterapia, ratownictwo, rolnictwo, savoir-vivre, taktyka,
telekomunikacja, zarzdzanie itp.
Orientacja [per, 2] geografia, kanalarstwo, kerning, nawigacja,
[okrelone miasto], [okrelony niewielki teren], [okrelony duy
obszar] itp.
Przetrwanie wterenie [per, 2] nawigacja, skradanie si, ukrycie/
szukanie, wdziczy, wmiecie, wterenie zmutowanym.
Technika [per, 2] cybertechnika, elektryka, mechanika,
mikrotronika, paramedyk, paleoelektronika, rusznikarz, saper,
lusarz, uywanie elektroniki, zabezpieczenia itp.
Teleoperacja [per, 2] bez specjalizacji, rozwijana za p ceny.
Czytanie zust [per, 0] bez specjalizacji, rozwijana za p ceny.

365

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Status isprzt
Status

Status, podobnie jak wstandardowej mechanice idee fixe, oddaje


poziom ycia i dostpnych zasobw postaci. Przy pulpowym graniu status okrela raczej orientacyjn ilo i jako wyposaenia postaci, a rozliczanie graczy co do zotwki jest bezcelowe
isprzeczne zkonwencj.
Koszt poszczeglnych poziomw statusu wynosi:
Status -1: 404/oficjalnie martwy. Pomijalna ilo startowych
zasobw, bezdomny. -5PP
Status 0: student albo bezrobotny posta na utrzymaniu
pastwa. Startowe zasoby 2500 z, mieszkanie wmasowcu.
-3PP
Status 1: posta uboga, utrzymujca si zprostej pracy.
Startowe zasoby 7500 z, mieszka wwynajtej klitce. -1PP
Status 2: posta niezalena finansowo, utrzymujca si
zsensownej pracy. Startowe zasoby 10tys.z, mieszka
wniewielkim, wygodnym mieszkaniu. 0PP
Status 3: posta dobrze sytuowana, utrzymujca si
zdobrze patnej pracy. Startowe zasoby 40tys.z, mieszka
wwygodnym, duym mieszkaniu. 3PP
Status 4: posta bogata, utrzymujca si zprestiowej,
dobrze patnej pracy, inwestycji albo odziedziczonych
pienidzy. Startowe zasoby 150tys.z, mieszka wwielkim
apartamencie albowygodnej willi. 7PP
Status 5: posta bardzo bogata, przejadajca fortun
przodkw alboodcinajca kupony od przychodw wasnej
korporacji. Startowe zasoby prawie nieograniczone. 15 PP

Wyposaenie specjalne

Ponisze opcje daj postaciom charakterystyczne elementy wyposaenia, bardziej zdolnoci specjalne ni zwyczajne przedmioty.
Odbieranie ich postaciom w trakcie gry jest niewskazane Mistrz
Gry powinien zrefundowa graczom wydane punkty. Odebranie bez
zwrotu punktw dopuszczalne jest wprzypadku prb oczywistego,
bezczelnego naduycia wyposaenia (np. prby handlu pistoletami
wyjtymi zplecaka penego giwer).
Moja ukochana spluwa: posta ma wasn, ulubion bro,
niekoniecznie spluw. Bro taka nie psuje si, nie gubi
(jeli posta zostanie zniej rozbrojona, zawsze mona j
znale uktrej zpokonanych Postaci Drugoplanowych)
icharakterystycznie wyglda. Prcz tego jej przywoanie
za punkty bohaterstwa jest tasze o1 PB. Wskazane jest,

366

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

aby moja ukochana spluwa bya stosunkowo rozsdnym


uzbrojeniem, anie argumentem mogcym zakoczy kad
konwersacj. 1PP, minimalny status1.
Plecak peen giwer albo obszerny paszcz, pod ktrym
peno giwer. Przenony pojemnik peen atwego do ukrycia
uzbrojenia, zawiera zasadniczo nieskoczon liczb sztuk broni.
Mona zniego wyj dowolne uzbrojenie, ktrego pojedynczy
egzemplarz mgby si rozsdnie zmieci wnieduym plecaku
miejskim. Wyjta bro ma peen magazynek, ale wplecaku nie
ma zapasowych po wyczerpaniu amunicji bro si wyrzuca
iwyjmuje nastpn. 3PP, minimalny status2.
Szafa pena broni inielegaliw: obszerna skrytka wypeniona
po brzegi broni paln irozmaitymi nie cakiem legalnymi,
paralegalnymi icakowicie nielegalnymi narzdziami. Nie
jest przenona izawiera jedynie przedmioty, ktre mog si
zmieci wszafce rozmiarw skrytki na basenie czy siowni
karabin szturmowy czy erkaem s OK, ale wukaem na tele
operowanej platformie strzeleckiej stanowczo nie. 5PP,
minimalny status2.
Gara wojskowego sprztu: standardowy gara peen elastwa
wmaskujcych barwach. Posta ma bezproblemowy dostp
do praktycznie dowolnego przenonego elementu wojskowego
wyposaenia (przenony nie oznacza jeden uchwyt na kade
50 kg wagi). Mistrz Gry moe zezwoli na posiadanie nieduego
wojskowego pojazdu albo moliwo zaatwienia dostpu do
niego. 10 PP, minimalny status3.
Nieograniczony skad gadetw: jaskinia, magazyn albo
laboratorium wasnej firmy zapewnia postaci dostp do
nieograniczonej liczby przydatnych (cho niekoniecznie)
przedmiotw. Od pojazdw rwnie dobrych jak Batmobil czy
Aston Martin Bonda, przez zegarki zwbudowanym miotaczem
gazu, zestawem wytrychw ikomputerem, a do wybuchajcych
kanapek zkawiorem. 15PP, minimalny status4.

367

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Rozwj postaci
Bohaterowie Pulp IF, tak jak bohaterowie seriali czy komiksw, nie
rozwijaj si. Zdobyte podczas przygody punkty postaci wyda
mona na zakup kontaktw, zasobw, gadetw oraz punktw
bohaterstwa, ale atrybuty iumiejtnoci postaci pozostaj takie
same.
Z jednym wyjtkiem. Jeeli postacie poniosy sromotn
porak wstarciu zGwnym Przeciwnikiem iwycofay si na zgry
upatrzone pozycje, mog przeprowadzi scen treningu. Podczas tej sceny postacie przygotowuj si do ostatecznego starcia
z Przeciwnikiem, a gracze wydaj zaoszczdzone punkty postaci
na podwyszenie umiejtnoci i atrybutw. Zasady s dokadnie
takie same jak przy tworzeniu postaci. Jeeli podniesie si atrybut
postaci, nastpny poziom podlegajcych pod niego umiejtnoci
kosztowa bdzie tylko 1PP.
Mistrz Gry moe zezwoli na przeprowadzenie scen treningu
take przy innych okazjach midzy sezonami serialu (czyli jedn
kampani adrug), przed ostatni sesj kampanii, podczas ktrej
odbdzie si finaowa walka zGwnym Zym itp.

368

MECHANIKALIA

ideefixe-rpg.pl

PULP IF

Mechanika Pulp IF
Mechanika Pulp IF jest zzaoenia prostsza, szybsza wuyciu, mniej
precyzyjna iwymaga wicej pracy od Mistrza Gry. Przy tym zachowuje pewien poziom kompatybilnoci ze standardow mechanik
idee fixe, co umoliwia konwersj postaci z jednej mechaniki na
drug.

Pulp IF astandardowa mechanika idee fixe


Skala Pulp IF jest skompresowana do 1/3 wporwnaniu zmechanik standardow. Oznacza to, e poziomy umiejtnoci i atrybutw znormalnej mechaniki naley podzieli przez trzy, aby otrzyma ich wysoko wmechanice Pulp.
Atrybuty przecitnego czowieka, czyli Postaci Drugoplanowej, oscyluj wokolicach 3, za jego umiejtnoci wynosz od 2do
4, czasem osigajc 5. Bohaterowie pulpowi tak Bohaterowie Graczy, jak i Bohaterowie Niezaleni maj atrybuty o wysokoci od
3do 5, za umiejtnoci na poziomie 7do 9.

Testy
Skala poziomw trudnoci zostaa poddana takiej samej kompresji
co umiejtnoci iatrybuty. Poziomy trudnoci wpulp IF wygldaj
nastpujco:

Pulp IF

Normalne IF

1-2

trywialne

bardzo atwe (5)

3-4

atwe

atwe (10)

5-6

przecitne

przecitne (15)

7-8

standardowe

trudne (20)

9-10

nietrywialne

do trudne (25) do bardzo trudne (30)

11-12

cikie

prawie niewykonalne (35)

13-15

problem

niewykonalne (40-45)

16-18

duy problem

(50-55)

20

super-problem

(60)

wicej

czasem si trafia

praktycznie nie wystpuje

369

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Jeeli poziom trudnoci jest rwny lub mniejszy od testowanej


umiejtnoci, posta odnosi automatyczny sukces bez rzucania
komi. Test jest udany, jeli suma wyniku na kociach itestowanej
wartoci jest rwna lub wysza ni poziom trudnoci. Rni si jednak sposb, wjaki rzuca si kocmi wPulp IF.
Testy dla Bohaterw Graczy i Bohaterw Niezalenych prowadzi si rzucajc 2k10, za dla Postaci Drugoplanowych 3k10.
Do testowanej wartoci dodaje si najniszy uzyskany na kostkach
wynik.
Modyfikatory umiejtnoci mog wynie od -5 do +3 wzalenoci od warunkw, wyposaenia iinnych rozsdzanych przez MG
czynnikw. Stosowane przez Mistrza Gry modyfikatory testw
mog wyranie wpyn na klimat sesji. Stosowanie modyfikatorw
zwikszajcych trudno testu dla skomplikowanych zada sprawi,
e gracze bd ostroniejsi. Jest to do naturalne, zgodne zintuicj
modyfikowanie trudnoci, ale czyni sesj mniej pulpow. Jeli MG
chce zwikszy kinowo rozgrywki, moe modyfikatory przyznawa odwrotnie zmniejsza trudno testw dla widowiskowych,
barwnie opisanych dziaa postaci.
Mechanika Pulp IF nie przewiduje przerzutw, jednak wyrzucenie dwch dziewitek oznacza spektakularn akcj i otrzymanie przez posta dodatkowego punktu bohaterstwa. Jeli nawet
tak wysoki rzut nie oznacza sukcesu testu, poraka jest najwyej
marginalna.
Wyrzucenie trzech dziewitek podczas testu dla Postaci Drugoplanowej oznacza, e Mistrz Gry moe t posta awansowa do
statusu Bohatera Niezalenego, obdarzajc j picioma punktami
bohaterstwa istatusem nawracajcego pomniejszego wroga (albo
wartociowego pomocnika) Bohaterw Graczy.
Im bardziej wynik testu przekroczy poziom trudnoci, tym
skuteczniej postaci udao si dziaanie. Dokadny efekt zaley od
MG. Obejmowa moe takie efekty, jak wiksze obraenia wwalce,
szybsze zakoczenie czynnoci czy te bardziej spektakularny jej
efekt. Mistrz Gry moe jeszcze bardziej przyspieszy gr, zakadajc, e Postacie Drugoplanowe zawsze wyrzucaj na kostkach 2,
aBohaterowie Niezaleni 3. Wtej sytuacji kostkami rzuca bd
jedynie gracze.

