Vous êtes sur la page 1sur 1

Ai bit lm n cho mnh hi con mt thu hng ngoai ( TSOP1738 chng hn) khi n nhn

c tn hiu hng ngoi th u ra ca n l dng hay p vy?? cm n


u ra ca modul thu hng ngoi l p, in p ng ra ca n thng l 85 % Vcc. Mun
dng n li relay, motor, thm ch Led phi dng cc mch khuch i dng hay (v)
p ln theo yu cu dng ti.