370

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Walka ikonflikty
Inicjatywa idziaania wrundzie

Jedna runda to nadal trzy sekundy, tak jak wstandardowej mechanice idee fixe. Kolejno dziaa w rundzie nie zaley jednak od
wyniku testu umiejtnoci instynkt walki, ale od wysokoci uywanej wanie umiejtnoci. Prawdziwi bohaterowie nie trac gowy
w zamieszaniu walki, nie maj te oporw przed strzelaniem do
przeciwnikw. Umiejtnoci, ktre mog posuy do ustalenia inicjatywy, to prcz umiejtnoci bojowych take wysportowanie: lekkoatletyka (jeli posta przeprowadza unik) oraz umiejtnoci prowadzenia pojazdw.
Przy ustalaniu inicjatywy Postaci Drugoplanowych umiejtnoci s ograniczane przez wysoko instynktu walki i nie mog
przekroczy 150proc. jego wartoci.
Bohaterowie mog zechcie przyspieszy swoje dziaanie.
Naley wtedy przetestowa stosowan umiejtno (albo umiejtno taktyka) wynik tego testu okrela inicjatyw postaci. Taki test
liczy si jednak jako akcja wrundzie.
Moliwe jest wykonanie kilku akcji w rundzie. Pierwsza
idruga akcja otrzymuj modyfikator -1, za kada nastpna akcja
kolejne-1.
Posta wyposaona w dopalacz refleksu moe zwikszy
liczb swoich akcji wrundzie wydajc jeden punkt bohaterstwa
moe wej wbullet time iwykona tyle dodatkowych akcji wtej
rundzie, ile wynosi poziom jej dopalacza. adna z dodatkowych
akcji nie dostaje ujemnych modyfikatorw.

Strzelanie iwalka bezporednia

Wynik starcia tak walki wrcz, jak strzelaniny rozstrzygany jest


przez test przeciwstawny umiejtnoci wykorzystywanej do ataku
przeciw umiejtnoci wykorzystywanej do obrony.
W przypadku walki wrcz sytuacja jest prosta atakujcy testuje swoj walk bezporedni przeciw walce bezporedniej atakowanego. Jeli atakowany tylko si broni, moe zamiast
walki wrcz skorzysta zwysportowania. Posiadacz duszej broni
zyskuje modyfikator +1 do umiejtnoci (chyba e walczy wciasnocie wtedy modyfikator ma posiadacz broni krtszej). Przeciw przeciwnikowi nieuzbrojonemu modyfikator wzrasta do +2. Jeli atakowany skupi si na obronie, zyskuje modyfikator +2 do umiejtnoci.
Wprzypadku strzelaniny atakujcy testuje swoj umiejtno
strzeleck przeciw instynktowi walki celu. Jeli ostrzeliwany cel
nie spodziewa si ataku, dostaje modyfikator -2 do umiejtnoci.

371

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Liczba oson terenowych wpywa na skuteczno obrony urozmaicony teren daje modyfikator +1 do instynktu walki, niewiele oson
oznacza -1.
Unikanie rzuconych przedmiotw jest atwiejsze unikajcy
otrzymuje modyfikator +1 do umiejtnoci. Podobnie jak przy walce
wrcz, zrezygnowanie zakcji ofensywnych daje modyfikator +2 do
umiejtnoci. Ostrzau, ktrego posta si spodziewa (to znaczy
widzi przeciwnika iwie, e ten bdzie strzela), mona unika take
przy uyciu umiejtnoci wysportowanie: lekkoatletyka. Kierowca
ostrzeliwanego pojazdu moe zastpi instynkt walki umiejtnoci
prowadzenia pojazdu.
Sukces testu umiejtnoci bojowej oznacza trafienie izadanie
obrae celowi. Liczba obrae zaley od wysokoci rzutu (patrz
punkt Obraenia imier).

Obraenia imier

Obraenia zadawane przez bro zale gwnie od poziomu sukcesu osignitego na tecie trafienia. Bro zadaje pewn liczb minimalnych obrae, zwikszon za kady punkt, oktry wynik testu
przekroczy poziom trudnoci. Obraenia minimalne, maksymalne,
modyfikator zaleny od sukcesu oraz penetracja kilku przykadowych rodzajw broni podane s niej wpunkcie Sprzt.
Rany zadawane postaciom nie s kumulatywne.
Jeli penetracja broni nie przekracza skutecznoci pancerza
celu, bro zadaje obraenia oguszajce. Nie gro one mierci
postaci, ale mog wyeliminowa j zwalki nadal trzeba
wykonywa testy determinacji, aby zachowa przytomno.
Obraenia, ktrych liczba nie przekracza poziomu budowy
postaci, to lekka rana. Zachowanie przytomnoci wymaga
zdania atwego (3) testu determinacji. Po walce taka rana oznacza
modyfikator -1 do wszystkich umiejtnoci. Lekko ranna Posta
Drugoplanowa automatycznie upada ipanikuje. Aby mc dziaa
mimo rany, musi zda przecitny (5) test determinacji.
Obraenia, ktre przekroczyy poziom budowy postaci, oznaczaj
cik ran. Zachowanie przytomnoci wymaga przecitnego
(5) testu det, apo walce cika rana oznacza modyfikator -2 do
wszystkich umiejtnoci. Posta Drugoplanowa traci przytomno
automatycznie. Prcz tego nieudany przecitny (5) test budowy
powoduje, e rana jest miertelna Posta Drugoplanowa, ktrej
nie udzieli si pomocy, umrze wcigu godziny. Nie trzeba testowa
budowy, jeli obraenia byy oguszajce.
Obraenia, ktre przekroczyy dwukrotny poziom budowy,
to rana krytyczna. Aby zachowa przytomno, posta musi zda
standardowy (7) test det. Nawet jeli nie zostanie wyczona zakcji,

372

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

otrzymuje modyfikator -4 do wszystkich umiejtnoci, akady


wysiek oznacza, e musi powtrzy test. Krytycznie ranny bohater
umrze wcigu godziny, chyba e wyda punkt bohaterstwa na
stabilizacj swojego stanu lub otrzyma pomoc medyczn. Posta
Drugoplanowa, ktra otrzyma ran krytyczn, umrze wcigu trzech
minut. Krytyczne obraenia oguszajce powoduj lekk ran.
Obraenia wiksze ni czterokrotny poziom budowy oznaczaj
ran mierteln. Bohater Gracza lub Bohater Niezaleny zostaje
automatycznie wyczony zakcji. miertelnie ranny BG lub BN
umrze wcigu kwadransa, chyba e ustabilizuje si, wydajc
punkt bohaterstwa, lub otrzyma pomoc. Postacie Drugoplanowe,
ktre otrzymaj mierteln ran, gin natychmiast. miertelne
obraenia oguszajce powoduj automatyczn utrat
przytomnoci icik ran.
Powolna regeneracja powoduje zmniejszenie poziomu najciszej
rany o1 kadego dnia. Zabi posta mona jedynie przez zniszczenie jej gowy, kiedy ju utraci przytomno, albo przez cakowite
zniszczenie ciaa.
Zniszczenie ciaa wymaga zadania mu wicej ran cikich ni
wynosi potrjna budowa postaci. Kada rana krytyczna liczy si wtedy
za dwie, akada rana miertelna za trzy rany cikie.

Rozmowy ipodobne dziaania


Podobnie jak w mechanice standardowej, przekonywanie, zastraszanie, uwodzenie iinne interakcje midzyludzkie rozstrzygane s
przez test przeciwstawny umiejtnoci wygadanie.
Znajomo jzykw obcych zalena jest od umiejtnoci lingwista kady jej poziom to znajomo jednego jzyka obcego. Prba
wykorzystania wygadania, jeli nie zna si jzyka rozmwcy, oznacza
redukcj efektywnej umiejtnoci opoow.
Korzystanie z wygadania: sobieradka i wygadania: koneksji wymaga posiadania umiejtnoci orientacja o odpowiedniej
dla terenu specjalizacji. W przypadku nieznajomoci miasta albo
obszaru sobieradek ikoneksje podlegaj redukcji opoow.

373

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Punkty bohaterstwa (PB)


Punkty bohaterstwa su do naginania wiata do woli graczy. Przy
ich pomocy gracz moe zmieni wynik na kostce, zmodyfikowa
otoczenie postaci, zregenerowa obraenia albo uratowa swoj
posta przed niechybn mierci.
Pocztkowa liczba punktw bohaterstwa wynosi 3. Ludzie
dostaj dwa dodatkowe PB, za ludzie nieuywajcy cybernetyki ani
innych specjalnych zdolnoci jeszcze trzy dodatkowe punkty.
Prcz indywidualnych punktw bohaterstwa istnieje take
pula grupowa. Znajduje si wniej 5PB pul t mona zwikszy
przez dorzucanie indywidualnych PB, akorzysta zniej wycznie
jeli zgadzaj si na to wszyscy gracze.
Na pocztku sesji wszystkie pule PB s pene. Moliwe
jest odzyskiwanie punktw w trakcie gry dziki wykonywaniu
heroicznych dziaa do puli wraca wydany wczeniej punkt bohaterstwa. Pul grupow regeneruje heroizm dowolnej postaci zdruyny, apul indywidualn tylko dziaanie jej waciciela. Nie mona
odzyskiwa punktw wydanych wtej samej rundzie wykorzystywanie PB do zasilania spektakularnych akcji iodzyskiwanie ich za
heroiczny efekt teje jest zabronione.
Definicja heroicznego dziaania zaley od Mistrza Gry. To,
jakie akcje MG uzna za heroiczne, reguluje poziom kinowoci gry. Im
atwiej odzyska PB, tym atwiej bdzie graczom si znimi rozsta,
arozgrywka nabierze dynamiki iutraci na realistycznoci.

Wykorzystanie punktw bohaterstwa


Za jeden punkt bohaterstwa mona:
zmieni wynik na kostce onie wicej ni 3punkty,
zmieni wynik na kostce Postaci Drugoplanowej,
skrystalizowa specjalizacj jeeli posta ma jeszcze jakie
nieokrelone specjalizacje, za 1PB gracz moe wybra jak
podczas gry, np. stwierdzajc, eowszem, posta zna arabski
(izuywajc wten sposb jedn specjalizacj lingwisty),
uruchomi specjalny efekt zalety lub zdolnoci, np. posta
urodzona do walki moe za 1PB zareagowa na atak, nawet kiedy
gboko pi,
zosta uratowanym przez kamizelk jednorazowo podwoi
skuteczno pancerza wzamian za utrat jednej rundy. Trafiona
posta przewraca si iprzez moment wyglda, jakby bya ranna.
Wykorzysta ten efekt mona tylko wtedy, jeli podwjna SP
wystarczy na powstrzymanie ataku,

374

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

wyliza rany zmniejszy najcisz ran ojedn kategori.


Wymaga chwili odpoczynku ispokoju, zatem nie moe by
stosowane wtrakcie sceny walki. Mona na to wyda wicej ni
1PB (na przykad redukujc kilka ran), ale nie mona tego uy
wicej ni raz dziennie.

Prcz tego za punkty bohaterstwa mona wprowadzi zmian


w wiecie gry. Drobne zmiany kosztuj 1 PB, wiksze s drosze
i zazwyczaj kupowane w kilka osb lub przy wykorzystaniu puli
grupowej. Przykadowe zmiany za jeden punkt bohaterstwa:
Spowodowanie wybuchu trafionego przez posta przedmiotu,
ktry zawiera co atwopalnego. Moe to by ostrzelany albo
zepchnity zdrogi samochd, beczki zpaliwem ipodobne
obiekty. Znajdujce si wpobliu Postaci Drugoplanowe zostaj
pozbawione przytomnoci, aprzebywajce wwybuchajcym
pojedzie gin. Niewraliwi na wybuchy Bohaterowie Niezaleni
odlatuj albo otrzymuj pi punktw obrae.
Rozpoznanie przez Postacie Drugoplanowe. Bohater Gracza,
wchodzc do pomieszczenia penego statystw, moe sprawi,
e rozmowy ucichn na chwil, awszyscy spojrz na niego. Daje
to modyfikator +1 do umiejtnoci wygadanie obowizujcy do
koca sceny. Mona wywoa take inne efekty dajce identyczny
modyfikator do innych umiejtnoci.
Drosze zmiany wwiecie to na przykad:
Manipulacja otoczeniem znajdujcym si poza ekranem. Moe
ona obejmowa znalezienie wpobliu przydatnego przedmiotu
albo odkrycie wkieszeni czy torbie niezadeklarowanego
wczeniej, aprzydatnego elementu wyposaenia. Mona
dokona take wikszych zmian gracz moe stwierdzi, e pod
oknem, zktrego wanie wypada jego posta, zaparkowaa
ciarwka przewoca materace. Warunkiem musi by moliwo
logicznego uzasadnienia takiej zmiany oraz nienaruszanie
cigw przyczynowo-skutkowych. Im wiksza zmiana, tym wicej
PB naley wyda wprowadzenie upuszczonej przez Posta
Drugoplanow broni to 2punkty bohaterstwa, zablokowanie drogi
pocigowi przez wielk ciarwk to 3PB.
Przebysk wprowadzenie wrodek narracji sceny zprzeszoci,
przedstawiajcej przygotowania poczynione przez bohaterw.
Wten sposb goniona przez pancerze wspomagane druyna
moe zadeklarowa, e wbudynku, wktrym wanie si
schronili, znajduje si uprzednio przygotowany skadzik
broni przeciwpancernej. Innymi sowy przebysk pozwala
na wprowadzenie przyczyny cudownego ocalenia postaci
zniespodziewanej opresji. Moe ama cigi przyczynowo-

375

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

skutkowe, ale gracze musz by wstanie poda sensowne


uzasadnienie zmiany, apostacie mie chwilk na oddech. Taka
ingerencja wnarracj kosztuje co najmniej 4punkty bohaterstwa.
Bohaterowie Niezaleni take maj punkty bohaterstwa tak indywidualne, jak ipul grupow. Ich wykorzystanie przez Mistrza Gry
powoduje jednak regeneracj puli PB Bohaterw Graczy. Jeli MG
wykorzystuje indywidualne punkty bohaterstwa Bohatera Niezalenego, regeneruje si pula tej postaci, przeciw ktrej skierowane
s dziaania danego BN. Wykorzystanie grupowej puli Bohaterw
Niezalenych powoduje odnawianie si grupowej puli Bohaterw
Graczy. Regeneracja taka zwraca punkt bohaterstwa za kady
wykorzystany przez Mistrza Gry. Punkty wpywaj do pul dopiero
po zakoczeniu sceny wydanych przez BN punktw nie mona
natychmiast uy przeciw nim.

Postacie niekinowe
Co zrobi, jeli jeden zgraczy prowadzi swoj posta wsposb niepasujcy do konwencji? Jeeli gracz zdecyduje si wrodku nocy
znikn ze sprztem reszty druyny, przy okazji sprzedajc informacj oich miejscu pobytu Gwnemu Zemu? Mistrz Gry nie moe
mu tego zabroni, oczywicie. Moe natomiast udzieli mu ostrzeenia: jeeli tak zrobisz, to znaczy, e twoja posta nie jest gwnym bohaterem. Jeli mimo to gracz trwa przy swoim zamiarze,
c najwyraniej jego posta nie jest Bohaterem, aPostaci Drugoplanow. Od momentu zignorowania przez gracza ostrzeenia
jego posta zaczynaj obowizywa wszystkie reguy dotyczce
Postaci Drugoplanowych. Co wicej, od jego puli punktw bohaterstwa naley odj 10 jeli wynik jest ujemny, liczba ta staje si
osobn grupow pul PB przeznaczon specjalnie na walk zeksczonkiem grupy.

Mniej kinowa Pulp IF


Jeeli Mistrz Gry chce wykorzysta mechanik Pulp IF zamiast standardowej, zachowujc do powany klimat iprawie-realizm normalnego grania, powinien rozway wprowadzenie poniszych
modyfikacji. Jeli si na to zdecyduje, musi uprzedzi otym graczy.
Nastawienie pulpowe nie sprawdza si wrealistycznym graniu.

376

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Zmiany konwencjiBohaterowie Graczy staj si normalnymi zjadaczami chleba. Co za


tym idzie:
nie obowizuje ich odporno na codzienne problemy,
nie dotyczy ich odporno na wybuchy,
nie maj odpornoci scenariuszowej imog zgin od zabkanej
kuli,
nie s ultrakompetentni rzucaj 3k10, zupenie jak Postaci
Drugoplanowe.
BG nadal posiadaj punkty bohaterstwa (2 PB na gow i3 wpuli
grupowej), ale ich wykorzystanie zostaje ograniczone:
nie mona krystalizowa specjalizacji,
nie mona wylizywa ran,
nie mona powodowa wybuchw atwopalnych obiektw,
nie mona zmienia wiata dobiera wyposaenia wtrakcie
irobi przebyskw.

Zmiany tworzenia postaci


Bohaterowie Graczy maj nadal due umiejtnoci, ale specjalizacje
trzeba zadeklarowa przy tworzeniu postaci.
Maksymalna polecana liczba startowych punktw postaci
to20.
Przy tworzeniu postaci nie mona zakupi specjalnego wyposaenia miejsce plecaka penego spluw jest wpulpie.

Zmiany mechaniki walki


Walka strzelecka przestaje by testem przeciwstawnym poziomem trudnoci trafienia przeciwnika jest poziom trudnoci jego
umiejtnoci instynkt walki, modyfikowany jak podano wyej,
wpunkcie Strzelanie iwalka bezporednia.
Bohaterowie Graczy dostaj obraenia jak Postacie
Drugoplanowe.

377

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

Sprzt wPulp IF
Wtej mechanice sprzt nie jest specjalnie wany, zwyjtkiem wyposaenia specjalnego, ktre kupuje si za punkty postaci. O wiele
wiksze znaczenie maj umiejtnoci izdolnoci postaci.

Pancerze

Przy konwertowaniu pancerzy ze standardowej mechaniki na Pulp


IF skuteczno pancerza naley podzieli przez trzy. WPulpIF hemy
nie maj adnego efektu, prcz tego, e postacie whemach to zwykle atwo gincy statyci.
Aby oszczdzi zachodu Mistrzom Gry, poniej kilka czsto
spotykanych pancerzy:
ubranie kuloodporne, koszulka balistyczna: SP 4
kurtka pancerna, ubranie kuloodporne ArmTech: SP 5
kurtka pancerna ArmTech, lekka kamizelka kuloodporna: SP 6
kamizelka policyjna bez wkadw: SP7
pancerz skorupowy: SP 9
pancerz wojskowy, kamizelka policyjna zwkadami: SP 12
lekki pancerz wspomagany: SP 12, bud 6
ciki pancerz wspomagany: SP 17, bud6

Bro palna
Podobnie jak inne statystyki, penetracj broni podczas konwersji
przelicza si, dzielc j przez trzy. Liczenie obrae jest bardziej
zoone dodatkowe zadawane obraenia to +1, jeli bro wstandardowej mechanice zadawaa jedn lub dwie koci obrae, +2 dla
broni zadajcych 3-4 kostki obrae, +3 dla broni zadajcych 5-6
kostek obrae itd. Zakres obrae broni to 0-3 za kad k ostk
obrae wstandardowej mechanice, zwikszany jeszcze ojeden za
kade +2 wstandardowej mechanice.
Kod obrae zadawanych przez bro w mechanice Pulp IF
zapisywany jest schematem: penetracja/dodatkowe obraenia
(minimalne obraenia maksymalne obraenia). Poniej kilka
popularnych rodzajw broni:
przestarzay dwudziestowieczny pistolet
np. Glock 19: 5/+2 (2-11)
nowoczesny pistolet lekki
np. CZ 32: 5/+2 (2-11)
pistolet policyjny
np. P-23 P: 7/+2 (2-14)

378

MECHANIKALIA

PULP IF

ideefixe-rpg.pl

nowoczesny ciki pistolet


np. NT/Barrett Farjacket: 11/+3 (4-19)
pistolet maszynowy, PDW
np. PM-15 Iskra: 8/+2 (1-10)
karabin na grubego zwierza, snajperski
np. Winchester 750: 18/+3 (3-18)
karabin szturmowy
np. KB Beryl M: 12/+3 (2-17)
karabin pancerzy wspomaganych
np.WKB Bizon: 25/+3 (5-20)

Bro biaa

Obraenia broni biaej przelicza si ze standardowej mechaniki


dokadnie tak samo, jak obraenia broni palnej. Obraenia ipenetracja broni biaej rosn wraz z budow uytkownika, naley je
zwikszy o(1/2 bud) -1.
cios wrcz: o/+1 (1-5)
drg: o/+2 (2-11)
n bojowy: 2/+1 (2-8)
bejzbol: o/+2 (2-11)
miecz: 3/+2 (1-16).

379

CZEGO
NIE
WIDA
SEKCJA MG

380

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

wiat zza kulis


Technototalitaryzm
Areally efficient totalitarian state would be one in which the
allpowerful executive of political bosses [...] control
apopulation of slaves who do not have to be coerced, because they
love their servitude.
Aldous Huxley, Brave New World, przedmowa
wiat idee fixe to wiat totalitarnych surveillance states, pastw,
ktre chc zna ikontrolowa kady krok, kady czyn ikad myl
obywateli. To wiat, wktrym demokracja, prawa czowieka, prywatno inietykalno s czym midzy pustym sloganem aprzykrywk. S zudzeniem, ktre rozwiewa si wmomencie, wktrym
System uzna, e czowiek nie jest spokojnym obywatelem, agronym terroryst. Mechanizmy totalitarnej wadzy dziaaj za milczc zgod lub gonym przyzwoleniem mas ludzi, ktrzy chc
czu si zabezpieczeni przed terrorystami, wichrzycielami i cho
nikt nie odwaa si mwi o tym gono Obcymi. Totalitarne
pastwa wiata AD 2045 dziaaj metodami subtelniejszymi ni
osadzanie w obozach koncentracyjnych, masowe deportacje czy
rozstrzelania.

Inwigilacja
 ajcie mi sze linijek napisanych przez najuczciwszego zludzi,
D
aznajd wnich do, bygo powiesi.
Armand-Jean du Plessis, kardyna Richelieu
Wikszo populacji pastw wiata znajduje si pod staym nadzorem. Gromadzenie informacji nie jest ograniczone do osb podejrzanych o przestpstwa, ale dotyczy wszystkich niezalenie od
zawodu, wyksztacenia, wieku, pci czy wyznania. Powodem jest
dza kontroli nad yciem obywateli. Sprawowanie wadzy nad
ludmi, ktrych kady ruch jest obserwowany, jest o wiele prostsze. Nieliczni protestujcy przeciw takiemu poziomowi nadzoru nad
populacj uciszani s jak zwykle argumentem o bezpieczestwie istwierdzeniami, e uczciwi nie maj si czego obawia.

381

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

Gromadzone wbazach dawnego oglnowiatowego systemu


AEGIS informacje pyn z telefonw komrkowych, komunikacji
elektronicznej i niemal wszechobecnych kamer. Na ich podstawie
powstaj sieci powiza midzyludzkich, gromadz si teczki
hakw, kompilowane s dane dotyczce lokalizacji, zaj i przyzwyczaje obywateli. Zgromadzone przez System dane wykorzystuje si do apania przestpcw oraz zastraszania, kompromitowania albo osadzania wwizieniach niewygodnych ludzi. Nietrudno
jest zniszczy czowieka, majc peen dostp do jego korespondencji, historii odwiedzanych komnat internetowych oraz mapy
znajomoci.

Propaganda strachu
Aktywizja, plakaty ikampanie informacyjne nie pozwalaj nikomu
zapomnie o megaterroryzmie Lat Chaosu i brutalnych a
kcjach
muzumaskich bojwek podczas trzeciej wojny wiatowej. Programy informacyjne donosz o kolejnych zamachach, o grupach
terrorystw ujtych przez suby bezpieczestwa publicznego,
o grobach ze strony islamistw, komunistw albo neofaszystw.
Wwielu krajach wiata funkcjonuje wskanik zagroenia, pozostao zczasw Wojny zObcymi, ktrego warto wskazywaa potencjalne zagroenie atakiem Obcych. Obecnie zwykle wskazuje on
wyliczane na podstawie mglistych przesanek prawdopodobiestwo zdarzenia terrorystycznego iwaha si czasem, przypominajc odbiorcom aktywizji, e nie s bezpieczni. Dziki utrzymywaniu
nieustannego poczucia zagroenia budety sub bezpieczestwa
wewntrznego nie malej. Spoeczestwo yjce wtumionym strachu nie protestuje przeciw specjalnym trybunaom icikim wizieniom dziaajcym wimi bezpieczestwa narodowego.

Psychofarmacja
Pomne krwawych zamieszek wLatach Chaosu wadze podjy projekty chemicznego spacyfikowania populacji wsposb skuteczniejszy ni darmowa neuroizotropina. Najwikszym problemem pozostaj bezrobotne masy, skoszarowani wsupermasowcach odbiorcy
zasikw. Najprostszym i wdroonym w wikszoci wiata sposobem uciszenia ich frustracji jest dodawanie rodkw uspokajajcych do przydziaowej darmowej ywnoci. Jedynie kilka pastw
posuno si do roztoczenia chemicznej kontroli nad ca populacj. Czoowym przykadem s Indie w tamtejszych straszliwie
zatoczonych megamiastach zamieszki czy choby wybuch paniki
miayby nieobliczalne skutki.

382

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

Celem masowego otumaniania ludnoci jest stumienie wszelkich odruchw buntu, ktre mogyby doprowadzi do wybuchu
spoecznego niezadowolenia ipowtrki zLat Chaosu.

Zdublowany aparat wadzy


Charakterystyczn cech kadego ustroju totalitarnego jest istnienie struktur wadzy rwnolegych do oficjalnych i czsto od nich
waniejszych. W nazistowskim i komunistycznym totalitaryzmie
tak rol penia partia. Wtechnototalitaryzmach XXI wieku rwnoleg struktur tworz sztaby kryzysowe, Obrona Cywilna i agencje zwalczania skutkw klsk ywioowych. Rozmaite programy
zachowania cigoci rzdu czy koordynacji dziaa na obszarze
stanu wyjtkowego stawiaj urzdnikw agencji zarzdzania kryzysowego ponad politykami zajmujcymi wybieralne stanowiska
(ktrzy s czstokro jedynie figurantami iwrazie potrzeby kozami
ofiarnymi). Prawdziwe decyzje podejmuje kto inny, pozostawiajc
premierom, prezydentom iministrom skadanie podpisw iprzyjmowanie odpowiedzialnoci.

Martwe pola
Panoptyczny system totalnego nadzoru nie jest jednak idealny,
bo inie moe by. System nie siga wszdzie, cho chciaby sprawia takie wraenie. Kamery, mikrofony, podsuchy nie przechwytuj wszystkiego inie widz wszystkiego. Ograniczenia s zarwno
budetowe (nikogo nie sta na umieszczenie kamer wszdzie), jak
iprawne. Wwikszoci pastw wiata obywatele nadal maj prawo
do prywatnoci iuycie na nich stuprocentowych moliwoci Systemu wymaga przynajmniej wypenienia dokumentu i uzyskania
zgody przez organy cigania.
Wikszym problemem jest jednak analiza danych. Wbazach
danych s bdy. Systemy eksperckie i ludzie popeniaj bdy.
Ocenia si, e skuteczno dziaa analitycznych nie przekracza
85proc. Oznacza to nie tylko przeoczenia przestpstw, ale take
bdy odwrotne System wyciga bdne wnioski irozpoznaje terrorystw wniewinnych ludziach, ktrzy zostan wywleczeni zek
wrodku nocy ibezprawnie uwizieni.
Spryciarze wiadomi przekama, luk i niedocigni potrafi je wykorzystywa. Za odpowiedni opat (albo za darmo, jeli
wie si, gdzie szuka) mona zdoby wiedz na temat bezpiecznej komunikacji elektronicznej, unikania inwigilacji systemu nadzoru, wymykania si profilowaniu konsumenckiemu czy odmulania

383

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

mzgu zuspokajajcej chemii wpastwowej ywnoci. Moliwe jest


prawie normalne ycie wmartwym polu Systemu. Szara ekonomia, barterowa lub oparta na przysugach izocie, kwitnie wpodlejszych dzielnicach miast. Tam da si kupi wzasadzie wszystko.
Z podziemia (prcz regularnych przestpcw) korzystaj ludzie,
ktrzy chc unikn oka Systemu ci, dla ktrych prywatno nie
jest pustym sowem, dziwacy iosoby, ktre nie chc, aby wszystkie
aspekty ich ycia trafiay do baz danych.
Oszuka System jest jednak tym atwiej, im wyej na drabinie
spoecznej si stoi. Bogaci iwpywowi maj, jak zawsze, wicej moliwoci sprawienia, by ich dziaania pozostay niezauwaone albo
bezkarne. Prcz drobnych przestpstw w martwej strefie kamer
moliwe s te wielkie przekrty dokonywane niemal w wietle
aktywizyjnych reflektorw.

Tajne organizacje
Poza polem widzenia Systemu itechnototalitarnych rzdw znajduj
si nie tylko mniejsi iwiksi przestpcy. Dziaaj tam te o
rganizacje
tak tajne, e mao kto wie oich istnieniu. Ich cele imetody rni si
znacznie, ale kada znich stawia przed sob wielkie zadania ima
oglnowiatowy zasig. Cz tajnych organizacji istnieje wycznie wniektrych wersjach wiata, dlatego poniej opisano tylko te,
ktre istniej we wszystkich.

Cenzura
 To prba cofania zegara historii! Czywaszakrlewska mo
nie wie, co to postp, co to rozwj?
Widziaem co takiego wzwykym jajku. WNarniimwimy po prostu,
e jajko si zepsuo.
Gumpas iKaspian, C.S. Lewis Podr Wdrowca dowitu
W 2030 roku ONZ wydaa Rezolucj Nadzoru Rozwoju Technologicznego. Wzywaa wniej do ograniczenia tempa bada naukowo-technicznych, ze szczeglnym uwzgldnieniem bada nad obc
technologi. Uzasadnieniem by powikszajcy si rozziew midzy
rozwojem moralnym atechnologicznymi moliwociami ludzkoci
oraz niebezpieczestwo przypadkowego zniszczenia Ziemi icywilizacji ludzkiej przez wypadek podczas bada nad nanotechnologi,
eksperymentw z dziedziny mechaniki kwantowej czy podobnie
ezoterycznych dziaa.

384

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

Mniej naganianym uzasadnieniem rezolucji byy nieprzewidywalne zmiany spoeczne, ktre musiayby nastpi po rozpowszechnieniu naprawd zaawansowanych technologii przenicowayby wiatowe status quo, zniszczyy lub nie do poznania odmieniy stosunki spoeczne, kultury isamych ludzi. Rada Pokoju, Wsppracy iRozwoju Globalnego stana wobliczu moliwoci cakowitej zmiany cywilizacji czowieka ipostanowia zrobi wszystko, by
do niej nie dopuci.
Na mocy tajnego aneksu do Rezolucji Nadzoru Rozwoju Technologicznego powoano do ycia Komisj Dyscypliny Kulturowej,
potocznie zwan Cenzur. Pierwszym zadaniem Cenzury byo zarekwirowanie wszystkich produktw ultratechnologii, czyli obiektw stworzonych przy uyciu technologii wykraczajcej poza stan
wiedzy wroku 2018. Kolejnym, rwnie wanym usunicie lub zdewaluowanie samej technologii. Groce potencjalnie caej Ziemi
artefakty, narzdzia iwiedza onich miay znikn do momentu,
wktrym ludzko bdzie gotowa do ich wykorzystania.
Praca Cenzury nigdy nie przebiegaa bez oporw pastwa i korporacje nie zamierzay oddawa ultratechu po dobroci.
Cenzorzy dziaali bezwzgldnie, dokonujc wama i znikni
sprztu i naukowcw. Cenzura, pomylana pocztkowo jako ciao
nadzorczo-doradcze, ewoluowaa stopniowo w stron czego
wrodzaju Ministerstwa Prawdy skrzyowanego ze Specnazem.
W latach 2032-34 wikszo sprztu wykraczajcego poza
arbitralnie ustalony stopie komplikacji zostaa Ocenzurowana,
bezpowrotnie znikajc wprzepastnych magazynach KDK. Od tamtych czasw Cenzura zajmuje si nadzorem nad badaniami naukowo-technicznymi na wiecie, pilnujc, aby korporacje irzdy (albo,
co gorsza, amatorzy) nie zbliyy si nawet do technologii objtych
Indeksem. Indeks spis zakazanej wiedzy wraz zartefaktami tworzonymi przy jej uyciu jest regularnie analizowany przez superkomputery Cenzury. Jeeli konsekwencje wypuszczenia danej technologii s dokadnie znane inie zagraaj wiatowemu status quo,
jest ona zdejmowana zIndeksu. Na razie Indeks nie zmniejszy si
znaczco.
Cenzura jest jedyn si, ktra ma peen dostp do ultratechnologii. Jest zatem potencjalnie najpotniejsz z tajnych
organizacji wiata idee fixe.
Faktyczny potencja Cenzury zaleny jest od wersji wiata
i decyzji Mistrza Gry. Cenzura, ktra korzysta ze wszystkich
dostpnych jej moliwoci, jest straszna i cakowicie niegrywalna.
Nie przypomina komiksowych Facetw w Czerni, jest od nich
daleko potniejsza. Cenzorzy wyposaeni w ultratechowy sprzt
do edycji pamici, hiperszybkie pojazdy i niewyobraaln moc

385

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

obliczeniow mog przewidzie iuprzedzi dziaania grup znacznie


potniejszych ni Bohaterowie Graczy. Jeli KDK postanowi zniy si do poziomu BG, jej interwencja pozostanie niezauwaona.
Pojawi si i zrobi, co trzeba, zacierajc za sob wszystkie lady
i nie pozostawiajc adnego wiadka ich wizyty. Potna Cenzura
nie jest przeciwnikiem, nie jest nawet Rk Boga. Jest si, ktra
potrafi zagroenie unicestwi, nie pozostawiajc nawet pamici
otym, e kiedy istniao. Cenzura, ktra nadaje si do wykorzystania wwiecie, powinna by sabsza. Przykady sabszej Cenzury
znajduj si niej, wpunkcie Historie prawdziwe.

Ruch Oporu
W2025 roku Earth Defense, organizacja, ktra zmagaa si znajazdem obcej cywilizacji, zostaa zredukowana niemal do punktu
rozwizania. Oficjalnym powodem demobilizacji byo pokonanie
Obcych wUkadzie Sonecznym.
Jednak mimo zniszczenia baz ipojazdw nie udao si ustali miejsca pochodzenia Najedcw iprzenie wojny na ich teren.
Zwalniani do cywila onierze wychodzili zatem zprzewiadczeniem
oprzedwczesnoci redukcji, awielu znich byo wrcz przekonanych
oinfiltracji ONZ przez Obcych. Wielu zdemilitaryzowanych komandosw wynosio ze sob lekki sprzt bojowy, wielu zoyo solenne
obietnice stawienia si ponownie w razie czego. Po zakoczeniu
Lat Chaosu daremnie czekajcy na znak onierze zaczli spotyka
si irozwaa dalsze kroki wydarzenia na wiecie nie wskazyway
na faktyczn porak Obcych, wrcz przeciwnie. Trzecia wojna
wiatowa, Lata Chaosu, miliony ofiar wszystko to wydawao si
robot Obcych, do tego umieszczonych wwiatowych rzdach. Do
podobnych wnioskw doszli modzi analitycy pracujcy w Dziale
Studiw iAnaliz ED. Eksonierze nie mieli cznoci, danych wywiadowczych iplanowania, analitycy za uprawnie ani dowiadczenia bojowego potrzebnego do prowadzenia zbrojnych akcji. Wkrtce
jednak analitycy nawizali kontakt ze zwolnionymi do cywila onierzami ED i powsta Ruch Oporu organizacja, ktra postawia
sobie za cel kontynuowanie walki z Obcymi infiltrujcymi Ziemi.
Dowodzenie Ruchem Oporu obj (po upozorowaniu swojej mierci)
osawiony Stary Van Heelde, dowdca Earth Defense od chwili
jego utworzenia.
Analitycy Ruchu Oporu przesiewaj dostpne im dane, czsto nielegalnie korzystajc zpozostaoci systemu AEGIS, starajc
si odkry lady dziaalnoci Obcych. Najwiksz obaw ipodstawowym celem Ruchu Oporu s humanoidalni agenci we wadzach
pastw i organizacji ponadpastwowych. Prcz tego Ruch Oporu

386

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

stara si przejmowa ultratech, ktrego nie dopada C


enzura, oraz
bada obszary anomalnej aktywnoci ekologicznej, na przykad
Puszcz Biaowiesko-Augustowsk. Trzyosobowe komrki Ruchu
Oporu rozsiane s po megamiastach i enklawach caego wiata,
pozostajc w sporadycznym kontakcie z Central i midzy sob.
Mimo wykorzystania ultratechnicznych kanaw cznoci Ruch
Oporu nie chce ryzykowa wykrycia iutraty ludzi. Komrki staraj
si samodzielnie wyszukiwa cele do nadzorowania, zdobyte informacje przekazujc wyej.
Ruch Oporu skada si z garci analitykw Earth Defense
oraz kilkunastu tysicy dowiadczonych, twardych superonierzy.
Wielu zweteranw ED to na pierwszy rzut oka niepozorni faceci po
czterdziestce, ktrzy wrzeczywistoci s tak naszpikowani zaawansowan technologi, e kwalifikuj si do Ocenzurowania. Wielu
znich dysponuje te lekkim sprztem bojowym (ktry widnieje na
Indeksie), zastraszajcymi moliwociami i wiedz, ktrej nie ma
nikt inny. Ruch Oporu stara si zachowa dyskrecj inie wchodzi
w niepotrzebne konflikty z Cenzur ani subami bezpieczestwa
publicznego. Niezalenie od wersji historii Ruch Oporu jest niezym
cznikiem pomidzy wiatem, w jakim zazwyczaj poruszaj si
Bohaterowie Graczy, ajego tajn podszewk.

Brama Syriusza
Szok, ktrym byo przybycie wrogo nastawionych Obcych, nie
wywar takich samych efektw na wszystkich. Kady umys reaguje
troch inaczej, logiczne jest zatem, e prcz ludzi dajcych cakowitego zniszczenia Obcych, pojawili si take tacy, ktrzy oddawali
Najedcom bosk cze. Ci ostatni to wanie Brama Syriusza.
Otoczeni powszechn niechci przedstawiciele sekty (nielegalnej wwielu krajach) uwaaj, e Wojna zObcymi bya Ostatni
Wojn, Armageddonem, ktr siy dobra Najedcy przegrali.
Odamy, podsekty i parafie Bramy Syriusza nie maj wsplnego
planu. Jedni sdz, e Obcy powrc, jeli przygotowa im miejsce, zajmuj si wic specyficzn odmian kultu cargo, budujc
ldowiska ibazy dla pojazdw zkosmosu. Inni chc zasuy na
nagrod, realizujc plany chwilowo nieobecnych Obcych (co zwykle sprowadza si do zamachw terrorystycznych, niszczenia infrastruktury isiania chaosu). Jeszcze inni s przekonani, e Obcy nigdy
nie odeszli, e przegrana wojna bya jedynie wybiegiem, aspoeczestwo pene jest infiltratorw zkosmosu. Prbuj wic ich odnale, by udzieli wszelkiej pomocy.

387

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

Rola, jak wwiecie odgrywa Brama Syriusza, zaley od przyjtej wersji historii oraz od pomysu Mistrza Gry. Kult Obcych moe
by mao wan, wewntrznie skonfliktowan sekt, ktra prbuje gosi Ostatnie Objawienie, chodzc od drzwi do drzwi, albo
gron, zwart mas kultystw zwypranymi umysami, wspomaganych ultratechnologi Najedcw i dowodzonych przez humanoidalnych agentw. Moe te, rzecz jasna, by czymkolwiek pomidzy. Kult nie jest specjalnie spjn organizacj, tote moliwe jest
take wystpowanie wszystkich powyszych wersji jednoczenie
jedna parafia Bramy Syriusza moe by pena niegronych
wariatw ganianych po ulicy przez nasterydowanych bokserw,
druga za moe by czarn dziur, w ktrej bezpowrotnie znikaj
ciekawscy. Niezalenie od wersji, kocioy Bramy Syriusza s dobrze
ukryte i stanowi jeden z waniejszych celw infiltracji dla Ruchu
Oporu tak na wszelki wypadek.

Nanoanarchici
Evolve. Let the chips fall where they may.
Tyler Durden, Fight Club
Nie wszystkim Cenzura wypraa mzgi. Niektrzy pamitaj ultratechnologie, zktrych korzystali bronicy Ziemi onierze ED, nieliczni mieli je nawet wrkach. Spord tych, ktrych oburza iobraa
sama idea Rezolucji Nadzoru Rozwoju Technologicznego, rekrutuj
si nanoanarchici ludzie dajcy prawa do nieograniczonych
bada naukowych, prawa do nieograniczonego rozwoju cywilizacji,
prawa do zmiany.
Nanoanarchici nazywajcy siebie transhumanistami, post
ludmi, ekstropianami, technooptymistami imilionem innych nazw
tworz luno wsppracujc, oglnowiatow siatk naukowcw, technikw, hackerw ientuzjastw. Ich wsplnym wrogiem jest
Cenzura. Bez niej ruch nanoanarchistw rozpadby si na setki albo
itysice malutkich ugrupowa dcych do dziwacznych isprzecznych celw. Nanoanarchia jest ucielenieniem obaw Cenzury niekontrolowanym, chaotycznym igraniem z potencjalnie mordercz
technologi. Dla nanoanarchistw zkolei Cenzura jest ptl na szyi
ludzkiej cywilizacji, prb p
owstrzymania zmian, nawet za cen
zduszenia cywilizacji.
Struktur organizacyjn nanoanarchici przypominaj nieco
ruchy opozycyjne wpastwach totalitarnych. Nie maj spjnej ideologii ani celw, czy ich gwnie sprzeciw wobec ograniczania
prawa do rozwoju, denie do wiedzy oraz gorce przekonanie, e
technologia isterowana ewolucja jest lekiem na wikszo za tego

388

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

wiata. Ich sposb dziaania jest dosy prosty staraj si odzyskiwa ultratechnologiczne artefakty, poznawa ich budow poprzez
inynieri odwrotn, replikowa je, a wyniki swych prac szeroko
rozpowszechnia.
Poza tym nanoanarchistw rni prawie wszystko. Niektrzy
znich stawiaj sobie za cel cakowit zmian ukadu si na wiecie,
rewolucj wiatow, ale tym razem porzdnie. Inni maj mniejsze
ambicje ichc tylko wyprowadzi si na Marsa albo wgbiny mrz
zmieniajc przy okazji swoje ciaa na takie, ktre bd tam mogy
przey.
Moliwoci irozpowszechnienie komrek nanoanarchistw s
odwrotnie proporcjonalne do moliwoci Cenzury. Mocna Cenzura
oznacza obecno jedynie intensywnie zwalczanych, nielicznych
i bardzo paranoicznych posiadaczy zaawansowanej technologii.
W wersjach wiata ze sab Cenzur mikroprzemys nanoanarchistw jest gwnym rdem ultratechu, akomrek pracujcych po
cichu nad rozsadzeniem tyranii Nowego Porzdku wiatowego
jest mnstwo. Jeeli nanoanarchici nie musz skupia si na utrzymaniu si przy yciu, ich grupki mog zajmowa si najdziwaczniejszymi projektami od nanorzeby czy pseudoywej sztuki, przez
projektowanie itworzenie samonaprawiajcego si sprztu, a do
budowy technologicznie zaawansowanych pojazdw kosmicznych.
Rola nanoanarchistw w kampanii moe by rozmaita element
ta, gwni sprzymierzecy BG, zagroenie dla wiata porwnywalne zNajedcami wszystko zaley od decyzji MG, wersji wiata
inastawienia graczy.

Siatka/Kryptonet
Siatka/Kryptonet to korpus dyplomatyczny, wywiad iantyterroryci NetNation wjednym. S/K powstaa jako sposb na zapewnienie
obywatelom NetNation szybkiej ipewnej ochrony prawnej ifizycznej na caym wiecie. Prcz tego S/K miaa zbiera informacje
wywiadowcze, gromadzc powszechnie dostpne dane i karmic
nimi ogromne bazy danych NN.
S/K jest specyficzna z uwagi na pynn, dziaajc na zasadzie adhocracy struktur organizacyjn podlego subowa,
jeli wogle wystpuje, jest dynamicznie zmienna. Agenci S/K zbieraj si wgrupy, ktrych struktura dopasowywana jest do zadania
izwykle ulega rozpadowi po jego realizacji. Rozsiani po caym wiecie agenci komunikuj si za porednictwem sieciowej gry fabularnej Noeworld, wymieniajc si danymi zapisanymi steganograficznie wprzedmiotach ipobierajc zadania wpostaci questw.

389

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

WIAT ZZA KULIS

ideefixe-rpg.pl

Takie medium utrudnia przechwytywanie wiadomoci, ustalenie


sieci powiza midzy agentami ioglnie zwiksza stopie zakonspirowania caej organizacji.
Oprcz wspierania obywateli NN iochrony interesw pastwa
sieciowego na caym wiecie S/K uczestniczy take wzmaganiach
tajnych organizacji. Kiedy dziki biaemu wywiadowi NetNation ijej
sztuczne inteligencje poznay prawdziw histori wiata, postanowiy wczy si do walki o jego przyszo. Zadanie to jest ryzykowne; NetNation jest najmniejszym i najwieszym z graczy, ale
zdaniem sztucznych inteligencji NN opacalne igodne.
S/K jest niezym narzdziem do wczenia BG wspiski tajnej
organizacji. Postacie mog zosta wcignite w machinacje NetNation przez Noeworlda, a awans w wewntrzgrowych strukturach moe zalee od wykonania przysug wwiecie realnym. S/K
iNetNation jako takie nie s zym patronem stawiaj sobie szczytniejsze cele ni niejedno pastwo. NN stara si wspomaga rozwj
cywilizacji, w szczeglnoci kolonizacj przestrzeni kosmicznej.
Co za tym idzie, wkadej zwersji wiata wspiera nanoanarchistw
isprzeciwia si strategii Cenzury.

390

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

Historie prawdziwe
Novus Ordo Seclorum wiat sterowany
W tej wersji wiata oficjalna wersja historii jest prawdziwa. Obcy
dotarli do Ukadu Sonecznego inadludzkim wysikiem woli z ostali
pokonani wszystkie bazy i pojazdy zniszczone, Najedcy eksterminowani. Jak kada wojna, take ta spowodowaa gwatowny
rozwj technologiczny. Ultratech opracowany wwojskowych laboratoriach i przejty od Wroga mia znaczcy wpyw na ksztatowanie spoeczestw. Obawa przed efektami rozprzestrzeniania
si zaawansowanej technologii sprawia, e ONZ utrzymaa rol
de facto rzdu wiatowego i postanowia roztoczy kontrol nad
dalszym rozwojem cywilizacji czowieka. ONZ dysponuje szeregiem
narzdzi wpywu na rzdy, od Renty Ekologicznej i innych dotacji
do pastwowych budetw, przez Armi Terrask ikomandosw
zTAST, a po Korpus Mediatorw iKomisj Dyscypliny Kulturowej
zjej Cenzorami. Wygld wiata zaley od tego, jak skuteczna wsterowaniu wiatem jest ONZ.

Wersja pierwsza: Koniec Historii


Organizacja Narodw Zjednoczonych, Armia Terraska i Cenzura
dziaaj jak sprawna maszyna. Doradcy ONZ nakaniaj rzdy do
wsppracy metodami dyplomatycznymi, w razie potrzeby posikujc si wywiadem lub wrcz oddziaami komandosw Armii Terraskiej. Cenzura nadzoruje cao rozwoju naukowo-technicznego na wiecie (gigantyczne zadanie moliwe do wykonania dziki
ukrytemu w Pasie Asteroidw hiperkomputerowi dziaajcemu
w czasie zerowym), usuwajc w razie potrzeby jego efekty. Rzdy
wiatowe s figurantami grzecznie przyjmujcymi do wiadomoci sugestie ONZ. Sprzeciwiaj si jedynie Chiny, Kalifat iNetNation, dlatego kade ztych pastw jest celem intensywnych dziaa
wywiadowczych.
To jest wersja wiata, w ktrej konflikty na poziomie midzypastwowym w zasadzie nie wystpuj. Dalszy rozwj wiata
bdzie przebiega wmiar spokojnie iharmonijnie ONZ dokada
si i rodkw, eby zaniky zjawiska takie jak wojny, gd, terroryzm. Technototalitaryzm rzdw wiata jest wspierany przez ONZ,
ktra powoli przeksztaca si woglnowiatow dyktatur zludzk

391

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

twarz. Ta wersja historii jest najmniej skomplikowana, pasuje do


kampanii cakowicie pozbawionej kryptohistorii, podtekstw
idziwacznoci.
Ruch Oporu iBrama Syriusza to zwalczajce si garstki wirw, ktrzy powinni by hospitalizowani, nanoanarchici to rozproszone grupki idealistw bez adnych moliwoci technicznych,
aCenzura jest superpotn organizacj, zdoln nie tylko do usuwania ze wiata ultratechnologii, ale te zacierania ladw swojej
interwencji.
Wtej wersji wiata waniejsze dla postaci, bo zdecydowanie
czciej spotykane, bd tajne organizacje poziomu p
astwowego
zakamuflowane struktury zajmujce si zwalczaniem przestpczoci lub inwigilacj spoeczestwa. Przykadowe struktury tego
rodzaju dziaajce na terenie Polski to Departament Prewencji oraz
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Kraj.

Departament Prewencji

Naprawd sprytni przestpcy dziaaj tak, e policja mimo caego


aparatu nadzoru nic na nich nie ma. Zgromadzone przez obserwacj dane s zbyt sabe, aby ktrego ztych naprawd sprytnych
aresztowa czy oskary. Brak dowodw nie oznacza jednak, e
policja pozostawia takich przedsibiorczych osobnikw samym
sobie. Departament Prewencji Policji Pastwowej zajmuje si korelacj fragmentarycznych danych, strzpw niepewnych informacji iniewyranych zdj, ana ich podstawie stara si przewidywa
przestpstwa. Funkcjonariusze tego departamentu czasami dziaaj w terenie, prowadzc przeszukania in absentia, nadzorujc
podejrzanych och udziau wprzestpstwie, aczasami prowokujc, na przykad przez zoenie wizyty, ktrej celem jest oznajmienie
prowokowanemu mamy ci na oku.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych


Kraj

Zadaniem tej samodzielnej organizacji pastwowej jest dbanie


outrzymanie tajnoci informacji tajnych. Jako e definicja zakresu
obowizkw BOINK jest nader luna, w praktyce to kierownictwo
ustala, co jest informacj tajn oraz jakich metod naley uy do
zachowania tajnoci. Agenci BOINK peni funkcj wydziau brudnych sztuczek dla faktycznych wadz kraju to im sztaby kryzysowe, koordynatorzy ds. sub specjalnych i specjalni penomocnicy zlecaj znikanie ludzi, zastraszanie, preparowanie
dowodw iusuwanie informacji. Smutni faceci wciemnych garniturach, ktrzy nad ranem stukaj do drzwi zbyt ciekawskiego dziennikarza, to wanie BOINK.

392

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

Wersja druga: Viva La Revolucin!


Sterowanie rozwojem wiata, kontrola procesw historycznych
ibada naukowych to jedynie pobone yczenia. ONZ istowarzyszone agencje to wielka, nieruchawa biurokracja zerana przez
wewntrzne wojenki i midzydepartamentowe bitwy o wadz,
paraliowana przez politykierstwo i inercj. Dziki dostpnym
instrumentom ONZ mogaby dusi wzarodku konflikty, zapobiega
wybuchowi wojen, usuwa zagroenia dla status quo, zanim si
rozwin. Jednak wraz z odejciem politykw aktywnych podczas
Wojny zObcymi iLat Chaosu ONZ stracia zdolno do podejmowania szybkich izdecydowanych dziaa.
Narzucony przez powojenne dziaania porzdek wiata
zaczyna chwia si wposadach zachcone przykadem Chin pastwa myl owyamaniu si spod kontroli doradcw, megakorporacje rozwaaj zaprzestanie pacenia podatkw bezporednio
Narodom Zjednoczonym, a wszyscy staraj si omin postanowienia Rezolucji Nadzoru Rozwoju Technologicznego. ONZ ma na
razie wystarczajco duy wpyw na dziaania rzdw i korporacji, aby wci utrzymywa rol rzdu wiatowego, nie jest jednak
w stanie poradzi sobie z wyrastajcymi jak grzyby po deszczu
komrkami nanoanarchistw. Wspomagani przez agentw Siatki/
Kryptonetu nanoanarchici cz si w organizacj wymieniajc
si wiedz i technologi, coraz bardziej otwarcie pracujc nad
zmian wiata.
Wtej wersji historii wiat zmierza szybkim krokiem ku kolejnej
rundzie zmian zaamaniu rzdu wiatowego ONZ ipowojennego
porzdku wiata z jednoczesn rewolucj nanotechnologiczn.
Konsekwencje mog by tak drastyczne, jak zechce Mistrz Gry.
Dwie skrajne moliwoci to bezstresowe porzucenie przestarzaych koncepcji wrodzaju pastwa, armii czy pracy iprzejcie
do zaawansowanej, pozytywnej ultratechnologicznej utopii albo
totalny rozpad tradycyjnego ukadu si na wiecie, atomizacja spoeczestw, niekontrolowany rozwj (Cenzura powiedziaaby zrakowacenie) cywilizacji. Najbardziej prawdopodobne bdzie wyjcie
porednie kolejna runda regionalnych wojen, zaamanie porzdku
spoecznego wynike zodcicia dotacji Narodw Zjednoczonych, do
tego rosnca liczba zaawansowanych technologicznie grup, ktre
postanowiy wyczy si z bezsensownego krka wojen, zamieszek ipolitycznych przepychanek. Takie grupki stan si samowystarczalnymi polis, niepotrzebujcymi adnej zfunkcji zwyczajowo
zapewnianych przez pastwa. Uniezalenienie si od ukadu si na
wiecie bdzie moliwe dziki plenicej si ultratechnologii produkowanej chaupniczo. Nieskuteczne zwalczanie rozprzestrzeniania

393

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

si supernowoczesnej technologii wynika ze zbiurokratyzowania,


nieruchawoci inieskutecznoci Cenzury. Bezwadno itarcia midzywydziaowe uniemoliwiaj Cenzurze take maskowanie, wic
jej istnienie jest tajemnic poliszynela. Nanoanarchici dziaaj
coraz bardziej otwarcie. Pojedyncze komrki zajmuj niewielkie,
specyficzne nisze rynkowe: grnictwo mieciowe, czyli ultratechnologiczne przetwarzanie zasobw dawnych wysypisk mieci, bezkontaktowe systemy ochrony osobistej w postaci stad ocenzurowanych mikrodron, zakadanie iutrzymanie sieci superbezpiecznej
komunikacji kwantowej.
Komrki nanoanarchistw korzystaj ze wsparcia Siatki/
Kryptonetu, aby skutecznie unika Cenzorw i prowadzi dziaalno w relatywnym spokoju. Ruch Oporu prowadzi pozbawion
sensu walk ze zmorami przeszoci oraz co bardziej niebezpiecznymi grupkami Bramy Syriusza.

General Operational Device,


komputer ostateczny

Charakterystyczn dla tej wersji wiata tajn organizacj jest


hiperkomputer Cenzury, GOD.
Komisja Dyscypliny Kulturowej (Cenzura) chciaa stworzy
komputer ostateczny zdolny do nadzorowania rozwoju caoci nauk
cisych, jednak dostaa co innego. Podczas rozruchu miaa miejsce pitnastominutowa przerwa wcznoci zasteroid mieszczc
urzdzenie. Podczas tego kwadransa GOD spontanicznie uzyska
samowiadomo. Nie tylko przewysza moliwociami wszystkie inne istniejce intelekty, ale take jest kompletnie obcy do
powstania jego wiadomoci czowiek nie przyoy rki, tote sposb, w jaki myli, jest ludziom kompletnie nieznany. O samowiadomoci GOD na razie nikt nie wie. Do tej pory zamanifestowaa
si ona jedynie jako minimalne przekamania wpracy urzdzenia,
zatem zpunktu widzenia Cenzury ich astronomicznie drogi komputer ostateczny nie jest zagroeniem dla ludzkoci, ale jedynie niewypaem. Moliwoci GOD s ogromne, nie interesuje go jednak
uczestniczenie w cywilizacji czowieka (poza zapewnieniem sobie
dalszego istnienia).
Jeeli GOD postanowi si ujawni albo zostanie do tego zmuszony, efekty mog by nadzwyczaj spektakularne w ekstremalnym wariancie bd oznacza pocztek nowej ery historii.

394

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

Oni tu s przegrana wojna zObcymi


Przegrana rzekomo wojna to jedynie chwilowy problem Najedcw. Earth Defense zniszczya pojazdy ibazy Obcych, ale tylko dlatego, e przestay by potrzebne. Agenci Wroga zdyli ju dokadnie zinfiltrowa spoeczestwa Ziemi mimo podziau miast, kontroli, paranoi iksenofobii. Rozwizanie ED byo krokiem przedwczesnym, za zrezygnowanie z zaawansowanej technologii zdobytej
podczas wojny fatalnym bdem. Dalszy rozwj sytuacji, azarazem losy wiata, zale od motywacji Obcych, ktr wybierze Mistrz
Gry. Poniej znajduj si dwa przykady.

Wersja pierwsza: Cicha inwazja


Across the gulf of space, intellects vast and cool and
unsympathetic regarded ourplanet with envious eyes and
slowly, and surely drew their plans against us.
H.G. Wells, War of the Worlds
Celem Najedcw z Kosmosu jest zbieranie energii psychicznej
orgonu z populacji Ziemi.
Wiele milionw lat temu Obcy przyspieszyli rozwj map
czekoksztatnych na Ziemi, chcc doprowadzi do powstania agodnego, inteligentnego a zatem produkujcego orgon
gatunku. Plan, niestety, nie powid si Obcy pozostawili swoj
hodowl bez nadzoru, co spowodowao wybicie hodowanych neandertalczykw przez powstaego w wyniku przypadkowej mutacji
homo sapiens. Czowiek rozumny nie by agodny, mimo e produkowa niebagatelne iloci orgonu. Zapewne dlatego Obcy, zamiast
wypali planet i zacz od zera, postanowili wykorzysta cywilizacj czowieka do wasnych celw. Wojna zObcymi, wielki szok
dla ludzi ikatalizator gwatownego rozwoju technologicznego, dla
Najedcw nie bya nawet niewygod. Wstrznicie Ziemianami
spowodowao efekty zich punktu widzenia korzystne skupienie
populacji wwielkich miastach uatwi niwa orgonowe, awprowadzenie oglnowiatowego systemu nadzoru pozwoli odrnia lepszych dawcw od gorszych.
Najwikszym sukcesem Najedcw byo przekonanie Ziemian ozwyciskiej wojnie; Obcy zinfiltrowali ludzkie spoeczestwo
do dokadnie, osadzajc swoich agentw na wanych, oficjalnych stanowiskach. Jako agenci su humanoidalni Obcy, ludzie
opanowani psionicznie lub przejci przez symbionta agenckiego
oraz wyznawcy Bramy Syriusza. Kontrolowani przez Wroga ludzie

395

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

doprowadzili do oficjalnego zakoczenia wojny irozwizania Earth


Defense, wprowadzili te Cenzur, znacznie ograniczajc technologiczne moliwoci rasy ludzkiej.
Wojna tak naprawd jest bezpowrotnie przegrana cywilizacja czowieka zostaa podporzdkowana Najedcom, ktrzy osiedlili si na Ziemi. Zapewne wkrtce rozpocznie si masowe pobieranie energii psychicznej. Jeli proces ten jest bezinwazyjny, fakt
rozpoczcia niw moe nawet przej niezauwaony. Na Ziemi
powstaj obszary ksenoformowane, opanowane przez obc flor
ifaun na tych terenach Wrg moe bezpiecznie mieszka irozbudowywa zaplecze. Jedyn nadziej dla ludzkoci jest zawizujcy
si luny sojusz Siatki/Kryptonetu, nielicznych ocalaych onierzy
Ruchu Oporu oraz nanoanarchistw. Poczenie danych wywiadowczych zbieranych przez S/K z umiejtnociami i fanatycznym
oddaniem Ruchu Oporu moe spowolni realizacj planw Obcych
na tyle, e uda si odnale jaki saby punkt Wroga. Na podstawie tej wiedzy rozsiane po wiecie nanoanarchistyczne laboratoria opracuj, by moe, jak Wunderwaffe, cudown bro, ktra
pozwoli odbi Ziemi z rk Obcych. Jeeli Obcy nie maj sabego
punktu, nieliczni Ziemianie wiadomi prawdziwego wygldu wiata
skazani s na beznadziejn partyzanck walk z przewaajcymi
siami Najedcw zKosmosu.
Ta wersja historii jest do ponura. Ludzko znajduje si
wczasach koca, okresie schykowym. Jeeli ostatni sojusz nielicznych zorientowanych nie wypali, ludzie stan wobliczu powolnej Apokalipsy. Obcy iich agenci bd stopniowo przejmowa coraz
wiksz kontrol nad cywilizacj czowieka, zachowujc przy tym
coraz mniej pozorw. Przejawy ich dziaalnoci bd skrywane coraz
sabiej, asami Obcy coraz mniej ukryci. Wkocu miasta stan si
jedynie farmami hodowlanymi dla ludzi, otoczonymi przez pene
Obcej przyrody dungle. Bohaterowie Graczy mog ten upadek
rasy ludzkiej obserwowa zpierwszych rzdw jako terroryci
zRuchu Oporu, agenci S/K albo nanoanarchistyczne technowiry.
Mog te by zwyczajnymi ludmi, nierozumiejcymi, co stao si ze
wiatem, albo prbujcymi prowadzi normalne ycie wponcym
domu. Nawet jeli ludzie wygraj, jest bardzo prawdopodobne, e
bro ostateczna nanoanarchistw bdzie miaa przeraajce skutki
uboczne zniszczenie lub wyjaowienie czci Ziemi przez nanodestruktory albo zniszczenie porzdku spoecznego przez wyeliminowanie wszystkich opanowanych przez Obcych rzdw.
Cenzura w tej wersji historii jest czym w rodzaju wiatowej
superpolicji skupiajcej si na zwalczaniu nanoanarchistw. Jej
oficjalny mandat pozostaje bez zmian celem jest nadal kontrola
poziomu technologicznego Ziemi. Najwysze szczeble Cenzury s

396

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

jednak dokadnie spenetrowane przez Obcych, ktrzy kieruj jej


dziaania przede wszystkim przeciw nanoanarchistom. Rzdy ikorporacje take s pod wpywem agentw Wroga, tote zich strony
nie naley spodziewa si zagroenia dla machinacji O
bcych.

Wersja druga: Uplift


 ome with us, and leave your Earth behind
C
Bright and clear, we see the light, all universes atyour side
Chemical Brothers, Come With Us
Najedcy z Kosmosu wcale nie s najedcami. Inwazja nie jest
inwazj. Wojna zObcymi ipniejsze zamieszanie to wynik nieporozumienia, kopotw zkontaktem pomidzy Obcymi aludmi.
Siy inwazyjne Obcych byy tak naprawd zarodkiem, kopi
pozaziemskiej cywilizacji zwinit w samorozpakowujcym si
archiwum. Zarodek ten dotar zodlegoci mniej wicej siedemdziesiciu lat wietlnych, zokolic, ktre s domem cywilizacji Obcych.
Jest on dzieem grupy, ktra wierzy wsuszno kontaktu zinnymi
cywilizacjami i wspomagania ich rozwoju. Celem przybyszw
zKosmosu jest osiedlenie si wnaszym ukadzie sonecznym ipokojowa koegzystencja, jeli nie symbioza. Po wczeniu si wludzkie
spoeczestwo Obcy planuj dostosowa Ziemi do poziomu rozwoju umoliwiajcego kontakt zgalaktyczn cywilizacj.
Niestety, realizacja planw Obcych zostaa znaczco utrudniona przez reakcj ludzkoci na prby kontaktu. Przez wiksz
cz Wojny prawdziwe plany Obcych byy ludziom nieznane, gdy
najpierw porozumienie byo niemoliwe, potem za deklaracje
opokojowych zamiarach byy odrzucane apriori. Mimo spjnoci
zezna ujtych ywcem kosmitw i cho wrd nich przewaay
agodne subtypy, naczelne dowdztwo Armii Terraskiej nie chciao
wierzy i rozkazy dla ED pozostaway te same eksterminacja.
Obcy musieli wic zmieni strategi. Zmiana subtypw na moliwie
mao odrniajce si od ludzi miaa na celu nie infiltracj i przejcie wadzy nad ziemskimi rzdami, ale bezladowe wczenie si
w ycie ziemskich spoeczestw. Obcy wykorzystali ju i porzucili
wikszo swoich baz i wielkich pojazdw (std te zwycistwo
wWojnie). Nieliczne obce bazy s enklawami produkcyjnymi lub
osiedlami ukrytymi wgbi ksenoformowanych obszarw lenych.
Operujcy znich humanoidalni Obcy wczaj si wycie ziemskich
spoecznoci. Wmieszani wmidzy ludzi zajmuj si prac upodstaw: staraj si walczy zksenofobi, prbuj nawiza kontakt
znanoanarchistami, rozpowszechniaj ultratech, aczasami nawet
podejmuj ostrone negocjacje zrzdami.

397

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

HISTORIE PRAWDZIWE

ideefixe-rpg.pl

Wiele kontrowersyjnych osobistoci wiata mody, gwiazd


muzyki pop albo prominentnych person sieciowych to Obcy. Agenci
pracuj nad wprowadzeniem ludzkoci na poziom rozwoju, ktry
pozwoli jej zaakceptowa Obcych yjcych na tej samej planecie,
apotem umoliwi nawizanie kontaktu zcaoci obcej cywilizacji.
Wtej wersji wiata przyszo rasy ludzkiej take nie maluje si
rowo. Agenci Obcych planuj zmieni ludzko w sposb, ktry
umoliwi jej zintegrowanie zich macierzyst cywilizacj. Zniszczenie stosunkw spoecznych i zamiana spoeczestw Ziemi w rozbite resztki jest cen cakowicie akceptowaln dla Obcych. Jest to
de facto powtrka scenariusza przerabianego wziemskich czasach
kolonialnych motywacj Obcych mona rozumie jako odpowiednik misji biaego czowieka, dziejowej koniecznoci niesienia
owiaty tubylcom.
Bohaterowie Graczy mog dowiadczy efektw tych zmian
poprzez obserwacj spoeczestw zmieniajcych si wswoje wasne
karykatury, rozwarstwiajcych si irozbijajcych na coraz mniejsze
grupki poczone dziwacznymi zainteresowaniami czy pogldami.
Podobnie jak w wersji Viva la Revolucin!, rosn bdzie liczba
niezalenych, samowystarczalnych grup utrzymujcych si dziki
coraz powszechniejszej ultratechnologii. wiat zoony wycznie
ztakich mikropastw nie zwrci szczeglnej uwagi na pojawienie
si Obcych, traktujc ich wnajlepszym razie jak kolejn dziwaczn
grup.
Cenzura iRuch Oporu maj wtej wersji wiata zbiene cele,
cho otym nie wiedz. Ruch Oporu cierpliwie wyuskuje agentw
Obcych na wszystkich szczeblach spoeczestw ieliminuje ich, Cenzura za przechwytuje ultratechnologiczne artefakty, ktre rozchodz si po wiecie. Moliwoci Cenzury s ogromne, ale nie jest ona
organizacj superpotn ilo pracy uniemoliwia analiz przejmowanego ultratechu i wykorzystywanie go na bieco. Brama
Syriusza jest rozproszon, podzielon na dziwaczne podsekty organizacj bez wpywu na losy wiata; Obcy cakowicie j ignoruj.

398

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

ULTRATECH

ideefixe-rpg.pl

Ultratech
Mianem ultratechnologii okrela si slangowo obiekty podlegajce Ocenzurowaniu, czyli przejawy technologii opracowanej po
umownej cezurze roku 2018. Miano to dotyczy zwaszcza wytworw technologii Obcych. Cenzura ma w zamierzeniu usuwa nie
tylko namacalne wytwory takiej technologii, ale take sam technologi. Skuteczno dziaa Cenzury zaley, jak wspomniano
wczeniej, od wersji wiata iwizji Mistrza Gry. Wymieniony poniej
ultratech moe, rzecz jasna, wystpowa w jednym przedmiocie
jako opcje. Nic (prcz zdania MG na temat Cenzury) nie broni
postaciom graczy natrafi na pojazd zantygrawitacyjnym napdem
wyposaony dodatkowo w nanorobotyczny system samonaprawczy, dziao plazmowe itaktyczn niewidzialno. Wszelki ultratech
podzieli mona na kilka grup rnicych si pochodzeniem, moc
oraz potencjaln czstotliwoci wystpowania.

Szara technologia
Szara technologia w zasadzie nie podlega Ocenzurowaniu, pozostaje za to pilnie strzeon tajemnic rzdw i korporacji. Przykadami szarej technologii s bazy danych zbierajce informacje
onawykach, profilach konsumenckich isieciach powiza obywateli, gigantyczne projekty filtrowania inadzorowania danych pyncych przez Internet albo chemiczn kontrol nastrojw populacji
poprzez domieszkowanie ywnoci dla bezrobotnych. Taka technologia jest niemoliwa do cakowitego utajnienia (choby zuwagi
na skal), dlatego jej istnienie jest zaciemniane poprzez rozsiewanie
stuprocentowo nieprawdziwych plotek dotyczcych szczegw
implementacji. Rzdy zatem dofinansowuj (przez porednikw
i anonimowe wpaty) redagowane przez wirw periodyki, z ktrych dowiedzie si mona, e promieniowanie telefonw komrkowych wymazuje wspomnienia nocnych wizyt potworw zkanalizacji, woda zkranu zmienia kod genetyczny, aywno dla bezrobotnych jest robiona zludzi.
Odpowiednio otrzaskane postacie graczy bd wiedzie
o istnieniu takich projektw i zna podstawowe metody radzenia
sobie zich wpywem (patrz dzia Mechanika, punkty Fikserka dla
opornych, czyli szerzej oumiejtnoci sobieradek oraz Procedury
wywiadu, czyli siedemnacie mgnie wiosny).

399

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

ULTRATECH

ideefixe-rpg.pl

Czarna technologia

Czarne technologie efekt prac tajnych laboratoriw korporacyjnych irzdowych wiecznie dcych do osignicia przewagi nad
przeciwnikiem czy konkurencj znajduj si na samej granicy
Ocenzurowania. Jako e czarne technologie to zwykle prototypy
przechowywane w pilnie strzeonych laboratoriach, szansa na
napotkanie ich przez normalne postacie graczy jest raczej nika.
Rne nanoanarchistyczne komrki prowadz jednak czasami
badania, ktre owocuj stworzeniem podobnej technologii.
Przykadami czarnych technologii s:
Efektywna miniaturyzacja: miniaturowe wersje zwyczajnego
sprztu. Pomniejszone bez straty skutecznoci wersje
komputerw, broni, pojazdw.
Taktyczna niewidzialno: generatory pola maskujcego
wykorzystujce odwrcone wfazie hologramy albo egzotyczne
materiay.
Super-SI: dysponujce ogromnymi moliwociami
intelektualnymi Sztuczne Inteligencje tworzone przez inne
SztuczneInteligencje.
Killboty: autonomiczne, pseudointeligentne roboty bojowe
rozmiarw drony. Inteligentne pola minowe, stanowiska broni
cikiej, pojazdyzwiadu.
Przyspieszony rozwj klonowanych organw: metody hodowli
klonw, dziki ktrym gotowe dorose organy uzyskuje si
wczasie tygodni, anie miesicy.

Technologia Ocenzurowana
Cao technologicznego know-how zdobytego podczas Wojny
z Obcymi znajduje si na Indeksie. Artefakty wykraczajce poziomem zaawansowania ponad puap arbitralnie ustalony przez Cenzur podlegaj usuniciu ze wiata. Posiadacze pamitek z wojska, naukowcy, ktrzy zaszli zbyt daleko z badanimi czy te chaupniczy producenci zbyt zaawansowanej technologii znikaj razem
ze swoimi zbyt sprytnymi gadetami. Przynajmniej taka jest teoria.
Typowe przykady ultratechu to:
Bro plazmowa: przenone akceleratory czstek wzorowane na
broni Obcych.
Braintaping: odczyt informacji zywego mzgu umoliwiajcy
utworzenie komputerowej kopii czowieka albo zapisanie
osobowoci na czysty mzg klona.

400

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

ULTRATECH

ideefixe-rpg.pl

Pena antygrawitacja: bezinercyjny, energetycznie efektywny


isuperszybki napd antygrawitacyjny.
Kontrolowana, wysokowydajna fuzja jdrowa: obiecywany od
zawsze przez naukowcw prd za darmo.
Komputery kwantowe: ultraszybkie komputery zdolne do
bezproblemowego amania standardowego szyfrowania
asymetrycznego (czyli najpopularniejszego, powszechnie
uywanego przy przesyaniu danych przez Internet).
Lasery rentgenowskie irentgenowskie hologramy: maskowanie
chronice przed stosowanymi wbramkach midzystrefowych
skanerami RTG.
Nanorobotyka: asemblery idezasemblery (nanopiece
konstrukcyjne ibro rozkadajca cel na atomy), nanoroboty
medyczne (superszybkie leczenie lub wrcz nanotechnologiczne
wskrzeszenie).
Technologiczne wykorzystanie orgonu: replikacja mocy
psionicznych (lewitatory, aktuatory telekinetyczne ipojazdy otele
kinetycznym napdzie, czujniki telepatyczne ijasnowidzce,
biokinetyczne urzdzenia leczce), budzenie iwzmacnianie mocy
psionicznych.
Superbionika isyntetyczne ycie: tworzone od zera
ina zamwienie istoty ywe od kolonii pseudobakterii
recyklingowych, przez samoleczce, symbiotyczne pancerze, a do
superonierzy.
Egzotyczne materiay: nanotechnologicznie budowany
diament strukturalny, supergste kompozyty oniesamowitej
wytrzymaoci, zmiennoksztatne tworzywa.

Artefakty Obcych
Pamitki po braciach w rozumie. Zrozumiae i zreplikowane
wytwory technologii Obcych s zwyczajn technologi Ocenzurowan, a mianem artefaktw Obcych okrela si te przedmioty,
ktrych zasady dziaania nie udao si ustali, zrozumie albo
powtrzy. Wikszo artefaktw Obcych zostaa przejta przez
Cenzur w pocztkowych latach jej istnienia. Fala problemw
zartefaktami bya wrzeczywistoci przykrywk dla skoordynowanej akcji usuwania ich zlaboratoriw badawczych.
Artefakty pojawiaj si wwiecie jako nieliczne pozostaoci
po Wojnie zObcymi albo bezporednie efekty dziaalnoci agentw
Obcych zaley to, oczywicie, od wersji wiata. Mistrz Gry moe
uzna, e bardziej zrozumiae wytwory obcej technologii mogy
te zosta poddane inynierii odwrotnej i zreplikowane przez

401

CZEGO NIE WIDA SEKCJA MG

ULTRATECH

ideefixe-rpg.pl

nanoanarchistw. Pamita jednak naley, e prcz artefaktw zrozumiaych istniej take niezrozumiae obiekty onieznanym przeznaczeniu ifunkcji. Wersja wiata, gdzie Obcy byli bardziej aktywni,
moe zawiera banalne artefakty nieaktywne, niegrone
obiekty rodem zPikniku na skraju drogi, uywane jako przyciski
do papieru, niegustowne ozdbki czy wrcz walajce si jak mieci.
Bardziej zrozum